P. 1
Plan Interv Incendii

Plan Interv Incendii

|Views: 1,587|Likes:
Published by Ioan Picu

More info:

Published by: Ioan Picu on Jan 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

- 1 -01/13/12 C.N. A.C.N. – S.A.

CONSTANTA

PROCEDURA OPERATIONALA

Plan de interventie la incendii

COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.07.2007 PAGINA 1/9

PLAN DE INTERVENŢIE LA INCENDII
Data intrarii in vigoare :24.072007

Elaborat Functie Nume si prenume Semnatura Data Sef FISPA Altînai Calil

Verificat Responsabil AQ Emilia Mitrea

Avizat Reprezentant Management Director Tehnic George Dan Stoianovici

Aprobat Director General Ovidiu Sorin Cupşa

Proprietate intelectuala
Prezentul document si toate instructiunile ce descriu elemente si activitati ale SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT sunt proprietatea exclusiva a C.N. A.C.N. – S.A. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare, partiala sau totala a acesteia, in afara organizatiei, fara aprobarea Directorului General, este interzisa.

cu modificările şi completările ulterioare.2 -01/13/12 C.I. tehnic şi al SMI. nr.P. 5. Ordin M.1.A.2. 5.I.1.Director Exploatare Conform atributiilor si responsabilitatilor ce-i revin din R.2007 PAGINA 2/9 1. .A.A.P. 5.Şef F. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.N.A. Abrevieri : 4.I. 4.4.RESPONSABILITĂŢI : 5. Conform atribuţiilor si responsabilităţilor ce-i revin din Planul de apărare împotriva incendiilor al companiei.C. 3.N. PO – Procedura operationala FISPA-Formatie de interventie salvare si prim ajutor R.3.S.S.07.I.S. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.S.Director General: Asigură conditiile organizatorice de functionare a F.1.al companiei si din Planul de aparare impotriva incendiilor al companiei.F.SCOPUL: Procedura reglementeaza modul de acţiune pentru stingerea incendiilor la sediul central al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.O.U.. Aprobă regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă la nivelui companiei.Constanţa 2.-Regulament de organizare si functionare I.O.F.1. – S. de Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Conform atributiilor si responsabilitatilor ce-i revin din Planul de aparare impotriva incendiilor al companiei.REFERINŢE NORMATIVE Procedura operaţională “Plan de interventie la incendii” este reglementată din punct de vedere legal.DEFINITII SI ABREVIERI 4.Şef serviciu paza P.DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplica de catre personalul formaţiei de intervenţie salvare şi prim ajutor din cadrul Serviciului Pază PSI .-Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 5.A. A.

2.I.I.3.1.T13 = T5 + T11 +T12 = 12’ + 23’ + 10’= 45’ .T6 = Tl + T5 = 2’+12’=14’ . MODUL DE LUCRU 6.4. staţii radio sau verbal.Timpul de localizare .T8 = 3’ .I.N. interfon..T 1 l =T7 + T8+T9 + T10 = 5’+3’+5’+10’=23’ .A. Identificarea si localizarea evenimentului se face de catre Şeful Serviciului Paza P.A.6.Timpul de incepere a interventiei .Grupa de interventie a F.Timpul de stingere .T5 = T2 + T3 + T4 = 5’+2’+5’= 12’ .T2 = 5' .T7 = 5’ .Timpul de retragere-Tl2= 10’ .Timpul de inlaturare a efectelor negative .Constanţa. A. Semnalarea aparitiei evenimentelor se face de catre personalul de exploatare.P.S.2007 PAGINA 3/9 5.Dispecerul de serviciu Conform atributiilor si responsabilităţilor ce-i revin din Schema de înştiinţare si alarmare a C.N.N.A. A.de salvare a persoanelor si a bunurilor si de inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor se face de către FISPA. – S. sau înlocuitorul acestuia procedează la înregistrarea evenimentului in Fişa de incendiu si transmiterea acesteia catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea” al judetului Constanta. Seful de Serviciului Paza P.5.Timpul total de dislocare a fortelor si mijloacelor de interventie .T3 = 2’ . S.C.Timpul de alarmare . întreţinere sau alte persoane din afara compartimentului prin telefon.S.Tl = 2 ' .Timpul real de evacuare .T9 = 5' . Conform atributiilor si responsabilitatilor ce-i revin din Planul de aparare impotriva incendiilor al companiei si din fisa postului a fiecarui membru al F.Timpul de ocupatie al fortelor si mijloacelor de interventie .T14 = T3 + T13 = 2’+ 45’ = 47’ . 6. DISPOZITIVUL DE INTERVENTIE IN CAZ DE INCENDIU LA SEDIUL ADMINISTRATIE Stingerea unui incendiu la sediul central 1.3 -01/13/12 C.Timpul de raspuns . 6.T10 = 10’ .Participarea efectiva la actiunea de stingere a incendiilor. 6.I. 6. 5.Timpul de intrare in actiune . CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24. Timpii operativi de interventie .C.T4 = 5' .07.Timpul de deplasare .S.N.Timpul de interventie.Timpul de alertare .A.S.P.

natura si posibilitătile de propagare a incendiului.Stingerea incendiului la parter si etajele superioare se va face cu ţevi tip C care vor fi introduse pe casa scării sau ferestre. FISPA se echipează pentru intervenţie şi se pregăteşte pentru deplasare anunţând conducerea companiei si şeful de formaţie. dacă este cazul se vor face desfaceri sau demolări. protejarea locurilor cu pericol de explozie si a elementelor de construcţie portante. . La încaperile incendiate ca si in cele alăturate trebuiesc evacuate gazele de ardere pentru a uşura lucrul servantilor.Deplasarea se execută pe drumul cel mai scurt cu viteza pe care o permite autospeciala din dotare respectând normele de circulaţie pe drumurile publice.Se va stabili locul.se vor lua măsuri de îndepărtare a materialelor combustibile din vecinătatea zonei de ardere. iar la suprafaţa verticală se va acţiona cu jetul de apă de sus in jos.N. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24. prabuşire sau electrocutare. Pe timpul stingerii incendiul va fi atacat cu toate forţele si substanţele stingătoare adecvate pe direcţiile principale de propagare pentru a se realiza localizarea acestuia.Dispozitivul premergător se face amplasând autospeciala la hidrantul exterior care permite atacarea incendiului din poziţia cea mai bună stabilindu-se cantitatea şi tipul furtunului cu care se intervine. pericol de explozie.A.In funcţie de mărimea incendiului si propagarea acestuia se va face stingerea pe sectoare.echipa de recunoaştere sa fie echipată cu mijloace de protecţie in functie de natura intervenţiei. .aparatele izolante si măştile contra fumului şi gazelor să fie în perfectă stare de funcţionare. Misiuni La recepţionarea semnalului de alarmă prin telefon sau staţie de emisie. protejarea cu prelate ude sau perdele de apa a zonei învecinate. recepţie din dotarea autospecialei.Pe timpul recunoaşterii se va stabili gradul de pericol pentru salariaţi si se vor lua măsuri de evacuare si salvare a acestora precum si a bunurilor materiale. In cazul incendiilor la acoperiş atât în interior cât si exterior jetul de apă trebuie dirijat spre coamă.N. intoxicare. In zona de intervenţie se va interzice circulaţia persoanelor mai ales dacă se aruncă materiale rezultate din demolare. .07.pătrunderea în încăperile cuprinse de incendiu să se facă pe scările fixe. . .C.2007 PAGINA 4/9 2. - 3.. A.4 -01/13/12 C. . . Pentru pătrunderea servanţilor. . . – S. . Daca incendiul este la subsol întins si pe suprafeţe mari se vor folosi ţevi tip B. Măsuri de protectie pe timpul interventiei la stingerea incendiilor a) Pe timpul executării recunoaşterii se vor lua urmatoarele măsuri: . Pentru lichidarea incendiului servanţii vor lua pozitia de lucru mai sus sau in acelasi plan cu focarul.

A. . panouri. . .la deschiderea uşilor încăperilor incendiate să se procedeze astfel: in cazul deschiderii unei uşi spre exterior servantul va sta tot timpul la adăpostul usii.la deschiderea unei uşi spre interior servantul va sta cu spatele la uşă cu corpul puţin aplecat . Anexe şi înregistrări .recurgerea la mijloace de autosalvare in cazul cand drumul de înapoiere a fost blocat. . . .contactul cu instalaţiile electrice (de iluminat si forţă) va fi evitat. albastră sau albă care indică a toxicitate puternică.servantii care lucreaza pe scări se vor prinde in mod obligatoriu cu ajutorul cârligului de siguranţă. obstacole). .liniile de furtun ridicate la mari înăltimi vor fi fixate prin feşi de sustinere. - 7. - părăsirea in cel mai scurt timp a zonei incendiate la semnalul de pericol de explozie. .pe timpul lucrului la incendiu să se folosească pentru transmiterea diverselor comenzi. se vor lua măsuri de protecţie împotriva fumului de culoare galbenă.să se retragă la timp servanţii in locuri sigure in cazul unui pericol de surpare sau explozie. . . ..N. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24. – S. servanţii vor fi protejaţi cu mijloace improvizate împotriva sulfului si schijelor (scuturi.5 -01/13/12 C.în locurile cu pericol de prăbuşire a planşeelor se va înainta numai pe lângă pereţi sau prin intervale dintre stâlpi.când se lucrează la stingerea incendiilor de substanţe explozive. b) Pe timpul stingerii se vor lua şi respecta urmatoarele măsuri: . iar deschiderea se va face printr-o lovitură cu piciorul. . iar noaptea in oricare parte a clădiri cu ajutorul proiectorului din dotarea autospecialei.servanţii vor fi echipati dupa caz cu măşti contra fumului si oxidului de carbon sau cu aparate izolante.servanţii vor fi protejaţi împotriva actiunii flăcarii cu costume anticalorice sau jeturi de apă sub forma de ploaie. prabusire sau deversare de lichide combustibile.2007 PAGINA 5/9 .sa se înlocuiască periodic servanţii care lucreaza in sectoarele periculoase ale incendiului.07. .A. ziua in locurile întunecoase ale clădirii.în încăperile inundate de fum servanţii vor intra şi vor inainta numai asiguraţi cu cordiţa de salvare. semnele si semnalele.N.se va asigura iluminatul pe timpul lucrului.C.

4. 7. A.S.Logigrama 7.Anexe 2-15 –Planuri pe etaje 7..C.2.1/1000.Corespondenţă I.N.1. 7. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.Fişa de incendiu -model 7.A.N. A.N.3.6.N.Anexa 1-Scenariul de interventie.2007 PAGINA 6/9 central. S. “Dobrogea” .Constanţa sc.C.Stingerea unui incendiu la sediul 7.U.A. – S.6 -01/13/12 C.07.Plan de situaţie Sediul administrativ al C.5.

N.S. A.Registru de predare /primire tura . Sef serviciu Pază P. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.A.07.C. – S.7 -01/13/12 C..N.2007 PAGINA 7/9 LOGIGRAMA CINE Personal exploatare . întreţinere.I.Registrul local de evenimente Conform “Plan de apărare impotriva incendiilor” şi “Plan de evacuare a salariatilor in situaţii de urgenţă” al CN ACN SA -Fişa de incendiu FISPA Stingerea incendiului si salvarea personalului si a bunurilor materiale 4 Şef serviciu paza PSI Inregistrarea incendiului si transmitere catre ISU Dobrogea -Telefon/Fax -Fişa de incendiu -Registru de predare primire tura -Corespondenţa ISU ‘Dobrogea” . Identificare şi localizare eveniment 3 -Fisa de incendiu . personal angajat al CN ACN SA 1 CE Semnalare aparitie eveniment CUM Conform Schemei de înştiinţare şi alarmare UNDE Registru de tură dispecer Registru de tură FISPA 2 Conform “Planului de apărare împotriva incendiilor” al companiei.

CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.. adulti ……………………… copii………………………… raniti :adulti…………………………copii………………………… Date suplimentare…………………………____ DIRECTOR RESPONSABIL P.. .. Sursa de aprindere………………………… 2. Imprejurarea determinantă…………………………_ IV.salariati……………… .. A. DIN…………200.Autospeciale utilizate…………… III.07. fata de subunitatea de pompieri__________________________ Modul observarii : Ziua……………………… Luna…………………… Anul………………………… Ora………………………… Minutul………………… Momentul lichidarii: Ziua………………………… Luna………………………… Anul………………………… Ora………………………… Minutul II.A.etj……ap…….2007 PAGINA 8/9 MODEL FIŞA DE INCENDIU NR…….8 -01/13/12 C.persoane fizice…………… .C.C. Distanta in km. . Consecintele incendiului: Ce a ars………………………… Propagarea la vecinatati………………………… Victime: decedati.serviciul public de pompieri civili………………………….N. Mijloace care puteau produce aprinderea………………………… 3.__________________________________________________ Destinatia locului producerii incendiului________________________________ Localitatea________________________________ Strada________________________________nr. Date despre cauza: 1. I.S.serviciul privat de pompieri civili………………………… . – S.serviciul privat de pompieri civili-societate comerciala…… . Identificarea locului incendiului S..I.._____Bloc…. Primul mijloc care s-a aprins………………………… 4.sc….N.Date despre interventie: Incendiul a fost stins de : .

07.A..N.2007 PAGINA 9/9 .9 -01/13/12 C.C. – S. A.N. CONSTANTA PROCEDURA OPERATIONALA Plan de interventie la incendii COD ACN–PO-39 REVIZIA 0 DATA :24.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->