Sunteți pe pagina 1din 0

MANAGEMENTUL REELELOR MANAGEMENTULREELELOR

LOGISTICE
Prof.Dr.Ing.AndreiSzuder
Tel.40.2.1.3169575
Fax 40 2 1 3169576 Fax.40.2.1.3169576
www.ctanm.pub.ro
szuder@ctanm.pub.ro
A.SZUDER
ManagementulLanuluiLogistic(SupplyChain g g ( pp y
Management SCM)=ManagementulReelei
Logistice Logistice
DenumiriledeReeaLogisticiManagementul
ReeleiLogisticesuntechivalentecu
denumirile consacrate de Lan Logistic i denumirileconsacratedeLanLogistici
ManagementulLanuluiLogistic(SupplyChain
Management SCM) i reprezint o extensie a Management SCM)ireprezintoextensiea
acestora.
Managementul Reelelor Logistice ManagementulReelelorLogistice

Logisticaseocupcuoptimizareafluxulde
materialeiinformaiipentruoorganizaie, p g ,
prinoptimizareaproceselorlogistice,cumar
fi: planificarea distribuirea i depozitarea n fi:planificarea,distribuirea,idepozitarean
cadrulorganizaiei.

ManagementulLanuluiLogisticseocupde
crearedevaloaredealungulntreguluilan
logisticdelafurnizoripnlaclieni
Obiectivele Reelelor Logistice ObiectiveleReelelorLogistice
Avantaj competitiv prin oferirea cel mai bun Avantajcompetitivprinoferireacelmaibun
rspunslacerereaclientelei
l Cretereaveniturilor
CretereaPridinpia
Reducereacosturilortotaleprineficien
operaional p
Aprovizionare,
Producie, Producie,
Stocuri
Distribuie Distribuie
Obiectivele Reelelor Logistice ObiectiveleReelelorLogistice
Dezvoltareaproceselorprincipaleaductoare
deplusvaloare p
Reducereasauexternalizareaproceselor
ili t d auxiliare consumatoarederesurse
A.SZUDER
Obiectivele Reelelor Logistice ObiectiveleReelelorLogistice
Si i iil l l f i il Sincronizareapropriilorprocesecucelealefurnizorilor
pentrucafluxuriledemateriale,servicii,informaiii
bani s rspund cerinelor beneficiarilor banisrspundcerinelorbeneficiarilor.
Dezvoltareaproceselorprincipale(purttoaredeplus
valoare) valoare)
Coordonareaproceselorauxiliareimportantecumarfi:
lansarea comenzilor de achiziie; realizarea comenzilor lansareacomenzilordeachiziie;realizareacomenzilor
primitecaresuntderulateprinserviciiledelogistic,
financiar,inginerie,sistemeinformatice,marketing.
Controlulstocurilorprincontrolulfluxurilorde
materiale.
Activitile cheie ale Reelelor Logistice ActivitilecheiealeReelelorLogistice

Comportamentintegrat extindereaanumitorpracticila
parteneriiexterni(furnizori,clieni)inacestcontext,
strategia de gestionare a lanului logistic se transform ntr un strategiadegestionarealanuluilogisticsetransformntrun
setdeactiviticaresprijinstrategia.

Schimbul reciproc de informaii este unul dintre aspectele Schimbulreciprocdeinformaii esteunuldintreaspectele


importantealeunuicomportamentintegrat.Acestlucrueste
deosebitdeimportantpentruplanificareaiproceselede
monitorizarealelanuluilogistic.Schimbuldeschisde
informaii,cumarfinivelulstocurilor,previziuni,strategiide
il t t ii d k ti d promovareavnzrilor,strategiidemarketing,reduce
incertitudineaicreteperformana
.
Activitile cheie ale Reelelor Logistice ActivitilecheiealeReelelorLogistice

Schimbulreciprocderiscuriibeneficii ajut
lameninereaaccentuluipebeneficiilepe p p
termenlungiacooperriintremembrii
lanului lanului.
Cooperare Cooperarealatoatenivelurile
l l ntretoateproceselenlanestenecesar
pentruareducestocurileisurmreasc
eficacitatealanuluilogisticlaniveldecosturi.
Activitile cheie ale Reelelor Logistice ActivitilecheiealeReelelorLogistice

Obiectivecomunecuaccentpedeservireaclienilor Esteo
formapoliticiideintegrare,ceeaceesteposibilnumain
cazulncareexistculturiiabordrimanagerialecompatibile
ntre membrii lanului logistic ntremembriilanuluilogistic.

Integrareaproceselor presupuneintegrareaproceselordela
surs la de fabricaie i pn la distribuie a lungul lanului sursladefabricaie,ipnladistribuiealungullanului
logistic.Acestlucrupoatefirealizatprinintermediuldeechipe
mixte,implicareapersonaluluifurnizoriloriatuturor
subcontractanilor.
Parteneripentruaconstruiimeninerelaiipetermenlung.
managementullanuluilogisticcerepartenerilordea
construiimeninerelaiipetermenlung.chiardincolode
durata de via a unui contract iar numrul de partenerii ar duratadeviaaunuicontractiarnumruldeparteneriiar
trebuisfiemicpentruafacilitaocooperaremaistrns.
Retelele Logistice ReteleleLogistice
Reelelelogisticepotincludediviziunileinterne
alecompaniei,precumifurnizoriiexternicare
furnizareadeinformaiipentruocompaniefocal.
Un furnizor pentru aceasta companie are propriul Unfurnizorpentruaceastacompaniearepropriul
setdefurnizoriideintrare(numitedeasemenea,
furnizorii de nivelul doi) lanurile de furnizoriideniveluldoi).lanurilede
aprovizionaresuntnesenoseriedefurnizori
legate i clienii pn produsele ajung la clientul legateiclieniipnproduseleajunglaclientul
final
Reelele Logistice ReeleleLogistice
1.Reelelogisticedirectecareconstaudintro
companie,unfurnizor,iunclient. p
2.Reelelogisticeextinse,careinclude
furnizorii de gradul 2 precum i distribuitorii i furnizoriidegradul2,precumidistribuitoriii
clieniiacestora.
3.Reelelogisticeintegrate,careinclude
toate organizaiile implicate n toate fluxurile toateorganizaiileimplicatentoatefluxurile
amonteiaval.
Retelele Logistice ReteleleLogistice
O R L i ti i d t t i iil OReeaLogisticcuprindetoateorganizaiile,
facilitile,funciileiactivitileimplicaten
producerea i livrarea produselor sau serviciilor producereailivrareaproduselorsauserviciilor
delafurnizoripnlaclieni

ManagementulReelelorLogisticeinclude
managementul i planificarea cererii i ofertei; managementuliplanificareacereriiiofertei;
achiziiademateriale;planificareaiproducerea
deprodusesauservicii:depozitarea:stabilirea
l f l l l l l locaieifacilitilor:controlulstocurilor:
distribuia:transportul.
Reelele Logistice ReeleleLogistice
Reeaualogisticpotincludediviziunileinterne
alecompaniei,precumifurnizoriiexternicare
furnizareadeinformaiipentruocompaniefocal.
Un furnizor pentru aceasta companie are propriul Unfurnizorpentruaceastacompaniearepropriul
setdefurnizoriideintrare(numitedeasemenea,
furnizorii de nivelul doi) lanurile de furnizoriideniveluldoi).lanurilede
aprovizionaresuntnesenoseriedefurnizori
legate i clienii pn produsele ajung la clientul legateiclieniipnproduseleajunglaclientul
final
Reelele Logistice ReeleleLogistice
Comand
Comand
Furnizor Aprovizionare
Fabricaie
Asamblare
Distribuie Client
Facturare / Plat
Facturare / Plat
Lanullogisticreprezintintegrareadiferitelorprocesecareleag
clientul final de furnizor procese care furnizeaz bunuri servicii i clientulfinaldefurnizor,procesecarefurnizeazbunuri,serviciii
informaiiicarecreazvaloare(OhioStateUniversitySCMForum).
Totalitateaetapelornecesarepentruasatisfaceclientul..
Succesiuneadeactiviticareadaugvaloareunuiprodus.
A.SZUDER
Reelele Logistice
Fluxul fizic
Fluxul de Informatii
Cienti Cienti
Satidfactie
Distributori Distributori
Impacheta
Producatori Producatori
Bunuri
Furnizori Furnizori
Materiale
Produse
si
Servicii
Produse
si
Servicii
Produse
si
Servicii
Satidfactie
client, de
calitate,
pret,
di t ib ti
Impacheta
rea si
distributia
Bunuri
finite,
produse si
servicii
Materiale,
subansam
bluri si
servicii
distributie
si service
Stocuri
Stocuri Stocuri
Fluxul financiar
A.SZUDER
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Nivel 3
Furnizor de materiale Furnizor de servicii Legend
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Nivel 2
Nivel 3
Furnizor de materiale Furnizor de servicii Legend
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Furnizor de materiale Furnizor de servicii Legend
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Fabricant
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Furnizor de materiale Furnizor de servicii Legend
Re Reeaua eaua logistic logistic
Centru de Centru de
gg
Centru de
distribuie
Centru de
distribuie
Fabricant
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Furnizor de materiale Furnizor de servicii Legend
Client Client Client Client Re Reeaua eaua logistic logistic
Centru de Centru de
eeeaua eaua og st c og st c
Centru de
distribuie
Centru de
distribuie
Fabricant
Nivel1
Nivel 2
Nivel 3
Furnizor de materiale Furnizor de servicii Legend
Tipuri de Reele Logistice TipurideReeleLogistice
1.Reelelogisticedirectecareconstaudintro
companie,unfurnizor,iunclient. p
2.Reelelogisticeextinse,careinclude
furnizorii de gradul 2 precum i distribuitorii i furnizoriidegradul2,precumidistribuitoriii
clieniiacestora.
3.Reelelogisticeintegrate,careinclude
toate organizaiile implicate n toate fluxurile toateorganizaiileimplicatentoatefluxurile
amonteiaval.
TipurideReeleLogistice
Lan scurt Lan scurt direct direct
Lan scurt Lan scurt direct direct
fabricant fabricant client client
fabricant fabricant client client Interm Intermeedia diar r contr contro ol lat at
de de fabricant fabricant
Lan scurt indirect Lan scurt indirect
fabricant fabricant client client Interm Intermeedia diar r ne ne contr contro ol lat at
de de fabricant fabricant
Lan lung indirect Lan lung indirect Lan lung Lan lung direct direct
fabricant fabricant client client
Reea ne Reea ne contr contro ol lat at
de de fabricant fabricant
fabricant fabricant client client Reea Reea contr contro ol lat at
de de fabricant fabricant
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Transformatoare
electrice
Servicii de
ntreinere
Servicii de
administrare
Servicii de
programare
Generator
auxiliar de
Accesorii
de birou
Rezerve de
combustibil electrice
ntreinere
administrare programare
energie
de birou combustibil
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
C t l Central
electric
Transformatoare
electrice
Servicii de
ntreinere
Servicii de
administrare
Servicii de
programare
Generator
auxiliar de
i
Accesorii
de birou
Rezerve de
combustibil
electrice ntreinere
administrare
programare
energie
de birou combustibil
Re Reeaua eaua logistic logistic gg
Utilizatori
casnici
Utilizatori
comerciali
Alte centrale
electrice
Central Central
electric
Transformatoare
electrice
Servicii de
ntreinere
Servicii de
administrare
Servicii de
programare
Generator
auxiliar de
i
Accesorii
de birou
Rezerve de
combustibil
electrice ntreinere
administrare
programare
energie
de birou combustibil
ReeauaLogisticMcDonalds
Managementul
cozi i de
Keyboard
ateptare
y
standard
Vnzri
Furnizori Comenzi Stocuri
Validarea/modificarea
ii
Comenzi Rapoarte Managementul
schimburilor
Depozit
comenzii
Livrri
Livrri Livrri ctre
Trasabiluitatea
Restaurantului
Livrri
restaurant
Re Reeaua eaua logistic logistic Budweisser Budweisser gg
ReeaualogisticDACIALOGAN
A.SZUDER
Reteaua Reteaua logistica Integrat logistica Integrataa Reteaua Reteaua logistica Integrat logistica Integrataa
Reeaua logistic Integrat Reeaua logistic Integrat ReeaualogisticIntegrat ReeaualogisticIntegrat
Furnizori Achiziionare Producie DIstribuie Clieni
Perioada 1:
Entiti independente
ale Retelelor
Logistice
Reeaua logistic Integrat Reeaua logistic Integrat ReeaualogisticIntegrat ReeaualogisticIntegrat
Furnizori Achiziionare Producie DIstribuie Clieni
Perioada 1:
Entiti independente
ale Retelelor
Logistice
Perioada 2:
Furnizori Clieni
Reteaua logistica intern
Departamentul de administrare a
Producie Achiziionare DIstribuie
Integrarea intern
Departamentul de administrare a
materialelor
Reeaua logistic Integrat Reeaua logistic Integrat ReeaualogisticIntegrat ReeaualogisticIntegrat
Furnizori Achiziionare Producie DIstribuie Clieni
Perioada 1:
Entiti independente
ale Retelelor
Logistice
Perioada 2:
Furnizori Clieni
Reteaua logistica intern
Departamentul de administrare a
Producie Achiziionare DIstribuie
Integrarea intern
Departamentul de administrare a
materialelor
Clieni
Furnizori
Perioada 3:
Integrarea Retelelor
Logistice
Lanul de
aprovionare
intern
Reteaua logistica integrat
Funciile Reelelor Logistice FunciileReelelorLogistice
Funciile Reelelor Logistice FunciileReelelorLogistice
Funciile Reelelor Logistice
Pl il
FunciileReelelorLogistice
Plasarea comenzilor
Procent comenzi
l t t luate exact
Timp necesar
realizrii comenzii -
procesul de plasare procesul de plasare
Satisfacerea
clientului cu
comanda comanda
procesul de plasare
Funciile Reelelor Logistice
d li i ii Pl il
FunciileReelelorLogistice
ndeplinirea comenzii
Procent comenzi
t i i i l t
Plasarea comenzilor
Procent comenzi
l t t trimise incomplet
Procent comenzi
trimise la timp
Timp pentru mplinirea
luate exact
Timp necesar
realizrii comenzii -
procesul de plasare Timp pentru mplinirea
comenzii
Procent comenzi
returnate sau servicii
procesul de plasare
Satisfacerea
clientului cu
comanda returnate sau servicii
de calitate proast
Cost pentru realizarea
articolului sau
comanda
procesul de plasare
articolului sau
serviciului
Satisfacerea clientului
cu comanda cu comanda
procesul de ndeplinire
Funciile Reelelor Logistice
A hi ii
FunciileReelelorLogistice
d li i ii Pl il Achiziionare
Procent livrri ale
f i il l ti
ndeplinirea comenzii
Procent comenzi
t i i i l t
Plasarea comenzilor
Procent comenzi
l t t furnizorilor la timp
Timpul principal al
furnizorilor
Procent defeciuni
trimise incomplet
Procent comenzi
trimise la timp
Timp pentru mplinirea
luate exact
Timp necesar
realizrii comenzii -
procesul de plasare Procent defeciuni
n materialele i
serviciile
achiziionate
Timp pentru mplinirea
comenzii
Procent comenzi
returnate sau servicii
procesul de plasare
Satisfacerea
clientului cu
comanda achiziionate
Costul materialelor
i serviciilor
achiziionate
returnate sau servicii
de calitate proast
Cost pentru realizarea
articolului sau
comanda
procesul de plasare
achiziionate articolului sau
serviciului
Satisfacerea clientului
cu comanda cu comanda
procesul de ndeplinire
DomeniileReelelorLogistice DomeniileReelelorLogistice
DomeniileReelelorLogistice DomeniileReelelorLogistice
DomeniileReelelorLogistice DomeniileReelelorLogistice
Factor
Cerere
Prioriti
Competitive
Introducerea de
Noi produse
Margini de Margini de
Contribuie
Varietatea
produsului
DomeniileReelelorLogistice DomeniileReelelorLogistice
Factor Retele logistice
Eficiente
Cerere Previzibile; puine
erori n previziune
Prioriti Cost mic; calitate consistent Prioriti Cost mic; calitate consistent
Competitive livrare la timp
Introducerea de Ocazionale
Noi produse
Margini de Mici Margini de Mici
Contribuie
Varietatea Mic
produsului produsului
DomeniileReelelorLogistice DomeniileReelelorLogistice
Factor Retele logistice Retele logistice
Eficiente Receptive
Cerere Previzibile; puine Inprevizibil; erori multe
erori n previziune n previziuni
Prioriti Cost mic; calitate consistent Dezvoltare rapid; timp Prioriti Cost mic; calitate consistent Dezvoltare rapid; timp
Competitive livrare la timp mic de livrare; particularizri
volum flexibil; calitate i
performan mare
Introducerea de Ocazionale Frecvente
Noi produse
Margini de Mici Mari Margini de Mici Mari
Contribuie
Varietatea Mic Mare
produsului produsului
Stocurile Stocurile i Reelele Logistice i Reelele Logistice Stocurile Stocurile iReeleleLogistice iReeleleLogistice
M i l i ii i i i il Materialeimateriiprimecareconstituiestocurile
pentruproducereadebunuriiservicii.Elereprezint
intrri n procesele de producie ale ntreprinderii intrrinproceseledeproduciealentreprinderii
indiferentcestevorbadeprodusesauservicii.
Producie neterminat care sunt produse sau Producieneterminatcaresuntprodusesau
ansamblurinecesareprodusuluifinitnindustria
prelucrtoare.Producieneterminatseregsetein p g
servicii(Ex:Restaurante,Atelieredereparaii,etc..)
Produsefinitesegsescnntreprinderi,depozite,
centrededistribuie,magazineireprezintbunurile
finalevndutebeneficiarilor.
Stocurile Stocurile
Materii
prime
Producie
Produs
final
Furnizor Fabric Centru de distribuie Magazin
Creareastocurilor Creareastocurilor
Creareastocurilor Creareastocurilor
Creareastocurilor Creareastocurilor
Fluxul de intrare a materialelor
Creareastocurilor Creareastocurilor
Fluxul de intrare a materialelor
Nivelul stocurilor
Creareastocurilor Creareastocurilor
Fluxul de intrare a materialelor
Nivelul stocurilor
Fluxul de producie a materialelor.
Creareastocurilor Creareastocurilor
Fluxul de intrare a materialelor
Nivelul stocurilor
Fluxul rebuturilor
Fluxul de producie a materialelor.
Managementul Reelelor Logistice ManagementulReelelorLogistice
U l l i ti t f t di i lt i i ( Unlanlogisticesteformatdinmaimulteverigi(
organizaii)aflatentrorelaiecomercialntrecareexist
unschimbdefluxuridemateriale,informaii,banii.Rolul
ManagementulReelelorLogisticeestedeareglaiasigura
acestefluxuri.
Managementul fluxurilor de materiale este comun tuturor Managementulfluxurilordematerialeestecomuntuturor
organizaiilordineconomiecumarfi:guvern,universiti,
ONGuri,fabricani,distribuitori,angrositi,detailani,etc.
F b i i t h lt ii t 60% di i t Fabricanipotcheltuiipeste60%dinncasripentru
achiziiadematerialeiserviciiiarofirmeledeserviciipot
cheltuiintre30%i40%dinncasripentrupentru achiziia
dematerialeiservicii
Managementul Reelelor Logistice ManagementulReelelorLogistice
l l l i i ManagementulReelelorLogistice
coordoneaztoateacesteactivitinvederea
satisfaceriinevoilorclienilorcuprodusei
serviciiprompte,decalitateridicaticucost
mic.Acestecerinepresupunca
ManagementulReelelorLogisticesasigure
organizaiilorcomponenteunavantaj
concurenialprincretereaproductivitiii
competitivitiilornspecialncondiiile
actualealeglobalizrii
Managementul Reelelor Logistice ManagementulReelelorLogistice
l i i i f i i nacestlanoorganizaiearepartenerifurnizori
careseaflnamontedeorganizaienlanul
l i ti i t i li i fl l d logisticipartenericlienicareseaflnavalde
organizaienlanullogistic.
Acestprincipiulogisticpoatefiutilizatiincadrul
uneiorganizaiiundediferitelestructurii
i i l ( i i) hi i d l organizaionale(uniti)sauchiarposturidelucru
potficonsideratentrorelaiefurnizor(amonte)
li t ( l) client(aval),

ManagementulReelelorLogisticesetde
procesedemanagement
SCMestetotmaimultrecunoscutcafiindintegrareaproceselorcheiedea
l l l l i l i ti P li li i i t di l lungullanuluilogistic.Punereanaplicareserealizeazprinintermediula
treielementeprincipale:
Structurareeleilanullogistic esteimportantsseintegrezedeciziile
legatedeachiziionarea,defabricaie,stocuri,depozitareidistribuie,
precumisdefineascobiectiveleistrategiiledepunerenpractica
deciziilor. deciziilor.
Proceselelanuluilogistic esteimportantdeaproiectaunsetdeprocese
standardcarevorasigurauncomportamentraionalalpersoaneloria
i iil f t di l l i l i ti organizaiilorcarefacpartedinlanuluilogistic.
Componenteledemanagementalelanuluilogistic estenecesarsse
defineascmecanismedecontrolpentruaputeaauditanivelulde
performanalanuluilogisticnconformitatecuplanul,princoordonarea
activitiloriproceselornscopuldeaconstruilegturintremembrii
lanuluilogisticialuadeciziilecorecte g
.
Dezvoltarea reelelor logistice Dezvoltareareelelorlogistice

Consolidarea Concurenapepiaaliberglobaldicteazc
numaiceiputernicisupravietuiesc.Carezultat,industriidin
ntreaga lume se consolideaz ntr un ritm foarte rapid ntreagalumeseconsolideazntrunritmfoarterapid.
Fuziunileiachiziiilesuntmijloaceleprincipalederealizarea
consolidri.Succesulconsolidriiestecondiionatnprincipal p p
desinergiilentreentitileconsolidate.

Timpiiderspunsidelivrare Concurenaglobali
utilizareadetehnologiiavansateconduclascurtarea
timpuluiderspunsiatimpilordelivrarealeorganizaiilori.
A t l d l i i iil l t i Aceasta,larndulsu,impuneorganizaiilorsselectezecei
maibunifurnizoriisiimplicenactivitiledebazale
organizaiei. organizaiei.
Dezvoltarea reelelor logistice Dezvoltareareelelorlogistice

Deciziidetipafacesauacumpra(makeversusbuy)

Acestesuntdeciziistrategicedeafaceoalegerentrea
d i t (i h ) d d l d l produceintern(inhouse)unprodussaudealcumpradela
unfurnizorextern.

Cumprarea poate fi i o externalizare ( outsourcing) a unei

Cumprareapoatefiioexternalizare(outsourcing)aunei
activiti.

Deciziile de tip a face sau a cumpra apar de obicei atunci Deciziiledetipafacesauacumpraapardeobicei,atunci


cndoorganizaiecareadezvoltatunprodussaulamodificat
nmodsemnificativ nuareocapacitatedeproducie
suficient,capacitateadediminuareasaumodificareacererii
sauareproblemecufurnizorii
.
Dezvoltareareelelorlogistice

Deciziidetipafacesauacumpra(makeversusbuy) .
Analizaafacesauacumprasedesfoarlanivelstrategici
i l V i bil l l t id l i l t t i operaional.Variabileleluatenconsiderarelanivelstrategic
includanalizaaviitorului,precumimediulcurent.
Probleme cum ar fi reglementrile legale firmele concurente Problemecumarfireglementrilelegale,firmeleconcurente,
itendinelepieeiauunimpactstrategiccuprivireladecizia
deafacesaucumpra. p
Organizaiileartrebuisconsolidezenprimulrnd
proceseledebazaductoaredeprofititoateelementele
caracteristicealecompetenelelordebaz.Acesteasunt
zonelencareorganizaiaesteceamaiputernicicarei
f t j titi conferunavantajcompetitiv.
Dezvoltarea reelelor logistice Dezvoltareareelelorlogistice

Externalizarea(outsourcing)

Externalizareaconstituieostrategieprincareoorganizaie
di f i liti j f i i t i ncredineazfuncionalitimajoreunorfurnizoriexterni,
specializainanumiteservicii,caredevinastfelparteneri
furnizori de servicii cu valoare adugat furnizorideserviciicuvaloareadugat

Consecina acestor evoluii este c organizaiile pune i mai Consecinaacestorevoluiiestecorganizaiilepuneimai


multefortndezvoltareadenoimodalitidecreterea
competitivitiipepianceeacepriveteeficacitateai
eficienamanagementullanuluilogistic.Rezultateleacestor
eforturiaufostmaterializatennumeroaseiniiativecareau
l i l d d ii aprutnultimeledoudecenii
Dezvoltarea reelelor logistice Dezvoltareareelelorlogistice
( ) Externalizarea(outsourcing)
Externalizareaareoutilizarefoartelarg:producie,servicii,finane,
tehnologiiinformaionale,resursedemuncaetc.nliteraturasentlnesc g ,
siuniitermenianalogiexternalizrii:shrinking,downsizing,spinoff,darei
reprezintexempleparticularedeaplicareametodologieiexternalizrii.
n sens larg externalizarea poate lua urmtoarele forme: nsenslarg,externalizareapoateluaurmtoareleforme:
Externalizarelaniveldeorganizaieprinrelocalizaresimprirea
activitilorprimare.Transferareaunorserviciisiactivitipoateavealoc
lafilialedinaraleorganizaieisaulafilialedepestehotare;
Externalizareanafaraorganizaiei.nacestcaz,externalizareaunor
servicii si activiti poate avea loc ctre companii din aceeai ar sau ctre serviciisiactivitipoateavealocctrecompaniidinaceeaiarsauctre
companiidepestehotare(numitasiexternalizareoffshore).
Dezvoltarea reelelor logistice Dezvoltareareelelorlogistice

Externalizarea(outsourcing) poateincludeovarietatemare
deactiviti:
tili i iil i ii di f t

utilizareaserviciilorunororganizaiidinafarapentru
ndeplinireasarcinilorproprii,

transferul procesului de producie n zone cu fora de munca

transferulprocesuluideproducienzonecuforademunca
maiieftina,

atragerea resurselor externe pentru soluionarea problemelor atragerearesurselorexternepentrusoluionareaproblemelor


proprii,

reducerea propriei activiti n favoarea procurrii unor reducereaproprieiactivitinfavoareaprocurriiunor


serviciidelaaltecompanii,

cooperareacualtefirme. p
Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice Dinamica DinamicaRetelelor Retelelor Logistice Logistice
Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice Dinamica DinamicaRetelelor Retelelor Logistice Logistice
Client Client
Firma A
(a)
Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice Dinamica DinamicaRetelelor Retelelor Logistice Logistice
Client Client
Firma A
Fi B Firma B
(a)
Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice
Client Client
Firma A
Fi B Firma B
Firma C
(a)
Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice Dinamica DinamicaRetelelor Retelelor Logistice Logistice
e
Client Client
M
a
t
e
r
i
a
l
Firma A
s
a
r
u
l

d
e

Fi B
N
e
c
e
s
Firma B
Timp
Firma C
(a)
Timp
(b)
Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice Dinamica DinamicaRetelelor Retelelor Logistice Logistice
Client Client
e
Firma A
M
a
t
e
r
i
a
l
Fi B
s
a
r
u
l

d
e

Firma A
Firma B
N
e
c
e
s
Firma C
Timp
(a)
Timp
(b)
Dinamica Dinamica Retelelor Retelelor Logistice Logistice Dinamica DinamicaRetelelor Retelelor Logistice Logistice
Client Client
e
Firma A
Firma C
M
a
t
e
r
i
a
l
Fi B
s
a
r
u
l

d
e

Firma B
Firma A
N
e
c
e
s
Firma C
Timp
(a)
Timp
(b)
MaturitateaReeleiLogistice
ModeluldeMaturitateaLanuluiLogistic(Supply g ( pp y
ChainMaturityModel)permiteevaluareaactde
bineorganizaiilepunnaplicarepracticilede g p p p
dezvoltarealanurilorlogisticectidacalegeriile
lorafostdesucces.
Modelulsebazeazpeocombinaientreexperien
n domeniul benchmarkingului i cunoaterea ndomeniulbenchmarkinguluiicunoaterea
practiciloremergenteaprutenultimiianindiferite
industrii industrii.
Modeluldefinetepatruetapealecapabilitii
operaionale operaionale.
Maturitatea Reelei Logistice
Etapa1
MaturitateaReeleiLogistice
Departamentelefuncionaledincadrulorganizaieisunt
focalizatepembuntireaproceselorpropriiiutilizarea
resurselor.
Manageriiseconcentrezeasupracosturilorirezultatelor
f l l l d funcionalealepropriilordepartamente.
Proceselecareimplicmaimultedepartamenteale
i i i t bi d fi it l d organizaieinusuntbinedefinitesaunelese,avndca
rezultatoeficienlimitataproceselorcomplexeale
lanului logistic. lanuluilogistic.
MaturitateaReeleiLogistice
Etapa2
Procesele care implic departamente diferite la nivel de Proceselecareimplicdepartamentediferitelanivelde
organizaiesuntacumdefinite,permindfunciilor
individualesneleagrolullorncadrulproceselorcomplexe g p p
dinlanullogistic.
Msurareaperformaneitransfuncionalesteclardefinit,i
funciileindividualesuntresponsabilepentrucontribuialor
laperformaneloroperaionaleglobale.
Cerineleprivindresurselesuntdeobiceiechilibratepe
ntreagaorganizaie.
P l / f bi d fi i i hilib i Procesulcerere/ofertestebinedefinitiechilibrati
nglobeazprevizionarea,planificarea,aprovizionareai
producia producia.
MaturitateaReeleiLogistice
Etapa3
Practicile din Etapa 2 practici sunt acum extinse la interfaa cu PracticiledinEtapa2practicisuntacumextinselainterfaacu
clieniiifurnizorii.
Organizaia a identificat clienii strategici i furnizori precum Organizaiaaidentificatclieniistrategiciifurnizori,precum
iinformaiileesenialedecarearenevoiepentruasprijini
proceselesaledebaz.
Acorduricomunedeservicii(JSA)ipracticiscorecardsunt
utilizateisuntntreprinseaciunicorectiveatuncicnd
performanascadesubateptri.
MaturitateaReeleiLogistice
Etapa4
Clienii i furnizorii definesc mpreun o strategie reciproc Clieniiifurnizoriidefinescmpreunostrategiereciproc
avantajoasstrategieistabilescobiectivedeperforman.
Tehnologia informaiei automatizeaz acum integrarea Tehnologiainformaieiautomatizeazacumintegrarea
proceselorncadrulacestororganizaiinsprijinulunei
strategiiexplicitealanuluilogistic.
Modelulevalueaz,deasemenea,msurancaretehnologia
informaieipermiteintegrareadepracticiintegratoaren
managementullanuluilogistic.
Principalelebenefici,bariereipunin
implementarea reelelor logistice implementareareelelorlogistice
Beneficii Bariere Puni

Creterea receptivitii
clienilor

Reducerea cheltuielilor cu
t il

Schimb neadecvat de
informaii

Evaluarea ineficient a
lt t l

Sprijin din partea


managementului la vrf

Schimbul deschis i onest


d i f ii stocurile

Timp de livrare mici

Timpi de realizare a
comenzilor mai scuri
rezultatelor

Obiective operaionale
neconcludente

Cultura i structura
de informaii

Evaluare corect a
rezultatelor

Aliane bazate pe

Mai bun utilizare a


resurselor

Costuri mai mici de


hi ii

organizaional

Rezistena la schimbare
lipsa de ncredere
P ti i d t
p
ncredere i sinergie

Lanuri logistice raionale

Manageri cu experien
lti di i li achiziionare

Calitate mai bun a


produselor

Capacitatea de a gestiona

Practici de management
neadecvate

Lipsa de viziune

Lipsa implicri
multi disciplinar

Documentarea proceselor

Formare profesional
adecvat n SCM p g
evenimente neprevzute

Inovare rapid a
produselor
R l ii f i l
p p
managementului

Resurse limitate

Lipsa implicrii i
t i l i j il

Utilizarea de consultan
de specialitate

Utilizarea efectiv a
i t l il t

Relaii prefereniale
adaptate
entuziasmului angajailor proiectelor pilot

S-ar putea să vă placă și