Sunteți pe pagina 1din 4

SUBIECTE CONTABILITATE

1. Structurati bilantul patrimonial cunoscand: Rezultatul economico-financiar -200lei furnizori 500lei credit bancar 200lei materiale auxiliare 100lei masini si dotari laborator 50.000lei, amortizarea aferenta 49.600lei ACTIV PATRIMONIAL MAT.AUX. 100 MASINI SI DOTARI 400 TOTAL ACTIV 500 PASIV PATRIMONIAL FURNIZORI REZULT.EC.-FIN. CREDIT BANCAR TOTAL PASIV 500 -200 200 500

2. Structurai bilanul patrimonial cunoscnd: capitalul social 200lei furnizori 200lei credit bancar 500lei clieni 400lei mijloace de transport 25.000lei, amortizarea aferenta 24.500lei ACTIV PATRIMONIAL CLIENI 400 MIJL.TRANSP. 500 TOTAL ACTIV 900 PASIV PATRIMONIAL CAP.SOCIAL FURNIZORI CREDIT BANCAR TOTAL PASIV 200 200 500 900

3. Determinai rezultatul economico-financiar cunoscnd: Veniturile totale inregistrate 60.000lei Cheltuielile totale inregistrate 58.000lei, Impozitul pe profit 320lei Capitalul social 200lei Cheltuielile de protocol 50lei Rezult. Ec.-fin = Vt Cht = 60.000 58.000 = 2.000 lei profit 4. Determinati rezultatul economico-financiar pe activiti: venituri din prestri servicii 20.000lei ct.704-expl. venituri din vnzarea mrfurilor 200.000lei ct.707-expl. venituri din diferene de curs valutar 200lei ct.765-financ. venituri din dobnzi 200lei ct.766 financ. cheltuieli aferente activitii de exploatare 225.000lei expl. cheltuieli cu serviciile bancare 500lei ct.627-expl. cheltuieli de protocol 300lei ct.623-expl. cheltuieli de sponsorizare 500lei ct.6588-expl. cheltuieli cu dobnzile 6000lei ct.666-financ. cheltuieli cu amenzi i penaliti 200lei ct.6581-expl. Rezultatul activitii de exploatare = (20.000+200.000) (225.000 + 500 + 300 + 500 +200) = 220.000 226.500 = -6.500 lei pierdere; Rezultatul financiar = (200+200) 6.000 = -5.800 lei pierdere .

Mi se pare formularea putin incomplet c nu zice la ch.expl. daca include si pe cele enumerate apoi sau e vb. de alte chelt. expl. Valabil si pt. celelalte probleme de genul asta. Dar poate ati mai lucrat la seminarii pe probl. De genul sta i tii cum gndete prof. 5 Determinati rezultatul economico-financiar : Capitalul social 200lei, Cheltuielile de sponsorizare 50lei, Cheltuielile cu amenzi-penalitati 500lei, Veniturile totale inregistrate 500.000lei, Cheltuielile totale inregistrate 501.000lei, Cheltuielile financiare 500.000lei, Cheltuielile de exploatare15.000lei, Cheltuielile de transport 500lei. Rezult. ec. fin = 500.000 501.000 = -1.000 lei 6. Determinati rezultatul economico-financiar cunoscand: Veniturile totale inregistrate 100.000lei Cheltuielile totale inregistrate 101.000lei, Cheltuielile de exploatare15.000lei Capitalul social 200lei Cheltuielile de sponsorizare 50lei Cheltuielile de transport 500lei Rezult.ec.fin.=100.000 101.000 = -1.000 lei 7. Determinati rezultatul economico-financiar pe activitati: venituri din prestari servicii 1.200.000lei 704 expl. venituri din vanzarea marfurilor 200.000lei 707 expl. venituri din dobanzi 200lei 766 fin. cheltuieli aferente activitatii de exploatare 1.225.000lei expl. cheltuieli cu serviciile bancare 500lei 627 expl. cheltuieli cu amenzi,penalitati 50lei 658 expl. cheltuieli de sponsorizare 500lei 658 expl. cheltuieli cu dobanzile 6.000lei 666 fin. cheltuieli de protocol 500lei 623 expl. Rezult. Expl. = (1.200.000 + 200.000) (1.225.000 + 500 + 50 + 500+500)=1.400.000 1.226.550 = 173.450 lei pf. Rezult.financiar = 200-6.000 = -5.800 lei 8. Determinati rezultatul economico-financiar pe activitati: venituri din prestari servicii 600.000lei - 704 expl. venituri din vanzarea marfurilor 50.000lei 707 expl. venituri din dobanzi 200lei 766 fin. cheltuieli aferente activitatii de exploatare 650.000lei expl. cheltuieli cu serviciile bancare 500lei -627 expl. cheltuieli de sponsorizare 500lei 658 expl. cheltuieli de protocol 1500lei 623 expl. capitalul social 2000lei -101 Rezult. Expl. = (600.000+50.000) (650.000+500+500+1.500) = -2.500 Rezult. Fin. = 200 lei 9. Dispuneti de urmatoarele date privind stocul de materiale auxiliare-cutii mapa pentru pastrarea probelor si a rezultatelor: stoc initial 20buc, a 5lei/buc, intrari 50buc, a 5,50lei/buc, iesiri 30buc.

Care este documentul si valoarea consumului mape-cutii. Ce reprezinta valoarea determinata? Depinde de metoda folosita, astfel: a)CMP = 375 lei:70 buc=5,36 lei/1 buc.; 30*5,36 = 160,80 lei; b) FIFO = (20*5) + (10*5,5) = 155 lei; c) LIFO = 30*5,5 = 165 lei. Documentul utilizat este BON DE CONSUM, valoarea reprezinta cheltuieli cu materiale auxiliare. 10. O societate comerciala de industrializarea legumelor si fructelor, dispune de o linie automatizata de procesare, a carei valoare de achizitie este 130.000lei, iar amortizarea inregistrata este de 30.000lei. Administratorul face propunerea de inchiriere a acesteia, impreuna cu spatiile de depozitare aferente acesteia. Care va fi va optiunea dvs, ca administrator al unei societati ce cauta sa exploateze acest utilaj, motivati decizia luata: -va decideti imediat si inchiriati pentru o perioada de peste 2ani; -estimati dotarile de care aveti nevoie si apoi negociati chiria; -cautati surse de materii prime si clienti ; inchiriati si demarati activitatea; -alta solutie. 11. O societate detine in patrimoniu 2 cuptoare de patiserie, a caror valoare contabila era de 80000lei, amortizate integral, la momentul suspendarii temporare a activitatii. Dupa doi ani administratorul decide reluarea activitatii, dar reviziile pentru cele 2 cuptoare sunt estimate la 20.000lei Fiind administrator, ce decizie luati, motivati? se executa reviziile intrucat sunt necesare si reluati activitatea; nu reluati activitatea intrucat nu functioneaza cuptoarele; se executa reviziile, se solicita autorizatiile de functionare, se cauta furnizori de materii prime si clienti pentru produsele ce se vor fabrica; suspendam din nou activitatea firmei, o fi posibil? 12 Activul patrimonial al unei societati comerciale este de 400.000lei, iar valoarea activului net patrimonial este de 10000lei.Ce reprezinta diferenta activul net contabil valoarea obligatiilor dividendele cuvenite administratorului alte elemente patrimoniale ale activului alte elemente patrimoniale ale pasivului 13. Unde este evidentiata o cladire, ce serveste ca depozit pentru ambalaje, potrivit contractului de inchiriere cu un proprietar, persoana fizica. Daca este element patrimonial, caracterizare. Nu se nregistreaz ca i cladire, deci nu este element patrimonial, se nregistreaz lunar n contul 612Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile cf. contractului de nchiriere 14. O societate comerciala de industrializarea carnii, cu dezvoltare regionala, investeste intr-un imobil, pentru birourile firmei, suma de 50.000lei(100mp), achizitionand aceasta suprafata. Este cunoscuta durata de exploatare a constructiei de 50ani. Ca manager al unitatii, decideti si dispuneti: durata fixa de amortizare, valoarea amortizarii anuale si lunare, ce reprezinta aceste valori, ce importanta au? Vi = 50.000 lei; DUN = 50 ani Ca = 100/5 = 2% / 1 an; 50.000 *2% = 1.000 lei am.anuala; 1.000/12 = 83,33 lei am.lunar. Ch. cu amortizarea se inreg. n ct.6811 lunar, este chelt. de expl. i vezi http://www.evaluare-active.ro/amortizarea-mijloacelor-fixe.htm pt.inf. suplimentare.

15. La o constructie noua, finalizata recent, se impun prin Lege un impozit pe cladire cu o valoare foarte mare, de asemenea si un aviz energetic, destinatia constructiei activitati economice. Valoarea la receptie a cladirii este de 600.000lei.Durata legala de exploatare este 60 de ani. Pentru activitatea de panificatie patiserie, nu obtineti autorizatie de functionare, motiv pentru care, Ca administrator ,cum decideti sa continuati exploatarea acestei cladiri, motivati decizia: -inchiriati cladirea oricui -suspendati activitatea firmei, nu aveti autorizatii -construiti o strategie: cu cheltuielile ce sunt generate de intretinerea si exploatarea cladirii si apoi cautati surse de venit. -scopul afacerii este profit, cautati si atrageti clientela pentru alte activitati permisive , in locatia respectiva. 16. Dispuneti de urmatoarele date privind stocul de materiale auxiliare-reactivi: stoc initial 2kg, a 150lei/kg, intrari 3kg, a 180lei/kg, iesiri 0.50kg. Care este documentul si valoarea consumului de reactiv. Ce reprezinta valoarea determinata? Si = 2*150 = 300 lei; I = 3*180 = 540 lei; E = 0.50kg CMP = 840/5 = 168 lei/1 kg; E = 0,50*168 = 84 LEI; FIFO = 0,5 *150 = 175 LEI; LIFO = 0,5 * 180 = 90 LEI. Cf. BON DE CONSUM si este o chelt. cu mat. Auxiliare, chelt. de expl.