Sunteți pe pagina 1din 22

Medical Physiology-

Physiology W.F.Boron,2003
W F Boron 2003
Target Audience.
Audience We wrote
Medical Physiology primarily as
an introductory
i t d t t t for
text f medical
di l
students,, although
g it should also
be valuable for students in the
allied health professions...
professions
Curenţi
ţ membranari
-timp dependenţi
-controlaţi
controlaţi de voltaj
Clsificare
1.Curenţi de Na (INa)
2.Curenţi de Ca (ICa)
3 Curenţi de K (IK)
3.Curenţi
4.Curenţi de pacemaker
1.Curenţi
ţ de Na ((INa)
- produşi de influxul de Na prin
canalel voltaj-dependente
lt j d d t (200/µ²
(200/ ² )
-activarea - 0,1-
, 0,2
, ms
-inactivarea ~ 1ms
-participă la F 1 şi F2 a PA
-subunitatea α conţine situsuri de
f f il
fosforilare prin
i intermediul
i t di l
p
PK AMPc-dependente
1 Curenţi de Na (INa)
1.Curenţi
- determină depolarizarea (F 0) a
PA din miocardul de lucru atrial şi
ventricular
t i l şii din
di reţeaua
ţ P ki j
Purkinje
- activează curenţii de Ca şi K
- blocanţi: TTX,
TTX anestezice locale
(lidocaina - antiaritmic)
2. Curenţi
ţ de Ca ((ICa)
- produşi de influxul de Ca prin
canale l voltaj-dependente
lt j d d t de
d tip
ti L
- activarea ~ 1ms
- inactivarea ~ 10-20 ms
- determină
d t i ă depolarizarea
d l i (F 0) a PA
din NSA ş şi NAV
- participă la F2 a PA
-
2. Curenţi
ţ de Ca ((ICa)
- activează (mecanic?) deschiderea
canalelor
l l din
di RS (triada,
(t i d tetrada)
t t d ) şii
iniţiază
ţ cuplarea
p excitaţie-contracţie
ţ ţ
din miocard
- canalele
l l eliberatoare
lib t d
de CCa di
din RS
sunt inhibate de ryanodina
y şşi cafeină
Ca2+
Reticul
sarcoplasmic

Canal eliberator
de Ca2+ (ryanodina)

Tub T
Canal de Ca2+
de tip L (dihidropiridina

Reticul
sarcoplasmic
l i
2. Curenţi
ţ de Ca ((ICa)

- întârzierea electrică în NAV


- Blocanţi canale Ca de tip L:
verapamil, diltiazem, nifedipina
3. Curenţii de K
- curenţi de repolarizare produşi de
d
deschiderea
hid lenta
l t (20-200
(20 200 ms)) a
canalelor de KV , indusă de
depolarizare (F3)
-curenţi de depolarizare iniţială-tip A
cu timp de deschidere scurt (F1)
3. Curenţii de K
- Curenţi activaţi de proteina G
stimularea
ti l vagală
lă a NSA şii NAV

- Curenţi activaţi de ATP/ADP


ATP inhibă
ă canalele de K
- efect cardioprotector ischemic
4 Curenţi
4. C ţi de
d pacemaker
k

- Curenţi (If) produşi prin activarea


lentă (100 ms),
ms) în hiperpolarizare a
canalelor cationice nespecifice
(Na,K) controlate de nucleotide
ciclice (AMPc,
(AMPc GMCc)
mV) PA 2
0
ană (m

0
-50
nsa -50
embra

-100
0
-100 atriu
de me

-50 0
nav
nţial d

-100 -50
0
Poten

-100
-50
ventricul
-100 r.Purkinje
P ki j 300ms
ţial dee acţiune (mV) 1
2
0

0 3
-50
50
Potenţ

4 4
-100
100
P

0 50 100 150 200 250 300 ms


0- depolarizare; 1-repolarizare iniţială; 2-platou
3-repolarizare; 4-potenţial de repaus
Conductibilitatea
Un model tridimensional
al sinapsei electrice:

A. Secţiune prin sinapsă.


Fiecare din cele două
membrane conţine câte
o jumătate din canalul
sinaptic.
B.Conformaţia conexonului
variază cu starea
închis/deschis.
Viteza de conducere
- atrii
- miocardul de lucru- 0,3m/sec
- banda
b d ant. t interatrială
i t t i lă
- căi internodale 1m/sec
- nodulul atrioventricular
- ventriculi
- miocardul de lucru- 0,3-0,5m/sec
- sistemul
i t l Purkinje
P ki j 1,5-4m/sec
154 /
Mecanism de transmitere a PA
- bloc(are) de conducere
Distribuţia fibrelor vegetative
Inervaţia miocardului
- inervaţia simpatică
- origine - gg. stelat dr.- forţa şi frecv. cardiacă
- gg. stelat stg. >f. de contr., aritmii
- receptori
p
- inervaţia parasimpatică
- vag dr.
dr – n.s.a
n s a – frecv.
frecv
- vag stg. – cond. a-v
- receptori
- alţi neurotransmiţători - GABA, NO,
1 Mecanism de reintrare
1.Mecanism

arie de conducere
scăzutăcu bloc
unidirecţional
ţ
A B
Căi accesorii (S. Wolff-Parkinson-White)

- fsc.
sc Kent
e - n.s.a.
sa la
a baza
ba a ventriculară
e cu a ă
- fsc. James - n.s.a. f. Hiss
- fsc. Mahaim -f. Hiss baza ventriculilor