Sunteți pe pagina 1din 1

Nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti

1. CADRUL LEGAL - Ordonanta nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti (Publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 26 din 25.01.2000); - Legea nr. 356/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti (Publicata in Monitorul Oficial, partea I nr. 425 din 18.06.2002).

2. STABILIREA NIVELULUI DOBANZII LEGALE Partile sunt libere sa stabileasca, in conventii, rata dobanzii pentru intarzierea la plata unei obligatii banesti. In cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi fara sa se arate rata dobanzii, se va plati dobanda legala. 2.1. Dobanda legala in materie comerciala Dobanda legala se stabileste, in materie comerciala, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Nota: Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianti cei care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale. 2.2. Dobanda legala in materie civila Dobanda legala se stabileste, in materie civila, la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, diminuat cu 20%. Dobanda conventionala nu poate depasi dobanda legala cu mai mult de 50% pe an. Obligatia de a plati o dobanda mai mare decat cea stabilita in aceste conditiile este nula de drept. Dobanda trebuie sa fie stabilita prin act scris. In lipsa acestuia se datoreaza numai dobanda legala. 2.3. Dobanda legala in relatiile de comert exterior In relatiile de comert exterior sau in alte relatii economice internationale, atunci cand legea romana este aplicabila si cand s-a stipulat plata in moneda straina, dobanda legala este de 6% pe an. 2.4. Interzicerea anatocismului (dobanda la dobanda) Dobanda se va calcula numai asupra cuantumului sumei imprumutate. In mod exceptional, dobanzile se pot capitaliza si pot produce dobanzi in temeiul unei conventii speciale incheiate in acest sens, dupa scadenta lor, dar numai pentru dobanzi datorate pe cel putin un an. Dispozitiile anterioare nu se aplica contractului de cont curent, precum si atunci cand prin lege s-ar dispune altfel. Dobanzile percepute sau platite de BNR, de banci, de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. S.A., de organizatiile cooperatiste de credit si de Ministerul Finantelor Publice, precum si modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementari specifice.

3. DOBANDA DE REFERINTA A BNR Nivelul dobanzii de referinta a BNR, in functie de care se stabileste dobanda legala, este: - cel din prima zi lucratoare a anului, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul I al anului in curs; si - cel din prima zi lucratoare a lunii iulie, pentru dobanda legala cuvenita pe semestrul II al anului in curs. Dobanda de referinta a BNR se calculeaza ca medie, ponderata cu volumul tranzactiilor, intre dobanda la depozitele atrase de BNR si vanzarile reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta in luna anterioara celei pentru care se face anuntul. Nivelul dobanzii de referinta a BNR se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija BNR. Prin Circulara BNR nr. 3/2002 (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 05.02.2002), BNR a stabilit ca, incepand cu 1 februarie 2002, rata dobanzii de referinta a BNR sa se calculeze lunar, urmand a fi anuntata public in prima zi lucratoare a fiecarei luni, prin circulare ale BNR.

S-ar putea să vă placă și