Sunteți pe pagina 1din 44

Introducerea n etc

n umea de astz, suntem n ghearee unu sat ura a etc ce


cuprnde ntreaga omenre.
1
Progresee tnfce tehnoogce, reate
economce, vzune puraste comuncarea a nve monda
(comuncarea goba) face dfc pentru asstentee medcae s gnore
probemee mportante de etc dn comuntatea goba (monda), vaa
or de z cu z munca or. Atta tmp ct aspectee etce controversate
senztve contnu s provoace asstentee medcae, mu profesont
au nceput s dezvote o aprecere pentru fozofe tradonae ae etc
dversee puncte de vedere ae atora.
Drectvee etce nu sunt ntotdeauna (n mod car) evdente uneor
oamen nu sunt de acord cu prvre a ce este bne ce este ru. Acet
factor conduc un oamen s cread c etca se poate baza doar pe opn
personae. Cu toate acestea, dac asstenta medca dorete s ntre n
daogu goba despre etc, aceasta trebue s practce ma mut dect
etca bazat pe opne personae, ntua or sau convngere
neexamnate care sunt propuse de ctre ate persoane. Este mportant
pentru asstentee medcae s ab o neegere de baz a concepteor,
prncpor, abordror teoror care au fost utzate n studu etc de-
a ungu store, astfe nct s poat dentfca anaza probemee etce
demee care sunt reevante asstenteor medcae n secou 21.
neegerea profund a etc este esena n practcarea etc, "avem
nevoe s ne dezvotm nme precum mntea noastr"
2
.
Sensu etc a morae
Cnd defnm n sens restrns n conformtate cu utzarea na,
etca este o ramur a fozofe utzat pentru a studa comportamentu
uman dea. Abordre etce semnfcae conexe ae concepteor au
1
Donahue, M. P., Nursng the fnest art: An ustrated hstory (2
nd
ed), St. Lous, 1996, p.
484
2
Hope, T., Medca ethcs: A very short ntroducton, Oxford Unversty Press, New York,
2004, p.6
varat de-a ungu tmpuu ntre fozof etc. De exempu Arstote
susnea c comportamentee deae au fost practc care au condus a
scopu fna - eudamona, care este snonm cu un nve rdcat de fercre
sau bunstare; pe de at parte Kant susnea c comportamentu dea
aconeaz n acord cu datora fecrua. Kant menona Trateaz oamenii
ca pe un scop (o finalitate) n sine, nu ca pe un mijloc!, adc oamen
trebue ua n consderare ntotdeauna astfe nct s e fe prote|at
demntatea, ncodat utza ca nstrumente pentru atngerea unu
scop. n opna u Kant, oamen sunt prv ca fnd o fnatate atunc cnd
acune noastre orentate spre a recunosc vaoarea ntrnsec a
acestora.
Ca o dscpn fozofc de studu, etca este o abordare
sstematc pentru a neege, anaza dferena aspectee bne ru,
corect ncorect, admrab deporab, care se refer a bunstarea
reae dntre fnee umane. Determnre etce sunt apcate prn
utzarea unor abordr formae ae teoror coduror de condut, cum
ar f codure care sunt dezvotate pentru dferte profes reg. Etca
este ma degrab un proces actv dect o conde statc, astfe nct un
etc utzeaz expresa " a face etc". Atunc cnd oamen " fac etc"
trebue s- susn convngere afrmae cu sunetu raonamentuu;
Cu ate cuvnte, char dac oamen cred c etca este subectv, trebue
s fe n msur s- |ustfce poze asumate prn argumente ogce
bazate pe teore. Sentmentee emoe sunt o parte norma a ve de
z cu z pot |uca un ro egtm n "a face etc". Cu toate acestea, uneor,
oamen permt emoor s prea bunu raonament atunc cnd acest
ucru se ntmp, acest ucru nu ofer un fundament bun pentru decz
egate de etc. Evaure generate prn practcarea etc necest un
echbru a emoor raun. De-a ungu store, oamen, bazndu-se
pe cutura or, s-au anga|at n acun pe care e e credeau |ustfcate doar
pentru a avea o motvae suprem, ns cu tnpu s-a demonstrat a f
atfe. Un exempu de astfe de practc este modu n care au urmat
convngere unu carsmatc dar egocentrc der ca Adof Hter.
n contrast cu etca, moraa repreznt convnger specfce,
comportamente modat dervate de a face etc. Uneor moraa este
consderat a f bun sau rea prntr-o anaz etc sstematc. Inversu
morat este moratatea, care repreznt comportamentu une
persoane care este n opoze cu standardee acceptate socae,
regoase, cuturae sau standarde etce profesonae prncp;
exempee de moratate ncud necnstea, frauda, crma actee abuzve
sexuae. Amora este un termen foost pentru a desemna acun care pot
f n mod norma consderate drept morae sau morae, dar sunt fcute cu
o ps de preocupare pentru buna purtare. De exempu crma este
mora, dar n cazu n care o persoana comte o crm fr nc o urm de
remucare sau poate char dn pcere, persoana aconeaz ntr-un mod
amora. Actee cunt consderate a f nonmorae dac standardee morae
n esen nu se apc acteor; de exempu aegerea dntre cereae, pne
pr|t gem pentru mcu de|un este o decze nonmora.
Atunc cnd oamen au n consderare probemee de etc, de
obce au n vedere probemee despre bertatea n ceea ce prvete
aegere personae, obgae cuva fa de fnee umane sau |udec
despre caracteru uman. Termenu " pst de etc" este foost pentru a
descre etca n forma sa negatv, atunc cnd, de exempu, caracteru
sau comportamentu une persoane este contrar trsturor admrabe
sau coduu de condut care a fost aprobat de o socetate, comuntate
sau profese. Avnd drept parametru reatatea actua se poate spune c
etca ca concept este "un pc prfut" asta deoarece cuvntu etc
este puternc ancorat n mora. Oamen foosesc adesea cuvntu etc
atunc cnd se refer a o coece de convnger actuae
comportamente, foosnd astfe termen etc mora aternatv.
Bngton a demtat mportante trstur vs a vs de conceptee
mora etc
3
:
3
Bngton, R., Lvng phosophy:An ntroducton to mora thought (3
rd
ed.), London,
2003
1. Probab c cea ma mportant caracterstc despre etc mora
este aceea c nmen nu poate evta uarea unor decz morae sau
etce deoarece egtura soca cu cea mpune ca oamen s a n
consderare acun de natur a f morae s etce;
2. A oamen sunt ntotdeauna mpca n uarea une decz care
poate f moraa s etc;
3. Decze morae conteaz deoarece fecare dntre acestea afecteaz
vaa cuva, stma de sne sau nveu fercr;
4. Concuz fnae sau rezoue nu vor f ncodat atnse n dezbater
etce;
5. n ara morae a etc oamen nu pot exercta |udecata mora
fr a avea posbtatea de a aege; cu ate cuvnte pentru a f n
stare de o |udecat mora este mperos necesar s avem
posbtatea de a opta avnd a dspoze o sere de aeger/opun.
6. Oamen foosesc raonamentu mora pentru a ua decz
caracterzate de mora sau pentru a descoper acune corecte.
Nveur ae etc
Etca este casfcat n acord cu 3 tpur de cercetr: etc
normatv, meta-etc etc descrptv. Prma abordare anume etca
normatv repreznt o ncercare n a decde or prescre vaor,
comportamente modur de a f, care pot f ree sau bune, corecte sau
ncorecte, admrabe sau deporabe. Cnd foosm metoda etc
normatve cernee sunt cu prvre a modu n care oamen ar trebu s
se poarte, comportamentu n anumte stua, caracteru de care ar trebu
s dm dovad sau cum ar trebu s fm.
Rezutatee etc normatve sunt prescrpe dervate dn ntrebre
puse. Aceste prescrp ncud codure standardee morae acceptate.
Un standard mora acceptat este moratatea comun, ce const n
comportamente convnger normatve pe care membr une socet e
accept care de atfe sunt famare ma|ort fneor umane.
Convngerea c a |efu o banc sau a omor este ceva gret este parte a
morat coectve, n tmp ce avortu nu este parte a aceste morat
ntruct exst poz varate n ceea ce prvete corecttudnea/
nedreptatea aceste acun.
Anumte morat respectate de grupur specfce pot f deosebte
de moratatea comun. Morate specfce cum ar f codure normee
morae profesonae sunt ncrcate cu un connut specfc ma degraba
dect cu unu genera. The code of Ethics for nurses with interpretive
statements (merican !urses ssociation)
4
repreznt o moratate
specfc pentru asstentee medcae dn Statee Unte. O convngere
normatv postuat n acest scop este aceea c asstentee medcae
trebue sad ea dovad de compasune - acestea trebue s nture
suferna pacenor. Asstentee medcae au obga specfce fa de
pacen pe care au n gr|, obga ce sunt dferte fa de obgae
ator ndvz. Cu ct rscu percou asupra asstente medcae este ma
mare, cu att moratatea profese trebue s evoueze s fe reevauat
permanent. Asstentee medcae pot pune n mod refexv urmtoaree
ntrebr de tp normatv: am obgaa de a-m pune n perco vaa mea
a fame mee ucrnd n tmpu une pandem nfecoase etae?; am
obgaa de a ucra n spta n tmpu unu uragan de categora 5, de pd,
n oc s a|ut a evacuarea fame mee?. Rspunsure a aceste ntrebr
pot genera emo ntense, confuz sau senza de vnove.
Meta- etca repreznt refeca asupra natur statusu etc n
sne. Meta-etca este un studu ogc asupra mba|uu mora. Acest
termen desemneaz dscursu despre dscursure etce. Nu se pune
accentu pe ntrebarea ce este bun/bne, c pe aceea c ceva bne/bun
este. De exempu o asstent medca ce este capaba s fac o anaz
meta-etc aceasta va ncerca s determne nsemntatea une bune
rea nurs-pacent.
4
The code of Ethcs for nurses wth nterpretve statements (Amercan
Nurses Assocaton), |ANA|, 2001
Etca descrptv este reaonat ma degrab n mod tnfc
dect n mod fozofc. Este o abordare foost atunc cnd cercettor vor
s nfeze ceea ce oamen cred despre moratate sau atunc cnd vor
s arte comportamentu oamenor - care este moratatea or.
Aprecerea morae profesonae a comportamentuu poate f descrs
prn ntermedu cercetr nursnguu. Un exempu pentru etca
descrptv este cercetarea care dentfc attudnea asstente medcae
cu prvre a comuncarea ctre pacent a adevruu despre boaa
termna de care sufer.
Teor abordr etce
Etca normatv prescre standardee care desemneaz
caracterstce bune condute, corecte a ree condute, grete, putnd
f prvt ca o cutare, o construce a unu mecansm dea de testare a
comportamenteor corespunztoare. Regua de Aur este un exempu casc
de prncpu normatv: "" facem altora doar ceea ce dorim ca al#ii s ne
fac nou!" (ntruct nu vreau ca vecnu meu sa m ncace propretatea,
este, dec, gret ca eu s o ncac pe a u; ntruct vreau ca a s m
a|ute atunc cnd am un accdent, este, dec, corect ca eu s a|ut pe
a ntr-o stuae smar). Utznd raonamente smare, orcne poate,
teoretc, s stabeasc dac o acune este corect sau gret, astfe
nct, pornnd de a Regua de Aur, va f o greea a orcu s mnt, s
agreseze, s ezeze, s |gneasc sau s ucd pe orcne atcneva. Regua
de Aur este un exempu fundamenta de teore normatv care stabete
un anumt prncpu potrvt crua pot f |udecate toate acune. Ipoteza
chee n etca normatv se refer, de fapt, a exstena doar a unu sngur
crteru esena pentru conduta mora (Regua de Aur), dn care decurge
un sngur set de regu sau prncp.
Exst 3 abordr specfce etc normatve:
teore vrtu;
teore datore;
teore consecneor sau consecnonaste (aa numtee
"conse$uentalist theories").
I. Teoriile virtuii. Mu fozof etcen consder c moratatea
const n respectarea cu strctee a unor regu de condut, cum ar f ,"
nu ucizi!", ," nu furi!" sau ,%oart&te cu 'unvoin#!". Este foarte
probab ca cneva s nvee aceste regu s ncerce s e transpun n
practc n momentu n care reazeaz o anumt acune. Teoretcen
vrtu pun, totu, un accent ma redus asupra nvr acestor regu,
focazndu-se pe evdenerea mportane formr dezvotr de bune
trstur ae caracteruu, acestea putnd crea capactatea de nvare a
reguor morae. De exempu, odat ce cneva dobndete generoztatea
ca trstur de caracter, va putea acona ntr-o maner pn de
bunvon fa de semen s.
Dn punct de vedere storc, teora vrtu este unu dntre cee ma
vech curente de tp normatv dn fozofa modern european, avnd
rdcn n cvzaa Grece Antce. Platon, de exempu, a defnt patru
vrtu esenae, denumte uteror virtu#i cardinale: neepcunea, cura|u,
cumptarea sprtu de dreptate. Pe ng acestea, vrtu mportante
ma sunt consderate: tra mora, generoztatea, stma de sne
sncertatea. Compementar fa de susnerea necest dezvotr
trsturor de caracter poztve, teoretcen aparnnd acestu curent
susn c oamen trebue, de asemenea, s evte a dobnd trstur de
caracter negatve (vc), cum ar f: atatea, nsensbtatea, nedreptatea
sau vantatea (de exempu, generoztatea unu act cartab poate f
umbrt de vantatea ceu care face). Teora vrtu accentueaz
mportana educae morae, consderndu-se c formarea caractereor
(vrtuoase sau vcoase) se produce n tneree, adu fnd, dec,
responsab pentru ncucarea vrtuor a tner. La rndu su, Aristotel
consdera c vrtue repreznt trstur poztve pe care oamen e pot
dobnd care regeaz sau controeaz emoe nstnctuae. De
exempu, ca rspuns a sentmentu natura de frc, oamen pot
dezvota vrtutea cura|uu care e permte s fe ferm s nfrunte un
anumt perco. Anaznd ma mute vrtu specfce, Arstote susnea c
cee ma mute vrtu se formeaz a meda extremeor trsturor de
caracter. Cu referre a cura|, de exempu: dac cneva este pst tota de
cura|, nseamn c -a dezvotat trstura de caracter ,la(itate", care
este un vcu; pe de at parte, dac atcneva are prea mut cura|, e
poate doved ,nes'uin#", care este, de asemenea, un vcu. Desgur c,
Arstote recunoae aceasta, nu este o sarcn uoar de a gs meda
perfect ntre dou extreme ae aceea trstur de caracter, aceast
mede nefnd canttatv, c catatv. Aproperea de dea necest
suportu raun.
Teoog medeva au competat sta vrtuor defnte n umea
antc cu tre, provente dn dogma cretn (de unde denumrea de
virtu#i teolo)ice): credna, sperana cartatea. Teora vrtu a susctat
un nteres ma|or pn n secou a XIX -ea, cnd s-a manfestat un decn,
smutan cu creterea nteresu pentru teor morae aternatve, care vor f
prezentate ma |os. La m|ocu secouu a XX-ea, teza vrtu a rentrat n
atena unor fozof care au consderat c noe abordr teor etce au
fost ntructva gret dreconate prn focazarea prea puternc pe regu
acun neg|area mportane trsturor vrtuoase de caracter.
II. Teoriile datoriei. Ma|ortatea oamenor consder c exst
obga care formate n vrtutea exstene noastre umane: de exempu,
gr|a fa de propr cop sau nempcarea n crme. Teore datore
prvesc moraa ca fnd bazat pe prncpe fundamenta specfce ae
obgae. Aceste teor ma sunt denumte deontolo)ice (de a grecescu
"deon - obgae, datore), respectv cee care studaz natura
fundamenta a obgaor sau datore. De asemena, ma sunt denumte
ne-consecnonaste (nonconse$uentialist) ntruct prncpe obgae
sunt obgator, ndependente de consecnee care decurg dn
respectarea or (de exempu, este gret s nu ne ngr|m ct ma bne
cop, char dac o asemenea opune poate genera econom fnancare).
Exst patru varante ae teore datore:
Prma dntre ee, de fapt o clasificare a datoriilor, aparne
fozofuu german Samuel von Pufendorf
5
, care a defnt ma mute
dator, ncadrate n tre case:
() dator fa de Dumnezeu;
() dator fa de sne nsu;
() dator fa de cea.
Refertor a datore fa de Dumnezeu, von Pufendorf consdera c
acestea sunt de dou feur: () o datore teoretc a omuu de a
recunoate exstena natura dvn a u Dumnezeu () o datore
practc a omuu de a- venera pe Dumnezeu.
Refertor a datore ctre sne nsu, acestea sunt tot de dou
tpur: () datora omuu fa de sufet (sprtua), de a- dezvota
abte, nzestrre taentee () datora omuu fa de trup
(matera), care presupune ca omu s nu afecteze sngur corpu (prn
come, butur sau snucdere).
Datore fa de a sunt de tp absout condona. Datore
absoute sunt unversae, cu caracter mperatv pentru to oamen,
exstnd tre categor: () datora de a nu gre fa de a, () datora de
a- trata pe cea ca ega () datora de a acona n spr|nrea
bunstr ceora. Datore condonae rezut n urma contracteor
ncheate ntre oamen, mpcnd varate tpur de acordur, datora de
baz fnd respectarea propre promsun.
O a doua abordare de acest tp este teoria drepturilor. La modu
genera, un ,drept" este o pretene |ustfcat refertoare a
comportamentu une ate persoane - cum ar f dreptu u X de a nu f
rnt de Z. Drepture datore sunt nterconectate, coreatve: drepture
une persoane mpc datore une ate persoane (transferat n termen
fnancar - contab, dator creane: dac X dene o crean de 1000
EURO asupra u Y nseamn c X are dreptu s pretnd u Y s
pteasc, a un anumt termen 1000 EURO, ar Y are obgaa de a pt).
5
Samuel von Pufendorf (1632 - 1694), fozof, |urst, storc, economst om potc german,
precursor a Iumnsmuu
Ce ma nfuent promotor a teore drepturor a fost John Locke care a
susnut c orcne are dreptu a pretnde ceora s nu ezeze vaa,
sntatea, bertatea sau propretatea. Potrvt u Locke, acestea sunt
drepture naturae ae omuu, date de Dumnezeu. Pornnd de a dee u
Locke, Decaraa de Independen, a cru autor prncpa a fost Thomas
Jefferson
6
, a recunoscut tre dreptur fundamentae: vaa, beratea
urmrrea fercr. |efferson, dar a teoretcen susntor a acestu
curent, au afrmat c dn aceste dreptur fundamentae pot f deduse
mute ate dreptur specfce, ncusv dreptu de propretate, de crcuae,
de exprmare de practc regoas. Exst patru caracterstc asocate
n mod tradona cu drepture morae. n prmu rnd, drepture sunt
naturale, ee nefnd nventate sau create de guverne. n a doea rnd,
acestea sunt universale, neputnd f modfcate de a o ar sau epoc
storc a ata. n a treea rnd, drepture sunt e)ale, n sensu dentt
or pentru to oamen, ndferent de sex, ras, rege sau exstena unor
abt or dzabt. n sfrt, n a patruea rnd ee sunt inaliena'ile,
ceea ce nseamn cnva nu poate f deposedat de ee mpotrva vone u
a eg.
A trea varant a teore datoror este conturat opera u Kant,
care a sntetzat-o ntr-un unic principu al datoriei. Infuenat de von
Pufendorf, Kant a consderat, a rndu su, c oamen au dator morae
fa de e n fa de cea, cum ar f dezvotarea taenteor propr
sau respectarea promsunor fcute atora. Totu, Kant a argumentat c
exst un prncpu fundamenta a datore, care excede datore
partcuare. Acesta este prncpu raona denumt ,imperativul
cate)oric". E este fundamenta dfert de mperatvu potetc sau
condonat, care este artcuat pe anumte dorne personae pe care
cneva e poate avea (un exempu de mperatv condonat: ,*ac vrei s
o'#ii o sluj' 'ine pltit, atunci tre'uie s urmezi o universitate!"). Spre
deosebre de acesta, mperatvu categorc obg a o anumt acune,
ndependent de de dornee personae, fnd de tpu ,+ tre'uie s fac
6
Thomas Jefferson (1743 - 1826), fozof potcan amercan, promotor a
berasmuu casc, repubcansmuu separr bserc de stat, a doea
vcepreednte a treea preednte a Stateor Unte ae Amerc (1801 - 1809), autor
a Decarae de Independen (1776)
ac#iunea !". Kant a prezentat ma mute forme ae mperatvuu
categorc, ac menonndu- pe ce enunat astfe ,Trateaz oamenii ca
pe un scop (o finalitate) n sine, nu ca pe un mijloc!", adc oamen
trebue ua n consderare ntotdeauna astfe nct s e fe prote|at
demntatea, ncodat utza ca nstrumente pentru atngerea unu
scop. n opna u Kant, oamen sunt prv ca fnd o fnatate atunc cnd
acune noastre orentate spre a recunosc vaoarea ntrnsec a
acestora. Donae cartabe, de exempu, sunt corecte dn punct de
vedere mora atunc cnd prn acestea se recunoate vaoarea ntrnsec a
benefcaruu donae. n opoze, oamen sunt trata ca m|oace atunc
cnd acune noastre presupun utzarea or pentru atngerea propror
scopuror. Este gret, de exempu, s ne nsum bunu atua ntruct
astfe fe prvm pe acesta ca pe un m|oc de a ne reaza propra
bunstare. Imperatvu categorc regementeaz, de asemenea,
moratatea acunor care afecteaz pe un om n catatea u de
enttate ndvdua. Snucderea, de exempu, este gret ntruct
trateaz vaa unu ndvd ca un m|oc prn care se evt suferna (adc,
omu se prvete pe sne nsu ca pe un m|oc, nu ca pe o fnatate). Ca o
concuze, putem afrma c Immanue Kant consdera c moratatea
tuturor acunor poate f aprecat determnat apend a acest unc
prncpu a datore.
A patra cea ma recent varant a teore datore aparne
fozofuu brtanc W.D. Ross
7
, care a defnt datore prima facie
(exprese atn nsemnnd ,la prima vedere", ac n sensu de ,aparent").
Ross argumenta c datore umane sunt ,pr#i ale naturii fundamentale a
universului", crend o st de dator despre care credea c repreznt n
ce ma nat grad convngere actuae ae socet umane:
Fdetatea: datora de a- respecta promsune;
Compensaa: datora de a repara, despgub pe cneva atunc
cnd acesta a fost ezat;
Recunotna: datora de a muum ceu care a dat un a|utor;
7
Sir William David Ross (1877 -1971), fozof etcan scoan, autor a ucrr "The Rght and
The Good" (1930)
Echtatea: datora de a recunoate mertee n mod corect;
Cartatea: datora de a acona nspre mbuntrea str
ceora;
Auto - dezvotarea: datora de a acona pentru mbuntrea
propror vrtu abt;
Respectarea demnt atora
8
: datora de a nu rn sau |gn pe
a.
Ross a studat stuae care pot apare atunc cnd un ndvd are de
aes ntre dou dator care ntr n confct. ntr-un exempu casc, se
presupune c X mprumut de a Y o arm, promndu- c -o va napoa
atunc cnd acesta -o va cere. ntr-o z, extrem de furos, Y soct u X
returnarea arme ntruct dorete s se rzbune pe Z care -a produs o
mare nedreptate. n acest caz, pe de o parte, datora de fdetate obg
pe X s napoeze pstou; pe de at parte, datora de a respecta
demntatea securtatea atora obg s evte posbtatea ca Y s fe
rnt sau ucs s nu returneze arma. Potrvt u Ross, X va t, ntutv,
care dntre cee dou dator repreznt datoria efectiv care repreznt
datora de tp prima facie sau aparent. n cazu prezentat, datora de a
respecta demntatea atora devne datora efectv, ar cea de fdetate
este aparent, prn urmare nu va napoa arma.
III. Teoriile consecinelor (consecinionaliste. Este foarte
comun pentru un ndvd de a determna responsabtatea mora prn
estmarea consecneor acunor sae. Potrvt teoror normatve ae
consecneor, conduta mora corect este determnat doar de o anaz
cost - benefcu a consecneor une anumte acun. Conseconasmu
aprecaz, dec, c o acune este corect dn punct de vedere mora dac
efectee, consecnee acee acun sunt ma mut favorabe dect
nefavorabe. Prncpe normatve de acest tp mpun ca, n prmu rnd,
s fe dentfcate consecnee favorabe cee nefavorabe ae une
acun. n a doea rnd, trebue determnat dac totatatea consecneor
favorabe prmeaz fa de totatatea consecneor nefavorabe. Dac
8
denumt de Ross ,nonmaleficience"
acest ucru este adevrat, atunc acunea respectv este corect dn
punct de vedere mora. Dac ns consecnee nefavorabe sunt ma
semnfcatve, atunc acunea este gret dn punct de vedere mora.
Teore consecneor ma sunt denumte uneor teor teleolo)ice,
termen care provne dn cuvntu grecesc telos (rezutat, scop sau e)
ntruct rezutatu fna a acun este snguru factor determnant a
morat respectve acun.
Teore consecneor au devent foarte nfuente n secou a XVIII-
ea, fnd nsute de fozof care doreau o modatate rapd de aprecere
a une acun, prefernd n acest sens s apeeze a experen nu a
anumte vrtu greu detectabe sau a o ung st de dator, uneor
controversabe sau confctuae. Cea ma atractv caracterstc a
teoror consecneor o repreznt char faptu c fac ape a consecne
observabe pubce ae acunor. Ma|ortatea varanteor teoror
consecneor sunt, desgur, mut ma precs detaat formuate dect
prncpu genera enunat ma sus. Teore consecnonaste care s-au
mpus n tmp au fost cee care specfcau care consecne sunt reevante
pentru grupure mpactate. Exst astfe tre varnate ae acestor teor:
- e)oismul etic: o acune este corect dn punct de vedere mora
dac efectee favorabe ae aceste acun sunt ma semnfcatve
dect efectee nefavorabe, efecte consderate doar a nveu ceu
care reazeaz aceast acune;
& altruismul etic: o acune este corect dn punct de vedere mora
dac efectee favorabe ae aceste acun sunt ma semnfcatve
dect efectee nefavorabe, efecte consderate a nveu tuturor
ndvzor, ma pun a nveu ceu care reazeaz aceast
acune;
- utilitarismul - o acune este corect dn punct de vedere mora
dac efectee favorabe ae aceste acun sunt ma semnfcatve
dect efectee nefavorabe, efecte consderate a nveu tuturor;
uttatea repreznt msura n care un obect O este de a|utor
unu ndvd X; cu ate cuvnte, este vorba de vaoarea asocat
acestu obectuu de ctre X; uttatea asocat unu obect poate
dfer de a ndvd a ndvd, n funce de vaore acestua, de
contextu soca n care evoueaz de resursee pe care e
controeaz.
Etca deontooga profesona
!TI"A PR#$!SI#%AL&
Se refer a practce codure etce care guverneaz actvtatea ceor
care exerct o anumt profese. n ma|ortatea ror, avoca, notar,
magstra, contab, audtor, funconar pubc, evauator, cadree
ddactce unverstare etc. trebue s se ncadreze n codur de condut
care sunt construte de asocae sau corpure profesonae dn care fac
parte. Acestea au autortatea de nterven dscpnar (char pn a
excudere) n cazure n care membr or au fost mpca n tg etce
sau au dovedt un comportament profesona neetc. De codure de
condut etc dfer de a o ar a ata sau de a o asocae profesona
tutear a ata, ee conn c'teva teme comune:
Reglementarea conflictului de interese, care se nate n
stuaa n care un anga|at are un nteres persona de natur s
nfueneze sau s par a nfuena asupra exerctr mparae
obectve a funcor atrbuor sae; nteresu persona poate
cuprnde orce avanta| pentru e nsu sau n favoarea fame sae,
a prnor, a pretenor sau persoaneor apropate, sau a
persoaneor sau organzaor cu care e a avut rea de afacer sau
potce; de asemenea, nteresu ncude orce obgae fnancar
sau cv a care este constrns n exerctarea funcor sae.
Dezavuarea mitei, n ambee forme ae sae:
Luarea de mit - fapta orcru anga|at care pretnde or prmete
ban sau ate fooase care nu se cuvn or accept promsunea unor
astfe de fooase sau nu o respnge, n scopu de a ndepn, a nu
ndepn or a ntarza ndepnrea unu act prvtor a ndatorre
sae de servcu sau n scopu de a face un act contrar acestor
ndepnr;
Darea de mit - promterea/oferrea/darea de ban/fooase unu
anag|at de o persoan pentru satsfacerea neega a unu nteres.
Dezavuarea primirii de foloase necuvenite, aceasta
reprezentnd prmrea de ctre un anga|at de ban or ate fooase
dup ce a ndepnt un act care ntra n atrbue sae de servcu;
prmrea de fooase necuvente se deosebete de uarea de mt prn
aceea c ban sau bunure se dau uteror ndepnr actuu nu
au condonat emterea u, fnd un spor neega a saaru.
Dezavuarea traficului de influen, acunea prn care o
persoan denumt promtent, care are nfuena sau as s se
cread c are nfuena asupra unu anga|at, pretnde ban sau ate
fooase de a o persoan fzc sau |urdc pentru a- rezova o
probema prn convngerea anga|atuu respectv s fac or s nu
fac un act care ntr n atrbue sae de servcu.
Diminuarea neglijenei, adc a stuae n care un anga|at
neg|eaz sarcne de servcu, pre|udcnd o persoan, fr ca
fapta acestua s ab drept mob obnerea de benefc personae.
Combaterea abuzului, respectv a stuae n care un anga|at
abuzeaz de funca denut mpotrva ntereseor une persoane
fr ca fapta s s ab drept mob obnerea de benefc
personae.
Eliminarea incompetenei, determnat de stuaa n care un
anga|at ocup o poze pentru care este subcafcat nu poate
duce a ndepnre obgae sarcne conform cerneor de
competen profesonasm.
Etca nu este doar o dscpna studata n sstemu academc de
nvaamant, c presupune abordarea unor probeme reae ae ngr|r
snt cautarea unor sout concrete, ratonae. Dn pacate, n
socetatea romneasc actua probemee de etc par adesea abstracte,
ar ce care drguesc nvaamantu sntatea n Romna sunt prea
adesea ncna s consdere aceste probeme pste de mportan rea,
n comparae cu preocuparea pentru mbuntrea cunotneor
teoretce sau practce egate de abte necesare personauu medca.
Foosrea aparatur moderne a dus a aparta unor no probeme de
etca pe care adesea omu modern pare ncapab s e rezove.
Probemee egate de mennerea une persoane n vaa cu a|utoru
aparateor, cee egate de fertzarea n vitro, trebue s preocupe n vtor
asstentee medcae dn Romna. n context este necesar eaborarea
unor standarde moderne n etca medca, care pot a|uta profesonst s
rezove, fr ntarzere, aceste probeme ce se rdca n asstenta medca
de astaz.
Devne astfe necesar s stabm care este ara subecteor posbe
de etca care ar f soute de baza n o sere de probeme de etca.
Aceste posbe sout nu trebue prvte ca pe tabu-ur, c ma degraba ca
pe un punct de vedere care s ncte a dscut anaze uteroare care
s permta dezvotarea n vtor a etc. Etca medca poate f
consderata fr ndoaa ca ce ma dnamc spatu de anaza a
actvtor medcae, ca un oc unde opne dferte pot s se afe nu ntr-
o revocaba opozte, c ntr-un daog permanent adecvat.
Princi(iile eticii, att cee cunoscute, ct cee care vor rees n
urma dscutor a acest congres, nu sunt dect rezutatu exprmar unu
set de vaor ndvduae afate n consonanta cu cee ae grupuu
profesona sau soca. Dn competta controversa deor trebue s
razbata acee vaor umane, unversa vaabe, bazate pe bunatate,
respectarea autonome fzce pshce a ndvduu, pe dreptate.
Experenta actuaa ne arata ca argumentee pe care e avem a ndemna
trebue fooste cu prudenta dup o anaza profunda. Atunc cnd doua
prncp ntra n confct (dreptu de a decde sngur asupra ngr|ror de
sntate dreptu de a benefca de aceste ngr|r), attudnea a doua
persoane poate f dferta, n funce de ce consdera acee persoane ca
este ma mportant. O persoan poate consdera c e ma mportant s
trateze bonavu ndferent de opunea acestua (exempu: atunc cnd o
transfuze de snge este vta aceasta este refuzat de pacent sau de
aparntor), ata va consdera c dreptu persoane a autonome este ce
ma mportant. Dn punct de vedere a etc, evdent c este foarte
mportant ca decza s fe uat cu bun credn. n socetatea actua
vaore etce pe care e stabm trebue s pece de a prortatea
ndvduu n faa socet, a acee socet care nu este doar o suma de
ndvz, c un sstem n care ndvduatatea fecrua trebue s se
dezvote n strns coreae cu ansambu socet, a acee socet
care trebue s nvete s ab gr|a de to membr e. Dn pacate, o
socetate n tranze trebue adesea s- stabeasc prorte n
domenu dezvotr sectoruu de sntate astfe nct s poat face faa
dn punct de vedere economc posbtor pe care e are.
Domeniul s)n)t)ii, nsufcent pus a punct, pune o sere de
probeme de etc de maxm mportan rdc o sere de ntrebr a
care sunt pu s rspund, dn nefercre, ce care decd n prvna
utzr resurseor nu ce care ucreaz drect cu pacentu. Trebue
uneor s negm dreptu une persoane a un anumt tp de assten
medca (vez transpantu), care e foarte coststor, pentru a trata a
pacen pentru care ne sunt necesare ma pune resurse. O astfe de
probem de etc rdc o sere de ntrebr a care organsmee abtate
ar trebu s rspund dac ar deven parte a un proces actv de evauare
a normeor etce n socetatea romneasc. Lpsa rea de experen n
abordarea actv, permanent, a probemeor de etc, psa unu cadru
nsttuona, ndependent - aa cum ar f un nsttut de etc, psa unu
suport rea matera ogstc dn partea tuturor organzaor
profesonae, fac ca aceste probeme de etc s fe neg|ate,
mnmazate. O attudne adecvat va reu s modfce nu numa modu
de percepere a profese medcae c attudnea oamenor fa de
profesont dn sntate.
!tica medical) este o preocupare veche, nscut ma mut ca sgur
odat cu medcna. De a prmee ntrebr/deme pe care omu prmtv
e-a pus pn a sstemu actua bazat pe regementar n cee ma
varate domen, drumu a fost anevoos ndeungat. Ea a devent n
utma vreme, o probem tratat ma aes n zare, a rado TV ma
pun o probem tratat de profesont snt. Dn pcate, n
Romna, aceta se confrunt tot ma mut n utmu tmp cu psa
resurseor fnancare, astfe nct, adesea, probemee de etc par
secundare.
Etca medca se consttue ca o teore a morae, ca o tn ce
studaz ansambu de cerne, deprnder, attudn obceur morae
specfce actvt medcae care se manfest n fapte, n mod de
comportare n cadru profese medcae. Etca medca nseamn de fapt
nfruntarea responsabtor, gsrea unor sou cnd datora o cere
aconarea n consecn. Deontooga desemneaz acea parte a etc care
se ocup cu studu datoror morae, a orgn, natur formeor
acestora, n catatea e de component esena a contne morae a
oamenor. Prn condut etc deontoogc neegem ansambu de
attudn acun cerute de normee morae cee tehncoprofesonae,
fr de care nu e posb exerctarea profesun a nveu exgeneor
socet.
Obectu scopu profesun medcae, mutpee rea nterumane
care sunt anga|ate n tmpu pentru reazarea actuu medca, au
mpcat de a nceput o condut profesona cu un bogat connut etc.
Dar oare avem nevoe de etc medca acum, a sfrt de menu,
ma mut dect a nceputure omenr? No nu ncercm s oferm o
soue aceste probeme, ndemnnd prn aceasta a refece, ns
prerea noastr este c, odata cu avansarea tehnooge medcae, se
mpune o sporre a morat c avem nevoe de o etc content n
ngr|re medcae.
W. Oser apreca c practca medca este o art bazat pe tn
ar pentru a f desvrt, arta meteugu medcne trebue s
zvorasc dn dragoste. Profesoru M. Vocuescu arta c actee medcae
trebue anazate nu numa n prvna reazr tehnce, dar tot att de
mut n umna etc medcae, a corecttudn or morae, a cee ma nate
responsabt fa de om. St. M. Mcu duce char ma departe acest
aspect, artnd c perderea vaor morae a tne medcae echvaeaz
cu o monstruoztate devne o prme|de pentru oamen.
Mute dn asstentee medcae cred c ee nu au obgaa de a se
mpca n uarea unor decz etce. Ee cred adesea c etca este doar o
dscpn bun a oree de curs care nu are oc n umea reaa - dac
totu exst n umea rea, atunc nu este dect o mare pacoste
ncearc s reorenteze responsabte uarea deczor etce ctre
ate persoane superoare n grad.
Moratatea este, contrar convnger acestora, o catate unversa
vaab obgatore a tuturor cadreor ce actveaz n domenu santar.
ngr|re asstentuu medca trebue s urmreasc ntotdeauna
promovarea snt, prevenrea mbonvror, satsfacerea nevoor
pacentuu n vederea recptr ndependene ct ma curnd posb,
anarea suferneor. Adesea, asstentu medca trebue s amnteasc
coegor s c obectvu prmar a ngr|ror medcae este s ntren,
s susn pacentu, nu ce a dezvotr cunotneor medcae prn
promovarea unor tehnc care duneaz pacentuu.
Omu modern are dreptu a sntate, fapt care conduce a concuza
c orce ndepnre a actuu medca fr competen maxm, cu
medocrtate, dar ma aes fr o contn mora autentc, atrage dup
sne nccarea acestu drept.
Toate ngr|re medcae trebue s ab ca punct de pornre
promovarea bneu. Hpocrate, "prntee medcne", scra: "n bo s
urmrm dou fapte: s fm de foos, or s nu vtmm. "Nu trebue s-
provocm pacentuu ma mut ru dect a sufert de|a. Trebue s ne
gndm c devotamentu este utarea de sne, ubrea aproapeu fr nc
o recompens dect aceea pe care o aduce bnee cu e.
S-a spus pe drept cuvnt c, n profesa medca, trebue vocae
de preot. Ca asstent medca trebue s nve s a dragostea de a uura
mzere fzce. La omu bonav, mzera fzca e egat de cea mora, ar
asstentu medca este ment a e uura pe amndou.
Socott dup mumea dverstatea observaor pe care e
conne, opera hpocratc se dovedete a f o vertab enccopede. Dar
ceea ce se gsete n prmu rnd n opera hpocratc rmne venc
vu este neegerea deosebt a suferne umane. Hpocrate face dn
aceasta prma cern mora a ntreg profesun medcae, exprmnd-o
sntetc astfe: "Ce care te a se doved omenos cu oamen arat n ce
msur ubete arta sa. " De foarte vech , |urmntu u Hpocrate
consttue temea etc medcae, smbou nate responsabt
profunduu umansm a profesun noastre medcae. Acest |urmnt
demonstreaz aproperea deontoogc a coduror de condut: "f bne",
"consder n benefcu pacenor me", "respect confdenatatea", "nu
vo face ru".
De capodopera medcne antce n ceea ce prvete etca profesona
rmne documentu cunoscut sub numee de J*R&+,%T*L L*I
-IPP#"RAT!, pentru a concretza normee de etc deontooge
medca, este reevant ce ma eevat document de mora medca
numt D!"AL#. AL P!RS#%AL*L*I SA%ITAR, formuat de profesoru
spano +asci:
1. Onoreaza pe bonavu tu de orce vrsta ar f: cop, tanar, sau
btrn. cnd a a|uns n mane tae, este o fna fr aparare care
nu are ata arma de sustnere dect apeand a tna a cartatea
ta.
2. Da acceas stma atene saracuu ca bogatuu. n dragostea ta
de oamen, saracu se smte bogat. Respecta nudtatea maade,
spectacou mzere a sufernte.
3. Respecta noba ta msune, ncepand cu ns persoana ta. s nu o
profanez. Poarta-te demn, cuvncos, cu omene. Nu specua pe
bonav, cac profesunea ta nu e ca orcare ata. Sacrfcu tau,
a|utoru tu nu pot f pretute ca o mesere obsnuta.
4. Oboseaa ta s fe umnata de crednta de dragoste. Atunc cnd
tna nu ma poate face nmc, bunatatea ta, purtarea ta, s sustna
pe bonav. Invnge greutate nerente profesun tae, stapaneste
supararea nerabdarea ta; gandeste-te ca ce sufernd este
dezarmat, fr putere are nevoe de a|utoru ngr|rea ta.
5. Sa nu umest ncodat pe bonav, care asa e umt de boaa u,
orcare ar f boaa, s nu pronunt cuvantu deznade|de. s nu
dstrug nc unu bonav uza vndecar, char de ar f vorba de un
murbund. Sunt oamen care au nevoe sa- nsotest pn a utma
or cpa, pentru a nu- asa s ghceasca sfarstu.
6. Sa nu ut ncodat ca secretu ce t se ncrednteaza n ceea ce
prveste o maade este ceva sfant, care nu poate f tradat,
destanut ate persoane. Profesunea ta este un sacerdontu. Tu nu
trebue s fac nc o deosebre de casa socaa, de crednte
regoase. Inantea ta to s fe tratat deopotrva, cac to oamen
sunt tratat deopotrva de ege fr...
7. Sa nu vez n ngr|rea bonavor t o povara, o corvoada. Acest
sentment ar ngreuna exerctu mesere tae. nvaa s cunost
bonav t sa- neeg n feu or de a cere ceva, cnd au nevoe
de a|utoru tau, cnd au nevoe de somn, de odhna, de mancare,
etc. Defectee, pretente, toanee bonavor sunt datorate
sufernte. La fe a f tu cnd a f bonav.
8. Ncodat, faa de bonav s nu te arat nencrezator n reusta
tratamentuu. Menne- speranta, crednta. Fa ca bonavu s nu se
smta sngur, zoat. Daca a sufer e greu, a sufer sngur e
ncomparab ma greu. Poarta-te astfe, ca bonavu s fe sgur ca
are n tne un spr|n, da- cura| cnd vez trst, amarat, dsperat.
9. Nu a|unge numa bunavonta, c se cere tna n ngr|rea
bonavor. Znc, se descopera no m|oace pentru anarea
sufernteor. Nu te mutum nu te margn numa a tnee
cunotnee ce e-a dobandt n coaa ! Improspateaza-e mereu!
nvaa mereu! Cteste mereu cart revste medcae!
10. Nu dscuta nu contrazce ncodat prescrpte medcae n
faa bonavuu. rapest ncrederea n medcna, dstrug speranta
n vndecare...
Asocata Medcaa Mondaa a eaborat de asemenea un "Cod
Internatona de Etca Medcaa". n cadru msun sae umane s socae,
asstenta medcaa trebue sa mentna permanent o attudne moraa
exempara s sa respecte mperatvee profesun sae. Nursa nu poate
ncodata sa ndepneasca un act medca motvata de benefcu persona
pe care poate scoate dn acesta.
Consu Internatona a Nurseor a promugat un cod de etca
nursng, pe care toate tare um -au semnat. Este nteresant faptu ca,
asstente dn tar cu dverse cutur, tar avansate dn punct de vedere
soca sau dmpotrva, tar crestne, mahomedane sau budste, pot f n
aceeas stuate s s pot decara credntee ntr-un cod comun de purtare
profesonaa.
n cee ce urmeaza dorm a va prezenta cee 14 puncte nscrse n
acest cod:
1. Responsabtatea fundamentaa a asstente medcae este ntreta: sa
pastreze vata, sa nature sufernta s sa promoveze sanatatea.
2. Asstenta medcaa trebue sa mentna tot tmpu standarde rdcate de
ngr|re nursng s sa respecte anumte regu de conduta profesonaa.
3. Asstenta medcaa nu trebue sa fe bne pregatta numa dn punct de
vedere practc, c trebue sa-s mentna cunostntee teoretce s
prceperea a un nve foarte nat.
4. Credntee regoase ae unu pacent trebuesc respectate.
5.Nursa are obgata de a pastra secretu profesona. Aceasta nu
nseamna numa nformate furnzate de pacent, dar s cee de
mportanta medcaa acumuate de asstente n cursu munc or.
6. O asstenta trebue sa recunoasca nu numa responsabtate, c s
mtare functe; recomanda sau da un tratament fara reteta medcaa
numa n urgenta s raporteaza fecare actune unu medc ce ma
devreme posb.
7. Asstenta medcaa are obgata de a ndepn ordnee medcuu n
mod constent , oa s ntegent s sa refuze sa partcpe a o procedura
care se abate de a etca (de exempu a efectuarea unu avort ega).
8. Asstenta medcaa sustne ncrederea medcuu sau a ator membr dn
echpa de ngr|re; ncompetenta sau practca neetca a coaboratoror sa
trebue dezvauta, dar numa une autortat corespunzatoare.
9. O asstenta este ndreptatta a o raspatre |usta s accepta doar acee
compensat prevazute n contract.
10.Asstenta medcaa nu trebue sa permta ca numee e sa fe foost n
egatura cu recama produseor sau cu orcare ata forma de recama
propre.
11.Asstenta trebue sa coopereze s sa mentna o reate armonoasa cu
membr ator profes s coeg sa.
12.n vata prvata, asstenta adera a propre standarde de etca care se
ogndesc cu mandre s n profesa sa.
13.n conduta personaa, asstenta nu trebue sa neg|eze cu bunastnta
modeee de purtare acceptate de comuntatea n care ea traeste.
14.Asstenta medcaa trebue sa partcpe s sa mparta responsabtate
cu at profesonst a sanatat, n promovarea eforturor de a ntan
nevoe de sanatate ae oamenor.
Princi(iile !tice ale A.+.A.
/
Fondat cu ma mut de 150 de an n urm, agenda strategc a
AMA rmne ancorat n anga|amentu tradona fa de standarde,
etc, exceen n educae practc medca, o pedoare n numee
profese medcae a pacenor pe care deservete. Actvtatea AMA
ncude dezvotarea promovarea de standarde n practca medca,
cercetare educae; o puternc agend de pedoare n numee
pacenor medcor; anga|amentu de a furnza nforma oportune
despre probeme de mportan pentru sntatea Amerc.
AMA se strduete s fe vocea profese medcae amercane.
-isiunea noastr este s fim acea voce. Conform acestor preveder,
pacen au dreptu ega de a partcpa a decze prvnd ngr|rea
medca ce e va f acordat, dreptu de a prm rspunsur rezonabe a
9
A.M.A. - Amercan Medca Assocaton
cererea de ngr|re dreptu de a se asgura o expcare a costuror,
ndferent de sursa de pat. Decza etc nu este ntotdeauna att de
fac pe ct as de nees profu teoretc. Exst un mode genera de
urmat n astfe de decz. Premza na n faa unu anume caz cnc
stabete ce ar trebu sau nu ar trebu fcut n cazu respectv. Trebue
cunoscute defnte exact motvae (medicale0 sociale0 le1ale0
(ersonale) de susnere a premze nae, furnznd totodat
|ustfcarea acestor motvat - ntr-un cuvnt, argumentu etc a premze.
Pentru fecare premz trebue defnte una sau ma mute contrapremze,
susnute ee de motva |ustfcr. Evauarea const n cntrrea
dverseor motva stabte aegerea cee ma |ustfcate. Cnd persst
ndoaa, se poate apea a a|utor exteror (coeg, specat, pacent
fame, comtete etce, ate forme de consere) pentru a carfca
aspectee generae ae cazuu (consstena coerena argumentuu)
pentru a stab aternatva de urmat (acceptarea premze nae,
acceptarea contrapremze sau formuarea une no premze ca rezutat a
modfcr premze nae sau a contrapremze). Acunea medcuu e
dctat de decza etc uat vzeaz ce este sau nu de fcut. n
prvna prncpor generae de etc medca exst o dcutate de
apcare practc. Ce ma mportant ucru ar f, ogc, ca ntervena
medcuu s nu fac ru. De mute or ate prncp prmeaz, astfe c
stabrea prortor revne strct medcuu, n funce de caz.
$idelitatea este obgaa de a urma |urmntee asumate prn
profese, nsemnnd a spune pacentuu adevru despre stuaa u
mennerea confdentat prvnd cazu respectv. Autonomia0 mut
ncura|ata etc, presupune accesu ber a pacentuu a nforma prvnd
stuaa sa, partcparea u a formuarea deczor a|utoru dat
pacenor defcen pentru a- putea exercta autonoma.
2eneficiena - repreznt obgaa de a face bne de a evta
producerea de pre|udc ator persoane. A acona conform acestu
prncpu nseamn a- a|uta pe pacen s obn ceea ce e este benefc
de a reduce rscure. Asstentee medcae sunt obgate " s
promoveze sntatea, s prevn mbonvre, s redea sntatea s
ane sufernee" (I.C.N., 1973, Codu de Etc) Aceste n de condut
profesona se materazeaz n efecte benefce pentru persoana ngr|t
sntoas sau bonav.
%onmaleficiena este obgaa de a nu face ru. Snguree acte de
agresune ntenonat acceptate n medcn sunt cee mente s fac
bne pacentuu (ex. nterven chrurgcae, nccarea confdenat a
cererea autortor n cazu n care un pacent se consttue n perco
pentru o at persoan). |usta este chemat s ntervn n mute
aspecte de natur etc. n probeme procedurae (ex. prmu vent, prmu
tratat), probeme de dstrbue a tratamenteor (ma aes cnd exst
resurse de tratament mtate), probeme de compensae cee care se
nterpun ntre pacent socetate (dscrmnarea persoaneor cu dverse
handcapur). Dre(tatea - asstentu medca trebue s trateze cu
aceea responsabtate profesonasm to pacen ndferent de
vrst, conde soca, economc, crter regoase, etne
3eracitatea - obgaa de a spune adevru, de a nu mn pacentu.
Reaa ntre asstentu medca pacent trebue s se bazeze pe adevr.
Sinceritatea - este consderat o dovad de respect datorat persoane
ngr|te. Asstentee medcae au obgaa s fe sncere de bun
credn, s spun adevru despre boa, despre tratament, fr ns s-
depeasc mtee de competen. "onfidenialitatea - asstenta
medca este obgat s pstreze secretu profesona; toate nformae
cu prvre starea pacentuu nu vor f mprtte ate persoane dn afara
echpe de ngr|re, dect cu consmmntu pacentuu, facnd excepe
cazure prevzute n mod expres de ege.
Vaore prncpe etce n nursng
3alorile repreznta expresa unor prefernte crednte coectve, dar a
unor orentar fundamentae prncp generae. Vaore repreznta un set
de crednte norme care ne ghdeaza modu de a actona. Orce
organzate s determna actune obectvee n functe de
reprezentarea asprator: unde doreste sa a|unga, ceea ce se manfesta
prn vaor coectve ae organzate. Vaore sunt ceea ce defnesc
organzata determna comportamentu organzatona. Pshooga
consdera vaoarea ca "o modalitate de orientare selectiva le)ata de
preferintele, motivele, nevoile (i atitudinile individuale" pe cand socooga
"lea)a valoarea de norme, o'iceiuri, ideolo)ii". Vaor de baza ae tuturor
acteor egsatve dn domenu drepturor omuu sunt de o mportanta
deosebta. Acestea se regasesc n toate actvtate noastre sunt:
demntatea fecare persoane, care este de o vaoare nestmaba
datorta vaor persoane ca ndvd, nu datorta faptuu ca aceasta ar f
valoroasa dn punct de vedere economc sau n orce at fe.
conceptu de autonome sau autodetermnare, care se bazeaza pe
prezumta capactat de auto-drectonare a actunor
comportamenteor fecare persoane. Acest concept cere ca persoana sa
fe pasata n centru deczor care o prvesc.
egatatea nerenta, nnascuta a tuturor persoaneor, ndferent de
dferentee dntre acestea.
etca sodartat, care cere socetat sa sustna bertatea
persoaneor, acordandu-e totodata spr|nu soca corespunzator.
I. 3alori Prefereniale. Exprmarea preferneor este de fapt
exprmarea aceor vaor a care nem. Atunc cnd spunem ca preferm
s |ucm un anumt sport, de exempu, de fapt nu facem atceva dect s
exprmm faptu c vaorzm aceea actvtate. Atunc cnd preferm s
ne reaxm acas dect s fm a ocu de munc, de fapt exprmm faptu
c aprecem vaorzm ma mut tmpu de odhn dect ce pe care-
petrecem a munc. Cee ma mute teor etce nu se ntereseaz ns de
acest tp de vaor atunc cnd ncearc s eaboreze argumentee pentru
moratatea sau mratatea une acun. Poate sngura excepe o face
teora hedonst care pune n mod expct acest tp de preferne n
centru orcror consdera evaur morae. Astfe de ssteme teoretce
argumenteaz c acee stua sau actvt care fac ferc, sunt de fapt,
snguree care mora, e putem aege.
II. 3alori Instrumentale. Atunc cnd vaorzm ceva nstrumenta,
vaorzm n vrtutea faptuu c acee m|oace ne facteaz obnerea a
ceva mut ma mportant dect modatatea nstrumenta n sne. Astfe,
dac masna este o vaoare de tp nstrumenta, nseamn ca o vaorzez
numa pentru faptu c m permte reazarea dferteor sarcn cotdene,
cum ar f drumu spre |ob sau transportu unor marfur conduc spre cee
ma bune consecne posbe (cum ar f de ex. fercrea uman). Astfe,
hrnrea ceor fr de adpost este consderat o acune mora fnd
vaorzat nu doar n sne, ct , ma degrab, pentru c ne cuzete
spre reazarea bneu bunstr ator persoane.
III. 3alori Intrinseci. Acee ucrur care au o vaoare ntrnsec sunt
vaorzate doar pentru ceea ce sunt - acestea nu sunt utzate n nc un
fe nu au o fnatate nc nu sunt ,preferate" ma mut dect ate opun.
Acest tp de vaoare este sursa mutor dezbater n fosofa morae pentru
c nu to accept faptu c asemenea vaor char exst n fapt. Dac
totu nu exst
vaor ntrnsec, cum totu de ee pot f observate menonate? Sunt ee
precum cuoarea or greutatea, nte caracterstc pe care e putem
detecta att tmp ct foosm nstrumentu adecvat? Iar dac oamen nu
sunt capab s a|ung a un acord n prvna vaor unu obect sau
evenment, nseamn acesta vaoarea acestua, orcare ar f ea, nu poate
f ntrnsec?
Una dntre probemee dn etc este c, susnnd exstena vaoror
ntrnsec, cum e vom dferena de vaore nstrumentae? Pare smpu a
prma vedere, ns ucrure nu stau tocma aa. S um, de exempu,
sntatea - care pare a f o vaoare pentru orcne o vaoare, este ea ns
o vaoare ntrnsec? Un vor f ncna s rspund ,da" ns de fapt
oamen tnd s vaorzeze sntatea pentru c aceasta e permte s fe
anga|a n dferte actvt pe care aceta e prefer. Dec, care fac dn
sntate o vaoare nstrumenta. Dar aceste actvt preferate sunt
vaorzate ntrnsec? Oamen adesea e reazeaz dn dferte motve -
socae, nvare, testarea abtor, etc. Aadar, poate c aceste
actvt au ma degrab o vaoare nstrumenta dect ntrnsec - dar
care sunt motvee ce ne conduc spre aceste actvt? Putem s
contnum acest ccu argumentatv mut bne. Se pare c orce
vaorzm ne conduce n cee dn urm a ate vaor, sugernd faptu c n
cee dn urm toate vaore noastre sunt n parte nstrumentae. Poate c
nu exst o vaoare fna sau un set de vaor fnae suntem prn n
aceast permanent buc de feed-back n care ceea ce vaorzm ne
conduce contnuu spre ate ucrur pe care e vaorzm. O at dezbatere
n etc este rou pe care oamen au n crearea evauarea vaor. Un
sun c vaoarea este un construct pur uman - or n utm nstan,
constructu orcre fne cu func cognotve sufcent de avansate. Toate
aceste fne pot s dspar dn unvers, de caractertc precum masa nu
s-ar schmba, n tmp ce atee precum vaoarea ar dsprea deasemenea.
A, dmpotrv, susn c anumte tpur de vaor (vaor ntrnsec) exst
obectv ndependent de orce observator. Astfe, snguru nostru ro este
n recunoa4terea vaor ntrnsec pe care o au anumte obecte. Putem
nega cum c aestea ar reprezenta vreo vaoare, ns n acest caz fe ne
nem fe persstm n greea. ntr-adevr, un teoretcen dn etc
argumenteaz c mute dntre probemee morae pot f rezovate dac am
nva s recunoatem ma bne acee ucrur care au vaoare adevrat
s ne dspensm de cee artfca create, care ne dstrag.
Fredrch Netzsche consder cutu vrtu dn fosofa antc greac
drept devtazare a fne umane prn dspreu surseor de putere prn
care vaa ar putea f afrmat. Moraa tradona este consttut dn
conven coectve raonamente |ustfcatve care motveaz anumte
stur de va, cat defecte pshoogce, promovnd un tp uman
medocru. Dup fosofu n atene, teore morae sunt benefce numa n
msura n care mpun fecru om o dscpn a vone. Oamen nu sunt
ega nu trebue s fe consdera ega. Exst superor nferor,
stpn scav. Studnd crtc concepe morae ae oamenor dn
dferte tmpur dferte socet, Fredrch Netzsche propune o nou
dvzune a morae: morale de stp/ni (i morale de sclavi. "tp/nii
sclavii nu repreznt dou case socae, c repreznt dou forme de
manfestare a vone de putere. "tp/nul este acea care manfest o
von de putere actv, care determn orenteaz mscarea
devenrea.
Pentru moraa stpnor, bun este orce e con-sfneste e confrm
stpnrea: ,oricare moral aristo&cratic creste dintr&o afirmare de sine
triumftoare". Medocrtatea este depst prn deau supraomuu: omu
adevrat, stuat dncoo de medocrtatea contemporanor, omu nob, cu
von puternc.
"clavul este acea care exprm o von de putere reactv, exprmat
prn resentment, ce rspunde fore actve, urmnd-o. Pentru moraa
scavor, bne este numa ceea ce e nduceste or scava. Un scav bun
este supus, srac, ce s n-venteaz subterfug pentru a-s putea suporta
neputna mzera; ,omul resentimentului nu este nici sincer, nici loial
cu el nsusi"38. Aceast mora convne turme. Orce fn uman poate
f, aternatv, cnd stp/n, cnd sclav, n funce de vaore pe care e
nsuseste : fe s asum vaore care cutv expansunea, fora, fe s
asum vaore care- nfrneaz, anhndu- potenate. Astfe,
moraa de stpn va promova vaore arstocratce, a ceor cu von
puternc, ar moraa de scav va promova vaor decadente, specfce
ceor cu von sab, care gonesc dup pcer. Specfcu moraeor de
stpn este dat, n vzunea u Fredrch Netzsche, de unee caracterstc
esenae; astfe, aristocratul:
creeaz vaor, ,confer, cel dint/i, presti)iu lucrurilor";
determn ceea ce este bne ru, dup prncpu ,ceea ce este ru
pentru mine, este ru n sine";
respect n fna sa pe omu puternc, stpn pe sne, con-stent cnd
trebue s vorbeasc cnd trebue s tac;
este sever dur cu propra- persoan; ntnm ac ceea ce Netzsche
numeste ,)lorificarea sinelui";
este stpnt de sentmentu besuguu vne n a|utoru ceor
neferc, dar nu dn m, c ,m/nat de im'oldul a'un&den#ei de putere";
acord un respect nemrgnt trade btrne are un accentuat
cut a strmosor.
Dar ceea ce este esena n moraa stpnor e reprezentat de
,severitatea preceptului potrivit cruia ei au o'li)a#ii doar fa# de cei de o
seam cu ei0 fa# de fiin#ele de ran) inferior (i fa# de strini, ei pot
ac#iona dup cum cred de cuviin# sau 1dup voia inimii2, n orice caz,
1dincolo de 3ine (i de 4u2". Aceast mora este ntotdeauna
ndvduazat.
Vaore promovate de moraee de scav se carac-terzeaz prn pesmsm
sunt reac a vaore arstocraor. Scav, prn care fosofu german
neege ,asupri#ii, oprima#ii, ro'ii (i chiar cei nedecisi (i istovi#i de ei
nsisi":
aprecaz rbdarea, hrnca, comptmrea, modesta, amabtatea,
,cci toate acestea sunt calit#ile cele mai utile, aproape sin)urele
mijloace de a ndura povara e5isten#ei";
nvdaz vrtue ,stpnor" e pace s cread c fercrea acestora
nu este autentc;
refuz sufernee ve promoveaz mtu egat.
n concepa u Fredrch Netzsche, omu este o fn nencheat.
Tragcu sufernee nu trebue nturate, pentru c ee au menrea de a
modea nteroru uman obg vona a probe cu adevrat
semnfcatve. Energe nteroare tnd spre afrmarea ve. Supraomu
este un arstrocat a sprtuu. Princi(iile etice ale (ersonalului care
furni5ea5) servicii de 6n1ri7ire sunt8
o Respectarea drepturor a demntat omuu.
o Asgurarea autodetermnar a ntmtat persoaneor benefcare.
o Asgurarea dreptuu de a aege.
o Abordarea ndvduazata centrarea une persoane.
o Asgura partcparea persoaneor benefcare.
o Cooperarea parteneratu.
o Recunoasterea vaor fecare persoane.
o Abordarea comprehensva, gobaa, ntegrata.
o Orentarea pe rezutate.
o Imbunatatrea contnua a catat.
o Combaterea abuzuu asupra persoaneor benefcare n cadru
nsttutor.
o Confdentatatea.
Anaznd com(ortamentul etic se pot numra anumte standarde:
o Inteegerea fecaru benefcar ndvdua sstemu benefcaruu, cat
eementee care afecteaza comportamnetu servcu cerut.
o Sustnerea avansarea vaoror, cunostnteor metodooge profese,
abtnerea de a orce comportare care ar putea afecta n exerctarea
acestea.
o Recunoasterea mteor personae profesonae.
o Utzarea tuturor cunostnteor abtator reevante.
Contrbuta cu experenta profesonaa a dezvotarea strategor
programeor care mbunatatesc catatea vet n socetate.
o Identfcarea nterpretarea nevoor socae.
o Identfcarea nterpretarea nevoor de baza natura probemeor
socae ndvduae, de grup, de comuntate, natonae nternatonae.
o Carfca daca decarate pubce actune pe care e desfasoara sunt
facute ca persoana ndvduaa sau ca reprezentant a une nsttut,
asocat, organzat profesonae sau unu at grup.
o Accepta responsabtatea de a dentfca benefcar dar n cadru
mteor stabte de soctare etce ae atora.
o Mentne dreptu benefcaruu de utzare responsaba a nformator.
Recunoasterea respectarea scopuror, responsabtator puncteor
de vedere dferte ae benefcaror. n cadru ambante socae a
benefcaruu, deservrea profesonaa va avea ca scop sa a|ute ca
benefcar sa ntreprnda actun personae cu responsabtate, precum
sa- a|ute pe tot cu aceeas bunavonta. n cazu n care deservrea
profesonaa nu poate f asgurata n asemenea condt, benefcar vor f
nformat ca atare n asemenea mod ncat e sa aba bertatea de a
actona.
A|utarea benefcaruu ndvdua, grupu, comuntatea sau socetatea sa
a|unga a reazarea sprtuaa sa atnga potentau maxm cu condta
respectar drepturor ceorat. Servcu se va baza pe a|utarea
benefcaruu n nteegerea utzarea reator profesonae, n
promovarea dornteor ntereseor egtme ae benefcaror.
Conucrarea cooperarea cu agent, organzat nsttut ae caror
strateg, procedur operatunu sunt orentate catre o deservre
corespunzatoare catre ncura|area practc profesonae conforme cu
prncpe etce.
Indepnrea cu responsabtate a scopuror functor nsttute,
contrbund astfe a dezvotarea unor strateg, procedur practc
sanatoase pentru a putea reaza cee ma bune standarde cea ma buna
practca.
Mentnerea responsabtat catre benefcar, ntnd modfcare care sunt
de dort ae strategor, proceduror practc prn canaee
corespunzatoare ae nsttue. Daca nu se obtn remedere necesare
dupa epuzarea aceor canae, nterea de apeur catre autortat ma
nate sau catre nteresee comuntare ma extnse.
Asgurarea |ustfcar profesonae fata de benefcar comuntate n ceea
ce prveste efcenta efcactatea revazand perodc procesu de
asgurare a deservr.
Informaiile confidentiale pot f dezvaute fara acordu benefcaror n
urmatoaree stuat:
- atunc cand dspozte egae o prevad n mod expres;
- cand este pusa n perco vata persoane benefcare sau a membror
unu grup soca;
- pentru protecta vet, ntegrtat fzce sau a sanatat persoane, n
cazu n care aceasta se afa n ncapactate fzca, pshca, senzoraa or
|urdca de a- da consnmntu.
R!SP!"T*L P!%TR* A*T#%#+I!
Autonoma - terar autoconducere probab, ma bne defnta ca
autoconducere deberata este un atrbut speca a tuturor factoror
mora. Ea se manfesta n panu gandr, vonte, ntute actun se
concretzeaza n urma deberar n actvt decz propr. Obgata
moraa de a respecta autonoma ceorat este descrsa - n termen
kanten - ca tratarea ceorat ca mte n e nss ncodat ca med
absoute. In domenu ocrotr snt respectu autonome presupune o
sere de obga pe care membr echpe de ngr|re e au fata de
persoana ngr|ta.
A. #29I%!R!A "#%SI+9&+,%T*L*I - mpune nformarea, consutarea
cererea acorduu pacentor nante de a se proceda a anumte
nvestgat, exporar sau ntervent.
B. "#%$ID!%9IALITAT!A +!DI"AL& - consttue, pe ng aspectu
ega, o obgate moraa. Personau medca promte expct mpct
pacentor centor ca va pastra secretu nformaor ncredntate.
Pastrarea promsunor facute este un mod de a respecta autonoma
ndvduaa. fr asemenea promsun de confdenatate e mut ma
putn probab ca pacent s ne mpartaseasca cee ma ntme sensbe
nforma de care avem nevoe pentru o ct ma buna ngr|re. De aceea,
prn confdenatate nu facem doar s ne respectam pacent c, n pus,
ne sporm sansee de a- putea a|uta.
C. A2S!%9A +I%"I*%II - cu excepta stuator care o mpun. Agent
mora- echpa de ngr|re pe de o parte pacent pe de ata parte-
organzeaza vata, reaa, bazandu-se pe poteza ca oamen nu vor
mnt. Autonoma or este ncacata daca sunt nseat. Respectu pentru
autonoma pacentor ne cere, de aceea, s nu- nseam de pda asupra
afectun dagnostcate cu excepta stuate n care e nss, n mod car
se doresc nseat.
D. P*%"T*ALITAT!A - o ata forma de respectare a autonome care,
asemen une ntanr, odat acceptata, devne un fe de promsune
mutuaa ce trebue onorata.
E. 2*%A "#+*%I"AR! cu pacent cere, n prmu rand, o buna
ascutare (nu numa cu ureche) n acea tmp, o buna exprmare. O
comuncare buna este necesara pentru a putea furnza nforma
adecvate asupra orcare ntervent propuse pentru a sesza daca
pacentu dorete aceasta ntervente sau nu; pentru a reaza cnd
pacent nu doresc aceste nforma (prognostc sumbru) de asemenea
daca doresc sau nu s se mpce n aegerea une scheme de tratament
precse.
Ne ntrebam ns daca toate persoanee ngr|te fac obectu prncpor de
respectare a autonome. Daca nu, care sunt crtere de aegere?
Dfcutat n a raspunde acestor ntrebar apar n contexte pedatrce, n
ngr|rea unor bonav pshc sau a ceor varstnc, cu o sere de defcente
mntae. O parte dntre pacent nu fac obectu respectuu pentru
autonome; de exempu: nou-nascut nu sunt agent autonom neavand
capactate de deberare. Dar cop de 7 an adesea pot debera ntr-un
anumt grad. Atunc se pune ntrebarea: Cata capactate de gandre ogca
cate deberare, precum ce ate atrbute se cer cuva pentru a f un
agent autonom adecvat? Atrbutee necesare unu agent autonom sunt o
baza de cunoastere extensva cara, adecvata, ncuzand aparta
percepte experente pe baza crora este posba deberarea,
abtatea de a neege de a refecta asupra noastr n trecut ct n
vtor; capactatea de a gand potetc; evtarea autonemutumr ca parte
componenta a autocontrouu sufcenta vonta pentru a se
autoconduce. In fata acestor probeme cu nuanta fozofca, personau
medca trebue s a n consderare unctatea vaoarea nestmaba a
ve fecaru om. n vrtutea acestu adevar, omu nu poate f tratat ca un
obect, e trebue consderat ca un subect care obga a acordarea unu
respect depn.
:. 2inefacerea 4i evitarea daunarii
Or de cate or ncercam sa- a|utam pe at, rscam nevtab s e facem
ru; personau medca care e obgat sa- a|ute pe ceat, trebue de
aceea, sa- a|ute pe at prncpu bnefacer a evtar daunar,
ncercand atngerea "unu benefcu net". Astfe, obgata moraa
tradtonaa a u Hpocrat este de a ofer benefcu medca pacentor cu
perder mnme, aceasta nsemnand bnefacerea evtarea daunar care
mpca o sere de ndatorr ae personauu medca.
Inalta (re1atire (rofesionala - optnuta prntr-o educae contnua
vaorfcarea experente practce care ne asgura ca putem furnza
a|utoru pe care afrmam ca suntem capab sa- dam.
$olosirea re5ultatelor cercetarii medicale 4i (ro1resului tehnic -
fr a se a|unge a ceea ce sunt numte "bo ae progresuu medca"
(exporar nvestgat traumatzante ne|ustfcante, conduta
terapeutca exagerata nuta, etc).
!stimarea c't mai corecta a ;eneficiilor 4i riscurilor - postuatu
u Hamburger ofera drept crteru de evauare de acceptare a rscuu
necestatea de a ne convnge ca rscu acceptat este totdeauna nferor
rscuu evoue spontane a bo, n dornta de a adera a rscu mnor,
pentru a- ndeparta pe ce ma|or de a face ca rscu actun s fe ma
mc dect rscu bo.
!valuarea ;eneficiilor 4i com(licatiilor ce (ot surveni ca urmare
a conduitei tera(eutice (ro(use - mpcarea actva a pacentor n
aegerea unea dntre schemee de tratament.
Asumarea res(onsa;ilit)ii - pentru asstenta acordata fecaru caz
n vederea obtner de benefc maxme cu perder mnme. Este necesar
s se recurga a o gradare a responsabt dup urmtoaree stuat:
stuat de necestate care determna acceptarea rscuu medca n fata
rscuu vta a bo;
stuata n care rscu este prevzb care mpune acceptarea rscuu
mnor pentru a ndeparta rscu ma|or a bo;
stuata n care rscure sunt greu de evauat, dar consttue utmee
sanse terapeutce;
stuata rscuror mprevzbe.
Responsabtatea con|uga astfe pe orcare membru a echpe de ngr|re
cu faptee sae, mpca capactatea de evauare de aegere a ceea ce
este ut bonavuu socetat, obgandu- a pasarea ntereseor
acestora nantea ntereseor personae.
<. Im(artialitatea
Dreptatea este consderata ca snonma cu cnstea poate f descrsa ca
obgata moraa de a actona pe baza |udecar anazar corecte a unor
date compettve. n ceea ce prveste etca de sntate, obgae de
dreptate se mpart n 3 categor:
a. Distri;utia corecta a resuselor materiale reduse (dreptate
distri'utiva) neegand prn aceasta:
- necestatea ca asstenta medca s vna n ntampnarea ceor ce au
nevoe de ea, ar cnd acest ucru este mposb, repartzarea resurseor
s se faca proportona cu ntenstatea nevo de asstenta medca;
- mportanta de a trata n mod ega pe ce ega (ceea ce economst
santar numesc echtate orzontaa) a trata n mod ega pe ce nega,
proportona cu negatate mportante dn punct de vedere etc;
- probema de etca deosebta o consttue dstrburea putneor resurse
ce preungesc vaa asgura sntatea n stuat mta, determnand de
mute or aeger tragce ntre oamen vaor.
b. Res(ectarea dre(turilor omului
- s nu utam ca boaa afecteaza un OM care are dreptu a ntegrtatea
pshco-fzca moraa, dreptu a o sufernta demna, dreptu a adevar
nu n utmu rand dreptu de a mur demn.
c. Res(ectarea le1ilor acce(ta;ile din (unct de vedere moral -
nseamna ca decze pe care e uam se vor supune operate de a
respecta pozta nsttute ege tar crea apartnem. Nu putem ua
decz n numee une morae a une convnger personae daca acestea
contravn egatat:
- char daca ndvdua consderam aceasta egatate moraa (ex. char
daca dezaprob nsearea pacentuu daca acesta sufera de o boaa
ncuraba nfectoasa sunt obgat s o comunc autortator n drept);
- char daca dezaprob modu de vaa a unu pacent (mar acooc cu
ezun hepatce) pe motv ca boaa a aparut sau s-a agravat dn vna or
nu e rou nostru sa- pedepsm nu consttue o baza |usta sau moraa
pentru orentarea resurseor.
Daca am crednta ca egea este ne|ustfcata dn punct de vedere mora,
am dreptu MORAL de a o ncaca dar nu am dreptu LEGAL de a o face
de aceea trebue s fu pregatt pentru a face fata consecnteor
nesupuner n fata eg (stuat ce apar n unee socetat nedemocratce).
=. Sco(ul
Aceste prncp -ar perde semnfcata daca apcarea or nu ar urmar
reazarea unu scop comun: exerctarea dreptuu orcare persoane a
sntate. Sntatea consttue stradunta uman perena, bunu suprem a
omuu, dar o probema care ntereseaza deopotrva ntreaga socetate,
ar personau medca trebue s fe educat n sprtu raspunder pentru
ea. Ca membr a aceste armate trebue s facem dovada une nate
tnute morae care, asa cum spunea |.L.Faure "sa ne ajute ca s ne
ridicam la inaltimea acestei profesiuni (i arte minunate, s fim demni de
destinul nostru. "i, deoarece nici nu se poate altfel, noi tre'uie s
depindem numai de con(tiin#a noastr, s ascultam vocea ei (i anume s
tinem n mainile noastre raspunderea unei vie#i prodi)ioase, a acestei
scantei su'lime care, o clipa, straluceste n noapte (i dispare pentru
totdeauna. s co'oram n noi insine (i s urmam fr re)rete (i fr
sla'iciune aceasta voce interioara, aceasta voce n acela(i timp puternica
(i tacuta, care urca din strafundurile noastre (i comanda datoria noastr".
"odul de etic) 4i deontolo1ie
Termenu de cod de etc este de mute or un termen umbre s
cameeonc. n teratura de specatate ntnm cu sens apropat sau
suprapus termen cum ar f: cod de vaor, decarae de vaor, crez mora,
cod profesona, cod deontoogc, regu de etc, cod de condut, cod de
condut etc, cod de bune practc, cod de onoare, regu de condut
etc.
ntre to acest termen exst ns dferene sufcent de mportante
pentru a egtma pe fecare separat, n ceea ce prveste rou vzat,
eementee pe care se axeaz s mesa|u transms, paeta actoror crora
se adreseaz, formuarea connutuu, gradu de detaere, mba|u s
termnooga utzat, argumentee oferte, consecnee vzate.
Denumrea sugereaz att obectvu, ct s fora coduu.
De exempu, codu deontoogc cuprnde prncpe s standardee de
condut specfce une profes (se adreseaz membror acee profes).
Acesta ar putea f echvaentu coduu de etc (n teratura angosaxon),
a coduu de etc profesona, coduu de practc, coduu profesona de
condut sau, coduu de condut etc profesona,
concept pe care vom aborda pe arg n contnuare. Croteau s Rope
defnesc codu deontoogc ca fnd ,regue de condut profesona care
guverneaz exerctarea une profes, sau o funce care face trmtere a
datore s obgae s responsabte a care sunt supus ce care
exerct acea profese"
10
.
Codu de condut etc este mut ma apropat de un set de norme
de regementare, stabeste sub form scrs standardee concrete de
comportament etc (asteptre) care trebue respectate n actvtatea de
z cu z de ctre ntregu persona, dec are un caracter preponderant
ntern s are for penazatoare n caz de nccare a standardeor sae
11
.
Carfc msunea s vaore s prncpe organzaonae. Este un eement
de refern pentru utzator s, a|utndu- n uarea deczor de z cu
z
12
. Ceea ce face dferena esena ntre cee dou tpur de codur este
exerctarea controuu. Codu de etc se bazeaz pe auto-constentzare
s auto-contro ar codu de condut are a baz controu mpus
13
.
Cu toate acestea, fronteree termnoogce nu sunt ntotdeauna
demtate foarte car. Astfe, n teratura de specatate regsm
10
Croteanu, C., Rope, D., Dctonnare ustre des actvtes de enterprse, francas-
angas: ndustre, technques et geston, Presses Internatonaes poytechnque,
Montrea, 2008, p. 118
11
Agheorghese Corodeanu, D.T., Etc n admnstraa pubc. O abordare managera,
ed. Accent, Cu| Napoca, 2012
12
http://www.ethcs.org
13
Langdon, B. (1997). Corporate ethcs are now a manstream
management ssue, 6- -a)azine, vo. 76, no. 6, p.3.
denumrea de cod de etc s cod de condut att a nve de
profese/ndustre (dec codur profesonae), ct s a nve de organzae
(codur organzaonae, specfce fecre entt n parte).
"odurile de etic) >i de conduit) 6n s)n)tate
n teratura de specatate prvnd acordarea ngr|ror de sntate,
mu autor eag termenu de cod de etc strct de codu adresat
membror une profes, adc de codu de etc profesona, ceea ce
reese dn defne date: ,document prescrptv care ghdeaz practcen
n uarea deczor de z cu z n domenu or specfc de actvtate"
14
; ,un
ansambu coerent de prncp etce s regu cu referre a obectvee s
vaore une profes, attudnea s conduta necesare, cu scopu de spr|n
s evaua acune profesonaor"
15
; ,o codfcare a prncpor s normeor
etce s practce prvnd tot ceea ce ar trebu s se fac sau s se evte n
practca une profes fa de coeg, pacen, cen s ate persoane"
(defne dat de Counc for Pubc Heath and Heath Care, ctat n
Heymans, der Arend s Gastmans, 2007); ,face expcte scopure
prncpae, vaore s obgae une profes"
16
.
Thomson face referre a codu de etc ca fnd ,unu dntre crtere
care caracterzeaz o practc drept o profese"
17
. De asemenea, Sasso
s.a. menoneaz c n codu de etc s de condut este defnt
,dsponbtatea membror une profes de a se conforma standardeor
etce s profesonae"
18
.
Shve s Marks consder codure de etc profesonae drept parte a
une ung trad, cu funca de ,a mbunt statu profesona s de a
promova practca medca"
19
.
14
Bu, T., Rggs, E. s Goya, S. R. C. (2005). 7ospital dministration nd 7uman
4esource -ana)ement 4Th Ed., Asoke K. Gosh Prentce-Ha of Inda Prvate
Lmted, New Deh.
15
Heymans, R., van der Arend, A., Gastmans, C. (2007). Dutch Nurses' Vews on
Codes of Ethcs, !ursin) Ethics, 14: 156.
16
Amerca Nurses Assocaton, 2005, p. 9
17
Thompson, F. E., Movng from Codes of Ethcs to Ethca Reatonshps for
Mdwfery Practce, !ursin) Ethics, 9: 522., 2002
18
Sasso, L., Stevano, A., Gonzez |urado, M. s Rocco, G. , 6ode of Ethics and
6onduct for European !ursin), Nursng Ethcs, 15: 821, 2008
Codure de etc profesonae se regsesc adoptate a nve
naona, defnte de dfertee categor de profesona cu ro s
responsabt n formarea s educarea, promovarea, asgurarea
asstene s ngr|r medcae, sub autortatea asocaor care e
repreznt s a organsmeor de regementare.
Gobazarea, dar ma aes cresterea mobt n toat umea a
acestor categor de profesona s a pacenor, precum s dezvotarea
puternc tehnooge care a generat no sou n ngr|rea medca dar
care necest o abordare unform, au mpus adoptarea unor codur
nternaonae comune profese, pentru garantarea respectr a aceas
nve a unor standarde de etc n practca medca. Aceste codur
nu vn doar n benefcu pacenor, c s a profesonaor nss, deoarece
e arat care sunt vaore profesonae care trebue asumate s promovate
n actvtatea or, precum s cum ar trebu s se comporte nnd cont de
aceste vaor
20
. Codure de etc s condut sunt adoptate s a nveu
ndustre, a cror necestate se resmte ma aes atunc cnd sunt mu
actor mpca care pot avea dferte vaor s attudn fa de adoptarea
comportamentuu etc n actvtatea or, ceea ce poate genera
eterogent s deme etce.
"oduri de etic) >i conduit) (rofesionale
Numeros autor au deruat cercetr s stud, dn dverse
perspectve, pe tema coduror de etc profesonae apcate n sectoru
snt. Shve s Marks aduc n atene percepa ma mutor categor de
persoane mpcate n educaa n sntate (educator, admnstrator de
programe de sntate, drector de proecte de cercetare s
programe, educator dn unverst s sco medcae) prvnd necestatea
une constentzr ma mar prvnd rou s apcabtatea coduu pentru
profese cu ro n asgurarea educae n sntate, cum este de exempu
Code of Ethcs for the Heath Educaton Professon. Dn ce 317 partcpan
19
Shve, S. E., Marks, R., Heath Educators' Perceptons of Ethcs n Professona
Preparaton and Practce, 7ealth %romotion %ractice, 9: 228, 2008
20
Atamaa, E., Leno-Kp, H., Puukka, P., Suhonen, R., Ethca probems n
nursng management: The roe of codes of ethcs, !ursin) Ethics 2010 17:
469.
a studu, 30% au afrmat c au observat nccr ae coduu dn partea
educatoror n sntate. Cresterea crcur coduu de etc prn
ntermedu newsetter-or este una dntre cee ma menonate modat
de ctre responden pentru determna o constentzare ma mare a
mportane etc n practcarea profese de educator n sntate. Codu
devne astfe un promotor a etc profese.
Cercetarea pe baz de chestonar deruat de Atamaa, Leno-Kp,
Puukka s Rtta Suhonen, a care au partcpat 205 manager care
coordoneaz assten medca dn Fnanda, demonstreaz mportana
coduror de etc profesonae n actvtatea acestor manager s
rezovarea demeor cu care se confrunt. Astfe, rezutatee cercetr
reefeaz c apearea a aceste codur de etc este nfuenat de nveu
managera, tpu de assten s partcparea manageror a cursur de
etc. Manager m|oc s manager de a nveu strategc utzeaz
codure de etc pentru rezovarea aspecteor prvnd aocarea resurseor,
n carera s desemnarea personauu de ngr|re, seectarea personauu
s rezovarea confcteor ntre vaore profesonae
prvnd acordarea ngr|r medcae s vaore organzaonae. Manager
care au uat parte a programee de tranng pe teme de etc, utzeaz
codure de etc n prncpa pentru abordarea chestunor egate de
ncompetena asstenor medca, carera s desemnarea acestora, s
rezovarea confcteor ntre vaore profesonae s cee organzaonae. n
asstena medca prmar codure de etc ghdeaz n speca
dezvotarea cat ngr|r medcae.
Bu, Rggs s Nchogu semnaeaz c, spre deosebre de ate profes,
specast mpca n promovarea snt (practcen, cercettor,
factor de decze potc), nu dspun de un cod de etc care s
ghdeze. Conform autoror menona, sectoru promovr snt este
compex s mpc refece puternc asupra vaoror dferteor cutur, s
asupra a ceea ce nseamn bne s ru n practce de promovare a
snt. E fac trmtere a sugesta u Snda de a se formua un cod de
etc goba, ar Internatona Unon for Heath Promoton and Educaton
(IUHPE) ar f nsttua cea ma n msur s se preocupe de dezvotarea
acestu cod.
Autor au reazat un studu n acest sens, a care au partcpat 236
de responden, pentru a vedea care este opna membror aceste
nsttu cu prvre a necestatea s formuarea unu cod de etc goba
pentru specast mpca n promovarea snt, s au constatat c
83% dntre acesta sconsder c este necesar.
Heymans, van der Arend s Gastmans au fost a rndu or nteresa
de modu n care rou s funconarea coduu de etc sunt percepute de
destnatar s. n acest scop e au deruat un studu cu focus-grupur, a
care au partcpat 39 de asstente dn Oanda, studu ce a reefat c
acestea aprecaz necestatea coduu de etc, ns nu sunt sufcent de
famarzate cu exstena s funconarea ceu exstent a nveu asocae
profesonae a asstenor medca dn ara respectv. Mute dntre
partcpante a focus-grup nu au reust s dea nforma despre connut,
vaor s prncpe connute n cod, ar cee ma mute nu -au apcat n
practc. n consecn, obectvu coduu de etc nu a fost atns. ntre
argumentee aduse de asstentee partcpante a studu este faptu c
sunt probeme a dsemnarea coduu s punerea acestua n practc.
Totodat, s-au pns de numru prea mare de codur care regementeaz
profesa or (n Oanda sunt n numr de nou). n ceea ce prveste
exstena unu cod de etc european, unform pentru toate categore de
profesona mpcate n ngr|rea snt, doar un grup mc de asstente
ar f de acord, n tmp ce atee consder c este nevoe de un cod de
etc adaptat a cutura s msure dscpnare ae fecre r n parte.
Profesa de asstent medca este ns prma profese dn ngr|rea
snt dn Europa care se bucur nc dn 2007 de natva adoptr
unu cod european comun, "Code of Ethcs and Conduct for European
Nursng", dezvotat de European Federaton of Nursng Reguators (FEPI)
21
.
Codu face referre a 13 prncp fundamentae, bazate n esen pe
drepture (s expectatvee) pacenor (FEPI, 2012): catate s exceen;
dezvotare profesona contnu; drepture omuu; acces echtab a o
21
Consiliul European al organizaiilor de reglementare n profesia de asistent medical din Europa
ngr|re a snt de catate; conformtatea a codu european de etc s
de condut, onesttate s ntegrtate; reae cu cea; nformare;
consmmntu nformat; pstrarea confdenat; confctee cu
crednee morae s etce; deegarea ctre personau
de spr|n; s supervzarea acestua; asgurarea de rspundere cv
profesona.
Acest cod vne n spr|nu promovr sgurane tuturor cetenor
europen, dar se doreste a f n prncpa un document strategc de
refern, care s ghdeze organsmee de regementare a actvt
asstenor medca dn fecare ar asupra prncpor de care ar trebu
uate n consderare atunc cnd formueaz propru cod de etc s
condut. n consecn, recomandarea este ca assten medca s
respecte n prmu rnd codu de etc s condut dn ara or. Un at scop
este s arate att pacenor, ct s asstenor medca care sunt
standardeor de condut etc asteptate n practca tuturor asstenor
medca dn Europa.
Tot n acest domenu se regseste proto-codu de etc s condut
pentru assten medca-sef europen (Petrange, s.a.,). Codu cuprnde
dou pr. n prma parte a coduu se face referre a fundamentee de
baz ae etc, asteptre pe care assten-sef trebue s e ndepneasc
dn punct de vedere etc: s pun n centru acunor or drepture
ndvduu, s mbrseze s s promoveze vaor profesonae s etce, s
aconeze cu ntegrtate, potee, onesttate, ncredere s respect mutua,
s fac fa provocror dscrmnr de orce tp, s contrbue a
dezvotarea s mpementarea potcor care asgur respectarea
drepturor pacenor, demntatea s securtatea ngr|ror, s respecte
confdenatatea nformae, s se asgure c ndvz benefcaz de
nforma care s compete care s vn n ntmpnarea nevoor, s s
asume responsabtatea n faa personauu s a pubcuu genera pentru
natvee or s resursee pe care e gestoneaz s s creeze cond
organzatorce pentru practcarea vaoror profesonae s consodarea
dentt profese. Cea de-a doua parte face referre a prncpe de
practc profesona cum ar f: dezvotarea s mennerea competeneor
profesonae, asgurarea unu medu organzaona care s promoveze
exceena n ngr|re, dezvotarea une cutur a sgurane, spr|nrea
personauu s partcpe a formuarea de potc s s devn membr a
unor asoca, nvarea contnu, actvtatea mut-sectora.
Goya (2005, p. 83) eag prezena coduu de etc pentru sptae de
codu de etc a medcor, care s extrage seva dn |urmntu u
Hppocrate, acea de a ofer ngr|re ceor bonav s rn. Goya consder
c codu de etc medca este ,egea fundamenta pentru spta", ,The
Lght House", care se adreseaz tuturor (de a mandatar/nvesttor, a
admnstrator, persona medca, persona admnstratv s ate categor
de persona), ceor care au responsabt n a ofer ngr|re medca
ceor bonav s ceor rn, de a depune ce ma mare efort pentru a ofer
aceste servc de ngr|re n ce ma bun mod posb, cu mnm
ntrzere, s cu maxm abtate, efcen s consderae persona.
Pe ng aceasta, acest cod stabeste s se ofere cunoastere
stnfc personauu, s se prevn boe, s se promoveze sntatea s
progresu n cercetare, s se asgure confdenatatea nformaor care
aparn pacenor (nforma personae sau nforma despre tratament),
s s nu expun dac nu este necesar dn punct de vedere medca. De
asemenea, stpueaz s se acorde consderae vztatoror, s nu se
socte compensa sau recompense de a nc un pacent.