Sunteți pe pagina 1din 220

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

SIMPOZIONULUI TIINIFIC
AL TINERILOR CERCETTORI
22 23 aprilie 2016

Consacrat celei de-a 25-a aniversri a ASEM

EDITURA ASEM
Chiinu, 2016
CZU 33:378(478-25)(082)=135.1=111=161.1
S 58

COMITETUL DE ORGANIZARE AL SIMPOZIONULUI TIINIFIC


AL TINERILOR CERCETTORI
22 23 aprilie 2016
1. Olesea Cernavca, drd., ASEM
2. Ana Prodan, drd., ASEM
3. Vitalie Motelic, drd., ASEM
4. Lilian Golban, MI 141 m
5. Daniela Ceap, student, gr. BA 144

COLEGIUL DE REDACIE AL SIMPOZIONULUI TIINIFIC


AL TINERILOR CERCETTORI
22 23 aprilie 2016
1. Prof. univ., dr. Vadim Cojocaru
Prorector ASEM cu activitate tiinific i relaii externe, Preedinte
2. Dr. Eugeniu Grl
ef-Serviciu tiin ASEM, Secretar
3. Prof. univ., dr. hab. Eugenia Feura
Director al colii Doctorale, ASEM
4. Conf. univ., dr. Angela Casian
Director al colii Masterale de Excelen, ASEM
5. Prof. univ., dr. hab. Dumitru Moldovan, m.c. al AM,
Decan al Facultii Relaii Economice Internaionale
6. Conf. univ., dr., Anatol Godonoag,
Decan al Facultii Cibernetic, Statistic i Informatic Economic
7. Prof. univ., dr. hab., Ludmila Cobzari,
Decan al Facultii Finane
8. Conf. univ. dr., Angela Solcan,
Decan al Facultii Business i Administrarea Afacerilor
9. Conf. univ., dr., Alic Brc,
Decan al Facultii Economie General i Drept
10. Conf. univ., dr.,Lilia Grigoroi,
Decan al Facultii Contabilitate

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Simpozionul tiinific al tinerilor cercettori (25 ; 2016 ; Chiinu). Simpozionul tiinific al tinerilor
cercettori : Consacrat celei de-a 25-a aniversri a ASEM, Ed. a 25-a, 22-23 aprilie, 2016 / com. org.:
Olesea Cernavca [et al.]. Chiinu : ASEM, 2016 . ISBN 978-9975-75-816-1.

Vol. 2 2016. 92 p. Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei. Texte : lb. rom., rus. Bibliogr. la
sfritul art. Rez.: lb. rom., engl. ISBN 978-9975-75-817-8.

1 disc optic electronic (CD-ROM) : sd., col.; n conteiner, 13 x 13 cm.

Cerine de sistem: Windows 98/2000/XP, 64 Mb hard, HTML Reader.


ISBN 978-9975-75-817-8
33:378(478-25)(082)=135.1=111=161.1
S 58

Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM


CUPRINS
Partea I. MASTERANZI

Modelarea situaiilor decizionale n condiii de incertitudine. 12


Masterand Lilian GOLBAN, gr. MI-141m, anul II
Specialitatea: Managementul Informaional, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GODONOAG, ASEM
Implementarea i utilizarea sistemelor informaionale n medicin.. 15
Masterand Iulian OLTU, anul II, gr.224
Cond.t.: conf. univ., dr. Tatiana TOFAN, Academia de Administrare Public
Evaluarea calitii instituionale a resurselor umane din cadrul Ministerului Muncii, Proteciei 18
Sociale i Familiei.
Masterand Igor TOFAN, anul II, gr.224
Cond.t.: conf. univ., dr. Elena VACULOVSCHI, Academia de Administrare Public
22
..
M , DFF-151M,
: , . ,
Subsistem informatic de gestiune a ordinelor de vnzare a unei companii folosind tehnologia 23
SAP SCRIPT
asterand tefan BLANUA, gr. MI-141m,
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatolie GODONOAG, ASEM
Instituia medierii verig n lanul A.D.R.......... 24
Masterand Cristina CECAN, anul I, Economie general i drept
Cond. t.: lect. univ., dr. n drept Iulian MUNTEANU, ASEM
Subsistem informatic pentru elaborarea vinietelor. 28
Masterand Nicolae CHILIMARI, MI-141m
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GODONOAG, ASEM
Aspecte teoretice i practice referitoare la comercializarea articolelor de sticl pe piaa 29
de consum a Republicii Moldova...
Masterand Dorina COSTIN, grupa COMV 151
Cond. t.: conf. univ., dr. Mihail CERNAVCA, ASEM
Managementul sortimentului detergenilor comercializai de S.R.L. Vionimpex 30
Masterand Andrei CUROU, COMv 141
Cond. t.: conf. univ., dr. Mihail CERNAVCA, ASEM
O 33

M , MM-152
M , MM-152
. .: , .. ,
Implementarea sistemului HACCP n unitile de comer cu produse alimentare pe plan 36
naional i internaional...
Masterand Mariana DAMASCHIN, COMv 141, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Valentina CALM, ASEM
Analiza calitii nclmintei din materiale textile comercializate pe piaa 38
Republicii Moldova..
Masterand Mariana DAMASCHIN, COMv 141
Cond. t.: conf. univ., dr. Ghenadii PAC, ASEM
Impactul implementrii standardelor seriei ISO n ntreprinderile din Republica Moldova.. 41
Masterand Diana DONU, anul II, grupa TIDE 141m
Cond. t.: Larisa DODU-GUGEA, conf. univ., dr. ASEM
Sistemul motivaional n cadrul administraiei publice din Republica Moldova.. 44
Masterand Alexandra LARION, gr. MAP 141m
Cond. t.: conf. univ., dr. Lilia COVA, ASEM

4
Armonizarea cadrului de reglementare a sistemului bancar autohton conform cerinelor 47
Acordului Basel III..
Masterand Mihaela LAVRANIUC, AB 141
Cond. t.: conf. univ., dr. Victoria COCIUG, ASEM
Managementul sortimentului produselor peliculogene comercializate de S.A. Supraten 50
Masterand Cristina LEAN, COMv 141
Cond. t.: conf. univ., dr. Mihail CERNAVCA, ASEM
The Clients Degree of Credibility and Trust Ability in the Banking Sector of the Republic of 53
Moldova
Master degree student, Olga MUNTEANU
Coordinated by: Associate Professor, PhD Stela CIOBU, ASEM
Accesul la finanare al ntreprinderilor mici i mijlocii.. 57
Masterand Cristina PANFIL, APFA 141, Finane i Asigurri
Cond.t.: prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI, ASEM
Gender Analysis of Public Expenditures for Education, Agriculture and Working 60
Compensation in the Republic of Moldova..
Masterand Ecaterina GURENCO, gr. AFB 151,
Masterand Natalia PAREA, gr. AFB 151,
Scientific cond.: Ph.D Andrei PETROIA, ASEM
- SPSS 64
....
Ma , . MM-152
, . MM-152,
. .: conf. univ., dr. ,
lect. sup. univ. ,
Dezvoltarea sectorului IMM-urilor din Republica Moldova prin ajustarea la principiile SBA 67
for Europe....
Masterand Alina ROTARU, anul I, specialitatea Tranzacii Internaionale
i Diplomaie Economic
Cond. t.: conf. univ., dr. Larisa DODU-GUGEA, ASEM
Particularitile negocierilor de afaceri n Republica Moldova.... 71
Masterand Cristina RUSSU, grupa AA 151m
Cond. t: conf. univ., dr. Liudmila STIHI, ASEM
Caracteristica principalelor tipuri, analiza pieei i expertiza fructelor nucifere. 76
Masterand Ecaterina TIRBAN, COMv141,
Cond. t.: conf. univ., dr. Valentina CALM, ASEM
Relaii cu publicul instrument important de promovare i stimulare a serviciilor 80
educaionale pe pia (pe baza materialelor ASEM)...
Masterand Irina SUHAICHI, grupa LOG-151
Cond. t.: lect. sup. Tatiana GAUGA, ASEM
The Efficientization of the International Monetary-Financial Relations of Republic 83
of Moldova in the Context of the Regional Economic Evolutions..
Lira UI, AFB 141-M, ASEM
Scientific Advisor: Ph.D. assoc. prof., Viorica LOPOTENCO
Analiza unui model static de comportament al unei bnci comerciale.. 84
Masterand Stanislav VETRICEAN, MI-151
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GODONOAG, ASEM
Aspecte economico-geografice i ecologice ale consumului de ap n Regiunea Centru.. 85
Masterand Daniela VRLAN, anul II, Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ecologie i Geografie al AM, cercettor tiinific stagiar
Cond. t.: conf. univ., dr. Petru BACAL, ASEM
Controlul n asigurri, ntre necesitate economic i cadrul juridic de manifestare. 86
Masterand Elena BOTNARI, Facultatea Finane, ASEM

5
Partea II. STUDENI

Financial and Economic Evolution of the Republic of Moldova .. 90


Student Mihail BEJAN,
Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM
-.. 91
, . on-157
. .: . , - SOROCEAN
Macroeconomic Impact of Offshore Zones........... 92
Student Cristina STOIANOGLO,
Student Irina OROSAN,
Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM
Justification of Child Labor or a New Trend in Malthus Theory 93
Student Sergiu PANAINTE,
Scientific coordinator: Professor, Dr.Hab. Tatiana PISKINA, ASEM
Inside the Shadow Economy. 95
StudenT Marina SFECLA,
Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM
Gender Wage Gap in the Republic Of Moldova. 96
Student Veronica FORNEA,
Student Mirabela TARAI,
Student Renata VACARCIUC,
Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM
Aurul Negru piata neagr a economiei naionale. 97
Stud. Alexandru BRECICO, anul I EMREI-152,
Facultatea Relaii Economice Internaionale
Cond. t.: dr., conf.univ. Oxana BARNNEAGR
Srcia ca problem naional. 99
Stud. Nicoleta TOFAN, Anastasia JELEVA, gr. EMREI 154, anul I, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Natalia COELEV
Dezvoltarea sustenabil n condiiile economiei contemporane 101
Stud. Livia BRN, anul I, EMREI-152, REI
Cond. t.: conf. univ. dr. Oxana BARNNEAGR
Motivarea funcionarilor publici n Republica Moldova.............................................................. 102
Stud. Ionela MBLND, gr.AP-141, Facultatea Economie General i Drept
Cond. t.: conf. univ., dr. Angela BOGU
Politica egalitii de gen pe piaa muncii din Republica Moldova n condiiile contemporane 104
Stud. Corina CLARU, anul III, Facultatea EGD
Cond. t.: conf. univ., dr. Dorin VACULOVSCHI
Reglementarea juridic a adopiei internaionale n Republica Moldova 105
Irina DEADIC, anul III,Facultatea EGD
Cond. t.: doctor n drept, Maria DEMERJI
Medierea. Aspecte juridice comparative pe plan European. 107
Stud. Gheorghe BUDU, anul IV, Facultatea EGD, ASEM
Cond. t.: conf. univ. dr., Ilie DEMERJI, ASEM
Copiii aflai n situaii de risc i separai de prini n Republica Moldova 109
Viorica BRN, anul III, Facultatea EGD.
Cond. t., doctor n drept, Maria DEMERJI
Particularitile manifestrii terorismului international n contextul actual al globalizrii. 111
Viorica JELIHOVSCHI, anul III, Facultatea EGD
Cond. t.: conf. univ., dr Ilie DEMERJI
Aspecte criminologice privind aprecierea pericolului din punct de vedere a 112
subiectului..
Stud. Olga SPNU, anul II, gr. D 142, Facultatea EGD
Cond. t.: lect. univ., magistru n drept Djulieta VASILOI
6
Dreptul la asociere trstur definitorie a statului de drept. 114
Stud. Ecaterina POPOI, anul I, Facultatea Economie General i Drept, ASEM
Cond. t.: asis. univ. Cristina FRINEA
Dezordini n mas.. 116
Stud. Eugenia AVRAM, Facultatea EGD, anul II, Grupa D-145, ASEM
Cond. t.: lect. univ. Djulieta VASILOI, IPCA
Transparena decizional n activitatea administraiei publice 118
Stud. Silvia TACU, gr. AP-141, ASEM
Cond. t.: Vasile OIMARU

II. BUSINESS I ASMINISTRARE

Calitatea igienico-sanitar a crenvurtilor pentru copiii 120


Irina VSOCAIA-TALMACI, gr. TAP-141, Lidia BIVOL, gr. TAP-141
Cond. t.: conf.univ., dr., Valentina CALM
Studiul calitii al biscuiilor de cozonac n vederea asigurrii consumatorilor cu produse de 121
calitate nalt.
Stud. Mihaela SRBU, MERC 141
Cond. t: conf. univ. dr. Svetlana FEDORCIUCOVA
Studierea calitii i proprietilor de consum a sortimentului actual de cacao. 123
Stud.: Ecaterina TARAN, MERC 141
Cond.t.: conf.univ.dr., Svetlana FEDORCIUCOVA
Lean metod modern de organizare a produciei. 124
Stud. Grigore FORTUNA, grupa BA-145, ASEM
Cond. t.: lect. univ. Mariana HBESCU
Utilizarea tehnologiilor informaionale n managementul produciei. 125
Stud. Irina CEBOTARI, Daniela BARBSCUMP, grupa BA-146, ASEM
Cond. t: lect. univ. Mariana HBESCU
Inteligena emoional n managementul organizational.. 127
Stud. Tatiana JARDAN, grupa BA-144, ASEM
Cond. t.: Lect. univ. Mariana HBESCU
Kanban metod de organizare a fluxurilor de producie... 128
Stud. Vadim TIMOTIN, grupa BA-145, ASEM
Cond. t.: Lect. univ. Mariana HBESCU
Inteligena artificial. 130
Stud. Ludmila ADAMCIUC, gr. MPI-141
Cond. t.: lect. univ. Victor ZAMARU, ASEM
Afaceri de familie tendine mondiale i perpective tentru Republica Moldova 131
Stud. Andreea GROSU
anul II, Facultatea BAA
Cond. t.: dr., conf. univ., Angela SOLCAN
Arta persuasiunii n contextul comunicrii manageriale.. 132
Stud. Ana BORTA, BA-138, ASEM
Cond. t.: lect. univ., Veronica SANDULACHI
Antreprenoriatul creativ oportuniti i perspective.. 134
Stud.:Maria BOR
MPI 141, Facultatea BAA
Cond.t.: dr., conf. univ., Angela SOLCAN
Beneficiile materiale i intelectuale ale Youtube 136
Stud Chiril GRIUC gr. MPI-141, Victor CONETE stud. gr. MPI-141
Cond.t.: lect. univ.Victor ZAMARU, ASEM
oe eeea ao ooa eoo eeea 137
, -13,
. .: -, . ., ,

7
Perspectivele antreprenoriale n rndul tinerilor pe timp de criz 139
Stud.: Dorina JORA; anul II;
Facultatea Business i Administrarea Afacerilor
Cond. t.: conf.univ., dr., Angela SOLCAN ,
Catedra Management, ASEM
Marca rolul ei n organizaiile modern 140
Stud. Felicia FOCA stud. gr. A-151, Daniela ANDREEV stud. gr. MPI-151
Cond. t.: lect. univ., Victor ZAMARU, ASEM
Strategia Oceanului Albastru... 141
Stud. Vadim BUCLI, A-141, ASEM
Cond. t.: lect. univ., Veronica SANDULACHI
Rolul Inveniilor n societatea modern invenii utile vs invenii caudate. 143
Stud. Nadejda VINEVSCHI, Sabina MISTREAN, stud. anul I, gr. MPI 151
Cond. t.: lect., univ., Victor ZAMARU, ASEM
Utilizarea tehnologiilor informaionale n managementul produciei.. 144
Stud. Irina CEBOTARI, Daniela BARBSCUMP, grupa BA-146, ASEM
Cond. t: lect. univ. Mariana HBESCU
Studierea calitii i proprietilor de consum a sortimentului actual de cacao. 146
Stud.: Ecaterina TARAN, MERC 141
Cond.t.: conf.univ.dr., Svetlana FEDORCIUCOVA

III. FINANE, CONTABILITATE I ANSALIZ ECONOMICO-FINANIAR

Analiza eficienei operaiunilor de export la nivelul entitii 148


Stud. Augustin IGNATOV, anul II, Relaii Economice Internaionale
Cond. t.: conf. univ., dr. Natalia IRIULNICOV
Analiza factorial a veniturilor din vnzri 149
Stud. Tatiana JARDAN, anul II, gr. BA-144
Cond. t.: conf. univ., dr. Neli MUNTEAN
Analiza rotaiei creanelor 152
Stud. Nicoleta GURIEV, gr.BA-146
Irina CEBOTARI, gr.BA146
Cond. t.: lect. univ. Diana CLUGREANU
Three Pillars: Accounting, Fiscality and Fiscal Policy.. 154
Student Eugenia ATAMANSCHI,
Student Gabriela MATEI,
Scientific coordinator Assoc. Prof., PhD Lica ERHAN, ASEM
The Arms Length Principle. 1555
Student Olesea EFIMENCO,
Student Inga DARANUA,
Scientific coordinator: Assoc. Prof., PhD Lica ERHAN, ASEM
Contabilitatea reprezentarea normativ a realitii economice?.............................................. 157
Stud. Stanislav IAROVOI, anul I, FB-153
Cond. t.: conf., univ., dr. Lica ERHAN
Aspecte ale contabilitii n societile de asigurri 158
Nicoleta CAMERZAN, anul II, FB-143
Cond. t.: conf. univ., dr. Liliana LAZARI
Analiza indicatorilor eficienei utilizrii factorului uman element esenial al performanelor 160
ntreprinderii.
Stud. Dorina JORA, anul II, Facultatea Business i Administrarea Afacerilor
Cond. t.: lect. sup. univ. Ada BRAOVEANU
Necesitatea analizei fluxurilor de numerar n procesul decizional 161
Stud. Andrian LISNIC, anul III, Facultatea Finane, gr. FB-133
Cond. t.: conf.univ., dr. Nelea CHIRILOV

8
: . 163
. , II ,
. , II ,
. . . . .,
Procedeele analizei calitii produselor 164
Stud. Magdalena SCURTU, anul II, Facultatea Business i Administrarea Afacerilor
Cond. t.: lect. sup. univ. Ada BRAOVEANU
Creativitate vis--vis fraud: diferena dintre contabilul creativ i cel corupt 166
Stud. Nicoleta TRUDOV, anul III, Finane, ASEM
Stud. Alexandrina CIORCHIN, anul III, Finane, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Maia BAJAN
Impactul contabilitii creative asupra situaiei poziiei financiare. 167
Sergiu DEVIZA, Facultatea Contabilitate , gr.Con-145
Cond. t., conf. univ., dr. Iuliana UGULSCHI
: 168

. , III , CON 139,
,
. .: . ., -. ,
Oportuniti i dezavantaje ale aplicrii regimului de impozitare simplificat i general.. 170
Stud. Ctlina PUZUR, anul II, Facultatea Contabilitate
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GRAUR
Particularitile contabilizrii granturilor i subveniilor n cooperativele de ntreprinztor.. 172
Stud. Alexandra RATCOV, anul II, Facultatea Contabilitate, gr.141 fr
Cond. t.: conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM
Trecerea n cont a taxei pe valoarea adugat 174
Stud. Maria OCHICHIU, anul II, Facultatea Contabilitate, gr. CON-143
Cond. t.: conf. univ., dr. Pavel TOSTOGAN, ASEM
Organizaiile de microfinanare n Republica Moldova 175
Stud. Nicoleta CAMERZAN, anul II, FB-143
Cond. t.: prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI
Finanarea cercetrii tiinifice n Republica Moldova 176
Stud. Nicoleta CAMERZAN, anul II, FB-143
Cond. t.: prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI
Femeie n Republica Moldova: ntre a fi i a munci. Egalitatea salarial ntre femei i brbai 178
ca factor important al creterii economice..
Stud.: Maria CHIANU, EMREI, anul III
Cond. t.: conf. univ. Andrei PETROIA
Impozitul pe avere extins n Republica Moldova i pe alte bunuri de lux 180
Stud. Olga CAZACU, anul II, Facultatea Finane, gr. FB-145, ASEM
Cond. t.: lect. sup. Nadejda BERGHE
Contribuia accizelor n formarea veniturilor bugetului public naional 181
Stud. Nicolae GARTEA, anul II, Facultatea Finane
Cond. t.: lect. sup. Nadejda BERGHE
Influena politicii fiscale asupra dezvoltrii economice a Republicii Moldova 183
Stud. Vasile POPA, anul II, Facultatea Finane, gr. FB-144, ASEM
Cond. t.: lect. sup. Nadejda BERGHE
Eficiena desfurrii de bncile din Republica Moldova a activitii cu valori mobiliare 185
Stud. Nicoleta TRUDOV, anul III, FB-13A, ASEM
Cond. t.: lect. sup. Marcelina ROCA, ASEM
. 187
, FB-148,
. .: ...,
Effect of Corruption on Investment Growth.. 188
Inga DARANUTA, Olesea EFIMENCO, gr. FB-147, ASEM
Scientific Coordinator: conf. univ., dr. Svetlana BILOOCAIA
9
Bncile actori importani pe piaa de capital.. 190
Stud. Valeria JALBA, anul II, Facultatea Finane, ASEM
Cond. t.: lect. sup. univ. Nina MUNTEANU
191
, . FB-148
, . FB-148
, . FB-148
. .: ...,
Impactul investiiilor n sectorul agrar asupra dezvoltrii economice a Republicii Moldova 192
Irina CHILEAC, Diana PRONOZA, gr. FB-142
Cond. t.: lect. sup. univ. Aurelia MARIANCIUC
Role of Debt Securities in Attracting Financial Investments in Republic of Moldova. 194
Verginia RUSANOVSCHI, gr. FB-147, ASEM
Scientific coordinator: conf. univ., dr. Svetlana BILOOCAIA
Foreign direct investments in the capital market of the Republic of Moldova in 2007-2015. 196
Liudmila SONGUROVA, Mihaela GAIU, gr. FB-147, ASEM
Scientific coordinator: conf. univ., dr.Svetlana BILOOCAIA
Finanarea oferit de instituiile financiare internaionale surs important pentru 198
realizarea proiectelor de investiii n rile n curs de dezvoltare
Alexandrina CIORCHIN, anul III, Finane, ASEM
Cond. t.: prof. univ., dr. hab. Rodica HNCU
Creditarea ntreprinderilor mici i mijlocii n Republica Moldova. 200
Stud. Eugenia COVALI, gr. FB-143

IV. INTEGRARE EUROPEAN I POLITICI SOCIALE

Mind Control of People Through Media 201


Stud. Augustin IGNATOV, gr. EMREI-142
Stud. Johannes NORQVIST, gr. EMREI-153
Cond. t.: conf. univ., dr. Elina BENEA-POPUOI
203
Stud. Dmitri DURNOPEAN, anul II, Facultatea Business i Administrarea Afacerilor
Cond. t.: conf. univ., dr. Ilarion CHISTRUG
Career Building versus Career Destiny: Case Studies. 204
Stud. Luminia RUSU, Felicia CHEIBA, gr. EMREI-145
Cond. t.: conf. univ., dr. Elina BENEA-POPUOI
Globalization and its Impact on rms Cultural Development. 206
Daniela CRASOVSCHI, Alina SOLCAN, anul II, EMREI-142
Cond. t.: Maria-Ginu CHIC
Can the Experience of Visegrad Countries help Moldova to Integrate into the European Union? 207
Stud. Augustin IGNATOV, 2nd year, International Economic Relations, AESM
Scientific Coordinator: PHD, associate professor, Rodica CRUDU, AESM
Aux paradis des impts perdus 209
Stud. Livia BRN, Relations Economiques Internationales, EMREI-152
Coordonnateur scientifique: lect. sup. Marina POPA

V. TEHNOLOGII INFORMAIONALE, INFORMATIC, STATISTIC


I CIBERNETIC ECONOMIC

Realitate suplimentar.. 210


Stud. Manicu TALEH, gr. CIB-132
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatolie GODONOAG, ASEM
Proiectarea i elaborarea site-ului web pentru Lliceul Teoretic Mihai Eminescu din oraul 212
Ungheni..
Stud. Ana DIACONU, gr. CIB-131
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GODONOAG
10
Aplicaia informatic cri audio. 213
Stud. Sergiu MOIPAN, an. IV, gr. CIB-121 fr
Cond. t.: prof. univ. Ion BOLUN
Aplicaia informatic taxi friends 214
Stud. Veaceslav ANDREEV, an. III, gr. CIB-132
Cond. t.: prof. univ., dr. hab. Ion BOLUN
Importana evidenei i managementului costului de producie n cadrul ntreprinderii. 216
Stud. Lilia FLOREA, anul III, gr. BA-1301, Universitatea de Stat B.P.Hasdeu din Cahul
Stud. Maia ZGHEREA, student a Universitii de Stat B.P.Hasdeu din Cahul,
Specialitatea Business i Administrare, anul II.
Cond. t.: lect. sup. Liudmila ROCA-SADURSCHI
Stud. Victor POVAR, anul II, Facultatea de Economie, UASM
Cond. t.: conf. univ., dr. Maria GRIGORA, UASM
Etica n managementul contemporan necesitate sau inutilitate?
Stud. Maia ZGHEREA, specialitatea Business i Administrare, anul II,
Universitatea de Stat B.P.Hasdeu din Cahul
Cond. t.: lect. sup. Liudmila ROCA-SADURSCHI
Moldova ntre liberalism i keynesism
Stud. Victor POVAR, anul II, Facultatea de Economie, UASM
Cond. t.: conf. univ., dr. Maria GRIGORA, UASM

11
PARTEA I. MASTERANZII

MODELAREA SITUAIILOR DECIZIONALE


N CONDIII DE INCERTITUDINE
Masterand Lilian GOLBAN, gr. MI-141m, anul II
Specialitatea: Managementul Informaional, ASEM
Cond. t.: conf. univ. dr., Anatol GODONOAG
Incertitudinea se asociaz cu situaiile n care deciziile se proiecteaz i se iau n condiii de minim
informare cu privire la manifestarea factorilor necontrolabili. Aceti factori, la rndul lor, se supun
controlului lor din partea naturii, care, uneori, este destul de loial fa de decident, sau din partea unui
grup contient i care urmrete, preponderent, interese contradictorii n raport cu decidentul. n articolul
dat, se consider c decidentul dispune de o infinitate de alternative, numrul de stri ale naturii fiind finit.
n funcie de criteriul analizat, se obin funcii-obiectiv de anumite complexiti, n viziunea posibilitilor de
optimizare a acestora.
Cuvinte-cheie: incertitudine, decident, stri ale naturii, modele decizionale, funcia regretelor.
Situaiile decizionale n condiii incerte, deseori, se trateaz n limbajul teoriei jocurilor, n care se
confrunt doi juctori A (decidentul) i B (natura sau un grup contient) i pentru fiecare pereche
(u , ) U juctorului A i corespunde o anumit funcie de utilitate r (u , ) . n termeni economici,
indicatorul r (u , ) poate exprima n uniti monetare venitul sau costul sistemului economic dat, care este
controlat i condus pentru satisfacerea intereselor decidentului A. Fr a restrnge generalitatea, r (u , ) se
va interpreta ca o funcie de cost pentru A. Dac a priori s-ar cunoate starea concret , atunci e firesc s
se ia decizia u = u * ( ) U , care minimizeaz funcia-cost:
r (u * ( ), ) = min[r (u , )] . (1)
uU
Incertitudinea se manifest prin faptul c e dificil sau chiar imposibil prezicerea variantei concrete
prin care s-ar produce factorul , cu att e mai dificil cazul n care decizia se cere s fie aprobat i
pus n aciune nainte, sau mult prea nainte de momentul producerii variantei concrete .
Dac ambele mulimi U i U = {u , u ,..., u }, = { , ,..., } , atunci,
sunt finite: 1 2 m 1 2 n

situaia decizional se ncadreaz ntr-un joc matricial, n care elementele matricei de pli r = (u , ) ,
ij i j

i = 1, m , j = 1, n . Asemenea cazuri sunt amplu studiate n lucrrile [1, 2, 3, 4, 5].


n continuare, se va admite c mulimea deciziilor admisibile U este convex i compact n spaiul
euclidian E , iar r (u, ) , pentru orice element fixat , este o funcie convex i continu pe
n

domeniul U . De aceea, prin analogie cu situaiile n care i U i sunt finite, ar fi firesc de analizat
criteriile decizionale cunoscute i pentru mulimi U care conin o infinitate de elemente.
1. Criteriul optimist (minmin), n care, n baza experienei sau altor argumente, decidentul va alege
alternativa u * U , care i minimizeaz costul r (u , ) , avnd convingerea c se va realiza cea mai bun
*
(convenabil) stare a naturii. Potrivit acestui criteriu, costul optimal R(u ) este reprezentat de valoarea
minim a funciei:
R (u ) = min r (u; ) . (2)

Evident, n acest caz, funcia R (u ) = min r (u; ) nu este convex pe domeniul U i minimizarea ei

devine, n general vorbind, destul de problematic.
2. Criteriul pesimist sau criteriul Wald. S-ar considera ntr-o formul mai potrivit ca acest criteriu s
se numeasc de maxim pruden. Deoarece nu e neaprat necesar ca decidentul, dup firea sa, s fie
pesimist. Aplicnd acest criteriu, decizia optim u * U determin costul optimal RW (u * ) dup regula:
RW (u * ) = min RW (u ) = min max r (u; ) . (3)
uU uU W

12
Astfel, n aceast abordare, decidentul ateptndu-se, pentru orice variant de decizie u U , la
pierderi maximale max r (u; ) , dar, procednd, totodat, raional (adic utiliznd posibilitile sale), va

ncerca s minimizeze aceste costuri nedorite. Se cunoate c funcia RW (u ) = max r (u; ) (pe care o vom
W
numi funcia Wald) este convex pe domeniul U.
3. Criteriul regretelor sau Savage. Conceptul regretului se consider echivalent cu evaluarea pierderii
suportate din neselectarea celei mai bune alternative n raport cu realizarea unei anumite stri a naturii [6].
Savage ncearc s explice (ceea ce pare destul de logic) c decidentul raional va merge pe calea minimizrii
celui mai mare regret posibil. Aadar, se procedeaz astfel. n raport cu fiecare stare a naturii , pentru
decizia dat u U , se calculeaz valoarea regretului:
r (u , ) = r (u, ) min[r (u , )] , (4)
uU

care reprezint pierderea (sau plata) suplimentar corespunztoare perechii (u , ) n raport cu cea mai
bun decizie u U pentru starea dat a factorului necontrolabil. Deci, dac decidentul pentru starea
naturii adopt decizia u , atunci el poate regreta c, nefolosind cea mai bun decizie, va pierde
suplimentar r (u , ) uniti monetare.
Definiie. Funcia r (u , ) se va numi funcie a regretelor n raport cu starea naturii , iar
RS (u ) = max r (u; ) funcia Savage (Figura 1).

Figura 1. Interpretarea grafic a funciilor Wald, Savage


i a variantelor respective de decizie uW* , u S*

Avnd funcia sau matricea regretelor r (u , ) , conform conceptului Savage, asupra acesteia se aplic
criteriul minimax:
RS* = min RS (u ) = min max r (u; ) (5)
uU uU

unde valoarea R reprezint cea mai mic plat suplimentar la realizarea celei mai nefavorabile stri
*
S
din mulimea .
Elementar, se poate constata c, n cazul unei funcii convexe r (u , ) , pe domeniul convex U, pentru
orice stare a factorului necontrolabil, funcia regretelor r (u , ) , de asemenea, este o funcie convex pe U
pentru orice . ntr-adevr, fie u, v dou elemente arbitrare din U i numerele , [0;1] ,
+ = 1 . Se va nota r* = min r (u, ) .
uU

Funcia regretelor r (u; ) = r (u; ) r .


*

Se consider r (u + v, ) = r (u + v; ) r* r (u , ) + r (v, ) r* =
= (r (u , ) r* ) + (r (v, ) r* ) = r (u , ) + r (v, )
Problema minimizrii funciei

13
RS (u ) = max r (u; ) (6)

pe domeniul admisibil U al factorilor de control, n aspect general, se confrunt cu anumite
dificulti:
n primul rnd, pentru fiecare stare a naturii este imposibil calculul, cu orice precizie, al valorilor
min r (u , ) i, cu att mai mult, al valorii funciei regretelor r (u , ) ;
uU
n cazul unei mulimi cu un numr mare, sau cu o infinitate de elemente, devine problematic
evaluarea corect a funciei RS (u ) , fr de care e imposibil soluionarea problemei n ntregime.
n acest context, reprezint un mare interes determinarea unor instrumente constructive i eficiente de
rezolvare a problemelor, chiar i de natur convex, n care particip funcia regretelor a lui Savage.
n continuare, se presupune c mulimea const dintr-un numr finit de elemente:
= {1 ,..., i ,..., m } . n baza metodei proieciei gradientului generalizat, se consider o schem numeric
care ar soluiona problema minimizrii funciei Savage pe domeniul U . Pentru aceasta, n paralel, se
construiesc m + 1 procese similare metodei respective. i anume: pentru fiecare i = 1, 2, ..., m se lanseaz
m procese de calcul iterativ, dintre care fiecare are menirea determinrii aproximative a valorilor
min r (u; 1 ) , min r (u; 2 ) , ..., min r (u; m ) :
uU uU uU

u k +1
(i ) = U (u h(i ) k gradr (u (ki ) , i )) , i = 1, m
k
(i ) (7)
Aici, gradr (u , i ) reprezint gradientul generalizat al funciei r (u , i ) pentru u = u
k k
(i ) (i ) .

Prin urmare, se conteaz pe faptul c, odat cu creterea valorilor k , valorile r (u( i ) , i ) , vor
k

reprezenta din ce n ce mai mult r (u(*i ) , i ) = min r (u , i ) , i = 1, m .


uU

Totodat, estimaiile r (u , i ) se folosesc la construirea celui de-al (m + 1) -lea proces iterativ (acesta
k
(i )

din urm se desfoar n paralel cu primele m procese):


~
u k +1 = U (u k hk gradRS (u k )) , (8)
~ k
unde u 0 , arbitrar din U , iar RS (u ) = max[ r (u , i ) r (u( i ) , i )]
k k
1im
La realizarea procesului corespunztor de calcul, se va presupune ndeplinirea condiiilor necesare cu
privire la mrimile pailor, pentru asigurarea convergenei irurilor u1k , u2k , ..., umk i u k :h( i ) k 0 ; h(i ) k 0 ; k =0
h(i ) k = ; i = 1, 2, ..., m .hk 0 ; hk 0 ; k =0
hk = .
4. Criteriul realismului sau Hurwicz. Criteriul Hurwicz [7] include n sine, ca extreme, criteriile opti-
mist i pesimist, dar reflect, n dependen de un anumit parametru cu valori de pe [0, 1], situaii interme-
diare, care ar reprezenta adecvat tabloul real al procesului decizional. Fie c valoarea concret
caracterizeaz nivelul de optimism, iar (1 ) nivelul de pesimism al decidentului. Astfel, avnd funcia
cost r (u , ) definit pe U , se determin, pentru fiecare variant de decizie u U , valoarea
indicatorului
R(u ) = min[r (u, )] + (1 ) max[r (u , )] , (9)

apoi se caut o asemenea variant u * U , pentru care


R (u * ) = min R (u ) . (10)
uU
Evident, dac valoarea se cunoate, iar mulimile U i sunt finite, problema respectiv se
rezolv prin compararea unui numr finit de valori R (u ) .
S-a remarcat c, n cazul criteriului Savage, dac r (u , ) este convex pe domeniul convex U
pentru orice element , atunci aceeai proprietate o are i funcia regretelor r (u , ) i, prin urmare, i
funcia R (u ) definit n relaia (6), la fel, este convex n U . Lucrurile sunt cu totul de o alt natur la

14
aplicarea criteriului Hurwicz. Cu alte cuvinte, n aceleai presupuneri cu privire la r (u , ) , funcia R(u ) n
aspectul (9), poate s nu posede proprietatea de convexitate n U .

Concluzii:
n condiii de incertitudine, decidentul trebuie s aleag o oarecare din alternativele existente avnd
doar unele informaii cu privire la profitabilitatea lor. Aplicnd criteriile descrise la evaluarea funciei-cost
r (u , ) , complexitatea modalitii de proiectare a soluiei optimale este determinat de proprietatea pe care
o posed funcia-scop (aici, se are n vedere n ce msur aceasta respect proprietile convexitii). Din
aceste considerente, criteriile Wald i Savage pot fi considerate mai comode dect criteriul optimist sau cel
al lui Hurwicz. Pentru ultimele 2 criterii menionate, funcia-cost este departe de a fi convex, chiar i n
situaii destul de elementare.
Bibliografie:
1. ANDRAIU M. i al. Metode de decizii multicriteriale. Editura Tehnic, Bucureti. 1986.
2. ANDREICA M., STOICA, M., LUBAN, F., Metode cantitative n management. Editura
Economic, Bucureti, 1998.
3. NICOLESCU O. Sistemul decizional al organizaiei. Editura Economic, Bucureti, 1998, 632p.
4. STNCIOIU Ion. Cercetri operaionale pentru optimizarea deciziilor economice. Editura
Economic, Bucureti 2004, 336 p.
5. TAHA HAMDY A. Operations Research an Introduction. Third Edition, New York, London,
1982.
6. IONESCU Gh., CAZAN E., NEGRUA A. Modelarea i optimizarea deciziilor manageriale.
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999.
7. . ., . . . I, , , 2004,
456.
8. GODONOAG A, BARACTARI A. Modele economice nedifereniabile. Aspecte decizionale.
Editura ASEM, Chiinu 2011.

IMPLEMENTAREA I UTILIZAREA SISTEMELOR INFORMAIONALE


N MEDICIN
Masterand Iulian OLTU, anul II, gr.224
Cond. t.: conf. univ., dr. Tatiana TOFAN,
Academia de Administrare Public
The Medical Systems information is a set by of organization components such as people, of data
transmission systems, hardware, the software, algorithms and procedures, in interaction, that ensures the
collection, transmission, storage, processing and visualization of information electronically in order to solve
the complex problems tracking of partiers and healthcare service management.
Key words: information system, Health Information System, Integrated Healthcare Information the
system, satisfaction of medical workers etc.

Sntatea reprezint unul din principalii indicatori ai calitii vieii i factorul primordial al
dezvoltrii durabile a societii. Sistemul de sntate din Republica Moldova trebuie s rspund
noilor necesiti, aprute n urma schimbrilor demografice i socio-culturale, procesului de
globalizare i progresului rapid al tehnologiilor medicale.
Necesitatea implementrii tehnologiilor informaionale i de comunicaii n sistemul sntii din
Republica Moldova este determinat de urmtorii factori: [5]
a) creterea i diversificarea cererii de servicii medicale i sociale;
b) modificrile demografice n structura populaiei;
c) orientarea social a sistemului de sntate i tendinele de reducere a inegalitii n accesul
populaiei la serviciile medicale de calitate;
d) necesitatea ameliorrii controlului n domeniul evidenei i tratamentului bolilor social
dependente (tuberculoza, HIV/SIDA etc.), ameliorrii sntii mamei i copilului;
e) majorarea substanial a numrului de dispozitive moderne, metode de diagnostic i preparate
medicamentoase;

15
f) creterea exploziv a volumului i a traficului de informaii medicale cu caracter att personal,
ct i de interes general;
g) imensa cantitate de registre i rapoarte, necesare de completat sau expediat pe adresa
instanelor superioare;
h) complexitatea proceselor de colectare, prelucrare i gestionare a datelor cu caracter medical,
care trebuie s fie veridice, accesibile la momentul i n locul necesar;
i) limitrile bugetare i necesitatea direcionrii mijloacelor financiare disponibile ctre pacient,
fapt ce impune optimizarea managementului sanitar.
Actualmente, n Republica Moldova, procesul de implementare a tehnologiilor informaionale i
de comunicaii n sistemul de sntate, de fapt, ca i n majoritatea rilor Comunitii Statelor
Independente, se afl ntr-o perioad de tranziie, direciile principale de activitate fiind dotarea
instituiilor medicale cu computere, conectarea la reeaua global Internet, procurarea programelor,
instruirea personalului.
Pe parcursul ultimelor decenii, au fost realizate mai multe studii i proiecte-pilot, n cadrul crora
au fost elaborate baze de date electronice ale cauzelor de deces, ale cazurilor noi de tuberculoz i boli
sexual-transmisibile, sisteme informaionale de gestionare a datelor din staionare, farmacii i
contabilitile instituiilor medicale [2]. S-au ntreprins anumite msuri n domeniul perfecionrii
cadrului normativ, fiind elaborate i adoptate n acest scop Concepia i Modelul SIM, Concepia SIMI,
Concepia i Caietul de Sarcini ale Sistemului Informaional Unic pentru asigurrile obligatorii de
asisten medical.
Dup cum s-a menionat anterior, informaiile de sntate la zi, relevante i de calitate, reprezint
elemente eseniale pentru asigurarea unei performane adecvate a sistemului de sntate. n acest
context, Sistemul Informaional de Sntate existent deine o funcie central n cadrul Sistemului
Naional de Sntate. Obiectivul l constituie facilitarea utilizrii, analizei i interpretrii n comun a
datelor de ctre toi utilizatorii profesioniti din domeniu i publicul larg att din interiorul, ct i din
exteriorul sistemului de sntate.
De la profundele schimbri politice, petrecute la nceputul anilor `90, sistemul de sntate din
Republica Moldova a trecut printr-o serie succesiv de reforme, prin reorientarea de la un sistem aflat
n posesia statului i controlat de ctre acesta, ctre un sistem descentralizat al asigurrilor sociale
de sntate.
n pofida unui nivel precar de finanare i resurse, Republica Moldova a reuit, totui, s realizeze
pai importani n domeniul reformelor n medicin. Pe parcursul ultimilor 10-15 ani, n scopul formrii
unui mediu favorabil n medicin, au fost elaborate legi i regulamente fundamentale, a fost creat
sistemul de asigurri obligatorii de asisten medical. [5].
Numeroasele reorientri, ce au loc i n prezent, influeneaz profund structura i funcionarea
sistemului informaional, care, la rndul su, se strduiete s fac fa scderii de personal i creterii
cererii de date i informaii.
Rezultatele studiului de evaluare a Sistemului Informaional de Sntate din Republica Moldova,
realizat cu concursul Organizaiei Mondiale a Sntii (Health Metrics Network), a demonstrat c
resursele lui nu sunt adecvate:
nu exist un plan strategic de dezvoltare, o finanare i o baz tehnico-material adecvat;
mecanismele de coordonare ntre Ministerul Sntii, CNAM i Biroul Naional de Statistic nc
nu sunt funcionale;
nu exist o politic n form scris pentru promovarea unei culturi de utilizare a informaiei n
cadrul sistemului sntii;
tehnologiile informaionale, tehnologiile de comunicare i specialitii n domeniu nu sunt
disponibili la toate nivelele, ndeosebi la nivel subnaional [5].
n anii 2005-2007, n cadrul Asociaiei Medicale Teritoriale Centru, s-a implementat un
SIM MedEx. Sistemul a unit toate serviciile i oficiile medicilor i include 200 de staii de lucru, situate n
2 blocuri la o distana de 4 km. SIM este adaptat pentru soluionarea operativ i complex a problemelor
legate de necesitile managementului resurselor, pacienilor, serviciilor i rapoartelor unei instituii
medicale de ambulator de diferit nivel (centrul de sntate, centrul medicilor de familie, asociaia medical
teritorial) [3].
Beneficiile poteniale ale folosirii nregistrrilor medicale electronice n spitale au fost descrise nc
n anul 1996. ntr-un spital de 520 de paturi din statul Utah (SUA), s-a examinat asocierea dintre
utilizarea nregistrrilor medicale electronice i ghidurile practice pentru utilizarea antibioticelor. S-a

16
constatat o scdere de administrare a antibioticelor cu 22,8%, reducerea mortalitii generale cu 1%, per-
sistena ratei de rezisten la antibiotice, creterea utilizrii adecvate a antibioticelor la etapa preoperatorie
de la 40% la 99,1%, micorarea reaciilor adverse la antibiotice cu 30%. S-au redus semnificativ costurile
antibioticelor, folosite pentru un pacient tratat (de la 122,66 la 51,90 dolari SUA) i costurile totale de
achiziie a antibioticelor (de la 987.547 la 612.500 dolari SUA sau de la 24,8% la 12,9%) [4].
Totodat, multe din beneficiile asociate cu tehnologiile medicale de sntate, sunt dificil de msurat,
deoarece multe dintre acestea nu au o valoare financiar. De exemplu, este dificil de apreciat n bani mbu-
ntirea calitii ngrijirii medicale, reducerea erorilor provenite din utilizarea nregistrrilor electronice de
sntate sau a sistemelor de intrri computerizate medicale. n plus, beneficiile reale ale multor tehnologii
informaionale de amploare pot fi studiate numai n condiii observaionale retrospective. Avnd n vedere
faptul c acumularea de date necesare pentru evaluarea costurilor poate dura o perioad semnificativ de
timp, este dificil s se calculeze prospectiv randamentul i ntoarcerea investiiilor [4].
SIM, perfectate pe parcursul ultimilor 30 de ani, nu sunt suficiente pentru instituiile medicale i
chiar pentru reelele de instituii. n prezent, sunt planificate proiecte de informatizare a sistemului de
sntate la nivel naional n scopul obinerii unui instrument pentru monitorizarea i ameliorarea strii de
sntate a naiunii, ameliorarea calitii serviciilor medicale i reducerea riscurilor asociate cu erori
medicale. Aceste proiecte au n centru pacientul, iar n jurul acestuia spitalul, laboratorul, instituiile
medicale private, companiile de asigurri etc.
Conform unor estimri recente, instituiile medicale din ntreaga lume au pus n aplicare nregistrrile
(dosarele) medicale electronice (Electronic Health Record EHR) pentru a ameliora calitatea asistenei
medicale prestate pacientului, rezultatele clinice i eficiena managerial. Au fost identificate ase obiective
de tratament realizate prin utilizarea nregistrrilor medicale electronice: tratamentul trebuie s fie sigur,
oportun, centrat pe pacient, eficient, eficace i echitabil [2].
Conceptul modern al SIM presupune combinarea nregistrrilor electronice ale pacienilor (Electronic
Patient Records) cu arhivele de imagini medicale i informaia financiar, datele de monitorizare de la
dispozitivele medicale, rezultatele laboratoarelor automatizate i a sistemelor de monitorizare,
disponibilitatea mijloacelor moderne de schimb de informaii (pota electronic, Internet, videocon-
ferine etc.) [1].
Aadar, implementarea unui SIMI ntr-un spital favorizeaz optimizarea procesului curativ-diagnostic
(reducerea perioadei de spitalizare, a ndreptrilor neargumentate la investigaii i a timpului lucrtorilor
medicali pentru completarea documentaiei, creterea eficienei utilizrii fondului de paturi i a capacitii
utilajului sofisticat) i pregtete sistemul de sntate la un univers din ce n ce mai concurenial.
La rndul su, integrarea Republicii Moldova n spaiul economic, social i cultural european impune
necesitatea studierii i aplicrii tehnologiilor i experienelor statelor Uniunii Europene. Aderarea societii
medicale din Republica Moldova la procesul de structurare i implementare a serviciilor i sistemelor de e-
sntate n Europa va facilita dezvoltarea mai rapid a coninutului informaional i tehnologic n medicin
prin crearea sectorului de e-sntate, bazat pe experiene de excelen i standarde ale Uniunii Europene.

Bibliografie:
1. BLUMENTHAL D. Stimulating the Adoption of Health Information Technology. N. Engl, J. Med.
2009, vol. 360, no. 15, p. 1477-1479.
2. BUSH M., LEDERER A., LI X. et al. The alignment of information systems with organizational
objectives and strategies in health care. International Journal of Medical Informatics. 2009, vol.
78, p. 446-456.
3. BEAZLEY D., LEMLEY J. Electronic medical records as a strategic response to
environmental triggers in the primary care private practice: A Pilot Case Study. Internet Journal
of Healthcare Administration. 2007, vol. 5, no.1.
4. Cost benefit (ROI) study of ORBIS (Clinical Information System, Hospital Information System).
Kronberg (Taunus): Agfa Healthcare, 2006, 18 p.
5. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 886 din 06 august 2007 Cu privire la aprobarea
Politicii Naionale de Sntate. Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 127-130, p. 55-
65.
6. www. ms.gov.md/ Raport de activitate a Ministerului Sntii pentru anii 2014- 2015.

17
EVALUAREA CALITII INSTITUIONALE A RESURSELOR UMANE
DIN CADRUL MINISTERULUI MUNCII, PROTECIEI SOCIALE I FAMILIEI

Masterand Igor TOFAN, anul II, gr.224


Cond. t.: conf. univ., dr. Elena VACULOVSCHI,
Academia de Administrare Public

The purpose and objectives of this paper is to highlight specific human resource performance
management in public administration, its role in streamlining the activities of public authorities in
Moldova and foundation development directions of human resource performance in the Ministry of
Labour, Social Protection and Family.
Key words: performance management, personnel policy, performance evaluation, public officials, civil
servants performance etc.
Misiunea Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei const n elaborarea i promovarea
politicilor i strategiilor statului n domeniul proteciei sociale, utilizrii resurselor naturale i conservrii
biodiversitii.
Actul normativ ce reglementeaz statutul instituiei este Hotrrea Guvernului nr.691 din 17.11.2009
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii, Proteciei Sociale
i Familiei, structurii i efectivului-limit ale aparatului central al acestuia. Procesul de evaluare a capacitii
instituionale a Ministerului reprezint o analiz a principalelor probleme da management ale instituiei prin
prisma a dou dimensiuni: analiza resurselor ministerului i analiza coerenei funcionale a instituiei, a
capacitii acesteia de a-i atinge obiectivele i scopurile sale strategice i de a realiza sarcinile prevzute de
actele normative n vigoare i documentele de politici.[3]
n scopul planificrii coerente a activitilor de mbuntire a capacitii instituionale a Ministerului
Muncii, Proteciei Sociale i Familiei, angajaii Ministerului i ai subdiviziunilor au completat chestionare
privind resursele umane, financiare i procesul decizional, de comunicare i tehnologii informaionale. n
realizarea analizei mediului intern, au fost luate n considerare recomandrile celui de-al doilea Raport de
Studiu de Performane n Domeniul Proteciei Sociale elaborat de Comisia Economic pentru Europa a
ONU, rapoartele de activitate ale Direciilor i instituiilor subordonate Ministerului, datele furnizate de
Serviciul juridic i personal, precum i legislaia de organizare i funcionare a ministerului.
Primordial s-a urmrit asigurarea caracterului anonim al Chestionarelor, ns datorit numrului limitat
al angajailor, acestea au devenit personalizate. Acest fapt a avut o influen pozitiv asupra angajailor
Ministerului, care contient au rspuns la ntrebrile adresate.
Astfel, Ministerul dispune, conform statelor de personal aprobate de Ministerul Finanelor, de un
numr total de 122 de angajai, din care, n prezent, sunt ocupate 95,00% (71,00% femei i 24,00% brbai).
Toi angajaii sunt funcionari publici i dispun de fie de post aprobate.
Analiza general a capacitii Ministerului privind managementul resurselor umane permite
evidenierea urmtorilor factori:
- numrul angajailor Ministerului este minimal;
- structura pe vrste a angajailor Ministerului reflect o distribuie echilibrat. Totui, se poate spune
c Ministerul are personal tnr, cca 85,00% dintre angajai avnd vrste cuprinse ntre 20 i 44 de
ani, iar 10,00% dintre angajai au vrsta de 45-54 de ani. E de menionat faptul c 5,00% dintre
angajai, ce au depit vrsta de 55 de ani, reprezint experiena acumulat de instituie pe
parcursul existenei sale. Aceste persoane contribuie, n mod deosebit, la instruirea i acumularea
experienei de ctre tnra generaie, precum i la exercitarea calitativ i continu a atribuiilor ce
revin Ministerului conform legislaiei; [6]
- din totalul angajailor, 100% posed studii superioare;
- n fiecare an, angajaii particip la cursuri de perfecionare profesional, cele mai multe fiind
organizate de Academia de Administrare Public;
- toi angajaii Ministerului (aparatul central) i ai instituiilor subordonate dispun de calculator
personal la locul lor de munc.
Una din problemele principale, cu care se confrunt Ministerul, este fluctuaia de personal. n acest
context, fluctuaia de personal produce costuri. Astfel, costul fluctuaiei se compune din costuri
administrative de angajare, costuri directe ale plecrii unor angajai i costuri de nlocuire, datorate
performanelor sczute ale noului angajat n procesul de recrutare-selecie, n perioada de acomodare, de
instruirea necesar a noului angajat.

18
innd cont de fluctuaia de personal n cadrul Ministerului, exist necesitatea stringent a elaborrii
unei strategii de motivare a personalului pe termen lung i instruirii continue a acestuia. Este evident c
salarizarea insuficient reprezint principala cauz a fluctuaiei de personal, dar angajaii nu exclud
posibilitatea unor metode alternative de motivare non-financiar. Cei mai muli sunt interesai de
perfecionarea profesional (stagii peste hotare, asigurare cu spaiu locativ prin utilizarea sistemului
ipotecar), de creterea responsabilitilor, de perspectiva unei promovri rapide, recunoaterea eforturilor
depuse i aprecierea rezultatelor activitii lor de ctre conducere.

Tabelul 1
Structura pe vrst a resurselor umane n Ministerul Muncii,
Proteciei Sociale i Familiei
Vrsta %
20-24 25,00
24-34 35,00
35-44 30,00
45-54 5,00
55- 5,00
Sursa: Planul de dezvoltare instituional pe anii 2014-2015 al Ministerului Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei
Numrul total al locurilor de munc n cadrul Ministerului, conform schemei de ncadrare aprobate de
Ministerul Finanelor constituie 122 de persoane. Acest numr este minimal innd cont de responsabilitile
Ministerului i importana domeniului de activitate pentru protecia muncii i asigurrilor sociale a populaiei.
Structura pe vrste a angajailor Ministerului reflect o distribuie echilibrat. Totui, se poate spune c
Ministerul are un personal tnr, cca 75,00% dintre angajai avnd vrste cuprinse ntre 20 i 45 de ani.[4]
Conform schemei de ncadrare, n cadrul Ministerului nu exist poziii separate pentru personalul
tehnic. Funciile tehnice (deretictoare, deservirea tehnic a ascensoarelor, electrician, etc.) sunt asigurate de
direcia de administrare a cldirii subordonat Aparatului Guvernului al Republicii Moldova. Alte funcii, ca,
de exemplu, cea de traducere, relaii cu publicul, comunicare sunt asigurate de angajaii aparatului central al
Ministerului de sine stttor.
Din urmtorul tabel al situaiei pregtirii profesionale de baz a angajailor Ministerului, inclusiv
persoanele care se afl n concediu de maternitate sau n concediu medical, se observ c sunt acoperite toate
domeniile necesare activitii Ministerului.
Tabelul 2
Pregtirea profesional de baz a angajailor Ministerului Muncii,
Proteciei Sociale i Familiei
Domeniile Numrul
Subdomenii %
de referin angajailor
tiine Relaii
sociale i politice internaionale; tiine 53 64,6
administrative
tiine Drept
22 26,8
juridice
tiine Relaii
economice internaionale; finane;
25 30,5
contabilitate; alte
specializri economice
Total 28 100
Sursa: Planul de dezvoltare instituional pe anii 2014-2015 al Ministerului Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei
Circa 75,5% dintre angajaii Ministerului au fost antrenai n cursuri de perfecionare. Majoritatea
angajailor au calificat cursurile de perfecionare ca fiind ineficiente. E de menionat i faptul c att n
cadrul Ministerului, ct i n instituiile subordonate, au fost elaborate planuri speciale de instruire i
perfecionare a personalului.
Actualmente, n cadrul Ministerului, sunt angajate 117 persoane, dintre care aproximativ 2/3 au un
stagiu n munc de cel puin 6 ani, iar 1/3 au un stagiu n munc de pn la 5 ani. Acest fapt semnific o
stabilitate relativ i lipsa atractivitii posturilor oferite de Minister. [5]

19
Tabelul 3
Experiena profesional a funcionarilor publici din cadrul
Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei
Stagiu de Anul nceperii Numrul
%
munc activitii rspunsurilor
< 2 ani 2006-2009 6 21,4
3-5 ani 2003-2005 4 14,3
6-10 ani 1998-2002 8 28,6
11-15 ani 1993-1997 3 10,7
Mai mult de 1990-1992 7 25
15 ani
Total 28 100
Sursa: Planul de dezvoltare instituional pe anii 2014-2015 al Ministerului Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei [6]
Procesul de selectare a candidailor la posturile vacante din cadrul Ministerului a fost apreciat de
21,7% dintre angajai ca fiind netransparent, iar 39,1% au apreciat procesul de selectare a candidailor la
posturile vacante ca fiind transparent. Totodat, 39,1% dintre angajai au optat pentru un nivel mediu de
transparen n realizarea procesului de selectare a candidailor la posturile vacante. Sunt necesare
mediatizarea mai larg a concursului de angajare a personalului i adoptarea unor msuri concrete privind
respectarea legislaiei ce reglementeaz expres acest domeniu. Existena posturile vacante este anunat de
Minister pe pagina sa de internet, prin intermediul creia se asigur accesul la informaia oficial. Totodat,
apreciem drept necesar ca anunurile privind existena posturilor vacante s fie publicate i n revistele
specializate.
Utilitatea seminarelor/meselor rotunde, tematicii abordate n ce privete majorarea capacitilor
administraiei publice centrale n planificarea strategic a fost apreciat de 17,4% dintre angajai ca fiind
inutil, iar 43,5% dintre angajai s-au expus pentru caracterul util al acestora. 17,4% dintre angajaii
Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei nu cunosc nimic despre utilitatea seminarelor menionate
mai sus.[4]
Tabelul 4
Utilitatea seminarelor/meselor rotunde, tematicii abordate n ce privete majorarea
capacitilor administraiei publice centrale n planificarea strategic
Nivelul Inutile Mai puin utile Utile Nu tiu Total
Numrul
4 5 10 4 23
rspunsurilor
% 17,4 21,7 43,5 17,4 100
Sursa: Planul de dezvoltare instituional pe anii 2014-2015 al Ministerului Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei
Pornind de la rezultatele obinute, putem concluziona c problema majorrii capacitilor
administraiei publice centrale n planificarea strategic este perceput slab de angajai, fiind necesar
ntreprinderea unei campanii de informare mai largi de ctre instituiile competente. Aproximativ dintre
angajaii Ministerului au participat la diferite conferine, seminare, sesiuni de instruire i mese rotunde sau
cunosc despre organizarea acestora. E de remarcat faptul c, despre organizarea diferitelor sesiuni de
instruire, au fost familiarizai 85,5% dintre angajaii Ministerului. Acest fapt conduce la ideea necesitii
proiectrii i derulrii unui program de formare profesional continu.[5]
n cadrul Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei, activeaz:
- Direcia analiz, monitorizare i evaluare a politicilor;
- Direcia politici salariale;
- Direcia dezvoltarea resurselor umane i politici ocupaionale;
- Direcia raporturi de munc i parteneriat social;
- Direcia politici de asisten social;
- Direcia politici de asigurri sociale;
- Direcia politici de protecie social a persoanelor cu dizabiliti;
- Direcia politici de asigurare a egalitii de gen i prevenirea violenei;
- Direcia politici de protecie a familiei i drepturilor copilului;
- Direcia management financiar al politicilor;
- Direcia relaii internaionale i integrare european;

20
- Direcia e-Transformare i un ir de secii i servicii autonome i din cadrul anumitor direcii.
Toate acestea uniti structurale asigur coerena funcional a Ministerului, fiind responsabile de
elaborarea i implementarea politicilor n domeniu.
Circa 79,4% dintre angajaii Ministerului au evaluat capacitatea Ministerului de a elabora i
implementa politici ca fiind bun i excelent. Restul angajailor (18,5%) consider capacitatea
Ministerului ca fiind una medie i doar 8,7% consider c aceasta este insuficient.
Aproximativ aceeai situaie poate fi remarcat i n cazul capacitii Ministerului de a planifica
strategic i n ceea ce privete managementul financiar. [63]
Tabelul 5
Capacitatea Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei
n ceea ce privete managementul resurselor umane
De la 1 (foarte proast) la 5 (excelent)
1 2 3 4 5 n/a Total
Numrul
0 2 7 4 1 9 23
rspunsurilor
% 0 8,7 30,4 17,4 4,3 39,1 100
Sursa: Planul de dezvoltare instituional pe anii 2014-2015 al Ministerului Muncii, Proteciei
Sociale i Familiei
Majoritatea angajailor Ministerului, circa 39,1%, nu i-au expus opinia referitor la capacitatea
Ministerului privind managementul resurselor umane. Totodat, o parte a angajailor, 30,4%, au evaluat
capacitatea Ministerului privind managementul resurselor umane ca fiind medie. Restul angajailor, 30,7%,
consider capacitatea ca fiind bun i excelent, i doar 1,3% consider c aceasta este insuficient.[6]
Unele msuri de eficientizare ar fi:
- atragerea de angajai competeni i puternic motivai;
- stabilirea mecanismului planificrii resurselor umane;
- stabilirea mecanismului analizei posturilor;
- stabilirea procedurii recrutrii i seleciei personalului;
- elaborarea procedurii evalurii personalului;
- perfecionarea managementului i dezvoltarea abilitilor manageriale ale personalului de
conducere;
- elaborarea i derularea programului de formare profesional continu;
- crearea condiiilor pentru instruirea profesional la locul de munc a tinerilor specialiti. Motivarea
financiar i non-financiar a persoanelor care gireaz activitatea tinerilor angajai;
- dezvoltarea sistemului de motivare a personalului.
Bibliografie:
1. Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227-XV din 18.07.2002 despre probarea
Concepiei cu privire la politica de personal n serviciul public. n: Monitorul Oficial.
2. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 845 din 26 iulie 2004 despre aprobarea
Regulamentului cu privire la perfecionarea profesional a funcionarilor publici. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.132-137 / 1486-1491 din 06.08.2004.
3. Legea serviciului public nr.443-XIII din 04 mai 1995. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.61/681 din 02.11.1995.
4. http://www.managementhelp.org/emp_perf/emp_perf.htm
5. www. mf.gov.md
6. www.mmpsf.gov.md/ Raport de activitate a ministerului/ anii 2014-2015

21

, DFF-151M , M,
: , . , M,
.
.

. , ,
, ,
.

, , ,
, ,
. -
, ,
, , ,
,
.
1959 .,
, , , ,
, -
, ,
. , ,
.
,
(, , , ).
- .
, , ,
.
. -
, -
.
,
,
. , -
.
-
. ,
, ,
,
.
,
,
.
.
:
- ;
- ;
-

.

22
, , .
.
, -
,
, .
,
,
.

:
1. . ., . . . ., 2014.
2. ARMEANIC A. Fiscalitate n statele contemporane, 2003.
3. . . : . ., 2002.
4. / . . . . ., 2001. . 437.
5. . ., . ., . . . .,
2000.
6. http://studme.org/105604129901/ekonomika/nalogovaya_sistema_frantsii
7. http://www.aup.ru/books/m171/3_7.htm

SUBSISTEM INFORMATIC DE GESTIUNE A ORDINELOR DE VNZARE


A UNEI COMPANII FOLOSIND TEHNOLOGIA SAP SCRIPT
Masterand tefan BLANUA, gr.MI-141m, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatolie GODONOAG
Schimbrile majore, ce s-au produs n mediul de afaceri, se datoreaz, n primul rnd, dezvoltrii
tehnologiei informaionale (IT), competiiei i adaptrii la cerinele pieei. Aceste procese au permis o serie
de transformri eseniale n organizarea i conducerea firmelor (organizaiilor), scopul fiind cel de cretere a
eficienei activitii desfurate.
Importana sistemelor informatice [1] devine tot mai evident n orice organizaie i aceasta datorit
necesitii de adaptare la societatea global informaional. Rolul sistemelor informatice s-a accentuat n
timp astfel, nct a devenit un element indispensabil succesului n afaceri.
Un sistem ERP reprezint un sistem de planificare a resurselor ntreprinderii (abreviat ERP din limba
englez) este instrumental software, care faciliteaz integrarea tuturor informaiilor dintr-o organizaie ntr-o
platform unic. Scopul ERP este s asigure transparena datelor n cadrul organizaiei i s faciliteze accesul
la orice tip de informaie util n desfurarea activitii. Un sistem ERP este compus dintr-o serie de module,
care sunt destinate diverselor departamente, precum: producie, financiar-contabil, achiziii, vnzri etc. Dei
are o natur extrem de variat, informaia este operat o singur dat i este accesibil oricrui modul pentru
care este necesar. Astfel, se economisete timp, resurse, se diminueaz probabilitatea de a comite erori de
operare, se faciliteaz accesul la informaia actual. Una dintre particularitile uzuale ale unei aplicaii ERP
const n stocarea tuturor informaiilor ntr-o baz de date unic. [2]
Ordinul (comanda) de vnzare este un document generat de productor, care autorizeaz comercia-
lizarea articolelor specificate, eliberate dup primirea comenzii de cumprare a unui client. O comand de
vnzri presupune, de obicei, c nu va exista niciun cost suplimentar de munc sau materiale suportate
pentru vnzare, cu excepia cazului n care acesta este utilizat pentru a iniia un nou proces de producie.
Importana ordinelor de vnzare
Comenzile de vnzri documenteaz pe deplin necesitile unui client. Atunci cnd se produce o
vnzare, personalul respectiv primete informaii valoroase despre necesitile clientului. Dup ce au fost
primite aceste informaii, se creeaz un document sau o baz de date, astfel, nct nevoile clientului pot fi
procesate pe deplin. Din cauza faptului c acest document explic detaliat cererea clientului, acesta conine
informaii importante pentru cei ce se pregtesc de livrare. Personalul are nevoie de o comand de vnzri,
deoarece gestiunea produselor necesit o nelegere complet a comenzii care este n curs de procesare.
Procesarea ordinelor de vnzare
Procesarea ordinelor de vnzare pornete de la colectarea datelor din formular. Extragerea datelor din
formularul aprobat direct de client minimizeaz riscul de erori. n cadrul fiecrei comenzi, factura este generat
n mod automat i este completat cu datele scrise de ctre client sau cu datele preluate din contul de client. n

23
caz de necesitate, pot fi create facturi de la zero, separat de comand. Datele pentru emiterea facturii se
completeaz de ctre operator. n procesul de comand, prin folosirea unei singure instruciuni, toate infor-
maiile despre comand i livrare sunt transmise ctre curier. n rest, rmne doar imprimarea foii de parcurs.
Automatizarea procesrii ordinelor de vnzare
n mod tradiional, ordinele de cumprare sosesc ntr-un numr mare de moduri: ntr-un plic, prin
aparatul de fax, n mesajele trimise prin e-mail (ataat n e-mail-uri ca format PDF sau n format de imagine),
comenzi electronice, sau, mai recent, ca un transfer de fiiere XML.[3] Pentru a le obine n sistemul SAP[4],
fiecare document necesit propriul proces de pregtire i de transfer. Comun pentru toate documentele este
obscuritatea: nu exist nicio modalitate de a avea o imagine de ansamblu clar a stocului total de ordine.
Beneficiile automatizrii:
Eficientizarea proceselor de munc desfurate n cadrul organizaiei.
Reducerea timpului de acces la informaiile necesare fundamentrii deciziilor.
Asigurarea schimbului de informaii n cadrul organizaiei.
Creterea gradului de veridicitate a informaiilor utilizate.
Reducerea timpului de rspuns la o cerere formulat de un client.
Rspuns rapid la modificarea condiiilor de mediu, ca rezultat fiind creterea avantajului
competitiv.
Eficientizarea lanului clieni-organizaie-furnizori.
Reducerea costurilor de producie.
Creterea gradului de ncredere a clienilor n organizaie.
Bibliografie:
1. ZACON Tamara Proiectarea sistemelor informatice, Note de curs (format electronic) Chiinu
ASEM, 2013.
2. COTELEA Vitalie Baze de date ASEM, 2010.
3. COSTA Ilie Tehnologia prelucrrii automatizate a informaiei economice Chiinu, ASEM,
2011.
4. SAP AG, ABAP Programming 4.6C, 2001.

INSTITUIA MEDIERII VERIG N LANUL A.D.R.

Masterand Cristina CECAN, anul I, Economie general i drept


Cond. t.: lect. univ., doctor n drept Iulian MUNTEANU

n societatea actual, este bine cunoscut faptul c aglomerarea instanelor de judecat afecteaz
ntregul sistem judiciar, c soluia litigiilor aparent banale este ntrziat din cauza lentorii i a procedurilor
greoaie, c deciziile instanei vin dup repetate termene i nfiri, n care justiiabilul pierde bani, timp i
nervi, iar rezultatul nu este ntotdeauna satisfctor.
n aceste condiii, n decursul timpului, s-au dezvoltat o serie de metode de soluionare a disputelor
care cuprind practici, tehnici reprezentnd o alternativ la procesele derulate n faa instanelor de judecat.
Utilizarea dialogului n rezolvarea conflictelor a condus, n anii 80, la definirea unui nou domeniu,
i anume Alternative de Rezolvare a Disputelor sau termenul originar din englez, Alternative
Dispute Resolution.
Termenul A.D.R. ncorporeaz procedurile i tehnicile de soluionare a conflictelor pe cale amiabil.
Aceste modaliti au aprut ca o reacie la lipsa de eficien a modelului tradiional de rezolvare a litigiilor.
Acestea, fiind alternative la justiie nu ngrdesc accesul la justiie, prin urmare, n eventualitatea
imposibilitii de a soluiona conflictul pe calea lor, rmne deschis posibilitatea iniierii sau continurii
unor aciuni judectoreti.[1]
Avnd n vedere semnificaia de talie internaional, pe care o prezint, Uniunea European depune
eforturi n vederea consolidrii reglementrilor prin care metodele A.D.R., cu precdere medierea, s fie
valorificate i impulsionate, fiind privite ca un instrument de sprijin al relansrii economiei europene prin
creterea eficienei economice a companiilor.
Printre obiectivele principale ale metodelor A.D.R, identificm decongestionarea instanelor de
judecat, reducerea costurilor, reducerea ntrzierilor, ncurajarea membrilor comunitii n procesul de
rezolvare amiabil a conflictelor, facilitarea accesului la justiie, rezolvarea eficient i de lung durat a
disputelor, atingerea unui rezultat onest, echitabil, eficient i durabil. Principalele metode de rezolvare a
disputelor sunt: negocierea, facilitarea, medierea, concilierea i arbitrajul.

24
Cadrul legal de funcionare a sistemului A.D.R. , n spaiul comunitar, este stabilit de:
- Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite
aspecte ale medierii n materie civil i comercial;
- Recomandarea nr.99 (19) privind medierea n materie penal;
- Recomandarea nr.95 (12) privind administrarea justiiei penale;
- Recomandarea nr.2002 (10) privind medierea n materie civil;
- Recomandarea nr. 98 (1) privind principiile medierii familiale;
- Recomandarea nr.1639 (2003) privind medierea familial i egalitatea sexelor;
- Recomandarea nr. 2001 (9) privind cile alternative de soluionare a litigiilor dintre autoritile
administrative i persoanele private.
Definiie. Drept izvor pentru definirea medierii trebuie studiate, n primul rnd, actele internaionale,
care i-au pus, drept scop, reflectarea instituiei medierii i a tuturor elementelor componente ale acesteia.
Recomandarea Comitetului de Minitri al Consiliului Europei ofer urmtoarea definiie: medierea este un
proces n care mediatorul ajut prile s soluioneze ntrebrile litigioase i s ajung la un acord care s le
fie propriu.[6]
Potrivit Directivei 2008/52/CE Parlamentului European i a Consiliului din 21 mai 2008 privind
anumite aspecte ale medierii n materie civil i comercial, medierea nseamn un proces structurat,
indiferent cum este denumit sau cum se face referire la acesta, n care dou sau mai multe pri ntr-un litigiu
ncearc, din proprie iniiativ, s ajung la un acord privind soluionarea litigiului dintre ele, cu asistena
unui mediator. Acest proces poate fi iniiat de ctre pri, recomandat sau impus de instan sau prevzut de
dreptul unui stat membru.
Legea Republicii Moldova cu privire la mediere nr. 137 din 03.07.2015, n art.2, definete medierea ca
o modalitate de soluionare alternativ a litigiilor pe cale amiabil, n cadrul unui proces structurat, flexibil i
confidenial, cu asistena unuia sau mai multor mediatori.
Scurte consideraii istorice. Realiznd o incursiune istoric, menionm c medierea are o istorie
foarte lung, existnd nc atunci cnd nu erau nchisori, fiind recunoscut n unele societi drept singurul
mijloc de soluionare a conflictelor dintre pri.
Ca alternativ de soluionare a conflictelor, medierea era utilizat n Statele Unite ale Americii nc
din anii 1970. Chiar i legislaia din domeniul medierii aplicat n Europa este inspirat preponderent din
modelul american, model care i-a dovedit eficiena de-a lungul timpului.[2]
Iniial, medierea se utiliza preponderent n conflictele de munc. Ulterior, ea a fost preluat i n
soluionarea litigiilor de divor, ecologice, locative, conflictele din coli, conflictele ntre victime i infractori.
Privit sub aspectul semnificaiei etimologice, termenul mediere vine din latinescul mediatio i
nseamn a mijloci o nelegere ntre prile adverse, a face demersuri n vederea aplanrii unui
conflict. Ca instituie specific, medierea a aprut n Grecia antic i n Roma antic (jus feciale,
recuperatorum), transformndu-se treptat ntr-o instituie internaional.[3]
n Republica Moldova, medierea a fost implementat iniial n cadrul Institutului de Reforme Penale
ncepnd cu anul 2003, unde au fost desfurate activiti de informare a colaboratorilor organelor de drept i
a altor instituii de drept, au fost instruii mediatori i au fost elaborate materiale necesare pentru dezvoltarea
acestui proces, manuale pentru mediatori, un cod deontologic, un curriculum pn n anul 2006.
Din punct de vedere legal, medierii i s-a dat und verde prin adoptarea Legii cu privire la mediere
nr.134 din 14.06.2007, n vigoare din 1 iulie 2008. Urmare a realizrii Raportului de Monitorizare a
implementrii respectivului act normativ, s-a ajuns la concluzia c una din barierele eficienei practice a
medierii const n imperfeciunea legislativ n partea ce ine de definirea efectelor, principiilor de
desfurare a procesului de mediere, organizarea promovrii i susinerii de ctre stat a instituiilor de
soluionare alternativ a litigiilor etc.
Proiectul unei noi legi cu privire la mediere a fost elaborat de ctre Ministerul Justiiei, n colaborare
cu experii PNUD, n cadrul programului Suport tranzitoriu pentru consolidarea administraiei publice n
Moldova, precum i n contul Strategiei de reform a sectorului justiiei. [4] La sfritul lunii august 2015,
Legea cu privire la mediere a fost modificat, n cadrul realizrii aciunii 3.2.1.(1) din Planul de Aciuni
pentru implementarea Strategiei de reform a sectorului justiiei pentru anii 2011-2016.[5]
Conform informaiei deinute de Ministerul Justiiei, pn n anul 2013, pe parcursul a 7 ani, n
Republica Moldova au fost atestai aproximativ 188 de mediatori, n perioada menionat fiind nregistrate
doar 26 de birouri de mediatori, dintre care doar un birou asociat i 25 de birouri individuale (dintre care 5 nu
funcioneaz, deoarece mediatorii i-au suspendat activitatea). Rezultatele sondajului efectuat de Consiliul de
Mediere, la nceputul anului 2013, au artat c, la acel moment, aproximativ 2/3 din numrul total de
mediatori, de facto, nu activau.

25
Avantajele i dezavantajele medierii. Medierea posed un ir de caracteristici definitorii, care o
avantajeaz n raport cu judecarea cauzei n instana de judecat, dup cum urmeaz :
Contribuie la degrevarea instanelor de judecat. n anul 2011, de exemplu, cei 409 judectori din
toate instanele judectoreti ale Republicii Moldova au examinat, n total, 232.605 cauze penale, civile i
administrative, fiecruia revenindu-i, n medie, cte 67 de dosare pe lun, iar, n unele judectorii din
municipiul Chiinu, un magistrat este nevoit s examineze i cte 121 de dosare pe lun. Astfel, medierea
poate deveni o soluie eficient pentru examinarea corect i n timp rezonabil a unei cauze; [7]
Costuri financiare reduse n comparaie cu instanele de judecat. Un proces n instan este
costisitor, de multe ori costurile depind beneficiile. Unui mediator i se pltete doar onorariul stabilit
preventiv i convenit mpreun cu prile, n funcie de complexitatea i natura litigiului;
Timpul de soluionare a litigiului e redus substanial. n cadrul procesului de mediere, n funcie de
complexitatea cauzei i disponibilitatea prilor, rezolvarea conflictului poate avea loc nc de la prima
edin de mediere. Prin comparaie, un proces judiciar dureaz ani buni de zile, incluznd cile de atac.
De asemenea, se economisete mult timp, datorit faptului c medierea necesit mult mai puin
solemnitate, proceduralitate prescris, ct i timp pentru soluionarea litigiului propriu-zis. Dac procesul de
judecat dureaz luni sau ani de zile, medierea poate dura doar cteva ore.
Legea cu privire la mediere nr.137 din 03.07.2015 statueaz, la art.22 alin.(2), c medierea litigiului
are loc ntr-un termen care nu va depi 3 luni de la data ncheierii contractului de mediere, dac prile nu au
stabilit de comun acord alt termen.
Ofer soluii profesioniste prilor, care s corespund intereselor acestora. n condiiile n care
existena instanelor judectoreti specializate este imposibil i inoportun, mediatorul vine de pe poziia
unui expert cu o calificare i o practic bogat n domeniul vizat nemijlocit, avnd o reputaie ireproabil n
societate. Astfel, mediatorul va propune prilor cele mai bune soluii i recomandri profesioniste, pornind
de la interesele i necesitile acestora;
Confidenialitatea. n pct. 16 din Ghidul pentru o mai bun implementare a recomandrii cu
privire la medierea n materie civil i familial, se explic faptul c principiul confidenialitii este esenial
pentru instituirea ncrederii prilor n procesul de mediere i rezultatele sale. Din acest punct de vedere,
ntinderea confidenialitii ar trebui s fie definit la toate nivelurile procesului de mediere, ct i n afara
concluziilor sale. De asemenea, pct.2 din Recomandarea nr. R19(99) a Comitetului de minitri ctre statele
membre cu privire la mediere n chestiuni penale prevede c discuiile din cadrul medierii sunt
confideniale i nu pot fi folosite ulterior, cu excepia situaiilor cnd exist acordul prilor.
n procesul medierii, mediatorul nu are dreptul s divulge informaiile de care a luat cunotin n
decursul sesiunilor separate cu prile i nu are dreptul s discute asemenea informaii cu cealalt parte fr
acordul prii vizate.(art. 6 Legea 137/2015).
Dac, n incinta slii de judecat, n baza principiului publicitii (considernd excepiile prezentate de
legea procesual), poate fi admis orice persoan, atunci medierea se evideniaz prin caracterul su strict
confidenial.
Control. Medierea ofer prilor posibilitatea unui control efectiv mai mare asupra rezultatelor
dezbaterilor. n instana de judecat, prile obin hotrrea judectoreasc, deliberat de ctre judector, care
apreciaz cele prezentate n baza propriei convingeri. Deseori, judectorul, n baza legii, nu poate oferi
soluiile izvorte n urma medierii. Astfel, n baza medierii, este mai mare probabilitatea obinerii unui
rezultat satisfctor pentru ambele pri aflate n conflict.
Reciprocitate, suport i ncredere. Prile procesului de mediere sunt, de obicei, gata pentru
concesiuni reciproce n vederea atingerii unui rezultat acceptabil. Mediatorii sunt profesioniti calificai,
ghideaz prile pe parcursul procesului. El ajut prile s vad cile cele mai eficiente de rezolvare a
diferendului, evideniind aceste ci.
Este evident c, unde exist avantaje, sunt i dezavantaje:
Caracterul neobligatoriu. Cu referire la hotrrile obinute n urma medierii, pentru acestea nu pot fi
aplicate mijloacele de asigurare a aciunii i executare silit, dect prin intermediul instanelor de judecat.
Hotrri inatacabile. Este imposibil exercitarea cilor de atac asupra hotrrii medierii. Acestea
pot doar s fie desfiinate.
Instabilitate. Procesul de cooperare poate fi oricnd ntrerupt sau trgnat n absena unui control
din partea unei pri independente. De asemenea, nu exist mecanismul aducerii forate, care poate crea
neplceri pentru partea care este interesat n soluionarea ct mai rapid a pricinii. Nu exist garania unei
soluionri de succes, aceasta depinznd de capacitatea prilor de a ajunge la un acord.

26
Susinerea medierii de ctre stat. Prile care recurg la mediere sunt scutite de achitarea taxei de stat
pentru confirmarea sau nvestirea cu formul executorie a tranzaciei, iar cererea privind confirmarea
tranzaciei se examineaz n regim de urgen, n cel mult 15 zile lucrtoare de la data depunerii acesteia.
n cazul n care, pn la depunerea cererii de chemare n judecat, prile au participat la procesul de
mediere, dar procesul de mediere a ncetat fr ncheierea tranzaciei, atunci, la depunerea cererii de chemare
n judecat, taxa de stat se reduce cu 25%.
Prile care recurg la mediere dup depunerea cererii de chemare n judecat beneficiaz de restituirea
taxei de stat n proporie de:
100% pentru mpcarea n instana de fond;
75% pentru mpcarea n instana de apel;
50% pentru mpcarea n instana de recurs.
n cazul finalizrii procesului de mediere cu mpcarea parial a prilor asupra preteniilor
patrimoniale, taxa de stat se reduce i se restituie proporional valorii preteniei soluionate prin mpcare.
Actualitatea medierii n Republica Moldova. n virtutea multiplelor avantaje pe care le prezint,
practica medierii este nc puin cunoscut n ara noastr. Principala cauz de neaplicare, identificat de
specialitii n domeniu este lipsa de informare a societii despre modalitatea de funcionare, avantajele i
procedura aplicabil n ipoteza recurgerii la mediere. Totodat, se regsete i insuficiena implicrii
instanelor de judecat, i a altor organe de resort.
Practica statelor care au avansat n implementarea acestui sistem confirm necesitatea unor eforturi
conjugate ale tuturor actorilor-cheie din sectorul justiiei, n contextul n care unor instituii le revin funcii
principale de promovare, reglementare i administrare a acestui sector.
Concluzie. Fiind o instituie de importan major pentru un stat de drept, cu o populaie al crei nivel
de dezvoltare cultural a crescut n ultimii ani, este imperios ca instituia medierii s se fac cunoscut i
aplicat ct mai frecvent.
Or, fiecare dintre cei angrenai, cel puin o dat, ntr-o astfel de procedur, avnd n vedere rata de
succes i beneficiile medierii, vor prefera dialogul, vor prefera comunicarea i negocierea, altor forme de
rezolvare a diferendelor. Astfel, se pot pune bazele pentru dezvoltarea unei societi ce va avea ca regul de
funcionare i de rezolvare a diferendelor dialogul.[8]
Cu alte cuvinte, putem afirma c medierea poate readuce n societate dialogul care lipsete cu
vehemen societii noastre de prea mult vreme.
Exist o caricatur, care arat la neregulile din sistemul judiciar din Republica Moldova. Doi brbai la
costum, aezai pe o banc n parc. Costumele le sunt murdare i rupte, iar ei arat ca nite vagabonzi. Unul
se ntoarce ctre cellalt i-i spune trist: Trebuia s optm pentru mediere.
Ei puteau fi parteneri de afaceri, un angajator i un angajat, vecini sau chiar foti prieteni. Dar,
ciocnindu-se ntr-un proces judiciar, ambii s-au pomenit ruinai. Numai cei care au trecut printr-un proces
judiciar pot nelege umorul i drama acestei caricaturi.[9]

Bibliografie:
1. Strategia privind medierea i dezvoltarea profesiei de mediator anii 2008-2013,
http://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2012/10/Strategia-2008-2013-privind-medierea-si-
dezvoltarea-profesiei-de-mediator1.pdf
2. Medierea n cauze penale, p.2, Institutul de reforme penale, http://irp.md/uploads/files/2014-
03/1394118934_mediere.pdf
3. CIAGLIC Tatiana, Medierea n cauze penale: noiune i caracteristici de ordin general trecute
prin prisma legii autohtone i romne. Lucrare publicat n materialele Conferinei internaionale
tiinifico-practice Statul Moldovenesc la 650 de ani: prioritile administraiei publice
consolidare, dezvoltare, prosperare, 21.05.2009, Academia de Administrare Public de pe lng
Preedinia Republicii Moldova.
4. http://justice.gov.md/public/files/file/reforma_sectorul_justitiei/srsj_pa_srsj/PA_SRSJ_adoptatro.
pdf
5. Planul de Aciuni RM-UE la http://www.gov.md/ 2 Legea Nr. 295 din 21.12.2007
privindaprobareaStrategieinaionale de dezvoltarepeanii 2008-2011;Programul de activitate al
Guvern uluiRepublicii Moldova ,,Integrarea European: Libertate, Democraie, Bunstare, 2009-
2013 3Raport - Componenta III Optimizarea procedurilor n instanele judectoreti economice:
Consiliul Superior al Magistraturii, Banca Mondial.

27
6. Recomandarea Nr. (2002)10 privind medierea n materie civil
http://www.blog.mediatoru.ro/recomandarea-nr-200210-privind-medierea-in-materie-
civila/#sthash.wlOCqYK9.dpuf
7. Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, modul de organizare i
funcionare a instanelor judectoreti n anul 2011, http://csm.md/# les/ Hotarrile/2012/11/129-
11-Raport.pdf
8. UTAG Z., IGNAT C., Modaliti alternative de soluionare a conflictelor, Editura
Universitar, Bucureti, 2008, Cap. Statistici despre mediere, p. 116-120.
9. VRTOSU Doina, avocat, RUSU Valeriu, director ADR Habitat- Medierea, o metod eficient
de soluionare a litigiilor, http://www.cuvintul.md/img/books/actiuni_civice.pdf

SUBSISTEM INFORMATIC PENTRU ELABORAREA VINIETELOR


Nicolae CHILIMARI, MI-141m
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GODONOAG, ASEM
n cadrul acestei lucrri, se analizeaz un sistem informatic1 pentru elaborarea vinietelor. Acest sistem
face parte dintr-un sistem mai mare, care are ca rol principal organizarea ceremoniilor de absolvire a elevilor,
studenilor, dar i multor altor tipuri de evenimente.
Unitatea economic, analizat n lucrare, este o companie ce a fost fondat, n anul 1689, la Londra.
Iniial, compania se ocupa de croitorie, acum ns gama de servicii oferit este esenial mai mare: de la
coaserea i nchirierea hainelor pentru evenimente, pn la servicii de fotografiere a invitailor la aceste
evenimente. Ramura de elaborare a vinietelor este relativ nou. Ideea dat a nceput s se dezvolte n ianuarie
2015. Produsul program a fost livrat n decembrie anul 2015.
Sistemul informatic nou urmeaz s substituie o parte component a sistemului general. Actualmente,
componenta existent are un diapazon de funcii redus. Codul-surs al aplicaiei respective este incomplet:
unele biblioteci sunt compilate i codul-surs lipsete definitiv. Modificarea i ntreinerea softului existent,
practic, sunt imposibile. Este necesar crearea unui soft de la zero, folosind tehnologii informaionale
avansate (de programare) cu o posibilitate ulterioar de mentenan i dezvoltare.
Datorit faptului c respectiva companie se dezvolt, numrul de evenimente, la care este invitat cu
scopul de a face fotografii, crete, este necesar un management de o nalt calitate i uor n folosin a
datelor elevilor i studenilor.
Cerinele fa de noul sistem informatic sunt:
a) crearea comenzilor de fotografiere online, accesnd anumite pagini web, unde elevul/studentul
alege, dintr-o list de servicii de fotografiere, pe cele pe care le solicit;
b) crearea de comenzi exact n ziua ceremonie, apelnd la operatorii solicitai;
c) propriu-zis, fotografierea elevilor/studenilor;
d) plasarea pozelor de la evenimente pe site-urile companiei unde elevul/studentul alege pozele care le
dorete (n dependen de gama comenzilor, de exemplu, pentru albumele comandate poate s
selecteze un set de poze);
e) tiprirea vinietelor.
Din punct de vedere arhitectural, se utilizeaz arhitectura MVVM2, care este o variaie a paternului lui
Martin Fowler, ce are denumirea Presentation Model design pattern. El faciliteaz o separare a dezvoltrii
interfeei grafice a utilizatorului (fie limbaj de marcare sau cod) de dezvoltare a business-logicii sau logica de
back-end (modelul de date).
Datele de intrare n sistemul analizat sunt nite liste de studeni ce sunt preluate din alt sistem n 2
formate, precum i anumite abloane ce sunt create ntr-un soft independent.
Fotografierea unei persoane va fi cu mult mai rapid dup implementarea sistemului informatic nou-
creat. Fie c trebuie s fotografiem o clas format din 25 de elevi. Analiznd aplicaia anterioar, se observ
c fotograful are nevoie de aproximativ 2 minute pentru a introduce datele despre un elev n sistem, urmate
de alte 5 minute pentru a face fotografiile i de nc 3 minute pentru a selecta produsele pe care dorete s le
comande studentul. Toate aceste operaiuni trebuie efectuate consecutiv, deoarece se lucreaz la un singur
calculator, aplicaia fiind doar pe un singur ecran. Prin urmare, timpul total necesar pentru deservirea unei
singure persoane este de 10 minute. Calculnd pentru toat clasa, se obine: 10 minute / elev * 25 elevi = 250
minute = 4 ore 10 minute.
Noua aplicaie ne va permite s facem acest proces mai rapid. Timpul total primit pentru un singur
student se reduce la 4 minute. Deci, efectund calculele pentru 25 de elevi, elementar se obine: 4 minute /
elev * 25 elevi = 100 minute = 1 or 40 minute.

28
Dup cum se observ, timpul necesar pentru fotografierea a 25 de elevi se reduce de 2.5 ori. n timpul
unei zile normale de lucru, n primul caz, pot fi fotografiate doar 2 clase complete, pe cnd n cazul al doilea
5 clase. Dac s-ar raporta numrul de clase fotografiate la numrul de persoane implicate n procesul de
fotografiere, s-ar obine c, n primul caz, ar fi 2 clase de elevi (50 de persoane per total) fotografiate zilnic,
iar n cazul al doilea 5 clase (adic n jurul a 125 de persoane per total, sau 62.5 persoane, n cazul n care
raportm la numrul de angajai implicai n procesul de fotografiere).
n final, se poate remarca faptul c, din punct de vedere teoretic, compania dup implementarea
sistemului dat i poate majora numrul de comenzi, la care poate face fa, cu 25% pstrnd acelai numr
de angajai.

Bibliografie:
1. ZACON Tamara Proiectarea sistemelor informatice, Note de curs, 2011.
2. A jurney through the land of Model-View-* Design Patterns, Artem Syromiatnikov, 2012.

ASPECTE TEORETICE I PRACTICE REFERITOARE LA COMERCIALIZAREA


ARTICOLELOR DE STICL PE PIAA DE CONSUM A REPUBLICII MOLDOVA
Masterand Dorina COSTIN, grupa COM V151
Cond. t.: conf. univ., dr. Mihail CERNAVCA, ASEM
Articolele din sticl formeaz o gam variat dup funcionalitate, destinaie, stil, ct i dup modul de
obinere i fasonare. Pe parcursul istoriei, sticla a cunoscut mai multe etape de evoluie, devenind unul dintre
cele mai utile i ntrebuinate materiale, confecionndu-se obiecte care ocup un loc de frunte n interiorul
domestic i avnd o cerere n cretere pe pia datorit proprietilor nalte pe care le posed sticla.
Astfel, vorbind despre sticl, putem constata c aceasta este o substan amorf,obinut prin
subrcirea unor topituri produse din materie prim, care const din asemenea materiale, ca: nisip cuaros
(60 70%), sod calcinat, carbonat de sodiu sau potasiu etc.
Procesul de producere a sticlei a cunoscut o evoluie, care a oferit posibilitatea de a se forma n timp
proprietile i caracteristicile ei specifice.
Articolele din sticl sunt ntrebuinate att ca obiecte de decor,ct i ca vesel sau vase pentru pstrarea
i servirea buturilor i a bucatelor. Un loc specific n cadrul gamei sortimentale l ocup articolele din sticla
de cristal, care se deosebesc de cele din sticl obinuit prin faptul c au o executare mai complicat, un
decor mai sofisticat i proprieti estetice deosebite. Pentru a nelege importana i rolul economic al acestor
produse, este necesar de a percepe diferena dintre sticla obinuit i cea de cristal.
Astfel, cristalul se deosebete de sticla obinuit prin compoziia chimic, prin nlocuirea oxidului de
natriu cu oxid de plumb, obinndu-se sticla de cristal. Cu ct coninutul de oxid de plumb este mai mare, cu
att calitatea este mai nalt. Din cauza coninutului nalt de oxid de plumb, articolele din sticl de cristal au
o greutate mai mare n comparaie cu cele din sticl comun i un sunet mai melodios i mai prelung, avnd
i un indice de refracie mai mare.
Sticla obinuit este, n principal, utilizat n industria ambalajelor, producia de sticl flat pentru
geamuri sau pentru diverse alte utilizri. Sticla de cristal poate fi folosit pentru decoraiuni, cadouri,
ornamente, vesel de menaj i are multiple utilizri. Sticla de cristal are duritatea mai mic i datorit acestui
fapt are un decor mai complicat.
Cantitatea de oxid de plumb determin categoria n care se ncadreaz un produs, precum i etichetarea
acestuia. Europa are propriile standarde de evaluare. Produsele care conin ntre 4% i 10% oxid de plumb
sunt considerate din sticl obinuit. Totodat, exist i o categorie suplimentar pentru produsele care
conin ntre 8% i 10% i se numesc produse din sticl cristalin. Produsele care conin ntre 10% i 30%
sunt definite drept sticl de cristal. Cnd acestea conin peste 30% oxid de plumb, sunt considerate din
cristal superior.
Aceste detalii sunt complet diferite n America, unde i 1% coninut de oxid de plumb este de ajuns
pentru a obine eticheta de produs din sticl de cristal. Alte ri au propriul sistem de clasificare, dar nu att
de stricte ca n Europa. n mare parte a lumii, coninutul minim pentru ca un produs s fie declarat din cristal
variaz ntre 3% i 15% coninut de oxid de plumb.
n conformitate cu Hotrrea de Guvern nr.415 din 19.05.2000 privind caracterizarea, clasificarea i
marcarea produselor din sticl de cristal n vederea comercializrii acestora, articolele din sticl cristal se

29
clasific dup coninutul de oxid de plumb n urmtoarele categorii:cristal uor (9-18%) PbO, cristal
semigreu (18-30%), cristal greu ( min.30%) PbO.
Diferena dintre sticla obinuit i cea de cristal poate fi sesizat i cu ochiul liber. Paharele de cristal,
de exemplu, creeaz un adevrat curcubeu n momentul n care acestea sunt luminate intens.
Din punct de vedere economic, costul producerii i procesrii sticlei obinuite este mai mic,deoarece
sticla poate fi procesat la cldur, se pot utiliza cioburi din sticl, procedeu prin care se face economie de
material i timp de lucru. De obicei, produsele din sticl obinuit sunt comercializate la preuri mai mici, iar
cristalul nu poate fi procesat, dac este topit, nu se poate prelucra la cldur, dar poate fi tiat, lefuit etc.,
costurile de producere fiind mai mari i, respectiv, preul de vnzare este mai mare. Cu toate acestea,cristalul
se bucur de o popularitate deosebit n rndul consumatorilor, deoarece duritatea cristalului este prea mare
pentru a putea fi uzat. Sticla se uzeaz mai uor, cristalul are o stabilitate bun, culoarea nu poate fi
schimbat, n timp ce sticla se nglbenete odat cu trecerea timpului.
Industria sticlei, n prezent, se afl la un nivel avansat de producere, att din punct de vedere material,
ct i tehnologic. Este cunoscut o gam variat de produse de calitate superioar, cu proprieti mbuntite
din diverse tipuri de sticl, cum ar fi: sticla cristal, sticla optic, sticla boratic etc., din acest motiv,
studierea produselor din sticl comercializate pe piaa naional constituie un pas sigur ctre dezvoltarea
i perfecionarea particularitilor ce in nu numai de etapa de producere a acestor bunuri, dar i cea de
realizare a acestor mrfuri. De asemenea, este la fel de important studierea cerinelor i dorinelor
consumatorilor ce in de acest tip de produse, fapt ce ar permite eficientizarea procesului de comercializare a
bunurilor din sticl.
Un factor important n dezvoltarea producerii n mas a articolelor din sticl l constituie materia
prim. Acestea contribuie la formarea proprietilor i calitii produselor finale, din acest motiv prezint
importan prezena resurselor de materie prim de nalt calitate. n economia naional, sfera de producere
a articolelor din sticl este slab dezvoltat, aceasta datorndu-se, n mare parte, lipsei de materie prim,
Republica Moldova dispunnd de rezerve industriale de peste 400 milioane tone de ghips, nisip pentru sticl,
diatomit, ns cantitatea ei este insuficient pentru a asigura dezvoltarea acestei ramuri industriale i
calitatea acestor resurse este inferioar. Aceasta favorizeaz importul materiei prime n cea mai mare parte
din rile vecine.
n prezent, n Republica Moldova, exist mai multe ntreprinderi mici de producere i prelucrare a
sticlei, dar lideri pe pia sunt dou mari companii: S Fabrica de Sticl din Chiinu i Glass Container
Company.
Cu toate c exist productori autohtoni, acetia nu pot satisface piaa naional cu destule articole din
sticl , cererea fiind n cretere permanent. Acestea favorizeaz sporirea importului din aa state cum ar fi:
Turcia, China, Ucraina, Belarus, Cehia, Germania etc.

MANAGEMENTUL SORTIMENTULUI DETERGENILOR COMERCIALIZAI


DE S.R.L. VIONIMPEX
Masterand Andrei CUROU, COMv 141,
Cond. t.: conf. univ., dr. Mihail CERNAVCA, ASEM
n societatea primitiv, chiar i n zilele de azi, hainele erau curate cu pietre pe malul unei ape
curgtoare. n dicionar, detergent este definit ca agent de curare. n ultimii 20 de ani, ns, cuvntul
descrie mai degrab detergent sintetic, dect obinuitul spun. Detergenii sintetici conin anumite
componente numite substane tensio-active.
Spunul, prin definiie, este o substan tensio-activ. De fapt, el este cea mai veche substan tensio-
activ, i a fost folosit cam de 4500 de ani.
Din punct de vedere al compoziiei, principalul component al detergenilor l constituie substana
activ, care este amestecat n anumite proporii cu ageni de condiionare anorganici sau organici, ce au
rolul de a mbunti proprietile detergenilor (capacitatea de nlbire suplimentar, capacitatea de
antistatizare, capacitatea de antidepunere, culoarea, mirosul, aspectul). Condiionarea reprezint o modalitate
important utilizat pentru diversificarea sortimentului de detergeni.
Analiza ABC
Grupa A sunt produse foarte importante pentru companie, practic, ele stau la baza vnzrilor, de
aceea, le trebuie acordat o atenie sporit. Trebuie urmrite cu atenie stocurile, pentru a nu avea stoc ,,0,
astfel evitndu-se vnzrile pierdute, care, la rndul lor, vor afecta vnzrile per-total. Aceste produse trebuie
s fie plasate pe raft n locurile cele mai predispuse vnzrii, la nivelul ochilor i a minilor.

30
Grupa B n aceast grup, sunt produsele cu un nivel mediu de vnzare, ele sunt mai puin
importante dect cele din grupa precedent, ns, nu trebuie neglijate. Ulterior, aceste produse pot trece n
Grupa A, dac le va fi acordat o atenie sporit i/sau va crete cererea consumatorilor pentru produsele
respective. De asemenea, acestea pot trece i n grupa C.
Grupa C produsele din aceast grup au o rotaie lent, lipsa lor nu afecteaz semnificativ vnzrile
companiei i sunt pasibile de excludere din sortiment. Totui, ele sunt importante, dac compania
promoveaz o politic de expansiune a sortimentului, respectiv mrirea gradului de satisfacere a cerii
consumatorilor.
Managementul Categoriei
1. Definirea categoriei Din categoria analizat, fac parte praful de splat automat pentru rufe (color,
albe, copii), praful de splat manual, gelul pentru splat vesel, soluia pentru splat vesel, soluia pentru
ndeprtarea petelor, soluia pentru splatul sticlei, condiionerul pentru rufe, praful pentru curat vesel.
2. Rolul categoriei Alturi de hran i mbrcminte, printre produsele vitale pentru om, trebuie
amintite produsele avnd drept scop asigurarea i meninerea cureniei i igienei spunurile i detergenii.
Dezvoltarea produciei de detergeni a avut ca prim scop nlocuirea spunului, n special n industria textil,
ulterior, utilizrile lor s-au extins foarte mult. Datorit proprietilor specifice: umezire, spumare, dispersare,
emulsionare, dezinfecie, detergenii au nceput s fie utilizai, practic, n toate procesele de interfa, n
aproape toate domeniile industriale.
Ca urmare a avantajelor pe care le prezint n procesul de utilizare, detergenii i-au format i dezvoltat
piaa, ndeosebi prin substituirea produselor casnice de splat. n acelai timp, a crescut frecvena
splatului ca urmare a creterii exigenelor impuse, a gradului nalt de cultur i civilizaie ce caracterizeaz
azi stadiul de dezvoltare al societii. Toate acestea impun detergenii ca pe un produs superior sub aspectul
facilitrii muncii casnice i al eficienei mainilor de splat.
3. Evaluarea categoriei Mrfurile chimice pentru uz casnic ocup un loc important n satisfacerea
unor nevoi materiale ale omului, cum sunt:
ntreinerea vestimentaiei;
curirea i protejarea unor obiecte de uz casnic;
asigurarea i ntreinerea igienei locuinei;
nfrumusearea acestora;
dezvoltarea unor formule i tehnologii competitive;
campaniile agresive de informare susinute de marii productori.
Cercetnd n profunzime, remarcm faptul c evoluia segmentului, dincolo de cifre, nseamn i o
modificare de raport ntre principalele subcategorii. Astfel, detergenii pudr, care dein supremaia pe
aceast pia (97,8% din volum, i 97,6% n valoare, n 2009, potrivit Nielsen), au tolerat o cretere i pe
celelalte tipuri de detergeni.
4. Indicatori de performan Cel mai nalt nivel al vnzrilor l-a atins detergentul de rufe
4500 g care a avut vnzri de 98784lei, respectiv 1,44%.
5. Strategiile categoriei Sortimentul variat al detergenilor permite utilizarea lor pentru necesiti
diferite. n prezent, productorii de detergeni, produc diferite categorii de articole, ca s cuprind toate
necesitile consumatorilor, iar comercianii se strduiesc s aib un sortiment ct mai variat , pentru un nivel
de deservire nalt.
6. Implementarea planului Solicitrile consumatorilor privitor la mrcile de produs i de firm
preferate; la tipurile de detergeni dup destinaia funcional; la tipurile de ambalaje i cantitatea dozat ntr-
un ambalaj.
Canalele de distribuie, prin care se vor face livrrile de la furnizor (intermediar sau productor)
i la destinatar (comerciant detailist sau alt intermediar).
Tipurile de ambalare comun a loturilor de livrare (pachete din polietilen sau stive), care ar
permite desfacerea lor i redistribuirea pe loturi mai mici de livrare detailitilor.
7. Controlul categoriei n prezent, detergenii au cerere ridicat pe pia, din aceste considerente
compania urmrete creterea cotei de pia la categoria respectiv, promovarea produselor inovative din
domeniu (produse ecologice, cu efect minim asupra mainilor de splat, arome speciale etc. ) i creterea
volumului de vnzri.
Expertiza detergenilor
Materiale i ustensile: mostre de detergeni eterogeni, cntar, cilindru gradat, pahare
termorezistente de 500 ml, termometru, indicatori ai pH-ului soluiei, reactivi (clorzinciodat).
Schema verificrii detergenilor:
1. Verificarea marcrii (conform SM 197:1999) i strii fizice a ambalajului:
31
Integritatea i ermeticitatea ambalajului;
Corelarea ambalajului cu produsul.
2. Determinarea masei brute a detergenilor. Se cntrete de 3 ori ambalajul nedeschis
inndu-se cont de limitele de variere indicate pe ambalaj ( 5%).
3. Determinarea masei nete. Pentru aceasta, se deschide ambalajul cu detergent, se toarn n
cilindrul gradat din sticl a crui mas este cunoscut i se cntrete de 3 ori. Se examineaz
recipientul gol n partea interioar.
n urma analizei marcrii (conform SM 197:1999) i strii fizice a ambalajului, am observat c
starea ambalajelor, la toate cele 5 tipuri de detergeni, este indicat, sunt prezente toate elementele de
marcare prezente n standard, cu excepia punctului 7 ( informaia privind certificarea) la toate
tipurile de detergeni. La fel, la detergenii: Bingo; Makc; Has, lipsete de pe ambalaj
informaia privind indicativul documentului normativ n conformitate cu care a fost fabricat produsul,
ceea ce relev un factor negativ pentru produsele respective.
Verificarea proprietilor organoleptice
a) Aspectul: pentru detergenii condiionai n stare solid, se apreciaz uniformitatea granulelor sau
a particulelor prin: Densitatea n grmad: se exprim n g/dm3. Densitatea n grmad d indicaii asupra
uniformitii formei i mrimii particulelor i asupra solubilitii (detergenii cu particule fine, de mrime
uniform se solubilizeaz mai uor i mai complet). Un cilindru gradat de 250 cm, uscat i cntrit la balana
tehnic, se umple pn la reper cu detergentul de analizat. n timpul umplerii, cilindrul se ine nclinat, apoi,
prin rotire uoar, se aduce n poziie vertical, lsnd s cad produsul fr s se taseze. Cilindrul umplut cu
detergent pn la reperul de 250 cm se cntrete la balana tehnic. De asemenea, se determin prezena
aglomeraiilor i impuritilor.
b) Mirosul: este dat de substane de parfumare i persistena un anumit timp, minim de 90 de zile,
dup care poate s-l piard, mirosul nu trebuie s fie neplcut sau cu mirosuri necaracteristice i strine.
c) Uniformitatea culorii: detergenii sub form de praf i granule au culoare alb, galben-pal, vernil
i albastru deschis; cu ct culoarea este mai deschis i nu prezint o tent cenuie indic un coninut redus
de impuriti.
d) Aspectul soluiei de detergent de 1% (10g la 1litru): D indicaii asupra solubilitii n ap. Toi
detergenii sunt solubili. Se examineaz gradul de limpezire, omogenitatea, prezena impuritilor i
depunerilor. Detergenii tip Dero i Deval soluii limpezi; tip Perlan i Tim soluii slab
opalescente.
Verificarea fizico-chimic
a) Coninutul de substan activ (5-35%).
b) Puterea de spumare. 100 ml soluie de detergent de 1% se toarn ntr-un cilindru cu volumul
de 1000 ml. Apoi, se agit puternic timp de 5 minute, dup care se determin volumul spumei
i persistena n timp.
c) Puterea de udare. Este capacitatea detergentului de a ptrunde complet n materialul de
splat.
d) Puterea de antiredepunere. Este capacitatea de a reine impuritile, de a nu le lsa s se
depun din nou pe estur.
e) pH-ul soluiei de 1%:
- pentru esturile textile celulozice, se folosesc detergenii cu pH-ul alcalin (10,0-11,5), se
admite fierberea;
- pentru esturile din ln , mtase i fire chimice cu pH-ul neutru pn la slab alcalin (7-
8,5) la t0 pn la 450 C;
- pentru detergenii universali pH-ul (9-9,5).
Concluzii
Piaa este format din cumprtori care difer ntre ei n privina dorinelor, a puterii de cumprare, a
localizrii geografice, a comportamentului i a practicilor de cumprare. n condiiile concureniale de astzi,
o singur firm nu poate satisface la cel mai nalt nivel ateptrile fiecrei categorii de clieni n parte. Ea
trebuie s-i defineasc piaa-int i s i se adreseze cu o ofert specific.
Acest segment este puternic influenat de reclama difuzat de televiziune i presa. Pentru a ajunge la
acetia, compania trebuie s ofere o calitate ct mai mare la un pre corespunztor, s aib o campanie
publicitar ct mai agresiv i s conving detailitii s-i expun produsele lor ntr-un loc ct mai vizibil.
Segmentul este de dou ori mai mare dect celelalte dou ca dimensiune. Consumul mediu lunar pe
gospodrie este cel mai mare, deoarece sunt gospodriile cele mai numeroase, cumprnd de mai multe ori n
decursul unei luni.

32
Pretenioii sunt oameni tineri, dinamici, pentru care aspectul exterior i mirosul sunt foarte
importante. Ei vor cuta detergenii de marc, de calitate foarte bun, care s le confere hainelor un aspect
ngrijit. Cu venituri substanial mai mari dect pragmaticii, ei i pot permite detergenii de cea mai bun
calitate i marc, fiind cumprtorii cei mai puin sensibili la pre. Ei tiu nainte de a intra n magazin ce
marca vor cumpra i o vor cuta pn o vor gsi. Sunt cel mai puin influenabili de reclam i probabili cei
mai fideli mrcilor pe care le folosesc.
Tradiionalitii sunt oameni n vrst, pentru care splatul rufelor este necesar. Ei i vor cumpra
detergentul depunnd un efort minim din punct de vedere financiar, de informare i de cutare. Acest
segment, comparativ cu precedentele, este mai puin sensibil la protecie i miros, fiind ns foarte sensibil la
pre. Tradiionalitii sunt interesai s cumpere o anumit marc ieftin i bun i nu pot fi influenai dect
n mic msur de reclam. Acest comportament nu este surprinztor avnd n vedere veniturile relativ mici
pe care le au membrii acestui segment. O explicaie ar putea fi dat de modificarea, odat cu vrsta, a
sistemului de nevoi. Astfel, dac pentru tineri aspectul i calitatea hainelor este foarte important, nu acelai
lucru se poate afirma i despre cei mai n vrst, care au preocupri legate de sntate.
Totodat, avnd n vedere i numrul redus de persoane din gospodrie, este foarte probabil ca
diferenele existente ntre nevoile tinerilor i ale celor mai n vrst s se accentueze datorit lipsei influenei
unor persoane tinere. Acest segment este cel mai mic i contribuie cel mai puin la vnzrile de detergeni.
Bibliografie:
1. REDE Al., PETRESCU V., RDUCANU I., D. PLECA Al. Merceologie industrial, Editura
Eficient, Bucureti, 1999
2. ARGU L. Indicaii metodice pentru lucrrile de laborator i determinarea calitii produselor
de uz casnic, Chiinu, 2014 http://www.scrigroup.com/management/marketing/Locul-si-rolul-
detergentilor-i81777.php.
3. http://documents.tips/documents/detergentii-55a75285ddea7.html, MM-152,
, MM-152,
: , , ..

,
, , .
, :
, , . :
, ,
, ,
,
,
. ,
. ,
, .
,
, . ,

,
. , -
, ,
, POS- .
, , ,
, , , .
36 . :
1)
2)

33
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30) -
31)
32)
33)
34)
35)
36) .

.
:
(), ? (),
?.
, : , ,
, , .
, 32 .
6.04-7.04.2016 . -
. ,
4 :
- + ;
- ;
- ;
- .
, , .
, .
, ,
. , 50
.
+ ,
, ,
. + , 50%

34
. ,
, .
,
. ,
40%.
( )
. ,
.
4 .
, , :
(62%),
(56,25%),
() (50%).
,
.
:
,
,
,
,
.
, ,
.

(50%),
(50%),
(62,50%),
(50%),
(43,75%),
(75%),
- (50%),
(50%),
(81,25%),
(75%).
,
. ,
.
.
, ,
, , , :
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

35
,
,
.
,

. , ,
,
.
, -
, .

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI HACCP N UNITILE DE COMER


CU PRODUSE ALIMENTARE PE PLAN NAIONAL I INTERNAIONAL
Masterand Mariana DAMASCHIN, COMv 141, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Valentina CALM
n Republica Moldova, Legea nr.78 [1] i Hotrrile de Guvern nr. 412 [2] i 435 [3], reglementeaz
condiiile de baz privind implementarea sistemul HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Sistemul HACCP a fost creat n SUA, n anii 60 ai sec. XX, ca o soluie pentru creterea siguranei
microbiologice a produselor alimentare, utilizate n cadrul programului de cercetri spaiale. ncepnd cu anii
90, el s-a extins i n domeniul producerii de hran pentru oamenii de rnd din SUA, iar mai apoi i din
Canada i Europa. Dup reforma din anul 2004, legislaia UE cu privire la sigurana produselor alimentare a
fost elaborat n baza sistemului HACCP. Actualitatea HACCP pentru Republica Moldova const nu doar n
posibilitatea de a crete competitivitatea ntreprinderilor autohtone pe pieele de export, ci i n contextul
mbuntirii calitii vieii n ara natal, prin consumul de alimente calitative i sigure.
n industria producerii untului, lanul de producere, la care face referire HACCP, ncepe la ferma
furnizoare de lapte-materie prim i se termin cu produsul finit ajuns la consumator.
Odat cu iniierea exportului n Uniunea European, toi productorii de unt, procesatorii etc. sunt
obligai s i implementeze Sistemul HACCP/ISO 22000, care se refer la:
identificarea riscurilor securitii alimentare i implementarea rutinei necesare;
asigurarea conformitii cu legislaia n vigoare;
diminuarea costurilor prin reducerea risipei i a rebuturilor;
mbuntirea continu a practicilor privitoare la sigurana alimentului.
Primii pai pentru punerea n aplicare a sistemului HACCP, n Republica Moldova, au fost efectuai n
anul 1998, de ctre fabricile de conserve, n cadrul proiectului european cu privire la marketingul produselor
agricole. Ca i n cazul altor ri, HACCP a nceput s fie implementat la iniiativa a nii productorilor, fora
motrice a crora fiind cerinele partenerilor comerciali. n anul 2004, n Republica Moldova, n cadrul proiec-
tului USAID Parteneriat n industria alimentar, a fost creat Centrul Pentru Calitatea i Sigurana Produselor
Alimentare, pentru a ajuta ntreprinderile autohtone din industria alimentar n aplicarea sistemului HACCP i
n extinderea potenialului de export al acestora, prin creterea calitii i a siguranei produselor alimentare.
Procesul a fost extins i n direcia altor ntreprinderi alimentare, deoarece, pentru export, este necesar
s respeci anumite criterii de siguran a produselor, condiii de salubritate adecvate a produciei, asigurarea
reducerii sarcinii microbiologice, excluderea condiiilor de dezvoltare a florei patogene. Exportatorii
autohtoni au ncercat s rezolve problema returnrii fructelor uscate i a nucilor de la vmile UE, din cauza
prezenei micotoxinelor i a mierii, din cauza coninutului rezidual de antibiotici.
Pentru a fi recunoscut implementarea Sistemului, productorul/procesatorul etc. trebuie s fac
dovada respectrii Referenialului internaional prin obinerea certificrii HACCP. tampila rotund a
produsului asigur comercializarea acestuia doar pe teritoriul rii, pentru export n UE fiind necesar
obinerea tampilei ovale.
Cercetarea temei date implic:
studiul implementrii Sistemelor de Management al Calitii (SMC) la ntreprinderile productoare de
unt (naionale i internaionale), care i comercializeaz produsele pe piaa municipiului Chiinu;
efectuarea unor cercetri de laborator privind contaminarea untului cu germeni condiionat patogeni.
Obiectul de cercetare l reprezint 5 probe de unt, de producie autohton i de import. De menionat
faptul c 3 produse sunt fabricate la ntreprinderi unde sunt implementate SMC, iar 2 la ntreprinderi unde
nu s-au implementat SMC, i anume:

36
1. Crestianscoe, Incomlac (JLC) (coninutul de grsimi 72,5%), R. Moldova ISO 22000:2005, ISO
9001:2008;
2. ProdLacta (80%), Romnia - ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, OHSAS 18001;
3. Vologodskoe, Ferma (82,5%), Ucraina - ISO 22000, ISO 9001;
4. Crestianscoe, Csua Mea (72,5%), R. Moldova SMC lipsesc;
5. Crestianscoe, Milk Mark (72,5%), R. Moldova SMC lipsesc.
Imaginile probelor de unt sunt prezentate n figura 1.

Figura 1. Imaginile probelor de unt cercetate n laborator


n cadrul cercetrii calitii igienice a untului, a fost efectuat nsmnarea n cutii Petri cu medii
favorabile pentru dezvoltarea enterobacteriilor, precum Salmonella i Escherichia Coli.
Conform Hotrrii de Guvern nr. 221, bacteriile intestinale de genul Salmonella care dau dovad de
prezena rmielor fecale ale oamenilor sau animalelor n produs trebuie s fie absent n 25g unt.
La cercetarea prezenei microorganismelor de genul E. coli, rezultatele se consider satisfctoare n
cazul n care valorile observate sunt 10ufc/g; acceptabile n cazul n care valoarea se situeaz ntre
10-100 ufc/g; nesatisfctoare n cazul n care numrul de colonii formate > 100 ufc/g.
Rezultatele analizei microbiologice sunt prezentate n tabelul 1.
Tabelul 1
Rezultatele cercetrii prezenei n unt a microorganismelor patogene
Denumirea produsului, Nr. de colonii formate
ara
ntreprinderea productoare Salmonella Escherichia Coli
productoare
i coninutul de grsimi (norma: absent n 25g) (norma: 10-100ufc/g)
Crestianscoe, Incomlac (JLC), 72,5% R. Moldova 20 80
Crestianscoe, Csua Mea, 72,5% R. Moldova 48 1
Crestianscoe, Milk Mark, 72,5% R. Moldova 35 2
ProdLacta, 80% Romnia 0 1
Vologodskoe, Ferma, 82,5% Ucraina 30 1
Concluzii
n urma cercetrilor efectuate, pot fi formulate urmtoarele concluzii:
1. Microorganismele de tip Salmonella nu au fost depistate doar ntr-o singur prob de unt
(ProdLacta, Romnia).
2. La cercetarea prezenei coloniilor formatoare de Escherichia Coli, s-au obinut rezultate acceptabile
pentru proba Crestianscoe, Incomlac (JLC), gr. 72,5%, R. Moldova, i satisfctoare pentru
celelalte probe de unt.
3. Cu toate c la 3 ntreprinderi au fost implementate SMC, doar produsul fabricat n Romnia
corespunde totalmente cerinelor HACCP din punct de vedere igienic. Acest rezultat poate fi
influenat de faptul c Romnia se ocup cu exportul untului n Uniunea European, unde sunt
strict respectate cerinele descrise n ISO 22000. Posibil c ntreprinderile autohtone nu respect
ntotdeauna cerinele date, de aceea, nu pot ptrunde pe pieele externe.
4. Este regretabil faptul c marcarea pe etichet a implementrii SMC nu garanteaz calitatea
produsului final i, astfel, scade ncrederea populaiei n produsul autohton.
Bibliografie:
1. n Republica Moldova, Legea nr.78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare;
2. Hotrre de Guvern nr. 412 din 25 mai 2010 pentru aprobarea Regulilor generale de igien a
produselor alimentare;
3. Hotrre de Guvern nr. 435 din 28 mai 2010 privind aprobarea Regulilor specifice de igien a
produselor alimentare de origine animal;
4. Hotrre de Guvern nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile
microbiologice pentru produsele alimentare.

37
ANALIZA CALITII NCLMINTEI DIN MATERIALE TEXTILE
COMERCIALIZATE PE PIAA REPUBLICII MOLDOVA
Masterand Mariana DAMASCHIN, COMv 141, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Ghenadii PAC
nclmintea este denumirea generic a tuturor produselor care sunt confecionate special pentru
acoperirea i protecia labei piciorului. n afar de protecie, nclmintea ndeplinete i astfel de funcii, ca:
ortopedic, de igien i confort, estetic. O subgrup aparte din grupa nclmintei o formeaz nclmintea
din materiale textile. Aceasta trebuie s corespund prtiulritilor ntomo-fiziologice ale labei piciorului,
s fie elastic, moale, uoar, permeabil pentru aer.
Obiectul cercetrii l constituie nclmintea din materiale textile pentru dame comercializat pe piaa
municipiului Chiinu, lund ca reper S.R.L. OLDCOM, amplasat pe bulevardul Moscova 1/3. n cadrul
studiului, s-au efectuat cercetri asupra sortimentului i indicilor calitii nclmintei. Datele obinute au
fost colectate din cataloagele online ale magazinului i n incinta acestuia.
Din totaliltatea tipurilor de nclminte din material textil, n lucrare, sunt prezentate urmtoarele
tipuri de nclminte din materiale textile pentru dame:

Slip-on burgund Espadrile CANVAS oranj Espadrile din in bej


Material fa: Bumbac + poliester Material fa: Bumbac Material fa: In
Material talp: PVC Material talp: PVC Material talp: PVC
Mrimi: 35; 36; 36,5; 37; 38; 39; Mrimi: 35; 36; 36,5; Mrimi: 35; 36;
39,5; 40; 41 37; 38; 39; 39,5; 40; 41 36,5; 37; 38; 39; 39,5; 40

Tenii OXFORD etno_2 Tenii DERBY scuri turcoaz Tenii clasici scuri
Material fa: Bumbac + poliester Material fa: Bumbac Faa: material textil
Material talp: PVC Material talp: PVC Talpa: PVC
Mrimi: 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41 Mrimile: 37; 38; 39; 40; nlimea: 8 cm
41; 42; 43; 44; 45 Mrimile: 36; 37; 38

Papuci de camer Relax plus bej Ciupici VELOUR Psle scurte cu gulera
nlime talp: 0,5 cm Mrimile: 23,5; 24, 24,5; 25; Talpa: PVC
Mrimile: 36/37, 38/39, 40/41 25,5; 26 nlimea tlpii: 1,5
Mrimile: 38 43

Analiza calitii ncepe cu studierea indicilor organoleptici, i anume a aspectului exterior, a siluetei i
a finisrii interioare. Cercetrile au fost efectuate n dou etape, pentru dou loturi, la data de 22.11.2015 i la
data de 30.03.2016 la dou modele (Espadrile CANVAS oranj i Espadrile din in bej).
Rezultatele evalurii indicilor organoleptici ai nclmintei din materiale textile pentru dame sunt
prezentate n tabelul 1.
Tabelul 1
Indicii organoleptici ai nclmintei din materiale textile pentru dame comercializate
de ctre S.R.L. OLDCOM
Caracteristica real a indicilor
Denumirea Caracteristica indicilor Denumirea
modelului la data
indicilor conform standardului modelului
22.11.2015 30.03.2016

38
Plcut, fr abateri de la Plcut, cu marcare corespunztoare, fr
dimensiunile prescrise, cu mar- Espadrile
pete i nepotriviri dintre culoarea cptuelii
care corespunztoare, fr pete CANVAS oranj
cu nclmintea, fr urme de adeziv.
Aspectul
i nepotriviri dintre culoarea
exterior Plcut, cu marcare corespunztoare, fr
cptuelii cu cea a ncl- Espadrile din in
mintei, fr urme de adeziv pe pete i nepotriviri dintre culoarea cptuelii
bej
suprafa. cu nclmintea, fr urme de adeziv.
Espadrile Fr deformri de dimensiuni, fr
Fr deformri de dimensiuni, CANVAS oranj deformri ale canalurilor tlpii, fr fisuri.
Finisarea
fr deformri ale canalurilor
interioar Espadrile din in Fr deformri de dimensiuni, fr
tlpii, fr fisuri.
bej deformri ale canalurilor tlpii, fr fisuri.
Espadrile
Semiajustat
CANVAS oranj
Silueta Semiajustat
Espadrile din in
Semiajustat
bej

Ambele modelele se caracterizeaz printr-o marcare corect a informaiei care corespunde cerinelor
documentaiei normativ-tehnice, unde este indicat urmtoarea informaie: semnul marfar, anul fabricrii,
mrimea i numrul articolului.
Indicii organoleptici ai ambelor modele corespund actelor normative n vigoare.
Analiza calitii nclmintei din materiale textile pentru dame continu cu analiza indicilor fizico-
chimici.
Determinarea indicilor liniari s-a efectuat conform standardului 54592-2011 .
, iar rezultatele obinute au fost comparate cu datele indicate n
descrierea tehnic ce nsoete fiecare model de nclminte i cu cifrele standardizate n documentul sus-
numit. Verificarea dimensiunilor s-a efectuat cu ajutorul instrumentelor de msurat (rigl, compas, ubler,
echer). Rezultatele obinute sunt indicate n tabelul 6.
Determinarea masei nclmintei din materiale textile pentru dame s-a efectuat conform
28735 90 . prin metoda de cntrire, cu ajutorul cntarului analitic de
laborator. Rezultatele obinute sunt incluse n tabelul 2 i sunt comparate cu masa indicat n caracteristica
tehnic a fiecrui model n parte.
Tabelul 2
Rezultatele cercetrii masei nclmintei
Corespunderea
Masa (g) Masa real, (g)
Modelul conform mostrei etalon modelului
n limitele: 22.11.2015 30.03.2016 22.11.2015 30.03.2016
Espadrile
170 216 195,5 200,08 corespunde corespunde
CANVAS oranj
Espadrile din in bej 170 216 213,7 214 corespunde corespunde

Conform rezultatelor obinute, modele cercetate, n ambele perioade corespund masei menionate n
caracteristica tehnic.
Pentru ca produsul s aib o cerere nalt la consumator, aceasta trebuie s fie lipsit de defecte care
sunt vizibile cu ochiul liber. n tabelul 5, sunt prezentate defectele posibile, care pot fi depistate
organoleptic, sau prin msurri simple, i prezena acestora pe mostrele cercetate.
Flexibilitatea nclmintei din materiale textile pentru dame s-a cercetat n laboratorul de
ncercri din incinta C.C. ZORILE, n baza 9718-88 . i
14226-80 . , la maina de rupere RT 250, Nr. 21. Trebuie menionat faptul
c indicatorul dat a fost efectuat n dou repetri pentru fiecare mostr n parte. Rezultatele obinute sunt
prezentate n tabelul de mai jos.
Tabelul 3

Rezistena la flexiuni repetate, N/cm Flexibilitatea conform


Mrimea
Model epruveta 14226-80
22.11.15 30.03.16 1 2 1 2

39
1 3 4 7 8 9 10 11
Espadrile
35 35 7,8 8 7,8 8 max. 8 N/cm
CANVAS oranj
Espadrile din
35 35 8 8 8 8 max. 8 N/cm
n bej
Rezultatele cercetrii flexibilitii nclmintei

Rezistena fixrii tlpii nclmintei de camer a fost cercetat la maina de rupere RT 250, Nr.
21, conform 9292-82 .
i 21463-87 . n laboratorul de
ncercri din incinta C.C. ZORILE. Rezultatele obinute sunt prezentate n tabelul 4.
Tabelul 4
Rezultatele cercetrii rezistenei fixrii tlpii nclmintei
Rezistena fixrii tlpii Rezistena fixrii tlpii Indicativul
Grosimea
nclmintei, conform nclmintei, N/cm
Modelul tlpii, conform DNT
21463-87, N/cm,
mm
nu mai puin 22.11.15 30.03.16 22.11.15 30.03.16
1 2 3 4 5 8 9
Espadrile CANVAS
oranj 20 53 64 64,2 Coresp. Coresp.
Espadrile din in 20 55 64,3 65,4 Coresp. Coresp.
Determinarea rezistenei custurilor feei s-a efectuat la maina de rupere RT 250, Nr. 21, conform
prevederilor 9290-76 .
. Rezultatele obinute sunt prezentate n tabelul de mai jos.
Tabelul 5
Rezultatele cercetrii rezistenei custurii nclmintei
Rezistena fixrii tlpii Rezistena fixrii
Indicativul
Numr nclmintei, conform tlpii nclmintei,
Modelul conform DNT
custuri 21463- 87, N/cm N/cm
nu mai puin de 90 22.11.15 30.03.16 22.11.15 30.03.16
Espadrile
1 90 96,3 96,5 Coresp. Coresp.
CANVAS oranj
Espadrile din
1 90 98,5 100 Coresp. Coresp.
in bej

Ultima etap n cercetarea calitii nclmintei din materiale textile pentru dame o reprezint
cercetarea prezenei defectelor. Analiza prezenei defectelor a artat c ntreprinderea produce nclminte
fr defecte de fabricare.
Concluzii:
n baza cercetrilor efectuate, putem trage urmtoarele concluzii:
1. ntreprinderea S.R.L. OLDCOM este o ntreprindere nzestrat cu utilaj i tehnologii moderne
pentru fabricarea nclmintei;
2. Calitatea nclmintei fabricate corespunde n totalitate cerinelor standardelor n vigoare i este
frecvent solicitat de consumatori.
Tabelul 6
Rezultatele determinrii indicilor liniari ai modelelor de nclminte
din materiale textile pentru dame
nlimea nlimea Lungimea nlimea
Grosimea
Denumirea indicilor nclm., taifului, nclm., Mrimea unghiului
tlpii, mm
mm, mm, mm vrfului, mm
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
dreapta stnga dreapta stnga dreapta stnga dreapta stnga dreapta stnga dreapta stnga
Nu mai puin Nu mai puin Nu se stan- Nu se stan-
Espadrile Conform GOST 225 35
56 de 42 dardizeaz dardizeaz
CANVAS
22.11.2015 60 60 54 54 225 225 35 35 20 20 20 20
oranj Real
30.03.2016 60 60 54 54 225 225 35 35 20 20 20 20

40
Nu mai puin Nu mai puin Nu se stan- Nu se stan-
Espadrile Conform GOST 225 35
56 de 42 dardizeaz dardizeaz
din in bej
22.11.2015 60 60 54 54 225 35 225 35 20 20 20 20
Real
30.03.2016 60 60 54 54 225 35 225 35 20 20 20 20

Conform rezultatelor obinute, dimensiunile liniare ale espadrilelor din materiale textile pentru dame
comercializate de S.R.L. OLDCOM corespund dimensiunilor standardizate, dar i descrierii tehnice care
nsoete fiecare model.
Bibliografie:
1. 54592-2011 . .
2. 28735 90 . .
3. 9718-88 . .
4. 14226-80 . .
5. 9292-82 .
.
6. 21463-87 . .
7. 9290-76 .
.

IMPACTUL IMPLEMENTRII STANDARDELOR SERIEI ISO


N NTREPRINDERILE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Masterand Diana DONU, anul II, grupa TIDE 141m
Cond. t.: conf. univ., dr. Larisa DODU-GUGEA, ASEM
La momentul actual, pentru a fi competitive i a avea posibilitatea de a iei pe piaa extern, att
ntreprinderile private, ct i cele de stat din R. Moldova sunt, practic, impuse de a-i schimba cultura
organizaional, de a defini clar procesele organizaionale, precum i de a mbunti calitatea serviciilor
prestate i a produselor comercializate, care s corespund n totalitate cerinelor consumatorilor i
partenerilor de afaceri. Aceste schimbri organizaionale, de serviciu i produs nu pot fi efectuate fr a
obine feedback de la clieni i utilizatori, n vederea identificrii cerinelor i nevoilor acestora.
Standardizarea, prin adoptarea standardelor Organizaiei Internaionale de Standardizare (ISO),
reprezint un element-cheie menit s elucideze aceste bariere i disfuncionaliti interne, contribuind la
creterea competitivitii ntreprinderilor din R. Moldova, prin stabilirea unor cerine menite s faciliteze
formarea unui sistem intern bine organizat i de succes, bazat pe cinci piloni: Cine? Ce? Cnd? Cum? Cu
ce?, ncadrai ntr-un ciclu continuu de mbuntire (Planific-Execut-Verific-mbuntete).
n Republica Moldova, primele principii privind standardizarea a fost formulate n anul 1975, odat cu
formarea Laboratorului Republican Moldovenesc de Control al Standardelor i Tehnicii de Msurat, care, n
anul 1998, i-a schimbat denumirea n Centrul Naional de Standardizare, Metrologie i Certificare
(CNSMC). Ulterior, n 2002, acesta s-a reorganizat n Institutul Naional de Standardizare i Metrologie
(INSM). Cu toate c R. Moldova avea deja stabilite bune practici de standardizare prin aderarea la Consiliul
Euro-Asiatic de Standardizare (EASC), aceasta a devenit membru-corespondent 1 la ISO n anul 1995, prin
Hotrrea Parlamentului nr.596-XIII din 30.10.1995 privind aderarea Republicii Moldova la ISO, cu mult
mai trziu dect vecinii notri de peste Prut, Romnia, care au devenit organism membru din anul 1950.
Odat devenit membru-corespondent la ISO, n anul 1997, au i nceput primele certificri. Primul
standard implementat n R. Moldova a fost Sistemul de Management al Calitii (SMC), conform
Standardului ISO 9001. n 1997, au fost certificate 6 ntreprinderi. Ulterior, pn n anul 2014, ntreprinderile
au implementat i certificat i alte standarde ale seriei ISO (ISO 9001, ISO 20000, ISO 18001, ISO 270001,
ISO 16949 i ISO 14001). n figura 1, este prezentat dinamica certificrilor ntreprinderilor din R. Moldova
conform Standardelor Seriei ISO n perioada 1997-2014.

1
Membru-corespondent al ISO sunt rile care au rol de observator n dezvoltarea strategiilor i standardelor ISO, prin
participarea la ntlniri tehnice i politice. Membrii corespondeni nu pot influena dezvoltarea standardelor ISO, acetia n calitate
de observatori pot vinde sau adopta standardele internaionale la nivel naional.

41
250 55 Sistem de management
58 al siguranei
200 57 42 alimentului (ISO
8 2
22000)
Sistem de management
150 de mediu (ISO 14001)
7 1 19
20 8 3 7
13 19
100 1 1 Sistem de management
167 3 2 4 1 al securitii informaiei
1 131 120 123
1 (ISO 27001)
50 1 1 96
1 82 86
1 Sistem de management
41 50
26 33 al calittii (ISO 9001)
10 14 15 7 15 16
0 6
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Figura 1. Dinamica certificrilor ntreprinderilor din RM
conform Standardelor Seriei ISO n perioada 1997-2014
Sursa: ISO Survey 2014, www.iso.org (citat 16.04.2016)
Analiznd datele din figura 1, observm o dinamic ascendent a numrului de certificri ale
standardelor seriei ISO n ntreprinderile din R. Moldova. Cele mai multe ntreprinderi implementeaz i
certific Sistemul de Management al Calitii, conform Standardului ISO 9001. Astfel, remarcm faptul c
punctul culminant al certificrilor, conform acestui standard, a fost atins n anul 2009, nregistrnd un numr
de 167 de certificri. n 2010-2011, aceast pondere a sczut cu aproximativ 49,70%, o cauz potenial fiind
i retragerea certificatelor companiilor care nu respectau n totalitate cerinele standardelor adoptate.
n anul 2005, a fost efectuat prima certificare a Sistemului de Management de Mediu, conform ISO
14001, ulterior, pn n anul 2014, conform datelor prezentate de www.iso.org, au fost certificate 19
ntreprinderi din R. Moldova, printre care remarcm: S.A. Orange Moldova, .M. Rompetrol Moldova,
S.A. Tutun-CTC, Aeroport Internaional Chiinu etc. De asemenea, inem s menionm c, din
perioada 2005-2006, ntreprinderile au nceput s implementeze i s certifice Sistemul de Management al
Securitii Informaiei, conform ISO 27001. Astfel, n anul 2014, au fost nregistrate un numr de 7 companii
certificate, cele mai multe fiind din domeniul tehnologiilor informaionale (.S. Fiscservinform,
Deeplace S.R.L. etc.), bancar (B.C. Moldova Agroindbank S.A.) i telefoniei mobile (S.A. Orange
Moldova, S.A. Moldcell etc.).
Dorina ntreprinztorilor moldoveni de a-i exporta producia alimentar i alcoolic n rile din
Occident, s-a ciocnit cu cerinele de calitate i siguran impuse de ctre UE, pe care acetia trebuie s le
ndeplineasc. De aceea, tot mai multe companii au recurs la implementarea i certificarea Sistemului de
Management al Siguranei Alimentului, conform standardului ISO 22000. Dac, n anul 2007, era doar o
singur companie certificat, atunci, n 2014, acestea totalizau 42 de ntreprinderi, consemnnd o cretere de
96,64 %. Printre companiile care au implementat acest sistem sunt: NaturBravo S.R.L., Podgoreni
S.R.L., Fabrica de conserve Conia etc.
Analiznd dinamica certificrilor standardelor seriei ISO implementate n R. Moldova, dup sectoarele
industriale, menionm faptul c, la nivel naional, nu exist astfel de statistici efectuate de ctre INS sau Biroul
Naional de Statistic (BNS). ISO ofer date privind certificarea standardelor dup sectoare industriale, dar
acestea nu sunt prezentate n dinamic pentru fiecare ar, n plus, sunt expuse doar pentru ultimul an de
gestiune, 2014. La fel, acest clasament nu este efectuat pentru toate standardele existente i certificate n
Moldova, ci doar pentru trei dintre ele (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 27001).
Dei certificarea ntreprinderilor, conform standardelor seriei ISO, a nceput n anul 1997,
Standardizarea proceselor din cadrul ntreprinderilor prin implementarea Standardelor ISO, este un domeniu
nc tnr pentru R. Moldova, acesta fiind, practic, necunoscut pentru ntreprinderile mici i mijlocii. Cele
mai multe ntreprinderi certificate fiind cele mari, care, practic, i dein monopolul pe piaa Republicii
Moldova. Acest lucru se datoreaz faptului c, la nivel naional, nu exist o statistic n dinamic, coerent,
adecvat tipului de standarde internaionale implementate, precum i nu sunt efectuate diverse campanii de
promovare a acestor standarde. De asemenea, nu sunt efectuate anumite studii, prin care ntreprinderile
certificate ar fi chestionate despre factorii determinani n implementarea acestor standarde n cadrul
ntreprinderilor, ce obstacole au ntmpinat n calea implementrii, precum i care au fost beneficiile
survenite n urma certificrii.
Astfel, pentru a obine unele date n acest sens, au fost intervievate cinci ntreprinderi: .S.
Fiscservinform (ISO 9001, ISO 27001 i ISO 20000), Condiviv-Impex S.R.L. (a implementat ISO 9001

42
i ISO 22000), S.A. Orange Moldova (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 i ISO 18001), S.A. Bucuria
(ISO 9001 i ISO 22000) i Institutul de Dezvoltare al Societii Informaionale (ISO 9001, ISO 27001, ISO
14001 i ISO 18001).
n figura 2, sunt prezentate datele cu privire la factorii determinani ai adoptrii standardelor seriei
ISO. Examinnd datele din figur, observm c toate cele cinci ntreprinderi au fost determinate de
mbuntirea imaginii ntreprinderii, creterea nivelului de satisfacie al clienilor i creterea profitabilitii.
De asemenea, s-a remarcat i creterea controlului asupra proceselor gestionate. Aproximativ 3% dintre
ntreprinderile intervievate consider c un factor important l-a constituit posibilitatea de participare la
diverse tendere i licitaii, ndeosebi pentru Institutul de Dezvoltare a Societii Informaionale i .S.
Fiscservinform.
creterea nivelului de performan i satisfacie a angajailor
mbuntirea imaginii ntreprinderii

4% 4% participarea la licitaii, tendere


6% creterea nivelului de satisfacie a clienilor
9% optimizarea proceselor
9% creterea profitabilitii ntreprinderii
10% ieirea pe piaa unic
6%
6% reducerea costurilor

9% indeplinirea obiectivelor ntreprinderii

6% imbuntirea comunicrii cu furnizorii


8% 8% creterea controlului asupra proceselor ntreprinderii
6% 9%
asigurarea securitii i integritii datelor clientului
Prevenirea polurii i minimizarea impactului asupra mediului
Asigurarea continu a securitii i sntii angajailor ntreprinderii

Figura 2. Factori determinani ai implementrii standardelor seriei ISO


n 5 ntreprinderi din R. Moldova
Sursa: Elaborat de autor n baza rspunsurilor oferite de ctre ntreprinderile intervievate

Concluzionnd, am putea afirma c nevoile de implementare a standardelor n ntreprinderile din R.


Moldova provin att din interior pentru a deine controlul asupra proceselor gestionate i a crete
performana angajailor, ct i din exterior n vederea posibilitii de a participa la tendere, licitaii, de a
crete credibilitatea partenerilor de afaceri i a avea posibilitatea de a exporta producia n exterior.
Principalele obstacole ntmpinate n procesul de implementare a standardelor seriei ISO n
ntreprinderile din R. Moldova sunt costurile mari de implementare, lipsa informaiilor la nivel naional cu
privire la beneficiile primite de ctre ntreprinderile implementatoare, menionate de toate ntreprinderile
intervievate (figura 3). Alte obstacole importante remarcate de 8% din ntreprinderile intervievate sunt:
reticena personalului i lipsa angajailor calificai n gestionarea standardelor, precum i absena unui plan
bine structurat pentru implementare.
Lipsa informaiilor n domeniul sistemelor de management

Reticena personalului

5% 0% Lipsa unei statistcii la nivel naional cu privire la ntreprinderile care au implementat Stanardele
8% 7%
2% Lipsa unei politici generale de Stat n domeniul informrii n domeniul standardelor de sistem
8% 8% Gol informaional ce ine de rezultatele obinute de companiile care au implemntat standardele
8%
Costurile mari de implementare

5% Lipsa personalului calificat care s-ar antrena n schimbare

Dificultti n efectuarea auditurilor interne

8% Lipsa suportului necesar din partea Managementului de vrf

8% 8%
8% 8% Absemnnta unui plan bine structurat pentru impelemntare

Lipsa motivatiei angajatilor

2% Birocratia mare
3% Lipsa resurselor de timp

Lipsa documentatiei necesare

Lipsa resurselor tehnologice necesare

Figura 3. Barierele de implementare a standardelor seriei ISO


n ntreprinderile din R. Moldova
Sursa: Elaborat de autor n baza rspunsurilor oferite de ctre ntreprinderile intervievate

Ct privete beneficiile obinute ca urmare a implementrii unui standard din seria ISO, .S.
Fiscservinform a remarcat faptul c acestea nu se resimt imediat dup implementare, deoarece adoptarea
unui astfel de standard necesit restructurarea tuturor nivelurilor organizaionale, iar aceste restructurri nu

43
se fac peste noapte, ci necesit timp i resurse financiare pentru a nu perturba ntreaga activitate a
ntreprinderii. Ca efect imediat al implementrii standardelor poate fi considerat mbuntirea imaginii
ntreprinderii fa de parteneri i posibilitatea de a participa la tendere i licitaii. Toate cele cinci
ntreprinderi au menionat c beneficiul principal adus de standardizare este bazat pe mbuntirea continu
i ndeplinirea obiectivelor ntreprinderii (figura 4).
Alte beneficii importante const n mbuntirea comunicrii cu furnizorii i clienii, ca urmare a
creterii credibilitii acestora n produsele comercializate i serviciile prestate, precum i optimizarea
proceselor, remarcat de 11% din ntreprinderile respondente.
Reducerea costurilor i creterea profiturilor, la fel, se obine doar peste civa ani, atunci cnd
produsele i serviciile oferite nu doar au o imagine bun pe pia, dar reuesc s depeasc ateptrile
clienilor ntreprinderilor gestionate.
imbuntirea comunicrii creterea nivelului de
cu furnizorii performan i
11% satisfacie a
imbuntirea continu mbuntirea imaginii
angajailor
13% ntreprinderii
8%
10%
participarea la licitaii
8% creterea nivelului de
indeplinirea obiectivelor satisfacie a clienilor
companiei 10%
13%
reducerea costurilor
3% optimizarea proceselor
creterea profitabilitii 11%
faciliteaz comerul ntreprinderii
5% 8%

Figura 4. Beneficiile implementrii standardelor seriei ISO


n ntreprinderile din R. Moldova
Sursa: Elaborat de autor n baza rspunsurilor oferite de ctre ntreprinderile intervievate
Drept ncheiere, am putea afirma c tendina de adoptare i certificare a Standardelor, seriei ISO n R.
Moldova este una ascendent, cele mai multe certificri sunt efectuate pentru ISO 9001, ISO 14001, ISO
27001 i ISO 22000. Cert este faptul c nici INS i nici BNS nu dein date statistice cu referire la Standardele
implementate n R. Moldova, tipul acestora, precum i tendina dup anumite sectoare industriale. Totodat,
la nivel naional, nu sunt efectuate studii privind companiile certificate pentru a analiza care sunt factorii
determinani ai certificrii, care sunt barierele ce stau n calea implementrii i beneficiile nregistrate.
Din studiul realizat, conchidem c nevoile de implementare a standardelor provin att din interior, ct
i din exterior, prevalnd cele exterioare. Cele mai semnificative bariere fiind costurile privind certificarea i
consultana, reticena personalului i lipsa personalului calificat pentru gestionare. Cele mai importante
beneficii obinute ca urmare a certificrii sunt: mbuntirea imaginii ntreprinderii i creterea ratei de
participare la tendere i licitaii. Reducerea costurilor i creterea profitabilitii sunt beneficii ce pot fi
obinute n termen ndelungat.
Pentru o mai bun nelegere a standardelor seriei ISO i importana implementrii acestora este nevoie ca
INS s ntreprind campanii de informare pentru toate ntreprinderile mici i mijlocii din toate sectoarele
industriale ale rii, s conlucreze cu companiile pentru a stabili i a menine o statistic a certificrilor n R.
Moldova, evoluia acestora, care sunt barierele i beneficiile n procesul de implementare.

SISTEMUL MOTIVAIONAL N CADRUL ADMINISTRAIEI PUBLICE


DIN REPUBLICA MOLDOVA
Masterand Alexandra LARION, gr. MAP 141m
Cond. t.: conf. univ., dr. Lilia COVA, ASEM
Unul din fundamentele unui management eficient const n echilibrul dintre productivitatea n munc
a unui individ, nivelul su de competen i motivarea sa n munc. Disponibilitatea i dorina funcionarului
public de a-i ndeplini sarcinile constituie factorii-cheie care duc la o funcionare eficient a instituiei
publice. Resursa uman nu este o mainrie sau un utilaj, care poate fi folosit atunci cnd este nevoie de ea i
aruncat atunci cnd nu mai este productiv, ci necesit o abordare specific.

44
Activitatea eficient a funcionarului public din cadrul unei instituii depinde att de abilitatea lui de a
executa sarcini, ct i de nivelul de motivare al acestuia n cadrul organizaiei. O persoan trebuie s posede
abiliti, competene i aptitudini pentru efectuarea unui lucru sau pentru prestarea unui serviciu public i
trebuie s fie motivat s fac acest lucru la un nivel ct mai nalt i ct mai calitativ.
Managerii din sectorul public asociaz cel mai adesea motivarea angajailor cu recompensele bneti
i materiale. De prea puine ori se contientizeaz faptul c Administraia Public este n competiie cu
sectorul privat n identificarea i meninerea unui personal calificat, astfel c i importana acordat motivrii
funcionarilor publici este destul de nensemnat, reducndu-se, de cele mai multe ori, la abordarea salarizrii
i a drepturilor materiale n general.
Dei sistemul de motivare a funcionarilor publici s-a perfecionat, iar salariul pentru unele categorii
de funcionari publici s-a majorat, acesta rmne necompetitiv pentru multe categorii de bugetari, fiind
problematic asigurarea administraiei publice cu personal profesionist, bine motivat, responsabil i cu
funcii stabile.
Pentru a identifica dac au parvenit unele schimbri n procesul motivaional din cadrul Preturii
sectorului Botanica, pe parcursul a doi ani (2014 vs 2016), s-a efectuat un sondaj de opinie, utiliznd metoda
chestionarului. A fost utilizat acelai chestionar ca i n 2014, pentru a putea face o comparaie ntre
rezultatele obinute acum i atunci, privind nivelul de motivare a funcionarilor publici. La fel, chestionarul
este unul anonim, astfel s-a obinut o informaie ct mai obiectiv i sincer.
n anul 2014, la sondaj, au participat 32 de funcionari publici, dintre care 22 de brbai i 10 femei,
din diverse direcii de activitate, care dein diferite funcii publice, cu o vechime n munc ce varia ntre 1,5
23 de ani. Anul acesta, n 2016, ns, din diverse motive (deces, concedieri, concedii de maternitate etc.), la
sondaj au participat doar 29 de funcionari publici, unde 24 erau brbai i 5 femei.
Au fost propuse un ir de ntrebri, printre care:
Care au fost ateptrile Dvs. cnd v-ai angajat n funcia dat? avnd urmtoarele variante de
rspuns: SALARIUL, CARIERA, EXPERIENA, ALTE OPINII, n 2014, majoritatea femeilor au ales
experiena, pe cnd brbaii au fost mai ambiioi optnd, n aceeai msur, att pentru experien, ct i
pentru carier. n 2016, femeile, fiind neutre, au optat, n egal msur, pentru variantele de rspuns propuse,
iar majoritatea brbailor s-au ateptat la experien n munc odat cu angajarea n funcia public. Aceste
schimbri n rspunsurile brbailor, probabil, au fost influenate de liberalizarea regimului de vize pentru
cetenii Republicii Moldova n spaiul UE/Schengen (28 aprilie 2014), permindu-le angajailor din
sectorul public s fac schimb de experien peste hotarele rii, astfel cptnd experien vast n domeniul
n care activeaz.
Cunoscnd situaia economic din Republica Moldova, pentru participanii la sondaj, n anul 2014,
salariul nu a fost unul dintre cele mai importante ateptri. n ceea ce privete ALTE OPINII ale
funcionarilor publici, ntlnim pasiunea fa de ceea ce fac, dorina acestora de a demonstra c n Pretura
sectorului Botanica se aud i se soluioneaz problemele cu care se confrunt cetenii n viaa de zi cu zi. n
anul 2016, n plus la cele menionate mai sus, s-au mai adugat opinii, precum: asigurarea funcionarilor
publici cu spaiu locativ i oferirea unui loc de munc prestigios.
V ateptai la o promovare n urmtorii 3-5 ani? cu opiunile DA sau NU, n 2014, majoritatea
brbailor se ateapt la o promovare, iar cele mai multe femei nu. Dat fiind faptul c femeile sunt soii,
mame, care asigur continuitatea neamului, ies n concediu de maternitate i au alte prioriti, ele nu-i pot
programa activitatea pe o perioad mai lung de timp. n anul 2016, ns, femeile se ateapt la o promovare
la locul de munc n urmtorii ani, astfel acestea nu mai pun accentul pe familie, cum era acceptat n trecut,
ci pe o carier de succes n sfera public.
O importan deosebit n atingerea obiectivelor instituiei o are relaiile ef subaltern. La
ntrebarea: n opinia Dvs., efii contribuie la dezvoltarea capacitilor personale? avnd alternativele DA,
NU i NU TIU. Opiniile DA i NU, n 2014, att ale femeilor, ct i ale brbailor au coincis, constituind
cte 50%. n anul 2016, rspunsurile att ale femeilor, ct i ale brbailor s-au modificat semnificativ. 100%
dintre femei au susinut c efii acestora nu contribuie la dezvoltarea capacitilor funcionarilor publici, n
timp ce 77,8% dintre brbai au menionat contrariul.
La ntrebarea: Ct de mult conteaz pentru Dvs. s avei un loc de munc stabil? cu variantele de
rspuns FOARTE MULT, MULT, INDIFERENT, n 2014, majoritatea funcionarilor publici de sex feminin
(83%) susin c conteaz FOARTE MULT, pe cnd funcionarii publici de sex masculin nu fac o diferen
esenial ntre opiunile FOARTE MULT i MULT. n 2016, prerile femeilor au fost mprite n mod egal
ntre FOARTE MULT i MULT (50%), iar pentru brbai, stabilitatea locului de munc, conteaz FOARTE
MULT (66,7%) i MULT (33,3%). De remarcat este faptul c niciun funcionar public nu este
INDIFERENT fa de simul de stabilitate la locul de munc.

45
n anul 2014, n urma analizrii datelor obinute, s-a constatat c funcionarii publici de sex feminin
consider a fi cei mai motivani factori CLIMATUL ORGANIZAIONAL i RECOMPENSELE,
PREMIILE BNETI SUPLIMENTARE (50% 64%). Ceea ce le demotiveaz ar fi SALARIUL
ACORDAT (76%), care nu acoper cheltuielile personale i ale familiei. ntruct ele sunt firi mai emotive,
prefer un colectiv de munc linitit, confortabil pentru a-i realiza sarcinile delegate, cu un salariu decent. n
2016, ns, femeile sunt de prerea c cel mai motivant factor ar fi PROGRAMUL FLEXIBIL DE MUNC
(80%). Cel mai probabil, din motiv c acestea sunt i mame i mai au alte griji pe lng cele de serviciu, un
program flexibil de munc ar fi cel mai potrivit n mbinarea acestor dou caliti de mam i de funcionar
public. Ceea ce le demotiveaz ar fi SALARIUL ACORDAT i OPORTUNITILE DE PROMOVARE
(66% 70%). Deci, chiar dac anii trec i preurile la bunuri i servicii se majoreaz semnificativ i periodic,
salariile funcionarilor publici rmn, cu prere de ru, practic, aceleai.
Ct despre brbai, n schimb, n anul 2014, acetia erau motivai de OPORTUNITILE DE
PROMOVARE create de instituia dat, de CLIMATUL ORGANIZAIONAL existent i SISTEMUL DE
PENSIONARE avantajos. Ei tind, n continuu, s progreseze i caut tot mai multe ci s-i mbunteasc
relaiile cu cei din jur i cu conducerea, ceea ce duce la un succes garantat. n rndurile factorilor demotivani
intr POSIBILITATEA DE A OBINE BENEFICII, PRIVIND SERVICIILE PUBLICE (REDUCERI,
COMPENSAII etc.). Deoarece, de reduceri i de compensaii beneficiaz doar pturile social-vulnerabile i
pensionarii, funcionarii publici nu fac parte din aceste categorii, acetia avnd, ct de ct, un loc de munc i
un venit stabil. n anul 2016, acetia susin c cel mai mult i motiveaz RECUNOATEREA N PUBLIC A
MERITELOR I REZULTATELOR OBINUTE, precum i SISTEMUL DE PENSIONARE. ntruct, n
Pretura sectorului Botanica, prevaleaz funcionarii publici de sex masculin, probabil, de aici apare i spiritul
de concuren, competitivitate, iar recunoaterea n public a meritelor i rezultatelor acestora sunt percepute
ca un imbold, un stimulent n a-i demonstra sie i colegilor c este loc i de mai bine.
n concluzie, att n anul 2014, ct i n 2016, este salutabil faptul c funcionarii publici iau n
considerare i motivarea nefinanciar, care le prezint un interes n a-i realiza atribuiile de serviciu. Ceea ce
i demotiveaz, ns, pe toi funcionarii publici, participani la sondaj, sunt SALARIILE ACORDATE mici,
care nu corespund cheltuielilor suportate, preurilor existente i nu asigur un trai decent.
Pentru a afla dac oferirea zilelor de odihn suplimentare pentru performanele obinute ar fi un
factor motivaional pentru funcionarii publici s-a pus ntrebarea: V-ar motiva oferirea zilelor libere
suplimentare n calitate de premiu pentru performanele obinute? cu opiunile de rspuns: DA; NU;
PERIODIC. n anul 2014, n urma rezultatelor obinute, s-a constatat c 66,6% dintre femei au rspuns NU,
16,6% DA i 16,6% n-ar fi mpotriv dac ar primi PERIODIC zile libere pentru performanele obinute.
Probabil, prefer alte modaliti de recompensare, n calitate de premiu pentru performanele obinute.
Brbaii, ns, au fost mai echilibrai, alegnd ntre DA i NU, unde 50% au rspuns cu DA i 50% - NU. n
anul 2016, ns, procentajul s-a inversat, unde femeile au optat doar pentru NU i PERIODIC n egal
msur 50%, iar brbaii au fost mai deschii n a aprecia oferirea zilelor libere suplimentare ca factor
motivaional: 66,7% au ales NU, 22,2% DA i doar 11,1% doresc PERIODIC. Poate din motivul c avem
situaia economic pe care o avem, funcionarii publici de sex masculin ncearc s gseasc motivant i s
beneficieze i de alte oportuniti nefinanciare, care le sunt oferite de instituia public.
Pentru a identifica dac au parvenit unele schimbri n ceea ce privete sistemul motivaional din
cadrul Preturii sectorului Botanica, n opiniile participanilor la sondaj, cu privire la situaia precedent i
actual, au fost propuse aceleai i urmtoarele afirmaii:
a. Nivelul de salarizare este suficient pentru asigurarea unui trai decent;
b. Se acord salariul n corespundere cu munca i efortul depus;
c. Relaiile ef subaltern sunt bazate pe fric i antipatie;
d. Subalternii respect sistemul disciplinar aplicat de ef;
e. Exist o colaborare deschis i transparent ntre toi funcionarii publici;
f. Am libertatea s-mi expun prerea fa de sarcinile delegate;
g. Ideile i propunerile mele sunt auzite de conducere;
h. Toi angajaii sunt tratai obiectiv i echitabil;
cu urmtoarele variante de rspuns: NU SUNT DE ACORD, PARIAL DE ACORD, DE ACORD,
TOTAL DE ACORD;
n 2014, fiind analizate afirmaiile bifate, s-a constatat c majoritatea funcionarilor publici, att femei
ct i brbai, NU SUNT DE ACORD cu afirmaiile a); b); c); PARIAL DE ACORD i DE ACORD cu
afirmaiile e); f); g) i doar unii sunt TOTAL DE ACORD cu afirmaia d).

46
Analiznd aceleai afirmaii i n 2016, s-a stabilit c att funcionarii publici de sex feminin, ct i cei
de sex masculin, NU SUNT DE ACORD cu opiunile a); b); c); PARIAL DE ACORD cu e); g); h); DE
ACORD d); i doar unii sunt TOTAL DE ACORD cu varianta de rspuns f).
Deci, pornind de la cele menionate mai sus i comparnd situaia din Pretura sectorului Botanica n
anii 2014 i 2016, se poate aprecia c aceasta este una favorabil, unde relaiile ef subaltern sunt bazate pe
stim, respect i colaborare. Funcionarii publici respect sistemul disciplinar aplicat de conducere i
urmeaz instruciunile date de acetia. Unicele dezavantaje, la care, pe parcursul acestor 2 ani, nu s-a lucrat
i, care, probabil, sunt comune pentru toate instituiile publice, este nivelul de salarizare sczut, care nu
corespunde efortului depus i este insuficient pentru asigurarea unui trai decent i faptul c ntre funcionarii
publici nu este o colaborare deschis, acetia nefiind apreciai obiectiv i tratai echitabil.
Sunt menionate n public (la edine, ntruniri interne, etc.) meritele, rezultatele pozitive
nregistrate de unii funcionari publici? cu urmtoarele opiuni DA, NU, PERIODIC. n anul 2014,
majoritatea femeilor au optat pentru PERIODIC (66,8%), iar brbaii cu 75% pentru DA. n anul 2016, 2
ani mai trziu, rspunsurile funcionarilor publici s-au modificat destul de semnificativ, unde 100% dintre
femei susin c meritele acestora sunt ludate public PERIODIC, iar brbaii, fiind i ntr-un numr mai
mare, au viziuni destul de diferite: 77,8% consider c DA sunt menionai n faa colegilor, i 11,1% au
optat pentru NU i PERIODIC.
Analiznd sugestiile propuse de funcionarii publici din cadrul Preturii sectorului Botanica, se poate
conchide c pe parcursul acestor 2 ani, situaia, la nivel de motivare a angajailor din sectorul public, nu s-au
ntreprins msuri i nici nu a suferit mari schimbri. mbucurtor este faptul c, odat ce a fost schimbat i
modernizat mobilierul din Pretur, s-a simit o cretere a calitii prestrii serviciilor, precum i a plcerii cu
care vin funcionarii publici la serviciu.
n instituiile de stat din Republica Moldova, motivarea funcionarilor publici reprezint, ntr-adevr, o
problem dificil de soluionat. Veniturile angajailor din sectorul public sunt, n general, sub necesiti i,
implicit, nu se poate asigura stimularea indivizilor sub aspect material, financiar fapt ce, uneori, se
rsfrnge asupra eficienei i calitii serviciilor prestate. n aceast situaie, funcionarii publici i aleg ca
refugiu motivaional munca nsi, prin coninutul i dimensiunile sale.

ARMONIZAREA CADRULUI DE REGLEMENTARE A SISTEMULUI BANCAR


AUTOHTON CONFORM CERINELOR ACORDULUI BASEL III
Masterand Mihaela LAVRANIUC, AB 141, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Victoria COCIUG
Asigurarea stabilitii sistemului bancar rmne a fi unul dintre obiectivele fundamentale ale fiecrei
autoriti de supraveghere, n contextul n care orice destabilizare i perturbare a unui sector bancar afecteaz
ntreaga economie a statului, uneori, declannd crize financiare la nivel global. Prin urmare, pe plan
internaional, Comitetul de la Basel a elaborat deja al treilea Acord n scopul consolidrii soliditii
sistemelor bancare i minimizrii riscului de contagiune dinspre sectorul financiar spre economia real. Noile
standarde i propun s perfecioneze procesul managementului riscurilor, s creasc cerinele de
transparen ale activitii bncilor, precum i soluionarea problemelor bncilor sistemice. Acordul Basel III
impune cerine mai exigente referitor la adecvarea capitalului, lichiditate i efectul de levier, orientndu-se
spre diminuarea efectelor negative ale crizelor financiare. Diferena fa de acordurile anterioare (Basel I i
Basel II) rezid n extinderea ariei de acoperire a riscurilor, incluznd att riscuri microprudeniale (riscurile
individuale ale bncilor), ct i riscuri macroprudeniale (riscuri ce vizeaz, n ansamblu, sistemul bancar).
Falimentarea a trei bnci n anul 2015 a declanat bulversarea sectorului bancar autohton, amplificnd
vulnerabilitatea acestuia i accentund cultura anemic a societilor bancare n materie de gestionare a
riscurilor. Acest fenomen a dat und verde unei contracii economice, afectnd i activitatea celorlalte
instituii financiare. Practicile ineficiente n domeniul supravegherii bancare combinate cu nclcri voluntare
i contiente ale reglementrilor de ctre unele bnci, au condus la un risc excesiv de concentrare i la
pierderi semnificative pentru ntreg sector bancar. n acest context, mi-am propus de a evalua posibilitatea de
armonizare a cadrului de reglementare autohton conform cerinelor Acordului Basel III, cuantificnd nivelul
de prudenialitate al cerinelor actuale ale BNM, gradul de eficien al aplicrii prevederilor legislative
naionale i testnd comportamentul bncilor autohtone n condiiile implementrii Acordului Basel III.
Fcnd referin la cerinele aferente capitalului reglementat, implementarea Basel III presupune
revizuirea acestora sub aspect calitativ i cantitativ. Revizuirea aspectului calitativ prevede eliminarea

47
capitalului de gradul III, precum i restricionarea mrimii capitalului de gradul II (acesta trebuie s
constituie maximum 33% din capital de gradul I). Revizuirea cerinelor de capital sub aspect cantitativ
const n includerea amortizoarelor de capital (contraciclic i de conservare a capitalului) n procesul de
determinare a suficienei capitalului ponderat la risc. Conformarea bncilor la cerinele calitative privind
capitalul reglementat nu ar prezenta anumite dificulti, ntruct instituiile bancare din Republica Moldova
nu dein capital de gradul III. Adevrata provocare, ns, este reprezentat de introducerea acelor bufere de
capital (amortizoare) n calculul normei Cooke, ntruct se consider c vr une o resiune sulimentar
asura solvabilitii bncilor, ferind uin flexibilitate n cee ce privete mngementul nivelurilr lr.
Efectund o simulare privind introducerea amortizoarelor de capital pentru a determina suficiena capitalului
ponderat la risc la finele anului 2015, conform Acordului Basel III, se determin o majorare a CNT-ului cu
277,91 milioane lei sau 3%, dar i o majorare a suficienei capitalului ponderat la risc cu 0,78%.
Tabelul 1
Simularea suficienei capitalului ponderat la risc prin aplicarea amortizoarelor
de capital pentru anul 2015 mil.lei
Date conform Date conform cerinelor
Indicatori
reglementrilor BNM Acordului Basel III
Capital de grad I 8995,70 9273,61
CNT 9278,65 9556,56
Active ponderate la risc 35470,14 35470,14
Suficiena capitalului ponderat la risc 26,16% 26,94%
Amortizor fix de conservare a capitalului
56,22
(0,625% din Capital de gradul I )
Amortizor contraciclic de capital
221,69
(0,625% din APR)
Sursa: elaborat de autor n baza Reglementrilor BNM, [online]. [citat 16 aprilie 2016]. Disponibil:
www.bnm.md

Totui, comparnd cerinele minime aferente suficienei capitalului ponderat la risc solicitat de BNM
cu cel recomandat de Acordul Basel III, se observ c prevederile naionale depesc dublu cerina minim
prevzut de noul Acord (16%>8%). n acelai timp, i media per sistem bancar a suficienei capitalului
ponderat la risc, la finele anului 2015, depete cu mult cerina minim prevzut de Acordul Basel III
(26,2%>8%). Totodat, Acordul Basel III prevede introducerea unor cerine minime cu privire la capitalul
social i cel de gradul I n raport cu activele ponderate la risc (4,5%, i respectiv 6%). Dei BNM nu prevede
astfel de cerine, majoritatea bncilor se ncadreaz n limitele respective, cu excepia a trei bnci (dou din
cele trei se afl la moment sub supraveghere special), care nregistreaz valori, sub nivelul de 4,5%, ale
raportului dintre capital social i active ponderate la risc.
Testnd aplicarea efectului de levier n sistemul bancar autohton conform cerinelor Acordului Basel
III, se concluzioneaz posibilitatea bncilor de a-i ndeplini obligaiunile pe termen lung ntruct acestea
nregistreaz un efect de levier ce se claseaz net superior cerinei minime de 3% (valoarea efectului de
levier nregistrat per sistem n anul 2015 a fost de 13,02%).
Reducerea probabilitii manifestrii riscului sistemic i creterea rezistenei la situaiile de criz au
determinat Comitetul de la Basel s introduc n noul acord i unele standarde minime pentru riscul de
lichiditate. Dac principiul de calculare a lichiditii pe termen lung este asemntor cu cel utilizat i n
cadrul sectorului bancar autohton (inclusiv cerina minim a acestuia cel mult egal cu 1), atunci Acordul
Basel III propune o metod diferit pentru determinarea lichiditii pe termen scurt (i anume a necesarului
de lichiditate ce trebuie acoperit pe o perioad de 30 de zile) o metod cu mult mai relevant dect cea
solicitat de BNM. Simulnd aplicarea indicatorului respectiv n sectorul bancar al Republicii Moldova
pentru anul 2014, se atest nregistrarea unei valori de 101% (minimumul valoric fiind 100%), odat cu
falimentarea celor trei bnci, la finele anului 2015, principiul II de lichiditate conform Acordului Basel III
este egal cu 125%.

48
300% 281%

250%
158% 172% 200%
157%
200%
142% 150% 154% 150%
150% 121% 127% 148% 128% 125% 124% 130% 125%
110% 118% 101%
89% 108% 115% 82% 113%
100%
79%
50% 10%
0%

2014 2015

Figura 1. Simularea lichiditii pe termen scurt conform cerinelor Acordului Basel III
n sistemul bancar din Republica Moldova pentru anii 2014-2015
Sursa: elaborat n baza Indicatorilor financiari pe sistemul bancar al Republicii Moldova
n anii 2014-2015 [online].[citat 18 aprilie]. Disponibil: www.bnm.md
Analiznd cerinele naionale privind capitalul minim necesar bncilor, se atest c acestea au
cunoscut mereu un trend ascendent. n acest context, BNM a avut n vizorul su asigurarea unei cantiti
suficiente de capital al bncilor. ncepnd cu anul 2002, cantitatea minim necesar de capital a constituit 32
milioane lei, aceasta fiind majorat continuu, nct, n prezent, este echivalent cu valoarea de 200 de
milioane lei. Dac e s comparm cu minimumul necesar solicitat bncilor din UE (5 milioane de euro),
atunci remarcm o depire de aproximativ 1,81 ori a cerinei minime conform legislaiei naionale fa de
Acordul Basel III. Totodat, volumul activitilor i operaiunilor pe care le desfoar bncile din UE este
net superior celui aferent bncilor moldoveneti. Prin urmare, o cretere a cuantumului capitalului de gradul I
nu constituie ntotdeauna elementul-cheie ce asigur prezena unui sector bancar stabil, ntruct nu este
necesar ca o instituie bancar s dein o cantitate enorm de capital, dar este important de a deine acel
volum care ar fi suficient pentru absorbirea eventualelor riscuri.
Comparnd prevederile Acordului Basel III cu cele aplicate n sistemul bancar autohton, putem
meniona persistena unor cerine mai laxe n raport cu cele prevzute de legislaia naional. n primul rnd,
gradul de suficien al capitalului ponderat la risc aplicat n sectorul bancar moldovenesc l depete de
dou ori pe cel recomandat de Acordul Basel III (16% versus 8%). n cazul studierii evoluiei normei Cooke
n dinamic n sectorul bancar din Republica Moldova, se observ c aceasta depete norma minim
recomandat de noul Acord. Totui, dac evalum natura riscurilor la care se expun bncile din UE, n raport
cu cea a riscurilor asumate de bncile autohtone, identificm un spectru cu mult mai extins al acestora n
sistemele bancare din UE, comparativ cu cele din sfera bancar autohton. Aceasta se explic prin
interferena sczut a pieei bancare cu cea de capital (cazul Republicii Moldova), precum i diversitatea
mic a instrumentelor financiare derivate utilizate de ctre bncile autohtone pentru acoperirea riscurilor.
Prin urmare, BNM impune un grad de suficien a capitalului la risc cu mult mai mare dect cel prevzut de
Acordul Basel III, n timp ce gama de riscuri, la care sunt expuse bncile din UE este cu mult mai divers
comparativ cu cea aferent bncilor moldoveneti.
Fcnd o conexiune ntre cerinele prudeniale naionale din sfera bancar i cele prevzute de Acordul
Basel III, menionm nc o dat un caracter mai restrictiv al cerinelor BNM comparativ cu cele ale
Acordului Basel III. Astfel, problema, de fapt, nu const n implementarea unor noi cerine prudeniale (care
nu ar reprezenta impediment pentru sectorul bancar al RM), ci n calitatea procesului de aplicare a
instrumentelor i prghiilor necesare la momentul oportun.
Urmrind armonizarea cadrului de reglementare la nivel european, se menioneaz c e necesar s se
pun accent sporit anume pe aspectele calitative dect cele cantitative. n materie de cerine prudeniale, cele
prevzute de legislaia BNM sunt mai severe fa de Acordul Basel III. ntruct prevederile Acordului Basel
III nu sunt obligatorii, dar au caracter recomandabil, exist certitudinea c autoritatea de supraveghere
naional va aplica aceleai cerine aferente capitalului minim necesar, dar i gradului de suficien a
capitalului ponderat la risc. Pe de alt parte, ar fi important ca aceasta s adopte acele 8 categorii de
clasificare a activelor n funcie de riscul pe care l comport (0%, 10%, 20%, 35%, 50%, 75%, 100% i
150%), asigurnd, n aa mod, o evaluare corect a expunerii la risc, ct i a capitalului necesar pentru
49
acoperirea acestora. De asemenea, adoptarea conceptului de anticiclicitate este una necesar pentru sistemul
bancar autohton, n cazul n care prociclicitatea accentuat determin o expunere major la riscul de credit.
Totodat, principiul II al lichiditii aplicat n sistemul bancar autohton s-a dovedit a avea anumite lacune,
ntruct cele trei bnci falimentate au putut s mimeze un grad suficient de lichiditate pe termen scurt
reflectnd deinerea lichiditilor necesare pentru onorarea obligaiilor pe termen scurt, fa de clieni, dei, n
realitate, situaia era diametral opus. n aceast ordine de idei, anume implementarea metodei de calcul al
lichiditii pe termen scurt prevzut de Acordul Basel III ar fi identificat din timp problemele ce afectau, la
momentul respectiv, cele trei bnci. Reglementrile de ordin calitativ sunt absolut necesare de a fi adoptate
de ctre BNM. Astfel, prin prisma acestor modificri, s-ar reui stimularea i asigurarea unei transparene i
discipline de pia la un nivel care, ntr-adevr, ar contribui la consolidarea i stabilitatea sistemului bancar.
De asemenea, interferena politicului i a altor instituii a cror activitate nu are tangen cu sistemul bancar
ar trebui limitat la maxim, oferindu-i autoritii de supraveghere acele instrumente i prghii utile pentru a
aciona la momentul oportun i a preveni eventuale perturbri n cadrul sistemului bancar.
Bibliografie:
1. ALESSI, Christopher. The Basel Committee on Banking Supervision [online]. 2012, [citat 13 martie
2016]. Disponibil: http://www.cfr.org/banks-and-banking/basel-committee-banking
supervision/p28694
2. BALTHAZAR, Laurent. From Basel I to Basel III. Londra: Palgrave Macmillan, 2006. P.45. ISBN
978-14039-4888-5.
3. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. Implementation of Basel standards. A report to
G20 Leaders on implementation of the Basel III regulatory reforms [online].
[citat 17 martie 2016]. Disponibil: http://www.bis.org/bcbs/publ/d345.pdf
4. INTERNATIONAL MONETARY FUND, Republic of Moldova Financial sector assessment
program [online]. [citat 10 aprilie]. Disponibil:www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr1671
5. NUCU, Anca Elena. Provocrile Basel III pentru sistemul bancar romnesc. Economie
teoretic i aplicat [online]. 2011, nr. 12 (565), 57-68. ISSN 1841-8678. Disponibil: www.st
ore.ectap.ro/articole/669_ro.pdf
6. PHILIPP, Harle et al. Basel III and European banking: Its impact, how banks might respond, and
the challenges of implementation, EMEA Banking, 2010. [online]. [citat 16 aprilie 2016]
Disponibil:www.mckinsey.com/26_Basel_III_and_European_banking%20(1).pdf.
7. Indicatori afereni activitii economico-financiare a bncilor [online]. Disponibil: www.bnm.md

MANAGEMENTUL SORTIMENTULUI PRODUSELOR PELICULOGENE


COMERCIALIZATE DE S.A. SUPRATEN

Masterand Cristina LEAN, COMv 141, ASEM


Cond. t.: conf. univ., dr. Mihail CERNAVCA

Se crede c prima structur artificial folosit ca adpost a fost construit n Africa de Est de ctre
homo habilis acum aproape 2 mil. de ani ,constnd din pietre stivuite pentru a ine crengile de copaci n loc
folosite ca acoperi. Un aranjament similar de pietre de form circular, considerat vechi de 500.000 de ani a
fost descoperit la Terra Amata, lng Nisa (Frana). n aproape toate colurile lumii, natura ne-a furnizat
ntotdeauna o varietate larg de materiale pe care s le putem folosi atunci cnd dorim un aezmnt. De la
materialele reciclabile, precum copacii i paiele i pn la pietre i nisip,ale cror resurse par inepuizabile,
paleta materialelor de construcie este foarte divers.
Sectorul construciilor este unul din cele mai complexe i importante sectoare ale economiei naionale.
Practic, orice aspect al vieii oamenilor este legat de construcii: locurile de trai i de munc sunt amplasate
n cldiri, infrastructura inginereasc (drumuri, reele de ap i gaze, electricitate etc.) care ne deservete n
fiecare zi, de asemenea, este creat de constructor.
Clasificarea produselor peliculogene
I. n funcie de materia prim:
1. Vopselele sunt suspensie de pigmeni n substanele peliculogene, cu sau fr adaos de umplutur,
n final, formnd o pelicul cu aspect mat sau semilucios. n funcie de substana peliculogen folosit,
deosebim:

50
a. Vopsele pe baz de ulei vegetal;
b. Vopsele pe baz de rini alchidice;
c. Vopsele pe baz de emulsie de rini.
2. Lacurile: sunt soluii incolore sau slab colorate de rini, derivai celulozici sau bitum n solvent,
sau fr adaos de uleiuri vegetale. Peliculele obinute sunt transparente i lucioase formnd un aspect plcut
stratului-suport.
Gam sortimental a produselor peliculogene comercializate de S.A. Supraten, are patru coordonate
dimensionale:
Lrgimea gamei este numrul de linii din gama sortimental; egal cu 2 linii.
Lungimea gamei este numrul de produse din toate liniile care alctuiesc gama sortimental;
egal cu 17.
Profunzimea gamei este numrul de produse ce se conin ntr-o linie:
Profunzimea lacurilor: 9
Profunzimea vopselelor: 8
Evaluarea indicilor organoleptici
Ambalarea produselor peliculogene finite se face n cutii metalice, de anumite capaciti, bidoane sau
butoaie confecionate din metal sau materiale plastice, n containere sau autocisterne metalice, n funcie de
destinaie. Ambalajele trebuie nchise ermetic pentru a fi asigurat calitatea i integritatea materialelor
peliculogene n timpul transportului i depozitrii.
Au fost analizate urmtoarele produse:
Vopsea SNEJANA 1.4kg vopsea acrilic pentru lucrri de interior. Se utilizeaz pentru acoperirea
decorativ a diverselor suprafee de origine mineral, neprevzute pentru splare intensiv: beton, tencuieli
din ipsos sau ciment, plci din ipsos.
AVANTAJE:
putere sporit de acoperire i de alb;
permeabilitate la vapori.
METALIC 0,2kg vopsea decorativ universal. Se utilizeaz pentru acoperirea decorativ i de
protecie a articolelor din ghips, lemn, ciment i metal, exploatate n interior i la exterior.
AVANTAJE:
imitare vie a culorii metalelor preioase;
rezisten la aciunea factorilor atmosferici.
LAZURA 0,5 kg lac de ton pentru lucrri de interior i exterior. Se utilizeaz pentru acoperirea
decorativ a suprafeelor exterioare din lemn (garduri, balustrade) i pentru articolele de lemn din interior
(plci decorative din lemn, ui, ferestre) .a.
De asemenea, se permite prelucrarea pietrei naturale, a crmizii i a plasterului de marmur pentru a
conferi suprafeei efect decorativ i protecie mpotriva aciunii factorilor atmosferici.
AVANTAJE:
protejeaz i evideniaz eficient structura natural;
lemnul prelucrat respir;
stabilitate la aciunea razelor UV;
caliti ergonomice deosebite;
gam larg de culori.
PERLA 0,8 kg lac sidefiu de calitate superioar pentru lucrri la interior. Se utilizeaz pentru
acoperire decorativ a suprafeelor minerale deja vopsite, pentru perei, tapete de hrtie, panouri i alte
suprafee.
AVANTAJE:
acoperire incolor;
transparent;
semilucios;
confer suprafeei un aspect sidefiu de aur.
n urma analizei, s-a constatat faptul c pe ambalaj este indicat informaia necesara n limba
romn. De asemenea, pe ambalaj putem gsi toat informaia necesar att despre produs, ct i
despre productor: adresa, nr. de telefon i de fax. Tot aici putem afla modul de folosire a produsului.
Este de remarcat faptul c vopseaua Snejana este certificat cu Certificatul de calitate ISO 9001.

51
n urma analizei organoleptice, s-a constatat c toate cele 4 produse au corespuns normelor n vigoare
i standardului de firm. Toate patru reprezint o pasta vscoas, ns, culoarea este la fiecare diferit alb,
maro i incolor. Cel mai rapid se usuc vopseaua acrilic pentru lucrri de interior Snejana.
Rezultatele expertizei indicilor calitii prin metode de laborator
Obiectul de cercetare l reprezint partida de produse peliculogene furnizat de ntreprinderea S.A.
Supraten or. Chiinu, recepionat la data de 19.04.2016.
Mrimea partidei: 30 buc.
Selectarea probelor s-a efectuat conform 9980.2-86 .
.
Locul efecturii ncercrilor l reprezint laboratorul controlului tehnico-chimic acreditat al
ntreprinderii S.A. Supraten.
n urma studierii prin metodele fizico-chimice a produselor peliculogene, pot fi formulate urmtoarele
concluzii:
- la temperatura de 200C, produsele analizate au corespuns standardului n vigoare;
- n urma determinrii stabilitii la temperatur, abia dup a 2-a ncercare s-au observat mici
modificri;
- toate produsele cercetate au avut o stabilitate ridicat la influena apei;
- produsele peliculogene au un mediu uor basic (corespund standardului);
- lacurile analizate au o vscozitate mai mare spre deosebire de vopselele analizate, ns, toate
corespund standardului n vigoare.
Managementul categoriei amestecurilor uscate
Grupa A puine, dar ele reprezint cea mai mare parte a profitului companiei. Ele trebuie s fie
prezente mereu n magazine. Aceste produse sunt considerate cele mai profitabile.

Vopsea Euroton 359893 387543 39643 787079 9,07685642 9,07685642 A


Lav 14kg /
350 lei
Lacuri de Ton 309482 318723 31564 659769 7,60867522 16,6855316 A
Lazura Incolor
1kg 91 lei
Vopsea Euroton 245820 24821 25189 295830 3,41160981 20,0971414 A
Lav 4,2 kg/
129 lei

Figura 1. Poziiile din categoria A

Indicatori de performan
Venitul total al companiei, n anul 2013, a fost de 954,5 milioane lei, dintre care profitul brut l
constituie 156,53 lei. Iar ceea ce ine de materialele peliculogene ,cifra de afacere cea mai mare a atins-o
Vopseaua Euroton Lav de 14 kg, care este utilizat pentru lucrri de interior, i anume cu o pondere de
9,07%. Este urmat de lacurile de ton Lazura de 1 kg, pentru lucrri din lemn i suprafee minerale pentru
lucrri de interior i exterior, cu o pondere de 7,6%.
Strategia categoriei:
reducerea costurilor tehnologice i de exploatare i producere;
mbuntirea permanent a calitii i a promptitudinii produselor i serviciilor la nivelul
cerinelor pieei interne i internaionale;
atragerea noilor clieni;
orientarea ctre schimbare i adaptare la noile tendine din domeniu.
C rcmndri pntru mgzinul Suprtn se mninez:
S plaseze plct l intrr, und v fi dscris schm mgzinului, cu spcificiil ficrei
scii. stfl, cumprtrii vr ti ddt n cr sci s cut prdusul dorit.
S chiziinz crucir mi mri su, dup ncsitt, mi lungi.
S studieze prmnnt crr cnsumtrilr pntru lbrr i rlizr prtun msurilr
rspctiv ntru prfctr srtimntului i sprir clitii mtrillr d cnstruci.
Extinderea cotei de pia, de exemplu, prin deschiderea magazinelor noi la Nordul i Sudul rii.
Pregtirea i perfecionarea angajailor prin nscrierea la cursuri de calificare.
Motivarea angajailor, deoarece de ei depinde, n cea mai mare msur, vnzrile companiei.

52
THE CLIENTS DEGREE OF CREDIBILITY AND TRUST ABILITY
IN THE BANKING SECTOR OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MA student Olga MUNTEANU, ASEM


Scientific adviser: Assoc. Prof., PhD Stela CIOBU

The number of banks which face problems (besides the three banks that have become bankrupt) has
increased, making the clients to worry about their money held in banks. The main is that not all the banking
sector is facing instability; some banks register good results and have a competitive and stable position on
the market. With all these, due to the bad rumours, people lost credibility and loyalty.
The created bad reputation of the banking sector should be broken by implementing new and more
suitable policies, new strategies oriented towards clients satisfaction and realization. The banks main
mission is to make people to believe in them as usually.

The purpose of the analysis is to gain the clients credibility and loyalty in banks in the context of
instability and uncertainty on the financial market, studying the clients psychology and creating a new client
profile that will trust the banks, their competitiveness and stability on the market of banking services.
The objectives of the analysis are:
- to define the concept of credibility and reliability;
- to determine the factors of clients credibility and trust ability in banks;
- to analyse the stability indicators of the banking sector of the Republic of the Moldova;
- to create the psychological profile of banking clients from the Republic of Moldova;
- to find out the ways to establish the credibility and loyalty in banks.
The failure of some important banks with a large dispersion on the territory of the Republic of
Moldova caused our banking system to become weaker and more vulnerable to customers decisions. In this
context, the concept of credibility and trustability in banks has become crucial nowadays. In order to
measure the level of credibility and trustability in banks, we have made a questionnaire based on
100 bank clients.

38%
40% 31%
35%
30%
25%
20%
8%
15%
10%
5%
0%
Very negative impact Negative impact No impact

Figure 1. The impact of the liquidation of three banks (Banca de Economii J.S.C., Banca
Social J.S.C. and Unibank J.S.C.) on your trust in the banking industry
Source: Elaborated by the author, based on simple proxies for respondents loyalty
to bank. N-100 bank clients, period 21 March 4 April.

Measuring the impact of the liquidation of three banks on the clients trust in the banking industry we
find out that about 38% of respondents have a negative view regarding liquidation.

53
I would recommend my My bank exceeds my
bank to friends and expectations
family

Strongly 1%
Strongly
Disagree 12%
Disagree 4%
Neutral 50%
Neutral 33%
Agree 35% Agree 14%
Strongly 5% Strongly

0% 20% 40% 0% 20% 40% 60%

I would select my bank


again

Strongly 1%
Disagree 2%
Neutral 27%
Agree 39%
Strongly 8%

0% 20% 40%

Figure 2. Respondents average share on the level of satisfaction, %


Source: Elaborated by the author, based on simple proxies for respondents
loyalty to bank. N-100 bank clients, period 21 March - 4April.

It could be easily observed that the bank clients do not trust their banks at all, there is only 1 % of
respondents who strongly agreed to recommend their banks to friends, family, who would select their banks
again and which banks exceed their expectations. The results are very negative; people from our country are
neutral towards banks, which mean that there is no bank that could make the customers indeed satisfied with
their services and products.
In order to identify the main reasons for those who have changed their bank, we asked 100 bank
clients regarding the main features which had influenced their decisions.

54
45%
Price 35%
39%
Services 32%
30%
Managers' competences 25%
15%
Innovation 20%
13%
Proximity of branches 24%
15%
Ethical 10%
56%
Lack of trust 26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Planning to change Have changed their bank

Figure 3. The main reasons for those who have bank or are planning to change the bank
Source: Elaborated by the author, based on simple proxies for respondents
loyalty to bank. N-100 bank clients,
period 21 March - 4April.

More than half of respondents (56 %) attribute their decision to change banks to lack of trust, while 45
% blame the price of products. 39 % of respondents are planning to change the bank because of low level of
services, they considered that they are not treated adequately.

50% 39% 35% 29% 28%


40% 30%
30% 24% 25%
20% 17%
20% 14%
15%
10% 10% 3% 1%
0% 5%
The way I am I become I will never 0%
treated has disappointed ask for this
the main with this bank bank's
impact on my services again
decision

Figure 4. The impact of the bank staff Figure 5. The level of satisfaction
(amiability, lack of interest) on the decision by the personnels service
to become a potential client

Source: Elaborated by the author, based on simple proxies for respondents loyalty to bank. N-100,
period 21 March - 4April.
As we could observe the way the bank clients are treated has the main impact on their decision, about
39 % of respondents have chosen this option. It is very important for them when they enter a bank to be
treated adequately by professional, amiable accurate and rapid workers.
The bad thing is that about 14 % of respondents are dissatisfied with the bank service, they will never
ask again for this bank services.
In order to improve the level of credibility and trust ability of the banking sector of the Republic of
Moldova we made an algorithm of credibility and reliability in banks.

55
Developed
Creating a Competitive Competitive Competitive
network of
favorable image bank personnel prices management
branches

Figure 6. The algorithm of credibility and reliability establishment


Source: Elaborated by the author.
Creating a favourable image consists in increasing indicators in dynamics, creating a logo of the
leader bank, registering profits at the end of the year and participating in different social events. The
competitive bank personnel is considered that one who accomplish the tasks very qualitatively, is very
amiable with the clients, perform the work quickly and always find a solution for all the problems. In case of
territorial dispersion, it is very important for banks to have a developed network of branches. We have
made a study regarding the financial institutions proximity to clients, and have discovered that in countries
where there are more commercial bank branches per capita, the GDP is higher.
84733
100000
80000
60000 6882,3 6882,4
40000 9489,7
2244
20000
0

GDP per capita (USD)

48
50 29,4
40
30 12 9,3
20 5,5
10
0

Commercial bank branches (per 100,000 adults)

Figure 7. Commercial bank branches (per 100,000 adults) vs GDP per capita (USD)
Source: Elaborated by the author based on Commercial Bank branches per 100,000 adults. [online].
[viewed 07.02.2016]. Available: <https://mobiledevelopmentintelligence.com/statistics/112-number-of-
commercial-bank-branches-per-100-000-adults>.
Analyzing the psychological profile as well as the level of credibility and trust ability of the bank
clients from the Republic of Moldova in the current conditions of instability and liquidation of three strategic
banks, also the level of loyalty and fidelity in banks we have made the following conclusions:
- the level of trust the clients had before has decreased, people searching other financial institutions
and ways to hold their money (according to our questionnaire, 35 % of people are influenced by the
bad rumours circulating regarding the banks and are ready to withdraw their money in general from
the banks and invest in another assets);
- among the factors which influence the clients level of credibility and trust ability in banks the
security of their money has an important role, as well as the front office attitude towards the clients
and their requests, pricing policy and products quality and diversity;
- 56 % of people are planning to change their bank because of the lack of trust while other 45 %
because of the bank pricing policy;
- price is not always the most important factor which influence the customers decisions, service
quality has the dominant role in this matter;
- the way the clients are served and treated has a dominant role in the formation of the attitude
towards the bank and its level of credibility;
- bank client are not satisfied by the way they are treated by the bank personnel, their interest and
desire to help;

56
- analysing the level of credibility and trust ability of the clients in banks we have concluded that
only 14 % of clients agree that their bank exceeds their expectations.
RECOMMENDATIONS
- the potential bank clients should be analysed very carefully, especially the clients who are asking
for loans (it should be analysed very well their soundness and ability to reimburse credits);
- banks should innovate around the customer experience, so as to improve one-to-one relationships
with use of expanding channels that are growing in popularity, such as email;
- there is a need to improve service quality, staff incentive programs should be considered to reward
superior service quality;
- developing new strategies to target disaffected customers and prevent loosing clients; improving
customer service and service quality will have a major impact, and staff incentive programs should
be considered to reward superior service quality;
- it would be advisable to personalize and transform the customer relationship as customer
satisfaction is not reliant on price;
- customer analysis must be improved to allow banks to understand which customers are leaving and
why;
- banks have to analyse better their clients, understand their needs, personalize each one and make
them feel sure about the money held in banks, gaining their trust and loyalty.
Bibliography:
1. CIOBU, Stela, LUCHIAN, Ivan. Necesitatea implementrii managementului calitii produselor i
serviciilor bancare n condiiile mediului bancar concurenial din Republica Moldova. Bncile n
economia concurenei. Chiinu: 2013, 237-242.
2. COVALIU, Margareta, ANDRONIC, Alesea. ncrederea ca factor de comportament al
consumatorilor de servicii bancare. Bncile n economia concurenei. Chiinu: 2013.
3. GRLEA, Mihail. Relaia banc-client abordri diferite n funcie de categoriile de client. In:
Creterea economic-prioritate naional n contextual integrrii n Uniunea European: conf. t.
intern., 29-30 oct. 2008. Ch.: ASEM, 2008, 126-128.
4. LUCHIAN, Ivan. Problemele fidelizrii clienilor bncilor comerciale din Republica Moldova.
Analele Institutului de Economie, Finane i Statistic. 2011, 126-128.
5. MICHAELSON Gerald, Strategii de marketing: 12 principii eseniale pentru ctigarea btliei de
atragere a clienilor. Bucureti: Economic, 2006. 272 p.

ACCESUL LA FINANARE AL NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII


Masterand Cristina PANFIL, APFA 141, Finane i Asigurri
Cond.t.: prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI, ASEM
Small and Medium Enterprises have a particularly important role, as they influence on solving
economic, social, technical-scientific problems and many others. Restraints in SMEs lending will strain
economic path. In case of serious obstacles, SMEs which have at the sole of their activities credits will be in
trouble, as the interest rates are high, it is difficult to contract loans and it is tough to keep up with the loan
reimbursement schedule. As a rule, regulations have a tendency to tighten the lending activity especially
during the crisis. The goal of this paper is to analyse the problems SMEs face when obtaining credits and to
give possible ways out for an efficient entrepreneurship growth.
Key words: small and medium enterprises, economic growth, access to finance, banking loans, non-
banking sector.
Activitatea antreprenorilor are un impact deosebit asupra bunstrii unei ri. IMM-urile se consider
motorul principal privind creterea competitivitii economiei europene i naionale. n Republica Moldova,
numrul IMM-urilor este de 50,9 mii i ofer locuri de munc pentru 56,9 la sut din totalul angajailor la
ntreprinderi. Cota IMM-urilor n PIB-ul rii este de 28,3%, cu mult mai mic dect media european. Conform
datelor publicate pe site-ul Bncii Mondiale, n rile cu venituri nalte, ponderea contribuiei IMM-urilor n
PIB este 40-45%. Cota IMM-urilor n totalul companiilor existente n Republica Moldova constituie 97,4%.
ns, venitul IMM-urilor n totalul ntreprinderilor din republic a constituit, n anul 2014, 31,8%. Diferena
acestor raporturi constituie o dovad a faptului c productivitatea braelor de munc angajate la ntreprinderile
mici i mijlocii este la un nivel mai redus n sectorul IMM-urilor, comparativ cu ntreprinderile mari, unde

57
diviziunea muncii este mai pronunat. De asemenea, din cauza sistemului bancar vulnerabil i datorit
instabilitii politice, ntreprinderile mici i mijlocii ntmpin greuti la creditare. Situaia financiar a acestora
devine foarte vulnerabil datorit ocurilor i finanrii deficitare sau greu de obinut. Cea mai uzual metod
de ieire din situaie pentru antreprenori const n apelarea la credite. Resursele financiare sunt mprumutate
att de la bnci, organizaii de microfinanare, asociaii de economie i mprumut, ct i de la rude sau persoane
tere, ns, cele din urm fiind foarte dificil de monitorizat, nu pot fi reflectate n analiz.
Sectorul Bancar alimenteaz 94% din totalul cererilor de creditare din ar. Cota dominant a
creditelor bancare este nc o dovad a importanei sectorului bancar n activitatea de antreprenoriat a IMM-
urilor. Totodat, putem meniona faptul c creditarea bancar este influenat de intensitatea concurenial i
nivelul de concentrare n domeniu. n domeniul bancar, putem constata o concuren oligopolist, primele
trei bnci Agroinbank, Moldindcombank i Victoriabank formnd o poziie dominant, deoarece dein
2/3 din totalul activelor n sectorul bancar. Primele 4 bnci dup dimensiuni contribuie cu 80% la profitul
obinut n sectorul bancar.
Tabelul 1
Cota creditelor n funcie de provenien, din totalul creditelor acordate
de instituii bancare i nebancare
Credite acordate, Ponderea fiecrui Ponderea fiecrui
2013 2014 2015
dup sector: sector, % sector, %
Sectorul bancar, mil. 42177.3 42295.3 93.71 42140.0 98.90
Organizaii de
1897,0 2427,5 5.38 ** **
Microfinanare, mil.
Asociaii de Economie i
331.9 409,3 0.91 477.05* 01,10
mprumut, mil.
Total credite ale
44406,2 45132.1 100,00 42617,05* 100,00
sectorului privat, mil.
*- date preliminare; **- nu sunt date pentru acest an
Sursa: elaborat de ctre autor, n baza datelor selectate de la BNM i CNPF
n comparaie cu alte state est-europene, numrul de bnci este mai redus, nivelul de concentrare este
mai nalt, respectiv i concurena este mai puin intens. n anul 2013, nainte de criz, concentrarea Bancar
a constituit 75,54%. Dup declanarea crizei, n anul 2015, indicatorul a nsumat 66,43%, scderea fiind
argumentat de falimentul a 3 bnci. De aici, se deduce c gradul de concentrare bancar, este prea mare
pentru Republica Moldova.
Concentrarea bancar, %
120
100
80 Concentrarea
60 bancar, %
40
20
0
i-99
i-00
i-01
i-02
i-03
i-04
i-05
i-06
i-07
i-08
i-09
i-10
i-11
i-12
i-13
i-14
i-15
i-16

Figura 1. Concentrarea bancar n Republica Moldova


Sursa: elaborat de ctre autor
Rata de baz n aprilie 2016 alctuiete 17% i este n descretere cu 2 puncte fa de luna precedent.
Rata medie ponderat a dobnzilor la creditele noi acordate ntreprinderilor, n valut naional, ncepnd cu
anul 2013, a variat ntre 6,2 i 22,17%, n funcie de termenul creditului i perioada economic. Creditele n
valut strin nu au fost att de afectate de schimbrile economice.
Multe dintre ratele stabilite la creditele contractate de clieni au fost recalculate i majorate din cauza
crizei. Astfel, la nceputul anului 2015, multe din IMM-uri au fost nevoite s nchid creditele nainte de
termen, i au fost constrnse s-i reduc activitatea. Ali antreprenori, nefiind n stare s nchid creditele,
au fost nevoii s accepte condiiile mai dure de rambursare, ns acest fapt le-a redus veniturile.

58
Rata medie ponderat a dobnzilor la creditele noi, %

rata dobnzii,%
Persoane juridice, total in
valut naional %
Persoane juridice, total in
valut strin %

Figura 2. Rata medie ponderat a dobnzilor la creditele noi acordate


Sursa: elaborat de ctre autor

n primele luni ale anului 2016, se observ un gap neobinuit rata de baz depete rata medie
ponderat a creditelor ( se vinde mai ieftin dect se cumpr cu aproximativ 3-5%. ). Acest fenomen se
explic prin faptul c creditarea se face pe seama depozitelor atrase, care se rspltesc cu o rat mai joas
dect rata de baz, astfel bncile i permit s reduc rata dobnzii i s crediteze mai ieftin. Relaia dintre
IMM-uri i sectorul bancar prezint importan pentru ambele pri, n egal msur. Persoanele juridice
reprezint o cot semnificativ a portofoliului de credite al sectorului bancar. Din totalul creditelor acordate,
85% sunt pentru ntreprinderi. Republica Moldova face parte dintre rile cu cea mai mic cot a creditelor
acordate sectorului privat n PIB, acest indicator fiind 37,1% (Ucraina 76,3%, Romnia 31,2%, Cehia
50,4%, Japonia 187,6%).
Bncilor din Republica Moldova nu le este profitabil s acorde credite mici, de care au nevoie IMM-
urile. Cheltuielile pentru analiza activitii unui potenial client major i a unei ntreprinderi mici sunt
aproape identice, iar veniturile variaz semnificativ. Bncile n Republica Moldova se orienteaz spre
creditarea ntreprinderilor care se dezvolt eficient. n astfel de condiii de instabilitate, este necesar s se
susin sectorul IMM-urilor prin alte metode, iar sistemul de finanare bancar trebuie ajustat la nevoile
ntreprinderilor mai mici.
Insuficiena resurselor financiare este una dintre cele mai importante probleme ale IMM-urilor n
condiii de criz. Conform cercetrilor IDIS Viitorul, 10-15% dintre ntreprinderile mici pot beneficia de
credite bancare pe timp de criz, ca urmare a cererii excesive din partea creditorilor fa de asemenea
ntreprinderi. n condiii de criz, se observ i nlocuirea resurselor financiare din bnci cu resursele de la
organizaiile de microfinanare, organizaiile de economie i mprumut i serviciile de amanet. Este tipic
pentru situaiile de criz ca s creasc activitatea amanetelor i instituiilor nebancare ce reprezint
alternativa pentru creditele bancare n pofida faptului c resursele financiare sunt scumpe.
Organizaiile de microfinanare se dezvolt ntr-un ritm mai accelerat n ultimii ani. Aceasta se
poate deduce din faptul c numrul lor a crescut cu 16 uniti sau cu circa 19% pe parcursul anului 2014,
atingnd cifra de 112 organizaii n trimestrul 3 al anului 2015. A crescut i numrul contractelor de credit,
majoritatea acestora fiind acordate pentru consum, construcii i alte scopuri (conform clasificrii contabile).
Organizaiile de microfinanare i asum s atrag clieni mai riscani, ns i ratele de finanare sunt pe
msura riscurilor. nainte de dezechilibrele economice din 2015, rata dobnzii era aproximativ 22%. Dup
declanarea crizei, rata dobnzii a crescut i variaz ntre 26 i 32%.
n sfera Asociaiilor de Economii i mprumut, de asemenea, se nregistreaz o evoluie a valorii
medii a mprumutului ce revine unui membru beneficiar de mprumut n perioadele 2010-2014. Acest lucru
este o dovad a cererii continue a mprumuturilor acordate de Asociaiile de Economie i mprumut, care, de
obicei, sunt folosite n zonele rurale. Rata de finanare variaz ntre 17,9 i 26%. Aceste mprumuturi se
acord n proporie de 90% de ctre agricultori i fermieri.
Cele mai importante probleme de acces la finanare depistate pentru IMM-uri:
Multe dintre companii duc o contabilitate dubl a veniturilor. Aceasta, ns, calific ntreprinderile la
o categorie de risc mai mare, cu necesarul de rezerve mai mare. Bncile nu au suficieni stimuli pentru a
opera mai des cu ntreprinderile de talie mai mic.
Cele mai riscante i cele mai neprivilegiate n activitatea de contractare a creditelor sunt
startup-urile i ntreprinderile noi, fr istorii de credit. Bncile admit acordarea unui mprumut numai n
cazul n care mica ntreprindere a activat cu succes cel puin un an.
Mediul de afaceri al IMM-urilor este mai incert, iar concurena este mai aspr, rata rentabilitii este
mare cnd i riscurile sunt mari.

59
Bunurile cerute n gaj i ratele dobnzii nalte fac IMM-urile s se abin de la contractarea
creditelor.
Cheltuielile pentru monitorizarea unui client major i a unei ntreprinderi mici sunt aproape identice,
iar veniturile variaz.
Bncile, n Republica Moldova, se orienteaz spre creditarea ntreprinderilor, care se dezvolt
eficient, i nu sunt dispuse s i asume riscuri mai mari. Unele bnci nu utilizeaz aa forme de susinere a
micului business, care, pe scar larg, se folosesc n strintate, cum ar fi: factoring, linie de credit cu limita
datoriei i dobnzii i alte servicii bancare.
Birocraie excesiv, nencredere n sistemul bancar, economie tenebr, incapacitate de plat
i altele.
Metode de asanare a problemei accesului la finanare. ntruct sectorul bancar este principala surs
de creditare, este necesar susinerea sectorului IMM-urilor prin: crearea condiiilor prefereniale la credite
(formarea unui grafic de rambursare convenabil i acordarea creditelor pe termen lung, pentru c majoritatea
creditelor sunt pe termen mediu) i prin stimularea IMM-urilor cu rate accesibile la dobnzi, crearea
fondurilor de garantare a creditelor. Autoritile publice, de asemenea, trebuie s regndeasc unele aspecte.
Guvernul trebuie s menin sfera politic i sectorul bancar n bun funciune i s evite ntreruperea
cursului natural de dezvoltare al ntreprinderilor mici i mijlocii. Este necesar s se promoveze centralizat
contientizarea beneficiilor dezvoltrii unei ntreprinderi i s se in cont de etapa de dezvoltare a sectorului
IMM-urilor pentru a educa i a ndruma antreprenorii s ia decizii financiare corecte, ca s devin
competitivi i pe plan internaional.
Bibliografie:
1. Ministerul Economiei, Strategia pentru Dezvoltarea Sectorului ntreprinderilor Mici i Mijlocii
2012-2020
2. Baza de date interactive a Bncii Naionale a Moldovei
3. Comisia Naional a Pieei Financiare, Raportul anual Activitatea CNPF i funcionarea pieei
financiare nebancare, 2014
4. IDIS Viitorul, Finanarea ntreprinderilor mici i mijlocii din Republica Moldova: probleme,
tendine i perspective (III), ISBN 978-9975-4216-5-2

GENDER ANALYSIS OF PUBLIC EXPENDITURES FOR EDUCATION, AGRICULTURE


AND WORKING COMPENSATION IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
MA student Ecaterina GURENCO, gr. AFB 151,
MA student Natalia PAREA, gr. AFB 151,
Scientific adviser: PhD Andrei PETROIA, ASEM
Introduction
In most countries, gender equality is an important national goal. This is particularly so in some human
development sectors (especially education and health). For several low-income countries, gender issues are
also important in the agriculture sector. Finally, several government commitments toward achieving the
Millennium Development Goals (MDGs) also emphasize the importance of examining resource allocations
for MDG priorities, including the gender equality priority. 1
Gender analysis of expenditure is one tool within a wide-ranging school of analysis called gender
budgeting. Gender budgeting provides a range of methodologies for analysis of expenditure and revenue
streams by gender, enabling policy makers, analysts and governments to understand any differential impacts
on men and women of policy decisions.
The investigated object of the present paper consists in gender analysis of national public expenses,
and more precisely to be expenses on education, agriculture and social insurance insights, as well we
dedicated some analysis to the salary gender gap and women participation in the public sector as we
think this is a key approach of better understanding the gender issue in our country through the social
dimension. Of course not all public expenses could be analysed by gender because of the lack of statistics
data. Its specific objectives were to:
to study theoretical and methodological notes on gender analysis of public expenditures;

1
Improving Gender Targeting of Public Expenditures, The World Bank, 2009

60
to use statistical data in order to define the main items of national expenditures;
to determine the share of expenditures of different sectors of economy in the total public
expenditures;
to use all disposable data to observe the discrepancies regarding men and women, and perform the
gender analysis;
to elaborate suggestions for reframing and prioritizing public expenditures to promote gender
equality.

Methodology and methods of analysis suppose the application of economic principles, statistical
methods, charts and tables, comparison, observation, classification, grouping, analysis as well as deduction
of some conclusions regarding the analysed subject.
In the Republic of Moldova the public expenditures are expressed in the State Budget Law as being
allocated accordingly to the budget classification, which is developed by the Ministry of Finance and
approved by the decision of Parliament, meaning that the expenditures are expressed by their precise
destination. Also, the Ministry of Finance reports monthly to the government about the execution of the
budget itself including the public expenditure management and at the end of the year elaborates the
document called The Execution of the State Budget in which we can find the real, actual amounts of the
expenditures and revenues during that particular year and its deviations from the budgeted amounts and of
course a comparison in dynamics with the last year indicators.
The total amount of public expenditures budgeted for 2015 was 49945, 30 thousands MDL and the
real public expenditure were 46393, 90 thousands MDL. The biggest share of public expenditures is taken by
the social insurance with 33, 90%, and this percentage is justified by the last country statistic estimation
regarding the alarming rhythm of aging. According to the Ministry of Labour and Social Protection the
number of retired persons in 2014 was 507,5thousands people, with 2,3% more than in 2013 from which
34% men and 66% woman (Figure 1.3.) concluding that there are more funds allocated for the social
assistance of the women . Also a big, important share from the public expenditures goes to education -18,3%,
and we think this is a right decision because education is the foundation for a more peaceful and sustainable
future. The health expenditures during 2015 represented almost 14% from the total public expenditures.
According to the statistics the expenditure in the health sector is keeping an ascending trend during the last
15 years ,however this is not enough to register tangible results .
In the sectors as Transports and Communications, Maintenance of public order, Justice, Fuel and
Energy, Science, External Activity, Construction sectors the percentage of the public expenditures falls
below 6%. From the gender perspective in these sectors men are more actively involved than women. On the
other side in the State service, Industry sector are in majority represented by woman.

Education expenditures for men and women


In the Republic of Moldova education sector consists of: 35 universities; 51 colleges; 1,551 schools,
gymnasiums and lyceums; 1295 kindergartens and 56 children's camps. Public expenditures in education
sector during 2015 was MDL 8462.1 million what represents 18,23% of total public expenditures. 1
The study of composition of public expenditures in the education sector from the gender point of view
gives us the possibility to identify different needs and priorities of men and women in both short and long
term. In case of Republic of Moldova boys and girls have equal rights for education. Nevertheless, the main
factor which defines gender composition of education services consumers is socio-economic one. Analysing
gender balance on the different levels of education we can say that girls more likely choose to continue their
studies in colleges and universities, while boys after graduation of primary or secondary education choose
starting working on unskilled jobs or to serve military. In tertiary education the number of girls enrolled
exceeds the number of boys with 13 436 students, which represents around 26, 09 per cent.
Analysing the composition of education sector at the level of those who offer education services (the
teachers) we can also see gender misbalance. Teaching staff in primary and secondary education in 85,3%
represented by women, in colleges womens share is 70% and only in tertiary education is insignificant
difference, and women prevail men only with 4,2%. Even if the majority in education is represented by
women, men still hold high-ranking positions being in charge of making important decisions.
In a nutshell, we can say that education sector is predominated by females, representing the majority
from both sides, as students and as teachers as well. That means that public expenditures in this sector of
economy are mostly oriented to the female population.

1
Raport privind executarea bugetului public naional, 31 decembrie 2015

61
Agricultural expenditures with gender perspectives
Speaking about key sectors in Moldova we should not forget about the agriculture which plays an
important role and is traditionally been regarded as the main pillar of the Republic of Moldovas national
economy, with agricultural output accounting for over 13% of its GDP in 2014 and this sector represents
approximately 50% of Moldovas total exports, utilizing over 30% of the countrys labour force. The
distribution of employed persons by economic activities proves once again that the Republic of Moldova has
traditionally the character of a mainly agrarian country. At the economy scale we can say that we have a
balance between the share of working men 50,4% and woman 49,6%.The share of men in the total of
employment prevails in agriculture (56,6%), industry (53,6%), transport (75,5%) and construction (91,3%).
At the same time, women prevail in public administration, education and health care (71,4%),trade, hotels
and restaurants (58,7%) . Analysing the agriculture sector in the figure 2.1 we see that 56,6% of the total of
employed men and 46,4% of the total of employed women are active in the given sector. This difference can
be explained that traditionally, women more frequently than men find jobs in Services sector and less
frequently in Construction.
Based on the fact that in the agricultural sector is active more men than women, we can say that men
benefits more from the public resources invested in this sector than women do.
The amount of public expenditures of 4,8 % in agriculture are insufficient for a healthy development
and significant results. Government should invest more in the agricultural economy of Moldova because of
its major advantages. Firstly, due to its favourable geographical location and characteristics, it is possible to
grow early varieties of vegetables, which is a significant competitive advantage for Moldova; secondly,
Moldova has good humus soils and water resources; thirdly, Moldovas population has accumulated rich
experience in and knowledge of growing fruits, vegetables and tobacco, as well as viticulture and wine
production and Moldovan research institutions hold sound knowledge and experience in the agricultural
sciences, which significantly contributes to the development of agriculture.
Gender Wage Gap in Republic of Moldova
According to the National Bureau of Statistic of Republic of Moldova, during 2014, median monthly
earnings for women and men working full time were 3899 and 4450 leis, respectively. According to earnings
ratio women get about 87,6 % of the mens wage. Wage gap for 2014 was just 12,4%, which is a pretty good
result for our country. For comparison, Pay gap index in United States of America for 2014 was about 21%. 1
Women face a pay gap in nearly every line of work. The biggest pay gap in RM is in the domain of
Financial and insurance activities, which is 27,6%, with the condition that 65,42 of the employees enrolled in
this sector are women. The highest paid sector of economy is Information and communication, about 205,5%
of median monthly income. This field is prevailed by men, and the pay gap in this domain is about 23%
which also represents big discrepancies in pay rate among men and women. The lowest paid sector of
economy is agricultural one, just 66,2% from average monthly income. Pay gap in this sector is just 9,5%
which is pretty good result for our country. This sector mostly is represented by male population 71,98%.
The least wage gap we can see in the domain of Transportation and storage, just 1,5%, which is close to ideal
level of pay gap. This field of economy is predominated by male population, 70.06% and pay rate is closest
to the median monthly earnings rate of the country.
There is a negative wage gap in the domain of Administrative and support service activities, which is -
20,8%, which means that female employees of this sector of economy are paid with 20,8 % higher than male.
69,19% of the employees are men, so this wage discrepancies can be in order to attract female population in
this sector of economy.
Participation of men and woman in public life
Moldovan society is a patriarchal one and gender relations are still traditional, which involves mostly
conservative convictions about the role of women and men in society. Meanwhile, due to fundamental
gender relation changes in the Western contemporary and the effects of the migration phenomenon in
Moldova, some changes are obvious, including for the social dimension.
Thus analysing the woman participation shares in our public life, we can see a small change in
dynamics, so in comparison with 2008 in 2014 we had less womens in front of a Minister with 4,4% ,the
biggest share being in 2009 at 33,3% and the smallest during 2010-2011 with 6,3%.
Regarding the structure of the Parliament by gender in the analysed period in 2014 we have the smallest
percentage of womans as deputy 18,8% ,the biggest share being in 2009 with 24,8%. A visible progress we
account at the evolution of woman participation share in police departments and woman as judges.

1
The Simple Truth about the Gender Pay Gap, AAUW 2016.

62
Another result of paternal spirit of Moldovan society is the distribution gap of entrepreneurs by
gender. Distribution of entrepreneurs by gender shows that the share of men is about 72% meanwhile the
woman at 28%, meaning that the number of men entrepreneurs is 2.6 times greater than the number of
female which does not match the proportions of women as economically active population (49.4%) and the
total population of Moldova (51.9%).
Conclusion
Analysing public expenditures in general in dynamics and in particular sectors such as education,
social protection, agriculture, and getting deeper into the wage gap and the stereotypes in our society that
influence the gender balance in our country ,we have concluded that:
woman reputation in the society is being affected by several stereotypes such as being weaker ,
less talented in business than men and barely recognized as a political leader;
women represent more than a half of the country's population, and have only 22% representation in
Parliament;
even if women are more educated than men, they earn a salary which is of approx. 30% less than a
men do;
about 71,4% of the public administration workers are woman, on the other side this sector of
employment is less paid than others;
In conclusion we would like to state that in the long term Moldova should make a detailed gender
analysis of public expenses in order to find out how to optimize and use efficient the public resources by
using the gender mainstreaming concept that will directly lead to economic growth and prosperity. In this
context and based on the analysis made we would like to make same recommendations:
there is a need of more data on the national economy through the prism of the gender statistics for a
better understanding of the specifics and to be able to analyze the gaps and find just the right solution;
we should improve our legislative framework in order to increase women's participation in political
life for example mandatory representation quotas, sanctions and incentives ;
mobilization of women in the political sphere is a necessary tool for a better representation of the
concerns, needs and interests of women for example building up alliances or group of Parlia-
mentary Women, to help create a communication platform and collaboration among politicians
women and civil society;
Involving young people boys and girls - in educational activities to raise awareness on gender in
order to increase the culture of gender in society;
Increase political culture of the population on the importance of women's participation in political life.

Bibliography:
1. BAURCIULU A., BELOSTECINIC M., CASIAN A., PRACHI I., PETROIA A. Bugetare
sensibil la gen. Chiinu: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2009.
2. PETROIA A., MUNTEANU O. Gender analysis of public expenditures for education, health
care and social insurance in the Republic of Moldova, Chisinau 2015.
3. Improving Gender Targeting of Public Expenditures, The World Bank, 2009.
4. Raport privind executarea bugetului public naional , 31 decembrie 2015.
5. TERZI-BARBAROIE Daniela. Participarea femeilor la viaa public i politic din Republica
Moldova. Chiinu, Mai 2013.
6. Statistics [online]. [viewed 6 February 2016]. Available:
[http://statbank.statistica.md/pxweb/database/RO/databasetree.asp
7. The report regarding the execution of the national public budget for the years 2014-2015.
Ministry of finance [online]. [viewed 6 February 2016]. Available:
[http://mf.gov.md/files/reports/BPN_2.pdf]

63
- SPSS

Masterant Nadejda RATCOVA, MM-152


Masterant Jana VATAGA, MM-152,
Cond. t.: conf. univ., dr. Georgeta ZGHEREA,
lect. sup. univ. Elena CHICU,

SPSS
.
. .
: 4 28 2016 . :
18-38 ;
Bucuria; .


120 83,3% . ,
56% 44% ;
19 25 , 43% , 7%
56 ;
(32% ),
29% (2%). - -
, - , -
, 19-25 (22 %) 26-
35 (8%), (), .


?. , -
( 37% ).
: (21% )
(22% ). 17%
( 22%) 3%
. - ,
(26%) (26%),
(22%).


, : , ,
, , , . ,
,
. ,
, . ,
, ,
. .
,
.
. ,
. .
, ,
, , .

64

4,13 4,56 4,31


4 3,87
3,22

3,58 4,75 4,33 4 3,83 4,33

1.1.
,


37% .
(16,28% 1.2.).
, 34% .
(16,4%). ,
, .
, , :
, -
, , .
16% . , , . ,
,
-. , ,
. ,
, .

11,63 11,63
2,33
16,28 13,95
4,65

9,3
2,33 2,33 16,28
6,98 6,98
4,65

1.2. - , %

, 100
: Alpen Gold, Heidi, Bucuria, Milka . -
, , (25%),
Alpen Gold (11%). ,
, Bucuria.
, , .
35 , Milke

65
Alpen Gold. :
Bucuria. , ,
Milka; . , ,
, Milka Bucuria, , ,
, ,
. ,
, , .

27 24,34

Milka 24,33 23,34

Bucuria 15,83 24,53

Heidi 20,92 18,16

Alpen Gold 13,58 9,94

1.3.

?.
, 72% , .
, , -
, . , ,

.
, ,
(16% ). , ,
, - ..
: ,
, . ,
, . 12%
.
:
, SPSS,
2 :
1. 35 .
, ,
. ,
, .
2. ,
. ,
,
, - ,
, .
, ,
Bucuria.
.

66
DEZVOLTAREA SECTORULUI IMM-URILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
PRIN AJUSTAREA LA PRINCIPIILE SBA FOR EUROPE
Masterand Alina ROTARU, anul I,
specialitatea Tranzacii Internaionale i Diplomaie Economic
Cond. t.: conf. univ., dr. Larisa DODU-GUGEA, ASEM
Actualmente, mediul de afaceri contribuie la redresarea economiei naionale, IMM-urile asigurnd 59% din
totalul locurilor de munc i genernd 47% din valoarea economic adugat, iar dezvoltarea acestora, conform
principiilor SBA for Europe, contribuie la crearea unui mediu antreprenorial ajustat la nivelul european.
Problema tiinific const n analiza situaiei actuale a mediului de afaceri i contribuia acestuia la
creterea economic a rii, prin intermediul rapoartelor statistice, precum i studierea principiilor Small Business
Act for Europe, determinnd oportunitile de dezvoltare a IMM-urilor autohtone.
n Republica Moldova, analiznd mediul de afaceri, observm c acesta este reprezentat, n mare
parte, de ntreprinderile micro, care reprezint circa 75,60% din numrul total de ntreprinderi (figura 1), pe
cnd cele mai multe locuri de munc sunt asigurate de ntreprinderile mici.

Ponderea IMM-urilor n ar

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
ntreprinderi ntreprinderi
ntreprinderi mici
micro mijlocii
Numrul de uniti 75,60% 18,80% 3%
Numrul de salariai 16,70% 23% 16,50%

Figura 1. Ponderea IMM-urilor n Republica Moldova la nceputul anului 2016


Sursa: BNS, calcule efectuate de OECD
innd cont de faptul c Republica Moldova este o ar industrial-agrar, cea mai mare pondere a
IMM-urilor i desfoar activitatea n domeniul agricol (figura 2).

5.2%
Agricultura, economia vnatului i
11.7% 9.6%
silvicultura
0.6% Manufacturi
Energie electric, gaze i ap
5.3%
17.6% Construcii
Comerul cu ridicata i amnuntul
Hoteluri i restaurante
Transport i comunicaii
6.7%
Tranzacii imobiliare
40%
3.3%
alte activiti

Figura 2. Distribuia IMM-urilor pe sectoare de activitate (2016)


Sursa: BNS

67
Sectorul IMM-urilor este unul din sectoarele ce au o contribuie esenial (figura 3) n cadrul
economiei naionale, valoarea adugat a acestora a crescut cu mai mult dect o treime n perioada 2008-
2012, iar n anul 2014, a avut loc o cretere net a 3493 de companii.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010 2011 2012 2013 2014
Numrul mediu de angajai 28,1 28 27,5 27,6 28,4
Contribuia la PIB 18,8 19,8 21,2 23,5 22,3
Ponderea exporturilor de bunuri 37,9 42,9 46,1 41,3 37,3

Figura 3. Contribuia sectorului IMM-urilor n cadrul economiei naionale


Sursa: BNS, OECD

Totui, acest sector i ntregul mediu de afaceri se confrunt cu diverse bariere, care demotiveaz unii
antreprenori de a nfiina o afacere, dar i cauzeaz. Astfel, realiznd un sondaj (figura 4), n rndul a circa
50 de tineri antreprenori, din regiunea nordic i central a Republicii Moldova, s-a constat c cel mai mare
impediment rmne a fi corupia.
40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Insuficiena
Instabilitatea Acces la surse de Formaliti de
Corupia forei de munc
politic finanare liceniere
calificat
pondere 35% 15% 20% 20% 10%

Figura 4. Principalele obstacole n calea dezvoltrii mediului de afaceri


Sursa: sondaj efectuat de ctre autor

68
Small Business Act for Europe (SBA for Europe) este un cadru de politici ale Uniunii Europene
privind ntreprinderile, care i propun s mbunteasc modul de abordare a antreprenoriatului n Europa,
pentru a simplifica mediul de reglementare i de politici pentru IMM-uri, precum i eliminarea obstacolelor
n calea dezvoltrii lor. Astfel, ajustarea la principiile SBA for Europe reprezint o soluie pentru
mbuntirea cadrului de reglementare a mediului de afaceri n Republica Moldova, precum i o oportunitate
pentru dezvoltarea acestuia. n UE, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigur locuri de munc pentru
67 % din fora de munc din sectorul privat. SBA for Europe cuprinde 12 dimensiuni, acestea fiind:

1. Educaia antreprenorial i antreprenoriatul 6. Acces la finanare


feminin
2. Falimentul i a doua ans pentru IMM-uri 7. Standarde i reglementri tehnice
3. Cadrul de reglementare pentru elaborarea 8a. Competenele n cadrul IMM-urilor
politicilor pentru IMM-uri
4. Mediu operaional pentru IMM-uri 8b. Politica de inovare pentru IMM-uri
5a. Servicii de sprijin pentru IMM-uri i start-up- 9. IMM-urile ntr-o economie ecologic
uri
5b. Achiziii publice 10. Internaionalizarea IMM-urilor

Aceste 12 dimensiuni sunt divizate n 5 piloni:


I. Mediu instituional, de reglementare i operaional (dimensiunea 3, 4,2)
II. Acces la finanare (dimensiunea 6)
III. Capitalul uman (dimensiunea 1, 8a)
IV. Msuri de suport pentru competitivitatea IMM-urilor (dimensiunea 5a, 5b, 8b, 9)
V. Internaionalizarea IMM-urilor (dimensiunea 7,10)

Ajustarea la aceste principii presupune att provocri, ct i oportuniti pentru IMM-urile din
Republica Moldova i pentru cadrul de reglementare al acestora.
Punctele forte eseniale ar fi mbuntirea cadrului instituional n domeniul inovrii, insolvabilitii,
precum i n alte domenii critice pentru dezvoltarea IMM-urilor; digitalizarea serviciilor guvernamentale
(Digital Moldova 2020), ceea ce va asigura transparena i va diminua nivelul birocraiei i al corupiei;
disponibilitatea serviciilor de sprijin pentru IMM-uri; dezvoltarea resurselor umane i formarea profesional
la nivel de ntreprindere, asigurnd un nivel mai nalt de calificare a forei de munc.
ns, exist i anumite puncte slabe, printre care sunt: reformele, deseori, nu sunt puse n aplicare,
monitorizate i evaluate, i mai sunt cazuri cnd acestea, fiind preluate dintr-o ar unde au adus un mare
succes, nu sunt bine adaptate n cadrul sistemului naional, ducnd la un eec. Astzi, mai persist un nivel
sczut de dezvoltare n domeniul inovrii, parial din cauza lipsei implicrii sectorului privat, sprijin
financiar limitat; nivelul sczut de internaionalizare a IMM-urilor din cauza barierelor de reglementare
rmase i msurilor de sprijin limitate pentru export; dependena Republicii Moldova de suportul donatorilor.
Printre oportuniti se enumer:
- ZLSAC cu UE vor impulsiona exporturile, creterea economic general;
- participarea la Programul european COSME 2014-2020 i Enterprise Europe Network (EEN);
- situaia geografic favorabil a rii ntre UE i rile CSI;
- for de munc cu o rat de alfabetizare este de aproape 100%;
- cooperare comercial (de ex., Republica Moldova a semnat acorduri de liber schimb cu 43 de ri);
- diaspora la un nivel nalt, ce ar permite ca remitenele s fie extinse ca surs de finanare.
Iar pe lng oportuniti, sunt i riscuri ce trebuie nfruntate, precum:
- expunerea la instabilitatea regional i evoluiile din zona euro (deprecierea leului, inflaie);
- migraia considerabil a tinerilor i lipsa de afluxul de tineri specialiti n domeniul activitii de
ntreprinztor;
- nivelul ridicat de informalitate (angajarea informal n cmpul muncii pentru o treime din totalul
locurilor de munc);
- dependena de finanarea donatorilor pentru iniiative-cheie conduse de ODIMM i alte agenii;
- lacune de reglementare n sectorul financiar;
- instabilitatea politic.
n contextul procesului de integrare european i al realizrii reformelor ce rezult din Acordul de
Asociere ntre Republica Moldova i Uniunea European, putem deja enumera un ir de realizri. Astfel,

69
observm mai multe rezultate n urma ajustrii mediului de afaceri n conformitate cu principiile Small
Business Act for Europe, n perioada 2014-2016.
n ceea ce ine de mediul instituional, de reglementare i operaional, putem meniona diminuarea
presiunii instituiilor de control asupra antreprenorilor prin instituirea moratoriului pe controale, eliminarea
barierelor administrative i instituirea ghieurilor unice n comerul intern i autorizaiile n construcii.
Conform modificrilor la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerul interior, antreprenorii din
Republica Moldova vor putea deschide o afacere n domeniul comerului n doar o zi, dup depunerea
notificrii la autoritatea public local sau n 15 zile, dac activitatea acestora implic anumite riscuri pentru
viaa i sntatea consumatorilor, perioad n care autoritile competente, Agenia Naional pentru
Sigurana Alimentelor (ANSA) sau Centrul Naional pentru Sntate Public (CNSP) vor efectua
investigaiile de rigoare. Scopul acestor amendamente este stimularea activitii antreprenoriale, facilitarea
lansrii noilor afaceri n comer prin simplificarea procedurilor de autorizare i eliminarea practicilor de
corupie. n prezent, obinerea unei autorizaii n comer dureaz peste 2 luni i dosarul depus la primrie
conine circa 7 acte permisive, eliberate de diferite autoriti. Trecerea la sistemul de notificri va permite
agenilor economici interaciunea doar cu Primria, care, la rndul ei, va transmite, prin ghieul unic, tuturor
instituiilor informaii despre noul comerciant. Totodat, eficientizarea procesului va reduce numrul de
documente necesare obinerii autorizaiei, de la 7 la 1, reducerea numrului de controale de la 5 la 1 control.
Toate procedurile vor fi realizate prin intermediul unui software specializat e-Comer interior, care va
optimiza esenial procesul de iniiere a activitii n comer. Amendamentele la legislaie au fost elaborate cu
suportul Programului USAID/BRITE, iar modificrile la Legea nr. 231 din 23.09.2010, au trecut prima
lectur n Parlamentul Republicii Moldova i, n vara anului 2016, urmeaz s fie votate n a doua lectur.
n domeniul accesului la finanare, Republica Moldova a nregistrat performane superioare nivelului
mediu n UE. Sursele de finanare sunt disponibile prin intermediul diferitelor programe:
ODIMM ofer garanii de credit pentru IMM-uri prin intermediul FGC (Fondul de Garantare a
Creditelor),
n cadrul Programului de Atragere a Remitenelor n economia naional PARE 1+1,
antreprenorii pot beneficia de co-finanarea din partea statului, cu o pondere de 50% din totalul
afacerilor costuri, cu o limit de pn la 200 000 lei, n 2014, fiind semnate 169 de contracte,
Programul Naional de Abilitare Economic a Tinerilor (PNAET),
Agenia pentru Inovare i Transfer Tehnologic, prin intermediul programului de stat pentru
finanarea proiectelor privind transferul de tehnologie, au fost finanate 19 proiecte cu o valoare
total de circa 8.600.000 lei.
Capitalul uman reprezint un factor important, care asigur buna funcionare i progresul n procesul
de desfurare a activitii ntreprinderilor. Astfel, pentru a avea un mediu de afaceri competitiv, din punct de
vedere al forei de munc calificate, n Republica Moldova, activeaz pe ntreg teritoriul incubatoare de
afaceri, care asigur accesul la informare, are loc educaia antreprenorial n cadrul instituiilor de
nvmnt, se stimuleaz dezvoltarea antreprenoriatului feminin, femeile beneficiind de instruiri, con-
sultan i suport financiar pentru a-i putea nfiina o afacere. Toate acestea asigur instruirea forei de
munc i, n acelai timp, la motivarea populaiei de a nu emigra, ci de a rmne acas pentru a munci, a-i
asigura un nivel decent de trai, n acelai timp contribuind la dezvoltarea economiei naionale. Pentru a
dezvolta spiritul concurenial n rndul antreprenorilor, sunt organizate diferite concursuri, acesta fiind un
factor care motiveaz productorii i prestatorii de servicii s presteze un produs cu un nivel nalt al calitii
i s devin mai competitivi pe pia. n iunie 2015, n vederea armonizrii cadrului legislativ i normativ n
domeniul ntreprinderilor mici i mijlocii, la recomandrile europene i alinierii n acest context la principiile
SBA for Europe, Planul de aciuni pentru anii 2015-2017 al Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM
pentru anii 2012-2020 a fost suplinit cu o direcie prioritar nou Dezvoltarea antreprenoriatului feminin n
Republica Moldova, care include un ir de aciuni concrete de promovare i ncurajare a femeilor de a lansa
afaceri. Introducerea unei noi prioriti n Planul de aciuni a fost dictat i de necesitatea acordrii unei
atenii sporite implicrii femeilor n antreprenoriat, dat fiind numrul impuntor al femeilor migrante, care i-
ar dori s munceasc sau s-i dezvolte propria afacere n Moldova. La moment, este n proces de elaborare
Programul pentru susinerea antreprenoriatului feminin n Republica Moldova.
Principalele msuri de suport pentru competitivitatea IMM-urilor sunt:
Participarea n cadrul programelor, care au ca obiectiv dezvoltarea unei afaceri inovative (Orizont
2020, COSME, LED);
Integrarea ntreprinderilor mici i mijlocii n activitatea antreprenorial prin constituirea incu-
batoarelor de afaceri noi i dezvoltarea reelei business-incubatoarelor la nivel naional;

70
Introducerea normelor i standardelor internaionale n domeniul vamal n vederea reducerii duratei
i costurilor efective suportate de agenii economici pentru vmuirea n vam, prin: a) implementarea i
dezvoltarea programului Operator Economic Autorizat (AEO); b) implementarea i promovarea procedurii
de declarare electronic; implementarea procedurilor simplificate de vmuire.
n vederea creterii competitivitii IMM-urilor, armonizrii cadrului legislativ i normativ n
domeniul ntreprinderilor mici i mijlocii la recomandrile europene i la principiile SBA, Planul de aciuni
pentru anii 2015-2017 al Strategiei de dezvoltare a sectorului IMM pentru anii 2012-2020, va fi suplinit cu
o direcie prioritar nou Dezvoltarea economiei verzi pentru ntreprinderile mici i mijlocii, care este la
moment n proces de avizare. Realizarea obiectivelor specifice prevzute de aceast direcie prioritar, va
permite atragerea ateniei IMM-urilor asupra activitii ecologice i de a le implica direct n dezvoltarea
economiei verzi n producerea bunurilor ecologice, n aplicarea tehnologiilor moderne pentru utilizarea
raional i eficient a resurselor, n prelucrarea deeurilor de producie i, n ansamblu, consolidarea culturii
antreprenoriale verzi.
La capitolul internaionalizare, paii realizai de Republica Moldova sunt:
n 2012, Moldova a devenit parte a Europa Enterprise Network, care ofer ntreprinderilor din
Republica Moldova posibilitatea de a stabili parteneriate internaionale i de a accesa noi piee.
n 2013, a fost lansat e-Customs, care permite IMM-urilor s-i prezinte declaraia vamal online i
s declare bunurile n mai puin de o or.
La 27 iunie, 2014, Republica Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE, ce include i Zona de
Liber Schimb Aprofundat i Cuprinztor.
n final, putem concluziona c ajustarea mediului de afaceri, conform principiilor SBA for Europe,
presupune o modalitate de integrare a IMM-urilor autohtone pe pieele externe, Republica Moldova
concureaz cu rile europene, nregistrnd progrese la capitolul acordarea serviciilor privind dezvoltarea
mediului de afaceri i la capitolul implementarea standardelor regulatorii. n domeniul administraiei,
Republica Moldova nregistreaz performane n conformitate cu nivelul mediu al UE, iar la capitolul
internaionalizare, se observ un decalaj mare ntre rile membre UE i Republica Moldova.
Pentru urmtorii ani, consider c principalele prioriti politice pentru IMM-uri ar trebui s fie:
1. Ameliorarea nivelului competitivitii IMM-urilor naionale n raport cu concurena european;
2. Administraia public continu s fie anevoioas i necesit s devin mai prietenoas cu
businessul;
3. Necesitatea implicrii n mai multe programe internaionale de finanare pentru a acorda suport
mediului de afaceri;
4. Acordarea sesiunilor de instruire la nivel regional pentru dezvoltarea capacitilor manageriale i
dezvoltarea afacerilor;
5. Atragerea nu doar a asistenei tehnice n mediul de afaceri, dar i a asistenei financiare.

PARTICULARITILE NEGOCIERILOR DE AFACERI


N REPUBLICA MOLDOVA
Masterand Cristina RUSSU, AA 151m
Cond. t.: conf. univ., dr. Liudmila STIHI, ASEM
Republica Moldova este ntr-un proces de relansare a sistemului economiei i nu doar, schimbrile
care au loc n diferite domenii sunt, ntr-adevr, pe undeva, provocri, pe alocuri anse, iar n contextul
termenului european, fr doar i poate, c se impun i un ir de exigene. Acest proces de relansare
presupune efectuarea unui ir de schimbri pornind de la cele mai mici detalii, avem multe de nvat, de
dezvoltat sau de inventat.
Cercetarea pe care urmeaz s o prezentm ine de particularitile negocierilor de afaceri din
Republica Moldova, iar necesitatea efecturii acestui studiu vine din lipsa oricrei baze teoretice pe acest
subiect. Singura remarc, n acest sens, o gsim doar despre negocierea Acordului de Parteneriat i
Cooperare cu Uniunea European, mai puin n contextul afacerilor care au loc zi de zi n Moldova sau n
care sunt implicai actorii de pia din Moldova.
Generatoarele oricrui stil de negociere sunt: Geografia, Istoria, Filosofia i Economia ori, ntr-o
formulare mai scurt, identitatea naional. Ce este cu identitatea noastr?

71
Moldova este un stat localizat n sud-estul Europei (cu denumirea oficial Republica Moldova).
Sarmaii, goii (germanici), hunii (mongolici), gepizii, avarii, bulgarii turcofoni (iniial, apoi slavofoni), ruii
kieveni, maghiarii (ugro-finici), pecenegii i cumanii (turcofoni), i ttarii au fost popoarele care au populat
acest teritoriu. Istoria gndirii filosofice din Moldova constituie o parte component a istoriei gndirii
filosofice romneti i universale. n Republica Moldova, investigaiile tiinifice debuteaz abia dup Cel
de-al Doilea Rzboi Mondial. Dup 1990, Moldova a intrat ntr-un puternic declin economic, din care nu i-a
revenit dect n anul 2000. Ponderea cea mai important n economie o deine sectorul agricol. Cei mai mari
investitori strini n Republica Moldova sunt: France Telecom (Orange), TeliaSonera (Moldcell), Lafarge,
Socit Gnrale, Veneto Banca, QBE, RosGosStrah, Bemol, Lukoil, GazProm, RAOEES, Petrom,
Rompetrol, BCR, Banca Transilvania, Alpha Bank Romnia, Sdzuker, METRO AG, Raiffeisen Bank etc.
n scopul studierii tehnicilor de negociere din Republica Moldova, am chestionat 35 de respondeni i
am discutat cu persoane care dein o afacere sau au un post de munc ce presupune negocierea periodic.
Chestionarul a fost distribuit online i completat de ctre persoane din urmtoarele domenii: marketing,
consultan, achiziii, comer, construcii, IT, alimentaie public, vnzri online etc.
n continuare, prezentm rezultatele acestui studiu, conform ntrebrilor din chestionar.

Figura 1. Numrul de ani activai pe pia

Figura 2. Vrsta

Figura 3. Sexul

72
Figura 4. Negocierea contractelor cu reprezentaii mediului de afaceri din Moldova

Figura 5. Frecvena de negociere

Figura 6. Scopul final al negocierilor

Figura 7. Atitudinea celor cu care se negociaz

Figura 8. Stilul personal al negociatorilor

73
Figura 9. Modul de comunicare

Figura 10. Sensibilitatea la timp, inclusiv punctualitatea

Figura 11. Gradul de emotivitate

Figura 12. Disponibilitatea la risc

Figura 13. Organizarea echipei cu care se negociaz

74
Figura 14. Modalitatea de negociere

Figura 15. Forma final a acordului

Pe lng chestionarele completate, am discutat cu mai muli antreprenori, care i desfoar


activitatea n Moldova (mai ales n Chiinu), pe lng rspunsurile de mai sus, iat cteva remarci fcute de
acetia despre tema abordat:
1. Sunt formali i respectuoi, dar cred c motivul este pentru c au impresia c aceasta e cel mai
important n negocieri, i nu sinceritatea.
2. Din experiena de antreprenor de patru ani, tinerii antreprenori acord atenie vestimentaiei atunci
cnd vin la negocieri, n timp ce antreprenorii mai n vrst acord mult mai rar atenie acestui
aspect. n majoritatea cazurilor, partenerii de negocieri caut s scoat ct mai multe beneficii, fr
a se preocupa de faptul dac partenerul de negociere va avea de ctigat de pe urma parteneriatului.
Foarte rar negocierile sunt gndite s produc efecte pe termen lung.
3. Majoritatea vin la noi n funcie de statutul companiei, dac compania e mare i cunoscut, atunci
ea duce rolul suprem i se uit la tine ca la nimeni.
4. Foarte rar negociaz femeile, de obicei, brbaii. Hainele nu prea au mare importan, desigur c
decent, cel mai bine cazual.
5. Nu se lupt pentru a obine o negociere, pentru c, e practic, imposibil .
6. Negocierile i semnarea contractelor educ un comportament.
n concluzie, putem determina urmtoarele caracteristici ale stilului de negociere din Moldova:
1. Orientarea ctre formarea relaiilor de lung durat;
2. Atitudinea echitabil;
3. Predomin stilul colaborativ i competitiv;
4. Se comunic, de obicei, pe aceleai niveluri;
5. Sensibilitatea la timp este nalt, iar gradul de emotivitate sczut;
6. Echipele sunt mai des organizate n consens;
7. Se negociaz de la general la detalii, iar forma final a contractelor este specific.
Recomandrile succinte sunt:
1. Antreprenorii trebuie s se orienteze spre a-i mbunti capacitile de negociere, de a crea
parteneriate de lung durat, fideliznd astfel partenerii;
2. Impunerea unor norme anumite de fiecare companie, pe aceast cale, se va ncuraja respectarea
unei caliti anumite;
3. O bun practic de negociere n ar ajut i la activitile din exterior, trebuie ncurajat
dezvoltarea acestor competene.

75
CARACTERISTICA PRINCIPALELOR TIPURI, ANALIZA PIEEI
I EXPERTIZA FRUCTELOR NUCIFERE

Masterand Ecaterina TIRBAN, COMv 141 , ASEM


Cond. t.: conf. univ., dr. Valentina CALM

Nuciferele sunt fructe oleaginoase, ce au un coninut mare de grsimi (pn la 75%), majoritatea fiind
acoperite cu coaj lemnoas ce se sparge, n interiorul creia se afl miezul comestibil.
Scopul lucrrii date a fost: Studierea principalelor tipuri, analiza pieei fructelor nucifere i expertiza
calitativ a nucilor comercializate n magazinul nr.2 Fidesco.
Ca obiect de studiu au servit urmtoarele tipuri de nuci comercializate din supermarketul nr.2 Fidesco:
1. Fistic prjit srat, marca Balance, ambalat n pung de polietilen, masa net 60g;
2. Miez de alune de pdure prjite fr pieli, marca Balance, ambalat n pung de polietilen,
masa net 70g;
3. Nuci de alune de pdure, marca Frui2GO, ambalat n pung de polietilen, masa net 200 g;
4. Nuci de caju, marca Balance, ambalate n pung de polietilen, masa net 70g.
Dac este s ncercm s urmrim perioada istoric a nucilor, atunci putem spune cu ncredere c omul
a consumat nuci tot timpul. Strmoii notri utilizau n alimentaie nuci nc din epoca de piatr, acea
perioad pe care noi o numim preistoric. n zilele noastre, sortimentul produselor alimentare este aa de
variat, nct un om obinuit nu numai c nu va putea s memorizeze bine toate produsele, dar nici nu va
putea nelege toat gama sortimental dintr-un supermarket i, totui, muli oameni consider nucile un
produs neimportant pentru alimentaie, fr de care, cu siguran, se poate de trit.
Printre altele, valoarea nutriional a nucilor depete, de mai multe ori, valoarea nutriional a
fructelor, pe care majoritatea oamenilor le consider cel mai bun aliment pentru sntate. Desigur, fructele
sunt foarte utile, dar nucile se consider cu totul alt aliment. Mineralele utile magneziu, potasiu, calciu,
fier, fosfor .a. ntr-adevr, sunt de 2-3 ori mai mult dect n multe alte alimente. Toate tipurile de nucifere
sunt bogate n vitaminele A,E, P din grupa B. Astfel, substanele nutritive din nuci se pstreaz un timp mai
ndelungat dect n unele fructe sau legume, care pot s-i piard din valoarea lor n decurs de o iarn.
Compoziia chimic a fructelor nucifere variaz de la un tip la altul. Astfel, printre principalele tipuri
de nucifere, se enumer urmtoarele:

Familia Juglandaceae
Nuca greceasc Nucul negru Nucul pecan Nucul de
Manciuria

Familia Betulaceae Familia Fagaceae


Alunul de pdure Alunul turcesc Castanul comestibil Ghinda

76
Familia Familia Familia Anacardiaceae
Rosaceae Hydrocaryaceae Nucile de caju
Migdale Alunul de ap

Fisticul
Familia Lecitina Familia Familia
Aluna brazilian Nuca de rai Burseraceae Combretaceae
Nucile Pili Migdalul

tropical
Familia Malvacea Familia Euphorbiaceae Familia Pinaceae
e Mongongo Nucile de cedru Nucile
Castanul de

pini

Guyana

Pe parcursul ultimilor zece ani, producia mondial a fructelor nucifere a nregistrat o dezvoltare
semnificativ datorit creterii cererii, pe plan internaional, a acestor tipuri de fructe.

1200000

1000000
Tone metrice

800000

600000

400000

200000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Migdale 559585 574190 669927 768021 882270 826600 922113 1130266 1072174 1094714 1077000
Caju 543870 516840 587940 488530 538400 522327 469079 576431 549692 598309 629668
Fistic 425147 422603 447482 644730 350300 446141 632500 475700 600635 467155 638168

Figura 1. Producia mondial a migdalelor, nucilor de caju i a fisticului


pe parcursul anilor 2004-2014, tone metrice

77
Cel mai mare volum de producie, n anul 2014, le au migdalele cu 1077 mln tone metrice, cu 39%
mai mult fa de nucile greceti, ce se plaseaz pe locul doi dintre nucile cu cel mai mare volum de producie
pe plan mondial. Pe locul trei, se plaseaz fisticul cu aproximativ 638 mii tone metrice, urmat de nucile caju
cu aproximativ 630 tone metrice. Cea mai puin producie de nucifere le au nucile de cedru cu aproximativ
40 mii tone metrice (figurile 1-2).

700000

600000
Tone metrice

500000

400000

300000

200000

100000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nuci greceti 350835 384747 408575 483322 529335 549185 551732 532480 560109 575387 655651
Alune de pdure 324730 410330 532930 371000 584400 321890 417950 374600 469908 449380 337870
Nuci de cedru 21524 25664 23904 21728 18330 20180 20600 34295 11550 11497 39950

Figura 2. Producia pe plan mondial a nucilor greceti, alunelor de pdure


i a nucilor de cedru pe parcursul anilor 2004-2013

Cel mai mare ritm de cretere, n 2014, fa de zece ani n urm, le-au nregistrat: migdalele 48%,
nucile greceti 47% i nucile de cedru 46%. Spre deosebire de alte nuci, alunele de pdure au nregistrat
o dezvoltare mai lent, nregistrnd un ritm de cretere mai sczut cu 4% mai mult fa de 2004, datorit
faptului c aceste nuci sunt foarte pretenioase la ger i secet.
Cei mai mari productori de migdale sunt SUA, Australia i Spania, reprezentnd 87 % din producia
mondial n anul 2014, iar n 2013, aceste ri au avut o pondere de 93% din exportul mondial de migdale.
India, Vietnam i Vestul Africii au nregistrat, n anul 2014, o pondere de 83% din producia mondial
a miezului de caju, iar, n 2013, Vietnam i India au fost principalii exportatori nregistrnd mpreun o
pondere de 83%.
Producia mondial a alunelor de pdure este condus de Turcia, nregistrnd, n 2014, o pondere de
71% din producia total pe glob. La fel, Turcia a fost cel mai mare exportator n anul 2013, cu ponderea de
66% , dintre care circa 30% erau destinate Italiei (majoritatea alunelor sunt folosite de compania Ferrero
pentru producerea Nutelei i bomboanelor Ferrero Rocher).
Creterea considerabil a produciei mondiale a miezului de nuci cedru, n anul 2014, se explic prin
creterea produciei Chinei 62%, n 2014, de zece ori mai mare dect n anul precedent, China fiind i
principala ar exportatoare a nucilor de cedru, n anul 2013, constituind circa 76% din exporturile totale.
SUA, Iranul i Turcia sunt cei mai mari productori de fistic nregistrnd 93% din producia mondial
n 2014,iar principalii exportatori de fistic, n 2013, erau Iranul i SUA, nregistrnd 88% din producia
mondial.
SUA i China sunt principalii productori, n 2014, a miezului de nuci greceti, nregistrnd 67% din
producia mondial. n anul 2013, n topul celor 5 ri exportatoare ale miezului de nuci greceti sunt: SUA,
Mexic, Chile, Ucraina i Moldova, nregistrnd mpreun 72%.
Republica Moldova face parte din cele circa 7% din suprafaa Pmntului care au condiii bune pentru
cultivarea nucilor. Cultivarea industrial a nucilor n Moldova a nceput, practic, de la zero, prin anii 90 ai
secolului trecut. Astfel, n prezent, se cultiv: nucii greceti, migdalii i alunii de pdure.
Cota exportului de nuci din Republica Moldova, n anul 2014, era doar de 6,1%, fa de alte fructe,
ns valoric aceasta este echivalent cu 56,9% (figura 3).

78
Figura 3. Ponderea i valoarea exportului din Moldova a nucilor
fa de alte fructe n 2014 (Sursa: MAIA)

Pe parcursul anilor 2006-2014,


conform programului naional de dezvoltare
a culturilor nucifere, se planific obinerea a
14 mii ha de livezi noi de nuci greceti, ceea
ce va crete volumul produciei cu 12,5 mii
tone. Suprafaa livezilor noi nfiinate i a
celor existente n urma implementrilor
metodelor progresive de ngrijire va constitui,
n anul 2020, o recolt a nucilor necurate de
Figura 4. Cei mai mari productori de nuci greceti,
circa 60 mii de tone.
n perioada 2008-2014, tone metrice
n perioada 2008-2014, Moldova se afla pe locul 8
printre cei mai mari productori de nuci greceti la nivel
mondial. n perioada 2008-2013, Moldova se afla pe
locul 5 printre cei mai mari exportatori de nuci greceti la
nivel mondial (figura 5).
Cultivarea migdalului este o activitate agricol mai
puin cunoscut la noi n ar. Totui, n ultimii ani,
fermierii din zonele de cmpie i deal ncep s ia n calcul
migdalul ca o cultur foarte profitabil a crei recolt de
smburi este uor de valorificat pe piaa intern, dar mai
ales pe cele din Europa sau Asia.
n Moldova, nfiinarea plantaiilor de migdal a Figura 5. Cei mai mari exportatori de nuci greceti
demarat n anul 2002. Potrivit datelor statistice, la n perioada 2008-2013, tone metrice
moment, n acest sector, activeaz circa 20 de
productori, iar suprafaa total a plantaiilor de migdal
constituie peste 1000 de ha. n anul 2011, a fost deja pe rod circa jumtate din plantaiile de migdal existente.
Pentru perioada 2006-2020, s-a preconizat nfiinarea a 10,1 mii hectare livezi de migdal, care
va asigura obinerea, n anul 2020, a 9600 tone de migdale, urmnd ca n anul 2025 s fie produse circa
16.250 tone.
Cultura alunului n Moldova este n proces de dezvoltare. n prezent, conform datelor Ministerului
Agriculturii sunt circa 200 ha de plantaii de alun, ceea ce echivaleaz 200-240 tone de alune.
Partea practic a lucrrii date a fost efectuarea expertizei calitative a fructelor nucifere din magazinul
nr.2 Fidesco. Astfel, expertiza calitativ are ca scop determinarea calitii fructelor nucifere n timpul
livrrii, recepionrii lotului de marf sau dup o anumit perioad de pstrare a produsului. Expertiza
calitativ const n efectuarea de msurri, diferite analize i ncercri ce se execut dup o metodologie
stabilit n standarde pentru tipul dat de fructe nucifere. Deci, se poate caracteriza, pe baza datelor obinute,
la ce nivel de calitate se afl produsul analizat la un moment dat.
Astfel, conform standardelor fiecrui tip de nuci au fost efectuate cercetri n laboratorul din cadrul
Catedrei Merceologie, Comer i Alimentaie Public din incinta ASEM-ului. S-au efectuat: analize
organoleptice aspect exterior i culoarea, gust i miros, ct i cele fizice coninutul de umiditate,

79
greutatea medie a unei nuci, randamentul miezului, prezena duntorilor i a substanelor strine, defecte
mecanice, nuci nedezvoltate bine, nuci mucigite i rncede etc.
Concluzie
n urma efecturii expertizei calitative a fructelor nucifere comercializate n magazinul nr.2 Fidesco,
s-a constatat c toate tipurile de nuci analizate corespund normelor din standarde. Alunele de pdure i
miezul alunelor de pdure se ncadreaz n categoria II de calitate, ceea ce corespunde indicaiilor de pe
ambalaj, iar fisticul i nucile de caju nu se mpart pe categorii de calitate.
Bibliografie:
1. Reglementarea tehnic nr. 172 din 2 martie 2009 Fructe de culturi nucifere. Cerine de calitate i
comercializare
2. 16835-81 .
3. 16834-81 .
4. 53215-2008 .
5. 53216-2008 .
6. www.nutfruit.org

RELAII CU PUBLICUL INSTRUMENT IMPORTANT


DE PROMOVARE I STIMULARE A SERVICIILOR EDUCAIONALE
PE PIA (PE BAZA MATERIALELOR ASEM)
Masterand Irina SUHAICHI, gr.LOG -151, ASEM
Cond. t.: lect. sup. Tatiana GAUGA
La etapa actual, cea n care concurena devine tot mai acerb, este nevoie de o cunoatere mai ampl
a pieei, a clienilor poteniali, ctigarea ateniei i ncrederii acestora, multe companii recunosc faptul c,
folosind doar publicitatea, nu vor face fa la ntreaga problematic a marketingului ce devine tot mai
complex.
Pe parcurs, acestea i-au crescut nivelul de importan n procesul de dezvoltare economic i social,
devenind treptat o activitate distinct i remarcabil a societii contemporane. Utilizate la un nivel nalt,
relaiile publice prezint acea latur a unei instituii, al crui rol este de a cerceta atitudinea i nevoile
consumatorilor, de a ntreprinde msuri pentru a satisface aceste nevoi i de a ctiga o poziie favorabil n
opinia publicului.
Relaiile publice reflect un ansamblu de activiti utilizate pentru crearea, meninerea i influenarea
unei activiti avantajoase pentru firm. Aceast form de promovare comport caracter informativ, care, de
fapt, este o comunicare personalizat i potrivit, cu un mesaj incomparabil i credibil. Acestea transmit
informaii prin: conferine de pres, materiale publicitare, evenimente speciale asociate cu implicarea n
sponsorizri, donaii.
Tipologia metodelor de relaii cu publicul 1 n cadrul entitii:
a) Legtura permanent cu mijloace de informare n mas;
b) Alegerea canalelor de mediere;
c) Buletinul de pres;
d) Dosarul de pres;
e) Povestirile;
f) Scrisori de informare;
g) Interviuri i conferine;
h) Evenimente sponsorizate;
i) Publicaii;
j) Manifestri speciale;
k) tirile;
l) Discursuri;
m) Activiti promoionale;

1
Relaii publice, Suport de curs. P.56
Disponibil: http://www.slideshare.net/Bogdanel32/relatii-publice-2

80
n) Activiti n folosul publicului;
o) Alte activiti.
Este de menionat faptul c Academia de Studii Economice a Moldovei, din momentul fondrii i pn
n prezent, a evoluat considerabil, devenind principala i, pentru moment, unica instituie universitar de
profil economic din ar, reprezentnd un complex universitar modern. Nivelul nalt al studiilor, cercetrile
tiinifice profunde, tendina de perfecionare continu i abilitatea de adaptare la cerinele societii, au
plasat aceast instituie pe treapta celor mai atractive instituii de nvmnt superior din Republica
Moldova.
Pentru meninerea poziiei i/sau cucerirea unei noi poziii n rndul universitilor din R. Moldova
este nevoie de elaborarea unor strategii de dezvoltare orientate spre asigurarea i dezvoltarea capacitilor de
a fi competitive n noile condiii ale mediului educaional.
Astfel, potrivit datelor Web Ranking Universities, din ianuarie 2016, Universitatea de Stat din
Moldova conduce clasamentul universitilor din ara noastr, plasndu-se pe locul 971 n Europa i pe locul
2.854 n lume.
USM este urmat de Universitatea Tehnic a Moldovei (locul 2 n ar, locul 999 n Europa i locul
2970 n lume), Academia de Studii Economice a Moldovei (locul 3 la nivel naional, locul 1197 la nivel
european, locul 3920 la nivel mondial), Universitatea de Stat de Medicin i Farmaceutic (4 / 1.779 /
6.619), Universitatea Liber Internaional din Moldova (5 / 2008 / 7434).
Ca indicatori n formarea clasamentului sunt considerai: evaluarea corect, cuprinztoare i profund
a performanei globale universitare, lund n considerare activitile i realizrile sale, relevana i impactul
acestora. Ediia din ianuarie 2016 a prestigiosului clasament web al universitilor cuprinde 25.000 de
instituii de nvmnt superior din ntreaga lume, inclusiv 26 de universiti din Republica Moldova.1
Munca de relaii cu publicul n cazul instituiilor de nvmnt nseamn o permanent relaionare att
cu cei din interiorul sistemului educaional, ct i cu cei din exteriorul acestuia. Instituiile de nvmnt, n
special cele de studii superioare, indiferent c sunt instituii publice de stat sau private, acestea se afl ntr-un
mediu concurenial tensionat, scopul lor principal fiind atragerea ct mai multor poteniali studeni la studii.
Trind n era evoluionrii continue, distribuirea informaiei privind oferta serviciilor educaionale ale
instituiilor necesit aplicarea diverselor strategii, politici, instrumente i tehnici din domeniul marketingului,
relaiile cu publicul, n aceast situaie, la fel, jucnd un rol semnificativ, atta timp ct anume instrumentele
acestora, bine aplicate i gestionate, contribuie enorm la crearea, meninerea i dezvoltarea imaginii
universitii n rndul potenialilor clieni, dar i al altui public vizat. Utilizarea acestui domeniu necesit
profesionalism, miestrie, dedicaie i diplomaie, deoarece orice micare conteaz, aceasta avnd influen
direct asupra imaginii universitii.
Privind instrumentele de relaii cu publicul utilizate de ASEM n politicile de marketing, acestea se
identific prin: 1) Publicaiile. Printre publicaiile ASEM, se numr: Ziarul Curierul Economic; revista
Economica, care reprezint o revista tiinifico-didactic ce a ajuns, n anul 2016, la ediia a 92-a, aceasta
fiind elaborat de ctre profesori universitari, confereniari universitari, lectori, doctoranzi nu doar ai ASEM,
dar i din diverse universiti att naionale, ct i internaionale. Printre publicaiile folosite n politica de
promovare, se regsesc i brouri, pliante, revistele ASEM. 2) Comunicatele de pres. n cazul
comunicatelor de pres, acestea avantajeaz instituia n cauz, deoarece i ofer o bun oportunitate de a-i
face cunoscute noutile, ofertele, serviciile prin intermediul mass-mediei. 3)Evenimentele sponsorizate.
Acestea fiind o form destul de important de relaii publice, nu este un instrument evitat de ctre angajaii
ASEM. Drept exemplu de evenimente sponsorizate pot servi: proiectele organizate de ctre autoguvernarea
studeneasc a ASEM Senatul Studenesc, precum: Miss ASEM, Fii student pentru o zi, Caravana de
Crciun, Oratorica, ASEM Quest, Ziua studenilor, Conquistador, acestea fiind proiecte elaborate
de ctre studeni i pentru studeni, pentru a asigura o via studeneasc cu minimum de obstacole,
neclariti, cu maximum de experien extracurricular i o cretere pe plan profesional, dar i personal. 4)
Postul Radio ASEM difuzeaz emisiuni, anunuri i muzic doar n interiorul Academiei asigurnd
informarea zilnic a publicului intern. Buna funcionare a acestei structuri este asigurat de o echip de
studeni, care activeaz n baz de voluntariat. Datorit relaiilor de colaborare stabilite de ctre Serviciul
Relaii cu Publicul i reprezentanii mass-media, studenii ASEM au posibilitatea s participe la un ir de
emisiuni televizate i s fie protagonitii reportajelor difuzate de mai multe posturi de radio i ale articolelor
publicate n presa scris.
La etapa actual, cea n care migrarea populaiei suport o tendin crescnd, influeneaz i numrul
candidailor la studii, care se micoreaz an de an. Astfel, a organizat un nou proiect de ctre serviciul

1
Web ranking universities. Disponibil http://www.webometrics.info/en/Europe (citat 10 aprilie 2016)

81
Marketing i Relaii cu Publicul al ASEM, proiectul ASEM vine n liceul tu, ce promoveaz intens oferta
acestei instituii nu doar n capitala Republicii Moldova, dar i n raioanele rii. Acest instrument folosit n
politica de promovare a ASEM este rezultatul unui studiu continuu al evoluiei studenilor de la an la an, al
evoluiei gradului de promovabilitate a examenelor de bacalaureat, dificultilor ntlnite n procesul de
selecie a universitilor de ctre absolvenii liceelor, gradul i nivelul de promovabilitate a imaginii
ASEM-ului, n rndul liceenilor, n funcie de diverse criterii, nivelul de satisfacie al studenilor actuali.
Printre obiectivele acestui proiect, se numr formarea unei imagine, pozitive despre ASEM, reglarea
emoiilor i perceperii imaginii, precum i identificarea barierelor tinerilor fa de instituia n cauz. Ca mod
de informare a liceenilor au fost organizate lecii de informare profesional, lecii care vor contribui la
contientizarea de ctre liceeni, a oportunitilor, pe care le pot lua de la ASEM, precum i la contientizarea,
importanei deciziei ce urmeaz s o fac, iar ca modaliti de evaluare a nivelului de satisfacie, apreciere a
utilitii informaiei din partea elevilor, s-a efectuat prin intermediul observrii sistematice de ctre echipele
din ASEM, dar i aplicarea chestionarelor n rndul liceenilor cu scopul de a culege informaii privind
imaginea format despre Academia de Studii Economice a Moldovei n opinia elevilor, precum i prerea
acestora despre serviciile propuse de ctre instituie.
Actualmente, serviciile educaionale propuse pe piaa Republicii Moldova sunt n continu dezvoltare.
Acest fapt se datoreaz evoluiei continue a ofertei educaionale, aceasta fiind n proces de diversificare, de
extindere a comunicaiilor interuniversitare internaionale, totodat, i graie concurenei acerbe dintre
instituiile de nvmnt, achiziionarea noilor tehnologii informaionale utilizate n procesul educaional
etc., toate acestea fiind menite pregtirii unor cadre competente, bine instruite ce vor putea s se ncadreze n
cmpul muncii i s contribuie la prosperarea societii.
Cu toate acestea, universitile din Republica Moldova, ntlnesc zilnic diverse obstacole n organizarea
i meninerea relaiilor cu publicul, datorit, totodat, i reformelor continue n sistemul educaional.
Drept soluii de mbuntire a activitii de relaii cu publicul, ce pot contribui i la promovarea
ofertelor educaionale propuse de universiti, ar putea fi:
1. Crearea unor mese rotunde cu studenii i reprezentani ai societii civile pentru ca universitile s
nu fie o instituie de prestare de servicii, dar o instituie care ntrunete nevoile i dorinele studentului, parte
component a acestui mecanism.
2. Un mecanism eficient ar fi valorificarea potenialului tehnologiilor informaionale prin crearea unei
pagini web, care ar rspunde prompt la nevoile publicului, prin descrierea clar a tuturor obiectelor care se
studiaz la o facultate i specificul acesteia.
3. Repartizarea email-urilor privind activitile extracurriculare i implicarea att a studenilor din
instituie, ct i a absolvenilor liceelor, care constituie nia pe care trebuie s se bazeze universitatea. Astfel,
aceasta ar contribui la formarea unei colaborri prospere dintre fotii, actualii i potenialii clieni ai
instituiei de nvmnt, care va duce la crearea unui circuit benefic de informare i dezvoltare a ideilor,
doleanelor i recomandrilor privind att serviciile educaionale oferite, ct i oportunitile de care ar putea
beneficia cele trei nie.
4. Campanii promoionale prin licee, prin promovarea persoanelor notorii care au studiat n cadrul
instituiei, dar i cei mai buni studeni ai facultii. Drept argument, poate fi menionat proiectul ce a fost deja
desfurat de ctre serviciul de Marketing i Relaii cu Publicul al ASEM, i anume ASEM vine n liceul
tu!, acesta contribuind semnificativ la creterea imaginii instituiei, precum i calitatea ofertei acesteia,
asigurnd astfel un numr mai mare de poteniali studeni pentru urmtoarea etap de admitere. Participani
la aceste lecii de orientare profesional sunt att studenii, ct i reprezentanii corpului didactic, astfel
conlucrarea acestora aducnd beneficii reciproce prin ndrumarea viceversa privind oferta instituiei i
realitatea acesteia. Proiectul n cauz ar putea deveni, de asemenea, o bun tactic, dac va fi aplicat i de
ctre alte instituii de nvmnt superior din Republica Moldova.
5. Organizarea unor discuii neformale n cadrul universitii i proiecte care ar prezenta activitatea
instituiei potenialului client. Drept discuii neformale pot servi ntrunirile neformale n cadrul instituiilor
dintre liceenii absolveni, studenii actuali, chiar i cei absolveni, care, de asemenea, vor prezenta o
oportunitate pentru candidaii la studii s se informeze despre experiena, dificultile ntlnite, punctele tari
i punctele forte ale vieii studeneti. n prezent, un proiect gen Ziua uilor deschise nu se mai bucur de
acelai succes ca n anii precedeni, numrul vizitatorilor fiind n descretere sigur. De aceea, ar fi
binevenite proiectele ce vor aduna liceenii doritori de a cunoate detalii despre ofertele instituiei dorite prin
intermediul acestor discuii neformale sau chiar a organizrii unei excursii prin ntreg campusul universitar,
incluznd asistarea la cteva dintre disciplinele interesate.
6. Prezena activ a instituiei pe reelele de socializare. Trind n era evoluiei tehnologiilor
informaionale, un rol nsemnat revine reelelor de socializare ca mijloc de informare continu a publicului-

82
int privind activitile, noutile i ofertele instituiei, n cazul dat ASEM. Aceste site-uri de socializare sunt
utilizate nu doar de ctre elevi i studeni, dar i de numeroi reprezentani ai diverselor companii, persoane
publice etc., care, la fel, sunt interesai n ofertele, evenimentele, noutile zilnice ce sunt propuse de ctre
universiti.
7. Participarea la emisiuni televizate cu scopul promovrii imaginii i serviciilor ASEM n perioada
pre-admiterii. Participarea reprezentanilor ASEM la emisiunile televizate, n perioada de dup absolvirea
liceelor de ctre elevi, ar putea juca un rol important n procesul de luare a deciziei privind alegerea
universitii privind studiile la Ciclul I. Licen.
Astfel, aplicnd sugestiile menionate mai sus, instituiile ar putea mbunti considerabil calitatea i
sfera de aplicabilitate a relaiilor cu publicul.

Bibliografie:
1. STOICA Dan. Relaii publice vs. Relaii cu publicul sau Pledoarie pentru igiena terminologic
n tiine.
Disponibil: http://www.dstoica.ro/wp-content/uploads/2011/09/Rela%C5%A3ii-publice-vs.-
Rela%C5%A3ii-cu-publicul.pdf
2. CIOCAN Luminia. Introducere n Relaii Publice. Universitatea Hyperion. Bucureti, 2013. ISBN
978-606-565-069-5
3. RUS Flaviu Clin. Relaii Publice. Instrumente i Tehnici. Cluj-Napoca, 2011.
4. Sursa: Relaii publice i rolul lor n organizaie. Disponibil:
http://www.scrigroup.com/legislatie/administratie/Relatiile-publice-online-si-ro42139.php

THE EFFICIENTIZATION OF THE INTERNATIONAL


MONETARY-FINANCIAL RELATIONS
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONTEXT
OF THE REGIONAL ECONOMIC EVOLUTIONS

MA student, Lira UI, AFB 141-M, ASEM


Scientific advisor: Assoc. Prof., PhD Viorica LOPOTENCO

The economy of the Republic of Moldova is falling into decline due to the negative impact of the
geopolitical situation in the region, lower remittances and export volume, as well the economic fall of the
Russian Federation and the Ukraine which are, in fact, two of the most traditional trading partners
of Moldova.
After a rise of 4.6 per cent last year, the Moldovan economys growth prospects have deteriorated,
because of the fall in remittances and exports, driven by the foreign trade redirection from the Russian
Federation to the European Union concludes EBRD.
The bank also mentions that the banking sector got stuck because of the three banks related scandals.
Taking into account that improvement of the economic and financial situation at global, regional or
national level can occur just through reforms in various sectors of the economy, in this article we intend to
enumerate a series of measures aiming the optimization of the international monetary and financial relations
of the Republic of Moldova.
In order to establish the measures that have to be taken for accelerating the reforms in this field, we
would like to establish first three major objectives which we have to aim for:
1) intensive promotion of exports on the European Union markets;
2) development of the real sector of the economy by attracting foreign direct investments in the
national economy;
3) promotion of prudent fiscal policies and reforms aimed at reducing inefficient public
spending.
Given the list of objectives, measures that would have to be taken are:
- more transparency in the conduct of financial transactions, in the overall functioning of the
economy;
- strengthening prudential supervision of the banking system and its reclamation;
- avoid large external deficits, which are difficult to finance;
- avoid high and repeated fiscal deficits, which are difficult to finance and undermine confidence in
economic policy;

83
- capital inflows through direct investments favouring and discouraging speculative capital;
- avoid excessive exposure to external risks of the local banking institutions;
- flexible currency exchange rates practicing, in the conditions of volatility and uncertainty of
external economic environment;
- introduction of international accounting standards.
It is important that the exchange rate policy is performed with reference to the currency zone that
carries the bulk of trade. (In context, immature introduction of the euro as the main reference currency in
achieving trade, given the fact that the bulk of Moldovas foreign exchange reserves are reserves in USD and
excessive exposure would lead to exorbitant deficit trade balance).
Vital is to use in the best way the grant funds received: the selection of the projects which have a high
economic and social efficiency and the use of the money in compliance with all the procedures.

ANALIZA UNUI MODEL STATIC DE COMPORTAMENT


A UNEI BNCI COMERCIALE
Masterand Stanislav VETRICEAN, MI-151
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GODONOAG, ASEM
n prezent, un obiectiv esenial pentru Republica Moldova este trecerea de la modelul de cretere
economic bazat pe consum i importuri la un model de cretere susinut de investiii i exporturi. Sistemul
bancar, prin prisma funciilor sale de intermediere financiar, este unul iminent i cu implicaii multiple.
Prioritile sectorului bancar constau n minimizarea costurilor operaionale, meninerea marjei de profit,
sporirea controlului asupra fluxului de informaii, maximizarea capacitii de operare a angajailor, mbuntirea
serviciului clieni prin reducerea timpului de rspuns, creterea loialitii clienilor i atragerea de noi clieni.
Astfel, n condiiile dezvoltrii nentrerupte a domeniului tehnologiilor informaionale, dezvoltarea sectorului
bancar este involuntar dependent de societatea informaional. n consecin, elaborarea unor aplicaii, care ar
ajuta administraia bncii comerciale la luarea deciziilor, este indispensabil i de o importan major.
n urma studiului efectuat asupra sectorului bancar, s-au evideniat problemele cu care se confrunt
bncile, n care figureaz mai muli factori de influen i care, de regul, trebuie determinai, reieind din
anumite limite, n particular, impuse de legislaie.
Scopul studiului a fost ca, pornind de la anumite presupuneri privind fluxurile de intrare i ieire a unei
bnci comerciale, s fie fcute nite recomandri decidentului bncii comerciale, pentru a alege variantele
benefice ale factorilor de decizie, cu scopul de a optimiza comportamentul sistemului acesteia i de a evita
situaiile nedorite.
Ca factori de decizie, n studiul dat, au fost considerai urmtorii:
rata dobnzii la depozite notat cu X;
rata dobnzii la credite notat cu Y;
nclinaia bncii spre ofert monetar notat cu .
Una dintre prioritile de baz ale aplicaiei propuse a fost oferirea mai multor soluii admisibile n
timp redus a factorilor

84
Ca date de ieire, obinem o list de soluii care poate fi salvat i ntr-un fiier extern, n care fiecare
nregistrare conine valoarea factorilor (,X,Y) i profitul F obinut pentru combinaia acestor factori.
n concluzie, consider necesar s menionez c succesul fiecrei bnci const n atragerea clienilor
pentru depuneri bneti, dar i a clienilor, care vor solicita credite, ns, pentru a avea succes banca are
nevoie de o politic bancar corect i competitiv care este condiionat n mare msur de factorii de
decizie (

2014
2013
2012
2011
2010
2009 Chiinu
2008
2007
2006
2005 Raioanele Regiunii
2004 Centru
2003
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000

85
mare n captarea apelor de suprafa i revine mun. Chiinu (90840 mii m3), care reprezint circa 95 % din
volumul total de ape captate din sursele de suprafa (96171 mii m3).
Volumul total al apelor subterane captate, n medie, constituie circa 7522 mii m3, fiind aproximativ
7% din volumul total de ape captate, unde ponderea cea mai mare (1657 mii m3) i revine raionului Orhei
(tabelul 1).
Cel mai mare volum de ap este captat i utilizat pentru necesiti menajere (73915 mii m3) n mare
parte, de ctre ntreprinderile comunale i cele alimentare [1]. Acest lucru demonstreaz c volumul
produciei industriale este mic, de unde rezult o economie joas i nepromitoare. Iar n lipsa unui progres,
economia Republicii Moldova a fost i nc mai este dependent de economia altor ri.
Tabelul 1
Volumul apelor captate i utilizate n Regiunea Centru
(media pentru anii 2003-2014)
Ape captate (mii m3) Ape utilizate (mii m3)
Nr. Regiunea Din surse Pentru
Din surse Pentru
crt. Centru Total de Total necesiti
subterane producere
suprafa menajere
1. Teleneti 255 95 206 254 144 66
2. Orhei 1657 - 1657 1287 772 296
3. Streni 271 31 257 270 201 57
4. Ialoveni 1227 83 1178 1226 1031 175
5. Clrai 430 9 428 429 3434 85
6. Criuleni 1979 1253 683 1923 535 99
7. Anenii Noi 3007 793 1186 2101 685 832
8. Dubsari 880 438 566 878 450 150
9. Ungheni 2447 2386 61 1662 1115 186
10. Nisporeni 124 7 120 104 88 17
11. Hnceti 518 238 302 497 274 30
12. oldneti 156 - 141 113 111 7
13. Rezina 942 - 686 939 755 39
14. Chiinu 94428 90840 51 77540 64322 13174
15. Total 108321 96171 7522 89223 73915 15213

Concluzii
n Regiunea Centru a Republicii Moldova, aproximativ 89 % de ap este captat din surse de
suprafa;
Ponderea cea mai mare a consumului de ap, n Regiunea Centru, o deine municipiul Chiinu;
Cea mai mare cantitate de ap este consumat de sectorul comunal, dup care urmeaz cel
alimentar.
Referine:
1. Anuarele Inspeciilor Ecologice privind protecia mediului 2003-2014.
2. BACAL P. Gestiunea proteciei mediului nconjurtor n Republica Moldova. Aspecte teoretice i
aplicative. Chiinu: ASEM, 2010, 240 p.

CONTROLUL N ASIGURRI, NTRE NECESITATE ECONOMIC


I CADRUL JURIDIC DE MANIFESTARE
Masterand Elena BOTNARI, Facultatea Finane, ASEM
Odat cu dezvoltarea societii s-a simit tot mai mult nevoia unor msuri de protecie a membrilor
comunitii i a bunurilor patrimoniale. Astfel, s-a impus nevoia de a se gsi soluii prin care s fie
compensate pagubele produse de diferite situaii de risc. n acest mod, asigurrile au creat posibilitatea de a
crea un fond, pe baza principiului mutualitii, prin care fiecare contribuie cu cte o sum mic, pentru a
crea un fond de ajutorare a celor pgubii.
Potrivit Legii 407-XVI din 21.12.2006 Cu privire la asigurri, activitatea de asigurare este definite
ca o activitate care const, n principal, din: oferirea, negocierea i ncheierea de contracte de asigurare i
reasigurare, ncasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de aciuni de regres i de recuperare.

86
Fiind o activitate complex, este necesar un control riguros al societilor de asigurare din partea
autoritilor statului.
Noiunea de control, potrivit Dreptului financiar, provine din expresia contra rolus, care nseamn
verificarea actului original dup duplicatul care se intermediaz unei alte persoane. Controlul este aciunea
de stabilire a exactitii operaiunilor materiale i se efectueaz anticipat exercitrii acestuia, concomitent sau
la scurt interval de la desfurarea unor activiti. Prin control, se verific dac totul s-a realizat potrivit
programului fixat prin ordine i regulamente, i principii stabilite. Controlul n asigurri se poate exercita
personal sau prin organisme speciale de control.
Controlul este o funcie a conducerii care asigur cunoaterea i perfecionarea modului de gestionare
a patrimoniului i de orientare, organizare i desfurare a activitii de contractare a asigurrilor, evideniere
a cererilor de despgubire i de soluionare a acestora prin plata despgubirilor. Controlul este motivat de un
complex de factori economici, sociali i psihologici.
Necesitatea controlului n asigurri este determinat de: asigurai, acionari, salariai, instituiile
statului, parteneri de afaceri i investitori, care au nevoie de cunoaterea fenomenului i a proteciei
intereselor lor.
Controlul este ntotdeauna dispus i impus de o autoritate i are atribuii de ndrumare. n timpul
desfurrii controlului, unitile controlate sunt ndrumate s nlture deficienele, s adopte cele mai
corespunztoare metode de activitate, s cunoasc temeinic normele n vigoare. Cunoaterea, evaluarea,
monitorizarea i controlul influenelor evenimentelor trecute i potenial viitoare, care pot avea un impact
negativ asupra activitii societilor de asigurare, nu se pot realiza n bune condiii fr existena unor
sisteme de control intern i de management al riscului.
n practic, se cunosc dou tipuri de control, dup cum urmeaz:
Controlul autoritii de stat controlul planificat
asupra activitii societilor de controlul inopinat
asigurare, brokerilor i agenilor controlul tematic
de asigurare
controlul organizaional
controlul de supervizare
controlul de autorizare
Controlul intern organizat i controale privind realizarea operaiunilor
dispus de acionarii companiei de
controlul destinat protejrii activelor
asigurri
controlul fizic
controalele documentare
controlul activitii financiar contabile.

Figura 1. Tipuri de control


Sursa: elaborat de autor
Companiile ce desfoar activitate n domeniul asigurrilor sunt obligate s certifice o soliditate
financiar pentru a asigura desfurarea unei activiti profitabile, precum i de onorarea, n termen i n
volum complet, a obligaiilor vizavi de persoanele asigurate. n acest context, managementul fiecrei
companii de asigurri va urmri realizarea la nivel maxim posibil a obiectivelor generale, va furnizarea
informaii corecte, relevante, complete i oportune structurilor implicate n luarea deciziilor n cadrul
asiguratorilor i utilizatorilor externi ai informaiilor, precum i va asigura ndeplinirea activitilor ce-i revin
n corespundere cu cerinele legislative.
n domeniul asigurrilor, Comisia Naional deine competen de control al companiilor de asigurri
i al Biroului Naional al Asigurtorilor de Autovehicule din Republica Moldova. Printre atribuiile Comisiei
Naionale sunt adoptarea de acte, care reglementeaz domeniul pieei de asigurri n Republica Moldova,
inclusiv inerea evidenei contractelor de asigurri, modalitatea de transfer al portofoliilor, inerea registrelor,
cooperarea la nivel internaional cu instituii specializate pentru implementarea politicii de stat n domeniul
asigurrilor, aplicarea sanciunilor, inclusive a amenzilor, prescripiilor pentru participanii pe piaa de
asigurri, inclusiv remedierea financiar, reorganizarea sau declararea insolvabilitii asigurtorilor
(reasiguratorilor) i a brokerilor de asigurare i/sau de reasigurare.
Scopul controlului exercitat de Autoritatea de Supraveghere const n prevenirea situaiilor deosebite
generate de falimentul asigurtorilor. Din punct de vedere al autoritii de stat controlul ar trebui s se
desfoare pe o pia de asigurare eficient, cu concuren loial i cu produse de asigurare care s respecte

87
normele minime de calcul actuarial. Un control eficient al autoritii conduce la desfurarea unei activiti
de calitate i implicit la reducerea sau chiar lipsa reclamaiilor venite din partea asigurailor.
Eficiena controlului exercitat de autoritate se msoar n numrul de falimente ale societilor de
asigurare care au fost evitate datorit prevederii i msurilor de redresare financiar a acestor societi.
Activitatea de inspectare n teren, efectuat n cadrul exercitrii supravegherii participanilor profesioniti
la piaa asigurrilor, se aplic, n modul corespunztor, normelor aferente procedurii controlului, cu
particularitile prevzute n modul stabilit de ctre autoritatea de supraveghere. Modul de efectuare a
controalelor i inspeciilor n domeniul pieei financiare, precum i tipurile, temeiurile i procedura valorificrii
rezultatelor acestuia sunt stabilite att n cadrul legal n vigoare, ct i expres de ctre angajaii C.N.P.F.
C.N.P.F. exercit atribuiilor sale asupra participanilor profesioniti pe piaa asigurrilor prin prisma
controlului, inspeciilor n teren, analizei din oficiu.
n anul 2015, pe piaa asigurrilor, au activat 15 companii de asigurri, 75 de brokeri n asigurri i/sau
reasigurri (cu 3 brokeri de asigurare/reasigurare mai mult dect n anul 2014).
Activitile de control realizate la sediul participanilor profesioniti la piaa asigurrilor au constatat
un ir de nclcri ale legislaiei ce au condus la aplicarea unor msuri i sanciuni contravenionale,
prezentate n tabelul ce urmeaz:
Indicatorii rezultatelor privind supravegherea participanilor la piaa asigurrilor
Perioada de activitate
Indicatori
2012 2013 2014 2015
Numrul controalelor complexe 15 4 8 6
Numrul controalelor tematice/inopinate/analizelor din oficiu 38 77 78 64
Numrul deciziilor/ordonanelor aprobate 22 37 18 25
Retragerea licenei 3 5 2 1*
Numrul prescripiilor cu privire la respectarea legislaiei 27 37 30 20
Materiale remise spre examinare organelor de ocrotire a normelor de drept 1 5 12 14
Sanciuni aplicate i ncasate la bugetul de stat (mii lei) 168 160 317 435
Suspendarea operaiunilor la conturile de decontare - - 2 1
Numrul deciziilor cu privire la aplicarea sanciunilor contravenionale 51 31 44 17
Sursa: www.cnpf.md
*n baza materialelor controlului efectuat la o companie de asigurri a fost adoptat decizia n baza
creia a fost retras licena pentru desfurarea activitii n domeniul asigurrilor pentru 2 clase de asigurri.
n anul 2015, C.N.P.F. a efectuat 70 de controale complexe, tematice, inspecii n teren i analize din
oficiu privind verificarea activitii desfurate de ctre participanii la piaa asigurrilor. Materialele
controalelor efectuate la 15 entiti au fost remise organelor de ocrotire a normelor de drept pentru examinare
i luare de atitudine conform competenei.
n prezent, exist necesitatea de a crea premise legale, care ar servi la creterea calitii controlului
realizat de autoritatea de supraveghere.
Realizarea msurilor orientate spre dezvoltarea controlului n asigurri este imposibil fr implicarea
activ n acest proces a statului i a autoritilor sale. Reglementarea de stat a pieei asigurrilor reprezint o
garanie important n protecia intereselor legitime ale asigurailor i n stabilitatea financiar a
organizaiilor de asigurare.
n legtur cu aceasta, la nivelul legislaiei, este necesar efectuarea modificrilor de rigoare, prin
introducerea unor articole noi sau completarea celor existente cu meniuni ce ar spori gradul de eficien al
controlului exercitat de C.N.P.F.
Astfel, este de menionat faptul c, la etapa actual, n cadrul C.N.P.F., supravegherea societilor de
asigurare se efectueaz foarte riguros, prin monitorizarea din oficiu, care, dup necesitate, poate fi
completat cu un program de efectuare a controlului activitii asigurtorilor la sediul acestora. Controlul
activitii asigurtorilor, precum i analiza documentar, efectuat n baza estimrii gradului de risc,
constituie baza sistemului dezvoltat de reglementare i supraveghere a sectorului asigurrilor, aplicat
la nivel internaional.
Totodat, se resimte necesitatea de a fi ntreprinse msuri pentru implementarea sistemului inter-
naional de raportri financiare n domeniul asigurrilor, pentru a crea o baz unic de date a sectorului
asigurrilor din Republica Moldova, care s reflecte cert problemele stabilitii financiare, transparena
activitii, situaia evidenei i guvernrii corporative n societile de asigurare.

88
Bibliografie:
1. BOGDAN D.M., Sistema informaional n societile de asigurare, Editura ANTET, Prahova;
2. Legii 407-XVI din 21.12.2006 Cu privire la asigurri;
3. DRGOI Adam, Drept financiar (curs universitar), Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2002;
4. GLICA I., Drept financiar, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970;
5. Legea privind Comisia Naional a Pieei Financiare, nr. 48/5 din 27.09.2007;
6. BOGDAN D.M., Control n asigurri, Editura Casa de tiin, Cluj-Napoca, 2005;
7. CISTELECAN Lazr, CISTELECAN Rodica, UDREA N.M., BOGDAN D.M., Tratat de
asigurri comerciale, economia asigurrilor, tehnica asigurrilor, Ed. Academia Romn,
Bucureti, 2013;
8. ALEXA C., CIUREL V., Asigurri i reasigurri n comerul internaional, Bucureti, 1992;
9. www.cnpf.md

89
PARTEA a II-a STUDENII

I. ECONOMIE FUNDAMENTAL I APLICAT

FINANCIAL AND ECONOMIC EVOLUTION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Student Mihail BEJAN,


Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM

Nowadays, each citizen of the Republic of Moldova is concerned about financial and economic situation
of our country. Undoubtedly, Financial and Economic evolution of the Republic of Moldova is an actual and
important topic, because finance and economy represent the main factors which lead to the prosperity of the
country.
The main goal of this report is to see how the Republic of Moldova has developed and if the progress
exists. Likewise, we showed how evolution influences the economy and presented which factors are important
in the development of financial and economic system.
The central subjects that served as key-point in performing this report were:
a. Financial and economic situation at the beginning of 90s;
b. Evolution of the financial sector;
c. Evolution of the economic system;
d. Presentation and analysis of the economic data of the Republic of Moldova;
e. Republic of Moldovas economy in comparison with Israel;
f. Steps for overcoming the weak economic system.
When the Russian economy entered into decline in the early 1990s, Moldova followed it down. The
fundamental problem was not to open a closed economy, but to re-orient the openness from the Soviet
administrative trading system to market based international commerce. On January 2, 1992, Moldova started the
transition to market economy, liberalising prices, which resulted in hyperinflation (1992- 1700%, 1993-2700%).
The 2004 Financial Sector Assessment Program concluded that the key issues in the financial sector
were related to weaknesses in the regulatory framework and gaps in its implementation. For the banking
sector, the most critical issue was the implementation of the fit and proper standards for owners of financial
institutions; the key recommendations for the securities markets aimed to consolidate various parts of the stock
market and the capital market and stimulating market development. However, a weak financial system,
brought the Republic of Moldova many negative effects, it also shrank the consequences of the economic
crisis. Because of the weak finance, economic crisis did not affect our country in a progressive way, the same
it did in developed countries with strong financial system.
In my report, we also presented the economic data of the Republic of Moldova, where is shown the
evolution of GDP and GDP per capita. After making an analysis I observed the fact that in 2014, the GDP and
GDP per capita was increased by about 300 % in comparison with 2004, so I can conclude that economic
development really exists.
Even though economic data and statistics show us the evolution of Moldovas economy, in comparison
with other countries Moldova still remains a poor country with weak economic and financial systems. For
example, after making an analysis of the economic data of Israel and the Republic of Moldova, we noticed a
big difference. Moldovas GDP consists only 2.6 % of GDP of Israel. GDP per capita in 2014 in Israel was about
24000 US dollars, while in the Republic of Moldova GDP per capita consists only about 2000.
In our presentation, we wanted to, also, show some important steps for overcoming a weak economic
system. The main step is the fact that civil society should create the maximum number of small savings banks
that offer investment credit. Civil society should boycott irresponsible, unprofessional banks that offer credit
that far exceeds their own capital reserves. We can learn from Islamic banking, which limits lending to 30 per
cent of a banks capital reserves.
After performing this report, we observed the fact that the Republic of Moldova has faced a lot of ups
and downs in economic and financial systems since 1991. Statistics and economic data, shows us that
nowadays, economic situation is much better than it was several years ago, but in my opinion the reality is
different. We think that this evolution of our country exists only on the paper, because the Republic of
Moldova still remains one of the poorest country in Europe, our economic and financial system still remains

90
weak, due to political instability and wrong monetary and economic policies. Lower parameters of the
economic data of the Republic of Moldova in comparison with other European countries also show the fact
that our country has to do a lot of reforms and implement new fiscal and economic policies to become a well-
developed country with a strong economy. However, we believe that in several years, progressive economic,
financial and monetary policy will be implemented and the Republic of Moldova will become a country with a
strong and stable economy and developed society we all want to live in.

, . on-157
. .: . , - SOROCEAN

. ,
, . ,

, - (1).
, . XVII
. , , ,
. , ,
.
, ,
, , .
: ; ,
; ; ; ;
11 2001 -; ; ; ;
; .
$1 . ,
(15%) .
. -
2014 . 25-26
(Banca de Economii, Banca Social i Unibank).
(Privatbank, Aizkrauklesbanka LatvijasPastabanka)
(Danmira SRL, Davema-Com SRL, Voximar-Com, Contrade CaritasGroup)
.
, , 1 . $ (2).
2014 . 3-4
. .
, . ,
. , $200
. .
.
. (
14 . ) . 2016
, . 2015
6,4 .
(60% ) , 2016
106% .
.
: , .
, , . ,
.
. .
.
38%. , 5$ .
Expert-Group, , 2015

91
0,5 ,
10- (3).
?
.
. Kroll
. I , Kroll,
350 . II Kroll 60%
. . Kroll ,
,
, .
- - ,
.
, .

:
1. . . .
2. http://g-forex.net/knigi/Chyornij%20lebedj.%20Pod%20znakom%20nepredskazuemosti.pdf
3. http://www.jurnal.md/ru/politic/2015/10/26/der-spiegel-skandal-s-krazej-milliardov-v-respublike-
moldova-gosudarstvo-ogrableno-narod-razgnevan/
4. http://tribuna.md/ru/2016/04/06/doc-expert-group-economia-culege-roadele-fraudei-bancare/

MACROECONOMIC IMPACT OF OFFSHORE ZONES

Student Cristina STOIANOGLO,


Student Irina OROSAN,
Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM

When Christopher Columbus left in search of the New World, he was looking for routes for developing
trade and commerce for Queen Isabella of Spain. But times have changed. When the explorers of the New
World leave their shores now, they are often looking for routes to new tax havens. Their motive is to avoid
paying taxes. While we can get into serious trouble for evading payment of taxes, even facing jail in some
countries, some companies seem to be able to get away with it. Multinational companies are in particular well-
placed to exploit tax havens and hide true profits thereby avoiding tax.
Offshore describes foreign banks, corporations, investments and deposits, located or based outside of
one's national boundaries. A company may legitimately move offshore for the purpose of tax avoidance or to
enjoy relaxed regulations.
Tax haven is a country that offers foreign individuals and businesses little or no tax liability in a
politically and economically stable environment. Tax havens also provide little or no financial information to
foreign tax authorities. Individuals and businesses that do not reside a tax haven can take advantage of these
countries' tax regimes to avoid paying taxes in their home countries.
Statistical data denote that through offshore tax havens and fraud, and through transfer pricing, billions
of dollars go untaxed. In early 2012 tax expert, campaigner and founder of the Tax Justice Network, Richard
Murphy, produced a report noting that tax evasion and tax avoidance might cost the governments of the
European Union Member States 1 trillion a year ($1.3 trillion). Murphy notes that this amount is: more than the
total health care spending in EU countries and equivalent to paying off total EU public debt in 9 years.
Popular offshore zones: Nevada is the jurisdiction of choice for many Canadians, Europeans and
Latinos: it is also a great place to start offshore. Nevada has no state income tax and approaches the concept
of privacy. Luxembourg - has been the tax haven of choice for many corporations and mega-rich individuals
around the world since the 1970s, due to its political and economic stability and huge tax incentives,
encouraging foreign companies to move there. Luxembourg's tax system allows hundreds of U.S. corporations
to store massive chunks of their business outside their home countries, which cuts billions from tax bills. The
United States where the corporate tax rate at 35%, as of 2015, is the third highest in the world. In comparison,
Luxembourg has a corporate tax rate of 21%, significantly lower than that of the U.S. Switzerland former
home to many anonymous banks that are no longer able to operate anonymously, Switzerland still serves as a
popular tax haven, as the country adheres to secrecy in banking practices. The Financial Secrecy Index ranked

92
Switzerland as the number-one tax haven in the world based on its banking secrecy procedures and the amount
of its offshore business.
Pros and Cons of Offshore Investment: Advantages:
Tax Reduction The favorable tax rates in an offshore country are designed to promote a healthy
investment environment that attracts outside wealth. For a tiny country with very few resources and a
small population, attracting investors can dramatically increase economic activity.
Asset Protection Offshore centers are popular locations for restructuring ownership of assets. Many
individuals who are concerned about lawsuits elect to transfer a portion of their assets from their
personal estates to an entity that holds it outside of their home country.
Confidentiality Many offshore jurisdictions offer the complimentary benefit of secrecy legislation,
establishing strict corporate and banking confidentiality. If this confidentiality is breached, there are
serious consequences for the offending party.
Diversification of Investment - many investors feel that such restriction hinders the establishment of
a truly diversified investment portfolio. Offshore accounts are much more flexible, giving investors
unlimited access to international markets and to all major exchanges.
Disadvantages:
Tax Laws are tightening Tax agencies like the IRS aren't ignorant of offshore strategies. They've
clamped down on some traditional ways of tax avoidance.
Cost - Offshore Accounts are not cheap to set up. Furthermore many offshore accounts require
minimum investments of between $100,000 and $1 million. Businesses that make money facilitating
offshore investment know that their offerings are in high demand by the very wealthy and they
charge accordingly.
Conclusion. The existence of tax havens has many effects. At one level, the lower taxes or no taxes in
one country put pressure on other countries for keeping their taxes low. This is good for taxpayers in the short
term, but the secrecy and opacity associated with some of the tax havens may encourage money laundering or
other illegal activities that can harm the world economy in the long term.
With mounting pressure from international organizations like OECD and the G-20, tax havens may find
it difficult to sustain their carefree existence. Growing numbers of Tax Information Exchange Agreements
(TIEAs) and Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT) between tax havens and other countries like the USA
would take away tax havens competitiveness.
In recent years, however, the US government has become increasingly aware of the tax revenue lost to
offshore investing, and has created more defined and restrictive laws that close tax loopholes. Investment
revenue earned through offshore investment is now a focus of regulators and the tax man alike. According to
the U.S. Internal Revenue Service (IRS), US citizens and residents are now taxed on their worldwide income.
As a result, investors who use offshore entities to evade US federal income tax on capital gains can be
prosecuted for tax evasion.

JUSTIFICATION OF CHILD LABOR OR A NEW TREND IN MALTHUS THEORY

Student Sergiu PANAINTE,


Scientific coordinator: Professor, Dr.Hab. Tatiana PISKINA, ASEM

We were interested in checking if Malthus Theory still works nowadays and if it does, to demonstrate
which factors prove this phenomenon. We could not take seriously original Malthus checks as at the 21st
century which is called The century of free mores such things like delayed marriages, absences from sex and
lack of means of contraception are not actual anymore; hence their impact on population and supply growth is
minimum. Therefore, we needed to propose a new variable which would be more acute in the modern society,
i.e. Child Labor. Through fundamental macroeconomic indicators such as GDP, Standards of Living, Overall
Price Level, etc. Real life examples and our personal deduction is that we think we have managed to tackle the
link between Child Labor and Th. Malthus Theory of Population, and to analyze the consequences of Child
Labor for the global economy. Moreover, without aiming at such outcomes, we have discovered other factors that
support Malthus ideas under the conditions of modern world.
First of all, in order to understand the core of the problem, we should briefly consider the original ideas
of Th. Malthus' Theory: population grows in geometrical progression, but food supply in an arithmetical one.
Therefore we will come to a point to a point when there will not be enough resources for everyone.

93
In order to demonstrate the link between this idea and Child Labor we needed a country with brightly
emphasized existence of that issue. We have chosen Bolivia because of its law adopted in 2014 which allows
children to work from 10 years old the worlds minimum! The most awkward thing that it was childrens
desire as people in Bolivia are so poor as they have to work from their childhood, sacrificing the opportunity
to get even fulfilled primary education.
We have analyzed GDP, Price Level, Real Wages, and Population Growth in Bolivia from 2014 till
nowadays and was really shocked the economic situation according to all indicators has become worse
tremendously. Briefly speaking, it is Stagnation output has decreased, but Prices have increased significantly
compared with a minor growth in real wages. What is really interesting, the population increased as well. As a
result we can see the original Malthus ideas lack of resources (falling GDP) and surplus of population.
Furthermore, according to predictions of many experts, the situation will not improve in the nearest future.
Then we have analyzed the Child Labor in Bolivia itself. Employed children are called quartas which
means a quarter of the man. That refers both to their payment and attitude towards them. Therefore, to get
adequate payments the majority of children has to work at Rich Heels mines as only there they are paid
more or less normally. However, this is a very dangerous work
and statistics proves that according to Bolivian Bureau of
Statistics, the average lifespan in the country is about 35-40
years. Moreover, what can give uneducated and ill parents to
their children? We think the answer is obvious; we called this
situation vicious cycle. Regardless of all these, we as it seems
cannot prohibit the Child Labor as there are really poor people and
this is their means of survival. Would you choose to dye from
hunger studying or to work in mines?
However, this is only partially true. International Labor
Organization also is interested in eliminating Child Labor and it
estimated that to conquer this trouble USD 760 billion are required. Please remember that USA spent on war
in Afghanistan USD 685.6 billion. Moreover, ILO also calculated benefits from eliminating Child Labor -
USD 5.1 Trillion. As you can see the profit is amazing, so there is a very interesting and provocative
conclusion Child labor is not restricted because someone wants it to exist; hence the current situation is
controlled by transnational corporations (note that a major part of Bolivian mines, in fact, does not belong to the
state), governments of developed countries, and other rulers of the world
Our vision of Malthus modern Theory can be demonstrated through this graph. First, lets analyze the
Food Supply curve (blue). As, probably, noticed, it is different from Malthus original idea over a period of
time it begins to fall down. We have made this conclusion due to the analysis of GDP: it falls; hence, it is not
logical if the food supply or resources curve increases, isnt it?
Speaking about the Population curve (red), it combines features of Positive and Negative checks. At the
beginning the Population curve grows up. At a moment it exceeds blue curve and we have a deficit of
resources or a surplus of population. But this is a temporary situation because of possible wars, famines,
diseases and low lifespan (which all represent the positive check) and sub-consciously decreasing both their
consumption and population growth (which is a part of negative check) there is again a normal situation, when
there are enough resources for everyone. Then the cycle repeats like in Malthus positive check. However, as
can be observed, with every new wave the situation becomes worse: surplus of population is prolonged
and instead of normal situation (resources exceed population) we have either an equality (Resources =
Population) or just an approximate equilibrium red curve just gets close to the blue, but doesnt cross it. This
is because of lost generations every successive generation is going to be worse than their ancestry, or,
briefly speaking, because of vicious cycle. However, there still will be little improvements. Partially that can
be explained again by positive and negative checks, but I believe that the key-role will play developed
countries or the rulers of the world it is pointless for them to let their pets die
We would like to conclude the work with a little off-topic regarding our country Moldova. Child Labor
problem is not so acute in our country, but do you think our population growth is not controlled? If so, you are
wrong. The means of control are not so obvious and cruel, but they still succeed in leading us to the same
outcome as child labor, i.e. genetically modified food which is so much promoted by producers from
developed countries, or various vaccines imported by suspicious and unknown firms. If you think over it, you
will see that in the last decades the average life expectance has diminished. Moreover, our health is indeed
worse than health of our parents. Now you may meet people in their thirties who cannot have children.
However, even 30 years ago the situation was vice versa people did not know how to stop giving birth. In

94
my humble opinion all written arguments demonstrate my main idea Malthus Theory remained the same,
ways of controlling have changed.

INSIDE THE SHADOW ECONOMY

Student Marina SFECLA,


Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM

A black market or shadow economy is the segment of a country's economic activity that is derived from
sources that fall outside of the country's rules and regulations regarding commerce.
The phenomenon of underground economy is more common than we think. Actually we can be a part of
the shadow world even without knowing it, because the line is very thin. Furthermore it is not something
characteristic for the contemporary period only. As a proof serves the fact that Adam Smith mentioned
Shadow Economy in his famous work An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. In
addition we have the latest news and events. For example:
According to the data provided by the Swiss Banking Association, Indian Swiss Bank account assets are
worth 13 times the countrys national debt, and, if this black money is seized and brought back to the country,
India has the potential to become one of the richest countries in the world. Later reports claim that these
allegations are false.
However, the most recent example is The Panama Papers case. The Panama Papers are a set of 11.5
mln confidential documents detailing information about more than 214,000 offshore companies compiled by
the Panamanian corporate service provider Mossack Fonseca.
While the use of offshore business entities is often not illegal at all, reporters found that some of the
shell corporations seem to have been used for illegal purposes, including fraud, drug trafficking, and tax
evasion. This actually represents a good example of loopholes in law.
The US president said the leak from Panama illustrated the scale of tax avoidance involving Fortune
500 companies and running into trillions of dollars worldwide.
Regarding the Republic of Moldova it could be mentioned that money-laundering scandal which broke
back in August 2014.This is a story detailing how Russian criminal organizations and politicians used
Moldovan banks between 2010 and 2014 to launder roughly USD 20 billion. The laundered amount is more
than twice the size of Moldovas GDP in 2013.
The hypotheses are that, all other things being equal the causes of Shadow Economy are:
low GDP per capita;
increase in direct and indirect taxation and low tax morale;
high unemployment;
low quality of state institutions and the high level of regulation;
prohibition (a classic example of creating a black market is the prohibition of alcohol);
wars (a black market develops to supply rationed goods at exorbitant prices);
Internet and globalization.
The shadow economy, as a complex phenomenon, includes negative aspects which need to be
eradicated, as well as positive aspects which need to be incorporated into the official economy.
Among the negative aspects of the shadow economy are the following:
State budget losses due to tax evasion;
Potential source of economic shocks and political instability;
Shadow Economy is closely related to the organized crime.
Among positive aspects of shadow economy are the following:
Shadow Economy increases the competitiveness of goods because of lower prices caused, very often,
by tax evasion;
Shadow Economy can be more elastic, more adjustable to the new conditions, bypassing the
bureaucratic obstacles faced by the formal economy;
In a way, shadow economy can be a factor of financial stability due to the transactions performed in
national currency, covering the monetary excess with goods and services.
The main forms of shadow economic activities which should be mentioned in Moldova are:
- Corruption, hiding of production and revenues, tax evasion, illegal import-export operations;

95
- Illegal privatization, production and marketing of fake or uncertified goods and services etc.
Import-export operations In the Republic of Moldova take the form of:
Smuggling (illegal transportation of objects, substances, information or people) ;
pseudo-exports (goods are sold on the domestic market but are registered as exports);
violations of exports quotas.
It was estimated that in 2007 as % of National Income, the black economy represented:
Switz 8
erland ,1%
Unite 8
d States ,4%
1
Japan
0,3%
Roma 3
nia 0,2%
Mold 4
ova 4,4%
Pana 6
ma 3,5%
In conclusion there still remain some questions about the authenticity of the data obtained from
researches (USAs case) because we never really know what the real dimensions of this phenomenon are.
However it does not mean that we should neglect what we cannot control.
It is considered that there are four possible public policy approaches to solve the underground economy
problem: (1) more repression; (2) aiming for an optimal level of underground markets (3) doing nothing and
(4) changing the public policies that generate the underground economy. The last solution is the most
defensible one in light of economic history, theory and evidence.

GENDER WAGE GAP IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Student Veronica FORNEA,


Student Mirabela TARAI,
Student Renata VACARCIUC,
Scientific coordinator: Professor, Dr. Hab. Tatiana PISKINA, ASEM

What is the gender pay gap? It is the difference between the gross hourly/monthly earnings of all
working men and those of all working women. More frequently women earn less than men for doing jobs of
equal value/ another cause is the segregation in the labor market. Women often work in sectors (for example in
health, education, and public administration) where their work is lower valued and lower paid than those
dominated by men. An important extension of this problem is the so-called glass ceiling effect. Women are
under-represented in managerial and senior positions. Traditions and stereotypes also play a huge role in
womens career choices, which naturally leads to labor segregation. Consequently, there are fewer women
working in scientific and technical jobs. In many cases this results in women working in lower valued and
lower paid sectors of the economy. Balancing private life and work is also an issue. Equality between women
and men is vital for the creation of quality jobs. Introducing a gender perspective can help companies to:
recruit and retain the best employees;
create a positive work environment and gain the confidence of their employees;
make the best use of human resources and improve productivity and competitiveness;
have a better public image and higher shareholder value and a wider and more satisfied customer
base.
Closing the gender pay gap gives greater profitability to the economy as a whole. Closing the gender
pay gap can help to create a more equal and cohesive society. By increasing women's earnings throughout the
lifecycle, the risk of falling into poverty will be reduced.
In the Republic of Moldova, the average wages of men are about 12.4% higher than those of women.
The wage and pension discrepancy leads to a higher dependency of women on welfare benefits,
therefore in 2014, households which were headed by women received 5,1% more government help than the
households that were headed by men. The wage gap implies financial losses especially for women, but it also
affects the national GDP in a negative way. For example in 2014, the wage gap turned out to lower the GDP

96
by 2.3%. The most significant wage disparities are concentrated in the best paid sectors. The highest paid
industries negatively affect mostly womens wages, while the worst paid industries mens wages. The
particularities of the Moldovan labor market make the national wage gap seem lower than the gap recorded by
EU countries. The relatively lower wage gap in the Republic of Moldova could be explained through the
following structural characteristics of the national labor market:
Public policies could either deepen or improve the pay gap situation. For example, improving the access
to childcare services would decrease the overall pay difference and vice versa. In the Republic of Moldova, the
access to childcare services is relatively low, reaching only 13.1% in 2008 and 11.4% in 2014. If the education
level were the most important factor that influences the wage gap, the situation would drastically change. In
most countries, the education level constitutes the key factor in diminishing the wage gap; in our country,
however, studies have shown that overall, women have a higher level of formal education, a fact that does not
influence the wage gap. In Moldova, statistical data has shown that horizontal segregation is not a major cause
of the wage gap, while vertical segregation is. The underrepresentation of women in top managerial positions
constitutes the most important factor that contributes to the gender pay gap in Moldova. If we were to imagine
a sector in which female employment predominates, we would assume that better paid, top managerial
positions are also held by women. In Moldova this is not the case, because of the glass ceiling effect.
The wage difference could also be explained by the fact that few women have the courage to negotiate
their initial salary, taking into account different stereotypes and gender roles. Women generally avoid salary
negotiations (only 7% of female graduates have tried to negotiate their pay, in comparison with 57% of male
graduates).

AURUL NEGRU PATA NEAGR A ECONOMIEI NAIONALE

Stud. Alexandru BRECICO, anul I EMREI-152,


Facultatea Relaii Economice Internaionale
Cond. t.: dr., conf.univ. Oxana BARNNEAGR

Importana sectorului petrolier n Republica Moldova este incontestabil, n primul rnd, datorit rolului
major al acestuia asupra acumulrilor la bugetul de stat, asigurnd mai mult de 20 % din valoarea lui.
Produsele petroliere influeneaz att din punct de vedere economic, ct i social, dat fiind faptul c acestea
sunt utilizate att pentru consumul final, ct i intermediar. Astfel, orice variaie de pre al benzinei, motorinei
sau al gazului lichefiat presupune un impact dublu:
asupra populaiei;
asupra agenilor economici , impactul fiind reflectat asupra costurilor de producie.
Prin urmare, deoarece carburanii constituie att produs de consum, ct i factori de producie, orice
scumpire a acestora influeneaz nivelul general al preurilor n dou runde:
1) creterea imediat a preurilor;
2) creterea preurilor cauzat de creterea costurilor de producie, manifestat cu o ntrziere de cteva
luni.
Relaia ce se stabilete ntre IPC al mrfurilor i IPC al resurselor energetice este ilustrat n figura 1.
Indicatorul care caracterizeaz bunstarea populaiei este Produsul Intern Brut. Dependena PIB-ului de
consumul de produse petroliere, o demonstreaz relaia direct dintre aceti indicatori.

Figura 1. Evoluia inflaiei la nivel global pe grupe de mrfuri (valorile


anului 1999=100%) Figura 2. Relaia dintre nivelul de dezvoltare economic
Sursa: Elaborat de autor n baza datelor i consumul de carburani n rile europene, 2010
Fondului Monetar Internaional [6] Sursa: calculele EG n baza FMI i EIA
A
Analiza datelor statistice relev faptul c Republica Moldova are cel mai mic consum de carburani i
cel mai mic PIB n cazul rilor analizate (fig.2). Se impune ntrebarea: Dac, practic, toat cantitatea de

97
petrol este importat, iar accizele la petrol sunt att de mari, oare, exist pe piaa petrolier din ar
produse de contraband?
Am ncercat s reprezentm o economie, n care exist fenomenul contrabandei (fig.3). Cantitatea
oferit ilegal este direct proporional cu preurile care se stabilesc pe pia. De aceea, chiar i ntr-o perioad
scurt de timp, curba ofertei cu produse petroliere de contraband se nclin n sus. Cu ct mai mare este
impozitul, cu att mai multe persoane sunt predispuse s aduc petrol ntr-un mod ilegal. Cantitatea total de
produse petroliere oferite n economie reprezint suma cantitii furnizate de contrabanditi i a cantitii aduse
de furnizorii legali. Contrabanditii ofer cantitatea de Qcontr uniti, la preul P1 (fig.4). Cererea total la preul
P1 este mai mare i se gsete la intersecia curbei cererii i curbei ofertei de benzin oferit de piaa legal
(oficial) Qtotal. Deci, n acest caz, cantitatea de produse petroliere comercializat legal se va determina ca
diferena dintre cantitatea total i cea ilegal: Qlegal = Qtotal - Qcontr. n acest caz, contrabanda substituie o parte
din piaa legal. Presupunem c impozitele pentru produsele petroliere cresc cu o mrime t. Corespunztor, va
crete i preul de la P1 la P2= P1+t. n acest caz, curba ofertei se deplaseaz n sus la nivelul P2. n
consecin, Qcontr va crete, iar cea comercializat n mod legal se va diminua (fig.4).

Figura 4. Contrabanda, oferta legal, cantitatea i preul


Figura 3. Contrabanda, oferta legal, cantitatea i preul de echilibru la petrol n condiii de concuren perfect:
de echilibru la petrol n condiii de concuren perfect cazul mririi impozitelor

Cu prere de ru, pe teritoriul rii noastre, nu exist resurse semnificative de petrol, i nu


funcioneaz nicio rafinrie. De aceea, economia naional este dependent de importurile de derivate
petroliere.
Avnd n vedere principalele componente care formeaz preurile finale la benzin i motorin am putea
estima care ar trebui s fie preul real aplicat de companii la aceste produse.
Acest pre teoretic este calculat n lei per 1 litru de combustibil, conform formulei:
Pre final = Platts + cheltuieli transport + accize + adaosul comercial + TVA, unde
Platts preul unei tone de carburant (benzin sau motorin);
Cheltuieli transport n medie, de 40 USD/ton;
Accize aplicate pentru benzin 1800 lei/ton pn n 2010 i 2700 lei/ton din 2010 pn n prezent;
pentru motorin 750 lei/ton pn n 2010 i 1800 lei/ton din 2010 pn n prezent;
Adaosul comercial conform datelor ANRE, 1,944 lei/litru pentru benzin i 1,35 lei/litru pentru
motorin n 2010, 1,66 lei/litru pentru benzin i 1,09 /litru pentru motorin n 2011;
TVA Taxa pe valoarea adugat stabilit n proporie de 20%.
Astfel, n baza diferenelor dintre preul teoretic i cel de facto, putem constata ct de juste sunt preurile
la produsele petroliere i modul n care companiile i ajusteaz preurile la fluctuaiile externe.

Figura 5. Diferenele dintre preul theoretic i cel de facto


pentru benzin, lei/litru
Sursa: Calculele EG n baza98datelor ANRE
Observam c diagrama relev mai multe perioade, n care companiile petroliere din Moldova au stabilit
preurile la benzin n mod nejustificat i au obinut supraprofituri. Care ar fi cauza tuturor acestor nenelegeri?
Formarea preurilor pe piaa produselor petroliere din Moldova este reglementat prin intermediul
Metodologiei calculrii i aplicrii preurilor la produsele petroliere elaborat i aprobat de ctre ANRE.
Problema principal const n cadrul normativ i organele mputernicite, incapabile s gestioneze
afacerile cu petrol de la noi din ar. n schimbul unei colaborri, totul arat ca un ping-pong cu
responsabiliti, n situaiile tensionate mingea fiind aruncat n terenul Consiliului Concurenei de
ctre ANRE i viceversa. n acest timp, nelegerile de cartel iau amploare. Preurile schimbate peste
noapte nu difer de la o entitate la alta, dei fiecare ntreprindere are indicatorii si de calcul al preului
i acesta ar trebui s difere ctui de puin. Principala instituie responsabil de efectuarea controlului
calitii este Ministerul Economiei. Totui, instituia dispune de prghii insuficiente pentru ndeplinirea
atribuiilor sale, lund n calcul faptul c, pn n prezent, nu exist acte legislative care ar stipula
reglementrile tehnice obligatorii pentru produsele petroliere.
Setul de recomandri deriv din problemele depistate pe parcursul analizei i se bazeaz pe 4 obiective
majore:
1. Ameliorarea concurenei din sector deficienele cadrului concurenial reprezint problema
fundamental a sectorului produselor petroliere din Moldova, care va mpiedica msurile ulterioare
de liberalizare a pieei. Prin urmare, politicile publice ar trebui s inteasc, n primul rnd,
ameliorarea concurenei din sector prin eliminarea factorilor care creeaz posibiliti pentru
aranjamente anti-competitive.
2. mbuntirea mecanismului de reglementare a formrii preurilor;
3. Elaborarea i adoptarea unei strategii de combatere a contrabandei, corupiei, evaziunii fiscale i
a traficului de influen prin aciuni sincronizate;
4. Asigurarea calitii produselor petroliere prin fortificarea bazei normative i tehnico-materiale a
instituiilor specializate.

Bibliografie:
Site-ografia
1. http://expert-grup.org/ro/biblioteca/item/download/637_8f99e352e21ddfb320432b58695 (citat la
20.04.2016).
2. http://www.anre.md/ro/reports/23 ( citat la 20.04.2016).

SRCIA CA PROBLEM NAIONAL

Stud. Nicoleta TOFAN, Anastasia JELEVA, gr. EMREI 154, anul I, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Natalia COELEV

Srcia reprezint o problem global major, importana creia este evideniat de faptul c perioada
2008-2017 a fost numit deceniul Naiunilor Unite pentru eradicarea srciei.
Srcia este una dintre cele mai serioase probleme i n Republica Moldova: cu un PIB per capita de
doar 1515 dolari SUA i 29,5% din populaie n srcie, ea continu s fie cea mai srac ar din Europa.
Srcia reprezint un fenomen complex, care necesit o abordare multilateral, interacionnd cu diferite
sfere ale vieii omului: economic, social, cultural .a. Acest concept este susinut de faptul c srcia
caracterizeaz persoanele lipsite de resurse materiale, care s le poat asigura consumul necesar de bunuri i
servicii.
n Republica Moldova, fenomenul srciei ncepe s fie studiat de la nceputul perioadei de tranziie.
Pot fi evideniate diverse aspecte ale cauzelor srciei n R. Moldova:
economice: dezindustrializarea, penuria locurilor de munc, dependena economiei de agricultur,
nivelul sczut al investiiilor strine directe, productivitatea joas a muncii;
sociale: condiiile de munc nesatisfctoare, ineficiena sistemului de asisten social, salariile i
pensiile mici;
administrative: ambiguitatea planurilor naionale, ineficiena utilizrii veniturilor publice,
cheltuielile nejustificate i confideniale;
politice: instabilitatea politic cronic i lipsa voinei politice de a implementa integral strategiile
necesare, existena oligarhiei i corupiei;

99
culturale: unele obiceiuri i tradiii specifice pentru Republica Moldova, consumul excesiv de
alcool;
informaionale: accesul limitat al sracilor la informaie, n special la tehnologiile informaionale.
Efectele negative ale srciei sunt multiple i foarte diverse. Astfel, unele dintre cele mai drastice
consecine economice i sociale ale srciei sunt: nivelul de bunstare sczut, care genereaz exodul de
intelecte i migraia masiv a forei de munc, dependena de remitene, scderea puterii de cumprare,
scderea numrului populaiei, sporirea ratei mortalitii, nrutirea sntii populaiei, scderea indicelui de
educaie, desfiinarea famililor i abandonul copiilor, traficul de fiine umane i organe, scderea puterii de
cumprare i etc.
Conform metodologiei oficiale de msurare a srciei n Republica Moldova, o persoan este
considerat srac, dac suma cheltuielilor de consum lunare ale acesteia este mai mic dect pragul srciei
absolute, care, n 2014, a valorat 1257,0 lei ($ 89,5 la cursul mediu de schimb valutar pentru anul 2014,
conform datelor Bncii Naionale a Moldovei).

Tabelul 1
Indicatorii srciei n anii 2006-2014

Sursa: BNS, n baza CBGC

Pe parcursul anului 2014, au depit nivelul srciei peste 46 mii de persoane. Numrul persoanelor cu
un consum lunar mai mic dect valoarea pragului srciei extreme (680 lei sau $48,4) a constituit circa 3,5 mii
persoane.
n perioada 2006-2014, rata srciei absolute s-a micorat de la 30,2% la 11,4%, sau de 2,6 ori.
Valoarea mic a ratei srciei extreme este explicat de nivelul veniturilor minime asigurate de stat, inclusiv
prin politicile sociale, care depesc valoarea pragului srciei extreme.
Profunzimea srciei msoar deficitul de venituri ale persoanelor srace n raport cu pragul srciei.
Raportat la pragul srciei absolute, profunzimea srciei arat c, n 2014, fiecare persoan srac avea un
deficit mediu lunar de circa 18,8 lei pentru a depi starea de srcie. Acest fapt semnific faptul c transferul
monetar lunar necesar sracilor pentru a depi starea de srcie constituie circa 7,6 mil. lei, n cazul orientrii
mijloacelor financiare n mod exclusiv sracilor. Suma anual necesar constituie 91,2 mil. lei.
Nivelul srciei, n mediul rural, rmne a fi mai nalt dect n mediul urban. n anul 2014, rata srciei
absolute, n mediul rural, a fost de 7,5 ori mai mare dect n oraele mari, i de 2 ori mai mare dect n oraele
mici. Astfel, circa 335 mii de persoane, din mediul rural, continu s triasc sub limita srciei.
Cea mai nalt rat a srciei se nregistreaz n Zona de Sud a rii, unde rata srciei este de 1,1 ori
mai mare dect n Centru, de 1,4 ori mai mare dect n Zona de Nord i de 6,4 ori mai mare, dect n mun.
Chiinu. Tendina respectiv continu s se menin din 2006.
Cu toate c, n anul 2014, s-a meninut tendina de scdere a nivelului srciei, n Republica Moldova,
nivelul de srcie este cu mult mai nalt fa de alte state din Europa. Moldova este mai srac dect cele mai
srace ri din UE, cum sunt Grecia, Romnia, unde s-a nregistrat o rat de circa 23%, Spania 22%,
Bulgaria 21%, Italia circa 19% etc. Astfel, nivelul srciei, n Republica Moldova, este cu 7.7 puncte
procentuale mai mare dect media n rile UE-27, care constituie 16.9%.
Republica Moldova are nevoie de o cretere economic calitativ, nsoit de creterea investiiilor,
dezvoltarea industriilor exportatoare, crearea locurilor de munc i creterea productivitii muncii.
Msurile concrete de reducere a srciei, n Republica Moldova, sunt urmtoarele:
1) modernizarea economiei;
2) raionalizarea cheltuielilor publice, cu accent pe securitatea social (alocarea fondurilor ctre
persoanele care, cu adevrat, au nevoie de ele);
3) reintegrarea teritoriala a rii;
4) stabilizarea economic i politic;

100
5) dezvoltarea sectorului agricol i a industriei alimentare;
6) dezvoltarea comerului extern, mai ales cu produse agricole i alimentare.
Conform datelor afiate, se atest o diminuare a ratei srciei n Republica Moldova, ns nivelul de trai
al populaiei poate fi ameliorat nu doar prin intermediul politicilor implementate de ctre autoritile statului,
dar i prin atitudinea altruist i implicarea activ a fiecaruia din noi.

DEZVOLTAREA SUSTENABIL N CONDIIILE ECONOMIEI CONTEMPORANE

Stud. Livia BRN, anul I, EMREI-152,


Facultatea Relaii Economice Internaionale
Cond. t.: conf. univ. dr. Oxana BARNNEAGR

Contientizarea necesitii implementrii conceptului de sustenabilitate a crescut vizibil n ultimele


decenii att la nivel global, ct i la nivel regional i local. Dei, iniial, dezvoltarea durabil s-a vrut a fi o
soluie a crizei ecologice (durabilitate avnd ca sens primar echilibrul dintre capacitatea de producie a
pdurilor i lemnul recoltat), n prezent, acest principiu se refer la trei aspecte eseniale: echilibru ecologic,
securitate economic i echitate social.
Astfel, n 1972, membrii Clubului de la Roma semnaleaz, pentru prima dat, problema dezvoltrii
sustenabile, noiune pe care Comisia de Mediu i Dezvoltare a Naiunilor Unite o va interpreta, n 1987, astfel:
dezvoltarea care permite satisfacerea nevoilor din prezent, fr a compromite abilitatea generaiilor viitoare
de mplinire a propriilor lor nevoi. Aceasta rmne cea mai pertinent i cea mai citat definiie a dezvoltrii
durabile, iar ideea de baz a acesteia o constituie tranziia de la modul de a aciona pe termen scurt la cel pe
termen lung, strategic. Aici intervine conceptul de echitate i compensare intra- i intergeneraional. Echitatea
intrageneraional are ca punct de plecare relaiile de interdependen n cadrul unei generaii. Dimpotriv,
echitatea intergeneraional apare, ntruct generaia prezent utilizeaz mediul ca resurs de baz, n timp ce
costurile aferente sunt transferate generaiilor viitoare. Aadar, raritatea i caracterul epuizabil al resurselor fac
imperativ tranziia de la eu i aici i acum la noi, perspectiv pe termen mediu i lung.
Modelul actual al dezvoltrii este catalogat drept unul nesustenabil, fapt ce a determinat schimbri
climatice cu efecte nedorite, degradarea ecosistemului, epuizarea resurselor i inechitatea social. Or,
prosperarea poate fi generat doar de aciuni care au drept scop ceea ce este potrivit pentru mediu, corect din
punct de vedere social i economic posibil (Ministerul Federal pentru Mediu, Protecia Naturii i Securitatea
Reactoarelor din Germania). Aceast triad: economie mediu sectorul social trebuie s se regseasc att n
procesul formulrii politicilor interne i internaionale, ct i n managementul oricrei entiti.
La o prim abordare, dezvoltarea sustenabil a firmei pretinde aplicarea principiilor sustenabilitii la
toate operaiunile acesteia. Printre principiile care pot fi citate, se numr managementul integrat, conduita
preventiv i proactiv, educarea continu a angajailor, informarea consumatorului, transferul de tehnologie i
inovarea, responsabilitatea social, ncadrarea n standardele ecologice, performana .a.
Totodat, se impune avansarea de la obiectivul egocentric al dominrii pieei i obinerii de profit ctre
obiective sustenabile mai importante. Aici enumerm preocuprile pentru asigurarea echilibrului mediului
nconjurtor, atenia sporit fa de impactul operaiunilor asupra comunitii - care se materializeaz n
alegerea materiilor prime prietenoase mediului, elaborarea unor strategii inteligente cu privire la eliminarea
deeurilor, orientarea spre resurse regenerabile. n aceeai ordine de idei, pentru ca o activitate s fie eficient,
ea trebuie prevzut / programat / abordat cu luarea n considerare a celor patru tipuri de capital de
dezvoltare: uman, economic, social, de mediu.
Pe de alt partea, se observ o implicare relativ redus a ntreprinderilor n adoptarea conceptului de
dezvoltare sustenabil. Una din cauzele acestei pasiviti ar putea fi costurile pe care tranziia la dezvoltarea
durabil le implic. Un grup de cercettori canadieni au demonstrat, ns, contrariul. ntr-un raport prezentat n
2014, la solicitarea IDP Institutului pentru Dezvoltarea Produsului acetia demonstreaz rentabilitatea
dezvoltrii sustenabile, dup ce au chestionat decideni din 119 ntreprinderi canadiene.
Astfel, managerii interogai au afirmat c eco-produsele au o marj de profit cu 12% mai mare dect
cele tradiionale, iar, deja, n 2010, 1$ investit ntr-o entitate sustenabil aducea cu 50% mai mult dect ntr-o
firm obinuit, fapt pentru care 96% dintre respectivii decideni susin c dezvoltarea durabil trebuie s fie
integrat n strategiile oricrei entiti.
n cazul Republicii Moldova, IMM-urile sunt, n mare parte, entitile de la care se solicit participarea
activ la relansarea i sustenabilitatea economiei, deoarece ele au reprezentat, n decursul timpului, cea mai
dinamic component a iniiativei private, deinnd o pondere considerabil n volumul total de companii de

101
pe pia. Astfel, rezultatele unui studiu efectuat, n 2015, pe un eantion de 220 de respondeni, relev faptul c
IMM-urile din RM nu se pot implica din punct de vedere al activitilor specifice responsabilitii sociale
datorit resurselor limitate pe care le au la dispoziie, premis a sustenabilitii acestora.
Totui, e de menionat exemplul (care nu este unic pentru ara noastr) companiei Petrom Moldova, care
percepe responsabilitatea social, ca pe o parte integrant a strategiei de management a companiei. Dovad
servete campania social Petrom pentru sigurana copilului tu, lansat la 1 februarie 2016, orientat spre
sporirea securitii rutiere a copiilor.
n concluzie, afirmm c astzi, mai mult ca niciodat, este necesar implementarea de programe, care
s conduc la gsirea unor soluii viabile pentru problemele care amenin viitorul n aspectele sale sociale,
ecologice i economice. Sau, cum spunea Michael Pieper: Tot ce realizm ar trebui s fie fcut ntr-un mod
prin care s ne putem privi n fa copiii cu contiina curat.

Bibliografie:
1. DANCIU Victor. ntreprinderea sustenabil. Noi provocri i strategii pentru mbuntirea
sustenabilitii corporative, Bucureti, 2013.
2. CREOIU Raluca Ionela. Impactul globalizrii asupra sustenabilitii ntreprinderilor mici i
mijlocii, Autoreferatul tezei de doctor n economie, Chiinu, 2015.
3. http://www.undp.org/- United Nations Development Programme.
4. http://igsc.eecs.wsu.edu/- The International Green and Sustainable Computing Conference.

MOTIVAREA FUNCIONARILOR PUBLICI N REPUBLICA MOLDOVA

Stud. Ionela MBLND, gr.AP-141, Facultatea Economie General i Drept


Cond. t.: conf. univ., dr. Angela BOGU

,,Oamenii nu i schimb comportamentul dect dac au ceva de ctigat din asta

Succesul unei instituii, nivelul de performan i competitivitate, capacitatea acesteia de a face fa


cerinelor i necesitilor beneficiarilor si pornesc de la premisa c oamenii reprezint bunul cel mai de pre
cel mai important atu. Dac nu vor fi resurse umane, atunci nicio organizaie sau instituie nu va exista. Astfel,
pentru realizarea cu succes a misiunii i obiectivelor organizaiilor apare noiunea de ,,Motivare n cadrul
organizaiilor, n baza creia managerii trebuie s tie cum s-i motiveze angajaii i cum s contribuie la
dezvoltarea acestora. Motivarea vine de la termenul ,,movere, ceea ce nseamn deplasare, ntr-o accepiune
mai larg prin motivare nelegem ,, suma forelor energiilor interne i externe care iniiaz i dirijeaz
comportamentul uman spre un scop anumit. La baza comportamentului uman, stau motivele, ce sunt resimite
ca expresie a nevoilor i ateptrilor umane, precum i recompensele sau stimulentele. Motivarea de ctre
managerul public a resurselor umane, n general , i a funcionarilor publici, n special, const n ansamblul
proceselor de management prin care el, managerul public reuete s determine funcionarii publici s
participe la realizarea obiectivelor folosind pentru aceasta un instrument variat de cointeresare. Din punct de
vedere managerial, motivarea este procesul de stimulare a unui angajat n parte pentru ndeplinirea activitilor
ce conduc la realizarea misiunii instituiei prin satisfacerea necesitilor i realizarea intereselor profesionale
ale acestuia la locul de munc. Motivaia este un proces care se desfoar n interiorul unei persoane. Sarcina
managerului este s gseasc o strategie prin care s intre n contact cu starea interioar a angajatului,
determinndu-l s fie motivat i s acioneze sub impulsul propriilor sentimente spre binele subdiviziunii i
autoritii din care face parte.
Prin funcia de motivare, se urmrete realizarea urmtoarelor obiective:
crearea unui climat organizaional;
asigurarea unui mod clar i complet de motivare a funcionarilor publici;
asigurarea unei echiti sociale;
precum i identificarea factorilor motivatori.
Pentru ca motivarea s fie eficient i s se ia n calcul nevoile funcionarilor, managerul public trebuie
s cunoasc mai nti de toate nevoile funcionarilor si, aceste nevoi le gsim n piramida lui Maslow
ierarhizate n 5 nivele:
Nevoile fiziologice dac, n viaa personal, aceste nevoi se refer la hran,somn, ap, atunci, ntr-o
instituie, nevoia fiziologic este salariul cu ajutorul cruia funcionarul public i asigur existena;

102
Nevoia de siguran orice funcionar va lucra ntr-o instituie, dac este protejat la locul de munc,
adic s nu fie supus factorilor de risc;
Nevoia de apartenen lucrul merge mai bine i funcionarul se simte mai liber, dac este parte a
unui grup, dac exist un climat organizaional i comunicare att ntre ef, ct i ntre subordonai;
Nevoia de recunoatere social orice angajat, orice funcionar se simte Mndru i apreciat cnd i se
respect ideea, atunci cnd i se solicit opinia i atunci cnd se implic n rezolvarea problemelor;
Nevoia de autorealizare orice instituie public trebuie s-i permit funcionarului s creasc n
grad, s realizeze o sarcin pe care el o dorete, s-i ofere oportunitatea de a rezolva singur
probleme.
Doar realiznd aceste nevoi, funcionarii vor fi motivai i i vor continua activitatea n acea organizaie
sau instituie, unde motivarea este elementul cel mai important pentru funcionar.
Putem s vedem dac angajaii sunt motivai prin urmtoarele caracteristici:sunt plini de energie i
iniiativ, se implic i se dedic serviciului public, au o atitudine serioas fa de munc, tind spre realizarea
i ndeplinirea misiunii i obiectivelor organizaiei.
n R. Moldova motivarea funcionarilor publici este elaborat n Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu
privire la funcia public i statutul funcionarului public. Conform art. 40 al aceleiai legi, un funcionar este
motivat pentru: exercitarea eficient a sarcinilor i atribuiilor sale, manifestarea spiritului de iniiativ n
activitatea profesional pentru succese deosebite n activitate, merite fa de societate i fa de stat,
funcionarul public poate fi decorat cu distincii de stat. De asemenea, cadrul legal prevede
motivarea/stimularea funcionarului public prin oferirea oportunitilor de dezvoltare i avansare n cariera
profesional. Cel mai important element al motivrii pentru orice angajat sau funcionar public este salariul,
ns acesta se atribuie conform anilor de experien. De exemplu, un funcionar public cu o experien de 10
ani are un salariu de 7 mii de lei, iar un funcionar cu experien de 7 ani are un salariu de 4 mii de lei. S-a i
demonstrat c salariul i motiveaz cel mai mult pe funcionari, astfel, n perioada martie-aprilie 2014, Direcia
politic de cadre a Cancelariei de Stat a efectuat un studiu privind motivarea funcionarilor publici n R.
Moldova. Acest studiu s-a efectuat pe un eantion de 574 de funcionari de conducere i de execuie din 14
autoriti publice,centrale i locale, unde funcionari au ales din 21 de factori motivatori, pe cei mai importani,
acetia la numr fiind 6. Conform graficului de mai jos, observm c, cu un procentaj de 21,3%, funcionarii
sunt motivai de un salariu rezonabil pentru efortul depus, un alt factor care i motiveaz pe angajai sunt
relaiile bune cu eful i cu colegii, cota fiind de 8,1.

n urma realizrii acestui studiu, privind motivarea funcionarilor publici, am ajuns la concluzia c
procesul de motivare este foarte important i c funcionarii i realizeaz sarcinile, dac, n urma acestora,
sunt stimulai, primesc laude, prime sau bani. Ca sugestii, a propune ca, n procesul de motivare s introduc
i alte stimulente de exemplu: procurarea unei locuine la un pre mai redus dect media pe pia, precum i
organizarea de programe de divertisment destinate copiilor angajailor n timpul srbtorilor de iarn/Pati,
beneficierea de servicii medicale gratuite. De asemenea, o nou tehnic de motivare este s se aleag
,,angajatul lunii astfel, cel mai bun va avea posibilitatea s ia cina cu eful. Acestea sunt doar unele din
sugestiile care ar contribui la mbuntirea procesului de motivare.
Motivarea este cheia succesului, aceasta depinde de managerul public, dac el va asigura o motivare
eficient va dispune de angajai motivai ,iar acetia i vor realiza sarcinile i vor contribui la ndeplinirea
obiectivelor organizaiei i misiunii. Motivarea este una dintre abilitile-cheie ale managementului, care
const n motivarea angajailor. Dac angajatul este motivat, va avea o productivitate mai mare cu 40%.
Motivarea permite angajailor s realizeze cu succes obiectivele care le revin i, totodat, s obin i o
satisfacie interioar.

103
POLITICA EGALITII DE GEN PE PIAA MUNCII DIN REPUBLICA MOLDOVA
N CONDIIILE CONTEMPORANE

Stud. Corina CLARU, anul III, Facultatea EGD


Cond. t.: conf. univ., dr. Dorin VACULOVSCHI

Abilitarea femeilor i egalitatea ntre femei i brbai sunt premisele pentru realizarea securitii
tuturor oamenilor n domeniul politic, social, economic, cultural i mediului nconjurtor.
Platforma de Aciuni de la Beijing,
Conferina a IV-a Mondial cu privire la Femei,
Beijing, 4-15 septembrie 1995.

De cnd lumea a fost creat, brbatul i femeia s-au aflat pe poziii distincte n comunitatea uman.
Aceast inegalitate pornete de la diferenele biologice dintre sexe, ns, este generat de factorii de mediu,
experienele culturale, tradiii, norme i valori sociale.
Abordarea clasic a societii este c brbaii sunt puternici, rezisteni, mai puin afectai de condiiile de
stres, ocupndu-se de munci grele, de ex., vntul, construcia, ingineria, iar femeile sunt emoionale, mai atente,
mai exigente, alegnd s fie asisteni sociali, educatoare sau profesoare, croitorese etc. ns, evoluia omenirii i
emanciparea femeilor a determinat i modernizarea viziunii asupra profesiilor feminine sau masculine.
La etapa contemporan, mai multe ri, n politicile lor de dezvoltare, pun accentul pe aspectele vieii
femeilor i brbailor, accesul acestora la resurse i micorarea decalajului dintre participarea femeilor i a
brbailor pe piaa muncii.
Legislaia european reflect egalitatea de anse n Tratatul de la Roma (1957) principiul remunerrii
egale pentru munc egal; Tratatul de la Amsterdam (1997) principiul nediscriminrii pe criteriu de sex;
Carta drepturilor fundamentale ale UE (2000) interzice discriminarea pe motive de sex; Directiva
76/207/CEE principiul egalitii de tratament dintre femei i brbai, n ceea ce privete accesul la ncadrarea
n munc, la formarea i la promovarea profesional, precum i condiiile de munc; Carta femeilor (2010) cinci
domenii prioritare de aciune; Strategia pentru egalitate ntre femei i brbai 2010-2015 etc.
Republica Moldova, n vederea asigurrii i promovrii egalitii de gen, dispune de urmtoarele
instrumente legislative: Constituia Republicii Moldova, Codul Muncii, Legea cu privire la asigurarea
egalitii de anse ntre femei i brbai din 2006, Hotrrea Guvernului din 2009 cu privire la aprobarea
Programului naional de asigurare a egalitii de gen pe anii 2010-2015, Strategia naional privind politicile
de ocupare a forei de munc pe anii 2007-2015, care sunt monitorizate de: Parlament, Guvern, Comisia
guvernamental pentru egalitate ntre femei i brbai, Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei (organ
specializat); ministere i alte autoriti administrative centrale (unitile gender); autoritile administraiei
publice locale (unitile gender).
Biroul Naional de Statistic relateaz c, n anul 2015, nu s-au nregistrat dispariti importante pe sexe i
medii n cadrul persoanelor economic active: ponderea brbailor (50,5%) a depit uor ponderea femeilor
(49,5%).
Potrivit datelor statistice, rata de activitate a populaiei de 15 ani i peste (proporia populaiei active de
15 ani i peste n populaia total de aceeai categorie de vrst) a atins valori mai nalte n rndul populaiei
masculine 45,1%, n comparaie cu cea feminin 39,9%.
Rata de ocupare n rndul femeilor 38,4% este mai mic dect cea a brbailor 42,3%.
Totodat, omajul afecteaz ntr-o proporie mai mare brbaii cu o rat de 6,2%, dect femeile de 3,6%.
Distribuirea forei de munc pe tipuri de activiti economice este una foarte difereniat n funcie de
gen, existnd domenii preponderent feminizate administraie public; nvmnt; sntate i asisten
social (27,6%), i domenii pronunat masculine agricultur, economia vnatului, piscicultur (36,1%). Cea
mai vizibil inegalitate de gen este n construcii brbaii 10%, femei 0,87%.
Analiza datelor statistice cu privire la persoanele ocupate dup tipul unitii de producie denot c, n
sectorul privat al economiei, activeaz mai muli brbai (485,6 mii) i femei (398,9 mii). Acest fapt se datoreaz
unui salariu atractiv, premiilor, creterii pe scara profesional i pachet social complet oferit de angajator.
Dat fiind faptul c femeile doresc s beneficieze de un pachet social, s creasc n stagiu de munc, s
primeasc pensie proporional anilor lucrai, se angajeaz n ntreprinderi ale sectorului formal n numr mai
mare (456,1 mii) dect brbaii (399,6 mii); situaie opus fiind prezent n ntreprinderi ale sectorului
informal: brbai 115 mii, femei 72,3 mii, ntruct brbaii au nevoie de bani rapizi, grei la moment,
fiind mai puin preocupai de asigurarea social, iar n gospodriile casnice nu este o difereniere att de mare:
85,1 mii brbai, 75,5 mii femei.

104
Pe lng locurile de munc formale, femeile, ntr-o msur mai mare, prefer i activitile salariate.
Circa 427,4 mii de femei sunt angajate n calitate de salariat, iar brbai 360,2 mii. n rndul non-salariailor
brbaii predomin n categoria lucrtorilor pe cont propriu (222 mii), iar femeile printre lucrtorii familiali
neremunerai (32,6 de mii).
Orientarea difereniat ctre sferele economiei se produce nc din momentul alegerii tipului de studii, fetele
opteaz mai mult pentru studii superioare 27,47%, iar bieii pentru nvmntul secundar profesional-29%. Fora
de munc feminin, comparativ cu cea masculin, deine, ntr-o msur mai mare, studii superioare i medii de
specialitate, cea masculin n schimb, ntr-o msur mai mare, studii secundar profesionale.
Prin urmare, vis--vis de participarea femeilor i brbailor pe piaa muncii, conchidem c, n Republica
Moldova, nu exist diferenieri majore, care ar semnala sub-prezena unui sau altui grup, femeile fiind chiar
ceva mai multe (603,9 mii) n rndul populaiei ocupate dect brbaii (599,7 mii).
Totui, pentru un cadru legal eficient, politica egalitii de gen pe piaa muncii trebuie supravegheat,
pus n aplicare, evaluat periodic, precum i actualizat. n acest sens, sunt relevante urmtoarele msuri
pentru asigurarea i meninerea egalitii de gen pe piaa muncii aplicate pe larg n politicile UE: constituirea
unei culturi pe piaa muncii, care valorific egalitatea de gen; mbinarea vieii private cu viaa profesional
prin crearea i implementarea programelor de lucru i a spaiilor de lucru flexibile pentru femei i brbai;
furnizarea de servicii de ngrijire de calitate pentru copii, pentru vrstnici i pentru persoanele cu dezabiliti
pentru a echilibra viaa profesional cu responsabilitile familiale ale angajailor; ncurajarea formrii i
dezvoltrii continue a persoanelor, prin intermediul unor planuri specifice, care s permit femeilor s accead
la poziii cu o responsabilitate mai mare, n aceleai condiii ca i brbaii; eliminarea stereotipurilor de gen de
pe piaa muncii prin organizarea diverselor conferine, seminare, training-uri n domeniu sau prin introducere
n treptele nvmntului a unei discipline, de ex. Educaia de gen; stimularea crerii asociaiilor obteti,
care ar promova egalitatea de gen; sancionarea mass-media privind publicarea materialelor de promovare, n
anumite domenii, doar a brbailor sau doar a femeilor.
Dimensiunea de gen are un rol important att n politic, sfera economic, ct i n educaie, sntate. O
politica a egalitii de gen pe piaa muncii n detaliu planificat este de natur s schimbe cursul istoriei unei
ri, s faciliteze progresul i bunstarea societii.

Bibliografie:
I. Acte normative:
1. Constituia Republicii Moldova. Publicat: 12.08.1994 n Monitorul Oficial Nr.1. data intrrii n
vigoare: 27.08.1994.
2. Legea Nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalitii. Publicat: 29.05.2012 n Monitorul
Oficial Nr. 103 art. Nr.: 355. Data intrrii n vigoare: 01.01.2013.
II. Monografii:
1. BRC Alic, VACULOVSCHI Dorin, COJOCARU Lidia, BOGU Angela, HRBU Eduard,
Situaia femeilor pe piaa forei de munc, studiu, Chiinu 2007.
III. Site-ografie:
1. http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Gender/Gen_Guide_2008.pdf

REGLEMENTAREA JURIDIC A ADOPIEI INTERNAIONALE


N REPUBLICA MOLDOVA

Irina DEADIC, anul III,Facultatea EGD


Cond. t.: doctor n drept, Maria DEMERJI

Adopia este o form special de protecie, aplicat n interesul superior al copilului, prin care se
stabilete filiaia ntre copilul adoptat i adoptator, precum i legturile de rudenie ntre copilul adoptat i
rudele adoptatorului.
n Republica Moldova, se face distincie ntre adopia naional i adopia internaional. Adopia
naional este acea adopie, n care att copilul adoptat, ct i adoptatorul sau familia adoptatoare au domiciliul
n Republica Moldova. Adopia internaional este acea unde se rgete un element de extraneitate.
Autoritile competente n domeniul adopiei naionale sunt :
autoritatea central n persoana Ministerului Muncii, Proteciei Sociale i Familiei;
autoritile teritoriale n persoana seciilor/direciilor de asisten social i de protecie a familiei;
Direcia municipal pentru protecia drepturilor copilului Chiinu.

105
n scopul examinrii problemelor ce in de procedura adopiei internaionale, pe lng autoritatea
central, prin Hotrrea Guvernului nr.560 din 05.07.2011, a fost instituit Consiliul Consultativ pentru Adopii
Internaionale.
Consiliul Consultativ are urmtoarele atribuii:
1. avizarea prealabil a deciziilor autoritii centrale privind selectarea adoptatorului potrivit pentru
copilul adoptabil n baza criteriilor aprobate de autoritatea central n cadrul procedurilor de adopie
internaional;
2. examinarea i eliberarea avizelor privind oportunitatea separrii frailor prin adopie naional sau
internaional.
Nu putem s facem abstracie nici de organizaiile strine cu atribuii n domeniul adopiei
internaionale. Astfel, prin Hotrrea Guvernului nr.550 din 22.07.2011, a fost aprobat regulamentul cu privire
la acreditarea i modul de funcionare a organizaiilor strine n domeniul adopiei internaionale. Conform
acestui regulament, pentru a activa n domeniul adopiei internaionale n Republica Moldova, organizaiile
menionate trebuie s ntruneasc urmtoarele cerine:
1. S fie acreditate de autoritatea central n domeniul adopiei din statul primitor, care este parte a
Conveniei asupra proteciei copiilor i cooperrii n materia de adopie internaional, ncheiat la Haga;
2. S fie acreditate de Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei din Republica Moldova i
nregistrate ca persoane juridice la Ministerul Justiiei al Republicii Moldova, potrivit legislaiei.
Convenia privind protecia copiilor i cooperarea n materia adopiei internaionale ncheiat la Haga la
29 mai 1993, ratificat de Republica Moldova la 10 aprilie 1998, recunoate importana creterii copilului n
mediul familial, prioritii meninerii copilului n familia sa de origine, reitereaz c adopia internaional
trebuie s urmreasc interesul superior al copilului, prevenirea rpirii, vnzrii sau traficului de copii.
Convenia internaional cu privire la drepturile copilului, adoptat la 20 noiembrie 1989, la New York,
stabilete c: statele membre vor recunoate c adopiunea n strintate poate s fie considerat ca un alt
mijloc de a asigura ngrijirea necesar copilului, dac acesta nu poate fi ncredinat n ara sa de origine unei
familii de adopie sau plasament, sau dac nu poate fi ngrijit n mod corespunztor.
Conform art. 33 din Legea nr. 99 din 2010, adopia internaional a unui copil domiciliat pe teritoriul
Republicii Moldova poate fi ncuviinat n cazul n care:
a) soul adopt copilul celuilalt so;
b) copilul este adoptat, n mod prioritar, de ruda sa de pn la gradul IV inclusiv, cu domiciliul n
strintate;
c) copilul adoptabil fr nevoi speciale este adoptat de ctre adoptatorul cu domiciliul n strintate,
dac nu a fost cerut n adopie naional ori n tutel sau curatel timp de un an din momentul lurii
n eviden drept copil adoptabil;
d) copilul adoptabil cu nevoi speciale este adoptat de ctre adoptatorul cu domiciliul n strintate, dac
nu a fost cerut n adopie naional ori n tutel sau curatel timp de 6 luni din momentul lurii la
eviden drept copil adoptabil.
Copiilor rmai fr protecie printeasc li se aplic urmtoarele forme de protecie (2014).

Observm, deci, c adopia ocup cel mai mic procent. n conformitate cu procedura prevzut n Legea
nr. 99 din 28.05.2010, n Registrul de stat al adopiilor, n anul 2014, au fost nregistrai 206 copii cu statut
adoptabil i luai n eviden i nregistrai 83 adoptatori naionali. n anul 2014, de ctre instanele de judecat
au fost ncuviinate i, ulterior, incluse n Registrul de stat al adopiilor 104 adopii naionale. Conform
procedurii de adopie internaional, n anul 2014, au fost adoptai 17 copii, statele primitoare fiind SUA (6
copii), Italia (6 copii), Elveia (4 copii) i Israel (1 copil).

106
Adopia este o nou ans pentru copilul rmas fr ocrotire printeasc de a se integra ntr-o nou
familie. Astfel, avnd n vedere interesul superior al copilului, orice nclcare n acest sens este inadmisibil,
pe rol fiind soarta unui copil.

Bibliografie:
I. Acte normative
1.1. Convenia privind protecia copiilor i cooperarea n materia de adopie internaional ncheiat la
Haga la 29 mai 1993, ratificat de Republica Moldova la 10 aprilie 1998.
1.2. Convenia internaional cu privire la drepturile copilului, adoptat la 20 noiembrie 1989, la New
York.
1.3. Rezoluia Adunrii Generale a ONU nr. 41/85 din 1986 cu privire la educarea i ncuviinarea
adopiei copiilor de nivel naional i internaional.
1.4. Convenia ONU cu privire la drepturile copilului din 1989.
1.5. Codul familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000.// MO nr. 47-48 din 26.04.2001
1.6. Legea nr. 99 din 2010 cu privire la regimul juridic al adopiei// MO nr. 131-134 din 30.07.2010.
1.7. Hotrrea Guvernului nr.560 din 05.07.2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru
Adopii i aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia// MO nr.122-127 din 29.07.2011.
II. Manuale i monografii
2.1. CHIRTOAC Lilia, Tratat de dreptul familiei, Chiinu: Bons Offices, 2005.
2.2. FLORIAN E, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006.
2.3. NISTOR Mariana, Note de curs la disciplina Dreptul familiei, Chiinu 2013.

MEDIEREA. ASPECTE JURIDICE COMPARATIVE PE PLAN EUROPEAN

Stud. Gheorghe BUDU, anul IV, Facultatea EGD, ASEM


Cond. t.: conf. univ. dr., Ilie DEMERJI, ASEM

Mediation activity appeared since antiquity in Phoenician trade, but others historians presume its use in
Babylon. The Romans called it the mediators with a variety of terms including: internuncius, medium,
intercessor, philantropus, interpolator, conciliator, interlocutor, interpres, and finally mediator.

Cea mai bun metod de rezolvare a unui conflict


este prin nelegere i convingere moral, dect prin constrngere,
Confucius

n concepia contemporan, medierea reprezint o modalitate alternativ de soluionare a conflictelor pe


cale amiabil, cu ajutorul unei tere persoane specializate n calitate de mediator. Cele dousprezece faze ale
medierii se contrapun cu etapele, care sunt cinci la numr: pregtirea edinei de mediere; ntlnirea n sesiune
comun cu prile; sesiunile separate cu fiecare parte; sesiuni comune finale, care, deseori, coincid cu ultima
etap ncheierea medierii. Activitatea de mediere are la baz diferite tactici i strategii, precum i un ir de
principii sine qua non, cum ar fi: participarea benevol la mediere; confidenialitatea; libera alegere a
mediatorului; egalitatea prilor n proces; independena, neutralitatea i imparialitatea mediatorului i, nu n
ultimul rnd, flexibilitatea procesului de mediere. 7
Cadrul normativ al instituiei medierii pe plan european este difersificat, exprimndu-se printr-o directiv-
cadru cu nr. 2008/52/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii n materie
civil i comercial, precum i o serie de recomandri ale Comitetului de Minitri privind medierea familial,
penal, administrativ i civil. Mediatorii europeni i desfoar activitatea profesional ghidndu-se de Codul
european de conduit pentru mediatori din 2004. n contrast, legiuitorul naional reglementeaz medierea printr-o
lege ordinar cu denumirea marginal de Legea cu privire la mediere din 01.07.2008, abrogat prin intrarea n
vigoare a noii Legi nr.137 cu privire la mediere din 03 august 2015.
Medierea judiciar european poate fi de trei tipuri: a) Mediere Privat (avocai acreditai ca mediatori
sau psihologi specializai n mediere) ; b) Mediere efectuat de o autoritate public (alta dect instana) i c)
Medierea anexat instanei (efectuat de un angajat al instanei, fie de un judector, fie de un alt angajat
acreditat s se ocupe de mediere). n 38 de ri din Europa, sunt folosite procedurile de mediere, n cazuri de:

7
Angelica Rou. Medierea- mijloc alternativ de soluionare a conflictelor internaionale. Bucureti 2010.

107
drept civil (litigiile comerciale, de dreptul familiei i cazuri de concedieri), drept administrativ i drept penal.
n dreptul comparat, fiecare ar i-a adaptat reglementrile din domeniul medierii la specificul local. Modelul
de mediere aplicabil n statele europene este diferit de cel canadian, n care medierea este obligatorie (n toate
cauzele civile). A existat n Anglia o tentativ de mediere obligatorie, ns, aceasta s-a dovedit a fi un eec. Cu
toate acestea, n unele landuri germane, aciunea nu poate fi acceptat n instan, dac prile n-au trecut mai
nti pe la mediator; la fel n Belgia, n domeniul litigiilor de munc; iar n Grecia, pentru anumite litigii
expres prevzute n legislaia elen. n Bulgaria, contractul de mediere i chiar nelegerea, la care ajung
prile, pot s fie orale, acest lucru nu este valabil ns pentru restul Europei. n Norvegia, judectorii pot s fie
i mediatori, lucru care nu este posibil n Bulgaria. n Serbia, pentru a deveni mediator, este nevoie de
experiena n domeniul medierii sau al soluionrii conflictelor de minimum 5 ani. n Austria, nelegerea la
care ajung prile dup mediere este supus controlului instanei sau notarului 8. Tot n Austria, cei care doresc
s devin mediatori, printre alte condiii, trebuie s aib vrsta de minimum 28 de ani. n Turcia, medierea
judiciar este disponibil doar n cazuri de natur penal. Pentru Luxemburg, medierea n cazuri de natur
penal i de natur administrativ, la fel, este obligatorie prin lege. Medierea n toate tipurile de dispute este
oferit n: Austria, Croaia, Republica Ceh, Ungaria, Islanda, Muntenegru, Polonia, Serbia i Slovenia.
Conform legislaiei naionale legiuitorul prevede medierea n litigiile civile: cu element de extraneitate,
de munc i familie de contencios administrativ, privind protecia consumatorilor, precum i medierea n
cauzele penale i contravenionale. Statul susine medierea ca pe o cale alternativ de soluionare a
conflictelor prin urmtoarele faciliti. Prile care recurg la mediere sunt scutite de achitarea taxei de stat
pentru confirmarea sau nvestirea cu formul executorie a tranzaciei; dac prile, pn la depunerea cererii,
au apelat la mediere taxa de stat se reduce cu 25%. La fel legiuitorul prevede: a) ealonarea achitrii taxei de
stat; b) n cazul finalizrii procesului de mediere prin tranzacia asupra tuturor preteniilor, taxa de stat se
restituie n proporie de: 100% pentru mpcarea n instana de fond; 75% pentru mpcarea n instana de
apel; 50% pentru mpcarea n instana de recurs; i c) n cazul finalizrii procesului de mediere cu
mpcarea parial a prilor asupra preteniilor patrimoniale, taxa de stat se reduce i se restituie proporional
valorii preteniei soluionate prin mpcare. Un moment la fel de important n soluionarea conflictelor prin
intermediul instituiei medierii este faptul c cererea privind confirmarea tranzaciei se examineaz n regim de
urgen, n cel mult 15 zile lucrtoare de la data depunerii acesteia. Iar conform art. 33 alin.(2) lit. b) din Legea
cu privire la mediere, dac tranzacia ncheiat n cadrul unui proces de mediere, care a avut loc n afara unui
proces civil, nu este executat benevol, pentru a fi executat silit, aceasta poate fi investit cu formul
executorie de ctre notar, n condiiile stabilite de lege, dac a fost ncheiat ntre persoane juridice.
n cele din urm, conchidem c medierea, ca metod alternativ de soluionare a litigiilor, reprezint un
fenomen, din ce n ce mai rspndit, fiind folosit cu un real succes n sfera relaiilor naionale i
internaionale. Astfel, medierea, n contrast cu procedura n instanele judectoreti, prezint unele avantaje
eseniale, precum: confidenialitatea edinei; timpul scurt de soluionare a disputelor; costurile reduse; ca i
flexibilitatea procedurii. Succesul medierii n statele europene se datoreaz, n mare parte, obligativitii
instituiei date pe unele segmente, fapt confirmat de datele statistice oficiale (vezi anexa 1). n aceast ordine
de idei, analiznd experiena legislatorilor olandezi, austrieci i francezi, venim cu propunerea de lege ferenda
i, anume, impunerea obligativitii instituiei medierii pe cauze penale i civile, fapt care va duce la o mai
bun nfptuire a actului de justiie, prin reducerea numrului mare de cauze prezente n instanele
judectoreti. De asemenea, pe termen scurt, vom obine indirect i o promovare activ a instituiei date, care,
de sine stttor, necesit cheltuieli considerabile. Aceast recomandare se contrapune politicilor naionale ale
Strategiei de Reformare a Sectorului Justiiei 2011-2016.
50000
40000
30000 Civile
20000 Famile
10000
Penale
0
Mediatori

Figura 1. Date statistice cu privire la cazurile de mediere pe parcursul anului 2014


Bibliografie:

8
Cristina Pigui, judector la Curtea de Apel Ploieti. Medierea pe plan internaional. Ploieti 2015.

108
1. Acte normative internaionale:
Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind anumite aspecte ale
medierii n materie civil i comercial.
2. Acte normative naionale:
Legea nr.137 cu privire la mediere din 03.07.2015, publicat la 21.08.2015 n Monitorul Oficial Nr.
224-233, data intrrii n vigoare 21.08.2015.
3. Monografii:
POP Laura Elena. Tez de doctor, Medierea ca metod alternativ de soluionare a litigiilor
internaionale 2011.
4. Site-ografie:
DANILE Cristi (judector). Articol Standarde Internaionale privind Medierea:
http://www.cristidanilet.ro/continut/carti-monografii/2010-ghid-de-mediere/143-04-standarde-
internaionale-privind-medierea. (vizualizat la data de 26/04/2016).

COPIII AFLAI N SITUAII DE RISC I SEPARAI DE PRINI


N REPUBLICA MOLDOVA

Viorica BRN, anul III, Facultatea EGD.


Cond. t.: doctor n drept, Maria DEMERJI

Necesitatea realizrii unei astfel de analize apare n contextul n care tot mai muli copii rmn fr
ocrotire printeasc, din cauza migraiei prinilor la munc peste hotarele Republicii Moldova, abandonului
de familie, al consumului de alcool sau droguri etc.
Este de menionat faptul c, n ultimii ani, Republica Moldova a marcat o evoluie important n
domeniul proteciei drepturilor copilului. Un prim pas l-a constituit ratificarea de ctre legislativul Republicii
Moldova, la 12 decembrie 1990, a prevederilor Conveniei ONU cu privire la drepturile copilului, adoptat la
20 noiembrie 1989. Acest document este n vigoare, pentru Republica Moldova, din 25 februarie 1993.
La 28 mai 1999, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotrrea nr. 416, prin care a aprobat
Strategia de reform a sistemului de asisten social, hotrre ce a pus bazele unei reforme n domeniul
asistenei sociale n special a asistenei sociale a copilului i familiei.
Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale copilului se asigur de prini sau persoanele care i
nlocuiesc, iar n cazurile prevzute de lege de procuror, autoritatea tutelar sau de alte organe abilitate.
Referitor la principiile proteciei copilului n situaie de risc i separat de ctre prini, menionm c,
potrivit art. 4 din Legea nr.140 din 14.06.2013, deducem urmtoarele principii :
a) asigurarea i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) respectarea prioritii privind creterea i educarea copilului n familiei;
c) dreptul prioritar al prinilor de a-i educa copiii conform propriilor convingeri;
d) obligaia statului de a asigura familiei asistena necesar pentru creterea i educarea copiilor;
e) respectarea demnitii copilului;
f) egalitatea anselor i nediscriminarea.
n art. 115 din Codul Familiei al Republicii Moldova, sunt stabilite formele de protecie a copiilor
rmai fr ocrotire printeasc, i anume: autoritatea tutelar asigur meninerea sau reintegrarea copilului
rmas fr ocrotire printeasc: a) n familia biologic familie n care s-a nscut; b) n familia extins
rudele lui de pn la gradul IV inclusiv (n cazul cnd nu este posibil plasamentul n familia biologic).
n cazul imposibilitii de aplicare a msurilor menionate, copilul rmas fr ocrotire printeasc va
beneficia de urmtoarele forme de protecie, acordndu-se prioritate formelor de protecie de tip familial fa
de cele rezideniale: a) adopia; b) tutela (curatela); c) asistena parental profesionist; d) plasamentul n casa
de copii de tip familial; e) plasamentul n instituia rezidenial de orice tip; f) alte forme de protecie, n
condiiile legii.
Iar la nivel internaional, conform articolului 20 al Conveniei cu privire la drepturile copilului, sunt
menionate patru forme de protecie alternativ: - Plasamentul familial, - Kafala, - Adopia, - Plasarea n
instituii rezideniale.
Pornind de la dificultile cu care se confrunt, n prezent, familiile din Republica Moldova, preocuprile lor
sunt orientate spre asigurarea unui trai decent i a condiiilor necesare pentru creterea i educarea copiilor. Educaia
copiilor este important pentru muli prini, ns pentru unii dintre ei educaia ncepe (i, deseori, se termin) prin
asigurarea copilului cu tot ce are el nevoie (hran, mbrcminte, rechizite).

109
Fcnd o trecere n revist, tragem unele concluzii privitoare la faptul c, n cazul adopiei, procedura,
n ara noastr, este anevoioas, de aceea, este n scdere, astfel, n ultimii 4 ani, aceasta s-a micorat de 4 ori,
anul trecut fiind nfiai mai puin de 80 de copii.
n cazul tutelei i curatelei, se ine evidena: numrului copiilor aflai n situaie de dificultate, a
numrului copiilor cu unul dintre prini plecai peste hotare, pe o perioad mai mare de 3 luni i a numrului
copiilor cu ambii prini plecai peste hotare, pe o perioad mai mare de 3 luni.
Informaia oferit de ctre Direciile teritoriale de asisten social i protecia familiei, n republic,
sunt atestai doar 6271 de copii asupra crora a fost instituit tutela/curatela, iar dintre motivele care genereaz
aceast stare de lucruri ine de lipsa unor aciuni din partea autoritilor publice locale.
Asistena Parental Profesionist Potrivit datelor oferite de ctre Direciile teritoriale de asisten
social i protecia familiei, numrul copiilor plasai n acest serviciu este n cretere , existnd ulterior:
plasamentul de lung durat, plasamentul de scurt durat, plasamentul de urgen i plasamentul de rgaz.
Casa de copii de tip familial. Aici, n ultima perioad, se evideniaz o evoluie a numrului copiilor
crescui, educai i ngrijii n CCTF.
CTTF vor beneficia de:
alocaii anuale pentru procurarea inventarului necesar, nclmintei, rechizitelor colare, obiectelor de
igien i medicamentelor 3000 pentru un copil;
alocaii lunare pentru ntreinerea unui copil 450 lei pentru un copil.
Luarea copilului fr decdere din drepturile printeti este prevzut n articolul 71 din Codul Familiei.
La cererea autoritii tutelare, instana judectoreasc poate hotr luarea copilului de la prini fr
decderea acestora din drepturile printeti, dac aflarea copilului mpreun cu prinii prezint pericol pentru
viaa i sntatea lui, i punerea acestuia la dispoziia autoritii tutelare.
Conform Legii nr.140 din 14.06.2013 i fcnd referire la articolele 14-15, atunci sunt prevzute dou
situaii ale copilului i anume: reglementeaz situaia copilului rmas temporar fr ocrotire printeasc,
atunci, cnd prinii lipsesc o perioad mai mare de 30 de zile din cauza aflrii la tratament n condiii de
staionar n instituii medicale, fapt confirmat de certificatul medical, dar acest statut poate fi retras n cazul
anulrii hotrrii instanei de judecat privind luarea copilului de la prini, fr ca acetia s fie deczui din
drepturile printeti.
Art. 15 prevede statutul copilului rmas fr ocrotire printeasc i anume prinii au fost declarai ca
fiind incapabili, fapt confirmat printr-o hotrre a instanei de judecat, iar acest statut poate fi retras n cazul
anulrii hotrrii instanei de judecat privind decderea din drepturile printeti a prinilor copilului.
Referitor la o form de protecie pentru copii separai de prini, la 24 iulie 2015, a fost aprobat i
intrat n vigoare, i publicat n MO ,,Regulamentul-cadru privind organizarea i funcionarea Serviciului
social ,,Centrul de zi pentru copii n situaie de risc i a standardelor minime de calitate prin hotrrea nr. 441
din 17.07.2015, care are drept scop prevenirea separrii copilului de familie, marginalizrii, excluderii sociale
i instituionalizrii copilului i facilitarea procesului de incluziune a copilului n situaie de risc n familie i n
comunitate.
n final, in s menionez faptul c, din pcate, n RM, numrul copiilor aflai n situaii de risc sau separai de
prini este n cretere, iar aceasta duce la nrutirea performanelor colare, a relaiilor cu cei din jur.

Bibliografie:
Acte normative
1. Constituia Republicii Moldova, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994, n
vigoare din 27 august 1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.
2. Codul Familiei al Republicii Moldova, adoptat la 26.10.2000, publicat: 26.04.2001 n Monitorul
Oficial nr.47-48 art. nr.210.
3. Legea nr.140 din 14.06.2013, privind protecia copiilor aflai n situaii de risc i separai de prini,
publicat: 02.08.2013 n Monitorul Oficial nr. 167-172, art. nr.534. Data intrrii n vigoare:
01.01.2014.
4. Hotrrea nr.441 din 17.07.2015 ,,Regulamentul privind organizarea i funcionarea Serviciului
social ,,Centru de zi pentru copii n situaii de risc i a standardelor minime de calitate,
publicat: 24.07.2015 n Monitorul Oficial nr.190-196, art. nr.498.

110
PARTICULARITILE MANIFESTRII TERORISMULUI INTERNATIONAL
N CONTEXTUL ACTUAL AL GLOBALIZRII

Viorica JELIHOVSCHI, anul III, Facultatea EGD


Cond. t.: conf. univ., dr Ilie DEMERJI

Several perspectives and elements are mentioned in this article in order to elucidate from different point
of view one of the most comprehensive phenomena for contemporary human civilization- the terrorism, which
are investigated in this research as a social-political influencing factor in context of actual globalization.
Key wards: terrorism, globalization, pressure groups, global crisis.

nceputul secolului al XXI-lea se caracterizeaz prin exacerbarea unuia dintre cele mai sngeroase i
mai barbare tipuri de violen, terorismul, care tinde s ndrepte omenirea ctre o nou er a agresivitii.
Spectrul ameninrilor asimetrice i atipice a devenit extrem de variat i se afl n continu diversificare i
internaionalizare, unele dintre acestea fiind de importan major. n marea lor majoritate, acestea se
ntreptrund sau se relaioneaz, deoarece urmresc impunerea prin violen a unor revendicri de natur
divers aparinnd unor grupuri cu interese minoritare.
Dinamica fenomenului terorist internaional evideniaz schimbrile majore intervenite n natura
ameninrilor la adresa securitii statelor, n perioada post-Rzboi Rece, motivaiile violenei sau agresiunii de
orice natur devenind foarte diverse: de la cele politice i religioase la cele economice, informatice,
cibernetice, sau de orice alt natur i n strns legtur cu crizele majore, interesele crimei organizate,
interesele etnice i religioase, rzboaiele informaionale etc.
Terorismul transfrontalier este un fenomen n dezvoltare continu, devenind un pericol social, din ce n
ce mai letal, la adresa securitii naionale, regionale i mondiale n condiiile modificrii continue a
motivaiilor, tacticilor, de aciune i a intelor vizate i a creterii sprijinului logistic, nivelului de susinerea
unei pri a opiniei publice i specializrii pregtirii teroritilor.
Dimensiunile actuale ale violenei terorismului contemporan sunt de natur s zdruncine stabilitatea
relaiilor normale de convieuire panic, s afecteze legturile politice, culturale, economice i de alt natur,
dintre ri i popoare, n conformitate cu normele morale i principiile dreptului internaional.
Cel mai de amploare act de terorism internaional a avut loc pe 11 septembrie 2001, constituindu-se ca
un set de atacuri coordonate asupra unor obiective strategice de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde
teroritii islamici au deturnat avioanele civile i le-au folosit pentru a ataca turnurile World Trade Center din
New York i Pentagonul din Washington. Alte atacuri teroriste majore au avut loc, ulterior, n: Madrid
(Spania) martie 2004; Bali (Indonezia) atacuri cu bomb n 2002 i 2005; Beslan (F. Rus) 2004,
Istanbul (Turcia) 2003, Sharm-El-Sheik (Egipt) 2005, metroul din Londra, Regatul Unit al Marii Britanii
(2006); 14 februarie 2015 Danemarca; 7-9 ianuarie 2015 Frana; 22 martie 2016 Bruxelles etc.
ntr-o lume globalizat, sporete exponenial rolul noilor tehnologii cu avantajele, dar i consecinele lor
nedorite: Perfecionarea senzaional pe care tehnologia a cunoscut-o n secolul XX, precum i revoluia n
domeniul comunicaiilor pe lng multitudinea de efecte benefice pe care au avut-o, a contribuit i la sporirea
capabilitilor i posibilitilor de comunicare i coordonare a teroritilor.
n acest context, printre fenomenele, care determin caracteristicile actuale ale terorismului, se pot enumera:
accentuarea i diversificarea procesului de globalizare, pe de o parte, concomitent cu proliferarea spiritului identitar
i a strategiilor antiglobalizare, pe de alt parte; dezvoltarea parteneriatelor ntre diferii actori geopolitici n vederea
realizrii unui mediu de securitate specific perioadei de tranziie de la societatea de tip industrial i postindustrial la
cea informaional, care s le permit accesul mai uor la resurse i gestionarea corect a crizelor i conflictelor i
diversificarea tipurilor de ameninri asimetrice care necesit abordarea comun a celor afectai; creterea
decalajelor ntre rile bogate i cele srace, adncirea i lrgirea faliilor ntre civilizaii.
Terorismul se adapteaz la fenomenul globalizrii hibridizndu-i formele, metodele i procedeele de
aciune. Acest fapt denot modalitile, n care teroritii exploateaz n acte i fapte consecinele negative
directe i indirecte ale globalizrii i slbiciunile mediului tot mai globalizat: interdependenele create ntre
state i permeabilizarea granielor acestora; de efectul de reea, indus prin tehnologiile i mijloacele de
comunicaii i informatice avansate, care le permit transmiterea mesajelor i promovarea ideologiilor proprii n
mediul virtual global; strategii moderne de management al resurselor i marketing.
Caracteristicile principale ale terorismului contemporan, sub impactul globalizrii, nu difer esenial de
cele ale terorismului tradiional din toate timpurile, dar sunt mult mai acute, vizibile, presante i cunoscute. Ele
sunt, ntr-un fel, diametral opuse caracteristicilor societii democratice moderne i simetrice cu acestea prin

111
natura faptului c strategiile i tacticile folosite de teroriti fac parte din sfera asimetriei ingenioase, violente,
crude, rzbuntoare, surprinztoare i reci.
Se mai poate aduga c, n lumea globalizat de astzi, teroritii i pot atinge intele mult mai rapid, n
condiiile n care obiectivele poteniale sunt permanent expuse, iar tirile i ideile subversive, care i pot
determina pe oameni s devin partizani ai unor cauze teroriste, pot fi rspndite cu uurin i rapiditate datorit
reelei de comunicaii globale. Terorismul de astzi a cptat o dimensiune global n cel puin dou aspecte.
Primul este cel al posibilitii de circulaie nestingherit, n orice parte a lumii, a teroritilor, inclusiv a
unor lideri cunoscui ai organizaiilor teroriste, care, n acest scop, se folosesc de identiti false i beneficiaz
de faciliti de cltorie similare cu cele ale turitilor sau oamenilor de afaceri din rile democrate. Acest lucru
le permite acestora s studieze n detaliu obiectivele pe care urmresc s le atace.
Al doilea aspect al globalizrii terorismului rezid n faptul c teroritii i-au extins la maximum aria de
desfurare a activitile logistice proprii, dar i a aciunilor operative ntreprinse, determinnd o monitorizare
dificil a demersurilor lor de organizare i planificare de ctre structurile de prevenire a terorismului. Actul de
terorism s-a demonstrat a fi un act de antaj emoional, nu numai pentru victimele acestora, dar i pentru unii
teroriti.
De asemenea, nu este de neglijat nici efectul psihologic asupra opiniei publice atunci, cnd autoritile
se arat ineficiente n combaterea acestor fenomene corozive ce acioneaz asupra societii inducnd team i
nesiguran n rndul populaiei referitor la capacitatea de contracarare de ctre organismele guvernamentale a unor
posibile aciuni comune ale infractorilor i teroritilor, care i la aciuni separate sunt greu de combtut.
Este evident faptul c fenomenul terorist s-a extins la toate dimensiunile vieii umane, mbrcnd forme
din cele mai diverse, precum terorismul politic, economic, informaional, etnic, religios, cultural etc., fapt
pentru care a fost declanat un rzboi global, pentru a-l combate sub toate formele sale de manifestare, prin
toate mijloacele legale la dispoziie i pe toate palierele existenei umane.
Concluzia relev faptul c fenomenul terorist actual este puternic influenat de caracteristicile epocii
globalizate i globalizante n care trim, ale societii nceputului de secol al XXI-lea care, mai mult ca
oricnd, genereaz crize, conflicte i mai ales dimensiuni, forme i metode noi ale terorismului. De asemenea,
ntr-o lume globalizat, terorismul a devenit instrument politic n cadrul unui sistem de conducere tot mai
integrat.
Bibliografie:
1. NSTASE, A., Btlia pentru viitor, Editura New Open Media, 2000, p.259.
2. International Center for Migration Policy Development, The Relationship Between Organised Crime
and Trafficking in Aliens, Raport pregtit de Secretariatul Grupului de la Budapesta, iunie 1999.
3. The Global Century. Globalization and National Security The Sinister Underbell.
4. PACU, I.M., Combating Terrorism. NATO and Transatlantic Dimension, Bucureti, Institutul
pentru Studii Politice de Aprare i Istorie Militar, 2002, p.53.
5. National Strategy for Combating Terrorism, Washington D.C., U.S.A., February 2003.
6. GIDDENS, A., Globalization: a keynote address, n UNRISD News, 15/1996.

ASPECTE CRIMINOLOGICE PRIVIND APRECIEREA PERICOLULUI


DIN PUNCT DE VEDERE A SUBIECTULUI

Stud. Olga SPNU, anul II, gr. D 142, Facultatea EGD


Cond. t.: lect. univ., magistru n drept Djulieta VASILOI

Unul din elementele principale ale obiectului criminologiei ca tiin l constituie personalitatea
infractorului, fr studierea creia nu este posibil elucidarea altor probleme criminologice referitoare
la determinantele criminalitii, organizarea procesului de combatere a acesteia. Personalitii
infractorului i sunt caracteristice un ir de caliti, nsuiri, care l determin ca persoan care a
svrit o infraciune. Anumite caracteristici sunt comune pentru o serie de persoane (starea social,
caracterul, gradul de periculozitate), fiind clasificate de criminologi n urmtoarele grupe: -
caracteristici social-demografice, includ starea social, vrsta, studiile, locul naterii i domiciliul,
cetenia i alte date de ordin demografic.
Aceste particulariti, la prima vedere, n-au caracter criminologic, pe cnd n drile de seam
statistice, aceti indici ofer informaii importante, fr de care n-ar fi posibil caracterizarea
criminologic deplin a personalitii infractorului; - juridico-penale, include date despre infraciunile
112
comise, motivaia i direcionarea comportamentului criminal, caracterul i statutul criminal
(organizator, executor, complice, intensitatea activitii criminale i antecedentele penale); - referitor
la statut i rolul social al infractorului, ne face cunoscut apartenena la grupul social, interaciunea cu
alte persoane i grupuri sociale; - moral-psihologice, morale includ nivelul intelectual, orientarea i
convingerile, iar cele psihologice, particularitile intelectuale, emoionale i volitive.
n cele din urm, vom contura aspectele comportamentale, care influeneaz metodologia
executrii faptei infracionale, pe anumite categorii de infractori.
Infractorul recidivist. Personalitatea recidivistului include o totalitate de trsturi psihologice
i morale, tipice pentru infractorii ce practic un anumit gen de activitate criminal, pentru care au
fost condamnai n repetate rnduri. Clasificarea recidivitilor are importan major pentru
organizarea raional a procesului corecional n instituiile de executare a pedepsei i pentru
prognozarea recidivei. Astfel, vom identifica urmtoarele tipologii: - recidivitii raionali, comit,
preponderent, infraciuni cu caracter de profit; - recidivitii egoiti, raionalitatea lor funcioneaz
doar pentru satisfacerea necesitilor individuale de aici, si acum i nu include prevederea
consecinelor. Cel mai des, acioneaz de unii singuri i au metodele-standarde sau repetabile de
comitere a furturilor sau a altor infraciuni; - recidivitii impulsivi, se deosebesc prin temperament
coleric, dezechilibru emoional, reacii instabile i iraionale la factorii excitani externi; - recidivitii
energici i nrii, le este specific imoralitatea, sadismul, gndirea primitiv i nrirea. Acetia sunt
maniacii ucigai i maniacii sexuali. Evident, aceast clasificare a recidivitilor, la fel ca i oricare
alta, nu poate fi exhaustiv i final.
Infractorul-femeie. Starea criminalitii feminine este, n mare msur, indicatorul sntii
morale a societii, a spiritualitii sale i a atitudinii fa de valorile morale eseniale. Cauzele care
determin comportamentul infracional al femeii: - sporirea activismului social al femeilor a provocat
sporirea numrului infraciunilor de serviciu, economice i a atentatelor mpotriva patrimoniului
comise de femei; - conflictele n familie influeneaz comportamentul criminal al femeii, pe de o
parte, e vorba de valul emancipaional, pe de alt parte, e necesitatea de a ntreine familia, deoarece,
n majoritatea cazurilor, fie c soul nu e n stare s-i asigure familia, fie c nu exist; - reacii
isterice accentuate, n aceast ordine de idei, femeile i consider soii (sau amanii) drept
proprietate. Adulterul acestora le tenteaz s se rzbune prin metode criminale.
Infractorul minor. Comportamentul deviant se observ mai frecvent n cazul minorilor, dect
la alte categorii de vrst. Cauza acestui fapt este imaturitatea social i nedezvoltarea organismului,
ce se manifest prin dorina de a cunoate senzaii i informaii noi, prin incapacitatea de a prevedea
urmrile aciunilor sale. n funcie de gradul de delsare pedagogic a minorului, comportamentul
asocial iniial poate avea caracter huliganic sau poate admite furturile mrunte. Evitnd pedeapsa,
minorii nsuesc foarte repede practica criminal, fiind condui ulterior de asemenea motive, cum ar
fi dorina de a trai la maximum, de a folosi buturi alcoolice i narcotice, de a duce o via depravat.
n ultimul timp, s-a rspndit termenul de comportament autodistrugtor, care presupune un
comportament al persoanei lipsit de interes pentru viitor, necointeresat de realizarea pozitiv a
potenialului su, conflictual cu societatea pe care o provoac. Prin urmare, factorii care contribuie la
determinarea comportamentului infracional al minorului sunt: - influena negativ a familie;-
educaia incorect n coal; - neangajarea n munca social-util; - influena negativ a
micromediului.
n ultim instan, activitatea de prevenire a infracionalitii depinde de elaborarea tipologiei
personalitii infractorului, care constituie baza metodologiei n pronosticarea comportamentului
criminalului i luarea msurilor individuale, i difereniale de influen juridic i profilactic.

Referine bibliografice:

1. Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 985-XV din
18.04.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 128-129/1012.
2. Codul contravenional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.2008// Monitorul Oficial Nr. 3-6
din 16.01.2009.
3. ROTARI R., Criminologie, Chiinu: Tipogr. Central, 2011.

113
4. CIOBANU Igor A., Criminologie, Vol. II, Chiinu: Cartdidact-Reclama, 2011.
5. BEJAN O., Dicionar de criminologie, Chiinu, 2009;
6. FLORIAN GH., Psihologia Juridic (suport de curs), Bucureti, 2007.

DREPTUL LA ASOCIERE TRSTUR DEFINITORIE


A STATULUI DE DREPT

Stud. Ecaterina POPOI, anul I, Facultatea Economie General i Drept, ASEM


Cond. t.: asis. univ. Cristina FRINEA

Motto:
Individul luat izolat este incapabil s-i fie suficient siei i doar instituiile sociale familia,
satul i cetatea i confer posibilitatea de a-i realiza destinul
(Aristotel)

Dreptul de asociere reprezint posibilitatea cetenilor de a se asocia liber n orice structuri


doresc, fie c sunt politice, profesionale, non-profit, culturale, tiinifice .a. Libertatea individual
implic libertatea de asociere. Dac omul are dreptul s i dezvolte liber activitatea, el trebuie s aib
dreptul de a se asocia liber cu ceilali.
Astfel, legiuitorul definete, n articolul 41, din Constituia Republicii Moldova dreptul de
asociere ca o libertate fundamental, fiind menionat alturi de libertatea contiinei i libertatea de
exprimare: cetenii se pot asocia liber n partide politice, i n alte forme de asociere. n aceeai
ordine de idei, se fac apoi referiri la partidele politice n alin. 2,3,4,6 i 7 al articolului amintit,
delimitndu-se scopul i activitatea lor, fiind stabilite i restricii n ceea ce privete exercitarea
acestui drept [Constituia R.M Art. 41]. Dispoziiile menionate sunt completate ntr-o manier
detaliat prin Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice.
Dat fiind faptul ca pluralismul politic este o condiie indispensabil a democraiei, valoarea
acordat de Constituie acestui principiu este excepional.
Garaniile pluralismului sunt diverse, dar principala garanie o constituie posibilitatea i liber-
tatea nfiinrii i funcionrii partidelor politice, asigurarea tratamentului juridic egal i garantarea
constituional dreptului la libera asociere. Importana deosebit a dreptului de asociere n partide
politice, libertatea lor de formare i libertatea persoanei de a face parte din acestea au fost puse n
valoare de actele internaionale. Jurisprudena CEDO a reinut c datorit rolului n viaa social-
politic a unei ri, partidele politice: au capacitatea de a influena ansamblul regimului politic statal;
se disting de orice alte organizaii care activeaz n domeniul politic; reprezint o modalitate esenial
de punere n valoare a libertii de asociere necesar bunei funcionri a democraiei.
Legea nr. 294-XVI din 21.12.2007 privind partidele politice definete partidele politice ca
asociaii benevole, cu statut de persoan juridic, ale cetenilor Republicii Moldova cu drept de vot,
care, prin activiti comune i n baza principiului liberei participri, contribuie la conceperea,
exprimarea i realizarea voinei lor politice. Conform aceleiai legi, partidele politice, fiind
instituiile democratice ale statului de drept, promoveaz valorile democratice i pluralismul politic,
contribuie la formarea opiniei publice, particip, prin naintarea i susinerea candidailor, la alegeri i
la constituirea autoritilor publice, stimuleaz participarea cetenilor la alegeri, particip, prin
reprezentanii lor, la exercitarea, n mod legal, a puterii n stat [Legea nr.294- XVI din 21.12.2007
privind partidele politice].
n Republica Moldova, sunt nregistrate, n prezent, 44 de partide politice, dintre care: 6
reprezentate n Parlament, 14 partide extraparlamentare i 24 de partide inactive. Cel mai vechi partid
din ar este Partidul Popular Cretin Democrat, condus n prezent de Victor Ciobanu. Acesta a
aprut nainte de independen, sub denumirea de Micarea Politic pentru susinerea
Restructurrii. Ulterior micarea a devenit Partidul Popular Cretin Democrat. Cel mai tnr partid
este Partidul Popular European din Moldova, nregistrat pe 14 august 2015, n fruntea cruia se afl
fostul prim-ministru, Iurie Leanc.
114
n prezent, 6 formaiuni sunt reprezentante n parlament: PSRM-24 mandate, PDM-20 mandate,
PL-13 mandate, PLDM-12 mandate, PCRM-7 mandate, PPEM-3 mandate. [Registrul de Stat a
partidelor politice]
Un alt element specific unui stat de drept este existena unor organizaii paralele cu cele ale
statului, aceste organizaii ntr-un mod firesc iau natere din principiul suveranitii poporului. Este
cunoscut c fundamentul statului de drept este suveranitatea poporului, adic traducerea n fapt a
voinei poporului, fapt consfinit i de articolul 2 din Constituia R.M. care prevede Suveranitatea
naional aparine poporului R.M. care o exercit n mod direct i prin organele sale
reprezentative.Realitatea ns este diferit, s-a observat c deseori politicienii nu se ghideaz n
deciziile pe care le iau dup interesele populaiei pe care o reprezint i au tendina de a pune naintea
acestora interesele partidelor sau chiar interesele personale. Acest comportament duce la
disfuncionaliti ale societii care se manifest prin scderea nivelului de trai a populaiei,
destabilizarea economic i social. Drept contrabalan abuzurilor de acest gen, se impune apariia
unor structuri paralele cu cele ale statului, ele avnd menirea s urmreasc modul de soluionare a
revendicrilor i s menin o presiune constant asupra factorilor de decizie.
Structurile menionate anterior sunt organizaii non guvernamentale (ONG-uri), care
alctuiesc societatea civil, aceasta din urm fiind rezultatul unei micri spontane i creatoare a
cetenilor care institute, n mod benevol, diverse forme de asociere politic, economic, cultural. n
cadrul societii civile cetenii intr n raporturi sociale, participnd benevol la activitatea unor
organizaii, asociaii, avnd diferite obiective i interese. n aceast ordine de idei, organizaiile
neguvernamentale sunt, mpreun cu celelalte instituii ale societii civile, spaiul n afara familiei,
statului i pieei, unde oamenii se asociaz pentru a promova interesele lor comune. Scopul tematic
neguvernamental este vast i include micrile ceteneti pentru protejarea mediului, iniiative de
dezvoltare a cooperrii ntre ri, promovarea drepturilor omului i a aciunilor umanitare, aprarea
pcii mondiale, combaterea discriminrii, sprijinirea grupurilor sociale vulnerabile i protejarea
minoritilor, solidaritatea social, participarea tinerilor i conservarea motenirii culturale. La fel
instituiile date au avut o contribuie major la capitolul celor mai importante evenimente din istoria
omenirii, cum ar fi: micarea mpotriva sclaviei i pentru drepturile femeilor, au avut un rol decisiv n
timpul Conferinei Mondiale pentru Dezarmare (1932-1934) i au contribuit la demararea construciei
europene postbelice.
n Republica Moldova, conceptual de ONG se materializeaz n anul 1992, cnd a fost
nfiinat Fundaia Soros-Moldova, organizaie non-guvernamental, non-profit i apolitical, cu
scopul de a promova valorile societii deschise n R.M. tot n acelai an, au mai fost nregistrate 75
de organizaii non-guvernamentale, ulterior, numrul acestora a crescut considerabil. Dac, n anul
1997, au fost nregistrate 765 ONG-uri, atunci, n 1999, numrul lor a crescut pn la 1400, iar
conform datelor Registrului de Stat al Organizaiilor necomerciale, la data de 13 aprilie 2016, erau
nregistrate 10436 de ONG-uri dintre care aproximativ 65% sunt localizate n municipiul Chiinu. n
total, 670 de ONG-uri au deinut statutul de utilitate public n diferite perioade de timp i doar
aproximativ 40% dintre aceste organizaii revendic permanent statutul de utilitate public.
Republica Moldova are aproximativ 2 organizaii ale societii civile raportat la 1000 de locuitori,
ceea ce reprezint un numr mai mare dect n Ucraina, Federaia Rus sau alte state ex-sovietice, dar
inferior rilor aderate relativ recent la Uniunea European (Bulgaria, Romnia etc.). Totodat, doar
circa 25% din numrul total al ONG-urilor sunt suficient de active i dezvolt diferite proiecte i
iniiative.[ Registrul de Stat al Organizaiilor necomerciale]
Concluzionnd cele expuse mai sus, putem spune c, dei o mare parte din ONG-urile din R.M.
sunt inactive, acestea au comport caracter funcional i necesar n societate,sunt expresia suficienei
crescute a societii, drept pentru care sunt inerente dezvoltrii durabile a Republicii Moldova.
Viitorul Moldovei este legat, n mare msur, de viitorul organizaiilor neguvernamentale, i
indispensabil de activitatea adecvat a partidelor politice. n acest context, dreptul la asociere capt
o importan vital n ceea ce privete prosperitatea i dezvoltarea democratic a Republicii Moldova.

115
Bibliografie:
1. Constituia Republicii Moldova, Chiinu 2015. ISBN 2-8.
2. Comentariul Constituiei R.M, editura ARC Chiinu 2012.
3. GUGEAC, Ion. Curs elementar de drept constituional. Vol 1. Chiinu: Tipografia
Reclama 2001. ISBN 9975-930-26-3.
4. UGUI, Eduard. Organizaiile neguvernamentale din R.M: evoluie, activiti i
perspectivele dezvoltrii. Chiinu, 2013. ISBN 15-18-20-22-63-66.
5. VOLCINSCHI, Marian. Tratat de politologie. Bucureti: Editura Universitar 2002. ISBN
125-150.
6. Comentariul Constituiei R.M. Chiinu: Editura ARC, 2012. ISBN 169-173.
7. http://www.justice.gov.md/ pagina oficial a Ministerul Justiiei.
8. http://www.civic.md/ Site-ul Civic.md.

DEZORDINI N MAS

Stud. Eugenia AVRAM, Facultatea EGD, anul II, Grupa D-145, ASEM
Cond. t.: lect. univ. Djulieta VASILOI, IPCA

Ordinea nu poate fi impus dect la suprafa. n centru va domni haosul.


(Osho)

Sigurana oricrei societi, garantarea oricror interese i ocrotirea oricrui drept i pot
concepe finalitatea doar atunci, cnd se realizeaz integral, fiind aplicate la nivel macro-, micro- i
particular. O societate se poate dezvolta, progresa i avansa doar ntr-o stare de stabilitate i
continuitate. Aceast stare se realizeaz doar n urma cumulrii factorilor de natur intern i extern.
E de ajuns, ca una dintre aceste condiii s nu fie efectuat,ca orice societate s-i piard echilibru, iar
oamenii s-i piard ncrederea n viitor, n capacitatea statului de ale proteja drepturile i libertile.
n aceast privin, se atest o cretere semnificativ a numrului de aciuni social-politice de mas
ale cetenilor,prin intermediul crora cetenii ncearc s-i protejeze drepturile i interesele
legitime. Acest drept este garantat cetenilor n articolul 40 al Constituiei Republicii Moldova,care
reglementeaz libertatea ntrunirilor. Totui de cele mai multe ori, manifestaiile,demonstraiile ajung
s degenereze n acte de tulburare n mas sau,, dezordini n mas.
Problema tulburrilor n mas,ca infraciune independent a aprut recent,din care cauz,studiul
tiinific al fenomenului nu s-a efectuat. Doar n literatura de specialitate, i s-a acordat atenie acestei
infraciuni,numai pentru c exist aceast prevedere n Codul Penal. Cu toate acestea, pe teritoriul
romnesc au existat dintotdeauna,focare sporadice de dezordini n mas, ncepnd cu prima entitate
statal,constituit n acest spaiu (Dacia). n Dacia, actele de tulburare n mas s-au manifestat sub
forma amintit de Ovidiu,, Geii, n dispreul legii, i fac singuri dreptate. 9 Principala msur de
nbuire a acestor manifestri ale geilor a devenit, introducerea de ctre Burebista a pedepsei cu
moartea. Un nou val de manifestri de mas, numite i rscoale, escaladeaz odat cu cucerirea
Daciei de ctre romani, rscoale, care au antrenat i dacii liberi, i neamurile vecine. Finalul acestor
rscoale a fost unul tragic,ele fiind nbuite cu cruzime de militarii romani.
Printre cele mai ample forme de manifestare a dezordinilor n mas, menionm: ,,Rscoala lui
Horea, Cloca i Crian din 1784, Revoluia lui Tudor Vladimirescu, Revoluiile din rile Romne
din 1848, conflictul transnistrean, 7 aprilie 2009. Rscoala lui Horea, Cloca i Crian a rmas n
istoria dezordinilor n mas, ca fiind, cel mai aspru pedepsit. Conductorii acestei rebeliuni, au fost
supui celei mai grele pedepse prevzute de Constitutio Criminalis Theresiana, prin tragere pe roat.
La execuia acestora, au participat 2500-3000 de iobagi romni,din toate cele patru comitate ale
Transilvaniei.

9
Mihail Rotaru, ,,Istoria dreptului romnescEditura ASEM,p.34

116
Noi dezordini n mas se declaneaz pe fundalul obinerii independenei Republicii
Moldova,n legtur cu autoproclamarea Republicii Sovieto-Socialiste-Moldoveneti-Nistrene. Iar la
2 noiembrie 1990, forele separatitilor declaneaz aciuni violente mpotriva organelor
constituionale ale puterii din Dubsari. n consecin, 4 poliiti au fost ucii, iar 9 rnii. Din partea
Republicii Moldova, au czut cu moarte de erou 315 de combatani, rnii 1180. Conflictul 10
nistrean rmne i pn astzi un impediment n dezvoltarea economic i politic a Republicii
Moldova.
Istoria dezordinilor n mas pe teritoriul Republicii Moldova continu cu evenimentele din 7
aprilie 2009, cnd, n timpul protestului, civa tineri au incendiat Parlamentul i Preedinia i au
lovit colaboratorii de poliie cu pietre. Pentru provocarea evenimentelor de la 7 aprilie 2009,
instanele de judecat au pronunat: condamnri n 8 cauze penale n privina a 13 persoane,dintre
care 6 pentru dezordini n mas. 11
Un nou val de dezordini n mas escaladeaz la 20 ianuarie 2016, n legtur cu investirea
Guvernului Pavel Filip. Protestele au degenerat dramatic, cnd narmai cu rngi i dalte protestanii
au reuit s sparg ua din spate a cldirii legislativului, au trecut peste capetele scutierilor i au intrat
n Parlament. Violenele comise n seara zilei de 20 ianuarie 2016 sunt investigate sub aspectul
comiterii infraciunii de dezordini n mas. Pornind de la aspectul istoric al evolurii dezordinilor n
mas, putem deduce definiia acestora.
Dezordinea o tulburare a linitii publice prin violen de ctre 3 sau mai multe persoane n
scopul de a ntreprinde ceva prin aciuni coordonate mpotriva oricrui s-ar opune.
Pericolul social al dezordinilor n mas const n adunarea unor mase de oameni greu de
condus, n urma crora sunt posibile victime omeneti,distrugeri ale bunurilor,dezorganizarea
activitii normale a transporturilor,ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, sau nsoite, adeseori,
de opunere de rezisten reprezentanilor autoritilor. 12 Principalele cauze ale declanrii
dezordinilor n mas sunt: o nemulumire general de condiiile de via 51%, nencredere n
politica autoritilor 12%, nemulumirea fa de locul de munc i salariu, de 5%, tensiunile etnice
14%, nemulumirea fa de condiiile de mediu 6%, preocuparea de creterea criminalitii 9%,
omajul 3%. 13
Cele mai periculoase forme ale dezordinilor n mas sunt: dezordinile premeditate, dezordinile
de amploare medie (3-20, participani) i mare (peste 100 participani), dezordinile de durat mare
(peste 1 or), dezordinile mobile (sunt instabile i greu de controlat) i dezordinile imprevizibile. 14
Baza juridic existent pentru aciunile forelor de ordine ntrunete doar competene i funcii de
ordin general. Astfel, Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind ntrunirile acord acestui segment
important doar dou articole (art. 21 i art. 22), n care sunt stipulate exclusiv noiuni generale privind
asigurarea ordinii publice n timpul ntrunirii, sistarea ntrunirii i dispersarea forat a participanilor.
Totodat, actul legislativ nu conine niciun articol ce ar avea n calitate de subiect restabilirea ordinii
publice. Astfel c,fr o reglementare juridic, a interveniei autoritilor publice,dispersia
participanilor la dezordinile n mas i restabilirea ordinii publice, este greu de realizat.
n concluzie, putem afirma c tulburrile n mas reprezint o parte component a istoriei
fiecrui popor. Astfel, starea de ordine i siguran public s-ar realiza prin organizarea cu succes a
prevenirii i combaterii manifestaiilor cu caracter de mas.

10
www.istoria.md
11
Serviciul de pres al Procuraturii Generale
12
S. Brnz,X. Ulianovschi,V. Stati,V. Grosu,I. urcanu ,,Drept Penal. Partea special,volumul II. ,,Editura ,,Cartier,,
2012, p.550
13
.. . ., 1973. . 19.
14
. // . 1991. 4. .
32-41.

117
TRANSPARENA DECIZIONAL N ACTIVITATEA ADMINISTRAIEI PUBLICE

Stud. Silvia TACU, gr. AP-141, ASEM


Cond. t.: Vasile OIMARU

Evoluia economiei i procesul de creare a unui stat democratic trebuie s aib ca baz
dezvoltarea armonioas i multilateral a ceteanului i a societii. Din pcate, n zilele de azi, nu
se cam pune accentul pe aceast finalitate, ceteanul (individul), fiind confuz n ceea ce ine de
domeniul relaiilor cu puterea public, existnd n acelai timp pericolul real ca el s simt o
asimetrie informaional. Aceast asimetrie, presupunnd situaia cnd el este pus n faa unei
probleme, pe care n-o poate rezolva singur, dar nici nu tie unde s se adreseze, ce trebuie i ce nu
trebuie s fac, ce argumente legale poate formula i, nu n ultimul rnd, cine trebuie s le satisfac.
Eu, fiind un cetean de rnd, pot afirma, cu certitudine, c puini dintre noi pot s se descurce n
acest amalgam de acte normative .
De asemenea, ceteanul poate s nu cunoasc circumstanele ce au stat la baza adoptrii
anumitor decizii de ctre organele publice. n scopul evitrii acestor nenelegeri, s-a impus conceptul
de administrare transparent a societii. Transparena este, n egal msur, un element primordial,
acceptarea cruia trebuie s faciliteze trecerea de la un sistem al hotrrilor centralizate la cel al
deciziilor adoptate democratic, ntr-un cadru transparent.
Transparena decizional a activitii administraiei publice nu presupune doar dreptul
cetenilor de avea acces la informaii. n afara dreptului de a fi informat, o administrare pe deplin
transparent este atunci cnd se recunosc i se respect drepturile ceteanului de a nelege procesul
administrativ, de a-i face cunoscut propria opinie i dreptul de a expune opinia altora unei critici
obiective i argumentate. ncercnd s fac o interdependen ntre aceste drepturi, am constatat c
exist trei domenii distincte ale unei administrri publice transparente i anume informarea, controlul
i participarea cetenilor la procesul decizional.
Dreptul cetenilor de a fi informai i obligaia autoritilor de a informa sunt menionate n
cadrul Constituiei Republicii Moldova, care oblig autoritile administraiei publice s asigure
informarea corect i detaliat a cetenilor despre treburile publice i, nu n ultimul rnd, despre
problemele de interes personal.
Transparena, accesibilitatea, responsabilitatea i eficiena sunt valori primordiale, dup care
trebuie s-i desfoare activitatea toate autoritile publice ale statului: Parlamentul, Guvernul, eful
Statului, dar i cele de nivel local. Dac legislativul va avea la baza sa aceste valori, putem spune c
el, automat, devine deschis naiunii i transparent n activitatea sa. Importana transparenei i
accesibilitii cetenilor n activitatea parlamentar este determinat de rolul unic al Legislativului
ntru formarea unui stat democratic. Un Legislativ poate deveni credibil numai n cazul cnd este
prezent transparena aciunilor sale.
Legea Nr. 239 privind transparena n procesul decizional, presupune: stabilirea normelor
aplicabile pentru asigurarea transparenei n procesul decizional din cadrul autoritilor administraiei
publice centrale i locale, reglementarea raporturile autoritilor APC si APL cu cetenii, cu
asociaiile constituite n corespundere cu legea i cu alte pri interesate n vederea participrii la
procesul decizional.
n cadrul acestei legi, sunt stipulate mai multe nuane ale procesului decizional i participrii
ceteanului la desfurarea acestuia. De exemplu: asigurarea participrii directe a cetenilor la
procesul decizional cu scopul dezvoltrii societii, informarea cetenilor la momentul potrivit,
despre o eventual problem cu caracter public etc. Analiznd cu atenie prezenta lege, am constatat
c, pentru asigurarea transparenei decizionale este nevoie de nite etape bine cumptate, acestea
fiind pilonul dezvoltrii eficiente a societii.
Etapele principale ale asigurrii transparenei procesului de elaborare a deciziilor sunt:
a) informarea publicului referitor la iniierea elaborrii deciziei;
b) punerea la dispoziia prilor interesate a proiectului de decizie i materialele acestuia;
c) consultarea cetenilor;

118
d) examinarea recomandrilor;
e) informarea publicului referitor la deciziile adoptate.
Numai n cazul cnd, n elaborarea oricrei decizii, vor fi respectate etapele descrise mai sus,
vom putea spune c procesul decizional din Republica Moldova este pe deplin transparent. Ceea ce
va duce, n acelai timp, la o ar fr corupie i crime.
Transparena decizional a Parlamentului este strict necesar n cazul Republicii Moldova, fapt
pentru care a fost elaborat i introdus n Constituie ,,Concepia privind cooperarea dintre
Parlament i societatea civil, aprobat prin Hotrrea Parlamentului nr. 373-XVI din 29.12.2005.
Analiznd aceast concepie am constatat c, prin intermediul Consiliilor de experi, ntrunirilor Ad-
hoc, Conferinei anuale, Consultrii permanente i Audierilor publice, Parlamentul asigur
transparena activitii sale.
Fiecare dintre cele enunate mai sus se deosebesc una de cealalt prin modalitile de
organizare i desfurare, participani i scopul urmrit.
De exemplu:
Consilii de experi sunt create de comisiile permanente i au ca scop evaluarea activitilor
nfptuite de ctre organele administraiei publice centrale i locale.
Consultare permanent are ca scop plasarea proiectelor de acte legislative pe web site-ul
Parlamentului, organizaiile societii civile obinnd posibilitatea, n termen de 15 zile lucrtoare, de
la data plasrii sau de la solicitarea expres a Parlamentului, s se expun asupra acestora.
ntruniri ad-hoc fiind organizate la iniiativa Preedintelui Parlamentului, a Biroului
permanent, a comisiilor parlamentare permanente, a fraciunilor parlamentare sau a organizaiilor
societii civile, au ca scop consultarea asupra unor probleme concrete de pe agenda Parlamentului i
asupra altor multe probleme de interes naional.
Audieri publice sunt organizate de ctre comisiile parlamentare permanente, cel puin o dat
pe an, cu scopul consultrii/informrii organizaiilor societii civile, n ceea ce ine de problemele
aprute n agenda Parlamentului sau n alte probleme de interes naional.
Conferin anual convocat de ctre Preedintele Parlamentului, cu participarea
reprezentanilor organizaiilor societii civile, a reprezentanilor din cadrul Parlamentului, cu scopul
evalurii gradului de cooperare i pentru a decide asupra unor noi direcii de cooperare ntre
Parlament i organizaiile societii civile.
ntruct Parlamentul este autoritatea legislativ superioar din Republica Moldova, orice
decizie ntreprins de el trebuie s fie cunoscut de ceteni. Pe web site-ul Parlamentului, sunt
plasate ordinea de zi i stenogramele tuturor edinelor plenare, ns, regretabil este faptul c nu sunt
nregistrrile video i audio ale edinelor, ceea ce ar putea fi un plus pentru procesul de asigurare a
transparenei decizionale. Fiecare dintre noi cunoate c, n mod practic, toate edinele
Parlamentului pot fi urmrite n direct pe web site-ul: www.privesc.eu, la care avem acces cu toi. n
opinia mea, ar fi mai bine ca web site-ul Parlamentului s permit vizualizarea i audierea, preferabil
ar fi on-line, a edinelor Parlamentului, deoarece cred c, doar n acest fel, publicul, dar i
Parlamentul, nu ar fi dependent de activitile unei companii media privat. Este regretabil decizia
Parlamentului Republicii Moldova de a nu permite accesul presei n sala de edine a legislativului,
aceast decizie fiind mai mult o netransparen dect transparen a deciziilor sale. Un exemplu
foarte bun, vis--vis de ceea ce se ntmpl la noi n Republica Moldova, poate servi activitatea
Bundestagulul german, care ofer accesul tuturor reprezentanilor, mass-media, inclusiv fotografi,
cameramani i personal tehnic.
n ceea ce ine de transparena activitii organelor de lucru ale Parlamentului, distingem
urmtoarele caracteristici ale acestora:
Biroul permanent
Biroul permanent al Parlamentului pare a fi cel mai puin transparent organ de lucru al
Parlamentului. Pe web site-ul Parlamentului este afiat doar componena Biroului permanent i a
anunurilor privind desfurarea edinelor, ceea ce cred c este insuficient pentru a se afirma c
activitatea Biroului permanent este transparent. Publicul ar trebui s, fie informat, chiar i sumar,
asupra agendei de lucru i hotrrilor Biroului permanent. Pot spune c dac vor fi respectate cele

119
descrise mai sus, se va spori i credibilitatea acestui organ, astfel confirmndu-se c activitatea
acestuia este ghidat i influenat nu numai de interesele unui partid, dar i de interesul public
general.
Comisiile parlamentare permanente
Pe web site-ul Parlamentului, putem gsi agendele tuturor edinelor. Regretabil este faptul c
aceast informaie disponibil, rmne unic pentru public, cred c ar fi mai bine ca publicul s fie
mai mult informat despre activitatea comisiilor. De evideniat este faptul c rmn indisponibile
procesele-verbale ale edinelor comisiilor, ceea ce, la fel, este o latur negativ sau, mai bine spus, o
abatere de la conceptul de transparen. Cred c publicarea proceselor-verbale este o necesitate,
deoarece fiecare cetean este interesat de cunoaterea nu numai a ceea ce a examinat aceste comisii,
dar i cum s-a ajuns la o decizie. Deja, rmne la discreia cetenilor de a analiza transparena
decizional sau nu, ns este evident faptul c transparena decizional n cadrul unei autoriti
publice valoreaz foarte mult n cazul n care publicul particip la procesul decizional. Cu ct
autoritatea este mai credibil, cu att publicul particip mai activ la procesul decizional.
Credibilitatea autoritii este redus, dac autoritatea nu satisface contribuiile publicului.
n concluzie, a vrea s menionez c: ,,Informaia este oxigenul democraiei, iar democraia ar
fi de neconceput fr accesul liber al publicului la informaii. Lipsa transparenei decizionale n
cadrul autoritilor publice i nu numai, reprezint obstacolul cel mai greu de depit ctre o societate
democratic, care presupune un grad mai nalt de credibilitate din partea cetenilor fa de oamenii
de la conducere. De evideniat rmne faptul c informaia nu reprezint numai o necesitate pentru
cetenii Republicii Moldova, ea fiind i un element esenial al unei bune conduceri.

II. BUSINESS I ADMINISTRAREA AFACERILOR

CALITATEA IGIENICO-SANITAR A CRENVURTILOR PENTRU COPII

Stud.: Irina VSOCAIA-TALMACI, gr. TAP-141, Lidia BIVOL, gr. TAP-141


Cond. t.: conf.univ., dr., Valentina CALM

Toxiinfecia alimentar este o afeciune cauzat de ingestia unor alimente sau buturi contaminate cu
microorganisme patogene.
Cele mai frecvente cazuri, prin care se realizeaz contaminarea alimentelor de origine animal, sunt:
Contaminarea pe parcursul procesului de preparare (cel mai frecvent, se constat contaminarea cu
bacterii, precum Campylobacter, Salmonella i E. Coli);
Contaminarea prin mediul nconjurator (cel mai frecvent cu: Cl. Perfriugeus, Cl. botulinum,
Cryptosporidium parvum).
Persoanele, care au un risc crescut de a dezvolta toxiinfecii alimentare, sunt: femeile nsrcinate, copiii
mici, vrstnicii, persoanele cu sistem imunitar compromis. Datele statistice internaionale arat c mezelurile
(n special, parizerul i crenvurtii) se afl n top 10 alimente nocive din comer.
Pornind de la cele expuse mai sus i din faptul c industria alimentar a mileniului III plaseaz accentul
mai mult pe felul cum arat un preparat i mai puin pe calitatea nutritiv i igienic a acestuia, noi ne-am
propus ca scop verificarea, din punct de vedere igienic (microbiologic) al crenvurtilor pentru copii fabricai
de ntreprinderile autohtone. n paralel cu aceste determinri, s-au mai verificat i indicii organoleptici, precum
i unii indici fizico-chimici (de exemplu: umiditatea produsului), care influeneaz, n mod direct, att procesul
de alterare microbiologic, ct i cel fizico-chimic.
n calitate de obiect de studiu, au servit 5 tipuri de crenvurti, care sunt cei mai solicitai de
consumatorii notri i anume:
Rooby, productor SA Rogob
Junior, productor SA Rogob
Crenvurti pentru copii Filletti, productor SA Basarabia-Nord
Bambini, productor SA Pegas
Crenvurti pentru copii, productor SA Carmez

120
Cercetrile s-au efectuat asupra crenvurtilor comercializai n magazinele reelelor comerciale
Fidesco i Green Hills, la interval de 7 i 14 zile. Conform documentelor normative n vigoare, n
Republica Moldova, ca indice microbiologic servesc bacteriile din genul Salmonella i E. Coli, care atest
prezena rmielor fecale ale oamenilor sau ale animalelor n produs. n alte ri ( de exemplu, n Federaia
Rus), se mai determin i numrul total de microorganisme formatoare de colonii, care denot gradul igienic
general al produselor alimentare. Noi am hotrt s verificm i acest indice. n tabelul 1, sunt prezentate
rezultatele examenului microbiologic i fizico-chimic al crenvurtilor analizai.
Tabelul 1
Rezultatele examenului microbiologic i fizico-chimic ale crenvurtilor
Numrul de colonii
E.coli Salmonella (nurma o
formatoare (norma Umiditatea,
Denumirea crenvutilor i (norma o celul/25g) celul/25g)
50celule/25g) % (norma
productorul
Data i nr. nsmnrii max. 70%)
01.04.16 08.04.16 17.04.16 01.04.16 08.04.16 17.04.16 01.04.16 08.04.16 17.04.16
Filletti SA Basarabia-
0 0 6 0 0 4 1 31 50 68,66
Nord
Roobz SA Rogob 1 0 7 0 0 9 16 21 25 63,92
Bambini SA Pegas 0 0 0 0 0 0 12 18 10 65,33
Junior SA Rogob 700 0 0 0 2 13 44 40 20 67
Pentru copii SA Carmez 2 0 16 0 16 0 13 45 21 71

Concluzii:
1. n urma examenului organoleptic, s-a constat c 4 tipuri de crenvurti analizai corespund
documentaiei normative n vigoare, iar crenvurtii pentru copii Filletti produse de SA Basarabia-
Nord, comercializai pe data de 28.03.16, aveau n seciune culoarea roz bine pronunat, iar
marginea aproximativ 2mm, de culoarea gri, ceea ce denot prospeimea dubioas a produsului.
2. n urma examenului fizico-chimic s-a constatat c umiditatea crenvurtilor pentru copii, produi de
SA Carmez, depete norma cu 1%.
3. n urma examenului microbiologic, s-a constatat ca numai crenvurtii Bambini produi de SA
Pegas corespund documentelor n vigoare. Referitor la alte probe examinate, se poate meniona c:
Crenvurtii Filletti productorul SA Basarabia Nord nu corespunde o prob din cele trei
analizate;
Crenvurtii Rooby productor SA Rogob nu corespund dou probe din trei analizate;
Crenvurtii Junior productor SA Rogob nu corespund trei din trei probe analizate;
Crenvurtii pentru copii, productor SACarmez nu corespund trei probe din trei analizate.

Bibliografie:

1. GOST 31498-2012
2. GOST 9957-73 , .
3. Hotrrea de Guvern Nr.720 din 28.06.2007 cu privire la aprobarea Reglementrii Tehnice Produse
din carne
4. Reglementarea TehnicaProduse din carne.
5. www.wikipedia.org

STUDIUL CALITII AL BISCUIILOR DE COZONAC N VEDEREA


ASIGURRII CONSUMATORILOR CU PRODUSE DE CALITATE NALT

Stud. Mihaela SRBU, MERC 141


Cond. t: conf. univ. dr. Svetlana FEDORCIUCOVA, ASEM

Biscuiii reprezint una din cele mai solicitate grupe de produse alimentare finoase. Datorit
compoziiei i modelrii aluatului, prin umplere, decorare cu creme i glazuri, precum i prin variantele de
ambalare, putem gsi o mare diversitate sortimental.
Scopul lucrrii este studierea calitii sortimentului actual de biscuii prezentai pe piaa de consum a
Republicii Moldova.
Biscuiii luai drept mostre de cercetare sunt:
Biscuii Tortinca cu buci de ciocolat glazurat. ROSHEN;

121
Biscuii Trufale cu cafea. IM Fabrica de drojdii din Chiinu;
Biscuii Tvorojka (
);
Biscuii De cas.SA Franzelua;
Biscuii ikave cu semine de dovleac. BOM-BIK,Ucraina;
Biscuii cu lapte condensat fiert Koketka. BOM-BIK,Ucraina.
Cercetrile merceologice au fost realizate prin metode clasice recunoscute, conform cerinelor actelor
normative n vigoare.
n urma verificrii datelor de pe etichet, am depistat c biscuiii Trufale cu cafea nu au indicativul
documentului normativ n conformitate cu care au fost fabricai. Iar biscuiii Tvorijka nu au codul cu bare.
Un alt indicator important este coninutul de biscuii rupi. Prezena acestor exemplare diminueaz
calitatea produsului i este reglementat n standardele respective. Conform datelor din standarde, pentru
biscuiii de cozonac, se admite prezena exemplarelor rupte pn la 3% din masa net la ntreprinderile de
producere i pn la 4% la ntreprinderile de comer.
Produsele cu cel mai mare coninut de biscuii rupi sunt Tvorojka, fiind mai sfrmicioase i fragile,
i ikave cu semine de dovleac,fiind rupi din cauza multor semine.
Conform informaiilor actelor normative pentru determinarea calitii biscuiilor, se apreciaz o serie de
indicatori organoleptici. Rezultatele cercetrilor organoleptice denot c majoritatea biscuiilor cercetai
corespund cerinelor actelor normative. Unicul produs care nu corespunde caracteristicii prescrise la form i
culoare sunt biscuiii De cas de la Franzelua, avnd multe produse deformate i prea nchise la culoare.
Dintre indicii fizico-chimici standardizai, au fost determinai urmtorii: umiditatea, alcalinitatea i
gradul de absorbie.
Umiditatea este un indice important, dup care se stabilete calitatea biscuiilor i care determin unele
proprieti de consum ale acestor produse. Conform datelor din documentele normativ tehnice, umiditatea
biscuiilor constituie 3-10%, n funcie de tipul lor i categoria de calitate a finii din care se obin.
Biscuiii cu cel mai mare procentaj de umiditate sunt Koketka , dei procentajul e 10,2 %, acest lucru
poate fi explicat prin faptul c nu au fost pstrai la umiditatea respectiv (maximum 70 - 75%), oricum, nu se
consider o necorespundere, deoarece depirea nu e att de semnificativ i poate varia de la o unitate la alta.
Alcalinitatea biscuiilor reprezint cantitatea de substan cu caracter alcalin ce apare n acetia, datorit
afntorilor chimici folosii la obinerea lor. Alcalinitatea biscuiilor nu trebuie s depeasc 2 grade.
Analiznd datele obinute, concluzionm c toate produsele se ncadreaz n normele prescrise, dar se
observ faptul c biscuiii Trufale cu cafea au gradul maximal admis de alcalinitate.
Gradul de absorbie de ap a biscuiilor determin unele proprieti de consum ale acestor produse i
conform datelor din documentele normativ tehnice, trebuie s fie nu mai puin de 110-150%, n funcie de
tipul lor.
Rezultatele obinute denot c cel mai mare procentaj de absorbie l au biscuiii Koketka fiind de
408,7%, ceea ce nseamn c acest produs va fi foarte uor asimilabil. Biscuiii De cas, deopotriv, au cel
mai mic grad de absorbie, de 158,83%.
Aciditatea se normeaz numai pentru unele produse de cofetrie finoase i conform datelor normative
nu trebuie s depeasc 2,5-3,0 grade.
Analiznd datele obinute se observ o cifr destul de mare la produsele Trufale cu cafea, de 4 grade
i Tvorojka 3,6 grade. Nu se tie cauza concret, care ar explica un numr att de ridicat, dar putem
presupune c aciditatea ridicat a biscuiilor Trufale cu cafea e cauzat de coninutul mare de cafea i pudr
de cacao, iar la biscuiii Tvorojka e cauzat de brnza, care e unul din ingredientele de baz. Desigur,o alt
cauz poate fi fina necalitativ - drept materie prim.
Analiznd datele obinute putem concluziona c doar dou tipuri de biscuii din ase corespund integral
normelor de calitate conform cerinelor actelor normative:
- Biscuii Tortinca cu buci de ciocolat glazurat. ROSHEN;
- Biscuii Trufale cu cafea. IM Fabrica de drojdii din Chiinu.

122
STUDIEREA CALITII I PROPRIETILOR DE CONSUM
A SORTIMENTULUI ACTUAL DE CACAO

Stud.: Ecaterina TARAN, MERC 141


Cond.t.: conf.univ.dr., Svetlana FEDORCIUCOVA

Cacao este denumirea seminelor produse de arborele de cacao (Theobroma cacao), care, dup uscare,
se macin sub form de pulbere. Cacao este un produs de export-import al numeroaselor ri n curs de
dezvoltare. Importana industrial a acestui produs este indiscutabil, deoarece reprezint materia prim
principal pentru obinerea ciocolatei.
Boabele de cacao nu au zahr i conin o important cantitate de magneziu - necesar pentru sntatea
oaselor, dinilor, inimii, muchilor i a nervilor, de asemenea, fiind i o surs important de fier, mangan, zinc,
crom i vitamina C. Cacao reprezint un stimulent al metabolismului, avnd, totodat, un anumit efect
vasodilatator i diuretic. Compuii din cacao stimuleaz eliberarea de endorfin i serotonin - hormonii
fericirii. Valoarea nutritiv a boabelor de cacao este determinat de compoziia chimic.
Distingem trei soiuri importante ale boabelor de cacao:
Cacao Criollo (boabe nobile).
Cacao Forastero, cu coninut mare de grsimi i un miros mai puternic.
Cacao Trinitario, soi hibrid dintre Crillo si Forastero.
Boabele de cacao se cultiv n trei regiuni: Africa, America Latin, Asia i Oceania.
Scopul lucrrii const n aprecierea calitii pudrei de cacao, prezentate pe piaa de consum a Republicii
Moldova i gradului de corespunderea acestui produs normelor de calitate.
Obiectul de cercetare l reprezint urmtoarele mrci comerciale a pudrei de cacao:
- Cacao pudr cu coninut redus de grsime (cu coninut de 10-12% unt de cacao), Cacao VAN
- Cacao cu coninut redus de grsimi (cu coninut de 11% unt de cacao), Cosmin Cacao,
- Cacao cu coninut redus de grsimi (cu coninut de 11% unt de cacao), Cacao Dr. Oetker, calitate
extra,
- Cacao praf CI .
- Cacao praf Mango .
- Cacao neagr de calitate superioar (cu coninut de 22 % unt de cacao) Dr. Oetker.
Determinarea calitii pudrei de cacao s-a realizat dup indicii organoleptici i fizico-chimici
standardizai conform cerinelor actelor normative n vigoare.
Analiza organoleptic se bazeaz pe aprecierea gustului i aromei. Rezultatele obinute denot
urmtoarele informaii: gustul i aroma sunt specifice produsului analizat, nu au fost depistate miros sau gust
strin nespecific. Aadar, indicii organoleptici ai produselor analizate corespund integral cerinelor actelor
normative.
Indicii fizico-chimici, care determin calitatea pudrei de cacao, sunt: umiditatea, aciditatea activ i
stabilitatea suspensiei.
Umiditatea prescris n documentele normative constituie maximum 10 %. Din datele obinute, reiese c
din 6 mostre de cacao, 5 corespund cerinelor actelor normative. Totodat, am nregistrat o necorespunderea
umiditii la Cacao neagr de calitate superioar, Dr. Oetker. Umiditatea acestui produs este critic, deoarece
depete normele stabilite cu 3,4%. Creterea umiditii pudrei de cacao nu este dorit i poate provoca
conglomerarea particulelor i alterarea produsului pe cale microbiologic. Un asemenea produs are proprieti
consumiste reduse.
Un alt indicator foarte important pentru calitatea pudrei de cacao este stabilitatea suspensiei. Butura,
obinut din praful de cacao, reprezint o suspensie faza lichid n care sunt dispersate particulele solide de
cacao. Cu ct timpul de meninere a particulelor solide n stare suspendat este mai ndelungat, cu att mai
bun este calitatea buturii de cacao.
Timpul prescris n documentele normative pentru stabilitatea suspensiei constituie minimum 2 minute.
Informaiile obinute demonstreaz corespunderea absolut a obiectelor de cercetare cerinelor prescrise.
Aciditatea activ a prafului de cacao (pH) se normeaz n actele normative i nu trebuie s depeasc
7,1. Acest indicator este important la aprecierea calitii pudrei de cacao, deoarece arat gradul de prospeime
al acestui produs.
Informaiile obinute demonstreaz prezena neconformitilor pudrei de cacao analizate. Aadar, doua
produse nu corespund cerinelor dup acest indicator, avnd rezultatele mrite, ceea ce vorbete despre
alterarea produselor analizate.

123
Menionm c au fost depistate unele neconformiti referitoare la informaiile prezentate pe etichetele
produselor. La cinci produse din ase le lipsete indicativul documentului de referin i, la dou produse, nu
sunt indicate ingredientele.
Concluzie. n urma efecturii analizelor organoleptice i de laborator a ase mostre de cacao, care
reprezint sortimentul actual de aceste produse, pe piaa de consum a Republicii Moldova doar dou produse
(Cacao VAN i CI ) corespund tuturor indicilor cerinelor actelor normative n vigoare.

LEAN METOD MODERN DE ORGANIZARE A PRODUCIEI

Stud. Grigore FORTUNA, grupa BA-145, ASEM


Cond. t.: lect. univ. Mariana HBESCU

LEAN, ca metod de management i concept, a fost introdus n Statele Unite la nceputul anilor 90, de
ctre James P. Womack, Daniel Ross i Daniel T. Jones (Machine That Change The World and Lean
Thinking-Womack & Jones, 1996), avnd ca obiectiv generarea de valoare pentru client n condiiile utilizrii
eficiente a resurselor alocate.
Termenul "lean" definit de Womack i Jones nseamn a produce numai ceea ce are nevoie clientul,
atunci cnd este necesar i n cantitile comandate [1]. Prin urmare, Lean definete valoarea drept ceea ce
clientul este dispus s plteasc [2]. De aceea, procesele interne trebuie analizate din punct de vedere
al valorii adugate i al pierderilor respectiv al acelor aciuni i decizii care, fie adaug valoare pentru
client, fie mresc costul de producie. Consecina logic const n faptul c mbuntirea performanelor vine
fie din maximizarea efectelor proceselor care adaug valoare, fie din minimizarea acelora care determin
pierderi, or, prin aciunea concomitent a ambelor categorii de procese.
Pentru fabricaie, au fost identificate urmtoarele apte categorii de pierderi: [2]
Supraproducia se continu executarea unor produse, chiar i fr existena unor comenzi;
Deplasri inutile, de exemplu, atunci cnd a fost executat supraproducia, a trebuit s se preia dintr-
un surplus de stoc, de unde vor rezulta dou deplasri fr aport de valoare adugat;
Operaiuni inutile tendina tuturor lucrtorilor este s atepte nivelul specificaiilor de calitate de la
clieni. Aceasta crete timpul de producie, rebuturile i deci costurile, de unde rezult interesul de a defini
nivelul ateptat pentru fiecare specificaie i de a oferi mijloacele corecte de msurare a acesteia;
Micri inutile printr-o proast concepie a amplasrii locurilor de munc, se va diminua
considerabil eficacitatea acestora prin deplasri, micri sau transporturi inutile;
Defecte procese generatoare de non-valoare adugat. Trebuie s se atepte sosirea noilor materii
prime, defectele putnd s fie vzute doar la trecerea la operaiunea urmtoare;
Stocuri excesive produse n exces, care nu pot fi consumate imediat. Stocul este bine s fie n
cantiti mici, de aceea, trebuie selectat metoda alternativ pentru minimizarea acestuia;
Ateptri lucrtorii petrec o parte important din timpul de lucru n ateptarea terminrii ciclului de
fabricaie la maini. De regul, ciclurile de fabricaie nu sunt echilibrate, iar procesele nu sunt continue.
Fabricaia Lean este, astzi, una dintre cele mai de succes strategii de producie pentru mbuntirea
competitivitii. Lean se bazeaz pe filosofia, conceptele i instrumentele Sistemului de Producie Toyota
(TPS). Chiar n primul deceniu de activitate, n baza acestui sistem, a nceput creterea continu a volumului
produciei fabricate, au crescut considerabil exporturile, n Japonia s-au deschis noi fabrici Toyota.
n cadrul procesului de producie, au fost eliminate complet stocurile intermediare; timpul de reajustare
a utilajului a fost redus de la cteva ore, la cteva minute; a foat introdus sistemul just-in-time, care permite
furnizarea detaliilor pentru asamblare, n funcie de solicitare; rebuturile au fost reduse la minimul, datorit instruirii
riguroase a personalului i implementrii diferitelor sisteme de mbuntire a calitii.
Odat cu implementarea metodei lean, n anii 60 ai secolului trecut, Compania Toyota a reuit s
majoreze volumul producie de autovehicule de la 0.5 mln n 1960 la 1.5 mln ctre anul 1965. 40 de ani mai
trziu, aceast cifr a ajuns la 8 mln de autovehicule anual ocupnd primul loc pe plan mondial. Din anii 80,
compania nregistreaz creteri constante ale exporturilor n SUA, iar din anii 90 i extinde producia la nivel
mondial [3].
Cercetrile efectuate la centrul Lean Enterprise din Regatul Unit au indicat faptul c, pentru o companie
de producie, activitile pot fi repartizate n felul urmtor: [3]
- activitate cu valoare adugat: 5%;
- activitate fr valoare adugat: 60%;
- activitate fr valoare adugat, dar necesar: 35 %.

124
Aceasta nseamn c pn la 60% din activitile desfurate la o companie de producie ar putea fi
eliminate.
Metoda Lean a devenit un subiect tot mai important pentru companiile de producie, fiind necesar,
ndeosebi, n industriile pentru care reducerea la minimum a timpului de producie este o prioritate strategic
absolut ca surs de avantaj competitiv pentru companie. Astfel, atunci cnd o companie din SUA,
LANTECH, a finalizat implementarea metodei Lean, aceasta a raportat urmtoarele mbuntiri comparative
cu sistemul de producie tradiional: [4]
reducerea suparafeei de producie cu 45%;
reducerea defectelor cu 90%;
reducerea timpului de ciclu al produciei de la 6 sptmini la 5 zile;
reducerea timpului de livrare a produselor de la 4-20 sptmini la 1-4 sptmini.
Un alt exemplu este compania Toyata ben Thanh, un centru de service Toyata din Vietnam, care a pus
n aplicare metoda Lean pentru a elimina ineficienele procesului de producie. Ca urmare, compania a obinut
o reducere a timpului de producie de la 240 minute la 45-50 minute pe main, iar ca rezultat a crescut
numrul total de autoturisme prelucrate de la fiecare centru de service, de la 4-6 maini pe zi , la 16. Toyota
ben Thanh a realizat reduceri semnificative n timpul procesului de producie prin eliminarea cu succes a
timpilor inutili de ateptare, ineficiena micrilor fizice i a fluxului de proces.
n ultimele decenii, metoda Lean este aplicat cu succes i n alte domenii dect producia. De exemplu,
n sfera bancar, Lean contribuie la mbuntirea service-ului, nlturarea pierderilor, crearea unui feedback,
organizarea activitilor, n aa mod, nct clientul s primeasc anume ceea ce dorete, punnd accent pe
controlul rezultatelor, i nu a proceselor.
Aadar, putem concluziona c implementarea metodei Lean conduce la mbuntiri spectaculoase i,
aceasta ar fi o soluie perfect de mbuntire a proceselor interne din cadrul organizaiilor din Republica
Moldova. Evident c, iniial, nu putem vorbi despre posibilitatea realizrii unor schimbri radicale, ns
principalele realizri, care pot fi atinse, ar fi: eliminarea nivelului ridicat de risip; eliminarea muncii
ineficiente; mbuntirea service-ului; creterea competitivitii.

Bibliografie:

1. Eliminarea pierderilor utiliznd tehnicile de fabricaie lean, http://stiintasiinginerie.ro/wp-


content/uploads/2014/01/85-ELIMINAREA-PIERDERILOR-UTILIZ%C3%82ND.pdf (citat
15.04.2016)
2. Principii Lean, https://leanromania.wordpress.com/principii-lean/ (citat 15.04.2016)
3. Sistemul de producie Toyota, http://www.leaninfo.ru/2008/09/30/obretaya-toyota-production-
system/ (citat 17.04.2016)
4. Lantech, http://www.lantech.com/about/ (citat 17.04.2016)

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAIONALE N MANAGEMENTUL


PRODUCIEI

Stud. Irina CEBOTARI, Daniela BARBSCUMP, grupa BA-146, ASEM


Cond. t: lect. univ. Mariana HBESCU

Tehnologiile informaionale s-au schimbat radical, n ultimii 20 ani, mult mai mult dect orice alt
domeniu.
ntr-un mediu aflat n permanent schimbare, clienii au tot mai multe cerine fa de productori:
livrarea s dureze ct mai puin, durat mai redus de la elaborarea conceptului pn la realizarea produsului,
calitate superioar, personalizarea produselor etc. Realizarea acestor obiective necesit ns schimbri majore
n practicile curente de fabricare: utilizarea proceselor noi i complexe, reducerea cantitii de deeuri i
defecte i, nu n ultimul rnd, utilizarea pe larg a tehnologiilor informaionale.
O ntreprindere productoare este specializat n producerea bunurilor calitative, care s fie competitive
n costuri, corespunztoare cerinelor clienilor i livrate la timp. Gsirea unui echilibru adecvat ntre aceste
atribute constituie o adevrat provocare pentru ntreprinderile productoare. Acele companii care fac fa
provocrii rmn n business, celelalte eueaz.
O cantitate enorm de informaii sunt generate i utilizate n timpul proiectrii, fabricrii, precum i
utilizrii unui produs. Astfel, este rezonabil s se presupun c utilizarea tehnologiei informaiei poate permite

125
mbuntirea substanial n funcionarea, organizarea i eficacitatea proceselor de producie. Echipamente i
staii din cadrul fabricii, ntreprinderi de producie ntregi, precum i reele de furnizori, parteneri i clieni aflai n
ntreaga lume, pot fi conectate mai eficient i integrate prin utilizarea tehnologiei informaiei.
Tehnologia informaiei poate oferi instrumentele necesare pentru a ajuta ntreprinderile n atingerea
obiectivelor, pe scar larg, considerate ca fiind critice pentru viitorul de fabricaie, inclusiv: schimbri rapide
n producie; implementarea mai rapid a noilor concepte; livrarea rapid a produselor ctre clieni;
interaciuni mai detaliate cu clienii; utilizarea complet a capitalului i resurselor umane; fluidizarea
operaiunilor; eliminarea activitilor inutile i a timpilor nguti.
Printre avantajele utilizrii tehnologiilor informaionale, menionm: [5]
Creterea produciei i economisirea timpului prin automatizarea sarcinilor. De exemplu, o brutrie,
care utilizeaz senzori de temperatur pentru a detecta automat orice scdere sau cretere a temperaturii
camerei. Aceti senzori vor trimite informaii direct operatorului raportnd devierile. Acest lucru economisete
timpul de planificare i, de asemenea, sporete calitatea produciei.
Eficientizarea comunicrii. Cu ajutorul instrumentelor tehnologice de comunicare, precum conferine
video, pot electronic, baze de date, fax, intranet, angajaii pot transmite informaia cu uurin ntre
departamente fr a avea ntreruperi. Totodat, clienii, furnizorii i partenerii de afaceri ntrein o mai bun
legtur cu ntreprinderea.
mbuntirea stocrii i gestionrii datelor i a fiierelor. Informaiile i datele sunt instrumente foarte
importante pentru o companie, de aceea, este foarte important de a le stoca n siguran i de a avea acces la ele n
orice moment, fapt pentru care unele companii au cloud service unde ncarc i stocheaz informaia.
O mai bun gestiune financiar. Software, cum ar fi Quick Books, Bookkeeper, Sage 50, i Account
Edge, pot fi utilizate n efectuarea diverselor sarcini de contabilitate ntr-o afacere. Proprietarii de afaceri pot
echilibra cu uurin contabilii cu mai puin experien, deoarece aceste soft-uri sunt bine echipate i au, de
asemenea, o seciune de ajutor care poate fi accesat cnd utilizatorul este blocat.
Optimizarea relaiilor cu consumatorii. Interacionarea cu consumatorii i stabilirea unei relaii
puternice duce la expansiune. De exemplu, companiile pot utiliza internetul pentru a informa clienii cu privire la
ofertele mari i reduceri. Acest lucru determin clienii s se simt speciali i s doreasc s cumpere.
Dezavantajele utilizrii tehnologiilor informaionale: [2]
Cheltuieli de punere n aplicare. ntreprinderile mici nu i pot permite unele tehnologii scumpe, astfel
nct ele pot sfri, pentru c-i pierd clienii lor n concurena cu alte ntreprinderi, care i-au mbuntit
tehnologia i ofer un serviciu sau produs mai bun.
Reducerea locurilor de munc. Tehnologiile informaionale tind s nlocuiasc tot mai multe poziii
ocupate de ctre angajai. De exemplu, contabilitatea se face acum cu ajutorul unui soft, ceea ce inseamn c
persoanele cu aceast profesie rmn fr job.
Riscul securitii informaiei.Din moment ce companiile stocheaz datele pe un server la distan, care
pot fi accesate cu un nume de utilizator i o parol, exist riscul pierderii unor date provocate de virui i
hackeri, care pot duna afacerii.
Ca exemplu de utilizare a tehnologiilor informaionale n afaceri, putem aduce experiena lui Robert
Spark director general al corporaiei Hallmark. Partea concret a venit printr-o recomandare de mbuntire
a fluxului de date despre vnzri, de la magazinele de specialitate Hallmark ctre sediul general al corporaiei.
Pentru a prelua informaia detaliat despre fiecare vnzare, au fost dotate punctele de vnzare 250 de magazine
cu sisteme computerizate, care utilizeaz coduri cu bare. Pasul urmtor l-a constituit ordonarea avalanei de
date, pentru a servi scopurilor conducerii. Au fost formate cinci grupuri de cercettori i informaticieni, pentru
realizarea sistemelor informaionale de sprijinire a deciziei manageriale, pe care directorii s le poat utiliza
pentru a interpreta grafic tendinele a ceea ce se ntmpla n magazine. Aceasta a fost ca un izvor de vitalitate
pentru ntreaga companie Hallmark [1, p. 183].
Tehnologia informaional este unul dintre aa-numiii piloni de susinere a competitivitii. Gradul de
disponibilitate tehnologic al unei ri este msurat n funcie de agilitatea cu care economia rii adopt tehnologii
existente pentru a proteja productivitatea industriilor sale, valorificnd tehnologiile informaiei i a comunicaiilor n
activitile zilnice i procesele de producie pentru creterea eficienei i mbuntirea competitivitii.
Prin intermediul tehnologiilor informaionale, companiile au posibilitatea de a fi mai flexibile i apte s
mearg n pas cu schimbrile mediului. n ultimii ani, ntreprinderile tind s aib propriul lor departament de
tehnologii informaionale sau mcar o persoan responsabil. Aceasta reprezint o punte spre viitorul mult mai
dezvoltat, care urmeaz s l cunoatem n curnd.

126
Bibliografie:

1. HAMMER Michael & CHAMPY James. Reengineeringul ntreprinderii. Bucureti: Editura


Tehnic, 1996, pag. 183.
2. Advantages and Disadvantages of Information Technology in Business,
http://www.useoftechnology.com/advantages-disadvantages-information-technology/ (citat
18.04.2016).
3. Information Technology for Manufacturing, http://www.nap.edu/read/4815/chapter/2 (citat
08.04.2016).
4. The Role of Information Technology in Modern Production,
http://plaza.ufl.edu/stefanie/accurate_response.pdf (citat 10.04.2016).
5. The benefits of using technology in business, http://www.examiner.com/article/the-benefits-of-
using-technology-business (citat 18.04.2016).

INTELIGENA EMOIONAL N MANAGEMENTUL ORGANIZAIONAL

Stud. Tatiana JARDAN, grupa BA-144, ASEM


Cond. t.: Lect. univ. Mariana HBESCU

Motto : Inteligena emoional nu este opusul inteligenei, nu este triumful inimii asupra creierului, ci
este intersecia unic dintre cele dou. (David Caruso)

Inteligena emoional s-a dovedit a fi un catalizator important al succesului n viaa personal i


profesional. Este puterea de a aciona sub presiune, ncrederea n sine, curajul de a lua decizii i viziunea de a
crea viitorul.
Potrivit cercettorului n domeniu, Daniel Goleman, inteligena emoional se refer la capacitatea de
a ne recunoate att sentimentele proprii, ct i ale celorlali, de a ne motiva, de a ne gestiona eficient emoiile
n relaiile cu sine sau cu ceilali[1]. Or, aceasta nu este altceva dect un ansamblu de abiliti, competene i
aptitudini care influeneaz capacitatea unei persoane de a face fa cu succes presiunilor i cerinelor
mediului.
Pentru a fi neleas mai bine inteligena emoional, ar trebui utilizat cadrul competenelor emoionale
(tabelul 1), analizat de Daniel Goleman, n 1998, n cartea Cum s lucrezi cu inteligena emoional.
Cu alte cuvinte, sunt multe drumuri spre excelen, spune Goleman, artnd c pentru a atinge
performane remarcabile e nevoie doar de cteva din aceste competene n jur de ase i ca acestea s fie
mprtiate n toate cele cinci domenii ale inteligenei emoionale. [1]
Tabelul 1.
Cadrul competenelor emoionale
COMPETENTE PERSONALE COMPETENTE SOCIALE
Autocunoaterea Contiin social
Contiina emoional Empatie
Autoevaluare precis Asertivitate
ncredere n sine Dezvoltarea celorlali
Toleran
Autoreglare Contiin politic
Autocontrol
Demn de ncredere
Abiliti sociale
Contiinciozitate
Influen
Adaptabilitate
Comunicare
Inovativitate
Leadership
Automotivare
Catalizator al schimbrii
Ambiie
Managementul conflictelor
Implicare
Construirea de relaii
Iniiativ
Colaborarea i cooperare
Optimism
Aptitudini de echip
Sursa: Goleman, Daniel, 1998 Working with Emotional Intelligence

127
Conform unui studiu de caz realizat la JJCC [2], au fost analizate legturile dintre competenele
emoionale i perfeciunea leadership-ului la compania respectiv. Studiul a fost alctuit din 183 de ntrebri,
pe o arie extins, n filialele companiei din 37 de ri, de pe contintente diferite. Respondeni au fost 358 de
manageri, cu o poziie de conducere de minimum 2 ani. n urma studiului, s-a dedus c exist o legtur
puternic ntre liderii performani i competenele emoionale
S-a ajuns la concluzia c liderii cu potenial ridicat (High Potential Leaders) sunt caracterizai, n
principal, de 13 dintre cele 25 de competente descrise n ECI, mai ales de cele din cadranele: autocunoatere,
autoreglare i abiliti sociale.
Din punctul de vedere al cercettorilor, evaluarea relev c principalele diferene ntre cele dou sexe
sunt identificate n cadrul urmtoarelor competene emoionale: contiina de sine, contiinciozitate,
dezvoltarea celorlali, asertivitate i comunicare.
Inteligena emoional poate fi aplicat cu uurin n organizaie prin intermediul funciilor
manageriale, astfel, un manager inteligent emoional poate adapta planurile la nevoile de moment, poate lua
n considerare varieti de aciuni posibile, vedea problemele din mai multe puncte de vedere, fi inventiv,
identifica soluii noi, ajuta la consolidarea consensului, folosi propriile emoii pentru a-i mbunti modul
de gndire, lua decizii logice, dar i cu inima, se poate automotiva i motiva pe cei din jur, msura obiectiv
performanele nregistrate etc.
Inteligena emoional este vital pentru un manager. Drept argument, n concordan cu studiile
Centrului pentru leadership creativ, cel mai frecvent motiv pentru care eueaz managerii este lipsa calitilor
interpersonale. Astfel, diferena dintre un lider bun i unul excepional este dat n msur de 85% de EQ [2].
Aadar, inteligena emoional este un atribut al succesului n carier. Este ntotdeauna de ctigat, dac
nelegem c emoiile au un mare efect asupra comportamentului i performanelor noastre. Or, dup cum
afirm i Daniel Goleman, n mod tradiional, puterea creierului este dat de IQ, ns cu ct lumea devine
mai complex, inteligena emoional trece pe primul plan.
Un manager bun ar trebui nu doar s ntrein i s stimuleze inteligena printre angajai, dar i s fie
aceasta un criteriu de selectare i recrutare a noilor angajai.
ntr-o organizaie dotat cu inteligen emoional, angajaii pot face fa stresului, nu se tem de a realiza
un feed-back liderului, pot comunica uor i sunt mereu deschii pentru inovaii, schimbri i noi adaptri.

Bibliografie:

1. GOLEMAN, D.; trad.: NISTOR I.-M. Inteligena emoional. Bucureti: Curtea Veche Publishing,
2008. ISBN 978-973-669-520-9
2. Lucrare de licen: Consideraii cu privire la rolul conceptului de inteligen emoional n
managementul organizaiilor, http://www.scritub.com/economie/LUCRARE-DE-LICENTA-
Considerati142231613.php (citat 05.04.2016)
3. Inteligena emoional vs inteligena intelectual, http://www.leaders.ro/inteligenta-emotioanala-
inteligenta-intelectuala/ (citat 05.04.2016)

KANBAN METOD DE ORGANIZARE A FLUXURILOR DE PRODUCIE

Stud. Vadim TIMOTIN, grupa BA-145, ASEM


Cond. t.: Lect. univ. Mariana HBESCU

Procurarea, transportarea i depozitarea materialelor n ntreprindere, n vederea asigurrii consumului


productiv i continuitatea procesului de producie, au la baz anumite calcule de eficien, care mbin ritmul
i structura resurselor materiale necesare asigurrii produciei cu cheltuielile necesare pentru o asemenea
activitate. Din aceast cauz, fiecare ntreprindere utilizeaz metode i sisteme de aprovizionare cele mai
adecvate specificului de activitate.
Astfel, o metod eficient de organizare a fluxurilor de producie este sistemul Kanban, care reprezint
un sistem continuu de furnizare de componente, piese, n aa fel nct muncitorii (vanztorii) au ceea ce le
trebuie, unde le trebuie i cnd le trebuie [2].
Cuvntul Kan n romn nseamn etichet, iar cuvntul ban nseamn singur=unic[4]. Deci,
Kanban se refer la o singur etichet. Obiectivul principal al folosirii sistemului Kanban este de a garanta
100% disponibilitatea materialelor i de a mbunti permanent nivelul stocurilor. Principiul de
funcionare se refer la faptul c un furnizor fabric i livreaz clientului su, numai produsele care i-au fost

128
comandate anterior de ctre client prin intermediul unui sistem fizic de informare materializat pe baza unor
etichete (carduri Kanban) care mbuntesc circulaia informailor ntre client i furnizor.
Kanban controleaz nivelul stocurilor n aria de producie i limiteaz producia la nivelul maxim
admis, evitnd astfel supraproducia, una din cele mai mari pierderi. n plus acest sistem contribuie
permanent la mbuntirea calitii, a lead time-ului i la performana livrrilor.
Avantajul sistemului Kanban fa de alte sisteme de gestiune a stocurilor const n simplitatea i
uurina de folosire. Sistemul se bazeaz pe controlul vizual al produciei, uurnd comunicarea i
asigurnd autoreglarea posturilor de lucru pentru un nivel minim de stocuri.
Aplicarea metodei Kanban: [2]
1. Vizualizarea muncii. Primul pas se face o viziune general asupra activitilor desfurate.
Identificndu-se etapele de lucru, se repartizeaz fluxul de lucru n etape distincte din momentul n care se
ncepe pna cnd este terminat. Apoi se noteaz fiecare sarcin pe un stiker lipicios, folosindu-se culori diferite
pentru diferite tipuri de munc. Se lipesc pe tabl. Fiecare sarcin va trece de la stnga la dreapta pn cnd
vor fi finalizate la fiecare nivel n parte pn la prsirea fluxul de lucru.
2. Limitarea lucrrilor n curs de execuie cu scopul de a asigura buna desfurare a lucrrilor prin
eliminarea diferitor tipuri de deeuri. Limitarea sarcinilor neterminate prin notarea timpului rmas pentru
finisare n fiecare nivel al procesului de lucru, ar presupune optimizarea procesului pentru a minimiza tipul de
execuie a unei sarcini, fcndu-l pe ct se poate de previzibil.
3.Nu mpinge prea tare. Trage!. Furnizorul nu fabric i nu livreaz clientului atta timp ct nu a
recuperat eticheta Kanban care precizeaz numrul de piese de reaprovizionare i care reprezint ordinul de
comand al clientului.
4. Utilizeaz, monitorizeaz, adapteaz i mbuntete. Cel mai bun instrument pentru a msura
performana Kanban este diagrama de flux. Aceasta independent de fluxul de lucru va produce un aspecte (de
muntie), care ofer o perspectiv asupra procesului, arat performana anterioar i permite de a prezice
rezultatele viitoare.
n continuare vom prezenta un exemplu de funcionare a metodei Kanban n cadrul unui supermarket:
un stoc mic necesar funcionarii supermarket-ului va fi depozitat n locuri speciale cu spaii riguros delimitate
pentru fiecare categorie de marfuri. n momentul n care se vinde un produs, datorit sistemului integrat de
gestiune a mrfurilor acest lucru este transmis la depozitul central, astfel c n orice moment se tie cantitatea
exact a mrfurilor. Aprovizionarea la acest supermarket se face o dat la 4 zile, dar, dac se vinde o cantitare
mare dintr-un produs acest lucru este semnalat la depozitul central i se va face o aprovizionare mai rapid
(chiar i n fiecare zi) [2].
Beneficiile Kanban [3]:
Reducerea inventarului. Deoarece componentele nu sunt livrate pn nu este nevoie de ele se reduce
mult nevoia unui stoc mare i al unui spaiu de depozitare mare.
Reducerea deeurilor i rebuturilor. Cu Kanban componentele sunt fabricate doar cnd este nevoie
de ele, de aceea se elimin producerea componentelor n plus. ntruct nu se produce n plus se reduc deeurile
la tiere i rebuturile.
Flexibilitate n producie. Dac se realizeaz brusc o cdere a cereri prin Kanban se asigur c
productorul nu rmne cu produse pe stoc. n acest fel se realizeaz o flexibilitate a produciei de a rspunde
repede la noile cereri i schimbri adic poate s produc oricnd alte repere diferite de cel produs pn atunci,
n funcie de cerere. Kanban aduce flexibilitate i n felul n care este folosit linia de producie. Liniile de
producie nu sunt fixate pe un singur produs ele pot produce cu schimbri minore i alte repere. Singura limit
este dat de tipul de main, utilaje folosite i priceperea angajailor.
Creterea produciei. Fluxul Kanban (etichetele) se oprete dac apare o problem de producie. Prin
oprirea fluxului Kanban se observ imediat c a aprut o problem i permite rezolvarea acesteia ct mai
repede. Kanban reduce timpul de ateptare prin realizarea unor stocuri mai accesibile i ruperea barierelor
administrative. Prin aceasta rezult o cretere a produciei folosind aceleai resurse.
Reducerea costului total. Kanban reduce costul total prin faptul c: mpiedic producerea
suplimentar de produse; dezvolt staii de lucru flexibile; reduce deeurile i rebuturile; reduce timpul de
ateptare i costurile de logistic; reduce nivelul stocului i a costurilor suplimentare; economisete resursele
prin organizarea produciei.
Concluzionnd, putem afirma c influena metodei Kanban asupra ntreprinderii este complex.
Acionnd asupra calitii ct i asupra stocurilor, aceasta poate asigura n cteva luni apariia unor semnale de
amelioarare a situaiei ntreprinderii. n acelai timp poate determina o diminuare a suprafeelor de lucru, a
duratei ciclului de lucru, o reducere a costurilor, o cretere a eficienei, respectndu-se, n paralel, termenele de
livrare specificate n contracte.

129
Bibliografie:

1. BURGHELEA, C. , IACOB, O. C. Managementul operaional al produciei. Trgovite: Biblioteca,


2013. ISBN 978-973-712-765-5.
2. Metoda Kanban, https://www.academia.edu/5093986/Metoda_Kanban (citat 15.04.2016)
3. Kanban (sisteme n flux tras), https://ro.kaizen.com/faq/kanban.html (citat 15.04.2016)
4. Metode i tehnici de management. Metoda J.I.T. i Kanban,
https://ru.scribd.com/doc/74003522/Aplicaie-Metoda-Jit-Si-Kanban (citat 15.04.2016)

INTELIGENA ARTIFICIAL

Stud. Ludmila ADAMCIUC, gr. MPI-141


Cond. t.: lect. univ. Victor ZAMARU, ASEM

Mult lume a ncercat s rspund la ntrebarea: ce este inteligena artificial (IA)? [1]
Este clar faptul c, dac n-ar fi existat calculatoarele, atunci nu s-ar fi povestit n cursul zilei de astzi
despre inteligena artificial. Deci, inteligena, artificiale ca ramur a informaticii, are originea cam prin anii
construciei primelor calculatoare electronice, adic n momentul n care omul i-a pus problema: Ct de
puternice pot fi aceste unelte noi, capabile s efectueze calcule complicate? Pot fi ele fcute s
gndeasc?[2]
Pornind de la aceste ntrebri, matematicianul englez Alan Turing a imaginat testul care-i poart
numele. El a pornit de la o idee foarte natural - dac nu tim s definim n termeni precii inteligena, ns
spunem despre om c este inteligent, atunci am putea spune i despre o alt creatur acelai lucru n cazul n
care s-ar comporta la fel ca o fiin uman.
Testul Turing pornete de la un joc numit jocul imitaiei cu trei juctori: o main (A), un om (B)
i un al doilea om (C). A i B nu se gsesc n aceeai camer cu C. C nu tie care dintre ceilali doi juctori
este maina i nu poate s i vad sau s le vorbeasc direct. Comunicarea se poate face printr-un terminal.
Scopul lui C este s deosebeasc maina de om, pe baza rspunsurilor la orice fel de ntrebri. Dac C nu
reuete, atunci maina poate fi considerat inteligent. n 1950, cnd aprea articolul despre acest test, autorul
prezicea c, n cincizeci de ani, va fi posibil s existe un calculator capabil s joace jocul imitaiei att de bine,
nct ansa lui C de a identifica corect omul s fie mai mic de 70%.
Anii 1965-1975 formeaz cea de a doua perioad a inteligenei artificiale. Acum lumea se preocup
de nelegere, adic vrea s fac maina s ineleag limbajul natural, n special povestiri i dialoguri. Un
program faimos al timpului a fost ELIZA.
Maini inteligente n urmtorii doi ani:
IA o s treac cu succes testul Tiuring.
Experii au afirmat c, n urmtorii trei ani, noile maini vor trece cu succes acest test. Toate cele cinci
simuri umane vor face parte din interaciunea cu calculatorul. La Universitatea din Londra, exist deja un
prototip numit Scentee, care percepe detectarea mirosului. nc, n 2008, compania NOKIA a prezentat un
model de smartphone, care era echipat cu nite senzori percepnd nu doar lumina i sunet, dar, de asemenea,
atingerea i mirosul. La momentul actual, universitatea de cercetare IORK i VARVIKA lucreaz la
elaborarea unei Cti virtuale ,,Virtual Cocoon, care va elimina miros i senzori gustativi prin expulzarea
pulberilor chimice. Casca dat se afl nc n stadiul tehnic, ns prezentarea i comercializarea lei o s fie n
2016.
O s participe la rezolvarea problemelor globale: lupta mpotriva terorismului, i a
schimbrilor climatice globale.
Revoluie n medicin i sntate.
IA o s devin parte din viaa noastr att sub aspect virtual ct i real. [3]
Pn n 2018, urmeaz s fie deschide 10 centre de dezvoltare a IA alctuite din 40 de laboratoare.
Analiznd n paralel competenele unei maini inteligente i a omului, am constatat c:
Viteza Neuronii gndesc cu o vitez de 200 Hz, n timp ce IA de 2 GHz, sau mai bine zis de 10
milioane ori mai rapid.
Memoria Confundarea sau uitarea nu exist n lumea IA. O main poate memoriza timp de o sec.
cantitatea de informaie nregistrat de un om timp de 10 ani. Memoria acesteia fiind mai precis i cu o
capacitate mai puternic.

130
Performan Tranzitorii computerului sunt mai definii dect neuronii la om i mai puin predispui de
a se deteriora. O main poate lucre nonstop 24/7.
Capacitatea de a lucra n colectiv n lumea noastr, detept nseamn 130 IQ stupid 85 IQ- IA ar
presupune un IQ de 12,952. [4]
Toate datele statistice i informaia analizat ne aduce la cunotin c mainile urmeaz s fie mai
eficiente dect omul. Avnd un principiu bun n fa ,,Oamenii sunt pe pmnt, ca s triasc, iar mainile s
munceasc pentru ei, acum, deja, depinde ct de corect o s fie abordat i interpretat informaia aceasta de
ctre populaie, nu putem neglija c mecanizarea trage dup ea i o serie de riscuri!

Bibliografie:

1. Inteligena Artificial, sursa: http://www.cin.ufpe.br/~tfl2/artificial-intelligence-modern-


approach.9780131038059.25368.pdf;
2. Istoria IA, sursa: https://medium.com/ai-revolution/ai-revolution-dfd51f9f3a74#.39n2cs5jm
(14.04.15);
3. Performanele IA n urmtorii 2 ani, sursa: http://rusbase.com/opinion/ai-2-years/ (15.04.16);
4. IA vs Inteligena Uman, sursa: https://www.youtube.com/watch?v=4fjmnOQuqao (16.04.16).

AFACERI DE FAMILIE TENDINE MONDIALE I PERPECTIVE PENTRU


REPUBLICA MOLDOVA

Stud. Andreea GROSU anul II, facultatea BAA


Cond. t.: dr., conf. univ., Angela SOLCAN

O ntreprindere familial este ntreprinderea a crui capital este deinut, n totalitate sau majoritar, de
una sau mai multe familii fondatoare. Principalele activiti economice, pe care le poate desfura o
ntreprindere familial, pot fi n domeniul agriculturii, industriei, turismului, construciilor sau comerului.
Membrii acesteia sunt membrii unei familii, iar activitatea, ntr-o astfel de afacere, se poate baza pe ncredere,
ajutor reciproc i pe rspundere, n egal msur, a membrilor. Totodat, o afacere de familie poate educa
urmtoarele generaii, tinerii antreprenori nvnd din experiena celorlali membri ai familiei, pentru a le
continua afacerea.
Afacerile de familie reprezint peste 60% din totalitatea ntreprinderilor din Europa, asigurnd
aproximativ 50% din numrul total de locuri de munc. De asemnea, dei nu exist date exacte, unele surse
susin c ntreprinderile familiale reprezint ntre 65 i 90% din totalul ntreprinderilor n lume. Iat cum sunt
reprezentate ntreprinderile familiale n ntreaga lume:

Figura 1.1. Ponderea afacerilor de familie n lume


Sursa: KPMG
Importana economic a ntreprinderilor familiale se reflect prin aportul acestora n PIB-ul fiecrei ri.
De exemplu, n Frana, afacerile de familie contribuie cu 60% n formarea Produsului Intern Brut, n Marea
Britanie cu 25%, iar n India, cu peste 60%. Dei s-ar prea c ntreprinderile familiale se caracterizeaz
printr-un numr mic de angajai, unele modele elocvente pot demonstra contrariul. De exemplu, cunoscuta
companie Wal-Mart, una din cele mai de succes companii din lume, este chiar o ntreprindere familial.
Totodat, numeroase cercetri au demonstrat c 37% din toate companiile nscrise n clasamentul Fortune Global
500 sunt afaceri de familie. Conform rezultatelor unui studiu efectuate de INSEAD, majoritatea celor 250 cele mai

131
mari companii din Frana i Germania, la fel, sunt ntreprinderi familiale. n plus, acest studiu a conturat faptul c
ntreprinderile familiale sunt mult mai performante dect celelalte.
Iat care ar fi caracteristicile particulare ale afacerilor de familie:
- Stabilitatea conform unui studiu efectuat de Ernst & Young, 58% dintre fondatorii unor afaceri de
familie susin c stabilitatea i strategiile pe termen lung sunt factorii determinani ai succesului;
- Creterea majoritatea ntreprinderilor familiale se caracterizeaz printr-un grad nalt de ncredere
n viitor;
- Succesiunea generaiilor pentru marea majoritate a ntreprinderilor familiale, conservarea
controlului familial este primordial. Formarea i pregtirea unui succesor, care va continua gestiunea
ntreprinderii, este foarte important, acest fapt fiind considerat cheia spre durabilitatea i continuitatea
afacerii.
- Integritatea, ncrederea i unitatea fr ndoial, n orice familie, pot aprea conflicte, ns, n
pofida acestui fapt, ntreprinderea familial se caracterizeaz printr-un nivel nalt de coeziune, deoarece
membrii se pot baza oricnd pe ajutorul i ncrederea celorlali.
- Viziunea i strategia deoarece are la baz o familie, ntreprinderea familial se caracterizeaz
printr-o strategie, pe termen lung, bine definit i printr-o viziune comun, mprtit de toi membrii.
Exemplul celorlalte state este unul foarte convingtor, n ceea ce privete avantajul dezvoltrii afacerilor
de familie, de aceea, pentru o dezvoltare a economiei, n ansamblu, Republica Moldova ar putea adopta o
astfel de form de organizare a ntreprinderii. n primul rnd, afacerile de familie ar fi avantajoase, pentru c
ele sunt caracterizate prin durabilitate n timp. Totodat, afacerile de familie se bazeaz pe ncrederea nscut
n snul familiei, care determin susinere reciproc, mai ales la etapa incipient de dezvoltare a afacerii, cnd
afacerea nc este vulnerabil. De asemenea, afacerile de familie ar genera o mulime de noi locuri de munc
avantaj esenial pentru Republica Moldova. Dezvoltarea afacerilor de familie ar rezolva i una din problemele
majore ale rii noastre emigrarea peste hotarele rii, anume prin faptul c familiile ar avea posibilitatea de a
se reuni, de a mprti o viziune comun i de a iniia o afacere, care, pe de o parte, le-ar genera venituri i le-
ar menine mpreun, iar pe de alt parte, ar contribui la dezvoltarea economiei rii.
n concluzie, pot afirma c afacerile de familie constituie cheia spre o dezvoltare eficient a economiei.
Datorit tendinei de a pstra i a transmite valorile companiei, o afacere de familie poate fi mai durabil i mai
eficient dect o companie mare, iar riscul de eec aproape c nu exist, iar dac exist, poi conta mereu pe
susinerea familiei, care va depune n dezvoltarea afacerii mai mult suflet dect orice alt persoan.

Bibliografie:
1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_familiale
2. Institut Montaigne. Vive le long terme! Les entreprises familiales au service de la croissance et de
lemploi Rapport Septembre 2013 Disponibil:
http://www.institutmontaigne.org/fr/publications/vive-le-long-terme-les-entreprises-familiales-au-
service-de-la-croissance-et-de-lemploi
3. http://www.institutentreprisefamiliale.be/academie-de-successeurs.php
4. Barometrul European al Intreprinderilor Familiale, Decembrie 2013.
Disponibil: http://www.kpmgfamilybusiness.com/

ARTA PERSUASIUNII N CONTEXTUL COMUNICRII MANAGERIALE

Stud. Ana BORTA, BA-138, ASEM


Cond. t.: lect. univ., Veronica SANDULACHI

Renumitul Robert Zend spunea c oamenii au un lucru n comun: toi sunt diferii. ntr-adevr, n zilele
noastre, toi i admirm pe cei care par s aib o abilitate nnscut de a intra ntr-o situaie social nefamiliar
i de a-i angrena pe ceilali n conversaie, sau de a-i influena prin puterea cuvntului i a autoritii asupra
celorlali. Toi i admirm din motiv c nu toi putem fi ca ei.
Prin urmare, abilitile de comunicare constituie acele caliti care ofer o nuan de autoritate asupra
celorlali. Cu toii comunicm non-stop, fie c ne dm seama ori nu, comunicarea lund natere atunci cnd
exist cineva capabil s impresioneze sau s influeneze o atitudine. Deci, o comunicare bun i eficient ne
aduce rezultatele dorite, oferindu-ne abilitatea de a ne face clar nelei, de a avea relaii strnse cu cei din jur
i de a reui s i convingem pe alii s ne susin punctul de vedere.

132
Lumea afacerilor a ajuns s neleag aceste nuane, n acest domeniu, fcndu-se referire la abilitile de
comunicare ca fiind abiliti blnde. ntreprinderile care pun accentul pe eficacitatea procesului de comunicare, au
doar de ctigat. Ele sunt capabile s-i reorienteze afacerile, s-i rectige clienii i s-i creasc veniturile.
n cadrul unei ntreprinderi, n calitate de manager, trebuie mereu s te bazezi pe dou principii n cadrul
efecturii unei comunicri eficiente i persuasive: s pui accentul pe vigilen sporit i pe capacitatea de a fi
flexibil.
Prin urmare, comunicarea managerial posed, precum menioneaz autorii, formele unei arte - de a
stimula oamenii spre schimbare, ajutndu-i s efectueze una din cele mai complicate aciuni s-i schimbe
atitudinea. Funcia de influenare, persuasiune i ndrumare este cea prin intermediul creia managerul
efectueaz diverse tipuri de control asupra informaiei care se vehiculeaz n cadrul ntreprinderii i asupra
comportamentului angajailor si.
Persuasiunea este definit n Dicionarul Explicativ al Limbii Romne ca fiind: convingere; aciunea,
darul sau puterea de a convinge pe cineva s cread, s gndeasc sau sa fac un anumit lucru. [2]
Prin prisma figurii 1, rolul persuasiunii este simplu de identificat. Pe coordonatele contribuie,
carier i bani, este o abilitate esenial. Dac, pe celelalte arii, persuasiunea nu joac un rol major, ci mai
mult unul de completare indirect, n cazul de fa, persuasiunea este un instrument magic. Felul cum negociezi
cu eful, colegii, partenerii este esenial n carier. Felul n care valorifici propria persoan, felul cum convingi
echipa s intre n proiectele tale. Dac promovezi anumite cauze, nu ai nevoie doar de bani pentru schimbri
majore, ai nevoie s convingi oamenii s adere la cauza ta i s-i susin proiectele. Negocierea cu eful, fie c
vorbim de poziii, proiecte sau bani, tot de persuasiune ine. Dac, pe celelalte arii, interveniile pot fi
punctuale i poate e nevoie s intervii izolat, persuasiunea este abilitatea care are efect direct la trei coordonate
din opt.

Figura 1. Raportul persuasiunii n contextul cercului vieii


Sursa: https://www.marian-rujoiu.ro/persuasiune/

Comunicarea persuasiv este forma de comunicare, care face diferena dintre un simplu om de vnzri
i un vnztor de succes, dintre un negociator i un negociator cu rezultate, dintre un manager i un lider,
dintre un comunicator anost i un comunicator de excepie.
Conform lui Robert Cialdini, pot fi definite ase arme ale persuasiunii:
Simpatie - angajaii tind s spun ,,da celor pe care i cunosc i i simpatizeaz.
Reciprocitate - subalternii execut calitativ ordinele celor care se poart frumos cu ei.
Dovad social - oamenii au tendina de a urma exemplul celor muli.
Angajament/consecven - oamenii se aliniaz n a respecta propriile lor promisiuni.
Autoritate - oamenii se nclin n faa prerii experilor.
Raritate - oamenii doresc foarte puternic ceea ce pot avea cu greu. [1]
n foarte multe cazuri, persuasiunea este confundat cu procesul de manipulare, oamenii neavnd
capacitatea de a face delimitarea corect dintre aceste aciuni complet diferite. Conductorii nu-i foreaz pe
oameni s-i urmeze: i invit doar ntr-o cltorie -iat, pe scurt, ce nseamn s fii persuasiv i care e
diferena principal ntre manipulare i persuasiune. Persuasiunea este un rezultat, iar cuvintele-cheie care stau
n spatele persuasiunii sunt: fr manipulare!
Diferena dintre persuasiune i manipulare const n faptul c angajatul persuadat cunoate intenia celui
care folosete aceast tehnic pentru convingere, pe cnd n cazul manipulrii acesta nu este contient de
intenia celui care se folosete de acest proces de convingere. [4]
Pentru managerii care au tendina de a fi ct mai persuasivi, exist o gam larg de tehnici de
comunicare orientate ctre maximizarea capacitilor persuasive [6]:
1. Principiul dovezii sociale. Acest principiu susine faptul c, pentru majoritatea oamenilor, exemplele
din jur au un mare impact. Oamenii fac, de obicei, ceea ce vd la alii, din acelai mediu cu ei. i pot controla
nesigurana dintr-un anumit moment al vieii, privind n jur i lund exemple de aciune ntr-o situaie similar.

133
Fiind n calitate de manager i folosind exemple n contextul discursurilor i comunicrii, artnd aciuni ale
oamenilor asemntori cu ei i dndu-le curaj, oamenii vor face lucruri pe care, n alte condiii, nu le-ar fi
abordat.
2. Gsete cel puin o prere comun cu cel pe care vrei s-l convingi. Chiar dac nu exist dect un
singur punct comun cu persoana pe care vrei s o convingi, gsete acel punct i pornete demersul de
acolo. Prerile comune creeaz un teren propice pentru a ajunge la o concluzie pozitiv.
3. Creeaz empatie. n momentul n care i prezini punctul de vedere, apelnd la emoionalul oamenilor
mai mult dect la mentalul lor, dndu-le ocazia s relaioneze mai uor cu ceea ce spui, oferindu-le exemple
personale sau din experien, atunci ei vor avea tendina s empatizeze cu tine i s-i accepte mai uor opinia.
4. Creeaz acord asupra unor idei mici la nceput. n situaiile n care este nevoie s convingei echipa s
duc la ndeplinire 100 de operaiuni, este bine s le comunicai doar pe cele simple la nceput, apoi are loc trecerea
ctre punctele eseniale. Practica spune c dup 2-3 Da-uri este mult mai greu s urmeze un NU.
5. F-te plcut. ncearc s te situezi n locul angajailor - n asemenea mod, le va fi mai uor s fie de
acord i s execute ceea ce i comunic o persoan pe care o plac. Prin urmare, ncearc s devii pentru toi
angajaii o persoana care nu i face tensionai.
6. ine-i cuvntul dat. Prin acest lucru, poi s convingi angajaii s fie responsabili. Atunci cnd
obii un acord cu un subaltern asupra etapelor care urmeaz s fie parcurse, e necesar s obii angajamentul i
promisiunea lui c va fi responsabil lucru pe care nu l poi cere, dac tii c tu nu eti responsabil.
Cea mai simpl cale de a ajunge capabili de a poseda aceast art a persuasiunii este s ntelegem
aceast Ecuaie a comunicrii persuasive:
Poziionare+Prezentare x Influen= Persuasiune
La capitolul poziionare, se are n vedere ntotdeauna imaginea personal, mbrcmintea, stilul
personal, modul cum ne prezentm n faa auditoriului. Prezentarea trebuie s fie ntotdeauna relevant,
mesajul s fie puternic i s aduc auditoriul ntr-o stare emoional adecvat pentru luarea deciziei favorabile.
Atunci, putem spune c avem influen i c tim s comunicm persuasiv. [5]
n concluzie, putem meniona faptul c comunicarea managerial posed formele unei arte - de a stimula
oamenii spre schimbare, ajutndu-i s efectueze una din cele mai complicate aciuni s-i schimbe
atitudinea. Funcia de influenare i persuasiune este cea prin intermediul creia managerul efectueaz diverse
tipuri de control asupra informaiei, care se vehiculeaz n cadrul ntreprinderii i asupra comportamentului
angajailor si, deci influena este compasul, iar persuasiunea este harta.

Bibliografie :
1. BORCOMAN Raisa, RUSU Djulieta. Comunicarea persuasiv cu impact n activitatea managerial
i de afaceri. Chiinu : Editura ASEM, 2009 ;
2. Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, Bucureti: Editura Academiei RSR, 1975
3. ERICKSON, Juliet. Arta persuasiunii - cum s influenezi oamenii i s obii ceea ce vrei.
Bucureti :
4. Editura Curtea Veche, 2009 ;
5. https://cprbacau.wordpress.com/2010/02/28/comunicare-si-persuasiune/
6. https://www.damaideparte.ro/psihologie-practica-comunicare/comunicarea-persuasiva-cum-sa-
convingi-rapid/
7. http://blog.rca-deal.ro/comunicarea-persuasiva-cum-sa-convingi-rapid/
8. https://www.marian-rujoiu.ro/persuasiune/

ANTREPRENORIATUL CREATIV OPORTUNITI I PERSPECTIVE

Stud.:Maria BOR
MPI 141, Facultatea BAA
Cond.t.: dr., conf. univ., Angela SOLCAN

Antreprenoriatul creativ este practica de creare a afacerii sau ideea de angajare a ta ca liber profesionist
(antreprenor) ntr-una din domeniile industriei creative. Scopul antreprenoriatului creativ difer de
antreprenoriatul clasic i, ndeosebi, de antreprenoriatul social, prin faptul c antreprenorul creativ este mai
mult concentrat, n primul rnd, pe crearea i exploatarea capitalului intelectual i/sau creativ. Antreprenorii
creativi sunt, n primul rnd, investitorii n talente, n persoanele lor sau n alte persoane ce au aceste
caracteristici eseniale.

134
Jennifer Lee i Kate Prentis, n cartea lor Building Your Business the Right-Brain Way: Sustainable
Succes for the Creative Entrepreneur, spuenau c cei ce au un adevrat spirit de creaie vor reui mereu s
poat lucra n domeniul creativ i vor putea s dezvolte ramura antreprenoriatului creativ. Atunci cnd ncerci
aa-numita rutin a antreprenoriatului creativ, descoperi cum s:
- evaluezi i s-i formezi propriul ecosistem;
- s-i creezi brandul tu personal;
- nvei s atragi i pstra clientul ideal;
- s dezvoli noi fluxuri de venit, pe o cale mai eficient, cu resurse i timp mai puin;
- s-i promovezi produsul cu autenticitate i uurin;
- s-i creti echipa (att virtual, ct i real in-person) i s conduci corect personalul i vnztorii;
- s-i menii operaiunile de funcionare fr vreo problem;
- s-i creezi nia ta, cu ideile tale i cu clienii, care mereu vor fi dispui s-i foloseasc produsele.
Cel mai renumit antreprenor creativ a combinat perspicacitatea creativ cu abilitile antreprenoriale de
a construi imperiul business-ului multimilionar (dolari). Drept exemplu servesc Rupert Murdoch, Madonna i
Richard Branson.
Pn la mijlocului secolului 20, jurnalitii au observat o micare esenial a cunotinelor n domeniul
economic i n informarea societii, unde regulile vechi ale businessului de producere nu mai erau ntr-att de
aplicabile sau n cel mai bun caz trebuiau s fie reanalizate (Machlup 1962; Drucker 1969; Lyotard 1984).
Sectorul creativ, o parte intrisec a cunotinelor economice, care din pcate a avut relativ puin atenie ceea
ce ine de dezvoltare a acestei ramuri de antreprenoriat.
O nou strategie de lucru a aprut odat cu scriitorii ca Richard E. Caves, John Howkins, Richard
Florida i Chris Bilton, toi fiind campioni sau mai bine spus maitri n industria creativ i n abordarea
competenelor specifice necesare pentru a reui n domeniul dat.
n 2001, Richard E. Caves, academician i economist la Harvard, a fcut cteva remarci:
Preferinele i gusturile artitilor creativi difer n mod substanial i sistematic de la omologii si din
economie, unde creativitatea joac un rol mai mic (mai rar neglijabil).
Howkins a observat c, n ciuda lipsei de recunotin pentru economiti i politicieni i desigur
tradiionala i nenlocuita lipsa sprijinului din partea societii (care, totui, este influenabil i, deseori, se
schimb ori n favoarea unui antreprenor, ori n favoarea altui antreprenor), antreprenorii creativi tind s fie
coreci i s valorifice, s preuiasc independena lor mai presus de altceva. Libertatea de a gestiona timpul
lor i abilitile ce compenseaz caracterul acestora imprevizibil al mediului de lucru, precum i
neregularitatea veniturilor acestora:
Aceti oameni instinctiv se gndesc, n primul rnd, la ei, instinctiv arunc mai multe bile n aer
dintr-o dat (ideea e c au mai multe idei, indiferent de sunt bune sau rele, ei le analizeaz pe toate i din
mulimea avut, mereu ncearc s-o o gseasc pe cea mai bun, chiar dac procesul dat dureaz). Ei sunt the
shock troops nu doar pentru ideile noi despre cultura i deprinderile noastre, dar i pentru noile idei, despre
cum s lucrm n dezvoltarea acestora i a le face multilaterale.
Creativitatea, ca i inteligena, sunt apreciate n egal msur, ns, nainte inteligena i cunotinele
strict dup specialitate sau domeniu erau cu mult mai valoroase. Acum, ns, s-a fcut o rotaie de 360 i acest
fapt a adus la o dezvoltare esenial n economie. Pe lng aceasta, a adus schimbri n modul de a gndi i a
percepe lucrurile. A devenit un trend s fii diferit att n domeniul antreprenoriatului ct i n viaa de zi cu zi,
iar antreprenorii ce pot fi diferii de concurenii lor, pot atrage un numr cu mult mai mare de clieni i-i pot
lrgi mult mai uor piaa, astfel, de la o pia naional, crend o pia de talie internaional.
Cu prere de ru pentru antreprenorii ce s-au deprins s gndeasc i s acioneze strict dup anumite
reguli vechi, aceast tendin i poate nimici. n aa caz, unica lor ieire este de a se adapta noilor condiii i de
a pluti n rnd cu ei sau, n cel mai ru caz, de a se ine de vechile moravuri i astfel s-i piard toi clienii
i pn la urm s falimenteze. Antreprenoriatul creativ este ca o lupt, cei ce pot supravieui i pot gsi nia
lor, iar cei ce nu pot, cu prere de ru, rmn n urm, iar dup o anumit perioad de timp i nchid afacerea.
Dei, pare a fi un domeniu nou, care, pn acum, nu putea avea vreo oarecare succesiune i o posibil
dezvoltare, antreprenoriatul creativ prinde rdcini ncepnd cu universitile, unde sunt predate i cursuri de
acest gen i diverse traininguri. n rndul traingurilor i evenimentelor, se nscrie i Triangle Knowledge,
Generator Hub, n plan naional, iar n plan internaional, unele din cele mai renumite fiind Rock it i Silicon
Valley, care stau la baza fondrii i dezvoltrii DreamUps.

Bibliografie:
1. Building Your Business the Right-Brain Way: Sustainable Success for the Creative Entrepreneur -
Jennifer Lee and Kate Prentiss

135
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_entrepreneurship
3. http://creativeentrepreneurs.co/press-release
4. Department for Culture, Media & Sport Official Statistics: Creative Industries Economic Estimates
January 2015
5. How to Start a Creative Business - A Glossary of Over 130 Terms for Creative Entrepreneurs -
Doug Richard

BENEFICIILE MATERIALE I INTELECTUALE ALE YOUTUBE-ULUI

Stud. Chiril GRIUC gr. MPI-141, Victor CONETE stud. gr. MPI-141
Cond.t.: lect. univ.Victor ZAMARU, ASEM

Internetul a aprut n anii `70 ai secolului trecut, iar, n prezent, este aproape imposibil s gsim n societate o
persoan, care nu a folosit niciodat internetul sau nu a privit un video online pe platforma youtube. Youtube ofer
utilizatorilor si posibilitatea de a se dezvolta att pe plan material, ct i pe plan intelectual.
Exist mai multe metode de a face bani pe youtube: partenership, vnzarea timpului alocat pentru
publicitate, sponsorizri, promovarea unor produse i subscripii pltite.
Cel mai important pentru obinerea veniturilor pe youtube sunt vizualizrile, astfel pentru a obine un
oarecare venit, avem nevoie, n primul rnd, anume de ele. Pentru a obine vizualizri, avem nevoie de content
interesant pentru public, astfel, trebuie s fim creativi, s studiem piaa, pe care dorim s ne lansm i s
promovm canalul.
Aceasta nu necesit cunostine deosebite n domeniu, ns nu putem spune c este o metod cu care
putem obine venit instant. Din lucrurile materiale avem nevoie de camer, microfon, un calculator i acces la
internet, ns cea mai important este crearea unui content interesant pentru vizitatori, dac vor fi vizualizri
va aprea i un partener care va dori s semneze un contract, astfel, pentru fiecare 1000 vizualizri, de pe
canalul youtube, se vor obine anumite venituri, aceste venituri depinznd de fiecare partener n parte, din acest
motiv, nu putem spune c este o metod foarte rapid de a obine venit, deoarece necesit o anumit perioad de
timp pentru a ajunge la un nivel de vizualizri, la care partenerii vor fi dispui s sponsorizeze [2].
Exist unele site-uri care ofer posibilitatea s se calculeze venitul potenial al canalului n funcie de
numrul de vizualizri pe zi. Aceste site-uri ofer o gril simpl de calcul, unde introducem numrul mediu de
vizualizri per video, numrul de videouri create pe sptmn i suma la care ai convenit cu partenerul
pentru 1000 de vizualizri. De exemplu, dac acest canal are 1000 de vizualizri pe sptmn, i la o plat de
10 ceni per video vizualizat, se pot obine 0.40$ venit pe sptmn.
Aceast metod pare a fi foarte profitabil, ns necesit creativitate i o perioad mai ndelungat de
timp pentru cretere, altfel nu prea se poate de gsit un canal, care ar fi nou-creat i poate s nregistreze un
venit nalt, chiar i unele canale, care exist mai mult de 3 ani, pot s nu obin un nivel al veniturilor la care
au sperat. Canalele care au nceput s obin venit nalt se bucur de sume frumoase, ca, de exemplu: Rosanna
Pansino: 2.5 mln $ pe an, canal culinar. Michelle Phan: 3 mln $pe an, blog. Rhett & Link: 4.5 mln $ pe an,
canal de divertisment. Smosh: 8.5 mln $ pe an din nou canal de divertisment. PewDiePie: 12 mln $ canal lets
play, pe care cel mai interesant pentru vizionatori este reacia nsui a lui Felix. Youtube, la rndul su, de
asemenea, nregistreaz un anumit venit din fiecare parteneriat, i anume 45% [1].
Ca i n orice alt domeniu, ideea noastr poate s creasc sau s eueze, astfel, din cauza investiiilor
minime, eecul se caracterizeaz numai prin pierderea timpului, iar ctigurile au anse s creasc n progresie
geometric.
Astfel, vedem c sunt o multime de idei pentru aceast lume a lui youtube, vizitatori cu diverse gusturi
i preferine, astfel, orice idee ar putea s ajung foarte profitabil.
ns aceste persoane obin nu numai un venit bnesc, dar i o dezvoltare intelectual. Pentru crearea
acestor videouri, este nevoie de o pregtire minuioas, pentru crearea nsui a videourilor, fiecare utilizator
este nevoit s nvee o mulime de lucruri ce in de acel domeniu. Multe au de nvaat acele persoane care
creeaz un content informaional, cum ar fi canalele care prezint nouti tiintifice i le explic, pentru aceasta
este nevoie de o pregtire preliminar foarte mare i cunostine minime n redactarea video.
O dezvoltare intelectual o au nu numai persoanele care creeaz videourile, dar i acelea care le privesc.
Aproape orice video vizionat conine informaii utile, ndeosebi acele video care prezint noutai tiintifice sau
informaii despre un anumit domeniu sau fenomen.
n prezent, o mulime de lucruri pot fi gsite nu numai pe google, dar i pe youtube, astfel youtube
devine tot mai mult o surs informaional foarte larg.

136
Un exemplu relevant n acest sens l constituie leciile video prezentate pe youtube [3], unele video pot
prezenta o tem mai bine ca o carte sau o persoan, fiindc video-blogerul care prezint acea lecie, de cele
mai multe ori, poate adapta informaia, ca acesta s fie accesibil unui numr mai larg de oameni.
Astfel, putem spune cu siguran, c Youtube-ul nu este doar o metod de a relaxa oamenii, dar i o
metod de a obine bani i, totodat, de a crete potenialul intelectual.

Bibliografie:

1. http://www.ibtimes.co.uk/youtubes-millionaires-top-10-highest-earning-users-revealed-pewdiepie-
taking-top-spot-12m-1524384, accesate la data de 25.03.2016
2. http://www.videocents.com/youtube-revenue-calculator, accesate la data de 23.03.2016
3. https://www.youtube.com/user/Harvard/videos, accesate la data de 28.03.2016

OE EEEA AO OOA
EOO EEEA

, -13,
. .: -, . ., ,

,
.
. , , , , ,
.
, :
, ,
;
;
;

;

, .
oo e ex xooeaa:
Xooea eo e oex ooao oox eeo
oea.
eoee aa e o e oo o 5-15 eee xo
x ee. aoee oo oo e xooea oa aao
ooae oo ea.
e oe oe oo xooeaa:
a eo. oaeae a ex aa ee eee ooe,
ao e a eao oooex aax (oee eo
e).
o eo xooea oo ax oe ox
eeoo.
eo ooa. oa eeae a ooe eo, o eae ooo a.
eeo oo o a ae.
a eo eaoeoe O oe ae o o aaax.
Online-eo o e-ae oaee e-e, oeae online-
e xooeaa. ao oo ooe e xooea oo ea, e
e ee, oo oo oa, e aoe ae.
A ae ao oaoao eoe exoo e oe a:
ae oaa oeo ao ao xoox e, a
eo:
ooe o. a oa aoee a o oe. a o aee a
oe e. a, o ao aa ao: oo.

137
a ee. o oo eeo, a aa e eae
eo: e, a oaoa o ee; e, a oaoa o
ee.
a-aa-o. o aoae , oee .
Proficon-ARH SRL.
a Proficon-ARH SRL e o ooee ee ooa
oaeo o. aoee e a eoae e e aex
oaex - o oee aa o ea aa.
aa 1.1
oa a aoo e Proficon-ARH SRL ae 2013 o 2015 .
2013 2014 2015
aeo aoo
% % %
. e. e.
ooe ao 1 1 1
aa eoa 4 4 4
oo eoa 8 8 8
exe oa 7 7 7
eo 1 1 1
o: aaoao aoo o aeaa e Proficon-ARH SRL

oo e oox eeo oe eo eeo


eeea:
1.ee ae o a, a o o axo oe e. ee
oooa oe e e ae eeo ooeo ao.
2.ee ae o oeoa a oex, xox a a
x oaa. ee aee e a oee ao a aoo, a a oe
ea.
3.ee ae o o o eeo a eeex,
x aeax, a oex, a ooee, oe oex, a ae oa
oa ooee oe oex ax.
4.ee ae oe oe ae a eox aex aax,
oox oee oaex aa ee aoee oe ea. O o
a aaa oee aae ao e oo o x oe.
5.ee ae o a ee ee.
a oao, e e oo o oe aoo oea ee
ee: oea (aee) oao (e), a ae e e
oe ax oe e e aaoa, ooa, eo a
e. oe oo, oee eee oe ooo aa ea o
eo. e ooae eeeo ex eeex oooe a
eae ea aae o, a ae ee oe aa, oaex ee
eeeo.
ooe ae XXI ee ee oe eeea, a eoea oooo
oo o ee oae e ea ooo oa, a
ae oeoe ae ee aoa ooa eoo eeea a ao
ao oa. a a oaa ea oeea oo ee, o
ao ae oeo ooa eoo eeea oe ooo axo
ae, a o a, o ea ao ao e oee o aao e oe o.

:
1. AOA .X., e ae eoao, 2004, . 132.
ao A.., aoa .., aee eoao.
2. eo-aeoe ooe eo ooex o aeo,1999, . 69.
3. . A., xoexoo e eee, 1995, . 491.
AA .., Oaa oe eoaa oa 2003, . 48.
4. .. Xeoa eeea, oa, 2008 o, 6-7 .
5. OOAA . O., ooa . . aee oae eoaa, 2005, . 73.

138
PERSPECTIVELE ANTREPRENORIALE N RNDUL TINERILOR
PE TIMP DE CRIZ

Stud.: Dorina JORA; anul II;


Facultatea Business i Administrarea Afacerilor
Cond. t.: conf.univ., dr., Angela SOLCAN ,
Catedra Management, ASEM

Pe parcursul dezvoltrii istorice, fiecare faz a evoluiei societii este marcat de anumite tensiuni i
dificulti economice, cu care omenirea se confrunt, dar tinde s le depeasc. Cei mai afectai, de regul,
par a fi antreprenorii, care trebuie s investeasc de zece ori mai mult timp i efort pentru a putea supravieui
condiiilor economiei de pia. Nimeni nu a spus c a lansa i menine o afacere, ntr-o perioad economic
dificil, este uor, mai ales fiind un tnr antreprenor cu puini bani i experien. Din sursele i informaiile
analizate, rezult c acest subiect trebuie tratat, indubitabil, ca pe o oportunitate. Anume din modul, n care
abordm obstacolele, nelegem dac antreprenoriatul este o activitate potrivit pentru noi sau nu. Nu exist
niciun dubiu c antreprenoriatul, pe timp de criz, poate deveni mai inovativ i mai profitabil atunci cnd tim
cum s acionm. n acest context, fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, a declarat, n cadrul
Conferinei Internaionale dedicat antreprenorilor, c omajul, n rndul tinerilor din ntreaga lume, a atins
un nivel dramatic, iar antreprenoriatul este una dintre soluiile la ndemn pentru a rezolva aceast problem
planetar. Astfel, nct urmtoarele date susin aceast afirmaie: 660 de milioane de tineri au fost n cutarea
unui loc de munc n 2015; 36,7 % din populaia total pe glob, care nu este angajat n cmpul muncii sunt
tineri; 73,3 milioane de tineri nu aveau un loc de munc n 2014, comparativ cu 76,6 milioane n 2009; doar 9,2%
din populaia total a UE sunt implicai n iniierea unui business, sau ntr-un business nou-creat; 61,2 % dintre
tinerii din UE consider c antreprenoriatul este o alegere profesional reuit.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Rata afacerilor nou create dup regiuni, 2015


Sursa: Global Entrepreneurship Monitor 2015
Criza reprezint o alternativ, o sforare de a reui, un moment perfect pentru mobilizare i demonstrare
a propriilor abiliti. Profitnd de idei, tendine, proiecte, programe, acceleratoare de dezvoltare i inovnd
continuu. Potrivit fundaiei Kaufman: Perioadele economice dificile pot aduce creativitate cnd vine vorba
despre noi idei de afaceri. De exemplu, dei recesiunea a fost n plin desfurare, anul 2010 a avut cel mai
nalt grad al activitilor antreprenoriale.
Tinerii antreprenori conteaz pentru c sunt mai susceptibili i orientai ctre noile oportuniti i tendine
economice; tinerii sunt mai creativi cnd vine vorba de iniierea unei noi forme de a lucra independent; ei vor crea
locuri de munc pentru ali tineri; sunt mai activi i iniiai n sectoarele cu o cretere economic i tehnico-
tiinific nalt. Dac am menionat importana pe care o relev tinerii antreprenori, este inevitabil semnalizarea
problemelor cu care se confrunt acetia, n special n Republica Moldova. Aadar: 45% dintre tineri consider c
cea mai mare problem este lipsa banilor; 14 % dau vina pe situaia politic din ar: 12% - concurena acerb i
neechitabil: 29% sunt mprite de corupie, impozite i taxe mari, birocraie etc. Perspectivele antreprenoriale, de
fapt, sunt la noi n minte, n felul nostru de a gndi. Pentru a putea nota n oceanul afacerilor, e necesar s ne
echipm cu 4 instrumente eseniale: Educaie, mentorship i training, Infrastructura IT i Networking, Programe de
finanare, Inovaie i toate acestea transpuse ntr-un singur element: ACIUNEA. Cei mai muli antreprenori
iniiaz o afacere fr a avea niciun studiu n domeniu, dar, pe parcurs i dau seama c au nevoie de cunotine

139
pentru dezvoltare. n acest sens , n Republica Moldova, i peste hotarele sale, sunt iniiate diverse programe
educaionale, companii ce ofer traninguri etc. La fel, muli tineri consider c cea mai mare problem n iniierea
unei afaceri sunt banii, dar un lucru este cert: nu este imposibil s-i obinem. Guvernele statelor lumii au creat un ir
de faciliti pentru dezvoltarea tinerilor antreprenori, ncurajarea i susinerea hub-urilor, incubatoarelor de afaceri,
acceleratoarelor i reelor de afaceri. StartUp Weekend Moldova, Global StartUp Battle i Business Angels sunt
doar cteva din oportuniti i modaliti de a obine finanare i face networking. Referindu-ne la cea de-patra
perspectiv, pot spune c ncercarea de a nota n oceanul albastru este o modalitate perfect de lansare i evitare a
atacurilor concureniale i aducerii unei inovaii de valoare. Craig Taylor, absolvent al Universitii din Strathclyde
din Glasgow, n 2008, care este i un tnr antreprenor de succes ofer celorlali ca el un sfat: mbriai calea
antreprenorial. Nu vei fi singuri sunt prea multe organizaii menite s v ajute s avei succes. Fii curajoi ,
evaluai riscurile, pe care le implic crearea unei afaceri i credei n idee, dar cel mai important acionai.

Bibliografie:

1. Global Entrepreneurship Monitor 2015-2016


2. Rezultatele studiului naional n rndul tinerilor antreprenori:provocri i viziuni 2016
3. High-Impact Entrepreneurship Global Report 2015
4. Oportuniti de dezvoltare a antreprenoriatului n Republica Moldova publicaie ODIMM

MARCA ROLUL EI N ORGANIZAIILE MODERNE

Stud. Felicia FOCA stud. gr. A-151, Daniela ANDREEV stud. gr. MPI-151
Cond. t.: lect. univ., Victor ZAMARU, ASEM

Dezvoltarea actual a economiei mondiale scoate n eviden rolul, din ce n ce mai important, al
mrcilor n dezvoltarea pieelor globale i a relaiilor comerciale interstatale. Acest aspect a fost sesizat de
specialitii n marketing, care consider c mrcile sunt cele mai valoroase active ale unei companii. Rolul
mrcii pentru organizaiile moderne const n a identifica un produs, serviciu sau concept i a-l diferenia
astfel de alte produse similare existente pe pia. Dei are i o form fizic concretizat, n general, printr-o
denumire, un slogan i un simbol, marca este, n primul rnd, o valoare intangibil. n acest sens, marca este
ntotdeauna o promisiune de calitate i satisfacie adresat clientului. Cteva din beneficiile mrcii pot fi:
Influena pozitiv asupra deciziei de cumprare i determinarea experienei cumprtorului.
O marc corect construit i adresat, remarcabil i memorabil, permite eficientizarea comunicrii
cu piaa-int i optimizarea investiiei.
Creterea ncrederii i fidelitii emoionale a consumatorului i protejarea astfel a cotei de pia.
Un client fidel i ncreztor n valoarea mrcii va recomanda, de asemenea, marca altor consumatori,
amplificnd notorietatea acesteia i subliniindu-i promisiunea calitativ prin confirmare direct.
Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecia mrcilor, publicat n Monitorul Oficial Nr. 99-101,
06.06.2008, menioneaz: Marc orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servete la individualizarea
i deosebirea produselor i/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau
juridice.

Figura 1. Evoluia mrcii comerciale SA Bucuria


Sursa: http://www.bucuria.md/about-company-ro/company-history-ro
Marca comercial SA Bucuria este cartea de vizit a Moldovei. n prezent, aceasta este cea mai mare
ntreprindere productoare de produse de cofetrie din republic. De mai mult de ase decenii, compania SA
Bucuria aduce bucurie copiilor i maturilor, corespunznd ntru totul sloganului Viaa este mai dulce.
n 1990 - culorile logotipului au devenit maro i galben, iar litera C a fost scris cu majuscul. n 2000 -
culorile clasice rou i alb, culori ce formeaz bine-cunoscutul logotip din prezent.

140
Cnd vorbim de Coca-Cola, avem n vedere mult mai mult dect o butur rcoritoare, un produs. Coca-
Cola este un brand, un simbol cunoscut n toat lumea. Sticla i sigla Coca-Cola sunt cele mai recunoscute
simboluri comerciale din ntreaga lume. La 27 martie 1944, Coca-Cola Company a nregistrat marca n Statele
Unite. n 2009, acest brand valora aproape 70 de miliarde de dolari. Sloganurile mrcii Coca-Cola, pe
parcursul anilor 1886-2016:

Te nati om, dar OM trebuie s devii, ntr-adevr cercetrile creeaz noi cunotine i noi ne-am
convins de aceasta prin munca pe care am depus-o, atingnd obiectivele propuse i anume observarea evoluiei
mrcilor Bucuria i Coca-Cola. n urma observrii efectuate asupra acestor dou mrci, putem afirma cu
siguran c aceste organizaii au perspective mari de dezvoltare i de satisfacere a necesitilor consumatorilor
lor, datorit sortimentului vast, utilajului ultramodern i eficient de producere, activnd n conformitate cu
standardele europene i reglementri tehnice.
n urma realizrii sondajului cu privire la nivelului de influen a mrcii asupra deciziei de consum,
format de un eantion de 50 de persoane, am ajuns la concluzia c influena mrcii asupra deciziei de
cumprare, n medie constituie 70 % .

Bibliografie :

1. Ce este marca? http://totcetrebuiesastiidespremarketing.blogspot.md/2012/12/ce-este-marca.html


accesat la 15.04.2016
2. Coca-Cola , http://www.ecursuri.ro/revista/nr1/poveste-de-marca/coca-cola.html accesat la
16.04.2016
3. S-au mplinit 68 de ani, http://www.gandul.info/magazin/s-au-implinit-68-de-ani-de-cand-coke-a-
devenit-marca-inregistrata-povestea-si-secretele-din-spatele-coca-cola-9450910 accesat la
17.04.2016
4. Rolul i importana mrcii , http://www.t-e-a.ro/pdf/ro/ce-este-marca.pdf, accesat la 17.04.2016
5. Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecia mrcilor, din: http://lex.justice.md/ md/328048/ ,
accesat la 17.04.2016

STRATEGIA OCEANULUI ALBASTRU

Stud. Vadim BUCLI, A-141, ASEM


Cond. t.: lect. univ., Veronica SANDULACHI

Exist o lung istorie a competiiei acerbe dintre companiile care lupt pentru cote de pia mai bune,
ncercnd s se diferenieze de restul firmelor.
n economia supraaglomerat de astzi, competiia are ca rezultat apariia unui ocean rou, n care
rivalii se strduiesc s acapareze un bazin de profit din ce n ce mai restrns.
n oceanele sngeroase roii,chiar i organizaiile, care reuesc s rmn pe linia de plutire i pstreaz
o cot de pia considerabil, se confrunt adesea cu problema nucitoare de diminuare a marjelor de profit
pentru fiecare cretere n plcinta rotund numit piaa.
Ideea central a acestei strategii e urmtoarea: nu are rost s continui lupta noceanele roii cu feroce
atacuri concureniale asupra cotei de pia i profiturilor, ci trebuie s caui sau s creezi oceanele albastre,
neatinse de concuren, unde poi crete rapid i profitabil. n oceanele roii, i desfori activitatea n piaa
existent i te lupi s fii mai bun dect concurenii exploatnd cererea existent i alegnd ntre difereniere i
cel mai mic cost. n oceanele albastre, creezi o pia nou n care concurenii sunt irelevani, dezvoli cererea i
reueti s obii i difereniere i cel mai mic cost.[3]
Strategia oceanului albastru ofer o metod sistematic de transformare a concurenei ntr-un element
irelevant. Examinnd o gam larg de micri strategice realizate n mai multe ramuri economice, putem pune

141
n lumin cele ase principii, pe care orice companie le poate aplica pentru implementarea cu succes a
strategiei oceanului albastru. Aceste principii se refer la retrasarea granielor pieei, concentrarea asupra
imaginii de ansamblu, depirea cererii existente, ordonarea diferitelor secvene n succesiunea lor corect,
depirea obstacolelor organizaionale i punerea n practic a strategiei.
Conform datelor obinute n urma studierii fenomenului oceanului albastru, am ajuns la concluzia c
oceanele albastre desemneaz toate sectoarele, care nu exist astzi, spaiile de pia necunoscute, n care
concurena nu i-a fcut simit prezena. n oceanele albastre, cererea este creat, nu se lupta nimeni pentru
ea. Creterea este profitabil i rapid, i sunt anse mari de dezvoltare. Oceanele albastre pot fi create n dou
moduri: n unele cazuri, companiile pot da natere unor industrii complet noi, aa cum a procedat eBay n
cazul sectorului licitaiilor online. n cea mai mare parte a cazurilor, ns oceanele albastre sunt create din
oceanele roii, atunci cnd o companie modific frontierele unui sector existent. Aa a procedat i Cirque du
Soleil; trecnd grania care separa, n mod tradiional, circul si teatrul, firma a creat un ocean albastru nou i
profitabil, din oceanul rou al industriei circului. Se observ, c, n spatele crerii de noi piee i industrii,
exist un model coerent de gndire strategic, strategia oceanului albastru. Logica de la baza strategiei
oceanului albastru se distaneaz de modelele tradiionale axate pe concuren n pieele existente. [2]
Un element definitoriu al strategiei oceanului albastru este inovaia de valoare, care presupune urmrirea
simultan a diferenierii i a meninerii unui pre sczut. Inovarea n valoare se concentreaz pe a face
concurena irelevant prin crearea unui salt de valoare pentru cumprtori i pentru companie, ajungndu-se
astfel la deschiderea unui spaiu nou pe pia i de necontestat.[1]
Tabelul 1
Diferena dintre oceanul rou i oceanul albastru
Strategia oceanului rou Strategia oceanului albastru
Concurarea pe spaiul de pia existent Crearea unui spaiu de pia necontestat
nfrngerea concurenei Anularea compensrii ntre valoare i costuri
Explorarea cererii existente Crearea i captarea de cerere nou
Realizarea compensrii ntre valoare i costuri Transformarea concurenei ntr-un element irelevant
Alinierea ntregului sistem de activiti ale Alinierea ntregului sistem de activiti ale
companiei la opiunea sa strategic de companiei, n vederea realizrii obiectivului
difereniere sau costuri reduse dublu de difereniere i costuri reduse.
Pentru a recldi elementele de valoare pentru cumprtor, n scopul obinerii unei noi curbe a valorii,
trebuie dezvoltat cadrul de lucru al celor patru aciuni.

Figura 1. Matricea Eliminare-Diminuare-Dezvoltare-Creare


Sursa: http://www.blueoceanstrategy.com/
Aa cum se arat n figur, pentru obinerea unei noi curbe a valorii i meninerea legturii ntre
difereniere i cost sczut, exist cele patru ntrebri-cheie, prin care se poate contesta logica strategic i
modelul de afaceri caracteristice unui anumit domeniu economic:
Care dintre factorii considerai de la sine nelei n acest domeniu ar trebui eliminai?
Care dintre factori ar trebui diminuat mult sub standardele ramurii respective?
Care dintre factori ar trebui dezvoltat mult peste standardele ramurii respective?
Care dintre factorii, pe care domeniul respectiv nu i-a oferit niciodat, ar trebui creat?
Alt instrument n elaborarea acestei strategii este diagrama strategic, cadrul central de diagnostic i de
aciune pentru a construi o strategie viabil de ocean albastru. Axa orizontal surprinde o serie de factori n
care industria concureaz i investete, i axa vertical surprinde nivelul de ofert pe care cumprtorii l
primesc din toi aceti factori-cheie concureni.
Graficul strategiei servete la dou scopuri:

142
n primul rnd, ea surprinde starea actual n spaiul cunoscut pe pia. Acest lucru va permite s se
neleag unde sunt prezent concurena i factorii pentru care concureaz industria.
n al doilea rnd, propulseaz la aciune prin reorientarea i concentrarea de la concurena la
alternative i de la clienii la potenialii clieni ai industriei.
Privind n perspectiv, oceanele albastre vor rmne, cu siguran, principalul motor al creterii.
Desigur, odat creat un nou domeniu pe pia, concurena nu va ntrzia s apar. Este un fapt dovedit c nu
exista companii excelente permanent, aa cum nu exist nici industrii excelente permanent. Dar, studiind
clienii i nevoile lor dintr-o alt lumin, cu o gndire out of the box, mereu se vor putea crea noi spaii pe
pia, spaii unde nu este concuren, ci doar o mare albastr de posibili clieni.

Bibliografie:

1. POLLARD, Wayne E. (2005-12-01), Blue Ocean Strategy's Fatal Flaw


2. W. Chan KIM and Rene MAUBORGNE, Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press.
2005
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Ocean_Strategy

ROLUL INVENIILOR N SOCIETATEA MODERN INVENII UTILE VS


INVENII CIUDATE

Stud. Nadejda VINEVSCHI, Sabina MISTREAN, stud. anul I, gr. MPI 151
Cond. t.: lect., univ., Victor ZAMARU, ASEM

Trim n secolul inovaiilor, tehnologiilor performante, dar i al produselor alimentare tot mai
nesntoase. Cum s prevenim obezitatea, v ntrebai voi? Simplu, zic dietologii. Cura de slbire este
invenia folosit de majoritatea persoanelor obeze. Curele de slbire, pe care le folosesc celebritile din
prezent, au fost, de fapt, inventate de clugrii din Evul Mediu. Exist o legtur ntre curele de slbire, pe
care le urmeaz populaia, i obiceiurile culinare spirituale concepute cu sute de ani n urm, pentru a cura
mintea i corpul.[4]
ncercarea inventatorilor de a schimba metoda de slbire este una simpl Cura suprem de slbire.
Invenia, dei pare de necrezut, a fost brevetat nc din 1982, nu te las s introduci nimic solid n gur, dar i
d voie s respiri. Imagineaz-i numai ce corp sculptat vei avea. Ct despre chip, cu asemenea corp, cui i mai
pas?[5]
O alt invenie util este ceasul care ne ajut s ne trezim dimineaa. V-ai ntrebat vreodat cine a
inventat ceasul detepttor? Se spune c Platon ar fi deinut un ceas, care avea o alarm similar cu sunetul
unei orgi cu ap, pe care l pregtea noaptea, posibil pentru cursurile sale n zori. Astfel a nceput cltoria
detepttorului spre zilele noastre.[7]
Astzi, ns, este mai simplu s te trezeti, dac eti motivat de ceva. O motivaie este un ceas cu
alarm care-i mnnc banii dac nu te dai jos din pat. Un alt analog este un ceas detepttor care fuge prin
toat casa pentru a nu fi amnat. Acesta a fost inventat de un student din Marea Britanie. Cnd alarma
pornete, ceasul, care are dou roi, sare de pe noptier i pleac la plimbare prin camer. Singura soluie,
pentru a-l opri, este s te dai jos din pat i s prinzi ceasul.[6]
Una din inveniile populare n zilele noastre este cravata. Steenkerke, un orel din Belgia, i arog
onoarea de a fi inventat cravata. n 1962, trupele engleze au atacat prin surprindere trupele franceze
staionate n Steenkerke. Astfel, ofierii nu au avut timp s se mbrace corespunztor. ns, fr s stea pe
gnduri, ei i-au legat panglicile de la uniform n jurul gtului, fcndu-le un nod lejer. Voil, prima cravat,
n forma ei original.[1]
Dar inventatorii nu s-au mulumit doar cu aceasta. Astfel, a aprut cea mai tare invenie a lui Steven
Anthony, Steven Cardenas i Josh de Haro Cravata fals. Este la fel de stilat ca oricare din cravatele simple,
vine cu o pung detaabil, ascuns n interiorul materialului, care poate fi umplut cu orice butur. Astfel,
dac doreti s te relaxezi puin dup o edin tensionat, poi lua partea din spate a cravatei i sorbi din duza
bine deghizat.[2]
i, nu n ultimul rnd, invenia care uureaz munca femeilor moderne papucii de cas cu mop. O
alunecare spre baie, alta spre buctrie i podeaua e curat. Microfibra din care sunt confecionai cur i d
luciu pardoselii la fiecare pas pe care l facei.

143
Dar, s nu uitm i de prinii care au copii mici acas. Sigur, tim ct de greu le vine s pstreze
curenia. Inventatorii au i pentru ei o soluie Baby mop-ul - un costum confortabil pentru copil, care are
ataat capete de mop la nivelul braelor. Deci, din momentul n care copilul ncepe s se trasc, capetele
mopului colecteaz murdria i praful, lsnd podeaua curat.[3]
Albert Einstein afirma: Dac o idee nu este absurd la nceput, atunci nu are nicio ans de reuit.
Cele mai ciudate invenii din toate timpurile par s i confirme teoria. O invenie ciudat poate deveni util,
lund n considerare faptul c imaginaia uman nu are limite.
Eti creativ i ai o imaginaie bogat? Nu ezita s dai via ideilor tale!

Bibliografie:

1. KEMELL A. Cine a inventat cravata?, sursa: preluat de autor din: http://kemell.k5.ro/bun-de-


stiut/cine-a-inventat-cravata-cum-se-face-un-nod-la-cravata/, accesat la 26.03.2016
2. ANTHONY S., Flask tie, sursa: preluat de autor din: https://prezi.com/2ink4egbwwky/flask-tie/,
accesat la 26.03.2016
3. The Baby Mop Is A Serious Product, sursa: preluat de autor din:
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/13/baby-mop_n_2117703.html, accesat la 26.03.2016
4. Cine a inventat dietele celebritilor, sursa: preluat de autor din:
http://www.one.ro/sanatate/dieta-sport/cine-a-inventat-dietele-celebritatilor-11879267, accesat la
23.03.2016
5. SERGHESCU A, Cele mai ciudate si amuzante brevete de inventie, sursa: preluat de autor din:
http://www.ziare.com/magazin/inventii/cele-mai-ciudate-si-amuzante-brevete-de-inventie-galerie-
foto-1130497, accesat la 30.03.2016
6. DUMITRESCU I., Inventie ciudata - ceasul desteptator care va toaca banii daca nu va treziti,
sursa: preluat de autor din: http://www.ziare.com/funny/haios/inventie-ciudata-ceasul-desteptator-
care-va-toaca-banii-daca-nu-va-treziti-1100545, accesat la 30.03.2016
7. Cine a inventat ceasul desteptator?,sursa: preluat de autor din:
http://www.cineainventat.ro/ceasul-desteptator/, accesat la 30.03.2016

UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAIONALE N MANAGEMENTUL


PRODUCIEI

Stud. Irina CEBOTARI, Daniela BARBSCUMP, grupa BA-146, ASEM


Cond. t: lect. univ. Mariana HBESCU

Tehnologiile informaionale s-au schimbat radical, n ultimii 20 ani, mult mai mult dect orice
alt domeniu.
ntr-un mediu aflat n permanent schimbare, clienii au tot mai multe cerine fa de
productori: livrarea s dureze ct mai puin, durat mai redus de la elaborarea conceptului pn la
realizarea produsului, calitate superioar, personalizarea produselor etc. Realizarea acestor obiective
necesit ns schimbri majore n practicile curente de fabricare: utilizarea proceselor noi i
complexe, reducerea cantitii de deeuri i defecte i, nu n ultimul rnd, utilizarea pe larg a
tehnologiilor informaionale.
O ntreprindere productoare este specializat n producerea bunurilor calitative, care s fie
competitive n costuri, corespunztoare cerinelor clienilor i livrate la timp. Gsirea unui echilibru
adecvat ntre aceste atribute constituie o adevrat provocare pentru ntreprinderile productoare.
Acele companii care fac fa provocrii rmn n business, celelalte eueaz.
O cantitate enorm de informaii sunt generate i utilizate n timpul proiectrii, fabricrii,
precum i utilizrii unui produs. Astfel, este rezonabil s se presupun c utilizarea tehnologiei
informaiei poate permite mbuntirea substanial n funcionarea, organizarea i eficacitatea
proceselor de producie. Echipamente i staii din cadrul fabricii, ntreprinderi de producie ntregi,
precum i reele de furnizori, parteneri i clieni aflai n ntreaga lume, pot fi conectate mai eficient i
integrate prin utilizarea tehnologiei informaiei.

144
Tehnologia informaiei poate oferi instrumentele necesare pentru a ajuta ntreprinderile n
atingerea obiectivelor, pe scar larg, considerate ca fiind critice pentru viitorul de fabricaie,
inclusiv: schimbri rapide n producie; implementarea mai rapid a noilor concepte; livrarea rapid a
produselor ctre clieni; interaciuni mai detaliate cu clienii; utilizarea complet a capitalului i
resurselor umane; fluidizarea operaiunilor; eliminarea activitilor inutile i a timpilor nguti.
Printre avantajele utilizrii tehnologiilor informaionale, menionm: [5]
Creterea produciei i economisirea timpului prin automatizarea sarcinilor. De exemplu, o
brutrie, care utilizeaz senzori de temperatur pentru a detecta automat orice scdere sau cretere a
temperaturii camerei. Aceti senzori vor trimite informaii direct operatorului raportnd devierile.
Acest lucru economisete timpul de planificare i, de asemenea, sporete calitatea produciei.
Eficientizarea comunicrii. Cu ajutorul instrumentelor tehnologice de comunicare, precum
conferine video, pot electronic, baze de date, fax, intranet, angajaii pot transmite informaia cu
uurin ntre departamente fr a avea ntreruperi. Totodat, clienii, furnizorii i partenerii de
afaceri ntrein o mai bun legtur cu ntreprinderea.
mbuntirea stocrii i gestionrii datelor i a fiierelor. Informaiile i datele sunt
instrumente foarte importante pentru o companie, de aceea, este foarte important de a le stoca n
siguran i de a avea acces la ele n orice moment, fapt pentru care unele companii au cloud service
unde ncarc i stocheaz informaia.
O mai bun gestiune financiar. Software, cum ar fi Quick Books, Bookkeeper, Sage 50, i
Account Edge, pot fi utilizate n efectuarea diverselor sarcini de contabilitate ntr-o afacere.
Proprietarii de afaceri pot echilibra cu uurin contabilii cu mai puin experien, deoarece aceste
soft-uri sunt bine echipate i au, de asemenea, o seciune de ajutor care poate fi accesat cnd
utilizatorul este blocat.
Optimizarea relaiilor cu consumatorii. Interacionarea cu consumatorii i stabilirea unei
relaii puternice duce la expansiune. De exemplu, companiile pot utiliza internetul pentru a informa
clienii cu privire la ofertele mari i reduceri. Acest lucru determin clienii s se simt speciali i s
doreasc s cumpere.
Dezavantajele utilizrii tehnologiilor informaionale: [2]
Cheltuieli de punere n aplicare. ntreprinderile mici nu i pot permite unele tehnologii
scumpe, astfel nct ele pot sfri, pentru c-i pierd clienii lor n concurena cu alte ntreprinderi,
care i-au mbuntit tehnologia i ofer un serviciu sau produs mai bun.
Reducerea locurilor de munc. Tehnologiile informaionale tind s nlocuiasc tot mai multe
poziii ocupate de ctre angajai. De exemplu, contabilitatea se face acum cu ajutorul unui soft, ceea
ce inseamn c persoanele cu aceast profesie rmn fr job.
Riscul securitii informaiei.Din moment ce companiile stocheaz datele pe un server la
distan, care pot fi accesate cu un nume de utilizator i o parol, exist riscul pierderii unor date
provocate de virui i hackeri, care pot duna afacerii.
Ca exemplu de utilizare a tehnologiilor informaionale n afaceri, putem aduce experiena lui
Robert Spark director general al corporaiei Hallmark. Partea concret a venit printr-o recomandare
de mbuntire a fluxului de date despre vnzri, de la magazinele de specialitate Hallmark ctre
sediul general al corporaiei. Pentru a prelua informaia detaliat despre fiecare vnzare, au fost
dotate punctele de vnzare 250 de magazine cu sisteme computerizate, care utilizeaz coduri cu bare.
Pasul urmtor l-a constituit ordonarea avalanei de date, pentru a servi scopurilor conducerii. Au fost
formate cinci grupuri de cercettori i informaticieni, pentru realizarea sistemelor informaionale de
sprijinire a deciziei manageriale, pe care directorii s le poat utiliza pentru a interpreta grafic
tendinele a ceea ce se ntmpla n magazine. Aceasta a fost ca un izvor de vitalitate pentru ntreaga
companie Hallmark [1, p. 183].
Tehnologia informaional este unul dintre aa-numiii piloni de susinere a competitivitii.
Gradul de disponibilitate tehnologic al unei ri este msurat n funcie de agilitatea cu care
economia rii adopt tehnologii existente pentru a proteja productivitatea industriilor sale,
valorificnd tehnologiile informaiei i a comunicaiilor n activitile zilnice i procesele de
producie pentru creterea eficienei i mbuntirea competitivitii.

145
Prin intermediul tehnologiilor informaionale, companiile au posibilitatea de a fi mai flexibile i
apte s mearg n pas cu schimbrile mediului. n ultimii ani, ntreprinderile tind s aib propriul lor
departament de tehnologii informaionale sau mcar o persoan responsabil. Aceasta reprezint o
punte spre viitorul mult mai dezvoltat, care urmeaz s l cunoatem n curnd.

Bibliografie:

1. HAMMER Michael & CHAMPY James. Reengineeringul ntreprinderii. Bucureti: Editura


Tehnic, 1996, pag. 183.
2. Advantages and Disadvantages of Information Technology in Business,
http://www.useoftechnology.com/advantages-disadvantages-information-technology/ (citat
18.04.2016).
3. Information Technology for Manufacturing, http://www.nap.edu/read/4815/chapter/2 (citat
08.04.2016).
4. The Role of Information Technology in Modern Production,
http://plaza.ufl.edu/stefanie/accurate_response.pdf (citat 10.04.2016).
5. The benefits of using technology in business, http://www.examiner.com/article/the-benefits-
of-using-technology-business (citat 18.04.2016).

STUDIEREA CALITII I PROPRIETILOR DE CONSUM A SORTIMENTULUI


ACTUAL DE CACAO

Stud.: Ecaterina TARAN, MERC 141


Cond.t.: conf.univ.dr., Svetlana FEDORCIUCOVA

Cacao este denumirea seminelor produse de arborele de cacao (Theobroma cacao), care, dup
uscare, se macin sub form de pulbere. Cacao este un produs de export-import al numeroaselor ri
n curs de dezvoltare. Importana industrial a acestui produs este indiscutabil, deoarece reprezint
materia prim principal pentru obinerea ciocolatei.
Boabele de cacao nu au zahr i conin o important cantitate de magneziu - necesar pentru
sntatea oaselor, dinilor, inimii, muchilor i a nervilor, de asemenea, fiind i o surs important de
fier, mangan, zinc, crom i vitamina C. Cacao reprezint un stimulent al metabolismului, avnd,
totodat, un anumit efect vasodilatator i diuretic. Compuii din cacao stimuleaz eliberarea de
endorfin i serotonin - hormonii fericirii. Valoarea nutritiv a boabelor de cacao este determinat
de compoziia chimic.
Distingem trei soiuri importante ale boabelor de cacao:
Cacao Criollo (boabe nobile).
Cacao Forastero, cu coninut mare de grsimi i un miros mai puternic.
Cacao Trinitario, soi hibrid dintre Crillo si Forastero.
Boabele de cacao se cultiv n trei regiuni: Africa, America Latin, Asia i Oceania.
Scopul lucrrii const n aprecierea calitii pudrei de cacao, prezentate pe piaa de consum a
Republicii Moldova i gradului de corespunderea acestui produs normelor de calitate.
Obiectul de cercetare l reprezint urmtoarele mrci comerciale a pudrei de cacao:
Cacao pudr cu coninut redus de grsime (cu coninut de 10-12% unt de cacao), Cacao
VAN
Cacao cu coninut redus de grsimi (cu coninut de 11% unt de cacao), Cosmin Cacao,
Cacao cu coninut redus de grsimi (cu coninut de 11% unt de cacao), Cacao Dr. Oetker,
calitate extra,
Cacao praf CI .
Cacao praf Mango .
Cacao neagr de calitate superioar (cu coninut de 22 % unt de cacao) Dr. Oetker.

146
Determinarea calitii pudrei de cacao s-a realizat dup indicii organoleptici i fizico-chimici
standardizai conform cerinelor actelor normative n vigoare.
Analiza organoleptic se bazeaz pe aprecierea gustului i aromei. Rezultatele obinute denot
urmtoarele informaii: gustul i aroma sunt specifice produsului analizat, nu au fost depistate miros
sau gust strin nespecific. Aadar, indicii organoleptici ai produselor analizate corespund integral
cerinelor actelor normative.
Indicii fizico-chimici, care determin calitatea pudrei de cacao, sunt: umiditatea, aciditatea
activ i stabilitatea suspensiei.
Umiditatea prescris n documentele normative constituie maximum 10 %. Din datele obinute,
reiese c din 6 mostre de cacao, 5 corespund cerinelor actelor normative. Totodat, am nregistrat o
necorespunderea umiditii la Cacao neagr de calitate superioar, Dr. Oetker. Umiditatea acestui
produs este critic, deoarece depete normele stabilite cu 3,4%. Creterea umiditii pudrei de
cacao nu este dorit i poate provoca conglomerarea particulelor i alterarea produsului pe cale
microbiologic. Un asemenea produs are proprieti consumiste reduse.
Un alt indicator foarte important pentru calitatea pudrei de cacao este stabilitatea suspensiei.
Butura, obinut din praful de cacao, reprezint o suspensie faza lichid n care sunt dispersate
particulele solide de cacao. Cu ct timpul de meninere a particulelor solide n stare suspendat este
mai ndelungat, cu att mai bun este calitatea buturii de cacao.
Timpul prescris n documentele normative pentru stabilitatea suspensiei constituie minimum 2
minute. Informaiile obinute demonstreaz corespunderea absolut a obiectelor de cercetare
cerinelor prescrise.
Aciditatea activ a prafului de cacao (pH) se normeaz n actele normative i nu trebuie s
depeasc 7,1. Acest indicator este important la aprecierea calitii pudrei de cacao, deoarece arat
gradul de prospeime al acestui produs.
Informaiile obinute demonstreaz prezena neconformitilor pudrei de cacao analizate.
Aadar, doua produse nu corespund cerinelor dup acest indicator, avnd rezultatele mrite, ceea ce
vorbete despre alterarea produselor analizate.
Menionm c au fost depistate unele neconformiti referitoare la informaiile prezentate pe
etichetele produselor. La cinci produse din ase le lipsete indicativul documentului de referin i, la
dou produse, nu sunt indicate ingredientele.
Concluzie. n urma efecturii analizelor organoleptice i de laborator a ase mostre de cacao,
care reprezint sortimentul actual de aceste produse, pe piaa de consum a Republicii Moldova doar
dou produse (Cacao VAN i CI ) corespund tuturor indicilor cerinelor actelor
normative n vigoare.

147
III. FINANE, CONTABILITATE I ANALIZ
ECONOMICO-FINANCIAR

ANALIZA EFICIENEI OPERAIUNILOR DE EXPORT LA NIVELUL ENTITII

Stud. Augustin IGNATOV, anul II, Relaii Economice Internaionale


Cond. t.: conf. univ., dr. Natalia IRIULNICOV

n condiiile actuale, ntreprinderile trebuie s acorde o deosebit atenie evalurii eficienei i


rentabilitii activitilor pe care le practic, acest fapt fiind o necesitate determinant n definirea succesului
economic. Acest lucru capt o mai mare importan atunci cnd se abordeaz problema exportului, cci pe
pieele strine competiia este mult mai acerb, rigorile sunt mai nalte, iar rolul analizei eficienei
operaiunilor de export devine un factor primordial prin care se demonstreaz eficacitatea tuturor proceselor ce
au loc la nivel de ntreprindere.
Pentru a efectua analiza financiar economic a eficienei operaiunilor de export la nivel
microeconomic, noi trebuie s alegem cu circumspecie instrumentele analitice potrivite, care s ne
demonstreze rentabilitatea produselor comercializate pe piaa strin, n comparaie cu cele vndute pe piaa
local. Noi trebuie s menionm faptul c exportul produselor peste hotare nu constituie un scop n sine, el
trebuie s prezinte un grad de profitabilitate satisfctor, fapt care este direct conectat cu preul extern corect,
pentru produsul comparabil din punct de vedere tehnico-calitativ, al ambalajului, condiiilor de transport i de
livrare, la fel ca i garaniilor de bun funcionare cu cele prezente pe pia. n plus, profitabilitatea exportului
va depinde nemijlocit de costul de producie i cel de desfacere, astfel nct exportul, odat perfectat, prin
preul extern obinut s poat recupera toate cheltuielile nregistrate i s asigure o margine de profit
anticipat, fr de care productorul i exportatorul ar nregistra pierderi.Analiza eficienei exporturilor trebuie
s ia n considerare i unele riscuri, c la unele expediii exportatorul poate s nregistreze rezultate negative,
ns este important ca aceste pierderi s fie acoperite de multitudinea tranzaciilor de succes ulterioare, iar n
cursul anului exportatorul s obin pe sold rezultate valutare i financiare favorabile.
Cel mai elementar indicator, care poate fi folosit pentru a analiza eficiena operaiunilor de export este
PROFITUL N VALUT PE UNITATEA DE PRODUS. Acesta reprezint diferena dintre preul extern
obinut i totalitatea costurilor materiale directe i alte costuri raportate de antreprenor pn la frontiera rii
importatoare, evaluate ntr-o valut convertibil (de obicei, n dolari SUA) pe unitatea de produs. Formula de
calcul se exprim, n consecin, astfel: Pr= Pe (CMD + Ci) = x dolari SUA, unde Pr exprim profitul ce
trebuie determinat, Pe = preul extern FOB (FREIGHT ON BORDER) net exprimat n valut, M = costurile
materiale directe n costul total extrimate n valut, Ci= alte costuri n costul total de export exprimate n
valut. Pentru determinarea profitului n lei moldoveneti, se nmulete preul extern cu cursul dolar/leu n
vigoare, din rezultatul obinut se scade costul produsului n lei (CMD+Ci).
Un alt indicator care vine s ne demonstreze eficiena operaiunilor de export este gradul de valorificare
a materiilor prime de baz ncorporate n produs ,care exprim creterea valorii materiei prime utilizate prin
transformarea acesteia n produs finit. Acest indicator se calculeaz ca raportul dintre preul extern al
produsului i valoarea n dolari a materiei prime utilizate pentru fabricarea lui, formula de calcul fiind G.V.=
Pe/ M.P.= x ori, unde: G.V. indic gradul de valorificare, Pe-preul extern n valut, M.P. costul materiei
prime exprimate n valut. Pentru a asigura o valorificare maxim a materiei prime consumate este necesar ca
gradul de valorificare s fie o mrime supraunitar ct mai mare.
Cel mai relevant indicator al analizei eficienei operaiunilor de export este RATA Rentabilitii
Produsului Exportat (RRPE) indicator AMPLU care ia n consideraie preul extern mai mare obinut, dar i
costurile mai ridicate pe care le suportm pe piaa strin. RRPE ne indic clar gradul de eficien a
exporturilor. Rata rentabilitii produsului exportat este egal cu raportul dintre profitul n valut n valoare
absolut obtenabil la export i preul extern pe care l nregistrm: RRPE= (Pe (CMD+Ci))/Pe*100%, unde
RRPE exprim rentabilitatea produsului exportat, Pe preul n valut optenabil la export, CMD costuri
materiale directe, Ci-alte costuri. Pentru a nelege mai bine acest indicator, noi vom analiza compania
autohton productoare i exportatoare de vinuri S.A. Combinatul de Vinuri Cricova, a crei pia principal
de export este Federaia Rus, cota acesteia fiind de 60% din totalul exporturilor (incluznd Belarus) 15. Astfel

15
Datele referitoare la cota exporturilor sunt disponibile la: http://agora.md/stiri/1057/combinatul-de-vinuri-cricova-a-inregistrat-profit-
dublu-in-2013.

148
preul mediu de export pe piaa rus a vinurilor acestei companii este, n medie, de 5,25 USD pe sticl,
costurile materiale directe sunt de 1,25 USD per sticl, iar alte costuri fiind de 0,75 USD per sticl. Aceeai
sticl de vin, n medie, se vinde pe piaa Republicii Moldova la un pre de 3,15 USD, costurile materiale
directe sunt de 1,25 USD, iar alte costuri sunt de 0,35 USD 16 (Not: Informaia exprim situaia din anul 2013
de pn la embargoul impus de Rusia, rata oficial de schimb valutar folosit la calcule este de la 31 dec. 2013
USD/Leu =13,05 lei). Rata Rentabilitii Produsului Exportat pentru piaa Federaiei Ruse, astfel, este:
RRPE=(5,25-(1,25+0.75))/5,25*100%=62%, n timp ce, pentru piaa local a Republicii Moldova, este de 49%
(RRPE=(3,15-(1,25+0,35))/3,15=0,49 sau 49%).
Astfel, prin analiza Ratei Rentabilitii Produsului Exportat, noi am reuit s demonstrm c este mult
mai profitabil pentru compania SA Combinatul de Vinuri Cricova s exporte vinurile pe piaa Federaiei
Ruse, RRPE aici fiind de 62%, pe cnd, pentru piaa Republicii Moldova, aceast rat este de 49%.

Bibliografie:

1. Reguli i practici n Comerul Internaional, 1998. SNDULESCU Ion, p.38.


2. Comer Internaional. Vol I, 2001. STOIAN Ion, DRAGNEA Emilia, STOIAN Mihai, p.163.
3. Evaluarea Financiar a ntreprinderii, 2005. BNCIL Natalia, p.18, 50, 56.
4. Tranzacii Comerciale Internaionale, 1997. POPA Ioan, p.83, 110.
5. Tranzacii Comerciale Internaionale, 2012. LOBANOV Natalia, p.75, 257.

ANALIZA FACTORIAL A VENITURILOR DIN VNZRI

Stud. Tatiana JARDAN, anul II, gr. BA-144


Cond. t.: conf. univ., dr. Neli MUNTEAN

Veniturile din vnzri reprezint, conform SNC, suma veniturilor obinute n cadrul activitii
operaionale i cuprind: venituri din vnzarea produselor, venituri din vnzarea mrfurilor, venituri din
prestarea serviciilor, venituri din contractele de construcii, venituri din leasing operaional i financiar i
venituri din dividende.
Analiza veniturilor din vnzri servete drept punct de pornire la ntocmirea diferitelor materiale
analitice de uz intern i extern, ntruct de mrimea, evoluia, structura i stabilitatea veniturilor din vnzri
depind costurile i cheltuielile ntreprinderii, profitul i rentabilitatea, precum i situaia financiar.
Scopul analizei factoriale l constituie determinarea contribuiei diferiilor factori de influen la
modificarea Venitului din vnzri, precum i identificarea soluiilor pentru redresarea activitii sau
mbuntirea performanelor n perioadele viitoare.
Utilizatorii informaiilor furnizate de analiza factorial sunt:
Agenii economici;
Instituiile finanatoare;
Investitorii;
Acionarii;
Statul;
Salariaii.

16
Informaiile referitoare la preul mediu de vnzare, costurile materiale directe, alte costuri pentru piaa Federaiei Ruse i cea a
Republicii Moldova au fost preluate de ctre autor avnd ca surs angajaii Combinatul de Vinuri Cricova.

149
Analiza factorial n cazul ntreprinderilor cu activitate de producie

Aplicaie practic

150
Rata
Nr. Anul Anul
Indicatori Simbolul creterii
crt. precedent curent
%
1 Venituri din vnzri, lei VV 2093805 2513700 120,1
2 Volumul Produciei Fabricate, lei VPF 2463300 2793000 113,4
3 Numrul mediu de personal, persoane Ns med 106 99 93,4
4 Vloarea medie anual a MF, lei MF 107100 136800 127,7
5 Valoarea medie anual a MF active, lei MF a 91035 109440 120,2
Productivitatea anual a muncii calculat n funcie de producia
6 VPF/ Ns med 23239 28212 121,4
fabricat, lei
7 Gradul de nzestrare tehnic a muncii MF med / Ns med 1010 1382 136,8
MF a med / MF
8 Ponderea mijloacelor fixe active n totalul MF,% 85 80 94,1
med
9 Randamentul MF active, lei VPF / MF a med 27 26 94,3
10 Venituri din vnzri mediu la un leu de producie fabricat, lei VV / VPF 0,85 0,9 105,9

Analiza factorial a Venitului din vnzri se va realiza conform schemei, utiliznd pentru determinarea
influenei factorilor metoda iterrii:
MF med/Ns
Ns med
med

VPF/ MF a med/
VV
Ns med MF med
VPF /
VV/ VPF
MF a med

Modificarea VV fa de anul precedent este:


VV = VV1 VV0 = 2513700 2093805 = +419895 lei
Asupra modificrii VV au influenat urmtorii factori:
1. Influena modificrii numrului de salariai

Ns
VV
(
= Ns1 Ns2 ) MF
0

Ns
*
MFa
VPF0 VV0
MF
0
**
MFa0 medii
= (99 106 )*1010 * 0.85 * 28 * 0.85 = 138270.14lei
VPF0anuale
2. Influena modificrii
0 productivitii
0

VPF3.
VV
VPF1 VPF0 VV0
= Ns1 * VPF = 99 * (28212 23239 )* 0.85 = +418515.14 lei
*
Ns2.1. Influena modificrii
Ns1 0
Nsgradului de0 nzestrare tehnic
MF1 MF0 MF0 VPF0
VV
MF1 VV0
= Ns1 * * * * + = 99 * (1382 1010) * 0.85 * 27 * 0.85 = +718905.14 lei
Ns MFa MFa VPF
Ns1 Ns1 0
2.2. Influena modificrii structurii mijloacelor fixe
0 0 0

MF1 MFa1 MFa0 VPF0 VV0


VV
MFa
= Ns * * *
MFa * VPF = 99 *1382 * (0.8 0.85) * 27 * 0.85 = 157320lei
MF Ns MF
2.3. Influena modificrii
1 MF
1 eficienei
0 mijloacelor
0 fixe 0

VPF VV MF1 MFa1 VPF1 VPF0 VV0


= Ns1 * * * *
VPF = 99 *1382 * 0.8 * (26 27) * 0.85 = 143070 lei
MFa Ns MF
3. Influena modificrii
1 de 1valorificare
gradului
1 MFa MFa 0 a produciei-marf
0 fabricate
VV VPF1 VV1 VV0
= Ns1 * * = 99 * 28212 * (0.9 0.85) = +139650 lei
VPF
Concluzii:
Ns1 VPF1 VPF0
Comparativ cu anul precedent, VV a nregistrat o majorare cu 419895 lei (20,1%). La modificarea VV,
au participat toi factorii de influen, ns n sensuri i cu intensiti diferite:
1. Reducerea numrului de salariai cu 7 persoane, a determinat o scdere a VV cu 138270,14 mii lei.
Din punct de vedere economic, influena este normal, deoarece dimensiunea personalului, fiind un
factor cantitativ de analiz, influeneaz direct proporional indicatorii de performan. Printre cauzele posibile
ale reducerii personalului, s-ar putea enumera: concedieri, pensionri, restructurarea activitii prin
tehnologizare, demisii etc.

151
2. Productivitatea muncii, factor de msurare a eficienei personalului, a nregistrat creteri cu 21,4%,
fapt reflectat pozitiv i n evoluia VV, ce crete cu 418515,14 mii lei, datorit acestui indicator.
Productivitatea muncii este un indicator general, care, la rndul su, include ali 3 factori de gradul al
doilea, dintre care doar unul are influen pozitiv. Astfel, comparnd mrimile celor dou influene ale
personalului (numrul personalului i eficiena muncii), se observ faptul c intensitatea factorului calitativ a
fost mult mai puternic. De aici, am putea deduce c, n perioada curent, entitatea i-a centrat activitatea spre
factorii intensivi, n defavoarea celor extensivi. Productivitatea ar fi putut crete datorit : experienei,
acordrii de stimulente pentru un efort suplimentar, reorganizrii activitii, diviziunii muncii, creterii
gradului de calificare a personalului etc.
2.1. Comparativ cu perioada de baz, gradul de nzestrare tehnic a crescut cu 36,83%, ceea ce a
influenat pozitiv VV, n sensul creterii acestora cu 718905,14 mii lei.
Din datele disponibile, putem observa c nzestrarea tehnic a crescut datorit efecturii de noi investiii
n mijloacele fixe, dar i datorit reducerii numrului de salariai. Din aceste considerente, se impune
dezvoltarea analizei n scopul determinrii msurii n care creterea gradului de nzestrare tehnic pe baza
reducerii numrului de personal s-a reflectat asupra performanelor economice ale ntreprinderii, respectiv
retehnologizarea a fost implicat 100% n procesul de producie.
2.2. Structura mijloacelor fixe s-a modificat n defavoarea VV, asupra crora a avut o influen
negativ cu 157320 mii lei.
n opinia mea, mijloacele fixe active prezint o importan deosebit n procesul productiv. Aadar, am
putea presupune c entitatea dispune de echipamente tehnice aflate n leasing operaional, care nu sunt
nregistrate din punct de vedere contabil la nivelul societii. Astfel, s-ar impune s se ia n considerare analiza
performanelor acestora. Totui, modificarea ponderii mijloacelor fixe active, n totalul mijloacelor fixe, poate
avea cauze diferite, printre care neutilizarea echipamentelor aferente locurilor de munc vacante.
2.3. Randamentul mijloacelor fixe a sczut cu 3,7% n perioada curent i influena negativ a acestuia
asupra VV a fost de 143070 mii lei.
n acest caz, situaia se apreciaz nefavorabil, deoarece eficiena utilizrii mijloacelor fixe s-a micorat.
Deci, o aa situaie pe un termen ndelungat poate duce la scderea semnificativ a indicatorilor de
performan i de rezultate, iar costurile de producie s-ar putea mri considerabil.
3. Gradul de valorificare a produciei obinute destinate vnzrii a crescut de la 85% la 90%. Influena
pozitiv a factorului calitativ asupra VV a fost de 139650 mii lei.
Din situaia respectiv, rezult c, n perioada curent, s-a redus ponderea stocurilor de produse finite i
semifabricate n volumul produciei fabricate. Se poate admite c situaia este favorabil.
Recomandri de cretere a veniturilor din vnzri prin urmtoarele ci specifice:
Dimensionarea volumului i structurii produciei fabricate n corelaie cu cererea;
Diversificarea ofertei i identificarea unor nie de pia;
Prospectarea permanent a pieei;
mbuntirea calitii produselor fabricate;
Dezvoltarea politicilor de marketing;
Practicarea unor preuri concureniale;
Acordarea unor discounturi clienilor la comenzi mai mari;
Crearea unor mrci proprii.

ANALIZA ROTAIEI CREANELOR

Stud. Nicoleta GURIEV, gr.BA-146


Irina CEBOTARI, gr.BA146
Cond. t.: lect. univ. Diana CLUGREANU

Analiza rotaiei creanelor permite aprecierea lichiditii creanelor, adic viteza de transformare a
creanelor, n forma sa iniial bneasc i respectiv potenialul financiar al ntreprinderii. Prin intermediul
acestei analize, se determin impactul rotaiei creanelor asupra resurselor din circuitul economic, venitului i
profitului. Esena analizei rotaiei creanelor const n compararea ritmului de modificare a venitului de
vnzri i a valorii medii a creanelor.
Rotaia creanelor se exprim prin determinarea:
1) numrului de rotaii ale creanelor stabilete de cte ori ntr-o perioad (de regul un an) venitul
din vnzri rennoiete creanele ntreprinderii;

152
2) duratei rotaiei creanelor stabilete perioada de timp, n care venitul din vnzri rennoiete
creanele ntreprinderii.
n cadrul analizei rotaiei creanelor, se determin numrul de rotaii i perioada de ncasare (n zile) a acestora
pentru anul de gestiune i, ulterior, indicatorii se compar cu rezultatele obinute pentru perioada precedent.
Micorarea perioadei de ncasare a creanelor se apreciaz pozitiv. Majorarea perioadei de ncasare a
creanelor poate avea la baz urmtoarele cauze:
ineficiena politicii ntreprinderii, n domeniul creditrii cumprtorilor fideli, din punct de vedere al
termenului de achitare;
insolvabilitatea unor cumprtori.
Respectiv, pentru determinarea efectului din modificarea rotaiei creanelor, va fi utilizat urmtoarea
formul:
Efectul modificrii rotaiei creanelor:

153
cumprtorul primete reducerea n mrime de d%, dac plata pentru marfa livrat se efectueaz n k
zile de la nceputul perioadei de creditare (de la momentul livrrii);
cumprtorul pltete valoarea ntreag a bunului dac achitarea se efectueaz n intervalul de timp
(k+1) n zile.
Aceste reduceri sunt favorabile att cumprtorului, ct i vnztorului. Primul beneficiaz direct de
diminuri ale mijloacelor cheltuite cu valorile procurate, iar al doilea primete un beneficiu indirect n legtur
cu accelerarea rotaiei activelor ngheate sub form de creane.
Pentru a prognoza Cash-flow-ul viitor, este necesar de determinarea sumei reale obinut de ctre
creditor. Aceasta se poate face prin dou metode:
1. Prin intermediul indicelui preurilor:

154
In order to diminish the problem of tax evasion and tax pressure, there is a solution to this in the form of
some calculations, which are represented below.

So we get:
G = MDL 100 million >>> Y = MDL 400 million
+ T = MDL 100million >>> Y = MDL 300 million
= MDL 700 million
The only problem is that Budget deficit occurs. How do we solve this if we want to get an increase in
income along with keeping a constant budget deficit.
The best solution is:
G = MDL 100 million >>> Y = MDL 400 million
+ T = MDL 100million >>> Y = MDL -300 million
= MDL 100 million and so, we observe that if we raise taxes and government expenditure at the same
rate - we get economic growth.

References:

1. Fiscal Code of the Republic of Moldova


2. OECD Investment Compact for South East Europe, Access to finance, 2013.
3. www.bns.md

THE ARMS LENGTH PRINCIPLE

Student Olesea EFIMENCO,


Student Inga DARANUA,
Scientific coordinator: Assoc. Prof., PhD Lica ERHAN, ASEM

This article includes the overview of the arms length principle, its description, evolution, examples of
transactions, which are made using such a principle, and the methodologies it applies. This principle is a
subject of particular interest due to the fact that it is not applied in Moldova, while it is used in international
practice, and in the nowadays integration of Moldova in EU and more active participation of our country in
world trade the study of this principle become a necessity.
The Arms Length Principle (ALP) is the condition or the fact that the parties to a transaction are
independent and on an equal footing. Such a transaction is known as an arm's-length transaction.
An arm's length transaction is a transaction in which the buyers and sellers of a product act
independently and have no relationship to each other. This transaction is concluded at the arms length price,
which would have been determined if such transactions were made between independent entities under the
same or similar circumstances.
As the arms length principle plays a particular role in international relations, it is relevant to investigate
how the principle has developed in the (model) treaties for the avoidance of double taxation. The term was
included probably for the first time in an official document in the draft multilateral treaty of the League of
Nations in 1933 (and later in the US Regulations of 1935). The purpose of the principle was to ensure the
correct application of the separate entity or independent enterprise approach which was qualified as the
primary method for the allocation of profits to permanent establishments. After 70 years the arms length

155
principle seems to have reached the limits of its development. The main reason for this is that the emphasis in
the legislation and regulations of many countries and in the OECD Guidelines 1995.
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) has adopted the principle in
Article 9 of the OECD Model Tax Convention, to ensure that transfer prices between companies of
multinational enterprises are established on a market value basis. The World Customs Organization (WCO)
and World Trade Organization (WTO) have also adopted, in effect, the arm's length principle in Customs
valuations.
Some transactions subject to ALP include: purchase at little or no cost, payment for services never
rendered, sales below market price/ purchase above market price, interest free borrowings, exchanging
property, selling of real estate at a price different from market price, use of trade names or patents at exorbitant
rates even after their expiry.
Transfer pricing is the process through which parent companies and/or subsidiaries of the same parent,
in different countries, establish a price for goods or services between themselves. Transfer mispricing is the
abusive manipulation of this process for the purpose of avoiding or reducing taxes across all entities. This
takes place when related firms agree to manipulate the price of their internal transactions in order to declare
less profit in higher-tax jurisdictions and therefore reduce their total tax payments. It deliberately generates
profit and hides or accumulates money in the jurisdiction where the tax bill is low. The mispricing is said to be
based on arm in arm principle, the opposite of the arms length principle. In order to comply to the last, the
companies should identify the appropriate price, using one of the following methodologies:
Comparable uncontrolled price (CUP) method compares the price transferred in a controlled
transaction to the price charged in a comparable un-controlled transaction. It is the most direct and
reliable way to apply the arms length principle.
Resale price method begins with the price at which a product is resold to an independent enterprise
(IE) by an associate enterprise. The focus is on the resale price margin. This margin should ideally be
established from comparable transactions between the reseller (involved in the controlled transaction)
and other independent parties. In the absence of such transactions, the resale price margin may be
determined from sales by other resellers in the same market. The resale price margin is expected to
vary according to the amount of value added by the reseller.
Cost plus method first the cost incurred is determined. An appropriate cost plus mark-up is then
added to the cost to arrive at an appropriate profit. The resultant figure is the arms length price. It is
useful in the case of semi-finished goods which are sold between associated parties.
Profit split method used when transactions are inter-related and is not possible to evaluate
separately. The method is based on the concept that profits earned in a controlled transaction should
be equitably divided between associated parties involved in the transaction according to the functions
performed.
Transactional net margin method the method examines the net profit margin relative to an
appropriate base such as costs, sales or assets.
Conclusion. The arms length principle is the key for ensuring the transparency of trade affairs.
Companies should ensure high levels of corporate transparency, since this allows citizens to hold companies
accountable for the impact they have on their communities. Multinationals operate through networks of related
entities incorporated under diverse legislation that are interrelated through myriad legal and business
connections. Without transparency, many transactions are almost impossible to trace.

References:

1. Article 9 of the OECD Model Tax Convention (2014)


2. www.oecd.org
3. www.wto.org

156
CONTABILITATEA REPREZENTAREA NORMATIV A REALITII
ECONOMICE?

Stud. Stanislav IAROVOI, anul I, FB-153


Cond. t.: conf., univ., dr. Lica ERHAN

Motto: O via este ansa ta de a exprima Sinele


n cel mai palpitant i creativ mod cu putin
(Richard Bach)

Contabilitatea este reprezentarea normativ a realitii economice, doar pn la aceea limit, n care nu
intervin tehnicile creative de ajustare a rezultatului, care au aprut ca rezultat al dezvoltrii economice,
juridice, sociale, dar i al presiunii utilizatorilor de informaii.
Existena unui numr ridicat de opiuni contabile ofer libertate interpretrii i, implicit, aplicrii
acestora n activitatea contabil. Astfel, fr a se ndeprta de normele i exigenele contabile, este oferit
posibilitatea cosmetizrii rezultatelor. Distorsionarea realitii economice a entitii prin intermediul
tehnicilor, opiunilor i libertilor lsate de textele juridice n domeniu poate duce la apariia fenomenului de
contabilitate creativ. Principalele premise ale apariiei acestui fenomen contabil sunt:
posibilitatea oferit de normele contabile, de a alege ntre diferite metode contabile (de exemplu, n
unele ri, entitile pot alege ntre nscrierea integral a cheltuielilor de dezvoltare n contul de profit
i pierdere i amortizarea lor pe perioada proiectului);
o serie de elemente necesit estimri sau previziuni (de exemplu, durata de utilizare a unui activ
corporal, n vederea calculului amortizrii, reprezint o estimare realizat de ctre entitate);
utilizarea tranzaciilor artificiale pentru manipularea valorilor din bilan sau pentru netezirea
rezultatului (de exemplu, se procedeaz la vnzarea unui activ i, concomitent, preluarea lui n regim
de nchiriere pentru durata de via rmas (lease-back)).
Astfel, dac dorim s manipulm rezultatul n mod artificial, fr a fi acuzai de fraud, vom putea recurge la:
imobilizarea cheltuielilor de dezvoltare; cesiunea unei imobilizri, apoi reluarea aceluiai bun prin leasing (lease-
back); ncorporarea cheltuielilor financiare n costul de producie al imobilizrilor; ntocmirea i revizuirea planului
de amortizare; existena mai multor metode de contabilizare a contractelor pe termen lung (pe msura avansrii, la
terminare); subevaluarea (sau supraevaluarea) provizioanelor pentru depreciere.
Concomitent, dac facem referire la procedee concrete specifice contabilitii creative, acestea pot fi
divizate n dou categorii:
Procedee care au impact asupra prezentrii situaiei de profit i pierdere: politica de provizionare i
amortizare; pierderi privind creanele nencasabile; creterea rezultatului curent prin ncorporarea plusurilor de
valoare din cesiunea activelor.
Procedee care au impact asupra prezentrii bilanului: cesiunea unei imobilizri, apoi reluarea
aceluiai bun prin leasing (lease-back); reevaluarea imobilizrilor corporale.
n tabelul 1, este prezentat un exemplu convenional de majorarea a nivelului lichiditii bilanului.
Entitatea Viitorul S.R.L. produce i vinde, n anul N, ctre distribuitorii si, mrfuri n valoare total de 871
950 lei (5812 uniti x 150 lei/buc), cu plat integral. Distribuitorii condiioneaz achiziia de posibilitatea
returnrii mrfurilor nevndute. Entitatea va nregistra vnzarea la ntreaga sa valoare, cu toate c 25% din
mrfurile vndute vor fi returnate n anul N+1.
Tabelul 1
Soldul la nceputul Soldul la sfritul
Indicatorii
anului, lei anului, lei
1 2 3
Imobilizri corporale 1030500 1030500
Stocuri 871950 0
Creane comerciale 59250 59250
Numerar n casierie i la conturi 145300 1017250
Total Activ 2107000 2107000
Capital social 800000 800000
Rezultat 398210 499110
mprumuturi bancare 454890 454890
Datorii comerciale 453900 353000
Total Pasiv 2107000 2107000

157
Astfel, se nregistreaz un transfer de active mai puin lichide, cum sunt stocurile, la activele cu grad
mare de lichiditate, cum sunt disponibilitile bneti. Aceast soluie de contabilizare conduce la ameliorarea
ratei de lichiditate i a rezultatului n anul N, n care a avut loc vnzarea, ntregul risc de apariie a unei datorii
generate de returnarea bunurilor fiind transferat asupra unei perioade viitoare, anul N+1.
Pe lng multiplele efecte pozitive ale ingineriei contabile, utilizarea neadecvat a tehnicilor de
contabilitate creativ poate aduce entitatea n prag de faliment. n continuare, v prezentm cteva exemple de
scandaluri financiare la nivel global.
Corporaia Enron. Pe data de 3 decembrie 2001, corporaia a declarat brusc falimentul, dei cu un
an nainte anunase un profit de peste 100 miliarde de dolari. Totul era, ns, o mare minciun, ntruct
conducerea Enron prezenta publicului, de civa ani, situaii financiare care ascundeau marile datorii
ale firmei i umflau profitul utiliznd contabilitatea creativ. Entitatea crea i off-shor-uri false pentru a-i
transfera pierderile pe acestea, n afara evidenelor contabile, cumpra cu sume uluitoare aciuni la firme cu
obiect similar de activitate din India i Brazilia.
Xerox Corporation, cel mai mare furnizor de echipamente de fotocopiere i consumabile necesare
acestora. n urma unei anchete desfurate de Securities and Exchange Comission, s-a descoperit c aceasta a
utilizat n scopul majorrii profitului nregistrarea prematur a veniturilor din nchirierea copiatoarelor i altor
echipamente de fotocopiere.
n cazul entitii Global Crossing, aceasta este acuzat c i-a nregistrat veniturile necorespunztor prin
faptul c aceastea au fost amplificate, n timp ce cheltuielile corespunztoare acestor venituri au fost
capitalizate, n loc s fie nregistrate drept cheltuieli curente, ele urmnd a fi amortizate.

Referine bibliografice:

1. ALBU C., ALBU N., FELEAG L. Contabilitate control i guvernan. Editura Economic.
Bucureti, 2012. 496 p.
2. NASER C., Creative financial accounting: its nature and use, Pretince Hall, 1993, pag.59, citat de
Feleaga N., Malciu L., Politici i opiuni contabile, Fair Accounting versus Bad Accounting, ed.
Economic, Bucureti, 2002, p.390.

ASPECTE ALE CONTABILITII N SOCIETILE DE ASIGURRI

Nicoleta CAMERZAN, anul II, FB-143


Cond. t.: conf. univ., dr. Liliana LAZARI

Dezvoltarea continu a pieei de asigurri condiioneaz necesitatea armonizrii contabilitii cu


prevederile Standardelor Internaionale de Contabilitate i anume contabilitatea veniturilor i cheltuielilor
companiilor de asigurri, care reprezint unul dintre cele mai problematice sectoare ale evidenei contabile.
n conformitate cu Legea nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la asigurri, asigurarea reprezint transferul
unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare i/sau a unei pagube materiale, de la asigurat la
asigurtor, n conformitate cu contractul de asigurare.
Contractul de asigurare este un act conform cruia o parte (asigurtorul) accept un risc de asigurare
semnificativ din partea celeilalte pri (deintorul poliei de asigurare), convenind s despgubeasc
deintorul poliei de asigurare, dac un eveniment viitor incert specificat (evenimentul asigurat) are un efect
nefavorabil asupra acestuia din urm. Asiguratul este persoan, care are ncheiat sau pentru care s-a
ncheiat un contract de asigurare cu asigurtorul. Asigurtorul este partea creia i revine, n temeiul
unui contract de asigurare, obligaia de a despgubi asiguratul la producerea evenimentului asigurat.
Contabilitatea, n cadrul companiilor de asigurri se organizeaz n baza IFRS (conform prevederilor
Legii Contabilitii).
Reglementarea contabilitii n cadrul companiilor de asigurri se efectueaz n baza IFRS 4 Contractul
de asigurare.
Obiectivul IFRS 4 este de a specifica modul de raportare financiar a contractelor de asigurare pentru
orice entitate, care emite astfel de contracte (descris n prezentul IFRS ca asigurtor).
IFRS 4 prevede:
mbuntiri limitate ale contabilizrii de ctre asigurtori a contractelor de asigurare;

158
prezentri de informaii care identific i explic valorile din situaiile financiare ale unui asigurtor
i ajut utilizatorii acelor situaii financiare s neleag valoarea, planificarea i incertitudinea viitoarelor
fluxuri de trezorerie rezultate din contracte de asigurare.
Obligaiile asigurtorului, n conformitate cu IFRS-4, sunt urmtoarele:
s nu recunoasc drept datorie orice provizioane pentru posibile pretenii viitoare, dac acele
pretenii sunt generate de contracte inexistente la finalul perioadei de raportare;
s realizeze testul de adecvare a datoriei;
s analizeze dac activele sale de reasigurare sunt depreciate;
s elimine o datorie asociat contractelor de asigurare din situaia poziiei financiare, numai atunci
cnd aceasta este stins;
s nu compenseze:
1) activele de reasigurare cu datoriile asociate contractelor de asigurare;
2) venitul din sau cheltuiala cu contractele de reasigurare cu venitul din sau cheltuiala cu contractele de
asigurare aferente.
Contabilitatea operaiunilor de asigurare are urmtoarele sarcini principale:
verificarea corectitudinii ntocmirii documentare i legalitii operaiilor de asigurare;
verificarea corectitudinii ncheierii contractelor de asigurare i a argumentrii despgubirilor de
asigurare;
controlul asupra inerii corecte a registrului evidenei contractelor de asigurare i a registrului
evidenei plii ndemnizaiilor de asigurare i despgubirilor de asigurare;
asigurarea constituirii corecte a rezervelor de asigurare.
n ceea ce privete capitalul social minim, pentru companiile de asigurri, acesta este stabilit n mrime
de 15 mln lei, la care se aplic obligatoriu urmtorii coeficieni:
o Coeficientul 1 asigurri generale;
o Coeficientul 1,5 asigurri de via, AORCA extern (din 23.02.16);
o Coeficientul 2 reasigurare exclusiv.
La momentul nregistrrii de stat, capitalul social al asigurtorului (reasigurtorului) trebuie s fie depus
integral de ctre fondatorii si. Aporturile la capitalul social se depun integral n form bneasc att la
constituire, ct i la majorare. Mijloacele obinute din mprumuturi, credite bancare, gaj sau din alte mijloace
atrase, inclusiv din avansurile participanilor profesioniti la piaa asigurrilor i ale terelor persoane, nu pot
servi drept surs de formare sau de majorare a capitalului social al asigurtorului (reasigurtorului).
La constatarea veniturilor din activitatea de asigurare direct, se ncalc principiul contabilitii de
angajamente i se respect principiul de cas, conform cruia asigurarea ncepe n momentul achitrii integrale
a primei de asigurare.
La clasificarea cheltuielilor, specifice activitii de asigurare sunt cheltuielile cu plata despgubirilor n
cazul asigurrilor generale i cheltuielile cu plata indemnizaiilor n cazul asigurrilor de via i de persoane.
Una dintre obligaiile asigurtorilor este constituirea rezervelor de asigurare. Exist trei tipuri de
rezerve, n funcia de tipul asigurrii practicate:
1. Rezerva matematic, pentru asigurrile de via;
2. Rezerva tehnic, pentru asigurrile generale;
3. Fondul msurilor preventive, destinat aciunilor de prentmpinare a riscurilor.
La baza calculrii mrimii rezervei, st prima de asigurare brut de baz. Mijloacele rezervelor de
asigurare pe termen lung se deduc din venitul asigurtorului la calcularea impozitului pe venit.
Articolul 39 Contabilitatea i controlul intern al asigurtorului (reasiguratorului), din Legea cu privire
la asigurri nr. 407, prevede c asigurtorul (reasiguratorul) trebuie s in evidena contabil n regim
electronic i pe suport de hrtie a operaiunilor efectuate n conformitate cu standardele evidenei contabile
obligatorii. Asigurtorul (reasigurtorul) este obligat s calculeze i s verifice trimestrial indicatorii stabilii
prin actele normative ale Autoritii de supraveghere, emise ntru aplicarea prezentei legi. De asemenea, n
termen de 4 luni de la ncheierea anului financiar, asigurtorul (reasigurtorul) va publica n ediii periodice de
larg circulaie un raport privind rezultatele financiare i avizul auditului extern.

159
ANALIZA INDICATORILOR EFICIENEI UTILIZRII FACTORULUI UMAN-
ELEMENT ESENIAL AL PERFORMANELOR NTREPRINDERII

Stud. Dorina JORA, anul II, Facultatea Business i Administrarea Afacerilor


Cond. t.: lect. sup. univ. Ada BRAOVEANU

Actualmente, resursele umane reprezint fora motrice a oricrei ntreprinderi, care, printr-o utilizare
eficient, asigur supravieuirea, dezvoltarea i succesul acesteia. Existena unei capaciti de producie
sofisticate, fr a dispune de un potenial uman calificat, nu poate genera performane, rezultate i valoare.
n teoria i practica economic, pentru analiza eficienei muncii se folosete indicatorul productivitatea
muncii. n cele ce urmeaz, n tabelul 1, este prezentat varietatea indicatorilor afereni productivitii muncii.
Tabelul 1
Indicatorii productivitii muncii
Unitatea de
Indicatori Formula de calcul
msur
Volumul activitii operaionale (valoarea produciei fabricate, veniturile
Productivitatea anual a
din vnzri, valoarea adugat) lei/persoan
muncii
Numrul mediu scriptic de salariai sau de muncitori
Volumul activitii operaionale (valoarea produciei fabricate, veniturile
Productivitatea zilnic a
din vnzri, valoarea adugat) lei/zi
muncii
Numrul total de om-zile lucrate de toi muncitorii
Volumul activitii operaionale (valoarea produciei fabricate, veniturile
Productivitatea orar a
din vnzri, valoarea adugat) lei/or
muncii
Numrul total de om-ore lucrate de toi muncitorii

n continuare, se va efectua analiza cauzal a productivitii medie anuale a muncii unui muncitor. De
menionat c indicatorul respectiv se modific sub influena factorilor prezentai n urmtorul sistem factorial:
Productivitatea medie Numrul mediu de Durata medie
Productivitatea medie
anual a muncii unui = zile lucrate de un a zilei de
muncitor muncitor
munc
orar a muncii
n calitate de surse informaionale, pentru analiz, servesc: cercetarea statistic M3 Anual Ctigurile
salariale i costul forei de munc, cercetarea statistic a produselor industriale PRODMOLD-A, balana
timpului de munc.
Pentru calculul influenei factorilor asupra devierii productivitii medii anuale a muncii unui muncitor,
s-au selectat datele iniiale n tabelul 1.
Tabelul 2
Date iniiale pentru analiza productivitii medie anual a muncii unui muncitor
Anul de Ritmul Abaterea
Indicatori Anul precedent
gestiune creterii, % absolut
1 2 3 4=3/2x100 5=32
1. Valoarea produciei fabricate, mii lei 90556 90500 99,93 -56
2. Numrul mediu de muncitori, persoane 411 395 96,10 -16
3. Numrul mediu de zile lucrate de un muncitor, om-zile 256 240 93,75 -16
4. Durata medie a zilei de munc, om-ore 8,00 8,20 102,50 0,20
5. Productivitatea medie orar a muncii, lei/or 107,583 116,41 108,24 8,83
6. Productivitatea medie anual a muncii unui muncitor,
220330,90 229113,92 103,99 +8783,02
lei/persoan

n tabelul 3, s-a ilustrat metodica analizei cauzale a productivitii medie anual a muncii unui muncitor
prin aplicarea metodei substituiilor n lan, n baza datelor selectate n tabelul 2.
Tabelul 3
Calculul influenei factorilor la devierea productivitii medie anual a muncii unui muncitor
prin metoda substituiilor n lan
Factorii interdependeni
Productivitatea medie Mrimea
Nr. Nr. Numrul mediu de Durata Productivitatea
anual a muncii unui influenei,
calc. subst. zile lucrate de un medie a zilei medie orar a
muncitor, lei/persoan lei/persoan
muncitor de munc muncii
256 8,00 107,583 220 330,84 X

160
240 8,00 107,583 206 559,36 -13 771,48
240 8,20 107,583 211 717,44 5 179,84
240 8,20 116,410 229 113,92 17 377,44
Verificare: 229 094,88-220 323,84= 17 377,44+5 179,84- 13 771,48; 8 783,02 = 8 783,02
Datele tabelului 3 arat c numrul mediu de zile lucrate de un muncitor s-a redus cu 16 zile, fapt ce a
afectat diminuarea productivitii medii anuale a muncii unui muncitor 13771,48 lei, ceea ce se explic prin
faptul c fondul de timp se afl n raport direct proporional cu evoluia productivitii muncii. Reducerea
numrului mediu de zile lucrate de un muncitor a fost cauzat de factori, precum: concediile medicale,
concediile pentru studii, absenele nemotivate, reducerea timpului maxim disponibil n condiiile promovrii
de la o grup de vechime la alta. Durata medie a zilei de lucru a crescut de la 8,00 om-ore la 8,2 om-ore, ceea
ce a determinat creterea productivitii medii zilnice i indirect a productivitii medii anuale a unui muncitor
cu 5179,84 lei. Productivitatea medie orar a crescut cu 8,24 lei/or, ceea ce a influenat pozitiv creterea
productivitii medii anuale a unui muncitor cu 17377,44 lei.
n cele ce urmeaz, n tabelul 4, sunt recomandate msurile de sporire a productivitii muncii care pot fi
aplicate n practica entitilor autohtone.
Tabelul 4
Posibiliti de sporirea productivitii muncii
Factori legai de organizarea
Factori legai de utilizarea mai Ali factori de cretere a productivitii
produciei i utilizarea raional
bun a mijloacelor de producie muncii
a forei de munc
Promovarea progresului tehnic; Creterea calificrii personalului i Asigurarea condiiilor n afara
Utilizarea raional a utilajului monitorizarea permanent a produciei;
de producie; situaiei; Msuri de optimizare a relaiilor om-
mbuntirea utilizrii Organizarea produciei i a muncii. main, om-mediu fizic, om-mediu
obiectelor muncii. social;
Msuri n vederea adaptrii omului la
cerinele muncii;
Crearea unui confort personal la locul
de munc.

n final, remarcm faptul c rezultatele analizei eficienei utilizrii factorului uman prezint multiple
avantaje pentru managerii, proprietarii i salariaii entitii, i pot contribui la fundamentarea unor decizii
economice optime i raionale.

Bibliografie:

1. ROBU V. .a. Analiza economico-financiar a firmei. Bucureti: Economic, 2014. 510 p.


2. HRISTEA Anca Maria. Analiza economic i financiar a activitii ntreprinderii. Volumul 1.
Bucureti: Economic, 2015. 256 p.
3. SPTARU L. Analiza economico-financiar. Instrument al managementului ntreprinderilor. Ed. a
II-a. Bucureti: Economic, 2010. 600 p.

NECESITATEA ANALIZEI FLUXURILOR DE NUMERAR N PROCESUL


DECIZIONAL

Stud. Andrian LISNIC, anul III, Facultatea Finane, gr. FB-133


Cond. t.: conf.univ., dr. Nelea CHIRILOV

Desfurarea proceselor economico-financiare din ntreprinedere presupune existena a dou categorii


de fluxuri: fluxurile reale i fluxuri financiare. Fluxurile financiare se refer la utilizarea mijloacelor bneti n
cadrul procesului economic, inclusiv n derularea schimburilor prin intermediul banilor.
Se cere remarcat faptul c Standardul Naional de Contabilitate Prezentarea situaiilor financiare
definete fluxurile de numerar ca intrri i/sau ieiri de mijloace i documente bneti.
n conformitate cu prevederile Standardelor Internaionale de Raportare Financiar, fluxurile de numerar
reprezint intrrile sau ieirile de numerar i echivalente de numerar pe parcursul unui exerciiu financiar, iar
numerarul, la rndul su, cuprinde disponibilitile n cas, n bnci i depozitele la vedere. Echivalentele de

161
numerar sunt investiiile curente, foarte lichide, care sunt uor convertibile n sume cunoscute de numerar i
care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
Adesea, n lumea contabil, se susine faptul c profitul este un punct de vedere, n timp ce trezoreria
este o realitate. Aceast afirmaie se confirm i n figura 1.

Figura 1. Concordana dintre rezultatele financiare i capacitatea de plat

Astfel, analiza fluxurilor de numerar a devenit o necesitate imperioas pentru completarea analizei strii
financiare a unei entiti, deoarece s-a demonstrat c nu ntotdeauna existena unui profit contabil reprezint,
n acelai timp, i o garanie pentru asigurarea capacitii de plat i evitarea pe aceast cale a riscului de
faliment. De asemenea, o pierdere contabil nu nseamn neaprat o incapacitate de plat i planarea unui risc
de faliment. Utilizarea contabilitii de angajamente poate s duc la situaii, n care o entitate s realizeze un
profit contabil substanial, dar s ajung, totui, n incapacitate de plat i, n final, chiar i n stare de faliment.
Din aceste motive, apreciem c trebuie s se fac distincie ntre cele dou noiuni, i anume profit i
bani. Profitul, care reprezint diferena dintre venituri i cheltuieli, poate fi legat ntr-o foarte mic msur sau
chiar deloc de numerarul generat n acea perioad. De exemplu, considerm o societate care vinde pe credit.
Vnzarea va fi recunoscut ca un venit care va duce la creterea profitului i implicit la creterea averii
societii. ns, dac vnzarea se face pe credit, nu se realizeaz niciun transfer de numerar, cel puin nu n
momentul vnzrii, ci doar la scaden. De asemenea, dac un element de stoc este pus n vnzare, ieirea sa
din patrimoniu angajeaz o cheltuial, ce va fi la fel evideniat n Situaia de profit i pierdere. Totui, n
momentul vnzrii, nu s-a realizat, n mod practic, niciun transfer de numerar. Astfel, se poate constata c,
rareori, profitul este nsoit n acelai timp de numerar, ci, mai degrab, vor exista decalaje mai mari sau mai
mici ntre cele dou momente.
n consecin, dac dorim s avem o perspectiv integral asupra micrilor de numerar de la nivelul
entitii, Situaia de profit i pierdere nu este suficient. n acelai context, e nevoie de o a treia component a
situaiilor financiare, care s pun n eviden micrile de numerar de la o perioad la alta, adic Situaia
fluxurilor de numerar. Aceasta vine s completeze informaiile oferite de celelalte dou componente la
situaiile financiare.
Analiza fluxurilor de numerar este util att pentru nevoile interne, manageriale, ct i pentru nevoile
utilizatorilor externi (investitori, creditori etc.), astfel:
Managementul utilizeaz Situaia fluxurilor de numerar pentru a determina gradul de lichiditate al
entitii, pentru a stabili politica de dividende i pentru a planifica nevoile de investiii i finanare;
Pentru utilizatorii externi (n special, investitori i creditori), analiza n cauz este util pentru a
determina capacitatea entitii de a-i gestiona fluxurile de numerar, de a genera n viitor lichiditi, de a-i
achita datoriile, de a plti dividende i dobnzi etc.
Importana i necesitatea tabloului fluxului de numerar rezult din urmtoarele considerente:
Analiza unei ntreprinderi prin prisma fluxului de numerar este mult mai pertinent. Astfel, un cash-
flow pozitiv reflect performana ntreprinderii, iar un cash-flow negativ reflect vulnerabilitatea acesteia
absena lichiditilor;
Ajut managementul s analizeze activitatea trecut i s estimeze necesitile viitoare de numerar;
Pe baza cunoaterii fluxurilor viitoare de numerar, se poate determina valoarea ntreprinderii printr-o
metod modern deosebit de utilizat metoda cash-flow-ului actualizat;
Pentru o ntreprindere cu dificulti financiare, analiza cash-flow-ului care reflect fluxuri efective,
este mult mai util dect a Situaiei de profit i pierdere, care cuprinde fluxuri poteniale, precum i elemente
negeneratoare de fluxuri;
Practica bursier a dovedit c interesul investitorilor se regsete mai ales n fluxurile financiare, i nu
n beneficiul contabil;
Creditorii urmresc dac fluxul de trezorerie degajat de activitatea curent este suficient pentru plata
dobnzilor i pentru partea de credit (principal), care devine scadent.
Astfel, pentru a efectua o analiz a situaiei reale la entitate, a evalua necesitile viitoare de numerar i
prin aceasta a garanta o dezvoltare sigur i de durat, analiza fluxului de numerar este o necesitate stringent
pentru orice entitate n condiiile actuale.

162
Bibliografie:

1. BISTRICEANU, Gh.D., ADOCHIEI, M.N., NEGREA, E. Finanele agenilor economici,


Bucureti: Editura Economic, 2001. 784p. ISBN 973-590-443-0.
2. GEORGESCU, F., Trezoreria ntreprinderii: necesiti i oportuniti financiare pe termen scurt.
Bucureti: Tribuna Economic, 2012. 288 p. ISBN: 9789736882173.
3. MARIN, D. Finanele ntreprinderii. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2006. 276 p.
ISBN 973-725-554-2.
4. http://www.economistul.ro/contabilitate-utilitatea-informatiilor-privind-fluxurile-de-trezorerie-in-
luarea-deciziilor-i-a5218/

. , II ,
. , II ,
. . . . .,

.
,
.
, . ,
.
() ;
,
. III .
,
, .
.
:
, 12
600 000 .
:
,
.
3 : 20%, 8%,
0%. , .
Contabilitate
, ,
.
1:

.
.
: 103 112 .
2: , - ,
100 000 , . , -
.
: -
, ,
, 1324 11.09.2014 .
3:
, 3 600 .
:
, ,
.

163
4: : ,
.
: , ,
, . .
5:
.
.
: .102 .1 .6 .7 .
6: .
: -, , ,
, - .
. .
:
,
, , .

PROCEDEELE ANALIZEI CALITII PRODUSELOR

Stud. Magdalena SCURTU, anul II, Facultatea Business i Administrarea Afacerilor


Cond. t.: lect. sup. univ. Ada BRAOVEANU

Defectul minim (m)


Nu diminueaz posibilitatea
de utilizare a produsului i
Defectul secundar (s) nu prezint inconveniene
practice. De regul, nu este
Este acel defect care nu sesizat de beneficiar.
reduce prea mult
Defectul principal (p) posibilitile de utilizare a
produsului.
Fr a fi critic, risc a
provoca o dificien sau o
Defectul critic (c) reducere a posibilitilor de
utilizare a produsului. Sunt
Este defectul care mpiedic sesizabile la beneficiari.
ndeplinirea funciei
produsului i conduce la o
lips de securitate sau riscuri
de accidente la beneficiar.
Sunt generatoare de
reclamaii.

Figura 1. Clasificarea i caracteristica defectelor produselor

Prosperitatea unei ntreprinderi este asigurat de calitatea superioar a produselor i serviciilor sale fa
de concureni. Nimic nu este mai important pentru o ntreprindere dect ncrederea n produsele i serviciile
sale. n contextul noilor constrngeri aprute (tehnologii ce evolueaz rapid, schimbri ale pieei, migrarea
personalului), care oblig ntreprinderea la o organizare flexibil i eficient a factorilor de producie,
capacitatea de a-i ameliora, n permanen, calitatea devine un obiectiv i un mijloc n vederea asigurrii
competitivitii i performanei.
Calitatea reprezint gradul n care un produs sau serviciu, prin totalitatea caracteristicilor tehnice,
economice, sociale i de exploatare, satisface nevoia pentru care a fost creat.
n cadrul analizei calitii produciei, se urmresc mai multe aspecte:analiza calitii produselor ce nu
se grupeaz pe clase de calitate; analiza calitii produselor ce se grupeaz pe clase de calitate; consecinele
modificrii calitii produselor.
Pentru analiza calitii produselor, ce nu se grupeaz pe clase de calitate, se folosesc asemenea
procedee, ca demeritul i coeficientul defectelor.
De remarcat c termenul demerit provine de la cuvntul francez demerite lips de calitate, defecte, i
are n vedere defectele ce se pot manifesta att la productor, ct i la beneficiar.
n continuare, n figura 1, s-a ilustrat clasificarea i caracteristica defectelor produselor.
n tabelul 1, se prezint esena i modul de calculul al procedeelor analizei calitii produselor ce nu se
grupeaz pe clase de calitate.

164
Tabelul 1
Esena i modul de calculul al demeritului i coeficientului defectelor
Calculul demeritului Coeficientul defectelor
Pentru fiecare categorie de defecte, se stabilete un punctaj de Se stabilete pentru un lot sau pe faze de fabricaie,
penalizare acordat defectului respectiv. n literatur, se folosesc avndu-se n vedere numrul probelor n i punctajele
urmtoarele punctaje de penalizare: de penalizare acordate celor patru categorii de defecte
1, 3, 5 ,10; p.
1, 5, 25, 125; Relaia de calcul este:
1, 10, 50, 100;
1, 10, 100, 1000.
Demeritul se calculeaz dup relaia:
d=

Analiza produselor ce se grupeaz pe clase de calitate se face att la nivel de produs, ct i la nivel de
ntreprindere. Clasificarea caracteristicii procedeelor cu ajutorul crora se analizeaz calitatea att la nivel de
produs, ct i la nivel de ntreprindere sunt, prezentate n tabelul 2.
Tabelul 2
Clasificarea i caracteristica procedeelor pentru efectuarea analizei calitii la nivelul unui produs
i la nivelul ntreprinderii
Procedeele analizei calitii la nivelul unui produs
Coeficientul mediu de calitate pe produs ( Preul mediu de vnzare (

Procedeele analizei calitii la nivelul ntreprinderii


Coeficientul mediu generalizat al calitii ( Ponderea produselor de calitate superioar n valoarea total a
produselor difereniate pe clase de calitate (gs) se determin
utiliznd relaia de calcul:
Gs =

Modificarea calitii produselor afecteaz nivelul indicatorilor economico-financiari ai activitii


ntreprinderii. De regul, mbuntirea calitii conduce la:creterea valoric a nivelului indicatorilor
volumului activitii operaionale (valoarea produciei fabricate, veniturile din vnzri, valoarea adugat),
mbuntirea nivelului indicatorilor de eficien etc.

Bibliografie:

1. PVLOAIA W. .a. Analiza economico-financiar. Concepte i studii de caz. Bucureti:


Economic, 2010. 391 p.
2. ROBU V. .a. Analiza economico-financiar a firmei. Bucureti: Economic, 2014. 510 p.

165
CREATIVITATE VIS--VIS FRAUD: DIFERENA DINTRE CONTABILUL
CREATIV I CEL CORUPT

Stud. Nicoleta TRUDOV, anul III, Finane, ASEM


Stud. Alexandrina CIORCHIN, anul III, Finane, ASEM
Cond. t.: conf. univ., dr. Maia BAJAN

Activitatea fiecrui contabil este dirijat, dincolo de principiile i normele legislative, de anumite
scopuri, care urmeaz a fi atinse. n acest context, subiectul contabilitii creative este de o actualitate
crescnd, mai cu seam c hotarul cu frauda poate fi foarte sensibil. Totui, este important faptul c,
indiferent de interesul entitii, rolul contabilitii este de a oferi informaii cu privire la poziia i performana
financiar a entitii.
Pentru a reui s creeze tabloul numeric, altfel spus bilanul, care l-ar mulumi pe managerul entitii,
contabilul se vede, uneori, n situaia de a apela la flexibilitatea oferit de cadrul legal. Aceast flexibilitate se
atest n cazul prezentrii fidele a situaiei patrimoniale, respectnd cerinele Legii contabilitii i SNC.
Concomitent cu sporirea gradului de flexibilitate, se atest i prezena contabilitii creative, care presupune
manipularea, n limitele legalitii, a cifrelor contabile cu scopul promovrii i susinerii entitii. Un alt nivel
de flexibilitate, n manevrarea cu rezultatele financiare, se refer la oferirea unei imagini frauduloase prin
utilizarea nelciunii pentru a obine un avantaj incorect sau ilegal.
Astfel, definiia contabilitii creative stipuleaz c aceasta este o tiin a manipulrii informaiilor
furnizate de contabilitate, datorit existenei unor lacune n reguli. Din cele menionate, deducem principalele
reguli de joc ale contabilitii creative, i anume:
1. Nu ncalc prevederile stabilite n actele normative;
2. Presupune un exerciiu creativ de interpretare a inovaiilor juridice, economice i financiare, prin
manipularea lacunelor legale i profesionale;
3. n consecin, contabilitatea creativ distorsioneaz sau modeleaz realitatea obiectiv, cu scopul
satisfacerii necesitilor utilizatorilor de informaie.
Cele mai importante motive care stau la baza abordrii unor astfel de tehnici sunt :
costurile rezultate din conflictul de interese, dac plata proprietarilor depinde de rezultatul financiar,
se va urmri ca acesta s fie ct mai mare;
lacunele n lege, care permit reinterpretri;
perioadele de criz care-i determin pe manageri s ascund situaia nefavorabil a entitii;
atitudinea utilizatorilor fa de informaiile financiare, care determin imaginea entitii, i respectiv,
trebuie s fie ct mai optimiste.
n funcie de obiectivul utilizrii practicilor de contabilitate creativ, se difereniaz diferite tehnici, la
care apeleaz specialitii din domeniu, cteva fiind redate n tabelul 1.
Tabelul 1
Practici (tehnici) de contabilitate creativ
Impactul practicii Exemple
Asupra contului de profit i operaia de lease-back;
pierdere diminuarea pierderilor din creane;
cesiunea valorilor;
tranzacii circulare
Asupra prezentrii bilanului reevaluarea imobilizrilor corporale;
dezndatorarea n fapt
Asupra msurrii rezultatului operaia de lease-back.

n contextul tehnicilor enumerate anterior, este important prezentarea imaginii fidele asupra situaiei
financiare a entitii, ca rezultat al interaciunii a trei elemente de baz: respectarea principiilor contabile,
oferirea imaginii obiective i subordonarea cu litera legii.
Sistemului contabil continental consider contabilitatea creativ un impediment n realizarea imaginii
fidele, fiind o practic neltoare i nedorit, n timp ce sistemul contabil anglo-saxon, ns, vede
contabilitatea creativ ca un combustibil, fr de care entitatea nu poate merge n pas cu evoluiile
economice, sociale sau juridice.
Tentativele de a manipula cu deficienele cadrului legislativ, dar i atingerea intereselor managerilor au
dus, n decursul timpului, la cunoscute scandaluri financiare (Enron, Healthsouth, American Insurance Group
etc.). n astfel de cazuri, se confirm c hotarul dintre contabilitatea creativ i fraud este unul foarte sensibil.

166
Chiar dac sunt aciuni intenionate (creativitate i fraud), ce apar n condiii de dificultate financiar cu
intenia de a manevra rezultatul financiar, diferena este c frauda ncalc cerinele normelor contabile i prin
mecanisme ilegale creeaz o realitate fals asupra patrimoniului entitii. Contabilitatea creativ, n schimb,
respect legea, dar nu i spiritul acesteia (exploateaz unele lacune ale legislaiei).
Totui, evitarea scandalurilor financiare este posibil prin limitarea contabilitii creative, utiliznd
prghii ca:
elaborarea i dezvoltarea unui cadru conceptual contabil, ce ar permite o mai bun nelegerea mai
bine a normelor contabile;
limitarea numrului de prelucrri contabile;
reducerea importanei acordate rezultatului financiar, aceast schimbare fiind necesar n
comportamentul utilizatorilor informaiei financiar-contabile;
crearea posibilitii de a recurge la un organ competent pentru arbitraj i/sau interpretare;
elaborarea unor norme detaliate, care s nu lase loc de interpretare.

Bibliografie:

1. DELESALLE F. E., DELESALLE E. Contabilitatea i cele zece porunci. Bucureti; Ed. Economic,
2003.
2. TOMA C., ISTRATE C. Informarea financiar-contabil n condiiile de criz: 15 ani de la
implementarea noului sistem contabil n Romnia. Iai: Ed. Universitii Al. I. Cuza, 2009.
3. http://www.accounting-degree.org/scandals/

IMPACTUL CONTABILITII CREATIVE ASUPRA SITUAIEI


POZIIEI FINANCIARE

Sergiu DEVIZA, Facultatea Contabilitate , gr.Con-145


Cond. t: conf. univ., dr. Iuliana UGULSCHI

Importana contabilitii creative vine din necunoaterea utilizatorilor informaiei contabile despre
existena ei. n prezent, cea mai valoroas resurs economic este informaia contabil. Totodat,
contabilitatea, n calitate de surs de informare, poate fi transformat ntr-un instrument de manipulare. n
acest articol, ne-am propus identificarea tehnicilor de contabilitate creativ practicate la nivel internaional,
precum i posibilitile de manifestare ale acesteia n contextul legislaiei Republicii Moldova.
Contabilitatea creativ a atras interesul cercettorilor n urma marilor scandaluri corporatiste petrecute
n cadrul unor companii internaionale, precum Enron, Parmalat, Worldcon. Rezultatul acestora a servit,
ulterior, drept cercetare a cauzelor ce au stat la baz, ct i a impactului acestora asupra economiei mondiale.
Una din laturile negative ale acestor forme de manifestare a constat n falimentul acestor companii, care s-a
soldat cu pierderea pierderii unui numr mare de locuri de munc.
La nivel internaional, principala form de manifestare a contabilitii creative o reprezint aa-numita
netezire a rezultatului financiar n vederea atragerii investitorilor. O prim form de manifestare a acestui
fenomen s-a conturat prin formarea provizioanelor n anii cu beneficii mari i raportarea acestora la venituri n
anii cu rezultate financiare neperformante pentru a menine o dinamic pozitiv a rezultatului financiar i a
rmne atrgtori pentru investitori.
Din cauza imposibilitii folosirii tehnicii de contabilitate creativ, expus anterior, n prezent, a fost
gsit o alternativ . Companiile mari dein o politic investiional foarte activ, ceea ce este binevenit pentru
prosperarea acestora. Un obiectiv ascuns al acestei activiti l reprezint modelarea rezultatului financiar cu
ajutorul veniturilor obinute din activitatea de investiii. n urma analizei efectuate, s-a constatat c dividendele
se repartizeaz n situaiile benefice pentru ntreprinderile creditoare i, anume, atunci cnd acestea au ca scop
camuflarea rezultatelor necorespunztoare din propria activitate.
O alt tehnic de contabilitate creativ ar fi alegerea politicii de amortizare. Aceasta se manifest prin
faptul c, la unele entiti, activele amortizabile, de regul, dein o pondere considerabil n patrimoniul
entitii, iar alegerea politicii de amortizare poate fi impuntoare n netezirea rezultatului financiar.
Exemplul cel mai elocvent l reprezint compararea metodei liniare i a metodei diminurii soldului de
calcul al amortizrii. Astfel, n cazul metodei diminurii soldului cheltuielile cu amortizarea se reduc de la an
la an, iar rezultatul financiar obine o dinamic ascendent. Dinamica pozitiv a rezultatului financiar
reprezentnd principalul argument n obinerea de noi investiii.
167
Principala direcie de manifestare a contabilitii creative n Republica Moldova este condiionat de
presiunea fiscal la care sunt supuse entitile. Dorina de a optimiza cheltuielile privind impozitele are o
pondere semnificativ n luarea deciziilor de ctre entitate. Un prim pas const n alegerea regimului de
impozitare a venitului, n acest sens se disting:
regimul general stabilit;
regimul fiscal agenilor economici subieci ai sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii (IVAO).
Primul regim const n aplicarea cotei de 12% venitului impozabil, fiind oportun spre utilizare atunci
cnd este o diferen neesenial dintre venituri i cheltuieli. n cazul al doilea impozitul pe venit se calculeaz
n mrime de 3% din venitul din activitatea operaional. Acest regim se recomand spre utilizare atunci cnd
cheltuielile dein o pondere nesemnificativ.
Sectorul micului business se consider motorul dezvoltrii economice pe termen lung, ceea ce i acord
anumite privilegii. n Republica Moldova, din cauza insuficienei reglementrilor legislative ale sectorului
ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM), acesta este utilizat de entitile mari n scopul eschivrii de la plata
impozitelor. Fiecare entitate poate crea n jurul su o reea de entiti care corespund cerinelor impuse de
Codul Fiscal pentru IMM-uri prin intermediul crora poate s majoreze artificial cheltuielile la ntreprinderea
mam i, astfel, s achite impozitul pe venit la ntreprinderile fiice de 3%, i nu de 12% cum este prevzut n
modul general stabilit.
Domeniul IMM-urilor nu trebuie restricionat exagerat, ns este necesar o reglementare corect, cum
ar fi, spre exemplu, restricionarea participrii persoanelor juridice la fondarea acestor ntreprinderi.
O alt form de manifestare a contabilitii creative se ntlnete n cadrul entitilor care angajeaz
oferi avnd propriile autoturisme. Astfel, ntre persoana fizic-ofer i entitate, se ncheie 2 contracte:
contractul individual de munc i contractul de locaiune al autoturismului. n cazul salariului, se achit de
ctre angajator la buget contribuii medicale i sociale n mrime de 27,5%, iar de ctre angajat n mrime de
17,5% pentru un salariu de pn la venitul impozabil 2470 lei i 28,5% pentru suma ce depete venitul
impozabil 2470 lei. n cazul contractului de locaiune, potrivit articolului 90 din Codul Fiscal se reine doar
impozitul pe venit la sursa de plat n mrime de 10%. n acest context pentru a diminua cheltuielile privind
impozitele, remuneraia oferului poate fi diminuat la minimum, i se va achita plata pentru locaiune majorat.
Important este ca antreprenorii i contabilii s-i ndeplineasc responsabilitatea lor social fa de stat.
n goana dup beneficii, nu trebuie uitat faptul c taxele i impozitele achitate sunt vitale pentru buna activitate
a statului. Totodat, considerm c nu este corect de a penaliza entitile care activeaz n condiii de
instabilitate economic i politic continu pentru faptul c se eschiveaz egal de la plata impozitelor.
n concluzie, dorim s ncurajm asociaiile profesionale contabile s participe activ n cadrul elaborrii
politicii fiscale i de a promova reformele necesare unei activiti economice performante.

Referine bibliografice:

1. http://www.conta-conta.ro/asfds Contabilitatea Creativ ( citat 14.02.2016).


2. http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#undefined Codul Fiscal (citat 19.02.2016).
3. https://tmelitzike.wordpress.com/creativitate/contabilitatea-creativa/ Contabilitatea creativ (citat
01.03.2016).
4. http://www.accounting-degree.org/scandals/ Accounting Scandals (citat 11.03.2016).
5. http://www.investopedia.com/terms/c/creative-accounting.asp (citat 25.03.2016).

. , III , CON 139,


,
. .: . ., -. ,

,
, , ,
, ,
,
. ,
. ,

168
,

. :

;
,
.

,
.
, ,
. , ,
, .
.

. -
.
, ,
, , ,
, , . -
.
.1
-


1.

216
, 2161 2162
, :
, , ..

.
, , , ,
20% .
, ,
, .
, ,
,
.

, :
;
; , ,
;
, ; ;
.
, , ,
,
,
.

169
OPORTUNITI I DEZAVANTAJE ALE APLICRII
REGIMULUI DE IMPOZITARE SIMPLIFICAT I GENERAL

Stud. Ctlina PUZUR, anul II, Facultatea Contabilitate


Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GRAUR

Pentru impozitarea veniturilor obinute din activitatea de ntreprinztor, Codul Fiscal al Republicii
Moldova prevede un regim general de impozitare. Pe lng acesta, pentru crearea unor condiii de impozitare
mai favorabile, a fost introdus un regim simplificat destinat sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii.
Regimul general de impozitare prevede drept baz impozabil venitul impozabil, determinat ca urmare a
ajustrii venitului contabil (venituri-cheltuieli). Impozitul pe venit se obine aplicnd cota de 12%. Regimul
simplificat prevede drept baz impozabil veniturile din activitatea operaional, adic informaia din conturile
contabile 611 Venituri din vnzri i 612 Alte venituri din activitatea operaional, fr a se deduce
cheltuielile i ajustrile n scopuri fiscale. Achitarea se face trimestrial, pn la data de 25 a lunii urmtoare
dup finele trimestrului, aplicnd cota de 3% la veniturile activitii operaionale nregistrate efectiv pe
parcursul trimestrului. Declararea se efectueaz conform unei dri de seam simplificate IVAO15, pn la data
de 25 martie a anului urmtor celui de gestiune.
Acest regim poate fi aplicat de ctre persoanele juridice, care nu sunt pltitoare de TVA i, la data de 31
decembrie a anului precedent, au nregistrat venituri din activitatea operaional din livrri scutite de TVA sau
mixte (scutite i impozabile) ce nu depesc 600 000 lei.
Astfel, dac entitatea care aplic acest regim, pe parcursul anului, se nregistreaz ca pltitoare TVA,
atunci ea nu mai poate aplica regimul simplificat. Din luna n care devine pltitoare de TVA, ncepe o nou
perioad fiscal, n care trebuie s achite 12% impozit pe venit n avans conform regimului general stabilit.
n legtur cu acest fapt, apar dou probleme pentru perioadele n care se aplic diferite regimuri de
impozitare:
1) modul de repartizare a veniturilor i cheltuielilor;
2) mrimea impozitului pe venit ce urmeaz s fie pltit n avans (n rate).
Se admite c o entitate care aplic regimul IVAO, la 1 august devine pltitoare a TVA. Pentru a
determina impozitul pe venit ce urmeaz a fi achitat n avans, entitatea trebuie s fac o prognoz a veniturilor
pentru urmtoarele 5 luni, pn la finele anului. Astfel, pn la 25 septembrie, entitatea va achita impozit pe
venit la cota de 12% pentru perioada 1 august-25 septembrie, iar pn la 25 octombrie, va achita impozit pe
venit din activitatea operaional la cota de 3% pentru perioada 1 iulie-31 iulie. Pn la data de 25 decembrie
va mai achita 12% - impozit pe venit n avans pentru ultimul trimestru, iar pn la 25 martie a anului urmtor,
va prezenta dou declaraii: IVAO15 pentru perioada de 7 luni, i VEN12 pentru perioada de 5 luni.
Un alt moment problematic const n faptul c, la ntocmirea declaraiei VEN12, entitatea trebuie s
calculeze ajustrile n scopuri fiscale, inclusiv ajustarea amortizrii, pentru care are nevoie de baza valoric a
mijloacelor fixe la sfritul anului. n cadrul regimului IVAO, entitatea nu era obligat s in evidena
amortizrii fiscale n Registrul de eviden a mijloacelor fixe pe categoriile de proprietate i a uzurii acestora
n scopuri fiscale. Codul Fiscal (n continuare CF) nu prevede acest moment, de aceea, unica recomandare este
s se restabileasc acest Registru, pentru anii anteriori, din momentul intrrii n gestiune a mijloacelor fixe la
entitate. Astfel, amortizarea calculat n scop fiscal, inclus n Declaraia pe venit VEN12 se calculeaz prin
raportarea amortizrii anuale la 12 luni i nmulirea la numrul de luni (5 luni), n care se aplic regimul
general de impozitare.
n funcie de specificul su de activitate, entitile pot alege un regim de impozitare sau altul, astfel,
optimizndu-i cheltuielile privind impozitul pe venit. Pentru aceasta ar trebui luai n considerare urmtorii factori:
1. Ponderea cheltuielilor. Cu ct mai mari sunt cheltuielile, cu att mai mic este profitul, respectiv, dac
ponderea cheltuielilor, n total rezultat financiar, este mare, atunci entitatea are avantaj n aplicarea regimului
de impozitare la cota 12%. De exemplu, n cazul n care entitatea presteaz servicii, ponderea cheltuielilor
poate fi mai mic, deci, se obin profituri mai mari respectiv, regimul simplificat ar putea diminua
cheltuielile privind impozitul pe venit. n cazul activitii de producere, cheltuielile sunt mai semnificative,
mai ales n primii ani de activitate n acest caz, e mai avantajoas aplicarea regimului general de impozitare.
2. Ponderea veniturilor din alte activiti. Dac, pe lng veniturile din activitatea de baz, entitatea
nregistreaz i venituri din alte activiti, cum ar fi venituri din operaiuni cu active imobilizate, atunci, mai
avantajoas ar putea fi aplicarea regimului simplificat de impozitare.
Pentru a analiza ct de simplificat este sau nu acest regim n RM, am efectuat o comparaie cu
regimurile similare din Romnia i Federaia Rus (tabelul 1).

170
Tabelul 1
Caracteristicile principale ale regimului de impozitare simplificat din Republica Moldova,
Romnia i Federaia Rus
Cota - Cota
Baza
ara Condiii de aplicare regim regim
impozabil
simplificat general
Regimul simplificat din -nepltitor de TVA
Venituri din
RM -31.12: Venituri < 600 000 lei
activitatea 3% 12%
(Titlul II, Capitolul 71, ( 30 000 euro)
operaional
CF al RM)
Impozitul pe veniturile -31.12: Venituri < 100 000 euro
microntreprinderilor -nu practic una din activitile: Venituri din 1% (2+ angajai)
din Romnia domeniu bancar, jocuri de noroc, activitatea 2% (1 angajat) 16%
(Titlul III, CF al asigurri, explorarea zcmintelor operaional 3% (0 angajai)
Romniei) .a.
Regimul simplificat din -31.12: Venituri < 60 mil ruble
Federaia Rus ( 800 000 euro) Venituri 6%
(Capitolul 26.2, CF al -nu practic una din activitile: (Venituri 20%
Federaiei Ruse) bnci, asigurri, fonduri de investiii, 15%
lombard .a. Cheltuieli)

Dup cum se observ, att n Romnia, ct i n Rusia este stabilit drept unul din criterii veniturile
nregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, doar c plafoanele sunt mai mari comparativ cu RM.
De asemenea, n ambele ri, se prevd un ir de activiti, care nu se pot atribui la regimul simplificat, de
exemplu: domeniul bancar, asigurrile, jocurile de noroc .a. n Rusia, drept baz impozabil pentru regimul
simplificat pot fi: veniturile sau rezultatul financiar (venituri-cheltuieli), respectiv i cota este diferit. Un alt
aspect deosebit n Rusia const n faptul c regimul simplificat substituie cteva impozite: impozitul pe
proprietate i taxa pe valoarea adugat. n Romnia, cota pentru regimul simplificat depinde de numrul de
angajai, astfel ncurajnd rata de angajare.
n baza prevederilor din alte ri, putem depista urmtoarele lacune ale regimului simplificat de
impozitare din Republica Moldova:
1. Dei capitolul 71 din Codul Fiscal este numit Regimul fiscal al agenilor economici subieci ai
sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii (IMM), criteriile stabilite nu corespund, de facto, cu acest sector.
Titlul de pltitor de TVA nu constituie, n mod obligatoriu, un indicator al dimensiunii afacerii, o persoan
juridic se poate nregistra benevol drept pltitoare de TVA, avnd un volum de vnzri mai mic. Plafonul de
600 000 lei ( 30 000 euro) este relativ sczut, n comparaie cu cele 2 ri (100 000 euro Romnia, 800 000
euro Rusia).
Legea privind susinerea sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii din RM nr. 206 din 07.07.2006
stabilete urmtoarele criterii pentru o microntreprindere:
numr mediu scriptic anual de salariai de cel mult 9 persoane;
sum anual a veniturilor din vnzri de cel mult 3 milioane de lei;
valoare total anual de bilan a activelor ce nu depete 3 milioane de lei.
Legea contabilitii a Republicii Moldova nr. 113 din 27.04.2007 prevede aceleai criterii pentru
ntreprinderile ce pot prezenta situaii financiare simplificate.
2. n acelai capitol 71 din CF, nu sunt prevzute activitile care nu pot aplica regimul simplificat.
Legea privind susinerea sectorului ntreprinderilor mici i mijlocii stabilete c urmtoarele entiti nu se pot
atribui sectorului IMM: companiile fiduciare; fondurile de investiii; bncile, organizaiile de microfinanare,
asociaiile de economii i mprumut; casele de schimb valutar i lombardurile; ntreprinderile din domeniul
jocurilor de noroc .a., iar Legea Contabilitii prevede c acestea sunt obligate s prezinte situaii financiare
complete.
Unele entiti pot aborda diferit prevederile legale ale regimului de impozitare simplificat, uneori,
problematic sau avantajos, de exemplu: casele de schimb valutar. Veniturile caselor de schimb valutar sunt
scutite de TVA i, odat ce acestea, la 31 decembrie, nregistreaz venituri din activitatea operaional mai
mici de 600 000 lei, ele pot aplica regimul simplificat. Respectiv apare o neconcordan: din punct de vedere
fiscal, casele de schimb pot fi considerate micul business (lucru absurd, considernd c aceast activitate
ine de domeniul financiar, iar capitalul social minim este de 500 000 lei), iar din punct de vedere contabil,

171
acestea prezint situaii financiare complete. Un alt factor care favorizeaz acest gen de activitate rezid n
faptul c nu exist o reglementare clar a modului de contabilizare a veniturilor n cadrul caselor de schimb
valutar, de aceea, n unele case de schimb, veniturile din schimbul valutei pot fi tratate ca venituri financiare
(622 Venituri financiare) sau ca venituri din activitatea operaional (611 Venituri din vnzri).
Pentru a concluziona, consider c, n scopul asigurrii unei creteri economice durabile, este important
s existe un cadru de impozitare simplificat pentru sectorul IMM, ns pentru a asigura cu adevrat o
impozitare simplificat, Codul Fiscal al Republicii Moldova ar trebui s revad criteriile de aplicare a
acestui regim i, de asemenea, s prevad situaiile care apar n practic.

PARTICULARITILE CONTABILIZRII GRANTURILOR I SUBVENIILOR N


COOPERATIVELE DE NTREPRINZTOR

Stud. Alexandra RATCOV, anul II, Facultatea Contabilitate, gr.141 fr


Cond. t.: conf. univ., dr. Angela POPOVICI, ASEM

Cooperativa de ntreprinztor este o organizaie comercial cu statut de persoan juridic, ai crei


membri sunt persoane juridice i/sau fizice, care practic activitate de ntreprinztor.
Este alctuit din cel puin 5 membri;
Cota unui membru nu poate depi 20% din capitalul social;
ine eviden contabil i ntocmete rapoarte financiare i specializate, conform SNC i politicilor
contabile;
ine, pentru fiecare membru n parte, un cont personal, n care se nregistreaz relaiile financiare.
Membrii cooperativei, pentru a primi granturi i subvenii sunt obligai:
s participe n activitatea cooperativei, pe parcursul a minimum 5 ani de la data fondrii;
s vnd producia sa prin intermediul cooperativei (cel puin 50% n primul an, 60% n anul doi i
75% n anul trei i anii urmtori);
s contribuie cu cel puin 50% la investiii eligibile pentru grant.
Grantul reprezint o contribuie financiar sau tehnic nerambursabil, oferit unui productor agricol
din partea donatorilor, inclusiv strini, la achiziionarea bunurilor (activelor).
Subvenia este un ajutor financiar nerambursabil, acordat din fondul de subvenionare a productorilor
agricoli pentru susinerea investiiilor efectuate de productorii agricoli care corespund criteriilor de
eligibilitate.
Pentru o nelegere mai bun a modului de contabilizare a granturilor i subveniilor, este necesar de
studiat clasificarea acestora dup mai multe criterii. Granturile se clasifica n funcie de:
Surs:
Granturi primite de la guvernele altor state;
Granturi primite de la organizaiile internaionale;
Transferuri de la autoritile publice.
n funcie de modul de aplicare:
Granturi curente;
Granturi capital.
n funcie de scop:
Granturi aferente activelor;
Granturi aferente veniturilor.
n Republica Moldova, actualmente, se acord subveniile n agricultur pentru mai multe scopuri, i
anume pentru:
1) creterea competitivitii sectorului agroalimentar prin restructurare i modernizare (granturi i
subvenii obinute de majoritatea cooperativelor nregistrate n RM);
2) asigurarea gestionrii durabile a resurselor naturale;
3) sporirea investiiilor n infrastructura fizic i cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv n
infrastructura aferent ntreprinderilor agricole, plasate n extravilan.
Scopul de utilizare a granturilor i subveniilor primite de la stat trebuie poate const n:
a) compensarea cheltuielilor administrative;
b) plata studiilor de prefezabilitate i fezabilitate;

172
c) plata contractelor pentru realizarea materialelor publicitare n vederea promovrii imaginii grupului
i a produselor acestuia;
d) investiii n infrastructura post-recoltare i de procesare a produselor pentru care a fost recunoscut
grupul de productori;
e) cheltuielile ce in de implementarea sistemelor de siguran i securitate alimentar, de protecie a
calitii apelor, a solului i a peisajului natural;
f) plata cursurilor de calificare a personalului, marketingul produselor agricole, ntocmirea de studii de
pia;
g) promovarea denumirilor sau a mrcilor grupurilor de productori.
Subveniile de stat se acord n valoare de pn la 1,5 milioane lei i se calculeaz pornind de la
valoarea produciei comercializate anual de ctre Cooperative (rulajul creditor al contului 611 Venituri din
vnzri), dup cum urmeaz:
a) 5% n primul an de activitate;
b) 4% n al doilea an de activitate;
c) 3% n al treilea an de activitate;
d) 2% n al patrulea an de activitate;
e) 1% n al cincilea i n urmtorii ani.
La contabilizarea att a grantului, ct i a subveniilor, pot fi aplicate dou metode:
Metoda 1 metoda de cas n baza acestei metode, nregistrarea grantului n componena pasivelor,
i anume a contului 424 Venituri anticipate pe termen lung, are loc doar n momentul ncasrii banilor , n
coresponden cu conturile de numerar;
Metoda 2 metoda contabilitii de angajamente nregistrarea grantului n componena veniturilor
anticipate pe termen lung la momentul primirii acceptului ajutorului financiar de la organul mputernicit.
Contabilizarea grantului, conform metodei 1 n momentul ncasrii mijloacelor bneti n conturile
curente bancare n baza extraselor bancare de cont, la care sunt anexate documentele primare, se ntocmete
formula contabil:
Dt 242 Conturi curente n valut naional sau 243 Conturi curente n valut strin
Ct 424 Venituri anticipate pe termen lung
La contabilizarea grantului, conform metodei a doua vor fi:
Iniial, grantul trebuie nregistrat la obinerea unui aviz sau a unei decizii aferente acordrii ajutorului
financiar prin majorarea concomitent a creanelor i a veniturilor anticipate n modul urmtor:
Dt 234 Alte creane curente
Ct 424 Venituri anticipate pe termen lung
Ulterior, la ncasarea mijloacelor bneti n conturile curente ale cooperativei se va ntocmi urmtoarea
formul contabil:
Dt 242 Conturi curente n valut naional sau 243 Conturi curente n valut strin
Ct 234 Alte creane curente
Referitor la contabilizarea subveniilor, putem meniona c spre deosebire de granturile obinute de
cooperativele de ntreprinztor, la etapa actual doar pentru investiii n imobilizri corporale (case frigorifice,
utilaje pentru ambalare, sortare, prelucrare etc.), subveniile acordate pot fi utilizate att pentru investiii
(subvenii aferente activelor), ct i cu destinaia de acoperire a anumitor cheltuieli operaionale (subvenii
aferente veniturilor). De asemenea, poate fi menionat i faptul c, la momentul actual, se acord subvenii
doar n valut naional, astfel, contabilizarea acestora este urmtoarea:
Metoda de cas ncasarea subveniilor n contul bancar n valut naional:
Dt 242 Conturi curente n valut naional
Ct 424 Venituri anticipate pe termen lung (pentru investiii) sau 535 Venituri anticipate curente,
subcontul 535.1 Subvenii (pentru acoperirea cheltuielilor curente)
Metoda contabilitii de angajamente:
Dt 234 Alte creane curente
Ct 424 Venituri anticipate pe termen lung (pentru investiii) sau 535 Venituri anticipate curente,
subcontul 535.1 Subvenii (pentru acoperirea cheltuielilor curente).

173
TRECEREA N CONT A TAXEI PE VALOAREA ADUGAT

Stud. Maria OCHICHIU, anul II, Facultatea Contabilitate, gr. CON-143


Cond. t.: conf. univ., dr. Pavel TOSTOGAN, ASEM

ntr-o economie aflat n tranziie, precum cea a rii noastre, taxa pe valoarea adugat continu s
apar n multe ntrebri privind aplicarea corect a acesteia. Acest fapt se datoreaz legislaiei noastre, uneori,
instabil i incomplet. Trecerea n cont a TVA din volumul bunurilor sau serviciilor procurate, reprezint un
moment principal n determinarea TVA aferent diferitelor tipuri de aprovizionri, deoarece de modul de
calculare i reflectare a acestora n evidena contabil depinde suma impozitului de achitat sau de recuperat.
Scopul acestei lucrri este de a face o caracteristic a mecanismului de deducere a TVA.
Faptul c TVA a fost achitat la buget sau furnizorului nc nu nseamn c cumprtorului, nregistrat n
calitate de pltitor de TVA, i se va acorda dreptul de a-l trece n cont. Pentru a avea dreptul la trecerea n cont
a TVA pe valorile materiale/serviciile procurate trebuie respectate, concomitent, mai multe condiii, care sunt
prezentate n figura 1.
NU TVA nu se deduce i se include n
1 Entitatea este nregistrat n calitate
de pltitor de TVA? costul bunurilor/serviciilor

DA
NU TVA nu se deduce, deoarece astfel
Furnizorul este nregistrat n calitate
2 de pltitor de TVA? de procurri nu intr n sfera de
aplicare a TVA
DA
Cumprtorul dispune de factura NU
fiscal a furnizorului autohon sau de TVA nu se deduce i se raporteaz
3 documentul care confirm achitarea la cheltuieli curente
TVA la import?

DA
NU TVA nu se deduce, iar n cazul cnd
Suma TVA aferent procurrilor a a fost dedus iniial se exclude de la
4 fost achitat sau urmeaz a fi
achitat? deduceri

DA
NU
Bunurile/ serviciile procurate se TVA nu se deduce, iar n cazul cnd
5 utilizeaz pentru efectuarea a fost dedus iniial se exclude de la
livrrilor impozabile?
deduceri
DA

TVA se deduce

Figura 1. Deducerea TVA


Conform condiiei 1: Cumprtorul bunurilor/serviciilor la momentul efecturii tranzaciei trebuie s fie
nregistrat n calitate de pltitor de TVA.
Conform condiiei 2: Furnizorul trebuie s fie nregistrat n calitate de pltitor de TVA.
Conform condiiei 3: Suma TVA nu se deduce, dac entitatea nu dispune de factura fiscal sau
documentul eliberat de organele vamale, care ar confirma achitarea TVA. n lipsa documentelor n cauz,
dreptul la trecerea n cont nu se va realiza. Factura fiscal poate fi eliberat doar de furnizorul autohton
nregistrat n calitate de pltitor de TVA.
Condiia 4. Un exemplu, n care entitatea nu are dreptul de a trece n cont TVA este primirea cu titlu
gratuit a mrfurilor i serviciilor. n acest caz, entitatea nu urmeaz s achite suma TVA aferent primirii cu
titlu gratuit i nici nu primete factura fiscal, n locul ei se elibereaz factura, astfel nendeplinindu-se
concomitent i condiia 3.
Conform condiiei 5: Valorile materiale/serviciile procurate trebuie s fie utilizate de ctre cumprtor
n procesul desfurrii activitii de ntreprinztor. Scopul de antreprenoriat al livrrii depinde de genul de

174
activitate desfurat de entitatea-cumprtor de bunuri sau servicii. n cazul cnd suma TVA aferent bunurilor
procurate a fost iniial trecut n cont, iar, ulterior, aceste bunuri nu au fost utilizate pentru efectuarea livrrilor
impozabile (de exemplu, au fost sustrase) entitatea pierde dreptul de a trece n cont TVA.
n unele situaii, este dificil de stabilit dac are dreptul sau nu entitatea s treac n cont TVA. Pentru
exemplificare, se prezint urmtorul caz: n anul 201X, entitatea a procurat un utilaj destinat efecturii
livrrilor scutite de TVA. n anul 201X+2, este schimbat destinaia acestui utilaj pentru efectuarea livrrilor
impozabile cu TVA. Are dreptul entitatea care a procurat acest mijloc fix s treac n cont TVA n anul
201X+2?
Organul fiscal, n acest caz, consider c entitatea nu poate s treac n cont TVA pe baza unei facturi,
care a intrat n entitate cu 2 ani n urm. ns, entitatea ndeplinete toate condiiile prezentate mai sus i,
astfel, autorul este de prerea c entitatea are dreptul s treac n cont TVA, dei, n Codul Fiscal, nu gsim un
rspuns exact la aceast ntrebare.
Contabilitatea TVA reprezint un sector foarte important al evidenei contabile, care ocup o pondere
nsemnat n volumul total de lucru al contabilitii. Din punct de vedere al contabilitii, TVA este aproape
neutr pentru entitate, deoarece nu afecteaz veniturile i cheltuielile, ns este important corectitudinea
reflectrii operaiunilor economice, de care depinde, n final, mrimea impozitelor i, nu n ultimul rnd, a
amenzilor i penalitilor, care la rndul lor afecteaz lichiditile entitii.

ORGANIZAIILE DE MICROFINANARE N REPUBLICA MOLDOVA

Stud. Nicoleta CAMERZAN, anul II, FB-143


Cond. t.: prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI

Conform Legii cu privire la organizaiile de microfinanare nr. 280-XV din 22.07.2004, organizaia de
microfinanare este persoan juridic a crei activitate de baz o constituie microfinanarea, iar mprumutul
reprezint o form de a primi mijloace bneti, acordate de ctre organizaia de microfinanare a persoanelor
fizice i/sau ntreprinderilor micro, mici i mijlocii, n baza unui contract cu sau fr dobnd, ce urmeaz a fi
restituit la scaden.
Organizaiile de microfinanare au drept scop sporirea accesului la surse financiare al populaiei, al
antreprenorilor individuali i al ntreprinderilor micro, mici i mijlocii. Principiile de activitate ale
organizaiilor de microfinanare sunt: a) stabilitate financiar n domeniul microfinanrii; b) transparen n
activitate; c) respectarea principiului concurenei loiale.
Activitatea de microfinanare const n prestarea urmtoarelor servicii: a) acordarea i gestionarea
mprumuturilor; b) acordarea de garanii la mprumuturi i credite; c) efectuarea investiiilor.
Organizaia de microfinanare este obligat s constituie provizioane destinate acoperirii eventualelor
pierderi ce in de nerestituirea mprumuturilor i a dobnzii aferente. Orice mprumut acordat i dobnda
aferent vor fi incluse ntr-una din urmtoarele categorii de clasificare:
a) standard mprumut la care sunt respectate toate condiiile contractuale, care nu are pli expirate i
care nu a fost prelungit i/sau renegociat;
b) supravegheat mprumut la care plile sunt expirate de la 31 pn la 90 de zile inclusiv;
c) substandard mprumut la care plile sunt expirate de la 91 pn la 180 de zile inclusiv;
d) dubios mprumut la care plile sunt expirate de la 181 pn la 360 de zile inclusiv;
e) compromis mprumut la care plile sunt expirate de mai mult de 361 zile.
n decursul anului 2014, sectorul de microfinanare din Republica Moldova, reprezentat de asociaiile de
economii i mprumut i organizaiile de microfinanare, a fost determinat de o evoluie constant a
principalilor indicatori. n perioada de referin, 14,9% din populaia economic activ a beneficiat de
mprumuturile sectorului de microfinanare, valoare n cretere cu 4,2%, fa de anul 2013.
Eficiena utilizrii activelor i capitalului propriu de ctre entitile sectorului naional de microfinanare
a manifestat o rat de rentabilitate a acestora de circa 7,8% i, respectiv, 22,5% sau n cretere cu 0,4% i,
respectiv, 3,5% fa de anul 2013. Acest fapt a fost condiionat de majorarea valorii profitul net cu 37,5% pe
parcursul anului 2014.
Portofoliul de mprumuturi acordate de ctre entitile de microfinanare pe parcursul anului 2014 a
nregistrat o pondere de circa 2,55% din PIB, dintre care sectorul AEI 0,37%, iar al OM 2,18%. Acest
indicator s-a meninut la un nivel relativ constant fa de anul 2013, sectorul de microfinanare fiind
caracterizat prin acordarea mprumuturilor cu aplicarea unor politici eficiente i prudente de administrare a
riscurilor.

175
Tabelul 1
Indicatorii de analiz ai sectorului de microfinanare n Republica Moldova
n perioada 2013-2014
Indicatori 2013 2014 2014 fa de 2013
Numrul populaiei economic activ, persoane 1235900 1232400 99,7%
Sectoare AE OM TOTAL AE OM TOTAL X
Numrul beneficiarilor de mprumuturi 36525 94871 131396 40318 143753 184071 140,1%
Rata de penetrare, % 3,0 7,7 10,7 3,3 11,6 14,9 +4,2
Rentabilitatea activelor, % 4,9 7,9 7,4 4,2 8,4 7,8 +0,4
Rentabilitatea capitalului propriu, % 16,0 19,3 19,0 13,5 23,7 22,5 +3,5
Sursa: Raport de activitate al CNPF pentru anul 2014.

La finele anului 2014, sunt nregistrate 101 organizaii, care practic activitate de microfinanare, din
care 77 au prezentat situaii financiare. Potrivit rezultatelor, se constat c principalii indicatori privind
activitatea OM au nregistrat o cretere moderat fa de perioada similar a anului precedent. Numrul OM a
crescut cu 16 uniti sau cu circa 18,8% pe parcursul anului 2014, proces similar constatat pe parcursul
ultimilor 8 ani de evoluie a sectorului. Majorarea profitului net cu circa 40,8%, n raport cu anul 2013, se
datoreaz creterii portofoliului de mprumuturi acordate cu 28,0%, fa de perioada precedent, condiionat
de majorarea creditelor bancare i mprumuturilor primite cu 45,1%. Creterea rentabilitii activelor cu 0,5%,
n comparaie cu anul precedent, denot faptul c OM au continuat s efectueze investiii preponderent n
active generatoare de dobnd cu o profitabilitate sporit.
Capitalul propriu al OM a nregistrat o cretere continu n perioada 2006-2014, astfel nct valoarea
acestui indicator s-a majorat de circa 11,8 ori, iar faptul, n sine, relev cu certitudine creterea stabilitii
financiare a ntregului sector al OM.
Cea mai mare pondere, de 49,1% din mprumuturile acordate de OM, sunt oferite pe un termen mediu
de la 1 an pn la 5 ani, din care 76,7% sunt garantate. Totodat, 44% dintre mprumuturi sunt acordate pe un
termen mai mic de 1 an, dintre care 58,6 la sut sunt asigurate cu gaj, iar 6,9% dintre mprumuturi sunt
acordate pe un termen mai mare de 5 ani, acestea fiind garantate n mrime de 100%. Astfel, la fel ca i anul
precedent, se constat c OM continu s aplice o politic prudent de gestiune a portofoliului de mprumuturi,
asigurndu-i riscurile de nerambursare a mprumuturilor acordate pe msura creterii termenului de scaden
al acestora.

FINANAREA CERCETRII TIINIFICE N REPUBLICA MOLDOVA

Stud. Nicoleta CAMERZAN, anul II, FB-143


Cond. t.: prof. univ., dr. hab. Ludmila COBZARI

Cercetarea i dezvoltarea experimental (C-D) nglobeaz lucrrile de creaie fcute n mod


sistematic n vederea mbogirii ansamblului de cunotine, inclusiv cunoaterea omului, a culturii i a
societii, precum i utilizarea acestor cunotine pentru noi aplicaii. Termenul C-D acoper trei activiti:
cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ i dezvoltarea experimental.
Cercetarea fundamental const n lucrri experimentale i teoretice realizate, n principal, n vederea
dobndirii de noi cunotine, fr a prevedea o aplicaie special. Cercetarea aplicativ este orientat spre un
scop practic determinat i cuprinde lucrri originale realizate pentru a obine cunotiine noi.
rile dezvoltate, U.E., pun un mare accent pe procesul de inovare, considerndu-se c inovarea este un
proces complex, care face legtura sistemului de C-D cu piaa, permind astfel transformarea progreselor
cercetrii n beneficii pentru societate.
Conform Codului cu privire la tiin i inovare Nr. 259 din 15.07.2004, n sistemul de cercetare-
dezvoltare din Republica Moldova, rolul principal l are Academia de tiine coordonator plenipoteniar al
activitii tiinifice, cel mai nalt for tiinific al rii.
Conform Strategiei cercetrii-dezvoltrii a Republicii Moldova pn n 2020, cercetarea tiinific, n
Republica Moldova, se finaneaz prin mecanisme naionale de finanare i mecanisme internaionale de
finanare i asisten tehnic extern.

176
Mecanismele naionale de finanare se refer la: 1) finanri din surse publice n limitele prevzute de
ctre bugetul de stat; 2) finanri private; 3) investiii private n dezvoltarea infrastructurii CD; 4) parteneriate
public-private n domeniul CD.
Din contul bugetului de stat, se realizeaz finanarea:
instituiilor tiinifice de stat;
instituiilor de nvmnt superior;
lucrrilor tiinifico-experimentale i de proiectare;
susinerii programelor inovaionale regionale;
acordrii suportului financiar activitii de brevetare i protecie a proprietii intelectuale.
Statul asigur finanarea n cuantum de pn 1% din Produsul Intern Brut, cu specificarea anual
acestuia n Acordul de Parteneriat dintre Guvern i AM.
Prin mecanisme internaionale de finanare, se nelege atragerea pe larg a fondurillor internaionale,
n special cele europene, prin participarea la o serie de programe de finanare ale Uniunii Europene i anume:
1) Programul-cadru al UE pentru Cercetare-Inovare (Orizont 2020);
2) Programele regionale i internaionale de finanare a cercetrii-dezvoltrii.
n Republica Moldova, distribuirea volumului total de finanare n sfera tiinei i inovrii pe aciuni se
efectueaz n corespundere cu urmtorul cuantum:
a) finanarea cercetrilor fundamentale i aplicative pn la 80%;
b) pregtirea cadrelor tiinifice prin postdoctorat pn la 3%;
c) finanarea instituiilor i aciunilor neatribuite la alte grupe i ntreinerea instituiilor autoritilor
publice centrale n domeniu i a instituiilor auxiliare din sfera tiinei i inovrii pn la 17%.
12% 6% Cercetri tiinifice fundamentale
1% 27%
Cercetri tiinifice aplicate

Pregtire a cadrelor tiinifice


54% Instituii i activiti n sfera tiinei i
inovrii neatribuite la alte grupe
Organe administrative

Figura 1. Structura cheltuielilor privind tiina i inovarea n Republica Moldova


pentru anul 2015
Sursa: Elaborat de autor n baza Anexei 1 la Legea bugetului de stat pentru anul 2015

Conform Anexei 1 Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit i surse de finanare la
Legea bugetului de stat a Republicii Moldova pentru anul 2015, mrimea fondului total destinat tiinei i
inovrii a constituit 441970,9 mii lei. Cea mai mare pondere n totalul cheltuielilor pentru tiin i inovare o
dein sumele alocate pentru cercetrile tiinifice aplicate n mrime de 240051,1 mii lei sau circa 54%.
Sumele alocate pentru cercetrile tiinifice fundamentale constituie 117272,9 mii lei sau circa 27% din total.
Cea mai mic pondere o dein cheltuielile privind pregtirea cadrelor tiinifice, n mrime de 3280,4 mii lei
sau circa 1% din cuantumul total (Figura 1).

Tabelul 1
Evoluia finanrii de la bugetul de stat a tiinei i inovrii n Republica Moldova
n perioada 2010-2015
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cheltuieli privind tiina i inovarea,
356,3 339,8 354,1 350,0 405,7 441,97
mil.lei

PIB, mil.lei 71885,4 82348,7 88227,7 100510,5 112049,6 121851,0


Ponderea sectorului n PIB, % 0,49 0,41 0,40 0,35 0,36 0,36
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor BNS i a Legilor bugetului de stat pentru anii 2010-2015

Conform datelor nregistrate n Tabelul 1, ponderea sectorului tiin i inovare n PIB este n scdere
pe parcursul perioadei 2010-2015, n pofida creterii volumului de cheluieli alocate pentru aceast destinaie.
Aceasta se datoreaz ritmului mai nalt de cretere a PIB-ului, comparativ cu ritmul de cretere a cheltuielilor
pentru tiin i inovare.

177
Pe plan internaional, n statele cu economie nalt dezvoltat, finanarea cercetrii se efectueaz, n
special, din sectorul privat (SUA, Elveia, Finlanda: 70-75%; Belgia, Germania, Frana: 60-65%). Finanarea
cercetrii de ctre stat n proporie mai mare de 50% are loc n state, precum: Portugalia, Grecia, Polonia,
Ungaria, Romnia etc.
Tabelul 2
Ponderea n PIB a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare n unele state ale lumii, %
Nr. Chelt. C-D Chelt. C-D
Statul Nr. Statul
crt. n PIB,% n PIB,%
1. Coreea de Sud 4,36 6. China 3,06
2. Israel 3,93 7. Danemarca 2,98
3. Finlanda 3,55 8. Germania 2,98
4. Suedia 3,41 9. Austria 2,84
5. Japonia 3,35 10. SUA 2,79
Sursa: Elaborat de autor n baza raportului OCDE, 2013

n urma analizei comparative a ponderii n PIB a cheltuielilor de cercetare-dezvoltare, am constat c, n


unele state ale lumii, acest segment ocup o cot vizibil mai mare n PIB, dect n Republica Moldova. Prin
urmare, n aceste state, se aloc mai multe resurse financiare pentru cercetare i inovare, contientiznd
importana considerabil a acestor activiti pentru binele societii i progresul ulterior pe plan economic,
politic, social i cultural.
Statele care aloc resurse importante pentru cercetare-dezvoltare nregistreaz cele mai nalte
performane n ceea ce privete Produsul Intern Brut, Indicele Dezvoltrii Umane, Indicele Competitivitii
Globale. n concluzie, a investi n cercetare nseamn a construi o societate prosper.

FEMEIE N REPUBLICA MOLDOVA: NTRE A FI I A MUNCI. EGALITATEA


SALARIAL NTRE FEMEI I BRBAI CA FACTOR IMPORTANT AL CRETERII
ECONOMICE

Stud.: Maria CHIANU, EMREI, anul III


Cond. t.: conf. univ. Andrei PETROIA

Este unanim acceptat, de ctre fiecare dintre noi, c egalitatea de gen este un drept fundamental i un
element economic important, pentru c presupune utilizarea capitalului uman al unei ri n mod eficient.
Argumentele de eficien economic recunosc faptul c att brbaii, ct i femeile, pot juca un rol esenial n
calitate de ageni economici capabili s transforme societile i economiile, i s ntrerup ciclul srciei de la
o generaie la alta. De asemenea, analizele arat, din ce n ce mai mult, c egalitatea de gen nu reprezint doar
un scop n sine, ci i un mijloc-cheie de realizare a obiectivelor mai largi de dezvoltare: de la reducerea
srciei, creterea productivitii i a produciei cumulate, fertilitate redus, mortalitate infantil mai mic, i
reducerea exploatrii prin munc a copiilor, pn la o mai bun luare a deciziilor i o mai mare putere pentru
femei n cadrul gospodriilor. Fie direct, fie indirect, toi aceti factori contribuie la cretere economic.
Importana pe care RM o acord acestei probleme este nensemnat, din pcate, fapt demonstrat de
numrul mic de instrumente juridice ce se refer la egalitatea de gen. n 2015, femeile din RM, ctig, n
medie, cu 12,4% mai puin fa de brbai (87,6% din salariul mediu al brbailor). Exprimat n valoare
numeric, discrepana a constituit, n medie, peste 543 lei. Piaa muncii nu este n echilibru, iar anumite ramuri
de activitate i ocupaii pltesc mai bine dect altele:
Tabelul 1
Nivelul veniturilor obinute de brbai i femei n diferite ramuri ale economiei, 2015
Femei Brbai
Domeniul Paygap
% Salariu, lei % Salariu, lei
Agricultur 28,02 2613,13 71,98 2899,59 9,5
Industrie 47,4 4025,7 52,6 4927,42 18,3

178
Construcii 15,94 4039,26 84,06 4463,28 9,5
Comerul cu ridicata i cu amnuntul; repararea 3273,65 3593,47
49,23 50,77 8,9
autovehiculelor i a motocicletelor
Transport i depozitare 29,94 3987,28 70,06 4048 1,5
Activiti hoteliere i restaurante 68,04 2685,58 31,96 2938,28 8,6
Activiti financiare i de asigurare 42,42 7459,39 57,58 9687,53 23
Informaii i comunicaii 65,42 6430,01 34,58 8881,23 27,6
Activiti imobiliare 42,75 3464,34 57,25 3845 9,9
Activiti profesionale, stiinifice i tehnice 52,32 5479,22 47,68 5885,3 6,9
Sevicii administrative si activiti de servicii 3583,54 2966,5
30,81 69,19 -20,8
suport
Administraie public i aprare; asigurri 5043,19 5653,81
42,12 57,88 10,8
sociale obligatorii
Educaie 75,76 3320,1 24,24 3597,08 7,7
Activiti de asisten social i sntate 80,63 3911,86 19,37 4390,42 10,9
Arte, divertisment i recreere 58,41 2540,44 41,59 2992,28 15,1
Alte activiti 57,19 5228,63 42,81 5544,67 5,7
Sursa: BNS, 2015
Printre cele mai importante variabile cu impact n regres, n RM, sunt urmtoarele:
1. Diferenele salariale se aprofundeaz odat cu vrsta femeilor. Aceasta se explic prin faptul c
femeile, n mare parte, se retrag de pe piaa forei de munc mai frecvent i pentru perioade mai ndelungate
pentru a avea grij de copii/ali membri ai familiei. Potrivit BNS rata de ocupare a femeilor cu copii de pn
la 2 ani constituie 15,3%, fa de 53% la brbai n 2015.
2. Vrsta de pensionare diferit pentru brbai i femei. Regulile sistemului, permit femeilor s se
pensioneze cu 5 ani mai devreme. Pensionarea mai devreme poate prea un privilegiu, dar costul acestuia este
ctigarea dreptului la o pensie mai mic.
3. Diferena salarial este cauzat i de faptul c femeile angajate negociaz o remunerare mai mic,
comparativ cu brbaii. n RM, un studiu din 2013 arat c salariul mediu pentru care un omer brbat ar fi
disponibil s se angajeze era de 3,7 mii lei. Femeile, ns, accept cu uurin un salariu de 2,9 mii lei o
diferen de ambiie de 18%.
Provocarea cea mai mare vine ns din alt parte: dezvoltarea i utilizarea indicatorilor pe criteriul
sexului. n general, informaiile ce in de piaa muncii n economiile n tranziie sunt nc inconsistente i
limitate ca acoperire. De multe ori, variabilele nregistrate de statistici au relevan limitat att pentru politici
publice, ct i pentru analize economice de profunzime.
Ca urmare a celor menionate, voi face cteva recomandri:
1. Accesul lrgit la servicii de cre va contribui la reducerea diferenelor salariale;
2. Concediul de ngrijire a copilului trebuie s fie mai scurt, mai bine pltit i s ncurajeze taii s
beneficieze de el; 3. Principiul de pli egale pentru munci egale trebuie definit n legislaia Republicii
Moldova.
n Republica Moldova, femeile reprezint 51,9% din populaie i 49,6% din fora de munc ocupat.
Prin urmare, este cert c femeile nu reprezint o minoritate. Sunt ceteni i pri sociale importante.
Integrarea acestora i susinerea lor prin venituri egale pentru munc egal trebuie s constituie principiul cel
mai important al politicilor implementate de ctre autoriti. Doar prin angajarea n cmpul muncii a
personalitii i profesionalismului, i nu a femeii sau a brbatului, RM va avea anse reale la un nivel de
dezvoltare comparabil rilor dezvoltate.

179
IMPOZITUL PE AVERE EXTINS N REPUBLICA MOLDOVA
I PE ALTE BUNURI DE LUX

Stud. Olga CAZACU, anul II, Facultatea Finane, gr. FB-145, ASEM
Cond. t.: lect. sup. Nadejda BERGHE

Lucrurile nu sunt grele de fcut,


mai greu este s te pui n starea de a le face
Constantin Brncui

n proiectul de lege cu privire la politica bugetar-fiscal pentru anul 2016, printre obiectivele i
propunerile de baz, se regsete impozitul pe bunurile de lux sau mai bine zis impozitul pe avere. Acest an s-
a remarcat prin identificarea i anunarea unei posibiliti de a include un nou impozit pe avere i anume pe
bunurile i imobilul de lux. Conform Codului Fiscal, impozitul reprezint o contribuie bneasc obligatorie,
nerambursabil, revrsat de ctre persoanele fizice i juridice, din veniturile i averea lor, pentru cheltuielile
publice. n cazul impozitului pe bunurile de lux, acesta va fi aplicat persoanelor fizice care dein locuine mai
mari de 120 de metri ptrai i au o valoare cadastral ce depete 1,5 milioane de lei. Ulterior, taxa
suplimentar pe avere va constitui 0,8% din valoarea imobilului. Calcularea impozitului pe avere i
prezentarea avizelor de plat urmeaz s se efectueze de ctre oficiile fiscal-teritoriale, n termen de pn la 30
noiembrie, pentru situaia existent la 1 noiembrie 2016. 17
Spre exemplu, s lum cota minim pentru care un imobil se consider bun de lux, la care vom aplica
cota impozitului prognozat: 1500000*0,08%=1200 lei. Potrivit calculelor preliminare ale autoritilor, anul
curent, ar putea fi colectate ntre 50 i 100 de milioane de lei din acest impozit. 18
Cine va cdea sub incidena acestor impozite?
Familiile cu muli copii, care i-au construit o cas mai mare de 120 m2 pentru a fi ncptoare?
Btrnii care au case construite nc de pe timpuri?
Sau persoanele care au averi mari i cteva case?
Proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2016 mai prevede ntre altele schimbarea i actualului
sistem de evaluare a bunurilor imobiliare. Astfel, ncepnd cu anul 2016, toi proprietarii de imobil vor fi
obligai s-i evalueze patrimoniul, iar ulterior, o dat la trei ani s-l reevalueze. Evaluarea va fi efectuat de
firme specializate i autorizate, din contul proprietarului imobilului.
Deci, absolut toat populaia indiferent de venitul sau averea ce o posed, vor fi obligai s achite pentru
reevaluarea imobilului, n caz de refuz, proprietarul va fi amendat cu 100 000 lei.
n urma unei cercetri realizate n urma unui sondaj, la care au participat 50 de persoane cu vrsta
cuprins ntre 16-46 de ani am constatat c majoritatea au auzit de prevederile noului proiect de lege.
Cetenii sunt de acord i susin necontenit acest proiect de lege, pornind de la realitatea diferenei
economice a claselor sociale, ei sunt de prere c nu este corect s impozitm egal oamenii care sunt la
limitele srciei i cei care conduc maini de milioane, cei care triesc n palate aurite i au haine de zeci de
mii de euro.
Proiectul dat poate fi politizat la infinit, poate fi atribuit doctrinelor politice, poate fi comparat cu
normele europene sau nu, dar dac pornim de la realitate, atunci trebuie s nu uitm cei mai importani factori
care ne difereniaz de lumea civilizat spre care tindem, i anume punctele forte, dup care ar trebui s se
conduc statul :
Marea majoritate a averilor sunt dobndite ilegal prin privatizarea de dup anii 90.
Marea majoritate a oamenilor bogai au funcii n stat i primesc salarii mizere, aa c e clar de unde
au devenit bogai.
Marea majoritate a veniturilor nu sunt impozitate, ori la agenii economici, care au casa neagr (de
lux), cu salarii n plic, ori la funcionari sau demnitari care nu pot impozita mita.
Mica majoritate cinstit i pltitoare de impozite sunt att de jupuii de impozite, cci nu prea cred
c-i permit lux, iar dac exist, atunci, la sigur, ar susine aceast iniiativ, bucurndu-se c i ali
ceteni bogai ar afla ce nseamn s plteti impozite.

17
GORUN. Violeta.,Impozit pe avere pentru proprietarii bunurilor imobiliare de lux Disponibil: http://trm.md/ro/economic/impozit-pe-avere-
pentru-proprietarii-bunurilor-imobiliare-de-lux/ [Citat 01.04.2016]
18
MIHAILOVICI. Stela., Impozit pentru LUX n R. Moldova. Ct vor plti anual proprietarii caselor mai mari de 120 de metri ptrai
Disponibil: http://ziarulnational.md/noutate-impozit-pentru-lux-in-r-moldova-cat-vor-plati-anual-proprietarii-caselor-mai-mari-de-120-
de-metri-patrati/ [Citat 04.04.2016].

180
n concluzie, autorul i exprim acordul cu prevederile acestui proiect de lege doar n cazul n care
aceste bunuri de lux vor fi impozitate n funcie de mrimea venitului persoanelor fizice sau juridice, n
dependen de starea social a contribuabililor. i doar n cazul n care statul i asum cheltuielile pentru
evaluarea imobilului, cum a fost i pn n prezent, deoarece s achii unei companii autorizate, ca s-i
reevalueze imobilul este scump, iar salariile noastre se-nscriu cu mult sub nivelul celor necesare pentru a ne
ntreine, neuitnd de perioade n etate, care au o pensie de 800 lei i care nu le ajunge nici pentru necesitile
proprii (minimumul de existen), n mod cert, nu vor fi n stare s achite acelei companii de evaluare i risc o
amend att de imens.

Bibliografie:

1. GORUN Violeta. Impozit pe avere pentru proprietarii bunurilor imobiliare de lux. Disponibil:
http://trm.md/ro/economic/impozit-pe-avere-pentru-proprietarii-bunurilor-imobiliare-de-lux/ [Citat
01.04.2016]
2. MIHAILOVICI Stela. Impozit pentru LUX n R. Moldova. Ct vor plti anual proprietarii caselor
mai mari de 120 de metri ptrai. Disponibil: http://ziarulnational.md/noutate-impozit-pentru-lux-in-
r-moldova-cat-vor-plati-anual-proprietarii-caselor-mai-mari-de-120-de-metri-patrati/ [Citat
04.04.2016].

CONTRIBUIA ACCIZELOR N FORMAREA VENITURILOR


BUGETULUI PUBLIC NAIONAL

Stud. Nicolae GARTEA, anul II, Facultatea Finane


Cond. t.: lect. sup. Nadejda BERGHE

Accizele Instrumentul fiscal de umbr al Bugetului Public

Accizele reprezint taxele de consumaie pe produs. De obicei, ele sunt fixate pe produsele cu cerere
neelastic. Tipurile de produse cu aa o cerere sunt foarte diverse i difer de la o ar la alta. n Republica
Moldova, sunt supuse accizului o gam larg de produse i mrfuri: buturile spirtoase tari, vinurile, tutunul,
metalele preioase, blnurile de lux, parfumeria, audio i video aparatura, autoturismele .a.
n majoritatea statelor lumii, impozitele indirecte ocup un loc predominant n totalul resurselor fiscale.
Principalele impozite indirecte sunt taxa pe valoarea adugat, accizele i taxele vamale. Evoluia impozitelor
indirecte poate fi caracterizat prin anumite tendine generale:
Trecerea de la impunerea unei cantiti estimative, stabilite n funcie de caracteristicile exterioare la
impozitarea produselor finite obinute;
Dup impunerea unui numr mare de bunuri, atenia se concentreaz asupra unor mrfuri specifice;
De la impunerea obiectelor de strict necesitate la impunerea celor mai puin importante.
Prin utilizarea accizelor, statul acioneaz asupra cererii solvabile. Aceasta are un dublu rol: economic i
social. n plan economic, prin perceperea unor accize, statul poate influena cererea anumitor produse, punnd
accize mari la produsele din import, n comparaie cu cele interne, protejnd agenii economici interni. Acest lucru
poate stimula consumul de produse interne. n plan social, accizele au rolul de a limita consumul de produse
duntoare sntii, ca tutunul i alcoolul, deci, duntoare randamentului economic al naiunii 19.

19
HNCU Rodica, CHICU Nadejda, KUZMINA Olga, COVALI Rodica, DANDARA Marina, BCIOI Lilia. Metode i Tehnici
Fiscale. Chiinu, Editura ASEM-2005, p.261.

181
40 34
30 28,9
20 17,1
10 9,2 5,6 4,3 0,9
0
Produse Tutun Autoturisme Vinuri i Bere Gaze lichefiate Alte produse
Petroliere buturi
alcoolice tari

Figura1. Structura Veniturilor din Accize pe componente, anul 2015 (%)

15000
1285213714
12174,1
Dinamica elementelor Impozitele Indirecte ndeplinesc sar-
Impozitelor Indirecte cina fiscal major, aducnd n Bugetul
10000 Public Naional 64% din Veniturile
milioane lei

Fiscale. Acest fapt se datoreaz Politicii


fiscale urmrite de stat, care atribuie un
5000 3508,2 3843,9
3428,1
rol crucial instrumentelor din umbr,
543,7516,8 706 datorit nivelului economic moderat al
0 Republicii Moldova.
TVA ACCIZE Taxe Rutiere Accizele, ca parte component a im-
2013 2014
Impozitele Indirecte pozitelor indirecte din veniturile fiscale,
contribuie la formarea veniturilor Buge-
Figura 2. Structura Veniturilor din Impozite Indirecte, tului Public Naional n proporie de 10%
2013-2015 anual, cu o fluctuaie de 1%. Analiza
efectuat demonstreaz c fiecare parte
2013 2014 2015 component i fiecare instrument fiscal
60000 43660,7 10% are un rol important la contribuia veni-
36899,5 10% 42446,8
milioane lei

40000 9% turilor statului. Accizele, mpreun cu


9%
taxa pe valoare adugat, n calitatea lor
20000 8% 3843,9 8%
3508,2 de taxe de consumaie pe produs, repre-
3428,1
0 7% zint motorul de baz n colectarea i
Bugetul Public Accizele Ponderea Accizelor formarea Bugetului Public Naional.

Figura 3. Dinamica Bugetului Public Naional


n comparaie cu Dinamica Veniturilor din Accize,
n perioada 2013-2015

Se observ o cretere fluctuant a veniturilor din Accize n perioada 2013-2015. Scderea


nesemnificativ din anul 2014 este datorat neexecutrii veniturilor, fenomen influenat de reducerea
volumului cantitativ al importului de bere, produselor din tutun i al autoturismelor. Veniturile din accize au
constituit 3843,9 mil. lei, cu 170,2 mil. lei mai mult sau la nivel de 104,6 la sut fa de prevederile anuale. n
comparaie cu anul trecut, veniturile respective s-au majorat cu 415,8 mil. lei sau cu 12,1 la sut. n anul 2014,
veniturile din accize au fost esenial diminuate de neexecutarea veniturilor, influenat de micorarea
volumului cantitativ al importului de bere, produselor din tutun i al autoturismelor. n anul 2013, cea mai
considerabil cretere, cu 168,8 mil. lei (>200%), s-a nregistrat la capitolul Accize la rachiu, lichioruri,
divinuri, alte buturi spirtoase. Aceast cretere este determinat de rezultatul aciunilor ntreprinse de
Serviciul Fiscal de Stat, n urma crora s-a redus caracterul masiv de utilizare a timbrelor de acciz false.
Analiza realizat surprinde nu doar accizele ca un impozit, ci i efectele aplicrii acestora asupra
preurilor, consumatorilor, contribuabililor, agenilor economici, dar mai ales asupra bugetului de stat impact
evideniat sub dublu aspect se relev planurile pe care se resimt efectele accizelor, dar i efectele urmrite
difereniat n funcie de tipul accizelor practicate pentru diferite categorii de produse, avnd n vedere c avem
un mecanism difereniat de aplicare n funcie de baza impozabil.

182
INFLUENA POLITICII FISCALE ASUPRA
DEZVOLTRII ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA

Stud. Vasile POPA, anul II, Facultatea Finane, gr. FB-144, ASEM
Cond. t.: lect. sup. Nadejda BERGHE

Impozitele preul pe care l achitm pentru posibilitatea de a tri ntr-o societate civilizat.
Oliver Wendell Holmes-Jr.

Performana economiei naionale, precum i gradul de valorificare a ntregului potenial economico-


financiar, depinde, n mare msur, de modul de organizare a sistemului financiar public, care, prin
intermediul politicii fiscale i al mecanismului de redistribuire a resurselor financiare publice, are implicaii
directe asupra creterii economice a rii.
Politica fiscal reprezint o anumit concepie a statului n domeniul fiscal, viznd ansamblul de msuri
i aciuni privind locul impozitelor, taxelor i contribuiilor n sistemul veniturilor bugetare, perceperea i
modul lor de utilizare ca prghii de stimulare a creterii economice, precum i realizarea eficacitii fiscale. 20
n mare parte, gradul de dezvoltare a unei ri depinde de existena ntreprinderilor care, realiznd o gam
vast de funcii, constituie acea celul ce ntreine metabolismul economic, prin ansamblul de operaiuni
economico-financiare, n care se mbin politica fiscal, condiionnd mediul economic al ntreprinderii.
Influena modificrii cotelor la impozite asupra volumului de
ntreprinderi
14000 16%
15%
12000 11480 14%
Numrul ntreprinderii

12% 12% 12% 12%


9902 12%

Cota impozitului
10000
10%
8000 7220
6488 6740 6273 6231 6263 5985 8%
6000
3905 6%
4000 3001 3274 3177 3430 3218 2808 2770 4%
1915
2000 2%
0 0% 0% 0% 0% 0%
a. 2007 a. 2008 a. 2009 a. 2010 a. 2011 a. 2012 a. 2013 a. 2014 a. 2015
ntreprinderi nregistrate ntreprinderi radiate cota

Figura 1. Evoluia numrului de ntreprinderi din R. Moldova, sub influena cotei la impozit
Sursa: elaborat de autor, conforma datelor furnizate de CS i SFS.

Tendina de descretere a numrul de ntreprinderi nregistrate persist n perioada analizat, la fel


devine accentuat i numrul de ntreprinderi radiate, care, n 2015, a crescut pn la 3905, fa de 1915 n
anul 2007. Respectiv, reducerea cotei la impozit, de la 15% pn la 0%, nu a avut o influen favorabil asupra
numrului de ntreprinderi nregistrate la CS, dimpotriv, s-a majorat numrul ntreprinderilor radiate. De
menionat c anii 2008-2010 au fost mai dificili, pe plan mondial, din cauza crizei economice internaionale.
Una din problemele economice de baz n Republica Moldova o constituie nivelul insuficient al
resurselor investiionale alocate n economia rii. Printre prghiile statale de influen asupra procesului
investiional, politica fiscal ocup un loc primordial, n aceast direcie. La acest capitol, situaia Republicii
Moldova este, ntr-un fel, dramatizat fa de alte state din Europa.

20
LEFTER, Chiric. BNU, Alexandru. Finane publice, contabilitate bugetar i de trezorerie. Editura Economic. Bucureti,
2002. Pag. 26

183
Dinamica ISD n unele ri din EUROPA, mln. USD
100000
80000
60000
2010
40000 2011
21914
20000 2012
983 5909 207 2013
0
Belgia-4957 Elveia Estonia Cehia Moldova 2014
-20000
-40000
Figura 2. Evoluia ISD n R. Moldova n raport cu alte state din Europa
Sursa: elaborat de autor conform datelor prezentate de UNCTAD.

Influena regimului fiscal determin cantitatea de ISD-uri. Analiznd cotele la impozit agenilor
economici din aceste ri, constatm o situaie confuz, ntruct n rile cu cea mai mare cantitate de ISD-uri,
persist i cea mai mare cot a impozitului, cum ar fi n Belgia (34%), Elveia (17,92%), Estonia (21%), Cehia
(19%), iar n Moldova (12%). De aici, deducem c existena unui climat fiscal favorabil nu nseamn doar
prezena regimurilor fiscale lejere, ci i asigurarea stabilitii i posibilitii de a prevedea evoluia sistemului
de impozitare, ceea ce ar permite investitorilor s elaboreze planuri pe perioade lungi pentru activitatea
antreprenorial.
O alt categorie de contribuabili, ce cad sub incidena impozitrii, sunt persoanele fizice. n sarcina
fiscal a acestora cad: impozit pe venit, impozit imobiliar, TVA i accize. Acetia, la fel, contribuie la
dezvoltarea rii, deoarece genereaz venituri la BPN. Cu ct mai mult persoanele fizice vor fi susinute de
autoriti, cu att va spori disciplina lor fiscal. La etapa cotelor de impozitare pentru persoanele fizice, suntem
clasai favorabil, deoarece cota de 7 i 18%, sunt inferioare cotelor europene. Doar c, n momentul majorrii
tranelor de venit impozabil, precum i a tuturor formelor de scutiri, este necesar ca mrimea acestora s fie
ajustat real la rata inflaiei, ca populaia s resimt aceste majorri. O alt msur de stimulare ar fi
amplificarea gamei de produse ce cad sub incidena cotei de 8% TVA, deoarece veniturile populaiei naionale
sunt foarte diferite, iar majoritatea acestora au venituri sczute, care suport mai greu povara fiscal privind
TVA. Prin aceste aciuni de susinere din partea autoritilor, prin consolidarea gradului de transparen,
persoanele fizice vor fi acele care vor ncepe promovarea unei corectitudini fiscale.
n general, avem un regim fiscal lejer, doar c instabilitatea politic ne determin, n mare msur,
competitivitatea pe plan naional. O metod de majorare a veniturilor fiscale ar fi stabilirea cotelor de impozit
pe genuri de activitate, n special majorarea acestora pentru:
Staiile de alimentare cu combustibil;
ntreprinderile ce exploateaz resursele naturale;
ntreprinderile specializate n jocurile de noroc;
Instituiile financiar-bancare;
Exist activitii destul de rentabile n ara noastr, care necesit alte abordri fiscale.
La fel, prin politica fiscal, statul trebuie s susin acele activiti de baz ale economiei, care, uneori,
ntlnesc i vicisitudini. Astfel, foarte important se face susinerea agriculturii, ntruct avem soluri foarte
fertile, doar c nu le gestionm raional. Odat ce gradul de poluare a mediului crete, dorina de a obine
produse ecologice este foarte mare, i noi avem aceast capacitate de producie, doar s promovm culturile
noastre, prin lrgirea relaiilor comerciale externe. Spre exemplu, Olanda este ara care are cel mai fructificat
potenial agricol din UE, folosind tehnologiile n activitatea agricol, care sunt, n mare parte, finanate de stat.
Prin urmare, aceast ar ar putea constitui un exemplu pentru noi, la modul de organizare a politicii fiscale n
domeniul agricol.
n concluzie, afirm c climatul fiscal, n Republica Moldova, este favorabil, ns ne afecteaz jocul de
interese, deoarece fiecare cu influen dorete s conduc ,,crma navei, iar cnd mai muli o fac, i preri
sunt mai multe, respectiv fiecare rotete aceast crm spre sine, iar, n final, nava, pe care suntem toi
mbrcai, i pierde capacitatea de flotabilitate, ca urmare potenialul nostru de dezvoltare, naufragiaz la
fundul mrii.

184
Bibliografie:
1. LEFTER, Chiric. BNU, Alexandru. Finane publice, contabilitate bugetar i de trezorerie.
Editura Economic. Bucureti, 2002. Pag. 26.
2. Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, 2015-2015. [Online]. [citat 14.04.2016]. Disponibil
http://www.mf.gov.md/middlecost.

EFICIENA DESFURRII DE BNCILE DIN REPUBLICA MOLDOVA A


ACTIVITII CU VALORI MOBILIARE

Stud. Nicoleta TRUDOV, anul III, FB-13A, ASEM


Cond. t.: lect. sup. Marcelina ROCA, ASEM

n condiiile n care asistm la reabilitarea sistemului bancar autohton, drept urmare a crizei ce a
influenat negativ stabilitatea monedei naionale i a creat o tendin inflaionist, ducnd n final la
nencrederea n sistemul bancar, devine necesar cutarea noilor alternative de cretere, prin exploatarea
oportunitilor oferite de piaa de capital.Dei obiectivele urmrite de bnci pe piaa de capital sunt destul de
optimiste, ntruct ofer ansa:
de a obine profit n urma investirii n titluri de valoare, n urma acordrii serviciilor clienilor sau din
diferenele pozitive de curs a valorilor mobiliare;
de majorare a cotei de pia a bncii i atragere a clientelei noi;
de a accesa resursele deficitare pe pia, n momente de necesitate;
totui, operaiunile investiionale ale bncilor nu ocup un loc de frunte printre operaiunile bncii,
activitatea de creditare fiind cea mai frecvent utilizat.
Activitatea investiional a bncii pe piaa valorilor mobiliare se explic prin activitatea de plasare a
mijloacelor n valori mobiliare n numele i din iniiativ proprie, n scopul obinerii unor venituri directe i
indirecte. Pe lng obiectivele oferite, precum: diversificarea portofoliului de active, protecia mpotriva
riscurilor financiare, posibilitatea de utilizare a valorilor mobiliare n calitate de gaj pentru obinerea creditelor
pe piaa interbancar, dar i crearea rezervei de lichiditate, totui, aceste investiii comport anumite riscuri,
ntruct banca ar putea fi nevoit s vnd titlurile nainte de scaden, pierznd veniturile aferente, s-ar putea
confrunta cu riscul de credit, sau ar putea suporta pierderi din cauza fenomenelor inflaioniste.
Bncile au posibilitatea de investire n 2 categorii de valori mobiliare pe piaa de capital.
VM pstrate pn la scaden VM disponibile n vederea vnzrii

3 815 548 512 3 988 635 574 3 750 482 784


3 406 656 563

340 869 622 495 271 568 451 502 793 398 100 039

2012 2013 2014 2015

Figura 1. Structura portofoliilor de valori mobiliare n sectorul bancar autohton


Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor anuale ale bncilor comerciale

Dac e s le lum ca pondere, atunci se observ c VM pstrate pn la scaden sunt considerate mai
atractive de ctre bnci, iar cele disponibile pentru vnzare dein o cot nesemnificativ n portofoliul de
investiii n VM al bncilor (Figura 1).

185
Total investiii n VM Credite Alte active

58,3% 53,8% 55,8% 53,2%

6,4% 5,7% 4,7% 6%


2012 2013 2014 2015

Figura 2. Ponderea investiiilor n VM i creditelor n total active


Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor anuale ale bncilor comerciale
i, totui, analiznd situaia sectorului bancar autohton, am remarcat c investiiile n VM sunt
nesemnificative n portofoliul de active al bncii, ocupnd n jur de 6%, comparativ cu activitatea de creditare,
care ocup mai mult de jumtate din portofoliul de active al bncilor (Figura 2), ceea ce denot interesul redus
al bncilor fa de piaa de capital.
Eficiena activitii bncilor pe piaa de capital trebuie tratat i n funcie de veniturile obinute n urma
investirii n valori mobiliare.

38378
41101
25221 18231

398780 318149 321426 598960

2012 2013 2014 2015 7,9% 5,8% 5% 9,5%


2012 2013 2014 2015
venituri din investitii disponibile n vederea vnzrii
venituri din investiii pstrate pn la scaden Venituri din investiii n VM Total venituri

Figura 3. Veniturile aferente investiiilor Figura 4. Ponderea veniturilor obinute din


n VM investiiile n VM n total venituri
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor
anuale ale bncilor comerciale anuale ale bncilor comerciale

i dac bncile tind s investeasc mai mult n VM pstrate pn la scaden, e evident c i veniturile
aferente vor avea o pondere semnificativ mai mare n veniturile obinute din investiii. Totodat, tind s remarc
majorarea veniturilor obinute din investiii n VM n anul 2015, ce se datoreaz investirii mai active a
bncilor. Acest lucru este vizibil i din figura 4, din care se observ c cota veniturilor obinute din investiii n
VM atinge aproape 10% din totalul veniturilor bncii n 2015, fa de 5% n 2014. Celelalte activiti ale
bncilor pe piaa de capital, ns, n prezent, nu sunt pe deplin valorificate, gener\nd venituri minime.
n concluzie, e de menionat c dei cadrul legislativ prevede o varietate larg de activiti pe care
bncile le-ar putea desfura pe piaa de capital, acestea nu reprezint un interes activ pentru bnci, ele
prefernd activitatea de creditare n detrimentul investirii n VM. n acest caz, o educare a managementului
bncilor devine o premis necesar pentru diversificarea portofoliului de active, sporirea veniturilor i
eficienei bncilor, dar i creterea ncrederii clienilor n sistemul bancar autohton.

Bibliografie:
1. RO:CA M., HINCU R. Problematica privind activitatea bancilor pe piata hirtiilor de valoare si
perspectivele solutionrii ei. n: Dezvoltarea durabil a Romniei i Republicii Moldova n context
european i mondial: conf. st. intern., 22-23 sept 2006. Chisinau: ASEM, 2007, vol 2. ISBN 978-
9975-75-116-2
2. Rapoartele anuale, financiare i bilanurile contabile ale bncilor liceniate n Republica Moldova.
Disponibil online: www.maib.md; www.victoriabank.md; www.micb.md; www.fincombank.md;
www.comertbank.md; www.mobiasbanca.md; www.ecb.md; www.procreditbank.md; www.bcr.md;
www.energbank.com; www.eximbank.com.

186

. , FB-148, ASEM
. .: ...,


. ,
. ,

. , ,
.
.
.
Victoriabank SA
2009-2014 ,
( 1).
1
BC Victoriabank SA 2009-2014


2009 2010 2011 2012 2013 2014
(. ) 170,0 57, 6 0 0 60,0 60, 0
(.) 65,5 191,7 160,8 225,1 232,3 232,3
(.) 5 976,9 7 047,0 8 069,1 10 126,7 11 647,5 12 192,5
(..) 32,0 100,0 250,0 250,0 250,0 250,0
() 155 134,13 52,8 40 27 29,95
2,59 0,3 0 0 0,26 0,26
. \ 75,68 69,95 82,1 44,42 29,05 32,23
0,034 0,004 0 0 0,009 0,008
. 0,83 1,903 1,636 0,987 0,58 0,614
: http://www.cnpf.md/ru/bulinf/; http://www.cnpf.md/ru/anact/

/ ,
2009 2011 75 82 , 2,5
.
. , ,
.
. 2013 ,
.
.
, , .
, 25,8%
. , ..
, ,
.
/ .
2010 1,93.
0,614. , 1 , ,
.
, ()
.
.
. 2014 ,
, , 1.

187
18,2
% 21,59
29,95
10

1. ,
: 1.

1 , , ,
. , .
, ,
.
, .

1. . ., .,
. , 2011.
2. http://www.cnpf.md/ru/bulinf ( ).
3. http://www.cnpf.md/ru/anact (, , , ).
4. http://www.bnm.org ( , % ).

EFFECT OF CORRUPTION ON INVESTMENT GROWTH

Student Inga DARANUTA,


Student Olesea EFIMENCO,
Scientific coordinator: Assoc. Prof., PhD Svetlana BILOOCAIA, ASEM

This topic for investigation has been chosen as the corruption is a significant issue in many countries
and it is believed that it influences everyones life in much more ways than it can be thought about. Social,
Political and Economy domains are pressured because of this abuse of delegated power or position to acquire a
personal benefit and usually with harm for owners / public interest. It is even declared by the World Bank that
"Corruption is among the greatest obstacle to economic and social development by undermining the rule of
law and weakening the institutional foundations on which sustainable development depends.
In this research has been studied the effect of corruption on Investment Growth. There are multiple
factors influencing the level of investment growth of a company, such as: firm size, firm ownership, trade
orientation, industry, GDP growth, inflation, openness to trade, etc. But it is undeniable that corruption is the
most important determinant of investment growth for transition countries, as in these countries it has the
highest level. Corruption has a high cost for everybody. Corruption impacts societies in a multitude of ways.
There is the problem of mentality as well. People believe that the negative effect of corruption can be
neutralized by the positive outcomes it brings. It can happen when a firm pays bribes in order to win a
contract, to have access to materials, to evade tax payment, to get subsidized prices from government. In this
way people find excuses to argument their deeds. This is another reason why it has been stated the empirical
issue of the effect of corruption on investment growth in the Republic of Moldova.
The main source of data used is the World Bank Enterprise Survey of Corruption conducted by the
World Bank. The purpose of the survey was to identify the factors that constrain business activities in various
countries.
There have been made many studies on corruption effect based on firm level, or on country level. In
order to see how investment growth is influenced by it has been decided to employ six measures of corruption
from four different sources: two firm-level measures and four country-level measures. The study has been
focused on all firms, both domestic and foreign, operating in a country. The analysis includes 1,152 firms in
16 Transition countries.

188
The dependent variable is the percentage growth in a firms investment. Bribe_Index takes on value 1 to
6 where a higher number implies more corruption. The second measure, Bribe_Dummy, is a binary variable
which takes on value 1 if a firm reported that at least 2% of its revenue was paid to government officials as
bribes and zero otherwise. Bribe_Dummy is equal to 1 if firms response is 3, 4, 5 or 6; and zero
otherwise. The external measure, ICRG, is obtained from the International Country Risk Guide, published by
Political Risk Services. The variable ICRG ranges from with a higher number implying more corruption.
KKM, is derived from Kaufman, Kraay and Mastruzzi and it ranges from 0 to 5, with a higher number
indicating more corruption. The Corruption Perception Index, published by Transparency International ranges
from 1 to 10, where a higher number implies more corruption.
First of all the correlation matrix was built. One noticeable point is that although the measures are taken
from different sources, they are highly correlated, all at the at the 1 per cent level. This suggests that the
corruption measures capture similar attributes, in particular, corruption.
The analysis began by estimating equation (1) for the pooled sample - i.e., transition countries:
INV_GROWTHij = + CORRUPTij + FIRMij + COUNTRY j + ij (1)
where:
INV_GROWTH is the investment growth over the past three years for firm i in country j;
CORRUPT is the firm-level measure of corruption; FIRMij is a vector of attributes of firm i in country j;
COUNTRYj vector of country variables (or country dummy variables for the fixed effects model);
ij the error term.
The parameter of interest is , which shows the effect of corruption on firm investment growth.
The results show that a one level increase in Bribe_Index reduces investment growth by about 0.9 per
cent. It can be noted that Bribe_Index is an ordinal variable and that it is difficult to interpret the meaning of a
one unit increase in the level of corruption reported by a firm.
Than coefficients of the corruption variables for transition countries are estimated. Overall, corruption
has a negative and significant impact on investment growth for transition countries. The results indicate that
for transition countries, a one standard deviation increase in corruption will decrease investment growth by
about 25.91 per cent for the corruption measure Bribe_Percent, by about 31 per cent for ICRG, by 17.64 per
cent for KKM and by about 38.15 per cent for TI. Thus, overall, the effect of corruption on investment seems
to be consistent across different corruption measures.
As it got clear that corruption has a significant effect on investment for transition countries,
investigation of the relative importance of corruption among other factors in determining investment growth
was decided to be conducted. This task has been fulfilled by comparing the estimated beta coefficients of the
regressions. Beta coefficients measure the effect of a variable in standard deviations and are therefore unit-
free. And the results have shown that the corruption variables have the highest beta coefficient, suggesting that
among the chosen factors, corruption is the most important determinant of firm-level investment growth.
Once the hypothesis was proved, the following recommendations are adequate for these countries in
order to fight corruption and improve its economic situation.
The main three guiding principles are: build partnerships, proceed step-by-step and stay non-
confrontational. Corruption can only be kept in check if representatives from government, business and civil
society work together to develop standards and procedures they all support. Corruption cant be rooted out in
one big sweep. Rather, fighting it is a step-by-step, project-by-project process. The non-confrontational
approach to it is necessary to get all relevant parties around the negotiating table.
Transparency is about shedding light on rules, plans, processes and actions. It is known why, how, what,
and how much. Transparency ensures that public officials, civil servants, managers, board members and
businesspeople act visibly and understandably, and report on their activities. And it means that the general
public can hold them to account. It is the surest way of guarding against corruption, and helps increase trust in
the people and institutions on which our futures depends.

Bibliography:

1. http://info.worldbank.org/governance/wbes
2. https://www.enterprisesurveys.org
3. http://www.transparency.org/
4. http://www.statistica.md/

189
BNCILE ACTORI IMPORTANI PE PIAA DE CAPITAL

Stud. Valeria JALBA, anul II, Facultatea Finane, ASEM


Cond. t.: lect. sup. univ. Nina MUNTEANU

ntre piaa bancar i piaa de capital este o strns legtur, ns, uneori, rolul redus al pieei de capital
n finanarea economiei a dus, n unele ri, la inexistena unei autoriti bursiere centrale care s reglementeze
i s supravegheze piaa de capital. Atribuii de supraveghere i reglementare a pieei financiare n ansamblul
su revin, n asemenea ri, n primul rnd, bncilor centrale sau unor organisme n a cror titulatur apare
cuvntul banc: Bundesbank n Germania, Comisia Federal a Bncilor n Elveia, Comisia Bancar n
Belgia sau Comisia de Operaiuni de Banc, Asigurri i Burs n Norvegia.
Bncile dispun de un potenial financiar foarte mare i acesta este motivul pentru care sunt cei mai
importani participani pe piaa de capital. Bncile creeaz capitalul de cerere i dein monopolul n colectarea
i lansarea capitalului.
Exist i un feedback, ntre instituiile bancare i piaa de capital, astfel, nct bncile au posibilitatea
nu doar de a investi, dar i de a atrage mijloace suplimentare, emind valori mobiliare. Titlurile financiare
joac un rol semnificativ n gestionarea activului bncii: ele permit bncii s utilizeze fondurile de care ea
dispune la un moment dat; pot ajuta banca cu resurse lichide prin achiziionarea de titluri financiare care se
potrivesc nevoilor de lichiditate ale bncii; contribuie la diversificarea portofoliului de active i, deci, la
protejarea bncii mpotriva riscurilor financiare.
De asemenea, piaa de capital ofer bncilor posibilitatea de a extinde gama serviciilor prestate
clienilor, ca rezultat majornd numrul acestora i crescnd veniturile totale. Bncile pe piaa de capital pot
avea calitate de: investitori; emiteni; ageni de comisioane; ageni-brokeri.
Bncile, ca intermediari importani pe piaa de capital, comport un caracter public. De aceea, sunt
controlate de instituii corespunztoare i controlul este, de obicei, ndreptat ctre: performana bncilor;
echitate i control; managementul riscului etc.
Bncile din Republica Moldova pot efectua operaiuni cu valori mobiliare, precum: emisiunile de valori
mobiliare proprii; investiiile n valori mobiliare ale altor societi pe aciuni; investiiile n valori mobiliare de
stat etc.
Astfel, n RM, n anul 2014, suma emisiunilor de aciuni a constituit 1.239.751.685 lei dintre care
398250000 lei aparin bncilor. Din totalul de emisiuni, 32,12% revin bncilor. La emisiunea de noi aciuni au
participat 60 de societi pe aciuni, dintre care 4 bnci (vezi tabelul 1).

Tabelul 1
Lista societilor pe aciuni care au nregistrat n RSVM emisiuni suplimentare,
n anul 2014

Suma emisiei, Numrul de


VN, lei
Denumirea emitentului lei aciuni, uniti

1. S.A. BANCA COMERCIAL ROMN


35650000 26600 10
CHIINU
2. Banca Comercial ProCreditBank S.A. 17700000 17700 1000
3. B.C. EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca S.A. 250000000 250000 1000
4. S.A. BANCA COMERCIAL ROMN
64900000 6490 10000
CHIINU
5. Banca Comercial EUROCREDITBANK S.A. 30000000 3000000 10
Total 398250000 3277755
Sursa: Realizat de autor, n baza raportului anual 2014 al Comisiei Naionale a Pieei Financiare, pag.
145 146. Disponibil: http://www.cnpf.md/file/rapoarte/2015/Anexe%20Finale.pdf.

n Republica Moldova, activeaz 11 bnci, dintre care 8 dein licena i autorizaia de a efectua activiti
profesioniste pe piaa de capital. Astfel, bncile desfoar urmtoarele genuri de activitate profesionist:
activitatea de brokeraj; activitatea de dealer; activitatea de underwriter; activitatea de inere a registrului;
activitatea de depozitare; activitatea de administrare a investiiilor; activitatea de consulting investiional.

190
Volumul tranzaciilor efectuate de ctre bncile comerciale n calitate de dealer, n 2014, constituie
56,93 mil. lei (10,2%), restul revenind tranzaciilor efectuate n calitate de broker n valoare de 501,32 mil. lei
(89,8%). n ultimii trei ani, doar o singur banc din Republica Moldova B.C. VictoriaBank S.A. a
prestat servicii de consulting investiional, n 2014, s-au ncheiat doar dpu contracte de consulting
investiional.

Bibliografie:

1. STOICA, O. Mecanisme i instituii ale pieei de capital.. Piee de capital emergente. Bucureti:
Editura Economic, 2002. 303 p. ISBN 973-590-631-7.
2. GRIGORI, C. Activitate bancar. Ediia a III-a. Chiinu: Editura Cartier, 2005, 418 p. ISBN
9975-79-356-8.
3. Legea cu privire la piaa valorilor mobiliare din Republica Moldova, nr. 119-XIV din 18.11.1998. n:
Monitorul Oficial nr. 183-185 din 10.10.2008.
4. Raportul anual al Comisiei Naionale a Pieei financiare, anul 2014.

. , . FB-148
. , . FB-148
. , . FB-148
. .: ...,

,
,
.
, ,
, , .
. :
, "now how",
, -
(2-3% 60-70% - ); ,
, , , ,
. :

36% , 8,7% 21.
,
, (10- ),
(11- ), (17- ), (18- ),
(16- ) .
-, . 1965 .
1,9 , 300 . , 250 .
18 . ,
, .
85% ,
.
, ,
.
,
. 5 .
, 250
. 1960 2014
8%. (8 $36897,87).

21
The World Economic Outlook (WEO) Database April 1999 // International Monetary Fund
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/1999/01/data/index.htm

191
1-2 , ,
, .
,
.
, . ,
. ,
- ,
( ), ,
.
.
60-
2 .
10% .
, .
1957-973 . .
3,1% (8 ). 6 (
). 15
. .
.
, .
,
.
, :
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. .

1. http://www.nippon.com/ru/in-depth/a04003/
2. .
n: Analele Academiei de studii economice din Moldova, V editura ASEM,
Chiinu, 2007, P. 288-29, ISBN 978-9975-75-136-0
3. . c
: 9975-
75-136-0. n:Conferina tiinic internaional Republica Moldova: 20 de ani de reforme economice,
ASEM, 23-24 septenbrie 2011, editura ASEM, vol .II., P.161-168, ISBN 978-9975-75-588-7
4. ., . :
. n: C-
. Materialele Simpozionului tiinific Internaional. iev: 2012,
23-24 mai 2012, P. 47-51, ISBN 978-966-629-580-7

IMPACTUL INVESTIIILOR N SECTORUL AGRAR ASUPRA DEZVOLTRII


ECONOMICE A REPUBLICII MOLDOVA

Irina CHILEAC, Diana PRONOZA, gr. FB-142


Cond. t.: lect. sup. univ. Aurelia MARIANCIUC,

Dezvoltarea statelor lumii depinde nemijlocit de volumul investiiilor alocate, care, n final, vor
contribui la o cretere economic vertiginoas. Evident, fenomenul de cretere economic a unei ri se
evideniaz nemijlocit ntr-un spaiu geografic real, iar, n ultim instan, n anuarele statistice proprii. n
circumstanele create, guvernele naionale au ncercat diminuarea discrepanelor dintre regiuni prin
promovarea investiiilor n regiunile slab dezvoltate, care, n ultim instan, vor beneficia de investiia
propriu-zis, i se vor relansa economic.

192
Dei Republica Moldova este o ar agrar, principala activitate economic, ce a beneficiat de investiii
strine, rmne activitatea financiar (25.9 la sut), urmat de industria prelucrtoare (22.4 la sut). Alte
activiti, care au atras investitori strini, au fost comerul, tranzaciile imobiliare, transporturile i
telecomunicaiile, industria energetic. Distribuia pe tipuri de activiti economice a stocului de investiii
strine directe sub form de capital social acumulat n economia naional este prezentat n figura 1.

Figura 1. Investiiile strine directe, pe activiti economice n Republica Moldova, 2014


Sursa: Poziia investiional internaional la sfritul anului 2014
file:///C:/Users/home/Downloads/index_31219.pdf

n ciuda faptului c decizia de a investi i revine companiei strine sau autohtone, ara beneficiar
trebuie s dispun de factori prielnici atragerii investiiilor, precum: situaia politic, cadrul macroeconomic
(PIB, inflaia, rata omajului), cadrul de reglementare al businessului, sistemul de impozite existent, existena
forei de munc nalt calificat, rata sczut a criminalitii etc.
Pentru Republica Moldova, un interes esenial l prezint metodele economice de stimulare a
investiiilor n producie ale rilor dezvoltate occidentale, n care a fost efectuat o schimbare radical a
sistemelor de creditare i impozitare n scopul liberalizrii economiei, stimulrii propriei iniiative i susinerii
financiare a antreprenorilor de ctre stat.
Pentru mbuntirea investiiilor n sectorul agrar, trebuie ntreprins un ir de msuri. Cele mai
importante ar fi:
o mai bun direcionare a sprijinului pentru susinerea veniturilor fermierilor, n vederea dinamizrii
creterii i ocuprii forei de munc;
instrumente de gestionare a crizelor mai bine adaptate i cu o capacitate de reacie sporit pentru a
face fa noilor provocri economice;
pli pentru a proteja productivitatea pe termen lung i ecosistemele i pentru a consolida
durabilitatea sectorului agricol din punct de vedere ecologic;
investiii suplimentare pentru cercetare i inovare pentru o agricultur mai competitiv;
un lan alimentar mai competitiv i mai echilibrat pentru a consolida poziia fermierilor prin
sprijinirea organizaiilor de productori, a organizaiilor interprofesionale i dezvoltarea circuitelor
scurte ntre productori i consumatori;
continuarea ncurajrii msurilor de agro-mediu n funcie de specificitatea teritorial (2 din cele 6
prioriti ale politicii de dezvoltare rural sunt protejarea i refacerea ecosistemelor i aciunile de
combatere a efectelor schimbrilor climatice);
facilitarea instalrii tinerilor fermieri, pentru a susine crearea de locuri de munc i pentru a
ncuraja generaiile tinere s se implice n sectorul agricol;
stimularea ocuprii forei de munc n mediul rural i a spiritului antreprenorial;
mai mare atenie acordat zonelor dezavantajate din punct de vedere natural, prin intermediul unei
indemnizaii suplimentare care s completeze celelalte ajutoare care se acord deja n cadrul politicii
de dezvoltare rural;
politic mai simpl i mai eficace prin simplificarea unor mecanisme.

193
potrivit unui studiu al centrului analitic Expert-Grup, investiiile n agricultur sunt utilizate
ineficient.
Dezvoltarea businessului n agricultur nu este echivalent ntotdeauna cu dezvoltarea agriculturii ca
obiectiv al politicii economice a statului. Mijloacele financiare pentru subvenionare, care sunt ale
contribuabililor, trebuie s genereze performan i noi locuri de munc n agricultur, de aceea, este
important s existe politici clare n agricultur, iar subvenionarea sectorului agricol s fie strict legat de
aceste politici.
Agricultura n RM dispune de un potenial natural, uman, dar mai puin economic de dezvoltare,
existnd decalaje mari n nzestrarea tehnic, productivitatea muncii, utilizarea de ngrminte, inovare n
domeniu. Cu toate acestea, prin politici coerente de modernizare, msuri bine calculate i eforturi comune ale
autoritilor, productorilor i exportatorilor putem contribui la reabilitarea i dezvoltarea agriculturii, la
dezvoltarea rii noastre i la bunstarea poporului acestei ri.

Bibliografie:
1. POPA A., Investiiile strine directe n economia Republicii Moldova i perspectivele creterii
acestora n contextul vecintii cu Uniunea European, Chiinu, Bons Offices, 2007, 44 p., ISBN
978-9975-80-099-0
2. Raportul anual al BNM pentru anul 2013. Disponibil www.bnm.md.HandBook of Statistics 2014
3. Statisticile OECD, Disponibil: http://www.oecd.org/statistics/

ROLE OF DEBT SECURITIES IN ATTRACTING FINANCIAL INVESTMENTS IN THE


REPUBLIC OF MOLDOVA

Student Verginia RUSANOVSCHI,


Scientific coordinator: Assoc. prof. PhD Svetlana BILOOCAIA, ASEM

The Government of the Republic of Moldova has developed the National Development Strategy
Moldova 2020 for the purpose of economic growth and poverty reduction. In this Strategy were raised the
main basic points for local economic development, solution of which involves attracting significant financial
capital.
Achieving economic development aims established for the financial market loads attracting
considerable volumes of financial resources.
Continued volatility of the financial markets both in developed countries and those in developing
countries, supported by considerable complexity of the processes that occur within them, determined the need
to identify prevailing trends in financial sphere.
The relevance of the researched theme derives from the need to attract significant external financial
resources market in the domestic economy, increased national capital raised on the internal financial market,
using European countries experience.
Securities market has a special place in the economy and fulfills a number of important functions in the
production system, representing the mechanism through which to transfer funds, thus helping to economic
growth.
Debt securities market represents one of the most important point of the financial market that
determines the financial sector and the magnitude of flows into and out of the country.
The goal of this research is to investigate the evolution of securities market of the Republic of Moldova,
the international experience of small and medium enterprises financing and to analyze the role of financial
corporations related to international practices. For the purpose to achieve this goal in this research was
analyzing evolution of the capital market of the Republic of Moldova for the period of 2004 till 2014. It were
estimated such important indicators:
the volume of shares issuance;
the volume of government securities issuance;
the portfolio credits granted by banks.
This indicators were used for estimation of the role of capital in national economy, for this purpose were
calculated the ratio of this indicators with accordance to GDP.

194
Table 1
Contribution of Securities Market to the formation of GDP in Republic of Moldova
200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201
Indicators/Years
4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
Volume of shares 164 127 138 110 124
375 683 814 644 857 950
Issued, mln. MDL 6 4 9 6 9
Volume of Government Securities, mil. 179 229 246 272 245 519 639 642 696 763 858
MDL 3 6 1 4 3 6 7 3 9 8 5
Volume of transactions, 113 186 219 194 125 171 130
811 558 621 559
mil. MDL 5 3 3 0 1 1 7
Volume of shares issued/GDP 5,14 0,99 1,5 2,4 1,3 1,1 1,2 1,7 1,5 0,04 1,12
GS Placement/ GDP 5,6 6,1 5,5 5,1 3,9 8,6 8,9 7,8 7,9 7,6 7,7
Total Portfolio
24 26,8 30,9 38,9 39,4 37,1 35,5 37,2 39,7 40,3 36,6
Credits/GDP
Source: Developed by author on the basis of cnpf.md, bnm.org, www.mf.gov.md

According to the above data, it can be observed that from 2004 till 2014 there were a lot of fluctuations
in volume of shares issued, it can be seen that during the investigation period in the attraction of investments
in national economy the banking sector played the main role.
Liquidity on the market is constrained by the absence of nonresidents, who have sold their holdings in
the wake of the crisis and have not returned since then.
In the Republic of Moldova, the companies do not attract capital issuing corporate bonds. Due to the
absence of corporate bonds in the economy of the Republic of Moldova, the evolution of government bonds
were examined.
During the period 2013-2014, in order to finance the state budget deficit were traded additional
government securities on the primary market. As regards the government securities, during 2013-2015, the
issuance of short-term government securities (treasury bills with a 91, 182 and 364 days maturity) was
continued. The issuance of the treasury bills was focused on increasing the volume of the longer maturity
instruments, as the 182 and 364 days treasury bills. Meanwhile, the supply of the 91 days treasury bills was
gradually decreased.
Additionally, was continued the issuance of 2-year government bonds with a variable interest rate, as it
was planned to issue 3-year bonds with a fixed interest rate by increasing the attractiveness of these
instruments.
The actual world tendency is that more developed countries are mainly market-based, but in situation
when small and medium-sized enterprises (SMEs) represent the backbone of the European corporate structure,
the most important source of investment financing in European countries is banking credit. On the securities
market the main source of financing of the European SMEs is shares.
European countries with the highest prevalence of SMEs suffered the most severe economic downturn.
While the corporate sector as a whole increased its sales from 2007 to 2012 (computed for a comparable
sample over the period), SMEs performed significantly worse than large companies in all major Eurozone
countries, and in several countries the overall rate of change over the five years was negative. SMEs are
particularly dependent on external finance and there are pronounced differences in this across European
countries. Investment decisions are affected by the financial position of firms. For the corporate sector as a
whole there is a positive relationship between cash flows and investment rates. Flexibility of financial
conditions is particularly crucial for privately owned, young and small firms.
Conclusions and Recommendations
According to the analysis provided above, it can be concluded that the situation in the world financial
market is very unstable. As the stock markets are becoming more integrated, firms of countries with less
developed financial markets, get easier access to the major financial centers through listing of securities on
foreign stock markets, resulting in lower cost of attracted capital through access to more liquid markets,
improving the quality of securities by placing them among the more informed investors or the most advanced
corporate governance, in addition, the securities are able to accommodate a broader range of investors.
Developing an effective secondary market for government securities in the Republic of Moldova would
have substantial benefits for the economy in general. Regarding the investor base, it is unlikely that the
government will be able to substantially lengthen maturities in the absence of a pension and insurance sector
looking for long-term investments, and foreign investors.

195
It is important to note that an effort to develop the market should include also the market participants,
the financial market regulator, and others. Perhaps more importantly, though, a precondition for market
development would be economic and political stability the market participants indicated the uncertainty
about the future in combination with the short average maturity of time deposits as the main reasons for their
currently limited appetite for longer term securities.

Bibliography
:
1. National Bank of Moldova, Annual Reports 2008-2013, available [online] on:
https://www.bnm.md/files/RA_main_eng.pdf
2. The Ministry of Finance of Republic of Moldova, available [online] data for financial indicators:
http://www.mf.gov.md/
3. World Federation of Exchanges, available [online] on: world-exchanges.org

FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE CAPITAL MARKET OF THE REPUBLIC OF


MOLDOVA DURING 2007-2015

Student Liudmila SONGUROVA,


Student Mihaela GAIU,
Scientific coordinator: Assoc. Prof., PhD Svetlana BILOOCAIA, ASEM

Every developing country is in need of foreign investments as it is the same in case of Republic of
Moldova. Foreign direct investments (FDI) are important for a number of reasons. Firstly, they constitute
import of capital, but in particular in transition and developing countries. Secondly, FDI allow knowledge
transfer from the source country to the investment destination.
The main goal of this subject is to illustrate the trend and nature of FDI flows in the Republic of
Moldova. This assessment will form the basis for any further analysis.
Since the year 1991, as the Republic of Moldova became an independent country, the Government
relied only on domestic resources, like other post-soviet countries, however this proved to be an inefficient
strategy. So, during the first years of the new millennium the Government of the Republic of Moldova began
working on attracting foreign investments, by implementing a set of strategies. The Strategy for attracting
investments and promoting exports for the period, 2006-2015, approved through the Government decision Nr.
1288 of 09.11.2006 showed the initial results in the first year after being implemented, and namely, we
observe a slow but steady increase of the FDI, all other types of investments and thus, of the Gross Domestic
Product (GDP). This trend is maintained for the next few years, 2008 being the year during which these
indicators have shown the best results until then.
The Global Financial Crisis 2007-2008, that reached the economy of the Republic of Moldova in 2009,
caused the growth of the cost of capital, interest rates and liquidity problem, resulted in a significant drop of
the volume of investments, including foreign investments, and national GDP.
After the crisis, the volume of FDI did not return to the previous value, because in order to attract and
maintain constant investments, the country has to assure economic stability. But taking into consideration that after
2009 political system became more unstable, the investors did not want to invest in the Republic of Moldova. The
share of FDI in the countrys GDP is still very small, the bigger part consisting of local investments.
In the period 2007-2014 the share of the value of transactions executed by the non-residents of the
Republic of Moldova in the GDP was very small, and the analysis of the share of transactions on the primary
and secondary market is represented in the chart below (Figure 1).

196
Share of transactions on
the primary financial
market, in the GDP of RM,

Share in the GDP


%
Share of transactions on
the secondary financial
market, in the GDP of RM,
%
Share of exchange
transactions with the
participation of foreign
investors, in GDP of RM, %

Figure1. The share of transactions on the financial market, with the participation of foreign
investors in GDP of Republic of Moldova, %
Source: elaborated by the authors on the basis of data from NCFM
The drop in financial indicators introduced higher risk in the financial market. Because of the financial
crisis investors extract their funds and place them in other countries.

Figure 2. Dynamics of the FDI inflows in the Republic of Moldova, (mil. USD)
Source: elaborated by the authors on the basis of statistical data from NBM, UNCTAD

The analysis of the FDI over the last 10 years (Figure 2.) demonstrates a steady increase in the stock of
FDI - in 2014 it was four times bigger than in 2004. However, since 2008, following the global crisis, FDI
flows into the national economy decreased.
More investment projects have been foregone or postponed, because the foreign investors confidence
in the capacity of the economies in transition to growth, was reduced, among which is the Republic of
Moldova.
On the basis of the analysis, it can be concluded that the Republic of Moldova is one of the
disadvantaged countries in terms of FDI, being among the last 5 states from the South-Eastern Europe by FDI
per capita. The Republic of Moldova received less than USD 400 foreign investments per capita, mainly
directed in retail and en gross trade, energy, gas and only 1% was directed to agriculture. After 2004, foreign
investments in national economy increased. Meanwhile, it should not be neglected that investment grow in
other countries is faster, and there is a stronger competition between the states. Most of the governmental
actions are positive; however, these are not always implemented because of bureaucracy, lack of transparency
and corruption.
In order to keep the value of FDI growing, authorized bodies should take in consideration, as
recommendations to continue to elaborate a viable legal database to assure a trustful and transparent legal
system; to create a concept referring to the role of foreign investments for the Republic of Moldova (e.g.
increasing employment, regional or technological development); to define the economic fields which are
primary in need of investments; to create a positive image of the Republic of Moldova at the international
level. Certain is that Moldovas performances in improving the investment environment are observed by
investors from the entire world.

197
Bibliography:

1. http://bnm.md/files/NA_tr_III_2015_PII_web.pdff
2. http://miepo.md/about-moldova/economic-overview#_ftnrefl
3. http://www.tradingeconomics.com/moldova/foreign-direct-investmentt
4. www.Statistica.md
5. www.cnpf.md
6. http://www.worldbank.org/ro/country/moldova
7. http://bnm.md/en/content/foreign-direct-investments-regional-competitiveness-republic-moldova-0

FINANAREA OFERIT DE INSTITUIILE FINANCIARE INTERNAIONALE SURS


IMPORTANT PENTRU REALIZAREA PROIECTELOR DE INVESTIII N RILE
N CURS DE DEZVOLTARE

Stud. Alexandrina CIORCHIN, anul III, Finane, ASEM


Cond. t.: dr. hab., prof. univ. Rodica HNCU

n condiiile unui intens proces de globalizare, necesitatea colaborrii puternice dintre rile bogate i
cele srace a devenit o premis pentru evoluie. Dup Cel de-al Doilea Rzboi Mondial, legturile dintre cele
dou categorii de ri au fost ntrite de Instituiile Financiare Internaionale (IFI). Cele din urm dein funcia
de mediator n procesul realocrii resurselor financiare i distribuiei acestora n concordan cu nevoile
stringente ale rilor n curs de dezvoltare receptori ai finanrii externe.
Instituiile financiare internaionale ofer credite guvernelor pentru proiecte importante, care ar stimula
progresul economic al rii beneficiare. Printre cele mai importante IFI-uri sunt: Fondul Monetar Internaional
(care ofer credite n vederea restabilirea balanei de pli), Banca Mondial (care, prin intermediul celor 5
organizaii constituente, ofer credite i expertiz rilor slab dezvoltate i n curs de dezvoltare), Banca
European de Investiii (pe lng credite, ofer i garanii, microfinanare, investiii de capital) etc.
O parte din suportul financiar oferit de instituiile financiare internaionale este direcionat ctre
proiectele publice, domeniile cel mai frecvent vizate fiind: infrastructura, industria, agricultura, instituiile
financiare. n acest context, este relevant a analiza impactul sprijinului financiar n baza unor exemple, Polonia
ilustrnd aportul finanrii oferite de IFI-uri, prin rezultatele nregistrate din absorbia acestor fonduri att pn
la aderarea n UE, ct i ulterior.
n ciuda uoarelor fluctuaii nregistrate, n perioada 2012-2014, n Figura 1, se poate observa c
investiiile BERD n Polonia au urmat un trend relativ ascendent.
2; 2011; 2; 2013;
898 2; 2012; 760
2; 2010;
680 2; 2014;
640
594
2; 2009;
399

Figura 1. Investiiile anuale ale BERD (milioane )


Sursa: creat de autor, n baza datelor oferite de BERD, www.ebrd.com

Conform direciilor de alocare, cea mai mare parte a portofoliului, dup cum este prezentat n Figura 2,
a fost direcionat n proiecte de investiii n industrie, comer i agrobusiness (36%), fiind urmat de sectorul
energetic (32%), instituii financiare (24%) i infrastructur (8%).

198
8%
32%
Energie

Instituii financiare

Industrie, comer,
36% agribusiness
Infrastructur
; 24%

Figura 2. Structura portofoliului (2.9 miliarde) de credite oferite de BERD, conform destinaiei
de utilizare
Sursa: creat de autor, n baza datelor oferite de BERD, www.ebrd.com

Polonia, considerat lider n absorbia de fonduri europene, n mod special, al fondurilor structurale,
demonstreaz eficiena utilizrii fondurilor oferite de IFI-uri prin exemple concrete. Astfel, prin intermediul
iniiativei JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), a fost realizat primul
proiect municipal de revitalizare, n urma cruia a fost construit Galeria Goplana, n oraul Leeszno. Din
totalul de 44.5 milioane euro, 12.5 milioane au fost oferite prin intermediul Comisiei Europene, Bncii
Europene de Investiii i Bncii de Dezvoltare a Consiliului European. Fondurile respective au fost
direcionate spre realizarea proiectului prin cteva mecanisme, printre care: sistemul de rambursabilitate a
mprumuturilor acordate, credite prefereniale, garanii i contribuii de capital. Astfel, prin construirea
mallului Galeria Goplana, pe lng cele circa 700 de locuri de munc ce au fost create, au fost realizate i piste
pentru bicicliti, precum i un spaiu de recreare pentru locuitori. n acest mod, a fost sporit i potenialului
turistic al oraului Leaszno.
Impactul general al finanrii oferite de diferite IFI-uri pentru proiecte de investiii poate fi sesizat i la
nivel macroeconomic. Astfel, este relevant a analiza n dinamic mai muli indicatori macroeconomici, precum
nivelul inflaiei sau PIB-ul. n cazul Poloniei, conform datelor statistice oferite de Banca Mondial, inflaia (n
medie) a sczut de 3.8% n 2009 la 0.1% n 2014; PIB-ul (la preul pieei) a crescut de la 436476 milioane
USD n 2009 la 544966 milioane USD n 2014.
n concluzie, se poate sesiza c finanarea instituiilor financiare internaionale constituie un mecanism
important pentru avansarea economic a rilor n curs de dezvoltare, influennd astfel i domenii conexe,
precum educaia, gradul de integrare n cmpul muncii, valoarea adugat n industrie i agricultur etc.

Bibliografie:

1. MIMIKO, O. Globalization: The Politics of Global Economic Relations and International Business.
Durham, N.C.: Carolina Academic, 2012.
2. ROAF J., ATOYAN R., JOSHI B., KROGULSKI K. 25 Years of Transition. Post-Communist
Europe and the IMF. Regional Economic Issues. Special Report, 2014.
3. EBRD. Where We Are. Poland. Disponibil la: http://www.ebrd.com/where-we-are/poland/data.html
4. JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Disponibil la:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/special-support-instruments/jessica/#1
5. Transition Report. Innovation in Transition 2014. Available: http://2014.tr-ebrd.com/poland

199
CREDITAREA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII N REPUBLICA MOLDOVA

Stud. Eugenia COVALI, gr. FB-143, Facultatea Finane,


Catedra Bnci i Activitate bancar
Cond. t.: prof. univ., dr. Oleg STRATULAT, ASEM

Date generale: ntreprinderile mici i mijlocii (IMM) au un rol esenial n dezvoltarea oricrei ri. Ele
reprezint motoare ale creterii n economiile n curs de dezvoltare, iar importana i viitorul IMM-urilor tind
s se constituie n preocupri majore de politic economic, dat fiind importana strategic a acestora n
remodelarea sectoarelor productive, ocuparea forei de munc i inovare. Accesul la finanare este vital pentru
a demara sau extinde o afacere, iar sursele de finanare au constituit mereu unul din punctele importante, n
cadrul unei ntreprinderi, indiferent de dimensiunile acesteia. Nevoia de capital n cadrul unei ntreprinderi
apare chiar din momentul nfiinrii, iar asigurarea ritmic a activitii operaionale, realizarea unor investiii
rentabile, precum i susinerea unor activiti speculative amplific nevoia de capital.
Scopul cercetrii. Scopul acestei lucrri const n a cerceta aciunea creditrii ntreprinderilor Mici i
Mijlocii, obinerea unei maxime rentabiliti pe baza costului fiecrei surse de capital utilizat de ctre
ntreprinderile Mici i Mijlocii din Republica Moldova.
Sarcinile articolului sunt:
1. Creditul ca sursa de finanare pentru IMM-uri;
2. Creditarea bancar a IMM-urilor;
3. Tipurile de credite acordate IMM-urilor;
4. Ponderea creditului ca form de finanare/ Total;
5. Concluzie / Recomandri.
Obiectul investigat este creditul ca surs de finanare pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii n
Republica Moldova.
Subiectul cercetrii creditarea bancar pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii n Republica Moldova.
Metodologia cercetrii cuprinde totalitatea metodelor i procedeelor de investigaie tiinific, dintre
care cele proprii acestei cercetri sunt: observarea direct i indirect a realitii economice. Baza
informaional a acestei cercetri, pentru partea teoretic, o constituie materialele gsite n literatura de
specialitate, iar pentru partea practic datele oficiale statistice furnizate de Biroul Naional de Statistic;
publicaiile, rapoartele i buletinele elaborate de Banca Naional a Moldovei.
Structura articolului. Aceast lucrare este structurat n dou pri.
n date generale, sunt reflectate aspecte ale articolului, care, iniial, familiarizeaz cititorul cu tema
principal abordat Creditarea IMM-urilor n RM, n aceast lucrare, prin: descrierea importanei creditrii
IMM-urilor din partea agenilor economici pentru un cost minim i pentru obinerea unei rentabiliti maxime.
n prima parte, care este intitulat Creditul ca surs de finanare pentru IMM-uri, este efectuat
un studiu privind creditarea bancar i formele de credit [credit bancar, leasing i mprumut extern] acordate
de ctre agenii economici ntreprinderilor pentru activitile economice. Astfel, creditarea ntreprinderilor de
ctre bnci reprezint nite pilonii de dezvoltare economic de nivel naional i de dezvoltare a economiei.
n a doua parte, care este intitulat Ponderea creditelor ca form surs i cost de finanare pentru
ntreprinderi este efectuat studiu referitor la ponderea surselor dup importan [creditul bancar, leasing i
mprumut extern], dar i orientarea acestora pe domenii de activitate. Activitatea acestora este precedat de
creditarea bncilor prin diferite faciliti de ordin juridic i fiscal, ce le permite desfurarea activitii fr
ntmpinare de diferite dificulti de ordin financiar. Totui, creditarea rmne una din cele mai rapide surse de
obinere i mijloc de desfurarea continu a activitii antreprenoriale n Republica Moldova.
n ncheiere, sunt evideniate totalitatea ideilor principale care au fost redate n acest studiu conform
cruia creditarea bancar pentru ntreprinderile Mici i Mijlocii rmne a fi una de o importan major.
Ponderea privind creditarea bancar a IMM-urilor este redat n felul urmtor ) profit reinvestit 38%, credit
bancar 30%, leasing 10% i mprumut extern de 10%, iar 14% alte surse. Creditarea ntreprinderilor Mici i
Mijlocii (IMM) constituie o linie de afaceri de baz valoroas pentru bnci, care au ncercat, de-a lungul crizei,
s menin facilitile de creditare pentru ntreprinderi. Sectorul IMM-urilor din Republica Moldova are un rol
de baz n dezvoltarea economic i social a rii. Acesta deine circa 98% din numrul total de ntreprinderi,
asigur aprox. 59% din locurile de munc, contribuie cu 39% la cifra total de afaceri pe economie i asigur
61% din profitul net total pe economie.

200
Bibliografie:

I. Manuale, monografii
1. ACHIM, M.V. (2005). Leasing, o afacere de succes. Bucureti: Editura Economic.
2. BOARIU, Angela. Creditarea bancar a activitii de exploatare a ntreprinderii. Iai: Editura
Sedcom Libris, 2003.
3. NICOLESCU, O. Managementul ntreprinderilor Mici i Mijlocii. Bucureti: Ed. Economic, 2001.
II. Surse statistice i de date
1. Legea Republicii Moldova cu privire la investiiile n activitatea de ntreprinztor Nr.81-XV din
18.03.2004 (Monitorul Oficial al Republica Moldova Nr. 64-66 din 23.04.2004).
2. Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova din 12.02. 2016.
3. Raport anual 2015 al Bncii Naionale a Moldovei 2015-2016.
4. www.bnm.md

IV. INTEGRARE EUROPEAN I POLITICI SOCIALE

MIND CONTROL OF PEOPLE THROUGH MEDIA

Student Augustin IGNATOV,


Student Johannes NORQVIST,
Scientific coordinator Assoc. Prof., PhD Elina BENEA-POPUOI, ASEM

The mass media represents the 4th most important power in a state following the legislative, executive
and judicial one. The influence of mass media upon the population is enormous, it affecting directly the way
people assess the social environment.
The mind control of people through media is a process of modelling the reality perception of the
population, the process also known as mass media brainwashing. It modifies the attitudes of individuals
according to someones hidden interests. Therefore, the mind control of people through media or, simply
brainwashing could be the cause for arising of social tensions, violence, destabilization of situation, or on the
contrary, it could be used in order to repress people aspirations, being an instrument of oppression of an entire
nation.
We conducted a survey, in order to find out the extent of mass media exposure among 52 students of the
Academy of Economic Studies of Moldova. As a result, we found out that more than 75% of students spend
more than 3 hours a day watching TV programs and navigating the internet. Furthermore, 78% of them use not
more than 2 newspapers a day to become informed. Students were also questioned if they share the same
beliefs about the future of Moldova as their relatives abroad; if they consider advertised products better or
worse than ordinary ones; if they increase the sound volume when someone they trust is speaking on TV; what
for they will spend the last 100 lei; if they watch/read media from any other country than their own; when
voting for a politician/party what do they take into consideration first; if they ever felt that the media they are
reading does not report the truth; and finally, if they feel somehow manipulated.
The concept of mind control/brainwashing of people through media was firstly used in y. 1950 by
Edward Hunter 22 in a Miami News article regarding the Maoist Chinese indoctrination. Mind control of
people through media refers to the coerced re-education of basic beliefs and values. There are some specific
theories about this phenomenon: firstly, the coercive persuasion theory based on social influence capable of
producing substantial behavioural and attitude change of masses. Secondly, theories related to cult mind
control of people meaning the process by which individual or collective freedom of choice and action is
compromised by agents or agencies that modify or distort perception of reality. Thirdly is the programming
theory: based on hypnosis, which is a very deep and subtle alteration or distortion of the brain of a human
being so that it responds in certain ways and not in others.
Based on these theories several strategies of the manipulation were developed according to Noam
Chomsky 23: a) the strategy of distraction: maintaining public attention diverted away from the real social

22
Hunter, Edward (1951). Brain-washing in Red China: the calculated destruction of mens minds. New York: Vanguard Press.
23
Information regarding mind control strategies is available at: http://www.financiarul.ro/2013/09/27/decalogul-chomsky-tehnici-de-
manipulare/, last visited: March 25, 2016.

201
problems, captivated by matters of no real importance; b) create problems, then offer solutions, as for
example, the creation of an artificial economic crisis to accept as a necessary evil the retreat of social rights
and the dismantling of public services; c) the strategy of deferring: this gives the public more time to get used
to the idea of change and accept it with resignation when the time comes; d) go to the public as a parent or a
little child; e) use the emotional side more than the reflection: making use of the emotional aspect is a classic
technique for causing a short circuit on rational analysis, and finally to the critical sense of the individual; f)
keep the public in ignorance and mediocrity: offer the public information it wants to hear of; g) to encourage
the public to be complacent with mediocrity: promote the public to believe that the fact is fashionable to be
stupid, vulgar and uneducated; h) pretending to know the individuals better than they know themselves: this
means that, in most cases, the system exerts control and power over individuals, greater than that of
individuals upon themselves;
Several socio economic premises conditioning the mind control of people through media could be
inferred: political regime (totalitarian, democratic regimes); religion (extremist religion cults or ordinary);
cultural characteristics (conservative or cosmopolitan); education (which values does it promotes); individual
and social security (peace, frozen or boiling military conflict); social stratification (elite, middle class, lower
class); degree of technological development (the availability of informational sources) and so on.
Also it could be noticed the propensity of East European countries towards political mind control, while
western countries are more affected by the commercial one. The means of political mind control widely used
in east European countries were printed media such as manuals, newspapers, magazines and books, as well as
radio and television which were promoting polarized principles as: communists are for peace, capitalists are
for war; communists are for mutual cooperation, capitalists are for coercive exploitation; communists are for
democracy, capitalists are for oligarchy. Several specific mass media mind control techniques could be
underlined for former socialist countries as: Goebbelss method (repeated exposure to the same information);
method of horror story to frighten the population; the Hitlers method of absolute lie (the bigger is the lie,
easier is to believe it); mystification method, aberration promoting; dissimulation of some facts by
highlighting others; fragmentation method (contextual interpretation); use of rumours, speculation, vague
interpretations of the situation.
The western countries have developed wide experience in commercial mind control of people. It is
oriented to motivate population to buy a certain product or service. As business is about selling products, there
are many promotional strategies that may be used such us organizing contests (to promote your brand in front
of the public); branded promotional gifts; beating you down with the same ads over and over again: the 3/7/27
marketing rule stating THREE contacts and they know your name, SEVEN and youve got their attention
they know you and what you doTWENTY SEVEN and you start building a niche on the market; creating
a sense of urgency with limited time offers: a phenomenon called prospect theory which states that people
are more emotionally attached to losing out on something than gaining it; and so on.
To conclude we can mention the following:
1) To some extent, we are all brainwashed either watching TV shows about politics or reading some
advertisements in the local newspaper;
2) Eastern Europe, due to its historical background, developed a tendency towards political
brainwashing while western countries regarding commercial one;
3) Nowadays, these east-west peculiarities tend to interpenetrate and overlap each other due to the
evolved informational technologies.
Finally, we come with some recommendations: to minimize the impact of brainwashing upon ourselves;
to not feel overwhelmed by the information we receive; to develop critical thinking; to say NO to self-
defined censorship; examine the source, moment and context in which news have emerged; tackle the problem
not the person; to develop our personality, having critical thinking and analytical abilities, not being associated
with the mass which can be manipulated.

Bibliography:

1. HOGAN & SPEAKMAN, Covert Persuasion, 2006, New Jersey, available at:
http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/psicologia-y-
tecnicas-de-control-social/coercion-y-control-social/618-covert-persuasion-psychological-tactics-
and-tricks-to-win-the-game/file, last visited: March 23, 2016.
2. JOWET & ODONNELL, Propaganda and Persuasion, 2012 SAGE Publications, Inc., available at:
http://sttpml.org/wp-content/uploads/2014/07/propaganda-and-persuasion.pdf, last visited: March 27,
2016.

202
3. HUNTER, Edward (1951). Brain-washing in Red China: the calculated destruction of mens minds.
New York: Vanguard Press.
4. SEED, David (2004). Brainwashing: The Fictions of Mind Control: a Study of Novels and Films.
Ohio: Kent State University Press. ISBN 0-87338-462-8.
5. http://www.financiarul.ro/2013/09/27/decalogul-chomsky-tehnici-de-manipulare/, last visited: March
25, 2016.

Stud. Dmitri DURNOPEAN, anul II, Facultatea BA


Cond. t.: conf. univ., dr. Ilarion CHISTRUG

, , ,
,
.

.
, - ( , . .
).
, .
.
, , ,
, ,
, .
,
. .
16 -
, .
19 . , .

. () ,
, .. , . , ,
, , , ,
, . , ,
. , , ,
, .
-: , -
, , -.
, ,
, , ,
, .
, -
.
, -,
, . . . ,
. , .
, ,
, .
, ,
, . , -
.
,
, , ,
, , .
- .
:

203
1 ;
2 ;
3 . , , ;
4 . , , .
, , , ,
,
. , ,
, .
, .
. , ,
. , .
, , ,
, , , .
, , , ,
.

1. . .
2. . .
3. . .
4. . .
5. . .
6. . .
7. . .
8. . .
9. . , .
10. . .

CAREER BUILDING VERSUS CAREER DESTINY: CASE STUDIES

Student Luminia RUSU,


Student Felicia CHEIBA,
Scientific coordinator Assoc. Prof., PhD Elina BENEA-POPUOI, ASEM

Each of us has at least one moment in our lives when we put ourselves the question: What is the right
career-best fit for me? When choosing our path, we consider the education we receive in school, but most of it
in our families, because a big part of our concepts regarding how to make money or how to become
successful, we receive from our parents, who are the first example since the first years of our lives. This is
why many kids are consciously or subconsciously influenced to choose the same or a similar career as their
parents.
In this regard, we distinguish two types of behaviour: active and passive. The passive one is graphically
represented by a straight arrow, meaning that a person puts all his hope in the hand of the destiny, and
therefore cannot develop himself. Nothing is more limitless than waiting to be discovered. It is unrealistic to
expect others to notice your strengths, consider your interests and goals, and hand you the perfect career. If
you stay and wait your entire life for a miracle to happen, you will never achieve success and will stay on the
same step. This is why the most productive way to choose is the active behaviour, which requires having a
plan regarding career building.
The Element is a New York Times-bestselling breakthrough book about talent, passion, and
achievement from the one of the world's leading thinkers on creativity and self-fulfilment, written by the
internationally recognized leader and advisor on education in the arts to government, non-profits, education
and arts bodies-Ken Robinson.
According to him the Element is the meeting point between natural aptitude and personal passion and
being there takes people beyond the ordinary experiences of enjoyment or happiness and provides a sense of
self-revelation, of defining who they really are and they are really meant to be doing with their lives. It implies
overcoming 3 important stages:

204
I get it- assuming that we have the aptitude , the natural facility for something, which is often an
intuitive feel or grasp of what that thing is, how it works and how to use it.
I love it Being in our Element is not only a question of natural aptitude. It needs something more -
passion. People in their Element take a deep delight and pleasure in what they do.
I want it which implies our attitude and personal perspective on ourselves and our circumstances-our
angle on things, our disposition and emotional point of view. High achievers often share similar attitudes, such
as perseverance, self-belief, optimism, ambition and frustration.
The importance of finding the Element stands for creating Human Capital instead of Human Resources,
with high skilled qualifications, accomplished through the self-expression process, while the implementation
can be achieved by developing strategies for economic development through unlocking Creativity, which we
know, in times of economic crisis especially, is an urgent imperative, following the purpose of improving the
economic performance by innovative ideas or new possibilities and opportunities.
During our research about the topic, we decided to bring the example of a personality that is close to us
and our faculty. We have interviewed Mr Boris Chistruga, university professor, the current Chief of the
Department of International Economic Relations at AESM, who has wide experience in the real sector of the
national economy. He had been director of an industrial enterprise for 8 years and Chief of Direction at the
Ministry of Economy of R. Moldova. Mr Chistruga graduated from the Polytechnic Institute of Electrophysics
of Moldova in y. 1975 (Bachelor degree in electronics engineering), after that following the economic path,
graduating from the State University of Moldova in the year 1980 (Bachelor degree in economics) and the
State University M. V. Lomonosov from Moscow. Across these different spheres of activity, an interesting
fact occurred at his age of 22. He was asked to be the leader of a group in charge of evaluating the efficiency
of an invention. That was the crucial moment where his career in economics began, because the capacities
which the Professor discovered himself led him to follow this path, guided by the idea that this talent should
be forwardly developed.
Mr Chistruga believes that education nowadays is hardly imposed by parents and family environment
and that the Generation Gap can be reduced through abnegation of parents tutorship over children, each
individual has to take decisions by himself, even the risky ones. Besides this, in his opinion, students are often
lazy for being creative. In a modern world of thousands of extracurricular activities, choices and opportunities,
teenagers are expected to be more guided by that drive of seeking them, in order to reach successful self-
fulfilment.
That moment could be anything: an epiphany, getting fired, receiving a new opportunity and so on. The
thing is that there is always that moment that can turn your life and your career to 180 degrees. The most
important regarding the moment is to seize it, grab it and not let it go with no use.
We also searched the biography of the renowned personality Amartya Sen, who has been professor in
many prestigious universities all around the world and was awarded Nobel Prize in Economics in y. 1998.
From the early stages of his life, Sen had been the witness of much violence that happened in his region. At
the age of 8, he saw how a Muslim worker had been knifed on the street by some extremist Hindus. The
reason why that man got out at that time was because his family had nothing to eat and he had to earn some
money. The penalty of that economic constraint turned out to be death. This experience alerted Amartya to the
remarkable fact that economic coercion, in the form of extreme poverty, can make a person a helpless prey to
the violation of his/her freedom.
We further developed a case study base on the influences over the development of personality, focusing
on genetics and socialization. Related to this, Amartya Sen has helped give voice to the world's poor, using his
Noble Prize money for starting the Pratichi Trust which is committed to research for action in India and
Bangladesh. Pratichi combats illiteracy, the lack of affordable basic healthcare, and the disadvantages from
which women and young girls suffer. Also, Sens work provided the intellectual moorings for a group of
economists that developed the United Nations' Human Development, on Sens idea that human well-being, not
wealth accumulation, should be placed at the centre of discussions on development.
This case study helped us to formulate a fundamental idea that turned into the conclusion of our paper,
which says that the individual success ones achieves should be equal to the surplus value s/he offers to the
society.
Nowadays, this can be done through actively seeking opportunities to explore our aptitudes in various
fields and being creative, and also focusing on education, which Amartya Sen believes, despite its massive
potential in transforming human lives, has not received all the deserved attention.
We have to aim at being the Chief Executive Officer of our own career destiny, which could be
accomplished through hard, intensive, and productive efforts!

205
Bibliography:

Internet Sources:
1. Sir Ken ROBINSON, The Element
Source: http://sirkenrobinson.com/finding-your-element/.
2. Personal achievements of the Indian economist and philosopher of Bengali ethnicity, winner of the
Nobel Prize, Amartya Sen.
Source: http://www.thefamouspeople.com/profiles/amartya-sen-3602.php
3. The Enlightened Economist-Amartya Sen, Gentics and Socialization factors over personality
development.
Source: https://www.braingainmag.com/amartya-sen-the-enlightened-economist.htm
Studies and research:
1. Research over discovering and cultivating talent, as well as personal capabilities, encompassed in the
Aptitude-Passion chart.
Source: http://blogs.edweek.org/edweek/LeaderTalk/2009/04/sir_ken_robinsons_the_element.html
2. Study about Unlocking Creativity-an urgent imperative for Leadership
Source: http://www.fastcompany.com/1764044/ken-robinson-principles-creative-leadership
Book sources:
1. The Element, by Ken Robinson.
Personal Interview:
1. Beliefs of Mr. Boris Chistruga, Chief of Department of International Economic Relations, about
education, parents tutorship and students creativity, implemented in nowadays actuality.

GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON RMS CULTURAL DEVELOPMENT

Daniela CRASOVSCHI, Alina SOLCAN (anul II, EMREI-142)


Cond. t.: lect. univ. Maria CHIC, REI

Throughout its history, the culture of Moldova was influenced by various factors, such as various wars
and occupation by various nations. This created a multilateral developed nation and filled our culture with
valuable elements. The Moldovan people are talented at learning languages and are very sociable.
Now the Moldovan culture is being influenced by globalization, a phenomenon that conquered the
whole world and not a single country escaped its impact. Globalization is the expansion and intensification of
linkages and flows of capital, people, goods, ideas and cultures across national borders. There are 4 factors
contributing to globalization:
1. The new international division of labor, the manufacturing process shifted from the core to the
periphery and new specialization have emerged within the core;
2. The internationalization of finance, in any corner of the world you can pay in any currency;
3. Technological innovation (digital telecommunications, robotics, microelectronics and microbiology
are developing a lot nowadays);
4. Growth of consumer market (materialism became a new trend in which people indulge themselves in
affordable luxuries, marketed as symbols of style and distinctiveness).
Cultural globalization refers to the transmission of ideas , meanings and values across national borders.
This process is marked by the spread of commodities and ideologies, which become standardized in the world.
According to Moldovas background we can notice a major Russian influence and spread of cultures like:
Luxury and Beauty Culture.
In Moldova there is a psychological habit of consumption. Affluent Moldavians are known to spent 13%
of their income on clothes and shoes. People grew up in an era of lack of luxuries and are making up for it.
Moldova is a well known for: its beauty. It possesses the highest concentration of beautiful women .
This is due to the fact that for many years girls and boys since early age were taught to take care of their
physical image: always a clean and nice hair, done nails, stylish clothing , make up. They were taught to look
expensive even if they cannot afford it.
The impact of globalization on RMs culture can be divided in 2 parts: the Americanization and
Europeanization of the culture.
Americanization is the process by which the behavior and beliefs of host countries mix with the beliefs
of American culture.

206
Americanization has brought to our country fast food, which slowly replaces the healthy lifestyle. We
started celebrating such holidays as Halloween and Valentines day, which are not our national holidays, but
American. Also, Moldovans started preferring American movies and music.
Europeanization is the process of influencing a states policy and political and administrative structures
deriving from the European decisions. The impact of Europeanization on RMs culture is manifested by the
implementation of the EU principles: rule of strong democratic institutions, human-rights and non-
discrimination, elimination of corruption, market economy and loyal competition, social protection and
solidarity. The transition in our country is still far from end; we are only at the beginning of the second phase
of the transition process, because in RM the institutions are not yet stable and predictable in order to determine
a true economic and political transformation.
By aspects, globalization is divided in influence upon language, public behavior, mentality and
economic behavior. Its clear that globalization is making English especially important not just in universities,
but in areas such as computing, diplomacy, medicine, shipping, and entertainment. In Romanian vocabulary
we can notice the appearance of such words as: weekend, leasing, like, ok, management,
cheesecake, etc.
During the transition of our country people tend to develop and attract European behavior over their
children and themselves particularly. People started to pay more attention on environmental issues, human
rights, internationalization of media, freedom of speech .
Also there is a tendency to eat healthy food and implement a healthy lifestyle.
The change in mentality is observed in the fact that moldavian people became more open-minded,
tolerant toward minorities.
During the transition of Republic of Moldova it has been registered a higher propensity to consumption
and spendings. During USSR people were taught to spend less respectively the level of life assurance was
low. People didnt eat sufficiently .They were buying just strictly necessary thing for household consumption.
Nowadays we can register other indicators. People start to buy more : clothing ,food, accessories etc. more
than they need.
In conclusion, it is needless to say that RM has made a huge way to the nowadays culture, but that our
culture is still developing and perfecting day by day. Moldovans are quite perfectionist and they never stop to
develop themselves and their culture.

CAN THE EXPERIENCE OF VISEGRAD COUNTRIES HELP MOLDOVA TO INTEGRATE


INTO THE EUROPEAN UNION?

Student Augustin IGNATOV,


Scientific coordinator, Assoc. Prof., PhD, Rodica CRUDU, ASEM

This research is made with the purpose of finding out what the Republic of Moldova should learn from
the international experience of Visegrad countries regarding the reform implementation. The European
Integration of Moldova could be fostered by learning from the Visegrad group countries success.
In our modern world, where everything is changing so fast, where challenges occur so often, is much
better to work together in order to gain positive synergy. This fact means that each individual effort is
multiplied by the effect of teamwork, this being actual for small groups of people as well as for entire nations.
The Visegrad Group could be a very valuable example when countries working together achieved mutual
benefits meaning higher returns accomplished by lesser efforts. This group is formed from four countries and
namely Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia, which succeeded in overcoming past disputes and
therefore being able to look confidently into common European future. They reported astonishing successes
since the collapse of soviet era in 1991. The Republic of Moldova, 25 years since then, is the same country
which is divided into east and west, past and future. I look confidently into the future, thus I consider the
European Union, the west itself as being the only economic and politic model worthy following. So, further
we shall examine how did the Visegrad countries succeed in pursuing the European goal.
The formation of Visegrad Group was based on the common interest of the member states starting with
the desire to eliminate the remnants of the communist bloc in Central Europe; the desire to overcome historic
animosities; the proximity of ideas of the then ruling political elites; and finishing with the belief that through
joint efforts it will be easier to achieve the set goals, i.e. to successfully accomplish social, political and
economic transformation and join in the European integration process. Visegrad Group countries accumulated
priceless experience during the transition period. They managed to transform the communist inheritance into

207
modern market driven economy. This fact lead to economic development and therefore to higher living
standards within the Visegrad group countries as compared with the Republic of Moldova. To be specific, the
GDP/Capita, the Consumer Price index, the Human Development Index in Visegrad countries is astonishingly
more favorable than in Moldova. Visegrad countries faced a multitude of difficulties during the transition
period as political instability, soviet troops, transition to the market economy, building new economic
relationships with western partners, solving of disputes among member countries and stabilization of economy
and reform implementation. Therefore, we can mention that: firstly, the Visegrad states succeeded in
overcoming political instability and to limit as much as possible the influence of outside players mainly Russia
in interfering into internal affairs. Moreover, the beginning for reforms was given as early as possible, this fact
being accompanied by high awareness of new democratic political elites from Visegrad countries considering
the national interests and not the personal ones as happened in the Republic of Moldova. Secondly, having a
stable political environment the countries from the group successfully realized the transition of their
economies from centralized communist system to market driven one. The states mentioned above had different
approaches towards economic reforms implementation process, in some countries they were gradual while in
other more strict and direct, the outcome being the same as welfare level increased hugely. So in Poland they
were straight and fierce, while in Hungary for example being gradual. The Polish example, named the
Balcerowicz Plan, also termed "Shock Therapy", was a method for rapidly transitioning from a communist
economy, based on state ownership and central planning, to a capitalist market economy. The plan was
elaborated in September 1989 by a commission of experts which was formed under the presidency of Leszek
Balcerowicz, Poland's leading economist, Minister of Finance and deputy Premier of Poland. Among the
members of the commission were Jeffrey Sachs, George Soros, Stanisaw Gomuka, Stefan Kawalec and
Wojciech Misig. The commission prepared a plan of extensive reforms that were to enable fast
transformation of Poland's economy from obsolete and ineffective central planning to capitalism, as adopted
by the states of Western Europe and America. The result of the reforms implemented at that time showed an
incredibly positive economic growth, stabilization of financial security and also the increase of the well-being
of the population. Almost the same results were achieved in other countries member of the Visegrad Group by
the reforms these were able to implement during the transition period in the economic field, the only
difference was in graduality and amplitude of economic methods and short run effects. The result was
impressing for all countries as their economies developed, population feeling directly the increasing state
welfare. It is extremely necessary to mention that besides the economic reforms promoted by the leaders of the
Visegrad Group countries whole sets of other structural reforms were adopted in the judicial, social,
administrative, electoral, monetary and internal affairs fields realized till 2001-2002. These allowed the
countries to realize the legislative cohesion requirements of EU, bringing these states very close to European
Union, and finally to become a member of the economic and politic block in 2004. Concluding at this point we
can mention that the experience accumulated by Poland, Czech Republic, Slovak Republic and Hungary
regarding the European integration could be extremely valuable for the Republic of Moldova, this experience
being the most important evidence regarding the fact that all states need perseverance and dedication in order
to accomplish the social economic transformation as to meet the European standards.
What can the experience of the Visegrad countries teach us in the process of the European Integration?
Firstly, patriotism: political elite should think 1st of national benefit not the personal one. Secondly,
pragmatism: we shall concentrate efforts on those fields which are sensible and important to the whole nation,
where real problems are found, example justice and economic monopolies. Thirdly, discipline- as we are
associate partners of the European Union we must implement the AGENDA without delay. Fourthly, cohesion
and unity: if we want to survive as a nation and country we should work together towards a common goal and
namely the European Integration. Finally and the most important, responsibility: the money allocated for the
reason of countrys development shall not enter in the pockets of public workers, each should bear
responsibility for the success of the COUNTRY.

Bibliography:

1. Balcerowicz Plan Summary of the proposed Economic program of Solidarity (online original
files). Available at: http://jeffsachs.org/wp-content/uploads/2014/06/Poland-Reform-Memo-1.pdf
2. SACHS Jefrey, Shock Therapy in Poland: Perspectives of five Years, Utah, 1994, p 276 available at:
http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/s/sachs95.pdf
3. History of the Visegrad Group. Available at: http://www.visegradgroup.eu/about/history

208
AUX PARADIS DES IMPTS PERDUS

Stud. Livia BRN, Relations Economiques Internationales, EMREI-152


Coordonnateur scientifique: lect. sup. Marina POPA

Durant les dernires dcennies, les territoires offshore ont surgi comme destinations extrmement
populaires pour les grandes banques, les socits multinationales ou les millionnaires. Loin dtre
paradisiaques, les paradis fiscaux constituent en fait des espaces fiscalit rduite ou nulle qui s'oppose
la notion d harmonisation fiscale. Cest un terme qui, au sens strict de fiscalit faible, ne prend son sens
qu'en comparaison avec d'autres pays (ou d'autres rgions du mme pays) fiscalit plus leve. Voila
pourquoi on connait aujourdhui trois types de paradis fiscaux: les paradis fiscaux faible imposition sur
les personnes physiques, sur les entreprises et mixtes. Par exemple la principaut de Monaco est un paradis
fiscal pour les personnes physiques trangres mais le taux de l'impt sur les socits est assez lev. La
Suisse est un paradis bancaire, mais n'est en gnral pas considre comme un paradis fiscal.
L'OCDE tablit chaque anne une liste des territoires non coopratifs. Lorganisation applique des
critres assez restrictifs pour dterminer le caractre de paradis fiscal d'un pays. Tout dabord, le fait que la
juridiction concerne applique des impts inexistants ou insignifiants. Ensuite on prend en compte labsence
de transparence dans l'application de la loi fiscale et l'absence d'change de renseignements des fins fiscales
avec les autres administrations. En coordination avec le sommet du G20, l'OCDE a publi le 2 avril 2009 une
nouvelle liste de paradis fiscaux partags en trois listes : gris clair, gris fonc et noir selon le degr d'absence
de coopration.
Cest clair alors pourquoi aime-t-on tant ces territoires: les grandes entreprises, les banques, les fonds
spculatifs, les riches particuliers cherchent toujours eviter la fiscalit lourde dans leurs pays d'origine. Cest
vrai quune socit offshore ne signifie pas forcment vasion fiscale. En meme temps, on est oblig de
mentionner que parmi les 50 les plus grandes entreprises europennes, avec 24% du Pib europen, il ny a
aucune qui soit absente des paradis fiscaux. 29 dentre elle ne dcrivent meme pas dun mot lactivit de leurs
filiales extraterritoriales dans leur rapport annuel ! Outre Ikea, BMW, Socit Gnrale, on cite les 50 plus
grandes entreprises amricaines (de General Electric Apple et Microsoft) qui font un usage immodr des
paradis fiscaux et qui dtiennent plus de 1 600 filiales dans des territoires offshores.
Le spcifique des socits crans consiste en plusieurs aspects quil faut mettre en vidence: la
concurrence fiscale, la concurrence conomique entre entreprises issues de pays diffrents, le blanchiment
d'argent et le financement d'organisations criminelles, la stabilit du systme financier international. Et cela
pour plusieurs raisons, car les paradis fiscaux l ou se trouve la richesse cache des nations semblent avoir
un poids conomique majeur dans l'conomie mondiale. Selon le Fonds montaire international, 50% des
transactions internationales transitent par des territoires dites offshore. En plus, les paradis fiscaux reoivent,
selon les estimations, un tiers des investissements directs trangers des multinationales. Les socits
extraterritoriales participent aujourdhui la construction dun monde sans loi. Or, dans un monde
sans loi, cest la loi du plus fort qui rgne.
En outre, une tude du Gabriel Zucman montre en 2013 qu lchelle mondiale, 8% du patrimoine
financier des mnages est dtenu dans les paradis fiscaux, ce qui est un record historique. Pour lUnion
europenne, la fraction est encore plus leve, proche des 12%. Imaginez-vous donc quel point l'opacit qui
rgit ces centres financiers fausse les analyses conomiques!
Dun autre ct, le paradis de largent est lenfer des Etats malgr lnormit des sommes dposes
dans ces places financires, beaucoup dhabitants y mnent une existence difficile. Ces habitants sont victimes
de politiques fiscales rgressives qui subventionnent les riches au dtriment des autres. Presque toujours ce
sont bien les budgets des tats qui ptissent de lvasion fiscale massive des socits offshores. Comme
consquence, les contribuables sont appels compenser les pertes budgtaires des la fraude et lvasion
fiscale des multinationales. Sans parler des PME qui souffrent de la concurrence des entreprises
multinationales artificiellement avantages par leur capacit chapper limpt. On pourrait prendre comme
exemple le Paraguay qui dispose dune pression fiscale particulirement injuste. Limposition indirecte, qui est
la plus injuste, est aussi la plus leve de tout le continent. Ces impts sont transfrs au consommateur final
et ce sont donc les pauvres qui y contribuent le plus. Or, au Paraguay, les impts indirects slvent 9,4% du
PIB, soit le double des Etats-Unis. Ces impts indirects reprsentent dailleurs prs des trois quarts des
revenus fiscaux du pays (74%)! (contre 30% en Europe). Mais il y a pire. Limposition directe, qui doit etre la
plus objective puisquelle est directement lie aux revenus, est de 2,1%, soit plus de la moiti du taux moyen
pratiqu en Amrique latine (5,6%).

209
Pour nous renseigner sur le profil des territoires non-coopratifs, une ONG, le TJN, a cr en 2009 un
nouvel indice, le Financial Secrecy Index (FSI), qui est la fois qualitatif et quantitatif il prend en compte
les lois et rglementations des territoires et value la qualit du secret quils offrent, sous la forme dun score
dopacit. La seconde mesure, quantitative, pondre le score en fonction de la taille du territoire et de son
importance globale sur les marchs financiers mondiaux. En tte de cet indice arrivent des territoires comme la
City de Londres ou le Delaware qui monte sur la premire marche du podium.
La question qui simpose est comment est-ce quon doit agir afin de combattre la spculation, lvasion
fiscale et lopacit bancaire. La solution passe par la mobilisation des tats qui doivent faire preuve
dexemplarit et exiger dune manire urgente que ces entreprises fournissent un reporting comptable pays
par pays couvrant lensemble des territoires dans lesquels elles sont prsentes. Ensuite, il faut que les pays
concrns renforcent leurs administrations fiscales. Et la mention la plus importante il est vital que les
citoyens se rapproprient les questions conomiques et financires et sinterrogent sur les choix qui sont faits
par leurs gouvernants en matire de rgulation financire et de gestion des fonds publics.
Pour les uns, le combat est perdu davance. Pour les autres, la bataille est presque gagne. Grce aux
multiples scandales et rvlations, les paradis fiscaux iraient bientt agoniser. Depuis les rvlations d'vasion
fiscale grande chelle Panama Papers , Le Panama se trouve dans l'oeil du cyclone mdiatique pour les
11,5 millions de fichiers proviennent des archives du cabinet panamen Mossack Fonseca. On parle de la plus
grosse fuite dinformations jamais exploite par des mdias de 788 fois plus vaste que Swiss Leaks (2015).
1 2 c h e f s d e t a t , 143 responsables politiques, 29 des 500 personnalits les plus riches du monde et 500
banques et nombreuses socits offshore ont fait lobjet de cette investigation.
Et il y a de voix qui affirment qe la lutte contre les paradis fiscaux ne fait que commencer. John
Christensen, le fondateur de TJN, estime que nous en sommes exactement au mme point que la lutte contre le
changement climatique en 1992, cest--dire au moment de la prise de conscience du problme par lopinion
publique et du dmarrage des toutes premires actions. Du moins la question figure-t-elle maintenant
lagenda international, et cest dj un grand progrs.

Bilbiographie:

1. 50 nuances dvasion fiscale au sein de lUnion europenne. Eurodad, Centre national de


coopration au dveloppement. 2015
2. Paradis fiscaux: le G20 de la dernire chance, CCFD-Terre Solidaire. 2011
3. ZUCMAN, G. Enqute sur les paradis fiscaux. 2013
4. http://www.paradisfiscaux20.com/
5. https://panamapapers.icij.org/

V. TEHNOLOGII INFORMAIONALE, INFORMATIC, STATISTIC


I CIBERBETIC ECONOMIC

REALITATE SUPLIMENTAR
Stud. Manicu TALEH, grupa CIB-132
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatolie GODONOAG, ASEM

Introducere. Tehnologiile se dezvolt n progresie geometric. Doreti s vezi cum se formeaz un


ciclon, s observi circuitul apei n natur? Acum, acest fapt este posibil i, anume, cu ajutorul tehnologiei
numite Realitatea Suplimentar, avnd la ndemn doar o imagine calitativ, dispozitiv Android ori IOS i
aplicaia instalat.
Termenul de Realitate Suplimentar a fost introdus de ctre Tom Caudell (Figura 1) n anul 1990. Au
fost propuse multe definiii pentru acest termen, una din ele fiind expus de ctre cercettorul asiatic Ronald
Azuma (Figura 2), n anul 1997 i, anume, c Realitatea Suplimentar este un sistem ce:
1. Combin virtualitatea i realitatea. Realitatea red tot ce este real n fa camerei: ncperea,
persoanele, imaginile complet reale, pe de-o parte, i obiecte virtuale, pe de alt parte, o cldire 3D, sau alt
obiect 3D, fenomen etc.;
2. Interaciunea n timp real (real time). Totul se petrece la moment;

210
3. Funcioneaz n 3D. Toate efectele,obiectele i oricare alte elemente virtuale sunt tri-dimensionale.
Termeni de specialitate:
1. AR-Augmented Reality;
2. QR-Code imaginea alb-negru ce este codat binar;
3. Marker orice imagine calitativ, cu contrast i contururi clare,ce exist n realitate i pstreaz date
despre obiectul virtual, cum ar fi: forma, culoarea, animaiile (QR code face parte din Markere);
4. AR Camera camera aplicaiei AR, anume, ea recunoate markerele i red informaia pstrat pe
aceste markere;
5. Targets toate markerele, amplasate n aplicaia ce realizeaz AR se numesc Targets.
Principiul funcionrii AR: activeaz camera dispozitivului pe care este rulat aceast aplicaie
(dispozitiv Android ori IOS). Camera pare obinuit, i este n timp real, dar dac apropii camera de markere
se va vedea pe camer i obiectul 3D ce este pstrat n marker.
Pentru a putea realiza aplicaia AR este nevoie de:
Cunotine avansate n programare: limbajul c# ori javascript;
Motorul de jocuri video Unity 3D;
Cunotine n domeniul modelrii( 3Ds Max, Blender etc.);
Markere;
nsuirea pluginului pentru AR n Unity: Vuforia;
Dispozitiv Android ori IOS;
Markere att n form fizic, ct i format digital, s fie identice.
Problemele care sunt abordate cu ajutorul AR-ului,aici se expun n dou direcii: direcia companiei
RiftTime (n care sunt angajat la moment) i direcia mea personal.
Direciile companiei sunt cele de marketing, utilizarea AR-ului pentru sporirea vizibilitii brandului
clienilor.
Direcia mea personal este de face aplicaii nu doar interesante,dar i importante,cum ar fi subiectul
tezei mele de licen: chimia interactiv, posibilitatea de a vedea n 3D, timp real, la masa de lucru, procese
chimice, fr preparate periculoase pentru via n realitatea, dar aceste preparate fiind n format virtual, dar in
spaiul real.
Domenii de aplicare a tehnologiei AR:
1. Marketing prezentarea produsului ca form/culoare i anumite proprieti n 3D, avnd la
ndemn o simpl imagine i dispozitiv cu aplicaia AR;
2. Construcie prezentarea construciilor n model 3D, avnd doar schia acestuia;
3. Studii prezentarea diferitor fenomene, verificarea legilor de fizic, implementarea n practic a
anumitor teoreme, precum Teorema lui Pitagora si, alte afirmaii din diferite discipline;
4. Simularea simularea diferitelor situaii, de exemplu: simularea circuitului apei n natur,
fotosinteza etc.
5. Jocuri Video diferite jocuri video, cum ar fi tipul de joc Shooter ce se traduce mpuca/a trage,
folosind terenul realitatea.
Concluzie. Societatea va fi mereu n dezvoltare. i de oricte ori s-ar prea c nu mai e loc de cretere,
mereu se va inventa ceva nou, ca i n cazul AR-ului. Iar AR-ul va fi utilizat din ce n ce mai frecvent.

Figura 1. Tom Caudell Figura 2. Ronald Azuma


Bibliografie:
1. https://www.lri.fr/~mackay/pdffiles/AVI98.AugmentedReality.pdf
2. https://developer.vuforia.com/library/

211
PROIECTAREA I ELABORAREA SITE-ULUI WEB PENTRU LICEUL TEORETIC MIHAI
EMINESCU DIN ORAUL UNGHENI
Stud. Ana DIACONU, grupa CIB-131
Cond. t.: conf. univ., dr. Anatol GODONOAG, ASEM

Internetul constituie a doua pia de desfurare cu un potenial foarte nalt pentru multe dintre
instituiile din Republica Moldova i, din aceast cauz, prezena online prin intermediul unei pagini web a
devenit esenial. Viitorul este al celor ce vor fi prezeni pe web i vor ti s se adapteze la aceast pia n
continu cretere. Trim ntr-o lume care se ndreapt cu pai repezi ctre un viitor digitalizat, ce ptrunde
treptat n toate colurile lumii, mai ales cu ajutorul Internetului. Era de ateptat i e logic faptul c Internetul va
avea un impact major i n dezvoltarea educaiei.
Pentru nceput, se va prezenta necesitatea unei locaii web prin enumerarea funciilor acesteia. Odat ce
o instituie decide s i creeze o locaie web, trebuie s cunoasc faptul c aceasta ndeplinete concomitent
trei funcii:
Funcia informativ;
Funcia de marketing;
Funcia de promovare a imaginii instituiei.
Funcia informativ. Site-ul web ofer informaie despre liceu la orice or, concomitent mai multor
persoane, din orice col al lumii. Pe site-ul web, utilizatorii au posibilitatea s gseasc informaia, de care au
nevoie n volum mai mare, n termen mai scurt i, totodat, foarte comod. Acesta trebuie s conin obligatoriu
urmtoarele informaii: domeniul de activitate, detalii despre produsele/serviciile prestate, datele de contact,
meritele, portofoliul, formularul de feedback i noutile.
Funcia de marketing. Site-ul web al liceului automat devine un instrument de publicitate, deoarece pe
el este prezentat toat informaia despre activitatea acestuia. Iar informaia este bine structurat i aranjat, n
aa fel, nct s atrag atenia utilizatorilor din orice punct geografic. Zilnic, se reduce numrul persoanelor
care preiau informaia prin intermediul ziarelor sau televizorului, iar utilizarea Internetului este n continu
cretere, acest fenomen constituie un motiv ca fiecare ntreprindere s dein un site.
Funcia de promovare a imaginii liceului. Ne aflm n perioada n care deinerea unui site web este la
fel de important ca i existena unei cri de vizit. Aproape fiecare antreprenor, care-i deschide o afacere, se
gndete la ideea c ar fi bine s aib un site web al companiei. Ideea nu const n crearea unui site web ct
mai stilat, mai colorat sau mai bine amenajat, ci n deinerea unui site web, care s se evidenieze prin cele ale
concurenilor. La fel i n cazul instituiilor de nvmnt. Instituia care deine un site web ofer ncredere
prinilor i elevilor i, totodat, este n ctig fa de acele instituii care nu au un spaiu virtual, astfel,
crendu-i o imagine mai pozitiv.
Pentru crearea unei locaii web, programatorul trebuie s dein unele cunotine din astfel de domenii,
precum: limbajul de marcare HTML, standardul de formatare a elementelor HTML CSS, limbajele de
programare PHP, SQL, Javascript i Ajax, cunotine din marketing i marketingul digital i cunoaterea unui
CMS (Content management system).
n cazul instituiilor de nvmnt, deinerea unei locaii web aduce un numr mare de beneficii, acestea
pornind de la urmtoarele obiective:
Publicarea activitilor liceului;
Interaciunea dintre utilizatori i administraia liceului;
Atragerea unor noi consumatori;
Oferirea informaiilor necesare pentru consumatorii interni i cei externi;
Promovarea liceului pe reelele de socializare;
Oferirea posibilitii elevilor s studieze la distan;
Promovarea absolvenilor ce au fcut studiile i a profesorilor ce predau n acest liceu.
Datorit faptului c informaia prezentat pe locaia web va fi mereu actualizat, administrarea acesteia
trebuie securizat. Reieind din aceasta, exist patru tipuri de utilizatori ce se pot nregistra pe site-ul dat:
administrator, profesor, elev, vizitator. Astfel, administratorul poate manipula ntregul coninut al site-ului i
membrii acestuia. Profesorii pot aduga cursurile i informaiile personale, iar elevii au acces la pagina
cursurilor i pot aduga comentarii la postri.
Concluzie
Cu ajutorul acestui site, prinii elevilor ce studiaz n cadrul liceului sunt la curent cu: noutile
acestuia, activitatea copiilor lor, orarul leciilor, lista profesorilor i calificarea acestora, iar pentru cei ce caut
un liceu, este un instrument potrivit de informare. Pentru elevi ofer posibilitatea de a publica propriile merite

212
i activiti elaborate att n cadrul liceului, ct i n afara lui, pot recupera online orele pierdute sau pot repeta
materialul nainte de teste i evaluri. Iar pentru administraia liceului, joac un rol important, deoarece cu
ajutorul lui pot atrage noi elevi i angajai calificai.

Bibiliografie:

1. Matthew MacDONALD, Creating a Website: The Missing Manual, volumul 3, State Unite ale
Americii, aprilie 2011.
2. RAPORT cu privire la organizarea i desfurarea procesului educaional n Liceul Teoretic Mihai
Eminescu pentru anul de studii 2014-2015, Ungheni, 2015.

APLICAIA INFORMATIC CRI AUDIO

Sergiu MOIPAN, an. IV, gr. CIB-121fr


Cond. t.: prof. univ., dr. hab. Ion BOLUN

Crile audio sunt o tehnologie alternativ crilor obinuite. Ele reprezint o alt form de a aduce
oamenilor bucuria lecturii n viaa de zi cu zi. Crile audio, n form de texte citite n voce, nregistrate cu o
reproducere ulterioar la necesitate, se practic nc din anii 1930, inclusiv n coli i biblioteci publice. n
1984, n lume, activau 8 companii de publicare a crilor audio [1]. Compania Audible Inc. n 1997, a lansat pe
pia primul player media numeric The Audible Player [2]. Formatele audio numerice mai utilizate sunt
.mp3, .wma, .aac .a.
Crile audio pot fi considerate utile i din punct de vedere al sntii, deoarece previn obosirea ochilor
pe echipamente de afiare, cum ar fi tablete, telefoane sau alte dispozitive, dar i obosirea ochilor pe crile
clasice. E destul de greu s citeti o carte obinuit n main sau n metrou atunci cnd nu stai jos.
Aglomeraia sau zguduiturile nu i permit acest lucru, dar o carte audio este posibil. n plus, cartea audio se
poate asculta i n timpul n care se merge pe jos. Totodat, crile audio nu sunt printre cele mai ieftine
produse. nregistrarea integral a unei cri de 250 de pagini ocup, n funcie de calitate, 500-700 MB. Sunt
cel puin 10-15 ore de lectur, iar tariful unui profesionist este relativ ridicat ca s duc n sus preul produsului
finit.
Aplicaia informatic mobil Cri audio, elaborat are ca scop extinderea ariei de folosire a textelor
audio, reducnd, totodat, costurile aferente. Ea poate fi folosit aproape tot timpul: dimineaa (n timp ce
facem sport); la cumprturi; cnd pregtim bucate; la plimbare etc. Ea opereaz pe platforma iOS
AudioBooks, avnd urmtoarele funcionaliti:
citete texte fr conexiunea la Internet. Dup descrcarea textului, avem posibilitatea s ascultm,
chiar dac telefonul nu are conexiune;
interpreteaz textul de pe imagine, la fel fr conexiunea la Internet;
salveaz textul audio ntr-un fiier, formatul se alege la necesitate. Fiierul se poate, ulterior,
descrca pe alte dispozitive;
importarea rapid i comod a documentelor de pe pot i alte aplicaii cu fiiere textuale,
suport 36 de limbi de citire.
Pentru aceasta aplicaia realizeaz astfel de lucrri, ca:
colectarea, structurarea i stocarea datelor n baza de date;
extragerea datelor din baza de date i afiarea lor ntr-un mod structurat i uor de vizualizat;
gruparea documentelor dup tip i format i ajustarea lor n funcie de dispozitivele pe care vor fi
afiate;
convertirea documentelor n format PDF;
scanarea textului din imagini;
detectarea limbii textului;
citirea textelor;
transferul documentelor prin reeaua Wi-Fi, folosind un WEB-Socket;
selectarea unei poriuni anumite din imagine;
apelarea imaginilor din librrie i crearea de imagini noi;
editarea documentelor;
descrcarea, la necesitate, de info privind limbi adugtoare pentru interpretarea textului;
convertirea sunetului n diferite formate audio;

213
audio player pentru redarea fiierelor audio;
cutarea, descrcarea i vizualizarea documentelor (explorator web) .a.
Modulele de baz ale aplicaiei sunt prezentate n Figura 1. Modulul GUI cuprinde tot ce ine de
interfaa aplicaie-utilizator. Modulul 2Extrage text din
imagini este destinat scanrii imaginilor-text i ulterioarei
extrageri a textului. n acest scop, se folosete librria
TesseractOCR [3]. Imaginile pot fi create cu ajutorul
videocamerei sau alese din librrie. Pentru obinerea unui
rezultat mai bun de extragere a textului, imaginea trebuie s
fie prelucrat. Modulul Extrage text din PDF ndeplinete
funcia de extragere a textului din fiiere textuale, pentru
aceasta este folosit librria FastKitPDF. Modulele Citete
text i Creeaz fiier audio sunt destinate pentru redarea
textul datului respectiv n voce i nregistrarea secvenei Creeaz fiiere
audio.
Aplicaia este implementat pe Internet
(https://itunes.apple.com/app/id1057919246). Figura 1. Modulele de baz ale
aplicaiei

Referine:

1. BLAKE Virgil L.P. Something New Has Been Added: Aural Literacy and Libraries. In: Information
Literacies for the Twenty-First Century, 1990.
2. Progressive Networks and Audible Inc. Team Up to Make RealAudio Mobile. Audible.com.
September 15, 1997.
3. SCOTT Lyndsey. Tesseract OCR Tutorial, https://www.raywenderlich.com/93276/implementing-
tesseract-ocr-ios.

APLICAIA INFORMATIC TAXI FRIENDS

Stud. Veaceslav ANDREEV, an. III, gr. CIB-132


Cond. t.: prof. univ. Ion BOLUN

Zilnic, aproape fiecare persoan recurge la serviciile de transport. Exist mai multe cazuri, n care,
pentru dou sau mai multe persoane, este necesar parcurgerea aceluiai traseu. Dac ar fi s referim la orae,
ndeosebi la cele cu o densitate a populaiei mai mare de 2000 loc./km2, se poate constata c populaia acestora
poate ntmpina dificulti cu accesul la mijloacele de transport, care, deseori, se soldeaz cu ntrzieri la
destinaie. Ca exemplu, ar putea servi mun. Chiinu. Toate acestea apar n urma unor dificulti, la care se
refer: insuficiena unitilor de transport al pasagerilor; ambuteiajele; infrastructura slab dezvoltat a
drumurilor; calitatea joas a drumurilor; managementul iraional al transportului la nivel de municipiu;
numrul mare de mijloace de transport n trafic, ndeosebi, n orele de vrf; strzi blocate din cauza lucrrilor
de reparaie etc.
Este evident c aceste probleme sunt frecvent ntlnite de persoanele ce recurg la cltoria cu
troleibuzul, autobuzul i maxi-taxi. Pentru a evita, ntr-o oarecare msur, problemele existente, oamenii
gsesc ca alternativ serviciile taxi i deplasarea cu maina proprie.
La ora actual, n Chiinu sunt disponibile 2000 de maini taxi; fiecare, n medie, efectueaz 30 de
comenzi pe zi. Astfel, zilnic, se realizeaz aproximativ 60 mii de cltorii cu taxiul. Cu toate acestea, numrul
lor nu este suficient, deoarece, la orele de vrf, numrul comenzilor se dubleaz fa de numrul mainilor taxi
disponibile. Pe de alt parte, n Chiinu sunt nregistrate circa 260 mii de autoturisme, iar, n urma sondajelor,
s-a constatat c peste 25% dintre proprietari folosesc mainile personale pentru deplasrile zilnice. Rezult c
circa 65 mii de persoane efectueaz pe zi cel puin dou cltorii, adic ar fi 130 mii de cltorii pe zi. Acest
numr este de dou ori mai mare, dect numrul cltoriilor efectuate zilnic de ctre mainile taxi. Cu alte
cuvinte, dac, n fiecare zi, 50% dintre proprietarii, ce folosesc mainile personale pentru deplasrile zilnice, ar
transporta cte un pasager, care are acelai traseu, atunci nu ar fi un deficit de maini taxi disponibile. Datorit
acestei opiuni, unii oferi ar putea renuna la propria main, ceea ce ar micora numrul automobilelor n
trafic.

214
Totodat, pentru aceasta, este nevoie de a realiza legtura dintre ofert (persoanele cu maini) i cerere
(persoanele care au nevoie de transport). Lund n considerare nivelul de dezvoltare al mijloacelor informatice,
cea mai eficient modalitate const n crearea unei aplicaii informatice, care ar ndeplini aceast funcie.
Elaborarea aplicaiei presupune o interfa prietenoas, uor utilizabil de ctre utilizatori, fiind dotat cu
informaia necesar referitoare la modul de funcionare i obinerea avantajelor n utilizare.
La momentul actual, exist un ir de aplicaii, care, mai mult sau mai puin, ajut la diminuarea acestor
probleme, fiind utilizate n funcie de unelte ale unor activiti, care, direct, influeniaz aceste probleme. n
primul rnd, acestea sunt aplicaiile ce se folosesc n companiile ce presteaz servicii taxi, destinaia acestora
const n creearea conexiunii dintre clientul companiei i oferul mainii taxi disponibile. O alt aplicaie
Uber (www.uber.con), folosit n SUA, difer de cele de mai sus prin faptul c este destinat att clienilor, ct
i prestatorilor de servicii: oricine, fr antecedente penale, poate fi att n calitate de client, ct i n calitate de
ofer (prestator de servicii).
Prezint interes crearea unei aplicaii informatice, care ar realiza legtura dintre pasageri i oferii
(oamenii ce se deplaseaz cu maina proprie) al cror traseu corespunde (traseul pasagerului este un fragment
din traseul oferului). Orice persoan ce se deplaseaz cu maina sa personal dintr-un punct A ntr-un punct
B, avnd un numr de locuri libere n main, poate plasa datele traseului n cadrul aplicaiei, apoi, de cealalt
parte, utilizatorii ce au nevoie de transport analizeaz ofertele actuale, dup care au posibilitatea s accepte una
din cele mai favorabile pentru ei. De menionat c prestarea serviciilor n cadrul aplicaiei din partea oferilor
este gratis. Aplicaia ar aduce un ir de avantaje, att pentru fiecare utilizator n parte, ct i pentru societate n
ansamblu:
reducerea ambuteiajelor prin micorarea numrului de autoturisme n trafic;
crearea rapid a conexiunii dintre cerere i ofert datorit mririi numrului de oferte;
reducerea cheltuielilor lunare ale utilizatorilor datorit prestrii serviciilor gratis;
dezvoltarea valorilor personale n cadrul societii, privind oferirea ajutorului posibil celor ce au
nevoie;
contribuirea pozitiv asupra insuficienei unitilor de transport al pasagerilor, ndeosebi n orele de
vrf;
aplicaia va funciona 24/24, n limitele ofertelor existente;
cutarea ofertei se va efectua prin intermediul aplicaiei, indicnd datele necesare, adic se va
renuna la metoda clasic de contactare a operatorului intermediar.
Realizarea lucrrilor practice presupune mbinarea mai multor limbaje de programare, precum Java,
PHP, SQL, acestea, la rndul lor, fiind nsoite de asemenea instrumente, ca:
Android Studio [1] - este un mediu de dezvoltare oferit utilizatorilor, n mod open-source, ce permite
dezvoltarea aplicaiilor Java, este posibil integrarea unor plug-in-uri, n alte limbaje cum ar fi C,
C++ i PHP;
phpMyAdmin este un sistem de gestiune a bazelor de date MySQL, este oferit gratuit i permite
administrarea bazelor de date prin intermediul unui explorator web.
Prelucrarea datelor reprezint operaiunea de nscriere a datelor n baza de date i citirea acestora prin
intermediul smartphone-ului personal (a se vedea figura 1).

Figura 1. Procesarea informaiei n cadrul aplicaiei Taxi Friends


215
Datele stocate de ctre utilizator cu ajutorul aplicaiei sunt transmise prin metoda POST ctre fiierul
create_data.php, n fiierul respectiv, este prezent instruciunea INSERT ce nscrie datele n baza de date.
Extragerea datelor se efectueaz similar, doar c prin metoda POST se transmit datele ce formeaz criteriile de
selecie a informaiei ctre fiierul get_data.php, instruciunea SELECT, prezent n acest fiier, preia datele
din baza de date conform criteriilor indicate. Prin urmare, datele selectate pot fi vizualizate de ctre utilizator
prin intermediul smartphone-ului su.
Aceast aplicaie va fi eficient n cadrul oricrui ora, dar, n special, eficacitatea ei se va observa n
zonele care, zilnic, ntmpin dificultile nominalizate mai sus. O aplicaie de acest gen ar aduce beneficii
asupra organizrii transportului, beneficii economice, dar i asupra dezvoltrii morale a societii.

Referine:

1. SMYTH Neil. Android Studio Development Essentials Android 6 Edition, CreateSpace


Independent Publishing Platform, 2015.

IMPORTANA EVIDENEI I MANAGEMENTULUI COSTULUI DE PRODUCIE


N CADRUL NTREPRINDERII

Stud. Lilia FLOREA, anul III, grupa BA-13 01,


Universitatea de Stat B.P. Hasdeu din Cahul
Cond. t.: lect. sup. Natalia ZARINEAC ,
Universitatea de Stat B.P. Hasdeu din Cahul

ntreprinderile de producie i prelucrare a laptelui i produselor lactate, din Republica Moldova, sunt
relativ puine, comparativ cu cererea de pe pia, dar concurena este mare datorit invaziei produselor de peste
hotarele rii, de aceea, n cadrul unei entiti economice, primordial este informaia despre costuri pentru a
controla i ine evidena marjei de profit. n contextul creterii presiunii generate de concuren i sporirea
numrului de produse i procese de producie, ntreprinderile se oblig s-i analizeze mai bine costurile,
pentru a determina, cu cea mai mare precizie, preurile de vnzare i marjele aferente fiecrui produs, servicii
sau lucrri. Aceast eviden este urmat de luarea deciziilor adecvate, urmrirea executrii acestora i,
respectiv, evaluarea performanelor obinute.
n literatura economic, unii autori afirm c costul se definete ca o sum a cheltuielilor fabricantului
pentru a produce bunuri economice pe care le vinde, sau ca sum a costurilor cu manopera, cu materialele i
regia necesare pentru a produce ceva, sau ansamblul cheltuielilor necesare pentru obinerea unui anumit volum
de producie . 24
Conform dicionarului de economie, 25 costul de producie este definit drept expresia bneasc a
consumului de factori de producie necesari producerii i vnzrii de bunuri de material i servicii concretizat
n diversele cheltuieli pe care le suport agenii economici.
Teoria costurilor are, n primul rnd, rolul de a stabili semantica noiunilor folosite n studiul costurilor,
n vederea evitrii confuziilor de interpretare, de asemenea, i ali autori sunt de prerea c cheltuielilor de
producie li se poate spune i costuri. 26
De menionat este i faptul c costul poate fi utilizat ca o prghie, pentru a ridica eficiena economic a
ntreprinderii. Drept exemple de abateri de la estimarea veridic i real a costului, sunt: includerea n costul
de producie a cheltuielilor cu pregtirea cadrelor, finanarea ntrebuinrii i introducerii tehnicii noi,
dobnzile bancare pentru creditele planificate, pierderile cantitative ale materiilor prime n timpul depozitrii
sau transportrii etc.
Costurile ndeplinesc i o serie de funcii manageriale:
analiza, evaluarea i estimarea costurilor produselor fabricate;
planificarea, organizarea, controlul i reglarea afacerii;
evaluarea performanelor nregistrate, ntr-o anumit perioad de timp, de ctre entitatea economic
i luarea deciziilor manageriale.

24
Dobrot N., Economia politic, Editura Agenia de Consulting Universitar Eficient Bucureti, 1994.
25
Dicionar de Economie, ediia a II-a, Bucureti.
26
Olariu C., Unele probleme ale studiului costurilor de producie, Revista Viaa Economic, Bucureti.

216
Costul de producie reprezint un indicator economic rezultativ, care exprim valoarea resurselor
utilizate pentru realizarea unui proces concret, care se finalizeaz cu un produs sau serviciu, menit s asiste
evaluarea eficienei activitii de producie, condiionate de tehnologia i organizarea produciei i s asiste
procesul de luare a deciziilor manageriale cu scopul selectrii celei mai optime i raionale variante de
dezvoltare a afacerii. 27
Pentru a exemplifica, vom analiza consumurile i cheltuielile pentru fabricarea a trei produse, care
sunt i ultimele trei produse lansate de ctre S.A. Fabrica de brnzeturi din Cahul: iaurtul de but i
biochefir. Spre deosebire de iaurt, care s-a lansat deja pe pia, biochefirul urmeaz s se lanseze n luna
mai a anului curent, astfel, n prezent, se fac calcule i cercetri asupra costului de producie i
rentabilitii generate de fabricarea acestuia. Iaurtul de but este produs n ambalaj de 0,2 litri, iar
biochefirul n ambalaj de 0,5 litri.

4% 11%
Costul materiei prime
5% Materialele auxiliare
Consumul de energie