Sunteți pe pagina 1din 32

UN SENZATIONAL

MESAJ-REFERENDUM AL UNEI
CIVILIZATII
, EXTRATERESTRE
AVANSATE CE SE ADRESEAZA

)
TUTUROR OAMENILOR DE PE
PLANETA PAMANT


UN SIMBOL SPECIAL (YANTRA) CARE SE
VA PUTEA FOLOSI PENTRU A REALIZA
O STARE DE COMUNIUNE TELEPATICã
SPECIALã CU FãPTURILE EXTRATERESTRE
BENEFIC ORIENTATE
PE PLANETA PĂMÂNT AU FOST DEJA PRIMITE
MAI MULTE MESAJE MISTERIOASE DE LA
CIVILIZAŢIILE EXTRATERESTRE
În anul 1977, un mesaj de origine necunoscută a fost înregistrat de un radiotelescop
american. Un alt fapt senzaţional, care a rămas până în ziua de azi inexplicabil, este
acela că după aceea, câteva luni mai târziu, o emisiune a unui post englez de televiziune
a fost întreruptă complet timp de 4 minute, de un anume Vrillon care s-a recomandat
ca aparţinând de Comandamentul Galactic Ashtar.
Pe data de 15 august 1977, astronomul voluntar Jerry R. Ehman a participat la
proiectul SETI demarat de Universitatea Statului Ohio, care a folosit radiotelescopul
său, supranumit „Marea ureche“. Cu această ocazie, el a fost martorul recepţiei prin
radiotelescop a unui semnal extrem de puternic. El a tipărit la imprimantă întreaga
înregistrare a semnalului, încercuind şirul remarcabil de cifre care reprezenta
codificarea misteriosului semnal şi nu s-a putut abţine să îşi exprime uimirea, notând
cu un creion pe marginea documentului „Wow!“. De atunci şi până în prezent, această
exclamaţie de uimire („Wow!“) a devenit numele cu care sunt desemnate astfel de
semnale misterioase, precum cel în cauză.
Era oare aceasta o interferenţă radio de origine umană sau era vorba de o
radio‑transmisie inteligentă ce aparţinea fraţilor noştri (extratereştrilor) care provin
din alte stele? Încă nu se ştie cu exactitate nimic în această direcţie. Cercetările
perseverente ale astronomilor nu au clarificat nici până în ziua de azi care era sursa
semnalului „Wow!“, care nu a mai fost detectat în niciuna dintre multiplele cercetări de
acest gen care au avut loc de atunci.
La ora actuală, Institutul de Cercetare SETI (Search for Extra-Terrestrial
Intelligence – Detectarea Inteligenţelor Extraterestre) din California (SUA) se pregăteşte
să reia cercetările, dezvoltând în acest
scop o reţea specială de radiotelescoape,
numită Allen Telescope Array (ATA)
– Reţeaua de Telescoape Allen. Acest
nou model de reţea este alcătuit din
zeci de antene parabolice având, fiecare
dintre ele, un diametru de 6 metri
DESENELE CARE ILUSTREAZĂ ACEASTĂ BROŞURĂ SUNT REALIZATE şi care sunt interconectate pentru a
DUPĂ MODELUL DIAGRAMELOR DE MARI DIMENSIUNI CUNOSCUTE forma un ansamblu mult superior, prin
SUB DENUMIREA DE CROP CIRCLES, CARE SUNT, DE FAPT, sensibilitatea recepţiei, în raport cu cea
mai performantă antenă parabolică
DUPĂ PĂREREA CELOR MAI MULŢI SPECIALIŞTI ÎN DOMENIU,
ce există în prezent, aparţinând
PROIECTATE DE CIVILIZAŢII EXTRATERESTRE AVANSATE ÎN observatorului din Arecibo. ATA a
LANURILE ANUMITOR CULTURI. devenit deja operaţională în anul 2007
3
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

cu 45 de telescoape, dar va fi finalizat În seara zilei de 26 noiembrie 1977, în sudul Angliei s-a petrecut ceva uluitor.
abia peste 3 ani, când vor fi în funcţiune Utilizând o tehnologie care nici astăzi nu este accesibilă pe planeta Pământ (decât
350 de telescoape ce vor fi interconectate eventual unor cercuri foarte restrânse), o voce neidentificată a întrerupt emisiunea
pentru a forma un ansamblu de o mare postului Independent Televison News şi a adresat pentru prima dată în direct
sensibilitate. Dincolo de banalitatea telespectatorilor, în limba engleză, un mesaj alcătuit din circa 600 de cuvinte.
acestei ştiri, putem să ne dăm seama că Înregistrarea audio completă a acestui mesaj misterios este disponibilă pe YouTube.
o investiţie gigantică de acest gen arată Frecvenţa sonoră respectivă a început fix la ora 17:10 şi a durat aproximativ 6 minute. O
că aceia care au conceput acest proiect agenţie guvernamentală din Marea Britanie a încercat fără succes să blocheze semnalul
ştiu foarte multe şi chiar sunt siguri că respectiv. La scurt timp după aceea, atât postul de televiziune respectiv, cât şi Poliţia au
există alte civilizaţii extraterestre, din primit mii de apeluri telefonice. Ulterior, autorităţile şi-au cerut de 3 ori scuze pentru
moment ce au fost dispuşi să investească această întrerupere, calificând mesajul drept o banală transmisiune pirat sau chiar o
sume uriaşe pentru a construi un astfel farsă, dar cu toate acestea, până în prezent sursa enigmatică a acelei „farse“ nu a putut
de instrument gigantic. „În curând va fi niciodată identificată. Pentru aceia care sunt capabili să vadă dincolo de aparenţe,
fi demarat un proiect pentru a orienta acest aspect este cât se poate de semnificativ. Chiar dacă pentru cei sceptici, aceasta nu
ATA în direcţia de unde a venit mai înseamnă, ca de obicei, nimic, pentru cei care sunt înzestraţi cu inteligenţă şi intuiţie
demult semnalul «Wow!» şi a-l calibra cât mai precis pe aceeaşi frecvenţă de vibraţie“, este aproape evident că această întrerupere a unei emisiuni de televiziune nu putea fi
a declarat Seth Shostak, astronom-şef al Institutului de Cercetare SETI. Cu toate că realizată de oricine pe vremea aceea. Acest aspect indică o enigmă tulburătoare care,
respectiva zonă a cerului a fost deja investigată de nenumărate ori, ATA ar putea corelată cu faptul că mesajul respectiv a fost definit încă de la bun început ca având o
descoperi ceva nou datorită sensibilităţii sale extraordinare şi a ariei sale specifice de provenienţă extraterestră, ne face imediat să gândim că acela a fost şi rămâne chiar un
acoperire spectrală, care sunt mult mai mari. De la evenimentele care s-au petrecut mesaj ce provine de la o civilizaţie extraterestră. Vă oferim în cele ce urmează textul
în anul 1977, astronomii s-au străduit să argumenteze că semnalul care a fost captat integral al mesajului ce a fost transmis în 26 noiembrie 1977:
atunci provenea de pe Pământ. Cu toate verificările, ei nu au descoperit nicio eroare în „Acum vă vorbeşte Vrillon, reprezentant al Comandamentului Galactic Ashtar.
sistemul de operare al telescopului şi nici nu au putut indica o sursă de energie terestră Timp de mai mulţi ani, unii dintre voi ne-aţi văzut pe cer sub forma unor lumini. Ne
care să poată explica puterea şi frecvenţa acelui semnal, care a durat 72 de secunde, adresăm vouă cu iubire, în pace şi înţelepciune, aşa cum am făcut aceasta cu fraţii şi
perioadă care corespundea exact intervalului de observare specific telescopului! surorile voastre de pe întreaga voastră planetă Pământ. Vrem să vă avertizăm despre
Dincolo de aparenţe, semnalul „Wow!“ este una dintre cele mai mari enigme pentru destinul rasei şi al lumii voastre şi intenţionăm să vă sfătuim cu înţelepciune pentru
„vânătorii“ de extratereştri şi ea a inspirat chiar o scenă din celebrul serial „Dosarele a putea să comunicaţi semenilor voştri
X“. Ehman însuşi a declarat că atunci când a văzut pentru prima oară datele ce au care este calea cea mai bună pe care
fost înregistrate de telescopul „Marea ureche“, nu s-a gândit la început că acestea au o trebuie să o adoptaţi pentru a evita
origine extraterestră. „Reacţia mea spontană a fost să scriu «Wow!». Nu mă aşteptam să în felul acesta toate dezastrele care
se petreacă aşa ceva. Am realizat că sunt martorul unui eveniment extrem de interesant ameninţă atât lumea voastră, cât şi
şi că merită să studiem în profunzime ce reprezintă el de fapt.“ În anul 2007, cu ocazia fiinţele din lumile noastre care se află
aniversării a 30 de ani de la acest eveniment, Ehman şi-a actualizat raportul cu privire la în preajma voastră. Va fi bine să învăţaţi
semnalul „Wow!“, dar concluziile sale au rămas aceleaşi: „Problema sursei misterioase să acţionaţi cu iubire şi înţelepciune
a acestui semnal rămâne deschisă. Trebuie să recunoaştem că nu avem încă destule pentru a putea să participaţi la marea
informaţii. Nu putem trage altă concluzie decât că ar putea fi un semnal ce provine de trezire spirituală ce va avea loc atunci
la o civilizaţie extraterestră.“ când planeta voastră va trece într-
o nouă eră a Vărsătorului. Această
SENZAŢIONAL nouă eră de profunde transformări
Mai târziu, la câteva luni după captarea acelui semnal („Wow!“), o emisiune a ar putea să fie pentru rasa voastră o
Televiziunii engleze a fost brusc întreruptă de un mesaj transmis de o fiinţă care s-a perioadă de iubire, bunăvoinţă, mare
prezentat ca fiind de origine extraterestră.
4 5
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

pace şi evoluţie, cu condiţia ca aceia noastre ce apăreau pe cerul vostru. Acum aţi aflat că noi suntem aici şi să ştiţi că
care vă conduc să devină conştienţi de există, pe Pământ şi în jurul lui, mai multe fiinţe decât savanţii voştri vor să admită.
forţele malefice care le pot întuneca în Suntem profund îngrijoraţi pentru voi şi vom face tot ce ne stă în putinţă pentru
întregime judecata. Ascultaţi acum în a vă ajuta pe drumul vostru către lumină. Nu vă temeţi şi daţi-vă seama că tot ceea ce
linişte şi cu atenţie ce am să vă spun, aveţi de făcut implică doar să căutaţi să vă cunoaşteţi şi să vă înţelegeţi cu adevărat
căci această şansă s-ar putea să nu se pe voi înşivă, pentru a trăi în armonie şi iubire cu legile Pământului. Noi cei din
mai repete. De mulţi ani de zile, savanţii Comandamentul Galactic Ashtar vă mulţumim pentru atenţia acordată. Vom părăsi
voştri, guvernele şi comandanţii militari acum planul existenţei voastre pământeşti. Fiţi binecuvântaţi în numele iubirii supreme
nu au ţinut seama de atenţionările şi al adevărului cosmic.“
noastre. Ei au continuat să realizeze Redăm acum transcrierea celor trei mesaje prin care televiziunea şi-a cerut scuze
experimente cu forţa malefică a ceea ce pentru această stranie întrerupere inopinată a programului. Primele două mesaje au
voi numiţi energie nucleară. Bombele fost incluse în principalul buletin de ştiri al postului respectiv de televiziune, ce a fost
atomice pot distruge Pământul şi chiar difuzat în aceeaşi seară, iar cel de-al treilea a fost difuzat noaptea pe postul de radio
fiinţele din lumile voastre surori într‑o Independent.
singură clipă. Reziduurile sistemelor ¬¬ Primul mesaj
energetice atomice vor otrăvi planeta voastră pentru mii de ani de acum înainte. Noi, „Suntem deja conştienţi că telespectatorii noştri din unele zone ale ţării s-au
care am urmat calea evoluţiei de o perioadă mult mai lungă de timp decât voi, am confruntat cu anumite întreruperi ale semnalului sonor. Ne exprimăm regretele şi vom
realizat demult că aceasta, energia atomică, este întotdeauna direcţionată împotriva face tot posibilul să remediem această problemă.“
vieţii. Nu are aplicaţii paşnice. Cercetarea şi folosirea ei trebuie să înceteze neîntârziat, ¬¬ Al doilea mesaj
altfel riscaţi să vă autodistrugeţi. Toate armele voastre nimicitoare şi nefaste trebuie să „În regie, inginerii noştri fac deja eforturi pentru a descoperi sursa a ceea ce
fie de îndată eliminate. Vremea conflictelor şi a războaielor trebuie să devină pentru ei numesc o «transmisiune pirat», care a durat aproximativ şase minute, în timpul
voi ceva de domeniul trecutului. Luaţi aminte, căci rasa din care faceţi parte ar putea buletinului de ştiri al I. T. N. din această seară. Telespectatorii din regiunile Berkshire şi
să progreseze cu uşurinţă spre cele mai înalte niveluri ale evoluţiei, dacă vă veţi arăta Hampshire, ce sunt deserviţi de staţia de emisie din Hannington, s-au confruntat deja
demni de aceasta în faţa lui DUMNEZEU. Nu vă mai rămâne decât puţin timp pentru cu această problemă. Ei au auzit o voce, care a înlocuit-o pe aceea a crainicului şi care
a învăţa să trăiţi cu toţii împreună în iubire, pace şi bunăvoinţă. spunea ceva de genul: «Locuitori ai Terrei, depuneţi armele, acesta este un mesaj din
Peste tot pe această planetă mici grupuri sunt inspirate de noi şi vă învaţă deja spaţiu.» Mii de telespectatori au telefonat după aceea la Southern Television, la Poliţie
aceasta, ei se află aici pentru a vă transmite lumina plină de înţelepciune a noii ere şi la noi, la I. T. N. Purtătorul de cuvânt al
care se naşte. Sunteţi liberi să acceptaţi sau să respingeţi învăţăturile lor autentice, dar Regiei Autonome de Difuziune a declarat:
luaţi aminte căci numai aceia care vor învăţa să trăiască în pace şi iubire vor avea cu «Este primul incident de acest gen din
siguranţă acces la sferele superioare ale evoluţiei spirituale. Marea Britanie.» Poliţia din Winchester
Vă vorbeşte acum Vrillon, un reprezentant al Comandamentului Galactic Ashtar. a declarat că unele persoane au fost chiar
Trebuie să mai ştiţi că există numeroşi profeţi şi ghizi spirituali falşi ce acţionează în speriate de acest mesaj şi că un ofiţer
lumea voastră. Ei vă iau şi apoi vă consumă energia – pe care voi o numiţi bani – şi de poliţie a trebuit să se deplaseze la
apoi o utilizează în scopuri malefice, oferindu-vă în schimb doar mizerii fără valoare. domiciliul unei doamne pentru a o linişti.
Pentru aceia dintre voi care au trezit bunul simţ şi intuiţia, Sinele vostru divin, Sperăm ca acest buletin de ştiri să nu fi
profund vă va apăra cu uşurinţă de toate acestea. Învăţaţi neîntârziat să fiţi atenţi la fost şi el întrerupt şi vă urăm tuturor o
vocea voastră interioară, care vă ajută să discerneţi adevărul de eroare, permiţându‑vă seară frumoasă.“
astfel să evitaţi starea de confuzie, haosul lăuntric şi minciuna. Învăţaţi să ascultaţi
această voce divină, care se află în fiecare dintre voi şi îndreptaţi-vă pe calea evoluţiei
¬¬ Al treilea mesaj
„Regia autonomă de televiziune
spirituale fiind totodată perseverenţi. Să ştiţi că de mai mulţi ani, noi am urmărit
nu poate explica mesajul misterios care
toate progresele pe care le-aţi făcut, aşa cum şi voi aţi urmărit luminile (vehiculelor)
a întrerupt emisia postului Southern
6 7
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

Television. Vocea lentă şi profundă a declarat printre altele că «toate armele voastre aspect important al acestui text este
nefaste trebuie să fie suprimate. Nu vă mai rămâne decât puţin timp pentru a învăţa să acela că nu se folosesc construcţii
trăiţi în pace.» Postul TV a fost asaltat de apeluri telefonice din partea unor persoane lingvistice alambicate, termeni
panicate, care cereau explicaţii. Aşa cum susţine directorul de emisie, John Ginnery, pretenţioşi şi nici nu sunt utilizate
incidentul care a apărut ar putea avea mai multe cauze: «Nu suntem siguri că a fost cuvinte ce ţin de jargonul religios sau de
vorba de o transmisiune pirat. Ştim doar că s-a produs o suprapunere de voci care acela care este specific curentului „New
spuneau lucruri a căror înregistrare exactă nu o deţinem. Am primit numeroase Age“. După cum vă veţi putea da seama,
mărturii şi multe telefoane. Nu ştim ce a fost. Emisiunile noastre sunt în mod evident dacă îl veţi studia cu atenţia necesară,
supravegheate de către centrul operaţional, dar în acest caz noi nu am detectat decât acest mesaj este totodată o scrisoare
un fâşâit şi distorsiuni ale imaginii. Am primit numeroase mărturii de la oameni, dar simplă consistentă, inteligent structurată
repet, nu ştim ce anume a fost. Independent Radio News. Este ora 12 şi 6 minute.»“ şi la obiect. Date fiind aceste aspecte, o
trimit şi eu mai departe către voi spre a
UN IMPORTANT MESAJ DE LA EXTRATEREŞTRII o „consulta“, cu multă atenţie şi spre a vă
CARE SE ADRESEAZĂ OAMENILOR CE TRĂIESC forma în felul acesta fiecare dintre voi o
PE PLANETA PĂMÂNT părere cât mai justă. O trimit acum
tuturor şi pentru că eu personal am
¬¬ Preambul - Câteva comentarii pertinente care au apărut pe Internet, intuit că această scrisoare ar putea să fie adevărată. Ideea de bază a acestei scrisori-
referitoare la acest mesaj al extratereştrilor mesaj este aceea că la ora actuală civilizaţia umană se află într‑un mare impas şi se
M. W. M. : Această lungă scrisoare ce este adresată tuturor pământenilor a apărut găseşte într-o evidentă cădere liberă, care nu poate fi oprită în contextul actual, mai ales
la un moment dat pe Internet fără a avea o adresă a expeditorului. Actualmente ea se pentru că această prăbuşire este declanşată de unele aspecte malefice care sunt
găseşte postată în multe locuri şi variante pe Internet. Chiar dacă acestui document nu implementate şi intreţinute în mod intenţionat în cadrul sistemelor sociale planetare
i se poate atesta validitatea, conţinutul său este semnificativ şi i-a impresionat pe mulţi actuale. În cazul în care nu va fi urgent stopată, această prăbuşire va genera la un
oameni care au inteligenţă şi bun simţ. Tot ceea ce se poate spune la prima vedere moment dat o ruptură majoră la aproape toate nivelurile civilizaţiei umane. Există o
despre acest mesaj este că el se bazează pe idei foarte bune, unele dintre ele chiar geniale, mulţime uluitoare de date, care se găsesc la ora actuală mai ales pe Internet, şi care
are coerenţă, prezintă un conţinut deosebit, este scris într-o manieră ce trădează un dovedesc că pe această planetă acţionează, din nefericire, o gigantică conspiraţie
nivel neobişnuit de inteligenţă şi maturitate. Se poate recunoaşte în această expunere planetară. Aceasta foloseşte de mult timp unele tehnologii foarte avansate care sunt
fascinantă un discurs foarte serios ţinute secrete, unele dintre fiind la ora actuală utilizate (ne referim aici la instalaţiile
care totodată este non-tehnic, dar este gigantice secrete, radionice şi psihotronice de tip HAARP pe care le-au instalat
structurat într‑un mod lucid şi americanii) chiar pentru sugestionarea subconştientă în masă şi înrobirea mentală a
obiectiv. După cum vă veţi putea da populaţiei umane, care în prezent a ajuns să trăiască în mare măsură într-un mediu
seama cu uşurinţă acest material nu ambiant degradat şi nesănătos. Puţini sunt aceia care ştiu că actualmente antenele de
conţine idei sau aluzii etnic-rasiste şi telefonie mobilă şi radiaţiile emise de ele declanşează o mulţime de efecte nocive în
se poate spune că autorul sau autorii trupul acelora care sunt expuşi fără încetare la astfel de radiaţii dăunătoare. Aceste
săi au o foarte bună înţelegere asupra radiaţii distructive determină apariţia unei ambianţe perturbatoare, nesănătoase, chiar
limbajului uman şi asupra psihologiei şi atunci când fiinţele umane nu utilizează telefoane mobile proprii. Aceia care ne
umane, chiar dacă pe alocuri structura conduc, cel mai adesea în secret, pe această pantă descendentă, acţionează, cei mai
gramaticală a acestui text diferă mulţi dintre ei, într-un mod malefic care este intenţionat. Ceea ce este şi mai rău, este
oarecum de aceea cu care suntem faptul că ei au marele avantaj al controlului tuturor resurselor ce se află pe această
obişnuiţi. Cu toate acestea, respectivul planetă şi tocmai de aceea au posibilitatea să câştige în acest război secret pe care l-au
aspect nu constituie un impediment declanşat împotriva celor mulţi şi ignoranţi în urma accentuării într-un ritm galopant
pentru parcurgerea conţinutului pe a dezechilibrelor de tot felul şi a altor manifestări nesănătoase ce ameninţă la ora actuală
care noi îl considerăm excelent. Un alt
8 9
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

umanitatea. Numai cei ignoranţi ar cu atenţie) alegem sau nu într-un mod ferm ca extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii
putea să afirme că lipsesc dovezile avansate să se arate neîntârziat pe această planetă. Extratereştrii ce aparţin acestei
referitoare la această situaţie de fapt. civilizaţii avansate şi care se pare că au conceput această scrisoare-mesaj sugerează că
Dincolo de aparenţe, mijloacele un astfel de contact direct şi anumite schimburi culturale, net avantajoase pentru
mass-media se află la ora actuală în umanitate, ar oferi, fără îndoială, posibilitatea de a fi depăşite cu o mare uşurinţă
mâinile acestui grup ascuns ce blocajele majore cu care umanitatea se confruntă la ora actuală atât în sfera socială, cât
acţionează din umbră şi tocmai de şi în aceea a evoluţiei culturale. Extratereştrii ce aparţin acestei civilizaţii avansate
aceea, în imensa majoritate a argumentează într-un mod inteligent şi de bun simţ că baza mental-emoţională trebuie
cazurilor, unele ştiri deranjante să fie pregătită în prealabil prin manifestarea de către un număr suficient de mare de
pentru ei fie sunt cenzurate cu către pământeni a unor intenţii ferme şi a unei alegeri mature în cazul în care aspirăm
străşnicie, fie sunt distorsionate astfel şi vrem cu putere să se producă neîntârziat un asemenea contact benefic şi profund
încât să le servească scopurilor lor creator. Consimţământul majoritar, ce va fi urmat de aşteptarea deliberată a unui
diabolice. La ora actuală, cea mai asemenea contact care nu va întârzia să apară, trebuie să se producă la nivelul întregii
mare parte din aceste adevăruri planete, deoarece altfel există riscul unei reacţii de opoziţie în masă, dictate de o
deranjante sau care sunt cenzurate în nejustificată stare de frică. O astfel de stare face posibilă manipularea maselor de către
permanenţă de mass-media sunt cercurile elitei malefice ce acţionează din umbră, şi în mâinile căreia se află din nefericire
accesibile mai mult pe Internet. Pentru noi este evident că cea mai mare parte a la ora actuală puterea. Extratereştrii acestei civilizaţii net avansate sugerează că o
populaţiei acestei planete este păcălită, manipulată şi înrobită mental şi în cea mai mare intenţie mentală puternică şi clar exprimată într-un mod telepatic, ce este necesar să
parte este incapabilă să îşi dea seama de realitatea acestor aspecte alarmante. Aceia care apară în fiecare fiinţă umană în urma studiului atent al acestei scrisori-mesaj, va fi
vor ajunge totuşi să se trezească ar fi bine să îi ajute şi pe ceilalţi care încă dorm, să iasă suficientă pentru a le oferi apoi extratereştrilor ce aparţin acestei civilizaţii avansate
din această stare de letargie şi în felul acesta sperăm că numărul lor va ajunge să direcţia pe care o vor da la scurt timp după aceea anumitor acţiuni pe care ei se vor
predomine DACĂ VOR AJUNGE SĂ ÎNŢELEAGĂ UTILITATEA ŞI URGENŢA simţi îndreptăţiţi să le realizeze. Înţelegând acest aspect, vă puteţi da seama fiecare
ALEGERILOR BUNE. Pentru a reuşi să facă ceea ce este necesar spre a stăvili răul, care dintre voi de importanţa deosebită a consimţământului pe care îl puteţi oferi într-un
creşte pe zi ce trece, ei ar trebui să se unească şi să-şi abandoneze frica, sentimentul mod ferm, telepatic. Cu toate că în ultimul timp Internetul a luat amploare la nivel
paralizant de izolare şi ignoranţa crasă referitoare la adevărata faţă a lucrurilor ce există planetar, extratereştrii ce aparţin acestei
la ora actuală – din nefericire – pe această planetă. Propunerea înţeleaptă din această civilizaţii avansate ne cer ca această scrisoare-
scrisoare-mesaj este ca fiecare dintre noi să hotărâm cât mai repede cu putinţă că a mesaj să fie transmisă neîntârziat maselor mari
venit momentul unei apariţii covârşitoare a extratereştrilor ce aparţin unei civilizaţii de oameni şi să fie urgent tradusă în toate
foarte avansate, apariţie ce se va produce în simultaneitate, în mai multe locuri, pe cerul limbile globului şi transmisă pretutindeni de
planetei noastre la un moment dat. Mai ales acum, în aceste momente de cumpănă de fiecare dintre noi în întreaga lume. Extratereştrii
care mulţi dintre noi ne dăm seama, apariţia în număr foarte mare a vehiculelor ce aparţin acestei civilizaţii avansate sugerează
extratereştrilor ar putea să ajute extraordinar de mult umanitatea să dea neîntârziat şi ca această difuzare a acestei scrisori-mesaj să se
pentru totdeauna la o parte vălurile groase ale iluziilor şi ale minciunilor. Totodată, realizeze chiar de la om la om, ignorând, nu se
această apariţie în număr mare a vehiculelor extraterestre ar putea să clarifice multe ştie din ce cauză, o posibilă utilizare a
dileme existenţiale şi în acelaşi timp ar putea să fie catalizatorul miraculos ce va face să mijloacelor mass-media. Vă oferim în cele ce
se nască o altă mentalitate, mult mai bună, în cadrul acestui vortex social maladiv în urmează scrisoarea-mesaj respectivă, care noi
care, din nefericire, ne aflăm şi cei mai mulţi dintre noi chiar ne complacem. O astfel de sperăm că vă va putea fi de un real folos, pentru
apariţie în masă a extratereştrilor ce aparţin unei civilizaţii foarte avansate ar putea a face ca extratereştrii ce aparţin acestei
conduce neîntârziat umanitatea spre o fază următoare, net superioară, de evoluţie. civilizaţii avansate să apară cât mai repede
Principala întrebare, care este formulată în mod repetat de-a lungul acestei scrisori‑mesaj, pentru toţi pământenii, impulsionând în
este dacă fiecare dintre noi (cei la care ajunge această scrisoare-mesaj şi care o studiem simultaneitate spre mai bine evoluţia umanităţii.
10 11
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

Această scrisoare-mesaj ne sugerează că dacă vom pune în aplicare recomandările CINE SUNTEM NOI?
conţinute în ea, AVEM FIECARE DINTRE NOI ŞI TOŢI LA UNISON IMENSA La ora actuală, oamenii voştri de
ŞANSĂ DE A TRANSFORMA LUMEA ACTUALĂ PRIN INTERMEDIUL ACESTUI ştiinţă şi exponenţii voştri religioşi nu au
CONTACT CU EXTRATEREŞTRII CE APARŢIN ACESTEI CIVILIZAŢII NET reuşit să ajungă la un acord în privinţa
AVANSATE! evenimentelor cereşti încă neexplicate la
Luând în considerare aceste aspecte, ne putem da seama că, acţionând într-un care omenirea a fost martoră în decursul
mod înţelept, PUTEM FACE SĂ APARĂ ŞANSA IMENSĂ DE A TRANSFORMA a mii de ani. Pentru a cunoaşte aşa cum
NEÎNTÂRZIAT LUMEA ÎN CARE NE AFLĂM! trebuie adevărul, acesta trebuie înainte
Vă expunem acum mesajul respectiv şi totodată vă rugăm să îl studiaţi cu multă de toate să fie privit drept în faţă şi să nu
atenţie înainte de a hotărî fiecare aşa cum credeţi că este mai bine. fie deformat prin filtrul credinţelor de
tot felul, oricât ar fi ele de respectabile
„HOTĂRÂŢI ACUM ÎNTR-UN MOD FERM DACĂ VREŢI SĂ APĂREM“ la prima vedere. Un număr în continuă
Nu este foarte important pentru voi cine vă transmite acest mesaj, vă rugăm să creştere dintre cercetătorii voştri
aveţi în vedere că el trebuie să rămână anonim în ochii voştri. Contează însă foarte mult explorează deja noi căi de cunoaştere care
ce anume veţi face cu acest mesaj şi ce intenţie clară şi fermă va declanşa în fiecare dintre i-au adus tot mai aproape de o esenţială
voi conţinutul său! Fiecare dintre voi are dreptul să-şi folosească liberul arbitru aşa cum realitate. Civilizaţia voastră se scaldă la
se cuvine pentru a descoperi cât mai repede fericirea, bunăstarea şi armonia. Acestea ora actuală într-un ocean de informaţii, multe dintre ele haotice, dintre care numai o
sunt nişte atribute binefăcătoare universal valabile care v-au fost arătate adeseori şi infimă parte, cea care este cel mai puţin bulversantă, este cel mai mult răspândită. Dacă
la care puteţi avea fiecare dintre voi acces de acum înainte. Trebuie să ştiţi că liberul priviţi cu atenţie, veţi descoperi că ceea ce în istoria voastră vi se părea anterior a fi
vostru arbitru depinde, într-o oarecare măsură, de trezirea şi utilizarea propriilor ridicol sau imposibil a devenit deja posibil şi a fost apoi chiar realizat, mai ales în aceşti
voastre capacităţi superioare. Fericirea pe care o puteţi trăi depinde în mare măsură ultimi 50 de ani. Fiţi conştienţi că viitorul va fi încă şi mai surprinzător. Veţi descoperi
de iubirea şi de binele pe care le dăruiţi şi pe care le primiţi. Întocmai precum toate în curând atât ceea ce este rău, cât şi ceea ce este bine. Precum şi alte sute de miliarde
rasele conştiente aflate pe aceeaşi treaptă a evoluţiei ca şi voi, puteţi avea sentimentul de creaturi ce există în această galaxie, şi noi suntem creaturi conştiente pe care unii le
că sunteţi (singuri şi) izolaţi pe planeta voastră. Această impresie iluzorie vă face să fiţi numesc „extraterestre“, chiar dacă realitatea noastră este de fapt mult mai subtilă.
siguri că sunteţi stăpâni pe destinul Trebuie să fiţi absolut siguri că, în realitate, nu există nicio diferenţă fundamentală
vostru. Cu toate acestea, trebuie între voi şi noi, ceea ce ne diferenţiază este doar experienţa considerabilă a unor etape
să ştiţi că vă aflaţi în faţa unor mari superioare de evoluţie, pe care noi deja am dobândit-o. Întocmai ca în orice structură ce
încercări pe care le cunoaşte doar este în mod armonios organizată, există o ierarhie valorică şi în relaţiile noastre interne.
o mică parte dintre voi. Nu avem Ierarhia noastră se bazează pe înţelepciunea rezultată din colaborarea mai multor rase
deocamdată dreptul să vă ajutăm să vă extraterestre. Având girul acestei ierarhii, noi ne adresăm acum vouă.
transformaţi şi să vă construiţi viitorul Precum majoritatea dintre voi, şi noi suntem în căutarea experienţei esenţiale a
fără ca voi înşivă să fi ales aceasta, în Fiinţei Supreme (DUMNEZEU). Puteţi fi absolut siguri că, în realitate, nu suntem nici
prealabil şi în deplină cunoştinţă de zei, nici semizei, ci egalii voştri în cadrul Fraternităţii Cosmice. Fizic, mulţi suntem
cauză. Consideraţi acum acest mesaj diferiţi de voi, dar în mare parte, prezentăm o formă umanoidă.
foarte important pentru fiecare dintre Existenţa noastră este o vie realitate, chiar dacă marea majoritate dintre voi încă
voi, ca fiind un referendum la scară nu o percep. Puteţi fi absolut siguri că noi nu suntem nişte simple obiecte de observat,
mondială! Consideraţi răspunsul ci suntem nişte conştiinţe, tot aşa cum şi voi sunteţi nişte conştiinţe. Ne aflăm dincolo
vostru ferm şi categoric, ce va putea fi de înţelegerea voastră, deoarece rămânem invizibili aproape tot timpul, atât pentru
exprimat chiar de mai multe ori într- simţurile voastre obişnuite, cât şi pentru instrumentele voastre clasice de măsură. La
un mod telepatic, un SUI GENERIS ora actuală noi aspirăm să umplem neîntârziat acest gol existent acum în istoria voastră.
buletin de vot!!! Trebuie să ştiţi că noi am luat deja această hotărâre colectivă, fapt care însă nu este
12 13
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

suficient. Avem acum nevoie şi de acceptul vostru ferm şi majoritar. Prin intermediul Pentru creaturile multidimen-
acestui mesaj, deveniţi fiecare dintre voi cei care decid într-un mod ferm şi clar ce se va sionale rele (satanice) ce îşi exercită
petrece după aceea. Dacă veţi studia cu atenţie acest mesaj, vă veţi putea da seama că la ora actuală puterea malefică (în
voi înşivă sunteţi şi rămâneţi aceia care alegeţi. Noi nu avem niciun reprezentant uman umbra oligarhiei ce există pe planeta
pe planeta Terra care ar putea să vă orienteze decizia. voastră), secretul şi discreţia sunt
motivate prin dorinţa de a ascunde
UNII DINTRE VOI S-AR PUTEA SĂ VĂ ÎNTREBAŢI: DE CE NU SUNTEM NOI VIZIBILI? cu străşnicie faţă de oameni existenţa
În anumite stadii de evoluţie, fiinţele ce există în cadrul Cosmosului descoperă şi implicarea lor.
noi forme de existenţă, a căror ştiinţă se dovedeşte a fi mai presus de aparentul control În cazul nostru, discreţia este
exercitat asupra materiei. Dematerializările şi materializările structurate fac parte motivată de respectarea neabătută a
din această ştiinţă. Aceasta este ceea ce omenirea voastră a obţinut deja în anumite liberului arbitru al fiinţelor umane,
laboratoare secrete, în care sunt cercetate aceste aspecte în colaborare cu alte creaturi pe care acestea îl pot folosi şi chiar
„extraterestre“, dar cu preţul unor compromisuri hazardate ce vă sunt ascunse în mod trebuie să-l folosească întotdeauna
voit de către unii dintre reprezentanţii voştri. în gestionarea afacerilor lor, pentru
Mai mult, în spatele fenomenelor şi a obiectelor aeriene sau spaţiale ce sunt ca ele să poată ajunge singure la
cunoscute în cadrul comunităţii voastre ştiinţifice sub numele de „OZN-uri“, se află de maturitatea tehnică şi spirituală care
fapt anumite nave spaţiale cu caracteristici multidimensionale. le este necesară. Dincolo de aceasta
La ora actuală, multe fiinţe umane au fost deja în contact auditiv, tactil sau psihic intrarea umanităţii voastre în familia civilizaţiilor galactice este foarte mult dorită.
(telepatic) cu astfel de nave, dintre care unele se află deja în mâinile puterilor oculte Trebuie să ştiţi că noi putem să apărem la lumina zilei şi deja suntem dispuşi să
care vă „guvernează“. vă facilităm atât realizarea acestei uniuni, cât şi a acestei colaborari. Nu am făcut încă
Sărăcia observaţiilor voastre în ceea ce priveşte realitatea unor astfel de aparate aceasta până în prezent, deoarece prea puţini dintre voi au dorit în mod sincer aceasta,
este cauzată de superioritatea considerabilă conferită de starea dematerializată a fie datorită necunoaşterii, fie din indiferenţă sau din teamă şi mai ales, deoarece nu a
acestor nave spaţiale. existat o situaţie critică sau urgentă.
Fiindcă deocamdată nu le-aţi văzut chiar voi înşivă, nu vă vine să credeţi şi nu Mulţi dintre aceia care studiază apariţiile noastre numără luminile noaptea,
puteţi să vă închipuiţi toate acestea. fără a aduce prin aceasta vreo lămurire în această direcţie. Adeseori, ei privesc aceste
Noi putem să înţelegem cu uşurinţă realităţi tainice ca pe nişte obiecte, fără să-şi dea seama că acolo este vorba despre fiinţe
acest aspect care vă caracterizează conştiente.
acum.
Majoritatea acestor posibilitaţi CINE SUNTEŢI VOI?!
de a ne observa uneori vă sunt oferite Chiar dacă voi nu ştiţi deocamdată aceasta, voi sunteţi descendenţii a numeroase
la modul individual, pentru a vă tradiţii, care de-a lungul timpului s-au îmbogăţit, în mod gradat, prin aporturile lor
influenţa şi pentru a vă impresiona mutuale. Aceste adevăruri sunt valabile pentru toate rasele care trăiesc pe suprafaţa
sufletul, iar nu pentru a modifica Pământului. Unul dintre scopurile voastre principale este acela de a vă uni în respectul
organizarea socială care există la acestor rădăcini, pentru a realiza împreună un proiect comun şi plin de înţelepciune.
voi. Această acţiune este realizată Aspectul exterior al culturilor voastre pare la prima vedere să vă separe, deoarece voi
într-un mod cu totul voluntar din aveţi tendinţa să îl substituiţi fiinţei voastre profunde şi esenţiale. Forma exterioară are
partea raselor extraterestre care vă încă un mare ascendent asupra naturii voastre subtile. Această predominanţă a formei
înconjoară şi care există în Cosmos, constituie, pentru puterile oculte rău intenţionate care vă guvernează, zidul de apărare
dar trebuie să ştiţi că toate aceste împotriva demascării lor.
acţiuni sunt realizate pentru raţiuni Trebuie însă să ştiţi că sunteţi chemaţi să treceţi dincolo de formă, respectând‑o
şi scopuri foarte diferite. totodată pentru necesităţile ei tainice, pentru bogăţia şi frumuseţea ei. Această
14 15
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

conştiinţă a necesităţii tainice a Este necesar şi urgent să vă daţi seama că această situaţie în care vă aflaţi se poate
formei, astfel înţeleasă, ne-a făcut transforma în bine, atâta vreme cât aveţi fiecare dintre voi această imensă putere
şi ne face chiar şi pe noi să îi iubim creatoare cu care vă puteţi opune întunecatelor proiecte (planuri) ale autointitulaţilor
pe oameni în diversitatea lor. Pacea voştri stăpâni care acţionează din umbră. Tocmai de aceea, noi rămânem deocamdată
nu constă doar în a nu mai provoca invizibili. Trebuie să ştiţi că această putere creatoare individuală pe care o deţineţi
războaie, ci constă în a deveni cât mai fiecare este posibil să dispară în viitorul apropiat dacă un supraefort, care va fi urmat
repede ceea ce sunteţi în realitate: o de un salt colectiv de mare amploare, nu survine cât mai repede. Trebuie să ştiţi încă de
unică Fraternitate. pe acum că, dacă nu se va realiza acest salt colectiv profund transformator şi de mare
Pentru a înţelege cât mai bine amploare, va urma pentru voi o perioadă de dezbinare şi ruptură.
acest aspect, soluţiile optime pe Trebuie însă să vă daţi cât mai repede seama că nu este necesar să aşteptaţi ultimul
care le aveţi la îndemână se reduc la moment pentru a găsi soluţii optime în această direcţie. Nu credeţi că deja a venit
câteva. Una dintre ele este contactul momentul să fie prevenită şi chiar vindecată suferinţa în care vă menţineţi? Istoria
armonios şi binefăcător cu o altă rasă, voastră nu a încetat să fie jalonată de întâlniri între popoare care trebuiau să se descopere
care totodată vă poate transmite în în condiţii ce erau adesea conflictuale. Cuceririle au fost aproape întotdeauna înfăptuite
felul acesta imaginea clară a ceea ce în detrimentul cuceriţilor. În ultima vreme, Pământul a devenit pentru voi întocmai
sunteţi voi în realitate. ca un sat în care toată lumea se cunoaşte, dar cu toate acestea conflictele continuă să
existe, iar ameninţările de tot felul se agravează pe zi ce trece, atât ca durată, cât şi ca
CARE ESTE LA ORA ACTUALĂ SITUAŢIA VOASTRĂ? intensitate.
Toate intervenţiile noastre de până acum au avut, întotdeauna, o neînsemnată Privită individual, fiinţa umană, cu toate că este înzestrată cu numeroase capacităţi
influenţă asupra capacităţii voastre de a hotărî, atât colectiv, cât şi individual, propriul potenţiale profund benefice, chiar uimitoare, nici măcar nu bănuieşte, cel mai adesea,
vostru viitor. Acest aspect este motivat de cunoaşterea de către noi a mecanismelor că este înzestrată cu astfel de puteri extraordinare şi, mai ales datorită faptului că nu
psihice profunde. este îndrumată şi ajutată să ajungă să şi le trezească, tocmai de aceea nu ajunge să
Noi am ajuns deja la concluzia că libertatea lăuntrică se trezeşte şi se desăvârşeşte le descopere şi să le exercite aşa cum ar trebui. Aceasta este, din nefericire, situaţia
aproape în fiecare zi, pe măsură ce o fiinţă devine din ce în ce mai conştientă de ea însăşi, în cazul marii voastre majorităţi şi trebuie să ştiţi că voi sunteţi în mod intenţionat
de ambianţa ei exterioară şi de anturajul ei, transformându-se şi perfecţionându‑se pe menţinuţi în această stare de ignoranţă mai ales din motive geopolitice. Voi ştiţi că
măsură ce se eliberează în mod progresiv de obiceiuri rele, de limitări şi de inerţii, oricare sunteţi la ora actuală pe această planetă câteva miliarde. Atât educaţia copiilor voştri şi
ar fi acestea. În pofida uriaşei influenţe benefice ce este generată de numeroase conştiinţe condiţiile voastre de viaţă, cât şi existenţa
umane, voluntare şi curajoase, aceste inerţii înlănţuitoare sunt menţinute adeseori în nenumăratelor creaturi animale şi
mod artificial pentru profitul unei puteri centralizatoare, aflate în plină creştere. Până nu vegetale se află la ora actuală la cheremul
demult, omenirea manifesta un control satisfăcător asupra deciziilor sale importante. La şi sub jugul unui mic număr dintre
ora actuală – din nefericire – umanitatea pierde din ce în ce mai mult controlul asupra reprezentanţii voştri politici, financiari,
destinului ei, prin folosirea pe scară largă a tehnologiilor aşa‑zis avansate, ale căror militari şi religioşi care, în marea lor
consecinţe nefaste asupra ecosistemului planetar şi uman devin pe zi ce trece ireversibile. majoritate, sunt rău intenţionaţi. Marea
Se poate spune că actualmente vă pierdeţi, încet dar sigur, extraordinara voastră putere de majoritate a dorinţelor, a gândurilor şi a
a vă face viaţa cât mai plăcută, frumoasă, armonioasă şi profund împlinitoare. Capacitatea credinţelor voastre vă sunt modelate cu
voastră înnăscută de rezistenţă va scădea, mai ales datorită acestor artificii, independent viclenie şi abilitate în conformitate cu
de voinţa proprie. Astfel de tehnologii malefice ce sunt utilizate în mod intenţionat la ora anumite interese partizane, pentru a vă
actuală vă afectează atât trupul, cât şi psihicul. Un număr şi mai mare de astfel de proiecte aservi şi înrobi, dându-vă totodată iluzia
rău intenţionate este deja în desfăşurare pe planeta voastră. că sunteţi stăpânii destinului vostru, ceea
Datorită ignoranţei în care vă complaceţi, cei mai mulţi dintre voi nici măcar nu ce, în realitate, nu este deloc adevărat.
bănuiţi răul care vi se pregăteşte. Nu trebuie să pierdeţi din vedere că
16 17
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

este o mare diferenţă între o dorinţă care se trezeşte în voi şi înfăptuirea ei efectivă, mai trecutului fac să existe o asemenea
ales atunci când, datorită ignoranţei în care vă complaceţi, nici măcar nu bănuiţi care stare de inerţie, încât această
sunt adevăratele reguli ale jocului. Atunci când veţi ajunge să cunoaşteţi în totalitate perspectivă este pe cale să vă
adevărul, vă veţi putea da seama că, de fapt, nu voi sunteţi cuceritorii. O anumită conducă în impas. Aceia dintre
orientare sau modificare a informaţiei este o strategie milenară, ce persistă chiar şi voi care v-aţi dat deja seama de
în ziua de azi la fiinţele umane. A induce în structurile invizibile ale fiinţei voastre aceste aspecte, atribuiţi toate aceste
gânduri, emoţii sau chiar organisme care nu vă sunt utile şi nu vă fac deloc bine, prin dificultăţi unor reprezentanţi a căror
intermediul anumitor tehnologii specifice, este o altă strategie, încă şi mai veche, ce se conştiinţă a binefacerilor comune
foloseşte din plin la ora actuală. Actualmente, multe dintre tehnologiile care prezintă ce sunt utile pentru umanitate se
extraordinare oportunităţi de progres slujesc, deocamdată, doar unor mari ameninţări şterge treptat în faţa intereselor
de subjugare şi chiar de distrugere a fiinţelor umane. Toate aceste oportunităţi şi toate corporatiste criminale. Chiar dacă
aceste ameninţări, ca şi altele care vor apare în viitorul apropiat, sunt şi vor fi o crudă la ora actuală sunt numeroase
realitate. dezbaterile lor de formă, rare sunt
Datorită ignoranţei şi inerţiei în care cei mai mulţi dintre voi vă complaceţi, nu în realitate dezbaterile lor de fond.
percepeţi cel mai adesea decât partea lipsită de însemnătate, singura care a fost hotărât, De multe ori, în momentul
de către cei ce monopolizează la ora actuală puterea, să vă fie arătată. Actualmente trecerii la acţiune, întârzierile nu
epuizarea resurselor este programată, tot aşa cum este programat ca niciun proiect încetează să se acumuleze şi apar o
benefic colectiv pe termen lung şi care ar fi de un mare folos pentru umanitate, să nu mulţime de tergiversări, până când ajungeţi mai degrabă să fiţi forţaţi să acceptaţi, decât
fie nici început şi nici realizat. să alegeţi. Acesta este motivul pentru care, mai mult ca oricând în întreaga voastră istorie
Puţini dintre voi ştiu că procesul de epuizare al ecosistemului vostru a atins deja de până acum, deciziile voastre de astăzi vor avea un impact direct şi semnificativ asupra
limite ireversibile. Secătuirea anumitor resurse, care deja se manifestă tot mai pregnant, supravieţuirii voastre pe viitor.
cât şi repartizarea lor haotică, inechitabilă, va face ca preţul lor de cost să crească din Ce eveniment ar putea să modifice radical această stare de inerţie care este
ce în ce mai mult şi va implica în viitorul apropiat confruntări fraticide, ce vor apare la specifică civilizaţiei voastre? Merită să vă puneţi întrebarea: oare de unde va veni pentru
scară mare (în masă), iar toate acestea vor avea loc atât în inima oraşelor, cât şi în satele noi priza de conştiinţă colectivă şi profund unificatoare care va fi capabilă să stopeze
voastre. În viitorul apropiat ura şi răutatea vor creşte, dar odată cu toate acestea va creşte această accelerare a răului?
mult şi iubirea. Iubirea amplificată Dintotdeauna, în decursul istoriei, triburile, popoarele şi naţiunile omeneşti s‑au
va fi aceea care vă va permite să vă descoperit în mod reciproc, s-au întâlnit şi au interacţionat. În faţa ameninţărilor din
păstraţi speranţele în eficacitatea ce în ce mai mari ce apasă actualmente din greu asupra familiei umane, mai mult ca
voastră de a găsi soluţii înţelepte la niciodată, a venit vremea ca o interacţiune înţeleaptă, la o scară mult mai mare, să se
problemele cu care vă confruntaţi. manifeste fără întârziere.
Dar trebuie să ştiţi că masa critică Trebuie să vă daţi seama că la ora actuală un val puternic este pe punctul de a
este deocamdată insuficientă, iar apărea. În acest val uriaş sunt amestecate de-a valma atât aspecte foarte pozitive,
o activitate de subminare de mari binefăcătoare, cât şi aspecte foarte rele, dintre care unele sunt chiar îngrozitoare.
proporţii ce este inteligent dar
malefic instrumentată din umbră CINE ESTE „CEA DE-A TREIA PARTE“?
operează deja la ora actuală pe Există două căi principale pentru a stabili un contact cosmic constructiv cu o altă
planeta voastră. civilizaţie:
Marea majoritate a a) prin reprezentaţii ei care se află atunci la putere sau
comportamentelor umane ce sunt b) în mod direct, prin intermediul unor indivizi neînsemnaţi.
aproape împietrite de obişnuinţele Prima cale face să apară anumite lupte de interese, iar cea de-a doua cale face să
rele şi de prejudecăţile greşite ale apară o priză superioară de conştiinţă.
18 19
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

Prima cale a fost deja CE LIBERTATE VĂ MAI RĂMÂNE VOUĂ CU ADEVĂRAT?


aleasă de un anumit grup Pacea şi reunificarea în armonie şi bună înţelegere a popoarelor voastre ar putea fi
de rase extraterestre ce sunt un prim pas, ce trebuie să fie făcut în direcţia unui contact armonios cu alte civilizaţii
motivate de menţinerea avansate care există în Cosmos, şi care sunt diferite de civilizaţia voastră.
umanităţii în stare de servitute O asemenea alternativă este ceea ce manipulatorii voştri cei răi din umbră vor
(supunere). Acest grup de rase să evite cu orice preţ, deoarece ei ştiu că, prin dezbinare şi prin inocularea unei stări
urmăreşte să controleze în felul de frică, reuşesc apoi să vă stăpânească cu o mare uşurinţă! Ei îi stăpânesc chiar şi
acesta atât resursele planetare, pe guvernanţii voştri. Forţa lor malefică provine din viclenia şi capacitatea lor de a
cât şi patrimoniul genetic şi vă inocula în fiinţă teama, îndoielile, nesiguranţa, nehotărârea şi neîncrederea. Toate
vizează să influenţeze din plin aceste defecte, care sunt cu abilitate trezite şi amplificate în voi, dăunează în mod
şi chiar să controleze într-un considerabil trezirii şi conştientizării naturii voastre cosmice, frânând totodată trezirea
mod malefic energia umană puterilor extraordinare, benefice ce există în stare latentă în fiecare dintre voi.
emoţională care se manifestă la Acest mesaj pe care vi-l adresăm acum tuturor nu şi-ar avea sensul, dacă nu am
nivel planetar. dori să vă trezim din somnul în care vă aflaţi, pentru ca tirania acestor manipulatori
Cea de-a doua cale a să nu atingă apogeul, iar planurile lor înşelătoare, viclene şi criminale să nu ajungă să
fost aleasă de un grup de rase se împlinească în câţiva ani, cu consecinţe nefaste de mari proporţii pentru întreaga
extraterestre ce sunt aliate omenire. Este necesar să ştiţi că termenul de finalizare a acestor planuri este foarte
cauzei divine a Spiritului. În aproape şi tocmai de aceea umanitatea va trece prin tulburări fără precedent în
ceea ce ne priveşte, noi am trecut în totalitate de partea acestei cauze dezinteresate, următoarele zece cicluri.
prezentându-ne deja, acum câţiva ani, unor reprezentanţi ai puterii umane de pe Tocmai pentru că este necesar să începeţi să vă apăraţi de toate aceste agresiuni
această planetă care au refuzat această mână pe care le-am întins-o, sub pretextul că invizibile, trebuie mai mult ca niciodată să treziţi şi să începeţi să folosiţi cât mai mulţi
aceste interese erau incompatibile cu viziunea lor strategică. dintre voi toate înzestrările spirituale extraordinare, care totodată vor face să apară
Tocmai de aceea am hotărât ca, actualmente, cât mai multe fiinţe umane să fie în fiinţa voastră inspiraţii geniale ce vă vor permite să descoperiţi soluţii creatoare la
chemate să realizeze în cunoştinţă de cauză această alegere, fără a fi nevoie ca vreun aceste probleme grave cu care vă confruntaţi.
reprezentant al puterii să mai interfereze. Tot ceea ce le-am propus atunci, în trecut, Trebuie însă să ştiţi că,
acelora pe care îi credeam în măsură să contribuie din plin la fericirea voastră, vă tot aşa cum rezistenţa există în
propunem acum în mod nemijlocit vouă, pentru viitorul apropiat! cazul fiinţelor umane, la fel ea se
La ora actuală voi nu ştiţi că, din nefericire, unele creaturi non-umane va manifesta şi în cazul raselor
(extraterestre) au luat şi iau într-o foarte mare măsură parte la exercitarea puterii care malefice dominante. O dată în
centralizează şi monopolizează dominaţia ce se exercită pe planeta voastră, fără ca plus, trebuie să aveţi în vedere
aceste aspecte grave şi tulburătoare să fie în mod evident accesibile simţurilor voastre faptul că forma exterioară nu
comune. Chiar dacă multora dintre voi nu o să vă vină să credeţi, trebuie să ştiţi va fi de ajuns pentru a reuşi să
că este perfect adevărat că aceste creaturi non-umane (extraterestre) aproape că au deosebiţi în mod clar duşmanul
preluat controlul, într-un mod ocult, asupra destinelor acestei planete. Trebuie să mai de aliat. În actuala stare a
ştiţi că aceste creaturi non‑umane (extraterestre) nu trăiesc în mod necesar în lumea psihicului vostru, vă este extrem
voastră materială şi acest aspect este cu siguranţă ceea ce îi va putea face să fie teribil de dificil să discerneţi între ei
de eficienţi în rău şi chiar de temut pentru întreaga voastră umanitate într-un viitor şi să realizaţi anumite acţiuni
apropiat. eficiente care vă sunt utile şi
Date fiind aceste condiţii, în care vă aflaţi, şi pe care voi nici măcar nu le bănuiţi, se binefăcătoare. Pentru a reuşi să
pune întrebarea cum aţi mai putea să vă folosiţi într-un mod creator şi benefic liberul deveniţi ceea ce sunteţi încă de
vostru arbitru, când acesta este manipulat într-o mare măsură? la începuturi meniţi să fiţi, va fi
20 21
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

necesar ca, pe lângă o suficientă trezire a intuiţiei să realizaţi un antrenament special l oferim nu presupune să începem
(ucenicie), care vă va ajuta să vă depăşiţi limitele ce v-au fost impuse şi să treziţi în voi să lucrăm noi în locul vostru, căci
potenţialităţile creatoare extraordinare de care fiecare dintre voi dispuneţi. acest ajutor dezinteresat pe care vi‑l
Cunoscând inestimabila valoare şi imensa putere a liberului arbitru cu care este oferim nu implică să depunem noi
înzestrată fiecare fiinţă umană, noi vă invităm acum să participaţi în deplină cunoştinţă în locul vostru eforturi individuale
de cauză la o alternativă benefică superioară şi constructivă de care aveţi nevoie. sau colective pentru a construi lumea
mult mai bună şi armonioasă pe
CE VĂ PUTEM NOI OFERI? care o doriţi. Încă de pe acum puteţi
Aşa cum vă veţi putea convinge la momentul potrivit, noi vă putem oferi o să fiţi absolut siguri că noi vă vom
nouă viziune, mult mai amplă, mult mai profundă, globală, atât asupra universului în arăta calea, dar nu vă vom putea da
care existăm cu toţii, cât şi asupra vieţii în general. În plus, vă putem oferi dovada ce aspiraţia, iubirea şi perseverenţa de
poate fi pusă cu uşurinţă în practică, a unor interacţiuni binefăcătoare, constructive şi a descoperi noi tărâmuri, nebănuite,
armonioase. la care fiecare dintre voi puteţi avea
Vă putem oferi experienţa noastră referitoare la relaţiile echilibrate, bazate pe acces atunci când realizaţi cu râvnă
iubire şi fraterne. Vă putem oferi o mulţime nebănuită de cunoştinţe tehnice, benefice, eforturile care sunt necesare pentru a
eliberatoare. Vă putem ajuta să treceţi imediat la o nouă etapă de eradicare a suferinţelor reuşi toate aceasta.
şi a bolilor. Vă putem ajuta să vă treziţi şi chiar să ajungeţi la o folosire constructivă
controlată şi binefăcătoare a puterilor individuale latente. Vă putem învăţa şi totodată CE VOM PRIMI NOI ÎN SCHIMB PENTRU ÎNTREGUL AJUTOR DEZINTERESAT
vă putem facilita accesul la noi forme de energie nesfârşită ce există fără încetare în PE CARE SUNTEM DISPUŞI SĂ VI-L OFERIM?
jurul vostru şi cu care puteţi intra imediat în rezonanţă utilizând anumite metodologii Dacă prin intermediul acestui referendum planetar, în cadrul căruia vă veţi
ştiinţifice adecvate. Vă putem ajuta şi îndruma să ajungeţi uşor şi cât mai repede la manifesta într-un mod clar şi ferm intenţia ca noi să vă apărem, veţi hotărî în felul
o mai mare lărgire a câmpului conştiinţei individuale, care totodată vă va ajuta să vă acesta într-un mod telepatic să apară un contact planetar cu noi, vă anunţăm cu
cunoaşteţi cu adevărat şi va permite trezirea în fiinţa voastră a unor puteri psihice şi anticipaţie că ne vom bucura foarte mult de apariţia şi menţinerea echilibrului fratern
spirituale ce sunt considerate ca fiind excepţionale pentru marea majoritate a fiinţelor în această parte a universului în care voi existaţi. Pe parcursul acestor contacte, aspirăm
umane care trăiesc în ignoranţă. să beneficiem de schimburi creatoare, diplomatice, fructuoase şi de intensa bucurie
Vă anunţăm însă că nu vă vom care ne va inunda atunci când voi veţi fi uniţi, plini de bunăvoinţă şi animaţi de intenţii
putea obliga niciodată să renunţaţi bune pentru a realiza cât mai mulţi dintre voi tot ceea ce sunteţi capabili să înfăptuiţi.
la fricile voastre, atât individuale, Sentimentele intense şi profunde de bucurie, de iubire şi de fericire sunt fără încetare
cât şi colective. Nu vom putea să foarte căutate în univers, dat fiind faptul că energia fundamentală a acestor sentimente
depăşim în locul vostru îndoielile, este întotdeauna divină. Atât întreaga fericire, precum şi tot binele şi armonia pe care
ura şi a răutăţile care vă macină. vă vom ajuta să le descoperiţi se vor răsfrânge întotdeauna şi asupra noastră. Acum
Este necesar să ştiţi că vă vom putea vine momentul să vă aduceţi aminte de întrebarea ce v-a fost pusă.
ajuta să aprofundaţi şi să puneţi
apoi neîntârziat în practică mai DORIŢI ÎNTR-UN MOD CLAR ŞI FERM SĂ NE VEDEŢI APĂRÂND?!
ales acele legi universale pe care Iată cum trebuie să răspundeţi la această întrebare!
în prealabil voi înşivă va trebui să Realităţile sublime, tainice ale sufletului pot fi manifestate într-un mod clar
le alegeţi şi să le înţelegeţi pentru a şi ferm. Mai mult decât atât, puteţi fi absolut siguri că, de fiecare dată când le veţi
vă transforma în bine atât trupul, manifesta, gândindu-vă într-un mod clar şi ferm la noi, toate acele gânduri ale voastre
cât şi fiinţa, din toate punctele vor fi receptate de noi imediat sau, mai bine zis, vor fi simţite în mod telepatic. Pentru
de vedere. Trebuie de asemenea aceasta este pur si simplu suficient să vă puneţi această întrebare, urmărind după aceea
să ştiţi că acest ajutor pe care vi- să răspundeţi la ea cât mai clar şi ferm cu putinţă, fie atunci când sunteţi singuri, fie,
22 23
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

cel mai bine în cadrul unui grup fiinţa voastră întreaga putere tainică a liberului vostru arbitru. Procedând în felul
organizat ce acţionează atunci la acesta, mulţi dintre voi veţi descoperi pentru prima oară puterea formidabilă a
unison. Dincolo de aceste sfaturi liberului vostru arbitru. Mai ales în acele momente, apreciaţi-vă din plin esenţa fiinţei
pe care vi le oferim, trebuie să voastre şi experimentaţi o intensă şi copleşitoare stare de bucurie că sunteţi cei care
fiţi siguri că fiecare dintre voi va sunteţi! În special atunci, este foarte bine ca toate dificultăţile pe care unii dintre voi
fi liber şi va putea să acţioneze le traversaţi şi care vă slăbesc puterea de decizie să fie măcar pentru o scurtă perioadă
exact aşa cum îi place. Prin de timp complet depăşite şi transcense. Tocmai de aceea vă rugăm să urmăriţi să uitaţi
urmare, fie că vă aflaţi în centrul toate problemele şi tensiunile care vă chinuie, aspirând din toate puterile să vă detaşaţi
unui oraş, fie că sunteţi undeva în complet de ele pentru câteva minute, căci reuşind din plin aceasta veţi fi voi înşivă, în
mijlocul deşertului, acest aspect toată splendoarea voastră. Mai ales atunci, în momentul manifestării plenare şi intense
nu va modica deloc eficienţa a liberului vostru arbitru, urmăriţi să simţiţi întreaga forţă atotputernică ce ţâşneşte
răspunsului vostru. Atunci când instantaneu din voi, asemenea unui trăznet. Mai ales în clipa în care veţi începe să
veţi formula pentru voi înşivă formulaţi răspunsul, realizaţi totodată că sunteţi cu adevărat şi rămâneţi în clipele
această întrebare, răspunsul care urmează stăpânul vostru!
vostru clar şi ferm care va urma Vă rugăm să aveţi în vedere că, pentru a mări forţa de impact a răspunsului vostru,
va trebui să fie ori „DA“, ori atât în propriul univers lăuntric, cât şi în ambianţa cosmică în care vă aflaţi, este posibil
„NU“, dar vă rugăm să chibzuiţi să răspundeţi periodic la această întrebare mai ales atunci când răspunsul este „DA“, dar
în prealabil pentru ca răspunsul vostru clar şi ferm să nu fie formulat IMEDIAT CE trebuie să aveţi în vedere ca răspunsul să fie şi să rămână mereu acelaşi (este exclus ca
AŢI PUS ACEASTĂ ÎNTREBARE. Atunci când vă veţi decide să răspundeţi la această răspunsul să fie o dată „DA“, apoi „NU“, apoi din nou „DA“, apoi din nou „NU“, apoi de
întrebare, vă sfătuim să faceţi aceasta ca şi cum aţi vorbi pe îndelete cu voi înşivă. Înainte trei ori „DA“ şi altă dată „NU“ etc., etc.). Acţionând în modul în care v-am sugerat mai
să răspundeţi, este foarte bine să chibzuiţi asupra conţinutului acestui mesaj într-un sus şi răspunzând chiar periodic la această întrebare, veţi compensa astfel într-un anume
mod cât mai responsabil şi este necesar să luaţi în considerare toate informaţiile care mod lipsa de participare a tuturor acelora care nu au cunoştinţă despre existenţa acestui
v‑au fost puse la dispoziţie în cadrul acestui mesaj. Înainte de a răspunde ori „DA“, ori mesaj al nostru. Trebuie de asemeni să ştiţi că în cazul unui răspuns afirmativ („DA!!!“)
„NU“, consideraţi că aceasta este o întrebare universală şi realizaţi, totodată, că aceste care poate să fie repetat periodic, fie chiar şi de trei ori pe săptamână, efectele care nu vor
cuvinte ale întrebării au în contextul lor o puternică semnificaţie, care după aceea se va întârzia să apară în fiinţa voastră vor fi profund binefăcătoare, creatoare, purificatoare.
repercuta într-un mod tainic în fiinţa voastră, declanşând un proces ocult de rezonanţă Mai mult decât atât, în cazul unui
în universul vostru lăuntric. Atunci când în final hotărâţi într-un mod clar şi ferm care răspuns afirmativ periodic, efectele
anume este răspunsul, trebuie să vegheaţi pentru ca în acele clipe să nu vă perturbe sublime ale acestui răspuns ce este
nicio ezitare. Tocmai de aceea, trebuie să vă gândiţi în prealabil într-un mod clar şi ferm constant reînnoit nu vor întârzia să
la toate aceasta, atât în sufletul, cât şi în conştiinţa voastră. Este de asemeni necesar ca, apară în fiinţa voastră şi totodată
mai ales atunci când formulaţi acest răspuns, să manifestaţi totodată o clară şi puternică veţi asista la o însumare a acestor
intenţie ce va însoţi în simultaneitate răspunsul vostru. Este bine să ştiţi că pentru a efecte benefice, pe care le veţi trăi
asocia într-un mod armonios răspunsul cu întrebarea ce este formulată în acest mesaj sub forma unui cumul înnoitor şi
este tocmai de aceea recomandabil să răspundeţi abia după ce aţi realizat de 3 ori la profund transformator care va rodi
rând studierea în momente distincte a acestui mesaj pe care este bine să-l citiţi cu multă şi se va amplifica în mod gradat.
atenţie. Chiar mai mult decât atât, vă sugerăm
să oferiţi neîntârziat acest mesaj cât
UN SFAT IMPORTANT PE CARE ESTE BINE SĂ-L LUAŢI ÎN CONSIDERARE !!! mai multor fiinţe umane care vă
Vă rugăm să aveţi în vedere că nu trebuie să vă pripiţi şi să răspundeţi într-un sunt prietene sau simple cunoştinţe
mod precipitat şi superficial la această întrebare. Vă sfătuim ca înainte să răspundeţi, spre a mări în felul acesta cu ajutorul
să respiraţi de voie într-un mod lent şi profund, lăsând totodată să se dinamizeze în vostru numărul fiinţelor umane
24 25
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

care vor opta în final în deplină CE ESTE ŞI CUM SE MANIFESTĂ EFECTUL COLOSAL ŞI NEBĂNUIT DE PÂRGHIE
cunoştinţă de cauză. Acţionând AL CREDINŢEI COLECTIVE CE ACŢIONEAZĂ LA UNISON ŞI POATE SĂ
fiecare dintre voi în felul acesta, cu TRANSFORME TOTUL PE ACEASTĂ PLANETĂ?
mult entuziasm şi dăruire pentru
această nobilă reuşită, acceleraţi (Atenţie!!! Noi considerăm că în cele ce urmează este dezvăluit un secret
totodată momentul în care ne veţi fundamental care este cunoscut de marii iniţiaţi - Nota redactorului)
vedea că apărem pe cerul planetei În cazul unui răspuns afirmativ („DA!“), care este de natură să ne determine să
voastre. Este important să ştiţi apărem pentru voi toţi în lumea voastră fizică, trebuie să nu pierdeţi din vedere că
că apariţia noastră va fi posibilă această decizie trebuie să fie manifestată de un număr suficient de fiinţe umane, chiar
la scurt timp după ce va apărea dacă unora dintre voi care sunt sceptici sau pesimişti aceasta ar putea să li se pară o
printre fiinţele umane ce trăiesc acţiune neînsemnată. Ştiind aceasta, este tocmai de aceea recomandată difuzarea către
pe această planetă o stare suficient un număr cât mai mare de fiinţe umane a acestui mesaj (atât în forma scrisă, cât şi
de puternică de CONSENS în forma audio ce ar putea fi înregistrată pe un CD sau pe o casetă) în aproape toate
PLANETAR. limbile care există pe planeta voastră. În felul acesta, un număr cât mai mare de fiinţe
Fiţi încă din această clipă umane vor putea fi îndemnate să aleagă o alternativă, iar în cazul în care răspunsul
conştienţi că un singur gând clar, unui anumit număr de fiinţe umane va fi „DA!“, aceasta va putea transforma radical
puternic şi ferm manifestat ce destinul pe această planetă. Nu este nicio problemă în cazul în care acest mesaj va
va fi un singur răspuns ferm şi fi difuzat chiar şi într-o manieră jucăuşă sau vădit hazlie, căci difuzat chiar şi în felul
categoric va putea bulversa tot răul de pe această planetă în viitorul apropiat, dacă un acesta, mesajul nostru, care are o importanţă covârşitoare pentru întreaga umanitate,
număr suficient de fiinţe umane vor spune „DA“! Noi chiar sperăm că aceasta se va va ajunge să fie cunoscut şi apreciat de cât mai multe fiinţe umane care, după aceea,
petrece în curând! Este bine să vă daţi seama că o formulare cât mai clară şi fermă în deplină cunoştinţă de cauză, vor putea să opteze şi multe dintre ele vor răspunde la
a intenţiei voastre, în forul vostru lăuntric, ne va determina să ne manifestăm, în întrebarea noastră printr-un „DA“ ferm şi hotărât. În situaţia în care acest mesaj ajunge
curând, în lumea voastră materială şi la lumina zilei, dacă un număr suficient de fiinţe prin nu contează ce modalitate la voi, este necesar să îl citiţi cu multă atenţie de 2 – 3
umane de pe planeta voastră vor spune un „DA“ clar şi hotărât. În situaţia în care un ori şi în final este necesar să optaţi printr-un răspuns clar şi ferm. Este util să aveţi în
număr suficient de fiinţe umane vor răspunde cu „DA“ la această întrebare a noastră, vedere că niciodată acest mesaj care va ajunge deloc întâmplător în posesia voastră şi pe
momentul apariţiei noastre în faţa voastră va fi, atât pentru noi, cât şi pentru voi extrem care îl veţi citi cu suficientă atenţie nu trebuie să vă lase în final să rămâneţi indiferenţi.
de preţios şi mai mult decât atât, pentru întreaga umanitate o asemenea întâlnire se Este tocmai de aceea necesar să vă daţi seama că prin răspunsul clar şi ferm pe care
va dovedi profund transformatoare şi chiar indispensabilă. Cu toate că fiecare dintre îl oferiţi în cele din urmă la această întrebare ce este expusă în cadrul acestui mesaj,
voi veţi putea alege forma ce vă va conveni pentru a răspunde la această întrebare, deveniţi totodată conştienţi de existenţa energiei formidabile a liberului vostru arbitru.
trebuie să ştiţi că pentru noi este inutilă practicarea vreunui ritual care ne vizează. Este În cazul unora dintre voi, ACEASTA AR PUTEA FI CHIAR PENTRU PRIMA OARĂ
necesar să ştiţi că în cazul unui răspuns afirmativ („DA!“) ce va fi formulat periodic ÎN VIAŢĂ CÂND RECURGEŢI ÎN MOD CONŞTIENT LA LIBERUL ARBITRU.
într-un mod puternic, clar, ferm şi sincer, de îndată ce va fi manifestat din inimă şi din Chiar şi numai pentru o astfel de experienţă, care poate o să vă îmbogăţească şi o să
propria voastră voinţă, un asemenea răspuns va fi întotdeauna perceput într-un mod vă facă totodată să deveniţi conştienţi de potenţialităţile nebănuite care există în fiinţa
instantaneu de noi de îndată ce va fi formulat. Chiar şi atunci când veţi răspunde de voastră, merită să sacrificaţi câteva minute din timpul pe care îl aveţi la dispoziţie.
mai multe ori pe săptămână şi veţi formula un răspuns afirmativ („DA!“), veţi simţi, Experienţa pe care o veţi trăi atunci vă va face fără îndoială să vă convingeţi că aţi
fiecare dintre voi, din ce în ce mai intens, că şi noi vă vom răspunde imediat dupa aceea procedat cu înţelepciune. Aceasta va fi un pas care vă va ajuta să vă convingeţi într-un
aproape instantaneu de fiecare dată. mod indirect că acest mesaj pe care vi-l trimitem este autentic. Mai mult decât atât, nu
Este necesar să aveţi în vedere că atunci când veţi răspunde printr-un „DA“ trebuie să pierdeţi nicio clipă din vedere că o asemenea experienţă, ce va fi realizată
hotărât în cabina intimă de vot a intenţiei voastre ferme şi a voinţei voastre secrete, într-un mod direct de oricare dintre voi, vă poate oferi ulterior o surpriză lăuntrică
totodată vă veţi determina în felul acesta viitorul şi vă veţi putea transforma radical de mari proporţii, ce este cu putinţă să genereze un puternic ecou binefăcător în cazul
destinul la nivel planetar. unui răspuns afirmativ („DA!!!“). Dată fiind tainica însumare a răspunsurilor voastre
26 27
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

afirmative în timp, dacă vor răspunde manifestaţi în mod paradoxal HOTĂRÂREA DE A NU INTENŢIONA CEVA BUN,
cu „DA“ un număr suficient de fiinţe CONSTRUCTIV ŞI CREATOR CARE AR PUTEA SĂ TRANSFORME RADICAL
umane, aceasta va genera un cumul TOTUL, ATÂT ÎN PROPRIA VOASTRĂ FIINŢĂ, CÂT ŞI ÎN AFARA VOASTRĂ,
nebănuit care va fi cu putinţă să PE PLANETA UNDE EXISTAŢI.
declanşeze o transformare uimitoare În cazul în care alegeţi să rămâneţi prizonierul închistat şi fanatic al credinţelor
la nivel planetar. Dat fiind faptul că voastre, aspect pe care noi îl putem înţelege, atunci puteţi să răspundeţi printr-un
existenţa fiecărui om pe această planetă „NU!“ clar şi ferm. Vă rugăm însă ca, în situaţiile în care nu sunteţi cu adevărat capabili
este foarte preţioasă, este tocmai de să alegeţi într-un mod clar, ferm şi cu adevărat responsabil, nu rostiţi un „DA!“ formal
aceea important ca fiecare dintre voi şi superficial care este motivat de o banală stare de curiozitate. Vă rugăm ca în prealabil
să răspundeţi într-un mod clar şi ferm să vă daţi seama că noi, cei care intenţionăm să vă ajutăm, dacă şi voi veţi dori în
la această întrebare, fiind convinşi mod ferm aceasta, nu dorim să ne manifestăm întocmai ca într-un spectacol, ci chiar
că răspunsul vostru va contribui la o existăm într-un anume mod şi într-o realitate obiectivă în care ne trăim existenţa. Nu
posibilă transformare acum nebănuită, pierdeţi niciodată din vedere că acolo, în lumea în care noi toţi trăim, NOI CHIAR
dar totuşi de mari proporţii care va EXISTĂM CU ADEVĂRAT, AŞA CUM TOTODATĂ ŞI VOI EXISTAŢI ÎN LUMEA
putea să apară la momentul oportun PE CARE O AVEŢI LA DISPOZIŢIE! Nu vă lăsaţi nicio clipă acaparaţi de pesimism,
pe planeta voastră. Trebuie în acelaşi considerând că numărul acelora vor spune „DA“ într-un mod ferm şi hotărât va fi până
timp să vă daţi seama că, în cazul unui la urmă foarte redus.
răspuns afirmativ („DA“) pe care îl veţi formula într-un mod clar şi ferm, întreaga Amintiţi-vă că istoria voastră a cunoscut numeroase episoade în care un grup
umanitate de pe planeta voastră va putea în final să beneficieze de pe urma lui, printre relativ restrâns de bărbaţi şi femei care au fost ferm hotărâţi, solidari, plin de avânt şi
aceşti beneficiari fiind şi toţi aceia care nu au ştiut nimic despre existenţa acestui mesaj eroici, au ajuns totuşi să modifice într-un mod uimitor cursul evenimentelor, în pofida
şi tocmai din această cauză nu au putut să facă nicio alegere. În cazul unui răspuns numărului lor redus. Noi suntem siguri că la ora actuală astfel de exemple cunoaşteţi
clar şi ferm afirmativ („DA!“), veţi avea posibilitatea să descoperiţi în fiinţa voastră cu toţii. Atunci când indiferenţa, blazarea şi inerţia vă acaparează şi au tendinţa
existenţa tainică şi surprinzător de puternică a liberului vostru arbitru. Este însă foarte să vă paralizeze iniţiativele creatoare, gândiţi-vă cu luciditate şi discernământ că,
important să reţineţi că, indiferent de răspunsul pe care îl veţi oferi la întrebarea noastră la fel cum un număr relativ mic de oameni rău intenţionaţi ce reprezintă elita care
(fie „DA“, fie „NU“), prezenţa acestui mesaj al nostru în mâinile voastre nu trebuie să acţionează din umbră a fost totuşi capabil să preia puterea temporală asupra planetei
vă lase niciodată indiferenţi. De îndată ce vă pregătiţi să formulaţi un răspuns clar şi Pământ, reuşind în felul acesta să
ferm, este necesar să uitaţi de falşii profeţi şi de toate opiniile mai mult sau mai puţin influenţeze în rău viitorul unui
distorsionate ori fantasmagorice ce vi s-au transmis în decursul timpului despre noi, număr foarte mare de oameni
extratereştrii. Consideraţi că este cu putinţă ca acest mesaj să fie totuşi unul dintre cele care trăiesc pe această planetă,
mai importante şi cele mai directe care v-a fost pus la dispoziţie până în prezent pentru tot aşa este posibil ca numai
ca întreaga umanitate să intre în legatură cu o civilizaţie extraterestră avansată. două-trei sute de oameni ferm
Trebuie totodată să vă daţi neîntârziat seama că a decide singuri un aspect precum hotărâţi, care acţionează de
este acesta (care este atât de important pentru întreaga umanitate), fie ca indivizi izolaţi, fiecare dată la unison, fiind uniţi
fie ca grup unitar, este atât dreptul vostru din naştere, cât şi responsabilitatea voastră! şi solidari, să transforme totuşi
Fiecare dintre voi, cei care citiţi cu atenţie acest mesaj, trebuie să vă daţi seama că, în în bine tragicul destin colectiv al
situaţia de faţă, atât indiferenţa, cât şi pasivitatea pe care o veţi manifesta nu vor duce acestei planete! Un asemenea grup
nicăieri, decât la absenţa libertăţii. Exprimarea puterii tainice pe care fiecare dintre voi fratern puternic unit şi eroic, care
o poate manifesta cu folos pentru întreaga umanitate prin intermediul liberului arbitru în plus este ferm hotărât şi animat
poate să declanşeze unele efecte nebănuite, atât în fiinţa voastră, cât şi pe planeta pe de nobile idealuri, poate contribui
care acum trăiţi cu toţii. Trebuie să fiţi totodată conştienţi că indecizia voastră va totodată, cu ajutorul imens pe care
avea şi ea urmări, deoarece chiar şi atunci când vă manifestaţi indecizia, în realitate noi suntem dispuşi să-l oferim, la
28 29
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

naşterea umanităţii celei noi care va (SPOREŞTE) DEVINE LA UN MOMENT DAT O PUTERE COLOSALĂ
fi integrată în marea Fraternitate a PRIN INTERMEDIUL UNUI PROCES OCULT DE MULTIPLICARE ŞI APOI
Civilizaţiilor Galactice. Prin unirea ENERGIA EI IMENSĂ AJUNGE SĂ ANIME MASELE UMANE, PROVOCÂND
voastră într-un tot organic şi TRANSFORMĂRI CORESPONDENTE ŞI DE LUNGĂ DURATĂ PE PĂMÂNT.“
armonios poate să rezulte o imensă Mai ales aceia dintre voi care veţi fi capabili să înţelegeţi ceea v-am dezvăluit aici,
putere supranaturală care este noi, cei care vrem să fim fraţii voştri, vă veţi da seama că v-am pus la dispoziţie un MARE
de natură să transforme în scurt SECRET care, în cazul punerii lui în aplicare într-un mod sistematic şi perseverent, va
timp starea tragică în care se află la putea atrage la scurt timp după aceea transformarea completă a destinului umanităţii
ora actuală planeta voastră. Dacă şi totodată aceasta va atrage în simultaneitate modificarea destinului planetei pe care
un grup ce va alcătuit fie chiar şi trăiţi. Fiecare dintre voi, cei care citiţi cu atenţie aceste informaţii, trebuie să vă daţi
din două-trei sute de oameni va seama că difuzarea ce va fi neîntârziat urmată de punerea în aplicare a sfaturilor ce
acţiona de fiecare dată la unison, sunt conţinute în acest mesaj va fi şi va rămâne (dincolo de aparenţe), PUNCTUL CEL
fiind însufleţit de fiecare dată de TARE DE SPRIJIN care este necesar să fie folosit de fiecare dată la momentul oportun,
intenţii clare şi puternice, având iar noi, fraţii voştri, care existăm într-un anumit tărâm al realităţii universului, vom fi
la bază înalte idealuri, el va putea şi vom rămâne întotdeauna pentru voi BRAŢUL CEL LUNG AL PÂRGHIEI CARE SE
determina manifestarea unor ÎNTINDE LA MAI MULŢI ANI LUMINĂ, iar voi veţi fi ajutaţi să deveniţi artizanii
transformări uluitoare pe planeta elevării pe o nouă treaptă a planetei Pământ, ca urmare a apariţiei noastre în lumea
pe care vă aflaţi! voastră, care are o mare nevoie de ajutorul nostru plin de bunăvoinţă.
De îndată ce un asemenea grup va începe să acţioneze cu putere, veţi descoperi că
sunt posibile transformări rapide şi surprinzătoare pe care marea majoritate a oamenilor
de pe planeta voastră le consideră deocamdată imposibile. Veţi putea constata cu
uşurinţă că, prin unirea voastră ce va fi realizată pentru a duce la îndeplinire scopuri
bune, o gigantică putere manifestatoare va apare imediat în voi şi, în felul acesta, veţi
duce la bun sfârşit cele mai dificile proiecte care li se par a fi imposibile celor apatici sau
celor care sunt măcinaţi de îndoieli. Uniţi-vă pentru a duce la îndeplinire scopuri care
se bazează pe idealuri sublime elevate şi grupaţi-vă pentru astfel de acţiuni fie câte 3,
fie câte 5, fie câte 10, fie câte 100, fie câte 1000 şi îndrăzniţi să acţionaţi întotdeauna în
slujba binelui, fiind de fiecare dată animaţi de intenţii puternice clare şi ferme. Atunci
când acţionaţi în cadrul unor astfel de grupuri, mai mici sau mai mari, care sunt unite
şi solidare, puteţi fi siguri chiar înainte să începeţi acţiunile voastre că atunci când
manifestările voastre vor fi realizate într-o stare de unison deplin, ele vor fi până la
urmă încununate de succes. Deplina voastră unire cât mai profundă atât în intenţie,
cât şi în gândire, în simţire şi în acţiune cu alţi oameni care sunt însufleţiţi întocmai
ca şi voi de aceleaşi intenţii va fi suficientă pentru a face să apară o imensă putere
realizatoare benefică, ce vă va uimi.
Amintiţi-vă că unul dintre gânditorii voştri a spus cândva:
„DAŢI-MI UN PUNCT FERM DE SPRIJIN ŞI VĂ PROMIT CĂ ATUNCI VOI
RIDICA CU AJUTORUL LUI TOT PĂMÂNTUL“.
Pe de altă parte, un alt gânditor al vostru a afirmat:
„O VERITABILĂ IDEE FORŢĂ SAU O PUTERNICĂ ASPIRAŢIE CARE
LA UN MOMENT DAT ÎNCEPE SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ ŞI SE ÎNMULŢEŞTE
30 31
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

CARE VOR FI CONSECINŢELE CARE VOR APĂREA ATUNCI CÂND SUFICIENT le este foame nu pot să zâmbească, aceia care au îndoieli chinuitoare şi paralizante, cât
DE MULŢI OAMENI VOR FORMULA ÎNTR-UN MOD CLAR ŞI FERM O DECIZIE şi aceia cărora le este teamă nu se pot deschide pentru a primi ajutorul pe care îl putem
AFIRMATIVĂ („DA!!!“) ? oferi.
Vă mărturisim că simţim o mare compasiune atunci când contemplăm fiinţele
Pentru cei mai mulţi dintre
umane ce suferă atât în inima, cât şi în trupul lor în multe locuri de pe această planetă,
voi, o primă consecinţă aproape
cu toate că, de fapt, fiecare fiinţă umană deţine în universul ei o inestimabilă lumină
imediată a unei decizii colective
nepieritoare, prin intermediul căreia pot fi înfăptuite multe minuni, atât în ceilalţi
favorabile ce va fi exprimată de un
oameni, cât şi în ambianţa planetei pe care trăiţi. Această lumină ascunsă şi eternă ar
număr suficient de fiinţe umane
putea fi pentru cei mulţi care trăiesc pe acest pământ viitorul vostru înălţător, fericit,
printr-un „DA“ clar şi ferm va
sublim şi profund transformator. După aceea, contactele şi raporturile voastre cu noi
fi materializarea a numeroase
vor putea fi progresive.
nave spaţiale (OZN-uri) pe cerul
Vă anunţăm încă de pe acum că vor exista mai multe etape în ceea ce priveşte
planetei voastre şi tot atunci,
colaborarea noastră cu voi, care vor fi împărţite pe mai mulţi ani sau chiar pe decenii.
unele dintre aceste nave spaţiale
O primă etapă va fi apariţia demonstrativă a navelor noastre spaţiale care vor putea fi
(OZN‑uri) vor coborî pe Pământ.
văzute în simultaneitate de un număr foarte mare de oameni.
Pentru mulţi dintre voi, efectul
O a doua etapă va fi apariţia şi materializarea noastră fizică în prezenţa anumitor
direct al acestui contact cu noi va fi
fiinţe umane care vor fi alese de noi în prealabil pentru a fi realizate astfel de contacte
abandonarea rapidă şi definitivă a
fructuoase.
numeroase certitudini dogmatice
O a treia etapă va implica colaborarea liberă cu voi pentru a vă ajuta să faceţi paşi
şi credinţe false.
importanţi atât în ceea ce priveşte evoluţia voastră tehnică, cât şi în ceea ce priveşte
Chiar şi un simplu contact
transformarea şi maturizarea voastră spirituală.
vizual, demonstrativ ce va putea
O a patra etapă va implica descoperirea în strânsă colaborare cu noi a unei părţi
să se declanşeze în simultaneitate în mai multe locuri de pe Pământ va avea repercusiuni
imense, care la ora actuală este aproape nebănuită, a galaxiei în care vă aflaţi.
imense asupra viitorului vostru. La scurt timp după aceea, numeroase credinţe false
Trebuie să aveţi însă în vedere că, de fiecare dată, în cadrul acestor colaborări cu
şi concepţii eronate vor fi eliminate sau modificate pentru totdeauna. Organizarea
noi vi se vor oferi noi posibilităţi
societăţii voastre va fi profund bulversată, mai mult ca niciodată, în aproape toate
de a alege. De fiecare dată, voi
domeniile de activitate. Încrederea şi puterea binefacătoare care se vor trezi în voi vor
veţi fi aceia care veţi alege şi
deveni individuale deoarece veţi vedea, mulţi dintre voi pentru prima dată, cu ochii
veţi decide şi, pe măsură ce veţi
voştri, că noi suntem vii şi că existăm ca atare. Contactul ulterior cu noi vă va ajuta
ajunge să înţelegeţi cât mai bine
considerabil să vă transformaţi în mod concret scara valorilor!
toate acestea, veţi putea face paşi
Mai ales în viziunea noastră, cel mai important aspect care va surveni este acela
însemnaţi împreună cu noi dacă
că umanitatea va putea să formeze în sfârşit o singură Fraternitate, de îndată ce se va
– evident – aceasta este necesar,
afla faţă în faţă cu acel „necunoscut“ pe care noi l-am reprezentat atâta vreme!
atât pentru binele vostru spiritual,
În felul acesta, multe pericole se vor îndepărta de locuinţele voastre, deoarece
cât şi pentru binele vostru exterior.
acest contact al nostru cu voi îi va forţa totodată pe cei indezirabili sau, altfel spus, pe
Toate aceste transformări spirituale
aceia pe care noi îi numim „A TREIA PARTE“ să se arate şi ei pentru prima oară şi, la
lăuntrice le veţi putea realiza sub
scurt timp după aceea, să dispară. Cu această ocazie veţi putea învăţa că aveţi acelaşi
ghidarea noastră, dar de fiecare
nume şi că vă trageţi seva din aceleaşi rădăcini: Umanitatea!
dată va trebui ca fiecare dintre
La scurt timp după aceea, o mulţime de schimburi şi colaborări pacifiste, pline de
voi să faceţi eforturile ce sunt
bunăvoinţă şi respectuoase, vor fi posibile în felul acesta, dacă aceasta va fi totodată şi
necesare pentru a pune în aplicare
dorinţa voastră.
aceste modalităţi pe care vi le vom
În actuala stare de fapt în care vă aflaţi pe această planetă, aceia dintre voi cărora
32 33
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

dezvălui, prin voi înşivă. noi să ştim dacă venirea acestor făpturi extraterestre este în realitate o consecinţă a
Pe parcursul colaborării alegerii noastre colective? Răspunsul pe care vi-l oferim este edificator şi foarte simplu:
noastre cu voi, puteţi fi În primul rând puteţi fi siguri că, în caz contrar, noi am fi putut să apărem deja acolo, în
siguri încă de pe acum că planul vostru existenţial, şi să ne manifestăm ca atare, pe ascuns, de multă vreme! Dat
niciun fel de implicare nu fiind faptul că deocamdată noi nu ne aflăm încă în planul vostru existenţial, aceasta se
va fi niciodată hotărâtă într- petrece numai datorită faptului că voi nu aţi hotărât încă într-un mod ferm şi explicit
un mod unilateral. Mai mult aceasta.
decât atât, trebuie să ştiţi că Unii dintre voi ar putea să creadă că noi vă vom face doar să credeţi în aşa-zisa
noi vom pleca de pe această voastră alegere deliberată, pentru a legitima în felul acesta venirea noastră, chiar şi
planetă la scurt timp după atunci când nu ar fi deloc cazul să se petreacă aceasta. În cazul în care veţi continua să
ce dorinţa şi intenţia voastră hrăniţi astfel de idei merită să vă puneţi următoarea întrebare: Ce interes am avea să vă
colectivă se va exprima la un oferim în mod deschis ceva la care deocamdată nu aveţi încă acces, pentru beneficiul
moment dat în acest sens. unui mare număr dintre voi?
Mai multe luni sau poate Alţii s-ar putea întreba: Cum putem să fim siguri că în cazul unui astfel de contact
chiar câţiva ani (toate acestea cum este acesta nu este, de fapt, vorba despre o manevră perfidă „A CELEI DE‑A TREIA
fiind în strânsă legătură cu PĂRŢI“ pentru a ne face să fim în felul acesta chiar mai supuşi şi complet aserviţi?
viteza de propagare a acestui Răspunsul nostru la o astfel de întrebare este foarte simplu: Nu este cu putinţă să fie
mesaj în lumea voastră) vor aşa, deoarece este întotdeauna mai uşor de luptat cu acela pe care îl identificăm şi îl
fi necesari înaintea „MARII vedem decât cu acela care este invizibil şi pe care nu-l identificăm. Spaima terorismului
NOASTRE APARIŢII“. Trebuie însă să fiţi siguri că această apariţie a noastră se va care vă macină nu este oare un exemplu flagrant de acest gen? Dincolo de îndoielile
petrece la scurt timp după ce va fi exprimată hotărîrea fermă a unui număr suficient şi suspiciunile care s-ar putea să vă macine pe unii dintre voi, trebuie să fiţi convinşi
de mare de oameni care îşi vor folosi într-un mod creator capacitatea de a alege şi de că, orice ar fi, voi sunteţi singurii judecători în sufletele şi în conştiinţele voastre! În
a opta răspunzând cu un „DA“ clar şi ferm la întrebarea care este pusă de noi în acest cazul nostru, puteţi fi absolut siguri că oricare dintre alegerile voastre este şi va rămâne
mesaj. Puteţi însă să fiţi siguri că „MAREA NOASTRĂ APARIŢIE“ se va petrece pe întotdeauna respectată! În absenţa declaraţiilor reprezentanţilor umani, care sunt
planeta voastră numai dacă acest mesaj pe care l-am difuzat găseşte un ecou suficient susceptibili de a vă induce eventual în eroare, voi ignoraţi la ora actuală totul, atât despre
de puternic în voi, fără ca aceasta să însemne că este obligatoriu necesar ca toţi oamenii noi, cât şi despre aceia care deja vă manipulează din culise. Dată fiind situaţia dramatică
care trăiesc pe planeta voastră să opteze pentru a realiza această alegere. în care deja vă aflaţi, recurgerea la o precauţie exagerată, care ar implica să nici nu mai
Este însă bine să vă daţi seama că, de fapt, ceea ce face să apară o diferenţă încercaţi măcar să ne descoperiţi, nu ar fi în nici un caz o soluţie. Fie că vă daţi sau
fundamentală între rugăciunile voastre zilnice care sunt adresate atât lui DUMNEZEU, nu seama de aceasta, voi vă aflaţi deja în cutia Pandorei pe care „CEA DE-A TREIA
cât şi unor entităţi superioare a căror natură a ajuns să fie preponderent divină, şi PARTE“ a creat-o în jurul vostru. Indiferent care ar putea fi decizia voastră, trebuie să
deciziile clare şi ferme pe care voi le manifestaţi în ceea ce ne priveşte atunci când nu pierdeţi din vedere că, înainte de toate, voi trebuie să ieşiţi din cutia Pandorei în care
spuneţi un „DA“ hotărât este foarte simplă şi evidentă: NOI SUNTEM CHIAR ŞI ÎN deja vă aflaţi.
CLIPA ACEASTA PERFECT ECHIPAŢI TEHNIC PENTRU A NE MATERIALIZA ÎN În faţa unei asemenea dileme, care totodată reprezintă luptă între două stări de
LUMEA VOASTRĂ! crasă ignoranţă, trebuie să daţi dovadă de bun simţ şi să vă întrebaţi glasul inimii şi
intuiţia. În concluzie, trebuie să alegeţi: vreţi să ne descoperiţi cu ochii voştri sau vreţi
DE CE EXISTĂ DEJA PENTRU UNII DINTRE VOI O ANUMITĂ DILEMĂ ISTORICĂ? doar să credeţi orbeşte tot ceea ce spun savanţii şi formatorii voştri de opinie ce sunt
Noi ştim că cel mai adesea „STRĂINUL“ este privit ca fiind inamicul, atâta vreme cumpăraţi de forţele oculte ale răului? Aceasta este adevărata noastră întrebare!
cât el rămâne „ascunsul“, „necunoscutul“. Într-o primă etapă, emoţia comună ce va fi După mii de ani, la un moment dat, iată că această alegere ar putea fi inevitabilă:
intens trăită va întări într‑un anume mod legăturile voastre, care apar între voi la scară va trebui să alegeţi între două necunoscute. Să vedem acum de ce este foarte bine să
mondială, prin declanşarea anumitor procese de rezonanţă. răspândiţi un asemenea mesaj printre voi, pentru ca el să ajungă în scurt timp la cât mai
Este însă posibil ca unii dintre voi să-şi pună următoarea întrebare: Cum am putea mulţi oameni. În cazul în care acest mesaj-referendum va fi încununat de reuşită, iar
34 35
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

noi vom apărea pentru voi toţi, această reuşită va orienta totodată viitorul vostru într- Mii de nave spaţiale ale noastre
un mod ireversibil înspre bine, ceea ce va avea în acelaşi timp un impact istoric la scară vor apărea atunci la aceeaşi
milenară. Trebuie, de asemenea, să aveţi în vedere că, în situaţia în care acest referendum oră pe cerul planetei voastre.
nu-şi va atinge scopul, acest eşec va amâna totodată extraordinara oportunitate de a Ar trebui să vă daţi seama că
alege cu mulţi ani mai târziu, cel puţin cu o generaţie, dacă ea va supravieţui până o astfel de apariţie a noastră
atunci. A nu-i informa pe cât mai mulţi oameni despre existenţa acestui mesaj al nostru va reprezenta totodată pentru
înseamnă să riscaţi să obţineţi un rezultat care va fi contrar aşteptărilor. A rămâne mulţi dintre voi un adevărat şoc
indiferenţi sau a manifesta scepticism înseamnă să renunţaţi totodată la posibilitatea cultural, ce va fi unic în istoria
de a vă folosi într-un mod creator liberul arbitru care, în cazul unui curent planetar actuală a umanităţii. Începând
favorabil ce va ajunge să se manifeste ÎNTOCMAI CA O IDEE-FORŢĂ, VA PUTEA din acea zi, nu va mai fi nevoie să
SĂ TRANSFORME ÎN BINE DESTINUL UMANITĂŢII. difuzaţi acest mesaj, dar atât cei
Este bine să vă daţi seama că, în cazul acestui referendum pe care trebuie să-l sceptici, cât şi cei indiferenţi vor
realizaţi într-un mod telepatic, este totodată vorba atât despre viitorul vostru, cât şi simţi o undă de regret că s-au
despre viitorul întregii umanităţi. În situaţia în care acest referendum se va încheia cu abţinut să difuzeze acest mesaj
bine şi noi vom apărea, această reuşită va implica totodată un salt pentru umanitate şi al nostru altor oameni sau au
va accelera într-un mod considerabil evoluţia voastră. evitat să răspundă într-un mod
Dincolo de toate acestea, este totuşi posibil ca acest mesaj al nostru să nu primească clar şi ferm la întrebarea care le-
deocamdată asentimentul vostru colectiv şi într-o măsură suficientă. O posibilă cauză a a fost pusă. În acea unică zi, descoperirea noastră de către pământeni va fi ireversibilă.
absenţei unui asentiment colectiv majoritar ar putea să fie faptul că acest mesaj al nostru Dată fiind urgenţa mesajului nostru pentru voi, vă rugăm să lecturaţi cu atenţie acest
a ajuns la prea puţini oameni. Într-o asemenea situaţie, nu trebuie să vă surprindă dacă referendum şi insistăm să nu vă grăbiţi, reflectând pe îndelete la răspunsul pe care ni-l
cei sceptici se vor grăbi să afirme că de fapt acest mesaj al nostru nu avut nicio valoare, veţi transmite şi apoi să HOTĂRÂŢI !!!!
nefiind altceva decât „literă moartă“. Totuşi, dincolo de ceea ce urmează să se petreacă mai Aşa cum vă veţi putea convinge fiecare dintre voi, mijloacele mass-media care
departe, noi ţinem să vă anunţăm că în realitate nicio aspiraţie individuală binefăcătoare sunt controlate din umbră de aceia care sunt animaţi de intenţii rele, nu vor avea
nu rămâne fără un anumit ecou în fiinţa aceluia care o manifestă, căci întotdeauna, fără niciun interes să difuzeze vreodată acest mesaj al nostru, chiar dacă el le este oferit
excepţie, structura holografică a universului răspunde la momentul potrivit, întocmai într-un mod liber şi gratuit. Luaţi tocmai de aceea aminte, căci numai vouă, fiinţe
ca o uriaşă cutie de rezonanţă, fiecare om fiind ulterior răsplătit într-un mod identic umane extraordinare, profund responsabile şi iubitoare, care sunteţi anonime, vă
pentru toate gândurile şi intenţiile bune pe care le emite. Puteţi să fiţi pe deplin siguri revine sarcina să transmiteţi către cât mai mulţi oameni ce se află în ţara voastră acest
încă de la început că, într-o oarecare măsură, noi vă vom răspunde multora dintre voi mesaj important. Ştiind aceasta, faceţi să parvină neîntârziat acest mesaj al nostru la
atunci când o să vă gândiţi într-un mod creator la noi şi, aşa cum vă veţi putea da seama cât mai mulţi oameni care se află în anturajul vostru şi impulsionaţi-i ca fiecare dintre
la scurt timp după aceea, chiar vă vom inspira şi vă vom ajuta. După cum vă veţi putea ei să aleagă şi să nu rămână indiferenţi la conţinutul acestui mesaj. Acţionând plini de
convinge mulţi dintre voi, toate eforturile sincere şi entuziaste pe care le veţi face pentru dăruire în felul acesta şi prezentând mesajul nostru la cât mai mulţi oameni, realizaţi că
a intra în legătură telepatică, spirituală cu noi vor primi ulterior anumite răspunsuri şi începeţi totodată să deveniţi artizanii destinului vostru superior planetar. În concluzie,
inspiraţii neaşteptate care vă vor face să vă daţi seama că aspiraţiile benefice sunt de vă rugăm pe toţi să răspundeţi după o matură chibzuinţă la întrebarea:
fiecare dată superioare inacţiunii şi complacerii în indiferenţă. În situaţia în care mesajul DORIŢI ÎNTR-UN MOD CLAR ŞI FERM CA NOI SĂ APĂREM?!
nostru va reuşi să întrunească asentimentul vostru suficient şi colectiv ceva mai târziu, Vă anunţăm că sunteţi liberi să copiaţi, să reproduceţi, să transmiteţi şi chiar să
vă asigurăm că noi avem o mare răbdare şi aşteptăm momentul când veţi merita să publicaţi în broşuri separate acest mesaj al nostru, difuzând-l oricând şi oriunde doriţi,
asistaţi cu toţii la „MAREA NOASTRĂ APARIŢIE“. Momentul în care mesajul nostru dar vă rugăm să nu-l modificaţi şi să nu scoateţi pasaje din el.
va reuşi să primească din partea voastră un asentiment colectiv suficient depinde în Aici se încheie mesajul respectiv, care a fost difuzat pe Internet de o civilizaţie
totalitate de aceia dintre voi care în decursul zilelor şi al lunilor care trec vor aspira extraterestră avansată.
să vină ziua „MARII NOASTRE APARIŢII“. Imaginaţi-vă acum plini de optimism şi Redactarea finală a acestui mesaj a fost realizată de
speranţă ce se va petrece dacă ziua „MARII NOASTRE APARIŢII“ va fi luna viitoare. profesor yoga Gregorian Bivolaru
36 37
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

Câteva comentarii utile ale profesorului fiinţe umane credule şi ignorante, de îndată ce aud ceva despre această „Conspiraţie
planetară“ ce a fost urzită din umbră de aşa zişii „iluminaţi“, strâmbă din nas pline de
yoga Gregorian Bivolaru ifose şi scepticism, evitând să mai studieze câte ceva despre nenumăratele probe ce există
la ora actuală chiar pe Internet, fiind convinse că acolo este vorba doar de „TEORIE“.
Atât informaţiile care sunt incluse în această secţiune, cât şi conţinutul acestui Procedând în felul acesta, astfel de fiinţe umane credule evită să ia în considerare faptele
mesaj special se adresează mai ales acelora care consideră că există extratereştri şi şi tocmai de aceea elita Francmasoneriei mondiale îşi continuă nestingherită diabolica ei
civilizaţii extraterestre, dar şi acelora care sunt indecişi, însă dispuşi să se informeze şi acţiune planetară, implementând din umbră aşa‑zisa „NOUĂ ORDINE MONDIALĂ“.
să aprofundeze aceste subiecte. Există însă şi persoane sceptice, care gândesc că singura Despre aceasta se aminteşte chiar şi pe bancnota de 1 dolar pe care figureză totodată şi
planetă din tot universul pe care trăiesc făpturi fizice ce sunt înzestrate cu conştiinţă este alte simboluri masonice faimoase, cum ar fi piramida şi ochiul lui Lucifer, ce tronează
doar planeta Pământ. În viziunea lor limitată, ele sunt convinse că Pământul reprezintă în partea de sus a acelei piramide, deloc întâmplător lipsite de vârf.
singura planetă pe care se află viaţă, printre sutele de miliarde de galaxii din cadrul În cursul anumitor contacte spirituale telepatice pe care mărturisim că le-am
Universului fizic, care alcătuiesc ceea ce numim Cosmosul – adică doar una dintre cele realizat deja în câteva rânduri cu respectiva civilizaţie extraterestră avansată de unde
trei lumi în viziunea celor înţelepţi. provine acest mesaj, ne-am convins în felul acesta de nobilele intenţii ale acestei
După ce am citit cu multă atenţie acest mesaj, am fost plăcut surprinşi de coerenţa, civilizaţii extraterestre de a ajuta planeta Pământ şi umanitatea. Luând în considerare
pertinenţa şi obiectivitatea lui, iar ulterior am verificat prin intermediul unor experienţe aceste aspecte, am urmărit ca acest mesaj să fie tradus şi difuzat şi, chiar mai mult decât
spirituale directe existenţa sursei extraterestre care se află în spatele acestui mesaj. În atât, am organizat pentru prima dată în lume, în data de 27 august 2008, un inedit
felul acesta, ne‑am convins de veridicitatea acestui inedit referendum planetar şi am experiment care s-a desfăşurat la Costineşti, în cadrul Simpozionului Internaţional de
considerat că ar fi bine ca el să fie pus la dispoziţia tuturor acelora care vor fi deschişi să‑l YOGA. La acest eveniment au participat mai multe mii de persoane, care au răspuns
studieze cu atenţie şi să răspundă apoi telepatic într-un mod ferm, clar şi responsabil la la mesajul referendum al civilizaţiei extraterestre printr-un „DA“ clar, ferm şi hotărât
întrebarea esenţială care le este adresată oamenilor în cadrul acestui mesaj. Aşa cum vă pentru ca această civilizaţie extraterestră să apară la momentul potrivit pe cerul
veţi putea convinge dacă veţi studia cu suficientă atenţie acest mesaj, nu avem nimic de planetei Pământ pentru a ajuta, aşa cum se specifică în cadrul acestui mesaj, întreaga
pierdut dacă îl vom lua în serios şi vom răspunde într-un mod clar şi ferm – telepatic umanitate.
– la întrebarea care este formulată de extratereştri pe această cale. Avem numai de Aşa cum vă puteţi da seama, a fost pentru prima dată pe planeta Pământ când
câştigat dacă un anumit număr de fiinţe umane va răspunde telepatic, într-un mod un număr atât de mare de fiinţe umane (care au totodată o orientare spirituală) au
clar şi ferm, la întrebarea pe care acest mesaj o formulează pentru fiecare pământean. răspuns printr-un „DA“ clar
Vă mărturisesc că nu am găsit nicio contradicţie şi nicio aberaţie în acest mesaj, care şi ferm la acest important
este plin de bun simţ şi înţelepciune. Studiindu-l cu atenţie, fiecare dintre noi avem referendum al extratereştrilor.
multe de învăţat din conţinutul său. Este totodată foarte semnificativ că acest mesaj Vă rugăm tocmai de aceea pe
al extratereştrilor care ne pune totodată în gardă cu privire la gigantica şi tenebroasa toţi cei interesaţi să citiţi cu
conspiraţie planetară a aşa-zişilor „iluminaţi“ despre care noi am vorbit adeseori în multă atenţie, de cel puţin 2 ori,
cadrul acestei şcoli spirituale. Ştim că, din nefericire, există încă mulţi ignoranţi pentru mesajul publicat în cadrul acestei
care realitatea acestei gigantice conspiraţii planetare nu este decât o fantasmagorie sau o broşuri, mai ales dacă aveţi deja
aberaţie care nu merită să fie luată în considerare. Dincolo de toate acestea, este necesar intenţia de a răspunde şi Dvs. cu
să ştiţi că la ora actuală deja există uluitor de multe probe evidente şi zdrobitoare cu un „DA“ ferm şi hotărât la acest
privire la realitatea acestei conspiraţii. Mai mult decât atât, există mii de cărţi pline referendum din partea acestei
de mărturii incontestabile care conţin fotografii zguduitoare – toate acestea probează civilizaţii extraterestre avansate.
realitatea cutremurătoare a acestei uriaşe conspiraţii planetare ce a fost şi este urzită Astfel, veţi opta clar şi ferm ca
din umbră de francmasoneria mondială. Această imensă conspiraţie planetară nu extratereştrii ce aparţin acestei
este deloc o aşa-zisă „teorie a conspiraţiei“ aşa cum unii francmasoni abili şi vicleni civilizaţii avansate să apară în
urmăresc să o mascheze, adăugând înşelătoarea etichetă „teorie“ pentru a-i induce în vehiculele lor pe cerul planetei
eroare pe cei proşti şi creduli care se grăbesc apoi să spună: „TEORIE… TEORIE… DE Pământ. În conformitate cu
ATÂTA TEORIE M-AM SĂTURAT. VREAU FAPTE.“ Tocmai de aceea, foarte multe
38 39
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

mesajul, este important să răspundeţi şi în cazul în care răspunsul Dvs. la întrebarea fi în Costineşti la acea dată. În acest scop, veţi putea folosi legitimaţia gratuită de acces
formulată de civilizaţia extraterestră este un „NU“ ferm, prin care luaţi o atitudine clară, tipărită de noi pe clapa cu care este prevăzută coperta spate a broşurii de faţă, după ce o
de depăşire a inerţiei şi nepăsării. veţi decupa în prealabil urmând instrucţiunile oferite şi o veţi completa corespunzător.
Este posibil ca în timpul sau în urma acestui experiment deosebit să se producă Până atunci, vă rugăm ca, în cazul în care lucraţi cu YANTRA de comuniune cu
anumite fenomene profund benefice, surprinzătoare, chiar de natură paranormală, care fiinţe extraterestre binefăcătoare şi trăiţi experienţe deosebite, să ne trimiteţi o scurtă
este cu putinţă să reprezinte răspunsul amical şi fratern pe care vi-l va oferi respectiva mărturie în care să descrieţi experienţele respective pe adresa de e-mail redactie@
civilizaţie extraterestră (care a transmis acest mesaj), drept consecinţă a exprimării într-un yogaesoteric.net sau pe adresa Biblioteca şi Centrul de Documentare MISA, Şoseaua
mod clar şi ferm a adeziunii ferme şi necondiţionate ca făpturile extraterestre ce aparţin Sălaj Nr.2, Bl.126A, parter, Sector 5, Bucureşti, telefon/fax (+40) 21- 424 23 69. Aceste
unei civilizaţii superioare să apară în lumea noastră fizică, pe cerul planetei Pământ. mărturii vor fi ulterior publicate în cadrul unei broşuri consacrate acestui subiect. Vă
Având în vedere aceste aspecte, vă anunţăm că ne putem aştepta totodată la unele rugăm să precizaţi, dacă doriţi, numele, prenumele şi o modalitate de contact (adresă,
surprize spirituale de mari proporţii, care s-ar putea să apară în viitorul foarte apropiat e-mail, telefon etc.). Dacă doriţi să vă păstraţi anonimatul, vă rugăm să precizaţi aceasta,
în urma manifestării la unison de către un grup atât de mare de fiinţe umane a unui iar noi vă vom respecta opţiunea.
„DA“ ferm şi hotărât pentru ca respectiva civilizaţie extraterestră să apară pe cerul Chiar dacă unii „farisei“ se vor grăbi să afirme că ei nu văd nicio legătură utilă
planetei Pământ pentru a ajuta neîntârziat umanitatea. între YOGA şi civilizaţiile extraterestre avansate, noi considerăm că acest demers al
Suplimentar, pentru aceia dintre Dvs. care doriţi să intraţi în comuniune telepatică Şcolii noastre de YOGA de a intra în comuniune telepatică spirituală cu civilizaţii
mai profundă cu această civilizaţie extraterestră, vă anunţăm că v-am pregătit un extraterestre avansate ne poate ajuta cu siguranţă să descoperim că în realitate nu
desen geometric special, o YANTRA (vezi Glosarul de termeni de la sfârşitul broşurii) suntem singurele fiinţe conştiente care există în universul fizic (Cosmos). MISA îşi
specială de comuniune telepatică prin rezonanţă cu fiinţele extraterestre binefăcătoare asumă această acţiune de pionierat, cu scopul declarat de a intermedia anumite contacte
ce fac parte din civilizaţia avansată care a trimis mesajul-referendum. Aceia dintre voi (care la început vor fi spirituale, telepatice) între noi, pământenii, şi anumite civilizaţii
care veţi intenţiona aceasta veţi putea realiza tehnica de concentrare TRATAKA (vezi extraterestre avansate benefice.
Glosarul) cu această YANTRA. În viziunea noastră, există deja unele semne anticipative care arată că va veni
Modul de operare cu YANTRA: vremea când va apărea un contact fructuos şi direct între civilizaţiile extraterestre
1. Evocăm mental ideile forţă ce caracterizează civilizaţia extraterestră, aşa cum avansate şi locuitorii planetei Pământ. Dincolo de ceea ce se vor grăbi să-şi imagineze
rezultă ele din mesajul-referendum. scepticii, blazaţii şi neîncrezătorii, yoghinii care au atins un anumit nivel de
2. Urmărim să devenim conştienţi că YANTRA reprezintă o formă geometrică transformare spirituală sunt cei mai apţi să intre cu uşurinţă în legătură (mai întâi în
precisă, o punte vie de comunicare subtilă care ne intermediază accesul prin rezonanţă mod subtil-telepatic) cu civilizaţiile extraterestre avansate care deja intenţionează să
la sfera de forţă a civilizaţiei extraterestre. ajute umanitatea, bineînţeles dacă
3. Plasăm YANTRA în faţa noastră, astfel încât centrul ei să se afle în dreptul oamenii de pe planeta Pământ
centrului subtil de forţă AJNA CHAKRA (care îşi are zona de proiecţie în mijlocul aspiră într-un mod ferm şi clar să
frunţii). Ne aşezăm la o distanţă potrivită, astfel încât să putem cuprinde YANTRA în se petreacă aceasta. Suntem siguri
întregime cu privirea. că această deschidere a noastră
4. Ne focalizăm privirea şi întreaga atenţie în centrul YANTRA‑ei. Pe măsură ce faţă de civilizaţiile extraterestre
mentalul nostru se focalizează asupra YANTRA-ei, se va declanşa, graţie concentrării avansate benefice ne va ajuta să
noastre şi energiilor de formă ale YANTRA-ei, un proces de rezonanţă pe frecvenţa descoperim mult mai repede şi în
specifică a civilizaţiei extraterestre. Prin practică perseverentă, vom putea amplifica universul nostru lăuntric tainicele
treptat starea de comuniune telepatică, subtilă cu fiinţele extraterestre benefice puncte focar unde conştiinţa,
respective. energia spaţiului, energia timpului
Vă anunţăm cu anticipaţie pe toţi cei care doriţi să participaţi la experienţele noastre şi materia se întâlnesc, dezvăluind
speciale cu extratereştrii că în 2009, după spirala de Hiatus care se va organiza în cadrul o tainică interconectare ce ne poate
Simpozionului Internaţional de YOGA de la Costineşti, se va realiza o experienţă de facilita accesul atât la centrele-
contact cu extratereştrii la care ne-am gândit să vă facilităm accesul, în cazul în care veţi focar ale MACROCOSMOSULUI
40 41
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

(Cosmosului sau Universului), cât


şi la cele ale MICROCOSMOSULUI
Glosar
(micro-universului lăuntric al ARMONIE – Concordanţă, acord, potrivire a elementelor componente ale unui întreg;
fiinţei umane). În situaţia unor categorie filosofică ce exprimă coeziunea părţilor, coerenţa interiorului şi a exteriorului,
astfel de experienţe spirituale unitatea conţinutului şi a formei, împăcarea contrariilor. Analizată pe larg în istoria esteticii,
deosebite, inclusiv contacte armonia este adesea considerată ca temei, atribut sau efect al frumosului. „Prin acordul şi
spirituale telepatice cu civilizaţiile complementaritatea contrariilor, din cele discordante rezultă cea mai frumoasă armonie“
extraterestre avansate benefice (Heraclit). Armonia „constă, pe de o parte, în totalitatea integrată a unor laturi esenţiale,
iar pe de altă parte, în pura opoziţie rezolvată a acestora, în ceea ce ele revelează ca legătură
pe care unii dintre Dvs. le vor
interioară, ca apartenenţă reciprocă şi ca unitate a lor. În acest sens, vorbim de armonia formei, a
realiza, veţi avea de pierdut doar culorilor, a tonurilor etc.“ (Hegel) În muzică, armonia este îmbinarea melodioasă a mai multor
îndoielile, ignoranţa, limitările şi sunete, în conformitate cu anumite legi ale ştiinţei acordurilor din compoziţie. Tot astfel, în
scepticismul. Vă dorim succes şi celelalte arte, armonia este legată de ordine, măsură, proporţionalitate, unitate constructivă
aşteptăm relatările Dvs. sau compoziţională.
Vă oferim, în plus,
posibilitatea de a afla gratuit Crop Circles – expresie specifică (însemnând în traducere „cercuri în lanuri“)
adevăruri ascunse, zguduitoare, pe folosită pentru a desemna anumite diagrame geometrice simetrice formate, cel mai adesea,
care presa de pe întreaga planetă, în câmpurile cultivate cu cereale, dar şi în culturile de rapiţă, in sau soia. Cercetătorii acestor
aservită unor cercuri oculte forme misterioase spun că ele apar de regulă dimineaţa, când agricultorii constată prezenţa lor,
odată cu faptul că, într-un mod inexplicabil, o parte din lanul de cereale sau o parte din tulpinile
malefice, le cenzurează fără încetare, pentru ca ele să nu ajungă la marele public. Vreţi
plantelor sunt efectiv culcate la pământ sau îndoite şi răsucite, dar într-un mod extrem de
să fiţi informaţi într‑un mod prompt şi gratuit despre tot ceea ce se petrece în culise ordonat şi exact, alcătuind astfel un straniu motiv geometric. În cadrul acestor SUI-GENERIS
în unele dintre cele mai secrete locuri în care se construieşte istoria pe acest pământ? diagrame simetrice (care au aproape întotdeauna dimensiuni extrem de mari) se regăsesc forme
Vreţi să aveţi acces nestingherit la o mulţime de informaţii care sunt clasate Top Secret? geometrice cunoscute precum cercul, spirala, triunghiul echilateral, pătratul, pentagrama,
Vreţi să aflaţi cine a creat SIDA în laborator în vederea unui genocid planetar şi care hexagrama, octogonul etc., îmbinate în motive geometrice armonioase având uneori un grad
este misterul de ultimă oră al epidemiei aviare? Vreţi să ştiţi care sunt ultimele planuri de complexitate uimitor, multe dintre ele având chiar o desfăşurare fractală. Descoperite în
ascunse ale francmasoneriei mondiale şi ale „Iluminaţilor“? Vreţi să aflaţi ce ne pregăteşte întreaga lume, formaţiunile numite Crop Circles prezintă, fără îndoială, anumite caracteristici
în realitate Noua Ordine Mondială, atât pentru România cât şi pentru celelalte ţări ale distincte, care nu pot fi nici reproduse, nici falsificate, acest aspect rămânând chiar şi la ora
acestei planete? Toate acestea pot fi realizate extrem de simplu: accesaţi fără întârziere actuală neexplicat. Ipotezele privitoare la formarea lor acoperă o plajă largă de posibilităţi,
site-ul www.yogaesoteric.net, care are un trafic de 45.000 de vizite pe săptămână. Acest de la supoziţia comodă a creaţiei omeneşti la cea a intervenţiei de natură paranormală sau
site a ocupat mai multe luni la rând locul întâi în clasamentul statistici.ro, la secţiunea
Spiritualitate şi Religie. Accesaţi chiar astăzi site-ul www.yogaesoteric.net şi veţi fi uluiţi
de bogăţia de informaţii pe care o veţi descoperi acolo. Vă rugăm totodată să faceţi
cunoscută această adresă la cât mai mulţi prieteni şi cunoştinţe pe care le aveţi.
Ţelul nostru este să oferim adevărul şi numai adevărul acestui popor prea adesea
păcălit, minţit şi manipulat prin intermediul presei şi televiziunii care ar trebui, de fapt,
să-l informeze. Principiul nostru este: „Cunoaşteţi adevărul şi adevărul vă va elibera!“
Vă asigurăm că vizitarea site-ului nostru nu va fi inutilă. Veţi fi, în felul acesta,
preveniţi cu privire la o mulţime de acţiuni oculte şi paranormale pe care prea puţini
le cunosc, fie din comoditate, fie pentru că se informează numai de la televiziunile şi
presa manipulată de interese mondialiste. Pătrundeţi astfel în culisele istoriei! Nu uitaţi
că cine are acces la informaţii fundamentale, are în felul acesta o mare putere!
www.yogaesoteric.net
42 43
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

extraterestră. Cei mai mulţi specialişti ai fenomenului aduc serioase argumente că formaţiunile Mondiale să domine regiuni întinse ale Terrei. Să reamintim că, deloc întâmplător, Administraţia
Crop Circles sunt proiectate de civilizaţii extraterestre avansate. Bush a refuzat mereu să semneze „Acordul de la Kyoto“ privind combaterea creşterii generale a
temperaturii pe Terra.
HAARP – În 1992, la Gakona (Alaska), a demarat unul din programele cele mai secrete
ale SUA: HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program, în traducere Programul IUBIRE – Mai ales pentru yoghini, IUBIREA adevărată este un sentiment inefabil,
Activ Auroral de Cercetare folosind Frecvenţe Foarte-Înalte). Pro-gramul HAARP este condus copleşitor şi divin care face cu putinţă pentru acela (sau aceea) care o trăieşte plenar să resimtă
de Air Force Research Laboratory’s Space Vehicles Directorate – Directoratul Vehiculelor o inefabilă dilatare euforică a fiinţei sale şi totodată a câmpului conştiinţei, de la finit către
Spaţiale al Laboratorului de Cercetare al Forţelor Aeriene, şi constă dintr-un sistem de antene infinit. Ceea ce caracterizează în mod fundamental iubirea adevărată este faptul că permanent
speciale, de mare putere, care constituie o teribilă armă de energie dirijată. Acest sistem are o ea se opune EGOISMULUI.
seamă de întrebuinţări malefice, putând fi folosit deopotrivă la sol, în aer şi în apă. El poate servi IUBIREA este simţită intens de fiinţele umane sub forma unui sentiment unificator,
ca un sistem de comunicaţie pentru submarine, ca mijloc de comunicaţie intersatelit, ca sistem profund euforic, copleşitor, nuanţat, moral-estetic esenţial. Iubirea se manifestă mai ales
de producere a razelor X foarte puternice (aşa-numitele „raze ale morţii“), ca mijloc pentru prin aspiraţia sublimă, dezinteresată, profund transfiguratoare şi pătrunsă de abnegaţie către
producerea de fulgere artificiale în orice punct de pe glob, ca sistem de detectare a navelor obiectul său: o fiinţă umană de sex opus care ne atrage, o anumită persoană asupra căreia
extraterestre (ca un fel de radar extrem de performant), ca instrument pentru producerea de resimţim spontan imboldul să ne revărsăm în mod detaşat afecţiunea, sau chiar o colectivitate,
schimbări climatice şi ca mijloc de influenţare şi manipulare a conştiinţei umane, chiar la nivel o idee ori o valoare, o activitate. Naşterea, persistenţa şi dezvoltarea acestui sentiment profund
de masă. unificator, euforic, care în esenţa sa este divin şi beatific, şi dezvoltarea acestui sentiment
Cei mai mulţi observatori au remarcat că prin intermediul programului HAARP se atunci când el se manifestă divers nuanţat, de la o fiinţă umană la alta, în sfera sa individuală
realizează „controlul modificărilor din ionosferă“, care afectează ulterior grav atmosfera şi scoarţa (care este aproape unică, fiind diferită de la un om la altul) este intim legată de formarea şi
terestră. „HAARP este conceput ca să inducă modificări mici de temperatură în ionosferă, ale cristalizarea personalităţii.
căror rezultate şi influenţă pe Terra, sunt apoi analizate cu ajutorul instrumentelor HAARP“ se Iubirea dintre sexe vizează, prin transfigurare amoroasă profundă şi adoraţie, fuziunea
declară nonşalant pe site-ul HAARP. Nicholas Begich (un adversar activ al acestui program) complementară inefabil unificatoare pe toate planurile (inclusiv cel fizic‑sexual) cu o anumită
explică: „HAARP realizează, în realitate, un bombardament al ionosferei cu unde radio extrem fiinţă umană aflată în plenitudinea sa fizică, vitală, psihică, morală şi intelectuală, care îi
de puternice, care afectează diverse zone ale planetei. Undele electromagnetice revin pe pământ apare aceluia sau aceleia care o iubeşte intens, în frumuseţea individualităţii sale unice şi
din ionosferă şi penetrează tot ce se află la nivelul scoarţei terestre – viu sau mort – generând irepetabile, fiind tocmai din această cauză (pentru ACELA SAU ACEEA CARE IUBEŞTE)
fenomene absolut devastatoare. Richard Williams de la Laboratorul Davis Sarnoff, din generatoare de o imensă fericire autentică, numai în această calitate. Natura şi rolul uriaş
Princeton, este mult mai categoric: „HAARP constituie un act iresponsabil de vandalism global“. îndeplinit permanent de iubire, atunci când aceasta este intens şi cu adevărat liber manifestată
Chiar documentele Pentagonului sugerează că scopul HAARP este „exploatarea ionosferei în viaţa oamenilor, au primit în decursul timpului interpretări variate. Una dintre cele mai
în scopurile Departamentului Apărării“. În acest scop, pe lângă experimente de modificări străvechi interpretări ale iubirii este cea mitologic-cosmologică, în care iubirea apare ca o
climaterice, HAARP a realizat, chiar în SUA, „pene totale de curent“, întreruperea curentului nesfârşită forţă euforică, transfiguratoare, sublimă, divină, cosmică, grandioasă – generatoare
pe regiuni întregi, suspendarea a tot ceea ce este frumos şi minunat – şi infinit creatoare [de exemplu: Erosul regenerator al
comunicaţiilor etc., fără ca orficilor, principiul organizator divin al Universului la Empedocle, entuziasmul eroic la G.
cineva să fie tras la răspundere, Bruno, principiul unificator divin al cerescului (+) şi al teluricului (–), al finitului şi infinitului
datorită secretizării totale a în romantismul german; aspectul polarizant, complementar şi unificator al forţei subtile a
operaţiunilor militare. Practic, Soarelui [(+) masculinul, aspectul emisiv] şi al forţei subtile a Lunii [(–) femininul, aspectul
din 1992, prin programul receptiv] care este puterea motrice şi diriguitoare a Manifestării şi a evoluţiei în YOGA].
HAARP, Statele Unite Distingând genuri diferite ale iubirii şi considerând-o pe cea profund transfiguratoare şi
experimentează manipularea spirituală (pură, înălţătoare, divină) ca net superioară, numeroşi gânditori i-au atribuit virtuţi
acoperită a schimbărilor cognitive fundamentale [de exemplu: cunoaşterea frumosului ideal ca atare, identificarea
climatice, uriaşe explozii în extatică a iubirii şi cunoaşterii la Platon, accederea către culmile extatice ale lumii inteligibile,
scoarţa terestră declanşatoare beatitudinea iubirii divine la M. Ficino, libertatea interioară deplină izvorâtă din cunoaşterea
de mişcări tectonice, utilizarea intuitiv-raţională, „amor dei intellectualis“ la Spinoza, penetrarea – datorită unei inefabile
sistemelor de comunicaţii şi de rezonanţe interioare cu conţinutul ideal – sau absorbirea în noi – datorită fuziunii depline şi a
energie electrică drept arme identificării perfecte (în care cunoaşterea, obiectul sau fiinţa ce este cunoscută şi cunoaşterea
strategice, care vor permite care rezidă sunt UNA) – a lucrului sau a fiinţei umane cunoscute, ca într-o contopire erotică
Statelor Unite şi Noii Ordini Reţeaua HAARP de la Gakona, Alaska. la F. Schlegel].

44 45
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ
Iubirea a fost şi este investită cu importante sensuri şi valenţe umane şi spirituale în modalitate adevărată de cunoaştere. Privind din acest punct de vedere, ei consideră că iubirea
gândirea modernă, revelându-se rolul ei ca factor de aglutinare a solidarităţii umane profunde, este un mijloc rapid de cunoaştere (filosoful SPINOZA scrie: „IUBIREA INTELECTUALĂ
ca factor de asigurare a comunităţii de idei a speciei umane, ca esenţă sublimă, divină şi profund DE DUMNEZEU SE NAŞTE DIN CEL DE AL TREILEA FEL DE CUNOAŞTERE“) şi resping
transfiguratoare a omului. Reprezentanţii filosofiei religioase, gânditorii creştini mai cu seamă ca aberantă ideea lui DESCARTES că iubirea nu ar fi decât o orbire a minţii (DESCARTES:
(de exemplu, neoplatonismul, tomismul şi neotomismul, personalismul, existenţialismul „Iubirea este o pasiune care poate să fie excitată intens în noi fără ca să ne dăm seama absolut
religios) au pus foarte clar în evidenţă unele aspecte ale antropologiei iubirii (caritate – agape), deloc dacă obiectul sau fiinţa umană care o cauzează este bună sau rea“).
interpretându-le în chip divin, înălţător, transcendental, ca iubire a lui DUMNEZEU, în care În continuare, pentru a ilustra cele afirmate, oferim un minunat pasaj poetic şi plin de
aceasta este identificată cu iubirea universală (temelia unitară a celor trei ipostaze ale lui înţelepciune din cartea Profetul a genialului scriitor KAHLIL GIBRAN, cu privire la iubire:
DUMNEZEU). O poziţie aparte ocupă, din acest punct de vedere, printre teologi, Teilhard de „Când iubirea copleşitoare vă face semn, urmaţi-i îndemnul,
Chardin, care a construit o concepţie etică profund bazată pe dragostea dintre oameni, pe un Chiar dacă uneori cărările ei sunt aparent grele şi prăpăstioase,
colectivism plenar unificator afectiv şi intelectual. Întărirea accentelor pesimiste şi iraţionaliste Şi când vraja ei paradisiacă vă cuprinde cu aripile ei angelice, supuneţi-vă misterului ei
ale iubirii caracterizează multe dintre interpretările filosofice în sec. al XIX‑lea şi al XX-lea Chiar dacă sabia ascunsă-n penaju-i v-ar putea răni (atunci când egoul este puternic),
[de exemplu, la Schopenhauer (care afirmă: „Amorul nu este decât o cursă întinsă individului Atunci când iubirea îmbătătoare vă vorbeşte şi o simţiţi în fiinţa voastră înălţătoare şi
pentru ca acesta să perpetueze specia“), la Nietzsche, M. Scheler, K. Jaspers, Sartre, Gabriel divină, daţi-i imediat crezare,
Marcel]. Dovedind determinarea sentimentului iubirii corelat psihic şi mental, unii filosofi Chiar dacă vocea ei ar putea să vă sfărâme himericele visuri, asemenea vântului de
au subliniat transformările profunde pe care le-a suferit sau le suferă sentimentul iubirii de-a miazănoapte care vă pustieşte grădinile (vanităţilor voastre).
lungul timpului şi au pus în evidenţă aportul ei hotărâtor în cunoaşterea de sine, în atingerea Fiindcă, precum adeseori iubirea vă încunună, tot ea vă şi crucifică uneori (atunci când
stării de fericire, în formarea şi modelarea umană. trebuie). Precum vă face să creşteţi mult mai repede şi fiind inundaţi de fericire, tot ea trebuie să
Yoghinii au considerat totdeauna sentimentul iubirii ca fiind extraordinar de important vă şi reteze uscăciunile şi să vă distrugă neîntârziat răutăţile, meschinăriile şi egoismul.
şi l-au caracterizat adeseori drept un SUI-GENERIS criteriu valoric esenţial al gradului de Precum ea vă face să plutiţi, fiind ridicaţi de bucurie, până la înălţimea voastră ideală,
umanizare şi de elevare a comportamentului natural al omului, o măsură a faptului că în însăşi alintându-vă cu o splendidă gingăşie ramurile cele mai fragile care freamătă în lumina soarelui
fiinţa sa microcosmică, cea mai intim individuală, CEL CARE IUBEŞTE poate totodată să etern al iubirii,
devină, datorită iubirii, o fiinţă dilatată în infinit, MACROCOSMICĂ, unificată şi divină. În acelaşi fel ea vă străbate, totodată, ca o miraculoasă forţă purificatoare până în adâncul
Privind lucrurile din punct de vedere psihic, putem spune că iubirea sau amorul se formează rădăcinilor voastre, scuturându-le în încleştarea lor cu pământul.
printr-un fenomen complex de „cristalizare“ care a fost destul de bine descris de STENDHAL Asemenea snopilor de grâu, ea vă seceră, atunci când trebuie.
(în lucrarea sa celebră „DESPRE DRAGOSTE“) şi este analizat acolo ca un proces de fixare Vă treieră după aceea pentru a va descoji.
progresivă pe care ni-l generează comunicarea şi identificarea empatică inefabilă cu o anumită Vă vântură spre a vă curăţa de pleavă.
fiinţă umană de sex opus care ne completează (întregeşte) şi ne polarizează pe multiple niveluri Vă macină fin până la înălbirea făinii voastre.
ale fiinţei noastre, făcându-ne să ne descoperim mult mai unificaţi şi armonioşi. STENDHAL Vă frământă pentru a ajunge să fiţi umili, blânzi, foarte supuşi, plini de umilinţă,
opune această dragoste intensă, durabilă, profund transfiguratoare şi adevărată amorurilor îndumnezeiţi şi puri. Pentru ca apoi să vă hărăzească focului său sacru, spre a deveni pâinea cea
bruşte, frenetice şi fulgerătoare (coup de foudre) care, prin angrenarea unor polarizări efemere, sfântă a veşniciei la ospăţul ei ceresc.
parţiale sau lipsite de o anumită profunzime şi complexitate, sunt cel mai adesea predispuse Toate acestea şi multe altele vi le va dărui cu prisosinţă iubirea, pentru ca, în felul acesta, să
să dispară la fel de repede cum au apărut, deoarece fie de o parte, fie chiar de ambele părţi, vă puteţi cunoaşte în întregime tainele inimii şi să deveniţi şi voi o parte din inima vieţii ETERNE
lipseşte susţinerea afectivă şi transfigurarea care face posibilă aprofundarea în timp a fuziunii din care izvorăşte IUBIREA nesfârşită.
amoroase realizate în cuplu pe multiple niveluri. Dar dacă, fiind stăpâniţi de îndoială, egoism, răutate, viclenie, suspiciune, făţărnicie sau
Din punct de vedere moral, aşa cum am mai spus, amorul este definit de către yoghini ca de teamă, veţi căuta doar avantajele şi plăcerile desfătătoare ale dragostei care doar vi se dăruie
fiind un sentiment euforic sublim şi profund transfigurator, care este opus ca sens egoismului. fără ca voi să iubiţi,
Iubirea adevărată este, prin urmare, o modalitate foarte simplă de depăşire sau transcendere a Atunci, fiind înfrânţi, sterili şi pricăjiţi, este necesar să vă acoperiţi goliciunea şi să ieşiţi din
egoismului. Înţelegând profund acest aspect prin trăirea directă, intensă, spontană şi liberă a treierişul iubirii,
iubirii adevărate putem să înţelegem mult mai bine cuvintele divine, esenţiale ale lui IISUS pe Spre a va întoarce, ca să rămâneţi închistaţi, egoişti şi singuri, în lumea cea fără de
care, paradoxal, foarte puţini creştini le mai pun astăzi în practică: „IUBEŞTE PE APROAPELE anotimpuri, unde veţi râde sarcastic dar nu cu o adevărată bucurie, unde veţi plânge adeseori,
TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI”. Genialul scriitor TOLSTOI spune: „ADEVĂRATA IUBIRE ARE dar nu de fericire pentru că atunci lacrimile voastre nu vor izvorî datorită extazului covârşitor
TOTDEAUNA DREPT BAZĂ RENUNŢAREA LA PROPRIUL BINE INDIVIDUAL“. al iubirii.
Marii sfinţi creştini văd în iubire izvorul virtuţii divine supreme, care este Iubirea nu se dăruie niciodată decât pe sine şi îşi ia întotdeauna de la Dumnezeu energia sa
„COMPASIUNEA“. Problema filosofică pentru yoghini este de a şti dacă iubirea poate să fie o atotcuprinzătoare pentru cei care o primesc şi misterioasă.

46 47
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

Iubirea adevărată nu obligă şi nu vrea niciodată să fie constrânsă sau schilodită de fiinţa niciodată. Proorocirile se vor sfârşi, limbile probabil că se vor opri, cunoaşterea se va încheia, dar
umană căreia i se dăruieşte; iubirea va rămâne mereu aceeaşi fără încetare.
Fiindcă iubirii fără margini îi este de-ajuns iubirea pură, divină, nesfârşită şi înălţătoare. 9. Căci, dacă acum cunoaştem toate câte sunt în parte şi proorocim în parte,
Când iubiţi nu trebuie să spuneţi «Creatorul e în inima mea», ci mai degrabă şoptiţi 10. atunci când cu ajutorul iubirii vom ajunge la desăvârşire, acest «ÎN PARTE» se va sfârşi
îmbătaţi de extaz «Eu sunt acum topit de iubire în inima Creatorului». (pentru că atunci vom deveni UNA cu TOTUL cel misterios al lui DUMNEZEU (n.n.)).
Să nu credeţi că puteţi croi voi singuri oricum şi după voie drumul iubirii, fiindcă atunci 11. Când eram copil, vorbeam aşa cum trebuie să vorbească un copil, simţeam aşa cum
când o meritaţi iubirea vă inundă sufletul şi vă va arăta cu siguranţă ea însăşi calea. trebuie să simtă un copil, gândeam aşa cum gândeşte un copil; atunci când m-am făcut om mare,
Iubirea fără margini nu urmăreşte niciodată altceva decât ca întotdeauna să se desăvârşească m-am lepădat (m-am detaşat (n.n.)) de tot ceea ce era în mine copilăresc.
într-un mod paradisiac printr-o totală iubire. 12. Acum (datorită ignoranţei noastre (n.n.)) vedem totul întocmai ca într-o oglindă, într-un
Dar dacă iubeşti fără încetare şi încă mai ai dorinţe, fie ca atunci acestea să fie: mod aburit şi întunecos; dar atunci (în momentul în care vom fi cu adevărat uniţi cu DUMNEZEU
Să te topeşti de iubire în tot şi în toate şi să devii un fluviu pur şi năvalnic de iubire ce susurul (n.n.)) când vom cunoaşte adevărul vom vedea totul faţă în faţă. Acum eu ştiu că mi-este cu putinţă
în noapte-şi cântă; să cunosc în parte; dar atunci când voi fi desăvârşit voi putea cunoaşte totul pe deplin, întocmai aşa
Să cunoşti adeseori nostalgia sublimă a prea marii duioşii; cum am fost eu cunoscut pe deplin din veşnicie (de DUMNEZEU (n.n.)).
Să fii vrăjit şi îmbătat de înţelegerea inexprimabilă a iubirii care te inundă şi te expansionează 13. Acum pentru mine rămân doar acestea trei: credinţa în Dumnezeu, nădejdea
în nemărginire; (speranţa) şi iubirea; dar pentru mine cea mai mare dintre ele este şi rămâne întotdeauna
Să te jertfeşti iubirii nesfârşite de bunăvoie şi bucurându-te de iubirea pe care o dăruieşti; iubirea.“
Să te trezeşti în zori, cu inima mereu înaripată şi să înalţi, plin de o sfântă recunoştinţă, o
sinceră mulţumire lui Dumnezeu pentru încă o zi de iubire; LIBER ARBITRU – Expresia de „liber arbitru“ se referă la una dintre modalităţile
Să te odihneşti, copleşit de o nouă fericire paradisiacă, la ceasul amiezii şi să cugeţi la noţiunii de libertate, care se aplică în sfera individualităţii umane. Liberul arbitru desemnează,
misterul uimitor al iubirii; în accepţiunea yoghină, libertatea fiinţei umane de a alege liber în cadrul destinului propriu
Să te întorci apoi profund împăcat şi debordând de sublima desfătare acasă la ora cea (KARMA). În aspectul său superior, liberul arbitru presupune existenţa la fiinţa umană a
magică a amurgului, unei independenţe absolute, posibilitatea deplină a individului de a alege, fără să ţină cont de
Şi, apoi, să dormi înălţând în inimă o rugă emoţionantă pentru fiinţa iubită, iar pe buze să factori exteriori. Trebuie însă să ştim că nici o fiinţă obişnuită nu este cu adevărat liberă. Este
ai şi pentru ea un cântec inspirat de laudă.“ semnificativ ce a spus Buddha în acest sens: „puterea de înţelegere şi de acţiune depind în
mod direct de KARMA fiecăruia“. Astfel, cu cât KARMA globală a unei fiinţe este mai bună,
Despre dragoste, SFÂNTUL PAVEL spune în Noul Testament (Corinteni, 1: 13): cu atât numărul posibilităţilor de a alege este mai mare, ca şi puterea sa de înţelegere şi de
„1. Chiar dacă aş putea vorbi în multe limbi omeneşti şi totodată în cele îngereşti şi n-aş acţiune. Cu cât KARMA globală a fiinţei este mai puţin bună, cu atât numărul opţiunilor la
avea deloc iubire, aş fi întocmai ca o aramă sunătoare şi ca un chimval (instrument muzical care are acces este mai mic pentru fiecare alegere şi adesea, printre variantele accesibile nu
folosit în vechime, compus din două talere de aramă care erau lovite unul de altul; acesta mai era este nici una uşoară şi armonioasă, care să permită fiinţei să nu sufere. Într-un astfel de caz,
cunoscut şi sub numele de talgere (n.n)) zăngănitor. de asemenea, puterea de înţelegere şi de acţiune sunt mult diminuate. Libertatea deplină sau
2. Şi chiar dacă aş avea darul proorociei şi aş cunoaşte toate tainele acestei lumi şi toată altfel spus eliberarea din ciclul KARMA-ic al reîncarnărilor succesive aparţine doar acelora
ştiinţa, chiar de aş avea toată credinţa astfel încât să pot să mut şi munţii din loc fără a avea deloc care s-au transformat şi şi-au depăşit condiţionările KARMA-ice din existenţele anterioare.
iubire, n-aş fi prin aceasta nimic. Numai aceia beneficiază cu adevărat de libertatea ce decurge din crearea omului „după chipul
3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru ai hrăni pe cei săraci, chiar dacă mi- şi asemănarea lui DUMNEZEU“.
aş oferi cu abnegaţie trupul să fie ars, şi nu aş avea deloc iubire, toate acestea nu mi-ar folosi Astfel, liberul arbitru nu exclude cunoaşterea şi interiorizarea legii divine a necesităţii
aproape la nimic. (KARMA) şi a legilor MACROCOSMOSULUI (DHARMA). Nu trebuie să confundăm
4. Iubirea este întotdeauna mult răbdătoare; ea este mereu plină de bunătate; iubirea nu liberul arbitru cu libertatea de a face totul numai după bunul plac. Fiecare om este liber să
pizmuieşte niciodată; iubirea nu se laudă, nu se umflă de mândrie; nu este suspicioasă; acţioneze în conformitate cu propria voinţă, dar acţiunea odată realizată, el va trebui să suporte
5. nu se poartă niciodată necuviincios, nu caută folosul său (deoarece iubirea trezeşte consecinţele. Necesitatea divină negată în mod prostesc nu este în nici un caz desfiinţată. În
întotdeauna devotamentul şi abnegaţia (n.n)); ea nu se mânie; nu se gândeşte la rău; acest sens, Hegel considera că efectele „libertăţii“ egotice de tip satanic sau demoniac nu sunt
6. nu se bucură de nelegiuire ci se bucură fără încetare de adevăr, de bine şi de ceea ce este niciodată pozitive.
frumos; Irineu, episcop de Lyons, a exprimat aceste idei încă din anul 180: „Căci DUMNEZEU
7. ea acoperă (îmbrăţişează) totul, crede tot ceea ce este bun, nădăjduieşte mereu, suportă l-a făcut pe om liber de la bun început, astfel că el era stăpân pe puterea sa, la fel ca pe sufletul
totul cu umilinţă (smerenie). său, liber să-L urmeze pe DUMNEZEU, fără să fie constrâns de El. Căci la DUMNEZEU nu
8. Iubirea este în veşnicie ceva tainic şi dumnezeiesc şi tocmai de aceea ea nu va pieri există constrângere, ci doar o voinţă bună. El dă sfat bun tuturor… Nu numai în lucrările

48 49
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ
noastre, ci chiar şi în credinţă, libertatea de alegere a omului sub propriul său control este universul său lăuntric, la un moment dat, un proces de rezonanţă. Spre exemplu, atunci când
păstrată de Domnul, care spune: «Să fie după credinţa ta.»“ un yoghin simte că se trezeşte în el starea de iubire şi începe să iubească, instantaneu are loc
Abia după ce a atins comuniunea cu Sinele Nemuritor (ATMAN), omul dobândeşte un fenomen de rezonanţă cu energiile subtile tainice ale iubirii, din sfera de forţă gigantică
libertatea, văzută ca forţă infinită de a alege cu discernământ deplin şi de a răspunde la orice ce există în MACROCOSMOS, şi aceste energii subtile ale iubirii sunt instantaneu captate,
alegere, indiferent de solicitări şi exigenţe exterioare. Liberul arbitru devine, pentru fiinţa datorită proceselor de rezonanţă ce se declanşează în MICROCOSMOSUL fiinţei sale. În
umană care îl integrează superior, o putere absolută de alegere, desemnând capacitatea umană astfel de situaţii trebuie să ştiţi că aceste energii ce sunt captate au puncte focar specifice în
divină intrinsecă de a hotărî asupra unei anumite modalităţi de acţiune. MICROCOSMOSUL fiinţei noastre.
Spre exemplu, energiile iubirii au ca punct focar de rezonanţă tainică, plexul cardiac,
REZONANŢĂ – acest termen este înrudit cu verbul românesc „a răsuna“ („răs“ + „a sau altfel spus, ANAHATA CHAKRA, şi, tocmai de aceea, adeseori oamenii au identificat
suna“) şi cu latinescul „resonare“, care se referă, ambele, la repetarea, reluarea, prelungirea iubirea cu inima şi chiar au urmărit să redea energia iubirii desenând simbolica inimă pe care
prin ecou sau intensificarea unui sunet sau altfel spus a unei vibraţii-sursă (elementul de o cunoaşteţi cu toţii. Deşi la prima vedere aceste fenomene de rezonanţă par a fi banale, cu
compunere „răs“ dă verbelor pe care le precede sensul de repetare, intensificare sau prelugire toate acestea, ele simultan reprezintă o mare taină pentru fiinţa umană care ajunge să îşi dea
a acţiunii exprimate de ele). seama de complexitatea lor. Mulţi oameni iubesc, mulţi oameni chiar spun „te iubesc“, dar
În cadrul practicii YOGA, orice proces de rezonanţă este un fenomen de iniţiere sau chiar numai cei iniţiaţi ştiu că, în realitate, energia subtilă, tainică a iubirii este atrasă instantaneu în
de amplificare a unor fenomene energetice, vibratorii care sunt în mod conştient sesizate în MICROCOSMOSUL fiinţei noastre dintr-un focar gigantic ce există în MACROCOSMOS, şi
fiinţă şi care sunt produse prin acţiunea energiilor subtile care prezintă anumite frecvenţe de că această energie este un dar pe care DUMNEZEU ni-l oferă, pentru ca noi să-l folosim, să
vibraţie sau care, altfel spus, au vibraţii foarte rapide, ce provin din anumite sfere gigantice, ne bucurăm şi să fim fericiţi cu toţii: atât ceilalţi, atunci când le dăruim iubire, cât şi noi înşine,
tainice, de manifestare care există în afara noastră în MACROCOSMOS. Fiinţa umană este un atunci când cineva ne iubeşte şi focalizează asupra noastră energia tainică a iubirii pe care o
SUI-GENERIS MICROCOSMOS, care reproduce în miniatură MACROCOSMOSUL. Prin captează instantaneu datorită proceselor de rezonanţă ce se declanşează atunci în fiinţa sa.
urmare, tot ceea ce există în întregul MACROCOSMOS, subzistă de asemenea în stare latentă, Numai cei iniţiaţi ştiu că, de fapt, energia subtilă tainică a iubirii este atrasă în universul
adică mai mult sau mai puţin trezit sau dinamizat, în MICROCOSMOSUL fiinţei noastre. nostru lăuntric din focarul gigantic al energiei infinite a iubirii ce există în trupul misterios al
Trupul fiinţei umane este numai o parte a acestui MICROCOSMOS. Acest MICROCOSMOS lui DUMNEZEU Tatăl, care este MACROCOSMOSUL. Întelegem astfel cât de importantă
al fiinţei umane conţine şi anumite corpuri subtile, invizibile vederii obişnuite şi chiar anumite este rezonanţa pentru toate fiinţele care există atât în universul fizic, cât şi în universul astral
învelişuri tainice care există la fiecare fiinţă umană. Spre exemplu, noi avem cinci astfel de şi chiar în universul cauzal. De altfel, marii înţelepţi au descoperit cu mult timp înainte că
învelişuri, dar numai unul dintre ele este vizibil. Acest înveliş este trupul, care este material întreaga Manifestare, întreaga Creaţie a lui DUMNEZEU TATĂL se bazează în permanenţă pe
sau altfel spus perceptibil tactil, pipăibil, dar cu toate acestea, în afara acestui înveliş mai procese de rezonanţă. Unele dintre aceste procese de rezonanţă sunt fizice, cum ar fi procesele
există alte patru învelişuri care sunt invizibile vederii obişnuite. de rezonanţă pe care le cunoaştem cu toţii în cazul unui aparat de radio pe care îl acordăm
Procesul de rezonanţă are loc numai atunci când frecvenţa vibraţiilor anumitor energii pentru a capta un anumit post care emite, sau în cazul unui televizor care captează prin antenă
este apropiată sau identică cu una dintre frecvenţele cu care MICROCOSMOSUL yoghinului un anumit gen de emisie ce provine de la un post emiţător de unde televizate. La fel, în cazul
este capabil să vibreze la unison şi atâta timp cât, graţie atenţiei pe care el şi-o fixează asupra telefoanelor mobile, ele funcţionează datorită anumitor procese de rezonanţă. Dar ceea ce se
procesului de rezonanţă, acest proces este menţinut. Prin urmare, fenomenul rezonanţei ştie mai puţin este faptul că, în afara proceselor de rezonanţă pe care fizica aşa-zis clasică le
implică nişte manifestări extrem de complexe, datorită cărora energiile subtile sau undele, cunoaşte, există şi procese de rezonanţă tainice, subtile, pe care cei iniţiaţi le-au descoperit de
ce prezintă o anumită frecvenţă de vibraţie şi care provin din MACROCOSMOS, sunt apoi mii de ani.
captate, receptate, în MICROCOSMOSUL fiinţei umane. Prin urmare, rezonanţa este un Prin intermediul practicii YOGA, atent realizată şi perseverent efectuată, se poate
proces extrem de complex, datorită căruia anumite unde sau anumite energii subtile, care constata într-un mod inefabil sau altfel spus indescriptibil, prin experienţă directă, multitudinea
prezintă frecvenţe de vibraţie specifice, indiferent care ar fi natura lor, sunt propagate de la uluitoare a proceselor de rezonanţă ocultă, care sunt asimilabile cu toate fenomenele mai
un focar emiţător şi pot induce starea de vibraţie unui alt focar sau altor focare ori zone de mult sau mai puţin complexe, unele dintre ele chiar tainice, ce sunt generate de energiile
corespondenţă din MICROCOSMOSUL fiinţei umane, dacă una din frecvenţele proprii de subtile, care sunt caracterizate, fiecare, de o anumită frecvenţă distinctă de vibraţie. În anumite
vibraţie ale MICROCOSMOSULUI yoghinului este egală cu sau foarte apropiată de frecvenţa situaţii, aceasta este extrem de fină şi acţionează în diferitele sisteme sau zone ce există în
cu care vibrează focarul tainic sau sfera de energie care există în MACROCOSMOS. MICROCOSMOSUL fiinţei umane.
Procesul de rezonanţă apare dacă energia subtilă ce este purtată de vibraţia sa Aşa se petrece în exemplul cu energiile subtile tainice ale iubirii pe care le simţim
corespondentă este suficient de mare în raport cu distanţa care separă cele două sisteme în spontan în zona plexului cardiac: chiar dacă nu ne este clar, de fapt, noi percepem un proces de
cauză. Procesele de rezonanţă ocultă survin fulgerător sau, altfel spus, sunt instantanee, pentru rezonanţă ocultă. Multitudinea fenomenelor şi a efectelor care se constată atunci sunt cauzate
că energia purtată de vibraţia respectivă este enormă şi nu se pune niciodată problema ca de energiile modulate ce sunt primite în mod direct prin intermediul acestor unde care provin
acea energie să nu ajungă instantaneu în MICROCOSMOSUL fiinţei care declanşează în de la sisteme sau de la focare gigantice situate în afara noastră, în MACROCOSMOS. Este

50 51
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ
important să ştiţi că, întotdeauna, acele focare vibrează cu o frecvenţă apropiată de aceea a exemplu, ASANA-ele sau tehnicile de meditaţie, urmăresc să folosească numai într-un sens
vibraţiilor focarului corespondent din MICROCOSMOSUL fiinţei yoghinului, care poate fi benefic, creator, echilibrant, declanşarea acestor procese de rezonanţă ce contribuie din plin
considerat, pe drept cuvânt, un rezonator, pentru că este capabil să intre în vibraţie la unison la desăvârşirea şi la integrarea fiinţei umane care le practică în armonia universală, divină,
datorită fenomenelor de rezonanţă atunci când el este „excitat“ sau dinamizat prin intermediul macrocosmică. Un exemplu este iubirea şi intrarea noastră în rezonanţă cu energia subtilă
energiilor care au aceleaşi frecvenţe de vibraţie. tainică a iubirii, care face ca această energie să fie captată instantaneu în universul nostru
Energiile care au o anumită frecvenţă de vibraţie sunt, totodată, purtătoare de informaţii lăuntric, cu toate avantajele, bucuriile şi armoniile pe care le declanşează.
pline de sens, de armonie şi acest proces de rezonanţă este maxim în cazul egalităţii acestor Fenomenul de rezonanţă poate fi constatat experimental de către oricine, utilizând un
frecvenţe de vibraţie, tinzând chiar să se menţină indefinit, dacă se păstrează constanţi factorii banal pian şi ţinând apăsată pedala din dreapta a acestuia, în timp ce o altă persoană va emite,
care declanşează procesul de rezonanţă. Spre exemplu, atenţia care este focalizată ferm şi din apropierea pianului respectiv, un sunet care trebuie să fie suficient de puternic, de exemplu
continuu asupra unui fenomen de rezonanţă ce apare în universul nostru lăuntric şi care, un „la“ vocal. Se va constata atunci că pianul reproduce, datorită declanşării unui proces de
cel mai adesea, se evidenţiază prin intermediul unei anumite stări (cum ar fi, spre exemplu, rezonanţă foarte clar, exact acelaşi sunet, deoarece coarda corespunzătoare acelui „la“ vocal
apariţia unei stări de iubire), va fi totdeauna esenţială din acest punct de vedere, căci va face să intră spontan în vibraţie, acest proces fiind declanşat datorită undelor sonore vocale. Analogic
fie captate în universul nostru lăuntric mesajul şi informaţiile pe care acea energie specifică le vorbind, în exemplul nostru, vocea care emite „la“-ul este una dintre vocile ascunse, gigantice,
vehiculează – în exemplul nostru, iubirea. care există în MACROCOSMOS, iar pianul, în acest caz, este propriul nostru univers lăuntric,
În cazul în care o fiinţă practică, împreună cu o altă fiinţă de sex opus, continenţa amoroasă, MICROCOSMOSUL fiinţei noastre, ce va vibra într-o anumită zonă corespondentă, în cazul
atât în universul său lăuntric cât şi în universul fiinţei de sex opus, sau altfel spus în universul iubirii în zona plexului cardiac, de îndată ce coarda sa specifică va fi corect acordată; fiinţa
iubitului sau al iubitei, se declanşează fără încetare o mulţime de procese de rezonanţă, unele umană respectivă va resimţi această vibraţie prin focalizarea atenţiei, a concentrării şi a
dintre ele fiind chiar simultane. Altfel spus, se declanşează în acelaşi timp mai multe procese conştientizării, iar toate acestea vor face posibil şi chiar mai mult decât atât, vor face să se
de rezonanţă, care fac să apară acele stări extraordinare de bucurie, de încântare, de plăcere, menţină nealterat fenomenul de rezonanţă.
de satisfacţie. Toate acestea survin datorită faptului că în MICROCOSMOSUL fiecăruia dintre Prin intermediul acestui exemplu aparent banal, putem fi oricând martorii exemplificării
cei doi iubiţi se produc procese de rezonanţă cu energii (subtile, benefice) corespondente din clare a unei stări de unison ce apare prin acordare, sau altfel spus prin rezonanţă. Acest proces
MACROCOSMOS. Spre exemplu, starea de orgasm pe care cei doi iubiţi o resimt nu este altceva de acordare, sau altfel spus, acest proces de rezonanţă este, am putea spune, caracteristic
decât declanşarea unui proces de rezonanţă cu energiile tainice ale orgasmului cosmic, pe care fenomenelor tainice ce sunt constatate în mod curent în practica YOGA. Înţelegerea analogică a
DUMNEZEU TATĂL, unit cu MAHA SHAKTI, sau altfel spus cu iubita Sa, prin intermediul acestei experienţe la îndemâna oricui, care se realizează cu un pian, ne permite să intuim secretul
căreia El manifestă totul, face astfel să apară întreaga Creaţie. Această energie este numită în fundamental care se află, de mii de ani, la baza sistemului milenar YOGA. Sesizând, la rândul lor,
tradiţia creştină „DUHUL SFÂNT“; cu alte cuvinte, cu adaptările de rigoare, DUHUL SFÂNT cât se poate de clar, importanţa proceselor de rezonanţă ocultă, marii înţelepţi ai Occidentului au
poate fi asimilat analogic şi simbolic cu MAHA SHAKTI a lui DUMNEZEU TATĂL. indicat: „Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte, astfel, tot MACROCOSMOSUL împreună
În procesul creaţiei şi al manifestării, DUMNEZEU TATĂL resimte fără încetare o stare cu forţele sale ascunse, ce vor fi descoperite chiar în propriul tău MICROCOSMOS“. Acest
extatică de fericire divină ce se reflectă în universul celor doi iubiţi care fac dragoste, prin starea dicton este foarte asemănător cu faimoasa rostire de pe frontispiciul templului din Dephi,
specifică a orgasmului. Atunci când cei doi iubiţi ating anumite etape superioare, ei pot chiar trăi preluată şi de Socrate, care spunea laconic: „Cunoaşte-te pe tine însuţi“.
la unison stări de orgasm cosmic şi astfel ei resimt în fiinţa lor starea de beatitudine sau, altfel La rândul lor, marii înţelepţi ai Orientului au exprimat acelaşi adevăr, dar într-o formă
spus, orgasmul macrocosmic pe care DUMNEZEU TATĂL îl simte în permanenţă, în veşnicie, oarecum diferită, spunând: „Tot ceea ce se află aici, în MICROCOSMOSUL fiinţei tale, se află
în cadrul Manifestării ce există, sau altfel spus în cadrul întregii Creaţii. pretutindeni, în întregul MACROCOSMOS. Tot ceea ce nu există aici, în MICROCOSMOSUL
Practica YOGA atent şi sistematic realizată a permis şi permite să se constate că, în timpul fiinţei tale, nu există nicăieri în întregul MACROCOSMOS.“ (după Tantra Sara)
menţinerii stării de rezonanţă ocultă, are loc un transfer neîntrerupt de energie specifică şi
totodată de informaţii de la sistemul sau focarul excitator ce există în MACROCOSMOS, către Semnalul „Wow!“ – semnal radio puternic, de bandă îngustă, detectat de dr. Jerry
focarul sau centrul specific corespondent care există în universul lăuntric al yoghinului sau, Ehman la 15 august 1977, în timp ce lucra la un proiect SETI la radiotelescopul Big Ear
altfel spus, în MICROCOSMOSUL său. Din momentul în care se declanşează procesul de („Marea Ureche“) al Universităţii Statului Ohio. Semnalul avea caracteristicile aşteptate pentru
rezonanţă lăuntrică, în fiinţa yoghinului apare ca efect specific o stare corespondentă cu energia o potenţială origine extraterestră şi chiar extrasolară. Coordonatele sale celeste indică o regiune
subtilă tainică ce este receptată iar amplitudinea energiilor care au anumite frecvenţe de vibraţie care corespunde constelaţiei Sagittarius, la cam 2,5 grade sud de steaua de magnitudine 5 Chi-1
aşa cum sunt percepute ele graţie conştientizării sau altfel spus datorită focalizării ferme a Sagitarii. Mass-media s-a referit mereu la el în dezbaterile privitoare la rezultatele proiectului
atenţiei în universul nostru lăuntric, creşte foarte mult, prezentând un maxim caracteristic ce se SETI. Uimit de asemănarea izbitoare pe care acest semnal o avea cu prototipul unui semnal
va păstra nealterat dacă focalizarea şi concentrarea lăuntrică a yoghinului va fi constantă. interstelar, Ehman a încercuit semnalul în cauză pe documentul tipărit la imprimantă şi a notat
În practica YOGA de zi cu zi, procesele de rezonanţă sunt nişte fenomene constante care alături exclamaţia de surpriză „Wow!“. Acest comentariu a devenit ulterior numele cu care sunt
sunt foarte des perceptibile. Tehnicile, procedeele şi metodologiile YOGA, cum ar fi, spre desemnate astfel de semnale misterioase.

52 53
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

Lărgimea de bandă a semnalului „Wow!“ era mai mică de 10 kHz, iar pentru frecvenţa lui, SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) – nume generic atribuit unor activităţi
Ehman a dat valoarea de 1420,456 MHz. Telescopul „Marea Ureche“ este fix şi foloseşte rotaţia de cercetare al căror scop declarat este detectarea vieţii extraterestre „inteligente“, conştiente,
Pământului pentru a scana cerul. Datorită lărgimii „ferestrei“ de observare a telescopului şi evoluate. Abordarea generală a proiectelor SETI este aceea de a detecta existenţa unor transmisii de
vitezei specifice de rotaţie a Pământului, „Marea Ureche“ poate observa orice punct pentru semnale din partea unei civilizaţii de pe o planetă îndepărtată (această abordare fiind considerată
72 de secunde. Un semnal extraterestru trebuie prin urmare să dureze exact 72 de secunde, de către o parte a comunităţii ştiinţifice drept pur empirică, experimentală). Detectarea unor
iar intensitatea lui ar trebui să urmeze o creştere gradată în primele 36 de secunde, pentru semnale care să poată fi caracterizate ca „inteligente“ este o mare provocare, pentru că direcţia
a scădea apoi gradat din momentul în care semnalul atinge centrul ferestrei de observare a ei, spectrul şi metoda de comunicare nu sunt dinainte cunoscute. Guvernul SUA a contribuit la
telescopului. Atât lungimea semnalului „Wow!“, cât şi forma lui, corespund unei posibile început la SETI, însă activităţile mai recente sunt finanţate din surse private.
origini extraterestre. Începând cu anii ‘60 ai secolului trecut, astronomul rank Drake de la Cornell University
a efectuat primul experiment modern de tip SETI, în cadrul proiectului Ozma. Drake a folosit
un telescop radio cu diametrul de 25 de metri pentru a examina în vecinătatea frecvenţei de
1.420 gigahertzi stelele Tau Ceti şi Epsilon Eridani.
Proiectul OSU SETI a devenit faimos odată cu detectarea semnalului „Wow“! de către
Jerry Ehman.
Începând cu anul 1972, Universitatea Berkeley din California a lansat mai multe proiecte
SETI numite SERENDIP.
SETI@home este un proiect de voluntariat lansat tot de Universitatea Berkeley din
California în mai 1999. Oricine poate lua parte la acest proiect, dacă descarcă şi instalează
pe calculatorul propriu, acasă, un pachet soft numit SETI@home, care rulează o analiză de
semnal de la o unitate de lucru a instrumentului SERENDIP IV. Rezultatele sunt raportate la
Universitatea Berkeley din California. Peste 5 milioane de utilizatori din mai mult de 200 de
ţări s-au înscris şi au contribuit la acest proiect.
În 1992, Guvernul SUA a finanţat un program operaţional SETI pentru NASA, MOP,
Semnalul „Wow!“ aşa cum a fost el scos la imprimantă de către Ehman. Codul 6EQUJ5, încercuit
în imagine, descrie variaţia în intensitate a semnalului. Un spaţiu indică o intensitate între 0 şi 0,999…, abandonat ca urmare a opoziţiei Congresului, dar Institutul SETI de la Mountain View,
numerele 1÷9 indică intensităţile de la 1,000 la 9,999, iar intensităţile de la 10,0 în sus sunt codificate California, a concretizat proiectul cu fonduri private. Proiectul Phoenix studiază în jur de 1000
prin litere (litera A corespunde unei intensităţi între 10.0 şi 10.999, litera B corespunde intensităţilor de stele asemănătoare cu Soarele.
de la 11.0 la 11.999 etc.). Valoarea U (o intensitate între 30.0 şi 30.999) a fost cea mai înaltă detectată Liga SETI, o organizaţie non-profit cu 1500 de membri din 62 de ţări, a fost fondată ca
vreodată de telescop. răspuns la abandonarea de către Congresul american a programului SETI NASA. Ea a demarat
proiectul ARGUS , care urmăreşte să coordoneze o reţea globală de telescoape ale unor radio-
amatori pentru a atinge o acoperire în timp real a întregului cer. Există momentan 135 de radio
telescoape în cadrul proiectului ARGUS, cu o senzitivitate echivalentă cu cea a „Marii Urechi“.
Institutul SETI este în curs de a construi o reţea (ATA), care urmează să cuprindă 350 de
telescoape pentru a continua captarea şi analizarea emisiilor radio din spaţiu.

Radiotelescopul Big Ear („Marea ureche“). Câteva telescoape din reţeaua ATA.
54 55
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ

TRATAKA – unul dintre cele şase procedee purificatoare din YOGA (SHATKARMAKRIYA) fi spălaţi imediat, prin stropire cu apă rece, aruncată din palme în timp ce ţinem ochii deschişi.
care urmăreşte, printre altele, amplificarea şi întărirea puterii de concentrare mentală, simultan Atunci când ne spălăm după TRATAKA ochii, aceştia trebuie să fie stropiţi uşor cu apă rece
cu purificarea şi îmbunătăţirea vederii. Procedeul constă în fixarea neîntreruptă a privirii de câteva ori; dacă suntem foarte sensibili, putem folosi apă calduţă, dar vom încheia totuşi cu
asupra unui punct fix sau asupra unei YANTRA. două stropiri cu apă rece. Aceasta amplifică aportul de sânge la nivelul ochilor şi masează în
Vom alege obiectul concentrării (de exemplu, o bulină colorată sau o YANTRA) şi îl vom mod armonios globii oculari.
plasa la nivelul axei privirii, la distanţa de aproximativ 1,50 m în faţa noastră. Privirea va fi În concluzie, putem spune că, în YOGA, TRATAKA este o importantă tehnică din ciclul
ferm şi continuu îndreptată spre obiectul concentrării. Vom menţine ochii larg deschişi şi vom SHATKARMAKRIYA, care este foarte folositoare atât vederii, cât şi concentrării mentale,
urmări, la început, să nu clipim decât cel mult o dată pe minut, eliminând apoi chiar şi aceste îmbunătăţirii atenţiei şi eliminării problemelor legate de slăbirea memoriei. După cum afirmă
rare clipiri. Timpul de realizare a tehnicii TRATAKA va fi, iniţial, de minim 10 minute. Pe tratatele tradiţionale de YOGA, în fazele superioare de practică, TRATAKA trezeşte clarviziunea
măsură ce ne vom deprinde cu acest procedeu, vom remarca faptul că ne putem fixa minute în spirituală şi totodată permite „citirea“ cu uşurinţă a gândurilor sau intenţiilor celor mai ascunse
şir privirea asupra obiectului concentrării, fără a mai simţi nevoia să clipim. Vom remarca, de ale fiinţelor umane cu care venim în contact.
asemenea, o îmbunătăţire considerabilă a atenţiei şi a puterii nostre de concentrare mentală. UNISON – în latină, unisonus („uni“ + „sonus“) înseamnă sunet sau vibraţie identică,
Putem realiza această tehnică yoghină (TRATAKA) şi noaptea, folosind drept suport unică. Astfel, în muzică, două tonuri sau sunete sunt considerate la unison dacă au aceeaşi
pentru fixarea neîntreruptă a privirii flacăra unei lumânări, care va fi astfel plasată, încât să frecvenţă fundamentală, dar pot fi totuşi percepute ca provenind de la două surse diferite. Două
se găsească la nivelul axului optic al privirii noastre. Vom mări, treptat, durata de practică a voci la unison au aceeaşi frecvenţă fundamentală, dar pot avea timbrul sau coloratura diferită,
procedeului TRATAKA, dar vom avea grijă să ne oprim în momentul în care ochii încep să aceasta reflectându-se în amplitudinea diferită a armonicelor lor superioare. Unisonul este
lăcrimeze excesiv. Perioada de timp optimă pe care se recomandă să o afectăm unei şedinţe considerat ca fiind cel mai consonant interval muzical, în vreme ce semitonul este considerat
de concentrare este 30-45 minute. Ca efect al realizării consecvente a tehnicii, privirea devine ca fiind cel mai disonant.
magnetică, caldă, expresivă, puternică şi fermecătoare. Cu timpul, vom remarca instalarea Din perspectiva sistemului YOGA, unisonul constituie condiţia necesară pentru ca
unei stări de intensă fericire (FĂRĂ OBIECT SAU MOTIV) în timpul şi chiar la 3-4 ore după fenomenul rezonanţei să se declanşeze şi totodată starea de rezonanţă care se instalează astfel.
realizarea tehnicii de TRATAKA şi, de asemenea, vom constata o uluitoare creştere a încrederii Dacă, prin practicarea anumitor tehnici yoghine, una din frecvenţele proprii de vibraţie ale
în sine. MICROCOSMOSULUI unui yoghin ajunge să fie egală cu sau foarte apropiată de frecvenţa
Într-o altă variantă a tehnicii, putem folosi o farfurie întinsă plină cu apă, plasată la o cu care vibrează un focar tainic sau sferă de energie care există în MACROCOSMOS,
oarecare distanţă şi aşezată astfel încât flacăra lumânării să se reflecte pe cât posibil în mijlocul atunci este realizat unisonul între cele două surse de vibraţie şi se declanşează fenomenul
farfuriei. Imediat după aceea, vom fixa privirea asupra imaginii reflectate a lumânării în apa de rezonanţă, care permite apoi transferul de energie de la focarul MACROCOSMIC la cel
din farfurie. Practica acestei forme de TRATAKA îmbunătăţeşte vederea şi calmează oboseala MICROCOSMIC.
ochilor. În cazurile de surescitare, ea acţionează ca un minunat „sedativ“ natural. În muzică, cel mai simplu mod în care mai multe persoane pot cânta împreună într-un cor
Când suntem undeva în natură, într-un spaţiu deschis – un parc, de exemplu – putem este „pe o voce“, adică la unison. Prin transpunere analogică, se spune că mai multe persoane
să ne concentrăm asupra liniei orizontului timp de 5-10 minute. Practica acestei forme de acţionează „la unison“ atunci când ele acţionează în acord deplin, în acelaşi fel, în acelaşi timp,
TRATAKA în natură ne expansionează în mod armonios conştiinţa şi ne face să trăim o stare sinergic, sincron, simultan, în tandem. În YOGA, tehnicile spirituale (meditaţii etc.) realizate
inefabilă de fericire, pe un fond de echilibru lăuntric profund. la unison de către grupuri mari de yoghini permit captarea cu mare uşurinţă, prin rezonanţă,
În afară de aceste forme de TRATAKA mai există, de asemenea, următoarele: în universul lăuntric al tuturor participanţilor a unor energii benefice, divine uriaşe, pe care
– BRUMADHYA TRATAKA, ce constă în fixarea privirii (cu ochii deschişi, fără a clipi) fiecare singur nu ar putea să le acceseze la aceeaşi intensitate şi amplitudine. Astfel, unisonul,
asupra sprâncenelor şi urmăreşte să energizeze rapid AJNA CHAKRA; care este cheia fenomenului rezonanţei oculte, permite prin folosirea sa înţeleaptă şi benefic
– NASIKAGRA TRATAKA, ce implică fixarea neîntreruptă cu privirea a vârfului nasului orientată transformarea şi evoluţia spirituală accelerată a celor care îi înţeleg mecanismul de
şi urmăreşte energizarea rapidă a centrului de forţă secundar MANAS CHAKRA; funcţionare şi îl aplică în mod perseverent spre binele lor şi al semenilor.
– DAKSHINA JATRU TRATAKA, ce implică fixarea neîntreruptă cu privirea a umărului S-a observat în cadrul unor grupuri de rugăciune constituite în SUA că atunci când
drept şi urmăreşte trezirea, conştientizarea şi controlul aspectului SOLAR, YANG (+) al membrii grupului s-au rugat la unison pentru unele persoane bolnave, vindecarea acestora a
fiinţei; fost mult accelerată, unele cazuri disperate beneficiind prin puterea acestei rugăciuni simultane
– VAMA JATRU TRATAKA (se realizează la fel dar implică fixarea neîntreruptă cu chiar de o vindecare miraculoasă, care depăşea prin rapiditatea ei orice pronostic medical.
privirea a umărului stâng şi urmăreşte trezirea, conştientizarea şi controlul aspectului LUNAR, De asemenea, cursanţii MISA au realizat cu ani în urmă, cu concursul IGP, un experiment
YIN (-) al fiinţei; de meditaţie colectivă la unison prin care se viza scăderea ratei infracţionalităţii în perioada
Aceste forme de fixare a privirii (TRATAKA) întăresc şi relaxează profund muşchii nefastă a Lunii Pline. În urma meditaţiilor la unison, s-a putut observa statistic scăderea
oculari. drastică, la mai puţin de jumătate din media obişnuită, a numărului infracţiunilor, fenomen
În finalul tehnicii de TRATAKA, mai ales dacă a apărut lăcrimarea abundentă, ochii vor care nu poate fi atribuit întâmplării.

56 57
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ
Ca o confirmare ştiinţifică a efectelor fenomenului de unison, de curând, psihologii de şi meditaţie colectivă, la unison. Tot ce este nevoie este ca un număr cât mai mare de oameni să
la Universitatea din Chicago, SUA au constatat în urma unui studiu laborios că atunci când înţeleagă mecanismul de acţiune al rezonanţei şi să acţioneze hotărât, prin invocarea la unison
sute sau mii de spectatori vizionează împreună, în aceeaşi sală, un film interesant care le a puterii Binelui şi Armoniei divine pentru transforarea în bine a actualei stări de lucruri.
captează din plin atenţia, apare un fenomen uimitor, care a fost supranumit „PROCES DE Dincolo de aceste aspecte, care au fost în mod obiectiv constatate, procesele de sincronizare
SINCRONIZARE EMOŢIONALĂ PROFUNDĂ“ şi care îi face aproape pe toţi spectatorii emoţională profundă confirmă, totodată, în mod indubitabil, adevărul şi funcţionarea cu putere
să vibreze la unison. A fost realizat un studiu semnificativ, în cadrul căruia s-au filmat de principiu universal a legii rezonanţei oculte.
feţele spectatorilor care urmăreau împreună în aceeaşi sală un film foarte interesant, iar
ulterior acest studiu a fost extins şi au fost, de asemenea, filmate feţele telespectatorilor care VOINŢĂ – Aspect al mentalului superior (conex cu AJNA CHAKRA) care comandă
urmăreau câte 10, 15 împreună un anumit program TV foarte interesant. Constatările lor psihicul uman şi se manifestă prin acţiunile conştiente îndreptate spre realizarea unor scopuri
au fost uimitoare. În urma analizării atente a datelor, ce au fost mai întâi filmate în cadrul elaborate cu anticipaţie în sfera mentală. Voinţa este o trăsătură de caracter care exprimă
acestui studiu, s-a constatat o uimitoare unificare, aducere la unison a emoţiilor pe care capacitatea de decizie fermă, perseverenţa în învingerea obstacolelor. Voinţa presupune un
filmele sau emisiunile TV interesante urmărite împreună, în grup, le declanşează. Astfel de efort mental (proporţional), care este cu atât mai intens, cu cât greutăţile de înfruntat pentru
procese surprinzătoare pot fi constatate cu uşurinţă atunci când este vizionat filmul care a realizarea scopului propus sunt mai mari. Ca proces psihic, voinţa interacţionează, de asemenea,
înregistrat expresia de pe feţele specatatorilor sau ale telespectatorilor. Aproape tot ceea ce cu procesele psihice cognitive şi afective, actele de voinţă reprezentând manifestarea unor
resimt toţi spectatorii dintr-o sală de spectacol care urmăresc cu multă atenţie un film foarte gânduri şi sentimente ale omului în acţiunile şi faptele sale.
interesant conduce, în mod gradat, la apariţia unei SUI-GENERIS stări de empatie prin Deşi actele de voinţă ale omului depind de ideile, de hotărârile proprii şi de motivaţia
unison, care tinde să formeze printre toţi spectatorii o impresie generală dominantă. Când sa psihologică, ele sunt determinate, în ultimă analiză, de KARMA proprie, de condiţiile
vizionăm împreună cu alte sute de spectatori un film plăcut şi foarte interesant, care ne lui specifice de viaţă, de nivelul de educaţie, de influenţa predominantă pe care o au asupra
captează atenţia, suntem într-un mod inefabil reconfortaţi atunci când percepem la unison sa relaţiile sociale în cadrul cărora el trăieşte şi se manifestă. Aparenta libertate a voinţei
cu sutele de spectatori un flux de sentimente şi trăiri empatice care provin de la toţi ceilalţi umane exprimă de fapt, cel mai adesea, determinismul KARMA-ic. Sistemul YOGA
oameni ce sunt prezenţi în sală. Datorită acestei sincronizări emoţionale care se instalează, oferă o rezolvare înţeleaptă problemei raportului dintre libertatea de voinţă şi necesitate,
propriile noastre sentimente şi trăiri sunt mult îmbogăţite, iar în finalul unui spectacol arătând că adevărata libertate trebuie să se bazeze pe cunoaşterea necesităţii că voinţa fiinţei
la care asistăm împreună cu sute de alţi spectatori, starea de bine lăuntric şi plăcerea umane evoluate spiritual se poate manifesta liber numai atunci când se află în consonanţă
estetică ce este resimţită sunt mult mai pregnante, experienţa globală ce este savurată şi corespunde legilor eterne, divine, obiective ale realităţii, căci numai atunci omul
în acest mod durând mai mult timp. Aceste cercetări au evidenţiat că stările de catharsis acţionează „în cunoştinţă de cauză“, fiind mereu în REZONANŢĂ cu Conştiinţa Divină
(purificare psiho-emoţională) care se declanşează într-un grup de sute de spectatori sunt, MACROCOSMICĂ (DUMNEZEU).
de asemenea, caracterizate de acest proces de sincronizare emoţională profundă. Tot ceea Prin urmare, putem spune că voinţa este o importantă capacitate ce angrenează puterea
ce declanşează aceste procese profunde de sincronizare emoţională caracterizează de fapt mentalului şi face cu putinţă procesele psihice de conducere a activităţii sub toate aspectele ei.
apariţia unei experienţe colective empatice, care este declanşată întotdeauna de o tainică Voinţa face să intre în acţiune un sistem de autoreglaj superior, care este realizat în principal
rezonanţă. Contrar acestor fenomene, s-a constatat că atunci când într-o sală se află un prin cel de‑al doilea sistem de semnalizare şi implică deliberare, scop şi plan elaborat conştient,
singur spectator, care vizionează singur exact acelaşi film care a declanşat, atunci când erau organizare a forţelor proprii prin stăpânirea unora şi mobilizarea şi angajarea convergent-finalistă
sute de spectatori în sală, toate aceste fenomene amintite mai sus, procesul de sincronizare a altora. În viziunea sistemului YOGA, voinţa superioară îşi are izvorul în structura subtilă a
emoţională profundă nu mai apare. fiinţei cunoscută sub numele de VIJNANAMAYA KOSHA care este „vehiculul inteligenţei“,
Cei inteligenţi sunt avizaţi că fenomenul de unison, de sincronizare emoţională poate numit de unele şcoli orientale BUDDHI. Trăsăturile mentale şi psihice distinctive ale voinţei
şi chiar este, din păcate, folosit de către mai marii sectei satanice a francmasoneriei, care sunt: scopul propus (conştient); efortul specific (voluntar) şi comportamentul de biruire a
deţin monopolul planetar al mijloacelor mass-media, pentru scopuri malefice, de dominare şi obstacolelor. Voinţa reprezintă un nivel mental de auto-organizare şi autoreglaj superior celui
subjugare a oamenilor naivi şi ignoranţi. Astfel, atunci când mii, zeci de mii sau chiar sute de pe care-l constituie afectivitatea. Activarea voluntară rezultă dintr-o transformare şi depăşire a
mii de oameni neavizaţi urmăresc simultan emisiuni televizate cu încărcătură malefică precum afectivităţii. Voinţa presupune o organizare mentală, raţională a energiilor.
filmele horror, cele cu crime, violenţă, distrugere etc., starea de unison psiho-emoţional care Voinţa intervine în cazul în care apar următoarele două condiţii: prima condiţie – conflictul
se instalează chiar în mod inconştient atunci îi face pe toţi să resimtă mult mai intens emoţii între două tendinţe (o singură tendinţă nu generează un act voluntar), a doua condiţie – când
distructive şi destructurante precum frica, ura sau alte trăiri inferioare, care nu fac decât să le cele două tendinţe dispun de forţe inegale, una cedează celeilalte; rareori (dar foarte des în
coboare frecvenţa lăuntrică de vibraţie şi să îi vulnerabilizeze în faţa influenţelor cumplite ale cazul yoghinilor), prin actul de voinţă are loc o inversare, astfel că ceea ce era cu adevărat
unor lumi infernale. bun, armonios, divin, chiar dacă este mai slab, devine mai puternic, iar ceea ce era la început
Aceste manifestări negative, care grevează acum din plin atmosfera spirituală a planetei mai puternic, dar rău şi dezechilibrat este învins de ceea ce era la început mai slab. Un act
noastre, pot fi contracarate prin angrenarea unor rezonanţe superioare, divine, prin rugăciune este cu atât mai voluntar, cu cât poate răspunde mai puternic la proprietăţile subtile, discrete

58 59
Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ Un senzaţional mesaj-referendum al unei civilizaţii extraterestre avansate ce se adresează tuturor oamenilor de pe planeta Pământ
ale stimulului, lăsând fără răspuns însuşiri puternice, evidente. Toate acestea dovedesc că, din Voinţa apare la yoghini ca o trăsătură a personalităţii. Luată ca proces, voinţa implică
moment ce voinţa poate acţiona contrar emoţiilor, ea reprezintă calitativ ceva mental, superior o gamă largă de acte, demersuri, desfăşurări, de la cele mai simple, momentane, până la
reglajului afectiv. YOGA consideră că voinţa este un reglaj al reglajelor. Voinţa poate acţiona cele mai complexe, discursive. Este considerat act de voinţă orice act intenţional, deliberat,
contrar emoţiilor sau în sinergie cu ele, ca în cazul sentimentele superioare. Este voluntar actul orientat spre un scop conştient. Pentru cel înzestrat cu o energie uriaşă e posibil ca actul
mental care se opune celui impulsiv, el fiind deliberat şi subordonat controlului raţional. Între de voinţă să nu necesite un efort sensibil. Este în mod propriu un proces de voinţă acela
formarea gândirii şi cea a voinţei este un raport de interdependenţă, întrucât actele voluntare ce implică o confruntare cu obstacole şi se dezvoltă plurifazic. Analizele consemnează în
sunt şi gândite, iar procesele de gândire sunt precumpănitor intenţionale şi voluntare. primul rând transformarea pulsiunilor în motive incitative şi proiectarea acestora în scopuri.
Un parametru important pentru elaborarea şi funcţionarea voinţei este obstacolul Urmează apoi operaţii decizionale luate deseori în condiţii de conflict şi soldate cu alegeri
sau dificultatea. De aici, necesitatea anticipării prin scop a captării energiilor necesare din mai mult sau mai puţin ferme. Este necesar să se adopte decizii nu numai în ceea ce priveşte
MACROCOSMOS, a organizării mijloacelor şi a încordării sau efortului voluntar. În ierarhia obiectivele ci şi în ce priveşte mijloacele, iar prin raportarea mijloacelor (ca scopuri parţiale)
conduitelor, se rezervă denumirea de voluntare celor ce corespund celor mai înalte şi mai la scopul final, să se închege planul de acţiune. În aceasta se includ şi procesele lăuntrice de
dificile niveluri. Se consideră că o conduită corespunde cu atât mai bine caracterului voluntar, tipul rezolvării problemelor. Este ceva ce implică energie şi efort. Veritabilul efort voluntar
cu cât rezultă din predominanţa mai marcată a tendinţelor intelectuale şi spirituale. este implicat însă în ultima fază, cea a execuţiei, care necesită convergenţă de energii fizice,
Actele voluntare sunt pentru unii acţiuni complicate, care necesită un grad mare de emoţionale, mentale, intelectuale şi spirituale, încordare pe măsura obstacolelor (formă
activare şi se execută cu dificultate, datorită unei slabe inteligenţe. La majoritatea fiinţelor specifică de reflectare) şi finalizare. În ceea ce priveşte voinţa, este definitorie executarea
umane, actele voluntare fac apel la tendinţe sociale şi morale, reţinând acţiunea prin amânare propriu-zisă sau punerea în PRACTICĂ. În activitate se trezesc, se amplifică, se făuresc
şi pregătind-o prin limbaj intern. Copilul îşi însuşeşte schema acţiunilor sociale de cooperare şi se demonstrează calităţile voinţei cum sunt: forţa, perseverenţa, tenacitatea, hotărârea,
şi comunicare. La originea voinţei se află relaţia comandă-subordonare. Prin comunicare cu consecvenţa ş.a.
adultul, copilul ascultă îndrumările verbale ale acestuia şi învaţă să acţioneze corespunzător.
Apoi, prin limbajul intern, copilul ajunge să-şi dea singur comenzi, luându-şi astfel în YANTRA – în limba sanscrită, termenul înseamnă „suport exterior“ sau „instrument“
stăpânire comportamentul. Funcţia care era anterior interpersonală sau interpsihică devine, secret de comuniune telepatică şi legătură spirituală. YANTRA este o diagramă geometrică
prin interiorizare, intraindividuală sau intrapsihică. simplă, în care sunt sintetizate simbolic caracteristicile esenţiale ale unei anumite mari Mari
Voinţa depinde de condiţiile de dezvoltare a persoanei. Voinţa nu poate fi puternică în Puteri Cosmice sau Zeităţi. Ea este utilizată în vederea unei consonanţe telepatice spirituale,
absenţa unor scopuri clare şi valoroase şi fără ca anterior să fi existat perioade de antrenament pentru a realiza fuziunea cu Conştiinţa sau realitatea acelei sfere de forţă, fiind un simbol
în lupta cu dificultăţile, blocajele şi obstacolele. Nu trebuie să confundăm voinţa cu capacitatea esenţial al divinelor sale caracteristici, al puterilor sale sau al anumitor aspecte fundamentale
de efort voluntar ce se constituie şi se investeşte în activitatea efectivă. Temeiul formării voinţei ale acesteia. Fiecare Mare Putere Cosmică are YANTRA sa caracteristică. Pentru a se realiza
este activitatea, luată în toate formele ei – fizică, intelectuală, psihică, spirituală, socială. Este o cât mai intimă legătură subtilă cu Marile Puteri Cosmice, le-au fost revelate înţelepţilor
semnificativ şi faptul că, datorită rezonanţelor predominante cu anumite energii subtile clarvăzători formele geometrice esenţiale prin care aceste Puteri pot fi contactate telepatic cu
specifice din MACROCOSMOS, după tipul de activitate şi efort precumpănitor exersat, voinţa uşurinţă. În primele faze de practică, înainte de a lucra cu o YANTRA a unei Mari Puteri
se specializează, putând fi mult mai puternică într-un domeniu (sau sferă a fiinţei) decât în Cosmice, prin focalizare vizuală completă şi concentrare asupra acesteia, este foarte bine să se
altul. În consecinţă, exersarea satisfăcătoare a tuturor formelor de efort (în CONTINENŢĂ, în citească în prealabil textul teoretic de prezentare al acelei Puteri Cosmice. YANTRA poate fi
executarea ASANA-elor, în LAYA YOGA etc.) este o condiţie de bază a dezvoltării multilaterale utilizată, de asemenea, ca suport de meditaţie asupra acelei Mari Puteri Cosmice, adeseori ea
a personalităţii yoghinului. Pe măsură ce obstacolele sunt depăşite, ele îşi diminuează calitatea putând fi integrată prin vizualizare lăuntrică (SHAMBAVI MUDRA).
de piedică. Aceasta pentru că obstacolul este nu numai un fapt obiectiv, ci şi o relaţie subiectiv- O YANTRA asupra căreia yoghinul se concentrează sau meditează va permite să se
obiectivă între posibilităţi, energiile subtile pe care le angrenăm şi condiţii. Ceea ce este dificil concretizeze în faţa ochiului său interior spiritual aspectele şi puterile corespondente ale
pentru cineva poate fi uşor pentru altcineva, care posedă o energie subtilă gigantică, împreună respectivei Puteri Cosmice Divine. Prin operare constantă cu o YANTRA (concentrare sau
cu toate cunoştinţele şi deprinderile necesare. meditaţie asupra acesteia) pot surveni, gradat, diferite puteri paranormale – SIDDHI-uri –
Dezvoltarea voinţei se înscrie optim într-o curbă ascendentă a obstacolelor propuse sau corespunzând diferitelor caracteristici ale Puterii Cosmice respective.
asumate care, de fiecare dată, întrec întrucâtva posibilităţile de moment ale yoghinului. Voinţa, Concentrarea vizuală asupra unei YANTRA dezvoltă forţa de concentrare mentală şi
fiind o structură de autoreglaj superior, se prezintă potenţial ca o capacitate, iar în desfăşurare permite să fie învinse gradat toate relele ce rezultă din dorinţe negative, din mânie sau din alte
ca un proces. În structura voinţei se detaşează latura de autocontrol şi de autocomandă şi defecte. O YANTRA poate fi folosită ca un veritabil aducător de noroc, „porte-bonheur“, pe
implicarea în acţiune. Clasic, există voinţă negativă (de reţinere a impulsivităţii) şi voinţă o distanţă de 15 m în jurul acesteia. De asemenea, în anumite situaţii, în care ea nu ne este la
pozitivă (de mobilizare, încordare, acţionare). Între acestea este o strânsă interdependenţă. Un îndemână, putem să o evocăm mental (SHAMBAVI MUDRA), vizualizând-o în faţa ochiului
dicton menţionează: „Puterea ta de stăpânire a lumii în care te manifeşti este atât de mare pe nostru interior.
cât este de mare puterea ta de a te stăpâni pe tine însuţi“.

60 61
CUPRINS ATENŢIE!
Vă anunţăm cu anticipaţie pe toţi cei care nu sunteţi cursanţi YOGA, dar
doriţi să participaţi la experienţele noastre speciale cu extratereştrii, că în anul
PE PLANETA PĂMÂNT AU FOST DEJA PRIMITE MAI MULTE 2009, după marea spirală anuală cu ocazia momentului de Hiatus care se va
organiza în cadrul Simpozionului Internaţional de YOGA de la Costineşti,
MESAJE MISTERIOASE DE LA CIVILIZAŢIILE EXTRATERESTRE . ..... 1
se va realiza şi o experienţă de contact cu o civilizaţie extraterestră avansată
Senzaţional ........................................................................................................ 2 benefică. Vă oferim acces gratuit – în cazul în care veţi fi în Costineşti la acea
UN IMPORTANT MESAJ DE LA EXTRATEREŞTRII CARE SE dată – atât la spirală, cât şi la experienţa de intrare în contact cu acea civilizaţie
ADRESEAZĂ OAMENILOR CE TRĂIESC PE PLANETA PĂMÂNT......... 6 extraterestră. Pentru aceasta, vă sugerăm să urmăriţi anunţul care va apare
în luna august pe site-ul www.yogaesoteric.net, pentru a şti cu exactitate
„Hotărâţi acum într-un mod ferm dacă vreţi să apărem“ ........................10 ziua şi ora la care să vă prezentaţi pentru a participa la acel experiment. Vă
Cine suntem noi? . .........................................................................................11 rugăm să căutaţi acea dată orientându-vă după titlul Marea spirală anuală
Unii dintre voi s-ar putea să vă întrebaţi: de ce nu suntem noi cu ocazia momentului de Hiatus. Pentru a participa, veţi avea la Dvs. un act
vizibili? . ...........................................................................................................12 de identitate şi legitimaţia de acces (care apare mai jos şi pe care o veţi decupa
în prealabil cu grijă, urmând traseul punctat, după care veţi completa citeţ, în
Cine sunteţi voi?! ............................................................................................13 mod corespunzător, rubricile de date personale). Vă mulţumim!
Care este la ora actuală situaţia voastră? .....................................................14
Cine este „cea de-a treia parte“? ...................................................................17
Ce libertate vă mai rămâne vouă cu adevărat? ...........................................19
Ce vă putem noi oferi? ...................................................................................20
Ce vom primi noi în schimb pentru întregul ajutor dezinteresat pe
care suntem dispuşi să vi-l oferim? ..............................................................21
Doriţi într-un mod clar şi ferm să ne vedeţi apărând?! . ...........................21
Un sfat important pe care este bine să-l luaţi în considerare !!! ...............22
Ce este şi cum se manifestă efectul colosal şi nebănuit de pârghie al
credinţei colective ce acţionează la unison şi poate să transforme
totul pe această planetă?.................................................................................25 Legitimaţie specială de acces
Care vor fi consecinţele care vor apărea atunci când suficient de mulţi Hiatus - Costineşti 2009
oameni vor formula într-un mod clar şi ferm o decizie afirmativă Nume .......................................... Prenume ...............................................
(„da!!!“) ?........................................................................................................30 BI/CI seria......... nr.......................... Data naşterii .................................
De ce există deja pentru unii dintre voi o anumită dilemă istorică?........32 Localitate............................................................. Tel. ................................
Câteva comentarii utile ale profesorului yoga E-mail...........................................................................................................
Gregorian Bivolaru..................................................................................36 Am primit broşura de la ...........................................................................
în data de (aprox.)......................................................................................
Glosar . ...........................................................................................................40 Notă! Aceste date sunt cerute cu scop pur informativ şi nu vor fi divulgate unei terţe
părţi sau folosite în scop comercial.

S-ar putea să vă placă și