ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.

2009__

1.1. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL SPECIALIZĂRILE: MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ŞTIINŢE ALE NATURII

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE* Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Informatică Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 9 29 TC+CD 8 4 2 2 11 4 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 28 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 29 TC+CD 7 3 2 2 11 4 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 28 1 CDŞ

1

1

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: *Pentru fiecare disciplină din aria curriculară Arte se alocă, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, câte o (una) oră o dată la două săptămâni, în fiecare semestru şcolar.

1

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.2. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA TEORETCĂ – PROFIL UMANIST SPECIALIZĂRILE: FILOLOGIE, ŞTIINŢE SOCIALE

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Limba latină MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 4 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 9 29 TC+CD 10 4 3 2 1 6 2 2 1 1 7 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 28 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1* 9 29 TC+CD 10 4 3 2 1 6 2 2 1 1 8 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 28 1 CDŞ

1

1

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: *Pentru fiecare disciplină din aria curriculară Arte se alocă, în clasa a X-a, câte o (una) oră o dată la două săptămâni, în fiecare semestru şcolar.

2

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.3. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA MUZICĂ

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie vizuală Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 11 1 10 11 31 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 11 1 10 1 1 2 2 30 1 1* 1 1 2 1 1 19 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 -

Clasa a X-a CD 11 1 10 11 31 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 11 1 10 1 1 2 1 1 30 1 1* CDŞ

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.

3

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.4. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA COREGRAFIE

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică* CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 12 1 1 10 12 33 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 12 1 1 10 1 1 2 2 31 2 2
**

Clasa a X-a CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 CD 12 1 1 10 12 33 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 12 1 1 10 1 1 2 1 1 31 2 2** CDŞ

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTE:
* **

În clasele a IX-a şi a X-a, ora de educaţie fizică se alocă pentru educaţie artistică specializată. În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.

4

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.5. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 10 1 1 8 10 30 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 2 2 29 1 1* CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 10 1 1 8 10 30 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 2 1 1 29 1 1* CDŞ

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: * În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.

5

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.6. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ARTISTIC SPECIALIZĂRILE: ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE, DESIGN, ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19

Clasa a IX-a CD TC+CD CDŞ 6 10 1 1 8 10 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 2 2 29 30 1

TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD TC+CD 6 10 1 1 8 10 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 10 1 1 8 1 1 2 1 1 29 30

CDŞ

1*

1*

1

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

NOTĂ: * În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.

6

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.7. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL SPORTIV TOATE SPECIALIZĂRILE

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică
*

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 2 1 1 10 2 8 12 32 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 11 1 2 8 2 2 31 1 1
**

Clasa a X-a CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 CD 2 1 1 10 2 8 12 32 TC+CD 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 11 1 2 8 2 1 1 31 1 1** CDŞ

Pregătire sportivă teoretică Pregătire sportivă practică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTE:
* **

În clasele a IX-a şi a X-a, ora de educaţie fizică din trunchiul comun se alocă pentru pregătire sportivă practică. În clasele a IX-a şi a X-a, ora din CDŞ se alocă pentru pregătire sportivă practică.

7

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.8. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂŢĂTOR / EDUCATOARE

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Comunicare didactică MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Discipline psihologice şi pedagogice Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Pregătire practică de specialitate Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 9 29 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 3 28 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 9 29 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 3 1 28 1 CDŞ

1

1

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

8

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.9. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE: BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST, INSTRUCTOR-ANIMATOR, INSTRUCTOR PENTRU ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE, PEDAGOG ŞCOLAR

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Comunicare didactică MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Discipline psihologice şi pedagogice Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Pregătire practică de specialitate Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 9 29 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 2 3 28 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 9 29 TC+CD 9 4 2 2 1 6 2 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 3 1 28 1 CDŞ

1

1

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

9

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.10. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ (Licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor) SPECIALIZAREA ŞTIINŢE SOCIALE

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică Atac şi autoapărare CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială ORDINE ŞI SECURITATE PUBLICĂ Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19 CD 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 9 29 TC+CD 8 4 2 2 6 2 2 1 1 6 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 28 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 9 29 TC+CD 8 4 2 2 6 2 2 1 1 6 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 28 1 CDŞ

1

1

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii

10

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.11. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL MILITAR (Licee ale Ministerului Apărării Naţionale) SPECIALIZAREA MATEMATICĂ-INFORMATICĂ

Aria curriculară/ Disciplina LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie ARTE* Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Informatică Educaţie antreprenorială PREGĂTIRE MILITARĂ Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ

Clasa a IX-a TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 CD 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 9 29 TC+CD 8 4 2 2 9 4 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 28 1 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 9 29 TC+CD 7 3 2 2 9 4 3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 28 1 1 CDŞ

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTĂ: *Pentru fiecare disciplină din aria curriculară Arte se alocă, în clasa a IX-a şi în clasa a X-a, câte o (una) oră o dată la două săptămâni, în fiecare semestru şcolar.

11

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.12. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE ORTODOXĂ, MUZICĂ BISERICEASCĂ

Aria curriculară/ Disciplina TC LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 Limba latină Limba greacă MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie Discipline teologice ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ
*

Clasa a IX-a CD 3 1 1 1 4 4 2 1 1 9 30 TC+CD 9 4 2 1 1 1 6 2 2 1 1 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 2 28 2 2
**

Clasa a X-a CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 CD 3 1 1 1 4 4 2 1 1 9 30 TC+CD 9 4 2 1 1 1 6 2 2 1 1 8 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 1 28 2 2** CDŞ

6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTE:
* **

În clasele a IX-a şi a X-a, ora de religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice. În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se alocă disciplinelor teologice.

12

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.13. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA PATRIMONIU CULTURAL

Aria curriculară/ Disciplina TC LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie* Discipline teologice ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală Educaţie artistică specializată EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19

Clasa a IX-a CD 1 1 2 2 6 1 1 4 9 30 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 2 6 1 1 4 1 1 2 2 28 2 2
**

Clasa a X-a CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19 CD 1 1 2 2 6 1 1 4 9 30 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 6 1 1 1 1 2 6 1 1 4 1 1 2 1 1 28 2 2** CDŞ

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTE:
* **

În clasele a IX-a şi a X-a, ora de religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline teologice. În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se alocă pentru educaţie artistică specializată.

13

ANEXA 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. _3410_ din _16.III.2009__

1.14. PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI FILIERA VOCAŢIONALĂ – PROFIL TEOLOGIC SPECIALIZAREA TEOLOGIE: teologic catolic, teologic unitarian, teologic reformat, teologic baptist, teologic penticostal, teologic adventist, teologic musulman

Aria curriculară/ Disciplina TC LIMBĂ ŞI COMUNICARE Limba şi literatura română Limba modernă 1 Limba modernă 2 MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII Matematică Fizică Chimie Biologie OM ŞI SOCIETATE Istorie Geografie Socio-umane/ Educaţie pentru societate Socio-umane Religie* ARTE Educaţie muzicală Educaţie vizuală EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică CONSILIERE ŞI ORIENTARE TEHNOLOGII Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Educaţie antreprenorială DISCIPLINE DE SPECIALITATE Total ore/ săptămână TC/ CD/ CDŞ Total ore/ săptămână TC+CD+CDŞ 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 19

Clasa a IX-a CD 1 1 2 1 1 6 9 30 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 6 28 2 CDŞ TC 6 3 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19

Clasa a X-a CD 1 1 2 1 1 6 9 30 TC+CD 7 4 2 1 6 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 28 2 CDŞ

2**

2**

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferenţiat; CDŞ = curriculum la decizia şcolii NOTE:
* **

În clasele a IX-a şi a X-a, ora de religie din TC se alocă pentru studierea unei discipline de specialitate. În clasele a IX-a şi a X-a, orele din CDŞ se pot aloca disciplinelor de specialitate, stabilite de fiecare cult.

14