Sunteți pe pagina 1din 464

Program de fabricaţie şi domenii de utilizare

Rotor umed

Tipul pompei Principalul domeniu al aplicaţiilor

Pag.

Încălzire, climatizare, răcire 36


Pompe de înaltă eficienţă Wilo-Stratos ECO S/M S/M 40
- Pompe cu un rotor
Wilo-Stratos M/C C M/C 40
- Pompe cu două rotoare Wilo-Stratos D C C C 40
Pompe economice Wilo-Star-E (EasyStar) S/M 76
- Pompe cu un rotor
Wilo-TOP-E M/C 76
- Pompe cu două rotoare Wilo-TOP-ED C 76
Pompe automate Wilo-Smart
S/M S/M S 108
- Pompe cu un rotor
Pompe standard Wilo-Star-RS (ClassicStar) S/M S/M 116
- Pompe cu un rotor
Wilo-AXL (max. 2440 1/min) M/C 116
Wilo-TOP-RL (max. 2660 1/min) M/C C 116
Wilo-SE (max. 2880 1/min) M/C C 118
Wilo-TOP-S (max. 2880 1/min) M/C C 118
Wilo-TOP-D (max. 1400 1/min) M/C C 118
Wilo-RP (max. 1400 1/min) S/M 120
Wilo-P (max. 1400 1/min) M/C 120
- Pompe cu două rotoare Wilo-Star-RSD (ClassicStar) S/M S/M 122
Wilo-TOP-SD (max. 2850 1/min) C C 122
Wilo-SE-TW (max. 2880 1/min) C 122
Wilo-DOP (max. 1400 1/min) C 124
Circulaţie apă potabilă 245
Pompe de înaltă eficienţă Wilo-Stratos ECO-Z M 246
- Pompe cu un rotor
Wilo-Stratos-Z M/C M/C C M/C 246
- Pompe cu două rotoare Wilo-Stratos-ZD C C C 246
Pompe standard WILO-Star-15 (CircoStar) S 272
- Pompe cu un rotor
Wilo-Star-Z 20/25 (CircoStar) M M 272
Wilo-TOP-Z (max. 2850 1/min) M/C M/C 272
- Pompe speciale cu un rotor Wilo-VeroLine-IP-Z M/C M/C M/C M/C 272
Energie termică solară 303
Pompe de înaltă eficienţă Wilo-Stratos ECO-ST
S/M 304
- Pompe cu un rotor
Pompe standard Wilo-Star-ST (SolarStar)
S/M 314
- Pompe cu un rotor

Legendă: Domeniile aplicaţiilor:


• Cu aplicare în
S Casă cu una/două familii Încălzire Aer condiţionat/Domeniul de răcire
M Casă multifamilială
C Comercial
Recirculare apă caldă menajeră Solar
Nou în sortiment resp. extindere sau modificare
a tipului constructiv
Încălzire prin pardoseală
Cuprins

Note generale şi abrevieri 4

Indicaţii privind alegerea 6

Încălzire, climatizare, răcire

Încălzire, climatizare, răcire


Cuprins 36
Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D
Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED
Wilo-Smart
Wilo-Star-RS, AXL, TOP-RL
Wilo-SE, TOP-S, TOP-D
Wilo-RP, P
Wilo-Star-RSD, SD, SE-TW, DOP

Circulaţie apă potabilă

Cuprins 245
Wilo-Stratos ECO-Z, Stratos-Z, Stratos-ZD

Circulaţie apă potabilă


Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Energie termică solară

Cuprins 303
Wilo-Stratos ECO-ST

Energie termică solară


Wilo-Star-ST

Accesorii
Sisteme

Cuprins Accesorii 325


Concepţia motoarelor Wilo-TOP, scheme electrice

Accesorii, sisteme
Ştecher adaptare, aparate de diagnostic
Îmbinări filetate, fitinguri de adaptare
Cochilii izolatoare termice Wilo, ClimaForm, module motor (MOT)
Cuprins Module 343
Wilo-Safe-WS, DrainLift Con

Panouri de protecţie şi automatizare


Panouri de protecţie şi automatizare

Gestionarea pompelor Wilo

Cuprins Panouri de protecţie şi automatizare 351


Wilo-S1.../S2.../S4, SK, SR, SD, AS, VR-HVAC, CRn, CR
Gestionarea pompelor

Cuprins Gestionarea pompelor 421


Module Wilo-IF, telecomandă IR, Protect-Modul-C
Wilo-Control AnaCon/DigiCon/DigiCon-A

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 3


Note generale şi abrevieri

Abrevieri folosite şi semnificaţiile lor


Abrevierea Explicaţie Abrevierea Explicaţie

1~ 1-fază curent monofazat KTW Autorizare pentru produse din material plastic,
pentru utilizare în aplicaţii pentru apa potabilă
1/min rotaţii pe minut (rot/min)
LON Local operating network (Sistem bus deschis,
3~ 3-faze curent trifazat independent de producător şi standardizat în reţele
LONWORKS)
Autopilot Reglarea automată a debitului pompei în timpul
perioadelor cu cerere redusă, ex. funcţionarea redusă MOT Modul motor (motor de acţionare + rotor + cutie de
a cazanului în timpul nopţii borne/module electronice) pentru înlocuire în seria TOP
rbc Rezistent la blocarea rotorului, nu este necesară PLR Pump master computer. Magistrală de date specifică
protecţia motorului firmei Wilo
DM Motor trifazat PT 100 Senzor de temperatură cu platină cu o valoare a
rezistenţei de la 100 Ω la 0 °C
∆p-c Mod de reglare pentru presiune diferenţială
constantă
.
Q (= V ) Debitul
∆p-T Mod de reglare pentru presiunea diferenţială, în SBM Semnalizare colectivă de funcţionare
funcţie de temperatura fluidelor
SSM Semnalizare colectivă de avarie
∆p-v Mod de reglare pentru presiune diferenţială variabilă
Intrare Intrare analogică pentru activarea externă a unor
∆T Mod de reglare pentru diferenţa de temperatură comandă funcţii
0 - 10 V
EM Motor monofazat
Wilo- Sistem de gestionare a automatizării cladirii cu
EnEV Normativul de economisire a energiei
Control pompe şi accesorii
Tehnologie Motor cu comutare electronică cu capsulare de tip
2001 Normativ privind apa caldă menajeră, anul 2001
ECM nou, concept nou dezvoltat pentru pompă de înaltă
(valabil din 01.01.2003)
eficienţă.
VDI 2035 Directiva VDI pentru prevenirea avariilor în instalaţiile
Ext. Off Intrare de comandă „Oprire prioritară“
de încălzire cu apă fierbinte
Ext. Min Intrare de comandă „Reducere prioritară a turaţiei“,
WRAS Water Regulations Advisory Scheme
ex. pentru funcţionarea redusă fără autopilot
Senzor cu Senzor cu contact în înfăşurări (în motor pentru
RCD Dispozitiv de curent residual
contact în monitorizarea temperaturii în infăşurări, protecţie
BA Automatizarea clădirii înfăşurări totală a motorului prin dispozitiv de declanşare
(WSK) suplimentar)
GRD Etanşare mecanică
Mod de funcţionare al pompelor duble:
GTW Fontă specială: Fontă maleabilă cu inimă albă funcţionare individuală a pompei de lucru relevante
°d Duritatea apei în grade germane, unitate de masură + Mod de funcţionare al pompelor duble:
pentru a aprecia duritatea apei funcţionare paralelă a ambelor rotoare
H Înălţimea de pompare Numărul polilor pompei: 2
IF Interfaţă
Numărul polilor pompei: 4
Inox Oţel inoxidabil
Int.MS Protecţia internă a motorului: Pompe cu protecţie Numărul polilor pompei: 6
internă împotriva temperaturii inadmisbil de ridicate
în bobinaj
IR Interfaţă în infraroşu
Cap Condensator
Condensator TRS
Strat de Lac catodic electroconductor (strat de acoperire cu
acoperire KTL cataforeză): Vopsea cu aderenţă ridicată pentru
protecţie la coroziune îndelungată

4 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Note generale şi abrevieri

Uzura Wilo – Condiţii generale de livrare şi de service


Pompele sau părţile pompelor sunt supuse uzurii în conformitate cu Ultima versiune a condiţiilor noastre generale de livrare şi de service

Încălzire, climatizare, răcire


state-of-the-art technology (DIN 31051/DIN-EN 13306). Această poate fi găsită pe internet la adresa
uzură poate varia în funcţie de parametrii de exploatare (temperatură,
presiune, caracteristicile apei) şi condiţiile de instalare/exploatare şi www.wilo.com
pot rezulta în cazul funcţionării defectuoase sau deteriorarea la
momente diferite a produselor/componentelor mai sus menţionate,
inclusiv a circuitelor lor electrice/electronice.
Sunt părţi de uzură toate componentele supuse la solicitări rotative
sau dinamice, inclusiv componentele electronice sub tensiune:
- etanşări/garnituri (inclusiv etanşările mecanice), garnitură de
etanşare
- lagăre şi arbori
- presetupe

Recirculare apă caldă menajeră


- condensatori
- relee/contactori/întrerupătoare
- circuite electronice, componente semiconductoare etc.
- rotoare
- inel de uzură/placă de uzură

Firma nu îşi asumă responsabilitatea pentru avariile sau defectele


care apar datorită uzurii naturale.

Observaţie
Conform Dispoziţiei privind economia de energie EnEV începând cu
1.2.2002, la o putere a cazanului de peste 25 kW, pompele de
încălzire trebuie dotate cu dispozitive de conectare pentru reglarea
automată a puterii sau trebuie folosite pompe cu automatizare

Energie termică solară


electronică.
Conform Normativului a.c.m. 2001 şi DIN 50930-6, în instalaţiile de
circulaţie a apei calde menajere, trebuie folosite exclusiv pompe de
circulaţie cu carcase din oţel inoxidabil sau bronz, rezistente la
coroziune (CC 491K).

Înlocuirea pompelor
Detalii despre „Înlocuirea pompelor de încălzire“ se găsesc în Revista
informativă Wilo privind pompele de încălzire.

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 5


Indicaţii privind alegerea
Pompe cu rotor umed (general)

Alegerea pompei: Indicaţii generale


Pompele de recirculare trebuie să fie întotdeauna alese în aşa fel încât Temperatura maximă a apei potabile
punctul de funcţionare să se afle pe caracteristica H/Q corespunză- Având în vedere constituenţii de duritate din apă, sistemele de
toare turaţiei maxime a motorului, în punctul de randament maxim recirculare a apei potabile (a.c.m.) nu vor fi exploatate la temperaturi
sau cât mai aproape de acesta. de peste 65 °C.
Această limitare a temperaturii este necesară pentru a se evita
precipitarea calcarului.

Conducta de recirculare
ma Ar trebui să se instaleze, în principiu, o clapetă de reţinere, pentru a
x. (
1 suprima circulaţiile eronate şi pentru a împiedica circulaţia
)
min (2 gravitaţională la oprirea pompei.
. (3 )
) Scheme de comandă pentru pornirea/oprirea în funcţie de timp:
Panoul de automatizare Wilo SK 601 pentru pompe din seria
Wilo-TOP-Z
Debitul optim
Diagrama: Caracteristica pompei

Dacă punctul de funcţionare se află între curbele caracteristice a două


pompe, se va alege întotdeauna pompa mai mică:

max. 1
A Punct
de funcţ
max. 2

B
ll

Diagrama: Programator Wilo-SK 601

- Model pentru montare pe perete, grad de protecţie IP 31


- Racordare directă pentru pompe monofazate (EM) fără senzori cu
Debitul nominal
contact în înfăşurări (WSK)
Diagrama: Alegerea pompelor La pompele trifazate sau la pompele monofazate cu senzori de
temperatură în bobinaj, doar în combinaţie cu Wilo-SK 602 sau
În sistemele instalaţiilor de încălzire, reducerea capacităţii de
contactori.
vehiculare a pompei ca urmare a acestui fapt nu modifică semnificativ
- Ceas programator pentru program zilnic pornit/oprit cu intervale de
puterea efectivă de încălzire. Pentru instalaţiile frigorifice sau de
comutare de 15 minute
răcire, trebuie luată însă în considerare această reducere a debitului.
Ceas programator în execuţie specială, cu program zilnic/săptămânal
Alegerea pompei: sisteme de recirculare a apei potabile şi rezervă de mers (120 ore), cu afişaj digital
(a.c.m.)
Alegerea pompelor Comutarea turaţiei
- Pentru o dimensionare corectă a pompei de recirculare a apei calde Din experienţă, comutarea turaţiei la pompele de recirculare ale
menajere, sistemul de conducte va fi determinat conform DIN 1988 şi sistemelor de recirculare a apei potabile este necesară numai pentru
prevederilor stipulate în DVGW- Arbeitsblätter W 551 până la W 553. reglajul de bază al debitului. Nu este necesară o comutare automată
- Debitul se va determina din elementele standardului şi din Directiva a turaţiei. Totuşi, conectarea/deconectarea programată în timp se va
DVGW. prevedea la fiecare instalaţie.
- Dacă punctul de funcţionare hidraulic se află între două caracteristici
H/Q, trebuie aleasă pompa de recirculare sau treapta de turaţie Protecţia motorului
imediat superioară conform DVGW-Arbeitsblatt W 553. Pompele rezistente la blocare şi pompele cu protecţie internă
- Pierderile de căldură pe coloanele de distribuţie cât şi pe conductele împotriva temperaturilor inadmisibil de ridicate ale înfăşurării nu au
de recirculare de apă caldă menajeră trebuie limitate la minim cu nevoie de protecţia motorului. Toate celelalte pompe sunt prevăzute
ajutorul unei izolaţii corespunzătoare. cu o protecţie totală integrată a motorului, inclusiv sistem electronic
de declanşare, respectiv o protecţie totală (WSK) în combinaţie cu
Deoarece cele mai multe sisteme de recirculare a apei potabile admit declanşatoarele Wilo-SK 602/SK 622.
o deconectare periodică a pompei de recirculare (în principiu,
noaptea), echipamentul standard ar trebui să cuprindă un ceas
programator pentru funcţionarea automată pornit/oprit.
EnEV prevede o pornire/oprire automată.
Se vor avea în vedere schemele Anti-Legionella ale generatorului de
căldură respectiv ale comenzii instalaţiei de încălzire şi se va ţine
seama de acestea la programare.

6 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Pompe cu rotor umed (general)

Partajarea debitului pompelor Vitezele de curgere prin conducte şi prin pompe


Indicaţii generale despre pompele cu două rotoare Viteza de curgere a agentului termic prin conducte este determinată

Încălzire, climatizare, răcire


- Două rotoare într-o carcasă, fiecare cu clapete de reţinere de secţiunea interioară liberă a conductelor din sistem.
- Caracteristicile constructive specifice sunt aceleaşi ca şi la seria Valorile prezentate mai jos nu trebuie să fie depăşite:
corespunzătoare de pompe cu un rotor
- Înlocuirea unei pompe cu un rotor, cu debit echivalent, prin cote de Diametru nominal al ţevii DN Viteză de curgere v
montaj identice [dia. mm] [m/s]
- Domeniu larg de utilizare prin schemă de comutare în 3-/4-trepte, în
În instalaţiile din clădiri
execuţie de serie
Până la Rp 11/4 resp. DN 32 până la 1,2
Partajarea debitului pompelor 40 DN şi DN 50 până la 1,5
Prin împărţirea debitului maxim de dimensionare pe o pompă cu două 65 DN şi DN 80 până la 1,8
rotoare cu funcţionarea în paralel, se poate realiza, în special în 100 DN şi mai mari până la 2,0
domeniul instalaţiilor de încălzire, o adaptare la sarcini şi o eficienţă

Recirculare apă caldă menajeră


În reţele exterioare de 2,5 până la max. 3,5
economică optimă. Pentru debitul în sarcină parţială al pompei care termoficare
trebuie să fie dezvoltat ca medie a sezonului, deci în peste 85 % din
sezonul de încălzire, este suficientă un singur rotor; pentru sarcina Vitezele de curgere [m/s] prin pompă sunt arătate pe caracteristicile
plină necesară ocazional stă la dispoziţie un al doilea rotor pentru tuturor pompelor Wilo, în funcţie de debit.
funcţionarea în paralel.
Fluide vâscoase
Avantajele partajării debitului pe două rotoare: Toate caracteristicile pompelor prezentate în acest catalog sunt
- Reducerea costurilor de exploatare între 50 % şi 70 % valabile pentru vehicularea apei (vâscozitate cinematică = 1 mm2/s).
- Siguranţă mărită prin disponibilitatea permanentă a unui agregat de În cazul vehiculării fluidelor cu densităţi şi/sau vâscozităţi diferite
rezervă, gata de funcţionare. (de exemplu a amestecurilor de apă/glicol), curbele hidraulice
Diagramele caracteristice individuale cuprinse în capitolele caracteristice ale pompei şi ale sistemului de conducte se modifică!
corespunzătoare pentru pompele cu două rotoare indică valorile Se poate solicita de la Wilo documentaţia referitoare la valorile de
hidraulice atât în regim individual cât şi în regim paralel. corecţie pentru alegerea pompei.
Valorile de corecţie pentru sistemul de conducte (pierderi mai

Energie termică solară


Regimurile de funcţionare ale pompelor cu două rotoare ridicate de presiune, capacitate termică mai redusă) nu pot fi
Pompele cu două rotoare pot funcţiona în două regimuri principial furnizate de producătorul pompelor. Acestea trebuie să fie calculate
diferite: de către proiectant împreună cu producătorul de aditivi, respectiv de
- Regim activ/rezervă armături.
- Funcţionare în paralel (aditivă)
Presiunea minimă în aspiraţie pentru evitarea cavitaţiei
Regim activ/rezervă Funcţionare în paralel Pentru evitarea cavitaţiei (formarea de bule de vapori în aspiraţia
(STANDBY) (PARALEL) pompei) trebuie să existe în permanenţă în racordul de aspiraţie al
pompei o presiune (înălţime statică) suficient de mare în raport cu
presiunea de saturaţie a vaporilor agentului termic vehiculat.
Înălţimile minime în aspiraţia pompei sunt prezentate în tabele,

Service / Accesorii, sisteme


pentru toate pompele cu rotorul umed. Aceste valori sunt valabile
pentru instalaţiile de încălzire cu o temperatură pe tur a agentului
termic de până la 130 °C şi un loc de amplasare situat la cel mult
300 m peste nivelul mării.
Pentru altitudini mai mari de amplasare, adăugaţi: 0,1 m/100 m
pentru fiecare m creştere de altitudine.
În cazul vehiculării unor fluide cu temperaturi mai ridicate sau cu o
densitate mai mică, cu o pierdere de presiune mai mare în aspiraţia
pompei sau în regiuni cu presiunea atmosferică mai mică, valorile
trebuie să fie mărite în mod corespunzător.
Rotorul I sau rotorul II în funcţiune Ambele rotoare în funcţiune
automatizare Gestionarea

Debitul de dimensionare a pompei Debitul de dimensionare a pompei


este realizat de rotorul activ este realizat de ambele rotoare prin
momentan în funcţionare individuală, funcţionare în paralel. În sarcină
Panouri de control şi

celălalt rotor rămâne în rezervă pentru parţială, unul dintre rotoare poate fi
comutarea programată în caz de deconectat.
avarie.
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 7


Indicaţii privind alegerea
Pompe cu rotor umed (general)

Recomandări privind instalarea şi exploatarea Pompe cu flanşe


Temperatura admisă a mediului înconjurător: 0 °C până la +40 °C Pompele cu flanşe sunt fabricate conform DIN 2531 sau DIN 2533
respectiv DIN EN 1092-2. Pentru informaţii suplimentare consultaţi
Montajul celelalte serii de pompe.
Pompele cu rotor umed vor fi instalate într-un spaţiu uscat, bine
aerisit şi ferit de îngheţ. Pompele nu sunt prevăzute pentru instalarea Pompe cu flanşe combinate
în exterior. Pompele cu flanşe combinate pot fi racordate cu contraflanşe PN 6 şi
PN 16 conform DIN respectiv. DIN EN până incl. DN 65. Asamblarea
Condensul flanşă combinată cu flanşă combinată nu este permisă. Pentru
Toate pompele care, ca modele de serie, pot funcţiona cu apă rece, cu îmbinările prin flanşe, se vor folosi şuruburi cu clasa de rezistenţă 4.6
temperatura până la -10 °C/-20 °C sunt protejate faţă de apariţia sau superioară. Între capul şurubului sau piuliţă şi flanşa combinată
condensului. trebuie să se introducă şaibele din livrare.
Ca tratament de suprafaţă, carcasele din fontă ale pompelor din seriile Lungimile recomandate ale şuruburilor:
- Stratos/Stratos-D
- TOP-E/-ED Filet Moment de Lungime minimă a şurubului
strângere DN 32/DN 40 DN 50/DN 65
- TOP-S/-SD
- TOP-D Racord cu flanşă PN 6
- TOP-RL
M12 40 Nm 55 mm 60 mm
- P/RP (nu RP 25/60-2)
- DOP Racord cu flanşă PN 10
- AXL/SE/SE-TW M16 95 Nm 60 mm 65 mm
sunt acoperite cu un strat special (KTL: lac catodic electroconductor).
Avantajele acestui strat acoperitor sunt: Motorul
- protecţie anticorozivă optimă la formarea condensului pe carcasa Motoare cu rotorul umed grad de protecţie:
pompei în instalaţiile de apă rece - Seria Wilo-Stratos IP 44
- rezistenţă foarte mare la zgâriere şi lovire - Seria Wilo-EasyStar IP 42
La pompele Wilo-TOP-E/-ED, pentru evitarea formării condensului, - Seria Wilo-ClassicStar IP 44
temperatura agentului termic trebuie să fie întotdeauna egală sau - Program Wilo-TOP IP 44
mai mare decât temperatura mediului înconjurător. - Restul programelor IP 42
- Clasă de izolaţie F
Funcţionarea intermitentă - Interferenţă radio: EN 61000-6-3
Seriile - Rezistenţă la perturbaţii: EN 61000-6-2
- Stratos/Stratos-D
- Star-RS/RSD Alimentarea electrică
- TOP-S/-SD - Toate motoarele pompelor Wilo sunt fabricate pentru tensiunea
- TOP-D europeană standard 230/400 V (±10 %) conform DIN IEC 60038.
- TOP-Z - Din 1.1.1995 toate pompele Wilo poarta marca CE, conform
- TOP-RL directivelor UE pentru maşini.
- AXL/SE/SE-TW - La utilizarea pompelor în instalaţii cu o temperatură a agentului
pot funcţiona şi intermitent. termic de peste 90 °C trebuie folosit un racord termorezistent.

Presiunea de funcţionare Controlul electronic al performanţelor


Presiunea maximă a agentului termic în instalaţie (presiunea de Pompele de recirculare pentru instalaţiile de încălzire se află, datorită
funcţionare) şi execuţiile flanşelor pompelor sunt precizate în tabelele duratei anuale mari de funcţionare, printre consumatorii importanţi
aferente fiecărui tip de pompă. Toate flanşele pompelor cu rotorul de energie electrică ai clădirii.
umed (cu excepţia Stratos, Stratos-Z, Stratos-D şi Stratos-ZD) sunt Consumul de energie electrică aferent pompelor de recirculare poate
prevăzute cu prize de măsurare a presiunii R 1⁄8. fi micşorat simţitor cu ajutorul unui sistem automat de reglare a
debitului pompei. Se pot obţine economii de energie până la 50 %. Cu
Racordurile ajutorul pompelor de înaltă eficienţă, se pot economisi chiar până la
Pompe cu racorduri filetate 80 % din costurile energetice în comparaţie cu pompele standard.
Pompele cu racorduri filetate dispun de filete de racordare conform Prin intermediul unui sistem automat de control, pot fi optimizate
DIN EN ISO 228 partea 1. Garniturile sunt incluse în setul de livrare. hidraulic toate regimurile de funcţionare, îndeosebi domeniul de
Fitingurile cu filet pentru ţevi conform DIN 2999 trebuie comandate sarcină parţială care este tipic pentru instalaţiile de încălzire.
separat. Un alt rezultat remarcabil al evitării creşterii nedorite a presiunii
DIN 2999 DIN EN ISO 228/1 realizate de pompă este prevenirea apariţiei zgomotelor de curgere
(filet pentru ţevi cu etanşare pe (filet pentru ţevi cu etanşare din robineţii termostataţi.
filet) frontală şi garnitură plată)
Filet interior pentru ţevi Rp 11/2 Filet interior pentru ţevi G 11/2
Filet exterior pentru ţevi R 11/2 Filet exterior pentru ţevi G 11/2

8 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Pompe cu rotor umed (general)

Legislaţia germană în domeniul instalaţiilor de încălzire Alegerea filtrului de ieşire trebuie să fie făcută de către producătorul
EnEV convertizorului de frecvenţă sau de furnizorul filtrului..
Când convertizorul de frecvenţă cauzează pierderi motorului, turaţia

Încălzire, climatizare, răcire


În cadrul măsurilor legale pentru reducerea cantităţii de CO2,
autorităţile au stabilit, prin intermediul EnEV privitor la consumul de trebuie redusă la maxim 95 % din turaţia nominală.
energie al pompelor de recirculare, că începând cu 01 feb. 2002 Dacă pompele cu rotor umed din seriile TOP-S/-SD, precum şi TOP-D
pompele de recirculare cu o putere termică mai mare sau egală cu şi TOP-Z sunt alimentate printr-un convertizor de frecvenţă, nu se
25 kW trebuie să fie echipate cu sisteme de control capabile să vor depăşi următoarele valori la bornele de racord ale pompelor:
adapteze automat puterea electrică absorbită la cerinţe, în cel puţin Umin = 150 V
trei trepte. fmin = 30 Hz
Deşi Ordonanţa EnEv prevede obligativitatea unui sistem automat de
control numai de la o putere termică nominală mai mare de 25 kW, un Debitul minim
potenţial mult mai mare de reducere a consumurilor energetice şi a Pompele mai mari au un debit minim care dacă este depăşit
emisiei de CO2 există în domeniul caselor pentru 1 şi 2 familii, deci la funcţionarea este corespunzătoare. O funcţionare cu robinetul închis,
instalaţii de încălzire sub 25 kW. cu debitul Q = 0, poate duce la supraîncălziri în interiorul pompei şi la

Recirculare apă caldă menajeră


Prevederea unui control automat al performanţelor pompei nu deteriorări ale etanşării mecanice.
elimină necesitatea dimensionării corecte a pompei de recirculare! O - Condiţii limită pentru funcţionarea pompelor la Q = 0:
verificare a corectitudinii alegerii trebuie făcută şi în cazul înlocuirii Temperatura admisă de funcţionare 10 K mai mică decât Tmax
unei pompe. O uşoară supradimensionare a pompelor având controlul - Toleranţă până la P2 = 1 kW
performanţelor nu este dăunătoare, dacă reglajul este făcut corect, la - Pentru o funcţionare de durată de la P2 > 1 kW în sus, este necesar un
valoarea necesară. debit minim
Q = 10 % Qnom
Norme/directive În cazuri speciale vă rugăm să ne contactaţi.
- Inscripţii CE (toate pompele Wilo)
- Certificări după: Protecţia motorului
- ISO 9001 Alegerea corectă a protecţiei motorului contribuie la prelungirea
- ISO 14001 duratei de viaţă şi la creşterea siguranţei în exploatare a pompei de
- VDA 6.1 recirculare.
Releele termice uzuale nu sunt adecvate pentru protecţia motoarelor

Energie termică solară


Caracteristici pompelor cu turaţia reglabilă în trepte, deoarece curenţii nominali ai
Caracteristicile pompelor sunt valabile pentru apă la +20°C şi motoarelor sunt diferiţi în diferitele trepte posibile, fiind necesare
vâscozitate cinematică de 1 mm2/s. reglaje diferite pentru fiecare treaptă de turaţie.
La stabilirea caracteristicilor, au fost avute în vedere tensiunile Toate pompele de recirculare sunt fie:
electrice europene de 230/400 V. - rezistente la curenţii de suprasarcină rezultaţi în urma blocării
rotorului
Controlul automat al performanţelor pompelor - cu protecţie internă împotriva temperaturii inadmisibil de ridicate în
La funcţionarea pompelor Wilo cu dispozitive de comandă sau bobinaj
module, trebuie respectate caracteristicile electrice ale condiţiilor de - cu protecţie totală a motorului prin senzori cu contact în înfăşurări
exploatare conform VDE 0160. (WSK) care acţionează un releu montat într-un panou de declanşare
În cazul exploatării pompelor cu rotor umed şi uscat cu convertizoare Wilo montat separat (de ex. Wilo-SK 602/SK 622)

Service / Accesorii, sisteme


de frecvenţă care nu sunt livrate de firma Wilo, trebuie folosite filtre - cu protecţie totală a motorului prin senzori de temperatură în bobinaj
de ieşire pentru reducerea zgomotului motorului şi evitarea vârfurilor şi releu de declanşare integrat (seriile Wilo-Stratos, Wilo-TOP, cu
de tensiune dăunătoare şi trebuie respectate următoarele valori excepţia TOP-D, citiţi datele tehnice ale pompelor).
limită: Nu este nevoie de altă protecţie la motor, cu excepţia cazurilor când
- Pompe cu rotorul umed cu P2 ≤ 1,3 kW şi pompe cu rotorul uscat cu aceasta este cerută prin normele de electrosecuritate pentru
P2 ≤ 1,1 kW motoarele rezistente la curentul de blocare şi pentru cele cu protecţie
Viteză de creştere a tensiunii du/dt < 500 V/µs internă împotriva temperaturii inadmisibil de ridicate în bobinaj.
Vârfuri de tensiune ű < 650 V
În cazul motoarelor cu rotorul umed se recomandă, pentru reducerea
zgomotelor, filtre sinusoidale (filtre LC) în locul filtrelor du/dt (filtre
RC).
- Pompe cu rotorul umed cu P2 > 1,1 kW
automatizare Gestionarea

Viteză de creştere a tensiunii du/dt < 500 V/µs


Vârfuri de tensiune û < 850 V
Panouri de control şi

Instalaţiile electrice cu lungimi de cablu mai mari (l > 10 m) între


convertizor şi motor pot conduce la creşteri ale nivelurilor du/dt şi
pompelor

û (datorită rezonanţei). Acelaşi lucru se poate întâmpla şi când


funcţionează mai mult de 4 motoare alimentate la o singură sursă de
tensiune.

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 9


Indicaţii privind alegerea
Pompe cu rotor umed (general)

Nivelul de zgomot Semne de atestare a normelor de calitate şi securitate


Datorită construcţiei lor, pompele cu rotor umed sunt silenţioase.
Nivelul lor de zgomot, exprimat prin nivelul sonor pe suprafaţa
măsurată Lp(A) [dB] este dependent de puterea motorului. Aceste
valori au fost determinate în condiţii obişnuite de exploatare.
[dB] 60

Se aplică pentru tipurile de pompe:


50
Star-E 25/ ..., -E 30/ ...,
Stratos ECO
40
Star-RS 25/ ..., -RS 30/ ...,
RSD 30/ ..., Star-Z 20/1, -Z 25/6, Star-ZE 25/ ...,
30
RP 25/60-2

20
Certificate şi atestate uzinale
La comandă, contra cost pentru toate pompele de recirculare cu rotor
umed din seriile
10

- Stratos, Stratos-D, Stratos-Z


- TOP-E/-ED
0
10 20 50 100 200 500 1000 2000 3000 5000
Watt
- TOP-S/-SD
Puterea nominală a motorului P2
- TOP-D
Lp (A) [dB], 2-poli pompele standard (max. 2900 1/min.) şi seriile Stratos
Lp (A) [dB], 4-poli pompele standard (max. 1450 1/min.) şi seriile TOP-E
- TOP-Z
Diagrama:Nivelul presiunii sonore la pompele cu rotor umed, determinat
- TOP-RL
conform DIN EN ISO 3745 - P/RP (nu RP 25/60-2)
- DOP
Izolare termică în cazul răcirii - SE/SE-TW
Toata seria de pompe cu un singur rotor tip Wilo-Stratos/Stratos-Z, - Certificat uzinal 2.1
Wilo-TOP-E/-S/-Z/-D precum şi Stratos ECO sunt prevăzute cu Conţinut: Certificat prin care se atestă că produsul livrat este în
cochilii termoizolatoare, pentru a împiedica pierderile de căldură prin conformitate cu comanda, fără informaţii despre rezultatele
carcasa pompelor. încercărilor.
Material: EPP, spumă de polipropilenă - Certificat uzinal 2.2
Conductibilitatea termică: 0,04 W/m K conform DIN 52612 Conţinut: Certificat prin care se atestă că produsul livrat este în
Inflamabilitatea: clasa B2 conform DIN 4102; FMVSS 302 conformitate cu comanda, cu informaţii despre rezultatele
În cazul izolării termice a pompelor pe şantier, aceasta se va face încercărilor din seria respectivă.
numai până la muchia superioară a carcasei pompei (motorul trebuie - Buletin de încercări la recepţie 3.1B
să rămână neizolat). Conţinut: Adeverinţă prin care se certifică faptul că produsul furnizat
corespunde cu cel comandat, cu indicarea rezultatelor încercărilor
Izolarea în cazul folosirii în instalaţii de climatizare şi răcire efectuate pe produsul livrat.
Dacă pompele din seriile Aceste certificate, dacă sunt solicitate, trebuie să fie specificate în
- Stratos, Stratos-D, Stratos-Z comandă.
- TOP-S/-SD
- TOP-D
- TOP-Z
- TOP-RL
- SE/SE-TW
sunt folosite pentru climatizare sau răcire, izolaţia rezistentă la
difuziune nu trebuie să acopere labirintul de evacuare dintre carcasa
pompei şi motor. Numai astfel, condensul care se produce, eventual,
în motor, poate să se scurgă fără restricţii prin orificiile de evacuare a
condensului din carcasa motorului.
Izolaţia rezistentă la difuziune Wilo-ClimaForm, livrată ca accesoriu la
seriile Stratos, TOP-S, TOP-RL şi SE pentru izolaţia carcaselor de
pompă în instalaţiile de apă rece asigură această funcţie în mod
automat datorită construcţiei specifice.

Wilo-ClimaForm:
- Rezistenţa la difuzie pentru aburi de apă µ ≥ 7000
- Normal inflamabil, conform DIN 4102-B2, Partea 1
- Controlul calităţii, conform DIN 18200

10 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Pompe cu rotor umed (general)

Modele speciale
Este posibilă livrarea de pompe pentru alte tensiuni sau la frecvenţa

Încălzire, climatizare, răcire


de 60 Hz, la cerere (contra cost).
În tabelele pompelor, sunt prezentate şi alte materiale şi forme de
execuţie (RG, PN 16).
Bobinaj

Pompele de recirculare cu rotorul umed Rotor


Toate componenetele în mişcare de rotaţie ale acestui tip
constructiv, inclusiv cele din interiorul motorului, sunt imersate în Lagăre
Rotor
fluidul vehiculat. Etanşarea arborelui, cu presetupă sau cu etanşare
Distanţier
mecanică, necesară pompelor de tip clasic, nu mai este necesară în Hidraulica
acest caz.Lubrifierea lagărelor arborelui şi răcirea componenetelor Etanşare

electromotorului se fac prin circulaţia agentului termic.


Partea electrică a motorului pompei (stator cu bobinaj) este separată

Recirculare apă caldă menajeră


Fluidul pompat
de aşa numitul spaţiu umed printr-un cartuş capsulat al motorului (la
seria TOP-Wilo), respectiv printr-un cilindru de separare etanşat cu
inele tip O-Ring.

Poziţii de montaj pentru pompe cu rotor umed1)

Poziţii de montaj Poziţii admise fără limitări Poziţii admise fără limitări
nepermise Toate pompele economice, Toate pompele de circulaţie standard şi pentru apă potabilă,
reglaj continuu al turaţiei 1-, 3- sau 4-trepte de turaţie

Energie termică solară


1) Pentru poziţiile de montaj ale pompelor Wilo-Stratos/-Stratos-Z/-Stratos-D, vezi „Indicaţii de alegere a pompelor de înaltă eficienţă“

Poziţii suplimentare ale cutiei de borne pentru pompele cu 1 sau 2 rotoare

Tipuri de pompe

Service / Accesorii, sisteme


Pompe economice
Star-E 20 (25, 30) • – • –
TOP-E 25 (30)/1-7
TOP-E 30/1-10
TOP-E 40/1-4
• – • –
TOP-E 50/1-6
TOP-ED 32/1-7
TOP-ED 40/1-7 • – – •
TOP-ED 50/1-6
Pompe de recirculare standard şi pentru apă potabilă
Star-RS, Star-Z
Rp 25/60-2
• • • •
automatizare Gestionarea

Stratos ECO-Z • – • –
Panouri de control şi

Star-RSD • • • •

Pompele se montează astfel încât să nu fie supuse unor tensiuni mecanice. Acest lucru este valabil pentru toate condiţiile de exploatare.
pompelor

Din cauza dispunerii înclinate a cutiei de borne, pompele cu două rotoare TOP-ED nu pot fi montate în alte poziţii.
Pentru lămuriri, adresaţi-vă firmei Wilo.

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 11


Indicaţii privind alegerea
Indicaţii privind racordarea pompelor Wilo-TOP şi Wilo-Stratos

Racordarea Wilo TOP... şi Stratos ... la panourile de comandă Wilo puse la dispoziţie de către instalator

Racordarea Wilo TOP... şi Stratos ... la panourile de control Wilo puse la dispoziţie de către instalator

Nou tip de Racordarea la panoul electric Accesorii: module


pompe se va face după schema Modul Wilo-IF
curent alternativ
Wilo-TOP-S Wilo-TOP-SD Wilo-TOP-D Wilo- Wilo-TOP-ED Wilo- Wilo-TOP-ED
Wilo-TOP-Z Wilo-SE-TW TOP-E Stratos-D TOP-E Stratos-D
Wilo-TOP-RL sau Stratos Stratos-ZD Stratos Stratos-ZD
Wilo-SE 2 x Wilo-TOP-S Stratos-Z sau Stratos-Z sau 2 x TOP-E
2 x Wilo-TOP-Z 2 x TOP-E 2 x Stratos
2 x Wilo-TOP-RL 2 x Stratos 2 x Stratos-Z
2 x Wilo-SE 2 x Stratos-Z

Panou de 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 1~ 1~ 1~
control Wilo IS WSK IS SSM IS WSK IS SSM IS WSK IS WSK
existent SSM SSM
SK 601 A B C 1) D 1) A B C 1) D 1) U W Y 1) Z E E Da Da
SK 602/622 F G H I F G H I V X Y1 Z1 J J Da Da
SK 632 – – K L – – K L – – K L – – Da Da
S2R 0,2-1
Panouri care nu se utilizează cu seria Wilo-TOP. Se poate eventual folosi un motor de schimb pentru pompele defecte.
S2R 2,5
S2R 3D – – – – M N O P – – – – – Q sau R Da Da
S4R 2,5
Panouri care nu se utilizează cu seria Wilo-TOP. Se poate eventual folosi un motor de schimb pentru pompele defecte.
S4R 2,5D
AS 08/1,5(µP) – S – T – – – – – – – – – – – –
2 bucăţi
– – – – – S – T – – – – – – – –
AS 08/1,5(µP)
AS 08/1,5(µP)
– – – – – N+S – P+T – – – – – – – –
plus S2R 3D
AR/DR/CR – – – T – – – T – – – – – – – –
IS: Cu protecţie internă împotriva temperaturii inadmisibil de ridicate în bobinaj, WSK: Senzori cu contact în înfăşurări,
SSM: Semnalizare colectivă de avarie
– = Racordare nepermisă
1) Doar în combinaţie cu contactori resp. Wilo-SK 602/622; SK602/622 poate fi folosit şi ca întrerupător pornire/oprire sau contactor

Alimentare A Alimentare B Alimentare C


Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz

L N PE N PE N PE
SK 601 L1 N PE PE N 2 SK 601 L1 N PE PE N 2 SK 601 L1 N PE PE N 2

PE L1 N PE L1 L2 L3 N

SK 602 SK 602
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2 SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK WSK
PE U V W N 15 10 10 11 PE U V W N 15 10 10 11
L N

L N WSK L1 L2 L3

1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD/-RL 1) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD


Wilo-SE/SE-TW
1) Repornire automată după căderea şi revenirea tensiunii
2) După declanşarea protecţiei totale a pompei (TOP sau Stratos), se va acţiona resetarea de avarie mai întâi la pompă, apoi la panoul de automatizare.
3) SK 622 suplimentar cu borne pentru semnalizarea colectivă de funcţionare şi de avarie

În cazul înlocuirii unei pompe pentru curent trifazat (3~400 V) cu o pompă monofazată (1~230 V), se va asigura o legătură perfectă la nul.
La montarea pompelor Wilo în combinaţie cu panouri de automatizare nemenţionate sau nelivrate de Wilo, este necesară o consultare cu
Wilo.
Schemele de conexiune la borne se găsesc la capitolul „Service/Accesorii“, respectiv la datele fiecărei pompe.

12 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Indicaţii privind racordarea pompelor Wilo-TOP şi Wilo-Stratos

Racordarea Wilo TOP... şi Stratos ... la panourile de comandă Wilo puse la dispoziţie de către instalator

Alimentare D Alimentare E Alimentare F


Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz

Încălzire, climatizare, răcire


N PE L N PE PE L N

SK 601 L1 N PE PE N 2 SK 601 L1 N PE PE N 2
SK 602
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
PE L1 L2 L3 N WSK
PE U V W N 15 10 10 11
SK 602
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK
PE U V W N 15 10 10 11
L N SSM L N

L1 L2 L3 SSM

Recirculare apă caldă menajeră


1) 2) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) Wilo-TOP-E/-ED 1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD/-RL
Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD Wilo-SE/SE-TW

Alimentare G Alimentare H Alimentare I


Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz

PE L N PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N

SK 602 SK 602 SK 602


SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2 SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2 SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK WSK WSK
PE U V W N 15 10 10 11 PE U V W N 15 10 10 11 PE U V W N 15 10 10 11

L N WSK L1 L2 L3 L1 L2 L3 SSM

Energie termică solară


1) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) 3) Wilo-TOP-S/-Z/-SD

Alimentare J Alimentare K Alimentare L


Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz
bzw. 1~230 V/N/50 Hz

PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3

Service / Accesorii, sisteme


SK 602 SK 632 SK 632
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2 PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3
WSK WSK WSK
PE U V W N 15 10 10 11 PE U V W N 15 10 10 11 PE U V W N 15 10 10 11

L N SSM L1 L2 L3 L1 L2 L3 SSM

1) 2) 3) Wilo-TOP-E/-ED 1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) Wilo-TOP-S/-Z/-SD


Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD

1) Repornire automată după căderea şi revenirea tensiunii


2) După declanşarea protecţiei totale a pompei (TOP sau Stratos), se va acţiona resetarea de avarie mai întâi la pompă, apoi la panoul de automatizare.
automatizare Gestionarea

3) SK 622 suplimentar cu borne pentru semnalizarea colectivă de funcţionare şi de avarie

În cazul înlocuirii unei pompe pentru curent trifazat (3~400 V) cu o pompă monofazată (1~230 V), se va asigura o legătură perfectă la nul.
Panouri de control şi

La montarea pompelor Wilo în combinaţie cu panouri de automatizare nemenţionate sau nelivrate de Wilo, este necesară o consultare cu
Wilo.
Schemele de conexiune la borne se găsesc la capitolul „Accesorii“, respectiv la datele fiecărei pompe.
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 13


Indicaţii privind alegerea
Indicaţii privind racordarea pompelor Wilo-TOP şi Wilo-Stratos

Racordarea Wilo TOP... şi Stratos ... la panourile de comandă Wilo puse la dispoziţie de către instalator

Alimentare M Alimentare N Alimentare O


Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz

PE L N PE L N PE L1 L2 L3 N

S2R 3D S2R 3D S2R 3D


PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N
WSK WSK WSK
PE U V W N 15 10 11 PE U V W N 15 10 11 PE U V W N 15 10 11

1 1 1
L N L N WSK L1 L2 L3
2 2 2

1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD/-RL 1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD


Wilo-SE/SE-TW

Alimentare P Alimentare Q Alimentare R


Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz

PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE L1 N

S2R 3D S2R 3D S2R 3D


PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N
WSK WSK WSK
PE U V W N 15 10 11 PE U V W N 15 10 11 PE U V W N 15 10 11

1 1 1
L1 L2 L3 SSM L1 N SSM L1 N SSM
2 2 2

1) 2) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) Wilo-TOP-E/-ED 1) 2) Wilo-TOP-E/-ED


Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD Wilo-Stratos/-Z/-D/-ZD

Alimentare S Alimentare T Alimentare U


Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz

PE L N PE L1 L2 L3 N L1 N PE

AS 08 AS 08/1,5 SK 601 L1 N PE PE N 2
PE L1 L2 L3 N AR/DR/CR PE L1 L2 L3 N
WSK WSK
PE U V W N 15 10 PE U V W N 15 10

TOP-D U1 V1 W1

L N WSK/SSM W2 U2 V2
L1 L3 L3 SSM

1) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1) 2) Wilo-TOP-S/-Z/-SD 1)

1) Repornire automată după căderea şi revenirea tensiunii


2) După declanşarea protecţiei totale a pompei (TOP sau Stratos), se va acţiona resetarea de avarie mai întâi la pompă, apoi la panoul de automatizare.
3) SK 622 suplimentar cu borne pentru semnalizarea colectivă de funcţionare şi de avarie

În cazul înlocuirii unei pompe pentru curent trifazat (3~400 V) cu o pompă monofazată (1~230 V), se va asigura o legătură perfectă la nul.
La montarea pompelor Wilo în combinaţie cu panouri de automatizare nemenţionate sau nelivrate de Wilo, este necesară o consultare cu
Wilo.
Schemele de conexiune la borne se găsesc la capitolul „Accesorii“, respectiv la datele fiecărei pompe.

14 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Indicaţii privind racordarea pompelor Wilo-TOP şi Wilo-Stratos

Racordarea Wilo TOP... şi Stratos ... la panourile de comandă Wilo puse la dispoziţie de către instalator

Alimentare V Alimentare W Alimentare X


Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz Reţea 1~230 V/N/50 Hz

Încălzire, climatizare, răcire


PE L1 N N PE PE L1 N

SK 602 SK 601 L1 N PE PE N 2 SK 602


SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2 SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK WSK
PE U V W N 15 10 10 11 PE L1 N PE U V W N 15 10 10 11
SK 602
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK
PE U V W N 15 10 10 11
TOP-D U1 V1 W1 TOP-D U1 V1 W1
15 10

W2 U2 V2 W2 U2 V2 WSK
TOP-D U1 V1 W1
15 10

Recirculare apă caldă menajeră


W2 U2 V2 WSK

1) 1) 3) 1) 3)

Alimentare Y Alimentare Y1 Alimentare Z


Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz Reţea 3~400 V/N/50 Hz

N PE PE L1 L2 L3 N N PE
SK 601 L1 N PE PE N 2 SK 602 SK 601 L1 N PE PE N 2
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK
PE L1 L2 L3 N PE U V W N 15 10 10 11 PE L1 L2 L3 N

SK 602 SK 602
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2 SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK WSK

Energie termică solară


PE U V W N 15 10 10 11 PE U V W N 15 10 10 11
TOP-D U1 V1 W1

W2 U2 V2
TOP-D U1 V1 W1 TOP-D U1 V1 W1
15 10

WSK
W2 U2 V2 W2 U2 V2

1) 3) 1) 1) 3)

Alimentare Z1
Reţea 3~400 V/N/50 Hz

Service / Accesorii, sisteme


PE L1 L2 L3 N

SK 602
SK 622 PE L1 L2 L3 N N 1 2
WSK
PE U V W N 15 10 10 11

TOP-D U1 V1 W1
15 10

WSK
W2 U2 V2

1) 3)
automatizare Gestionarea

1) Repornire automată după căderea şi revenirea tensiunii


2) După declanşarea protecţiei totale a pompei (TOP sau Stratos), se va acţiona resetarea de avarie mai întâi la pompă, apoi la panoul de automatizare.
Panouri de control şi

3) SK 622 suplimentar cu borne pentru semnalizarea colectivă de funcţionare şi de avarie

În cazul înlocuirii unei pompe pentru curent trifazat (3~400 V) cu o pompă monofazată (1~230 V), se va asigura o legătură perfectă la nul.
La montarea pompelor Wilo în combinaţie cu panouri de automatizare nemenţionate sau nelivrate de Wilo, este necesară o consultare cu
pompelor

Wilo.
Schemele de conexiune la borne se găsesc la capitolul „Accesorii“, respectiv la datele fiecărei pompe.

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 15


Indicaţii privind alegerea
Cod de identificare

Coduri de identificare pentru seria Wilo-Stratos

Clasa de izolaţie Model standard


Grad de protecţie IP Coduri pe plăcuţa de identificare Wilo-
PN = Presiune nominală a pompei Stratos
Tmax = Temperatură max. agent
termic Tip: Concepţie
SW = Versiune software
Wilo-...
Tensiune 1~230 V Class F Pompe de înaltă eficienţă
Frecvenţă 50 Hz IP 44
PN 6/10
turaţie variabilă continuu:
Tmax.110°C Stratos Pompă cu un rotor
310 1,37 SW 3.06 Stratos-D Pompă cu două rotoare
Stratos-Z Pompă cu un rotor pentru
18 0,17 sisteme de recirculare a
Made by WILO
Putere max. absorbită WILO AG apei potabile
Intensitate max. la ieşire Nortkirchenstr.100
44263 Dortmund Germany Stratos-ZD Pompă cu două rotoare
pentru sisteme
de recirculare a apei
potabile
Serie/Tip pompă Typ Stratos 40/1-8 S/N70000100008

Art.-No.2030570/0601
Nr. art./Data fabricaţiei
06 01
Luna
Anul

Număr curent

Coduri de identificare pentru seria Wilo-TOP

Tensiune Model standard


Frecvenţă Cod de identificare pentru seria
Curent trifazat 3~400V Wilo-TOP
resp. 3~230V cu
ştecher adaptare 230V
SW = Versiune software Tip: Model
Wilo-...
Pompe economice
1~230 V cu turaţie variabilă
Clasă de izolaţie
Grad de protecţie IP
50 Hz continuu:
390 1,70 TOP-E Pompă cu un rotor
PN = Presiune
SW 4.00 70 0,35 TOP-ED Pompă cu două rotoare
nominală a pompei Intensitate max.
Temperatura la ieşire Pompe standard
max. agent Class F IP 43 PN 6/10 Tmax 110°C
Putere max. cu 2 sau 3 trepte de turaţie:
termic Tmax Made by WILO TOP-S/-RL, Pompă cu un rotor
WILO AG Nortkirchenstr.100 44263 Dortmund Germany absorbită
SE
Serie/Tip pompă Typ TOP-E50/1-6 TOP-SD, Pompă cu două rotoare
Art.-No.-2039649/0601 SE-TW
S/N20000100004 Număr curent
Nr. art./Data fabricaţiei
Pompe standard
06 01 cu 1 treaptă de turaţie:
Lunat TOP-D Pompă cu un rotor
Anul Pompe de recirculare pentru
sisteme de recirculare
a apei potabile
cu 3 trepte de turaţie:
TOP-Z Pompă cu un rotor

16 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Cod de identificare

Coduri de identificare pentru pompele Wilo-Star, Wilo-Stratos ECO

Încălzire, climatizare, răcire


Model standard
Coduri pe plăcuţa de identificare pentru
Wilo-Star şi Wilo-Stratos ECO.
Tip: Model
Wilo-...
Tensiune
Frecvenţă Pompe economice
Putere absorbită 1 ~ 230 V cu turaţie variabilă continuu:
Intensitate max. la ieşire 50 Hz Star-E Pompă cu un rotor
Presiune nominală PN 27-68 W
Pompe standard cu
Temperatură max. agent termic Tmax Imax 0,28 A
3 trepte de turaţie:
Grad de protecţie IP PN 10 WILO AG Star-RS Pompă cu un rotor
TF 110 Nortkirchenstr.100
44263 Dortmund Star-RSD Pompă cu două rotoare
IP 44 Germany

Recirculare apă caldă menajeră


Star-RSL Pompă cu aerisitor
Serie/Tip pompă Star-RS 25/4 Pompe de recirculare
Art.-No. 4032954/0503 pentru apă potabilă:
Nr. art./Data fabricaţiei
05 03 Star-Z Pompe cu un rotor,
Luna cu 1 resp. 3 trepte de turaţie
Anul
Stratos ECO Pompă cu un rotor, model cu
înaltă eficienţă
Stratos Pompă cu un rotor, cu
ECO-Z eficienţă crescută pentru
sisteme de recirculare a apei
potabile

Modele speciale

Energie termică solară


La cerere şi contra cost, unele pompe pot fi livrate în următoarele modele speciale
(tipul modelului special este marcat pe plăcuţa de identificare):
- PN 10 Presiune max. admisă de funcţionare a pompei
- RG Model în bronz

Ex.:
Star-RS 25/4 RG = Star-RS 25/4 cu carcasă de bronz

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 17


Indicaţii privind alegerea
Cod de identificare

Codificare
Pompe cu înaltă eficienţă Pompe standard, max. 2800 1/min.
Exemplu: Wilo-Stratos 30/1-12 Exemplu: Wilo-Star-RS 25/6
Wilo-TOP-S 50/4
Pompă cu filet sau cu flanşe reglaj electronic Pompă cu filet 3 trepte de
Stratos continuu al Star-RS turaţie, comutare
turaţiei manuală
Pompă cu 2 rotoare cu flanşe reglaj electronic Pompă cu filet, cu 2 rotoare 3 trepte de
Stratos-D continuu al Star-RSD turaţie, comutare
turaţiei manuală
Pompă cu filet sau cu flanşe pentru reglaj electronic Pompă cu filet pentru 1/3 trepte de
Stratos-Z sisteme de recirculare apei potabile continuu al Star-Z sisteme de recirculare a apei turaţie, comutare
turaţiei potabile manuală
Pompă cu 2 rotoare cu flanşe pentru reglaj electronic Pompă cu filet pentru sistemele 3 trepte de
Stratos-
sisteme de recirculare a apei continuu al Star ST termice solare turaţie, comutare
ZD
potabile turaţiei manuală
Pompă cu filet, model economic, reglaj electronic Pompă cu filet pentru instalaţiile de 3 trepte de
Stratos
special pentru case cu continuu al Star-AC climatizare (aer condiţionat) turaţie, comutare
ECO
1-6 familii turaţiei manuală
Pompă cu filet, model economic, reglaj electronic Pompă cu filet sau cu flanşe 2 sau 3 trepte de
Stratos pentru sisteme de recirculare a apei continuu al TOP-S turaţie, comutare
ECO-Z potabile turaţiei manuală
Pompă cu filet sau cu flanşe 3 trepte de
TOP-RL
30/ Diametru nominal al ţevii turaţie, comutare
SE
Domeniul înălţimilor nominale de manuală
1-12
pompare (m) Pompă cu filet sau cu flanşe pentru 3 trepte de
BMS Model cu building management TOP-Z sisteme de recirculare apei potabile turaţie, comutare
manuală
Model cu hidraulică specială pentru
ST instalaţii pe bază de energie termică Pompă cu 2 rotoare cu flanşe 2 sau 3 trepte de
solară TOP-SD turaţie, comutare
manuală
L Pompă cu aerisitor
Pompă cu 2 rotoare cu flanşe 3 trepte de
SE-TW turaţie, comutare
Pompe economice manuală
Exemplu: Wilo-Star-E 25/1-5 SSM,
25/ Diametru nominal al ţevii
Wilo-TOP-E 50/1-6
Înălţime nominală de pompare (m) la
Pompă cu filet reglaj electronic 6
Q = 0 m3/h
Star-E continuu al
turaţiei EM Model cu motor monofazat
Pompă cu filet cu carcasă din bronz reglaj electronic DM Model cu motor trifazat
Star-EP pentru instalaţii de încălzire prin continuu al L Pompă cu aerisitor
pardoseală turaţiei
Pompă cu filet cu racord pentru reglaj electronic Pompe standard, max. 1400 1/min.
Star-EL separator automat de aer continuu al Exemplu: Wilo-RP 25/80 r,
turaţiei Wilo-TOP-D 40
Pompă cu filet pentru sisteme de reglaj electronic Pompă cu filet 3/ Trepte de
4
Star-ZE recirculare a apei potabile continuu al Rp turaţie, comutare
turaţiei manuală
Pompă cu filet sau cu flanşe reglaj electronic Pompă cu flanşe 4 trepte de
TOP-E continuu al p turaţie, comutare
turaţiei manuală
Pompă cu 2 rotoare cu flanşe reglaj Pompă cu filet sau cu flanşe 1treaptă de
TOP-ED electronic TOP-D
turaţie
continuu
Pompă cu 2 rotoare cu flanşe 4 trepte de
50/ Diametru nominal al ţevii DOP turaţie, comutare
Domeniul înălţimilor nominale de manuală
1-6
pompare (m) 25 Diametru nominal al ţevii
Model cu semnalizare colectivă a /80 Diametrul nominal al rotorului
SSM
avariilor
r Comutare manuală 4 trepte

18 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Clasificarea eficienţei energetice

180%
Clasificarea eficienţei energetice 160%

Încălzire, climatizare, răcire


140%

Consum relativ de energie


În baza Acordului de la Kyoto, guvernele din ţările europene urmăresc
120%
reducerea emisiilor de CO2. Un element esenţial de orientare este
100%
marcarea aparatelor electrocasnice cu importanţă crescută din punct
80%
de vedere al consumului de energie, cum sunt maşinile de spălat şi
60%
frigiderele, precum şi asistenţă în luarea unor decizii pentru utilizator
40%
în favoarea unor aparate economice
20%
Dat fiind că pompele de recirculare sunt considerate drept cele mai
0%
mari consumatoare de energie din gospodărie din cauza timpilor de A B C D E F G
funcţionare de lungă durată, cei mai mari producători de pompe din Clasă energetică

Europa s-au obligat de bună voinţă să aplice pe pompele de încălzire Diagrama: Comparaţie a consumului de energie pentru pompe cu acelaşi
randament hidraulic
etichete în care să precizeze consumul de energie. Astfel, utilizatorii

Recirculare apă caldă menajeră


şi consumatorii vor putea recunoaşte, pe baza unui sistem de
clasificare cunoscut, dacă pompa de recirculare folosită este eficientă
în raport cu consumul de energie.
Clasificarea eficienţei în raport cu consumul de energie a pompelor de
recirculare se realizează printr-un procedeu de măsurare tehnică,
stabilit pe baza indicelui de eficienţă energetică, EEI. Cu cât EEI este
mai mic, cu atât consumul de energie electrică al pompei este mai
redus şi cu atât mai bună este clasificarea energetică.

Clasa de energie Indice de eficienţă energetică


A EEI < 0,4
B 0,4 ≤ EEI < 0,6
C 0,6 ≤ EEI < 0,8

Energie termică solară


D 0,8 ≤ EEI < 1,0 Diagrama: Etichetă privind consumul de energie pentru pompe de recirculare
Exemplu: Clasa energetică A
E 1,0 ≤ EEI < 1,2
F 1,2 ≤ EEI < 1,4
G 1,4 ≤ EEI
Tab.: Clasificarea indicelui de eficienţă energetică în 7 clase diferite de
consum de energie

Tabelele următoare indică clasa energetică corespunzătoare pentru


toate pompele de recirculare marcate şi ştanţată pe eticheta

Service / Accesorii, sisteme


referitoare la clasa de energie, pe ambalaj. În conformitate cu
sistemul de litere pentru aparatele electrocasnice, A este cea mai
bună clasă energetică, iar G cea mai rea.
La compararea pompelor asemănătoare din punct de vedere hidraulic
cu clase de energie diferite trebuie remarcat, că între două clase de
energie învecinate există o diferenţă de 22 puncte procentuale în
ceea ce priveşte consumul de energie. Prin urmare, o pompă cu clasa
energetică A are nevoie în medie doar de 33 % din energia electrică a
unei pompe din clasa D.
Deşi solicitările energetice în cazul unei pompe din clasa A sunt foarte
ridicate, există deja pompe cu înaltă eficienţă din clasa A pentru
întreaga paletă de utilizări de la casa unifamilială până la clădiri
automatizare Gestionarea

întregi.
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 19


Indicaţii privind alegerea
Clasificări EEI

Clasificare EEI – Pompe cu un rotor/ Pompe cu două rotoare (Domeniu de utilizare: casă cu una şi două familii)

Wilo-Stratos Clasa Wilo-Star-E... Clasa Wilo-Smart... Clasa Wilo-Star-RS... Clasa Wilo- Clasa
Diam. nom. ECO... EEI (EasyStar) EEI EEI (ClassicStar) EEI Star-RSD... EEI
(ClassicStar)
– – 15/1-3 – – – 15/4 B – –
DN 15 (Rp ½)
– – 15/1-5 – – – 15/6 C – –
25/1-3 A 25/1-3 B 25/4 B 25/2 C – –
DN 25 (Rp 1) 25/1-5 A 25/1-5 B 25/6 B 25/4 B – –
– – – – – – 25/6 C – –
30/1-3 A 30/1-3 B 30/4 B 30/2 C 30/4 D
DN 30 (Rp 1 ¼)
30/1-5 A 30/1-5 B 30/6 B 30/4 B 30/6 D

Clasificare EEI – Pompe cu un rotor (Domeniu de utilizare: casă multifamilială, utilizare în scop comercial)

Wilo-Stratos... Clasa Wilo-TOP-E... Clasa Wilo-TOP-S... Clasa Wilo-RP/P... Clasa


Diam. nom.
EEI EEI EEI EEI
25/1-6 A 25/1-7 C 25/5 EM/DM D/D RP 25/80 r EM/DM G/G
DN 25 (Rp 1) 25/1-8 A – – 25/7 EM/DM D/D RP 25/100 r EM/DM F/E
– – – – 25/10 EM/DM D/D – –
30/1-6 A 30/1-7 C 30/4 EM/DM D/D RP 30/80 r EM/DM G/F
30/1-8 A 30/1-10 C 30/5 EM/DM D/D RP 30/100 r EM/DM F/F
DN 30 (Rp 1 ¼)
30/1-12 A – – 30/7 EM/DM D/D – –
– – – 30/10 EM/DM D/D – –
DN 32 32/1-12 A – – – – – –
40/1-4 A 40/1-4 C 40/4 EM/DM D/D P 40/100 r EM/DM F/D
40/1-8 A 40/1-10 B 40/7 EM/DM D/C P 40/160 r E
DN 40
40/1-12 A – – 40/10 EM/DM D/C – –
– – – – 40/15 EM/DM D/D – –
50/1-8 A 50/1-6 C 50/4 EM/DM D/D P 50/125 r D
50/1-9 A 50/1-7 B 50/7 EM/DM E/D P 50/160 r E
DN 50
50/1-12 A 50/1-10 B 50/10 EM/DM D/C P 50/250 r E
– – – – 50/15 C – –
65/1-9 A 65/1-10 B 65/7 EM/DM F/D P 65/125 r D
65/1-12 A – – 65/10 EM/DM F/D P 65/160 r D
DN 65
– – – – 65/13 C P 65/250 r E
– – – – 65/15 C – –
80/1-12 A 80/1-10 B 80/7 EM/DM F/D P 80/125 r D
DN 80 – – – – 80/10 D P 80/160 r C
– – – – – – P 80/250 r E
100/1-12 A 100/1-10 B 100/10 D P 100/160 r E
DN 100
– – – – – – P 100/200 r E

20 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Clasificări EEI

Clasificare EEI – Pompe cu un rotor (Domeniu de utilizare: casă multifamilială, utilizare în scop comercial) (continuare)

Wilo-TOP-D... Clasa Wilo-TOP-RL... Clasa Wilo-AXL... Clasa Wilo-SE... Clasa

Încălzire, climatizare, răcire


Diam. nom.
EEI EEI EEI EEI
DN 25 (Rp 1) – – 25/7.5 E 80-25-130 D 125-N D
30 EM/DM G/F 30/4 D – – 110-N D
DN 30 (Rp 1 ¼) – – 30/6.5 E – – – –
– – 30/7.5 E – – – –
– – – – – – – –
DN 32
– – – – – – – –
40 EM/DM E/E 40/4 D 150-N D
DN 40
– – – – – – 200-N D

Recirculare apă caldă menajeră


50 EM/DM E/E – – – – – –
DN 50
– – – – – – –
DN 65 65 EM/DM E/E – – – – – –
DN 80 80 EM/DM E/E – – – – – –
DN 100 100 EM/DM E/E – – – – – –
DN 125 125 D – – – – – –

Clasificare EEI – Pompe cu două rotoare (Domeniu de utilizare: casă multifamilială, utilizare în scop comercial)

Wilo- Clasa Wilo-TOP-ED... Clasa Wilo-TOP-SD... Clasa Wilo-DOP... Clasa Wilo- Clasa
Diam. nom.
Stratos-D.... EEI EEI EEI EEI SE-TW... EEI
DN 25 (Rp 1) – – – – – – – – – –

Energie termică solară


DN 30 (Rp 1 ¼) – – – – 30/5 EM/DM D/D – – 125-N-TW D
32/1-8 A 32/1-7 C 32/7 EM/DM E/D – – – –
DN 32
32/1-12 A – – – – – – – –
40/1-8 A 40/1-7 C 40/3 EM/DM E/D 40/100 r EM/DM F/E 150-N-TW E
40/1-12 A 40/1-10 B 40/7 EM/DM D/D 40/160 r F 200-N-TW E
DN 40
– – – – 40/10 EM/DM E/C – – – –
– – – – 40/15 EM/DM E/D – – – –
50/1-8 A 50/1-6 C 50/7 EM/DM F/C DOP 50/100 r D – –
DN 50 50/1-12 A 50/1-7 B 50/10 EM/DM E/D 50/160 r E – –

Service / Accesorii, sisteme


– 50/1-10 C 50/15 D – – –
65/1-12 A 65/1-10 B 65/10 EM/DM F/D 65/125 r D – –
DN 65 – – – – 65/13 D 65/160 r D – –
– – – – 65/15 D – – – –
80/1-12 A 80/1-10 B 80/7 EM F 80/125 r D – –
DN 80
– – – – 80/10 D 80/160 r E – –
DN 100 – – – – – – 100/160 r D – –
DN 125 – – – – – – – – – –
automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 21


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Indicaţii privind alegerea Aplicaţii pentru climatizare şi răcire


Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD Limitările existente la pompele convenţionale automatizate în ceea
Pe plan mondial, Wilo-Stratos este prima pompă de înaltă eficienţă cu ce priveşte dependenţa temperaturii agentului termic faţă de
rotor umed, cu următoarele avantaje: temperatura ambiantă nu există la pompele Wilo-Stratos. Dacă
- economie de energie de până la 80 % în comparaţie cu pompele temperatura agentului termic este mai scăzută decât temperatura
standard ambiantă, pe suprafeţele reci se va forma condens. Pompa Wilo-
- pentru toate sistemele de încălzire, climatizare şi răcire în domeniul Stratos poate fi utilizată şi în aceste condiţii. Construcţia este astfel
de concepută încât se evită o deteriorare a părţilor electrice de către apa
temperatură cuprins între -10 °C şi +110 °C de condens.
- adaptarea automată a debitului pompei la regimurile continuu
variabile ale instalaţiei hidraulice
- evitarea zgomotelor de curgere
- siguranţă şi confort la montare şi deservire

Domeniul de aplicaţie
Seria Wilo-Stratos este folosită ca pompă de înaltă eficienţă în
sisteme de recirculare pentru instalaţii de încălzire, aerisire şi
climatizare din clădirile comerciale şi de locuit:
- clădiri mari de locuit
- case cu apartamente
- complexe de locuit
- spitale
- şcoli
- clădiri administrative
- azile, pensiuni

Domeniul de temperatură 1
Domeniu de temperaturi al agentului termic între -10 °C şi +110 °C
1 Labirint de evacuare pentru condens
fără limitare la o temperatură de ambianţă între 0 °C şi maximum
+40 °C. Izolarea în cazul climatizării şi al răcirii
Dacă izolaţia carcasei se execută pe şantier şi este rezistentă la
Aplicaţii pentru încălzire difuziune, izolaţia nu trebuie să acopere labirintul de evacuare dintre
Pompele cu rotor umed automatizate conferă tot timpul, în aproape carcasa pompei şi motor. Numai astfel, condensul care se produce,
toate instalaţiile de recirculare şi la o dimensionare corectă, o canti- eventual, în motor, poate să se scurgă fără restricţii prin orificiile de
tate suficientă cu căldură şi, în acelaşi timp, asigură o funcţionare evacuare a condensului din carcasa motorului.
silenţioasă şi reducerea semnificativă a consumului de energie. Izolaţia rezistentă la difuziune Wilo-ClimaForm, livrată ca accesoriu la
Pompele de recirculare automatizate funcţionează în conformitate seriile Stratos, pentru izolaţia carcaselor de pompă în instalaţiile de
cu normele legale stabilite de Normativul privind economia de apă rece asigură această funcţie în mod automat datorită construcţiei
energie (EnEV), din 01.01.2002, pentru o putere termică nominală specifice.
mai mare de 25 kW.
Datorită carcasei din bronz, rezistente la coroziune, Wilo-Stratos-Z Modele rezistente la coroziune
este recomandat în special în instalaţiile în care este posibilă Modelele rezistente la coroziune sunt necesare, de exemplu, în
antrenarea oxigenului, ca de ex. încălzirile prin pardoseală cu plafoanele cu răcire şi în încălzirile prin plafon. Pentru aceste utilizări,
conducte din material plastic. carcasa pompei este acoperită prin cataforeză şi lăcuită.
Ca alternativă, se poate utiliza modelul, cu carcasa rezistentă la
Izolarea în cazul încălzirii coroziune, din bronz, şi anume pompele Wilo-Stratos-Z.
Pentru evitarea pierderilor de căldură prin carcasa pompei, seriile de
pompe cu un singur rotor Wilo-Stratos/-Stratos-Z sunt prevăzute de
serie cu cochilii izolatoare termic. Materialul utilizat PP, polipropilenă
expandată, are următoarele caracteristici:
- compatibilitatea ecologică: uşor reciclabil
- stabilitatea termică: până la 120 °C
- conductibilitatea termică: 0,04 W/mK conform DIN 52612
- comportament la incendiu: clasa B2 conform DIN 4102 (normal
inflamabil)
Conform normelor PSI din Germania, materialele normal inflamabile
pot fi utilizate în spaţiile cu instalaţii de încălzire dacă se respectă o
distanţă minimă de 20 cm faţă de focar.

22 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Indicaţii Comparaţie a componentelor motorului


privind
Utilizare recirculare apă potabilă
(Wilo-Stratos-Z/Stratos-ZD)

Încălzire, climatizare, răcire


proiectare
a Pompele care sunt instalate în sisteme de recirculare a apei potabile,
Pompe de se supun specificaţiilor stabilite pentru seria Wilo-Stratos-Z/
înaltă Stratos-ZD: Wilo-TOP-E cu motor AC

eficienţă - Agentul termic este apa potabilă sau apa caldă menajeră conform
Wilo- TrinkwV 2001. Depunerile de calcar au fost luate în consideraţie din
Stratos/ construcţie şi este permisă o duritate totală de 20 °d la o temperatură
Stratos- maximă a agentului termic de +80 °C.
Wilo-Stratos cu motor EC
Z/ - Toate părţile componente din plastic care intră în contact cu fluidul
Stratos- vehiculat corespund normelor KTW pentru apă potabilă.
D/ - Modalităţile de control a presiunii diferenţiale ∆p-c şi ∆p-v permit
Stratos- modificarea automată continuă a pompelor la modificările de debit

Recirculare apă caldă menajeră


datorate robineţilor.
- Controlul de la distanţă permite un reglaj manual optim al performan-
ţelor pompei în cadrul instalaţiilor de recirculare a apei cu debit Avantaj: câmpul magnetic din rotor nu suferă pierderi.
constant. Acesta se poate efectua de ex. cu ajutorul telecomenzii Avantaj: în special în domeniul sarcinii parţiale (până la 98 % din
IR Wilo. Trebuie avut în vedere că temperatura apei potabile de pe timpul de funcţionare)
conducta de recirculare, la intrarea în boiler, trebuie să fie cu max. 5 K diferenţa de eficienţă în comparaţie cu un
mai mică decât temperatura apei din boiler. motor asincron devine şi mai mare decât este deja
în sarcină plină.
Pompe de înaltă eficienţă Avantaj: sunt posibile trepte de turaţie mai mari decât la un
Randamentul părţii hidraulice şi cel al motorului determină motor asincron. Aceasta conduce la o reducere a
randamentul total al unei pompe. Ambele componente au putut fi mărimii şi a greutăţii pompei la o
dublate la pompele Wilo-Stratos în comparaţie cu pompele cu rotor caracteristică hidraulică asemănătoare.
umed utilizate până în prezent în tehnica instalaţiilor. Graţie ECM-
Technologie consumul anual de energie se reduce considerabil. Capsularea spaţiului umed
Comparaţia relevă economiile importante faţă de pompele Rotorul motorului cu rotor umed funcţionează în fluidul vehiculat.

Energie termică solară


convenţionale. Agentul termic unge lagărele şi răceşte motorul.
Între statorul aflat sub tensiune şi agentul termic, este necesară o
Consumul energetic anual al unei pompe de încălzire (DN 30) cu funcţionare cu autopilot
reaşezare* delimitare printr-un tub de separare, aşa-numita capsulare a spaţiului
Comparaţia între diferite tipuri umed.
Capsularea spaţiului umed influenţează în mod direct randamentul
396 - prin mărimea interstiţiului necesar între stator şi rotor,
Pompă de înaltă eficienţă Stratos 30/1-12
- prin rezistenţa magnetică a materialului ales pentru tubul de
Pompă economice TOP-E 30/1-10
1216 separare.
- În acest punct, îmbunătăţirea randamentului pompei Wilo-Stratos
Pompă standard TOP-S 30/10
1832 rezultă prin:
- reducerea întrefierului şi

Service / Accesorii, sisteme


0 1000 2000
Puterea consumată [kWh/a] - utilizarea unui material de tip nou, cu pierderi mai mici ale fluxului
magnetic între stator şi rotor, pentru tubul de separare.
* Profilul de încărcare cu 5500 ore de funcţ. pe an: 2% (110 ore) la 100% QN (sarcină max.)
25% (1375 ore) la 65% QN (sarcină parţială)
40% (2200 ore) la 30% QN (sarcină minimă) Optimizarea hidraulică
33% (1815 ore) funcţionare cu reaşezare
autopilot Condiţiile optime în partea hidraulică sunt asigurate prin carcasa
spiralată 3D şi rotorul 3D precum şi printr-o suprafaţă interioară
ECM-Technologie netedă a carcasei pompei (acoperire prin cataforeză).
Noua ECM-Technologie constituie baza pentru eficienţa remarcabilă Etanşarea gâtului de aspiraţie dintre rotor şi carcasa pompei reduce
a pompei Wilo-Stratos. Ea se compune din: pierderile interstiţiale radiale. Pierderile axiale sunt reduse prin
muchia de etanşare de pe partea frontală a rotorului.
Motorul EC
EC (Electronic Commutated) înseamnă „motor cu comutaţie
automatizare Gestionarea

electronică“. Baza sa este un motor sincron cu rotor cu magneţi


permanenţi. Câmpul magnetic rotitor al statorului este generat
Panouri de control şi

printr-o comutare electronică. Aceasta înseamnă că înfăşurările


statorului sunt comandate în mod orientat pentru interacţiunea
necesară a polilor electrici şi magnetici.
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 23


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Avantaj: Dezaerisirea automată a spaţiului rotoric este accelerată


şi reduce astfel perioadele de funcţionare pe uscat
Garnitura racordului de aspiraţie
şi zgomotele de dezaerisire.
Avantaj: Prin filtrare se reduce posibilitatea deteriorării lagărelor
Suprafaţa internă
netedă sau a tubului de separare.

Rotor 3D
Protecţia motorului
Protecţia integrată a motorului, ca dotare de serie, protejează pompa
la supratemperatură, supracurent şi blocare.
Avantaj: Nu este necesar un releu exterior de protecţie a
Etanşare motorului.
manşetă Trebuie respectate indicaţiile de montaj stabilite de
Carcasa 3D
întreprinderile locale de distribuţie a energiei electrice.
Dacă, de ex. în situaţia înlocuirii unui motor, există deja un
releu de protecţie a motorului care nu poate fi dezafectat,
atunci acesta trebuie setat la valoarea max. a curentului
Reglarea automată a debitului înscrisă pe plăcuţă.
Debitul vehiculat printr-o pompă de recirculare este dependent de
necesarul de încălzire sau de răcire al instalaţiei deservite. Funcţionare manuală
Acest necesar variază în funcţie de
- modificările climatice Butonul de comandă
- comportamentul utilizatorilor Comanda pompei Wilo-Stratos se face prin tehnica confirmată a
- influenţa căldurii externe butonului roşu (comanda printr-un singur buton). Astfel, funcţiile
- intervenţia organelor hidraulice de reglaj etc. importante de bază pot fi reglate în mod confortabil şi sigur.
Pompa de recirculare dimensionată pentru starea de sarcină maximă
este adaptată la starea momentană de exploatare a instalaţiei printr- Afişaj independent de poziţie
o comparaţie continuă între valoarea efectivă şi valoarea impusă. Informaţii importante în timpul funcţionării pompei sunt furnizate în
Prin acest reglaj automat, debitul pompei şi, prin acesta, consumul de permanenţă de afişajul pompei, cu citire frontală şi afişare
energie electrică, este adaptat în permanenţă la necesarul real. independentă de poziţie.
Prin însumarea măsurilor descrise aici, cu ajutorul pompelor de înaltă Comanda manuală se realizează, pentru scopuri speciale de utilizare,
eficienţă Wilo-Stratos se poate realiza o economie de energie de prin terminalul de comandă şi service Wilo-IR-Monitor, prin
până la 80 % în comparaţie cu pompele standard convenţionale. comunicare fără fir.

Dezaerisirea automată
Dezaerisirea spaţiului rotorului se face automat, prin sistemul
canalelor de filtrare şi de circulaţie. La pătrunderea agentului termic în
spaţiul rotoric, un dop filtrant în arbore şi o rondelă filtrantă în scutul
lagărului împiedică pătrunderea microparticulelor abrazive.
Garnitura dintre rotor şi scutul lagărului împiedică murdărirea
interstiţiului la lagărul A din partea motorului.

Placă suport
Diagrama: Toate simbolurile pot fi citite atât în poziţie orizontală cât şi
Rotor verticală a pompei.

Etanşare

A-Lagar

24 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Tipurile de reglaj Regimuri de funcţionare

Modul de reglare ∆p-c

Încălzire, climatizare, răcire


Regim automat (funcţia de turaţie redusă pentru debit minim)
În modul de reglare ∆p-c, sistemul electronic menţine constantă
130 65
presiunea diferenţială dezvoltată de pompă, la valoarea nominală Hs
120 Puterea absorbită 60
reglată, pe întregul domeniu admisibil al debitului.
100 50

Puterea absorbită [%]


Temperatură tur [°C]
80 40

H max 60 30

Hs 40 20

Recirculare apă caldă menajeră


20 Temperatură tur 10

H min 0
12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00
0
18:00

Timpul

Q
Diagrama: Înregistrarea unei pompe cu reglaj electronic în regim de turaţie
Diagrama: Modul de reglare ∆p-c redusă pentru debit minim.

Modul de reglare ∆p-v


Procesul de trecere la turaţie redusă, brevetat, prin reglaj Fuzzy,
În modul de reglare ∆p-v, sistemul electronic modifică liniar valoarea
permite o optimizare avansată a consumului de energie al pompei
impusă a presiunii diferenţiale, între Hs şi 1⁄2 Hs. Valoarea nominală H
când necesarul de căldură este redus. În perioadele în care este
pentru presiunea diferenţială variază cu debitul Q.
necesar un debit minim (de ex. pentru realizarea încălzirii de gardă,
temperatura pe tur fiind comandată programat în funcţie de condiţiile
H climatice), pompa trece la o turaţie redusă, constantă.
Avantaj: În acest regim de funcţionare, sunt posibile economii
suplimentare de până la 25 %, în comparaţie cu pompele de

Energie termică solară


H max recirculare cu reglaj continuu.

Hs
Regimul manual
1
/2 Hs Acest regim dezactivează reglarea turaţiei în funcţie de presiune din
modulul electronic. Turaţia pompei poate fi reglată manual la o
H min
valoare constantă (domeniul de reglaj rezultă din foaia de date
tehnice a pompei).
Q
Diagrama:Modul de reglare ∆p-v

Modul de reglare ∆p-T


În modul de reglare ∆p-T (programabil numai prin monitorul IR),

Service / Accesorii, sisteme


sistemul electronic modifică valoarea impusă a presiunii diferenţiale
în funcţie de temperatura măsurată a agentului termic. Acest mod de
reglare a presiunii diferenţiale în funcţie de temperatură poate fi
utilizat în instalaţiile cu debit constant (de ex. sistemele
monotubulare) şi în instalaţiile cu debit variabil cu tempe-ratură
variabilă pe tur. În sens invers de acţiune, modul de reglare
∆p-T asigură eficienţa cazanelor cu condensaţie, cu condiţia ca
pompa să fie montată în returul instalaţiei..

Hs Hs

H s max
automatizare Gestionarea

Hs var.
Panouri de control şi

H s min
pompelor

T min T max T med Q min Q max Q

Diagrama: Modul de reglare ∆p-T

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 25


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Regimul DDC Semnalizarea colectivă de avarie SSM


În regimul DDC, comparaţia necesară dintre valoare efectivă şi Este prevăzută de serie o semnalizare colectivă de avarie, de forma
valoarea impusă este realizată de un regulator extern. Ca mărime de unui contact fără potenţial care, conform VDI 3814, este normal
comandă, pompa Stratos primeşte de la regulatorul extern un semnal închis.
analog (0 – 10V). Turaţia momentană poate fi citită pe afişajul Capacitatea de încărcare a contactului: 250 VAC, 1A
pompei; comanda de pe pompă este blocată. Contactul este închis în următoarele situaţii:
- pompa nu este sub tensiune
Accesoriu necesar: Modul IF Stratos (vezi şi capitolul „Gestionarea - nu există nici o avarie
pompelor Wilo“). - modulul de reglaj a căzut total.
Contactul este deschis în următoarele situaţii:
n[1/min] - există tensiune şi s-a produs una dintre următoarele avarii:
Supratemperatură motor
n max
Supratemperatură modul de reglaj
Supracurent
Blocarea arborelui
Scurtcircuit şi împământare
Contact defectuos între modul/motor
n min
Subtensiune în reţea
Supratensiune în reţea
Off
1 2 3 10[V]
10U[V]

Accesorii
Regimul cu modificare de la distanţă a valorii impuse
Valoarea impusă pentru reglajul intern al presiunii diferenţiale Modul IF Stratos LON
(∆p-c, ∆p-v) poate fi modificată din exterior de un semnal analog (v. şi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo“)
0 – 10 V. Accesoriu necesar: Modul IF Stratos (vezi şi capitolul Modul suplimentar cu interfaţă serială LON pentru racordarea la reţele
„Gestionarea pompelor Wilo“). LON-WORKS şi interfaţă pentru pompe cu două rotoare pentru
comunicarea cu un alt modul IF PLR.
H[m]

H max Modul IF Stratos PLR


(v. şi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo“)
Modul suplimentar cu interfaţă serială PLR pentru racordarea la
calculatorul de gestionare al clădirii BMS, prin convertorul interfaţă
Wilo sau prin alte module de cuplare asigurate de client şi interfaţă
H min pentru pompe cu două rotoare pentru comunicarea cu un alt modul IF
PLR.
Off
Aus
1 2 3 10[V]
10U[V]
Modul IF Stratos Ext. Off
(v. şi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo“)
Racordarea la un calculator de gestionare a clădirii BMS Modul suplimentar cu intrare de comandă „oprire prioritară a
Pentru racordarea la o unitate externă de control (de ex. un calculator pompei“, intrare de comandă 0 – 10 V şi interfaţă pentru pompe cu
de gestionare a clădirii BMS sau o substaţie de control DDC), pompa două rotoare pentru comunicarea cu un alt modul IF PLR.
Stratos dispune de interfeţe specifice, de serie şi opţionale.
Modul IF Stratos Ext. Min
(v. şi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo“)
Modul suplimentar cu intrare de comandă „reducere prioritară a
turaţiei“ (regim de turaţie redusă fără autopilot), intrare de comandă
0 – 10 V şi interfaţă pentru pompe cu două rotoare pentru
comunicarea cu un alt modul IF PLR.

Modul IF Stratos SBM


(v. şi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo“)
Modul suplimentar cu semnalizare colectivă de funcţionare „SBM“,
intrare de comandă 0 – 10 V şi interfaţă pentru pompe cu două
rotoare pentru comunicarea cu un alt modul IF PLR.

26 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Gestionarea pompelor cu două rotoare Monitorizarea în infraroşu


Noile pompe de înaltă eficienţă cu 2 rotoare, pot fi gestionate Pompele Wilo-Stratos sunt prevăzute cu o interfaţă în infraroşu

Încălzire, climatizare, răcire


automat fără alte panouri de automatizare externe. Accesoriu performantă, pentru transmiterea datelor şi primirea comenzilor.
necesar: 2 module IF Stratos (pentru combinaţii posibile ale modulelor
vezi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo“).
Următoarele regimuri de funcţionare sunt posibile prin gestionarea
inteligentă a pompelor cu două rotoare atât în cazul unei pompe
Wilo-Stratos-D cât şi în cazul a două pompe Wilo-Stratos:

- Funcţionarea în regim activ/rezervă


Debitul necesar este realizat de una din pompe, cealaltă pompă este
disponibilă ca rezervă (după 24 h. se schimbă rolurile) sau înlocuitor în
caz de avarie.

Recirculare apă caldă menajeră


- Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului
Toate funcţiile de bază ale pompelor Stratos pot fi reglate uşor
La funcţionarea în acest regim, debitul necesar este împărţit pe
manual, direct pe pompă (cu ajutorul unui singur buton).
ambele rotoare ale pompei. Când este necesar un debit redus,
Prin telecomanda cu afişaj şi meniu de service Wilo IR-Monitor, sunt
funcţionează numai rotorul de bază, cel de-al doilea fiind disponibil
disponibile numeroase funcţii şi informaţii suplimentare.Reglajele ce
ca rezervă. Dacă necesarul de debit creşte al doilea rotor intră în
funcţiune astfel încât randamentul să fie maxim la funcţionarea în pot fi făcute direct pe pompă pot fi făcute şi de pe telecomandă.
paralel. Din acest moment, dacă este necesar, ambele rotoare îşi Telecomanda are însă funcţiuni suplimentare importante care
depăşesc cu mult posibilităţile de comandă directă.
măresc sincron turaţia până la valoarea maximă (turaţia nominală).
Aparat de comandă şi service IR Wilo pentru:
O alternare, în funcţie de timp, în funcţionarea pompelor (după 24 h.)
- Pompele au un amplasament greu accesibil
face ca rotoarele să funcţioneze pe rând ca bază. În acest regim de
- Sunt necesare mai multe informaţii
funcţionare, se obţine o economie suplimentară de energie în
comparaţie cu regimul convenţional de bază-vârf (conectare şi - Sunt necesare reglaje speciale pentru solicitări deosebite
deconectare în funcţie de sarcină). - Este necesară protecţia împotriva intervenţiilor neautorizate
- Este necesar controlul sensului de rotaţie (potrivită pentru toate
1400
pompele şi motoarele tipizate

Energie termică solară


1200

In-comutare la sarcina Utilizarea în distribuitoarele compacte


de vârf
1000 În condiţiile unor spaţii reduse, modulul de reglaj poate fi adus în
poziţie verticală prin rotirea motorului. Distanţa minimă (x) pentru
800
Funcţionare sincronă montarea cochiliilor termoizolante este dată de cota b4 (vezi
P1 [W]

( + )
capitolul “Dimensiuni, greutăţi”).
600

Q*
400
Q* = Eficienţă optimizată
Conectare/deconectare
200

Service / Accesorii, sisteme


0
0 5 10 15 20 25 30 35 40

[m3/h]

Diagrama:Se va ţine seama de cotele de montaj ale unor armături suplimentare.


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 27


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos/Stratos-Z/Stratos-D/Stratos-ZD

Montarea şi racordarea electrică


Montarea pompelor Wilo-Stratos nu pune probleme, deoarece
accesul la flanşe este uşor datorită poziţionării modulului de reglaj, iar
cutia de borne este, de asemenea, accesibilă frontal. Există mai multe
poziţii de montaj ale pompei şi ale modulului.
Toate pompele de înaltă eficienţă din seriile Wilo-Stratos/Stratos-Z/
Stratos-D/Stratos-ZD se pot racorda la următoarele tensiuni şi
frecvenţe:
1~230 V ± 10 %, 50/60 Hz
3~230 V ± 10 %, 50/60 Hz

Poziţii admisibile de montaj

Pompe cu un rotor

Pompe cu două rotoare

Funcţionarea cu dispozitive de protecţie împotriva


curenţilor vagabonzi (RCD)
Funcţionarea pompelor Stratos cu dispozitive de protecţie împotriva
curenţilor vagabonzi (RCD) conform DIN EN 61008-1 este posibilă
fără afectarea funcţionării dispozitivului de protecţie (DIN VDE 0160).
Dispozitivele de protecţie corespunzătoare pot fi recunoscute după
semnele sau .

28 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos ECO/ECO-BMS/ECO-Z/ECO-Z-BMS/ECO-ST

Wilo-Stratos ECO, Stratos ECO-BMS, Stratos ECO-Z, - Toate părţile componente din plastic care intră în contact cu fluidul
Stratos ECO-Z-BMS, Stratos ECO-ST vehiculat corespund normelor KTW pentru apă potabilă.
- Modalitatea de control a presiunii diferenţiale ∆p-v permite reglarea

Încălzire, climatizare, răcire


Seria Wilo-Stratos ECO cu variantele Stratos ECO-BMS, ECO-Z, ECO-
Z-BMS şi ECO-ST completează seria Wilo-Stratos descrisă anterior, automată continuă a pompei la modificările de debit datorate
cu următoarele avantaje: robineţilor cu termostat.
- economie de energie de până la 80 % în comparaţie cu pompele
standard Dezaerisirea automată
- modelele Stratos ECO, ECO-BMS, ECO-Z şi ECO-Z-BMS pentru toate Dezaerisirea spaţiului rotorului se face automat, prin sistemul
sistemele de încălzire în domeniul de temperaturi de la +15 °C până la canalelor de filtrare şi de circulaţie. La pătrunderea agentului termic în
+110 °C spaţiul rotoric, un dop filtrant în arbore şi o rondelă filtrantă în scutul
- modelul Stratos ECO-ST pentru instalaţii termice solare în domeniul lagărului împiedică pătrunderea microparticulelor abrazive.
de temperaturi de la +15 °C până la +110 °C Garnitura dintre rotor şi scutul lagărului împiedică murdărirea
- adaptarea automată a debitului pompei la regimurile continuu interstiţiului la lagărul A din partea motorului.
variabile ale instalaţiei hidraulice Avantaj: Dezaerisirea automată a spaţiului rotoric este

Recirculare apă caldă menajeră


- evitarea zgomotelor de curgere accelereată şi reduce astfel perioadele de funcţionare pe
- siguranţă şi confort la montare şi operare uscat şi zgomotele de dezaerisire.
Avantaj: Prin filtrare se reduce posibilitatea deteriorării lagărelor
Domeniul de aplicaţie sau a tubului de separare.
Seria Wilo-Stratos ECO, ECO-BMS, ECO-Z, ECO-Z-BMS şi ECO-ST
poate fi folosită ca pompă de înaltă eficienţă în sisteme de recirculare Protecţia motorului
pentru încălzire şi în sisteme de energie solară în casele cu 1-6 familii. Protecţia integrată a motorului, constituind dotare de serie,
protejează pompa la supratemperatură, supracurent şi blocare.
Domeniul de temperatură Avantaj: Nu este necesar un releu exterior de protecţie a
Domeniu de temperaturi al agentului termic între +15 °C şi +110 °C la motorului.
temperaturi de ambianţă între 0 °C şi maximum +40 °C. Trebuie respectate indicaţiile de montaj stabilite de
întreprinderile locale de distribuţie a energiei electrice.
Aplicaţii pentru încălzire Dacă, de ex. în situaţia înlocuirii unui motor, există deja un
Datorită carcasei din bronz, rezistentă la coroziune, pompele Wilo- releul de protecţie a motorului care nu poate fi dezafectat,

Energie termică solară


Stratos ECO, modelul RG, sunt recomandate îndeosebi în instalaţiile atunci acesta trebuie setat la valoarea max. a curentului
în care este posibilă antrenarea oxigenului, ca de ex. în instalaţiile de înscrisă pe plăcuţă.
încălzire prin pardoseală cu suprafeţe de încălzire din ţevi din material
plastic. Funcţionare manuală

Izolare termică în cazul răcirii Butonul de comandă


Pentru evitarea pierderilor de căldură prin carcasa pompei, pompele Comanda tuturor modelelor din seria Wilo-Stratos ECO se realizează
cu un rotor din seria Wilo-Stratos ECO (cu excepţia Stratos ECO-ST) prin tehnica butonului roşu (comandă printr-un singur buton). Astfel,
dispun de o cochilie izolatoare termic. Materialul utilizat EPP funcţiunile importante de bază pot fi reglate în mod confortabil şi
(polipropilenă expandată) are următoarele proprietăţi: sigur.
- Compatibilitatea ecologică: uşor reciclabil

Service / Accesorii, sisteme


- Stabilitatea termică: până la 120 °C Modul de reglare ∆p-v
- Conductibilitate termică: 0,04 W/mK conform DIN 52612 În modul de reglare p-v, valoarea impusă a presiunii diferenţiale
- Comportarea la incendiu: clasa B2 conform DIN 4102 (normal creşte liniar între 1/2 Hs şi Hs. Diferenţa de presiune produsă de
inflamabil) pompă este la valoarea impusă.
Conform normelor PSI din Germania, materialele normal inflamabile
pot fi utilizate în spaţiile cu instalaţii de încălzire dacă se respectă o
H
distanţă minimă de 20 cm faţă de focar.

Utilizare recirculare apă potabilă H max

(Wilo-Stratos ECO-Z, ECO-Z-BMS)


Hs
Pompele care sunt folosite în sistemele de recirculare a apei potabile,
se supun specificaţiilor stabilite pentru seria Wilo-Stratos ECO-Z şi 1
/2 Hs
automatizare Gestionarea

ECO-Z-BMS: H min
- Agentul termic este apa potabilă sau apa caldă menajeră conform
Panouri de control şi

TrinkwV 2001. Depunerile de calcar au fost luate în consideraţie din Q

construcţie şi este permisă o duritate totală de 20°d la o temperatură Diagrama: Modul de reglare ∆p-v
maximă a agentului termic de 65 °C.
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 29


Indicaţii privind alegerea
Pompe de înaltă eficienţă

Wilo-Stratos ECO/ECO-BMS/ECO-Z/ECO-Z-BMS/ECO-ST

Regim automat (funcţia de turaţie redusă pentru debit Intrare de comandă 0 – 10 V


minim) În regimul DDC, comparaţia necesară dintre valoare efectivă şi
valoarea impusă este realizată de un regulator extern. Ca variabilă de
130 65
referinţă, Wilo-Stratos ECO-BMS/ECO-Z-BMS şi ECO-ST primesc de
Puterea absorbită
120 60
la regulatorul extern un semnal analog (0 – 10 V). Alternativ, se poate
regla o turaţie fixă din butonul roşu.
100 50

Puterea absorbită [%]


Temperatură tur [°C]

80 40

60 30

40 20

20 Temperatură tur 10

0 0
12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00

Timpul

Diagrama:Înregistrarea unei pompe cu reglaj electronic în regim de turaţie


redusă pentru debit minim.

Procesul de trecere la turaţie redusă, brevetat, prin reglaj Fuzzy,


permite o optimizare avansată a consumului de energie al pompei
când necesarul de căldură este redus. În perioadele în care este
necesar un debit minim (de ex. pentru realizarea încălzirii de gardă,
temperatura pe tur fiind comandată programat în funcţie de condiţiile Intrare de comandă Extern off
climatice), pompa trece la o turaţie redusă, constantă. Intrare pentru contactul NÎ fără potenţial.
Avantaj: În acest regim de funcţionare, se pot obţine economii Când contactul este închis, pompa lucrează în regim de reglaj.
suplimentare de energie de până la 25 % în comparaţie cu Când contactul este deschis, pompa este oprită.
pompele de recirculare cu reglaj continuu pentru instalaţiile
de încălzire.

Racordarea la un calculator de gestionare a clădirii BMS


(la Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS şi ECO-ST)
Pentru racordarea la unităţi externe de control (de. ex. un calculator
de gestionare a clădirii MBS sau o substaţie de control DDC), modelele
de serie Wilo-Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS şi ECO-ST dispun de
semnalizare colectivă de avarie, funcţia Extern off, precum şi de
intrare de comandă 0 – 10 V.

Semnalizarea colectivă de avarie SSM


Este prevăzută de serie o semnalizare colectivă de avarie, de forma
unui contact fără potenţial, care, conform VDI 3814, este normal
închis.
Capacitatea de încărcare a contactului: 250 VAC, 1A
Contactul este închis în următoarele situaţii:
- pompa nu este sub tensiune
- nu există nici o avarie
- modulul de reglaj a căzut total.
Contactul este deschis în următoarele situaţii:
- există tensiune şi s-a produs una dintre următoarele avarii:
- supratemperatură motor
- supratemperatură modul de reglaj
- supracurent
- blocarea arborelui
- scurtcircuit şi împământare
- contact defectuos între motor/modul
- subtensiune în reţea
- supratensiune în reţea

30 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Avantajele produselor

Wilo-Star-E, Wilo-TOP-E, TOP-ED

Seria Wilo-Star-E (EasyStar) producător de pompe care oferă un regim de reducere a turaţiei
Pompele economice din seria Wilo-Star-E acoperă întregul domeniu complet automatizat, cu autoevaluare, la pompele mici, reglate
electronic, cu racorduri filetate.

Încălzire, climatizare, răcire


de debite pentru casele de 1 până la 6 familii.
Prin seria de pompe economice Wilo-Star, este acoperit programul Procesul de trecere la turaţie redusă, brevetat, prin reglaj Fuzzy,
standard complet al pompelor fără reglaj electronic în domeniul permite o optimizare avansată a consumului de energie al pompei
debitelor mici. când necesarul de căldură este redus. La atingerea unei anumite
Wilo-Star-E.../1-3 oferă posibilitatea reglajului valorilor nominale ale temperaturi inferioare a apei de încălzire (de ex. reducerea
înălţimii între 0,5 m şi 3 m. temperaturii pe tur programată şi funcţie de condiţiile climatice),
La Wilo-Star-E.../1-5 reglarea se poate face continuu între 1 m şi 5 m pompa trece la o turaţie redusă, constantă.
presiune diferenţială (înălţime de pompare). În acest regim de funcţionare, sunt posibile economii suplimentare de
Wilo-Star-E.../1-3 este recomandată pentru acoperirea necesarului până la 25 %, în comparaţie cu pompele cu reglaj continuu.
de căldură în casele cu 1 şi 2 familii (90 % din situaţii).
Wilo-Star-E.../1-5 poate fi folosită în mod optim pentru toate Standarde
celelalte instalaţii de încălzire mai complexe, ca şi în instalaţii de joasă Pompele economice Wilo se remarcă prin standarde verificate, ca de

Recirculare apă caldă menajeră


temperatură şi sisteme în condensaţie. ex. „tehnica butonului roşu“ pentru reglarea comodă şi practică a
Pompele economice Wilo-Star pot fi utilizate în toate sistemele înălţimii de pompare.
uzuale de conducte (mono- şi bitubulare).

la căderea sistemului electronic


Tehnologia de reglare Wilo-Star-E

redus automat, electronică


H
Tipurile de reglaj

semnalizării avariei
Trecere automată
la turaţie maximă
Wilo-Star-E

„butonului roşu“
Regim de turaţie

dotare de serie
Termoizolaţie
de deblocare

Posibilitatea
∆p-c

Tehnologia
Hs

automată
Funcţie
Fuzzy
Hs

3/ 4 Hs ∆p-v

Energie termică solară


1/ 2 Hs
E 15 (25/30)/1-3 • • • – • –
Auto- „Safety-
E 15 (25/30)/1-5 pilot Control“ • – • –

• = există, – = nu există
Q

Modul de reglare ∆p-constant (∆p-c):


În modul de reglare ∆p-c sistemul electronic menţine constantă
presiunea diferenţială dezvoltată de pompă, la valoarea nominală Hs
reglată.

Service / Accesorii, sisteme


Modul de reglare ∆p-variabil (∆p-v):
În modul de reglare ∆p-v, sistemul electronic modifică liniar valoarea
impusă a presiunii diferenţiale între Hs şi 1/2 Hs. Valoarea impusă H
pentru presiunea diferenţială variază cu debitul Q.

Modul de Înălţimea de Racorduri


reglare pompare
Wilo-Star-E Variabilă Filet Flanşa
∆p-v
∆p-c

continuu cu o
„rotire“
DN 15
E 15 (25/30)/1-3 – • 0,5 – 3,0 m
(25/30)

automatizare Gestionarea

DN 15
E 15 (25/30)/1-5 – • 1,0 – 5,0 m
(25/30)

Panouri de control şi

• = există, – = nu există
pompelor

Reducerea automată a turaţiei „Autopilot“.


Prin autopilotul integrat, prevăzut de serie, Wilo este primul

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 31


Indicaţii privind alegerea
Avantajele produselor

Wilo-Star-E, Wilo-TOP-E, TOP-ED

Seria Wilo-TOP-E/-ED Regim de reglaj


Prima pompă de recirculare din lume reglată electronic, cu afişaj Reglaj continuu al diferenţei de presiune în funcţie de valoarea
integrat de serie şi programare manuală pe pompă (reglare printr-un impusă pentru presiunea diferenţială. Pe cutia de borne a pompei
singur buton). Este echipată de serie cu reducerea automată a turaţiei există un ecran de afişaj şi un buton pentru programarea şi indicarea
realizată prin intermediul celei mai moderne tehnologii Fuzzy. parametrilor operativi care realizează:
Controlul automat integrat, infinit reglabil în suprafaţa caracteristică - Preselectarea diferitelor moduri de reglare
a pompei, al presiunii diferenţiale oferă următoarele avantaje: - Reglarea valorii impuse a înălţimii de pompare în m (valoarea
- Economii de energie electrică de până la 50 % şi prin aceasta o nominală minimă este de 1 m)
reducere a costurilor de exploatare şi a emisiei de CO2 - Indicarea condiţiilor actuale de funcţionare pe ecran
- Evitarea zgomotelor din ventilele termostatate. - Afişarea semnalelor de avarie şi de avertizare.
Seria Wilo-TOP-E acoperă întregul domeniu de caracteristici de la
Rp 1 până la DN 100 şi poate fi utilizată pentru o temperatură a Modul de reglare ∆p-c
agentului termic de până la Tmax = 110 °C. În modul de reglare∆p-c, sistemul electronic menţine constantă
presiunea diferenţială dezvoltată de pompă, la valoarea nominală Hs
Funcţionare manuală reglată, pe întregul domeniu admis al debitului.
Prin reglajul manual, pot fi parametrizate următoarele funcţiuni de
bază ale pompelor Wilo-TOP-E/-ED/: H
- Pornirea-oprirea pompei
- Modul de control (∆p-c, ∆p-v, reglaj manual)
H max
- Valoarea impusă pt. pres. dif.
- Reducerea automată a turaţiei la valoarea minimă în cazul reducerii
Hs
bruşte a temperaturii
- Controlul funcţionării pompelor cu două rotoare (activă/rezervă sau
una/amândouă în paralel)
H min
Toţi parametrii pompei în funcţionare, precum şi o largă paletă de
semnalizări de avarie sau de avertizare (semnalele de avarie conduc la Q
deconectarea imediată) sunt indicate direct pe afişajul cu care pompa Diagrama: Modul de reglare ∆p-c
este echipată de serie.
Modul de reglare ∆p-v
În modul de funcţionare ∆p-v, sistemul electronic modifică liniar
valoarea impusă pentru presiunea diferenţială a pompei între Hs şi
auto 1⁄ Hs. Valoarea nominală H pentru presiunea diferenţială variază cu
2
debitul Q.
H m
on
H

Diagrama: Comanda manuală (display-ul pompei şi butonul de comandă)


H max

Funcţionarea controlată a pompei Valoarea impusă curentă


Hs
Pompa funcţ. la turaţie min. Regim paralel sau bază/vârf

Funct, ionarecu
automat a “autopilot” auto
)

Funcţionare reaşezare automată + / Regim activă/rezervă ½Hs


Tastatura blocată
RPM Unitate de turaţie H min
Comunicare GLT H m x100
Unitate de
de debit
presiune
Unitate
Mod de reglaj Dp-c 10V on off Q
Mod de reglaj Dp-v Pompa OFF Diagrama: Modul de reglare ∆p-v
Mod de reglare (n constant) Pompa ON
Mod de reglaj Dp-T Intrare analoagă 0-10 V

Diagrama: Caracterele de pe afişajul pompei

Modalitatea de control
La baza seriei Wilo-TOP-E stau motoarele monofazate şi trifazate din
seria Wilo-TOP-S. Sunt folosite astfel părţile hidraulice optimizate şi
tehnica motorului din seria Wilo-TOP-S.

32 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Indicaţii privind alegerea
Avantajele produselor

Wilo-Star-E, Wilo-TOP-E, TOP-ED

Modul de reglare ∆p-T Regimul manual


În modul de reglare ∆p-T (programabil doar cu telecomanda IR),

Încălzire, climatizare, răcire


sistemul electronic modifică valoarea impusă pentru presiunea
diferenţială în funcţie de temperatura măsurată a agentului termic.
Acest mod de reglare a presiunii diferenţiale în funcţie de
temperatură poate fi utilizat în instalaţiile cu debit constant (de ex. RPM
x100
monotub) şi în instalaţiile cu debit variabil şi temperatură variabilă pe
tur. În sens invers de acţiune, modul de reglare ∆p-T asigură eficienţa on
cazanelor cu condensaţie, cu condiţia ca pompa să fie montată în
returul instalaţiei.

Acest regim dezactivează controlul înălţimii de pompare din modulul


Hs Hs electronic. Turaţia pompei poate fi reglată manual la o valoare
constantă între 800 şi 2.800 1/min.

Recirculare apă caldă menajeră


Hs max

Hs var .
Racordarea la un calculator de gestionare a clădirii BMS
Hs min Pentru conectarea pompelor la procesoare externe de supraveghere
(de. ex. DDC/BMS), pompele Wilo-TOP-E/-ED dispun de interfeţe de
T min T max TMed Q min Q max Q serie şi opţionale.
Diagrama:Modul de reglare ∆p-T
Semnalizarea colectivă de avarie SSM
Reducerea automată a turaţiei „Autopilot“. Toate pompele din seria Wilo-TOP-E/-ED sunt dotate cu un contact
fără potenţial (contact NÎ fără potenţial conform VDI 3814) pentru
130 65
semnalizarea colectivă de avarie. Capacitatea de încărcare a
120 Puterea absorbită 60
contactului
- minim admisibilă: 12 V DC, 10 mA,
100 50
- maxim admisibilă: 250 V AC, 1 A.
Prin semnalizarea colectivă de avarie, sunt semnalizate avariile
Puterea absorbită [%]
Temperatură tur [°C]

80 40
provocate prin:

Energie termică solară


60 30
- supratemperatură motor
- supratemperatură modul electronic
40 20
- supracurent în motor
- blocarea arborelui
20 Temperatură tur 10 - scurtcircuit sau punere la pământ
0
12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00
0
18:00
O cădere a tensiunii reţelei, precum şi o cădere totală a sistemului
Timpul electronic, nu vor fi interpretate ca avarii; pompa va porni automat,
Diagrama: Înregistrarea unei pompe cu reglaj electronic în regim de turaţie imediat după restabilirea alimentării normale cu energie electrică.
redusă pentru debit minim.

Intrare de comandă Oprire prioritară a pompei


Procesul de trecere la turaţie redusă, brevetat, prin reglaj Fuzzy,

Service / Accesorii, sisteme


Pentru oprirea de la distanţă, pompele Wilo-TOP-E/-ED cu o putere
permite o optimizare avansată a consumului de energie al pompei
nominală a motorului mai mare de P2 = 350 W dispun de o intrare de
când necesarul de căldură este redus. În perioadele în care este
comandă Ext. Off. Această intrare de comandă are prioritate faţă de
necesar un debit minim (de ex. reducerea temperaturii pe tur cu
toate celelalte comenzi (când contactul este deschis, pompa se
ajutorul regulatorului comandat temperatura exterioară/timp),
opreşte).
pompa trece la o turaţie redusă, constantă.
Pompe TOP-E/-ED de putere mai mică pot fi oprite prin întreruperea
În acest regim de funcţionare, sunt posibile economii suplimentare de
alimentării de la reţea.
până la 25 %, în comparaţie cu pompele de recirculare cu reglaj
continuu.
Intrare analog 0 – 10 V
automatizare Gestionarea

RPM
x100
Panouri de control şi

10V on
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 33


Indicaţii privind alegerea
Avantajele produselor

Wilo-Star-E, Wilo-TOP-E, TOP-ED

În modul de control manual al turaţiei, la pompele Wilo-TOP-E/-ED Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului
cu o putere mai mare de P2 = 350 W, turaţia poate fi reglată în funcţie
de o tensiune de comandă externă (0 – 10 V). În acest regim de 1400

funcţionare, reglajul din modului electronic este dezactivat.


1200

Conectarea
1000 regim sarcină de vârf

n[1/min]

800
n max Funcţionare sincronă
( + )

P1 [W]
600

Q*
400
Q* = Eficienţă optimizată cu/
fără conectarea pompeide vârf
200
n min

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Off
1 2 3 10U[V] Q [m3/h]

Diagrama: Funcţionare în regim de bază-de vârf, optimizată în funcţie


de randament
Interfaţa serială „IF-Modul“ (aici: Wilo-TOP-ED 50/1-7; ∆p-c; Hs = 2 m.)
Modulul Wilo-IF poate fi montat ulterior, fiind un accesoriu opţional,
în cutiile de borne ale pompelor Wilo-TOP-E/-ED. Prin modulul La funcţionarea în acest regim, debitul necesar este împărţit pe
Wilo-IF, pompele Wilo-TOP-E/-ED pot transmite parametrii ambele rotoare ale pompei.
funcţionali. Aceste date pot fi transmise, printr-un cablu cu Când este necesar un debit redus, funcţionează numai rotorul de
2 conductori legat la bornele PLR ale modulului interfaţă serială, bază, cel de-al doilea fiind disponibil ca rezervă. Dacă necesarul de
digitală, tip IF, prin intermediul unui convertor interfaţă, specific debit creşte al doilea rotor intră în funcţiune astfel încât randamentul
firmei Wilo, sau al unor module de cuplare specifice de la alte firme, la să fie maxim la funcţionarea în paralel. Comutarea optimizată funcţie
un calculator de gestiune a sistemelor clădirilor (BMS). de randament are loc atunci când suma totală a puterilor P1 a ambelor
Cu ajutorul modulului IF LON, printr-un cablu cu 2 conductori, aceste pompe este mai mică decât puterea P1 a unei pompe.
date pot fi transmise printr-o reţea LONWORKS, deschisă, neutră din Din acest moment, dacă este necesar, ambele rotoare îşi măresc
punct de vedere al producătorului, către sistemele moderne de sincron turaţia până la valoarea maximă (turaţia nominală).
automatizare a clădirilor (BMS). O schimbare a rolurilor rotoarelor (după 24 ore de funcţionare) face
ca rotoarele să funcţioneze alternativ. Prin regimul de funcţionare cu
Gestionarea pompelor cu două rotoare randament optimizat, se obţine o economie su-plimentară de energie
La noile pompe cu reglaj electronic, este posibilă gestionarea în comparaţie cu regimul convenţional de bază-vârf (conectare şi
automată, internă, a celor două rotoare. deconectare în funcţie de sarcină).
Accesoriu necesar: 2 module IF.
Următoarele regimuri de funcţionare sunt posibile prin gestionarea Monitorizarea în infraroşu
inteligentă a celor două rotoare, atât în cazul unei pompe Pompele TOP-E/-ED sunt prevăzute cu o interfaţă în infraroşu IR,
Wilo-TOP-ED- cât şi în cazul a două pompe Wilo-Top-E. performantă, pentru telecomanda şi diagnosticarea de la distanţă,
fără fir. Toate funcţiile de bază ale pompelor TOP-E/-ED pot fi reglate
Regimul de rezervă foarte uşor, manual, direct pe pompă (reglajul şi confirmarea printr-
Debitul necesar este realizat de una din pompe, cu rol de pompă un singur buton).
principală; cealaltă pompă este disponibilă ca rezervă (schimbarea Prin telecomanda cu afişaj şi meniu de service Wilo IR-Monitor, sunt
rolurilor după 24 h) sau înlocuitor în caz de avarie. disponibile numeroase funcţii şi informaţii suplimentare. Reglajele ce
pot fi făcute direct pe pompă pot fi făcute şi de pe telecomanda IR.
Funcţionare în paralel Telecomanda are însă funcţii suplimentare importante, care depăşesc
Debitul de dimensionare a pompei este realizat de ambele rotoare cu mult posibilităţile de comandă directă.
prin funcţionare în paralel. Realizarea debitului maxim se face prin
funcţionarea sincronă a ambelor rotoare. Funcţionarea cu dispozitive de protecţie împotriva
curenţilor vagabonzi (RCD)
Funcţionarea pompelor Wilo-TOP-E/-ED cu dispozitive de protecţie
împotriva curenţilor vagabonzi (RCD) conform DIN EN 61008-1 este
posibilă fără afectarea funcţionării dispozitivului de protecţie
(DIN VDE 0160). Dispozitivele de protecţie corespunzătoare pot fi
recunoscute după semnele sau .

34 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Avantajele produselor
Indicaţii privind alegerea

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed


35
Panouri de control şi
automatizare Gestionarea Service / Accesorii, sisteme Energie termică solară Recirculare apă caldă menajeră Încălzire, climatizare, răcire
pompelor
Încălzire, climatizare, răcire
Cuprins

Încălzire, climatizare, răcire

Pompe de înaltă eficienţă Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D 40


Privire de ansamblu 40

Wilo-Stratos-ECO 44
Dotare şi funcţii 42
Date tehnice 44
Curbe caracteristice 46
Planuri de borne, date tehnice motor 47
Dimensiuni, greutăţi 48

Wilo-Stratos 50
Dotare şi funcţii 42
Date tehnice 50
Curbe caracteristice 54
Planuri de borne, date tehnice motor 61
Dimensiuni, greutăţi 62

Wilo-Stratos D 64
Dotare şi funcţii 64
Date tehnice 66
Curbe caracteristice 68
Planuri de borne, date tehnice motor 73
Dimensiuni, greutăţi 74

Pompe economice Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED 76


Privire de ansamblu 76

Wilo-Star-E 80
Dotare şi funcţii 78
Date tehnice 80
Curbe caracteristice 82
Planuri de borne, date tehnice motor 83
Dimensiuni, greutăţi 84

Wilo-TOP-E 86
Dotare şi funcţii 78
Date tehnice 86
Curbe caracteristice 88
Planuri de borne, date tehnice motor 93
Dimensiuni, greutăţi 94

Wilo-TOP-ED 96
Dotare şi funcţii 96
Date tehnice 98
Curbe caracteristice 100
Planuri de borne, date tehnice motor 104
Dimensiuni, greutăţi 105

36 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Cuprins

Încălzire, climatizare, răcire

Încălzire, climatizare, răcire


Pompe automate Wilo-Smart 108
Privire de ansamblu 108

Wilo-Smart 110
Dotare şi funcţii 110
Date tehnice 112
Curbe caracteristice 114
Planuri de borne, date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi 115

Recirculare apă caldă menajeră


Pompe standard Wilo-Star-RS, Wilo-AXL, Wilo-TOP-RL 116
Privire de ansamblu 116

Wilo-SE, Wilo-TOP-S, Wilo-TOP-D 118


Privire de ansamblu 118

Wilo-RP, Wilo-P 120


Privire de ansamblu 120

Wilo-Star-RSD, Wilo-SD, Wilo-SE-TW 122


Privire de ansamblu 122

Wilo-DOP 124
Privire de ansamblu 124

Energie termică solară


Wilo-Star-RS 132
Dotare şi funcţii 126
Date tehnice 132
Curbe caracteristice 134
Planuri de borne, date tehnice motor 135
Dimensiuni, greutăţi 136

Wilo-AXL 138
Dotare şi funcţii 126

Service / Accesorii, sisteme


Date tehnice 138
Curbe caracteristice, planuri de borne, date tehnice motor 140
Dimensiuni, greutăţi 141

Wilo-TOP-RL 142
Dotare şi funcţii 126
Date tehnice 142
Curbe caracteristice 144
Plan de borne, date tehnice motor 145
Dimensiuni, greutăţi 146
automatizare Gestionarea

Wilo-SE 148
Panouri de control şi

Dotare şi funcţii 126


Date tehnice 148
Curbe caracteristice 150
pompelor

Plan de borne, date tehnice motor 151


Dimensiuni, greutăţi 152

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 37


Încălzire, climatizare, răcire
Cuprins

Încălzire, climatizare, răcire

Pompe standard (continuare) Wilo-TOP-S 154


Dotare şi funcţii 129
Date tehnice 154
Curbe caracteristice 158
Planuri de borne 167
Date tehnice motor 168
Dimensiuni, greutăţi 171

Wilo-TOP-D 174
Dotare şi funcţii 129
Date tehnice 174
Curbe caracteristice 176
Planuri de borne 178
Date tehnice motor 179
Dimensiuni, greutăţi 180

Wilo-RP 182
Dotare şi funcţii 129
Date tehnice 182
Curbe caracteristice 184
Planuri de borne 185
Date tehnice motor 186
Dimensiuni, greutăţi 187

Wilo-P 188
Dotare şi funcţii 129
Date tehnice 188
Curbe caracteristice 190
Planuri de borne 194
Date tehnice motor 194
Dimensiuni, greutăţi 196

Wilo-Star-RSD 202
Dotare şi funcţii 198
Date tehnice 202
Curbe caracteristice 204
Planuri de borne, date tehnice motor, dimensiuni, greutăţi 205

Wilo-TOP-SD 206
Dotare şi funcţii 198
Date tehnice 206
Curbe caracteristice 210
Planuri de borne, date tehnice motor 222
Dimensiuni, greutăţi 225

38 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Cuprins

Încălzire, climatizare, răcire

Încălzire, climatizare, răcire


Wilo-SE-TW 228
Dotare şi funcţii 198
Date tehnice 228
Curbe caracteristice 230
Planuri de borne, date tehnice motor 232
Dimensiuni, greutăţi 233

Wilo-DOP 234
Dotare şi funcţii 198
Date tehnice 234

Recirculare apă caldă menajeră


Curbe caracteristice 236
Planuri de borne 241
Date tehnice motor 242
Dimensiuni, greutăţi 243

Energie termică solară


Service / Accesorii, sisteme
automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 39


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor/pompe cu două rotoare)

Privire de ansamblu a seriilor Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D

Seria: Wilo-Stratos ECO

> Pompe cu un rotor:

H [m]
Wilo-Stratos ECO
BMS
5 • Pompe de recirculare cu filet, cu reglaj
25(3
0)1- electronic
4 5
> Aplicaţii:
3 25(30)1
-3 • Pompă de înaltă eficienţă, special concepută
2 pentru casa cu una şi două familii, precum şi
pentru casa cu două până la şase familii.
1
Pentru instalaţiile termice cu apă caldă în
0 toate sistemele.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 Q[m³/h]
> Particularităţi:
• Modelul …RG, disponibil cu carcasa pompei
i
game e:
t inderea ie de seri din bronz
Ex roducţ 5/1-
5 • Modelul …BMS (cu Building-Management-
de p tos ECO 2 System) racordabil la calculatorul de
Stra elul BMS
mod delul L gestionare a clădirii
şi mo • Modelul …L, disponibil ca pompă cu
dezaerisire

Seria: Wilo-Stratos

> Pompe cu un rotor:


• Pompe de recirculare cu reglaj electronic, cu
filet sau cu flanşe
> Aplicaţii:
• Instalaţii de încălzire cu apă caldă de toate
tipurile, instalaţii de climatizare, circuite
închise de răcire, instalaţii industriale de
recirculare

Seria: Wilo-Stratos D

> Pompe cu două rotoare:


• Pompe de recirculare cu flanşă, cu reglaj
electronic
> Aplicaţii:
• Instalaţii de încălzire cu apă caldă de toate
tipurile, instalaţii de climatizare, circuite
închise de răcire, instalaţii industriale de
recirculare

40 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor/pompe cu două rotoare)

Privire de ansamblu a seriilor Wilo-Stratos ECO, Stratos, Stratos-D

Seria: Wilo-Stratos-ECO

Încălzire, climatizare, răcire


> Avantajele produsului: > Pentru mai multe informaţii, vezi: Pagina:
• Economie de energie de până la 80 % faţă de pompele standard • Indicaţii privind alegerea:. . . . . . . . . . 6/29
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale, poziţii de montaj variabile • Dotare şi funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
• Termoizolaţie, dotare de serie, pentru utilizare în instalaţiile de încălzire şi apă potabilă • Date tehnice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
• Regim de reducere automată la turaţia minimă (Autopilot) • Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
• Putere electrică min. absorbită: doar 5,8 W • Planuri de borne, date tehnice
• Moment de pornire foarte ridicat pentru o pornire sigură motor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
• Dimensiuni, greutăţi: . . . . . . . . . . . . . 48
• Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Panouri de protecţie
şi automatizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Recirculare apă caldă menajeră


• Gestionarea pompelor
Wilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Seria: Wilo-Stratos

> Avantajele produsului: > Pentru mai multe informaţii, vezi: Pagina:
• Economie de energie de până la 80 % faţă de pompele standard • Indicaţii privind alegerea:. . . . . . . . . . 6/22
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la compartimentul bornelor, • Dotare şi funcţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
poziţii de montaj variabile, afişaj independent de poziţie, flansă combinată • Date tehnice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Energie termică solară


• Termoizolaţie, dotare de serie, pentru utilizare în instalaţii de încălzire • Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
• Utilizarea în instalaţii de răcire/climatizare posibilă, fără limitare a temperaturii de ambianţă • Planuri de borne, date
• Interfeţe multiple, datorită modulelor IF care pot fi instalate şi ulterior tehnice motor:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
• Dimensiuni, greutăţi: . . . . . . . . . . . . . 62
• Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Panouri de protecţie
şi automatizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Gestionarea pompelor
Wilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Service / Accesorii, sisteme


Seria: Wilo-Stratos D

> Avantajele produsului: > Pentru mai multe informaţii, vezi: Pagina:
• Economie de energie de până la 80 % faţă de pompele standard • Indicaţii privind alegerea:. . . . . . . . . . 6/22
• Utilizare optimă datorită comenzii frontale şi accesului frontal la compartimentul bornelor, • Dotare şi funcţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
poziţii de montaj variabile, afişaj independent de poziţie, flanşă combinată • Date tehnice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
• Utilizarea în instalaţii de răcire/climatizare posibilă, fără limitare a temperaturii de ambianţă • Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
• Extinderea sistemului, datorită modulelor de comunicare LON, PLR, DP etc., care pot fi montate • Planuri de borne, date tehnice motor:73
ulterior • Dimensiuni, greutăţi: . . . . . . . . . . . . . 74
• Gestionarea pompelor cu două rotoare cu ajutorul modulelor IF care pot fi instalate şi ulterior • Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
automatizare Gestionarea

• Regim activ/rezervă cu comutare în caz de avarie • Panouri de protecţie


• Funcţionare în regim de vârf cu optimizarea randamentului şi automatizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Panouri de control şi

• Gestionarea pompelor
Wilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 41


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Dotare şi funcţii Wilo-Stratos ECO, Wilo-Stratos


Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte – –


Reglaj manual (n = constant) • •
(doar Stratos ECO...-BMS)
∆p-c pentru presiune diferenţială constantă • •
(doar Stratos ECO...-BMS)
∆p-v pentru presiune diferenţială variabilă • •
∆p-T pentru presiune diferenţială comandată prin
temperatură
– •

Funcţii manuale
Reglarea modului de funcţionare • •
(doar Stratos ECO...-BMS)
Reglarea valorii impuse
pentru presiunea diferenţială
• •
Reglarea „Autopilot“
(regimul de reducere automată la turaţia minimă)
• •
Reglare pompă PORNIT/OPRIT • •
(doar Stratos ECO...-BMS)
Reglarea turaţiei (reglaj manual) • •
(doar Stratos ECO...-BMS)
Reglarea treptelor de turaţie – –

Funcţii automate
Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim • •
Reducerea automată a turaţiei „Autopilot“. • •
Funcţia de deblocare • •
Softstart • •
Safety control • –
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de
declanşare integrat
– •

Funcţii de comandă externe


Intrare de comandă „Oprire prioritară a pompei“ • •
(doar Stratos ECO...-BMS) Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
Intrare de comandă „Reducere prioritară a turaţiei“ – •
Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“ • •
(reglarea de la distanţă a turaţiei) (doar Stratos ECO...-BMS) Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“ • •
(reglarea de la distanţă a valorii impuse) (doar Stratos ECO...-BMS) Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Funcţii de semnalizare şi afişare

Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact


– –
NÎ fără potenţial)
Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără • •
potenţial) (doar Stratos ECO...-BMS)
Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND – •
fără potenţial) Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

• = există, – = nu există

42 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Dotare şi funcţii Wilo-Stratos ECO, Wilo-Stratos


Wilo-Stratos ECO Wilo-Stratos

Funcţii de semnalizare şi afişare (continuare)

Încălzire, climatizare, răcire


Senzor cu contact în înfăşurări
– –
(WSK, contact NÎ fără potenţial)
Lampă semnalizare avarie • •
(doar Stratos ECO...-BMS)
Lampă control sens de rotaţie – –
Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor
pompei şi codurilor de eroare
– •

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir


cu telecomanda cu afişaj şi meniu de service IR- – •

Recirculare apă caldă menajeră


Monitor (vezi tabelul de funcţii IR-Monitor)
Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la
BMS prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de
– •
Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
cuplare specifice
Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o – •
reţea LONWORKS Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (Pompă cu două rotoare sau 2 pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de – •


avarie sau comutare programată) Diferite combinaţii cu module
IF Stratos (accesorii) posibile
Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului – •
la funcţionarea în regim bază-vârf) Diferite combinaţii cu module
IF Stratos (accesorii) posibile

Energie termică solară


Dotare/set de livrare
Cap pentru cheie la carcasa pompei
• •
(Pompe cu racorduri filetate cu P2 < 100 W)
Clapetă dublă în carcasa pompei – –
Intrarea cablului este posibilă pe ambele părţi • –
Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri • –
Dispozitiv integrat de separara a aerului pentru • –
dezaerisitorul automat Rp 3/8 (doar Stratos ECO-L)

Service / Accesorii, sisteme


Soclu pentru extinderea opţională cu
module Wilo-IF
– •
Motor rezistent la curentul de blocare • –
Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate
separat)
• •
Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • •
Incl. termoizolaţie • •
Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate
(la diametre de racordare DN 32 - DN 65)
– •
Cablu de alimentare de 1,8 m., cu ştecher şuco – –
automatizare Gestionarea

Clapetă antiretur integrată – –


Panouri de control şi

Robinet de închidere cu bilă integrat – –


Incl. ceas programator – –
pompelor

Filtru de particule • •
• = există, – = nu există

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 43


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Stratos ECO


Wilo-Stratos ECO...
25/1-3 25/1-5 25/1-5-130 25/1-5 RG 30/1-3 30/1-5
25/1-5 BMS
-L 25/1-5

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • •


Amestecuri apă/glicol (max. 1:1; la o concentraţie
mai mare de 20 % trebuie verificate performanţele)
• • • • • •
Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară
– – – – – –
conform TrinkwV 2001

Performanţa

Înălţime de pompare max. [m] 3 5 5 5 3 5


Debit max. [m3/h] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Domeniul de utilizare

Domeniu de temperaturi pentru utilizare în instalaţii


de încălzire, răcire şi climatizare
+15 până la +110
la temp. ambientă max +25 °C [°C]
+15 până la +95
la temp. ambientă max +40 °C [°C]
Domeniul de temperaturi pentru utilizare în instalaţii
de recirculare apă potabilă (a.c.m.)
la temp. ambiantă max. +40 °C [°C] – – – – – –
la temp. ambiantă max. +40 °C în
regim scurt de funcţionare 2 h [°C] – – – – – –
Duritate totală maximă admisă la utilizarea în
– – – – – –
instalaţiile de recirculare a apei potabile [°d]
Model standard cu presiune nominală, pmax [bar] 10 10 10 10 10 10
Model special cu presiune nominală, pmax [bar] – – – – – –

Racorduri

Racord filetat Rp 1 1 1 1 11/4 11/4


Diametru nominal flanşă DN – – – – – –
Flanşă pentru contraflanşă PN 6, model standard – – – – – –
Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – –
Flanşă combinată PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6
– – – – – –
şi PN 16, model standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – –
model standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – –
model special

Racordarea electrică

Racordarea electrică 1~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230
Racordarea electrică 3~ [V], model standard – – – – – –
Racordare electrică 3~ [V], cu ştecher de comutare
– – – – – –
opţional
Frecvenţa [Hz] 50 50 50 50 50 50

• = există, – = nu există

44 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Stratos ECO


Wilo-Stratos ECO...
25/1-3 25/1-5 25/1-5-130 25/1-5 RG 30/1-3 30/1-5
25/1-5 BMS

Încălzire, climatizare, răcire


-L 25/1-5

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3


Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3
Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2
Sistem electronic de forţă Controlul prin impulsuri
Grad de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Clasa de izolaţie F F F F F F

Recirculare apă caldă menajeră


Materiale

Carcasa pompei Alamă (CC


491K) conform
Fontă cenuşie (EN-GJL-200) DIN EN 1982, Fontă cenuşie (EN-GJL-200)
conform
TrinkwV 2001
Rotorul Plastic (PP - 40 % GF) armat cu fibră de sticlă
Arborele Oţel inoxidabil
Lagăr Cărbune, impregnat cu metal

Presiunea minimă la racordul de aspiraţie [m]


pentru evitarea cavitaţiei, la temperatura agentului termic

Energie termică solară


50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
95 °C 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
110 °C 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

• = există, – = nu există

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 45


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos ECO

Caracteri Wilo-Stratos ECO 25/1-3 - 30/1-3 Wilo-Stratos ECO 25/1-5 - 30/1-5, ECO-L 25/1-5
stici ∆p-v (variabil) ∆p-v (variabil)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Rp 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Rp 1
[m/s] [m/s]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 Rp 1¼ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Rp 1¼
3 6
Wilo-Stratos ECO 25/1-3 Wilo-Stratos ECO 25/1-5
p-v
Wilo-Stratos ECO 30/1-3 Wilo-Stratos ECO 30/1-5
1 ~ 230 V - Rp 1/ Rp 1¼ 1 ~ 230 V - Rp 1/ Rp 1¼
2,5 5
p-v

2 4
H [m]

H [m]
1,5 3
m
ax
.

1 2

min.

max
.
0,5 1
min.

0 0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h]
0 0,2 0,4 0,6 [l/s] 0 0,2 0,4 0,6 [l/s]
0 2 4 6 8 [lgpm] 0 2 4 6 8 [lgpm]
Q Q
35 70
30 60
max.
25 50
5m max. 4m 3m
2m 1,
20 40 m
P1 [W]

P1 [W]

2, 5m 1m
2
15 30
m
5
10 min. 20 1m
5 10 min.
0 0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h]

Wilo-Stratos ECO 25/1-5 BMS


∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Rp 1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Rp 1
[m/s] [m/s]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 Rp 1¼ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Rp 1¼
6 6
Wilo-Stratos ECO 25/1-5 BMS Wilo-Stratos ECO 25/1-5 BMS
1 ~ 230 V - Rp 1/ Rp 1¼ 1 ~ 230 V - Rp 1/ Rp 1¼
5 p-c 5
p-v

4 4
H [m]

H [m]
m

3 3
ax
.

2 2
max
.

1 1
min. min.

0 0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h]
0 0,2 0,4 0,6 [l/s] 0 0,2 0,4 0,6 [l/s]
0 2 4 6 8 [lgpm] 0 2 4 6 8 [lgpm]
Q Q
70 70
60 60
50 50
max. 4m 3m max. 4m 3m
40 m 40 m
P1 [W]

P1 [W]

2 2
30 30
m m
5 5
20 1m 20 1m
10 min. 10 min.
0 0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h]

46 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Planuri de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos ECO

Plan de borne A Plan de borne B

Încălzire, climatizare, răcire


Standard

L N PE SSM Ext. off In


0~10V
1~ 230 V, 50 Hz

Motor monofazat (EM), bipolar, 1~230 V, 50 Hz

Recirculare apă caldă menajeră


Date tehnice motor

Wilo-Stratos ECO... Turaţie Putere consumată Intensitate max. Protecţia motorului Presetupa Plan de borne
la ieşire pentru cablu
- P1 I - PG -
[1/min] [W] [A] [-] [-] -
nu este necesar
25/1-3 1400 - 2700 5,8 - 32 0,3 (rezistent la blocarea 1x11 A
rotorului)
nu este necesar
25/1-5 1400 - 3500 5,8 - 59 0,46 (rezistent la blocarea 1x11 A
rotorului)
nu este necesar
25/1-5-130 1400 - 3500 5,8 - 59 0,46 (rezistent la blocarea 1x11 A

Energie termică solară


rotorului)
nu este necesar
25/1-5 RG 1400 - 3500 5,8 - 59 0,46 (rezistent la blocarea 1x11 A
rotorului)
nu este necesar 1x7
25/1-5 BMS 1400 - 3500 5,8 - 59 0,46 (rezistent la blocarea 1x 9 B
rotorului) 1x11
nu este necesar
-L 25/1-5 1400 - 3500 5,8 - 59 0,46 (rezistent la blocarea 1x11 A
rotorului)
nu este necesar

Service / Accesorii, sisteme


30/1-3 1400 - 2700 5,8 - 32 0,3 (rezistent la blocarea 1x11 A
rotorului)
nu este necesar
30/1-5 1400 - 3500 5,8 - 59 0,46 (rezistent la blocarea 1x11 A
rotorului) automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 47


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos ECO

Desen de gabarit A Desen de gabarit B

b1 G
b3 b5 G

b5

l3
l3

b4

b1

b2

I0
I0

b3
I4 I5
I4 I5 b4
a2 I1
a

b2 a2 I1
a

Desen de gabarit C Desen de gabarit D

b1 b1
b3 b5 G b3 b5 G
43 47,75

l3

b4
l3
71

b4

I0
48 57
I0

I5 I4 I5
I4

b2 a2 I1
b2 a2 I1 a
a

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos ECO... Racord Filet Dimensiuni Greutate Desen de


aprox. gabarit
Rp G l0 l1 l3 l4 l5 a a2 b1 b2 b3 b4 b5 - -
[-] [-] [mm] [kg] [-]
25/1-3 1 11/2 180 96 90 78 50 60 32,5 133 93,5 61 73 69 2,6 A
25/1-5 1 11/2 180 96 90 78 50 60 32,5 133 93,5 61 73 69 2,6 A
25/1-5-130 1 11/2 130 96 65 78 50 60 32,5 133 93,5 61 73 69 2,5 B
25/1-5 RG 1 11/2 180 96 90 78 50 60 32,5 133 93,5 61 73 69 2,6 A
25/1-5 BMS 1 11/2 180 96 90 78 50 60 32,5 185 93,5 78 73 94 2,9 D
-L 25/1-5 1 11/2 180 100 90 78 50 62 28,0 129 93,5 61 73 69 3,2 C
30/1-3 11/4 2 180 96 90 78 50 60 32,5 133 93,5 61 73 69 2,7 A
30/1-5 11/4 2 180 96 90 78 50 60 32,5 133 93,5 61 73 69 2,7 A

48 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed
Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

49
Panouri de control şi
automatizare Gestionarea Service / Accesorii, sisteme Energie termică solară Recirculare apă caldă menajeră Încălzire, climatizare, răcire
pompelor
Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Stratos


Wilo-Stratos ...
25/1-6 25/1-8 30/1-6 30/1-8 30/1-12 32/1-12 40/1-4 40/1-8 40/1-12

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • •


Amestecuri apă/glicol (max. 1:1; la o concentraţie
mai mare de 20 % trebuie verificate • • • • • • • • •
performanţele)
Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară
– – – – – – – – –
conform TrinkwV 2001

Performanţa

Înălţime de pompare max. [m] 6 7 6 7 11 9 5 8 12


Debit max. [m3/h] 7 8 7 8 10 13 11 13 21

Domeniul de utilizare

Domeniu de temperaturi pentru utilizare în


instalaţii de încălzire, răcire şi climatizare

la o temperatură de ambianţă de max. +25 °C
[°C]
-10 până la +110 °C
la temp. de ambianţă de max. +40°C [°C]
Domeniul de temperatură pentru utilizare în
instalaţii de recirculare apă potabilă (a.c.m.)
la o temperatură de ambianţă de max. +40 °C – – – – – – – – –
în regim scurt de funcţionare de 2 h. [°C] – – – – – – – – –
Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în
– – – – – – – – –
instalaţiile de recirculare a apei potabile [°d]
Model standard cu presiune nominală, pmax [bar] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10
Model special cu presiune nominală, pmax [bar] 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Racorduri

Racord filetat Rp 1 1 11/4 11/4 11/4 – – – –


Diametru nominal flanşă DN – – – – – 32 40 40 40
Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – –
Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – • • • •
Flanşă combinată PN 6/10 pentru contraflanşe
PN 6 şi PN 16, modelul standard
– – – – – • • • •
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – – – – –
modelul standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – – – – –
modelul special

Racordarea electrică

Racordarea electrică 1~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Racordarea electrică 3~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Racordare electrică 3~ [V], cu ştecher de comutare
– – – – – – – – –
opţional
Frecvenţa [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

• = există, – = nu există

50 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Stratos


Wilo-Stratos ...
25/1-6 25/1-8 30/1-6 30/1-8 30/1-12 32/1-12 40/1-4 40/1-8 40/1-12

Încălzire, climatizare, răcire


Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3


Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3
Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2
Sistem electronic de forţă Convertizor de frecvenţă
Grad de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Clasa de izolaţie F F F F F F F F F

Materiale

Recirculare apă caldă menajeră


Carcasa pompei Fontă cenuşie (EN-GJL-200) Fontă cenuşie (EN-GJL-250)
Rotorul Plastic armat cu fibră de sticlă
Arborele Oţel inoxidabil (X46Cr13)
Lagăr Cărbune impregnat cu metal

Presiunea minimă la racordul de aspiraţie [m]


pentru evitarea cavitaţiei, la temperatura agentului termic

50°C 3 3 3 3 3 3 3 3 5
95°C 10 10 10 10 10 10 10 10 12
110°C 16 16 16 16 16 16 16 16 18

Energie termică solară


• = există, – = nu există

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 51


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Stratos


Wilo-Stratos ...
50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-9 65/1-12 80/1-12 100/1-12

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •


Amestecuri apă/glicol (max. 1:1; la o concentraţie
mai mare de 20 % trebuie verificate performanţele)
• • • • • • •
Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară
– – – – – – –
conform TrinkwV 2001

Performanţa

Înălţime de pompare max. [m] 8 9 11 10 11 13 13


Debit max. [m3/h] 13 24 29 29 41 61 61

Domeniul de utilizare

Domeniu de temperaturi pentru utilizare în instalaţii


de încălzire, răcire şi climatizare
la o temperatură de ambianţă de max. +25 °C –
[°C] -10 până la +110 °C
la o temp. de ambianţă de max. +40°C [°C]
Domeniul de temperatură pentru utilizare în
instalaţii de recirculare apă potabilă (a.c.m.)
la o temperatură de ambianţă de max. + 40°C
– – – – – – –
[°C]
la o temperatură de ambianţă de max. +40 °C în
– – – – – – –
regim scurt de funcţionare de 2 h [°C]
Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în
– – – – – – –
instalaţiile de recirculare a apei potabile [°d]
Model standard cu presiune nominală, pmax [bar] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6 6
Model special cu presiune nominală, pmax [bar] 16 16 16 16 16 10, 16

Racorduri

Racord filetat Rp – – – – – – –
Diametru nominal flanşă DN 50 50 50 65 65 80 100
Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – • •
Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • • • • • • •
Flanşă combinată 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi
PN 16, modelul standard
• • • • • – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal),


– – – – – – –
modelul standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – – –
modelul special

Racordarea electrică

Racordarea electrică 1~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230
Racordarea electrică 3~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230
Racordare electrică 3~ [V], cu ştecher de comutare
– – – – – – –
opţional
Frecvenţa [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

• = există, – = nu există

52 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Stratos


Wilo-Stratos ...
50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-9 65/1-12 80/1-12 100/1-12

Încălzire, climatizare, răcire


Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3


Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3
Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2
Sistem electronic de forţă Convertizor de frecvenţă
Grad de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Clasa de izolaţie F F F F F F F

Materiale

Recirculare apă caldă menajeră


Carcasa pompei Fontă cenuşie (EN-GJL-250)
Rotorul Plastic PPS armat cu fibră de sticlă Plastic PP armat cu fibră de sticlă
Arborele Oţel inoxidabil (X46Cr13)
Lagăr Cărbune impregnat cu metal

Presiunea minimă la racordul de aspiraţie [m]


pentru evitarea cavitaţiei, la temperatura agentului termic

50 °C 3 5 5 5 7 7 7
95 °C 10 12 12 12 15 15 15
110 °C 16 18 18 18 23 23 23

Energie termică solară


• = există, – = nu există

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 53


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 25/1-6, 30/1-6


∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Rp 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Rp 1
[m/s] [m/s]
0 0,5 1 1,5 2 Rp 1¼ 0 0,5 1 1,5 2 Rp 1¼
7 7
Wilo-Stratos 25/1-6 Wilo-Stratos 25/1-6
Wilo-Stratos 30/1-6 Wilo-Stratos 30/1-6
6 1 ~ 230 V - Rp1 / Rp1¼ 6 1 ~ 230 V - Rp1 / Rp1¼

p-
p-
c

v
5 5

4 4

H [m]
H [m]

3 m 3 ma
ax x.
.

2 2
min.
1 1
min
.

0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 [m³/h] 0 1 2 3 4 5 6 7 [m³/h]
0 0,5 1 1,5 2 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 [l/s]
0 10 20 [lgpm] 0 10 20 [lgpm]
Q Q
100 100
max. max.
80 80
. 4m m
ma
x
6m 5m 3m m 4
5 3m
6m

60 60
P1 [W]
P1 [W]

2m 2m
40 40
1m
min. min.
20 20

0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 [m³/h] 0 1 2 3 4 5 6 7 [m³/h]

Wilo-Stratos 25/1-8, 30/1-8


∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Rp 1 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Rp 1
[m/s] [m/s]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 Rp 1 ¼ 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Rp 1 ¼
8 8
Wilo-Stratos 25/1-8 Wilo-Stratos 25/1-8
Wilo-Stratos 30/1-8 7 Wilo-Stratos 30/1-8
7
1 ~ 230 V - Rp 1 / Rp 1 ¼ 1 ~ 230 V - Rp 1 / Rp 1 ¼
p-
p-

v
c

6 6

5 5
H [m]
H [m]

4 4 m
m ax
ax .
.
3 3

2 2
min.
1 1 min
.

0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 [m³/h] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 [m³/h]
0 0,5 1 1,5 2 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 [l/s]

0 10 20 [lgpm] 0 10 20 [lgpm]
Q Q
140 140 max.
max.
120 120
7m
x. 6m 100
m

100
ma 6m m
5m
7
P1 [W]

80
P1 [W]

80
4m 5
60 3m 60 4m
3m
40 2m 40 2m
1m min.
20 20
min.
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 [m³/h] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 [m³/h]

54 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 30/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

Încălzire, climatizare, răcire


v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 [m/s]
14 14
Wilo-Stratos 30/1-12 Wilo-Stratos 30/1-12
1 ~ 230 V - Rp 1 ¼ 1 ~ 230 V - Rp 1 ¼
12 12

10 10
p- p-
c v
8 8
m
H [m]

H [m]
ax m
. ax
.
6 6

Recirculare apă caldă menajeră


4 4

min.
2 2 min
.

0 0
0 2 4 6 8 10 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 [m³/h]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [l/s]
0 10 20 30 [lgpm] 0 10 20 30 [lgpm]
Q Q
350 350
max. max.
300 300
x.
250 ma 250
10 m 8m 6m 4m m 4m
P1 [W]

P1 [W]

200 200 10 8m 6m
150 150
100 2m 100
50 min. 50 min.
1m
0 0
0 2 4 6 8 10 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 [m³/h]

Energie termică solară


Wilo-Stratos 32/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [m/s]
10 10
Wilo-Stratos 32/1-12 Wilo-Stratos 32/1-12
1 ~ 230 V - DN 32 1 ~ 230 V - DN 32

8 8

p- p-
c v

Service / Accesorii, sisteme


6 6
H [m]

H [m]

ma ma
x. x.

4 4

2 min. 2 min.

0 0
0 2 4 6 8 10 12 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 [m³/h]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 [l/s]
0 10 20 30 40 [lgpm] 0 10 20 30 40 [lgpm]
Q Q
350 350
max. max.
300 300
.
max
automatizare Gestionarea

250 9m 8m 6m 4m 250
8m 7m 6m 5m 4m
P1 [W]

P1 [W]

200 200
Panouri de control şi

150 150
100 2m 100
min.
50 min. 50
1m
0 0
0 2 4 6 8 10 12 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 [m³/h]
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 55


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 40/1-4
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0.5 1.0 1.5 2.0 [m/s] 0 0.5 1.0 1.5 2.0 [m/s]
6 6
Wilo-Stratos 40/1-4 Wilo-Stratos 40/1-4
1~230 V - DN 40 1~230 V - DN 40
5 5
∆p ∆p
-c - v

4 4

ma ma
H [m]

H [m]
3 x. 3 x.

2 2

1 1

min. min.
0 0
0 2 4 6 8 10 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 [m³/h]
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 [l/s] 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 [l/s]
0 5 10 15 20 25 30 35 [Igpm] 0 5 10 15 20 25 30 35 [Igpm]
Q Q
140 140
.
120 max 120 m m m
5m 4m 3m 2m 4.
5
4m 3.5 3m 2.5 2m

m
100 100

5
80 1m 80
P1 [W]

P1 [W]

60 60
40 40
20 min. 20 min.
0 0
0 2 4 6 8 10 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 [m³/h]

Wilo-Stratos 40/1-8
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s]
9 9
Wilo-Stratos 40/1-8 Wilo-Stratos 40/1-8
1 ~ 230 V - DN 40 1 ~ 230 V - DN 40
8 8

7 7
p- p-
c v
6 6

5 m 5 m
ax ax
H [m]

H [m]

. .
4 4

3 3

2 2
min min
. .
1 1

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [l/s]
0 10 20 30 40 50 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 [lgpm]
Q Q
350 350
max. max.
300 . 300
max
250 250
7m 6m 5m 4m 3m 7m 6m 5m 4m 3m
P1 [W]

P1 [W]

200 200
150 150
2m
100 100
50 50
1m min. min.
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h]

56 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 40/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

Încălzire, climatizare, răcire


v v
0 1 2 3 [m/s] 0 1 2 3 [m/s]
14 14
Wilo-Stratos 40/1-12 Wilo-Stratos 40/1-12
1 ~ 230 V - DN 40 1 ~ 230 V - DN 40
12 12

10 10
p- p-
c v
8 8
ma ma
H [m]

H [m]
x. x.

6 6

Recirculare apă caldă menajeră


4 4

min. min.
2 2

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [m³/h]
0 1 2 3 4 5 [l/s] 0 1 2 3 4 5 [l/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 60 70 [lgpm]
Q Q
500 500 max.
max.
x. m
400 ma 12 400
m m

m
10
11 10 m m

12
300 8m 300
P1 [W]

P1 [W]

9 8m
6m 7m m
6 m
200 4m 200 5 m
4
2m
100 100
1m min. min.
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [m³/h]

Energie termică solară


Wilo-Stratos 50/1-8
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 [m/s]
9 9
Wilo-Stratos 50/1-8 Wilo-Stratos 50/1-8
1 ~ 230 V - DN 50 1 ~ 230 V - DN 50
8 8

7 7
p- p-
c v
6 6

Service / Accesorii, sisteme


5 m 5 m
ax ax
H [m]

H [m]

. .
4 4

3 3

2 2
min min
. .
1 1

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [l/s]
0 10 20 30 40 50 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 [lgpm]
Q Q
350 350
max. max.
300 300
.
max
automatizare Gestionarea

250 250
7m 6m 5m 4m 3m 7m 6m 5m 4m 3m
P1 [W]

P1 [W]

200 200
Panouri de control şi

150 150
2m
100 100
50 50
1m min. min.
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 [m³/h]
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 57


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 50/1-9
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 [m/s] 0 1 2 3 [m/s]
12 12
Wilo-Stratos 50/1-9 Wilo-Stratos 50/1-9
1 ~ 230 V - DN 50 1 ~ 230 V - DN 50
10 10

8 8
p- p-
c v
H [m]

H [m]
6 ma 6 ma
x. x.

4 4

2 min. 2 min.

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [m³/h]
0 1 2 3 4 5 6 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 [l/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [lgpm]
Q Q
450 450 max.
400 400
x.
350 ma 350
8m m
300 7m 300
9

6m 8m m
P1 [W]

P1 [W]

250 5m 250 7 m
200 4m 200 6
5m
150 3m 150 4m
2m 3m
100 100
50 min. 50 min.
1m
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 [m³/h]

Wilo-Stratos 50/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 [m/s] 0 1 2 3 [m/s]
14 14
Wilo-Stratos 50/1-12 Wilo-Stratos 50/1-12
1 ~ 230 V - DN 50 1 ~ 230 V - DN 50
12 12

10 10
p- p-
c v
8 8
H [m]

H [m]

ma ma
x. x.
6 6

4 4

2 min 2 min
. .

0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s]
0 20 40 60 80 [lgpm] 0 20 40 60 80 [lgpm]
Q Q
700 700
max. max.
600 x. 600
ma m
500 11 0 m 500
m
1 9m
8m m 11 0 m m
P1 [W]

P1 [W]

400 400
7 m 1 9 m
300 6 m 300 8 m
5 m 7 6m
4 5mm
200 3mm 200 4
2
100 100
1m min. min.
0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]

58 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 65/1-9
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

Încălzire, climatizare, răcire


v v
0 0,5 1 1,5 2 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 [m/s]
12 12
Wilo-Stratos 65/1-9 Wilo-Stratos 65/1-9
1 ~ 230 V - DN 65 1 ~ 230 V - DN 65
10 10

p- p-
c v
8 8

m m
ax ax
. .
H [m]

H [m]
6 6

4 4

Recirculare apă caldă menajeră


2 min 2 min
. .

0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s]
0 20 40 60 80 [lgpm] 0 20 40 60 80 [lgpm]
Q Q
700 700
max. max.
600 600
500 m ax. 9m 500 m
8m 10
9mm
P1 [W]

P1 [W]

400 7m 400
6m 8 m
300 5m 300 7 m
6 m
4m 5 m
200 3m 200 4
2m
100 100
1m min. min.
0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]

Energie termică solară


Wilo-Stratos 65/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m/s]
12 12
Wilo-Stratos 65/1-12 Wilo-Stratos 65/1-12
1 ~ 230 V - DN 65 1 ~ 230 V - DN 65
10 10

p- p-
c v
8 8

Service / Accesorii, sisteme


H [m]

H [m]

6 6

m m
ax ax
. .
4 4

2 min 2 min
. .

0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [l/s]
0 25 50 75 100 125 [lgpm] 0 25 50 75 100 125 [lgpm]
Q Q
900 900
max. max.
800 . 800
max m
700 700
automatizare Gestionarea

10 9 m m
600 8m 600 10
7m 9m m
P1 [W]

P1 [W]

500 500
6m 8 m
400 5m 400 7 m
Panouri de control şi

4m 6 m
300 300 5 m
3m 4
200 2m 200
min.
100 1m min. 100
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h]
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 59


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Stratos

Wilo-Stratos 80/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s]
14 14
Wilo-Stratos 80/1-12 Wilo-Stratos 80/1-12
1 ~ 230 V - DN 80 1 ~ 230 V - DN 80
12 12

10 10
p-

p-
c

v
8 8
H [m]

H [m]
6 6
ma

ma
x.

x.
4 4

min
2 mi 2 .
n.

0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m³/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m³/h]
0 3 6 9 12 15 18 [l/s] 0 3 6 9 12 15 18 [l/s]
0 50 100 150 200 [lgpm] 0 50 100 150 200 [lgpm]
Q Q
1800 1800
1600 max. 1600 max.
x.
1400 ma 1400 m
1200 12 m
m 1200 12 1 m m
1 0 m
10
P1 [W]

P1 [W]

1000 1000 1 9 m
8m 8 7m
800
6m
800 6m5 mm
600 600 4
4m
400 2m 400
200 200 min.
1m min.
0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m³/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m³/h]

Wilo-Stratos 100/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 [m/s]
14 14
Wilo-Stratos 100/1-12 Wilo-Stratos 100/1-12
1 ~ 230 V - DN 100 1 ~ 230 V - DN 100
12 12

10 10
p-

p-
c

8 8
H [m]

H [m]

6 6
ma

ma
x.

x.

4 4

min
2 mi 2 .
n.

0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m³/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m³/h]
0 3 6 9 12 15 18 [l/s] 0 3 6 9 12 15 18 [l/s]
0 50 100 150 200 [lgpm] 0 50 100 150 200 [lgpm]
Q Q
1800 1800
1600 max. max.
1600
x.
1400 ma 1400 m
1200 12 m
m 1200 12 m
11 0 m m
10
P1 [W]

P1 [W]

1000 1000 1 9 m
8m 8 m
7 m
800 800 6 5m
6m
600 4m 600 4m
400 2m 400
200 200 min.
1m min.
0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m³/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m³/h]

60 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Planuri de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos

Plan de borne

Încălzire, climatizare, răcire


DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe)
PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO
LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS
L N PE SSM L1 L3 PE SSM SSM: Semnalizare colectivă de avarie
(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A,
1~ 230 V, 50 Hz L2 L3
250 V ~)
L1 L2 Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo,
3~ 230 V, 50 Hz
Indicaţii privind alegerea“
Opţiune: Module IF Stratos*)

Modul PLR Modul LON

Recirculare apă caldă menajeră


DP DP

PLR LON

*) Pentru alte module IF Stratos vezi capitolul „Gestionarea pompelor


Wilo-Control“

Date tehnice motor

Wilo-Stratos ... Putere Turaţie Putere Intensitate Intensitate Intensitate Protecţia Presetupa
nominală consumată curent la curent la curent la motorului pentru cablu
1~230V 3~230V 3~400V
P2 n P1 I - PG
[W] [1/min] [W] [A] - -

Energie termică solară


25/1-6 65 1400 - 3400 9 - 85 0,13 - 0,78 0,13 - 0,78 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
25/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
30/1-6 65 1400 - 3400 9 - 85 0,13 - 0,78 0,13 - 0,78 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
30/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,13 - 1,20 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
30/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
32/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
40/1-4 100 1600 - 3700 14 - 130 0,16 - 1,20 0,16 - 1,20 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
40/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
40/1-12 350 1400 - 4600 21 - 450 0,16 - 2,01 0,16 - 2,01 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5

Service / Accesorii, sisteme


50/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
50/1-9 350 1400 - 4100 21 - 430 0,16 - 1,88 0,16 - 1,88 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
50/1-12 500 1400 - 4600 21 - 620 0,16 - 2,70 0,16 - 2,70 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
65/1-9 500 1400 - 4600 21 - 620 0,16 - 2,70 0,16 - 2,70 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
65/1-12 650 950 - 3300 38 - 800 0,28 - 3,50 0,28 - 3,50 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
80/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,30 - 6,80 0,30 - 6,80 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
100/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,30 - 6,80 0,30 - 6,80 – încorporat 1 x 7/ 1 x 9/ 1 x 13,5
automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 61


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos

Desen de gabarit A Desen de gabarit B

Rp
G

l1
Pg 7

l2
l0
Pg 9
Pg 7
l1

l2
Pg 9 Pg 13,5
l0

Pg 13,5

b3 b3 a2 a1
b3 b3 a2 a1 b4 b5 a3
b4 b5 a3

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul „Indicaţii privind Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul „Indicaţii privind
alegerea“ alegerea“
Atenţie: În cazul dispunerii verticale a modulului, cota b5 depăşeşte Atenţie: În cazul dispunerii verticale a modulului, cota b5 depăşeşte
racordul pompei. racordul pompei.

Desen de gabarit C Desen de gabarit D

D D
kL2 k
kL1 d
d DN
DN

n x 1 d
n x Ld
n x 2 d

62 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu un rotor)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos ... Diam. Racord Filet Dimensiuni Greutate Desen

Încălzire, climatizare, răcire


nom. aprox. de gabarit
DN RPP G l0 l1 l2 a1 a2 a3 b3 b4 b5 PN 6/10 -
- - - [mm] [kg] -
25/1-6 – 1 11/2 180 90 48 181 43 58 75 90 125 4,1 A
25/1-8 – 1 11/2 180 90 48 181 43 58 75 90 125 4,1 A
30/1-6 – 11/4 2 180 90 48 181 43 58 75 90 125 4,2 A
30/1-8 – 11/ 4 2 180 90 48 181 43 58 75 90 125 4,2 A
30/1-12 – 11/4 2 180 90 55 200 50 56 78 106 127 5,5 A
32/1-12 32 – – 220 110 55 203 48 65 78 106 127 9,0 B

Recirculare apă caldă menajeră


40/1-4 40 – – 220 110 48 176 58 72 75 90 125 8,3 B
40/1-8 40 – – 220 110 55 202 53 63 78 106 127 9,2 B
40/1-12 40 – – 250 125 65 252 62 84 92 119 142 14,0 B
50/1-8 50 – – 240 120 55 207 50 65 78 106 127 10,6 B
50/1-9 50 – – 280 140 65 256 61 83 92 119 142 15,5 B
50/1-12 50 – – 280 140 65 256 61 83 92 119 142 15,5 B
65/1-9 65 – – 280 140 65 256 61 83 92 119 142 17,5 B
65/1-12 65 – – 340 170 78 325 87 112 120 155 170 29,0 B
80/1-12 80 – – 360 180 78 328 90 120 125 155 170 31,0 B
100/1-12 100 – – 360 180 78 338 80 120 125 155 170 34,0 B

Dimensiunile flanşelor

Energie termică solară


Wilo-Stratos ... Flanşa Diam. Dimensiunile flanşelor pompei Desen de
nom. gabarit
- DN ØD Ød Ø KL1/KL2 Øk nx n x Ø dL -
Ø dL1/dL2
- - [mm] [pcs. x mm] -
Flanşă combinată PN6/10
32/1-12 32 140 76 90/100 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
40/1-4 40 150 84 100/110 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
40/1-8 40 150 84 100/110 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)

Service / Accesorii, sisteme


Flanşă combinată PN6/10
40/1-12 40 150 84 100/110 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
50/1-8 50 165 99 110/125 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
50/1-9 50 165 99 110/125 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
50/1-12 50 165 99 110/125 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
65/1-9 65 185 118 130/145 – 4 x 14/19 – C
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
65/1-12 65 185 118 130/145 – 4 x 14/19 – C
automatizare Gestionarea

(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)


Flanşă PN 6 (dimensionată PN 16,
80/1-12 80 200 132 – 150 – 4x19 D
Panouri de control şi

conform EN 1092-2)
80/1-12 Flanşă PN16 (conform EN 1092-2) 80 200 132 – 160 – 8 x 19 D
Flanşă PN 6 (dimensionată PN 16,
100/1-12 100 220 156 – 170 – 4x19 D
pompelor

conform EN 1092-2)
100/1-12 Flanşă PN16 (conform EN 1092-2) 100 220 156 – 180 – 8x 19 D

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 63


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Dotare şi funcţii Wilo-Stratos-D


Wilo-Stratos D

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte –


Reglaj manual (n = constant) •
∆p-c pentru presiune diferenţială constantă •
∆p-v pentru presiune diferenţială variabilă •
∆p-T pentru presiune diferenţială comandată de
temperatură

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare •


Reglarea valorii impuse
pentru presiunea diferenţială

Reglarea „Autopilot“ (regim de reducere automată la
turaţia minimă)

Reglare pompă PORNIT/OPRIT •
Reglarea turaţiei (reglaj manual) •
Reglarea treptelor de turaţie –

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie


de regim

Reducerea automată a turaţiei „Autopilot“. •
Funcţia de deblocare •
Softstart •
Safety control –
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de
declanşare integrat

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă „Oprire prioritară a pompei“ •


Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
Intrare de comandă „Reducere prioritară a turaţiei“ •
Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“ (reglarea de •
la distanţă a turaţiei) Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“ (reglarea de •
la distanţă a valorii impuse) Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Funcţii de semnalizare şi afişare

Semnalizare individuală/colectivă de avarie •


(contact NÎ fără potenţial) (cu IR-Monitor programabil)
Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără
potenţial)

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND •
fără potenţial) Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
Senzor cu contact în înfăşurări

(WSK, contact NÎ fără potenţial)

• = există, – = nu există

64 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Dotare şi funcţii Wilo-Stratos-D


Wilo-Stratos D

Funcţii de semnalizare şi afişare (continuare)

Încălzire, climatizare, răcire


Lampă semnalizare avarie •
Lampă control sens de rotaţie –
Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor
pompei şi codurilor de eroare

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir


cu telecomanda cu afişaj şi meniu de service IR- •
Monitor (vezi tabelul de funcţii IR-Monitor)
Interfaţă serială digitală PLR pentru conectarea la

Recirculare apă caldă menajeră


BMS prin interfaţă convertor Wilo sau alte module de
Posibil cu module IF Stratos (accesorii)
cuplare specifice
Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o •
reţea LONWORKS Posibil cu module IF Stratos (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (Pompă cu două rotoare sau 2 pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de •


avarie/comutare programată) Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) posibile
Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului •
la funcţionarea în regim bază-vârf) Diferite combinaţii cu module IF Stratos (accesorii) posibile

Dotarea şi setul de livrare

Cap pentru cheie la carcasa pompei –


Energie termică solară


Clapetă dublă cu comutare în carcasa pompei
Intrarea cablului este posibilă pe ambele părţi –
Racord electric rapid Wilo prin borne cu arcuri –
Dispozitiv integrat de separara a aerului pentru

dezaerisitorul automat Rp 3/8
Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF •
Motor rezistent la curentul de blocare –
Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate

separat)

Service / Accesorii, sisteme


Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare •
Incl. termoizolaţie –
Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor
(la diametre de racordare DN 32 - DN 65)

Cablu de alimentare 1,8 m., cu ştecher şuco –
Clapetă antiretur integrată –
Robinet de închidere cu bilă integrat –
Incl. ceas programator –
automatizare Gestionarea

• = există, – = nu există
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 65


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-Stratos-D


s

Wilo-Stratos-D ...
32/1-8 32/1-12 40/1-8 40/1-12 50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-12 80/1-12

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • •


Amestecuri apă/glicol (max. 1:1; la o concentraţie
mai mare de 20 % trebuie verificate performanţele)
• • • • • • • • •
Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară
– – – – – – – – –
conform TrinkwV 2001

Performanţa

Înălţime de pompare max. [m] 7 9 8 12 8 9 11 11 13


Debit max. [m3/h] 13 19 21 32 21 38 43 72 107

Domeniul de utilizare

Domeniu de temperaturi pentru utilizare în instalaţii


de încălzire, răcire şi climatizare
la o temperatură de ambianţă de max. +25 °C

[°C]
-10 până la +110 °C
la o temperatură de ambianţă de max. +40 °C
[°C]
Domeniul de temperatură pentru utilizare în
instalaţii de recirculare apă potabilă (a.c.m.)
la o temperatură de ambianţă de max. +40 °C
– – – – – – – – –
[°C]
la o temperatură de ambianţă de max. +40 °C în
– – – – – – – – –
regim scurt de funcţionare de 2 h. [°C]
Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în
– – – – – – – – –
instalaţiile de recirculare a apei potabile [°d]
Model standard cu presiune nominală, pmax [bar] 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6
Model special cu presiune nominală, pmax [bar] 16 16 16 16 16 16 16 16 10, 16

Racorduri

Racord filetat Rp – – – – – – – – –
Diametru nominal flanşă DN 32 32 40 40 50 50 50 65 80
Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – – – – – •
Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special • • • • • • • • •
Flanşă combinată 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi
PN 16, modelul standard
• • • • • • • • –

Montare pe console (numai cu axul orizontal),


– – – – – – – – –
modelul standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – – – – –
modelul special

Racordarea electrică

Racordarea electrică 1~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Racordarea electrică 3~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Racordare electrică 3~ [V], cu ştecher de comutare
– – – – – – – – –
opţional
Frecvenţa [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

• = există, – = nu există

66 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Date tehnice Wilo-Stratos-D


Wilo-Stratos-D ...
32/1-8 32/1-12 40/1-8 40/1-12 50/1-8 50/1-9 50/1-12 65/1-12 80/1-12

Încălzire, climatizare, răcire


Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3


Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3
Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2
Sistem electronic de forţă Convertizor de frecvenţă
Grad de protecţie IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Clasa de izolaţie F F F F F F F F F

Materiale

Recirculare apă caldă menajeră


Carcasa pompei Fontă cenuşie (EN-GJL-250)
Rotorul Plastic PP armat cu
Plastic PPS armat cu fibră de sticlă
fibră de sticlă
Arborele Oţel inoxidabil (X46Cr13)
Lagăr Cărbune impregnat cu metal

Presiunea minimă la racordul de aspiraţie [m]


pentru evitarea cavitaţiei, la temperatura agentului termic

50 °C 3 3 3 5 3 5 5 7 7
95 °C 10 10 10 12 10 12 12 15 15
110 °C 16 16 16 18 16 18 18 23 23

Energie termică solară


• = există, – = nu există

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 67


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Caracteristici Wilo-Stratos-D

Wilo-Stratos D 32/1-8
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 [m/s]

8 8
Wilo-Stratos-D 32/1-8 Wilo-Stratos-D 32/1-8
1 ~ 230 V - DN 32 p- 1 ~ 230 V - DN 32
7 7 v
p- + +
c
6 6

5 5
H [m]

H [m]
4 4
m m
ax ax
. .
3 3

2 2
min.

1 1 mi
n.

0 0
0 2 4 6 8 10 12 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 [m 3 /h]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 [l/s]

0 10 20 30 40 [lgpm] 0 10 20 30 40 [lgpm]
Q Q
300 300
max. max.
250 250
x.
ma 4m
200 6m 5m 200 7m
7m 6m
3m
P1 [W]

P1 [W]

150 150 5m
4m m
2m 3
100 100

50 1m 50
min. P1 Wilo-Stratos 32/1-8 min. P1 Wilo-Stratos 32/1-8
0 0
0 2 4 6 8 10 12 [m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 [m 3 /h]

Wilo-Stratos D 32/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 4 5 6 [m/s] 0 1 2 3 4 5 6 [m/s]
12 12
Wilo-Stratos-D 32/1-12 Wilo-Stratos-D 32/1-12
1 ~ 230 V - DN 32 1 ~ 230 V - DN 32
10 + 10 +

p-
c
8 8
p-
ma v
x.
H [m]

H [m]

6 6
ma
x.

4 4

2 min. 2 min.

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18[m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18[m³/h]
0 1 2 3 4 5 [l/s] 0 1 2 3 4 5 [l/s]
0 10 20 30 40 50 60 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 60 [lgpm]
Q Q
700 700
max. max.
600 600
max.
500 500
9m 8m 7m 6m 5m 4m 8m 7m 6m 5m 4m
P1 [W]

P1 [W]

400 400
3m
300 300
200 200
2m
100 min. P1 Wilo-Stratos 100 P1 Wilo-Stratos
1m 32/1-12 min. 32/1-12
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18[m³/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18[m³/h]

68 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Caracteristici Wilo-Stratos-D

Wilo-Stratos D 40/1-8
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

Încălzire, climatizare, răcire


v v
0 1 2 3 4 5 6 [m/s] 0 1 2 3 4 5 6 [m/s]
10 10
Wilo-Stratos-D 40/1-8 Wilo-Stratos-D 40/1-8
1 ~ 230 V - DN 40 1 ~ 230 V - DN 40
9 + 9 +
8 8

7 7
p- p-
c v
6 6
H [m]

H [m]
5 m 5 m
ax ax
. .
4 4

Recirculare apă caldă menajeră


3 3

2 2
min mi
. n.
1 1

0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [lgpm]
Q Q
700 700
max. max.
600 . 600
max
500 500
8m 7m 6m 5m 4m 3m 7m 6m 5m 4m 3m
P1 [W]

P1 [W]

400 400
300 300
2m
200 200
100 min. 1m P1 Wilo-Stratos 100 P1 Wilo-Stratos
40/1-8 min. 40/1-8
0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]

Energie termică solară


Wilo-Stratos D 40/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 4 [m/s] 0 1 2 3 4 [m/s]
14 14
Wilo-Stratos-D 40/1-12 Wilo-Stratos-D 40/1-12
1 ~ 230 V - DN 40 1 ~ 230 V - DN 40
12 + 12 +
p- p-
10 c 10 v

Service / Accesorii, sisteme


8 8
m m
H [m]

H [m]

ax ax
. .
6 6

4 4

min.
2 2 mi
n.

0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h]
0 2 4 6 8 10 [l/s] 0 2 4 6 8 10 [l/s]
0 20 40 60 80 100 120 [lgpm] 0 20 40 60 80 100 120 [lgpm]
Q Q
900 900 max.
.
800 max m 800
12
m

700 700
automatizare Gestionarea

10 m
12
m

600 600 m
11

8m 10 9 m
P1 [W]

P1 [W]

500 500
8 mm
400 6m 400 7 m
Panouri de control şi

6 m
300 4m 300 5 m
4
200 2m 200
100 min. P1 Wilo-Stratos 100 P1 Wilo-Stratos
1m 40/1-12 min. 40/1-12
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h]
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 69


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Caracteristici Wilo-Stratos-D

Wilo-Stratos D 50/1-8
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 [m/s] 0 1 2 3 [m/s]
10 10
Wilo-Stratos-D 50/1-8 Wilo-Stratos-D 50/1-8
1 ~ 230 V - DN 50 1 ~ 230 V - DN 50
9 + 9 +
8 8

7 7
p- p-
c v
6 6
H [m]

H [m]
5 m 5 m
ax ax
. .
4 4

3 3

2 2
min mi
. n.
1 1

0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s]
0 10 20 30 40 50 70 60 80 90 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 70 60 80 90 [lgpm]
Q Q
700 700
max. max.
600 . 600
max
500 500
8m 7m 6m 5m 4m 3m 7m 6m 5m 4m 3m
P1 [W]

P1 [W]

400 400
300 300
2m
200 200
100 1m P1 Wilo-Stratos 100 P1 Wilo-Stratos
min. 50/1-8 min. 50/1-8
0 0
0 5 10 15 20 25 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 [m³/h]

Wilo-Stratos D 50/1-9
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 4 [m/s] 0 1 2 3 4 [m/s]
12 12
Wilo-Stratos-D 50/1-9 Wilo-Stratos-D 50/1-9
1 ~ 230 V - DN 50 1 ~ 230 V - DN 50
10 + 10 +

8 8
p- p-
c v
H [m]

H [m]

6 6
ma ma
x. x.
4 4

2 min 2
. min
.

0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h]
0 2 4 6 8 10 [l/s] 0 2 4 6 8 10 [l/s]
0 20 40 60 80 100 120 [lgpm] 0 20 40 60 80 100 120 [lgpm]
Q Q
900 900
max. max.
800 800
700 700
8m
600 600
8m
P1 [W]

P1 [W]

500 6m 500 7m
400 400 6m
4m 5m
300 300
4m
200 2m 200 3m
100 min. 1m P1 Wilo-Stratos 100 P1 Wilo-Stratos
50/1-9 min. 50/1-9
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 [m³/h]

70 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Caracteristici Wilo-Stratos-D

Wilo-Stratos D 50/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

Încălzire, climatizare, răcire


v v
0 1 2 3 4 5 [m/s] 0 1 2 3 4 5 [m/s]
12 12
Wilo-Stratos-D 50/1-12 Wilo-Stratos-D 50/1-12
11 1 ~ 230 V - DN 50 11 1 ~ 230 V - DN 50
10 + 10 +
9 9
8 p- 8 p-
c v
7 7
H [m]

H [m]
6 ma 6 ma
x. x.
5 5
4 4

Recirculare apă caldă menajeră


3 3
2 mi 2 mi
n. n.
1 1
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h]
0 2 4 6 8 10 [l/s] 0 2 4 6 8 10 [l/s]
0 25 50 75 100 125 [lgpm] 0 25 50 75 100 125 [lgpm]
Q Q
1200 1200 max.
. m
1000 max 11 m 1000
10

m
9m

11
800 800 m
8m 10 m
P1 [W]

P1 [W]

600 7m 600 9 m
6m 8
5m 7 mm
400 4m 400 6 m
3m 5 m
4
200 2m P1 Wilo-Stratos 200 P1 Wilo-Stratos
min. 1m 50/1-12 min. 50/1-12
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 [m³/h]

Energie termică solară


Wilo-Stratos D 65/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 4 5 [m/s] 0 1 2 3 4 5 [m/s]
12 12
Wilo-Stratos-D 65/1-12 Wilo-Stratos-D 65/1-12
11 1 ~ 230 V - DN 65 11 1 ~ 230 V - DN 65
10 + 10 +
9 9

8 8

Service / Accesorii, sisteme


p- p-
7 c 7 v
H [m]
H [m]

6 6

5 m 5 m
ax ax
. .
4 4

3 3

2 mi 2 mi
n. n.
1 1

0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 [m³/h] 0 10 20 30 40 50 60 70 [m³/h]
0 3 6 9 12 15 18 [l/s] 0 3 6 9 12 15 18 [l/s]
0 50 100 150 200 250 [lgpm] 0 50 100 150 200 250 [lgpm]
Q Q
1800 1800
max. max.
1600 . 1600
1400 max m 1400 m
automatizare Gestionarea

10 m 10
1200 9
8m
1200 9m m
8 m
P1 [W]
P1 [W]

1000 7m 1000 7 m
6m 800 6 m
Panouri de control şi

800 5m 5 m
4
600 4m 600
3m 400
400 2m
1m P1 Wilo-Stratos 200 P1 Wilo-Stratos
200 min. min. 65/1-12
65/1-12
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 [m³/h]
pompelor

0 10 20 30 40 50 60 70 [m³/h]

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 71


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Caracteristici Wilo-Stratos-D

Wilo-Stratos D 80/1-12
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 4 5 [m/s] 0 1 2 3 4 5 [m/s]
16 16
Wilo-Stratos-D 80/1-12 Wilo-Stratos-D 80/1-12
1 ~ 230 V - DN 80 1 ~ 230 V - DN 80
14 14
+ +
12 12

10 10
p- p-
c v
H [m]

H [m]
8 8

m m
6 ax 6 ax
. .

4 4

2 mi 2 mi
n. n.

0 0
0 20 40 60 80 100 [m³/h] 0 20 40 60 80 100 [m³/h]
0 10 20 30 [l/s] 0 10 20 30 [l/s]
0 100 200 300 [lgpm] 0 100 200 300 [lgpm]
Q Q
3500 3500
max. max.
3000 3000
x. m m
ma 12
2500 m 2500 12 1 m
10 1 0m m
1 9 m
P1 [W]

P1 [W]

2000 8m 2000 8 m
7 6m
1500 6m 1500 5 mm
4
1000 4m 1000
500 2m P1 Wilo-Stratos 500 P1 Wilo-Stratos
min. 1m 80/1-12 min. 80/1-12
0 0
0 20 40 60 80 100 [m³/h] 0 20 40 60 80 100 [m³/h]

72 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Planuri de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos-D

Plan de borne

Încălzire, climatizare, răcire


DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe)
PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO
LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS
L N PE SSM L1 L3 PE SSM SSM: Semnalizare colectivă de avarie
(Contact NÎ conform VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A,
1~ 230 V, 50 Hz L2 L3
250 V ~)
L1 L2 Pentru funcţii, vezi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo,
3~ 230 V, 50 Hz
Indicaţii privind alegerea“
Opţiune: Module IF Stratos*)

Modul PLR Modul LON

Recirculare apă caldă menajeră


DP DP

PLR LON

*) Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul „Gestionarea pompelor Wilo“

Date tehnice motor

Wilo-Stratos D... Putere Turaţie Putere Intensitate Intensitate Intensitate Protecţia Presetupa
nominală consumată curent la curent la curent la motorului pentru cablu
1~230V 3~230V 3~400V
P2 n P1 I - PG
[W] [1/min] [W] [A] - -

Energie termică solară


32/1-8 100 1400 - 3700 9 - 130 0,13 - 1,20 0,17 - 1,37 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
32/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 - 1,37 0,16 - 1,37 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
40/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
40/1-12 350 1400 - 4600 21 - 450 0,16 - 2,01 0,16 - 2,01 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
50/1-8 200 1800 - 4800 18 - 310 0,17 - 1,37 0,17 - 1,37 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
50/1-9 350 1400 - 4100 21 - 430 0,16 - 1,88 0,16 - 1,88 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
50/1-12 500 1400 - 4600 21 - 620 0,16 - 2,70 0,16 - 2,70 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
65/1-12 650 950 - 3300 38 - 800 0,28 - 3,50 0,28 - 3,50 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5
80/1-12 1300 900 - 3300 40 - 1550 0,30 - 6,80 0,30 - 6,80 – încorporat 1 x 7/1 x 9 /1 x 13,5

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 73


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-D

Desen de gabarit A

b4 b5 a2 a1

b2
l1
l4
l0

b1
l3

Pg 7

Pg 13,5 Pg 9

Pentru poziţiile permise de montaj, citiţi capitolul „Indicaţii privind


alegerea“
Atenţie: În cazul dispunerii verticale a modulului, cota b5 depăşeşte
racordul pompei.

Desen de gabarit B Desen de gabarit C

D D
kL2 k
kL1 d
d DN
DN

n x 1 d
n x Ld
n x 2 d

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Stratos D... Diam. Dimensiuni Greutate Desen de


nom. aprox. gabarit
DN l0 l1 l3 l4 a1 a2 b1 b2 b4 b5 PN 6/10 -
- [mm] [kg] -
32/1-8 32 220 110 90 75 181 43 106 114 106 106 12,0 A
32/1-12 32 220 110 127 106 203 57 117 130 110 130 16,5 A
40/1-8 40 220 110 127 106 199 64 125 138 115 135 16,6 A
40/1-12 40 250 125 142 119 252 62 151 144 145 145 25,0 A
50/1-8 50 240 120 127 106 203 61 123 135 113 132 18,0 A
50/1-9 50 280 140 142 119 256 62 159 148 145 145 27,0 A
50/1-12 50 280 140 142 119 256 62 159 148 145 145 27,0 A
65/1-12 65 340 170 170 155 325 88 200 210 188 188 52,8 A
80/1-12 80 360 180 170 150 328 100 220 235 203 203 61,0 A

74 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe de înaltă eficienţă (pompe cu două rotoare)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Stratos-D

Dimensiunile flanşelor

Wilo-Stratos-D ... Flanşa Diam. Dimensiunile flanşelor pompei Desen de

Încălzire, climatizare, răcire


nom. gabarit
- DN ØD Ød Ø KL1/KL2 Øk nx n x Ø dL -
Ø dL1/dL2
- - [mm] [pcs. x mm] -
Flanşă combinată PN6/10
32/1-8 32 140 76 90/100 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
32/1-12 32 140 76 90/100 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
40/1-8 40 150 84 100/110 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)

Recirculare apă caldă menajeră


Flanşă combinată PN6/10
40/1-12 40 150 84 100/110 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
50/1-8 50 165 99 110/125 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
50/1-9 50 165 99 110/125 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
50/1-12 50 165 99 110/125 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă combinată PN6/10
65/1-12 65 185 118 130/145 – 4 x 14/19 – B
(Flanşă PN 16 conform EN 1092-2)
Flanşă PN 6
80/1-12 80 200 132 – 150 – 4x19 C
(conform EN 1092-2)
Flanşă PN 16
80/1-12 80 200 132 – 160 – 8x 19 C
(conform EN 1092-2)

Energie termică solară


Service / Accesorii, sisteme
automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 75


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu un rotor/pompe cu două rotoare)

Privire de ansamblu seriile Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED

Seria: Wilo-Star-E (EasyStar)

> Curba caracteristică de ansamblu

H[m]
Wilo-EasyStar
Serieificată! 4
St
ar
• Pompe de recirculare cu filet, cu reglaj
mod -E electronic
15
3 St
ar (2 > Aplicaţii:
-E 5,
15 30 • Instalaţii de încălzire cu apă caldă, de toate
2 )/
(2
5, 1- tipurile
30 5
)/
1 1-
3

0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Q[m³/h]

Seria: Wilo-TOP-E

> Curba caracteristică de ansamblu


H[m]

Wilo-TOP-E
10
• Pompe de recirculare cu reglaj electronic, cu
racord filetat sau cu flanşă
30/1

8 > Aplicaţii:
-10

50
40

/1

• Instalaţii de încălzire de toate tipurile şi


2 5 (3 0

-1
/1-

6
0
10

instalaţii industriale de recirculare


65
)/ 1 -7

/1

80/1-10
-1
50

4
0
/1-

50/1-7 100/1-10
6

2
40/1-4
1
0
0 10 20 30 40 50 Q[m3/h]

Seria: Wilo-TOP-ED

> Pompele cu două rotoare:


H[m]

Wilo-TOP-ED
10 + • Pompe de recirculare cu flanşă, cu reglaj
8
electronic
40/1-10 50
/1
-1
80/1-10 > Aplicaţii:
6 0
• Instalaţii de încălzire de toate tipurile şi
32/1

4
40/1-7 65/1-10
instalaţii industriale de recirculare
50/1-6 50/1-7
-7

2
1
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m3/h]

76 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (Pompe cu un rotor/pompe cu două rotoare)

Privire de ansamblu seriile Wilo-Star-E, TOP-E, TOP-ED

Seria: Wilo-Star-E (EasyStar)

Încălzire, climatizare, răcire


> Avantajele produsului: > Pentru alte informaţii: Pag
• Pompă economică în special pentru casele cu 1-2 familii, precum şi pentru casele cu 2-6 familii • Indicaţii privind alegerea: . . . . . . . . . . 6/31
• Racordarea la conductă este deosebit de simplă, datorită capului de cheie sigur şi practic pe • Dotare şi funcţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
corpul pompei. • Date tehnice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
• Racord electric sigur datorită cutiei de borne ergonomice, optimizate. • Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Presetupa pentru cablu poate fi scoasă şi folosită pe ambele părţi. • Planuri de borne, date tehnice
Racordare rapidă cu borne cu arcuri. motor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
• Deservire simplă. Reglajul din fabrică corespunde în proporţie de 90 % cerinţelor instalaţiilor • Dimensiuni, greutăţi: . . . . . . . . . . . . . 84
de încălzire. „Butonul roşu“ permite reglări individuale pentru instalaţii speciale. • Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Funcţia Autopilot activată permite reglarea automată a pompei la funcţionarea redusă a
cazanului.

Recirculare apă caldă menajeră


• Siguranţă în funcţionare datorată funcţiei de deblocare şi Safety control.

Seria: Wilo-TOP-E

> Avantajele produsului: > Pentru alte informaţii: pag.


• Reglarea continuă a performanţelor şi mai multe regimuri cu economie de energie. • Indicaţii privind alegerea: . . . . . . . . . . 6/31
• Autopilot pentru reducerea automată a turaţiei cu ajutorul funcţiei „Fuzzy Logic“. • Dotare şi funcţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
• Utilizare simplă datorită afişajului integrat al pompei, disponibil pentru toată seria, şi interfaţă • Date tehnice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
de comandă manuală (monocomandă). • Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
• Este posibilă instalarea opţională de module IF cu interfeţe pentru sistemele BMS. • Planuri de borne, date
• Opţional, cu comandă de la distanţă a funcţiilor pompei cu ajutorul telecomenzii Wilo-IR. tehnice motor:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
• Dimensiuni, greutăţi: . . . . . . . . . . . . . 94

Energie termică solară


• Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Panouri de protecţie şi
automatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Gestionarea pompelor
Wilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Seria: Wilo-TOP-ED

> Avantajele produsului: > Pentru alte informaţii: pag.


• Reglarea continuă a performanţelor şi mai multe regimuri cu economie de energie. • Indicaţii privind alegerea: . . . . . . . . . . 6/31
• Autopilot pentru reducerea automată a turaţiei cu ajutorul funcţiei „Fuzzy Logic“. • Dotare şi funcţii: . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Service / Accesorii, sisteme


• Utilizare simplă datorită afişajului integrat al pompei, disponibil pentru toată seria, şi interfaţă • Date tehnice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
de comandă manuală (monocomandă). • Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
• Este posibilă instalarea opţională de module IF cu interfeţe pentru sistemele BMS. • Planuri de borne, date tehnice
• Opţional, cu comandă de la distanţă a funcţiilor pompei cu ajutorul telecomenzii Wilo-IR. motor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
• Eficienţă economică optimă la TOP-ED datorită funcţionării adiţionale cu randament • Dimensiuni, greutăţi: . . . . . . . . . . . . . 105
eficientizat. • Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Panouri de protecţie şi
automatizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Gestionarea pompelor
Wilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 77


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Dotare/funcţii Wilo-Star-E, Wilo-TOP-E


Wilo-Star-E Wilo-TOP-E
(EasyStar)

Regimuri de funcţionare
Comutarea turaţiei în trepte – –
Reglaj manual (n = constant) – •
∆p-c pentru presiune diferenţială constantă • •
∆p-v pentru presiune diferenţială variabilă • •
∆p-T pentru presiune diferenţială comandată prin
temperatură
– •

Funcţii manuale
Reglarea modului de funcţionare – •
Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială • •
Reglarea „Autopilot“
(regimul de reducere automată la turaţia minimă)
• •
Reglare pompă PORNIT/OPRIT – •
Reglarea turaţiei (reglaj manual) – •
Reglarea treptelor de turaţie – –

Funcţii automate
Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de regim • •
Reducerea automată a turaţiei „Autopilot“. • •
Funcţia de deblocare • •
Softstart • •
(nu pentru TOP-E 25(30)/1-7,
TOP-E 30/1-10, TOP-E 40/1-4
şi TOP-E 50/1-6)
Protecţia • –
Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de
declanşare integrat
– •

Funcţii de comandă externe


Intrare de comandă „Oprire prioritară a pompei“ – •
(nu pentru TOP-E 25(30)/1-7,
TOP-E 30/1-10, TOP-E 40/1-4
şi TOP-E 50/1-6)
Intrare de comandă „Reducere prioritară a turaţiei“ – –
Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“ – •
(reglarea de la distanţă a turaţiei) (nu pentru TOP-E 25(30)/1-7,
TOP-E 30/1-10, TOP-E 40/1-4
şi TOP-E 50/1-6)
Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“
– –
(reglare de la distanţă a valorii impuse)

Funcţii de semnalizare şi afişare


Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără
potenţial)
– •
Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact
– –
NÎ fără potenţial)

• = există, – = nu există

78 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Dotare/funcţii Wilo-Star-E, Wilo-TOP-E


Wilo-Star-E Wilo-TOP-E
(EasyStar)

Funcţii de semnalizare şi afişare (continuare)

Încălzire, climatizare, răcire


Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND
– –
fără potenţial)
Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NÎ fără
– –
potenţial)
Lampă semnalizare avarie – •
Lampă control sens de rotaţie – –
Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor
pompei şi codurilor de eroare
– •

Schimbul de date

Recirculare apă caldă menajeră


Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date fără fir
cu telecomanda cu afişaj şi meniu de service IR- – •
Monitor (vezi tabelul de funcţii IR-Monitor)
Interfaţă digitală serială PLR pentru racordarea la
sistemul automat de gestiune a clădirii (BMS) prin
– •
Posibil cu module IF (accesorii)
interfaţa-convertor Wilo sau un alt modul specific
Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o – •
reţea LONWORKS Posibil cu module IF (accesorii)

Gestionarea pompelor cu două rotoare (Pompă cu două rotoare sau 2 pompe cu un rotor)
(Gestionarea pompelor cu două rotoare sau a 2 pompe cu un rotor, este posibilă
doar dacă pompa dublă echivalentă se regăseşte în Catalogul Wilo)
Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de – •
avarie sau comutare programată) Sunt posibile diferite combinaţii cu

Energie termică solară


modulele IF (accesorii)
Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului – •
la funcţionarea în regim bază-vârf) Sunt posibile diferite combinaţii cu
modulele IF (accesorii)

Dotarea şi setul de livrare


Cap pentru cheie la carcasa pompei • –
Clapetă dublă cu comutare în carcasa pompei – –
Intrarea cablului este posibilă pe ambele părţi • –
Racordare rapidă cu borne cu arcuri • –

Service / Accesorii, sisteme


Dispozitiv integrat de separare a aerulului
– –
pentru dezaerisitorul automat Rp 3/8
Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – •
Motor rezistent la curentul de blocare • –
Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat) • •
Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • •
Incl. termoizolaţie – •
Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor
(la diametre de racordare DN 32 - DN 65)
– •
automatizare Gestionarea

Cablu de alimentare 1,8 m, cu ştecher şuco – –


Panouri de control şi

Clapetă antiretur integrată – –


Robinet de închidere cu bilă integrat – –
Incl. ceas programator – –
pompelor

• = există, – = nu există

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 79


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Star-E


Wilo-Star-E...
(EasyStar)
15/1-3 25/1-3 30/1-3 15/1-5 25/1-5 30/1-5

Agenţi termici admişi


(alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • •


Amestecuri apă/glicol (max. 1:1; la o concentraţie
mai mare de 20 % trebuie verificate performanţele)
• • • • • •
Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară
– – – – – –
conform TrinkwV 2001

Performanţa

Înălţime de pompare max. [m] 3 3 3 5 5 5


Debit max. [m3/h] 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5

Domeniul de utilizare

Domeniul de temperaturi la folosirea în instalaţii de


încălzire, răcire şi climatizare
la o temperatură ambinantă de max. +25 °C [°C] +20 până la +110 +20 până la +110
la o temperatură ambiantă de max. +40 °C [°C] +20 până la +95 +20 până la +95
Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile
de recirculare a apei potabile
la o temperatură de ambianţă de +40 °C [°C] – – – – – –
Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în
– – – – – –
instalaţiile de recirculare a apei potabile [°d]
Modelul standard pentru presiunea de funcţionare
10 10 10 10 10 10
pmax [bar]
Modelul special pentru presiunea de funcţionare
– – – – – –
pmax [bar]

Racorduri

Racord filetat Rp 1/ 1 11/4 1/ 1 11/4


2 2

Diametru nominal flanşă DN – – – – – –


Flanşă pentru contraflanşă PN 6,
– – – – – –
model standard
Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special – – – – – –
Flanşă combinată PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6
– – – – – –
şi PN 16, model standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – –
model standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – –
model special

Racordarea electrică

Racordarea electrică 1~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230
Racordarea electrică 3~ [V], model standard – – – – – –
Racordare electrică 3~ [V], cu ştecher de comutare
– – – – – –
opţional
Frecvenţa [Hz] 50 50 50 50 50 50

• = există, – = nu există

80 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-Star-E


Wilo-Star-E...
(EasyStar)
15/1-3 25/1-3 30/1-3 15/1-5 25/1-5 30/1-5

Încălzire, climatizare, răcire


Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică EN 61000-6-3


Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3
Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2
Sistem electronic de forţă Controlul prin impulsuri
Grad de protecţie IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42 IP 42
Clasa de izolaţie F F F F F F

Recirculare apă caldă menajeră


Materiale

Carcasa pompei Fontă cenuşie (EN-GJL-200)


Rotorul Plastic (PP - 40 % GF) armat cu fibră de sticlă
Arborele Oţel inoxidabil (X40 Cr13)
Lagăr Cărbune impregnat cu metal

Presiunea minimă la racordul de aspiraţie [m]


pentru evitarea cavitaţiei, la temperatura agentului termic

50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5


95 °C 3 3 3 3 3 3
110 °C 10 10 10 10 10 10

Energie termică solară


• = există, – = nu există

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 81


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-Star-E

Wilo-Star-E 15/1-3, E 25/1-3, E 30/1-3 Wilo-Star-E 15/1-5, E 25/1-5, E 30/1-5


∆p-v (variabil) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 4 5 Rp ½ 0 1 2 3 4 5 Rp ½
0 0,5 1 1,5 Rp 1 [m/s] 0 0,5 1 1,5 Rp 1 [m/s]
0 0,25 0,5 0,75 0,75 Rp 1¼ 0 0,25 0,5 0,75 0,75 Rp 1¼
3,5 6
Wilo-Star-E Wilo-Star-E
3 15/1-3, 25/1-3, 30/1-3 5
15/1-5, 25/1-5, 30/1-5
1 ~ 230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 1 ~ 230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
2,5
4

2
p- p-
H[m]

H[m]
v 3 v
1,5 m m
ax ax
. .
2
1

0,5 1

min. min.
0 0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5[m³/h]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 [l/s] 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 [l/s]
Q Q
50 100
max.
40 80 max.
3m 2m
30 60
P1 [W]

P1 [W]

3m
2m
20 min. 40
min.
10 20

0 0
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [m³/h] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5[m³/h]

82 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Planuri de borne, date tehnice motor Wilo-Star-E

Plan de borne

Încălzire, climatizare, răcire


L N PE

Motor rezistent la curentul de blocare


Motor monofazat 1~230 V, 50 Hz, cu condensator incorporat

Recirculare apă caldă menajeră


Date tehnice motor

Wilo-Star-E... Turaţie Putere Intensitate curent la Protecţia motorului Cap Presetupă


absorbită 1~230 V 3~230 V 3~400 V pentru cablu

n p1 I – Capacitatea PG
[1/min] [W] [A] – [mF/VDB] –
nu este necesară
15/1-3-130 1060 - 2350 18 - 42 0,13 - 0,19 – – (rezistent la blocarea 1,7/400 11
rotorului)
nu este necesară
15/1-5-130 1205 - 2680 27 - 72 0,15 - 0,31 – – (rezistent la blocarea 2,0/400 11
rotorului)
nu este necesară

Energie termică solară


25/1-3 1060 - 2350 18 - 42 0,13 - 0,19 – – (rezistent la blocarea 1,7/400 11
rotorului)
nu este necesară
25/1-3-130 1060 - 2350 18 - 42 0,13 - 0,19 – – (rezistent la blocarea 1,7/400 11
rotorului)
nu este necesară
30/1-3 1060 - 2350 18 - 42 0,13 - 0,19 – – (rezistent la blocarea 1,7/400 11
rotorului)
nu este necesară
25/1-5 1205 - 2680 27 - 72 0,15 - 0,31 – – (rezistent la blocarea 2,0/400 11
rotorului)

Service / Accesorii, sisteme


nu este necesară
25/1-5-130 1205 - 2680 27 - 72 0,15 - 0,31 – – (rezistent la blocarea 2,0/400 11
rotorului)
nu este necesară
30/1-5 1205 - 2680 27 - 72 0,15 - 0,31 – – (rezistent la blocarea 2,0/400 11
rotorului)
automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 83


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Star-E

Desen de gabarit

b1 l4

b2 G
l2

b3
l0

l3

Rp/DN b0 a1 l1

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Star-E... Racord/ Filet Dimensiunile pompei Greutate


Diametru nominal aprox.
Rp C A1 I0 l1 l2 l3 l4 b0 b1 b2 b3 –
– – [mm] [kg]
15/1-3-130 Rp 1/2 G1 33 130 96 65 78 160 93 106 56 74 2,2
15/1-5-130 Rp 1/2 G1 33 130 96 65 78 160 93 106 56 74 2,5
25/1-3 Rp 1 G 11/2 33 180 96 90 78 160 93 106 56 74 2,4
25/1-3-130 Rp 1 G 11/2 33 130 96 65 78 160 93 106 56 74 2,2
25/1-5 Rp 1 G 11/2 33 180 96 90 78 160 93 106 56 74 2,7
25/1-5-130 Rp 1 G 11/2 33 130 96 65 78 160 93 106 56 74 2,5
30/1-3 Rp 11/ 4 G2 33 180 96 90 78 160 93 106 56 74 2,6
30/1-5 Rp 11/4 G2 33 180 96 90 78 160 93 106 56 74 2,8

84 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Pompe economice (pompe cu un rotor)

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed


Încălzire, climatizare, răcire

85
Panouri de control şi
automatizare Gestionarea Service / Accesorii, sisteme Energie termică solară Recirculare apă caldă menajeră Încălzire, climatizare, răcire
pompelor
Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-TOP-E


Wilo-TOP-E...

100/1-10
30/1-10

40/1-10

50/1-10

65/1-10

80/1-10
25/1-7

30/1-7

40/1-4

50/1-6

50/1-7
Agenţi termici admişi
(alţi agenţi termici, la cerere)
Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • • • • • •
Amestecuri apă/glicol (max. 1:1; la o concentraţie
mai mare de 20 % trebuie verificate performanţele)
• • • • • • • • • • •
Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară
– – – – – – – – – – –
conform TrinkwV 2001

Performanţa
Înălţime de pompare max. [m] 7 7 11 4 10 7 7 10 9 10 10
Debit max. [m3/h] 6,5 6,5 9 11 18 15 24 27 32 62 62

Domeniul de utilizare
Domeniu de temperaturi pentru utilizare în instalaţii
de încălzire, răcire şi climatizare
la o temperatură de ambianţă de +25 °C [°C] –
la o temperatură de ambianţă de max. +40 °C [°C] +20 până la +110
Domeniul de temperatură la utilizarea în
sisteme de recirculare apă potabilă [°C]
la o temperatură de ambianţă de max. +40 °C [°C] – – – – – – – – – – –
Duritate totală maximă admisibilă la utilizarea în
– – – – – – – – – – –
instalaţiile de recirculare a apei potabile [°d]
Model standard pentru presiunea de funcţionare
10 10 10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6 6
pmax [bar]
Model special pentru presiunea de funcţionare 10 10
pmax [bar] – – 16 – 16 16 16 16 16
16 16

Racorduri
Racord filetat Rp 1 11/4 11/4 – – – – – – – –
Diametru nominal al ţevii DN – – – 40 40 50 50 50 65 80 100
Flanşă pentru contraflanşă PN 6,
model standard
– – – – – – – – – • •
Flanşă pentru contraflanşă PN 16,
model special
– – • – • • • • • • •
Flanşă combinată PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6
şi PN 16, model standard
– – – • • • • • • – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal),


– – – – – – – – – – –
modelul standard
Montare pe console (numai cu axul orizontal),
– – – – – – – – – – –
modelul special

Racordarea electrică
Racordarea electrică 1~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Racordarea electrică 3~ [V], model standard 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Racordare electrică 3~ [V], cu ştecher de comutare
– – – – – – – – – – –
opţional
Frecvenţa [Hz] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

• = există, – = nu există

86 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Date tehnice Wilo-TOP-E


Wilo-TOP-E...

100/1-10
30/1-10

40/1-10

50/1-10

65/1-10

80/1-10
25/1-7

30/1-7

40/1-4

50/1-6

50/1-7

Încălzire, climatizare, răcire


Motorul şi sistemul electronic
Compatibilitate electromagnetică EN 61800-3
Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3
Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2
Sistem electronic de forţă Proces
PWM
Proces Conv.
cu Convertizor de frecvenţă
PWM cu frecvenţă înaltă frecv.
frecv.

Recirculare apă caldă menajeră


înaltă
Grad de protecţie IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43 IP 43
Clasa de izolaţie F F F F F F F F F F F

Materiale
Carcasa pompei Fontă cenuşie Fontă cenuşie (EN-GJL-250)
(EN-GJL-200)

TOP-E 30/1-7: TOP-E 50/1-7, TOP-E 65/1-10, TOP E-80/1-10:


Şi ca model Şi ca model special din alamă (CC 491K)
special din alamă
(CC 491K)
Rotorul Plastic (PPS - 40 % GF) armat cu fibră de sticlă
Arborele Oţel inoxidabil (X46 Cr13)

Energie termică solară


Lagăr Cărbune impregnat cu metal

Presiunea minimă la racordul de aspiraţie [m]


pentru evitarea cavitaţiei, la temperatura agentului termic
50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 3 3 3
95 °C 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10
110 °C 11 11 11 11 11 11 16 16 16 16 16

• = există, – = nu există

Service / Accesorii, sisteme


automatizare Gestionarea
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 87


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-TOP-E

Caracteris Wilo-TOP-E 25/1-7, 30/1-7


tici Wilo- ∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
TOP-E v v
0 1 2 3 Rp 1 0 1 2 3 Rp 1
[m/s] [m/s]
0 0,5 1 1,5 2 Rp 11/4 0 0,5 1 1,5 1/4
2 Rp 1
Curbe 7 7
caracteri Wilo-TOP-E 25/1-7 Wilo-TOP-E 25/1-7
∆p
stice 6
-c Wilo-TOP-E 30/1-7 6
Wilo-TOP-E 30/1-7
1 ~ 230 V - Rp 1/Rp 11/4 1/4
1 ~ 230 V - Rp 1/Rp

5 5 p-
v

m
ax
4 . 4 ma
x.
H[m]

H[m]
3 3

2 2

1 1
min min
. .

0 0
0 1 2 3 4 5 6 [m3/h] 0 1 2 3 4 5 6 [m3/h]
0 0,5 1 1,5 [l/s] 0 0,5 1 1,5 [l/s]
0 5 10 15 20 [lgpm] 0 5 10 15 20 [lgpm]
Q Q
200 200
max.
175 max. 175
5m 4m 3m
150 150
6m 2m 5m 4m 3m
125 125
1m 6m 2m
P1[W]

100 100
P1[W]

75 min. 75 min.
50 50
25 25
0 0
0 1 2 3 4 5 6 [m3/h] 0 1 2 3 4 5 6 [m3/h]

Wilo-TOP-E 30/1-10
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s]
12 12

11
Wilo-TOP-E 30/1-10 11
Wilo-TOP-E 30/1-10
1 ~ 230 V - Rp 11/4 1/4 1
1~ 230 V - Rp
10 10
∆p
-c p-
9 9 v

8 8

7 7
H[m]

m ma
ax x.
H[m]

6 . 6

5 5

4 4

3 3

2 2
min
.
1 1
min
.
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [m3/h] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [m3/h]
0 0,5 1 1,5 2 2,5 [l/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 [l/s]
0 5 10 15 20 25 30 35 [lgpm] 0 5 10 15 20 25 30 35 [lgpm]
Q Q
400 400

max. max.
6m 4m 6m
300 300
8m 2m 8m 4m
P1[W]

m
10 m
P1[ W ]

200 200 10
min.
min.
1m
100 100

0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [m3/h] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [m3/h]

88 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-TOP-E

Wilo-TOP-E 40/1-4
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

Încălzire, climatizare, răcire


v v
0 0,5 1 1,5 2 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 [m/s]
5 5
Wilo-TOP-E 40/1-4 Wilo-TOP-E 40/1-4
1 ~ 230 V - DN 40 1 ~ 230 V - DN 40
4 ∆p 4 ∆p
-c -c

3 ma 3 ma
H[m]

H[m]
x. x.

2 2

Recirculare apă caldă menajeră


1 1
min. min.

0 0
0 2 4 6 8 10 [m3/h] 0 2 4 6 8 10 [m3/h]
0 1 2 3 [l/s] 0 1 2 3 [l/s]
0 10 20 30 [lgpm] 0 10 20 30 [lgpm]
Q Q
225 225
200 200
max. max.
175 175
P1[W]

P1[W]

150 150
3m 2m 3m 2m
125 125
1m 1m
100 100
75 min. 75 min.
50 50
25 25
0 0
0 2 4 6 8 10 [m3/h] 0 2 4 6 8 10 [m3/h]

Energie termică solară


Wilo-TOP-E 40/1-10
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s]
10 10
∆ p-
c Wilo-TOP-E 40/1-10 Wilo-TOP-E 40/1-10
9 1 ~ 230 V - DN 40 9 1 ~ 230 V - DN 40
8 8
∆p
-v
7 7
ma
6 x. 6 m
ax
.

Service / Accesorii, sisteme


H[m]

5 5
H[m]

4 4

3 3

2 2
min min
. .
1 1

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 [m3/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 [m3/h]
0 1 2 3 4 [l/s] 0 1 2 3 4 [l/s]
0 10 20 30 40 50 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 [lgpm]
Q Q
700 700
max.
600 600
max.
500 500
automatizare Gestionarea
P1[W]

400 400
P1[W]

7m 5m 8m 7m 5m 4m
300 300
3m 6m
Panouri de control şi

200 200

100 min. 100


1m min.
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 [m3/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 [m3/h]
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 89


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-TOP-E

Wilo-TOP-E 50/1-6
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 [m/s] 0 0,5 1 1,5 [m/s]
8 8
Wilo-TOP-E 50/1-6 Wilo-TOP-E 50/1-6
7 1 ~ 230 V - DN 50 7 1 ~ 230 V - DN 50
∆p
-c
6 6 ∆p
-v

5 5
m
ax
.
m
4 4 ax
H[m]

H[m]
3 3

2 2

1 1 min.
min
.
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 [m3/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 [m3/h]
0 1 2 3 4 [l/s] 0 1 2 3 4 [l/s]
0 10 20 30 40 50 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 [lgpm]
Q Q
450 450
400 400
max.
350 350
max. 4m 3m 5m
300 300
5m 2m 6m 4m 3m
250 250
P1[W]

6m 1m 2m
P1[W]

200 200
150 min. 150 min.
100 100
50 50
0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 [m3/h] 0 2 4 6 8 10 12 14 [m3/h]

Wilo-TOP-E 50/1-7
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 1 2 3 [m/s] 0 1 2 3 [m/s]
8 8
Wilo-TOP-E 50/1-7 Wilo-TOP-E 50/1-7
7 1 ~ 230 V - DN 50 7 1 ~ 230 V - DN 50
∆ p-
c

6 6
∆p
-v
m
5 ax 5
.
m
H[m]

ax
.
H[m]

4 4

3 3

2 2

1 1
min min
. .

0 0
0 5 10 15 20 [m3/h] 0 5 10 15 20 [m3/h]
0 1 2 3 4 5 6 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 [l/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [lgpm]
Q Q
700 700
max.
600 600
max.
500 500
6m 6m
P1[W]

400 400
P1[ W ]

5m
4m 5m
300 300
3m 4m 3m
200 200
2m
1m
100 100
min. min.
0 0
0 5 10 15 20 [m3/h] 0 5 10 15 20 [m3/h]

90 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-TOP-E

Wilo-TOP-E 50/1-10
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)

Încălzire, climatizare, răcire


v v
0 1 2 3 [m/s] 0 1 2 3 [m/s]
10 10
∆p
-c Wilo-TOP-E 50/1-10 Wilo-TOP-E 50/1-10
9 1 ~ 230 V - DN 50 9 1 ~ 230 V - DN 50
8 8

7 7 p-
m v
ax
.
6 6
m

H[m]
ax
H[m]

.
5 5

4 4

Recirculare apă caldă menajeră


3 3

min. min.
2 2

1 1

0 0
0 5 10 15 20 25 [m3/h] 0 5 10 15 20 25 [m3/h]
0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s] 0 1 2 3 4 5 6 7 [l/s]
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [lgpm] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 [lgpm]
Q Q
1000 1000
max.
max.
800 800
P1[W]

600 600
P1[ W ]

9m 7m 8m m
7
400 400
5m 6m 5m
3m 4m
200 min. 200
1m min.
0 0
0 5 10 15 20 25 [m3/h] 0 5 10 15 20 25 [m3/h]

Energie termică solară


Wilo-TOP-E 65/1-10
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 [m/s]
9 9
Wilo-TOP-E 65/1-10 Wilo-TOP-E 65/1-10
8 ∆p 1 ~ 230 V - DN 65 8 1 ~ 230 V - DN 65
-c

7 7
∆p
-v
6 6
ma ma
x. x.

Service / Accesorii, sisteme


5 5
H[m]

H[m]

4 4

3 3

2 2

min.
1 min 1
.

0 0
0 5 10 15 20 25 30 [m3/h] 0 5 10 15 20 25 30 [m3/h]
0 2 4 6 8 [l/s] 0 2 4 6 8 [l/s]
0 25 50 75 100 [lgpm] 0 25 50 75 100 [lgpm]
Q Q
1000 1000
max.
max.
800 800
5m
7m
automatizare Gestionarea
P1[ W ]

600 600
P1[ W ]

7m
3m 6m
400 400
5m
Panouri de control şi

4m
200 min. 200

1m min.
0 0
0 5 10 15 20 25 30 [m3/h] 0 5 10 15 20 25 30 [m3/h]
pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 91


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Caracteristici Wilo-TOP-E

Wilo-TOP-E 80/1-10
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 [m/s]
10 10
Wilo-TOP-E 80/1-10 Wilo-TOP-E 80/1-10
9 1 ~ 230 V - DN 80 9 1 ~ 230 V - DN 80
∆p
8 -c 8

∆p
7 7 -v

6 6
m
H[m]

ax m
5 . 5 ax
.

H[m]
4 4

3 3

min. min.
2 2

1 1

0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m3/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m3/h]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [l/s] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [l/s]
0 50 100 150 200 [lgpm] 0 50 100 150 200 [lgpm]
Q Q
1800 1800
max. max.
1600 1600
1400 1400
9m
P1[W]

1200 1200
7m 7m
P1[ W ]

1000 1000
5m 8m 6m 5m
800 800
3m 4m
600 600
400 400
min. 1m
200 200
min.
0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m3/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m3/h]

Wilo-TOP-E 100/1-10
∆p-c (constant) ∆p-v (variabil)
v v
0 0,5 1 1,5 [m/s] 0 0,5 1 1,5 [m/s]
10 10
Wilo-TOP-E 100/1-10 Wilo-TOP-E 100/1-10
9 1 ~ 230 V - DN 100 9 1 ~ 230 V - DN 100
∆p
8 -c 8

∆p
7 7 -v

6 6
m
H[m]

ax m
H[m]

5 . 5 ax
.

4 4

3 3

2 min. 2 min.

1 1

0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m3/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m3/h]
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [l/s] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 [l/s]
0 50 100 150 200 [lgpm] 0 50 100 150 200 [lgpm]
Q Q
1800 max. 1800 max.
1600 1600
1400 1400
9m 7m
P1[ W ]

1200 1200
P1[ W]

1000 1000 7m
5m 8m 6m 5m
800 800
3m 4m
600 600
400 400
min. 1m
200 200
min.
0 0
0 10 20 30 40 50 60 [m3/h] 0 10 20 30 40 50 60 [m3/h]

92 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Planuri de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-E

Plan de borne A Plan de borne B

Încălzire, climatizare, răcire


Standard Standard

L N PE SSM L1 L3 PE SSM In +24V Ext. off L N PE SSM L1 L3 PE SSM


0~10V
1~ 230 V, 50 Hz L2 L3 1~ 230 V, 50 Hz L2 L3

L1 L2 L1 L2
3~ 230 V, 50 Hz 3~ 230 V, 50 Hz

Opţional: modul IF PLR Opţional: modul IF LON Opţional: modul IF PLR Opţional: modul IF LON

Recirculare apă caldă menajeră


DP LON DP LON

PLR DP PLR DP

DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe) DP: Gestionarea pompelor cu două rotoare (2 pompe)
PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO PLR: Interfaţă serială digitală pentru BMS specifică WILO
LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS LON: Interfaţă serială digitală LONWORKS
SSM: Semnalizare colectivă de avarie SSM: Semnalizare colectivă de avarie
(Contact NÎ conf. VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A, (Contact NÎ conf. VDI 3814, capacitate de încărcare 1 A,
250 V ~) 250 V ~)
Pentru funcţii v. capitolul „Gestionarea pompelor Wilo, Funcţii v. capitolul „Gestionarea pompelor Wilo, Indicaţii de
Indicaţii de alegere“ alegere“
⊥/In: Intrare de comandă 0 - 10 V pentru reglajul manual al
turaţiei
+24V: Tensiune auxiliară
Ext. Off: Intrare de comandă „Oprire prioritară a pompei“ pentru

Energie termică solară


contact extern fără potenţial (contact NÎ):
contact închis: pompa deblocată
contact deschis: pompa oprită

Date tehnice motor

Wilo-TOP-E... Putere Turaţie Putere Intensitate curent la Protecţia Presetupă pentru cablu Plan de
nomi- absorbită 1~230V 3~230V 3~400V motorului borne
nală
P2 n P1 I – PG –

Service / Accesorii, sisteme


[W] [1/min] [W] [A] – – –
25/1-7 90 1000 – 2800 30 – 200 0,2 – 0,9 0,2 – 0,9 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 A
30/1-7 90 1000 – 2800 30 – 200 0,2 – 0,9 0,2 – 0,9 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 A
30/1-10 180 900 – 2800 45 – 400 0,25 – 1,8 0,25 – 1,8 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 A
40/1-4 90 1250 – 2700 60 – 200 0,3 – 0,9 0,3 – 0,9 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 A
40/1-10 350 850 – 2850 25 – 625 0,18 – 2,75 0,18 – 2,75 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 B
50/1-6 180 1000 – 2800 70 – 390 0,35 – 1,7 0,35 – 1,7 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 A
50/1-7 350 850 – 2850 25 – 645 0,18 – 2,81 0,18 – 2,81 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 B
50/1-10 450 850 – 2850 30 – 930 0,28 – 4,1 0,28 – 4,1 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 B
65/1-10 570 850 – 2850 35 – 980 0,27– 4,31 0,27– 4,31 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 B
automatizare Gestionarea

80/1-10 1100 850 – 2850 60 – 1650 0,33 – 7,2 0,33 – 7,2 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 B
100/1-10 1100 850 – 2850 60 – 1650 0,33 – 7,2 0,33 – 7,2 – încorporat 1 x 7/1 x 11/1 x 13,5 B
Panouri de control şi

pompelor

Catalog Wilo A1 - Pompele de recirculare, tip constructiv cu rotor umed 93


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-E

Desen de gabarit A Desen de gabarit B

Pg Rp Pg Rp

b3

b3
l0

l0
G a1 G a1
b1 a2 l1 b1 a2 l1
b2 b2 b2 b2

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul „Indicaţii privind Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul „Indicaţii privind
alegerea“ alegerea“

Desen de gabarit C Desen de gabarit D

Pg Pg

b3
b3

l0
l0

b1 R 1/8 a1 b1 R 1/8 a1
b2 b2 a2 l1 b2 b2 a2 l1

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul „Indicaţii privind Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul „Indicaţii privind
alegerea“ alegerea“

Desen de gabarit E Desen de gabarit F Desen de gabarit G

Pg D D
kL2 k
kL1 d
d DN
b3

DN
l0

n x 1 d
n x Ld
n x 2 d
b1 1
R /8 a1
b2 b2 a2 l1

94 Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006 WILO AG


Încălzire, climatizare, răcire
Pompe economice (pompe cu un rotor)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-E

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-E... Racord/ Filet Dimensiunile pompei Greutate Desen

Încălzire, climatizare, răcire


Diamentru aprox. gabarit
nominal
Rp/DN G I0 a1 a2 l1 b1 b2 b3 PN 6/10 –
– – [mm] [kg] –
25/1-7 Rp 1 G 11/2 180 34 56 225 66 80 125 5,5 A
30/1-7 Rp 11/4 G2 180 34 64 232 66 88 125 5,5 A
30/1-10 Rp 11/4 G2 180 40 68 257 73 93 133 7,5 B
40/1-4 40 – 220 54 76 237 83 103 125 10,0 C
40/1-10 40 – 250 57 88 306 90 115 160 16,0 S
50/1-6 50 – 240 39 82 275 78 112 133 13,0 D

Recirculare apă caldă menajeră


50/1-7 50 – 280 63 82 314 91 116 160 18,0 E
50/1-10 50 – 280 69 91 337 101 120 190 19,0 E
65/1-10 65 – 340 79 100 368 118 134 200 26,0 E
80/1-10 80 – 360 95 130 371 137 152 200 30,5/32,5 E
100/1-10 100 – 360 95 130 371 137 152 200 33/35 E

Dimensiunile flanşelor

Wilo-TOP-E... Flanşa Diam. nom. Dimensiunile flanşelor pompei Desen gabarit


– DN ØD Ød Ø kL1/kL2 n x Ø dL1/dL2 –
– – [mm] [pcs. x mm] –

Energie termică solară


Flanşă combinată PN 6/10
40/1-4
(Flanşă PN 16, conform 40 150 84 100/110 4 x 14/19 F
40/1-10
DIN 2533)
50/1-6 Flanşă combinată PN 6/10
50/1-7 (Flanşă PN 16, conform 50 165 99 110/125 4 x 14/19 F
50/1-10 DIN 2533)
Flanşă combinată PN 6/10
65/1-10 (Flanşă PN 16, conform 65 185 118 130/145 4 x 14/19 F
DIN 2533)
Flanşă PN 6
80 190 128 150 4 x19 C
(conform DIN 2531)
80/1-10

Service / Accesorii, sisteme


Flanşa PN 16
(conform DIN 2533, găurile 80 200 138 160 8 x 19 C
conform EN 1092-2)
Flanşă PN 6
100 210 148 170 4 x 19 G
(conform DIN 2531)
100/1-10 Flanşa PN 16