Sunteți pe pagina 1din 11

100 TESTE GRIL 1. Laminele nucleare sunt filamente intermediare care: a.

Sunt situate sub membrana intern a nucleului b. Se leag de nveliul nuclear i previn dezasamblarea n timpul mitozei c. Formeaz canalul complexului porului nuclear d. Formeaz membrana nucleolului e. Formeaz suportul structural al nucleului 2. Care din urmtoarele afirmaii descriu cel mai ine nucleolul: a. Este un organit membranar intranuclear b. Nucleolul nu este nconjurat de membran c. Nu este vizibil n nucleul interfazic d. Nu este vizibil n nucleu n timpul mitozei e. Este fabrica unde se produc ribozomii !. Sinte"a #$%&ului se 'roduce (n urmtoarea fa" a ciclului celular: a. !rofaz b. S c. "# d. "$ e. %itoz ). * celul +erminati, e'itelial -i&a re'licat #$%&ul dar (nc nu a intrat (n fa"a de mito". .n care din urmtoarele fa"e se afl celula: a. Faza "& b. Faza "# c. Faza S d. Faza % e. Faza "$ /. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la mito"a somatic sunt ade,rate: a. Se conserv garnitura cromozomial la celulele fiice b. Se reduce la jumtate garnitura cromozomial la celulele fiice c. Se desfoar pe parcursul a ' etape( profaza) metafaza) anafaza) telofaza d. !rima etap este reprezentat de anafaz e. !rima etap este reprezentat de profaz 0. .n tim'ul meio"ei 'rocesele de crossin+&o,er 1sc2im reci'roc de informa-ie +enetic3 se reali"ea" (n : a. !rofaza meiozei ** b. !rofaza meiozei * c. !rometafaza meiozei * d. %etafaza meiozei * e. +nafaza meiozei * 4. .n nucleu se desf-oar urmtoarele 'rocese: a. Sinteza lipidic b. ,etoxifierea organismului c. Sinteza +,N d. Sinteza i prelucrarea +-N e. ,iviziunea nuclear 5. .n nucleu se desf-oar urmtoarele 'rocese cu e6ce'ia unuia 'e care tre uie s&l identificai: a. Sinteza lipidic b. -eplicarea +,N c. Sinteza +,N d. Sinteza i prelucrarea +-N e. ,iviziunea nuclear 7. 8a"a S a ciclului celular: a. .rmeaz perioadei "# b. !e parcursul ei se realizeaz replicarea +,N c. /a sfritul ei cantitatea de +,N nuclear se dubleaz

d. /a sfritul ei celula este tetraploid 0'n1 e. 2oate afirma3iile sunt corecte 10. $in structura (n,eli-ului mem ranar fac 'arte : a. Nucleolul b. %atricea nuclear c. %embrana nuclear dubl d. /amina nuclear e. 4omplexul porilor nucleari 11. Care din urmtoarele ti'uri de cromatin conine sec,ene de #$% 1material +enetic3 care nu sunt transcrise niciodat : a. Eucromatina b. 5eterocromatina constitutiv c. 5eterocromatina facultativ d. 4orpusculul 6arr e. Nici o variant nu este corect 12. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la com'le6ul 'orului nuclear s(nt ade,rate : a. Este alctuit dintr7un ansamblu de opt spi3e dispuse n jurul unui canal central b. Este alctuit dintr7un ansamblu de opt microtubuli dispui n jurul unei perec8i centrale c. 4ontroleaz circula3ia moleculelor ntre nucleu i citoplasm d. Este impermeabil at9t pentru proteine c9t i i pentru +-N e. !ermite transportul +-N n citoplasm i al proteinelor specifice n nucleu 1!. #lfa si eta tu ulina 'olimeri"ea" -i constituie: a. Structur a microvililor b. Filamente de spectrin n eritrocite c. Fusul de diviziune d. Filamente gliale n astrocite e. Neurofilamente ale axonilor i dendritelor 1). 9rmtoarele structuri nu sunt filamente intermediare: a. Filamentele de vimentin b. /aminele c. !roteine tau d. Neurofilamente e. Filamentele de desmin 1/. :icrotu ulii intr (n structura a6onemei cililor -i fla+elilor su form de: a. : triplete fr triplet central b. : triplete cu triplet central c. : dublete cu perec8e central d. : dublete fara perec8e central e. Nici o variant nu este corect 10. 9rmtoarele sunt elemente ale citosc2eletului; cu e6ce'ia: a. Filamentele de ;eratin b. Nexina c. Filamentele de actin d. %icrotubuli e. Nebulina 14. <roteinele ce contri uie la sta ili"area sarcomerilor celulei musculare sunt: a. 2ropomiozina b. 2itina c. 2imina d. 2ropomodulina e. Nebulina 15. <oli"a2aridele 're"inta in celule urmatoarele roluri: a. *ntervin in adeziunea intercelulara b. +ctioneaza ca mar;eri pentru diferite procese de recunoastere celulara c. -ealizeaza un bistrat continuu pe suprafata celulara cu rol de bariera selectiva d. Sunt implicate in cataliza reactiilor de sinteza proteica e. Sunt implicate in transportul proteinelor la destinatiile lor intracelulare

17. 8ormele de de'o"ite ale +lucidelor sim'le sunt: a. "lucoza b. <a8arina c. Fructoza d. "licogen 8epatic e. "licogen muscular 20. Li'idele 're"inta urmatoarele roluri im'ortante in celula: a. -eprezinta o forma importanta de depozitare a energiei b. !ermit trecerea moleculelor 8idrofile c. !rezinta un rol in semnalizarea celulara d. Sunt solubile in apa) crescand astfel fluiditatea celulara e. *ntra in constitutia membranelor celulare 21. $in 'unct de ,edere al le+aturilor cu a'a; fosfo+liceridele sunt molecule: a. 5idrofile b. 5idrofobe c. +mfipatice d. Simpatice e. !arasimpatice 22. Reali"area contraciei musculare necesit urmtoarele com'onente 'rinci'ale: a. +ctin b. %iozin c. %icrotubuli d. +2! e. 4a$= 2!. Com'le6ul tro'oninic este format din: a. 2ropomiozina b. 2roponina * c. 2roponina 4 d. 2roponina 2 e. 2roponina % 2). .n structura sarcomerului; care molecul sau a+re+at molecular conectea" discul = de filamentele de mio"ina: a. +ctina b. %iozina c. 2itina d. 2imina e. 2ropomiozina 2/. 8ilamentele de actina se formea"a 'rin 'olimeri"area moleculelor de: a. +ctinina b. +denina c. +ctina d. %iozina e. %iostina 20. #ctinele se +asesc su forma 'olimeri"ata de: a. +ctina " > globulara b. +ctina 5 7 8exagonala c. +ctina F > filamentoasa d. +ctinina alfa e. +ctinina beta 24. <olimeri"area filamentelor de actina se reali"ea"a in ! fa"e: a. Faza de nucleere b. Faza de actinizare c. Starea de ec8ilibru d. Faza de filamentare e. Faza de elongatie 25. :eninerea concentraiei sc"ute a Ca2> intracito'lasmatic se reali"ea" datorit: a. !ompei de Na=?@=

b. !roteinelor carrier c. !ompei de 4a$=?+2!7aza d. !roteinelor miozinice e. !roteinelor periferice 27. 9rmtoarele or+anisme au nucleu indi,iduali"at: a. Eucariotele b. 6acteriile c. Airusurile d. !rocariotele e. Nici o variant nu este corect !0. Colesterolul intra in structura mem ranelor iolo+ice si are un rol im'ortant in: a. adeziunea intercelulara b. nutritia membranelor biologice c. modularea structurii i fluidit3ii membranelor biologice d. interactiunea celula7celula si celula7matrice e. transport transmembranar !1. Glicoli'idele mem ranelor iolo+ice au rol in: a. adeziunea intercelulara b. nutritia membranelor biologice c. modularea structurii i fluidit3ii membranelor biologice d. interactiunea celula7celula si celula7matrice e. transport transmembranar !2. :em rana 'lasmatica are roluri im'ortant in: a. miscarile celulare b. protectia celulei c. reglarea pasajului moleculelor d. interactiunile celulare e. diviziunea celulara !!. Trans'ortul transmem ranar se 'oate reali"a in urmatoarele moduri: a. .niport b. ,iport c. sinport d. metaport e. antiport !). Trans'ortul macromoleculelor se reali"ea"a 'rin: a. Endocitoza b. opsonizare c. canale ionice d. exocitoza e. transcitoza !/. 8a+ocito"a este o 'ro'rietate a uneia din urmatoarele ti'uri celulare: a. adipocite b. macrofage c. condrocite d. neuroni e. miocite !0. ?onctiunile celulare sunt re're"entate de: a. ,esmozomi b. 8emidesmozomi c. jonctiuni stranse d. jonctiuni gap e. niciuna de mai sus !4. $esmo"omii au unul din urmatoarele roluri: a. comunicarea metabolica si electrica b. adeziunea celula7matrice c. adeziunea celula7celula d. restrictia difuziunii paracelulare

e. niciunul de mai sus !5. Contracia muscular este re+lat 'rin meninerea unor ,alori sc"ute ale Ca2> citosolic; 'rin stocarea acestuia (n: a. -eticulul endoplasmic neted b. -eticulul endoplasmic rugos c. -eticulul sarcoplasmatic d. 4itosol e. %ediu extracelular !7. :i-carea cililor -i fla+elilor are la a" mecanismul: a. +ctin7miozin b. %icrotubuli7vimentin c. +ctin7dinein d. %icrotubuli7dinein e. +ctin7;inezin )0. 8ilamentele de actin -i mio"in au im'ortan ma@or (n urmtoarele mecanisme: a. 4ontrac3ie muscular b. %icarea cililor c. %icarea flagelilor d. +bsorb3ia intestinal e. -eplicarea +,N )1. 9rmtoarele afirmaii 'ri,ind li'idele mem ranare sunt false: a. Fosfolipidele) glicolipidele i colesterolul sunt lipide membranare b. Sunt organizate n bistrat c. Se dispun pe un singur strat nvelind celula d. +u un cap 8idrofob i o coad 8idrofil e. *ntr n structura membranei celulare dar nu i n membranele organitelor )2. .nde'rtarea celulelor strine sau a celor 'ro'rii (m trAnite se reali"ea" 'rin: a. Exocitoz b. Endocitoz c. 2ranscitoz d. Fagocitoz e. !inocitoz )!. $esmo"omii: a. Sunt jonc3iuni de comunicare b. Sunt jonc3iuni de ancorare c. Sunt ataa3i de filamentele intermediare d. Sunt constitui3i din conexoni e. Sunt constitui3i din desmopla;ine )). Bistonele sunt: a. /ipide de membran b. !roteine transmembranare c. !roteine periferice d. !roteine ataate cromatinei nucleare e. !roteine apar3in9nd glicocalixului )/. :em rana nuclear: a. Este dubl i continu b. Este simpl i prevzut cu pori c. Este dubl i prevzut cu pori d. Este impermeabil e. !ermite sc8imburile dintre nucleu i citoplasm )0. Cio+ene"a ri o"omilor -i sinte"a #R%&ului ri osomal se reali"ea" (n: a. -eticulul endoplasmatic rugos b. +patatul "olgi c. Nucleol d. Nucleu e. /izozomi )4. :icrotu ulii din structura centriolilor sunt dis'u-i su form de:

a. : triplete fr triplet central b. : triplete cu triplet central c. : dublete fr perec8e central d. : dublete cu perec8e central e. Nici o variant nu este corect )5. Cone6onul este com'onenta structural a: a. 4enturii de aderen3 b. Bonc3iunilor "ap 0permeabile1 c. Bonc3iunilor str9nse 0impermeabile1 d. ,esmozomilor e. 5emidesmozomilor )7. %ucleo"omul este unitatea de structur a: a. %atricei nucleare b. /aminei nucleare c. !orului nuclear d. 4romatinei nucleare e. Cnveliului nuclear /0. :oleculele ce formea" un strat continuu 'rin mem ranele iolo+ice sunt formate din: a. 4olesterol b. "licolipide c. "licoproteine d. Fosfolipide e. "angliozide /1. Reticulul endo'lasmic ru+os reali"ea" sinte"a urmtoarele molecule; cu e6ce'ia: a. 2estosteronului i estrogenului b. Enzimelor lizozomale c. +denozin7trifosfatului d. 2ripsinogenului i pepsinogenului 0enzime digestive1 e. "licoproteinelor N7lin;ate /2. Care din urmtoarele or+anite sunt li'site de mem ran: a. %itocondria b. -eticul endoplasmic neted c. +paratul "olgi d. -ibozomii e. Nucleolul /!. :odificrile 'ost&translaionale ale 'roteinelor secretate au loc la ni,elul: a. Nucleului b. +paratului "olgi c. -eticulului endoplasmic rugos d. 4entrozomului e. -eticulului endoplasmic neted /). Care din urmtoarele afirmaii cu 'ri,ire la mem rana reticulului endo'lasmic ru+os sunt ade,rate: a. 4ontinu membrana extern a nucleului b. /a fel ca i membrana nuclear prezint pori pe suprafa3a sa c. /a acest nivel are loc sinteza proteinelor ce vor intra n constitu3ia membranei nucleare d. !rezint pe suprafa3a sa ribozomi ataa3i prin subunitatea mare e. Se continu cu membranele reticulului endoplasmic neted //. Su unitile ri o"omale sunt sinteti"ate la ni,elul: a. Nucleului b. Nucleolului c. /izozomilor d. %embranei celulare e. -eticulului endoplasmatic /0. Sinte"a 'roteinelor este denumit: a. -eplicare b. 2ranscrip3ie

c. 2ransla3ie d. 2ransloca3ie e. 2ranspozi3ie /4. Care din urmtoarele afirmaii cu 'ri,ire la en"imele li"o"omale sunt ade,rate: a. Sunt sintetizate la nivelul reticulului endoplasmic rugos b. Sunt sintetizate de ctre ribozomii liberi n citoplasm c. 4on3in secven3a manoz7D7fosfat) permi39nd sortarea lor la nivelul re3elei trans d. Sunt transportate prin vezicule de secre3ie ce provin de pe fa3a cis a aparatului "olgi e. Sunt transportate prin vezicule nvelite de clatrin /5. #'aratul Gol+i 're"int ultrastructural: a. Fa3a cis este o zon de formare i preluare a unor produi metabolici b. Fa3a cis de unde sunt eliminate vezicule spre lizozomi sau spre membrana celular c. Fa3a trans de unde sunt eliminate vezicule spre lizozomi sau spre membrana celular d. 4isternele nu sunt delimitate de nveli membranar e. Aeziculele de transport sau tranzi3ie preiau produii de la reticulul endoplasmic /7. <roteinele sinteti"ate la ni,elul ri o"omilor li eri sunt destinate: a. /izozomilor b. Secre3iei celulare c. %itocondriilor d. Nucleului e. %embranei celulare 00. 8unciile #'aratului Gol+i constau (n: a. 4oncentrarea produilor de secre3ie b. !relucrarea bioc8imic a produilor de secre3ie c. Sortarea sau segregarea produilor de secre3ie d. 4ontribuie la procesul de reciclare i refacere a membranelor e. ,igestia intracelular a unor produi de secre3ie 01. 8unciile reticulului endo'lasmic sunt re're"entate de: a. Sinteza proteic > -Eb. Sinteza lipidic > -Ec. Sinteza proteic > -EN d. Sinteza lipidic > -EN e. ,etoxifiere > -EN 02. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la li"o"omi sunt false: a. %embrana lizozomilor prezint pompe de protoni b. Enzimele 8idrolitice sunt active la p5 alcalin c. Func3iile lor constau n( 8eterofagie) autofagie) crinofagie d. -eprezint sistemul digestiv intracelular e. Enzimele se activeaz la p5 acid 0!. <oliri o"omii sunt formai din: a. numeroi ribozomi b. un +-Nm i ribozomi c. doi +-Nm i ribozomi d. un +-Nt i ribozomi e. doi +-Nt i ribozomi 0). Tri'sino+enul este o 'rotein inacti, 'rodus -i secretat de ctre 'ancreasul e6ocrin. Care este calea 'arcurs de 'rotein de la sinte" la secreie: a. aparat "olgi > mitocondrie > lizosomi > vezicule secretorii b. aparat "olgi > -EN > ribozomi > mitocondrii c. ribozomi > aparat "olgi > lizozomi > vezicule secretorii d. ribozomi > -E" > aparat "olgi > vezicule secretorii e. ribozomi > -E" > mitocondrii > vezicule secretorii 0/. * celul afectat de o su stan ce inacti,ea" a'aratul Gol+i; ,a a,ea dificultate (n: a. secre3ia de anticorpi b. absorb3ia nutrien3ilor c. digestia grsimilor d. motilitate

e. biogeneza i reciclarea membranelor 00. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la com'le6ul #T<&sinteta" este ade,rat: a. %ai este denumit i complexul ** b. Se afl n spa3iul intermembranar c. !rezint dou subunit3i( F& i F# d. 4on3ine N+,57de8idrogenaza e. Se afl la nivelul membranei interne mitocondriale 04. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la mem rana intern a mitocondriilor sunt corecte: a. Este trilaminat i pliat sub forma cristelor mitocondriale b. Nu con3ine cardiolipin c. 4on3ine succinat7de8idrogenaza d. Se gsesc proteinele lan3ului respirator e. +ici are loc ciclul @rebs 05. Ri o"omii s(nt im'licai (n: a. Sinteza proteic b. Sinteza lipidelor c. 2ransla3ia proteinelor d. ,escifrarea mesajului +-Nm S* e. ,igestia celular 07. Ri o"omii ata-ai RE sinteti"ea": a. !roteine mitocondriale b. !roteinele necesare -E c. !roteinele necesare aparatului "olgi d. !roteine lizozomale e. !roteine peroxizomale 40. Cio+ene"a li"o"omilor are loc la intersecia dintre 2 ci: a. 4alea de secre3ie i calea exocitozei b. 4alea de secre3ie i calea endocitozei c. 4alea de digestie i calea secretorie d. 4alea exocitozei i calea endocitozei e. 4alea de secre3ie i calea sintezei proteice 41. En"imele li"o"omale: a. Sunt aproximativ E& b. 4ele mai importante sunt( ,7aminoacidoxidaza) catalaza i uratoxidaza c. Sunt marcate specific cu guanozin7$7fosfat d. %ar;erul specific este manozo7D7fosfat e. Sunt active la p5 de F)$ 42. $in 'unct de ,edere electronomicrosco'ic RE este format din: a. re3ea de saci i cisterne cu membran simpl b. re3ea de saci i cisterne cu membran dubl( extern i intern c. lumenul -E este continuarea lumenului perinuclear d. lumenul -E se continu cu lumenul aparatului "olgi e. membrana -E este continu membrana extern nuclear 4!. $in "ona trans a a'aratului Gol+i se des'rind: a. Aeziculele de tranzi3ie b. Aeziculele de secre3ie c. /izozomii primari d. /izozomii ter3iari e. Aeziculele de transport 4). Li"o"omii 'artici' la 'rocesul de autofa+ie 'rin care sunt di+erate: a. %oleculele endocitate b. %oleculele exocitate c. 6acterii d. Grganite proprii uzate e. Grganite mbtrnite) n 8iperfunc3ie 4/. #'aratul Gol+i 'reia de la RE 'rodu-i de natur:

a. "lucidic b. !roteic c. /ipidic d. +pa i srurile minerale e. Substan3ele anorganice 40. :itocondriile sunt cel mai ine re're"entate (n: a. %acrofage b. 4elulele @upffer c. 5epatocite d. 5ematii e. Eritrocite 44. Care din urmtoarele or+anite celulare 're"int o mem ran du l: a. Nucleul b. Nucleolul c. %itocondria d. +paratul "olgi e. -E 45. :atricea mitocondrial conine: a. "enomul mitocondrial b. +,N mitocondrial) +-Nt i numeroi ribozomi c. +,N nuclear) +-Nt i numeroi ribozomi d. "enomul celular e. Sistem genetic propriu) complet separat de genomul celulei 47. Care s(nt 'rinci'alele su straturi or+anice mari furni"oare de ener+ie; care sufer 'rocese de de+radare o6idati, la ni,elul mitocondriei: a. "lucidele b. +cizii grai 0lipidele1 c. !roteinele d. +pa e. Srurile minerale 50. .n matricea mitocondrial sunt locali"ate urmtoarele 'rocese: a. 2ransportul electronilor prin lan3ul respirator b. H oxidarea acizilor grai c. 4iclul @rebs d. Gxidarea piruvatului la +cetil 4o+ e. Etapa ini3ial a metabolismului glucidic) glicoliza 51. La ni,elul mem ranei interne mitocondriale sunt locali"ate urmtoarele 'roteine 1com'le6e en"imatice3: a. !roteinele lan3ului tansportor de electroni b. 4omplexul enzimatic +2!7sintetaz c. !roteinele transportoare care permit pasajul metaboli3ilor n i din matrice d. Enzimele ciclului @rebs e. 4omplexele lan3ului respirator 52. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la com'le6ul #T<&sinteta"ei sunt ade,rate: a. !oate transforma energia gradientului de protoni n energie a legturilor c8imice 0+2!1 b. Este format din trei complexe enzimatice care au rolul de a transfera electroni prin membrana intern c. Este format din dou subunit3i( F& i F# d. Este format din dou subunit3i( mare i mic) delimitate de membran e. Este un dispozitiv de cuplare reversibil( poate sintetiza dar i 8idroliza +2! 5!. 9rmtoarele asociaii dintre or+anitele celulare -i funciile acestora s(nt corecte: a. -ibozomii 7 sinteza proteic i lipidic b. -ibozomii 7 sinteza proteic c. +paratul "olgi 7 secre3ia celular d. !eroxizomii 7 digestia celular e. %itocondriile 7 conversia energiei 5). Reticulul endo'lasmic ru+os are urmatoarele caracteristici:

a. +re rol n sinteza proteinelor de export b. *n celula musculara este reprezentat de reticulul sarcoplasmatic c. /a nivelul neuronilor multipolari -E- este reprezentat de corpii Nissl d. /a nivelul neuronilor multipolari -E- este reprezentat de corpii 6erg e. +re rol n sinteza proteinelor destinate membranei peroxisomale 5/. Su unitile ri o"omale 're"inta urmatoarele caracteristici: a. /a nivelul subunitatii mari se afla tunelul polipeptidului nascend b. /a nivelul subunitatii mici se afla tunelul polipeptidului nascend c. *ntre cele $ subunitati se afla un canal destinat +-Nm d. *ntre cele $ subunitati se afla un canal destinat +-Nt e. *ntre cele $ subunitati se afla un canal destinat +-Nr 50. Sinte"a 'roteinelor sau translatia are loc in urma 'roceselor de: a. -eplicatie si 2ransport b. -eparatie si 2ranzitie c. -eplicare si 2ranspozitie d. -eplicare si 2ranslocatie e. -eplicare si 2ranscriptie 54. En"imele li"o"omale sunt re're"entate de: a. Nucleaze b. /ipaze c. 4aspaze d. !roteaze e. %anoze 55. <roteinele sinteti"ate la ni,elul ri o"omilor li eri %9 sunt destinate: a. /izozomilor b. Secre3iei celulare c. %itocondriilor d. Nucleului e. %embranei celulare 57. 8unciile #'aratului Gol+i constau (n: a. Secretia proteinelor de export b. Secretia proteinelor destinate membranei celulare si lizozomilor c. 6iosinteza si regenerarea membranelor d. Secretia acizilor grasi polinesaturati 0!.F+1 destinati membranei celulare e. 6iosinteza lizozomilor 70. 8unciile reticulului endo'lasmic neted sunt re're"entate de: a. Func3ia de sinteza proteic b. Func3ia de sintez lipidic S* c. Func3ia de sintez proteic si lipidica d. Func3ia de detoxifiere S* e. Functia de stocare a 4a si +2! la nivelul celulei musculare 71. Care din afirmaiile referitoare la sinte"a -i morfolo+ia ri o"omilor sunt false: a. Sinteza subunit3ilor ribozomale se realizeaz la nivelul -Eb. Sinteza subunit3ilor ribozomale se realizeaz la nivelul nucleolului c. Subunit3ile ribozomale sunt exportate separat n citoplasm d. -ibozomi sunt delimita3i de o membran simpl e. Snt cele mai mici organite celulare 72. Ri o"omii %9 sunt im'licai (n: a. Sinteza proteic b. Sinteza lipidelor c. 2ransla3ia proteinelor d. ,escifrarea mesajului +-Nm e. ,igestia celular 7!. Ri o"omii ata-ai reticulului endo'lasmic ru+os %9 sunt ca'a ili de sinteti"a: a. !roteine mitocondriale b. !roteinele necesare -E c. !roteinele necesare aparatului "olgi

d. !roteine lizozomale e. !roteine peroxizomale 7). En"imele li"o"omale: a. Sunt n numr de aprox. E& mii b. Sunt reprezentate de( nucleaze) lipaze) proteaze) etc. c. Sunt marcate specific cu manoza7D7fosfat d. %ar;erul specific este adenozin7I7fosfat e. Sunt active la p5 de E 7/. Li"o"omii 'artici' la 'rocesul de crinofa+ie 'rin care sunt di+erate: a. %oleculele endocitate b. %oleculele exocitate c. !rodusi 8ormonali in exces d. Grganite proprii uzate e. Grganite mbtrnite) n 8ipofunc3ie 70. #'aratul Gol+i 'oate retransfera s're RE: a. "lucide proprii -E b. !roteine proprii -E c. /ipide proprii -E d. %anoza7D7fosfat e. 4ompusi sulfatati 74. :itocondriile li'sesc (n: a. %acrofage b. 4elulele @upffer c. 5epatocite d. 5istiocite e. Eritrocite 75. Care din urmtoarele or+anite celulare 're"int doua mem rane: a. Nucleul si Nucleolul b. Nucleolul si -ibozomii c. Nucleul si %itocondria d. /izozomii si +paratul "olgi e. -eticulul endoplasmic neted si rugos 77. :atricea mitocondrial conine: a. +2!7sintetaza b. Enzimele ciclului acizilor tricarboxilici c. Enzimele lantului respirator d. F&F#7+2!7aza e. 4olagenaza de tip *A 100. Care din urmtoarele 'rocese se desf-oar intramitocondrial: a. Heta7oxidarea acizilor grai b. 4iclul @rebs c. 2ransportul electronilor prin lan3ul respirator d. Gxidarea acetil 4o+ p9n la 4G$ e. Etapa ini3ial a metabolismului glucidic