Sunteți pe pagina 1din 2

MDRT

PO XVI Procedura de monitorizare


Emitent: AM POR / DMP

Cod
Ediia
Revizuire
Data

PO/ XVI/OI/FS-DI
2
Aprilie 2011

PO/ XVI/OI/FS-DI Anexa 13 - Format standard al Raportului privind durabilitatea investiiei


Program operaional
Axa prioritar:
Domeniu major de
intervenie
1. Raport privind durabilitatea investiiei
nr.
2. Perioada de referin
3. Informaii despre beneficiar
Denumire
Adres
Reprezentant legal/ persoana de contact
Cod fiscal
4. Detalii despre proiect
Numr de referin din SMIS
Denumirea proiectului
Numrul contractului de finanare
Localizarea geografic a proiectului:
(regiune, jude, localitate, adresa)

Proiectul menionat mai sus a suferit/ nu a suferit o modificare substanial, conform art. 57
din Regulamentul General 1083/2006 Durabilitatea operaiunilor:
(a) afecteaz natura sau condiiile de implementare sau ofer un avantaj necuvenit unei
ntreprinderi sau unui organism public ;

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

(b) care rezult dintr-o schimbare, legat de tipul de proprietate, a unei pri de
infrastructur, fie din ncetarea unei activiti de producie.

MDRT

Cod
Ediia
Revizuire
Data

PO XVI Procedura de monitorizare


Emitent: AM POR / DMP

PO/ XVI/OI/FS-DI
2
Aprilie 2011

Detalii privind modificarea (daca este cazul)

DENUMIRE INDICATOR
Indicator 1
Indicator 2

REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE


REALIZAT
Meninut

COMENTARII

Indicator n-1
Indicator n

PROBLEME CARE AU AFECTAT SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


.............................................................................................................................
Data:
-

Aprobat

Beneficiar:

Avizat

ntocmit
Nume/prenume
Funcia
Data

Director DIPOR

Sef Birou Monitorizare

Ofier monitorizare