Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

pentru dobndirea calitii de membru titular al Uniunii Naionale a Evaluatorilor Autorizai din
Romnia
* se va completa cu majuscule

Subsemnatul/Subsemnata __________________________________________________________________________________________,
domiciliat/ n localitatea_______________________, strada__________________________________________________, nr. _____,
bl. ___________, sc. _______, et. _______, ap. _______, sector / jude _____________________________________________________,
telefon _______________________________________, email __________________________________________________________________,
legitimat/ cu CI/BI, seria ______, nr. _____________, eliberat/ de __________________________________________________,
la data _____________________, CNP ___________________________________________________, avnd profesia de (se va bifa
opiunea corespunztoare):

inginer
economist
jurist
altele (v rugm s precizai) ______________________________________________________________
membru titular ANEVAR cu legitimaia nr. _______________________
sau

membru al organizaiei profesionale ___________________________________________________________________,


solicit dobndirea calitii de membru titular al Uniunii Naionale a Evaluatorilor Autorizai din
Romnia, n conformitate cu O.G. nr. 24/2011.
Anexez urmtoarele documente justificative (nr. pagini anexate: ____):

Actul de identitate (copie)


Diploma de licen (copie)
Certificatul de cazier judiciar (n original)
Documente care s ateste calitatea de evaluator membru al unei organizaii (alta dect ANEVAR)
care are ca profil de activitate domeniul de reglementare al Ordonanei 24/2011

Data: ____/____/____

Semntura: ____________________________

S-ar putea să vă placă și