Sunteți pe pagina 1din 53

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.

SITUAII FINANCIARE INDIVIDUALE ANUALE


31 DECEMBRIE 2013

CUPRINS

Raportul auditorilor independeni

PAGINA

Bilanul contabil

1-3

Contul de profit i pierdere

4-5

Situaia fluxurilor de trezorerie


Situaia modificrilor capitalului propriu
Note la situaiile financiare
Raportul administratorilor

6
7-8
9 - 52
-

10

JUDEUL MURES
ENTITATE E.ON Energie Romnia S.A.
ADRESA: localitatea TARGU MURES
sectorul: _-_ , str. Justiiei nr. 12
Tel 0365. 40.33.06 Fax 0265.26.83.10
NUMR DIN REG COM J26/1194/2007

FORMA DE PROPRIETATE 24
ACTIVITATE PREPONDERENT
Comercializarea ,
combustibililor gazoi, prin conducte
COD CLAS CAEN 3523
COD UNIC DE NREG RO 22043010

Rnd

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci
comerciale, drepturi i active
similare i alte imobilizri necorporale
5. Avansuri i imobilizri necorporale
n curs de execuie
TOTAL
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
2. Instalaii tehnice i maini
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier
4. Avansuri i imobilizri corporale
n curs de execuie
TOTAL

03
05
06

1 a)

07
08
09
10
11

III. IMOBILIZRI FINANCIARE


1. Aciuni deinute la entiti afiliate
6. Alte mprumuturi
TOTAL

12
17
18

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

19

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale
consumabile
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
TOTAL
II. CREANE
1. Creane comerciale
2. Sume de ncasat de la entitile
afiliate
4. Alte creane
TOTAL

Nota 31 decembrie 2012 31 decembrie 2013


(lei)
(lei)

1 b)

1 c)

20
23
24

11

25

5,12
5,10
m)
5,13

26
28
30

3.980.321

5.133.812

1.320.930
5.301.251

1.280.354
6.414.166

18.837.706
2.189.633
85.695

18.546.995
2.803.466
158.558

197.264
21.310.298

606.892
22.115.911

449.754
449.754

2.500.000
439.324
2.939.324

27.061.303

31.469.401

333.246.629
71.201.930
404.448.559

289.547.413
34.387.365
323.934.779

1.395.777.106

1.327.844.508

42.711.835
41.045.630
1.479.534.571

127.851.750
24.374.100
1.480.070.358

Notele de la 1 la 19 fac parte integrant din situaiile financiare.

1 din 52

11

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


BILAN

Rnd

Nota

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT


2. Alte investiii pe termen scurt
TOTAL

32
33

10o)

IV. CASA I CONTURI LA BNCI

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

5.037.176
5.037.176

48.571.796
48.571.796

34

37.060.060

40.601.374

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

35

1.926.080.366

1.893.178.307

C. CHELTUIELI N AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE
TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD DE PN LA UN AN
2. Sume datorate instituiilor de
credit
3. Avansuri ncasate n contul
comenzilor
4. Datorii comerciale - furnizori
6. Sume datorate entitilor afiliate
8. Alte datorii, inclusiv datoriile
fiscale i datoriile privind asigurrile
sociale
TOTAL

36

8.339.530

1.407.902

38

15

264.626.039

87

39
40
42

5
5,14
5,10m)

4.301.916
627.716.219
437.643.799

6.788.441
682.162.393
351.847.873

44
45

132.506.880
1.466.794.853

170.581.890
1.211.380.684

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/


DATORII CURENTE NETE

46

465.424.160

683.205.525

F. TOTAL ACTIVE MINUS


DATORII CURENTE

47

492.485.463

714.674.926

H. PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru pensii i obligaii
similare
3. Alte provizioane
TOTAL

57
59
60

2.490.091
3.909.356
6.399.447

1.936.405
2.186.441
4.122.846

I. VENITURI N AVANS
2. Venituri nregistrate in avans

62

2.200.883

TOTAL

66

2.200.883

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
- Capital subscris vrsat

67

184.781.415

184.781.415

TOTAL

70

184.781.415

184.781.415

7 b)

Notele de la 1 la 19 fac parte integrant din situaiile financiare.

2 din 52

12

13

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

Rnd Nota

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

(lei)

(lei)

5.257.350.295
5.257.350.295
111.994.427

4.558.613.727
4.558.613.727
208.041.084

1. Cifra de afaceri net


Producia vndut
4. Alte venituri din exploatare:

01
02
10

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL

12

5.369.344.722

4.766.654.811

13
14

3.166.404.895
1.859.921.230

2.668.935.496
1.508.090.773

15
17

1.224.824
(19.039)

906.081
(76.443)

18
19

46.205.157
36.409.277

34.139.123
26.785.107

20

9.795.880

7.354.016

2.655.917
2.659.222
3.305

2.207.389
2.207.389
-

5. a) Cheltuieli cu materiile prime


i materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe
(cu energie i ap)
Reduceri comerciale primite
6. Cheltuieli cu personalul, din care:
a) Salarii i indemnizaii
b) Cheltuieli cu asigurrile
i protecia social

10 d)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

16

7. a) Ajustri de valoare privind


imobilizrile corporale i
necorporale
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri

21
22
23

b) Ajustri de valoare privind


activele circulante
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri

24
25
26

98.232.360
439.715.070
341.482.710

27.059.018
342.648.098
315.589.080

27

213.972.894

298.801.371

90.481.798

102.560.760

8. Alte cheltuieli de exploatare


8.1 Cheltuieli privind prestaiile
externe

28

1 a), b)

10 h)

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe


i vrsminte asimilate

29

2.578.236

3.186.594

8.3 Alte cheltuieli

30

120.912.860

193.054.017

32
33
34

(3.427.345)
2.351.880
5.779.225

(37.510)
2.205.521
2.243.031

35

5.385.170.893

4.540.025.298

Ajustri privind provizioanele


Cheltuieli
Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
TOTAL

Notele de la 1 la 19 fac parte integrant din situaiile financiare.

4 din 52

14

15

16

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


SITUAIA MODIFICRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu

Capital subscris (nota 7)


Prime de capital
Rezerve din reevaluare
Rezerve legale
Rezerve reprezentnd surplusul
realizat din rezerve de reevaluare
Alte rezerve
Rezultat reportat reprezentnd
profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperit
Sold creditor (nota 3)
Sold debitor(nota 3)
Rezultat reportat reprezentnd
corectarea erorilor fundamentale
Sold debitor (nota 10 n))

Sold la
1 ianuarie 2012
(lei)

Reduceri/
Sold la
Distribuiri 31 decembrie 2012
(lei)
(lei)

Creteri
(lei)

Reduceri/
Distribuiri
(lei)

Sold la
31 decembrie 2013
(lei)

Creteri
(lei)

184.781.415
573.047.398

184.781.415
573.047.398

184.781.415
573.047.398

8.985.805
24.432.425

7.896.919 -

26.030
-

16.856.694
24.432.425

426.959
11.223.303

16.429.735
35.655.728

132.050
12.340.245

26.030
-

158.080
12.340.245

426.959
-

585.039
12.340.245

(95.436.219)

(191.719.192 )

(287.155.411)

(32.597.692)

(319.753.103)

(5.777.138)

(5.777.138)

(5.777.138)

Notele de la 1 la 19 fac parte integrant din situaiile financiare.

7 din 52

17

18

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ENTITATEA CARE RAPORTEAZ


Aceste situaii financiare sunt prezentate de E.ON Energie Romnia S.A. (Societatea) i
ncorporeaz rezultatele operaiunilor Societii. Societatea deine titluri de participare ntr-o filiala,
dup cum este descris n Nota 1 c). Aceste situaii financiare nu includ rezultatele societii n care
Societatea deine titluri de participare.

ACTIVE IMOBILIZATE
a)

Imobilizri necorporale
Concesiuni,
brevete, licene
mrci, drepturi i
valori similare i
alte imobilizri
necorporale
(lei)

Avansuri
i
imobilizri
necorporale
n curs
(lei)

Total
(lei)

6.887.673
2.256.619
9.144.292

1.320.930
2.216.043
2.256.619
1.280.354

8.208.603
4.472.662
2.256.619
10.424.646

2.907.352

2.907.352

1.103.128
4.010.480

1.103.128
4.010.480

Valoare contabil net


la 1 ianuarie 2013

3.980.321

1.320.930

5.301.251

Valoare contabil net


la 31 decembrie 2013

5.133.812

1.280.354

6.414.166

Valoare brut
Sold la 1 ianuarie 2013
Creteri
Cedri, transferuri i alte reduceri
Sold la 31 decembrie 2013
Amortizare cumulat
Sold la 1 ianuarie 2013
Amortizare nregistrat n cursul
exerciiului
Reduceri sau reluri
Sold la 31 decembrie 2013

9 din 52

19

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)


b)

Imobilizri corporale

Terenuri i
construcii
(lei)

Instalaii
Alte Avansuri i
tehnice utilaje,in imobilizri
i stalaii si
corporale
maini mobilier
n curs
(lei)
(lei)
(lei)

Total
(lei)

Valoarea brut
Sold la 1 ianuarie 2013
Creteri
Creteri din reevaluare cu
efect n rezerve
Cedri, transferuri i alte reduceri
Scderi din reevaluare cu
efect n contul de profit
i pierdere
Anularea amortizrii pentru prezentarea
activului la valoarea evaluat
Sold la 31 decembrie 2013

18.837.706
201.130

4.657.605
1.214.797

134.278
84.319

197.264
1.909.873

23.826.853
3.410.119

160.569

1.500.245

1.660.814

19.038.836

5.711.833

218.597

606.892

25.576.158

2.467.972

48.583

2.516.555

491.841

600.964
160.569

11.456

1.104.261
160.569

491.841

2.908.367

60.039

3.460.247

Valoare contabil net


la 1 ianuarie 2013

18.837.706

2.189.633

85.695

197.264

21.310.298

Valoare contabil net


la 31 decembrie 2013

18.546.995

2.803.466

158.558

606.892

22.115.911

Amortizare cumulat
Sold la 1 ianuarie 2013
Amortizare nregistrat
n cursul exerciiului
Reduceri sau reluri
Anularea amortizrii pentru prezentarea
activului la valoarea evaluat
Sold la 31 decembrie 2013

10 din 52

20

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)


Reevaluarea imobilizrilor corporale
La 31 decembrie 2009 imobilizrile corporale ale E.ON Moldova Furnizare S.A. - Societatea
Absorbit au fost reevaluate de ctre un evaluator independent. Surplusul din reevaluare a fost
creditat n contul de rezerve din reevaluare n cadrul capitalurilor proprii.
n cursul anului 2011, imobilizrile corporale nu au fost reevaluate i ca rezultat nu au fost
modificri ale rezervei din reevaluare pe parcursul exerciiului financiar.
La 31 decembrie 2012 imobilizri corporale de natura cldirilor au fost reevaluate de ctre un
evaluator independent. Surplusul din reevaluare a fost creditat n contul de rezerve din reevaluare
n cadrul capitalurilor proprii. Reevaluarea a fost facuta de ctre un evaluator independent, n
vederea determinrii valorii juste a acestora, inndu-se seama de costul net de nlocuire (dup
cum se specific i n nota 6 D). Valoarea justa a cldirilor la 31 Decembrie 2012, dup reevaluare
este de 18.837.706 lei.
Modificarea politicii contabile cu privire la surplusul din reevaluare
Surplusul din reevaluare inclus n rezerva din reevaluare este realizat prin transferul direct n
rezerve. Pana la ianuarie 2013, acesta avea loc la scoaterea din evidenta a activului pentru care sa constituit rezerva din reevaluare. ncepnd cu ianuarie 2013, o parte din ctig este realizat pe
msura ce activul este folosit de entitate. n acest caz, valoarea rezervei transferate este diferena
dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile reevaluate si valoarea amortizrii calculate pe
baza costului iniial al activului. Modificrile rezervei de reevaluare pe parcursul exerciiului
financiar sunt prezentate astfel:

Rezerva de reevaluare la nceputul exerciiului


Financiar
Creteri n rezerve din reevaluare
Sume transferate din rezerva de reevaluare n
cursul exerciiului financiar
Rezerva de reevaluare la sfritul exerciiului
Financiar

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

8.985.805
7.896.919

16.856.694

(26.030)

426.959

16.856.694

16.429.735

11 din 52

21

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ACTIVE IMOBILIZATE (CONTINUARE)


Datorit reevalurilor succesive, precum i a modului n care s-au nregistrat acestea n
contabilitate, respectiv prin eliminarea amortizrii cumulate din valoarea contabil brut a activelor
reevaluate, Societatea nu a mai putut ine evidena costului istoric i amortizrii cumulate aferente
i, n consecin, aceste informaii nu pot fi prezentate.
c)

Imobilizri financiare

In 2013, Societatea a achiziionat 100% din prile sociale E.ON Servicii Clieni S.R.L. La 31
decembrie 2013, Societatea deinea un titlu sub form interese de participare n urmtoarea
entitate nelistata:
Titluri de participare deinute la entiti afiliate
Societatea

Valoarea contabil la

Procent deinut la

31 decembrie 2013

31 decembrie 2013

(lei)
E.ON Servicii Clieni S.R.L.

2.500.000

100%

Total

2.500.000

100%

Exceptarea de la obligaia de a ntocmi situaii financiare anuale consolidate i raport consolidat al


administratorilor este datorata faptului ca acestea sunt ntocmite de ctre Societatea-mama E.ON
Romania S.R.L.
2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului

Provizioane pentru pensii i


alte obligaii similare
Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru reorganizare
Alte provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Total

Sold la
1 ianuarie 2013
(lei)
1

Transferuri
Sold la
n cont
din cont 31 decembrie 2013
(lei)
(lei)
(lei)
2
3
4=1+2-3

2.490.091
2.317.817
836.190

1.740.295
226.786
123.324

2.293.981
1.859.539
325.602

1.936.405
685.064
633.912

755.349

115.116

3.000

867.465

6.399.447

2.205.521

4.482.122

4.122.846

12 din 52

22

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PROVIZIOANE (CONTINUARE)
Provizioanele mai pot fi analizate n urmtorul mod:
Sold la
31 decembrie 2012
(lei)

Sold la
31 decembrie 2013
(lei)

Curente din care:


Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru reorganizare
Provizioane pentru alte cheltuieli

3.909.356
2.317.817
836.190
755.349

2.186.441
685.064
633.912
867.465

Pe termen lung din care:


Provizioane pentru beneficii dup pensionare

2.490.091
2.490.091

1.936.405
1.936.405

Total

6.399.447

4.122.846

n conformitate cu raportul primit de la actuar, referitor la 31 decembrie 2013, provizionul pentru


beneficii dup pensionare a sczut de la 2.490.091 lei, la 31 decembrie 2012, la 1.936.405 lei la
31 decembrie 2013.
Din totalul de 1.740.295 lei al transferurilor in cont, in baza calculului actuarial, suma de
1.152.410 lei reprezint pierdere actuariala care a fost recunoscut in contul de profit si pierdere.
Din totalul de 2.293.981 lei al transferurilor din cont, suma de 2.239.091 lei reprezint transfer de
provizion ctre E.ON Servicii Clieni S.R L, fr impact in contul de profit i pierdere.
Suma de 54.890 lei a ajustat contul de profit i pierdere urmare a plilor efectuate ctre angajai n
anul 2013.
n data de 16 septembrie 2009, Societatea a fcut public iniierea unui plan de reorganizare care
se refer la perioada 2009 si pn n momentul n care obiectivele de reorganizare ale planului vor
fi atinse. Conform planului anunat, Societatea ofer angajailor care se nscriu n programul de
plecri voluntare aferent planului de reorganizare, sume reprezentnd pli compensatorii.
La data de 31 decembrie 2013, Societatea a recunoscut n bilan suma de 633.912 lei ca provizion
pentru reorganizare, reprezentnd valoarea plilor compensatorii pe care aceasta estimeaz c le
va acorda angajailor, n cadrul programului de plecri voluntare.
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli cuprind provizioane pentru litigii cu angajai plecai din
companie i provizioane aferente contribuiilor pentru beneficiile angajailor transferai ntre diferite
locaii.

13 din 52

23

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

REPARTIZAREA PROFITULUI
Profitul exerciiului financiar al Societii se prezint dup cum urmeaz:
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

Profit/(Pierdere) net(a) de repartizat


- rezerva legala

(32.597.692)
-

224.466.064
11.223.303

Profit nerepartizat

(32.597.692)

213.242.761

Rezultat

La 2013 Societatea a nregistrat un profit n valoare de 224.466.064 lei, din care s-a constituit
rezerva legala in suma de 11.223.303 lei. Repartizarea completa a profitului anului 2013 va fi
aprobata in cadrul Adunrii Generale a Acionarilor(,,AGA) ce va avea loc in cursul anului 2014.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului

1. Cifra de afaceri net


2. Costul bunurilor vndute
i al serviciilor prestate (3+4+5)
3. Cheltuielile activitii de baz
4. Cheltuielile activitilor auxiliare
5. Cheltuielile indirecte de producie
6. Rezultatul brut aferent cifrei
de afaceri nete (1-2)
7. Cheltuieli generale de administraie
8. Alte venituri din exploatare
9. Rezultatul din exploatare (6-7+8)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

5.257.350.295

4.558.613.727

(5.280.777.536)
(5.186.743.256)
(91.456.044)
(2.578.236)

(4.471.795.102)
(4.365.105.309)
(103.503.199)
(3.186.594)

(23.427.241)
(104.396.662)
111.997.732
(15.826.171)

86.818.625
(68.230.196)
208.041.084
226.629.513

14 din 52

24

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

SITUAIA CREANELOR I A DATORIILOR

Creane

Creane comerciale (nota 12)


Sume de ncasat de la entitile afiliate
Alte creane (nota 13)

Sold la
31 decembrie 2013

Termen de lichiditate
sub 1 an
peste 1 an

(lei)

(lei)

(lei)

1=2+3

1.327.844.508
127.851.750
24.374.100

1.327.844.508
127.851.750
24.374.100

1.480.070.358

1.480.070.358

Sumele de ncasat de la entitile afiliate sunt prezentate n nota 10 n).

Datorii

Datorii comerciale (nota 14)


Sume datorate entitilor afiliate(nota
10 (m))
Sume datorate instituiilor de
credit (Nota 15)
Avansuri ncasate n contul
comenzilor de la clieni
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i
datoriile privind asigurrile sociale

Sold la
31 decembrie 2013

Termen de exigibilitate
sub 1 an

1 - 5 ani

peste 5 ani

(lei)
(col. 2+3+4)

(lei)

(lei)

(lei)

682.162.393

682.162.393

351.847.873

351.847.873

87

87

6.788.441

6.788.441

170.581.890

170.581.890

1.211.380.684

1.211.380.684

Sumele de plat ctre entitile afiliate sunt prezentate n nota 10 n).

15 din 52

25

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

SITUAIA CREANELOR I A DATORIILOR (CONTINUARE)


Alte datorii, inclusiv datorii fiscale i datorii pentru asigurri, mai pot fi analizate n urmtorul mod:

Datorii

Creditori diveri garanii clieni


TVA de plata
Alte impozite si taxe
Datorii personal
Contribuia unitii la fondul de
omaj si asigurrile sociale
Impozitul pe salarii

Sold la
31 decembrie 2012
(lei)

Sold la
31 decembrie 2013
(lei)

59.390.259
63.763.285
4.248.104
3.784.670

64.907.722
98.336.321
3.337.175
3.729.180

870.060
450.502

47.692
223.800

132.506.880

170.581.890

16 din 52

26

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE


Principalele politici contabile adoptate la ntocmirea acestor situaii financiare sunt prezentate mai
jos.
A

Bazele ntocmirii situaiilor financiare

(1)

Informaii generale
Aceste situaii financiare au fost ntocmite n conformitate cu:
(i)
Legea Contabilitii 82/1991, republicat n iunie 2008 (Legea 82);
(ii)
Reglementrile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul
Ministrului Finanelor Publice al Romniei 3055/2009, cu modificrile ulterioare
(OMFP 3055).
OMFP 3055/2009 prevede c persoanele juridice prevzute la art. 1 aliniatul 1 din Legea
82 aplic Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene, iar situaiile financiare anuale consolidate sunt ntocmite n
conformitate cu Directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene.
Prezentele situaii financiare au fost ntocmite pe baza conveniei costului istoric, cu
excepiile prezentate n continuare n politicile contabile.

(2)

Utilizarea estimrilor
ntocmirea situaiilor financiare n conformitate cu OMFP 3055/2009 cere conducerii
Societii s fac estimri i ipoteze care afecteaz valorile raportate ale activelor i
pasivelor, prezentarea activelor i datoriilor contingente la data ntocmirii situaiilor
financiare i a veniturilor i cheltuielilor raportate pentru respectiva perioad.
Societatea folosete estimrile cu privire la recunoaterea veniturilor pentru volumele de
gaz vndute la clienii MM (Mass Market).
Pentru aceti clieni veniturile din vnzrile de gaz pentru perioada necitit din luna curent
se nregistreaz si se factureaz pe baza de estimare, care este ajustata in urma citirilor
contoarelor. Pentru clienii KAM ( Key Account Market) i BM (Business Market) valoarea
gazelor vndute lunar este calculata pe baza cantitilor citite pentru luna respectiv.

17 din 52

27

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


Societatea folosete estimrile cu privire la recunoaterea veniturilor pentru electricitatea
furnizata la toi clienii alii dect KAM (KAM sunt facturai in baza citirilor lunare).
Cantitatea de energie nregistrat ca venit si facturata clienilor finali pe baza de estimare
se calculeaz pe baza consumului istoric ponderat cu curba anuala de consum, la care se
adaug coreciile rezultate in urma citirilor. Pentru determinarea valorii, se aplic preul cel
mai recent (utilizat pe ultimul interval de facturare imediat anterior intervalului estimat) la
consumul volumetric estimat determinat conform celor menionate mai sus.
Metodele de estimare sunt aplicate consecvent n fiecare trimestru i sunt ulterior verificate
prin comparaie cu sumele realizate
Estimrile cu privire la certificatele verzi sunt descrise in Nota 6R).
Estimrile cu privire la provizioane sunt descrise in Nota 6O).
Cu toate c aceste estimri sunt fcute de ctre conducerea Societii pe baza celor mai
bune informaii disponibile la data situaiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de
aceste estimri.
(3)

Continuitatea activitii
n cursul exerciiului financiar ncheiat la 31 decembrie 2012, Societatea a nregistrat
pierderi din activitatea de exploatare, iar la 31 decembrie 2013 a nregistrat profit din
activitatea de exploatare. Activele curente ale Societii depeau datoriile sale curente
att la 31 decembrie 2012 cat si la 31 decembrie 2013 iar total capitaluri proprii la acea
data erau pozitive. Prezentele situaii financiare au fost ntocmite n baza principiului
continuitii activitii care presupune c Societatea i va continua activitatea i n viitorul
previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumii, conducerea analizeaz
previziunile referitoare la intrrile viitoare de numerar.
Pe baza acestor analize, conducerea consider c Societatea va putea s-i continue
activitatea n viitorul previzibil i, prin urmare, aplicarea principiului continuitii activitii n
ntocmirea situaiilor financiare este justificat.

(4)

Moneda de prezentare a situaiilor financiare


Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda naional. Elementele incluse n
aceste situaii financiare sunt prezentate n lei romneti.

18 din 52

28

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


B

Conversia tranzaciilor n moned strin


Tranzaciile Societii n moned strin sunt nregistrate la cursurile de schimb comunicate
de Banca Naional a Romniei (BNR) pentru data tranzaciilor. La finele fiecrei luni,
soldurile n moned strin sunt convertite n lei la cursurile de schimb comunicate de BNR
pentru ultima zi bancar a lunii. Ctigurile i pierderile rezultate din decontarea tranzaciilor
ntr-o moned strin i din conversia activelor i datoriilor monetare exprimate n moned
strin sunt recunoscute n contul de profit i pierdere, n cadrul rezultatului financiar.

Imobilizri necorporale

(i)

Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare


Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare se
nregistreaz la costul de achiziie sau la valoarea de aport.
Concesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de
concesiune stabilete o durat i o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea
concesiunii se nregistreaz pe durata de folosire a acesteia, stabilit conform contractului.
Brevetele, licenele, mrcile comerciale i activele similare sunt amortizate folosind metoda
liniar, pe o perioad de 3 ani.

(ii)

Avansuri i alte imobilizri necorporale


n cadrul avansurilor i altor imobilizri necorporale se nregistreaz avansurile acordate
furnizorilor de imobilizri necorporale, programele informatice create de entitate sau
achiziionate de la teri pentru necesitile proprii de utilizare, precum i alte imobilizri
necorporale.
Cheltuielile care permit imobilizrilor necorporale s genereze beneficii economice viitoare
peste performana prevzut iniial sunt adugate la costul original al acestora. Aceste
cheltuieli sunt capitalizate ca imobilizri necorporale dac nu sunt parte integrant a
imobilizrilor corporale.
Elementele de natura altor imobilizri necorporale sunt amortizate liniar pe o perioad de
3 ani.

19 din 52

29

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


D

Imobilizri corporale

(1)

Cost/evaluare
Imobilizrile corporale sunt evaluate iniial la cost de achiziie.
La 31 decembrie 2001 i 31 decembrie 2002 imobilizrile corporale au fost reevaluate n
baza HG 403/2000. n conformitate cu HG 403/2000 costul istoric sau valoarea rezultat
prin aplicarea hotrrilor de guvern anterioare privind reevaluarea imobilizrilor corporale i
amortizarea cumulat au fost indexate cu indicii cumulativi de inflaie ntre data achiziiei
sau a ultimei reevaluri i data bilanului. Totodat, HG 403/2000 prevedea necesitatea
ajustrii valorii indexate prin comparaie cu valoarea de utilizare i valoarea de pia.
Creterea valorii contabile rezultate n urma acestor reevaluri a fost creditat n rezerva
din reevaluare.
La 31 decembrie 2003 imobilizrile corporale au fost reevaluate n baza HG 1553/2003.
HG 1553/2003 prevedea c reevaluarea imobilizrilor corporale se efectueaz n vederea
determinrii valorii juste a acestora, inndu-se seama de inflaie, utilitatea bunurilor, starea
acestora i de valoarea de pia. Cu creterea valorii contabile rezultate n urma acestei
reevaluri a fost creditat contul privind rezerva din reevaluare.
Cldirile au fost reevaluate la 31 decembrie 2006 de ctre un evaluator independent, n
vederea determinrii valorii juste a acestora, inndu-se cont de valoarea de pia,
determinat prin metoda veniturilor (capitalizare chirii) i a costurilor (costul de nlocuire
net).
La 31 decembrie 2009, respectiv la 31 decembrie 2012 cldirile au fost reevaluate n baza
OMFP 1752/2005 respectiv OMFP 3055/2009, care prevedea c reevaluarea imobilizrilor
corporale se efectueaz la valoarea just, determinat pe baza unor evaluri efectuate, de
regul, de profesioniti calificai n evaluare. Cu creterea valorii contabile rezultate n urma
acestor reevaluri a fost creditat contul privind rezerva din reevaluare. Reevaluarea la
31 decembrie 2012 a fost efectuat de un evaluator independent n vederea determinrii
valorii juste a cldirilor prin metoda costurilor (costul de nlocuire net).
Valorile juste ale imobilizrilor corporale reevaluate sunt actualizate cu suficient
regularitate, astfel nct valoarea contabil s nu difere substanial de cea care ar fi
determinat folosind valoarea just la data bilanului. Dac nu exist informaii din pia
referitoare la valoarea just, valoarea just este estimat pe baza fluxurilor nete de
numerar sau a costului de nlocuire depreciat.

20 din 52

30

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


Dac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, cu ocazia reevalurii,
acesteia i se stabilete o nou valoare i o nou durat de utilizare economic,
corespunztoare perioadei estimate a se folosi n continuare.
n costul unei imobilizri corporale sunt incluse i costurile estimate iniial cu demontarea i
mutarea acesteia la scoaterea din funciune, precum i cu restaurarea amplasamentului pe
care este poziionat imobilizarea, atunci cnd aceste sume pot fi estimate credibil i
Societatea are o obligaie legat de demontare, mutare a imobilizrii corporale i de
refacere a amplasamentului.
ntreinerea i reparaiile imobilizrilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cnd apar, iar
mbuntirile semnificative aduse imobilizrilor corporale, care cresc valoarea sau durata
de via a acestora, sau care mresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii
economice, sunt capitalizate.
(2)

Amortizare
Amortizarea se calculeaz la valoarea de intrare, folosindu-se metoda liniar de-a lungul
duratei utile de via estimat a activelor, dup cum urmeaz:
Activ
Construcii
Instalaii tehnice i maini
Alte instalaii, utilaje i mobilier

Ani
1-50
2 - 28
2 - 15

Amortizarea se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii in funciune si pana la


recuperarea integrala a valorii de intrare.
(3)

Vnzarea/casarea imobilizrilor corporale


Imobilizrile corporale care sunt casate sau vndute sunt eliminate din bilan mpreun cu
amortizarea cumulat, corespunztoare. Orice profit sau pierdere rezultat() ca diferen
dintre veniturile generate de scoaterea din eviden i valoarea sa neamortizat, inclusiv
cheltuielile ocazionate de aceast operaiune, este inclus() n contul de profit i pierdere,
n Alte venituri din exploatare sau Alte cheltuieli din exploatare, dup caz.
Cnd Societatea recunoate n valoarea contabil a unei imobilizri corporale costul unei
nlocuiri pariale (nlocuirea unei componente), valoarea contabil a prii nlocuite, cu
amortizarea aferent, este scoas din eviden.

21 din 52

31

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


E

Deprecierea imobilizrilor corporale i necorporale


La ncheierea exerciiului financiar, valoarea elementelor de imobilizri corporale i
necorporale este pus de acord cu rezultatele inventarierii. n acest scop, valoarea
contabil net se compar cu valoarea stabilit pe baza inventarierii, denumit valoare de
inventar. Diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i valoarea contabil
net a elementelor de imobilizri se nregistreaz n contabilitate pe seama unei amortizri
suplimentare, n cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibil sau
se efectueaz o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cnd
deprecierea este reversibil. Valoarea de inventar este stabilit n funcie de utilitatea
bunului, starea acestuia i preul pieei.

Imobilizri financiare
Imobilizrile financiare cuprind garanii acordate furnizorilor n vederea participrii la licitaii.
Imobilizrile financiare cuprind si aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile acordate
entitilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor de care
Societatea este legat n virtutea intereselor de participare, precum i alte investiii deinute
ca imobilizri. Imobilizrile financiare sunt recunoscute n bilan la costul de achiziie sau la
valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora. Costul de achiziie cuprinde
i costurile de tranzacionare. Imobilizrile financiare sunt evaluate ulterior la valoarea de
intrare mai puin ajustrile cumulate pentru pierdere de valoare.

Stocuri
Stocurile de gaz
Stocurile de gaz sunt nregistrate la costul de achiziie. Costul este determinat pe baza
metodei costului mediu ponderat.

Creane comerciale
Creanele comerciale sunt nregistrate la valoarea facturat mai puin provizionul pentru
deprecierea acestor creane. Ajustarea pentru deprecierea creanelor comerciale este
constituita n cazul n care exist evidene obiective asupra faptului c Societatea nu va fi n
msur sa colecteze toate sumele la termenele iniiale. Ajustarea pentru deprecierea
creanelor comerciale se actualizeaz trimestrial cu sumele de constituit / anulat.

Investiii financiare pe termen scurt


Acestea includ depozitele pe termen scurt la bnci i alte investiii pe termen scurt cu
lichiditate mare, precum i certificate de trezorerie.

22 din 52

32

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


J

Numerar i echivalente de numerar


Numerarul i echivalentele de numerar sunt evideniate n bilan la cost. Pentru situaia
fluxului de numerar, numerarul i echivalentele acestuia cuprind numerar n cas, conturi
la bnci, investiii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de
cont. n bilan, descoperitul de cont este prezentat n datorii ce trebuie pltite ntr-o
perioad de un an sume datorate instituiilor de credit.

Capital social
Aciunile sunt clasificate n capitalurile proprii.

Dividende
Dividendele aferente aciunilor sunt recunoscute n capitalurile proprii n perioada n care
sunt declarate.

mprumuturi
mprumuturile pe termen scurt i lung sunt nregistrate iniial la suma primit, net de
costurile aferente obinerii mprumuturilor.
Poriunea pe termen scurt a mprumuturilor pe termen lung este clasificat n Datorii:
Sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an i inclus mpreun cu
dobnda acumulat la data bilanului contabil n Sume datorate instituiilor de credit din
cadrul datoriilor curente.

Datorii comerciale
Datoriile comerciale sunt nregistrate la valoarea sumelor care urmeaz a fi pltite pentru
bunurile sau serviciile primite.

Provizioane
Provizioanele pentru litigii, precum i alte provizioane pentru riscuri i cheltuieli sunt
recunoscute n momentul n care Societatea are o obligaie legal sau implicit generat
de un eveniment anterior, cnd pentru stingerea obligaiei este probabil s fie necesar o
ieire de resurse i cnd poate fi fcut o estimare credibil n ceea ce privete valoarea
obligaiei.
Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaionale viitoare.

23 din 52

33

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


Provizioane pentru beneficii dup pensionare
Provizioanele pentru beneficii dup pensionare se refer la sumele ce vor fi pltite de
Societate dup ce angajaii au prsit entitatea. Aceste provizioane se recunosc pe
parcursul perioadei de munc rmase a angajailor pn la pensie, considernd rotaia
personalului.
La 31 decembrie 2013, Societatea a prezentat provizioane pentru beneficii dup
pensionare. Aceste provizioane sunt calculate anual de ctre un expert actuar dup
metode actuariale pe baza estimrii salariului mediu, a numrului mediu de salarii de plat
dup pensionare, a estimrii perioadei cnd acestea vor fi pltite i a fost adus la valoarea
prezent folosind un factor de actualizare bazat pe dobnda aferent unor investiii cu grad
maxim de siguran (datorii suverane).
Provizioane pentru costul reorganizrii
Provizionul pentru costul reorganizrii este recunoscut atunci cnd exist un plan formal
aprobat de Consiliul de Administraie, comunicat angajailor sau reprezentanilor acestora
n suficient detaliu pentru a genera ateptri valide asupra faptului c Societatea va
implementa programul de reorganizare i au aprut evenimente contingente referitoare la
punerea n aplicare a planului.
Provizioanele pentru reorganizare sunt recunoscute n momentul n care Societatea are o
obligaie legal sau implicit generat de un eveniment anterior, cnd pentru stingerea
obligaiei este probabil s fie necesar o ieire de resurse i cnd poate fi fcut o
estimare credibil n ceea ce privete valoarea obligaiei.
Provizioanele de reorganizare cuprind costurile directe generate de reorganizare i anume
cele care sunt generate n mod necesar de acest proces i nu sunt legate de desfurarea
continu a activitii entitii.
Provizionul de reorganizare este recunoscut in evidena contabil la valoare discountat,
ntruct Societatea estimeaz c planul de reorganizare va fi finalizat pn la
31 decembrie 2015.
P

Beneficiile angajailor
Pensii i alte beneficii dup pensionare
n cursul normal al activitii, Societatea face pli fondurilor de sntate, pensii i omaj de
stat n contul angajailor si la ratele statutare.

24 din 52

34

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


Toi angajaii Societii sunt membri ai planului de pensii al statului romn. Aceste costuri
sunt recunoscute n contul de profit i pierdere odat cu recunoaterea salariilor.
n conformitate cu prevederile legale n vigoare, cu politica salarial, de compensaii i
beneficii a Societii, precum i n baza acordurilor cu partenerii sociali (sindicatele),
Societatea acord salariailor o serie de beneficii, ntre care: compensaii la ncetarea
contractului de munc i beneficii n natur constnd n energie gratuit.
n acest sens, Societatea a nregistrat provizioane pentru beneficii dup pensionare.
Aceste provizioane sunt stabilite de ctre specialiti n domeniu (actuari).
Societatea nu opereaz nici un alt plan de pensii sau de beneficii dup pensionare i deci,
nu are nici un fel de alte obligaii referitoare la pensii.

Impozitare
Impozit pe profit curent
Societatea nregistreaz impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din
raportrile fiscale, conform legislaiei fiscale relevante.

Recunoaterea veniturilor
Venituri din vnzarea de energiei electrice si a gazelor naturale
Veniturile se refer la bunurile vndute i la serviciile furnizate.
Veniturile din vnzrile de bunuri (care reprezint in principal energia electrica si gazele
naturale) sunt recunoscute n momentul n care Societatea a transferat cumprtorului
principalele riscuri i beneficii asociate deinerii bunurilor.
Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute la data prestrii serviciilor
respective de Societate.
Veniturile aferente pierderilor tehnologice sunt recunoscute si nregistrate in baza
volumelor si tarifelor aferente pierderilor reelelor de distribuie, care sunt facturare
societilor de distribuie.

25 din 52

35

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)

Veniturile aferente Certificatelor Verzi


Furnizorii de energie electrica sunt obligai de lege sa achiziioneze anual un numr de
certificate verzi in baza energiei electrice furnizate ctre consumatorii finali. Aceste costuri
aferente sunt nregistrate in Alte cheltuieli, in conformitate cu Ordinul 1118/2012, la
termenul prevzut de lege.
In situaia in care achiziionarea certificatelor verzi se efectueaz nainte de termenele
prevzute de lege, contravaloarea certificatelor verzi se nregistreaz in Cheltuieli
nregistrate in avans. Acestea sunt nregistrate pe cheltuiala in termenul prevzut de lege.
ncepnd din septembrie 2012, Societatea a nceput sa factureze clienilor finali suma
aferenta certificatelor verzi si a recunoscut veniturile aferente acestora. nainte de aceasta
data, acesta era un aspect de negociere cu consumatorii eligibili iar categoria consumatori
captivi nu era facturata pentru aceste costuri.
In conformitate cu legislaia, in decursul anului, compania procura un anumit numr de
certificate verzi in baza cotei estimate de reglementator si a estimrilor de energie electrica
furnizata consumatorilor finali, dup cum e descris in nota 6A2).
Valoarea facturata clienilor finali este determinata in baza volumului de electricitate
furnizata, citita sau estimata, dup cum e descris in Nota 6A2) si a preului stabilit de
reglementator.
In conformitate cu legislaia, n decursul anului Societatea determin veniturile si costurile
obinute de ctre aceasta cu privire la certificatele verzi si factureaz sau crediteaz
valorile corectate consumatorilor finali, astfel incit profitul si pierderea din tranzaciile cu
certificate verzi sa nu afecteze contul de profit i pierdere.
Alte venituri
Societatea factureaz taxa radio, taxa tv si de co-generare, care sunt ncasate de
Societate in numele companiei beneficiare . Aceste taxe sunt facturate clienilor si sunt
recunoscute ca si creane de la consumatori si datorii ctre companiile beneficiare, fiind
ulterior ncasate de la clieni si respectiv pltite beneficiarului . Aceste taxe nu au un impact
asupra contului de profit si pierdere al Societii si nu sunt tratate ca venituri.
Venitul din dobnzi este recunoscute periodic, n mod proporional, pe msura generrii
venitului respectiv, pe baza contabilitii de angajamente.

26 din 52

36

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PRINCIPII, POLITICI I METODE CONTABILE (CONTINUARE)


n aceste situaii financiare, veniturile i cheltuielile sunt prezentate la valoarea brut. n
bilanul contabil, datoriile i creanele de la aceiai parteneri sunt prezentate la valoarea
net n momentul n care exist un drept de compensare.
S

Cifra de afaceri
Cifra de afaceri reprezint sumele facturate i de facturat, nete de TVA i rabaturi
comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terilor.

Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute n perioada la care se refer.
Cheltuielile de exploatare includ si cheltuielile cu reducerile comerciale primite ulterior
facturrii.
Dup cum este descris in Nota 6R), furnizorii de energie electrica sunt obligai, potrivit legii,
sa achiziioneze anual un numr de certificate verzi in baza volumului de electricitate
furnizata consumatorilor finali. Aceste costuri aferente acestora sunt nregistrate in
conformitate cu Ordinul 1118/2012 in Alte cheltuieli, la termenul prevzut de lege.

Cheltuieli financiare
Cheltuielile financiare sunt recunoscute in perioada la care se refera.

27 din 52

37

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PARTICIPAII I SURSE DE FINANARE


a)

Certificate de participare, valori mobiliare, obligaiuni convertibile


Societatea nu a emis certificate de participare sau alte valori mobiliare, n afar de aciunile
comune proprii.

b)

Capital social
Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2013 este de 184.781.415 lei (la
31 decembrie 2012 era de 184.781.415 lei) reprezentnd 73.912.566 aciuni (la
31 decembrie 2012 era de 73.912.566 aciuni). Toate aciunile sunt comune, au fost
subscrise i sunt pltite integral la 31 decembrie 2013. Toate aciunile au acelai drept de
vot i au o valoare nominal de 2,5 lei/aciune.
Structura acionariatului la 31 decembrie 2013, respectiv la 31 decembrie 2012, este
prezentat astfel:
Numr
de aciuni

Procentaj

(lei)

(%)

E.ON Romnia S.R.L

37.695.623

94.239.057,50

51,00

Ministerul Economiei

23.521.988

58.804.970,00

31,82

Fondul Proprietatea S.A.

9.903.524

24.758.810,00

13,40

D.F.E.E. Electrica S.A.

2.791.431

6.978.577,50

3,78

73.912.566

184.781.415,00

100,00

Total

c)

Suma

Prime de emisiune
n anul 2000, sectorul de gaze naturale din Romnia a fost reorganizat, conform Hotrrii
de Guvern nr. 334 publicat la data de 4 mai 2000. n urma reorganizrii toate aciunile
societii au fost transferate ctre Ministerul Economiei i Comerului. n cadrul unui proces
care a nceput n anul 2003, n baza hotrrii de Guvern nr. 556/2002 i s-a finalizat n
iunie 2005, fosta Distrigaz Nord S.A. a fost privatizat. Pachetul majoritar de aciuni (51%)
a fost achiziionat de ctre E.ON Ruhrgas AG, Oficiul Participaiilor Statului si Privatizrii in
Industrie (O.P.S.P.I), din cadrul Ministerului Economiei si Comerului deinnd 49%.

28 din 52

38

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

PARTICIPAII I SURSE DE FINANARE (CONTINUARE)


Procesul de privatizare s-a realizat, conform contractului de privatizare, pe parcursul anului
2005, n dou etape care au fost:
-

E.ON Ruhrgas AG a achiziionat 30% de la Ministerul Economiei i Comerului;


majorarea capitalului social al Societii prin emiterea unui numr de 51.966.983
aciuni noi nominative ordinare subscrise de E.ON Ruhrgas AG.

n urma majorrii capitalului social a rezultat o prim de emisiune n valoare de


517.332.147 lei.
La data de 2 iulie 2007, n urma finalizrii procesului de separare legal a activitilor de
distribuie i furnizare a gazelor naturale, Societatea a preluat o prim de emisiune n
valoare de 429.551.321 lei.
n urma fuzionrii cu E.ON Moldova Furnizare S.A. a rezultat o prim de fuziune pozitiv n
valoare de 143.496.077 lei, ce a fost nregistrat n contului Prime de Capital.

INFORMAII PRIVIND SALARIAII I MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAIE,


CONDUCERE I SUPRAVEGHERE
a)

Indemnizaiile acordate membrilor organelor de administraie, conducere i


supraveghere
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

(lei)

(lei)

634.842
3.224.296

650.885
3.055.090

3.859.138

3.705.975

Cheltuiala cu salariile:
Administratori
Directori

29 din 52

39

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

INFORMAII PRIVIND SALARIAII I MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAIE,


CONDUCERE I SUPRAVEGHERE (CONTINUARE)
b)

Salariai
Numrul mediu de angajai n timpul anului a fost dup cum urmeaz:

Personal administrativ
Personal n producie

Cheltuiala cu salariile angajailor

Salarii de plat la sfritul perioadei


(fr administratori i directori)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

46
474

36
312

520

348

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

32.281.212

23.079.132

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

405

11.645

30 din 52

40

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI


1.

Indicatori de lichiditate

a)

Indicatorul lichiditii curente

Active curente

31 decembrie 2012

31 decembrie 2013

1,32

1,56

Datorii curente

Acest indicator evideniaz n ce msur datoriile care trebuie pltite ntr-o perioad mai mic de
un an pot fi acoperite din activele circulante.
b)

Indicatorul lichiditii imediate

Active curente - Stocuri

31 decembrie 2012

31 decembrie 2013

1,04

1,30

Datorii curente

Indicatorul lichiditii imediate (indicatorul test acid) prezint msura n care datoriile pe termen
scurt pot fi acoperite numai din activele realizabile i disponibile, mai uor de mobilizat.
2.

Indicatori de risc

a)

Indicatorul gradului de ndatorare

Societatea nu a calculat acest indicator ntruct nu deinea mprumuturi pe termen lung la


31 decembrie 2012 si 31 decembrie 2013.

31 din 52

41

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)


b)

Indicatorul privind acoperirea dobnzilor


Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

42,59

Profit naintea plii dobnzii


i impozitului pe profit
= Numr de ori
Cheltuieli cu dobnd

Acest indicator reflect de cte ori societatea poate acoperi cheltuiala cu dobnda.
La 2012, acest indicator nu s-a calculat deoarece societatea a nregistrat pierdere.
3.

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a)

Viteza de rotaie a stocurilor (rulajul stocurilor)

Costul vnzrilor
Stocul mediu

= Numr de ori

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

10,63

12,28

Viteza de rotaie a stocurilor (rulajul stocurilor) aproximeaz de cte ori ,teoretic stocul a fost rulat
de-a lungul exerciiului financiar.
b)

Viteza de rotaie a debitelor-clieni

Sold mediu clieni


Cifra de afaceri

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(zile)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(zile)

95,92

115,87

x 365 =

Acest indicator reflect termenul mediu de ncasare a creanelor comerciale.

32 din 52

42

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)


c)

Viteza de rotaie a creditelor furnizor

Sold mediu furnizori


Achiziii

x 365 =

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(zile)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(zile)

73,72

88,51

Indicatorul exprim perioada de timp n care datoriile ctre furnizori devin exigibile.
d)

Viteza de rotaie a imobilizrilor corporale

Cifra de afaceri
Imobilizri corporale

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

249,01

211,94

Acest indicator evalueaz eficacitatea gestiunii imobilizrilor corporale sau a activelor totale prin
examinarea cifrei de afaceri generate de o anumit cantitate de imobilizri corporale sau de active.
e)

Viteza de rotaie a activelor totale

Cifra de afaceri
Total active

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

2,68

2,37

Acest indicator evalueaz eficacitatea gestiunii imobilizrilor corporale sau a activelor totale prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumit cantitate de imobilizri corporale sau de
active.

33 din 52

43

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI (CONTINUARE)


4.

Indicatori de profitabilitate

a)

Rentabilitatea capitalului angajat


Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(%)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(%)

32

Profitul naintea rezultatului


financiar i impozitului pe profit x 100 =
Capitalul angajat

Indicatorul evideniaz rata de remunerare a capitalului angajat. Pentru anul 2012 acest indicator
nu s-a calculat deoarece Societatea a nregistrat pierdere.

b)

Marja brut din vnzri

Profitul brut din vnzri

x 100

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

1,90

Cifra de afaceri

Pentru anul 2012 acest indicator nu s-a calculat deoarece Societatea a nregistrat pierdere din
rezultatul brut. Acest indicator evalueaz eficacitatea gestiunii de Societate a costurilor si/sau
obinerea tarifelor/preturilor de vnzare optimale.

34 din 52

44

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII
a)

Informaii cu privire la prezentarea Societii


Distrigaz Nord a fost nfiinat la 31 august 1998 ca societate comercial pe aciuni n
conformitate cu legile din Romnia, ca filiala a Romgaz S.A..
n urma restructurrii sectorului de gaze naturale din Romnia, la 31 august 1998, activele
i pasivele Romgaz S.A. (societate cu capital de stat) au fost transferate ctre cinci noi
societi nfiinate n Romnia la aceeai dat (Ordonana Guvernului nr. 491/08/1998).
Societile nou nfiinate au fost organizate dup o structur de grup cu SNGN Romgaz
S.A. (societate comercial deinut n proporie de 100% de statul romn prin Ministerul
Economiei i Comerului, (MEC) deinnd 100% din aciuni n fiecare din societile nou
nfiinate.
n anul 2000, sectorul de gaze naturale din Romnia a fost reorganizat, conform Hotrrii
de Guvern nr. 334 publicat la data de 4 mai 2000. n urma reorganizrii toate aciunile
societii au fost transferate ctre MEC
n cadrul unui proces care a nceput n anul 2003, n baza hotrrii de Guvern nr. 556/2002
i s-a finalizat n iunie 2005, fosta Distrigaz Nord S.A. a fost privatizat. Dup cum e
descris in nota 7c) pachetul majoritar de aciuni (51%) a fost achiziionat de ctre E.ON
Ruhrgas AG, Oficiul Participaiilor Statului si Privatizrii in Industrie (O.P.S.P.I), din cadrul
MEC deinnd 49%.
n anul 2005 MEC a participat la constituirea capitalului iniial al Fondului Proprietatea cu
aciuni de la mai multe societi comerciale aflate n portofoliul su i n acest sens a fost
emis Legea 247/2005. Conform acestei legi, un numr de aciuni deinute de M.E.C. la
Distrigaz Nord S.A., reprezentnd 12% din capitalul social al Societii, au fost transferate
n posesia Fondului Proprietatea, n luna mai 2006.
n anul 2006 numele societii a fost schimbat din Distrigaz Nord S.A. n E.ON Gaz
Romnia S.A..
La 1 ianuarie 2007 structura acionariatului Societii s-a modificat prin transferarea
aciunilor deinute de MEC prin O.P.S.P.I., ctre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului (A.V.A.S.).

35 din 52

45

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


La 2 iulie 2007, n conformitate cu Legea Gazelor nr. 351/2004 i n acord cu
angajamentele asumate de Romnia prin Tratatul de Aderare la Uniunea European de a
se alinia la Directiva Parlamentului European i a Consiliului Uniunii Europene 55/2003/CE
din 26 iunie 2003, fosta companie E.ON Gaz Romnia S.A. a finalizat procesul de
separare legal a activitilor de distribuie i furnizare a gazelor naturale.
La ncheierea acestui proces, compania supus divizrii, E.ON Gaz Romnia S.A., i-a
schimbat denumirea n E.ON Gaz Distribuie S.A. i desfoar activitatea de t distribuie
a gazelor n reeaua de distribuie, n timp ce societatea nou format, E.ON Gaz Romnia
S.A., desfoar activitatea de furnizare a gazelor naturale ctre consumatori.
Cele dou societi rezultate au personalitate juridic distinct i opereaz la momentul
actual pe piaa gazelor naturale. Ambele societi sunt membre integrate n grupul E.ON,
acionarul majoritar in ambele societi.
n luna ianuarie 2008, structura acionariatului Societii s-a modificat ca urmare a vnzrii
pachetului de aciuni deinute de E.ON Ruhrgas International A.G ctre E.ON Gaz
Romnia Holding S.R.L.. Asociaii au decis modificarea denumirii acestei companii din
E.ON Gaz Romania Holding S.R.L in E.ON Romania S.R.L., ncepnd cu data de
31 decembrie 2008.
n luna ianuarie 2009, structura acionariatului Societii s-a modificat ca urmare a prelurii
aciunilor AVAS de ctre Ministerul Economiei.
La data de 1 noiembrie 2010, Adunarea General a Acionarilor E.ON Gaz Romnia S.A.
i la data de 2 noiembrie 2010, Adunarea General a Acionarilor E.ON Moldova Furnizare
S.A., au aprobat fuziunea prin absorbie a societilor E.ON Gaz Romnia S.A.(Societate
Absorbant) i E.ON Moldova Furnizare S.A. (Societate Absorbit).
Societatea rezultata are ca principal obiect de activitate furnizarea i comercializarea
combustibililor gazoi prin conducte precum i furnizarea energiei electrice, ctre clieni.
Sediul Societii se afl n strada Justiiei nr.12, Trgu Mure, Romnia.
Activitatea Societii este reglementat de ctre Autoritatea Naional de Reglementare n
Domeniul Energiei (A.N.R.E.), autoritate ce funcioneaz n baza Legii energiei electrice si
gazelor naturale 123/2012 cu modificrile ulterioare.

36 din 52

46

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE


Societatea i desfoar activitatea pe teritoriul Romniei, prin Sediul Central i patru
regiuni, Nord, Sud, Est si Vest, cu statut de sucursale, fr personalitate juridic.
Societatea servete 3.017.110 locuri de consum, pentru clieni industriali, comerciali i
casnici (1.587.652 consumatori gaze naturale si 1.429.458 consumatori energie electrica).
Conform legii energiei electrice si gazelor naturale 123/2012 si modificrilor ulterioare,
preturile reglementate ale pieei reglementate de energie electrica, sunt eliminate treptat,
ncepnd cu 1 septembrie 2012 pentru consumatorii non-casnici de energie electrica, si
ncepnd cu 1 decembrie 2012 pentru consumatorii non-casnici de gaze naturale si de la 1
iulie 2013 pentru consumatorii casnici de energie electrica si gaze naturale.
b)

Informaii privind relaiile entitii cu filiale, entiti asociate sau cu alte entiti n
care se dein titluri de participare strategice
Societatea deine 100% din prile sociale E.ON Servicii Clieni S.R.L. - societate
nregistrat n Romnia la 8 mai 2013, avnd sediul social n str. Justiiei nr.12, Trgu
Mure.. Numrul de pri sociale deinute este de 250.000, n valoare de 2.500.000 lei.
E.ON Servicii Clieni S.R.L.., Romnia - societate de prestri servicii creia Societatea i
presteaz servicii de nchiriere, de la care Societatea a achiziionat servicii clienii
Detaliile privind tranzaciile cu prile afiliate i natura relaiilor cu acestea sunt prezentate
n Nota 10 (k).

c)

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea n moneda naional a elementelor


de activ i de pasiv, a veniturilor i cheltuielilor evideniate iniial ntr-o moned
strin
Modalitatea folosit pentru exprimarea n moneda naional a elementelor patrimoniale, a
veniturilor i cheltuielilor evideniate ntr-o moned strin este prezentat n Nota 6 B.
Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia n lei a soldurilor exprimate n
moned strin la 31 decembrie 2012 i 31 decembrie 2013 sunt:

Moneda strin

Abreviere

Rata de schimb
(lei pentru 1 unitate din moneda strin)
31 decembrie 2012

31 decembrie 2013

Dolar SUA

USD

3,3575

3,2551

Euro

EUR

4,4287

4,4847

37 din 52

47

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


d)

Informaii referitoare la impozitul pe profit curent

Profit/(Pierdere) brut()
Repartizare la rezerva legal
Profit/(Pierdere) net()
Venituri neimpozabile
Cheltuieli nedeductibile

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

(32.597.692)
(32.597.692)
(349.514.308)

224.466.064
(11.223.303)
213.242.761
(317.692.481)

473.456.952

316.439.777

91.344.952

Profitul/( Pierderea) fiscal()


Pierdere fiscal reportata

(320.951.137)

211.990.057
(229.606.185)

Pierdere fiscal dup reportare

(229.606.185)

(17.616.128)

9.116.266

9.116.266

Impozit pe profit curent


Impozit pe profit de recuperat la sfritul
Perioadei

e)

Cifra de afaceri
mprirea cifrei de afaceri dup destinaie

Vnzri la export
Vnzri interne

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

(lei)
-

(lei)
4.558.613.727

5.257.350.295

38 din 52

48

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


mprirea cifrei de afaceri pe tipuri de produse
Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

3.296.366.378
1.952.751.217
943.712
7.288.988

2.919.810.544
1.630.128.068
1.524.054
7.151.061

5.257.350.295

4.558.613.727

Vnzri de gaze naturale


Vnzri de energie electrica
Venituri din nchirieri
Alte venituri

f)

Evenimente ulterioare datei bilanului


n luna ianuarie 2014, Adunarea Generala a Acionarilor aproba modificrile in actul
constitutiv al Societii, referitoare la procentul deinut de ctre E.ON Romania S.R.L. (la
53,38 %, reprezentnd 39.453.091 aciuni/ 98.632.727,5 lei) si S.D.F.E.E. Electrica S.A.(la
1,40 %, reprezentnd 1.033.963 aciuni/2.584.907,5 lei) in E.ON Energie Romania S.A.
Ulterior datei bilanului, prin Ordinul 27, publicat n Monitorul Oficial al Romniei din data de
1 aprilie 2014, Autoritatea Naional pentru Reglementare n Domeniul Energiei (ANRE) a
aprobat creterile de preturile finale reglementate pentru toate categoriile de consumatori
pentru furnizarea gazelor naturale de ctre Societate, cu exeptia consumatorilor casnici din
categoria A pentru care a fost aprobata o scdere de pre.

g)

Cheltuielile cu chiriile i ratele achitate n cadrul unui contract de leasing operaional


Societatea a nregistrat urmtoarele cheltuieli:

Chirii

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

10.323.795

9.691.085

La 31 decembrie 2013 Societatea avea angajamente legate de contractele de leasing


operaional in valoare de 1.004.886 lei, pentru urmtorul an si angajamente pentru
perioada intre 1 si 3,5 ani in valoare de 3.517.101 lei.

39 din 52

49

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


h)

Onorariile pltite pentru auditul statutar i alte servicii de consultan


Societatea a pltit n anul 2013 ctre auditori onorarii referitoare la auditul situaiilor
financiare ntocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009, n valoare de 110.076 lei
(31 decembrie 2012: 143.776 lei).
Societatea a pltit n anul 2013 ctre alte firme de consultan, onorarii in valoare de
668.435 lei (31 decembrie 2012: 517.870 lei).

i)

Cheltuieli cu prestaiile externe

Cheltuieli cu servicii externe prestate de


entiti afiliate
Alte cheltuieli cu servicii prestate de teri
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli cu serviciile bancare i
asimilate
Cheltuieli privind comisioane i onorarii
Cheltuieli de deplasare
Alte cheltuieli privind prestaiile

j)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

54.972.868
13.186.577
1.762.421

68.449.297
13.399.968
1.762.421

5.719.938
1.644.357
1.548.025
11.647.612

5.780.254
1.183.032
1.408.526
10.577.262

90.481.798

102.560.760

Datorii probabile i angajamente acordate


(i)

Angajamente de capital

Angajamente ferme

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

18.894.952.488

17.387.288.738

40 din 52

50

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


Angajamentele din anul 2013 reprezint achiziii de energie prevzute n contractele
ncheiate cu furnizorii, ce vor fi efectuate n perioada 2012 2030 precum si scrisori de
garanie emise n favoarea beneficiarilor care devin obligaii ale Societii n cazul prestrii
de servicii necorespunztoare.
k)

Tranzacii cu prile afiliate/prile legate


n cursul anilor financiari ncheiai la 31 decembrie 2013 i 31 decembrie 2012, Societatea
a desfurat tranzacii cu urmtoarele pri afiliate i pri legate:
-

E.ON Gaz Distribuie S.A., Romnia societate de distribuie a gazelor naturale, la


care E.ON Energie Romnia S.A. a furnizat gaz (consum propriu si consum
tehnologic) si alte servicii diverse (servicii apeluri urgene) i a achiziionat tariful
de distribuie, servicii de deconectare/ reconectare; de asemenea, au existat i
tranzacii de nchiriere spaii;
E.ON Moldova Distribuie S.A., Romnia societate de distribuie a energiei
electrice, creia E.ON Energie Romnia S.A. i-a furnizat gaze naturale i energie
electric; de asemenea, i-a furnizat i servicii de nchiriere spaii i alte servicii;
E.ON Servicii S.R.L., Romnia - societate prestatoare de servicii suport care a
furnizat servicii de suport afaceri ctre E.ON Energie Romnia S.A.; de asemenea,
au existat i tranzacii de nchiriere spaii i mijloace fixe;
E.ON Romnia S.R.L., Romnia societate prestatoare de servicii privind
consultana pentru afaceri i management,care a furnizat servicii de consultan n
domeniul strategiei de afaceri, suport administrativ i operaional de specialitate
ctre E.ON Energie Romnia S.A.; de asemenea, au existat i tranzacii de
nchiriere spaii i mijloace fixe;
E.ON SE, Germania companie responsabil de managementul integrat al
entitilor E.ON la nivel mondial. E.ON Energie Romnia S.A pltete prestri de
servicii (cursuri);
E.ON Business Services Iai S.R.L., Romnia societate de prelucrare a datelor
si de comercializare a echipamentelor IT, de la care E.ON Energie Romnia S.A. a
achiziionat echipamente i diverse servicii;
E.ON Business Services SRL, Cluj, Romania societate prestatoare de servicii
suport care a furnizat servicii de suport afaceri ctre E.ON Energie Romnia S.A;
E.ON Risk Consulting GMBH, Germania societate financiar de la care E.ON
Energie Romnia S.A. a achiziionat servicii de intermediere asigurri riscuri;
E.ON Energy Trading SE, Germania - societate de distribuie a energiei electrice
de la care E.ON Energie Romnia S.A a achiziionat i a vndut energie electric;
Colonia Cluj Napoca Energie S.R.L. (,,CCNE Cluj ), Romnia - societate
furnizoare de agent termic, creia E.ON Energie Romnia S.A. i-a livrat gaze
naturale;

41 din 52

51

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


-

l)

E.ON Fldgz Trade Zrt, Ungaria societate de distribuie a gazelor naturale, de


la care E.ON Energie Romnia S.A. a achiziionat servicii de rezervare capacitate
de transport gaze;
D.F.E.E. Electrica S.A., Romnia societate de furnizare a energiei electrice, de la
care E.ON Energie Romnia S.A. a achiziionat i a vndut energie electric;
MKB Nextebank S.A., Romnia - instituie financiar bancar cu capital privat,
creia E.ON Energie Romnia S.A. i furnizeaz gaze naturale.
E.ON Servicii Clieni S.R.L.- societate care ofer servicii de suport pentru
ntreprinderi, de la care E.ON Energie Romnia S.A. a achiziionat servicii de
suport afaceri de asemenea, au existat i tranzacii de nchiriere spaii i mijloace
fixe;
E.ON Servicii Tehnice S.R.L.- societate care a achiziionat de la E.ON Energie
Romnia S.A., servicii de chirie spatii si utiliti;
S.C. Gaz Est S.A.- de la care E.ON Energie Romnia S.A. a achiziionat servicii de
tarif de distribuie;
Ergon Insurance Ltd.- de la care E.ON Energie Romnia S.A. a achiziionat servicii
de asigurri cldiri.

Vnzri de bunuri i servicii

Vnzri de servicii
E.ON Gaz Distribuie S.A.
E.ON Moldova Distribuie S.A.
E.ON Servicii S.R.L.
E.ON Business Services Iai SRL
E.ON Servicii Tehnice S.R.L.
E.ON Servicii Clieni S.R.L.

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

3.541
759.758
411.647
62.553
-

2.118
429.661
401.044
68.400
87.407
1.176.759

1.237.499

2.165.390

42 din 52

52

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)

Vnzri de bunuri
E.ON Gaz Distribuie S.A.
E.ON Moldova Distribuie S.A.
E.ON Servicii S.R.L.
E.ON Energy Trading SE
MKB Nextebank S.A.
CCNE Cluj

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013

(lei)

(lei)

126.599.022
83.772.273
69.750
267.877.019
211.247

92.128.349
84.715.584
111.612
237.495

21.648.787

21.447.220

5.961

500.178.098

198.646.222

501.415.597

200.811.612

E.ON Romania S.R.L.

Total vnzri

m)

Cumprri de bunuri i servicii


Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

629.510.705
569.048.021
40.586.524
6.461.028
9.021.122
6.779
30.713
3.659.924
215
-

603.605.331
590.614.256
23.195.444
10.314.002
10.441.533

1.258.325.031

1.272.306.249

Cumprri de servicii
E.ON Gaz Distribuie S.A.
E.ON Moldova Distribuie S.A
E.ON Servicii S.R.L.
E.ON Romnia S.R.L.
E.ON Business Services Iai SRL.
E.ON SE
E.ON Risk Consulting GmbH
MKB Nextebank S.A.
E.ON Fldgz Trade Zrt
CCNE Cluj S.R.L.
E.ON Servicii Clieni S.R.L.
Ergon Insurance Ltd
S.C. Gaz Est S.A.

77.061
175
2.875.848
3.770.377
27.394.987
11.675
5.560

43 din 52

53

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

1.483.614
10.244.245
11.727.859

988.294
988.294

1.270.052.890

1.273.294.543

Cumprri de bunuri
E.ON Business Services Iai SRL.
E.ON Energy Trading SE
.
Total cumprri

n)

Solduri rezultate din vnzarea/cumprarea de bunuri/servicii

Solduri debitoare cu pri afiliate/legate


din vnzarea de servicii
E.ON Moldova Distribuie S.A
E.ON Servicii S.R.L.
E.ON Romnia S.R.L.
E.ON Servicii Tehnice S.R.L.
E.ON Servicii Clienti S.R.L.
E.ON Business Services Iasi SRL

Solduri debitoare cu pri afiliate/legate


din vnzarea de bunuri
E.ON Gaz Distribuie S.A.
E.ON Moldova Distribuie S.A
E.ON Servicii S.R.L.
E.ON Romnia S.R.L.
E.ON Energy Trading SE
E.ON Business Services Iasi SRL .
CCNE Cluj S.R.L.
MKB Nextebank S.A.

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

92.891
64.091
6.906
-

37.285
21.013
386.871
9.389

163.888

454.558

26.037.839
7.991.050
25.594

117.100.998
1.894.514
26.832
8.015

31.487
8.420.030
41.947
42.547.947
42.711.835

8.327.948
38.885
127.397.192
127.851.750

44 din 52

54

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

ALTE INFORMAII (CONTINUARE)


31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

E.ON Gaz Distribuie S.A.


E.ON Servicii S.R.L.
E.ON Romnia S.R.L.

224.613.099
10.213.178
1.441.923

131.602.005
1.230.973
4.319.869

E.ON Business Services Iasi SRL.


E.ON Moldova Distribuie S.A.
E.ON SE
E.ON Servicii Clienti S.R.L.
S.C. Gaz Est S.A.
CCNE Cluj

2.657.412
197.441.943
6.643
436.374.198

5.365.478
207.559.523
806.969
3.416
326.794
351.215.027

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

1.269.601
437.643.799

632.846
351.847.873

Solduri creditoare cu pri afiliate/legate


din cumprarea de servicii

Solduri creditoare cu pri afiliate/legate


din cumprarea de bunuri
E.ON Business Services Iai SRL
Total

o)

Corectarea perioadelor anterioare


Societatea nu a afectat rezultatul reportat in cursul anului 2013.

p)

Numerar i echivalente de numerar

Casa si conturi la bnci


Investiii pe termen scurt depozite
Descoperit de cont si dobnzi de pltit

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

37.060.060
5.037.176
(212.626.039)

40.601.374
48.571.796
(87)

(170.528.803)

89.173.083

45 din 52

55

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

10

STOCURI

Avansuri pentru cumprri de


stocuri
Stocuri de gaze aflate la teri

11

31 decembrie 2013
(lei)

71.201.930
333.246.629

34.387.366
289.547.413

404.448.559

323.934.779

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

1.629.741.995
198.104.630
(432.069.519)

1.424.267.883
336.386.528
(432.809.903)

1.395.777.106

1.327.844.508

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

41.663.755

21.764.604

8.745.734
9.116.266
(18.480.125)

4.469.474
9.116.266
10.434.607
(21.410.851)

41.045.630

24.374.100

CREANE COMERCIALE

Creane comerciale clieni interni


Clieni inceri
Ajustare pentru depreciere clieni

12

31 decembrie 2012
(lei)

ALTE CREANE

Alte creane - debitori diveri


Creane privind bugetul statului-ajutoare
nclzire
Impozit pe profit
TVA de recuperat
Ajustare pentru deprecierea altor creane

46 din 52

56

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

13

DATORII COMERCIALE CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE UN AN

Furnizori de imobilizri
Furnizori externi
Furnizori interni

14

31 decembrie 2012

31 decembrie 2013

(lei)

(lei)

27.119
37.767.445
589.948.774

5.398
682.156.995

627.716.219

682.162.393

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

170.154.579

464.876
41.703.042
52.000.000
303.542

87
-

264.626.039

87

SUME DATORATE INSTITUIILOR DE CREDIT

Poriunea curent
Descoperit de cont ING Bank
Descoperit de cont BRD Groupe
Societe Generale
Descoperit de cont CITI Bank
mprumuturi CITI Bank
Dobnzi de pltit

Rata dobnzii
Expunerea la riscul de variaie a ratelor dobnzilor i rata efectiv a dobnzii sunt prezentate astfel:
31 decembrie 2012
(%)

31 decembrie 2013
(%)

6,71

6,76
6,62
6,41

Rata efectiv a dobnzii


Descoperit de cont ING Bank
Descoperit de cont BRD
Groupe Societe Generale
Descoperit de cont CITI Bank
mprumuturi CITI Bank

47 din 52

57

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

15

SUME DATORATE INSTITUIILOR DE CREDIT (CONTINUARE)

Total mprumuturi si descoperit de cont:


Cu rata dobnzii variabil ce expir
ntr-o perioad mai mic de 12 luni

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

264.626.039

87

264.626.039

87

Faciliti de mprumut neutilizate


31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

Scadenta contractelor

10.845.422
81.535.124
6.296.958

20.000.000
140.000.000
-

29.11.2014
22.12.2014

98.677.504

160.000.000

BRD Groupe Societe


Generale
ING Bank
CITI Bank

Societatea nu are active acordate drept garanie.

16

ALTE VENITURI OPERAIONALE

Venituri din despgubiri i penaliti


Venituri din vnzarea de imobilizri
corporale
Alte venituri operaionale
Venituri din certificate verzi

31 decembrie 2012
(lei)

31 decembrie 2013
(lei)

37.219.552

48.844.582

120.392
6.392.859
68.261.624

16.202
8.433.079
150.747.221

111.994.427

208.041.084

48 din 52

58

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

17

FLUX DE NUMERAR NET GENERAT DIN ACTIVITI OPERAIONALE

Activiti operaionale:
Profitul/(Pierderea) net
Ajustarea valorii imobilizrilor corporale i
necorporale
Cheltuieli cu provizioane pentru active
circulante
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri
i cheltuieli
Pierdere din vnzarea de imobilizri
corporale
Efectul variaiei cursului de schimb valutar
asupra creditelor i datoriilor
Venituri din dobnzi
Cheltuieli cu dobnzile
Descreterea numerarului din
exploatare nainte de modificrile
capitalului circulant
Modificri ale capitalului circulant:
(Cretere)/Descretere n soldurile de creane
comerciale i alte creane
(Cretere)/Descretere n soldurile de stocuri
Cretere/(Descretere) n soldurile de datorii
comerciale i alte datorii
Fluxuri de trezorerie din (utilizate n)
activiti de exploatare

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2012
(lei)

Exerciiul financiar
ncheiat la
31 decembrie 2013
(lei)

(32.597.692)

224.466.064

2.659.222

2.207.389

98.232.360

27.059.018

(3.427.345)

(37.510)

26.109

(900.570)
(456.968)
15.931.136

(1.447.637)
5.397.202

79.466.252

257.644.526

(190.017.050)

(20.663.177)

184.506.496

80.513.780

91.922.700

(98.970.097)

165.878.398

218.524.945

49 din 52

59

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

18

CONTINGENE
(a)

Aciuni n instan
Societatea este obiectul unui numr de aciuni n instan rezultate n cursul normal al
desfurrii activitii. Conducerea Societii consider c aceste aciuni nu vor avea un
efect advers semnificativ asupra rezultatelor economice i a poziiei financiare a Societii.

(b)

Impozitarea
Sistemul de impozitare din Romnia a suferit multiple modificri n ultimii ani i este
ntr-o faz de adaptare la jurisprudena Uniunii Europene. Ca urmare, nc exist
interpretri diferite ale legislaiei fiscale. n anumite situaii, autoritile fiscale pot trata n
mod diferit anumite aspecte, procednd la calcularea unor impozite i taxe suplimentare i
a dobnzilor i penalitilor de ntrziere aferente (n prezent penaliti determinate de
durata ntrzierii, plus 0,04% pe zi dobnd de ntrziere). n Romnia, exerciiul fiscal
rmne deschis pentru verificare fiscal timp de 5 ani.
Conducerea Societii consider c obligaiile fiscale incluse n aceste situaii financiare
sunt adecvate.

(c)

Preul de transfer
Legislaia fiscal din Romnia include principiul valorii de pia, conform cruia
tranzaciile ntre prile afiliate trebuie s se desfoare la valoarea de piaa. Contribuabilii
locali care desfoar tranzacii cu pri afiliate trebuie s ntocmeasc i s pun la
dispoziia autoritilor fiscale din Romnia, la cererea scris a acestora, dosarul de
documentare a preurilor de transfer.
Neprezentarea dosarului de documentare a preurilor de transfer sau prezentarea unui
dosar incomplet poate duce la aplicarea de penaliti pentru neconformitate; n plus fa de
coninutul dosarului de documentare a preurilor de transfer, autoritile fiscale pot
interpreta tranzaciile i circumstanele diferit de interpretarea conducerii i, ca urmare, pot
impune obligaii fiscale suplimentare rezultate din ajustarea preurilor de transfer.
Conducerea Societii consider c nu va suferi pierderi n cazul unui control fiscal pentru
verificarea preurilor de transfer.

50 din 52

60

E.ON ENERGIE ROMNIA S.A.


NOTE LA SITUAIILE FINANCIARE
31 DECEMBRIE 2013

18

CONTINGENE (CONTINUARE)
Cu toate acestea, impactul interpretrilor diferite ale autoritilor fiscale nu poate fi estimat
n mod credibil. Acesta poate fi semnificativ pentru poziia financiar i/ sau pentru
operaiunile Societii.
(d)

Criza financiar
Volatilitatea recent a pieelor financiare internaionale i romneti:
Actuala criz global de lichiditi care a nceput la jumtatea anului 2007 a avut ca
rezultat, printre altele, un nivel sczut al finanrii pieei de capital, nivele sczute de
lichiditate n sectorul financiar i, ocazional, rate mai mari la mprumuturile interbancare i o
volatilitate foarte ridicat a burselor de valori. De asemenea, volatilitatea cursului de
schimb al leului i a principalelor monede folosite n schimburile internaionale a fost foarte
ridicat. n prezent, ntregul impact al actualei crize financiare este nc imposibil de
anticipat i de prevenit n totalitate.
Conducerea nu poate estima n mod fiabil efectele asupra poziiei financiare a Societii a
unei poteniale scderi a lichiditii pieelor financiare, a unei creteri a volatilitii cursului
de schimb al monedei naionale i a continurii recesiunii. Conducerea consider c a luat
toate msurile necesare pentru a asigura continuitatea Societii n condiiile actuale.
Impactul asupra lichiditii:
Volumul finanrilor din economie s-a redus semnificativ n ultimii ani. Aceasta poate afecta
capacitatea Societii de a obine noi mprumuturi i/sau de a refinana mprumuturile
existente n termeni i condiii similare cu finanrile precedente.
Impactul asupra clienilor/ mprumuttorilor:
Clienii i ali debitori ai Societii (sau cei crora Societatea le-a acordat mprumuturi) pot fi
afectai de condiiile de pia, ceea ce poate afecta capacitatea acestora de a rambursa
sumele datorate. Aceasta poate avea impact i asupra previziunilor conducerii Societii cu
privire la fluxurile de numerar i asupra evalurii deprecierii activelor financiare i
nefinanciare. n msura n care exist informaii disponibile, conducerea a reflectat n mod
adecvat estimrile revizuite ale fluxurilor de numerar viitoare n evaluarea deprecierii.

51 din 52

61

62