P. 1
Romana_3

Romana_3

|Views: 198|Likes:
Published by Bubu Bha

More info:

Published by: Bubu Bha on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

Apus de soare Marin Sorescu .de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice.Sara pe deal.Ion Camil Petrescu . Macedonski . Luceafarul Al. I) II)Dramaturgia I. Revedere .de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului. .LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: .Plumb. .de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi .in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol.Testament Nichita Stanescu . . intaia noapte de razboi Mircea Eliade . Bacovia . Eminescu .de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi.Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M. . . Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea .fragmente lirice date. . polisemie. .de a corecta abaterile de la norma.Baltagul Liviu Rebreanu .Alexandru Lapusneanu Ion Creanga . .de a comenta scene din opere. L.de a aplica normele limbii literare in contexte variate.Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu .la o opera literara.Noaptea de decemvrie G. . Lacustra Lucian Blaga .Ultima noapte de dragoste.de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar.In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii .de a realiza un eseu despre un personaj literar. antonimie.dramatice). .de a realiza compuneri cu caracter functional.epice.de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj.La tiganci George Calinescu .Enigma Otiliei Marin Preda .Morometii (vol.

Propozitia.Raporturile sintactice. Topica si punctuatia.omonimia. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Functii sintactice.Genuri si specii literare Motiv. Felul propozitiilor in fraza. Grade de comparatie. Valori stilistice ale verbelor Adverbul. Functii sintactice. subiect.genul. Ortografierea adjectivelor Pronumrle. declinarea. personaj(erou) Prozodia. Criterii de clasificare. Pronumele de politete.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. Flexiunea adjectivului.sinonimia.relatii semantice intre cuvinte.Conjunctii corelative. Clasificare. Fraza. Clasificarea conjunctiilor. Functiile sintactice ale adjectivelor.Felurile articolului Adjectivul. functiile sintactice. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale. Functiile sintactice ale pronumelui. Verbe predicative. Silaba. Pronumele si adjectivul negativ.Locutiuni conjunctionale Interjectia.Locutiuni adverbiale. Despartirea cuvintelor in silabe. numarul. Gradele de comparatie. Pronumele personal. Clasificarea interjectiilor. Ortografierea pronumelor Numeralul. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Felul propozitiilor.Locutiuni verbale. Pronumele reflexiv. Verbe auxiliare. Functii sintactice. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia. Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . locutiunile substantivale) Articolul. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire. Modurile verbelor.Ortografiere si ortoepie Verbul. Tipurile verbelor.Verbe personale si impersonale.Verbe copulative. Functii sintactice. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia. Diatezele. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat.Clasificare. Clasificare.

3. E.. 1974. Cartea Romaneasca.P. ortoepic si de punctuatie. Bucuresti. 1969 Calinescu G. Humanitas. 1. omonimie . Theodor Hristea)..L. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. 1981. 1966 ***Indreptar ortografic. 1964 Calinescu G.Universul poeziei. • componentele comunicarii dialogate . Exprimarea scrisa . Ed. Bucuresti. I. Receptarea mesajului scris . Bucuresti. 1997 Coteanu Ion. 1983 Manolescu N. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .Istoria literaturii de la origini pana in prezent. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : . Bucurestii. 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane.. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI.P. 1980. Finalitatile invatamantului primar .. Minerva. • metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . sunet).Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G. Bucuresti.D. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. Minerva. Ed. 3. 1983 ***Sinteze de limba romana (coord.L.P. Bucuresti. I. cuvant . Bucuresti. Gramatica pentru toti.P. adaptarea la particularitatile interlocutorului .D. Bucuresti. Editura Academiei. silaba . Cartea Romaneasca. vol..I-II. Viata si opera E.Arca lui Noe. Minerva.1987 Simion Eugen. Ed. Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum... E. Bucuresti. Bucuresti. Academiei. 2. Edit. 1989 Calinescu G. vol. Ed.Ion Creanga. Ed. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. Bucuresti.Despre poezie. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator .Opera lui Mihai Eminescu E. Bucuresti.antonimie. polisemie). a II-a.. comunicarea prin imagini .. Limba romana contemporana. Ed.II. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . Ed.1984 Avram Mioara..Scriitori romani de azi. 4. 1982 Manolescu N.

• modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator .antonimie. cuvant . Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . 4. sunet). 3. 6. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Finalitatile invatamantului primar . Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . polisemie). II. 7. • componentele comunicarii dialogate . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . scrisoarea . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . • Rolul standardelor curriculare de performanta . METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). • scrierea despre textul literar – povestirea . Invatarea prin cooperare la limba romana . • strategii de formare a campului auditiv (propozitie ./ / . Evaluarea – activitate de masurare . comunicarea prin imagini . 3. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. partile unei compuneri etc. rezumatul . II . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . 2. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . . Conceptul de curriculum. Reforma curriculara in invatamantul primar 1. omonimie .•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. adaptarea la particularitatile interlocutorului . 5. Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare . silaba .2 - .

Lectura suplimentara la clasele I-IV. 10. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . Discipol. . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . • Criterii de selectare a manualelor scolare . • Rolul standardelor curriculare de performanta . Exprimarea scrisa . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta .Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . 1998 2) Parfene. 4.P. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Bucuresti . Modalitati de dezvoltare . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. Bucuresti. C. partile unei compuneri etc.D. Corint. • scrierea despre textul literar – povestirea .• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar. I. scrisoarea . • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale . 1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare . Receptarea mesajului scris .P. Bucuresti. Comisia Nationala pentru Curriculum. Ed. Bucuresti. • Evaluarea activitatilor extracurriculare . 8. rezumatul . 11. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . • Autoevaluarea cadrelor didactice .E. 9. 2000 . 1998. de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale ..D. Evaluarea – activitate de masurare . 6. Ed. fixare si nuantare a vocabularului elevilor . • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . 1999. Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale .Compozitiile in scoala . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . III . . 1980 3) Serdean..E. 7.

5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. linie franta\curba. pătratul.1 Definiţii 5. proprietati 4.1 Definiţii 4. cub. Ecuaţii şi inecuaţii de gr. timp 8.complementara unei multimi.1 Punct. Mulţimi 1.2 Operaţii în Z. segment.element. 7.2 Poligoane: triumghiul. nat. trapezul. sferă . proprietati 2. 4. masa. Mulţimile Z. I.2Relatia de incluziune -definitie.1Notiunea de multime -exemplificari.apartenenta.6 Operatii in N -definitii. patrulatere: paralelogramul.intersectie. paralelipided.4 Corpuri: prismă.3 Axiomele lui Peano 2.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2. R 5. Mulţimea numerelor naturale 2.moduri de determinare 1. Elemente de geometrie 8. produs cartezian: definitii.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr. Unitati de masura pentru lungime. nat. dreptunghiul. rombul.proprietati 1. Q.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8.2 Criterii 4. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune. piramidă.Programa de matematică Definitivat 1. 4. volum. con. I.o baza in alta 2. dreaptă.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6. R 5. unghiuri 8.1 Relatia de echipotenta 2. semidreaptă.2 Cardinalul unei multimi 2. Q.diferenta.3Egalitatea multimilor 1.5 Baze de numeratie -transformari dintr. cilindru. Divizibilitate în N 4. cercul 8. 5.

investigare.Metodologia predarii operatiilor in N 3. probleme nonstandard . sumă şi raport. sumă şi raport. in clasa I 2. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1.Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6. Metode de rezolvare a problemelor figurativă. experimentare) 12. metoda falsei ipoteze. metoda falsei ipoteze. împărţire. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare. măsurare. individualizare. înmulţire. regula de 3 simplă. metoda drumului invers. metoda drumului invers. metoda comparaţiei.IV adunare. scădere. strategii de: diferenţiere. aproximare. comparare. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. probleme nonstandard 8. metoda comparaţiei. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). personalizare.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4. regula de 3 simplă. ordinea operaţiilor 7. regula de 3 compusă.Algoritmi de calcul in clasele I . diferenţă şi raport. sumă şi diferenţă. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă. învăţarea prin cooperare 10. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9. regula de 3 compusă.Metodica predarii matematicii 1.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. diferenţă şi raport. sumă şi diferenţă.

Ghid pentru invatatori si parinti (cls. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N . Rosu. E.strategii de: . Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii. 1996 M.personalizare 3. Matematica pentru perfectionarea invatatorilor. Matematica. All. Aritmetica pentru invatatori.D.2. Sigma. demersuri didactice specifice 11.demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. Gh.marimi si unitati de masura studiate.diferenţiere . Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. Bucuresti. 1988 Ioan Aron.etape . Roman. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică . 1999 M. operatii. Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie. forme de realizare 8. demersuri didactice specifice 10. Bucuresti. Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape.P. (coordonator). metodologia desfasurarii. Alexandru Dumitru.învăţare prin cooperare . Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice.D. E.individualizare .. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV. M. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică .specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7.mijloace tradiţionale . a II-a si a III-a) Ed. N. Herescu. Bucuresti. Singer. Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar .forme de organizare . particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I. Ed. I-IV 9. Radu. 1994/1995 . exemplificari 6.mijloace moderne 4. clasificari.P. Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură .

Lirica culta Imnul . Accesibilizarea operelor . Literatura de aventuri “Fram .I. Trasaturi . Tabloul in proza .Creanga Snoava Definire . “Caprioara”-E.Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric . Zicatori . (Exemplificari ) . Cantecele – fomula . . ursul polar “-C.Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”. (coordonator) Matematica si logica pentru scolari. Genul liric Lirica populara.Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric .G. Doina . Pastelul .Alecsandri “Condeiele lui Voda” .B.I.F. teme .T. Romanul .Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I. Poezii despre frumusetile naturii . “Babele “ din vol.Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I. “Ispravile lui Pacala “.-trasaturi caracteristice . Proverbe . personaje . Ed. Burtea. Bucuresti. Universul copilariei oglindit in versuri . S. Colinda . Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M.M. Genul epic Basmul Definitie . Natura si vietuitoarele . Genuri si specii literare accesibile copiilor .”Din legendele romanilor “-I. mesaj si compozitie subiect .Delavrancea “Micul print”.P.Teodoreanu “Cartea cu jucarii “.Santimbreanu “Anii de ucenicie “.Sadoveanu “Recreatia mare “.Dulfu Schita .Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M.Garleanul “Puiul “.St.M. Definirea conceptului . 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii . Exemplificari .Sadoveanu “La Medeleni “. Exemplificari . Ghicitori . Povestirea .Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V. Exemplificari . Poezii despre vietuitoare . Corint. Recitativele . Cantecul de leagan . numaratori . Valoarea instructiv – educativa . motive . Folclorul copiilor . Poezii despre patrie .

“Pui de om “.D.E.Folclor literar romanesc .D.inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop. “Talharul pedepsit “-T. “Fat .Arghezi “Boul si vitelul “. Mihai. 1998 . Trasaturi caracteristice . Bucuresti. Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu . Exemplificari . Ruxandoiu. Caracteristici .”Baiatul din banca a II-a”.”Cine se teme de crocodil” .G.Frumos “ Marin Sorescu .”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici .P. 1999 2) Stoica. “Soricelul si Papusa”.Alexandrescu “Corbul si vulpea “. Elena . E.“20.P.cls..La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire . Vasilescu.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .Hobana 2 Fabula Definire . “O fetita cauta un cantec “. “Calina “. Bucuresti.”Afara e vopsit gardul. Cornelia. Pavel .aXIIa)..000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I.

& Fax. _______ / 21.03.2000 .4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. (+40 1) 310.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. Bucuresti – 70738. Gen. Berthelot 28-30. Tel.

precum si formarea unui mod de gandire flexibil. a capacitatii decizionale. GRADUL II. • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. • Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari. • Metode noi. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. • Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. I. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. specifice. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei.84/1995 si politica educationala a statului roman. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare. • asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor. psihologie si didactica. precum si cele cu valoare operationala. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: . • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare. III. • Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. II. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor.PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. Pentru obtinerea gradelor didactice.

1.1. • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I. • Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . Proba practica (inspectia la clasa). Pedagogie si psihologie scris. III.scris. 2. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral). Proba practica (inspectia la clasa). 4. paronimie etc.oral.2. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica.2. III. 2. omonimie. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. III.2. 3. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat.3. III. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1.4. Itemi: 1.1.4. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. Sustinerea lucrarii. extragerea si analiza. sinonimie. edagogie si psihologie . identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine.scris. a unei povestiri. 2. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului. antonimie. 1. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. .scris. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. pornind de la textul literar.Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . • DEFINITIVAT 1. elaborarea unui eseu. 2.).3. 2. Proba practica (inspectia la clasa).

imaginea poetica."Condeiele lui Voda". "Zdreanta".4."Testament". "Revedere".1. dramatic)."Noi". 4. subiectul. limbajul poetic.1 . GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri . "Dorinta" Octavian Goga .2. "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . zicatori. "Dascalita" Nichita Stanescu .3. compozitia.2 .Goe". • Genurile literare (liric. Continuturi: 1. 4.Lirica populara • Doina."Vizita". "Scrisoarea III". in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. Principalele specii literare."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu ."Cantec" George Toparceanu .Rapsodii de toamna". " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale . "Balada unui greier mic" III. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. recitative."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu . manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii. "Legenda ciocarliei" Ion Creanga . Particularitati. Primavara". plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. procedee. "La oglinda" Mihai Eminescu . II."Pentru tine."Luceafarul". personajul). NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara."Legenda randunicai"."Amintiri din copilarie".1 . "Iarna pe ulita". "Talharul pedepsit" George Cosbuc ."Caprioara" Calin Gruia ."Nunta Zamfirei".Literatura romana I. "Miezul iernei" Tudor Arghezi .Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri . GENUL LIRIC II. Cantecul de leagan • Proverbe. "Legenda Florii Soarelui" . epic. numaratori) II. "Dl.

mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului."Baltagul".vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II.I • Liviu Rebreanu ."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea . VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie."Florita din codru". polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne."Ion" • Ion Slavici .Puiul" • III."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale ."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte"."Jocul ielelor" 4."Morometii" vol. Expresii si locutiuni IV. paronimie. "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti . "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu .Petre Ispirescu ."Apus de soare" Camil Petrescu .gandire Limba . omonimie.limbaj . GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri . LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba . antonimie.Limba romana I. FONETICA SI FONOLOGIE . PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III.2 . "Dumbrava minunata". "Sarea in bucate" • Marin Preda .

Mic dictionar de terminologie lingvistica. Coteanu. Avram.Dictionarul ortografic. Bucuresti. Mihai. 7. Fonetica . 1990. Bucuresti. Editura Albatros. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). Bidu-Vranceanu. clasificare. 12. Bucuresti.Ortografia pentru toti. Iulian . Andrei. Manualele de Limba romana.D. 1980. pronume. stil si compozitie. 1973.. 11. Bucuresti.Limba romana (fonetica. Ion. Theodor . editura Eminescu. Constantinescu Dobridor. Bucuresti. functii sintactice. 5. verb. 1979. Editura Academiei.substantiv. Editura Academiei. Wellek.Cuvinte si sensuri. adjectiv. 1985. Operele mentionate in capitolul Continuturi. 1983. Adrian . Mioara si colab.Sinteze de limba romana. aXa.Dictionar de idei literare.P. numeral. 3. 1967. Bucuresti. . 9.D. 6. Kayser. Wolfgang . E. Editura Didactica si Pedagogica. Bucuresti. Waren. lexicologie.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire . Bucuresti. 2. Gheorghe .D. Angela . articol. Ghita. ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI.P. E. cl. prepozitie. Rene. Hristea.aIXa. 1983. 4. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1. EPLU. Forascu. 1984. 10. . Editura Univers. interjectie (definitie. ortoepic si morfologic al limbii romane. E.Limba romana contemporana. 8. Bidu-Vranceanu. Mioara .• • • • V.P. gramatica. adverb. conjunctie.Opera literara. Avram. Austin . Angela. Narcisa . exercitii).Teoria literaturii. 1988. aXIa. Forascu Narcisa. Bucuresti. Marino.

2. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. extragerea si analiza. 2. pornind de la textul literar.2. . 2. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1.GRADUL DIDACTIC II 1. elaborarea unui eseu. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. 1. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. Itemi: 1. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. a unei povestiri.4.1. 2. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine.3. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. 2. 3. 2. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari.1.

Rapsodii de toamna". "Dorinta" Elena Farago . Continuturi: I.1 ."Cantec" George Toparceanu ."Gandacelul".3. 3. Conceptul de literatura pentru copii. NOTIUNI GENERALE: • • • • • II. Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara. Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii."Testament". zicatori."Legenda randunicai". "La oglinda" Mihai Eminescu . recitative. GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . "Miezul iernei" Tudor Arghezi ."Iarna pe ulita"."Noi".2 . in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. Accesibilizarea operelor. Primavara"."Revedere"."Pentru tine."Lebedele". recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen .Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri . "Zdreanta". "Catelusul schiop" Octavian Goga . 3. GENUL LIRIC II.3.Lirica populara • Proverbe. "Balada unui greier mic" III. numaratori) II. "Dascalita" Nichita Stanescu . Sfera literaturii pentru copii. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. "Cenusareasa" .1. manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii.2.

Vasilescu."Caprioara" • Calin Gruia . Bucuresti.. E. Elena . Mihai."Vizita".E. "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale ."Scufita Rosie" • Ion Slavici ."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte". " Povestea lui Harap Alb"."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu .P. "Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu . Pavel ."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti .P.Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale . Ruxandoiu.D. "Dl. 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi.Goe"."Amintiri din copilarie".Ion Creanga .. "Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu . 1999 Stoica.aXIIa). Bucuresti.D."Condeiele lui Voda". "Fata babei si fata mosneagului".cls. "Legenda Florii Soarelui"."Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu . 3) 4) . "Sarea in bucate" • Charles Perrault . Cornelia. "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm ."Cenusareasa"."Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu .Folclor literar romanesc .

3.1.definitivat si oral .2.1.2. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar. 1. explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara.3. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului. 2.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate.5. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic.1. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris . 2.2. 2. Itemi:. III. . 3. 1.gradul II) Obiective specifice: 1. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate. 2. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului. elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea.

1999 Kolumbus. . 14. 1999 Varzari. Magdalena . conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini. Bucuresti.P. 15. Taiban. Manasia V. Bucuresti. . 3.S.tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar."Metodica activitatilor de educare a limbajului". Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului. Dumitrana. Bucuresti. 4. Obiectivele cadru. 2000 Preda. Editura Compania. Bucuresti. gramaticale si de sens).P. E. Bucuresti. 1978 .D.. E. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului. 6. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. organizare. Criterii de selectare a textelor literare."Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. • Convorbirea."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii.Continuturi: 1. 1967 Wallon.I Comunicarea orala. . obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I. 4. BIBLIOGRAFIE 1. H. 11. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. 13. specific. Evaluarea in invatamantul prescolar. Editura V&I Integral. 5. 16.. 8. 12."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare). Viorica . 1998 Mitu. Calitatile intrebarilor. 5. Maria. pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. 6. Managementul grupei. Elena.D. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. 2."It is tomorrow yet? . Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara. 2."Evolutia psihologica a copilului". Florica . 3. • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7. 9. Editura Compania. Activitati comune. E. 10. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice. Editura Pro Humanitas. Bucuresti.

pe de alta parte. fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. metode noi de invatare. • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. In acest context. realizarea programelor de formare a personalului didactic. pe de o parte. De aceea. al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului. descentralizarea sistemului de invatamant. apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. managementul grupului de copii/clasei de elevi. strategiile didactice. . in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. iar. evaluarea etc. Ca urmare a acestui fapt. organizarea mediului educational. managementul unitatii de invatamant.

• Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii). Clara Pretzinger . 2. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant. Harghita insp.COLECTIVUL DE ELABORARE 1. Iulia Kovacs . Viorica Preda . Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000.J.I.J.I. • .E. Mures insp.I.M.B insp. prof.M. 5.S.I.S.gen.S. 8. 6. 4.S.I. Rodica Branisteanu .Scoala Normala "Elena Cuza".N. Mures insp. Bistrita Nasaud insp. Bucuresti insp. Vasile Molan .S.J.S. Elvira Miron Boca . 7. Mioara Avram . Conona Petrescu . in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar.I. Cluj insp.J. NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor. 3.J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->