Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2011 ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN SI CONTROLUL INTERN AL INTREPRINDERII 1.

Definiti si comentati activitatea de audit intern versus control intern. Conceptele de control intern si audit intern, desi diferite, au o serie de elemente care le apropie si altele care le diferentiaza, ceea ce creeaza suficiente confuzii chiar printre specialisti. Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice n scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia. Controlul intern este format din ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale , in vederea administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace, care include structurile organizatorice , metodele si procedurile Auditul intern are urmatorul rol : - Verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, n conformitate cu prevederile legale; - Evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii n scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice; - Evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica; - Protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel. Controlul intern si sistemul de control intern au rolul de a contribui la : - Respectarea politicilor manageriale (deciziilor conducerii) si a reglementarilor legale, precum si la indeplinirea cu regularitate, in mod economic, eficace si eficient a sarcinilor stabilite - Utlilizarea optima si eficienta a resurselor, protejarea activelor prin prevenirea si detectarea abaterilor, erorilor si a fraudelor - Efectuarea si mentinerea de nregistrari contabile corecte si complete, sistematizarea si prezentarea informatiilor necesare diferitelor categorii de utilizatori prin intermediul situatiilor financiare, conform unui referential contabil adoptat Controlul intern, datorita caracterului sau sistematic si atotcuprinzator, raspunde nevoilor de informare ale managerilor, membrilor Consiliului de Administratie si ai Comitetului de Directie, precum si ale celorlalte

persoane care detin functii de conducere si de executie, favorizand dialogul dintre acstea, asigurand transparenta si democratia. Pe baza informatiilor furnizate de controlul intern, conducerea are posibilitatea sa-si fundamenteze mai judicios deciziile manageriale referitoare la programele de activitate, la organizarea si coordonarea structuriilor entitatii, la delimitatrea responsabilitatilor pe compartimente si pe persoanele implicate n efectuarea tranzactiilor si operatiunilor respective si n consemnarea si prelucrarea informatiilor. 2. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Salarii pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusiv. 3. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul VenituriCheltuieli inclusiv intocmirea matricei riscurilor si a raportului intermediar. Examinarea conturilor anuale are drept scop colectarea elementelor probante necesare, suficiente si juste n vedere fundamentrii opiniei auditorului privind imaginea fidel clar si complet a patrimoniului si a rezultatelor obtinute de ntreprinderea audiat. Auditorul trebuie s tin seama de faptul c datele si informatiile prezentate n forma cerut de reglementrile n vigoare nu este suficient pentru obtinerea elementelor necesare examinrii si determinrii performantelor obtinute si a dificulttilor cu care se confrunt ntreprinderea. Aceasta face necesar o pregtire prealabil a datelor si informatiilor necesare. Auditorul verific n ansamblu structura bilantului contabil pe toate componentele sale. De asemenea, auditorul examineaz contul de profit si pierdere, analiznd comparativ situatia conturilor de venituri si cheltuieli si stabileste concluziile care se impun. Auditorul, pe baza obiectivelor de audit, se asigur c : Toate cheltuielile au fost incluse n situatiile financiare; Toate cheltuielile si cumprrile au fost corect nsumate si correct nregistrate; aceste cheltuieli si achizitii au fost tranzactii reale n activitatea entittii auditate. Sumele evidentiate n situatiile financiare sunt conforme cu instrumentrile tehnice contabile; Toate achizitiile si cheltuielile sunt aferente exercitiului financiar al perioadei curente; Toate veniturile au fost incluse n situatiile financiare; Toate creantele si veniturile au fost corect nsumate si nregistrate si dac reprezint tranzactii reale ale societtii auditate.

Auditorul analizeaz valoarea erorilor peste pragul de semnificatie al cheltuielilor si constat dac acestea influenteaz n mod semnificativ contul de rezultate. Auditorul analizeaz dac sunt corect calculate bazele de impozitare pentru diverse impozite, taxe, contributii si fonduri speciale, cotele aplicate si sumele de plat. Alturi de conducerea ntreprinderii auditate, se analizeaz erorile constatate si dac auditorul recomand efectuarea corectiilor corespunztoare ca fiind justificabile. Parcurgerea analitic a componentelor situatiilor financiare va asigura auditorului obtinerea elementelor necesare formrii opiniei sale cu privire la imaginea fidel a situatiei financiare a rezultatelor si a patrimoniului.

S-ar putea să vă placă și