Sunteți pe pagina 1din 30

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011

Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 11
Subiectul nr. 1. Cum se deIineste productivitatea?
Subiectul 2 Alege(i enun(urile adevrate:
Deformarea la rece are urmtoarele efecte:
- reducerea rezisten(ei yi rigidit(ii;
- creyterea tenacit(ii yi ductilit(ii;
- anizotropie datorit fibrajului (texturii mecanice).
- creyterea durit(ii
- creyterea deformabilit(ii.
Explica(i enun(urile alese.

Subiectul nr.3 Pentru sistemul de Iiltrare din Iigur s se dea : solutiile de executie :


Subiectul nr. 4 Prelucrarea polimerilor termorigizi

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu


a) solutiile de executie pentru:
- corpul cilindric (1);
- capacele (2) si (3);
- Ilansele (4) si (5);
- suporti de Iixare (6)

b) solutiile tehnice pentru:
- asamblarea capacelor (2) si (3) pe corpul (1);
- asamblarea suportilor de sprijin (6) pe corpului (1)

c) modul de protectie mpotriva coroziunii.

1
3

4
5
2
6

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 12
Subiectul nr. 1 Materiale ceramice - tehnologii de ob(inere (alege(i un exemplu concret).
Subiectul nr. 2 n figura de mai jos identifica(i cateva componente, materialele lor de construc(ie yi tehnologiiile
de execu(ie.
Subiectul nr. 3 Sckema de principiu yi parametrii prelucrrii prin eroziune electric
Subiectul nr. 4 Defini(i termenii din tabelul dat:

Termenul Specifica(ia
Sudare
Sudur
mbinarea sudat
Zonele
mbinrii
sudate
Custur (C)
Zon Zon de trecere (ZT)
Zon influen(at termic (ZIT)
Material de baz (MB)
Material de adaos (MA)
Sudabilitate


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

1
2
3
4

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 13
Subiectul nr.1 Sinterizarea semifabricatelor din pulberi presate
Subiectul nr. 2 Defini(i deIectele sudurilor din Iigur si precizati cteva metode de control.Subiectul nr. 3

Subiectul nr. 4 Pentru toba de eyapament din figur specifica(i:


4.- Determinarea parametrilor teknologici la sudareTitularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu- elementele constructive
- materialele de constructie;
- tehnologii de executie;
- tehnologii de reconditionare.
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 1 4
Subiectul nr. 1 Descrie(i subansamblul din figur. Defini(i elementelor componente ale
subansamblului yi tehnologia de execu(ie a lor. Preciza(i totodat materialele de construc(ie pentru
diferite aplica(ii .

Subiectul nr. 2 Descrie(i elementele constitutive ale sistemului scul-semifabricat din figur, procesul
de prelucrare corespunztor yi apliac(iile practice.

Subiectul nr. 3 DeIiniti parametrii tehnologici ai sudrii cu arc electric cu electrod nvelit
Subiectul nr.4 Pentru motorul din Iigur identiIicati urmtoarele elemente :


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
- pistoanele;
- cilindrii;
- bielele;
- supapele;
- baia de ulei;
- blocul motor
- speciIicati materialele de constructie
pentru Iiecare din reperele speciIicate
mai sus
- speciIicati tehnologia de Iabricatie
recomandat pentru minim dou din
reperele speciIicate mai sus

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 1 5
Subiectul nr. 1 Descrie(i sistemul din figur yi aplica(iile saleSubiectul nr.2 Func(iunile nveliyurilor electrozilor. Tipuri de nveliyuri .
Subiectul nr.3 Sudarea prin Irecare : schem de principiu, parametrii tehnologici.
Subiectul nr.4 Pe figura urmtoare identifica(i reperele constructive.


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

- prezentati cteva caracteristici de baz
ale Iunctionrii subansamblului dat;
- identiIicati reperul exexutat din
compozit sinterizat;
- pentru reperul tambur, speciIicati
materialul de executie si procedeul de
Iabricatie.
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 16

Subiectul nr.1 Sticla - considera(ii generale, tehnologii de prelucrare
Subiectul nr.2 Caracterizeaz procedeele de prelucrare neconven(ional

Completati tabelul cu ct mai multe alicatii ale procedeelor de prelucrare mentionate:

ProcedeuI de preIucrure ApIicu]ii uIe procedeuIuiEroziune chimic
O .......................................
O .......................................

Eroziune electrochimic

O ..........................................
O ..........................................

n cmp ultrasonic
O ..........................................
O ..........................................

Eroziune cu plasm
O ............................................
O ............................................

Eroziune cu laser
O ................................................
O ................................................


Subiectul nr.3 Protectia bii de metal lichid la sudare
Subiectul nr.4 Descrieti procesul din Iigur:Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 17
Subiectul nr. 1.- Tehnologii de acoperire a suprafe(elor

Subiectul nr. 2 n figur sunt prezentate dou aplica(ii ale feritelor : conectori yi port USB.Subiectul nr.3 Avantajele prelucrrii dimensionale cu ultrasunete
Subiectul nr.4 Descrie(i procesul de formare a unui compozit stratificat reprezentat n figura
urmtoare:

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo IonerscuSpeciIicati:
- tehnologia de executie;
- pulberile utilizate;
- avantajele si dezavantajele prelucrrii
prin agregare de pulberi
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 1 8
Subiectul nr. 1 Prelucrarea prin injec(ie a maselor plastice (studiu de caz - mayina de injectat din
laborator);
Subiectul nr. 2 Deforma(iile construc(iilor sudate yi metode de prevenire
Subiectul nr.3 Specifica(i procedeul de fabrica(ie din figur yi aplica(iile sale:


Subiectul nr.4 Compara(ie tehnico-economic ntre diferitele procedee de sudare cu arc electric.

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 1 9

Subiectul nr. 1 Metode nedestructive de control
Subiectul nr. 2 Sudarea cu ultrasunete : schem de principiu, parametrii tehnologici
Subiectul nr.3 Descrie(i procesul de prelucrare din figur yi completa(i fazele caracteristice n
casetele goaleSubiectul nr.4 Completa(i casetele goale cu exemple de materiale ceramiceTitularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu


Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 10

Subiectul nr. 1 etode de obtinere a pulberilor

Subiectul nr. 2 Descrie(i procedeele de sudare din figur yi prezenta(ile comparativ. Defini(i
elementele constructive ale figuriia yi completa(i casetele goale din figura b.

a) b)


Subiectul nr.3 DeIectele pieselor sudate

Subiectul ne.4 Descrieti procedeul de prelucrare a maselor plastice din Iigur. Completati casetele goale cu
denumirea elementelor. SpeciIicati la ce alte tipuri de materiale poate Ii utilizat procedeul din Iigur.
Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu


4
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 21
Subiectul nr. 1 %ehnologii de reconditionare ale caroseriilor autoturismelor
Subiectul nr. 2 Rolurile nvelisului electrozilor si respectiv ale Iluxului la sudare.
Subiectul nr. 3 DeIiniti materialele compozite, caracteristicile mecanice ale acestora si procesul de
prelucrare prezentat n Iigur.


Subiectul nr. 4 Compara(ie tehnico economic ntre procedeele clasice de sudare yi procedeele
moderne
Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo IonerscuFacultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 22

Subiectul nr. 1 Defini(i elementele constructive ale extruderului din figur yi principalele aplica(ii;


Subiectul nr. 2 Avantajele yi dezavantajele prlucrrii prin agregare de pulberi yi sinterizarea lor.
Subiectul nr. 3 Controlul nedestructiv al sudurilor;
Subiectul nr. 4 %ehnologii de prelucrare a ceramicelor.Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 23
Subiectul nr. 1 Specifica(i cteva produse executate din materiale ceramice yi aplica(iile lor.
Subiectul nr. 2 Identifica(i procedeul de prelucrare din figur yi defini(i elementele componente :

Subiectul 3 Tehnologii de prelucrare a maselor plastice
Subiectul 4 Pentru un material compozit s se deIineasc elementele structurale constitutive. Pentru un
compozit dat variatia rezistentei este cea din Iigur. S se completeze casetele cu rezistenta elementului
structural al compozitului (n casetele din stnga ordonatei), iar n cele din dreapta cu denumirea elementului
structural. Care sunt unittile de msur pentru R
m
si c.


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu


R
C
Vf Rf + Vm Em cf,
E
C
Vf Ef + Vm Em,
Care este semnifica(ia fiecrui termen din rela(iile
de mai sus. Pe figur nota(i matricea yi ranfortul.


Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 24
Subiectul nr. 1 Specifica(i cteva produse din materiale composite, descrie(i matricea yi ranfortul yi
exemplifica(i aplica(iile lor
Subiectul nr. 2 Descrie(i schema de principiu din figur yi preciza(i tipurile de prelucrri ce pot
executate. Care sunt parametrii tehnologici de lucru pe o asemenea instala(ie? Dar domeniile de
aplica(ii ?

Subiectul nr.3 Domeniile de aplicare a metalurgiei pulberilor

Subiectul nr.4 Pentru figura urmtoare specifica(i:
- denumirea compozitului din Iig.a ..... , si materialul n structura cruia se ntlneste
....
- matricea din constitutia anvelopei si constituentul care este adugat pentru ameliorarea
coeIicientului de Irecare. entionati structuri de anvelope moderne.


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
R
R

L


L
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011
Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 25
Subiectul nr. 1
Subiectul nr.2 Sudarea cu ....................


Subiectul nr.3 uructerizeuzd procedeeIe de preIucrure neconven]ionuId

Cu procedeele de prelucrare neconventional pot Ii prelucrate tot Ielul de materiale. n Iunctie de natura materialului si
de Ielul prelucrrilor, se aplic un procedeu sau altul, n scopul realizrii preciziei dimensionale si n conditiile obtinerii
unei eIiciente economice ct mai ridicate.
Alegeti tipul de procedeu de aplicare n Iunctie de eIicienta economic si precizia dimensional urmrit.

Completati tabelul de mai jos dupa modelul prezentat stiind c:

1 procedeu de prelucrare Ioarte bun
2 procedeu de prelucrare bun
3 procedeu de prelucrare neindicat
4 procedu de prelucrare neaplicabil

ProcedeuI de
upIicure
AIiuge
neferouse
AIiuge
ferouse
urburi
metuIice
MuteriuIe
cerumice
sticId
MuteriuIe
pIustice
Diumunt

EIectroeroziune
EIectrochimic
UItrusunete
PIusmu
Luser
FuscicuIe
dirigute

Subiectul nr.4 Metode de sudare de precizieTitularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

- deIiniti elementele constitutive,
- parametrii tehnologici
- domeniile de utilizare a unor
asemenea instalatii
- avantajele si dezavantajele
prezentate

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 26

Subiectul nr.1 Sudarea maselor plastice
Subiectul nr. 2 Caracterizati procedeul de deIormare care corespunde schemei din Iigur. Completati
casetele cu denumirea elementelor constructive. entionati pentru Iiecare materialele de constructie.
ExempliIicati aplicatiile practice ale procedeului.

Subiectul nr. 3 Completa(i n casetele goale agentul de eroziune.Subiectul nr.4 n cazul sudrii oxiacetilenice s se precizeze:
- reac(ia de producere a acetilenei : CaC
2
+.... C
2
H
2
+Ca(OH)
2

- formula aceteilenei;
- reac(ia de ardere a acetilenei : ... + 5/2O
2
2CO
2
+ ... + Q

- func(ie de raportul se disting trei tipuri de flcri : neutr, reductoare yi

oxidant. Care tip de flacr se foloseyte la sudare yi care la tiere.Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu


2 2
2
0

.
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 27

Subiectul nr. 1 Prezentati principalele tipuri de rosturi de sudare si modul de alegere si tehnologia de
realizare a cordoanelor de lungime mare.

Subiectul nr. 2 In figura urmtoare sunt prezentate trei dintre fazele ob(inerii pieselor prin agregare
de pulberi. In casetele goale men(iona(i aceste opera(ii.
Subiectul nr.3 Sudarea aluminiului
Subiectul nr.4 Exemple de discuri de debitat.

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

- Caracterizati componentii structurali,
propriettile si aplicatiile cermetilor.

.......
.......
.......
.......


.......
.......

Schema general a procedeului de obtinere a
pieselor prin agregare de pulberi
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 28

Subiectul nr. 1 Sudarea otelurilor inoxidabile
Subiectul nr. 2 Caracterizati procedeul de de deIormare care corespunde Iigurii. Defini(i elementele
constitutive. Exemplica(i aplica(iile tehnice - materiale prelucrate.


a) b)

Subiectul nr.3 Sudarea fontelor
Subiectul nr.4 Avantajele yi dezavantajele utilizrii materialelor compozite. Domenii de aplicare.

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu1
2
3
4
5
6
Desenati n vedere Irontal si vedere de sus
matrita de ambutisare pentru cazul a si
respectiv pentru b.

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 29

Subiectul nr. 1 Sudarea : schem de principiu, parametri tehnologici.
Subiectul nr. 2 Men(iona(i care sunt deosebirile dintre sudare yi lipire.
Subiectul nr. 3 Caracterizati procedeul de deIormare corespunztor Iigurii si completati Ierestrele goale cu
denumirea elementului. Aplicatii tehnice.

Subiectul nr.4 Controlul cu raze X

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 20
Subiectul nr. 1 Caracteriza(i procedeul de prelucrare corespunztor figurii urmtoare. Defini(i
elementele notate pe figur.
Subiectul nr.2 Tehnologii de ob(inere a materiale compozite
Subiectul nr.3 Descrie(i procedeul yi defini(i componentele instala(iei din figur. Caracteriza(i
deosebirile constructive dintre suflaiul de tiere yi cel de sudare cu acelayi procedeu. Defini(i
parametrii tehnologici ai tierii cu acest procedeu.

Subiectul nr.4 Metode de protec(ie anticorosiv

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
6

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 1

Subiectul nr. 1 etode de prindere a plcutelor aschietoare pe sculele aschietoare.
Subiectul nr. 2 Descrieti procedeul de sudare corespunztor schemei de principiu din Iigur si deIiniti
parametrii tehnologici.

Subiectul nr.3 Da(i exemple de tehnologii de prelucrare a produselor plate din diferite materiale:
metale, ceramice, sticle, materiale compozite.

Subiectul nr.4 Caracteriza(i tipurile de compozite din figur:
Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

DeIiniti de asemenea elementele componente. Ce alte
prelucrri mai pot Ii executate Iolosind procedeul dat.
Ce avantaje si dezavantaje prezint acest procedeul.

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 2

Subiectul nr. 1 Descrie(i procedeul de ob(inere a unei buteluii din: a) sticl; b) poyietilen
Subiectul nr. 2 Caracteriza(i procedeul de sudare din figur. Defini(i elementele componente.
Subiectul nr.3 n figura urmtoare este prezentat o instala(ie de injec(ie. Defini(i elementele
componente yi procesul de prelucrare. Identifica(i aplica(iile tehnice ale procedeului.


Subiectul nr.4 Pentru reperul din figur prezenta(i materialele de construc(ie yi tehnologiile de
execu(ie.
Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
- Care sunt parametrii tehnologici
de sudare?
- DeIiniti ptincipalele tipuri de
electrozi;
- Prezentati msurile de securitatea
muncii la sudare

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 3

Subiectul nr. 1 Determinarea fluidit(ii
Subiectul nr. 2 Descrie(i procedeul de deformare din figur. Completa(i schema cu desenul sculei
necesare pentru deformare.

Subiectul nr.3 Caracteriza(i modul de realizare a mbinrii sudate multistrat yi influen(a asupra
calit(ii mbinrii


Subiectul nr.4 Descrie(i mayina de injec(ie din figur yi elementele constructive principale.
Defini(i aplica(ia principal a mayinii.


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 4
Subiectul nr. 1 Caracterizati tensiunile si deIormatiile la sudare
Subiectul nr. 2 Caracterizati procedeul de prelucrare prin deIormare din Iigur. dentiIicati elementele
constructive si notatile n casetele goale. Care sunt Iactorii care inIluenteaz Iorta dedeIormare? SpeciIicatii
materialele potentiale ce pot Ii deIormate prin acest procedeu. Desenati alturat conIiguratia produsului Iinal.

Subiectul nr.3 Prelucrri dimensionale de precizie
Subiectul nr.4 Pentru reperele din figur preciza(i materialele de construc(ie yi tehnologiile de
execu(ie.


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 5

Subiectul nr. 1 Prezentati metoda de determinare a contractiei aliajelor la solidiIicare
Subiectul nr. 2 Tehnologii de prelucrare a ceramicelor
Subiectul nr.3 Caracterizati materialele de constructie pentru caroserii si tehnologiile de obtinere a lor.
Subiectul nr.4 Sudabilitatea.

Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 6

Subiectul nr. 1 Determinarea permeabilitii la gaze a amestecurile de formare
Subiectul nr. 2 Descrierea procesului tehnologic de turnare a unei piese cu gol interior, ntr-o form
executat manual

Subiectul nr.3 Pentru roata din figur defini(i :


Subiectul nr.4 Pentru subansamblul din figur defini(i :


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu- tipul si destinatia subansamblului;
- elementele constructive;
- materiale de constructie a
elementelor constructive
- ci de obtinere a elementelor
constructive.
- elementele constructive;
- materiale utilizate;
- tehnologii de executie;
SemniIicatia notatiei
pneurilor: 175/70 R 13 (82T)
-

Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 7
Subiectul nr.1 Caracterizati tehnologia de prelucrare prezentat schematic n Iigur. DeIiniti elementele
constructive notate pe Iigur si produsele obtinute n Iiecare caz.


Subiectul nr. 2 Comparati tehnic si calitativ procedeele de prelucrare dimensionale neconventionale
Subiectul nr.2. n figur sunt reprezentate grafic cteva defecte ale pieselor turnate. Identifica(i care
sunt aceste defecte yi nota(ile pe figur. Pentru fiecare defect eviden(ia(i cteva cauze care conduc la
apari(ia lor.Subiectul nr.3 Pentru cadrul din figur exemplifica(i materialele de construc(ie yi procedeul de
execu(ie.

Subiectul nr.4 Pentru paletele turbinei eoliene se folosesc drept materiale de construc(ie, materialele
compozite.


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu


- DeIiniti cerintele de baz care care trebuie ndeplinite de materialele
Iolosite pentru constructia turbinei eoliene
- Caracterizati materialele compozite
- Ce constructie considerati c asigur perIormantele turbinei.
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 8

Subiectul nr.1 Sinterizarea pulberilor.
Subiectul nr.2 Defini(i rosturile de sudare din figur yi elementele componente. Pentru mbinarea
sudat din fig.c defini(i elementele componente yi principalele zone ale mbinrii.

Subiectul nr.3 Determinarea caracteristicilor mecanice ale amestecurilor de formare

Subiectul nr.4 Pentru Iigura (a) deIiniti procedeul de prelucrare, adaosul de prelucrare si constructia sculei.
Pentru produsele din Iigura (b) deIiniti : ce sunt cermetii, tehnologia de obtinere si modul de aplicare pe
corpul sculei.


Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
a b
c
a
b
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011

Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR
BILET DE EXAMEN
Nr. 9
Subiectul nr.1 Dati exemple de materiale de constructie din componenta patinelor cu role si a
posibilittilor de executie.Subiectul nr.2 Determinarea componentei levigabile a amestecurilor de formare
Subiectul nr.3 Pentru procedeul de deIormare din schema de mai jos descrieti principiul Iunctional,
avantajele si dezavantajele procedeului.


Subiectul nr.4 Pentru scula din figur, identifica(i elementele constructive, materialele de construc(ie
yi modul de relizare practic. Pentru elementul 2 descrie(i:
Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu
Detonator
Exploziv
NiveIuI apei
Semifabri
nel de
Matri[
1
2
- tehnologia de obtinere;
- simbolizarea
- criterii de alegere
- modul de asamblare pe
reperul 1.
Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic yi Management Anul uiversitar 2010-2011
Catedra de Tehnologii yi Management sesiunea iunie 2011


Disciplina : TEHNOLOGIA MATERIALELOR

BILET DE EXAMEN
Nr. 30

Subiectul nr.1 Pentru transmisia cu curele din figur, specifica(i materialele de construc(ie pentru ro(i
yi tehnologiile de fabricare.

Subiectul nr.2 Prezentati comparativ propriettile tehnologice ale materialelor plastice si materialelor
ceramice.
Subiectul nr.3 Determinarea umidit(ii amestecurilor

Subiectul nr.4 Stabili(i materialul de construc(ie yi tehnologia de execu(ie a cadrului de biciclet din
figur.
Titularul disciplinei, $ef de catedr,
Prof. dr.ing. Mihai GRAMATICU Prof.dr.ing. Romeo Ionerscu