Sunteți pe pagina 1din 8

FACULTATEA DE LITERE

CATEDRA DE STUDII ANGLO-AMERICANE

RAPORT DE CERCETARE ANUL 2008

I. COMPONENŢA CATEDREI (Personal didactic şi de cercetare)

Nr.crt. Numele şi Prenumele Gradul didactic Titlul stiintific


Dr./Drd.
1. Murar Ioana Profesor Dr
2. Sirbulescu Emil profesor Dr.
3. Burdescu Felicia profesor Dr.
4. Nedelcu Carmen Conferentiar Dr
5. Olaru Victor conferentiar Dr.
6. Sorop Aloisia lector Dr.
7. Anghel Florentina lector Dr.
8. Cosoveanu Mihai lector Dr.
9. Trantescu Ana Maria Lector Dr
10. Cerban Madalina Lector Dr
11. Rogobete Daniela lector Dr
12. Vîlceanu Titela Lector Dr
13. Ciurezu Iulia Lector Drd
14. Butoescu Elena Aurelia lector Drd.
15. Resceanu Alina Lector Drd
16. Pisoschi Claudia Asistent Drd
17. Cazacu Sorin asistent Drd.
18. Ivanus Daniel asistent Drd.
19. Roibu Mihaela Sorina preparator Drd.

II. DIRECŢII DE CERCETARE

III. LABORATOARE DE CERCETARE

IV. BAZA MATERIALĂ PENTRU CERCETARE (precizaţi laboratoarele care au fost


modernizate, echipamentele achiziţionate prin contractele de cercetare)

V. CENTRE DE CERCETARE
• recunoscut la nivel de catedra / Universitate: denumire centru, director, adresa de
contact
• recunoscut CNCSIS: denumire centru, director, anul recunoasterii, categoria centrului:
centrul de excelenta acreditat CNCSIS sau centru de certare recunoscut CNCSIS (se va selecta si
completa, conform precizarilor, dupa caz)
Centrul de Cercetare a Identităţilor Lingvistice şi Culturale Europene
(The Centre for the Research of European Linguistic and Cultural Identities)
Centrul de Cercetare, Centru de tip C, a fost acreditat în luna iunie 2005 de către Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, din cadrul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, cu Certificat CNCSIS Nr. 122.
Director al Centrului de Cercetare este Prof.univ.dr. Ioana Murar, iar Secretari: Lect.univ.drd.
Elena Butoescu, Asist.univ.drd. Daniel Ivănuş. Menţionăm că toţi membrii catedrei sunt membrii
ai centrului de cercetare.
1
VI. INIŢIATIVA ÎN ATRAGEREA DE FONDURI PRIN ACTIVITATEA DE CERCETARE, PRIN
PROIECTE DEPUSE IN COMPETIŢII NAŢIONALE

Nr.crt. DENUMIRE PROIECT DEPUS TIP COMPETIŢIE DIRECTOR


PROIECT
1. Comparative integrative English GRANT naţional Conf.univ.dr. Nedelcu
Grammar for Intermediate 2008 Carmen
Romanian Users
2. Istorie, cultura si continuitate in Workshop exploratoriu Lect.univ.dr.
comunitati multietnice CNCSIS PN II Florentina Anghel
competitie 2008
3. Problematica Proiect de Lect. Univ. dr. Titela
traductologică a cercetare exploratorie. Vîlceanu
terminologizării în ştiinţa Identificator: PN-II-ID-
şi tehnologia de vârf. PCE-2008-2. Competiţie
grant CNCSIS 2008
(proiect evaluat cu 84 de
puncte)

VII. INIŢIATIVA ÎN ATRAGEREA DE FONDURI PRIN ACTIVITATEA DE CERCETARE, PRIN


PROIECTE DEPUSE IN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE

Nr.crt. DENUMIRE PROIECT TIP COMPETIŢIE DIRECTOR


PROIECT
1. Intercultural Contract de Lect. Univ. dr. Titela
Communicative cercetare, Vîlceanu
Competence as beneficiar
an Employability-Enhancing Factor Helpan Ltd.,
Thiene,
Italia şi
Universitat
ea din
Craiova.
Număr de
înregistrare
4C /
19.02.2008.

2. Membru în echipa de EACEA, Lifelong Prof. Roger


cercetare, proiect, Learning Ferlet,
Hands-On Universe Programme, FP6 Universite Pierre
Teacher Training and - Multilateral et Marie Curie –
Support Program, Projects, Paris 6, Franţa.
Acronym EU-HOU-TTS . Networks, Perioada de
Accompanying derulare:
Measures 1.10.2008-
1.10.2010.
3. Membru în echipa de Lifelong Learning Coordonator:
cercetare, proiect Programme Uniuversitatea
Training Safety and Leonardo da din Burgas,
Security in Tourism. Vinci, Transfer of Bulgaria.
Innovation Perioada de
Projects, derulare:
Agreement 1.10.2008-
number – leo05 – 31.09.2010
2
00437, Project
number – 2008-
1-bg1-leo05-
00437

VIII. PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2008, ÎN COMPETIŢII NAŢIONALE, ÎN CALITATE


DE COORDONATOR

Nr. Număr Denumire Tip Director Valoarea Valoare


crt. contract proiect competiţie proiect totală proiect pentru anul
ce revine UCV 2008 ce
revine UCV

IX. PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2008, ÎN COMPETIŢII NAŢIONALE, ÎN


CALITATE DE PARTENER

Nr. Număr Denumire Tip competiţie Director Valoarea Valoare


crt contract proiect proiect totală pentru
proiect anul
. ce revine 2008 ce
UCV revine
UCV
1. 1621/2007 “Omogenitate, Grant de Prof. Univ. ----- ------
diversitate, cercetare Dr. Mihaela
identitate: spatiu CNCSIS, Centrul Irimia
european si de Excelenta
integrare pentru Studierea
(ODISEI)” (2007- Identitatii
2009) Culturale –
CEEX,
Universitatea din
Bucuresti

X. PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2008, ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE, ÎN


CALITATE DE COORDONATOR
Nr. Număr Denumire Tip Director Valoarea Valoare
crt contract proiect competiţie proiect totală proiect pentru anul
. ce revine UCV 2008 ce
revine UCV
1. 4C / Intercultura Cercetare Lect. Univ. 2000 euro 2000 euro
1 l -Competitie dr. Titela
9 Communicat international Vîlceanu
. ive a
0 Competence
2 as
. an
2 Employability-
0 Enhancing
0 Factor
8
.

3
XI. PROIECTE DERULATE ÎN ANUL 2008, ÎN COMPETIŢII INTERNAŢIONALE, ÎN
CALITATE DE PARTENER
Nr. Număr Denumire Tip Director Valoarea totală Valoare
crt. contract proiect competiţie proiect proiect ce pentru
revine UCV anul
2008 ce
revine
UCV
1. 61C/ The Cercetare Prof. Univ. dr. Proiect in valoare
29.12.2006 Knowledge -Competitie Radu de
of the internationala Constantinescu 140. 000 Euro,
Universe – finanţat de
Between Universitatea
Reality and Interdisciplinară
Mental din Paris, Franţa.
Construct, Perioadă derulare
proiect: octombrie
2006- iunie 2009
2. 67/23.04.2008 Fără Programului Calendatu - -
Bariere - international Dana,
Dezvoltare “Romi si Coordonator
comunitară calatori” proiecte ARDS
inclusivă finantator Craiova
FNASAT Franta
2007-2010

XII. PROIECTE / CONTRACTE DE CERCETARE/DE CONSULTANŢĂ /SERVICII


TEHNICE SAU TEHNOLOGICE ÎNCHEIATE CU COMPANII DIN ŢARĂ SAU DIN
STRĂINĂTATE
Nr. Număr Denumire proiect Director Valoarea Valoare Beneficiar
crt. contract proiect totală pentru
proiect anul
2008
1. 017 Phare 2005 Parteneri Spiact si
553.04.02.02.01 Dezvoltarea Universitatea Elpreco
401 resurselor umane prin din CRAIOVA, Craiova
cursuri de limba Facultatea de
engleza si de litere : Ana –
informatica pentru Maria
resursele umane din Trantescu,
industria productiva Camelia
Manolescu
2. 204/24.03.2008) Curs limba engleză – Lect. Univ. dr. 23 911 23 911 S.C.
nivel începători şi Titela Vîlceanu RON RON Electroputere
avansat (Contract SA
Prestări Servicii )
3. 223/03.04.2008) Curs limba engleză – Lect. Univ. dr. 13 284 13 284 S.C.
nivel începători Titela Vîlceanu RON RON Electroputere
(Contract Prestări SA
Servicii)
4. 406/15.10.2008 Curs limba engleză – Lect. Univ. dr. 6300 RON 6300 S.C. Pirelli
nivel mediu (Contract Titela Vîlceanu RON Tyre
Lect. Univ. dr. Titela Romania
Vîlceanu Prestări
Servicii)
5. 620/ Curs limba franceză – Lect. Univ. dr. 6059 RON 6059 Ambasada
12.10/2008) nivel mediu (Contract Titela Vîlceanu RON Franţei,
4
Prestări Servicii) România
*sumele vor fi trecute in LEI, utilizând cursul valutar la data încheierii contractului

XIII. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE COTATE ISI


Nr. Titlu articol Nume, prenume autor(i) Revista
crt. articol cotată ISI

XIV. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE NECOTATE ISI, DAR INDEXATE BDI


Nr. Titlu articol Nume, prenume Revista indexată BDI
crt. autor(i) articol

XV. ARTICOLE PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR CONFERINŢE


INTERNAŢIONALE COTATE ISI SAU ORGANIZATE DE SOCIETĂŢI
PROFESIONALE INTERNAŢIONALE
Nr. Titlu articol Nume, prenume Volumele conferinţelor internaţionale
crt. autor(i) articol cotate ISI sau organizate de societăţi
profesionale internationale
1. Urban Palimpsests and Daniela Rogobete (Re)Mapping London. Visions of the
(Dis-)Enchanted Flaneurs. Metropolis in the Contemporary Novel in
Representations of London English, (eds) Vanessa Guignery, Francois
in Salman Rushdie’s novels Gallix, Paris: Editions Publibook, 2008,
p. 151 - 168
2. Borderland of self. Aloisia Sorop Frontiers, marges et confins, (ed) Corinne
Romanian Limits, Infinite Alexandre-Garner, Press Universitaire de Paris
and Endeavour in Tales and 10, pp. 405-414
Prose

XVI. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE CNCSIS CATEGORIA B+ ŞI B

Nr. Titlu articol Nume, prenume Revista CNCSIS


crt. autor(i) articol categoria B+ şi B
1. When Postcolonial Meets Postmodern: Elena Butoescu Arhivele Olteniei, no.
The Affixation of the World and its 22/2008, pp. 307-316.
Consequences

XVII. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE CNCSIS CATEGORIA C


Nr. Titlu articol Nume, Revista CNCSIS categoria C
crt. prenume
autor(i)
articol
1. Spatial prepositions Murar Ioana volumul Studia in honorem Profesor univ.
expressing movement in dr.h.c.m. Maria Iliescu, Craiova: Editura
English Universitaria, 2008, pp. 168-179.
2. The functionality of Discourse Murar Ioana Annals of the University of Craiova, series:
Markers in Conversational Philology - English, year IX, no.1, 2008, p.
Text 125-140

3. On Yeats’ History, Memory, Felicia Burdescu Annals of the University of Craiova, Series
Forgetfulness Philology, English, vol2, Ed. Universitaria,

5
Craiova, 2008, p. 44-50
4. Louis Armstrong’s Unknown Emil Sirbulescu Annals of the University of Craiova, Series
Addiction Philology, English, vol2, Ed. Universitaria,
Craiova, 2008, p. 249-261
5. On English Computer Terms Nedelcu Carmen Annals of the University of Craiova, series:
in Romanian – PART II Philology - English, year IX, no.1, 2008, p.
140-150
6. Translating Literature into Victor Olaru Annals of the University of Craiova, Series
Visual: The Philology, English, vol2, Ed. Universitaria,
Frankenstein Craiova, 2008, p. 202-215
Films
7. Obsession with Building – a Aloisia Sorop Annals of the University of Craiova, Series
True Victorian Philology, English, vol2, Ed. Universitaria,
Discourse in The Forsyte Craiova, 2008, p. 262-269
Saga by John
Galsworthy
8. “Protean Identities and Daniela British and
Invisible Borders in Hari Rogobete American Studies,
Kunzru’s The Impressionist, Editura Universitatii de Vest, 2008, p. 59 – 70
p. 59 – 70
9. Metaphorical and Trantescu Ana Annals of the University of Craiova, series:
Metonymycal Philology - English, year IX, no.1, 2008, p.
Conceptualizations of English 190-211
and Romanian Heart Idioms
10. Curentul cognitiv schimbare Trantescu Ana Studia in honorem profesor univ. Dr. Dr.h.c.
sau continuitate in cercetarea mult. Maria Iliescu, EUC, Craiova, 2008,
lingvistica pp.261 273
11. Tropii in studiile de retorica si
neo-retorica “Receptarea antichitatii greco-latine in cultura
Trantescu Ana europeana”, Societatea de studii clasice,
filiala Craiova, 23-24 noiembrie 2007, volum,
editura Universitaria, Craiova, 2008,
12. The Passion of Telling Stories Florentina Romanian Journal of English Studies, Editura
with Jeanette Anghel Universitatii de Vest, Timisoara, 2008, p.
Winterson 259-265
13. Awareness of the Other Florentina Annals of the University of Craiova, Series
in Jeanette Winterson’s The Anghel Philology, English, vol2, Ed. Universitaria,
Passion Craiova, 2008, p. 22-31
14. Relational Clauses within the Cerban Madalina volumul conferintei “Language and Literature
Framework of Systemic - European Landmarks of Identity”,
Functional Grammar Pitesti, 2008, p. 22-28

15. Distinguishing between Cerban Madalina volumul conferintei “Limba, cultura si


Circumstances and other civilizatie in contemporaneitate”,
elements from a functional Bucuresti, 2008 (sub tipar)
perspective
16. A Systemic Functional Cerban Madalina volumul conferintei “Regional si/sau
Classification of Adjuncts universal in limba si literatura“, Alba
Iulia, 2008 (sub tipar)
17. The Textual Metafunction of Cerban Madalina Analele de lingvistica, Editura Universitaria,
the Message: Identifying Anul XXX, Nr.1-2, 2008, p.157-164
Themes in Special
Thematic Structures
18. A Functional Discourse Cerban Madalina Annals of the University of Craiova, series:
Approach Philology - English, year IX, no.1, 2008,
to a Narrative Text p.86-92
6
19. Normality towards Obsession Mihai Annals of the University of Craiova, Series
in Beat Cosoveanu Philology, English, vol2, Ed. Universitaria,
Generation’s Craiova, 2008, p. 51-57
Discourse
20.
“Intercultural Communication Vîlceanu Titela University of Bucharest Review. Bucharest
Prerequisites for Translation Working Papers in Linguistics, vol. X, Nr. 2
Effectiveness” 6 pp. (în curs
de apariţie)

21. The Status of Relative Resceanu Alina Annals of the University of Craiova, series:
Determiners: Philology - English, year IX, no.1, 2008, p.
Relative Pronouns as Relative 181-190
Determiners and
Their Discourse-Linking
Properties
22. Pisoschi Claudia “Receptarea antichitatii greco-latine in cultura
Considerations on some
europeana”, Societatea de studii clasice,
English Words of Latin Origin
filiala Craiova, 23-24 noiembrie 2007, volum,
editura Universitaria, Craiova, 2008, p. 529-
540.
23. The Pragmatic Values of Pisoschi Claudia Annals of the University of Craiova, series:
Romanian Philology - English, year IX, no.1, 2008, p.
Personal Pronouns and Their 167-181
“Translation” into English

24. Pronominal Reference as a Pisoschi Claudia “Studia in honorem Profesor univ. dr. dr.h.c.
Resourceful Stylistic Device in mult. Maria Iliescu”, Craiova, Editura
Defining the Setting and the Universitaria, 2008, p. 192-198.
Characters
25. An Obsession with Roses Mihaela Roibu Annals of the University of Craiova, Series
Philology, English, vol2, Ed. Universitaria,
Craiova, 2008, p. 237-248

XVIII. CĂRŢI PUBLICATE ÎN EDITURI NAŢIONALE RECUNOSCUTE CNCSIS

Nr. Titlu carte Nume, prenume Editura naţională Nr.pagini


crt. autor(i) carte recunoscută CNCSIS carte
1. Descriptive English Murar Ioana Editura Universitaria, Craiova 205
Syntax.Theory and Trantescu Ana-
Practice Maria
Pisoschi Claudia

2. Intercultural Vîlceanu Titela Craiova: Editura Universitaria 205


Communication
Prerequisites for
Effectiveness and
Efficiency
3. Metaphor Between Daniela Rogobete Universitaria, Craiova 160
Language and Thought
4. Limba engleza pentru Ana-Maria Aius PrintEd, 2008, 238
economie si afaceri, nivel Trantescu, Camelia ISBN 978-973-1780-98-6
incepator si mediu (note Manolescu
de curs)

7
XIX. CĂRŢI PUBLICATE ÎN EDITURI INTERNAŢIONALE DE PRESTIGIU

Nr. Titlu carte Nume, prenume Editura internaţională de Nr.pagini


crt. autor(i) carte prestigiu carte

XX. BREVETE OBŢINUTE NAŢIONALE SAU INTERNAŢIONALE

Nr. Titlu brevet Autor brevet Organizaţia emitentă a


crt. brevetului

XXI. PREMII SAU DISTINCŢII OBŢINUTE LA NIVEL NAŢIONAL SAU


INTERNAŢIONAL

Nr. PREMIUL OBŢINUT NUME, PRENUME ORGANIZAŢIA


crt. PREMIANT EMITENTĂ A PREMIULUI
1. Master of Arts in Butoescu Elena University of Leeds, UK
Colonial and
Postcolonial Studies,
Distinctia Pass with
Merit, 2.1