R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

de a realiza un eseu despre un personaj literar.La tiganci George Calinescu .Noaptea de decemvrie G. L.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi . I) II)Dramaturgia I. . .Enigma Otiliei Marin Preda . . Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea .Sara pe deal. Lacustra Lucian Blaga .Ultima noapte de dragoste. Luceafarul Al. .Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu .Testament Nichita Stanescu .Plumb.de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar.Baltagul Liviu Rebreanu .de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi.fragmente lirice date.la o opera literara.epice.de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj. . .de a corecta abaterile de la norma. polisemie.LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: .in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol.de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.dramatice). . .de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice. Eminescu .Alexandru Lapusneanu Ion Creanga .de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului.Ion Camil Petrescu .de a aplica normele limbii literare in contexte variate. Revedere . .de a comenta scene din opere.Morometii (vol.In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii .de a realiza compuneri cu caracter functional.Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M. . Bacovia .Apus de soare Marin Sorescu . intaia noapte de razboi Mircea Eliade . Macedonski . antonimie.

Flexiunea adjectivului. Verbe predicative.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Felul propozitiilor.Genuri si specii literare Motiv. Verbe auxiliare. Functiile sintactice ale pronumelui. Silaba. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire.Locutiuni conjunctionale Interjectia.Verbe copulative. functiile sintactice. Grade de comparatie. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat. Functii sintactice. Diatezele. Clasificare. Clasificarea interjectiilor. Functii sintactice. Pronumele personal. declinarea. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ. Pronumele reflexiv. Functii sintactice.Clasificare. Functii sintactice.Raporturile sintactice. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale.relatii semantice intre cuvinte.Locutiuni adverbiale. Clasificarea conjunctiilor. Ortografierea adjectivelor Pronumrle. Clasificare.Conjunctii corelative. subiect. Criterii de clasificare. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia. Felul propozitiilor in fraza. Valori stilistice ale verbelor Adverbul. locutiunile substantivale) Articolul.sinonimia. Topica si punctuatia. Pronumele de politete. Propozitia. personaj(erou) Prozodia.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. Despartirea cuvintelor in silabe. Modurile verbelor. Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia. numarul. Pronumele si adjectivul negativ. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia. Ortografierea pronumelor Numeralul. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . Gradele de comparatie.omonimia. Functiile sintactice ale adjectivelor.Felurile articolului Adjectivul.Locutiuni verbale.Verbe personale si impersonale.Ortografiere si ortoepie Verbul. Fraza. Tipurile verbelor.genul.

sunet). Bucurestii.Opera lui Mihai Eminescu E.Arca lui Noe. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . Bucuresti.P. Bucuresti. Gramatica pentru toti. Ed. Bucuresti.P. 2. 3. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV).antonimie. silaba . adaptarea la particularitatile interlocutorului .II. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI. 1982 Manolescu N. Ed. a II-a. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. E.P. Bucuresti.L. 1989 Calinescu G. Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1.I-II.. Receptarea mesajului scris . Bucuresti. 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane. 1966 ***Indreptar ortografic.. Bucuresti. Minerva. Ed. Bucuresti. 1983 ***Sinteze de limba romana (coord. Edit. 1980.D.. polisemie).. cuvant . • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . Ed.Universul poeziei..D. I. Cartea Romaneasca. Exprimarea scrisa . Bucuresti. Humanitas. 1983 Manolescu N.Despre poezie. Viata si opera E. Ed. 1974. vol. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : .. 3. 4. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . Ed. Bucuresti.. Bucuresti. 1964 Calinescu G. vol.. 1981.1984 Avram Mioara. 1. 1969 Calinescu G. ortoepic si de punctuatie. I.1987 Simion Eugen. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. Ed. Theodor Hristea). • metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale .L. E. 1997 Coteanu Ion.Scriitori romani de azi.P.Istoria literaturii de la origini pana in prezent. omonimie . Cartea Romaneasca.. Editura Academiei. Minerva. Limba romana contemporana.. Bucuresti. Academiei. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . • componentele comunicarii dialogate . comunicarea prin imagini .Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G. Finalitatile invatamantului primar .Ion Creanga. Minerva.

Evaluarea – activitate de masurare . • scrierea despre textul literar – povestirea . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . partile unei compuneri etc. 3./ / . • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul .•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . Finalitatile invatamantului primar . II . 7. omonimie . Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . sunet).2 - . 3. 5. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1.antonimie. rezumatul . scrisoarea . 6. polisemie). * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. Conceptul de curriculum. 4. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . 2. silaba . METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . adaptarea la particularitatile interlocutorului . Reforma curriculara in invatamantul primar 1. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. II. comunicarea prin imagini . • componentele comunicarii dialogate . Invatarea prin cooperare la limba romana . Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare . cuvant . • Rolul standardelor curriculare de performanta . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta .

Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta .E. Receptarea mesajului scris . 7.P. 4. Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale .Compozitiile in scoala . . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Comisia Nationala pentru Curriculum. I. •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . • Autoevaluarea cadrelor didactice . 11. • scrierea despre textul literar – povestirea . • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale .Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . 10. Bucuresti.. Corint. 8. Ed. de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . rezumatul . 1999. Lectura suplimentara la clasele I-IV. • Criterii de selectare a manualelor scolare . Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare .E. 1998. . Bucuresti . scrisoarea .D.D. Discipol. C. partile unei compuneri etc.P. 2000 . Modalitati de dezvoltare . • Evaluarea activitatilor extracurriculare . III . Bucuresti. • Rolul standardelor curriculare de performanta .. 9. fixare si nuantare a vocabularului elevilor . 1980 3) Serdean. 6. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . 1998 2) Parfene. Ed. Evaluarea – activitate de masurare . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . Exprimarea scrisa . 1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV .• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . Bucuresti. BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar.

trapezul.1 Relatia de echipotenta 2. rombul. dreaptă. R 5.intersectie. 4. proprietati 4. piramidă. proprietati 2.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr. timp 8.o baza in alta 2. I.moduri de determinare 1.apartenenta. paralelipided.1Notiunea de multime -exemplificari. semidreaptă.element.3 Axiomele lui Peano 2. linie franta\curba. dreptunghiul. I.1 Definiţii 5.2Relatia de incluziune -definitie. pătratul.2 Operaţii în Z.2 Poligoane: triumghiul. Elemente de geometrie 8. unghiuri 8. Q. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8. Divizibilitate în N 4.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6.5 Baze de numeratie -transformari dintr.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr.Programa de matematică Definitivat 1.proprietati 1.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat.1 Definiţii 4.complementara unei multimi.2 Cardinalul unei multimi 2. cilindru. nat. cub. volum. Unitati de masura pentru lungime.3Egalitatea multimilor 1.6 Operatii in N -definitii. Mulţimi 1.2 Criterii 4.diferenta.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune.1 Punct. Mulţimile Z. 5. R 5. nat. Q. patrulatere: paralelogramul. produs cartezian: definitii. Ecuaţii şi inecuaţii de gr. 7. masa.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2. segment. Mulţimea numerelor naturale 2. con. 4.4 Corpuri: prismă. cercul 8. sferă .

regula de 3 simplă. metoda drumului invers. comparare. regula de 3 simplă. diferenţă şi raport. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare.Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. individualizare. măsurare. probleme nonstandard 8. metoda comparaţiei. diferenţă şi raport. învăţarea prin cooperare 10. sumă şi raport. experimentare) 12. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. sumă şi raport. regula de 3 compusă. sumă şi diferenţă. sumă şi diferenţă. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă. metoda falsei ipoteze. ordinea operaţiilor 7. Metode de rezolvare a problemelor figurativă. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). regula de 3 compusă. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare.Algoritmi de calcul in clasele I .Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4. împărţire. scădere. probleme nonstandard . aproximare.Metodica predarii matematicii 1. metoda drumului invers. metoda comparaţiei. personalizare. in clasa I 2. înmulţire.Metodologia predarii operatiilor in N 3. investigare. metoda falsei ipoteze.IV adunare. strategii de: diferenţiere.

învăţare prin cooperare . 1996 M. Ghid pentru invatatori si parinti (cls.specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7. Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice.marimi si unitati de masura studiate. Sigma. clasificari.personalizare 3. N. E.etape . Metodica predarii matematicii la clasele I-IV. I-IV 9. Gh. Roman. Aritmetica pentru invatatori. 1988 Ioan Aron.P.diferenţiere . E.mijloace moderne 4.forme de organizare . Alexandru Dumitru.individualizare . forme de realizare 8. Matematica.mijloace tradiţionale .2. (coordonator).. exemplificari 6. demersuri didactice specifice 10. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N . operatii. Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură . Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii.strategii de: . Singer. particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I. demersuri didactice specifice 11. Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar .P. 1994/1995 .D. Herescu. Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape. a II-a si a III-a) Ed.demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. 1999 M. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică . Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie. Ed. All. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică . Bucuresti. Radu. M.D. Bucuresti. Rosu. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. Matematica pentru perfectionarea invatatorilor. Bucuresti. metodologia desfasurarii.

Alecsandri “Condeiele lui Voda” . Folclorul copiilor . Genul epic Basmul Definitie .Garleanul “Puiul “. Cantecul de leagan . Genul liric Lirica populara.Sadoveanu “La Medeleni “. Accesibilizarea operelor . Valoarea instructiv – educativa . “Ispravile lui Pacala “. S. Colinda .Delavrancea “Micul print”.M.I.Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V. Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M. ursul polar “-C. (Exemplificari ) . Exemplificari .Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M.St.Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I. Definirea conceptului .F.T.Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric . personaje . “Caprioara”-E. Exemplificari . Poezii despre patrie . Corint.B.I. Pastelul . Poezii despre frumusetile naturii .-trasaturi caracteristice . Lirica culta Imnul . teme . Genuri si specii literare accesibile copiilor .”Din legendele romanilor “-I.P.Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I. . Poezii despre vietuitoare . Proverbe . Romanul .Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”. Zicatori . mesaj si compozitie subiect . Ed. Cantecele – fomula . Ghicitori . 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii .Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric .Dulfu Schita .Sadoveanu “Recreatia mare “.M. Doina . Povestirea . Trasaturi . Literatura de aventuri “Fram . “Babele “ din vol. (coordonator) Matematica si logica pentru scolari. Natura si vietuitoarele . Bucuresti. Recitativele .Teodoreanu “Cartea cu jucarii “.G. Burtea. Universul copilariei oglindit in versuri . numaratori . Exemplificari . motive .Santimbreanu “Anii de ucenicie “.Creanga Snoava Definire . Tabloul in proza .

”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici . Trasaturi caracteristice .”Afara e vopsit gardul. “Pui de om “. “Calina “..inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop. “Fat . Pavel .Hobana 2 Fabula Definire . “O fetita cauta un cantec “. Exemplificari . “Talharul pedepsit “-T. Bucuresti..000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I. 1998 .P. Cornelia.La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire .D.Folclor literar romanesc . 1999 2) Stoica. Mihai.cls. Vasilescu.“20.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale . Elena . Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu .D.P.”Baiatul din banca a II-a”. Bucuresti.Frumos “ Marin Sorescu .E.Arghezi “Boul si vitelul “.aXIIa).Alexandrescu “Corbul si vulpea “.G. “Soricelul si Papusa”. Caracteristici . E. Ruxandoiu.”Cine se teme de crocodil” .

Berthelot 28-30.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. (+40 1) 310.& Fax.4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr.2000 . Tel.03. _______ / 21. Bucuresti – 70738. Gen.

• Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. • Metode noi. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. I. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari. • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. • Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr. precum si cele cu valoare operationala. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. Pentru obtinerea gradelor didactice. precum si formarea unui mod de gandire flexibil. in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare. a capacitatii decizionale. GRADUL II. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial. III. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. II. • Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. psihologie si didactica. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: . • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. specifice. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. • asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor.84/1995 si politica educationala a statului roman.PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare.

1. a unei povestiri. paronimie etc. omonimie. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare.scris. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat.Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . sinonimie.scris. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. III.2. 4. Pedagogie si psihologie scris. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica. extragerea si analiza. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. 2. III. Proba practica (inspectia la clasa).). stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine.1.2.4.4. • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. Proba practica (inspectia la clasa). recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului. . III. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . 3. identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale. III. • DEFINITIVAT 1. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. • Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) .3. elaborarea unui eseu. 2.oral. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1. 2. antonimie.3.2. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral). recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat. 2. edagogie si psihologie . 2.scris. Itemi: 1. pornind de la textul literar.1. Sustinerea lucrarii. Proba practica (inspectia la clasa). 1.

recitative."Nunta Zamfirei". in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte."Amintiri din copilarie". subiectul."Testament". Principalele specii literare. "La oglinda" Mihai Eminescu . NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara. GENUL LIRIC II."Condeiele lui Voda".1 . "Legenda Florii Soarelui" . II. "Dorinta" Octavian Goga .Rapsodii de toamna". Particularitati. "Zdreanta".1 . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii.2 . "Dl. "Balada unui greier mic" III.2. • Genurile literare (liric."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu .Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri . Primavara"."Caprioara" Calin Gruia . "Dascalita" Nichita Stanescu . dramatic).1. epic. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . zicatori.Literatura romana I."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu ."Cantec" George Toparceanu . Continuturi: 1. limbajul poetic. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale . "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . compozitia. procedee.Goe". 4. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. Cantecul de leagan • Proverbe.Lirica populara • Doina. GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri . recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. personajul)."Luceafarul". "Revedere". 4."Legenda randunicai"."Noi".3. "Scrisoarea III". "Iarna pe ulita". "Miezul iernei" Tudor Arghezi ."Vizita". numaratori) II."Pentru tine. imaginea poetica. "Legenda ciocarliei" Ion Creanga .4.

"Apus de soare" Camil Petrescu . polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne. antonimie. "Dumbrava minunata". Expresii si locutiuni IV. mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului."Baltagul".Limba romana I."Morometii" vol. paronimie.Puiul" • III."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea . PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III. "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu .I • Liviu Rebreanu ."Florita din codru".Petre Ispirescu . GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri . "Sarea in bucate" • Marin Preda . LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba . "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."Ion" • Ion Slavici . FONETICA SI FONOLOGIE ."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale .2 .vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II. VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie.gandire Limba . omonimie.limbaj ."Jocul ielelor" 4."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte".

Rene. exercitii).• • • • V.Mic dictionar de terminologie lingvistica. 11.Opera literara. Ghita. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1. Adrian . E.D. Forascu. 1990.P.Dictionarul ortografic. Editura Didactica si Pedagogica. Waren.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire . Iulian . Manualele de Limba romana. 3. 4. functii sintactice. 1979. 7. clasificare. E.P. EPLU. 1980. Theodor .Dictionar de idei literare. ortoepic si morfologic al limbii romane. conjunctie. lexicologie. 5.Limba romana (fonetica. 1984. Editura Univers. articol.Sinteze de limba romana. pronume. Editura Albatros. Avram. prepozitie. 6. Bucuresti.aIXa. Angela . Austin . aXIa. Editura Academiei. Constantinescu Dobridor. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). 12. Forascu Narcisa. 1983.Cuvinte si sensuri. 8. Bucuresti. Avram. gramatica. Bucuresti. Gheorghe . . numeral. 10. 1983. 1967. adverb.D. Wellek. interjectie (definitie. Coteanu. Bucuresti. 1973. aXa. Wolfgang . 1988.substantiv.. 1985. Andrei. Mioara si colab.Limba romana contemporana. Hristea. E. adjectiv. 9.Ortografia pentru toti. stil si compozitie. 2. Marino. Ion. ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI. Bidu-Vranceanu. Kayser. . Bucuresti.Teoria literaturii.D. Bidu-Vranceanu. Operele mentionate in capitolul Continuturi. Bucuresti.P. Editura Academiei. Mioara . verb. Bucuresti. Fonetica . Angela. Bucuresti. cl. editura Eminescu. Narcisa . Bucuresti. Mihai.

2. 2.2. elaborarea unui eseu.3.1. pornind de la textul literar. a unei povestiri. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. 2. .GRADUL DIDACTIC II 1. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. 2. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. 3. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte.4. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. 2. Itemi: 1. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. 1. 2.1. extragerea si analiza. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare.

2."Noi". Sfera literaturii pentru copii. Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii. in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. Accesibilizarea operelor. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. "Miezul iernei" Tudor Arghezi . manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii. numaratori) II.2 .3. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. GENUL LIRIC II.1. "Cenusareasa" . 3. "Talharul pedepsit" George Cosbuc ."Testament". GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri ."Cantec" George Toparceanu . 3. "Dascalita" Nichita Stanescu .3. "Balada unui greier mic" III. ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. "Catelusul schiop" Octavian Goga ."Iarna pe ulita".Rapsodii de toamna". Primavara"."Gandacelul". zicatori.Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri . plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. "La oglinda" Mihai Eminescu ."Lebedele"."Revedere". NOTIUNI GENERALE: • • • • • II.Lirica populara • Proverbe. "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen . recitative.1 . Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara."Pentru tine. "Zdreanta". Continuturi: I. "Dorinta" Elena Farago ."Legenda randunicai". Conceptul de literatura pentru copii.

D. Bucuresti.Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop.Goe". "Fata babei si fata mosneagului". Bucuresti."Caprioara" • Calin Gruia ."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte". "Sarea in bucate" • Charles Perrault .. "Legenda Florii Soarelui". E. " Povestea lui Harap Alb". Pavel . Mihai.aXIIa).D. 3) 4) ."Cenusareasa".P."Scufita Rosie" • Ion Slavici ."Condeiele lui Voda". "Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu . 1999 Stoica. "Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu .Ion Creanga ."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu ."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."Vizita".cls. 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi.. Ruxandoiu. "Dl.E."Amintiri din copilarie". "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale . Elena . Vasilescu. "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm ."Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu ."Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu . Cornelia.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .P.Folclor literar romanesc .

III.definitivat si oral .2.1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului.5. 2. explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara. elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea. 2. 1.3. 2.2. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris .gradul II) Obiective specifice: 1. 1. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic. utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. 3. 2.1. 3.2.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar. .1. Itemi:. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese.

H. specific. 1967 Wallon. 5. E.. Editura V&I Integral. 9. Maria. 1998 Mitu.S. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice. 14. 6."Metodica activitatilor de educare a limbajului". 2.D. Editura Pro Humanitas. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. • Convorbirea."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii. organizare. . 16.tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana. Florica . Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara. 2000 Preda. 11. Manasia V. gramaticale si de sens). 2."Evolutia psihologica a copilului"."It is tomorrow yet? . E. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari.I Comunicarea orala."Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului. pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. Taiban. conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini. Managementul grupei. 6. 12.. 10. 15. . Elena. 1999 Varzari. Editura Compania. 1999 Kolumbus. Editura Compania. 5.P. Bucuresti. BIBLIOGRAFIE 1."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare).Continuturi: 1.D. • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7. E. Viorica . Bucuresti. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I. Bucuresti. Magdalena .P. Bucuresti. Evaluarea in invatamantul prescolar. 3. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. Obiectivele cadru. 4. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific. obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. Criterii de selectare a textelor literare. Calitatile intrebarilor. 8. 1978 . Activitati comune. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. 13. 3. Bucuresti. Bucuresti. Dumitrana. . 4.

in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . evaluarea etc. managementul grupului de copii/clasei de elevi. Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului. iar.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului. in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare. organizarea mediului educational. Ca urmare a acestui fapt. ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. In acest context. De aceea. . strategiile didactice. pe de alta parte. apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. descentralizarea sistemului de invatamant. pe de o parte. realizarea programelor de formare a personalului didactic. metode noi de invatare. managementul unitatii de invatamant.

6. Clara Pretzinger . 8. Cluj insp.S.S.gen. 5. in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar.J. prof.I. Bistrita Nasaud insp.B insp.I. Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000. Rodica Branisteanu .S.M.S.J. Mioara Avram .I.Scoala Normala "Elena Cuza". • .S. Bucuresti insp. 2.COLECTIVUL DE ELABORARE 1. Harghita insp.E.I. 4.N.M.J.I. NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor. 3.J. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant. • Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii). Viorica Preda . Conona Petrescu . Mures insp. Mures insp.J.S.I. 7. Vasile Molan . Iulia Kovacs . Elvira Miron Boca .