Sunteți pe pagina 1din 9

TEMELE

tezelor de masterat şi coordonatorii şi coordonatorii ştiinţifici


pentru masteranzii specialităţii
„Administrare bancară” (Bologna) an. de absolvire 2010
AB - 281m
Spre aprobare Conducător
teză de master
Antosii Cristina Politica privind rezerva valutară la etapa actuală. Şcerbanschi A
Conf. univ. dr.
Aramă Petru Perspectivele operaţiunilor factoring în activitatea băncilor comerciale din R. Moldova. Mistrean L.
Conf. univ. dr.
Avadanii Ecaterina Determinarea optimului profit/risc în cadrul managementului portofoliului de credite. Cociug V.,
conf.univ., dr.
Balaur Stanislav Dezvoltarea asigurării creditelor bancare în contextul eliminării riscului de credit. Mistrean L.
Conf. univ. dr.
Bejenaru Natalia Posibilităţi de obţinere a profitului pe piaţa valutară internaţională. Lopotenco V.,
conf.univ., dr.
Beşelea Mihail Evaluarea regimului valutar din R. Moldova. Cîrlan A.,
conf.univ., dr.
Bivol Sergiu Politica împrumuturilor externe guvernamentale la etapa actuală. Şcerbanschi A
Conf. univ. dr.
Boboc Valerian Organizarea şi eficienţa deservirii conturilor bancare Mistrean L.
Conf. univ. dr.
Bolocan Ala Perspectivele instituţiilor de microfinanţare din R. Moldova. Ciobu S.,
conf.univ., dr.
Bolocan Elena Eficientizarea gestiunii activelor şi pasivelor în scopul diminuării riscului de rată a dobânzii în Secrieru A.,
băncile comerciale din R. Moldova. prof.univ.,dr.hab.

Braguţa Ludmila Politica cursului valutar al leului moldovenesc în contextual creşterii economice. Cîrlan A.
conf.univ., dr.
Cebanu Silvia Evaluarea expunerii băncii la riscurile operaţionale în scopul optimizării gestiunii lor. Cociug V.,
conf.univ., dr.
Chele Mariana Strategii de creditare ale băncilor comerciale la etapa actuală. Mistrean L.
Conf. univ. dr.
Chilat Cristina Raţionalizarea instrumentelor de politică monetară în contextul macroeconomic actual din Secrieru A.,
R.Moldova. prof.univ.,dr.hab.

Ciobanu Corina Perspectivele dezvoltării operaţiunilor de leasing în băncile comerciale din R.Moldova. Secrieru A., prof.univ.,dr.hab.
Copancean Tatiana Sporirea rentabilităţii băncii comerciale prin raţionalizarea creditării. Gorobeţ I.,
conf.univ., dr.
Coroleac Eugenia Perspectivele dezvoltării creditării bancare în R.Moldova. Zubic A.,
conf.univ., dr.
Covalciuc Diana Raţionalizarea gestiunii riscului valutar în sistemul bancar din R.Moldova. Secrieru A., prof.univ.,dr.hab.
Dandara Ion Direcţionările curente ale ratei dobânzii în cadrul politicii monetare. Şcerbanschi A
Conf. univ. dr.
Drucioc Eugenia Politica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei în contextul stabilităţii preţurilor. Zubic A.,
conf.univ., dr.
Fiodorov Ana Eficientizarea gestiunii portofoliului de active şi pasive din perspectiva eliminării riscurilor Mistrean L.,
financiare. conf.univ.,dr.
Gîlcă Andrei Obiectivizarea prognozării cursului valutar în contextul instabilităţilor valutare. Lopotenco V., conf.univ., dr.
Ipatii Anastasia Analiza comparativă a cauzelor şi manifestărilor crizei financiare în sistemele bancare american Covaliu M.,
şi europene din perspectiva atenuării efectelor negative. conf.univ., dr.
Iuşan Arcadie Analiza lichidităţii în băncile comerciale din R. Moldova Gorobeţ I.,
conf.univ., dr.
Ivanova Ecaterina Modalităţile de plată internaţionale din perspectiva integrării europene. Zubic A.,
conf.univ., dr.
Josan Natalia Corelarea politicii cursului valutar cu evoluţiile balanţei de plăţi externe a R. Moldova. Zubic A.,
conf.univ., dr.
Lapuşnean Oxana Managementul sistemelor valutar-financiare internaţionale în contextual crizelor financiare. Lopotenco V., conf.univ., dr.
Macovei Elena Obiectivizarea prognozării cursului valutar din perspectiva remedierii dezechilibrelor Lopotenco V., conf.univ., dr.
macroeconomice.
Maimescu Stanislav Managementul riscului valutar în cadrul instituţiilor bancare din perspectiva eliminării Roller A.,
incertitudinilor valutare în R. Moldova. dr.,lect.sup.
Matveevici Elena Politica creditării ipotecare în conjunctura economică actuală. Roller.A.,
l. sup., dr.
Molcean Ana Politici de diminuare a efectelor crizei financiare internaţionale. Ciobu S
Conf.univ. dr.
Nadolischi Ana Perspectivele creditului bancar în conjunctura economică actuală. Şcerbanschi A
Conf. univ. dr.
Olednic Diana Geneza sistemului de credit actual al R. Moldova şi perspectivele de evoluţie. Roller.A.,
l. sup., dr.
Onila Dorian Impactul cursului valutar asupra contului financiar şi de capital al balanţei de plăţi externe a R. Zubic A.,
Moldova. conf.univ., dr.
Palancean Olesea Gestionarea eficientă a riscului de creditare bancară. Darovanaia A.,
conf.univ., dr.
Popa Elena Posibilitatea de utilizare a instrumentelor ingineriei financiare pe piaţa valutară. Lopotenco V., conf.univ., dr.
Popescu Elena Efectele cursului valutar asupra rezervei valutare din perspectiva optimizării gestiunii. Zubic A.,
conf.univ., dr.
Prepeliţa Tatiana Mistrean L.
Conf. univ. dr.
Purici Oxana R. Moldova în procesul integrării în circuitul economic internaţional. Lopotenco V., conf.univ., dr.
Rotaru Ana Gestiunea cursului valutar şi expunerea la riscul valutar a băncii comerciale. Roller.A.,
l. sup., dr.
Sochirca Serghei Politica cursului valutar al leului moldovenesc în perioadă scurtă şi medie. Zubic A.,
conf.univ., dr.
Tabac Marcela Raţionalizarea gestionării depozitelor bancare în contextul macroeconomic actual din R. Secrieru A., prof.univ.,dr.hab.
Moldova.
Tabol/ Maţco Diana Analiza portofoliului de active bancare din perspectiva de imunizare. Mistrean L.,
conf.univ.,dr.
Triboi Natalia Covaliu M.,
conf.univ., dr.
Ţurac Tatiana Gestiunea riscurilor bancare în operaţiunile de creditare. Darovanaia A.,
conf.univ., dr.
Ţurcan Cristina Gorobeţ I.,
conf.univ., dr.
Ţurcan Larisa Impactul riscului de sistem asupra stabilităţii băncii. Cociug V.,
conf.univ., dr.
Vatamaniuc Cristina Metode de analiză din perspectiva fundamentării deciziei pe piaţa valutară. Lopotenco V., conf.univ., dr.
Versteac Sabina Menţinerea stabilităţii bancare prin gestiunea riscul de credit. Covaliu M.,
conf.univ., dr.
AB - 282m
Spre aprobare Conducător
teză de master
Andreev Eugeniu Direcţii de perfecţionare a creditării întreprinderilor mici şi mijlocii Darovanaia A.
conf.univ., dr.
Asargi Olesea Influenţei riscurilor bancare asupra performanţelor băncii comerciale. Cociug V.,
conf.univ., dr.
Bajura Inna Managementul operaţiunilor de creditare din perspectiva diminuării riscului Darovanaia A.
conf.univ., dr.
Bantîş Daniela Lopotenco V., conf.univ., dr.
Beţivu Mariana Eficientizarea managementului lichidităţii băncii comerciale în condiţiile crizei Ciobu S.,
economice conf.univ., dr.
Bicioc Alexandru Politici de gestiune a cursului valutar la macronivel în contextul financiar actual. Zubic A.,
conf.univ., dr.
Borş Irina Politica de depozit din perspectiva optimizării resurselor bancare. Mistrean L.,
conf.univ.,dr.
Breabina Alina Cercetarea efectelor cursului valutar asupra contului curent din perspectiva Cîrlan A.,
echilibrării balanţei de plăţi externe a R.Moldova. conf.univ., dr.
Burca Diana Perfecţionarea gestiunea portofoliului de credite al băncii comerciale în conjunctura Cociug Victoria
economică actuală. Conf.univ.dr.
Burcovschi/ Gestiunea portofoliului de credite în contextul minimizării riscului bancar. Secrieru A., prof.univ.,dr.hab.
Andronachi Snejana
Castraveţ Elena Eficientizarea activităţii de creditare în contextul relansării economice. Gorobeţ Ilinca
Conf.univ.,dr.
Ceban Inna Eficientizarea procesului de creditare a businessului mic şi mijlociu în R. Moldova. Gorobeţ Ilinca
Conf.univ.,dr.
Cebanu Alexandru Problemele acceptării cerinţelor reglementare ale Bazel II în domeniul gestiunii Cociug V.,
riscurilor în sistemul bancar din R. Moldova. conf.univ.,dr.
Cebanu Iuliana Gestiunea riscurilor bancare din perspectiva diminuării pierderilor băncii comerciale. Darovanaia A.
conf.univ., dr.
Chitic Natalia Impulsionarea activităţii de leasing a băncilor comerciale autohtone prin cercetarea Mistrean L.,
de marketing. conf.univ.,dr.
Clipa Corina Impactul reformelor structurale promovate de instituţiile financiare internaţionale Covaliu M.,
asupra economiei R.Moldova. conf.univ.,dr.
Cocîrlă Olga Perspectivele pieţei valutare în R. Moldova Roller.A.,
l. sup., dr.
Corneţchi Nina Managementul portofoliului de credite din perspectiva diminuării expunerii băncii la Roller.A.,
risc. l. sup., dr.
Dima Dorina Darovanaia A.
conf.univ., dr.
Dima Olesea Impactul riscului de sistem asupra stabilităţii băncii. Darovanaia A.
conf.univ., dr.
Dovbenco Inna Impactul indicatorilor de performanţă a agenţilor economici asupra stabilirii ratei Ciobu S.,
dobânzii la băncile comerciale. conf.univ., dr.
Gavriliuc Iurie Eficientizarea serviciilor de creditare prin prisma implementării inovaţiilor în băncile Gorobeţ Ilinca
din R. Moldova Conf.univ.,dr.
Ghidirim Serghei Factorii de influenţă asupra riscurilor bancare în condiţiile actuale. Roller.A.,
l. sup., dr.
Ghimp Ana Perfecţionarea gestiunii riscului asumat din perspectiva îmbunătăţirii calităţii Secrieru A.,
activelor bancare în R.Moldova. prof.univ.,dr.hab.
Gîlca Cristina Metode contemporane de gestiune a creditelor problematice în băncile comerciale din Mistrean L.,
Republica Moldova. conf.univ.,dr.
Malache Anatolie Gestionarea reţelei de decontări interbancare. Roller.A.,
l. sup., dr.
Marandici Galina Crizele Sistemului Financiar Monetar Internaţional în contextul globalizării Ciobu S.
conf.univ.,dr.
Moldovan Cristina Perspectivele dezvoltării sistemului de credit al R. Moldova. Roller.A.,
l. sup., dr.
Niţu Andrei Politici de gestiune a cursului valutar la mezo şi micronivele în contextul financiar Zubic A.,
actual. conf.univ., dr.
Pirojanschi Viorica Politica monetară antiinflaţionistă a BNM la etapă actuală. Lopotenco V.,
conf.univ., dr.
Pîslari Olga Dezvoltarea leasing financiar din perspectiva creşterii economice în R.Moldova. Mistrean L.,
conf.univ.,dr.
Pocitari Sergiu Lopotenco V.,
conf.univ., dr.
Polevoi Anastasia Inovarea şi eficientizarea mecanismelor şi instrumentelor de creditare -finanţare a Stratulat O.
micului business. prof.univ.dr.
Radu Elena Dezvoltarea operaţiunilor valutare ale băncilor comerciale din R.Moldova. Covaliu M.,
conf.univ., dr.
Său Alexandru Politici de administrare a rezervei valutare a Republicii Moldova. Şcerbanschi A.
conf.univ.dr.
Sculea Carolina Managementul riscurilor în băncile comerciale. Roller.A.,
l. sup., dr.
Sliusari Eduard Politica rezervei valutare a R. Moldova în contextul minimizării remitenţelor Lopotenco V.,
valutare. conf.univ., dr.
Stavenski Victoria Gestiunea riscurilor în sistemul bancar autohton în contextul financiar actual. Secrieru A., prof.univ.,dr.hab.
Surdu Ludmila Perspectivele microcreditării în contextul diversificării asortimentului de produse Darovanaia A.
bancare. conf.univ., dr.
Todoraşco Ana Reformarea activităţii de reglementare şi supraveghere bancară a Băncii Naţionale a Roller.A.,
Moldovei în contextul noului acord Bassell II. l. sup., dr.

Tomiţa Vasile Intermedierea bancară a importului şi exportului prin operaţiunile documentare. Lopotenco V.,
conf.univ., dr.
Voinov Svetlana Raţionalizarea gestiunii lichidităţii în băncile comerciale din R.Moldova. Gorobeţ I.,
conf.univ.,dr.
Zacon Andrei Politica monetară a BNM în contextul impulsionării creşterii economice. Covaliu M.,
conf.univ., dr.
Zastavneţchi Anastasia Roller.A.,
l. sup., dr.
AB - 283m
Spre aprobare Conducător teză master

Achimova Maria Развитие маркетинга в условиях конкуренции на рынке банковских Romanciuc L.


продуктов и услуг Conf.univ., dr.
Arseni Lilia Совершенствование управления ликвидностью коммерческого банка с Romanciuc L.
целью повышения прибыльности Conf.univ., dr.
Arutiunean Marietta Совершенствование управления активами и пассивами коммерческого Romanciuc L.
банка в условиях современной экономики. Conf.univ., dr.
Belevscaia Alevtina Совершенствование методов страхования кредитов в целях снижиния Romanciuc L.
убытков Conf.univ., dr.
Bezverhnii Alexandr Стратегия реформирования банковской системы Республики Молдовы на Romanciuc L.
принципах банковской деятельности ЕС. Conf.univ., dr.

Caraiani Tatiana Дистанционный анализ риска банка-контрагента Romanciuc L.


Conf.univ., dr.
Caraman Marina Совершенствование валютных операциях коммерческого банка в Romanciuc L.
Р.Молдова Conf.univ., dr.
Ceban Dmitrii Разработка стратегии управления банковские рисками на современном Romanciuc L.
этапе Conf.univ., dr.
Cicu Alexandr Эффективное вложение привлеченных ресурсов коммерческих банков Romanciuc L.
Conf.univ., dr.
Cicu Irina Эффективность кредитной деятельности коммерческого банка. Romanciuc L.
Conf.univ., dr.
Copeichina Olga Влияние процентной ставки как инструмент денежной политики на Romanciuc L.
экономический рост Conf.univ., dr.
Costiurina Anna Особенности валютного регулирования в Республике Молдова Romanciuc L.
Conf.univ., dr.
Covali Valentina Совершенствование кредитных операций коммерческих банков Romanciuc L.
Р.Молдовы Conf.univ., dr.
Cravcenco Irina Перспективы развития ипотечного кредитования в Р.Молдова Romanciuc L.
Conf.univ., dr.
Cuzneţov Iurii Инновации в банковском кредитовании обусловленные всемирным Stratulat O.
экономическим кризисом. prof.univ.dr.
Doroşenco Alexei Управление кредитами в рамках финансового менеджмента предприятия Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Evtodienco Inga Совершенствование маркетинга в банковской системе Р. Молдова. Roller.A.,
l. sup., dr.
Gherasimenco Diana Пути снижение кредитного риска в коммерческом банке Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Goţco Liubovi Управление кредитными рисками в коммерческом банке Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Gumeniuc Maxim Darovanaia A.
conf.univ., dr.
Ialanji Valentina Организация маркетинговой службы коммерческого банка Roller.A.,
l. sup., dr.
Ichim Artiom Статистическое исследование денежного обращения в Р.Молдова Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Ichizli Fiodor Совершенствование управлениея собственным капиталом коммерческого Romanciuc L.
банка Conf.univ., dr.
Krivosheina Yana Совершенствование управления риском ликвидности Romanciuc L.
Conf.univ., dr.
Nedu Anna Развитие электронных банковских переводов в Р.Молдова. Dicov I.
conf.univ., dr.
Ochişor Veronica Внедрение стратегического менеджмента в организации банковском деле Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Parşina Iana Совершенствование маркетинговых инструментов коммерческих банков. Roller.A.,
l. sup., dr.
Remeneac Olesea Перспективы внедрения современных стратегий управления рисками в Batişcev R.
коммерческом банке в Р.Молдова. Lec.superior, dr.
Salo Anna Развитие страхование банковских депозитов в Р.Молдова Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Şalvir Olga Эволюция и перспективы банковской системы Р.Молдова. Dicov I.
Conf.univ.dr.
Scutelnic Irina Эволюция и перспективы Европейского Валютного Союза . Romanciuc L.
Conf.univ., dr.
Semionov Alexei Развитие лизинга как форма потребительских услуг на рынке банковских Batişcev R.
продуктов Lec.superior, dr.
Sereda Olga Укрепление информационной безопасности коммерческих банков Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Soloviov Alexandr Перспективы развитие расчетов банковскими карточки в Р.Молдова Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Tadosov Alexandr Кредитная политика коммерческого банка как инструмент повышение Batişcev R.
прибыльности Lec.superior, dr.
Talasimov Ivan Перспективы иностранных инвестиций в банковском секторе Р.Молдова Dicov I.
Conf.univ.dr.
Tatian Olga Денежная политика Европейского банка в унификации национальной Batişcev R.
денежной политики стран еврозоны Lec.superior, dr.
Vasilat Natalia Анализ системы денежных переводов в системе коммерческих банков Romanciuc L.
Р.Молдова. Conf.univ., dr.
Vîlcov Alexandr Повышение прибыльности и стабильности коммерческого банка по Batişcev R.
средством кредитным портфелем Lec.superior, dr.
Zincovscaia Larisa Развитие лизинга на современном этапе Batişcev R.
Lec.superior, dr.
Zozin Ilia Развитие маркетинговых инструментов для расширения клиентской базы Roller.A.,
при кредитование физических лиц. l. sup., dr.

Zozulea Ilona Перспективы доллара США в оптимизации международной ликвидности Romanciuc L.


в центральных банках. Conf.univ., dr.