Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA  CREŞTINĂ

„DIMITRIE CANTEMIR”
FACULTATEA DE MANAGEMENT
TURISTIC ŞI COMERCIAL TIMIŞOARA

Str. Aurelianus nr. 2, Timişoara 300551


Tel./Fax: 0256-221355; e-mail: office@ucdctm.ro; www.ucdctm.ro

Simpozionul ŞTIINŢIFIC NAŢIONAL


AL CADRELOR DIDACTICE ŞI STUDENŢILOR.

TENDINŢE ACTUALE ÎN ŞTIINŢA ŞI PRACTICA


TURISMULUI ŞI COMERŢULUI

Ediţia a XV-a
28-29 Aprilie 2011
INVITAŢIE

Colectivul Facultăţii de Management Turistic şi Comercial


Timişoara din cadrul Universităţii Creştine Dimitrie
Cantemir, vă invită la Simpozionul Ştiinţific Naţional cu
tema TENDINŢE ACTUALE ÎN ŞTIINŢA ŞI PRACTICA
TURISMULUI ŞI COMERŢULUI, care se organizează în zilele
de 28-29 Aprilie 2011 la Sediul Facultăţii de Management
Turistic şi Comercial.
Înscrierea electronică a participanţilor şi trimiterea lucrărilor
se poate face la adresa de e-mail: office@ucdctm.ro.
În speranţa că veţi onora invitaţia noastră, vă aşteptăm şi
vă asigurăm de bunele noastre intenţii.

Decan,
Prof. Univ. Dr. Aurel Stepan

COMITETUL DE ORGANIZARE
Prof. Univ. Dr. Aurel Stepan - Decan
Prof. Univ. Dr. Ecaterina Putz
Conf. Univ. Dr. Luţ Dina
Conf. Univ. Dr. Miculescu Marius
Conf. Univ. Dr. Sava Cipriana
Conf. Univ. Dr. Vlad Florea
SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC NAŢIONAL
Ediţia a XV-a
TEMATICA
●  Dezvoltarea durabilă în turism
●  Evoluţii post-criză în sfera turismului şi comerţului
●  Noi valenţe ale managementului în contextul economiei
cunoaşterii
●  Competitivitate şi inovare în turism şi comerţ
●  Politici comerciale în contextul societăţii informaţionale

Programul sesiunii:

28.04.2011

Ora 16:00 - 16:30 Primirea participanţilor.


Ora 16:30 - 20:00 Deschiderea lucrărilor simpozionului ştiinţific
şi prezentarea lucrărilor în plen.
Ora 20:00 Cocktail.

29.04.2011

Ora 9:00 Prezentarea lucrărilor pe secţiuni tematice.