Sunteți pe pagina 1din 3

Stimate cititor, care ar fi răspunsul tău la această întrebare?

Poate ai
răspunde: Eu trăiesc pentru a-mi ajuta familia, sau poate pentru a fi de folos
societăţii şi lumii în care trăiesc, sau poate vei spune: eu trăiesc pentru a-mi face o
carieră, pentru a strânge suficienţi bani pentru a duce o viaţă confortabilă şi
tihnită, pentru a mă distra, căci şi aşa doar o viaţă am şi pe aceasta să o trăiesc.
Însă Biblia care este Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă: ,,Cine iubeşte pe tată,
ori pe mamă, mai mult decât pe Mine (Isus), nu este vrednic de Mine; şi
cine iubeşte pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine, nu este vrednic
de Mine. Cine nu-şi ia crucea lui, şi nu vine după Mine, nu este
vrednic de Mine. Cine îşi va păstra viaţa, o va pierde; şi cine îşi va
pierde viaţa, pentru Mine, o va câştiga.1” (Matei 10:37-39). Iar în 1Ioan 2:17
se spune: ,,Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu,
rămâne în veac.”
După cum poate ai observat dragă cititor, acest mod de a gândi a multor oameni, este
în dezacord cu Cuvântul lui Dumnezeu, acest mod de a gândi nu are nici o
finalitate fericită şi de durată, căci viaţa cu toate realizările ei este trecătoare, însă
,,cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” De aceea, poate a venit
timpul să reflectezi în mod serios la oferta lui Dumnezeu, care îţi spune că trăind
viaţa actuală pentru El, vei câştiga acum o viaţă plină de sens, iar în viitor vei
primi viaţa veşnică în împărăţia Lui.
Însă în primul rând, trebuie să înţelegi că a trăi pentru El înseamnă să renunţi la a
trăi pentru tine, aceasta înseamnă să pierzi şi să renunţi la plăceri egoiste, la unele
obiective, planuri, preocupări care sunt contrare voii lui Dumnezeu, să renunţi la
a-ţi mai clădi împărăţia ta, cariera ta, numele tău, în favoarea lucrării la împărăţia
lui Dumnezeu, la clădirea Numelui şi gloriei Lui. Dar oare nu se merită să renunţi
la ceea nu poţi ţine (viaţa actuală) pentru a primi ceva ce nu trece (viaţa veşnică)?
Însă pentru a putea face aceste lucruri tu ai nevoie de CREDINŢĂ, acea credinţă care
gândeşte astfel:
♦ Credinţa că a trăi pentru Dumnezeu duce la viaţa cea mai împlinită şi este cel
mai bun mod de viaţă, căci Dumnezeu ca orice Tată, doreşte cei mai bun pentru
copiii Săi (Ioan 10:10).
♦ Credinţa că renunţând ca noi să mai ne dirijăm viaţa după pornirile inimii
noastre, în favoarea lui Dumnezeu, ne dăm pe cele mai puternice braţe, dar în
acelaşi timp şi cele mai drăgăstoase şi pline de milă (Ieremia 10:23; 17:5-10).
♦ Credinţa că Dumnezeu este demn de încrederea noastră, că El are totul sub
control, că nu ne va înşela sau dezamăgi niciodată, căci toate lucrurile, fie rele,
fie bune, lucrează în final, spre binele celor ce şi-au dedicat viaţa necondiţionat,
Creatorului lor (Romani 8:28).
♦ Credinţa că devenim proprietatea specială a Celui Prea Înalt, şi că noi dându-ne
drepturile noastre Lui (printre care: dreptul de a ne simţi jigniţi; dreptul la a ne
trăi viaţa cum vrem noi; dreptul să facem ce vrem cu timpul nostru; cu bunurile
noastre; cu energia noastră; dreptul la auto-justificare; dreptul la auto-
compătimire; dreptul de a critica; dreptul de a fi băgat în seamă; etc.), primim
1 Citatele sunt luate din Biblia Cornilescu.
cadou prin harul (favoarea ne-meritată) lui Dumnezeu şi jertfa Domnului Isus
dreptul la viaţă veşnică (Ioan 3:36; Romani 6:23), la a fi iertaţi (Efeseni 1:7;
1Ioan 1:8; 2:1,2), la a fi înfiaţi ca copii ai lui Dumnezeu (Romani 8:15-17),
dreptul la viaţă din abundenţă (Ioan 10:10), la bucuria deplină ce o găsim doar
în Isus (Ioan 15:8), dreptul la a devenii regi, preoţi şi judecători împreună cu
Domnul Isus (1Corinteni 6:2,3; Apocalipsa 1:5,6; 5:8,9), dreptul la avea firea
dumnezeiască (1Petru 1:3,4), şi de a fi făcuţi părtaşi sfinţeniei lui Dumnezeu
(Evrei 12:10), etc.
Acum după ce am analizat mentalitatea credinţei celui ce trăieşte pentru Dumnezeu,
putem singuri să ne dăm seama dacă într-adevăr trăim pentru Dumnezeu sau
nu.
Ce este de făcut dacă ne dăm seama că noi am trăit pentru noi, ceea ce a adus ca
viaţa noastră să nu aibă un sens real, căci ţintele după care am alergat până acuma
au fost ţinte trecătoare, şi care nu ne-au umplut acel gol din inima noastră, aceea
căutare, acea dorinţă de a fi iubit, acceptat şi apreciat la adevărata valoare? Acest
lucru, poate fi realizat doar de iubirea desăvârşită şi tandră a Creatorului, căci El te
iubeşte mai mult decât te iubeşti tu, îţi vrea binele mai mult decât îţi vrei tu binele.
Dar din păcate nu a putut aduce împlinirea şi bucuria deplină în viaţa ta, căci tu ai
trăit pentru tine, şi pentru unele lucruri egoiste, ori adevărata fericire începe
atunci când dăruim, când ne sacrificăm, căci numai golindu-ne de noi înşine, de
putem umple de Cristos care este dragostea şi înţelepciune lui Dumnezeu
(1Corinteni 1:24; Tit 2:11).
Vrei tu să-ţi schimbi macazul vieţii tale? Vrei tu să începi să trăieşti pentru
Dumnezeu? Dacă da, fă următoarea rugăciune:

Tată Creatorule, prin Isus Cristos, Fiul Tău, te rog, să primeşti


mulţumirile mele, căci mi-ai arătat că fără tine nu pot fi împlinit, te
rog iartă-mă prin jertfa lui Cristos, de modul meu egoist de a trăi, vreau
de acum să trăiesc pentru tine, fă ca Isus Cristos să domnească în
inima mea, făcându-mă să duc o viaţa ca a Lui, dedicată Ţie. Îţi
mulţumesc că M-ai ascultat, AMIN.

Acum după ce ai făcut acest pas, este timpul să-ţi analizezi viaţa
reorientându-ţi priorităţile şi lăsându-l pe Domnul Isus să fie cu adevărat Domn în
viaţa ta, şi El să te conducă şi să fie Domn şi Stăpân peste: dorinţele tale, peste
planurile şi preocupările tale, peste hobyurile tele, peste timpul tău, peste banii tăi,
peste inima ta.
În acest sens te va ajuta următoarele lucruri dacă le vei practica cu regularitate:
Roagă-te frecvent lui Dumnezeu, aducându-i laude şi mulţumiri, dar şi
cererile şi implorările tale, mărturiseşte-i Lui păcatele tale, dar şi nevoile şi
dorinţele tale, şi fi sigur că El te va înţelege totdeauna (Filipeni 4:6,7;
1Tesaloniceni 5:17,18).
Citeşte şi meditează în fiecare zi la Cuvântul lui Dumnezeu, (Iosua 1:8), îţi
sugerez, dacă nu ai mai citit Biblia, să începi cu Evanghelia după Luca, apoi citeşte
Faptele Apostolilor, restul Noului Testament şi în final Vechiul Testament.
Roagă-l pe Domnul să te călăuzească spre o adunare creştină, şi astfel să fi
adăugat trupului Său, o adunare (biserică) care trăieşte cu adevărat pentru
Dumnezeu, şi care calcă pe urmele Domnului Isus, şi fă-ţi prieteni dintre copii lui
Dumnezeu (Fapte 2:47; Evrei 10:24,25).
Spune-le şi celor din familia ta, rudelor, vecinilor, colegilor, etc. de bucuria de a
trăi pentru Dumnezeu (poţi copia acest pliant pentru a-l da şi altora) – Romani
10:9,10.
Iar dacă prin citirea acestui pliant, sămânţa trăirii pentru Dumnezeu a fost
semănată în inima ta, şi dacă ea a început să rodească, determinându-te să iei
hotărârea de a trăi pentru Dumnezeu, atunci înseamnă că eşti apt pentru a efectua
botezul în apă în Numele lui Isus, prin care vei arăta în mod public că tu ai început o
viaţă pentru Dumnezeu (Fapte 2:38; 1Petru 3:21).

* Persoană de contact: Işfa Alin; Tel. 0745416808;

E-mail: calea@rdslink.ro www.calea.uv.ro