Sunteți pe pagina 1din 31
CAPITOLUL 2 | Analiza mediului concurential just Bona dce la destrmaresinperitor | sila prébusive ctor i Miron COSTIN i ‘Intreprinderea, ca subsistem particular inclus in sistemul global al societatii, functioneazi in ir) Neck gh datonla i title roporturi consente co ifr partenei: cumpirk wis, “parent, materiale i marfuri del fonizn,vinde prauslerealiate sau mitre lene “Gi imprumula sau plaseaza fonduci in alte intepeindsri sau bin; pldtete imposite sau remeficiaa de ajutor de la stat Toll aces agenti economic, ca clemente ale mediului global, se afld in. relat de teeondifonare. Activitateatuturor poscé amprenta contextului economic, social, politic specifi jetfii la un moment dat. Aste, rezalts inderii sunt infuentate de actviatee 1994. renerilor direct (salariai, stionai, furnizori, curpiritor, stat). Comportamentul acestors ogni nls invent de medi meta, pei, fn are setinead: ce al salariilor de 1994. Syuigate, cel al administrafietfecale - de politic de stat et. Medi global, definit ca ansamblul ct ‘orl si forelorexteme fntreprindeni, in masura sii afecteze maniera de dezvolare poate fi Seta sel TENDINTELE GENERALE CABROL UNIVERSAL TRIVERSUL SPECIFIC ‘AGENTTECONOMICE TNTREPRINDEREA FARTERERI DIRECT PARTENERILOR DIRECTL REGLEMENTARE ALE,SOCIETATL Fig. 2:1 Schema mediului global Kote, Dabo Marketng-managemen, E& Pubi-Union, Pa, 1985, oS rat ane de aroctrars a mediuli wd rpacta imediat al intrepindert cs uric tint muna nl mete consutet, Cel deal doiea nivel ma Idea inven sina agent ceunomist din piu nivel indirect spe ineprindr seats Faanciare, Racal, sociale cc. ca expresic« wnt poling @ done ewonomico-soia veenate, inflenteara practic aetivitatea.tuuror_ aston. financiat. Me saan studi gloat al meu ete, pe de 0 pate, dif complex, iar ps de eee Se seletv in reflectares inflentclr asupea itreprinderii amaze, Pens ee pe care fe sorta inepinderea ete insta dbocieres dferilor Ft & ticle preiun Ri evolvari economic si comercial, tnologiy scie-utursl, polis» ‘ainsi (ig. 2.2). PORTE ECONOMICE ‘TENNOLOG FoR Le once | pa intl sa =| Consumatori ali —— FORTE t FORTE Democrarice — | _ROLITICO- ADMINISTRATIVE 22 Sistema de forte ale mediutui global Inecprinderea exte un sister deschis spre est medi: yeneral cu care intetine dows ide eli de pita (eu chon, Runivo,frmele concurene, consumaori finals et) s Fr iSe (ex: puter pubic, onanzatifnanciar, rapa socise etc), De aces, Tei ar Telefon ene comdtionati de cuncasterea opeativa nw numa a refit interne, + aeaeacce economic, ta care aceasta achionca/a. Analiza_medivlui presupune un stadia 8 prieipallor ‘ye necatuia fo scopul stabilit oportuitatilo st percoleor exteme, raat si dimensionti factoior che ai succeslui, Abordaree medivlut ambant firs Towed ceonomicd presupue conoaseree nevellor eonsumatorilr sia tendinelos sre * reetal de avis in care este implicttinreprinderea, a concurente’ recente si witoare Trvcxigarea aestor probleme neccsit informatit privindintepindsrea si medi in cae actionedeh Eveluarea potefiallu propriu se fave pe baza itrgului sistem de informati interne Fanin apeciere fret concurenile $a scetoruu deactivate se apeleara la informal extort aoa ae tiaiee pres de specalitate, bilanturile si conturile de profit si pierre ale firmetes aan erode de pista elaborate de organismele de specalitate, informatie oferite Site ortane centale’ O penoula fndetungatdstuiul concureneie2 rerimat 1a ani ote-paett de pat a intoprin pat acest concept a fost flocuit ev cel de porite Anaize medivivi concur © iar analiza a lint ose sje Joua sins esctile: eontexul coneurental ajo coneurential, imbogitinluse cua modle ‘screa unui mole concuental compl 3 dina. Cu cotei-pe Uo-pat + pois coneurent Structuri concurent ontextuluconcurenti: hantajulu eoneurentl national» interations 2.1 Analiza cotei-parti de piat nate wfoscprinderit i funtie de paren s de plat oe face o i abaoluth (bali, cot ~ parte de pint relative si coe Evaluarva pozitie com rub indivatorilor: cota = parte “e piata speifi. SP Cote. parte de piat@ absoluta(globali) une’ inreprinded stu satiatout dle acca pe pal snalizatis ei epmezita segmental din lee CA, repnezim vnzarile mveprinderi“", ECA, vincaril totale ale sectoral Bact valle sunt exprimate in unilai fice, coucparte de pti, earacteriassea hobiete coatanive intervente it activtsea intreprindcrih si sectoruui. Prin exprimalce ener govatitor,partea de pia absolut indie att moifieete de volum, et cele *e met stn cote, = pint de pata absolute este pe de © pate, rezultanta dinamisinall inten ede alta panera saisfactiet clit. Aceasta poste fi exprinwatd cu ajutoral ado indiestor vii fieltae strata de tactic, calli pe baza informatio fumizate ds suite de pigs Rou de fudeliane reprerinta procentul de consumator care au cumparatprogusul "x" de-a 1 paiaiclar qesdene si Gre coming st cumpete 2i fm perouia wal se wrepeinderea Rata de atractie © vnpcat prousul "x de le firme coneurente i car ani es necator inicatori ene wll $i operational ntrucitpeninite masurarc pti de pial, 2 snamismutui concurential at inteprindcri si fardamentaresevoluit cite de afacerl, ASU expunde proportei de cumparitri care, in perioele precedent, ay ‘umpire in prezent de lu inireprinderea 1 Louten,Avayae misono, Fi Cj Pai, 189, pp 110.0 Sule, Anas nro LATTE,

S-ar putea să vă placă și