R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

.La tiganci George Calinescu .Ion Camil Petrescu . Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea . .Alexandru Lapusneanu Ion Creanga .dramatice).Enigma Otiliei Marin Preda .fragmente lirice date.Baltagul Liviu Rebreanu . polisemie. antonimie. . .de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului.de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi.Plumb.Sara pe deal. intaia noapte de razboi Mircea Eliade . Eminescu .Ultima noapte de dragoste.de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice. .de a comenta scene din opere. . .epice. I) II)Dramaturgia I. Macedonski .de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar.de a realiza un eseu despre un personaj literar.Apus de soare Marin Sorescu .de a aplica normele limbii literare in contexte variate.LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: .Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi . . Revedere . L. Luceafarul Al.Testament Nichita Stanescu .de a realiza compuneri cu caracter functional.la o opera literara.Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu . .de a corecta abaterile de la norma. .Morometii (vol.de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii . Bacovia .de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj.in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol. Lacustra Lucian Blaga .Noaptea de decemvrie G.Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M.

Felurile articolului Adjectivul. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Diatezele. Functii sintactice. Functii sintactice. Verbe predicative.sinonimia.Locutiuni adverbiale. Clasificare. Modurile verbelor. personaj(erou) Prozodia. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . numarul. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia.Genuri si specii literare Motiv. Felul propozitiilor in fraza. Valori stilistice ale verbelor Adverbul. Propozitia. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia. Flexiunea adjectivului. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Clasificare. Grade de comparatie. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ. functiile sintactice.Clasificare.Verbe personale si impersonale. Functiile sintactice ale pronumelui. locutiunile substantivale) Articolul. Functiile sintactice ale adjectivelor. Felul propozitiilor.Conjunctii corelative.relatii semantice intre cuvinte. Clasificarea conjunctiilor. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire.Locutiuni verbale. Ortografierea pronumelor Numeralul. Criterii de clasificare. Topica si punctuatia. Ortografierea adjectivelor Pronumrle. Despartirea cuvintelor in silabe. Functii sintactice. Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia. Pronumele personal. Clasificarea interjectiilor. Gradele de comparatie.genul. Functii sintactice. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale. Pronumele si adjectivul negativ.Locutiuni conjunctionale Interjectia.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. subiect.Verbe copulative. Fraza. Silaba. Pronumele reflexiv. Pronumele de politete.omonimia.Ortografiere si ortoepie Verbul.Raporturile sintactice. Tipurile verbelor. declinarea.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Verbe auxiliare.

antonimie. Ed. omonimie . E.P. I. polisemie). Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : .L. Ed.P. 1980. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. 3. a II-a. Bucuresti. Bucuresti. 1. Bucuresti. Bucuresti. ortoepic si de punctuatie.. Academiei. Cartea Romaneasca.I-II. 1974. 1983 ***Sinteze de limba romana (coord. Ed. Bucuresti. Ed.1984 Avram Mioara. Bucuresti.Despre poezie..Istoria literaturii de la origini pana in prezent. Cartea Romaneasca. Bucuresti..II. 1983 Manolescu N. 3.D.D. 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane. Ed. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. E. Minerva. silaba . 1966 ***Indreptar ortografic.. cuvant . vol.. 1981. Receptarea mesajului scris . 4.L. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI. • componentele comunicarii dialogate . 1982 Manolescu N.Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G. Bucurestii. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator .Scriitori romani de azi. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie .. Viata si opera E. Ed. vol. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . 1997 Coteanu Ion. Minerva. Edit. Humanitas.Universul poeziei. 1969 Calinescu G. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. adaptarea la particularitatile interlocutorului . Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum. Minerva. Bucuresti.. Ed.Arca lui Noe. Limba romana contemporana. 1964 Calinescu G.Opera lui Mihai Eminescu E. 2.1987 Simion Eugen.Ion Creanga. • metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . Gramatica pentru toti. I. sunet).. Editura Academiei. Bucuresti. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). comunicarea prin imagini . Bucuresti.P.. Exprimarea scrisa . Finalitatile invatamantului primar . 1989 Calinescu G.P. Bucuresti. Theodor Hristea).

• forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). . silaba . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . II. rezumatul . Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . 7. METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare .•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . polisemie). Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . adaptarea la particularitatile interlocutorului . Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . cuvant . Reforma curriculara in invatamantul primar 1./ / . comunicarea prin imagini . sunet).antonimie. Invatarea prin cooperare la limba romana . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. • componentele comunicarii dialogate . Finalitatile invatamantului primar . 3. 3. • Rolul standardelor curriculare de performanta . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . 5.2 - . 2. omonimie . Conceptul de curriculum. scrisoarea . • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . 6. 4. Evaluarea – activitate de masurare . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . • scrierea despre textul literar – povestirea . II . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. partile unei compuneri etc.

Receptarea mesajului scris . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. 1998. 1998 2) Parfene. . 1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale .P.Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . scrisoarea . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . Corint. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . 1999. 1980 3) Serdean. • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . Evaluarea – activitate de masurare . • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale . BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar. 2000 . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . I. partile unei compuneri etc. 4. . C. 10. Bucuresti.• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . Lectura suplimentara la clasele I-IV.Compozitiile in scoala . 6. Comisia Nationala pentru Curriculum... 11. rezumatul . 8. Discipol. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare .D. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Bucuresti. Bucuresti.E. • Evaluarea activitatilor extracurriculare . Bucuresti . Exprimarea scrisa . 7. • Rolul standardelor curriculare de performanta . Ed. fixare si nuantare a vocabularului elevilor . 9.P. • Autoevaluarea cadrelor didactice . Modalitati de dezvoltare . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . Ed. • Criterii de selectare a manualelor scolare . III .D. • scrierea despre textul literar – povestirea .E.

2 Cardinalul unei multimi 2. Ecuaţii şi inecuaţii de gr. dreaptă. pătratul. unghiuri 8.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. 5. paralelipided.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6. Q. Q. 7. Divizibilitate în N 4. patrulatere: paralelogramul.5 Baze de numeratie -transformari dintr. nat.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8.Programa de matematică Definitivat 1. trapezul. linie franta\curba.intersectie. produs cartezian: definitii. dreptunghiul.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr.6 Operatii in N -definitii.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune. Elemente de geometrie 8.2 Operaţii în Z.apartenenta.element.moduri de determinare 1. 4.o baza in alta 2.4 Corpuri: prismă.2Relatia de incluziune -definitie. masa. segment. Mulţimile Z. Mulţimi 1. timp 8. cercul 8. I.3 Axiomele lui Peano 2.1Notiunea de multime -exemplificari. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr. 4.diferenta.3Egalitatea multimilor 1.1 Relatia de echipotenta 2. cub.complementara unei multimi. cilindru.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2. Unitati de masura pentru lungime. semidreaptă.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat.1 Definiţii 5. proprietati 4.2 Poligoane: triumghiul. rombul. proprietati 2. R 5. con. R 5.proprietati 1.1 Punct. sferă . nat. volum.1 Definiţii 4. piramidă.2 Criterii 4. I. Mulţimea numerelor naturale 2.

probleme nonstandard . Metode de rezolvare a problemelor figurativă. regula de 3 compusă. ordinea operaţiilor 7. metoda comparaţiei. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. înmulţire. personalizare. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare.Metodica predarii matematicii 1. sumă şi raport. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare. probleme nonstandard 8. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă. metoda falsei ipoteze.Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4. regula de 3 compusă. metoda drumului invers. regula de 3 simplă. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1. aproximare. împărţire.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. măsurare. investigare. diferenţă şi raport. diferenţă şi raport.Metodologia predarii operatiilor in N 3. sumă şi raport. strategii de: diferenţiere. sumă şi diferenţă.IV adunare. in clasa I 2. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9. sumă şi diferenţă. experimentare) 12. învăţarea prin cooperare 10. metoda falsei ipoteze. regula de 3 simplă. scădere. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). individualizare. comparare.Algoritmi de calcul in clasele I . metoda comparaţiei. metoda drumului invers.

Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii.diferenţiere . I-IV 9.2.personalizare 3.etape . 1999 M. Rosu. 1996 M. Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar . Alexandru Dumitru. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. M. Radu. demersuri didactice specifice 10. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N . 1988 Ioan Aron. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV. Aritmetica pentru invatatori. Bucuresti.D.demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. forme de realizare 8. operatii. Bucuresti. Matematica. E. Roman.strategii de: . Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie.învăţare prin cooperare .individualizare .D.marimi si unitati de masura studiate. Matematica pentru perfectionarea invatatorilor. demersuri didactice specifice 11. Gh. Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură . Sigma. a II-a si a III-a) Ed. particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I.P. Ed. E.. clasificari.mijloace moderne 4. N. exemplificari 6. metodologia desfasurarii. All. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică . Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice.specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7.mijloace tradiţionale . Singer. Bucuresti. Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape. (coordonator).forme de organizare . 1994/1995 . Ghid pentru invatatori si parinti (cls. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică . Herescu.P.

. Doina . numaratori .T.Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I. (coordonator) Matematica si logica pentru scolari. Tabloul in proza . Folclorul copiilor .B.I.Creanga Snoava Definire .Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I. Zicatori . (Exemplificari ) .Teodoreanu “Cartea cu jucarii “. Natura si vietuitoarele . Universul copilariei oglindit in versuri . 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii . “Babele “ din vol.Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric . Accesibilizarea operelor .St. Exemplificari .F. Bucuresti.Delavrancea “Micul print”.”Din legendele romanilor “-I. Poezii despre frumusetile naturii . Lirica culta Imnul . Definirea conceptului .Garleanul “Puiul “.Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric .Santimbreanu “Anii de ucenicie “.M. Valoarea instructiv – educativa . “Ispravile lui Pacala “. Povestirea .G. teme . Ed.Alecsandri “Condeiele lui Voda” . Exemplificari .Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V. Recitativele . Poezii despre vietuitoare .I. Cantecul de leagan . Pastelul .Sadoveanu “La Medeleni “.-trasaturi caracteristice .Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”.M. Burtea. ursul polar “-C.Dulfu Schita . Poezii despre patrie . motive . Genul epic Basmul Definitie . Genul liric Lirica populara. Corint.Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M. mesaj si compozitie subiect . Trasaturi . Genuri si specii literare accesibile copiilor . Exemplificari .Sadoveanu “Recreatia mare “. Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M. S. Romanul . “Caprioara”-E. Cantecele – fomula . Literatura de aventuri “Fram . personaje . Proverbe . Colinda . Ghicitori .P.

Arghezi “Boul si vitelul “.P.E. “Talharul pedepsit “-T. Trasaturi caracteristice . Bucuresti.Hobana 2 Fabula Definire . Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu ..”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici . 1998 . “Fat . Bucuresti. Elena . Caracteristici .”Afara e vopsit gardul..000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I.Folclor literar romanesc .“20.”Baiatul din banca a II-a”.cls.aXIIa).Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .D. Vasilescu. 1999 2) Stoica. E. “Pui de om “.Alexandrescu “Corbul si vulpea “. “O fetita cauta un cantec “.P. Pavel . Cornelia.D.G. “Soricelul si Papusa”.”Cine se teme de crocodil” .La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire . “Calina “.inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop.Frumos “ Marin Sorescu . Ruxandoiu. Exemplificari . Mihai.

2000 .& Fax.4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. Bucuresti – 70738.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. Berthelot 28-30. _______ / 21. Gen. (+40 1) 310.03. Tel.

precum si cele cu valoare operationala. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari. in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei. specifice. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic. GRADUL II. • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. • Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. • Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. I. II. a capacitatii decizionale. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. • Metode noi. psihologie si didactica. Pentru obtinerea gradelor didactice. • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor.PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: . III. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial. precum si formarea unui mod de gandire flexibil.84/1995 si politica educationala a statului roman. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. • asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare. • Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala.

extragerea si analiza. sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica. Proba practica (inspectia la clasa).scris. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. pornind de la textul literar.scris. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. 2. III. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1. elaborarea unui eseu. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic.4. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat.1.4. • DEFINITIVAT 1. recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat. 3. 2. III.scris. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . omonimie.2. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. edagogie si psihologie .3. identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale. paronimie etc.Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . Proba practica (inspectia la clasa). . Pedagogie si psihologie scris. Itemi: 1. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral). III. III. 2. 2.1. antonimie. • Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului. 1. Sustinerea lucrarii. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. 4.2.). sinonimie.3. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari.2. a unei povestiri. Proba practica (inspectia la clasa).1. 2.oral.

recitative. NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara. manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu . numaratori) II. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. "Miezul iernei" Tudor Arghezi . "Scrisoarea III". imaginea poetica."Condeiele lui Voda"."Legenda randunicai". GENUL LIRIC II."Caprioara" Calin Gruia . subiectul. "Balada unui greier mic" III.1 . "Legenda Florii Soarelui" . "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula."Testament". "Dl.1 ."Cantec" George Toparceanu .Goe". II. 4. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. procedee. personajul).Rapsodii de toamna". dramatic). "Legenda ciocarliei" Ion Creanga .1. epic. Particularitati. Cantecul de leagan • Proverbe. compozitia.Literatura romana I. "Iarna pe ulita". "Dascalita" Nichita Stanescu . "Revedere"."Noi".Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri . GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri . " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale . in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. zicatori. limbajul poetic."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu . "Dorinta" Octavian Goga . 4.Lirica populara • Doina."Nunta Zamfirei"."Vizita". • Genurile literare (liric.2 . "La oglinda" Mihai Eminescu ."Pentru tine. "Zdreanta".3. Primavara"."Luceafarul"."Amintiri din copilarie". Continuturi: 1.2. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. Principalele specii literare.4.

"Baltagul". "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti .2 . paronimie."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale . GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri . VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie.Petre Ispirescu . FONETICA SI FONOLOGIE . mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului.gandire Limba .Puiul" • III. polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea . antonimie."Morometii" vol."Florita din codru"."Jocul ielelor" 4."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte"."Ion" • Ion Slavici .I • Liviu Rebreanu . "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu . Expresii si locutiuni IV. "Dumbrava minunata".vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II. LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba .Limba romana I."Apus de soare" Camil Petrescu . PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III. omonimie. "Sarea in bucate" • Marin Preda .limbaj .

adjectiv.Teoria literaturii. Bucuresti. Forascu Narcisa. Bidu-Vranceanu.Opera literara. Adrian . Bucuresti. Ion. Bucuresti. numeral. adverb. 1983. E.Sinteze de limba romana.Limba romana (fonetica.Cuvinte si sensuri.substantiv. editura Eminescu.Mic dictionar de terminologie lingvistica. 1984.Ortografia pentru toti. EPLU. 1983. Forascu. Constantinescu Dobridor. 3. Bucuresti. E. 4. Iulian . 7. stil si compozitie. E. Bucuresti. Mioara . Avram. 1990.D. Bidu-Vranceanu. 1988. Angela . articol. 9. 2.Dictionarul ortografic. . clasificare.D. Austin . Wellek. Manualele de Limba romana. aXIa. Editura Albatros. . Gheorghe . Ghita. Editura Univers. Avram. Andrei. lexicologie. Marino. ortoepic si morfologic al limbii romane. verb..Dictionar de idei literare. cl. Waren. Mihai. 6. Bucuresti. 1980. prepozitie. 5. Theodor .Limba romana contemporana.D. Kayser.• • • • V.P. Bucuresti. Editura Academiei. 1985. Angela. Rene. conjunctie. gramatica. 8. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). aXa. 11. Narcisa . Mioara si colab. Hristea. functii sintactice. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1.P. Editura Didactica si Pedagogica. 12. interjectie (definitie. ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire . Bucuresti. exercitii).P. 1973. Coteanu.aIXa. 1967. Bucuresti. Wolfgang . 10. pronume. Editura Academiei. Operele mentionate in capitolul Continuturi. 1979. Fonetica .

sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare.2. 2. 3. 2. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari.1. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. 2. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. extragerea si analiza. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. elaborarea unui eseu. a unei povestiri.4.3.1. 2. 1. Itemi: 1.GRADUL DIDACTIC II 1. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. . 2. pornind de la textul literar.2. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare.

numaratori) II."Revedere". "Catelusul schiop" Octavian Goga .2. 3. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. Sfera literaturii pentru copii.1 . Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii. Continuturi: I."Pentru tine. GENUL LIRIC II. "Dorinta" Elena Farago .Rapsodii de toamna". GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri . "Dascalita" Nichita Stanescu . recitative. "Miezul iernei" Tudor Arghezi .2 . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara."Noi". 3."Gandacelul". relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. Conceptul de literatura pentru copii.3."Legenda randunicai". "Zdreanta".Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri . "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen . zicatori. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . "Cenusareasa" ."Iarna pe ulita"."Testament". Accesibilizarea operelor. "Balada unui greier mic" III."Lebedele". in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte.1.3. NOTIUNI GENERALE: • • • • • II.Lirica populara • Proverbe. "La oglinda" Mihai Eminescu . Primavara"."Cantec" George Toparceanu . manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii.

"Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu .Ion Creanga ."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti .E. 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi. "Dl.Goe". "Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu .aXIIa)."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte". Ruxandoiu."Scufita Rosie" • Ion Slavici ."Condeiele lui Voda"."Vizita". Pavel ."Cenusareasa"."Amintiri din copilarie"... "Sarea in bucate" • Charles Perrault .D. Cornelia.D. Bucuresti.Folclor literar romanesc .P.P. "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale ."Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu . " Povestea lui Harap Alb". "Legenda Florii Soarelui". Mihai. Elena . "Fata babei si fata mosneagului".Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop.cls."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu . Bucuresti. E. "Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu . "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm ."Caprioara" • Calin Gruia . 1999 Stoica. 3) 4) . Vasilescu.

5. 2. 2. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta. explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara.2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate.1. 1. 1.2. 2. 2.definitivat si oral . Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris . sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar.3.1. utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului.gradul II) Obiective specifice: 1. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese. III. 3. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului. Itemi:.2. elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea. 3. .1.

P.I Comunicarea orala. Magdalena . BIBLIOGRAFIE 1. 12. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. 5. obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. 10. Elena. conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini. 6. Editura Compania. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara. 1999 Kolumbus. Bucuresti."Evolutia psihologica a copilului". Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului. Bucuresti. E. Bucuresti. 11."Metodica activitatilor de educare a limbajului".. Florica . • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7. Evaluarea in invatamantul prescolar. 13. 1999 Varzari. Manasia V."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii. . 3. 6. 5. • Convorbirea. Bucuresti.tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana. 1967 Wallon. 4. Editura Pro Humanitas. pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific. Maria. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. 1978 . Criterii de selectare a textelor literare.S. 4. Obiectivele cadru. Taiban. specific. Bucuresti. 1998 Mitu."It is tomorrow yet? . Dumitrana. gramaticale si de sens). E. . Viorica . 2. 2000 Preda. Calitatile intrebarilor. E. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice.Continuturi: 1. 14. 8. Editura Compania. 2. ."Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. Activitati comune."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare). 3. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I. Bucuresti.D. H. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului. organizare. 16. 15.P. Managementul grupei. 9. Editura V&I Integral..D.

fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. De aceea. pe de alta parte. ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului. strategiile didactice. in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. evaluarea etc. Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului. pe de o parte. realizarea programelor de formare a personalului didactic. In acest context. apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. metode noi de invatare. managementul grupului de copii/clasei de elevi. . iar. organizarea mediului educational.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. Ca urmare a acestui fapt. in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare. managementul unitatii de invatamant. descentralizarea sistemului de invatamant.

I. prof. Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000.J.S. • . Mures insp.E. Harghita insp.I. 6. Iulia Kovacs . Elvira Miron Boca .S.S.I. Viorica Preda . 3. • Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii).gen. Mioara Avram .J. 4. 2. Clara Pretzinger .J. Bucuresti insp. 8.I. NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor.N.I.COLECTIVUL DE ELABORARE 1. Mures insp.M. Rodica Branisteanu .S. Vasile Molan .I. 5.S. 7.J.S. Conona Petrescu . in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar.B insp. Bistrita Nasaud insp. Cluj insp.M. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant.Scoala Normala "Elena Cuza".J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful