R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi.de a aplica normele limbii literare in contexte variate.dramatice). . .de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu .LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: .Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi .de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice.epice. .Plumb.de a realiza compuneri cu caracter functional.de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului.de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj.de a comenta scene din opere.Morometii (vol. antonimie. intaia noapte de razboi Mircea Eliade . .Apus de soare Marin Sorescu . . I) II)Dramaturgia I.Enigma Otiliei Marin Preda . Revedere . Eminescu .in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol. Macedonski .Ultima noapte de dragoste.Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M.de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar. . Luceafarul Al. .Alexandru Lapusneanu Ion Creanga . L. Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea . . Bacovia .Sara pe deal. . .de a realiza un eseu despre un personaj literar.In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii .Noaptea de decemvrie G. Lacustra Lucian Blaga .Testament Nichita Stanescu .la o opera literara.de a corecta abaterile de la norma. polisemie.Ion Camil Petrescu .Baltagul Liviu Rebreanu .fragmente lirice date.La tiganci George Calinescu .

Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat.genul. Flexiunea adjectivului. personaj(erou) Prozodia. numarul.Verbe copulative. Ortografierea pronumelor Numeralul.Locutiuni conjunctionale Interjectia. Criterii de clasificare. Ortografierea adjectivelor Pronumrle. Pronumele si adjectivul negativ. Functiile sintactice ale adjectivelor.Conjunctii corelative.Felurile articolului Adjectivul. subiect. Valori stilistice ale verbelor Adverbul. Functii sintactice. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia. Tipurile verbelor. Verbe auxiliare.Raporturile sintactice.Clasificare. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale.Genuri si specii literare Motiv.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. Diatezele. Pronumele de politete. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . Functii sintactice. Despartirea cuvintelor in silabe. functiile sintactice. Functiile sintactice ale pronumelui. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire. Felul propozitiilor in fraza. Gradele de comparatie. Silaba. Felul propozitiilor.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Clasificare.Locutiuni verbale. Modurile verbelor. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Clasificarea conjunctiilor. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia. Propozitia. Pronumele reflexiv. Fraza.Locutiuni adverbiale. Grade de comparatie. declinarea. Clasificare. Verbe predicative.sinonimia. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv.relatii semantice intre cuvinte. Topica si punctuatia. Pronumele personal. Clasificarea interjectiilor. Functii sintactice. Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia.Verbe personale si impersonale. Functii sintactice.Ortografiere si ortoepie Verbul. locutiunile substantivale) Articolul.omonimia.

Bucurestii. • componentele comunicarii dialogate .L. Ed. 4. Bucuresti. 1983 Manolescu N.Universul poeziei. 1974..Scriitori romani de azi. Edit. Ed. 1982 Manolescu N.D.. Academiei. 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane. Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum. Limba romana contemporana.. 1997 Coteanu Ion. sunet). Finalitatile invatamantului primar . 3.Despre poezie. Gramatica pentru toti. Humanitas. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI. 1981. a II-a. vol. Receptarea mesajului scris .1987 Simion Eugen. Bucuresti. Minerva. 1983 ***Sinteze de limba romana (coord. 2. Bucuresti. polisemie).II. Cartea Romaneasca.Opera lui Mihai Eminescu E. cuvant .Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G.P.. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : . adaptarea la particularitatile interlocutorului . 3.. Minerva.L. E.Arca lui Noe. Bucuresti. Ed. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator ..1984 Avram Mioara. 1966 ***Indreptar ortografic.D.Ion Creanga. Ed. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. ortoepic si de punctuatie. Bucuresti. Ed. I. Editura Academiei. Ed.. Bucuresti. Exprimarea scrisa . Bucuresti. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. 1989 Calinescu G.I-II. 1980.P. vol. Minerva. Cartea Romaneasca. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV).. silaba . omonimie . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. Viata si opera E. Bucuresti. Bucuresti.Istoria literaturii de la origini pana in prezent. Bucuresti. 1. • metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . Bucuresti. I... Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .antonimie.P. comunicarea prin imagini . 1969 Calinescu G. 1964 Calinescu G. Ed.P. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . Theodor Hristea). E.

Reforma curriculara in invatamantul primar 1. Evaluarea – activitate de masurare . Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . II. • componentele comunicarii dialogate . • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). 2. 3. partile unei compuneri etc. II . • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. • scrierea despre textul literar – povestirea . rezumatul . 6.•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . Finalitatile invatamantului primar . • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii .2 - . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5./ / . 3. Invatarea prin cooperare la limba romana . 7. cuvant . adaptarea la particularitatile interlocutorului . Conceptul de curriculum. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. 4. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . scrisoarea . omonimie . METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . • Rolul standardelor curriculare de performanta . 5. Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . comunicarea prin imagini . sunet). polisemie).antonimie. silaba . • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . .

P. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . 10.D. . 7. Ed. Ed. 1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. • Rolul standardelor curriculare de performanta . Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . 9. • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . Bucuresti. Comisia Nationala pentru Curriculum. • scrierea despre textul literar – povestirea . partile unei compuneri etc. de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale .. 1980 3) Serdean.D. 1999. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. • Evaluarea activitatilor extracurriculare .E. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . 11. Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . rezumatul . 6. Receptarea mesajului scris . . Lectura suplimentara la clasele I-IV. fixare si nuantare a vocabularului elevilor .. Bucuresti . BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar. 8. Evaluarea – activitate de masurare . Bucuresti. Bucuresti. 1998 2) Parfene.E. C. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . Discipol. • Autoevaluarea cadrelor didactice . • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . 4. Modalitati de dezvoltare . III . Exprimarea scrisa . scrisoarea .• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . I.Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . 2000 . • Criterii de selectare a manualelor scolare . 1998. Corint.Compozitiile in scoala .P.

1 Definiţii 5. I. cub. Ecuaţii şi inecuaţii de gr.4 Corpuri: prismă.2 Poligoane: triumghiul.intersectie. rombul.3 Axiomele lui Peano 2. volum. semidreaptă.diferenta. con. 7.2Relatia de incluziune -definitie. cercul 8.1 Definiţii 4. Unitati de masura pentru lungime.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat. trapezul. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr. linie franta\curba.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. masa.2 Operaţii în Z. Mulţimi 1.element.5 Baze de numeratie -transformari dintr. 4.apartenenta. cilindru. Mulţimea numerelor naturale 2. I. pătratul.2 Criterii 4.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune. paralelipided. Mulţimile Z. sferă . Q. dreaptă.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6.1Notiunea de multime -exemplificari. 5.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr. Q. R 5.Programa de matematică Definitivat 1. proprietati 4.1 Relatia de echipotenta 2.1 Punct. nat. produs cartezian: definitii. patrulatere: paralelogramul. Elemente de geometrie 8. Divizibilitate în N 4. timp 8.proprietati 1. R 5.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2. nat. unghiuri 8.o baza in alta 2. piramidă.complementara unei multimi. 4. segment.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8. proprietati 2.3Egalitatea multimilor 1.6 Operatii in N -definitii.2 Cardinalul unei multimi 2. dreptunghiul.moduri de determinare 1.

măsurare. scădere. regula de 3 simplă. investigare. sumă şi diferenţă. înmulţire.Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6. personalizare. sumă şi raport. in clasa I 2. împărţire. aproximare. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire).Metodica predarii matematicii 1. sumă şi raport. ordinea operaţiilor 7. diferenţă şi raport. metoda comparaţiei. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire).Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. metoda falsei ipoteze. sumă şi diferenţă. individualizare. metoda falsei ipoteze. regula de 3 compusă. probleme nonstandard 8. experimentare) 12. metoda drumului invers.IV adunare. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9.Algoritmi de calcul in clasele I . comparare. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare. învăţarea prin cooperare 10. Metode de rezolvare a problemelor figurativă. diferenţă şi raport. metoda comparaţiei. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă. probleme nonstandard .Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4. regula de 3 compusă. strategii de: diferenţiere. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1. regula de 3 simplă.Metodologia predarii operatiilor in N 3. metoda drumului invers. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare.

mijloace tradiţionale . Radu. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică . I-IV 9. demersuri didactice specifice 10. Ed. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică .personalizare 3.P. Matematica pentru perfectionarea invatatorilor. Roman. Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV. Bucuresti. E. E. Herescu. 1996 M. Rosu. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N . Bucuresti.D. demersuri didactice specifice 11. Ghid pentru invatatori si parinti (cls. metodologia desfasurarii.învăţare prin cooperare . 1994/1995 .P. Matematica. Aritmetica pentru invatatori. Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape.. clasificari.D. Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice.diferenţiere .marimi si unitati de masura studiate. 1988 Ioan Aron. N. M. particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I.forme de organizare .individualizare . Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii. forme de realizare 8. (coordonator).etape .demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. Bucuresti. Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură . Gh.mijloace moderne 4. a II-a si a III-a) Ed. 1999 M. Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar . All. Alexandru Dumitru. operatii. Sigma. exemplificari 6. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. Singer.strategii de: .specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7.2.

F. personaje .G. Genuri si specii literare accesibile copiilor . Genul liric Lirica populara. S. Doina .Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric . Povestirea .-trasaturi caracteristice .Sadoveanu “La Medeleni “.Garleanul “Puiul “. numaratori . Poezii despre frumusetile naturii .Alecsandri “Condeiele lui Voda” . Valoarea instructiv – educativa .Santimbreanu “Anii de ucenicie “. Accesibilizarea operelor .B.P.I. Universul copilariei oglindit in versuri . Colinda . Definirea conceptului . Exemplificari . Ghicitori .Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric . Natura si vietuitoarele . Poezii despre patrie . “Caprioara”-E. . Trasaturi .Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I.Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V.Dulfu Schita . Lirica culta Imnul . Corint.Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”. Folclorul copiilor . ursul polar “-C.M.Creanga Snoava Definire . Burtea.Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I.T. Cantecul de leagan .Delavrancea “Micul print”. Romanul .Sadoveanu “Recreatia mare “.”Din legendele romanilor “-I. Exemplificari . Pastelul . Genul epic Basmul Definitie .Teodoreanu “Cartea cu jucarii “. (coordonator) Matematica si logica pentru scolari. motive . (Exemplificari ) . Recitativele . Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M. Literatura de aventuri “Fram .M. Proverbe . Zicatori . Bucuresti.St. “Ispravile lui Pacala “.I. Ed. teme . “Babele “ din vol. 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii . mesaj si compozitie subiect . Exemplificari . Tabloul in proza . Poezii despre vietuitoare .Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M. Cantecele – fomula .

E.“20. “Soricelul si Papusa”.Arghezi “Boul si vitelul “.Alexandrescu “Corbul si vulpea “. “O fetita cauta un cantec “. 1999 2) Stoica.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .Hobana 2 Fabula Definire . Mihai. Trasaturi caracteristice . Bucuresti.Folclor literar romanesc . “Calina “. Bucuresti.Frumos “ Marin Sorescu . “Talharul pedepsit “-T.inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop.”Cine se teme de crocodil” .”Afara e vopsit gardul. Elena .La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire .D. Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu . Exemplificari .cls..G.”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici ..aXIIa).000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I. Cornelia.P. “Pui de om “. Ruxandoiu.D. 1998 . Caracteristici .P. E. Vasilescu. “Fat .”Baiatul din banca a II-a”. Pavel .

Gen. Berthelot 28-30.4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr.03.& Fax. _______ / 21. (+40 1) 310.2000 . Tel.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. Bucuresti – 70738.

• Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari. II. III. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial.84/1995 si politica educationala a statului roman. precum si formarea unui mod de gandire flexibil. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. I. • Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala. • Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. • Metode noi. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. psihologie si didactica. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. • asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor. GRADUL II. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr.PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare. a capacitatii decizionale. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. specifice. Pentru obtinerea gradelor didactice. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: . in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei. precum si cele cu valoare operationala.

sinonimie. elaborarea unui eseu. Pedagogie si psihologie scris. . recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat.2.scris. III. extragerea si analiza. • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I. Proba practica (inspectia la clasa). 2. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. III. 4. omonimie. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale. Itemi: 1. 2. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. • Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . 1. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral). 3. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului.4.1. Sustinerea lucrarii. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1.1. paronimie etc. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat.Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte.4.2.1. recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului. 2. antonimie. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica.3. 2. • DEFINITIVAT 1.2. edagogie si psihologie .). 2. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare.scris. pornind de la textul literar. III. Proba practica (inspectia la clasa). sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic.scris.3. a unei povestiri.oral. III. Proba practica (inspectia la clasa).

zicatori."Legenda randunicai". GENUL LIRIC II. "Legenda ciocarliei" Ion Creanga . GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri ."Testament". "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . Principalele specii literare.Lirica populara • Doina. "Balada unui greier mic" III."Caprioara" Calin Gruia . "Legenda Florii Soarelui" . NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara."Vizita". limbajul poetic. personajul).2 . "La oglinda" Mihai Eminescu . 4. "Scrisoarea III".4."Luceafarul". Primavara". recitative. "Zdreanta".1 ."Amintiri din copilarie". "Dorinta" Octavian Goga .Goe". • Genurile literare (liric. "Revedere". "Dascalita" Nichita Stanescu . procedee. "Iarna pe ulita". Continuturi: 1. epic. Particularitati."Noi". relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor."Condeiele lui Voda".2. "Dl."Pentru tine. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia.1.3. manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii."Nunta Zamfirei". imaginea poetica. numaratori) II. in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte."Cantec" George Toparceanu . " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale . Cantecul de leagan • Proverbe."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari.Literatura romana I. II. 4. "Miezul iernei" Tudor Arghezi ."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu .Rapsodii de toamna". subiectul. dramatic).Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri .1 . "Talharul pedepsit" George Cosbuc . compozitia.

"Jocul ielelor" 4. "Dumbrava minunata". omonimie.limbaj ."Morometii" vol. VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie.Puiul" • III.gandire Limba .vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II.I • Liviu Rebreanu . FONETICA SI FONOLOGIE ."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte"."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea .2 . mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale . paronimie. "Sarea in bucate" • Marin Preda . "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu .Limba romana I."Baltagul"."Ion" • Ion Slavici . polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne.Petre Ispirescu ."Apus de soare" Camil Petrescu . "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."Florita din codru". PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III. LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba . antonimie. GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri . Expresii si locutiuni IV.

Mihai. Mioara . Waren. Editura Univers. Bucuresti.D. aXa. 1979. E.aIXa.Mic dictionar de terminologie lingvistica. Operele mentionate in capitolul Continuturi. . adjectiv. Rene. Theodor . 6. Bucuresti. Hristea. 2. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). Bidu-Vranceanu. Gheorghe .• • • • V. E. Angela .substantiv. cl. 5. 8. 1984.Dictionar de idei literare. interjectie (definitie. E.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire . 3. editura Eminescu. 1967. 1980. clasificare. ortoepic si morfologic al limbii romane. Constantinescu Dobridor. Wellek. numeral. Forascu.Sinteze de limba romana. Angela. Bucuresti. pronume. lexicologie. 4. Andrei. Ion. Iulian . 1990. Avram. exercitii).Opera literara. 1983. 10. conjunctie. 9. Editura Academiei. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1.. Mioara si colab. Editura Didactica si Pedagogica. 7. functii sintactice. Austin . 12.D. EPLU. stil si compozitie. aXIa. Forascu Narcisa. articol. Kayser.Dictionarul ortografic. Bucuresti. Bidu-Vranceanu.Cuvinte si sensuri. Bucuresti. 1973. Adrian . Bucuresti. Narcisa . Manualele de Limba romana. prepozitie. Bucuresti. 11.D. Coteanu.P.P.Ortografia pentru toti. 1988. Marino. Fonetica . gramatica.Teoria literaturii. Bucuresti. adverb.P.Limba romana (fonetica. Wolfgang .Limba romana contemporana. 1985. . Editura Academiei. Bucuresti. Ghita. Editura Albatros. 1983. verb. ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI. Avram.

2. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine.1. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat.2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. Itemi: 1.GRADUL DIDACTIC II 1.2. 2. extragerea si analiza. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului.4. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte.3. . 3. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. 1. 2. a unei povestiri. 2. elaborarea unui eseu. pornind de la textul literar. 2.1.

"Revedere". "Miezul iernei" Tudor Arghezi . "La oglinda" Mihai Eminescu .1 . "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula.2. Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari.3."Gandacelul"."Pentru tine. "Catelusul schiop" Octavian Goga . "Cenusareasa" . recitative.Lirica populara • Proverbe. Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii."Cantec" George Toparceanu . numaratori) II. 3."Noi". Conceptul de literatura pentru copii. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor.1. "Dascalita" Nichita Stanescu . Sfera literaturii pentru copii."Iarna pe ulita". 3. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. Continuturi: I. "Zdreanta"."Lebedele".Rapsodii de toamna".Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri . GENUL LIRIC II. GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri . zicatori. NOTIUNI GENERALE: • • • • • II."Legenda randunicai". "Dorinta" Elena Farago .2 .3. Primavara". Accesibilizarea operelor."Testament". in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii. "Balada unui greier mic" III.

"Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu ."Amintiri din copilarie".D. Vasilescu.P.cls."Cenusareasa"."Scufita Rosie" • Ion Slavici . Bucuresti. Ruxandoiu."Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu ."Vizita". Bucuresti.Folclor literar romanesc . Cornelia."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu . "Legenda Florii Soarelui". " Povestea lui Harap Alb". 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi. Pavel . 3) 4) .D. E..Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale . Elena .Ion Creanga ."Condeiele lui Voda"."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte". "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm .E.. Mihai. "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale .P. "Dl. "Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu .Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop. 1999 Stoica. "Sarea in bucate" • Charles Perrault ."Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu .aXIIa)."Caprioara" • Calin Gruia .Goe". "Fata babei si fata mosneagului".

proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate. elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea. 2.1. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic. .gradul II) Obiective specifice: 1. 1. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris .2. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese.5.3. explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara. utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate.2. 1. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar. 2.definitivat si oral . sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta.1.2. Itemi:. 2. 3. 3. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului.1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului. 2. III.

1999 Varzari. Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului.. 6. specific. conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini. 11. 14."Evolutia psihologica a copilului". Bucuresti. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific. Bucuresti. organizare. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice. 6.S. Obiectivele cadru. Manasia V. 1967 Wallon.P. 2. 1978 . 1999 Kolumbus. 2000 Preda. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara. Bucuresti. Florica . 5.P. Editura V&I Integral. 5.Continuturi: 1.D. 13. Editura Compania. . Elena. Editura Compania. Editura Pro Humanitas. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. Bucuresti.I Comunicarea orala."Metodica activitatilor de educare a limbajului". obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. Magdalena . 4. Dumitrana..tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana. 8. • Convorbirea. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului. Bucuresti. H. 1998 Mitu."It is tomorrow yet? . pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. 10. Evaluarea in invatamantul prescolar. Activitati comune. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I. 9. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. Viorica . 15. gramaticale si de sens). . E. Bucuresti. • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7. Maria. 12. 2. .D. Taiban. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari. 3. E. 3. Calitatile intrebarilor. BIBLIOGRAFIE 1. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar. E."Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. Criterii de selectare a textelor literare. 4. 16. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. Managementul grupei."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare).

managementul unitatii de invatamant. metode noi de invatare. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. In acest context. iar. pe de o parte. • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. pe de alta parte. evaluarea etc. De aceea. fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . Ca urmare a acestui fapt. al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului. managementul grupului de copii/clasei de elevi. strategiile didactice. in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. realizarea programelor de formare a personalului didactic.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. . ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. organizarea mediului educational. descentralizarea sistemului de invatamant. Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului. in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare.

Viorica Preda . NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor. Conona Petrescu . 7. Mures insp.J. Bistrita Nasaud insp. 3.COLECTIVUL DE ELABORARE 1. 6.I.E. Iulia Kovacs . Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000.I. Cluj insp.gen. prof.I. 5.I.J.I.N. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant.J.S.S.M.I.Scoala Normala "Elena Cuza".J. Mioara Avram . Elvira Miron Boca . 2.M. • Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii).S.S. Vasile Molan . Mures insp. in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar. Clara Pretzinger .S.J. 4. Bucuresti insp.B insp.S. Harghita insp. 8. Rodica Branisteanu . • .