Sunteți pe pagina 1din 115

Joseph Murphy

TREZIREA PUTERII VINDECTO ARE


Semnificaia profund a vindecrilor miraculoase ale lui lisus

Traducere: Carmen Botezatu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei MURPHY, JOSEPH re!irea "#terii $in%ec&toare / Joseph Murphy; trad.: Carmen Botezatu. - Bucureti -. Solaris Panaceu !"#" $SB% &'(-)")-&!#"*-#-+ ,. Botezatu Carmen -trad.. #/&.&!+.!

Original english language edition: Copyright 1957 !e "orss # Co$ %u&lishers 'o( to use your healing po(er

Copyright )*1* SC Succes +ondial S,-$ .ditura Solaris %anaceu/ 0oate drepturile asupra acestei lucrri aparin SC Succes +ondial S,-/ ,eproducerea integral sau parial a te1tului este inter2is 3i va fi pedepsit conform legii/
Tiparul e0ecutat la S.C. LUMINA TIPO s.r.l. unmv.luminatipo.com

INTRODUCERE
1m scris aceast2 carte ca r2spuns la cererea cursan3ilor mei din multe p2r3i ale lumii. 4nul dintre cele mai mari cursuri l-am 3inut la Teatrul 5ilshire 67ell 8os 1n9eles Cali:ornia despre ;indec2rile miraculoase realizate de <sus i ce au reprezentat ele pentru oamenii de pretutindeni. 1ceast2 carte este o ,ncercare de a descoperi ,n3elesul pro:und al ;indec2rilor ,nscrise ,n %oul Testament i de a-i ar2ta cititorului c2 poate aplica Principiul =indec2rii chiar ast2zi ,n acelai mod ,n care a :2cut-o i lisus cu !""" de ani ,n urm2. Po;estiri precum acelea descrise ,n Bi7lie despre 7olile mintale i :izice au reap2rut mereu din timpuri imemoriale p>n2 ,n prezent. Pute3i ;edea condi3iile i simptomele 7olilor din citatele 7i7lice ,n aproape orice spital din 3ar2. 6ste ade;2rat desi9ur c2 7olile descrise ,n ziua de azi au denumiri tiin3i:ice deri;ate din terminolo9ia medical2. 1st2zi :emei i 72r7a3i de di;erse credin3e din ,ntrea9a lume de;in contien3i de rezultatele terapeutice e0traordinare ap2rute ,n urma aplic2rii le9ilor mentale i spirituale. ,n domeniile medicinei psihiatriei psiholo9iei i ale altora corelate cu acestea s-au adus do;ezi i s-au scris articole despre e:ectele unei min3i distructi;e i ale con:lictelor emo3ionale care au dus ,n cele din urm2 la apari3ia di:eritelor tipuri de 7oli. Se poate a:irma pro:etic c2 se cam ,ncheie puterea autoritar2 a celor cinci sim3uri dominarea aa-numitei materii i ,ncepe s2 se resta7ileasc2 9u;ernarea $nteli9en3ei ?i;ine i a Puterii =indec2toare in:inite care se a:l2 ,n spatele a tot ceea ce e0ist2. Bi7lia este un te0t psiholo9ic care ne ,n;a32 cum s2 ne dep2im toate pro7lemele. 6a e0plic2 modul ,n care a@un9em s2 ne cre2m sin9uri pro7leme apoi ne ,n;a32 cum s2 sc2p2m

4oseph +urphy

de ele. Cunoaterea semni:ica3iei sim7olurilor a al:a7etului e7raic i a di:eritelor nume care apar ,n Bi7lie constituie cheia tuturor po;estirilor 7i7lice. Pute3i descoperi semni:ica3ia di:eritelor nume din Bi7lie ,n lucr2rile In%icele al'abetic %e c#$inte al l#i Stron( sau In%icele al'abetic %e c#$inte al l#i Yo#n() 60ist2 multe alte c2r3i de 9enul acesta dar cele dou2 men3ionate sunt cel mai des :olosite de c2tre to3i cei care studiaz2 semni:ica3iile ascunse ale Bi7liei. Pentru a ,n3ele9e pe deplin despre ce ;or7ete sau scrie cine;a este necesar s2 ;2 armoniza3i cu persoana respecti;2 asi9ur>ndu-;2 c2 ideile 9>ndurile cu;intele i sentimentele acesteia sunt asimilate cum tre7uie de c2tre mintea ;oastr2. %u tim cu certitudine cine a scris 6;an9heliile dar pe m2sur2 ce scriu sau ;or7esc despre aceste minunate po;estiri 7i7lice ,ntre7 Ainele meu Suprem ,n medita3ie: BCe am ;rut s2 spun eu ca scriitor al acestor po;estiri atunci c>nd le-am scrisCD 1poi r2m>n t2cut i linitit sim3ind $nteli9en3a cea =ie cum ,mi cur9e prin mintea contient2 re;el>ndu-mi tot ce am ne;oie s2 tiu. 60ist2 o sin9ur2 Minte. ,n aceast2 Minte su7iecti;2 este ,nre9istrat tot ce s-a petrecut ;reodat2 i este posi7il ca ;oi s2 pute3i a:la ce ;2 intereseaz2 dac2 ;2 acorda3i cu ea. ,n starea de comuniune dintre Mintea uni;ersal2 i mintea ;oastr2 este posi7il s2 ;2 :ie trans:erate toate 9>ndurile ideile i sentimentele altor min3i cu care sunte3i conecta3i. 1cest lucru se petrece pur i simplu -:2r2 canalele o7inuite de comunicare senzorial2. deoarece e0ist2 o sin9ur2 minte comun2 tuturor indi;izilor. Scopul acestei c2r3i este acela de a e0plica aceste po;estioare 7i7lice ast:el ,nc>t Bi7lia s2 de;in2 o carte deschis2 pentru toat2 lumea. 1ceeai Prezen32 =indec2toare pe care au :olosit-o Moise $lie Pa;el i $isus ;2 este accesi7il2 tuturor chiar acum. Eolosi3i-o i p2i3i mai departe ,n lumin2 mer9>nd din 9lorie ,n 9lorie "n& cn% a"ar !orii, iar #mbrele s#nt *nl&t#rate)

Capitolul 1 VINDECAREA TULBURRILOR MINTALE


4rm2torul citat este preluat din capitolul * al 6;an9heliei lui 8uca. 6l reprezint2 :undamentul pentru orice ;indecare i ne spune tuturor de ce suntem aici. +D#,#l Domn#l#i este "este Mine, "entr# care M-a #ns s& bine$estesc s&racilor. M-a trimis s& $in%ec "e cei !%robii c# inima. s& "ro"o$&%#iesc robilor %e!robirea /i celor orbi $e%erea. s& slobo!esc "e cei a"&sai, /i s& $estesc an#l "l&c#t Domn#l#i)+ 0i *nc,i!n% cartea /i %n%-o sl#1itor#l#i, a /e!#t, iar oc,ii t#t#ror era# aintii as#"ra 2#i) 0i El a *nce"#t a !ice c&tre ei3 4st&!i s-a *m"linit Scri"t#ra aceasta *n #rec,ile $oastre) -8uca *:#(-!#. $at2 una dintre cele mai remarca7ile i mai e0traordinare declara3ii din toat2 Bi7lia. 4st&!i s-a *m"linit Scri"t#ra aceasta *n #rec,ile $oastre) %u m>ine nici s2pt2m>na ;iitoare nici anul ;iitor ci 1C4M ,n acest minut. D#mne!e# este etern#l 4c#m) Binele ;ostru se realizeaz2 ,n acest moment. Cere3i s2n2tate acum cere3i pacea acum. Principiul =indec2tor i Pacea lui ?umnezeu se a:l2 ,n ;oi. Cine;a m-a ,ntre7at ,n cadrul cursului despre D=indec2rile miraculoaseD dac2 po;estirile despre ;indecare din Bi7lie sunt ade;2rate. F2spunsul la aceast2 ,ntre7are este :oarte simplu. Eaptul c2 Principiul =indec2tor se mani:est2 ,n orice moment i este accesi7il tuturor oamenilor din toate timpurile este cu si9uran32 mai ade;2rat mai interesant mai :ascinant dec>t dac2 ar :i ;or7a despre un e;eniment istoric petrecut la o anumit2 dat2 ,ntr-un spa3iu 9eo9ra:ic 7ine de:init i pus ,n aplicare doar de anumi3i oameni.

4oseph +urphy

Pentru a ,n3ele9e Bi7lia pri;i3i-o ca pe o mare dram2 psiholo9ic2 ce are loc ,n contiin3a tuturor oamenilor de pretutindeni atunci c>nd ei se roa92. Pri;i3i urm2toarele episoade dramatice cuprinse ,n Bi7lie ca pe nite po;estiri despre ;oi i despre prietenii ;otri care se trezesc din ,ntuneric i p2esc ,n 8umin2. Pute3i s2-# denumi3i pe $isus din Bi7lie rai#nea il#minat&, aa cum a :2cut-o i Fo7ert Taylor la Cam7rid9e 1n9lia ,n #(!&. $ndicele al:a7etic ;2 ;a da multe semni:ica3ii ,n dreptul numelui lui $isus de e0emplu: D?umnezeu este sal;atoriiGD sau D?umnezeu este solu3ia sau sal;areaD. %umele Joshua i $isus sunt identice. Semni:ica3ia este aceea c2 starea de trezire sau credin3a ,n ,n3elepciunea lui ?umnezeu pot :ace totul. Pri;i3i-8 pe $isus ca :iind ;oi ,ni;2 plini de credin32 i studiindu-;2 cu ,ncredere 9>ndurile con;in9erile opiniile a:late ,n mintea ;oastr2 -care ;2 este 7iserica. ,nl2tur>nd toate credin3ele teoriile i ideile :alse i p2str>nd doar idealurile i st2rile care dori3i s2 le o73ine3i-J2ce3i acest lucru acum- ,n momentul prezent. 1utorii Bi7liei ;2 spun c2 indi:erent ce c2uta3i e0ist2 chia0aeui@a. ?e ce s2 mai atepta3i p>n2 s2 ;2 ;indeca3iC ?e ce s2 am>na3iC ?e ce s2 spune3i: D,ntr-o 7un2 zi o s2 m2 7ucur de pace.D ?umnezeul p2cii este ,n interior. Cel 1totputernic este ,n interior iar ;oi ;e3i primi de la 6l ener9ie i putere. $u7irea este aici i acum iar ;oi pute3i s2 e0perimenta3i $u7irea ?i;in2 3>nind din inima ;oastr2 c2tre to3i oamenii. Pute3i de asemenea s2 atra9e3i c2tre ;oi acum pe partenerul ;ostru di;in. Ceea ce c2uta3i ,n ;iitor este prezent chiar acum chiar unde ;2 a:la3i. Cunoaterea le9ilor min3ii ;oastre este sal;atorul ;ostru. 0i era# #imii %e *n$&&t#ra 2#i, c&ci c#$nt#l 2#i era c# "#tere) Iar *n sina(o(& era #n om, a$n% %#, %e %emon nec#rat, /i a stri(at c# (las tare3 2as&5 Ce ai c# noi, Iis#se

0re2irea puterii vindectoare

Na!arinene6 4i $enit ca s& ne "ier!i6 e /tim cine e/ti3 S'nt#l I#i D#mne!e#) 0i 7-a certat Iis#s, !icn%3 aci /i ie/i %in el) Iar %emon#l, ar#ncn%#-7 *n mi1loc#l sina(o(ii, a ie/it %in el, c# nimic $&t&mn%#-7) -8uca *:+!-+/; pasa@e corelate.- Marcu #:!!!) +:## ':!/-+". 60ista ,n ;echime o credin32 con:orm c2reia atunci c>nd un om era ne7un el era de :apt posedat de demoni sau de dia;oli. 1ceasta a;ea drept corolar credin3a c2 to3i oamenii care su:ereau de tul7ur2ri psihotice sau mintale erau poseda3i de demoni. ,n ;remurile 7i7lice e0orcizarea ,n :ormele ei ;ariate de;enise :orma 9eneral acceptat2 de terapie pentru pacien3ii cu 7oli mintale. Chiar i ast2zi ,n unele p2r3i din 1merica chiar i aici ,n 8os 1n9eles cine;a ar putea spune: DH cred c2 e posedat de un demon.D ?e-a lun9ul timpului oamenii au ,ncercat di;erse metode de a scoate demonii din min3ile i trupurile oamenilor. 1st2zi psihiatrul psiholo9ul i ,ndrum2torul spiritual ,ncearc2 s2 a@usteze personalitatea i s2 cure3e mintea de toate 9>ndurile ne9ati;e i credin3ele :alse. Sunte3i cu to3ii :amiliariza3i cu schim72rile 7rute i miraculoase pe care le poate a;ea un maniaco-depresi; tratat prin terapia de oc. Cu mul3i ani ,n urm2 pe c>nd eram doar un 72ie3a care c2l2torea peste ocean spre $ndia am ;2zut un ne7un ;indecat complet de c2tre o :emeie american2 care s-a ru9at pentru el cu ;oce tare. 6l a a;ut parte de o remarca7il2 ;indecare instantanee. ?in curiozitate am ,ntre7at-o pe :emeie ce a :2cut. 6a mi-a r2spuns: Dlam cerut lui ?umnezeu ca iu7irea i pacea s2-i umple minteaD. 1st2zi ,n3ele9 mult mai 7ine ce a ;rut s2 spun2. Starea ei de realizare a Prezen3ei i Puterii lui ?umnezeu a p2truns instantaneu ,n mintea omului i #-a ;indecat. Credin3a ei #-a ,ns2n2toit. 1ceasta este de :apt ,ntrea9a po;este pri;it2 din punct de ;edere spiritual. To3i demonii sau diavolii sunt ,n realitate st2ri ale min3ii care au ap2rut din cauz2 c2 puterea creatoare a omului a :ost

1*

4oseph +urphy

utilizat2 ,ntr-un mod i9norant i distructi;. 6:ortul pe care tre7uie s2# depun2 :iecare om este acela de a se retra9e@n 7iserica lui proprie -mintea. i printr-o trezire spiritual2 s2 reueasc2 s2-i scoat2 din minte toate teoriile credin3ele opiniile :alse i do9mele precum i toate st2rile ne9ati;e cum ar :i: resentimentul rea-;oin3a ura 9elozia etc. 1cetia sunt dia;olii care ne 7>ntuie. H7sesiile personalit23ile du7le comple0ele i toateI celelalte a7era3ii ale min3ii sunt st2ri mentale de:inite i sunt rezultatul 9>ndirii o7inuite ne9ati;e. Hdat2 cristalizate aceste st2ri mentale se depoziteaz2 ,n su7contient. =ou2 ;is:iJo::ir2 posi7ilitatea de a alun9a demonii prin a:irmarea cu putere a uniunii cu ?umnezeu. 1st:el ,n t2cere sau cu ;oce tare cu credin32 i sim3ire pro:und2 pronun3a3i cu;intele: ;indecare armonieJsi pace. Fu9a3i-;2 cu credin32 la :el ca :emeia aceea de pe ;as care prin concentrare a ,ndreptat puterea i iu7irea lui ?umnezeu c2tre acea persoan2. ,n acest mod r2d2cinile 9>ndurilor rele ;or :i distruse. ?ia;olul pl>n9e i se ap2r2: Las-ne! Ce ai cu noi ?ar 6l #-a admonestat zic>ndu-i: Taci !i ie!i a"ar din el. A admonesta ,nseamn2 aici a ,nl2tura complet odat2 pentru totdeauna puterea oric2rei :or3e ne9ati;e sau rele. ,nseamn2 c2 nu mai admite3i ca demonii s2 mai ai72 ;reo putere sau nu mai admite3i c2 mai e0ist2 asemenea entit23i. Iar "e %emoni n#-i l&sa s& $orbeasc&) -Marcu #:+*. 1ceasta ,nseamn2 c2 ;oi care sunte3i sc2lda3i ,n 8umin2 nu ;eJ8-permite su7 nicio :orm2 9>ndurilor ne9ati;e s2 ;2 in:luen3eze s2 renun3a3i la credin3a ,n Puterea Suprem2 care este unic2 i indi;izi7il2. Metoda de ;indecare :olosit2 aici de $isus a :ost puterea i autoritatea cu;>ntului: C& "or#nce/te %#,#rilor nec#rate, c# st&"nire /i c# "#tere, /i ele ies) -8uca *:+).

0re2irea puterii vindectoare

77

Puterea cuv#ntului vostru este contiin3a ;oastr2 treaz2 sim3irea ;oastr2 con;in9erea ;oastr2. ?in punct de ;edere psiholo9ic reprezint2 uniunea dintre mintea contient2 i cea su7contient2 adic2 a3i a@uns ,n punctul ,n care accepta3i mental complet c2 tot ceea ce a:irma3i este ade;2rat. ?in momentul in care accepta3i acest lucru :2r2 rezer;e are loc procesul de ;indecare ,n :iin3a pentru care ;2 ru9a3i. ?ac2 ;2 ru9a3i pentru o persoan2 care su:er2 de tul7ur2ri mintale urma3i ,n;232turile din Bi7lie despre acest lucru. Intra$i %otr#$i &n 'iserica voastr( adic2 ,n templul propriei ;oastre min3i; aduna3i-;2 la un loc toate 9>ndurile i toate opiniile men3in>ndu-;2 aten3ia ,ndreptat2 asupra ade;2rurilor lui ?umnezeu; c2uta3i s2 sim3i3i atmos:era de li7ertate i pace a min3ii celeilalte persoane. ?e;eni3i lisus -mintea iluminat2. chiar ,n acest moment adic2 :i3i plini de ,ncredere ,n puterea min3ii ;oastre :2r2 s2 mai alimenta3i 7loca@ele mentale. Fespin9e3i complet ;erdictele i opiniile celor din @urul ;ostru. Eace3i acest lucru ener9ic i cu sentimentul de cunoatere interioar2. Sim3i3i c2 a;e3i autoritatea de a pronun3a acele cu;inte adic2 a;e3i ,ncredere c2 9>ndul ;ostru este la :el de plin de autoritate ca i 9>ndirea lui ?umnezeu care cur9e prin ;oi. Kuim7y marele ;indec2tor american tia c2 atunci c>nd se 9>ndea la pacientul s2u el comanda de :apt min3ii i trupului acelei persoane; apoi contempla per:ec3iunea ei di;in2. 6l a reprodus multe dintre miracolele care sunt amintite ,n Bi7lie. Kuim7y a;ea con;in9erea interioar2 c2 acel cuv#nt pe care-# rostea era ade;2rat pentru pacientul s2u deoarece era una cu ade;2rul lui ?umnezeu. )l !i*a trimis cuv#ntul !i i-a vindecat. Sunt multe spirite rele -emo3ii ne9ati;e. cum ar :i ura resentimentul r2z7unarea 9elozia etc. S-ar putea spune c2 un om care mani:est2 o ur2 intens2 este posedat de un spirit

5lii6

1)

4oseph +urphy

r2u. St2rile sau emo3iile pe care le a;e3i sunt mani:est2rile spiritelor care opereaz2 la ni;el uman. 8e9ea care ne 9u;erneaz2 mintea indi;idual2 este aceea ca suntein supui su9es3riloi;. ,n timpuri str2;echi era o7is@iuil2Jide ea c2 oricine este pasi7il ,n orice moment de a :i luat ,n pKS@esie.de un demon. Multe persoane care intrau cu uurin32 ,n starea su7iecti;2 de :ric2 se trezeau poseda3i de demoni adic2 de puterea propriilor lor 9>nduri de :ric2. ,n timpuri str2;echi i chiar i ,n ziua de azi ,n unele p2r3i ale lumii e0orcizarea era i este o pro:esie :oarte pro:ita7il2. To3i credeau c2 demonilor le era :ric2 de apa s:in3it2 de Bi7lie i de pronun3area numelui lui ?umnezeu. 1st:el s-a a@uns la concluzia c2 aa-zisul demon ;a :u9i adesea la comanda ;er7al2 a e0orcistului l2s>ndu-# ,n pace pe pacient. 4neori pacientul intra ,n con;ulsii la auzul numelui ma9ic pronun3at ceea ce a dus la r2sp>ndirea i mai mare a pro:esiei de e0orcist. ?up2 cum ;ede3i ,ntrea9a procedur2 se 7azeaz2 pe credin32 i dup2 spusele e0orcistului totul se datoreaz2 acesteia. ?octorii i al3i oameni de tiin32 realizeaz2 e0perimente de hipnoz2; ei tiu de e0emplu c2 pot determina prin su9estie un su7iect a:lat ,n stare hipnotic2 s2 ac3ioneze ca un om ne7un. ?e e0emplu unui om a:lat ,n stare de trans2 i se poate da comanda s2 sar2 ,ntr-un picior atunci c>nd ;ede un c>ine; i el se ;a supune. ?ac2 i se introduce o su9estie posthipnotic2 el ;a repeta ac3iunea i dup2 ce re;ine la starea de trezie. 1ceasta se ;a produce su7 :orma unui impuls. $ se poate su9era c2 este posedat de un spirit r2u sau un dia;ol iar mintea sa su7contienta ;a ac3iona con:orm su9estiei reproduc>nd cu :idelitate presupusa ac3iune a unui dia;ol cu aceeai acurate3e ca i orice alt2 tr2s2tur2 de caracter su9erat2. Mintea su7contienta care cuprinde 9>ndurile tuturor oamenilor ;a mani:esta di;erse tipuri i

0re2irea puterii vindectoare

78

9rade de demonizare ,n :unc3ie de su9estiile :2cute. ?in punct de ;edere e0perimental su7iec3ilor a:la3i ,n stare de trans2 li se poate induce prin su9estie orice tip de ne7unie. ,n cadrul e0perimentelor ,n care au :ost :olosite su9estii dac2 su7iectul este in:ormat c2 nu a :ost ;or7a dec>t de o su9estie tul7urarea mintal2 dispare. Tipul de ne7unie schizo:renic psihotic depresi; sau maniac poate :i demonstrat prin su9estie. 6ste uor de ;2zut de unde ;in aa-ziii dia;oli. Fitualul de e0orcizare care este :olosit i azi ,n anumite or9aniza3ii constituie cea mai puternic2 comand2 su9esti;2 dat2 min3ii su7iecti;e. Fezultatul dorit este o73inut ,n :unc3ie de credin3a operatorului. Eaptul c2 o pro7lem2 este suscepti7il2 de a :i ;indecat2 printr-un ritual sau ceremonie demonstreaz2 clar ori9inea sa mental2 ,nl2tur>nd posi7ilitatea ca ea s2 :ie atri7uit2 ;reunei cauze e0trap2m>nteti sau unor entit23i e0terioare. Mul3i oameni ;in s2 ;or7easc2 cu mine i-mi scriu scrisori spun>ndu-mi c2 aud tot timpul ;oci care le spun tot :elul de lucruri ,n9rozitoare. 6i cred c2 sunt poseda3i de spirite rele. 8e spun c2 i eu aud ;oci. Claraudi3ia este o :acultate a min3ii umane. 6ste acea proprietate a inteli9en3ei din ;oi care permite min3ii ;oastre o7iecti;e s2 perceap2 comunic2ri ale propriei ;oastre min3i su7iecti;e sau ale min3ilor altora prin intermediul cu;intelor rostite. 1cum c>te;a s2pt2m>ni am auzit :oarte clar un r2spuns la o ,ntre7are care m-a l2sat perple0 pentru ce;a ;reme. 1m auzit cu;intele :oarte clar. 1ceste cu;inte nu au ;enit de la ;reo entitate dez,ncarnat2 ci au ;enit de la propriul meu Sine care este una cu ,n3elepciunea in:init2 i cu $nteli9en3a in:init2. 1tunci c>nd primi3i anumite idei de la mintea su7iecti;2 sau apar anumite r2spunsuri este necesar ca acestea s2 ;in2 ,ntr-o :orm2 pe care s-o pute3i ,n3ele9e care s2 se adreseze sim3urilor ;oastre. Sunt mul3i oameni care

79

7oseph +urphy

au claraudi3ie. 4nii atri7uie acest lucru ima9ina3iei al3ii o pri;esc ca pe o halucina3ie su7iecti;2 iar al3ii atri7uie acest :enomen unor spirite ale celor deceda3i. %u tre7uie s2 ;2 mai spun c2 o aceeai le9e a su9estiei se aplic2 i 9u;erneaz2 caracterul mani:est2rilor lor auditi;e. Mintea su7contient2 ;a prelua mesa@ele su9erate de c2tre mintea contient2. ?ac2 de e0emplu crede3i c2 e0ist2 un ,n9er p2zitor care ;2 ;or7ete sau c2 este ;or7a despre ;ocea unui spirit dez,ncarnat mintea su7contient2 ;a urma su9estia dat2 i toate comunic2rile urm2toare se ;or des:2ura pe 7aza celor presupuse de ;oi. 1cum c>te;a luni un t>n2r de la o uni;ersitate local2 a ;enit s2 ;or7easc2 cu mine pl>n9>ndu-se c2 aude constant ;oci ale spiritelor care-# pun s2 :ac2 di;erse lucruri nepl2cute i care nu-# las2 ,n pace nu-# las2 s2 citeasc2 Bi7lia sau alte c2r3i spirituale. 6l era con;ins c2 ;or7ete cu :iin3e supranaturale. 1cest t>n2r poseda claraudi3ie i netiind c2 to3i oamenii posed2 o asemenea a7ilitate el a ,nceput s2 cread2 c2 aceasta se datoreaz2 spiritelor rele. Credin3ele sale supersti3ioase l-au :2cut s2 atri7uie acest lucru spiritelor mor3ilor. ,n9ri@or>ndu-se ,n mod constant el a de;enit maniac ,n le92tur2 cu su7iectul. Mintea sa su7contient2 #-a controlat prin aceast2 :als2 su9estie e0trem de puternic2 a preluat comanda tuturor :acult23ilor sale o7iecti;e iar ra3iunea sa a cedat. 6l era ceea ce se poate numi un dezechili7rat mintal la :el ca to3i oamenii care permit credin3elor lor :alse s2 o73in2 un ascendent asupra lor. %u ar tre7ui s2 l2s2m 9an9steri asasini i al3i tic2loi mentali s2 preia controlul asupra min3ii noastre. 82sa3i credin3a ,n ?umnezeu i toate lucrurile 7une s2 preia controlul asupra min3ii ;oastre. Mintea su7contient2 sau su7iecti;2 a :iec2ruia dintre noi are o importan32 colosal2 dar ea poate :i in:luen3at2 at>t ne9ati; c>t i poziti;. 1si9ura3i-;2

0re2irea puterii vindectoare

15

c2 in:luen3a ;oastr2 este mereu poziti;2 constructi;2 i armonioas2. Su7contientul posed2 puteri transcendente dar este i :oarte suscepti7il la orice :el de su9estii 7une sau rele. 60plica3iile pe care i le-am dat acelui t>n2r tul7urat au :2cut o impresie :oarte puternic2 asupra lui. $-am dat urm2toarea ru92ciune scris2 pe care s-o repete #"-#/ minute de trei sau patru ori pe zi: B$u7irea 1de;2rul i ,n3elepciunea lui ?umnezeu cur9 prin mintea i prin inima mea. $u7esc 1de;2rul aud 1de;2rul i cunosc 1de;2rul. Elu;iul de pace al lui ?umnezeu cur9e prin mintea mea iar eu mul3umesc pentru li7ertatea pe care o am.D 6l a repetat ru92ciunea de mai sus ,ncet t2cut cu smerenie i cu sim3ire pro:und2 mai ales ,nainte de a adormi. $denti:ic>ndu-se cu armonia i pacea el a reuit s2 modi:ice tiparele de 9>ndire i de ima9ina3ie din mintea sa i ast:el s-a ;indecat. Atia c2 ade;2rul lui ?umnezeu este i ade;2rul lui. 1 a@uns la aceast2 con;in9ere prin repeti3ie ,ncredere i speran32. Fu92ciunea mea pentru el pe care o ,n2l32m seara i diminea3a era: BJohn 9>ndete corect. 6l re:lect2 per:ect ,n3elepciunea di;in2 i $nteli9en3a di;in2. Mintea lui este una cu mintea per:ect2 a lui ?umnezeu neschim72toare i etern2. 6l aude ;ocea lui ?umnezeu care este ;ocea P2cii i a $u7irii. 6l ,n3ele9e 1de;2rul cunoate 1de;2rul i iu7ete 1de;2rul. Elu;iul de pace al lui ?umnezeu cur9e prin mintea sa. Mintea sa este plin2 de ,n3elepciunea i ,n3ele9erea lui ?umnezeu. Hrice ,l tul7ur2 acum ,l p2r2sete iar eu ,l declar li7er i linitit.D 1m meditat seara i diminea3a asupra acestor cu;inte c2ut>nd s2 simt pacea i armonia; dup2 o s2pt2m>n2 t>n2rul era complet li7er de team2 i de senza3iile otr2;ite pro;enite de la sim3uri. 1 tre7uit s2-mi ;indec eu mintea s2 nu mai cred ,n starea lui de 7oal2 iar rezultatele e0terioare au ap2rut ca

19

4oseph +urphy

atare. Cred c2 e0plica3ia mea i-a :ost de un real :olos acelui t>n2r. Starea de 7oal2 este condi3ionat2 ,n noi prin credin3a noastr2 ,n e0isten3a ei. 6ecul nostru se datoreaz2 lipsei de ,ncredere ,n :acult23ile noastre mentale. Tre7uie s2 contempl2m. Per:ec3iunea in:init2 din noi i s2 tot continu2m aa mereu.

Capitolul 2 CUM VINDEC MINTEA NOASTR PE CEL BOLNAV


0i sc#ln%#-Se %in sina(o(&, a intrat ,n casa lui Simon. Iar soacra l#i Simon era "rins& %e 'ri(#ri rele i 8-au r#(at "entr# ea) 0i El, "lecn%#-Se as#"ra ei, a certat 'ri(#rile /i 'ri(#rile a# l&sat-o) Iar ea, *n%at& scul>ndu-se le slu@ea. -8uca *:+(-+&; pasa@e corelate - Matei (:#*-#/. Cu ce;a timp ,n urm2 o :emeie mi-a spus c2 :iul ei a;ea :e7r2 mare i nu se mai atepta ca el s2 tr2iasc2. ?octorul i-a prescris doze mici de aspirin2 i i-a administrat un tratament anti7iotic. Mama era implicat2 ,ntr-un proces de di;or3 i era e0trem de a9itat2 i tul7urat2 emo3ional. 1ceste emo3ii tul7uri i-au :ost transmise su7contient i copilului iar acesta s-a ,m7oln2;it. Copiii sunt la mila p2rin3ilor i sunt controla3i de atmos:era mental2 dominant2 din @urul lor. 6i nu au atins ,nc2 ;>rsta la care propria lor ra3iune s2 poat2 prelua controlul 9>ndurilor emo3iilor i reac3iilor la condi3iile ;ie3ii. 8a su9estia mea aceast2 mam2 s-a decis s2 se liniteasc2 i s2 citeasc2 constant Psalmul +,( ru9>ndu-se pentru 9hidare pentru pace i armonie cu so3ul ei transmi3>ndu-i acestuia iu7ire ,n loc de ur2 i resentimente. M>nia i :uria reprimat2 a mamei au a@uns s2 :ie resim3ite de copil su7 :orma :e7rei sau a unei st2ri de e0cita3ie a min3ii. Hdat2 ce a reuit s2-i liniteasc2 mintea ea a ,nceput s2 se roa9e pentru :iul ei ast:el: DSpiritul lui ?umnezeu este ;ia3a copilului meu. Spiritul nu are temperatur2 nu este niciodat2 7olna; nu are niciodat2 :e7r2. Pacea lui ?umnezeu cur9e prin mintea i corpul copilului meu. 1rmonia s2n2tatea

1:

4oseph +urphy

iu7irea i per:ec3iunea lui ?umnezeu se mani:est2 acum prin mintea i corpul copilului meu. 6l este acum rela0at !- linitit. 6u scot acum la i;eal2 darul lui ?umnezeu din el i totul este 7ine.D 6a a repetat ru92ciunea de mai sus ,ncet ,n t2cere i plin2 de iu7ire timp de ;reo #" minute. 1 remarcat apoi o schim7are remarca7il2 la copilul s2u care s-a trezit a cerut o @uc2rie i ce;a de m>ncare. Temperatura i-a re;enit la normal. Ce se ,nt>mplaseC Ee7ra a disp2rut la copil deoarece mama nu mai a;ea nicio stare :e7ril2 i nicio a9ita3ie ,n mintea ei. Starea sa de pace armonie i iu7ire a :ost resim3it2 instantaneu de copil ast:el c2 a ap2rut la el o reac3ie corespondent2. 6a i-a luat copilul de m>n2 7i7lic ;or7ind. M#na reprezint2 Puterea lui ?umnezeu. Cu a@utorul m>inii ;oi crea3i modela3i da3i :orm2 i direc3iona3i. 6a este sim7olul Puterii Creatoare a $nteli9en3ei din noi to3i. Eemeia i-a ,n2l3at copilul cu a@utorul m#inii( ,n sensul c2 a insu:lat min3ii ei ideea de s2n2tate armonie i pace iar Puterea lui ?umnezeu a r2spuns pe m2sur2. St2 ,n natura min3ii pro:unde de a r2spunde naturii 9>ndului ;ostru. C>nd mama i-a :ocalizat aten3ia asupra ideii de s2n2tate per:ect2 pentru copilul ei Puterea lui ?umnezeu a :ost canalizat2 prin punctul ei :ocar de aten3ie i ast:el a ap2rut ;indecarea. 1tunci c>nd Bi7lia ;or7ete despre intrarea &n casa lui Simon( se re:er2 la ceea ce auzi3i. Cu;>ntul Simon ,nseamn2 a auzi iar mama so$iei Iui Simon ,nseamn2 starea emo3ional2 care urmeaz2 dup2 ce a3i auzit sau a3i dat aten3ie la ce;a. ?ac2 sunte3i tul7ura3i de unele ;eti sau dac2 de;eni3i :oarte entuziasma3i ,n mod ne@usti:icat tre7uie s2 ;2 trezi3i sina.o.a -mintea. adic2 tre7uie s2 contempla3i Prezen3a interioar2 care satureaz2 :iecare atom al :iin3ei ;oastre. Tre7uie s2 certa$i "e'ra sau starea de 7oal2 prin contemplarea Hmniprezen3ei lui ?umnezeu. 1ceasta este Atiin3a ?i;in2 ,n ac3iune.

ni ;irea puterii vindectoare

7:

De mare "ace se $or b#c#ra toi cei care i#besc le(ea a /i nimic n#-i $a atin(e) 0i "e cn% era# *ntr-#na %in cet&i, iat& #n om "lin %o le"r&. $&!n% "e Iis#s, a c&!#t c# 'aa la "&mnt /i I s-a r#(at !icn%3 Doamne, %ac& $oie/ti, "oi s& m& t#r&e/ti) 0i *ntin!n% ;7 mna, S-a atins %e le"ros, !icn%3 <oiesc, 'ii c#r&at5 0i *n%at& s-a %#s le"ra %e "e el) Iar Iis#s i-a "or#ncit s& n# s"#n& nim&n#i, ci, mer(n%, arat&-te "reot#l#i /i, "entr# c#r&irea ta, %# 1ert'a, "rec#m a orn%#it Moise, s"re m&rt#rie lor) -$.uca /:#!-#*; pasa@e corelate - Marcu #:*"-**. Bi7lic ;or7ind un lepros este o persoan2 care s-a separat de Sursa ade;2rat2 a ;ie3ii prin 9>nduri eronate ,ntre3inute ,n mod constant. ,nseamn2 un om care se las2 9u;ernat de cele L inci sim3uri i este separat psihic i spiritual de Centrul s2u di;in. Starea de a :i lepros sau orice alt2 stare impur2 este rozultatul 9u;ern2rii celor cinci sim3uri prin intermediul c2rora apar in:luen3ele :ricii supersti3iilor i 9>ndurilor eronate. 0i *ntin!n% El mna, S-a atins %e le"ros, !icn%3 <oiesc, 'ii c#r&at5 13i ;2zut oameni care ,ntind m>na deasupra mul3imii i se roa92 pentru ei dup2 care apare ;indecarea; acestlucrusatotpetrecutdin timpuri imemoriale. 4neori lumea ,l pri;ete pe omul care practic2 ,ntinderea m>inii deasupra altora ca pe Bun ;indec2tor ,nn2scutD. $ .esi9ur cu to3ii suntem B;indec2tori ,nn2scu3iD din simplul moti; c2 Prezen3a ;indec2toare a lui ?umnezeu se a:l2 ,n to3i oamenii. Eiecare dintre noi o poate contacta prin 9>ndurile sale. 6a r2spunde tuturor. Principiul ;indec2tor se a:l2 i ,n c>ine ,n pisic2 ,n copac ,n p2s2ri. 6a este omniprezent2 i reprezint2 =ia3a din tot ce ne ,ncon@oar2. 60ist2 9rade di:erite de credin32. 60ist2 omul care prin credin32 se ;indec2 sin9ur de ulcer i altul care ;indec2 o 7oal2 pro:und2 aa-zis incura7il2 a altei persoane. 6ste

)*

4oseph +urpl7

la :el de uor pentru Prezen3a ;indec2toare s2 ;indece pl2m>n tu7erculos sau o t2ietur2 la de9Mt. %u e0ist2 m@ sau mic ,n ochii lui ?umnezeu care ne-a creat pe noi to3 la :el cum nu e0ist2 9reu sau uor. Hmnipoten3aNse a:l2 ,i to3i oamenii. Fu92ciunile celui care ,i ,ntinde m>na asupri Daltuia apeleaz2 la cooperarea su7contientului; apare ui r2spuns i &n "unc$ie de c#t credin$ ave$i( se reali-ea- ceea ce dori$i. 1ceasta este procedura de ;indecare at>t dO mult discutat2 i respectat2 de-a lun9ul timpului. Iar Iisus i-a poruncit s n u svun nimnui. 6ste :oarM ,n3elept s2 ;2 re3ine3i de la a spune oricui c2 a3i :ost ;indec printr-o putere spiritual2. Mul3i dintre prietenii ;otri ;o@ :ace remarci sceptice i de:a;ora7ile care ;-ar putea su7mini credin3a :2c>ndu-;2 s2 a;e3i ,ndoieli i iat2 cum se pot duc 7ene:iciile pe care le-a3i o73inut prin ru92ciunile celui care ;-a ;indecat i prin acceptarea ;oastr2 mental2. Arat-te preotului. 1tunci c>nd ;2 ru9a3i ;oi sunte3i preotul care-i o:er2 sacri"iciul -;ede3i i lucrarea mea /u.ciunea este /spunsul0. Starea sau atitudinea de recepti;itate :ac le92tura dintre in;izi7il i ;izi7il. ?orin3a ;oastr2 este o"randa1 ;2 cur23a3i i ;2 puri:ica3i iert>nd pe toat2 lumea dorindu-le sincer celor care ;-au r2nit toate 7inecu;>nt2rile lui ?umnezeu: pacea iu7irea 7ucuria i :ericirea. Cur23>ndu-;2 mintea de toate impurit23ile -ima9ini ne9ati;e i 9>nduri distructi;e. ;2 o:eri3i darul -dorin3a. lui ?umnezeu c2ut>nd s2 :i3i una cu idealul ;ostru. 82sa3i-;2 a7sor7i3i ,n 7ucuria auzirii ;etilor 7une sau 7ucuria r2spunsului la ru92ciune; ,n acest :el ;a disp2rea starea cea ;eche i se ;a nate una nou2. ?ac2 ;re3i s2 ;2 ;indeca3i trupul retra9@e3rN/2@runtea de la simptomele i do;ezile pe care ;i le :urnizeaz2 sim3urile i ,ncepe3i s2 ;2 9>ndi3i laNTrezen3a ;indec2toare a lui ?umnezeu care este ,n ;oi. Cele cinci sim3uri e0terne ;or@i

trezirea puterii ;indec2toare

!#

ast:el orientate c2tre interior i se ;or :ocaliza pe s2n2tate i armonie. Toat2 aten3ia ;oastr2 tre7u$ePsTl,ePQMTeptat2I02tre procesul de ;indecare i de pace a min3ii. Eor3a creatoare a Celui 1totputernic cur9e prin punctul :ocar al aten3iei. =e3i sim3i r2spunsul din partea 8ui cum cur9e prin ;oi. Prezen3a ;indec2toare str27ate :iecare atom al :iin3ei i ast:el ;e3i :i ,m7o923i3i spiritual. ?ac2 este mereu ,n comuniune contient2 cu ?i;inul omul de;ine din ce ,n ce mai spiritual. 1re loc o stere de e0pansiune a ,ntre9ii :iin3e. Trezirea spiritual2 ,l trans:orm2 ,l ,nnoiete ceea ce :ace ca :iecareP9rsNP9t:euRe STo@J+iJnoi 7ucurii. Pe m2sur2 ce ;om continua s2 ne riio2r0i8. ne ;omU6aT3NsGmPetete ast:el c2 toat2 :iin3a noastr2 ;a :i re;italizat2 i remcarcat2. ?r. 1le0is Carrel e;iden3iaz2 ,n lucrarea Hmul acest necunoscut e:ectele miraculoase produse de ru92ciune. 6l citeaz2 un caz ,n care o ran2 canceroas2 s-a redus la o cicatrice ,n :a3a ochilor s2i. ,i amintete c2 a ;2zut leziuni care se ;indecau ,n c>te;a secunde i simptome patolo9ice care disp2reau ,n c>te;a ore. ,n acele cazuri se realiza o acti;are e0trem2 a procesului de reparare or9anic2. 1ceste ;indec2ri de tumori arsuri etc. se datorau tocmai acestei Puteri =indec2toare din noi. ?umnezeu sau $nteli9en3a $n:init2 este sin9urul ;indec2tor sin9ura putere. 1tunci c>nd in;oc2m acesta Prezen32 din noi o:erindu-$ suprema recunoatere :iind con;ini c2 Puterea =indec2toare ne satureaz2 mintea i trupul noi primim un a:lu0 corespunz2tor de Putere =indec2toare care p2trunde ,n :iecare atom cicatriz>nd r2nile i ;indec>ndu-ne. Corpul nostru ,ncepe s2 :unc3ioneze armonios; structura sa atomic2 i molecular2 este trans:ormat2 din nou apropiindu-se din ce ,n ce mai mult de cea din Centrul ?i;in al :iin3ei noastre; ast:el constat2m c2 este ade;2rat2 a:irma3ia-. Tnt"i. &n trup2il meu &l ;oi vedea pe 3umne-eu.

))

4oseph +urph

1tunci c>nd Bi7lia spune: Cuta$i s v cur$a$i( dup cum a or#nduit Moise( tre7uie s2 interpreta3i cu;>ntul Mois ca :iind 8e9ea calea prin care :unc3ioneaz2 mintea ;oastr>i pro:und2. Pe m2sur2 ce ;2 crea3i tipare noi de 9>ndire i ;2 a:irma3i 7inele mintea ;oastr2 pro:und2 -8e9ea. r2spunde ,n mod automat acestor tipare i ;izualiz2rii mentale dup2 care urmeaz2 ;indecarea. 8e9ea nu p2streaz2 niciun pic de ranchiun2 nu mai mult dec>t le9ea electricit23ii. Tot ce tre7uie s2 :ace3i este s2 ;2 con:orma3i principiului electricit23ii i rezultatele ;or ap2rea. Poate c2 n-a3i :olosit corect principiul pentru a o73ine curent timp de ;reo /" de ani; dar ,n momentul ,n care ;e3i urma procedura corect2 ;e3i o73ine curent. 0i iat& ni/te b&rbai a%#cea# "e #n "at #n om care era sl&b&no( /i c&#ta# s&-7 %#c& *n&#ntr# /i s&-7 "#n& *naintea 2#i) Dar ne(&sin% "e #n%e s&-7 %#c&, %in "ricina m#limii, s-a# s#it "e aco"eri/ /i, "rintre c&r&mi!i, 7-a# l&sat c# "at#l *n mi1loc, *naintea l#i Iis#s) 0i $&!n% cre%ina lor) El le-a !is3 =Om#le, iertate *i s#nt "&catele tale>) -8uca /:#(-!"; pasa@e corelate Marcu !:+-/. =?ie *i "or#ncesc3 Scoal&-te, ia "at#l t&# /i mer(i la casa ta)> -8uca /:!*. ,mi amintesc de un caz de paralizie ,nso3it2 de trepida3ii care a :ost tratat acum c>3i;a ani. B2r7atul a@un9ea la un moment dat s2 nui mai poat2 mica picioarele. Se instala panica i el ,ncremenea ,ntrun loc uneori chiar ,n mi@locul unei str2zi a9lomerate. 1ceast2 stare de team2 constant2 de panic2 i presim3iri rele ,l distru9eau cu ,ncetul. ,n acest caz a :ost adoptat2 urm2toarea procedur2: primul pas a :ost scoaterea lui din starea ,n care se a:la. ?up2 &nc%eierea unui acord rapid cu adversarul( i s-a spus s2 nu mai continue starea de V:lnJ:lict de team2 i de panic2 deoarece acestea sunt r2spunz2toare pentru condi3ia :izic2 pe care o are. 6l

Trezirea puterii ;indec2toare

!+

h recunoscut :a32deJsine c2 acea stare este prezent2 c2 reprezint2 o pro7lem2 i c2 nu ar tre7ui s-o mai continue. U$ i-a spus siei: D1m de 9>nd s2 ne9 ce e mai r2u i sa ma re,ntorc c2tre Cel puternic de unde am ;enit.D re,ntors c2tre Prezen3a lui ?umnezeu care #-a creat W@i a tiut ce tre7uie s2 :ac2. 1ceast2 Prezen32 =indec2toare oste omniprezent2 omniscient2 i omnipotent2. 6l s-a pus ,n rezonan32 cu $n:initul contientiz>nd c2 Prezen3a =indec2toare p2trunde ,n :iecare atom al :iin3ei i cur9e prin ol ca armonie s2n2tate pace 7un2stare i per:ec3iune. Pe m2sur2 ce i-a umplut mintea cu aceste ade;2ruri eterne ol s-a trans:ormat complet a@un9>nd s2n2tos i armonios. Modi:ic>ndu-i 9>ndurile el i-a modi:icat trupul deoarece corpul este o re:le0ie a min3ii. H po;estire din Bi7lie spune c2 oamenii au adus cu ei un pat &n care -cea un 'r'at parali-at. Patul &n care st2 ,ntins un om reprezint2 propria sa minte. 6l st2 ,ntins acolo plin de :ric2 si ,ndoieli de condamnare. ;ino;23ieJi supersti3ie. 1st:el de 9>nduri paralizeaz2 mintea i corpul. $n Marcu !:#-#! unde ,nt>lnim o ;ariant2 uor di:erit2 a aceleiai po;eti se spune c2 omul :usese purtat de al$i patru. %um2rul patru reprezint2 lumea mani:estat2 mani:estarea o7iecti;2 a st2rilor su7iecti;e de contiin32. Patru ,nseamn2 s:>rit rezultatul :inal completarea unui ciclu de contiin32 ne9ati; sau poziti;. %i s-a spus c2 $isus -contiin3a Puterii lui ?umnezeu. #-a ;indecat prin iertarea pcatelor lui. A pctui ,nseamn2 a pierde contactul cu sursa s2n2t23ii. :ericmTi p2cii. %e putem ierta pe noi ,nine prin identi:icarea noastr2 mentalaD i emo3ional2 cu idealul pe care-# a;em i continu>nd s2 proced2m ast:eTTD;om crea ,n noi o con;in9ere nou2. ?e asemenea noi mai p2c2tuim atunci c>nd 9>ndim ne9ati; sau c>nd purt2m 9>nduri de ur2 de condamnare resentiment

)<

4oseph +urp

sau t9am2 :a32 de o alt2 persoan2. ?ac2 noi credem c2 e0ist ;reo putere care s-ar putea m2sura cu Puterea lui ?umnezeu ,nseamn2 de asemenea c2 p2c2tuim deoarece coa7ita mental cu r2ul atr29>nd ,n :elul acesta c2tre noi tot :elul d calamit23i necazuri i pierderi. P2c2tuim dac2 de;iem sau n ,ndep2rt2m de la scopul pe care ni l-am propus ,n ;ia32 care ar tre7ui s2 :ie ,ntotdeauna pacea armonia ,n3elepciunea i s2n2tatea per:ect2. ?aca ne compl2cem mtr-o ima9ina3i mor7id2 i ,n 9>nduri distructi;eI:ne Dtul7ur2m :ericirea i ne ,ndep2rt2m de ;ia3a ,mplinit2 pe care ne-o doream. $isus #-a iertat pe paralitic spun>ndu-i: /idic-te !i( ia-$i patul( ceea ce ,nseamn2 c2 1de;2rul sau ?umnezeuX nu @udec2 i nu condamn2 niciodat2. 17solutul nu @udec2 - toate @udec23ile sunt o:erite :iului. To3i oamenii sunt :iii lui ?umnezeu. Mintea ;oastr2 este :iul sau ;l2starul Spiritului; cu aceast2 minte ;oi pute3i cere ale9e selecta i a@un9e la nite concluzii i decizii. ?ac2 ;e3i 9rei ,n @udecata pe care o :ace3i i ,n decizia pe care o lua3i ;e3i e0perimenta reac3ia automat2 din partea min3ii ;oastre su7contiente. Mintea ;oastr2 ;2 poate ierta ,ntotdeauna deoarece noua ;izualizare mental2 i 9>ndurile minunate ;or da rezultate corespunz2toare. 6a ;2 ;a ierta de :iecare dat2; iat2 de ce numim aceasta $u7irea lui ?umnezeu sau Mila lui ?umnezeu. Paraliticul nu @Yoa3e :i ;indecat nan2 c>ndJp2catele sale nu sunt anulate. ?ar odat2 ce starea interioar2 a min3ii se schim72 prin contactul cu Puterea =indec2toare el se poate ridica datorit2 acestei Puteri 4nice i nu mai este ne;oie s2 :ie purtat de cei patruJoNnaeZi sim7ol al credin3elorlumeti i al impre9n2rilor eronat9 de tot :elul. Schim7area e0terioar2 se con:ormeaz2 trezirii interioare spirituale. 4iindc n-aveau pe unde s-l duc &nuntru( din pricina norodului( s-au suit pe acoperi!ul casei. Norodul( sau mul3imea se re:er2 la acuzatorii mentali ai omului: :rica auto,n;@no;23irea.. remucarea i

0re2irea puterii vindectoare

)5

condamnarea. ,n clipa c>nd realizeaz2 c2 1de;2rul -?umnezeu sauITe9ea ;ie3ii. nu condamn2 niciodat2 ;a ,nceta i el s2 se condamne i se ;a ierta pe sine. 1tunci ,n loc s2 mai stea ,ntins ,n patul credin3elor :alse i al :ricilor de tot :elul el se ;a ridica prin contactul s2u cu Puterea in:init2 ;izualiz>nd i i ma9in>ndu;i s2n2tatea per:ect2 i 7un2starea 9eneral2. Tre7uie s2 mer9e3i pe acoperi!( dac2 ;re3i un r2spuns la ru92ciunile ;oastre. Tre7uie s2 ;2 c232ra3i. Tre7uie s2 :ace3i aceasta amintindu-;2 tot timpul de Puterea in:init2 a lui ?umnezeu i de credin3a ;oastr2 ,n ea. %oi urc2m cu a@utorul credin3ei; ne ridic2m deasupra pro7lemelor noastre cu a@utorul aripilor credin3ei i ima9ina3iei controlate. Credin3a ,nseamn2 s2 pri;im ,n sus la Cel 4nic o:erindu-$ supunerea de;o3iunea i loialitatea noastr2. 1de;2rul ,nseamn2 s2 mer9em mereu ,ntr-o direc3ie unic2 tiind c2 Marele Medic este ,n interiorul nostru c2 6l ne ;indec2 chiar acumsi c2 nu e0ist2 nimic care s2 $ se poat2 opune sau s2-8 poat2 contracara ,n ;reun :el. Erica reprezint2 ne9area lui Pnmnpzpm i nu este altce;a dec>t o a9lomerare de um7re sinistre ireale i :2r2 nicmn su9or8 Se spune c2 ei s-ar :i urcat pe acoperi i au l2sat pe paralitic ,n @os ,n :a3a lui lisus. 1ceasta ,nseamn2 c2 atunci c>nd ,l contempla3i pe ?umnezeu sau Prezen3a 8ui s:>nt2 sunte3i ,n2l3a3i mintea ;2 este deschis2 i recepti;2 i l2sa3i ideea ;oastr2 de s2n2tate per:ect2 s2 p2trund2 c2tre ni;elele su7liminale din ;oi. $deea de lisus ,nseamn2 c2 ?umnezeu este sal;atorul acel 64 S4%T din ;oi care primete toate impre9n2rile con;in9erilor ;oastre i r2spunde ,n con:ormitate. ?ac2 ;e3i spar9e acoperiul unei case ;e3i putea ;edea cerurile de deasupra soarele luna i stelele. %u l2sa3i ca presiunea 9>ndurilor ;oastre lumeti s2 ;2 ,mpiedice ;indecarea. ?ac2 persoana iu7it2

!)

Joseph Murphy

este 7olna;2 deschide3i acoperiul min3ii ;oastre i l2sa3i s2 intre 8umina =indec2toare ,nchina3i-# pe cel iu7it lui ?umnezeu i contientiza3i c2 el este chiar acum scu:undat ,n Hmniprezen3a ?i;in2. =ede3i-# aa cum ar tre7ui s2 :ie str2lucitor :ericit i li7er. Crede3i cu putere c2 tot ceea ce este ade;2rat pentru ?umnezeu este ade;2rat i pentru persoana iu7it2. ?ac2 ;e3i continua s2 proceda3i ast:el cel iu7it se ;a ridica din patul durerii al ne:ericirii i su:erin3ei i ;a p2i pe calea 9lorioas2 c2tre ?umnezeu. Iar *n alt& smb&t&, a intrat El *n sina(o(& /i *n$&a) 0i era acolo #n om a c&r#i mn& %rea"t& era #scat&) Dar c&rt#rarii /i 'ariseii *l "n%ea# %e-7 $a $in%eca smb&ta, ca s&-I (&seasc& $in&) *ns& EI /tia (n%#rile lor /i a !is om#l#i care a$ea mna #scat&3 Scoal&-te /i stai la mi1loc) El s-a sc#lat, /i a stat) -8uca ):)-(. 0i "ri$in% *m"re1#r "e toi ace/tia, i-a !is3 *ntin%e mna ta) Iar el a '&c#t a/a /i mna l#i s-a '&c#t s&n&toas& ca /i cealalt&) -8uca ):#"; pasa@e corelate - Marcu +:+-/. 6lsie U. Salmon so3ia unui misionar din 1:rica de Sud po;estea ,n cartea ei )l vindec a-i despre un copil care a;ea m>na st>n92 de:ormat2. Trei de9ete lipseau iar ,n locul lor erau doar nite cioturi micu3e. ?up2 ru92ciune a ;2zut cu ochii ei cum de9etele creteau i m>na de;enea ,ntrea92. 6a a mai declarat c2 nu a e0istat nicio urm2 de ,ndoial2 ,n min3ile celor care erau prezen3i la acest e;eniment cum c2 m>na chiar se :orma acolo pe loc. %u ar tre7ui s2 pri;im acest lucru ca :iind ce;a miraculos sau supranatural. Tre7uie s2 ,ncepem s2 realiz2m c2 Puterea Creatoare care :ormeaz2 modeleaz2 i d2 :orm2 corpului poate :ace cu si9uran32 s2 creasc2 o m>n2 un picior sau s2 repare un ochi. 8a urma urmei de unde pro;in or9anele corpului nostruC ?ac2 a3i con:ec3ionat o cutie :ri9ori:ic2 nu mai ti3i apoi cum s-o repara3i dac2 se stric2 sau nu pute3i s2-i ,nlocui3i componentele ori s2 le ad2u9a3i pe cele lips2C

0re2irea puterii vindectoare

)7

C>nd $isus a spus: &ntinde-$i m#na( tre7uie s2 pri;i3i aceasta ca pe un proces care se petrece ,n propria ;oastr2 contiin32. =oi sunte3i $isus ,n ac3iune atunci c>nd contientiza3i c2 ,mplinirea dorin3ei ;oastre ;2 sal;eaz2 de orice situa3ie 9rea. 1tunci mintea contient2 i cea su7contient2 cad de acord asupra ,mplinirii dorin3ei sau ru92ciunii ;oastre iar ;oi sunte3i $isus sau omul spiritual ,n ac3iune. C>nd nu mai e0ist2 nici o contradic3ie l2untric2 ,nseamn2 c2 a3i a@uns la un acord sunte3i $isus Christos ,n ac3iune. $isus reprezint2 ra3iunea ;oastr2 iluminat2 iar Christos ,nseamn2 puterea i ,n3elepciunea care rezid2 ,n Ainele ;ostru. ,ncrederea lui 6lsie U. Salmon ,n Puterea Creatoare a lui ?umnezeu de a reconstitui m>na unui copil a determinat procesul e:ecti; prin care m>na a crescut din nou. Credin3a ei a :ost sal;atorul sau $isus al ei personal. 6a era contient2 de realitatea pentru care se ru9a i tia c2 natura $nteli9en3ei in:inite este aceea de a r2spunde pe m2sur2. ,n interpretarea ezoteric2 corect2 a Bi7liei tre7uie s2 se ,n3elea92 c2 principiile sunt personi:icate ,n :iin3e umane pentru a e0prima i a portretiza totul mai ;iu i mai puternic. Sa# n# $& c#noa/tei $oi sin(#ri bine c& Hristos Iis#s este *ntr# $oi6 4'ar& n#mai %ac&+@n# s#ntei netrebnici) -Cor,nteni $$ #+:/. Hricum nu tre7uie s2 lu2m po;estea omului cu m>na ,n sensul literal. M#na este un sim7ol al puterii al direc3iei al e:icien3ei. Cu m>na modela3i crea3i proiecta3i. M#na Celui 1totputernic ,nseamn2 Puterea creatoare a lui ?umnezeu :ocalizat2 sau direc3ionat2 asupra unui o7iect. Sim7olic irnJorn are o m#n uscat atunci c>nd are un comple0 de in:erioritate c>nd se simte ;ino;at neinte9rat sau c>nd se consider2 un ,n;ins. 4n asemenea om nu ac3ioneaz2 e:icient i nu mani:est2 toate puterile cu care #-a ,nzestrat ?umnezeu.

Ji
): 4oseph +urph

%oi ne &ntindem m#na atunci c>nd ne eli7er2m puterile# ascunse i de;enim canale pen3niJJu7irea di;in2 pentru 8umin2 pentru 1de;2r i Erumuse3e. 5i m#na i s-a "cut sntoas ca !i cealalt ,nseamn2 crearea unei personalit23i s2n2toase :ericite echili7rate i ,ntre9ite. %umeroi oameni sunt 7olna;i ne:erici3i [ nesatis:2cu3i inap3i i ine:icien3i. 1titudinea lor asupra ;ie3iiI este cu totul 9reit2; mai mult munca lor este nesistematizat i de proast2 calitate. 8or nu le c>nt2 inima c>nd muncesc Hri de c>te ori ;2 ;e3i orienta cu ,ncredere c2tre Puterea lui ?umnezeu din interior :iind con;ini c2 sunte3i 9hida3i i direc3iona3i de aceast2 8umin2 interioar2 i c2 ;2 pute3i; e0prima pe ;oi ,ni;2 pe deplin ;e3i de;eni automat un canal\ di;in i ;e3i realiza doar ac3iuni minunate. =isele am7i3iile idealurile planurile i 3elurile multor; oameni sunt sla7e i r2m>n cantonate ,n minte deoarece ei nu tiu cum s2 le pun2 ,n practic2. Condi3iile e0terioare i lumea e0terioar2 nea92 dorin3ele lor. %ecunosc>nd le9ile min3ii i netiind cum s2 se roa9e e:icient ei ;or descoperi c2 ideile lor minunate mor ,n minte imediat ce se nasc aceasta conduc>ndu-i la :rustrare i ne;roz2. ?ac2 ;e3i pri;i ,n @urul ;ostru I ,n 7irou sau ,n ,ntreprinderea unde lucra3i ;e3i ;edea mul3i oameni cu o m#n uscat. 6i sta9neaz2 sau am putea spune c2 mor ,ncet. =ia3a este pro9resi;2 ;ia3a ,nseamn2 cretere. ?es:2urarea i creati;itatea noastr2 sunt nes:>rite. %oi :acem s2 ni se usuce m>na -a7ilitatea noastr2 de a realiza i ,mplini lucruri minunate. atunci c>nd spunem: D?ac2 a :i a;ut creierul sau 7un2starea material2 a lui Joe rela3iile lui a :i putut i eu s2 de;in cine;a. ?ar aa uita3i-;2 la mine. Sunt un nimeni. M-am n2scut :2r2 a;anta@e. Tre7uie s2 m2 mul3umesc cu ceea ce am. M>na mea e uscat2.D 1cesta este modul ,n care se @usti:ic2 mul3i oameni. 6i se su7apreciaz2 i se retro9radeaz2 sin9uri. 8ichida3i i

ii6

liti2irea puterii vindectoare

)9

nradica3i din mintea ;oastr2 teama ,ndoiala i rea-;oin3a. 1;e3i deplin2 ,ncredere ,n ?umnezeu l2sa3i-;2 descoperi3i cu totul i spune3i din su:let i cu umilin32: DPot s2 :ac orice cu a@utorul Puterii lui ?umnezeu i aConstiintei care m2 ,nt2rete.N m2 9hideaz2 i m2 direc3ioneaz2 D Pri;i3i apoi minunileNcare ;or ap2rea. &ntinde$i-v m#na prin l2r9irea concep3iilor sau a propriilor estim2ri. Yinti3i sus ,n2l3a3i-;2 pri;irea realiza3i c2 ;e3i mer9e ,ntotdeauna ,ntr-acolo unde este ;iziunea ;oastr2. =e3i mtinde m#na atunci c>nd ;e3i a;ea ,n minte o ima9ine clar2 si puternic2 despre ceea ce ;re3i s2 o73ine3i. Eace3i aceasta cu credin3a c2 ,n3elepciunea lui ?umnezeu ;a realiza acel lucru i ;e3i ;edea c2 ea se mani:est2 pe ecranul spa3iului. =e3i :i mul3umi3i pentru o ;reme. 1poi ;a ap2rea o Dnemul3umireD di;in2 care ;2 ;a mo7iliza :2c>ndu-;2 s2 3inti3i i mai sus tot mai sus c2tre in:init. A &ntinde m#na( atunci c>nd acest lucru este :oarte 7ine ,n3eles psiholo9ic reprezint2 :ilozo:ia cea mai s2n2toas2 mai simpl2 i mai minunat2 pe care orice om o poate a;ea. 1st:el ;2 zic ;ou2 6cum7&ntmde$i m#na7

Capitolul 3 TRATAREA N ABSEN !l VINDECAREA NEBUNIEI


0i ne'iin% El ac#m %e"arte %e cas&, a trimis la El "rieteni, !icn%#-I3 Doamne, n# e osteni, c& n# s#nt $re%nic ca s& intri s#b aco"er&mnt#l me#) De aceea nici "e mine n# m-am socotit $re%nic s& $in la ine) Ci s"#ne c#$nt#l /i se $a $in%eca sl#(a mea) C&ci /i e# s#nt om "#s s#b st&"nire, a$n% s#b mine osta/i, /i !ic acest#ia3 D#-te, /i se %#ce, /i alt#ia3 <ino, /i $ine, /i sl#(ii mele3 A& aceasta, /i 'ace) Iar Iis#s, a#!in% acestea, S-a min#nat %e el /i, *ntorcn%#-Se, a !is m#limii care $enea %#"& El3 Bic $o#& c& nici *n Israel n-am a'lat atta cre%in&. 0i *ntorcn%#-se cei trimi/ acas&, a# (&sit sl#(a s&n&toas&) -8uca ':)-#"; pasa@e corelate - Matei (:/-#+; $oan *:*)-/+. 1ceasta este tehnica tratamentului ,n a7sen32 portretizate ,ntr-un mod :oarte simplu i :rumos. =i se arat2 aici cum si ;2 ru9a3i pentru altul sau cum s spune$i cuv#ntul i s2-:l ;indeca3i. 1tunci c>nd ;2 ru9a3i pentru altul sau c>nd ,i o:erita ceea ce se numete tratament mental i spiritual ;oi de 'a"tl corecta3i pur i simplu ,n mintea ;oastr2 ceea ce ti3i i ;ede3i G proiect>nd i sim3ind l2untric li7ertatea celuilalt. Credin3aG ;ine pe m2sur2 ce a7andona3i interpretarea literal2 a ;ie3ii iO intra3i pe t2r>mul interpret2rii psiholo9ice spirituale. Mul3i dintre ;oi ca i autorul a3i :ost ,n armat2 i ti3i c2 $ tre7uie s2 e0ecuta3i ordinele. 4n soldat este condi3ionat s2 se @ supun2 implicit o:i3erilor s2i superiori. ?up2 un antrenament[ sus3inut soldatul de;ine disciplinat adic2 mintea i trupul s2u sunt ,nclinate c2tre anumite ac3iuni. H:i3erul este o -

0re2irea puterii vindectoare

87

autoritate. 6l a ,n;23at cum s2 comande dar la ,nceput a tre7uit s2 ,n;e3e i el s2 primeasc2 ordine de la al3ii i la r>ndul s2u tre7uia s2 se supun2 acestor ordine ;enite de la superiori. 1tunci c>nd ;2 ru9a3i pentru altul tre7uie s2 :i3i un 7un soldat; tre7uie s2 ,n;23a3i s2 :i3i aten3i i s2 urma3i ordinul: DPri;irea ,nainteGD Tre7uie s2 acorda3i aten3ie ;alorilor spirituale sau ade;2rurilor ;ie3ii i s2 ;2 men3ine3i Bpri;irea ,nainteD c2ut>nd s2-# percepe3i pe cel2lalt aa cum ar tre7ui s2 :ie: :ericit linitit i li7er. Tre7uie s2 ,ncepe3i s2 ;2 disciplina3i 9>ndurile sentimentele emo3iile i :acult23ile. Ati3i :oarte 7ine c2 pute3i ,ncepe chiar acum c>nd citi3i aceste r>nduri. ?ac2 ;2 z7oar2 9>ndul aduce3i-# ,napoi i spune3i-i: BYi-am spus s2 :ii atent la s2n2tate pace...D sau orice altce;a dori3i ,n acel moment. Slu.ile sunt 9>ndurile noastre ideile st2rile sentimentele i atitudinile min3ii. 6i ;2 ser;esc cu no7le3e satCpSoi:irs ,n :unc3ie de ordinele pe care le da3i. ?ac2 sunte3i patroni pute3i da ordine an9a@a3ilor s2 :ac2 anumite munci ,n ma9azin. =2 atepta3i ca ei s2 se supun2; ,i pl2ti3i ca s2 se con:ormeze metodelor prin care ;2 realiza3i a:acerile ,n acelai mod ordona3i 9>ndurilor unde s2 se ,ndrepte.N=m sunte3i st2p>nii nu slu9ile. ?ac2 ;e3i de;eni contien3i cu si9uran32 c2 nu ;e3i mai permite 9>ndurilor de Jur2 team2 9elozie :urie sau pre@udec23i etc. s2 ;2 dea ordine i s2 ;2 @oaceTpe Ide9ete. 1tunci c>nd ;e3i ,ncepe -s2 ;2 disciplina3i mintea . nu ;e3i permite ,ndoielilor an0iet23ii i impresiilor :alse despre lume s2 ;2 intimideze s2 ;2 in:luen3eze s2 ;2 distru92. =2 ;e3i condi3iona mintea ast:el ,nc>t ea s2 asculte de ordinele ;oastre i s2-i ,ndrepte 9>ndurile c2tre scopurile pe care le a;e3i ,n ;ia32 c2tre idealurile ;oastre. $n acest mod ;2 ;e3i canaliza emo3iile ,n mod constructi;. 1;e3i controlul

i8i

=)

4oseph +urphy

deplin. H emo3ie nu poate :i ;izualizat2. Tre7uie s2 ,n3ele9e3i[ c2 emo3ia urmeaz2 9>ndului; deci atunci c>nd ;2 controla3ii 9an9urile i ima9ina3ia ;2 pute3i controla si emo3iile. %icio persoan2 sau lucru nu ;2 pot irita tul7ura sau $ r2ni; ele nu au putere. ?e e0emplu o alt2 persoan2 zice c2 sunte3i tic2los. Sunte3i un tic2losC %u. Su9estiile sau declara3iile altora nu ;2 pot a:ecta doar 9>ndurile ;oastre ;2 pot a:ecta. 1ceasta este sin9ura putere emo3ional2 pe care o a;e3i. ,ntr-un ast:el de moment 9>ndul ;ostru ar putea s2 :ie: BPacea lui ?umnezeu umple mintea acelui omD. =2 pute3i scu:unda ,n m>nie ur2 sau r2z7unare. ?ar la :el de 7ine ;2 pute3i scu:unda ,n pace armonie i 7un2;oin32. Mintea disciplinat2 este o7inuit2 s2 ia un medicament spiritual care se numete B,n acord cu $n:initulD. ,n momentul ,n care sunte3i tenta3i s2 reac3iona3i ne9ati; identi:ica3i-;2 imediat cu 3elul ;ostru. Comuta3i-;2 imediat c2tre idealul pe care-# a;e3i i ;e3i ;edea c2 ;e3i dep2i o7stacolul. Sunte3i cei care a;e3i un cu;>nt de spus ast:el c2 le ;e3i spune 9>ndurilor ;oastre -ser;itorii. pleca$i9 i ele ;or pleca veni$i i ele ;or ;eni. Pate3is2-02 ima9laa3itot ce dori3i: lipsuri pierderi sau nJe:ericireNiar@Re asemenea ;aNNl9@NdNscipTm2Xima9ina3iaJs2 se :ocalizNNYQD 9ncrKs s2n2tate i prosperitate Ceea ce ;2 ima9ina3i i sim3i3i ca :iind ade;2rat urmeaz2 sa se petreac2. 82sa3i;2 ima9ina3ia s2 de;in2 lucrarea lui ?umnezeu ceea ce i tre7uie s2 :ie. Uaide3i s2 ;2 dau un e0emplu de proast2 :olosire a ima9ina3iei. H mam2 al c2rei :iu a@un9e t>rziu acas2 ,ncepe s2-i ima9ineze c2 a p23it cine tie ce nenorocire. 6a ,l ;izualizeaz2 ,n mintea ei tul7ure i distorsionat2 ca :iind ,ntr-un spital sau ,i ima9ineaz2 un accident. ,n acele momente ea ar putea trimite cuv#ntul su !i l-ar putea vindeca i s-ar putea ;indeca i pe ea ,ns2i. 6a tre7uie s2

0re2irea puterii vindectoare

==

,n;e3e cum s2 se roa9e ,n mod tiin3i:ic i cum s2 de;in2 precum un 7un soldat care urmeaz2 ordinele. 1tunci c>nd ;2 ru9a3i sunte3i su7 Ordine 3ivine -;ede3i lucrarea /spunsul este ru.ciunea( capitolul /.. =-a3i :2cut e9oul i m>ndria intelectual2 care consider2 c2 a;e3i 9>nduri i puncte de ;edere proprii s2 ,n9enuncheze ,n :a3a ,n3elepciunii lui ?umnezeu din interiorul ;ostru. 1cum a;e3i ordinul de a aduce armonie s2n2tate pace 7ucurie 7un2stare i :rumuse3e ,n lume. Sunte3i aici ca s2 l2sa3i lumina ;oastr2 s2 str2luceasc2. Tre7uie s2 a;e3i credin32 i ,ncredere a7solut2 ,n omnipoten3a omniscien3a i iu7irea :2r2 mar9ini a lui ?umnezeu care caut2 s2 se e0prime pe Sine ,nsui. $denti:ica3i-;2 mental i emo3ional cu ?umnezeu. Sim3i3i i :i3i con;ini c2 sunte3i un canal pentru mani:estarea tuturor atri7utelor calit23ilor i puterilor lui ?umnezeu i c2 ?umnezeu cur9e prin ;oi ca armonie s2n2tate pace 7ucurie i a7unden32. ?ac2 ;2 :ace3i un o7icei din acest 9en de ru92ciune prin repetarea :rec;ent2 a acestor ade;2ruri eterne mintea ;oastr2 se ;a umple cu ele i ;e3i descoperi impulsul di;in de a mani:esta 7inele :rumuse3ea i ade;2rul. Supune3i-;2 Hrdinelor lui ?umnezeu. Pute3i de;eni :iin3e 9hidate de ?umnezeu orientate di;in a c2ror misiune ,n lume este aceea de a urma ordinele Celui Unic care e:ist &n eternitate !i a7 crui nume este per"ect. =oi ale N,i9r@lirtp #] mr:e@il@r;i3iC =oi nu "ace$i dec#t s "i$i servitorii pe care voi sin.uri &i crea$i( servitori care s se supun. Hrice idee emit sau orice ordin ,mi dau mie ,nsumi ;a a@un9e s2 m2 domine s2 m2 controleze i s2 m2 in:luen3eze ,n ac3iune. ,n e0emplul de mai sus ale cui ordine crede3i ;oi c2 a ascultat :emeia atunci c>nd a;ea tot :elul de 9>nduri :uneste despre :iul s2u 7om7ard>ndu-# ast:el cu ne92ri i cu presim3iri cumplite care dac2 ar :i continuat o perioad2

=<

4oseph +urphy

mai lun92 ar :i putut a;ea implica3ii catastro:aleC 1ceastaG :emeie se supunea ordinelor propriilor 9>nduri de team2 . ,n9ri@orare i an0ietate. Cu alte cu;inte pr2d2torii i intruii; din mintea sa o terorizau i o trans:ormau ,ntr-o epa;2 din@ punct de ;edere psihic. ,ncepe3i acum s2 &ntinde$i m#na( realiz>nd c2 posi7ilit23ile @ ;oastreNmi:2r2 limite. Sim3i3i i crede3i c2 ?umnezeu este partenerul ;ostru t2cut care ;2 s:2tuiete ;2 direc3ioneaza i ;2 9u;erneaz2. ?ac2 :ace3i aceasta ;ia3a ;oastr2 ;a :i minunat2 i satis:2c2toare pe deplin. =a de;eni mult mai :olositoare i mai constructi;2 dec>t este ,n prezent. ,ncepe3i s2 ;2 cunoate3i pe ;oi ,ni;2. ,ncerca3i aceast2 putere uluitoare a ru92ciunii ade;2rate aa cum a :ost ea su7liniat2 ,n :iecare capitol din aceast2 carte. ?ac2 ;2 ;e3i men3ine mereu ,n ,n3elepciunea lui ?umnezeu ;e3i tr2i o ;ia32 mai 7un2 dec>t a3i ;isat ;reodat2. /id2;<-$e( ia-$i patul t2u-:aoua altitudine mental2. !i du-te :ie@Ni3 str2lucitor8li7er. $ Iar c&n% S-a a"ro"iat %e "oarta cet&ii, iat& scotea# #n mort, sin(#r#l co"il al mamei sale, /i ea era $&%#$& /i m#lime mare %in cetate era c# ea) 0i, $&!n%-o Domn#l, I s-a '&c#t mil& %e ea /i i-a !is3 N# "ln(e5 0i a"ro"iin%#-Se, S-a atins %e sicri#, iar cei ce-7 %#cea# s-a# o"rit) 0i a !is3 inere, ie *i !ic, scoal&-te) 0i s-a ri%icat mort#l /i a *nce"#t s& $orbeasc&) -8uca ':#!-#/. $at2 aici o minunat2 dram2 psiholo9ic2. Mortul este dorin3a. pe care nu a ti reuit s-n mani:esta3i. ?ac2 sunte3i acum ceea ce ;-a3i dorit s2 :i3i ,nseamn2 c2 a3i ,n;iat mortul din ;oi. =i s-a "cut dup credin$a ta. 1 crede ,n ce;a ,nseamn2 c2 accept2m acel ce;a ca :iind ade;2rat. %i se spune c2 mortul era :iul unei ;2du;e. O vduv este o :emeie al c2rei so3 este mort. 1tunci c>nd nu suntem c2s2tori3i mental i emo3ional cu ?umnezeu i cu ade;2rurile Sale suntem

iie2irea puterii vindectoare

=5

mor3i ,ntr-ade;2r pentru pace 7ucurie s2n2tate :ericire i inspira3ie. H ;2du;2 ade;2rat2 este aceea al c2rei so3 este ?umnezeu sau Binele i care nu este in:luen3at2 de sim3uri si de credin3ele lumeti. 4iul( dorin3a unei asemenea :emei nu ;a r2m>ne mort deoarece ea se ,ntoarce c2tre ?omnul ei care reprezint2 Puterea Creatoare din ea i ,nchiz>nd ua celor cinci sim3uri ea ,nl2tur2 complet tot ceea ce sim3urile sale nea92. ,n t2cere i cu iu7ire ea cere s2 :ie ceea ce-i dorete tiind ,n inima ei c2 ?omnul -Spiritul din ea. ,i ;a onora i ,i ;a ;alida aceast2 cerin32. 6a tr2iete i ac3ioneaz2 ,ntr-o atmos:er2 mental2 de acceptare complet2. Continu>nd s2-i ,nno7ileze contiin3a ,n :elul acesta ea a@un9e la o con;in9ere interioar2 ,n;iind ast:el mortul din ea. Starea ei interioar2 de trium: este 3omnul din ea care comand2 mortului9 Tinere( $ie &$i -ic( scoal-te. ^Dceasta este mani:estarea e0terioar2 a sentimentului ei su7iecti; de 7ucurie c2 i s-a r2spuns la ru92ciune. Hrice asimil2m ,n contiin32 noi de :apt ,n;iem. 1tunci c>nd se spune s-a ridicat mortul !i a &nceput s vor'easc( ,nseamn2 c2 atunci c>nd ;i s-a r2spuns la ru92ciune ,ncepe3i s2 ;or7i3i ,ntr-o lim72 nou2. Bolna;ul care a :ost ;indecat ;or7ete lim7a 7ucuriei i a s2n2t23ii i radiaz2 de o lumin2 interioar2. Speran3ele i dorin3ele noastre moarte ;or7esc doar atunci c>nd ne mani:est2m credin3ele l2untrice. Ca un corolar la toate acestea a ;rea s2 ;2 ;or7esc despre un t>n2r pe care l-am ,nt>lnit ,n $rlanda acum c>3i;a ani. 6l este o rud2 mai ,ndep2rtat2 a mea. 6ra ,ntr-o stare comatoas2; rinichii s2i nu :unc3ionau de dou2 zile. M-am dus s2-# ;2d ,nso3it de unul dintre :ra3ii s2i. Atiam c2 t>n2rul este un credincios romano-catolic i i-am spus: D$isus este chiar aici i tu ,l ;ezi. 6l i-a ,ntins m>na ,n acest moment i a pus-o pe tine.D $-am repetat aceste cu;inte de c>te;a ori ,ncet uor i cu credin32. 6ra incontient ,n acele momente ast:el c2

=9

4oseph +urphy

nici nu tia c2 noi suntem acolo. 8a un moment dat el s-a ridicat 2 deschis ochii i a spus: Dlisus a :ost aici; tiu c2 sunt ;indecat; ;oi tr2i.D Ce s-a petrecut de :aptC Mintea su7contient2 a acestui om a acceptat declara3ia mea c2 lisus a :ost acolo i a proiectat aceast2 :orm2-9>nd. 1dic2 concep3ia acestui om despre lisus s-a e0primat ,n mintea sa pe 7aza picturilor i statuetelor pe care el le-a ;2zut prin 7iserici sau ,n alte locauri de cult. 6l a crezut ,n acel moment c2 lisus a ;enit @ acolo ,n carne i oase i c2 Ai-a pus m>na deasupra lui. Cititorii acestei c2r3i sunt :oarte contien3i de :aptul c2 po3i s2-i spui unui om a:lat ,n trans2 c2 7unicul lui este acum cu el i c2 ,l poate ;edea :oarte clar. 6l ;a ;edea ceea ce crede el c2 este 7unicul lui. Su7contientul s2u proiecteaz2 ima9inea 7unicului 7azat2 pe reprezent2rile anterioare stocate ,n memorie. Pute3i s2-i o:eri3i aceluiai om o alt2 su9estie post-hipnotic2 spun>ndu-i: D1tunci c>nd ;ei iei din trans2 ,3i ;ei ,nt>lni 7unicul i ;ei ;or7i cu el.D 6l ;a :ace e0act acest lucru. 1ceasta este ceea ce se numete halucina3ie su7iecti;2. Credin3a aprins2 din su7contientul rudei mele catolice 7azat2 pe con;in9erea sa :erm2 c2 lisus ;ine i-# ;indec2 a :ost :actorul de ;indecare. ,ntotdeauna tot ce ni se petrece ,n ;ia32 este ,n :unc3ie de credin3a sau con;in9erile noastre mentale. Su7contientul se supune su9estiei chiar dac2 su7iectul este incontient; mintea pro:und2 poate recep3iona mesa@ele opera torului i poate ac3iona ,n con:ormitate cu acestea. ,ntr-un :el pute3i denumi acest incident &nvierea mortului. 6ste ;or7a despre ,n;ierea s2n2t23ii a credin3ei a ,ncrederii i a ;italit23ii. %u tre7uie s2 l2s2m niciodat2 speran3a 7ucuria pacea iu7irea i credin3a ,n ?umnezeu s2 moar2 ,n noi; o ast:el de stare a min3ii poate :i considerat2 ade;2rata moarte. 1r tre7ui s2 l2s2m s2 moar2 :rica i9noran3a 9elozia in;idia ura etc. 1r tre7ui s2 l2s2m

0re2irea puterii vindectoare

=7

aceste st2ri s2 moar2 ne9li@>ndu-le. 1tunci c>nd moare :rica nu mai este loc dec>t pentru credin32. 1tunci c>nd moare ura nu mai este loc dec>t pentru iu7ire. 1tunci c>nd moare i9noran3a nu mai este loc dec>t pehtru@n3e@NeNc@@une. 0i *ntr-#na %in !ile a intrat *n corabie c# #cenicii S&i /i a !is c&tre ei3 S& trecem %e cealalt& "arte a lac#l#i) 0i a# "lecat) Dar, "e cn% ei $slea#, El a a%ormit) 0i s-a l&sat "e lac o '#rt#n& %e $nt, /i corabia se #m"lea %e a"& /i era# *n "rime1%ie) 0i, a"ro"iin%#-se, 2-a# %e/te"tat, !icn%3 *n$&&tor#le, In$aator#le, "ierim) Iar El, sc#ln%#-Se, a certat $nt#l /i $al#l a"ei /i ele a# *ncetat /i s-a '&c#t lini/te) -8uca (:!!-!*. 1ici ni se spune cum s2 ne control2m emo3iile i cum s2 ne ;indec2m tul7ur2rile su:letului. 1ceasta este po;estea :iec2ruia dintre noi nu numai a oamenilor de pe o cora7ie deoarece noi cu to3ii c2l2torim unde;a din punct de ;edere psiholo9ic. 1tunci c>nd ne con:runt2m cu o di:icultate c2ut2m un r2spuns o solu3ie. 1tunci c>nd ne este team2 tre7uie s2 ne orient2m c2tre credin32. C2l2toria ,ncepe ,ntotdeauna ,n minte; corpul doar urmeaz2 ceea ce dicteaz2 mintea. Corpul nu poate :ace nimic i nu poate mer9e nic2ieri p>n2 c>nd mintea nu accept2 i nu d2 o directi;2. Contiin3a este sin9ura putere i sin9urul :actor care pune lucrurile ,n micare. Contiin3a omului reprezint2 micarea continu2. Mintea noastr2 este ,ntotdeauna acti;2 chiar i atunci c>nd dormim. 3iscipolii notri sunt atitudinile noastre st2rile i capacit23ile noastre mentale care mer9 ,mpreun2 cu noi oriunde ne-am duce. %u tre7uie s2-8 l2s2m pe Iisus s adoarm &n 'arc. Pentru a ,n3ele9e tiin3a ;ie3ii aa cum este ea descris2 ,n Bi7lie tre7uie s2 ,n3ele9em c2 $isus 7arca ;>ntul ;alurile i discipolii sunt personi:ic2ri ale ade;2rurilor :acult23ilor st2rilor i 9>ndurilor omenirii.

"""""""""""""""

llllllllll

=:

4oseph +urphy

care ;2 a@ut2 s2 ;2 ,mplini3i i s2 ;2 realiza3i o7iecti;ele. Cunoaterea le9ilor min3ii i :olosirea le9ilor mentale i spirituale reprezint2 salvatorul ;oIstru s2u solu3ia tuturor lucrurilor de pretutindeni i dm toate timpurile. %u tre7uie s2 permite3i ca Iisus s adoarm &n 'arc( ceea ce ,nseamn2 c2 nu tre7uie s2 ne l2s2m dui incontien3i de ;>ntul -opiniile omului. i ;alurile -:rici ,ndoieli in;idii ur2 etc.. rasei umane. Lacul este mintea ;oastr2; c>nd mintea este linitit2 ,n3elepciunea lui ?umnezeu i ideile Sale r2sar la supra:a32. Mintea care r2m>ne :ocalizat2 asupra lui ?umnezeu simte :lu;iul S2u de pace care cur9e peste tot i care este plin de linite i echili7ru "urtuna reprezint2 :rica teroarea i ,n9ri@orarea care-# cuprinde pe om c>teodat2 :2c>ndu-# s2 o;2ie s2 ezite i s2 :ie cuprins de nelinite. 6l se simte tras ,n dou2 direc3ii; :rica ,l :ace s2 dea ,napoi i-# ,mpiedic2 s2 p2easc2 mai departe. Ce :ace3i ;oi c>nd :rica i limit2rile ;2 inund2 minteaC C2uta3i s2 contientiza3i c2 atunci c>nd ;2 9>ndi3i la dorin3a ;oastr2 ;2 ;ede3i ,n minte salvatorul sau solu3ia. Salvatorul 7ate ,ntotdeauna la ua min3ii ;oastre. Poate c2 lucra3i la stat i ;2 spune3i: D?ar eu nu pot :ace mai mul3i 7ani; am c>ti9at ma0imum.D $at2 cum ;2 ,n;2luie apele con:uziei i ,ndoielilor. %u ;2 l2sa3i cuprini de ast:el de emo3ii ne9ati;e. Trezi3i-;2 salvatorul( pro;oca3i darul lui ?umnezeu din ;oi. 1c3iona3i ,n :elul acesta. Contientiza3i mai ,nt>i c2 dorin3a idealul planul sau scopul pe care dori3i s2-# realiza3i este o certitudine o realitate a min3ii dei este in;izi7il2; contientiza3i apoi c2 prin uni:icarea mental2 cu acel scop ;oi pute3i cu si9uran32 s2 ,ndep2rta3i apele tul7uri i z9omotoase ale :ricii i ezit2rii. Credin3a ;oastr2 este de :apt aceast2 contientizare c2 scopul pentru care ;2 ru9a3i este o realitate a min3ii c2 ideea sau dorin3a este c>t se poate de real2 i per:ect realiza7il2. 1t>t timp c>t ;2 9>ndi3i la scopul ;ostru ,n acest

>ii

0re2irea puterii vindectoare

=9

mod el este real. 1;e3i ,ncredere ,n ima9inea mental2 c2ci este real2. Prin contemplarea realit23ii sale ;oi mer.e$i pe ap !i>lini!ti$i valurile :ricii. Erica ;oastr2 se ;a diminua deoarece ti3i c2 atunci c>nd ;2 :ocaliza3i aten3ia asupra idealului ;ostru Puterea Creatoare a lui ?umnezeu cur9e prin acel punct :ocar al aten3iei. ,n acel moment ;oi lini!ti$i valurile. =2 disciplina3i mintea. =-a3i 9>ndit mult la acest lucru i ti3i c2 ideea este real2. _>ndul este su'stan$a lucrurilor pentru care ne ru.m !i este dovada lucrurilor nev-ute( pentru simplul moti; c2 ;oi crede3i ,n posi7ilitatea realiz2rii acelui 9>nd. Men3ine3i-;2 aten3ia asupra scopului ;ostru asupra o7iecti;ului de atins tiind ,n inima ;oastr2 c2 e0ist2 o Putere in:init2 care ;2 spri@in2 ,n toate modurile. 6a nu ;2 p2r2sete niciodat2. Mintea su7iecti;2 r2spunde 9>ndirii i sim3irii ;oastre constructi;e; ast:el ;2 este o:erit2 sus3inere i :or32. ?ac2 ;2 ;e3i uita ,n @os la ;alurile de :ric2 credin32 :als2 i eroare ;2 ;e3i scu:unda. Pri;i3i@@i:rpiOJ,n sus acolo unde este ;iziunea ;oastr2. Mintea ;oastr2 ordonat2 i credin3a ;2 a@uta s2 p2i3i peste toate apele ;ie3ii pentru a a@un9e pe p!unile ver-i cu ape lin!tite. =oi pute3i porunci v#nturilor !i valurilor( iar ele ;i se ;or supune. 0i ie/in% "e #scat, 2-a *ntm"inat #n b&rbat %in cetate, care a$ea %emon /i care %e m#lt& $reme n# mai "#nea ,ain& "e el /i *n cas& n# mai loc#ia, ci "rin morminte) 0i $&!n% "e Iis#s, stri(n%, a c&!#t *naintea 2#i /i c# (las mare a !is3 Ce ai c# mine, Iis#se, Ai#l l#i D#mne!e# Cel#i Prea*nalt6 Ro(#- e, n# m& c,in#i) C&ci "or#ncea %#,#l#i nec#rat s& ias& %in om, "entr# c& %e m#li ani *l st&"nea /i era le(at *n lan#ri /i *n obe!i, "&!in%#7, %ar el, s'&rmn% le(&t#rile, era mnat %e %emon, *n "#stie) 0i l-a *ntrebat Iis#s, !icn%3 Care-i este n#mele6 Iar el a !is3 2e(i#ne) C&ci %emoni m#li intraser& *n el) 0i-2 r#(a# "e El s& n# le "or#nceasc& s&

<*

4oseph +urphy

mear(& *n a%nc) 0i era acolo o t#rm& mare %e "orci, care "&/tea# "e m#nte) 0i 2-a# r#(at s& le *n(&%#ie s& intre *n ei. /i le-a *n(&%#it) 0i, ie/in% %emonii %in om, a# intrat *n "orci, iar t#rma s-a ar#ncat %e "e &rm *n lac /i s-a *necat) Iar "&!itorii $&!n% ce s-a *ntm"lat, a# '#(it /i a# $estit *n cetate /i "rin sate) 0i a# ie/it s& $a%& ce s-a *ntm"lat /i a# $enit la Iis#s /i a# (&sit "e om#l %in care ie/iser& %emonii, *mbr&cat /i *ntre( la minte, /e!n% 1os, la "icioarele l#i Iis#s /i s-a# *n'rico/at) -8uca (:!'-+/; pasa@e corelate - Matei (:!(-+!; Marcu /:#-#+. Citind acest pasa@ cu si9uran32 c2 ;2 aminti3i de tipul de psihoz2 maniaco-depresi;2. 1ceasta este desi9ur o :orm2 I de tul7urare mintal2 i este caracterizat2 de com7ati;itate i capacitate de distru9ere. ,n 6;an9helia lui Marcu re92sim o po;estire similar2 celei de mai sus ,n care maniacul este descris ca trind printre morminte. Pietrele "unerare reprezint2 o reamintire a celui mort ceea ce ,nseamn2 c2 omul tr2iete ,n trecutul mort hr2nincT nite dum2nii ;echi sau nite su:erin3e p>n2 c>@:d acestea de;in o7sesii m mintea lui. %e7unul este un om care a permis remuc2rilor urii r2z7un2rii sau pl>n9erii de mil2 s 2 p r e i a controlul aLG#IrraJJJJJmia3iiNJluiJ discriminati;e. %u tre7uie s2 ced2m niciodat2 i s2 l2s2m emo3iile ne9ati;e distructi;e s2 ne controleze. 6mo3ia urmeaz2 9>ndul i prin redirec3ionarea 9>ndurilor noastre ne putem controla emo3iile. Hmul nu poate ;izualiza o emo3ie. 6l tre7uie s2 construiasc2 ,n mintea sa o scen2 sau un e;eniment i s2-# retr2iasc2 9ener>nd ast:el emo3iile. ,n psihiatrie doctorii se str2duiesc s2 cori@eze con:lictele de 7az2 ale pacientului i s2-i dea acestuia o nou2 orientare. ; 1tunci c>nd $isus i se adreseaz2 ne7unului ,l ,ntrea72: I Care-$i este numele Iar el a -is9 Le.iune. Cci demoni mul$i intraser &n el. 1m cunoscut un 72r7at ,n %e` aorb care se temea c2 de c>te ori intr2 ,ntr-un 7ar este un demon

0re2irea puterii vindectoare

97

unde;a ,n um7r2 care ;rea s2-# ia ,n posesie. %u tiu unde a auzit sau a citit despre o ast:el de supersti3ie dar aceast2 idee i-a controlat mintea i i-a cauzat tot :elul de pro7leme. Mintea lui su7iecti;2 :iind dominat2 de aceast2 su9estie :oarte puternic2 a c>ti9at controlul asupra :acult23ilor lui contiente iar mintea lui contient2 a cedat. 1 tre7uit s2 e0perimenteze e:ectele acestei credin3e :alse. 1 ,nceput s2 aud2 ceea ce credea el c2 sunt ;oci ale spiritelor netiind c2 de :apt ;or7ea cu el ,nsui. 6l credea c2 a a@uns s2 con;erseze cu entit23i supranaturale. 1 ,nceput la un moment dat s2-i dea seama c2 mintea lui su7contient2 se supunea pur i simplu acelei su9estii :alse de :ric2 i credin32 ,n spirite pe care o ,ntre3inuse de at>ta ;reme. Su7contientul poate s2 :ormeze o duzin2 de caractere di:erite al c2ror nume colecti; este Le.iune. 1cest om a mers la un preot care putea realiza un ritual de e0orcizare ,n 7iseric2. Procedura de e0orcizare consta ,ntr-o serie de incanta3ii sau implor2ri ,n numele lui lisus. Fitualul ceremonia i ru92ciunile e0orcistului au indus ,n mentalul su7contient al 72r7atului o mare ,ncredere. 6l era :oarte recepti; la puterea 7isericii ast:el c2 preotul a putut alun9a aa-ziii demoni din mintea lui. 1ceasta a dus la o ;indecare miraculoas2. $n9redientul nepre3uit din acest proces a :ost credin3a care a dus la o schim7are :undamental2 a atitudinii mentale a pacientului ceea ce a atras dup2 sine ;indecarea. 6ra ;or7a desi9ur de credin32 oar72 dar care este oricum mai 7un2 dec>t lipsa total2 de credin32. Hsemintele s:in3ilor anumite ape s:in3ite incanta3iile unui medium pot a:ecta mintea pro:und2 i pot determina trans:ormarea psihic2 induc>nd credin32 i recepti;itate. =indecarea di;in2 sau spiritual2 se re:er2 la :unc3ionarea armonioas2 a min3ii contiente i su7contiente. Mintea noastr2 con3ine ,n zonele sale contiente i su7contiente toate dorin3ele caracteristicile tendin3ele i impulsurile cu care ne-am n2scut. Prin procesul 9>ndirii educa3iei i

<)

4oseph +urphy

e0perien3ei am do7>ndit tot :elul de atitudini i o7iceiuri. 1tunci c>nd ,ncepem s2 9>ndim inteli9ent noi ,ndep2rt2m ,n mod deli7erat toate 9>ndurile i opiniile ne9ati;e. C>nd nu reuim s2 ne ,mplinim o dorin32 sau un ideal de;enim plini de team2 i :rustrare. 1cest :enomen duce la impre9n2ri su7contiente. 1st:el de impulsuri i tendin3e reprimate ,i caut2 e0presia o cale de mani:estare. 1st:el de emo3ii ne9ati;e se mani:est2 su7 :orma con:lictelor interioare; dac2 ele nu sunt rezol;ate are loc o dezor9anizare mental2 complet2. Ainele nostru caut2 mereu s2 resta7ileasc2 un echili7ru. 1tunci c>nd :ricile tensiunile i con:lictele de;in de nesuportat Ainele di;in din noi ne :ace s2 ne pierdem contiin3a cu totul; aceasta se numete ne7unie. Mintea se a7ate i se detaeaz2 ,n :elul acesta de toate pro7lemele care i-au cauzat tul7urarea. ?ezechili7rul sur;ine atunci c>nd nu reuim s2 ale9em ,ntre 7ine i r2u. JMu tre7uie@2N c2ut2m s2 neJreJzol;2m pro7lemele :2r2 ,n3elepciunea di;in2 i :2r2 Puterea@ui Pumne/mi. ?eran@amentele mintale sunt e0presia unor impulsuri iconT$icte ad>nci reprimate care au de;enit prea mari pentru a mai :i suportate. 4n comple0 este un 9rup de idei puternic ,nc2rcate emo3ional care-i caut2 calea de e0primare. ?ac2 un om este plin de ur2 i pre@udec23i el tr2iete ca ,ntr-un morm#nt. 1tunci c>nd acestea sunt e0puse ,n lumina ra3iunii ele se disipeaz2. ,n lim7a@ 7i7lic ;oi sunte3i $isus care alun92 demonii urii pre@udec23ilor i 9eloziei. 1st:el de comple0e se ascund ,ntotdeauna ,n morm#nt -adic2 ,n mintea su7contient2.. C>nd un om re:uz2 s2-i accepte pre@udec23ile r2ut23ile i dum2niile i s2 le aduc2 ,n lumina ra3iunii ele sunt :or3ate s2 se scu:unde su7 ni;elul contient; ast:el omul a@un9e s2 :ie le9at cu lan3urile :ricii i9noran3ei i ;ariatelor o7sesii mentale. 1tunci c>nd hr2nim dum2nii pre@udec23i r2z7un2ri i remuc2ri ele se scu:und2 ,n

i#

tre2irea put$%ii &i#'$()toa%$

*3

zona su7contient2 a min3ii precum un :oc mocnit 9ata s2 e0plodeze mai de;reme sau mai t>rziu. ?ac2 recunoatem aceste :l2c2ri mocnite i le anihil2m ,n mod inteli9ent putem s2 de;enim li7eri i s2 ducem o ;ia32 normal2. 8atura emo3ional2 a ;ie3ii noastre are puterea de a ne :ace s2 ac3ion2m. 1r :i 7ine pentru :iecare dintre noi s2 ne studiem cu aten3ie i s2 ;edem dac2 nu cum;a de:ectele pe care le critic2m at>t de aspru la ceilal3i nu se 92sesc cum;a i ,n noi. C>nd po;estirea noastr2 ne spune c2 ne7unul st2tea la picioarele ,n;232torului aceasta ,nseamn2 de :apt c2 noi ,n3ele9em le9ile min3ii noastre i modul cum :unc3ioneaz2 ele. 1tunci c>nd ;i se cere s2 ;2 ru9a3i pentru un ne7un din spital nu ;2 pute3i 7ucura de cooperarea lui. 6l a ,ncetat s2 mai 9>ndeasc2 normal i s2 mai ai72 discern2m>nt. ?e :apt el este condus de c2tre :antomele su7contientului care 7>ntuie prin mintea lui. 1tunci c>nd ;2 ru9a3i pentru o ast:el de persoan2 este necesar s2 :ace3i ;oi ,ni;2 toat2 trea7a. Tre7uie s2 ;2 con;in9e3i pe ;oi ,ni;2 c2 el este un om li7er plin de pace armonie i ,n3ele9ere. Pute3i s2 ;2 ru9a3i de dou2trei ori pe zi ,n :elul urm2tor: D6u declar acum c2 inteli9en3a ,n3elepciunea i pacea lui ?umnezeu se mani:est2 ,n acest om i el este acum str2lucitor :ericit i li7er. ,n acest moment mintea lui este s2n2toas2. Mintea lui ?umnezeu este sin9ura minte real2 i etern2 care acum este unit2 cu mintea acestui om ceea ce-# :ace s2 de;in2 linitit rela0at i ,mp2cat. 6l este plin de ,ncredere ,n ?umnezeu ,n ;ia32 i ,n toate lucrurile 7une. ?eclar toate acestea acum simt c2 este ade;2rat i ,l ;2d ,mplinit i per:ect. Mul3umesc ?oamne.D Fepet>ndu-;2 aceste ade;2ruri iar i iar realiz>nd c2 nu e0ist2 dec>t o sin9ur2 minte ;e3i a@un9e 9radat la o con;in9ere l2untric2 dominant2 iar omul pentru care ;2 ru9a3i se ;a ;indeca. ,ntr-un ast:el de caz ca acesta de mai sus procesul de ;indecare se petrece ,n mintea celui care

<<

4oseph +urphy

se roa92. Cel care se roa92 nu tre7uie su7 nicio :orm2 s2 dea credit simptomelor sau pro9nozelor cazului respecti;. 6l tre7uie s2 se ,ncread2 e0clusi; ,n Principiul ;ie3ii care ;a r2spunde ,ncrederii ,n 6l. 1tunci c>nd ;2 ru9a3i pentru altul nu mai lua3i ,n considerare timpul i spa3iul concret aparen3ele sau circumstan3ele ;erdictul de@a pus de ceilal3i ci @udeca3i dup2 @udecata di;in2. 1ceasta ,nseamn2 c2 sunte3i con;ini c2 Hmul $nterior -Prezen3a ?i;in2. nu poate :i 7olna; con:uz sau ne7un. %u se poate ,nt>mpla nimic niciodat2; cu ,n3elepciunea Pacea 1rmonia $nteli9en3a sau $u7irea ?i;in2. Hmul interior are toate aceste calit23i i atri7ute iar cel care se roa92 medit>nd asupra =ie3ii eterne a min3ii per:ecte i a p2cii a7solute din acel 7olna; reuete s2 dizol;e toate ideile :i0e i 9>ndurile eronate care-# separ2 de :lu;iul de pace al lui ?umnezeu. ?e;eni3i contien3i acum de Puterea lui ?umnezeu care este in;izi7il2 i intan9i7il2. %u ;2 lupta3i i nu ;2 a9ita3i ,n timpul ru92ciunii. =e3i descoperi ast:el c2 ,n;eliul e0terior ;a disp2rea i ade;2rata ;aloare din interior ;a :i re;elat2 ,n toat2 9loria sa. Po;estea ne spune c2 ie!ind demonii din om( au intrat &n porci( iar turma s-a aruncat de pe $rm &n lac !i s-a &necat. Porcii care se arunc2 sin9uri ,n ap2 sunt alei sim7olic; tot la :el atunci c>nd ,ncepem s2 ,not2m armonios ,n apele ;ie3ii 9>ndurile noastre ne9ati;e i con:uziile -demonii. mor ucii de :or3a credin3ei. Trecutul moare ,n clipa ,n care nu ;2 mai N9>ndi3i $a el. ?ac2 crede3i c2 nu pute3i :i ;indeca3i sau nu pute3i realiza ceea ce ;2 dori3i ,nseamn2 c2 pri;i3i ,n trecut adic2 tr2i3i printre morminte. %u da3i aten3ie acestor mesa@e din trecut. $dealul sau dorin3a care ;2 spune: DPudic2-te mer9i ,nainte ,mplineteGD este sal;atorul care apare pe coridoarele min3ii. 1ccepta3i acel ideal ca :iind real i p2i3i ,nainte ca i cum l-a3i :i atins de@a. 1st:el mintea ;oastr2 ;a :i inte9rat2 di;in i un ;al de pace ;2 ;a inunda deoarece ;ede3i c2 ceea ce

0re2irea puterii vindectoare

<5

c2uta3i de@a este. $at2 de ce Bi7lia spune: /idica$i-v privirea( uita$i-v peste c#mpuri( cci de2a recoltele sunt 'o.ate.

Ai iat2 a ;enit un 72r7at al c2rui nume era $air i care era mai-marele sina9o9ii. Ai c2z>nd la picioarele lui $isus ,l ru9a s2 intre ,n casa lui C2ci a;ea numai o :iic2 ca de doisprezece ani i ea era pe moarte. Ai pe c>nd se ducea 6l mul3imile ,l ,mpresurau. Ai o :emeie care de doisprezece ani a;ea scur9ere de s>n9e i cheltuise cu doctorii toat2 a;erea ei i de niciunul nu putuse s2 :ie ;indecat2 1propiindu-se pe la spate s-a atins de poala hainei 8ui i ,ndat2 s-a oprit cur9erea s>n9elui ei. Ai a zis $isus: Cine este cel ce s-a atins de MineC ?ar to3i t292duind Petru i ceilal3i care erau cu 6l au zis: ,n;232torule mul3imile Te ,m7ulzesc i Te str>mtoreaz2 i Tu zici: Cine este cel ce s-a atins de mineC $ar $isus a zis: S-a atins de Mine cine;a. C2ci am sim3it o putere care a ieit din Mine. Ai :emeia ;2z>ndu-se ;2dit2 a ;enit tremur>nd i c2z>nd ,naintea 8ui a spus de :a32 cu tot poporul din ce cauz2 s-a atins de 6l i cum s-a t2m2duit ,ndat2. $ar 6l i-a zis: ,ndr2znete :iic2 credin3a ta te-a m>ntuit. Mer9i ,n pace. Ai ,nc2 ;or7ind 6l a ;enit cine;a de la maimarele sina9o9ii zic>nd: 1 murit :iica ta. %u mai sup2ra pe ,n;232torul. ?ar $isus auzind i-a r2spuns: %u te teme; crede numai i se ;a iz72;i. Ai ;enind ,n cas2 n-a l2sat pe nimeni s2 intre cu 6l dec>t numai pe Petru i pe $oan i pe $aco; i pe tat2l copilei i pe mam2. Ai to3i pl>n9eau i se tan9uiau pentru ea. $ar 6l a zis: %u pl>n9e3i; n-a murit ci doarme. Ai r>deau de 6l tiind c2 a murit. $ar 6l sco3>nd pe to3i a:ar2 i apuc>nd-o de m>n2 a stri9at zic>nd: Copil2 scoal2-teG Ai duhul ei s-a ,ntors i a ,n;iat ,ndat2; i a poruncit 6l s2 i se dea s2 m2n>nce. -8uca (:*#-//; pasa@e corelate - Matei &:!"-!! #*:+/-+); Marcu /:!(-+*.

<9

4oseph +urphy

Toate aceste istorioare sunt psiholo9ice i tre7uie interpretate ca atare. =oi sunte3i Iair( adic2 9>ndul predominant din mintea ;oastr2; v arunca$i la picioarele lui Iis2is1 adic2 ,ncepe3i s2 contientiza3i c2 pute3iO re,n;ia co22ilul muri'und din ;oi datorit2 unei noi ,n3ele9eri a Puterii lui ?umnezeu. 4iica pe moarte reprezint2 dorin3a ;oastr2 ne,mplinit2. Iisus( Iair( "iica( "emeia cu s#n.erare( Petru( Ioan !i Iacov( toate aceste caractere se re92sesc ,n :iecare dintre noi. 6ste po;estea :iec2rui om. 4iica noastr2 -dorin3a. moare deoarece nou2 ne lipsete credin3a c2 o putem re,n;ia. O "emeie cu scur.ere de s#nae nu poate da natere nu poate concepe. 4n uter s>n9er>nd nu poate concepe un copil. 4emeia ,nseamn2 emo3ie sentiment. 1tunci c>nd emo3iile noastre o iau razna ,nseamn2 c2 sim7olic noi s#n.erm &n uter. 6ner9ia i ;italitatea sunt irosite din cauza :ricilor a ,n9ri@or2rilor i a ,ndoielilor. Uterul -mintea. tre7uie s2 :ie ,nchis pentru a putea procrea. Pe m2sur2 ce mer9e3i c2tre interior i ,nchide3i poarta dorin3elor :iind con;ini c2 sunte3i de@a ceea ;2 dorea3i s2 :i3i ;2 ,nchide3i uterul -mintea. i reui3i s2 da3i o :orm2 idealului pe care-# a;e3i. _>ndul ;ostru este creator. C>nd ,ncepe3i s2 ;2 9>ndi3i la ceea ce dori3i s2 ,mplini3i Puterea creatoare a lui ?umnezeu r2spunde i datorit2 noii :ocaliz2ri mentale realizat2 cu credin32 ;e3i re,n;ia copilul. Ati3i de@a ,n inima ;oastr2 c2 acel copil nu este mort( c2-# pute3i aduce ,napoi. %oua ;oastr2 atitudine mental2 credin3a ;oastr2 ;a ,nchide uterul. Credin$a ta te-a m#ntuit. Credin3a ;ine din :aptul c2 tim ,n2untrul nostru c2 e0ist2 o sin9ur2 Putere Suprem2 care poate :ace toate lucrurile. =om auzi ,n interior acest 1de;2r dac2 ne ;om concentra toat2 aten3ia asupra lui. Uaide3i s2 ascult2m 1de;2rul despre Puterea $u7irii despre credin32 i 7un2;oin32 i s2 a;em ,ncredere c2 ,n3elepciunea noastr2 ne ;a re;ela r2spunsul la orice pro7lem2. Credin3a mer9e doar

0re2irea puterii vindectoare

<7

,ntr-o sin9ur2 direc3ie. Mul3i oameni ,i apleac2 urechea i ,i ,ndreapt2 aten3ia c2tre minciuni :alsuri supersti3ii i tot :elul de concepte eronate. ?ac2 :acem aceasta con:uziile a@un9 s2 ne domine. S-a atins de Mine cineva. Cci am sim$it o putere care a ie!it din Mine. =oi pute3i atin9e mental i emo3ional credin3a iu7irea 7ucuria i pacea. 1tunci c>nd accepta3i mental ideea de s2n2tate per:ect2 Prezen3a =indec2toare r2spunde i sunte3i sal;a3i - aceasta este ;irtutea care se re;eleaz2 din ad>ncurile :iin3ei. %i se spune c2 r#deau de )l( !tiind c a murit -copilul.. %u este ade;2rat c2 cele cinci sim3uri r>d i-i 7at ioc de ;oiC %u ;2 pro;oac2 ele spun>ndu-;2: D1ceasta nu se poate realizaD sau D6ste imposi7ilDC $at2 de ce tre7uie L;2 i9nora3i semnJa@eTe ;enite de la simturisi s2 ;2 dir:ic3inrWa3i atpntia c2tre o ima9ine mental2 nou2 ast:el c2r pe m2sur2 ce impre9na3i aceast2 dorin32 cu starea de iu7i re [ ;p3i -@p;m-ii una :iu@N 1ceasta este semni:ica3ia :aptului c2 i-a luat pe Petru( Ioan !i lacov &n cas cu )l. Casa este mintea ;oastr2 sau contiin3a. Propriul ;ostru 64 S4%T reprezint2 tat2l i mama tuturor ideilor dorin3elor i conceptelor. Petru reprezint2 credin3a ,n ?umnezeu; lacov reprezint2 @udecata cea dreapt2 adic2 acea capacitate de a auzi doar ;etile 7une; Ioan este iu7irea sau sentimentul de unitate cu idealul pe care-# a;e3i. ?e o7icei noi ne :olosim de aceste trei calit23i ori de c>te ori recunoatem un ade;2r care nu este e;ident sim3urilor. S-ar putea ca ra3iunea i sim3urile s2 pun2 totul su7 semnul ,ntre72rii s2 r>d2 i s2 ridiculizeze s2 ia ,n ze:lemea dar dac2 noi ne ;om retra9e pur i simplu ,n interior :iind con;ini c2 este ade;2rat ceea ce sim3im puterea lui ?umnezeu ;a lucra ,n :a;oarea noastr2. Chiar dac2 lumea ,ntrea92 ;a ne9a noi ;om putea materializa dorin3a noastr2 deoarece a;em credin32 c2ci toate ni se vor "ace con"orm credin$ei noastre.

Capitolul < %,.?.@AB @OBS0,C ">@!.CC0OB,.


0i iat& #n b&rbat %in m#lime a stri(at, !icn%3C *n$&&tor#le, ro(#-m& ?ie, ca#t& s"re 'i#l me#, c& *l1 am n#mai "e el. 0i iat& #n %#, *l a"#c& /i *n%at& stri(& 1 i-, !(#%#ie c# s"#me /i abia "leac& %e la el, %#"& ce I i-a !%robit) 0i m-am r#(at %e #cenicii &i ca s&7 al#n(e /i n-a# "#t#t) Iar lis#s, r&s"#n!n%, a !is3 O, neam necre%incios /i *n%&r&tnic5 Pn& cn% $oi 'i c# $oi /i $& $oi s#'eri6 4%# aici "e 'i#l t&#) 0i, a"ro"iin%#-se el, %emon#l 7-a ar#ncat la "&mnt /i 7-a !(#%#it) Iar lis#s a certat "e %#,#l cel nec#rat /i a $in%ecat "e co"il /i 7-a %at tat&l#i l#i) Iar toi a# r&mas #imii %e m&rirea i#i D#mne!e#) -8uca &:+(-*+; pasa@e corelate - Matei #':#*-!#; Marcu &:#'-!&. 60ist2 po;estioare similare ,n 6;an9heliile lui Marcu i Matei care par s2 indice ,n mod clar o 7oal2 numit2 azi epilepsie. Si9ur c2 dac2 pri;im po;estea din punct de ;edere literal ne-am putea 9>ndi la posesiunile demonice care reprezentau o credin32 destul de popular2 ,n acele ;remuri. B2iatul este aruncat la p2m>nt :ace spume la 9ur2 i este scuturat de con;ulsii. Bi7lia nu men3ioneaz2 cu;>ntul DepilepsieD. Cu;>ntul deri;2 din 9recescul epilepsia( care ,nseamn2 o 7oal2 caracterizat2 prin c2dere din picioare i atacuri. _recii numeau epilepsia 7oal2 sacr2 deoarece se credea c2 este cauzat2 de lun2. ?up2 cum tim termenul de DlunaticD ;ine din latinescul lunaticus. ,n sim7olismul str2;echi luna semni:ica mintea su7contient2. Soarele era intelectul iluminat sau mintea contient2 plin2 de ,n3elepciune.

iiililil$llli:lUiii

fye2irea puterii vindectoare


+ Pi ,+--+ .1+1 I /+ I I+I+.-000 I. I. ---II0+ I. 1101 .+111 ,.0.--.,0+1+111 .II ,MM ++0+ II LI I+++I+

<9
01+1++++++++++

Cu alte cu;inte Bi7lia ne spune c2 72iatul a;ea ,n su7contientul lui o otra;2 care era cauza atacurilor sale epileptice. ciua soarele nu te ;a arde nici luna noaptea. -Psalmi #!" ).. Psiholo9ia i psihiatria modern2 arat2 ,n mod precis c2 tul7ur2rile mintale i :izice ,i au r2d2cinile ,n pro:unzimile min3ii por3iune numit2 su7contient. Tiparele su7contiente ne9ati;e sunt denumite epidemii ale &ntunericului. Prin orientarea c2tre Prezen3a di;in2 din interior ,l l2s2m pe ?umnezeu s2 ac3ioneze ,n ;ia3a noastr2. %e do;edim credin3a de;o3iunea i iu7irea pentru ?umnezeu prin identi:icarea noastr2 cu calit23ile Sale i re:uz>nd cate9oric s2 recunoatem c2 r2ul are ;reo putere asupra noastr2. Prin credin3a noastr2 ,n Puterea lui ?umnezeu noi in;oc2m armonia per:ect2 i pacea per:ect2 care sunt ;oin3a 8ui. 1pro0imati; prin anii *"" d.Cr. Uipocrate a recunoscut e0isten3a acestui tip de tul7urare numit2 epilepsie care ,n acele ;remuri se credea c2 ar :i cauzat2 de :iin3e di;ine. 6l a ridiculizat aceast2 supersti3ie i a ar2tat c2 7oala nu poate s2 ai72 ori9ine di;in2 din simplul moti; c2 se putea ;indeca prin puri:ic2ri i incanta3ii care erau ,n mare ;o92 la ;remea aceea. 4n psihiatru local mi-a spus c2 studiul s2u despre Uipocrate e;iden3iaz2 :aptul c2 acest medic :aimos cunotea :oarte 7ine cauzele care st2teau la 7aza di:eritelor tul7ur2ri mintale. %u are nicio importan32 dac2 72iatul despre care se ;or7ete ,n po;estirea de mai sus era un idiot surd i mut sau un epileptic. 1tunci c>nd ne ru92m pentru altul tre7uie s2 contientiz2m c2 toate lucrurile sunt posi'ile cu a2utorul lui 3umne-eu. )van.%elia lui Marcu ne spune c2 acest tip de 7oal2 se ;indec2 prin pn!t !i ru.ciune. Po!tal ,nseamn2 respin9erea a totJceeste e;ident pentru sim3uri respin9erea simptomelor i pre@udec23ilor omenirii. Tre7uie s postim( adic2 s2 respin9em mental Dosp23ur Potr2;it al e;iden3elor o7iecti;e.

5*

4oseph +urphy

Cum a a;ut loc procesul de ;indecareC 1a cum ne spune po;estea $isus a tre7uit s2 se ;indece pe sine de 7oal2 :ie ea ne7unie sau idio3enie iar ast:el au ap2rut i rezultatele e0terioare. 6ste ;or7a de ru.ciunea de credin$( care d2 rezultate. Starea de tul7urare mintal2 se re92sete i ,nJ noi atunci c>nd ;edem aceast2 7oal2 concretizat2 ,n alt\ persoan2. 6ecul ,n ;indecarea unui copil ne7un sau idiotB nu este din ;ina acestuia ci este din cauza lipsei noastre d>:l credin32 ,n discipoli -:acult23ile mentale.. Cel care se roa9dU tre7uie s2 se ;indece pe sine de 7oala de care se presupun&M c2 su:er2 acel copil; dac2 ;indec2torul nu este con;ins pd:l deplin de 1de;2rul di;in el se ;a l2sa copleit de ideea d9:l 7oal2. ?ac2 nu reuim ,ntr-un ast:el de caz ,nseamn2 c2 niOU am reuit s2 ne :i02m ochiul min3ii pe ,ns2n2toirea aceleJU persoane. e %i s-a spus c2 moti;ul pentru care discipolii nu au putu3M s2 ;indece copilul 7olna; se datora necredin3ei. 60ist2 ol credin32 incontient2 pro:und2 ,n min3ile oamenilor aceea c2 anumite 7oli sunt :oarte 9reu de ;indecat. ?eci dac2 G ;edeau un lunatic i simptomele acestuia sim3urile lor erau impre9nate cu acea senza3ie de di:icultate. 3iscipolii despre care se ;or7ete reprezint2 propriile noastre atitudini :acult23i mentale i puncte de ;edere. Tre7uie s2 ne deta2m complet de ceea ce ne spun sim3urile s2 nu d2m aten3ie aparen3elor i simptomelor i s2 ne identi:ic2m cu 7 Prezen3a =indec2toare omnipotent2. Puterea credin3a i ; ele;area contiin3ei ;or ap2rea doar dac2 ne ;om :ocaliza pe S ?umnezeu din noi i nu pe aparen3e. $at2 un tratament pe care-# :olosesc pentru ;indecarea tul7ur2rilor mintale de tipul ne7uniei. M2 retra9 ,n mine ,nsumi men3ionez apoi numele pacientului dup2 care m2 9>ndesc la ?umnezeu timp de +-* minute :ocaliz>ndu-m2 pe Pacea 8ui in:init2 1rmonie $nteli9en32 di;in2 $u7ire di;in2@Z$B

i+D;irea puterii vindectoare

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12i

51

f .i ,n3elepciune. ,n acelai timp a:irm cu ,ncredere c2 tot iIo este ade;2rat pentru ?umnezeu este ade;2rat i pentru Zeol pentru care m2 ro9. Caut s2 m2 umplu de sentimentul i ii ,n mintea acelei persoane este ordine deplin2 armonie 7inecu;>ntare pace i 7ucurie. ,n acest mod induc aceast2 eel.are mental2 de pace i armonie celui pentru care m2 ro9. i land simt c2 am :2cut tot ce-mi st2tea ,n putin32 m2 opresc i a:irm c2 persoana este ;indecat2. Pot s2 repet acest tratament de !-+ ori pe zi sau c>t de des simt c2 tre7uie I.o :ac ru9>ndu-m2 de :iecare dat2 cu :er;oare ca i cum $$ ii a mai :i :2cut-o niciodat2 p>n2 atunci. ?ac2 tratamentul nmete doar par3ial persoana respecti;2 se ;a sim3i mai 7ine. $mportant este s2 continua3i p>n2 c>nd apar -orii( iar 7im'rele nop$ii dispar din propria ;oastr2 minte. Scopul principal al tuturor ru92ciunilor pentru alte persoane este acela de a tr2i sentimentul de 7ucurie interioar2 i ?umnezeu ;a :ace restul. ,n timpul ru92ciunii tre7uie s2 mer9em &n ceruri1 aceasta ,nseamn2 o stare de pace interioar2 i linite. ?ac2 ;om intra :oarte des ,n ceruri( ;om reui s2 ;edem raiul pe p2m>nt. 0i *n$&a lis#s *ntr-#na %in sina(o(i smb&ta) 0i lat& o 'emeie care a$ea %e o"ts"re!ece ani #n %#, %e ne"#tin& /i care era (rbo$&, %e n# "#tea s& se ri%ice i# s#s nici%ec#m. Iar lis#s, $&!n%-o, a c,emat-o /i i-a !is3 Aemeie, e/ti %e!le(at& %e ne"#tina ta) 0i 0i-a "#s minile as#"ra ei /i ea *n%at& s-a *n%re"tat /i sl&$ea "e D#mne!e#) Iar mai-marele sina(o(ii, mniin%#-se c& lis#s a $in%ecat-o smb&ta, r&s"#n!n%, !icea m#limii3 0ase !ile s#nt *n care treb#ie s& se l#cre!e. $enin% %eci *ntr-acestea, $in%ecai-$&, %ar n# *n !i#a smbetei5 Iar Domn#l i-a r&s"#ns /i a !is3 A&arnicilor5 Aiecare %intre $oi n# %e!lea(&, oare, smb&ta bo#l s&#, sa# asin#l %e la iesle, /i n#-7 %#ce s&-7 a%a"e6 Dar aceasta,

J iI O @

5)

4oseph +urplu

:iic2 a l#i 4$raam 'iin%, "e care a le(at-o satana, iat& d$ o"ts"re!ece ani, n# se c#$enea, oare, s& 'ie %e!le(a ,i %e le92tura aceasta, *n !i#a smbetei6 -8uca #+:#"-#). =indecarea cu m>inile a :ost :olosit2 timp de nenum2rat\9enera3ii. 1m ;2zut personal unele ;indec2ri remarca7ili # realizate ,n acest mod. 4nii spun c2 au dar i c2 m>inile lui sunt m#ini vindectoare. ?esi9ur dac2 ei cred c2 au acest dar di;in al ;indec2rii li se d2 pe m2sura acestei credin3e 1de;2rul es3eJc2 noi a;smcu to3ii darul ;indec2rii. %u es:.LI ;or7a de un dar di;in care este dat doar c>tor;a :iin3e Prezen3a =indec2toare ac3ioneaz2 ,n ;oi !* de ore pe zi. 1-i luat ;reodat2 ,n considerare toate t2ieturile z9>rieturile i @uliturile pe care le-a3i a;ut c>nd era3i copiiC %u a3i o7ser;ai o $nteli9en32 di;in2 care ac3ioneaz2C Se :orma trom7oza se ,nchidea t2ietura se :ormau celule noi i ast:el a;ea loc o ;indecare complet2. Toate acestea se petreceau :2rii ca ;oi s2 :i3i prea contien3i de ele. $nteli9en3a din ;oi ;ii re,nnoiete ,n permanen32 corpul. Credin3a :ace ca aceasta Putere =indec2toare s2 ac3ioneze cu o ;itez2 :oarte marc ast:el ,nc>t pute3i e0perimenta o ;indecare instantanee. ?u :apt un mare num2r de 7iserici de di:erite culte practica ;indecarea cu m>inile. %i se spune ,n Bi7lie c2 :emeia a :ost ;indecat2 ,n ziua de s#m't ?sa'at0. Mul3i iau acest cu;>nt ,n sensul s2u strici literal 9>ndindu-se ast:el c2 este un p2cat s2 :aci orice :el de munc2 ,n ziua de sa7at. 4nii mer9 la e0trem i nu se :olosesc nici de 7ani ,n acea zi. Toate acestea nu au nicio importan32. "l$l%ntilleste o stare de nemicare interioar2 o certitudine un moment ,n care omul ,i amintete de :aptul c2 poate apela la ?umnezeu ,n orice clip2 pentru orice ur9en32 oriunde s-ar a:la. @a"la$i &n sa'at atunciJc>nd accepta3i@n@nintea ;oastr2 c2 ;i se r2spDundeJ leTru92ciune. 1tunci c>ndNmedi3a3i i ;2

nea puterii vindectoare

5=

ninci s2 ti3i c2 ;i s-a r2spun@a ni92riiin@N 13i a@uns ,n cea ## e.i aptea.zi in cea de-a aptea or2 care din punct de ;edere Ge iliolo9ic ,nseamn2 momentul con;in9erilor. =2 a:la3i ,n ziua i. sa7at atunci c>nd inima ;oastr2 este ,n:l2c2rat2 de _loria im ?umnezeu i de certitudinea r2spunsului S2u i ,n acel moment ;e3i e0perimenta o trans:uzie di;in2 instantanee de nner9ie putere ;italitate i ;ia32. Tre7uie s2 contientiz2m c2 ac3iunile e0terioare -ritualuri ceremonii con:ormarea la toate riturile i preceptele unor or9aniza3ii sau 7iserici nu reprezint2 reli9ia ade;2rat2 nu adorarea ade;2rat2. 4n om poate s2 se supun2 tuturor ns9ulilor 7isericii sale i ,n acelai timp s2 ,ncalce toate $n9ile lui ?umnezeu ,n inima sa. Poate s2 se duc2 la 7iseric2 in :iecare zi a s2pt2m>nii i tot s2 :ie necredincios. Tre7uie .ii de;enim contien3i de :aptul c2 sin9ura schim7are care -onteaz2 este cea interioar2 schim7area din inim2 acolo unde ;2 ,ndr29osti3i de :apt de ;alorile spirituale. 1tunci loate :ricile dumanii i 7olile ;or disp2rea. C>nd a@un9e3i s2 tr2i3i ,ntr-o stare de contiin32 plin2 de pace s2n2tate i :ericire ;2 a:la3i &n -iua de sa'at tot $ impui. Sunte3i ,n sa'at c>nd sim3i3i i ti3i cu certitudine c2 este imposi7il ca ru92ciunea ;oastr2 s2 dea 9re. Sunte3i nemica3i netul7ura3i calmi i senini deoarece purta3i cu ;oi ,n mintea su7contient2 o impre9nare di;in2 o ,ntrupare Li idealului ;ostru. Ati3i c2 e0ist2 ,ntotdeauna un inter;al de i.imp ,ntre mani:estarea su7iecti;2 i mani:estarea o7iecti;2. Certitudinea ;oastr2 interioar2 i impertur7a7ilitatea este sa7atul. 5i era o -i de s#m't c#nd a "ost vindecat. Mai-marele sina.o.ii men3ionat ,n Bi7lie reprezint2 9>ndul conduc2tor sau punctul de ;edere lumesc. Sina.o.a este mintea ;oastr2 locul ,n care s2l2luiesc 9>ndurile sentimentele st2rile i opiniile. $isus ;2 st2 ,ntotdeauna la dispozi3ie ceea ce ,nseamn2 c2 atunci c>nd ;2 uita3i la

5<

4oseph +urpfl

dorin3a ;oastr2 de :apt ;2 uita3i la $isus sau la solu3ie Se la sal;area ;oastr2. 4emeia care avea un rln% AP nepnAni ,nseamn2 sentimentul de sl27iciune i deprimare di contiin32 credin3a su7iecti;2 ,n 7oal2. Cu;>ntul "eme7 reprezint2 latura emo3ional2 natura su7iecti;2 a ;ie3ii Hricare ar :i 7oala noastr2 ea reprezint2 un model ne9ati; dl 9>ndire ,nc2rcat cu emo3ii care se a:l2 ad>nc impre9natel: su7contient. Mai-marele sina.o.ii reprezint2 9>ndurile team2 i ,ndoial2 care apar ,n mintea ;oastr2 ,ncerc>nd ;2 determine s2 ;2 ,ntoarce3i de la credin3a ,n Puterea celi@ 4nic care poate :ace a7solut orice. Se a@un9e la o contradic3: ,n mintea ;oastr2 ast:el c2 ;oi tre7uie s2 eradica3i 9>nduril: :23arnice ,ntre7>ndu-le de unde ;in. 60ist2 ;reun principiu: spatele lorC %u cum;a sunt nite um7re ale min3iiC BC de :ric2 nu pro;in din sursa cereasc2. Jadep2rtati-;2 minted de la ele i ;or rmlriprin ne9li@are. Concentra3i-;2 doar pe Puterea lui ?umnezeu accepta3i-o ima9ina3i-;2 c2Jsunte3i ;indecat chiar acum. Eace3i acest lucru ori de c>te or: este necesar i ;e3i e0perimenta sa'atul sau deplin2tatea accept2rii; atunci ;2 ;e3i ridica i ;e3i mer9e. Pentru voi( -iua de s#m't ?sa'at0.

Capitolul 3 INCURABILII SUNT VINDECA I


0i cn% a intrat El *n casa #n#ia %intre c&"eteniile liiriseilor smb&ta, ca s& m&nnce, /i ei *l "n%ea#, Iat& #n om bolna$ %e i%ro"ic& Di%ro"i!ie n)tr)E era *naintea lui. 0i, r&s"#n!n%, Iis#s a !is c&tre *n$&&torii %e le(e /i latre 'arisei, s"#nn%3 C#$ine-se a $in%eca smb&ta ori n#6 Ei *ns& a# t&c#t) 0i l#n%#-7, 7-a $in%ecat /i i-a %at %r#m#l) 0i c&tre ei a !is3 Care %intre $oi, %e-i c&%ea 'i#l sa# bo#l *n 'ntn& n#-7 $a scoate *n%at& *n !i#a smbetei6 56i n-a# "#t#t s&-i r&s"#n%& la acestea) -8uca #*:#-). 4ariseul se 92sete pretutindeni; el este tipul de om care eiI 7azeaz2 doar pe ac3iunile i pe o7ser;a3iile e0terioare. 6l X 9hideaz2 tot timpul dup2 litera le9ii i ,i lipsete iu7irea i ,n3ele9erea din spatele cu;intelor 6;an9heliilor. 4ariseul consider2 c2 ,i ,n3epenete 9>tul din cauza curentului de la ;entilator c2 9ermenii pato9eni sunt cauza r2celii lui i c2 ;irui netiu3i ,i produc tot :elul de 7oli. =remea condi3iile i circumstan3ele in:luen3eaz2 mintea doar ,ntr-o m2sur2 su9esti;2. Hmul este sin9urul 9>nditor ,n lumea lui; de aceea ;entilatorul ,l poate :ace s2 r2ceasc2 doar dac2 el crede acest lucru. H credin32 este un 9>nd pe care mintea ,l accept2 ca liind ade;2rat. Mul3i oameni pot s2 stea su7 un ;entilator toat2 /iua :2r2 s2 r2ceasc2 i :2r2 s2 li se ,n3epeneasc2 9>tul. ?ac2 i:ine;a accept2 su9estia hipnotic2 cum c2 ;a r2ci din cauza curentului este clar c2 acea r2ceal2 se datoreaz2 propriul s2u i@>nd. 6l a a;ut puterea de a respin9e sau de a accepta su9estia respecti;2. ?ac2 ea a :ost acceptat2 rezultatul se datoreaz2 .ic3iunii propriei min3i. ,n consecin32 omul nu are cum s2 dea ;ina pe altcine;a dec>t pe el ,nsui. Mintea sa a acceptat o idee :als2 i a produs consecin3ele corespunz2toare.

59

4oseph +urphy

Cazul de hidropizie men3ionat ,n citatul de mai sus so datora unui :lu0 de 9>nduri ne9ati;e. 1tunci c>nd mintea este plin2 de tensiuni i stresuri corpul produce un e:ect corespunz2tor i apare o :unc3ionare de:ectuoas2 a or9aneloi de eliminare. ?ac2 un om este plin de ur2 i de resentimente ad>nci poate s2 dez;olte un :lu0 ener9etic ne9ati; care dac2 nu este sesizat la timp poate s2 duc2 la distru9ere i or9anelor ;itale din cauza e:ectului corozi; al acestoi otr2;uri mentale. Procesele :izice din corp reprezint2 Li mani:estare a atitudinilor mentale ale omului sau a st2rii sale de contiin32. 1m cunoscut la 8ondra un 72r7at care era :oarte reli9ios i complet li7er de orice resentiment sau rea-;oin32. Cu toate acestea el i-a ;2zut tat2l murind de hidropizie ceea ce a produs o impresie :oarte pro:und2 asupra lui. Hmul mi-a spus c2 toat2 ;ia3a s-a temut c2 acest lucru i s-ar putea petrece chiar lui. 1 mai ad2u9at :aptul c2 tat2l s2u su:erise o inter;en3ie medical2 prin care i se scoseser2 cantit23i mari de ap2 din re9iunea a7dominal2. Teama lui persistent2 de propria ,m7oln2;ire care nu a :ost. niciodat2 neutralizat2 a :ost :2r2 ,ndoial2 cauza acestei 7oli a tat2lui s2u. 6l nu a;ea cunotin32 de ade;2rul acesta simplu care a :ost elucidat de Kuim7y cu apro0imati; #"" de ani ,n urm2 c2 dac cre-i &n ceva( se va mani"es$aDEle c te .#nde!ti &n mod clm!l!teETt*l-re*T*sau nu. Erica acestui om s-a trans:ormat in credin3a c2 se ;a ,m7oln2;i de aceast2 7oal2 care iat2 ,n loc s2 se mani:este la el #-a r2pus pe tat2l s2u. 1ceast2 e0plica3ie i-a :ost :oarte :olositoare 72r7atului respecti;. 6l a ,nceput s2-i dea seama c2 acceptase o minciun2 ca :iind ade;2rat2 a ,n3eles c2 era doar o per;ertire a ade;2rului c2 :rica respecti;2 nu a;ea nicio putere deoarece nu e0ista niciun principiu ,n spatele ei. 60ist2 un principiu al s2n2t23ii nu al 7olii un principiu

aceasta ru92ciune ,n :iecare sear2 timp de +" de zile. 8a s:>ritul acestei perioade mintea lui s-a con;ins c2 el este s2n2tos. 1cesta a :ost momentul de sa'at pentru el adic2 momentul de ,mplinire complet2 ,n mintea lui. 1cum c>3i;a ani am asistat la o slu@72 reli9ioas2 ,n 7iseric2 ,n care preotul a ;or7it :oarte :rumos despre =indecarea ?i;in2. ?up2 slu@72 un mem7ru al 7isericii #-a a7ordat i i-a zis: DSunt de acord c2 putem s2 spunem c2 &isus a vindecat( dar nu cred c2 putem s2 spunem c2 i noi suntem ,n stare de acelai lucruGD =2 pute3i ima9ina o asemenea declara3ie ,n aceast2 aa-zis2 epoc2 a ilumin2riiC Hmul care a spus aceasta a ;2zut sute de ;indec2ri ,n tot timpul ;ie3ii sale. =ia3a ne ;indec2 ,ntotdeauna t2ieturile ;>n2t2ile i z9>rieturile. %u ne condamn2 niciodat2. 1tunci c>nd m>nc2m hran2 contaminat2 acelai Principiu ;ital care caut2 s2 ne prote@eze ne :ace s2 re9ur9it2m i se str2duiete pe c>t poate s2 ne ;indece. =a a;ea loc un proces de ;indecare

5:

4oseph +urphy

dac2 aa cum spunea 6merson Dne de7aras2m de toato nimicurile care ne umplu mintea.D 1m cunoscut un om de tiin32 cretin care a ,n9hi3it. odat2 din 9reeal2 o otra;2 lichid2. 6l era un practicant reli9ios remarca7il i a;ea mare ,ncredere ,n Puterea lui ?umnezeu. Mi-a po;estit c2 ,n momentul c>nd a in9eral otra;a nu se 92sea a7solut nimeni prin prea@m2 s2-# a@ute ast:el c2 a tre7uit s2 se descurce de unul sin9ur 7az>ndu-se doar pe puterea din el. 6l a r2mas :oarte linitit i a rostii mereu cu;intele: D?umnezeu se a:l2 ,n Templul S2u s:>nt i Prezen3a 8ui umple :iecare or9an i :iecare celul2 din :iin3a mea. 1colo unde este ?umnezeu este numai ordine :rumuse3e i :unc3ionare per:ect2. Prezen3a 8ui s:an3ii neutralizeaz2 orice nu este de natura 8ui.D 1 continuat ,n :elul acesta timp de o or2 i dei se a:la ,ntr-o stare critic2 a a;ut parte de o recuperare complet2. Poate cine;a s2 ,n9hit2 o otra;2 puternic2 ,ncrez>ndu-se ,n puterea de a-i neutraliza e:ecteleC 6u nu su9erez acum s;i ,ncerca3i cu to3ii aceasta. ?ar cred cu t2rie c2 ,ntr-o situa3ie de ur9en32 sau c>nd s-a petrecut un ast:el de incident din 9reeal2 cel care crede sincer ,n ?umnezeu i-8 roa92 pentru a@utor poate demonstra a:irma3ia lui Marcu: 5i c%iar dac ei 'eau ceva mortal nu vor "i a"ecta$i i poate iei ne;2t2mat dintr-o asemenea e0perien32. 1a cum e0ist2 otr2;uri :izice tot la :el e0ist2 i otr2;uri mentale. 1;oca3ii i :ariseii se a:l2 ,n :iecare dintre noi. 6i reprezint2 le9ile i opiniile create de om precum i credin3a c2 suntem pedepsi3i pentru p2catele noastre c2 a;em o/c>rma care ne a@un9e din urm2 c2 am 9reit ,ntr-o ;ia32 anterioar2 i acum tre7uie s2 ne tra9em p2catele. _>ndurile :ariseice ne 7>ntuie mintea spun>nd: D%u tre7uie s2 punem la ,ndoial2 ce ;rea ?umnezeu poate este ;oin3a lui ?umnezeu ca eu s2 :iu 7olna;. 1ceasta este crucea pe care tre7uie s-o port.D 1l3ii

lii 2irea puterii vindectoare

F:

e ui un comple0 de martira@ i spun: D?umnezeu m2 testeaz2 .iceasta e o ,ncercare. Tre7uie s2-mi accept su:erin3a c2ci iIste ;oia ?omnului.D @oin$a lui ?umnezeu este ;oin3a ;ie3ii ia@ ;ia3a ;rea s2 se mani:este pe sine su7 :orma s2n2t23ii a armoniei 7ucuriei 7un2st2rii per:ec3iunii i a7undentei. =oin3a lui ?umnezeu iIste de :apt natura lui ?umnezeu care ,nseamn2 $u7ire :2r2 limite $nteli9ent2 in:init2 Bucurie in:init2 ,n3elepciune in:init2 Hrdine Simetrie i Propor3ie per:ect2. =ia3a nu poate s2 doreasc2 moarte. Pacea nu poate dori durere. $ 7ucuria nu poate dor@J su:erin32. 1rmonia nu poate dori discordie. Hrdinea nu poate dori dezordine. $u7irea nu poate dori pedeaps2 i su:erin32. Cei care declar2 c2 ?umnezeu ii pedepsete nu s-ar 9>ndi niciodat2 s2-i acuze pe proprii lor p2rin3i de lucrurile de care-8 acuz2 pe ?umnezeu. Pentru .isemenea oameni cu;intele Bine in"init i Per"ec$iune par s2 nu ai72 nicio semni:ica3ie. Multe 7oli pro;in din ast:el de credin3e :alse deoarece aceste credin3e tind s2 se mani:este. Credin3a c2 ?umnezeu ;2 pedepsete sau ;2 testeaz2 :ace s2 se pun2 ,n micare le9ea propriei min3i ceea ce ;a duce la tul7ur2ri 7oal2 i di:icult23i de tot :elul. $at2 de ce ;e3i auzi uneori pe c>te unul care spune c2 este urm2rit de 7lestem. ?ac2 cine;a se conduce dup2 premize :alse e0perien3a care urmeaz2 tre7uie s2 se con:ormeze acelor premize. ?e :apt amu1-ae. pedepsete sin9ur. 6l ,i d2 sin9ur totul :ie c2 e 7ucurie sau sl$,enntaT dureresau pace. Iisus ;a reprezint2 pe ;oi ac3ion>nd asupra min3ii contiente i su7contiente sincronizat i armonios. 1tunci c>nd cunoate3i le9ile mentalului i le aplica3i ,n mod constructi; ;oi sunte3i $isus din Bi7lie re,n;iind dorin3ele moarte ;indec>nd 9>ndurile oar7e i mer9>nd trium:2tor c2tre scopul ;ostru. %u mai sunte3i or7i chiopi i sla7i. $at2

9*

4oseph +urphy

de ce Bi7lia spune: 5i F-a luat !i F-a vindecat !i F-a lsat s plece. =-am su7liniat ,n acest capitol cum a ;indecat un om ,n el ,nsui o 7oal2 similar2 cu cea a tat2lui s2u. 1ceeai Putere =indec2toare este prezent2 ,n toate :iin3ele umane. %u este ce;a care a e0istat doar acum !""" de ani. 6a esto omniprezent2. Pute3i s2 ;2 :olosi3i de ea i s2 realiza3i ,n ;ia3a ;oastr2 ceea ce noi numim miracole. Tre7uie s2 ;2 reamintesc c2 miracolele nu sunt o do;ad2 a ceea ce este imposi7il ci este o con:irmare a ceea ce este a :ost i ;a :i ,ntotdeauna posi7il deoarece cu ?umnezeu toate lucrurile sunt posi7ile. $u7ireaN 7ucuria i pacea nu au nici ,nceput i nici s:>rit. Principiul ;ie3ii a e0istat dintotdeauna. %u este ce;a care a :ost ,n posesia unui sin9ur om. 1r :i culmea a7surdului s2 spunem aa ce;a. %u atepta3i s2 apar2 ;reun s:>nt sau un ,n9er s2 ;2 ;indece. %u ;2 mai ,ntre7a3i dac2 ?umnezeu ;rea sau nu s2 ;2 ;indeca3i. Fealiza3i c2 atunci c>nd sunte3i 7olna;i posomor>3i plini de ur2 sau s2raci ;oi ,nc2lca3i le9ile lui ?umnezeu care sunt scrise ,n inima ;oastr2. Htr2;urile mentale sunt 9>ndurile 9reite care ac3ioneaz2 pe ascuns ,n su7contient ca un curent contaminat ce ;a erupe chiar dup2 ani de zile i se ;a concretiza ,n e0perien3e ne:ericite cum ar :i 7oala pierderile su:erin3a eecurile etc. Primul pas pe calea ;indec2rii este s2 nu ;2 :ie team2 de condi3iile mani:este din acest moment. 1l doilea pas este acela de a realiza c2 situa3ia respecti;2 nu este dec>t produsul 9>ndirii din trecut care nu ;a mai a;ea acum puterea de a-i continua e0isten3a. 1l treilea pas este acela de a-L preaslvi pe 3umne-eu care este &n voi -inele interior.. 1ceasta ;a opri producerea tuturor to0inelor din ;oi i din pacientul ;ostru. 13i declarat ,n acest moment c2 situa3ia prezent2 este :als2; ,n2l3>ndu-;2 pe ;oi i pri;ind-o pe cealalt2 persoan2 aa cum

+iD;irea puterii vindectoare

G7

ii tre7ui ea s2 :ie ;e3i atra9e c2tre ;oi mani:estarea st2rii ideale. C2uta3i s2 tr2i3i plenar dorin3a ;oastr2 ca i cum iWa ar :i de@a ,mplinit2 i cuv#ntul -9>ndul sau sentimentul. e.o ;a mani:esta cur>nd ,n planul :izic. ?ac2 ;e3i permite credin3elor lumeti -otr2;urile mentale. s2 ;2 in:luen3eze nu ;e3i :i capa7ili s2 a@un9e3i la ,mplinirea idealului ;ostru. Printre cele mai cumplite otr2;uri mentale se num2r2 ura care ,n realitate este i9noran32 i autocomp2timirea care este de :apt concentrarea pe propria persoan2. 1ceste dro9uri circul2 prin curen3ii ;otri mentali i psihici otr2;ind l.oate iz;oarele de speran32 i credin32 i duc>nd la depresie f ;i tot :elul de alte tul7ur2ri mintale. 1ntidotul spiritual este acela de a ;2 descoperi Ainele real -?umnezeu. i de a ;2 l2sa coplei3i de ?umnezeu. Pute3i s2 ;2 ,ndr29osti3i ne7unete de aceast2 nou2 cunoatere prin care a3i a:lat c2 9>ndurile sunt materiale i c2 dac2 ;2 umple3i mintea cu ;alori spirituale ;2 ;e3i trans:orma ,ntrea9a ;ia32 atr29>nd c2tre ;oi s2n2tatea :ericirea iu7irea i 7ucuria. Pute3i de;eni e0trem de :erici3i i entuziati tiind c2 e0ist2 un Principiu al =ie3ii care cur9e prin mintea ;oastr2 cre>nd acolo ima9ini con:orme cu natura sa di;in2. 1tunci c>nd ;e3i realiza c2 le9ea atrac3iei ac3ioneaz2 permanent ,n ;ia3a ;oastr2 ;e3i :i cuprini de o :renezie di;in2 minun>ndu-;2 de toate. Sunte3i acum ,ndr29osti3i de ?umnezeu i de toate lucrurile 7une pl2cute ele;ate i ,n2l32toare. Sunte3i ,nseta3i dup2 mai mult2 ,n3elepciune i ;2 ,ndrepta3i c2tre lumina Celui care e0ist2 ,n eternitate. $deea de ;>rst2 ,naintat2 este o alt2 otra;2 mental2. Bi7lia se re:er2 la ;>rst2 nu ca la o acumulare de ani( ci ca la -orii &n$elepciunii. C2uta3i s2 tr2i3i Erenezia ?i;in2 c2ci ea ;2 cur232 de toate to0inele. 8a :el ca ?aniel chiar dac2 ;2 a:la3i ,n 9hearele leului pream2ri3i-8 pe ?umnezeu din ;oi - Eiin3a ?i;in2 Suprem2.

Capitolul 4 PUTEREA VINDECTOARE A RECUNO!TIN EI


Iar "e cn% lis#s mer(ea s"re Ier#salim /i trecea "rin mi1loc#l Samariei /i al Halileii, Intrn% *ntr-#n sat, 2-a# *ntm"inat !ece le"ro/i care st&tea# %e"arte, 0i care a#1 ri%icat (las#l /i a# !is3 Iis#se, *n$&&tor#le, 'ie-?i mil& %e1 noi5 0i $&!n%#-i, El le-a !is3 D#cei-$& /i $& ar&tai "reoilor, 1 Dar, "e cn% ei se %#cea#, s-a# c#r&it) Iar #n#l %intre ei, $&!n% c& s-a $in%ecat, s-a *ntors c# (las mare sl&$in% "e D#mne!e#) 0i a c&!#t c# 'aa la "&mnt la "icioarele I#l lis#s, m#l#min%#-I) 0i acela era samarinean) 0i r&s"#n!n%, lis#s a !is3 4# n# !ece s-a# c#r&it6 Dar cei no#& #n%e s#nt6 N# s-a (&sit s& se *ntoarc& s& %ea sla$& l#i D#mne!e# %ect, n#mai acesta, care este %e alt neam6 0i i-a !is3 Scoal&-te /i %#-te. cre%ina ta te-a mnt#it) -8uca #':##-#&. 1ceast2 ,n;232tur2 minunat2 a celor zece leproi care au :ost ;indeca3i este o po;estire a noastr2 a tuturor. ?ac2 ,ndep2rta toate e0emplele despre ;indec2ri din 6;an9helO a3i reteza cea mai important2 parte. Po;estea leproilor spune c2 7oala corpului ,i are ori9inile ,n 7oala su:letului ,mi amintesc c2 am citit cu ce;a timp ,n urm2 o declaratI :2cut2 de dr. 6lmer Uess atunci c>nd a :ost ales preedin al 1socia3iei Medicale 1mericane declara3ie ,n care el a:irmi c2: dac2 un doctor nu crede ,n ?umnezeu el nu are ce c2uti ,ntr-un salon cu 7olna;i. 6u cred c2 marea ma@oritate medicilor sunt de acord cu :aptul c2 credin3a ,n ?umnezei are un e:ect pro:und ,n men3inerea unei s2n2t23i per:ecte. SO ne amintim de :aimoasa zical2: D?octorul trateaz2 pacientu iar ?umnezeu ,l ;indec2.D

lipirea puterii vindectoare

9=

1a cum am men3ionat mai sus cu;>tul lepros din Bi7lie ioprezint2 mintea tul7urat2 plin2 de dorin3e contradictorii iImo3ii i idei con:uze. ,l reprezint2 pe omul 7olna; cu 9>nduri i emo3ii 7olna;e. 8epra semni:ic2 starea unui om care i-a pierdut ;italitatea ener9ia entuziasmul i setea de ;ia32 deoarece s-a separat de Sursa ;ie3ii. %e a:l2m ,n condi3ia de lopros atunci c>nd suntem plini de in;idie 9elozie m>nie ur2 auto-condamnare etc. 1tunci c>nd ni se spune c2 Iisus mer.ea spre Ierusalim !i Grecea prin mi2locul Samariei !i al Balileii( aceasta se re:er2 la procesul ru92ciunii la paii e:ectua3i. Iisus reprezint2 idealul dorin3a sau planul ;ostru care-i croiete drumul propriu prin minte conduc>ndu-;2 mereu c2tre ,nainte i c2tre ,n sus. 1cest ideal ;2 spune ,n acest moment: DFidic2-te i accept2-m2D. 1tunci c>nd ;e3i ,n2l3a aceast2 dorin32 ,n contiin32 p>n2 la punctul accept2rii ,nseamn2 c2 credin$a ta te-a m#ntuit. ?orin3a ;oastr2 tre7uie s2 treac2 prin Samaria( care ,nseamn2 con:uzie minte tul7urat2 i Balileea -con:lictul din minte.. %um2rul -ece men3ionat aici sim7olizeaz2 completarea unui proces. ?ac2 pri;im acest lucru ,ntr-un mod :oarte simplu num2rul unu ,nseamn2 72r7atul aspectul acti; adic2 dorin3a sau idealul ;ostru. Cercul sau zero-ul sim7olizeaz2 uterul sau mintea recepti;2 a omului. 4emeia reprezint2 uterul 'r'atului. Cu alte cu;inte -ece ,nseamn2 interac3iunea dintre elementele masculine i :eminine ale min3ii ;oastre 9>ndul i sentimentul ideea i emo3ia creierul i inima. C>nd aceste dou2 aspecte ac3ioneaz2 armonios i constructi; se produce o uniune :ericit2. H ast:el de persoan2 este :oarte 7ine inte9rat2 s2n2toas2 ;ital2 i cura@oas2. _>ndurile tre7uie s2 :ie unite cu ade;2ratele sentimente ele tre7uie s2 se con:ormeze standardelor spirituale pe care le-a sta7ilit Pa;el: Cte s#nt a%e$&rate, cte s#nt %e cinste,

9<

4oseph +urph

cte s#nt %re"te, cte s#nt c#rate, cte s#nt $re%nic %e i#bit, cte s#nt c# n#me b#n, orice $irt#te /i orie la#%&, la acestea s& $& 'ie (n%#l) -Eilipeni *:(. 6mo3ia ade;2rat2 urmeaz2 9>ndul ade;2rat. $nima sau natura su7iecti;2 ar tre7ui s2 :ie cupa $u7irii lui ?umnezeu i sanctuarul Prezen3ei Sale ?i;ine. ,n Bi7lie ea este denumit2 cup. Pe m2sur2 ce medit2m la ;alorile spirituale ale ;ie3ii primim o trans:uzie de iu7ire credin32 ,ncredere i ener9ie care cur9e prin ;enele noastre trans:orm>ndu-ne ,ntrea9a :iin32. Credin3a noastr2 este ,nsu:le3it2 atunci c>nd contientiz2m c2 toate lucrurile sunt realizate prin ea deoarece ea este do;ada prezen3ei Puterii lui ?umnezeu ,n noi. 60ist2 o sin9ur2 putere i aceasta este ,n contiin3a noastr2. 1tunci c>nd ne 9>ndim la ce;a :ocaliz2m :lu0ul Puterii Creatoare ?i;ine c2tre acel punct. 1a cum spunea psiholo9ul :rancez Baudouin credin3a noastr2 este de :apt 9>ndul nostru care ,ncepe imediat s2 se realizeze pe sine lu>ndu-i :orm2 i :unc3ie ,n ;ia3a ;oastr2. Eiecare din noi ;rea s2 mear92 la Ierusalim( oraul p2cii din noi ceea ce ,nseamn2 c2 atunci c>nd dorin3a noastr2 este complet su7iecti;at2 am a@uns pe t2r>mul ,mplinirii. Suntem acum ,mp2ca3i -$erusalim.. Mintea noastr2 nu mai este di;izat2. Cele dou2 -dorin3a i credin3a. au de;enit una i totul este :oarte 7ine. %um2rul -ece este i el un num2r sacru i el se compune din linia # i cercul " care produc o cruce -g. numai atunci c>nd e0ist2 un con:lict ,n minte. 1cest con:lict sau :rustrare apare atunci c>nd omul este ,ntr-o stare de disociere mental2. 6l consider2 c2 are dou2 puteri ,n el i crede at>t ,n 7ine c>t i ,n r2u; pri;ete ,n @urul lui la circumstan3e i condi3ii i ,i spune: D%u mai e nicio speran32 totul e pierdut nu e0ist2 ieire din aceast2 dilem2 sunt incura7ilD i multe alte declara3ii similare. 6l trans:er2 ast:el puterea din el

0re2irea puterii vindectoare

95

condi3iilor e0terioare d2 ;ina pentru tot ce i se petrece pe ;reme pe al3i oameni sau pe un 7lestem care-# urm2rete. 1tunci c>nd teama se opune dorin3ei mintea i corpul de;in un c>mp de 72t2lie din care ;a rezulta o cheltuial2 imens2 de ener9ie de7ilitatea or9anelor ;itale c2derea ner;oas2 i epuizarea. Hmul tre7uie s2 ,n;e3e s2 nu considere lucrurile sau lumea mani:estat2 drept o cauz2 pentru tot ce tr2iete el. %u tre7uie s2 plaseze un lucru creat de om mai presus dec>t ?umnezeu. 6l tre7uie s2 rezol;e con:lictul mer9>nd ,n interior i precum Kuim7y s2-i prezinte cauza ,n :a3a Marelui Tri7unal ?umnezeu sin9ura Prezen32 i sin9ura Putere. ,n camera secret2 a propriei min3i el o:er2 Spiritului recunoaterea suprem2. 6l se uit2 la 9>ndurile ne9ati;e pline de team2 i le ordon2 s2 dispar2 din mintea lui realiz>nd c2 acestea sunt doar o iluzie i nu au putere proprie. %u e0ist2 niciun principiu ,n spatele lor i nu e0ist2 nimic care s2 le sus3in2. 6l ,i amintete c2 e0ist2 o sin9ur2 Putere Creatoare care cur9e acum prin mintea lui i care-i aduce tot 7inele pe care-# caut2. 6l continu2 s2 realizeze aceasta re9ulat i sistematic p>n2 c>nd are loc procesul de ;indecare. 1 a@uns la o decizie ,n mintea sa i a condamnat partea ;ino;at2 -9>ndurile ne9ati;e. eli7er>nd prizonierul -dorin3a. trimi3>ndu-# ,n 7ra3ele lui ?umnezeu -Ainele s2u superior. ast:el c2 prin repetare credin32 i speran32 dorin3a se scu:und2 ad>nc ,n su7contient. 1ceasta se numete terapie pro:und2 sau aa cum o numete Bi7lia intrarea &n Ierusalim ?uru - ora salem - pace.. Crucea pe care o purtam este acum ,ndep2rtat2 deoarece am a@uns ,n locul mor3ii. ?ac2 dorin3a noastr2 era moart2 i ,n9ropat2 ,n su7contient ea poate reap2rea ca r2spuns la ru92ciunea noastr2. Cuv#ntul -9>ndul. a de;enit carne -s-a mani:estat ,n corpul nostru i ,n@ur.. Pl#nsul celor -ece lepro!i este pl>nsul :iec2ruia dintre noi. 6ste stri92tul de chemare al :iec2rei persoane tul7urate

99

4oseph +urphy

:rustrate i ne;rotice c2tre &nv$tor sau Puterea spiritual2 din interior sin9ura care poate aduce pacea i s2n2tatea min3ii a corpului i a emo3iilor. )i !i-au ridicat .lasurile. =oi ;2 ,n2l3a3i mental atunci c>nd ;2 orienta3i cu credin32 i adora3ie c2tre Prezen3a Spiritual2 din interior care vindeca toate 'olile. &nv$torule( "ie-=i mil de noi! Psalmul ne spune c2: &n veac este mila Lui. C>t de :rumoase sunt aceste cu;inte. 6le atin9 corzile inimii :2c>ndu-;2 s2 p2i3i ,nainte cu ru92ciunea c2tre ?umnezeu mereu pe 7uze. 3uce$i-v !i v arta$i preo$ilor. Cu;>ntul preot este sim7olul percep3iei spirituale contientizarea intuiti;2 a marilor 1de;2ruri ale lui ?umnezeu. 4n preot este cel care o:er2 sacri:icii. Eiecare om este un preot al lui ?umnezeu atunci c>nd ,ntoarce spatele zeilor :ali supersti3iilor i :ricilor pentru a-i ,ndrepta toat2 aten3ia c2tre ?umnezeu i 8e9ile Sale. 6l &!i sacri"ic sau renun32 la 9>ndurile sale ne9ati;e :ricile i credin3ele :alse i contempl2 iu7irea pacea :rumuse3ea i per:ec3iunea. 6l tre7uie s2 dea ca s2 primeasc2 adic2 tre7uie s2 renun3e la resentimente i s2 se hr2neasc2 cu iu7ire s2 renun3e la ideea de s2r2cie i s2 se hr2neasc2 cu ideea a7unden3ei lui ?umnezeu s2 renun3e la :ric2 i s2 se hr2neasc2 cu ,ncrederea ,n ?umnezeu i ,n toate lucrurile 7une s2 renun3e la triste3e i s2 se hr2neasc2 cu esen3a 7ucuriei tiind c2 toate acestea reprezint2 :or3a lui. Preotul adevrat renun32 la durere i su:erin32 i se hr2nete din :lu;iul t2cut de pace al lui ?umnezeu. Se a73ine de la autocondamnare depresie pl>n9ere de mil2 i se hr2nete cu 7un2 dispozi3ie socia7ilitate 7un2tate i r>sete. Se a73ine de la dia9nostice i simptome ale 7olilor i se hr2nete cu ;iziunea mental2 a s2n2t23ii i :ericirii. Se a73ine de la ,ntuneric i se hr2nete cu 8umina lui ?umnezeu care se re:lect2 ,n toate pro7lemele sale tiind c2 aceast2

>re2irea puterii vindectoare

97

$ .umin2 -inteli9en32. cunoate toate r2spunsurile. Se a73ine de la ideea de barm2 i predestinare i se hr2nete cu ideea de ?umnezeu 6ternul 1cum tiind c2 17solutul nu @udec2 nu condamn2 nu trimite 7oli sau moarte. 6l tie c2 dei m>inile sale sunt m>n@ite cu s>n9ele altora i poate c2 a comis crime cumplite el poate s2 se ,ntoarc2 instantaneu c2tre ?umnezeu din interior ,n2l3>ndu-se c2tre $nima 8ui :iind con;ins c2 el este acum omul pe care ?umnezeu #-a ;rut omul :ericit 7ucuros echili7rat calm i iu7itor. ?in momentul ,n care acest om ,i construiete o ima9ine mental2 -,l se str2duiete s2 se trans:orme l2untric con:orm acelei ima9ini. 8e9ile lui ?umnezeu ;or r2spunde automat acestui model mental iar trecutul ;a :i uitat complet. ?ac2 omul se :olosete 9reit de le9ile chimiei i electricit23ii timp de !" de ani dar la un moment dat le ;a :olosi corect principiul care st2 la 7aza acestor le9i ;a determina ,n acel moment un r2spuns automat. 8e9ea nu poate s2 ai72 ranchiun2 sau s2 se r2z7une. 1tunci c>nd a;em de-a :ace cu mintea noastr2 ne :olosim de :apt de principiile dup2 care ea :unc3ioneaz2. %u are nicio importan32 c2 a3i :ost un uci9a un ho3 sau dac2 a3i comis cine tie ce alte rele; din momentul ,n care ;2 decide3i sincer s2 ;2 schim7a3i ;ia3a 9hid>ndu-;2 dup2 concepte noi i :iind con;ini de ade;2rul celor a:irmate de ;oi le9ea ,i in;erseaz2 modul de ac3iune i ;2 ;a r2spunde prompt pe m2sura noilor amprente din mintea ;oastr2. Tre7uie s2 ,n3ele9em c2 ru92ciunea super:icial2 nu este su:icient2. ?oar atunci c>nd sinceritatea noii ;iziuni spirituale pune complet st2p>nire pe mintea ;oastr2 ;e3i reui s2 ,nl2tura3i toate tiparele ;echi de 9>ndire ne9ati;2 care ;-au adus o 9r2mad2 de pro7leme ,n ;ia32. Tre7uie s2 ;2 aminti3i mereu c2 le9ea nu :a;orizeaz2 pe nimeni ea este ,ntotdeauna impersonal2. 8e9ile min3ii nu ne pedepsesc niciodat2. %oi doar e0periment2m reac3ia le9ii pe care

9:

4oseph +urphy

noi ,nine am pus-o ,n micare prin 9>ndurile i credin3ele noastre. C>nd omul ,n3ele9e acest lucru nu mai poate s2 urasc2 nici pe cel mai r2u om de pe :a3a p2m>ntului. Mai mult nu e0ist2 niciun :undament real pentru rea-;oin32 resentiment in;idie sau 9elozie deoarece to3i oamenii au posi7ilitatea de a se ,ndrepta c2tre interior pentru a o73ine ceea ce-i doresc. ?ac2 ei ;or ,ntre3ine doar 9>nduri poziti;e i ;or c2uta 7inele le9ile min3ii ;or ac3iona corespunz2tor. %u are niciun rost s2 mai p2str2m 9>nduri ne9ati;e :a32 de cei care ne-au ,nelat sau ne-au :2cut r2u. %u este nimic pierdut dec>t dac2 admitem noi ,n minte c2 este pierdut. Tot ce a;em de :2cut este s2 realiz2m c2 toate lucrurile e0ist2 ,n Mintea $n:init2 s2 ne identi:ic2m mental i emo3ional cu ceea ce ne dorim i ;isteria noastr2 ;a :i umplut2 din nou din rezer;orul in:init al 7o923iilor lui ?umnezeu prin metode necunoscute nou2. %u e0ist2 pierdere ci doar sentimentul de pierdere. Hamenii care ne :ur2 ne ,neal2 sau ne dezam29esc ,n ;reo pri;in32 nu sunt dec>t nite mesa9eri care ne relie:eaz2 ceea ce noi am conceput cu mintea. 6i re:lect2 propria noastr2 stare de contiin32. Cum am putea s2 :im sup2ra3i sau ostili :a32 de al3ii c,nd ei nu sunt dec>t nite simple instrumente ale min3ii noastre ,ndeplinindu-i rolul ,n @ocul pe care noi sin9uri l-am conceput contient sau incontient i pe care l-am impre9nat ,n su7contientC 6ste uor s2 iert2m. Tot ce a;em de :2cut este s2 ne iert2m pe noi ,nine pentru 9>ndurile ne9ati;e pe care le-am ,ntre3inut i care ne-au :2cut r2u doar nou2 ,n timp ce aceia pe care noi suntem sup2ra3i pro7a7il c2 se simt :oarte 7ine i se 7ucur2 de o ;ia32 :rumoas2. Pentru a ;indeca orice situa3ie tre7uie s v arta$i preo$ilor( preotul :iind ;oi ,ni;2 renun3>nd pentru totdeauna la ceea ce este mic pentru ceea ce este m2re3. Pute3i s2 :ace3i sacri"iciul acum :ocaliz>ndu-;2 pe dorin3a de ;indecare per:ect2 i a72t>ndu-;2 aten3ia de la corp i de la

>ie2irea puterii vindectoare

99

simptomele de 7oal2. Cere3i ca Prezen3a =indec2toare in:init2 s2 ;2 satureze :iecare atom al :iin3ei ;oastre :2c>ndu-;2 puri i per:ec3i. Crede3i cu :ermitate c2 $nteli9en3a ?i;in2 care ;-a creat preia acum controlul i ;2 trans:orm2 toate or9anele pentru a ;2 armoniza cu modelul di;in de s2n2tate pace i :ericire. Pe m2sur2 ce intra3i ,n atmos:era mental2 de armonie i s2n2tate are loc o rearan@are a modelelor de 9>ndire ceea ce ;a determina automat o schim7are molecular2 ,n structura corpului pentru a se ralia la noua stare de contiin32. Sunte3i ast:el trans:orma3i deoarece ru92ciunile ;oastre au determinat o trans:uzie spiritual2 de putere ;indec2toare. ,n acel moment :iecare atom al :iin3ei ;oastre danseaz2 ,n ritmurile di;ine ale lui ?umnezeu cel etern. Au nu -ece s-au cur$it 3ar cei nou unde sunt %um2rul nou men3ionat aici se re:er2 la contiin3a c2 a;em ceea ce ne dorim. Eaptul c2 tim c2 am intrat de@a ,n posesia lucrului dorit este cea de-a noua treapt2 a le9ii. ,n acest stadiu ,ncepem s2 sim3im de@a :iin3a care am ;rea s2 :im i continu2m s2 cerem con;ini :iind c2 ceea ce cerem este ade;2rat. 1d2u92m 9>nd dup2 9>nd stare dup2 stare pentru ca ,n :inal s2 a@un9em ,n punctul de des2;>rire a contiin3ei. 4rm2torul pas este -ece( adic2 mani:estarea e:ecti;2 a des2;>ririi. Ciclul contiin3ei a de;enit complet. 1@un9em ,napoi de unde am plecat. 1m ,nceput prin a ne 9>ndi la ?umnezeu -4nicul. i am s:>rit prin a e0perimenta pe ?umnezeu -4nicul.. Hrice lucru se realizeaz2 prin re,ntoarcerea la 4nitate punctul de plecare. ?e :iecare dat2 c>nd primi3i un r2spuns la ru92ciunile ;oastre ,l pream2ri3i pe ?umnezeu. _>ndul i sentimentul de;in una :uzionate prin entuziasm i iu7ire. Se mai spune c2 acela care a mul3umit era un strin. Strinul din mintea ;oastr2 poate s2 :ie o 7oal2 o team2

7*

4oseph +urph

o ,n9ri@orare sau o di:icultate oarecare. 1ceste atitudini ne9ati;e sunt strini ,n casa lui ?umnezeu. Mintea noastr2 a tre7ui s2 :ie o cas2 a ru92ciunii nu un 7>rlo9 de ho3i. Teama an0ietatea i m>nia sunt intrui care ne :ur2 pacea min3ii ?ac2 ;om ,ncepe s2 ne9li@2m aceste st2ri i ne ;om ,ndrepta toat2 aten3ia i de;o3iunea c2tre ?umnezeu i atri7utele Sale di;ine mintea noastr2 se ;a cur23a. =om a@un9e s28 pre3uim i s2-8 prosl2;im pe ?umnezeu ,n interiorul nostru. Iar unul dintre ei( v-#nd c s-a vindecat( s-a &ntors cu .las mare slvind pe 3umne-eu. 5i a c-ut cu "a$a la pm#nt la picioarele lui Iisus( mul$umindu-I. 1ceasta este :ormula per:ect2 de ru92ciune. =2 pute3i mani:esta ,ntr-un mod minunat pute3i :i :erici3i ,n c2snicie pute3i a;ea o a:acere prosper2 pute3i a;ea prieteni e0traordinari i cu toate acestea s2 a;e3i o inim2 sl27it2 sau tul7ur2ri de ;edere. 6ra un 72r7at care ;enea la seminariile pe tema 6;an9heliei lui $oan i care mi-a scris c2 el p2r2sea cea de-a noua stare armonioas2 i sta7il2 a ;ie3ii sale pentru a atin9e pe cea de-a zecea pe care o pierduse demult. Mi-a relatat c2 se contureaz2 ,n el o calitate care-i lipsea i anume recunotin3a. ,n trecut el rareori pre3uia pe cine;a i nu era niciodat2 recunosc2tor pentru toate darurile pe care le primea. 1 :ost uimit c>nd a ,nceput s2-i dea seama c>te lucruri minunate i sau petrecut de-a lun9ul timpului i de c>te momente de 7inecu;>ntare s-a 7ucurat. Strinul din el era o tul7urare de ;edere. Starea de recunotin32 ne a@ut2 s2 ne acord2m la :or3ele creatoare ale uni;ersului deoarece acum tim c2 tot ceea ce trimitem se ,ntoarce la noi multiplicat datorit2 le9ii ac3iunii i reac3iunii. 1cest t>n2r a c2utat s2-i liniteasc2 mintea i a ,nceput s2-i ima9ineze c2 ;or7ete cu re9ele re9ilor cu ?umnezeu ,nsui din el. ?esi9ur c2 nu a;ea o reprezentare mental2 a lui ?umnezeu dar sim3ea c2 6l este acolo c2 ,ntrupeaz2 tot

re2irea puterii vindectoare

I7

ce este ;iu ,n :iin3a lui. 1 ,nceput s2 spun2 mereu i mereu: DMul3umesc Tat2 mul3umesc Tat2GD Fepeta ,ntr-una aceste cu;inte uor linitit i cu iu7ire. Seara ,nainte de culcare inedita ,n :elul acesta i c2uta s2 intre ,n somn men3in>nd aceast2 stare de recunotin32. ,n cele din urm2 ochii s2i s-au ;indecat complet. ,n lim7a@ 7i7lic el a c-ut cu "a$a la pm#nt( la picioarele lui Iisus. Cu;>ntul "a$ reprezint2 1de;2rul i Prezen3a lui ?umnezeu iar picioarele ,nseamn2 ,n3ele9erea. A cdea cu "a$a la pm#nt ,nseamn2 umilin32 i ,nl2turarea in:luen3ei intelectului accept>nd :aptul c2 ,n3elepciunea i Puterea $n:init2 sunt ,n interiorul nostru i pot :ace orice. 6l a ,n3eles c2 aceast2 ;iziune este ade;2rata ;iziune spiritual2 etern2 i indestructi7il2 i c2 tot ce tre7uia s2 :ac2 era s2 men3in2 mereu acea stare de recunotin32 pentru darul de@a primit. Mintea recunosc2toare este cea care crede i se 7ucur2 de@a de r2spunsul primit. ?e c>te ori nu a3i mul3umit omului din spatele te@9helei pentru o7iectul pe care l-a3i pl2tit dar ,nc2 nu l-a3i primitG =oi ti3i si9ur c2 el ;i-# ;a trimite acas2 i a;e3i ,ncredere ,n el implicit. Tot la :el ?umnezeu ,i 3ine ,ntotdeauna promisiunile i a3i putea s2-$ mul3umi3i pentru darurile primite de@a. 1ccepta3i mental aceste ade;2ruri i :i3i recunosc2tori pentru darurile pe care le cere3i ca i cum ele ar :i de@a primite. 4m a1#ns "ribea( *n ar& str&in&) -$eirea !:!!. Suntem cu to3ii pe aici nite pelerini r2t2citori i str2ini. 1m p2r2sit Paradisul i nu ne sim3im aici ca acas2. ,n pelerina@ul nostru ne ,ndrept2m din nou c2tre ?umnezeu. 1;em dorin3e idealuri iu7ire i aspira3ie dar dac2 ne uit2m la oameni ;edem c2 adesea ei nea92 oaptele interioare ale inimii care ne aduc aminte de ori9inile noastre i ne ,ndeamn2 s2 ne ,ntoarcem la ele. 60ist2 un sin9ur lucru de :2cut un sin9ur lucru pe care-# caut2 to3i: ?umnezeu Puterea Creatoare $n:init2. 82sa3i

7)

4oseph +urp

deoparte 7inele calit23ile aspectele i condi3iile poziti; din ;ia3a ;oastr2 i c2uta3i strinul( acel aspect care ; deran@eaz2 ;2 tul7ur2. Poate unele dorin3e nu sunt ,mplinite Hrienta3i-;2 ,n interior c2tre ?umnezeu i calma3i roti3ei min3ii; :ocaliza3i-;2 aten3ia asupra :aptului c2 Spiritul di ;oi ?umnezeu este sursa i cauza tuturor lucrurilor. 1poi ,n2l3a3i mul3umiri repet>nd t2cut: DMul3umesc ?oamneI din nou i din nou ca pe un c>ntecel p>n2 c>nd minte ;oastr2 se umple de sentimentul de recunotin32. Continuat ,n :elul acesta p>n2 c>nd se trezete contiin3a. ,n momentu ,n care contiin3a este pre92tit2 r2spunsul apare. Lepro!i sunt acum cur23a3i. Fu92ciunea ;oastr2 s2 :ie: DH ?oamne mai d2-mi un sin9ur lucru: o inim2 recunosc2toareGD

Capitolul 5 RESTABILIREA VEDERII


0i cn% S-a a"ro"iat Iis#s %e Ieri,on, #n orb /e%ea ln(& %r#m, cer/in%) 0i, a#!in% el m#limea care trecea, *ntreba ce e aceasta) 0i i-a# s"#s c& trece Iis#s N a!arinean#l) 0i el a stri(at, !icn%3 Iis#se, Ai#l l#i Da$i%, 'ie-?i mil& %e mine5 0i cei care mer(ea# *nainte *l certa# ca s& tac&, iar el c# m#lt mai m#lt stri(a3 Ai#le al l#i Da$i%, 'ie-?i mil& %e mine5 0i o"rin%#-Se, Iis#s a "or#ncit s&-7 a%#c& la El. /i a"ro"iin%#-se, 7-a *ntrebat3 Ce $oie/ti s&-i 'ac6 Iar el a !is3 Doamne, s& $&%5 0i Iis#s i-a !is3 <e!i5 Cre%ina ta te-a mnt#it) 0i *n%at& a $&!#t /i mer(ea %#"& El, sl&$in% "e D#mne!e#) 0i tot "o"or#l, care $&!#se, a %at la#%& l#i D#mne!e#) -8uca #(:+/-*+; pasa@e corelate - Marcu #":*)-/!. 60ist2 un caz 7inecunoscut autenti:icat al doamnei Bire. 6a era oar72 ner;ul optic era atro:iat ne:unc3ional. 8a un moment dat a ;izitat 8ourdes i acolo a a;ut ceea ce ea a denumit ;indecare miraculoas2. H t>n2r2 protestant2 Futh Cranston care a cercetat i a scris despre ;indec2rile de la 8ourdes ,n re;ista McCall>s Ma.a-ine( ,n noiem7rie #&// a scris i despre doamna Bire ast:el: D8a 8ourdes :emeia i-a rec>ti9at ;ederea; e incredi7il deoarece ner;ul optic era tot mort ne:unc3ional dup2 cum au declarat c>3i;a doctori care au e0aminat-o ,n mod repetat. H lun2 mai t>rziu la o nou2 e0aminare s-a descoperit c2 mecanismul ;ederii se resta7ilise complet. ?ar la ,nceput dup2 cum scria ,n rapoartele medicale ea ;2zuse c# oc,i mori) 1m ;izitat i eu 8ourdes ,n #&// unde am :ost i eu martor la c>te;a ;indec2ri i :2r2 ,ndoial2 c2 mai au loc ast:el

7<

4oseph +urphy

de ;indec2ri ,n di:erite locuri s:inte cretine sau necretine din toat2 lumea. ?oamna Bire la care ne re:erim acum nu a :ost ;indecat2 de ape ;indec2toare sau ,n ;reun aez2m>nt s:>nt ci prin credin3a ei. Principiul ;indec2tor din ea ,ns2i a r2spuns naturii 9>ndului s2u. Credin3a este un 9>nd din minte i reprezint2 acceptarea unui lucru ca :iind ade;2rat. _>ndul acceptat se reproduce automat pe sine ,nsui. Credin3a ,nseamn2 acceptarea :aptului c2 de@a a ap2rut acel ce;a pentru care ;2 ru9a3i. E2r2 ,ndoial2 c2 doamna Bire s-a dus la m2n2stire cu speran32 i mare ,ncredere tiind ,n inima ei c2 se ;a ;indeca. Mintea ei pro:und2 a r2spuns credin3ei sale i :or3ele spirituale au :ost eli7erate resta7ilindu-i ;ederea. 3atorit credin$ei tale( te-ai vindecat. Prezen3a =indec2toare care creeaz2 ochii cu si9uran32 poate aduce la ;ia32 un ner; mort. ?ac2 Principiul Creator a dat odat2 ;ia32 unui lucru ,l poate i re,n;ia ulterior. C>teodat2 se produc ;indec2ri pe neateptate ,n timpul unor slu@7e reli9ioase. 4nii mi-au spus c2 s-au ;indecat la slu@7ele noastre de ;indecare de duminic2 diminea3a. 1u ad2u9at c2 ei nu se ateptau la o ;indecare c2 erau sceptici c2 nu tr2iser2 nicio stare de e0altare i c2 nici m2car nu se 9>ndeau la posi7ilitatea de a :i ;indeca3i. ?in ceea ce spun ei putem tra9e concluzia c2 le lipsea credin3a; atunci se pune ,ntre7area cum de s-au ;indecat totuiC F2spunsul este :oarte simplu. 6i doreau totui ;indecarea i c2utau metode min3ile lor erau deschise i recepti;e ast:el c2 ele primeau cum;a :2r2 s2 tie ru92ciunile celorlal3i prezen3i. Poate c2 se duceau la doctori osteopa3i sau al3i ;indec2tori c2ut>nd un tratament ceea ce demonstreaz2 c2 totui doreau s2 :ie ;indeca3i. ?orin3a este ru92ciunea; aceast2 atitudine indic2 o minte :oarte recepti;2 la ideea de s2n2tate per:ect2 idee pentru care se ru9au to3i ceilal3i prezen3i la adunare. 1tunci

'e2irea puterii vindectoare

75

c>nd mai mul3i oameni se reunesc ,n 9rup pentru ru92ciune pot a@un9e s2 :ie ;indeca3i to3i datorit2 :or3ei ru92ciunii i a laptului c2 ,ntre ei se sta7ilesc le92turi psihice i spirituale puternice; atunci chiar dac2 printre ei se a:l2 i sceptici care nu cred este :oarte posi7il s2 se ;indece i acetia datorit2 dorin3ei de ;indecare ce e0ist2 ,n ei. 13i putea s2 ,ntre7a3i: D?ar o persoan2 care este plin2 de ur2 rea;oin32 resentimente poate s2 se ;indece ,ntr-un l2ca s:>nt sau ,n timpul unei slu@7e reli9ioase de ;indecareCD ?ac2 un ro7inet sau o 3ea;a sunt ,n:undate cu tot :elul de mizerii apa nu ;a putea cur9e li7er; mai mult apa ;a :i murdar2 i contaminat2. ?ac2 ;rem s2 ud2m 9r2dina tre7uie s2 des:acem nodurile :urtunului. Corpul ;ostru este 9r2dina i atunci c>nd ;2 ru9a3i ;oi uda3i 9r2dina cu Puterea =indec2toare a lui ?umnezeu. 1pele ;indec2toare sunt iu7irea pacea 7ucuria credin3a 7un2;oin3a ,ncrederea i puterea. Hmul plin de ur2 se opune u;oiului de iu7ire i :ericire. 6l tre7uie s2 se decid2 s2 renun3e la r2ut23ile i dum2niile lui i s2 lase s2 p2trund2 razele iu7irii lui ?umnezeu. Bloca@ul s2u mental opune o rezisten32 :a32 de Principiul =indec2tor i are loc un scurtcircuit. 1tunci c>nd las2 @os 7arierele se produce o trans:uzie de iu7ire i de 9ra3ie. H persoan2 care re:uz2 s2-i rezol;e con:lictele mentale ,i ,nt>rzie cu si9uran32 procesul de ;indecare. Contientizarea iu7irii este cea mai puternic2 ener9ie ;indec2toare din lume. ?octorul preotul ra7inul sau orice persoan2 care poate emana puternic iu7irea lui ?umnezeu ;a o73ine cele mai 7une rezultate. $isus i-a spus or7ului: Ce voie!ti s-$i "ac Iar el a -is9 3oamne( s vd! Ceretorul a precizat pentru c2 tia :oarte 7ine ce ;rea. =ia3a ;2 ;a ,ntre7a ,ntotdeauna: Ce vrei s "aci cu mine Care-$i este dorin$a Milioane de oameni sunt or7i din punct de ;edere psihic i spiritual deoarece ei nu tiu c2 ,n permanen32 de;in ceea ce 9>ndesc. Hmul este or7 spiritual

79

4oseph +urph

atunci c>nd poart2 ,n el ur2 resentimente in;idie. 6l nu ti c2 secret2 ast:el ,n permanen32 otr2;uri mentale care-# ;o distru9e chiar pe el mai de;reme sau mai t>rziu. Mii de oameni a:irm2 ,n mod constant c2 situa3ia lor est :2r2 ieire c2 nu e0ist2 nicio cale de rezol;are a pro7lemelor H asemenea atitudine este rezultatul or7irii spirituale. Hmu ,ncepe s2 ;ad2 spiritual i mental doar atunci c>nd accept2 nou2 percep3ie ,n minte: aceea c2 e0ist2 o $nteli9en32 $n:init2 ,n el care r2spunde 9>ndului s2u i care-i poate rezol;a toate pro7lemele. Pl>nsul mul3imii este D=reau s2 ;2dD. B2r7a3ii :emeile i copiii ar tre7ui s2-i primeasc2 ;ederea ,napoi. 6i ar tre7ui s2 :ie ,n;23a3i ,n coli ,n institu3ii acas2 pe tot cuprinsul p2m>ntului ce este Principiul Creator al =ie3ii unde se a:l2 i cum s2-# :oloseasc2. 1r tre7ui s2 :ie ,n;23a3i care este le92tura dintre mintea contient2 i cea su7contient2. 6merson spunea: D4n om de;ine ceea ce 9>ndete el tot timpul.D Bi7lia spune: Ce .#nde!te un om &n inima lui( aceea devine. Hamenii ar tre7ui ,n;23a3i c2 Principiul =ie3ii r2spunde 9>ndurilor lor i c2 atunci c>nd cer $nteli9en3ei $n:inite s2-i 9hideze i s2 le re;eleze r2spunsurile potri;ite ei ;or :i ,ndruma3i automat s2 :ac2 e0act ceea ce tre7uie pentru a se deschide drumul respecti;. 1st:el se poate spune c2 au :ost or'i :a32 de aceste ade;2ruri dar c2 acum au ,nceput s vad( s2 ai72 ,n minte acea ;iziune a s2n2t23ii 7un2st2rii :ericirii i p2cii. 5i Iisus i-a -is9 @e-i! Credin$a ta te-a m#ntuit. $isus sim7olizeaz2 M>ntuitorul sau Principiul =indec2tor al =ie3ii care se a:l2 ,n noi to3i i care r2spunde atept2rilor i credin3ei noastre. Credin3a este acea con;in9ere l2untric2 acel sentiment c2 lucrurile pentru care ;2 ru9a3i e0ist2 de@a. =iziunea este etern2 spiritual2 i indestructi7il2. %oi nu cre2m aceast2 ;iziune ci doar o mani:est2m sau o eli7er2m din ad>ncurile :iin3ei noastre.

e2irea puterii vindectoare

77

Fecent o :emeie a ;enit la mine cu ,nceput de 9laucom .idic2 ,nt2rirea 9lo7ilor oculari. Citisem cu ce;a timp ,n urm2 im articol ,n care se spunea c2 o:talmolo9ii dintr-unul din cele mai mari spitale au descoperit un model mental de ur2 lLi apro0imati; !"-!/h din pacien3ii dia9nostica3i cu 9laucom din acel spital. ?esi9ur acest lucru nu este ;ala7il pentru toate cazurile. 8a alte persoane care ,ntre3in 9>nduri ne9ati;e .ipar a:ec3iuni ale :icatului inimii pl2m>nilor sau altor or9ane depinz>nd de sensi7ilit23ile persoanei. Boala poate ii declanat2 de asemenea de team2 sau de pre@udec23i ce e0ist2 ,n min3ile celor care nu se roa92. 1ceast2 :emeie si-a dat seama de unde ;ine pro7lema i a ,nceput atunci s2 se roa9e pentru o nor2 a ei pe care o ura cu intensitate. 6a spunea: DH aez pe ... ,n 7ra3ele lui ?umnezeu. ,i doresc toat2 :ericirea 7ucuria i pacea lui ?umnezeu.D 6a a repetat aceast2 ru92ciune :rec;ent p>n2 c>nd toate r2d2cinile urii au :ost scoase din mintea sa. Ba chiar a ,nceput s2 simt2 dup2 c>te;a s2pt2m>ni c2 o ,ndr29ete pe nora ei. $at2 cum iu7irea ade;2rat2 topete tot r2ul din noi. %e-am ru9at des ,mpreun2 sim3ind c2 suntem conecta3i unul cu cel2lalt. %oi cu to3ii trimitem i recep3ion2m 9>nduri. 6a a :ost deschis2 i recepti;2 la ade;2r i s-a ru9at :rec;ent :olosind ru92ciunea D=ederea per:ect2D scris2 ,ntruna din c2r3ile mele de medita3ie -;ede3i cartea mea Momente intime cu 3umne-eu0( care sun2 ast:el: DHchii mei sunt ochii lui ?umnezeu i ;2d per:ect. $nteli9en3a $n:init2 care mi-a creat ochii controleaz2 acum toate procesele i :unc3ionarea per:ect2 a ochilor mei i ale ,ntre9ului corp. Atiu i cred c2 ;iziunea mea este spiritual2 etern2 i indestructi7il2. 3ac vei vedea cu un sin.ur oc%i( tot corpul tu se va umple de lumin. 1ceasta ,nseamn2 c2 eu ;2d doar 1de;2rul; iu7esc 1de;2rul; tiu 1de;2rul. ,l ;2d pe ?umnezeu ,n to3i oamenii i ,n toate lucrurile. =2d

uM/

7:

7oseph +urphy

per:ect spiritual mental i :izic. Hchii mei re:lect2 9loria :rumuse3ea i per:ec3iunea lui ?umnezeu. ?umnezeu esto cel care pri;ete prin ochii mei i ,i contempl2 propriile idei despre per:ec3iune. Hchii mei sunt :erestrele su:letului meu; ei sunt puri i r2m>n pentru totdeauna :i0a3i doar pe $u7ire 1de;2r i Erumuse3e. Puterea ?uhului S:>nt care este ener9izant2 armonizatoare ;italizant2 ;indec2toare p2trunde prin :iecare atom celul2 ner; 3esut i muchi ai ochilor mei :2c>ndu-i s2 :ie cura3i limpezi i per:ec3i. Modelul di;in per:ect se mani:est2 acum ,n ochii mei i :iecare atom i celul2 re:lect2 acest model. Mul3umesc ?oamneGD Eemeia a l2sat aceste ade;2ruri s2 p2trund2 ad>nc ,n mintea sa printr-un proces de osmoz2 spiritual2 ast:el c2 a a@uns 9radat la o ;indecare per:ect2. 6a a cooperat per:ect cu doctorul ei i s-a ru9at i pentru el. ?up2 c>te;a luni nu mai era necesar s2-i pun2 pic2turi ,n ochi. ?octorul a spus c2 toate tensiunile au disp2rut. Cunosc mul3i oameni care au a;ut rezultate miraculoase cu ru92ciunea urm2toare: D=2d per:ect spiritual; ;2d per:ect mental; ;2d per:ect :izic; este minunatD. 6i ,i umplu su:letul -natura su7iecti;2. cu sentimentul miraculosului i ast:el se petrec minuni c>nd se roa92. $isus Moise $lie i Pa;el nu au :olosit alt principiu ;indec2tor dec>t cel pe care-# :olosi3i ;oi azi. Principiul a :ost acelai ieri este i azi i ;a :i acelai pentru totdeauna. 1tunci c>nd 9>ndurile noastre sunt dezor9anizate ne ,m7oln2;im. _>ndurile ,ntunecate sum7re ascund ;iziunea lui ?umnezeu. 1tunci c>nd ne ru92m identi:ic>ndu-ne cu ;alorile spirituale eterne se produce o rearan@are a modelelor de 9>ndire; ca urmare are loc i o schim7are molecular2 ,n cadrul or9anismului corespunz2toare schim72rii atitudinii mentale i ulterior apare ;indecarea. =ederea este mani:estat2 nu creat2.

ho2irea puterii vindectoare

79

?ac2 am :i :ost surzi am :i auzit din nou la un moment dat sunetul Celui =enic. ,n3ele9em prin aceasta c2 ?umnezeu LGste cel care aude propriul S2u sunet prin propriile Sale urechi. ?umnezeu este Cel care ,i ;ede propria crea3ie prin proprii S2i ochi. Eemeia care s-a ;indecat de 9laucom a a;ut credin32 i a tiut toate acestea. ?esi9ur c2 7oala nu se ;a mai ,ntoarce ;reodat2 ;indecarea ;a :i permanent2. H credin32 oar72 ;a aduce ;indecarea dar adesea acest 8ip de ;indecare nu este permanent. Men3ine3i-;2 mintea li0at2 asupra lui ?umnezeu i a Per:ec3iunii Sale iar puterile ;oastre ;indec2toare ;or ac3iona mult mai e:icient i ;or :i pline de succes. ?ac2 ;2 ;e3i contopi ,n momentele ;oastre intime cu ?umnezeu ;2 ;e3i l2sa p2truni de prezen3a Sa i ;e3i putea eli7era Puterea Sa =indec2toare tot timpul chiar :2r2 s2 ti3i aceasta. Fe3ine3i c2 noi ;edem prin ochi nu cu ochii. Corneea ochiului primete ;i7ra3ii de la o7iectele din spa3iu iar aceste ;i7ra3ii sunt purtate prin ner;ul optic c2tre creier. 1tunci c>nd lumina interioar2 sau inteli9en3a se ,nt>lnete cu lumina e0terioar2 noi ;edem cu ade;2rat. D%oi ;edem pentru c2 =2z2torul este ,n interiorD. %oi ;edem pentru c2 $nteli9en3a $n:init2 este lumina contiin3ei noastre. ?ac2 ochii ;otri nu :unc3ioneaz2 per:ect aceasta nu ,nseamn2 c2 Principiul Creator care i-a :2cut este r2nit ,n ;reun :el. 6l ;2 poate reda ;ederea ;2 poate ;indeca ochii. Iat( )u "ac toate lucrurile noi din nou. Hchii ;otri sim7olizeaz2 $u7irea ?i;in2 i setea de a a:la 1de;2rul lui ?umnezeu. =e3i a;ea ,ntotdeauna o ;iziune poziti;2 dac2 ;2 armoniza3i cu $u7irea lui ?umnezeu. Oc%iul drept semni:ic2 9>ndul corect i ac3iunea corect2. Oc%iul st#n. sim7olizeaz2 $u7irea i ,n3elepciunea lui ?umnezeu. _>ndi3i corect radia3i mereu 7un2;oin32 i ;2 ;e3i :ocaliza per:ect. @ pute$i redo'#ndi vederea. ?a dac2 ;e3i recunoate Sursa a tot ceea ce este 7un pute3i primi ast:el r2spunsul

:* E

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

4oseph +urphy

la orice pro7lem2 oricare ar :i ea. ?a3i-i 9irul suprem lui ?umnezeu din ;oi i c2uta3i s2 sim3i3i realitatea lucrului pentru care ;2 ru9a3i. %u tre7uie s2 mer9e3i la ?umnezeu cu o pro7lem2 tre7uie s2 ;eni3i la 6l cu mul3umiri pentru solu3ia pe care de@a ;-o o:er2 dac2 ;2 men3ine3i mintea deschis2 s-o primi3i. @e-i! 5i &ndat a v-ut !i mer.ea dup )l( slvind pe 3umne-eu.

Capitolul 6 AUZUL RESTABILIT


0i #n#l %intre ei a lo$it "e sl#(a ar,iere#l#i /i i-a l)iiat #rec,ea %rea"t&) Dar Iis#s, r&s"#n!n%, a !is3 l&sai, "n& aici) 0i atin(n%#-Se %e #rec,ea l#i *-a $in%ecat) -8uca !!:/"-/#. Mul3i oameni m2 ,ntrea72 dac2 este 7ine s2 te ro9i pentru cine;a care este 7olna; tul7urat sau ,ntr-un mare impas. $u spun de re9ul2: D6l nu mi-a cerut s2 m2 ro9 pentru el.D ?ac2 a3i citit ;ersetul de mai sus a3i o7ser;at c2 ser;itorul nu-i cere lui $isus s2-i ;indece urechea. Se pare c2 $isus nu a ateptat s2 $ se cear2 ci s-a o:erit ;oluntar s2-# ;indece. DS2 m2 ro9 pentru cine;a care are necazuriCD Bine,n3eles c2 pute3i s2 ;2 ru9a3i pentru cine ;re3i ;oi i ar :i e0celent dac2 ;-a3i ru9a o dat2 pe zi pentru to3i oamenii de pe P2m>nt dorindu-le armonie s2n2tate pace i 7ucurie. Fu9a3i-;2 pentru Preedinte pentru Parlament pentru cole9ii de la 7irou pentru casa ;oastr2 i atunci lumea ,ntrea92 ;a :i 7inecu;>ntat2 deoarece a3i mani:estat o asemenea de;o3iune. 4neori sunt ,ntre7at: D1r tre7ui s2 m2 ro9 pentru mama mea care nu crede ,n =indecarea di;in2 i se opune acestor ,n;232turi despre le9ile mentale i spiritualeCD F2spunsul este simplu. ?ac2 mama tata sau alt2 rud2 nu ;2 ,mp2rt2esc con;in9erile reli9ioase sau nu au ,ncredere ,n tehnica ;oastr2 de ru92ciune aceasta nu are nicio importan32. 1tunci c>nd ;2 ru9a3i pentru cine;a nu tre7uie s2 ;2 o7osi3i cu ,ntre72ri despre credin3a sau necredin3a lui despre acceptarea sau respin9erea ru92ciunilor. %u tre7uie s2 ;2 preocupe nici la ce reli9ie ader2 sau dac2 este un a9nostic; mai mult nu da3i

:)

4oseph +urphy

aten3ie simptomelor a7era3iilor con:lictelor sau 7loca@eloi mentale de tot :elul. $ntra3i pur i simplu ,n t2cerea su:letului ;ostru :ocaliza3i-;2 aten3ia i respin9e3i mental orice ;ii spun sim3urile. Eace3i aceasta ,n mod :erm i decisi;. Eil i con;ini c2 Puterea =indec2toare $n:init2 este dincolo de timp i de spa3iu i c2 6a ,l ,m7r23ieaz2 pe cel pentru care ;2 ru9a3i. 1:irma3i apoi ade;2rul pe care-# dori3i. %u tre7uie s2 :olosi3i niciun cu;>nt. Sim3i3i doar c2 1rmonia Puterea Pacea Hrdinea i Per:ec3iunea lui ?umnezeu se mani:est.il acum prin mintea i trupul celui pentru care ;2 ru9a3i. Contientiza3i c2 nu e0ist2 dec>t o sin9ur2 minte i ,n minto nu e0ist2 nici timp nici spa3iu. Sunte3i una cu persoana respecti;2 deoarece ;2 9>ndi3i la ea. ,n lim7a@ul lui Tro`ard sunte3i &n raport cu ea iar ,n lim7a@ul lui Kuim7y sunte3i una cu ea deoarece min3ile ;oastre se ,ntrep2trund dei :iecare minte are propria identitate. Ceea ce mentaliza3i i sim3i3i c2 este ade;2rat pentru acea persoan2 se ;a mani:esta ,n ;ia3a ei. =oi i-a3i preluat dorin3a de ,ns2n2toire i a3i :2cut-o a ;oastr2. ,n timp ce contempla3i calit23ile i atri7utele lui ?umnezeu tiind c2 aceste calit23i sunt acum e0perimentate de cel pentru care ;2 ru9a3i se produce un r2spuns indirect ,n structura lui mental2 care-i rearan@eaz2 modelele de 9>ndire i :ace posi7il2 ;indecarea. Sentimentul ;ostru interior de pace i ,ncredere c2 le9ea s2n2t23ii i armoniei ac3ioneaz2 ;2 aduce un sentiment de ,ncredere ,n ;oi ,ni;2. ?ac2 ;e3i continua s2 ;2 ru9a3i de !-+ ori pe zi ;a ;eni momentul ,n care nu ;e3i mai sim3i ne;oia s2 o :ace3i deoarece r2spunsul la ru92ciune a ;enit. %u mai po3i dori ceea ce ai de@a. 4n doctor nu trateaz2 un pacient care de@a s-a ;indecat acel pacient nu mai are ne;oie de niciun tratament. Fu92ciunea opereaz2 pe acelai principiu. =2 ru9a3i p>n2 c>nd nu mai a;e3i ne;oie s2 ;2 ru9a3i.

'tvirea puterii vindectoare

:=

%oi ;edem i auzim cu mintea. ,n lim7a@ 7i7lic noi ne tiem o urec%e atunci c>nd ,ncet2m s2 mai ascult2m 9lasul tul7urat al lumii cu toate credin3ele sale :alse teroarea i aipersti3iile. Iisus atin.#nd urec%ea !i vindec#nd-o ,nseamn2 f eii tre7uie s2 ascult2m ;ocea 1de;2rului care spune: )u sunt 3umne-eu !i nu e:ist alt 3umne-eu &n a"ar de Mine. 1r ire7ui s2 ascult2m doar ceea ce ne umple su:letul de 7ucurie. 1sculta3i ;etile 7une despre aproapele ;ostru. 8a ce anume da3i ;oi aten3ieC ?ac2 asculta3i 7>r:ele criticile i @udec23ile ,nseamn2 c2 nu asculta3i 1de;2rul. ?ac2 cine;a ;2 spune c2 o s2 da3i 9re ,n ceea ce :ace3i iar ;oi da3i aten3ie la ceea ce ;2 spune atunci nu ;e3i putea auzi ;estea cea 7un2 despre ;oi. Mer9e3i ,n2untrul ;ostru i :ocaliza3i-;2 toat2 aten3ia lWe ideea de succes. =e3i intra imediat ,ntr-o stare ,n care ;e3i sim3i succesul. 1ceasta ,nseamn2 c2 auzi3i ;etile 7une. Sunte3i a7sor7i3i capti;a3i :ascina3i de ideea de succes i ,mplinire. Ati3i c2 ;-a3i n2scut ca s2 a;e3i succes i c2 a;e3i 8ot echipamentul necesar pentru a mer9e pe aceast2 cale. _>ndurile de team2 sunt :alse sunt doar o iluzie o um7r2 a min3ii. H um7r2 nu are su7stan32 i nici putere. $deea de succes este real2 i puterile su7contientului ;ostru ;or lucra ,n :a;oarea ;oastr2 a@ut>ndu-;2 s2 :ace3i to3i paii necesari i s2 ;2 men3ine3i permanent aten3ia :ocalizat2 pe ideea de succes. 1st:el ;oi auzi3i 1de;2rul. 6ste :oarte 7ine s2-i 7inecu;>nta3i pe al3ii. Cu si9uran32 c2 nu este nimic 9reit dac2 dori3i altei persoane s2n2tate armonie 7ucurie pace i toate 7o923iile lui ?umnezeu. 1cesta este r2spunsul pentru cei care spun: D6ste 9reit s2 ne ru92m pentru altcine;a dac2 acesta nu ne-a cerutCD Si9ur c2 nu. 1r tre7ui s2 dori3i tuturor ceea ce ;2 dori3i pentru ;oi ,ni;2. $u7irea ,nseamn2 ,mplinirea le9ii. $u7irea din su:letul ;ostru este o raz2 care iradiaz2 din $u7irea

:<

4oseph +urpli

8umina i 1de;2rul lui ?umnezeu care sunt aceleai pentn to3i oamenii de pretutindeni. Ceea ce re:uz2m pentru altul re:uz2m pentru noi ,nine. ?e :apt nici nu e0ist2 altcine;ii Cu to3ii ,mp2rt2im o minte unic2 comun2 i un Spini 4nic indi;izi7il. ,n 6l nu e0ist2 di;iz2ri sau contradic3ii. %u se poate ca o parte s2 :ie anta9onist2 altei p2r3i. ?ac2 ar li aa nu ar mai e0ista armonie ci haos. $n:initul nu poate li di;izat. ?e e0emplu dac2 ;2 ru9a3i pentru prosperitate dai sunte3i in;idioi pe 7un2starea i 7o923iile altuia ;ii condamna3i sin9uri 7loca3i e0act acel lucru pentru care ;ii ru9a3i i tot ceea ce este 7un dispare. Cum pute3i s2 atra9e3i 7un2starea dac2 sunte3i in;idioi pe mani:estarea ei ,n ;ia3ii altuiaC =e3i e0perimenta doar lipsurile ,n locul a7unden3ei i aa cum 9>ndi3i i sim3i3i acum aa ;e3i de;eni. _>ndirea :ormeaz2 contiin3a iar starea ;oastr2 de contiin32 ;ii 9u;erneaz2 ;ia3a. 1tunci c>nd ,n3ele9e3i acest 1de;2r sunte3i Iisus -contiin3a iluminat2. care atin.e urec%ea -ascultarea ade;2rului care ;2 eli7ereaz2. !i o vindec( adic2 ;2 aduce ,ntr-o stare de unitate ,n mintea ;oastr2. =i se spune c2 i-a tiat urec%ea dreapt. Partea dreapta reprezint2 lumea o7iecti;2 opiniile lumeti o7inuite tot cu este e;ident i @udecat dup2 aparen3e. Tia$i aceast urec%e dreapt acum( odat2 pentru totdeauna i nu mai da3i putero :enomenelor e0terioare. %u mai da3i at>ta importan32 i nu ma i con:eri3i putere 9ermenilor de 7oal2 nu ;2 mai ,n:ricoa3i din cauza lor. %u intra3i ,n panic2 dac2 cine;a str2nut2 i spune: D1m s2 r2cescD. FNsN@in9eNcredin3a :als2 c2 un ;entilator pus ,n :unc3iune poate s2 ;2 ,n3epeneasc2 9>tul sau c2 aerul rece al nop3ii ;2 poate ,m7oln2;i de pneumonie. =remea nu poate a;ea nicio putere asupra ;oastr2. %oi con:erim putere acestor lucruri deoaiHCe ci edem C2 ele ne a:ecteaz2. %oi su:erim ,n con:ormitate cu credin3ele noastre. =entilatorul
1

G 6HHI

le2irea puterii vindectoare

:5

iste ino:ensi; el nu spune niciodat2 nim2nui D1m s2 te :ac e;2 r2ceti dac2 stai l>n92 mine sau su7 mineD. =entilatorul este neutru. 6ste doar un o7iect care :ace ca aerul s2 circule #:## ;itez2 mare. S,necu;>ntat :ie ;entilatorul 7inecu;>ntat2 # ie ;remea. 1tunci c>nd picioarele ;i se ud2 nu da3i ;ina pe ;reme c2 ;2 :ace s2 contacta3i pneumonie. 1pa nu a spTis niciodat2 aa ce;a atunci ;oi de ce spune3iC Hmul i-a creat nenum2ra3i zei :a@l i toate pro7lemele apar datorit2 min3ii ,ntunecate i a ima9ina3iei distorsionate. %icoll din 1n9lia spune c2 tot r2ul din oameni se datoreaz2 ,n3ele9erii 9reite. Hmul pri;ete totul prin lentile &ntunecate( datorit2 tul7ur2rilor din mintea sa. C>nd apar um7rele serii uneori un om poate s2 con:unde un trunchi de copac i ramurile sale cu un r2u:2c2tor ce-i ,ndreapt2 puca spre pieptul s2u i atunci ,n9hea32 de :ric2. 1a se mani:est2 tul7urarea din mintea sa. 6l nu a ;2zut i nu a auzit cu ade;2rat. ?e;eni3i $isus adic2 de;eni3i contien3i de 1de;2rul suprem i realiza3i c2 e0ist2 o cauz2 primordial2 pentru tot i care este una cu Contiin3a ;oastr2 Suprem2 ,nceta3i s2 mai tot :a7rica3i cauze secundare. ?ac2 ;e3i contientiza c2 aceste dou2 cu;inte 64 S4%T reprezint2 sin9ura Putere sin9ura Cauz2 sin9ura Su7stan32 ade;2rat2 ;2 ;e3i eli7era de to3i zeii :ali ai lumii i ;e3i reui s2 mer9e3i ,nainte sl2;indu-8 pe ?umnezeu ,n inima ;oastr2. Urec%ile sunt sim7olul ,n3ele9erii. Mul3i oameni care s-au pl>ns la ,nceput c2 nu-# pot auzi pe cel care-i prezint2 e0punerea la seminariile de duminic2 stau acum ,n spatele s2lii i aud per:ect. $nteresul lor de a cunoate 1de;2rul este acum trezit aten3ia s-a ,m7un2t23it i apare ast:el un r2spuns normal s2n2tos din partea min3ii pro:unde. $at2 o ru92ciune simpl2 pe care am o:erit-o tuturor celor care au a;ut tot :elul de 7oli ale urechilor i ale auzului -=ede3i lucrarea mea Momente intime cu 3umne-eu09 D1ud 1de;2rul

64

4oseph +urphy

iu7esc 1de;2rul cunosc 1de;2rul. 4rechile mele sunt o ideo per:ect2 a lui ?umnezeu i :unc3ioneaz2 per:ect ,ntotdeauna. 4rechile mele sunt instrumentul per:ect prin care mi so re;eleaz2 1rmonia lui ?umnezeu. $u7irea Erumuse3ea i 1rmonia lui ?umnezeu cur9 prin urechile mele. Sunt ,n armonie cu $n:initul. 1ud =ocea tainic2 a lui ?umnezeu din interiorul meu. Prezen3a =indec2toare ,mi ,m7un2t23ete. auzul iar urechile mele sunt deschise i li7ere.D 60perien3a mi-a ar2tat c2 un mare num2r de oameni a@un9 surzi total sau par3ial deoarece nu doresc s2 aud2 ;ocea cui;a. 6i se str2duiesc s2 reduc2 la t2cere anumite lucruri. ?ac2 un om are o so3ie cic2litoare s-ar putea ca el s2 nu mai ;rea s2 o asculte i 9radat el ,i ;a pierde capacitatea de a auzi. 1ceste autosu9estii ne9ati;e p2trund ad>nc ,n su7contient iar acesta ac3ioneaz2 ulterior con:orm su9estiilor primite. Pute3i s2 induce3i cui;a o stare de trans2 dup2 care s2-i su9era3i c2 nu poate auzi p>n2 c>nd nu-i comanda3i ;oi s2 aud2. Su7contientul ;a prelua aceast2 su9estie o ;a accepta i o ;a aplica. 1ceasta ne arat2 cum :unc3ioneaz2 mintea noastr2. ?e aceea tre7uie s2 :im e0trem de aten3i cu 9>ndurile pe care le ,ntre3inem i la ce d2m aten3ie ,n mintea noastr2. Sunt mul3i oameni care ,nchid ua 1de;2rului ,n mod deli7erat. 6i spun: D%u ;reau s2 aud niciun cu;>nt din ce-mi spui. Hpri3i-# pe acel om nu ;reau s2-i aud ;ocea. 4r2sc ;ocea aceea nu ;reau s-o audD etc. 1st:el de declara3ii sunt e0primate cu asemenea intensitate ,nc>t de;in e0trem de distructi;e. Mintea noastr2 su7contient2 accept2 aceste declara3ii ca :iind cereri i are tendin3a de a le reproduce ulterior ,n e0perien3a noastr2 de ;ia32. 13i auzit zicala aceea care con3ine un mare ade;2r: D%u e0ist2 om mai surd dec>t acela care nu ;rea s2 aud2D. ?r. Elanders ?un7ar o autoritate ,n medicina psiho-

I
DH;Jirea puterii vindectoare

:7

omatic2 citeaz2 multe cazuri ,n care surzenia se datora ml7ur2rilor mintale i emo3ionale. ,n cartea sa )mo$iile !i ilans"ormrile corpului( ea prezint2 cazul unui om de */ de mi care era c2s2torit de !" de ani i care a;ea ne;oie s2 ii doseasc2 un aparat auditi;. 6l pretindea c2 surzenia i se ira9e de la ,not. Se 9>ndea c2 unul din a;anta@ele de a :i surd na acela c2 nu mai tre7uia s-o asculte pe so3ia lui. ?octorul i a cerut aparatul auditi; ca s2-# e0amineze dar ,n acelai li mp a continuat s2 ;or7easc2. S-au an9a@at ast:el ,ntr-o discu3ie animat2 i a7ia dup2 ;reo @um2tate de or2 omul .i descoperit c2 doctorul ,nc2 3inea aparatul lui ,n m>n2. ,n .icel moment el a ,n3eles care era de :apt pro7lema cu auzul lui. Mintea lui su7contient2 r2spunsese dorin3ei sale de a nu o mai auzi pe so3ia lui. Sunt mul3i oameni care prezint2 o anumit2 :orm2 de surzenie i care se datoreaz2 :aptului c2 mintea lor este ,nchis2 :a32 de alte concep3ii dec>t cele proprii. 6i sunt neclinti3i in:le0i7ili do9matici i plini de m>ndrie. 1uzul este un proces mental i spiritual. 1;e3i ,ncredere in $nteli9en3a ?i;in2 care ;-a creat urechile i auzul. &$i voi i eda sntatea !i-$i voi vindeca rnile( a spus 3omnul.

Capitolul 7 RU8CIUNEA !TER8E TOAT 9ARMA


1m terminat acum cu toate miracolele de ;indec2ri-scrise ,n 6;an9helia lui 8uca care mai au corespondent i ,n relat2rile similare ap2rute ,n 6;an9heliile lui Marcn i Matei. 6;an9helia lui $oan este cea mai mistic2 din toatii Bi7lia. ,n capitolul al &-lea din aceast2 e;an9helie apare o po;estioar2 a unui om care era or' din na!tere. 0i trecn% Iis#s, a $&!#t #n om orb %in na/tere) 0l #cenicii 2#i 2-a# *ntrebat, !icn%3 *n$&&tor#le, cine a "&c&t#it. acesta sa# "&rinii l#i, %e s-a n&sc#t orb6 Iis#s a r&s"#ns3 Nici el n-a "&c&t#it, nici "&rinii l#i, ci ca s& so arate *n el l#cr&rile l#i D#mne!e#) reb#ie s& 'ac, "n& este !i#&, l#cr&rile Cel#i ce M-a trimis "e Mine. c& $ine noa"tea, cn% nimeni n# "oate s& l#cre!e) 4tt ct s#nt *n l#me, 2#min& a l#mii s#nt) 4cestea !icn%, a sc#i"at 1os /i a '&c#t tin& %in sc#i"at, /i a #ns c# tin& oc,ii orb#l#i) 0i i-a !is3 Mer(i %e te s"al& *n sc&l%&toarea Siloam#l#l Dcare se tlc#ie/te3 trimisE) Deci s-a %#s /i s-a s"&lat /i a $enit $&!n%) Iar $ecinii /i cei ce-7 $&!#ser& mai *nainte c& era orb !icea#3 N# este acesta cel ce /e%ea /i cer/ea6 Unii !icea#3 El este) 4lii !icea#3 N# este el, ci seam&n& c# el) Dar acela !icea3 E# s#nt)DIoan &:#-&; pasa@e corelate - Matei &:!'-+" #!:!! !":+"+*; Marcu #":*)-/!. Pute3i citi o relatare mult mai e0tins2 ,n cartea mea Pacea din voi( ,n care este descris2 semni:ica3ia psiholo9ic2 a 6;an9heliei lui $oan. ,n timpurile str2;echi se credea c2 dac2 un om s-a n2scut or7 aceasta se datoreaz2 barma-ei sale trecute i c2 a ;enit

ite2irea puterii vindectoare

:9

nici ca s2-i isp2easc2 p2catele. Hamenii din acele ;remuri credeau de asemenea c2 p2catele p2rin3ilor erau transmise copiilor. ?e e0emplu dac2 p2rin3ii erau ne7uni to3i copiii lor urmau s2 :ie ne7uni. Pcatul( despre care se ;or7ete ,n Bi7lie se re:er2 la atitudinea mental2 st2rile i sentimentele p2rin3ilor. Toate p2catele se re:er2 mai de9ra72 la ac3iunile min3ii dec>t la cele ale trupului. P2rin3ii transmit a7loanele de 9>ndire $ricile tensiunile i credin3ele :alse prin minte nu prin corp. Sentimentele i st2rile noastre creeaz2 la r>ndul lor altele. Ce atitudine a;e3i ,n timpul actului con@u9al creatorC 60ist2 st2ri de contiin32 oar7e i surde din care apar copii or7i i surzi. Hricare ar :i atitudinea ,ntre3inut2 de p2rin3i e0ist2 o coresponden32 datorit2 le9ilor rela3iei reciproce. %u e0ist2 niciun pasa@ din Bi7lie care s2 a:irme c2 a :ost re:uzat2 ;reo ;indecare. 17solutul nu poate @udeca sau condamna. Toate @udec23ile sunt date "iului( adic2 ele sunt realizate ,n mintea ;oastr2. Eiecare om a@un9e la propria sa decizie sau concluzie iar r2spunsul din partea le9ii este automat. ?ac2 un om 9>ndete ne9ati; r2spunsul ;a :i ne9ati;. ?ac2 el 9>ndete poziti; reac3ia le9ii mentalului s2u este una :oarte 7un2. 8e9ile naturii i ale min3ii noastre nu pot s2 poarte pic2 pe noi. %u e0ist2 o le9e speci:ic2 pentru un copil i una pentru un 72r7at de &" de ani. ?in momentul ,n care omul se retra9e ,n el ,nsui in;oc2 7inele i ,nal32 ru92ciunile cu credin32 e0ist2 un r2spuns automat din partea le9ii care 9u;erneaz2 acceptarea mental2 a ceea ce el dorete. Trecutul este uitat i nu mai este reamintit niciodat2. Fa3iunea respin9e credin3a popular2 supersti3ioas2 cum c2 or7irea unui om se datoreaz2 barma-ei sale c>nd poate c2 a or7it al3i oameni ,n ;ie3ile trecute i acum s-a ,ntors ,n acest plan ca s2 su:ere i s2 isp2easc2 9reelile. H alt2

9*

4oseph +urphy

credin32 supersti3ioas2 :oarte r2sp>ndit2 a :ost i ,nc2 m;u este aceea c2 un copil se nate or7 din cauz2 c2 p2rin3ii s2i sunt or7i sau din cauz2 c2 acetia au p2c2tuit ori au a;ui unele 7oli :izice. 4n so3 i o so3ie pot s2 :ie or7i din natere sau s2 :ie or7i3i ,n urma unui accident i totui s2 dea natere la copii cu o ;edere per:ect normal2. Prin ru92ciune o mam2 poate s2 schim7e natura mentalii i :izic2 a copilului ei chiar ,n timp ce acesta se a:l2 ,n uter i-# poate a@uta s2 se ;indece complet. ,n ochii lui ?umnezeu nuJe0ist2 oameni or7i surzi sau chiopi. ?umnezeu ,i ;edo pe to3i per:ec3i iar Crea3ia Sa ca :iind peV:ec3iunN@n:in@@ 2. Tre'uie s "ac( p#n este -iu( lucrrile Celui ce M-a trimis pe Mine. 1ceasta ,nseamn2 c2 atunci c>nd 8umina 1de;2rului str2lucete noi direc3ion2m le9ea ,n mod contient. A "ace tin din scuipat reprezint2 o stare ca i cum ar l2sa 9ura ap2 ca un copil care t>n@ete dup2 o 7om7oan2. Feprezint2 starea ,n care nu mai po3i de 7ucurie. 13i ;2zut 9heizerele cum clipocesc i par :oarte ;ii. ,n starea sa natural2 tina reprezint2 pe omul o7inuit care este mort i incontient de Principiul ;indec2tor din el. Cu alte cu;inte el este mort pentru poten3ialit23ile sale interioare. Pe m2sur2 ce se trezete i de;ine entuziast descoperind puterile sale el de;ine ;iu. 1ceasta este semni:ica3ia :razei a scuipat 2os !i a "cut tin din scuipat. 1ceast2 :raz2 este o e0presie :i9urati;2 oriental2 idiomatic2 semni:ic>nd o con;in9ere interioar2 pro:und2 c2 noi a;em chiar acum contiin3a tuturor lucmr@lor pe care le dTJEmT:c2 respin9em or7irea sau ;echea stare de limitare. %u suntem aici ca s2 su:erim ori s2 ne isp2im ;echile p2cate sau 9reeli. Suntem aicicaJJJJ@ieJJ0ezim :a32 de 1de;2rul suprem despreNioi,nine i s2 realiz2m c2: Iu'i$ilor( suntem acum "iii lui 3umne-eu( c2 Acum este momentul salvrii noastre i Cerurile ne sunt la &ndem#n. Ca i Pa;el pute3i s2 ;2 trans:orma3i doar ,ntr-o clipire din ochi.

trezirea puterii ;indec2toare

&#

Yine3i minte ce este ade;2rat pentru ?umnezeu este ade;2rat i pentru om. ?umnezeu nu poate :i or7 surd chiop sau 7olna;. 1de;2rul despre om este acela c2 Spiritul cel =iu i 1totputernic se a:l2 ,n el. ?umnezeu este tot ce se numete 7inecu;>ntare uniune 7ucurie per:ec3iune armonie i pace. ?umnezeu ,nseamn2 toate lucrurile minunate despre care a3i auzit ;reodat2. %u poate e0ista nicio contradic3ie sau di;izare ,n aceast2 ,n3elepciune nelimitat2. Pe m2sur2 ce ;2 ancora3i mintea asupra acestor ade;2ruri eterne despre ?umnezeu ;2 identi:ica3i mental cu ele ast:el c2 se produce o rearan@are a modelelor de 9>ndire ,n mintea ;oastr2 i se ;a putea mani:esta 4nitatea i Per:ec3iunea lui ?umnezeu. Tina despre care se ;or7ete este o credin32 :als2 9rea uscat2. Feprezint2 o minte mocirloas2 con:uz2 care tre7uie s2 :ie cur23at2; ast:el noi scuipm -aducem la i;eal2. concep3ia noastr2 despre 1de;2rul suprem. Mer.i de te spal &n scldtoarea Siloamului ,nseamn2 s2 renun3i la ;echile idei. ?etaa3i-;2 contiin3a de toate ideile ;echi :alse i a:irma3i cu :ermitate ade;2rata spiritualitate. i Starea de or7 reprezint2 de asemenea incapacitatea noastr2 de a ;edea ceea ce ne poate aduce 7inecu;>ntare. C>nd omul nu tie c2 sal;area sa ,nseamn2 realizarea dorin3ei pro:unde a inimii el este or7 cu ade;2rat. 1m putea s2 mai men3ion2m ,n acest capitol c2 to3i oamenii se nasc or7i. %e natem ,ntr-un mediu comple0. Tre7uie s2 ,n;232m s2 ale9em i s2 di:eren3iem ast:el ,nc>t treptat s2 a@un9em s2 contientiz2m Prezen3a i Puterea lui ?umnezeu din noi. Hamenii au o tendin32 de a lua totul ,n sensul strict al cu;>ntului. ,n cotidienele noastre putem ;edea caricaturi care ,n:23ieaz2 unele e0tra;a9an3e sau do;ezi de incultur2 ale reprezentan3ilor 9u;ernului. Ati3i c2 aceste desene sunt nite ale9orii ;izuale. Tot la :el Bi7lia este plin2 de ale9orii

este un handicap chiar dac2 picioarele :izice sunt s2n2toase. ?r. %icoll din 1n9lia e;iden3iaz2 :aptul c2 trans:ormare.. semni:ica3iei lucrurilor de la ni;el senzorial la ni;el emo3ional i mental este un act de credin32. C&ci #mbl&m "rin cre%in&, n# "rin $e%ere) -Corinteni $$ /:'.. Ma@oritatea oamenilor um'l prin vedere( adic2 iau ,n considerare doar ,n3elesul strict al oric2rui lucru care le domin2 contiin3a. 1de;2ratul or7 este acela care este or7 interior. ,n 6;an9helia lui Matei citim: 0i iat& %oi orbi, care /e%ea# ln(& %r#m, a#!in% c& trece lis#s, a# stri(at, !icn%3 Mil#ie/tene "e noi, Doamne, Ai#l l#i Da$i%5 Dar m#limea *i certa ca s& tac&. ei *ns& /i mai tare stri(a#, !icn%3 Mil#ie/te-ne "e noi, Doamne, Ai#l l#i Da$i%) 0i lis#s, stn%, i-a c,emat /i le-a !is3 Ce $oii s& $& 'ac6 Bis-a# 2#i3 Doamne, s& se %esc,i%& oc,ii no/tri) 0i '&cn%#-I-se mil&, lis#s S-a atins %e oc,ii lor, /i *n%at& a# $&!#t /i l-a# #rmat 2#i)-Matei !":+"-+*. Cei doi or'i reprezint2 pe omul o7inuit de :iecare zi care este or7 intelectual i emo3ional. %oi a;em o minte contient2 i una su7contient2 deci dou2 por3iuni di:erite ale aceleiai Min3i unice. ?ac2 nu ;om ale9e ,n mod contient doar 9>ndurile poziti;e i nu ;om medita asupra a tot ceea ce este minunat i plin de iu7ire ,nseamn2 c2 intelectul nostru este or7. ?ac2 nu ,n3ele9em i nu c2ut2m s2 ampli:ic2m ,n

lin2irea puterii vindectoare

9=

noi ,n3elepciunea inteli9en3a i puterea Sinelui ;om :i or7i pentru ,mp2r23ia Cerurilor din interiorul nostru. 4n or' ;a 9>ndi c2 munca 9rea ,l ;a :ace 7o9at. 6l se ;a .i9ita se ;a irita ;a :ace e:orturi mari deoarece el nu tie c2 7un2starea este o simpl2 stare de contiin32. Sentimentul de 7o923ie aduce 7o923ia. ,ncrederea ,n Sursa 4nic2 etern2 i contopirea mentalului nostru cu 6a ;a lua :orma 7un2st2rii s2n2t23ii p2cii i a tuturor 7inecu;>nt2rilor ;ie3ii. Tocmai am ;or7it cu o t>n2r2 actri32 care primete #""" de dolari pe s2pt2m>n2 pentru c>te;a ore de munc2. 6a mi-a spus c2 sunt alte actri3e mult mai dr29u3e mult mai atracti;e mai educate dec>t ea i care c>ti92 doar #"" sau #/" de dolari pe s2pt2m>n2 i au roluri mai mici. 60plica3ia ei era aceea c2 acele actri3e a;eau o p2rere proast2 despre ele i le lipsea ,ncrederea ,n sine. 6rau oar'e i nu tiau c2 dac2 ne ,mpo;2r2m ;ia3a pentru un 72nu3 pe zi e0act at>t ;om primi. ?ac2 i-ar spori ,ncrederea ,n ele i ar cere mai mult ,n contiin3a lor ar ap2rea un r2spuns automat deoarece $i se va da dup credin$a ta. 1cum c>te;a ore am discutat cu un 72r7at care p2r2sete acest ora pentru a se an9a@a ca director de ;>nz2ri ,n San Erancisco. Cu o lun2 ,n urm2 el luase un salariu :oarte mic. Oc%ii si s-au desc%is urm>nd cursurile noastre despre semni:ica3ia ascuns2 a c2r3ii lui $o;. 6l a ,nceput s2-i reprezinte mental ima9ini ,n care primete :elicit2ri de la so3ia sa pentru promo;area e0celent2 pe care tocmai a o73inut-o. 1 tot continuat s2 ruleze acea ima9ine ,n mintea sa p>n2 c>nd ea s-a dez;oltat pe deplin ,n su7contient i spre marea sa ,nc>ntare s-a mani:estat ,n ;ia3a lui. Or'ul din el a ,nceput s2 ;ad2 deoarece el a reuit s2 uni:ice armonios latura contient2 cu cea su7contient2 a min3ii sale. 1ceste dou2 laturi s-au sincronizat i au :ost de acord cu promo;area lui ast:el c2 tot ceea ce el sim3ea ,n mod su7iecti; ca :iind

:9

4oseph +urphy

ade;2rat a de;enit ,n cele din urm2 o mani:estare o7iecti;2 Fu92ciunea mul3imii era: 3oamne( s se desc%id oc%ii no!tri. Iisus reprezint2 trezirea ;oastr2 c2tre Putere\ Spiritual2 din ;oi i capacitatea ;oastr2 de a;2 :olosi de e:l pentru a ;2@n2l3a deasupra oric2rei 9reut23i sau limit2ri. Bi7lia spune: Iisus S-a atins de oc%ii lor. 1tunci c>nd atin9e3i ce;a de;eni3i contien3i de acel ce;a su7 :ormn unei senza3ii. 13i realizat un contact ca s2 spunem aa. =oi pute3i atin9e Puterea Spiritual2 sau Prezen3a lui ?umnezeu cu 9>ndul cu ima9inea mental2. 5i &ndat au v-ut. 1ceasta ,nseamn2 c2 ;e3i o73ine un r2spuns imediat din partea Spiritului din ;oi a c2rui natur2 este aceea de a r2spunde. 1cum ;-a3i do7>ndit ;ederea deoarece acum percepe3i mental i ;2 men3ine3i :ocaliza3i pe Puterea Spiritual2 din ;oi. ,n3ele9e3i natura sa i-i o:eri3i ,ntrea9a supunere i loialitate. Creatorul ochilor ;otri eti i cel care ;indec2 ochi@ ;otri /D $isus ;a trece ,ntotdeauna pe la ;oi deoarece dorin3 ;oastr2 este $isus al ;ostru. Hrice pro7lem2 are o rezol;2ri sau un salvator su7 :orma unei dorin3e. 1ceasta se plim72D pe str2zile min3ii ;oastre chiar ,n acest moment. 60ist2 o mul$ime de :rici ,ndoieli i 9>nduri an0ioase care ;or pune la ,ncercare dorin3a pe care o a;e3i i ;2 ;or eroda credin3a. 1ceasta este mul$imea despre care se ;or7ete ,n para7ol2 i care ,ncearc2 s2-i ,mpiedice pe cei or7i. )i &ns !i mai tare stri.au( ceea ce ,nseamn2 c2 tre7uie s2 ;2 croi3i drum cu :ermitate i hot2r>re prin noianul de 9>nduri ne9ati;e din mintea ;oastr2. Tre7uie s2 le ,mpin9e3i ,n l2turi i s2 a;e3i ochi doar pentru sal;atorul ;ostru adic2 3elul pe care-# a;e3i. Yinti3i c2tre un 3el ,nalt iu7i3i-# :i3i loiali lui ,m7r23ia3i-l cu a:ec3iune l2sa3i-# s2 ;2 capti;eze. ,n :elul acesta ;e3i reui s2 sim3i3i Prezen3a =indec2toare. ,n momentul ,n caro ;2 ;e3i uni cu ea Puterea =indec2toare $n:init2 ;a cur9e prin

iDre2irea puterii vindectoare

95

canalul pe care l-a3i creat de@a i ast:el ;i se ;a r2spunde la ru92ciune. %-ar tre7ui s2 cerem mai mult2 8umin2. Fu92ciunea noastr2 ar tre7ui s2 sune: DK J?oamne d2-mi ochi s2 pot ;edea 8uminaGD 8umina lui ?umnezeu a e0istat dintotdeauna e0ist2 i ;a e0ista ,n ;enicie. 6ste minunat.

Capitolul 1: UNI I,V CU PUTEREA LUI DUMNEZEU


D#"& acestea era o s&rb&toare a i#%eilor /i Iis#s S-a s#it la Ier#salim) Iar *n Ier#salim, ln(& Poarta Oilor, era o sc&l%&toare, care "e e$reie/te se n#me/te <ite!%a, a$n% cinci "ri%$oare) *n acestea !&cea# m#lime %e bolna$i, orbi, /c,io"i, #scai, a/te"tn% mi/carea a"ei) C&ci #n *n(er al Domn#l#i se cobom la $reme *n sc&l%&toare /i t#lb#ra a"a /i cine intra *nti, %#"& t#lb#rarea a"ei, se '&cea s&n&tos, %e orico boal& era in#t) 0i era acolo #n om, care era bolna$ %e trei!eci /i o"t %e ani) Iis#s, $&!n%#-7 "e acesta !&cn% /i /tiin% c& este a/a *nc& %e m#lt& $reme, i-a !is3 <oie/ti s& te 'aci s&n&tos6 Bolna$#l I-a r&s"#ns3 Doamne, n# am om, care s& m& ar#nce *n sc&l%&toare, cn% se t#lb#r& a"a. c&, "n& cn% $in e#, alt#l so coboar& *naintea mea) Iis#s i-a !is3 Scoal&-te, ia-)7 "at#l t&# /i #mbl&) -$oan /:#-(; pasa@e corelate- 8uca #+:##-#!. Mul3imea de oameni era la scldtoare. Scldtoarea este contiin3a iar noi cu to3ii tr2im cu 9>ndurile noastre cu sentimentele credin3ele opiniile i ima9ina3ia noastr2. 4nele dintre aceste st2ri sunt oar'e( !c%ioape( .#r'ovite !i sl'ite. Mai mult omul este plin de ;ise de speran3o i aspira3ii care nu au ;2zut niciodat2 lumina zilei. Mii do oameni sunt :rustra3i ne:erici3i i 7olna;i deoarece n-au reuit s2-i ,mplineasc2 ;isele idealurile planurile. 1cesto speran3e i ;ise moarte sim7olizeaz2 pe cei 'olnavi( or'i( !c%iopi( usca$i( care a!teapt mi!carea apei.

calit23ile i atri7utele di;ine se a:l2 ,n ;oi atept>ndu-;2 s2 le descoperi3i i s2 le :olosi3i pentru propria e;olu3ie. 60tinde3i-;2 des:2ura3i-;2 i multiplica3i 7inele din ;oi de mii de ori. $ni3iati;a este a ;oastr2. Prezen3a lui ?umnezeu ;2 9u;erneaz2 acum toate or9anele re9ulariz>nd 72t2ile inimii i circula3ia san9uin2. P2m>ntul stelele soarele i luna ,ntrea9a lume este aici pentru ca ;oi s2 ;2 7ucura3i de ele dar dac2 ;re3i s2 transcende3i concep3ia actual2 despre ;oi ,ni;2 tre7uie s2 :ace3i paii necesari. ,ncepe3i chiar de acum s2 9>ndi3i constructi; i s2 ;indeca3i st2rile oar'e( surde !i sl'ite din ;oi. ,n acest act de ;indecare ru92ciunea este denumit2 osp$ 1tunci c>nd medita3i la 7inele ;ostru se cheam2 c2 ;2 ospta$i( adic2 ;2 uni3i ,n mod contient cu acest 7ine. 1poi ,l :ace3i parte inte9rant2 din ;oi tot aa cum o 7ucat2 de p>ine se ,ncorporeaz2 ,n ;oi i de;ine p2r sau carne ,n trupul ;ostru. Scldtoarea are cinci pridvoare( care semni:ic2 cele cinci sim3uri. ?e o7icei sim3urile noastre nea92 realitatea pentruJcare ne ru92m. Mai mult ele neimpre9neazNtot :elul de z;onuri de credin3e :alse i de limit2ri. v***H----X iX-JJ-------I 1cum pute3i pune in aplicare ,n;232tura acestei para7ole. =oi sunte3iU5EU5( atunci c>nd recunoate3i c2 Puterea Spiritual2 este omnipotent2 i ;e3i intra ,n Ierusalim -oraul n2ciil atunci c>nd ;2 ;e3i liniti mintea si ;2 ;e3i :ocaliza asupra SpiUtnln@ cel =iu i 1totputernic din ;oi. =2 ,ntoarce3i acum c2tre Centrul ;ostru di;in unde ;e3i de;eni una cu ?umnezeu. =e3i intra ,ntr-o stare de pace ad>nc2 Pacea lui ?umnezeu. 13i trans:ormat starea de ,n9ri@orare i team2 ,ntr-o stare de ,ncredere i pace
+ +III,;M,< 0=000 ,+111 >PI +++++-+++++++++++++++++-?1 @l@1l I 0
1M,p

9:

4oseph +urphy

l2untric2. $at2 de ce Bi7lia ;or7ete despre o Poart a Oilor( un loc asem2n2tor unei pie3e. %oi tr2im cu to3ii ,ntr-o pia32 ,n :iecare moment din ;ia3a noastr2. =2 trans:orma3i continuu i s2ri3i imediat de la o idee la alta. Tre7uie s2 renun3a3i la team2 i s2 ,n9epe3i s2 a;e3i ,ncredere ,n ?umnezeu i ,n le9ile Sale. Fenun3a3i la rea-;oin32 i c2uta3i s2 mani:esta3i o 7un2;oin32 radiant2. Fenun3a3i la strile oar'e le9ate de
.

credin3a ;oastr2 i c2uta3i s2 ;2 con;in9e3i de ideea c2 e0ist2 ,ntotdeauna o solu3ie pentru orice pro7lem2. Medita3i asupra acestui ade;2r i anume c2 ?umnezeu are un r2spuns pentru taa3e i c2 ;oi ti3i de :apt r2spunsul. Un &n.er tul'ura apa ,n sc25dtoare. &n.erul este 3elul ;ostru dorin3a ;oastr2. 4n 72r7at de la cursurile noastre despre DMiracolele ;indec2riiD cursuri care au stat la 7aza acestei c2r3i mi-a po;estit c2 i se :2cuse r2u i era :oarte am2r>t. 6l a;ea o mare dorin32 de trans:ormare di;in2 dar nu tia cum s2 :ac2 acest lucru ast:el c2 era :oarte tul7urat. ?ar a ,n;23at apoi cum s2 rezol;e acest con:lict. Cine intra &nt#i( dup tul'urarea apei( se "cea sntos. 1 ,n3eles c2 n@rneni nu putea s2 intre ,na@ntea lui. 6l :usese dintotdeauna ,n aceast2 Hmniprezen32 ?i;in2 i percepea ade;2rul c2 de :apt nu poate nimeni s2-# deposedeze sau s2-# :raudeze de nimic. 1tunci c>nd a ,n3eles c2 noi to3i suntem uni3i cu ?umnezeu i c2 nimic nu se poate pierde el a realizat de :apt aceast2 unitate cu $n:initul. S-a ru9at i prin ac3iunea lui ?umnezeu rela3ia lui cu cel2lalt 72r7at implicat s-a trans:ormat ,n ordine armonie 7un2tate i iu7ire. 6l a ,nceput s2 ;ad2 toJ3ug@aViV8ochiiJu@ Hnrnnezeu iar noi tim c2 ?umT,ezei4iede totul ca :iindJper:ec3iune a7solut2. Cu alte cu;inte acest om a ,ncetat s2 se mai :ocalizeze pe haosul i con:uzia e0terioar2 i s-a retras ,n sine in;oc>nd armonia i trans:ormarea di;in2. $ma9inea e0terioar2 con:uz2 s-a trans:ormat ,ntr-o ima9ine de ordine di;in2 i de

0re2irea puterii vindectoare

::

pace ,ntre cei doi. 1ceasta a :ost o solu3ie remarca7il2. 1;e3i ,ncredere ,n ,n3elepciunea lui ?umnezeu care cunoate toate c2ile. D60ist2 o di;initate care ne modeleaz2 ;ia3a s2 ne :olosim de ea aa dup2 cum ;oim.D ,n cadrul unuia dintre cursurile noastre despre cartea &ui Iov( pe care tocmai le-am terminat am spus audien3ei c2 dac2 ;reodat2 au pro7leme i nu pot ;edea nicio ieire s2 se liniteasc2 seara ,nainte de culcare i s2 mediteze asupra Prezen3ei lui ?umnezeu din ei din situa3ia respecti;2 i din toate celelalte persoane implicate. ?up2 c>te;a minute de contemplare t2cut2 s2 supun2 pro7lema respecti;2 Sinelui interior :iind con;ini c2 ordinea se ;a resta7ili. 1ceast2 procedur2 aprinde un :oc ,n inim2 care ;a emana lumin2 i c2ldur2. ,n timp ce acest :oc al iu7irii arde ,n inim2 este 7ine ca ei s2 p2trund2 ,n somn. Multe r2spunsuri remarca7ile au ap2rut ,n diminea3a urm2toare. %imeni nu poate s intre &naintea voastr. %imeni nu ;2 poate ,mpiedica s2 ;2 realiza3i scopurile sau o7iecti;ele. Sin9ura putere pe care o contientiza3i este puterea propriilor ;oastre 9>nduri. 1tunci c>nd 9>ndi3i acest proces este chiar ac3iunea lui ?umnezeu. _>ndurile ;oastre sunt cele care determin2 Puterea lui ?umnezeu s2 ac3ioneze pentru ;oi. %u e0ist2 nimic care s2 se poat2 opune s2 pro;oace sau s2 pun2 7e3e-n roate atunci c>nd ac3ioneaz2 Puterea ?i;in2. %u pot e0ista dou2 puteri in:inite. ?ac2 ar e0ista atunci una ar neutraliza ac3iunea celeilalte i nu ar mai :i nicio ordine. %u pot e0ista dou2 in:inituri; aa ce;a este de neconceput iar matematic este imposi7il. Tro`ard ne spune c2 $n:initul ac3ioneaz2 ca o unitate ca un ,ntre9 ca o armonie. Mintea ;oastr2 tre7uie s2 ac3ioneze ca o unitate tre7uie s2 a;e3i sentimentul c2 sunte3i unaJci8 ide.alul ;ostru. ?ac2 mintea ;oastr2 este di;izat2 prin :aptul c2 accepta3i ideea c2 mai e0ist2 i o alt2 putere nu ;e3i a@un9e

#""

4oseph +urphy

nic2ieri i ;e3i intra ,ntr-un mare impas. Mintea este di;izat2 din cauz2 c2 cele dou2 idei se contracareaz2 una pe cealalt2. =oi @ tre7uie s2 :i3i ar7itrul i s2 a@un9e3i la o decizie concluzion>nd c2 e0ist2 o sin9ur2 Putere. Atiind aceasta ;2 ;e3i eli7era de team2. ?orin3a :2r2 team2 ,nseamn2 realizare. Spune3i-i min3ii ;oastre c2 su9estiile altora pre@udec23ile i :ricile omenirii nu au nicio putere asupra ;oastr2. Condi3iile i su9estiile e0terioare din partea altora nu pot constitui cauze. _>ndul ;ostru este cel care controleaz2. ?ac2 spune3i c2 cine;a ;-a r2nit sau ;-a ,n:uriat ,nseamn2 c2 ;oi a3i permis acelor 9>nduri ne9ati;e s2 se mani:este. 1 :ost 9reeala ;oastr2 si nu a celeilalte persoane. Cealalt2 persoan2 nu este deloc responsa7il2 pentru modul ,n care 9@mdi3i ;oiIdespJreDea sau pentru modul ,n care 9>ndi3i ;oi ,n 9eneral. 1tunci c>ne ;2 9>ndi3i la ?umnezeu sunte3i una cu Puterea Sa di;in2. Sursa este $u7irea i aceasta nu cunoate :rica. P#n c#nd vin eu( altul se co'oar &naintea mea. 13i spus ;reodat2 aa ce;aC Poate c2 nu dar a3i auzit pe al3ii zic>nd D1J7st ;ina lui JohnD D?ac2 n-ar :i :ost Mary sau Johnny a :i :ost promo;atD. ?ac2 spune3i ce;a de 9enul acesta credin3a ;oastr2 este tir7it2 i nu mai sunte3i d2rui3i Puterii 4nice. )u sunt 3umne-eu !i nu e:ist alt 3umne-eu &n a"ar de Mi.eD Sunt si9ur c2 ti3i :oarte 7ine c2 nimeni nu poate s2. sp@@n2 64 S4%T ,n locul ;ostru. 1ceast2 declara3ie este :2cut2 la persoana ,nt>i timpul prezent. 6a ,nseamn2 c2 ;oi accepta3i Prezen3a lui ?umnezeu ca :iind Cauza sau Creatorul. H7ser;a3i c2 de c>te ori ;2 adresa3i surorii sau :iului ;oi spune3i DTu etiD. C>nd ;or7i3i la persoana a treia spune3i D6i suntD sau D6a esteD etc. 4na dintre studentele mele de la cursurile de reli9ie despre 6;an9helia lui $oan -;ede3i lucrarea mea Pacea din voi0 i-a spus: D1m puterea de a spune 64 S4%T: %imeni nu poate s2 spun2 aceasta ,n locul meu. 6u cred acum c2

0re2irea puterii vindectoare

#"#

64 S4%T ceea ce doresc s2 :iu. Tr2iesc ac3ionez i-mi impre9nez :iin3a cu aceast2 stare mental2 i nicio persoan2 loc sau lucru nu poate trece ,naintea mea i nu m2 poate ,mpiedica s2 de;in ceea ce doresc; c2ci mi se va da mie. dup credin$a mea.I 6a a :2cut o demonstra3ie remarca7il2 :olosmdP'u92ciunea de mai sus. Omul neputincios este acela care nu tie unde.J2 puterea i crede c2 ea este ,n a:ara lui. ,n sim7olismul numeric al Bi7liei ceTT:eizecG !i opt de ani ,nseamn2 momentul de recunoatere a Prezen3ei lui ?umnezeu i ;>rsta spiritual2. %um2rul trei-eci se re:er2 la trinitate sau la munca creatoare a propriei min3i opt ,nseamn2 octa;a sau capacitatea omului de a se ridica mai sus prin cunoaterea le9ilor mentale i spirituale. Trinitatea semni:ic2 9>ndul sentimentul i cea de-a treia component2: credin3a ,n 7ine sau ,n ?umnezeu care se nate din :uziunea celor dou2. 1tunci c>nd ideile ;oastre sunt sus3inute de un sentiment sau o emo3ie atunci cele dou2 de;in una i ;oi ;e3i de;eni ,mp2ca3i iar ?umnezeu este dup2 cum tim Pacea. =oi pune3i ,n mod constant aceast2 trinitate ,n ac3iune. 4spensbi o7inuia s2 numeasc2 acest al treilea element care este o73inut elementul neutru. %oi ,l numim ?umnezeu. Pute3i re,n;ia ,n ;oi ideea de s2n2tate per:ect2 in;oc>nd cu credin32 i sim3ire pro:und2 Principiul =indec2tor cer>ndu-i s2 ;2 trans:orme ,ntrea9a :iin32 ,ntr-un model di;ini per:ect plin de armonie s2n2tate i pace. 1m citit un articol remarca7il care a ap2rut acum c>3i;a ani ,n re;ista Nautilus. 1rticolul este scris de c2tre Eredericb 6lias 1ndre`s din $ndianapolis. 6l relata ,n articol c2 pe c>nd era copil :usese declarat incura7il. 1 ,nceput atunci s2 se roa9e :er;ent i dintr-un schilod cu m>inile i 9enunchii de:orma3i a a@uns un 72r7at s2n2tos puternic i cl2dit armonios. 1cest t>n2r a decis ceea ce dorea adic2 o

#"!

4oseph +urphy

s2n2tate per:ect2 i a procedat ,n consecin32. 6l i-a creat propriile a:irma3ii a7sor7ind mental calit23ile pe care i le dorea. 1 tot repetat ru92ciunea sa iar i iar: DSunt ,ntre9 per:ect puternic iu7itor armonios i :ericit.D 1 perse;erat ,ndelun9 i relata clTaceast2 ru92ciune era ultima pe 7uzele sale ,nainte de a adormi i primul lucru pe care-# spunea diminea3a la trezire. 6l se ruRa@@pi assn9enea i pentru al3ii.N trimi3>ndu-le 9>rirhin@QBJu7rre i s2n2tate. 1ceast2 atitudine a min3ii i aceast2 modalitate de ru92ciune au :2cut ca 9>ndurile sale s2 se ,ntoarc2 la el multiplicate. Ca i lui $o; cel din ;echime care se ru9a pentru prietenii lui ?umnezeu i-a dat de dou2 ori mai mult dec>t a;usese ,nainte. Credin3a i perse;eren3a lui au :ost r2spl2tite din 7elu9. ,i mai ;eneau ,n minte i 9>nduri ne9ati;e dar el nu le ,ntre3inea. C>nd ap2reau 9>nduri de 9@Olozie team2 sau ,n9ri@orare ,ncepea s2 :ac2 a:irma3iile sale o7inuite. Modalitatea de a sc2pa de 9>ndurile de team2 este s2 aprindem lampa iu7irii care arde ;enic ,n inima noastr2. Hmul din Bi7lie a;usese acea in:irmitate trei-eci !i opt de ani. 1m discutat de@a despre trinitate. %um2rul opt este ad2u9at atunci c>nd ;indecarea are loc. Opt este compus din dou2 cercuri care reprezint2 interac3iunea sincron2 sau armonioas2 dintre mintea contient2 i cea su7contient2 sau dintre idee i sentiment. 1tunci c>nd dorin3a i emo3ia se pun de acord nu mai e0ist2 nicio contradic3ie i apare ;indecarea. Comanda dat2 de lisus: /idioJ-te( ia-$i patul tu !i um'l reprezint2 ;ocea autorit23ii 7azat2 pe con;in9ere interioar2 care ;2 spune c2 sunte3i ;indeca3i. %oi chiar putem s2 auzim sunetul interior al credin3ei noastre. 6ste ca o ;erita7il2 comand2 l2untric2. @-a$i luat patul i a3i mers ca un om li7er. Toate acestea se petrec ,n ziua de sa'at ?de s#m't0. Sa7atul este acea certitudine interioar2Jcare apare ,n urma ru92ciunii ade;2rate. 6ste o stare a min3ii ,n care

0re2irea puterii vindectoare

#"+

sunte3i nemica3i netul7ura3i calmi deoarece sunte3i tot aa de si9uri c2 idealul ;ostru se ;a ,mplini precum sunte3i si9uri c2 soarele ;a r2s2ri din nou m>ine diminea32. 1tunci c>nd a3i a@uns la acceptarea mental2 complet2 ;2 odi%ni$i &n -iua de sa'at i a;e3i con;in9erea interioar2 c2 DS-a ,mplinitD. 5i era &ntr-o -i de sa'at c#nd s-a vindecat.

Capitolul 11 IMPOSIBILUL DEVENIT POSIBIL


=oi da acum un e0emplu de tehnic2 miraculoas2 de ;indecare i anume ,n;ierea lui 8az2r men3ionat2 ,n capitolul ## din 6;an9helia iui ioan. semni:ica3iile detaliate ale acestui capitol minunat se re92sesc ,n lucrarea mea Pacea din voi( ,n care am interpretat toat2 6;an9helia lui $oan. La-r reprezint2 orice stare moart2 orice dorin32 plan ideal ne,mplinit care a ,n9he3at unde;a ,n interior i nu a mai a@uns s2 :ie reprodus ,n e0perien3a ;oastr2. Mai poate reprezenta dorin3a ;oastr2 de ,ns2n2toire care nu a reuit s2 se materializeze. Iisus care a a2uns la morm#ntul lui La-r ;2 reprezint2 pe ;oi i contientizarea Puterii care ;2 poate re,n;ia idealul ce :usese acoperit de mult2 ;reme cu piatra de morm#nt a :ricii ,ndoielii i an0iet23ii i a :ost &n.ropat &n morm#ntul su7contientului. Iisus a spus9 3a$i la o parte piatra. Piatra supersti3iei a :ricii.i a i9norantei tre7uie ,nl2turat2. Marta reprezint2 punctul de ;edere lumesc cel care ;2 spune: 3oamne( de2a miroase( c este apatra2-i. Patru reprezint2 starea completa D mani:estata ,ncheiat2. ?up2 cum se prezenta situa3ia se p2rea c2 nu mai e0ista nicio speran32 i c2 starea aceea era iremedia7il2. ?ar ,n ciuda circumstan3elor e0terioare e0trem de e;idente chiar i atunci c>nd lumea ,ntrea92 ;a ne9a realitatea pentru care ;oi ;2 ru9a3i dac voi ve$i crede( ve$i vedea Bloria lui =0urpnpKP.7i Cu alte cu;inte dac2 nu ;e3i da aten3ie e;iden3ei pe care o recep3iona3i prin sim3uri i ;e3i mer9e ,nlnteSer contempl>nd realitatea peiT80I4 Care ;aru9a3i ;e 3i ;edea _loria lui ?umnezeu

0re2irea puterii vindectoare

#"/

;e3i ;edea r2spunsul la ru92ciunea ;oastr2. A crede ,nseamn2 a tr2i cu toat2 ,ncrederea acea realitate pentru care ;2 ru9a3i. _>ndul ;ostru este credin3a ;oastr2 i ceea ce 9>ndi3i aceea ;e3i de;eni. JN2iNcu sentimentul lucrului ,mplinit i se ;a produce o schim7are atomic2 i molecular2 ,n corpul 7olna; care s2 se potri;easc2 noului model mental. NJJJJJJJJJJJJJJ Piatra este ridicat dac2 ;e3i re:uza ,n yod pozi3ia s2 da3i putere 7olii sau :ricii. ?ac2 da3i toat2 aten3ia i puterea lui ?umnezeu piatra va "i &nlturat i nu ;e3i mai :i ap2sa3i de 9reut23ile lumii. %oua atitudine mental2 este &n.erul care d piatra la o parte( acea piatr2 a :ricii i a credin3ei :alse. =oi sunte3i acum Iis#s care 0i-a ri%icat oc,ii *n s#s /i a !is3 P&rinte, *i m#l#mesc c& M-ai asc#ltat) E# /tiam c& *ntot%ea#na M& asc#li, %ar "entr# m#limea care st& *m"re1#r am !is, ca s& crea%& c& # M-ai trimis) 0i !icn% acestea, a stri(at c# (las mare3 2a!&re, $ino a'ar&5 -$oan ##:*#-*+.. 1ceste ultime ;ersete dau o dimensiune e0traordinar2 ru92ciunii. 1titudinea de recunotin32 :ace minuni. Cu mul3i ani ,n urm2 un prieten de-al meu care a;ea tu7erculoz2 a luat aceste cu;inte minunate din Bi7lie: &$i mul$umesc( 3oamne( c m-ai ascultat !i !tiu c Tu m au-i mtotdeaLvT!i a ,nceput s2 se roa9e ,n :elul acesta. Tat2l lui p2m>ntesc i-a dat ,ntotdeauna tot ceea ce i-a promis. Hdat2 i-a promis o e0cursie ,n Eran3a -el tr2ia ,n $rlanda.. 60cursia tre7uia s2 ai72 loc ,n luna au9ust dar promisiunea :usese :2cut2 ,n luna mai. 6l ,i amintea c>t de entuziasmat era atunci cum :ier7ea tot de emo3ie i ateptare. 6l a tr2it toate aceste sentimente cu intensitate chiar dac2 e0cursia ,nc2 nu a;usese loc deoarece i se promisese. 6ra :oarte si9ur c2 ;a pleca deoarece tat2l s2u nu-# dezam29ise niciodat2. Atiind toate acestea el i-a spus: D?e ce s2 nu :iu recunosc2tor Tat2lui meu Ceresc pentru promisiunea de

#")

4oseph +urphy

s2n2tate per:ect2 din moment ce tiu cu si9uran32 c2 6l m2 aude ,ntotdeauna i c2-mi spune: &$i voi re"ace sntatea Si-ti voi vindeca rnile I 1st:el de !-+ ori pe zi else rela0a. ,i odihnea mintea apoi ,i ima9ina c2 ;or7ete cu PreNn3a =indec2toare $n;izi7il2 din el i-i spune- DMnl3iirneNc mul3umescD din nou i din nou. 1 procedat ast:el p>n2 c>nd mintea lui s-a saturat cu acest sentiment de recunotin32. ?up2 trei s2pt2m>ni toate testele medicale au ieit ne9ati;e. 6l ,i atr2sese 7inecu;>ntarea lui ?umnezeu. ?eoarece meditase mereu la armonia i per:ec3iunea lui ?umnezeu cN@pon;Tn9eied iii8eT,oNrac2de@a i-a :ost acordat2 _ra3ia a a@uns s@TeNeNperimeTTt@eNeNnyia3aJui .Prin contemplarea eP2cii a Hrdinii a Puterii =indec2toare a lui ?umnezeu s-a produs o rearan@are complet2 a atomilor corpului s2u. 6l a de;enit ca o 7ucat2 de o3el ma9netizat2 care atra9e c2tre sine tot o 7ucat2 de o3el i nu nichel sau alte metale ,n starea de 7oal2 :usese dema9netizat atomii erau ,nc2 prezen3i dar ,ncetaser2 s2 radieze armonie s2n2tate i pace. Sentimentul s2u de recunotin32 i credin3a ,n Puterea =indec2toare au atras ca un ma9net s2n2tatea ;italitatea armonia i pacea. Eace3i precum omul de mai sus renun3a3i lacre din3a :als2 c2 sunt anumite puteri care ;2 men3in ,n stare>P2reP 7oal2 i pe careNoi:tule@mte3i controla. =izualiza3i-;2 e0act. aa cum dori3i s2 :i3i :erici3i s2n2toi str2lucitori puternici. $de@iti:ica3i-;2 cu aceste calit23i i nu accepta3i nimic altce;a. Fenun3a3i complet la orice team2 i nu mai crede3i ,n aa-J zisele cauze sau puteri care ;-au adus m starea m care sunie3ir-Fespin9e3i cate9oric i cu :or32 toate credin3ele :alse. 1;e3i ,ncredere ,n Puterea Suprem2 care ac3ioneaz2 prin sentimentele i credin3a ;oastr2. ?ac2 proceda3i ast:el ;e3i de;eni un ;erita7il ma9net mental i spiritual i ;e3i atra9e ine;ita7il armonia s2n2tatea pacea i :ericirea.

Cei trei pai din procesul &nvierii lui La-r din mor$i sunt: #. Fecunoate3i ca i cauz2 suprem2 propria ;oastr2 contiin32. !. 1ccepta3i ideea de s2n2tate per:ect2 i tr2i3i tot timpul cu ea ,n minte. 1 crede ,nseamn2 a tr2i cu ideea a-i da ;ia32. +. Con;in9erea ine;ita7il2 care apare ,n urma celor doi pai anteriori de;ine puternic2. Sunte3i acum p2truni de starea c2 sunte3i e0act ceea ce a3i dorit s2 :i3i. =ocea ;oastr2 este acum ;ocea autorit23ii care ;2 spune din interior: La-re( vino a"ar! 1ceasta Del:te comanda interioar2 a celui care tie c2 )u !i Tatl una suntem-

Ca"itol#l 7J
O RU8CIUNE PENTRU VINDECARE
=indecarea indi;idual2 ;a :i ,ntotdeauna cea mai con;in92toare do;ad2 a puterii ru92ciunii. 1cum apro0imati; +/ de ani m-am ;indecat de o 7oal2 :olosind o ru92ciune 7azat2 pe Psalmul #+(. Tocmai auzisem o interpretare a acestui Psalm i meditam intens asupra pro:unzimii sale: C& # ai !i%it r&r#nc,ii mei, Doamne, # m-ai alc&t#it *n "ntecele mamei mele) e $oi l&#%a c& s#nt o '&"t#r& a/a %e min#nat&) Min#nate s#nt l#cr&rile Tale /i s#'let#l me# le c#noa/te 'oarte) N# s#nt asc#nse %e Tine oasele mele, "e care leai '&c#t *ntr# asc#ns, nici :iin3a mea "e care ai #r!it-o ca *n cele mai %e 1os ale "&mnt#l#i) Cele nel#crate ale mele le-a# c#nosc#t oc,ii &i /i *n cartea a toate se $or scrie. !i %e !i se $or s&$r/i /i nici#na %in ele n# $a 'i nescris&) 1cest Psalm minunat inspirat ne ,n;a32 c2 trupul i or9anele sale iau la ,nceput :orma unei idei mai ,nainte de a se mani:esta ,n plan :izic iar acest :enomen este la :el do si9ur ca i acela c2 un sculptor are mai ,nt>i o idee ,n minte care ;a de;eni mai t>rziu un lucru mani:estat o realitate o7iecti;2. $nteli9en3a Creatoare creeaz2 i modeleaz2 corpul ,ntre9. 6a tre7uie s2 tie i cum s2-# ;indece. Psalmul ne spune c2 &n cartea Ta erau scrise toate or.anele care-mi erau r#nduite. Cartea reprezint2 Principiul =ie3ii unde sunt ,nscrise arhetipurile tuturor or9anelor. Eolosind acest Psalm ca 7az2 pentru ru92ciunea mea m-am ru9at :oarte simplu dup2 cum urmeaz2:

$111

0re2irea puterii vindectoare

1*9

DTrupul meu a :ost :2cut ,n secret de ?umnezeu ,n3elepciunea 8ui mi-a creat toate or9anele 3esuturile muchii i oasele. Puterea 8ui =indec2toare ,mi satureaz2 mintea i corpul :2c>ndu-m2 ,ntre9 i per:ect. ,3i mul3umesc. Minunate sunt lucr2rile Tale.D M-am ru9at cu ;oce tare timp de cinci minute de !-+ ori pe zi repet>nd aceast2 ru92ciune simpl2. ?up2 trei luni pielea mea era din nou per:ect s2n2toas2. Minunate sunt lucrrile Tale( iar su"letul meu !tie 'ine aceasta.

CUPRINS
Intro%#cere)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))3)))))))))))))))))))))))))))))))))F Ca"itol#l 7 =indecarea tul7ur2rilor mintale ......................................................' Ca"itol#l J Cum ;indec2 mintea noastr2 pe cel 7olna;.................................. #' Ca"itol#l 8 Tratarea ,n a7sen32 i ;indecarea ne7uniei ...................................+" Ca"itol#l 9 Prezen3a noastr2 ;indec2toare.......................................................*( Ca"itol#l / $ncura7ilii sunt ;indeca3i...............................................................// Ca"itol#l G Puterea ;indec2toare a recunotin3ei ............................................)! Ca"itol#l I Festa7ilirea ;ederii .......................................................................'+ Ca"itol#l K 1uzul resta7ilit..............................................................................(# Ca"itol#l : Fu92ciunea ter9e toat2 <1FM1 ................................................(( Ca"itol#l 7L 4ni3i-;2 cu puterea lui ?4M%6c64 ...........................................&) Ca"itol#l 77 $mposi7ilul de;enit posi7il .........................................................#"* Ca"itol#l 7J H ru92ciune pentru ;indecare ....................................................#"(

-iviu Bndronovici

MAREA PIRAMID
Blte apariii la .ditura SO-B,>S %B@BC.5:

NTRE !TIIN !l EZOTERISM


%ro&lema piramidelor 3i Jn special a +arii piramide a lui Kheops a fost$ este 3i va fi o discuie lung$ de mult timp$ chiar 3i Jntre cercettori/ Cu toat aparatura ultramodern de care dispunem ast2i 3i cu toat e1periena acumulat Jn ultimele decenii privind cercetarea e1perimental$ comunitatea 3tiinific nu a dat Jnc un rspuns ferm la aceast Jntre&are referitoare la ansam&lul de piramide de la Li2eh/ %ornind de la realitatea e1istenei comple1ului marilor piramide de la Li2eh$ ce conine 3i piramida lui Kheops$ care este de fapt cea mai important$ 3i inMnd seama de numeroasele informaii ce ne parvin Jnc din antichitate privind rolurile iniiatic$ esoteric$ astronomic$ agricol etc/ al acestor construcii$ apar cMteva Jntre&ri: Oare modulJn care gMndim ast2i un e1periment nu este cumva gre3itN %rivim oare corect studiul acestui Gefect de piramidGN @u cumva tre&uie s regMndim Jn principial diferit modul de a efectua e1perimentele Jn piramide$ eveniment care poate ar conduce la re2ultate repeta&ile 3i deci apoi accepta&ile 3i de 3tiinN