Sunteți pe pagina 1din 16

REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAIEI THE MINISTRY OF EDUCATION

ACADEMIA DE MUZIC, TEATRU I ARTE PLASTICE ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS

SUPLIMENT LA DIPLOM DIPLOMA SUPPLEMENT


valabil la prezentarea diplomei seria valid with diploma seria numrul de nregistrare registration number
Acest Supliment la Diplom urmeaz modelul elaborat de ctre Comisia European, Consiliul Europei i UNESCO/CEPES. Scopul Suplimentului este de a furniza suficiente date personale despre deintor, precum i de a spori gradul de transparen internaional, dar i recunoaterea academic i profesional a calificrilor (diplome, grade, certificate) corect. Suplimentul este orientat s furnizeze o descriere a naturii, nivelului, contextului, coninutului i statutului studiilor urmate i finalizate cu succes de ctre deintorul acestuia. Suplimentul la Diplom nu va conine comentarii i judeci de valoare, declaraii privind gradul de echivalen cu alte Suplimente la Diplom sau sugestii privind recunoaterea lui. Toate cele 8 compartimente vor fi completate cu informaia corespunztoare. n cazul n care la un compartiment nu se furnizeaz informaii, se va explica motivul.

ALII

nr. nr.

000093700

512412597294

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.

1. INFORMAII DESPRE TITULARUL DIPLOMEI INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1 . Nume 1.2 Prenume

1 Family name(s) Given name(s)

MALEARCIUC
1 . 3 Data naterii (ziua, luna, anul) Date of birth (day, month, year) Year of enrollement 1.4

LILIA
Anul nmatriculrii

19.02.1984

2008

2. INFORMAII PRIVIND CALIFICAREA INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION


2 . 1 Denumirea calificrii i titlul conferit (n limba romn) Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) 2.2 Domeniul de studii Main field(s) of study for the qualification

Liceniat n tiine umaniste. Licentiate in Humanities.


2 . 3

Culturologie. Culturology.

Denumirea i statutul instituiei care acord diploma (n limba romn) Name and status of awarding institution (in original language)
Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice, cu statutul de Stat. Scurt istoric: n 1919 se nfiineaz Conservatorul Unirea, n 1923 urmeaz formarea Conservatorului Naional, n 1936 a Conservatorului Municipal i n 1940 a Conservatorului de Stat; prin reorganizarea acestora, n 1964, ia natere Institutul de Arte, n baza comasrii Academiei de Muzic G.Musicescu i a Institutului de Stat al Artelor ia fiin Universitatea de Stat al Artelor din Moldova, reorganizat fiind n 2002, capt denumirea de Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice . The Academy of Music, Theatre and Fine Arts with State status. Brief history : the Unirea Conservatoire was founded in 1919, the National Conservatoire was established in 1923, the Municipal Conservatoire being set up in 1936 and the
State Conservatoire was created in 1940. Following these reorganizations the State Institute of Arts was formed in 1964 and re-established in 1984. In 1998 the G.Muzicescu Conservatoire and the State Institute of Arts were merged into the State University of Arts of the Republic of Moldova reorganized and renamed Academy of Music, Theatre and Fine Arts in 2002.

2 . 4

Denumirea i statutul instituiei (dac difer de 2.3) care administreaz studiile (n limba romn) Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)

Nu difer de 2.3. As in 2.3.


2 . 5 Limba (limbile) de studiu / examinare

Language(s) of instruction / examination Romna. Romanian.

3. INFORMAII PRIVIND NIVELUL DE CALIFICARE INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION


3 . 1 Nivelul calificrii

Level of qualification

Program de studii universitare la finalizarea cruia se elibereaz diploma de licen care permite accesul la masterat. Higher education programme to the end of is delivered the university degree diploma, what allow the access to maste. 3 . 2 Durata oficial a programului de studiu

Official length of programme 4 ani 4 years 3 . 3 Criterii de admitere Access requirements Admis n 2009 prin concurs, dup criterii generale stabilite de Ministerul nvmntului. Enrolled in 2009 by open competition and general criteria set by the Ministry of Education Youth and Sport .

4. INFORMAII PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII I REZULTATELE OBINUTE INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED
4 . 1 Forma de nvmnt

Mode of study

Secia frecven redus. Correspondence depurtment.

4 . 2

Cerinele, obiectivele i finalitile programului de studii Programme requirements, objectives and outputs *Formarea noilor specialiti prin studii universitare i post-universitare pentru domeniul culturologie * organizarea seminarelor metodice i tiinifice cu studenii *Pregtirea profesional a studenilor *Implicarea studenilor n activitatea de cercetare tiinific *Formarea deprinderilor de ntreinere a relaiilor interumane. *The forming of specialists through higher education and post-university education for domain culturology *The organisation of methodic and scientific seminars with students. *Real professional guide of students. *The forming habits of keeping of relationships

1 Dac informaia este accesibil pe site-ul Universitii se indic adresa

4 . 3

Detalii privind programul de studii (ex.: module sau uniti de studii) i asupra calificativelor/notelor/creditelor obinute Programme details: (e.g. modules or units studied), and the invidual grades/marks/credits obtained:
Gradarea ECTS indic performana studentului n cadrul grupei: A-10%; B-25%; C-30%; D-25%, E-10% The ECTS Grade is a relative grading indicating the learners performance within the cohorty: A top10%; B next 25%; C next 30%; D next 25%; E next 10%

23

Numr ul de ore Name of the discipline Number of hours Anul I de studii / 1st study-year Antropologia culturii 20 Culture Anthropology Metodica activitii cultural-educative cu copiii i 32 adolescenii Methods of Cultural-Educational Activities with Children and Teen-Agers Arta vorbirii 34 Speaking Art Bazele managementului 26 Basics of Management

Denumirea disciplinei

Nota Mark

Nota ECTS Mark ECTS

Nr. de credite ECTS grade

9 10

B A

3 5

7 10 9 6 9 8 9 10

D A B D B C B A

3 3
3

Etica Ethics

12

Limba modern Foreign Language Tehnici comunicativ informaionale Communicative-Informational Technigues Istoria muzicii History of Music 8.5 Antropologia culturii Culture Anthropology Metodica activitii cultural-educative cu copiii i adolescenii Methods of Cultural-Educational Activities with Children and Teen-Agers Bazele managementului Basics of Management Limba modern Foreign Language Tehnici comunicativ informaionale Communicative-Informational Technigues Istoria teatrului History of Theatre Arta vorbirii Speaking Art Filosofia culturii Culture Philosofy Tehnica scenei i luminii Stage Tehnigues and Lighiting 8.6

12

24
24 20 32

3
3 2 4

26 12

10 6 9 10 9 8 9

A D B A B C B

2 4

20
20 18

3
3 2

18 24

2 3

2 Pentru instituiile care implementeaz sistemul de credite / For those HEIs, which implement ECTS 3 Ibidem

Media de promovare a anului de studii* Average Mark for each study-year Istoria teatrului universal History of Universal Theatre Regia teatrului de amatori Directing Theatregoer Scenaristica i Regia Activitii Artistice Publice Scriptwriting and Directing Artistic Public Activities Filosofia culturii Culture Philosofy
Politici i strategii culturale Policies and Cultural Strategies

8.55

12 36 24 14 16 18 40 24 24

10 9 9 9 8 8 9 9 6 9 9 9 9 9 9

A B B B C C B B D B B B B B B

2 3 2 2 3 2 5 3 4

Arta vorbirii Speaking Art Management n sfera socio-cultural Management in Socio-Cultural Field Mass-media n cultur Mass-media in Culture Pedagogie Pedagogy 8.6 Elemente de istorie a culturii Elements of Cultural History Etnografia Ethnography Scenaristica i Regia Activitii Artistice Publice Scriptwriting and Directing Artistic Public Activities
Politici i strategii culturale Policies and Cultural Strategies

26 20
30 16

4 4
3 4

Drept comunitar Common Law Regia teatrului de amatori Directing Theatregoer 9 Media de promovare a anului de studii* Average Mark for each study-year

30
36

4
4

8.8

Anul III de studii / 3nd study-year Sociologia culturii 30 Culture Sociology Scenaristica i Regia Activitii Artistice Publice 30 Scriptwriting and Directing Artistic Public Activities Elemente de istorie a culturii 14 Elements of Cultural History Tehnici comunicativ informaionale 16 Communicative-Informational Technigues Folcloristica 12 Folklorism

8 9 8 9 9

C B C B B

4 5

2 3
4

4* Se calculeaza conform reglementarilor Ministerului Educaiei, Tineretului i Sportului / Is calculated


according to the regulations of the Ministry of Education Youth and Sport

Globalizare i identitate cultural Aggregations and Cultural Identity Regia teatrului de amatori Directing Theatregoer Pedagogia artei Art pedagogy 8.62 Elemente de istorie a culturii Elements of Cultural History Analiza fenomenului cultural Analysis of Cultural Phenomenon Scenaristica i Regia Activitii Artistice Publice Scriptwriting and Directing Artistic Public Activities Regia teatrului de amatori Directing Theatregoer Stiluri, curente n arta modern i contemporan Styles Trends in Modern and Contemporary Art Coloana sonor Sound Track Metodica curricumului disciplinei de specialitate Methods of the Major Discipline Curriculum Didactica dicsciplinei de specialitate Didactics of Major Subject 8.55 Media de promovare a anului de studii* Average Mark for each study-year

12 36 18

9 9 8 8 8 9 9 9 9 8 8

B B C C C B B B B C C

2 4 2

26
20 36 24

4
4 5 4

20
18 10 10

4
2 2 2

8.58

Anul IV de studii / 4th study-year Istoria culturii basarabene The history of bessarabian culture Management comparat Comparative Management Muzeologie Museology Estetica Aesthetics Sociologia culturii Culture Sociology 9.33 Condiia uman n literatura sec.XIX-XX Human condiion iu the 19 th-20 th centuri literature. Personaliti.Teme.Orientri culturale. Personalities.Themes.Cultural aspects.
Dreptul in cultura

20
20 42

10 10 8 10 8

A A C A C

3
4 6

18
26

2
4

24 24

10 10 8 10 10

A A C A A

3 3 3
3 2

Law in Culture Modelarea situaiilor manageriale Modelling Managerial Situations


Etica Ethics 9.67

24
24 20

Media de promovare a anului de studii* Average Mark for each study-year

9.5

Media general pe anii de studii*

8.89
Average mark for all years of study Stagii de practic Practical training

Practica

Practical training
Practica de iniiere Practice of initiation Practica de producere Practice of production Practica de licen Licentiate Practice Practica de licen Licentiate Practice Teze anuale
Annual thesis/resesrch papaers

Numr ul de ore Number of hours 4 6 13 13

Semestrul Semester III VI VII VIII

Nota Mark 9 9 10 10

Denumirea disciplinei Name of the discipline

Anul de studii Year of study

Nota Mark

Has passed the following final examinations: disciplina de profil major speciality exam cu nota with mark disciplina de specialitate specialisation exam. cu nota with mark

Scenaristica i Regia Activitii Artistice Publice Scriptwriting and Directing Artistic Public Activities
9/B

Teoria culturii Cultural Theory


10/A

Teza de licen cu tema


Final thesis (to indicate theme)

Edith Piaf. Eu nu regret nimic Edith Piaf. "I don't regret anything"
10/A

cu nota with mark Media examenului de licen* Average mark for the final examination
Media general de licen/ de studii*

9.75

Average general mark 4 . 4

9.32

Sistemul de notare, i, dac sunt disponibile, informaii privind distribuia statistic a notelor Grading scheme and, if available, grade distribution guidance
Sistemul de notare n Republica Moldova este cuprins ntre 1 i 10 puncte. 5 este nota minim de promovare. Corelarea dintre sistemul naional de notare i sistemul ECTS, vezi site-ul Ministerului Educaiei, Tineretului i Sportului www.edu.md Grading scale from 1 to 10, the highest grade being 10. The minimal grade for being pased is 5. The correlation between national grading scheme and the ECTS system, see at the W-syte of the Ministry of Education, Youth and Sport www.edu.md

4 . 5

Clasificarea general a diplomei conferite (nu exist gradri la nivel naional)

Overall classification of the qualification (there is no classification at the national level) Diplom de licen. nvmnt superior universitar. Lisence diploma university. High education.

5. INFORMAII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
5 . 1 Acces la continuarea studiilor

Access to further study Masterat. Master.

5.2 Statutul professional (dac este cazul) Professional status (if applicable) Diploma de licen n arte, la specialitatea Culturologie, ofer dreptul de a activa profesional, n conformitate cu nivelul de instruire i titlul obinut. The Diploma of licentiate in Arts, specialization in Culturology, grants the right to practise the profession reluant to the level of gualification and the obtained titlle.

6. INFORMAII SUPLIMENTARE ADDITIONAL INFORMATION


6 . 1 Informaii suplimentare

Additional information www.amtap.md 6. 2 Alte surse de informare Further information sources

-------------------

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT


7 . 1 Data 7.2 Semntura

Date 08.07.2012 7 . 3 Funcia semnatarului 7.4

Signature

tampila sau sigiliul oficial

Capacity

Official stamp or seal

Rector

INFORMAII PRIVIND SISTEMUL NAIONAL AL NVMNTULUI SUPERIOR INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

nvmnt superior Higher Education

Descrierea sistemului de nvmnt superior din Republica Moldova Description of the higher education system of the Republic of Moldova

Informaii generale privind nvmntul superior nvmntul superior din Republica Moldova este organizat n universiti, academii i institute. nvmntul superior se realizeaz n instituii de stat i private. nvmntul superior, cu excepia programelor n domeniile Medicin, Stomatologie i Farmacie, se realizeaz n dou cicluri: ciclul I - studii superioare de licen; ciclul II - studii superioare de masterat. Studiile superioare corespund unui anumit numr de credite de studiu transferabile ECTS: durata studiilor superioare de licen este de 3-4 ani i corespunde unui numr de 60 de credite pentru un an de studiu; durata studiilor superioare de masterat este de 1,5 -2 ani i corespunde unui numr de 90-120 de credite de studiu. Admiterea n nvmntul superior se realizeaz prin concurs, dup criterii generale stabilite de Ministerul Educaiei, respectiv, la ciclul I n baza atestatului de studii medii de cultur general, diplomei de bacalaureat, diplomei de studii medii de specialitate (colegiu), iar la ciclul II - n baza diplomei de licen (sau echivalent). Pentru studenii admii n baza atestatului de studii medii de cultur general se organizeaz un an de completare a studiilor, care nu se cuantific n credite. Anul de studii n nvmntul superior ncepe la 1 septembrie i are o durat de pn la 42 de sptmni, repartizate n dou semestre relativ egale, care include dou sesiuni de examene i stagiile de practic. Studenii instituiilor de nvmnt superior pot urma concomitent dou specialiti (specializri), prin susinerea probelor de admitere. Studiile superioare de licen se organizeaz prin nvmnt de zi i nvmnt cu frecven redus. Studiile superioare de masterat se efectueaz, de regul, prin nvmnt de zi. Durata studiilor n nvmntul cu frecven redus este mai mare cu un an fa de nvmntul de zi. Nu se ofer studii cu frecven redus la urmtoarele specialiti: medicin, farmacie, medicin veterinar, psihologie, arte, arhitectur, limbi moderne i clasice. Studiile superioare de licen se finalizeaz cu susinerea examenului de licen care include o prob de profil, o prob de specialitate i un proiect/teza de licen. nvmntul superior medical se ncheie cu susinerea examenului de absolvire i cu eliberarea diplomei de specialist. Diploma de licen se elibereaz dup absolvirea ciclului de rezideniat. Absolvenilor care au promovat cele dou probe ale examenului de licen i au susinut teza de licen li se acord titlul de liceniat n profilul/domeniul general de studiu urmat i li se elibereaz diploma de licen. Absolvenii care nu au promovat examenul de licen primesc, la solicitare, o adeverin. Studiile superioare de masterat se finalizeaz cu susinerea tezei de master. Absolvenilor care au susinut teza de master li se acord titlul de master n domeniul general de studii urmat i li se elibereaz diplom de master. (www.edu.md) nvmntul postuniversitar n Republica Moldova nvmntul postuniversitar se

Overview of Higher Education in Republic of Moldova Higher education programs are delivered through several types of higher education institutions: universities, institutes and academies. Higher education in Republic of Moldova is provided by both state and private higher education institutions. The Higher Education degree structure in Republic of Moldova, except the programmes in the fields of Medicine, Dentistry and Pharmacy, is based on two-cycles system: I-st cycle (Bachelor) Licena degree studies, II-nd cycle Master degree studies. Each degree program in Higher Education corresponds to a certain number of transferable ECTS credits: the length of (Bachelor) Licenta degree studies is 3-4 years and corresponds to 60 credits for one year of study; the length of Master degree studies is 1,5-2 years and corresponds to 90-120 credits of studies. The admission to higher education is contest-based, organised according to the general requirements established by the Ministry of Education. The admission to the I-st cycle university studies is based on the following types of secondary school leaving certificates: Atestat de Studii Medii de Cultur General, Diplom de Bacalaureat, Diploma de studii superioare de scurt durat (colegii), Diploma de studii medii de specialitate (colegii). The admission to II-nd cycle university studies is based on Diploma de licena (or equivalent). For the students admitted on the basis of Atestat de Studii Medii de Cultur General, universities are organizing one year of studies which is not credit quantified and is m eant to complete the undergraduate studies . The academic year begins on the 1st of September and lasts up to 42 weeks. It is divided into two equal semesters and includes two periods of exams and practical trainings (internships). A student can simultaneously study two specialities (specializations) by undergoing admission exams. Licena university studies are offered full-time and part-time. Master university studies are offered usually fulltime. Part-time degree programs require one additional year of study. Specialties that are excluded for part-time studies are the following: medicine, pharmaceutics, veterinary medicine, psychology, arts, architecture, modern and classic languages. Licena university studies finalize with a Licena exam that comprises one test on the field of study topic, one test on speciality subjects and a Licena thesis/project. Medical higher education is finalizing with a final examination and awarding of the diploma of specialist , Diploma of Licentiate is awarded after the cycle of rezideniat. Diploma of Licentiate (Diplom de Licen) is awarded to those graduates who have passed the two tests of the final Licena exam and defended the final Licena thesis. The graduates are awarded the title of Licentiate in a specific field of study. The graduates that have not passed the final Licena Examine have the right to demand a certificate. Master university studies finalize with the sustenance of Master Thesis. Graduates which have successfully defended Master Thesis are awarded the Title of Master in the chosen field of study and are conferred a Diploma of Master. (www.edu.md) Post-university education Nowadays, in Republic of Moldova there are the following forms of postgraduate education: doctoral and post-doctoral studies, residentship, secundariatship specialization and qualification improvement trainings. In medical degree formation the residentship is mandatory. Doctoral study is a level of education, carried out mainly by means of comprehensive scientific research, professional activity and creative work with a length of 3 years for full-time studies and 4 years for part-time form of studies. Admission requirements, the organisational regulations are established by the Government resolution. Doctoral studies finalise by the public presentation of an original research thesis in front of an accredited specialised scientific Council. The holder of a doctoral diploma is granted the Ph.D. title in the respective field of science or arts. The holders of doctor degree diploma can apply for post-doctoral studies. The degree requires public defense of a doctoral thesis presenting an original contribution in a particular field of science (Teza de Doctor Habilitat). Post-

realizeaz prin doctorat, postdoctorat, rezideniat, secundariat, cursuri de specializare i perfecionare. n nvmntul medical pregtirea postuniversitar prin rezideniat este obligatorie. Doctoratul se realizeaz prin activitate de cercetare tiinific, activitate profesional i creativ cu durat de 3 ani la cursurile de zi i de 4 ani la cursurile cu frecven redus. Criteriile de admitere, organizarea i desfurarea doctoratului sunt stabilite prin hotrre de Guvern. Doctoratul se ncheie cu susinerea public a unei teze n faa unui consiliu tiinific specializat, acreditat n acest scop, i prin conferirea titlului tiinific de doctor (n domeniul tiinific respectiv). Persoanele deintoare a titlului de doctor n tiine pot urma studiile postdoctorale. Pentru obinerea titlului de doctor habilitat este necesar de a elabora i susine teza de doctor habilitat, ce include o contribuie inovativ ntr-un anumit domeniu de cercetare. (www.edu.md)

doctoral studies finalise with the conferring of the second scientific degree Doctor Habilitat. (www.edu.md)

069956644 -LILIA