Sunteți pe pagina 1din 7

VISO-

VISO-OPT PLUS.

Manual de utilizare
Manual de utilizare Viso-Opt Plus

CUPRINS pagina

Prezentare generală ................................................................................................ 3


Terminalul principal VO-BT.................................................................................. 4
Terminal extensie VO-ZT...................................................................................... 5
Module de apelare .................................................................................................. 6
Modul pentru anularea apelului............................................................................. 7
Modul lampă pentru semnalizarea apelurilor........................................................ 7

pagina 2/7 Manual de utilizare VOP.doc


20.10.2005 SPL / Grabherr
Manual de utilizare Viso-Opt Plus Prezentare generală

Prezentare generală
Sistemul pentru apelare în caz de urgenţă VISO-OPT PLUS permite persoanelor aflate în
dificultate să transmită un semnal de alarmă către o locaţie centrală din clădire ori complex de
clădiri.

Sistemul poate avea mai multe arii de aplicabilitate, ca de exemplu:

• în hoteluri, ca sistem de apelare în caz de urgenţă pentru toalete


• în şcoli şi clădiri publice, ca sistem de apelare în caz de urgenţă din toalete pentru
persoane cu dizabilităţi
• în cabinete medicale şi clinici ambulatorii, ca sistem de apelare în camerele de schimb

Sistemul permite extinderea pentru a cuprinde până la 124 locaţii de apelare.

pagina 3/7 Manual de utilizare VOP.doc


20.10.2005 SPL / Grabherr
Manual de utilizare Viso-Opt Plus Terminalul principal VO-BT

Terminalul principal VO-BT

Terminalul principal permite afişarea apelurilor din 4 locaţii diferite. Dispune de LED-uri
pentru afişarea stării sistemului: Funcţionare şi Defect.

Locaţiile de apelare sunt identificate prin etichete personalizate şi LED-uri individuale. Pentru
fiecare locaţie este prevăzut un buton de anulare a apelului.

În timpul funcţionării normale LED-ul Funcţionare va fi aprins. La apariţia unui defect în


sistemul, LED-ul Funcţionare se va stinge şi se va aprinde LED-ul Defect. Defectul este
semnalizat atunci când, datorită problemelor de natură tehnică (de ex. scurt-circuit, secţionare
cablu, unitate de apelare nefuncţională, etc.) nu mai este posibilă iniţierea apelurilor de urgenţă.

Apelurile sunt semnalizate vizual pe terminal prin LED-uri de culoare roşie în dreptul
butonulul de confirmare relevant şi prin lămpile de semnalizare (opţionale) instalate la vedere
în dreptul butoanelor de apelare. Apelurile sunt semnalizate şi acustic la terminalul VO-BT.
Semnalul sonor poate fi anulat prin apăsarea butonului din dreptul etichetei Sunet oprit. În acest
caz apelul va fi semnalizat în continuare vizual, până când se apasă butonul de anulare din
dreptul LED-ului aprins.

Apelul poate fi anulat fie de la butonul de anulare relevant de pe terminal sau printr-un buton
de anulare (opţional) instalat împreună cu butonul de apelare, la locaţia de apelare.

pagina 4/7 Manual de utilizare VOP.doc


20.10.2005 SPL / Grabherr
Manual de utilizare Viso-Opt Plus Terminal extensie VO-ZT

Terminal extensie VO-ZT

Terminalul de extensie permite extinderea capacităţii terminalului principal cu încă 8 locaţii de


apelare.

Locaţiile de apelare sunt identificate prin etichete personalizate şi LED-uri individuale. Pentru
fiecare locaţie este prevăzut un buton de anulare a apelului.

Apelurile sunt semnalizate vizual pe terminal prin LED-uri de culoare roşie în dreptul
butonulul de confirmare relevant şi prin lămpile de semnalizare (opţionale) instalate la vedere
în dreptul butoanelor de apelare. Apelurile sunt semnalizate şi acustic la terminalul VO-BT.
Semnalul sonor poate fi anulat prin apăsarea butonului din dreptul etichetei Sunet oprit. În acest
caz apelul va fi semnalizat în continuare vizual, până când se apasă butonul de anulare din
dreptul LED-ului aprins.

Apelul poate fi anulat fie de la butonul de anulare relevant de pe terminal sau printr-un buton
de anulare (opţional) instalat împreună cu butonul de apelare, la locaţia de apelare.

pagina 5/7 Manual de utilizare VOP.doc


20.10.2005 SPL / Grabherr
Manual de utilizare Viso-Opt Plus Module de apelare

Module de apelare

Modul de apelare cu buton RT Buton de apelare handheld BT-RK

Modul de apelare cu şnur ZT Modul de apelare cu declanşator pneumatic

Fiecare modul de apelare dispune de un LED roşu de confirmare a apelului, ce se aprinde


după acţionarea butonului. LED-ul rămâne aprins până când apelul este confirmat şi anulat
prin apăsarea butonului de anulare din aceeasi locaţie ori de la terminalele instalate în locaţia
centrală (VO-BT şi VO-ZT).

pagina 6/7 Manual de utilizare VOP.doc


20.10.2005 SPL / Grabherr
Manual de utilizare Viso-Opt Plus Modul pentru anularea apelului

Modul pentru anularea apelului


Acest buton este folosit pentru a confirma un apel ce a fost iniţiat de la unul din modulele de
mai sus.

Alternativ, apelurile mai pot fi confirmare/anulate şi de la terminalul principal sau de extensie.

Modul lampă pentru semnalizarea apelurilor


Lampa se montează de regulă pe holurile de acces, în dreptul camerelor, pentru semnalizarea
optică a apelurilor, la locaţia de iniţiere.

SCHRACK SECONET AG
RO-021723 Bucureşti, Şos. Iancului nr. 6A • Tel.: +40372.756.316 • bucuresti@schrack-seconet.ro

pagina 7/7 Manual de utilizare VOP.doc


20.10.2005 SPL / Grabherr