Sunteți pe pagina 1din 82

TESTE DE ADMITERE

(Pentru obeservatii si sugestii: AdmitereGeo@yahoo.com)

A. REZOLVAŢI ÎNTREBĂRILE CU VARIANTE DE RĂSPUNS

1. România se desfăşoară în spaţiul:


a. Carpato-danubiano-panonic;
b. Carpato-danubiano-pontic;
c. Carpato-danubiano-balcanic.

2. Lungimea ţărmurilor continentului european depăşeşte:


a. 80.000 km;
b. 70.000 km;
c. 90.000 km.

3. Din punct de vedere demografic, cu cei peste 700 mil. locuitori, Europa, la nivelul continentelor, se situează
pe poziţia:
a. A treia;
b. A patra;
c. A doua.

4. Ce paralelă, care trece prin România, are un rol distinct în poziţionarea acesteia în cadrul emisferei
nordice?
a. 350;
b. 250;
c. 450.

5. Altitudinea medie a continentului european este de cca.:


a. 300 m;
b. 200 m;
c. 250 m.

6. Începând cu anul 2004, România a devenit ţară membră a:


a. U.E.;
b. O.S.C.E.;
c. N.A.T.O.

7. Începând cu anul 2007, România a devenit ţară membră a:


a. U.E.;
b. O.S.C.E.;
c. N.A.T.O.

8. Europa avea în componenţa sa la finele anului 2007


a. 27 state;
b. 46 state;
c. 35 state.

9. Densitatea medie a populaţiei la nivelul continentului european este de:


a. 96 loc./km2;
b. 71 loc./km2;
c. 67 loc./km2.

10. Altitudinea de 4807 m este atinsă la nivelul continentului european în:


a. Vf. Elbrus;
b. Vf. Moldoveanu;
c. Vf. Mont Blanc.

11. Altitudinea de 2544 m este atinsă la nivelul României în:


a. Vf. Moldoveanu;
b. Vf. Omu;
c. Vf. Negoiu.

12. Din punct de vedere tectonic (structural) continentul în care se încadrează şi România aparţine:
a. Plăcii Euroasiatice;
b. Plăcii Europene;
c. Plăcii Euroatlantice.

13. De la finele mezozoicului (acum circa 70 mil. ani) şi până în prezent s-au format munţii Pirinei, Carpaţi şi
Caucaz care aparţin sistemelor:
a. Hercinice;
b. Alpine;
c. Caledonice.

14. Aproape 85% din relieful european este reprezentat de:


a. Dealuri înalte şi munţi;
b. Câmpii şi podişuri joase;
c. Podişuri joase şi dealuri înalte.

15. Circa 15% din relieful european este de:


a. Dealuri înalte şi munţi;
b. Câmpii şi podişuri joase;
c. Podişuri joase şi dealuri înalte.

16. Din punct de vedere altimetric, pe teritoriul României, relieful se desfăşoară între:
a. 0 metri şi 2535 metri;
b. 0 metri şi 2445 metri;
c. 0 metri şi 2544 metri.

17. Următoarele unităţi de relief sunt unităţi de orogen:


a. Carpaţii şi Podişul Moldovei;
b. Câmpia Română şi Carpaţii;
c. Subcarpaţii şi Podişul Mehedinţi.
18. Pe teritoriul Europei, în prezent, există gheţari în masivele care depăşesc altitudinea de:
a. 3000 m;
b. 1000 m;
c. 2000 m.

19. Sistemul montan european care are o lungime de circa 1200 km aparţine munţilor:
a. Carpaţi;
b. Alpi;
c. Pirinei.

20. La est de Bazinul Vienei, cu altitudini ce depăşesc 2500 m, se desfăşoară:


a. Munţii Alpi;
b. Munţii Carpaţi;
c. Munţii Balcani.

21. În următoarele masive din Carpaţii Româneşti se află un relief glaciar:


a. Făgăraş, Godeanu, Rodnei;
b. Făgăraş, Ceahlău, Bucegi;
c. Făgăraş, Cozia, Parâng.

22. Următoarele fluvii europene formează la vărsare delte:


a. Elba, Tamisa, Volga;
b. Tamisa, Dunărea, Volga;
c. Volga, Dunărea, Pad.

23. Următoarele fluvii europene formează la vărsare estuare:


a. Elba, Volga, Dunărea;
b. Elba, Tamisa, Sena;
c. Tamisa, Dunărea, Volga.

24. Câmpurile de dune din sud-vestul Franţei şi Câmpia Mării Caspice sunt forme de relief:
a. Eolian;
b. Litoral;
c. Vulcanic.

25. Masele de nisip din sudul Olteniei şi din Câmpia Carei sunt forme de relief:
a. Eolian;
b. Carstic;
c. Ruiniform.

26. Mai puţin de 3 terase fluviatile se găsesc pe râurile principale în:


a. Câmpii;
b. Dealuri joase;
c. Podişuri.

27. Circurile, morenele şi custurile din Făgăraş, Parâng şi Retezat sunt forme de relief:
a. Eolian;
b. Carstic;
c. Glaciar.

28. Între formele de relief carstic reprezentate în Europa pot fi enumerate:


a. Peşterile, dolinele, cheile;
b. Peşterile, alunecările, deltele;
c. Dolinele, ravenele, peşterile.

29. Care sunt vulcanii activi din Europa:


a. Vezuviu, Camerun;
b. Etna, Stromboli;
c. Vulcano, Pinatubo.
30. Precizaţi numele lanţului muntos cu o lungime de peste 2000 km, desfăşurat de la nord-sud şi care este
situat în extremitatea estică a Europei:
a. Munţii Caucaz;
b. Munţii Ural;
c. Munţii Taurus.

31. Care este unitatea montană desfăşurată în România de la graniţa cu Ucraina şi până la Valea Prahovei şi
care are o lăţime de peste 100 km:
a. Carpaţii Orientali;
b. Carpaţii Occidentali;
c. Carpaţii Meridionali.

32. Precizaţi numele lanţului carpatic care se desfăşoară între Valea Prahovei şi culoarul depresionar Timiş-
Cerna:
a. Carpaţii Occidentali;
b. Carpaţii Orientali;
c. Carpaţii Meridionali.

33. Sistemul muntos cu o lungime de peste 600 km şi care se desfăşoară pe teritoriul Franţei, Elveţiei şi
Germaniei este:
a. Renan;
b. Alpi;
c. Jura.

34. Cea mai extinsă câmpie de pe glob, cu o suprafaţă de cca. 4 mil. km2, situată în Europa este:
a. Câmpia Germano-Poloneză;
b. Câmpia Est-Europeană;
c. Câmpia Panonică.

35. Lanţul muntos care se desfăşoară de la Valea Someşului (nord) la Valea Dunării (sud) poartă numele de:
a. Carpaţii Occidentali;
b. Carpaţii Meridionali;
c. Carpaţii Orientali.

36. Ce peninsulă din Europa este formată din podişuri, platouri sud-vestice vălurite şi cordiliere?
a. Peninsula Italică;
b. Peninsula Bretagne;
c. Peninsula Iberică.

37. Ce depresiune are peste 10% din suprafaţa României şi este încadrată în cea mai mare parte de Carpaţi (est,
sud, nord şi parţial vest):
a. Depresiunea Braşov;
b. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
c. Depresiunea Târnavelor.

38. În cadrul Carpaţilor Occidentali, la nord de râul Mureş, se desfăşoară:


a. Munţii Banatului;
b. Munţii Apuseni;
c. Munţii Poiana Ruscă.

39. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se desfăşoară între Valea Dâmboviţei (est) şi Valea Oltului
(vest):
a. Retezat;
b. Parâng;
c. Făgăraş.

40. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se află între Valea Prahovei (est) şi Valea Dâmboviţei (vest):
a. Bucegi;
b. Făgăraş;
c. Parâng.

41. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se desfăşoară între Valea Oltului (est) şi Valea Jiului (vest):
a. Făgăraş;
b. Retezat;
c. Parâng.

42. Ce grupă montană din Carpaţii Meridionali se află între Valea Jiului (est) şi Culoarul Timiş-Cerna (vest):
a. Retezat;
b. Parâng;
c. Poiana Ruscă.

43. Următoarele sectoare de chei – Argeşului, Olteţului, Jaleşului sunt localizate în:
a. Carpaţii Orientali;
b. Carpaţii Meridionali;
c. Carpaţii Occidentali.

44. Depresiunea Braşov este o depresiune:


a. Intracolinară;
b. Submontană;
c. Intramontană.

45. Depresiunea Braşov este o depresiune situată în:


a. Carpaţii Orientali;
b. Carpaţii Occidentali;
c. Carpaţii Meridionali.

46. Podişul Valdai este localizat în:


a. Europa de Vest;
b. Europa de Est;
c. Europa Centrală.

47. Cel mai lung lanţ muntos de pe teritoriul Europei este:


a. Pirinei;
b. Alpi;
c. Ural.

48. Peninsula Iberică se află în:


a. Europa Vestică;
b. Europa Sudică;
c. Europa Centrală.

49. Ţările baltice fac parte din:


a. Europa Nordică;
b. Europa Centrală;
c. Europa Vestică.

50. Arhipelagul Britanic face parte din:


a. Europa Insulară;
b. Europa Nordică;
c. Europa Vestică.

51. Câmpia colinară a Transilvaniei (Câmpia Transilvaniei) este localizată, în cadrul Depresiunii colinare a
Transilvaniei:
a. În centru;
b. În sud;
c. În nord-vest.

52. Subcarpaţii ce au o suprafaţă de 16.400 km2 se desfăşoară la:


a. Exteriorul Carpaţiilor Occidentali;
b. Exteriorul Carpaţiilor Meridionali;
c. Exteriorul Carpaţiilor.

53. Subcarpaţii se desfăşoară la exteriorul Carpaţilor, între văile:


a. Moldova şi Jiu;
b. Moldova şi Motru;
c. Bistriţa şi Jiu.

54. Câmpia Boianu este o câmpie:


a. De subsidenţă;
b. De terase;
c. Tabulară.

55. În categoria câmpiilor piemontane şi de glacis din România este inclusă:


a. Câmpia Bărăganului;
b. Câmpia Râmnicului;
c. Câmpia Olteniei.

56. Câmpia Vlăsiei este o câmpie:


a. Tabulară;
b. De subsidenţă;
c. De terase.
57. Câmpia Moldovei este o unitate de:
a. Munte;
b. Câmpie;
c. Podiş.

58. Subcarpaţii Moldovei prezintă:


a. Un şir de dealuri şi două de depresiuni;
b. Un şir de depresiuni şi unul de dealuri;
c. Două şiruri de dealuri şi unul de depresiuni.

59. În Podişul Mehedinţi predomină:


a. Relieful carstic;
b. Relieful structural;
c. Relieful de tip „bad lands”.

60. Europa se desfăşoară în:


a. Zona de climă caldă şi zona de climă temperat-oceanică;
b. Zona de climă caldă şi zona de climă temperată;
c. Zona de climă temperată şi zona de climă rece.

61. În Munţii Apuseni este specific climatul temperat-continental:


a. Cu influenţe vestice;
b. Cu influenţe continentale;
c. Cu influenţe submediteraneene.

62. Câmpia Română de la est de Argeş se află sub influenţa climatului temperat:
a. Oceanic;
b. Continental;
c. Baltic.

63. Fluviile care se varsă în Oceanul Arctic se caracterizează în sezonul rece printr-o scurgere:
a. Redusă;
b. Complexă;
c. Bogată.

64. Unul din fluviile europene cu scurgere bogată tot timpul anului este:
a. Peciora;
b. Sena;
c. Nipru.

65. Rhonul se varsă în:


a. Marea Mânecii;
b. Marea Mediterană;
c. Marea Nordului.
66. Vistula formează la vărsare:
a. Liman;
b. Estuar;
c. Deltă.

67. Ce fluviu izvorăşte din Munţii Pădurea Neagră şi este legat de fluviul Rhin printr-un canal?
a. Dunărea;
b. Rhon;
c. Elba.

68. Al doilea fluviu al Europei, cu o lungime de 2860 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 805.300 km2
este:
a. Volga;
b. Dunărea:
c. Nipru.

69. Cel mai important fluviu european, cu o lungime de 3696 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 1,36
mil. km2 este:
a. Dunărea;
b. Volga;
c. Peciora.

70. Câte lacuri sunt în România:


a. Peste 4000 de lacuri;
b. Peste 6000 de lacuri;
c. Circa 7000 de lacuri.

71. Cel mai extins lac glaciar din România este:


a. Zănoaga;
b. Bâlea;
c. Bucura.

72. Cel mai adânc lac glaciar din România:


a. Gâlcescu;
b. Bucura;
c. Zănoaga.

73. Cel mai mare lac al Europei este:


a. Marea Caspică;
b. Lacul Ladoga;
c. Lacul Onega.

74. Din punct de vedere biopedogeografic insulele arctice şi nordul continentului european sunt incluse în:
a. Zona de taiga;
b. Zona de tundră;
c. Zona nemorală.

75. Sudul Europei se înscrie din punct de vedere biopedogeografic în:


a. Zona mediteraneană;
b. Zona nemorală:
c. Zona de silvostepă.

76. Din punct de vedere biopedogeografic, din zona stepei face parte:
a. Cea mai mare parte a Dobrogei;
b. Câmpia Someşului;
c. Câmpia de la vest de Argeş.

77. Din punct de vedere biopedogeografic, în zona silvostepei se înscrie:


a. O bună parte din Dobrogea;
b. Câmpia Crişurilor;
c. Dealurile de Vest.

78. România, ca formă de stat, este o:


a. Republică;
b. Monarhie;
c. Dictatură.

79. Cele mai multe ţări europene, ca formă de stat, sunt:


a. Monarhii;
b. Republici;
c. Dictaturi.

80. Între ţările europene, cu regim monarhic, sunt:


a. Olanda, Norvegia, Monaco;
b. Olanda, Italia, Marea Britanie;
c. Marea Britanie, Norvegia, Portugalia.

81. Populaţia Europei depăşea în anul 2005:


a. 750 mil. locuitori;
b. 800 mil. locuitori;
c. 700 mil. locuitori.
82. Sporul natural al populaţiei la nivel european este preponderent:
a. Negativ;
b. Pozitiv;
c. Stagnant.

83. Principala religie pe continentul Europei este:


a. Creştinismul;
b. Iudaismul;
c. Islamismul.

84. În România, principalul cult creştin practicat este:


a. Catolicismul;
b. Ortodoxismul;
c. Protestantismul.

85. Tendinţa dinamicii numărului de locuitori în România, în ultimii ani, este:


a. Stagnantă;
b. Pozitivă;
c. Negativă.

86. Densitatea medie a populaţiei României este de:


a. Cca. 90 loc./km2;
b. Cca. 70 loc./km2;
c. Cca. 110 loc./km2.

87. Oficial minoritatea naţională cea mai numeroasă din România este reprezentată de:
a. Germani;
b. Rromi;
c. Maghiari.
88. Care sunt cele trei ţări europene unde populaţia rurală o depăşeşte pe cea urbană?
a. Albania, Bosnia-Herţegovina şi Republica Moldova;
b. Albania, Bosnia-Herţegovina şi Macedonia;
c. Albania, Bosnia-Herţegovina şi Muntenegru.

89. Cea mai mare aglomeraţie urbană din Europa este:


a. Londra;
b. Paris;
c. Moscova.

90. Al doilea mare centru universitar şi cultural-ştiinţific al României, după Bucureşti, este:
a. Cluj-Napoca;
b. Iaşi;
c. Timişoara.

91. Cărui oraş – capitală din Europa i s-a atribuit epitetul de „Cetatea Eternă”:
a. Paris;
b. Roma;
c. Atena.

92. Cărui oraş european i s-a atribuit epitetul de „Oraşul de pe şapte coline”?
a. Roma;
b. Atena;
c. Madrid.

93. Ce mare capitală europeană găzduieşte Universitatea Sorbona:


a. Roma;
b. Paris;
c. Amsterdam.

94. Cel mai mare centru urban din vestul României este:
a. Arad;
b. Timişoara;
c. Oradea.

95. Care este municipiul din România în care se află Universitatea „Babeş Bolyai”?
a. Oradea;
b. Timişoara;
c. Cluj-Napoca.

96. Care este cel mai mare centru urban al României situat în regiunea montană?
a. Braşov;
b. Cluj-Napoca;
c. Baia Mare.

97. Care este oraşul aflat în centrul României, declarat „Capitală europeană a culturii” în 2007:
a. Alba Iulia;
b. Braşov;
c. Sibiu.

98. Între activităţile economice în Europa, pe primul loc, se află:


a. Serviciile;
b. Industrie;
c. Transporturile.
99. Precizaţi care sunt ţările europene unde se exploatează cărbuni:
a. Rusia, Olanda, Islanda;
b. Germania, Portugalia, Ucraina;
c. Germania, Rusia, Polonia.

100. Precizaţi în care din ţările europene indicate se exploatează petrol:


a. Rusia, Marea Britanie, Norvegia;
b. Rusia, Islanda, Portugalia;
c. Norvegia, Elveţia, Olanda.

101. Precizaţi în care state europene se exploatează minereuri de fier:


a. Rusia, Albania, Olanda;
b. Ucraina, Islanda, Rusia;
c. Ucraina, Portugalia, Malta.

102. Care sunt marile porturi europene?


a. Marsilia, Rotterdam, Londra;
b. Rotterdam, Tirana, Riga;
c. Le Havre, Poznan, Gdinya.

103. Care ţări sunt principalele cultivatoare de cereale în Europa:


a. Rusia, Franţa, România;
b. Rusia, Turcia, Malta;
c. Franţa, Marea Britanie, Islanda.

104. Precizaţi care sunt principalele ţări europene cultivatoare de cartofi:


a. Polonia, Olanda, Germania;
b. Polonia, Suedia, Islanda;
c. Rusia, Spania, Italia.

105. Cele mai mari efective de bovine la nivel european le deţine:


a. Marea Britanie;
b. Germania;
c. Rusia.

106. Cele mai mari efective de ovine la nivel european le deţine:


a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Rusia.

107. Cele mai mari efective de porcine la nivel european le deţine:


a. Franţa;
b. Rusia;
c. Germania.

108. În România, pomicultura este practicată predominant în:


a. Regiunile de podiş şi de deal;
b. Regiunile de câmpie;
c. Regiunile de munte.

109. În România, grâul se cultivă predominant în:


a. Podişul Getic;
b. Câmpia Transilvaniei;
c. Câmpia Română.
110. În România, porumbul se cultivă predominant în:
a. Podişul Dobrogei;
b. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
c. Câmpia Română.

111. Ovinele se cresc predominant, pe teritoriul României, în:


a. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
b. Dobrogea;
c. Delta Dunării.

112. Bovinele se cresc predominant, pe teritoriul României, în:


a. Podişul Sucevei;
b. Delta Dunării;
c. Câmpia Olteniei.

113. Cel mai mare producător de petrol din Europa este:


a. Rusia;
b. Norvegia;
c. Marea Britanie.

114. Dintre ţările europene, cel mai mare producător de gaze naturale este:
a. Norvegia;
b. Olanda;
c. Rusia.

115. Dintre ţările europene, cel mai mare producător de cărbuni este:
a. Polonia;
b. Rusia;
c. România.

116. Dintre ţările europene cel mai mare producător de autoturisme este:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Marea Britanie.

117. În România, principalul producător de aluminiu se afla la:


a. Oradea;
b. Tulcea;
c. Slatina.

118. În România, autoturisme se construiesc la:


a. Timişoara;
b. Braşov;
c. Piteşti.

119. În România, combinate petrochimice sunt la:


a. Piteşti şi Midia-Năvodari;
b. Midia-Năvodari şi Buzău;
c. Ploieşti şi Galaţi.

120. Hidrocentrala Dniepr se află în Ucraina, pe fluviul:


a. Nistru;
b. Nipru;
c. Don.

121. La Odeillo, în Franţa, funcţionează o centrală:


a. Nucleară;
b. Hidroelectrică;
c. Solară.

122. La Rance, în Franţa, funcţionează o centrală:


a. Hidroenergetică;
b. Solară;
c. Mareomotrică.

123. Importante surse de energie geotermală sunt localizate în:


a. Spania;
b. Grecia;
c. Islanda.

124. Surse importante de energie mareomotrică sunt localizate în:


a. Marea Nordului;
b. Marea Mediterană;
c. Marea Baltică.

125. La nivel european, în structura producţiei de energie electrică predomină:


a. Atomoenergia;
b. Termoenergia;
c. Hidroenergia.

126. Ţara europeană care-şi produce în proporţie de aproape 100% energia necesară prin hidrocentrale este:
a. Elveţia;
b. Norvegia;
c. Austria.

127. Printre ţările care-şi obţin cea mai mare parte a necesarului de energie prin atomocentrale, menţionăm:
a. Germania;
b. Italia;
c. Franţa.

128. Principalele centre de exploatare a petrolului în România sunt localizate în:


a. Estul Câmpiei Române;
b. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
c. Subcarpaţii Getici.

129. Principalele centre de exploatare a gazului metan în România sunt localizate în:
a. Podişul Transilvaniei;
b. Subcarpaţii Moldovei;
c. Podişul Getic.

130. Cel mai important bazin huilifer din România este:


a. Rovinari;
b. Petroşani;
c. Berbeşti-Alunu.

131. Cea mai mare termocentrală din România, cu o putere instalată de peste 2500 MW este:
a. Rogojelu;
b. Işalniţa;
c. Turceni.
132. Cea mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare din România, cu o putere instalată de 550 MW este:
a. Lotru-Ciunget;
b. Vidraru;
c. Stejaru-Bicaz.

133. Râul din România cu cele mai multe hidrocentrale este:


a. Oltul;
b. Argeşul;
c. Someşul.

134. Cel mai mare exportator din Europa şi din lume (1/10 din totalul comerţului mondial) este:
a. Marea Britanie;
b. Rusia;
c. Germania.

135. Dintre ţările europene cu o balanţă comercială deficitară(valoarea importurilor depăşeşte pe cea a
exporturilor) amintim:
a. Grecia şi Spania;
b. Germania şi Portugalia;
c. Irlanda şi Marea Britanie.

136. Dintre ţările europene cu o balanţă excedentară (valoarea exporturilor depăşeşte pe cea a importurilor)
amintim:
a. Germania şi Spania;
b. Germania şi Danemarca;
c. Germania şi Marea Britanie.

137. România întreţine relaţii comerciale cu:


a. Circa 50 de ţări;
b. Peste 100 de ţări;
c. Peste 150 de ţări.

138. Staţiunile Nisa, Marbella şi San Remo se află pe litoralul:


a. Mării Negre;
b. Oceanului Atlantic;
c. Mării Mediterane.

139. Staţiunile Whitby, Biarritz şi Estoril se află pe litoralul:


a. Oceanului Atlantic;
b. Mării Mediterane;
c. Mării Negre.

140. Staţiunile Ialta, Soci şi Varna sunt pe litoralul:


a. Mării Negre;
b. Mării Tireniene;
c. Mării Egee.
141. Staţiunile Chammonix şi Davos sunt situate în:
a. Munţii Alpi;
b. Munţii Apenini;
c. Munţi Carpaţi.

142. Staţiunea Zakopane se află în:


a. Munţii Alpi;
b. Munţii Carpaţi;
c. Munţii Jura.

143. În România, turism balneomaritim se practică la:


a. Eforie, Mamaia, Mangalia;
b. Ocna Sibiului, Mamaia, Năvodari;
c. Amara, Mangalia, Năvodari.

144. În România se practică turism balneoclimateric în staţiunile:


a. Băile Felix, Băile Olăneşti, Păltiniş;
b. Băile Govora, Băile Felix, Buşteni;
c. Sovata, Călimăneşti, Băile Felix.

145. În care dintre staţiunile din România enumerate se practică turism montan şi de sporturi de iarnă:
a. Călimăneşti, Sovata, Borşa;
b. Borşa, Poiana Braşov, Govora;
c. Sinaia, Păltiniş, Semenic.

146. Poiana Braşov este o staţiune unde se practică:


a. Turism balnear;
b. Turism montan şi de sporturi de iarnă;
c. Turism cultural-istoric.

147. Sovata este o staţiune unde se practică:


a. Turism balneoclimateric;
b. Turism heliomarin;
c. Turism cultural-istoric.

148. Eforie Sud este o staţiune unde se practică:


a. Turism balneoclimateric;
b. Turism heliomarin;
c. Turism cultural-istoric.

149. Cel mai lung tunel rutier din lume, Laerdal (peste 24 km) este localizat în:
a. Norvegia;
b. Elveţia;
c. Italia.
150. Cel mai lung tunel feroviar din lume (aproape 20 km) face legătura între:
a. Elveţia şi Italia;
b. Franţa şi Elveţia;
c. Franţa şi Italia.

151. Podul Ǿresund, cel mai lung din lume(aproape 8 km), face legătura între:
a. Danemarca şi Norvegia;
b. Danemarca şi Germania;
c. Danemarca şi Suedia.

152. Cel mai înalt pod din lume Millau (343 m) este localizat în:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Elveţia.

153. Unul din cele mai mari noduri de transport de pe Glob este:
a. Varşovia;
b. Londra;
c. Lyon.
154. Cu un trafic de peste 300 mil. tone/an (ocupă , de regulă, locul 1 pe Glob) este portul:
a. Marsilia;
b. Rotterdam;
c. Hamburg.

155. Fluviul european pe care se realizează cel mai mare trafic anual (peste 300 mil. tone) este:
a. Dunărea;
b. Rhonul;
c. Rhinul.

156. Cel mai mare port fluvial al Europei, dar şi de pe Glob (trafic anual de 100 mil. tone) este:
a. Duisburg;
b. Anvers;
c. Lyon.

157. Capitala europeană cu cele mai multe aeroporturi, (24 dintre care 4 internaţionale) este:
a. Moscova;
b. Londra;
c. Paris.

158. Din Bucureşti, principalul nod de comunicaţii al României, pornesc:


a. 9 trasee majore aeriene;
b. 9 magistrale feroviare;
c. 9 magistrale rutiere.

159. Cel mai mare aeroport românesc, situat în Bucureşti, este:


a. Mihail Kogălniceanu;
b. Aurel Vlaicu;
c. Henri Coandă.

160. Dintre coridoarele principale de transport continental, cel care tranzitează şi România, este:
a. IV;
b. VIII;
c. VI.

161. Peisajul insular din Oceanul Arctic se caracterizează prin:


a. Gheţari, vulcani activi, gheizere, taiga;
b. Gheţari şi vegetaţie de taiga pe platouri înalte, fiorduri;
c. Gheţari, vegetaţie de tundră şi stâncărie.

162. Peisajul islandez se caracterizează prin:


a. Gheţari, vulcani activi, gheizere, tundră;
b. Munţi cu gheţari, vegetaţie de taiga şi stâncărie;
c. Lacuri glaciare, mlaştini, păduri de conifere.

163. Peisajul polderelor olandeze se caracterizează prin:


a. Mlaştini, terenuri de cultură, câmpii înalte;
b. Complex deltaic, lacuri şi mlaştini;
c. Complex de diguri, lacuri şi terenuri de cultură.

164. Mediul temperat-rece în Europa corespunde:


a. Pădurilor de foioase;
b. Pădurilor de conifere;
c. Vegetaţiei de tundră.
165. Mediul cu extindere la nivelul Europei sub forma unei fâşii înguste, ce cuprinde Islanda, nordul
Peninsulei Scandinavă, Peninsula Kola şi nordul Câmpiei Est-Europene este cel :
a. Al tundrei;
b. Temperat-rece;
c. Temperat-oceanic.

166. Mediul ce cuprinde Europa de Vest şi Centrală, având o climă blândă, cu veri răcoroase şi ierni
plăcute, este cel:
a. Temperat-oceanic;
b. Temperat-continental;
c. Mediteranean.

167. Mediul ce ocupă un spaţiu întins, ce se extinde din estul României până în Câmpia Precaspică, este cel:
a. Temperat-continental;
b. Mediteranean;
c. Temperat-rece.

168. În România, mediul ce corespunde reliefului cu altitudini cuprinse între 800 şi 2544 m, caracterizat
prin etajarea vegetaţiei, este cel:
a. De dealuri şi păduri;
b. Montan şi alpin;
c. De păduri şi munţi.

169. În România, mediul ce corespunde prin regimul inundaţiilor, prin adâncimea mică la care se găsesc
apele freatice şi prin umiditatea relativ mare a solului este cel:
a. Al câmpiilor;
b. Al regiunilor deluroase şi de podiş;
c. Al luncilor şi al Deltei Dunării.

170. În România, mediul specific subcarpaţilor şi podişurilor cu înălţimi cuprinse între 300 şi 1000 m este
cel:
a. Montan şi alpin;
b. Al câmpiilor;
c. Al regiunilor deluroase şi de podiş.

171. Grupa carpatică, ce se desfăşoară între Biala şi culoarul Rika-Sviea este cea:
a. Nord-vestică;
b. Centrală;
c. Sud-estică.

172. Grupa carpatică, ce se desfăşoară între Dunăre (Bratislava) şi Biala este cea:
a. Nord-vestică;
b. Centrală;
c. Sud-estică.

173. Grupa carpatică, ce se desfăşoară între culoarele Rika-Sviea, la nord şi Timok la sud este cea:
a. Centrală;
b. Sud-estică;
c. Nord-vestică.

174. Ce grupă carpatică include, pe teritoriul României, cele trei sectoare: Carpaţii Orientali, Carpaţii
Meridionali şi Carpaţii Occidentali:
a. Centrală;
b. Nord-vestică;
c. Sud-estică.

175. Principala activitate agricolă practicată în Carpaţi este legată de:


a. Creşterea animalelor;
b. Pomicultură;
c. Cultura plantelor tehnice.

176. Potenţialul hidroenergetic al României, Slovaciei şi Poloniei este:


a. Ridicat;
b. Scăzut;
c. Mediu.

177. Peisajul crestelor şi vârfurilor din etajul alpin din Carpaţi se remarcă prin:
a. Platouri şi văi cu terase acoperite de arbuşti şi ierburi;
b. Creste, circuri glaciare, grohotişuri, vegetaţie de licheni, muşchi şi diverse ierburi;
c. Platouri acoperite cu tufărişuri şi păduri de conifere, grohotiş şi culoare de avalanşe.

178. Peisajul subalpin din Carpaţi se remarcă prin:


a. Relief de creste, circuri glaciare, vegetaţie de licheni, muşchi;
b. Culmi, văi şi platouri cu arbuşti şi ierburi, forme de relief glaciar;
c. Culmi rotunjite şi văi cu vegetaţie forestieră în alternanţă cu păşuni şi fâneţe.

179. Peisajul depresiunilor şi culoarelor de vale din Carpaţi se remarcă prin:


a. Relief domol, culmi alungite, vegetaţie predominant forestieră;
b. Culmi, văi şi platouri acoperite de vegetaţie subalpină, grohotişuri, culoare de avalanşe;
c. Şesuri, râuri cu lunci şi terase, contact cu versanţii marcat de glacisuri şi piemonturi, o vegetaţie naturală
limitată în defavoarea culturilor agricole şi aşezărilor umane.

180. Care este al doilea stat european ca suprafaţă şi al şaselea ca populaţie:


a. Ucraina;
b. Germania;
c. Franţa.

181. Care este principalul curs de apă al Ucrainei, supranumit „râul naţional”?
a. Don;
b. Nistru;
c. Nipru.

182. Ce stat european are capitală la Kiev?


a. Belarus;
b. Ucraina;
c. Polonia.

183. Oraşele Harkov, Odessa şi Donetsk sunt localizate în:


a. Belarus;
b. Ucraina;
c. Polonia.

184. Oraşele Tiraspol, Tighina şi Bălţi sunt localizate în:


a. Ucraina;
b. Republica Moldova;
c. România.

185. Ce stat european are capitala la Chişinău?


a. Bulgaria;
b. Ucraina;
c. Republica Moldova.

186. Care este cel mai mic vecin al României?


a. Republica Moldova;
b. Ucraina;
c. Ungaria.

187. Ce stat european, situat la sud de Dunăre, are un relief predominant înalt (Munţii Rila-Rodopi, Stara
Planina, Pirin şi Podişul Prebalcanic)?
a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Turcia.

188. Ce stat european are capitala la Sofia?


a. Serbia;
b. Ungaria;
c. Bulgaria.

189. Oraşele Plovdiv, Ruse şi Burgas sunt localizate în:


a. Ucraina;
b. Bulgaria;
c. Serbia.

190. Care stat european deţine locul 1 pe Glob la producţia de ulei de trandafir?
a. Albania;
b. Turcia;
c. Bulgaria.

191. În ce capitală europeană se găseşte catedrala „Aleksandr Nevski”?


a. Sofia;
b. Belgrad;
c. Kiev.

192. Râurile Mariţa, Struma şi Com curg pe teritoriul:


a. Ucrainei;
b. Bulgariei;
c. Serbiei.

193. În Bulgaria, energia nucleară este obţinută în centrale de la:


a. Belene;
b. Cernobâl;
c. Koslodui.

194. Staţiunile Varna, Albena şi Zlatni se găsesc pe litoralul:


a. Bulgăresc;
b. Ucrainean;
c. Turc.

195. Cea mai mare parte a teritoriului Moldovei este situat între râurile:
a. Prut şi Nistru;
b. Prut şi Nipru;
c. Siret şi Nistru.

196. Prutul şi Nistrul sunt principalele râuri ale:


a. României;
b. Ucrainei;
c. Republicii Moldova.

197. România se învecinează în sud-vest cu:


a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Muntenegru.

198. Ce stat european are capitala la Belgrad?


a. Bulgaria;
b. Serbia;
c. Muntenegru.

199. Câmpia Voivodinei şi Câmpia Moraviei se găsesc pe teritoriul:


a. Serbiei;
b. Ungariei;
c. Bulgariei.
200. Oraşele Novisad, Pancevo şi Niš sunt pe teritoriul:
a. Serbiei;
b. Croaţiei;
c. Bulgariei.

201. Ce stat european are capitala la Budapesta?


a. Ungaria;
b. Ucraina;
c. Bulgaria.

202. Oraşele Debrecen, Pecs şi Sopron sunt pe teritoriul:


a. Slovaciei;
b. Ucrainei;
c. Ungariei.

203. România se învecinează în nord-vest cu:


a. Serbia;
b. Ungaria;
c. Ucraina.

204. Graniţa României cu Ungaria este:


a. O graniţă terestră;
b. O graniţă terestră şi fluvială;
c. O graniţă fluvială.

205. Câmpia Balatonului se află pe teritoriul:


a. Ucrainei;
b. Ungariei;
c. Serbiei.

206. În anul 1951, 6 ţări europene (Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda) înfiinţează:
a. Comunitatea Economică Europeană;
b. Consiliul Economic European;
c. Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului.

207. În anul 1957, prin tratatele de la Roma, se hotăreşte înfiinţarea:


a. Comunităţii Economice Europene;
b. Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului;
c. Consiliul Europei.
208. La 2 februarie 1992, tratatul de transformare a Comunităţii Economice Europene în Uniunea
Europeană a fost semnat la:
a. Roma;
b. Maastrich;
c. Bruxelles.

209. Primul preşedinte al Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (C.E.C.O.) a fost:


a. Konrad Adenauer;
b. Robert Schuman;
c. Jean Monnet.

210. În urma semnării tratatelor de la Roma, alături de Comunitatea Economică Europeană a mai fost
înfiinţată şi:
a. U.E.;
b. EURATOM;
c. Consiliul Europei Unite.

211. Potrivit Tratatului de la Maastrich a avut loc transformarea:


a. Comunităţii Economice Europene în Uniunea Europeană;
b. Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului în Uniunea Europeană;
c. Consiliului Economic European în Uniunea Europeană.

212. Cele 6 state fondatoare ale Uniunii Europene sunt:


a. Belgia, Olanda, Marea Britanie, Franţa, Germania şi Italia;
b. Belgia, Olanda, Franţa, Germania, Italia şi Danemarca;
c. Belgia, Franţa, Germania, Italia, Luxemburg şi Olanda.

213. Ultimul val de integrare în Uniunea Europeană, în urma căruia au fost primite Bulgaria şi România a
avut loc în anul:
a. 2004;
b. 2006;
c. 2007.

214. Dintre Austria, Elveţia, Italia, Cipru, Grecia şi Spania, o singură ţară nu este membră a U.E.:
a. Austria;
b. Elveţia;
c. Cipru.

215. Dintre Franţa, Danemarca, Finlanda, Suedia, Norvegia şi Marea Britanie, o singură ţară nu este
membră a U.E.:
a. Finlanda;
b. Norvegia;
c. Suedia.

216. Care sunt cele 4 state membre ale U.E. incluse în grupul G 8?
a. Franţa, Germania, Marea Britanie, Olanda;
b. Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania;
c. Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia.

217. Uniunea Europeană ocupă o zonă aproape compactă în:


a. Europa de Vest şi Europa Centrală;
b. Europa de Vest şi Europa Nordică;
c. Europa Centrală şi Europa Mediteraneană.
218. Care stat european are capitala la Berlin?
a. Germania;
b. Franţa;
c. Austria.

219. Cel mai mare stat situat în Europa Centrală este:


a. Franţa;
b. Germania;
c. Polonia.

220. Podişul Bavariei este o unitate de relief ce aparţine:


a. Elveţiei;
b. Austriei;
c. Germaniei.

221. Masivul Harz este o unitate de relief ce aparţine:


a. Germaniei;
b. Austriei;
c. Franţei.

222. Cel mai mare stat al Uniunii Europene din punct de vedere al numărului de locuitori este:
a. Franţa;
b. Marea Britanie;
c. Germania.

223. Ţara cu cea mai puternică economie la nivelul Uniunii Europene este:
a. Germania;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

224. În P.I.B.-ul Germaniei circa 70% este dat de:


a. Industrie;
b. Servicii;
c. Agricultură.

225. Pe teritoriul Germaniei curg următoarele fluvii:


a. Dunărea, Rhin şi Elba;
b. Dunărea, Rhin şi Rhon;
c. Dunărea, Rhin şi Vistula.

226. Reţeaua feroviară are extinderea cea mai mare în U.E. în:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Italia.

227. Reţeaua de autostrăzi cea mai dezvoltată se află în statele din U.E.:
a. Germania;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

228. Porturile Hamburg, Bremen şi Duisburg se află pe teritoriul:


a. Olandei;
b. Franţei;
c. Germaniei.
229. Unul dintre cele mai mari aeroporturi ale Germaniei este cel de la:
a. Frankfurt am Main;
b. Rotterdam;
c. Strasbourg.

230. Următoarele oraşe se găsesc pe teritoriul Germaniei:


a. Hamburg, Bremen, Lienz;
b. Bremen, Bonn, Salzburg;
c. Dusseldorf, Lubeck, Duisburg.

231. Care este canalul ce uneşte Marea Baltică cu Marea Nordului (lungime de circa 100 km) şi care
străbate sudul Peninsulei Yutlanda:
a. Canalul Main;
b. Canalul Rhin;
c. Canalul Kiel.

232. Cel mai mare port fluvial al lumii, situat pe teritoriul Germaniei este:
a. Düsseldorf;
b. Lubeck;
c. Duisburg.

233. Care este ţara cu ieşire la Marea Mânecii, Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană?
a. Germania;
b. Franţa;
c. Spania.

234. Franţa este situată în:


a. Europa Vestica;
b. Europa Centrală;
c. Europa Mediteraneană.

235. Care stat european are capitala la Paris?


a. Franţa;
b. Spania;
c. Italia.

236. Masivul Central este o unitate de relief ce aparţine:


a. Spaniei;
b. Germaniei;
c. Franţei.

237. Pe teritoriul Franţei curg următoarele fluvii:


a. Rhon, Rhin, Oder;
b. Rhon, Sena şi Loara;
c. Rhon, Loara şi Elba.

238. Ţara cu cea mai dezvoltată reţea T.G.V. de pe Glob este:


a. Germania;
b. Marea Britanie;
c. Franţa.

239. Următoarele porturi se regăsesc pe teritoriul Franţei:


a. Marsilia, Le Havre, Dunkerque;
b. Marsilia, Bremen, Bordeaux;
c. Le Havre, Nantes, Bremen.

240. Colinele Normandiei se regăsesc pe teritoriul:


a. Franţei;
b. Germaniei;
c. Olandei.

241. Podişul Lorenei este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Germaniei;
b. Spaniei;
c. Franţei.

242. Următoarele oraşe se găsesc pe teritoriul Franţei:


a. Rennes, Marsilia, Lucerna;
b. Strasbourg, Lille, Dijon;
c. Nantes, Toulouse, Charleroi.

243. Care este cel mai mare stat ca suprafaţă al U.E.?


a. Germania;
b. Franţa;
c. Polonia.

244. Care este cel mai mare stat insular al Europei?


a. Marea Britanie;
b. Grecia;
c. Islanda.

245. Munţii Grampiani reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Germaniei;
b. Spaniei;
c. Marii Britanii.

246. Ce strâmtoare separă insula Marea Britanie de continentul european?


a. Dover;
b. Kiel;
c. Gibraltar.

247. Munţii Penini reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Marii Britanii;
b. Franţei;
c. Italiei.

248. Cel mai important râu al Marii Britanii este:


a. Sena;
b. Odra;
c. Tamisa.

249. Cea mai mare altitudine (1343 m) de pe teritoriul Marii Britanii se află în vârful:
a. Loch Lomond;
b. Ben Nevis;
c. Glen Coe.

250. Ce stat are capitala la Londra?


a. Scoţia;
b. Marea Britanie (Regatul Unit al Marii Britanii);
c. Irlanda.
251. Cea mai mare pondere în P.I.B.-ul Marii Britanii (circa 75%) este dată de:
a. Industrie;
b. Servicii;
c. Agricultură.

252. Următoarele oraşe se găsesc pe teritoriul Marii Britanii:


a. Liverpool, Cardiff, Dublin;
b. Liverpool, Manchester, Kiel;
c. Edinburgh, Leeds şi Portsmouth.

253. Principalul loc de atracţie turistică al Marii Britanii este:


a. Loch Ness;
b. Londra;
c. Ben Nevis.

254. Ce stat membru al U.E. a avut în trecut cel mai mare imperiu colonial cunoscut vreodată?
a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Italia.

255. În ce capitală europeană funcţionează cel mai vechi metrou din Europa?
a. Berlin;
b. Paris;
c. Londra.

256. În ce ţară europeană a fost construită prima cale ferată din lume?
a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Germania.

257. Aeroportul Heathrow, unul din cele mai mari ale U.E., este localizat în:
a. Franţa;
b. Marea Britanie;
c. Olanda.

258. Câmpia Padului este o unitate de relief de pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Italiei;
c. Greciei.

259. Munţii Apenini se desfăşoară de la nord-vest la sud-est pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Franţei;
c. Italiei.

260. Munţii Apenini se desfăşoară în lungul:


a. Peninsulei Italice;
b. Peninsulei Iberice;
c. Insulei Marii Britanii.

261. Care este ţara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare producţie de petrol anuală (peste 80 mil.tone)?
a. Norvegia;
b. Marea Britanie;
c. Franţa.
262. Care este ţara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare producţie anuală de gaze naturale (cca. 100
mld.m3)?
a. Norvegia;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

263. Ce stat european are capitala la Roma?


a. Spania;
b. Italia;
c. Grecia.

264. Râurile Tibru şi Arne curg pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Franţei;
c. Italiei.

265. Shanon, Severn şi Tamisa curg pe teritoriul:


a. Irlandei;
b. Marii Britanii;
c. Belgiei.

266. Ce râu străbate Londra şi se varsă în Marea Nordului?


a. Tamisa;
b. Sena;
c. Elba.

267. Care este ţara membră a Uniunii Europene cu cea mai mare producţie de struguri de pe Glob?
a. Spania;
b. Franţa;
c. Italia.

268. Aeroportul Fiumicino deserveşte oraşul:


a. Roma;
b. Milano;
c. Torino.

269. Fluviul Pad curge pe teritoriul:


a. Franţei;
b. Spaniei;
c. Italiei.

270. Lacurile glaciare Como şi Garda se găsesc în:


a. Elveţia;
b. Italia;
c. Austria.

271. Oraşele Torino, Milano şi Veneţia se află în:


a. nordul Italiei;
b. sudul Italiei;
c. centrul Italiei.

272. Statul cu cea mai mare extindere în Peninsula Iberică este:


a. Portugalia;
b. Spania;
c. Italia.
273. Spania ocupă cea mai mare parte a:
a. Peninsulei Italice;
b. Peninsulei Iberice;
c. Peninsulei Bretagne.

274. Munţii Iberici reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

275. Cordiliera Betică reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.

276. Statul situat în Peninsula Iberică cu deschidere la Marea Mediterană şi Oceanul Atlantic este:
a. Portugalia;
b. Spania;
c. Franţa.

277. Cel mai mare oraş-muzeu în aer liber din lume este:
a. Roma;
b. Madrid;
c. Paris.

278. Ce stat membru al Uniunii Europene deţine cca. 50% din bogăţia artistică a lumii aflată în patrimoniul
U.N.E.S.C.O.?
a. Spania;
b. Franţa;
c. Italia.

279. Munţii Pirinei se desfăşoară de la vest la est, fiind la graniţa dintre:


a. Spania, Franţa şi Andorra;
b. Spania şi Portugalia;
c. Franţa şi Italia.

280. Munţii Cantabrici reprezintă o unitate de relief pe teritoriul :


a. Marii Britanii;
b. Spaniei;
c. Franţei.

281. Râurile Ebro, Tejo şi Duero curg pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Italiei;
c. Portugaliei.

282. Costa de Sol, Costa Blanca şi Costa Brava sunt zone turistice pe litoralul:
a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

283. Care este ţara europeană cu capitala la Madrid?


a. Italia;
b. Spania;
c. Portugalia.

284. Ce stat membru al Uniunii Europene este cel mai mare producător mondial de măsline?
a. Grecia;
b. Italia;
c. Spania.

285. Cel mai mare port al Spaniei, cu un trafic anual de mărfuri de cca. 60 mil. tone este:
a. Algeciras;
b. Barcelona;
c. Bilbao.

286. Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume este:
a. Grecia;
b. Spania;
c. Italia.

287. Zaragosa, Bilbao şi Valencio sunt oraşe pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.

288. În partea vestică a Peninsulei Iberice se găseşte:


a. Portugalia;
b. Spania;
c. Andorra
289. Podişul Estramadura este o unitate de relief pe teritoriul :
a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.

290. Fluviile Tejo (Taho) şi Guadiano curg pe teritoriul:


a. Italiei şi Franţei;
b. Franţei şi Spaniei;
c. Portugaliei şi Spaniei.

291. Ce stat european are capitala la Lisabona?


a. Andorra;
b. Spania;
c. Portugalia.

292. Ce stat de mici dimensiuni se extinde pe teritoriul Munţilor Pirinei între Franţa şi Spania?
a. San Marino;
b. Liechtenstein;
c. Andorra.

293. Ce stat membru al Uniunii Europene deţine supremaţia mondială la producţia de plută?
a. Portugalia;
b. Spania;
c. Italia.

294. Oraşul Porto se află pe teritoriul:


a. Spaniei;
b. Portugaliei;
c. Italiei.
295. Care a fost prima ţară ortodoxă primită în N.A.T.O. (1952) şi U.E. (1981)?
a. Italia;
b. Grecia;
c. Cipru.

296. Muntele Olimp este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Greciei;
b. Italiei;
c. Spaniei

297. Arhipelagul Canare aparţine?


a. Italiei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

298. Insulele Baleare aparţin:


a. Franţei;
b. Portugaliei;
c. Spaniei.

299. Cea mai mare insulă ce aparţine Greciei este:


a. Creta;
b. Cipru;
c. Rodhos.

300. Munţii Pindului reprezintă o unitate de relief pe teritoriul:


a. Bulgariei;
b. Greciei;
c. Italiei.

301. Ce stat european are capitala la Atena?


a. Cipru;
b. Grecia;
c. Italia.

302. Râurile Aliakmon, Nestos şi Erros curg pe teritoriul:


a. Greciei;
b. Bulgariei;
c. Italiei.

303. Câmpia Macedoniei este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Albaniei;
b. Bulgariei;
c. Greciei.
304. Câmpia Thesaliei este o unitate de relief pe teritoriul:
a. Italiei;
b. Ciprului;
c. Greciei.

305. Ce mare eveniment sportiv are loc odată la 4 ani, ale cărei origini se regăsesc în Grecia antică?
a. Jocurile Olimpice;
b. Campionatul european de fotbal;
c. Universiada.
306. Parthenonul reprezintă un important obiectiv turistic al:
a. Romei;
b. Atenei;
c. Olympiei.

307. Muntele Athos este o republică monastică pe teritoriul:


a. Italiei;
b. Greciei;
c. Spaniei.

308. În afara Atenei, alte oraşe importante ale Greciei sunt:


a. Salonic, Pireu, Skodra;
b. Pireu, Patros, Nicosia;
c. Pireu, Salonic, Larisa.

309. Vestigii ale civilizaţiei antice greceşti se regăsesc la:


a. Cnossos şi Delfi;
b. Cnossos şi Pompei;
c. Delfi şi Pompei.

310. Ce mare oraş grecesc se află în insula Creta?


a. Iraklion;
b. Piure;
c. Larisa.

311. Ce mare oraş grecesc se află în Peninsula Pelopones?


a. Iraklion;
b. Patros;
c. Salonic.

312. Fontana di Trevi este obiectiv turistic în:


a. Veneţia;
b. Pisa;
c. Roma.

313. Grecia este situată în:


a. Vestul Europei;
b. Centrul Europei;
c. Sudul Europei.

314. Grecia a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1951;
b. 1981;
c. 1992.

315. Italia a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1951;
b. 1981;
c. 1992.

316. Germania a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1951;
b. 1981;
c. 1973.
317. Marea Britanie a devenit membră a Uniunii Europene în anul:
a. 1981;
b. 1973;
c. 1951

318. Austria a devenit membră a Uniunii Europene în anul:


a. 1973;
b. 1981;
c. 1994.

319. Suedia şi Finlanda au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 1994;
b. 1981;
c. 1973.

320. Ungaria şi Slovacia au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 2004;
b. 2007;
c. 1994.

321. Portugalia şi Spania au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 1973;
b. 1981;
c. 1986.

322. Danemarca şi Irlanda au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 1981;
b. 1973;
c. 1986.

323. Bulgaria şi România au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:


a. 2004;
b. 1994;
c. 2007.

324. Estonia, Letonia şi Lituania au devenit membre ale Uniunii Europene în anul:
a. 2007;
b. 2004;
c. 1994.

325. Austria este situată:


a. Europa Centrală;
b. Europa Vestică;
c. Europa Sudică.

326. Ce stat european are capitala la Viena?


a. Austria;
b. Germania;
c. Elveţia.

327. Râurile Inn şi Enns curg pe teritoriul:


a. Italiei;
b. Elveţiei;
c. Austriei.
328. Vârful Grossglockner, cu altitudinea de 3801 m se află în:
a. Alpii Dolomitici;
b. Alpii Elveţieni;
c. Alpii Austrieci.

329. Cea mai importantă zonă turistică a Austriei este:


a. Tirolul;
b. Viena;
c. Linz.

330. Ce mare fluviu european curge pe teritoriul Austriei?


a. Dunărea;
b. Rhin;
c. Elba.

331. Ce mare fluviu european străbate Viena?


a. Rhin;
b. Dunărea;
c. Rhon.

332. Suedia este un stat european localizat în:


a. Peninsula Iutlanda;
b. Peninsula Bretagne;
c. Peninsula Scandinavia.

333. Podişul Karelo-Finic se suprapune peste:


a. Peninsula Scandinavia;
b. Peninsula Iutlandă;
c. Peninsula Kola.

334. Finlanda este situată în:


a. Europa Nordică;
b. Europa Vestică;
c. Europa Centrală.

335. Norvegia este situată în:


a. Europa Estică;
b. Europa Vestică;
c. Europa Nordică.

336. Oraşele Göteborg, Uppsala şi Lulea se găsesc în:


a. Suedia;
b. Norvegia;
c. Finlanda.

337. Ce stat european are capitala la Stockholm:


a. Finlanda;
b. Norvegia;
c. Suedia.

338. Ce stat european se întinde şi pe cea mai mare parte a Peninsulei Iutlanda?
a. Danemarca;
b. Suedia;
c. Finlanda.
339. Ce stat european are capitala la Copenhaga?
a. Suedia;
b. Danemarca;
c. Norvegia.

340. Ce stat european are capitala al Helsinki?


a. Danemarca;
b. Suedia;
c. Finlanda.

341. Ce stat scandinav nu este membru al Uniunii Europene?


a. Finlanda;
b. Suedia;
c. Norvegia.

342. Care este statul european cu cea mai mare pondere a teritoriului împădurită (de cca.70% din suprafaţa
ţării):
a. Norvegia;
b. Germania;
c. Finlanda.

343. Podişul Smőland este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Finlandei;
b. Suediei;
c. Danemarcei.

344. Rovaniemi, Oulu şi Tusku sunt oraşe pe teritoriul:


a. Finlandei;
b. Suediei;
c. Danemarcei.

345. Cel mai mare producător de telefoane mobile din lume, Nokia, are sediul în:
a. Finlanda;
b. Suedia;
c. Danemarca.

346. Ce stat european are capitala la Tallinn?


a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.

347. Ce stat european are capitala la Riga?


a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.

348. Ce stat european are capitala la Vilnius?


a. Estonia;
b. Letonia;
c. Lituania.

349. Ce stat european are capitala la Dublin?


a. Irlanda;
b. Danemarca;
c. Islanda.

350. Statuia ce reprezintă Mica Sirenă este un obiectiv turistic important al oraşului:
a. Amsterdam;
b. Haga;
c. Copenhaga.

351. Irlanda este un stat:


a. insular;
b. peninsular;
c. continental.

352. Ce stat european are capitala la Reykjavik?


a. Islanda;
b. Irlanda;
c. Finlanda.

353. Portul Antwerpen, al doilea mare port al Europei, se află pe teritoriul:


a. Olandei;
b. Germaniei;
c. Belgiei.

354. Ce stat european are capitala la Bruxelles?


a. Olanda;
b. Belgia;
c. Elveţia.

355. Ce stat european are capitala la Amsterdam?


a. Belgia;
b. Olanda;
c. Elveţia.

356. Ce stat european are sediul guvernului la Haga?


a. Belgia;
b. Olanda;
c. Elveţia.

357. Ce stat european are capitala la Luxemburg?


a. Olanda;
b. Belgia;
c. Luxemburg.

358. Portul Rotterdam, este cel mai mare din Europa şi se află pe teritoriul:
a. Olandei;
b. Germaniei;
c. Belgiei .
359. Oraşele Groningen, Breda şi Arnhem se găsesc pe teritoriul:
a. Belgiei;
b. Olandei;
c. Germaniei.

360. Oraşele Gent, Antwerpen şi Maastricht se găsesc pe teritoriul:


a. Germaniei;
b. Olandei;
c. Belgiei.
361. Oraşele Bruge şi Charleroi se găsesc pe teritoriul?
a. Belgiei;
b. Franţei;
c. Olandei.

362. Podişul Ardeni este o unitate de relief pe teritoriul:


a. Belgiei;
b. Olandei;
c. Elveţiei.

363. Estonia, Letonia şi Lituania au deschidere la:


a. Marea Nordului;
b. Marea Baltică;
c. Marea Albă.

364. Olanda şi Belgia au deschidere la:


a. Marea Nordului;
b. Marea Mânecii;
c. Marea Baltică.

365. În anul 1947, Belgia, Olanda şi Luxemburg au format o uniune economică numită:
a. Uniunea Europeană;
b. Ţările de Sus;
c. Benelux.

366. Ce stat european are capitala la Varşovia?


a. Estonia;
b. Polonia;
c. Slovacia.

367. Ce stat european are capitala la Praga?


a. Slovacia;
b. Polonia;
c. Cehia.

368. Ce stat european are capitala la Bratislava?


a. Slovacia;
b. Cehia;
c. Polonia.

369. Ce stat european are capitala la Ljubliana?


a. Slovenia;
b. Slovacia;
c. Croaţia.

370. Ce stat european are capitala la La Valletta?


a. Malta;
b. Cipru;
c. Andorra.

371. Ce stat european are capitala la Nicosia?


a. Grecia;
b. Malta;
c. Cipru.
372. Ce ţară situată în peninsula Iberică are ieşire numai la Oceanul Atlantic?
a. Spania;
b. Portugalia;
c. Malta.

373. Ce stat baltic obţine 80% din necesarul de energie prin atomocentrale?
a. Letonia;
b. Lituania;
c. Estonia.

374. Ce stat baltic obţine aproape în totalitate necesarul de energie prin termocentrale?
a. Letonia;
b. Lituania;
c. Estonia.

375. Slovenia, prin cele trei porturi importante ale sale, are ieşire la:
a. Marea Adriatică;
b. Marea Egee;
c. Marea Ionică.

376. Cipru este o ţară:


a. insulară;
b. peninsulară;
c. continentală.

377. Malta este o ţară:


a. peninsulară;
b. continentală;
c. insulară.

378. Spania este o ţară:


a. insulară;
b. peninsulară;
c. continentală.

379. Portugalia este o ţară:


a. insulară;
b. continentală;
c. peninsulară.

380. Italia este o ţară:


a. insulară
b. peninsulară
c. continentală.

381. Austria este o ţară:


a. insulară;
b. continentală;
c. peninsulară.

382. Ungaria este o ţară:


a. insulară;
b. continentală;
c. peninsulară.
383. Bulgaria este o ţară:
a. peninsulară;
b. continentală;
c. insulară.

384. Slovacia este o ţară:


a. peninsulară;
b. insulară;
c. continentală.

385. Slovenia este o ţară:


a. insulară;
b. peninsulară;
c. continentală.

386. Germania, prin porturile maritime, are deschidere la:


a. Marea Nordului şi Marea Norvegiei;
b. Marea Baltică şi Marea Nordului;
c. Marea Nordului şi Marea Mânecii.

387. Polonia, prin porturile maritime, are deschidere la:


a. Marea Baltică;
b. Marea Nordului;
c. Marea Caspică.

388. Malta este un stat insular situat în:


a. Marea Egee;
b. Marea Mediterană;
c. Marea Baltică.

389. Prin aderarea în anul 2007 a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, numărul ţărilor membre ajunge
la:
a. 21;
b. 27;
c. 25.

390. Parlamentul European are sediul la:


a. Strasbourg;
b. Bruxelles;
c. Haga.

391. Drapelul U.E. este format dintr-un un cerc pe fond albastru cu:
a. 26 stele;
b. 16 stele;
c. 12 stele.

392. Imnul U.E. este extras din simfonia a IX-a de L.Van Beethoven care se numeşte:
a. Corul Vânătorilor;
b. Marşul triumfal;
c. Oda Bucuriei.

393. Carpaţii reprezintă o ramură a lanţului muntos:


a. alpino-himalayan;
b. andino – caucazo- himalayan;
c. alpino-uralian.

394. Ce fluviu european străbate 10 ţări şi patru capitale de la izvor până la vărsare:
a. Rhin;
b. Volga;
c. Dunărea.

395. Care sunt ţările riverane Mării Negre:


a. Ucraina, Rusia, Georgia, Turcia, Bulgaria, România;
b. România, Rusia, Armenia, Turcia, Bulgaria, Ucraina;
c. România, Rusia, Ucraina, Rep. Moldova, Turcia, Bulgaria.

396. Care sunt cele patru capitale europene străbătute de fluviul Dunărea:
a. Praga, Viena, Budapesta şi Belgrad;
b. Viena, Bratislava, Budapesta şi Belgrad;
c. Viena, Budapesta, Belgrad şi Bucureşti.

397. Care sunt statele membre ale Uniunii Europene cu ieşire la Marea Neagră:
a. România şi Bulgaria;
b. România, Bulgaria şi Turcia;
c. România, Bulgaria şi Ucraina.

398. Din punct de vedere demografic, România se înscrie ca dinamică în evoluţia generală a populaţiei
europene, prin:
a. deficit natural de populaţie;
b. creştere naturală a populaţiei;
c. stagnare a numărului de locuitori.

399. Din punct de vedere demografic, România se înscrie ca dinamică în evoluţia generală a populaţiei
europene, prin:
a. creştere demografică;
b. întinerire demografică;
c. îmbătrânire demografică.

400. Între ţările membre ale Uniunii Europene, cu cei 238.391 km2, România ocupă locul:
a. 8;
b. 7;
c. 11.

401. Din punct de vedere confesional, România se află în partea continentului european cu populaţie majoritară:
a. catolică;
b. ortodoxă;
c. musulmană.

402. Ţările care au semnat, în anul 2007, proiectul privind construcţia conductei (1.400 km lungime) de
transport a petrolului între Constanţa şi Trieste, sunt:
a. România, Serbia, Muntenegru, Croaţia şi Italia;
b. România, Serbia, Croaţia, Slovacia şi Italia;
c. România, Serbia, Croaţia, Slovenia şi Italia.

403. Proiectul NABUCCO de transport a petrolului caspic spre Europa, are printre semnatare ţări ca:
a. România, Rusia, Ucraina, Turcia şi Bulgaria;
b. România, Ucraina, Rep. Moldova, Bulgaria şi Serbia;
c. România, Georgia, Turcia şi Bulgaria.
404. Tendinţa de migraţiune a forţei de muncă în interiorul Uniunii Europene este:
a. dinspre noii membrii din Europa de Est către ţările membre din Europa Centrală şi Occidentală;
b. dinspre membrii vechi din Europa Occidentală către membrii noi din estul continentului;
c. dinspre ţările Uniunii Europene din sudul continentului către cele din nordul continentului.

405. În Spania şi Franţa, cea mai mare parte a imigranţilor sunt:


a. maghrebieni;
b. turci;
c. asiatici.

406. Cei mai mulţi imigranţilor în Olanda sunt:


a. maghrebieni;
b. turci;
c. indonezieni.

407. În Marea Britanie, cea mai mulţi imigranţilor sunt:


a. maghrebieni şi indieni;
b. indieni şi pakistanezi;
c. indieni şi afgani.

408. În Germania, cei mai mulţi imigranţi sunt:


a. turci;
b. polonezi;
c. maghrebieni .

409. În România, energia geotermică este utilizată preponderent în:


a. Subcarpaţii Getici;
b. Câmpia Română;
c. Câmpia de Vest.

410. Rezervele de huilă ale României, estimate la cca. 2 mld. tone, sunt localizate preponderent în:
a. Depresiunea Petroşani;
b. Subcarpaţii Getici;
c. Munţii Aninei.

411. Cea mai mare parte a rezervelor de cărbuni din România este reprezentată de:
a. huilă;
b. lignit;
c. antracit.

412. În Europa, la latitudini mai mari de 60o, ponderea cea mai mare în modelul de utilizare a terenurilor
revine:
a. pajiştilor şi pădurilor;
b. terenurilor arabile şi pădurilor;
c. livezilor şi pajiştilor.

413. Cea mai mică pondere a populaţiei ocupată în agricultură (15% din totalul populaţiei active) o are:
a. Olanda;
b. Belgia;
c. Germania.

414. Cea mai mare pondere a populaţiei ocupată în agricultură (30% din totalul populaţiei active) o are:
a. România;
b. Bulgaria;
c. Slovacia.

415. Cea mai mare producătoare de grâu din Uniunea Europeană (cca. 40 mil. tone / an) este:
a. Germania;
b. Franţa;
c. Marea Britanie.

416. Cea mai mare producătoare de porumb din Uniunea Europeană este:
a. Germania;
b. Marea Britanie;
c. Franţa.

417. Statele cu cea mai mare producţie de cartofi din Uniunea Europeană sunt:
a. Italia şi Polonia;
b. Germania şi Slovenia;
c. Polonia şi Germania.

418. Statele cu cea mai mare producţie de sfeclă de zahăr din Uniunea Europeană sunt:
a. Franţa şi Germania;
b. Franţa şi Grecia;
c. Polonia şi Suedia.

419. Franţa şi Germania, la nivelul Uniunii Europene, sunt cei mai mari producătoari de:
a. măsline;
b. sfeclă de zahăr;
c. citrice.

420. Care ţări membre U.E. au cele mai mari producţii viticole:
a. Italia şi Franţa;
b. Italia şi Polonia;
c. Franţa şi Marea Britanie.

421. Agricultura Finlandei este specializată în:


a. cultivarea sfeclei de zahăr;
b. cultivarea cartofului;
c. creşterea animalelor.

422. Agricultura ţărilor baltice, membre ale U.E., este specializată în:
a. cultivarea cartofului;
b. creşterea animalelor;
c. pomicultura.

423. Agricultura extensivă se practică, în U.E., cu precădere în:


a. Europa Vestică;
b. Europa Centrală;
c. Europa Nordică.

424. Agricultura intensivă se practică în U.E. cu precădere în:


a. Europa Estică;
b. Europa Meridională;
c. Europa Vestică.

425. Practica vânatului şi a pescuitului de subzistenţă este caracteristică:


a. zonei subpolare;
b. zonei temperate;
c. zonei polare.
426. Care este ţara membră a U.E., unde, din totalul celor 470.000 locuitori, doar 1000 au ca ocupaţie
principală agricultura:
a. Cipru;
b. Malta;
c. Luxemburg.

427. Ce sector economic generează 80% din emisiile de gaze cu efect de seră din U.E.:
a. industrial;
b. energetic;
c. agricol.

428. În ce stat membru al U.E., energia eoliană acoperă aproximativ 20% din necesarul de electricitate:
a. Olanda;
b. Danemarca;
c. Norvegia.

429. Care sunt ţările membre ale U.E. cu o pondere de 25% din totalul populaţiei de peste 60 ani:
a. Italia şi Grecia;
b. Franţa şi Germania;
c. Italia şi Germania.

430. Frecvenţa cea mai mare ca utilizare în comunicare la nivelul U.E. o are alfabetul:
a. latin;
b. chirilic;
c. ebraic.

431. Cea mai reprezentativă organizaţie politico-militară la nivel mondial este:


a. Tratatul de la Varşovia;
b. Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord;
c. Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa.

432. În anul 1995, C.S.C.E. (Conferinţa pentru Cooperare şi Securitate în Europa) este înlocuită cu:
a. Uniunea Europeană;
b. Comunitatea Statelor Europene;
c. Organizaţia pentru Cooperare şi Securitate în Europa.

433. Sediul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord este la:


a. Strasbourg;
b. Bruxelles;
c. Haga.

434. Agricultura cerealieră, desfăşurată pe câmpuri deschise ("open-field") este specifică unor zone precum:
a. Bretania şi Normandia;
b. Bazinul Londrei şi Bretania;
c. Bazinul Parisului şi Câmpia Dunării.

435. Agricultura desfăşurată în câmpuri închise ("bocage") este specifică unor zone precum:
a. Iutlanda şi Normandia;
b. Bretania şi Bazinul Padului;
c. Normandia şi Câmpia Tisei.

436. Arii rurale cu intensă influenţă urbană şi intervenţie umană sunt localizate în:
a. Belgia, Olanda şi nordul Italiei;
b. Anglia, Olanda şi Ungaria;
c. Olanda, Luxemburg şi Scoţia.

437. Arii rurale cu redusă influenţă urbană şi intervenţie antropică sunt localizate în:
a. estul Cehiei, Elveţiei şi sudul Italiei;
b. Slovenia, Scoţia şi nordul Spaniei;
c. Norvegia, Suedia şi Anglia.

438. Arii rurale cu redusă influenţă urbană şi intensă intervenţie antropică sunt localizate în:
a. Ungaria, Cehia şi Slovenia;
b. Ungaria, Slovacia şi Cehia;
c. România, Bulgaria şi Ungaria.

439. Comunităţile de tip hanseatic sunt localizate în:


a. Austria, Germania şi Ungaria;
b. Germania de Nord, Danemarca şi Polonia;
c. Lituania, Letonia şi Estonia.

440. Comunităţile de tip mediteraneean sunt localizate în:


a. Franţa, Austria şi Cipru;
b. Franţa, Spania şi Bulgaria;
c. Spania, Italia şi Grecia.

441. Comunităţile de tip baltic sunt localizate în:


a. Estonia şi Norvegia;
b. Lituania şi Letonia;
c. Germania şi Polonia.

442. Comunităţile de tip balcanic sunt localizate în:


a. Macedonia şi Bulgaria;
b. Serbia şi România;
c. Grecia şi Macedonia.

443. Comunităţile de tip central-europene sunt localizate în:


a. Austria şi Polonia;
b. Austria şi Ungaria;
c. Austria şi Bulgaria.

444. Comunităţile occidentale sunt localizate în:


a. Spania, Portugalia şi Franţa;
b. Franţa, Marea Britanie şi Austria;
c. Franţa, Olanda şi Belgia.

445. Între ţările europene proponderent catolice sunt:


a. Spania şi Italia;
b. Spania şi Danemarca;
c. Italia şi Franţa.

446. Între ţările europene preponderent protestante sunt::


a. Suedia şi Portugalia;
b. Norvegia şi Spania;
c. Norvegia şi Suedia.

447. Dintre ţările europene preponderent ortodoxe sunt:


a. România şi Ungaria;
b. România şi Albania;
c. Bulgaria şi România.
448. Majoritatea musulmanilor din România sunt în:
a. Moldova;
b. Dobrogea;
c. Oltenia.

449. Majoritatea protestanţilor din România sunt în:


a. Transilvania;
b. Oltenia;
c. Muntena.

450. Majoritatea catolicilor din România sunt în:


a. Dobrogea;
b. Transilvania;
c. Muntenia.

451. Majoritatea greco-catolicilor din România sunt în:


a. Moldova;
b. Muntenia;
c. Transilvania.

452. Majoritatea neo-protestanţilor din România sunt în:


a. Transilvania;
b. Oltenia;
c. Muntenia .

453. Cea mai numeroasă minoritate din România este:


a. rromă;
b. maghiară;
c. germană.

454. Minoritatea maghiară pe teritoriul României este localizată cu precădere în:


a. Transilvania;
b. Muntenia;
c. Moldova.

455. Minoritatea germană pe teritoriul României este localizată cu precădere în:


a. Dobrogea şi Transilvania sudică;
b. Muntenia şi Banat;
c. Banat şi sudul Transilvaniei.

456. Turcii şi tătarii sunt în România în:


a. Oltenia;
b. Muntenia;
c. Dobrogea.

457. Care sunt metropolele din U.E. cu peste 5 mil. locuitori:


a. Londra şi Praga;
b. Londra şi Paris;
c. Paris şi Stockholm.

458. Dintre metropolele europene, importante centre nodale mondiale, pot fi enumerate:
a. Londra şi Berlin;
b. Londra şi Paris;
c. Paris şi Roma.
459. Dintre metropolele europene în curs de constituire, pot fi enumerate:
a. Bucureşti şi Helsinki;
b. Bucureşti şi Atena;
c. Sofia şi Oslo.

460. În rândul oraşelor din România, care se disting prin caracterul de centre nodale sau poli de creştere pot fi
incluse:
a. Constanţa, Galaţi şi Bacău;
b. Piteşti, Timişoara şi Baia Mare;
c. Arad, Oradea şi Cluj Napoca.

461. Care din oraşele de rangul 0 din România, are caracter metropolitan în curs de constituire:
a. Craiova;
b. Cluj-Napoca;
c. Bucureşti.

462. În rândul oraşelor de rangul II, cu o mărime demografică medie şi mare, o bază economică diversificată şi
rol de centru regional de echilibru pot fi incluse:
a. Arad şi Sibiu;
b. Arad şi Timişoara;
c. Sibiu şi Ploieşti.

463. Cea mai mare densitate de autostrăzi la nivelul ţărilor europene este în:
a. Germania şi Belgia;
b. Germania şi Spania;
c. Franţa şi Grecia.

464. Pe teritoriul României, prima cale ferată a fost inaugurată pe traseul:


a. Oraviţa – Caransebeş;
b. Oraviţa – Baziaş;
c. Caransebeş – Lugoj.

465. Podul de cale ferată de la Cernavodă – Feteşti traversează:


a. Prutul;
b. Oltul;
c. Dunărea.

466. Ţările cu cele mai lungi reţele navigabile fluviale din Europa:
a. Franţa, Olanda, Germania, Polonia şi Austria;
b. Franţa, Olanda, Germania, Polonia şi Ucraina;
c. Franţa, Olanda, Germania, Polonia şi Italia.

467. Primul canal navigabil construit în Europa a fost:


a. Riel;
b. Briare;
c. Korintos.

468. Cele mai mari încasări din turism, în anul 2004, dintre ţările europene, le are:
a. Spania;
b. Franţa;
c. Italia.

469. Ţara europeană cu cel mai mare aflux de turişti în anul 2004 este:
a. Italia;
b. Franţa;
c. Spania .

470. Ţara europeană care a cheltuit cel mai mult pe activităţi turistice în anul 2004 a fost:
a. Marea Britanie;
b. Franţa;
c. Germania.

471. Cel mai important centru turistic la nivel european este:


a. Roma;
b. Paris;
c. Atena.

472. Côte d'Azur cu staţiunile Nisa, Cannes şi Monte Carlo se găsesc pe litoralul francez la:
a. Marea Mediterană;
b. Oceanul Atlantic;
c. Marea Mânecii.

473. Staţiunea de sporturi de iarnă Chamonix se află în:


a. Alpii Elveţieni;
b. Alpii Italieni;
c. Alpii Francezi.

474. Staţiunea de sporturi de iarnă Davos se află în:


a. Elveţia;
b. Franţa;
c. Italia.

475. Centrul turistic Salzburg se află în:


a. Elveţia;
b. Austria;
c. Germania.

476. Staţiunea de sporturi de iarnă Courmayeur se află în:


a. Franţa;
b. Italia;
c. Elveţia .

477. Dintre staţiunile balneoclimaterice din România aflate pe litoralul românesc al Mării Negre sunt:
a. Mamaia, Mangalia şi Eforie;
b. Mamaia, Mangalia şi Amara;
c. Mamaia, Eforie şi Moldova Veche.

478. În categoria statelor europene unitare, descentralizate administrativ, intră:


a. Franţa şi Austria;
b. România şi Belarus;
c. Franţa şi România.

479. În categoria statelor europene unitare, centralizate administrativ, intră:


a. Belarus şi Germania;
b. Rusia şi România;
c. Belarus şi Rep. Moldova.

480. În categoria statelor europene federale intră:


a. Austria şi Elveţia;
b. Germania şi Franţa;
c. Elveţia şi Belarus.
481. Ce ţară europeană este alcătuită administrativ din 13 landuri şi 3 oraşe stat:
a. Elveţia;
b. Austria;
c. Germania.

482. Ce ţară europeană are 8 regiuni de dezvoltare?


a. Ungaria;
b. România;
c. Cehia.

483. Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde judeţele:


a. Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vaslui;
b. Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Galaţi;
c. Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău şi Vrancea.

484. Regiunea de dezvoltare Sud-Est cuprinde judeţele:


a. Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Constanţa;
b. Galaţi, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Tulcea şi Constanţa;
c. Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

485. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest cuprinde judeţele:


a. Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Bihor, Arad şi Satu Mare;
b. Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Bihor, Satu Mare şi Sălaj;
c. Cluj, Maramureş, Bihor, Arad, Satu Mare şi Sălaj.

486. Regiunea de dezvoltare Vest cuprinde judeţele:


a. Arad, Timiş, Hunedoara şi Caraş-Severin;
b. Arad, Timiş, Bihor şi Caraş-Severin;
c. Arad, Timiş, Bihor şi Hunedoara.

487. Regiunea de dezvoltare Centru cuprinde judeţele?


a. Alba, Sibiu, Cluj, Hargita, Covasna şi Braşov;
b. Alba, Sibiu, Mureş, Hargita, Covasna şi Braşov;
c. Hunedoara, Sibiu, Mureş, Hargita, Covasna şi Braşov.

488. Regiunea de dezvoltare Sud-Vest cuprinde judeţele:


a. Caraş-Severin, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Olt;
b. Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Argeş;
c. Mehedinţi, Gorj, Dolj, Vâlcea şi Olt.

489. Regiunea de dezvoltare Sud cuprinde judeţele:


a. Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi şi
Ialomiţa;
b. Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman şi Girgiu;
c. Argeş, Vâlcea, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Teleorman şi Girgiu.

490. Ce strâmtoare asigură ieşirea din Marea Mediterană şi accesul în Oceanul Atlantic:
a. Bosfor;
b. Gibraltar;
c. Calais.

491. Ce strâmtori asigură ieşirea din Marea Neagră spre Marea Mediterană:
a. Bosfor şi Dover;
b. Bosfor şi Dardanele;
c. Bosfor şi Gibraltar.

492. Trenul de mare viteză "Eurostar" circulă pe traseul:


a. Paris – Bruxelles – Köln;
b. Londra – Paris – Marsilia;
c. Londra – Paris – Bruxelles.

493. Trenul de mare viteză "Thalys" circulă pe traseul


a. Paris – Bruxelles – Köln;
b. Londra – Paris – Marsilia;
c. Paris – Lyon – Bruxelles.

494. A doua reţea de metrou, ca mărime, din Europa este cea:


a. moscovită;
b. londoneză;
c. pariziană.

495. Cel mai mare port la Marea Neagră:


a. Constanţa;
b. Trabzon;
c. Burgas.

496. Cel mai mare aeroport european (trafic de cca. 65 mil. Pasageri anual) este:
a. Schiphol – Amsterdam;
b. Heathrow – Londra;
c. Charles de Gaulle – Paris.

497. Cel mai mare exportator european şi unul din cei mai importanţi la nivel mondial este:
a. Franţa;
b. Germania;
c. Marea Britanie.

498. Turnul Eiffel simbol al turismului mondial, se găseşte la


a. Paris;
b. Londra;
c. Roma.

499. Staţiunea balneoclimaterică Karlovy-Vary se găseste în:


a. Cehia;
b. Slovacia;
c. Ungaria.

500. Structura megalitică de la Carnac se găseşte în:


a. Marea Britanie;
b. Malta;
c. Franţa.

501. Muzeul Ermitaj se găseşte în oraşul:


a. Madrid;
b. Sankt-Petersburg;
c. Paris.

502. Muzeul Luvru se găseşte în oraşul:


a. Roma;
b. Londra;
c. Paris.
503. Muzeul Prado se găseşte în oraşul:
a. Madrid;
b. Paris;
c. Roma.

504. Peştera Lascaux renumită pentru picturile rupestre se găseşte în


a. Franţa;
b. Italia;
c. Spania.

505. Peştera Postojna cea mai spectaculoasă din Europa se găseşte în


a. Croaţia;
b. Slovenia;
c. Slovacia.

506. Bulgaria este organizată administrativ teritorial în:


a. prefecturi;
b. voievodate;
c. judeţe.

507. Franţa este organizată administrativ teritorial în:


a. prefecturi;
b. departamente;
c. districte.

508. Polonia este organizată administrativ teritorial în:


a. comitate;
b. judeţe;
c. voievodate.

509. Austria este organizată administrativ teritorial în:


a. landuri;
b. cantoane;
c. regiuni.

510. Ungaria este organizată administrativ teritorial în:


a. comitate;
b. voievodate;
c. judeţe.

511. Marea Britanie este organizată administrativ teritorial în:


a. departamente;
b. regiuni;
c. districte.

512. Judeţul din România cu cea mai mare suprafaţă (8.697 kmp) este:
a) Prahova;
b) Timiş;
c) Constanţa.

513. Judeţul din România cu cea mai mică suprafaţă (1.583 kmp) este:
a. Ilfov;
b. Girgiu;
c. Călăraşi.

514. Judeţul din România cu cel mai mare număr de sate este:
a. Timiş;
b. Alba;
c. Gorj.

515. Unitatea teritorial-administrativă de bază din România este:


a. judeţul;
b. satul;
c. comuna.
REZOLVĂRI
REZOLVĂRI TESTE ADMITERE

Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R Î R
1 b 51 a 101 b 151 c 201 a 251 b 301 b 351 a 401 b 451 c
2 a 52 c 102 a 152 a 202 c 252 c 302 a 352 a 402 c 452 a
3 a 53 b 103 a 153 b 203 b 253 b 303 c 353 c 403 c 453 b
4 c 54 b 104 a 154 b 204 a 254 a 304 c 354 b 404 a 454 a
5 a 55 b 105 c 155 c 205 b 255 c 305 a 355 b 405 a 455 c
6 c 56 a 106 a 156 a 206 c 256 a 306 b 356 b 406 c 456 c
7 a 57 c 107 c 157 a 207 a 257 b 307 b 357 c 407 b 457 b
8 b 58 b 108 a 158 b 208 b 258 b 308 c 358 a 408 a 458 b
9 b 59 a 109 c 159 c 209 c 259 c 309 a 359 b 409 c 459 a
10 c 60 c 110 b 160 a 210 b 260 a 310 a 360 c 410 a 460 a
11 a 61 a 111 b 161 c 211 a 261 b 311 b 361 a 411 b 461 c
12 a 62 b 112 a 162 a 212 c 262 c 312 c 362 a 412 a 462 a
13 b 63 a 113 a 163 c 213 c 263 b 313 c 363 b 413 b 463 a
14 b 64 b 114 c 164 b 214 b 264 c 314 b 364 a 414 a 464 b
15 a 65 b 115 b 165 a 215 b 265 b 315 a 365 c 415 b 465 c
16 c 66 c 116 b 166 a 216 c 266 a 316 a 366 b 416 c 466 b
17 c 67 a 117 c 167 a 217 a 267 c 317 b 367 c 417 c 467 b
18 a 68 b 118 c 168 b 218 a 268 a 318 c 368 a 418 a 468 a
19 b 69 b 119 a 169 c 219 b 269 c 319 a 369 a 419 b 469 b
20 b 70 a 120 b 170 c 220 c 270 b 320 a 370 a 420 a 470 c
21 a 71 c 121 c 171 b 221 a 271 a 321 c 371 c 421 c 471 b
22 c 72 c 122 c 172 a 222 c 272 b 322 b 372 b 422 b 472 a
23 b 73 a 123 c 173 b 223 a 273 b 323 c 373 b 423 b 473 c
24 a 74 b 124 a 174 c 224 b 274 c 324 b 374 c 424 c 474 a
25 a 75 a 125 b 175 a 225 a 275 a 325 a 375 a 425 a 475 b
26 a 76 a 126 b 176 a 226 b 276 b 326 a 376 a 426 c 476 b
27 c 77 b 127 c 177 b 227 a 277 a 327 c 377 c 427 b 477 a
28 a 78 a 128 a 178 b 228 c 278 c 328 c 378 b 428 b 478 c
29 b 79 b 129 a 179 c 229 a 279 a 329 a 379 c 429 a 479 c
30 b 80 a 130 b 180 a 230 c 280 b 330 a 380 b 430 a 480 a
31 a 81 c 131 c 181 c 231 c 281 a 331 b 381 b 431 b 481 c
32 c 82 a 132 a 182 b 232 c 282 c 332 c 382 b 432 c 482 b
33 c 83 a 133 a 183 b 233 b 283 b 333 a 383 a 433 b 483 a
34 b 84 b 134 c 184 b 234 a 284 c 334 a 384 c 434 c 484 c
35 a 85 c 135 a 185 c 235 a 285 a 335 c 385 b 435 a 485 b
36 c 86 a 136 b 186 a 236 c 286 b 336 a 386 b 436 a 486 a
37 b 87 c 137 b 187 a 237 b 287 a 337 c 387 a 437 b 487 b
38 b 88 a 138 c 188 c 238 c 288 a 338 a 388 b 438 c 488 c
39 c 89 c 139 a 189 b 239 a 289 b 339 b 389 b 439 b 489 a
40 a 90 b 140 a 190 c 240 a 290 c 340 c 390 a 440 c 490 b
41 c 91 b 141 a 191 a 241 c 291 c 341 c 391 c 441 b 491 b
42 a 92 a 142 b 192 b 242 b 292 c 342 c 392 c 442 a 492 c
43 b 93 b 143 a 193 c 243 b 293 a 343 b 393 a 443 b 493 a
44 c 94 b 144 c 194 a 244 a 294 b 344 a 394 c 444 c 494 c
45 a 95 c 145 c 195 a 245 c 295 b 345 a 395 a 445 a 495 a
46 b 96 a 146 b 196 c 246 a 296 a 346 a 396 b 446 c 496 b
47 c 97 c 147 a 197 b 247 a 297 c 347 b 397 a 447 c 497 b
48 b 98 a 148 b 198 b 248 c 298 c 348 c 398 a 448 b 498 a
49 a 99 c 149 a 199 a 249 b 299 a 349 a 399 c 449 a 499 a
50 a 100 a 150 a 200 a 250 b 300 b 350 c 400 a 450 b 500 c
501 b 506 c 511 c
502 c 507 b 512 b
503 a 508 c 513 a
504 a 509 a 514 b
505 b 510 a 515 c
B. REZOLVAŢI CERINŢELE REPREZENTĂRILOR GRAFICE

1. Ce reprezintă graficul de mai jos?

mc/s râul Siret


90
80
80
70 70
70
60 60
60
50 50
50 45
40 35
30 30
30
20
20
10
0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

……………………………………………………………………………………

2. Completaţi semnificaţia graficului de mai jos.

.........……….............medii lunare
O
C
10

8 8
7
6 6
5 5
4
3 3
2 2
1
0 0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
-2 -2
-3
-4

3. Completaţi semnificaţia graficului de mai jos


mm .........……….............medii lunare
250

210
200 200
190
180
150
140

100
80
65 70 70
60
50 50
40

0
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), a râurilor şi oraşelor principale indicate prin cifre:
5. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a unităţilor montane limitrofe indicate prin cifre:
6. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a oraşelor indicate prin cifre:
7. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a oraşelor notate prin cifre
8. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a râurilor, statelor vecine notate prin cifre
9. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a subunităţilor notate prin cifre
10. Precizaţi numele unităţii geografice haşurate (A), şi denumirea celor indicate prin cifre

11. Precizaţi numele unităţii geografice haşurate (A), şi denumirea celor indicate prin cifre
12. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi vecinilor indicaţi prin cifre

13. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a masivelor indicate prin cifre
14. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a subunităţilor indicate prin cifre
15. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a celor indicate prin cifre
16. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a celor indicate prin cifre
17. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a braţelor, oraşelor indicate prin cifre
18. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a localităţilor indicate prin cifre
19. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a celor indicate prin cifre
20. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a râurilor indicate prin cifre
21. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a celor indicate prin cifre
22. Precizaţi denumirea unităţilor indicate prin cifre
23. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a oraşelor indicate prin cifre
24. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a oraşelor, lacurilor şi defileelor indicate prin cifre
25. Precizaţi denumirea grupelor hidrografice haşurate (A, B), şi a râurilor indicate prin cifre
26. Precizaţi denumirea unităţii geografice haşurate (A), şi a oraşelor indicate prin cifre
27. Precizaţi denumirea râurilor şi lacurilor indicate prin cifre
28. Precizaţi denumirea râurilor indicate prin cifre
78
29. Precizaţi denumirea judeţelor şi oraşelor-reşedinţă de judeţ indicate prin cifre

79
80
RĂSPUNSURILE CORECTE

B. Soluţia reprezentărilor grafice

1. Debitele lunare ale unui râu


2. Temperaturi………
3. Precipitaţii………
4. A. Câmpia Moldovei; 1. Prut; 2. Jijia; 3. Bahlui; 4. Iaşi; 5. Botoşani; 6. Dorohoi.
5. A. Depresiunea Braşov; 1. M. Baraolt; 2. M. Bodoc; 3. M. Nemira; 4. M. Vrancei; 5.
M. Buzăului; 6. M. Baiului; 7. M. Bucegi; 8. Culoarul Bran-Rucăr; 9. M. Piatra
Craiului; 10. M. Perşani.
6. A. Podişul Dobrogei; 1. Cernavodă; 2. Hârşova; 3. Măcin; 4. Isaccea; 5. Tulcea; 6.
Babadag; 7. Negru Vodă; 8. Medgidia; 9. Basarabi; 10. Năvodari; 11. Constanţa; 12.
Eforia; 13. Mangalia.
7. A. Câmpia Română; 1. Focşani; 2. Buzău; 3. Ploieşti; 4. Târgovişte; 5. Piteşti; 6.
Slatina; 7. Craiova; 8. Alexandria; 9. Giurgiu; 10. Călăraşi; 11. Slobozia; 12. Brăila; 13.
Galaţi; Bucureşti.
8. A. Câmpia de Vest; 1. Someş; 2. Crişul Repede; 3. Crişul Negru; 4. Crişul Alb; 5.
Mureş; 6. Bega; 7. Timiş; 8. Caraş; 9. Ungaria; 10. Serbia.
9. A. Grupa Parâng; 1. M. Lotrului; 2. M. Cibin; 3. M. Şureanu; 4. M. Parâng; 5. M.
Căpăţânii; 6. Defileul Jiului; 7. Defileul Oltului.
10. A. Grupa nordică a Carpaţilor Orientali; 1. M. Oaş; 2. M. Igniş; 3. M. Gutâi; 4. M.
Ţibleş; 5. M. Rodnei; 6. M. Maramureş; 7. Pasul Prislop; 8. Obcina Mestecăniş; 9.
Obcina Feredeu; 10. Obcina Mare; 11. Depresiunea Oaş; 12. Depresiunea Maramureş;
13. Depresiunea Câmpulung; 14. Depresiunea Dornelor; 15. M. Bârgău; 16. Pasul
Tihuţa.
11. A. Carpaţii Meridionali; 1. vf. Omul; 2. vf. Moldoveanu; 3. vf. Negoiu; 4. vf. Parângul
Mare; 5. vf. Peleaga; 6. Defileul Jiului; 7. Defileul Turnu Roşu; 8. Depresiunea
Loviştei; 9. Depresiunea Petroşani; 10. Depresiunea Haţeg.
12. A. Depresiunea Maramureş; 1. Munţii Maramure; 2. Pasul Prislop; 3. M. Rodnei; 4. M.
Igniş; 5. M. Gutâi; 6. M. Ţibleş; 7. Ucraina.
13. A. Munţii Apuseni; 1. M. Bihor; 2. M. Pădurea Craiului; 3. M. Plopiş (Şes); 4. M.
Meseş; 5. M. Vlădeasa; 6. M. Gilău; 7. M. Muntele Mare; 8. M. Trascău; 9. M.
Metaliferi; 10. M. Zarand; 11. M. Codru Moma.
14. A. Munţii Banatului; 1. M. Almăj; 2. M. Locvei; 3. M. Semenic; 4. M. Aninei; 5. M.
Dognecei; 6. Pasul Poarta Orientală; 7. Defileul Dunării; 8. Culoarul Timiş-Cerna; 9.
Depresiunea Bozovici (Almăj).
15. A. Podişul Getic; 1. Podişul Cândeşti; 2. Dealurile Argeşului; 3. Podişul Cotmeana; 4.
Podişul Olteţului; 5. Dealurile (Gruiurile) Jiului; 6. Podişul Strehaia; 7. Subcarpaţii
Getici; 8. Podişul Mehedinţi; 9. Câmpia Română; 10. Subcarpaţii de Curbură.
16. A. Grupa Făgăraş; 1. M. Făgăraş; 2. M. Cozia; 3. M. Frunţi; 4. M. Ghiţu; 5. M. Iezer; 6.
Depresiunea Loviştei; 7. M. Piatra Craiului; 8. Depresiunea Făgăraş; 9. Defileul Turnu
Roşu; 10. Defileul Cozia.
17. A. Delta Dunării; 1. Braţul Chilia; 2. Braţul Tulcea; 3. Braţul Sulina; 4. Braţul Sf.
Gheorghe; 5. Dunărea; 6. Tulcea; 7. Sulina.
18. A. Depresiunea Colinară a Transilvaniei; 1. Bistriţa; 2. Dej; 3. Cluj-Napoca; 4. Turda;
5. Alba Iulia; 6. Sibiu; 7. Făgăraş; 8. Târgu Mureş; 9. Sighişoara; 10. Mediaş; 11. Blaj.
19. A. Podişul Moldovei; 1. Obcina Mare (Grupa nordică a Carpaţilor Orientali); 2.
Subcarpaţii Moldovei; 3. Câmpia Română; 4. Republica Moldova; 5. Ucraina; 6.
Podişul Sucevei; 7. Câmpia Moldovei; 8. Podişul Bârladului.
20. A. Subcarpaţii de Curbură; 1. Trotuş; 2. Putna; 3. Râmnicu Sărat; 4. Slănic; 5. Buzău;
6. Prahova; 7. Ialomiţa; 8. Dâmboviţa.

81
21. A. Grupa Retezat-Godeanu; 1. M. Retezat; 2. M. Godeanu; 3. M. Ţarcu; 4. M. Cernei;
5. M. Mehedinţi; 6. M. Vâlcan; 7. Depresiunea Petroşani; 8. Depresiunea Haţeg; 9.
Defileul Jiului.
22. 1. mmm; 2.
23. A. Podişul Moldovei; 1. Dorohoi; 2. Suceava; 3. Botoşani; 4. Roman; 5. Iaşi; 6. Bacău;
7. Vaslui; 8. Bârlad; 9. Huşi.
24. A. Grupa centrală a Carpaţilor Orientali; 1. Piatra Neamţ; 2. Bicaz; 3. Topliţa; 4.
Gheorgheni; 5. Miercurea Ciuc; 6. Tuşnad; 7. Comăneşti; 8. Lacul Roşu; 9. Lacul Sf.
Ana; 10. Lacul Izvoru Muntelui; 11. Cheile Zugreni (Bistrişei); 12. Defileul Topliţa-
Deda; 13. Defileul Oltului (Racoş).
25. A. Grupa de NV; B. Grupa de SV; 1. Tisa; 2. Vişeu; 3. Iza; 4; Bega Veche; 5. Canalul
Bega; 6. Timiş; 7. Bârzava; 8. Nera; 9. Cerna; 10. Mureş; 11. Dunărea.
26. A. Podişul Getic; 1. Curtea de Argeş; 2. Mioveni; 3. Scorniceşti; 4. Drăgăşani; 5. Piatra
Olt; 6. Balş; 7. Filiaşi; 8. Ţicleni; 9. Rovinari; 10. Baia de Aramă; 11. Motru; 12.
Drobeta-Turnu Severin.
27. 1. Teliţa; 2. Taiţa; 3. Canalul Dunăre – Marea Negară; 4. Lacul Razelm; 5. Lacul
Goloviţa; 6. Lacul Smeica; 7. Lacul Sinoe; 8. Lacul Taşaul; 9. Lacul Siutghiol; 10.
Lacul Techirghiol.
28. 1. Vişeu; 2. Iza; 3. Tisa; 4. Someş: 5. Someşul Mic; 6. Someşul Mare; 7. Barcău; 8.
Crişu Repede; 9. Crişu Negru; 10. Crişu Alb; 11. Mureş; 12. Târnava Mică; 13.
Târnava Mare; 14. Bega Veche; 15. Bega; 16. Timiş; 17. Bârzava; 18. Nera; 19. Cerna;
20. Dunărea; 21. Prut; 22. Başeu; 23. Jijia; 24. Bahlui; 25. Siret; 26. Suceava; 27.
Moldova; 28. Bistriţa; 29. Trotuş; 30. Putna; 31. Râmnicu Sărat; 32. Buzău; 33. Bârlad;
34. Jiu; 35. Motru; 36. Gilort; 37. Olt; 38. Lotru; 39. Topolog; 40. Olteţ; 41. Cerna; 42.
Vedea; 43. Argeş; 44. Râul Doamnei; 45. Dâmboviţa; 46. Ialomiţa; 47. Prahova; 48.
Teliţa; 49. Taiţa; 50. Canalul Dunăre – Marea Neagră.
29. JUDEŢ / oraş: 1. SATU MARE / Satu Mare; 2. MARAMUREŞ / Baia Mare; 3.
BISTRIŢA-NĂSĂUD / Bistriţa; 4. SUCEAVA / Suceava; 5. BOTOŞANI / Botoşani;
6. BIHOR / Oradea; 7. SĂLAJ / Zalău; 8. CLUJ / Cluj-Napoca; 9. MUREŞ / Târgu-
Mureş; 10. HARGHITA / Miercurea-Ciuc; 11. NEAMŢ / Piatra Neamţ; 12. IAŞI / Iaşi;
13. ARAD / Arad; 14. HUNEDOARA / Deva; 15. ALBA / Alba Iulia; 16. SIBIU /
Sibiu; 17. BRAŞOV / Braşov; 18. COVASNA / Sfântu Gheorghe; 19. BACĂU /
Bacău; 20. VASLUI / Vaslui; 21. VRANCEA / Focşani; 22. GALAŢI / Galaţi; 23.
TIMIŞ / Timişoara; 24. CARAŞ-SEVERIN / Reşiţa; 25. GORJ / Târgu-Jiu; 26.
VÂLCEA / Râmnicu-Vâlcea; 27. ARGEŞ / Piteşti; 28. DÂMBOVIŢA / Târgovişte; 29.
PRAHOVA / Ploieşti; 30. BUZĂU / Buzău; 31. Brăila / Brăila; 32. MEHEDINŢI /
Drobeta-Turnu Severin; 33. DOLJ / Craiova; 34. OLT / Slatina; 35. TELEORMAN /
Alexandria; 36. GIURGIU / Giurgiu; 37. ILFOV / Buftea; 38. CĂLĂRAŞI / Călăraşi;
39. BUCUREŞTI; 40. IALOMIŢA / Slobozia; 41. TULCEA / Tulcea; 42.
CONSTANŢA / Constanţa.

82