Sunteți pe pagina 1din 6

SECIUNEA DESTINAT PREOILOR

Actele necesare pentru dosarul de examen sau transfer a preoilor 1. Cererea adresat naltpreasfinitului Printe Arhiepiscop i Mitropolit. 2. Copie dup diploma de licen i foaia matricol. 3. Adeverina privind ultimul grad profesional. 4. Memoriu de activitate vizat de protopop. 5. Recomandarea protopopului. 6. Declaraie c va locui n parohie. 7. Curriculum vitae. 8. Cazier judiciar.

Programa examenului pentru parohiile din mediul urban


Centrul Eparhial al Arh iepiscopiei Clujului aduce cunotina preacucernicilor preoi c, la pentru selecionarea clericilorm unicipiii orae, se menin n vigoare Hotrrile Sfntului Sinod n al Bisericii Ortodoxe Romne 3227/1991,5 11/1992 i 427/1993, care prevd urmtoarele condiii: - cinci ani vechime n preoie - cursuri de definitivat. Examenulde selecionare const din: - un memoriu asupra activitii pastorale, misionare i gospodreti, desfurat n u l t i m i i cinci ani,certificat de protoiereu i vzut de Chiriarhulului, care va fi notat de loc Comisie; - o prob scris cu subiect formulat din domeniul Teologiei dogmatice, morale, pastorale si misionare, care s fac dovada n o t i n e l o ra c t u a l e ale candidatului i a capacitii cu acestuia; - o predic, rostit n faa Comisiei; - o catehez, rostit n faa Comisiei; - o prob de slujire n biseric. Publicm temele pentru concursul de ocupare a parohiilor din ora, .stabilite de Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului i Clujului.
I. SUBIECTELE PENTRU LUCRAREA SCRIS 1. Cultul liturgi i c in stir e azilei Domnului izvoare revigorare a vieii duhovniceti a c de credincioilor, n lumina tentaiilor societii actuale . Pr. prof. dr. Ene Branite Liturgica special Bucureti, Editura Institutului Biblic i de , Misiune al BOR, 1978.

Idem, Participarea la Liturghie i metodele n t r u realizarea ein Studii Teologice 7pe 8/1949, pp. 576-581. 2. Teme ale pastoraiei actuale: nvmntul religios . C atehizarea tineretului, vizitele pastorale i asistena social . Pr. Prof. D r. Ion Bria, Ortodoxia n Europa. Locul spiritualitii , romne Iai, Trinitas, 1995, pp. J04-107 Pr. dr. Valer Bel, Necesitatea catehizrii vol. , n Dogm ipropovduire luj-N apoca, 1994 ,C M itrop. D aniel C iobotea, f r a t e l u,i n C andela M oldovei 1-2/1994 Taina Pr. prof. Ion Bria, Biserica slujitoare O rtodoxia 1 9 8 0 , n 4/ Pr. Filaret C ostea,isiunea social-caritativ a Bisericii M , n Revista Teologic 4/1991 3. interior .

Lucrarea preotului potrivit celor trei fronturi pastorale: intra-parohial, extra-parohial M itrop. Em ilianos Tim iadis, o t ,parohie, n n o i r ,e Bucureti, Editura Sofia, 2001 Pre M itrop. A ntonie Plm deala, Preotul n Biseric, n lum e si ,acas 1996 Sibiu, Pr. prof. Ion B ria, Parohie, preot, credincios: Identitatea i misiunea vol.D estinul , n lor O rtodoxiei , Bucureti, 1990 PS Irineu Bistrieanul, Preoia i arta pastoral , Cluj-Napoca, 1997

4. Preotul n Biserica, n lum e i .acas M itrop. Em ilia T i m i a d i sP r e o t ,p a r o h i e nnoire Bucureti, Editura Sofia, 2001 nos , , , M itrop. A nionie Plm deal, Preotul n Biseric, n lum e i ,acas 1996 Sibiu, Pr. prof. Ion B ria, Parohie, preot, credincios: Identitatea i m isiunea vo.D estinul , n lor O rtodoxiei , Bucureti, 1990 5. Biserica n Stat. Clerul ortodox i responsabilitatea moral-polit . ic a laicilor *'** Biserica i politica, n R enaterea 5/1998 Radu Preda, Biserica n Stat , Bucureti, Scripta, 1999 *** ndrum ri misionare, Bucureti, 1986 M itrop. M i colae C orneanu, Rolul mirenilor n BisericM itropolia Banatului 4-6/1971 , n Liviu Stan, Elem entul laic n Biserica Ortodox itropolia M oldovei i Sucevei"' 1-2/1962 , n M

6 . B i s e r i c a i problem eleo c i a l e actuale: secularizarea, s problem ele ecologice, stabilitateafam iliei, om ajul, atitudinea de bolnavi fa . Pr. prof. dr. D um itru Popescu, Teologie i cultur , Bucureti, EIBM BO ,R1992 Idem ,Ortodoxie i contem poraneitate , Bucureti, 1996 Pr. dr. V aler M i s i u n e ai responsabilitateai s e r i c i i n t r - o lume secularizat, n vol. Bel, B Dogm ipropovduireCluj-Na poca,Dacia, 1994 , 7. Probleme morale actuale: avortul, eutanasia, transplantul de clonarea, naterea organe, n vitro, pornografia, schimbarea sexului . *** Teologia Moral Ortodox, Bucureti, 19 78 Nicolae Mladin, Studii deteologie moralSibiu, 1969 ,

Pr. prof. Ilie Moldovan, Darul sfnt al vieii , Bucureti, EIBMBOR , 1996 Pr. prof. Ilie Moldovan, Biserica strmoeascn faa unei noi ncercriproavorionistede surpare a vieii neamului , n ndrumtor bisericesc, Sibiu, 2000 Pr. prof. Dumitru Radu. Atitudinea moralei cretine ortodoxe de avort, divor, fa abandonul copiilor, imoralitate, Ortodoxia 2-3/1994 n Pr. prof. dr. John Breck, Darul sacrual vieii, traducerede PS Irineu Bistrieanul, Cluj-Napoca, Editura Patmos, 2000 PS Irineu Bistrieaul, Viaa, un dar sacru o povarpsiho-somatic?n Renaterea 2/2001, sau , p. 7

8. Familia mediu de mplinire i desvrire cretin i de fundamentare a educaiei religios-morale . Pr. prof. llie Moldovan. Iubirea, taina cstoriei 1-2, Alba Iulia 1996 , vol. IPS Nicolae Mladin, Studii de teologie moral , Sibiu,1969 *** Familia cretin azi , Iai, Editura Trinitas, 1995 9. Misiunea Bisericii n epoca modern. Datoria preotului si a fiecrui credincios pentru transmiterea si aprarea dreptei credine . Pr. prof. dr. Dumitru Radu, Pstrarea dreptei credine,o n d i i e a d o b n d i r i imntuirii n c , Biserica Ortodox Romn 1-2/1983 Pr. prof. dr. Valer Bel, Cuvntuluiadevrului sau transmiterea dreptei credinen Studia UBB , Theologia Orthodoxa 2/1999, pp. 68-84 1 Pr. prof. Ioan Mihlan, Metode i mijloace pastorale pentru ntrirea credincioilor n dreapta credin n Mitropolia Banatului 9-10/1983, pp. 591-605 , 10. Parohia urban probleme i metode misionare si pastorale pentru consolidarea ei . Mitrop. Emilianos Timiadis, Preot, parohie, nnoire , Bucureti, Editura Sofia, 2001 Pr. prof. dr. Ion Bria, Ortodoxia n Europa. Locul i r i t u a l i t i i sp romne Iai, Trinitas, 1995, , pp 37-86

11. T actul pastoral n m ediul parohiei urbane. Pastoraia n contextul relaiilor preotului cu credincioii de diverse pregtiri profesionale i cu un variat nivel intelectual . M itrop. Em ilianos Tim iadis, parohie, nnoire Preot, , Bucureti, Editura Sofia, 2001 Pr. conf. Valer Bel, portana parohiei pentru m isiune Im , n A nuarul Facultii de Teologie O rtodox II, C luj-Napoca, 1998

12. Im portanta parohiei pentru m isiune: orientarea liturgic a parohiei i participarea credincioilor, n co-slujire cu preotul, la viabilitatea ei . Pr. prof. Ion B ria,rientarea liturgic a parohiei Destinul O rtodoxiei O , n. vol. , Bucureti, 1989 Pr. conf. Valer Bel, portanta parohiei pentru m isiune nuarul Facultii de Teolojie Ortodox Im , n A II, C luj-N apoca, 1998 13. Filantropia cretin n cadrul m isiunii Bisericii: biblice, teologice, realizarea ei n tem eiuri cadrul parohiei i n diferite contexte actuale . M itrop. D aniel C iobotea, fratelui C andela M oldovei 1-2/1994 Taina , n 3

Pr, prof. Ion Bria, Biserica slujitoare O rtodoxia 4/1980 , n Pr. Filaret C ostea,isiunea social-caritativ a Bisericii M , n Revista Teologic 4/1991

14. A spectele m isiunii cretine: evanghelizare, m rturie, diaconie i pastoraie m ijloace m etode de realizare a. lor Pr. prof. dr. Ion Bria, M rturia cretin n Biserica O rtodox , n Glasul Bisericii 1-2/1982 Idem ,Aspecte ale pastoraiei misionare, n situaia ,prezent Bisericii 1/1987, pp. 38-64 i n Glasul n vol.Destinul O rtodoxiei , Editura Institutului Biblic..., Bucureti, 1989 Pr. conf. dr. Valer Bel, Aspectele misiunii cretine dactilografiat , curs

15. M isiune cretin i contra-m isiune sau prozelitism argum ente teologice i m etode pastorale de prevenire i respingere a prozelitism ului . IPS N icolae C orneanu, Prozelitism,ul vol. uo vadis ioara, 1990, pp.. 140-141 n Q , Tim Pr. prof. dr. Ion Bria, Un obstacol n calea ecumenism ului: prozelitism ul, n Biserica O rtodox R om n 9-10/1970 Pr. conf. dr. V alere l , M i s i u nm rturie cretin, o z e l i t i s m sau contra-m rturie, n B , pr Ortodoxia m aram urean 2/1997. pp. 161-169 Arhid.prof. dr. I.P. David, Cluz cretinArad, 1987, , ediia adoua, Bucureti, 1996 1 6 . C i n s t i r e aSfintei Cruci i a icoanelor,n contextulprozelitismului sectar actual . *** ndrumri misionare , Bucureti, 1996 Arhid. prof. I. P. David, Cluza cretinBucureti, , 19__ 17. Cultul Maicii Domnului i al Sfinilor, n contextul prozelitismului sectar urban actual . *** ndrumri misionare, Bucureti, 1996 Arhid. prof. I. P. David, Cluza cretinBucureti, 19__ ,

18. A doua venire a Domnului, nvtura ortodox i respingerea ideologiilor apocaliptice i a practicilor de ghicire a viitorului . *** ndrumri misionare, Bucureti, 1996 Arhid.prof. I. P. David, Cluza cretinBucureti 19__ , 19. Atitudinea Bisericii i a preotului fa de noile secte i micri religioase moderne: Baha'l,New Age, mormoni, micri orientale i satanism i fa de superstiii u r ob ti s m sc i a n . *** ndrumri misionare, Bucureti, 1996 Arhid. prof. I. P. David, Cluza cretinBucureti, 19__ , Radu Antim, Societatea Martorii lui Iehova n contextul fenomenului , sectar Cluj-Napoca, Ed. Arhidiecezan, 1996 Prof. Emil Jurcan, Micarea satanic iinfluena ei nsocietatea contemporan Studii , n Teologice" 5-6/19__ Bruno Wrtz, New Age, Timioara, 1992 20. Rolul mirenilor n administrarea parohiei. Importana organelor administrativparohiale n misiunea actual a Bisericii Ortodoxe . Arhid. prof. Ioan Floca, Drept canonic i administraie bisericeasc 1-2, Bucureti , vol.

*** Statutul pentru organizarea i funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne, ultima ediie aprobat de Sfntul Sinod. II. SUBIECTELE PENTRU PROBA ORAL PREDICI: 1. La Schimbarea la Fa 2. La Duminica a 6-a dup Rusalii Vindecarea slbnogului (Matei 9; 1-8) 3. La Duminica a 9-a dup Rusalii Potolirea furtunii (Matei14, 22-34) 4. La Adormirea Maicii Domnului 5. La D um inica a 18-a dup R usalii Pescuirea m inunata (Luca 5, 1-11) 6. La D um inica a I9-a dup R usalii - 6, 31-36) (Luca 7. La Sfntul D im itrie Izvortorul de M ir (26 octom brie) 8. La D um inica a 24-a dup R usalii - fiicei lui Iair (Luca 8, 41-56) nvierea 9. La Intrarea n Biserica a M aicii D om nului 10. La D um inica a 27-a dup R usalii - grbov (Luca 13, 10-17) Fem eia 11. La Sfntul ierarh Nicolae (6 decem brie) 12. La D um inica a 28-a dup Rusaliichem ai la cin (Luca 14, 16-24) Cei 13. La Sfntul Ioan cel N ou de la H ozeva (5 august) 14. La D um inica a 17-a dup R usalii eia cananeanc (M atei 15, 21-28) Fem 15. La D um inica a 25-a dup R usalii Sam arineanul milostiv (Luca 10, 25-37) 16. N aterea D om nului 17. La Botezul D om nului 18. La nceperea noului an colar 19. La cununie 20. La nm orm ntare CATEHEZE: 1. D espre Prea Sfnta Treim e 2. D espre facerea lum ii 3. D espre eroarea om ului 4. D espre poruncile dum nezeieti 5. D espre Biseric 6. D espre M aica D om nului 7. D espre sfinii rom ani 8. D espre patim ile D om nului 9. D espre nvierea D om nului 10. D espre dreapta credina 11. D espre postul cretin 12. D espre virtutea cretin 13. D espre rutatea pcatului 14. D espre Judecata obteasc 15. D espre rugciunea dom neasc 16. D espre fericiri 17. Despre faptele milei cretine

18.Despre Taina Pocinei 19. D espre poruncile bisericeti 20. D espre cultul morilor