Sunteți pe pagina 1din 60

ADMITEREA

LA FACULTATEA DE
GEOGRAFIE
A UNIVERSITĂŢII DIN
BUCUREŞTI

2
Universitatea din Bucuresti
Facultatea de Geografie
Tel. +40-21-314 35 08 int 189 B-dul Nicolae Balcescu Nr. 1
+40-21-315 30 74 70 111 Bucuresti, Sector 1
Fax +40-21-315 30 74 Romania
Http://geo.unibuc.ro

Elaborarea testelor a fost efectuată de Prof. dr. Mihai IELENICZ şi Conf. dr. Marian
ENE

Tehnoredactare: Florin Bîrjovanu şi Elena Grigore

3
4
TESTE DE ADMITERE

A. REZOLVAŢI ÎNTREBĂRILE CU VARIANTE DE RĂSPUNS

1. România se desfăşoară în spaţiul:


a. Carpato-danubiano-panonic;
b. Carpato-danubiano-pontic;
c. Carpato-danubiano-balcanic.

2. Lungimea ţărmurilor continentului european depăşeşte:


a. 80.000 km;
b. 70.000 km;
c. 90.000 km.

3. Din punct de vedere demografic, cu cei peste 700 mil. locuitori, Europa, la
nivelul continentelor, se situează pe poziţia:
a. A treia;
b. A patra;
c. A doua.

4. Ce paralelă, care trece prin România, are un rol distinct în poziţionarea acesteia
în cadrul emisferei nordice?
a. 350;
b. 250;
c. 450.

5. Altitudinea medie a continentului european este de cca.:


a. 300 m;
b. 200 m;
c. 250 m.

6. Începând cu anul 2004, România a devenit ţară membră a:


a. U.E.;
b. O.S.C.E.;
c. N.A.T.O.

7. Începând cu anul 2007, România a devenit ţară membră a:


a. U.E.;
b. O.S.C.E.;
c. N.A.T.O.

8. Europa avea în componenţa sa la finele anului 2007


a. 27 state;
b. 46 state;
c. 35 state.

5
9. Densitatea medie a populaţiei la nivelul continentului european este de:
a. 96 loc./km2;
b. 71 loc./km2;
c. 67 loc./km2.

10. Altitudinea de 4807 m este atinsă la nivelul continentului european în:


a. Vf. Elbrus;
b. Vf. Moldoveanu;
c. Vf. Mont Blanc.

11. Altitudinea de 2544 m este atinsă la nivelul României în:


a. Vf. Moldoveanu;
b. Vf. Omu;
c. Vf. Negoiu.

12. Din punct de vedere tectonic (structural) continentul în care se încadrează şi


România aparţine:
a. Plăcii Euroasiatice;
b. Plăcii Europene;
c. Plăcii Euroatlantice.

13. De la finele mezozoicului (acum circa 70 mil. ani) şi până în prezent s-au format
munţii Pirinei, Carpaţi şi Caucaz care aparţin sistemelor:
a. Hercinice;
b. Alpine;
c. Caledonice.

14. Aproape 85% din relieful european este reprezentat de:


a. Dealuri înalte şi munţi;
b. Câmpii şi podişuri joase;
c. Podişuri joase şi dealuri înalte.

15. Circa 15% din relieful european este de:


a. Dealuri înalte şi munţi;
b. Câmpii şi podişuri joase;
c. Podişuri joase şi dealuri înalte.

16. Din punct de vedere altimetric, pe teritoriul României, relieful se desfăşoară


între:
a. 0 metri şi 2535 metri;
b. 0 metri şi 2445 metri;
c. 0 metri şi 2544 metri.

17. Următoarele unităţi de relief sunt unităţi de orogen:


a. Carpaţii şi Podişul Moldovei;
b. Câmpia Română şi Carpaţii;
c. Subcarpaţii şi Podişul Mehedinţi.
18. Pe teritoriul Europei, în prezent, există gheţari în masivele care depăşesc
altitudinea de:
a. 3000 m;
b. 1000 m;
c. 2000 m.

6
19. Sistemul montan european care are o lungime de circa 1200 km aparţine
munţilor:
a. Carpaţi;
b. Alpi;
c. Pirinei.

20. La est de Bazinul Vienei, cu altitudini ce depăşesc 2500 m, se desfăşoară:


a. Munţii Alpi;
b. Munţii Carpaţi;
c. Munţii Balcani.

21. În următoarele masive din Carpaţii Româneşti se află relief glaciar:


a. Făgăraş, Godeanu, Rodnei;
b. Făgăraş, Ceahlău, Bucegi;
c. Făgăraş, Cozia, Parâng.

22. Următoarele fluvii europene formează la vărsare delte:


a. Elba, Tamisa, Volga;
b. Tamisa, Dunărea, Volga;
c. Volga, Dunărea, Pad.

23. Următoarele fluvii europene formează la vărsare estuare:


a. Elba, Volga, Dunărea;
b. Elba, Tamisa, Sena;
c. Tamisa, Dunărea, Volga.

24. Câmpurile de dune din sud-vestul Franţei şi Câmpia Mării Caspice sunt forme
de relief:
a. Eolian;
b. Litoral;
c. Vulcanic.

25. Masele de nisip din sudul Olteniei şi din Câmpia Carei sunt forme de relief:
a. Eolian;
b. Carstic;
c. Ruiniform.

26. Mai puţin de 3 terase fluviatile se găsesc pe râurile principale în:


a. Câmpii;
b. Dealuri joase;
c. Podişuri.

27. Circurile, morenele şi custurile din Făgăraş, Parâng şi Retezat sunt forme de
relief:
a. Eolian;
b. Carstic;
c. Glaciar.

28. Între formele de relief carstic reprezentate în Europa pot fi enumerate:


a. Peşterile, dolinele, cheile;
b. Peşterile, alunecările, deltele;
c. Dolinele, ravenele, peşterile.

29. Care sunt vulcanii activi din Europa:

7
a. Vezuviu, Camerun;
b. Etna, Stromboli;
c. Vulcano, Pinatubo.
30. Precizaţi numele lanţului muntos cu o lungime de peste 2000 km, desfăşurat de
la nord la sud şi care este situat în extremitatea estică a Europei:
a. Munţii Caucaz;
b. Munţii Ural;
c. Munţii Taurus.

31. Care este unitatea montană desfăşurată în România de la graniţa cu Ucraina şi


până la Valea Prahovei şi care are o lăţime de peste 100 km:
a. Carpaţii Orientali;
b. Carpaţii Occidentali;
c. Carpaţii Meridionali.

32. Precizaţi numele lanţului carpatic care se desfăşoară între Valea Prahovei şi
culoarul depresionar Timiş-Cerna:
a. Carpaţii Occidentali;
b. Carpaţii Orientali;
c. Carpaţii Meridionali.

33. Sistemul muntos cu o lungime de peste 600 km şi care se desfăşoară pe teritoriul


Franţei, Elveţiei şi Germaniei este:
a. Renan;
b. Alpi;
c. Jura.

34. Cea mai extinsă câmpie de pe glob, cu o suprafaţă de cca. 4 mil. km 2, situată în
Europa este:
a. Câmpia Germano-Poloneză;
b. Câmpia Est-Europeană;
c. Câmpia Panonică.

35. Lanţul muntos care se desfăşoară de la Valea Someşului (nord) la Valea Dunării
(sud) poartă numele de:
a. Carpaţii Occidentali;
b. Carpaţii Meridionali;
c. Carpaţii Orientali.

36. Ce peninsulă din Europa este formată din podişuri, platouri vălurite şi cordiliere?
a. Peninsula Italică;
b. Peninsula Bretagne;
c. Peninsula Iberică.

37. Ce depresiune are peste 10% din suprafaţa României şi este încadrată în cea mai
mare parte de Carpaţi (est, sud, nord şi parţial vest):
a. Depresiunea Braşov;
b. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
c. Depresiunea Târnavelor.

38. În cadrul Carpaţilor Occidentali, la nord de râul Mureş, se desfăşoară:


a. Munţii Banatului;
b. Munţii Apuseni;
c. Munţii Poiana Ruscă.

8
39. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se desfăşoară între Valea Dâmboviţei
(est) şi Valea Oltului (vest):
a. Retezat;
b. Parâng;
c. Făgăraş.

40. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se află între Valea Prahovei (est) şi
Valea Dâmboviţei (vest):
a. Bucegi;
b. Făgăraş;
c. Parâng.

41. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se desfăşoară între Valea Oltului
(est) şi Valea Jiului (vest):
a. Făgăraş;
b. Retezat;
c. Parâng.

42. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se află între Valea Jiului (est) şi
Culoarul Timiş-Cerna (vest):
a. Retezat;
b.Parâng;
c. Poiana Ruscă.

43. Următoarele sectoare de chei – Argeşului, Olteţului, Jaleşului sunt localizate în:
a. Carpaţii Orientali;
b. Carpaţii Meridionali;
c. Carpaţii Occidentali.

44. Depresiunea Braşov este o depresiune:


a. Intracolinară;
b. Submontană;
c. Intramontană.

45. Depresiunea Braşov este o depresiune situată în:


a. Carpaţii Orientali;
b. Carpaţii Occidentali;
c. Carpaţii Meridionali.

46. Podişul Valdai este localizat în:


a. Europa de Vest;
b. Europa de Est;
c. Europa Centrală.

47. Cel mai lung lanţ muntos de pe teritoriul Europei este:


a. Pirinei;
b. Alpi;
c. Ural.

48. Peninsula Iberică se află în:


a. Europa Vestică;
b. Europa Sudică;
c. Europa Centrală.

9
49. Ţările baltice fac parte din:
a. Europa Nordică;
b. Europa Centrală;
c. Europa Vestică.

50. Arhipelagul Britanic face parte din:


a. Europa Insulară;
b. Europa Nordică;
c. Europa Vestică.

51. Câmpia colinară a Transilvaniei (Câmpia Transilvaniei) este localizată, în cadrul


Depresiunii colinare a Transilvaniei:
a. În centru;
b. În sud;
c. În nord-vest.

52. Subcarpaţii, ce au o suprafaţă de 16.400 km2, se desfăşoară la:


a. Exteriorul Carpaţiilor Occidentali;
b. Exteriorul Carpaţiilor Meridionali;
c. Exteriorul Carpaţiilor.

53. Subcarpaţii se desfăşoară la exteriorul Carpaţilor, între văile:


a. Moldova şi Jiu;
b. Moldova şi Motru;
c. Bistriţa şi Jiu.

54. Câmpia Boianu este o câmpie:


a. De subsidenţă;
b. De terase;
c. Tabulară.

55. În categoria câmpiilor piemontane şi de glacis din România este inclusă:


a. Câmpia Bărăganului;
b. Câmpia Râmnicului;
c. Câmpia Olteniei.

56. Câmpia Vlăsiei este o câmpie:


a. Tabulară;
b. De subsidenţă;
c. De terase.
57. Câmpia Moldovei este o unitate de:
a. Munte;
b. Câmpie;
c. Podiş.

58. Subcarpaţii Moldovei prezintă:


a. Un şir de dealuri şi două de depresiuni;
b. Un şir de depresiuni şi unul de dealuri;
c. Două şiruri de dealuri şi unul de depresiuni.

59. În Podişul Mehedinţi predomină:


a. Relieful carstic;
b. Relieful structural;
c. Relieful de tip „bad lands”.

10
60. Europa se desfăşoară în:
a. Zona de climă caldă şi zona de climă temperat-oceanică;
b. Zona de climă caldă şi zona de climă temperată;
c. Zona de climă temperată şi zona de climă rece.

61. În Munţii Apuseni este specific climatul temperat-continental:


a. Cu influenţe vestice;
b. Cu influenţe continentale;
c. Cu influenţe submediteraneene.

62. Câmpia Română de la est de Argeş se află sub influenţa climatului temperat:
a. Oceanic;
b.Continental;
c. Baltic.

63. Fluviile care se varsă în Oceanul Arctic se caracterizează în sezonul rece printr-o
scurgere:
a. Redusă;
b. Complexă;
c. Bogată.

64. Unul din fluviile europene cu scurgere bogată tot timpul anului este:
a. Peciora;
b. Sena;
c. Nipru.

65. Rhonul se varsă în:


a. Marea Mânecii;
b. Marea Mediterană;
c. Marea Nordului.

66. Vistula formează la vărsare:


a. Liman;
b. Estuar;
c. Deltă.

67. Ce fluviu izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră şi este legat de fluviul Rhin
printr-un canal?
a. Dunărea;
b. Rhon;
c. Elba.

68. Al doilea fluviu al Europei, cu o lungime de 2860 km şi o suprafaţă a bazinului


hidrografic de 805.300 km2 este:
a. Volga;
b. Dunărea:
c. Nipru.

69. Cel mai important fluviu european, cu o lungime de 3696 km şi o suprafaţă a


bazinului hidrografic de 1,36 mil. km2 este:

11
a. Dunărea;
b. Volga;
c. Peciora.

70. Câte lacuri sunt în România:


a. Peste 4000 de lacuri;
b. Peste 6000 de lacuri;
c. Circa 7000 de lacuri.

71. Cel mai extins lac glaciar din România este:


a. Zănoaga;
b. Bâlea;
c. Bucura.

72. Cel mai adânc lac glaciar din România:


a. Gâlcescu;
b. Bucura;
c. Zănoaga.

73. Cel mai mare lac al Europei este:


a. Marea Caspică;
b. Lacul Ladoga;
c. Lacul Onega.

74. Din punct de vedere biopedogeografic insulele arctice şi nordul continentului


european sunt incluse în:
a. Zona de taiga;
b. Zona de tundră;
c. Zona nemorală.

75. Sudul Europei se înscrie din punct de vedere biopedogeografic în:


a. Zona mediteraneană;
b. Zona nemorală:
c. Zona de silvostepă.

76. Din punct de vedere biopedogeografic, din zona stepei face parte:
a. Cea mai mare parte a Dobrogei;
b. Câmpia Someşului;
c. Câmpia de la vest de Argeş.

77. Din punct de vedere biopedogeografic, în zona silvostepei se înscrie:


a. O bună parte din Dobrogea;
b. Câmpia Crişurilor;
c. Dealurile de Vest.

78. România, ca formă de stat, este o:


a. Republică;
b. Monarhie;
c. Dictatură.

79. Cele mai multe ţări europene, ca formă de stat, sunt:


a. Monarhii;
b. Republici;
c. Dictaturi.

12
80. Între ţările europene, cu regim monarhic, sunt:
a. Olanda, Norvegia, Monaco;
b. Olanda, Italia, Marea Britanie;
c. Marea Britanie, Norvegia, Portugalia.

81. Populaţia Europei depăşea în anul 2005:


a. 750 mil. locuitori;
b. 800 mil. locuitori;
c. 700 mil. locuitori.
82. Sporul natural al populaţiei la nivel european este preponderent:
a. Negativ;
b. Pozitiv;
c. Stagnant.

83. Principala religie pe continentul Europei este:


a. Creştinismul;
b. Iudaismul;
c. Islamismul.

84. În România, principalul cult creştin practicat este:


a. Catolicismul;
b. Ortodoxismul;
c. Protestantismul.

85. Tendinţa dinamicii numărului de locuitori în România, în ultimii ani, este:


a. Stagnantă;
b. Pozitivă;
c. Negativă.

86. Densitatea medie a populaţiei României este de:


a. Cca. 90 loc./km2;
b. Cca. 70 loc./km2;
c. Cca. 110 loc./km2.

87. Oficial minoritatea naţională cea mai numeroasă din România este reprezentată
de:
a. Germani;
b. Rromi;
c. Maghiari.

88. Care sunt cele trei ţări europene unde populaţia rurală o depăşeşte pe cea urbană?
a. Albania, Bosnia-Herţegovina şi Republica Moldova;
b. Albania, Bosnia-Herţegovina şi Macedonia;
c. Albania, Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru.

89. Cea mai mare aglomeraţie urbană din Europa este:


a. Londra;
b. Paris;
c. Moscova.

13
90. Al doilea mare centru universitar şi cultural-ştiinţific al României, după
Bucureşti, este:
a. Cluj-Napoca;
b. Iaşi;
c. Timişoara.

91. Cărui oraş – capitală din Europa i s-a atribuit epitetul de „Cetatea Eternă”:
a. Paris;
b. Roma;
c. Atena.

92. Cărui oraş european i s-a atribuit epitetul de „Oraşul de pe şapte coline”?
a. Roma;
b. Atena;
c. Madrid.

93. Ce mare capitală europeană găzduieşte Universitatea Sorbona:


a. Roma;
b. Paris;
c. Amsterdam.

94. Cel mai mare centru urban din vestul României este:
a. Arad;
b. Timişoara;
c. Oradea.

95. Care este municipiul din România în care se află Universitatea „Babeş Bolyai”?
a. Oradea;
b. Timişoara;
c. Cluj-Napoca.

96. Care este cel mai mare centru urban al României situat în regiunea montană?
a. Braşov;
b. Cluj-Napoca;
c. Baia Mare.

97. Care este oraşul aflat în centrul României, declarat „Capitală europeană a
culturii” în 2007:
a. Alba Iulia;
b. Braşov;
c. Sibiu.

98. Între activităţile economice în Europa, pe primul loc, se află:


a. Serviciile;
b. Industrie;
c. Transporturile.

99. Precizaţi care sunt ţările europene unde se exploatează cărbuni:


a. Rusia, Olanda, Islanda;
b. Germania, Portugalia, Ucraina;
c. Germania, Rusia, Polonia.

100. Precizaţi în care din ţările europene indicate se exploatează petrol:

14
a. Rusia, Marea Britanie, Norvegia;
b. Rusia, Islanda, Portugalia;
c. Norvegia, Elveţia, Olanda.

101. Precizaţi în care state europene se exploatează minereuri de fier:


a. Rusia, Albania, Olanda;
b. Ucraina, Islanda, Rusia;
c. Ucraina, Portugalia, Malta.

102. Care sunt marile porturi europene?


a. Marsilia, Rotterdam, Londra;
b. Rotterdam, Tirana, Riga;
c. Le Havre, Poznan, Gdinya.

103. Care ţări sunt principalele cultivatoare de cereale în Europa:


a. Rusia, Franţa, România;
b. Rusia, Turcia, Malta;
c. Franţa, Marea Britanie, Islanda.

104. Precizaţi care sunt principalele ţări europene cultivatoare de cartofi:


a. Polonia, Olanda, Germania;
b. Polonia, Suedia, Islanda;
c. Rusia, Spania, Italia.

105. Cele mai mari efective de bovine la nivel european le deţine:


a. Marea Britanie;
b. Germania;
c. Rusia.

106. Cele mai mari efective de ovine la nivel european le deţine:


a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Rusia.

107. Cele mai mari efective de porcine la nivel european le deţine:


a. Franţa;
b. Rusia;
c. Germania.

108. În România, pomicultura este practicată predominant în:


a. Regiunile de podiş şi de deal;
b. Regiunile de câmpie;
c. Regiunile de munte.

109. În România, grâul se cultivă predominant în:


a. Podişul Getic;
b. Câmpia Transilvaniei;
c. Câmpia Română.

110. În România, porumbul se cultivă predominant în:


a. Podişul Dobrogei;
b. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
c. Câmpia Română.

15
111. Ovinele se cresc predominant, pe teritoriul României, în:
a. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
b. Dobrogea;
c. Delta Dunării.

112. Bovinele se cresc predominant, pe teritoriul României, în:


a. Podişul Sucevei;
b. Delta Dunării;
c. Câmpia Olteniei.

113. Cel mai mare producător de petrol din Europa este:


a. Rusia;
b. Norvegia;
c. Marea Britanie.

114. Dintre ţările europene, cel mai mare producător de gaze naturale este:
a. Norvegia;
b. Olanda;
c. Rusia.

115. Dintre ţările europene, cel mai mare producător de cărbuni este:
a. Polonia;
b. Rusia;
c. România.

116. Dintre ţările europene cel mai mare producător de autoturisme este:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Marea Britanie.

117. În România, principalul producător de aluminiu se afla la:


a. Oradea;
b. Tulcea;
c. Slatina.

118. În România, autoturisme se construiesc la:


a. Timişoara;
b. Braşov;
c. Piteşti.

119. În România, combinate petrochimice sunt la:


a. Piteşti şi Midia-Năvodari;
b. Midia-Năvodari şi Buzău;
c. Ploieşti şi Galaţi.

120. Hidrocentrala Dniepr se află în Ucraina, pe fluviul:


a. Nistru;
b. Nipru;
c. Don.

121. La Odeillo, în Franţa, funcţionează o centrală:


a. Nucleară;

16
b. Hidroelectrică;
c. Solară.

122. La Rance, în Franţa, funcţionează o centrală:


a. Hidroenergetică;
b. Solară;
c. Mareomotrică.

123. Importante surse de energie geotermală sunt localizate în:


a. Spania;
b. Grecia;
c. Islanda.

124. Surse importante de energie mareomotrică sunt localizate în:


a. Marea Nordului;
b. Marea Mediterană;
c. Marea Baltică.

125. La nivel european, în structura producţiei de energie electrică predomină:


a. Atomoenergia;
b. Termoenergia;
c. Hidroenergia.

126. Ţara europeană care-şi produce în proporţie de aproape 100% energia necesară prin
hidrocentrale este:
a. Elveţia;
b. Norvegia;
c. Austria.

127. Printre ţările care-şi obţin cea mai mare parte a necesarului de energie prin
atomocentrale, menţionăm:
a. Germania;
b. Italia;
c. Franţa.

128. Principalele centre de exploatare a petrolului în România sunt localizate în:


a. Estul Câmpiei Române;
b. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
c. Subcarpaţii Getici.

129. Principalele centre de exploatare a gazului metan în România sunt localizate în:
a. Podişul Transilvaniei;
b. Subcarpaţii Moldovei;
c. Podişul Getic.

130. Cel mai important bazin huilifer din România este:


a. Rovinari;
b. Petroşani;
c. Berbeşti-Alunu.

131. Cea mai mare termocentrală din România, cu o putere instalată de peste 2500 MW
este:
a. Rogojelu;
b. Işalniţa;
c. Turceni.

17
132. Cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare din România, cu o putere
instalată de 550 MW este:
a. Lotru-Ciunget;
b. Vidraru;
c. Stejaru-Bicaz.

133. Râul din România cu cele mai multe hidrocentrale este:


a. Oltul;
b. Argeşul;
c. Someşul.

134. Cel mai mare exportator din Europa şi din lume (1/10 din totalul comerţului
mondial) este:
a. Marea Britanie;
b. Rusia;
c. Germania.

135. Dintre ţările europene cu o balanţă comercială deficitară(valoarea importurilor


depăşeşte pe cea a exporturilor) amintim:
a. Grecia şi Spania;
b. Germania şi Portugalia;
c. Irlanda şi Marea Britanie.

136. Dintre ţările europene cu o balanţă excedentară (valoarea exporturilor depăşeşte pe


cea a importurilor) amintim:
a. Germania şi Spania;
b. Germania şi Danemarca;
c. Germania şi Marea Britanie.

137. România întreţine relaţii comerciale cu:


a. Circa 50 de ţări;
b. Peste 100 de ţări;
c. Peste 150 de ţări.

138. Staţiunile Nisa, Marbella şi San Remo se află pe litoralul:


a. Mării Negre;
b. Oceanului Atlantic;
c. Mării Mediterane.

139. Staţiunile Whitby, Biarritz şi Estoril se află pe litoralul:


a. Oceanului Atlantic;
b. Mării Mediterane;
c. Mării Negre.

140. Staţiunile Ialta, Soci şi Varna sunt pe litoralul:


a. Mării Negre;
b. Mării Tireniene;
c. Mării Egee.
141. Staţiunile Chammonix şi Davos sunt situate în:
a. Munţii Alpi;
b. Munţii Apenini;
c. Munţi Carpaţi.

18
142. Staţiunea Zakopane se află în:
a. Munţii Alpi;
b. Munţii Carpaţi;
c. Munţii Jura.

143. În România, turism balneomaritim se practică la:


a. Eforie, Mamaia, Mangalia;
b. Ocna Sibiului, Mamaia, Năvodari;
c. Amara, Mangalia, Năvodari.

144. În România se practică turism balneoclimateric în staţiunile:


a. Băile Felix, Băile Olăneşti, Păltiniş;
b. Băile Govora, Băile Felix, Buşteni;
c. Sovata, Călimăneşti, Băile Felix.

145. În care dintre staţiunile din România enumerate se practică turism montan şi de
sporturi de iarnă:
a. Călimăneşti, Sovata, Borşa;
b. Borşa, Poiana Braşov, Govora;
c. Sinaia, Păltiniş, Semenic.

146. Poiana Braşov este o staţiune unde se practică:


a. Turism balnear;
b. Turism montan şi de sporturi de iarnă;
c. Turism cultural-istoric.

147. Sovata este o staţiune unde se practică:


a. Turism balneoclimateric;
b. Turism heliomarin;
c. Turism cultural-istoric.

148. Mamaia este o staţiune unde se practică:


a. Turism balneoclimateric;
b. Turism heliomarin;
c. Turism cultural-istoric.

149. Cel mai lung tunel rutier din lume, Laerdal (peste 24 km) este localizat în:
a. Norvegia;
b. Elveţia;
c. Italia.
150. Cel mai lung tunel feroviar din lume (aproape 20 km) face legătura între:
a. Elveţia şi Italia;
b. Franţa şi Elveţia;
c. Franţa şi Italia.

151. Podul Ǿresund, cel mai lung din lume(aproape 8 km), face legătura între:
a. Danemarca şi Norvegia;
b. Danemarca şi Germania;
c. Danemarca şi Suedia.

152. Cel mai înalt pod din lume Millau (343 m) este localizat în:
a. Franţa;
b. Germania;

19
c. Elveţia.

153. Unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob este:
a. Varşovia;
b. Londra;
c. Lyon.

154. Cu un trafic de peste 300 mil. tone/an (ocupă , de regulă, locul 1 pe Glob) este
portul:
a. Marsilia;
b. Rotterdam;
c. Hamburg.

155. Fluviul european pe care se realizează cel mai mare trafic anual (peste 300 mil. tone)
este:
a. Dunărea;
b. Rhonul;
c. Rhinul.

156. Cel mai mare port fluvial al Europei, dar şi de pe Glob (trafic anual de 100 mil. tone)
este:
a. Duisburg;
b. Anvers;
c. Lyon.

157. Capitala europeană cu cele mai multe aeroporturi, (24 dintre care 4 internaţionale)
este:
a. Moscova;
b. Londra;
c. Paris.

158. Din Bucureşti, principalul nod de comunicaţii al României, pornesc:


a. 9 trasee majore aeriene;
b. 9 magistrale feroviare;
c. 9 magistrale rutiere.

159. Cel mai mare aeroport românesc, situat în Bucureşti, este:


a. Mihail Kogălniceanu;
b. Aurel Vlaicu;
c. Henri Coandă.

160. Dintre coridoarele principale de transport continental, cel care tranzitează şi


România, este:
a. IV;
b. VIII;
c. VI.

161. Peisajul insular din Oceanul Arctic se caracterizează prin:


a. Gheţari, vulcani activi, gheizere, taiga;
b. Gheţari şi vegetaţie de taiga pe platouri înalte, fiorduri;
c. Gheţari, vegetaţie de tundră şi stâncărie.

20
162. Peisajul islandez se caracterizează prin:
a. Gheţari, vulcani activi, gheizere, tundră;
b. Munţi cu gheţari, vegetaţie de taiga şi stâncărie;
c. Lacuri glaciare, mlaştini, păduri de conifere.

163. Peisajul polderelor olandeze se caracterizează prin:


a. Mlaştini, terenuri de cultură, câmpii înalte;
b. Complex deltaic, lacuri şi mlaştini;
c. Complex de diguri, lacuri şi terenuri de cultură.

164. Mediul temperat-rece în Europa corespunde:


a. Pădurilor de foioase;
b. Pădurilor de conifere;
c. Vegetaţiei de tundră.

165. Mediul cu extindere la nivelul Europei sub forma unei fâşii înguste, ce cuprinde
Islanda, nordul Peninsulei Scandinavă, Peninsula Kola şi nordul Câmpiei Est-Europene
este cel :
a. Al tundrei;
b. Temperat-rece;
c. Temperat-oceanic.

166. Mediul ce cuprinde Europa de Vest şi Centrală, având o climă blândă, cu veri
răcoroase şi ierni plăcute, este cel:
a. Temperat-oceanic;
b. Temperat-continental;
c. Mediteranean.

167. Mediul ce ocupă un spaţiu întins, ce se extinde din estul României până în Câmpia
Precaspică, este cel:
a. Temperat-continental;
b. Mediteranean;
c. Temperat-rece.

168. În România, mediul ce corespunde reliefului cu altitudini cuprinse între 800 şi 2544
m, caracterizat prin etajarea vegetaţiei, este cel:
a. De dealuri şi păduri;
b. Montan şi alpin;
c. De păduri şi munţi.

169. În România, mediul ce corespunde prin regimul inundaţiilor, prin adâncimea mică la
care se găsesc apele freatice şi prin umiditatea relativ mare a solului este cel:
a. Al câmpiilor;
b. Al regiunilor deluroase şi de podiş;
c. Al luncilor şi al Deltei Dunării.

170. În România, mediul specific subcarpaţilor şi podişurilor cu înălţimi cuprinse între


300 şi 1000 m este cel:
a. Montan şi alpin;
b. Al câmpiilor;
c. Al regiunilor deluroase şi de podiş.

171. Grupa carpatică, ce se desfăşoară între Biala şi culoarul Rika-Sviea este cea:

21
a. Nord-vestică;
b. Centrală;
c. Sud-estică.

172. Grupa carpatică, ce se desfăşoară între Dunăre (Bratislava) şi Biala este cea:
a. Nord-vestică;
b. Centrală;
c. Sud-estică.

173. Grupa carpatică, ce se desfăşoară între culoarele Rika-Sviea, la nord şi Timok la sud
este cea:
a. Centrală;
b. Sud-estică;
c. Nord-vestică.

174. Ce grupă carpatică include, pe teritoriul României, cele trei sectoare: Carpaţii
Orientali, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali:
a. Centrală;
b. Nord-vestică;
c. Sud-estică.

175. Principala activitate agricolă practicată în Carpaţi este legată de:


a. Creşterea animalelor;
b. Pomicultură;
c. Cultura plantelor tehnice.

176. Potenţialul hidroenergetic al României, Slovaciei şi Poloniei este:


a. Ridicat;
b. Scăzut;
c. Mediu.

177. Peisajul crestelor şi vârfurilor din etajul alpin din Carpaţi se remarcă prin:
a. Platouri şi văi cu terase acoperite de arbuşti şi ierburi;
b. Creste, circuri glaciare, grohotişuri, vegetaţie de licheni, muşchi şi diverse ierburi;
c. Platouri acoperite cu tufărişuri şi păduri de conifere, grohotiş şi culoare de avalanşe.

178. Peisajul subalpin din Carpaţi se remarcă prin:


a. Relief de creste, circuri glaciare, vegetaţie de licheni, muşchi;
b. Culmi, văi şi platouri cu arbuşti şi ierburi, forme de relief glaciar;
c. Culmi rotunjite şi văi cu vegetaţie forestieră în alternanţă cu păşuni şi fâneţe.

179. Peisajul depresiunilor şi culoarelor de vale din Carpaţi se remarcă prin:


a. Relief domol, culmi alungite, vegetaţie predominant forestieră;
b. Culmi, văi şi platouri acoperite de vegetaţie subalpină, grohotişuri, culoare de avalanşe;
c. Şesuri, râuri cu lunci şi terase, contact cu versanţii marcat de glacisuri şi piemonturi, o
vegetaţie naturală limitată în defavoarea culturilor agricole şi aşezărilor umane.

180. Care este al doilea stat european ca suprafaţă şi al şaselea ca populaţie:


a. Ucraina;
b. Germania;
c. Franţa.

181. Care este principalul curs de apă al Ucrainei, supranumit „râul naţional”?
a. Don;

22
b. Nistru;
c. Nipru.

182. Ce stat european are capitală la Kiev?


a. Belarus;
b. Ucraina;
c. Polonia.

183. Oraşele Harkov, Odessa şi Donetsk sunt localizate în:


a. Belarus;
b. Ucraina;
c. Polonia.

184. Oraşele Tiraspol, Tighina şi Bălţi sunt localizate în:


a. Ucraina;
b. Republica Moldova;
c. România.

185. Ce stat european are capitala la Chişinău?


a. Bulgaria;
b. Ucraina;
c. Republica Moldova.

186. Care este cel mai mic vecin al României?


a. Republica Moldova;
b. Ucraina;
c. Ungaria.

187. Ce stat european, situat la sud de Dunăre, are un relief predominant înalt (Munţii
Rila-Rodopi, Stara Planina, Pirin şi Podişul Prebalcanic)?
a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Turcia.

188. Ce stat european are capitala la Sofia?


a. Serbia;
b. Ungaria;
c. Bulgaria.

189. Oraşele Plovdiv, Ruse şi Burgas sunt localizate în:


a. Ucraina;
b. Bulgaria;
c. Serbia.

190. Care stat european deţine locul 1 pe Glob la producţia de ulei de trandafir?
a. Albania;
b. Turcia;
c. Bulgaria.

191. În ce capitală europeană se găseşte catedrala „Aleksandr Nevski”?


a. Sofia;
b. Belgrad;
c. Kiev.

23
192. Râurile Mariţa, Struma şi Com curg pe teritoriul:
a. Ucrainei;
b. Bulgariei;
c. Serbiei.

193. În Bulgaria, energia nucleară este obţinută în centrale de la:


a. Belene;
b. Cernobâl;
c. Koslodui.

194. Staţiunile Varna, Albena şi Zlatni se găsesc pe litoralul:


a. Bulgăresc;
b. Ucrainean;
c. Turc.

195. Cea mai mare parte a teritoriului Moldovei este situat între râurile:
a. Prut şi Nistru;
b. Prut şi Nipru;
c. Siret şi Nistru.

196. Prutul şi Nistrul sunt principalele râuri ale:


a. României;
b. Ucrainei;
c. Republicii Moldova.

197. România se învecinează în sud-vest cu:


a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Muntenegru.

198. Ce stat european are capitala la Belgrad?


a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Muntenegru.

199. Câmpia Voivodinei şi Câmpia Moraviei se găsesc pe teritoriul:


a. Serbiei;
b. Ungariei;
c. Bulgariei.
200. Oraşele Novisad, Pancevo şi Niš sunt pe teritoriul:
a. Serbiei;
b. Croaţiei;
c. Bulgariei.

201. Ce stat european are capitala la Budapesta?


a. Ungaria;
b. Ucraina;
c. Bulgaria.

202. Oraşele Debrecen, Pecs şi Sopron sunt pe teritoriul:


a. Slovaciei;
b. Ucrainei;
c. Ungariei.

24
203. România se învecinează în nord-vest cu:
a. Serbia;
b. Ungaria;
c. Ucraina.

204. Graniţa României cu Ungaria este:


a. O graniţă terestră;
b. O graniţă terestră şi fluvială;
c. O graniţă fluvială.

205. Câmpia Balatonului se află pe teritoriul:


a. Ucrainei;
b. Ungariei;
c. Serbiei.

206. În anul 1951, 6 ţări europene (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi
Olanda) înfiinţează:
a. Comunitatea Economică Europeană;
b. Consiliul Economic European;
c. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului.

207. În anul 1957, prin tratatele de la Roma, se hotăreşte înfiinţarea:


a. Comunităţii Economice Europene;
b. Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului;
c. Consiliul Europei.

208. La 2 februarie 1992, tratatul de transformare a Comunităţii Economice Europene în


Uniunea Europeană a fost semnat la:
a. Roma;
b. Maastrich;
c. Bruxelles.

209. Primul preşedinte al Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.) a


fost:
a. Konrad Adenauer;
b. Robert Schuman;
c. Jean Monnet.

210. În urma semnării tratatelor de la Roma, alături de Comunitatea Economică


Europeană a mai fost înfiinţată şi:
a. U.E.;
b. EURATOM;
c. Consiliul Europei Unite.

211. Potrivit Tratatului de la Maastrich a avut loc transformarea:


a. Comunităţii Economice Europene în Uniunea Europeană;
b. Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului în Uniunea Europeană;
c. Consiliului Economic European în Uniunea Europeană.

212. Cele 6 state fondatoare ale Uniunii Europene sunt:


a. Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia;
b. Belgia, Olanda, Franţa, Germania, Italia şi Danemarca;

25
c. Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda.

213. Ultimul val de integrare în Uniunea Europeană, în urma căruia au fost primite
Bulgaria şi România a avut loc în anul:
a. 2004;
b. 2006;
c. 2007.

214. Dintre Austria, Elveţia, Italia, Cipru, Grecia şi Spania, o singură ţară nu este membră
a U.E.:
a. Austria;
b. Elveţia;
c. Cipru.

215. Dintre Franţa, Danemarca, Finlanda, Suedia, Norvegia şi Marea Britanie, o singură
ţară nu este membră a U.E.:
a. Finlanda;
b. Norvegia;
c. Suedia.

216. Care sunt cele 4 state membre ale U.E. incluse în grupul G 8?
a. Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda;
b. Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania;
c. Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia.

217. Uniunea Europeană ocupă o zonă aproape compactă în:


a. Europa de Vest şi Europa Centrală;
b. Europa de Vest şi Europa Nordică;
c. Europa Centrală şi Europa Mediteraneană.

218. Care stat european are capitala la Berlin?


a. Germania;
b. Franţa;
c. Austria.

219. Cel mai mare stat situat în Europa Centrală este:


a. Franţa;
b. Germania;
c. Polonia.

220. Podişul Bavariei este o unitate de relief ce aparţine:


a. Elveţiei;
b. Austriei;
c. Germaniei.

221. Masivul Harz este o unitate de relief ce aparţine:


a. Germaniei;
b. Austriei;
c. Franţei.

222. Cel mai mare stat al Uniunii Europene din punct de vedere al numărului de locuitori
este:

26
a. Franţa;
b. Marea Britanie;
c. Germania.

223. Ţara cu cea mai puternică economie la nivelul Uniunii Europene este:
a. Germania;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

224. În P.I.B.-ul Germaniei circa 70% este dat de:


a. Industrie;
b. Servicii;
c. Agricultură.

225. Pe teritoriul Germaniei curg următoarele fluvii:


a. Dunărea, Rhin şi Elba;
b. Dunărea, Rhin şi Rhon;
c. Dunărea, Rhin şi Vistula.

226. Reţeaua feroviară are extinderea cea mai mare în U.E. în:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Italia.

227. Reţeaua de autostrăzi cea mai dezvoltată se află în statele din U.E.:
a. Germania;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

228. Porturile Hamburg, Bremen şi Duisburg se află pe teritoriul:


a. Olandei;
b. Franţei;
c. Germaniei.

229. Unul dintre cele mai mari aeroporturi ale Germaniei este cel de la:
a. Frankfurt am Main;
b. Rotterdam;
c. Strasbourg.

230. Următoarele oraşe se găsesc pe teritoriul Germaniei:


a. Hamburg, Bremen, Lienz;
b. Bremen, Bonn, Salzburg;
c. Dusseldorf, Lubeck, Duisburg.

231. Care este canalul ce uneşte Marea Baltică cu Marea Nordului (lungime de circa 100
km) şi care străbate sudul Peninsulei Yutlanda:
a. Canalul Main;
b. Canalul Rhin;
c. Canalul Kiel.

232. Cel mai mare port fluvial al lumii, situat pe teritoriul Germaniei este:
a. Düsseldorf;
b. Lubeck;

27
c. Duisburg.

233. Care este ţara cu ieşire la Marea Mânecii, Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană?
a. Germania;
b. Franţa;
c. Spania.

234. Franţa este situată în:


a. Europa Vestica;
b. Europa Centrală;
c. Europa Mediteraneană.

235. Care stat european are capitala la Paris?


a. Franţa;
b. Spania;
c. Italia.

236. Masivul Central este o unitate de relief ce aparţine:


a. Spaniei;
b. Germaniei;
c. Franţei.

237. Pe teritoriul Franţei curg următoarele fluvii:


a. Rhon, Rhin, Oder;
b. Rhon, Sena şi Loara;
c. Rhon, Loara şi Elba.

238. Ţara cu cea mai dezvoltată reţea T.G.V. de pe Glob este:


a. Germania;
b. Marea Britanie;
c. Franţa.

239. Următoarele porturi se regăsesc pe teritoriul Franţei:


a. Marsilia, Le Havre, Dunkerque;
b. Marsilia, Bremen, Bordeaux;
c. Le Havre, Nantes, Bremen.

240. Colinele Normandiei se regăsesc pe teritoriul:


a. Franţei;
b. Germaniei;
c. Olandei.

241. Podişul Lorenei este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Germaniei;
b. Spaniei;
c. Franţei.

242. Următoarele oraşe se găsesc pe teritoriul Franţei:


a. Rennes, Marsilia, Lucerna;
b. Strasbourg, Lille, Dijon;
c. Nantes, Toulouse, Charleroi.

243. Care este cel mai mare stat ca suprafaţă al U.E.?


a. Germania;

28
b. Franţa;
c. Polonia.

244. Care este cel mai mare stat insular al Europei?


a. Marea Britanie;
b. Grecia;
c. Islanda.

245. Munţii Grampiani reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Germaniei;
b. Spaniei;
c. Marii Britanii.

246. Ce strâmtoare separă insula Marea Britanie de continentul european?


a. Dover;
b. Kiel;
c. Gibraltar.

247. Munţii Penini reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Marii Britanii;
b. Franţei;
c. Italiei.

248. Cel mai important râu al Marii Britanii este:


a. Sena;
b. Odra;
c. Tamisa.

249. Cea mai mare altitudine (1343 m) de pe teritoriul Marii Britanii se află în vârful:
a. Loch Lomond;
b. Ben Nevis;
c. Glen Coe.

250. Ce stat are capitala la Londra?


a. Scoţia;
b. Marea Britanie (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord);
c. Irlanda.

251. Cea mai mare pondere în P.I.B.-ul Marii Britanii (circa 75%) este dată de:
a. Industrie;
b. Servicii;
c. Agricultură.

252. Următoarele oraşe se găsesc pe teritoriul Marii Britanii:


a. Liverpool, Cardiff, Dublin;
b. Liverpool, Manchester, Kiel;
c. Edinburgh, Leeds şi Portsmouth.

253. Principalul loc de atracţie turistică al Marii Britanii este:


a. Loch Ness;
b. Londra;
c. Ben Nevis.

254. Ce stat membru al U.E. a avut în trecut cel mai mare imperiu colonial cunoscut
vreodată?

29
a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Italia.

255. În ce capitală europeană funcţionează cel mai vechi metrou din Europa?
a. Berlin;
b. Paris;
c. Londra.

256. În ce ţară europeană a fost construită prima cale ferată din lume?
a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Germania.

257. Aeroportul Heathrow, unul din cele mai mari ale U.E., este localizat în:
a. Franţa;
b. Marea Britanie;
c. Olanda.

258. Câmpia Padului este o unitate de relief de pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Italiei;
c. Greciei.

259. Munţii Apenini se desfăşoară de la nord-vest la sud-est pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Franţei;
c. Italiei.

260. Munţii Apenini se desfăşoară în lungul:


a. Peninsulei Italice;
b. Peninsulei Iberice;
c. Insulei Marii Britanii.

261. Care este ţara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare producţie de petrol anuală
(peste 80 mil.tone)?
a. Norvegia;
b. Marea Britanie;
c. Franţa.

262. Care este ţara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare producţie anuală de gaze
naturale (cca. 100 mld.m3)?
a. Norvegia;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

263. Ce stat european are capitala la Roma?


a. Spania;
b. Italia;
c. Grecia.

264. Râurile Tibru şi Arne curg pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Franţei;
c. Italiei.

30
265. Shanon, Severn şi Tamisa curg pe teritoriul:
a. Irlandei;
b. Marii Britanii;
c. Belgiei.

266. Ce râu străbate Londra şi se varsă în Marea Nordului?


a. Tamisa;
b. Sena;
c. Elba.

267. Care este ţara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare producţie de struguri de pe
Glob?
a. Spania;
b. Franţa;
c. Italia.

268. Aeroportul Fiumicino deserveşte oraşul:


a. Roma;
b. Milano;
c. Torino.

269. Fluviul Pad curge pe teritoriul:


a. Franţei;
b. Spaniei;
c. Italiei.

270. Lacurile glaciare Como şi Garda se găsesc în:


a. Elveţia;
b. Italia;
c. Austria.

271. Oraşele Torino, Milano şi Veneţia se află în:


a. nordul Italiei;
b. sudul Italiei;
c. centrul Italiei.

272. Statul cu cea mai mare extindere în Peninsula Iberică este:


a. Portugalia;
b. Spania;
c. Italia.

273. Spania ocupă cea mai mare parte a:


a. Peninsulei Italice;
b. Peninsulei Iberice;
c. Peninsulei Bretagne.

274. Munţii Iberici reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

31
275. Cordiliera Betică reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:
a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.

276. Statul situat în Peninsula Iberică cu deschidere la Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic
este:
a. Portugalia;
b. Spania;
c. Franţa.

277. Cel mai mare oraş-muzeu în aer liber din lume este:
a. Roma;
b. Madrid;
c. Paris.

278. Ce stat membru al Uniunii Europene deţine cca. 50% din bogăţia artistică a lumii aflată
în patrimoniul U.N.E.S.C.O.?
a. Spania;
b. Franţa;
c. Italia.

279. Munţii Pirinei se desfăşoară de la vest la est, fiind la graniţa dintre:


a. Spania, Franţa şi Andorra;
b. Spania şi Portugalia;
c. Franţa şi Italia.

280. Munţii Cantabrici reprezintă o unitate de relief pe teritoriul :


a. Marii Britanii;
b. Spaniei;
c. Franţei.

281. Râurile Ebro, Tejo şi Duero curg pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Italiei;
c. Portugaliei.

282. Costa de Sol, Costa Blanca şi Costa Brava sunt zone turistice pe litoralul:
a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

283. Care este ţara europeană cu capitala la Madrid?


a. Italia;
b. Spania;
c. Portugalia.

284. Ce stat membru al Uniunii Europene este cel mai mare producător mondial de măsline?
a. Grecia;
b. Italia;
c. Spania.

285. Cel mai mare port al Spaniei, cu un trafic anual de mărfuri de cca. 60 mil. tone este:
a. Algeciras;

32
b. Barcelona;
c. Bilbao.

286. Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume este:
a. Grecia;
b. Spania;
c. Italia.

287. Zaragosa, Bilbao şi Valencia sunt oraşe pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.

288. În partea vestică a Peninsulei Iberice se găseşte:


a. Portugalia;
b. Spania;
c. Andorra
289. Podişul Estramadura este o unitate de relief pe teritoriul :
a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.

290. Fluviile Tejo (Taho) şi Guadiano curg pe teritoriul:


a. Italiei şi Franţei;
b. Franţei şi Spaniei;
c. Portugaliei şi Spaniei.

291. Ce stat european are capitala la Lisabona?


a. Andorra;
b. Spania;
c. Portugalia.

292. Ce stat de mici dimensiuni se extinde pe teritoriul Munţilor Pirinei între Franţa şi
Spania?
a. San Marino;
b. Liechtenstein;
c. Andorra.

293. Ce stat membru al Uniunii Europene deţine supremaţia mondială la producţia de plută?
a. Portugalia;
b. Spania;
c. Italia.

294. Oraşul Porto se află pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.

295. Care a fost prima ţară ortodoxă primită în N.A.T.O. (1952) şi U.E. (1981)?
a. Italia;
b. Grecia;
c. Cipru.

296. Muntele Olimp este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Greciei;

33
b. Italiei;
c. Spaniei

297. Arhipelagul Canare aparţine?


a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

298. Insulele Baleare aparţin:


a. Franţei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

299. Cea mai mare insulă ce aparţine Greciei este:


a. Creta;
b. Cipru;
c. Rodhos.

300. Munţii Pindului reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Bulgariei;
b. Greciei;
c. Italiei.

301. Ce stat european are capitala la Atena?


a. Cipru;
b. Grecia;
c. Italia.

302. Râurile Aliakmon, Nestos şi Erros curg pe teritoriul:


a. Greciei;
b. Bulgariei;
c. Italiei.

303. Câmpia Macedoniei este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Albaniei;
b. Bulgariei;
c. Greciei.
304. Câmpia Thesaliei este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Italiei;
b. Ciprului;
c. Greciei.

305. Ce mare eveniment sportiv are loc odată la 4 ani, ale cărei origini se regăsesc în Grecia
antică?
a. Jocurile Olimpice;
b. Campionatul european de fotbal;
c. Universiada.

306. Parthenonul reprezintă un important obiectiv turistic al:


a. Romei;
b. Atenei;
c. Olympiei.

307. Muntele Athos este o republică monastică pe teritoriul:


a. Italiei;

34
b. Greciei;
c. Spaniei.

308. În afara Atenei, alte oraşe importante ale Greciei sunt:


a. Salonic, Pireu, Skodra;
b. Pireu, Patros, Nicosia;
c. Pireu, Salonic, Larisa.

309. Vestigii ale civilizaţiei antice greceşti se regăsesc la:


a. Cnossos şi Delfi;
b. Cnossos şi Pompei;
c. Delfi şi Pompei.

310. Ce mare oraş grecesc se află în insula Creta?


a. Iraklion;
b. Piure;
c. Larisa.

311. Ce mare oraş grecesc se află în Peninsula Pelopones?


a. Iraklion;
b. Patras;
c. Salonic.

312. Fontana di Trevi este obiectiv turistic în:


a. Veneţia;
b. Pisa;
c. Roma.

313. Grecia este situată în:


a. Vestul Europei;
b. Centrul Europei;
c. Sudul Europei.

314. Grecia a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1951;
b. 1981;
c. 1992.

315. Italia a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1951;
b. 1981;
c. 1992.

316. Germania a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1951;
b. 1981;
c. 1973.

317. Marea Britanie a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1981;
b. 1973;
c. 1951

318. Austria a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1973;

35
b. 1981;
c. 1994.

319. Suedia şi Finlanda au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 1994;
b. 1981;
c. 1973.

320. Ungaria şi Slovacia au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 2004;
b. 2007;
c. 1994.

321. Portugalia şi Spania au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 1973;
b. 1981;
c. 1986.

322. Danemarca şi Irlanda au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 1981;
b. 1973;
c. 1986.

323. Bulgaria şi România au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 2004;
b. 1994;
c. 2007.

324. Estonia, Letonia şi Lituania au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 2007;
b. 2004;
c. 1994.

325. Austria este situată:


a. Europa Centrală;
b. Europa Vestică;
c. Europa Sudică.

326. Ce stat european are capitala la Viena?


a. Austria;
b. Germania;
c. Elveţia.

327. Râurile Inn şi Enns curg pe teritoriul:


a. Italiei;
b. Elveţiei;
c. Austriei.

328. Vârful Grossglockner, cu altitudinea de 3801 m se află în:


a. Alpii Dolomitici;
b. Alpii Elveţieni;
c. Alpii Austrieci.

329. Cea mai importantă zonă turistică a Austriei este:


a. Tirolul;

36
b. Viena;
c. Linz.

330. Ce mare fluviu european curge pe teritoriul Austriei?


a. Dunărea;
b. Rhin;
c. Elba.

331. Ce mare fluviu european străbate Viena?


a. Rhin;
b. Dunărea;
c. Rhon.

332. Suedia este un stat european localizat în:


a. Peninsula Iutlanda;
b. Peninsula Bretagne;
c. Peninsula Scandinavia.

333. Podişul Karelo-Finic se suprapune peste:


a. Peninsula Scandinavia;
b. Peninsula Iutlandă;
c. Peninsula Kola.

334. Finlanda este situată în:


a. Europa Nordică;
b. Europa Vestică;
c. Europa Centrală.

335. Norvegia este situată în:


a. Europa Estică;
b. Europa Vestică;
c. Europa Nordică.

336. Oraşele Göteborg, Uppsala şi Lulea se găsesc în:


a. Suedia;
b. Norvegia;
c. Finlanda.

337. Ce stat european are capitala la Stockholm:


a. Finlanda;
b. Norvegia;
c. Suedia.

338. Ce stat european se întinde şi pe cea mai mare parte a Peninsulei Iutlanda?
a. Danemarca;
b. Suedia;
c. Finlanda.

339. Ce stat european are capitala la Copenhaga?


a. Suedia;
b. Danemarca;
c. Norvegia.

340. Ce stat european are capitala al Helsinki?


a. Danemarca;

37
b. Suedia;
c. Finlanda.

341. Ce stat scandinav nu este membru al Uniunii Europene?


a. Finlanda;
b. Suedia;
c. Norvegia.

342. Care este statul european cu cea mai mare pondere a teritoriului împădurită (de
cca.70% din suprafaţa ţării):
a. Norvegia;
b. Germania;
c. Finlanda.

343. Podişul Smőland este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Finlandei;
b. Suediei;
c. Danemarcei.

344. Rovaniemi, Oulu şi Tusku sunt oraşe pe teritoriul:


a. Finlandei;
b. Suediei;
c. Danemarcei.

345. Cel mai mare producător de telefoane mobile din lume, Nokia, are sediul în:
a. Finlanda;
b. Suedia;
c. Danemarca.

346. Ce stat european are capitala la Tallinn?


a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.

347. Ce stat european are capitala la Riga?


a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.

348. Ce stat european are capitala la Vilnius?


a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.

349. Ce stat european are capitala la Dublin?


a. Irlanda;
b. Danemarca;
c. Islanda.

350. Statuia ce reprezintă Mica Sirenă este un obiectiv turistic important al oraşului:
a. Amsterdam;
b. Haga;
c. Copenhaga.

351. Irlanda este un stat:

38
a. insular;
b. peninsular;
c. continental.

352. Ce stat european are capitala la Reykjavik?


a. Islanda;
b. Irlanda;
c. Finlanda.

353. Portul Antwerpen, al doilea mare port al Europei, se află pe teritoriul:


a. Olandei;
b. Germaniei;
c. Belgiei.

354. Ce stat european are capitala la Bruxelles?


a. Olanda;
b. Belgia;
c. Elveţia.

355. Ce stat european are capitala la Amsterdam?


a. Belgia;
b. Olanda;
c. Elveţia.

356. Ce stat european are sediul guvernului la Haga?


a. Belgia;
b. Olanda;
c. Elveţia.

357. Ce stat european are capitala la Luxemburg?


a. Olanda;
b. Belgia;
c. Luxemburg.

358. Portul Rotterdam, este cel mai mare din Europa şi se află pe teritoriul:
a. Olandei;
b. Germaniei;
c. Belgiei .
359. Oraşele Groningen, Breda şi Arnhem se găsesc pe teritoriul:
a. Belgiei;
b. Olandei;
c. Germaniei.

360. Oraşele Gent, Antwerpen şi Brugge se găsesc pe teritoriul:


a. Germaniei;
b. Olandei;
c. Belgiei.

361. Oraşele Bruge şi Charleroi se găsesc pe teritoriul?


a. Belgiei;
b. Franţei;
c. Olandei.

362. Podişul Ardeni este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Belgiei;

39
b. Olandei;
c. Elveţiei.

363. Estonia, Letonia şi Lituania au deschidere la:


a. Marea Nordului;
b. Marea Baltică;
c. Marea Albă.

364. Olanda şi Belgia au deschidere la:


a. Marea Nordului;
b. Marea Mânecii;
c. Marea Baltică.

365. În anul 1947, Belgia, Olanda şi Luxemburg au format o uniune economică numită:
a. Uniunea Europeană;
b. Ţările de Sus;
c. Benelux.

366. Ce stat european are capitala la Varşovia?


a. Estonia;
b. Polonia;
c. Slovacia.

367. Ce stat european are capitala la Praga?


a. Slovacia;
b. Polonia;
c. Cehia.

368. Ce stat european are capitala la Bratislava?


a. Slovacia;
b. Cehia;
c. Polonia.

369. Ce stat european are capitala la Ljubliana?


a. Slovenia;
b. Slovacia;
c. Croaţia.

370. Ce stat european are capitala la La Valletta?


a. Malta;
b. Cipru;
c. Andorra.

371. Ce stat european are capitala la Nicosia?


a. Grecia;
b. Malta;
c. Cipru.

372. Ce ţară situată în peninsula Iberică are ieşire numai la Oceanul Atlantic?
a. Spania;
b. Portugalia;
c. Malta.

373. Ce stat baltic obţine 80% din necesarul de energie prin atomocentrale?
a. Letonia;

40
b. Lituania;
c. Estonia.

374. Ce stat baltic obţine aproape în totalitate necesarul de energie prin termocentrale?
a. Letonia;
b. Lituania;
c. Estonia.

375. Slovenia, prin cele trei porturi importante ale sale, are ieşire la:
a. Marea Adriatică;
b. Marea Egee;
c. Marea Ionică.

376. Cipru este o ţară:


a. insulară;
b. peninsulară;
c. continentală.

377. Malta este o ţară:


a. peninsulară;
b. continentală;
c. insulară.

378. Spania este o ţară:


a. insulară;
b. peninsulară;
c. continentală.

379. Portugalia este o ţară:


a. insulară;
b. continentală;
c. peninsulară.

380. Italia este o ţară:


a. insulară
b. peninsulară
c. continentală.

381. Austria este o ţară:


a. insulară;
b. continentală;
c. peninsulară.

382. Ungaria este o ţară:


a. insulară;
b. continentală;
c. peninsulară.

383. Bulgaria este o ţară:


a. peninsulară;
b. continentală;
c. insulară.

41
384. Slovacia este o ţară:
a. peninsulară;
b. insulară;
c. continentală.

385. Slovenia este o ţară:


a. insulară;
b. peninsulară;
c. continentală.

386. Germania, prin porturile maritime, are deschidere la:


a. Marea Nordului şi Marea Norvegiei;
b. Marea Baltică şi Marea Nordului;
c. Marea Nordului şi Marea Mânecii.

387. Polonia, prin porturile maritime, are deschidere la:


a. Marea Baltică;
b. Marea Nordului;
c. Marea Caspică.

388. Malta este un stat insular situat în:


a. Marea Egee;
b. Marea Mediterană;
c. Marea Baltică.

389. Prin aderarea în anul 2007 a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, numărul
ţărilor membre ajunge la:
a. 21;
b. 27;
c. 25.

390. Parlamentul European are sediul la:


a. Strasbourg;
b. Bruxelles;
c. Haga.

391. Drapelul U.E. este format dintr-un un cerc pe fond albastru cu:
a. 26 stele;
b. 16 stele;
c. 12 stele.

392. Imnul U.E. este extras din simfonia a IX-a de L.Van Beethoven care se numeşte:
a. Corul Vânătorilor;
b. Marşul triumfal;
c. Oda Bucuriei.

393. Carpaţii reprezintă o ramură a lanţului muntos:


a. alpino-himalayan;
b. andino – caucazo- himalayan;
c. alpino-uralian.
394. Ce fluviu european străbate 10 ţări şi patru capitale de la izvor până la vărsare:
a. Rhin;
b. Volga;
c. Dunărea.

42
395. Care sunt ţările riverane Mării Negre:
a. Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia, Bulgaria, România;
b. România, Rusia, Armenia, Turcia, Bulgaria, Ucraina;
c. România, Rusia, Ucraina, Rep. Moldova, Turcia, Bulgaria.

396. Care sunt cele patru capitale europene străbătute de fluviul Dunărea:
a. Praga, Viena, Budapesta şi Belgrad;
b. Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad;
c. Viena, Budapesta, Belgrad şi Bucureşti.

397. Care sunt statele membre ale Uniunii Europene cu ieşire la Marea Neagră:
a. România şi Bulgaria;
b. România, Bulgaria şi Turcia;
c. România, Bulgaria şi Ucraina.

398. Din punct de vedere demografic, România se înscrie ca dinamică în evoluţia generală a
populaţiei europene, prin:
a. deficit natural de populaţie;
b. creştere naturală a populaţiei;
c. stagnare a numărului de locuitori.

399. Din punct de vedere demografic, România se înscrie ca dinamică în evoluţia generală a
populaţiei europene, prin:
a. creştere demografică;
b. întinerire demografică;
c. îmbătrânire demografică.

400. Între ţările membre ale Uniunii Europene, cu cei 238.391 km2, România ocupă locul:
a. 8;
b. 7;
c. 11.

401. Din punct de vedere confesional, România se află în partea continentului european cu
populaţie majoritară:
a. catolică;
b. ortodoxă;
c. musulmană.

402. Ţările care au semnat, în anul 2007, proiectul privind construcţia conductei (1.400 km
lungime) de transport a petrolului între Constanţa şi Trieste, sunt:
a. România, Serbia, Muntenegru, Croaţia şi Italia;
b. România, Serbia, Croaţia, Slovacia şi Italia;
c. România, Serbia, Croaţia, Slovenia şi Italia.

403. Proiectul NABUCCO de transport a petrolului caspic spre Europa, are printre semnatare
ţări ca:
a. România, Rusia, Ucraina, Turcia şi Bulgaria;
b. România, Ucraina, Rep. Moldova, Bulgaria şi Serbia;
c. România, Georgia, Turcia şi Bulgaria.

404. Tendinţa de migraţiune a forţei de muncă în interiorul Uniunii Europene este:

43
a. dinspre noii membrii din Europa de Est către ţările membre din Europa Centrală şi
Occidentală;
b. dinspre membrii vechi din Europa Occidentală către membrii noi din estul continentului;
c. dinspre ţările Uniunii Europene din sudul continentului către cele din nordul continentului.

405. În Spania şi Franţa, cea mai mare parte a imigranţilor sunt:


a. maghrebieni;
b. turci;
c. asiatici.

406. Cei mai mulţi imigranţilor în Olanda sunt:


a. maghrebieni;
b. turci;
c. indonezieni.

407. În Marea Britanie, cea mai mulţi imigranţilor sunt:


a. maghrebieni şi indieni;
b. indieni şi pakistanezi;
c. indieni şi afgani.

408. În Germania, cei mai mulţi imigranţi sunt:


a. turci;
b. polonezi;
c. maghrebieni .

409. În România, energia geotermică este utilizată preponderent în:


a. Subcarpaţii Getici;
b. Câmpia Română;
c. Câmpia de Vest.

410. Rezervele de huilă ale României, estimate la cca. 2 mld. tone, sunt localizate
preponderent în:
a. Depresiunea Petroşani;
b. Subcarpaţii Getici;
c. Munţii Aninei.

411. Cea mai mare parte a rezervelor de cărbuni din România este reprezentată de:
a. huilă;
b. lignit;
c. antracit.

412. În Europa, la latitudini mai mari de 60o, ponderea cea mai mare în modelul de utilizare
a terenurilor revine:
a. pajiştilor şi pădurilor;
b. terenurilor arabile şi pădurilor;
c. livezilor şi pajiştilor.

413. Cea mai mică pondere a populaţiei ocupată în agricultură (15% din totalul populaţiei
active) o are:
a. Olanda;
b. Belgia;
c. Germania.

44
414. Cea mai mare pondere a populaţiei ocupată în agricultură (30% din totalul populaţiei
active) o are:
a. România;
b. Bulgaria;
c. Slovacia.

415. Cea mai mare producătoare de grâu din Uniunea Europeană (cca. 40 mil. tone / an) este:
a. Germania;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

416. Cea mai mare producătoare de porumb din Uniunea Europeană este:
a. Germania;
b. Marea Britanie;
c. Franţa.

417. Statele cu cea mai mare producţie de cartofi din Uniunea Europeană sunt:
a. Italia şi Polonia;
b. Germania şi Slovenia;
c. Polonia şi Germania.

418. Statele cu cea mai mare producţie de sfeclă de zahăr din Uniunea Europeană sunt:
a. Franţa şi Germania;
b. Franţa şi Grecia;
c. Polonia şi Suedia.

419. Franţa şi Germania, la nivelul Uniunii Europene, sunt cei mai mari producătoari de:
a. măsline;
b. sfeclă de zahăr;
c. citrice.

420. Care ţări membre U.E. au cele mai mari producţii viticole:
a. Italia şi Franţa;
b. Italia şi Polonia;
c. Franţa şi Marea Britanie.

421. Agricultura Finlandei este specializată în:


a. cultivarea sfeclei de zahăr;
b. cultivarea cartofului;
c. creşterea animalelor.

422. Agricultura ţărilor baltice, membre ale U.E., este specializată în:
a. cultivarea cartofului;
b. creşterea animalelor;
c. pomicultura.

423. Agricultura extensivă se practică, în U.E., cu precădere în:


a. Europa Vestică;
b. Europa Centrală;
c. Europa Nordică.

45
424. Agricultura intensivă se practică în U.E. cu precădere în:
a. Europa Estică;
b. Europa Meridională;
c. Europa Vestică.

425. Practica vânatului şi a pescuitului de subzistenţă este caracteristică:


a. zonei subpolare;
b. zonei temperate;
c. zonei polare.

426. Care este ţara membră a U.E., unde, din totalul celor 470.000 locuitori, doar 1000 au ca
ocupaţie principală agricultura:
a. Cipru;
b. Malta;
c. Luxemburg.

427. Ce sector economic generează 80% din emisiile de gaze cu efect de seră din U.E.:
a. industrial;
b. energetic;
c. agricol.

428. În ce stat membru al U.E., energia eoliană acoperă aproximativ 20% din necesarul de
electricitate:
a. Olanda;
b. Danemarca;
c. Norvegia.

429. Care sunt ţările membre ale U.E. cu o pondere de 25% din totalul populaţiei de peste 60
ani:
a. Italia şi Grecia;
b. Franţa şi Germania;
c. Italia şi Germania.

430. Frecvenţa cea mai mare ca utilizare în comunicare la nivelul U.E. o are alfabetul:
a. latin;
b. chirilic;
c. ebraic.

431. Cea mai reprezentativă organizaţie politico-militară la nivel mondial este:


a. Tratatul de la Varşovia;
b. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord;
c. Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa.

432. În anul 1995, C.S.C.E. (Conferinţa pentru Cooperare şi Securitate în Europa) este
înlocuită cu:
a. Uniunea Europeană;
b. Comunitatea Statelor Europene;
c. Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa.

433. Sediul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord este la:


a. Strasbourg;
b. Bruxelles;
c. Haga.

46
434. Agricultura cerealieră, desfăşurată pe câmpuri deschise ("open-field") este specifică
unor zone precum:
a. Bretania şi Normandia;
b. Bazinul Londrei şi Bretania;
c. Bazinul Parisului şi Câmpia Dunării.

435. Agricultura desfăşurată în câmpuri închise ("bocage") este specifică unor zone precum:
a. Iutlanda şi Normandia;
b. Bretania şi Bazinul Padului;
c. Normandia şi Câmpia Tisei.

436. Arii rurale cu intensă influenţă urbană şi intervenţie umană sunt localizate în:
a. Belgia, Olanda şi nordul Italiei;
b. Anglia, Olanda şi Ungaria;
c. Olanda, Luxemburg şi Scoţia.

437. Arii rurale cu redusă influenţă urbană şi intervenţie antropică sunt localizate în:
a. estul Cehiei, Elveţiei şi sudul Italiei;
b. Slovenia, Scoţia şi nordul Spaniei;
c. Norvegia, Suedia şi Anglia.

438. Arii rurale cu redusă influenţă urbană şi intensă intervenţie antropică sunt localizate în:
a. Ungaria, Cehia şi Slovenia;
b. Ungaria, Slovacia şi Cehia;
c. România, Bulgaria şi Ungaria.

439. Comunităţile de tip hanseatic sunt localizate în:


a. Austria, Germania şi Ungaria;
b. Germania de Nord, Danemarca şi Polonia;
c. Lituania, Letonia şi Estonia.

440. Comunităţile de tip mediteraneean sunt localizate în:


a. Franţa, Austria şi Cipru;
b. Franţa, Spania şi Bulgaria;
c. Spania, Italia şi Grecia.

441. Comunităţile de tip baltic sunt localizate în:


a. Estonia şi Norvegia;
b. Lituania şi Letonia;
c. Germania şi Polonia.

442. Comunităţile de tip balcanic sunt localizate în:


a. Macedonia şi Bulgaria;
b. Serbia şi România;
c. Grecia şi Macedonia.

443. Comunităţile de tip central-europene sunt localizate în:


a. Austria şi Polonia;
b. Austria şi Ungaria;
c. Austria şi Bulgaria.

444. Comunităţile occidentale sunt localizate în:


a. Spania, Portugalia şi Franţa;
b. Franţa, Marea Britanie şi Austria;
c. Franţa, Olanda şi Belgia.

47
445. Între ţările europene proponderent catolice sunt:
a. Spania şi Italia;
b. Spania şi Danemarca;
c. Italia şi Franţa.

446. Între ţările europene preponderent protestante sunt::


a. Suedia şi Portugalia;
b. Norvegia şi Spania;
c. Norvegia şi Suedia.

447. Dintre ţările europene preponderent ortodoxe sunt:


a. România şi Ungaria;
b. România şi Albania;
c. Bulgaria şi România.

448. Majoritatea musulmanilor din România sunt în:


a. Moldova;
b. Dobrogea;
c. Oltenia.

449. Majoritatea protestanţilor din România sunt în:


a. Transilvania;
b. Oltenia;
c. Muntena.

450. Majoritatea catolicilor din România sunt în:


a. Dobrogea;
b. Transilvania;
c. Muntenia.

451. Majoritatea greco-catolicilor din România sunt în:


a. Moldova;
b. Muntenia;
c. Transilvania.

452. Majoritatea neo-protestanţilor din România sunt în:


a. Transilvania;
b. Oltenia;
c. Muntenia .

453. Cea mai numeroasă minoritate din România este:


a. rromă;
b. maghiară;
c. germană.

454. Minoritatea maghiară pe teritoriul României este localizată cu precădere în:


a. Transilvania;
b. Muntenia;
c. Moldova.

455. Minoritatea germană pe teritoriul României este localizată cu precădere în:


a. Dobrogea şi Transilvania sudică;
b. Muntenia şi Banat;
c. Banat şi sudul Transilvaniei.

48
456. Turcii şi tătarii sunt în România în:
a. Oltenia;
b. Muntenia;
c. Dobrogea.

457. Care sunt metropolele din U.E. cu peste 5 mil. locuitori:


a. Londra şi Praga;
b. Londra şi Paris;
c. Paris şi Stockholm.

458. Dintre metropolele europene, importante centre nodale mondiale, pot fi enumerate:
a. Londra şi Berlin;
b. Londra şi Paris;
c. Paris şi Roma.

459. Dintre metropolele europene în curs de constituire, pot fi enumerate:


a. Bucureşti şi Helsinki;
b. Bucureşti şi Atena;
c. Sofia şi Oslo.

460. În rândul oraşelor din România, care se disting prin caracterul de centre nodale sau poli
de creştere pot fi incluse:
a. Constanţa, Galaţi şi Bacău;
b. Piteşti, Timişoara şi Baia Mare;
c. Arad, Oradea şi Cluj Napoca.

461. Care din oraşele de rangul 0 din România, are caracter metropolitan în curs de
constituire:
a. Craiova;
b. Cluj-Napoca;
c. Bucureşti.

462. În rândul oraşelor de rangul II, cu o mărime demografică medie şi mare, o bază
economică diversificată şi rol de centru regional de echilibru pot fi incluse:
a. Arad şi Sibiu;
b. Arad şi Timişoara;
c. Sibiu şi Ploieşti.

463. Cea mai mare densitate de autostrăzi la nivelul ţărilor europene este în:
a. Germania şi Belgia;
b. Germania şi Spania;
c. Franţa şi Grecia.

464. Pe teritoriul României, prima cale ferată a fost inaugurată pe traseul:


a. Oraviţa – Caransebeş;
b. Oraviţa – Baziaş;
c. Caransebeş – Lugoj.

465. Podul de cale ferată de la Cernavodă – Feteşti traversează:


a. Prutul;
b. Oltul;
c. Dunărea.

49
466. Ţările cu cele mai lungi reţele navigabile fluviale din Europa:
a. Franţa, Olanda, Germania, Polonia şi Austria;
b. Franţa, Olanda, Germania, Polonia şi Ucraina;
c. Franţa, Olanda, Germania, Polonia şi Italia.

467. Primul canal navigabil construit în Europa a fost:


a. Riel;
b. Briare;
c. Korintos.

468. Cele mai mari încasări din turism, în anul 2004, dintre ţările europene, le are:
a. Spania;
b. Franţa;
c. Italia.

469. Ţara europeană cu cel mai mare aflux de turişti în anul 2004 este:
a. Italia;
b. Franţa;
c. Spania .

470. Ţara europeană care a cheltuit cel mai mult pe activităţi turistice în anul 2004 a fost:
a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Germania.

471. Cel mai important centru turistic la nivel european este:


a. Roma;
b. Paris;
c. Atena.

472. Côte d'Azur cu staţiunile Nisa, Cannes şi Monte Carlo se găsesc pe litoralul francez la:
a. Marea Mediterană;
b. Oceanul Atlantic;
c. Marea Mânecii.

473. Staţiunea de sporturi de iarnă Chamonix se află în:


a. Alpii Elveţieni;
b. Alpii Italieni;
c. Alpii Francezi.

474. Staţiunea de sporturi de iarnă Davos se află în:


a. Elveţia;
b. Franţa;
c. Italia.

475. Centrul turistic Salzburg se află în:


a. Elveţia;
b. Austria;
c. Germania.

476. Staţiunea de sporturi de iarnă Courmayeur se află în:


a. Franţa;
b. Italia;
c. Elveţia .

50
477. Dintre staţiunile balneoclimaterice din România aflate pe litoralul românesc al Mării
Negre sunt:
a. Mamaia, Mangalia şi Eforie;
b. Mamaia, Mangalia şi Amara;
c. Mamaia, Eforie şi Moldova Veche.

478. În categoria statelor europene unitare, descentralizate administrativ, intră:


a. Franţa şi Austria;
b. România şi Belarus;
c. Franţa şi România.

479. În categoria statelor europene unitare, centralizate administrativ, intră:


a. Belarus şi Germania;
b. Rusia şi România;
c. Belarus şi Rep. Moldova.

480. În categoria statelor europene federale intră:


a. Austria şi Elveţia;
b. Germania şi Franţa;
c. Elveţia şi Belarus.

481. Ce ţară europeană este alcătuită administrativ din 13 landuri şi 3 oraşe stat:
a. Elveţia;
b. Austria;
c. Germania.

482. Ce ţară europeană are 8 regiuni de dezvoltare?


a. Ungaria;
b. România;
c. Cehia.

483. Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde judeţele:


a. Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui;
b. Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Galaţi;
c. Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vrancea.

484. Regiunea de dezvoltare Sud-Est cuprinde judeţele:


a. Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Constanţa;
b. Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Constanţa;
c. Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

485. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest cuprinde judeţele:


a. Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Bihor, Arad şi Satu Mare;
b. Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Bihor, Satu Mare şi Sălaj;
c. Cluj, Maramureş, Bihor, Arad, Satu Mare şi Sălaj.

486. Regiunea de dezvoltare Vest cuprinde judeţele:


a. Arad, Timiş, Hunedoara şi Caraş-Severin;
b. Arad, Timiş, Bihor şi Caraş-Severin;
c. Arad, Timiş, Bihor şi Hunedoara.
487. Regiunea de dezvoltare Centru cuprinde judeţele?
a. Alba, Sibiu, Cluj, Hargita, Covasna şi Braşov;
b. Alba, Sibiu, Mureş, Hargita, Covasna şi Braşov;
c. Hunedoara, Sibiu, Mureş, Hargita, Covasna şi Braşov.

51
488. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest cuprinde judeţele:
a. Caraş-Severin, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Olt;
b. Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Argeş;
c. Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Olt.

489. Regiunea de dezvoltare Sud cuprinde judeţele:


a. Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi
Ialomiţa;
b. Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman şi Girgiu;
c. Argeş, Vâlcea, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman şi Girgiu.

490. Ce strâmtoare asigură ieşirea din Marea Mediterană şi accesul în Oceanul Atlantic:
a. Bosfor;
b. Gibraltar;
c. Calais.

491. Ce strâmtori asigură ieşirea din Marea Neagră spre Marea Mediterană:
a. Bosfor şi Dover;
b. Bosfor şi Dardanele;
c. Bosfor şi Gibraltar.

492. Trenul de mare viteză "Eurostar" circulă pe traseul:


a. Paris – Bruxelles – Köln;
b. Londra – Paris – Marsilia;
c. Londra – Paris – Bruxelles.

493. Trenul de mare viteză "Thalys" circulă pe traseul


a. Paris – Bruxelles – Köln;
b. Londra – Paris – Marsilia;
c. Paris – Lyon – Bruxelles.

494. A doua reţea de metrou, ca mărime, din Europa este cea:


a. moscovită;
b. londoneză;
c. pariziană.

495. Cel mai mare port la Marea Neagră:


a. Constanţa;
b. Trabzon;
c. Burgas.

496. Cel mai mare aeroport european (trafic de cca. 65 mil. Pasageri anual) este:
a. Schiphol – Amsterdam;
b. Heathrow – Londra;
c. Charles de Gaulle – Paris.

497. Cel mai mare exportator european şi unul din cei mai importanţi la nivel mondial este:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Marea Britanie.

498. Turnul Eiffel simbol al turismului mondial, se găseşte la


a. Paris;
b. Londra;
c. Roma.

52
499. Staţiunea balneoclimaterică Karlovy-Vary se găseste în:
a. Cehia;
b. Slovacia;
c. Ungaria.

500. Structura megalitică de la Carnac se găseşte în:


a. Marea Britanie;
b. Malta;
c. Franţa.

501. Muzeul Ermitaj se găseşte în oraşul:


a. Madrid;
b. Sankt-Petersburg;
c. Paris.

502. Muzeul Luvru se găseşte în oraşul:


a. Roma;
b. Londra;
c. Paris.

503. Muzeul Prado se găseşte în oraşul:


a. Madrid;
b. Paris;
c. Roma.

504. Peştera Lascaux renumită pentru picturile rupestre se găseşte în


a. Franţa;
b. Italia;
c. Spania.

505. Peştera Postojna cea mai spectaculoasă din Europa se găseşte în


a. Croaţia;
b. Slovenia;
c. Slovacia.

506. Bulgaria este organizată administrativ teritorial în:


a. prefecturi;
b. voievodate;
c. judeţe.

507. Franţa este organizată administrativ teritorial în:


a. prefecturi;
b. departamente;
c. districte.

508. Polonia este organizată administrativ teritorial în:


a. comitate;
b. judeţe;
c. voievodate.

509. Austria este organizată administrativ teritorial în:


a. landuri;
b. cantoane;

53
c. regiuni.

510. Ungaria este organizată administrativ teritorial în:


a. comitate;
b. voievodate;
c. judeţe.

511. Marea Britanie este organizată administrativ teritorial în:


a. departamente;
b. regiuni;
c. districte.

512. Judeţul din România cu cea mai mare suprafaţă (8.697 kmp) este:
a) Prahova;
b) Timiş;
c) Constanţa.

513. Judeţul din România cu cea mai mică suprafaţă (1.583 kmp) este:
a. Ilfov;
b. Girgiu;
c. Călăraşi.

514. Judeţul din România cu cel mai mare număr de sate este:
a. Timiş;
b. Alba;
c. Gorj.

515. Unitatea teritorial-administrativă de bază din România este:


a. judeţul;
b. satul;
c. comuna.

54
REZOLVĂRI TESTE ADMITERE

Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R
1 b 51 a 101 b 15 c 20 a 25 b 30 b 35 a 401 b 451 c
1 1 1 1 1
2 a 52 c 102 a 15 a 20 c 25 c 30 a 35 a 402 c 452 a
2 2 2 2 2
3 a 53 b 103 a 15 b 20 b 25 b 30 c 35 c 403 c 453 b
3 3 3 3 3
4 c 54 b 104 a 15 b 20 a 25 a 30 c 35 b 404 a 454 a
4 4 4 4 4
5 a 55 b 105 c 15 c 20 b 25 c 30 a 35 b 405 a 455 c
5 5 5 5 5
6 c 56 a 106 a 15 a 20 c 25 a 30 b 35 b 406 c 456 c
6 6 6 6 6
7 a 57 c 107 c 15 a 20 a 25 b 30 b 35 c 407 b 457 b
7 7 7 7 7
8 b 58 b 108 a 15 b 20 b 25 b 30 c 35 a 408 a 458 b
8 8 8 8 8
9 b 59 a 109 c 15 c 20 c 25 c 30 a 35 b 409 c 459 a
9 9 9 9 9
10 c 60 c 110 b 16 a 21 b 26 a 31 a 36 c 410 a 460 a
0 0 0 0 0
11 a 61 a 111 b 16 c 21 a 26 b 31 b 36 a 411 b 461 c
1 1 1 1 1
12 a 62 b 112 a 16 a 21 c 26 c 31 c 36 a 412 a 462 a
2 2 2 2 2
13 b 63 a 113 a 16 c 21 c 26 b 31 c 36 b 413 b 463 a
3 3 3 3 3
14 b 64 b 114 c 16 b 21 b 26 c 31 b 36 a 414 a 464 b
4 4 4 4 4
15 a 65 b 115 b 16 a 21 b 26 b 31 a 36 c 415 b 465 c
5 5 5 5 5
16 c 66 c 116 b 16 a 21 c 26 a 31 a 36 b 416 c 466 b
6 6 6 6 6
17 c 67 a 117 c 16 a 21 a 26 c 31 b 36 c 417 c 467 b

55
7 7 7 7 7
18 a 68 b 118 c 16 b 21 a 26 a 31 c 36 a 418 a 468 a
8 8 8 8 8
19 b 69 b 119 a 16 c 21 b 26 c 31 a 36 a 419 b 469 b
9 9 9 9 9
20 b 70 a 120 b 17 c 22 c 27 b 32 a 37 a 420 a 470 c
0 0 0 0 0
21 a 71 c 121 c 17 b 22 a 27 a 32 c 37 c 421 c 471 b
1 1 1 1 1
22 c 72 c 122 c 17 a 22 c 27 b 32 b 37 b 422 b 472 a
2 2 2 2 2
23 b 73 a 123 c 17 b 22 a 27 b 32 c 37 b 423 b 473 c
3 3 3 3 3
24 a 74 b 124 a 17 c 22 b 27 c 32 b 37 c 424 c 474 a
4 4 4 4 4
25 a 75 a 125 b 17 a 22 a 27 a 32 a 37 a 425 a 475 b
5 5 5 5 5
26 a 76 a 126 b 17 a 22 b 27 b 32 a 37 a 426 c 476 b
6 6 6 6 6
27 c 77 b 127 c 17 b 22 a 27 a 32 c 37 c 427 b 477 a
7 7 7 7 7
28 a 78 a 128 a 17 b 22 c 27 c 32 c 37 b 428 b 478 c
8 8 8 8 8
29 b 79 b 129 a 17 c 22 a 27 a 32 a 37 c 429 a 479 c
9 9 9 9 9
30 b 80 a 130 b 18 a 23 c 28 b 33 a 38 b 430 a 480 a
0 0 0 0 0
31 a 81 c 131 c 18 c 23 c 28 a 33 b 38 b 431 b 481 c
1 1 1 1 1
32 c 82 a 132 a 18 b 23 c 28 c 33 c 38 b 432 c 482 b
2 2 2 2 2
33 c 83 a 133 a 18 b 23 b 28 b 33 a 38 a 433 b 483 a
3 3 3 3 3
34 b 84 b 134 c 18 b 23 a 28 c 33 a 38 c 434 c 484 c
4 4 4 4 4
35 a 85 c 135 a 18 c 23 a 28 a 33 c 38 b 435 a 485 b
5 5 5 5 5
36 c 86 a 136 b 18 a 23 c 28 b 33 a 38 b 436 a 486 a
6 6 6 6 6
37 b 87 c 137 b 18 a 23 b 28 a 33 c 38 a 437 b 487 b
7 7 7 7 7
38 b 88 a 138 c 18 c 23 c 28 a 33 a 38 b 438 c 488 c
8 8 8 8 8
39 c 89 c 139 a 18 b 23 a 28 b 33 b 38 b 439 b 489 a
9 9 9 9 9
40 a 90 b 140 a 19 c 24 a 29 c 34 c 39 a 440 c 490 b
0 0 0 0 0
41 c 91 b 141 a 19 a 24 c 29 c 34 c 39 c 441 b 491 b
1 1 1 1 1

56
42 a 92 a 142 b 19 b 24 b 29 c 34 c 39 c 442 a 492 c
2 2 2 2 2
43 b 93 b 143 a 19 c 24 b 29 a 34 b 39 a 443 b 493 a
3 3 3 3 3
44 c 94 b 144 c 19 a 24 a 29 b 34 a 39 c 444 c 494 c
4 4 4 4 4
45 a 95 c 145 c 19 a 24 c 29 b 34 a 39 a 445 a 495 a
5 5 5 5 5
46 b 96 a 146 b 19 c 24 a 29 a 34 a 39 b 446 c 496 b
6 6 6 6 6
47 c 97 c 147 a 19 b 24 a 29 c 34 b 39 a 447 c 497 b
7 7 7 7 7
48 b 98 a 148 b 19 b 24 c 29 c 34 c 39 a 448 b 498 a
8 8 8 8 8
49 a 99 c 149 a 19 a 24 b 29 a 34 a 39 c 449 a 499 a
9 9 9 9 9
50 a 100 a 150 a 20 a 25 b 30 b 35 c 40 a 450 b 500 c
0 0 0 0 0
50 b 506 c 511 c
1
50 c 507 b 512 b
2
50 a 508 c 513 a
3
50 a 509 a 514 b
4
50 b 510 a 515 c
5

57
58
59
Preţ: 5 RON

60