Sunteți pe pagina 1din 4

Ediţia: I

Entitatea publică: Nr. de ex.: 7


Liceul Teologic PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND Revizia:
,,Fericitul Ieremia”, Oneşti ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
Nr.de ex
Departament: Managementul Cod: P.O. 5 Pagina din 4
Calităţii
Exemplar nr.

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătură
responsabilii/operaţiunea
Elaborat Lăcătuş Angelica Membru CEAC 20/11/2012
Verificat Scripcaru Monica Membru CEAC 26/11/2012
Aprobat Ghiurcă Cristinel Director 26/11/2012

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Data la care se aplică


Ediţia sau, după caz,
Componenta revizuită Modalitatea reviziei prevederile ediţiei sau
revizia din cadrul ediţiei
revizia ediţiei
1. 2. 3. 4.
2.1 Ediţia I

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

Scopul Exempar Data


Compartiment Funcţia Nume şi prenume Semnătura
difuzării nr. primirii
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
3.1 aplicare 1 personal didactic Director GhiurcăCristinel
3.2 aplicare 2 personal didactic Sef catedră Paliştan Ioan
3.3 aplicare 3 personal didactic Sef catedră Găbureanu Olivia
3.4 aplicare 4 personal didactic Sef catedră Ursache Dănuţ
3.5 evidenţă 5 coordonatorCEAC Profesor Scripcaru Monica
3.6 arhivare 6 membru CEAC Profesor Vacaru Ioana
Lorintz Stela
3.7 aplicare 7 personal medical Medic

1
4. Scopul procedurii operaţionale

4.1. Prezenta procedură prevede modalitatea de susţinere a funcţiilor vitale până la intervenţia cadrelor
medicale de specialitate – medicii de urgenţă (serviciul SMURD).

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică tuturor elevilor si personalului din cadrul Liceului
Teologic ,,Fericitul Ieremia, Oneşti.

5.2. Prezenta procedura stabileşte modul în cadrele didactice sau cadrele medicale din şcoala susţin
funcţiile vitale pâna la intervenţia medicilor de urgenţă (SMURD).

5.3. Beneficiarii prezentei proceduri sunt elevii din clasele IX-XII şi personalului didactic al
LiceuluiTeologic „Fericitul Ieremia”, Oneşti.

6. Documente de referinţă aplicabile activităţii procedurale

• Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar;

• Regulamentul de ordine interioară;

• Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie;

• Standardele ARACIP privind evaluarea unitatilor de învatamânt preuniversitar.

• Ordinul Ministrului Sănătăţii si Familiei Nr. 653/2001

7. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor

Pentru aprecierea stării de conştiinţă se va urmări răspunsul


victimei la stimuli auditivi, vizuali şi dureroşi, încercând să se
1 stabilească un dialog cu acesta, zgâlţâindu-l uşor de umeri sau
Starea de conştiinţă
. ciupindu-l. Dacă victima nu răspunde şi nu acţionează înseamnă
căeste inconştientăşi se va trece la evaluarea respiraţiei şi
circulaţiei.

2
Verificarea respiraţiei se face:
- privind: mişcările pieptului în timpul respiraţiei(sau
2
Respiraţia aburirea unei oglinzi plasată în faţa buzelor victimei)
.
- ascultând: zgomotele respiratorii, cu urechea
apropiată de gurăşi nasul victimei, se poate auzi cum iese aerul

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. SMURD Serviciu Mobil de Urgenţă şi Descarcerare

2. ARACIP Agenţia Româna de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

8. Descrierea procedurii :

 Prezentarea pacientului la cabinetul medical sau a cadrelor medicale la locul accidentului.

 Etapele de acordare a primului ajutor sunt:

- să se asigure locul accidentului;

- se asigură securitatea persoanei accidentate, a celor din jur şi a salvatorului;

- se iau măsuri de prevenire pentru ca starea de fapt să nu se înrăutăţească.

 Personalul de prim ajutor trebuie să examineze accidentatul, să evalueze situaţia şi să înţeleagă cauzele
care l-au provocat.

 Tratamentul aplicat în urma acestei evaluări nu trebuie să contribuie la agravarea situaţiei, se apreciază
starea de conştienţă: Cum este respiraţia? Care este culoarea feţei? Cum este pulsul? Cum este pielea? Se
examinează corpul dacă sunt urme de leziune externe sau traumatisme.

 După evaluarea funcţiilor vitale se acordă primul ajutor:

 Se scutură umărul pacientului şi se strigă: "Sunteţi treaz?" Dacă nu există nici o reacţie se deschid căile de
acces ale aerului şi să urmăreşte dacă pacientul respiră.

 Dacă pacientul nu respiră, dar are puls, se începe respiraţia artificială. Dacă nu respiră şi nu are puls, se
încep manevrele de resuscitare cardio-respiratorie. În tot acest timp pacientul este aşezat pe un plan dur,

3
iar membrele inferioare sunt susţinute ridicate. Resuscitarea se opreşte la preluarea accidentatului de către
personalul medical calificat sau la reluarea funcţiilor vitale.

 Dacă pacientul şi-a reluat funcţiile vitale, dar este inconştient se aşează în poziţie laterală stabilă, până la
preluarea de către personalul specializat.

Diagrama flux: acordarea primului ajutor în caz de pierderea cunoştinţei

PREZENTAREA
PACIENTULUI

ASIGURAREA
LOCULUI
ACCIDENTULUI

EXAMINARE

EVALUARE SOLICITARE
112

STAREA DE RESPIRAŢIE CIRCULAŢIE LEZIUNI LEZIUNI


CONŞTIENŢĂ EXTERNE INTERNE

DA NU DA NU

RESPIRAŢIE MASAJ CARDIAC


ARTIFICIALĂ EXTERN

RELUAREA PRELUAREA DE
FUNCŢIILOR CĂTRE SMURD
VITALE