Sunteți pe pagina 1din 264

1

CELULA.ESUTURILE.
COMPLEMENT SIMPLU
1.Care sunt organitele necesare sintezei de ATP? A. lizozomii B. ribozomii C. centrozomii D. mitocondriile E. nici una 2.Transportul transmembranar cu ajutorul cru ilor nu se caracterizeaz prin! A. este un transport nespeci"ic B. este un transport saturabil C. se poate caracteriza printr#o competi$ie %ntre moleculele de transportat D. se "ace cu sau "r consum de ATP E. este caracteristic moleculelor organice polarizate i cu greutate molecular mare &.Canalele de 'a( se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. sunt ,oltaj#dependente B. sunt inacti,e %n perioada re"ractar absolut C. permit transportul 'a( con"orm gradientului de concentra$ie D. se desc-id c+nd poten$ialul membranar re,ine ctre ,aloarea de repaus E. au o structur proteic ..Dictiozomii inter,in %n! A. sintezele proteice B. metabolismul glicogenului C. e*cre$ia unor substan$e celulare D. digerarea substan$elor ce ptrund %n celul E. nici una /.0esut cubic pluristrati"icat se gse te %n! A. epiteliul tra-eal B. mucoasa tubului digesti, C. canalele glandelor endocrine D. uroteliu E. nici una 1.2orma celulelor depinde de! A. originea lor B. structura lor C. "unc$iile lor D. localizarea lor %n organism

2 E. specie 3.4epolarizarea se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. se datoreaz desc-iderii canalelor ,oltaj dependente pentru 5( B. se caracterizeaz prin ie irea 5( din celul C. se caracterizeaz prin transportul acti, transmembranar al 5( D. %n timpul ei membrana este %n perioada re"ractar E. nici o e*cep$ie 6.2oi$a e*tern a membranei nucleare! A. prezint dictiozomi B. are structur trilaminat C. este %nconjurat la e*terior de spa$iul perinuclear D. se continu cu citomembranele 4E E. toate ade,rate 7.Care din a"irma$iile pri,ind plasmalema nu sunt ade,rate? A. are un aspect tristrati"icat8trilaminat9 B. are permeabilitate selecti, C. este polarizat electric D. mediaz sc-imburile dintre nucleu i citoplasm E. nici una "als 1:.'u au %n structura lor lipide i proteine! A. plasmalema B. carioplasma C. peretele mitocondrial D. lizozomul E. toate 11.Este proprietate special a celulei musculare! A. sinteza proteic i lipidic proprie B. capacitatea de a trans"orma energia c-imic a unor compu i %n energie mecanic C. reproducerea celular D. transportul transmembranar E. nici una 12. Centros"era este! A. o zon de citoplasm ,+scoas B. sinonim cu centrozomul C. zona cea mai important a citoplasmei D. este un organit comun E. nici una 1&.'u se realizeaz con"orm gradientului de concentra$ie) transportul transmembranar! A. prin pompa de calciu

& B. C. D. E. al ureei prin di"uziune "acilitat prin osmoz toate se realizeaz con"orm gradientului de concentra$ie

1..Con$in enzime -idrolitice! A. ribozomii B. lizozomii C. mitocondriile D. corpii 'issl E. aparatul ;olgi 1/.<odelul structural al membranei este numit model mozaic "luid datorit! A. dispunerii "os"olipidelor B. ata rii glucidelor "ie pe proteine) "ie pe lipide C. dispunerii neuni"orme a proteinelor D. dispozi$iei neuni"orme a glucidelor) lipidelor i proteinelor membranare E. prezen$ei moleculelor de colesterol 11.=ediul biosintezei proteinelor speci"ice este! A. mitocondria B. reticulul endoplasmatic neted C. aparatul ;olgi D. ribozomul E. lizozomul 13.>onii de 'a nu se caracterizeaz prin! A. pot trece prin membrana celular acti, sau pasi, B. sunt sco i din celul de pompa 'a?5 C. pot tra,ersa membrana prin di"uziune D. intr %n celul %n "aza de depolarizare E. transportul lor prin porii proteici membranari este responsabil de poten$ialul de repaus 16.4ibozomii! A. se mai numesc dictiozomi B. intr %n alctuirea ergastoplasmei C. lipsesc %n neuroplasm D. se gsesc %n neuro"ibrile E. inter,in %n transportul secre$iilor 17.'ucleul! A. con$ine %n cromatin carioplasm B. prezint pe "oi$a e*tern a membranei lizozomi C. are dimensiuni ,ariabile) corespunztor ciclului "unc$ional al celulei D. nu poate lipsi %n celule

. E. prezint toate aceste caracteristici 2:.2ibra muscular neted este! A. anucleat B. binucleat C. polinucleat D. mononucleat E. mono# sau polinucleat) "unc$ie de mu c-i 21.4eticulul endoplasmatic se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. este un sistem circulator intracitoplasmatic B. are rol %n metabolismul glicogenului C. are rol %n sintezele proteice D. leag stratul intern al membranei nucleare cu plasmalema E. poate a,ea un aspect di"erit) %n "unc$ie de acti,itatea celular 22.;radientul de concentra$ie reprezint! A. concentra$ia moleculelor i ionilor din solu$ia mai concentrat B. di"uziunea moleculelor i ionilor printr#o membran permeabil C. di"eren$a de concentra$ie dintre dou compartimente ale unei solu$ii D. trecerea sol,entului de la solu$ia mai concentrat la cea mai diluat E. transportul pasi, sau acti, prin plasmalem 2&. Proteinele plasmalemei nu se caracterizeaz prin! A. au o distribu$ie neuni"orm B. realizeaz "unc$iile specializate ale membranei C. prezint %n interiorul lor spa$ii "oarte mici care permit trecerea ionilor D. intr %n alctuirea pompelor E. permit di"uziunea "acilitat a glucozei prin canalele lor 2..Di"uziunea apei! A. se nume te di"uziune "acilitat B. apare c+nd membrana este mai permeabil pentru sol,it C. se "ace pasi,) cu ajutorul unor cru i D. se realizeaz cu o "or$ propor$ional cu presiunea apei din solu$ie E. nici una 2/.Care din a"irma$iile pri,ind centrozomul este "als? A. este esen$ial pentru di,iziunea celular B. const din doi centrioli C. lipse te %n neuron D. con$ine materialul genetic E. este situat %n apropierea nucleului 21.@n timpul pantei ascendente a poten$ialului de ac$iune se produc urmtoarele) e*cept+nd! A. se produce depolarizarea

/ B. C. D. E. 'a( intr %n celul cu ajutorul unor proteine transportoare celula este %n perioad re"ractar absolut canalele ,oltaj dependente de 'a( sunt desc-ise nici o e*cep$ie

23.Ergastoplasma! A. este ribozomul B. este aparatul ;olgi C. are rol important %n metabolismul glicogenului D. lipse te %n neuron E. este "orma di"eren$iat a reticulului endoplasmatic 26.Carioplasma se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. este o solu$ie coloidal B. are aspect omogen C. const dintr#o re$ea de "ilamente sub$iri D. la %nceputul di,iziunii celulare prezint cromozomi E. nici o e*cep$ie 27.Despre membrana celular sunt ade,rate urmtoarele a"irma$ii) e*cept+nd! A. dispunerea "os"olipidelor %i con"er un aspect tristrati"icat B. miezul su -idro"il restric$ioneaz transportul transmembranar al ionilor C. con$ine proteine distribuite neuni"orm D. pe "a$a e*tern are ata ate glucide puternic %ncrcate negati, E. nici o e*cep$ie &:.Epiteliul mucoasei tra-eale nu se caracterizeaz prin! A. are celule epiteliale de acoperire i senzoriale B. are celule cu cili C. are celulele dispuse pe un singur strat D. are celule cilindrice E. prezint toate aceste caracteristici &1.'ucleul se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. are de obicei "orma celulei B. poate "i e*centric %n celulele mucoase C. are dimensiuni ,ariabile) corespunztor ciclului "unc$ional al celulei D. controleaz metabolismul celular E. are un diametru %ntre & i .A &2.Dictiozomul este! A. ribozomul B. aparatul ;olgi C. lizozomul D. centrozomul E. 4E

&&.'u poate di"uza prin membrana celular! A. o*igenul B. 5( C. -ormonii steroizi D. etanolul E. toate di"uzeaz &..0esutul conjuncti, moale "ibros nu se gse te %n! A. meniscurile articulare B. ligamente C. tendoane D. apone,roze E. se gse te %n toate &/. 2os"orilarea o*idati, nu se carcaterizeaz prin! A. are loc %n partea structurat a citoplasmei B. se re"er la sinteza AD' C. are loc %n matricea mitocondrial D. se realizeaz ca urmare a ac$iunii unor sisteme enzimatice E. se caracterizeaz prin toate

COMPLEMENT GRUPAT
&1.Brganitele speci"ice! 1. apar$in pr$ii structurate a citoplasmei 2. se gsesc %n anumite celule &. sunt elementele contractile de la ni,elul sarcoplasmei .. includ neuro"ibrilele &3.=e realizeaz pasi,! 1. osmoza 2. transportul membranar al ionilor de sodiu %n timpul depolarizrii &. transportul membranar al ureei .. men$inerea poten$ialului membranar de repaus &6.Adipocitele! 1. se gsesc %n -ipoderm 2. au "orm globuloas &. au nucleul e*centric .. sunt celule conjuncti,e &7.E*ocitoza! 1. este un tip ,ezicular de transport 2. are dou "orme particulare! "agocitoz i pinocitoz

3 &. ajut la eliminarea din celul a materialului intracelular .. utilizeaz proteine transportoare .:.Ca ni,elul sistemului respirator se gsesc urmtoarele tipuri de $esuturi! 1. epitelial cubic simplu 2. epitelial de acoperire ciliat i neciliat &. epitelial cu celule cilindrice .. conjuncti, semidur .1.Care din celule au mai mult de un nucleu? 1. leucocitele 2. -epatocitul &. adipocitul .. "ibra musculara striat .2.@nt+lnim proteine %n structura! 1. carioplasmei 2. ribozomilor &. plasmalemei .. mitocondriilor .&. Despre a*ul trans,ersal nu sunt ade,rate urmtoarele a"irma$ii! 1. se %ntretaie %n ung-i drept cu celelalte dou a*e ale spa$iului 2. prin el trec planurile trans,ersal i "rontal &. are un pol drept i unul st+ng .. este a*ul grosimii ...Poten$ialul de membran se datoreaz! 1. permeabilit$ii selecti,e a membranei 2. distribu$iei inegale a sarcinilor de o parte i de alta a plasmalemei &. acti,it$ii pompei 'a?5 .. prezen$ei intracelulare a moleculelor nedi"uzibile %ncrcate poziti, ./.Prin spa$iile ultramicroscopice din interiorul proteinelor plasmalemei trec! 1. o*igenul 2. ureea &. -ormonii steroizi .. 5( .1.Corpusculii lui Palade! 1. sunt cele mai mici organite comune 2. inter,in %n sintezele proteice &. intr %n alctuirea corpilor tigroizi .. au o structur proteic .3.Prezint micro,ili! 1. epiteliul mucoasei intestinale

6 2. epiteliul tra-eal &. epiteliul tubilor renali .. leucocitele .6.4eticulul endoplasmatic neted! 1. se mai nume te ergastoplasm 2 .are aspect di"erit) "unc$ie de starea de acti,itate celular &. %n neuron poart numele de corp tigroid .. are rol %n metabolismul glicogenului .7.Celulele! 1. au o dimensiune medie de 2:#&:D 2. dimensiunile lor depind de ,+rst) condi$iile mediului e*tern &. sunt unit$ile structurale) "unc$ionale i genetice ale organismului .. pot e*ista singure sau %n grup /:.<embrana nuclear! 1. prezint un spa$iu perinuclear 2. este dubl &. pe "oi$a sa e*tern prezint corpusculii lui Palade .. poate prezenta prelungiri /1.Di"uziunea apei! 1. se nume te di"uziune "acilitat 2. se realizeaz cu o "or$ in,ers propor$ional cu numrul particulelor dizol,ate %n solu$ie &. se realizeaz c+nd membrana este mai permeabil pentru sol,it .. se realizeaz prin trecerea apei dinspre solu$ia mai diluat %n cea mai concentrat /2.Cromozomii! 1. sunt %n centros"er 2. con$in cantit$i mici de lipide) ioni de Ca i <g &. apar la s"+r itul di,iziunii celulare .. se "ormeaz din cromatin /&.C+ng nucleu se gsesc! 1. aparatul ;olgi 2. centrozomul &. reticulul endoplasmatic .. nucleolii /..0esutul cartilaginos "ibros se gse te %n! 1. cartilajele costale 2. meniscurile articulare &. cartilajele tra-eale

7 .. discurile inter,ertebrale //.<+na! 1. apar$ine pr$ii libere a membrului superior 2. se a"l %n partea pro*imal a membrului superior &. prezint o "a$ ,olar .. este situat pro"und "a$ de centura scapular /1.4ibozomii! 1. sunt organite celulare "oarte mici 2. se gsesc la ni,elul "e$ei e*terne a membranei nucleare &. intr %n alctuirea corpilor 'issl .. pot "i liberi %n citoplasm /3.Au aspect trilaminat8tristrati"icat9! 1. membrana celular 2. membrana mitocondrial &. membrana nuclear .. dictiozomii /6.Epigastrul! 1. este superior de linia ce une te e*tremit$ile anterioare ale coastelor 1: 2. la ni,elul su se proiecteaz "icatul) stomacul i anse intestinale &. are ca limit superioar mu c-iul dia"ragma .. se %n,ecineaz cu -ipogastrul /7.Perioda re"ractar relati,! 1. permite ini$ierea unui nou poten$ial de ac$iune 2. e caracteristic unei por$iuni din partea descendent a poten$ialului de ac$iune &. permite apari$ia unui poten$ial de amplitudine mai redus dec+t %n mod normal .. se datoreaz inacti,rii canalelor de 'a 1:.Ceucocitele! 1. sunt celule ale $esutului conjuncti, 2. au un numr crescut de lizozomi &. emit prelungiri neordonate) temporare .. sunt celule "agocitare 11.<itocondriile! 1. sunt sediul "os"orilrii o*idati,e 2. au un perete trilaminat &. au un %n,eli cu structur lipoproteic .. prezint o membran e*tern plicaturat 12. Au "orm globuloas! 1. o,ulul

1: 2. celulele cartilaginoase &. adipocitele .. celulele epiteliale 1&.Etanolul! 1. prezint legturi co,alente polare 2. strbate plasmalema prin "orma$iuni proteice de dimensiuni "oarte mici) ce nu pot "i ,izualizate electronomicroscopic &. nu este %ncrcat electric .. necesit pentru transport cru i membranari 1..Planul metameriei corpului este! 1. planul "rontal 2. planul ce trece prin a*ele grosimii i l$imii corpului &. planul sagital .. planul trans,ersal 1/.Di"uziunea "acilitat! 1. se "ace acti, 2. este un transport ,ezicular &. se realizeaz %mpotri,a gradientului de concentra$ie .. necesit o protein transportoare

11

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1.D#pg.3 2.A#pg.6)7 &.D#pg.6)7)1: ..C#pg.3 /.E.#pg.11 1.C#pg./ 3.C#pg.7)1: 6.D#pg.3)6 7.D#pg.1)6)7 1:.D#pg.1)3)6 11.B#pg.1: 12.A#pg.3 1&.A#pg.6)7 1..B#pg.3 1/.C#pg.1 11.D#pg.3 13.E#pg.6)7)1: 16.B#pg.3)1. 17.C#pg.3)6 2:.D#pg.3 21.D#pg.3)6 22.C#pg.6 2&.E#pg.1)7 2..E#pg.7 2/.D#pg.3 21.B#pg.7)1: 23.E#pg.3 26.E#pg.6 27.B#pg.1 &:.A#pg.3)11 &1.E#pg.3)6 &2.B#pg.3 &&.E#pg.6)7 &..A#pg.11 &/.B#pg.3

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1.E#pg.3 &3.A#pg.6)7 &6.E#pg./)3)11 &7.B#pg.7 .:.E#pg.11 .1.C#pg.3 .2.E#pg.1)3)6 .&.D#pg..)/ ...A#pg.7 ./.D#pg.6)7 .1.E#pg.1)3 .3.B#pg.3 .6.C#pg.3 .7.E#pg./ /:.A#pg.6 /1.D#pg.7 /2.C#pg.3)6 /&.A#pg.1)3)6 /..C#pg.11 //.B#pg..)/ /1.E#pg.3)6 /3.A#pg.1)3)6 /6.B#pg.. /7.A#pg.1: 1:.E#pg.3)11 11.A#pg.3 12.A#pg./ 1&.B#pg.6)7 1..C#pg./ 1/.D#pg.7

12

SISTEMUL NERVOS
COMPLEMENT SIMPLU
1.Care din a"irma$ii este ade,rat?! A. conducerea la ni,elul a*onilor mieliniza$i este de tip saltator) pentru c se realizeaz salturi la ni,elul strangula$iilor tecii Fenle B. teaca de mielin prezint discontinuit$i numite noduri 4an,ier C. conducerea este mai mare la ni,elul colateralelor a*onale) ce pierd teaca de mielin D. teaca de mielin este %ntre teaca =c-Gann i teaca Fenle) a,+nd rol izolator E. teaca =c-Gann este dispus %n jurul tecii Fenle) prezent+nd %ntre dou celule =c-Gann o strangula$ie 4an,ier 2.A*onul neuronilor din ='C are! A. teaca de mielin sintetizat de astrocite) care sintetizeaz i AD' B. teaca =c-Gann care sintetizeaz mielina %ntre dou noduri 4an,ier C. teaca Fenle cu rol %n cre terea rezisten$ei membranare D. teaca de mielin sintetizat de oligodendrocite pentru mai mul$i a*oni E. teaca de mielin care acoper i corpul neuronal &.'u apar$ine cordonului anterior! A. "asciculul piramidal direct B. "asciculul tectospinal C. "asciculul rubrospinal D. "asciculul spinotalamic ,entral E. toate apar$in ..'u sunt re"le*e ale trunc-iului cerebral! A. re"le*ul de ,om i cel de degluti$ie B. re"le*ul de clipire i de desc-idere a oc-ilor C. re"le*ele cardioaccelerator i cardioin-ibitor D. re"le*ul lacrimal i cel "otomotor E. re"le*ul de acomodare /.'u se obser, pe "a$a posterioar a trunc-iului cerebral! A. pedunculul cerebelos in"erior B. pedunculul cerebelos superior C. ner,ul tro-lear

1& D. lama c,adrigeminal E. ner,ul abducens 1.Au %n structura lor i "ibre parasimpatice preganglionare urmtorii ner,i) e*cept+nd! A. ner,ul >>> B. ner,ul H C. ner,ul H>> D. ner,ul >I E. ner,ul I 3.<u c-iul ridictor al pleoapei superioare este iner,at de! A. ner,ul >> B. ner,ul H C. ner,ul H> D. ner,ul >>> E. ner,ul >H 6.'er,ul abducens iner,eaz mu c-iul! A. drept superior B. oblic in"erior C. drept medial D. oblic superior E. drept lateral 7.Are originea %n an$ul preoli,ar i iner,eaz mu c-ii limbii! A. ner,ul gloso"aringian B. ner,ul "acial C. ner,ul -ipoglos D. ner,ul ,ag E. rdcina cranian a ner,ului accesor 1:.2ibrele parasimpatice ale ner,ului >I iner,eaz! A. mugurii gustati,i de la rdcina limbii B. glanda sublingual C. glanda submandibular D. glanda parotid E. mugurii gustati,i din treimea posterioar a limbii 11.'er,ii spinali conecteaz mdu,a cu receptorii i e"ectorii somatici i?sau ,egetati,i) "iind %n numr total de! A. &1 B. .1 C. &6 D. 12 E. 12

1. 12.'u apar$ine cordonului anterior medular urmtorul "ascicul e*trapiramidal! A. ,estibulospinal anterior B. tectospinal C. reticulospinal D. oli,ospinal E. toate apar$in cordonului anterior 1&.Alege$i a"irma$ia corect legat de sensibilitatea tactil epicritic! A. dendrita protoneuronului este lung) ajung+nd p+n la mecanoreceptorii din submucoase B. a*onii deutoneuronilor decuseaz medular) "orm+nd decusa$ia senziti, C. a*onii deutoneuronilor "ormeaz %n trunc-iul cerebral lemniscul lateral D. are proiec$ie cortical di"uz %n ariile somestezice E. "ibrele ascendenete particip la "ormarea lemniscului medial 1..Pentru neuroni) ne,rogliile nu au rol! A. de sus$inere B. tro"ic C. %n sinteza de mielin D. "agocitar E. %n sinteza i trans"erul de AD' 1/.@ntre oli,a bulbar i piramida bulbar se gse te originea aparent a ner,ului! A. abducens B. ,ag C. gloso"aringian D. -ipoglos E. accesor 11.2ibrele parasimpatice care iner,eaz glanda sali,ar sublingual pro,in din! A. nc. sali,ator in"erior B. nc. dorsal al ,agului C. nc. sali,ator superior D. nc. solitar E. ganglionul geniculat 13.>ner,a$ia senziti, a obrazului este asigurat de! A. ner,ul "acial B. ner,ul gloso"aringian C. ner,ul mandibular D. ner,ul ma*ilar E. ramura o"talmic a trigemenului 16.'u apar$ine cordonului lateral "asciculul! A. piramidal %ncruci at B. spinocerebelos direct

1/ C. oli,ospinal D. ;oGers E. tectospinal 17.Centrul re"le*ului miotatic reprezint! A. sinapsa dintre receptor i neuronul senziti, B. sinapsa dintre neuronul motor i "ibra muscular neted C. sinapsa dintre neuronul motor i "ibra muscular striat D. sinapsa dintre neuronul senziti, i motor E. nici una 2:. 2ibrele parasimpatice ale ner,ului >>> % i au originea %n! A. nucleul ambiguu B. nucleul solitar C. nucleul sali,ator superior D. nucleul lacrimal E. nici unul 21. De la baza craniului pana la ,ertrebra lombara & se "ormeaz in total! A. 12 ner,i spinali B. 22 ner,i spinali C. .1 ner,i spinali D. &1 ner,i spinali E. .. ner,i spinali 22. Alege$i a"irma$ia ade,rata pri,ind trunc-iul ner,ului spinal! A. se "ormeaz prin unirea ramurii anterioare cu ramura posterioara a ner,ului spinal B. trunc-iurile ner,ilor spinali lombari si sacrali "ormeaz coada de cal C. are numai ramuri mi*te D. se imparte in ramuri inainte de a parasi canalul ,ertebral E. toate sunt ade,rate 2&. En ner, mi*t are in structura sa "ibre! A. =omatomotorii si somatosenziti,e B. =omatomotorii) ,isceromotorii si senziti,e C. =enziti,e si motorii somatice) simpatice si parasimpalicc D. =omatice si ,egetati,e E. =enziti,e somatice si ,egetati,e 2.. >n alctuirea substan$ei cenu ii medulare intra cu e*cep$ia! A. neuroni ,egetati,e simpatici B. neuroni in retea din substan$a reticulata C. neuroni ,egetati,i parasimpatici D. neuroni ai cailor sensiti,e E. nici o e*cep$ie 2/. Enul dintre "asciculele urmtoare nu se incruciseaza la ni,el medular!

11 A. "asciculul spinotalamic lateral B. "asciculul gracil C. "asciculul spinocerebelos ,entral D. "asciculul spinotalamic anterior E. "asciculul piramidal direct 21. Cezarea intumescentei cer,icale a madu,ei spinrii nu determina! A. dispari$ia sensibilit$ii termice a membrelor in"erioare B. pierderea sensibilit$ii tactile a membrelor superioare C. paralizia membrelor superioare D. dispari$ia sensibilit$ii termice la membrele superioare E. le determina pe toate 23. Este re"le* bineuronal! A. re"le*ele nopticepti,e B. re"le*ul rotulian C. re"le*ul pupilodilatator D. re"le*ul de de"ecatie E. re"le*ul cardioaccelerator 26. >n cordonul medular lateral nu sunt transmise! A. sensibilitatea termica si dureroasa B. impulsurile pentru mi crile ,oluntare C. sensibilitatea interocepti,a D. impulsurile propriocepti,e incon tiente E. sunt transmise toate 27. 4e"le*ele nocicepti,e! A. sunt monosinaptice B. au calea a"erenta cu originea in cornul posterior medular C. declan eaz un re"le* de "le*ie a m+inii sau piciorului D. este un re"le* de e*tensie a gambei E. declan eaz un re"le* de mictiune si de de"ecatie &:. >n partea peri"erica a cordonului lateral medular se gse te "asciculul! A. "asciculul piramidal incrucisat B. "asciculul ,estibulospinal lateral C. "asciculul rubrospinal D. "asciculul spinocerebelos incrucisat E. "asciculul rcticulospinal

COMPLEMENT GRUPAT
&1.Alege$i a"irma$ia gre it legat de conducerea impulsului ner,os! 1.apari$ia unui poten$ial de ac$iune %ntr#un anumit punct al membranei este consecin$a depolarizrii produse de un poten$ial de ac$iune anterior 2.apari$ia unui poten$ial de ac$iune %ntr#o zon a membranei este consecin$a determin apari$ia unui nou poten$ial de ac$iune %n zona ,ecin

13 &.orice nou poten$ial de ac$iune este un e,eniment complet nou) care se repet i regenereaz de#a lungul a*onului amielinic ..poten$ialul de ac$iune este condus %ntr#o singur direc$ie deoarece unde s#a produs un poten$ial de ac$iune anterior membrana este %n stare re"ractar absolut &2.Alege$i a"irma$iile gre ite legate de sinapsele electrice! 1.sunt dendro#dendritice 2.se gsesc aproape %n %ntreg ='C &.sunt caracteristice mai ales pentru miocard ..se realizeaz %n zonele de rezisten$ electric minim a "ibrei musculare striate &&.Trunc-iul ner,ului spinal! 1.este %n,elit de dura mater 2.iese din canalul ,ertebral prin gaura inter,ertebral) posterior de apo"iza trans,ers &.din ele ies ramurile ,entral) dorsal) meningeal i comunicant alb ..%n el intr "ibre simpatice preganglionare care constituie ramura comunicant cenu ie &..;anglionul trigeminal! 1.se gse te pe "a$a anterioar a pun$ii 2.din el se "ormeaz trei ramuri mi*te &.con$ine neuronii trigeminali ai trunc-iului cerebral ..con$ine neuroni care iner,eaz senziti, globul ocular &/.'er,ii ol"acti,i! 1.sunt ner,i senzoriali care conduc in"orma$ii legate de ,edere 2.% i au originea real la ni,elul celulelor bipolare retiniene &."ac sinaps %n lama ciuruit a etmoidului ..apar$in sistemului limbic &1.4e"le*ele nocicepti,e! 1.sunt re"le*e de aprare 2.centrii sunt polisinaptici &.receptorii sunt localiza$i %n piele ..e"ectorul este un mu c-i e*tensor) care retrage segmentul respecti, din "a$a agentului cauzator al durerii &3.2unc$ia re"le* a mdu,ei spinrii! 1. este asigurat de ci ascendente i descendente 2. este asigurat de ci scurte i de asocia$ie &. este proprietatea de a iradia la ni,elul ='C) antren+nd un numr crescut de neuroni ..este asigurat de neuroni somatici i ,egetati,i &6.'euronii ,iscerosenziti,i!

16 1.au dendrita lung 2.se gsesc %n ganglionul spinal &.a*onii lor ajung %n partea dorsal a cornului lateral medular ..dendrita lor ajunge la receptorii pro"unzi din aparatul locomotor &7.2ibrele corticospinale % i au originea %n aria! 1.premotorie 2.motorie &.suprapus ariei senziti,e secundare ..motorie suplimentar .:.=ensibilitatea interocepti,! 1.are ca receptori termina$iile ner,oase libere din pere$ii trunc-iului 2.are protoneuronul %n ganglionul spinal &.a*onii merg din aproape %n aproape la deutoneuronii din talamus ..are o cale polisinaptic cu proiec$ie cortical di"uz .1.2ibrele corticospinale! 1.2/J din ele nu se %ncruci eaz) iner,+nd mu c-ii sc-eletici de aceea i parte 2.controleaz motilitatea ,oluntar a globilor oculari &.circa 3::::: sunt "ibre nemielinizate ..%n traiectul descendent strbat dience"alul) trunc-iul cerebral i mdu,a spinrii .2.2asciculul spinocerebelos dorsal! 1.este un "ascicul ascendent al sensibilit$ii propriocepti,e 2.ajunge %n cerebel prin PC< &.este un "ascicul direct) situat %n cordonul lateral ..ajunge %n mezence"al i apoi coboar pentru a intra %n cerebel .&.=ensibilit$ile tactil epicritic i Kinestezic! 1.au receptori comuni) reprezenta$i de termina$iile ner,oase libere 2.cile ascendente medulare ajung la nucleii senziti,i gracilis i cuneat &.merg prin "asciculele gracilis i cuneat) primul "iind situat numai %n mdu,a toracal superioar i cer,ical ..au al treilea neuron %ntr#un nucleu de releu talamic situat de parte opus zonei stimulate ...<eningele spinal! 1.este "ormat din trei membrane de protec$ie) care tapeteaz pere$ii canalului ,ertebral 2.%ntre dura mater i ara-noid se gse te lic-idul ce"alora-idian &.pia mater este o membran conjuncti,o#,ascular) care con$ine %n grosimea ei ple*uri ,enoase ..pia mater %n,ele te la e*terior mdu,a) srind peste an$uri i "isuri ./.=inapsele c-imice!

17 1.presupun prezen$a receptorilor pentru mediatori c-imici la ni,elul termina$iei presinaptice 2.se gsesc %n ='H &.sub ac$iunea impulsului se elibereaz mediatorul %n termina$ia presinaptic ..au conducere unidirec$ional .1.4eceptorii pot "i! 1.corpusculi senziti,i 2.celule epiteliale di"eren$iate &.celule specializate %n celule senzoriale ..termina$ii butonate ale dendritelor .3.Poten$ialul terminal de plac reprezint! 1. sinapsa a*odendritic 2. sinapsa a*oa*onic &. sinapsa dendrodendritic .. sinapsa cu o "ibr muscular neted .6.Alege$i a"irma$iile gre ite despre re"le*! 1. baza anatomic a actului re"le* este arcul re"le* 2. mecanismul "undamental de "unc$ionare a sistemului ner,os este arcul re"le* &. componentele arcului re"le* sunt %n numr de / .. termenul de re"le* a "ost introdus de c-imistul "rancez 4enL Descartes .7.@n conducerea la ni,elul a*onilor amielinici) poten$ialul de ac$iune! 1. este cu tip de conducere saltator 2. poate aprea %n orice zon a membranei &. apare la ni,elul nodurilor 4an,ier .. este condus unidirec$ional) deoarece %n zona anterioar membrana este %n perioad re"ractar absolut /:.<usculatura "aringelui este iner,at de! 1. ner,ul -ipoglos 2. ner,ul ,ag &. rdcina cranian a ner,ului I> .. ner,ul gloso"aringian /1.2ibrele parasimpatice preganglionare ale nucleului sali,ator in"erior iner,eaz! 1. glanda lacrimale 2. glanda submandibular &. glandele mucoasei "aringiene .. glanda sublingual /2.4e"le*ul miotatic apare! 1. ca rspuns la stimulul dureros 2. ca re"le* de aprare

2: &. ca rspuns pentru reglarea ,asomotricit$ii .. ca rspuns la %ntinderea brusc a tendonului unui mu c-i /&.'u iese din trunc-iul ner,ului spinal! 1. ramura comunicant alb 2. rdcina ,entral &. ramura meningeal .. ramura comunicant cenu ie /..'euronii somatosenziti,i au prelungirea neuronal scurt %n contact cu! 1. receptorii din piele 2. ,isceroceptorii tegumentari &. receptorii pro"unzi ai aparatului locomotor .. termina$iile ner,oase libere //.4amura meningeal a ner,ului spinal con$ine "ibre! 1. parasimpatice preganglionare 2. ,asomotorii &. parasimpatice postganglionare .. senziti,e /1.=istemul piramidal are neuronii localiza$i! 1. la ni,el medular 2. la ni,el central &. %n nucleii motori ai ner,ilor cranieni .. %n astrocitele corticale /3.4dcina posterioar a ner,ului spinal are pe traiectul su! 1. "ibre somatosenziti,e 2. neuroni ,iscerosenziti,i &. "ibre ,iscerosenziti,e .. neuroni somatomotori /6. 2ibrele simpatice amielinice postganglionare! 1. sunt a*oni ai neuronilor din ganglionii simpatici latero ,ertebra li 2. merg prim ramura comunicanta alba &. trec prin trunc-iul ner,ului spinal .. trec prin rdcina anterioara a ner,ului spinal /7. >n alctuirea Mcozii de calM intra! 1. trunc-iurile ner,ilor spinali) lombari si sacrali 2. conul medular &. ramurile dorsale ale ner,ilor lombari si sacrali .. "ilum terminale si radacinele ner,iilor lombo#sacrali 1:. 'euronii bipolari! 1. se gsesc in coarnele anterioare ale madu,ei spinrii

21 2. se gsesc in ganglionii spinalii de pe tractul rdcinii posterioare a ner,ului spinal &. au "orma piramidala sau piri "orma .. se gsesc in ganglionul spiral Corti

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1.B#pg.1/ 2.D#pg.1/ &.C#pg.2& ..B#pg.21 /.E#pg.21)23 1.B#pg.21 3.D#pg.23 6.E#pg.23 7.C#pg.23)26 1:.D#pg.26 11.E#pg.2& 12.D#pg.2& 1&.E#pg.17 1..E#pg.1/ 1/.D#pg.21 11.C#pg.23 13.D#pg.23 16.E#pg.2& 17.D#pg.2/ 2:.E#pg.23 21. A#pg.2& 22. C#pg.2& 2&. B#pg.2& 2.. E#pg.17 2/. B#pg.2: 21. D#pg.2:#21 23. B#pg.2. 26. E#P;.2:#21 27. C#pg.2.#2/ &:. D#pg.2&

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1.E#pg.1/ &2.C#pg.11 &&.B#pg.&2 &..D#pg.23 &/.D#pg.21)&1 &1.A#pg.2/ &3.D#pg.2. &6.A#pg.2& &7.E#pg.22 .:.C#pg.21 .1.E#pg.22 .2.B#pg.21 .&.D#pg.21 ...E#pg.17 ./.C#pg.11 .1.E#pg.11)13 .3.E#pg.11 .6.C#pg.13 .7.C#pg.1/ /:.C#pg.26 /1.E#pg.23 /2.D#pg.2. /&.C#pg.2& /..E#pg.2& //.C#pg.2& /1.A#pg.2& /3.E#pg.2& /6.B#pg.2&#2. /7. D#pg.17 1:.D#pg.1&

22

SISTEMUL NERVOS
COMPLEMENT SIMPLU
1. 4dcina anterioar a ner,ului spinal iese din mdu, prin! A. 2isura median anterioarN B. Oan$urile lateraleN C. Oan$ul median posteriorN D. Oantul lateral anteriorN E. Oan$ul lateral posterior. 2. =unt caracteristice neuronului! A. 4eticulul endoplasmatic B. <itocondriileN C. CizozomiiN D. 'euro"ibrileleN E. Toate de mai sus. &.Cic-idul ce"alora-idian se gse te! A. =ub pia materN B. @n a"ara durei materN C. @ntre pia mater i dura materN D. @ntre ara-noid i dura materN E. @ntre pia mater i ara-noid. .. Tunica interna a ,aselor sang,ine si lim"atice este "ormata dintr#un epiteliu! A. Cubic unistrati"icatN B. Cilindric unistrati"icatN C. Cubic pluristrati"icatN D. Pa,imentos unistrati"icatN E. De tranzitie. /. <du,a spinrii se %ntinde %ntre ,ertebrele! A. C2 # C2N B. C1 P C.N C. C1 P coccigian a >>#aN D. C2 # =1N E. C1 P C2.

2&

1. Coada de cal este "ormat din ner,ii! A. Combari i "ilum terminaleN B. Toracali) lombari i "ilum terminaleN C. Toracali) lombari i sacraliN D. Combari) sacrali i "ilum terminaleN E. Toracali) sacrali i "ilum terminale. 3. <du,a spinrii prezinta dou intumescente! A. Cer,ical i sacratN B. Bra-ial i lombarN C. Cer,ical i lombarN D. Toracal i sacratN E. Toracal i lombar. 6. Cile medulare ascendente speci"ice con$in! A. Doi neuroniN B. Cinci neuroniN C. Trei neuroniN D. Patru neuroniN E. 'ici un rspuns nu este corect. 7. Deutoneuronul cii sensibilit$ii epicritice se a"l %n! A. Cornul anterior medularN B. Cordonul anterior medularN C. Cordonul posterior medularN D. BulbN E. Cornul lateral medular. 1:. Cile sensibilit$ii e*terocepti,e au al treilea neuron %n! A. <du,a spinriiN B. BulbN C. CerebelN D. 'ucleii bazaliN E. Talamus. 11. Deutoneuronul cii simtului pozitiei se a"l %n! A. Cornul anterior medularN B. Cordonul posterior medularN C. BulbN D. Cornul lateralN E. Cornul posterior medular. 12. <otilitatea ,oluntar este declan at de centri motori! A. BulbariN B. =ubcorticaliN

2. C. CorticaliN D. <edulariN E. 'ici un rspuns nu este corect. 1&. 'ucleul senziti, al unuia din urmtorii ner,i cranieni se a"l %n punte! A. H>>N B. IN C. >IN D. >N E. H>>>. 1.. 4amura comunicanta alba contine unul din urmatoarele tipuri de "ibre! A. Dendrite somatosenziti,eN B. A*oni somatomotori N C. A*oni postaganglionari amieliniciN D. A*oni preganglionari mieliniciN E. A*oni somatosenziti,i. 1/. 'er,ul oculomotor! A. >ner,eaz prin ramura motorie mu c-iul s"incter al irisuluiN B. >ner,eaz mu c-iul drept e*tern al globului ocularN C. Are originea real %n punteN D. Asigur sensibilitatea "e$eiN E. >ner,eaz mu c-iul drept intern. 11. Care dintre a"irma$iile re"eritoare la paleocorte* sunt corecte! A. Are originea %n coliculii c,adrigemeniN B. Are rol %n reglarea ec-ilibruluiN C. Are rol %n integrarea a"erentelor ol"acti,eN D. >ntegreaza a"erente pro,enite de la analizatorul ,estibularN E. >nter,ine %n elaborarea re"le*elor conditionate. 13. 'er,ul "acial are urmtoarele caracteristici! A. >ner,eaz tegumentul "e$eiN B. Este perec-ea a H>#a de ner,i cranieniN C. >ner,eaz mu c-ii mimiciiN D. Are originea "ibrelor motorii %n bulbN E. Con$ine "ibre parasimpatice destinate glandei parotide. 16. 2asciculul piramidal direct se %ncruci eaz la ni,el! A. CorticalN B. <edularN C. Bulbar. D. Cordoanele laterale medulareN E. 'u se %ncruci eaz.

2/ 17. Care dintre urmtoarele a"irma$ii este "als! A. 2asciculul oli,ospinal are originea %n bulbN B. 2asciculul corticonuclear conduce motilitatea ,oluntarN C. Deutoneuronul cii Kinestezice se a"l %n bulbN D. 2asciculul nigrospinal are originea %n punteN E. Corpii stria$i sunt nuclei pe calea e*trapiramidala. 2:. Cobul "loculo#nodular apar$ine! A. HermisuluiN B. Emis"erelor cerebeloaseN C. PaleocerebeluluiN D. 'eocerebeluluiN E. Ar-icerebelului. 21. Cerebelul prime te %n special a"eren$e ale sensibilit$ii! A. TactilN B. >nterocepti,N C. Propriocepti,N D. Toate tipurile de sensibilitateN E. Termic i dureroas. 22. Cerebelul trimite e"eren$e spre motoneuronii spinali prin "ibre care intr %n constitu$ia "asciculelor. A. =pinocerebeloaseN B. =istemul e*trapiramidalN C. PiramidalN D. Din pedunculii cerebelo i mijlociiN E. 'ici un rspuns nu este corect. 2&. Pentru stabilirea unui re"le* conditionat) stimulul neconditionat i stimulul indi"erent trebuie! A. = aib aceea i intensitateN B. = stimuleze i analizatorul ,izualN C. = coincid de mai multe ori %n timpN D. = opereze pe glandele sali,areN E. = ac$ioneze o perioad determinat de timp. 2.. Briginea real a ner,ilor cranieni responsabili de motilitatea globului ocular se a"l %n! A. 'umai %n bulbN B. 'umai %n punteN C. 'umai %n mezence"alN D. Bulb i punteN E. Punte i mezence"al. 2/. Cite straturi are neocorte*ul ?!

21 A. B. C. D. E. /N 1N 3N 6N 7.

21. Aria auditi,a se gaseste in girul! A. precentralN B. postcentralN C. "rontal superiorN D. temporal mijlociuN E. temporal superior. 23. Cea mai mare supra"ata a emis"erei cerebrale este ocupata de ! A. ar-icorte*N B. paleocorte*N C. neocorte*N D. ,ermisN E. sistemul limbic. 26. Care dintre a"irmatiile re"eritoare la epi"iza este "alsa ?! A. apartine epitalamusuluiN B. este o glanda endocrinaN C. se obser,a pe "ata anterioara a tr. cerebralN D. are "orma de con de pinN E. se gaseste intre coliculii c,adrigemeni superiori. 27. Citi lobi apar la ni,elul "etei laterale a emis"erelor cerebrale ?! A. 1N B. 2N C. &N D. .N E. /. &:. 2ibre senzoriale sunt continute in ner,ul! A. HN B. H>>N C. I>N D. >HN E. >>>.

COMPLEMENT GRUPAT
&1. 4amura comunicanta cenusie a ner,ilor spinali ! 1. contine "ibre postganglionare simpaticeN 2. contine "ibre amieliniceN

23 &. se reintoarce in trunc-iul ner,ului spinalN .. contine "ibre preganglionare simpatice. &2. Care dintre urmatoarele "ibre prezinta sinapse colinergice ?! 1. preganglionare P=N 2. postganglionare =N &. preganglionare =N .. nici una de mai sus. &&. Care dintre urmatoarele "ibre prezinta sinapse adrenergice ?! 1. preganglionare =N 2. preganglionare P=N &. postganglionare P=N .. postganglionare =. &.. Caracteristicile "ibrelor preganglionare = sint ! 1. absenta mielineiN 2. prezenta mielineiN &. lungime Q decit cele P=N .. lungime R decit cele P=. &/. Dintre urmatorii nuclei apartin mezence"alului! 1. nucleii oli,ariN 2. nucleul rosuN &. nucleii ,estibulariN .. "ormatia reticulata. &1. Care dintre urmatorii nuclei apartin P= cranian ?! 1. dorsal al ,aguluiN 2. accesor al oculomotoruluiN &. sali,ator superiorN .. solitar. &3. Dintre urmatoarele e"ecte apartin P=! 1. scaderea secretiei glandelor gastriceN 2. stimularea secretiei glandelor mucoase din arborele bronsicN &. contractia s"incterului ,ezical internN .. stimuleaza secretia e*ocrina a pancreasului. &6. E*citatia ca si proces ner,os ! 1. este acti,aN 2. diminua procese ner,oase anterioareN &. initiaza procese ner,oaseN .. nici una din actiunile de mai sus. &7. 4e"le*ele conditionate pot aparea in urma unora din urmatoarele procese!

26 1. 2. &. .. asociereN inductie negati,aN precesiuneN intarziere.

.:. Pe "ata mediala a emis"erelor cerebrale se pot obser,a structurile! 1. corpul calosN 2. scizura calcarinaN &. "orni*ulN .. santul central. .1. Care dintre urmatoarele re"le*e sunt monosinaptice! 1. re"le*ul rotulianN 2. re"le*ul miotaticN &. re"le*ul a-ileanN .. re"le*ul nocicepti,. .2. Care sunt caracteristicile re"le*ului monosinaptic! 1. arcul re"le* este alcatuit din 2 neuroniN 2. arcul re"le* include si neuroni de asociatieN &. au rol in mentinerea tonusului muscularN .. iradiaza. .&. Care dintre urmatorii ner,i nu iner,eaza musc-ii laringelui! 1. >IN 2. I>N &. I>>N .. I. ... >n santul preoli,ar isi au originea aparenta ner,ii! 1. I>N 2. >IN &. IN .. I>>. ./. Care dintre urmatorii ner,i cranieni "ac sinapasa in nucleul solitar? 1. >>>N 2. HN &. H>>>N .. H>>. .1. Coarnele laterale ale substantei cenusii sunt mai proeminente in regiunile! 1. sacralaN 2. toracalaN &. cer,icala superioaraN .. lombara superioara.

27

.3. >n cordonul lateral se gasesc urmatoarele "ascicule ascendente) cu e*ceptia! 1. spinotalamic lateralN 2. spinocerebelos incrucisatN &. spinocerebelos directN .. spinobulbar. .6. <arele ner, splan-nic se distribuie! 1. glandei parotideN 2. splineiN &. ,ezicii urinareN .. pancreasului. .7. 'ucleii bulbari ce apartin cailor e*trapiramidale sunt! 1. nucleul dorsal al ,aguluiN 2. nucleul tractului spinal al trigemenuluiN &. nucleul motor al -ipoglosuluiN .. nucleul oli,ar. /:. 'ucleii parasimpatici din punte sunt! 1. nucleul sali,ator superiorN 2. nucleul accesor al oculomotoruluiN &. nucleul lacrimalN .. nucleul sali,ator in"erior. /1. 'er,ul >>> contine! 1. "ibre motoriiN 2. "ibre senziti,eN &. "ibre preganglionare parasimpaticeN .. "ibre senzoriale. /2. 'er,ul >>> pune %n ac$iune urmtorii mu c-iN 1. drept superiorN 2. ridicator al pleoapei superioareN &. drept internN .. drept e*tern. /&. 4e"le*ul lacrimal are originea in! 1. <ezence"alN 2. BulbN &. FipotalamusN .. Punte. /.. <otilitatea automata este declan at de centri motori! 1. bulbariN 2. subcorticaliN

&: &. ai nucleilor bazaliN .. corticali. //. Protoneuronul cii sensibilit$ii e*terocepti,e este situat %n! 1. mdu,N 2. bulbN &. punte) .. mezence"al. /1. 2asciculele sistemului motor "ac sinaps %n! 1. Cornul lateral medularN 2. Cordonul anterior medularN &. Cornul posterior medularN .. Cornul anterior medular. /3. 2asciculele spinobulbare! 1. Trec prin cordoanele medulare lateraleN 2. Conduc sensibilitatea propriocepti, de control a miscariiN &. Au deutoneuronul %n coarnele medulare posterioareN .. 2ormeaza decusatia senziti,a. /6. Corpul neuronilor ,iscerosenziti,i medulari se gse te %n! 1. Coarnele anterioareN 2. Coarnele posterioareN &. Cordonul posteriorN .. Coarnele laterale. /7. Cerebelul este legat de bulb prin! 1. 2ibre a"erenteN 2. Pedunculii cerebelo i in"erioriN &. 2ibre e"erenteN .. Pedunculii cerebelo i mijlocii 1:. A"erentele ol"acti,e proiecteaza %n! 1. TalamusN 2. Corpii genicula$i lateraliN &. Corpii genicula$i medialiN .. Paleocorte*.

&1

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. D 8pag.179 2. D 8pag.39 &. E 8pag.179 .. D 8pag.119 /. E 8pag.169 1. D 8pag.179 3. C 8pag.179 6. C 8pag.219 7. D 8pag.219 1:. E 8pag.21)229 11. C 8pag.219 12. C 8pag229 1&. E 8pag.269 1.. D 8pag.2&9 1/. E 8pag.239 11. C 8pag.&19 13. C 8pag.219 16. B 8pag.229 17. D 8pag.2&)&19 2:. E 8pag.279 21. C 8pag.219 22. B 8pag.2&)279 2&. C 8pag.&19 2.. E 8pag.21)239 2/. B 8pag.&19 21. E 8pag./:9 23. C 8pag.&19 26. C 8pag.1:9 27. D 8pag.&:9 &:. B 8pag.239

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. A 8pag.2&)2.9 &2. B 8pag.&&)&.9 &&. D 8pag.&&)&.9 &.. C 8pag.2.)&.9 &/. C 8pag.2&9 &1. A 8pag.21)23)269 &3. C 8pag.&/9 &6. B 8pag.&29 &7. B 8pag.&1)&29 .:. E 8pag.&:)&19 .1. A 8pag.2.)2/9 .2. B 8pag.2.)2/9 .&. B 8pag.269 ... D 8pag.219 ./. D 8pag.239 .1. C 8pag.179 .3. D 8pag.2&9 .6. C 8pag.&19 .7. D 8pag.2&9 /:. B 8pag.239 /1. B 8pag.219 /2. A 8pag.239 /&. D 8pag.239 /.. E 8pag.2&9 //. E 8pag.2:)219 /1. D 8pag.22)2&9 /3. D 8pag.219 /6. D 8pag.2&9 /7. A 8pag.279 1:. D 8pag.&19

&2

ANALIZATORII
COMPLEMENT SIMPLU !
1.Al >> P lea neuron al caii optice e reprezentat de ! A. Celule "otoreceptoare B. Celule bipolare C. Celule multipolare D. 'euroni din talamus E. 'euroni din corpul geniculat lateral 2.Care dintre urmatorii receptori se gasesc in -ipoderm ! A. ;olgi B. <erKel C. Hater#Pacini D. <eissner E. 4u""ini &.Al doilea neuron al caii sensibilitatii ol"acti,e se gaseste la ni,elul ! A. Talamusului B. Camei ciuruite a etmoidului C. Tractului ol"acti, D. <ucoasei ol"acti,e E. Bulbului ol"acti, .. Al >>> P lea neuron al caii acustice se a"la in ! A. Corp geniculat medial B. Coliculul c,adrigemen in"erior C. Talamus D. 'ucleii ,estibulari din bulb E. Brganul Corti /.Care dintre papilele gustati,e se mai numesc si circum,alate ! A. 2ili"orme B. 2oliate C. 2ungi"orme D. Calici"orme E. 'ici unele de mai sus

&& 1.Punctul pro*imum se a"la la o distanta de ! A. / m. B. 1 m. C. 2/ m. D. 2/ cm. E. / cm. 3.>ner,atia motorie a "usurilor neuromusculare este asigurata de ! A. 'euronii S din coarnele anterioare medulare B. 'euronii ,egetati,i din coarnele laterale C. 'euronii T din coarnele posterioare medulare D. 'euronii din ganglionii spinali E. 'ici un ul de mai sus 6.Amprentele sunt determinate de ! A. Epiderm B. Fipoderm C. =tratul reticular al dermului D. =tratul papilar al dermului E. =tartul germinati, al epidermului 7.Care dintre urmatorii receptori localizati la ni,elul pielii sunt recepori pentru cald ! A. 4u""ini B. 5rause C. Pacini D. <eissner E. ;olgi 1:.Aria gustati,a are urmatoare localizare ! A. Fipocamp B. <arginile scizurii calcarine C. ;irul temporal superior D. ;irul precentral E. ;irul postcentral 11.Camera posterioara a globului ocular ! A. Contine umoarea apoasa B. Contine corpul ,itros C. Este delimitata anterior de cornee D. Este delimitata posterior de iris E. Este delimitata posterior de retina 12.=ensibilitatea Kinestezica este transmisa prin "asciculele ! A. =pinotalamice B. =pinocerebeloase ,entrale C. =pinobulbare

&. D. Bli,ospinale E. 4ubrospinale 1&.Felicotrema se gaseste la ni,elul! A. Erec-ii medii B. Timpanului C. Bazei canalelor semicirculare D. Etriculei E. Hir"ului melcului osos 1..=ensibilitatea dureroasa articulara este receptionata de ! A. Terminatiile ner,oase libere B. Corpusculii Hater#Pacini C. Corpusculii neurotendinosi ;olgi D. Discurile <erKel E. Corpusculii 4u""ini 1/.Tractul ol"acti, este "ormat de ! A. A*onii celulelor bipolare din mucoasa ol"acti,a B. A*onii neuronilor din nucleul solitar C. Dendritele celulelor bipolare D. A*onii celulelor mitrale E. Dendritele celulelor mitrale 11.Tunica mijlocie a globului ocular este ! A. Corneea B. =clerotica C. Coroida D. =arcolema E. 4etina 13.Protoneuronul caii auditi,e se gaseste in! A. ;anglionul Corti B. ;anglionul =carpa C. Coliculii c,adrigemeni in"eriori D. Talamus E. 'ucleii co-leari 16.Tractul optic este "ormat din! A. A*onii neuronilor bipolari din retina B. Prelungirile celulelor cu con sau bastona C. A*onii celulelor multipolare D. A*onii neuronilor din metatalamus E. 'ici o ,ariant nu este corecta 17.Calea ol"acti,a are urmatoarele caracteristici !

&/ A. B. C. D. E. 4eceptorii sint reprezentati de celule multipolare Protoneuronul este reprezentat de celulele mitrale A*onii celulelor mitrale stabat lama ciuruita a etmoidului Este "ormata din 2 neuroni Al P >>> P lea neuron al caii se a"la in talamus

2:.Deutoneuronul caii gustati,e se a"la in ! A. <ezence"al B. Coliculii c,adrigemeni in"eriori C. Corpii geniculati laterali D. 'ucleul solitar din bulb E. 'ucleul sali,ator in"erior 21.>n grosimea mucoasei ol"acti,e se gasesc! A. 'euroni pseudounipolari B. Celule orizontale C. 'euroni bipolari D. 'euroni multipolari E. Corpusculi ;olgi 22.Cimita anterioara a coroidei este reprezentata de ! A. >ris B. Corpul ciliar C. Bra serrata D. Cigamentul suspensor al cristalinului E. Procesele ciliare 2&.Hederea diurna este ! A. 2otopica B. =cotopica C. =tereoscopica D. <onoculara E. 'ici una de mai sus 2..Eltimul neuron al caii acustice se proiecteaza in ! A. 'ucleul amigdalian B. Fipocamp C. ;irul temporal superior D. ;irul precentral E. ;irul postcentral 2/.Cu lentile di,ergente se corecteaza! A. Bc-iul emetrop B. Bc-iul miop C. Astigmatismul D. Bc-iul normal

&1 E. 'ici unul de mai sus 21.4educerea ,ederii diurne se numeste ! A. Daltonism B. Femeralopie C. 'ictalopie D. Hedere stereoscopica E. Astigmatism 23.Canalele semicirculare de la ni,elul urec-ii interne se dec-id la ni,elul ! A. Tunelului Corti B. =aculei C. 4ampei timpanice D. 2erestrei rotunde E. Etriculei 26.Cea mai mare parte a puterii de re"ractie a aparatului dioptric al oc-iului apartine ! A. Corpului ,itros B. Cristalinului C. Pupilei D. Corneei E. Emorii apoase 27.Cite dioptrii are cristalinul ! A. 2: B. &: C. .: D. /: E. 1: &:.Epidermul nu contine ! A. Celule epiteliale B. En strat cornos C. Terminatii ner,oase libere D. Corpusculi 4u""ini E. En strat super"icial

COMPLEMENT GRUPAT :
&1.Care a"irmatii sunt ade,arate re"eritor la receptorii gustati,i ! 1. sunt reprezentati de mugurii gustati,i 2. se gasesc la ni,elul papilelor "ungi"orme &. sunt c-emoreceptori .. au la baza dendrite ale neuronilor din nucleul solitar &2.Care receptori sunt localizati in derm !

&3 1. 2. &. .. Hater#Pacini 4u""ini ;olgi#<azzoni <eissner

&&.Tractul optic si cel ol"acti, au in comun ! 1. constau din a*oni ai deutoneuronilor 2. ajung in neocorte* &. au traiect intracranian .. au aria cortical %n paleocorte* &..Care din a"irmatiile re"eritore la celulele cu bastonas sint ade,arate ! 1. contin iodospsina 2. contin rodopsina &. sint numerose in pata oarba .. sint absente in "o,eea centralis &/.Canalul co-lear este delimitat de! 1. peretele e*tern al melcului osos 2. membrana bazilar &. membrana ,estibular .. membrana tectoria &1.4eceptorii analizatorului Kinestezic sunt localizati in ! 1. articulatii 2. "ibrele musculare e*tra"usale &. periost .. stratul reticular al dermului &3.Despre celulele bipolare ol"acti,e sunt ade,arate urmatoarele) cu e*ceptia ! 1. reprezinta originea reala a ner,ului ol"acti, 2. au dendrite scurte &. sunt primul neuron al caii ol"acti,e .. a*onii lor ajung la ni,elul -ipocampului &6.Brganul Corti este situat pe membrana! 1. tectoria 2. ,estibular &. reticular .. bazilar. &7.Epidermul are urmatoarele caracteristici ! 1. are un strat super"icial cornos 2. prezinta putine ,ase de singe &. contine terminatii ner,oase libere .. are o zona e*terna) stratul papilar

&6

.:.Erec-ea medie prezinta ! 1. timpan 2. labirintul osos &. "ereastra o,al .. conductul auditi, e*tern .1.Corneea este ! 1. situata in partea anterioara a globului ocular 2. transparenta &. a,asculara .. mediu re"ringent .2.Deutoneuronii caii ol"acti,e ! 1. sint localizati in bulbul ol"acti, 2. sint reprezentati de celulele mitrale &. de la ei pornesc tracturile ol"acti,e .. sint reprezentati de neuronii ol"acti,i bipolari .&.Perilim"a se gaseste in ! 1. canalul Corti 2. utricula &. sacula .. tunelul Corti ...Ca nielul retinei se gasesc celule ! 1. pseudounipolare 2. amacrine &. unipoare .. bipolare ./.=timularea receptorilor maculari ! 1. este mecanica 2. se produce in conditii statice &. se produce in conditii dinamice .. participa la mentinerea ec-ilibrului in accelerari circulare .1.Pigmentul ,izual ! 1. se gaseste in structura membranei celulelor receptoare 2. prin descompunere "ormeaza retinen &. absoarbe energia radiatiei luminoase .. este reprezentat de ,itamina A .3.Despre a*onii neuronilor din nucleul solitar sunt ade,arate urmatoarele ! 1. ajung la girul postcentral 2. se incruciseaza

&7 &. sunt "ibre ,egetati,e .. se opresc la talamus .6.4adiatiile optice ! 1. pornesc din neuronii multipolari din retina 2. reprezinta a*onii neuronilor din corpul geniculat lateral &. sunt dendrite ale celulelor bipolare retiniene .. ajung pe "ata mediala a emis"erei cerebrale .7.4eceptorii pentru cald?rece din piele sunt ! 1. corpusculii 4u""ini 2. corpusculii Hater P Pacini &. corpusculii 5rause .. celulele bipolare /:.=tratul reticular de la ni,elul pielii are urmatoarele caracteristici ! 1. contine "ibre elastice 2. este stratul pro"und al dermului &. contine "ibre de colagen .. se a"la spre -ipoderm /1.Terminatiile nr,oase libere ! 1. se gasesc la jonctiunea musc-i P tendon 2. se a"la in grosimea capsuluie articulare &. ajung la capetele contrcile ale "ibrelor intra"usale .. transmit sensibilitatea dureroasa articulara /2.Brganul Corti ! 1. contine tunelul Corti 2. este "ormat de ganglionul Corti &. se gaseste in canalul co-lear .. prezinta celule cu micro,ili /&.Despre receptorii analizatorului ol"acti, sunt ade,arate urmatoarele) cu e*ceptia ! 1. sunt c-emoreceptori 2. sunt localizati in partea postero Pin"erioara a mucoasei neazale &. au dendrite scurte .. a*onii lor reprezinta tractuile ol"acti,e /..Celulele cu conuri ! 1. sunt de trei tipuri 2. contin iodopsina &. se gasesc in "o,ea centralis .. sunt receptorii ,ederii scotopice //.Proprietatile "undamentale ale undelor sonore sunt !

.: 1. 2. &. .. intensitatea timbrul inaltimea rezonanta

/1.Crestele ampulare ! 1. se gasesc in canalele semicirculare 2. contin celule de sustinere &. au celule senzoriale .. au la baza a*onii neuronilor din ganglionul =carpa /3.'euronii T au urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia ! 1. sunt motori 2. se gasesc in coarnele posterioare medulare &. iner,eaza "ibrle intra"usale .. ajung in portiunea centrala a "ibrelor musculare intra"usale /6.=clerotica ! 1. este opaca 2. apartine tunicii e*terne a globului ocular &. la ni,elul sau se inseramusc-iul drept superior .. posterior este per"oarta de "ibrele ner,ului optic /7.Dermul contine ! 1. ,ase lim"atice 2. "ire de par &. canalele glandelor e*ocrine din piele .. corpusculii ;olgi P <azzoni 1:.Pe peretele medial al urec-ii medii se gasesc ! 1. timpanul 2. "ereastra rotunda &. trompa lui Eustac-io .. "ereastra o,ala

.1

RSPUNSURI : CB<PCE<E<T =><PCE


1. C pg..3 2. C pg.&7 &. E pg. .2 .. B pg./: /. D pg..& 1. D pg. .1 3. E pg. .1 6. D pg. &6 7. A pg. &7 1:. E pg. .& 11. A pg. .. 12. C pg. .1 1&. E pg. .7 1.. A pg. .1 1/. D pg. .2 11. C pg. .. 13. A pg. /: 16. C pg. ./ 17. D pg. .2 2:. D pg. .& 21. D pg. .2 22. C pg. .. 2&. A pg. .3 2.. C pg. /: 2/. B pg. .1 21. B pg. .3 23. E pg. .7 26. D pg. ./ 27. A pg. ./

&:. D pg. &6

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. A &2. C &&. B &.. C &/. A &1. B &3. D &6. D &7. B .:. B .1. E .2. A .&. E ... C ./. A .1. A .3. C .6. C .7. B /:. E /1. C /2. B /&. C /.. A //. A /1. A /3. C /6. E /7. A 1:. C pg. .& pg.&7 pg. .2) .3 pg. ./) .1 pg. .7 pg. .1 pg..2 pg. .7 pg.&6 pg. .7 pg. ..) ./ pg. .2 pg. .7 pg. ./ pg. /1) /2 pg. .1 pg. .& pg. .3 pg. &7 pg. &6 pg. .1 pg. .7) /: pg. .2 pg. .1) .3 pg. /1 pg. /: pg. .1 pg. .. pg. &6) &7 pg. .7

.2

GLANDELE ENDOCRINE
COMPLEMENT SIMPLU
1. Care dintre urmatorii -ormoni este un mineralocorticoid! A. cortizol B. progesteron C. glucagon D. adrenalina E. aldosteron 2. Cobul anterior -ipo"izar reprezinta! A. 1/J din masa glandei B. 3/J din masa glandei C. 1/J din masa glandei D. 2&J din masa glandei E. 2J din masa glandei &. Celulele para"oliculare secreta! A. 2=F B. tiro*ina C. triiodotironina D. calcitonina E. CF .. Care dintre urmatorii -ormoni nu este un -ormon trop -ipo"izar! A. ACTF B. 2=F C. CTF D. CF E. T=F /. Formonul melanocitostimulator este secretat de! A. epi"iza B. -ipotalamus C. lobul anterior -ipo"izar D. lobul mijlociu -ipo"izar E. timus

.&

1. =omatomedinele sunt! A. -ormoni secretati de -ipotalamusul anterior B. -ormoni de crestere C. -ormoni secretati de adeno-ipo"iza D. "actori de crestere E. -ormoni secretati de neuro-ipo"iza 3. CF stimuleaza! A. spermatogeneza B. secretia lactata C. o,ogeneza D. o,ulatia E. dez,oltarea tubilor semini"eri 6. Fipersecretia de aldosteron produce! A. boala BasedoG B. sindromul Cus-ing C. boala Addison D. diabetul bronzat E. boala Conn 7. Cobul posterior al -ipo"izei! A. reprezinta 2J din masa glandei B. secreta -ormonul antidiuretic C. constituie impreuna cu lobul anterior adeno-ipo"iza D. secreta -ormonul somatotrop E. elibereaza in circulatie o*itocina 1:. ;lucocorticoizii au urmatoarele e"ecte) cu e*ceptia! A. cresc catabolismul proteic in musc-ii sc-eletici B. -iperglicemie C. stimuleaza lipoliza D. stimuleaza catabolismul la ni,elul tesutului osos E. cresc numarul de eozino"ile circulante 11. Care dintre urmatoarele glande endocrine are legaturi stranse cu retina! A. timusul B. suprarenala C. tiroida D. epi"iza E. -ipo"iza 12. Adeno-ipo"iza nu secreta! A. =TF B. <=F

.. C. 2=F D. ADF E. CTF 1&. Care dintre urmatoarele glande endocrine are raport cu trunc-iul celiac! A. epi"iza B. tiroida C. pancreasul D. timusul E. suprarenala 1.. Care dintre urmatorii -ormoni are actiune antigonadotropa! A. calcitonina B. insulina C. tiro*ina D. ,asotocina E. 2=F 1/. Care dintre urmatoarele tulburari endocrine determina aparitia mi*edemului! A. -ipersecretia de ADF B. -iposecretia tiroidiana C. -ipersecretia de ADF D. -ipersecretia tiroidiana E. -ipersecretia corticosuprarenaliana 11. Coloidul se gaseste in! A. epi"iza B. o,ar C. -ipo"iza D. tiroida E. timus 13. =ingurul -ormon -ipoglicemiant este! A. glucagonul B. cortizolul C. tiro*ina D. adrenalina E. insulina 16. E*o"talmia apare in! A. -iper"unctia -ipo"izara B. -iper"unctia medulosuprarenalei C. -iper"unctia tiroidei D. mi*edem E. boala Cus-ing

./ 17. Ena dintre urmatoarele a"irmatii despre cortizol nu este ade,arata! A. creste numarul de neutro"ile B. creste lipoliza C. circula predominant liber in plasma D. produce -iperglicemie E. scade numarul de eozino"ile circulante 2:. Uona reticulata se gaseste in! A. epi"iza B. pancreas C. -ipo"iza D. suprarenala E. tiroida 21. Eritropoietina este secretata de! A. timus B. -ipo"iza C. rinic-i D. tiroida E. suprarenala 22. =istemul port -ipotalamo-ipo"izar leaga! A. adeno-ipo"iza de neuro-ipo"iza B. adeno-ipo"iza de -ipotalamusul anterior C. neuro-ipo"iza de -ipotalamusul anterior D. regiunea mediana a -ipotalamusului si adeno-ipo"iza E. regiunea mediana a -ipotalamusului si neuro-ipo"iza 2&. =ecretia de parat-ormon este in-ibata de! A. -ipocalcemie B. -ipercalcemie C. -ipo"os"atemie D. -iperglicemie E. nici un raspuns 2.. Fipersecretia carui -ormon produce "racturi spontane! A. tiro*ina B. calcitonina C. PTF D. timusul E. cortizolul 2/. =TF produce! A. stimularea secretiei de tiro*ina B. ingrosarea oaselor lungi inainte de pubertate C. di"erentierea neuronala

.1 D. stimularea condrogenezei E. toate raspunsurile sunt ade,arate 21. Proteoliza -epatica este in-ibata de! A. tiro*ina B. glucagon C. parat-ormon D. insulina E. cortizol 23. >nsulina! A. stimuleaza sinteza de glicerol in tesutul adipos B. stimuleaza gluconeogeneza -epatica C. stimuleaza lipoliza -epatica D. stimuleaza lipogeneza in musc-i E. stimuleaza proteoliza in "icat 26. Care dintre urmatorii -ormoni nu stimuleaza cresterea organismului! A. =TF B. insulina C. -ormonii tiroidieni D. -ormonii gonadici E. nici un raspuns 27. ACTF! A. stimuleaza mai ales secretia de mineralocorticoizi B. stimuleaza indirect melanogeneza C. este secretat de corticosuprarenala D. scade concentratia sang,ina de cortizol E. creste concentratia sang,ina de se*osteroizi &:. Tireoglobulina este ! A. un -ormon B. un "actor de crestere C. un lipid D. o proteina E. un mediator c-imic

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Fipersecretia de T=F poate duce la! 1. -ipersecretie tiroidiana 2. mi*edem &. boala BasedoG .. -iposecretie tiroidiana

.3 &2. Timusul! 1. stimuleaza mineralizarea osoasa 2. are rol de glanda endocrina pe tot parcursul ,ietii &. are ca unitate mor"ologica lobulul timic .. stimuleaza dez,oltarea gonadelor &&. Enele dintre urmatoarele e"ecte nu sunt caracteristice aldosteronului! 1. reabsorbtia 'a( 2. acidurie &. Kaliurie .. e*cretia clorului &.. Dintre e"ectele parat-ormonului nu "ac parte! 1. -iper"os"atemia 2. in-ibarea reabsorbtiei tubulare a calciului &. stimularea reabsorbtiei tubulare a "os"atilor anorganici .. stimularea reasorbtiei tubulare a calciului &/. 2orta de contractie a miocardului este crescuta de! 1. cortizol 2. glucagon &. ,asopresina .. tiro*ina &1. Care dintre urmatorii -ormoni sunt de natura lipidica! 1. cortizonul 2. noradrenalina &. -idrocortizonul .. adrenalina &3. =e pot considera glande endocrine! 1. -ipo"iza 2. testiculul &. tiroida .. placenta &6. Care dintre urmatorii -ormoni produc lipoliza! 1. glucagonul 2. insulina &. cortizolul .. parat-ormonul &7. Despre timus nu sunt ade,arate urmatoarele! 1. are e"ecte de oprire a mitozelor 2. stimuleaza mineralizarea osoasa &. are actiune de "ranare a dez,oltarii gonadelor

.6 .. -ormonii steroizi determina in,olutia sa .:. 2=F determina urmatoarele) cu e*ceptia! 1. stimularea cresterii "oliculilor de ;raa" 2. stimularea secretiei celulelor CeVdig &. stimularea secretiei -ormonilor estrogeni .. stimularea secretiei lactate .1. Dintre e"ectele glucagonului nu "ac parte! 1. gluconeogeneza 2. proteoliza &. lipoliza .. glicogenoliza .2. Fipotalamusul anterior secreta! 1. ,asopresina 2. ,asotocina &. o*itocina .. prolactina .&. Dintre e"ectele -ormonilor medulosuprarenalieni nu "ac parte! 1. glicogenoliza 2. rela*area s"incterelor &. dilatarea bron-iilor .. -ipotensiune ... B*itocina stimuleaza! 1. contractia musculaturii netede a uterului gra,id 2. secretia lactata &. contractia celulelor mioepiteliale din glanda mamara .. o,ulatia ./. Care dintre urmatoarele boli apar ca rezultat al -ipersecretiei unor -ormoni! 1. boala Conn 2. sindromul Cus-ing &. boala BasedoG .. acromegalia .1. Enele dintre urmatoarele boli nu sunt rezultat al -iposecretiei unor -ormoni! 1. mi*edem 2. boala Addison &. nanismul -ipo"izar .. gusa endemica .3. Dintre e"ectele metabolice ale insulinei in tesutul adipos nu "ac parte! 1. scade sinteza de glicerol

.7 2. creste lipoliza &. scade sinteza enzimelor lipogenetice .. creste transportul de glucoza .6. ;landa pituitara! 1. este localizata la polul superior al rinic-iului 2. sintetizeaza melatonina &. are legaturi stranse cu retina .. este localizata pe saua turceasca a osului s"enoid .7. Care dintre urmatorii -ormoni au actiune "renatoare asupra dez,oltarii si "unctiei gonadelor! 1. melatonina 2. melanina &. -ormonul timic .. glucagon /:. =indromul Cus-ing se caracterizeaza prin! 1. diabet 2. -ipertensiune &. -ipersecretie de cortizol .. scadere in greutate /1. 'oradrenalina! 1. este o catecolamina 2. din totalul secretiei medulosuprarenalei) reprezinta 6:J &. are e"ecte predominant ,asoconstrictoare .. are e"ecte predominant ,asodilatatoare /2. Fipo"iza este localizata! 1. pe saua turceasca a osului etmoid 2. la baza ence"alului &. inaintea c-iasmei optice .. in saua turceasca a osului s"enoid /&. PTF determina! 1. -ipercalcemie 2. acti,area osteoblastelor &. cresterea absorbtiei intestinale a calciului .. cresterea reabsorbtiei tubulare a calciului in ne"ronul pro*imal /.. Care dintre urmatoarele structuri nu apartin corticosuprarenalei! 1. zona "asciculata 2. insulele Canger-ans &. zona glomerulara .. celule "oliculare

/:

//. Care dintre urmatoarele e"ecte nu sunt caracteristice insulinei! 1. glicogenogeneza 2. lipoliza &. gluconeogeneza .. glicogenoliza /1. Timusul! 1. este localizat presternal 2. este situat superior de glanda tiroida &. are rol de organ lim"atic peri"eric .. este localizat retrosternal /3. Adrenalina determina! 1. bron-oconstrictie 2. ,asoconstrictie la ni,elul pielii &. contractia pupilei .. contractia s"incterelor digesti,e /6. <i*edemul nu se caracterizeaza prin! 1. -iper"unctie tiroidiana 2. scaderea metabolismului bazal &. e*o"talmie .. aparitia senzatiei de "rig /7. Enele dintre urmatoarele e"ecte nu sunt caracteristice glucagonului! 1. glicogenoliza 2. lipoliza &. cresterea "ortei de contractie miocardica .. in-ibarea proteolizei 1:. Care dintre urmatorii -ormoni pot produce ,asoconstrictie! 1. ADF in doze mari 2. adrenalina &. noradrenalina .. tiro*ina

/1

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. E 8pag./19 2. B 8pag./.9 &. D 8pag./69 .. C 8pag./.)//9 /. D 8pag./.)//9 1. D 8pag./.9 3. D 8pag.//9 6. E 8pag./19 7. E 8pag./.)//9 1:. E 8pag./19 11. D 8pag.1:9 12. D 8pag./.)//9 1&. C 8pag./79 1.. D 8pag.1:9 1/. B 8pag./69 11. D 8pag./69 13. E 8pag./79 16. C 8pag./69 17. C 8pag./19 2:. D 8pag./19 21. C 8pag./.9 22. D 8pag./.9 2&. B 8pag./79 2.. C 8pag./79 2/. D 8pag./.#/69 21. D 8pag./79 23. A 8pag./79 26. E 8pag./.9 27. E 8pag.//9

&:. D 8pag./69

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. B 8pag./../69 &2. B 8pag.1:9 &&. D 8pag./19 &.. A 8pag./79 &/. C 8pag.//)/1)1:9 &1. B 8pag./1)/39 &3. E 8pag./.9 &6. B 8pag./.#1:9 &7. E 8pag.1:9 .:. C 8pag./.)//9 .1. E 8pag.1:9 .2. B 8pag./.)//9 .&. C 8pag./39 ... B 8pag./19 ./. E 8pag./.#1:9 .1. E 8pag./.#1:9 .3. A 8pag./79 .6. D 8pag./.)//)1:9 .7. B 8pag./.#1:9 /:. A 8pag./39 /1. B 8pag./39 /2. C 8pag./.9 /&. B 8pag./79 /.. C 8pag./1)/79 //. C 8pag./79 /1. D 8pag.1:9 /3. C 8pag./39 /6. B 8pag./69 /7. D 8pag./6#1:9 1:. A 8pag.//)/6#1:9

/2

GLANDELE ENDOCRINE
COMPLEMENT SIMPLU
1.;astrina este secretata de catre! A .Pancreasul endocrin B. Antrul piloric C .Pancreasul e*ocrin D. 4inic-i E. 2orni*ul gastric 2.4e"eritor la glanda -ipo"iza sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! A. Cobul intermediar este redus la o simpla lama epiteliala adecenta de lobul anterior B. Cantareste /:: g C. =e mai numeste glanda pineala D. >ntre lobul posterior si regiunea mediana a -ipotalamusului e*ista tractul ner,os -ipotalamo#-ipo"izar E. Cobul intermediar secreta un -ormon de stimulare a pigmentogenezei &.Cresterea organismului este stimulata de urmatorii -ormoni) cu e*ceptia A. >nsulina B. Formonii se*uali C. =TF D. ACTF E. Formonii tiroidieni .. Despre =TF sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii) cu e*ceptia! A. =timuleaza condrogeneza la ni,elul cartilajelor de crestere B. =omatostatinele intermediaza e"ectele sale C. Fipersecretia nu produce a"ectarea intelectului D. Fiposecretia nu produce a"ectarea intelectului E. Fipersecretia sa dupa pubertate produce acromegalie /. 4e"eritor la prolactina este ade,arata a"irmatia! A. Este secretata de catre glanda mamara B. =timuleaza acti,itatea gonadotropinelor C. Pre,ine o,ulatia D. >n a"ara sarcinii este stimulata de -iperglicemie E. >n sarcina secretia sa este constant crescuta

/& 1. E"ectele directe ale ACTF#lui se e*ercita asupra ! A. secretiei de mineralocorticoizi B. secretiei de glucocorticoizi C. secretiei -ormonilor se*uali D. secretiei de melanina E. secretiei de renina 3. Cu re"erire la T=F sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii ! A. Este secretat de blanda tiroida B. >n-iba secretia -ormonilor tiroidieni C. Este un -ormon glandulotrop adeno-ipo"izar D. =timuleaza direct cresterea organismului E. Fiposecretia sa produce Boala BasedoG 6. Formonul luteinizant determina ! A. <aturarea "oliculara la "emeie B. =timularea secretiei celulelor CeVdig la barbat C. Dez,oltarea tubilor semini"eri la barbat D. =timularea spermatogenezei la barbat E. =angerarea menstruala la "emeie 7. >n legatura cu ACTF sunt ade,arate a"irmatiile! A. Este secretat de lobul intermediar al adeno-ipo"izei B. Are acelasi precursor ca si -ormonul adrenocorticotrop C. >n-iba acti,itatea corticosuprarenalei D. >n -iposecretia sa se produce diabetul bronzant E. Fipersecretia sa duce la nanism -ipo"izar 1:. 'euro-ipo"iza ! A. =ecreta prolactina B. =ecreta ,asopresina si ocitocina C. 4eprezinta 2J din masa -ipo"izei D. Elibereaza in circulatie -ormon antidiuretic E. Are legaturi cu regiunea mediana a -ipotalamusului prin sistemul port -ipotalamo#-ipo"izar 11.Principala actiune a ADF#ului este urmatoarea! A. 4educerea secretiilor glandelor e*ocrine B. Hasoconstrictie C. Cresterea absorbtiei pasi,e a apei D. Diluarea urinei E. Cresterea ,olumului urinar 12.Cu pri,ire la diabetul insipid sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! A. =ur,ine in leziunile -ipotalamusului sau neuro-ipo"izei B. Este produs de -iposecretia de ACTF

/. C. Este produs de -ipersecretia ,asopresinei D. Este produs de -ipersecretia insulinei E. Este produs de -iposecretia insulinei 1&. 4e"eritor la corticosuprarenala sunt ade,arate a"irmatiile! A. =intetizeaza -ormoni din colesterol B. =intetizeaza adrenalina si noradrenalina C. Anatomic si "unctional este un ganglion simpatic D. =intetizeaza -ormoni de natura proteica E. 4eprezinta portiunea medulara a suprarenalei 1.. Aldosteronul produce urmatoarele e"ecte ) cu e*ceptia! A. 4eabsorbtia 'a la sc-imb cu 5 B. 4eabsorbtia 'a la sc-imb cu F C. 5aliurie D. Acidoza metabolica E. Acidurie 1/. 4eabsorbtia apei de catre aldosteron se datoreaza! A. Transportului acti, la ni,elul tubilor contorti distali si tubilor colectori B. ;radientului osmotic creat de transoprtul 'aCl C. Aciduriei D. 5aliuriei E. Transportului pasi, la ni,elul tubilor contorti pro*imali 11.Celulele tinta ale aldosteronului se gasesc in urmatoarele locura ) cu e*ceptia! A. Tubi contorti pro*imali B. Tubi contorti distali C. Tubi colectori D. ;lande sudoripare E. ;lande colice 13. Boala Conn se caracterizeaza prin urmatoarele) cu e*ceptia! A. =e produce -ipersecretia de aldosteron B. Are loc o retentie masi,a de apa si sare C. Fipertensiune D. Edeme E. Fipersecretie -ormon antidiuretic 16. Fiposecretia -ormonilor glucocorticoizi determina urmatoarele e"ecete) cu e*ceptia! A. modi"icari EE; B. Alterarea personalitatii C. Bbezitate D. <odi"icari senzoriale E. Boala Addison

//

17. Asupra organelor -ematopoietice si sistemului imun glucocoirticoizii au urmatoarele e"ecte! A. Creste numarul de eozino"ile si bazo"ile circulante B. Creste stabilitatea membranelor lizozomale C. Cim"ocitoza D. 'eutropenie E. =caderea numarului de -ematii si ploac-ete circulante 2:. Androgenii produsi de corticosuprarenala determina la baieti urmatoarele e"ecte ) cu e*ceptia! A. Cresterea pilozitatii "aciale B. >ngrosarea ,ocii C. Dez,oltarea sc-eletului D. Dispuerea lipidelor pe solduri si coapse E. Dez,oltarea masei musculare 21. 4e"eritor la adrenalina este "alsa urmatoarea a"irmatie! A. Dilata ,asele musculare B. Contracta ,asele din piele C. Contracta ,asele din mucoase D. Contracta ,asele ,iscerale E. Contracta ,asele 22. =unt e"ecte adrenergice urmatoarele) cu e*ceptia! A. Contractia musculaturii netede a tubului digesti, B. Contractia s"incterelor tubului digesti, C. >n-ibarea secretiilor tubului digesti, D. Contractia "icatului) splinei E. Dilatarea bron-iilor 2&. Care din urmatoarele e"ecte un sunt de tip adrenergic? A. ;licogenoliza B. <obilizarea grasimilor din rezer,e C. <ioza D. Catabolismul acizilor grasi E. 4ela*area musculaturii netede a aparatului respirator 2.. 4e"eritor la tireoglobuluina este "alsa urmatoarea a"irmatie! A. Este sintetizata la ni,elul celulelor "oliculare B. 4eprezinta "orma de depozit a -ormonilor tiroidieni C. Prin scindarea sa se produce tiro*ina si triiodotironina D. Este continuta in coloid E. Este de natura proteica 2/. 'u reprezinta un e"ect al -ormonilor tiroidieni!

/1 A. B. C. D. E. -iperglicemie -ipercolesterolemia catabolism proteic ,asodilatatie stimularea mielinizarii

21. ;usa ! A. Este insotita de obicei de -iper"unctia glandei tiroide B. =e produce prin -ipotro"ia glandei tiroide C. Este cauzata de substante c-imice o*idante din apa si alimente D. Este insotita de obicei de normo"unctia glandei tiroide E. Este obligatoriu insotita de e*o"talmia 23. 4e"eritor la glandele paratiroide un este ade,arata a"irmatia! A. =unt situate pe "ata posterioara a lobilor tiroidieni B. Contin celule secretoare de PTF C. Contin celule secretoare de calcitonina D. =unt in numar de 2 E. Contin celule WCX indentice cu cele din tiroida 26. A"irmatia "alsa despre PTF este! A. acti,eaza osteoclastele B. creste absorbtia intestinala a calciului C. stimuleaza reabsorbtia tubulara a "os"atilor D. produce -ipercalcemie E. controleaza secretia ,itaminei D& 27. 4e"eritor la calcitonina este ade,arata a"irmatia ! A. Este singurul -ormon anabolizant pe toate liniile metabolice B. Este secretata de celulele "oliculare tiroidiene C. Este continuta in coloid D. Este -ipocalcemiant E. Produce rare"ierea oaselor si "racturi spontane &:. 4e"eritor la timus este "alsa a"irmatia! A. Este o blanda cu structura mi*ata B. >n,olueaza la pubertate C. Este localizatapresternal D. Are rol de organ lim"atic central E. =timuleaza mineralizarea osoasa

COMPLEMENT MULTIPLU
&1. Despre epi"iza sunt ade,arate a"irmatiile! 1. =ecreta gonadotropi 2 .=ecreta ,asotocina &. Are structura mi*ata de epiteliu secretor si organ lim"atic

/3 .. =ecreta melatonina &2. 4eprezinta e"ecte ale e*tractelor de timus! 1. =timularea dez,oltarii gonadelor 2. =timularea mineralizarii osoase &. =timularea mitozelor .. >n-ibarea mitozelor &&. >n legatura cu timusul sunt ade,arate a"irmatiile! 1 2unctiile sale sunt blocate de -ormonii steroizi 2 Timocitele insamanteaza organele peri"erice non#lim"oide & Are rol de blanda endocrina . Are rol de organ lim"atic peri"eria &.. A"irmatiile ade,arate despre epi"iza sunt! 1. Ca intuneric scade secretia de melatonina 2. Are legatura cu retina &. Ca intuneric creste "unctia gonadelor .. Cumina produce reducerea secretiei de melatonina &/.;lucagonul produce! 1. Proteoliza 2. lipoliza &. glicogenoliza .. gluconeogeneza &1. 4e"eritor la ,asotocina sunt ade,arate! 1. Are actiune antigonadotropa 2. produce ,asoconstrictie &. este produsa de epi"iza .. este numita si -ormon luteotrop &3. =unt caracteristice diabetului za-arat! 1. Poiliurie 2. polidipsie &. poli"agia .. polaKidisurie &6. 4eprezinta e"ecte metabolice ale insulinei! 1. cresterea lipogenezei in "icat 2. Cresterea sintezei de trigliceride si acizi grasi la ni,elul tesutului adipos &. =caderea lipolizei in tesutul adipos .. cresterea glicolizei in musc-i &7. Ermatoarele e"ecte sunt produse de insulina asupra metabolismului protidic

/6 1. 2. &. .. scaderea proteolizei in "icat scaderea sintezei proteice in musc-i cresterea captarii aminoacizilor in musc-i cresterea lipogenezei in "icat

.:. =unt ade,arate urmatoarele a"irmatii! 1. Fipercalcemia stimuleaza secretia PTF 2. Fipersecretia PTF determina rare"ierea oaselor &. PTF scade calcemia .. PTF are e"ecte directe asupra tubului digesti, .1. Fipotiroidia la adult produce! 1. Diminuarea atentiei 2. =caderea capacitatii de in,atare &. Diminuarea memoriei .. Cretinism .2. 4eprezinta e"ecte ale -ormonilor tiroidieni! 1. =timularea mielinizarii 2. ,asoconstrictie &. stimularea di"erentierii neuronale .. scderea "rec,entei cardiace .&. =unt e"ecte ale -ormonilor tiroidieni asupra metabolismului intermediar! 1. Fipoglicemie 2. Catabolism proteic &. Fipercolesterolemia .. Fiperglicemie ... Formonii tiroidieni sunt reprezentatati de ! 1. Tiro*ina 2. Tireoglobulina &. Triiodotironina .. T=F ./. E"ectele glucocorticoizilor asupra metabolismului intermediar sunt urmatoarele! 1. Cresterea catabolismului proteic in musc-ii sc-eletici 2. =caderea lipolizei &. Cresterea anabolismului proteic in "icat .. Fipoglicemie .1. E"ectele glucocorticoizilor asupra organelor -ematopoetice si sistemului imun sunt urmatoarele! 1. Cresterea numarului de eozino"ile si bazo"ile circulante 2. =caderea numarului de neutro"ile circulante &. Cresterea numarului de lim"ocite circulante

/7 .. Cresterea stabilitatii membranei lizozomale .3. E"ectele adrenergice la ni,elul aparatului cardio,ascular sunt urmatoarele! 1. Cresterea "rec,entei cardiace 2. Fipertensiune &. Dilatarea ,aselor musculare .. Dilatarea ,aselor din piele si mucoase .6. Aldosteronul produce! 1. Acidurie 2. Acidoza metabolica &. 5aliurie .. 4eabsorbtia acti,a a apei .7. Aldosteronul are rol in ! 1. <entinerea presiunii osmotice a mediului intern 2. <entinerea glicemiei &. <entinerea ,olumului sanguin .. <ielinizare /:. E"ectele ocitocinei sunt urmatoarele! 1. Contractia musculaturii sc-eletice 2. Contractia uterului gra,id &. Fiperglicemie .. Contractia celulelor mioepiteliale din glanda mamara /1. Celulele tinta ale -ormonilor mineralocorticoizi se a"la in ! 1. ;landele colice 2. ;landele sali,are &. Tubi urini"eri colectori .. ;lande sudoripare /2. =unt -ormoni -ipo"izari non#glandulotropi! 1. ACTF 2. T=F &. CF .. =TF /&. Despre prolactina sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Are e"ect in-ibitor asupra gonadelor 2. =ecretia sa este stimulata de -ipoglicemie &. Pre,ine o,ulatia .. Atinge ma*imul de secretie la 6 zile dupa nastere /.. 4e"eritor la -ipo"iza sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Este situata intre tuberculii c,adrigemeni superiori

1: 2. Anatomic si "unctional are legatura cu epitalamusul &. =e mai numeste si blanda pineala .. Cobul anterior reprezinta 3/J din masa glandei //. Cu pri,ire la -ormonul melanocitostimulator sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Este secretat de adeno-ipo"iza 2. =ecretia sa este controlata de -ipotalamus &. =timuleaza pigmentogeneza .. Are acelasi precursor ca si -ormonul adrenocorticotrop /1. Fipersecretia =TF dupa pubertate produce! 1. ;igantism 2. Cresterea e*agerata a ,iscerelor &. =caderea intelectului .. >ngrosarea buzelor /3. 2=F#ul la barbat determina! 1. =timularea celulelor CeVdig 2. =timularea spermatogenezei &. =timularea secretiei de androgeni .. =timularea dez,oltarii tubilor semini"eri /6. CF#ul la "emeie determina! 1. Aparitia corpului galben 2. =timularea secretiei de progesteron &. B,ulatie .. <aturarea "oliculara /7. 4e"eritor la sistemul port -ipotalamo#-ipo"izar sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Ceaga adeno-ipo"iza de regiunea mediana a -ipotalamusului 2. Ceaga -ipotalamusul anterior de neuro-ipo"iza &. Apartine tijei pituitare .. Este o legatura ner,oasa 1:. 'euro-ipo"iza elibereaza in sange! 1. Hasopresina 2. Prolactina &. Bcitocina .. Hasotocina

11

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. B 8pag /.9 2. E 8pag /.9 &. D 8pag /.9 .. B 8pag /.#//9 /. C 8pag //9 1. D 8pag //9 3. C 8pag /69 6. B 8pag //9 7. B 8pag //9 1:. D 8pag //#/19 11. C 8pag //9 12. A 8pag //#/19 1&. A 8pag /19 1.. D 8pag /19 1/. B 8pag /19 11. A 8pag /19 13. E 8pag /19 16. C 8pag /1#/39 17. B 8pag /19 2:. D 8pag /39 21. E 8pag /39 22. A 8pag /39 2&. C 8pag /39 2.. C 8pag /69 2/. B 8pag /69 21. C 8pag /69 23. D 8pag /3#/69 26. C 8pag /79 27. D 8pag /79 &:. C 8pag 1:9

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. C 8pag 1:9 &2. C 8pag 1:9 &&. B 8pag 1:9 &.. C 8pag 1:9 &/. E 8pag 1:9 &1. B 8pag 1:9 &3. A 8pag 1:9 &6. E 8pag /79 &7. B 8pag /79 .:. C 8pag /79 .1. A 8pag /69 .2. B 8pag /69 .&. C 8pag /69 ... B 8pag /69 ./. B 8pag /39 .1. D 8pag /19 .3. A 8pag /39 .6. B 8pag /19 .7. B 8pag /19 /:. C 8pag /19 /1. E 8pag /19 /2. D 8pag /.9 /&. A 8pag //9 /.. D 8pag /.9 //. E 8pag /.9 /1. C 8pag //9 /3. C 8pag //9 /6. A 8pag //9 /7. B 8pag /.9 1:. B 8pag //9

12

MISCAREA. SISTEMUL OSOS. SISTEMUL MUSCULAR


COMPLEMENT SIMPLU
1. Dupa originea lor oasele se pot imparti in ! A. oase de membrana prin osi"icare desmalaN B. oase de membrana prin osi"icare de endocondralaN C. oase de cartilaj prin osi"icare endoconjuncti,aN D. oase de cartilaj prin osi"icare desmalaN E. nici una din ,ariantele de mai susN 2. Bsi"icarea desmala poate da nastere oaselor ! A. "emuruluiN B. tibieiN C. "ibuleiN D. partial a cla,iculeiN E. toate ,ariantele de mai susN &. Bsi"icarea endocondrala da nastere oaselor ! A. "emuruluiN B. "ibuleiN C. oaselor bazei craniuluiN D. tibieiN E. toate ,ariantele de mai susN .. Cartilajele de crestere sunt inlocuite de tesut osos la ! A. 1/#2: aniN B. 2:#2/ aniN C. la pubertateN D. dupa &: de aniN E. niciodataN /. Dupa "orma lor oasele pot "i impartite in ! A. oase lungiN B. oase scurteN C. oase lateN D. toate ,ariantele de mai susN E. nici una din ,ariantele de mai susN 1. =unt oase late urmatoarele cu e*ceptia ! A. parietalN B. "rontalN C. ulnaN D. scapulaN E. co*alN 3. =unt oase lungi urmatoarele cu e*ceptia ! A. radiusN B. tarsieneN C. "ibulaN

D. "emurN E. -umerusN 6. Enul din urmatoarele oase este sesamoid ! A. "emurN B. "ibulaN C. rotulaN D. cla,iculaN E. scapulaN 7. 2ac parte din neurocraniu urmatoarele oase cu EICEPT>A ! A. "rontalN B. etmoidN C. s"enoidN D. ma*ilarN E. temporalN 1:. Despre coloana ,ertebrala sunt ade,arate a"irmatiile ! A. reprezinta sc-eletul a*ialN B. este situata in partea laterala a corpuluiN C. cuprinte 1 regiuniN D. ,ertebra tip prezinta in pareta sa anterioara arcul ,ertebralN E. protejaza bulbul ra-idianN 11. Despre sacru sunt ade,arare urmatoarele a"irmatii cu EICEPT>A ! A. este os medianN B. pro,ine prin sudarea ,ertebrelor & si . sacraleN C. are "orma triung-iularaN D. este orientat cu baza in susN E. toate a"irmatiile de mai sus sunt ade,arateN 12. =c-eletul piciorului este "ormat din ! A. 6 oase tarsieneN B. 3 oase tarsieneN C. 12 oase tarsieneN D. 1. oase tarsieneN E. 1/ "alangeN 1&. =unt coaste ade,arate urmatoarele cu EICEPT>A ! A. coasta &N B. coasta 7N C. coasta 3N D. coasta 1N E. toate cele de mai sus sunt coaste ade,arateN 1.. =unt roluri "unctionale ale oaselor ! A. rol in metabolismul "os"oruluiN B. rol de sediu principal al organelor -ematopoieticeN C. rol antito*icN D. rol in metabolismul electrolitilorN E. toate cele de mai susN

1/. Elementele structurale ale artrodiilor sunt urmatoarele cu EICEPT>A ! A. supra"ete articulareN B. membrane sino,ialaN C. diartrozaN D. ca,itatea articularaN E. capsula articularaN 11. Ermatorii musc-i sunt ai gatului cu EICEPT>A ! A. pielos al gatuluiN B. trapezN C. sternocleidomastoidianN D. nici unul din raspunsuri nu este correctN E. toate a"irmatiile de mai sus sunt ade,arateN 13. 2aza de latent a contractiei musculare unice este de ! A. :.:1sN B. :.:2sN C. :.:&sN D. :.:.sN E. :.:/sN 16. <ani"estarile contractiei musculare pot "i ! A. mecaniceN B. electriceN C. termiceN D. c-imiceN E. toate cele de mai susN 17. Despre tetanosul incomplet sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii cu EICEPT>A ! A. prezinta un platou dintatN B. "rec,enta este joasa de cca 1:#2: stimuli ? secundaN C. e*prima sumarea incomplete a secuselorN D. are o "rec,enta inalta de /:#1:: stimuli ? secundaN E. toate a"irmatiile de mai sus sunt "alseN 2:. Potentialul de actiune al "ibrei muscular este de ! C pag.31 A. 1: m?sN B. 2:m?sN C. &: m?sN D. .: m?sN E. /: m?sN 21. =unt proprietati ale musc-ilor urmatoarele cu EICEPT>A ! A. contractilitateaN B. conductibilitateaN C. e*tensibilitateaN D. e*citabilitateaN E. elasticitateaN 22. >n alcatuirea "ibrelor muscular potem distinge urmatoarele cu EICEPT>A ! A. saci de stocare a calciuluiN

B. C. D. E.

banda F intunecataN membrane UN "ilamente de actina si miozinaN sarcolemaN

2&. Ca ni,elul jonctiunii neuro#musculate 'E putem intalni ! A. "anta jonctiuniiN B. placa motorizeN C. mitocondriiN D. ,ezicule sinapticeN E. ribozomiN 2.. Despre e*citabilitatea "ibrei muscular sunt ade,arate a"irmatiile cu EICEPT>A ! A. se datoreaza proprietatilor membrane celulareN B. se datoreaza permeabilitatii neselecti,eN C. se datoreaza polarizarii ioniceN D. se datoreaza pompelor ioniceN E. se datoreaza conductantei ioniceN 2/. >n jurul articulatiei soldului se gasesc musc-ii ! A. c,adricepsN B. "esieriN C. adductoriN D. biceps "emuralN E. nici unul din musc-ii de mai susN 21. =unt musc-i ai capului cu EICEPT>A ! A. temporalN B. sternocleidomastoidianN C. maseterN D. "rontalN E. orbicularul pleoapeiN 23. Dupa "aza de latenta a contractiei musculare urmeaza ! A. tetanosul incompletN B. "aza de rela*areN C. tetanosul completN D. "aza de contractieN E. nici una din ,ariantele de mai susN 26. Ermatorii musc-i nu apartin gambei ! A. solearN B. semitendinosN C. gastrocnemianN D. tibial posteriorN E. "le*ori ai degetelorN 27. >n loja laterala a gambei se a"la unul din urmatorii musc-i ! A. "le*ori ai degetelorN B. croitorN C. peronier scurtN D. c,adricepsN

E. tibial anteriorN &:. Despre mani"estarile c-imice ale contractiei musculare sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii cu EICEPT>A ! A. sunt initiate prin mecanismul de cuplare e*citatie P contractieN B. poate "unctiona aerobN C. poate "unctiona anaerobN D. "aza anaeroba dureaza cca. / minuteN E. trecerea de la anaerob la aerob este intermediate de sistemul cardio,ascularN

COMPLEMENT GRUPAT
&1. =unt oase ale membrului superior ! 1. ulnaN 2. "ibulaN &. -umerusN .. ,ertebraN &2. =unt oase ale ,iscerocraniului ! 1. nasalN 2. etmoidN &. palatinN .. "rontalN &&. Bsul co*al pro,ine din sudarea oaselor ! 1. ilionN 2. pubisN &. isc-ionN .. "emurN &.. Bsul contine! 1. 6:J apaN 2. 6:J reziduu uscatN &. 2:J reziduu uscat .. 2:J apaN &/. Artrodiile prezinta ! 1. supra"ete articulareN 2. membrana sino,ialaN &. ca,itate articularaN .. disc articularN &1. Articulatiile pot "i ! 1. sinartrozeN 2. artrodiiN &. diartrozeN .. am"iartrozeN &3. Bsul este "ormat din! 1. 2:J apaN 2. calciuN &. 6:J reziduu uscatN

.. Fidro*iapatitaN &6. Coloana ,ertebrala prezinta curburi in plan ! 1. "rontalN 2. lombarN &. sagitalN .. toracalN &7. Despre stern sunt ade,arate a"irmatiile ! 1. este alcatuit din manubriuN 2. este alcatuit din apendice *i"oidN &. este alcatuit din corpN .. apendicele *i"oid se osi"ica la cca 2: de aniN .:. Hertebra este "ormata din urmatoarele elemente ! 1. corpN 2. apo"iza ,ertebralaN &. pedicul ,ertebralN .. apo"iza lombaraN .1. Apartin sc-eletului membrului in"erior ! 1. "emurN 2. carpieneN &. tibieN .. ,ertebrele lombareN .2. =unt coaste "alse ! 1. H>>N 2. >IN &. I>>N .. H>>>N .&. =unt oase late ! 1. tibieN 2. tarsieneN &. -umerusN .. scapulaN ... =inartrozele pot "i ! 1. sincondrozeN 2. sinostozeN &. sindesmozeN .. sin"iartrozeN ./. Basele pot retine ! 1. FgN 2. 2N &. PbN .. FeN .1. <usc-ii pot a,ea "orma ! 1. patrulateraN

2. "usi"ormaN &. triung-iularaN .. cilindricaN .3. Ca ni,elul coapsei se intalnesc lojile ! 1. anterioaraN 2. medialaN &. antero#lateralaN .. posterioaraN .6. >n loja anteromediala a coapsei se intalnesc musc-ii ! 1. adductor mareN 2. adductor scurtN &. adductor lungN .. croitorN .7. =unt musc-i ai coapsei ! 1. deltoidulN 2. croitorulN &. dintatN .. adductor lungN /:. =unt musc-i ai toracelui ! 1. pectoral mareN 2. subcla,icularN &. pectoral micN .. dintatul mareN /1. <ani"estarile contractiei musculare pot "i ! 1. izometriceN 2. termiceN &. au*otonicaN .. c-imiceN /2. =ecusa musculara are urmatoarele elemente ! 1. "aza de contractieN 2. "aza de latentaN &. "aza de rela*areN .. "aza izotonicaN /&. Contractiile pot "i ! A pag.3:#31 1. izotoniceN 2. au*otoniceN &. izometriceN .. nici una din ,ariantele de mai susN /.. =unt proprietatie ale musc-iului ! 1. contractilitateaN 2. rezistentaN &. e*citabilitateaN .. au*otoniaN

//. <usc-ii posteriori si laterali ai antebratului pot produce ! 1. e*tensia mainiiN 2. "le*ia mainiiN &. e*tensia antebratuluiN .. estensia bratuluiN /1. >n jutul articulatiei soldului se gasesc ! 1. musc-iul croitorN 2. musc-iul c,adriceps "emuralN &. musc-iul biceps "emuralN .. musc-ii "esieriN /3. <usc-ii sc-eletici pot prezenta ! 1. epimisiumN 2. perimisiumN &. endomisiumN .. mezomisiumN /6. >n loja posterioara a coapsei se gasesc musc-ii ! 1. semimembranosN 2. biceps "emuralN &. semitendinosN .. solearN /7. =unt ade,arate durate urmatoarelor e,enimente ! 1. "aza de contractie :):.sN 2. tetanosul incomplet ! /:#1:: stimuli ? secundaN &. "aza de latenta :):1s 8la musc-iul striat9N .. "aza de relazare :).sN 1:. Apartin musc-ilor gambei ! 1. tibial anteriorN 2. peronier lungN &. e*tensori ai degetelorN .. solearN

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. A 8pag.1&9 2. D 8pag.1&9 &. E 8pag.1&9 .. B 8pag.1&9 /. D 8pag.1&9 1. C 8pag.1&9 3. B 8pag.1&9 6. C 8pag.1&9 7. D 8pag.1.9 1:. A 8pag.1.9 11. B 8pag.1.9 12. B 8pag.1/9 1&. B. 8pag.1/9 1.. E 8pag.119 1/. C 8pag.139 11. B 8pag.169 13. A.8pag.319 16. E 8pag.319 17. D 8pag.319 2:. C 8pag.319 21. B 8pag.3:#319 22. B 8pag.3:) "igura9 2&. E 8pag.31) "igura9 2.. B 8pag.3:9 2/. B 8pag.179 21. B 8pag.169 23. D 8pag.319 26. B 8pag.3:9 27. C 8pag.3:9 &:. D 8pag.319

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. B 8pag.1.#1/9 &2. B 8pag.1.9 &&. A 8pag.1/9 &.. C 8pag.119 &/. A 8pag.139 &1. E 8pag.139 &3. E 8pag.119 &6. B 8pag.1.9 &7. A 8pag.1/9 .:. B 8pag.1/9 .1. B 8pag.1/9 .2. C 8pag.1/9 .&. D 8pag.1&9 ... A 8pag.139 ./. A 8pag.119 .1. A 8pag.169 .3. D 8pag.179 .6. A 8pag.179 .7. C 8pag.179 /:. E 8pag.169 /1. C 8pag.319 /2. A 8pag.319 /&. A 8pag.3:#31: /.. B 8pag.3:9 //. B 8pag.179 /1. D 8pag.179 /3. A 8pag.16#"igura9 /6. A 8pag.17#3:9 /7. B 8pag.319 1:. E 8pag.3:9

DIGESTIA I ABSORBIA
COMPLEMENT SIMPLU:
1. Electrolitii ce se gasesc in sali,a in concentratie mai mare decat in plasma sang,ina sunt! A. Ca2( B. 5( C. Cl# D. 'a( E. <g2( 2. Ermatoarea a"irmatie despre peristaltismul stomacului este corecta! A. Cuprinde miscarile de du#te#,ino ale c-imului gastric B. Este independent de secretia acetilcolinei C. Este controlata numai de secretia de gastrina D. Dtermina propulsia alimentelor catre cardie E. =e initiaza la granita dintre "undul si corpul stomacului. &. Pepsinogenul! A. Este inacti,at in contact cu acidul clor-idric B. Este o enzima lipolitica C. =e acti,eaza numai in contact cu FCl D. =cindeaza proteinele in aminoacizi E. >nitiaza procesul de digestie in general .. Colonul prezinta urmatoarele cu e*ceptia! A. 2ibre musculare circulare B. 2i"re musculare oblice C. 2ibre musculare longitudinale D. Faustre E. Tenii /. Ermatoarea a"irmatie legata de deglutitie este corecta! A. Asigura digestia bolului alimentar B. Transporta bolul alimentar din ca,itatiea bucala in jejun C. =e des"asoara in 2 timpi D. Timpul bucal este singurul timp automat E. Centrul deglutitiei in-iba speci"ic centrul respirator. 1. A. B. C. D. E. Cipaza gastrica! Este o enzima cu acti,itate e*trem de intensa Fidrolizeaza toate lipidele =timuleaza lipogeneza Fidrolizeaza emulsiile lipidice Fidrolizeaza gelatina

3. A. B. C. D. E. 6. A. B. C. D. E. 7. A. B. C. D. E.

FCl are urmatoarele e"ecte! 4educe 2e2( absorbabil =ecretia sa este stimulata de acetilcolina 4educe 2e&( absorbabil =ecretia sa in-ibata secretina si gastrina Este necesar pentru digestia lipidelor. Celulele o*intice! =unt localizate in regiune antrala =unt celule ; =ecreta mucus =ecreta o lipoproteina necesara pentru absortia intestinala a ,itaminei B12 =ecreta o glicoproteina necesara pentru absortia intestinala a ,itaminei B1 Ca ni,elul stomacului au loc urmatoarele! Absorbtia tuturor aminoacizilor) "iind sediul principal de absorbtie Absorbtia substantelor solubile in glucide si glicerina Absorbtia doar a 'a( in cantitati mici Absortia unor substante "oarte solubile in lipide) etanol si apa Absortia unei cantitati e*trem de mari de glucoza.

1:. Pepsinogenul! A. Este secretat sub "orma acti,a. B. Poate "i acti,at si de pepsina anterior "ormata C. Este acti, in mediu alcalin 8pF 1)6#&)/9 D. Este acti,at numai in contact cu FCl E. =cindeaza proteinelein aminoacizi. 11. Cab"ermentul! A. Este absent la copil si sugar B. Trans"orma cazeinatul de calciu in cazeinogen C. Coaguleaza laptele D. Fidrolizeaza laptele E. Este prezent si la adult 12. A. B. C. D. E. 1&. Celulele e*ocrine) organizate in acini produc! 'ucleaza ;elatinaza =aruri biliare Cipaza gastrica Cab"erment

E,acuarea secretiei biliare se realizeaza prin! A. =timularea simpatica B. Contractie s"incteriena

C. Contractiei musculaturii ,ezicale independent de alte mecanisme D. <ecanisme strict ner,oase E. <ecanisme ner,oase si umorale. 1.. Dintre a"irmatiile legate de secretia pancreatica este corecta! A. 'a( si 5( in concentratie superioara celei plasmatice B. FCB&# secretat de celulele acinare in cantitate "oarte mare C. Proteaze secretate in "orma acti,a D. >n-ibitorul tripsinei este secretat de aceleasi celule si in acelasi timp cu proenzimele E. =e realizeaza numai in celulele ductale 1/. =ecretia biliara este! A. 'ecesara pentru digestia si absortia tuturor alimentelor B. 'ecesara pentru e*cretia unor substante solubile in apa) precum bilirubina C. =ecretata in cantitate de 12::#1/:: ml?zi D. 4ealizata de catre -epatocite si celule ductale E. =ecretata in timpul perioadelor interdigesti,e 11. =arurile biliare! A. Au rol de a in-iba secretia biliara B. Au rol bacteriostatic C. Au in componenta acizi grasi si pigmenti biliari D. =unt liposolubile E. =cad absortia monogliceridelor 13. <ecanismul umoral al secretiei biliare este! A. 4ealizat prin stimulare ,agala B. 4aspuns al patrunderii in duoden a peptidelor C. 4ealizat de colecistoKinina eliberat de glandele sali,are D. 4ealizat printr#un -ormon eliberat celulele mucoasei duodenale E. Consta in contractia sapastica a "ibrelor s"incteriene. 16 . <ucusul de la ni,elul stomacului este! A. Este secretat numai de celulele o*intice B. Protejeaza mucoasa stomacului numai "ata de actiunea FCl C. Protejeaza mucoasa stomacului "ata de autodigestie D. Este secretat de celulele ; E. Este coagulat de catre lab"erment 17. Bila contine urmatoarele enzime! A. Peptidaze B. Amilaza C. ColecistoKinina D. ;elatinaza E. 'u contine enzime

2:. =ucul gastric actioneaza asupra! A. Tuturor proteinelor ingerate B. ;elatinei C. <altozei D. Cipidelor neemulsionate E. Cactozei. 21. Aportul de glucide este de! A. 2/#11: g B. :./# :)3 g?Kg corp C. /:#1:J din dieta D. 1:#6:J din dieta E. /::#12:: g?zi 22. ;lucidele majore ale dietei sunt reprezentate de! A. <altoza B. Ua-araza C. Cipaza D. Cactoza E. <onoza-aride 2&. Care din urmatoarele a"irmatii legate despre proteine sunt corecte! A. =e absorb ca polipeptide B. E*ista sisteme de transport 'a#independente cu rol in absortia aminoacizilor C. E*ista sisteme de transport 'a#independente cu rol in absortia dipeptidelor D. E*ista sisteme de transport 'a#dependente cu rol in absortia tripeptidelor E. =e absorb apro*imati, /:#1:J din totalul proteinelo ingerate. 2.. Ca ni,elul intestinului subtire apa! A. =e absoarbe acti, B. =e absoarbe ca urmare a gradientului osmotic creat de absortia electolitilor C. =e absorbe acti, in componenta c-ilomicronilor D. =e absoarbe acti, prin gradient osmotic E. 'u se absoarbe 2/. Hitaminele -idrosolubile se absorb! A. >n intestinul subtire pro*imal B. Prin gradient osmotic in intestinul subtire pro*imal C. >n componenta miceliilor D. Prin transport "acilitat 'a#>ndependent E. Hitamina C stimuleaza absortia lor. 21. Ermatoarele a"irmatii despre lipide sunt corecte! A. =e absorb prin di"uziune pasi,a B. =e absorb prin transport acti, 'a#dependent C. =e absorb independent de sarurile biliare

D. Dieta normala zilnica ,ariaza intre 2/:#6:: g?zi E. >nainte de a "i digerate lipidele trebuie trans"ormate in picaturi cu diametrul 1:#/:Am. 23. 2ierul se absoarbe! A. 'umai in jejun B. 2e2( se absoarbe mai usor decat 2e&( C. 'umai in ileon D. Hitamina C in-iba absortia "ierului E. 2e2( nu se absoarbe. 26. Hitaminele liposolubile! A. >ntra in componenta miceliilor B. =e absorb singure in intestinul distal C. =unt reprezentate de ,itaminele B) C) E D. =unt reprezentate doar de ,itaminele A) D) 5 E. =e absorb prin transport acti, 'a#dependent. 27. Aminoacizii se absorb prin mecanism! A. Pasi, B. Acti, cuplat cu 2e2( C. De pinocitoz D. Acti, cuplat cu 'a( E. 'ici unul de mai sus. &:. Absorb$ia glucozei se realizeaz! A. Ca ni,elul stomacului B. Ca ni,elul rectului C. Prin osmoza D. Prin mecanism pasi, E. 'ici un rspuns corect.

COMPLEMENT GRUPAT:
&1. Ermatoarele celule pot secreta mucus! 1. ;landele Brunner 2. Celule speciale a"late in epiteliul intestinal &. Celule speciale a"late in criptele CieberKY-n .. Celulele o*intice &2. Enzime proteolitice se gasesc in! 1. =ucul pancreatic 2. =ucul gastric &. =ucul intestinal .. =ali,a

&&. Care dintre urmatoarele substante se absorb pasi, la ni,el intestinal? 1. Toti electrolitii 2. Cipidele &. Aminoacizii .. Apa &.. =e absorb intestinal acti,! 1. 'a( 2. Hitamina D &. Hitaminele -idrosolubile .. Cl# &/. Prin substantele continute) sali,a are urmatoarele roluri in digestie! 1. >nlesneste masticatia 2. >ncepe digestia amidonului preparat &. Bactericid .. 2a,orizeaza ,orbirea &1. Care din urmatoarele a"irmatii despre masticatie sunt corecte! 1. Are rol in "ragmentarea alimentelor 2. Asigura transportul bolului alimentar din ca,itatea bucala in stomac &. Asigura contactul cu receptorii gustati,i .. >ncepe d-idroliza proteinelor &3. Ermatoarele a"irmatii despre continutul sali,ei sunt corecte! 1. :)&J substante anorganice 2. <ucina &. :)2J substante organice .. Ca2( in concentratie mai mica decat cea plasmatica &6. ;lande ane*e ale tubului digesti, sunt! 1. ;landele submandibulare 2. Pancreasul &. ;landele sublinguale .. ;landele paratiroidele &7. Ermatoarele a"irmatii despre FCl sunt corecte! 1. Asigura un pF optim pentru actiunea pepsinei 2. Acti,eaza pepsina &. 4educe 2e2( .. =ecretia sa este stimulata de somatostatina. .:. =ecretia FCl este in-ibata de! 1. Acetilcolina 2. =ecretina &. ;astrina

.. =omatostatina .1. Ermatoarele a"irmatii despre pepsina sunt corecte! 1. Este o enzima proteolitica 2. Este acti,a in mediu acid &. =cindeaza proteinele in aminoacizi .. Pro,ine din acti,area pepsinei in contact cu pepsina anterior "ormata. .2. Ca ni,elul stomacului se absorb! 1. Cipide 2. Etanol &. Apa .. Hitamine .&. <ucusul gastric! 1. Are rol in protectia mucoasei "ata de FCl 2. Este secretat de celulele o*intice &. Are rol in protectia mucoasei "ata de pepsina .. Este secretat de unele celule pilorice ... Pancreasul secreta! 1. Amilaza 2. 'ucleaza &. Peptidaza .. Colesterol ./. =arurile biliare! 1. Au rol de astimula motilitatea intestinala 2. Ajuta la absortia acizilor grasi din tractul intestinal &. 2ormeaza impreuna cu lipidele si colesterolul micelii comple*e .. Au rol bacteriostatic. .1. =arurile biliare ajuta la absortia! 1. Acizilor grasi 2. Colesterolului &. <onogliceridelor .. 'u au rol in absortia lipidelor .3. Care din urmatoarele enzime nu sunt secretate in lumenul intestinal? 1. <altaza 2. Pepsina &. Cactaza .. Ua-araza .6. Absortia la ni,el intestinal este "a,orizata de! 1. =upra"ata mare de contact

2. ;rosimea mare a peretelui intestinal &. 4eteaua ,asculara bogata de la ni,elul ,ilozitatilor .. Doar de gradientul osmotic .7. ;lucidele majore ale dietei sunt! 1. =ucroza 2. ;lucoza &. Cactoza .. Celuloza /:. Pentru a "i absorbite proteinele! 1. Trebuie trans"ormate in oligopeptide 2. 'ecesita prezenta sarurilor biliare &. Trebuie trans"ormate in aminoacizi .. =unt -idrolizate de catre lipaza /1. Absortia "ierului! 1. Are loc in jejun 2. Are loc in ileon &. Este stimulata de catre ,itamina C .. =e "ace mai usor ca 2e2( /2. Calciul! 1. Este necesar pentru a trans"orma cazeinogenul solubil in paracazeina 2. =e absoarbe cu ajutorul unui transportor acti,at de ,itamina D &. =e absoarbe cu ajutorul unui transportor legat de membrana celulara .. Are o dieta normala de :./#:)3 g?Kg corp pe zi. /&. Hilozitatea intestinala are in structura sa! 1. Has c-ili"er central 2. Celule secretoare &. Hase lim"atice .. 4etea capilarara sinusoidala /.. Hitaminele liposolubile! 1. =unt reprezentate de B) C) D 2. =e absorb prin transport "acilitat &. =e absorb la ni,elul intestinului distal .. >ntra in alcatuirea miceliilor. //. Ermatoarele a"irmatii despre colon sunt ade,arate! 1. Are rol in absortia apei si a electrolitilor in jumatatea distala 2. Prezinta miscari contractile rapide &. Ca ni,elul sau se absorb apro*imati, 1/:: ml din c-im .. Absoarbe cea mai mare parte a 5(

//. Ermatoarele a"irmatii legate de absortia a colonului sunt corecte) cu e*ceptia! 1. 'u se absoarbe 'a( 2. 'u poate absorbi apa &. =e absoarbe 5( aproape in totalitate .. =e absoarbe Cl# in cea mai mare parte /3. >n circuitulul entero-epatic bila nu trece prin! 1. Hena porta 2. >ntestinul gros &. Canalul coledoc .. =tomac /6. Proteazele sunt reprezentate de catre! 1. Tripsina 2. Tripsinogen &. C-imotripsinogen .. EnteroKinaza /7. Bila contine! 1. Bili,erdina 2. <etaboliti ai -emoglobinei &. Colesterol .. Cecitina 1:. Ca ni,elul ca,itatii bucale se pot obser,a! 1. Cueta 2. Palatul moale si dur &. 2renul lingual .. Curbura mica

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


B) pg 3/ E) pg 33 D) pg 33 B) pg 3. E) pg 31 D) pg 33 B) pg 33 C) pg 33 D) pg 33 B) pg 33 D) pg 33 A) pg 36 E) pg36 D) pg 36 D) pg 36 B) pg 36 D) pg 37 C) pg 33 E) pg 6: B) pg 33)6: C) pg 6: D) pg 6: D) pg 61 B) pg 61 A) pg 61 A) pg 61 B) pg 61 A) pg 61 D) pg 61 E) pg 6:

CB<PCE<E'T ;4EPAT
E) pg 33)37 A) pg 6: C) pg 61 B) pg 61 A) pg 3/ B) pg 3/ C) pg3/ A) pg 3/ B) pg 33 D) pg 33 E) pg 33 A) pg 33 E) pg 33 A) pg 36 E) pg 36 A) pg 36 E) pg 37 B)pg 6: B) pg6: B) pg 61 E) pg 61 A) pg 61 A) pg 61 D) pg 61 E) pg 62 A) pg 62 C) pg 37 A) pg 36 E) pg 36 A) pg 3.

CIRCULATIA
COMPLEMENT SIMPLU
1. Fipertensiunea arteriala se caracterizeaza prin cresterea presiunii diastolice peste! A. 6:mmFg B. 7:mmFg C. 3/mmFg D. 1&:mmFg E. 12:mmFg 2. =istola atriala o precede pe cea ,entriculara cu! A. :).s B. :)2s C. :)1s D. :)/s E. :)&s &. Aorta ascendenta are origine in! A. atriul stang B. ,entriculul stang C. atriul drept D. ,entriculul drept E. aorta ascendenta nu pleaca din nici o ca,itate a inimii .. 'umarul de plac-ete sang,ine este! A. / :::#1: :::?mm& B. /: :::#1:: :::?mm& C. . /:: :::#/ ::: :::?mm& D. 1/: :::#&:: :::? mm& E. 1/ :::#&: :::? mm& /. Arterele bronsice sunt ramuri ale! A. arterei pulmonare drepte B. arterei pulmonare stangi C. aortei descendente toracice D. trunc-iului pulmonar E. arcului aortic 1. Timpul ,asculoplac-etar al coagularii duce la oprirea sangerarii in! A. .#6 minute B. 2#. minute C. 1: secunde D. 2#. secunde E. 1#2 secunde

3. >n "ormula leucocitara) bazo"ilele reprezinta! A. 1#&J B. &#/J C. R1J D. R1:J E. &#7J 6. Care dintre urmatoarele artere continua artera "emurala! A. artera tibiala anterioara B. arterele plantare C. artera tibiala posterioara D. artera poplitee E. artera dorsala a piciorului 7. Ca ,arsarea ,enelor ca,e in atriul drept presiunea sangelui este de! A. 1::mmFg B. 6:mm-g C. 1&:mmFg D. :mmFg E. 1:mmFg 1:. Hiteza de circulatie a sangelui la ni,elul ,enei ca,e superioare este! A. mai mare decat la ni,elul ,enei subcla,iculare B. 1:mm?s C. :)/mm?s D. /::mm?s E. :)/m?s 11. 2ormarea "ibrinei dureaza! A. 2#. minute B. .#6 minute C. 1:#2: secunde D. 1#2 secunde E. 1#2 minute 12. >n "ormula leucocitara) lim"ocitele reprezinta! A. /2#12J B. &#7J C. 1#&J D. 2/#&&J E. ./J 1&. Din ,olumul sang,in) plasma reprezinta! A. 2/J B. ./J C. //J

D. 6J E. &/J 1.. Plac-etele sang,ine se mai numesc si ! A. lim"ocite B B. lim"ocite T C. eritrocite D. trombocite E. -ematii 1/. Har"ul inimii se gaseste in dreptul! A. spatiului . intercostal stang B. spatiul . intercostal drept C. spatiul 1 intercostal stang D. spatiul / intercostal drept E. spatiul / intercostal stang 11. Enul dintre urmatoarele organe nu este ,ascularizat de artera mezenterica superioara! A. jejunul B. splina C. partea dreapta a colonului trans,ers D. colonul ascendent E. cecul 13. 4amurile "asciculului Fis sunt localizate la ni,elul! A. atriului drept B. atriului stang C. septului interatrial D. septului inter,entricular E. ,entriculului drept 16. Protrombina este trans"ormata de tromboplastina in trombina in prezenta ionului! A. 'a( B. 5( C. Cl# D. Ca 2( E. <g2( 17. Din ce artera se desprinde artera toracica interna! A. artera a*ilara B. artera ,ertebrala C. artera bra-iala D. arcul aortic E. artera subcla,iculara 2:. Din ,ena splenica) sangele ,enos ajunge in!

A. B. C. D. E.

,ena ca,a superioara ,ena mezenterica in"erioara ,enele azVgos ,ena iliaca interna ,ena porta

21. Care dintre urmatoarele artere ,ascularizeaza colonul sigmoid! A. artera mezenterica superioara B. trunc-iul celiac C. artera mezenterica in"erioara D. artera iliaca interna E. artera iliaca comuna 22. Pentru un barbat de 7: de Kilograme) ,olumul sang,in este de! A. /).l B. /l C. 3)6l D. 3)2l E. 6l 2&. >n plasma sang,ina) substantele organice din reziduul uscat reprezinta ! A. 7:J B. 7J C. 1J D. 1:J E. :)1J 2.. Despre canalul toracic este ade,arata una dintre urmatoarele a"irmatii! A. se ,arsa in cisterna c-Vli B. are lungime de 1:#2: cm C. urca anterior de coloana ,ertebrala si de aorta D. strange lim"a din jumatatea in"erioara a corpului E. se desc-ide la con"luenta dintre ,ena jugulara dreapta si ,ena subcla,ie dreapta 2/. =plina! A. produce -ematii B. "ormeaza anticorpi C. produce monocite D. se gaseste la stanga lojei gastrice E. poate depozita 16::#2::: ml sange 21. =istola atriala dureaza! A. :)2s B. :)/s C. :)1s D. :).s

E. :)6s 23. 2aza de ejectie ! A. incepe cu inc-iderea ,al,elor semilunare B. incepe cu sistola atriala C. se termina cu inc-iderea ,al,ulelor semilunare D. incepe in momentul desc-iderii ,al,elor semilunare E. se termina cu desc-iderea ,al,elor semilunare 26. E*citabilitatea! A. este proprietatea miocardului de a propaga e*citatia la toate "ibrele sale B. este proprietatea inimii de a se autostimula C. este proportionala cu grosimea peretilor inimii D. este proprietatea celulei musculare de a raspunde la un stimul printr#un potential de actiune propagat E. este caracterizata prin "aptul ca in diastola inina este in perioada re"ractara absoluta 27. Diastola atriala dureaza! A. :)/s B. :)3s C. :)1s D. :)&s E. :).s &:. Holumul sistolic este! A. 1/:ml?min in repaus B. /:ml?min in repaus C. 3/ml?min in repaus D. 2/:ml?min in e"ort "izic intens E. 6/ml?min in repaus

COMPLEMENT GRUPAT
&1. >n atriul drept se desc-id! 1. ,ena ca,a superioara 2. ,ena pulmonara superioara dreapta &. ,ena ca,a in"erioara .. ,ena pulmonara in"erioara dreapta &2. Din aorta descendenta toracica nu se desprind! 1. arterele intercostale anterioare 2. artera splenica &. arterele pulmonare .. arterele eso"agiene

&&. Hal,ele semilunare se gasesc! 1. intre atriul stang si ,entriculul stang 2. la ni,elul aortei descendente &. intre atriul drept si ,entriculul drept .. la ni,elul trunc-iului pulmonar &.. Care dintre urmatorii "actori nu "a,orizeaza intoarcerea ,enoasa a sangelui din ,enele "emurale! 1. aspiratia toracica 2. presa abdominala &. pompa musculara .. gra,itatia &/. Ugomutul > este! 1. mai intens decat zgomotul >> 2. produs de inc-iderea ,al,elor atrio,entriculare &. produs de ,ibratia miocardului la inceputul sistolei ,entriculare .. mai scurt decat zgomotul >> &1. Care dintre urmatoarele a"irmatii re"eritoare la ,enele pulmonare sunt "alse! 1. se desc-id in atriul drept 2. se desc-id in ,entriculul stang &. sunt in numar de doua .. sunt in numar de . &3. Din circulatia mica nu "ac parte! 1. arterele coronare 2. ,enele pulmonare &. arterele bronsice .. trunc-iul pulmonar &6. Care dintre urmatoarele nu reprezinta un aglutinogen! 1. A 2. D &. B .. S &7. 4amurile arcului aortic sunt! 1. artera carotida comuna stanga 2. artera carotida comuna dreapta &. artera subcla,ie stanga .. trunc-iul bra-ioce"alic stang .:. Trunc-iul celiac ,ascularizeaza! 1. stomacul 2. colonul ascendent

&. splina .. colonul descendent .1. Despre artera dorsala a piciorului nu sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! 1. este continuarea arterei tibiale anterioare 2. din ea se desprind arterele digitale plantare &. din ea se desprind arterele digitale dorsale .. este ramura a arerei tibiale postrioare .2. Ca "ormarea ,enei porte participa urmatoarele ,ene) cu e*ceptia! 1. ,ena mezenterica superioara 2. ,ena -epatica &. ,ena mezenterica in"erioara .. ,ena renala .&. Despre ,ena lim"atica dreapta sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii) cu e*ceptia! 1. are o lungime de 1:#2: cm 2. colecteaza lim"a membrului in"erior drept &. se ,arsa in ,ena ca,a in"erioara .. colecteaza lim"a membrului superior drept ... Care dintre urmatoarele organe nu sunt ,ascularizate de artera iliaca interna! 1. ,agin 2. uter &. ,ezica urinara .. rinic-i ./. 2actorii care determina cresterea debitului cardiac sunt! 1. "ebra 2. sarcina &. altitudine .. stimularea parasimpatica .1. =istola ,entriculara! 1. dureaza :)&s 2. corespunde s"arsitului diastolei atriale &. are o prima "aza numita "aza de contractie izo,olumetrica .. incepe in momentul inc-iderii ,al,elor semilunare aortice si pulmonare .3. 2rec,enta de descarcare generata de reteaua PurKinje! 1. imprima ritmul jonctional 2. este de .: impulsuri?minut &. este de 3: impulsuri?minut .. imprima ritmul idio,entricular .6. Hena porta se ,arsa in !

1. 2. &. ..

atriul drept atriul stang ,ena ca,a superioara ,ena ca,a in"erioara

.7. Enele dintre urmatoarele sunt granulocite! 1. bazo"ile 2. lim"ocite &. eozino"ile .. monocite /:. =unt agranulocite! 1. lim"ocite 2. trombocite &. monocite .. neutro"ile /1. 4eziduul uscat din plasma sang,ina este "ormat din! 1. 'a( 2. Ca2( &. FCB&# .. "ibrinogen /2. Posesorii de antigen D! 1. reprezinta 6/J din populatia globului 2. reprezinta 1/J din populatia globului &. sunt considerati 4- poziti, .. sunt considerati 4- negati, /&. Dintre a"luentii ,enei ca,e in"erioare nu "ac parte! 1. ,ena renala dreapta 2. ,enele suprarenale &. ,enele supra-epatice .. ,ena mezenterica superioara /.. Hena ca,a superioara se "ormeaza prin unirea! 1. ,enelor pulmonare superioare stanga si dreapta 2. ,enelor azVgos &. ,enelor jugulare interne dreapta si stanga .. ,enelor bra-ioce"alice dreapta si stanga //. Hal,a mitrala! 1. este o ,al,a semilunara 2. este o ,al,a atrio,entriculara &. este situata la ni,elul trunc-iului pulmonar .. este intre ca,itatile stangi ale inimii

/1. Hena ca,a superioara! 1. se "ormeaza prin unirea ,enelor bra-ioce"alice 2. strabate dia"ragma &. primeste sangele din sistemul ,enelor azVgos .. se "ormeaza prin unirea ,enelor jugulare interne cu ,enele subcla,iculare /3. >n canalul toracic se colecteaza lim"a din urmatoarele grupe de ganglioni) cu e*ceptia! 1. ganglionii a*ilari stangi 2. ganglionii ing-inali stangi &. ganglionii ing-inali drepti .. ganglionii a*ilari drepti /6. >n ,ena lim"atica dreapta dreneaza! 1. ganglionii a*ilari drepti 2. ganglionii submandibulari drepti &. ganglionii latero#cer,icali drepti .. lim"aticele glandei mamare drepte /7. Despre splina sunt "alse urmatoarele a"irmatii) cu e*ceptia! 1. sangele ,enos al splinei dreneaza in ,ena ca,a in"erioara 2. produce -ematii &. poate depozita 2#&l de sange .. inter,ine in metabolismul "ierului 1:. Dintre "actorii determinanti ai presiunii arteriale nu "ac parte! 1. rezistenta peri"erica 2. aspiratia toracica &. elasticitatea .. presa abdominala

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. B 8pag.7&9 2. C 8pag.719 &. B 8pag.639 .. D 8pag.12/9 /. C 8pag.639 1. B 8pag.619 3. C 8pag.12/9 6. D 8pag.669 7. D 8pag.7.9 1:. A 8pag.66)7.9 11. D 8pag.619 12. D 8pag.12/9 1&. C 8pag.6.9 1.. D 8pag.6.)6/9 1/. E 8pag.729 11. B 8pag.669 13. D 8pag.719 16. D 8pag.619 17. E 8pag.639 2:. E 8pag.679 21. C 8pag.669 22. D 8pag.6.9 2&. B 8pag.6/9 2.. D 8pag.679 2/. D 8pag.66)679 21. C 8pag.719 23. D 8pag.729 26. D 8pag.7:#719 27. B 8pag.729 &:. C 8pag.729

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. B 8pag.639 &2. A 8pag.63)669 &&. D 8pag.7:9 &.. D 8pag.7.9 &/. A 8pag.729 &1. A 8pag.639 &3. B 8pag.639 &6. D 8pag.6/9 &7. B 8pag.669 .:. B 8pag.669 .1. C 8pag.669 .2. C 8pag.669 .&. A 8pag.679 ... D 8pag.669 ./. A 8pag.7:9 .1. B 8pag.729 .3. D 8pag.719 .6. E 8pag.669 .7. B 8pag.12/9 /:. B 8pag.12/9 /1. E 8pag.6/9 /2. B 8pag.6/9 /&. D 8pag.669 /.. D 8pag.669 //. C 8pag.7:9 /1. B 8pag.669 /3. D 8pag.679 /6. E 8pag.679 /7. D 8pag.679 1:. C 8pag.7&)7.9

RESPIRATIA
COMPLEMENT SIMPLU
1.Caile respiratorii cuprind urmatoarele cu e*ceptia! A."ose nazale B.laringe C.bron-ii D."aringe E.ca,itate bucala 2.Ca,itatea nazala! A.e "ormata din "osele nazale anterioara si posterioara B.din ca,itatea nazala aerul trece mai intai prin ca,itatea bucala C.laringele "ace parte din ca,itatea nazala D.se gaseste la baza craniului E.se gaseste deasupra ca,itatii bucale &.Acinii pulmonari! A.reprezinta arborele bronsic B.la ni,elul lor are lloc sc-imbul de gaze C.au in jurul lor o bogata retea capilara D.sunt "ormati din bron-iolele respiratorii impreuna cu deri,atele din ele E.prezinta un canal al,eolar ..Din punct de ,edere "unctional respiratia prezinta urmatoarele) cu e*ceptia! A.di"uziunea B2 si CB2 intre al,eole si sange B.reglarea per"uziei C.transportul B2 si CB2 prin sange si lic-idele organismului D.,entilatia pulmonara E.reglarea ,entilatiei /.Ermatoarele a"irmatii sunt ade,arate) cu e*ceptia! A.musc-ii dia"ragmei alungesc si scurrteaza ca,itatea toracica B.coastele participa la modi"icarile de ,olum ale cutiei toracice C.respiratia de repaus este realizata aproape in totalitate de catre dia"ragma toraco# abdominala D.structurile ce alcatuiesc peretele abdominal prezinta elastcitate E.contractia dia"ragmei trage in sus "ata bazala a plamanilor

1. Ermatoarele a"irmatii sunt ade,arate) cu e*ceptia! A.musc-ii drepti abdominali sunt musc-i e*piratori B.musc-ii gatului sunt musc-i inspiratori C.presiunea pleurala este mai mare decat cea atmos"erica

D.sur"actantul se gaseste in al,eole E.grilajul costal este mobil 3. Ermatorele a"irmatii sunt "alse) cu e*ceptia! A.HCZ,olumul de aer ,e-icult in conditii de stress B.HE4Zcantitatea de aer ce poate "i e*pirata "ortat dupa ce a "ost eliminat ,olumul curent de 1/:: ml. C.H4Z1::: ml D.C4ZHC(HE4 E.C42ZHE4(H4 6.Alegeti a"irmatia corecta! A.tra-eea este un organ cu "orma de tub ce continua "aringele B.la ni,elul T& tra-eea se imparte in 2 bron-ii C.ca,itatea pleurala este o ca,itate ,irtuala in care se gaseste o cantitate insemnata de lic-id D.capacitatea pulmonara totala este de apro*imati, /::: ml. aer) cu ,ariatii indi,iduale E.membrana al,eolocapilara este "ormata din peretii al,eolelor si bogata retea de ,enule 7.Ermatoarea a"irmatie este "alsa! A.tra-eea are o lungime de 1:#12 cm. B.ridicarea coastelor din timpul respiratiei determina descresterea diametrului A#P al toracelui C.HC este in medie /:: ml. D.debitul respirator este egal cu produsul dintre HC si "rec,enta respiratorie E.musc-ii drepti abdominali sunt musc-i e*piratori 1:.En pacient ce se prezinta la Camera de ;arda are urmatoarele ,alori la testele "unctionale respiratorii!HCZ./:ml. )H>4Z1.3: ml.)HE4Z1.:: ml.) HrezidualZ1/:: ml.) 2rec,enta respiratorieZ2/?min. Calculati Capacitatea 4eziduala 2unctionala si Debitul 4espirator! A.172:ml si 112/:ml?min B.263:ml si 112/:ml?min C.27::ml si 11)2/ l?min D.273:ml si 1)12/l?min E.27::ml si 112)/l?min

11. Ermatorele a"irmatii sunt "alse) cu e*ceptia! A.in repaus cand glota este aproape inc-isa presiunea in oricare parte a arborelui respirator este egala cu presiunea atmos"erica B.,entilatia al,eolara este im medie .)/l?min

C.in timpul e*piratiei presiunea al,eolara creste la apro*imati, (2cmF2B. D.in timpul e*piratiei dia"ragma coboara E.unitatea mor"o"unctionala a plamanului este bron-iola respiratorie 12.Alegeti a"irmatia corecta! A.concentratia gazelor din aerul al,eolar este identica cu cea din aerul atmos"eric B.di"uziunea B2 se "ace din aerul al,eolar spre cel capilar C.un "umator are rezistenta in circulatia pulmonara scazuta ca mecanism de adaptare pentru a putea capta cat mai mult B2 D.in timpul une curse de alergare alergatorul are polipnee E.CB2 dizol,at in plasma este in proportie de 3#1:J 1&.Alegeti a"irmatia ine*acta! A.in "ibroza pulmonara o mare parte din tesutul pulmonar este inlocuit cu tesut "ibros B.gripa are caracter sezonier C.un "umator ce "umeaza un pac-et de tigari pe zi poate dez,olta dupa / ani de "umat un em"izem pulmonar D."enomenul de membrana -amburger se re"era la migrarea 'aCl E.reglarea respiratiei se realizeaza de catre centrii ner,osi din bulb si punte 1..>n structura acinului pulmonar intra urmatoarele) cu e*ceptia! A.arteriola pulmonara B.saculet al,eolar C.,ena pulmonara D.bron-iola lobulara E.canal al,eolar 1/.Este ade,arata urmatoarea a"irmatie! A.in inspir caostele si dia"ragma urca B.capacitatea reziduala "unctionala este de &/:: ml. C.,olumul inspirator de rezer,a este de 2::: ml. D.e*piratia dureaza 1 secunda E.in pozitia de repaus grilajul costal este coborat 11.;asiti a"irmatia "alsa! A.CHZ suma dintre H>4) HC si HE4 si e egala cu 2/::ml. B.CPT este de /::: ml C.H rezidual este de apro*. 1/:: ml. D.prin spirometrie se pot masura toate ,olumele respiatorii cu e*ceptia H rezidual E.debitul respirator pentru o "rec,enta respiratorie de 16?min este de 7 l 13.Care din urmatoarele a"irmatii este ade,arata! A.debitul respirator pentru o persoana cu ;Z1: Kg. "ara a"ectiuni pulonare si cu "rec,enta respiratorie de 2:?min este de 1:)/l B.,olumul curent este de apro* /:: ml.

C. debitul respirator pentru o persoana cu ;Z1/ Kg. "ara a"ectiuni pulonare si cu "rec,enta respiratorie de 2&?min este de 12)/l D.presinea al,eolara este presiunea de la e*teriorul al,eolelor E.supra"ata e*terna a al,eolelor este acoperita de sur"actant 16.Despre presiunea al,eolara este ade,arat ca! A.in repaus cand glata e desc-isa aerul nu circula intre plamani si atmos"era B.in timpul inspiratiei presiunea al,eolara depaseste presinea atmos"erica C.in e*piratie presiunea al,eolara scade la 1cm.F2o D.in timpul inspiratiei presiunea al,eolara de,ine egala cu cea atmos"erica E.in repaus presiunea in arborele bronsieste de (1 cm.F2B 17.Presiunea pleurala! A.in mod normal are o presiune mai mare decat cea atmos"erica B.este constanta in ambele "aze ale respiratiei C.este ,ariabila cu "azele respiratiei D.este presiunea dintre pleura ,iscerala si plaman E.este presiunea din spatiu cuprins intre pleura parietala si plaman 2:.Despre ,entilatia pulmonara se poate spune ca! A.prin ridicarea dia"ragmului se scurteaza cutia toracica B.ridicarea coastelor determina cresterea diametrului AP al cutiei toracice C.coborarea dia"ragmului alungeste cutia toracica D.respiratia se realizeaza aprope in intregime prin miscari ale dia"ragmului in conditiile de e""ort "izic E.coborarea coastelor creste diametrul AP al cutiei toracice 21.Alegeti a"irmatia "alsa! A.in timpul inspirului dia"ragmul trage in jos "ata bazala a plamanului B.in repaus grilajul costal e coborat C.cand grilajul costal se ridica diametrul AP al cutiei toracice crecte cu apro*. 2/J D.in timpul e*piratiei linistite dia"ragma se rela*eaza E.musc-ii gatului sunt musc-i inspiratori 22.<embrana al,eolocapilara! A.are o grosime medie de :.:1 microni B.are o supra"ata totla de .: cm patrati C.cuprinde doar endoteliul capilar si interstitiul pulmonar D.nu contine sur"actant E.are o grosime de :.1 microni 2&.=upra"ata membranei al,eolocapilare este de! A.:.1 microni B.1: microni C..:#.1 cm patrati

D./: cm patrati E./: m patrati 2..;rosimea medie a membranei al,eolocapilare este de! A..:#1: m patrati B..: cm. patrati C.:.1 microni D.12 microni E.16 microni 2/.2actorii care in"luenteaza rata di"uziunii prin membrana al,eolocapilara sunt! A.presiunea partial a gazului in al,eola si endoteliul capilar B.coe"icientul de di"uziune al gazului C.presinea partial a gazului din al,eola si capilarul pulmonar si coe"icientul de di"uzie al gazului care e constant D.reprzentati doar de dimensiunea membranei respiratorii E.reprezentati doar de presiunea partiala a gazului din al,eola si capilarul pulmonar 21.Di"uziunea B2! A.se "ace din aerul din capilarul pulmonar catre aerul al,eolar B.molecula de o*igen nu se dizol,a in plasma C.o*igenul di"uzeaza in -ematii D.in -ematii o*igenul ,a "orma met-emoglobina E.dupa dizol,area o*igenului in plasma are loc scaderea presiunii partiale a o*igenului la acel ni,el 23.Presiunea partial a o*igenului in aerul al,eolar este de! A.6: mmFg B.3: mmFg C./: mmFg D.7: mmFg E.1:: mmFg 26. Presiunea partial a o*igenului in capilaru pulmonar este de! A.&/ mmFg B.1:: mm-g C..: mmFg D./: mmFg E.1: mmFg 27.Fematia petrece in capilarul pulmonar in medie! A.:.3 sec B.:.3/ sec C.:.32 sec

D.:.1/ sec E.:.6 sec &:.Haloarea marginii de siguranta este de! A.:../ sec. B.:./. sec C.:.// sec. D.:./ sec. E.apro* 1 sec.

COMPLEMENT GRUPAT
&1.<embrana al,eolocapilara e alcatuita din! 1.endoteliu capilar 2.interstitiu pulmonar &.epiteliu al,eolar ..sur"actant &2.Despre transportul B2 se poate spune ca! 1.in eritrocite B2 se combina ire,ersibil cu ionii de 2e 2.sangele arterial transporta 2: ml B2?dl &.B2 in sangele arterial este transportat preponderent dizol,at in plasma ..1 g de -emoglobina se poate combina cu ma* 1)&. ml B2 &&.4eglarea ,entilatiei se realizeaza! 1.de catre centrii ner,osi din bulbul ra-idian 2. de catre centrii ner,osi din cerebel &. de catre centrii ner,osi din puntea lui Harolio .. de catre centrii ner,osi din emis"erele cerebrale ipsilaterale &..Cantitatea de B2 care se combina cu -emoglobina depinde de! 1.presiunea partiala a B2 din plasma 2.p-#ul plasmatic &.temperatura ..nr. de leucocite &/.Coe"icientul de utilizare al B2! 1.este cantitatea de B2 eliberata in sange de catre tesuturi in repaus 2.are ,aloarea de 6 ml. &.in timpul e"ortuli "izic coe"icientul creste la 12J ..are ,aloarea de 7 ml. &1.CB2 este transportat in sange sub "orma de! 1.dizol,at in plasma 3J 2.carbamino#-emoglobina 6J &.bicarbonat plasmatic 3/J

.. carbamino#-emoglobina /J &3.;ripa este! 1.o bala ,iala 2.contagioasa &.are caracter cezonier ..imbraca "orme usoare la copii si ,arstnici &6.2ibroza pulmonara! 1.tesutul pulmonar "unctional e inlocuit cu tesut "ibros 2.antracoza rezulta din in-alarea indelungata a pra"ului de pe strada &.poate "i intalnita la cei ce lucreaza in industria carbunelui ..este re,ersibila &7.Em"izemul pulmonar! 1.denota aer in e*ces 2.poate "i consecinta "umatului indelungat &.determina obstructia cailor aeriene mici ..apro*.3:J din peretii al,eolari pot "i distrusi .:.Alegeti a"irmatiile ade,arate re"eritoare la em"izem! 1.e*pirul este putin "ectat 2.aerul este prins in al,eole &.capacitatea de di"uzie a membranei al,eolocapilare creste ..scade dramatic numarul capilarelor pulmonare .1.Di"uziunea CB2! 1.se "ace dinspre sangele capilar pulmonar catre al,eole 2.presiunea partiala a CB2 in sangele capilar pulmonar este de .1 mmFg &.B2 di"uzeaza de 2: ori mai repede decat B2 ..CB2 este de &: ori mai solubil decat B2 .2.<emrana al,eolocapilara! 1.contine doar endoteliu capilar si epiteliu al,eolar 2.contine si sur"actant &.are o grosime de /#1: microni ..are o supra"ata totala de /:#1:: m.patrati

.&.Holumele pulmonare! 1.HC este in medie /:: ml. 2.H>4 este de 1/:: ml. &.H4 este de 1/:: ml.

..H rezidual este apro*. egal cu H>4 ...Capacitatea inspiratorie! 1.este egala cu HC(HE4 2.este suma dintre HC(H>4 &.este de apro* 1/:: ml. ..are ,aloarea de apro* 2 l ./.Capacitatea pulmonara totala! 1.CH(H rezidual 2.reprezinta cantitatea de aer pe care o persoana o poate scoate din plamani dupa o inspiratie ma*ima &.are ,aloarea de / l ..poate ajunge la &)/ l .1.Despre ,olumele si capacitatile pulmonre se poate a"irma ca ! 1.HC este de /:: ml. 2.H>4 este de 1/:: ml. &.C42 este de 2l ..CH este de &/::l .3.<inut ,olumul respirator! 1.poarta denumirea si de debit resprator 2.este egal cu produsul dintre ,olumul curent si "rec,enta respiratorie &.,alorile se modi"ica mult in conditii patologice ..reprezinta cantitatea totala de aer deplasata in arborele respirator in "iecare minut .6.;asiti a"irmatiile "alse! 1.CH este de &)/ l 2.CPT este de apro* /l &.HC este de :)/ l ..HE4 este de 1)/ ml .7.Hentilatia al,eolara! 1.este ,olumul de aer ce ajunge in zona al,eolara a tractului respirator in "iecare minut 2.este unul din "actorii majori ce determina presiunea partiala a B2 in al,eole &.poate a,ea ,aloarea de .)/l?min. ..poate ajunge la ,aloarea de /l?min. /:.Alegeti a"irmatiile care nu sunt "alse! 1."ortele elastice pulmonare stau la baza realizarii inspiratiei 2.in repaus grilajul costal e coborat &.ridicarea grilajului costal determina cresterea diametrului AP al cutiei toracice cu peste &/J ..musc-ii drepti abdominali sunt e*piratori

/1.Presiunea al,eolara! 1.este presiunea din interiorul al,eolelor pulmonare 2.in timpul inspiratiei este de #1cm.F2B &.in e*piratie de,ine (icm.F2B ..nu ,ariaza in timpul celor 2 "aze ale respiratiei /2.Alegeti ,alorile corecte! 1.in em"izem se distrug apro*. 1:J din peretii al,eolari 2.-ematia petrece apro*) :)2/ sec. in capilarul pulmonar &.egalarea presiunii partiale al,eolare si sang,ina de B2 se "ace in :)2/ sec. .."iecare gram de Fb. =e poate combina cu ma*. 1)&6 ml. B2 /&.Di"uziunea CB2! 1.presiunea patiala a CB2 in sangele din capilarele pulmonare este de .1 mmFg 2.se "ace dinspre al,eole spre sangele capilar pulmonar &.CB2 di"uzeaza de 2: ori mai repede decat B2 ..CB2 este de 2: ori mai solubil decat B2 /..Arborele bronsic! 1.bron-ia principala se di,ide dn -il in bron-iole 2.de la bron-iole pleaca ductele al,eolare &.saculetii al,eolari nu sunt compartimentati ..acinii pulmonari sunt "ormati din bron-iole respiratorii impreuna cu "ormatiunile deri,ate din ele [//.Plamanii! 1.au capacitatea totala de / l 2.sunt in,eliti de pleura &.pleura are 2 "oite# ,iscerala si parietala ..intre cele doua "oite pleurale se gaseste lic-idul pleural /1.Alegeti a"irmatiile "alse! 1.tra-eea este un organ tubular cu lungime de 6 cm 2.la ni,elul T2 tra-eea se imparte in cele 2 bron-ii principale &.laringele are doar "unctie "onatorie ..tra-eea are dubla "unctie /3.Transportul gazelor! 1.presiunea partiala a B2 la ni,el tisular este de 6:mmFg 2.71J din B2 arterial este transportat de -emoglobina iar .J de plasma &.CB2 sub "orma de carbamino-emoglobina este in proportie de /J ..s caderea p-#ului plasmaticdetermina cresterea capacitatii B2 de a lega -emoglobina

/6.Alegeti a"irmatiile corecte! 1.in e"ortul "izic apare polipneea 2.reglarea ,entilatiei se realiseaza de catre centrii ner,osi din tot trunc-iul cerebral &."enomenul de membrana Famburger se re"era la migrarea clorului .."enomenul de membrana Famburger are loc la ni,elul leucotrienelor /7.>denti"icati a"irmatiile "alse! 1.prin cedarea B2 la tesuturi o parte din o*i-emoglobina de,ine -emoglobina redusa 2.-emoglobina redusa imprima sangelui culoarea rosie ,iolacee &.cresterea temperaturii determina scaderea capacitatii -emoglobinei de a lega o*igenul ..prin disocierea o*i-emoglobinei -emoglobina ramane saturata in proportie de .:J 1:.;ripa! 1.este o boala bacteriana 2.copiii mici "ac "orme "oarte usoare &.este contagioasa ..persoanele in ,arsta pot "ace "orme gra,e

4A=PE'=E4>

CB<PCE<E'T =><PCE 1. E8739 2. E8739 &. D8739 ..B8769 /.E8769 1.C8769 3.E8769 6.D8739 7.B8769 1:.C 11.B8779 12.D81:19 1&.D81:19 1..C8739 1/.E8769 1/.A8779 13.B87/9 16.A8769 17.C8769 2:.B8769 21.C8769 22.E81::9 2&.E81::9 2..C81::9 2/.B81::9 21.C81::9 23.E81::9 26.C81::9 27.B81::9 &:.D81::9 CB<PCE<E'T ;4EPAT &1.A81::9 &2.C81::9 &&.B81:19 &..A81:19 &/.B81:19 &1.D81:19 &3.A81:19 &6.B8:19 &7.E81:19 .:.C81:19 .1.A81::9 .2.C81::9 .&.E8779 ...C8779 ./.B8779 .1.A8779 .3.E8779 .6.D8779 .7.E8779 /:.C8779 /1.A8769 /2.B81::9 /&.B81::9 /..C8739 //.E8739 /1.A8739 /3.B81::9 /6.B81:19 /7.C81:19 1:.D81:19

EIC4ET>A

COMPLEMENT SIMPLU
1.'e"ronii corticali! A.reprezinta 6/J din totalul de ne"roni B.au anse Fenle lungi C.au rol in producerea urinii concentrate D.ansele lor enle ajung in medulara E.ansele lor Fenle sunt scurte si ajung in stratul intern al medularei. 2.4olurile rinic-ilor#a"irmatia "alsa! A.gluconeogeneza B."ormarea si eliminarea urinei C.acti,area ,itaminei D D.mentinerea -omeotermiei E.mentinerea ec-ilibrului acido#bazic. &.Debitul sang,in renal este de! A.12: ml?min B.2/ ml?ora C.&: ml?ora D.12 l?min E.12:: ml?min. ..Debitul "iltrarii glomerulare este! A.12: ml?min B.3/:: ml?ora C.1/ l?12 ore D.&:: ml?min E.3/ l?ora. /.Debitul sang,in renal! A.reprezinta 26J din debitul cardiac de repaus B.este de .2 ml?1::g tesut?min C.este de apro*. 2. l?2. ore D.este de 2/: l?1:: g tesut?12 ore E.este de apro*. 2:1)1 l?1::g tesut ?6 ore. 1.'e"ronii ju*tamedulari! A.au anse Fenle lungi B.ansele lor Fenle coboara adanc in corticala ajungand la papilele renale C.au rol in producerea urinii diluate

D.au ansele Fenle in corticala E.au glomerulii doar in medulara. 3.Ce procent din "iltratul glomerular trece in urina! A./J B.apro*. 1J C.1)/J D.2J E.&J. 6.2iltratul glomerular! A.este numit si urina secundara B.are aceeasi compozitie ca si plasma C.nu contine proteine D.peste 77J din "iltrat trece prin reabsorbtie in in tubii urini"eri E.cantitatea de "iltrat glomerular este de 16: dl zilnic. 7.Presiunea din capilarele glomerulare este de ! A./: mmFg B.6: mmFg C.1: mmFg D.3: mmFg E.33 mmFg. 1:.Presiunea coloid#osmotica a proteinelor plasmatice din capilare car se opune "iltrarii este in medie! A.21 mmFg B.26 mmFg C.&2 mmFg D..2 mmFg E./2 mmFg. 11.Alegeti a"irmatia "alsa! A.majoritatea compusilor urinei primare sunt substante utile B.ne"rocitele au la poul apical numeroase mitocondrii C.ne"rocitele au la polul apical numerosi micro,ili D.membranele celulelor tubulare contin pompe metabolice E.transportul pasi, se "ace in ,irtutea legilor di"uziunii si osmozei. 12.Transportul pasi,! A.nu necesita energie B.este limitat de capacitatea ma*ima de transport a ne"ronului C.prin acest mecanism se absorb 5 si <g D.ureea se reabsoarbe prin gradient osmotic E.apa se reabsoarbe prin gradient c-imic.

1&.4eabsorbtia apei! A.are loc prin gradient c-imic B.necesita consum de energie C.cea mai importante reabsorbtie are loc in tubul contort pro*imal D.apa e atrasa osmotic din tub datorita creatininei E.in lipsa ADF se elimna o cantitete redusa de urina diluata. 1..>n lipsa ADF! A.nu se produce reabsorbtia obligatorie B.nu se produce reabsorbtia "acultati,a C.se elimina / l de urina concentrata D.se elimina 1: l de urina diluata E.se elimina 12 l de urina diluata. 1/.4eabsorbtia "aculati,a! A.are loc in tubul contort pro*imal B.are loc in tubii colectori C.in absenta ADF se elimina un ,olum de peste 2: l urina diluata doar in 12 ore D.nu realizeaza o corelatie intre ni,elul diurezei si gradul de -idratare al organismului E.in prezenta ADF se elimina prin aceasta reabsorbtie apro*imati, 1: l de urina concentrata in & zile. 11.Transportul acti,! A.este neselecti, B.se "ace doar cu consum de o*igen C."orta pompelor metabolice este limitata de capacitatea lor ma*ima de a transporta o substanta pe unitatea de timp D.se reabsorb ast"el glucoza) apa) unii aminoacizi E."os"atii nu se reabsorb prin acest mecanism. 13.=ecretia tubulara! A.prin acest mecanism se elimina doar medicamentele B.are si mecanisme acti,e si pasi,e C.sensul transportului este inspre interstitiul peritubular D.poate a,ea loc doar in tubul contort distal E.prin acest mecanism nu se inter,ine in reglarea 5(. 16.=ecretia de F(! A.are loc prin mecanism pasi, B.are loc numai in tubul contort distal C.prin acst mecanismrinic-iul participa la reglarea ec-ilibrului acido#bazic D.la ni,elul tubului contort pro*imal e*ista amecanisme de transport prin sc-imb ionic E.mecanismele de transport prin sc-imb ionic sunt controlate de catre mineralocorticoizi. 17.=ecretia de 5! A.are loc mai ales in tubul contort pro*imal prin mecanisme acti,e si pasi,e

B.prin acest mecanism se mentine ni,elul normal al potasemiei C.are loc tn tubul contort distal prin mecanisme pasi,e) de sc-imb ionic D.prin transportul acti, celula consuma doar o*igen) nu si energie E.are loc in alt segment decat secretia de F(. 2:.>n urina "inala in 2. de ore se elimina! A./g 'a B.:)/g 5 C.1/:mg uree D.:)&g FCB& E.2)/g "os"or. 21.Erina "inala contine 8,alori pe 2. de ore9! A.1/:g <g2( B.7:J apa C. leucocite peste 1/::?ml D.apa 3:: ml E.creatinina 1#2g. 22.Hezica urinara! A.are peretii alcatuiti din musculatura striata B.musc-iul colului ,ezical se mai numeste si s"incter e*tern C.s"incterul e*tern este alcatuit din musc-i striat D.s"incterul intern poate declansa mictiunea E.colul ,ezicii urinare are "orma s"erica. 2&.Cand in ,ezica s#au adunat &:#/:ml de urina) presiunea creste la! A./#1:cm apa B.12#1/cm apa C. 2:#&:cm apa D.2/#&/cm apa E.2::#&::cm apa. 2..4e"le*ul de mictiune! A.este in intregime controlat de centrii ner,osi din trunc-iul cerebral B.poate "i in-ibat de centrii ner,osi din corte*ul cerebral C.odata initiat este constant D.este controlat doar de centrii din madu,a spinarii si cerebel E.nu poate "i controlat in totalitate.

2/.>denti"icati a"irmatia "alsa! A.ureea se reabsoarbe prin gradient c-imic B.reabsorbtia apei are loc in proportie de 6:J la ni,elul tubului contort pro*imal C.in prezenta ADF in 2. de ore se elimina 2)6l de urina concentrata

D.aldosteronul inter,ine in mecanismul de secretie de 'a( si F( E.secretia de 5( are loc mai ales in tubul contort distal. 21.Cistita! A.este o boala in"lamatorie a peretelui ,ezicii biliare B.-idratarea nu poate riscul de a dez,olta boala C.in mod normal tractul urinar prezinta o cantitate redusa de germeni la ni,elul sau D.riscul de a dez,olta aceasta a"ectiune poate "i diminuat printr#o -idratare e*celenta E.are aceleasi mani"estari atat la "emei cat si la barbati. 23.=indromul ne"rotic nu include ca mani"estari! A.-ematurie B.-ipertensiune C.edeme D.dureri destomac E.insu"icienta renala. 26.=indromul ne"ritic! A.poate "i acut sau insidios B.are mani"estari constante pe parcursul e,olutiei bolii C.glomerulone"rita in"ectioasa are debut insidios D.cuprinde intotdeauna -ematuri) edeme) insu"icienta renala si -ipertensiune E.in "orma cu debut acut insu"icienta renala se instaleaza lent. 27.>nsu"icienta renala acuta! A.este ire,ersibila B.are drept tratament dializa C.pierderea "unctiei renale se realizeaza progresi, D.apare intotdeauna la inceputul unor boli renale E.nici una din a"irmatiile acestea nu este ade,arata. &:.Alegeti a"irmatia "alsa! A.re"le*ul de mictiune este in intregime controlat de madu,a spinarii B.rata "iltrarii glomerulare este deapro*imati, 16:l?zi C.debitul sang,in renal este de 1)2l?min) reprezentand apro*imati, 1:J din debitul cardiac ma*im D.reteaua capilara peritubulara se gaseste in mare parte in corte*ul renal E.ne"ronii corticali reprezinta 6/J din numarul total de ne"roni.

COMPLEMENT GRUPAT
&1.Debitul sang,in renal este de! 1.12::ml?min 2..2:ml?1::g tesut?min &..&2l la "iecare 1 ore ..2/2:ml?1:g tesut?ora.

&2.4olurile rinic-ilor sunt urmatoarele! 1.mentinerea -omeostaziei 2."ormarea si eliberarea reninei &."ormarea eritropoietinei ..glicogenoliza. &&.ne"ronii corticali "ata de cei ju*tamedulari! 1.sunt in numar de /)1 ori mai mare 2.au anse Fenle lungi &.au glomerulul situat in corticala renala ..au rol in producerea urinii concentrate. &..'e"ronii ju*tamedulari! 1.au glomerulul situat in corticala renala 2.au ansa Fenle lunga) care coboara adanc in corticala &.au anse Fenle scurte ..au rol in mecanismul de contracurent de producere a urinii concentrate. &/.Debitul "iltrarii glomerulare este de! 1.3)/ l?ora 2.2/ ml?12sec &.16:l?zi ../&6::ml?3 ore. &1.2ortele care realizeaza "iltrarea la ni,elul glomerulului in capsula BoGman sunt! 1.presiunea din capilarele glomerulare 8,aloarea sa medie este de 6:mm Fg9 2.presiunea din capsula BoGman &.presiunea coloid osmotica a proteinelor plasmatice din capilare) cu ,aloarea de /:mm Fg ..presiunea coloid osmotica a proteinelor din capsula BoGman. &3.4eabsorbtia apei! 1.absorbtia a 1/J din apa "iltrata are loc in tubii colectori 2.reabsorbtia "acultati,a se produce si in lipsa ADF &.in tubul contort pro*imal are loc absorbtia a apro*imati, 6:J din apa "iltrata ..in prezenta ADF in 2. de ore se elimina 1)6 l de urina diluata. &6.Transportul acti,! 1.este selecti, si se datoreaza tra,aliului metabolic al cardiocitului 2.se "ace cu consum de energie si o*igen &.se "ace impotri,a gradientelor de concentratie sau electrice) ast"el reabsorbindu#se doar glucoza ..in acest "el se reabsorb si ,itamine si 'a. &7.=ecretia tubulara!

1.este principala modalitate de curatire a plasmei de catabolitii azotati 2.secretia de F( are un mecanism acti, &.prin mecanismul de transport prin sc-imb ionic se reabsoarbe 'a( ..secretia de 5( are loc doar in tubul contort pro*imal. .:.Erina contine! 1.7/Japa 2.peste /::: leucocite?ml &.saruri de 'a) <g) 5) Ca ..numeroase -ematii. .1.Erina "inala contine in 2. de ore! 1./g 'a( 2.2#&)7g 5() secretia 5( a,and loc prin mecanisme pasi,e de sc-imb ionic &.:)2g <g2( ..2/g uree. .2.>denti"icati a"irmatiile "alse! 1.in urina "inala se gasesc :)&g FCB& 8,aloare pe 2. de ore9 2.musc-iul colului ,ezical se numeste si s"incter intern &.s"incterul e*tern al ,ezicii urinare sete un musc-i striat ..s"incterul e*tern poate pre,eni mictiunea) c-air si cand controlul ,oluntar tinde sa o initieze. .&.Creatinina in urina "inala este in cantitade de 8pe 2. de ore9! 1.&g 2..g &./g ..1#2g. ...4e"le*ul de mictiune! 1.este controlat in intregime de madu,a spinarii 2.poate "i stimulatde centrii ner,osi din corte*ul cerebral si cerebel &.poate "i in-ibat de centrii ner,osi din trunc-iul cerebral ..se declanseaza cand tensiunea intraparietala ,ezicala atinge o ,aloare mica#medie. ./.A"irmatiile ade,arate sunt! 1.secretia de amoniac reprezinta o modalitate suplimentara de e*cretie a F( 2.ionul amoniu se elimina impreuna cu ionul de clor &.in portiunea in"erioara ureterul patrunde oblic in ,ezica urinara ..colul ,ezicii urinare se continua in jos cu ureterul. .1.=indromul ne"ritic cuprinde! 1.edeme 2.-ematurie &.insu"icienta renala

..-ipertensiune. .3.>n ceea ce pri,este cistita) alegeti a"irmatiile "alse! 1.netratata poate duce la insu"icienta cardiaca acuta 2.are rasunet clinic di"erit la "emeie "ata de barbat &.prezenta germenilor a"lati in mod normal la ni,elul tractului urinar dar in cantitate mica) poate determina "enomane in"lamatorii ale peretelui ,ezical) doar cand acestia sunt in cantitate mare ..o buna -idratare poate scadea riscul de a "ace cistita. .6.Alegeti a"irmatiile corecte! 1.rinic-ii au 2 "unctii majore 2.un rinic-i contine apro*imati, 2 milioane corpusculi renali &.e*ista 2 tipuri de ne"roni ..piramidele <alpig-i se gasesc in corticala renala .7.Hezica urinara! 1.are pereii alcatuiti din musculatura striata 2.urina se acumuleaza in corpul ,ezicii urinare &.urina ajunge in ,ezica prin col ..,ezica urinara are 2 s"inctere. /:.Compozitia urinii "inale este ! 1.'a &)&g) uree 2/g 2.acid uric :)1#:)6g) Ca2( :).g &.creatinina 1#2g) apa 1#1)/l ..uree 2/g) <g2( 11:mg. /1.<ictiunea! 1.este un re"le* monosinaptic 2.re"le*ul e controlat de madu,a spinarii &.apare cand in ,ezica se acumuleaza ma*im 1: ml. urina ..re"le*ul e stimulat de catre centrii din trunc-iul cerebral /2.Alegeti a"irmatiile corecte! 1.secretia de F( se "ace prin mecanism acti, 2.in tubul contort distal se reabsoarbe 'a( &. in tubul contort distal se secreta 5( .. in tubul contort distal se screta F( /&.4eabsorbtia apei! 1.se realizeaza in tubul contort pro*imal 2. in tubul contort pro*imal apa se reabsoarbe acti, &.se realizeaza in tubul contort distal ..in prezenta ADF reabsorbtia "acultati,a nu se produce

/..Alegeti a"irmatiile "alse! 1.,ezica urinara contine musculatura neteda 2.uretrele sunt tuburi musculare striate &.miscarile ureterelor sunt stimulate de parasimpatic ..simpaticul stimuleaza contractia ureterelor //.Transportul urinei! 1.se "ace prin uretre 2.uretra comunica cu e*teriorul &.ureterele se continua cu bazinetul ..uretra este unica /1.Alegeti a"irmatiile ade,arate! 1.re"le*ul de mictiune este constient 2.urina contine /Jcomponenti di"eriti de apa &.urina "inala pe 2. - contine 1)/g uree ..secretia de F( este acti,a /3.=ecretia tubulara! 1.F( se secreta preponderent in t.c.d. 2.secretia de 5( se "ace mai ales in t.c.d. &.'F& se elimina preponderent sub "orma de acid ..secretia de F( se "ace acti, si pasi, /6. Alegeti a"irmatiile "alse! 1.ansa Fenle se gaseste intre t.c.p. si t.c.d. 2.capsula glomerulara acopera in totalitate ne"ronul &.ne"ronii corticali sunt in proprtie de 6/J din totlul ne"ronilor ..presiunea din capsula BoGmann e de apro*. 16 cmF2B /7.'e"ronul! 1.caile urinare sunt reprezentate si de capsula BoGmann 2.se gaseste in medulara rinic-iului &.se gaseste doar in corticala renala ..este "ormat si din caile urinare 1:. Alegeti a"irmatiile ade,arate! 1.arteriola a"erenta intra in capsula glomerulara 2. arteriola a"erenta iese din capsula glomerulara &. arteriola e"erenta iese din capsula glomerulara .. arteriola e"erenta intra in capsula glomerulara

4A=PE'=E4> 1. A 8 1:&9 2. D 81:&9 &. E 81:&9 .. B 81:&9 /. E 81:&9 1. A 81:&9 3. B 81:&9 6. D 81:&9 7. C 81:&9 1:.C 81:.9 11. B 81:.9 12. A 81:.9 1&. C 81:.9 1.. B 81:.9 1/. B 81:.9 1/. C 81:.9 13. B 81:.9 16. C 81:.9 17. B 81:.9 2:. D 81:.9 21. E 81:/9 22. C 81:/9 2&. A 81:/9 2.. B81:/9 2/. C81:.9 21. D81:19 23. D 81:19 26. A 81:19 27.B 81:19 &:. C 81:&9 &1. E81:&9 &2. A81:&9 &&. B81:&9 &.. D81:&9 &/. A81:&9 &1. C81:.9 &3. B81:.9 &6. C81:.9 &7. A81:.9 .:. B81:/9 .1. D81:/9 .2. A81:/9 .&. D81:/9 ... B81:/9 ./. A81:/9 .1. E81:.9 .3. B81:.9 .6. B81:&9 .7. C81:/9 /:. B81:/9 /1. C81:/9 /2. E81:.9 /&. B81:.9 /.. C81:.9 //. C81:/9 /1. C81:.)1:/9 /3. C81:.)1:/9 /6. C81:&)1:.9 /7. C81:&9 1:. C81:&9

METABOLISMUL
COMPLEMENT SIMPLU
1. A. B. C. 4e"eritor la metabolism sunt ade,arate a"irmatiile urmatoare! Anabolismul are ca rezultat producerea de energie Catabolismul asegura cresterea si dez,oltarea organismului Procesele anabolice si catabolice sunt intotdeauna in ec-ilibru dinamic) indi"erent de starea organismului D. >n urma reactiilor catabolice are loc descompunerea macromoleculelor in constituenti simpli E. Energia rezultata din anabolism se pierde sub "orma de caldura in proportie de //J 2. A. B. C. D. E. &. A. B. C. D. E. .. A. B. C. D. E. /. A. B. C. D. E. Catabolismul predomina! Ca ,arste tinere >n con,alescenta >n repaus Ca batranete >n copilarie Cu pri,ire la metabolismul intermediar al glucidelor sunt "alse a"irmatiile! 2ructoza este trans"ormata in totalitate in glucoza ;lucoza este "orma pre"erentiala de utilizare a -e*ozelor ;lucoza este stocata sub "orma de glicogen ;lucidele absorbite la ni,elul tubului digesti, ajung in "icat prin ,ena porta ;lucoza reprezinta principala sursa de energie a organismului 4e"eritor la glicogen sunt ade,arate a"irmatiile! =e "ormeaza prin procesal de glicoliza Este "orma circulanta a glucozei =e "ormeaza prin reactie de depolimerizare =e mobilizeaza din depozite prin procesul de glicogenoliza Este un polimer al galactozei 4e"eritor la glicogenoliza sunt ade,arate a"irmatiile! Este un proces ce duce la "ormarea glicogenului! Este proces acti,at de adrenalina Este o reactie de polimerizare Este proces acti,at de acetilcolina Duce la "ormarea a doua molecule de acid piru,ic

1. 4e"eritor la glicoliza sunt ade,arate a"irmatiile! A. 4eprezinta procesul de des"acere a glicogenului in 2 molecule de acid piru,ic

B. C. D. E. 3. A. B. C.

4eprezinta procesul de depolimerizare a glicogenului 4eprezinta procesul de polimerizare a glucozei si "ormarea glicogenului Duce la "ormarea de acid piru,ic 2oloseste ca si substrat acidul piru,ic

=electati a"irmatiile "alse ! Acidul piru,ic se "ormeaza in urma procesului de glicoliza Ciclul 5rebs se des"asoara in matrices mitocondriala Prin metabolizarea a 2 molecule de glucoza in ciclul 5rebs rezulta 2 molecule ATP D. 7/J din cantitatea de ATP se sintetizeaza in timpul "os"orilarii o*idati,e E. >n timpul glicolizei se sintetizeaza cantitati mici de ATP 6. =electati a"irmatiile ade,arate re"eritoare la metabolismul intermediar al glucidelor A. >n anaerobioza acidul piru,ic se trans"orma in acetil#CoA B. Acidul piru,ic in anaerobioza se metabolizeaza in acid lactic C. Trans"ormarea acidului piru,ic in acid lactic este o reactie ire,ersibila D. 2os"orilarea o*idati,a este procesul ce are loc la ni,elul membranei celulare E. >n glicoliza anaeroba cantitati mari de acid piru,ic se trans"orma in acid lactic 7. 'u apartine gluconeogenezei A. Trans"ormarea acizilor grasi in glucoza B. Trans"ormarea glicogenului in glucoza C. Trans"ormarea aminoacizilor in glucoza D. Cresterea glicemiei in conditii de aport glucidic insu"icient E. Cresterea glicemiei in conditii de utilizare e*cesi,a 7. A. B. C. D. E. Depunerea glucozei in tesutul adipos se "ace sub "orma de ! Colesterol C-ilomicroni Trigliceride Acizi grasi ;licogen

11. A"irmatiile ade,arate despre inulina sunt! A. Este secretata de catre pancreasul e*ocrin B. =cade utilizarea celulara a glucozei C. 2aciliteaza trans"ormarea acizilor grasi in glucoza D. =timuleaza "ormarea de glicogen din glucoza E. =timuleaza gluconeogeneza 12. Despre glucagon este ade,arata a"irmatia! A. Este secretat de pancreasul e*ocrin B. =timuleaza glicoliza

C. =timuleaza glicogenoliza D. Este secretat de celulele \ pancreatice E. >n-iba gluconeogeneza 1&. Cu pri,ire la glucagon sunt ade,arate a"irmatiile ! A. Creste prelucrarea celulara a glucozei B. =timuleaza trans"ormarea glucozei in trigliceride C. Are actiune opusa adrenalinei asupra glicogenolizei D. =timuleaza cresterea glicemiei E. =timuleaza glicoliza 1.. 4e"eritor la cortizol sunt ade,arate a"irmatiile! A. Creste glicemia prin stimularea gluconeogenezei B. Creste glicemia prin stimularea glicogenolizei C. =timueaza glicoliza D. Este un -ormon -ipoglicemiant E. Este secretat de medulosuprarenala 1/. A"irmatiile ade,arate despre metabolismul intermediar sunt! A. 4olul energetic al proteinelor este primordial B. 1 g glucoza produce 7)& Kcal C. ;licogenul depozitat reprezinta o rezer,a energetica de /:.::: Kcal D. Fe*ozele sunt reprezentate de riboza si dezo*iriboza E. ;lucidele utilizate ca sursa energetica sunt degradate pana la CB2 => F2B 11. C-ilomicronii sunt scindati in urmatorii compusi ) cu e*ceptia! A. Acizi grasi B. Trigliceride C. ;licerol D. Colesterol E. 2os"olipide 13. A"irmatia ade,arata re"eritor la metabolismul intermediar al lipidelor este! A. <area majoritate a acizilor grasi circula liberi in sange B. Acizi grasi "ormeaza glucoza prin procesul de \#o*idare C. Acizii grasi patrund in cantitate mica in celulele ner,oase D. Acizii grasi sunt rapid degradati la CB2 => F2B "ara produsi reziduali E. Acizii grasi pot "unctiona ca substrat pentru gluconeogeneza 16. 4e"eritor la insulina este ade,arata a"irmatia A. Creste lipoliza B. Creste lipogeneza C. =cade "ormarea trigliceridelor din glucoza D. Creste glicemia E. =timuleaza gluconeogeneza

17.Despre cortizol este ade,arata a"irmatia ! A.Creste lipogeneza B.Creste sinteza de acizi grasi C.=cade mobilizarea acizilor grasi din depozite D.=timuleaza gluconeogeneza E.Are e"ecte opuse =TF#ului asupra metabolismului lipidic 2:.Ermatorii -ormoni stimuleaza mobilizarea acizilor grasi din depozite) cu e*ceptia! A. Cortizol B. Adrenalina C. =TF D. >nsulina E. Formoni tiroidieni 21.=electati a"irmatiile ade,arate! A. ;lucidele reprezinta principalul rezer,or energetic din organism B. 1 g lipide degradate elibereaza &)7 Kcal C. Colesterolul reprezinta precursorul -ormonilor tiroidieni D. 2os"olipidele inter,in in procesul coagularii E. Cipidele reprezinta o rezer,a energetica mobilizabila in conditii de solicitare de scurta durata 22.=timularea sintezei proteice este realizata de catre! A. Formonii estrogeni B. Tiro*ina C. Triiodotironina D. Cortizol E. Aldosternon 2&.Ermatorii -ormoni au rol in catabolismul proteinelor) cu e*ceptia! A. Formoni estrogeni B. =istemul ner,os ,egetati, parasimpatic C. =istemul ner,os ,egetati, simpatic D. Testosteronul E. =TF 2.. Cu pri,ire la proteine este ade,arata a"irmatia ! A. Au rol energetic primordial B. 4eprezinta o rezer,a energetica de ] /:.::: Kcal C. 4eprezinta precursorii sintezei de mineralocorticoizi D. Prin degradarea unui gram de proteine se produc 7)& Kcal E. Pot "i sintetizate din aminoacizii produsi endogen din glucide si lipide 2/. Despre ATP sunt ade,arate a"irmatiile! A. Este cel mai abundent depozit de legaturi "os"at macroergice B. Cegatura macroergica de la ni,elul sau contine 1&.::: de calorii?mol

C. 'u poate actiona ca agent de legatura pentru trans"erul de energie D. Cand este disponibil in cantitati mari in interiorul celulei poate "i utilizat pentru sinteza "os"ocreatinei E. Cea mai mare parte a ATP#ului "urnizata de 1 molecula de glucoza se sintetizeaza in glicoliza si ciclul 5rebs 21. Haloarea metabolismului bazal se e*prima in "unctie de supra"ata corporala in! A. Kcal?Kg B. Kcal?m^?ora C. .: Kcal?Kg?ora D. .: Kcal? m^?ora E. .: Kcal?Kg 23. =electati a"irmatia corecta re"eritoare la metabolismul energetic! A. =e elibereaza .)1 Kcal pentru 1 g glucoza B. =e elibereaza .)1 Kcal pentru 1 g lipide C. =e elibereaza 7)& Kcal pentru 1 g proteine D. =e elibereaza 7)& Kcal pentru 1 g glucoza E. Toate principiile alimentare au acelasi continut energetic 26.4e"eritor la ciclul 5rebs sunt ade,arate a"irmatiile! A. =e des"asoara la ni,elul membranei mitocondriale B. Este ciclul acizilor dicarbo*ilici C. Produce &. molecule ATP din "iecare molecula de glucoza D. Produce cea mai amre parte a energiei "urnizata de o molecula de glucoza E. Are ca si substrat Acetil#CoA produsa din acidul piru,ic rezultat din glicoliza 27.A"irmatiile ade,arate despre c-ilomicroni sunt ! A. =e "ormeaza in sange B. =unt scindati de catre creatinKinaza si adenilatKinaza C. =e "ormeaza sub in"luenta lipoproteinlipazei D. =e "ormeaza in ,asele c-ili"ere E. Elibereaza pin scindare produsi utilizabili la ni,el tisular &:. Despre glicogen este ade,arata a"irmatia! A. Este depozit in special la ni,elul tesutului adipos B. Este precursorul -ormonilor glucocorticoizi C. Participa la reactia de \#o*idare cu eliberarea de energie D. Este o rezer,a energetica mobilizabila prioritar in e"ort "izic moderat E. 4eprezinta principalul rezer,or energetic din organism

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Cu re"erire la glicoliza anaeroba sunt ade,arate a"irmatiile! 1.'u are ca rezultat producerea de energie 2. Are un randament e*trem de mic

&. Produce Acetil#CoA .. Duce la obtinerea de acid lactic &2. ;luconeogeneza se poate caracteriza prin urmatoarele a"irmatii! 1. 4eprezinta trans"ormarea acizilor grasi in glucoza 2. 4eprezinta trans"ormarea glicogenului in glucoza &. 4eprezinta trans"ormarea aminoacizilor in glucoza .. 4eprezinta trans"ormarea glucozei in trigliceride &&. 4e"eritor la trigliceride sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! 1. =unt produse din glucoza in e*ces 2. =unt depozitate sub "orma de lipide in tesutul adipos &. =unt degradate sub actiunea adrenalinei .. =unt rapid degradate la CB2 si F2B "ara produsi reziduali &.. .4e"eritor la insulina sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Creste trans"ormarea glucozei in glicogen 2. Este stimulata de scaderea glicemiei &. Creste producerea trigliceridelor din glucoza .. =cade utilizarea celulara a glucozei &/. 4e"eritor la glucagon sunt ade,arate a"irmatiile! 1. =timuleaza glicogenoliza 2. Creste productia de glucoza &. =timuleaza gluconeogeneza .. Este secretat de pancreasul e*ocrin &1.Despre adrenalina este ade,arata a"irmatia! 1. =timuleaza glicoliza 2. =timuleaza gluconeogeneza &. =timuleaza producerea de trigliceride .. =timuleaza glicogenoliza &3. Cu pri,ire la cortizol nu sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! 1. =timuleaza gluconeogeneza 2. Are e"ect lipolitic &. Creste mobilizarea acizilor grasi din depozite .. =cade degradarea acizilor grasi &6 .Despre -ormonii tiroidieni sunt ade,arate a"irmatiile ! 1. Cresc rata metabolismului energetic 2. =timuleaza procesul de sinteza al proteinelor &. Determina mobilizarea rapida a grasimilor din depozite .. =unt deri,ati de colesterol &7.Haloarea metabolismului bazal!

1. 2. &. ..

=e e*prima in "unctie de greutate in .: Kcal?m^?ora Creste la stimularea simpatica =e e*prima in "unctie de supra"ata corporala in Kcal?Kg?ora Este mai crescuta la se*ul masculin

.:.ATP#ul "urnozeaza energie pentru urmatoarele procese! 1. =inteza si crestere 2. Contractii musculare &. =ecretie glandulara .. Absorbtie pasi,a .1.A"irmatiile ade,arate despre "os"ocreatina sunt! 1. Contine 12.::: calorii?mol la ni,elul legaturii macroergice 2. Poate actiona ca agent de legatura pentru trans"erul de energie intre principiile alimentare si sistemele "unctionale celulare &. PC ( ADP creatinina (A<P .. Poate trans"era energia prin sc-imb cu ATP#ul .2.Cu re"erire la acizii grasi sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! 1. Elibereaa energie prin "os"orilare o*idati,a 2. Pot "i utilizati pentru sinteza unor compusi lipidici &. 4aman in cantitate "oarte mare in plasma sub "orma acizilor grasi liberi .. Elibereaza energie prin \#o*idare .&. Propozitiile ade,arate despre lipidele din organism sunt! 1. 4eprezinta principalul rezer,or energetic din organism 2. >nter,in in prima "aza a procesului de coagulare &. 4eprezinta o rezer,a energetica de apro*imati, /:.::: Kcal .. Elibereaza prin degradare 1 g de lipide .)1 Kcal ...>n legatura cu proteinele sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Pot "unctiona ca transportor al unor substante prin sande 2. 4eprezinta principalul rezer,or energetic din organism &. Au rol energetic doar cand depozitele de glucide si lipide sunt epuizate .. 2unctioneaza ca si precursori ai -ormonilor se*uali ./.=electati a"irmatiile ade,arate ! 1. =timularea ='H#=impatic antreneaza predominanta proceselor anabolice 2. Concentratia aminoacizilor in sange este cuprinsa intre &/#1/ mg?ml &. =timularea ='H#Parasimpatic antreneaza predominanta proceselor catabolice .. Tiro*ina si cortizolul antreneaza predominanta proceselor anabolice .1.Cu pri,ire la glicogenogeneza sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Are loc cu precadere in tesutul adipos 2. Este acti,ata de glucagon &. Duce la "ormarea unui dimer al glucozei

.. Este acti,ata de adrenalina .3.4e"eritor la glicoliza sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Des"ace glicogenul in 2 molecule de glucoza 2. Duce la "ormarea de acid piru,ic &. =e des"asoara doar in prezenta o*igenului .. =e des"asoara cu eliberare de cantitati mici energie .6.Cea mai mare parte a energiei "urnizate de catre glucoza se produce prin ! 1. ;licoliza 2. B*idarea -idrogenului rezultat din ciclul 5rebs si glicoliza &. Ciclul 5rebs .. 2os"orilarea o*idati,a .7.=unt procese des"asurate la ni,elul "icatului ! 1. Producerea de glicogen 2. Trans"ormarea galactozei in glucoza &. Degradarea glucozei .. Producerea de glucagon /:.=unt a"irmatii ade,arate re"eritoare la glucoza! 1. 4eprezinta "orma pre"erentiala de utilizare a -e*ozelor 2. >ntra nemodi"icata in Ciclul 5rebs &. 2ormeaza prin glicoliza 2 molecule de acid piru,ic .. ;licemia rae limite relati, constante intre 3:#1:: mg?l /1.Care din urmatoarele a"irmatii sunt "alse? 1. >n timpul glicolizei si ciclului 5rebs se sintetizeaza cantitati mari de ATP 2. >n urma glicolizei se obtin &. molecule ATP dintr#o molecula de glucoza &. >n anaerobioza se elibereaza o cantitate mare de energie prin glicoliza .. 4eactiile de obtinere a acidului piru,ic nu necesita B2 /2.=electati a"irmatiile ade,arate re"eritoare la metabolismul glucidic! 1. Calea pentozo#"os"atilor duce la eliberarea de energie din glucoza 2. Ciclul acizilor tricarbo*ilici se des"asoara la ni,elul membranei mitocondriale &. Absenta ADP duce la oprirea glicolizei .. Ca ni,el -epatic "ructoza se trans"orma in totalitate in glucoza /&.Anabolismul predomina ! 1. Ca tineri 2. >n timpul e"orturilor mari &. >n con,alescenta unei boli .. Ca batranete /..4e"eritor la glucagon sunt ade,arate a"irmatiile! 1. =timuleaza glicogenoliza

2. =timuleaza glicoliza &. =timuleaza gluconeogeneza .. Produce polimerizarea glucozei //.;licogenul este utilizat pentru producerea de enrgie in urmatoarele situatii! 1. E"ort "izic moderat 2. =olicitari de lunga durata &. E*punere la "rig .. Atunci cand depozitele de proteine sunt epuizate /1.Aminoacizii utilizati pentru sinteza proteica pro,in din! 1. Precursori lipidici 2. Alimente &. Precursori glucidici .. Degradarea proteinelor /3.Colesterolul "unctioneaza ca si precursor pentru urmatorii -ormoni! 1. Progesteron 2. Aldosteron &. Testosteron .. Cortizol /6.=unt ade,arate urmatoarele a"irmatii re"eritoare la metabolism! 1. Cipidele reprezinta o rezer,a energetica de apro*imati, &::: Kcal 2. ;licogenul din "icat si musc-i poate "urniza apro*imati, /:.::: Kcal &. Producerea de energie din lipide se "ace "ara obtinerea de produsi reziduali .. >n jurul organelor se gasesc cantitati importante de lipide /7.=inteza proteica este stimulata de ! 1.Testosteron 2.Tiro*ina &.Estrogeni ..Cortizol 1:.Despre rolul plastic al lipidelor sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Cipidele intra in alcatuirea tuturor sistemelor de citomembrane 2. Cipidele reprezinta principalul rezer,or energetic din organism &. Cipidele localizate subcutanat au rol de termoizolatie .. Cipidele reprezinta precursori ai unor -ormoni corticosuprarenalieni

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. D 8pag 1:69 2. D 8pag 1:69 &. A 8pag 1:69 .. D 8pag 1:69 /. B 8pag 1:69 1. D 8pag 1:69 3. C 8pag 1:69 6. E 8pag 1:79 7. B 8pag 1:79 1:. C 8pag 1:79 11. D 8pag 1:79 12. C 8pag 1:79 1&. D 8pag 1:79 1.. A 8pag 1:79 1/. E 8pag 11:9 11. B 8pag 11:9 13. E 8pag 11:9 16. B 8pag 1:7#11:9 17. D 8pag 11:9 2:. D 8pag 11:9 21. D 8pag 1119 22. A 8pag 1119 2&. C 8pag 1119 2.. E 8pag 1119 2/. D 8pag 111#1129 21. D 8pag 1129 23. A 8pag 111#1129 26. E 8pag 1:69 27. E 8pag 11:9 &:. D pag 11:9 CB<PCE<E'T ;4EPAT &1. C 8pag 1:79 &2. B 8pag 1:79 &&. A 8pag 11:#1119 &.. B 8pag 1:79 &/. A 8pag 1:79 &1. D 8pag 1:79 &3. D 8pag 1:7#11:9 &6. B 8pag 1:7#11:9 &7. C 8pag 1129 .:. A 8pag 1129 .1. D 8pag 1129 .2. C 8pag 11:9 .&. A 8pag 11:9 ... B 8pag 1119 ./. E 8pag 11:#1119 .1. E 8pag 1:69 .3. C 8pag 1:69 .6. C 8pag 1:69 .7. A 8pag 1:69 /:. B 8pag 1:69 /1. A 8pag 1:69 /2. B 8pag 1:69 /&. B 8pag 1:69 /.. B 8pag 1:69 //. B 8pag 11:9 /1. E 8pag 11:9 /3. E 8pag 11:9 /6. D 8pag 11:9 /7. B 8pag 1119 1:. B 8pag 11:9

SISTEMUL REPRODUCTOR
COMPLEMENT SIMPLU
1. A"irmatiile urmatoare re"eritoare la o,ar sunt "alse! A. Are "unctie mi*ta B. Are diametrul mare de .#1 cm C. Cantareste 1#6 g D. 2ata mediala este acoperita de pa,ilionul trompei E. Este legat de organele ,ecine 2. >n"ormatiile urmatoare re"eritoare la glandele bulbo#uretrale sunt "alse! A. =unt doua "ormatiuni glandulare o,oide B. Au dimensiunile unui sambure de cireasa C. =ecretia lor se adauga lic-idului spermatic D. =e desc-id in ductul e"erent E. =ecreta un lic-id ,ascos &. 'u "ac parte din caile spermatice e*tratesticulare! A. Canalele e"erente B. Tubii semini"eri drepti C. Canalul epididimar D. Canalul de"erent E. Canalul ejaculator .. Testiculul! A. Are o masa de apro*imati, &: g B. Are "orma unui o,oid turtit longitudinal C. Este situat in bursa scrotala) o punga conjuncti,a D. >ndeplineste "unctia de spermatogeneza) care se realizeaza la ni,elul tubilor semini"eri drepti E. Are ane*at un organ alungit) epididimul) care "ace parte din conductele seminale /. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la epididim este "alsa! A. Este asezat pe marginea anterioara a testiculului B. Contine canalul epididimar)care se continua cu canalul de"erent C. Este un organ alungit) ane*at testiculului D. 2ace parte din conductele seminale E. Are "orma unei ,irgule 1. Brganele genitale e*terne includ! A. Prostata B. Testiculul C. =crotul D. ;landele bulbo#uretrale

E. Hezicula seminala 3. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la "unctia o,arului este "alsa! A. Ciclul o,arian este insotit de modi"icari la ni,elul ,aginului B. Procesul de crestere si maturatie "oliculara este continuu C. Ciclul o,arian este insotit de modi"icari la ni,elul uterului D. Ciclul o,arian este insotit de modi"icari la ni,elul glandelor mamare E. Durata medie a unui ciclu genital la "emeie este de 26 de zile si de aceea el se mai numeste ciclu menstrual 6. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la o,ulatie este "alsa! A. Are loc atunci cand o,ulul este e*pulzat in ca,itatea abdominala B. Dupa o,ulatie) "oliculul o,arian se trans"orma in corp galben C. Este stimulata de 2=F D. Fipo"iza anterioara secreta cantitati mult crescute de CF pentru o perioada de 1#2 zile) incepand cu 2.#.6 ore inainte de o,ulatie E. Are loc in ziua a 1.#a a ciclului genital 7. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la menopauza este "alsa! A. Apare la ,arsta de ./#// ani B. =e caracterizeaza prin aparitia unor cicluri neregulate C. Este cauzata de epuizarea o,arelor D. Ciclurile se intrerup complet dupa cate,a luni sau cati,a ani E. Ca toate ciclurile neregulate) o,ulatia nu se mai produce 1:. 2unctia spermatogenetica! A. Este "unctie endocrina B. Are loc la ni,elul tubului semini"er incepand de la nastere C. Porneste de la celulele primordiale P spermiile P care sunt -aploide D. Procesul se des"asoara in mai multe etape de di,iziune ecuationala si reductionala E. Determina "ormarea gametilor masculini) diploizi 11. B,ogeneza! A. Este determinata de o crestere brusca a secretiei de gonadotropine B. >ncepe in "aza preo,ulatorie a ciclului o,arian C. Are ca rezultat "ormarea zigotului D. Cuprinde doua di,iziuni meiotice si o di,iziune mitotica E. Este stimulata de -ormonii secretati de corpul galben 12. =permatozoizii! A. Pot ramane ,iabili pana la 32 de ore in tractul genital "eminin B. Trebuie sa "ie minim 12: milioane?ml de sperma pentru ca persoana sa "ie "ertila C. >nmagazinati in tubii contorti) isi mentin "ertilitatea apro*imati, o luna D. =unt rezultatul procesului de spermatogeneza) care se des"asoara in celulele CeVdig E. =unt celule diploide 1&. Testosteronul are urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia!

A. B. C. D. E.

Este un -ormon lipidic cu structura sterolica Este un puternic anabolizant proteic =ecretia sa este reglata prin "eed#bacK negati,) sub in"luenta 2=F -ipo"izar >n"antilismul genital apare in caz de -iposecretie Are e"ect de mentinere a tonusului epiteliului spermatogenic

1.. <entionati a"irmatia ade,arata! A. Cantitatea de sperma ejaculata la "iecare act se*ual este de &)/ ml) continand in total 12: milioane de spermatozoizi B. Pentru ca "ecundatia sa aiba loc) contactul se*ual trebuie sa se produca cu 2.# 32 de ore inainte de o,ulatie C. =permiile se inmagazineaza in epididim) isi mentin "ertilitatea apro*imati, 2. de ore si sunt eliminate prin ejaculare D. B,ulul ramane ,iabil 2. de ore dupa ce a "ost e*pulzat din uter E. =ecretia prostatica are rolul de a creste "ertilitatea si mobilitatea spermatozoizilor 1/. Ermatoarele a"irmatii re"eritoare la structura penisului sunt ade,arate) cu e*ceptia! A. Este "ormat dintr#un aparat erectil si in,elisuri B. Contine doi corpi ca,ernosi C. Contine un corp spongios D. Este in,elit de piele) care se continua cu pielea scrotului si a regiunii pubiene E. ;landul prezinta la baza sa ori"iciul e*tern al uretrei 11. A"irmatia re"eritoare la conductele spermatice este "alsa! A. =unt conducte de eliminare a spermiilor si a lic-idului spermatic B. Tubii semini"eri drepti "ac parte din caile intratesticulare C. Canalul ependimar continua canalul de"erent D. Canalul de"erent se termina la baza prostatei E. Canalul ejaculator se desc-ide in uretra 13. Prostata are urmatoarea caracteristica! A. Este situata in jurul uretrei B. Este un organ glandular endocrin C. Este situata posterior de ,ezica urinara D. Hascularizatia este asigurata de artera prostatica) ramura a rusinoasei interne E. Este un organ perec-e 16. =electati a"irmatia "alsa re"eritoare la ciclul genital! A. >n perioada preo,ulatorie au loc di,iziuni ecuationale si reductionale la ni,elul o,ocitului B. Perioada posto,ulatorie dureaza din ziua a 1.#a pana in prima zi a menstruatiei C. Durata medie este de 26 de zile D. Prezinta 2 perioade! preo,ulatorie si posto,ulatorie E. Dupa o,ulatie) "oliculul o,arian se trans"orma in corp galben 17. 'u "ace parte din actiunile estrogenului! A. Aparitia si dez,oltarea caracterelor se*uale secundare la "emeie B. 2a,orizeaza acti,itatea osteoblastica C. 2a,orizeaza pastrarea sarcinii

D. =timuleaza dez,oltarea mucoasei uterine E. =timuleaza dez,oltarea glandelor mamare 2:. Progesteronul nu determina! A. <odi"icari -istologice la ni,elul mucoasei uterine B. Enirea dia"izelor cu epi"izele oaselor lungi C. Pregatirea mucoasei uterine in ,ederea "i*arii oului 8nidare9 D. <odi"icari secretorii la ni,elul mucoasei uterine E. Pastrarea sarcinii 21. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la testicul este "alsa! A. Este in,elit la supra"ata de o membrana epiteliala de culoare alba#side"ie) denumita albuginee B. Albugineea este rezistenta si ine*tensibila C. Parenc-imul testicular este strabatut de septuri conjuncti,e D. 2iecare testicul contine 2/:#&:: de lobuli E. Albugineea tine in tensiune parenc-imul testicular 22. A"irmatia urmatoare re"eritoare la integrarea ner,oasa a actului se*ual masculin este "alsa! A. 2actorii psi-ici joaca) de obicei) un rol important in actul se*ual masculin B. 2actorii psi-ici nu pot initia actul se*ual masculin C. Actul se*ual masculin rezulta din mecanisme re"le*e intrinseci) integrate in madu,a sacrata si lombara D. Acti,itatea ence"alului probabil nu este absolut necesara pentru des"asurarea actului se*ual masculin E. <ecanismele re"le*e intrinseci pot "i acti,ate prin stimulare se*uala psi-ica 2&. Estrogenul nu este secretat de! A. Corticosuprarenala) in timpul sarcinii B. Placenta) in timpul sarcinii C. Celulele tecii interne a peretelui "oliculului o,arian D. Corpul galben) in "aza a doua a ciclului E. Corpul alb 2.. A"irmatiile urmatoare re"eritoare la secretia interna a testiculului sunt ade,arate! A. Celulele tubilor semini"eri secreta testosteronul B. Testiculul secreta un procent crescut de estrogeni C. 4eglarea se "ace printr#un mecanism de "eed#bacK poziti, D. 4eglarea este sub in"luenta CF -ipo"izar E. Testosteronul este un -ormon proteic) cu structura sterolica 2/. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la ,ezicula seminala este "alsa!! A. Este un organ perec-e B. Este situata superior de canalele de"erente C. Are rol secretor D. Are o lungime de .#/ cm E. Produsul sau de secretie se adauga lic-idului seminal 21. De#a lungul ciclului o,arian se produc urmatoarele modi"icari) cu e*ceptia!

A. >n "iecare luna in "olicul ca,itar de,ine "olicul de ;raa" B. 2oliculul tertiar contine o,ocitul C. Dupa eliminarea o,ocitului) "oliculul o,arian matur se trans"orma in corp galben D. >n timpul sarcinii) corpul galben de,ine in "inal corp alb E. 2oliculii o,arieni) in di"erite "aze de e,olutie) se gasesc in zona corticala a o,arului 23. Penisul are urmatoarele proprietati) cu e*ceptia! A. Este organ genital si urinar B. Este situat inaintea scrotului C. Este situat inaintea sim"izei pubiene D. 4adacina sa este "i*ata de oasele bazinului E. Este "ormat dintr#un aparat erectil si in,elisuri 26. >n zona corticala a o,arului nu gasim! A. 2oliculi o,arieni maturi B. Corp galben C. Corp alb D. 2ibre ner,oase ,egetati,e E. 2oliculi o,arieni primordiali 27. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la uter este "alsa! A. Este interpus intre trompele uterine si ,agin B. Are "orma de para) cu e*tremitatea mare orientata posterior C. Prezinta corpul si colul uterin) intre care e*ista o portiune mai stramta) numita istmul uterin D. Ca e*terior distingem o tunica seroasa) numita perimetru E. Tendometrul este considerat stratul "unctional al uterului &:. Ermatoarea a"irmatei re"eritoare la reglarea secretiei o,ariene este "alsa! A. =e "ace la "el ca a altor glande peri"erice B. <ecanismul implica inter,entia -ipotalamusului C. Este sub control cortical D. <ecanismul implica inter,entia adeno-ipo"izei E. =e realizeaza prin "eed#bacK negati,

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Printre cauzele cresterii bruste a secretiei de gonadotropine in perioada preo,ulatorie se numara! 1. <odi"icarile -istologice si secretorii de la ni,elul mucoasei uterine 2. Eliberarea lor crescuta de la ni,elul corpului galben &. Acti,area secretiei de prolactina .. >n acest moment al ciclului estrogenul are e"ect de "eed#bacK poziti,. &2. ;ametogeneza are urmatoarele caracteristici! 1. Cuprinde o di,iziune meiotica si doua di,iziuni mitotice 2. Dintr#o o,ogonie diploida ,a lua nastere un singur o,ul matur -aploid &. =permatogeneza incepe la pubertate si este stimulata de 2=F

.. Dintr#o spermatogonie rezulta . spermatozoizi &&. Printre rolurile testosteronului se numara! 1. =timuleaza aparitia caracterelor se*uale secundare 2. Este un puternic catabolizant proteic &. Determina cresterea organelor genitale masculine .. 'u in"luenteaza spermatogeneza &.. Ermatoarele a"irmatii re"eritoare la ,ascularizatia o,arului sunt "alse! 1. Artera o,ariana este ramura a aortei abdominale 2. Hena ,ariana dreapta se ,arsa in ,ena renala dreapta &. B parte din sangele ,enos al o,arului ajunge in ,ena uterina .. Henele o,ariene dreneaza in ,ena iliaca interna &/. Conductele spermatice e*tratesticulare sunt urmatoarele) cu e*ceptia! 1. Tub semini"er drept 2. Eretra &. Tub semini"er contort .. Canal de"erent &1. Pot "i surse de estrogeni! 1. Corpul galben care secreta si progesteron 2. Corpul alb timp de 1: zile &. Corticosuprarenala si placenta in timpul sarcinii .. Celulele tecii e*terne a "oliculului o,arian &3. 2unctia o,ariana se supune urmatoarelor reguli! 1. 4eglarea secretiei o,ariene se "ace la "el ca a altor glande peri"erice prin "eedbacK negati, -ipotalamo#-ipo"izo#o,arian 2. =ecretia o,ariana de -ormoni se*uali este stimulata de 2=F si CF &. >n "aza a doua a ciclului) posto,ulatorie) rolul de secretie interna a o,arului il indeplineste corpul galben .. Daca o,ulul a "ost "ecundat) corpul galben in,olueaza si se trans"orma in corp alb &6. Printre caracterele se*uale secundare se numara! 1. Dez,oltarea sc-eletului si a musc-ilor 2. 4epartitia topogra"ica a grasimii de rezer,a &. <odul de dispunere a parului .. Dez,oltarea organelor genitale e*terne &7. Ciclul o,arian! 1. =e mai numeste ciclu menstrual 2. Are 2 perioade! preo,ulatorie si posto,ulatorie &. Produce modi"icari la ni,elul endometrului) care este considerat stratul "unctional al uterului .. =e repeta de &::#.:: de ori) incepind cu pubertatea .:. Despre ,ascularizatia aparatului genital "eminin sunt ade,arate urmatoarele! 1. Din artera uterina se desprind ramuri pentru ,agin) trompe si o,are

2. Hascularizatia ,ul,ara este asigurata de ramuri ale aretrei rusinoase interne &. Hena o,ariana stanga se desc-ide in ,ena renala stanga .. Artera o,ariana este o ramura a arterei iliace interne .1. Alegeti a"irmatiile "alse! 1. =crotul este "ormat din mai multe tunici concentrice care se continua cu structurile peretelui anterior abdominal 2. 4adacina penisului este "i*ata de oasele bazinului &. Produsul de secretie al prostatei participa la "ormarea spermei .. Prostata este un organ endocrin) situat in jurul uretrei) sub ,ezica urinara .2. 2iziologia testiculului este reglata ast"el! 1. =permatogeneza este stimulata de 2=F 2. 4eglarea secretiei de testosteron se "ace prin "eedbacK poziti, &. Celulele interstitiale testiculare CeVdig secreta -ormoni androgeni si un procent redus de estrogeni .. Fiposecretia de testosteron duce la pubertate precoce. .&. B,arul! 1. Are "orma unui o,oid turtit 2. Cantareste &#/ g &. Este legat de organele ,ecine .. Diametrul mare este de 1#6 cm ... Ermatoarele a"irmatii re"eritoare la o,ar sunt "alse! 1. Prezinta doua margini 2. Este situat in ca,itatea pel,iana &. 2ata mediala este acoperita de pa,ilionul trompei .. Pe "etele laterala si mediala se prind o serie de ligamente) prin care o,arul este legat de organele ,ecine ./. Uona medulara a o,arului contine! 1. Albugineea o,arului 2. Hase lim"atice &. 2oliculii o,arieni) in di"erite stadii de e,olutie .. 2ibre ner,oase ,egetati,e .1. Ermatoarele a"irmatii re"eritoare la structura o,arului sunt "alse! 1. B,arul este acoperit la supra"ata de un endoteliu simplu 2. >n zona medulara se a"la "oliculii o,arieni &. Uona medulara contine albugineea o,arului .. Uona medulara contine ,ase sang,ine .3.Eterul! 1. Este situat intre ,ezica urinara si colonul sigmoid 2. Este un organ "ibros &. Prezinta o portiune mai stramta) corpul uterin .. Are "orma de para) cu e*tremitatea mare orientata superior .6. Haginul!

1. 2. &. ..

Prin e*tremitatea in"erioara se desc-ide in ,estibulul ,aginal =e insera pe istmul uterin prin intermediul e*tremitatii superioare Este un conduct musculo#conjuncti, Are o lungime de 1:#12 cm

.7. A"irmatiile urmatoare re"eritoare la ,ul,a sunt ade,arate) cu e*ceptia! 1. Este un organ genital e*tern 2. Bulbii ,estibulari sunt situati la baza labiilor mici &. Henele se desc-id in ,ena iliaca interna .. =patiul marginit de labiile mari se numeste ,estibul ,aginal /:. Hul,a prezinta urmatoarele organe erectile! 1. Cabiile mici 2. Bulbii ,estibulari &. <untele lui Henus .. Clitorisul /1. ;landa mamara! 1. Asigura secretia de lapte pentru nou nascut 2. Este o ane*a a aparatului genital "eminin &. Poate "i sediul a numeroase procese patologice .. Ca "emeia adulta prezinta o structura comple*a /2. Testiculul! 1. Cobulii testiculari au ane*at epididimul 2. 2iecare testicul contine 2#& tubi semini"eri contorti &. Parenc-imul testicular este strabatut de albuginee) care delimiteaza lobulii .. Este un organ endocrin) a,and o masa de apro*imati, 2/ g /&. 'otati a"irmatiile ade,arate re"eritoare le penis! 1. Corpul prezinta in ,ar"ul sau ori"iciul e*tern al uretrei 2. Este ,ascularizat de ramuri din artera rusinoasa interna &. Aparatul erectil al penisului este "ormat din cei doi corpi ca,ernosi .. Este "ormat din radacina) corp si gland /.. ;landele ane*e ale aparatului genital masculin! 1. Prostata este un organ perec-e) situat sub ,ezica urinara) in jurul uretrei 2. Hezicula seminala are dimensiunile unui sambure de cireasa &. ;landele bulbo#uretrale sunt situate deasupra prostatei) lateral de canalele de"erente .. Prezinta secretii care se adauga lic-idului spermatic //. Pubertatea! 1. Presupune modi"icari somatice si comportamentale comple*e 2. Este perioada in care de,ine posibila "unctia de reproducere &. =permatogeneza este "unctia e*ocrina a testiculuilui care debuteza la pubertate .. Pubertatea precoce apare in cazul -iposecretiei de testosteron /1. A"irmatiile urmatoare re"eritoare la integrarea la ni,elul sistemului ner,os a actului se*ual "eminin sunt ade,arate!

1. Enele re"le*e integrate la ni,el medular lombar determina partial reactiile se*uale "eminine 2. Bdata ce impulsurile senzoriale se*uale ajung in madu,a spinarii) ele sunt transmise catre ence"al &. Enele re"le*e integrate la ni,el medular sacrat determina partial reactiile se*uale "eminine .. >mpulsurile senzoriale se*uale sunt transmise catre segmentele lombare ale madu,ei /3. A"irmatiile urmatoare re"eritoare la prostata sunt ade,arate! 1. Este un organ glandular e*ocrin) impar 2. Hascularizatia ei este asigurata de artera prostatica) ramura din artera rusionasa interna &. Este situata sub ,ezica urinara .. Este situata posterior de uretra /6. >n compozitia spermei gasim! 1. =ecretia prostatica) care are rol nutriti, pentru spermatozoizi 2. =ecretia glandelor bulbouretrale &. =ecretia ,eziculelor seminale) cu rol in cresterea mobilitatii spermatozoizilor .. Cic-ide pro,enite din canalul de"erent /7. <enopauza! 1. =e produce la .:#/: de ani 2. De la pubertate pana la instalarea ei &::#.:: de "oliculi primordiali ajung la maturitate &. <ecanismul este epuizarea o,arelor .. >nstalarea ei este precedata de cicluri ano,ulatorii 1:. Progesteronul! 1. Este un -ormon care "a,orizeaza pastrarea sarcinii 2. =ecretia lui este in-ibata de CF si 2=F &. Determina modi"icari -istologice si secretorii la ni,elul mucoasei uterine .. 'u este secretat de corpul galben

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. B 8pag. 1119 2. D 8pag. 1169 &. B 8pag. 1169 .. E 8pag. 1139 /. A 8pag.1139 1. C 8pag. 1169 3. B 8pag. 1179 6. C 8pag. 12:9 7. E 8pag. 12:9 1:. D 8pag. 1219 11. B 8pag. 117) 12:9 12. A 8pag. 12:9 1&. C 8pag. 1219 1.. E 8pag. 12:) 1219 1/. E 8pag.1169 11. C 8pag. 1169 13. A 8pag. 1169 16. B 8pag. 117) 12:9 17. C 8pag. 12:9 2:. B 8pag. 12:9 21. A 8pag. 1169 22. B 8pag. 121) 1229 2&. E 8pag. 12:9 2.. D 8pag. 1219 2/. B 8pag. 1169 21. D 8pag. 1119 23. B 8pag. 1169 26. D 8pag. 111) 116) 1179 27. B 8pag. 111) 1139 &:. C 8pag. 12:9

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. D 8pag 12:9 &2. E 8pag 117) 1219 &&. B 8pag 1219 &.. C 8pag 1119 &/. B 8pag 1169 &1. B 8pag 12:9 &3. A 8pag 12:9 &6. A 8pag 1219 &7. E 8pag 113) 1179 .:. A 8pag 111) 1139 .1. D 8pag 1169 .2. B 8pag 1219 .&. B 8pag 1119 ... D 8pag 1119 ./. C 8pag 1119 .1. A 8pag.1119 .3. D 8pag 111) 1139 .6. B 8pag 1139 .7. C 8pag.1139 /:. C 8pag 1139 /1. E 8pag.1139 /2. D 8pag.113) 1169 /&. C 8pag. 1169 /.. D 8pag.1169 //. D 8pag.1179 /1. A 8pag. 1219 /3. B 8pag. 1169 /6. C 8pag. 1219 /7. E 8pag. 117) 12:9 1:. B 8pag. 12:9

TEST 1
COMPLEMENT SIMPLU
1.A*onii neuronilor de ordinul 2 ai sensibilit$ii e*terocepti,e nu trec prin! A. "asciculul spinotalamic anterior B. "asciculul spinotalamic lateral C. lemniscul medial D. "asciculul spinobulbar E. pot trece prin toate 2.Haccinarea este un mecanism de imunizare! A. natural) acti, B. arti"icial) pasi, C. dob+ndit prin administrarea unor antito*ine mai atenuate D. natural) pasi, E. nici una din ,ariante &. Articula$ia genunc-iului se caracterizeaz prin! A. este o p+rg-ie de ordinul >> B. se realizeaz %ntre epi"iza distal a "emurului i cele superioare ale tibiei i "ibulei C. este o am"iartroz mobil D. prezint membran sino,ial E. toate ..<embrana celular se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. permite sc-imbul bidirec$ional de ioni B. prezint proteine transportoare C. prezint %n structura sa colesterol D. utilizeaz cru i pentru "agocitoz E. poten$ialul su de ac$iune di"er ca aspect i durat) "unc$ie de tipul de celul /.@n lumenul duodenal nu se a"l! A. colecistoKinin B. tripsin C. pigmen$i biliari D. lecitin E. colesterol#lipaz 1.=istemul ,enos azVgos nu colecteaz s+ngele ,enos de la! A. pericard B. inim C. bron-ii D. spa$iile intercostale E. %l colecteaz de la toate

3.Cantitatea de urin poate cre te %n urmtoarele situa$ii) e*cept+nd! A. lezarea celulelor secretoare din neuro-ipo"iz B. boala Addison C. diabetul za-arat D. diabetul insipid E. lezarea tractului -ipotalamo#-ipo"izar 6. Ceucocitele se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. granulocitele inter,in %n aprarea speci"ic B. sunt %n numr de /:::#1::::?mm& C. sunt mai mari dec+t trombocitele D. sunt celule nucleate E. nici o e*cep$ie 7. Tractul ol"acti, $ine %ntre! A. lama ciuruit a etmoidului i bulbul ol"acti, B. lama ciuruit a etmoidului i aria cortical ol"acti, C. mucoasa ol"acti, i lama ciuruit a etmoidului D. mucoasa ol"acti, i aria cortical ol"acti, E. bulbul ol"acti, i aria cortical ol"acti, 1:. B,ulul! A. "ormarea sa este stimulat de 2=F i CF B. este o celul -aploid C. are 11 perec-i de cromozomi autozomali D. rezult din di,iziunea meiotic a o,ocitului >> E. toate 11.Pe "a$a medial a emis"erei cerebrale nu se obser,! A. trigonul cerebral B. lobul temporal C. an$ul calcarin D. o parte din an$ul 4olando E. an$ul parieto#occipital 12.Care din a"irma$iile pri,ind ner,ul ma*ilar este "als? A. % i are originea real %n gg. trigeminal B. "ibre sale iner,eaz din$ii superiori C. este ramura mijlocie a trigemenului D. este "ormat din a*onii neuronilor din ganglionul trigeminal E. toate ade,rate 1&.Femoglobina se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. nu cedeaz la ni,el tisular %ntreaga cantitate de B2

B. are o structur proteic C. prin ionii si de "ier inter,ine %n transportul B2 i CB2 D. transport o mic parte din CB2 sanguin E. se degradeaz %n bilirubin i bili,erdin 1.. 'u prezint ,al,e! A. ,ena "emural B. aorta la originea sa C. canalul toracic D. ,ena ca, superioar E. prezint toate 1/.<embrana limitant intern se a"l %ntre! A. stratul pigmentar i celulele "otoreceptoare B. retin i coroid C. stratul corpurilor neuronilor multipolari i camera ,itroas D. stratul a*onilor celulelor ganglionare retiniene i corpul ,itros E. %ntre straturile proto# i deutoneuronilor cii optice 11.'u este mu c-i al gambei! A. bicepsul sural B. "le*orul degetelor C. tibialul anterior D.solearul E. to$i apar$in gambei 13. Adeno-ipo"iza prezint urmtoarele caracteristici) e*cept+nd! A. reprezint 33J din masa pituitar B. prezint cordoane celulare C. este legat de -ipotalamusul mijlociu printr#un tractul -ipotalamo#-ipo"izar D. secret -ormoni glandulotropi i non#glandulotropi E. nici o e*cep$ie 16.Poten$ialul e*citator postsinaptic se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cept+nd! A. cumularea poten$ialele transmise %n acela i timp sau %n acela i loc B. apare %n cazul sinapselor electrice C. nu este sinonim cu poten$ialul de ac$iune D. apare la ni,elul "ibrei musculare sc-eletice sau a neuronului postsinaptic E. se caracterizeaz prin toate 17. @n care din ,asele enumerate se a"l cea mai mare concentra$ie de produ i de digestie lipidici? A. ,ena port B. ,ena bra-ioce"alic st+ng C. ,ena ca, superioar D. ,ena lim"atic dreapt

E. trunc-iul celiac 2:.Palparea pulsului se nume te! A. s"igmogram B. oc ape*ian C. "onocardiogram D. tensiune arterial E. nici una 21. Care din receptori nu prezint capsul? A. 4u""ini B. <ercKel C. <eissner D. 5rause E. Paccini 22.Are e"ect -ipocolesterolemiant! A. triiodotironina B. colesterol#lipaza C. insulina D. cortizolul E. nici unul 2&.;landa pineal! A. secret melanina B. secret ,asopresina C. prime te iner,a$ie somatic D. are secre$ia crescut c+nd este %ntuneric E. toate 2.. 'u are "ibre senzoriale ner,ul! A. ,ag B. ,estibuloco-lear C. trigemen D. "acial E. optic 2/.Tonusul musculaturii netede din peretele ,ascular nu depinde de! A. concentra$ia local a unor metaboli$i B. elasticitatea peretelui C. acti,itatea ner,ilor simpatici D. acti,itatea unor mediatori E. presiunea arterial 21.'e"rocitul! A. este unitatea structural i "unc$ional a sistemului e*cretor

B. este "ormat din corpuscul i sistem tubular C. are prelungiri celulare permanente D. este celula corpusculului renal E. nici una 23. Debitul cardiac nu cre te %n ! A. timpul "ebrei B. boala BasedoG C. sarcin D. condi$ii de stress E. cre te %n toate aceste situa$ii 26.Despre re"le*ele miotatice este ade,rat a"irma$ia! A. receptorii sunt "usurile neuromusculare i termina$iile ner,oase libere B. se pune %n e,iden$ lo,ind cu un ciocan mu c-iul C. are ca e"ect e*tensia mu c-iului stimulat D. neuronul senziti, are dendrita mult mai lung dec+t a*onul E. toate sunt ade,rate 27.=ecre$ia biliar nu con$ine! A. colecistoKinin B. lecitin C. bilirubin D. colesterol E. le con$ine pe toate &:.Care din urmtoarele "ascicule nu este %n cordonul lateral? A. tectospinal B. spinotalamic termic i dureros C. spinocerebelos ,entral D. rubrospinal E. oli,ospinal

COMPLEMENT GRUPAT
&1.Ua-aroza! 1. este glucidul major al dietei 2. se descompune %n glucoz i galactoz &. se "ormeaz sub ac$iunea enzimelor intestinale .. este un diza-arid &2.C+ng membrana nuclear se a"l! 1. 4E 2. centros"era &. aparatul ;olgi

.. corpusculi Palade &&.At+t celulele cu conuri) c+t i cele cu bastona e! 1. con$in un pigment "otosensibil %n citoplasma conurilor sau bastona elor 2. lipsesc %n petele oarb i galben &. con$in opsin) care este un deri,at al ,itaminei A .. sunt neuroni unipolari &.. Despre "ier sunt ade,rate a"irma$iile! 1. este redus la ni,el gastric) sub ac$iunea "actorului intrinsec 2. %n metabolismul su inter,ine splina &. absorb$ia sa intestinal este stimulat de ,itamina D .. intr %n structura -emoglobinei &/. Fiperglicemia apare %n! 1. diabetul za-arat 2. sindromul Cus-ing &. boala BasedoG .. -ipersecre$ia celulelor S pancreatice &1. @n scrot se a"l! 1. testiculul 2. canalul de"erent &. epididimul .. uretra &3. Coagularea s+ngelui are urmtoarele caracteristici! 1. trans"ormarea "ibrinogenului solubil %n "ibrin 2. trans"ormarea tromboplastinei %n trombin acti, &. dureaz mai pu$in de 1: minute .. include -emostaza "iziologic &6.Din coarnele medulare laterale pleac calea e"erent a re"le*elor! 1. a-ilean 2. se*uale &. rotulian .. ,asomotorii &7.@n torace) din aort se desprind! 1. artere bron ice 2. artera carotid comun st+ng &. artere eso"agiene .. artere intercostale anterioare .:.@n plasma unui nou nscut grup AB)4-# se gsesc! 1. aglutinine A i B

2. aglutinogen D &. anticorpi anti4.. gamma#globuline de la mam .1.@n bulb se a"l urmtorii nuclei ai ner,ilor cranieni! 1. ambiguu 2. %n care se termin "ibrele senzoriale ale "acialului &. motor al -ipoglosului .. oli,ar .2.Ermtoarele enzime digesti,e sunt produse la ni,el gastric! 1. pepsinogenul 2. gastrina &. lipaza .. "actorul intrinsec .&.Cim"ocitele! 1. sunt cele mai numeroase agranulocite 2. sunt acti,ate prin ,accinarea organismului &. sunt produse %n ganglionii lim"atici .. au capacitatea de a di"eren$ia structurile proprii de cele strine organismului ... Ciclul cardiac! 1. $ine de la %nceputul unei sistole atriale p+n la s"+r itul diastolei generale 2. este %nso$it de mani"estri electrice) mecanice i acustice &. dureaz :)1 secunde la o "rec,en$ cardiac de 1:: bti?minut .. este "ormat dintr#o sistol i diastola consecuti, ./.Piramidele <alpig-i! 1. con$in anse Fenle) ce pot ajunge p+n la ni,elul papilelor renale 2. au ,+r"ul spre calicele mici &. con$in tubi colectori .. apar$in medularei renale .1.Eritrocitele. 1. nu au mitocondrii 2. con$in ioni de "ier &. inter,in %n men$inerea ec-ilibrului acidobazic .. la ni,elul lor are loc "enomenul Famburger .3.=arcomerul! 1. include un disc clar i dou jumt$i de disc %ntunecat 2. reprezint baza molecular a contractilit$ii &. este unitatea mor"o"unc$ional a "ibrei musculare .. se mic oreaz %n contrac$ia muscular

.6.@n structura -ipo"izei nu intr! 1. "ibre ner,oase 2. celule epiteliale &. ,ase sanguine .. celule secretoare de o*itocin .7. En lim"ocit din gg. ing-inali drep$i ajunge la ni,elul m+inii st+ngi) trec+nd prin urmtoarele componente ale sistemului circulator! 1. canalul toracic 2. ,ena pulmonar &. atriul drept .. trunc-iul bra-ioce"alic /:.Con$in "ibre simpatice preganglionare! 1. ramura comunicant cenu ie 2. ner,ul splan-nic &. ramura meningeal .. rdcina anterioar a ner,ului spinal /1.=pirometric se pot msura! 1. ,olumul inspirator de rezer, 2. ,olumul rezidual &. ,olumul curent .. ,entila$ia al,eolar /2.Bboseala transmiterii sinaptice se caracterizeaz prin! 1. apare %n cazul stimulrii repetate i rapide a sinapselor in-ibitorii 2. este caracteristic sinapselor c-imice i electrice &. se realizeaz prin epuizarea neurotransmi$torului de la ni,elul termina$iei postsinaptice .. este un mecanism de protec$ie %mpotri,a suprastimulrii /&.Au structur proteic! 1. aglutininele 2. substan$a "undamental a $esutului conjuncti, semidur &. -ormonii tiroidieni .. cru ii membranari /..Ca ni,elul membranei respiratorii) dio*idul de carbon! 1. are o di"eren$ de presiune de 1 mmFg 2. are o solubilitate de 2: de ori mai mare ca a o*igenului &. strbate ini$ial endoteliul capilar .. % i egalizeaz presiunile par$iale al,eolar i sanguin %n ma*imum :)/: sec. //.Ca ni,el renal) ionii de 5! 1. se "iltreaz %n urina primar con$inut de glomerulul renal

2. su"er "enomenul de secre$ie tubular &. se reabsorb acti, sub ac$iunea aldosteronului .. se elimin prin urina "inal /1.=rurile biliare! 1. au ac$iune similar FCl asupra bacteriilor 2. cresc tensiunea super"icial a lipidelor &. "aciliteaz ac$iunea lipazei pancreatice .. sunt enzime lipolitice /3.Tra-eea prezint %n structura sa! 1. cartilaj -ialin 2. epiteliu de acoperire cu celule cilindrice &. epiteliu pseudostrati"icat .. celule epiteliale cu prelungiri celulare temporare /6.Celulele receptoare ale analizatorului ,izual realizeaz sinapse cu! 1. celulele cu conuri i bastona e 2. celulele amacrine &. celulele ganglionare .. celulele bipolare /7.Diastola ,entricular! 1. %ncepe printr#o "az izo,olumetric 2. %n ultima zecime de secund se suprapune sistolei atriale &. %n timpul ei ,entriculii se umplu cu s+nge .. se caracterizeaz printr#o perioad re"ractar absolut 1:.@n trunc-iul cerebral! 1. se a"l deutoneuronii tuturor sensibilit$ilor transmise de ner,ii cranieni 2. % i au originea "ibrele ,egetati,e ale ner,ilor >>>) H) >I)I &. % i au originea aparent cele 12 perec-i de ner,i cranieni .. se termin "ibrele corticonucleare

RSPUNSURI

CB<PCE<E'T =><PCE
1.D#pg.2:)21 2.E#pg.6.)6/ &.D#pg.1.)11)13 ..D#pg.1)6)7 /.A#pg.36)37 1.B#pg.66 3.A#pg./.)//)/1)1: 6.A#pg.6.)6/)12/ 7.E#pg..2 1:.B#pg.117)12:)12& 11.B#pg.&:)&1 12.D#pg.23 1&.C#pg.36)1::) 1:1 1..D#pg.67)7:)7. 1/.D#pg../ 11.A#pg.17)3: 13.C#pg.11)/. 16.B#pg.11 17.B#pg.61)66)67 2:.E#pg.72)7& 21.B#pg.&6 22.A#pg./1)/3)/6)/7)36 2&.D#pg.1: 2..C#pg.21)23)26 2/.B#pg.7& 21.C#pg.3)1:&)1:. 23.E#pg.//)/3)/6)7: 26.D#pg.2.)2/ 27.A#pg.36)37 &:.A#pg.21)2&

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1.D#pg.6: &2.E#pg.3)6 &&.D#pg.1&)./).1 &..C#pg.33)61)67)1:: &/.E#pg.//)/3)/6)/7)1: &1.A#pg.116 &3.B#pg.61 &6.C#pg.17)2/)&& &7.A#pg.63 .:.D#pg.6.)6/)61 .1.A#pg.23)26 .2.B#pg.33 .&.E#pg.6.)6/)67)12/ ...E#pg.71)72 ./.E#pg.1:& .1.E#pg.6.)1::)1:1 .3.D#pg.3: .6.D#pg./.)// .7.A#pg.63)67 /:.C#pg.17)2&)2.)&1 /1.B#pg.77 /2.D#pg.11)13 /&.E.#pg.6)11)/6)6.)6/)111 /..B#pg.1:: //.C#pg.1:&)1:.)1:/ /1.B#pg.36)6: /3.A#pg.3)11 /6.D#pg../).3 /7.A#pg.7:)72 1:.D#pg.2&)21)23)26

TEST 2

COMPLEMENT SIMPLU
1.Cea mai mare celul este! A. -ematia B. lim"ocitul B C. o,ulul D. "ibra muscular striat E. condrocitul 2.@n alctuirea membranei celulare intr! A. glicoproteine i "os"olipide B. "os"olipide i colesterol C. glicolipide numai pe "a$a e*tern a membranei D. colesterol i proteine E. toate &.Are rol %n metabolismul glicogenului! A. lizozomul B. mitocondria C. aparatul ;olgi D. centrozomul E. reticulul endoplasmatic neted ..E*cre$ia unor substan$e celulare este realizat de! A. dictiozomi B. ergastoplasm C. corpusculii lui Palade D. reticulul endoplasmatic neted E. lizozomi /.'u apar$ine sistemului limbic! A. "orni*ul B. -ipocampul C. bulbul ol"acti, D. -ipotalamusul E. tractul ol"acti, 1.Paleocorte*ul este sediul! A. actelor comportamentale B. proceselor a"ecti,#emo$ionale C. de reglare a secre$iei endocrine D. ritmului somn#,eg-e E. termoreglrii 3.2unc$ia asociati, a neocorte*ului! A. realizeaz semni"ica$ia di"eritelor senza$ii

B. C. D. E.

realizeaz acti,itatea motorie somatic ,oluntar se realizeaz prin segmentele corticale ale analizatorilor presupune implicarea nucleilor bazali realizeaz acti,itatea motorie somatic in,oluntar

6.Centrul superior de integrare i reglare ale principalelor "unc$ii ale organismului se gse te %n! A. scoar$a emis"erelor cerebrale B. sistemul limbic C. -ipocamp D. neocerebel E. -ipotalamus 7.=ensibilitatea termic) dureroas i de presiune are al treilea neuron %n! A. nucleii bulbari gracilis i cuneat B. nucleul ,entromedial talamic C. nucleii din coliculii in"eriori D. nucleul ,entrolateral talamic E. nucleii bazali 1:.2ibrele ner,oase simpatice postganglionare merg la urmtoarele ,iscere) cu e*cep$ia! A. splinei B. "icatului C. pancreasului D. glandei suprarenale E. intestinului mezenterial 11.>n"orma$ia culeas la ni,elul "usului neuromuscular se termin %n centrii superiori prin "asciculul! A. spinocerebelos dorsal B. spinotalamic anterior C. spinotectal D. lemniscul medial E. spinotalamic lateral de parte opus 12. Planul "rontal este cel care! A. separ corpul %ntr#o parte cranial i alta caudal B. separ corpul %ntr#o parte st+ng i alta dreapt C. separ corpul %ntr#o parte ,entral i una dorsal D. corespunde segmentului situat superior de orbite E. trece printr#un a* al corpului 1&.Partea -idro"ob a membranei celulare se gse te! A. la e*teriorul celulei B. constituie planul pro"und al membranei celulare C. este o proprietate a componentei proteice membranare

D. se gse te %n por$iunea mijlocie a plasmalemei E. este reprezentat de glucidele membranare 1..=pa$iul perinuclear reprezint! A. spa$iul de la peri"eria nucleului) care se continu cu citomembranele 4E B. spa$iul de la peri"eria carioplasmei C. spa$iul de la peri"eria membranei nucleare D. spa$iul din interiorul membranei nucleare E. spa$iul dintre membrana nuclear i citoplasm 1/.Oan$ul central al lui 4olando separ! A. lobul "rontal de cel temporal B. lobul temporal de cel parietal C. girusul precentral de lobul "rontal D. girul precentral de lobul parietal E. lobul temporal de lobii "rontal i parietal 11.E*tirparea cerebelului nu determin! A. atonie B. astenie C. astazie D. a"azie E. le determin pe toate 13.Adrenalina secretat de medulosuprarenal are urmtoarele ac$iuni) cu e*cep$ia! A. rela*area musculaturii netede din tubul digesti, i contrac$ia s"incterelor B. glicogenogenez i -ipoglicemie C. contrac$ia mu c-ilor erectori ai "irului de pr D. bron-odilata$ia E. ,asoconstric$ie i -ipertensiune 16.>nsulina are urmtoarele e"ecte) cu e*cep$ia! A. cre te lipogeneza -epatic B. scade sinteza proteic muscular C. cre te glicoliza muscular D. scade proteoliza -epatic E. cre te sinteza de glicogen muscular 17.=colioza reprezint! A. o curbur %n plan sagital a coloanei ,ertebrale B. o perturbare a ritmului nictemeral C. o contrac$ie muscular unic care dureaz :)1 sec D. o curbur %n plan "rontal a coloanei ,ertebrale E. o boal a urec-ii interne 2:.<u c-iul solear este un mu c-i al! A. peretelui posterior toracic

B. C. D. E.

antebra$ului "e$ei mediale a coapsei "e$ei posterioare a gambei peretelui abdominal

21.'u este enzim gastric! A. pepsina B. gastrina C. lab"ermentul D. lipaza E. gelatinaza 22.Acidul clor-idric din secre$ia gastric se caracterizeaz prin urmtoarele) e*cep+nd! A. "a,orizeaz absorb$ia 2e&( B. inter,ine %n digestia proteinelor C. asigur un pF optim de 1#2)/ D. are rol antimicrobian E. are secre$ia in-ibat de somatostatin 2&.=ecre$ia de prolactin este stimulat %n urmtoarele situa$ii) e*cept+nd! A. -ipoglicemia B. somnul C. apari$ia corpului galben D. e"ortul "izic E. stress#ul c-irurgical 2..'u sunt ramuri ale aortei descendente! A. artera splenic B. artera mezenteric superioar C. arterele renale D. arterele testiculare sau o,ariene E. arterele pericardice 2/.4e"eritor la splin) alege$i a"irma$ia gre it! A. este un organ abdominal neperec-e) care apar$ine sistemului circulator B. inter,ine %n metabolismul "ierului C. este un organ de depozit sanguin i produce lim"ocite D. s+ngele su ,enos este drenat prin ,ena splenic %n ,ena ca, in"erioar E. trimite %n circula$ie cantit$i suplimentare de s+nge) %n caz de -emoragii sau e"ort "izic 21.=istola atrial dureaz %n mod normal! A. :)&: sec B. :)3: sec C. :).: sec D. :)6: sec

E. :)1: sec 23.Care din a"irma$iile legate de circula$ia sanguin este "als? A. %n sistola ,entricular este pompat %n artere un ,olum de 3/ ml s+nge B. %n aort ,iteza s+ngelui este de /: cm?sec C. %n capilare ,iteza s+ngelui este de :)/ mm?ses D. la ni,elul ,enelor ca,e ,iteza s+ngelui este de 1:: mm?sec E. presiunea diastolic normal este de 12: mmFg 26.Ce reprezint capacitatea ,ital? A. ,olumul ma*im p+n la care pot "i e*pansiona$i plm+nii prin e"ort inspirator ma*imal B. suma dintre ,olumul e*pirator de rezer, i ,olumul rezidual C. ,olumul ma*im de aer pe care o persoan %l scoate din plm+ni dup o inspira$ie ma*im D. cantitatea de aer ce rm+ne permanent %n plm+ni E. cantitatea total de aer deplasat %n arborele respirator %n "iecare minut 27.En aliment acru determin stimularea mugurilor gustati,i! A. de la ni,elul papilelor circum,alate B. la care ,in dendritele neuronilor din ganglionii de pe traiectului ner,ului ,ag C. care sunt stimula$i i de alimentele srate D. la care ,in termina$ii ner,oase din nucleul tractului solitar E. de la ,+r"ul limbii &:.Alege$i rspunsul corect re"eritor la "usurile neuromusculare! A. au iner,a$ie motorie asigurat de a*onii neuronilor al"a din cornul anterior medular B. a*onii neuronilor al"a transport impulsul ner,os care determin contrac$ia "ibrelor intra"usale C. a*onii neuronilor din cornul anterior al mdu,ei spinrii ajung %n partea central a "ibrelor cu sac nuclear D. a*onii neuronilor din cornul anterior al mdu,ei spinrii ajung %n partea central a "ibrelor cu lan$ nuclear E. impulsul ner,os transmis neuronilor al"a determin contrac$ia re"le* a "ibrelor e*tra"usale

COMPLEMENT GRUPAT
&1.Contract detrusorul! 1. ner,ii din ple*ul lombar 2. ner,ii din lan$ul simpatic lombar &. ner,ul splan-nic mic .. ner,ii pel,ieni din parasimpaticul sacrat &2.'u sunt organite celulare comune! 1. corpusculii lui Palade

2. cromatina &. dictiozomii .. corpii tigroizi &&.@n alctuirea e*tremit$ii ce"alice a corpului intr! 1. capul pancreasului 2. ,iscerocraniul &. e*tremitatea pro*imal a oaselor lungi .. capul i g+tul &..=timularea simpatic a sistemului digesti, determin urmtoarele e"ecte) e*cept+nd! 1. scderea motilit$ii intestinale 2. rela*area s"incterian &. scderea secre$iei e*ocrine pancreatice .. -ipersecre$ia glandelor intestinale &/.=timularea parasimpatic determin urmtoarele e"ecte) e*cept+nd! 1. dilatarea pupilar 2. -ipersecre$ia -ormonal a medulosuprarenalei &. glicogenoliza -epatic .. scderea "or$ei de contrac$ie cardiac &1.Timusul! 1. este o gland cu structur mi*t 2. bloc-eaz -ormonii steroizi &. are rol de organ lim"oid .. are ca unitate -istologic lobul timic &3.Ca "ormarea articula$iei genunc-iului particip! 1. epi"iza distal a "emurului 2. "a$a posterioar a rotulei &. e*tremitatea superioar a tibiei .. e*tremitatea superioar a "ibulei &6.<etabolismul muscular! 1. este anaerob %n primele dou minute de e"ort 2. necesarul su energetic este satis"cut numai pe cale aerob &. are la baz modi"icri c-imice aprute secundar e*cita$iei i contrac$iei .. este aerob %n primele 2 minute de e"ort &7.2renul lingual! 1. leag rdcina limbii de pere$ii laterali ai "aringelui 2. este un pliu mucos pe "a$a in"erioar a limbii &. "i*eaz baza limbii de pere$ii laterali ai ca,it$ii bucale .. "i*eaz corpul lingual de plan eul bucal

.:.Ptialina! 1. este o substan$ organic 2. ac$ioneaz asupra amidonului preparat &. particip la "ormarea maltozei .. are rol antimicrobian .1.<u c-iul oblic al tunicii musculare gastrice! 1. se gse te sub tunica e*tern 2. este prezent numai la ni,elul antrului i canalului piloric &. se gse te %ntre straturile musculare longitudinal i circular .. este localizat %ntre stratul muscular circular i mucoas .2.@n mucoasa gastric se gsesc! 1. glande pilorice 2. celule mucoase &. glande o*intice .. celule secretoare de "actor intrinsec .&.Cipidele se absorb la ni,el intestinal! 1. sub "orm liposolubil) sub in"luen$a srurilor biliare 2. sub "orm emulsionat &. trans"ormate %n picturi cu diametrul sub 1:A de ctre srurile biliare i lecitin .. sub "orm de c-ilomicroni ...A'= reprezint procesul care st la baza! 1. g+ndirii 2. crea$iei &. memoriei .. acomodrii ,izuale la stimuli lumino i ./.2orma i dimensiunile celulelor deprind de! 1. "unc$ia lor 2. condi$iile de mediu e*tern &. specializarea lor .. mrimea organului pe care %l "ormeaz .1.=timulii condi$ionali se ob$in prin! 1. repetare 2. asociere &. dominan$ .. precesiune .3.Plasmalema. 1. este alctuit din "os"olipide 2. separ structurile interne ale celulei de nucleu

&. con$ine proteine specializate %n transportul transplasmalemal .. tapeteaz ,asele mici la interior) %mpiedic+nd trecerea plasmei sanguine .6.=unt prelungiri permanente ale membranei celulare! 1. micro,ilii 2. desmozomii &. cilii .. pseudopodele .7.B persoan grup B8>9 4-( poate dona s+nge unor indi,izi grup! 1. A8>>9 4-# 2. B8>>>9 4-# &. AB8>H9 4-# .. AB8>H9 4-( /:.Aprarea speci"ic este! 1. dob+ndit 2. natural sau arti"icial &. acti, %n urma unor boli sau ,accinrii .. pasi, prin trans"er placentar de anticorpi /1.'u ajung la motoneuronii din cornul anterior al mdu,ei spinrii! 1. "asciculul ,estibulospinal 2. "asciculul oli,ospinal &. "asciculul rubrospinal .. "asciculul nigrospinal /2.@n componenta simpatic a ='H se elibereaz! 1. acetilcolin din "ibre preganglionar 2. epine"rin din medulosuprarenal &. noradrenalin) din "ibra postganglionar .. noradrenalin) %n ganglionii latero,ertebrali /&.Ca ni,el cortical) in-ibi$ia necondi$ionat! 1. apare %ntr#un "ocar cortical acti, 2. este speci"ic scoar$ei cerebrale &. este de protec$ie i prin induc$ie negati, .. se mai nume te intern /..2usurile neuromusculare! 1. sunt diseminate printre "ibrele musculare netede 2. sunt "ormate din /#1: "ibre musculare modi"icate) situate %ntr#o capsul conjuncti, &. au "ibre musculare ale cror numero i nuclei se a"l %n por$iunile peri"erice .. au iner,a$ie senziti, i motorie

//.4eceptorii gustati,i se gsesc %n mugurii gustati,i situa$i la ni,elul papilelor! 1. "oliate 2. "ungi"orme &. calici"orme .. "ili"orme /1.Poten$ialul de receptor pentru gust apare! 1. prin legarea substan$ei c-imice de moleculele proteice receptoare 2. prin desc-iderea canalelor ionice &. prin ptrunderea sodiului %n celul .. la contactul dintre substan$ele ,olatile i celulele receptoare /3.4eceptorii termici! 1. sunt termina$ii ner,oase libere mielinizate cu diametrul mic 2. sunt localiza$i %n -ipodermul pulpei degetelor &. reprezint segmentul peri"eric pentru toate tipurile de analizatori .. se adapteaz pu$in sau deloc %n prezen$a stimulilor /6.;ustul amar este perceput de mugurii gustati,i! 1. de la baza "e$ei dorsale a limbii 2. la care ,in dendritele neuronilor din ganglionul geniculat al ner,ului H>> &. la care ,in dendritele neuronilor din ganglionii de pe traiectului ner,ului >I .. de la ,+r"ul "e$ei dorsale a limbii /7.Corpusculii 5rause! 1. sunt corpusculi care culeg in"orma$ia de cldur 2. se gsesc %n -ipoderm &. sunt receptori ne%ncapsula$i .. se gsesc %n dermul papilar 1:.Acuitatea tactil! 1.reprezint pragul de percepere distinct dintre dou puncte 2.are ,aloare di"erit %n "unc$ie de distan$a dintre punctele stimulate &.are o ,aloare de 2cm la ni,elul ,+r"ului limbii i de /mm %n anumite zone de pe torace ..este distan$a minim la care subiectul percepe distinct atingerea a dou puncte apropiate

RSPUNSURI

CB<PCE<E'T =><PCE
1.C#pg./

2. E#pg.1 &.E#pg.3 ..A#pg.3 /.D#pg.&1 1.B#pg.&1 3.A#pg.&1 6.E#pg.&: 7.B#pg..1 1:.D#pg.&1 11.A#pg.2:)21 12.C#pg./ 1&.D#pg.1 1..D#pg.6 1/.D#pg.&: 11.D#pg.27 13.B#pg./3 16.B#pg./7 17.D#pg.1/ 2:.D#pg.17 21.B#pg.33 22.A#pg.33 2&.C#pg.// 2..A#pg.63)66 2/.C#pg.67 21.E#pg.72 23.E#pg.7& 26.C#pg.77 27.C#pg..& &:.E#pg..1

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1.D#pg.&1 &2.C#pg.3 &&.C#pg.. &..C#pg.&/ &/.E#pg.&/ &1.B#pg.1: &3.A#pg.1.)13 &6.B#pg.31 &7.C#pg.3. .:.A#pg.3/)31 .1.E#pg.3. .2.E#pg.33 .&.C#pg.61 ...A#pg.&1 ./.A#pg./ .1.E#pg.&1 .3.B#pg.1 .6.A#pg.3 .7.D#pg.6/ /:.E#pg.6. /1.E#pg.2& /2.A#pg.&& /&.A#pg.&2 /..C#pg..1 //.A#pg..& /1.A#pg..& /3.E#pg.&7 /6.B#pg..& /7.D#pg.&6)&7 1:.D#pg.&7

TEST 3
COMPLEMENT SIMPLU
1. Hasculariza$ia arterial a membrului in"erior este asigurat de! A. arterele tibiale i "emurala la ni,elul gambeiN B. artera dorsala a piciorului) din care se desprind artere digitale dorsale C. artera "emural) ram din iliaca intern) la ni,elul coapseiN D. arterele tibiale) ramuri din artera "emuralN E. nici un rspuns nu este corect. 2. Care dintre urmatorii ner,i cranieni determina contractia musc-iului s"incter al irisului! A. n.>H B. n.H C. n.H> D. n.>>> E. n.>> &. Peptidazele intestinale! A. ac$ioneaz asupra amidonului preparat B. ac$ioneaz asupra amidonului nepreparatN C. ac$ioneaz asupra proteinelor D. ac$ioneaz asupra lipidelor emulsionate E. ac$ioneaz asupra tri# si dipeptidelor .. Care dintre urmatoarele structuri nu apartin retinei! A. celulele bipolare B. celulele multipolare C. celulele mitrale D. celulele amacrine E. membrana limitanta e*terna /. 'u se gasesc in structura peretelui stomacului! A. mucoasa B. submucoasa C. apendici epiploici D. ad,entice E. s"incter piloric 1. Tetanosul incomplet se obtine la stimularea repetiti,a cu o "rec,enta de! A. 1::#2::stimuli?sec B. 1:#2: stimuli?sec C. /:: stimuli?sec D. 1#2 stimuli?sec E. &: stimuli?sec 3. Care dintre urmatorii -ormoni sunt eliberati de neuro-ipo"iza! A. ACTF

B. C. D. E.

CF <=F =TF ADF

6. Care dintre a"irmatii se re"era la mitocondrii ! A. contin sisteme enzimatice ce realizeaza "os"orilarea o*idati,a B. "ormeaza corpusculii 'issl C. reprezinta corpusculii lui Palade D. au rol in e*cretia unor substante celulare E. sunt prezente in nucleu 7. 'u apartine analizatorilor acustic si ,estibular! A. ganglionul =carpa B. membrana reticulara C. membrana limitanta interna D. macula E. membrana tectoria 1:. . molecule de "ructoza rezulta din digestia a ! A. . molecule de lactoza B. . molecule de za-aroza C. . molecule de maltoza D. 2 molecule de za-aroza si doua de lactoza E. doua molecule de maltoza si doua de izomaltoza 11. Care dintre urmatoarele celule sint binucleate! A."ibra musculara striata B.-ematia adulta C.-epatocitul D.o,ulul E. spermatozoidul 12. Care dintre urmatorii -ormoni nu determina -iperglicemie?! A. glucagonul B. noradrenalina C. cortizolul D. calcitonina E. tiro*ina 1&. Epiteliul tra-eal este de tip! A. cubic simplu B. cilindric simplu C. pa,imentos simplu D. pseudostrati"icat E. cilindric strati"icat 1.. 2ac parte dintre mu c-ii g+tului! A. m.maseter B. m.gastrocnemian

C. m.sternocleidomastoidian D. m.c,adriceps E. m.biceps bra-ial 1/. Diabetul za-arat se caracterizeaza prin urmatoarele ) cu e*ceptia! A. poli"agie B. -ipoglicemie C. glicozurie D. dezec-ilibre acidobazice si electrolitice E. toate raspunsurile ade,arate 11. Dintre ramurile care se desprind direct din crosa aortei "ac parte! A. arterele carotide comune dreapta si stanga B. artera subcla,icular dreapt care asigur ,asculariza$ia membrului superior dreptN C. artera subcla,icular st+ng care se continua cu artera a*ilara stangaN D. arterele coronare) destinate mu c-iului cardiacN E. trunc-iul arterial bra-ioce"alic %n care se ,ars canalul toracic %n st+nga i canalul lim"atic %n dreapta. 13. Tesut conjuncti, reticulat se intilneste in ! A. tendoane B. -ipoderm C. meniscuri articulare D. splina E. pa,ilionul urec-ii 16. >n cordonul lateral al madu,ei spinarii se gasesc urmatoarele "ascicule descendente cu e*ceptia! A. piramidal incrucisat B. spinotalamic lateral C. rubrospinal D. oli,ospinal E. ,ertibulospinal lateral 17. Care dintre urmatoarele structuri celulare nu se gasesc in celula musculara! A. mitocondriile B. mio"ibrilele C. corpusculii 'issl D. centrozomul E. nucleul 2:. Enul dintre urmatoarele e"ecte este caracteristic sistemului ,egetati, simpatic! A. stimuleaza motilitatea gastrica B. rela*eaza s"incterele digesti,e C. mioza D. bron-oconstrictia E. cresterea "rec,entei cardiace 21. Care dintre urmatorii musc-i nu se gasesc pe "ata anterioara a membrului in"erior!

A. B. C. D. E.

m.croitor m.c,adriceps mm.e*tensori ai degetelor m.piramidal m.tibial anterior

22. Arterele care nu se desprind direct din aort sunt urmtoarele! A. arterele genitale B. arterele mezenterice C. trunc-iul celiac D. artera carotid comun dreapt E. arterele renale 2&. Enul dintre urmatoarele oase nu apartine ,iscerocraniului! A. lacrimal B. ,omer C. palatin D. nazal E. etmoid 2.. Formonii tiroidieni au urmatoarele actiuni) cu e*ceptia! A. -iperglicemianta B. stimuleaza mielinizarea C. e"ect -ipocolesterolemiant D. intensi"ica catabolismul proteic E. in-iba di"erentierea celulara 2/. Dintre oasele neurocraniului) este perec-e! A. "rontalul B. ma*ilarul C. etmoidul D. parietalul E. occipitalul. 21. Basele au urmatoarele roluri) cu o e*ceptie! A. parg-ii ale aparatului locomotor B. rol antito*ic C. rol energetic D. sediul principal al -ematopoiezei E. rol in metabolismul calciului 23. >ner,a$ia motorie a limbii este asigurat de ramuri ale ner,ilor! A. gloso"aringian B. -ipoglos C. accesor D. "acial E. ,ag 26. Ena dintre urmatoarele a"irmatii re"eritoare la pancreas este ade,arata! A. contine canalul cistic

B. C. D. E.

secreta calcitonina prezinta cap) corp si coada este o glanda strict endocrina canalele pancreatice se desc-id in jejun

27. <aturarea "oliculului o,arian este in"luen$at de ctre! A. CTFN B. 2=FN C. CFN D. ProgesteronN E. Cortizol &:. Debitul sang,in renal este de! A. 1/::ml?min B. .2:ml?min?1g tesut C. 12::ml?min?1g tesut D. 12:: ml?min E. 12/ml?min?1::g tesut

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Despre glanda pineala sunt ade,arate urmatoarele) cu e*ceptia! 1. secreta melatonina 2. produsul sau de secretie are acelasi precursor cu ACTF &. are cone*iuni cu retina .. cone*iunile sale cu retina se realizeaza prin sistemul port -ipotalamo#-ipo"izar &2. Pe "ata bazala a emis"erelor cerebrale nu se gasesc! 1. girii orbitali 2. girul occipitotemporal anterior &. girul -ipocampic .. santul corpului calos &&. 'er,ul gloso"aringian nu contine! 1. "ibre parasimpatice cu originea reala in nucleul ambiguu 2. "ibre motorii cu originea in nucleul motor al ner,ului >I din bulb &. "ibre gustati,e pentru radacina limbii .. "ibre motorii care iner,eaza musc-ii laringelui &.. Diastola generala dureaza! 1. :)/s 2. mai mult decat diastola ,entriculara &. mai putin decat sistola ,entriculara .. :). s &/. 4e"eritor la membrana celulara sunt ade,arate urmatoarele ! 1. contine "os"olipide 2. are o portiune -idro"oba care "ormeaza un bistrat &. contine glicoproteine .. poate prezenta prelungiri permanente de tipul pseudopodelor

&1. Cele mai pu$in numeroase dintre leucocite %n s+ngele peri"eric sunt! 1. lim"ocitele 2. neutro"ilele &. monocitele .. bazo"ilele &3. =ubstan$a cenusie a cerebelului se dispune! 1. la e*teriorul cerebelului 2. doar la ni,elul ,ermisului &. in nucleii cerebelosi .. in pedunculii cerebelosi &6. @n cazul distrugerii nodului atrio,entricular! 1. atriile se contract cu o "rec,en$ de .: ?minutN 2. ,entriculii se contract cu o "rec,en$ de 2/?minutN &. inima se contract cu o "rec,en$ de 2:#2/?minutN .. atriile se contract cu o "rec,en$ de 3:#6:?minut. &7. Caracteristicile -ormonilor tiroidieni sint urmatoarele! 1. cresc metabolismul bazal 2. au e"ect -ipercolesterolemiant &. intensi"ica catabolismul proteic .. determina -ipoglicemie .:. Ca ni,elul santului bulbopontin isi au originea aparenta ner,ii! 1. H>> 2. H>>> &. H> .. H .1. Pot produce ,asoconstrictie! 1. adrenalina 2. ADF in doze mici &. noradrenalina .. -ormonii tiroidieni .2. >ner,atia senzoriala limbii este asigurata de ner,ii ! 1. H>> 2. H &. I .. I>> .&. Care dintre urmatoarele enzime sunt prezente atat in sucul gastric) cat si in cel pancreatic! 1. gelatinaza 2. amilaza &. tripsina .. lipaza ... Testiculul secret!

/. 1. 3. 6.

progesteron estrogeni cortizol testosteron.

./. CB2 se transporta in sange! 1. in proportie de /J sub "orma de bicarbonat 2. sub "orma de carbamino-emoglobina in proportie de 7:J &. dizol,at in plasma in peoportie de 7:J .. sub "orma de carbamino-emoglobina si dizol,at in plasma in procente egale .1. Hertebrelor le sunt caracteristice urmtoarele elemente! 1. apo"ize 2. corp ,ertebral &. gaur ,ertebral .. prin suprapunere "ormeaz canalul ependimar .3. Ca ni,elul coapsei se %nt+lnesc urmtorii mu c-i! 1. biceps "emural 2. gastrocnemian &. croitor .. solear .6. Care dintre urmatoarele elemente structurale nu sunt caracteristice intestinului gros! 1. tenii 2. apendici epiploici &. -austre .. curbura mica .7. A*isul! 1. este situat in"erior de atlas la ni,elul coloanei ,ertebrale 2. este una dintre cele 6 ,ertebre cer,icale &. este a doua ,ertebra cer,icala .. este o ,ertebra toracala /:. =ecretia corpului galben este stimulata de! 1. 2=F 2. CF &. progesteron .. prolactina /1. =istemul limbic are cone*iuni cu! 2. epitalamusul &. analizatorul ol"acti, .. talamusul /. -ipotalamusul /2. Artera aort prezint! 1. por$iunea ascendent din care se desprind arterele bron ice

2. arcul aortei din care se desprind trunc-iul bra-ioce"alic drept i st+ng &. aorta descendent cu dou ramuri! aorta toracic i aorta abdominal .. dou ramuri terminale drept i st+ng /&. Prin procesul de transport acti, se reabsorb tubular! 1. aminoacizi 2. FCB#& &. glucoza .. "os"ati /.. Care dintre urmatoarele au rol in stimularea sintezei de proteine! 1. =TF 2. testosteronul &. estrogenii .. sistemul ,egetati, simpatic //. Centrii respiratori se gasesc la ni,elul! 1. bulbului 2. mezence"alului &. puntii .. nucleilor bazali /1. Despre presiunile partiale ale CB2 sunt ade,arate urmatoarele! 1. in capilarele pulmonare este de .: mmFg 2. in aerul al,eolar este de .: mmFg &. in aerul al,eolar este de 1:: mmFg .. in capilarul pulmonar este de .1 mmFg /3. >n structura membranei -ematiilor se pot gsi! 1. antigene A 2. aglutinogene al"a &. antigene B .. aglutinogene beta /6. Ajunge direct in ,ena ca,a in"erioara sangele ,enos de la! 1. membrele in"erioare 2. "icat &. rinic-i .. splina /7. Care dintre urmtoarele a"irma$ii este corect! 1. mu c-ii trapezi "ac parte din grupul mu c-ilor anterolaterali ai toracelui 2. dintre mu c-ii spatelui i ai ce"ei "ac parte marii dorsali &. mu c-ii pectorali se gasesc in partea posterioara a toracelui .. musc-iul coracobra-ial este un musc-i anterior al bratului 1:. Care dintre urmatorii nuclei apartin parasimpaticului cranian! /. dorsal al ,agului 1. ambiguu 3. sali,ator superior

6. solitar

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. B 8pag.669 2. D 8pag.239 &. E 8pag.6:9 .. C 8pag../9 /. C 8pag.3.9 1. B 8pag.319 3. E 8pag.//9 6. A 8pag.39 7. C 8pag..7)/:9 1:. B 8pag.6:9 11. C 8pag.39 12. D 8pag./1)/3)/6)1:9 1&. D 8pag.119 1.. C 8pag.16)179 1/. B 8pag.1:9 11. C 8pag.639 13. D8pag.119 16. B 8pag.2&9 17. C 8pag.1)3)319 2:. E 8pag.&/9 21. D 8pag.179 22. D 8pag.63)669 2&. E 8pag.1.9 2.. E 8pag./69 2/. D 8pag.1&)1.9 21. C 8pag.119 23. B 8pag.269 26. C 8pag./7)3/9 27. B 8pag.12:9 &:. D 8pag.1:&9

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. C 8pag.1:9 &2. C 8pag.&:9 &&. D 8pag.269 &.. D 8pag.729 &/. B 8pag.39 &1. D 8pag.12/9 &3. B 8pag.279 &6. C 8pag.719 &7. B 8pag./69 .:. A 8pag.219 .1. B 8pag./1)/3)/69 .2. B 8pag.23)269 .&. D 8pag.6:9 ... D 8pag.1139 ./. D 8pag.1:19 .1. A 8pag.1.9 .3. A 8pag.179 .6. D 8pag.3.9 .7. B 8pag.1/9 /:. C 8pag.12:9 /1. E 8pag.&19 /2. E 8pag.639 /&. E 8pag.1:.9 /.. A 8pag11:)1119 //. B 8pag.1:19 /1. C 8pag.1::9 /3. B 8pag.6/9 /6. A 8pag.669 /7. C 8pag.16)179 1:. B 8pag.23)269

TEST 4
COMPLEMENT SIMPLU :
1. Pe "ata anterioara a coapsei se obser,a urmatorul musc-i ! A. Deltoid B. Triceps sural C. =olear D. Biceps "emural E. C,adriceps "emural 2.>n urma actiunii enzimelor prezente in sali,a) la ni,elul ca,itatii bucale produsul rezultat este ! A. Aminoacizi B. Ua-araza C. ;licerol D. <altaza E. 'ici unul de mai sus &.Care dintre urmatorii -ormoni determina aparitia corpului galben ! A. 2=F B. T=F C. CF D. ACTF E. ADF ..2ormarea trombinei are loc ! A. >n "aza a >>> P a a coagularii B. Bdata cu "ormarea tromboplastinei C. >naintea "ormarii tromboplastinei D. >n "aza a >> P a a coagularii E. >n timpul "ormarii "ibrinei /.Colonul sigmoid este ,ascularizat de catre ! A. Trunc-iul celiac B. Artera mezenterica superioara C. Artera iliaca interna D. Artera mezenterica in"erioara E. Hena azigos 1.4easorbtia tubulara prin transport pasi, se realireaza la ni,el renal pentru! A. ;lucoza B. Eree C. Polipeptide D. Acid uric E. Creatinina 3.;anglionul geniculat apartine ! A. =istemului ,egetati, simpatic

B. C. D. E.

'er,ului H>> 'er,ilor splan-nici =istemului ,egetati, parasimpatic 'er,ului H

6.Cite ,ertebre cer,icale e*ista ! A. 3 B. 6 C. / D. 12 E. .#/ 7.Hentriculul >>> se continua in"erior cu! A. Hentriculii laterali B. Canalul ependimar C. Apeductul mezence"alic D. Hentriculul >H E. Bri"iciul inter,entricular 1:.>n doze mari ADF produce ! A. =timularea secretiei de progesteron B. Hasoconstrictie C. Pierderi mari de apa D. Diabet insipid E. =timularea condrogenezei 11.Ca "ormarea ,enei porte participa ,ena ! A. =plenica B. >liaca interna C. AzVgos D. >liaca comuna E. Ca,a in"erioara 12.Care dintre ,olumele respiratorii nu se poate masura spirometric ! A. Holumul curent B. Holumul inspirator de rezer,a C. Holumul e*pirator de rezer,a D. Holumul rezidual E. Toate se pot masura spirometric 1&.Tubul contort pro*imal se continua cu ! A. Bazinetul B. Ansa Fenle C. Ereterul D. Tubul contort distal E. Tubul colector 1..;landle bulbo#uretrale se dec-id in ! A. Ereter B. Eretra

C. Canalul de"erent D. Tubii semini"eri drepti E. Canalul epididimar 1/.=istemul ner,os simpatic determina ! A. Hasoconstrictie in majoritatea ,aselor B. <ioza C. =timularea secretiei e*ocrine a pancresului D. 4ela*area s"incterelor digesti,e E. Crestera "rec,entei cordului 11.'euroni pseudounipolari se gasesc in ! A. ;anglionul spinal B. 4etina C. <ucoasa ol"acti,a D. Coarnele anterioare medulare E. ;anglionul Corti 13.Ca "ormarea ergastoplasmei participa ! A. Cizozomii B. 4ibozomii C. <itocondriile D. Aparatul ;olgi E. Centrozomul 16. >n"erior de epigastru se a"la ! A. Fipocondrul drept B. Fipogastrul C. 4egiunea periombilicala D. 4egiunea ing-inala E. 'ici una de mai sus 17.'er,ul >H iner,eaza ! A. 2aringele B. <usc-iul oblic superior C. <uc-iul trapez D. <usc-iul ciliar circular E. <usc-iul circular al irisului 2:.Care dintre ,itamine nu este liposolubila ! A. A B. C C. D D. 5 E. E 21.Pentru stimularea absorbtiei intestinale a "ierului este necesara prezenta ! A. Hitaminei D B. C-ilomicronilor C. <iceliilor

D. Hitaminei C E. =arurilor biliare 22.Degradarea 1 gr. de lipide elibereaza ! A. .)1 Kcal. B. 7.& Kcal. C. & ::: Kcal. D. /: ::: Kcal. E. 12 ::: cal. 2&.2aza de rela*are a unei secuse dureaza ! A. :):1 sec. B. :). sec. C. :)/ sec. D. :):/ sec. E. :):. sec. 2..=arcomerul este cuprins intre ! A. Benzile F B. <embranele U C. Discurile clare D. Discurile intunecate E. =arcolema a doua "ibre musculare 2/.PTF determina ! A. Fipocalcemie B. Anabolism pentru metabolismele intermediare C. Cresterea absorbtiei intestinale a calciului D. Fipoglicemie E. Fiper"os"atemie 21.4e"le*ul pupilar "otomotor are centrul in ! A. Bulb B. Punte C. <ezence"al D. Talamus E. <adu,a 23.4itmul nodal cardiac este determinat de ! A. 4eteaua PurKinje B. 'odulul atrio,entricular C. 'odulul sinoatrial D. 2asciculul Fis E. 4amura dreapta a "asciculului Fis 26.=ecretia de F( are loc la ni,el renal in! A. Ansa Fenle B. Tubul colector C. Tubul contort distal D. Tubul contort pro*imal

E. Capsula BoGman 27.4olul "unctional al proteinelor este reprezentat de ! A. 2ormarea tesutului osos B. >ntra in alcatuirea acizilor nucleici C. Participa la "ormarea unor enzime D. Este precursor al glucocorticoizior E. 2ormeaza lecitina &:.=c-eletul gambei este "ormat de ! A. Tibie) situata lateral B. 4adius C. 2emur D. Tarsiene E. 'ici unul de mai sus

COMPLEMENT GRUPAT :
&1.4e"eritor la zgomotul > sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii) cu e*ceptia ! 1. este mai lung 2. este intens &. are tonalitate joasa .. este zgomotul diastolic &2.Despre lab"erment sunt ade,arate urmatoarele ! 1. este secretat la sugar 2. -idrolizeaza gelatina &. are e"ect asupra cazeinogenului .. in urma actiunii lui rezulta acizi grasi &&.Capaciatea ,itala are urmatoarele caracteristici ! 1. este de & /:: ml. 2. reprezinta o suma a ,olumelor respiratorii &. poate "i masurata .. pentru a a"la ,aloare sa trebuie cunoscut ,olumul curent &..>n loja posterioara a gambei) in planul pro"und) se gasesc urmatorii musc-i ! 1. solear 2. "le*ori ai degetelor &. gastrocnemian .. tibial posterior &/.>n ganglionii intramurali pot "ace sinapsa "ibrele ! 1. preganglionare cu originea =2 P =. 2. postganglionare simpatice &. preganglionare cu originea in nucleul dorsal al ner,ului I .. ner,ului "acial &1.>n madu,a se incruciseaza urmatoarele "ascicule ascendente) cu e*ceptia ! 1. spinocerebelos ,entral

2. piramidal direct &. spinotalamic lateral .. rubrospinal &3.Care a"irmatii re"eritoare la artera carotida comuna dreapta sunt ade,arate ! 1. se rami"ica in dreptul marginii in"erioare a cartilajului tiroid 2. este ramura a crosei aortei &. la bi"urcatie prezinta o dilatatie ce prezinta receptori .. are trei ramuri &6.Despre c-ilomicroni sunt ade,arate urmatoarele ! 1. se "ormeaza in enterocit 2. prin scindarea lor rezulta glicerina &. strabat ,asele c-ili"ere .. scindarea lor se "ace prin beta P o*idare &7.Care dintre urmatoarel reprezinta actiuni ale =TF P ului ! 1. retentie de potasiu 2. dez,olatarea oaselor late &. stimuleaza cresterea organismului .. -ipersecretia dupa pubertate duce la gigantism .:.Prin transport acti, se pot reabsorbi la ni,el renal ! 1. "os"ati 2. sodiu &. glucoza .. unele ,itamine .1.Despre celulele cu bastonas sunt ade,arate urmatoarele ! 1. sunt protoneuronul caii optice 2. se gasesc in pata galbena &. contin iodopsina .. sunt in numar de 12/ mil. .2.Care a"irmatii re"eritoare la ner,ul H sunt ade,arate ! 1. are "ibre motorii pe doua din ramurile sale 2. contine "ibre ,egetati,e &. contine protoneuronul caii gustati,e .. are originea reala in bulb .&.Despre tesutul conjuncti, reticulat sunt ade,arate ! 1. este prezent in splina 2. este un tesut conjuncti, moale &. se gaseste in ganglioni lim"atici .. leaga unele organe ...Calea acustica are urmatoarele caracteristici ! 1. are patru neuroni 2. trece prin coliculii c,adrigemeni in"eriori &. primul neuron este in ganglionul Corti

.. dendritele protoneuronului ajung la macula ./.Adrenalina ! 1. "ace parte din catecolamine 2. are e"ecte metabolice &. se numeste si epine"rina .. produce glicogenoliza .1.Coloana ,ertebrala ! 1. prezinta o scolioza lombara 2. prezinta lordoze in plan "rontal &. prima ,ertebra se numeste a*is .. are && P &. de ,ertebre .3.;rupa de sange B >>> ! 1. are aglutinogene al"a 2. nu are aglutinogen A &. are aglutinine B si beta .. apartine sistemului BAB .6.Cantitatea de B2 care se leaga cu Fb depinde de ! 1. pF P ul plasmatic 2. temperatura &. presiunea partiala a B2 .. ,iteza de di"uziune a CB2 de 2: de ori mai mica decit a B2 .7.Halorile metabolismului bazal ,ariaza in "unctie de ! 1. se* 2. ,irsta &. tipul acti,itatii des"asurate .. "unctionarea tiroidei /:.=ucul pancreatic contine ! 1. gelatinaza 2. lactaza &. pepsina .. lipaza /1.Pe "ata mediala a emis"erei cerebrale se gasesc ! 1. santul ol"acti, 2. scizura calcarina &. girul precentral .. corpul calos /2.4amura dorsala a ner,ului spinal ! 1. are "ibre pro,enite din ramura comunicanta alba 2. contine dendrite ale neuronilor din ganglionii spinali &. este ,egetati,a .. iner,eaza musc-ii jg-eaburilor ,ertebrale

/&.<icro,ili se gasesc la ni,elul epiteliului ! 1. tubilor renali 2. mucoasei tra-eale &. mucoasei intestinale .. de la ni,elul epidermei /..Boala Conn ! 1. duce la retentie de apa 2. determina aparitia edemelor &. apare in -ipersecretia de aldosteron .. determina -ipotensiune //.Care a"irmatii despre testosteron sunt "alse ! 1. are structura sterolica 2. este produs de celulele CeVdig &. contribuie la dez,oltarea sc-eletului .. este puternic catabolizant proteic /1.Care ner,i cranieni au originea reala a "ibrelor parasimpatice in punte ! 1. spinal 2. trigemen &. gloso"aringian .. "acial /3.Contractia izotonica presupune ! 1. ,ariaza lungimea musc-iului 2. se mai numeste si au*otonica &. tensiunea musculara este constanta .. in timpul ei nu se realizeaza lucru mecanic /6.Di"uziunea gazelor la ni,elul membranei al,eolo#capilare depinde de ! 1. dimensiunile mebranei al,eolo#capilare 2. presiunea partiala a gazului in capilar &. coae"icientul de di"uziune a gazului .. presiunea partiala a gazului in al,eola /7.Ce "unctii are sali,a ! 1. e*cretie de creatinina 2. usurarea deglutitie &. mentinerea ec-ilibrului -idroelectrolitic .. digesti,a 1:.'er,ul "acial iner,eaza ! 1. gustati, limba 2. senziti, "ata &. motor musc-ii mimicii .. ,egetati, parotida

RSPUNSURI : CB<PCE<E'T =><PCE !


1. E pg. 17 2. E pg. 6: &. C pg. // .. D pg. 61 /. D pg. 66 1. B pg. 1:. 3. B pg. 23 6. A pg. 1/ 7. C pg. &: 1:. B pg. // 11. A pg. 67 12. D pg.77 1&. B pg. 1:& 1.. B pg. 116 1/. A pg. &/ 11. A pg. 1& 13. B pg. 3 16. C pg. . 17. B pg. 23 2:. C pg. 61 21. D pg. 61 22. B pg . 11: 2&. D pg. 31 2.. B pg. 3: 2/. C pg. /7 21. C pg. .1 23. B pg. 71 26. D pg. 1:. 27. C pg. 111 &:. E pg. 1/

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1.D &2. B &&. E &.. C &/. E &1. B &3. B &6. B &7. A .:. E .1. C .2. E .&. B ... A ./. E .1. D .3. C .6. A .7. E /:. D /1. C /2. C /&. B /.. A //. D /1. D /3. B /6. E /7. E 1:. B pg. 72 pg. 33 pg. 77 pg. 3: pg. 26) &&) &1 pg. 2:) 21) 22 pg. 63 pg. 11: pg. /.) // pg. 1:. pg. ./) .1 pg. 23 pg. 11 pg. /: pg. /3 pg. 1/ pg. 6/ pg. 1:: pg. /6) 112) 11& pg. 6: pg. &: pg. 2& pg. 3 pg. /1 pg. 121 pg. 23) 26 pg. 31 pg. 1:: pg. 3/ pg. 23

TEST 5
COMPLEMENT SIMPLU
1. Hasopresina este secretata de! A. -ipo"iza anterioara B. -ipo"iza posterioara C. -ipotalamusul anterior D. -ipotalamusul posterior E. lobul intermediar -ipo"izar 2. ;landele o*intice se gasesc la ni,elul! A. eso"agului B. stomacului C. duodenului D. jejunului E. rectului &. <adu,a spinarii se intinde pana la! A. ,ertebra C1 B. ,ertebra C& C. ,ertebra =2 D. ,ertebra C2 E. ,ertebra C/ .. Care dintre urmatoarele substante se absoarbe pasi, la ni,elul intestinului subtire ! A. 'a( B. Ca2( C. ,itamine -idrosolubile D. glucoza E. Cl# /. 'er,ul H isi are originea aparenta la ni,elul! A. santului bulbopontin B. santului pontomezence"alic C. santului retrooli,ar D. santului preoli,ar E. "etei anterioare a puntii 1. Care dintre urmatorii -ormoni are acelasi precursor ca si ACTF! A. T=F B. <=F C. CTF D. CF E. 2=F

3. Care dintre urmatoarele "ascicule descendente nu se gaseste in cordonul lateral medular! A. "asciculul oli,ospinal B. "asciculul piramidal incrucisat C. "asciculul ,estibulospinal lateral D. "asciculul rubrospinal E. "asciculul tectospinal 6. <acula nu are in componenta ei! A. celule de sustinere B. celule senzoriale ciliate C. cupola gelatinoasa cu otoliti D. membrana bazala E. membrana otolitica 7. Tesutul cartilaginos -ialin se gaseste la ni,elul! A. epiglotei B. cartilajelor costale C. pa,ilionului urec-ii D. tendoanelor E. meniscurilor articulare 1:. <usc-iul piramidal "ace parte din! A. musc-ii ce"ei si ai spatelui B. musc-ii umarului C. musc-ii peretelui anterolateral al toracelui D. musc-ii anterolaterali ai abdomenului E. musc-ii coapsei 11. Daca nu a "ost "ecundat) o,ulul se elimina in! A. zilele17#2: B. ziua 21 C. zilele 1.#1/ D. ziua 22 E. zilele 21#22 12. ;anglionul spinal se gaseste pe traiectul! A. radacinii anterioare a ner,ului spinal B. ramurii comunicante albe a ner,ului spinal C. ramurii comunicante cenusii a ner,ului spinal D. radacinii posterioare a ner,ului spinal E. ramurii dorsale a ner,ului spinal 1&. Protoneuronul caii ol"acti,e este! A. butonul ol"acti,

B. C. D. E.

celula bipolara celula multipolara celula mitrala celula cu con

1.. Daca debitul respirator este de 7l) cantitatea de aer care ,entileaza spatiul mort al,eolar este de! A. 2l B. .#.)/l C. .)/#/l D. &)/#.l E. /l 1/. Care dintre urmatorii receptori nu sunt incapsulati! A. corpusculii <eissner B. corpusculii 4u""ini C. corpusculii ;olgi#<azzoni D. corpusculii Hater#Pacini E. discurile tactile <erKel 11. Cate ,ertebre sacrale se sudeaza pentru a "orma sacrul! A. 3 B. / C. 1 D. 2 E. & 13. Durata totala a unei secuse musculare este de! A. :):1s B. :)1s C. 1s D. :):/s E. :)/s 16. Care este calea corecta de conducere a potentialului de actiune! A. nodulul atrio,entricular#nodulul sinoatrial#reteaua PurKinje#celule miocardice contractile ,entriculare B. nodulul sinoatrial#nodulul atrio,entricular#"asciculul Fis#reteaua PurKinje# celule miocardice contractile atriale C. nodulul sinoatrial#nodulul atrio,entricular#"asciculul Fis#celule miocardice contractile ,entriculare D. nodulul sinoatrial#nodulul atrio,entricular#"asciculul Fis#reteaua PurKinje# celule miocardice contractile ,entriculare E. nodulul sinoatrial#nodulul atrio,entricular#"asciculul Fis#reteaua PurKinje# celule miocardice contractile atriale

17. Har"ul melcului intra in rezonanta cu sunete cu "rec,ente cuprinse intre! A. 2:::#/:::Fz B. 1: :::#1/ :::Fz C. /::#1:::Fz D. 2:#/::Fz E. 2::#/::Fz 2:. Care dintre urmatoarele "ascicule nu se incruciseaza! A. "asciculul gracil B. "asciculul cuneat C. "asciculul spinocerebelos dorsal D. "asciculul spinocerebelos ,entral E. "asciculul corticospinal lateral 21. Hena o,ariana stanga se ,arsa in ! A. ,ena ca,a superioara B. ,ena ca,a in"erioara C. ,ena uterina D. ,ena renala stanga E. ,enele lombare 22. 2oliculii de ;raa" sunt! A. "oliculi primordiali B. "oliculi secundari C. "oliculi primari D. "oliculi ca,itari E. "oliculi tertiari 2&. Despre cristalin este ade,arata una dintre urmatoarele a"irmatii! A. este o lentila biconca,a B. cristaloida este o capsula "ibroasa C. contine numeroase ,ase sang,ine D. se gaseste anterior de corpul ,itros E. se gaseste anterior de iris 2.. Ena dintre urmatoarele proprietati nu este caracteristica musc-iului sc-eletic! A. e*citabilitatea B. contractilitatea C. conductibilitatea D. elasticitatea E. elasticitatea 2/. CH este! A. 1&:: ml B. 16:: ml

C. /:: ml D. 21::ml E. CPT#H4 21. Care dintre urmatoarele oase este un os neperec-e! A. temporalul B. parietalul C. ma*ilarul D. lacrimalul E. ,omerul 23. Canalele e"erente care ajung in canalul epididimar sunt in numar de! A. 1/#2: B. 2/:#&:: C. 1#& D. 1:#1/ E. 12: milioane 26. Enul dintre urmatorii musc-i este un musc-i pro"und posterior al gambei! A. m.peronier lung B. m.triceps sural C. m.biceps "emural D. m.tibial anterior E. m.tibial posterior 27. Despre ner,ul "acial este ade,arata una dintre urmatoarele a"irmatii! A. are originea aparenta in santul pontomezence"alic B. are "ibre parasimpatice cu originea in nucleul sali,ator in"erior C. "ibrele motorii isi au originea reala in nucleul motor din bulb D. "ibrele sale gustati,e au deutoneuronul in nucleul solitar din bulb E. are "ibre motorii cu originea in nucleul ambiguu &:. Al treilea neuron al caii optice este! A. neuronul multipolar B. neuronul bipolar C. celula cu con D. localizat in corpul geniculat medial E. localizat in corpul geniculat lateral

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Cristalinul! 1. este o lentila biconca,a 2. are capsula elastica &. are capsula "ibroasa .. este o lentila bicon,e*a

&2. Despre "usurile neuromusculare nu sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! 1. iner,atia motorie a acestora este asigurata de a*onii motoneuronilor S 2. "ibrele anulospirale sunt motorii &. sunt situate la jonctiunea musc-i#tendon .. au capsula conjuncti,a &&. Despre ,ar"ul preo,ulator al CF sunt ade,arate urmatoarele! 1. incepe cu .6#32 de ore inaintea o,ulatiei 2. este insotita de un ,ar" preo,ulator mare al 2=F &. se datoreaza "aptului ca estrogenul are in aceasta perioada e"ect de "eedbacK negati, asupra gonadotropinelor .. in absenta sa) o,ulatia nu poate a,ea loc &.. 'u sunt ramuri ale aortei! 1. arterele coronare 2. arterele -epatice &. arterele bronsice .. arterele intercostale anterioare &/. Deutoneuronul caii gustati,e este situat ! 1. in nucleul dorsal al ,agului 2. la ni,elul bulbului &. in ganglionul geniculat .. in nucleul solitar &1. Tunica medie a globului ocular este alcatuita din! 1. coroida 2. corp ciliar &. iris .. cornee &3. 2actorii determinanti ai presiunii arteriale sunt! 1. debitul cardiac 2. elasticitatea &. rezistenta peri"erica .. e*citabilitatea &6. Adeno-ipo"iza este alcatuita din! 1. lobul anterior -ipo"izar 2. regiunea -ipotalamica mediana &. lobul intermediar -ipo"izar .. -ipotalalamusul anterior &7. Care dintre urmatoarele organite celulare sunt implicate in sinteza de proteine! 1. lizozomii

2. ribozomii &. dictiozomii .. ergastoplasma .:. Despre sistemul ner,os ,egetati, simpatic sunt ade,arate urmatoarele! 1. "ibrele preganglionare simpatice sunt lungi 2. "ibrele preganglionare simpatice sunt scurte &. "ibrele postganglionare simpatice sunt scurte .. "ibrele postganglionare simpatice sunt lungi .1. Tesutul conjuncti, reticulat se gaseste in! 1. ganglioni lim"atici 2. ligamente &. splina .. apone,roze .2. Care dintre urmatoarele elemente nu se gasesc pe "ata ,entrala a trunc-iului cerebral! 1. sant bulbopontin 2. originea aparenta a ner,ilor cranieni H &. piramidele bulbare .. originea aparenta a ner,ilor cranieni >H .&. Care dintre urmatorii musc-i nu se gasesc in loja posterioara a coapsei! 1. m.biceps "emural 2. m.croitor &. m.semitendinos .. m.solear ... Hezicula seminala! 1. este situata lateral de prostata 2. este situata lateral de ductul de"erent &. este situata deasupra ductului de"erent .. este situata deasupra prostatei ./. 'er,ul ,ag nu contine! 1. "ibre motorii cu origine aparenta in nucleul ambiguu din bulb 2. "ibre senzoriale care "ac sinapsa cu deutoneuronul in nucleul solitar din mezence"al &. "ibre parasimpatice cu originea in nucleul sali,ator superior din bulb .. "ibre parasimpatice care iner,eaza glandele submandibulara si sublinguala .1. Celulele para"oliculare se gasesc in! 1. "oliculii o,arieni 2. "oliculii tiroidieni &. insulele Canger-ans .. paratiroide

.3. Holumul rezidual! 1. este 1/:: ml 2. are aceeasi ,aoare cu ,olumul inspirator de rezer,a &. are aceeasi ,aloare cu ,olumul e*pirator de rezer,a .. are aceeasi ,aloare cu ,olumul curent .6. Contractia izotonica a "ibrei musculare striate se caracterizeaza prin! 1. lungimea musc-iului se modi"ica 2. lungimea musc-iului nu se modi"ica &. tensiunea ramane constanta .. tensiunea se modi"ica .7. Ugomotul diastolic este produs de! 1. inc-iderea ,al,elor atrio,entriculare 2. desc-iderea ,al,elor atrio,entriculare &. desc-iderea ,al,elor semilunare .. inc-iderea ,al,elor semilunare /:. Aria auditi,a primara se gaseste in ! 1. lobul parietal 2. lobul occipital &. lobulul parietal superior .. girul temporal superior /1. Cordozele sunt prezente la ni,el! 1. cer,ical 2. toracal &. lombar .. sacral /2. Erec-ea medie ! 1. comunica cu urec-ea e*terna prin trompa lui Eustac-io 2. contine un lant de & oscioare &. are peretele medial reprezentat de timpan .. are peretele medial "ormat de "erestrele o,ala si rotunda /&. En acin pulmonar contine! 1. bron-iola respiratorie 2. canal al,eolar &. al,eole pulmonare .. bron-iola lobulara /.. Arderea a 1g de proteine "urnizeaza! 1. .)1 Kcal 2. 7)& Kcal

&. aceeasi energie ca in cazul degradarii comple*e a unui gram de glucoza .. aceeasi energie ca in cadrul degradarii unui gram de lipide //. Despre epididim sunt ade,arate urmatoarele) cu e*ceptia ! 1. este atasat marginii posterioare a o,arului 2. contine ductul de"erent &. contine reteaua testiculara .. are "orma unei ,irgule /1. Ca ni,elul carei "ormatiuni se gaseste Warborele ,ietiiX! 1. amigdala 2. scoarta cerebrala &. -ipocampul .. scoarta cerebeloasa /3. Debitul cardiac! 1. este /l?min in repaus la o "rec,enta cardiaca de 3:#3/?min 2. este in,ers proportional cu presiunea arteriala &. este in,ers proportional cu rezistenta peri"erica .. scade in timpul sarcinii /6. E"ectele stimularii parasimpatice la ni,elul tractului gastroinestinal sunt! 1. stimularea motilitatii 2. scaderea motilitatii &. rela*area s"incterelor .. contractia s"incterelor /7. >n-ibitia interna poate "i! 1. de stingere 2. de intarziere &. de di"erentiere .. de protectie 1:. Adrenalina determina la ni,elul tubului digesti,! 1. contractia s"incterelor 2. stimularea secretiilor &. rela*area musculaturii netede .. rela*area s"incterelor

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. C 8pag.//9 2. B 8pag.339 &. D 8pag.169 .. E 8pag.619 /. E 8pag.21#269 1. B 8pag.//9 3. E 8pag.2&9 6. C 8pag./:9 7. B 8pag.119 1:. D 8pag.169 11. A 8pag.12:9 12. D 8pag.2&9 1&. B 8pag..2)..9 1.. B 8pag.779 1/. E 8pag.&6)&79 11. B 8pag.1/9 13. B 8pag.319 16. D 8pag.719 17. D 8pag./19 2:. C 8pag.2:#229 21. D 8pag.1119 22. E 8pag.1119 2&. D 8pag./9 2.. C 8pag.3:9 2/. E 8pag.779 21. E 8pag.1.9 23. D 8pag.1169 26. E 8pag.3:9 27. D 8pag.239 &:. E 8pag..39

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. C 8pag../9 &2. A 8pag..19 &&. D 8pag.12:9 &.. C 8pag.63)669 &/. C 8pag..&9 &1. A 8pag...9 &3. A 8pag.7&9 &6. B 8pag./.)//9 &7. C 8pag.39 .:. C 8pag.&&9 .1. B 8pag.119 .2. D 8pag.219 .&. C 8pag.3:9 ... C 8pag.1169 ./. E 8pag.269 .1. D 8pag./6)/79 .3. A 8pag.779 .6. B 8pag.319 .7. D 8pag.729 /:. D 8pag./:9 /1. B 8pag.1/9 /2. C 8pag..79 /&. A 8pag.739 /.. B 8pag.11:9 //. A 8pag.113)1169 /1. D 8pag.27#&19 /3. B 8pag.7:#7&9 /6. B 8pag.&/9 /7. A 8pag.&29 1:. B 8pag./39

TEST 6
COMPLEMENT SIMPLU
1.Ermatoarele celule au "orma globuloasa) cu e*ceptia! A. Fematii B. Adipocite C. Celule osoase D. Celule cartilaginoase E. B,ulul 2.4e"eritor la dictiozomi sunt ade,arate a"irmatiile! A. 4eprezinta sediul sintezei proteice B. =unt "ormati din micro si macro ,ezicule C. =unt compusi s"erici de -ialoplasma D. Au rol in di,iziunea celulara E. 4eprezinta sediul "os"orilarii o*idati,e &.Care din urmatoarele substante nu poate di"uza prin membrana celulara? A. B*igenul B. Dio*idul de carbon C. Ereea D. Amoniacul E. Etanolul ..4e"eritor la teaca de mielina este ade,arata a"irmatia! A. =cade conducerea impulsului ner,os B. Este prezenta numai la ni,elul "ibrelor postganglionare C. Este prezenta la ni,elul a*onilor cu diametru mai mare de 2 A D. Prezinta ingrosari la ni,elul a*onilor sistemului ner,os peri"eria numite 'oduri 4an,ier E. Este produsa de oligodendrocite la ni,elul sistemului ner,os central /.=electati a"irmatia ade,arata! A. Calea a"erenta este reprezentata de a*onii neuronilor motori B. Calea e"erenta transmite comanda la organul e"ector C. Ca ni,elul centrului re"le* are loc trans"ormarea energiei stimulului in impuls ner,os D. Proprioreceptorii primesc stimuli din a"ara organismului E. 4eceptorii "azici prezinta acti,itate relati, constanta pe toata durata aplicarii stimulului 1.=electati a"irmatia ade,arata re"eritoare la substanta reticulata a madu,ei spinarii! A. =e a"la la peri"eria madu,ei dispusa sub "orma de cordoane ascendente si descendente B. Este cel mai bine indi,idualizata la ni,el lombar

C. Este situata intre coarnele laterale si anterioare D. Este "ormata din neuroni dispusi in retea E. Este "ormata din neuroni ,egetati,i parasimpatici preganglionari 3.Care perec-e de ner,i cranieni isi are originea aparenta pe "ata posterioara a trunc-iului cerebral? A. '. Bl"acti,i B. '. Bptici C. '. Hestibuloco-leari D. '. Tro-leari E. '. Accesori 6.Briginea reala a "ibrelor senziti,e a ner,ului H se gaseste in ! A. 'ucleul trigemenului din trunc-iul cerebral B. 'ucleul motor al trigemenului din punte C. ;anglionul trigeminal de pe traseul ner,ului D. ;anglionul geniculat de pe traseul ner,ului E. 'ucleul solitar din bulb 7.>ner,atia motorie a limbii este asigurata de catre! A. '. 2acial B. '. ;loso"aringian C. '. Accesor D. '. Hag E. '. Fipoglos 1:.=timularea simpatica are ca e"ect! A. <idriaza B. Contractia musc-iului ciliar C. Constrictia musculaturii arborelui bronsic D. 4ela*area s"incterului ,ezical intern E. =timularea motilitatii tractului gastro#intestinal 11.4e"eritor la corpul ,itros este ade,arata a"irmatia! A. Este situat intre iris si cristalin B. Este secretat de procesele ciliare C. Are "orma bicon,e*a D. Este situat inapoia cristalinului E. Este mentinut la locul sau printr#un sistem de "ibre ce "ormeaza ligamentul suspensor 12.Brganul acti, al acomodarii este! A. Cristalinul B. <us-iul ciliar C. <usc-iul s"incter al irisului D. Corneea

E. Cigamentul suspensor al cristalinului 1&.4e"eritor la -ipo"iza este ade,arata a"irmatia ! A. Este localizata la baza ence"alului pe osul etmoid B. Cantareste /::g C. Este alcatuita din 2 lobi 8anterior si posterior9 D. >ntre regiunea anterioara a -ipotalamusului si neuro-ipo"iza e*ista tractul ner,os -ipotalamo#-ipo"izar E. >ntre regiunea anterioara a -ipotalamusului si adeno-ipo"iza e*ista o legatura ,asculara reprezentata de sistemul port -ipotalamo#-ipo"izar 1..Formonii glandulotropi ai adeno-ipo"izei sunt urmatorii) cu e*ceptia! A.ACTF B.2=F C.CTF D.T=F E.CF 1/.4e"eritor la PTF sunt ade,arate a"irmatiile! A. Acti,eaza osteoblastele B. =timuleaza e*cretia Ca in ne"ronul distal C. >n-iba reabsorbtia tubulara a "os"atilor anorganici D. >n-iba osteoclastele E. Este stimulat de -ipercalcemie 11.=electati a"irmatia ade,arata cu pri,ire la timus! A. >n,olueaza la pubertate si apoi dispare B. =timuleaza dez,oltarea gonadelor C. =timuleaza mitozele D. =timuleaza mineralizarea osoasa E. Este stimulat de actiunea T=F 13.4e"eritor la coloana ,ertebrala este ade,arata urmatoarea a"irmatie! A. Prima ,ertebra cer,icala este a*isul B. =uprapunerea pediculilor ,ertebrali delimiteaz ori"iciul ,ertebral C. Baza sacrului se uneste cu ,ar"ul coccisului D. Corpul ,ertebral se a"la in partea anterioara a ,ertebrei E. Arcul ,ertebral este legat de corpul ,ertebral prin doua "ete articulare 16.=c-eletul piciorului este "ormat din! A. 3 oase tarsiene ? / oase metatarsiene ? 1. "alange B. / oase tarsiene ? 3 oase metatarsiene ? 1. "alange C. 3 oase tarsiene ? / oase metatarsiene ? 1/ "alange D. 1. oase tarsiene ? / oase metatarsiene ? / "alange E. / oase tarsiene ? / oase metatarsiene ? 1. "alange

17.4e"eritor la madu,a ososa este ade,arata a"irmatia ! A. Ca adult toate oasele contin madu,a rosie B. Ca adult madu,a din canalul central al epi"izelor oaselor lungi este galbena C. Ca adult oasele late contin madu,a galbena D. Ca copil oasele late contin madu,a cenusie E. Toate oasele la copil contin madu,a rosie 2:.Despre sinartroze este ade,arata a"irmatia ! A. 'u poseda ca,itate articulara B. Au grad mare de mobilitate C. Au supra"ete articulare plane sau usor conca,e D. =unt articulatii sino,iale E. Prezinta mare mobilitate 21.Despre musc-i este ade,arata a"irmatia! A. >nsertia pe osul "i* se numeste insertia musc-iului B. C,adricepsul are o singura origine C. Epimisium este o membrana cinjuncti,a ce acopera "ascia musc-iului D. Endomisium acopera "iecare "ibra musculara E. >ner,atia somatica a musc-iului dtermina reactii ,asomotorii 22.'u participa la apropierea coapselor urmatorul musc-i! A. C,adriceps B. Drept medial C. Adductor mare D. Adductor scurt E. Adductor lung 2&.'u apartine musculaturii gambei! A. <. Tibial anterior B. <. Peronier scurt C. <. =emitendinos D. <. Peronier lung E. <. =olear 2.. 'u este ade,arata despre sali,a urmatoarea a"irmatie A. =ecretia zilnica de sali,a este de 6::#1/:: ml B. Electrolitii din componenta sali,ei au concentratie mai mare decat in plasma C. Concentratia 5 este mai mare in sali,a comparati, cu plasma D. =ali,a contine mucina) amilaze) lizozim E. al"a#amilaza este inacti,ata de pF#ul acid gastric 2/. Despre absorbtia si secretia la ni,elul colonului este "alsa a"irmatia! A. Colonul absoarbe cea mai mare parte a sodiului ce nu a "ost absorbita la ni,elul intestinului subtire

B. Colonul absoarbe cea mai mare parte a clorului ce nu a "ost absorbita la ni,elul intestinului subtire C. Potasiul este secretat la ni,elul colonului D. Colonul absoarbe mai mult de 2#& C?zi E. Aldosteronul controleaza absorbtia si secretia de la ni,elul colonului 21.=unt e"ecte caracteristice progesteronului! A. =timularea dez,oltarii organelor genitale "eminine B. =timularea dez,oltarii gladelor mamare C. =timularea aparitiei caracterelor se*uale la "emeie D. =timularea mucoasei uterine in ,ederea implantarii oului E. =timularea unirii dia"izelor cu epi"izele la ni,elul oaselor lungi 23. Despre nodulul atrio#,entricular este ade,arata a"irmatia! A. 2unctioneaza permanent si paralel cu nodulul sinoatrial B. >mprima inimii ritm sinusal C. 2rec,enta descarcarilor este de 3:#6: batai?minut D. 2rec,enta descarcarior este de 2/ impulsuri?minut E. >mprima inimii ritm idio#,entricular 26.Despre zgomotele cardiace este ade,arata a"irmatia! A. Ugomotul > este produs de inc-iderea ,al,elor semilunare B. Ugomotul > este de tonalitate joasa C. Ugomotul >> este produs de desc-iderea ,al,elor semilunare D. Ugomotul >> este produs la s"arsitul diastolei ,entriculare E. Ugomotul > este produs la s"arsitul sistolei ,entriculare 27.Cresterea si maturarea "oliculilor o,arieni este stimulata de ! A. Estrogeni B. CF C. 2=F D. Progesteron E. CTF &:.Estrogenul are e"ect de "eed#beacK poziti, asupra secretiei de CF A. >nainte de o,ultie B. Ca menopauza C. >n timpul sangerarii menstruale D. Pe tot parcursul ciclului lunar E. 'iciodata

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Care din urmatoarele "unctii nu poate "i atribuita rinic-iului? 1.2ormarea si eliberarea reninei

2.;luconeogeneza. &.2ormarea si eliberarea eritropoietinei ..>nacti,area ,itaminei D &2.=unt ade,arate re"eritor la reabsorbtia apei urmatoarele a"irmatii! 1. Cea mai importanta reabsorbtie are loc la ni,elul tubilor contorti pro*imali 2. 4eabsorbtia la ni,elul tubilor contorti pro*imali se "ace pasi, &. 4eabsorbtia apei la ni,elul tubilor colectori se "ace pasi, .. 4eabsorbtia apei la ni,elul tubilor colectori reprezinta 6:J din apa "iltrata &&.4eabsorbtia la ni,el renal a urmatorilor compusi se "ace prin mecanism acti,! 1.Aminoacizi 2.Eree &.;lucoza ..Apa &..4e"eritor la presiunea pleurala sunt "alse a"irmatiile! 1. 4eprezinta presiunea dintre pleura ,iscerala si plamani 2. Este constanta in timpul respiratiei &. Este mai mare decat presiunea atmos"erica .. Este o presiune negati,a &/.Cu pri,ire la capacitatile pulmonare sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Capacitatea ,itala Z ,olumul curent ( ,olumul e*pirator de rezer,a 2. Capacitatea inspiratorie Z cantitatea de aer pe care o poate respira o persoana pornind de la ni,elul e*pirator ma*im pana la distensia ma*ima a plamanilor &. Capacitatea pulmonara totala Z ,olumul curent ( ,olumul inspirator de rezer,a ( ,olumul e*pirator de rezer,a .. Capacitatea reziduala "unctionala este reprezentata de suma dintre ,olumul inspirator de rezer,a si ,olumul e*pirator de rezer,a &1.Temperaturile e*treme stimuleaza! 1. Corpusculii Pacinii 2. Algoreceptorii &. Corpusculii ;olgi#<azzoni .. Corpusculii 5rause si 4u""ini &3.Despre circulatia arteriala sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Hiteza de curgere a sangelui in ,ase este direct proportionala cu supra"ata de sectiune 2. =upra"ata de sectiune a arborelui circulator creste semni"icati, pe masura ce ne apropiem de peri"erie &. =istemul ner,os ,egetati, este implicat in acti,itatea musculaturii striate de la ni,elul ,aselor .. Presiunea arteriala in"luenteaza tonusul musculaturii ,aselor sanguine

&6.Principalele organe in"luentate de FTA sunt! 1. 2icat 2. 4inic-i &. Pancreas .. Bc-i &7.Cu re"erire la ,asele lim"atice sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Capilarele lim"atice au aceeasi structura ca si capilarele sanguine 2. Capilarele lim"atice ocupa pozitie intermediara intre sistemul arterial si cel ,enos &. Hasele lim"atice au peretii mai subtiri decat ,asele sanguine .. Hasele lim"atice se capilarizeaza in capsula "ibroasa a ganglionilor lim"atici .:.Despre coagulare sunt ade,arate a"irmatiile! 1. 2ormarea trombinei este urmata de "ormarea tromboplastinei 2. 2ormarea tromboplastinei dureaza 1#2 secunde &. Tromboplastina trans"orma "ibrinogenul in monomeri de "ibrina .. Polimerizarea monomerilor de "ibrina "ormeaza reteaua de "ibrina insolubila .1.4e"eritor la sistemul 4- sunt ade,arate! 1. ;ena care codi"ica sinteza antigenului D are caracter dominant 2. Fematiile 4-( ale "atului in conditii "iziologice pot tra,ersa placenta ajungand la mama &. Anticorpii anti 4- ai mamei pot tra,ersa placenta .. =arcina cu "at 4- ( poate genera -ematii 4-( la mama anterior 4- P .2.>munitatea speci"ica! 1. Este "oarte prompta 2. Poate "i dobandita arti"icial pasi, prin ,accinare &. >mplica mecanisme de tipul "agocitozei .. Poate "i dobandita natural in mod acti, in urma unei boli .&.Al"a amilaza! 1. =e secreta la ni,elul pancreasului in "orma acti,a 2. Fidrolizeaza glucidele pana la stadiul de glucoza &. Fidrolizeaza glicogenul in diza-aride .. Fidrolizeaza celuloza pana la stadiul de glucoza ...Despre secretia intestinului subtire se poate a"irama ! 1. Enzimele intestinale sunt secretate de catre glandele Brunner din duoden 2. Enzimele celulelor epiteliale intestinale sunt secretate in lumen in timpul procesului de absorbtie intestinala &. FCl este secretat de celulele speciale a"late in criptele CieberKu-n .. Ca ni,elul intestinului se secreta enzime de tipul peptidazelor) diza-aridazelor si lipazelor

./.>n timpul contractiei izometrice a "ibrei musculare striate 1. Creste tensiuniea in musc-i 2. Are loc producere de energie care se pierde sub "orma de caldura si lucru mecanic intern &. Cungimea musc-iului nu se modi"ica .. <usc-ii realizeaza lucru mecanic e*tern .1.Care din urmatorii musc-i nu apartin lojei anteromediale a coapsei ? 1. <. C,adriceps 2. <. Biceps "emural &. <. Drept medial .. <. =emitendinos .3.<etabolismul muscular 1. Este anaerob in primele secunde ale unui e"ort moderat intens 2. Este aerob pe toata durata e"ortului &. Este aerob dupa primele 2 minute de e"ort .. Este aerob in primele secunde ale unui e"ort "izic moderat .6.Care din urmatoarele oase nu apartin oaselor lungi? 1. 2ibula 2. =ternul &. Elna .. Co*al .7.4e"eritor la osi"icarea encondrala sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Da nastere oaselor bazei craniului 2. Da nastere oaselor boltii cutiei craniene &. Da nastere oaselor scurte .. 4ealizeaza cresterea in grosime a oaselor lungi /:.Fipo"iza 1. Este numita si glanda pineala 2. Are relatii anatomice si "unctionale cu epitalamusul &. Este situata intre coliculii c,adrigemeni superiori .. =ecreta gonadostimuline /1.4e"eritor la ,asopresina sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Creste absorbtia acti,a a apei la ni,el renal 2. 4educe secretia tututror glandelor e*ocrine &. >n doze mari produce diluarea urinii .. =caderea secretiei sale determina diabet insipid /2.2=F#ul 1. Ca barbat stimuleaza spermatogeneza 2. Ca "emeie determina o,ulatia

&. Ca "emeie stimuleaza maturarea "oliculara .. Ca barbat stimuleaza secretia de androgeni /&.Au rol endocrin urmatoarele organe! 1. 'euro-ipo"iza 2. Duodenul &. Fipotalamusul .. 4inic-iul /..Despre receptia auditi,a sunt ade,arate a"irmatiile! 1. Har"ul melcului rezoneaza la "rec,ente inalte 81/.::: Fz9 2. <ijlocul membranei bazilare rezoneaza la "rec,enete medii 8/::: Fz9 &. Baza melcului rezoneaza cu "rec,ente joase 82:#/:: Fz9 .. Hariatiile presionale ale endolim"ei "ac sa ,ibreze membrana bazilara //.4e"eritor la urec-ea interna sunt ade,arate a"irmatiile ! 1. Perilim"a se a"la intre labirintul osos si cel membranos 2. Peretele lateral al urec-ii interne este reprezentat de timpan &. Contine canale semicirculare osoase perpendiculare unul pe celalalt .. Contine un lant articular de oscioare 8ciocan) nico,ala) scarita9 /1.Despre corpul ciliar sunt ade,arate! 1. Procesele ciliare secreta umoarea apoasa 2. Corpul ciliar se a"la imediat in ,ecinatatea orei serrata &. <usc-iul ciliar are iner,atie ,egetati,a .. Procesele ciliare sunt alcatuite din "ibre musculare netede /3.Tunica e*terna a globului ocular este alcatuita din! 1. Cornee 2. Coroida &. =clerotica .. 4etina /6.4e"eritor la calea ol"acti,a sunt ade,arate! 1. A*onii celulelor multipolare "ormeaza ner,ii ol"acti,i 2. Celulele mitrale reprezinta deutoneuronul caii &. Celulele mitrale reprezinta receptorii analizatorului ol"acti, .. Protoneuronul este reprezentat de catre celula bipolara /7.Cu pri,ire la corpusculii neurotendinosi ;olgi sunt ade,arate! 1. Transmit sensibilitatea dureroasa articulara 2. =unt situati la jonctiunea musc-i#tendon &. =unt diseminati printre "ibrele musculare striate .. <onitorizeaza tensiunea in tendoane 1:.4e"eritor la impulsurile a"erente de la proprioreceptori sunt ade,arate a"irmatiile!

1. =unt transmise prin "asciculele spinobulbare pentru sensibilitatea Kinestezica 2. =unt transmise prin "asciculele spinobulbare pentru sensibilitatea propriocepti,a &. =unt transmise prin "asciculele spinocerebeloase pentru sensibilitatea propriocepti,a .. =unt transmise prin "asciculele spinocerebeloase pentru sensibilitatea Kinestezica

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. C 8pag /9 2. B 8pag 39 &. D 8pag 6#79 .. E 8pag 1.9 /. B 8pag 169 1. D 8pag 179 3. D 8pag 239 6. C 8pag 239 7. E 8pag 269 1:. A 8pag &/9 11. D 8pag ./9 12. B 8pag ./9 1&. D 8pag /.9 1.. C 8pag //9 1/. C 8pag /79 11. D 8pag 1:9 13. D 8pag 1.9 16. A 8pag 1/9 17. D 8pag 119 2:. A 8pag 139 21. D 8pag 169 22. A 8pag 179 2&. C 8pag 3:9 2.. B 8pag 3/9 2/. D 8pag 629 21. D 8pag 12:9 23. A 8pag 719 26. B 8pag 729 27. C 8pag 12:9 &:. A 8pag 12:9 CB<PCE<E'T ;4EPAT &1. D 8pag 1:&9 &2. A 8pag 1:.9 &&. B 8pag 1:.9 &.. A 8pag 769 &/. E 8pag 779 &1. C 8pag &79 &3. C 8pag 7&9 &6. C 8pag 7&9 &7. B 8pag 66#679 .:. D 8pag 619 .1. B 8pag 619 .2. D 8pag 6.#6/9 .&. B 8pag 369 ... D 8pag 379 ./. A 8pag 3:9 .1. C 8pag 179 .3. B 8pag 319 .6. C 8pag 1&9 .7. B 8pag 1&9 /:. D 8pag /.9 /1. C 8pag //#/19 /2. B 8pag //9 /&. E 8pag /.9 /.. C 8pag /19 //. B 8pag .79 /1. A 8pag ..9 /3. B 8pag ..9 /6. C 8pag .29 /7. C 8pag .19 1:. B 8pag 219

TEST 7

COMPLEMENT SIMPLU:
1. Ermatoarele a"irmatii despre mitocondrii sunt corecte) cu e*ceptia! A. 2orma o,alara B. 2orma rotunda C. Au perete cu structura lipoproteica D. Prezinta o matrice mitocondriala la e*terior E. Este sediul "os"orilarii o*idati,e

2. Tesutul cartilaginous -ialin "ormeaza! A. Discurile inter,ertebrale B. <eniscurile articulare C. Cartilajele costale D. Tendoanele E. Apone,rozele &. Tesutul "ibros se gaseste la ni,elul! A. Apone,roze B. Discul inter,ertebral C. Tendoane D. Apone,roze E. Epiglota .. Butonii terminali ai neuronului contin urmatoarele) cu e*ceptia! A. 'euro"ibrile B. <ici ,ezicule pline cu mediatori c-imici C. <itocondrii D. <ediatori c-imici E. Corpii tigroizi /. Deutoneuronul caii sensibilitatii epicritice se a"la in! A. Cornul anterior medular B. Cordonul anterior medular C. Cordonul posterior medular D. Bulb E. Cornul lateral medular. 1. Toate caile sensibilitatii) cu e*ceptia celei o"talmice) ,izuale si auditi,e au al treilea neuron in! A. <adu,a spinarii B. Bulb C. Cerebel D. 'ucleii bazali E. Talamus

3. 'er,ul oculomotor iner,eaza urmatorii musc-i) cu e*ceptia! A. <usc-iul oblic superior B. <usc-iul oblic in"erior C. <usc-iul drept intern D. <usc-iul drept superior E. <usc-iul drept in"erior 6. Ermatoarele a"irmatii despre abducens sunt corecte) cu e*ceptia! A. =unt ner,i motori B. Au originea aparenta in santul bulbo#pontin C. >ner,eaza musc-iul drept intern D. Are originea reala in nucleul motor al ner,ului E. Are originea reala in punte 7. Ermatoarele a"irmatii despre "ibrele parasimpatice ale ner,ului "acial sunt corecte) cu e*ceptia! A. Pro,in din nucleul lacrimal B. Pro,in din nucleul sali,ator superior C. >ner,eaza glandele lacrimale D. >ner,eaza glandele submandibulare E. >ner,eaza glandele parotide 1:. Ermatoarele perec-i de ner,i sunt micsti) cu e*ceptia! A. >I B. I C. H D. I> E. H>> 11. Ermatoarele a"irmatii despre paleocorte* sunt corecte) cu e*ceptia! A. Are cone*iuni intinse cu analizatorul ol"acti, B. Are cone*iuni intinse cu talamusul C. Are cone*iuni intinse cu -ipotalamusul D. Are cone*iuni intinse cu epitalamusul E. Este alcatuit din sase straturi celulare 12. <adu,a spinarii prezinta! A. Ca peri"erie substanta cenusie constituita din corpul neuronilor B. Central substanta cenusie "ormata de a*onii neuronilor C. =ubstanta alba distusa la peri"erie sub "orma de coarne D. =ubstanta reticulata intre coarnele laterale si posterioare E. Coarne anterioare ce contin neuroni ai cailor senziti,e 1&. Caile sensibilitatii e*terocepti,e! A. Au & neuroni bulbari B. Prezinta protoneuronul in cornul posterior al madu,ei

C. =trabate madu,a si trunc-iul cerebral cu traiect descendent D. Transmit sensibilitatea protopatica E. Transmit sensibilitatea Kinestezica 1.. Calea sensibilitatii propriocepti,e! A. Are protoneuronul localizat in madu,a B. Prezinta un deutoneuron ce se incruciseaza la ni,elul madu,ei C. Transmite in"ormatiile numai pe calea "asciculului gracil si cuneat D. Transmite in"ormatii pe calea tracturilor spinocerebeloasa E. Are receptorii situati in piele 1/. Caile piramidale! A. =unt caile sensibilitatii ,oluntare si semi,oluntare B. Au traseu descendent prin nucleul rosu) substanta neagra) C. Au origine corticala si subcorticala D. Dau "ibre corticonucleare in traiectul lor E. Au protoneuronul situat in cornul medular anterior. 11. . 'er,ul "acial ! A. Este un ner, senziti, B. Are originea reala doar in nucleul sali,ator superior C. Are originea reala in nucleul motor propriu din punte prin "ibrele motorii D. 2ibrele motorii au originea reala in ganglionul geniculat E. >ner,eaza musc-ii masticatori 13. =timularea simpatica determina cresterea secretiei glandulare a! A. =ecretiei e*ocrine a pancreasului B. ;landelor lacrimale C. ;landelor sali,are D. =ecretiei glandulare intestinale E. =ecretiei glandulare gastrice 16. =timularea prasimpaticului determina! A. 'u are e"ect asupra "icatului B. Contractia s"incterului ,ezical intern C. Creste secretia e*ocrina a pancreasului D. =caderea secretiei lacrimale E. Dilatare pupilei 17. Fipodermul este "ormat din tesut! A. 4eticulat B. 2ibros C. Elastic D. Cartilaginos E. Conjuncti, la* cu un numar ,ariabil de celule adipoase

2:. Terminatiile ner,oase libere sunt receptori pentru! A. Tact si presiune B. Tact) presiune) durere) sensibilitate termica C. =ensibilitate termica D. Tact) presiune si durere E. Durere si presiune 21. 4eceptorii pentru cald sunt! A. Corpusculii <eissner B. Corpusculii Pacini C. Corpusculii 4u""ini D. Corpusculii 5rause E. Terminatiile ner,oase libere din piele. 22. 4eceptorii pentru durere! A. =unt reprezentati ocazional de unele terminatii liberep B. Doar unii receptori cutanati pot transmite impulsuri ce pot "i interpretate ca durere C. =e adapteaza usor in prezenta stimulului D. Pot "i stimulati de "actori c-imici E. Persistenta stimulului nu poate creste in intensitate durerea. 2&. =egmentul care realizeaza receptia trans"ormarea stimulilor in impuls ner,os este reprezentat de! A. =clerotica B. Coroida C. 4etina D. Cristalin E. Cornee 2.. >n c-iasma optica se incruciseaza a*onii! A. Celulelor ciliareN B. 'euronilor multipolari din campul temporal al retineiN C. 'euronilor multipolari din campul nazal al retineiN D. 'euronilor bipolari din retina nazala E. 'euronilor bipolari din retina temporala. 2/. Punctul pro*im reprezinta! A. Cimita ,ederii clare "ara acomodare B. Punctul cel mai apropiatde oc-i) la care ,edem clar cu e"ort acomodati, ma*imal C. Acomodarea la intuneric D. Este situat medial si in"erior "ata de pata galbena E. Punctul cel mai apropiat de oc-i la care se poat ,edea culorile cu e"ort acomodati, suprama*imal. 21. Calea acustica prezinta!

A. B. C. D. E.

& neuroni Protoneuronul in ganglionul =carpa Deutoneuronul in coliculul in"erior Al >>> lea neuron in girul temporal superior Arie secundarade proiectie situata in jurul celei primare.

23. Despre =TF se poate a"irma ca! A. Ca majoritatea e"ectelor sale se e*ercita direct B. Are e"ect antagonist -ormonilor tiroidieni si gonadici asupra cresterii organisnului C. Produce ingrosarea oaselor late D. Dtermina retentie de compusi ai Ca) 'a) P E. =timuleaza cresterea creierului 26. Despre neuro-ipo"iza se poate a"irma ca! A. 4eprezinta 2J din masa -ipo"izei B. Prin eliberarea scazuta a ,asopresinei are ca e"ect cresterea absortiei "acultati,e a apei C. =ecreta ,asopresina D. =ecreta prolactina E. Elibereaza o*itocina 27. Formonul luteinizant! A. Actioneaza numai la barbat B. Actioneaza si la "emeie determinand absenta o,ulatiei C. =timuleaza dez,oltarea tubilor semini"eri D. Determina maturarea "olicului de ;raa" E. Determina aparitia corpului galben &:. Formonii eliberati de medulosuprarenala e*ercita e"ecte asupra! A. Aparatului cardio,acular) determinand -ipotensiune B. =istemului reticulat acti,ator ascendent pe care il in-iba C. <etabolismului determinand -iperglicemie si glicogenogeneza D. Asupra bron-iilor determinand contractia musculaturii netede E. Brganismului in adaptarea in "ata di,erselor agresiuni

COMPLEMENT GRUPAT:
&1. Asupra sintezei proteice inter,in! 1. 4ibozomii 2. Corpusculii lui Palade &. 4eticulul endoplasmic .. Dictiozomii &2.. Talamusul este statie de releu pentru toate sensibilitatile) cu e*ceptia! 1. Cai ,izuale

2. Cai auditi,e &. Cai ol"acti,e .. Propriocepti,a constienta &&. =inapsa cu al >>>#lea neuron al cai optice are loc la! 1. Corpul geniculat medial 2. Corpul geniculat e*tern &. 'ucleul optic din mezence"al .. <etatalamus &.. Formoni gonadotropi sint! 1. CTF 2. CF &. <=F .. 2=F &/. >nsulina are urmatoarele e"ecte! 1. Creste lipoliza 2. =cade captarea aminoacizilor in musc-i &. =cade sinteza enzimelor lipogenetice .. =cade glicogenogeneza la ni,elul "icatului &1. Parat-ormonul! 1. Actioneaza aupra osului prin e"ecte directe 2. Actioneaza aupra osului prin e"ecte indirecte &. Determina cresterea absortiei intestinale a calciului .. >n-iba reabsortia tubulara a "os"atilor &3. Aldosteronul determina! 1. 4ebsorbtia 'a( 2. 4eabsorbtia 5( &. E*cretia F( .. E*cretia 'a( &6. 'eurocraniul este "ormat din! 1. =p-enoid 2. . oase neperec-e &. Etmoid .. Base palatine &7. Basele indeplinesc urmatoarele roluri! 1. 4ol de parg-ii ale aparatului locomotor 2. 4ol antito*ic &. 4ol in metabolismului calcic .. 4ol -ematopoietic prin toate oasele la adult

.:. =inartrozele se impart in! 1. =indesmoze 2. Diartroze &. =incondroze .. Am"iartroze .1. <usc-ii anteriori ai antebratului sunt! 1. 2le*ori ai antebratului 2. Pronatori ai mainii &. 2le*ori ai mainii .. E*tensori ai antebratului .2. <usc-ii situati pe "ata mediala a coapsei! 1. =unt reprezentati de musc-iul adductor mare 2. =unt reprezentati de musc-iul adductor scurt &. =unt reprezentati de musc-iul adductor lung .. 4ealizeaza adductia coapsei .&. <usc-ii lojei posterioare a coapsei sunt! 1. =emitendinos 2. Biceps bra-ial &. =emimembranos .. =olear ... Toate contractiile ,oluntare ale musc-ilor din organism! 1. =unt secuse 2. =e transmit la musc-i prin impulsuri cu "rec,enta mare &. =unt asemanatoare contractiei din re"le*ului miotatic .. =unt tanosuri ./. Antigenul este o substanta! 1. Proteica straina organismului 2. Proteica din clasa gama#proteinelor plasmatice &. Poliza-aridica straina organismului .. Ce declanseaza de catre organism a unor substante nespeci"ice .1. =ecretia pancreatica are in compozitia sa! 1. Cipaza 2. Colesterol#lipaza &. 2os"olipaza .. Bili,erdina .3. C-ilomicronii au in componenta lor! 1. Trigliceride 2. 2os"olipide &. Proteine din epiteliul celulelor intestinale

.. Colesterol#lipaza .6. Aorta descendenta toracica da urmatoarele ramuri! 1. Trunc-iul celiac 2. Artera mezenterica superioara &. Artera ,ertebrala .. 4amuri parietale .7. Hena porta! 1. =e "ormeaza din ,ena mezenterica superioara) mezenterica in"erioara si splenica 2. Transporta sange arterial &. Transporta sange incarcat cu substante nutriti,e .. =e ,arsa in atriu drept /:. 'odulul atrio# ,entricular! 1. Prezinta o "rec,enta a descarcarilor de .:?min 2. >mprima un ritm jonctional &. Poate prelua controlul inimii .. >mprima un ritm nodal /1. >n timpul diastola ,entriculara! 1. Presiunea intraca,itara scade rapid 2. Pentru scurt timp ,entriculele de,in ca,itati inc-ise &. E*ista si perioada mai scurta de diastola generala .. Are loc contractia musc-ilor ,entriculari /2. Caringele are rol in! 1. 4espiratie 2. Horbire &. 2onatie .. Digesti, /&. >n inspiratie au loc! 1. 4idicarea coastelor 2. Coborarea coastelor &. Coborarea dia"ragmei .. 4idicarea dia"ragmei /.. <embrana al,eolo#capilara este alcatuita din! 1. Endoteliu ,ascular 2. >nterstitiu pulmonar &. Epiteliu al,eolar .. Bron-iola respiratorie //. 4inic-ii au urmatoarele "unctii majore! 1. Controleaza concentratia majoritatii constituientilor organismului

2. 2ormarea si eliberarea reninei &. E*cretie a produsilor "inali de metabolism .. ;luconeogeneza /1. Debitul renal este! 1. 2:J din debitul cardiac de repaus 2. .2: ml?1::g tesut?min &. 12::ml?min .. 1/:: ml? min /3. Caile spermatice intratesticulare sunt reprezentate de! 1. Tubi semini"er drepti 2. Canal de"erent &. 4eteaua testiculara .. Canal e"erent /6. Hezicula seminala este! 1. En organ median neperec-e 2. =ituata in"erior de prostata &. =ecreta lic-idul seminal .. =ituata lateral de canalele de"erente /7. >n structura uterului distingem! 1. Perimetru 2. <iometru &. Endometru .. Parametru 1:. Halorea metabolismului bazal! 1. Poate "i e*primata in "unctie de greutate 81:Kcal?Kg?ora9 2. Poate "i e*primata in "unctie de supra"ata corporala8. Kcal?m2?ora9 &. Hariaza cu inaltimea si tipul constitutional .. Hariaza in "unctie de ,arsta) se* si acti,itatea "izica.

RSPUNSURI

CB<PCE<E'T =><PCE
1. D) pg 3 2. C) pg 11 &. B) pg 11 .. E) pg 1. /. D) pg 21 1. E) pg 27 3. A) pg 23 6. C) pg 23 7. E) pg 23 1:. D)pg 26 11. E) pg &1 12. D) pg 17 1&. D) pg 21 1.. D) pg 21 1/. D) pg 2& 11. C) pg 23 13. D) pg &/ 16. A) pg &/ 17. E) pg &6 2:. B) pg &7 21. C) pg&7 22. D) pg &7 2&. C) pg .. 2.. C) pg .3 2/. B) pg .1 21. E) pg /: 23. D) pg /. 26. E) pg // 27. E) pg // &:. E) pg /3

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. A) pg 3 &2. D) pg 27 &&. C) pg .3 &.. C) pg // &/. E) pg /7 &1. E) pg /7 &3. B) pg /1 &6. A) pg 1. &7. A) pg 11 .:. B) pg 13 .1. A) pg 17 .2. E) pg 17 .&. B) pg 3: ... C) pg 31 ./. B) pg 6. .1. A) pg 36 .3. A) pg 61 .6. D) pg 63 .7. B) pg 66 /:. E) pg 71 /1. A) pg 72 /2. A) pg 73 /&. B) pg 76 /.. A) pg 1:: //. B) pg 1:& /1. A) pg 1:& /3. B) pg 116 /6. D) pg 116 /7. A) pg 113 1:. D) pg 112)11&

TEST

COMPLEMENT SIMPLU
1. Ena dintre urmatoarele a"irmatii re"eritoare la di"uziunea gazelor respiratorii este ade,arata! A. -ematia petrece in medie :)/:s in capilarul pulmonar B. egalarea presiunilor partiale al,eolara si sang,ina ale B2 se "ace intr#un timp mai scurt "ata de CB2 C. gradientul de di"uziune al CB2 este o cincime din cel al B2 D. CB2 este de 2/ de ori mai solubil in lic-idele organismului decat B2 E. CB2 este de 2/ de ori mai putin solubil in lic-idele organismului decat B2 2. ;landele Brunner se gasesc la ni,elul! A. ileonului B. duodenului C. ileonului D. colonului sigmoid E. stomacului &. Care dintre urmatoarele cai senzoriale nu "ace sinapsa cu al treilea neuron intr#un nucleu de releu talamic ! A. gustati,a B. ol"acti,a C. ,estibulara D. tactila epicritica E. Kinestezica .. Diabetul za-arat nu se caracterizeaza prin! A. poliurie B. poli"agie C. polidipsie D. -ipoglicemie E. glicozurie /. Arcul ,ertebral este legat de corpul ,ertebrei prin! A. apo"izele spinoase B. apo"izele trans,erse C. apo"izele articulare superioare D. pediculii ,ertebrali E. ori"iciile inter,ertebrale 1. Care dintre urmatorii ner,i cranieni nu participa la iner,atia senzoriala a limbii! A. H B. I C. H>> D. >I

E. toate raspunsurile sunt ade,arate 3. Faustrele sunt prezente la ni,elul! A. colonului ascendent B. ileonului C. jejunului D. stomacului E. eso"agului 6. Despre madu,a spinarii sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii) cu e*ceptia! A. limita ei superioara corespunde emergentei primului ner, spinal B. are substanta cenusie dispusa in coloane C. se prelungeste cu "ilum terminale) care se continua cu conul medular D. este localizata in canalul ,erebral E. prezinta doua intumescente 7. Despre retina este ade,arata urmatoarea a"irmatie! A. pata oarba este locul de intrare a "ibrelor ner,ului optic B. pata galbena este contine numai celule cu conuri C. este "ormata din 12 straturi celulare D. ultimul strat al retinei este dispus spre cornee E. contine celule amacrine 1:. Coe"icientul de utilizare a B2 in conditii de e"ort "izic este! A. /J B. 3J C. 1:J D. 12J E. 1/J 11. 2aza de contractie a unei secuse musculare dureaza! A. :):/s B. :):1s C. :):&s D. :):.s E. :):1s 12. Tra-eea se imparte in cele doua bron-ii principale! A. la ni,el C. B. la marginea superioara a cartilajului tiroid C. la ni,el T2 D. la ni,el T. E. la ni,el T/ 1&. Primul neuron al caii optice este! A. neuronul bipolar

B. C. D. E.

celula cu con celula cu bastonas neuronul multipolar neuronul pseudounipolar

1.. =arcomerul este delimitat intre! A. doua bezi F B. doua membrane U C. doua "ilamente de actina D. doua "ilamente de miozina E. doua discuri clare 1/. =ubstanta reticulata medulara se gaseste ! A. intre coarnele anterioare si posterioare B. intre coarnele anterioare si laterale C. in coarnele posterioare D. intre coarnele laterale si posterioare E. in coarnele anterioare 11. Daca "rec,enta respiratorie a unei persoane este de este de 11?min) atunci debitul respirator ,a "i! A. 7:::ml B. 6:::ml C. 71::ml D. 11l E. /l 13. 2os"orilarea o*idati,a se realizeaza in! A. mio"ibrile B. lizozomi C. centrozomi D. mitocondrii E. reticul endoplasmic neted 16. Care dintre urmatorii musc-i realizeaza abductia bratului pana la orizontala! A. m.bicebs bra-ial B. m.triceps bra-ial C. m.deltoid D. m.coracobra-ial E. m.bra-ial 17. Epiteliu pa,imentos unistrati"icat se gaseste la ni,elul! A. mucoasei bron-iolelor B. mucoasei ,ezicii urinare C. tunicii medii a ,aselor sang,ine D. tunicii interne a ,aselor lim"atice

E. epiteliului tra-eal 2:. Calea auditi,a! A. are & neuroni B. are deutoneuronul localizat in ganglionul spiral Corti C. are al treilea neuron in talamus D. are protoneuronul in ganglionul =carpa E. toate a"irmatiile sunt "alse 21. Care dintre urmatoarele ne,roglii are rol "agocitar! A. oligodendroglia B. astrocitul C. celula =c-Gann D. celula ependimara E. microglia 22. Enul dintre urmatorii electroliti se gaseste in secretia pancreatica in cantitate mult mai mare decat in plasma! A. 'a( B. 5( C. Ca 2( D. FCB&# E. Cl# 2&. Diastola ,entriculara dureaza! A. :)1s B. :)/s C. :)&s D. :)3s E. :).s 2.. Hilozitatea intestinala nu contine! A. c-ili"er peri"eric B. ,enula C. "ibre musculare netede D. arteriola E. tesut conjuncti, la* 2/. Capacitatea pulmonara totala este egala cu! A. H>4(CH(HE4 B. H4(H>4(HE4 C. HC(H>4(HE4 D. CH(H4 E. HC(H4 21. Cantitatea zilnica de proteine necesara unei persoane cu greutate de 1: Kg este!

A. B. C. D. E.

&:#.2g &1#.6g 2.#12:g .6g#1:g 1g#16g

23. =ub actiunea sucului intestinal) za-aroza se descompune in ! A. doua molecule de glucoza B. doua molecule de "ructoza C. o molecula de glucoza si una de galactoza D. o molecula de "ructoza si una de galactoza E. o molecula de "ructoza si una de glucoza 26. Care dintre urmatoarele organe nu "ace parte dintre organele genitale e*terne "eminine ! A. muntele lui Henus B. labiile mari C. labiile mici D. ,aginul E. clitorisul 27. Corpusculii ;olgi#<azzoni sunt o ,arietate a! A. corpusculilor <eissner B. corpusculilor 4u""ini C. corpusculilor 5rause D. corpusculilor Hater#Pacini E. discurilor tactile <erKel &:. Bsi"icarea desmala da nastere urmatoarelor oase) cu e*ceptia! A. mandibulei B. cla,iculei C. "rontal D. parietal E. -umerus

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Care dintre urmatoarele enzime este secretata in "orma inacti,a in sucul pancreatic! 1. amilaza 2. c-imotripsina &. enteroKinaza .. tripsina &2. Care dintre urmatoarele cai spermatice nu sunt e*tratesticulare! 1. tubii semini"eri drepti 2. canalele ejaculatoare

&. reteaua testiculara .. canalele epididimare &&. Care dintre urmatorii corpusculi se gasesc in -ipoderm! 1. terminatiile ner,oase libere 2. corpusculii 4u""ini &. corpusculii <eissner .. corpusculii Hater#Pacini &.. Tractul ol"acti,! 1. este "omat din a*onii celulelor bipolare 2. este "ormat din dendritele celulelor mitrale &. strabate lama ciuruita a etmoidului .. se termina in bulbul ol"acti, &/. 2=F stimuleaza! 1. cresterea "oliculului o,arian 2. o,ulatia &. maturarea "oliculului o,arian .. "ormarea corpului galben &1. >n ,entriculul stang se desc-id! 1. artera pulmonara stanga 2. ,ena ca,a superioara &. ,enele pulmonare stangi .. crosa aortei &3. Despre punctum remotum sunt ade,arate urmatoarele! 1. punctul cel mai apropiat de oc-i la care ,edem clar "ara acomodare 2. punctul cel mai apropiat de oc-i la care ,edem clar) cu e"ort ma*im de acomodare &. este la 1m de oc-i .. este la 2/cm de oc-i &6. Care dintre urmatoarele substante se reabsorb sau se secreta acti,! 1. apa 2. F( &. ureea .. glucoza &7. <.triceps sural este "ormat din! 1. m.gastrocnemian 2. m.semimembranos &. m.solear .. m.croitor .:. Care dintre urmatoarele papile gustati,e nu contin muguri gustati,i

1. 2. &. ..

papilele circum,alate papilele calici"orme papilele "ungi"orme papilele "oliate

.1. Capacitatea reziduala "unctionala! 1. este egala cu suma dintre HC si HE4 2. este de &/::ml &. este egala cu suma dintre CH si H4 .. este egala cu suma dintre H4 si HE4 .2. Despre corpul ciliar nu sunt ade,arate urmatoarele a"irmatii! 1. "ibrele circulare ale m.ciliar sunt iner,ate parasimpatic 2. musc-iul ciliar este "ormat din "ibre striate &. este situat anterior de ora serrata .. procesele ciliare secreta corpul ,itros .&. =unt celule -aploide! 1. o,ogonia 2. o,ulul matur &. spermatogonia .. spermia ... Despre organul Corti sunt ade,arate urmatoarele! 1. are celule de sustinere care delimiteaza tunelul Corti 2. membrana reticulara este produsa de celulele de sustinere &. deasupra cililor auditi,i se gaseste membrana tectoria .. la polul apical al celulelor auditi,e sosesc dendrite ale neuronilor din ganglionul Corti ./. Care dintre urmatoarele segmente ale tubului digesti, nu sunt parti ale intestinului subtire! 1. duodenul 2. cecul &. jejunul .. sigmoidul .1. Care din urmatoarele a"irmatii sunt ade,arate! 1. CPT#CHZ16:: ml 2. H4(HE4Z1&:: ml &. CH(HCZ&1:: ml .. CH(H4Z /::: ml .3. Despre tireoglobulina sunt ade,arate urmatoarele! 1. se gaseste in celule "oliculare o,ariene 2. se gaseste in celule "oliculare tiroidiene

&. este un "os"olipid .. este o proteina .6. Care dintre urmatoarele "ascicule se incruciseaza la ni,elul bulbului! 1. "asciculul piramidal incrucisat 2. "asciculul ;oll &. "asciculul Burdac.. "asciculul 2lec-sig .7. Tesutul cartilaginos "ibros nu se gaseste in! 1. discurile inter,ertebrale 2. cartilajele costale &. meniscurile articulare .. cartilajele tra-eale /:. 2ortele care realizeaza "iltrarea la ni,elul glomerulului in capsula BoGman sunt! 1. presiunea din capilarele glomerulare cu ,aloare de .:mmFg 2. presiunea din capsula BoGman este 1: mmFg &. presiunea coloid#osmotica a proteinelor plasmatice din capilare este 16mmFg .. presiunea coloid#osmotica a proteinelor din capsula BoGman este : /1. >nregistrarea gra"ica a pulsului! 1. se numeste electrocardiograma 2. o"era in"ormatii despre modul de golire a ,entriculului stang &. este "olosita pentru e*plorarea acti,itatii electrice a inimii .. se numeste s"igmograma /2. Amilaza sali,ara -idrolizeaza amidonul nepreparat pana la! 1. maltoza 2. za-aroza &. izomaltoza .. lactoza /&. Dintre substantele care stimuleaza secretia de FCl nu "ac parte! 1. acetilcolina 2. pepsina &. gastrina .. somatostatina /.. Despre corpii tigroizi sunt ade,arate urmatoarele! 1. sunt speci"ici celulelor ner,oase 2. sunt ec-i,alenti ai reticulului endoplasmatic neted &. se mai numesc corpi 'issl .. sunt elemente contracile din sarcoplasma "ibrelor musculare

//. Care dintre urmatorii indi,izi pot dona sange unui pacient cu grupa sang,ina A>>! 1. indi,izi cu grupa B8>>>9 2. indi,izi cu grupa A8>>9 &. indi,izi cu grupa AB8>H9 .. indi,izi cu grupa : 8>9 /1. Care dintre urmatoarele nu sunt ramuri ,iscerale ale aortei descendente! 1. arterele bronsice 2. arterele eso"agiene &. arterele pericardice .. arterele coronare /3. Centrii ner,osi cu rol in reglarea aportului alimentar se gasesc in! 1. -ipotalamus 2. amigdala &. partea in"erioara a trunc-iului cerebral .. arii corticale ale sistemului limbic /6. Testosteronul! 1. stimuleaza cresterea organelor genitale masculine 2. este un puternic catabolizant protidic &. stimuleaza dez,oltarea caracterelor se*uale secundare la barbat .. este un -ormon protidic /7. Cone*iunea "unctionala electrica intre atrii si ,entricule este reprezentata de! 1. nodulul sinoatrial 2. "asciculul Fis &. reteaua PurKinje .. nodulul atrio,entricular 1:. Parat-ormonul este acti, asupra urmatoarelor organe! 1. osul 2. rinic-iul &. tractul digesti, .. gonadele

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. D 8pag.1::9 2. B 8pag.379 &. B 8pag.2:)21).2).&9 .. D 8pag.1:9 /. D 8pag. 1.9 1. A 8pag..&9 3. A 8pag.619 6. C 8pag.16)179 7. E 8pag...)./9 1:. D 8pag.1:19 11. D 8pag.319 12. D 8pag.739 1&. A 8pag..39 1.. B 8pag.3:9 1/. D 8pag.179 11. B 8pag.779 13. D 8pag.39 16. C 8pag.169 17. D 8pag.119 2:. E 8pag./:9 21. E 8pag.1/9 22. D 8pag.369 2&. B 8pag.729 2.. A 8pag.619 2/. D 8pag.779 21. A 8pag.619 23. E 8pag.6:9 26. D 8pag.1139 27. D 8pag.&79 &:. E 8pag.1&9

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. C 8pag.369 &2. B 8pag.1169 &&. D 8pag.&6)&79 &.. E 8pag..29 &/. B 8pag.12:9 &1. E 8?pag.63)669 &3. B 8pag..19 &6. C 8pag.1:.)1:/9 &7. B 8pag.3:9 .:. D 8pag..&9 .1. D 8pag.779 .2. C 8pag...9 .&. C 8pag.12:)1219 ... A 8pag..7)/:9 ./. C 8pag.3.)3/9 .1. D 8pag.779 .3. C 8pag./69 .6. A 8pag.2:#229 .7. C 8pag.119 /:. D 8pag.1:&)1:.9 /1. C 8pag.729 /2. E 8pag.6:9 /&. C 8pag.339 /.. B 8pag.39 //. C 8pag.6/9 /1. D 8pag.639 /3. E 8pag.11.9 /6. B 8pag.1219 /7. C 8pag.7:9 1:. A 8pag./69

TEST !
COMPLEMENT SIMPLU
1. <embrana celulara este alcatuita din! A. 4eticul endoplasmic neted B. Proteine si "os"olipide C. Cizozomi D. Centrozom E. 'ucleoli 2. Este ade,arata a"irmatia cu pri,ire la potentialul de repaos A. potentialul de repaos are o ,aloare medie de 7:#1:: m, B. ,aloarea acestuia este data de acti,itatea pompei 'a(_Ca2( C. prin acti,itatea pompei 'a(_Ca2( se introduce in celula 'a( si se e*pulzeaza Ca2( D. potentialul de repaos nu depinde de potentialul membranei E. raportul 'a(`5( ce determina potentialul de repaos este de 2 5( la & 'a( &. Perioada re"ractara ! A. reprezinta inter,alul de timp pe parcursul caruia este di"icil sa obtinem un potential de actiune B. prezinta & subdi,iziuni ! relati,a) absoluta si nedecelabila C. perioada re"ractara relati,e nu permite obtinerea unui potential de actiune indi"erent de intensitatea stimulului D. perioada re"ractara absoluta permite obtinerea unui potential de actiune in lipsa unui stimul supraliminar. E. perioada re"ractara relati,e respecti,e cea absoluta nu depend de intensitatea stimulului. .. >n "unctie de numarul prelungirilor neuronii pot "i! A. unipolari P cand nu emit prelungiri. B. bipolari P cand emit & sau mai multe prelungiri C. multipolari P cand emit 2 prelungiri la capete opuse D. pseudounipolari P prezenti in ganglionul spinal prezentand o prelungire ce se di,ide in WTX E. unipolari P cand emit prelungiri multiple in WTX /. 'e,rogliile A. sunt in nr. egal cu al neuronilor B. prezinta "orma si dimensiuni ,ariabile C. se di,id rar) periodic D. contin numeroase neuro"ibrile si corpi 'issl E. au rol e*citoconductor similar neuronilor

1. Calea sensibilitatii termice si dureroase! A. nu are receptori speci"ici B. receptorii sunt reprezentati de T'C si interoceptori C. protoneuronul se gaseste in cornul posterior al madu,ei D. deutoneuronul se a"la in ganglionul spinal E. al treilea neuron se a"la in t-alamus 3. 'er,ii cranieni ! A. "ac parte din sistemul ner,os central B. sunt in nr. de 12 C. au dispozitie metamerica D. nu au doua radacini) ,entrala si dorsala E. apartin sistemului ner,os ,egetati,e 6. 2usurile neuromusculare! A. sunt diseminate printre "ibrele musculare netede B. sunt "ormate din 1:: "ibre musculare modi"icate C. au iner,atie senziti,a pro,enita din a*onii neuronilor seziti,i din ganglionul spinal D. iner,atia motorize este asigurata de a*onii neuronilor gama din cornul anterior al madu,ei E. nu poseda iner,atie motorie 7. Corneea! A. apartine aparatului dioptric ocular B. este neteda si mata C. este bine ,ascularizata D. este slab iner,ata E. prezinta central retina 1:. Erec-ea interna! A. reprezinta o ca,itate pneumatica sapata in stinca occipitalului B. contine nico,ala si scarita C. prezinta labirintul osos si labirintul membranos D. nu contine perilim"a E. comunica larg cu urec-ea e*terna 11. Calea ,estibulara! A. are primul neuron in ganglionul spinal Corti B. dendritele primului neuron ajung in celulele cu cili din macula si crestele ampulare C. ramura ,estibulara se indreapta catre cei 2 nuclei din punte D. in mezence"al se gaseste cel de#al doilea neuron E. din punte pro,ine "asciculul ,estibulospinal ce merge catre madu,a spinarii

12. Formonul =TF! A. stimuleaza impreuna cu insulina crestera creierului B. -ipersecretia de =TF are ca si consecinta generala aparitia nanismului C. la adult -ipersecretia de =TF determina aparitia acromegaliei D. la copil -iposecretia de =TF determina oprirea e,olutiei neuropsi-ice E. cand -iposecretia de =TF se produce dupa pubertate apare gigantismul 1&. ;lucocorticoizii determina A. crestera nr de eozino"ile si bazo"ile B. scadera stabilitatii membranelor lizozomale C. cresterea nr de lim"ocite circulante D. -iperglicemie E. scadrea concentratiei acizilor grasi liberi 1.. Dupa "orma lor oasele sunt! A. oase lungi! "rontal occipital) stern) "emur B. oase late! tibie) "ibula) co*al C. oase scurte! carpiene) tarsiene D. oase late! rotula) coaste) radius E. oase lungi! -umerus) cla,icula) omoplat 1/. <usc-ii coapsei sunt ! A. triceps sural B. biceps bra-ial C. peronier lung D. adductor lung si scurt E. gastrocnemian 11. Este "alsa a"irmatia! A. sali,a contine 77)/J apa si :)/J reziduu uscat B. principalii electroliti sunt! 'a() 5()FCB&#) F2o) FPB.<g C. principalele substante organice sunt! amilaza) mucina) lizozimul D. se secreta zilnic in cantitate de apro*imati, 6::#1/:: ml E. sali,a inlesneste masticatia) usurand deglutitia. 13. Timpii deglututiei sunt! A. masticatia B. digestia C. predigestia D. timpul "aringian E. timpul laringian 16. =ecretia pancreatica! A. este e*clusi,e endocrina B. este e*clusi,e e*ocrine C. contine enzime) electroliti si bila

D. este mi*ta) e*ocrine si endocrina E. secretia endocrina este bogata in FCB&# 17. ;asiti a"irmatia eronata! A. grupa sg, B nu przinta aglutinogene B. grupa sg,. B prezinta aglutinina S C. grupa sg,. AB nu prezinta aglutinine D. grupa sg,. A prezinta aglutinogenul A E. grupa sg,. B nu prezinta aglutinine 2:. Procesul de coagulare prezinta! A. "aza > "ormarea trombinei B. "aza >> "ormarea "ibrinei C. "aza >>> "ormarea tromboplastinei D. "aza >H ce dureaza 1#2 secunde si consta in des"acerea "ibrinei E. "aza > cea mai laborioasa ce dureaza .#/ min si consta in "ormarea tromboplastinei 21. 4amurile aortice sunt urmatoarele cu e*ceptia! A. a. carotida comuna stanga B. a. subcla,ie stanga C. trunc-iul bra-ioce"alic D. a. coronara stanga E. a carotida e*terna 22. Proprietatile "undamentale ale miocardului sunt urmatoarele cu e*ceptia! A. repetiti,itatea B. contractibilitatea C. automatismul D. e*citabilitatea E. conductibilitatea 2&. 4ecunoasteti a"irmstia grsita! A. capacitatea totala a plamanilor este de /::: ml aer B. "iecare plaman este in,elit de o membrane seroasa numita pleura C. ,olumul curent este de /:: ml D. ,olumul inspirator de rezer,a reprezinta cantitatea suplimentara de aer ce poate "i e*pirata in urma unei e*piratii "ortate E. ,olumul residual este ,olumul de aer ce ramane in plamani dupa o e*piratie "ortata 2.. 4e"eritor la transportul B2 gasiti a"irmatia gresita! A. B2 se combina re,ersibil cu -emoglobina B. 1 g de -emoglobina se combina cu 1)&. ml de B2 C. 1)/J din B2 se gaseste liber in plasma D. 76)/J din B2 este transportat de -emoglobina

E. 2iecare molecula de -emoglobina se combina cu ma*im & molecule de B2 2/. 2ortele care realizeaza "iltrarea la ni,elul glomerulului suntN A. presiunea din capilarele ju*taglomerulare B. presiunea din e*teriorul capsulei boGman C. presiunea coloidosmotica a lipidelor din capilare D. presiunea coloid osmotica a proteinelor din capsula BoGman E. nu se realizeaza "iltrare la ni,elul glomerulilor 21. ;luconeogeneza reprezinta! A. trans"ormare acizilor grasi in lipide B. trans"ormare proteinelor in acizi grasi C. trans"ormarea glucozei in glVcogen D. trans"ormarea acizilor grasi si aminoacizilor in glucoza E. trans"ormarea glicogenului in glucoza 23. 2actorii care cresc metabolismul bazal sunt ! A. -ormonii tiroidieni B. e"ortul "izic C. stimularea simpatica D. tipul acti,itatii prestate E. toate de mai sus 26. Hitaminele -idrosolubile sunt! A. B1# tiamina B. ribo"la,ina C. calci"erol D. cobalamina E. pirido*ina 27. B,arul ! A. este un organ perec-e B. are "unctie e*clusi,e e*ocrine C. are "unctie e*clusi,e endocrina D. cantareste 1#2 g E. are diametrul mare de :)&#:)/ cm &:. 2unctia spermatogenetica a testicolului N A. este "unctia sa endocrina B. prezinta mai multe etape de di,iziune ecuationala si reductionala C. are loc la ni,elul uretrei D. incepe din copilarie E. are ca rezultat "ormarea o,ocitului

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Brganitele speci"ice sunt! 1. reticulul endoplasmic neted 2. mitocondriile &. ribozomii .. corpii 'issl &2. Tesutul epit-elial glandular mi*t se gaseste in! 1. pancreas 2. testicul &. o,ar .. splina &&. Corpul neuronului este alcatuit din! 1. neurilema 2. nucleol &. neuriplasma .. a*on &.. =inapse de tip electric se gasesc in! 1. musc-iul neted 2. anumite regiuni ale creierului &. miocard .. sistemul ner,os ,egetati,e &/. <eningele spinale sunt! 1. ara-noida 2. spatial subdural &. dura mater .. spatial subara-noidian &1. =unt ner,i mi*ti! 1. ner,ul >H 2. ner,ul H &. ner,ul >>> .. ner,ul H>> &3. E"ectul stimularii simpatice! 1. creste secretia sali,ara 2. scade "rec,enta cordului &. determina bron-oconstrictie .. contractia splinei &6. 4eceptorii analizatorului gustati,e sunt situati la ni,elul! 1. papilelor calici"orme

2. papilelor "ungi"orme &. papilelor "oliate .. papilelor "ili"orme &7. =unt ade,arate a"irmatiile! 1. retina este sensibila la radiatii electromagnetice cu lungime de unda intre &7: si 33: nm 2. ,ederea diurnal se realizeaza cu ajutorul conurilor &. in a,itaminoza A se compromite adaptarea la intuneric .. tractul optic ajunge in corpul geniculat e*tern din -ipotalamus .:. =unt "alse a"irmatiile! 1. prolactina stimuleaza secretia lactate 2. prolactina stimuleaza acti,itatea gonadelor &. secretia de prolactina creste in urma e"ortului "izic .. suptul determina scaderea secretiei de prolactina .1. Pancreasul endocrin! 1. este implicat in controlul metabolismului proteinelor 2. prezinta insulele Canger-ans &. secreta insulina .. secreta glucagon .2. A"irmatiile ade,arate despre coloana ,ertebrala suntN 1. prezinta / regiuni 2. prezinta 2 curburi &. reprezinta sc-eletul a*ial .. prezinta 2 intumescente .&. Contractiile "ibrei muscularestriate sunt! 1. izometrice 2. izotonice &. au*otonice .. atonice ... Enzimele gastrice sunt! 1. lipaza 2. gelatinaza &. pepsina .. mucusul ./. Bila inter,ine in e*cretia ! 1. colesterolului 2. lipidelor &. bilirubinei .. proteinelor

.1. Ceucocitele! 1. poseda nucleu 2. transporta CB2 &. poseda mitocondrii .. nu pot tra,ersa peretele capilar .3. Despre splina sunt ade,arate a"irmatiile! 1. ocupa loja splenica cuprinsa intre colonul ascendant si dia"ragm 2. ,ascularizatia splinei pro,ine din trunc-iul celiac &. are rol in producerea de neutro"ile .. este un organ de deposit sang,in 82::#&:: g 9 .6. 4e"eritor la ciclul cardiac a"irmatiile corecte sunt! 1. este "ormat dintr#o sistola si 2 diastole 2. sistola atriala urmeaza sistola ,entriculara la :)1 ms &. durata ciclului cardiac este direct proportionala cu "rec,enta cardiaca .. la o "rec,enta de 3/ batai pe minut ciclul cardiac dureaza :)6 secunde .7. Despre articulatii a"irmatiile corecte sunt! 1. dupa gradul de mobilitate sunt sinartroze si diartroze 2. sinartrozele au un grad mic de mobilitate &. am"iartrozele sunt imobile .. artrodiile au un grad mare de mobilitate /:. =ecretia de F(! 1. este un mecanism acti, 2. este un mecanism pasi, &. are loc in tubul contort pro*imal .. are loc in tubul contort distal /1. >denti"icati a"irmatiile corecte! 1. perioada preo,ulatorie dureaza din ziua 1 pana in ziua 1. 2. perioada posto,ulatorie dureaza din ziua 1/ pana in prima zi &. in ziua 1. "oliculul se rupe .. in ziua 26 "oliculul se rupe /2. =ecretia de 5( ! 1. are loc in tubul contort pro*imal 2. are loc in tubul contort distal &. este un mec-anism pasi, .. este un mec-anism acti, /&. Canalul toracicN 1. incepe printr#o dilatatie numita cisterna cVli 2. urca anterior de aorta

&. strange lim"a din jumatatea in"erioara si din patrimea superioara stanga a corpului .. are o lungime de 2#& cm /.. >n boala BasedoG#;ra,es gasim! 1. secretie scazuta de tiro*ina 2. tiroida de ,olum normal &. "rec,enta cardiaca normala .. e*o"talmie //. >denti"icati raspunsul corect re"eritor la neocorte*! 1. are 1 straturi celulare 2. este sediul unor procese psi-ice superioare &. are "unctii sensiti,e) asociati,e si motorii .. ocupa zone restranse pe "ata mediala a emis"erelor cerebrale /1. 'er,ul IN 1. este un ner, mi*t 2. are "ibre parasimpatice &. deutoneuronul se a"la in nucleul solitar din bulb .. "ibrele parasimpatice pro,in din nucleul ,entral al ner,ului ,ag /3. 2asciculul piramidal ! 1. are origine corticala di"erita 2. nu poseda "ibre mielinizate &. strabate toate cele & etaje ale trunc-iului cerebral .. "ibrele sale nu se incruciseaza totdeauna /6. Cristalinul ! 1. are "orma de lentila biconca,a 2. este mentinut in pozitie prin "ibre musculare &. contine ,ase de sange .. este in,elit de o capsula transparenta P cristaloida /7. Brganul Corti ! 1. se gaseste in canalul co-lear 2. este asezat pe membrane bazilara &. in centrul sau se gaseste tunelul Corti .. poseda cellule ciliate 1:. Entorsele! 1. se realizeaza prin scurtarea ligamentelor unei articulatii 2. sunt de di"erite grade de gra,itate &. se trateaza doar prin repaos .. se asociaza cu sino,ite

4a=PE'=E4> CB<PCE<E'T =><PCE 1. B pag / 2. E pag 7 &. A pag 1: .. D pag 1& /. B pag1/ 1. E pag 16 3. D pag 23 6. D pag .1 7. A pag .. 1:.C pag .7 11.B pag /: 12.C pag /. 1&.D pag /1 1..C pag 1& 1/.C pag 17 11.B pag 3/ 13.D pag 31 16.D pag 36 17.E pag 6/ 2:.E pag 61 21.E pag 63 22.A pag 7: 2&.D pag 73 2..E pag 1:: 2/.D pag 1:& 21.D pag 1:7 23.E pag 112 26.C pag 11/ 27.A pag 111 &:.B pag 113 CB<PCE<E'T ;4EPAT &1.D pag 3 &2.A pag 11 &&.B pag 1. &..A pag 1/ &/.B pag 17 &1.C pag 21#23 &3.D pag &/ &6.A pag .& &7.A pag .1 .:.C pag // .1.E pag /7 .2.B pag 1.#1/ .&.A pag 3:#31 ...A pag 33 ./.B pag 36 .1.B pag 6. .3.C pag 67 .6.D pag 7:#71 .7.D pag 13 /:.B pag 1:. /1.A pag 117#12: /2.C pag 1:. /&.B pag 67 /..D pag 11 //.A pag &1 /1.A pag 26 /3.B pag 22 /6.D pag ./ /7.E pag /: 1:.C pag 13

TEST 1"
COMPLEMENT SIMPLU
1. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la dimensiunile celulelor este "alsa! A. Hariaza in "unctie de specializarea lor B. Hariaza in "unctie de starea "iziologica a organismului C. <edia se considera .:#/: D. B,ulul are 1/:#2:: E. Fematia are 3)/ 2. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la membrana celulara este "alsa ! A. =epara structurile interne ale celulei de mediul e*tracelular B. Componenta lipidica a membranei este cea care realizeaza "unctiile specializate ale membranei C. Proteinele pot "i dispuse transmembranar D. <embrana contine si glucide) atasate pe "ata e*terna E. Este alcatuita) in principal) din "os"olipide si proteine &. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la nucleul celular este ade,arata ! A. Fepatocitele sunt celule mononucleate B. <ajoritatea celulelor sunt polinucleate C. Fematia adulta este mononucleata D. 2ibra musculara striata este celula polinucleata E. De obicei nu are "orma celulei .. Potentialul membranar de repaus are urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia ! A. Are o ,aloare medie de P1/ pana la P6/ mH B. Depinde de permeabilitatea membranei pentru di"eritele tipuri de ioni C. Haloarea acestui potential se datoreaza pompei de 'a?5 D. Pompa de 'a?5 reintroduce in celula 'a di"uzat la e*terior E. Are o ,aloare apropiata de cea a potentialului de ec-ilibru pentru 5 /. =unt neuroni pseudounipolari ! A. Celulele din ganglionul spinal B. Celulele cu conuri din retina C. 'euronii din ganglionul spiral Corti D. Celulele cu bastonase din retina E. Celulele din coarnele anterioare ale madu,ei spinarii 1. =inapsele neuro#neuronale nu pot "i! A. A*osomatice B. A*odendritice C. A*oa*onice

D. Dendrodendritice E. Dendrosomatice 3. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la calea sensibilitatii termice si dureroase este "alsa! A. 4eceptorii sunt reprezentati de terminatiile ner,oase libere B. Protoneuronul prezinta o dendrita lunga) ce ajunge la receptori C. Deutoneuronul se a"la in neuronii senziti,i din cornul posterior al madu,ei D. Al treilea neuron se a"la in talamus E. Pe scoarta se proiecteaza la ni,elul lobului "rontal) in aria somestezica 1 6. Ermatorii ner,i cranieni sunt motori) cu e*ceptia ! A. 'er,ii I> B. 'er,ii H> C. 'er,ii >I D. 'er,ii >>> E. 'er,ii I>> 7. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la pedunculii cerebelosi este "alsa ! A. Ceaga cerebelul de bulb) punte si mezence"al B. Pedunculii cerebelosi mijlocii contin "ibre e"erente C. Pedunculii cerebelosi superiori contin "ibre a"erente D. Pedunculii cerebelosi in"eriori contin "ibre e"erente E. Pedunculii cerebelosi in"eriori contin "ibre a"erente 1:. Ermatorii ner,i cranieni au "ibre parasimpatice) cu e*ceptia ! A. 'er,ii >>> B. 'er,ii H C. 'er,ii H>> D. 'er,ii >I E. 'er,ii I 11. Analizatorul ol"acti, are urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia ! A. 4eceptorii ocupa partea anterosuperioara a "oselor nazale B. 4eceptorii au si rol de prim neuron C. 4eceptorii sunt reprezentati de celulele bipolare D. 4eceptorii au o dendrita scurta si groasa) care se termina cu o ,ezicula) butonul ol"acti, E. A*onii celulelor bipolare se inmanunc-eaza pentru a "orma ner,ii ol"acti,i 12. =TF#ul are urmatoarele actiuni) cu e*ceptia ! A. =timuleaza condrogeneza la ni,elul cartilajelor de crestere meta"izare B. =timuleaza cresterea ,iscerelor) cu e*ceptia creierului C. Determina o retentie de compusi ai Ca) 'a) 5) P si ' D. Dupa pubertate) produce ingrosarea oaselor lungi E. <ajoritatea e"ectelor se e*ercita direct

1&. Adrenalina are urmatoarele actiuni) cu e*ceptia ! A. Contracta musculatura neteda a bron-iilor B. Contracta splina si "icatul C. ;licogenoliza si -iperglicemie D. <obilizeaza grasimile din rezer,e E. Dilata ,asele musculare 1.. Ermatoarele oase sunt late) cu e*ceptia! A. Co*al B. =tern C. Cla,icula D. Parietal E. =capula 1/. Dintre rolurile indeplinite de oase nu "ace parte! A. 4olul antito*ic B. 4ol in metabolizarea calciului C. 4ol in initierea miscarilor D. 4ol de protectie a unor organe ,itale E. 4ol de sediu principal al organelor -ematopoietice 11. <usc-ii sc-eletici au urmatoarele proprietati) cu e*ceptia! A. Tonusul B. Automatismul C. E*citabilitatea D. Elasticitatea E. E*tensibilitatea 13. 'u "ace parte dintre rolurile masticatiei ! A. Asigura contactul cu receptorii gustati,i B. >nitiaza motilitatea gastrica C. 2aciliteaza deglutitia D. Asigura eliberarea substantelor odorante care ,or stimula receptorii ol"acti,i E. Creste supra"ata de contact dintre alimente si enzimele digesti,e 16. Ermatoarea caracteristica a lipazei gastrice este "alsa ! A. Este o enzima lipolitica B. Fidrolizeaza numai lipidele ingerate sub "orma de emulsie C. Are acti,itate intensa D. >n urma acti,itatii sale rezulta acizi grasi E. >n urma acti,itatii sale rezulta glicerina 17. Proteazele pancreatice au urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia! A. Tripsinogenul este trans"ormat in tripsina de enteroKinaza B. C-imotripsinogenul este trans"ormat in "orma lui acti,a de catre tripsina

C. >n-ibitorul tripsinei este secretat de aceleasi celule si in acelasi timp cu proenzimele D. C-imotripsinogenul este trans"ormat in "orma sa acti,a de catre c-imotripsina "ormata anterior 8autocataliza9 E. >n-ibitorul tripsinei protejeaza pancreasul de autodigestie 2:. Ermatoarea caracteristica a leucocitelor este "alsa ! A. 'u poseda nucleu B. Poseda mitocondrii C. Au capacitatea de a eminte pseudopode D. >ndeplinesc "unctia de diapedeza E. Participa la reactia de aparare a organismului 21. Apararea speci"ica are urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia! A. =e dez,alta in urma e*punerii la imunogene B. Poate "i dobandita pasi,) prin trans"er transplacentar de anticorpi C. Poate "i dobandita acti,) in urma unei boli D. Haccinarea este un tip de aparare speci"ica dobandita natural E. =e poate dobandi prin administrare de antito*ine si gamma#globuline 22. A"irmatia urmatoare re"eritoare la sistemul 4- este "alsa ! A. =e re"era la prezenta pe leucocite unui antigen numit D B. 6/ J din populatia globului este 4- poziti,a C. >n mod natural nu e*ista aglutinine omoloage anti#4D. >n cazul mamei 4- negati,) cand tatal este 4- poziti,) copiii ,or mosteni caracterul 4- poziti, E. Prima sarcina) in cazul mamei 4- negati,) cand tatal este 4- poziti,) poate e,olua normal 2&. =ecretia de prolactina nu este stimulata de! A. =arcina B. =omn C. B,ulatie D. E"ort "izic E. =upt 2.. 2unctiile sangelui nu includ! A. Este sistem de integrare si coordonare umorala B. Are rol de indepartare si transport a substantelor to*ice C. Are rol in coagulare D. Are rol in termoreglare E. Are rol de bariera 2/. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la rami"icatia arteriala este "alsa! A. Arcul aortic prezinta & ramuri

B. Ambele artere carotide comune urca la ni,elul gatului pana in dreptul marginii in"erioare a cartilajului tiroid C. Artera carotida comuna dreapta este ramura a trunc-iului bra-ioce"alic D. Artera subcla,iculara stanga este ramura a arcului aortic E. Trunc-iul bra-ioce"alic este ramura a arcului aortic 21. Hena ca,a superioara are urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia ! A. =trange sangele ,enos de la creier) cap) gat) prin ,enele jugulare interne B. Prin ,enele subcla,iculare) strange sangele de la membrele superioare C. =e "ormeaza prin "uzionarea ,enelor bra-ioce"alice stanga si dreapta D. =trange sangele de la pericard) prin intermediul ,enelor azVgos E. =trange sangele de la dia"ragm) prin intermediul ,enelor subcla,iculare 23. Canalul toracic are urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia! A. Este cel mai mare colector lim"atic B. >ncepe printr#o dilatatie numita cisterna c-ilV) situata in "ata ,ertebrei C1 C. Erca anterior de coloana ,ertebrala) inapoia aortei D. Este pre,azut cu ,al,e in interior E. =trange lim"a din jumatatea in"erioara si din patrimea superioara stanga a corpului 26. Ermatoarea ,aloare mediu normala in urina "inala pe 2. ore este "alsa! A. 'a P &)&g B. Eree P 2/ g C. Creatinina P 1#2 g D. Cl P 2#&)7 g E. 2os"or P 1#1)/g 27. Ermatoarea a"irmatie re"eritoare la rolul proteinelor este "alsa! A. Proteinele intra in structura oseinei B. Arderea a 1 g de proteine "urnizeaza 6)2 Kcal C. Proteinele joaca rol de transportor al di"eritelor substante prin sange D. Proteinele reprezinta sc-eletul pe care are loc constituirea ultrastructurii celulare E. <ajoritatea substantelor acti,e din organism sunt de natura proteica &:. <etabolismul bazal se caracterizeaza prin urmatoarele a"irmatii) cu e*ceptia! A. =e masoara in calorii sau Kilocalorii B. Cresterea acti,itatii celulare determina si cresterea ratei metabolice C. 4ata metabolismului bazal reprezinta c-eltuielile energetice "i*e ale unui organism pentru intretinerea "unctiilor ,itale D. =e masoara in conditii speciale si se determina prin calorimetrie directa E. Formonii tiroidieni determina cresterea ratei metabolice

COMPLEMENT GRUPAT
&1. 2os"oipidele membranei celulare! 1. Portiunea lor -idro"ila "ormeaza un bistrat

2. Portiunea -idro"oba se gaseste la e*terior &. Portiunea -idro"oba restrictioneaza pasajul transmembranar al moleculelor -idrosolubile .. Portiunea -idro"oba nu restrictioneaza pasajul transmembranar al ionilor &2. Citoplasma celulara are urmatoarele caracteristici) cu e*ceptia ! 1. Este un sistem coloidal) in care mediul de dispersie este apa 2. Are o parte structurata) -ialoplasma &. 2aza dispersataeste reprezentata de ansamblul de micelii coloidale .. Are o parte nestructurata) organitele celulare &&. Dintre mecanismele care utilizeaza proteine transportoare nu "ac parte! 1. Di"uziunea "acilitata 2. Di"uziunea &. Transportul acti, .. Bsmoza &.. Tesutul cartilaginos "ibros se gaseste in urmatoarele structuri! 1. Cartilajele costale 2. Epiglota &. Cartilajele tra-eale .. Discurile inter,ertebrale &/. A*onul are urmatoarele caracteristici! 1. De#a lungul sau) emite colaterale perpendiculare pe directia sa 2. <embrana care il acopera se numeste a*olema &. Eltimele sale rami"icatii P butonii terminali P contin mici ,ezicule pline cu mediatori c-imici .. Butonul terminal mai contine neuro"ibrile si mitocondrii &1. 'u "ac parte dintre c-emoreceptori ! 1. Corpii carotidieni 2. 'ociceptorii &. Epiteliul ol"acti, .. Terminatiile ner,oase libere &3. Calea sensibilitatii propriocepti,eeste condusa prin! 1. Tractul spinocerebelos dorsal 2. 2asciculul spinotalamic anterior &. Tractul spinocerebelos ,entral .. 2asciculul spinotalamic lateral &6. Perec-ea >>> de ner,i cranieni iner,eaza urmatorii musc-i e*trinseci ai globului ocular ! 1. <usc-iul drept intern 2. <usc-iul ridicator al pleoapei

&. <usc-iul oblic in"erior .. <usc-iul oblic superior &7. Fipotalamusul inter,ine in controlul urmatoarelor "unctii! 1. Termoreglarea 2. 4itmul somn#,eg-e &. <etabolismul intermediar .. =ecretia endocrina .:. Ermatoarele organe nu sunt pre,azute cu iner,atie parasimpatica! 1. <usc-ii erectori ai "irelor de par 2. <edulosuprarenalele &. ;landele sudoripare .. Corticosuprarenalele .1. <ediile re"ringente ale globului ocular includ urmatoarele structuri) cu e*ceptia! 1. Cristalinul 2. Emoarea apoasa &. Corpul ,itros .. Pupila .2. <ecanismul receptiei auditi,e are urmatoarele caracteristici ! 1. Enda sonora pune in ,ibratie membrana timpanului 2. Timpanul antreneaza lantul celor & oscioare din urec-ea interna &. Enda sonora este transmisa "erestrei o,ale .. Hariatiile de presiune ale perilim"ei "ac sa ,ibreze membrana bazilara) pe care se gaseste organul Corti .&. Formonii tiroidieni au urmatoarele actiuni ! 1. Au e"ect -ipercolesterolemiant 2. Produc -iperglicemie &. Au e"ect anabolizant proteic .. Cresc metabolismul bazal ... Hiscerocraniul contine urmatoarele oase! 1. Etmoid 2. ="enoid &. 2rontal .. Cacrimale ./. Ermatoarele sunt dis"unctii ale corticosuprarenalei! 1. Fipersecretia de glucocorticoizi P Boala Cus-ing 2. Fiposecretia de aldosteron P Boala Conn &. >nsu"icienta globala a corticosuprarenalei P Boala Addison .. De"icit de ADF P Diabet insipid

.1. =ecusa are urmatoarele caracteristici! 1. 2aza de latenta nu depinde de tipul de musc-i 2. 2aza de latenta dureaza din momentul aplicarii e*citantului si pana la aparitia contractiei &. Durata totala a secusei este de :.:/ s .. >n timpul "azei de latenta are loc mani"estarea electrica a contractiei .3. Timpii deglutitiei includ ! 1. Timpul bucal 2. Timpul "aringian &. Timpul eso"agian .. Timpul gastric .6. Acti,itatea motorie la ni,elul intestinului subtire are urmatoarele caracteristici! 1. Contractiile de amestec "ragmenteaza c-imul de 6#12 ori pe minut 2. Endele peristaltice apar in orice parte a intestinului subtire &. Endele peristaltice se deplaseaza in directie anala .. Timpul necesar c-imului de a trece de la pilor pana la ,al,a ileocecala este de 1#3 ore .7. Ermatoarele a"irmatii re"eritoare la secretia pancreatica sunt ade,arate! 1. amilaza pancreatica se secreta in "orma sa acti,a 2. enzimele care -idrolizeaza esteri insolubili in apa necesita prezenta sarurilor biliare &. 'a si 5 se gasesc in aceeasi concentratie ca si in plasma .. proteazele se secreta in "orma lor acti,a /:. <entionati rolurile sarurilor biliare ! 1. =timularea motilitatii intestinale 2. Emulsionarea lipidelor &. 4ol bacteriostatic .. 2ormarea de c-ilomicroni /1. Ermatoarele reguli trebuie respectate la realizarea unei trans"uzii! 1. Aglutinogenul din sangele donatorului nu trebuie sa intalneasca aglutininele din plasma primitorului 2. ;rupa AB este donator uni,ersal &. ;rupa AB poate primi de la grupa : .. ;rupa A poate dona pentru grupa : /2. Caracteristicile apararii nespeci"ice includ ! 1. =e realizeaza doar prin mecanisme celulare 8de e*emplu "agocitoza9 2. Este prezenta la toti oamenii &. Are e"icacitate mare .. Este "oarte prompta

/&. Printre actiunile urmatorilor -ormoni se numara si -iperglicemia ! 1. ;lucocorticoizi 2. Catecolamine &. Formoni tiroidieni .. >nsulina /.. Ermatoarele a"irmatii re"eritoare la arterele subcla,iculare sunt ade,arate! 1. Artera ,ertebrala se desprinde din artera subcla,iculara 2. Ajung pana in a*ila) unde iau numele de artere a*ilare &. Arterele toracice interne sunt ramuri ale arterelor subcla,iculare .. Arterele subcla,iculare se desprind din arcul aortic //. Hena lim"atica dreapta! 1. Are o lungime de &#. cm 2. Colecteaza lim"a din patrimea superioara dreapta a corpului &. >ncepe printr#o dilatatie numita cisterna c-ilV .. =e desc-ide la con"luenta dintre ,ena jugulara interna dreapta si ,ena subcla,iculara dreapta /1. A"irmatiile urmatoare re"eritoare la proprietatile miocardului sunt ade,arate ! 1. Automatismul reprezinta proprietatea inimii de a se autostimula 2. E*citabilitatea este proprietatea miocardului de a propaga e*citatia la toate "ibrele sale &. Contractilitatea este proprietatea miocardului de a dez,olta tensiune intre capetele "ibrelor sale .. Conductibilitatea este proprietatea celulei musculare cardiace de a raspunde la un stimpul printr#un potential de actiune propagat /3. Ermatoarele a"irmatii re"eritoare la ciclul cardiac sunt "alse! 1. En ciclu cardiac este "ormat dintr#o sistola si o diastola 2. =istola atriala o preceda cu :)&: s pe cea a ,entriculelor &. =istola ,entriculara se des"asoara in doua "aze! "aza de contractie izo,olumetrica si "aza de ejectie .. 2aza de ejectie se termina in momentul desc-iderii ,al,elor semilunare /6. Di"uziunea ! 1. =e produce doar in conditiile e*istentei unei di"erente de presiune 2. Deoarece gradientul de di"uziune al CB2 este doar o zecime din cel al B2) CB2 di"uzeaza de 2: de ori mai lent decat B2 &. CB2 este de 2/ de ori mai solubil in lic-idele organismului decat B2) deci di"uzeaza mai rapid .. Are loc dinspre zona cu presiune mica spre zona cu presiune mare /7. Ermatoarele relatii dintre ,olumele pulmonare sunt corecte ! 1. HC ( H>4 Z C> 2. H>4 ( HC ( HE4 ( H4 Z CPT

&. HE4 ( H4 Z C42 .. CH ( H4 Z CPT 1:. 'u "ac parte dintre "unctiile estrogenilor ! 1. Aparitia modi"icarilor -istologice si secretorii la ni,elul mucoasei uterine 2. =timuleaza dez,oltarea organelor genitale "eminine &. =timuleaza acti,itatea osteoclastelor .. >n"luenteaza comportamentul se*ual "eminin

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. C 8pag. /9 2. B 8pag. 19 &. D 8pag. 39 .. D 8pag. 79 /. A 8pag. 1.9 1. E 8pag. 119 3. E 8pag. 219 6. C 8pag. 219 7. B 8pag. 279 1:. B 8pag. &&9 11. A 8pag. .29 12. E 8pag. //9 1&. A 8pag. /39 1.. C 8pag. 1&9 1/. C 8pag. 119 11. B 8pag. 3:9 13. B 8pag. 3/9 16. C 8pag. 339 17. D 8pag. 369 2:. A 8pag. 6.9 21. D 8pag. 6.) 6/9 22. A 8pag. 6/) 619 2&. C 8pag. //9 2.. E 8pag. 619 2/. A 8pag. 639 21. E 8pag. 669 23. B 8pag. 679 26. D 8pag. 1:/9 27. B 8pag. 1119 &:. D 8pag. 1129

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. B 8pag. 19 &2. C 8pag. 39 &&. C 8pag. 6) 79 &.. D 8pag. 119 &/. E 8pag. 1.9 &1. D 8pag. 169 &3. B 8pag. 219 &6. A 8pag. 21) 239 &7. E 8pag. &:9 .:. D 8pag. &.9 .1. D 8pag. ./9 .2. B 8pag. /19 .&. C 8pag. /69 ... D 8pag. 1.9 ./. B 8pag. /1) /3) 119 .1. .1 C 8pag. 319 .3. .3.A 8pag. 319 .6. .6.A 8pag. 369 .7. .7.A 8pag. 369 /:. /: E 8pag. 369 /1. /1.B 8pag. 6/9 /2. C 8pag. 6.9 /&. A 8pag./3) /6) /79 /.. A 8pag. 639 //. D 8pag. 679 /1. B 8pag. 7:) 719 /3. C 8pag. 71) 729 /6. B 8pag.1::9 /7. E 8pag.779 1:. B 8pag. 12:9

TEST 11
COMPLEMENT SIMPLU
1. Prin membrana celular pot di"uza urmtoarele substan$e) cu e*cep$ia! A. B2 B. C B2 C. glucoza D. -ormonii steroizi E. ureea 2. Cerebelul este separat de emis"erele cerebrale prin! A. coasa creierului B. coasa cerebelului C. cortul cerebelului D. ,entriculul >H E. sinusul sagital superior &. Care din urmtoarele structuri nu este "ormat din $esutul conjuncti, semidur -ialin! A. cartilaje articulare B. cartilaje laringeale C. cartilaje tra-eale D. meniscuri articulare E. cartilaje costale .. Dintre receptorii cutana$i) cei mai mari corpusculi sunt! A. corpusculi <eissner B. corpusculii ;olgi#<anzoni C. corpusculi 5rause D. corpusculii Hater#Pacini E. corpusculi 4u""ini /. Care dintre urmtoarele tipuri de imunitate se ob$ine prin ,accinare! A. imunitate nespeci"ic B. dob+ndit natural acti, C. dob+ndit arti"icial pasi, D. dob+ndit natural pasi, E. dob+ndit arti"icial acti, 1. @n bil se gsesc urmtoarele substan$e) cu e*cep$ia! A. acizi biliari B. electroli$i

C. enzime D. pigmen$i biliari E. lecitin 3. 2ormarea trombinei dureaz! A. 2#. minute B. .#6 minute C. 1: secunde D. 1#2 secunde E. 1#2 minute 6. Aorta ascendent are o lungime de! A. &#. cm B. .#/ cm C. /#1 cm D. 1#3 cm E. 3#6 cm 7. =istemul azigos culege s+ngele ,enos de la urmtoarele structuri) cu e*cep$ia! A. eso"ag B. bron-ii C. spa$ii intercostale D. dia"ragm E. peritoneu 1:. Fematie petrece %n capilarul pulmonar) %n medie! A. :)2/ secunde B. :)/: secunde C. :) 3/ secunde D. :)6/ secunde E. :)7/ secunde 11. <u c-iul deltoid apar$ine uneia dintre urmtoarele grupe de mu c-i somatici! A. mu c-ii capului B. mu c-ii g+tului C. mu c-ii trunc-iului D. mu c-ii membrului superior E. mu c-ii membrului in"erior 12. Care dintre urmtoarele a"irma$ii pri,ind sistemul ner,os ,egetati, este "als! A. "ibrele preganglionare simpatice sunt amielinice B. "ibrele preganglionare parasimpatice sunt mielinice C. "ibrele preganglionare simpatice "ac sinaps %n ganglionii din lan$urile para i pre,ertebrale

D. "ibrele preganglionare parasimpatice ale parasimpaticului cranian urmeaz traiectul ner,ilor cranieni >>>) H>>) >I i I E. stimularea simpatic determin scderea motilit$ii gastrointestinale 1&. Celulele intersti$iale CeVdig) care secret -ormoni androgeni) se gsesc %n! A. prostat B. ,eziculele seminale C. testicul D. epididim E. canalul de"erent 1.. Preciza$i care dintre urmtoarele celule nu prezint centrozom 8centru celular9! A. leucocitele B. -epatocitele C. celulele epiteliilor de acoperire D. celulele ner,oase E. "ibrele musculare netede 1/. Prin o*idarea unui gram de lipide se elibereaz! A. .)1 cal B. /)& cal C. 3)2 cal D. 7)& cal E. 1:)/ cal 11. Care dintre urmtoarele mani"estri nu caracterizeaz -ipo"unc$ia tiroidian! A. scderea metabolismului bazal B. scderea %n greutate C. scderea capacit$ii de %n,$are i memorare D. mi*edem E. cderea prului 13. Epiteliul mucoasei bucale este de tip! A. pseudostrati"icat B. cubic simplu C. pa,imentos strati"icat nec-eratinizat D. pa,imentos simplu E. cilindric simplu 16. Cile respiratorii e*trapulmonare sunt reprezentate de urmtoarele structuri) cu e*cep$ia! A. laringe B. tra-ee C. ca,itatea nazal D. bron-ii E. "aringe

17. @n repaus) ,olumul sistolic este de! A. 3/ ml de s+nge B. 1: ml de s+nge C. 1/:#2:: ml de s+nge D. 3#7 l de s+nge E. /#1 l de s+nge 2:. Care dintre a"irma$iile pri,ind corpusculul renal este "als! A. glomerulul renal este un g-em de capilare arteriale B. corpusculii ne"ronilor corticali sunt situa$i %n corticala renal C. corpusculii ne"ronilor ju*tamedulari sunt situa$i la jonc$iunea dintre corticala i medular D. rinic-iul con$ine 2 milioane de corpusculi renali E. %n ca,itatea capsulei BoGman se acumuleaz urina primar 21. Preciza$i care dintre enun$urile re"eritoare la insulin este "als! A. este principalul -ormon -ipoglicemiant B. este secretat de celulele S ale insulelor Canger-ans C. cre te transportul de glucoz %n mu c-i D. stimuleaz sinteza de glicogen E. stimuleaz lipogeneza 22. Ca alctuirea cutiei toracice particip un numr de! A. 2/ oase B. &3 oase C. 12 oase D. 2. oase E. 11 oase 2&. Holemia 8,olumul de s+nge din organism9 reprezint! A. .J din greutatea corpului B. 1J din greutatea corpului C. 6J din greutatea corpului D. 1:J din greutatea corpului E. 2:J din greutatea corpului 2.. Ermtoarele substan$e au absorb$ie intestinal prin di"uziune pasi,! A. "ructoza B. aminoacizii C. ,itaminele -idrosolubile D. "ierul E. glicerolul 2/. Cele mai importante artere desprinse din aorta descendent abdominal sunt urmtoarele) cu e*cep$ia!

A. artera -epatic B. artera renal C. artera mezenteric superioar D. artera genital E. artera mezenteric in"erioar 21. Ca ni,el renal se reabsorb prin transport pasi,! A. aminoacizii B. glucoza C. apa D. unele ,itamine E. ura$i 23. Formonii glucocorticoizi au urmtoarele roluri) cu e*cep$ia! A. stimuleaz gluconeogeneza B. au e"ect -iperglicemiant C. acti,eaz catabolismul proteic %n celulele -epatice D. cresc numrul de lim"ocite circulante E. determin lipoliz 26. ;astrina are urmtoarele e"ecte! A. stimuleaz secre$ia biliar B. stimuleaz secre$ia de acid clor-idric C. stimuleaz secre$ia pancreatic D. stimuleaz secre$ia intestinal E. stimuleaz motilitatea intestinal 27. Prin ac$iunea tripsinei pancreatice rezult unul din urmtorii produ i intermediari! A. albumoze B. izomaltoz C. de*trine D. aminoacizi E. dipeptide i tripeptide &:. Diabetul za-arat este caracterizat prin! A. -iperglicemie B. poliurie cu glicozurie C. polidipsie D. poli"agie E. toate semnele de mai sus

COMPLEMENT GRUPAT
&1. @n derm se gsesc urmtorii receptorii cutana$i! 1. corpusculii 4u""ini

2. corpusculii <eissner &. corpusculii 5rause .. corpusculii Hater#Pacini &2. Acti,itatea -ormonilor gonadotropi -ipo"izari este in-ibat de! 1. <=F 2. melatonin &. ACTF .. -ormonul mamotrop &&. Cromozomii sunt alctui$i din! 1. AD' 2. A4' cromozomal &. proteine -istonice i non-istonice .. potasiu &.. Corpusculii Hater#Pacini sunt localiza$i %n! 1. periost 2. -ipoderm &. articula$ii .. tendoane &/. 4etinenul! 1. este comun tuturor pigmen$ilor ,izuali 2. este deri,at din ,itamina A &. este trans"ormat) %n cea mai mare parte) %n ,itamina A) la lumin .. este resintetizatat) din ,itamina A) la %ntuneric &1. Prin sali, se e*cret urmtoarele substan$e endogene! 1. uree 2. creatn &. acid uric .. metale grele &3. Trunc-iul celiac ,ascularizeaz! 1. stomacul 2. duodenul &. pancreasul .. splina &6. =indromul Cus-ing se caracterizeaz prin! 1. obezitate 2. -ipotensiune &. diabet .. adinamie

&7. =plina! 1. are o mas de2::#&:: g 2. apr$ine sistemului circulator &. depoziteaz 16:#2:: g s+nge .. inter,ine %n metabolismul "ierului .:. Care dintre urmtoarele enzime se gsesc %n sucul pancreatic! 1. tripsina 2. amilaza &. "os"olipaza .. colesterolipaza .1. E*cre$ia biliar este stimulat de! 1. gastrin 2. acetilcolin &. secretin .. colecistoc-inina .2. ;landele ane*e ale aparatului genital masculin sunt! 1. prostat 2. ,eziculele seminale &. glandele bulbo#uretrale .. epididim .&. Prostata este ,ascularizat de! 1. artera ru inoas intern 2. artera testicular &. artera iliac e*tern .. artera prostatic ... Cabirintul osos este "ormat din! 1. ,estibulul osos 2. canalele semicirculare osoase &. melcul osos .. tuba lui Eustac-io ./. 0esutul epitelial glandular de tip endocrin este dispus sub "orm de cordoane celulare la ni,elul urmtoarelor glande endocrine! 1. adeno-ipo"iz 2. tiroid &. glandele paratiroide .. timus .1. Fipo"iza este situat! 1. la baza ence"alului 2. posterior de c-iasma optic

&. pe eaua turceasc .. %n "osa interpeduncular .3. Dia"ragma este strbtut de! 1. ,ena ca, in"erioar 2. ,ena lim"atic lim"atic dreapt &. canalul toracic .. ,ena port .6. 4e$eaua capilatr peritubular renal se "ormeaz din! 1. glomerulul renal 2. arteriola a"erent &. arterele interlobulare .. arteriola e"erent .7. 4olurile mastica$iei sunt! 1. "ragmentarea alimentelor 2. "ormarea) lubre"ierea i %nmuierea bolului alimentar &. ini$iaz secre$ia secre$ia gastric .. men$inerea ec-ilibrului -idroelectrolitic /:. Adduc$ia coapsei este realizat de! 1. mu c-iul adductor mare 2. mu c-iul adductor scurt &. mu c-iul adductor lung .. mu c-iul drept medial /1. 2actorii determinan$i ai presiunii arteriale sunt! 1. debitul cardiac 2. rezisten$a peri"eric &. elasticitatea ,aselor de s%nge .. -ipotensiunea arterial /2. <u c-ii de "orm patrulater sunt! 1. mu c-iul trapez 2. mu c-iul drept abdominal &. mu c-iul deltoid .. mu c-iul mare dorsal /&. Trans"ormarea e*citan$ilor indi"eren$i %n stimuli condi$ionali se realizeaz prin! 1. asociere 2. precesiune &. dominan$ .. repetare /.. 2ibrele comisurale unesc cele dou emis"ere cerebrale) "orm+nd! 1. corpul calos

2. "orni*ul &. comisura alb anterioar .. -ipocampul //. @n mdu,a spinrii se %nc-id urmtoarele re"le*e ,egetati,e! 1. pupilodilatoare 2. pupiloconstrictoare &. cardioacceleratoare .. cardioin-ibitorii /1. Capacitatea pulmonar total are ,aloare de! 1. 1/:: ml 2. &::: ml &. ./:: ml .. /::: ml /3. Estrogenii au urmtoarele ac$iuni de stimulare a! 1. dez,oltare a organelor genitale "eminine 2. mucoasei uterine &. glandelor mamare .. acti,it$ii osteoblastice /6. Testosteronul are urmtoarele ac$iuni! 1. stimularea cre terii organelor genitale masculine 2. apari$ia caracterelor se*uale secundare masculine &. stimularea anabolismului proteic .. stimularea epiteliului spermatogenetic /7. @n uretra masculin se desc-id! 1. canalul ejaculator 2. ,eziculele seminale &. glandele bulbo#uretrale .. canalul de"erent 1:. Hal,ele semilunare se gsesc la ni,elul ori"iciilor 1. aortic 2. mitral &. pulmonar .. atrio,entricular drept

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. C 8pg. 6) 79 2. C 8pg. 279 &. D 8pg. 11) 1&9 .. D 8pg. &69 /. E 8pg. 6/9 1. C 8pg. 369 3. C 8pg. 619 6. C 8pg. 639 7. E 8pg. 669 1:. C 8pg. 1::9 11. D 8pg. 169 12. A 8pg. &&)&/9 1&. C 8pg. 1219 1.. D 8pg. 39 1/. D 8pg. 11:9 11. B 8pg. /69 13. C 8pg. 119 16. D 8pg. 739 17. A 8pg. 729 2:. D 8pg. 1:&9 21. B 8pg. /79 22. B 8pg. 1/9 2&. C 8pg. 12/9 2.. E 8pg. 619 2/. A 8pg. 669 21. C 8pg. 1:.9 23. C 8pg. /39 26. B 8pg. 339 27. E 8pg. 6:9 &:. E 8pg. 1:9

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. A 8pg. &69 &2. C 8pg. //) 1:9 &&. A 8pg. 69 &.. A 8pg. .1) &69 &/. E 8pg. .1) .39 &1. B 8pg. 3/9 &3. E 8pg. 669 &6. B 8pg. /39 &7. C 8pg. 679 .:. E 8pg. 6:9 .1. C 8pg. 369 .2. A 8pg. 1169 .&. D 8pg. 1169 ... A 8pg. .79 ./. B 8pg. 119 .1. A 8pg. /.9 .3. B 8pg. 66) 679 .6. D 8pg. 1:&9 .7. A 8pg. 3/9 /:. E 8pg. 179 /1. A 8pg. 7&9 /2. C 8pg. 169 /&. E 8pg. &19 /.. A 8pg. &19 //. B 8pg. 2/9 /1. D 8pg. 739 /3. E 8pg. 12:9 /6. E 8pg. 1219 /7. B 8pg. 1169 1:. B 8pg. 7:9

TEST 12
COMPLEMENT SIMPLU
1. Cea mai mare parte a puterii de re"rac$ie a aparatului dioptric apar$ine! A. cristaloidei B. "e$ei anterioare a cristalinului C. "e$ei posterioare a cristalinului D. "e$ei anterioare a corneei E. "e$ei posterioare a corneei 2. <i crile globilor oculari) cu punct de plecare labirintic) sunt controlate de! A. "asciculul ,estibulo#spinal B. "asciculul ,estibulo#nuclear C. "asciculul cortico#nuclear D. "asciculul piramidal E. "asciculul ,estibulo#cerebelos &. @n men$inerea ec-ilibrului acido#bazic inter,ine! A. epine"rina B. aldosteronul C. cortizolul D. ,asopresina E. tiro*ina .. 'oradrenalina are predominant ac$iune! A. ,asodilatatoare B. metabolic i energetic C. bron-odilatatoare D. de alert cortical E. ,asoconstrictoare /. =inartrozele au urmtoarele caracteristici! A. au supra"e$ele articulare plane sau u or conca,e B. sunt articula$ii sino,iale C. au interpus $esut elastic %ntre cele dou oase care se articuleaz D. posed un grad ,ariabil de mobilitate E. nu posed ca,itate articular 1. Canalul coledoc se une te cu! A. canalele -epatice B. canalul cistic C. canalul pancreatic accesor D. canalul pancreatic principal E. duodenul

3. Din artera subcla,icular se desprinde! A. artera toracic lateral B. artera carotid e*tern C. artera carotid comun D. artera ,ertebral E. artera bra-ial 6. Eltimele rami"ica$ii ale arborelui bron ic sunt! A. scule$ii al,eolari B. ductele al,eolare C. al,eolele pulmonare D. bron-iolele respiratorii E. bron-iolele lobulare 7. Holumul ma*im de aer pe care o persoan %l poate scoate din plm+ni dup o inspira$ie ma*im reprezint! A. capacitatea pulmonar total B. capacitatea ,ital C. capacitatea rezidual "unc$ional D. capacitatea inspiratorie E. capacitatea e*piratorie 1:. Coe"icientul de utilizare a o*igenului este de! A. 12 ml B2 B. /#1 ml B2 C. 3 ml B2 D. .: ml B2 E. .3 ml B2 11. 2or$ele care realizeaz "iltrarea la ni,elul glomerulului %n capsula BoGman sunt urmtoarele) cu e*cep$ia! A. presiunea din capilarele glomerulare B. presiunea din capsula BoGman C. presiunea coloid#osmotic a proteinelor plasmatice din capilare D. presiunea coloid#osmotic a proteinelor din capsula BoGman E. presiunea coloid#osmotic a proteinelor plasmatice din arteriola e"erent 12. Care din urmtoarele a"irma$ii re"eritoare la testicul este "als! A. este %n,elit la supra"a$ de o membran rezistent i e*tensibil numit albuginee B. are "orma unui o,oid turtit trans,ersal C. are o greutate de 2/ gr D. are ane*at un organ alungit) epididimul E. parenc-imul testicular este strbtut de septuri conjuncti,e care delimiteaz lobulii testiculari

1&. Cile spermatice e*tratesticulare nu sunt reprezentate de! A. tubii semini"eri drep$i B. canale e"erente C. canalul epididimar D. canalul de"erent E. canalul ejaculator 1.. =ecre$ia corpului galben este stimulat de! A. 2=F B. prolactin C. ACTF D. estrogen E. T=F 1/. Epiteliul pa,imentos simplu "ormeaz! A. mucoasa bron-iolelor B. epiteliul tra-eal C. epiteliul mucoasei bucale D. mucoasa tubului digesti, E. tunica intern a ,aselor sang,ine 11. @n cordonul anterior al mdu,ei spinrii nu se a"l! A. "asciculul spinotectal B. "asciculul piramidal direct C. "asciculul "undamental anterior D. "asciculul tectospinal E. "asciculul ,estibulospinal,entral 13. 2ibrele corticonucleare ajung la! A. cornul anterior al mdu,ei spinrii B. cornul posterior al mdu,ei spinrii C. nucleii bazali D. nucleii motori ai ner,ilor cranieni E. nucleul amigdalian 16. Hasotocina este secretat de! A. lobul posterior al -ipo"izei B. -ipotalamusul anterior C. glanda pineal D. corticosuprarenal E. placent 17. ;landa pituitar are greutate de! A. /:: mg B. /:: g C. .: g

D. 1/: mg E. 2/ g 2:. @ntre colonul trans,ers i dia"ragm se a"l! A. stomacul B. splina C. rinic-iul st+ng D. pancreasul E. duodenul 21. 2unc$iile ganglionilor lim"atici sunt urmtoarele) cu e*cep$ia! A. produc trombocite B. "ormeaz anticorpi C. au rol %n circula$ia lim"ei D. opresc ptrunderea unor substan$e strine E. au rol de barier %n rsp+ndirea in"ec$iilor 22. Diametrul antero#posterior al toracelui se mre te prin! A. contrac$ia mu c-ilor abdominali B. ridicarea coastelor C. contrac$ia mu c-iului dia"ragm D. cobor+rea coastelor E. distensia plm+nilor 2&. Ca "ormarea membranei al,eolocapilare nu particip! A. endoteliul capilar B. sur"actantul C. intersti$iul capilar D. aerul al,eolar E. epiteliul al,eolar 2.. Presiunea B2 din s+ngele care intr %n capilarele pulmonare este de! A. 1:: mm Fg B. .3 mm Fg C. .1 mm Fg D. .: mm Fg E. 76)/ mm Fg 2/. 2ascicolele spinobulbare conduc sensibilitatea! A. propriocepti, de control a mi crii B. interocepti, C. termic i dureroas D. tactil epicritic E. tactil grosier 21. Debitul "iltrrii glomerulare este de!

A. 12/ ml?min B. 16: ml?min C. .2: ml?min D. 12:: ml?min E. 2:: ml?min 23. Abduc$ia bra$ului este realizat de! A. mu c-iul coracobra-ial B. mu c-iul triceps bra-ial C. mu c-iul biceps bra-ial D. mu c-iul bra-ial E. mu c-iul deltoid 26. <u c-iul maseter este iner,at de! A. ner,ul H>> B. ner,ul H C. ner,ul I>> D. ner,ul H> E. ner,ul >I 27. Poten$ialul de ac$iune al "ibrei musculare striate se propag cu ,iteza de! A. 2: m?s B. 12 m?s C. 2/ m?s D. &: m?s E. ./ m?s &:. @n timpul "os"orilrii o*idati,e des" urate %n mitocondrii se ob$in! A. 2 molecule de ATP B. &. molecule de ATP C. &: molecule de ATP D. 7)& molecule de ATP E. .)1 molecule de ATP

COMPLEMENT GRUPAT
&1. @n structura retinei se %nt+lnesc urmtoarele celule! 1. celule "otoreceptoare 2. celule amacrine &. celule bipolare .. celule orizontale &2. @n structura corticalei glandei suprarenale se a"l! 1. zona glomerular 2. zona "asciculat &. zona reticulat

.. zona pigmentar &&. E"ectele metabolice ale ac$iunii catecolaminelor sunt! 1. glicogenoliz i -iperglicemie 2. catabolism proteic &. catabolismul acizilor gra i .. ta-icardie i -ipertensiune &.. Prin osi"icare encondral iau na tere urmtoarele oase ! 1. oasele menmbrelor 2. oasele bol$ii cutiei craniene &. oasele scurte .. cla,iculele &/. =ubstan$ele care stimuleaz secre$ia de FCl sunt! 1. acetilcolina 2. somatostatina &. gastrina .. tripsina &1. =rurile biliare au urmtoarele roluri! 1. de emulsionare a lipidelor din alimente 2. de a stimula motilitatea intestinal &. de a ajuta la absorb$ia din tractul intestinal a acizilor gra i) monogliceridelor) colesterolului i a altor lipide .. rol bacteriostatic &3. Canalul toracic! 1. este cel mai mare colector lim"atic 2. %ncepe printr#o dilata$ie numit cisterna c-Vli &. este pre,zut cu ,al,e %n interior .. se desc-ide %n ung-iul ,enos "ormat prin unirea ,enei jugulare interne din dreapta) cu ,ena subcla,icular dreapt &6. Holumul btaie al "iecrui ,entricul ,ariaz %n "unc$ie de! 1. "or$a contrac$iei ,entriculare 2. presiunea arterial &. ,olumul de s+nge a"lat %n ,entricul la s"+r itul distolei .. "rec,en$a cardiac &7. @ntoarcerea ,enoas prin HC> este "a,orizat de! 1. aspira$ia toracic 2. pompa muscular &. presa abdominal .. gra,ita$ie

.:. @esutul conjuncti, moale elastic se %nt+lne te! 1. la ni,elul epiglotei 2. %n tunica medie a arterelor &. %n pa,ilionul urec-ii .. %n tunica medie a ,enelor .1. Ca ni,elul tubilor renali) prin transport acti, se reabsorb! 1. glucoza 2. creatinina &. polipeptide .. acidul uric .2. 4eceptorii sensibilit$ii tactile grosiere 8protopatice9 sunt reprezenta$i de! 1. corpusculii Hater#Pacini 2. corpusculii <eissner &. corpusculii 5rause .. corpusculii <erKel .&. Propriet$ile speciale ale celulelor sunt! 1. contractilitatea 2. e*citabilitatea &. acti,itatea secretorie .. permeabilitatea selecti, ... 'euroni bipolari se %nt+lnesc %n ! 1. retin 2. ganglionul spiral Corti &. mucoasa ol"acti, .. ganglionul ,estibular =carpa ./. Ermtoarele organite celulare au rol %n sinteza de proteine! 1. dictiotiozomii 2. ergastoplasma &. mitocondriile .. corpusculii lui Palade .1. Ermtorii -ormoni au e"ecte melanocitostimulatoare ! 1. =TF 2. ACTF &. T=F .. <=F .3. >nsulina! 1. este secretat de celulele beta ale insulelor Canger-ans 2. are e"ect anabolizant pe toate metabolismele intermediare &. este singurul -ormon -ipoglicemiant

.. stimuleaz -ormonii tiroidieni i gonadici .6. =ecre$ia de prolactin %n a"ara sarcinii este stimulat de! 1. e"ortul "izic 2. stresul psi-ic i c-irurgical &. -ipoglicemie .. somn .7. 2actorii care in"luen$eaz rata di"uziunii gazelor prin membrana al,eplo# capilar sunt! 1. presiunea par$ial a gazului %n al,eol 2. presiunea par$ial a gzului %n capilarul pulmonar &. coe"icientul de di"uziune al gazului .. dimensiunile membranei respiratorii /:. Formonii ce stimuleaz anabolismul proteic sunt! 1. =TF 2. testosteron &. insulina .. estrogenii /1. @n an$ul bulbopontin au originea aparent urmtorii ner,i cranieni! 1. ner,ul H> 2. ner,ul H>> &. ner,ul H>>> .. ner,ul H /2. Baza anatomic a elasticit$ii mu c-iului striat este reprezentat de! 1. proteinele contractile 2. "ibre conjuncti,e i elastice din mu c-i &. membrana celular .. "ibrele elastice din structura perimisiumului /&. Ca persoanele cu daltonism) cel mai "rec,ent lipsesc celulele cu con sensibile la culoarea! 1. ro ie 2. galben &. ,erde .. albastr /.. Contrac$ia muscular poate "i o secus %n urmtoarele situa$ii! 1. "rison 2. sistola cardiac &. contrac$ia ob$inut %n urma re"le*ului miotatic .. izometric //. Basele %ndeplinesc urmtoarele roluri "unc$ionale!

1. rol de p+rg-ii ale aparatului locomotor 2. rol de protec$ie a unor organe ,itale &. rol %n metabolismul calciului) "os"orului i electroli$ilor .. rol antito*ic /1. 4otula! 1. este un os triung-iular) cu baza %n sus 2. este situat %n tendonul mu c-iului c,adriceps &. "a$a sa posterioar se articuleaz cu epi"iza distal a "emurului .. determin re"le*ul osteotendinos rotulian /3. E*tirparea cerebelului produce! 1. astenie 2. a"azie &. atonie .. adiname /6. 4eceptorii Kinestezici din periost i articula$ii sunt! 1. corpusculii neurotendino i ;olgi 2. termina$iile ner,ose libere &. "ibre musculare intra"usale .. corpusculii Hater#Pacini /7. Tunica muscular este "ormat din! 1. mu c-i longitudinal 2. mu c-i circular &. mu c-i oblic .. mu c-i trans,ers 1:. @n -ipoderm se gsesc urmtorii receptorii cutana$i! 1. corpusculii 4u""ini 2. corpusculii <eissner &. corpusculii 5rause .. corpusculii Hater#Pacini

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE


1. D 8pg. ./9 2. B 8pg. /19 &. B 8pg. /19 .. E 8pg. /39 /. E 8pg. 139 1. D 8pg. 3/9 3. D 8pg. 639 6. D 8pg. 739 7. B 8pg. 779 1:. C 8pg. 1::9 11. E 8pg. 1:&9 12. A8pg. 1169 1&. A 8pg. 1169 1.. B 8pg. 12:9 1/. E 8pg. 119 11. A 8pg. 2&9 13. D 8pg. 2&9 16. C 8pg. 1:9 17. A 8pg. /.9 2:. B 8pg. 679 21. A 8pg. 679 22. B 8pg. 769 2&. D 8pg. 1::9 2.. D 8pg. 1::9 2/. D 8pg. 219 21. A 8pg. 1:&9 23. E 8pg. 169 26. B 8pg. 16) 239 27. D 8pg. 319 &:. B 8pg. 1:69

CB<PCE<E'T ;4EPAT
&1. E 8pg. ./) "ig. .79 &2. A 8pg. /1) "ig. /79 &&. B 8pg. /39 &.. B 8pg. 1&9 &/. B 8pg. 339 &1. E 8pg. 369 &3. A 8pg. 679 &6. A 8pg. 7:9 &7. A 8pg. 7.9 .:. C 8pg. 119 .1. B 8pg. 1:.9 .2. C 8pg. &69 .&. B 8pg. 1:9 ... E 8pg. 1&9 ./. C 8pg. 39 .1. C 8pg. //9 .3. E 8pg. /7) /.9 .6. E 8pg. //9 .7. E 8pg. 1::9 /:. E 8pg. 11:9 /1. A 8pg. 21) "ig. 2/9 /2. D 8pg. 3:9 /&. B 8pg. .39 /.. A 8pg. 319 //. E 8pg. 619 /1. A 8pg. 1/9 /3. B 8pg. 279 /6. D 8pg. .19 /7. A 8pg. 3.) "ig 319 1:. D 8pg. &69

TEST 13
COMPLEMENT SIMPLU
1. Tesuturile epiteliale pot "i urmatoarele cu e*ceptia ! A. unistrati"icateN B. cilindrice simpleN C. cubice strati"icateN D. "ibroase strati"icateN E. de tranzitie. 2. 4e"eritor la tesuturile conjuncti,e moi sunt ade,arate! A. tendoanele sunt "ormate din t. reticulatN B. t. reticulat se gaseste in ganglioni lim"aticiN C. t. adipos se gaseste in "ascii musculareN D. t. elestic "ormeaza tunica interna a arterelor mariN E. t. "ibros are rol in imunitate. &. Printr#un e*pir "or$at sunt eliminate ,olumele de aer! A. CHN B. CPTN C. H>4 ( HC ( HE4 ( H4N D. HC ( HE4N E. 'ici un rspuns corect. .. Enitatea structural i "unc$ional a plamanului este! A. Al,eola pulmonarN B. <embrana al,eolo#capilarN C. Acinul pulmonarN D. =egmentul pulmonarN E. Cobulul pulmonar. /. Di"uziunea CB2 presupune urmatoarele cu e*ceptia! A. =e realizeaza dinspre capilarul pulmonar spre al,eolaN B. B ,iteza de 2: de ori mai mare "ata de di"uziunea B2N C. Presiunea partiala a CB2 este de .1mm Fg in aerul al,eolar N D. ;radientul de di"uziune "ata de cel al B2 este de 1: ori mai micN E. Egalarea presiunilor partiale al,eolara si sanguina se "ace in :)2/ s 1. Ca "ormarea medularei renale participa urmatoarele cu e*ceptia. A. Piramidele <alpig-i B. Ansele Fenle C. ;lomerulii ju*tamedulari D. Hase lim"atice E. Tubii colectori

3. Enul dintre urmatorii -ormoni produce -iperglicemie? A. >nsulinaN B. Parat-ormonulN C. ADFN D. <elatoninaN E. Formonii tiroidieni. 6.Fipersecretia de insulina poate produce! A. Fiperglicemie B. ;licozurie C. Poli"agie D. ;licogenogeneza E. Poliurie 7. >ner,atia motorie a limbii este asigurata de ner,ul ! A. H B. H>> C. >I D. I E. I>> 1:.Hilozitatile intestinale sint acoperite de epiteliu ! A. cilindric simplu B. cilindric strati"icat C. cubic simplu D. cubic strati"icat E. pa,imentos simplu 11. 'eurocraniul este alctuit din urmtoarele oase cu e*cep$ia ! A. "rontalN B. parietaleN C. palatineN D. s"enoidN E. occipital. 12. B ,ertebra tip are urmatoarele elemente cu e*ceptia ! A. arc ,ertebralN B. corp ,ertebral situat posteriorN C. apo"ize8procese9N D. canal ,ertebral "ormat prin suprapunerea lorN E. prezinta in structura atat tesut osos spongios cat si compact. 1&.Care dintre urmatoarele nu reprezinta o proprietate "undamentala a mm sc-eletici ?! A. elasticitatea B. e*tensibilitatea C. conductibilitatea

D. contractilitatea E. e*citabilitatea 1.. Care dintre urmatorii musc-i nu apartin musc-ilor trunc-iului ?! A. marele dorsal B. trapezul C. dintati D. oblici E. -ioidieni 1/. Calea ol"acti,a are urmatoarele caracteristici cu e*ceptia! A. receptorii sint reprezentati de cel. bipolare B. deutoneuronul este reprezentat de cel. mitrale C. a*onii cel. mitrale stabat lama ciuruita a etmoidului D. este "ormata din 2 neuroni E. proiectia corticala a caii ol"acti,e se a"la in paleocorte* 11. 1?& posterioara a limbii este iner,ata senziti, de ner,ul ! A. ,ag B. "acial C. trigemen D. -ipoglos E. gloso"aringian 13. Care dintre urmtorii -ormoni men$ine "unc$ia spermatogenic! A. 2=FN B. 'euro-ormonii -ipotalamiciN C. CFN D. BcitocinaN E. Prolactina. 16. Care este traseul normal al unui spermatozoid? A. Testicul) epididim) duct de"erent) ,ezica urinar) uretrN B. Testicul) canale e"erente) epididim) duct de"erent) duct ejaculator) uretrN C. Testicul) epididim) canal e"erent) canal ejaculator) ,ezicule seminale) uretrN D. Testicul) epididim) canal de"erent) ,ezica urinar) canal ejaculator) uretrN E. Testicul) epididim) canal e"erent) canal ejaculator) ureter. 17. Formonii androgeni e*ercit urmtoarele e"ecte cu o e*cep$ie! A. =timuleaz dez,oltarea aparatului genitalN B. E"ect anabolic proteic puternicN C. Controleaz distribu$ia grsimii de rezer,N D. >nter,in %n dez,oltarea sc-eletuluiN E. 4egleaz metabolismul glucidic. 2:. =permatozoizii se "ormeaz %n!

A. B. C. D. E.

Tubii semini"eri contor$iN Canalele e"erenteN Tubii drep$iN Heziculale seminaleN Celulele intersti$iale CeVdig.

21. 2iltrarea glomerular! A. =e realizeaz la ni,elul unor bucle capilare ce rezult din di,iziunea arteriolei a"erenteN B. Este "a,orizat de presiunea s+ngelui din capilarele peritubulareN C. =e des" oar prin tra,ersarea unei bariere "ormat din peretele capilar) capsular i tubularN D. =e realizeaz cu pastrarea compozitiei proteice. E. /:J din "iltrat se reabsoarbe. 22. 2ormarea urinii "inale necesit ATP %n cazul! A. 2iltrrii ionilor de 'a(N B. 4eabsorb$iei ionilor de 5(N C. 4eabsorb$iei FCB#&N D. =ecretiei de F(N E. 4eabsorbtiei Cl#. 2&. Hezica urinara prezinta urmatoarele elemente cu e*ceptia! A. CorpN B. ="incter ,ezical e*tern N C. ColN D. ="incter ,ezical intern striatN E. >ner,atie ,egetati,a. 2.. =istola ,entriculara! A. =e des"asoara in doua "aze B. Dureaza :). sec C. >ncepe in momentul inc-iderii ,al,elor semilunare D. =e termina in momentul desc-iderii ,al,elor atrio#,entriculare E. Este precedata in cadrul ciclului cardiac de diastola atriala 2/. 2actorii determinanti ai presiunii arteriale sunt cu e*ceptia! A. Plasticitatea B. Elasticitatea C. Holumul sanguin D. 4ezistenta peri"erica E. Hascozitatea sanguina 21. Ugomotul > sistolic prezinta unul din caracterele de mai jos! A. este scurt B. este acut

C. este mai intens D. apare la s"arsitul diastolei E. este produs de desc-iderea ,al,elor semilunare 23. Hibratiile sunt transmise prin "asciculele localizate in! A. Cordonul anterior de partea opusa B. Cordonul lateral de partea opusa C. Cordonul lateral direct D. Cordonul posterior direct E. Cordonul posterior incrucisat 26. E"ecte anabolizante pe metabolismul proteic au urmatorii -ormoni cu EICEPT>A! A. =TF B. Tiro*ina C. >nsulina D. ;lucagonul E. Formonii se*uali 27. Corpii neuronilor gama medulari se gsesc %n! 2. Coarnele lateraleN ;. Coarnele posterioareN F. =ubstanta intermediaraN >. Coarnele anterioareN b. =ubstan$a reticular medular. &:. Cate straturi de celule epiteliale se a"l pe membrana bazal a epiteliului tra-eal! A. 1N B. 2N C. &N D. 1:N E. nici un raspuns.

COMPLEMENT GRUPAT
&1. Care dintre urmtoarele a"irma$ii cu pri,ire la mitocondrii sunt ade,rate ? /. =e gsesc %n special %n leucociteN 1. Au rol %n producerea energiei celulareN 3. Con$in enzime -idroliticeN 6. Con$in enzime o*ido#reductoare. &2. Bron-oconstric$ia! 1. Este produs prin ac$iunea mediatorului c-imic eliberat la captul terminal al "ibrelor postganglionare din ganglionii toracaliN 2. Este produs prin ac$iunea acetilcolinei asupra musculaturii netede bronsice &. 'u este produs de ctre ='H simpatic. .. Poate "i ob$inut i ,oluntar.

&&. Au %n structura lor $esut conjuncti, cartilaginos -ialin! 1. meniscurile articulareN 2. cartilajele costaleN &. epiglotaN .. cartilajele tra-eale. &.. Tot s+ngele incarcat cu CB2 din organism ajunge direct sau indirect %n cele dou ,ene ca,e) cu e*cep$ia celui adus de! 1. Henele pulmonareN 2. Henele -epaticeN &. =inusul coronarN .. Henele azVgos. &/. Care dintre ,alori reprezint parametrii presiunilor B2 %n cadrul sc-imburilor gazoase pulmonare? 1. 7: mmFgN 2. 1:: mmFgN &. .1 mmFg.N .. .: mmFg &1. Care a"irmatii re"eritoare la 4E sint "alse ?! 1. este situat in apropierea nucleului 2. cel rugos "ormeaza in neuroni corpii tigroizi &. inter,ine in "os"orilarea o*idati,a .. contine A4' &3. Discurile clare ! 1. sint "ormate de "ibre de actina 2. sint "ormate de "ibre de miozina &. sint strabatute de membrana U .. sint strabatute de banda F &6. Fematocritul este reprezentat de! 1. -ematii 2. leucocite &. trombocite .. plasma &7. Transportul gazelor respiratorii 8B2 i CB29 se realizeaz de ctre -ematii sub "orma de! 1. <et-emoglobin %n cazul B2 N 2. Bicarbona$i de sodiu %n cazul CB2N &. 76)/J dizol,at in plasma in cazul B2 .. Carbamino-emoglobina %n cazul CB2.

.:. <iocardul prezinta urmatoarele caracteristici! /. Apare ca un sincitiu "unctional 1. Contine celule ce initiaza si conduc impulsurile 3. 'odulul sinoatrial descarca impulsuri la o "rec,enta de 3:#6:?min 6. 4itmul de contractie de,ine bradicardic sub in"luenta simpaticului .1. Tubii colectori se desc-id la ni,elul ! 1. piramidelor <alpig-i 2. calicelor renale mari &. capsulei renale .. papilelor renale .2.>n structura medularei renale descriem urmatoarele elemente ! 1. piramidele <alpig-i 2. pel,isul renal &. ,ase peritubulare .. glomerulii renali .&.Ce contine in interior o ,ilozitate intestinala ?! 1. arteriola 2. ,enula &. c-ili"erul central .. tesut conjuncti, semidur ... Ca ni,elul stomacului se secreta urmatoarele enzime ?! 1. pepsina 2. amilaza &. gelatinaza .. tripsina ./. 2aringele comunica cu ! 1. ca,itate bucala 2. "ose nazale &. laringe .. urec-e medie .1. Care a"irmatii re"eritoare la eso"ag sint ade,arate? 1. prezinta miscari peristaltice in cadrul deglutitiei 2. comunica cu "aringele &. comunica prin cardia cu stomacul .. comunica prin pilor cu stomacul .3. Care dintre a"imatiile re"eritoare la cec sint ade,arate? 1. Comunica cu apendicele ,ermi"orm 2. =e a"la deasupra ,al,ulei ileocecale &. 4eprezinta regiunea initiala a intestinului gros

.. =e continua cu colonul sigmoid .6. Arterele care nu se desprind direct din aort sunt urmtoarele! 1. Arterele genitaleN 2. Arterele mezentericeN &. Trunc-iul celiacN .. Artera carotid comun dreapt .7. Transportul acti, al unei substan$e se realizeaz! 1. Cu consum de energieN 2. Cimitat pe unitatea de timpN &. @mpotri,a gradientului de concentra$ieN .. @n sensul gradientului electric. /:. 4inic-ii au urmatoarele roluri! 1. "ormarea reninei 2. "ormarea eritropoietinei &. acti,area ,itaminei D& .. gluconeogeneza /1. Care dintre urmtoarele celule sunt anucleate! 1. BsteociteleN 2. TrombociteleN &. Bsteoclastele. .. Fematia adult. /2. =rurile biliare inter,in %n! 1. Absorb$ia acizilor gra iN 2. E*cretia unor substante solubile in apaN &. Emulsionarea lipidelorN .. Cimitarea actiunii lipazei pancreatice /&. Corneea este! 1. HascularN 2. TransparentN &. BpacN .. Bogat iner,ata. /.. Pata oarb reprezint zona retinei %n care! 1. 'u e*ist celule receptoareN 2. =e "ormeaz ner,ul opticN &. Prin care trec ,asele retinieneN .. E*ist numai celule cu bastona e. //. Care din urmtorii -ormoni cresc metabolismul bazal? 1. Parat-ormonulN

2. Tiro*inaN &. >nsulinaN .. Adrenalina. /1. <otilitatea automat este condus pe urmtoarele "ascicule! 1. 2ascicule oli,ospinaleN 2. 2ascicule nigrospinaleN &. 2ascicule reticulospinaleN .. 2ascicule corticospinale. /3. 4e"eritor la substan$a cenu ie medular) care a"irma$ii sunt gre ite ? 1. @n coarnele posterioare se a"l neuronii somatosenziti,iN 2. Canalul ependimar strbate segmentul trans,ersalN &. @n coarnele laterale se a"l neuronii ,egetati,iN .. @n coarnele anterioare se a"l corpi neuronali cu rol motor. /6. Care dintre urmtoarele ac$iuni sunt comandate prin ner,i cranieni mic ti! 1. 4idicarea pleoapei superioareN 2. <astica$ieN &. <i carea limbiiN .. =ecre$ia lacrimal. /7. 'er,ul H>> asigur! 1. =ensibilitatea gustati, 2. =ecre$ia glandelor sublinguale &. =ecre$ia glandelor lacrimale .. =ecre$ia glandelor parotide 1:. Cerebelul prime te in"orma$ii de la receptorii situa$i %n! 1. =istemul circulator 2. =istemul osteoarticular &. =istemul respirator .. =istemul muscular

RSPUNSURI CB<PCE<E'T =><PCE 1. D 8pag.119 2. B 8pag.119 &. D 8pag.779 .. C 8pag.739 /. C 8pag.1::9 1. C 8pag.1:&9 3. E 8pag./69 6. D 8pag./79 7. E 8pag.269 1:.A 8pag.119 11.C 8pag.1.9 12.B 8pag.1.9 1&.C 8pag.3:9 1..E 8pag.169 1/.C 8pag..29 11.C 8pag.239 13.A 8pag.1219 16.B 8pag.1169 17.E 8pag./39 2:.A 8pag.1139 21.A 8pag.1:&9 22.D 8pag.1:.9 2&.D 8pag.1:/9 2..A 8pag.729 2/.A 8pag.7&9 21.C 8pag.729 23.A 8pag.21)&6)&79 26.B 8pag./69 27.D 8pag..19 &:.A 8pag.119 &1.C 8pag.39 &2.A 8pag.&/)&19 &&.C 8pag.119 &..B 8pag.669 &/.C 8pag.1::9 &1.B 8pag.39 &3.B 8pag.3:9 &6.A 8pag.6.9 &7.C 8pag.1::)1:19 .:.A 8pag.7:)719 .1.D 8pag.1:&9 .2.A 8pag.1:&9 .&.A 8pag.619 ...B 8pag.6:9 ./.E 8pag.3.9 .1.A 8pag.3.)319 .3.B 8pag.3.9 .6.D 8pag.639 .7.A 8pag.1:.9 /:.E 8pag.1:&9 /1.D 8pag.6/9 /2.B 8pag.369 /&.C 8pag...9 /..A 8pag../9 //.C 8pag./3)/69 /1.A 8pag.2&9 /3.E 8pag.17)2&9 /6.C 8pag.239 /7.A 8pag.239 1:.C 8pag.21).19