R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

.de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice. Eminescu .Alexandru Lapusneanu Ion Creanga .de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.Morometii (vol.Plumb. Lacustra Lucian Blaga . intaia noapte de razboi Mircea Eliade .la o opera literara.LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: .Noaptea de decemvrie G.Enigma Otiliei Marin Preda .de a comenta scene din opere.de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului.Testament Nichita Stanescu .de a realiza un eseu despre un personaj literar.In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii .Apus de soare Marin Sorescu . I) II)Dramaturgia I.de a aplica normele limbii literare in contexte variate.in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol.Ion Camil Petrescu .Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi .dramatice).de a realiza compuneri cu caracter functional. Revedere .de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar. .La tiganci George Calinescu .Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu . . . . . L. . . Macedonski .de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi.fragmente lirice date.de a corecta abaterile de la norma. Bacovia .epice. . polisemie.de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj.Ultima noapte de dragoste. antonimie.Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M. . Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea . Luceafarul Al.Sara pe deal.Baltagul Liviu Rebreanu .

Flexiunea adjectivului.omonimia. Pronumele si adjectivul negativ. subiect.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. Valori stilistice ale verbelor Adverbul. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Verbe auxiliare. Felul propozitiilor in fraza. Diatezele. Silaba. declinarea. Functiile sintactice ale adjectivelor. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat. Clasificare. Modurile verbelor. Clasificarea interjectiilor. Pronumele de politete.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Propozitia. functiile sintactice. Functii sintactice. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv.Genuri si specii literare Motiv. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia.sinonimia. Functii sintactice.Ortografiere si ortoepie Verbul. Topica si punctuatia. Verbe predicative. numarul.genul. personaj(erou) Prozodia. Fraza. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale. locutiunile substantivale) Articolul.Felurile articolului Adjectivul. Gradele de comparatie. Grade de comparatie. Pronumele reflexiv. Despartirea cuvintelor in silabe.Conjunctii corelative. Functii sintactice.Verbe copulative. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire.Locutiuni verbale. Ortografierea pronumelor Numeralul. Functii sintactice. Ortografierea adjectivelor Pronumrle.Locutiuni conjunctionale Interjectia. Criterii de clasificare. Felul propozitiilor. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia.Clasificare. Pronumele personal.Verbe personale si impersonale.relatii semantice intre cuvinte. Clasificare. Functiile sintactice ale pronumelui. Clasificarea conjunctiilor. Tipurile verbelor.Raporturile sintactice. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia.Locutiuni adverbiale.

• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . Ed.. Ed.L. sunet).Ion Creanga.P. Receptarea mesajului scris . Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . I. Ed... Bucurestii. Edit. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI.. Viata si opera E. polisemie).1984 Avram Mioara. adaptarea la particularitatile interlocutorului . • strategii de formare a campului auditiv (propozitie ..P. Bucuresti.D. 3. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . E.Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV).I-II. Cartea Romaneasca. Ed. Bucuresti. 2. Bucuresti. 1981. Bucuresti. 1997 Coteanu Ion. ortoepic si de punctuatie. vol. 1980. 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane.. Bucuresti. 4. • componentele comunicarii dialogate . * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : . Bucuresti. Minerva. 1974. silaba . Bucuresti. Editura Academiei. 1983 ***Sinteze de limba romana (coord.P.. 1983 Manolescu N.Arca lui Noe. Bucuresti. Ed.Scriitori romani de azi. Cartea Romaneasca. Humanitas. Minerva. cuvant .II. Theodor Hristea).. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie.D.Opera lui Mihai Eminescu E. Bucuresti. Finalitatile invatamantului primar . 1969 Calinescu G.1987 Simion Eugen. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator .. omonimie .P. Ed. Bucuresti. comunicarea prin imagini .. vol. 3.Universul poeziei. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. E.Despre poezie.antonimie. 1982 Manolescu N. Academiei. 1989 Calinescu G.Istoria literaturii de la origini pana in prezent. Ed. Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum. Gramatica pentru toti. 1964 Calinescu G. 1966 ***Indreptar ortografic. I.L. Bucuresti. a II-a. Exprimarea scrisa . 1. Minerva. Limba romana contemporana.

/ / . • scrierea despre textul literar – povestirea . • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . cuvant . comunicarea prin imagini . • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . rezumatul . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare . adaptarea la particularitatile interlocutorului . 7. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana .antonimie. 6. scrisoarea . omonimie . Invatarea prin cooperare la limba romana . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . II. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie.•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. 3. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . 5. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). • Rolul standardelor curriculare de performanta . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . Finalitatile invatamantului primar . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. partile unei compuneri etc. 2. 3.2 - . II . Reforma curriculara in invatamantul primar 1. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. silaba . Conceptul de curriculum. Evaluarea – activitate de masurare . • componentele comunicarii dialogate . sunet). Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . 4. polisemie).

• scrierea despre textul literar – povestirea . 1998. III .Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . 1998 2) Parfene. 1999. • Autoevaluarea cadrelor didactice . Discipol. • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale . Bucuresti . • Evaluarea activitatilor extracurriculare . BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar. 4. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare .P. fixare si nuantare a vocabularului elevilor . Bucuresti.. Lectura suplimentara la clasele I-IV. 9.P. 7. Ed.E. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . partile unei compuneri etc. Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale . 11. Bucuresti. Ed.D. * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana .Compozitiile in scoala . C. 2000 . scrisoarea . Receptarea mesajului scris . Corint. 1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. 6. Modalitati de dezvoltare . Comisia Nationala pentru Curriculum. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . rezumatul . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I .• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . I.E. • Rolul standardelor curriculare de performanta . 10. 1980 3) Serdean.. .D. 8. • Criterii de selectare a manualelor scolare . • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . Evaluarea – activitate de masurare . Bucuresti. de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . . Exprimarea scrisa . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I .

2 Poligoane: triumghiul. volum. 4. segment.2 Criterii 4.complementara unei multimi.2Relatia de incluziune -definitie.element. dreaptă. piramidă.intersectie. unghiuri 8.1 Relatia de echipotenta 2. timp 8.moduri de determinare 1. Q.1 Definiţii 5.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8. cilindru. nat. con. rombul.1 Definiţii 4. Ecuaţii şi inecuaţii de gr. Mulţimi 1. I.2 Cardinalul unei multimi 2. cercul 8. nat. Divizibilitate în N 4. 4. proprietati 2.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. I. sferă . Elemente de geometrie 8. dreptunghiul.diferenta. proprietati 4. trapezul. semidreaptă.1 Punct. Unitati de masura pentru lungime. 7.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6.o baza in alta 2.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune. Q.apartenenta. masa.5 Baze de numeratie -transformari dintr. cub. Mulţimile Z.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2.3Egalitatea multimilor 1. produs cartezian: definitii.6 Operatii in N -definitii. 5. Mulţimea numerelor naturale 2.proprietati 1.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat. paralelipided.1Notiunea de multime -exemplificari. R 5. linie franta\curba. patrulatere: paralelogramul. pătratul.4 Corpuri: prismă.3 Axiomele lui Peano 2.2 Operaţii în Z. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr. R 5.Programa de matematică Definitivat 1.

regula de 3 compusă. metoda drumului invers. metoda falsei ipoteze. sumă şi raport. probleme nonstandard . înmulţire. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. scădere. măsurare. regula de 3 simplă.Metodica predarii matematicii 1. regula de 3 compusă.Algoritmi de calcul in clasele I . Metode de rezolvare a problemelor figurativă. diferenţă şi raport. sumă şi raport. investigare. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire).IV adunare. ordinea operaţiilor 7. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1. individualizare.Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6. aproximare. regula de 3 simplă.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. comparare. personalizare. învăţarea prin cooperare 10. metoda comparaţiei. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare. in clasa I 2. probleme nonstandard 8. metoda comparaţiei. metoda falsei ipoteze.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare. diferenţă şi raport. sumă şi diferenţă. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă. strategii de: diferenţiere. experimentare) 12. metoda drumului invers. împărţire. sumă şi diferenţă.Metodologia predarii operatiilor in N 3.

P. a II-a si a III-a) Ed. Sigma. M.P. operatii. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. 1996 M. I-IV 9. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică . Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar . Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice. 1999 M. forme de realizare 8. clasificari.forme de organizare . Roman. Herescu.mijloace tradiţionale .personalizare 3. demersuri didactice specifice 11. particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I.învăţare prin cooperare . Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii. Ghid pentru invatatori si parinti (cls. E. 1988 Ioan Aron. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV.. metodologia desfasurarii. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică .D. All. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N . Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie.mijloace moderne 4.strategii de: . Bucuresti. (coordonator). Aritmetica pentru invatatori.marimi si unitati de masura studiate. Bucuresti. E. Alexandru Dumitru. Gh.D. Bucuresti. Radu.diferenţiere . Rosu. Singer. Matematica. 1994/1995 .specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7.individualizare . exemplificari 6.demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. Ed.2. N.etape . Matematica pentru perfectionarea invatatorilor. demersuri didactice specifice 10. Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură . Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape.

Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric .Garleanul “Puiul “. Valoarea instructiv – educativa .F. Corint. Tabloul in proza .Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I.Teodoreanu “Cartea cu jucarii “. Pastelul .Creanga Snoava Definire . Definirea conceptului .Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M. Povestirea .I.M. teme . Poezii despre vietuitoare . Ghicitori . Colinda . “Babele “ din vol. Natura si vietuitoarele . Doina .I. Universul copilariei oglindit in versuri . Genuri si specii literare accesibile copiilor . Folclorul copiilor . S. mesaj si compozitie subiect . Genul epic Basmul Definitie .G. . Poezii despre frumusetile naturii .Alecsandri “Condeiele lui Voda” .Sadoveanu “Recreatia mare “.B. (coordonator) Matematica si logica pentru scolari. Cantecul de leagan . Genul liric Lirica populara. Romanul . Burtea.P. Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M. Exemplificari .Delavrancea “Micul print”. Recitativele .Dulfu Schita . Lirica culta Imnul .”Din legendele romanilor “-I.M. Ed. personaje .Sadoveanu “La Medeleni “. ursul polar “-C. Accesibilizarea operelor .T. Literatura de aventuri “Fram .Santimbreanu “Anii de ucenicie “. Exemplificari . Bucuresti. (Exemplificari ) . “Caprioara”-E.Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I. motive . “Ispravile lui Pacala “.-trasaturi caracteristice .Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V. Trasaturi . Proverbe . Poezii despre patrie .Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”. numaratori . Cantecele – fomula .St. Zicatori . Exemplificari .Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric . 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii .

Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu ..cls. Bucuresti.Hobana 2 Fabula Definire .D.. Caracteristici . 1999 2) Stoica.“20. Exemplificari .”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici . Mihai.”Cine se teme de crocodil” . 1998 .inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop.P.000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I. “Talharul pedepsit “-T. Pavel . “Fat .P. “Calina “. Ruxandoiu. “O fetita cauta un cantec “.Folclor literar romanesc . Trasaturi caracteristice .G. “Pui de om “.La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire .E.D. E. “Soricelul si Papusa”.”Afara e vopsit gardul.Frumos “ Marin Sorescu .aXIIa). Vasilescu.”Baiatul din banca a II-a”. Elena .Arghezi “Boul si vitelul “. Cornelia.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .Alexandrescu “Corbul si vulpea “. Bucuresti.

4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. Bucuresti – 70738.& Fax.2000 . Gen. Tel.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. _______ / 21. Berthelot 28-30. (+40 1) 310.03.

• asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor. precum si cele cu valoare operationala. • Metode noi. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari.84/1995 si politica educationala a statului roman. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. Pentru obtinerea gradelor didactice. GRADUL II. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor.PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. precum si formarea unui mod de gandire flexibil. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare. a capacitatii decizionale. • Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. • Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. psihologie si didactica. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. II. • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. I. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. • Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare. in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei. specifice. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: . III.

omonimie. Pedagogie si psihologie scris. • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I. 4. 1.2.1. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat.oral. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. 2. Sustinerea lucrarii.4. III. 2. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat. recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului.1. sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica. edagogie si psihologie .3. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. 2.4.3. Proba practica (inspectia la clasa). sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. .scris.Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. sinonimie.scris. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral). Proba practica (inspectia la clasa).2. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. extragerea si analiza. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1. identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale.scris. 2.1. pornind de la textul literar. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. 3. • DEFINITIVAT 1. a unei povestiri. antonimie. III. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. III.). recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat. • Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . paronimie etc. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . 2. III.2. elaborarea unui eseu. Proba practica (inspectia la clasa). Itemi: 1. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar.

1 .2 . 4. Particularitati. 4. "Revedere". relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor.1.Goe".Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri ."Amintiri din copilarie"."Noi". plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. "Legenda ciocarliei" Ion Creanga .1 ."Testament". recitative. Continuturi: 1. NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara. "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . imaginea poetica. dramatic)."Vizita"."Pentru tine."Cantec" George Toparceanu . "Zdreanta". " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale . Cantecul de leagan • Proverbe. Primavara". procedee. "Dascalita" Nichita Stanescu . numaratori) II. "La oglinda" Mihai Eminescu . "Balada unui greier mic" III. "Dl. "Miezul iernei" Tudor Arghezi .3. limbajul poetic. "Legenda Florii Soarelui" . "Scrisoarea III". "Iarna pe ulita". • Genurile literare (liric."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu . personajul)."Caprioara" Calin Gruia . zicatori. subiectul. Principalele specii literare."Luceafarul". epic.Literatura romana I.2."Legenda randunicai". "Dorinta" Octavian Goga . II.Lirica populara • Doina."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu ."Condeiele lui Voda". GENUL LIRIC II."Nunta Zamfirei". manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii. GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri . in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte.4. compozitia. "Talharul pedepsit" George Cosbuc .Rapsodii de toamna". recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula.

Puiul" • III.2 . "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."Ion" • Ion Slavici . paronimie. polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne. GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri .Limba romana I. PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III. "Dumbrava minunata"."Apus de soare" Camil Petrescu ."Jocul ielelor" 4."Florita din codru".limbaj .Petre Ispirescu . VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie.vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale .I • Liviu Rebreanu . LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba . FONETICA SI FONOLOGIE . mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului. "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu . "Sarea in bucate" • Marin Preda .gandire Limba ."Morometii" vol. Expresii si locutiuni IV."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte"."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea . antonimie. omonimie."Baltagul".

1980. Kayser. 1983. Wolfgang .Limba romana contemporana. functii sintactice. 1990. Theodor . clasificare. Bucuresti. E.Sinteze de limba romana. E. aXa. Gheorghe . 4. 2. Ghita. exercitii). Waren. Manualele de Limba romana. 1984. Mioara si colab. 7. 3. Operele mentionate in capitolul Continuturi. 11. 1985. Ion. Editura Academiei. 9. Editura Academiei. Mihai. Hristea. gramatica. Rene. Bidu-Vranceanu. 1988. Bucuresti. EPLU. Angela. Forascu. Bucuresti. aXIa. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). Bucuresti.Ortografia pentru toti. stil si compozitie. Bucuresti. pronume. Iulian . Editura Univers. Bucuresti. Adrian . 5. Bucuresti. interjectie (definitie.Dictionarul ortografic. Austin .substantiv. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1. 1967. Bucuresti.Opera literara.Mic dictionar de terminologie lingvistica. adverb. Angela .Teoria literaturii.D. 12. articol. 8.• • • • V. E. 1973. Editura Didactica si Pedagogica.D.aIXa. 1979.Dictionar de idei literare. Narcisa . Constantinescu Dobridor.Cuvinte si sensuri. Avram. Bucuresti. . Forascu Narcisa. cl.D. ortoepic si morfologic al limbii romane. editura Eminescu. verb. conjunctie. Andrei. Bidu-Vranceanu. Wellek. Marino. Fonetica .P.P.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire .. Coteanu. .P. Editura Albatros. 10. prepozitie. 1983. numeral. Avram. 6. Mioara . ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI.Limba romana (fonetica. adjectiv. lexicologie.

2. 2. pornind de la textul literar. 1. 2. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari.3. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar.GRADUL DIDACTIC II 1.1. . 2. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare.4. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic.2. Itemi: 1. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. 3.1. 2. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. a unei povestiri. elaborarea unui eseu. extragerea si analiza. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. 2.

Lirica populara • Proverbe. 3. recitative.2. "La oglinda" Mihai Eminescu ."Cantec" George Toparceanu ."Testament". GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri . "Talharul pedepsit" George Cosbuc .Rapsodii de toamna". "Cenusareasa" . in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte."Legenda randunicai". "Miezul iernei" Tudor Arghezi .3. Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii."Lebedele". Continuturi: I. Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara."Pentru tine. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari.3. "Catelusul schiop" Octavian Goga . plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. "Zdreanta"."Noi"."Iarna pe ulita". Conceptul de literatura pentru copii.1 . Accesibilizarea operelor. numaratori) II. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. NOTIUNI GENERALE: • • • • • II. Sfera literaturii pentru copii.Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri . Primavara". "Dascalita" Nichita Stanescu . 3. "Balada unui greier mic" III."Revedere". manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii. GENUL LIRIC II.2 . "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen . zicatori. "Dorinta" Elena Farago ."Gandacelul". ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula.1.

"Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu . Cornelia.P. " Povestea lui Harap Alb"."Condeiele lui Voda"."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte". E. "Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu . Ruxandoiu. 1999 Stoica.D.."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu . Mihai. "Sarea in bucate" • Charles Perrault .."Caprioara" • Calin Gruia . 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi. "Legenda Florii Soarelui"."Scufita Rosie" • Ion Slavici . Bucuresti. "Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu .Ion Creanga .Folclor literar romanesc .E."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti .Goe". "Dl.cls. Elena .aXIIa). Pavel ."Vizita". 3) 4) . "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm . Vasilescu.Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop. Bucuresti.P. "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale ."Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu .D. "Fata babei si fata mosneagului".Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale ."Amintiri din copilarie"."Cenusareasa".

selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta.1. 2. 1. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului. 1.definitivat si oral . explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara. 2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic.2.1. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar.gradul II) Obiective specifice: 1. 2. .2.3.2. elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului. Itemi:. utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate. 2.1. 3. III. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris .5. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. 3.

5. 6. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar.P. 12. 9."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii. obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. . Criterii de selectare a textelor literare.. Editura Pro Humanitas. 14. Elena. Manasia V. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. Bucuresti. Activitati comune. 2000 Preda. Editura Compania. 2. 16."Evolutia psihologica a copilului". 11. Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului. E.I Comunicarea orala. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice. 1967 Wallon. Evaluarea in invatamantul prescolar. 2. Dumitrana. . gramaticale si de sens). Maria. BIBLIOGRAFIE 1. 4. 3. Viorica . conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini. Bucuresti.S. 1999 Varzari. E. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific. 5. organizare. Editura V&I Integral. Bucuresti. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar."It is tomorrow yet? . Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara. 1978 . . E.D. pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. Obiectivele cadru. 10. Bucuresti. H. specific. 3. Magdalena . • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7. Editura Compania. 1999 Kolumbus. 6. • Convorbirea. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari.P. Managementul grupei. Bucuresti."Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. 1998 Mitu. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului..D."Metodica activitatilor de educare a limbajului". 13."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare). Calitatile intrebarilor. 4. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I. Florica . Bucuresti.tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana. Taiban. 15. 8.Continuturi: 1. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari.

al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului. . realizarea programelor de formare a personalului didactic. pe de alta parte. strategiile didactice. De aceea. In acest context. Ca urmare a acestui fapt. fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . descentralizarea sistemului de invatamant. apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. managementul grupului de copii/clasei de elevi. in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare. pe de o parte.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. iar. Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului. in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. managementul unitatii de invatamant. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. evaluarea etc. metode noi de invatare. organizarea mediului educational.

Viorica Preda .COLECTIVUL DE ELABORARE 1. 8. prof. Mioara Avram . • .S.I.J.S. in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar. 3. Iulia Kovacs .Scoala Normala "Elena Cuza". Vasile Molan .gen. 6. Mures insp. Cluj insp. • Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii).M. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant.I.J. 2. 7.S.N.M.I. NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor.B insp.I.S. Harghita insp.I.J. Elvira Miron Boca . 5. 4.I. Conona Petrescu . Bistrita Nasaud insp.S.J. Bucuresti insp. Rodica Branisteanu . Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000.S. Clara Pretzinger .E.J. Mures insp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful