Sunteți pe pagina 1din 1

Literatura română în perioada paşoptistă ( pre-romantică )

- militantismul îi uneşte pe aceşti paşoptişti,creaţiile lor constituindu-se


în adevărate manifeste pentru împlinirea unităţii şi libertăţii naţionale,
pentru dreptate naţională.
- aceste opere literare au caracter patriotic
- se inspiră din trecutul istoric ( lupta pentru libertate socială şi unitate
naţională )
- aceste creaţii literare oglindesc frumuseţile patriei.
- folclorul românesc determină manifestarea unui spirit popular în
literatura paşoptistă.
- satirizează viciile orânduirii feudale, ironizează moravurile societăţii;
realităţile sociale evocate ( abuzuri şi nedreptăţi ) pot fii condamnate.
- trăsături romantice şi clasice prezente ( din punct de vedere
compoziţional )
- reprezentanţi Anton Pan, Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu,
Dimitrie Bolintineanu, Ion Heliade Rădulescu şi Vasile Alecsandri.

Pasteluri

Pastelul – este specia lirică în versuri, în care se descrie un tablou din


natură; e-ul liric exprimă direct trăiri, emoţii în faţa peisajului zugrăvit; ca
mijloace artistice pastelul îmbină imagini vizuale cu imagini auditive,
olfactive, motorii, cromatice.