Sunteți pe pagina 1din 2

Fi de lucru

Grupurile de litere che, chi , ghe , ghi

1. Grupai pe coloane cuvintele urmtoarele, dup grupurile de litere


pe care le conin:
chenar, ghiveci, chitar, unghie, ureche, unchi, gheme, triunghi,
vechitur, gheret, Arlechino, ngheat.
chi

che

.............................
........................
...................

ghe

..............................

..............................

..............................

ghi

.......................... ....................... .....

.......................... ....................... ..........

.......................... .......................

2. Desprii n silabe cuvintele scrise la exerciiul 1.


...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Alctuii propoziii folosind cuvintele : ngheat, pereche, ghiocei .
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
4. Eu spun una, tu mai multe :
ngheat ...........................

ghem

chip

ghimpe .............................

...........................

............................

frnghie

...........................

ghinion .............................

rachet

...........................

rochie

............................

chelie

.............................

cheie

...........................

5. Transform cuvintele date, dup model : ghete

ghetue

rochie

..

unghie

ghind

ureche

ghem

ochi

6. Completai cuvintele cu unul din grupurile: che, chi, ghe, ghi .


..veci

.brituri

ret

une

pere.

mo..t

An..l

Paras..v

..

7.

Completai enunurile cu cte un cuvint potrivit care s conin


unul din grupurile che, chi, ghe, ghi.

Gheorghe a cumprat un .. de ghiocei pentru mama lui .


Din stejarul cel stufos a czut o .
Chelaru poart o pereche de .. noi .
Dac un om nu are noroc, nseamn c are .
Ppua primit de Crciun are albatri .
Iepurele are dou lungi .
8. Ordonai cuvintele urmtoare pentru a obine o propoziie i notai-o
pe spaiul liniat.
gheret, vinde, o, Costache, ngheat, unchiul, la .
...........................................................................................................................
.
............................................................................................................................