Sunteți pe pagina 1din 78

Podisurile si campiile Romaniei

Depresiunea Colinara a Transilvaniei

Geography... going everywhere

Depresiunea Colinara a Transilvaniei

Sursa: http://www.geocities.com/dmarioara

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Geografie umana

Depresiunea Colinara a Transilvaniei


1. In partea centrala a tarii, in interiorul arcului carpatic 2. Depresiunea Transilvaniei vs. Podisul Tansilvaniei? 3. Limite transante vs. limite ezitante 4. Est: Carpatii Orientali

5. Sud: Carpatii Meridionali (limita clara) 6. Vest: Muntii Apuseni D. Crisanei


Asezare
Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri Geografie umana

Depresiunea Colinara a Transilvaniei Depresiune vs. Podis  Treapta de altitudine 500-700 m  Altitudini ridicate in est (pana la cca. 1000 m)  Cea mai mica altitudine Lunca Muresului (confluenta cu Sebesul 240 m);  Relief structural: - centrul depresiunii (platouri

structurale si vai asimetrice) - est: dealuri cutate (cute diapire)
Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Geografie umana

Depresiunea Colinara a Transilvaniei


  

Formatiuni sedimentare tertiare Latura de est: formatiuni vulcano-sedimentare? Conglomerate eocene: contactul cu M. Meses, Magura Preluca, M. Vladeasa si Gilau-Muntele Mare Miocen (Badenian): Pod. Somesan, Dealurile Nasaudului; (sare) Depozite sarmatiene: Campia Transilvaniei (gaze)
Caract. geologice si orografice
Clima si hidrografie Vegetatie si soluri Geografie umana


Asezare

Depresiunea Colinara a Transilvaniei

Bazin sedimentar format in orogeneza laramica


Bazin sedimentar: Etapa prebadeniana - orogeneza savica: bazine lacustre izolate Etapa badenian - pliocena: - transgresiunea badeniana - miscari stirice (tuful de Dej) Etapa pliocen - cuaternara: - campie fluvio - lacustra modelata subaerian
Caract. geologice si orografice

Asezare

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Geografie umana

Depresiunea Colinara a Transilvaniei
Procese de modelare actuala influentate de dominanta petrografica (marno-argile, nisipuri)


Podisul Somesan: eroziunea in suprafata si adancime Campia Transilvaniei: alunecari de teren

Podisul Tarnavelor: eroziunea in suprafata si adancime + deplasari in masa


Caract. geologice si orografice
Clima si hidrografie Vegetatie si soluri Geografie umana

Asezare

Depresiunea Colinara a Transilvaniei


     

Climat de dealuri; Climat de adapost; Influente oceanice (climat umed si moderat termic); Precipitatii: 600-800 mm/an Vanturi de Vest - foehn Depresiunea Fagaras: Vantu Mare

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Geografie umana

Somes: Somesul Mic (M. Apuseni) si Somesul Mare (M. Rodnei); Mures: Tarnava, Sebes, Aries, Ampoi Olt: Homoroadele, Cibin cu Sadu si Hartibaciu
Vegetatie si soluri Geografie umana

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Depresiunea Colinara a Transilvaniei
Lacuri:


Masive de sare: Ocna Sibiului Ocna Dej, Sovata; Iazuri: Geaca, Zau, Catina

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Geografie umana

Depresiunea Colinara a Transilvaniei Vegetatie si soluri
n strns rela ie cu caracteristicile climei i reliefului (altitudine, orientarea culmilor, expozi ia, declivitatea etc.).

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Geografie umana

Depresiunea Colinara a Transilvaniei


  

Peisaje puternic antropizate Asezarile si caile de comunicatie s-au dezvoltat predominant de-a lungul vailor. Orasele mari (Cluj, Sibiu, Targu Mures) concentreaza cca. 50 % din totalul populatiei urbane Terenurile agricole- 67 % din suprafata depresiunii, mai extinse in Podisul Secaselor, Campia Transilvaniei si Podisul Somesan.

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Geografie umana

Subdiviziuni
I.
1. 2.

Unitatea centrala
Podisul Somesan Campia Transilvaniei Podisul Tarnavelor

3.

II.
1.

Unitatile marginale
Depresiunile sudice si vestice Subcarpatii Transilvaniei

2.

1.

Podisul Somesan
NV Depresiunii colinare a Transilvaniei

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Somesan
N si E: Subcarpatii Transilvaniei (Subcarpatii Lapusului + Dealurile Nasaudului) E si S: culoarele Someselor- Campia Transilvaniei + Dl. Feleacului S si V: M. Apuseni V si N: Dealurile SilvanoSomesene
Asezare
Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri Subdiviziuni

Podisul Somesan
1. Cuprinde masive deluroase, podisuri, depresiuni, culoare de vale 2. Altitudini cuprinse intre 300 800 m 3. Alt. max Pod Huedinului (Tiglau 840 m) 3. Relief asimetric: cueste si suprafete structurale
Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Somesan

3. Spre margini exista roci paleogene, in centru formatiuni miocene 4. Calcare abrupturi de cuesta
Sat Galgau Almajului

5. Fromatiuni friabile procese de versant 6. Roci eruptive Magura Ciceului 7. Conglomerate paleogene (Gradina Zmeilor)

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Somesan
1. Majoritatea raurilor sunt tributare Somesului

2. Climat de dealuri

3. Influente oceanice

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subunitati

Podisul Somesan
Relieful si interventia antropica isi pun amprenta asupra aspectelor biopedogeogra fice Resurse: carbune brun (Depr. AlmasAlmasAgrij), calcare eocene (Podisul Boiului), gipsuri (Aghires), ape minerale
Subunitati

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Podisul Somesan

1. Culmea Prisnel - Relief structural - Eroziune torentiala si alunecari.

2. Podisul Boiului - Calcare eocene (N -platou calaros) - Doua subunitati: a) Podisul Boiului propriuzis b) D. Magura-Toci
Asezare Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri

Subunitati

Podisul Somesan

3. Dealurile Ciceului - Formatiuni miocene - Formatiuni magmatice (riodacite Magura Ciceului) 4. Depr. Almaj-Agrij Almaj- Depresiune de contact - Alunecari masive (Sanpetru Almasului) - Cueste si abrupturi petrografice (Magura Moigradului, Gradina Zmeilor) Oras: Jibou

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subunitati

Magura Moigradului

Podisul Somesan

5. Dealurile Bobalnei -Retea hidrografica radiar divergenta; - relief structural tipic; -Tufuri vulcanice (Tuful de Dej) martori (D. Bobalna); -Alunecari de teren (alternanta straturilor impermeabile si permeabile); -Regiune agricola si industriala (sare Ocna Dejului); - Subunitati: D. Garboului (N), D. Dejului (S), despartite de valea Olpretului.

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subunitati

Bontida: Castelul Banffy (stil baroc)

Podisul Somesan

6. Dealurile Clujului -Formatiuni sedimentare; -Eroziunea in adancime

7. Pod. Huedinului -Unitate de tranzitie catre muntii Apuseni -Oras: Huedin

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subunitati

Podisul Huedin

A. Depresiunea Huedin Caracteristici generale

B. Pod. Paniceni Subunitati

D. Capusului Particularitati

Campia Transilvaniei

Regiune cu aspect colinar Situata in partea centrala a Pod. Transilvaniei

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Limita Nordica: Somesul intre Dej si Beclean Limita Estica: Raul Sieu, paraul Dipsa (loc. Teaca), paraul Lutu

Limita S-E si Sud: Mures

Limita Vestica: Somesul Mic si Ariesul

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Altitudinea max. Dumbralivezi (639 m) Alt. min. Lunca Muresului (265 m) Caracterul orografic este marcat de o culme principala (Teaca la est si Straja la vest) = cumpana de ape dintre Bazinele Somesului si Muresului Orizonturi de tufuri in alternanta cu nisipuri, marne si argile Prezenta braielor, abrupturilor, suprafetelor structurale
Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Clima temperat-continentala

Precipitatii

Retea hidrografica bogata

Lacuri antropice (iazuri) folosite pentru pisicultura si partial pt. irigatii

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Defrisarea padurilor

Soluri

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

B A

1. Campia Fizesului - Numita si Campia Somesana (V. Mihailescu, 1936); - Culmi prelungi si sinuoase, orientate sud-nord; - Formatiunile petrografice (argile, nisipuri, tufuri) sunt cutate sub forma de anticlinale cat si domuri; - Fascicule de cute diapire (Gherla,Dej-Unguras, Lechinta); - Litologia alunecari de teren - Exces de umiditate mlastini

A. Dealurile Sicului, B. Dealurile Jimborului, C. D. Lechintei


Asezare Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie
Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Inchisoarea Gherla

2. Campia Sarmasului Numita si Campia Muresana (V. Mihailescu, 1936); Slaba fragmentare a reliefului; Campia propriuzisa a Transilvaniei Cea mai mare raspandire a localitatilor cu apelativul de Campie (Ex. Zau de Campie) Formatiunile petrografice conglomerate, calcare, gipsuri, sare, tufuri, gresii, marne; Prezenta domurilor in partea centrala: Eroziune intensa badlands (Sarmasel)
Subdiviziuni

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Ape freatice- calitate necorespunzatoare datorita continutului chimic bogat in sulfati, carbonati si cloruri acumularea in sol a unor orizonturi de saruri ce reduc fertilitatea Suprafete agricole- peste 85% Aproape 90 % din totalul populatiei lucreaza in agricultura Agricultura- tip cerealier si de crestere a bovinelor si porcinelor Gaz metan- Sarmasel, Sanger, Zau de Campie, Madaras etc. Primele exploatari de gaz metan din RomaniaSarmasel (1909)
Subdiviziuni

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Podisul Tarnavelor
Cea mai intinsa subunitate a Depresiunii colinare a Transilvaniei

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Pod. Tarnavelor

Limita de nord si Vest: Mures

Limita de est: Subcarpatii Transilvaniei

Limita de sud: Depresiunile sudice (Fagaras-Sibiu-Apold)

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Pod. Tarnavelor

Culmi largi, orientate pe directie est-vest Culmi secundare influentate de structura geologica sub forma de domuri constitutia petrografica Influentata de argile marnoase si nispuri pannoniene

structura caracterizata de domuri (nord), sinclinale si anticlinale (nord-sud)


Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Pod. Tarnavelor

exces de umiditate si substrat impermeabil curgeri noroioase;

Vulcani noroiosi de dim. mici: Hasag;

Saraturi: Ocna Sibiului


Asezare Caract. geologice si orografice
Clima si hidrografie Vegetatie si soluri Subdiviziuni

Pod. Tarnavelor

Climat continental;

Regiune puternic fragmentata de reteaua hidrografica;

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Pod. Tarnavelor

Despadurir masive de versant;

procese

Soluri de lunca de-a lungul vailor exces de umiditate (paza freatica aproape de suprafata).

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Pod. Tarnavelor

Dealurile Tarnavei Mici

Podisul Hartibaciului

Podisul Secaselor
Subdiviziuni

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Dealurile Tarnavei Mici Limite:

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Dealurile Tarnavei Mici

Dealuri domoale, altitudinea maxima: Soimusul Mic (700m), altidinea min. confluenta Muresului cu Tarnava Vaile largi- conditii favorabile dezvoltarii asezarilor, industriei si cailor de comunicatie Culmi principale paralele, orientate pe directie est-vest;
Asezare Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Dealurile Tarnavei Mici

Formatiuni petrografice: argile marnoase, nispuri pannoniene; structura catacterizata de prezenta domurilor, anticlinalelor si sinclinalelor (N-S);
Asezare Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Dealurile Tarnavei Mici Subunitati:

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Hartibaciului Asezare:

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Hartibaciului

Culmi deluroase, cvasiorizontale, intrerupte de sei deluroase, cu alt. cuprinse intre 550 si 600 m in vest si 700 m in est; Alcatuire petrografica: depozite sedimentare sarmatiene (intre Olt si Hartibaciu) si pannoniene intre Hartibaciu si Tarnava Mare;
Asezare Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Hartibaciului

Structura monoclinala, pe alocuri apar domuri, branhianticlinale; alunecari masive sub forma de monticuli sau glimee: Saes Campuri gazeifere- ex. Rusi
Asezare Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Hartibaciului Subdiviziuni:

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Podisul Secaselor Asezare

Caracteristici generale
Asezare Caract. geologice si orografice

Subunitati
Clima si hidrografie Vegetatie si soluri

Particularitati
Subdiviziuni

Unitate de relief bine definita morfologic si functional;
Apare suspendat fata de vaile si ariile joase ce il inconjoara; Relief structural: cuestele principale ce domina cele doua Secase cu 200 m si cele secundare Roci friabile pannoniene, dispuse intr-un monoclin cu inclinare generala SVNE;
Subdiviziuni

Podisul Secaselor


Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Culoarul Depresionar Fagaras- SibiuFagaras- Sibiu-Apold


1. 2. 3.

Depr. Fagaras Depr. Sibiu Depr. Apold


Arii depresionare, diferite ca particularitati morfologice

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Depresiunea Fagaras
Dominata cu 100-250 m de Pod. Hartibaciului (front de cuesta continuu)
1.

2. Fasii de relief longitudinale (sud dealuri piemontane, centru - campie piemontana, nord lunca Oltului), fragmentate transversal de vaile paraielor din M. Fagaras;

3. Campia piemontana ocupa 85% din depr. si este formata din nisipuri, pietrisuri si luturi nisipoase ;
Asezare Caract. geologice si orografice Clima si hidrografie Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Depresiunea Sibiului si Salistei

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Depresiunea Apoldului

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Dealurile Feleacului si Culoarul Turda Alba Iulia

asociere de dealuri si depresiuni, unele de contact altele cu caracter de culoar;

roci sedimenatre neozoice;

Deplasari in masa (D. Feleacului)

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

Subcarpatii Transilvaniei

Asezare

Caract. geologice si orografice

Clima si hidrografie

Vegetatie si soluri

Subdiviziuni

S-ar putea să vă placă și