R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

Morometii (vol.de a corecta abaterile de la norma. antonimie.de a realiza compuneri cu caracter functional. polisemie. . . Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea .Plumb. Bacovia .Baltagul Liviu Rebreanu .de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului.Apus de soare Marin Sorescu .de a comenta scene din opere. .de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice.Testament Nichita Stanescu .Sara pe deal. .la o opera literara.Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi .epice.La tiganci George Calinescu .Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu .dramatice). .LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: .de a aplica normele limbii literare in contexte variate.de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar.fragmente lirice date.Noaptea de decemvrie G. Macedonski . Lacustra Lucian Blaga . .in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol. .de a realiza un eseu despre un personaj literar.Alexandru Lapusneanu Ion Creanga .Enigma Otiliei Marin Preda . Eminescu . I) II)Dramaturgia I.de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi. Luceafarul Al. .Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M. Revedere . intaia noapte de razboi Mircea Eliade .Ion Camil Petrescu . .Ultima noapte de dragoste. L. .In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii .de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj.

Ortografierea pronumelor Numeralul. Verbe auxiliare. personaj(erou) Prozodia. Functii sintactice. Criterii de clasificare. Verbe predicative. Topica si punctuatia. Felul propozitiilor.sinonimia.Ortografiere si ortoepie Verbul. Pronumele reflexiv. Despartirea cuvintelor in silabe. subiect.Locutiuni verbale. Propozitia.Locutiuni adverbiale. Silaba. Functii sintactice. Ortografierea adjectivelor Pronumrle. Grade de comparatie. Modurile verbelor. Clasificarea interjectiilor. Clasificare. Felul propozitiilor in fraza. Pronumele si adjectivul negativ.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. Functii sintactice. Functii sintactice. functiile sintactice. Tipurile verbelor.Verbe personale si impersonale.Clasificare. Clasificare.Raporturile sintactice. Pronumele personal.genul. Diatezele. declinarea. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia.relatii semantice intre cuvinte. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia. Clasificarea conjunctiilor.Locutiuni conjunctionale Interjectia. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Flexiunea adjectivului. Valori stilistice ale verbelor Adverbul. Pronumele de politete. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire. numarul.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . Fraza. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ. locutiunile substantivale) Articolul.Conjunctii corelative. Gradele de comparatie.Felurile articolului Adjectivul. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale.Genuri si specii literare Motiv. Functiile sintactice ale pronumelui.omonimia. Functiile sintactice ale adjectivelor. Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia.Verbe copulative.

Arca lui Noe. 4. Ed. Ed. Gramatica pentru toti. Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum. Finalitatile invatamantului primar . Bucurestii.Despre poezie. 1966 ***Indreptar ortografic. 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane. Bucuresti. Exprimarea scrisa . ortoepic si de punctuatie. sunet). Ed.P. Bucuresti.. Bucuresti. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . Cartea Romaneasca.I-II. 1982 Manolescu N. 1980. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. 2.. 3. Bucuresti.. 1983 Manolescu N.D. 1997 Coteanu Ion.. 1. 1989 Calinescu G. Humanitas. Minerva. Editura Academiei.Universul poeziei. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI.D. • metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . cuvant .antonimie. Bucuresti.. polisemie). Bucuresti.L. E. Bucuresti.1984 Avram Mioara. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). Edit.. 1974. Minerva. 1981. 1969 Calinescu G. Theodor Hristea). vol. 1964 Calinescu G. I.. Bucuresti. Bucuresti. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. Bucuresti. Minerva. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .Istoria literaturii de la origini pana in prezent. Academiei. I.Opera lui Mihai Eminescu E.Ion Creanga. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . comunicarea prin imagini .1987 Simion Eugen. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie.P.P. Bucuresti. Viata si opera E.P.. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . Ed.. adaptarea la particularitatile interlocutorului . 1983 ***Sinteze de limba romana (coord. Ed. silaba .Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G. Ed.Scriitori romani de azi.L. 3.. • componentele comunicarii dialogate .II. a II-a. Cartea Romaneasca. vol. Ed. Limba romana contemporana. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : . Receptarea mesajului scris . E. omonimie .

5. • scrierea despre textul literar – povestirea . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . 3. 7. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Conceptul de curriculum. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . II. omonimie . polisemie). comunicarea prin imagini . Invatarea prin cooperare la limba romana . adaptarea la particularitatile interlocutorului ./ / . rezumatul . • componentele comunicarii dialogate . Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare . Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .2 - . . Reforma curriculara in invatamantul primar 1. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . 6. scrisoarea .•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. • Rolul standardelor curriculare de performanta . Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . 2. sunet). * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . Evaluarea – activitate de masurare . silaba . 4. Finalitatile invatamantului primar . cuvant . 3.antonimie. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . II . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . partile unei compuneri etc. de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2.

* Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I . 1998 2) Parfene. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare . Lectura suplimentara la clasele I-IV. . Bucuresti .E. 6. • Evaluarea activitatilor extracurriculare . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . III . fixare si nuantare a vocabularului elevilor . 4. Corint. 9. 8. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . 2000 . Evaluarea – activitate de masurare . 11.Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . scrisoarea . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5. • Autoevaluarea cadrelor didactice . • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . Exprimarea scrisa . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . rezumatul . Bucuresti.D. partile unei compuneri etc. Discipol. 1998.P. Comisia Nationala pentru Curriculum. 10. 1999.D. C.. • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale .. 1980 3) Serdean. Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . 1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar. I.P. Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii .E.Compozitiile in scoala . Bucuresti. • Criterii de selectare a manualelor scolare . Ed. Bucuresti. Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale . 7. .• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . • Rolul standardelor curriculare de performanta . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . • scrierea despre textul literar – povestirea . Ed. Receptarea mesajului scris . Modalitati de dezvoltare .

4. segment.6 Operatii in N -definitii. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr.Programa de matematică Definitivat 1. proprietati 4. R 5. Elemente de geometrie 8. rombul. con. Q.moduri de determinare 1. 5.5 Baze de numeratie -transformari dintr. semidreaptă.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune. Q. dreptunghiul. Divizibilitate în N 4.1 Punct.intersectie.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat.4 Corpuri: prismă. R 5.2Relatia de incluziune -definitie. nat. dreaptă. Unitati de masura pentru lungime.1 Relatia de echipotenta 2.1Notiunea de multime -exemplificari. timp 8.3Egalitatea multimilor 1. 7.element. sferă . I.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2. Mulţimile Z.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8.proprietati 1.diferenta.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr.1 Definiţii 5. Ecuaţii şi inecuaţii de gr.1 Definiţii 4. linie franta\curba. cercul 8. trapezul. proprietati 2. masa. 4. produs cartezian: definitii. Mulţimea numerelor naturale 2. cub.complementara unei multimi. volum. piramidă. paralelipided. pătratul.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6. nat. Mulţimi 1. I.apartenenta.2 Cardinalul unei multimi 2. cilindru.3 Axiomele lui Peano 2.2 Criterii 4.2 Poligoane: triumghiul. patrulatere: paralelogramul.o baza in alta 2. unghiuri 8.2 Operaţii în Z.

probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). experimentare) 12.IV adunare. sumă şi diferenţă. metoda drumului invers. înmulţire. individualizare. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă.Algoritmi de calcul in clasele I . personalizare. regula de 3 simplă.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4. scădere. investigare. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare. regula de 3 compusă. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. metoda comparaţiei. regula de 3 simplă. metoda comparaţiei.Metodologia predarii operatiilor in N 3. probleme nonstandard . învăţarea prin cooperare 10. Metode de rezolvare a problemelor figurativă. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9. regula de 3 compusă. sumă şi diferenţă. împărţire. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1.Metodica predarii matematicii 1. comparare. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare. aproximare. sumă şi raport. metoda falsei ipoteze. sumă şi raport. metoda drumului invers. in clasa I 2. diferenţă şi raport. ordinea operaţiilor 7. metoda falsei ipoteze.Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6. probleme nonstandard 8. diferenţă şi raport. măsurare.Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. strategii de: diferenţiere.

etape . exemplificari 6. Rosu.marimi si unitati de masura studiate. M. 1996 M. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N . Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie.P.strategii de: . E. forme de realizare 8. Bucuresti. demersuri didactice specifice 11. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV. Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii. a II-a si a III-a) Ed. I-IV 9. Bucuresti. (coordonator). demersuri didactice specifice 10. Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice.mijloace tradiţionale . 1999 M. particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I. Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură .D. N.diferenţiere . Alexandru Dumitru. Matematica. Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape.mijloace moderne 4. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică . All. operatii. Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar . 1988 Ioan Aron.demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls.. Roman. Sigma. Aritmetica pentru invatatori.P.individualizare .personalizare 3. Ed. Bucuresti.învăţare prin cooperare . 1994/1995 . clasificari.D. Singer. Radu. E. Gh. Herescu.specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7. Ghid pentru invatatori si parinti (cls.forme de organizare . Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică . metodologia desfasurarii.2. Matematica pentru perfectionarea invatatorilor.

Cantecele – fomula . personaje . motive . . ursul polar “-C.I. (Exemplificari ) .-trasaturi caracteristice . Recitativele .B. Bucuresti. Genuri si specii literare accesibile copiilor . Exemplificari . Lirica culta Imnul . “Ispravile lui Pacala “.Garleanul “Puiul “.”Din legendele romanilor “-I.T.Delavrancea “Micul print”.F. Folclorul copiilor . Ed. Burtea. Poezii despre patrie . “Babele “ din vol.Creanga Snoava Definire . Pastelul .Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M. Exemplificari .Teodoreanu “Cartea cu jucarii “. “Caprioara”-E. (coordonator) Matematica si logica pentru scolari. S. Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M. Ghicitori . Poezii despre frumusetile naturii . Colinda .Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I. Literatura de aventuri “Fram . Zicatori . Accesibilizarea operelor .Sadoveanu “La Medeleni “. Trasaturi . Corint. Tabloul in proza . Romanul .I. mesaj si compozitie subiect . teme . Proverbe . Natura si vietuitoarele . Genul liric Lirica populara.Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric .M. Genul epic Basmul Definitie .Santimbreanu “Anii de ucenicie “. Cantecul de leagan . Exemplificari . Definirea conceptului .Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”. 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii . Valoarea instructiv – educativa .St.M. Doina .Dulfu Schita .Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I.Alecsandri “Condeiele lui Voda” . numaratori .Sadoveanu “Recreatia mare “.G. Universul copilariei oglindit in versuri .P.Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric .Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V. Povestirea . Poezii despre vietuitoare .

“Soricelul si Papusa”. Exemplificari .”Baiatul din banca a II-a”.La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire .D.E. Caracteristici .Alexandrescu “Corbul si vulpea “..P.D.inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale . E.. Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu . “Fat . Elena .”Afara e vopsit gardul.G. 1999 2) Stoica. Bucuresti. “O fetita cauta un cantec “. Vasilescu.“20.cls. Cornelia.000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I. “Calina “.aXIIa). “Pui de om “.Folclor literar romanesc .”Cine se teme de crocodil” . Bucuresti. Mihai. Pavel .Arghezi “Boul si vitelul “. Trasaturi caracteristice .Hobana 2 Fabula Definire . 1998 . “Talharul pedepsit “-T.”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici .P.Frumos “ Marin Sorescu . Ruxandoiu.

_______ / 21. Tel.4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. Berthelot 28-30.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str. Gen. (+40 1) 310. Bucuresti – 70738.& Fax.2000 .03.

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. • Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala. a capacitatii decizionale. • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. • Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial.84/1995 si politica educationala a statului roman. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. • Metode noi. • asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor. in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. precum si cele cu valoare operationala. precum si formarea unui mod de gandire flexibil. specifice. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare. Pentru obtinerea gradelor didactice. psihologie si didactica. I. III. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic. • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare. • Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: . GRADUL II. II.

identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I.Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. pornind de la textul literar.1. III. sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral).4. recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului.2. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte.scris. III.1. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1. elaborarea unui eseu.scris. 2. antonimie. edagogie si psihologie .2. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. • DEFINITIVAT 1. paronimie etc. III. Pedagogie si psihologie scris. Sustinerea lucrarii. . recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat.oral.scris. • Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . 2. 1. Proba practica (inspectia la clasa). a unei povestiri. identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare.1. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat.4.2. 4. Itemi: 1. sinonimie. 2. extragerea si analiza. III. Proba practica (inspectia la clasa). 2. 3. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine.3. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar.3.). 2. omonimie. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. Proba practica (inspectia la clasa).

4. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. epic. "Dascalita" Nichita Stanescu . recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari."Pentru tine. recitative."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu ."Cantec" George Toparceanu . "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . Principalele specii literare. Particularitati. in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. numaratori) II."Vizita".Literatura romana I. "Zdreanta"."Caprioara" Calin Gruia . personajul). procedee. Continuturi: 1. Primavara". imaginea poetica.1 . II. "La oglinda" Mihai Eminescu ."Noi". • Genurile literare (liric.1. "Revedere". "Legenda ciocarliei" Ion Creanga . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. dramatic)."Testament".Lirica populara • Doina. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor.4."Amintiri din copilarie". GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri .2. zicatori."Condeiele lui Voda"."Legenda randunicai"."Nunta Zamfirei".Rapsodii de toamna". "Dl.3. NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara.1 .Goe". " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale . manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii. "Iarna pe ulita". compozitia."Luceafarul". "Scrisoarea III". 4. Cantecul de leagan • Proverbe. "Legenda Florii Soarelui" . "Talharul pedepsit" George Cosbuc . limbajul poetic. GENUL LIRIC II. "Balada unui greier mic" III."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu .Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri .2 . "Miezul iernei" Tudor Arghezi . "Dorinta" Octavian Goga . subiectul.

Limba romana I."Jocul ielelor" 4. "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea .limbaj . "Dumbrava minunata"."Florita din codru". LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba ."Apus de soare" Camil Petrescu ."Ion" • Ion Slavici . FONETICA SI FONOLOGIE . VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie."Morometii" vol. Expresii si locutiuni IV. polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne.Puiul" • III."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale . "Sarea in bucate" • Marin Preda . "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu . paronimie. PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III. mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului.I • Liviu Rebreanu .Petre Ispirescu . omonimie.vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II. GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri . antonimie."Baltagul"."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte".gandire Limba .2 .

Editura Academiei. Bucuresti. Gheorghe . Manualele de Limba romana.Mic dictionar de terminologie lingvistica. 1967. 1985. Forascu Narcisa.. functii sintactice.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire . Bucuresti. cl. Wolfgang . . Editura Univers. 6. 3. clasificare. lexicologie. Bucuresti. Editura Albatros. Avram.P. Ion. E. Operele mentionate in capitolul Continuturi. Waren.Sinteze de limba romana. ortoepic si morfologic al limbii romane. editura Eminescu. Coteanu. 9. 1990. 1983. Adrian . 8. Fonetica . numeral.Limba romana contemporana. E. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). Hristea. 11. Bidu-Vranceanu.Opera literara. 1984. aXa. 4. Narcisa . Bucuresti. interjectie (definitie. Mioara . Mihai.Limba romana (fonetica. Editura Academiei. prepozitie.D. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1.P. Mioara si colab. Kayser.• • • • V. Theodor .Ortografia pentru toti. Bucuresti.Dictionarul ortografic. aXIa. Wellek.Teoria literaturii. 1979. 12. verb.D. adjectiv. Bidu-Vranceanu. Editura Didactica si Pedagogica. 1988. Bucuresti. pronume. . Bucuresti. 5. stil si compozitie. adverb. 7. gramatica. articol. Avram. Bucuresti. 1980. exercitii). 2. Rene. Angela. Marino. Forascu. conjunctie. Andrei. Ghita. ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI. EPLU.Cuvinte si sensuri. 10.Dictionar de idei literare. E.P.D. Angela . 1973. Iulian . Bucuresti. Constantinescu Dobridor. 1983. Austin .aIXa.substantiv.

sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. Itemi: 1. 2. elaborarea unui eseu. a unei povestiri. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte.3. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. 2.4. 2. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. 1. . sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. pornind de la textul literar. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. 2.GRADUL DIDACTIC II 1. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1.1. 2. extragerea si analiza.2. 3.2.1.

"Cantec" George Toparceanu . "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen . Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii. zicatori. "Miezul iernei" Tudor Arghezi . Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara.3.Rapsodii de toamna"."Noi". "Zdreanta". Conceptul de literatura pentru copii. "Dorinta" Elena Farago . "La oglinda" Mihai Eminescu ."Pentru tine. 3. "Dascalita" Nichita Stanescu .Lirica populara • Proverbe. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor.1 . "Balada unui greier mic" III. 3. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . GENUL LIRIC II. numaratori) II.Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri . ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri . recitative. "Catelusul schiop" Octavian Goga ."Gandacelul". "Cenusareasa" . in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. NOTIUNI GENERALE: • • • • • II.2 .3."Lebedele".1. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia."Revedere". Primavara". Sfera literaturii pentru copii. Continuturi: I. manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii.2."Testament". recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari."Iarna pe ulita"."Legenda randunicai". Accesibilizarea operelor.

P. "Fata babei si fata mosneagului". Bucuresti.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale ."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu . "Dl.Folclor literar romanesc .aXIIa).D."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti ."Cenusareasa". "Legenda Florii Soarelui"."Condeiele lui Voda". "Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu .. E."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte". Elena ."Vizita". Bucuresti.cls. Vasilescu.Ion Creanga .D."Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu ."Amintiri din copilarie". 3) 4) . Mihai."Scufita Rosie" • Ion Slavici . "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm . Cornelia. "Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu ."Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu ."Caprioara" • Calin Gruia ..Goe".Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop. 1999 Stoica.P. 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi. " Povestea lui Harap Alb". Pavel .E. "Sarea in bucate" • Charles Perrault . "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale . Ruxandoiu.

proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate.gradul II) Obiective specifice: 1.1. Itemi:. 1. 2. 2. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului.1.2.3.2.2. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese.5. utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate. elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea. 3. . 3.definitivat si oral .1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta. III. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. 1. 2. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris . 2. explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara.

"Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare). 12. • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7. 2.P. Editura Pro Humanitas. 16."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii. BIBLIOGRAFIE 1. 14.P. 5. Bucuresti. Manasia V. pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. E. obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. 2. . 1999 Varzari."Metodica activitatilor de educare a limbajului". Activitati comune. Bucuresti. 1999 Kolumbus. 1967 Wallon. E. Florica . Bucuresti.S. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I.Continuturi: 1. 1998 Mitu. Magdalena . Bucuresti. Evaluarea in invatamantul prescolar. Dumitrana. 15. Calitatile intrebarilor. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice. conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini. 13. 3. Taiban. 4. organizare. 4. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara. 3. H."Evolutia psihologica a copilului". Viorica . Editura V&I Integral. . Managementul grupei. Criterii de selectare a textelor literare. gramaticale si de sens). Obiectivele cadru. Bucuresti. Maria. 9. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. Bucuresti.I Comunicarea orala. 1978 . specific. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari. 5. 8. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. 6. Editura Compania. Editura Compania. 10.. 11. 2000 Preda. Elena. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului.tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific.D. • Convorbirea. . E.. 6.D."It is tomorrow yet? . Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului.

ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. managementul unitatii de invatamant. • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. De aceea. iar. evaluarea etc. . apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. metode noi de invatare. pe de o parte. pe de alta parte. strategiile didactice. descentralizarea sistemului de invatamant. In acest context. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare. managementul grupului de copii/clasei de elevi. organizarea mediului educational. realizarea programelor de formare a personalului didactic. in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului. fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . Ca urmare a acestui fapt.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului.

Mures insp. Bucuresti insp.I.M.S. • .S.S.I. Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000. 2. Vasile Molan .gen.I. Conona Petrescu .Scoala Normala "Elena Cuza". prof.J. 5. Mioara Avram . Clara Pretzinger . 8. 4.J.S. NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor. Viorica Preda .S. 7.J.I.J. • Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii). Elvira Miron Boca . 3. Rodica Branisteanu . in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar.B insp. Cluj insp.M.J.N. Iulia Kovacs .S. Harghita insp.I.COLECTIVUL DE ELABORARE 1. 6. Mures insp. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant.I.E. Bistrita Nasaud insp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful