P. 1
Romana_3

Romana_3

|Views: 198|Likes:
Published by Bubu Bha

More info:

Published by: Bubu Bha on Oct 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba ]i literatura roman`
Programa pentru institutori / [nv`\`tori • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n

Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.03.2000

PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT, GRADUL II, GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE
INSTITUTORI / INVATATORI (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Obiective de formare: • Actualizarea si aprofundarea cunostintelor de specialitate,de metodica specialitatii si a ethosului pedagogic in acord cu exigentele reformei invatamantului; • Dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de invatamant,a strategiilor didactice active si a evaluarii performantelor scolare individuale si de grup, la reglarea-autoreglarea activitatii instructiv educative; • Dezvoltarea unor competente corespunzatoare privind abordarea curriculumului scolar si analiza logico-functionala a continuturilor invatarii. Competente in specialitate (definitivat): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (definitivat): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate . Competente in specialitate (gradul didactic II): •de a aprofunda continutul stiintific propriu disciplinelor de examen si tehnicile de informare, de a asimila alte informatii; •de a actualiza,prelucra,esentializa,ilustra,reprezenta si dezvolta continutul; •de a valoriza valentele formative si educative ale continutului; •de a realiza corelatii intra , inter si pluridisciplinare ; •de a valorifica continutul disciplinelor de examen,formand comportamente raportate la valori; • de a asimila tehnici de activitate intelectuala,demonstrand capacitatea de comunicare corecta, fluenta si expresiva; • de a demonstra modul de gandire sistemic in abordarea disciplinelor de examen ; • de a dezvolta continuturile si strategiile de asimilare,promovand invatarea participativa si creatoare. Comptente psihopedagogice si metodice (gradul didactic II): • de a asimila continutul stiintelor educatiei ; • de a insusi teoria si metodologia studierii personalitatii copilului ; • de a realiza corelatii intre continuturile asimilate ; • de a prelucra , transforma , adopta si dezvolta continuturile prin aplicarea in situatii educationale specifice ; • de a valorifica continuturile in contexte educationale determinate ; • de a masura , aprecia si de a lua decizii in scopul ameliorarii / dezvoltarii procesului instructiv educativ ; de a inova practica didactica .

Revedere . .de a realiza un eseu despre un personaj literar. .Plumb. .Amintiri din copilarie Mihail Sadoveanu .de a opera cu anumite relatii semantice: sinonimie.Iona III)Poezia Vasile Alecsandri -Pasteluri M.dramatice).de argumentare a unei opinii referitoare la un personaj. .In dulcele stil clasic IV) Teoria literaturii .Baltagul Liviu Rebreanu . . Caragiale -O scrisoare pierduta Barbu Stefanescu Delavrancea .in legatura cu o scena semnificativa sau cu o imagine simbol.de a corecta abaterile de la norma. .epice.Ultima noapte de dragoste. polisemie. L.Apus de soare Marin Sorescu . .Ion Camil Petrescu .Sara pe deal. intaia noapte de razboi Mircea Eliade . .Eu nu strivesc corola de minuni a lumii Tudor Arghezi . Bacovia . I) II)Dramaturgia I.fragmente lirice date.de a aplica normele limbii literare in contexte variate.La tiganci George Calinescu . Macedonski .la o opera literara. Eminescu .Morometii (vol.de a argumenta apartenenta unui text la un gen literar. Lacustra Lucian Blaga . antonimie.Enigma Otiliei Marin Preda .Noaptea de decemvrie G.LIMBA SI LITERATURA ROMANA Competente specifice Candidatii trebuie sa aiba capacitatea: . .de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri ale limbajului.de a comenta scene din opere. Luceafarul Al.de a realiza eseuri structurate pornind de la fragmente date (lirice. .de a realiza compuneri cu caracter functional.Testament Nichita Stanescu .Alexandru Lapusneanu Ion Creanga .de a explica apartenenta unui text la un stil functional Literatura romana I)Proza Costache Negruzzi.

Criterii de clasificare. Valori expresive ale interjectiilor Sintaxa. Grade de comparatie. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ. Felul propozitiilor.genul. Functiile sintactice ale adjectivelor.Verbe personale si impersonale. Functii sintactice. Felul propozitiilor in fraza.Conjunctii corelative.Locutiuni conjunctionale Interjectia. Pronumele personal. Propozitia.relatii semantice intre cuvinte. Clasificarea conjunctiilor. Pronumele nehotarat si adjectivul pronominal nehotarat. locutiunile substantivale) Articolul. Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Pronumele de politete. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal de intarire.Locutiuni adverbiale. personaj(erou) Prozodia. Fraza. Modurile verbelor. Rolul elementelor de relatie in fraza Subiectul/ Propozitia subiectiva Predicatul/ Propozitia predicativa Atributul/ Propozitia atributiva Complementul direct/Propozitia completiva directa Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp . numarul. Silaba. Tipurile verbelor. Clasificare. Clasificarea interjectiilor. Gradele de comparatie.antonimia Mijloace de imbogatire a vocabularului IV) Morfologie Notiuni generale Substantivul (felul. Topica si punctuatia.Ortografiere si ortoepie Verbul. Functiile sintactice ale pronumelui. Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor III) Lexicologie si semantica Notiuni generale Semantica:polisemia. Regimul cazual al prepozitiilor Conjunctia. Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale Prepozitia.Raporturile sintactice. Functii sintactice. Valori stilistice ale verbelor Adverbul. Verbe predicative.Pronumele relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ.Verbe copulative.Felurile articolului Adjectivul.omonimia.sinonimia. Pronumele reflexiv. declinarea. Clasificare. Flexiunea adjectivului.Locutiuni verbale. Functii sintactice.Clasificare. Diatezele. functiile sintactice.Genuri si specii literare Motiv. Verbe auxiliare. Ortografierea adjectivelor Pronumrle. Ortografierea pronumelor Numeralul. procedee retorice Procedee narative Limba romana I) Limba si comunicare Functiile limbajului Stilurile functionale ale limbii Comunicarea orala si scrisa II) Fonetica si fonologie Notiuni generale Principiile ortografiei limbii romane Aspecte functionale. Functii sintactice. subiect. Despartirea cuvintelor in silabe. Pronumele si adjectivul negativ.

. sunet). Finalitatile invatamantului primar .. silaba . a II-a. adaptarea la particularitatile interlocutorului ..Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva BIBLIOGRAFIE Literatura Calinescu G. polisemie). Edit. 1974 Limba romana ***Gramatica limbii romane. Bucuresti.I-II.Istoria literaturii de la origini pana in prezent. 1983 ***Sinteze de limba romana (coord. 2. 3. Limba romana contemporana.P. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . omonimie . Bucuresti. • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2.. 1974. Cartea Romaneasca. Ed.P. 3. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .Universul poeziei.P.antonimie. Bucuresti. Minerva.1987 Simion Eugen. Bucuresti. • metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale .. Minerva. I. Cartea Romaneasca. Bucurestii. 1989 Calinescu G.L.D. Ed. Bucuresti. Receptarea mesajului scris . Theodor Hristea). Ed. Bucuresti. 1980. 1982 Manolescu N.Ion Creanga. Bucuresti.Arca lui Noe. 1969 Calinescu G. Ed. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : . E.Scriitori romani de azi. Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. vol. Bucuresti. Bucuresti. Ed. vol. ortoepic si de punctuatie. 1966 ***Indreptar ortografic. 1983 Manolescu N. 1981. Academiei.. comunicarea prin imagini . Exprimarea scrisa ..1984 Avram Mioara. 1.II. Ed. Bucuresti.Despre poezie.. I.Opera lui Mihai Eminescu E. Viata si opera E. Minerva. E. Editura Academiei. Ed. Humanitas. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator . Reforma curriculara in invatamantul primar Conceptul de curriculum.. 1964 Calinescu G. 1985 METODICA PREDARII LIMBII ROMANE -DEFINITIVATI. 1997 Coteanu Ion. • componentele comunicarii dialogate . Bucuresti.P.D. Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). 4..L. Gramatica pentru toti. cuvant .

Reforma curriculara in invatamantul primar 1. cuvant . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii . de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . sunet). rezumatul . Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . adaptarea la particularitatile interlocutorului . Invatarea prin cooperare la limba romana . 3. Finalitatile invatamantului primar . Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .2 - . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . II . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . 7. Receptarea mesajului oral : • strategii de formare a comportamentului de ascultator .antonimie. Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare . 4. Conceptul de curriculum. * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5./ / . Evaluarea – activitate de masurare . METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II) I . 5. • forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat (I-II si III-IV). • Rolul standardelor curriculare de performanta . scrisoarea . • modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie. 3. 6. II. . 2. polisemie). • componentele comunicarii dialogate . *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul . omonimie . Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar 2. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . Exprimarea orala : • strategii de formare a comportamentului de emitator . • scrierea despre textul literar – povestirea . comunicarea prin imagini . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar 1. • strategii de formare a campului auditiv (propozitie . silaba . Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . partile unei compuneri etc.•metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I .

1985 4) *** Colectia revistei Invatamantul primar. III . • Rolul standardelor curriculare de performanta . 11. I.• metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale . . Corint. 9. Discipol. 1999.E. * Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I : •metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I .. 10. de interpretare a datelor si de adoptare a deciziilor educationale . Receptarea mesajului scris .P. scrisoarea . • Evaluarea activitatilor extracurriculare . 6. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare . rezumatul . • Autoevaluarea cadrelor didactice .D. • scrierea imaginativa – tipurile de compuneri . 4.E. Lectura suplimentara la clasele I-IV. 1998. • Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale . 8. Bucuresti. fixare si nuantare a vocabularului elevilor . C. 1998 2) Parfene. Comisia Nationala pentru Curriculum. 7. Bucuresti.Compozitiile in scoala .. Exprimarea scrisa . Bucuresti . • Specificul aprecierii elevilor prin calificative . • scrierea despre textul literar – povestirea . Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de limba romana . •specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I . BIBLIOGRAFIE: 1) ***Programe scolare pentru invatamantul primar. • Criterii de selectare a manualelor scolare . Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale . Ed. partile unei compuneri etc.Metodica predarii limbii romane la clasele I-IV . Ed. . Modalitati de dezvoltare . Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii : *Planul initial al compunerii .P. 2000 . Evaluarea – activitate de masurare . 1980 3) Serdean. Realizarea evaluarii nivelului de pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta . Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV . * Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii : *Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise : a) Textul narativ : • elaborarea planului de idei • rezumatul • povestirea • personajul literar • dialogul • descrierea b) Textul liric : • specificul abordarii textului liric in invatamantul primar c) Textul nonliterar : • specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar 5.D. Bucuresti. *Contexte de realizare pentru clasele II-IV : • scrierea functionala – biletul .

complementara unei multimi. R 5. 7. Q.1 Relatia de echipotenta 2.5 Baze de numeratie -transformari dintr.4 Sisteme de numeratie -sisteme pozitionale/ nepozitionale 2. cub.5 Multipli comuni a 2 sau mai multe nr. Divizibilitate în N 4. pătratul. Q. 4. I.1Notiunea de multime -exemplificari. cilindru. Mulţimi 1.proprietati 1. sferă . semidreaptă. I. nat. volum. Mulţimea numerelor naturale 2.4 Divizori comuni a 2 sau mai multe nr.3 Transformarea fracţiilor în fracţii zecimale cu ajutorul virgulei 6.2 Criterii 4. Mulţimile Z. con. trapezul. sisteme de ecuaţii si inecuatii de gr.4 Operaţii cu mulţimi -reuniune. patrulatere: paralelogramul.6 Operatii in N -definitii.3Egalitatea multimilor 1.diferenta.1 Definiţii 4.Programa de matematică Definitivat 1. R 5. 4.moduri de determinare 1.2Relatia de incluziune -definitie. unghiuri 8.4 Corpuri: prismă. linie franta\curba. rombul. Unitati de masura pentru lungime. dreaptă. piramidă.2 Cardinalul unei multimi 2.1 Definiţii 5.2 Poligoane: triumghiul. timp 8.intersectie.apartenenta.3 Multiplii şi divizori ai unui număr nat. 5. cercul 8. Elemente de geometrie 8. nat. proprietati 4.2 Operaţii în Z. produs cartezian: definitii.o baza in alta 2.1 Punct. paralelipided.3 Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 8. proprietati 2. dreptunghiul. Ecuaţii şi inecuaţii de gr.element. masa. segment.3 Axiomele lui Peano 2.

metoda comparaţiei. metoda falsei ipoteze. Metode de rezolvare a problemelor figurativă.Metodologia predarii operatiilor in N 3. sumă şi raport. sumă şi raport. individualizare. Obiectivele predării matematicii în ciclul primar (specifice predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţii fundamentale şi în ciclul de dezvoltare) 9. Caracterul practic-aplicativ al matematicii contexte de aplicare (explorare.Algoritmi de calcul in clasele I .Elemente pregatitoare pentru formarea conceptului de numar natural. comparare. metoda drumului invers.Metodica predarii matematicii 1. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică forme de organizare. aproximare. regula de 3 compusă. metoda drumului invers. Jocul didactic în lecţia de matematică 11. regula de 3 simplă.IV adunare. diferenţă şi raport. metoda falsei ipoteze. regula de 3 compusă. metoda comparaţiei. experimentare) 12.Metodologia predarii unitatilor de masura 5Metodologia predării elemntelor de geometrie 6. strategii de: diferenţiere. personalizare. in clasa I 2.Metodologia predarii fractiilor si a operatiilor cu fractii 4. scădere. sumă şi diferenţă. învăţarea prin cooperare 10. investigare. probleme nonstandard . împărţire. înmulţire. probleme nonstandard 8. regula de 3 simplă. diferenţă şi raport. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire). sumă şi diferenţă. Metode de rezolvare a problemelor de matematică figurativă. ordinea operaţiilor 7. măsurare. Abordarea interdisciplinară a matematicii Programa de matematică gradul didactic II 1. probleme de mişcare (urmărire şi întâlnire).

metodologia desfasurarii.P.D. Evaluarea în cadrul lecţiilor de matematică -tipuri de evaluari -tehnici şi instrumente 5. Bucuresti.individualizare .D.învăţare prin cooperare .specificul predării-învăţării matematicii în ciclul de achiziţie fundamentale şi în ciclul de dezvoltare 7. Rolul mijloacelor de învăţământ în lecţia de matematică . Gh. Aritmetica pentru invatatori.etape . Bucuresti. I-IV 9. (coordonator). Obiective cadru ale predării matematicii în ciclul primar .forme de organizare . Metodologia predării-învăţării unităţilor de măsură .mijloace moderne 4.strategii de: . M. demersuri didactice specifice 10. forme de realizare 8. operatii. Metodologia predării-învăţării operaţiilor în N . Singer. Ghid pentru invatatori si parinti (cls. Rosu. exemplificari 6. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV. Roman. Metodologia predării fracţiilor şi operaţiilor cu fracţii -introducerea notiunii de fractie.2.personalizare 3. Radu. 1994/1995 .marimi si unitati de masura studiate. 1999 M.mijloace tradiţionale . Matematica. All. clasificari. Alexandru Dumitru. Bucuresti.. N. 1988 Ioan Aron. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică . 1996 M. Sigma. Herescu. Locul şi rolul jocului didactic în lecţia de matematica -note definitorii.diferenţiere . Formarea la elevi a conceptului de număr natural -etape. particularitati ale demersurilor didactice BIBLIOGRAFIE: Neacsu I. Matematica pentru perfectionarea invatatorilor.P. Metodologia predării-învăţării elementelor de geometrie -specificul formarii notiunilor geometrice. demersuri didactice specifice 11. a II-a si a III-a) Ed.demersuri didactice necesare in invatarea operatiilor la cls. E. Ed. E.

Garleanul “Puiul “. Literatura de aventuri “Fram . (Exemplificari ) . ursul polar “-C. “Ispravile lui Pacala “. Burtea.M.Sadoveanu “La Medeleni “. S.Creanga Snoava Definire .Dulfu Schita .Creanga “Capra cu trei iezi’’ – I. mesaj si compozitie subiect . teme . Ed. Romanul . Zicatori . “Babele “ din vol.Eminescu “Fata babei si fata mosneagului “ – I. Povestirea .-trasaturi caracteristice .Creanga “Alba ca zapada “ – Fratii Grimm “Scufita rosie “ – Charles Perrault “Neghinita”.St. Bucuresti.T. (coordonator) Matematica si logica pentru scolari. Genul epic Basmul Definitie .Petrescu “Cartea junglei “ – Rudyard Kipling “Aventurile lui Tom Sawyer”-Mark Twain Literatura stiintifico-fantastica Scurt istoric . Poezii despre vietuitoare . Valoarea instructiv – educativa . 1995 LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II) Conceptul de literatura pentru copii . Exemplificari .Alecsandri “Condeiele lui Voda” . Trasaturi .Sadoveanu “Recreatia mare “. Cantecele – fomula . Exemplificari .I. Noile structuri ale fantasticului si miraculosului : “Fat – Frumos din lacrima “ – M. numaratori .I. Cantecul de leagan .Antoine de Saint-Exupery Legenda Valori morale si estetice “Legenda Florii – Soarelui” – Calin Gruia “Legenda randunicii “ si “Legenda ciocarliei “ – V. motive . Pastelul . Definirea conceptului . Lirica culta Imnul . Accesibilizarea operelor . Genuri si specii literare accesibile copiilor . Doina .F.Delavrancea “Micul print”.”Din legendele romanilor “-I. personaje . Colinda . Tabloul in proza .B. Genul liric Lirica populara.Santimbreanu “Anii de ucenicie “. Natura si vietuitoarele . Folclorul copiilor .G. Poezii despre frumusetile naturii .Alexandru Bratescu – Voinesti Universul copilariei evocat in schite si in povestiri “Dumbrava minunata “ – M.M. Exemplificari . Recitativele . .Teodoreanu “Cartea cu jucarii “.Arghezi Povestiri si schite care evoca trecutul istoric . Proverbe . “Caprioara”-E. Corint. Ghicitori . Poezii despre patrie . Universul copilariei oglindit in versuri .P.

”Afara e vopsit gardul. Cornelia. Bucuresti. “Fat .Folclor literar romanesc .Hobana 2 Fabula Definire .“20. 1999 2) Stoica.”Fat – Frumos si calare si pe jos “ Alecu Popovici .. Elena . Trasaturi caracteristice . Mihai.G. Exemplificari . Pavel .000 de leghe sub mari “-Jules Verne “Oameni si stele “-I.D.cls. Vasilescu. Dramaturgia actuala pentru copii Autori si piese : Victor Eftimiu . Ruxandoiu..”Cine se teme de crocodil” .E.Alexandrescu “Corbul si vulpea “.Arghezi “Boul si vitelul “. E. Caracteristici . “Talharul pedepsit “-T.D.La Fontaine Literatura de informare stiintifica Definire .”Baiatul din banca a II-a”.P.aXIIa).Frumos “ Marin Sorescu . “Calina “. “Pui de om “.inautru-i Leopardul” BIBLIOGRAFIE: 1) Pop.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale . Bucuresti. “Soricelul si Papusa”. 1998 .P. “O fetita cauta un cantec “.

Tel.4214/3145420 Limba ]i literatura roman` Programa pentru institutori / educatoare • examenul de definitivare [nv`\`m@nt • ob\inerea gradului didactic II Tematica pentru • ob\inerea gradului didactic I • perfec\ionarea periodic` [n Aprobate prin Ordinul Ministrului Educa\iei Na\ionale nr. _______ / 21.2000 . Berthelot 28-30. Bucuresti – 70738. (+40 1) 310.03. Gen.& Fax.R O M A N I A MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Str.

• Caracteristicile psihologice ale perioadelor de varsta cuprinse in invatamantul prescolar dar si modul sau specific de manifestare. Pentru obtinerea gradelor didactice. • asigurarea unui echilibru adecvat intre temele ce vizeaza actualizarea continuturilor. • compatibilizarea continuturilor specialitatii si didacticii acesteia cu cele ale noului curriculum prescolar si elaborarea unor teme care sa se coreleze cu acesta. in vederea unei aplicari diferentiate a cerintelor programei. a capacitatii decizionale. • Metode noi. • accentuarea caracterului aplicativ al continuturilor. • Cunoasterea si aplicarea noilor directii de dezvoltare a invatamantului prescolar corelate cu evolutia acestui segment pe plan mondial. • Directiile generale ale reformei actuale a invatamantului. a creativitatii individuale si de grup a educatoarei in procesul didactic. GRADUL II. in acord cu evolutia invatamantului prescolar pe plan mondial. psihologie si didactica. II.PROGRAMA PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE: DEFINITIVAT. precum si formarea unui mod de gandire flexibil. I. • Documentele oficiale care reglementeaza aplicarea obiectivelor de politica educationala. DISCIPLINE DE EXAMEN SI FORMULA DE EXAMINARE: .84/1995 si politica educationala a statului roman. • conceperea unor teme care au ca obiective: inovarea practicii scolare. • Cultivarea creativitatii individuale si de grup in procesul didactic. educatoarele trebuie sa cunoasca si sa inteleaga: • Legea Invatamantului nr. cadrul didactic se afla in fata unei reale provocari. precum si cele cu valoare operationala. OBIECTIVE GENERALE: • Aprofundarea cunostintelor de baza din specialitate si aplicarea acestora in contexte variate. E vorba de lupta cu inertia si de desfasurarea creativa si libera a a aptitudinilor sale de cadru didactic. III. • repunerea in drepturi a educatiei pentru valori. PRINCIPII CARE AU STAT LA BAZA ELABORARII PROGRAMEI: • corelarea si actualizarea continutului didacticii specialitatii in raport cu noile achizitii din pedagogie. de predare-invatare-evaluare la copilul prescolar. cele centrate pe corelatii intra si interdisciplinare. GRADUL I SI PENTRU EXAMENELE DE PERFECTIONARE Institutori / Educatoare (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) In contextul actual al reformei invatamantului. specifice.

3. III. • DEFINITIVAT 1. extragerea si analiza.1. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. recunoasterea si explicarea folosirii semnelor de punctuatie si a situatiilor ortografice intr-un text dat. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare.4. 4. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar (oral). Proba practica (inspectia la clasa).Definitivat: Limba si literatura romana (cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) .2.oral.3. .). • Gradul I: Lucrare metodico-stiintifica pentru obtinerea gradului didactic I. sa stapaneasca notiuni de vocabular si de stilistica.1. omonimie. Metodica predarii limbii si literaturii romane in invatamantul prescolar . Itemi: 1. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. pornind de la textul literar. Proba practica (inspectia la clasa).scris. sinonimie. antonimie. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. Sustinerea lucrarii. 2. III. edagogie si psihologie . 3. III. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari. 2. 2. Proba practica (inspectia la clasa).scris. paronimie etc.2. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. Limba si literatura romana (scris) Obiective specifice: 1. recunoasterea mijloacelor de imbogatire a vocabularului. 2. Pedagogie si psihologie scris. identificarea valorilor specifice ale lexicului in diverse stiluri functionale.2. 2. depistarea perechilor semantice(sens propriu-sens figurat. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic.4. • Gradul II: Literatura pentru copii ( cu elemente de metodica predarii limbii si literaturii romane la nivelul prescolar) . a unei povestiri.1. III.scris. elaborarea unui eseu. 1.

4. imaginea poetica."Condeiele lui Voda". Cantecul de leagan • Proverbe.Literatura romana I. procedee.2. "Legenda Florii Soarelui" .2 . recitative. • Genurile literare (liric. "Talharul pedepsit" George Cosbuc . compozitia. in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. "Un pedagog de scoala noua" Petre Dulfu . numaratori) II."Luceafarul"."Vizita"."Nunta Zamfirei". Primavara". epic.3."Testament". zicatori.1."Ispravile lui Pacala" Mihai Eminescu . " Povestea lui Harap Alb" Ion Luca Caragiale . "Scrisoarea III"."Amintiri din copilarie". recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari. Particularitati. "Revedere". subiectul."Legenda randunicai".Goe".Rapsodii de toamna".1 . plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. "Zdreanta"."Fat Frumos din lacrima" Emil Garleanu . "La oglinda" Mihai Eminescu . "Dorinta" Octavian Goga . 4. "Dascalita" Nichita Stanescu . relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula."Pentru tine. Principalele specii literare. manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii. 4. dramatic)."Cantec" George Toparceanu . "Iarna pe ulita". "Balada unui greier mic" III. personajul). GENUL LIRIC II. "Legenda ciocarliei" Ion Creanga .Lirica populara • Doina."Noi". limbajul poetic. NOTIUNI DE TEORIE LITERARA: • Concepte fundamentale ale analizei operei literare in proza si in versuri (notiunea de opera literara. GENUL EPIC • • • • • • • Vasile Alecsandri .1 ."Caprioara" Calin Gruia . II. "Dl. "Miezul iernei" Tudor Arghezi . Continuturi: 1.Lirica culta • • • • • • • Vasile Alecsandri .

"Baltagul"."Apus de soare" Camil Petrescu .gandire Limba ."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte".Puiul" • III. mijloace externe) • Resurse stilistice ale vocabularului. FONETICA SI FONOLOGIE . "In padurea Petrisorului" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti . polisemie) • Structura morfologica a cuvantului • Imbogatirea vocabularului (mijloace interne. GENUL DRAMATIC • • • • Vasile Alecsandri ."Morometii" vol. paronimie."Florita din codru".Petre Ispirescu . LIMBA SI STIL • • • • • • Relatia limba . "Sarea in bucate" • Marin Preda .vorbire Limba ca sistem de semne Procesul comunicarii prin limbaj Caracterul de sistem al limbii Stiluri II. PUNCTUATIE SI ORTOGRAFIE • • • Principii care stau la baza ortografiei Semnele de punctuatie si de ortografie Functionalitatea semnelor de punctuatie si a semnelor ortografice III.2 ."O scrisoare pierduta" Barbu Stefanescu Delavrancea .I • Liviu Rebreanu ."Ion" • Ion Slavici . omonimie. "Dumbrava minunata". antonimie. "Moara cu noroc" • Mihail Sadoveanu ."Jocul ielelor" 4."Chirita in provincie" Ion Luca Caragiale .Limba romana I. VOCABULARUL • Vocabularul ca totalitate a cuvintelor limbii romane • Vocabular fundamental si masa vocabularului • Cuvantul ca unitate de baza a vocabularului • Sensul cuvintelor • Sens lexical si sens gramatical • Relatii semantice intre cuvinte (sinonimie.limbaj . Expresii si locutiuni IV.

adverb. Editura Univers. Fonetica . 1990. EPLU. Bidu-Vranceanu. Austin .• • • • V. Mioara . 6. 1979. Hristea. Narcisa . Manualele de Limba romana. editura Eminescu. Bucuresti. Bucuresti. Editura Academiei. Adrian . gramatica. interjectie (definitie. clasificare. aXIa.P. ortografie si ortoepie) • Valori stilistice ale verbului si ale adverbului • Valori expresive ale interjectiilor VI.Dictionar de idei literare. Ion. Coteanu.D. conjunctie. Marino. Editura Academiei. 1985. Bucuresti. 12. 1967.Cuvinte si sensuri. Mihai.Opera literara..D. 3. Bucuresti. Kayser. Bucuresti. Bucuresti. Editura Didactica si Pedagogica. 1983. articol. aXIIa pentru Scolile Normale (ultima editie). E. E. Avram. 1973. Theodor . verb. 1988. Ghita. E. numeral. Forascu. 5. ortoepic si morfologic al limbii romane. Constantinescu Dobridor. adjectiv. lexicologie.Mic dictionar de terminologie lingvistica. Bidu-Vranceanu. 8. cl. exercitii).Limba romana contemporana. 1984. . 10.aIXa.substantiv. Forascu Narcisa. Gheorghe . Wellek. Bucuresti. 2. Waren. Mioara si colab.stiinta Fonemul Silaba si despartirea cuvintelor in silabe Accentul MORFOLOGIE • Partile de vorbire . 1980. 11. stil si compozitie. SINTAXA • • • • • • • • Propozitia si felul propozitiilor Coordonarea si subordonarea in propozitie Fraza si felul propozitiilor in fraza Coordonarea si subordonarea in fraza Subiectul Predicatul Atributul Complementul BIBLIOGRAFIE 1. Operele mentionate in capitolul Continuturi.P.P. aXa.Dictionarul ortografic. 7. Rene. 9. pronume.Limba romana (fonetica.D. Editura Albatros. Wolfgang . Angela. Angela .Sinteze de limba romana. Avram. Andrei. 1983.Teoria literaturii. prepozitie. . Bucuresti. 4. Iulian .Ortografia pentru toti. Bucuresti. functii sintactice.

2. sa creeze situatii de invatare pentru copiii prescolari.3. 2. .2.4.GRADUL DIDACTIC II 1.1.2. sa aplice normele limbii literare in orice activitate de comunicare. 3. pornind de la textul literar. a unei caracterizari de personaj avand ca punct de plecare un text dat. 2. sa cunoasca valorile literaturii romane in vederea transmiterii acestora in procesul didactic. extragerea si analiza. identificarea si operationalizarea notiunilor de teorie literara specifice textului. relevarea cailor si mijloacelor adecvate de apropiere a copilului de textul literar. Literatura pentru copii (scris) Obiective specifice: 1. redactarea unei lucrari in care sa se aplice normele limbii literare. elaborarea unui eseu. stabilirea locului textului dat in structura compozitionala a operei din care face parte. 2. Itemi: 1. incadrarea textului dat in genul (specia) caruia ii apartine. 2. a unei povestiri.1. 1.

Continuturi: I. plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia. Sfera literaturii pentru copii. in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. "Talharul pedepsit" George Cosbuc .3.Lirica populara • Proverbe. recitative."Legenda randunicai". manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii."Gandacelul". "La oglinda" Mihai Eminescu . GENUL EPIC • • Vasile Alecsandri . NOTIUNI GENERALE: • • • • • II. zicatori.2 .Lirica culta • • • • • • • • Vasile Alecsandri .Rapsodii de toamna". "Cenusareasa" . relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor. GENUL LIRIC II. 3.1.1 . "Miezul iernei" Tudor Arghezi . "Zdreanta".2."Noi"."Revedere". "Dorinta" Elena Farago . Valoarea instructiv-educativa a literaturii pentru copii. Conceptul de literatura pentru copii. Primavara". 3. "Legenda ciocarliei" Hans Christian Andersen ."Testament". Genuri si specii literare accesibile copiilor de varsta prescolara."Cantec" George Toparceanu ."Iarna pe ulita"."Pentru tine. numaratori) II. "Catelusul schiop" Octavian Goga . Accesibilizarea operelor. ghicitori • Folclorul copiilor (cantece formula. "Balada unui greier mic" III. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari.3. "Dascalita" Nichita Stanescu ."Lebedele".

Pavel .Puiul" • BIBLIOGRAFIE Pop."Amintiri din copilarie".D."Cenusareasa"."Condeiele lui Voda". "Alba-ca-Zapada" • Petre Ispirescu ."Ispravile lui Pacala" • Mihai Eminescu . 1998 5) Operele mentionate in capitolul Continuturi. Bucuresti. "Un pedagog de scoala noua" • Petre Dulfu . Mihai. "Legenda Florii Soarelui". Ruxandoiu.Literatura pentru copii (Manual pentru Scolile Normale .E. E. Cornelia.Ion Creanga .D. 3) 4) . "Capra cu trei iezi" • Ion Luca Caragiale . "Sarea in bucate" • Charles Perrault ."Vizita"."Scufita Rosie" • Ion Slavici .."Florita din codru" • Mihail Sadoveanu ."Dumbrava minunata" • Ion Alexandru Bratescu Voinesti . 1999 Stoica."Tinerete fara batranete si viata fara de moarte"."Caprioara" • Calin Gruia . "Dl. Elena .Goe".P.Folclor literar romanesc . "Fata babei si fata mosneagului". Vasilescu. "Ciubotelele ogarului" • Fratii Grimm .cls."Fat Frumos din lacrima" • Emil Garleanu . " Povestea lui Harap Alb".P.aXIIa).. Bucuresti.

2.definitivat si oral .2.gradul II) Obiective specifice: 1. sa elaboreze proiecte didactice eficiente si coerente pentru activitatile de educarea limbajului desfasurate in invatamantul prescolar. crearea unor situatii de invatare integrata a cunostintelor de limbaj in alte categorii de activitati prezente in planul de invatamant pentru invatamantul prescolar. III.1. 1. 2. Itemi:. selectarea solutiei optime de rezolvare a situatiilor didactice aparute in procesul de predare-invatare-evaluare a cunostintelor din domeniul limbajului pentru o grupa de varsta.2. aprecierea corecta a strategiilor de predare-invatare-evaluare pentru tipul de activitate si grupa de varsta alese. elaborarea unor obiective operationale clare si coerente in concordanta cu obiectivele de referinta ale programei de educare a limbajului si cu specificul grupei de varsta la care se face referirea. Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar (scris . 2.proiectarea evenimentelor didactice in acord cu tipul de activitate.5. sa identifice si sa defineasca mijloace si procedee adecvate varstei prescolare de realizare a obiectivelor programei de educarea limbajului. explicarea unor mijloace si procedee de educare a limbajului la varsta prescolara. 2.2.1.3. 3. . utilizarea cunostintelor de metodica a educarii limbajului la prescolari in contexte variate. 1.1. corelarea mijloacelor si procedeelor de lucru cu prescolarii cu obiectivele programei de educare a limbajului. sa ilustreze solutii noi si variate de rezolvare a problemelor aparute in procesul didactic si sa le argumenteze din punct de vedere psiho-pedagogic. 3.

"Educarea limbajului in invatamantul prescolar" vol. Mijloacele si procedeele folosite in activitatile de educare a limbajului la prescolari.S."Metodica activitatilor de educare a limbajului". Managementul grupei. 1998 Mitu. 15. Magdalena . H. Maria. 6. Elena.tradusa in limba romana cu titlul "Didactica prescolara" de Magdalena Dumitrana."It is tomorrow yet? ."Metodica cunoasterii mediului inconjurator si a dezvoltarii vorbirii in gradinita de copii" (Manual pentru liceele pedagogice de educatoare). Bucuresti. Rolul limbajului in dezvoltarea generala a copiilor prescolari. 3. Criterii de selectare a textelor literare. 1999 Kolumbus. Activitati comune. Pregatirea educatoarei pentru activitatile de educare a limbajului. 9. Bucuresti. metode si mijloace pentru prevenirea si inlaturarea greselilor fonetice. Organizarea spatiului clasei pentru stimularea comunicarii si a evolutiei copilului prescolar in planul limbajului. 10. . pe grupuri mici si individuale de educare a limbajului la varsta prescolara (importanta. 6. Aspecte ale educarii limbajului la varsta prescolara in vederea pregatirii copilului pentru etapa de scris-citit din clasa I. Bucuresti. E. E. 1978 .I Comunicarea orala. 11. Proiectarea didactica a activitatilor in invatamantul prescolar. Calitatile intrebarilor. Dumitrana. obiectivele de referinta si exemplele de comportamente propuse de programa pentru educarea limbajului la prescolari. . • Convorbirea. Rolul educatoarei in educarea limbajului la prescolari (specific. Manasia V. Bucuresti. 5. Evaluarea in invatamantul prescolar. gramaticale si de sens).D. Notarea sistematica a observatiilor educatoarei asupra evolutiei limbajului copilului prescolar. organizare. 3.P. 8. specific. 4. Obiectul si importanta studierii metodicii educarii limbajului la prescolari. Editura Compania. 1999 Varzari. E. BIBLIOGRAFIE 1. Editura Pro Humanitas. 14. conducere si desfasurare): • Lectura dupa imagini.P. Bucuresti. 4. 16. 2. . 1967 Wallon. Editura V&I Integral. • Povestirea • Jocul didactic • Memorizarea 7."Copilul si gradinita" Urgenta 2000: pariul limbajului si al comunicarii. 5. 12... 13. Bucuresti. Florica . Editura Compania. Viorica .Continuturi: 1. 2000 Preda. 2. Taiban. Particularitatile procesului de cunoastere si ale dezvoltarii limbajului la varsta prescolara.D."Evolutia psihologica a copilului". Obiectivele cadru.

in contextul actual al reformei: cunoasterea si aplicarea noilor programe. ne propunem sa contribuim doar cu cateva sugestii: • Întrucât lucrarea pentru obţinerea gradului didactic I este metodico-ştiinţifică. Imbinarea intre desfasurarea macroprogramelor de reforma cu crearea conditiilor manifestarii scolii in calitate de principal actor al reformei constituie in viitorul imediat conditia esentiala a reusitei reformei invatamantului.GRADUL DIDACTIC I si PERFECTIONARE Educatoare si invatatori (absolventi ai Scolilor Normale si ai Colegiilor Universitare Pedagogice de Institutori) Principii generale de elaborare a tematicilor pentru lucrarile metodico-stiintifice si pentru perfectionare In procesul de aducere a reformei invatamantului la nivelul scolii un rol esential il detin. managementul grupului de copii/clasei de elevi. De aceea. In acest context. in continuare consideram necesara conlucrarea Colegiilor Universitare Pedagogice de institutori pentru invatamantul prescolar si primar cu Scolile Normale in elaborarea temelor pentru lucrarile metodico-stiintifice intocmite in vederea obtinerii gradului didactic I precum si a celor pentru perfectionare. pe de o parte. organizarea mediului educational. managementul unitatii de invatamant. . iar. • Temele pentru perfectionare vor aduce in atentia candidatilor aspecte de interes ale nivelului de invatamant vizat. al cercetării procesului de învăţământ şi al problemelor ridicate sau impuse de reforma învăţământului. apreciem in mod deosebit contributia pe care Scolile Normale au avut-o pana acum in aceasta directie. descentralizarea sistemului de invatamant. organizarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare pe fondul inovării practicii didactice. strategiile didactice. realizarea programelor de formare a personalului didactic. evaluarea etc. Ca urmare a acestui fapt. fiecare temă va fi însoţită de o abordare didactică vizând: proiectarea conţinuturilor . pe de alta parte. metode noi de invatare.

Elvira Miron Boca .S. Clara Pretzinger . Bistrita Nasaud insp.I. Mures insp.M.COLECTIVUL DE ELABORARE 1. Viorica Preda . • Se recomanda ca materialele bibliografice recomandate sa existe in inspectoratele scolare judetene (cel putin un exemplar la biblioteca specialitatii). 3.N.E. • .gen. prof.J.J. in special la disciplina Metodica predarii activitatilor de educare a limbajului in invatamantul prescolar.I. Programele au fost avizate de Comisia Nationala de Specialitate pentru invatamantul prescolar in data de 29 februarie 2000.S.Scoala Normala "Elena Cuza".S. 4. Bucuresti insp.I.J. Rodica Branisteanu . 5. 6.S. Vasile Molan . Harghita insp. NOTA: Pana la sfarsitul anului scolar 1999-2000 vor aparea materiale-suport pentru pregatirea educatoarelor. 8.J. 7. in biblioteca Casei Corpului Didactic si chiar in biblioteca educatoarelor constituita la nivelul unitatii de invatamant. Conona Petrescu .M. 2. Iulia Kovacs .I.S. Mioara Avram . Cluj insp.I.S.B insp.I. Mures insp.J.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->