Sunteți pe pagina 1din 2

Diagrame de eforturi

Diagrama de efort este reprezentarea grafică a modului de variaţie a efortului


pentru care a fost construită în lungul barei.

Reguli de trasare a diagramelor de eforturi

1. Diagramele de eforturi se reprezintă faţă de linii de referinţă paralele cu axa


barei. Ordonatele se măsoară perpendicular pe liniile de referinţă.
Convenţia de reprezentare:
• Efortul axial N şi forţa tăietoare T pozitivă se reprezintă deasupra liniei de
referinţă.
• Momentul încovoietor M pozitiv se reprezintă sub linia de referinţă.
Toate diagramele de eforturi se haşurează cu linii perpendiculare pe linia de referinţă.
2. Funcţia forţei tăietore T este cu un grad mai mare decât funcţia sarcinii
distribuite q; iar cea a momentului încovoietor M este cu un grad mai mare
decât funcţia forţei tăietoare T.
Cazuri curente:
Încărcarea q 0 constantă liniară
Forţa tăietoare T constantă liniară parabolă grad doi
Momentul încovoietor M liniară parabolă grad doi parabolă grad trei

3. a) Valoarea încărcării distribuite q într-o secţiune, măsoară panta diagramei de


forţă tăietoare din acea secţiune.
b) Valoarea forţei tăietoare într-o secţiune, măsoară panta diagramei de
moment încovoietor din acea secţiune.
4. a) În dreptul unei forţe concentrate orizontale, diagrama de efort axial va avea
un salt egal cu mărimea forţei concentrate.
b) În dreptul unei forţe concentrate verticale, diagrama de forţă tăietoare va avea
un salt egal cu mărimea forţei concentrate.
c) În dreptul unui moment concentrat, diagrama de moment încovoietor va avea
un salt egal cu mărimea momentului concentrat.
5. Relaţia q – M
q>0 q=0 q<0
pe un interval într-un punct
T scade T constant T extrem local (max/min) T creşte

6. Relaţia T – M
T>0 T=0 T<0
pe un interval într-un punct
M creşte M constant M extrem local (max/min) M scade

7. Secţiuni în care trebuie calculate şi reprezentate valorile eforturilor


a) N – efortul axial
• în prima şi ultima secţiune de pe grindă
• în secţiunile în care acţionează forţe concentrate orizontale
b) T – forţa tăietoare
• în prima şi ultima secţiune de pe grindă
• în secţiunile în care începe/ se termină forţa distribuita
• în secţiunile în care acţionează forţe concentrate verticale
c) M – momentul încovoietor
• în prima şi ultima secţiune de pe grindă
• în secţiunile în care începe/ se termină forţa distribuita
• în secţiunile în care acţionează forţe concentrate verticale
• în secţiunile în care avem momente concentrate
• în secţiunile în care diagrama T îşi schimbă semnul (în aceste secţiuni vom
avea un extrem local)