Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea: ______________________

REGISTRUL-JURNAL

Nr.
crt.
0.

Data
nreg.
1.

Documentul
(felul, nr., data)
2.

Explicaii
3.

Simbol conturi
Debitoare Creditoare
4.
5.

Sume
Debitoare
Creditoare
6.
7.

Nr. pagin _____


ntocmit: _______________________
_____________________

Verificat: