Sunteți pe pagina 1din 23

NORMATIV PENTRU EXECUTAREA SI RECEPTIONAREA TERMOIZOLATIILOR LA ELEMENTELE DE INSTALATII

Indicativ C 142-85 n!"c#i$%t$ &C142-'( Cuprins 1) *ENERALITATI 1)1) O+i$ct, d"-$ni# d$ a.!ica/$
1.1.1. Prezentul normativ cuprinde principiile de baz pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la elementele de instalatii care transport sau contin fluide calde sau reci. 1.1.2. Elementele de instalatii care produc, transport, distribuie, acumuleaz sau depoziteaz un fluid, a crui temperatur sau stare de agregare nu trebuie s se modifice n raport cu temperatura mediului ambiant, vor fi obligatoriu termoizolate. 1.1.3. e excepteaz de la obligativitatea termoizolrii elementele de instalatii care au ca scop evacuarea cldurii spre mediul exterior sau a cror cldur nu poate fi recuperat, dac izolarea acestora nu este impus de protectia personalului de exploatare mpotriva accidentrilor prin atingerea suprafetelor neizolate sau de necesitatea mentinerii unor parametri minimi de lucru. 1.1.!. Conditia de baz pe care trebui s o satisfac termoizolarea este asigurarea functionrii instalatiilor n conditii de sigurant deplin, urmrindu"se # de la caz la caz # utilizarea unor materiale care nu propag focul cu usurint, nu eman fum mult, gaze toxice etc. $n sensul functionrii instalatiilor n deplin sigurant se va avea n vedere proiectarea si realizarea unor structuri de termoizolare care s respecte prevederile %ecretului 2&'(1&)), a *+ormelor te,nice P 11-* , av.ndu"se n vedere n special urmtoarele/ importanta investitiei si categoria de incendiu si explozie a obiectelor si instalatiilor0 caracteristicile de combustibilitate a materialelor cuprinse n anexa 2 la prezentul normativ0 comportarea la foc a structurilor n ansamblu determinate prin ncercri efectuate n laboratoarele autorizate0 modul de amplasare al instalatiilor si legturilor ce le pot face ntre diferite zone sau constructii din punct de vedere al securittii mpotriva transmiterii incendiilor. 1.1.1. Elementele de instala2ii la care se refer prezentul normativ sunt/ conducte, canale de ventilare, aparate si rezervoare, inclusiv piesele speciale aferente acestora, montate n interiorul sau exteriorul constructiilor, n canale sau subsoluri te,nice. 1.1.3. $n continutul prezentului normativ, elementele de instalatii ce se izoleaz se separ n patru grupe/ *Conducte* care cuprind conductele si canalele de ventilare cu diametrul sau latura de -'' mm0 *4parate* care cuprind conductele si canalele de ventilare cu diametrul sau latura mai mare de -'' mm, precum si restul elementelor de instalatii cu diametrul p.n la 3 ''' mm 5aparate, coloane, vase, utila6e etc.7 *8ezervoare* care cuprinde elementele de instalatii destinate stocrii fluidelor si au diametrul peste 3 ''' mm. *Piese speciale* care cuprinde elementele auxiliare aferente grupelor a, b, si c 5armturi, compensatori de dilatare, flanse, aparatur de msur si control, guri de vizitare etc.7.

1.1.). Prevederile prezentului normativ se aplic la termoizolarea elementelor de instala2ii aferente construc2iilor si similare acestora. 1.1.-. Prevederile prezentului normativ pot fi aplicate si instalatiilor te,nologice numai n msura n care conditiile functionale sunt asemntoare instalatiilor aferente constructiilor. 1.1.&. Prevederile prezentului normativ nu se aplic n urmtoarele situatii/ 9ucrrile speciale ca/ cisterne, conducte ngropate n sol, rezervoare de stocat amoniac, propilen, etilen, gaz petrolier lic,efiat si altele similare. Elemente de instalatii care contin fluide ce pot provoca explozii sau incendii n contact cu materialele prevzute n prezentul normativ, pentru termoiziolare. 1.1.1'. Pentru instalatiile te,nologice care nu se ncadreaz n prevederile punctului 1.1.-., precum si pentru cazurile mentionate la punctul 1.1.&. se aplic prescriptii speciale elaborate de proiectant de la caz la caz. :top;

2) MATERIALE
2.1. <aterialele utilizate pentru termoizolatiile elementelor de instalatii sunt cele cuprinse n anexa 2 la prezentul normativ. 2.2. %imensiunile, caracteristicile, modul de ambalare, depozitare, transport, manipulare si receptie a materialelor prevzutee n anexa 2 sunt cele cuprinse n standardele si normele interne precizate n dreptul fiecruia. :top;

0) PRESCRIPTII DE ORDIN *ENERAL 0)1) Ti.#/i d$ i1"!atii, $!$-$nt$ c"-."n$nt$ a!$ 2t/#ct#/i!"/
3.1.1. ==>zolatie termic* care se aplic elementelor de instalatii cu fluide calde pentru/ reducerea pierderilor de cldur de la fluid la mediul exterior0 mentinerea parametrilor fluidului nclzit n anumite limite prescrise 5cazul elementelor de instalatii nclzite cu nsotitori sau serpentine7, cu conditia reducerii pierderilor de cldur de la fluidul nclzitor si nclzit la mediul exterior0 protectia personalului mpotriva accidentrii prin atingere 5cel putin pentru zonele accesibile personalului de exploatare70 prevenirea ng,etului sau congelarea fluidului ntr"un termen de stationare dat. 3.1.2. *>zolatie frigorific* care se aplic elementelor de instalatii cu fluide reci pentru/ reducerea aportului de cldur de la mediul exterior la fluid, cu conditia evitrii formrii condensului la suprafata exterioar a izolatiei0 prevenirea condensrii pe suprafata exterioar a elementelor de instalatii. 3.1.3. Elementele componente ale structurilor de *>zolatie termic* prevzute la punctul 3.1.1. sunt/ protectia anticoroziv executat pe ntreaga suprafat a elementelor de instalatie0 elementele de sustinere contra lunecrii structurii la suprafetele verticale si oblice si elementele de sustinere contra tasrii la suprafetele orizontale0

elementele de ecranare specifice izolatiilor prevzute la punctul 3.1.1.b. cu rol de a facilita transferul de cldur ntre nsotitor sau serpentin si elementul nsotit, respectiv de a nu permite stratului termoizolator s ptrund ntre ele0 stratul termoizolator care se realizeaz cu materiale av.nd rezistent mare la transferul cldurii prin conductivitate0 elementele reflectante cu rol de a mri rezistenta termic a stratului termoizolator prin fenomenul de radiatie n cazul elementelor cu temperaturi ridicate0 stratul de protectie al termoizolatiilor cu rol de protectie mecanic si ,idrofug0 stratul de finisa6 al protectiei cu rol de a evita degradarea timpurie a acesteia. 3.1.!. Elementele componente ale structurilor de *izolatie frigorific* prevzut la punctul 3.1.2. sunt/ protectia anticoroziv executat pe ntreaga suprafat a elementului de instalatie0 elementele de sustinere contra lunecrii structurii la suprafetele verticale si oblice0 stratul termoizolator care se realizeaz cu materiale av.nd rezistent mare la transferul cldurii prin conductivitate si n plus cu rezistent mare la permeabilitatea vaporilor de ap0 bariera contra vaporilor de ap pentru etanseitatea stratului termoizolator la transferul de umiditate0 protectia barierei de vapori contra socurilor termice si mecanice0 stratul de protectie al termoizolatiei cu rol de protectie mecanic si ,idrofug0 stratul de finisa6 al protectiei cu rol de a evita degradarea timpurie a acesteia. 3.1.1. %in considerente impuse de exploatarea instalatiilor, izolatiile pot fi/ *>zolatii fixe* " aplicate strat cu strat sau prefabricate pentru conducte, aparate si rezervoare0 *>zola2ii n carcase demontabile* specifice pieselor speciale care necesit # n timpul exploatrii # demontarea periodic pentru verificare, curtire, nlocuire etc.

0)2) C"nditii d$ ./$!#a/$a 3/"nt#!#i d$ !#c/#


3.2.1. Elementele de instalatie prevzute la punctul 1.1.1. vor respecta prevederile *+ormativului pentru verificarea calittii lucrrilor de constructii si instalatii aferente*, indicativ C 13")1 si *>nstructiunilor pentru verificarea lucrrilor ascunse la constructii si instalatii* aprobate cu ?rdinul >@ >C nr. 2-(1&)3.

0)0) P/"t$ctia antic"/"1iv4 a $!$-$nt$!"/ d$ in2ta!atii ca/$ 2$ t$/-"i1"!$a14


3.3.1. Elementele de instalatii care se termoizoleaz vor fi prote6ate contra coroziunii functie de calitatea materialelor din care sunt realizate si factorii de mediu. 3.3.2. olutiile de protectie anticoroziv si metodele de pregtire a suprafetelor n vedere prote6rii lor vor fi alese de proiectant pe baza urmtoarelor prescriptii/ *>nstructiuni te,nice privind prote6area anticoroziv a elementelor de constructii metalice* indicativ C 13&" )&0

*+ormativ privind protectia prin vopsire mpotriva climatului marin, ntretinerea si repararea vopsirilor elementelor metalice ale platformelor industriale c,imice situate pe malul <rii +egre*, elaborat de >.>.A.P.>.C. # Bucuresti, " >.C.>.A.P.8. # Ploiesti, Centrul de C,imie, Cizic si C.C.P.4.9.D. # Bucuresti. A4 1'12-()1 *Protectia contra coroziunii a constructiilor subterane din otel. Clasificarea mediilor agresive*. A4 1'133()) *Protectia contra coroziunii a constructiilor subterane din otel. Pregtirea mecanic a suprafetelor*0 A4 1')'2(1(-3 *Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel, supraterane, acoperiri protectoare, pentru constructii situate n medii agresive, slab agresive si cu agresivitate medie*0 +ormativ pentru verificarea calittii lucrrilor de constructii si instalatii aferente*, cap.13 # protectia contra agentilor agresivi* indicativ C 13")10 *+ormativ pentru proiectarea si executarea retelelor de termoficare* indicativ PE 2')(-', aprobat cu ordinul <.E.E. 3!&()& # capitolele referitoare la protectii anticorozive.

0)4) 5I1"!atii t$/-ic$5, 3i6$, a.!icat$ 52t/at c# 2t/at5


Sustinerea structurii de izolare 3.!.1. Pentru *conducte* se prevd/ sustinere contra tasrii, specific conductelor orizontale izolate cu materiale tasabile, av.nd diametrul nominal peste 3'' mm si grosimea de termoizolare peste 1' mm. e realizeaz cu inele din band de otel 2'x2 mm si se prevd la nivelul mbinrilor protectiei din tabl/ sustinere contra lunecrii specifice conductelor verticale sau oblice indiferent de diametru sau grosimea stratului de termoizolare. e realizeaz cu inele din band de otel 2'x2 mm si se prevd la partea superioar a tuturor ntreruperilor termoizolatiei 5la flanse, armturi etc.7. $n cazul conductelor cu lungimi mari izolate cu materiale tasabile sustinerea se prevede si n structura de izolare la ! m distant. 3.!.2. Pentru *aparate cilindrice* se prevd/ sustinere contra tasrii specifice aparatelor orizontale indiferent de diametru sau grosimea stratului termoizolator. e realizeaz cu inele din band de otel 3'x3 mm si se prevd la nivelul mbinrilor protectiei din tabl0 sustinere contra alunecrii specific aparatelor verticale indiferent de diametru sau grosimea stratului termoizolator. e realizeaz cu inele din band de otel 3'x3 mm si se prevd la partea superioar a ntreruperilor termoizolatiei, precum si n structuri de izolare la nivelul mbinrilor protectiei din tabl. 3.!.3. Pentru *ezervoare* precum si pentru *aparate* cu forme care nu admit utilizarea sistemelor de la punctul 3.!.2. se prevede/ sustinere contra tasrii si lunecrii, indiferent de pozitia rezervorului sau aparatului, dimensiune, materialul termoizolator si grosimea acestuia. e realizeaz cu *lamele* din tabl de otel de 1 mm grosime 5profil/ *E* 3'x2'x2' mm7.

3.!.!. Elementele de sustinere prevzute la punctele 3.!.1F 3.!.3. vor fi prote6ate anticoroziv conform celor precizate la capitolul 3.3. Ecranarea elementelor de instalatii nsotite 3.!.1. Ecranul se realizeaz din tabl de otel cu grosimea de ',1 mm pentru conducte, respectiv ',- mm pentru aparate. e fixeaz cu inele din s.rm de otel zincat G 1,21 mm pentru conducte, respectiv cu a6utorul unor piese metalice premontate pe serpentine. 3.!.3. $n cazul conductelor, ecranul va mbrca nsotitorul p.n la punctele de tangent cu conducta nsotit. Pentru conducte cu diametrul sub -' mm, ecranul va mbrca ambele conducte. 3.!.). $n cazul aparatelor sau rezervoarelor ecranul va acoperi ntreaga suprafat prevzut cu serpentine. Stratul termoizolator 3.!.-. >zolatia termic se va realiza n functie de grosimea acesteia din unul, dou sau trei straturi/ un strat pentru grosimi p.n la 1'' mm inclusiv0 dou straturi pentru grosimi cuprinse ntre 1'' mm si 2'' mm inclusiv0 trei straturi pentru grosimi peste 2'' mm. 3.!.&. <aterialele destinate realizrii stratului termoizolator sunt cuprinse n anexa 2 la prezentul normativ cu urmtoarele precizri/ a7 pentru conducte fr nsotitor se prevd/ saltele tip C> si C? pentru diametre sub 3'' mm si grosimi de izolare sub 3' mm0 saltele tip P 1 pentru diametre sub 3'' mm si grosimi de izolare peste 3' mm0 snur din vat mineral sau azbest pentru diametre sub 1' mm0 coc,ilii din vat mineral pentru diametre si grosimi care se produc0 b7 pentru conducte cu nsotitori se prevd/ " saltele de tip P .1 pentru diametre sub 3'' mm indiferent de grosime si diametre peste 3'' mm si grosimi de izolare sub 3' mm0 " saltele tip P 2 pentru restul cazurilor0 c7 pentru aparate se prevd/ saltele tip P .1 pentru grosimi sub 3' mm, indiferent de diametre0 saltele tip P .2 pentru grosimi peste 3' mm, indiferent pe diametre0 p.sl mineral tip P 3' sau tip P> -' pentru diametre peste !''' mm0 plci din vat tip @ 1'' pentru forme rectangulare0 d7 pentru rezervoare se prevd/ saltele P .2 indiferent de diametru si grosime0 plci din vat tip @ 1''.

e7 coc,iliile din vat mineral, p.sl tip P 3'0 P> -'0 P &' si plcile @ 1'' se recomand a fi utilizate cu prioritate, fiind netasabile si conduc.nd si la reducerea consumului de metal 5mpletitur s.rm si benzi otel rigidizare70 f7 vata din sticl si produsele din vat de sticl fiind nocive pentru personalul de execu2ie se vor utiliza numai la termoizolarea elementelor de instalatii la care te,nologic nu sunt admise vata mineral si produsele din vat mineral0 g7 produsele din vat mineral sub form de saltele pot fi *gata confectionate* sau *confectionate pe santier=. altelele confect2ionate pe santier se prevd, de regul, n situatiile/ elemente de instalatii cu forme complicate0 grosimi pentru care nu se produc industrial saltele0 elemente de instalatii care reclam calitate superioar. 3.!.1'. Cixarea stratului termoizolator pe elementele de instalatii se realizeaz cu inele din s.rm de otel zincat G ! mm sudat 2 mm si agrafe sau mustti din s.rm de otel G ! mm sudate pe suprafata de izolat sau pe benzi din otel 3' x 3 mm 5suprafatele care nu admit sudur7 pentru aparate si rezervoare. Elemente reflectante. 3.!.11. e realizeaz cu folie din aluminiu de ','2 mm grosime montate n interiorul termoizolatiei care, n acest caz, se realizeaz din minimum dou straturi. e fixeaz cu inele din s.rm zincat G ',- mm. Protectia "izolatiei termice" 3.!.12. <aterialele destinate protectiei termoizolatiilor sunt prevzute n anexa 2 la prezentul normativ cu urmtoarele precizri/ Protectiile cu folii bitumate se pot utiliza n unul sau dou straturi, functie de conditiile de umiditate si solicitrile mecanice la care acestea sunt supuse. Protectiile din tabl de otel se vor utiliza n toate cazurile n care nu se pot folosi foliile nemetalice. $n mod curent se va utiliza tabla din otel neagr, vopsit conform prevederii %eciziei >.C.C.P.%.C. nr. 1!"1&-!, n functie de gradul de agresivitate. Aabla din otel zincat si tabla din aluminiu se vor utiliza numai n cazurile bine 6ustificate te,nico" economice # conform %eciziei >.C.C.P.%.C. nr. 3!'1&-!. @rosimea tablei din otel va fi/ ',1 mm pentru conducte indiferent de diametru si aparate cu diametrul sub 3''' mm0 ',- mm pentru aparate cu diametru peste 3''' mm0 1,' mm pentru rezervoare, indiferent de diametru. @rosimea tablei din aluminiu va fi/ ',1 mm pentru conducte0 ',- mm pentru aparate cu diametru sub 3''' mm0 1,' mm pentru aparate cu diametru peste 3''' mm. 3.!.13. e admite utilizarea unor grosimi mai mari ale protectiei din tabl la aparate si rezervoare amplasate n aer liber la care solicitrile mecanice datorate actiunii v.ntului sunt mai mari. $n acest caz

pentru protectia din tabl de otel se vor alege grosimile din anexa 3 la prezentul normativ, n func2ie de zona si nltimea de amplasare a suprafetelor si distanta ntre suportii de fixare, conform A4 1'1'2(2" )1. 3.!.1!. Pe msura producerii lor, pentru protectia izolatiei se pot utiliza si materialele/ tabl din otel de ',3 mm grosime, pentru conducte cu diametrul peste termoizolatie sub 3'' mm0 tabl din otel de ',! mm grosime pentru conducte cu diametre peste termoizolatie cuprinse ntre 3'' si 1'' mm0 folie din PDC pentru conducte amplasate n interiorul constructiilor cu diametrul peste termoizolatie sub 1'' mm0 folie din poliester tip *C* pentru conducte amplasate n interiorul cldirilor cu diametrul peste termoizolatie sub 1'' mm0 testur din fibre de sticl ancolat pentru conducte amplasate n interiorul constructiilor cu diametrul peste termoizolatie sub 3'' mm0 testur din fibre de sticl bitumat, placat cu folie de aluminiu 5AB4>7 pentru conducte amplasate n interiorul sau exteriorul constructiilor av.nd diametrul peste termoizolatie sub 3'' mm. 3.!.11. Cixarea protectiilor nemetalice pe conducte se realizeaz cu inele din s.rm de otel zincat G 1,21 mm. 3.!.13. Cixarea protectiilor din tabl se realizeaz cu suruburi autofiletante pentru tabl. 3.!.1). Pentru a se asigura stabilitatea protectiei din tabl la smulgerea din suruburi, suprapunerile virolelor pe circumferint, la elementele de instalatii amplasate n aer liber, vor fi prevzute cu inele 5bride7 din otel dublu cadmiate, respectiv din aluminiu, except.nd protectiile aferente conductelor cu diametrul peste izolatie sub 1'' mm. ectiunea benzilor din otel va fi de 2'x',1 mm pentru conducte, respectiv 2'x1,' mm pentru aparate si rezervoare. ectiunea benzilor din aluminiu va fi de 2'x1 mm n toate cazurile. 3.!.1-. C.nd instala2iile necesit realizarea unei structuri etanHe la diverse fluide, mbinrile protectiei din tabl se etanseaz cu snur profilat din 8?<A>I 11'2 # G 3 mm. Stratul de finisaj al protectiei 3.!.1&. Protectia din tabl neagr se va finisa prin vopsire pe ambele fete, adopt.ndu"se solutii n conformitate cu prevederile %eciziei >.C.C.P.%.C. nr. 1!(1&-!.

0)5) 5I1"!atii t$/-ic$5 3i6$, din .an"#/i ./$3a+/icat$


3.1.1. Panourile prefabricate au n structura lor at.t stratul termoizolator c.t si protectia acestuia. 3.1.2. Panourile prefabricate se realizeaz din lamele de p.sl mineral tip P 3' sau P &', fixate cu adeziv pe suportul care constituie protectia, cu fibra perpendicular pe acesta. 3.1.3. >zolatiile din panouri prefabricate se prevd la conducte orizontale drepte, cu lungimi relativ mari 5estacade de conducte7, astfel/ prefabricate din lamele de p.sl tip P 3' si suport din carton bitumat C4 !'' sau testur din fibre de sticl bitumat A 4 2''' pentru conducte cu diametre peste termoizolatie cuprinse ntre 21' si 3'' mm0 prefabricate din lamele din p.sl tip P 3' si suport din tabl de otel pentru conducte cu diametre peste termoizolatie cuprinse ntre 21' si 3'' mm0 prefabricate din lamele de p.sl tip &' pe suport din tabl de otel pentru conducte cu diametre peste termoizolatie cuprinse ntre 2'' si 31' mm.

3.1.!. Aipul suportului se adopt n conformitate cu prevederile punctelor 3.!.12F3.!.1! *protectia termoizolatiei*. 3.1.1. >zolatiile din panouri prefabricate sunt rigide si nu necesit sustinerea lor contra tasrii. 3.1.3. Cixarea panourilor prefabricate pe suport din tabl de otel se realizeaz cu suruburi autofiletante pentru tabl. Cele pe suport din folii bitumate se fixeaz cu inele din s.rm zincat G 1,21 mm sau cu benzi din otel dublu cadmitate cu sectiunea 2'x',1 mm. 3.1.). Pentru asigurarea stabilittii si etansrii panourilor prefabricate pe suport din tabl de otel, se aplic prevederile punctelor 3.!.1) si 3.!.1-. Pentru finisarea exterioar prin vopsire a suportului se aplic prevederile punctului 3.!.1&.

0)7) 5I1"!atii t$/-ic$5 8n ca/ca2$ d$-"nta+i!$


3.3.1. Carcasele sunt prefabricate speciale, confectionate dup forma pieselor speciale, care contin n structura lor at.t stratul termoizolator c.t si protectia acestuia. 3.3.2. Carcasele demontabile se realizeaz din tabl de otel sau aluminiu cu grosimea de ',- mm, cu strat termoizolator din saltele de vat mineral tip P .2, fixate cu agrafe din tabl pe corpul carcasei. Calitatea tablei 5otel sau aluminiu7 si grosimea de termoizolare va fi aceeasi cu cele prevzute pentru elementul de instalatie pe care sunt montate piesele speciale. 3.3.3. Cixarea carcaselor pe piesele speciale se realizeaz cu benzi din otel dublu cadmiate 2'x',1 mm, respectiv din aluminiu 2'x1 mm, prevzute cu nc,iztori cu p.rg,ie care s permit demontarea lor 5exemplu nc,iztor cu p.rg,ie tip ECEC?< # !31")37. 3.3.!. Etansarea mbinrilor si finisarea carcaselor se realizeaz n conformitate cu prevederile punctelor 3.!.1-. si 3.!.1&. 3.3.1. patiul dintre piesa special si carcas se umple cu vat mineral tip *3'* sau tip *)'*.

0)') 5I1"!atii 3/i9"/i3ic$5


Sustinerea structurii de izolare 3.).1. Pentru conducte verticale sau oblice se prevede sustinerea contra lunecrii, indiferent de diametru sau grosimea de izolare. e realizeaz cu inele din band de otel 2'x2 mm si se prevd la partea superioar a tuturor ntreruperilor termoizolatiei 5la flanse, armturi etc.7. 3.).2. Pentru aparate verticale se prevede sustinerea contra lunecrii similar cu prevederile punctului 3.).1, cu precizarea c benzile din otel au sectiunea 3'x3 mm. 3.).3. Elementele de sustinere prevzute la punctele 3.).1. si 3.).2. vor fi prote6ate anticoroziv conform celor previzate la punctul 3.3. Stratul termoizolator 3.).!. *>zolatia frigoric* se va realiza n func=ie de grosimea acesteia din unul, dou sau trei straturi/ un strat pentru grosimi p.n la 1'' mm, inclusiv/ dou straturi pentru grosimi ntre 1'' si 2'' mm inclusiv0 trei straturi pentru grosimi peste 2'' mm. 3.).1. <aterialele destinate stratului termoizolator sunt cuprinse n anexa 2 la prezentul normativ, cu urrmatoarele precizari/ coc,iliile din polistiren se prevad la conducte si aparate, cu diametre si grosimi pentru care se produc0 segmentii de polistiren confectionati pe santier se prevd pentru diametre si grosimi pentru care nu se produc coc,ilii, respectiv pentru izolarea pieselor speciale. 3.).3. 9ipirea pieselor din polistiren la rosturi se realizeaz cu mastic bituminos preparat din bitum cu adaos de 11J 5gravimetric7 fulgi de azbest, perlit de ciclon sau 2'J filer de calcar. Calitatea bitumului se alege n raport cu temperatura fluidului, la temperaturi relativ sczute utiliz.ndu"se tipul PP.)'. 3.).). ticla spongioas se va utiliza pe msura producerii ei la izolarea aparatelor cu diametre peste 3''' mm, lipirea acesteia fc.ndu"se similar cu prevederile punctului 3.).3.

3.).-. Cixarea stratului termoizolator pe elementele de instalatii se realizeaz cu inele din s.rm zincat G 1,21 mm pentru conducte, respectiv s.rm zincat G 2 mm pentru aparate. 3.).&. patiul dintre piesele speciale si izolatia frigorific a acestora 5realizat similar cu izolatia elementului de instalatie pe care sunt montate piesele speciale7 se umple cu vat mineral tip *3'*sau tip *)'*. Bariera contra vaporilor de ap 3.).1'. Pentru elementele de instalatii izolate cu polistiren celular, se prevd/ barier din tabl autoadeziv 5adeband C.17, sau barier din testur textil inferioare lipite cu poliacetat de vinil %PC 1!"22, vopsit cu dou straturi vopsea de ulei, pentru elementele de instalatii din interiorul constructiilor. 3.).11. $n cazul sticlei spongioase bariera se realizeaz din p.nz simplu impregnat P> !', ntre dou straturi de mastic bituminos similar cu cel la stratul termoizolator. Protectia barierei de vapori 3.).12. Protectia barierei se impune n toate cazurile n care se prevede protectia mecanic din tabl. 4ceasta se realizeaz din saltele de vat mineral tip P 1 cu grosimea de 3' mm. 3.).13. Cixarea protectiei barierei se face cu inele din s.rm zincat G 1,21 mm pentru conducte, respectiv G 2 mm pentru aparate. Protectia "izolatiei frigorifice" 3.).1!. Protectia izolatiei frigorifice este obligatorie n cazul elementelor de instalatii amplasate n afara constructiilor. Pentru instalatiile din interiorul constructiilor, necesitatea prevederii protectiei se va stabili de ctre proiectant functie de conditiile impuse de igien sau de etansare a structurii termoizolatoare. 3.).11. Pentru protectia izolatiilor frigorifice se adopt solutiile prevzute la capitolul 3.!. # protectia izolatiei termice, cu precizarea c n cazul aparatelor se prevd la nivelul mbinrilor transversale inele din band de otel 3' x 3 mm. 3.).13. >zolatia pieselor speciale se va prote6a n cazul n care elementele de instalatii pe care sunt montate sunt prevzute cu protectie. $n acest caz, protectia izolatiei se realizeaz cu carcase demontabile conform precizrilor de la capitolul 3.3., cu precizarea c stratul termoizolator indicat la acest capitol reprezint protectia barierei de vapori. Stratul de finisaj al protectiei 3.).1). Cinisarea protectiei se realizeaz n conformitate cu prevederile punctului 3.!.1&.

0)8) C#./in2#! ./"i$ct#!#i d$ $6$c#ti$


3.-.1. Proiectul de specialitate pentru lucrrile de termoizolare va cuprinde obligatoriu datele necesare realizrii structurilor ca/ elemente de instalatii care se termoizoleaz 5simbol denumite etc.7, parametrii de lucru, solutia si grosimea de izolare pentru fiecare element n parte, forme si dimensiunile fiecrui element etc. :top;

4) PRESCRIPTII DE EXECUTIE 4)1) C"nditii c$ 2$ i-.#n $!$-$nt$!"/ d$ in2ta!atii ca/$ 2$ t$/-"i1"!$a14) C"ntin#itat$a i1"!atii!"/
!.1.1. Elementele de instalatii prevzute a se izola trebuie s ndeplineasc urmtoarele conditii/ s fie montate n stare definitiv, cu toate racordurile si legturile aferente, inclusiv nsotitori sau serpentine0 elementele de sustinere a structurii de izolare prevzute n proiectul de monta6, s fie sudate definitiv0 probele de presiune si etanseitate s fie efectuate0 spatiile dintre elementele ce se izoleaz sau dintre acestea si diversele elementele de constructii s permit executia termoizolatiei la grosimea indicat n proiectul de executie0

s fie prote6ate anticoroziv. !.1.2. $ndeplinirea conditiilor artate la punctul !.1.1. va fi consemnat n procesul verbal de predare" primire a frontului de lucru, n conformitate cu prevederile din *+ormativul pentru verificarea calittii lucrrilor de constructii si instalatii aferente* indicativ C 13")1 si *>nstructiunile pentru verificarea calittii si receptionarea lucrrilor ascunse la constructii si instalatii* aprobate cu ordinul >@ >C nr. 2-(1&)3. !.1.3. Conditiile artate la punctele !.1.1. si !.1.2. se pot impune ntregii instalatii, pe obiecte sau tronsoane la care toate lucrrile de monta6, constructii si finisarea lor au fost executate si exist garantia pstrrii integrittii termoizolatiilor. !.1.!. Executia lucrrilor de termoizolatii la elementele de instalatii se face n conformitate cu *Catalog de detalii. Elemente si subansambluri tip de instalatii pentru constructii # volum %E # grupa %C 1 # >zolri* cu urmtoarele precizri privind continuitatea si realizarea izolatiilor/ la nivelul pieselor speciale 5flanse, armturi, compensatori etc.7, izolatia se ntrerupe pe o lungime care s permit demontarea lor, acestea urm.nd a se izola n carcase demontabile0 la nivelul stuturilor pentru aparatura de msur si control, izolatia se ntrerupe si se nc,ide pe contur cu elemente adecvate din tabl0 n cazul termoizolatiilor din mai multe straturi, se va urmri declararea rosturilor pe ambele directii cu cel pu2in 1' cm0 toate contactele metalice cu elementele de instalatii care se termoizoleaz 5exemplu/ suporti, fuste, picioare etc.7, se vor izola similar cu elementul respectiv pe o lungime de patru ori grosimea izolatiei curente sau integral c.nd lungimea acestora este mai mic0 n cazul estacadelor de conducte, executarea termoizolatiei se va face ncep.nd cu eta6ele superioare spre cele inferioare0 se va urmri eliminarea oricror urme de umiditate din stratul termoizolator, n special n cazul izolatiilor frigorifice.

4)2) 5I1"!atii t$/-ic$5, 3i6$, a.!icat$ 2t/at c# 2t/at


Sustinerea structurii de izolare !.2.1. Elementele de sustinere contra tasrii sau lunecrii se execut cu distantieri metalici a cror lungime va fi egal cu grosimea stratului termoizolator. $mbinarea dintre elementele de sus2inere si distantieri se realizeaz prin sudur pentru elementele de sustinere contra lunecrii, respectiv prin nituire pentru elementele de sustinere contra tasrii si *lamele* din tabl zincat. %istanta maxim ntre distantieri va fi de 1'' mm 5minimum 2 distantieri pe segmenti, respectiv 3 distanieri pe *lamel*7. !.2.2. Pentru evitarea puntilor termice la elementele de sustinere contra tasrii, la mbinarea dintre acestea si distantieri se interpun plcu2e de separare din azbest 2'x3'x3 mm 5conducte7, respectiv 3'x3'x3 mm 5aparate si rezervoare7. !.2.3. Elementele de sustinere pentru conducte si aparate se confectioneaz din 2 sau mai multi segmenti cu lungimea maxim de 3 m. !.2.!. *9amelele* se confectioneaz la lungimea de 1 m. !.2.1. Elementele de sustinere contra tasrii se monteaz la &)' mm distant ntre ele n cazul conductelor, respectiv la &1' mm n cazul aparatelor. Cixarea se face suruburi mecanice. < 3 x 3' mm. !.2.3. Elementele de ancorare contra lunecrii se monteaz pe suprafata de izolat prin intermediul unor benzi de separare din azbest de 3'x3 mm si se fixeaz cu suruburi mecanice < 3x3' mm. !.2.). *9amelele* din tabl de otel se monteaz pe elementele de instalatii prin sudur la 1&1' mm distant ntre ele n cazul suprafetelor verticale si &1' mm n cazul suprafetelor bombate. !.2.-. Elementele de sustinere se pregtesc corespunztor si se prote6eaz anticoroziv conform situatiei din proiectul de executie.

Ecranarea elementelor nsotite. !.2.&. Piesele destinate ecranrii conductelor se confectioneaz la dimensiunile si formele necesare, se monteaz simplu asezat cu suprapunere de 21 mm. >nelele din s.rm pentru fixare se amplaseaz la 21' mm distant ntre ele. !.2.1'. $n cazul portiunilor curbe se vor confectiona segmenti a cror form si dimensiune va permite nscrierea pe curbur, abaterea maxim admis fiind de 1 mm. $n acest caz, fiecare segment se va fixa cu cel pu2in un inel din s.rm. !.2.11. Pentru aparate, ecranul din tabl se execut cu mustti din s.rm zincat amplasate la 1'' mm pe ambele directii urmrindu"se o suprapunere pe contur de 3'F1' mm. e fixeaz cu a6utorul unor piese metalice montate pe serpentine. Stratul termoizolator !.2.12. $n cazul utilizrii de saltele din vat mineral confectionate pe santier, la realizarea acestora se va urmri/ cantitatea de vat necesar confectionrii se va msura prin c.ntrire, respect.ndu"se densitatea optim de 11' Kg(mc pentru vat tip L3'*, respectiv 131 Kg(mc pentru vat tip *)'*0 fixarea stratului de vat pe suportul saltelei se face prin coasere cu s.rma zincat G ',- mm sau sfoar din c.nep n siruri paralele cu lungimea saltelei, pasul custurii si distanta dintre siruri fiind de 1'' mm. !.2.13. tratul termoizolator din produse sub form de saltele se monteaz pe conducte, astfel/ piesele se croiesc n asa fel nc.t acestea s mbrace, de preferint, conducta dintr"o singur bucat0 mbinarea longitudinal a pieselor se va amplasa pe partea lateral a conductei0 distanta dintre inelele de s.rm pentru fixare va fi de 21' mm0 pe portiunile curbe saltelele se vor mula dup forma acestora, nefiind admise tierea suportului sau desfacerea stratului de vat. !.2.1!. tratul termoizolator din produse sub form de saltele se monteaz pe aparate si rezervoare astfel/ agrafele sau musttile de fixare se amplaseaz la 1'' mm distant pe ambele directii. 9ungimea acestora va fi egal cu grosimea stratului termoizolator, plus 3' mm pentru ndoire la monta60 piesele din vat dup croire la dimensiunile necesare se aplic pe suport prin nfigere n mustti, dup care captul liber al acestora se ndoaie pe salteaua montat cu suportul la exterior0 inelele de fixare din s.rm zincat se amplaseaz la 21' mm distant ntre ele. !.2.11. $n cazul utilizrii de saltele pe suport din mpletitur de s.rm, mbinrile se vor coase cu s.rm zincat G ',- mm. !.2.13. $n urma str.ngerii inelelor din s.rm se va urmri s nu se produc denivelri locale ale stratului termoizolator care s depseasc 3F- mm. !.2.1). $n cazul termoizolatiilor din dou sau trei straturi fiecare strat se va fixa independent. !.2.1-. tratul termoizolator din coc,ilii de vat mineral se monteaz la conducte urmrindu"se amplasarea inelelor de fixare la 21' mm distant. Pe portiunile curbe piesele se croiesc n asa fel nc.t s nscrie pe curbur cu abatere de maximum 1 mm. $n acest caz fiecare segment se va fixa cu cel putin 1 inel din s.rm.

!.2.1&. nurul din vat mineral sau azbest se monteaz pe conducte prin nfsurare, urmrindu"se s nu creeze spatii ntre spire. 4cestea se vor fixa cu s.rm zincat G ',- mmF1,21 mm prin nfsurare n spiral, cu pasul de 1'F1'' mm si n sensul invers directiei de nfsurare a snurului. !.2.2'. tratul termoizolator din plci de p.sl sau vat mineral se monteaz pe aparate si rezervoare similar cu prevederile punctului !.2.1!. Elemente reflectante !.2.21. Colia reflectant se amplaseaz peste primul strat termoizolator, urmrindu"se realizarea de suprapuneri pe ambele directii de 3'F1' mm. >nelele din s.rm zincat pentru fixare se amplaseaz la 21' mm distant. Protectia izolatiei termice !.2.22. 9a executia protectiilor metalice se va urmri/ croirea pieselor la dimensiunile si formele necesare, cu asigurarea de rezerve pe contur pentru suprapunere de 3' mm n cazul conductelor, respectiv 1' mm n cazul aparatelor si rezervoarelor0 la monta6 suprapunerile pieselor se vor face asa fel nc.t apa rezultat din intemperii s nu ptrund n structura de izolare0 amplasarea mbinrilor transversale se va face la nivelul elementelor de sustinere contra lunecrii si tasrii, respectiv la nivelul lamelelor n cazul utilizrii acestora0 fixarea prin suruburi autofiletante se face numai pe generatoare n cazul conductelor la care piesele mbrac ntreaga circumferint, respectiv, pe ambele directii n restul cazurilor. %istanta dintre suruburile de fixare va fi de 2'' mm0 etansarea mbinrilor cu snur din 8?<A>I se face naintea fixrii n suruburi0 inelele din band de otel sau aluminiu pentru fixarea suplimentar n vederea asigurrii protectiei la smulgerea din suruburi se monteaz prin intermediul unor catarame confectionate din aceleasi materiale0 pentru zonele curbe piesele din tabl vor avea forme adecvate care s admit nscrierea pe curbur cu abateri de maximum 1 mm0 n cazul n care se prevd finisri ale protectiei, acestea se vor executa dup prelucrarea mecanic a pieselor din tabl. !.2.23. 9a executia protectiilor din folii nemetalice se va urmri/ croirea pieselor se va face n asa fel nc.t s se asigure rezerve pentru suprapunere pe contur de 1'F3' mm0 inelele sau benzile pentru fixare se vor amplasa la 21' mm distant ntre ele0 la monta6 suprapunerea pieselor se va face asa fel nc.t apa rezultat prin intemperii s nu ptrund n structur0 pentru zonele curbe piesele vor avea forme adecvate care s permit nscrierea pe curbur cu abateri de maximum 1 mm. Aestura din fibre de sticl ancolat se poate monta la zonele curbe si prin nfsurare elicoidal. e recomand utilizarea tablei pentru protectia zonelor curbe 5coturi etc.7.

!.2.2!. 9a ntreruperile termoizolatiei 5la flanse, armturi etc.7, structura se va nc,ide cu gulere sau capace din tabl indiferent dac acestea urmeaz s se izoleze n carcase demontabile sau nu.

4)0) 5I1"!atii t$/-ic$5, 3i6$ din .an"#/i ./$3a+/icat$


!.3.1. 9a confectionarea panourilor prefabricate se vor avea n vedere rezerve pentru suprapunere pe contur de 3' mm n cazul celor pe suport din folii bitumate, respectiv de 3' mm pentru cele pe suport din tabl. !.3.2. Pentru monta6 se folosesc cricuri speciale prevzute cu benzi din postav. 4ceste cricuri se monteaz pe conductele care urmeaz a se izola, urmrindu"se ca lungimea benzii s fie egal cu perimetrul peste termoizolatie, plus o rezerv de 21'F3'' mm. %up aceast operatiune panoul prefabricat se asaz pe conduct, apoi cele dou benzi cu cricuri se trag peste prefabricat. e actioneaz cricurile p.n c.nd panoul prefabricat se suprapune la mbinarea longitudinal. %up fixarea panourilor operatiunea se repet. !.3.3. >nelele sau benzile de fixare a prefabricatelor pe suport din folii bitumate se vor amplasa la 21' mm distant. !.3.!. istemul de fixare, de etansare si de finisare exterioar a panourilor pe suport din tabl se realizeaz similar cu prevederile punctului !.2.22.

4)4) 5I1"!atii t$/-ic$5 8n ca/ca2$ d$-"nta+i!$


!.!.1. Carcasele demontabile se realizeaz din 2 sau mai multe elemente, functie de dimensiunile si formele pieselor speciale. !.!.2. 4grafele pentru ancorarea stratului termoizolator se fixeaz pe suportul carcasei prin nituire. 9ungimea acestora va fi egal cu grosimea termoizolatiei, plus 1' mm pentru ndoire pe saltea. !.!.3. Carcasele se vor confectiona n asa fel nc.t s asigure o suprapunere peste izolatia curent pe o lungime egal cu grosimea stratului termoizolator. !.!.!. Benzile de fixare se vor amplasa transversal pe carcas, la nivelul mbinrilor acesteia cu izolatia curent si la marginea ei.

4)5) 5I1"!atii 3/i9"/i3ic$5


Sustinerea structurii de izolare !.1.1. >nelele de sustinere contra lunecrii vor fi prevzute cu distantiere realizate din acelasi material, lungimea acestora fiind egal cu grosimea izolatiei, mai putin 1' mm. $mbinarea dintre distantier si inel se realizeaz prin sudur. !.1.2. >nelele de sustinere se confectioneaz din dou sau mai multe segmente cu lungimea maxim de 3 m si se monteaz pe elementul de sustinere cu suruburi mecanice < 3x3' mm. $nainte de monta6 acestea se prote6eaz anticoroziv. Stratul termoizolator !.1.3. Piesele termoizolatoare 5coc,ilii sau segmenti7 se aplic intim # fr mastic pe suprafata de izolat. 4cestea se lipesc la rosturi cu mastic bituminos av.nd grosimea maxim de 1 mm. Prin exceptie la zonele curbe piesele se lipesc si de suport. !.1.!. %imensiunile pieselor 5segmenti7 vor fi alese asa fel nc.t s se nscrie pe curbura elementului de izolat cu abaterea maxim de 1 mm. !.1.1. 9a monta6, se vor urmri/ masticul bituminos pentru lipirea polistirenului nu va depsi la aplicare temperatura de -' C0 inelele din s.rm zincat se vor amplasa la 21' mm distant ntre ele0 n cazul coturilor, fiecare segment se va fixa cu cel putin un inel0 la realizarea termoizolatiei din mai multe straturi, fiecare strat se va fixa independent0 rosturile stratului final din polistiren vor fi etansate cu benzi autoadezive 54deband C 17 av.nd ltimea de 1' mm. Bariera contra vaporilor de ap

!.1.3. Bariera din band autoadeziv cu latura de 1''F11' mm se aplic prin nfsurare elicoidal n cazul conductelor, respectiv sub form de inele n cazul aparatelor si pieselor speciale, urmrindu"se asigurarea petrecerilor de 11F2' mm. 4debandul se aplic cu adezivul pe stratul termoizolator. !.1.). Bariera din testur textil, dup mbinare cu poliacetat de vinil, se aplic peste izolatie, urmrindu" se suprapunerea pe contur cu 1' mm si eliminarea aerului dintre testur si termoizolatie prin presare cu gletul de cauciuc. %up uscarea complet a poliacetatului de vinil se aplic cele dou straturi de vopsea prin pensulare. !.1.-. Bariera de mastic bituminos si p.nz simplu impregnat, specific izolatiilor cu sticl spongioas, se realizeaz astfel/ se aplic un prim strat de mastic bituminos n grosime de 1,1F2 mm, la perie0 se aplic prin presare pe stratul de mastic cald p.nza de armare P> !', asigur.ndu"se petrecerile pe contur de 1' mm0 ntreaga suprafat va fi etans cu un strat de acoperire din acelasi mastic bituminos, n grosime de 1,1F2 mm. !.1.&. Pe portiunile curbe, suprapunerile indicate se refer la zona de cea mai mare curbur. Protectia barierei de vapori !.1.1'. e realizeaz similar cu strat termoizolator din saltelele de vat mineral 5capitolul !.2. # stratul termoizolator7, cu precizarea c fixarea acestuia se face numai cu inele din s.rm. Protectia 'izolatiei frigorifice" !.1.11. Protectia metalic a izolatiei frigorifice se face n conformitate cu prevederile punctului !.2.22. cu precizarea c mbinrile transversale la aparate se amplaseaz la nivelul benzilor metalice din band de otel 3'x3 mm, benzi care se monteaz peste protectia barierei de vapori. e va da o atentie deosebit la monta6 pentru a nu strpunge bariera de vapori cu suruburile de fixare. !.1.12. Protectiile nemetalice se execut conform prevederilor de la punctul !.2.23. Protectia izolatiilor frigorifice la piesele speciale, realizat cu carcase demontabile, se execut n conformitate cu prevederile capitolului !.!. :top;

5) CONTROLUL CALIT:TII SI RECEPTIONAREA LUCR:RILOR


1.1. Controlul calittii lucrrilor se efectueaz n conformitate cu prevederile *+ormativului pentru verificarea calittii lucrrilor de constructii si instalatii aferente* C 13")1 si *>nstructiunilor pentru verificarea calittii si receptionarea lucrrilor ascunse la constructii si instalatii aferente* pe tot parcursul executiei lucrrilor de ctre executant, proiectant si beneficiarul de investitie. 1.2. Prin controlul calittii lucrrilor se urmreste realizarea acestora n conformitate cu prevederile prezentului normativ si a proiectului de executie. 1.3. Controlul lucrrilor se efectueaz pe faze de executie, urmrindu"se nscrierea rezultatelor n procesele"verbale pentru lucrri ascunse. Cazele ce se urmresc sunt/ protectia anticoroziv a elementelor de instalatii ce urmeaz a se termoizola 5calitate, vopsea, continuitate70 ecranarea elementelor de instalatii nsotite 5continuitate, fixare70 stratul termoizolator 5grosime, continuitate, ancorare, fixare etc.70 bariera de vapori pentru izolatii frigorifice 5integritate, continuitate70 elemente reflectante, elemente contra lunecrii si tasrii 5existenta lor70 protectia barierei de vapori pentru izolatiile frigorifice 5grosime, continuitate7.

Procesele verbale pentru aceste lucrri 5ascunse7 vor sta la baza receptiei finale a lucrrilor. 1.!. 9a receptia final se va urmri dac lucrrile corespund prevederilor din proiect n ansamblul lor. 4colo unde exist dubii se pot practica sectionri ale izolatiei p.n la suprafata suport pentru verificarea ntregii structuri. :top;

7) M:SURI PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR


3.1. 9a realizarea lucrrilor de termoizolatie se vor respecta urmtoarele acte normative/ *+orme generale de protectie mpotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor* aprobate prin %ecretul Consiliului de tat nr. 2&'(13 august 1&))0 *+orme te,nice de proiectarea si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului P 11-" -3. 3.2. Pentru a evita transmiterea focului prin intermediul structurilor de izolare, continuitatea materialelor combustibile din anexa 2 utilizate la realizarea acestora va fi ntrerupt pe traseul conductelor prin materiale necombustibile sau greu combustibile, dup cum urmeaz/ a. naintea intrrii n cldiri sau depozite desc,ise de materiale combustibile, la cca ! m distant de acestea, pe o lungime egal cu 3x diametrul exterior al termoizolatiei, dar nu mai pu2in de 1 m0 b. la trasee exterioare, orizontale/ la distanta de maximum 2'' m, pe o lungime de 3x diametrul exterior al termoizolatiei, dar nu mai putin de 1 m, n cazul conductelor montate n canale0 la sc,imbri de directie a traseului orizontal spre vertical, pe o lungime de 3x diametrul exterior al termoizolatiei, dar nu mai putin de 2 m. c. la trasee exterioare verticale la distanta de maximum 21 m, pe o lungime de 3x diametrul exterior al termoizolatiei, dar nu mai putin de 2 m0 d. la trecerile prin pereti si plansee rezistente la foc, se vor respecta detaliile tip din proiectul tip >.P.C.A. nr. 1313(!. 3.3. $n cazul mai multor conducte montate n paralel, ntreruperile pe traseu prevzute mai sus se vor face n acelasi loc si vor avea lungimea dictat de conducta cu diametrul exterior al termoizolatiei cel mai mare. 3.!. $n cazul mai multor conducte izolate n comun, la stabilirea lungimii ntreruperii se va lua n considerare, n loc de diametru, latura cea mai mare a sectiunii prin termoizolatie. 3.1. 9a executia termoizolatiilor ce fac obiectul prezentului normativ se vor respecta msurile de protectie cuprinse n *+orme de prevenire si stingere a incendiilor* aprobate cu ?rdinul <.C. >nd. nr. 1-(+ din '-. iulie 1&)3, precum si n +ormele P. .>. si de dotare ale ministerelor ti celorlalte organe centrale, are cuprind prevederi specifice. 3.3. <aterialele inflamabile si combustibile specifice izola2iilor termice 5materiale lemnoase, vopsele si solventi pentru acestea, folii bitumate, adeband etc.7 se vor depozita n spatii special amena6ate, astfel nc.t s nu existe surse de foc desc,is n apropierea lor 5distanta minim admis fiind de 1' m7. 3.). >ncintele sau zonele n care sunt depozitate aceste materiale, c,iar n cazul depozitrii de scurt durat, la punctele de lucru, vor fi prevzute cu panouri de avertizare amplasate n locuri vizibile. 3.-. Prepararea unor materiale care necesit utilizarea focului se va face n locuri special amena6ate la o distant de minimum 1' m fat de elementele de constructii combustibile. 3.&. $n zonele de preparare sau punere n oper a materialelor inflamabile se interzice focul desc,is sau fumatul. $n aceste locuri se va tine seama si de directia v.ntului pentru ca acesta s nu duc substantele volatile spre surse de foc plasat la distante mari. 3.1'. $n toate punctele unde se depoziteaz, se lucreaz cu materiale inflamabile sau se utilizeaz focul pentru preparare, se vor lua msuri de dotare cu mi6loace de stingere a incendiilor adecvate fiecrui material sau caz n parte, conform normelor dedotare P. .>. :top;

') MASURI PRIVIND TE;NICA SECURITATII MUNCII


).1. 9a executarea lucrrilor de termoizolatii se vor respecta prevederile din *+ormele republicane de protectia muncii* aprobate prin ordinul comun al <inisterului <uncii si <inisterului nttii nr. 3! din 2'.'2.1&)1 si respectiv nr. 3' din 22'.'2.1&)1. :top;

8) ANEXA 1 1) LISTA PRINCIPALELOR STANDARDE SI ACTE NORMATIVE CARE TRE<UIE AVUTE N VEDERE LA EXECUTAREA TERMOIZOLATIEI ELEMENTELOR DE INSTALATIE
1) STANDARDE A4 13-(-' # Carton bitumat. A4 !2-(-' " Aable de aluminiu A4 13&()& # Ciler de calcar, filer de cret si filer de var stins n pulbere. A4 )&)(-' # +ituri de otel, nit cu cap semirotund dimensiuni. A4 --&(-' # .rm rotund de uz general, trefilat din otel. A4 &2'(3& # urub cu cap ,exagonal. A4 &22()3 # Piulite grosolane, piulite ,exagonale dimensiuni. A4 1'!3()- # P.nz bitumat. A4 1&3'(-' # foar din c.nep fabricat mecanic. A4 1&!1(-' # Benzi nguste din otel carbon laminate la rece. A4 1&!3(-' # ?tel laminat la cald. Aabl neagr. A4 2'2-(-' # ?tel laminat la cald. Aabl zincat. A4 2!-!()2 # Bitum pentru protectia conductelor metalice ngropate. A4 21!2(-2 # $mpletitur din s.rm. Plase cu oc,iuri ,exagonale si trapezoidale. A4 3311()1 # 4zbest crisolitic de ?rsova. A4 !21-(-' # Carton ondulat. A4 13-1()! # Benzi de aluminiu. A4 1-3-(2()- # Dat mineral. A4 1-3-(3(-' # altele din vat mineral. A4 1-3-(!(-' # P.sl din vat mineral. A4 1-3-(1(-' # Plci din vat mineral. A4 1-3-(3(-' # Coc,ilii din vat mineral. A4 1-3-(-(-' # nur de vat mineral. A4 3--1(-1 # Dat de sticl. A4 )'1-()- # nur din azbest pentru garnituri. A4 )'1&(-' # Plci din azbest pentru garnituri. A4 )'1-(-' # Poliacetat de vinil. A4 )'3!()- # Bitumuri pentru materiale si lucrri de ,idroizolatii n constructii. A4 )131()- # >nstalatii frigorifice. A4 )!31()' # Polistiren celular. A4 )&13(-' # $mp.slitur din fibre de sticl bitumat. A4 -'))(-' # Produse din vat de sticl. A4 1'123(--' # Aestur din fibre de sticl bitumat. A4 1'12-()1 # Protec2ie contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Clasificarea mediilor agresive A4 1'133()) # Protectie contra coroziunii a constructiilor supraterane din otel. Pregtirea mecanic a suprafetelor. A4 1'131()3 # Colii de aluminiu pentru scopuri te,nice. A4 1')'2(1(-3 # Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel suprateran. 4coperiri protectoare conditii te,nice generale. A4 E.1')'2(2(-' # Protectia contra coroziunii a constructiilor din otel, supraterane. 4coperiri protectoare pentru constructii situate n medii neagresive, slab agresive si cu agresivitate medie. A4 1'-&3(-' # Aabl si benzi din otel zincate. A4 111!3()& # emicoc,ilii din polistiren expandat pentru izolarea conductelor frigorifice .

2) NORME INTERNE
+.>.>. &'(-' # Dopsea de ulei.%ec. ECEC?< !31(33 # Brtri cataram. +.>.>. 122-(-' # Panouri termoizolatoare din lamele de vat lipite pe suport din folii metalice. +.>.%. &'!1(-' # Aestur bitumat placat cu folie aluminiu 5AB417. +.>.>. 3)23(33 # Coc,ilii din polistiren celular. +.>.>. !'31()- # Band autoadeziv *4%B4+% C.1* . +.>.>. 1311()! # nur profilat din 8omtix. 11'2. P. +.>.%. 1333()1 # uruburi autofiletante pentru tabl cu cap semirotund, crestat, dublu cadmiate. +.A.8. &'!'(--' # P.sl vat mineral. +.A.8. &')1(-' # Perlit. +.>.>. &'133(-1 # Plci din sticl celular spongioas pentru izolatii. +.>.>. 311- # Colie poliester tip *C*.

0) ACTE NORMATIVE
" *Catalog de detalii, elemente si subansambluri tip de instalatii pentru constructii # Dol. %C " @rupa %C.1 # >zolri*, aprobat cu %ecizia >CCP%C nr. !(1&-3. *>nstructiuni te,nice privind protectia anticoroziv a elementelor de constructii metalice* >ndicativ C13&()&. *+ormativ privind protectia prin vopsire mpotriva climatului marin, ntretinerea si repararea vopsitoriilor elementelor metalice ale platformelor industriale c,imice situate pe malul <rii +egre*, elasborat de >>AP>C # Bucuresti, >C>AP8 # Ploiesti, CCC # Bucuresti si CCP49D # Bucuresti. *+ormativ pentru verificarea lucrrilor de constructii si instalatii aferente* >ndicativ C13")1. *>nstructiuni pentru verificarea calittii si receptionarea lucrrilor ascunse la constructii si instalatii*, aprobat de >@ >C cu ?rdinul 2-")3. *%etalii pentru trecerea conductelor prin pereti si plansee* cu diferite grade de rezistent la foc # proiect tip >PCA nr. 1313(!. *+orme generale de protectie mpotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor* aprobate prin %ecretul Consiliului de tat nr. 2&'(13 august 1&)). *+orme te,nice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului* >ndicativ P11-"-3. %ecizia >CCP%C nr.1!(').'1.1&-! privind nlocuirea tablei zincate cu tabl neagr prote6at anticoroziv la lucrri de constructii"monta6. %ecizia >CCP%C 3-(2'.'1.1&-! # completare la %EC>M>4 1!(1&-!. *+ormativ pentru proiectarea si executarea retelelor de termoficare* >ndicativ PE.2')(-', aprobat cu ?rdinul <EE 3!&()& # capitolele referitoare la protectii anticorozive. :top;

() ANEXA 2
MATERIALE
+r. crt. A4 sau norm intern de fabricatie Caracteristici de combustibilitate %omeniul principal de utilizare

%emumirea materialului

Conditii de utilizare

'

A) Mat$/ia!$ 8n ./"d#cti$ c#/$nt4 altele din vat mineral cusute pe carton impregnat mbrcate pe o singur fat tip C> 3'.1. altele din vat mineral cusute pe carton ondulat >ncombustibil pe suport combustibil trat termoizolator instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub 1'' C 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

1.

A4 1-3-(3"-'

2.

A4 1-3-(3"-'

>ncombustibil pe suport combustibil

trat termoizolator instalatii cu fluide calde, cu

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

mbrcate pe o singur fat tip C? 3'.1. altele din vat mineral cusute pe mpletitur din s.rm zincat mbrcate pe o singur fat tip P 3'.1. P .)'"1 altele din vat mineral cusute pe mpletitur din s.rm zincat mbrcate pe ambele fete tip P 3'"2. P .)'"2 P.sl din vat mineral tip P.3' si tip P.&' >ncombustibil A4 1-3-(3"-'

temperatura sub 2'' C

3.

trat termoizolator instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub )'' C

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

>ncombustibil A4 1-3-(3"-'

!.

trat termoizolator la instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub )'' C

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

P.3' # @reu combustibil A4 1-3-(!"-' P&' # >ncombustibil

1.

trat termoizolator instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub 21' C trat termoizolator la instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub 21' C trat termoizolator la instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub 21' C trat termoizolator la instalatii fluide calde, cu temperatura sub 21' C respectiv sub !'' C c.nd volatizarea liantului nu afecteaz conditiile de exploatare trat termoizolator la instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub )'' C trat termoizolator la instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub !'' C trat termoizolator la instalatii cu fluide reci

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

3.

P.sl din vat mineral tip ?.>.-'

@reu combustibil +.A.8. &'"!'(-' @reu combustibil A4 1-3-(1"-' @reu combustibil A4 1-3-(3"-'

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

).

Plci din vat mineral tip @. 1''

+umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare. 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

-.

Coc,ilii din vat mineral tio C?.)' si C?.12'

nur din vat mineral &. nur azbest nembibat 1'. Poliestiren celular 11. plci coc,ilii semicoc,ilii 12. altele din vat de sticl cusute pe carton ondulat pe o singur fat tip C? altele din vat de sticl cusute pe suport din plas de s.rm, tip P si P 2 Panouri termizolatoare din lamele de p.sl mineral lipite pe suport din tabl A4 -'))(-' A4 )'1-()A4 )!31")' +>> 3)23"33 A4 111!3")& A4 1-3-(-"-'

>ncombustibil

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

>ncombustibil

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

+eignifugat # combustibil. >gnifugat " greu combustibil.

+umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare.

>ncombustibil pe suport combustibil

trat termoizolator la instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub 2'' C trat termoizolator la instalatii cu fluide calde, cu temperatura sub !'' C Aermoizolatii prefabricate la instalatii cu fluite calde cu temperatura 21' C

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

13.

A4 -'))(-'

>ncombustibil

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

1!.

+>> 122-(-'

9amele din P.3' # @reu combustibil. 9amele din P.&' #

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

>ncombustibil pe suport combustibil. 11. Panouri termizolatoare din lamele de p.sl mineral lipite pe suport din carton bituminat sau testur fibre sticl bituminat Dat mineral tip N3'L si tip N)'L Dat sticl Plase 5mpletituri din s.rm zincat7 Carton ondulat tip >.>.B. foar din c.nep normal Band adeziv 5adeband C.17 +>> 122-(-' 9amele din P.3' # @reu combustibil. 9amele din P.&' # >ncombustibil pe suport combustibil. >ncombustibil Aermoizolatii cu fluite calde cu temperatura p.n la 1'' C 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

13.

A4 1-3-(2")-

1). 1-.

A4 3--1(-1 A4 21!2(-2

>ncombustibil >ncombustibil

Confec2ionarea pe santier a produselor sub form de saltele tipo C?, P si P 2 pentru termizolatii de instalatii cu fluide calde

Produsele rezultate sunt aprobate prin anexa 24 la %ecretul !1-(-'

1&. 2'. 21.

A4 !21-(-' A4 1&3'(-' +>> !'31()-

Combustibi Combustibil Combustibil Barier contra vaporilor de ap la izolatii frigorifice din polistiren si ca material auxiliar Barier contra vaporilor de ap la izolatii frigorifice din sticl spongioas Barier contra vaporilor de ap la izola2ii frigorifice interioare din polistiren 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

22.

P.nz impregnat tip P.>.!'

A4 1'!3()-

Combustibil

+umai pe baza decretului de aprobare a etasei a >>" a de tipizare 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

23.

Aestur textil inferioar declasat Poliacetat de vinil Dopsea de ulei Carton bitumat tip C4 !''

"

Combustibil

2!. 21. 23.

A4 )'1-(-' +>> &'(-' A4 13-(-'

Combustibil Combustibil Combustibil Protectia termoizolatiei la conducte Protectia termoizolatiei la conducte Protectia termoizolatiei la conducte Protectia termoizolatiei la conducte Protectia termoizolatiei 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-' 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-' 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-' 4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-' +umai pentru lucrri speciale +umai pentru lucrri speciale +umai pentru lucrri speciale 4probat prin anexa 24 la %ecretul !1-(-'

2).

$mp.slitur fibre sticl bituminat tip >4 Aestur fibre sticl bituminat A 4 2''' Aabl neagr calit. >. cl. u

A4 )&13(-'

Combustibil

2-.

A4 1'123(-'

Combustibil

2&.

A4 1&!3(-'

>ncombustibil

3'.

Aabl zincat calit >. cl. u

A4 2'2-(-'

>ncombustibil

31.

Aabl din aluminiu O%.4>.&&.)

A4 !2-(-'

>ncombustibil

Protectia termoizolatiei

32.

Colii de aluminiu

A4 1'131()3

>ncombustibil

Elemente reflectante n structura de izolatie 4deziv pentru izolatii frigorifice

33.

Bitum tip O -'(&'

A4 )'3!()-

Combustibil

3!.

Bitum tio ??.)'

A4 2!-!()2

Combustibil

4deziv pentru izolatii frigorifice Prepararea masticurilor bituminoase pentru izolatii frigorifice 5agregate pentru filerizate7

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-' <ateriale auxiliare ce se utilizeaz conform detalii tip

31. 33. 3). 3-.

Ciler de calcar Culgi de azbest cal. >> Perlit de ciclon .rm din otel zincat

A4 13&()& A4 3311()1 +.A.8. &')1(-' A4 --&(-'

>ncombustibil >ncombustibil >ncombustibil >ncombustibil

Cixarea stratului termoizolator, ecranelor si a protectiilor nemetalice Confectionarea pe santier a saltelelor din vat Confec2ii metalice pentru sustinerea izolatiilor

4probat prin 4nexa 24 la %ecretul !1-(-'

3&. !'. !1.

Benzi din otel +"1(2 A<A Benzi din otel zincate Benzi din aluminiu OO" 41.&&.,) Plci din azbest

A4 1&!1(-' A4 1'-&3(-' A4 13-1()!

>ncombustibil >ncombustibil >ncombustibil

<ateriale auxiliare ce se pot utiliza conform detaliilor tip

ustinerea protectiei din tabl aluminiu Elemente de separare la confectiile metalice de sustinere a izolatiilor Elemente de asamblare pentru confectiile metalice de sustinere si ancorare a structurilor de izolare

+umai pentru lucrri speciale <ateriale auxiliare utilizate conform detaliilor tip <ateriale auxiliare ce se pot utiliza conform detaliilor tip

!2.

A4 )'1&(-'

>ncombustibil

!3. !!. !1. !3.

urub cu cap ,exagonal Piuli2e ,exagonale +it din otel $nc,iztor cu p.rg,ie

A4 &2'(3& A4 &22()3 A4 )&)(-' %ec. ECEC?< !31()3 A4 &3!!(!()3

>ncombustibil >ncombustibil >ncombustibil >ncombustibil

!).

urub autofiletant pentru tabl

>ncombustibil

Cixarea protectiilor din tabl Etansarea mbinrilor protectiilor din tabl 4probat prin anexa 24 la %ecretul !1-(-'

!-.

nur profilat din 8?<A>I 11'2P

+>> 1311()!

Combustibil

<) Mat$/ia!$ 8n c#/2 d$ a2i-i!a/$ !&. ticl spongioas +>> &'133(-1 P7 trat termoizolator la instalatii cu fluide reci +umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare +umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare +umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare +umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare

1'.

Aestur fire sticl ancolat

P7

Protectia izolatiilor din interiorul constructiilor

11

Colie PDC plastifiat

P7

Protectia izolatiilor din interiorul constructiilor

12.

Coc,ilii din deseuri de vat mineral

P7

trat termoizolator la conducte calde cu temperturi sub 3'' C

13.

Aestur fibre de sticl bitumat placat cu folie aluminiu 5AB4>7 Colie poliester tip C

+.A.8. &'!1(-'

@reu combustibil

Protectia izolatiilor din interiorul constructiilor

+umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare +umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare +umai pe baza %ecretului de aprobare a etapei a >>" a de tipizare

1!.

+>> 311-()1

Combustibil

Protectia izolatiilor din interiorul constructiilor

11.

Coc,ilii din ipsos armatre cu fibre textile 4lte materiale pe msura producerii si analizei lor P7 Caracteristicile se vor preciza la asimilare.

P7

Protectia izolatiilor din interiorul constructiilor

:top;

1=) ANEXA 0 TA<EL CU *ROSIMEA PROTECTIEI DIN TA<L: PENTRU APARATE SI REZERVOARE AMPLASATE N AER LI<ER
$nl2imea deasupra terenului # O # 5m7

%istanta ntre punctele de rezemare 1''x1''' mmm

%istanta ntre punctele de rezemare 1'''x1''' mmm

Mona 4

Mona B

Mona C

Mona %

Mona 4

Mona B

Mona C

Mona %

1'

',1

',-

',-

',-

',-

1,21

2'

',1

',-

',-

',-

',-

1,21

3'

',-

',-

',-

1,21

1,21

!'

',-

',-

',-

1,21

1,21

1'

',-

',-

',-

1,21

1,21

1,1'

3'

',-

',-

',-

1,21

1,21

1,21

1,1'

)'

',-

',-

',-

1,21

1,21

1,21

1,1'

-'

',-

',-

',-

1,21

1,21

1,1'

1,1'

&'

',-'

',-

1,21

1,21

1,1'

1,1'

1''

',-

',-

1,21

1,21

1,1'

1,1'

:top;

11) ANEXA 5 DOMENIUL DE UTILIZARE A MATERIALELOR PENTRU PROTECTIA TERMOIZOLATIILOR


<ateriale aflate n productie curent Aabl $mp.slitur Carton bitumat Colie fibre sticl poliester bitumat tip *C* de ',21 <ateriale n curs de asimilare Colie Aestur Aestur P.D.C. fire sticl fibre plastifiat ancolat sticl de ',! bitumat mm placat cu folie 41 5AB4>7 Conc,ilii din ipsos armate cu fibre textile

<ediul si categoria de pericol de incendiu

' $n exteriorul cldirilor Mone cu mediu normal si centrale termice %epozite de materiale conbustibile Mone cu pericol de explozie 5cat. 4 si B7

da

da

da

nu

nu

nu

da

nu

da

nu

nu

nu

nu

nu

da

nu

da

nu

nu

nu

nu

nu

nu

nu

Categoria de pericol de incendiu Cldiri 9a industriale interiorul si centrale cldirilor termice

4 si B
C

da

nu

nu

nu

nu

nu

nu

da

da

nu

nu

da

da

nu

da

da

% si E

da

nu

nu

da

da

da

da

da

%epozit de materiale combustibille 9a interiorul cldirilor

da

nu

nu

nu

da

nu

da

da

Cldiri

Cldiri nalte

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

civile

Cldiri aglomerate

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

Cldiri ce adpostesc persoane ce nu se evacueaz singure

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

Cldiri pentru cazare temporare 5,otel, caban7

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

Cldiri ce adpostesc materiale sau aparata6e cu val. deosebit

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

Cldiri cu aparata6 sensibil n actiunea coroziv a gazelor de ardere 5calculatoare electronice etc7

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

9aboratoare cu pericol de incendiu

da

nu

nu

nu

nu

da

da

da

4lte cldiri civile, inclusiv puncte termice Canale pentru conducte amplasate n interiorul sau exteriorul construc2iilor civile si industriale

da

nu

nu

da

da

da

da

da

Mone cu mediu normal

da

da

da

nu

nu

da

da

nu

:top;