Sunteți pe pagina 1din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie

<Autoritatea contractant>

DOCUMENTAIA PENTRU ATRIBUIREA


CONTRACTULUI DE EXECUIE LUCRARI
DE REABILITARE DRUMURI AFERENTE
PROIECTULUI_________
Valoarea estimat _____________

Beneficiarul final al contractului_____________________

Pagina 1 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie

Coninutul documentaiei de atribuire


Documentaia de atribuire cuprinde:
a. Seciunea I Fia de date a achiziiei
b. Seciunea II Caietul de sarcini
c. Seciunea III Condiii generale i particulare de contract
d. Seciunea IV - Anexe Modele de formulare :
Formularul nr.___
..
Toate informaiile cuprinse n prezenta documentaie de atribuire i toate
drepturile cu privire la aceasta sunt proprietatea autoritii contractante.
Utilizarea documentaiei de atribuire de ctre operatorii economici
interesai este permis numai n scopul elaborrii ofertei.

Instruciuni pentru operatorii economici


Pagina 2 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie

Participarea la procedura de atribuire este deschis tuturor


operatorilor economici interesai, care ndeplinesc cerinele legale de
natur economic i financiar, tehnico-profesional precum i celelalte
cerine solicitate de autoritatea contractant prin prezenta documentaie.
Ofertanii din categoria ntreprinderilor mici i mijlocii care
ndeplinesc prevederile legislaiei n vigoare (Legea nr.346/2004 privind
stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i
completrile ulterioare) beneficiaz de reducerea cu 50 % a nivelului minim al

cifrei de afaceri precum i cel al garaniilor solicitate prin documentaia de


atribuire.
Pentru a beneficia de aceast facilitate, ofertanii ncadrai n
categoria IMM vor depune odat cu oferta, formularele prevzute n anexa
nr nr.1 la OUG nr.27/2006 pentru modificarea i completarea Legii
nr.346/2004, semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau de alt
persoan autorizat s reprezinte ofertantul).
Operatorii economici persoane juridice strine pot beneficia de
reducerea nivelului minim al cifrei de afaceri precum i cel al garaniilor
solicitate prin documentaia de atribuire, numai dac vor prezenta
documente edificatoare emise de autoriti competente n ara de reedin
din care s reias faptul c au un statut similar celui de IMM din Romnia.
Asocierea format exclusiv din operatori economici ncadrai n categoria
ntreprinderilor mici i mijlocii, persoane fizice sau juridice romne i/sau
strine, care depun ofert comun, beneficiaz de aceeai reducere a cifrei
de afaceri i a garaniilor solicitate prin documentaia de atribuire.
Pentru certificarea faptului c participarea ofertantului/candidatului la
procedura de atribuire este n concordan cu regulile de concuren, potrivit
Ordinului nr.314/201 al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i
Monitorizarea Achiziiilor Publice, acesta are obligaia de a completa i prezenta
Formularul ___, din Seciunea IV Anexe - reprezentnd Certificat de participare
la licitaie cu ofert independent.
Excluderi din procedur
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul care are drept membri n cadrul
consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau are acionari
ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea
inclusiv sau care se afl n relaii comerciale, cu persoane ce dein funcii de decizie n
cadrul autoritii contractante este exclus din procedura de atribuire.

Pagina 3 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie

Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune ofert


alternativ sau de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are
dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri:
a)s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub
sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;
b)s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n
cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a
celei n care este ofertant asociat.
ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai proceduri
de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de natur s
distorsioneze concurena. n acest sens, operatorul economic are obligaia de a include
n oferta sa lista cuprinznd ntreprinderile afiliate, n msura n care acestea exist.
Prin ntreprindere afiliat se nelege orice subiect de drept:
asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o
influen dominant; sau
care poate exercita o influen dominant asupra altui subiect de drept; sau
care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena
dominant a unui alt subiect de drept.

Pagina 4 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie


FIA DE DATE A ACHIZIIEI
I. a. Autoritatea contractant
Denumire:
Adres:
Localitate:
Persoana de contact:
n atenia .......
E-mail:
Adresa/ele de internet (dac este cazul):

Cod potal:
Telefon:

ara:

Fax:

I.b Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante


ministere ori alte autoriti publice centrale
servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aprare
local
ordine public/siguran naional
agenii naionale
mediu
autoriti locale
afaceri economico-financiare
alte institutii guvernate de legea public
sntate
instituie european/organizaie
construcii i amenajri teritoriale
internaional
protecie social
altele (specificai)
recreere, cultur i religie
educaie
activiti relevante
energie
ap
pot
transport
altele (specificai)
Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altor autoriti contractante da
nu
I.c.Calendarul estimativ al procedurii:
Data transmiterii spre publicare a
anunului/invitaiei de participare
Data limit pentru depunerea ofertelor /
candidaturilor:
Data desfurrii edinei de deschidere (dac
este aplicabil)
Data estimat pentru finalizarea procedurii
Data estimat pentru semnarea contractului

<Data / ora / locul>


<Data / ora / locul>

Not:

La elaborarea calendarului procedurii se va ine seama de:


termenele prevzute n ordonan pentru publicarea anunurilor;
termenele prevzute n ordonan pentru depunerea candidaturilor/ofertelor;
durata previzionat pentru examinarea i evaluarea candidaturilor/ ofertelor sau pentru
derularea rundelor de negocieri (funcie de gradul de complexitate al obiectului contractului i
de gradul de dificultate al evalurii propunerii tehnice i financiare)
perioada de ateptare;

Pagina 5 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie


orice alte termene ce pot influena procedura, cum ar fi termenul pentru soluionarea unei
contestaii.
Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:
la adresa mai sus menionat
altele: (adres/fax/interval orar)
Date limit de primire a solicitrilor de clarificri *)
Not : n conformitate cu prevederile legale cu privire la regulile de comunicare i de
transmitere a datelor , autoritatea contractant va preciza modalitatea de comunicare
utilizat pe parcursul procedurii (clarificri ale documentaiei/ofertelor): mail, fax, pot
precum i obligaia ofertanilor de a indica adresele de coresponden)
Data_______________/ora limit _______/adresa:_________________________
Data limit de transmitere a rspunsului la clarificri: _______________________
Not: Toate clarificrile transmise de autoritatea contractant ctre ofertani cu privire la
documentaia de atribuire, vor face parte integral din aceasta, iar clarificrile primite de
la ofertanti pe parcursul evaluarii ofertelor vor fi anexate acestora.
*) solicitrile de clarificri se vor transmite i prin e-mail ntr-un format editabil (word, excel)
I d. CI DE ATAC
Eventulalele contestaii se pot depune la :
Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
Not: nainte de a se adresa Consiliului, persoana vtmat notific autoritatea contractant cu
privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la intenia de a
sesiza Consiliul.
Denumire: Consiliul Naional de Soluionarea Contestaiilor
Adres:
Localitate:
Cod potal:
E-mail:
Telefon:
Adres internet:
Fax:
I.e.Sursa de finanare:
Se specific sursele de finanare ale
contractului ce urmeaz a fi atribuit
(buget local, buget de stat sau alte surse)

ara:

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri


comunitare da
nu
Dac DA, facei referire la proiect/program
Proiectul este finanat / cofinanat din
fonduri______________ n procent de_____%
i/sau din bugetul de stat/local _____________ n
procent de_____% i n procent de ____%
contribuie beneficiar

II.DENUMIRE CONTRACT
Pagina 6 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie


II.1) Denumire contract i loc de execuie:
Lucrri de reabilitare drum judeean_______________________
Not:
Se recomand operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie
rspundere, cheltulial i risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Vizitarea amplasamentului
se poate face ncepnd cu data de ________ntre orele _________
Operatorii economici vor ntiina n prealabil Autoritatea Contractant cu privire la intenia de a
vizita amplasamentul. Persoana de contact _______________________
II.1.1) Obiectul contractului
Lucrri de construcii de drumuri

Categoria lucrrilor : Anexa 1A categ. 45.23


Cod CPV 45233120-6

II. 1.2 ) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public
II. 1.3) Durata contractului de achiziie public
_______luni de la data transmiterii ordinului de ncepere a lucrrilor
II.1.4) Divizare pe loturi
Ofertele se depun pe:
Un singur lot

da
Unul sau mai multe

nu

Toate loturile

Alte informaii referitoare la loturi:


_________________________________________________________________________
Note:
- divizarea pe loturi se poate face n situaia n care :
a) in cadrul proiectului tehnic exist i lucrari i dotri i reele de utilitti, atunci se
poate lansa licitaia pe 3 loturi (lot 1-lucrari; lot 2 - dotri i lot 3 - reele utilitti) dar
trebuie avut n vedere c vor exista 3 contracte distincte care pot avea contractori
diferii, ceea ce ar putea ridica probleme in implementare tinnd cont de faptul ca cei
3 contractori isi vor derula lucrile n acelai timp.
b) aceleai tipuri de lucrri urmeaz a se executa n locaii diferite (cte un lot pentru
fiecare locatie).

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total cantiti (se vor include dup caz, suplimentri de lucrri de aceeasi natura i opiuni,
dac exist)
Valoarea estimat totala a contractului:______________ lei fr TVA
(echivalent euro ________) din care :
- Valoarea estimata a contractului iniial fara optiunea lucrrilor similare este
de _____________(echivalent euro ________)
- Valoarea estimata aferenta eventualelor lucrri similare este de
_____________(echivalent euro ________)

Note:
Pagina 7 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie


n cazul contractelor n care se opteaz pentru aplicarea prevederilor art.122, lit.j din
ordonan, valoarea estimat va fi suma dintre valoarea estimat fr TVA a contractului
iniial i valoarea fr TVA a serviciilor similare care vor fi achiziionate ulterior.
Att n anunul de participare ct i n documentaia de atribuire se va evidenia distinct,
valoarea estimat fr TVA a contractelor iniiale fa de care autoritatea contractant va
evalua propunerile financiare ale ofertanilor.
III. Condiii specifice contractului
III.1 Alte condiii particulare referitoare la contract (dup caz)
III.1.1. Contract rezervat (dac DA scurt descriere )
Not: autoritatea contractant poate opta pentru ndeplinirea
obligaiei prevzut la art.78 din Legea nr.448/2006 privind
protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificrile i completrile ulterioare, la achiziionarea de servicii
realizate de persoane cu handicap angajate n unitile protejate
autorizate.
III.1.2. Altele (dac DA, descriei)

da
da

nu
nu

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectat (denumirea procedurii de atribuire selectat)

IV.2) Legislaia aplicat


a. OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare denumit ordonan .
b. Ordin nr.314/2010 al Preedintelui ANRMAP
c. HG nr.28/2008 privind aprobarea coninutului cadru al documentatiei tehnicoeconomice;
d. Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
e. Regulamentul General al CE nr. 1083/2006;
f. Regulamentul cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala nr.1080/2006
V. CRITERII DE CALIFICARE I/SAU SELECTIE
V.1) Situaia personal a candidatului /ofertantului
V.1.1) Declaraii privind eligibilitatea
(nencadrarea n prevederile art.180
din ordonan)

Cerina obligatorie:
Documente de confirmare:
Declaraie pe proprie rspundere /
Certificat
Completare formular nr.___
Note:
a. Acest document nu se solicit eventualilor
subcontractani

Pagina 8 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie


b. n cazul depunerii unei oferte n asociere,
fiecare asociat are obligaia de a demonstra
ndeplinirea cerinei.
c. n cazul depunerii unei oferte
individuale/comune susinut financiar
i/sau tehnico-profesional de ctre ter/teri
susintori, fiecare susintor are obligaia
de a demonstra ndeplinirea cerinei.
V.1.2) Declaraie privind
nencadrarea n prevederile art. 181
din ordonan
Solicitat

Nesolicitat

Declaraie pe proprie rspundere


Completare formular nr.___
Documente de confirmare:
- certificate de atestare fiscal
- alte documente echivalente emise de
autoriti competente din ara respectiv.

n cazul n care n ara de origine sau n


Autoritatea contractant are dreptul ara n care este stabilit operatorul
de a exclude operatorii care se afl n economic, nu se emit astfel de documente
una din situaiile prevzute la art.181 sau acestea nu vizeaz toate situaiile se
din ordonan.
accept prezentarea unei declaraii
autentice dat n faa unui notar, a unei
autoriti administrative sau judiciare sau a
unei asociaii profesionale care are
competene n acest sens.
Condiie de calificare : Cu excepia
impozitelor i taxelor pentru care s-au
acordat nlesniri la plat de ctre organele
competente i n msura n care s-au
respectat condiiile impuse la acordarea
acestora, autoritatea contractant are
dreptul de a exclude (va exclude)
ofertantul/candidatul care nregistreaz
datorii la bugetul consolidat precum i la
cel local (indiferent de cuantumul acestora)
la data de_____(se va corela cu termenul
legal al scadenei la plat).

V. 1.3) Certificat de participare la


licitaie cu ofert independent

Note:
a. Cerinele formulate pentru situaiile
prevzute la art.181 din ordonan nu se
solicit a fi ndeplinite de ctre eventualii
subcontractani i/sau de ctre terul/terii
susintor/susintori.
b. n cazul depunerii unei oferte n asociere,
cerinele formulate pentru situaiile
prevzute la art.181 din ordonan vor fi
demonstrate de fiecare asociat.
Cerin obligatorie
Completare formular nr.___

Pagina 9 din 31

FD executie lucrari DJ final aprilie


V.2) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare)
Prezentarea de certificate/documente emise
de organisme abilitate care confirm
V.2.1) Persoane juridice/fizice1
nregistrarea i domeniul de activitate.

Solicitat X

Nesolicitat

Documente de confirmare :
- certificat de nregistrare fiscal
- certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Teritorial, din care s rezulte
domeniul de activitate;
Persoanele fizice autorizate, vor prezenta
documente de confirmare a capacitii de
exercitare a activitii profesionale
conforme cu legislaia aplicabil acestora.
Note:
a. Documentele privind capacitatea de
exercitare a activitii profesionale
nu pot fi prezentate n favoarea
ofertantului de ctre eventualii
subcontractani i/sau de ctre
terul/terii susintor/susintori;
b. n cazul depunerii unei oferte n
asociere, fiecare asociat are
obligaia
de
a
demonstra
ndeplinirea cerinei.
n cazul persoanelor juridice /fizice strine
se solicit documente care dovedesc o
form de nregistrare / atestare ori
apartenena din punct de vedere
profesional, conforme legii rii de
reziden a operatorului economic.
Note:
Autoritatea contractant are obligaia
de a solicita prezentarea certificatului
constatator eliberat de ORC, sau extras
din Registrul acionarilor/asociailor,
certificate de administrator n cazul
societilor pe aciuni etc) pentru a se
asigura c nici unul dintre ofertani nu
se afl n situaiile de excludere pe
conflict de interese, potrivit cap.VI.12

V. 3) Situaia economico-financiar

Prin persoan fizic se nelege persoan fizic autorizat

Pagina 10 din 31

10

FD executie lucrari DJ final aprilie


V.3.1) Informaii privind situaia
economico-financiar
Solicitat X

Nesolicitat

1. Operatorului economic va furniza


informaii cu privire la:
1. Cifra medie de afaceri ntr-o
perioad anterioar care vizeaz
activitatea din cel mult ultimii 3 ani
pentru
care
exist
exerciiu
financiar incheiat;
Completare formular nr._______
Documente de confirmare ptr.cifra de
afaceri:
a. bilanul contabil sau extrase de bilan
nregistrat la organele competente
b.alte documente echivalente;
Pentru a fi considerat calificat ofertantul
trebuie s ndeplineasc urmtoarea
cerin:
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
Valoarea estimat precizat la cap.II.2.1
Note:
a. Capacitatea economic i financiar
a operatorului economic poate fi
susinut i de o alt persoan,
indiferent de natura relaiilor
juridice existente ntre operatorul
economic i persoana respectiv.
b. Operatorul
economic
care
beneficiaz de susinerea situaiei
economice i financiare trebuie s
dovedeasc aceasta, de regul, prin
prezentarea unui angajament ferm,
ncheiat n form autentic, semnat
de ctre persoana care l susine.
Pentru susinerea nivelului minim al
indicatorului cifra de afaceri,
angajamentul ferm prezentat trebuie
s garanteze c n cazul n care
contractantul ntmpin dificulti pe
parcursul derulrii contractului,
persoana susintoare se oblig s
asigure ndeplinirea complet i
reglementar
a
obligaiilor
contractuale prin implicarea sa
direct.
c. Dac un grup de operatori economici
depune o ofert sau o candidatur
comun, atunci situaia economic i
financiar se demonstreaz prin
luarea n considerare a resurselor
cumulate ale tuturor membrilor

Pagina 11 din 31

11

FD executie lucrari DJ final aprilie


grupului.
d. Eventualilor subcontractani nu li se
impune ndeplinirea cerinelor de
calificare
privind
capacitatea
economico-financiar.
e. n cazul n care contractul este
mprit pe loturi, cerinele minime
de calificare / selecie referitoare la
capacitatea economic i financiar
pe care ofertanii/candidaii trebuie
s le ndeplineasc vor fi stabilite
prin raportare la fiecare lot n parte.
n cazul n care procedura de finalizeaz
prin ncheiere de acord-cadru, cerinele
minime de calificare / selecie referitoare la
capacitatea economic i financiar pe care
ofertanii/candidaii
trebuie
s
le
ndeplineasc vor fi stabilite prin raportare
la valoarea estimat a celui mai mare
contract subsecvent care se anticipeaz c
va fi atribuit pe durata acordului-cadru.
V.4) Capacitatea tehnic i/sau profesional
1. Experiena similar
1.Lista lucrrilor executate n ultimii 5 ani,
V.4.1) Informaii privind capacitatea nsoit de certificri de bun execuie
tehnic i profesional
pentru cele mai importante lucrri.
Cerificrile vor indica beneficiarii
indiferent dac acetia sunt autoriti
publice sau clieni privai, valoarea,
perioada i locul execuiei lucrrilor, dac
Solicitat X
Nesolicitat au fost duse la bun sfrit i dac au fost
efectuate n conformitate cu normele
profesionale din domeniu.
Completare formular
nr.________________
Pentru a fi considerat calificat, ofertantul
trebuie s fac dovada ncheierii i
ndeplinirii n ultimii 5 ani, n calitate de
contractant sau subcontractant, a maxim 2
(dou) contracte de natur i complexitate
similare lucrarilor ce fac obiectul
contractului a cror valoare cumulat s
fie de cel putin egal cu Valoarea estimat
precizat la cap.II.2..1
Documente de confirmare care nsoesc
formularul depus (lista lucrrilor):
a.Certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate sau de
Pagina 12 din 31

12

FD executie lucrari DJ final aprilie


clientul beneficiar (coninnd datele
cuprinse n formularul nr._____)
b. Declaraie pe proprie rspundere a
ofertantului dac beneficiarul este client
privat i din motive obiective nu se poate
obine o confirmare din partea acestuia.
Not:
Modul de ndeplinire a obligaiilor
contractuale se poate demonstra i pe baza
informaiilor cuprinse n documentele
constatatoare eliberate de autoritile
contractante la finalizarea contractelor de
lucrri din ultimii doi ani sau prin alte
documente edificatoare cum ar fi: copii ale
prilor
relevante
ale
contractelor
respectiv: prile, obiectul contractului,
durat, valoare, semnturi i recomandri
din partea beneficiarului /clientului
respectiv, copia procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
Note:
f. Capacitatea tehnic a operatorului
economic poate fi susinut i de o
alt persoan, indiferent de natura
relaiilor juridice existente ntre
operatorul economic i persoana
respectiv.
g. Operatorul
economic
care
beneficiaz de susinere tehnic
trebuie s dovedeasc aceasta, de
regul, prin prezentarea unui
angajament ferm, ncheiat n form
autentic, prin care confirm c va
pune la dispoziia ofertantului
resursele tehnice invocate. Pentru
susinerea cerinei minime referitoare
la experiena similar angajamentul
ferm prezentat trebuie s garanteze
c n cazul n care contractantul
ntmpin dificulti pe parcursul
derulrii contractului, persoana
susintoare se oblig s asigure
ndeplinirea
complet
i
reglementar
a
obligaiilor
contractuale prin implicarea sa
direct.
h. Dac un grup de operatori economici
depune o ofert sau o candidatur
comun, atunci capacitatea tehnic
se demonstreaz prin luarea n
considerare a resurselor cumulate
Pagina 13 din 31

13

FD executie lucrari DJ final aprilie


ale tuturor membrilor grupului.
i. Eventualilor subcontractani nu li se
impune ndeplinirea cerinelor de
calificare
privind
capacitatea
tehnic;
j. n cazul n care contractul este
mprit pe loturi, cerinele minime
de calificare / selecie referitoare la
capacitatea tehnic
pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le
ndeplineasc vor fi stabilite prin
raportare la fiecare lot n parte.
k. n cazul n care procedura de
finalizeaz prin ncheiere de acordcadru, cerinele minime de calificare
/ selecie referitoare la capacitatea
tehnic pe care ofertanii/candidaii
trebuie s le ndeplineasc vor fi
stabilite prin raportare la valoarea
estimat a celui mai mare contract
subsecvent care se anticipeaz c va
fi atribuit pe durata acordului-cadru.

2. Dotare tehnic
Declaraie
referitoare
la
utilajele,
instalaiile,
echipamentele
tehnice,
laboratoare, de care poate dispune
operatorul economic pentru ndeplinirea
corespunztoare a contractului de lucrri
Documente de confirmare:
Documente care atest deinerea (dotare
proprie/nchiriere/alte forme de punere la
dispoziie) utilajelor, instalaiilor,
echipamentelor tehnice si laboratoarelor
implicate n realizarea obiectului
contractului;
Completare (formular nr._____ (corelare
cu lista echipamentelor enuntate n
proiectul tehnic);
3. Cerine privind personalul
A. Informaii referitoare la efectivul mediu
anual al personalului angajat i a cadrelor
de conducere n ultimii 3 ani.
Documente de confirmare:
Completare formular nr._________
(Declaraie pe proprie rspundere a
Pagina 14 din 31

14

FD executie lucrari DJ final aprilie


ofertantului )
B.
Informaii
referitoare
la
personalul/organismul
tehnic
de
specialitate de care dispune sau al crui
angajament de participare a fost obinut, n
special pentru asigurarea controlului
calitii;
Documente de confirmare:
1. Lista cu personalul de specialitate
considerat necesar pentru asigurarea
controlului calitii.
2. Documente care atest disponibilitatea
personalului/organismului tehnic de
specialitate.
Note:
l. Capacitatea
profesional
a
operatorului economic poate fi
susinut i de o alt persoan,
indiferent de natura relaiilor
juridice existente ntre operatorul
economic i persoana respectiv.
m. Operatorul
economic
care
beneficiaz de susinere trebuie s
dovedeasc aceasta, de regul, prin
prezentarea unui angajament ferm,
ncheiat n form autentic, prin care
confirm c va pune la dispoziia
ofertantului resursele profesionale
invocate.
n. Dac un grup de operatori economici
depune o ofert sau o candidatur
comun,
atunci
capacitatea
profesional se demonstreaz prin
luarea n considerare a resurselor
cumulate ale tuturor membrilor
grupului.
o. Eventualilor subcontractani nu li se
impune ndeplinirea cerinelor de
calificare
privind
capacitatea
profesional;
p. n cazul n care contractul este
mprit pe loturi, cerinele minime
de calificare / selecie referitoare la
capacitatea profesional pe care
ofertanii/candidaii trebuie s le
ndeplineasc vor fi stabilite prin
raportare la fiecare lot n parte.
q. n cazul n care procedura de
finalizeaz prin ncheiere de acordcadru, cerinele minime de calificare
/ selecie referitoare la capacitatea
Pagina 15 din 31

15

FD executie lucrari DJ final aprilie


profesional
pe
care
ofertanii/candidaii trebuie s le
ndeplineasc vor fi stabilite prin
raportare la valoarea estimat a
celui mai mare contract subsecvent
care se anticipeaz c va fi atribuit
pe durata acordului-cadru.
4. Informaii privind msurile de protecie
a mediului pe care operatorul economic le
poate aplica n timpul ndeplinirii
contractului de lucrri;
Documente de confirmare:
Documente care atest msurile de
protecie a mediului aferente activitilor
specifice obiectului contractului de lucrri;

Informaii privind partea din Declaraie privind subcontractanii, prile


contract pe care operatorul economic din contract pe care urmeaz s le
ndeplineasc i acordul acestora.
are intenia s o subcontracteze

Informaii privind asocierea

Completare formular nr.____ (dac este


aplicabil sau se va meniona n formular c
nu este cazul)
Ofertantul reprezentat printr-un grup de
operatori economici va depune odat cu
oferta i documentele care o nsoesc,
acordul de asociere
ntocmit conform
formularului ___

V.5) Standarde de asigurare a


calitii
Solicitat X

Nesolicitat

Ofertantul va prezenta un certificat emis de


un organism independent care atest c
acesta are implementat i menine, conform
ISO 9001:2008, un sistem de management
al calitii pentru lucrri de construcii de
drumuri.
Operatorii economici care nu dein un
astfel de certificat vor furniza dovezi prin
care s ateste conformitatea cu standardul
specificat sau dac nu urmeaz aceleai
metode din standard, trebuie s dovedeasc
c ndeplinesc nivelurile de performan
stabilite de acesta.

V.6) Standarde de protecia mediului


Solicitat X

Pagina 16 din 31

Nesolicitat

Ofertantul va prezenta un certificat


emis de un organism independent care
atest c acesta are implementat i menine,
conform ISO 14001:2004, un sistem de
16

FD executie lucrari DJ final aprilie


management al mediului pe domeniul
lucrri de construcii de drumuri.
Operatorii economici care nu dein un
astfel de certificat vor furniza dovezi prin
care s ateste conformitatea cu standardul
specificat sau dac nu urmeaz aceleai
metode din standard, trebuie s dovedeasc
c ndeplinesc nivelurile de performan
stabilite de acesta.
V.7.) Condiii de munc i protecia
muncii

Ofertantul are obligaia de a completa i


prezenta formularul nr._____prin care
declar faptul c la elaborarea ofertei a
inut cont de obligaiile referitoare la
condiiile de munc i protecia muncii.
Not:
Se vor indica instituiile competente de la
care operatorii economici pot obine
informaii detaliate.

V.8) Selecia/preselecia
candidailor

Se
vor
detalia
criteriile
de
selectare/preselectare care vor fi n
Not: Acest capitol se va elimina corelaie cu cerinele de calificare
dac procedura de atribuire selectat referitoare la capacitatea economicoeste licitaie deschis sau cerere de financiar i/sau la capacitatea tehnic
oferte.
i/sau profesional astfel cum au fost
solicitate a fi ndeplinite.
Etapa de selecie / preselecie este
aplicabil n cazul n care se
selecteaz o procedur de
licitaie restrns sau negociere cu
publicarea prealabil a unui anun de
participare

Pagina 17 din 31

Note:
a. Selectia/preselecia
candidailor
limiteaz numrul de candidai
calificai care vor depune oferta n
etapa a doua a licitaiei restrnse
sau, dup caz, care vor participa la
dialog/negocieri.
b. Dac autoritatea contractant nu
dorete limitarea numrului de
candidai
selectai,
pentru
respectarea
principiului
transparenei
autoritatea
contractant are obligaia de a face
cunoscut la nivelul anunului de
participare faptul c toi candidaii
care vor ndeplini cerinele minime
de calificare vor fi selectai pentru
negociere.
c. n cazul n care se dorete limitarea
numrului de candidai selectai
pentru
participare
la
etapa
urmtoare, autoritatea are obligaia
17

FD executie lucrari DJ final aprilie


de a preciza n anunul de
participare modul de acordare a
punctajului pe baza cruia se va
realiza
clasamentul
acestora
(algoritmul de calcul, dup caz).
d. n cazul n care contractul este
mprit pe loturi, setul de cerine
minime de calificare / selecie pe
care ofertanii/candidaii trebuie s
le ndeplineasc va fi stabilit prin
raportare la fiecare lot n parte.
Intruciuni de completare a documentelor/ declaraiilor/ formularelor solicitate pentru confirmarea
ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie (propunere ANRMAP)
Orice document/declaraie/formular solicitat a fi completat i prezentat numai n original de
ofertant/candidat i va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau dup caz, de ctre alt
persoan autorizat s reprezinte ofertantul. n acest ultim caz, persoana autorizat va depune i
mputernicirea reprezentantului legal.

n cazul ofertelor n asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraie/formular


solicitat va fi completat i prezentat de ctre fiecare membru al grupului de operatori.
Formularele conin o seciune distinct pentru situaiilor n care ofertanii/candidaii sunt constituii
ntr-un grup.
Documentele / declaraiile / certificatele /emise de ter parte (instituii competente) vor fi prezentate
n limba romn i vor ndeplini una din urmtoarele condiii de form : original, copie sau copie
legalizat, n msura n care prezentarea n una din cele trei forme nu contravine instruciunilor i
reglementrilor legale.
Persoanele fizice / juridice strine vor prezenta documentele / declaraiile / certificatele n copie
legalizat, nsoite de traducerea autorizat n limba roman.
Documentele pentru care nu este prevazut o perioad de valabilitate stabilit prin lege, nu
vor fi emise cu mai mult de ____zile nainte de data depunerii ofertelor.
Pentru
demonstrarea
ndeplinirii
criteriilor
de
calificare
prevzute
la
punctele________________din prezenta Fi de date a Achiziiei, ofertantul are dreptul de a
prezenta iniial, in conformitate cu prevederile HG nr.925/2006, o declaraie pe proprie rspundere
semnat de reprezentantul legal sau dup caz, de ctre alt persoan autorizat s-l reprezinte,
prin care s confirme c ndeplinete criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate n
documentaia de atribuire.
n cazul n care ofertantul uzeaz de dreptul de a depune iniial declaraia pe proprie rspundere
prin care confirm ndeplinirea cerinelor de calificare, acesta are obligaia de a completa i
prezenta formularul nr._______ .
Completarea formularului se va face respectnd instruciunile din subsol, astfel nct
informaiile s fie complete i fr echivoc pentru a permite verificarea concordanei acestora cu
documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritii contractante.

Pagina 18 din 31

18

FD executie lucrari DJ final aprilie


Not: Prezentarea iniial a declaraiei pe proprie rspundere prin care se confirm ndeplinirea
criteriilor de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire, este permis numai
dac procedura de atribuire selectat este licitaia deschis sau cererea de oferte.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

Se precizeaz limba romn i dup caz, o alt


limb de circulaie internaional.
Ofertantul are obligaia de a menine oferta
valabil pn la data de ___ inclusiv.
Orice ofert valabil pentru o perioad mai
mic dect cea precizat n prezenta fi de date
a achiziiei va fi respins ca fiind neconform.
Note:
a. Autoritatea contractant are dreptul de a
solicita ofertanilor, n circumstane
excepionale, nainte de expirarea
perioadei de valabilitate a ofertei,
prelungirea acestei perioade .
b. Ofertantul are obligaia de a comunica
autoritii contractante dac este sau nu
este de acord cu prelungirea perioadei
de valabilitate a ofertei.
c. Ofertantul care nu este de acord cu
prelungirea perioadei de valabilitate a
ofertei se consider c i-a retras oferta,
fr ca acest fapt s atrag pierderea
garaniei de participare.

VI.3) Garania de participare

Ofertantul va constitui o garanie pentru


participare n cuantumul de _______lei,
echivalent ______euro, (calculat la un curs
afiat de BNR din ziua____/ curs mediu pe anul
_____) n una din urmtoarele forme :
______________________________________
Garania poate fi constituit i prin viramnet
bancar
n
urmtorul
cont
_________________deschis la______________
Pentru a fi considerat ndeplinit cerina
privind constituirea sub aceast form a
garaniei de participare, este obligatoriu ca la
data deschiderii ofertelor viramentul bancar s
fie confirmat prin extrasul de cont al autoritii
contractante.

Pagina 19 din 31

19

FD executie lucrari DJ final aprilie


Garania de participare trebuie s fie valabil
cel puin pn la data de ___ inclusiv.
n cazul depunerii de oferte n asociere,
garania de participare trebuie constituit n
numele asocierii i s menioneze c acoper n
mod solidar toi membrii grupului de operatori
economici.
Garania de participare emis n alt limb
dect romn va fi prezentat n original i va fi
nsoit de traducerea autorizat n limba
romn.
Note:
a. Cuantumul garaniei de participare va fi
stabilit n sum fix, egal cu pn la 2
% din valoarea estimat a contractului
ce urmeaz a fi atribuit dar nu mai mic
dect sumele prevzute n ordonan.
b. Perioada de valabilitate a garaniei
pentru participare trebuie s fie cel puin
egal cu perioada de valabilitate a
ofertei.
c. n cazul unei proceduri de atribuire pe
loturi, garania se stabilete prin
raportare la fiecare lot. .
Condiii de reinere a garaniei de participare
Autoritatea contractant are dreptul de a reine
garania pentru participare, ofertantul pierznd
astfel suma constituit, atunci cnd acesta se
afl n oricare dintre urmtoarele situaii:
i retrage oferta n perioada de
valabilitate a acesteia;
oferta
sa
fiind
stabilit
ctigtoare, refuz s semneze
contractul
de
achiziie
public/acordul-cadru n perioada
de valabilitate a ofertei;
oferta
sa
fiind
stabilit
ctigtoare,
nu
constituie
garania de bun execuie n
perioada de valabilitate a ofertei
i, oricum, nu mai trziu de 15 zile
de la semnarea contractului;
n msura n care Consiliul respinge
contestaia depus de operatorul economic n
cadrul procedurii de atribuire, autoritatea
contractant va reine din garania de
participare a ofertantul contestator, suma de
Pagina 20 din 31

20

FD executie lucrari DJ final aprilie


__________lei.
n cazul n care instana competent
admite plngerea formulat mpotriva deciziei
Consiliului de respingere a contestaiei,
autoritatea
contractant
va
returna
contestatorului suma reinut n cel mult 5 zile
lucrtoare de la data pronunrii deciziei
instanei de judecat.
Condiii de restituire a garaniei de participare
Garania de participare se restituie de
autoritatea contractant:
n cel mult 3 zile lucrtoare de la data
constituirii garaniei de bun execuie;
dup
semnarea
contractului
cu
ofertantul ctigtor dar nu mai trziu de 3
zile lucrtoare de la data expirrii perioadei
de valabilitate a ofertei, ofertanilor a cror
ofert nu a fost stabilit ctigtoare;
n cel mult 3 zile lucrtoare de la data
expirrii termenului de depunere a unei
contestaii, n cazul n care procedura este
anulat.
Eliberarea garaniei de participare constituit
de ofertanii ale cror oferte au fost declarate
nectigtoare se poate obine i nainte de
expirarea perioadelor precizatre mai sus, dac
ofertanii n cauz transmit autoritii
contractante o solicitare n acest sens.
Oferta trebuie s conin propunerea tehnic i
propunerea financiar.
VI.4) Coninutul ofertei
Not:
Actul juridic prin care operatorul economic i
manifest voina de a se angaja juridic n
contractul de achiziie este reprezentat de
Formularul de Ofert (Formularul nr.____din
Cap.IV Anexe la fia de date a achiziiei) ) in
dezbatere modele !!!

VI.5) Dreptul de proprietate asupra


ofertelor

Pagina 21 din 31

Cu excepia ofertelor depuse la o alt adres a


autoritii contractante dect cea stabilit prin
fia de date a achiziiei sau dup expirarea datei
limit pentru depunere, autoritatea contractant
va avea dreptul de proprietate asupra tuturor
ofertele primite pentru aceast procedur de
atribuire.
Ofertanii nu au dreptul la restituirea
21

FD executie lucrari DJ final aprilie


ofertelor depuse n procedur.
VI.6) Confidenialitate

VI.7) Modul de elaborare a propunerii


tehnice

Autoritatea contractant asigur garantarea


protejrii acelor informaii pe care ofertanii le
precizeaz ca fiind confideniale, n msura n
care, n mod obiectiv, dezvluirea acelor
informaii sunt n msur s prejudicieze
interesele legitime ale acestora, n special n
ceea privete secretul comercial i proprietatea
intelectual.
Ofertanii vor specifica n cuprinsul propunerii
tehnice informaiile pe care le consider
confideniale i care nu pot fi dezvluite terilor
menionnd motivele pentru care aceste
informaii trebuie s fie confideniale.
Se precizeaz modul de prezentare a
propunerii tehnice, astfel nct s se asigure
posibilitatea
verificrii
corespondenei
propunerii tehnice cu specificaiile tehnice din
caietul de sarcini.
Atunci cnd se precizeaz modul de
prezentare a propunerii tehnice trebuie s se
aibe n vedere i algoritmul de calcul prevzut
pentru evaluarea ofertelor, astfel nct n cazul
n care elemente ale propunerii tehnice intervin
n algoritmul utilizat , informaiile prezentate de
ctre fiecare ofertant s fie complete i s
permit
calcularea
corespunztoare
a
punctajului. (se indic dup caz, formularele
care trebuie prezentate de ofertant, inclusiv
informaii detaliate privind modul de completare
a acestora)
Se poate solicita completarea unui tabel
cuprinznd caracteristici/specificaii tehnice/
alte cerine de ndeplinit, precizndu-se dup
caz, formularul aferent.
Nota : In cazul in care procedura se desfasoara
pe mai multe loturi, personalul implicat in
serviciile aferente fiecarui lot va fi diferit.

VI.8) Modul de elaborare a propunerii


financiare

Pagina 22 din 31

Propunerea financiar va conine informaiile


completate n mod corespunztor potrivit
formularelor cuprinse n Anexa IV
- Formularul de oferta formularul nr.____i
anexa;
- Centralizatorul financiar al obiectelor
formularul nr.____
- Centralizatorul financiar al categoriilor de
lucrari formularul nr.___
- Listele cu cantitati de lucrari formularele
nr.___;
22

FD executie lucrari DJ final aprilie


- Lista cuprinzand consumurile de resurse
materiale- formularul nr.___
- Lista cuprinznd consumurile cu mana de
lucru formularul nr.____
- Lista cuprinznd consumurile de ore de
funcionare a utilajelor formularul nr.___;
-Lista
cuprinznd
consumurile
privind
transporturile formularul nr.___( distanele de
transport se vor stabili de fiecare ofertant)
n funcie de elementele propunerii financiare
care intervin n algoritmul de calcul prevzut
pentru
evaluarea
ofertelor,
informaiile
prezentate de fiecare ofertant vor asigura
calcularea corespunztoare a punctajului.
(dup caz, se vor include meniuni cu privire la
cursul de referin care va fi avut n vedere la
stabilirea echivalenei leu/euro)
n cazul n care se omite completarea unui pre
n formularul propunerii financiare se va
considera c preul este inclus n alte preuri din
formular, contractantul nefiind ndreptit s
solicite plata serviciilor n cauz.
n cazul unei discrepane ntre preul unitar i
preul total, se va lua n considerare preul
unitar.
Preurile
unitare cuprinse n propunerea
financiar vor fi stabilite n moneda _lei_ i nu
vor cuprinde TVA.
La
completarea
propunerii
financiare,
ofertantul are obligaia de a lua n considerare
eventualele deduceri n cazurile n care acestea
sunt sub efectul unui legi, precum i toate
cheltuielile pe care le implic ndeplinirea
obligaiilor contractuale, inclusiv marja de
profit.
Preurile vor include toate taxele, impozitele i
contribuiile legale de orice natur n legtur
cu obiectul contractului.
Preurile ofertate trebuie s rmn ferme pe
durata contractului.
Elaborarea propunerii financiare n alt form
dect cea stabilit mai sus, va avea ca efect
respingerea ca neconform a ofertei.
Dac preul ofertat nu rezult clar din
formularul de ofert, oferta va fi respins ca
neconform.
Pagina 23 din 31

23

FD executie lucrari DJ final aprilie


VI.9) Prezentarea ofertei

VI.10) Posibilitatea retragerii sau


modificrii ofertei

VI.11) Deschiderea ofertelor

Prezentarea ofertei:
Se detaliaz:
1. Data (zz /ll /an /ora)
2.Locul de depunere
3.Numrul de exemplare n copie (dup caz)
4.Modul de prezentare a ofertei (ambalare,
sigilare, marcare a plicurilor coninnd
documentele ofertei)
Note:
a. Modificarea termenului de depunere a ofertei
se poate face numai prin publicarea unei erate
la anunul de participare, transmis cu cel puin
3 zile nainte de data anunat iniial pentru
deschiderea ofertelor.
b. Ofertant este operatorul economic care
depune ofert n termenul de depunere indicat n
anunul/invitaia de participare.
c. n cazul procedurilor desfurate integral
prin mijloace electronice ofertantul are dreptul
de a depune oferta i documentele care nsoesc
oferta numai n format electronic.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau
retrage candidatura/oferta numai nainte de
data limit stabilit pentru depunere.
Modificarea
sau
retragerea
de
candidaturii/ofertei se realizeaz prin solicitare
scris n acest sens, depus pn la data limit
stabilit pentru depunere.
Pentru
a
fi
considerate
parte
a
candidaturii/ofertei,
modificrile
trebuie
prezentate cu amendamentul c pe plicul
exterior se va marca, n mod obligatoriu, i
inscripia "MODIFICRI.
Data, ora i locul deschiderii ofertelor.
Condiii pentru participanii la sedina de
deschidere(obligatoriu -mputernicire, garania
de participare n original i n cuantumul i
forma solicitat i documentele doveditoare n
cazul IMM )
Note: n procesul verbal al sedinei de
deschidere se consemneaz:
denumirea ofertanilor;
modificrile i retragerile de
oferte;
existena garaniilor de
participare;
lista documentelor depuse de
fiecare operator economic;
elementele principale ale
propunerilor financiare, inclusiv

Pagina 24 din 31

24

FD executie lucrari DJ final aprilie


preul;
cursul de referin care va sta la
baza comparrii preurilor la
evaluarea ofertelor prezentate
ntr-o alt moned (cel precizat
n anun/inivitaia de participare)
propuneri de oferte alternative
(dac este cazul);
orice alte detalii i precizri pe
care comisia de evaluare le
consider necesare.
modul de desfurare a edinei.
n cadrul sedinei de deschidere nu este
permis respingerea niciunei oferte, cu excepia
celor inacceptabile care:
a. au fost depuse dup data i ora limit de
depunere sau la o alt adres;
b. nu sunt nsoite de garania de participare, n
cuantumul i avnd perioada de valabilitate
solicitate n documentaia de atribuire.

VI.12) ) Analiza i evaluarea ofertelor

Se cuprind informaii cu privire la situaiile n


care ofertele pot fi considerate inacceptabile
i/sau neconforme.
Oferta este considerat inacceptabil n
urmtoarele situaii:
a fost depus de un ofertant care nu
ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele
de calificare stabilite n documentaia de
atribuire sau nu a prezenat documente relevante
n scopul confirmrii celor menionate n
declaraia iniial;
constituie o alternativ la prevederile
caietului de sarcini alternativ care nu poate fi
luat n considerare ntruct nu este precizat
posibilitatea depunerii de oferte alternative;
nu asigur respectarea reglementrilor
obligatorii referitoare la condiiile specifice de
munc i de protecia muncii;
preul fr TVA inclus n propunerea
financiar
depete
valoarea
estimat
prevzut la cap.II.2.1. i nu exist posibilitatea
disponibilizrii de fonduri suplimentare;
preul fr TVA inclus n propunerea
financiar
depete
valoarea
estimat
prevzut la cap.II.2.1. i dei exist
posibilitatea
disponibilizrii
de
fonduri
suplimentare:

Pagina 25 din 31

25

FD executie lucrari DJ final aprilie


a. preul este cu mai mult de 10 % mai mare
dect valoarea estimat prevzut la cap.II.2.1
b. ncheierea contractului la preul respectiv al
conduce la eludarea acelor prevederi ale
ordonanei care instituie obligaii ale autoritii
contractante n raport cu anumite praguri
valorice;
- oferta are un pre neobinuit de sczut pentru
ceea ce urmeaz a fi executat astfel nct nu se
poate asigura ndeplinirea contractului la
parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin
caietul de sarcini;
Oferta este considerat neconform n
urmtoarele situaii:
a. nu satisface n mod corespunztor
cerinele caietului de sarcini;
b. conine propuneri de modificare a
clauzelor contractuale pe care le-a
stabilit autoritatea contractant n
documentaia de atribuire, care n mod
evident sunt dezavatajoase pentru
aceasta din urm iar ofertantul nu
accept renunarea la caluzele
respective;
c. conine n cadrul propunerii financiare
preuri care nu sunt rezultatul liberei
concurene i care nu pot fi justificate;
d. n cadrul unei proceduri de atribuire
pentru care s-a prevzut defalcarea pe
loturi, oferta este prezentat fr a se
realiza distincia pe loturile ofertate fiind
astfel imposibil aplicarea criteriului de
atribuire pentru fiecare lot n parte.

Se vor stabili clarificrile i completrile


formale sau de confirmare si se vor identifica
eventualele erori aritmetice, viciile de form sau
corectri ale unor abateri tehnice minore, n
vederea solicitrii clarificrilor i stabilirea
perioadei de timp acordat pentru transmiterea
acestora.

VI.13) Reguli de evitare a conflictului de


interese

Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire,


autoritatea contractant are obligaia de a lua
toate msurile necesare pentru a evita situaiile
de natur s determine apariia unui conflict de
interese i/sau manifestarea concurenei
neloiale.
Persoana fizic sau juridic care a participat la

Pagina 26 din 31

26

FD executie lucrari DJ final aprilie


ntocmirea documentaiei de atribuire are
dreptul, n calitate de operator economic, de a fi
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant,
dar numai n cazul n care implicarea sa n
elaborarea documentaiei de atribuire nu este
de natur s distorsioneze concurena.
Persoanele fizice sau juridice care sunt
implicate direct n procesul de verificare /
evaluare a ofertelor, nu au dreptul de a fi
ofertant, ofertant asociat sau subcontractant,
sub sanciunea excluderii din procedura de
atribuire.
Nu au dreptul s fie implicai n procesul de
verificare/evaluare a ofertelor urmtoarele
persoane:
a)
persoane care dein pri sociale, pri
de interes, aciuni din capitalul subscris al
unuia dintre ofertani sau subcontractani ori
persoane care fac parte din consiliul de
administraie/organul de conducere sau de
supervizare a unuia dintre ofertani/candidai
sau subcontractani;
b)
so/soie, rud sau afin, pn la gradul
al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai;
c)
persoane despre care se constat c pot
avea un interes de natur s le afecteze
imparialitatea pe parcursul procesului de
verificare/evaluare a ofertelor.
d)
persoane care n exercitarea funciei pe
care o dein la nivelul autoritii contractante se
afl n situaia existenei unui conflict de
interese astfel cum este acesta reglementat de
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru
asigurarea transparenei n
exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n
mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, cu modificrile i completrile
ulterioare
Contractantul nu are dreptul de a angaja, n
scopul ndeplinirii contractului de achiziie
public, persoane fizice sau juridice care au fost
implicate in procesul de verificare / evaluare a
ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei
proceduri de atribuire, pe parcursul unei
perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea
contractului,
sub
sanciunea
nulitii
contractului respectiv pentru cauza imoral.
Pagina 27 din 31

27

FD executie lucrari DJ final aprilie


VII. CRITERII DE ATRIBUIRE
Preul cel mai sczut
Sau dup caz,
Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic
-

Preul ofertei
Perioada de garanie acordata lucrarii (punctaj pt
o perioada cuprinsa intre 5 si 10 ani) s-a optat
pentru un min de 5 ani, avand in vedere ca lucrarile
finantate din fonduri europene vor fi monitorizate
pe o periada de 5 ani dupa finalizare.(n dezbatere)

Comentariu:
Se recomand utilizarea criteriul de atribuire preul cel mai sczut ntruct caietul de sarcini este
parte integrant din proiectul tehnic verificat, avizat i aprobat potrivit prevederilor legale.
Criteriul oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic poate fi utilizat n corelaie cu
complexitatea lucrrilor i numai dac la nivelul autoritii contractante exist specialiti capabili s
realizeze analiza propunerilor tehnice i s argumenteze temeinic avantajele rezultate ca urmare a
aplicrii unor factori de evaluare non-economici.
Atenie !
Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare i selecie ca factori de
evaluare a ofertelor.
n cazul n care contractul este mprit pe loturi, criteriul utilizat trebuie s fie acelai pentru toate
loturile.

Note:
a. Se va preciza detaliat metodologia concret de punctare a avantajelor care rezult din
propunerile tehnice i financiare.
b. Avantajele rezultate din propunerile tehnice i financiare prin aplicarea factorilor de evaluare,
trebuie s aib corespondent n clauzele contractuale obligatorii, astfel nct pe parcursul derulrii
contractului s poat fi verificate.
VIII. STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE
Contractul se atribuie ofertantului care ndeplinete criteriile de selecie i calificare
impuse i a crui ofert a fost stabilit ctigtoare pe baza criteriului de atribuire precizat n
anunul/invitaia de participare i n documentaia de atribuire, de ctre comisia de evaluare.
n cazul n care atribuirea se face pe baza criteriului preul cel mai sczut oferta
ctigtoare este cea al crei pre, fr TVA este cel mai mic.
n cazul n care atribuirea se face pe baza criteriului oferta cea mai avantajoas din
punct de vedere economic oferta ctigtoare este cea care a ntrunit cel mai mare punctaj
rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire.

Pagina 28 din 31

28

FD executie lucrari DJ final aprilie


IX. NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII
Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n
procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul
procedurii de atribuire a contractului de achiziie public, ori dup caz, la anularea procedurii
de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai curnd
posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora.
n cadrul comunicrii, autoritatea contractant are obligaia de a informa
ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.
Autoritatea contractant are obligaia de a informa ofertanii/candidaii care au fost
respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la
baza deciziei respective, dup cum urmeaz:
a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a
candidaturii sale;
b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil
i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare
i performan prevzute n caietul de sarcini;
c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare
admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale
ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se
atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se
ncheie un acord-cadru;
d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a) - c), data-limit pn la care au
dreptul de a depune contestaie.
Autoritatea contractant are dreptul de a nu comunica anumite informaii dar numai n
situaia n care divulgarea acestora:
ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol n aplicarea
unei prevederi legale sau ar fi contrar interesului public;
ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau
privai, sau ar prejudicia concurena loial dintre acetia.
Note:
a. Comunicarea prin care se notific rezultatul procedurii se transmite i prin fax sau prin
mijloace electronice;
b. n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul
aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, termenle de ateptare
pentru ncheierea contractului, precizate prin ordonan, se majoreaz cu 5 zile.
X. ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
Autoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii
comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data
ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:
au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n
considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor
tehnice i/sau financiare;
abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este
imposibil ncheierea contractului.
Pagina 29 din 31

29

FD executie lucrari DJ final aprilie


Prin excepie, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data
transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte
de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:
autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit.
a), art. 102 alin. (2) lit. a), art. 117 alin. (2) lit. a) sau art. 1481 lit. a) din ordonan;
ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
prin care dispune eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare din
anunul/invitaia de participare, din documentaia de atribuire ori din alte documente
emise n legtur cu procedura de atribuire;
autoritatea contractant nu mai are asigurate fondurile necesare realizrii achiziiei sau
nu mai exist necesitatea ce urma a fi acoperit; cele dou situaii nedatorndu-se unei
aciuni sau inaciuni a autoritii contractante
Note:
n sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se nelege:
a) criteriile de calificare i selecie, precum i criteriul de atribuire sau factorii de evaluare
prevzui n cadrul invitaiei/anunului de participare, precum i n documentaia de atribuire
au fost modificai;
b) pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de atribuire se constat erori
sau omisiuni, iar autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri
corective fr ca acestea s conduc, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit.
a) - f) din ordonan.
Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la
procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea
obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul concret care a
determinat decizia de anulare.
XI. NCHEIEREA I SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE
Ofertantul desemnat ctigtor are obligaia de a se prezenta n termen de _____zile de la
primirea invitaiei pentru semnarea contractului, transmis de autoritatea contractant.
Dac termenului de ____zile a expirat iar ofertantul desemnat ctigtor nu s-a prezentat
pentru semnarea contractului, situaia va fi asimilat refuzului de a semna contractul, iar autoritatea
contractant va reine n favoarea sa garania de participare.
n cazul n care ofertantul cruia i s-a atribuit contractul este un consoriu, acesta are obligaia de a
prezenta la semnarea conractului urmtoarele documente:
- documente prin care se autorizeaz persoana care urmeaz s semneze contractul;
- acordul de asociere din care s rezulte cota de participare a fiecrui membru al
asocierii , reprezentantul legal al asocierii, liderul desemnat ( informaii care nu
trebuie s fie diferite fa de cele precizate n documentele care au nsoit oferta);
- garania de participare n conformitate cu precizrile de la cap.XIII din fia de date.
- Dup caz, angajamentul/angajamentele tertului/tertilor sustinatori.
n cazul n care ofertantul cruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei
subcontractanti, acesta are obligaia de a prezenta la semnarea conractului urmtoarele documente:
- contractul/contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta;
Note:
In cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a
fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de
Pagina 30 din 31

30

FD executie lucrari DJ final aprilie


for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s
declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil.
n caz contrar, procedura de atribuire se anuleaz.
XII. AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI
Ajustarea preului contractului
da

nu

Dac DA, se va preciza modul de ajustare a


preului contractului
(n ce condiii, cnd, cum, formula de ajustare aplicabil)
Not:
Informaiile cu privire la posibile condiii de ajustare a preului
vor fi corelate dup caz, cu prevederile contractului de finanare.

XIII. GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI


Garania de bun execuie a contractului
da

nu

Dac DA, se vor preciza:


- cuantumul garaniei de bun execuie exprimat
procentual i nu mai mult de 10% din valoarea
fr TVA a contractului;
- modul de constituire a garanie de bun
execuie.

Fia de date poate conine orice alte informaii, cu condiia ca acestea s nu aduc atingere
informaiilor din anunul/invitaia de participare publicat n SEAP.

Pagina 31 din 31

31

S-ar putea să vă placă și