Sunteți pe pagina 1din 2

DRAGONUL ROÆU

THOMAS HARRIS

Serie de autor Thomas Harris


Gen: thriller
Grupã de vârstã: adulåi
Traducãtor: Alfred Neagu
Format: Buzunar (10,7 x 17,8 cm)
Numãr de pagini: 448
Datã apariåie: martie 2009
Preå estimativ: 27,99 RON
ISBN: 978-973-103-896-4

Public åintã:
 fanii unor autori precum Tess Gerritsen, Craig Russell, Jeffery Deaver;
 amatori de thrillere cu acåiune violentã æi rezolvãri spectaculoase.

Argumente cheie pentru vânzãri:


 autor care face o figurã aparte în domeniul thrillerelor, celebru æi pentru ecranizãrile fãcute dupã
toate cãråile sale – Tãcerea mieilor, Hannibal, Hannibal – în spatele mãætii;
 cazuri æocante, rezolvate prin analize profunde ale psihologiei criminalilor.

Prezentare titlu:
Un ucigaæ în serie a pornit la vânãtoare, mutilând æi omorând cu sadism familii întregi. Poliåiætii n-au
nici un indiciu æi existã temerea cã nu-l vor putea prinde, motiv pentru care fostul agent FBI, Will Graham,
este rechemat la datorie ca sã ajute la soluåionarea acestui caz sinistru. FBI-ul are nevoie de flerul lui Graham,
iar Graham are nevoie de geniul lui Hannibal Lecter, criminalul care, în trecut, aproape cã reuæise sã-i ia viaåa.
Acum acesta se aflã la închisoare, însã Graham ætie cã, æi încarcerat, dr. Hannibal reprezintã un
potenåial pericol. Totuæi, îi va cere ajutorul – æi aceasta ar putea fi cea mai mare greæealã a vieåii lui.

Prezentare autor:
Thomas Harris (nãscut pe 11 aprilie 1940) a absolvit engleza la Baylor University din Texas.
Æi-a început cariera ca ziarist, scriind despre diverse cazuri de crimã petrecute în Statele Unite æi
Mexic, æi a fost reporter æi redactor pentru Associated Press, în New York. Primul sãu roman, Duminica neagrã,
a fost publicat în 1975, fiind urmat de Dragonul roæu în 1981, Tãcerea mieilor în 1988, Hannibal în 1999
æi Hannibal – în spatele mãætii în 2006.

Str. Turda, nr. 117–119, bl. 6, parter, cod 011322, sector 1, Bucure[ti, România
Tel./Fax: 004 021 224 14 72; 004 021 224 12 31; 004 021 224 18 47; 021 031 228 62 06
office@raobooks.com  club@raobooks.com
Premii (pentru autor, titlu) / Ecranizare / Vânzãri / Traduceri în alte åãri / Topuri:
În domeniul suspansului psihologic, Thomas Harris se detaæeazã net de ceilalåi scriitori ai genului –
o dovedesc rãsunãtoarele succese repurtate cu Tãcerea mieilor, Hannibal, Hannibal – în spatele mãætii æi Dragonul Roæu,
dupã care s-au realizat nu mai puåin celebrele filme cu aceleaæi nume.
Pânã în prezent, cartea a fost tradusã în 10 limbi.

Alte titluri ale autorului apãrute la Editura RAO:


Tãcerea mieilor
Hannibal
Hannibal – în spatele mãætii