Sunteți pe pagina 1din 2

Introducere

Mobilitatea marfurilor si libera lor circulatie au condus in prezent la o dezvol


tare extraordinara a sectorului de transporturi de marfa. Succesul transportator
ilor depinde in foarte mare masura de calitatea serviciilor prestate, de prompti
tudine, siguranta in transport si, nu in ultimul rand, de tarifele practicate. I
nsa, lasand deoparte aceste aspecte, in atragerea clientilor este esentiala acti
vitatea de marketing pe care o practica companiile respective. Astfel, printr-un
marketing eficient se pot atrage mai multi clienti. Ce se intelege prin marketi
ng eficient? Ei bine, activitatea de piata a oricarei companii trebuie sa se des
fasoare dupa anumite planuri si programe de marketing prin care sa se stabileasc
a obiective, responsabilii cu indeplinirea obiectivelor respective si termenele
limita pentru atingerea obiectivelor si ducerea la bun sfarsit a activitatilor s
pecifice.
Transporturile internationale, prin caracteristica lor definitorie, aceea a real
izarii deplasarii persoanelor si a marfurilor, in spatiu si timp, ajuta la satis
facerea nevoilor materiale si spirituale ale societatii. Transportul influenteaz
a toate laturile vietii economico-sociale, iar dezvoltarea ordonata si armonioas
a a acestora in pas cu cerintele reproducerii largite constituie un obiectiv imp
ortant al politicii economice a statului.
Pe parcursul prezentei lucrari va fi analizat transportul de marfuri, in deosebi
transportul rutier international de marfuri, va fi dezbatuta pe larg o activita
te eficienta de marketing al transportului de marfuri. Va fi prezentata si anali
zata activitatea de piata (in special activitatea de marketing) a unei companii
de transport international de marfuri si va fi elaborat un program de marketing
privind eficientizarea activitatii de transport a S.C. Vectra Logistic S.R.L.. A
cest program de marketing va ajuta compania in atingerea obiectivelor prestabili
te si va conduce, desigur, la eficientizazarea activitatii de piata a societatii
in cauza.
Obiectivul prezentei lucrari consta in identificarea eficientei transportului in
ternational de marfuri, indeosebi a celui rutier, in conditiile starii actuale a
economiei tarii noastre si in contextul international al economiei.
Cap.1. Aspecte conceptuale si metodologice privind transportul international de
marfuri
In lucrarea de fata am incercat sa prezint anumite particularitati ale transport
ului international, particularitati care prevad conditiile de transport, plati d
e transport, modalitatile de transport, contractul de transport. La alegerea ace
stei teme au contribuit mai multe aspecte, unul dintre acestea fiind faptul ca l
ucrez in domeniu de ceva vreme, incercand astfel sa cunosc si sa-mi clarific cat
mai multe aspecte legate de tema respectiva.
Transporturile internationale, prin caracteristica lor definitorie, aceea a real
izarii deplasarii persoanelor si a marfurilor, in spatiu si timp, ajuta la satis
facerea nevoilor materiale si spirituale ale societatii. Transportul influenteaz
a toate laturile vietii economico-sociale, iar dezvoltarea ordonata si armonioas
a a acestora in pas cu cerintele reproducerii largite constituie un obiectiv imp
ortant al politicii economice a statului
Pentru atingerea acestui scop pe care mi l-am propus am recurs la parcurgerea ma
i multor etape. Am incercat astfel sa evidentiez principalele aspecte teoretice
privind aparitia si evolutia sistemului de transport in ansamblul sau, precum si
tipurile de transport existente. In transporturi se creaza servicii, efecte uti
le de deplasare in spatiu a marfurilor si persoanelor. Aceste efecte utile nu ex
ista sub forma unor obiecte de intrebuintare distincte de procesul de transport,
asa cum bunurile materiale create in industrie, de exemplu, se separa de proces
ul de productie si apoi circula ca marfa, ca articol de comert.
In sustinerea analizei efectuate, studiul propune o analiza concreta a principal
elor tipuri de transport pe baza materialelor existente, precum si rolul si locu
l pe care il ocupa transportul in totalitatea serviciilor, in special a celor de
comert.
Dezvoltarea pasilor pe care i-am propus spre analizare, am facut-o pe baza capit
olelor existente in lucrarea de fata. Astfel, in primul capitol am introdus un s
curt istoric al serviciilor de transport international in care incerc sa prezint

transporturile de la origine, modul in care acestea au evoluat in economia mond


iala, cum a influentat societatea aceasta evolutie, precum si etapele dezvoltari
i lor. Tot in aceasta parte sunt prezentate si anumite particularitati care cara
cterizeaza transportul international in general, precum rolul si importanta pe c
are o are acesta, dar si anumite clasificari ale transporturilor. Mijloacele de
transport impreuna cu toate constructiile si instalatiile aferente, la care se a
dauga o serie de metode si tehnici de conducere, de organizare a activitatii, fo
rmeaza un sistem de transport.
In cel de-al doilea capitol am prezentat pe scurt societatea Vectra Logistic. Ce
l de-al treilea capitol vine in intampinarea activitatii pe piata a societatii c
u un program de marketing pentru eficientizarea activitatii facand totodata o an
aliza a politiclor de marketing pe care le utilizeaza pe piata internationala de
transport, din prisma mixului de marketing, iar ultimul capitol incheie lucrare
a cu o serie de concluzii si propuneri.