Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL DE CERERE PENTRU LUCRARE DE LICENTA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET


FACULTATEA DE MANAGEMENT
BRASOV

APROB,
Prof.univ.dr. Panzaru Stelian
DE ACORD,
Coordonator stiintific

DOMNULE DECAN,

Subsemnatul/a, .................................................., student/a al/a Facultatii de Management


Brasov, din cadrul Universitatii Spiru Haret, Programul de studii.............., anul ......................,
forma de invatamant ............., va rog sa imi aprobati sustinerea lucrarii de licenta, avand tema
"..................................................................................................................................................".
Coordonator stiintific..........................................

Ma oblig sa ma prezint cu tema propusa si cu proiectul de plan al lucrarii de licenta la


coordonatorul stiintific si ori de cate ori sunt solicitat de acesta.

Data
Semnatura

Domnului Decan al Facultatii de Management.....................................