R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

Enigma Otiliei Marin Preda .Morometii (vol.Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu . L.fragmente lirice date.Ion Camil Petrescu .Baltagul Liviu Rebreanu . Lacustra Lucian Blaga . Bacovia . .de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj.de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice.la o opera literara.de a corecta abaterile de la norma.de a realiza compuneri cu caracter functional. .de a realiza un eseu despre un personaj literar.de a comenta scene din opere. Eminescu .La tiganci George Calinescu . polisemie.de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi .Sara pe deal. Macedonski .Noaptea de decemvrie G. . intaia noapte de razboi Mircea Eliade .In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii . . antonimie. . .Ultima noapte de dragoste.de a aplica normele limbii literare in contexte variate. Luceafarul Al.Apus de soare Marin Sorescu .de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului. I) II)Dramaturgia I. Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea .Alexandru Lapusneanu Ion Creanga . .Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M. . .epice. .dramatice).in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol.LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: .Plumb.Testament Nichita Stanescu . Revedere .de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi.

Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Functiile sintactice ale pronumelui. declinarea. Ortografierea pronumelor Numeralul. Diatezele. numarul. Felul propozitiilor in fraza. Verbe predicative. Functiile sintactice ale adjectivelor. Pronumele personal. locutiunile substantivale) Articolul.Ortografiere si ortoepie Verbul.Felurile articolului Adjectivul. Modurile verbelor. Felul propozitiilor.omonimia. personaj(erou) Prozodia. Clasificarea conjunctiilor.Clasificare.Conjunctii corelative.Raporturile sintactice. Verbe auxiliare.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. Clasificarea interjectiilor.Locutiuni adverbiale. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia. Fraza. Functii sintactice. Criterii de clasificare. Silaba.sinonimia.Verbe copulative. subiect. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . Pronumele si adjectivul negativ. functiile sintactice.Locutiuni conjunctionale Interjectia. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale.relatii semantice intre cuvinte. Pronumele reflexiv.Locutiuni verbale. Clasificare. Gradele de comparatie. Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire. Grade de comparatie. Tipurile verbelor. Clasificare.genul. Functii sintactice. Functii sintactice. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia. Valori stilistice ale verbelor Adverbul.Genuri si specii literare Motiv. Flexiunea adjectivului. Topica si punctuatia. Despartirea cuvintelor in silabe. Functii sintactice. Pronumele de politete. Propozitia. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Ortografierea adjectivelor Pronumrle. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat.Verbe personale si impersonale.

D. Ed..1984 Avram Mioara.Istoria literaturii de la origini pana in prezent. I.. 1974.Despre poezie. Minerva. E.II. Limba romana contemporana. Ed. Bucuresti. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator .. Ed. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane. Academiei. Editura Academiei.Opera lui Mihai Eminescu E. omonimie . Humanitas. 1964 Calinescu G. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . Minerva. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI. Cartea Romaneasca. silaba . Bucuresti. Edit.. polisemie). Bucuresti. 1983 ***Sinteze de limba romana (coord. 1966 ***Indreptar ortografic.L. Bucuresti. 1983 Manolescu N. • componentele comunicarii dialogate . Ed. 1981. comunicarea prin imagini . Bucuresti. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. 1969 Calinescu G. Bucuresti. 1980.I-II.Universul poeziei. 1997 Coteanu Ion. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). • metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . Bucuresti. Bucuresti. Bucurestii. Gramatica pentru toti.. sunet). Ed.. cuvant .Ion Creanga.P.1987 Simion Eugen. a II-a. Bucuresti.P. Viata si opera E. vol..Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : . Cartea Romaneasca. E.Scriitori romani de azi. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie.D. adaptarea la particularitatile interlocutorului . Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum. Minerva.L.Arca lui Noe.. Ed. vol.P. 3. 2.. 3. Bucuresti. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie .antonimie. Exprimarea scrisa . Finalitatile invatamantului primar .P. Receptarea mesajului scris .. 1. I. 1982 Manolescu N. 4. ortoepic si de punctuatie. Bucuresti. Ed. 1989 Calinescu G. Theodor Hristea).

rezumatul . Invatarea prin cooperare la limba romana . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . adaptarea la particularitatile interlocutorului . 7. Evaluarea – activitate de masurare ./ / . Reforma curriculara in invatamantul primar 1. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . 5. • scrierea despre textul literar – povestirea . • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare . II. II . 2. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . 3. sunet). • Rolul standardelor curriculare de performanta . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . 4. •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . scrisoarea . 3. . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . polisemie). cuvant . comunicarea prin imagini . omonimie . Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2.antonimie. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . silaba . Finalitatile invatamantului primar . Conceptul de curriculum.•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii .2 - . Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . • componentele comunicarii dialogate . partile unei compuneri etc. 6.

Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . 1998. 7. • Criterii de selectare a manualelor scolare .D. Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . Lectura suplimentara la clasele I-IV. 1980 3) Serdean. Bucuresti . fixare si nuantare a vocabularului elevilor . 10. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . 8. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri .E. I. Evaluarea – activitate de masurare . III .D. Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . 11.P. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare . Modalitati de dezvoltare . • Rolul standardelor curriculare de performanta . Comisia Nationala pentru Curriculum. Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale .P. partile unei compuneri etc. BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar. • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale . Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . Receptarea mesajului scris . 9. 4. Bucuresti. . 1998 2) Parfene. Corint. • Autoevaluarea cadrelor didactice . Ed.Compozitiile in scoala . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale .• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . C. 2000 . . • Evaluarea activitatilor extracurriculare .Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . 1999.. Discipol. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Bucuresti. Bucuresti. scrisoarea . 1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. Exprimarea scrisa . rezumatul .E. • scrierea despre textul literar – povestirea . 6.. Ed.

1Notiunea de multime -exemplificari. R 5. Unitati de masura pentru lungime. volum. paralelipided.2 Poligoane: triumghiul.3 Axiomele lui Peano 2. Ecuaţii şi inecuaţii de gr. I.complementara unei multimi.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6. nat. Q.2 Cardinalul unei multimi 2.diferenta. dreaptă. 7. trapezul. Elemente de geometrie 8.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8. 4.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat.moduri de determinare 1.element. I.1 Relatia de echipotenta 2. cub. Mulţimi 1. Mulţimile Z. segment. semidreaptă.Programa de matematică Definitivat 1. sferă .5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. 5.1 Definiţii 4. unghiuri 8.2 Criterii 4. rombul.2Relatia de incluziune -definitie. R 5. timp 8.5 Baze de numeratie -transformari dintr. piramidă.4 Corpuri: prismă. cilindru. patrulatere: paralelogramul.intersectie. Divizibilitate în N 4. nat. proprietati 4. 4.1 Punct.3Egalitatea multimilor 1. linie franta\curba.proprietati 1. masa. dreptunghiul.6 Operatii in N -definitii. Q. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2. produs cartezian: definitii. con. pătratul.o baza in alta 2. cercul 8.1 Definiţii 5. proprietati 2.2 Operaţii în Z.apartenenta.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr. Mulţimea numerelor naturale 2.

metoda comparaţiei. sumă şi raport. diferenţă şi raport. regula de 3 simplă. aproximare. metoda comparaţiei. regula de 3 simplă. metoda falsei ipoteze. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1. diferenţă şi raport. individualizare. sumă şi diferenţă. împărţire. regula de 3 compusă. probleme nonstandard 8. măsurare. ordinea operaţiilor 7. metoda drumului invers. regula de 3 compusă. comparare. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9. experimentare) 12.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4.IV adunare. învăţarea prin cooperare 10.Metodica predarii matematicii 1. scădere. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă. probleme nonstandard . investigare. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare. metoda falsei ipoteze. sumă şi raport.Metodologia predarii operatiilor in N 3. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. personalizare. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire).Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6. metoda drumului invers. in clasa I 2. sumă şi diferenţă. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare. Metode de rezolvare a problemelor figurativă. înmulţire.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. strategii de: diferenţiere.Algoritmi de calcul in clasele I . probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire).

Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură .demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie. E. Herescu. Matematica.învăţare prin cooperare . Sigma. Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice.etape . Bucuresti. Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar . Bucuresti.marimi si unitati de masura studiate. metodologia desfasurarii. Bucuresti.P.forme de organizare . Matematica pentru perfectionarea invatatorilor.2. operatii. Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică .individualizare . (coordonator). Radu. clasificari.mijloace moderne 4. 1988 Ioan Aron.diferenţiere . Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică . Ed. E. Alexandru Dumitru. Rosu. I-IV 9.personalizare 3. forme de realizare 8. Roman. M. particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I. 1999 M. exemplificari 6. 1994/1995 .strategii de: .specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV.D.mijloace tradiţionale . Ghid pentru invatatori si parinti (cls. 1996 M. demersuri didactice specifice 11. Gh. All. a II-a si a III-a) Ed. Singer. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N .. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. N.D. demersuri didactice specifice 10.P. Aritmetica pentru invatatori. Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape.

Poezii despre patrie .-trasaturi caracteristice . mesaj si compozitie subiect .M.Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric . Povestirea . Bucuresti.M. Exemplificari . Burtea. Trasaturi .I. Literatura de aventuri “Fram .Creanga Snoava Definire . “Ispravile lui Pacala “. Cantecul de leagan . Natura si vietuitoarele .P. Cantecele – fomula . (Exemplificari ) . Definirea conceptului .Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”. Corint.B. numaratori .Garleanul “Puiul “.Dulfu Schita . 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii .Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric .T.St. Valoarea instructiv – educativa . teme .Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V. Doina . personaje . “Babele “ din vol. Lirica culta Imnul . Zicatori . (coordonator) Matematica si logica pentru scolari.F.Sadoveanu “Recreatia mare “. Folclorul copiilor . Genul liric Lirica populara. Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M. Tabloul in proza . Genuri si specii literare accesibile copiilor . “Caprioara”-E. Colinda .”Din legendele romanilor “-I. Recitativele . Romanul .G.I. S. Exemplificari . Proverbe .Santimbreanu “Anii de ucenicie “. Ed. Genul epic Basmul Definitie .Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I. .Delavrancea “Micul print”. Universul copilariei oglindit in versuri . Exemplificari .Alecsandri “Condeiele lui Voda” . ursul polar “-C.Sadoveanu “La Medeleni “. Poezii despre frumusetile naturii . motive .Teodoreanu “Cartea cu jucarii “. Poezii despre vietuitoare .Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I.Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M. Ghicitori . Pastelul . Accesibilizarea operelor .

Exemplificari . 1999 2) Stoica.000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I. Pavel . “Calina “.Hobana 2 Fabula Definire .La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire . Mihai.”Cine se teme de crocodil” . Vasilescu. Bucuresti.Arghezi “Boul si vitelul “. 1998 .Folclor literar romanesc .Alexandrescu “Corbul si vulpea “.D.G. “Talharul pedepsit “-T.cls. Caracteristici . “Soricelul si Papusa”. Bucuresti. Elena .Frumos “ Marin Sorescu .”Baiatul din banca a II-a”.inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop. Trasaturi caracteristice . Ruxandoiu.. Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu .“20. “O fetita cauta un cantec “. Cornelia.D. E.P.E. “Fat .aXIIa).Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici .P.”Afara e vopsit gardul. “Pui de om “..

& Fax. Tel. (+40 1) 310. _______ / 21.03. Gen. Bucuresti – 70738.2000 .4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. Berthelot 28-30.

in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei. specifice. I. precum si cele cu valoare operationala. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial. psihologie si didactica. • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari. III. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr. Pentru obtinerea gradelor didactice. • asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor. precum si formarea unui mod de gandire flexibil. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. GRADUL II. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare.84/1995 si politica educationala a statului roman. • Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala. II. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic.PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. • Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor. • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. • Metode noi. a capacitatii decizionale. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. • Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: .

• Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) .). . sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica. pornind de la textul literar. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral). antonimie.1. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. Pedagogie si psihologie scris. 2.scris. omonimie. • DEFINITIVAT 1. 1.scris. 2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic.Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) .4. extragerea si analiza.4. recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului. identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine.scris.1. 2. Proba practica (inspectia la clasa). redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. Proba practica (inspectia la clasa). III. • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I. elaborarea unui eseu.2. III. 3.2. III. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. paronimie etc.3. a unei povestiri. Sustinerea lucrarii.1. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat. III. edagogie si psihologie . sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. 2.2. sinonimie. recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat.oral. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. 4.3. Itemi: 1. 2. Proba practica (inspectia la clasa).

"Cantec" George Toparceanu . relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. "Zdreanta". recitative. NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara. " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale ."Amintiri din copilarie". GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri . manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii.1."Condeiele lui Voda". "Iarna pe ulita". "Talharul pedepsit" George Cosbuc . "Scrisoarea III". "Dl. Cantecul de leagan • Proverbe. Particularitati.Rapsodii de toamna". • Genurile literare (liric.Goe". "Miezul iernei" Tudor Arghezi .3. subiectul."Pentru tine."Noi".Lirica populara • Doina. dramatic)."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu . numaratori) II."Luceafarul". 4. "Revedere". "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . "La oglinda" Mihai Eminescu .Literatura romana I. zicatori. imaginea poetica. personajul). "Balada unui greier mic" III. Primavara"."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu ."Testament". recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari."Nunta Zamfirei". "Legenda ciocarliei" Ion Creanga . limbajul poetic."Caprioara" Calin Gruia . in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. 4. Continuturi: 1. epic.1 .1 .Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri . "Dorinta" Octavian Goga . "Dascalita" Nichita Stanescu . "Legenda Florii Soarelui" .4."Legenda randunicai". compozitia. GENUL LIRIC II."Vizita". procedee. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia.2 .2. II. Principalele specii literare.

Expresii si locutiuni IV.limbaj . PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III. mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului. polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne. "Dumbrava minunata".Puiul" • III."Jocul ielelor" 4."Baltagul".gandire Limba .2 ."Ion" • Ion Slavici . omonimie. "Sarea in bucate" • Marin Preda ."Florita din codru"."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea . GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri . FONETICA SI FONOLOGIE ."Apus de soare" Camil Petrescu .Limba romana I. paronimie. "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."Morometii" vol.I • Liviu Rebreanu . antonimie. LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba . "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu .Petre Ispirescu .vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte"."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale . VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie.

12.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire . Editura Albatros.Dictionar de idei literare. Andrei.Ortografia pentru toti. 1983. pronume. Marino. gramatica.Opera literara. Bidu-Vranceanu. Austin . numeral. 6. adjectiv. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1. Rene.aIXa.Mic dictionar de terminologie lingvistica. 3. Angela .Cuvinte si sensuri. 1980. Narcisa . Fonetica .D. Gheorghe . Bucuresti. Editura Univers. 1979. Coteanu.D. Bucuresti. EPLU. E. 1990.P. 1988. 1967. conjunctie. Avram.substantiv. 8. Hristea.Teoria literaturii. adverb. 1973. stil si compozitie. clasificare. Theodor . Mioara si colab. articol. Adrian . Constantinescu Dobridor. Waren. Mioara . Angela. Bucuresti. 1983. ortoepic si morfologic al limbii romane. 1984. aXa. 5. Bucuresti. Ion. Bucuresti. Wolfgang . interjectie (definitie. Bidu-Vranceanu. Operele mentionate in capitolul Continuturi. 1985.P.Dictionarul ortografic. Ghita. 7. cl. E. . Wellek. verb. Editura Academiei.D. Editura Didactica si Pedagogica. . 4. ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI. Avram. aXIa. Editura Academiei. Bucuresti. Forascu Narcisa. Kayser. E. Bucuresti. 11. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). 9. functii sintactice.Limba romana (fonetica. prepozitie. Bucuresti. lexicologie. Manualele de Limba romana. 10. Mihai. Iulian .Sinteze de limba romana. 2. Forascu.. Bucuresti.Limba romana contemporana. exercitii).P. editura Eminescu.• • • • V.

2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. Itemi: 1.1. 3. 2. elaborarea unui eseu. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1.3.2. a unei povestiri.4.2. extragerea si analiza. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. pornind de la textul literar.1. 2. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. 1. . 2. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine.GRADUL DIDACTIC II 1. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. 2. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari.

"Noi". 3. "Dascalita" Nichita Stanescu . 3."Lebedele"."Testament".1 ."Gandacelul". plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen . Accesibilizarea operelor. Primavara". "Dorinta" Elena Farago . Continuturi: I.1. in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte.2 .Lirica populara • Proverbe. ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. "Catelusul schiop" Octavian Goga . Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara. "Cenusareasa" ."Pentru tine. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari.3.Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri . "Zdreanta". manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii.Rapsodii de toamna"."Cantec" George Toparceanu ."Iarna pe ulita".2. Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii. GENUL LIRIC II. zicatori. Conceptul de literatura pentru copii. NOTIUNI GENERALE: • • • • • II. "La oglinda" Mihai Eminescu ."Legenda randunicai". numaratori) II. "Miezul iernei" Tudor Arghezi .3. "Balada unui greier mic" III. Sfera literaturii pentru copii."Revedere". recitative. GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri .

"Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu .Ion Creanga .E. 1999 Stoica."Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu . Bucuresti.D.Folclor literar romanesc .D."Amintiri din copilarie". "Legenda Florii Soarelui".Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale ."Caprioara" • Calin Gruia .Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop.P. Bucuresti. 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi."Vizita". "Dl."Scufita Rosie" • Ion Slavici ."Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu ."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti . Elena .."Condeiele lui Voda". E."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte". Pavel . "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale ."Cenusareasa". Mihai."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu . "Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu .Goe".. Cornelia.P.aXIIa). "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm . Vasilescu. "Fata babei si fata mosneagului". 3) 4) . Ruxandoiu.cls. "Sarea in bucate" • Charles Perrault . " Povestea lui Harap Alb".

3. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris . elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea.2. explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara. 3.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. .definitivat si oral . 2.2.gradul II) Obiective specifice: 1.1. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese.1. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta. utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate. 1. III.2.3. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic. Itemi:. 1.5.1. 2. 2. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar. 2.

2. • Convorbirea. 15. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I. 5. Editura Pro Humanitas. gramaticale si de sens). Taiban. 10. 1998 Mitu. 11. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. Editura V&I Integral. obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. 1999 Kolumbus. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice.D. Maria. . Managementul grupei. Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului. 2000 Preda.tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana.P."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare). Dumitrana. pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. 9. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari. Bucuresti. H. 2.Continuturi: 1. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific. ."Evolutia psihologica a copilului". Editura Compania. Bucuresti.D. 16. Bucuresti."It is tomorrow yet? . 1999 Varzari.. Bucuresti. organizare. BIBLIOGRAFIE 1. 4. Criterii de selectare a textelor literare. Bucuresti."Metodica activitatilor de educare a limbajului".I Comunicarea orala. 5. E. Elena. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara.."Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. Manasia V. Calitatile intrebarilor."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii. Viorica . 1967 Wallon. conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini. Editura Compania. Bucuresti. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. 1978 . Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. Evaluarea in invatamantul prescolar. 13. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar. Activitati comune. . Florica . E. 14. • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7. 3. 4. 12.P. specific. Obiectivele cadru. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului. 8. 3. Magdalena . 6. E.S. 6.

In acest context. in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare. Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului. evaluarea etc. fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. organizarea mediului educational. al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului. . strategiile didactice. ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. pe de alta parte. iar. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. realizarea programelor de formare a personalului didactic. De aceea. Ca urmare a acestui fapt. • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. pe de o parte. metode noi de invatare.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. managementul grupului de copii/clasei de elevi. descentralizarea sistemului de invatamant. managementul unitatii de invatamant.

Rodica Branisteanu .S.E. 7. 8. Iulia Kovacs .S.gen.I.I. Harghita insp.S. Elvira Miron Boca . Conona Petrescu . Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000.S. Viorica Preda . Clara Pretzinger .I. Mures insp.B insp. Mioara Avram .Scoala Normala "Elena Cuza". Cluj insp.I. 4. Bistrita Nasaud insp. 2. 6. 5.I.J.I.M. • . in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar. NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor.S.J. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant. • Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii).J.J.M.J.N.S. prof. Vasile Molan .COLECTIVUL DE ELABORARE 1. Bucuresti insp. Mures insp. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful