PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

FINALĂ
Nr…….Data……………….

Investitor:.
Lucrarea.
1.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7

2.
Nr.
Crt.
1
2
3
4

3.

Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ________ ___________ fiind formată din :
Numele şi prenumele

Calitatea

Denumirea unităţii
de care aparţine:

Au mai participat la recepţie:
Numele şi prenumele

Calitatea

În urma examinării lucrării şi a documentelor, comisia a constatat
următoarele:
3.1. Lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate
conform listei anexate.
3.2. Lucrările au fost complet terminate la data ________
3.3. Observaţiile făcute de comisie sunt:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________.
3.4.
Cartea tehnică a construcţiei şi fişa sintetică a obiectului (nu au
fost) au fost completate.

6.Instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu sunt) sunt în posesia utilizatorului. 5. COMISIA: PRESEDINTE Numele şi prenumele __________________ MEMBRII Numele şi prenumele __________________ SPECIALIST SEMNĂTURA . Comisia motivează propunerea făcută prin: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________. Comisia recomandă următoarele: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________. comisia propune: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________. 3.6. 4. 7. În urma constatărilor făcute. conţinând ___ file şi ___ anexe a fost încheiat astăzi _________ la locul: ________________________________________________________ în _____ exemplare.5. 3. constatările comisiei fiind prezentate în anexă. Construcţia (nu) s-a comportat corespunzător în perioada de la data _________ până în prezent. Prezentul proces-verbal. respectiv pe o durată de ___ luni.