Sunteți pe pagina 1din 439

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei DOSOFTEI MORARIU, ar iman!

rit

Sfntul Serafim de Sarov / arhim. Dosoftei Morriu. - Ed. a 3-a. - Vntori: Mnstirea Sihstria, 20 0 !S"# $%&-$%3-%&$%-% -& 23'.3 Serafim de Sarov

()V*#+ ,#-!#+E
Se .m/lines0 '2 de ani de 0nd -rhimandritul Dosoftei Morariu a s0ris a0east minunat lu0rare, 0u titlul Sfntul Serafim de Sarov Viaa, nevoinele i nvturile, 0a te1 de li0en2 la 3a0ultatea de +eolo4ie din Si5iu, numit /e atun0i 6-0ademia -ndreian7. 8ri4inar din 9ude2ul "oto:ani, ;rea (uvio:ia sa s-a ns0ut .n anul $ 3, .n lo0alitatea Stu0eni, unde a 0o/ilrit. .n anul $32, intr .n via2a monahal la S0hitul Sihstria #eam2, a/oi a9un4e elev la Seminarul Monahal de la Mnstirea (erni0a. .n anul $3< este tuns .n monahism, /rimind numele de Dosoftei, :i a/oi este hirotonit dia0on. Du/ terminarea seminarului se .ns0rie la 3a0ultatea de +eolo4ie din "u0ure:ti, iar /este /u2in tim/ este trimis 0a dia0on :i a/oi 0a /reot misionar /este #istru, .n tim/ul 0elui de-al doilea r15oi mondial. -i0i fa0e misiune duhovni0eas0 0u mult 1el, 5ote1nd :i 0atehi1nd sute :i mii de oameni de toate vrstele. .n )0raina des0o/er 6Via2a Sfntului Serafim de Sarov7, 0el mai iu5it sfnt al 8rtodo=iei din ultimele dou se0ole. .n anul $<< se re.ntoar0e .n 2ar :i este numit /reot slu9itor la (atedrala ;atriarhal. -i0i tradu0e :i reda0tea1 te1a sa de li0en2, 0are avea s fie 0ele5r: Sfntul Serafim de Sarov Viaa, nevoinele i nvturile.

.n anul $<%, .:i sus2ine lu0rarea de li0en2 la Si5iu, dar nu reu:e:te s :i-o dea la ti/ar. Du/ 02iva ani, -rhimandritul Dosoftei Morariu este 0ondamnat /oliti0, fiind .n0his la >herla :i -iud, unde st 4 ani. .n anul $'?, a9un4e stare2 la Mnstirea ;utna :i a/oi devine /reot misionar .n -rdeal. )ltimii ani i-a /etre0ut 0a duhovni0 la Mnstirea Slatina - Su0eava, fr a-:i vedea ti/rite 0ele dou lu0rri ale sale: Sfntul Serafim de Sarov :i Despre dumnezeiescul har. .n martie $$0, -rhimandritul Dosoftei se mut la Domnul, .n0redin2ndu-mi mie am5ele sale lu0rri, /entru a vedea lumina ti/arului. (u a9utorul "unului Dumne1eu, am5ele sale lu0rri ies de su5 ti/ar .n anul mntuirii $$$, .m/linind /ost-mortem dorin2a a0estui mare duhovni0 :i renumit do4matist. 3ie 0a 0ele dou 0r2i ale sale s fie o /rofund hran duhovni0eas0 /entru 5unii no:tri 0re:tini ortodo0:i, s/re slava ;reasfintei +reimi :i s/re odihna sufletului 5unului nostru /rinte sufletes0, -rhimandritul Dosoftei Morariu.

Arhimandrit oanichie !lan


Sfntul ;rooro0 !lie +esviteanul 20 iulie $$$

! # + @ 8 D ) ( E @ E

"m nou, via nou


(unos0nd 0 via2a Sfntului Serafim de Sarov, des/re 0are tratea1 lu0rarea de fa2, /re1int unul din 0ele mai alese 0hi/uri de trire duhovni0eas0 ale "iseri0ii 8rtodo=e, am 4sit de 0uviin2 s .m/art materialul /e 0are l-am avut la .ndemn .n trei /r2i mari, du/ 0ele trei fa1e ale tririi 0re:tine taini0e Amisti0eB .n drumul suitor 0tre desvr:ire, sau .ndumne1eire /rin har, fa1e 0are .n via2a a0estui mare sfnt /rinte se /ot o5serva .ntr-un mod deose5it de 0lar. !deea a0estui /lan :i /unerea lui .n a/li0are m-au f0ut s simt nevoia unei s0urte s0hi2ri asu/ra 0elor trei fa1e ale tririi duhovni0e:ti, artnd mai .nti 0e este via2a 0re:tin .n 4eneral :i as0eti0-misti0 .n s/e0ial, 0u s0oaterea la lumin a semnelor deose5ite ale fie0reia dintre a0este tre/te. ;ro0ednd .n felul a0esta, 0red 0 voi reu:i s u:ure1 .n2elesul tririi mai /resus de 0ele /mnte:ti a 0elui 0e a fost Sfntul Serafim, marele nevoitor :i lumintor al /mntului @usiei, adormit .n /rima 9umtate a se0olului al ClC-lea :i rnduit .n 0alendarul na2ional a5ia la .n0e/utul se0olului CC, du/ .nre4istrarea unui mare numr de semne :i minuni,

svr:ite 0u /uterea lui Dumne1eu, /rin ru40iunilor /l0utului Su, .n 0urs de /este %0 de ani.

mi9lo0irea

Via2a 0re:tin, .n 4eneral, este /rin ea .ns:i o via2 misti0, adi0 o via2 taini0 .n Dristos. -0east form de via2, 0unos0ut foarte /u2in .n lumea Ve0hiului +estament :i a/roa/e delo0 .n reli4iile /4ne, dar 0ara0teristi0 .ndeose5i 8rtodo=iei, nu este alt0eva, de0t /unerea omului .n /osi5ilitatea unei e=/erien2e luntri0e, a unui 0onta0t dire0t 0u lumea s/iritual, .n 4eneral, :i 0u Dumne1eu, de (are el atrn, .n s/e0ial, adi0 .ntr-o situa2ie asemntoare 0u a0eea a lui -dam din ;aradis, .nainte de 0dere, :i 0hiar mai /resus de a0eea. ;entru atin4erea a0estei 0ulmi .ns se 0ere o /utere deose5it de .n2ele4ere a lu0rurilor 0elor mai /resus de sim2uri, /uterea unei .n2ele4eri imediate :i dire0te, numit .n2ele4ere misti0 . Vredni0 de re2inut este fa/tul 0 a0east /utere su/erioar nu este, du/ 0um s-ar /rea, un 5enefi0iu de 0are se 5u0ur numai 02iva dintre 0ei 0e au 0re1ut .n Dristos, ea este o /utere 0are 1a0e as0uns .nluntrul fie0rui om rens0ut .n 5aia Sfntului "ote1 :i 0are tre0e, .n0etul 0u .n0etul, .n stare de a0tivitate :i iese la lumin /rin mi9lo0irea 0elorlalte Sfinte +aine, .ndeose5i a Mirun4erii :i a Sfintei .m/rt:iri, /re0um :i /rin 0onlu0rarea omului, de la 0are se 0ere o via2 0onform 0u natura 0ea nou de 0are s-a .nvredni0it. +oate a0estea la un lo0 sunt .n stare s fa0 din omul /0tos un om nou, un om .m5r0at .n Dristos, du/ 0uvntul Sfntului -/ostol ;avel: Ci n Hristos v-ai botezat, n

1
(om/. Ser4hei >rossu, Si5iu, $33, /. &<. "ul4aEoff, Ortodoxia, trad. rom. de #.

Hristos v-ai i mbrcat A>al. 3, 2%B,

:i din starea umilit de 0o/il de1mo:tenit, s-l adu0 iar:i .n starea feri0it de fiu al lui Dumne1eu, 0um s/une Sfntul Evan4helist !oan: Iar celor ce L-au primit pe l Fadi0 /e DristosG, care cred n numele Lui, le-a dat putere s se !ac !ii ai lui "umnezeu A!oan 1, 12). "ote1ul adu0e iertarea tuturor /0atelor :i 0u a0easta, 0ur2irea sufletului :i /re4tirea lui /entru /rimirea de/lint2ii Darului, /rin mi9lo0irea tainei Sfntului Mir, 0nd .nsu:i Dristos vine 0u /utere, adu0nd 0u El toat lu0rarea duhovni0eas0 :i toat 5o42ia darurilor Sfntului Duh. ;rin +aina Sfntului "ote1 se fa0e .ntoar0erea omului la via2a de har .n "iseri0 :i i se d /osi5ilitatea s /arti0i/e :i la toate 0elelalte Sfinte +aine. Momentul un4erii 0u Sfntul Mir 0ores/unde unei 0in0i1e0imi individuale .n via2a fie0rui 0re:tin. .n a0est moment, omul /rime:te harul Sfntului Duh :i, odat 0u a0easta, /uterea de a se s0him5a din tru/es0 .n duhovni0es0, /re0um :i 4aran2ia .nvierii, f0ndu-se .n felul a0esta, din nou /rta: slavei 0elei de la .n0e/ut, nedes/r2it de sufletul :i de tru/ul /rimului -dam, slava /e 0are a0ela a /ierdut-o /rin /0at A@om. 3, 23B2. !ar Sfnta Euharistie ne une:te de/lin, .n modul 0el mai strns 0u Dristos, .nrudind sn4ele nostru 0u al Hui, f0ndu-ne fii ai lui Dumne1eu /rin har :i dndu-ne dre/tul s stri4m 0tre +atl (eres0, .m/reun 0u Dristos: #vva $rinte A>al. <, ?B. -0estea sunt lu0rrile 0are ne fa0 /rta:i la darurile aduse lumii /rin .ntru/area :i suferin2ele Mntuitorului nostru3.

2!dem, /. <<. 3Du/ #. (a5asila, %iaa n Hristos, Adif. /a4.B.

!ar 0ontinuarea .n a0east stare, adi0 /strarea 0omorilor :i 5inefa0erilor /rimite, se .nf/tuie:te /rin men2inerea unei le4turi ne.ntreru/te 0u "iseri0a :i 0u 0elelalte Sfinte +aine administrate de ea, /re0um :i /rintr-o silin2 /ersonal 0ontinu, de/us .ntru svr:irea fa/telor 0erute de a0east nou :i .nalt stare, 0are adu0e /e 0redin0ios .n ra/orturi din 0e .n 0e mai strnse 0u Dumne1eu, /n la unirea de/lin 0u El, s0o/ul ultim fiind desvr:irea omului .ntre4, 0u suflet :i tru/, adi0 a&un'erea la msura vrstei lui Iisus Hristos ntru brbat desvrit AEfes. <, 3B. -:a 0, .n2elesul :i s0o/ul ultim al vie2ii 0re:tine este a0esta: asemnarea :i unirea 0u Dumne1eu /rin iu5ire :i 0unoa:tere o iu5ire desvr:it :i o 0unoa:tere e=/erimental, /rin 0onta0t dire0t mi9lo0itor fiind harul, 0are se revars .n 0hi/ nev1ut /rin Sfintele +aine. -0esta este .n2elesul taini0 Amisti0B al vie2ii .n Dristos :i a0easta este misti0a 0re:tin: .ndumne1eirea omului /rin har, /rin /arti0i/area la lumina dumne1eias0 ASfntul !oan Damas0hinB, Dumne1eu .:i ia asu/ra Hui natura omeneas0, iar omul .:i .nsu:e:te via2a dumne1eias0. Este o urmare dire0t a unirii 0elor dou firi .n Dristos, este forma invers a /o4ormntului /e 0are H-a f0ut 3iul: El, 0a Dumne1eu, se 0o5oar la nivelul omului, la e=isten2a smerit a vie2ii omene:ti, la 0onvie2uirea 0u oamenii, iar omul se ridi0 la .nl2imea vie2ii 0ere:ti, la .m/reun-trirea 0u Dumne1eu, .n /lanul unei e=isten2e mai /resus de sim2uri, /rintr-o s/orire deose5it a tuturor .nsu:irilor lui duhovni0e:ti, .nf/tuit su5 lu0rarea harului.

.n 0adrul a0estei vie2i misti0e Ataini0eB .ns, o5servm dou .nf2i:ri 5ine deose5ite una de alta: o .nf2i:are sim2it :i una mai /resus de sim2uri. ;rima .nf2i:are o formea1 unirea 0u Dristos sau /arti0i/area la via2a lui Dristos /rin mi9lo0irea formelor sim2ite, /e 0are ni le /une la .ndemn "iseri0a, 0eea 0e formea1 la un lo0 6Misti0a litur4i07, 0u/rins /e s0urt .n a0east defini2ie: 6Sim2irea 0ea mai /resus de sim2uri a /re1en2ei adevrate a lui Dristos, /rin mi9lo0irea formelor materiale7 Aa/ la 5ote1, untdelemn sfin2it la Mirun4ere :i Sfntul Maslu, /ine :i vin la Sfnta EuharistieB. Este o 0ale 0o5ort la nivelul sl5i0iunii omene:ti A0are nu se /oate ridi0a .ntotdeauna 0u u:urin2 .n /lanul 0el mai /resus de sim2uri al vie2ii duhovni0e:tiB, dar totu:i a5solut ne0esar att marii ma9orit2i a 0redin0io:ilor, 0are 0ontinu s rmn /n la sfr:itul vie2ii .n a0est 0adru, 0t :i eroilor 0redin2ei, 0are, /rin osteneli .n ma9oritatea 0a1urilor mai /resus de /uterile omene:ti, rvnes0 :i 0hiar /ur0ed a se .nl2a la forma 0ea 0urat a misti0ii, unde unirea 0u Dumne1eu se .nf/tuie:te dire0t, fr mi9lo0irea ni0i unei forme sim2ite, rmnnd, 0u toate a0estea, .n0adra2i :i .n via2a duhovni0eas0 de o5:te. Deoare0e .nf2i:area a0easta sim2it a vie2ii 0re:tine sau misti0a litur4i0, este o form de via2 0omun :i, de0i, 0unos0ut tuturor, ai0i m voi mr4ini, 0um am s/us :i mai .nainte, a fa0e o e=/unere s0urt asu/ra 0elei de a doua .nf2i:ri a vie2ii 0re:tine, adi0 a formei 0elei mai /resus de sim2uri, artnd :i 0ele trei fa1e suitoare s/re desvr:ire, :tiind 0 a0easta este o form de via2 duhovni0eas0 la 0are se

an4a9ea1 numai eroii 0redin2ei, adi0 0ei 0e simt o 0hemare deose5it s/re a0easta, de:i /osi5ilitatea o are ori0e 0re:tin. Ei, a0e:ti eroi duhovni0e:ti Ade o5i0ei monahiB, 0are ies din 0adrul vie2ii 0omune :i se avnt 0a ni:te vulturi s/re .nl2imi, au de str5tut 0ele trei fa1e amintite, /line de tot felul de ne0a1uri :i is/ite, /n s a9un4 a se odihni /e 0ulmea desvr:irii, .nto0mai 0a /e un alt munte al +a5orului, s0ldat .n /oto/ul de lumin al ra1elor .ndumne1eitoare. -0estea sunt: .3a1a 0ur2irii de /atimiI 2.3a1a iluminriiI 3.3a1a unirii trei 0om/artimente duhovni0e:ti deose5ite, fr 0a totu:i .ntre ele s se /oat tra4e hotare /re0ise des/r2itoare, deoare0e se .ntre/trund una /e alta. Dar, mai .nainte de a se arta semnele deose5ite ale 0elor trei fa1e, tre5uie s s/un 0 :i .nsu:i a0est 0adru 0urat al misti0ii ni se .nf2i:ea1, la rndul su, 0om/us din dou elemente deose5ite: un element omenes0, re/re1entat de toate ostenelile de/use de 0el 0e dore:te s se desvr:eas0, formnd /artea as0eti0 Aadi0 de e=er0itare .n lu/tele duhovni0e:tiB, iar a doua este /artea misti0 Ataini0B /ro/riu-1is, re/re1entat de elementul dumne1eies0, harul, 0are a9ut nevoitorului .n ostenelile sale, /n .l transform din tru/es0 .n duhovni0es0, adu0ndu-l la starea de .ndumne1eire :i f0nd din el 6un alt Dristos7. Elementul omenes0, 0u/rins su5 forma tuturor nevoin2elor, /redomin .n fa1a /rim, a0eea a 0ur2irii de /atimi, fiind /re1ent .n a0ela:i tim/, 0u ne0esitate a5solut, .n 0hi/ taini0, :i elementul dumne1eies0,

harul, fr de 0are nu ne /utem .n0hi/ui ni0i m0ar .n0e/utul a0estui drum /este msur de anevoios, dar 0el /u2in tot /e atta :i de .nalt. -:adar, as0e1a, adi0 e=er0itarea .n nevoin2e, re/re1int /artea a0tiv a omului .n 0alea a0easta de desvr:ire :i .ndumne1eire a firii sale, iar misti0a re/re1int /artea li/sit de a0tivitate Alatura /asivB, 0nd omul nu se mai lu/t, 0i numai /rime:te 0u su/unere tot 0eea 0e Dumne1eu fa0e 0u el, fie .n tain, fie la artare. -0east lu/t a omului 0u sine .nsu:i se re1um la str/irea /atimilor A0ara0terul ne4ativ al 0ur2ieiB :i do5ndirea virtu2ilor A0ara0terul /o1itivB, lu0rarea tre5uind s fie .nso2it ne0ontenit de ru40iune, .n .n2elesul ei /ro/riu. Ji, deoare0e am amintit de lu/ta omului 0u sine .nsu:i, 0eea 0e .n .n2eles 0omun ar .nsemna o adevrat rt0ire Asau 0hiar monstruo1itateB, /entru a nu se a9un4e la vreo .n2ele4ere 4re:it, tre5uie s /re0i1e1 0, .n /lanul vie2ii duhovni0e:ti, natura omeneas0 este /rivit su5 du5l .nf2i:are: .n /rimul rnd este .nf2i:area ei de la .n0e/ut, 0urat de vina /0atului, :i, al doilea, este .nf2i:area ei /0toas, de du/ 0derea lui -dam. .n ea .ns:i, natura omului nu are nimi0 ru, fiind lu0rarea minilor lui Dumne1eu. Dar a devenit rea /rin folosirea .n ru a li5ert2ii voin2ei. -:a 0 e=er0itarea .n nevoin2, sau lu/ta 0u sine .nsu:i, omul nu o va du0e 0ontra naturii, 0i /entru natur. (0i 5inele este du/ fire sau 0onform 0u firea, iar rul este .m/otriva firii sau 0ontrar 0u firea. -:a 0 toat silin2a nevoin2elor 0onst .n a readu0e natura la starea ei 0ea dinti din ;aradis, dinainte de 0dere.

(u vei mnca din toi pomii raiului, s/une Dumne1eu omului la sin4ular, adresndu-se /r2ii .n2ele4toare Ara2ionaleB a sufletului. (i, dim/otriv, El 1i0e la /lural, adresndu-se, oare0um, tuturor sim2urilor: "ar din pomul cunotinei binelui i rului, s nu mncai) 8mul .ns a /referat s mnn0e din /omul o/rit, adi0 s se lase trt de sim2uri, :i a 01ut .n mul2imea .n0linrilor :i a /atimilor tru/e:ti, de unde 0on0lu1ia ortodo=: tre5uie a .nfrn4e sim2urile, a omor. nu natura, 0i /atimile :i a se e=er0ita .n 0u4etri dumne1eie:ti, /entru a eli5era :i .nl2a din nou natura<. -:a 0 s0o/ul imediat al nevoin2elor sau al as0e1ei, este des/timirea sau 0ur2irea de /atimi, iar s0o/ul ultim este de a deveni din nou /l0ut lui Dumne1eu :i a ne uni 0u El, /rin iu5ire :i 0ontem/la2ie AvedereB. @eu:ita .n a0east lu/t de des/timire este 0ondi2ionat de le/darea de lume :i de sine .nsu:i. (0i tre5uie s ne le/dm de lume, tre5uie s ne rsti4nim 0u Dristos :i s-! /urtm 0u 5u0urie 0ru0ea, ne0a1urile :i suferin2ele Sale. S ne su/unem tru/ul, s-l domolim :i s-l fa0em as0ulttor duhuluiI s omorm 6tru/ul /0atului7, s omorm /oftele lui. Cci n'ust este poarta i strmt este calea))) +re5uie s ne le/dm nu numai de lume, 0i :i de noi .n:ine, de via2a noastr'. #evoin2e, as0etism, le/dare de lume :i .n a0ela:i tim/ 5u0urie de lume, 5u0urie de f/turi, 5u0urie duhovni0eas0 a inimii, 0are strluminea1 totul, 0are
<!renee Dausherr, Orientalia C*ristiana, volumul <', /. 2&. '#i0olae -rseniev, +iserica ,sritean, -rhimandrit +it Simedrea. C!!, nr.

tradu0ere

.nvesele:te totul, lumina vie2ii ve:ni0e, 0are se revars /este tot... )0i4nd tru/ul, t4duind lumea :i, totu:i, 5u0urndu-te de ea :i 5ine0uvntnd-o, iluminnd-o :i a00e/tnd-o, .ns .n forma ei duhovni0eas0 de la .n0e/ut, .n lumina .m/r2iei lui Dumne1euI a0easta este ideea fundamental Aa0esta este /arado=ul, antinomia radi0alB 0are se .nal2 s/re o unitate /erfe0t, or4ani0 a lumii, .ntr-un alt /lan de e=isten2?, 0onstituind forma 0ea mai .nalt de via2 0re:tineas0, mai ales .n 0adrul vie2ii monahale. (ele trei voturi de/use la tunderea .n monahism - sr0ia, fe0ioria :i as0ultarea - sunt .n msur s forme1e un mediu /rielni0 de .m/linire a a0estei 0ulmi de via2 0re:tin, fr a .nsemna 0u ne0esitate :i 5iruin2a. Srcia .nseamn renun2are total la 5unurile lumii, nu att .n liter A0nd este vor5a de stri0tul ne0esar al vie2iiB, 0t mai ales .n duh, .n2ele4nd de1li/irea inimii de ele. #ecioria este le/darea de lume :i de sine .nsu:i, .n a0ela:i tim/. .n .nfrnarea /oftei tru/e:ti se 0on0entrea1, de fa/t, .ntrea4a renun2are la /atimile tru/ului. Ascultarea, 0ea mai 4rea dintre toate, .nseamn renun2area total la tine .nsu2i, omorrea voin2ei /ersonale e4oiste :i su/unerea a5solut la voin2a lui Dumne1eu, e=/rimat A.n 0adrul vie2ii monahale de o5:teB /rin voin2a e4umenului /e 0are 2i l-ai ales de 5un voie. (0i as0ultarea este 5unul 0el

? Diadoh al 3oti0eii, .n -ilocalia, voi. !, Si5iu, $<?, /. 3''.

dinti dintre toate virtu2ile .n0e/toare, deoare0e nimi0e:te /rerea de sine :i na:te smerita 0u4etare .n sufletul omului. De a0eea, 0elor 0e se strduies0 .n ea 0u 5u0urie, li se fa0e intrare :i u: s/re dra4ostea lui Dristos. ;e a0easta neso0otind-o -dam, s-a /r5u:it .n adn0ul iaduluiI :i /e a0easta iu5ind-o Mntuitorul, .n s0o/ul mntuirii oamenilor, a as0ultat /e ;rintele Su /n la 0ru0e :i /n la moarte. Vor5ind des/re 0ur2irea /0atelor, tre5uie s :tim :i a0eea, 0 ea se refer att la /atimile tra/ului A/urifi0area fi1iolo4i0 sau mortifi0area tuturor sim2urilorB, 0t :i la /atimile sufletului A/urifi0area /siholo4i0B sau /uritatea intern a min2ii, a fante1iei, a memoriei :i a voin2ei, s0him5ndu-le tuturor dire02ia dins/re 0ele /mnte:ti, 0tre 0ele de sus. @e1ultatul a0estei lu/te, da0 este dus 0u su00es, este do5ndirea ne/timirii Aapat*eiaB, adi0 a9un4erea la st/nirea /este /atimile tra/ului :i ale sufletului :i .n0e/utul tririi .ntr-o atmosfer de armonie /aradisia0 a tuturor sim2urilor, /rin 0are se /oate 0/ta din nou sentimentul de feri0ire al lui -dam, dinainte de 0dere. -0east stare de ne/timire sau apat*eia, 0u termenul .ntre5uin2at de teolo4ia misti0, este, du/ #i 0hita Stethatos, de dou feluri: una este fru0tul as0e1ei, al /ostului, al omorrii sim2urilor, 0are stin4e /atimile :i resta5ile:te ordinea natural .n mi:0rile sufletului :i ale tru/uluiI a doua .n0e/e odat 0u /rimele manifestri ale 0ontem/la2iei Aadi0 a vederii duhovni0e:tiB, f0ndu-se sim2it /rintr-o seam de re1ultate minunate: /a0ea /erfe0t a 4ndurilor, vederea /trun1toare a lu0rurilor dumne1eie:ti :i omene:ti, des0o/eriri su/ranaturale, et0.

-tt o ne/timire 0t :i 0ealalt, sunt un rod al a0eluia:i Duh Sfnt, (are .ns lu0rea1 diferit: .n /rimul rnd .n5u: :i st/ne:te A2ine .n fruB, .n al doilea slo5o1e:te :i iluminea1. )na este as0e1, adi0 mun0, sudoare, o5oseal, 0ealalt este odihn, li5ertate. Sin4ur a0east a doua form de ne/timire, li5er 0om/let, nu numai de sine, dar :i de lume, fa0e 0a sim2urile s se transforme 0om/let :i, li5er de ori0e s0lavie, omul se /oate .nl2a u:or 0tre Dumne1eu, devenind 0a un .n4er de lumin, .m5r0at .n tru/ material :i 0are trie:te totu:i .ntre oameni 0a o fiin2 nematerial. De a0eea, starea a0easta /re1int ni:te semne u:or de o5servat: 0ur2irea inimii, o mare st/nire de sine, re1ultat din omorrea /atimilor :i do5ndirea virtu2ilorI o /trundere mai adn0 a lu0rurilor dumne1eie:ti 0elor mai /resus de sim2uri, de/:irea ru40iunii vor5ite :i dorin2a de 0onvor5ire 0u Dumne1eu mult s/orit. (u astfel de a4onisite duhovni0e:ti, 0:ti4ate /rin 4rele osteneli, nevoitorul /:e:te .n 0ontinuarea ur0u:ului, 0u sufletul ars de setea ne/otolit a desvr:irii, intrnd .n 0ea de-a doua fa1 a vie2ii duhovni0e:ti, .n fa1a iluminrii. -0east fa1 re/re1int un stadiu mi9lo0iu, de tre0ere, .ntre fa1a de 0ur2ire :i 0ea a unirii, fiind un fel de 6auror7 a vie2ii misti0e. Din a0east 0au1 mul2i teolo4i misti0i, /rintre 0are :i Sfntul Simeon #oul +eolo4, o neso0otes0, 2innd seama numai de dou fa1e: 0ea de 0ur2ire :i 0ea a unirii. +otu:i, ma9oritatea teolo4ilor o /strea1, 0onsidernd-o, 0um am s/us, 0a o /unte de tre0ere .ntre /rima :i ultima fa1.

.n a0east fa1, /atimile :i is/itele, de:i .n0 e=istente, nu mai au /utere de manifestareI iar e=er0itarea .n fa/tele 0ele 5une nu se fa0e 0u sila, 0i este o 0onformare /l0ut la natura 0ea nou, mi:0at de ins/ira2ia lui Dumne1eu, su5 .ndemnul harului. @u40iunea :i medita2ia nu mai sunt vor5ite, 0i mintale, interiori1ndu-se :i devenind /l0ut sim2ite. !u5irea de Dumne1eu este mult s/orit, .nl2nd sufletul /n la 0ontem/larea AvedereaB a0tiv, un .n0e/ut al 0unoa:terii lu0rurilor dumne1eie:ti, 0are se va desvr:i .n 0urnd, transformndu-se .n 0ontem/la2ie /asiv%, .n fa1a unirii. -0east 0ontem/la2ie a0tiv, sau 0ontem/lare a naturii, are dre/t s0o/ re4sirea .n2elesului lu0rurilor, a ra2iunii lor de a fi. Este o metod de .nl2are a sufletului 0tre Dumne1eu, /le0nd de la 0ele v1ute, /entru a a9un4e la o /trundere .n taina realit2ilor dumne1eie:ti :i omene:ti. Este o t*eoria, un .n0e/ut de 0unoa:tere misti0, su/erioar ori0rei 0unoa:teri
% Contemplaia sau vederea activ este a0eea la 0are a9un4e omul /rin silin2 /ro/rie, 0um s/une Sfntul -/ostol ;avel des/re /4ni .n E/istola 0tre romani. ( cele nevzute ale lui "umnezeu, adic venica Lui putere i dumnezeire, din !pturi cunoscndu-se, pe ei i !ace !r rspuns) -:a .n0t /4nii, 0hiar da0 n-au /rimit des0o/eriri su/ranaturale de la Dumne1eu, 0um au /rimit israeli2ii /rin Moise :i /rofe2i, totu:i, ei /uteau s a9un4 la 0unoa:terea lui Dumne1eu /e 0ale natural, 9ude0nd du/ f/turi: 0ine este 0reatorul :i le4islatorul lor :i 0u 0e s0o/ sunt f0ute. !ar contemplaie, sau vedere pasiv, este a0ea feri0it vedere de 0are se .nvredni0es0 sfin2ii 0te /u2in :i .n lumea a0easta, dar, mai desvr:it, .n lumea 0ealalt. -0est fel de vedere se nume:te pasiv, /entru 0 /uterile omului nu 0ontri5uie 0u nimi0 la ea, 0i i se d totul .n dar.

do5ndite /e 0alea studiilor :i numit, 0u o e=/resie /ro/rie teolo4iei misti0e, docta i'norantia) Din a0east 6ne:tiin2 .n2elea/t7, #i0hita Stethatos, u0eni0ul Sfntului Simeon #oul +eolo4, .:i f0ea o 4lorie s/unnd 0 ori0e 0unoa:tere do5ndit /e 0alea studiilor este sla5 :i, .n ma9oritatea 0a1urilor, falsI /e 0nd 0unoa:terea venit dire0t de la Dumne1eu, /rin harul Duhului Sfnt, este si4ur .n toate & /rivin2ele :i, de0i, mai /resus de ori0are alt 0unoa:tere. .n a0east fa1 a iluminrii, se fa0 artate darurile Duhului Sfnt, numite harisme: vederile e=traordinare, fa0erea de minuni, e=ta1ul, /re0um :i o seam de fenomene /siho-fi1iolo4i0e: .nl2area de /e /mnt A0um a v1ut (uviosul Kosima /e Maria E4i/tean0aB, 0ununi de ra1e luminoase .n 9urul 0a/ului, strlu0irea fe2ii sau 0hiar a tru/ului .ntre4, i1vorri de mir, a52inerea .ndelun4at de la mn0are, 5utur :i somn, et0... +ot .n a0east fa1 au lo0 :i 0ur2irile /asive $, 0are /ot fi so0otite 0a ultima :i 0ea mai 4rea .n0er0are a nevoitorului .n drumul >ol4otei /timirii sale, /n s a9un4 la 5iruin2a .nvierii. S/re deose5ire de 0ur2irile a0tive din fa1a .nti, unde 4reutatea lu/tei era sus2inut de om, harul numai a9utndu- , a0um omul

&(om/. Orientalia C*ristiana, o/. 0it., /. 2$. $(ur2ire sau /urifi0are a0tiv este a0eea /e 0are nevoitorul o .nde/line:te /rin silin2e /ro/rii, 0um ar fi /ostul, ru40iunea, .nfrnarea de la /oftele lumii, ostenelile tru/e:ti /entru domolirea /atimilor, et0. !ar 0ur2irea sau /urifi0area /asiv este a0eea 0are vine asu/ra nevoitorului /rin slo5o1enia lui Dumne1eu, tot s/re 5inele lui, iar el nu are de0t s o ra5de 0u trie - a:a 0um au fost toate 0ele 0te le-a r5dat !ov :i al2ii asemenea.

nu are de0t s su/orte 0eea 0e-i trimite Dumne1eu /entru de1rd0inarea definitiv a /atimilor. +oate a0este 0ur2iri /asive, ra/ortate att la sim2uri, 0t :i la suflet, adu0 de multe ori /e nevoitor .n starea de a se 0onsidera /rsit de Dumne1eu, .nto0mai 0a !isus /e 0ru0e, 0eea 0e- fa0e s stri4e :i el 0u 4las asemntor 0u al Hui: "umnezeul meu, "umnezeul meu, de ce m-ai prsit. -0easta este 0eea 0e se nume:te .n misti0 6noa/tea sim2urilor7 A0nd este vor5a de 0ur2irea /asiv a sim2urilorB :i 6noa/tea s/iritului7 A0nd este vor5a de /urifi0area /asiv a /atimilor s/irituluiB 0ara0teri1ate /rintr-o mare se0et duhovni0eas0. -5solut nimi0 numai lea4 /e nevoitor de /mnt .n a0east /erioad, :i .n0 nimi0 nu-i d si4uran2a 0 se afl le4at de 0ele 0ere:ti, 0eea 0e-i /rodu0e o tortur fr seamn. .ntr-o astfel de 4rea situa2ie, sin4urul mi9lo0 de a 5irui este druirea total .n voia lui Dumne1eu, su5 su/rave4herea unui duhovni0 is0usit. 8dat .ns ie:it 5iruitor :i din a0east 4rea .n0er0are, nevoitorul se /oate 0onsidera a9uns la trea/ta 0ea mai .nalt a vie2ii duhovni0e:ti - att 0t este 0u /utin2 .n via2a /mnteas0 -, de unde urmea1 s se 5u0ure de 0ontem/larea :i 0unoa:terea frumuse2ii lui Dumne1eu. !u5irea lui fa2 de Dumne1eu este a9uns a0um la desvr:ire. ;e oameni, 0a :i .ntrea4a f/tur, .i iu5e:te .n 0el mai .nalt 4rad, .n fie0are din ei v1nd 0hi/ul lui Dumne1eu. 8 /a0e desvr:it .i um/le sufletul :i o si4uran2 a5solut .n e=isten2a lumii de din0olo .i um/le inima. Smerenia .i este de asemenea desvr:it. (ea de a treia :i ultima fa1 a vie2ii duhovni0e:ti este fa1a unirii, adi0 fa1a .n 0are sufletul misti0ului

se une:te de/lin, .n mod nemi9lo0it, 0u Dumne1eu, .nto0mai 0um sufletele 0re:tinilor de rnd se unes0 .n mod real 0u Dristos la Sfnta (umine0tur, dar /rin mi9lo0irea v1ut a +ru/ului :i Sn4elui Domnului euharistie, /rimit su5 forma /inii :i a vinului. -0east unire la marii misti0i se .nf/tuie:te /rin 0unoa:tere :i iu5ire, o 0unoa:tere e=/erimental, datorit unei intui2ii dire0te :i imediate a Divinit2ii. -:a 0 fa1a unirii este /redominat de 0ontem/la2ia /asiv, 0u toate tre/tele :i 4radele ei. Defini2ia 0omun a a0estui fel de 0ontem/la2ie este: 6;rivirea sim/l, nemi9lo0it :i iu5itoare a lui Dumne1eu7. Du/ r5darea lui !ov, adi0 du/ 4reutatea tuturor nevoin2elor As/une #i0hita StethatosB, du/ vederea /trun1toare a lui !lie /rintre 0reaturi, adi0 du/ vederea fi1i0 A0ontem/la2ie a0tiv t*eori/, el, misti0ul, este admis 0u Sfntul ;avel .n al treilea 0er, unde a:tea/t s i se des0o/ere 0uvintele 0ele taini0e. 8mul desvr:it de a0um .n0olo, deo/otriv 0u -/ostolii, are 4nduri a/ostoli0e, /oate, 0a :i Sfntul !oan Evan4helistul Adu/ vedenia din ;atmosB s se re.ntoar0 la oameni :i s le s/un 0e a v1ut .n Dumne1eu. El /oate s fa0 a0est lu0ru, este 0hiar dator s-l fa0 :i ni0i nu /oate altfel, 00i a0um este 0u adevrat 6theolo47 0. ;rin urmare, 0ontem/la2ia /asiv nu este alt0eva de0t o .n2ele4ere :i o 0unoa:tere 0urat a lui Dumne1eu, li/sit de ori0e mi9lo0ire 0reat, lu0ru /entru 0are sfin2ii o mai numes0 :i 6sfnta i4noran27, adi0 o ne4li9are total de sine, o ie:ire a5solut din /ro/ria ta /ersoan, /entru a te um/le de

0 Orientalia C*ristiana, o/. 0it., /. 2$-30.

Dumne1eu. Semnul deose5it al a0estei stri este dorin2a ar1toare de a fi ne0ontenit numai 0u Dumne1eu, frumuse2ea a5solut, /entru a te .ndestula de /rivirea sim/l, de 0ontem/la2ia /asiv a a0estei frumuse2i. (ontem/la2ia /asiv /re1int :i ea la rndul ei urmtoarele fa1e: .Hini:tea 0isi*ia/, 0nd /re1en2a lui Dumne1eu este sim2it /rintr-o 4ustare duhovni0eas0 deose5it, 0are atra4e .nuntru toate fa0ult2ile, afar de memorie :i fante1ie, 0are rmn li5ere, /rodu0nd o /a0e :i o 5u0urie ne4rit. Durata a0estei stri varia1 de la o 0li/ la 0teva 1ile, tim/ .n 0are misti0ul /oate a0tiva. 2.)nirea .n tim/ul 0reia toate fa0ult2ile sunt st/nite de /re1en2a lui Dumne1eu, sufletul 0/tnd o .n0redere a5solut 0 se afl .n Dumne1eu :i Dumne1eu .n el, lu0ru /e 0are- 2ine minte ani de 1ile sau 0hiar toat via2a. 3.E=ta1ul este a treia fa1 a 0ontem/la2iei /asive. .n a0east fa1, r/irea sufletului .n Dumne1eu este .nso2it de sus/endarea a0tivit2ii tuturor sim2urilor. +ru/ul devine re0e, res/ira2ia :i /ulsul redusI nu vede, nu aude, nu simte nimi0, 0i rmne nemi:0at .n /o1i2ia .n 0are a fost sur/rins 0u /rivirea fi=at s/re un o5ie0tiv nev1ut de nimeni de0t de el A:i ;aisie Veli0iEovsEi, stare2ul Mnstirii #eam2ului, era v1ut adeseori de u0eni0ul su .n a0east stareB. E=ta1ul, la rndul su, /re1int urmtoarele 4rade: !. xtazul simplu, .n tim/ul 0ruia sufletul este r/it .n0et, /e neo5servate, Mirele sufletes0 lsndu-se s fie sim2it :i la venire :i la /le0are, rnind

luntrul misti0ului 0u iu5irea Sa. Da0 vrea, misti0ul se /oate o/une. !!.,pirea 0nd sufletul este r/it 0u atta violen2, .n0t i se /are 0 este ru/t din tru/I vede :i .nva2 lu0ruri e=traordinare, /e 0are nu le-a v1ut :i nu le-a /utut .nv2a .ntr-o via2 .ntrea4. +im/ul varia1 de la o 0li/ la 0teva 1ile. !!!.1nirea deplin sau nunta du*ovniceasc, .n 0are sufletul se une:te de/lin 0u Dumne1eu. E=ta1ul, su5 formele de mai sus, .n0etea1 sau devine foarte rar, 0on:tiin2a unirii 0u Dumne1eu fiind o stare /ermanent, 0u foarte mi0i 4oluri, .n anumite 0li/e fu4are. .ntrea4a fiin2 sufleteas0 :i tru/eas0 a misti0ului este /truns a0um desvr:it de /uterea harului Duhului Sfnt. -0east unire este .ns:i esen2a reli4iei 0re:tine, 0a e=/resie a unirii omului 0u Dumne1eu, sau a .ntre/trunderii vremelni0ului 0u ve:ni0ul. (0i via2a .n adevratul ei .n2eles, are o .ndoit .nf2i:are: este teandri0, adi0 dumne1eias0 :i omeneas0, fiind al0tuit dintr-un element dumne1eies0, harul sau ener4ia Duhului Sfnt, :i din elementul omenes0, fiin2a lui tru/eas0 :i sufleteas0, .n forma ei 0ea mai 5un. .ntre/trunderea taini0 a a0estor dou elemente d 0a re1ultat o via2 nou, mntuit de /0at, desvr:it, .ndumne1eit. -:a .n0t, via2a 0re:tin nu este alt0eva, de0t via2a omeneas0 druit .n .ntre4ime lui Dumne1eu. Misti0ii a9un:i .n a0east stare se 0ara0teri1ea1 /rintr-o e=traordinar a0tivitate su5 toate ra/orturile: moral, so0ial, 0ultural, 0hiar administrativ, et0. !u5irea fa2 de Dumne1eu :i fa2 de oameni nu mai

0unoa:te a0um ni0i o mar4ine. Sunt ni:te adevra2i transforma2i, .ndumne1ei2i /rin har, modela2i du/ 0hi/ul :i asemnarea lui Dumne1eu. Sunt sfin2i .n .n2elesul /ro/riu al 0uvntuluiI sunt o re.ntru/are a lui !isus Dristos. ;ar a fi 0o5or2i din 0er, /re1en2a lor atr4nd mul2imile 0a un ma4net, 0hiar 0nd nu s/un nimi0. -0easta este esen2a vie2ii 0re:tine, :i a0easta se .n2ele4e /rin 6misti0a ortodo=7. Este .nno5ilarea, transformarea, strluminarea naturii omene:ti, svr:it su5 influen2a /uterii .ndumne1eitoare a Duhului Sfnt, 0eea 0e - /otrivit inter/retrii date de ;rea0uviosul Serafim s-ar numi 6do5ndirea Duhului Sfnt7, adi0 a9un4erea la 0on:tiin2a transformrii de sine /rin /re1en2a Duhului Sfnt. 8mul este .nl2at din /utere .n /utere, /n a9un4e s fie s0him5at du/ .nf2i:area unui .n4er de lumin, 0hiar mai .nainte de a a9un4e s ias din 0ortul a0estui tru/ muritor. Sfntul Serafim de Sarov, des/re 0are tratea1 lu0rarea de fa2, re/re1int o 0ulme a vie2ii 0re:tine .n a0est .n2eles, el fiind 0a un stl/ de fo0 al Duhului Sfnt, att de strlu0itor, de /ar0 .n fiin2a :i .n /ersoana lui 8rtodo=ia :i-ar fi 0on0entrat toate ra1ele sale, /entru a fa0e artat 0u 0ea mai de/lin lim/e1ime 0ara0terul adevrat al 0re:tinismului rsritean :i al vitalit2ii "iseri0ii 8rtodo=e. -0est 6ultim sfnt7, 0um .l nume:te Mere9EovsEi, sfntul 5u0uriei 0re:tine, al 5u0uriei /as0ale, .ntru0hi/ea1 .n sine mie1ul vie2ii .n Dristos. El, 0u a9utorul harului Duhului Sfnt :i /rin silin2e /ersonale duse /n la 0ea mai .nfri0o:toare .n0ordare, a

str5tut toate fa1ele desvr:irii 0re:tine :i a a9uns /n la 0ea mai .nalt trea/t a 0ontem/la2iei /asive - e=ta1ul - /e 0are -a atins .n forma lui 0ea mai .nalt - unirea, du/ 0um se va vedea la lo0ul /otrivit din a0east lu0rare. -0um .ns, du/ 0e am artat /e s0urt 0ara0terul vie2ii 0re:tine .n 4eneral, :i al vie2ii misti0e, .n s/e0ial, restrn4nd 0er0ul /lanului lu0rrii, 4ses0 de 0uviin2 s fa0 o s0urt /rivire asu/ra 0re:tinismului :i a vie2ii 0re:tine din @usia, /entru a 0unoa:te m0ar a:a, /e s0urt, 0adrul vie2ii reli4ioase .n mi9lo0ul 0reia a rsrit a0east odrasl a sfin2eniei, noul f0tor de minuni din Sarov.

$oporul rus i "rtodo%ia ruseasc


;rin .ns:i /o1i2ia sa 4eo4rafi0 @usia a fost menit, 0hiar de la .n0e/ut, s /rodu0 un /o/or 0u o /siholo4ie foarte 4reu de definit, 0u o 0om/le=itate de nuan2e /siholo4i0e, dintre 0are iese .n relief mai mult :i mai /roeminent de0t ori0are alta, nota reli4io1it2ii. -:e1at la hotarul dintre -sia :i Euro/a :i e=/us la /uterni0e .nruriri :i dintr-o /arte :i din 0ealalt, /o/orul rus a .ntrunit .n via2a :i 0ultura lui multe elemente venite din afar :i adeseori strine .ntre ele. .n ultimele dou sute de ani - de la ;etru 0el Mare .n0oa0e -, istoria ru:ilor a luat o orientare hotrt 0tre -/us :i s-a men2inut 0u fa2a .ndre/tat

.ntr-a0olo /n a0um un /trar :i mai 5ine de vea0 . (u toate a0estea, att .n via2a, 0t :i .n toat mentalitatea lor, au rmas urme adn0i :i de-a /ururea ne:terse ale ve0int2ii rsritene. Ji din toate 0urentele venite din a0ea /arte, 0el mai ve0hi, mai /uterni0 :i mai 0u/rin1tor a fost, fr .ndoial, 0urentul reli4ios. .nrurirea 0redin2ei reli4ioase a "i1an2ului a .n0e/ut odat 0u /rimirea 0re:tinismului. Ji 0u toate nea9unsurile de form :i de fond, 0u 4reu de .nlturat dintr-un astfel de ameste0 de nuan2e /siholo4i0e, reli4io1itatea a intrat 0hiar de la .n0e/ut, 0a un fa0tor viu .n via2a /o/orului rus. -vnd /uterea de a uni elementele strine ale /o/ula2iei, "iseri0a @us a fost 0hiar de la .n0e/ut s/ri9init de o0rmuire, devenind 0u tim/ul un 0ola5orator /uterni0 al ei .n formarea statului. E/o0a 2arist a 4sit "iseri0a adn0 .nrd0inat .n via2a /o/orului :i un 0ler 0are e=er0ita o /uterni0 .nrurire asu/ra maselor. De a0eea 2arii au s/ri9init .ntotdeauna "iseri0a, strduindu-se a sdi temeini0 .nv2tura 0re:tin .n sufletul /o/orului :i a /re4ti 5ine 0lerul /entru /ro/:irea vie2ii reli4ioase. Ji 0hiar da0 f0eau asta dintr-un vdit interes /oliti0, lu0ru si4ur este 0 su5 .nrurirea a0estor 0ondi2ii .n mul2i oameni se de:te/tau tre/tat 0erin2ele reli4ioase, 4ndirea :i sentimentul lor 0/tnd o nou orientare. 8 5ine 4ritoare dovad a roadelor aduse de a0east situa2ie .n via2a reli4ioas a /o/orului rus este monahismul 0are a luat na:tere 0hiar de la introdu0erea 0re:tinismului .n a0east .ntins 2ar. El a .n0e/ut a se rs/ndi 0u o /utere mereu 0res0nd .n tot 0u/rinsul 2rii, e=er0itnd o influen2 din 0ele mai 5inef0toare
.n $<% An.ed.B.

asu/ra sufletelor doritoare de 0re:tinismului na2ional o vdit :i misti0, de o sntate :i vi4oare rar .ntlnit.

Dumne1eu /ronun2at

:i dnd .nf2i:are

Vi a a mo nahal n &usi a
Ha .n0e/utul istoriei monahismului ruses0 se afl renumita mnstire 0u /e:teri 6;e0ersEa Havra7 din Miev, .ntemeiat de vesti2ii -ntonie :i +eodosie A 0%<B. 3aima des/re nevoin2ele tru/e:ti, des/re smerenia, 5lnde2ile :i 5inefa0erile 0lu4rilor de ai0i s-a rs/ndit de tim/uriu /retutindeni. $atericul $ecers2i, 0are 0u/rinde i0oane mi:0toare din via2a /rin2ilor de la ;e0ersEa din vea0urile C!-C!!!, este 4ritor .n a0east /rivin2. )na din 0ara0teristi0ile monahismului rus este a0eea, 0 el n-a slu9it numai lui sin4ur, 0i /o/orului .ntre4, 0are, de:i rvnitor, dar fiind .n0 tnr .n 0ele ale 0redin2ei, avea nevoie de un /ov2uitor. De a0eea, 0lu4rul rus a fost .ntotdeauna :i un misionar, /urttor de 0ultur reli4ioas, mun0itor .n o4orul dra4ostei 0re:tine :i a/rtor al dre/t2ii, a/rtor al 0elor sla5i :i o5idi2i .n fa2a 0elor /uterni0i. -0esta este motivul /entru 0are /o/orul de /retutindeni a aler4at s/re mnstiri, .nto0mai 0a s/re ni:te oa1e mntuitoare, att /entru /otolirea setei duhovni0e:ti, 0t :i /entru alinarea suferin2elor :i ne0a1urilor de tot felul. -deseori, 0hiar :i /rin0i/ii

:i .m/ra2ii frmnta2i de sim2ul rs/underii /entru 0ondu0erea /o/orului re0ur4eau la sfaturile 0lu4rilor. Sfntul Ser4hie de @adone9 At 3$2B .ntemeietorul Mnstirii Sfnta +reime din a/ro/iere de Mos0ova, unul din 0ei mai res/e0ta2i sfin2i ru:i, /oate servi de e=em/lu 0a fi4ur duhovni0eas0 0entral, .n 9urul 0ruia se adunau /uterile suflete:ti ale /o/orului. (rduri nesfr:ite de 0redin0io:i 0ur4eau din toate /r2ile /entru a se .n0hina :i a se vinde0a de felurite 5oli tru/e:ti :i a-:i .m/ros/ta /uterile sufletului .n Mnstirea Sfnta +reime :i la /i0ioarele ;rea0uviosului ;rinte Ser4hie 2. -0east mnstire n-a rmas sin4ur. .n 9urul ei s-au .ntemeiat :i alte mnstiri, dnd re4iunii /duroase din /artea de mia1noa/te a Mos0ovei .nf2i:area unei adevrate 6+e5aide7, unde se adunau o:tiri .ntre4i de eroi ai 0redin2ei, 0are, /rin nevoin2ele lor su/raomene:ti, .n /ost :i .n ru40iune, se .nl2au din /utere .n /utere, f0ndu-se vase alese ale Duhului Sfnt. ;rin 0ur2enia sufletului lor, ei 0reea1 .n /rea9ma lor o atmosfer de adevrat armonie /aradisia0: se fa0 /rieteni 5uni 0u ur:ii, /e 0are-i hrnes0 0u /ineI dau de mn0are din mn /srilor 0erului :i le /oart /e 0a/ sau /e umeriI :i ln4 ei stau vul/i 0u ie/uri la un lo0, .m/linind astfel /rin ei .n:i:i ve0hea /rofe2ie a lui !saia: #tunci leul va sta la un loc cu vielul i un copil i va pate, a9un4nd, adi0 la a0ea 0ur2ie sufleteas0, des/re 0are s/une Mntuitorul .n Evan4helie: "e nu vei !i

2 (om/. 3ona*ismul rsritean, #. -rseniev, trad. (ernu2i, $<0, /.<%-<$.

i rom.

;r.

calea ;rof.

ascetico-mistic !. Ku4ravu,

ca pruncii, nu vei putea intra n mpria lui "umnezeu) .n0e/nd din vea0ul al CV!-lea .ns, via2a reli4ioas .n @usia .n0ear0 o serioas de0dere, iar via2a monahal tre0e de asemenea /rintr-o 0ri1 a00entuat :i o mare se0tuire duhovni0eas0. E/o0a lui !van 0el >roa1ni0 :i 0hiar a lui ;etru 0el Mare, dar mai 0u seam a0eea a sn4eroasei -nna Avea0ul al CV!!!-leaB :i a nemiloasei E0aterina a !l-a, du0 "iseri0a la un /un0t 0ulminant de /timire. (u toate a0estea, din mi9lo0ul unor astfel de suferin2e martiri0e, .n0e/ s renas0 for2e noi de .ntrire duhovni0eas0. .n fruntea a0estei noi mi:0ri de .ntrire :i re.m/ros/tare duhovni0eas0, st marele as0et :i misti0 +ihon de KadonsE A %2<- %&3B, fost e/is0o/ de Vorone9 :i retras a/oi .n Mnstirea KadonsE, unde s-a dedi0at 0u totul tririi adevrate a vie2ii duhovni0e:ti. El este so0otit 0ea dinti fi4ur de stare, a/ari2ie att de 0ara0teristi0 .n 0adrul monahismului ruses0 din vea0ul al CV!!!-lea :i al C!C-lea 3, dar 0u rd0ini .nfi/te .n 0re:tinismul tnr al /rimelor vea0uri, avnd .n0e/uturi tot att de ve0hi 0a :i monahismul .nsu:i. 4tare - un 0uvnt nou, ne.ntlnit .n studiul de fa2, /n ai0i. (are este .n2elesul a0estui numeN (uvntul 4tare .n lim5a rus nu are a0ela:i .n2eles /e 0areare .n lim5a romn, unde .nseamn 60ondu0tor de mnstire7, 0eea 0e .n lim5a rus se e=/rim /rin 0uvntul: 6.ntistttor7 A5astoiateli/

3 (om/. #. -rseniev rsritean, o/. 0it., /. '3-'%.

3ona*ismul

calea

ascetico-mistic

sau e4umen. 4tareii A5trniiB sunt a0ei 0lu4ri 0are, /rin via2a lor deose5it de as/r, /rin desvr:it le/dare de lume :i de sine :i /rintr-o 0ontinu e=er0itare .n ru40iune, a9un4 la sfin2enia vie2ii, do5ndind de la Dumne1eu darul :i /uterea de a fi de folos tuturor oamenilor, att /rin .nv2tur :i sfat, 0t :i /rin vinde0ri :i fa0eri de minuni. @u40iunea ne.n0etat :i iu5irea ne2rmurit fa2 de Dumne1eu :i fa2 de oameni, sunt 0ele dou .nsu:iri esen2iale 0ara0teristi0e unui stare) El slu9e:te tuturor 0u dra4oste, se interesea1 de 5u0uriile :i de ne0a1urile lor, le d sfaturi, mn4ieri, :i-i .m5r5tea1 .n toate vitre4iile vie2ii, .n a:a fel .n0t 6fie0are se .ntoar0e mai .ndre/tat la 0asa lui7. Stare2ul nu este un om al minunii, de:i este druit de Dumne1eu :i 0u a0east /utere, 0i este, .nainte de toate, un /ro/ovduitor :i un .nv2tor al Evan4heliei /rin 0uvnt :i /rin fa/t, .m5lsmnd 0u mireasma 0ereas0 a smereniei :i a dra4ostei atmosfera din 9urul lui. #i0hita Stethatos < s/une urmtoarele des/re 0ei 0e-:i iau asu/ra lor a0east sar0in nes/us de 4rea de a fi stare, sau 6/rinte duhovni0es07: 6;uterea de a le4a :i a de1le4a nu este de0t o /arte din rolul de L/rinte duhovni0es0O :i /oate nu 0ea /rin0i/al. @olul 0el mai de seam este /ov2uirea, L/trunderea 4ndurilorO, .nv2tura. !ar /e a0easta, nimeni nu tre5uie s ai5 /rime9dioasa .ndr1neal de a o .ntre/rinde mai .nainte de a fi /rimit de la Dumne1eu, .n mod 0on:tient, harul Duhului Sfnt... (0i numai

< Orientalia C*ristiana, o/. 0it., /. %%.

darurile misti0e Ataini0eB dau mi9lo0ul :i dre/tul de a vor5i altora des/re Dumne1eu7. Stare2ul 5ine0uvntea1 /e to2i 0ei 0e vin la el, se roa4 /entru ei :i-i /ov2uie:te, 0a :i dn:ii, la rndul lor, s du0 o via2 de ne.n0etat ru40iune, de stare 0ontinu .naintea lui Dumne1eu :i de an0orare a .ntre4ii lor vie2i .n 0ru0ea lui Dristos. Ji .n a0east /ro/ovduire ne.n0etat a 0ru0ii lui Dristos 0onst, .ndeose5i, e=traordinar de marea im/ortan2 /entru lume :i /entru "iseri0 a monahismului ortodo=, .n 4eneral :i a 0elui ruses0 .n ' s/e0ial . -:a a fost, a:a a trit :i a:a a lu0rat marele +ihon, e/is0o/ de Vorone9 :i 6stare27 de KadonsE. 8 alt mare fi4ur de 6stare27, ns0ut tot /e /mntul @usiei, dar 0ruia i-a fost dat s rs/ndeas0 de /e /mntul 2rii noastre /arfumul 0eres0 al duhovni0iei athonite /n .n 0ele mai .nde/rtate mnstiri :i s0hituri .m/r:tiate /e /mntul 2rii sale, a fost arhimandritul malorus Au0raineanB ;aisie Veli0iEovsEi A %22- %$<B, 0ondu0tor al marilor Mnstiri #eam2u :i Se0u. -0esta a revrsat un nou 0urent de via2 duhovni0eas0 asu/ra @usiei, a/rin1nd a0olo mre2e fo0are de /utere duhovni0eas0 ?, 0u deose5ire la Mnstirea 8/tina. ;aisie este de14ro/torul a0elei /ra0ti0i .n4ere:ti din via2a 0lu4reas0, a 6lu0rrii luntri0e7 sau a 6ru40iunii mintale7, 0are 0onstituise oare0nd 6/inea 0ea s/re fiin27 duhovni0eas0 a /rin2ilor siha:tri, dar 0are 0u tim/ul fusese uitat. De la ;aisie .ns, a0east f0lie a

'(onf. #. -rseniev: rsritean, o/. 0it., / %<-%'. ?!dem.

3ona*ismul

calea

ascetico-mistic

ru40iunii mintale, sau a 6ru40iunii lui !isus7, 0are se svr:e:te ne.n0etat 0u mintea .n inim, a fost din nou a/rins %. (ontem/oran 0u ;aisie :i .n strns le4tur duhovni0eas0 0u el, a fost vestitul 6stare27 al ;e0ersEi din Miev, Dositei - fe0ioara, 0are a trit 2? de ani .n0his, su5 .nf2i:are 5r5teas0, fire de femeie avnd, :i des/re 0are va fi vor5a .n lu0rarea de fa2, deoare0e a fost /rimul /ov2uitor .n via2a duhovni0eas0 a ;rea0uviosului Serafim de Sarov. (ara0teristi0 .ns /entru 6stari2ism7, rmne .ndeose5i Mnstirea 8/tina, 0are a stat mai mult 0a ori0are alta, su5 dire0ta influen2 /aisian. Ji, odat 0u a0east atmosfer 4eneral de via2 duhovni0eas0 din @usia /ravoslavni0, /e 0nd 8/tina - su5 influen2a 0ldurii :i luminrii luntri0e rs/ndite de /e /mntul @omniei de 0urentul de fo0 /aisian 0lo0otea de via2 duhovni0eas0, /rin trirea ne/mnteas0 a minuna2ilor ei 6stare2i7 - Heonid, Ma0arie, -m5ro1ie, -natolie, et0. -, .n alt /arte, .n /durile de la hotarele 4uvernmntului +am5ov :i #i9ni-#ov4orod, strlu0ea una din 0ele mai minunate fi4uri ale 6stare2ilor7 ru:i, ;rea0uviosul Serafim de Sarov A %'$- &33B. !at atmosfera duhovni0eas0 .n 0are a/are /e arena vie2ii 5iseri0e:ti, .n 4eneral, :i a 0elei monahale, .n s/e0ial, ;rea0uviosul Serafim de Sarov, marele .ntre ;rin2ii @usiei Le dernier 4aint 01ltimul 4!ntB 0um .l nume:te Mere9EovsEi, des/re 0are este vor5a .n lu0rarea de fa2. 3i4ura a/le0at a

% (onf. #. rsritean, o/. 0it., /. ?0.

-rseniev:

3ona*ismul

calea

ascetico-mistic

5trnului, /truns de fiorul 5u0uriei /as0ale, 0u ve:ni0a salutare a ;a:tilor /e 5u1ele sale -6Dristos a .nviatP7 - :i 0u .ntm/inarea 0u/rins de un nes/us farme0 duhovni0es0 a 0uvintelor 0u 0are se adresa tuturor: 6+u, 5u0uria meaP7, a devenit nes/us de dra4 :i s0um/ inimii .ntre4ului /o/or rus &. Sfnt .n de/lina .n2ele4ere a 0uvntului, 0instit :i res/e0tat 0a atare .ntr-un mod 0u totul neo5i:nuit de to2i 0ei de un neam 0u dnsul, ;rintele Serafim re/re1int o 0ulme .n istoria 8rtodo=iei ruse:ti :i, /oate, nu ne de/rtm /rea mult de adevr, da0 s/unem 0 :i a .ntre4ii 8rtodo=ii, iar via2a lui, desf:urat .ntr-un 0adru istori0 a:a de a/ro/iat de noi, 0a/t /rin .nsu:i a0est fa/t, o im/ortan2 0ovr:itoare. !storisirile ve0hi ale %ieilor 4!inilor, s/une Mere9EovsEi, /ar0 nu sunt .ndestultoare /entru a ne fa0e s .n2ele4em 0e este un sfnt 0re:tin, /entru 0a a/oi s .n2ele4em 0e este sfin2enia 0re:tin. (hi/urile i0oanelor aureolate de lumin ne arat, .nto0mai 0a ni:te vedenii su/ra/mnte:ti, fiin2e 0e /ar a fi din alte lumi, 0are nu au nimi0 0omun 0u noi, a:a .n0t ne este /ar0 0u ne/utin2 s ne .n0hi/uim 0 ele .nf2i:ea1 ima4inea unor oameni f0u2i din a0eea:i 0arne :i din a0elea:i oase 0a :i noi. #u este ni0i o 0ale, afar de a0eea a 0redin2ei, 0are s ne du0 la ei - ni0i una 0are s-i adu0 /e ei la noi. #e /ar oare0um stranii, .nde/rta2i de noi. -u fost 0ndva, dar a0um nu mai sunt :i te mir 0 mai /ot fiI 0a :i 0um via2a de sfin2enie :i-ar fi .n0heiat 0a/itolul

& (om/. #. -rseniev: mistic rsritean, o/. 0it., /. %0.

3ona*ismul

calea

ascetico-

e=isten2ei, s-ar fi e/ui1at odat 0u .n0heierea /rimelor vea0uri 0re:tine. (u toate a0estea, iat /e ultimul din ei, /e 0el din urm sfnt A0anoni1atB, 0el mai a/ro/iat de noi nu numai .n /rivin2a s/a2iului :i a tim/ului, /rin fa/tul 0 a trit a/roa/e de noi, .n mi9lo0ul nostru, dar :i /rin strnsa le4tur sufleteas0 /e 0are o are 0u noi. .n 0hi/ul i0oanei lui noi re0unoa:tem, /ar0, .nsu:i 0hi/ul nostru. Via2a lui Serafim nu este o le4end sau o sim/l istorie: ea este o realitate a/roa/e /re1ent, istorisit viu :i .nf2i:at .n 0ulorile 0ele mai vredni0e de 0re1are de martori 0are au v1ut-o 0u /ro/rii lor o0hi. ;rintele Serafim este tot una 0u 0eea 0e suntem noi .n:ine, dar .n0hi/uindu-ne 0 am fi trans/orta2i .ntr-un /lan de e=isten2 unde 0hi/ul omului se fa0e du/ asemnarea 0hi/ului lui Dumne1eu :i intr .n i0oan, iar noi a/roa/e 0 /utem s atin4em 0u mna aureola luminoas a a0estei i0oane. !at a/roa/e de nivelul .n2ele4erii noastre 0ea din urm ramur, 0u 0ele din urm fru0te din ar5orele sfin2eniei 0re:tine, 0are 0re:te de a/roa/e dou mii de ani, ale 0rui rd0ini noi nu le /utem vedea, de0t /rin 0redin2, dar /e ale 0rui vrfuri le /i/im, 00i, iat, ai0i la a0east ramur /e 0are o atin4em, nu numai 0 vedem fru0tele, dar /utem 0hiar s :i 4ustm din ele :i 4ustul unuia sin4ur ne d /osi5ilitatea s 9ude0m asu/ra 4ustului tuturor. (ontem/oran 0u .m/rteasa E0aterina, 0u marea revolu2ie fran0e1, 0u r15oaiele lui #a/oleon, 0u anul & 2, 0u de0em5ri:tii, Sfntul Serafim rmne ne/stor fa2 de toate a0este .ntm/lri. +oate au tre0ut /e dinaintea o0hilor lui, .nto0mai 0a

um5ra unor nori fu4ari de var, :i el a rmas ne0lintit .n .m/r2ia desvr:itei ne/timiri /aradisia0e, 0are-i st/nea .ntrea4a fiin2. 6(el 0e a do5ndit desvr:ita dra4oste de Dumne1eu :i de oameni, trie:te .n a0east via2, 0a :i 0um n-ar tri7, s/unea ;rintele Serafim. Ji, de fa/t, el nu era din a0east via2, nu era din 6neamul7 a0estei lumi, el era din 6neamul Mai0ii Domnului7, din neamul sfin2eniei 0re:tine, adi0 din lumea 0ereas0. #u avea o e=isten2 /ro/riu-1is A0omun tuturor oamenilorB, 0i era .n via2 numai. Ji a0east via2 a unui sfnt rus din vea0ul al ClC-lea, nu se deose5e:te .ntru nimi0 de a0eea a ;rin2ilor din Sinai sau din +e5aida, din vea0ul al V-lea :i al Vl-lea. ;entru el tim/ul s-a o/rit /e lo0, istoria a luat sfr:it, sau ni0i n-a .n0e/ut ni0iodat. Duhul lui Dumne1eu :i duhul .ntuneri0ului se i15eau .ntreolalt, 0a ni:te furtuni infernale, .n ura4anul tul5urtor al revolu2iei fran0e1e, .m/r2iile se /r5u:eau, /o/oarele /iereau :i el sttea ne0lintit, /etre0nd o mie de 1ile, 0u no/2i 0u tot, /e o stn0 de /iatr, .n murmurul ne0urmat al unei ru40iuni lini:tite 0are s/inte0a v1duhul: "umnezeule, milostiv !ii mie, pctosul6 Ji, .n /rea9ma a0estei lai0i1ri, .n /ra4ul 5iruin2ei tre0toare a materialismului :i ateismului a/usean, a ne0redin2ei :i a lu/tei .m/otriva lui Dumne1eu, a/ar via2a :i .nv2turile a0estui mare /l0ut al lui Dumne1eu, Serafim, 0are s/inte0, .nto0mai 0a un ful4er, noa/tea .ntune0oas a a0estei de1orientri 4enerale Aarhie/is0o/ul VeniaminB. 8amenii lu/tau .m/otriva oamenilor, /entru viitorul lumii, :i, odat 0u toate a0este frmntri mi:ele :i

1adarni0e, el lu/ta .m/otriva demonilor 0are .n0ur0 mintea oamenilor, ru4ndu-se /entru mntuirea sufletului su :i /entru luminarea lumii des0um/nite. Sin4urele evenimente /mnte:ti la 0are Serafim lua /arte a0tiv erau vedeniile 0ele mai /resus de sim2uri de 0are .l .nvredni0ise Dumne1eu $. .n mi9lo0ul unei astfel de atmosfere 0are 0u/rinsese toat lumea, 0nd 0ele dou for2e /otrivni0e 5inele :i a rul - se aflau fa2 .n fa2 .ntr-o .n0le:tare hotrtoare, a/ari2ia unui sfnt de msura lui Serafim, se im/unea 0a o /orun0 universal. El este o 0rea2ie anume, un trimis s/e0ial al lui Dumne1eu /entru 0um/nirea vremurilor haoti0e, .n 0are se 1vr0olea lumea de atun0i. (0i /l0utul lui Dumne1eu din Sarov nu este numai un mare sfnt :i un mare f0tor de minuni, 0i este mai ales o f0lie, un stl/ de fo0 al Duhului Sfnt, 0are luminea1 toat lumea. El este un /rofet dumne1eies0, un trimis 0eres0 al tim/urilor noastre. Soarta a f0ut 0a el s a/ar .n mi9lo0ul 0elei mai vaste .m/r2ii. (u toate a0estea, el nu este numai al 2rii sale, 0i este :i al nostru, al tuturor, al lumii .ntre4i, al (re:tinismului universal. (0i du/ 0um artistul are o /atrie, dar arta nu, tot a:a sufletul are o 2ar, dar sfin2enia nu, 00i sfin2enia vie2ii 0u/rinde universul .ntre4, harul /lannd deasu/ra hotarelor f0ute de oameni. .n a0est .n2eles sfntul adevrat este fiul omenirii .ntre4i :i ro5ul lui Dumne1eu, el nu este ni0i iudeu, ni0i elin, 0i este universal, este a toat lumea. !u5irea de Dumne1eu

$ (om/. D. C*emin d7 maus, /. %%-%$.

Mere9EovsEi,

Le

dernier

saint,

.n

@evue:

este 0omun tuturor oamenilor :i .m5r2i:ea1 totul. (0i 6s/iritualitatea nu este un 5un al rasei, 0i este .ns:i rasa transfi4urat din 4enera2ie .n 4enera2ie de ener4ia luminii dumne1eie:ti7. .n stare de transfi4urare .ns, lumea nu mai 0unoa:te hotareI totul se to/e:te :i se unifi0 su5 .m/r2ia harului Duhului Sfnt. -:a a fost ;rea0uviosul ;rinte Serafim de Sarov, a:a -a so0otit :i -a /rimit "iseri0a 8rtodo= a 2rii sale, :i a:a se 0uvine s-l /rimim :i noi, so0otindu0a un dar 0eres0, trimis lumii de /urtarea de 4ri9 a lui Dumne1eu, /entru mn4ierea :i mntuirea noastr a tuturor. Ji a0um, du/ a0este s0urte .nsemnri introdu0tive, s tre0em, 0u a9utorul lui Dumne1eu, la des0rierea vie2ii .ns:i a a0estui din urm sfnt, fru0t 0omun al nostru, al tuturor, odrslit de 0ea din urm ramur a sfin2eniei 0re:tine. S ne .m/rt:im 0u to2ii, 0a dintr-un sin4ur /otir, din lumina hari0 0e se rs/nde:te de la a0est sfe:ni0 .nsufle2it al triei ortodo=e, de-a /ururea nese0tuite, /rin 0are noi am v1ut adevrata fa2 a (re:tinismului.

P A R T E A

" N T # I

(a/itolul ! V!-R- ,# H)ME


;rea0uviosul ;rintele nostru Serafim, Stare2ul 20de la Sarov, era 0u neamul din ora:ul MursE A@usiaB, tr4ndu-se din /rin2i 5ine0redin0io:i :i 0u dare de mn, 0are, du/ familia lor 0e se numea Mo:nin, a/ar2inea vestitei 0lase de 0omer0ian2i ai ora:ului. -far de 0omer2 tatl su se mai o0u/a :i 0u luarea .n antre/ri1 a diferitelor lu0rri de arhite0tur. Viitorul Serafim s-a ns0ut .n 1iua de $ iulie, anul %'$, din Sfntul "ote1 /rimind numele de ;rohor. ;rintele su, !sidor, avea mare rvn fa2 de sfintele lui Dumne1eu 5iseri0i, iar mama lui, -4atia, era res/e0tat .n0 :i mai mult 0a so2ul ei, /entru evlavia :i 5inefa0erile sale. Multor orfani, 5ie2i, dar mai ales fete, ea le era 0a o adevrat mam. ;e fete ea le 0re:tea 0u o desvr:it .n2ele/0iune /n la vrsta ma9or, du/ 0are, da0 vedea la vreuna din ele dorin2a de a se mrita :i 4sea un tnr de 5un 0uviin2, atun0i .i f0ea nunt le4itim, .n1estrnd-o

20
8ri de 0te ori se va .ntlni 0uvntul 6stare27 .n 0ursul lu0rrii, se va .n2ele4e 6/rinte /ov2uitor7 sau 6duhovni07 :i nu 0ondu0tor de mnstire, /entru 0are am folosit /este tot 0uvntul 6e4umen7.

0u toate 0ele de tre5uin2, fr a a:te/ta vreo rs/ltire, 5a de multe ori r5dnd 0u senintate :i dra4oste li/sa de re0uno:tin2. Ji, /oate 0 /entru o astfel de 5un 0u0erni0ie a ei, milostivirea lui Dumne1eu a 5ine0uvntat-o 0u a0est minunat 0o/il. Ha vrsta de trei ani, ;rohor a /ierdut /e tatl su, sin4ura sa .n4ri9itoare :i edu0atoare rmnnd 5ine0redin0ioasa lui mam -4atia, su5 a 0rei su/rave4here a 0res0ut el .n duhul 5unei 0redin2e 0re:tine :i al dra4ostei /entru ru40iune :i /entru 5iseri0, .n0 din fra4ed 0o/ilrie, asu/ra feri0itului ;rohor s-a artat 0ereas0a um5rire a harului dumne1eies0, f0nd s se vad lmurit de mai .nainte .n el un 5ine0uvntat ales al lui Dumne1eu. 8dat, /e 0nd mama lui vi1ita 0ldirea .n 0onstru02ie a 0atedralei 0e se ridi0a .n 0instea i0oanei Mai0ii Domnului din Ma1an, a 0rei lu0rare era .n0e/ut .n0 de so2ul ei, a luat 0u dnsa :i /e 0o/ilul ;rohor, 0are era a0um .n vrst de :a/te ani :i s-a ur0at 0u el /n la /artea 0ea mai .nalt a 0lo/otni2ei 0e se 0onstruia. Din ne54are de seam, 0o/ilul a 01ut de /e 0lo/otni2 9os /e /mnt. -4atia, .n0remenit de 4roa1, a 0o5ort re/ede, so0otind 0 fiul ei s-a lovit de moarte. Dar, s/re uimirea :i ne4rita ei 5u0urie, a 4sit /e 0o/il stnd .n /i0ioare, .ntre4 :i nevtmat. -stfel s-au .m/linit asu/ra feri0itului 0o/il 0uvintele S0ri/turii: 5u vor veni ctre tine rele i btaie nu se va apropia de locaul tu8 c n'erilor 4i va porunci pentru tine, ca s te pzeasc n toate cile tale) $e mini te vor ridica, ca nu cumva s se mpiedice de piatr piciorul tu A;s. $0, 0- 2B.

(nd ;rohor a .m/linit 1e0e ani, au .n0e/ut s-l .nve2e a s0rie :i a 0iti :i 0o/ilul a /rins a .n2ele4e ir/0de 0artea 5iseri0eas0, artnd o minte a4er :i o memorie 5un, .m/odo5indu-:i .n a0ela:i tim/ ii !lotul 0u 5lnde2ea :i 0u smerenia. Dar iat 0 deodat a 01ut .ntr-o 5oal att de 9Si0a, .n0t nimeni din familie nu mai tr4ea nde9de dr .nsnto:irea lui. .n tim/ul a0estei 4rele .n0er0ri, ;rohor vede .n vis /e ;reasfnta 3e0ioar, 0are-. l4duie:te 0va 0er0eta :iva tmdui de 5oal, lu0ru /e 0are ;rohor -a destinuit 0u 5u0urie mamei sale. .n s0urt vreme du/ a0eea, 0uvintele Mai0ii Domnului s-au .m/linit .ntr-a0est 0hi/: S-a .ntm/lat .n a0ea vreme s se fa0 .n ora:ul MursE o /ro0esiune reli4ioas 0u i0oana f0toare de minuni a 6-rtrii Mai0ii Domnului7 2 , /ro0esiune 0are se f0ea de 0teva ori /e an du/ dorin2a 0redin0io:ilor. -0um se f0use o /ro0esiune /entru se0et. Din 0au1a noroiului re1ultat din /loaia 0are a .n0e/ut sa 0ad din 5el:u4, /ro0esiunea, /entru s0urtarea drumului, a tre0ut /rin 0urtea familiei Mo:nin. -lunei, 5ine0redin0ioasa -4atia, 0are a .n2eles

2 !0oana 6-rtrii Mai0ii Domnului7 se 4se:te .n mnstirea 0u a0ela:i nume din ora:ul MursE. -0east i0oan se mai nume:te :i 6(ea de la rd0in7, /entru 0 a fost 4sit .n 0hi/ minunat la rd0ina unui 0o/a0, .n lo0ul unde s-a .nfiin2at Tlu/ a0eea, .n anul &$%, Mnstirea 6#a:terea Mai0ii ! lemnului7, a0um A.n se0. CCB fiind transformat .n mnstire 0u via2 de o5:te, la 2% verste de MursE Aversta U 0?% mB. LSr5torile ofi0iale .n 0instea a0estui lo0a:, se /r1nuies0 la 2% noiem5rie :i 3 se/tem5rie, .n 1iua adu0erii ei din sihstria 6(elei de la rd0in7 .n Mnstirea 6-rtrii7 Adin ora:ul MursEB, unde este trimis .n fie0are an, .n Vinerea a !C-a du/ ;a:te, :i rmne a0olo /n la 3 se/tem5rie.

minunata 0er0etare a Mai0ii Domnului, s-a 4r5it s-:i s0oat 0o/ilul 5olnav :i -a /us .naintea i0oanei f0toare de minuni, /e 0are au tre0ut-o /este 5olnav, du/ 0are 0o/ilul s-a f0ut 0u desvr:ire sntos. Ho0uitorii ora:ului MursE res/e0t :i /n ast1i A.n0e/utul vea0ului al CC-leaB, 0u 5un 0u0erni0ie 0asa familiei Mo:nin, artnd-o :i 0elor 0e vin din alte /r2i, 0a /e un lu0ru sfnt. Du/ .nsnto:ire, evlaviosul 0o/il a 0ontinuat 0u a0eea:i mare dra4oste a se sr4ui la .nv2tura 0r2ii, 0itind 0u 5un rnduial Sfnta S0ri/tur :i alte 0r2i dumne1eie:ti, folositoare de suflet, .ntrea4a sa minte .ndre/tndu-:i-o 0tre Dumne1eu, de a (rui dra4oste ardea sufletul lui 0urat. .n a0est tim/, fratele lui mai mare, -le=ei, 0are se o0u/a 0u 0omer2ul, a .n0e/ut s de/rind :i /e ;rohor 0u a0east .ndeletni0ireI dar sufletul 0o/ilului nu se /utea odihni .ntr-o astfel de o0u/a2ie. >ndurile lui n:teau .n el ne0ontenita dorin2 ar1toare de a-:i a4onisi 0omoara 0ea sufleteas0, nestri00ioas :i dea /ururi nefurat. #eavnd /utin2a 0a .n 1ilele de lu0ru s ia /arte la Dumne1eias0a Hitur4hie, ;rohor, fr s 2in seama de o/rirea 0e i se f0ea, nu-:i .n4duia s trea0 a/roa/e ni0i o 1i, fr s 0er0ete1e 5iseri0a, 0i se s0ula dis-de-diminea2 :i se du0ea s as0ulte 0el /u2in slu95a )treniei. .n 1ilele de Dumini0 :i sr5tori, du/ slu95, .i /l0ea s se o0u/e .ndeose5i 0u 0itirea .n lini:te a 0r2ilor /ov2uitoare de suflet, /e 0are uneori le 0itea 0u 4las tare, 0a s aud :i 0ole4ii lui, 0nd se .ntm/la 0a a0e:tia s fie 0u elI dar mai mult 0uta sin4urtatea :i t0erea de/lin.

.ntre /rietenii /e 0are-i avea el .n a0est tim/, se s/une 0 era :i unul 0u mintea 5olnav, .n1estrat 0u darul .nainte-vederii. -0esta a /re1is -4atiei Mo:nin un strlu0it viitor familiei sale. +oate a0este .n0linri lire:ti ale tnrului ;rohor, 0a dra4ostea deose5it /entru 0itirea Sfintelor S0ri/turi, .n0linarea s/re lini:te :i sin4urtate, dra4ostea de 5iseri0 :i de slu95ele dumne1eie:ti, de1interesul /entru .ndeletni0irea 0omer0ial adu0toare de tul5urare et0., erau lot attea semne vdite 0 .n adn0ul sufletului lui era sdit o alt 0hemare, 0hemarea 0tre o via2 de slu9ire numai lui Dumne1eu. (er0etarea a9utorului 0eres0 :i artarea Mai0ii ! VAimnului din 0ea mai fra4ed vrst, erau ni:te fa/te 0are nu f0eau alt0eva de0t s .ntreas0 :i mai mult idevrul 0 tnrul ;rohor se ns0use /entru un alt destin. De altfel :i mama lui, v1nd toate a0estea, nu era strin de 0unoa:terea dire02iei .n0otro .n0lina fiul ei. Ea .ns nu voia s se .m/otriveas0 dorin2elor lui, 0are, nu du/ mult vreme, au luat o .nf2i:are /ra0ti0, transformndu-se .n fa/t. Du/ 0e tnrul ;rohor, 0el .m/odo5it a:a de frumos 0u ne/re2uita evlavie :i smerenie, a .m/linit % ani, s-a hotrt 0u leineini0ie s /rseas0 lumea :i s-a afierosit /e sine vie2ii 0elei .n4ere:ti a monahilor, 0u .nvoirea mamei sale, 0are-i drui, .n semn de ultim 5ine0uvntare, o 0ru0e de aram, de 0are el nu s-a mai des/r2it ni0iodat. 8dat 0u ;rohor, 0in0i din 0ei mai 5uni /rieteni ai lui, tot fii de 0omer0ian2i, /trun:i de !rumuse2ea 4ndului 0ole4ului lor, au /rsit lumea. ;atru dintre ei au devenit monahi.

Desi4ur, .m5r2i:area unui asemenea fel de via2 :i .n0 la o vrst a:a de fra4ed, nu dovede:te alt0eva, de0t o aleas .m/odo5ire sufleteas0. !dealul 0inului monahal al0tuie:te trea/ta 0ea mai .nalt de via2 reli4ios-moral, 0a imita2ie desvr:it a lui !isus Dristos, .n /urtarea 0ru0ii Sale :i .n renun2area la frumuse2ile :i 5unurile a0estei lumi. Ji, de:i 8rtodo=ia nu 0unoa:te tre/te diferite .n 0adrul le4ii morale, /entru a fa0e deose5ire .ntre o moral a 0re:tinilor de rnd :i una a monahilor, totu:i, 0on2ine .n esen2a ei :i un ideal su/rem de via2 0are, nu este att moral, 0t mai ales un fel de frumuse2e duhovni0eas0 su/erioar, de 0are, /entru a se a/ro/ia 0ineva tre5uie s ai5 sdit .n sufletul su un anumit sim2 0tre o 6art s/iritual7, o ins/ira2ie 0reatoare. -0easta este o latur s/e0ifi0 a 8rtodo=iei, 0are 0on2ine .n fiin2a ei 0ea mai 0lar vi1iune asu/ra frumuse2ii duhovni0e:ti ideale, de 0are sufletul omului n1uie:te s se a/ro/ie. De a0eea, am s/us 0 ;rohor, odrslind .n sufletul su astfel de n1uin2e, .n0 din 0ea mai fra4ed tinere2e, la o vrst 0nd totul .i surdea, 0nd via2a .i /romitea totul, a dovedit /rin a0easta 0 este st/nit de 0ele mai no5ile sentimente, 0are, duse la maturitate, vor fi .n stare s fa0 din el un adevrat om nou, du/ 0hi/ul :i asemnarea lui Dristos. ;rsind lumea, feri0itul tnr s-a .ndre/tat mai .nti 0tre vestita lavr a ;e0ersEi din Miev s se .n0hine. 3aima vie2ii reli4ioase din a0east vestit lavr um/lea .n a0ea vreme .ntre4 /mntul @usiei :i 0u0erea sufletele doritoare de mntuire, .nfl0rndu-le 0u fo0ul rvnei s/re .nalta vie2uire .n Dristos.

<3

+ineri :i 5trni, 5r5a2i :i femei, 5o4a2i :i sra0i, oameni de rnd :i /rin2i din vestitele familii .m/rte:ti, 0u to2ii .:i 4seau mn4iere sufletului :i alinare de toate suferin2ele :i ne0a1urile a0estei s/inoase vie2i /mnte:ti .ntre 1idurile mre2ei :i vestitei Havre, .n atmosfera 5inef0toare a nenumratelor ra0le 0u sfinte moa:te :i .n 4lasurile stinse ale 0uvio:ilor, 0are-i .ntm/inau la intrarea /e:terilor. -mintirea 0elor doi mari lumintori ai /mntului @usiei, -ntonie :i +eodosie, .ntemeietorii ;e0ersEi :i a altor urma:i vredni0i de /omenire, era .n0 .ntre2inut 0u .nalt vredni0ie, 0a o fla0r 0e nu se stin4e. ;ustni0i renumi2i, .n0hi:i de 5unvoie, oameni 0u 4raiul 4urii fere0at, /entru a da slo5o1enie 4raiului inimii s se .nal2e u:or 0tre Dumne1eu, ne5uni /entru Dristos :i alte 0ate4orii de eroi ai 0redin2ei, .ntm/inau 0u lumina .naltei :i ne/mnte:tii lor triri .ntuneri0ul le/drii de Dumne1eu 0e se ivea la ori1onturi. +nrul :i 0u adevrat .n2ele/tul ;rohor au1ise :i 0itise mult des/re a0este minuni. Ji de a0eea, 0nd a sosit 0easul des/r2irii sale de lume, 4ndul su a 15urat /e ari/ile dorului de sfin2enie, dire0t .ntra0olo. Ji 0ine va /utea s/une, 0e sim2minte adn0i ale adevratei 0redin2e s-au tre1it ai0i .n sufletul tnrului ;rohorN De mult vreme .n0ol2ise .n inima lui avntul s/re 0ele 0ere:ti, dar a0um s-a a/rins :i s-a .ntrit 0u desvr:ire. Mult vreme a rmas el la Miev, .n0hinndu-se :i ru4ndu-se lui Dumne1eu s-i trimit /uteri de sus /entru svr:irea .naltei vie2uiri duhovni0e:ti. Ji iat 0, s/ovedindu-se :i .m/rt:indu-se 0u Sfintele lui

Dristos +aine, a aflat .n sfr:it des/re vestitul nevoitor :i duhovni0es0ul ;rinte Dositei. 6.n Sihstria Mitaev, nu de/arte de ora:ul Miev, trie:te .ntr-o /e:ter, lu0rnd fa/tele mntuirii, stare2ul Dositei, .nainte-v1torul, 0are de 2? de ani st .n0his de 5un voie, urmnd ostenelilor vie2ii sfin2ilor 0e s-au nevoit mai demult .n ;e0ersEa - i-a s/us ieromonahul 0are -a mrturisit. Du-te la el, des0hide .naintea lui inima ta :i 0ere-i .nv2turiP Duhovni0es0ul ;rinte nu te va lsa, 0i .2i va da sfatul su 5unP7 -u1ind a0easta, ;rohor s-a .ndre/tat 0u 4ra5, /lin de ne4rit 5u0urie, 0tre Dositei, 1i0nd .n 4ndul su: 68ri0e mi-ar s/une a0est duhovni0es0 /rinte, s/re folosul sufletului meu, eu nea/rat voi .nde/lini .nto0mai, du/ .n2ele/tele lui 0uvinteP7 3ire:te, da0 /entru instruirea .n ori0e latur de a0tivitate omeneas0, este a5solut nevoie de un .ndrumtor, de un 0ondu0tor :i un su/rave4hetor, 0u att mai mult /entru instruirea .n a0east art a tririi unei vie2i duhovni0e:ti - 0are imit /etre0erea .n4erilor din 0eruri :i 0are este mai 4rea de0t ori0are alta -, este a5solut nevoie de un /ov2uitor sau /rinte duhovni0es0, de 0are .n0e/torul s as0ulte :i 0ruia s i se su/un .ntru totul, du/ e=em/lul Mntuitorului, (are S-a su/us ;rintelui 0eres0 /n la moartea /e 0ru0e :i (are s/unea /entru evrei: 3il mi este de popor, c sunt ca nite oi !r pstor) Sfin2ii ;rin2i au .n2eles a0east mare nevoie .n 0alea vie2ii duhovni0e:ti su/erioare :i s-au .n4ri9it de .m/linirea ei. Sfntul -tanasie 0el Mare re0omanda fe0ioarelor A0are triau .n0 .n mi9lo0ul lumiiB, s se

su/un /ov2uirilor fra2ilor mai mari :i 0hiar el .nsu:i le da sfaturi .n s0rierile sale. Sfntul -ntonie /rimea :i ddea /ov2uiri duhovni0e:ti. Sfntul Ma0arie are de /ov2uitor /e Sfntul -ntonie :i el .nsu:i ddea /ov2uiri monahilor .n 0uvintele sale. Sfntul ;ahomie sta5ile:te .n mnstirile .ntemeiate de el un 0entru /ermanent :i o5li4atoriu de /ov2uiri duhovni0e:ti. .n vremurile mai noi, 0hiar .n vremea Sfntului Serafim, (uviosul ;aisie Veli0iEovsEi s-a 15u0iumat tot tim/ul tinere2ii sale s 4seas0 un /ov2uitor, um5lnd du/ el att .n @usia, 0t :i .n @omnia :i la Muntele -thos. -:a 0 .n fa2a unei tradi2ii a:a de .ndelun4ate, s/ri9init /e o tre5uin2 a5solut .n drumul tririi duhovni0e:ti, ;rohor nu avea de f0ut alt0eva, de0t s /:eas0 /e 0alea /ar0urs de .nainta:i. Ji astfel a9un4nd la Dositei, a 01ut .n 4enun0hi .naintea lui :i a .n0e/ut a-:i vrsa .ntrea4a tain a sufletului su .naintea lui, des0o/erindu-i 5trnului toat setea lui duhovni0eas0 :i 0erndu-i 0u la0rimi .n o0hi s-l /ov2uias0 s/re lo0ul unde ar /utea s .n0ea/ lu0rarea fa/telor mntuirii sale. 8, 0e luminoase ori1onturi s-au des0o/erit .n a0el moment o0hilor duhovni0e:ti .nainte-v1tori ai nevoitorului Dositei, 0nd s-a /re1entat .naintea lui, .ntr-o adn0 mi:0are sufleteas0, a0est nou ales al lui Dumne1eu. Era 0eva asemntor 0u momentul 0nd s-a /re1entat +eodosie .n fa2a lui -ntonie Atot .n ;e0ersEaB. V1nd .n fa2a sa /e a0est tnr 0e avea un 0ara0ter duhovni0es0 de/lin format :i un suflet 0urat a/rins de dumne1eias0 rvn, Dositei a /rimit 0u 5u0urie 4ndul lui :i, v1nd .n el un mare nevoitor al
<'

lui Dristos, -a 5ine0uvntat :i -a /ov2uit s mear4 s se mntuias0 .n Mnstirea Sarovului, din 2inutul +am5ov: 6Mer4i, 0o/ile al lui Dumne1eu - i-a 1is .naintev1torul 5trn - :i rmi .n Mnstirea Sarovului. -0est lo0 .2i va fi 2ie s/re mntuire :i, 0u a9utorul lui Dumne1eu, a0olo .2i vei svr:i tu :i 0ltoria ta /mnteas0. Duhul Sfnt, vistierul tuturor 5unt2ilor, va 0lu1i /a:ii vie2ii tale s/re sfin2enie. #umai ve1i, sr4uie:te-te s-2i do5nde:ti ne0ontenita /omenire de Dumne1eu :i s 0hemi ne.n0etat numele Hui 0el sfnt, 1i0nd astfel: LDoamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosulPO .ntru a0easta s-2i fie toat luarea aminte :i .nv2tura ta. Mer4nd ori :e1nd, stnd .n 5iseri0 sau alt0eva f0nd, a0este 0uvinte s-2i fie ne.n0etat .n 4ur :i .n inim. .n ele .2i vei afla /a0ea ta :i vei do5ndi 0ur2ia tru/eas0 :i sufleteas0. Ji atun0i se va sl:lui .ntru tine Duhul Sfnt :i-2i va .ndre/ta via2a ta s/re toat evlavia :i sfin2enia7. (hemarea ne0ontenit a numelui lui !isus, re0omandat lui ;rohor de Dositei, o /utem so0oti 0a /iatra de 4ranit din 0a/ul un4hiului, /us la temelia vie2ii sale duhovni0e:ti. (instirea a0estui /rea s0um/ nume al Domnului, se /oate urmri 0u mult u:urin2 0hiar din vremea Sfin2ilor -/ostoli, rd0inile ei fiind .nfi/te .n .nsu:i #oul +estament. (re:tinii :i-au f0ut .n 0urnd o /ra0ti0 o5i:nuit a vie2ii lor din 0hemarea a0estui nume mntuitor, a:a .n0t ereti0ul 8ri4en /utea s0rie :i el /e la 9umtatea vea0ului al !!!-lea, .n o/era sa: 6-st1i numele lui !isus /otole:te tul5urarea duhurilor rut2ii, i14one:te du:manii :i

vinde0 5olile. El ins/ir o dul0ea2 luntri0 sim2it de to2i adevra2ii 0re:tini722. !ar -Wa -ntonie .nv2a /e u0eni0ii si, 1i0nd: 6;etre0nd t0ut .n 0hilia ta :i o0u/ndu-te 0u lu0rarea minilor, nu .n0eta ni0iodat a te ru4a .n numele lui !isus Dristos. (ontem/lnd a0est nume .n sufletul tu, las-te /ov2uit de el .n inima ta, laud0u lim5a :i 0u 5u1ele :i 1i: LDoamne, !isuse Dristoase, miluie:te-mPOI LDoamne, !isuse Dristoase, a9ut-miPO sau L+e slves0, Doamne, !isuse DristoasePO7 23. -0east .nv2tur des/re 6lu0rarea luntri07 sau 6ru40iunea min2ii .n inim7 este un lu0ru esen2ial /entru .ntrea4a via2 duhovni0eas0, 00i ru40iunea este via2a duhului :i de a0eea, ori0e /ro/:ire .n 0alea desvr:irii atrn de ru40iune, 2:ne:te :i 0ur4e din ru40iune. De a0eea a s/us Sfntul -/ostol ;avel: ,u'ai-v nencetat A! +es. ', %B. Ji o astfel de /re2uire a a0estei /ra0ti0i este vala5il /n .n 1iua de ast1i :i va fi /entru totdeauna. (0i ori0e a9utor de la Dumne1eu, ori0e 5ine0uvntare :i sfin2ire se fa0e .n numele lui Dumne1eu, 0hemat mai ales .n /ersoana Mntuitorului Dristos, (are S-a a/ro/iat mai mult de noi /rin .ntru/are. Ji a0est /rea dul0e nume este re/etat fr .n0etare mai ales .n 6ru40iunea lui !isus7, forma de ru40iune /ro/rie 8rtodo=iei :i le4at mai ales de misti0a ortodo=, fiind mi9lo0ul 0el mai im/ortant al vie2ii de ru40iune, 0entrul, nervul :i inima ei. 6Doamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosulP7,

22
(f. M. Viller, La spiritualite des premiers c*retiens, ;aris, $30, /. %<. <% 233ona*ismul i calea ascetic, #. -rseniev, o/. 0it., /. '. siecles

este o formul s0urt 0are se /oate re/eta de sute de ori /e 1i, sau 0hiar ne.n0etat :i de a0eea formea1, mai ales .n 0adrul vie2ii monahale, hrana esen2ial a sufletului :i 4aran2ia ori0rei /ro/:iri .n ur0u:ul duhovni0es0. (u a0east ne/re2uit /ov2uire .narmnd 6stare2ul7 Dositei /e tnrul ;rohor - .n 0are vederea lui /trun1toare a re0unos0ut un nou ales al lui Dumne1eu :i un strlu0it nevoitor al 8rtodo=iei -a slo5o1it 0u /a0e, du/ 0e a mai adaos a0este 0uvinte: 6-0olo .n Sarov este .ntistttor ;rintele ;ahomie. El trie:te via2a /l0ut lui Dumne1eu, urmnd ;rea0uvio:ilor ;rin2ilor no:tri -ntonie :i +eodosie7 2<. !Srin a0este 0uvinte s-a hotrt destinul tnrului ;rohor Mo:nin. -le4ndu-:i mnstirea, nu du/ voia sa /ro/rie, 0i du/ sftuirea :i 5ine0uvntarea duhovni0es0ului su ;rinte Dositei, el .m/linea 0el mai im/ortant :i 0el mai 4reu vot al vie2ii monahale, as0ultarea. Su/unndu-se le4mntului f0ut de a0est .m5unt2it 5trn, du/ 0e a stat .n MursE a/roa/e doi ani de 1ile, ;rohor a venit .n Mnstirea Sarovului, le/dndu-se 0u totul de lume :i de toate frumuse2ile :i /l0erile ei. (0i, du/ 0um s/unea el .nsu:i mai tr1iu, 6fr a se des0tu:a de lume, sufletul nu /oate s iu5eas0 desvr:it /e Dumne1eu, deoare0e 4ri9ile vie2ii tru/e:ti, du/ 0uvntul ;rea0uviosului -ntioh, .i sunt 0a un vl 0area/as, .m/iedi0ndu-i 5una vedere7.

2<monahul Dositei, 0i Daria fe0ioara, dintr-o vestit familie de no5ili Adu/ Vladimir KnosEo, "ositei-"evia, Miev, $0?, /. ?'-??B.

(a/itolul !! S ( ) @+ X ; @ ! V ! @ E ! S + 8 @ ! ( X -S);@- MX#XS+!@!! S-@8V)H)! 2'


Mnstirea Sarovului, 0tre 0are s-a .ndre/tat ;rohor, era /e atun0i 0u totul nou: nu avea mai mult de %0 de ani de la .ntemeiere. +re0utul ei nu era /rea

2' -0est 0a/itol este /reluat du/ ;rotoiereul !vanovi0i: $repodobni 4era!im, 4arovs2ii ciudotvore, i1danie vtoroe, <$ ;eter5ur4, $ 2.

.nde/rtat, dar era totu:i foarte .nsemnat :i /lin de .nv2turi. -0easta este una din mnstirile mult /re2uite de inima /ravoslavni0 rus, 00i, du/ 0uvntul Heto/ise2ului, ea a fost .ntemeiat /rin la0rimi, /rive4here :i /ost. @e4iunea .n 0are se afl Mnstirea Sarovului, a fost lo0uit .n ve0hime de un /o/or de neam fine1, 0are, trind .n ni:te lo0uin2e foarte sim/le, /ltea tri5ut 0ne9ilor din @a1an :i Vladimir. .n anul 2$&, su5 0ondu0erea 0/eteniei "ahmet, ttarii au 0u0erit a0east re4iune :i, /e dealul unde se afla mnstirea, au 1idit ora:ul Sara0l0i, .n 0are au a:e1at 0a/itala. >reu a dus-o /o/orul rus su5 st/nirea ttreas0. De a0eea adeseori a /us mna /e arme, .n0er0nd s s0a/e de 9u4ul lor a/stor. #-a reu:it .ns s se eli5ere1e /n .n vea0ul al C!V-lea, 0nd 0nea1ul "ehan, v1ndu-se mereu su/rat, s-a retras din0olo de rul MiE:a. Sara0l0iul a fost /ustiit :i mai 5ine de trei sute de ani nu s-a f0ut ni0i o a:e1are omeneas0 /e a0est lo0. .ntrea4a re4iune a fost a0o/erit de /duri de nestr5tut :i .n asemenea stare fiind, a .n0e/ut s atra4 /a:ii unor monahi .m5unt2i2i, doritori de via2 /ustni0eas0. Monahul +eodosie din ;en1a a f0ut .n0e/utul, /e la anul ??<. .n 0oasta unui val de /mnt de /e lo0ul ve0hiului ora: Sara0l0i, el :i-a s0o5it o /e:ter, .n 0are s-a nevoit tim/ de vreo 0in0i ani de 1ile. Ho0uitorii din satul a/ro/iat MremenoE, veneau adeseori la dnsul du/ .nv2turi :i sfaturi duhovni0e:ti, iar alteori .nsu:i /rintele /ustni0 mer4ea la ei /entru 0ele de tre5uin2 vie2ii. >rind 0u dn:ii, +eodosie le /ovestea adeseori, .ntre altele, :i des/re unele semne minunate, /e 0are el se .nvredni0ea s le vad /e lo0ul sin4urati0 al nevoin2elor lui.

)neori, noa/tea i se /rea 0 s-a des0his 0erul :i o lumin 0ereas0 neo5i:nuit se revrsa /este toat 0ulmea a0eea. -lteori au1ea un sunet /uterni0, /rodus /ar0 de mai multe 0lo/ote deodat. Sfntul +eodosie, .n nevinov2ia sufletului lui, .n2ele4ea 0 /rin toate a0estea Dumne1eu vrea s arate viitorul mre2 al a0estui lo0. Du/ +eodosie, a trit mai mult de 1e0e ani .n Sihstria Sarovului un alt monah, 5trnul >herasim. .n tim/ul a0estui /ustni0, au 0ontinuat s se arate semne minunate /e lo0ul a0esta. -:a, .n 1iua /ra1ni0ului "unei-Vestiri, /e 0nd el sta la ru40iune, a au1it un sunet a:a de /uterni0, .n0t se /rea 0 tot dealul se 0latin. 6(red 0 lo0ul a0esta este sfnt7, .:i 1i0ea .ntru sine 5trnul 6:i a0este lu0ruri nu se fa0 la .ntm/lare, 0i dintr-o oare0are /urtare de 4ri9 a lui Dumne1eu7. >herasim :i-a svr:it via2a 0a e4umen al mnstirii lui, de unde venise .n Sarov /entru lini:te. Du/ /le0area lui, sihstria a0easta a rmas iar:i nelo0uit :i iar:i s-a 0ufundat .n t0erea li/sei de via2I dar de data a0easta nu /entru mult vreme. (0i, du/ vreo 1e0e ani, a a/rut ai0i, venind de la Mnstirea 6!ntrarea .n "iseri0 a Mai0ii Domnului7 din -r1amas, un monah tnr, /lin de mult rvn duhovni0eas0, anume !sa0hie, 0are mai /e urm .n s0him, a /rimit iar:i ve0hiul su nume /e 0are -a /urtat .n lume, !oan A ?%&- %3%B. !sa0hie a fost a0ela 0ruia i s-a hr1it de la Dumne1eu s fie .ntemeietorul :i 0el dinti 0ondu0tor al Sarovului. Marea sl5ti0ie a a0estei sihstrii, desimea de nestr5tut a /durii, lini:tea desvr:it a a0elei 0oline, 0ores/undeau 0um nu se /oate mai 5ine .n0linrii s/re lini:te :i sin4urtate a sufletului a0estui tnr monah.
'

Du/ 0e a f0ut o ru40iune, el a .nfi/t /e vrful 0olinei o 0ru0e :i s-a .ntors la mnstirea lui, 0u hotrrea ne0lintit de a reveni :i a se sl:lui .n a0east /ustie. Ji, .n adevr, 4ndul att de is/ititor al /ustiei n-a /rsit din a0ea 1i sufletul a/rins de rvna /entru Dumne1eu al a0estui tnr. .n anul ?$ , !sa0hie s-a mutat 0u totul .n sihstria 0u 0oline .m/durite de la Sarov :i s-a ad/ostit .ntr-o 0oli5 f0ut .n 4ra5. >rea a fost, mai ales la .n0e/ut, via2a tnrului sihastru. -nevoioas i-a fost lu/ta, :i 0u ne0a1urile 0ele dinafar, dar mai ales 0u du:manii 0ei dinluntru. )neori .i a/reau .naintea o0hilor, /ar0 aievea, 0hi/urile s0um/e ale rudeniilor 0elor mai a/ro/iate, 0areru4au s /rseas0 /ustiaI alteori .ntristarea :i des0ura9area /uneau st/nire /e sufletul lui :i mintea nu mai era .n stare s fa0 ru40iunea. -/oi, adesea .i a/rea .n .n0hi/uirea min2ii, .n 0ulorile 0ele mai vii, frumuse2ea .n0nttoare a vie2ii tihnite din mnstirea lui, /e 0are a /rsit-o de 5un voie, iar 0hilia /ustni0eas0 de la Sarov i se /rea 0a o temni2 .ntune0at :i de nesuferit. ;entru a 5irui toate a0este 4nduri :i a-:i .ntri sufletul su 0u /omenirea mor2ii, nevoitorul a .n0e/ut s sa/e o /e:ter .n a0ea 0olin, 0a o .n0hi/uire a 4ro/ii, .n 0are a /etre0ut odat toat iarna. Veneau, 0e-i dre/t, .n0e/nd 0hiar din /rimii ani de vie2uire .n /ustie a lui !sa0hie, :i al2i fra2i 0redin0io:i, voind s-l .nso2eas0 .n /ustni0eas0 lui /etre0ere. Dar, neavnd 0hemarea /otrivit, /rodu0eau sihastrului mai mult ne0a1uri, de0t mn4ieri :i rnd /e rnd .l /rseau. Ji 0hiar .nsu:i !sa0hie mai ie:ea din 0nd .n 0nd din sin4urtatea a0elei

/ustii :i vi1ita lo0urile din .m/re9urimi sau mnstirea de unde veniseI dar de 0ele mai multe ori /entru foarte s0urt vreme. .ntrindu-se /rin .m/rt:irea 0u Sfintele +aine :i /rin sftuirea 0u 5trnii .n0er0a2i .n nevoin2ele duhovni0e:ti, el se .ntor0ea din nou .n 0hilia lui /ustni0eas0. .n vremea unor astfel de ie:iri .n /ustie, !sa0hie nu rareori se .ntlnea 0u ras0olni0ii Astaro5ria2iiB. !nima lui iu5itoare de oameni :i de mntuirea tuturor, se .ntrista atun0i /entru /ier1area a0estor rt0i2i :i dorea 0u fier5in2eal s-i lumine1e 0u lumina adevratei :i dre/tei 0redin2e. -:a .n0t, /entru a0ele vremuri, el era :i un sr4uitor misionar .n o4orul Domnului. .n0e/utul lu0rrii misionare a lui !sa0hie s-a f0ut .n 9urul anului %00, 0nd, .n urma unei 0onvor5iri 0onvin4toare :i /line de iu5ire, el a .ntors .n snul "iseri0ii /ravoslavni0e /e unul din ras0olni0ii de din0olo de Vol4a, !van Morelin, 0are s-a :i f0ut monah du/ a0eea, /rimind numele de !rineu. .n tim/ul a0esta, vestea des/re marele nevoin2e /ustni0e:ti ale lui !sa0hie, s-a rs/ndit .n toate .m/re9urimile. ;e la sfr:itul a0eluia:i an, %00, 0lu4rii din mnstirea de metanie a lui !sa0hie, au .n0e/ut s-l roa4e s vin la ei, s le fie e4umen :i /rinte duhovni0es0. Ji 0u toat /rerea sa de ru, el n-a /utut s refu1e 0hemarea struitoare a fra2ilor si :i de a0eea, du/ o 0hinuitoare lu/t luntri0, s-a .ntors .n -r1amas, 0ale de ?0 de verste de la Sarov. .n felul a0esta, !rineu, 0el dinti frate 0lu4rit /e seama mnstirii, a rmas sin4ur .n /ustie. .n 0urnd .ns au .n0e/ut s se sl:luias0 /e ln4 el :i al2ii, 0are
'3

:i-au f0ut 0hilii la /oalele 0olinei. -0easta /rim fr2ie sihstreas0, de:i nu .ntrunea un numr /rea mare de vie2uitori, dar a:a /u2ini 0um erau, se sim2eau foarte strns uni2i .ntre ei /rin iu5ire o5:teas0, .n2ele4ere desvr:it :i nea5tut su/unere - li/sit de 0rtire - fa2 de /rintele lor, !sa0hie, 0are adeseori .i 0er0eta :i-i .ntre5a 0u 0uvinte 5une. Mai tr1iu, !sa0hie /unnd e4umen .n lo0ul lui /e unul dintre u0eni0ii si mai a/ro/ia2i, s-a .ntors din nou .n Sarov /unndu-:i toat 4ri9a /entru 0onstruirea unei 5iseri0i .n a0est lo0 lini:tit. Ji, 0u a9utorul lui Dumne1eu, toat mul2imea /iedi0ilor a fost 5iruit, a:a .n0t, la .n0e/utul anului %0?, s-a /utut .n0e/e 0ldirea 5iseri0ii din lemn. .n 1iua de ? mai a fost ridi0at Sfnta (ru0e /e turla "iseri0ii. Semnele minunate, 0are fuseser mai .nainte, s-au re/etat din nou: .n noa/tea de % mai s-a au1it /e dealul din a/ro/iere un sunet ne.n0hi/uit de frumos de 0lo/ote, 0u toate 0 .n /rea9ma 5iseri0ii .n0 nu era ni0i un 0lo/ot. !ar .n amia1a 1ilei de % mai a strlu0it deodat o lumin neo5i:nuit /entru to2i 0ei 0e lu0rau :i iar:i s-a au1it a0el sunet frumos de 0lo/ote, 0are s-a /relun4it de data a0easta vreme de un 0eas. Sfin2irea 5iseri0ii s-a fi=at /e data de % iunie 0u 0are /rile9 s-au adunat mii de oameni .n a0el lo0 sin4urati0, unde nu trise nimeni /n atun0i. ;rin rvna 0redin0io:ilor au fost aduse toate sfintele vase :i 0elelalte lu0ruri tre5uitoare .n 5iseri0. .n felul a0esta dealul Sara0l0iului /ustiit, 0are amu2ise de at2ia ani, a0um s-a .nsufle2it din nou :i a revenit la via2. "iseri0a, .nl2at .n 0instea i1vorului 0elui dttor de via2 al ;reasfintei #s0toare de Dumne1eu :i

0 ii re .nfrumuse2a a0um a0el lo0 /rsit, a devenit nDlfel un 0entru duhovni0es0 .n 0are se uneau /entru i u40iune :i sfintele slu95e to2i u0eni0ii lui !sa0hie. -:a a luat fiin2 Mnstirea Sarovului .n 0are in 0urnd s-au adunat mul2i doritori de via2 lini:tit. Si !sa0hie, v1nd 0 este .n0on9urat de un numr din 0e .n 0e mai mare de fra2i, le-a /us rnduial !nimoas 0u via2 de o5:te du/ .nv2turile Sfintei S0ri/turi :i a +radi2iei Sfin2ilor ;rin2i, /rivind att slu95ele "iseri0ii, 0t :i trirea lor .n 0omun. @e4ula de via2 o5:teas0 a Mnstirii Sarovului, dat de !sa0hie, /orun0e:te .nainte de toate, 0a to2i s fie 0u o mim :i un suflet, 0u o dorin2 :i o 4ri9, 4ndindu-se la 0um s se fa0 /l0u2i lui Dumne1eu /rin .m/linirea sfintelor Hui /orun0i. 8 4ri9 deose5it se /unea a/oi /entru ru40iunea ne.n0etat :i as0ultarea desvr:it, la 0are erau o5li4a2i to2i lo0uitorii mnstirii. !ar .n /rivin2a 0elor de tre5uin2 /entru .ntre2inerea mnstirii, 0a :i /entru hrana de toate 1ilele, ele urmau s fie do5ndite de /rin2ii 0lu4ri din ostenelile lor dre/te :i din lu0rul minilor. Ji, fr s lin seama de li/sa desvr:it .n 0are se afla mnstirea /e atun0i, !sa0hie a a:e1at :i a0east re4ul adn0 mi:0toare, de a hrni /e 0ei sra0i :i 0ltori, fr deose5ire de neam sau 0redin2. +oate rnduielile .m/reun 0u ti/i0ul slu95elor 5iseri0e:ti se .nde/lineau 0u mare statorni0ie .n o5:tea 0ea nou a Mnstirii Sarovului. !ar unii dintre /rin2ii mai rvnitori, doritori de :i mai mult lini:te de0t a0eea /e 0are o aveau .n mi9lo0ul mul2imii vie2uitorilor, lund 5la4oslovenie de la e4umenul !sa0hie se retr4eau
''

/entru o vreme mai s0urt sau mai .ndelun4at .n /e:terile din 9urul mnstirii, .n 0are triau la .n0e/ut /rimii vie2uitori din a0east sihstrie. De a5ia s-au /us temeliile vie2ii 0lu4re:ti .n a0east nou mnstire :i au :i .n0e/ut s vin asu/ra ei felurite is/ite :i .ntristri. -:a, .n anul % 2 toate 0hiliile mnstirii, afar de 5iseri0, au 01ut /rad unui fo0 mare venit din /dure. Du/ a0eea .n mai multe rnduri au t5rt asu/ra ei tlharii, 0are 5tnd :i s0hin4iuind /e 0lu4ri, au 0rat 0u ei toat sr00ioasa a4onisit a mnstirii. .m5unt2itul e4umen .ns nu s-a .m/u2inat 0u sufletul din 0au1a a0estei nenoro0iri. Ji fiind /ri0e/ut :i /lin de 0redin2, a :tiut s fa0 .n a:a fel 0a s renas0 .ndat din 0enu:a 0ldirilor arse, altele 0u o .nf2i:are :i mai frumoasI :i astfel s lini:teas0 /e vie2uitorii 0ei .m/reun 0u el. -/oi, /le0nd .ntr-o 0ltorie la Mos0ova :i .m5olnvindu-se foarte 4reu, !sa0hie a /rimit s0hima 0ea mare su5 numele de !oan, /e 0are/urtase mai .nainte. .ntor0ndu-se .n mnstire :i mai 0ondu0nd o 5u0at de vreme, ieros0himonahul !oan a a9uns la adn0i 5trne2i :i fiind sl5it de ani :i de nevoin2e, s-a retras de la 0ondu0ere .n toamna anului %3 , .n lo0ul lui fiind ales ieromonahul Dorotei. De a0um !oan .:i du0e via2a .n lini:te, adeseori retr4ndu-se .n /e:tera .n 0are lo0uise .n tinere2e :i a:te/tndu-:i 0u /a0e sfr:itul. Dar /urtarea de 4ri9 a lui Dumne1eu a rnduit s fie altfel: /e fostul e4umen !oan .l a:te/ta o nou .n0er0are, 0ea din urm, dar :i 0ea mai 4rea dintre toate. ;e atun0i erau anii .ns/imnttori de 4rei ai st/nirii as/rului favorit "iron. Era de

.i9uns o /ri0in 0t de mi0 /entru 0a s se adu0 nsu/ra omului 0ea mai 4rea .nvinuire :i s-i distru4 via2a. .n anul %33, /e temeiul unei re0lama2ii min0inoase, au fost 5nui2i :i 0lu4ri din Sarov .ntr-o .nalt trdare de stat. Era .ntr-o sear mohort de o0tom5rie, 0nd, deodat au a/rut 0u 1arv :i 14omot .n mnstirea lini:tit a Sarovului, ni:te trimi:i ai 0an0elariei se0rete. Ji, fr ni0i o 0er0etare, au le4at .n lan2uri .m/reun 0u doi fra2i /e foarte 5trnul !oan, 0el dinti e4umen al Sarovului, :i i-au dus la ;eter5ur4. .nduio:toare a fost des/r2irea 0lu4rilor de .nv2torul :i /rintele lor duhovni0es0. ;e 0ei trei aresta2i i-au /us .n lan2uri din0olo de /or2ile mnstirii, :i .ntor0ndu-i 0u fa2a s/re sfntul lo0a: i-au /us .n rnd la vreo dou1e0i de metri de 0urte. .n fa2 :i .n s/ate :edeau solda2i .narma2i. 3ra2ilor li s-a .n4duit s ias din0olo de /oart, dar li s-a inter1is 0u as/rime s vor5eas0 0eva 0u 0ei aresta2i sau s se a/ro/ie de dn:ii. Ji iat 0 marele /rinte duhovni0es0 !oan, .ntemeietorul Mnstirii Sarovului, 4r5ovit de ani, de ne0a1uri :i de nevoin2e, .n0hinndu-se de trei ori .n t0ere, s-a a/le0at .n0et /n la /mnt .naintea /or2ilor mnstirii ridi0at /rin multele lui osteneli. Du/ a0eea, .ntor0ndu-se 0tre fra2ii /e 0are-i /rsea /entru totdeauna, li s-a /le0at :i lor de trei ori /n la /mnt :i a/oi .n t0ere desvr:it i-a .nsemnat 0u semnul Sfintei (ru0i. #umai /lnsul :i 1n4nitul lan2urilor tul5ura lini:tea mut a a0estei adn0i :i dureroase des/r2iri. Du/ a9un4erea la ;eter5ur4, !oan .m/reun 0u 0ei
'%

doi fra2i, au fost .n0hi:i .n temni2. -/roa/e /atru ani de 1ile a durat .n0hisoarea lor .n 0amerele de tortur ale 0an0elariei se0rete. !stovit de 5trne2e :i de suferin2 :i .n2ele4ndu-:i a/ro/ierea sfr:itului, !oan a ru4at /e duhovni0ul su s trimit .n Mnstirea Sarovului o s0risoare a lui 0u 0ele din urm /orun0i 0tre fra2i, .n 0are le s/une .ntre altele s .nde/lineas0 nea5tut rnduielile vie2uirii de o5:te, s /1eas0 /a0ea :i dra4ostea .ntre ei :i s-:i .nde/lineas0 fie0are as0ultarea fr murmur. .n 1iua de < iunie %3%, ieros0himonahul !oan a tre0ut 0tre Domnul :i a fost .n4ro/at ln4 "iseri0a 6S0him5area la 3a2 a Domnului7, din MoltovsEa, .n /rea9ma 0reia se instalase atun0i 0an0elaria se0ret. )rma:ii ieros0himonahului !oan au /strat 0u sfin2enie rnduielile a:e1ate de el, 0om/letndu-le :i desvr:indu-le du/ tre5uin2. Dintre e4umenii mai a/ro/ia2i 0are au urmat lui !oan, deose5it de .nsemnat a fost ieromonahul Efrem, al :aselea 0ondu0tor al Mnstirii Sarovului. El fusese unul dintre 0ei lua2i .m/reun 0u !oan la 0an0elaria se0ret :i e=ilat du/ a0eea .n fortrea2a de la 8ren5ur4, unde a fost lsat s se 0hinuias0 0 ani, 4sindu-:i mn4iere .n .nde/linirea

slu95ei de /ara0lisier .n 5iseri0a .n0hisorii. 3iind .n 0ele din urm slo5o1it, el s-a .ntors .n Mnstirea Sarovului, unde a devenit 0ondu0tor :i s-a .n4ri9it de 5unul mers al ei tim/ de 20 de ani /n la 0ele mai adn0i 5trne2i. ;rintele Efrem slu9ea fra2ilor dre/t 0el mai vredni0 e=em/lu .n toate .m/re9urrile. !nima lui era /truns de neo5i:nuit mil fa2 de toat lumea. -0east mare .ndurare a lui Efrem s-a artat .n toat /uterea ei mai ales 0u /rile9ul unei foamete mari 0are s-a a5tut s/re a0ele /r2i .n anul %%'. ;truns de o ne4rit mil fa2 de to2i 0ei 0e se 15teau .n li/s, el a /orun0it s se dea mn0are tuturor 0elor 0e veneau .n mnstire. -:a a 2inut tim/ de % luni. Mnstirea stura .n fie0are 1i 0teva sute de oameni, iar uneori 0te o mie :i 0hiar mai mul2i. )nii dintre fra2i 0rteau, temndu-se 0a nu 0umva ei .n:i:i s rmn fr /ine. -tun0i e4umenul a 0hemat /e fra2ii 0ei mai de frunte :i des0riindu-le .ntr-un 0hi/ deose5it de mi:0tor nenoro0irea /o/orului, a s/us: 6#u :tiu 0um 0rede2i voi, dar eu m-am 4ndit 0 atta vreme 0t Dumne1eu va 4si de 0uviin2 s /relun4eas0 foametea, mai 5ine s suferim .m/reun 0u toat lumea, de0t s-i lsm s moar de foame. (e ne folose:te nou s trim mai mult de0t a0e:ti oameni 0are sunt f0u2i du/ 0hi/ul :i asemnarea lui Dumne1eu 0a :i noi. Se /oate 0a unii dintre dn:ii s ne fi hrnit :i /e noi /n la a0east vreme de li/s /rin fa/tele lor de milostenie7. Du/ a0easta 0lu4rii s-au lini:tit :i au 0ontinuat s hrneas0 /o/orul /n 0nd au .n0etat nevoile foametei. 8 5u0urie duioas :i o /a0e
'$

duhovni0eas0 strlu0ea .ntotdeauna /e 0hi/ul deose5it de 5inevoitor al lui Efrem. -:a 0 mul2i dintre fra2i se so0oteau feri0i2i numai /entru fa/tul 0 se aflau su5 as0ultarea unui a:a de 5un /rinte :i urmau de /ov2uirile unui 0ondu0tor duhovni0es0 a:a de .n0er0at .n via2a 0lu4reas0. Vestea des/re via2a sfnt :i /lin de fa/te 5une a lui Efrem s-a rs/ndit /n de/arte de hotarele mnstirii. Marele ierarh al lui Dristos, +ihon din KadonsE, /stra o adn0 dra4oste :i mare res/e0t fa2 de dnsul :i /urta 0u el 0ores/onden2 numindu-se /e sine slu4a, fratele :i admiratorul lui :i-i 0erea s se roa4e /entru el. Efrem a /us Mnstirea Sarovului /e 0ea mai .nalt trea/t de or4ani1are. .n mnstire se /strea1 /n a0um A $ 2B /ortretul e4umenului Efrem .m/odo5it 0u urmtoarele stihuri: 6+u e:ti, nu al Siriei, 0i al @usiei Efrem, e:ti s0utul :i /lato:a Mnstirii Sarovului7. .n %%%, /e 0nd .n0 mai tria /rintele Efrem, 0a urma: al lui a fost ales ieromonahul ;ahomie. +im/ de & ani a0esta a 0ondus mnstirea or4ani1nd-o :i ridi0nd-o :i mai mult, :i /strnd 0u :i mai mare osrdie ti/i0ul 5iseri0es0 .m/reun 0u toate rnduielile vie2ii de o5:te, a:a 0um au fost rnduite de 0tre 0el dinti e4umen. Vestea des/re rnduielile :i 5una or4ani1are a mnstirii, 0a :i des/re trirea .nalt duhovni0eas0 a vie2uitorilor ei, se rs/ndise a0um /n de/arteI .n0t ea a devenit o adevrat /e/inier de monahi /entru multe alte mnstiri mai ve0hi. Evlavio:ii monahi saroveni au .n0e/ut a fi 0hema2i 0a :i e4umeni .n diferite mnstiri, unde se sim2ea nevoia de ridi0are a nivelului vie2ii duhovni0e:ti. -:a, unul dintre

lumintorii Sarovului, /rintele #a1arie, a fost 0hemat .n anul %& de mitro/olitul de atun0i al ;eter5ur4ului, >avriil, /entru reor4ani1area ve0hii mnstiri Valaam 0are de01use. (nd /rintele ;ahomie, e4umenul, :i +eofil, e/is0o/ul de Vladimir, de a 0rui e/arhie 2inea atun0i Sarovul, dorind s re2in la ei /e marele nevoitor #a1arie, au ra/ortat mitro/olitului des/re el 0a des/re un om /u2in la minte, vldi0a a rs/uns: 6M-am sturat de .n2ele/2ii mei, v ro4 s-mi trimite2i /e /rostul vostruP7 -:a 0 au tre5uit s-l slo5oad /e /rintele #a1arie, 0are a fost e4umen al Mnstirii Valaam tim/ de 20 de ani :i .ntr-adevr a reu:it s re.nviore1e a0east mnstire, dar la adn0i 5trne2i a dorit s se .ntoar0 din nou .n Sarov, unde, .ntr-o as/r sin4urtate /ustni0eas0, :i-a sfr:it mult ostenita lui via2. +ot /rin ostenelile 0lu4rilor saroveni au fost tre1ite la o nou via2 mnstirile Morenaia-KnamensEaia, Yustl0aia-Doroteeva :i altele. !ar a0um, du/ 0e a .nflorit a:a de frumos a0east mnstire /rin vredni0ia vie2uitoarelor ei .nto0mai 0a o floare tr1ie a monahismului rus, a rnduit milostivirea lui Dumne1eu 0a s vin .n ea :i a0est nou ales de /ronia 0ereas0, feri0itul tnr ;rohor Mo:nin. (e 5ine0uvntat atmosfer duhovni0eas0 a .m5r2i:at ai0i nevoitorul 0are a5ia intraP (u multe este el dator Mnstirii Sarovului, dar mult a dat :i el ei, luminnd-o 0u slava nes/us a numelui su, a vie2uirii sale minunate, a ostenelilor :i a minunilor sale.

(a/itolul !!! ) # 3 @ -+ E # 8 ) , # + @ E 3 @ - R !
-9un4nd .n a0est dumne1eies0 l0a: 0u via2 de o5:te situat .n 4uvernmntul +am5ovului, la o de/rtare de 3% de verste de ora:ul +emniEov, ;rohor a fost /rimit 0u dra4oste de e4umenul mnstirii, 5trnul ;ahomie, monah 5lnd :i smerit 0u inima 0are /rin mult osteneal .n /ost :i ru40iune se f0ea /e sine 0hi/ :i /ild /stori2ilor si. !ntrarea lui ;rohor .n Mnstirea Sarovului a avut lo0 .n 1iua de 20 noiem5rie, anul %%&, .n a9unul 6!ntrrii .n "iseri0 a Mai0ii Domnului7. ;rohor avea atun0i vrsta de $ ani :i < luni. ;ahomie, 0unos0nd 0u duhul 5una a:e1are :i /odoa5a sufleteas0 a a0estui tnr, -a /rimit .n numrul fra2ilor :i -a .n0redin2at s/re /ov2uire :i as0ultare 5trnului ieromonah !osif, 0asierul mnstirii. Din a0est moment, de 0nd ;rohor a fost /rimit ofi0ial .ntre fra2ii Mnstirii Sarovului :i a fost .n0redin2at su5 as0ultarea :i .ndrumarea a0estui 5trn, .n0e/e /ro/riu-1is 0alea desvr:irii sale, 0ale 0are se desf:oar .n 4eneral .ntre a0este dou hotare: 0redin2a lu0rtoare, 0are .ndeamn la nevoin2e, :i 0ontem/larea AvedereaB Sfintei +reimi. -0east 0ale Sfntul Ma=im Mrturisitorul o des0rie .n s0urt astfel: 6(el 0e 0rede .n Domnul, se teme de mun0iI iar 0el 0e se teme de mun0i, se .nfrnea1 de la /atimi :i

sufer s0r5eleI iar 0el 0e sufer s0r5ele, va avea nde9de .n DomnulI iar nde9dea .n Domnul slo5o1e:te mintea de toat /timirea 0ea /mnteas0I iar de a0easta mintea eli5erndu-se, va avea dra4ostea 0ea 0tre Dumne1eu72?. Ji .ntr-adevr, 0hiar din /rimele 1ile ale vie2uirii sale .n mnstire, ;rohor a .n0e/ut s se de/rind 0u nevoin2ele 0lu4re:ti as0ultarea, .nfrnarea, ru40iunea, et0. -, .naintnd temeini0 .n fie0are 1i /entru a a9un4e 0u vremea la o .nl2ime rar .ntlnit .n istoria monahismului 0re:tin. (ea dinti nevoin2 a sa a fost as0ultarea, /e 0are de fa/t ;rohor o .n0e/use atun0i 0nd s-a su/us .ntru totul sfaturilor lui Dositei de la ;e0ersEa. -0um .ns avea /rile9ul s se e=er0ite1e 0u ea .n fie0are 1i, 00i aflndu-se .n as0ultarea de 0hileini0 Au0eni0 de 0hilieB la 5trnul !osif, el .nde/linea 0u mare osrdie toat /ravila 5iseri0eas0 :i tot ti/i0ul, fr s li/seas0 ni0i de la alte as0ultri, la rnd 0u 0eilal2i fra2i, 0i mun0ind de-a valma 0u ei la 5rutrie, la /res0urrie, la atelierul de tm/lrie, :i .nde/linind /e ln4 toate a0estea :i .nsr0inarea de /ara0lisier la 5iseri0. El a .nv2at s s0ul/te1e :i 0ru0iuli2e .n lemn de 0hi/aros, iar tm/lria a de/rins-o a:a de 5ine, .n0t :i-a atras din /artea fra2ilor numele de 6;rohor +m/larul7. -:a 0 ni0iodat nu se .ntm/la s rmn fr de lu0ru, 00i, /rin o0u/a2ie 0ontinu, el se sr4uia s alun4e /li0tiseala, /e 0are o so0otea 0a /e una din 0ele mai /eri0uloase is/ite ale 0lu4rului.

2? Sfntul Ma=im Mrturisitorul: $atru sute de cu'etri cretine, trad. rom. de ;aisie Veli0iEovsEi, edit. de ;r. >h. Ma=im, ?3 Mnstirea #eam2u, $3$, /. $.

6"oala a0easta se vinde0 - s/unea el mai tr1iu din e=/erien2 /rin ru40iune, le/darea 4ririi de:arte, ru0odelie2% 5ine 0hi51uit, 0itirea 0uvntului lui Dumne1eu :i r5dare, deoare0e ea se na:te din .m/u2inarea de suflet, ne54area de seam :i ne.nfrnarea lim5ii7. Ha slu95ele 5iseri0e:ti ;rohor era 0el dinti, rmnnd nemi:0at tot tim/ul, lun4imea servi0iului divin neo5osinduni0iodat. !ar .n tim/ul li5er .i /l0ea s se i1ole1e .n 0hilia sa :i, o0u/ndu-se 0u ru0odelia sau 0u vreo as0ultare oare0are, el avea ne.n0etat .n minte :i .n inim ru40iunea lui !isus, 0u a 0rei neo5i:nuit /utere 5iruia feluritele is/ite /e 0are vr9ma:ul .n0er0a s le semene .n inima lui tinereas0. +oate a0este fa/te ale lui ;rohor .n 0are .:i /etre0ea vremea 0a nou .n0e/tor .n via2a 0lu4reas0, se /otrives0 .nto0mai 0u /ov2uirile /e 0are le ddea el .nsu:i mai tr1iu 0elor 0e se is/iteau s str5at a0ela:i drum /e 0are el de9a .l str5tuse. 630nd ru0odelie - s/unea el, adresndu-se monahului nou .n0e/tor - sau fiind undeva la as0ultare, svr:e:te ne0ontenit a0east ru40iune: LDoamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosulPO, .n tim/ul 0reia sr4uie:te-te s fii as0ulttor 2ie .nsu2i, adi0 s-2i aduni mintea :i s-o une:ti 0u sufletul. Ha .n0e/ut, o 1i, dou, 0hiar mai mult, f a0east ru40iune numai 0u mintea, fiind atent la fie0are 0uvnt .n /arte. !ar mai tr1iu, 0nd va .n0l1i Dumne1eu inima ta 0u 0ldura harului Su

27
6@u0odelie7 - lu0ru de mn 0u 0are se o0u/au monahii /rin 0hilii Avine de la dou 0uvinte ruse:ti: ruEaUmnI deloUlu0ruB.

?<

:i o va uni 0u .ns:i suflarea ta, atun0i ea va 0ur4e fr .n0etare .nuntrul tu :i va fi totdeauna 0u tine .ndul0indu-te :i hrnindu-te. -0easta este 0eea 0e s-a s/us de !saia ;rooro0ul: ,oua cea de la tine este pentru ei o rou aductoare de via A(a/. 2?, $B. !ar 0nd vei st/ni .ntru tine a0east hran duhovni0eas0, adi0 ne0ontenita 4rire 0u Domnul, atun0i nu vei mai avea nevoie de 4rirea 0u oamenii7. Ji .n adevr el, /e msur 0e .nainta .n a0east lu0rare duhovni0eas0 a ru40iunii luntri0e, sim2ea tot mai /u2in nevoie de vor5ire 0u oamenii. De a0eea ne.ndestulndu-se 0u lini:tea :i t0erea din Mnstirea Sarovului, tnrul ostenitor, rvnind la via2a unor /ustni0i Atot din SarovB, 0are 0u 5ine0uvntarea e4umenului se retr4eau din vatra o5:tii .n de/lin sin4urtate .n adn0imea /durii mnstire:tiI lund 5ine0uvntare de la /rintele su duhovni0es0 !osif, se retr4ea Ade asemeneaB :i el, 0nd era li5er, .n desi:ul /durii /entru a se ru4a .n lini:te. -0east tre5uin2 mereu .n 0re:tere, /e 0are o sim2ea .n sufletul su /entru sin4urtate :i lini:te era un semn vdit 0 .n0e/use de9a s s/oreas0 .n 0alea vie2ii duhovni0e:ti, .n0e/use s ur0e /e tre/tele desvr:irii /e 0are sufletele nevoitorilor le dores0, .nto0mai 0um dore:te 0er5ul i1voarele a/elor. #evoitorii 0rora le urma el .n a0east /ra0ti0 erau: Varlaam, #a1arie, ieromonahul Dositei :i mai ales s0himonahul Mar0u, 0are a a9uns vestit, im/unndu-:i vreme .ndelun4at t0erea desvr:it. -0estora :i altora asemenea urmnd, ;rohor unea ru40iunea 0u /ostul :i 0u .nfrnarea, mier0urea :i vinerea ne4ustnd ni0i un fel de hran, iar .n

0elelalte 1ile /rimind-o o sin4ur dat, /entru 0a nu 0umva, /rin .nflorirea 0ea dinafar a tru/ului su tineres0, s-:i s/oreas0 lui .nsu:i 0u ne.n2ele/2ie r15oiul 0el vr9m:es0, du/ 0uvntul Sfntului Ma0arie 0el Mare, 0are 1i0e: 6(el 0e-:i um/le sa2iul su de hran :i 5utur, /une el .nsu:i 0heia inimii sale .n mna ho2ilor7. Ha vederea unor astfel de fa/te, to2i /rin2ii :i fra2ii mnstirii au .n0e/ut s /oarte .n sufletul lor un adn0 res/e0t :i o dra4oste din 0e .n 0e mai mare fa2 de a0est neo5i:nuit as0ulttor, ale 0rui fa/te statorni0e :i uimitoare erau 4reu de tinuit. .ndeose5i /ov2uitorii lui, ;ahomie :i !osif, artau fa2 de el o a:a de mare dra4oste :i .n0redere, de /ar0 ar fi fost 0o/ilul lor tru/es0. Ji a0este sim2minte de dra4oste :i res/e0t din /artea tuturor /rin2ilor :i fra2ilor Mnstirii Sarovului fa2 de tnrul nevoitor al lui Dristos, au s/orit .ntr-un 0hi/ 0u totul deose5it, du/ o .ntm/lare 0a a0easta: .n anul %&0, ;rohor s-a .m5olnvit 4reu, tot tru/ul i s-a umflat, iar el, r5dnd a0este 0rude suferin2e, 10ea fr murmur .n a:ternutul /atului su as/ru, .n2ele4nd /ar0 de /e a0um, /rin iluminri luntri0e /rimite de la Duhul Sfnt, 0 suferin2a este o le4e de ne.nlturat a sfin2eniei. Du/ a/aren2, era hidro/i0. Suferin2a a durat trei ani, din 0are 9umtate 5olnavul i-a /etre0ut .n /at. (u toate a0estea, din 4ura lui n-a ie:it ni0iodat vreun 0uvnt de 0rtire, 0i s-a .n0redin2at /e sine .ntre4, 0u tru/ :i suflet, .n mna Domnului, (ruia se ru4a fr .n0etare, s/lnd /atul su 0u la0rimile sale, du/ e=em/lul /salmistului, 0are .n mi9lo0ul .ntris-

??

2rilor :i 5olilor se ru4a 1ilni0, 1i0nd: Cu lacrimile mele spl patul meu A;s. ?, %B. .n tot tim/ul 0t a 2inut 5oala, 5trnul !osif, /ov2uitorul :i /rintele su duhovni0es0, i-a slu9it lui ;rohor 0a un sim/lu u0eni0. !ar 5trnul ;ahomie, e4umenul mnstirii, s-a aflat totdeauna .n /rea9ma lui :i .m/reun 0u al2i 5trni :i fra2i mai tineri s-a .n4ri9it /ersonal de el. .n 0ele din urm, temndu-se /entru .ns:i via2a suferindului, ;ahomie i-a /ro/us 0u hotrre s 0heme do0torul. 3eri0itul .ns, 0u .n0 :i mai mare hotrre, s-a le/dat de ori0e a9utor do0tori0es0, 1i0nd: 6Eu, sfinte /rinte, m-am .n0redin2at /e mine 0u totul Do0torului nostru !isus Dristos :i ;rea0uratei Sale Mai0i. !ar da0 dra4ostea voastr 4se:te de 0uviin2, dre/t hran de .ntrire .n drumul suferin2ei mele, .ntrarma2i-m /e mine, srmanul, /entru Domnul, 0u 0ereas0a do0torie, adi0 0u ;rea0uratele lui Dristos +aine7. -tun0i, 5trnul !osif, att /entru dorin2a 5olnavului, 0t :i /entru dra4ostea lui /ersonal, a slu9it /entru .nsnto:irea lui ;rohor /rive4here de toat noa/tea :i Sfnta Hitur4hie. Ha a0east dumne1eias0 slu95 s-au adunat to2i fra2ii, din 0ea mai 0urat dra4oste, 0a s se roa4e /entru .nsnto:irea 0elui 0e /timea. Du/ Sfnta Hitur4hie, ;rohor a fost s/ovedit :i .m/rt:it 0u Sfintele lui Dristos +aine, .n /atul su de suferin2. Ji iat 0, du/ Sfnta .m/rt:ire, i s-a artat lui .ntr-o ne4rit lumin, ;rea Sfnta 3e0ioar Maria, .nso2it de Sfin2ii -/ostoli ;etru :i !oan, (uvnttorul de Dumne1eu, :i, .ntor0ndu-se 0u .ndumne1eita ei fa2 0tre Sfntul !oan, a 1is, artnd 0u de4etul 0tre ;rohor: 6-0esta

este din neamul nostruP7 -/oi a /us mna ei 0ea drea/t /este 0a/ul 5olnavului :i .ndat materia 0are um/lea tru/ul su a .n0e/ut a 0ur4e /rintr-o des0hi1tur a/rut .n /artea drea/t a tru/ului. .n s0urt vreme du/ a0eea, ;rohor s-a vinde0at 0u desvr:ire :i numai semnul rnii, 0e a servit 0a lo0 de s0ur4ere a 5olii, a rmas /entru totdeauna /e tru/ul lui, 0a o mrturie a vinde0rii sale dumne1eie:ti. Des/re a0east ran, ieromonahul !oasaf, u0eni0ul su A/e atun0i monahul !oanB, s/unea urmtoarele: 6Din rana /rin 0are s-a s0urs a0east materie, s-a f0ut o s0o5itur, .n 0are eu de multe ori am /us mna mea, deoare0e ;rintele Serafim, ori de 0te ori /ovestea a0east .ntm/lare, vrnd s dovedeas0 vinde0area sa de 0tre Mai0a Domnului, .mi arta a0eea s0o5itur, 0are era a:a de adn0, .n0t .n0/ea .ntr-.nsa a/roa/e tot /umnul minii mele7. (urnd du/ a0eea, /e lo0ul artrii Mai0ii Domnului s-a ridi0at o 5iseri0 0u dou nivele A/arter :i eta9B, avnd .n 0or/ul ei :i o 5olni2, a:e1at 0hiar /e lo0ul 0hiliei drmate a lui ;rohor. (u .nsr0inarea e4umenului, ;rohor a um5lat :i a 0ole0tat 5ani /entru a0east lu0rare, :i 0u /ro/riile sale mini a f0ut o Sfnt Mas din lemn de 0hi/aros /entru 5iseri0a 0ea de 9os a 5olni2ei. Du/ sfin2irea a0estui Sfnt ;restol, /n la sfr:itul vie2ii sale, ;rea0uviosul Serafim s-a .m/rt:it 0u Sfintele +aine, ori de 0te ori era 0u /utin2, .n a0east 5iseri0, s/re ne0ontenita amintire a minunatei vedenii de 0are s-a .nvredni0it .n a0est lo0, /rin marea /urtare de 4ri9 a lui Dumne1eu. ;restolul de 0hi/aros f0ut de el .n 5iseri0a 0ea de 9os a fost sfin2it .n 1iua de % au4ust

?&

%&', .n 0instea ;rea0uvio:ilor Kosima :i Savatie de la Solove2, iar /restolul 5iseri0ii de sus a fost sfin2it .n 0instea S0him5rii la 3a2 a Domnului. .n tim/ul 0ole0trii sumelor /entru a0east lu0rare, ;rohor a tre0ut :i /rin ora:ul su de na:tere, dar n-a mai 4sit .n via2 /e iu5ita :i 0redin0ioasa lui mam. 3ratele su, -le=ei, 0are du/ moartea mamei a rmas sin4urul mo:tenitor al .ntre4ii averi /rinte:ti, a donat lui ;rohor din /artea sa un 5o4at a9utor /entru ridi0area a0elei 5iseri0i. -:a s-a svr:it 0u ;rohor una din 0ele mai mari minuni din via2a sa, f0nd .n0e/utul unui .ntre4 :ir de alte multe minuni, 0are vor urma. -0east artare a Mai0ii Domnului .ns rmne o fa/t vredni0 de re2inut din via2a ;rintelui Serafim, 0are dovede:te o a/ro/iere :i o o0rotire deose5it a #s0toarei de Dumne1eu fa2 de tnrul nevoitor /rin 0uvintele /e 0are ea i le-a adresat: 6-0esta este din neamul nostru7I a/ro/iere /e 0are o arta :i el .nsu:i fa2 de Sfnta 3e0ioar, /rin desele sale ru40iuni :i deose5ita evlavie /e 0are o avea fa2 de dnsa. Mai0a Domnului este, fr .ndoial, 0el mai frumos model de ne/rihnire :i de sfin2enie .m/linit de f/tura omeneas02&. 8rtodo=ia o res/e0t 0a /e 0ea 0u adevrat mai cinstit dect Heruvimii i mai slvit !r de asemnare dect 4era!imii) O 0redin2 .n Dristos, 0are nu 0u/rinde :i mrturisirea na:terii Hui fe0iorelni0e :i 0instirea Mai0ii Sale, este o alt 0redin2 de0t 0ea ortodo=2$. !ar a0easta /entru

2&(om/. #. -rseniev, +iserica rsritean, /. 00. 2$(f. S. "ul4aEoff, Ortodoxia, o/. 0it. /. <&.

motivul 0, du/ stri0area 0hi/ului :i /ierderea asemnrii 0u Dumne1eu, din 0au1a /0atului, 0ea dinti f/tur omeneas0, 0are s-a .nvredni0it din nou de 6.nrudirea7 0u Dumne1eu, /rin re0:ti4area asemnrii 0u El, a fost ea, Cea plin de *ar, .n fiin2a 0reia a 5inevoit a Se sl:lui (uvntul, f0nd astfel .n0e/utul .m/0rii Sale 0u omul. Ea, Maria, este .n0e/utul, i1vorul :i 0oroana sfin2eniei omene:ti. Ea este veri4a de aur 0are fa0e le4tura 0ea mai strns .ntre 0ele dou firi: 0ea omeneas0, .ndumne1eit /rin har, :i 0ea dumne1eias0, desvr:it .nomenitI ea fiind 0ea dinti 0are se une:te .n 0hi/ netl0uit 0u harul dumne1eies0, devenind 6/lin de har7, a:a .n0t !irea cea stricat a neamului nostru, cu cele cereti s-a mpreunat) )nirea desvr:it dintre firea dumne1eias0 :i 0ea omeneas0 .n Dristos .n0e/e 0u Maria :i are 0a re1ultat sfin2irea :i /roslvirea .ntre4ii naturi omene:ti30. -i0i este .n0e/utul :i .n2elesul transformrii :i strluminrii firii omene:ti. .n ea s-a .m/linit de9a toat sfin2enia, /n la 0are este destinat s a9un4 firea omeneas0, 0u a9utorul harului Duhului Sfnt, /rin ea desvr:indu-se .ndelun4ata lu0rare de 0ur2ie dus de omenirea .n suferin2. !at 0are este .ndre/t2irea :i motivul /entru 0are .ntrea4a 0re:tintate 0inste:te 0u o evlavie a:a de adn0 /e Sfnta 3e0ioar Maria, :i iat /entru 0e to2i marii nevoitori :i ostenitori .n 0alea desvr:irii 0re:tine, o au /e ea dre/t 0ea mai 0ald o0rotitoare .n drumul nevoin2elor lor. (0i ea este 0u adevrat a0eea de care se bucur toat !ptura9 soborul n'eresc i

30 !dem /. <&- <$.

%0

neamul omenesc:;) Ea este 5u0uria .n4erilor :i a9uttoarea tuturor 0elor 0e se roa4 ei 0u 0redin2I ea este .m/0area tuturor 0u Dumne1eu, tmia ru40iunii 0elei 5ine /rimite, 0ur2ia a toat lumeaI ea este .ntrirea 0ea tare a mu0eni0ilor, /ov2uitoarea 0lu4rilor, .nfrnarea 0ea tare a /ustni0ilor, 0ur2ia :i slava 0elor 0e tries0 .n fe0iorie 32I ea este, .n s0urt, a0eea /rin 0are se .nnoie:te toat f/tura. 8mul, .nrudit .n adn0ul firii sale 0u Dumne1eu /rin 60hi/7, dar mai ales /rin 6asemnare7 :i 01ut din a0east .nalt vredni0ie /rin /0at, este readus la starea 0ea dinti /rin .ntru/area lui Dristos din 3e0ioar, /rin /atima, moartea :i .nvierea Hui din mor2i. 6Ener4iile dumne1eie:ti Ane0reateB, revrsri ale fiin2ei lui Dumne1eu :i diferen2iate de a0easta, adu0 din nou iluminarea harului .n sufletul 0are, .nrudit 0u Dumne1eu de la 0rea2ie, dar 01ut /rin -dam 0el dinti :i ridi0at de (el de al doilea, este .ndumne1eit /rin har, f/tura omeneas0 a9un4nd la desvr:ire /rin a0eea 0, omul devine 60onsn4ean7 :i 60onsu5stan2ial7 - 6un tru/7 0u Dumne1eu, .n oare0are .n2eles -, 0um .nva2 Sfin2ii ;rin2i33. De a0east 6.nrudire7 a omului 0u Dumne1eu se /oate a/ro/ia tot 0el rens0ut .n 5aia 5ote1ului, mai mult sau mai /u2in, .n msura .n 0are fie0are du0e o via2 0onform 0u natura 0ea nou de 0are s-a .nvredni0it, .n msura .n 0are fie0are se ostene:te s se a/ro/ie de Dumne1eu, s-H 0aute, 0um s/une

3 #xion la Hitur4hia Sfntului Vasile 0el Mare. 32Ceaslov, ru40iunea de du/ -0atistul "unei-Vestiri. 33;rof. #. (hiri2es0u: 5atura 4!ntului Har, /artea $<?, /. '2.

!-a,

"u0.

/salmistul: #cesta este neamul celor ce-L caut pe "omnul, a celor ce caut !aa "umnezeului lui Iacov A;s. 23, ?B. -:a 0 4radul de 6.nrudire7 a omului 0u Dumne1eu este du/ msura fa/telor, du/ rvna 0u 0are 60aut /e Dumne1eu7, du/ trirea :i osteneala vie2ii .ntru .m/linirea /orun0ilor lui !isus Dristos, (are a venit s ne 6.nfie1e7 ;rintelui Su :i s ne fa0 6fra2i7 0u El, du/ 0uvntul 0e 1i0e: Iar celor ce L-au primit pe l, le-a dat putere s se !ac !ii ai lui "umnezeu A!oan , 2B. Sfntul -ntonie 0el Mare s/une: 68mul, du/ firea lui ra2ional, este .n le4tur 0u /uterea a0eea ne4rit :i dumne1eias0... Dar /u2ini sunt oamenii desvr:i2i :i ra2ionali, 0are se sr4uies0 du/ nrudirea 0u Dumne1eu :i 0u Mntuitorul, iar a0easta o arat /rin fa/te :i /rin via2 virtuoas... "r5atul 0u 9ude0at, 4ndindu-se la rudenia sa 0u Dumne1eu, nu /rinde ni0iodat dra4oste de 0eva /mntes0 :i .n9ositor, 0i are mintea 0tre 0ele 0ere:ti :i ve:ni0e7 ie. !at 0are este .n2elesul le4turii a:a de strnse dintre tnrul nevoitor ;rohor, al 0rui suflet ardea du/ dumne1eias0a desvr:ire :i Mai0a Domnului :i iat 0are este .n2elesul 0uvintelor /e 0are ea i le-a adresat: 6-0esta este din neamul nostru7 - adi0 din neamul lui Dumne1eu, 0um s/une :i Sfntul -/ostol ;avel, 0nd arat 0 :i /4nii 0redeau .ntr-o 6.nrudire7 a omului 0u Dumne1eu, adu0nd 0a e=em/lu /e unul din /oe2ii lor, 0are s/une: 5eamul lui "umnezeu suntem A3a/te %, 2&-2$B. -stfel, tnr 0u vrsta, dar matur 0u .n2ele/0iunea :i 0u

%2

9ude0ata :i 4ndindu-se la 6rudenia7 sa 0u Dumne1eu, ;rohor n-a /rins ni0iodat dra4ostea sa de lu0rurile /mnte:ti, 0i :i-a .ndre/tat-o 0tre 0ele de sus :i ve:ni0e, du/ 0uvntul Sfntului -ntonie. .n felul a0esta, nu numai 0 ne e=/li0m, dar 0hiar 4sim .ndre/t2ite 0uvintele Mai0ii Domnului: 6-0esta este din neamul nostru7. Ji a0east 6.nrudire7 a lui 0u Mai0a Domnului, 0u to2i sfin2ii :i 0u .nsu:i Dumne1eu, era a5ia la .n0e/ut. Ea .ns va 0re:te ne0ontenit, 6.nrudirea7 se va fa0e din 0e .n 0e mai strns, tot mai a/ro/iat .ntre el :i 0er, /n va a9un4e s fie .ndre/t2it a s/une .m/reun 0u Sfntul -/ostol ;avel: 5u mai triesc eu, ci Hristos triete n mine) !ntrarea /ro/riu 1is .n rndul monahilor, /rin tundere :i /rimirea 0hi/ului .n4eres0, va .nsemna /entru el .n0e/utul unei sr4uin2e :i mai mari .n lu/tele vie2ii duhovni0e:ti /e drumul 6.nrudirii7 sale 0u lumea 0ea de sus... @mnnd .n Mnstirea Sarovului o/t ani .n trea/ta de frate as0ulttor, .n 1iua de & au4ust, anul %&?, 0nd avea 2% de ani :i 2< de 1ile de la na:tere, ;rohor s-a .nvredni0it a /rimi tunderea .n .n4eres0ul 0hi/ al monahilor, 0u 0are /rile9 i s-a dat :i un nume nou, a0ela de 4era!im) +underea a svr:it-o ieromonahul ;ahomie, e4umenul mnstirii, na:i fiindu-i 5trnii !osif :i !saia. (u /rimirea 0inului 0lu4res0, .nsu:i numele 0el nou amintind lui Serafim de 0ur2ia :i slu9irea 0ea .nfl0rat 0e o fa0 lui Dumne1eu .n4erii, 0re:tea .n el :i mai mult rvna :i dorin2a 0ea sfnt de-a slu9i ne0ontenit lui Dumne1eu. (0i 0uvntul evreies0 6serafim7 .nseamn 6fla0r7, 6v/aie ar1toare7,

/re0um :i 6no5il7, 6de 5un neam7. -0esta este un nume /ro/riu .n4eres0 0u 0are se numes0 duhurile 0ele .n2ele4toare 0are a/ar2in 0etelor 0elor mai a/ro/iate de tronul lui Dumne1eu ale ierarhiei 0ere:ti. -0est nume s-a dat lui ;rohor la tunderea .n 0inul 0lu4res0 fr :tirea sau dorin2a lui. ;rin el ne /utem fa0e o idee des/re sim2mintele :i /rerile 0ondu0torilor mnstirii fa2 de ;rohor. (a ni:te 5r5a2i .n0er0a2i .n via2a duhovni0eas0, a0e:tia vedeau rvna lui ;rohor 0tre ostenelile vie2ii 0lu4re:ti :i 0uno:teau 0 el va fi din 0e .n 0e mai .nfl0rat /entru svr:irea fa/telor mntuirii. .ntr-adevr, 4ndindu-se la .nsemntatea numelui su 0el nou, dar mai ales la .nsemntatea 0hi/ului 0lu4res0 :i la f4duin2a 0e o f0use .naintea lui Dumne1eu :i a .n4erilor Hui, Serafim .ndoia a0um ostenelile :i fa/tele sale 0ele 5une, .n0e/nd s /etrea0 :i mai retras, adn0indu-se .n meditarea 0ea luntri0 :i .n 0u4etarea de Dumne1eu. #-a tre0ut mai mult de un an de la a0easta :i Serafim a fost sfin2it ierodia0on de 0tre ;. S. Vi0tor, e/is0o/ de Vladimir :i Murom, .n luna de0em5rie, anul %&%. De la data hirotoniei sale el a slu9it 0in0i ani :i nou luni .n rnduiala dia0oniei, adu4nd ne0ontenit osteneli la osteneli :i fa/te noi la 0ele de mai .nainte, ar1nd 0u duhul de dra4ostea 0ea fier5inte 0tre Dumne1eu. .n no/2ile s/re dumini0i :i sr5tori /etre0ea .n ru40iune :i /rive4here de toat noa/tea, fr odihn, rmnnd .n svr:irea /ravilei /n .n0e/ea Sfnta Hitur4hie. !ar du/ terminarea Dumne1eie:tii Hitur4hii, rmnea .n0 mult vreme .n 5iseri0, /unnd .n rnduial sfintele vase :i .n4ri9indu-se de

%<

0ur2enia -ltarului Domnului. Du/ toate a0estea feri0itul Serafim a/roa/e 0 nu sim2ea o5oseala, nu se istovea, nu sim2ea nevoie de odihn mai .ndelun4at, adesea uita :i de mn0are :i de 5utur :i, mer4nd .n 0ele din urm s se odihneas0 /u2in, .i /rea :i atun0i ru, 0ondamnndu-se /e sine .nsu:i :i 1i0nd 0 de 0e nu /oate :i omul, asemenea .n4erilor, s slu9eas0 lui Dumne1eu ne0ontenit, 1iua :i noa/teaN -0este 4nduri de 0ontinu nemul2umire fa2 de sine .nsu:i sunt un semn al 0elor dinti roade ale Duhului Sfnt. Drumul desvr:irii 0re:tine este, .ntr-adevr, .m/letit 0u multe is/itite, osteneli :i 4reut2i, 0are nu se sfr:es0 toat via2a. De a0eea, Sfntul Ma0arie E4i/teanul se .ntre5a /e sine .nsu:i la .n0e/utul ostenelilor sale 0lu4re:ti: 6;utea-vei tu, oare, s .nduri ostenelile unui tim/ a:a de .ndelun4at Ade toat via2aBN (0i este o sar0in foarte 4rea :i 0u anevoie de /urtat /entru om, /n s a9un4 la vredni0ia de a /rimi 0a oas/ete .n sufletul lui /e Duhul Sfnt. Dar 5unul Dumne1eu, (are 0unoa:te luntrul omului :i :tie .n0otro se .ndrea/t 4ndurile lui, .i trimite .n a9utor sfnta Hui /utere, ori de 0te ori vede 0 se 0latin :i este 4ata s 0ad. (0i doar El .nsu:i a s/us: Luai &u'ul 3eu asupra uoastr i v nvai de la 3ine, cci sunt blnd i smerit cu inima i vei a!la odi*n su!letelor voastre) Ji .n adevr, .n urma struin2ei ne0urmate .n osteneli, Dumne1eu .n0e/e s des0hid nevoitorului o0hii inimii, 0a s .n2elea4 0uvintele -/ostolului: 4u!erinele vremii de acum nu sunt vrednice de slava cea viitoare, care se va descoperi pentru noi) Du/ toate a0estea, v1nd struin2a lui, Duhul Sfnt se va

/re4ti s .n0heie o .n2ele4ere 0u inima sa 0urat, 0u struin2a sufletului su, 0u sfin2enia sufletului su, 0u umilin2a inimii sale, :iva fa0e s um5le /e 0i ne0reate. >ura sa nu va mai 4ri lu0ruri omene:tiI o0hii si vor .n0e/e a vedea dre/t :i 0urat A oc*ii mei vad dreptiB, 5u1elor sale va /une /a1 :i /i0ioarele sale vor mer4e /e 0alea 0ea drea/t. El .ntre4 se va drui de-a0um numai fa/telor 0elor sfinte: unei ru40iuni 0ontinue, omorrii /atimilor tru/ului :i /rive4herilor lun4i :i dese. .n toate a0estea, Duhul Sfnt .l va /ov2ui s lu0re1e 0u msur :i 0um/tare, nu .n 14omot, 0i .n /a0e73<. .n a0east /rim /arte din via2a lui duhovni0eas0, Serafim era, du/ 0um se vede, .nsufle2it de dorin2ele 0ele mai .nalte, struind 0u o desvr:it ne.m/u2inare de suflet .ntru adu4irea fa/telor 5une, 00i a0elea /e 0are le svr:ea i se /reau totdeauna ne.ndestultoare. (u astfel de 4nduri ale smeritei 0u4etri hrnindu-:i sufletul su, el se .nl2a din 0e .n 0e mai mult /e s0ara virtu2ilor :i a 0u4etrii de Dumne1eu :i dre/t rs/uns la rvna lui .nfl0rat :i sfnt, Dumne1eu .l mn4ia :i.ntrea .n ostenelile lui /rin 5ine0uvntate des0o/eriri 0ere:ti, /e 0are el se .nvredni0ea s le vad /rin 0ur2ia inimii sale, /rin .nfrnare 0ontinu :i /rin statorni0a sr4uin2 a .nl2rii sufletului su 0tre Dumne1eu /rin sfnta ru40iune. -:a, uneori, .n tim/ul slu95elor 5iseri0e:ti vedea, du/ 0um .nsu:i mrturisea mai tr1iu, sfin2i .n4eri

3< (om/. ;. @es0h: La doctrine asceti<ue 3atres e'iptiens de <uatrieme siecle, ;aris, $3 , /. 2%-2&.

des

premiers

%?

slu9ind :i 0ntnd .m/reun 0u fra2ii, su5 .nf2i:area unor tineri 0u 0hi/ 0a de ful4er, .m5r0a2i .n haine al5e strlu0itoare, 2esute 0u fir de aur. (ntrile lor erau mai /resus de /uterea 4raiului omenes0 :i ni0i nu /uteau fi asemnate 0u vreo melodie oare0are /mnteas0. =i s-a !cut inima mea ca ceara ce se topete A;s. 2 , 'B, vor5ea el du/ a0eea, folosind 0uvintele /salmistului, 0nd .:i amintea de a0ea ne4rit 5u0urie /e 0are o sim2ea .n tim/ul vedeniilor sale 0ere:ti. Dar /e atun0i nu-:i amintea nimi0 de a0ea 5u0urie .n alt /arte, de0t numai 0nd intra .n 5iseri0 :i 0nd ie:ea afar dintr-.nsa. 8 deose5it de slvit :i minunat vedenie s-a .nvredni0it el odat s vad, .n tim/ul Dumne1eie:tii Hitur4hii, .n S/tmna Sfintelor ;atimi ale lui Dristos. Era Yoia Mare. Hitur4hia o svr:eau evlavio:ii 5trni ;ahomie :i !osif, .m/reun 0u feri0itul Serafim, deoare0e ;ahomie se le4ase adn0 suflete:te de a0est .n0 tnr :i a/roa/e totdeauna 0nd svr:ea Sfnta Hitur4hie, o slu9ea 0u el. (nd Serafim, du/ Vohodul 0el mi0 :i ;aremii, a rostit: "oamne, mntuiete pe cei bine credincioi))), a/oi ie:ind .n u:ile .m/rte:ti a .n0heiat 0u 0uvintele: =i n vecii vecilor))), artnd 0u orarul asu/ra /o/orului 0e sta .nainte, a v1ut, deodat, din /artea de sus, venind o lumin neo5i:nuit, 0a de la ni:te ra1e /uterni0e de soare. @idi0ndu-:i o0hii 0tre a0ea lumin, Serafim a v1ut /e Domnul !isus Dristos, su5 .nf2i:area 3iului 8mului, .n slav, strlu0ind mai mult de0t soarele 0u o ne4rit lumin :i fiind .n0on9urat, 0a de un roi de al5ine, de /uterile 0ere:ti: .n4eri, -rhan4heli, Serafimi, Deruvimi. Ji 0um venea

dins/re u:a de intrare a 5iseri0ii, s-a o/rit .n fa2a amvonului, :i, ridi0ndu-:i minile, a 5ine0uvntat slu9itorii :i /o/orul .n0hintor. Du/ a0eea a intrat :i a dis/rut .n i0oana Sa de la u:ile .m/rte:ti3'. -tun0i inima feri0itului Serafim s-a um/lut de o ne4rit 5u0urie 0ereas0 :i de o .nfl0rat dra4oste 0tre Domnul, s/orit .n a0est moment de dumne1eias0a lumin a harului 0eres0. Din momentul a0estei taini0e vedenii, el .nsu:i s-a s0him5at la 0hi/ :i n-a mai /utut s se mi:te din a0el lo0, ni0i s mai rosteas0 vreun 0uvnt. Mul2i au o5servat a0est lu0ru, dar nimeni n-a .n2eles adevrata /ri0in a 0elor 0e s-au .ntm/lat. .ndat .ns doi ierodia0oni s-au a/ro/iat de Serafim, l-au luat :i l-au dus .n Sfntul -ltar. Dar :i du/ a0eea el a stat nemi:0at, .ntr-un sin4ur lo0, vreme 0a de dou 0easuri :i numai fa2a i se s0him5a din moment .n moment: a0um se .nvluia de o 0uloare al5 0a 1/ada, a0um se .nvluia de o ro:eal vie, 0a de trandafir. "trnii ;ahomie :i !osif 5nuiau 0 /oate lui Serafim i-a venit o sl5ire nea:te/tat a /uterilor, lu0ru 0are i s-ar fi /utut .ntm/la a:a de fires0 .n Yoia 0ea Mare, du/ un /ost a:a de as/ru :i .ndelun4at, mai ales da0 se 2inea

3' De o5servat odat 0u a0easta :i .m/re9urarea 0 minunata vedenie a smeritului ierodia0on Serafim a avut lo0 to0mai .n a0el moment al Sfintei Hitur4hii, 0nd intrarea /reo2ilor .n altar Ala VohodB .n0hi/uie:te intrarea lor .n 0er, /entru 0are se :i roa4 slu9itorii .n tain: 4tpne, "oamne, "umnezeul nostru, Cel ce ai aezat n ceruri cetele i otile n'erilor i a ar*an'*elilor spre slu&ba slavei (ale, !a ca mpreun cu intrarea noastr s !ie i intrarea s!inilor n'eri, care slu&esc mpreun cu noi i mpreun mresc buntatea (a) Este a0easta o adeverire a 0redin2ei noastre, 0 .n sfnta 5iseri0 .n4erii slu9es0 .m/reun 0u noi :i 0 .nsu:i Mntuitorul Dristos este de fa2 nev1ut.

%&

seama de res/e0tul deose5it /e 0are- avea de mult vreme feri0itul Serafim fa2 de lu/ta duhovni0eas0. Mai /e urm .ns au .n2eles 0 a avut o vedenie. Du/ 0e Serafim :i-a revenit .n sim2iri, ei l-au .ntre5at s le s/un des/re 0ele 0e s-au /etre0ut 0u el. -tun0i, s0urt, 0u sin0eritate 0o/ilreas0 :i desvr:it nevinov2ie, Serafim le-a s/us vedenia sa. "ine .n0er0a2i .n via2a duhovni0eas0, fr s /un la .ndoial 0tu:i de /u2in adevrul 0elor au1ite, 5trnii l-au /ov2uit s nu se .nal2e 0u mintea :i s nu dea lo0 .n sufletul su la vreun 0u4et /ier1tor des/re vreo oare0are vredni0ie a sa deose5it .naintea lui Dumne1eu. Ji nimeni, afar de 0ei doi 5trni aminti2i, n-a aflat de 0e fel de 0er0etare dumne1eias0 s-a .nvredni0it feri0itul Serafim. .ntr-adevr, du/ a0east minunat vedenie 0ereas0, .m5unt2itul tnr nu-:i f0ea .n0hi/uiri .nalte des/re sine :i des/re darurile sale duhovni0e:ti, 0i .n0 :i mai mult se .ntrea .n 1iditoarea smerenie :i astfel, .ntrarmndu-se 0u o adn0 umilin2, el se .nl2a din /utere .n /utere, lu/tndu-se ne0ontenit /entru 0:ti4area defimrii de sine :i str5tnd 0u 0redin2 tare :i statorni0ie nea5tut 0alea 0ea .m/rteas0 a 0ru0ii lui Dristos. De-a0um Serafim a .n0e/ut s 0aute .n0 :i mai mult lini:tea :i se retr4ea :i mai des 0a .nainte /entru ru40iune .n adn0urile /durii Sarovului, unde /rin2ii din mnstire au /us de i-au 1idit o 0hilioar /ustni0eas0. Ji a:a, /etre0nd toat 1iua .n mnstire, svr:ind slu95ele, .nde/linind /ravila mnstireas0 :i as0ultarea, /e .nserate se retr4ea .n 0hilia lui din /dure, iar a doua 1i dis-de-diminea2

se .ntor0ea iar:i .n mnstire /entru .nde/linirea .ndatoririlor sale. .n anul %$3, la 3' de ani ai vrstei sale, Serafim a fost hirotonit ieromonah. Sfin2irea a f0ut-o ;. S. +eofil, e/is0o/ de +am5ov, .n 1iua de 2 se/tem5rie, du/ re0omandarea 0ondu0torilor mnstirii, 0are vedeau 5ine 0 ;rintele Serafim, 9ude0at 0u dre/tate du/ fa/tele lui, .ntre0ea /e to2i fra2ii mnstirii :i de a0eea merita s fie luat .n seam .naintea lor, .n 0eea 0e /rive:te .naintarea .n tre/tele 0ele mai .nalte ale slu9irii lui Dumne1eu. 3iind f0ut /reot, Serafim a 0ontinuat :i .n a0east nou rnduial, 0a :i mai .nainte, 5a 0u :i mai mare dra4oste, vredni0a slu9ire 0leri0al, /e /ar0ursul mai multor ani, .m/rt:indu-se 0u 0redin2 :i 0u0erni0ie 0u Sfintele lui Dristos +aine.

(a/itolul !V V!-R- ,# ;)S+!E


"in putere n putere (urnd du/ a0easta ;rintele Serafim :i-a luat asu/ra sa .n0e/utul unei lu/te :i mai 4rele, retr4ndu-se de 5un voia sa .n /ustie. ;etre0erea 0elor ? ani .n mnstire, .n /ermanente e=er0i2ii de as0ultare, de smerenie, /ost, ru40iune :i mai ales r5dare, 0are este att de tre5uitoare .n via2a de o5:te, unde tries0 mul2i la un lo0, fie0are avnd

&0

a/u0turile lui, 0ara0terul lui, sl5i0iunile lui, 0are tre5uies0 su/ortate .m/reun 0u dra4oste, 00i altfel nu este 0u /utin2 o astfel de vie2uire, toate a0estea au 0ontri5uit sim2itor la 0ur2irea :i modelarea duhovni0eas0 a ;rintelui Serafim, a9utndus de1rd0ine1e sau 0el /u2in s /un st/nire /e multe /atimi, sdind .n lo0ul lor tot attea virtu2i. -:a 0, odat .narmat 0u a0este a4onisite suflete:ti, /utea de-a0um s se avnte :i mai de/arte .n 0ontinuarea ur0u:ului s/re 0ulmea desvr:irii, :i s se su/un de 5unvoie la lu/tele 0ele 4rele ale /etre0erii .n /ustie. Hu/ta duhovni0eas0 /e 0are o du0 monahii .n drumul desvr:irii lor suflete:ti se .ndrea/t .ndeose5i .m/otriva a trei mari du:mani, 0are li se .m/otrives0, .m/iedi0ndu-le .naintarea: .;ornirile :i /atimile tru/uluiI 2.Humea 0u atra02iile ei, :i 3.Diavolul 0u vi0leniile sale. ;rintele Serafim a lu/tat /n a0um, .ndeose5i, 0u /rimii doi: /e sine .nsu:i s-a 5iruit .n mare /arte /rin e=er0itarea .n r5dare, smerenie, .nfrnare. Humea a 5iruit-o de asemeni /rin .nde/rtarea de toate /l0erile /e 0are ea le /une omului la .ndemn, 0ulminnd /rin a0eea 0 a fu4it din mi9lo0ul ei. - mai rmas al treilea vr9ma:, diavolul, .m/otriva 0ruia mer4ea a0um s du0 o lu/t drea/t :i f2i:, /e un 0m/ des0his, .n /ustie, fr 0a din /artea /rimilor doi s se 0onsidere 0u desvr:ire eli5erat. E=er0itarea 0ea mai /rin0i/al .n 0alea vie2ii duhovni0e:ti, 0are este totodat arma 0ea mai /uterni0 .m/otriva a0estui du:man, este ru40iunea. Ea d 0ea mai mare

4aran2ie de .naintare 0tre desvr:ire, dar, /entru a fi svr:it .n 0ondi2iile 0ele mai 5une, 0ere sin4urtate. Sfntul #il de la SorsEa s/une 0 /rima 0ondi2ie a unei ru40iuni 5une, 0are s /oat du0e /e nevoitor la 2inta /e 0are o urmre:te 0u /re2ul ostenelilor sale, este de a fi sin4ur 0u (el sin4ur. @etra4erea lui Serafim din mnstire a avut lo0 .n 1iua de 20 noiem5rie A1iua venirii sale .n SarovB, anul %$<, du/ tre0erea din via2 a feri0itului 5trn ;ahomie, iu5itul su e4umen :i /ov2uitor :i 0el 0are -a 5ine0uvntat .naintea sfr:itului su /entru .n0e/utul unei astfel de nevoin2e. ;etre0nd 0u amare la0rimi tru/ul e4umenului su .n lo0ul de ve0i, Serafim a /rsit mnstirea :i s-a avntat de 5unvoie la lu/tele 0ele sihstre:ti .n /ustie, /rimind 5ine0uvntare .n s0ris /entru a0easta de la noul e4umen, 5trnul !saia, /rintele su duhovni0es0, /e 0are -a avut na: la 0lu4rie. (hiar :i /n a0um A.n0e/utul vea0ului al CC-leaB se /strea1 .n Mnstirea Sarovului un e=em/lar /urtnd is0litura e4umenului !saia, al 5iletului eli5erat ieromonahului Serafim /entru a /etre0e nestin4herit de nimeni .n 0hilia sa din /ustie. !at te=tul a0estui 5ilet: 6;urttorul a0estui 5ilet, ieromonahul Serafim, din Mnstirea Sarov, este li5er s /etrea0 .n /ustie, .n 0hilia sa, 0are este /ro/rietatea mnstirii. ! se fa0e a0east .n4duin2 din 0au1a ne/utin2ei sale de a mai /etre0e .n o5:te, fiind 5olnav Adin 0au1a /rea as/relor osteneli 0u 0are se .ndeletni0eaB, /re0um :i /entru rvna sa. Du/ o .n0er0are de mai mul2i ani .n a0east mnstire :i .n sin4urtate, el este li5er s se retra4 0u sin4urul

&2

s0o/ de a-:i lini:ti sufletul su /entru Dumne1eu, /1ind /ravila 0ea rnduit lui, du/ a:e1mintele Sfin2ilor ;rin2i. -:a 0 a0um nimeni s nu mai stin4hereas0 /etre0erea lui .ntr-un sin4ur lo0, 0eea 0e .ntres0 eu, ieromonah !saia, anul %$<, .n 20 de 1ile. S/re .n0redin2are /un :i /e0etea su5 0ele s0rise...7. (hilia /rintelui Serafim se afla .n desi:ul unei /duri de 5ra1i, /e malul rului SarovEa, la de/rtare de '-? verste de mnstire, /e o 0olin .nalt :i 0onsta dintr-o sin4ur 0mru2 de lemn, 0u so5 .nuntru. Hn4 0hilie, ;rea0uviosul a f0ut o mi0 4rdini2 de 1ar1avaturi, unde :i-a adus :i vreo doi stu/i de al5ine, .n0hi1nd totul 0u un 4ard. #u de/arte de Serafim, triau .n sin4urtate :i al2i /ustni0i din Mnstirea Sarovului, a:a 0 toat /artea lo0ului, /rin al0tuirea ei Z fiind 5r1dat de diferite 0oline a0o/erite 0u /duri, 0u mi0i tufi:uri :i /o/ulate 0u mari vie2uitoare de /ustie -, amintea, oare0um, /rin sine, de Sfntul Munte -thos. De a0eea :i /rintele Serafim a dat 0olinei numele de Muntele -tonului, numind .n a0ela:i tim/ :i alte lo0uri din /dure, 0hiar :i 0ele mai ne.nsemnate :i sin4urati0e, 0u diferite denumiri de lo0uri sfinte, 0a: !erusalim, Vitleem, !ordan, ;rul 0edrilor, >ol4ota, Muntele Eleonului, +a5or, vrnd /ar0 s-:i .n0hi/uias0 .n minte, 0t mai viu, sfintele momente din via2a /mnteas0 a Mntuitorului, (ruia el :i-a .n0redin2at 0u desvr:ire voia sa, .m/reun 0u .ntrea4a sa via2. 80u/ndu-se 0u 0itirea Sfintei Evan4helii, .i /l0ea s 0iteas0 .ndeose5i a0ele lo0uri .n 0are se amintea des/re .ntm/lrile .n 0are a/reau denumirile

date de el 0olinelor sale. -:a .n 4rdini2a sa de /omi, el 0nta stihul a0ela din Sfnta Evan4helie, 0are este folosit .n Do=olo4ie: 4lav ntru cei de sus lui "umnezeu i pe pmnt pace AHu0a 2, <B. ;e malul rului SarovEa, .n0hi/uindu-:i 0 se afl /e malul rului !ordan, .:i amintea de /redi0a Sfntului !oan "ote1torul :i de "ote1ul Domnului. (uvntarea Mntuitorului de /e Munte, des/re 0ele nou feri0iri, el o au1ea /e o 0olin de /e malul rului SarovEa, iar /e a doua 0olin, numit de el 6Muntele S0him5rii la 3a27, /rivea 0u o0hii 4ndului, .m/reun 0u 0ei trei -/ostoli, slava S0him5rii la fa2 a Domnului. Suindu-se .n desi:ul 0odrilor, .:i amintea, du/ 0ele s0rise .n Evan4helie, des/re ru40iunea lui !isus .n 4rdina >hetsimani, f0ut 0u sudori de sn4e .naintea /atimilor :i, .nduio:at /n .n adn0ul sufletului de suferin2ele 3iului 8mului, vrsa ru40iuni 0u la0rimi /entru mntuirea sa /ro/rie. ;e 0olina numit de el 6Muntele Eleonului7 0ontem/la slava .nl2rii Domnului la 0er :i :ederea Hui de-a drea/ta +atlui. ;rea0uviosul Serafim /urta tot tim/ul una :i a0eea:i hain sim/l :i sra0. ;e 0a/ avea un 0ulion .nve0hit, /e umeri un anteriu s0urt de /n1 al5, 0a un fel de halat, .n mini /urta AiarnaB mnu:i de /iele, .n /i0ioare 0iora/i :i o/in0i. ;este halatul al5 atrna .ntotdeauna a0eea:i 0ru0e de aram, 0u 0are -a 5ine0uvntat oare0nd evlavioasa lui mam -4athia .n momentul 0nd :i-a .n0e/ut 0ltoria mntuirii sale, iar .n s/ate un sa0, .n 0are nevoitorul /urta tot tim/ul Sfnta Evan4helie, 0are-i adu0ea aminte de mntuitoarea /urtare a 9u4ului 0elui 5un :i a sar0inii

&<

0elei u:oare a lui Dristos. +ot tim/ul harni0ul nevoitor al Domnului .l /etre0ea .n ru40iuni fr .n0etare :i .n 0ntri de /salmi, .n 0itirea 0r2ilor sfinte :i .n osteneli tru/e:ti. @u40iunea 0ontinu este, fr .ndoial, a:a 0um .nva2 to2i Sfin2ii ;rin2i, arma 0ea mai /uterni0 .n drumul a0esta anevoios al desvr:irii suflete:ti. .naintarea s/re .nl2imea desvr:irii fa0e /arte din lu0rurile 0urat duhovni0e:ti :i 0el 0e se nevoie:te .n a0east 0ale devine teolo4, misti0 sau, 0eea 0e este tot una, desvr:it, numai .n msura .n 0are :i-a do5ndit sfnta ru40iune, 00i ea este 0ea 0are 0o5oar asu/ra omului darul Duhului Sfnt. +aina ru40iunii - s/une #i0hita Stithatos - nu se .nde/line:te .n anumite momente hotrte, 00i da0 mr4ine:ti .ndeletni0irea 0u ea numai la anumite ore, .m/re9urri sau lo0uri, tot tim/ul 0are rmne .n afara a0estor momente este un tim/ /ierdut, /etre0ut .n de:ert. De a0eea, este 5ine 0a ea s se svr:eas0, du/ 0uvntul -/ostolului, ne.n0etat. Jtiind toate a0estea, Serafim se o0u/a ne.n0etat 0u ru40iunea, fie .n tain, fie 1i0nd-o 0u 4las tare. ,n1estrat fiind de Dumne1eu 0u o luminat 2inere de minte :i .n0 din 0o/ilrie fiind atent 0u adn0 evlavie la dumne1eie:tile slu95e, el a .nv2at /e dinafar mai multe 0ntri 5iseri0e:ti, /e 0are a0um le 0nta 0u dra4oste .n tim/ul o0u/a2iilor 0u lu0rul minilor din sin4urtatea lui lini:tit. )nii dintre oamenii 0are aveau /rile9ul s trea0 mai adesea /rin a/ro/iere de 0hilia lui Afiind /e la lu0ru .n /dureB, o5servau 0 multe din a0este 0ntri se /otriveau 5ine 0u lo0ul sin4urati0 .n 0are tria el, /re0um :i 0u

o0u/a2iile lui 0lu4re:ti. -stfel .i /l0ea s 0nte .ndeose5i 3rire a toat lumea ADo4mati0a, 4las. B, .n 0instea Mai0ii Domnului, /e 0are o so0otea o0rotitoarea /ustiei sale, du/ 0um .n Sfntul Munte al -thosului - 0are se 0heam 6;mntul Mai0ii Domnului7 - ea este so0otit St/na suveranI a/oi $ustnicilor nencetat dorire dumnezeiasc se !ace, celor ce sunt a!ar de lumea cea deart Aal 2-lea antifon al 4las B, antifon 0are 1u4rve:te via2a de /ustie :i .ntrari/ea1 sufletul 0tre dumne1eie:tile sui:uri, /re0um :i alte 0ntri, 0are de asemeni .nfl0rea1 sufletul omului s/re fa/ta 0ea 5un a iu5irii de Dumne1eu, Kiditorul .ntre4ii f/turi, 0um sunt: Cel ce dintru ne!iin toate le-ai adus, zidindu-le cu Cuvntul i desvrindu-le cu "u*ul A!rmos /esna a !l-a, (anonul .nvierii, 4las. 3B. Cel ce ai ntemeiat dintru nceput pmntul cu porunca (a A!rmos, /esna !l!-a, (anonul ,nvierii, 4las. &B :i altele. De asemeni, 0itirea Sfintei S0ri/turi formea1 /entru el un al doilea stl/ de s/ri9inire al vie2ii suflete:ti, un stl/ de rea1em :i un motiv de .nsufle2ire .n me:te:u4ul a0easta sfnt al tririi du/ Dumne1eu. ;entru Sfin2ii ;rin2i 0ei din ve0hime, Sfnta S0ri/tur a fost totdeauna un te1aur din 0are ei s0oteau ne.n0etat 6ve0hi :i noi7. (uvintele ei le introdu0eau .n ru40iuniI des0rierile 0u/rinse .n ea le ddeau /osi5ilitatea s-:i .nf2i:e1e ta5louri din lumea de din0oloI 0u4etrile asu/ra .n2elesului 0u/rins .n ea, le hrneau frmntarea 4ndurilor .n lumea lor sin4urati0I .nv2tura ei .i f0ea s .n2elea4 voia lui Dumne1eu, .i lumina asu/ra lor .n:i:i :i-i .nv2a 0alea desvr:irii.

&?

8stenelile tru/e:ti sunt .n0 un mi9lo0 de /ro/:ire duhovni0eas0, att /rin a0eea 0 sl5es0 tria mi:0rilor fire:ti ale tru/ului, 0t :i /rin /ironirea min2ii asu/ra lu0rului 0e .l svr:e:te, o/rind-o astfel de la rt0iri nefolositoare. (nd era fri4, ;rea0uviosul Serafim aduna us0turi :i vreas0uri din /dure, /e 0are le tia 0u to/orul /entru .n0l1irea sr00ioasei sale 0hilii. Vara lu0ra .n 4rdini2a sa, /e 0are sin4ur o 0ultiva :i o .n4r:a, :i din 1ar1avaturile 0reia se hrnea. ;entru .n4r:area /mntului 4rdini2ei mer4ea vara la ni:te lo0uri ml:tinoase du/ mtasea 5roa:tei. Ji fiind0 tre5uia s intre .n a0ele 5ltoa0e, era nevoit s se de15ra0e de hain, lsndu-:i numai mi9lo0ul .nf:urat 0u un ve:mnt. Ji lu0rnd a:a 4ol, 2n2arii, mu:tele :i 0elelalte inse0te 0e mi:unau .n /rea9ma lo0ului, mu:0au a:a de tare tru/ul lui, .n0t nu numai 0 se umfla foarte tare, dar 0hiar se .nvine2ea :i se um/lea tot de sn4e. Dar nevoitorul lui Dumne1eu r5da 0u voio:ie toate a0este rni 0hinuitoare /entru Domnul, 5u0urndu-se 0hiar de ele, deoare0e, 0um s/unea el mai tr1iu, /atimile se 5iruies0 /rin /timiri :i .ntristri, fie /ri0inuite de 5un voie, fie trimise de /urtarea de 4ri9 a lui Dumne1eu, :i de a0eea, /entru o mai desvr:it :i mai si4ur 0ur2ire a sufletului su, /rimea 0u dra4oste asu/ra sa a0este /timiri de 5un voie. Ji astfel, adunnd mtasea 5roa:tei, /l0utul lui Dumne1eu .m5unt2ea /mntul straturilor, semna semin2e, le uda, le /r:ea :i aduna le4umele, slvind /e Dumne1eu fr .n0etare :i revrsndu-:i lini:tita :i sfnta lui 5u0urie .n versuri de 0ntri sfinte, /rin 0are .:i .nviora :i-:i .ntrea sufletul .n

mi9lo0ul /u2in variatelor sale osteneli :i o0u/a2ii tru/e:ti. (itirea Sfintei S0ri/turi :i a s0rierilor Sfin2ilor ;rin2i, 0a: Sfntul !oan S0rarul, Varsanufie, Efrem :i !saa0 Jirul :i altele, .l a9utau s se .nal2e din 0e .n 0e mai mult .n desvr:irea sufleteas0, s-:i lumine1e mintea :i s-:i 0ur2eas0 inima, 00i s0rierile sfin2ilor au a0est dar de a e=er0ita .ntotdeauna o /uterni0 :i vie .nrurire asu/ra tuturor 0redin0io:ilor, mai ales asu/ra a0elora 0are s-au hotrt s /:eas0 /e urmele lor. Sfin2ii ;rin2i ai "iseri0ii, 0a :i 0ei ai /ustiei sunt /ermanent vii :i /re1en2i /entru toat 0re:tintateaI sunt i1voare nese0ate, din 0are ea .:i tra4e /uterea duhovni0eas0, s/re 0are /rive:te, la 0are a/elea1 ne.n0etat :i /e 0are .i 0onsider dre/t modele de urmat :i dre/tare /ra0ti0e .n via2. .n /ersoana :i .n trirea lor, noi vedem Evan4helia Domnului .m/linit .n via2. ;rea0uviosul Serafim .:i f0ea din .ndeletni0irea 0u astfel de e=er0i2ii o hran 1ilni0. (ea dinti 0arte .ns la 0are 2inea foarte mult, era Sfnta Evan4helie, de 0are nu se des/r2ea ni0iodat, /urtnd-o mereu 0u sine, oriunde s-ar fi dus. Via2a lui 0ontinuu lu/ttoare, 0ur2enia inimii, ru40iunea .m/reun vor5itoare 0u Dumne1eu, adn0irea luntri0 de sine .nsu:i, /re0um :i 5o4atele lui 0uno:tin2e din Sfnta S0ri/tur, :i alte 0r2i folositoare de suflet, au luminat :i au .n2ele/2it mintea lui .n a:a msur, 0 .n2ele4ea 5ine tot 0e 0itea :i /trundea adn0 0u sufletul .n2elesul 0uvintelor lui Dumne1eu. .n2ele/0iunea este, desi4ur, un mare dar de la Dumne1eu. Ea tre5uie s fie .ndre/tat tot .ntr-a0olo, de unde s-a /rimit, adi0 s fie /us .n slu95a lui

&&

Dumne1eu. .n2ele/0iunea omeneas0 .:i mr4ine:te tot 15u0iumul su la aflarea :i 0unoa:terea adevrului, fr .ns 0a s :tie .ntotdeauna, .nto0mai 0a :i ;ilat, 0e este adevrul. .n via2a 0re:tin .ns, .n2ele/0iunea este /us .n slu95a 0redin2ei, 0reia i se su5ordonea1. Ji semnul vdit al a0estei su5ordonri este unirea .n2ele/0iunii 0u virtutea. 3r virtute, ori0t de mult s-ar 15u0iuma omul, truda lui rmne 1adarni0I nu /oate do5ndi de0t frnturi de 0unoa:tere :i a0easta nu de 0ea mai 5un 0alitate. 3r .n2ele/0iunea omeneas0 .ns, virtutea /oate a9un4e la 0unoa:terea lui Dumne1eu, 0um au a9uns /es0arii 0ei ne0rturari. Ji da0 /e a0east 0ale se /oate a9un4e la 0unoa:terea (elui 0e a s/us: u sunt Calea, #devrul i %iaa A!oan <, ?B, la 0e mai este nevoie de .n2ele/0iunea omeneas0 0ea .n4mfatN Du/ /rerea 3eri0itului -u4ustin, 0ea mai .nalt 0ulme /e 0are o /oate atin4e omul ai0i /e /mnt, este .n2ele/0iunea 0ea adevrat, 0are 0onst .n 0ontem/larea AvedereaB -devrului su/rem, i1vorul 0are /otole:te ori0e sete duhovni0eas0, deoare0e svr:e:te unirea omului 0u Dumne1eu. Ji ;rintele Serafim .ntru a0easta /unea toat osteneala lui, 0a s a9un4 la 0unoa:terea -devrului 0elui mai .nalt :i s se uneas0 0u Dumne1eu /rin trirea unei vie2i ne/rihnite :i /rin hrnirea 1ilni0 0u /inea 0ea 0ereas0 a 0uvintelor Sfintei S0ri/turi. De a0eea, .n sin4urtate el :i-a im/us rnduial statorni0, nea5tut, 0a .n fie0are 1i s 0iteas0 :i s e=/li0e, a:a, numai /entru folosul lui, 0te un anumit numr de /eri0o/e din Evan4helie :i din -/ostol. 6(0i este de nea/rat tre5uin2 - s/unea el mai

tr1iu - 0a s ne hrnim sufletul 0u (uvntul lui Dumne1eu, 0are este, 0um s/une Sfntul >ri4orie +eolo4ul Ade #a1ian1B, /ine 0ereas0I :i sufletele 0are sunt hrnite 0u o astfel de /ine, mereu flmn1es0 de dorul lui Dumne1eu. Mai mult .ns de0t ori0e, se 0uvine a ne e=er0ita .n 0itirea #oului +estament :i a ;saltirii. Din 0itirea Sfintelor S0ri/turi, vine luminarea .n2ele4erii, 0are du/ a0eea se s0him5 0u o dumne1eias0 s0him5are. +re5uie a ne instrui .n a:a fel, .n0t mintea s a9un4 s /luteas0, oare0um, .n le4ea Domnului, du/ 0lu1irea 0reia se 0uvine a ne .nto0mi via2a. De foarte mare folos este omului a se .ndeletni0i 0u 0itirea (uvntului lui Dumne1eu .n sin4urtate :i a re/eta 0u .n2elea/t so0oteal toat "i5lia. ;entru o astfel de .ndeletni0ire, /e ln4 .nde/linirea :i a altor fa/te 5une, Domnul, 0u milostivirea Hui, nu /rse:te /e om, 0ium/le de darul .n2ele4erii. Deoare0e atun0i 0nd omul .:i .ntrarmea1 sufletul 0u (uvntul lui Dumne1eu, se um/le de a0ea .n2ele/0iune, 0area9ut s deose5eas0 0e este 5ine :i 0e este ru. Dar 0itirea 0uvntului lui Dumne1eu tre5uie s se fa0 .n sin4urtate Aadi0 s fii sin4ur .ntr-un lo0 lini:titB /entru 0a toat aten2ia 0elui 0e 0ite:te s fie adn0it .n adevrurile Sfintei S0ri/turi, din 0are s /rimeas0 .ntru sine a0ea 0ldur, 0are este i1vorul la0rimilorI 00i a0estea .n0l1es0 sufletul .n .ntre4ime :ium/lu de daruri duhovni0e:ti, 0are-i .nviorea1 mintea :i inima, mai mult de0t ori0e 0uvnt. Se 0uvine de asemeni a .m5o42i sufletul :i 0u 0uno:tin2e des/re "iseri0, /entru a :ti 0um s-a

$0

/strat ea dintru .n0e/ut, :i 0e a .ndurat .n de0ursul vremii. -0est lu0ru .ns tre5uie s-l :tim, nu din dorin2a de a /ov2ui lumea, 0i /entru vremuri de restri:te, 0nd ni s-ar .ntm/la s .ntm/inm .m/otriviri vr9ma:e. Mai mult 0a ori0e, .ns a0est lu0ru tre5uie s-l fa0em /entru sine, 0a s do5ndim /a0ea sufletului, du/ .nv2tura /salmistului: $ace mult au cei ce iubesc le'ea (a, "oamne A;s. &, ?'B. -stfel, din .ndeletni0irea 0ontinu 0u 0itirea (uvntului lui Dumne1eu, feri0itul Serafim :i-a do5ndit, du/ 0um am s/us, a0est dar 5ine0uvntat al .n2ele4erii :i, odat 0u a0easta, /a0ea sufletului, dim/reun 0u 0el mai .nalt dar al mi:0rii inimii. -:a 0 .n Sfnta S0ri/tur, el nu mai 0uta a0um numai adevrul, 0i mai ales 0heia a0estei taine dumne1eie:ti a harului, 0are .n0l1e:te sufletul :i de a0eea, nu rareori, du/ svr:irea sfintei 0itiri, din o0hii lui se revrsau la0rimi de .nduio:are. Din astfel de /ln4ere, du/ /ro/riile 0uvinte ale Sfntului Serafim, omul se um/le .n .ntre4ime de rvn dumne1eias0 :i de daruri duhovni0e:ti, 0are .nviorea1 mintea :i inima, mai mult de0t ori0e 0uvnt. .n fie0are 1i (uviosul Serafim svr:ea du/ 6;saltirea 0u urmare7 ASledovanaia ;saltiriB 3?, /ravila ru40iunilor 0lu4re:ti a:e1ate de Sfin2ii ;rin2i ai

3? $saltirea cu urmare este o tradu0ere mot--mot /e 0are am dat-o e=/resiei slavone:ti: 6Sledovanaia ;saltiri7, ne4sind o e=/resie 0ores/un1toare .n romne:te. -0esta este titlul unei 0r2i de ritual 0are la noi nu e=ist .ntr-o asemenea al0tuire. Ea 0u/rinde $saltirea .n .ntre4ime, a/oi toate ru40iunile :i slu95ele din (easlovul nostru, slu95a 80toihului mi0, ;rohodul, Slu95a .nvierii, (easurile .m/rte:ti :i se termin 0u 0ru4ul anului.

"iseri0ii, 0are au trit /rin /ustiet2i .n0 din 0ele mai ve0hi tim/uri ale 0re:tint2ii. .n /rimul rnd, .ns 2inea seama de re4ulile Sfntului ;ahomie 0el Mare. -:a, la tim/ul 0uvenit, 0itea slu95a (easurilor A!, !!!, V! :i !CB, Ve0ernia, ;ave0erni2a mi0, @u40iunile s/re somn, iar uneori, /e ln4 /ravila de sear, f0ea 0te o mie de metanii, a/oi ;oluno:ni2a :i alte slu95e 5iseri0e:ti. Ji astfel, .n0er0nd toate felurile :i tre/tele ru40iunii, s-a .nl2at nu numai /n la 0:ti4area ru40iunii mintale, 0i 0hiar /n la forma ei 0ea mai .nalt, ru40iunea 0ontem/lativ, 0nd mintea se afl unit 0u inima /rin firul sfnt al ru40iunii, 0u4etele nemaifiind .m/r:tiate :i .ntrea4a fire sufleteas0 a omului fiind 0u/rins de 0ea mai .nalt 0ldur duhovni0eas0, .n 0are .n0e/e s strlu0eas0 lumina lui Dristos, um/lnd de /a0e :i de 0ereas0 5u0urie .ntrea4a f/tur luntri0 a omului. Des/re o astfel de ru40iune .nalt, 0are adu0e .nluntrul omului lumina lui Dristos, s/unea el .nsu:i mai tr1iu, urmtoarele: 6;entru a /rimi :i a vedea .nluntrul inimii lumina lui Dristos, tre5uie, /e 0t se /oate, s te de/rte1i de lu0rurile v1ute. (ur2ind mai .nti sufletul /rin /o0in2 :i fa/te 5une :i /rin 0redin2 .n (el rsti4nit, .n0hi1nd o0hii tru/e:ti, 0o5oar mintea .nluntrul inimii :i stri4 .n t0erea ei, 0hemnd numele Domnului nostru !isus Dristos: LDoamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosulPO Ji atun0i, du/ msura rvnei :i a 0ldurii sufletului tu fa2 de (el iu5it, vei 4si .n numele /e 0are-H 0hemi, o .ndul0ire 0are-2i va tre1i :i mai mult dorul de a 0uta lumina 0ea .nalt. Ji 0nd, /rintr-o astfel de e=er0itare,
$2

mintea rmne .n inim, atun0i strlu0e:te .n ea lumina lui Dristos, luminnd tem/lul sufletului 0u strlu0irea sa dumne1eias0, du/ 0um 1i0e Maleahi ;rooro0ul: =i peste voi, care v temei de numele 3eu, va strluci soarele dreptii A<, 2B. -0east lumin, du/ 0uvntul Evan4heliei, este totodat :i via2: n #cela era viaa i viaa era lumina oamenilor A!oan, , <B. (nd omul 0ontem/l .nluntrul inimii sale lumina 0ea ve:ni0, atun0i mintea lui rmne 0urat :i nu mai are .ntr-.nsa ni0i o .n0hi/uire /mnteas0, 0i, fiind adn0it 0u totul .n 0ontem/larea frumuse2ii luminii 0elei ne0reate, uit tot 0e este material, nevoind s se mai vad ni0i 0hiar /e sine .nsu:i, 0i dore:te s se as0und, da0 s-ar /utea, :i .n inima /mntului, numai s nu se li/seas0 de a0est "ine adevrat, 0are este Dumne1eu...7. Svr:ind .n astfel de /etre0ere fa/tele mntuirii sufletului .n 0ursul s/tmnii, feri0itul Serafim, .n a9unul dumini0ilor :i sr5torilor, venea .n Mnstirea Sarovului la /rive4herea 0ea de toat noa/tea sau la Ve0ernia :i )trenia slu9ite de diminea2, iar du/ Sfnta Hitur4hie se .m/rt:ea 0u Sfintele +aine. Du/ mas, /n la Ve0ernie, /rimea /e fra2ii 0are veneau la el /entru diferite nevoi suflete:ti :i a/oi, lundu-:i /ine /entru o s/tmn, se .ntor0ea la 0hilia lui /ustni0eas0. +oat s/tmna 0ea dinti a ;ostului Mare, el o /etre0ea .n mnstire, .n /ost :i .n .nfrnare, /re4tindu-se /entru s/ovedanie :i .m/rt:irea 0u Sfintele +aine. (u lu0rarea ru40iunii, feri0itul /ustni0 unea fa/tele .nfrnrii de la tot lu0rul de:ert :i de la sa2iul mn0rii.

Ha .n0e/utul vie2uirii sale retrase .n /ustie se hrnea 0u /ine ve0he, us0at, /e 0are o lua din mnstire Dumini0a /entru toat s/tmnaI dar :i din a0est /u2in /osma4 el .m/r2ea o 5un /arte vie2uitoarelor din /ustie, 0are- iu5eau foarte mult :i adeseori 0er0etau lo0ul nevoin2elor :i ru40iunilor lui. Mai tr1iu .ns, ;rea0uviosul Serafim a .ns/rit :i mai mult /ostul su, renun2nd 0u totul la /ine :i de/rin1nd tru/ul su 0u o a:a .nfrnare, 0 se hrnea, du/ 0uvntul -/ostolului, numai din mun0a minilor sale A! (or. <, B, deoare0e se folosea numai de le4umele 0e /rodu0ea 4rdinu2a sa. .n0etnd a/oi 0u totul s mai ia /ine de la mnstire, tim/ de doi ani :i 9umtate a trit fr ni0i un s/ri9in de ni0ieri, :i fra2ii o5:tii se minunau, ne/ri0e/nd 0u 0e /utea s se hrneas0 ;rintele Serafim .n tot tim/ul a0esta, nu numai vara, dar 0hiar :i .n vreme de iarn. -5ia 0u /u2in .nainte de sfr:itul su, el a des0o/erit unor /ersoane mai a/ro/iate suflete:te de el, 0 tim/ de a/roa/e trei ani de 1ile s-a hrnit numai 0u ni:te su/, f0ut dintr-o iar5 0e se nume:te 6/i0iorul 0a/rei7 Ase4o-/odiumB, /e 0are o strn4ea vara :i o us0a /entru iarn. -0east /lant este foarte rs/ndit /e /mntul @usiei, .nmul2indu-se .m5el:u4at /rin rd0inile ei su5terane, fiind .ns .n mare /arte de14usttoare :i sla5 hrnitoare. Medi0ina /o/ular o folose:te 0ontra anumitor 5oli, iar frun1ele tinere se foloses0 /entru a da 4ust 0ior5ei. .ntre tim/, mul2i au .n0e/ut s tul5ure lini:tea feri0itului sihastru, vi1itnduadesea, /entru a lua de la el .nv2turi duhovni0e:ti :i mn4ieri suflete:ti. Mul2i fra2i din Mnstirea Sarovului veneau la el /entru .nv2turi :i sfaturi sau numai

$<

a:a, 0a s-l vad, 00i /e msur 0e s/orea .n via2a duhovni0eas0, .n0e/ea s se arate .n el lu0rarea harului lui Dumne1eu. -:a do5ndise el a0um darul de a 0unoa:te :i a deose5i sufletele oamenilor :i de a0eea, 0unos0nd luntrul lor, nu vor5ea 0u to2i 0are0er0etau, 0i de multe ori se a52inea, /strnd t0erea. ;e a0eia .ns, 0are 0uno:tea 0 au adevrat tre5uin2 duhovni0eas0 de la el, .i /rimea 5u0uros :i-i /ov2uia 0u dra4oste, dndu-le sfaturi :i .nv2turi folositoare de suflet. -:a erau, de /ild, s0himonahul Mar0u :i ierodia0onul -le=andru, 0are veneau la el re4ulat, /rimul de dou ori /e lun, iar al doilea o dat, :i ;rea0uviosul Serafim vor5ea 5u0uros 0u ei des/re 0ele mntuitoare de suflet. Dar :i a0e:tia, 4sind uneori /e /ustni0 adn0it .n ru40iune :i .nalt 0u4etare de Dumne1eu :i ne.ndr1nind s-i tul5ure lini:tea, se retr4eau .n t0ere. -vea de asemenea ;rea0uviosul :i 0redin0io:i mireni 0arevi1itau re4ulat sau veneau numai /entru anumite sfaturi :i se .ntm/la uneori 0a :i 0u unii dintr-a0e:tia s refu1e s stea de vor5. !eros0himonahul !oasaf, u0eni0ul lui duhovni0es0, istorise:te urmtoarele: 68dat a venit la mine .n Sarov un 0ltor, 0are du/ .nf2i:are /rea s fie din 0lasa de 9os :i m-a ru4at s-l 0ondu0 la ;rintele Serafim .n /ustie. Eu am .nde/linit 0u dra4oste dorin2a lui, dar 0nd ne-am a/ro/iat de 0hilia ;rintelui, am lsat /e 0ltor /u2in mai de/arte, 0a s .ntre5 da0/rime:te sau nu. -m 4sit /e ;rintele Serafim se0ernd ni:te ro4o1 0u mne0ile hainei sufle0ate. Ji .ndat 0e a au1it 0 un 0ltor din Miev dore:te s ia 5ine0uvntare de la el, a s/us: L-du- .n0oa0eO. (nd

l-am adus el ne-a 5ine0uvntat /e amndoi :i a:e1ndu-se ln4 omul 0el strin, a .n0e/ut s-i s/un: LEste mai 5ine s la:i 0alea 0e ai ales-o, s iei le4turile de /e tine, s-2i /ui .n0l2mintea .n /i0ioare :i s te .ntor0i a0as. -0olo te a:tea/t 0u ner5dare so2ia, mama :i 0o/iii, 0are sunt foarte .n4ri9ora2i de soarta ta. !ar a0as /o2i s te o0u/i 0u 0omer2ul de 0ereale. So0ot 0 este foarte 5un /entru tine a0east .ndeletni0ire. Eu am un ne4ustor 0unos0ut .n ora:ul Ele2 :i n-ar tre5ui de0t s mer4i la el :i s-i s/ui 0 te-a trimis srmanul Serafim :i .ndat te va /rimi 5u0uros 0a om de .n0redereO. (ltorul a rmas tot tim/ul .ntr-o de/lin t0ere, de:i se /rea 0 as0ult 0u un deose5it interes, fiind adn0 mi:0at .n sufletul lui de 0uvintele ;rintelui Serafim. Dar n-am /utut ni0ide0um s-mi e=/li0 t0erea lui, deoare0e eu am 0re1ut, 0um era :i normal, 0 a venit s destinuias0 0eva ;rintelui, /entru a lua de la el sfaturi :i a0est lu0ru m nelini:tea. .n sfr:it, du/ 0e am /le0at, /e drum l-am .ntre5at de /ri0ina t0erii sale :i el mi-a rs/uns: L;rin t0ere eu n-am /ierdut nimi0, 0i dim/otriv, am /rimit tot 0eea 0e doream, aflnd adi0 adevrata 0ale a vie2ii mele. ;rintele Serafim, /rin minunatul su dar al vederii 0u duhul, mi-a 0unos0ut .ntrea4a mea via2. (0i .n adevr, eu sunt din 0lasa de mi9lo0 :i m-am o0u/at totdeauna 0u ne4o2ul de 0ereale, din 0are .mi .ntre2ineam familia. Dar din rvn /entru Dumne1eu, fr s m 4ndes0 mai .ndelun4 :i fr s 0er /ov2uire de la vreun /rinte duhovni0es0, am dorit s m fa0 /elerin A.n0hintor /e la mnstiri :i lo0uri sfinte, 0ltorind /rin lume,

$?

fr 41duire sta5ilB. Ji de a0eea, lsnd familia fr ni0i un a9utor, des0ul2 :i 0u lan2uri de /o0in2 /e tru/ul meu, m-am .ndre/tat s/re Miev 0a s m .n0hin sfintelor moa:te de la ;e0ersEa. Ji a5ia a0olo am 4sit un duhovni0 insuflat de Dumne1eu, de ale 0rui 0uvinte m-am folosit foarte mult. .ntre altele, el m-a sftuit s mer4 dire0t .n Mnstirea Sarovului, la ;rintele Serafim, :i s m su/un .ntru totul sfaturilor lui, 0a :i 0um le-a: au1i dire0t din 4ura lui Dumne1eu. Ji deoare0e ;rintele Serafim mi-a luat .nainte, s/unndu-mi el toate, mie nu-mi mai rmne de0t s mul2umes0 milostivirii lui Dumne1eu :i s m .ntor0 a0as, du/ 0um m-a /ov2uit elO. +ot 0am .n a0ela:i tim/, a mai venit un .n0hintor la ;rintele !oasaf :i -a ru4at :i a0ela s-l 0ondu0 la ;rintele Serafim. Des/re a0esta !oasaf ne s/une a:a: 6-lt dat a venit la mine un om 0are s-a re0omandat 0 este mare /ro/rietar :i 0 numai 0e s-a .ntors de 0urnd dintr-o 0ltorie 0e f0use .n (rimeea. - s/us a/oi 0 a mai fost odat .n Sarov, dar nu s-a .nvredni0it s vad /e ;rintele Serafim :i 0 a0um nd9duie:te s-l vad /rin mi9lo0irea mea. Dar 0nd m /re4team s 0ondu0 /e a0est om .n /dure la ;rintele Serafim, nu :tiu de 0e au .n0e/ut s m frmnte ni:te 4nduri 0iudate, /e 0are nu le /uteam .n2ele4e ni0ide0um. Ji de:i v1usem /e a0est om .n vremea Sfintei Hitur4hii ru4ndu-se 0u la0rimi .n fa2a i0oanei Mai0ii Domnului, totu:i, .l 0ondu0eam 0u oare0are fri0 :i nehotrre. -/ro/iindu-ne de 0hilia ;rintelui, l-am lsat :i /e a0esta la oare0are distan2 /e un trun0hi de 0o/a0 :i m-am dus s-i s/un

;rintelui 0 a venit 0ineva 0are dore:te s ia 5ine0uvntare de la el. ;rintele Serafim .ns, .n lo0 de 5ine0uvntare, mi-a 4rit as/ru, 1i0nd: L+e ro4 .n numele Domnului, 0a /e viitor s nu mai adu0i astfel de oameni la mineO. Ji mi-a e=/li0at a/oi mai 0alm, 0 a0est om este un mare f2arni0 Ai/o0ritB. So0otind 0 .ndu/le0 /e sihastru, i-am /ovestit 0um s-a ru4at 0u la0rimi .n 5iseri0 :i iar:i am .n0e/ut a strui /entru el. Dar ;rintele Serafim, 0are nu v1use ni0iodat /e a0est vi1itator, a .n0e/ut s m lmureas0 :i mai amnun2it /entru el, 1i0nd 0 este un mare /0tos 0are nu vrea s se .ndre/te1e, /entru 0 nu este sin0er :i mi-a inter1is s mai strui /entru dnsul. V1nd a0easta, m-am .ntors la 0el 0e m a:te/ta :i, s/unndu-i 0uvintele ;rintelui Serafim, l-am /ov2uit s se roa4e Domnului 0u mult struin2, da0 vrea s-:i mntuias0 sufletul. -u1ind toate a0estea, el a stri4at tare :i a mrturisit 0, .ntr-adevr, sufletul lui este /lin de multe :i 4rele /0ate, de 0are nu se /oate de15ra7. (nd se .ntm/la .ns, 0a .n afar de 0hilia lui s .ntlneas0 /e 0ineva /e nea:te/tate, fie .n /dure sau .n alt /arte, atun0i el de o5i0ei nu se da .n vor5 0u nimeni, 0i numai /le0ndu-se 0u smerenie 0tre dn:ii, mer4ea mai de/arte. (0i, du/ 0um s/unea el mai tr1iu .n .nv2turile sale, din t0ere nimeni n-a avut vreodat /ri0in de 0in2. .n 4eneral .ns, ;rintele Serafim se sim2ea stin4herit de vi1itatori, fiind0-i tul5urau lini:tea. .i era ne/l0ut mai ales 0nd veneau la dnsul femei. (u toate a0estea, nu /utea s se sustra4 de la .ndatorirea de a le /ov2ui :i

$&

/e ele, so0otind 0, res/in4ndu-le, ar svr:i un lu0ru ne/l0ut lui Dumne1eu. +otu:i, :tiind 0 .n Sfntul Munte al -thosului le este o/rit femeilor s intre, (uviosul Serafim s-a hotrt s .m/mnteneas0 a0est a:e1mnt :i /e 0olina lui numit de dnsul 0u a0ela:i nume. Ji a:a, venind odat .n mnstire, .n tim/ul Sfintei Hitur4hii Ade 1iua #a:terii DomnuluiB, Serafim a 0erut 5ine0uvntare /entru a0easta de la e4umenul mnstirii, 5trnul !saia. -0esta, du/ oare0are e1itare, -a 5ine0uvntat, 1i0nd mai .nti: 6Ji 0um am s /ot s iau eu seama, to0mai la o distan2 de 0in0i verste, s nu intre femeile7. Serafim a rs/uns .ns 0u 0redin2 :i 0onvin4ere: 6Da2i-mi numai 5la4oslovenie :i ni0i una din ele nu se va mai ur0a /e muntele meuP7 -u1ind a0easta, e4umenul !saia a .ntrit 5la4oslovenia sa, dndu-i o i0oan a Mai0ii Domnului, numit 6Snul feri0it7, du/ 0ele s/use .n te=tul Evan4heliei de la Hu0a A , 2%B, a 0rui /r1nuire se fa0e .n 1iua de 2? de0em5rie :i .n al 0rei a9un A2' de0em5rieB, Serafim 0eruse a0east 5ine0uvntare. Du/ a0easta, ;rea0uviosul Serafim s-a .ndre/tat 0u o fier5inte ru40iune 0tre Domnul :i 0tre ;rea0urata lui Mai0, 0ernd 0a dorin2a lui s se .m/lineas0 :i s fie o/rit intrarea femeilor /n .n re4iunea 0olinei lui sin4urati0e, 0a a0est lu0ru s nu fie o /iatr de /oti0nire :i de is/itire /entru unii din fra2ii Mnstirii Sarovului :i mai ales /entru mireni. Ji /entru a se .n0redin2a des/re voin2a lui Dumne1eu la a0east dorin2 a lui, s-a ru4at :i a 0erut un semn, 0a adi0 ramurile 0o/a0ilor /e ln4 0are avea s trea0 - .ntor0ndu-se de la sr5toarea #a:terii

Domnului din Mnstirea Sarovului la 0hilia lui din /dure - s se a/le0e .n 9os. Ji .ntor0ndu-se la 0hilie, .n seara 1ilei de 2' de0em5rie du/ slu95, n-a o5servat nimi0. - doua 1i diminea2 .ns, la 2? de0em5rie, /le0nd iar:i s/re mnstire 0a s as0ulte Sfnta Hitur4hie, 0nd a a9uns la lo0ul unde /mntul devine /r/stios 0o5orndu-se s/re vale, a v1ut 0 din amndou /r2ile 0rrii, /letele 5o4ate ale ramurilor de 5rad astu/au /ote0a :i .n0hideau tre0erea s/re 0hilia lui. -tun0i, .n semn de 0ea mai adn0 mul2umire :i re0uno:tin2 fa2 de Dumne1eu, feri0itul sihastru a 01ut .n 4enun0hi :i s-a ru4at 0u la0rimi, .n2ele4nd din 0ele .ntm/late 0 dorin2a lui este /l0ut lui Dumne1eu. -/oi, s0ulndu-se de la ru40iune, a .n0e/ut .ndat s astu/e /ote0a 0u 5uturu4i de 0o/a0 :i nu numai femeilor, dar :i tuturor strinilor le-a fost o/rit de ai0i .n0olo tre0erea s/re 0hilia lui sin4urati0. Ha vederea unor astfel de nevoin2e ale marelui /ustni0, strve0hiul du:man al neamului omenes0 s-a .ntrarmat asu/ra lui 0u toate is/itele :i intri4ile /osi5ile. -:a adu0ea el asu/ra nevoitorului tot felul de .n4ro1iri, 0are lui Serafim i se /reau a fi aievea: ai0i slo5o1ea de du/ u: ni:te r0nete 0a de fiare sl5ati0e, ai0i .l f0ea s vad .n .n0hi/uire 0 o 0eat de oameni ri .i drma u:a 0hiliei, .i s0ot u:orii Ato0ul u:iiB, arun0 .n el 0u 5u02i de lemn :i alte asemenea nlu0iri. Din 0nd .n 0nd :i 1iua, dar mai ales noa/tea, .n tim/ul orelor de ru40iune, deodat i se arta .n 0hi/ vdit 0 0hilia lui se drma :i din toate /r2ile nvleau fiare .nfri0o:ate, urlnd 0u .n4ro1ire. -lteori a/reau deodat .n fa2a lui mor00

minte des0hise :i mul2ime de mor2i ie:ind din ele. #u arareori /uterile .ntuneri0ului se n/usteau asu/ra lui noa/tea, .n tim/ul ru40iunii, 0u atta furie, 0ridi0au .n v1duh :i a/oi .l i15eau de /mnt a:a de tare, .n0t, da0 nu l-ar fi o0rotit a9utorul lui Dumne1eu, ar fi /utut s i se frn4 :i oasele din asemenea lovituri. Ji da0 a:a 0eva nu i s-a .ntm/lat, lu/ta a mers totu:i /n a0olo 0 i-au rmas adevrate stri00iuni :i rni fi1i0e /e 0or/, .n0t ar fi /utut s s/un :i el 0u Sfntul -/ostol ;avel: u rnile "omnului nostru Iisus Hristos pe trupul meu le port A>al. ?, %B. Desi4ur ni:te r15oaie a:a de 0um/lite venite din /artea /uterilor .ntuneri0ului, nu /uteau s i se .ntm/le 0u mai mare ur4ie, de0t .n tim/ul orelor de ru40iune, deoare0e dra0ii de nimi0 nu se simt a:a de tare ar:i, 0a de a0east .ndeletni0ire sfnt a 0re:tinilor, :i mai ales a monahilor, 0are se sr4uies0 mai 0u fier5in2eal .n .m/linirea ei. (uviosul Eva4rie ;onti0ul Amare as0et .n vea0ul al !V-leaB s/une urmtoarele: 6Da0 te .n4ri9e:ti de ru40iune, /re4te:te-te .m/otriva nvlirii dra0ilor :i ra5d 0u 5r52ie toate 5i0iuirile lor. (0i vor veni asu/ra ta 0a fiarele sl5ati0e :i tot tru/ul 2i- vor 0hinui7 3%. Ji mai de/arte tot el s/une: 6(el 0e are 4ri9 de ru40iunea 0urat va /timi de la dra0i o0ri, loviri, stri4te :i vtmri. Dar nu va 0dea :i nu-:i va /rsi 4ndul, 1i0nd 0tre Domnul: 5u m voi teme de rele, cci (u cu mine eti, :i 0ele asemenea73&.

3%-ilocalia, voi. !, ed. !. /. &%. 3&!dem, /. &&.

;rea0uviosul Serafim - 0are :tia toate a0estea 0hiar din 1iua 0nd a de0larat r15oi des0his dra0ilor /rin retra4erea .n /ustie - nu se de1nd9duia ni0i 0hiar 0nd /rimea rni sim2ite /e 0or/ din loviturile lor, 0i mer4ea mai de/arte, netemndu-se de ele, sim2ind 0 Domnul este 0u el. Des/re astfel de lovituri :i rni v1ute /e 0or/, /rimite de la demoni, u0eni0ul su !oasaf a lsat urmtoarea istorisire: 6)n om din Diveevo /ri0inuia foarte mult amr0iune ;rintelui Serafim, silindu-se .n toate 0hi/urile s fa0 ru mnstirii de 0lu4ri2e din Diveevsl03$, /e 0are el o .n4ri9ea. -:a 0 odat m-am /lns tare 0tre ;rintele .m/otriva lui :i l-am ru4at s ia vreo msur hotrt 0a s-l de/rte1e de mnstire. Dre/t rs/uns, /rintele Serafim m-a 0hemat s vin la dnsul .n seara a0eea :i 0nd am venit, a .n0e/ut s-mi vor5eas0 astfel: LDe a0est om, des/re 0are mi-ai s/us, :tiu :i eu 0 este rut0ios, 0a un sl5ati0. Dar s-l lsm .n voia lui Dumne1eu :i a Mai0ii DomnuluiI ea va rnduiO. Ji, .ntr-adevr, mai /e urm s-a .m/linit a0est 0uvnt. L!ar da0 tu vrei s-l .nde/rte1i a0um a 0ontinuat ;rintele atun0i s :tii 0 el este .n stare s fa0 .n0 :i mai mult ru, att 2ie, 0t :i mnstiriiO. Ji du/ a0este 0uvinte, lund o .nf2i:are /este msur de amenin2toare :i /rin toate mi:0rile artndu-se /ar0 .narmat .m/otriva 0uiva, a rostit: L!ar 0nd vrei s stai .m/otriva vr9ma:ului, a:a tre5uie s staiPO Du/ a0eea, s0him5ndu-:i din nou

3$ !nforma2ii des/re a0east mnstire, :i des/re le4turile ;rintelui Serafim 0u ea, se 4ses0 .n 0ontinuare, .ntr-un 0a/itol s/e0ial.

02

.nf2i:area 0hi/ului .n 5lnde2ea lui fireas0, mi-a destinuit des/re sine o .ntm/lare minunat, 0um a aflat el odat - de la 0ineva, sau /rin des0o/erire, nu mi-a s/us - 0 un suflet 0u totul nenoro0it :i /ierdut se afla .n minile satanei. Dar 0u 0e anume 4re:ise a0el suflet, de asemeni nu mi-a des0o/erit. Mi-a s/us numai a0eea, 0 el a .nl2at ru40iuni 0tre Mntuitorul :i 0tre ;rea0urata Hui Mai0 :i 0 du/ a0eea, /rin milostivirea lui Dumne1eu, a v1ut a0el suflet 15urnd din 4hearele satanei .nto0mai 0a o /orum5i2 0urat :i, .n sfr:it, mi-a mai s/us 0um o .ntrea4 0eat de dra0i, nesuferind /ierderea /r1ii lor, au t5rt du/ a0eea asu/ra lui :i l-au lovit /uterni0, vrsndu-:i astfel .n 0hi/ sim2it toat ur4ia lor. Ha a0easta, /entru a m .n0redin2a des/re adevrul 0elor s/use, ;rintele Serafim :i-a ridi0at mantia :i lundu-mi mna, mi-a dat s /i/i rana /rodus de a0ea lovitur dr0eas0, a0um fiind vinde0at. Eu am /i/it 0u mna mea rana :i am v1ut-o: era .n s/ate, .ntre umeri, foarte moale, semnnd 0u o 5u0at de 0arne atrnat, de mrimea unui ou de 4s0. (u a0east ran sau 0u semnul ei, a :i fost el /us .n mormnt, 00i nu s-a vinde0at de tot ni0iodat. Dndu-mi s-i vd :i s-i /i/i rana, ;rintele Serafim a mai adu4at 0 durerea /ri0inuit de a0ea lovitur a fost a:a de 0um/lit, 0a atun0i 0nd /ui de4etul la lumnarea a/rins :i- la:i s ard, fr s se 0onsume definitiv. LJi da0 nu m-ar fi vinde0at Domnul :i Mai0a Domnului, a s/us el, atun0i 0red 0 nimeni nu m-ar fi /utut vinde0aO. Dar des/re a0east nou tain a vinde0rii sale minunate, de asemeni nu mi-a s/us nimi0. Ji ni0i eu nu m-am artat att de

0urios, 0a s :tiu 0um anume s-a f0ut a0easta, 0i numai m-am minunat de .ndr1neala lui 0tre Domnul :i 0tre Mai0a Domnului, de 0redin2a :i de 5r52ia lui, 0um a /utut s se hotras0 /entru o astfel de lu/t neo5i:nuit 0u /uterile rut2ii :i 0um, fiind de9a lovit odat de vr9ma:ul din 0au1a mntuitoarei lui .ndr1neli /entru al2ii, el era 4ata a ridi0a din nou minile 0tre Domnul, 0u a0eea:i .ndr1neal, /entru mntuirea altora, fr a /ierde 0ura9ul ni0ide0um. Dar toate a0este vedenii .nfri0o:ate, a0este .n4ro1iri :i is/ite, .nso2ite adeseori :i de /timiri tru/e:ti, /reaferi0itul sihastru le 5iruia /rin 0lduroasele sale ru40iuni :i /rin .narmarea 0u /uterea 0ea ne5iruit a 0institei :i de via2 f0toarei (ru0i a Domnului. -far de a0easta, mai era 0hinuit :i de alte is/ite. -:a, ;rintele Serafim era is/itit uneori de duhul iu5irii de mrire, fiind ales e4umen al diferitelor mnstiri. 8dat au vrut s-l fa0 e4umen al unei mnstiri mari din ora:ul -ltair, 4uvernmntul Jim5risE, :i s-l .nal2e la ran4ul de arhimandrit. -0easta, /e de o /arte, /entru fa/tul 0 Mnstirea Sarovului .n re/etate rnduri a dat dintre vie2uitorii ei 5uni e4umeni la diferite mnstiri, iar /e de alt /arte, /entru 0 so5orul duhovni0es0 al mnstirii, 0unos0ndu5ine /e ;rintele Serafim, .:i ddea seama 0t de folositor ar fi /utut s fie el /entru mul2i, da0 l-ar fi f0ut aW-e4umen al vreunei mnstiri oare0are. -ltdat l-au 0hemat s fie e4umen al Mnstirii Mntuitorului din Mrauno-Slo45odEa. Dar ori de 0te ori se .ntm/lau asemenea 0a1uri, el .nde/rta de la sine 0u o trie ne0lintit, unit 0u o adn0 :i

0<

adevrat smerenie, astfel de demnit2i omene:ti 0e i se /ro/uneau, .ndre/tndu-se 0u hotrre 5r5teas0 la lu/ta duhovni0eas0 0ea adevrat, ne0utnd .n via2a 0lu4reas0 nimi0 alt0eva, de0t mntuirea sufletului su :i al a/roa/elui. -tun0i, v1nd .n2elea/ta smerenie a 0uviosului /ustni0, diavolul a ridi0at asu/ra lui a0el .nfri0o:at r15oi al 4ndurilor, su5 4reutatea 0ruia au 01ut .nfrn2i 0hiar unii dintre 0ei mai mari nevoitori, r15oi /e 0are satana .l sus2inea 0u o trie :i 0u o struin2 neo5i:nuit. >nduri /ier1toare de hulire .m/otriva lui Dumne1eu, 0are se ridi0au 0hiar /n la otrava le/drii de 0redin2, 0lo0oteau .n mintea :i .n inima srmanului nevoitor al lui Dristos. -tun0i ;rea0uviosul Serafim, v1ndu-se 0u/rins .ntre din2ii de 0le:te al unui 0hin sufletes0 a:a de 0um/lit, s-a .ndre/tat 0u ru40iuni din toat inima 0tre /uitorul de nevoin2 al mntuirii noastre, Domnul !isus Dristos, :i 0tre ;rea0urata Hui Mai0. Ji .n a0ela:i tim/, /entru .nlturarea :i nimi0irea desvr:it a tuturor uneltirilor :i ns0o0irilor dr0e:ti, :i-a /us asu/ra sa o nou nevoin2, .n0 :i mai as/r, du/ e=em/lul stl/ni0ilor 0re:tint2ii 0ei de demult. Ji astfel, .ntr-un desi: .nde/rtat al /durii, .n tim/ul no/2ii, nev1ut de nimeni, se ur0a /e o /iatr .nalt de 4ranit /entru a s/ori .n0 :i mai mult nevoin2 ru40iunilor sale, :i a:a se ru4a /n diminea2a, stnd .n /i0ioare sau /le0at .n 4enun0hi :i stri4nd din adn0ul sufletului ru40iunea vame:ului: LDumne1eule, milostiv fii mie /0tosuluiPO Ji .n 0hilia sa, a0est nou stl/ni0 a /us de asemeni o /iatr, nu /rea mare, dar foarte 0ol2uroas,

/e 0are se ru4a tot tim/ul 1ilei, de diminea2a /n seara, ne/rsind-o de0t /entru a se odihni /u2in de totala e/ui1are a /uterilor sau /entru a-:i .ntri tru/ul lund /u2in din sr00ioasa lui hran. .n a0east 4rea nevoin2, ;rea0uviosul a /etre0ut o mie de 1ile :i o mie de no/2i. Vr9ma:ul a fost 5iruit 0u desvr:ire :i r15oiul 0el dinluntru al 4ndurilor a .n0etat. -:a se .m/lineau .n via2a lui a0ele minunate 0uvinte dintr-o 0ntare 5iseri0eas0: 6(ei 0e nd9duies0 s/re Domnul, vr9ma:ilor sunt .nfri0o:a2i :i tuturor minuna2i, 00i sus /rives0P7 A-ntifon !!!, 4l. ?B. Dar dintr-o asemenea osteneal neo5i:nuit .n ru40iune :i din starea .n /i0ioare a/roa/e trei ani de 1ile, el a a9uns la o 0om/let sleire a /uterilor :i a 0/tat rni 4rele :i dureroase la /i0ioare, 0are nu s-au vinde0at /n la sfr:itul vie2ii sale. -5ia atun0i, .n sfr:it, a /us el 0a/t 4relei :i istovitoarei sale suferin2e /rovo0at de as/ra nevoin2 de stl/ni0, la 0are 0hiar :i .n ve0hime nu se avntau de0t foarte /u2ini lu/ttori duhovni0e:ti. .n tot tim/ul vie2ii sale .ns, nimeni n-a :tiut des/re a0east neo5i:nuit /etre0ere a lui .n ru40iune, /e 0are el, /rintr-o .ndelun4at e=/erien2, a :tiut s-o as0und de /rivirea omeneas0 /lin de 0urio1itate. -stfel, #ifon, 0el 0are a fost e4umen al mnstirii du/ !saia, a /rimit o adres /ersonal 0onfiden2ial de la E/is0o/ul de +am5ov, 0are .l .ntre5a asu/ra vie2uirii lui Serafim, la 0are el a rs/uns: 6Des/re via2a :i nevoin2ele ;rintelui Serafim :timI dar des/re felul 0um au fost fa/tele lui tinuite, /re0um :i des/re starea 0ea de o mie de 1ile :i o mie de no/2i la ru40iune /e /iatr, a0estea nu au fost

0?

0unos0ute nimnui7<0. #umai 0u /u2in tim/ .nainte de feri0itul su sfr:it, urmnd altor mul2i nevoitori de demult, ;rea0uviosul Serafim a destinuit unora dintre fra2ii Mnstirii Sarovului, .ntre 0are :i u0eni0ului su !oan Aieros0himonahul !oasafB, des/re a0east dumne1eias0 /etre0ere a sa. !at istorisirea lui !oasaf, .n a0east /rivin2: 6-/ro/iindu-se de 0ele din urm 1ile ale vie2uirii sale .n a0east lume, ;rintele Serafim, 0a un adevrat /rinte iu5itor de fii 0e era, s-a 4ndit s ne destinuias0, .nto0mai 0a /e o mo:tenire de mult /re2, duhovni0e:tile sale 0omori, adi0 nevoin2ele :i 5ine0uvntatele sale 0er0etri de sus, s/re .nv2tura sufletelor 0elor .n0redin2ate lui de Dumne1eu :i de ;rea0urata 3e0ioar Maria /entru /ov2uire. Ji .ntre altele, mi-a .n0redin2at :i des0o/erirea .nfri0o:atelor sale nevoin2e .n /rive4here :i ru40iune /e /iatr. Dou au fost a0ele /ietre, /e 0are a stat minunatul ;rinte duhovni0es0. )na de 4ranit, de o mrime neo5i:nuit Aun 5lo0 de stn0B, se 4sea .n desi:ul /durii Sarovului, la 9umtatea 0ii 0e du0e de la mnstire 0tre 0hilia lui din /ustie. ;e a0easta a /etre0ut el fr somn, o mie de no/2i. !ar a doua, mai mi0, att 0t ar /utea s o ridi0e /atru oameni dar foarte 0ol2uroas, se 4sea 0hiar .n 0hilia lui. ;e a0easta a stat o mie de 1ile. 8dat, a/roa/e de sfr:itul su, aflndu-m la sihstria lui 0ea de a doua, din a/ro/ierea mnstirii, .n tim/ 0e-mi da diferite /ov2uiri .n2ele/te, vd 0 .mi 0ere deodat s mer4 s 4ses0 /iatra /e 0are a /rive4heat el o mie de no/2i. Hund 5la4oslovenie de

<0 -0est rs/uns s-a /strat .ntr-o 0o/ie la arhiva mnstirii.

la el, m-am dus .ndat la lo0ul numit s 0aut a0ea /iatr. Dar 0u toat struin2a mea, n-am /utut s-o 4ses0 :i m-am .ntors .ntristat 0 n-am /utut s-mi .nde/lines0 as0ultarea 0u 0are am fost .nsr0inat. ;rintele .ns din nou mi-a des0ris lo0ul :i mi-a s/us semnele /ietrei, 1i0nd 0 eu am um5lat de9a /e ln4 ea. -tun0i am /le0at din nou :i .ndat am 4sit 0omoara 0e 0utam: sttea la 02iva stn9eni < .n /artea drea/t a drumului 0e du0e s/re sihstria lui, .n desi:ul /durii, fiind a0o/erit 0u frun1e de 0o/a0i. Ji 0nd m-am .ntors la el /lin de 5u0urie :i i-am s/us des/re aflarea /ietrei, el mi-a rs/uns: LDe a0eea te-am :i trimis s 0au2i a0ea /iatr, 0a s-o 0uno:tiI eu am ve4heat /e dnsa o mie de no/2iPO -tun0i am 01ut 0u smerenie la /i0ioarele lui :i l-am ru4at s-mi s/un :i mie des/re a0east minunat nevoin2 a sa. Ji el mi-a destinuit astfel: L;e 0nd triam .n sin4urtatea mea .n /ustie, /le0am de la 0hilia mea, de o5i0ei seara, :i venind la a0east /iatr, ve4heam /e dnsa toat noa/tea, ru4ndu-m. !ar 0nd se f0ea 1iu, m .ntor0eam la 0hilie :i ve4heam .n ea toat 1iua, /e o alt /iatr. -:a am /etre0ut o mie de 1ile :i o mie de no/2iO7. -stfel, du/ /ro/ria lui mrturisire, el a svr:it, 0u a9utorul lui Dumne1eu, a0east 4rea nevoin2 .n lu/ta 0u duhurile rut2ii :i a /utut, .n 0ele din urm, s sr5toreas0 5iruin2a sufletului su .m/otriva demonilor .ntuneri0ului. +ru/e:te .ns a 0/tat, .n urma a0estei nevoin2e, o durere 4rea la /i0ioare, 0are s-au umflat foarte tare :i din ele 0ur4ea mereu du/ a0eea, o materie 4roas 0u /uroi. Eu am

< Stn9enul ruses0 U 2. 33 m.

0&

s/us a0east destinuire altui frate din Sarov :i a0ela altuia, a:a .n0t re/ede au aflat to2i vie2uitorii mnstirii, /re0um :i to2i 5ine0redin0io:ii 0re:tini 0are veneau la noi. !ar a0um ori0ine vi1itea1 Mnstirea Sarovului :i mormntul ;rintelui Serafim, dore:te s vad nea/rat :i a0ea /iatr din /ustie, /e 0are a /rive4heat el o mie de no/2i. (u tim/ul s-a 0roit .n dire02ia a0eea un drum a:a de lar4, .n0t a0um A &<$, de0i ? ani du/ moartea lui SerafimB se /oate a9un4e a0olo 0u ori0e vehi0ul. -/roa/e to2i vi1itatorii ru/ 5u02i din ea :i, du/ 0redin2a lor, /rimes0 de la Dumne1eu 0ele de folos. .n mnstirea de 0lu4ri2e DiveevsE se /strea1 de asemeni o 5u0at .n 4reutate de 0teva /uduri<2 din a0ea /iatr, fiind 2inut 0a o 0omoar de mult /re2, .ntru amintirea Marelui ;rinte :i o0rotitor Serafim, s/re mn4ierea surorilor 0are tries0 a0olo 0rora le-a fost sin4urul /ov2uitor /e 0alea mntuirii. !ar /iatra 0ea mi0, /e 0are a ve4heat o mie de 1ile, se afl .n .ntre4ime .n a0eea:i Mnstire DiveevsE. )n mo:ier a s/us 0 ;rintele Serafim i-a destinuit :i /ri0ina /entru 0are a /rive4heat el /e a0este /ietre. El a fost /ro/us de dou ori s fie e4umen, oferindu-i-se totodat :i ran4ul de arhimandrit A0um s-a s/us mai .nainteB, :i de fie0are dat a refu1at a0est ran4 :i a0east .nsr0inare, .ndu/le0nd /e al2i /rin2i din Sarov s le /rimeas0, iar el se retr4ea .n0 :i mai hotrt .n sin4urtatea lui iu5it, s/orind astfel ostenelile, ru40iunea :i smerenia. -tun0i diavolul s-a /ornit asu/ra lui 0u toat /uterea, adu0ndu-i .ntre altele :i a0el 4roa1ni0 r15oi al

<2 ;udul U ? E4.

4ndurilor, 0are a /ri0inuit 0derea marelui .ntre /rin2i, +eofil<3, e0onomul 5iseri0ii din 0etatea -dam, .n (ili0ia. .ntr-o astfel de is/itire 0um/lit, Serafim s-a hotrt s .n0ea/ a0ea 4rea nevoin2 des/re 0are a fost vor5a mai sus :i /e a0este /ietre a sfrmat 0a/ul :ar/elui :i a 1drni0it toate 0ursele lui, .nfrn4nd toate is/itele 0arearun0au .n a0ea amar mhnire. 6+eofil a 01ut, a s/us el 0tre un mo:ier, dar eu, 0u darul lui Dumne1eu, am 5iruit7. ;e 0nd s/unea odat :i altor fra2i des/re a0east neo5i:nuit nevoin2 a sa, unul dintre ei a f0ut o5serva2ia, 0 o astfel de nevoin2 este /este /uterile omene:ti, la 0are Serafim a rs/uns 0u adn0 smerenie :i de/lin 0redin2: 6Sfntul Simeon Stl/ni0ul, /atru1e0i :i :a/te de ani a /etre0ut /e un stl/I de0i, ostenelile mele se /ot msura oare 0u ale luiN7 !ar du/ 0e fratele a re0unos0ut 0, .n adevr, ;rea0uviosul Serafim .n a0ea 4rea osteneal a tre5uit s fie a9utat de /uterea harului Duhului Sfnt, 0are .ntre:te /e nevoitori, el a rs/uns: 6Desi4ur, 00i altfel /uterile omene:ti n-ar fi de a9unsI .nluntru m .ntream :i m mn4iam 0u a0el dor 0eres0 0e se 0o5oar de sus, de la ;rintele luminilor7. -/oi, t0nd /u2in, a adu4at: 6(0i da0 .n inim este .nduio:are 0u la0rimi :i smerenie, atun0i :i Dumne1eu este 0u noi7. Desi4ur, fr Dumne1eu, fr a9utorul harului Duhului Sfnt, nu se /oate .nde/lini nimi0. +oat s/eran2a :i toat lu0rarea 0ea 4rea s/re mntuire s/une (uviosul Varsanufie - nu are ni0i un /re2 fr

<3 Ve1i %ieile 4!inilor pe luna iunie, 1iua 23.

/e0etea Duhului. 8mul este lu/tat de vr9ma:ul 0el dinluntru .n 0hi/ nev1ut, /rin 4nduri :i /rin tot felul de uneltiri vi0lene 0u atta trie, .n0t adeseori se na:te .ntre5area:, mai /oate oare 0ineva s s0a/e de elN Ji rs/unsul este s0urt :i .ntotdeauna a0ela:i: /rin /ro/riile /uteri, ni0iodatI dar /rin /uterea lui Dumne1eu .ntotdeauna. Cci toate le pot ntru Hristos Care m ntrete, s/une Sfntul -/ostol ;avel A3ili/. <, 3B. Duhul omenes0 nu /oate s stvileas0 vi0leniile diavolilor /rin /ro/riile sale /uteri :i ni0i nu tre5uie s .n0er0e vreodat. Dar da0 0hemi .ntr-a9utor numele lui !isus Dristos, ei nu vor /utea s stea .m/otriv ni0i o sin4ur 0li/, :i ni0i s lu0re1e 0eva .m/otriva ta A!sihie din !erusalimB. (u a9utorul Hui /o2i s 5a2i r15oi .m/otriva vr9ma:ilor, /o2i s-i .nde/rte1i, s-i .nvin4i, s ai nde9de de mntuire. (0i s :tii, 0 a rmne .n /i0ioare nu este meritul tu, ni0i al virtu2ilor tale, 0i al harului, (are te /oart .n 5ra2ele Sale 0a s nu 0a1i. -:a erau nevoin2ele :i lu/tele duhovni0e:ti /e 0are le du0ea ;rintele Serafim .n /ustie :i 0are.ndre/t2eau s s/un 0 60ei 0e tries0 .n mnstire se lu/t 0u /uterile .ntuneri0ului 0ele /otrivni0e, 0a :i 0u ni:te /orum5eiI iar 0ei 0e tries0 .n /ustie, 0a :i 0u ni:te lei :i leo/ar1i7. De a0eea, ni0iodat nu sftuia /e vreun frate s se retra4 .n /ustie, 0a s trias0 sin4ur, 1i0nd 0 este vai de un astfel de vie2uitor. (i sftuia s se uneas0 doi sau trei la un lo0, /entru a se /utea .ntri unul /e altul la nevoie :i a se mn4ia /rin 4raiuri mntuitoare de suflet, du/ 0uvntul Domnului: 1nde vor !i doi sau trei adunai n numele 3eu, acolo voi !i i u, n mi&locul lor)

Diavolul .ns, v1ndu-se ru:inat /rintr-o a:a .m/otrivire, a .n0e/ut s ur1eas0 alte vi0le:u4uri .m/otriva 0uviosului sihastru, 0u 4ndul de as0oate numaide0t din /ustie. Ji a0easta nu-i de mirare, da0 ne 4ndim la fa/tul 0, /e 0t .naintea1 0ineva mai mult .n vie2uirea 0ea du/ Dumne1eu, /e att :i lu/ta vr9ma:ului este mai .nver:unat. !ar da0 Dumne1eu .n4duie una 0a a0easta, este /entru 0a omul s se smereas0, s-:i re0unoas0 sl5i0iunea :i s simt nevoia unui /ermanent a9utor de sus <<. -stfel, diavolul a .ndemnat /e ni:te oameni ri s vin la Serafim, iar a0e:tia .ntlnindu.n /dure, au 0erut de la el 5anii /e 0are so0oteau ei 0 ar fi /utut s-i /rimeas0 de la 0redin0io:ii mireni 0are veneau la el. Sihastrul .ns le-a s/us de la .n0e/ut 0 el nu /rime:te 5ani de la nimeni, dar ei nu l-au 0re1ut. -tun0i unul din ei s-a n/ustit asu/ra lui :i a vrut s-l loveas0, dar a 01ut 9os. ;rintele Serafim .n0 mai avea /e atun0i /utere tru/eas0 :i ar fi /utut s se a/ere .m/otriva 0elor trei tlhari, mai ales 0 avea :i to/orul .n mn. -du0ndu-:i .ns aminte de 0uvintele Mntuitorului, c cel ce scoate sabia, de sabie va muri, el a lsat to/orul 9os, a /us minile 0ru0i: /e /ie/t :i a 4rit s0urt: 63a0e2i 0e vre2iP7 -tun0i unul din ruf0tori a ridi0at to/orul :i -a lovit a:a de tare /e ;rintele Serafim 0u mu0hia .n 0a/, .n0t a0estuia i-a 2:nit sn4ele /e 4ur :i /e ure0hi :i a 01ut .n nesim2ire. +otu:i, 5andi2ii au 0ontinuat s-l 5at 0rud 0u mu0hia to/orului, 0u 5u02i de lemn, 0u minile :i 0u

<< 0it., /. ?3.

Sf.

!saa0

Jirul,

la

#. -rseniev,

+iserica

rsritean,

o/.

/i0ioarele, /n 0nd, /rndu-li-se 0 nu mai sufla :i so0otindu0 este mort, i-au le4at minile :i /i0ioarele 0u ni:te funii, 4ndindu-se s-l arun0e .n rul SarovEa, /entru a tinui frdele4ea lor. ;e moment .ns, lsndua:a le4at, s-au dus .n 0hilia lui du/ /rada /resu/us de ei. Dar 0utnd /este tot 0u de-amnuntul, rv:ind :i ru/nd totul, n-au 4sit nimi0 alt0eva, de0t o sfnt i0oan :i 02iva 0artofi. -tun0i au .n0e/ut s se .nfri0o:e1e :i, 0indu-se 0 au u0is fr de ni0i un folos /entru ei /e sfntul sihastru, omul lui Dumne1eu 0el nea4onisitor, au fu4it. Venindu-:i /u2in .n sim2iri 0eva mai tr1iu :i reu:ind s-:i de1le4e minile, Serafim a .n0e/ut s .nal2e ru40iuni fier5in2i 0tre Dumne1eu /entru iertarea 0hinuitorilor si :i 0u mare 4reutate a a9uns /n la 0hilie, unde a /etre0ut toat noa/tea .n 0hinuri .n4ro1itoare. Era .n 1iua de 2 se/tem5rie, anul &0<, 0nd avea vrsta de <? de ani. - doua 1i, .ntm/lndu-se s vin la el ni:te fra2i din Mnstirea Sarovului :i v1ndu.n a0ea stare .n4ro1itoare, s-au .ntors .ndat :i au s/us /rintelui e4umen, de la 0are lund 5la4oslovenie, s-au .ntors :i au adus /e ;rintele Serafim .n mnstire, a9un4nd .n tim/ul Sfintei Hitur4hii. .nf2i:area lui era .n4ro1itoare: /rul .nmuiat .n sn4e, .n0r0at :i a0o/erit de /raf :i de 4unoaie, fa2a :i minile 1dro5ite, 4ura :i ure0hile /line de sn4e .n0he4at, 02iva din2i ru/2i. Ha .ntre5rile fra2ilor, 0are se .n4ro1eau de a0east /riveli:te, sihastrul t0ea. Ji a5ia la ru4mintea struitoare a e4umenului !saia :i a duhovni0ului mnstirii, el a /ovestit des/re 0ele .ntm/late. Ji iat 0 s/re rut0ioasa 5u0urie a diavolului, Serafim a fost nevoit s rmn .n mnstire.

-i0i /timea dureri de nesuferit, 10nd a/roa/e mort :i 0u toate a0estea nu voia s /rimeas0 ni0i un fel de medi0ament :i ni0i 0hiar hran. -:a a /etre0ut el o/t 1ile :i o/t no/2i. -tun0i, /ier1nd ori0e nde9de de .nsnto:ire, fra2ii au trimis du/ do0tori, 0are venind :i 0onsultnd /e Serafim, i-au 4sit 2easta 0a/ului sfrmat, 0teva 0oaste ru/te, /ie/tul strivit, tot 0or/ul, /e diferite /r2i, a0o/erit 0u rni de moarte :i s-au minunat 0um de a mai /utut s rmn /rintre 0ei vii, du/ astfel de lovituri. Ji atun0i, 0a s se /oat sftui 0e se 0uvine mai 5ine s fa0 /entru .nsnto:irea lui, fra2ii s-au adunat .n 0hilia unde 10ea el, trimi2nd totodat s 0heme :i /e /rintele e4umen. Ji iat 0, .n momentul 0nd au dat de :tire 0 vine /rintele e4umen, ;rea0uviosul Serafim a a2i/it /u2in :i a fost 0u/rins de un somn u:or :i tihnit. .n tim/ul a0estui somn el a avut o dumne1eias0 vedenie, asemntoare 0u a0eea /e 0are o v1use mai .nainte, 0nd era 5olnav de hidro/i0, fiind .n0 .n rnduiala de frate. S-a a/ro/iat de el ;reasfnta #s0toare de Dumne1eu, .m5r0at .n /orfir .m/rteas0 :i .n0on9urat de o ne4rit slav 0ereas0. Du/ ea veneau Sfin2ii -/ostoli ;etru :i !oan (uvnttorul de Dumne1eu. 8/rindu-se la /atul 5olnavului, ;reasfnta #s0toare a artat 0u de4etul Ade la mna drea/tB asu/ra lui, a/oi .ntor0ndu-se 0u sfnta ei fa2 .n /artea unde erau do0torii, a s/us: 6De 0e v osteni2iN7 Du/ a0eea, .ntor0ndu-se iar:i 0tre ;rintele Serafim, a rostit: 6-0esta este din neamul Meu7. Du/ a0eea, a0east vedenie la 0are luau /arte :i 0ei 0e erau

<

de fa2, dar fr s 5nuias0, a luat sfr:it. !ar 0nd a intrat e4umenul .n 0hilie, 5olnavul .:i revenise de9a .n sine :i se tre1ise. ;rintele a .n0e/ut .ndat 0u dra4oste s-l .ndu/le0e 0a s as0ulte :i s se foloseas0 de sfaturile :i de a9utorul medi0ilor. "olnavul .ns fr s 0aute la starea dis/erat a e4umenului, du/ atta /urtare de 4ri9 0e avusese /entru dnsul, s/re mirarea tuturor, a rs/uns 0u 0onvin4ere tare, 0 a0um nu mai dore:te ni0i un a9utor de la oameni, ru4nd struitor /e e4umen s-i .n4duie 0a s-:i .n0redin2e1e soarta .ntre4ii sale vie2i .n minile lui Dumne1eu :i ale Mai0ii Domnului. E4umenul a fost nevoit s-i .nde/lineas0 dorin2a 5olnavului, 0are din 0li/a minunatei 0er0etri 0ere:ti, tim/ de 0teva ore, s-a artat 0u/rins de o ne4rit 5u0urie. Du/ a0easta Serafim a .n0e/ut a se lini:ti, 00i sim2ea u:urarea durerilor :i tre/tata revenire a /uterilor. #u mult du/ a0eea el s-a ridi0at din /at :i a .n0e/ut s um5le /rin 0hilie, iar seara s-a .ntrit 0u /u2in hran. Ji 0hiar din a0eea:i 1i, el a .n0e/ut din nou s se .ndeletni0eas0, /u2in 0te /u2in, 0u nevoin2ele lui duhovni0e:ti de mai .nainte. De0i, de la .m5olnvirea sa, sihastrul a rmas .n mnstire tim/ de vreo 0in0i luni de 1ile. Suferin2a a0easta -a adus .n stare de 4r5ovire, 0eea 0e :i mai .nainte se o5serva /u2in la el, du/ 0e i se .ntm/lase odat, /e 0nd era .n lume, s fie a/sat de un 0o/a0. (u toate a0estea, sim2ind .n sine /uteri noi /entru a-:i 0ontinua via2a .n /ustie, Serafim s-a dus la /rintele e4umen :i -a ru4at s-i dea 5la4oslovenie s se .ntoar0 iar:i .n 0hilia lui din /dure. ;rintele e4umen dim/reun 0u to2i fra2ii o5:tei l-au ru4at struitor s rmn .n

mnstire /entru totdeauna. ;rea0uviosul .ns a rs/uns 0u hotrre 0 .ntru nimi0 so0ote:te is/itele :i 5tile /e 0are le-a suferit :i 0 e 4ata s mai .ndure, 0hiar /n la moarte, :i alte su/rri 0e s-ar .ntm/la s mai vin asu/ra lui. -tun0i /rintele !saia a 5ine0uvntat dorin2a lui struitoare :i Serafim s-a .ntors iar:i .n 0hilia lui sin4urati0. (urnd .ns du/ a0eea, tlharii 0are au 5tut a:a de 0rud /e srmanul nevoitor au fost des0o/eri2i: erau oamenii de servi0iu ai unui mo:ier oare0are din lo0alitate, anume +ati:0ev, 0are f0user 0hilia ;rintelui Serafim. -0estora, du/ terminarea lu0rului, ;rintele Serafim le-a a0hitat /lata .n 5ani de aram, /e 0are i-a s0os din 5u1unarul hainei sale, unde .i /usese /rintele 0asier 0u mna sa. Hu0rtorii .ns au so0otit 0 a0e:ti 5ani sunt ai ;rintelui Serafim :i au 0re1ut 0 tre5uie s ai5 :i al2ii. Ji 0um 5anii de aram /ar a fi mul2i, 0hiar 0nd sunt /u2ini, fiind is/ititori, ei au /lnuit :i au svr:it 0ele s/use mai sus. (ondu0torii mnstirii .n .n2ele4ere 0u st/nul a0estor 5andi2i, au vrut s le dea o /edea/s meritat. Dar ;rintele Serafim i-a iertat 0u dra4oste :i a ru4at /e /rintele e4umen :i /e /ro/rietar s nu-i /ede/seas0, f0nd 0unos0ut 0 da0 dorin2a lui nu va fi .m/linit, el se va retra4e .n alte lo0uri sfinte, mai .nde/rtate. Ji, du/ ru4mintea lui, ruf0torii au fost ierta2i. Dumne1eu .ns i-a /ede/sit /entru rul 0e au f0ut /l0utului SuI 0urnd du/ a0eea, un fo0 /uterni0 a distrus 0u desvr:ire lo0uin2ele lor. -tun0i, tlharii re0unos0ndu-:i /0atul, s-au 0it :i au 0erut 0u la0rimi iertare :i sfinte ru40iuni de la ;rea0uviosul Serafim, .ntor0ndu-se 0u sfatul lui la

0alea vie2ii de 5uni 0re:tini. ;entru fa/tele lui duhovni0e:ti :i /entru vie2uirea sa /l0ut lui Dumne1eu, ;rintele Serafim s-a .nvredni0it a /rimi de la Dumne1eu :i 5ine0uvntatul dar al vederii 0u duhul. El .ns 0u att mai mult fu4ea de slava omeneas0 :i se adn0ea tot mai mult .n t0erea lui /l0ut. .n anul &0?, din 0au1a strii sale 5olnvi0ioase :i din 0au1a vrstei .naintate, e4umenul Mnstirii Sarovului, 5trnul !saia, s-a retras de la 0ondu0ere :i atun0i so5orul fra2ilor, 0a .ntr-un 0u4et, au ales .n lo0ul lui /e ;rea0uviosul Serafim. El .ns, att /entru adn0a sa smerenie, 0t :i /entru ne4rita dra4oste 0e o avea /entru /ustni0ie :i /entru via2a lini:tit, nu s-a .ndu/le0at s /rimeas0 o 0inste 0a a0easta, la 0are .ntre4ul so5or al mnstirii .l 0hema 0u atta dra4oste. -tun0i a fost ales e4umen /rintele #ifon, 0unos0ut lui Serafim din 0o/ilrie. .ntre tim/, 5trnul !saia, nemai/utnd s mear4 0ale de :ase verste /n .n /ustie la ;rintele Serafim din 0au1a suferin2elor sale :i a sl5irii /uterilor, :i dorind 0u toate a0estea s nu se li/seas0 de mn4ierea duhovni0e:tii sftuiri 0u el, se mhnea tare /entru a0easta. De a0eea, att din rvna /entru fostul lor e4umen, 0t :i din mila /entru ne/utin2a amndurora, fra2ii au .n0e/ut s du0 0u 0ru2a /e foarte 5trnul !saia .n /ustie la ;rea0uviosul Serafim. .n s0urt tim/ .ns a tre0ut 0tre Domnul :i a0est ultim dintre 0ei mai 5uni /rieteni ai ;rintelui Serafim .n via2a duhovni0eas0. -0east /ierdere a lovit /e Serafim 0u o 4rea .ntristare :i din a0el tim/ el .n0 :i mai mult :i mai adesea a .n0e/ut s 0u4ete la stri00iunea a0estei vie2i vremelni0e, la via2a viitoare :i la .nfri0o:ata lui

Dristos 9ude0at. Ji odat 0u a0easta, el a .n0e/ut s se roa4e 0u deose5it rvn /entru odihna sufletelor 0elor s0um/i inimii sale, a feri0i2ilor ;ahomie, !osif :i !saia :i /rivind s/re mormintele lor, a .nl2at ru40iuni fier5in2i 0tre (el ;rea .nalt, att /entru ei, 0t :i /entru al2i 0lu4ri nevoitori din Mnstirea Sarovului, numindu-i /entru 0ldura :i .nl2imea ru40iunii la 0are a9unseser ei .n via2a /mnteas0 6stl/i de fo0, de la /mnt la 0er7. De asemenea, el .nsr0in :i /e al2ii 0u o5li4a2ia de a /omeni /e a0e:tia .n ru40iunile lor. -stfel, unei 0lu4ri2e 0unos0ute, 0are venea adesea .n Mnstirea Sarovului :i vi1ita /e ;rintele Serafim .n /ustia lui, el i-a dat a0east as0ultare: 68ri de 0te ori vii la mine, tre0nd /e ln4 0imitir, intr .nluntru, f trei .n0hin0iuni :i roa4 /e Dumne1eu, 0a El s odihneas0 sufletele adormi2ilor ro5ilor Si, ;ahomie, !saia, !osif, Mar0u :i a 0elorlal2i :i 1i :i /entru tine: L!erta2i-m, Sfin2i ;rin2i, :i ru4a2i-v /entru minePO7 @u40iunile /entru mor2i, fie 0 sunt f0ute la Sfnta Hitur4hie, fie .n afar de ea, o0u/ un lo0 foarte im/ortant .n 0ultul "iseri0ii 8rtodo=e. ;omenirea lor sta5ile:te o le4tur de dra4oste ne.ntreru/t .ntre noi :i lumea de din0olo<'. Desi4ur, Dumne1eu /entru a milui /e 0ineva, nu are nea/rat nevoie de ru40iunile noastre. Dar duhul iu5irii 0are lo0uie:te .n "iseri0, .n Sfin2i :i .n noi to2i, tre5uie s fie dovedit :i artat .n vreun fel, iar dovada 0ea mai 5un este to0mai ru40iunea 0are o fa0 oamenii unii /entru al2ii. @u40iunea este

<' (f. S. -. "ul4aEoff, Ortodoxia, trad. rom., /. 230.

&

sn4ele ei<?.

"iseri0ii

:i

lauda

Domnului

este

res/ira2ia

-0esta este .n2elesul .nmul2irii ru40iunilor ;rintelui Serafim /entru 0ei dra4i inimii sale, 0are tre0user 0tre DomnulI voia s rmn :i du/ adormirea lor, .ntr-o le4tur 0t mai strns 0u ei. Sin4ura mn4iere a sufletului su .ntristat /entru /ierderea a0estui foarte a/ro/iat /rieten al lui .n via2a duhovni0eas0, Serafim o 4sea .n ru40iune, .n 0ntarea /salmilor :i a altor ru40iuni din slu95a 5iseri0eas0, .n 0itirea dumne1eie:tilor S0ri/turi :i .n lu0rul minilor. Ji iat 0 .n mi9lo0ul a0estor ne.n0etate 0ntri de ru40iune, 0:ti4ate /rin mult osteneal, o0u/ndu-se 0u 0ititul, ori 0u lu0rul minilor, fie .n 4rdin, la stu/i, ori .n /dure, ;rea0uviosul Serafim se 0ufunda .ntr-o att de adn0 :i desvr:it 0ontem/lare a tainelor dumne1eie:ti, .n0t, fr s 5a4e de seam, .ntreru/ea lu0rul, uneltele .i 0deau din mn, minile i se lsau .n 9os, iar e=/resia o0hilor adu4a 0hi/ului su un deose5it 0ara0ter hari0 al adn0irii .n 0ele mai ne/trunse taine ale inimii sale. -tun0i feri0itul ;rinte se /o4ora 0u tot sufletul .n sine .nsu:i, 0u mintea se .nl2a la 0er :i rmnea a:a vreme .ndelun4at, 0ontem/lnd frumuse2ea Dumne1eirii. Ji da0 s-ar fi .ntm/lat s fie 0ineva /e ln4 el .n asemenea 0li/e, sau s trea0 /e alturea, a0ela nu .ndr1nea s tul5ure a0ea slvit lini:te :i /a0e a ;rea0uviosului, 0i se retr4ea .n t0ere. .n ori0e lu0ru :i .n ori0e fa/t, Serafim se o5i:nuise s vad le4tura lui taini0 0u via2a

<? (om/. #. -rseniev, +iserica rsritean, o/. 0it., /. '.

duhovni0eas0 :i de ai0i .nv2ndu-se, .:i .nl2a o0hii min2ii 0tre 0ele de sus. -:a, de e=em/lu, 0nd tia lemne, f0nd unul sau trei 0a/ete, el se adn0ea 0u 4ndul .n 0u4etarea la a0ea tain a )nuia sin4ur Dumne1eu, (el slvit .n +reime. Era a0easta .n0 o urm din 0ontem/larea a0tiv a lui Dumne1eu, /le0nd de la 0ontem/larea naturii, du/ 0are va urma 0ontem/la2ia /asiv, 0nd vederea .n2ele4toare a lui Dumne1eu o va fa0e dire0t, fr a9utorul mi9lo0itor al naturii. .n urma a0estor ne0ontenite .ndeletni0iri duhovni0e:ti, a 0itirii Sfintelor S0ri/turi :i a istovitoarelor lui nevoin2e :i osteneli, feri0itul ;rinte a a9uns la omorrea a/roa/e 0u desvr:ire a tuturor /atimilor tru/e:ti :i suflete:ti :i la o a:a luminare a min2ii :i 5untate a inimii, .n0t 0hiar :i /srilor 0erului :i fiarelor sl5ati0e din /dure li se f0ea 0instit, toate 0u0erindu-se :i .m5ln1indu-se .n fa2a desvr:itei lui nerut2i, 0a oare0nd .n fa2a strmo:ului nostru -dam, /e 0nd /etre0ea .n0 fr de vin .n raiul desftrii. Ji a0est lu0ru nu ne va /rea ni0i 0urios :i ni0i li/sit de vredni0ia 0re1rii, da0 2inem seama de fa/tul 0 omul, odat unit 0u Dumne1eu /rin via2a trit .n !isus Dristos, devine o fiin2 universal, unindu-se 0u via2a .ntre4ii f/turi, /rin le4tura iu5irii a toate 0te sunt<%. (0i /entru o0hiul iu5itor, s0him5at duhovni0e:te, lumea .ntrea4 se s0him5 la fa2, :i-i d /utin2 s vad .n f/turi frumuse2ea lui Dumne1eu. 6(artea mea este .ntrea4a f/tur - s/unea Sfntul -ntonie 0el Mare - :i st

<% (om/. "ul4aEoff, Ortodoxia o/. 0it., /. %.

20

des0his .naintea o0hilor mei, ori de 0te ori vreau s 0ites0 .n ea 0uvntul lui Dumne1eu7. ;entru un astfel de o0hi, totul este /truns de /re1en2a lui Dumne1eu .n strlu0irea .ntru/rii :i .nvierii Sale. El se uit la lume 0u al2i o0hi, 0u a0eia ai sufletului :i /rive:te .n sine .nsu:i tainele dumne1eie:ti. -tun0i f/tura este .nno5ilat .n fa2a /rivirii sale iluminate /rin o4lindirea lui Dumne1eu. De ai0i /orne:te dra4ostea Sfin2ilor /entru lumea animalelor :i tot ai0i .:i are o5r:ia /uterea lor de .m5ln1ire :i st/nire asu/ra tuturor fiarelor sl5ati0e. (0i totul se su/une .n fa2a 0elui 0e a do5ndit ne/timirea, a:a 0um se su/uneau toate vie2uitoarele lui -dam .nainte de 0derea .n /0at<&. 8ri0e f/tur, 0uvnttoare sau ne0uvnttoare, res/e0t /e omul 0urat :i smerit, s/une Sfntul !saa0 Jirul. Da0 el se a/ro/ie de fiarele sl5ati0e, .ndat 0e ele .:i .ntor0 /rivirea 0tre el, sl5ti0ia lor se .m5ln1e:te :i ele se a/ro/ie de st/nul lor, .:i a/lea0 0er5i0ea .naintea lui, .i lin4 minile :i /i0ioarele, 00i de la el se rs/nde:te un miros 0unos0ut lorI este mirosul a0elui duhovni0es0 /arfum, 0are se rs/ndea din fiin2a lui -dam /n a nu /0tui, /e 0nd /unea nume f/turilor .n ;aradis, a0estea fiind adunate .n 9urul lui 0a ni:te 0o/ii. -0east dumne1eias0 mireasm ne-a fost r/it odat 0u svr:irea /0atului, dar Dristos a re.nnoit-o .nluntrul nostru :i ne-a druit-o iar:i, un4nd neamul omenes0 din nou 0u a0est /arfum hari0 <$, /rin a0eea 0 ne-a druit iar:i Duh din Duhul Su.

<&#. -rseniev, +iserica rsritean, o/. 0it., /. $0-$ . <$Mere9EovsEi, o/. 0it., /. &2-&<.

;rintele Serafim, /rin toate nevoin2ele artate /n ai0i, 0a :i /rin .ntrea4a sa via2 trit numai .n Dumne1eu, .:i redo5ndise a0est /arfum al harului Duhului Sfnt, 0are-i ddea /osi5ilitatea s resta5ileas0 din nou a0ea minunat armonie din /aradis, 0are e=istase .ntre om :i restul f/turii. -deseori venea la el un urs voini0, /e 0are ;rea0uviosul Serafim .l hrnea 0u /ine din mnI la /orun0a lui ursul se du0ea .n /dure :i venea iar:i du/ a0eea :i el .l hrnea din nou, dnd uneori :i vi1itatorilor 0e veneau la dnsul s dea hran fiarei :i a0eia svr:eau /orun0a fr team. .n analele Mnstirii DiveevsE se /strea1 urmtoarea istorisire a 0lu4ri2ei Matroana ;le:0eeva: 6!ntrnd 0a sor .n Mnstirea DiveevsE am f0ut .ntre altele, 0u 5ine0uvntarea ;rintelui Serafim, :i as0ultarea de 5u0treas de o5:te. .ntr-un tim/ .ns, att din 0au1a sl5irii snt2ii, dar mai ales din 0au1a unei vr9ma:e is/itiri diavole:ti, am a9uns la o a:a de mare tul5urare :i mhnire sufleteas0, .n0t m-am hotrt s /le0 definitiv din mnstire, /e as0uns, fr 5ine0uvntare, att de 4rea :i nesuferit .mi devenise a0east as0ultare. 3r .ndoial 0 ;rintele Serafim a 0unos0ut 0u duhul is/itirea mea, lu0ru /e 0are l-am .n2eles din a0eea 0 to0mai .n toiul frmntrilor mele suflete:ti 0elor mai 4rele, a trimis /e 0ineva s m 0heme la el. Voind s-i .nde/lines0 /orun0a, m-am dus la el a treia 1i, de Sfntul ;etru :i ;avel, du/ 0e am dat surorilor masa. ;e drum, am /lns tot tim/ul. -9un4nd la u:a 0hiliei lui din Mnstirea Sarovului, am f0ut o5i:nuita ru40iune :i el, 1i0nd

22

L-minO, m-a .ntm/inat 0a un adevrat /rinte iu5itor de fii :i lundu-m de amndou minile, m-a dus .n 0hilie'0. -/oi a s/us: L!at, 5u0uria mea, te-am 0hemat mai dinainte :i te-am a:te/tat a1i toat 1iuaO. Eu am rs/uns: L;rinte, tu :tii 0e as0ultare am euI mai re/ede n-am /utut s vin. .ndat 0e am dat surorilor masa, am /le0at :i tot drumul am /lnsO. -tun0i /rintele Serafim mi-a :ters la0rimile 0u 5atista lui, 1i0nd: LMai0, la0rimile tale nu s-au vrsat .n 1adar /e /mntO. Ji a/oi du0ndu-m la i0oana +n4uirii Mai0ii Domnului, mi-a s/us: LSrut-o mai0P .m/rteasa 0erului te va mn4iaO. Eu am srutat i0oana :i am sim2it deodat o a:a mare 5u0urie .n suflet, 0 m-am .nviorat 0u desvr:ire. Du/ a0eea, ;rintele Serafim a s/us: L-:a, mai0I a0um du-te la arhondari0, iar mine s vii la 0hilia mea din /dureO. Eu .ns i-am rs/uns: L;rinte, m tem s mer4 sin4ur /rin /dure to0mai /n a0oloPO. Dar el mi-a rs/uns: L+u, mai0, vino /n a0olo la 0hilie, 1i0nd mereu 0u 4las tare: 6Doamne miluie:te7O. 8dat 0u a0easta a 0ntat el .nsu:i de 0teva ori: LDoamne miluie:teO. LDar s nu vii dis-de-diminea2 - a 0ontinuat el, 0i du/ 0e te vei s0ula, s fa0i mai .nti 0in0i1e0i de .n0hin0iuni :i du/ a0eea s viiO. !ar eu am f0ut .nto0mai 0um m-a .nv2at ;rintele Serafim. Du/ 0e m-am s0ulat, am f0ut

'0 Din 0ele mai ve0hi tim/uri, la 0lu4ri este a0est o5i0ei: 0nd vine unul la 0hilia altuia, 0io0nind .n u:, 1i0e a0east s0urt ru40iune: 6;entru ru40iunile Sfin2ilor ;rin2ilor no:tri, Doamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-ne /e noiP7 :i nu intr /n 0nd 0el dinluntru nu 1i0e: 6-minP7

0in0i1e0i de .n0hin0iuni :i am /ornit la drum 0u LDoamne miluie:teO .n 4ur :i, .ntr-adevr, nu am sim2it ni0i o fri0, 0i dim/otriv o mare 5u0urie sufleteas0 0u ru40iunile ;rintelui Serafim. -9un4nd la sihstria lui, l-am v1ut deodat :e1nd .n /rea9ma 0hiliei, /e un trun0hi de 0o/a0, :i ln4 el o namil fioroas de urs. -m .n0remenit de fri0 :i am stri4at 0u toat /uterea: L8f, /rinte, morPO Ji am 01ut la /mnt. -u1ind vo0ea mea, ;rintele Serafim a lovit u:or ursul /e s/ate :i i-a f0ut semn 0u mna. -tun0i fiara, .nto0mai 0a o fiin2 .n2ele4toare, .ndat a /le0at .n desi:ul /durii .n dire02ia unde i-a f0ut ;rintele semn 0u mna. !ar eu, v1nd toate a0estea, tremuram de fri0, :i 0hiar atun0i 0nd /rintele s-a a/ro/iat de mine, 1i0nd: L#u te teme :i nu te s/eriaPO, eu 0ontinuam s stri4: L8f, morPO Ha a0este 0uvinte, ;rintele Serafim mi-a rs/uns: L#u, mai0, a0easta nu .nseamn moarte. Moartea este .n0 de/arte de tine. -sta .nseamn 5u0urieO. Du/ a0easta m-a dus la trun0hiul unde :e1use mai .nainte, m-a a:e1at /e el :i :e1ut :i dnsul ru4ndu-se. Dar n-am a/u0at noi 5ine s ne a:e1m :i iat 0, deodat, a0ela:i urs iese din /dure :i, a/ro/iindu-se de /rintele Serafim, se tolne:te la /i0ioarele lui. Eu .ns, v1ndu-m .n ve0intatea unei fiare a:a de .n4ro1itoare, la .n0e/ut m-a 0u/rins o ne.n0hi/uit 4roa1, dar mai /e urm v1nd 0 ;rintele Serafim se /oart 0u el fr ni0i o fri0, .nto0mai 0a :i 0u un mielu:el, :i 0hiar .l hrne:te 0u /ine din mn, am .n0e/ut s m .nviore1. .n a0el moment fa2a marelui ;rinte mi s-a artat deose5it de minunat. Era vesel

2<

:i minunat 0a a unui .n4er. .n sfr:it, du/ 0e m-am lini:tit eu de-a 5inelea, iar /rintele a dat ursului a/roa/e toat /inea /e 0are o avea .n mn, mi-a dat :i mie o 5u02i0 0e mai rmsese, /orun0indu-mi s o dau fiarei. Dar eu am rs/uns: LM tem, /rinte, 0a nu 0umva s-mi a/u0e :i mna odat 0u /ineaPO. Dar .n mintea mea m 5u0uram, so0otind 0 da0 mi-ar mu:0a mna, a: s0/a de 5u0trie. ;rintele Serafim .ns a 1m5it :i a 1is: L+u mai0, ai 0redin2 0 nu-2i va mn0a mnaPO -tun0i am luat /inea :i 5u02i0 0u 5u02i0 am dat-o ursului toat 0u a:a 5u0urie :i mn4iere 0 da0 a: mai f. avut i-a: mai fi dat, deoare0e fiara s-a artat 5lnd :i fa2 de mine /0toasa, 0u ru40iunile ;rintelui Serafim. ;rintele mi-a s/us: LMai0, .2i adu0i aminte 0 ;rea0uviosului ;rinte >herasim de la !ordan .i slu9ea un leu, iar srmanului Serafim .i slu9e:te un ursP !at, :i fiarele slu9es0 nou, iar tu mai0 te mhne:tiP Dar de 0e s ne mhnimN Ha voi la DiveevsE va veni o a:a de mare 5u0urie, 0 :i .ns:i familia .m/rteas0 are s v vi1ite1e :i /e tine o s te .ntre5e de srmanul Serafim. !ar tu mai0 s nu te temi :i s s/ui 0um noi doi am dat de mn0are ursului. !at, da0 a: fi avut la mine un foarfe0e, l-a: fi tuns s/re .n0redin2are. -:a 0 te ro4 /entru Domnul, mai0, s nu te mhne:ti ni0iodat /entru ni0i un motiv, 0i s urme1i .ntotdeauna /ilda smereniei /rea0uvioasei !sidoraO. -tun0i eu am 1is .n sim/litatea inimii mele: L;rinte, da0 surorile din DiveevsE ar vedea a0est urs ar muri de fri0O. !ar el mi-a rs/uns: L#u, mai0, surorile nuvor vedea ni0iodatPO LDar da0va omor. 0inevaNO am .ntre5at eu, Lmi-e mil de elO.

Stare2ul .ns mi-a rs/uns: L#u, ni0iodat nu va fi omort, 00i afar de tine nuva vedea nimeniO. -/oi am .n0e/ut a m 4ndi .n sinea mea 0um s s/un surorilor des/re 0ele 0e am v1ut. Dar ;rintele Serafim, 0unos0nd 4ndurile mele, a rs/uns: L#u, mai0, mai .nainte de a tre0e ani de la moartea mea, s nu s/ui nimnui des/re a0easta. -5ia du/ a0eea .2i va des0o/eri Dumne1eu 0ui s s/uiO7. Du/ 0e au tre0ut ani de la moartea lui, a0east mai0 v1nd odat /e /i0torul Eftimie Vasilievi0i /i0tnd 0hi/ul ;rintelui Serafim i-a 1is: 6-r fi 5ine s /i0te1i /e ;rintele Serafim 0u un urs ln4 el7. Ji .ntre5nd /i0torul /e 0lu4ri2 /entru 0are motiv, ea i-a e=/li0at totul. Ji a5ia du/ a0eea :i-a dat seama 0 de la moartea marelui ;rinte duhovni0es0 Serafim tre0user e=a0t ani. -:a /etre0ea ;rintele Serafim :i a:a erau darurile duhovni0e:ti 0u 0are Dumne1eu .n0e/use s .m/odo5eas0 sufletul lui 0urat. Dar /entru desvr:ire nu sunt hotare :i 0el silitor .n trirea vie2ii duhovni0e:ti /trunde 0u /rivirea lui vultureas0 /n la 0ele din urm .nl2imi ale /etre0erii du/ Dumne1eu, 0are se /ierd .n lumina .ndumne1eitoare a strlu0irii de /e +a5or. ;e a0estea dorindu-le 0a 0er5ul i1voarele a/elor, nu se va lsa 0o/le:it de osteneli /n nu :i le va do5ndi. -:a a f0ut :i ;rintele Serafim :i a .n0e/ut s se e=er0ite1e 0u alte nevoin2e duhovni0e:ti, .ntru nimi0 .ndoindu-se.

P A R T E A

D O U A

(a/itolul ! () 8(D!! -R!#+!R! S;@E V*@3


Du/ moartea 5trnului !saia A &0%B /reaiu5itul su /rieten .n via2a duhovni0eas0 -, ;rintele Serafim n-a s0him5atS nimi0 din 0hi/ul /etre0erii sale /ustni0e:ti, 0i a mai adu4at .n0 o nou .nf2i:are nevoin2elor sale de mai .nainte, im/unndu-:i sar0ina 0ea 4rea a t0erii, /entru o desvr:it de1li/ire de lume :i o 0ontinu vor5ire 0u Dumne1eu, de nimeni :i de nimi0 stin4herit. J0oala t0erii este, du/ .n2ele4erea o5:teas0 a Sfin2ilor ;rin2i, unul din 0ele mai 5une mi9loa0e edu0ative /entru st/nirea de sine. +0erea fa0e o/rire multor /orniriI o/rirea adu0e umilin2 :i /ln4ere, iar /ln4erea na:te fri0 :i fri0a adu0e smerenie. Smerenia .ns fa0e so0oteal de 0ele 0e vor s vin, iar 4ndul la 0ele viitoare adu0e dra4ostea, 0are fa0e 0a sufletul omului s vor5eas0 0u .n4erii :i 0u Dumne1eu, de 0are .n0e/e s .n2elea4 0 nu este de/arte. +0erea este limanul 4ndiriiI este 0el mai 4reu, dar :i 0el mai hotrtor e=er0i2iu .ntru st/nirea de sine, adu0nd sufletul .n starea de a /utea 2ine .n fru toate im5oldurile :i

tul5urrile fire:ti, lu0ru 0are .nseamn 0ea mai /uterni0 5iruin2 asu/ra lor' . +0erea desvr:it, s/unea .nsu:i ;rintele Serafim, este o 0ru0e /e 0are omul tre5uie s se rsti4neas0 .m/reun 0u toate /atimile :i /oftele sale. +re5uie s ne 4ndim .ns 0te defimri :i .ntristri a .ndurat Domnul nostru !isus Dristos, du/ 0are a mai ur0at :i /e 0ru0e. -:a :i noi. #u vom /utea a9un4e la t0ere de/lin :i nu vom /utea nd9dui s 0:ti4m sfnta desvr:ire, da0 nu vom /utea /timi mai .nti 0a :i Dristos. -0esta este .n2elesul 0uvintelor Sfntului -/ostol ;avel: "e vom ptimi mpreun cu l, mpreun cu l ne vom proslvi) -lt 0ale nu este. (el 0e a9un4e la t0ere tre5uie s-:i aminteas0 numaide0t motivul /entru 0are a a9uns ai0i 0a s nu-:i a5at inima lui 0tre 0eva strin de s0o/ul 0el 5un. (u astfel de 4nduri hrnindu-:i sufletul, ;rintele Serafim a /ornit .ntru svr:irea a0estui nou e=er0i2iu duhovni0es0 /entru 0ur2irea desvr:it a ultimelor rm:i2e /tima:e 0e mai viau .n fiin2a lui. De a0um .nainte da0 se mai .ntm/la s vin 0ineva la 0hilia lui din /ustie, el nu ie:ea afar. !ar da0 se .ntlnea 0u 0ineva .n /dure, atun0i 0dea 0u fa2a la /mnt :i nu .:i ridi0a o0hii /n 0nd a0ela nu tre0ea mai de/arte. .n astfel de t0ere desvr:it a /etre0ut el a/roa/e trei ani de 1ile :i .n0 al2i 0in0i ani 0u oare0are slo5o1enie, /este msur de 0um/tat. #u 0u mult .nainte de .m/linirea a0estui termen de trei ani, el .n0etase 0hiar :i de a mai 0er0eta

51
(om/. #. "al:anu: 6#u .n9ura2i7, "u0. din Cartea nvturilor lui5ea'oe ctre !iul su) $<3, /. <?,<%, luat

Mnstirea Sarovului .n dumini0i :i sr5tori, du/ o5i0eiul de mai .nainte. )n frate .i adu0ea hran la 0hilia lui din /ustie, mai ales iarna, 0nd sihastrul nu mai avea nimi0 din /ro/riile lui le4ume. Drana i se adu0ea o dat /e s/tmn, Dumini0a. Du/ 0e fratele intra .n tinda 0hiliei :i f0ea ru40iunea o5i:nuit, Serafim 1i0ea 6-minP7, des0hidea u:a, .:i a/le0a /rivirea .n 9os :i numai du/ 0e se du0ea fratele, .:i /unea .n farfuria de /e mas o mi0 /or2ie de /ine sau /u2in var1, .n semn 0 :i Dumini0a viitoare s-i adu0 din nou hran. +oate a0estea .ns nu erau de0t ni:te sim/le semne e=terioare ale t0erii sale, 00i .n2elesul adevrat, esen2a mult ostenitoarei sale nevoin2e nu 0onsta /ro/riu-1is .n retra4erea sa din o5:te sau .n .n0hiderea 4urii, 0i .n lini:tea min2ii, .n le/darea tuturor 0u4etelor tru/e:ti, /entru svr:irea 0elei mai .nalte :i 0elei mai desvr:ite afierosiri a .ntre4ii sale fiin2e lui Dumne1eu. Ha mul2i dintre fra2ii mnstirii le /rea foarte ru de o astfel de retra4ere a feri0itului /rinte din .m/reun-/etre0erea 0u ei, :i mai ales /entru nevoin2 t0erii 0e :i-o im/usese. )nii 0hiar .l do9eneau oare0um 0 s-a retras dintre ei, /e 0nd, da0 ar fi rmas .n o5:teas0a /etre0ere 0u dn:ii, ar fi /utut s-i .ntreas0 0u sfatul :i e=em/lul vie2ii sale, fr s sufere vreo /a4u5 .n 1idirea sntoas a /ro/riului su suflet. .ns la toate a0este do9eni :i re/ro:uri, Serafim le rs/undea folosindu-se de 0uvintele ;rea (uviosului ;rintelui nostru !saa0 Jirul: 6!u5e:te nelu0rarea t0erii, ale4nd-o /e a0easta .naintea desftrii 0elor 0e se .ndestulea1 de hran .n mi9lo0ul lumii7, /re0um :i de 1i0erea

Sfntului >ri4orie (uvnttorul de Dumne1eu: 6;rea frumos lu0ru este a 0uvnta /entru slava lui Dumne1euI dar :i mai frumos de0t a0esta este da0 omul .:i 0ur2e:te sufletul su /entru Dumne1eu7. Ji a:a fa/ta eroi0 a t0erii fiind luat de ;rea (uviosul Serafim asu/ra sa, 0ur2ea :i lumina .n modul 0el mai desvr:it sufletul su dre/t :i.nl2a .n0 :i mai mult .n 0ontem/larea tainelor lui Dumne1eu, de1armnd 0u desvr:ire /e diavol, .n0e/torul rut2ii, .n lu/ta 0e o du0ea 0u el. (e fel de roade duhovni0e:ti a adus lui Serafim a0east nou nevoin2 a sa, se /oate 9ude0a lim/ede du/ .nv2turile sale /rivitoare la t0ere, 0are sunt .ntemeiate, fr .ndoial, :i /e /ro/riile sale e=/erien2e. 6Mai mult de0t ori0e, s/unea el, tre5uie s ne .m/odo5im 0u t0erea, des/re 0are Sfntul -m5ro1ie al Mediolanului, 1i0e: L;e mul2i am v1ut mntuindu-se /rin t0ereI dar /rin multa vor5ire /e ni0i unulPO Ji iar:i s/unea oare0are din Sfin2ii ;rin2i: L+0erea este se0retul a0ela /rin 0are se 0:ti4 via2a viitoare, iar multa vor5ire este instrumentul a0estei lumiO. .n unire :i 0u alte .ndeletni0iri suflete:ti, t0erea .nal2 /e om .n fri0a de Dumne1eu, .l a/ro/ie de El :i .l fa0e 0a un .n4er /mntes0. +u :e1i numai .n 0hilia ta 0u luare aminte .n t0ere :i sr4uie:te-te /rin toate /uterile s te a/ro/ii de Domnul. !ar Domnul este 4ata s te s0him5e din om .n .n4er. Cci la cine voi cuta, 1i0e, dect la cel blnd i tcut i care se cutremur de cuvintele 3ele A!s. ??, 2B7. (nd noi /etre0em .n t0ere, atun0i vr9ma:ul diavol nu are ni0i un s/or asu/ra omului 0elui dinluntru al inimiiI 00i diavolul nu 0unoa:te inima

omului, dar 0unoa:te mi:0rile ei /e temeiul 0uvntului rostit :i al mi:0rilor v1ute ale tru/ului, 0eea 0e /rin t0ere se /oate .nltura. -0easta .ns tre5uie s se .n2elea4 des/re t0erea 0ea din minte, 00i numai a0easta rode:te tot felul de roade duhovni0e:ti. (el 0e /etre0e .ntr-o astfel de nevoin2, tre5uie s-:i /un toat nde9dea .n Domnul Dumne1eu, du/ .nv2tura -/ostolului: (recei asupra Lui toat 'ri&a voastr, cci l se n'ri&ete de voi A! ;etru ', %B. )nul 0a a0esta tre5uie s fie statorni0 .n nevoin2, urmnd e=em/lul Sfntului !oan ;ustni0ul :i t0utul, 0are, aflndu-se .ntr-o asemenea /etre0ere se .ntrea 0u a0este 0uvinte dumne1eie:ti: 5u te voi prsi, nici nu te voi lepda AEvrei 3, 'B. 6Da0 nu se /oate s rmi tot tim/ul .n sin4urtate :i t0ere venind .n mnstire :i o0u/ndu-te de as0ultarea ornduit de mai marele tu, atun0i m0ar un tim/ oare0are, 0nd e:ti li5er, tre5uie s 2irnduie:ti /entru sin4urtate :i t0ere .n 0hilia ta, sau .n alt /arte unde /o2i, :i 0hiar numai /entru a0est /u2in nu te va lsa Dumne1eu fr s-2i trimit 5ine0uvntarea milei Sale. Din trirea .n sin4urtate :i t0ere se nas0 .nduio:area inimii :i 5lnde2ea. Hu0rarea a0easta din urm se /oate asemna .n inim 0u a0el Siloam lini:tit ale 0rui a/e 0ur4 fr 14omot :i fr vuiet, du/ 0um 1i0e ;rooro0ul !saia: #pele 4iloamului care cur' linitit A!s. &,?B7. ;etre0erea .n 0hilie fr vor5, .n ru0odelie, .n ru40iune :i .n .nv2area /orun0ilor lui Dumne1eu, 1iua :i noa/tea, fa0 /e om evlaviosI 00i, du/ 0uvintele Sfin2ilor ;rin2i, 0hilia 0lu4rului .n0hi/uie:te 0u/torul "a5ilonului .n 0are 0ei trei tineri au aflat /e

3iul lui Dumne1eu. (u fru0tul t0erii, /e ln4 alte a4onisite duhovni0e:ti, se do5nde:te :i /a0ea sufletului. Hini:tea de/rinde /e om 0u t0erea, 0u statorni0ia .n ru40iune :i 0u 4ndirea la Dumne1eu, iar .nfrnarea adu0e /e om la ners/ndirea 4ndurilor, .n sfr:it, /e 0el 0e :i-a do5ndit a0east virtute .l a:tea/t un viitor /a:ni0 :i feri0it. -:a /etre0ea ;rea0uviosul Serafim .n nevoin2 t0erii :i, a9un4nd la 0ele mai .nalte daruri duhovni0e:ti, a /rimit :i alte noi mn4ieri hari0e, sim2indu-:i inima /lin de ne4rit 5u0urie .ntru Duhul Sfnt. "u0uria a0easta .ntru Duhul Sfnt, deose5it de ori0are alt 5u0urie /ro0urat de 0ondi2iile vie2ii /mnte:ti, este un semn vdit 0 0el 0e s-a .nvredni0it de ea s-a a/ro/iat de 0ulmile sfin2eniei. #i0hita Stethatos, u0eni0ul Sfntului Simeon #oul +eolo4, artnd 0teva din semnele a0estei feri0ite stri suflete:ti s/une: 6De .ndat 0e simte 0ineva 0 ardoarea sufletului se de1volt .ntr-o .n0redere luntri0 :i dra4oste fa2 de Dumne1eu, atun0i s :tie 0 Dristos este .n el, lu0rnd la ridi0area sufletului su deasu/ra /mntului :i a lu0rurilor v1ute :i /re4tindu-i sla: .n 0eruri. De asemeni, 0nd o5serv 0 inima sa se um/le de o 5u0urie ne/mnteas0 :i .n 0alea /o0in2ei lui se .nsufle2e:te de dorin2a 5unurilor ne4rite ale lui Dumne1eu, s fie 0onvins /e de/lin 0 se afl su5 lu0rarea Duhului Sfnt... Ji iar:i, 0nd 0el 0e se o0u/ 0u /ra0ti0area /orun0ilor lui Dumne1eu Aadi0 0u as0e1aB, se vede 0u/rins deodat F:iG de o 5u0urie ne/ovestit :i ne4rit, .n a:a fel 0 simte o minunat :i netl0uit transformare, da0 lea/d 4reut2ile vie2ii tru/e:ti uitnd de

mn0are, de a0um, :i de 0elelalte nevoi ale firii, s :tie 0 a0easta este semnul venirii lui Dumne1eu .n el, 0are svr:e:te .n lu/ttorii Si omorrea /atimilor :i .nvierea duhului :i le d de ai0i .nainte 0ondi2ia de trai a fiin2elor netru/e:ti. (ondi2ia 0ea dinti s/re a0east via2 lini:tit este umilin2a AsmereniaB, hrnitoarea :i mama a0estei stri este sfnta /o0in2, /rietenul :i sora .i este ne/timirea A apat*eiaB, iar 2inta sa este Sfnta +reime, adi0 Dumne1eu .nsu:i7'2. ;rintele Serafim v1ndu-se a9uns la a0ea feri0it stare a 5u0uriei 0ere:ti, nu se 0onsidera a9uns .ns la os/2ul desvr:irii, 0i se strduia ne0ontenit s/re 0ulmile 0ele .nsorite ale unirii de/line 0u Dumne1eu. -stfel, 0ontinundu-:i .nl2area /e s0ara virtu2ilor :i a nevoin2elor 0lu4re:ti, a adu4at a /une asu/ra sa o sar0in .n0 :i mai 4rea, /entru 0 .n toat vremea se afla .n 0utarea de alte nevoin2e :i osteneli, ne:tiind 0e s mai fa0 /entru a se des/rinde 0t mai desvr:it de lu0rurile a0estea /mnte:ti. (0i a:a este lu0rarea Duhului Sfnt asu/ra 0elor 0are, 4sindu-i 0ura2i, a 5inevoit a se sl:lui .ntru ei: .i /ov2uie:te s nu fie lene:i, 0i silitoriI s nu 0aute odihn tru/eas0, 0i s se sr4uias0 .n osteneli, s .ndure 0ele mai mari 4reut2i. (0i /rin is/ite Duhul lui Dumne1eu .i .ntre:te :i-i adu0e la .n2ele/0iune. Voin2a Duhului este 0a 0ei iu5i2i ai Si s strlu0eas0 .n lu0ru :i .n ne0a1, 0um s/une :i 0ntarea antifoni0: 6;rin Duhul Sfnt este /ri0ina atotmntuitoare. De sufl s/re 0ineva -0esta, du/ vredni0ie, 0urnd .l ridi0 din 0ele de /e /mnt, .l .ntrari/ea1, .l 0re:te :i sus .l a:ea17 A-ntifon, 4las ?B.

'2 Orientalia C*ristiana , o/. 0it., /. 33.

-:a lu0ra :i ;rintele Serafim, 0are .n urma attor osteneli :i mai ales .n urma ru40iunii ne.n0etate 0are, du/ /ro/ria lui mrturisire, do5nde:te .n modul 0el mai .m5el:u4at harul Duhului Sfnt se f0use sla: al a0estei /uteri dumne1eie:ti. De data a0easta :i-a luat sar0ina i1olrii A.n0hideriiB definitive .n 0hilia sa. -0easta s-a .ntm/lat .n 0hi/ul urmtor: .n vremea a0eea, du/ !saia, a urmat la 0ondu0erea Mnstirii Sarovului, ;rintele #ifon, 5r5at 0u fri0a lui Dumne1eu :i .m/odo5it 0u toat fa/ta 5un, avnd .n a0ela:i tim/ mare dra4oste /entru ti/i0ul :i rnduiala 5iseri0eas0. .ntre tim/, lund asu/ra sa .n0 de la moartea lui !saia f4duin2a t0erii, Serafim /etre0ea .n 0hilia lui 0a .ntr-o .n0hisoare i1olat, fr s 0o5oare din /ustie. Mai .nainte venea Dumini0a .n mnstire /entru a se .m/rt:i 0u Sfintele +aine. Dar a0um, din 0au1a suferin2ei 0e o avea la /i0ioare, s/orit :i de .ndelun4ata sa /etre0ere /e /iatr la ru40iune, a/roa/e 0 ni0i nu mai /utea mer4e. Mul2i dintre /rin2ii mnstirii se sminteau de a0east i1olare a lui, ne.n2ele4nd 0ine.m/rt:e:te 0u Sfintele +aine. De a0eea e4umenul a adunat .n 0ele din urm so5orul duhovni0es0 al mnstirii, 0are se 0om/unea din ieromonahii 0ei mai 5trni, :i le-a /us .nainte s/re de1le4are 0a1ul /rivitor la .m/rt:irea ;rintelui Serafim. Ha a0east adunare, 5trnii au hotrt s /ro/un lui Serafim 0a el, da0 se simte .n /utere :i sntos la /i0ioare, s vin, 0a :i mai .nainte, .n mnstire, Dumini0a :i sr5torile, /entru .m/rt:irea 0u Sfintele +aineI iar da0 /i0ioarele numai /ot a9uta, atun0i s vin /entru totdeauna .n mnstire :i s trias0 .n 0hilia lui de mai .nainte. Ji

.n .n2ele4ere o5:teas0 au hotrt s .ntre5e /e Serafim /rin fratele 0are-i du0ea de mn0are Dumini0a, s le s/un /e 0are din a0este dou /ro/uneri vrea s :i-o alea4. 3ratele a f0ut 0um i s-a /orun0itI dar de /rima dat sihastrul nu i-a rs/uns ni0i un 0uvnt. -tun0i so5orul a .nsr0inat /e a0ela:i frate s-i mai s/un o dat /ro/unerea lor. ;rimind a doua oar a0eea:i .n:tiin2are, Serafim, 5ine0uvntnd /e frate, a /le0at .m/reun 0u el /e 9os la mnstire, dnd s .n2elea4 /rin a0easta, 0 5oala a fost 0au1a /entru 0are n-a /utut s mear4 0a mai .nainte Dumini0a :i sr5toarea .n mnstire, iar a0um sim2indu-se /u2in mai 5ine, a venit /e 9os. -0easta a avut lo0 .n 1iua de & mai, anul & 0, 0nd ;rea (uviosul tre0use de '0 de ani.

(a/itolul !! D!# #8) , # + @ E 3 @ - R !


-iind n mi&locul lumii, tria n a!ara ei .ntor0ndu-se .n mnstire, du/ o /etre0ere de /este ' ani .n /ustie, ;rintele Serafim n-a intrat .n 0hilia lui, 0i a mers la 0or/ul de 0ase unde era 5olni2a As/italulB. Era .n0 devreme, .nainte de .n0e/erea /rive4herii de toat noa/tea. Du/ 0e s-a 5tut .n toa0 :i au sunat 0lo/otele, /ustni0ul a venit la

/rive4here .n 5iseri0a -dormirii Mai0ii Domnului. ;e to2i fra2ii i-a 0u/rins o mare mirare 0nd .ntre ei s-a rs/ndit vestea 0 ;rintele Serafim sihastrul a venit s se sl:luias0 din nou .n mnstire. .n diminea2a 1ilei urmtoare, $ mai, anul & 0, 1iua mutrii moa:telor Sfntului !erarh #i0olae, f0torul de minuni'3, Serafim a venit du/ o5i0ei .n 5iseri0a 5olni2ei s as0ulte Sfnta Hitur4hie :i s se .m/rt:eas0 0u Sfintele lui Dristos +aine. Din 5iseri0 a mers dre/t la ;rintele #ifon e4umenul :i, lundu-:i 5la4oslovenie de la el, s-a sta5ilit .n 0hilia lui unde trise :i mai .nainte. +otu:i, deo0amdat nu /rimea /e nimeni la sine, nu ie:ea ni0ieri :i nu vor5ea 0u nimeni ni0i un 0uvnt, du0ndu-:i astfel 0u 5r52ie noua :i ostenitoarea sa nevoin2 a t0erii :i a .n0hiderii. ;:ise .ntr-al ' -lea an al vrstei sale. (t /rive:te fa/tele /rintelui Serafim svr:ite .n tim/ul a0estei i1olri, se :tie foarte /u2in deoare0e el nu .n4duia nimnui s vin la el :i nu vor5ea 0u nimeni ni0i un 0uvnt. .n 0hilii nu avea nimi0, ni0i 0hiar lu0rurile a5solut tre5uitoare. 8 i0oan a Mai0ii Domnului A+n4uireaB, .n fa2a 0reia ardea totdeauna o 0andel :i o 5uturu4 0e 2inea lo0 de s0aun, 0om/uneau tot mo5ilierul lui. 3o0 /entru .n0l1it .n 0hilie nu f0ea. Ha 4t /urta /e su5 0ma: o 0ru0e mare de fier lun4 de 22 de 0m le4at 0u o sfoar 4roas, pentru omorrea patimilor trupului, ca su!letul s se mntuiasc A! (or. ', 'B. (tu:e '< .ns :i 0ma: de /o0in2 n-a /urtat ni0iodat.

'3Ki sr5torit la ru:i 0u foarte mare fast, mai mare 0a ? de0em5rie. '<(um se s/une .n $ateric, /. 2''-2'? Aed. de @. Vl0eaB.

Des/re /rerea ;rintelui Serafim .n le4tur 0u o astfel de nevoin2, u0eni0ul su s0ria: 6Eu am intrat .n Mnstirea Sarovului la vrsta de & ani :i, .n afar de as0ultarea la 0are eram rnduit, mai 4seam vreme s 0ites0 %ieile 4!inilor $rini :i, du/ e=em/lele 0are le 4seam a0olo, m hotrsem 0a du/ 0um sfin2ii din dra4oste /entru Dumne1eu /urtau /e tru/ul lor lan2uri :i 0m:i de /o0in2, tot a:a :i eu, din dra4oste /entru Domnul, s /ort 0eva /e tru/ul meu /entru omorrea /atimilor tru/ului, 0are .n0 se mai r1vrteau .m/otriva sufletului meu. Ji astfel .n 0urs de trei ani de la intrarea mea .n mnstire m-am strduit .n fel :i 0hi/ s 0a/t de la oare0are /rin2i duhovni0e:ti mult doritele lan2uri :i 0m:i de /o0in2. -0estea le s/un .ns nu din slav de:art sau din mndrie, 0i /entru a arta eu sin4ur or5irea mea :i li/sa de e=/erien2 .n via2a duhovni0eas0 - /e atun0i a5ia 0o/ilreas0 - :i totodat /entru a arta .n2ele/0iunea hari0 :i .nainte-vederea ;rintelui Serafim, 0are mi-a artat :i mi-a dovedit 0 rvna mea nu era .n2elea/t, deoare0e ea m tra numai s/re /ier1toarea mndrie. 8dat, 0/tnd .n sfr:it mult doritele mele unelte de /o0in2, am fost r/it de 0u4etul slavei de:arte 0are se furi:a /e neo5servate, 0a un :ar/e, .n adn0ul sufletului meu :i m-am hotrt 0u tot dinadinsul s mer4 la ;rintele Serafim :i s iau de la el 5la4oslovenie /entru a0east nou osteneal 0e voiam s .n0e/, /resu/unnd 0 rvna :i dorin2a mea .i vor fi :i lui tare /l0ute. Ji a:a, venind eu la 0hilia lui :i f0nd o5i:nuita ru40iune, /rintele mi-a des0his u:a :i du/ 0e m-a

5ine0uvntat, m-a a:e1at 0u 5untate /e o 5uturu4 de lemn, 0are 2inea la el de s0aun, a/oi .n0hi1nd u:a 0u 0rli4ul, s-a a:e1at .n fa2a mea, 1m5ind u:or. Ji .ndat eu am voit s :i .n0e/ vor5a, /entru a 0ere 5la4oslovenie .ntru noua mea nevoin2. Dar a5ia am a/u0at eu s des0hid 4ura :i el mi-a astu/at-o 0u mna :i a .n0e/ut s-mi vor5eas0 astfel, fr s .n0ete1e a 1m5i: L!at 0e am s-2i s/un: vin la mine fetele din Mnstirea DiveevsE :i 0er sfatul :i 5ine0uvntarea mea, unele 0a s /oarte lan2uri, iar altele 0m:i de /o0in2. !a s/une :i tu, 0um 2i se /are dorin2a lor, este oare du/ 0alea 0ea 5unNO Eu, .ns, fiind .n0 or5 .n 0ele duhovni0e:ti, ne.n2ele4nd 0 el vor5e:te indire0t 0hiar des/re mine :i ne:tiind 0ine sunt a0elea Lfetele din DiveevsEO, i-am rs/uns: L;rinte, nu :tiuPO -tun0i el, 0u un 1m5et 0eva mai /ronun2at, a s/us: L(um nu .n2ele4i tu astaN !at, .2i s/un des/re fetele A0lu4ri2eleB din Mnstirea DiveevsE, 0are vin :i 0er sfat :i 5ine0uvntare de la mine, 0a s /oarte /e ele lan2uri :i 0m:i de /o0in2. (e 0re1i tu des/re astaNO Eu i-am rs/uns a doua oar: L;rinte, nu :tiu da0 le /oate fi de folos asta sau nuO. Ji amintindu-mi deodat 0 to0mai /entru asta venisem :i eu, 0a s 0er sfat :i 5ine0uvntare de la el /entru a0eea:i nevoin2, i-am rs/uns: L;rinte, :i eu am venit la tine tot /entru a0ela:i lu0ru, 0a s m 5ine0uvnte1i s /ort 0ma: de /o0in2 :i lan2uriO. Ji odat 0u a0easta i-am mrturisit 0t de mult am dorit :i 0e mult m-am ostenit /n am 0/tat a0este unelte de /o0in2. ;rintele Serafim m-a as0ultat 0u r5dare /n la 0a/t :i a/oi, 0u a0ela:i 1m5et de

mai .nainte, a s/us: L(um dar nu .n2ele4iN Doar des/re asta .2i vor5es0PO -tun0i /ar0 a .n0etat deodat or5irea mea sufleteas0 :i am 0unos0ut 0u 4roa1 /uterea harului 0are lo0uia .n el, 00i am .n2eles desvr:it motivul /entru 0are la .n0e/ut mi-a astu/at 4ura :i des/re 0e fel de lan2uri :i 0ma: de /o0in2 .mi vor5ea el. .ntre a0estea, /e 0nd eu 0ontinuam s rmn .n0 .n t0ere, din 0au1a s/aimei 0e m 0u/rinsese, ;rintele Serafim a ridi0at deodat mna drea/t asu/ra mea voind /ar0 s m loveas0 0u toat /uterea. Dar nu m-a lovit, 0i numai s-a atins de ure0hea mea :i a 1is: L!at, de te va lovi 0ineva :i vei r5da, a0esta va fi 0el mai 4reu lan2 duhovni0es0O. Du/ a0eea, strn4nd s0ui/at .n 4ur :i voind /ar0 0u tot dinadinsul s m s0ui/e .n fa2, a adu4at: L!ar da0 te va s0ui/a 0ineva .n a0est fel, iat, va fi 0ma:a de /o0in2 0ea mai mntuitoare, numai de le vei r5da 0u mul2umire. Ji s :tii 0 a0este lan2uri :i a0east 0ma: duhovni0eas0 sunt 0u mult mai /resus de0t toate a0elea, des/re 0are so0o2i tu :i /e 0are voie:ti s le /or2i. Este dre/t 0 mul2i dintre Sfin2ii ;rin2i au /urtat lan2uri :i 0m:i de /o0in2I dar :i ei erau 5r5a2i .n2ele/2i :i /ri0e/u2i, fiind desvr:i2i .n via2a 0ea du/ Dumne1eu :i to2i f0eau a0est lu0ru din dra4oste /entru El, /entru desvr:ita umilire a tru/ului :i omorrea /atimilor lui :i /entru a su/une sufletului toate a0este /orniri /tima:e. -:a de e=em/lu, +eodosie al ;e0ersEi, +eodosie +etemsE[, feri0itul Vasile, :i al2ii. Dar noi suntem .n0 ni:te 0o/ii .n 0ele duhovni0e:ti :i /atimile

.m/r2es0 .n tru/ul nostru, .m/otrivindu-se voii :i le4ii lui Dumne1eu. -:a 0 0e ne va folosi nou da0 ne vom .m5r0a .n 0m:i de /o0in2 :i vom /une lan2uri /e noi, dar .n s0him5 vom dormi, vom mn0a :i vom 5ea 0t vom /oftiN Ji afar de asta, noi nu /utem r5da 0u 5r52ie ni0i 0ea mai mi0 9i4nire sau su/rare /e 0are ne-o fa0e un frateI iar dintr-un sim/lu 0uvnt /orun0itor sau de do9an, 0dem .n desvr:it mhnire :i .ntristare, a:a .n0t, 0u 4ndul suntem 4ata s :i /le0m .n alt mnstire :i, 0levetind 0u 1avistie .m/otriva 0elorlal2i fra2i ai no:tri, 0are sunt v1u2i mai 5ine .naintea e4umenului :i au 0/tat .n0rederea lui, noi lum toate /orun0ile 0e ni le d dre/t 9i4nire, li/s de aten2ie :i rea voin2 fa2 de noi. Ji a0um, so0oate tu sin4ur numai din a0estea 0t de sla5 este temelia vie2ii noastre 0lu4re:ti, da0 nu 0umva li/se:te 0u totulP Ji asta vine de a0olo, 0 noi lum /rea u:or f4duin2ele 0e am de/us 0nd am intrat .n a0east via2 :i nu ne su/unem rnduielilor du/ 0are se 0ondu0e eaO. )imit 0u desvr:ire de darul Duhului Sfnt 0are lu0ra /rin ;rintele Serafim, am 01ut la /i0ioarele lui :i din a0el moment m-am .n0redin2at .ntre4, 0u tru/ :i suflet, .n de/lina lui as0ultare :i 0lu1irea 0ea du/ Dumne1eu, /entru via2a ve:ni07. Desi4ur, a0estea le s/unea ;rintele Serafim /entru al2ii, 0are .n0 erau 0u adevrat ne.n0er0a2i .n via2a duhovni0eas0 :i 0are, .n dorul lor fier5inte du/ desvr:ire, nu se 0dea s .n0ea/ 0u astfel de nevoin2e ie:ite din 0omun, 0i 0u altele mai u:oare, /entru 2i se .nl2a tre/tat. El .nsu:i .ns, du/ alte

mrturii, 0a unul 0e f0ea /arte 0u adevrat din a0ei 65r5a2i .n2ele/2i :i .n0er0a2i7, 0um numea /e al2ii, se /are 0 /urta lan2uri 0u 0ru0i :i 0entur de fier. !ar 0t des/re .m5r0mintea din afar, el a 0ontinuat, :i du/ revenirea .n mnstire, s o /oarte /e a0eea:i 0u 0are um5la .n /ustie. "utura lui era numai a/a, iar 0a hran folosea fina de ov1 :i var1a a0r. -/a :i hrana i-o adu0ea ;rintele ;avel, ve0inul lui de 0hilie. Ki0nd 6;entru ru40iunile...7 la u:a 0hiliei .n0hisului, ;rintele ;avel /unea hrana alturi :i /le0a. !ar sihastrul, /entru 0a nimenea s nu- vad, se a0o/erea 0u o 5u0at de /n1 mare :i stnd .n 4enun0hi lua 5lidul :i- du0ea .n 0hilie, so0otind 0 -a /rimit din .ns:i mna lui Dumne1eu. Du/ a0eea, .ntrindu-se 0u /u2in hran, /unea 5lidul la lo0ul lui /e sal, a0o/erindu-:i din nou fa2a 0u o /n1, du/ e=em/lul ve0hilor /ustni0i, 0are-:i a0o/e-reau fa2a 0u 0amilaf0a. .n 0e fel se nevoia Serafim .n ru40iune .n tim/ul i1olrii sale, de asemeni n-a /utut fi 0unos0ut de nimeni. Se :tie doar att 0 ru40iunile lui erau foarte as/re, lun4i :i variate. -far de asta, el nu .n0eta ni0iodat, .n tim/ul 0e-i rmnea de la /ravil, s 0iteas0 Dumne1eie:tile S0ri/turi. .n 0ursul unei s/tmni 0itea .ntre4 #oul +estament .n felul urmtor: de luni /n 9oi, 0itea 0ele /atru Evan4helii, 0te una .n fie0are 1iI iar .n restul 1ilelor s/tmnii, 0itea 3a/tele -/ostolilor :i E/istolele lor. )neori se au1ea .n sal, /rin u:, 0um 0itea .n Sfnta S0ri/tur :i meditnd asu/ra 0elor 0itite, tlm0ea /entru sine sfintele 0r2i ale #oului +estament, :i mul2i dintre 0ei 0e tre0eau /e

alturi, 15oveau 0a s as0ulte 0uvintele lui, /entru folosirea lor duhovni0eas0. Dnd o aten2ie a:a de mare 0itirii Sfintei S0ri/turi, ;rintele Serafim nu f0ea alt0eva, de0t s /:eas0 /e a0ela:i drum, /e 0are merseser at2ia nevoitori ai lui Dristos .n de0ursul istoriei. (0i via2a as0eti0, .n 4eneral, s-a 0ara0teri1at .ntotdeauna /rin 0itirea :i meditarea Sfintelor S0ri/turi. Sfnta Evan4helie a fost 0el dinti i1vor al a0estei /etre0eri as/re, 0u 0are se .ndeletni0eau ;rin2ii din /rimele vea0uri. -tt /rima idee des/re via2a desvr:it sau 0alea desvr:irii 0re:tine Adu/ Matei $, 2 B, 0t :i .ntrea4a lui nevoin2, Sfntul -ntonie 0el Mare a luat-o de /e /a4inile Sfintei S0ri/turi. (0i du/ 0um s/une el: 6Sfnta S0ri/tur a9un4e /entru .nv2tura '' noastr7 . De a0eea re0omanda el u0eni0ilor si 0a s 0iteas0 :i s medite1e Sfnta S0ri/tur, f0ndu-:i din ea o hran 1ilni0 :i un motiv de 0u4etare s/re 0ele ve:ni0e: 6Monahii s adune .n inimile lor .nv2turile Sfintei S0ri/turi, /entru 0a sufletul fiind mereu tre1it /rin astfel de .ndeletni0iri sfinte, s se ridi0e la .nl2imea rvnei lor7'?. .n de0ursul tuturor anilor si de i1olare, .n fie0are Dumini0 :i sr5toare, ;rintele Serafim s-a .m/rt:it 0u Sfintele lui Dristos +aine. Ji asta o f0ea, nu numai dintr-o .ndelun4at o5i:nuin2, 0i dintr-o de/lin 0onvin4ere .n /uterea ne4rit /e 0are o au a0este Sfinte Daruri, /entru .ntrire .n via2a duhovni0eas0.

'' .n %ita #ntonii, de Sfntul -tanasie, la @es0h, o/. 0it., /. '&. '?e !dem, /. <$.

6.n0his fiind .n temni2a tru/ului, eu am nevoie de hran :i de luminI :i fr a0este dou lu0ruri simt 0 nu voi /utea tri. Dre/t a0eea, 0uvntul lui Dumne1eu .mi este lumin ne.nserat, iar Sfintele +aine, /inea vie2ii7'%. (0i dintre toate +ainele, Sfnta Euharistie, 0entrul :i nervul evlaviei ortodo=e, are o /utere :i o valoare esen2ial. .m/rt:irea 0u +ru/ul :i Sn4ele lui Dristos :i unirea taini0 0u El /e a0east 0ale, a fost .ntotdeauna i1vorul ru40iunii, al medita2iei :i mai ales al unei vederi euharisti0e a lui Dristos. .nto0mai 0a /is0ul unui munte, Sfnta Euharistie devine tot mai .nalt, /e msur 0e se a/ro/ie 0ineva de ea, att .n e=terior, 0t :i .n interior, .m/rt:irea 0u Sfintele +aine a avut .ntotdeauna o im/ortan2 deose5it .n trirea Sfin2ilor, ele 0onstituind 0el mai /uterni0 stl/ al .ntre4ii vie2i duhovni0e:ti'&. Sfnta Euharistie este a0tul 0entral :i i1vorul vie2ii 0re:tine, /rin 0are se svr:e:te 0ea mai .nalt transformare :i strluminare a f/turii omene:ti, .nsemnnd astfel nu numai nervul, dar :i re1umatul strlu0itor al tuturor revrsrilor harului, 0are al0tuies0 la un lo0 via2a "iseri0ii'$. De a0eea, ;rea0uviosul Serafim, nu numai 0 /ra0ti0a el .nsu:i, dar /ov2uia :i /e al2ii s trias0 .n a:a fel, 0a s se .nvredni0eas0 a se .ntri 0t mai des 0u a0east hran 0ereas0, fr de 0are nimeni nu se /oate mntui. Des/re astfel de sfaturi ale ;rintelui Serafim,

'%Imitatio C*risti, 0artea !V-a, 0a/. !, la @es0h, /. ?3. '&(om/. S. "ul4aEoff, o/. 0it., /. &'. '$(f. #.-rseniev, +iserica rsritean, /. 0?.

u0eni0ul su !oasaf s0rie urmtoarele: 6Eu m .m/rt:eam 0u ;rea0uratele +aine ale lui Dristos 0u 5ine0uvntarea ;rintelui Serafim. .n a9unul .m/rt:irii .ns tre5uia s mnn0 o sin4ur dat :i atun0i 0u 4ri9. !ar .n 0elelalte 1ile mneam de dou ori, la un lo0 0u to2i fra2ii o5:tii. 8dat, .n a9unul unui /ra1ni0 .m/rtes0, du/ 0e am 0ntat slu95a Sfintei Hitur4hii, am venit la 0hilie :i /entru .ntrire am luat un 0eai 0u /res0ur :i 0u a0easta ar fi tre5uit s m .ndestule1 /n a doua 1i, du/ .m/rt:irea 0u ;rea0uratele +aine. Dar 0nd a sunat 0lo/otul /entru mas, eu m-am dus la tra/e1 0a de o5i0ei :i am mn0at .m/reun 0u fra2ii. !ar du/ Ve0ernie m-a vi1itat un 0redin0ios 0unos0ut, venit de de/arte, 0are /stra mare evlavie :i dra4oste fa2 de ;rintele Serafim, deoare0e adeseori se 5u0ura de .nv2turile lui, :i era .n a0ela:i tim/ 5un /rieten :i 0u mine, smeritul. 8s/tnd /e a0est musafir 0u hran de a fra2ilor, am mn0at din nou :i 0u dnsul. Ji a5ia du/ a0eea mi-am adus aminte 0 era .n a9un de /ra1ni0 .m/rtes0, 1i .n 0are eu, du/ sfatul ;rintelui Serafim, tre5uia s mnn0 o sin4ur dat, /entru 0a a doua 1i s m /ot .m/rt:i 0u Sfintele +aine. Ji 4ndindu-m la neaten2ia mea :i la 0l0area /orun0ii stare2ului, am .n0e/ut s m .ntriste1. Ji 0u 0t m 4ndeam mai mult, 0u att mai mult m de1nd9duiam. Mul2ime de 4nduri .n4ro1itoare se .n4rmdeau unul du/ altul .n 0a/ul meu. )n 4nd .mi s/unea 0 da0 n-am /1it /orun0a /ov2uitorului meu, nu sunt vredni0 s m .m/rt:es0 0u ;rea0uratele +aine. -ltul, dim/otriv, .mi s/unea 0

da0 nu m voi a/ro/ia de .m/rt:ire, atun0i ;rintele Serafim are s m .ntre5e de /ri0in, :i 0e am s rs/undN -l treilea 4nd, .n0 :i mai .nfri0o:at, .ntrea 0, da0 voi .ndr1ni s m a/ro/ii de a0east Sfnt Mas, fr s 2in seama de nevredni0ia mea, atun0i 0u si4uran2 0 Domnul m va lovi 0u moartea. +otu:i, fr s dau /rea mare aten2ie a0estei lu/te a 4ndurilor mele, m sileam .n toate 0hi/urile s le 5irui :i s fa0 .n a:a fel, 0a s nu m li/ses0 de sfin2enia 0ere:tilor Daruri :i ni0i s nu .ntriste1 /e stare2ul meu, ;rintele Serafim. -:a 0 /re4tindu-m /rin 0itirea tuturor 0anoanelor rnduite, m-am mrturisit :i m-am /re4tit s m a/ro/ii. Dar 0u toate 0 :i /rintele duhovni0 Aaltul, nu SerafimB m-a de1le4at 1i0nd s m a/ro/ii fr ni0i o tul5urare, deoare0e /rin meritele Domnului nostru !isus Dristos ni se iart toate /0atele, eu totu:i nu /uteam s dau as0ultare a0estei iertri. Vr9ma:ul /ro5a5il 0 nu voia s-:i lase /rada sa din 0urs :i de a0eea se sr4uia .n toate 0hi/urile s .nde/rte1e sufletul meu de a0east mare 5inefa0ere 0ereas0. - doua 1i, .n tim/ul Sfintei Hitur4hii, el a t5rt din nou asu/ra mea 0u a0elea:i 4nduri u0i4toare, numai 0 de data asta 0u mult mai violente. !ar 0nd, 0u 5ine0uvntarea /reotului litur4hisitor, am .m5r0at stiharul .n 0are m .m/rt:eam de o5i0ei, 0hinurile mele luntri0e au a9uns la 0ulme. 8dat 0u nde9dea nestrmutat .n meritele Domnului Dristos, (are a0o/er toate /0atele, .mi .n0hi/uiam 0, 0u 9ude0ata lui Dumne1eu, /entru nevredni0ia mea :i /entru neso0otirea sfaturilor /ov2uitorului meu duhovni0es0, eu, ori voi fi ars 0u fo0, ori m va

.n4hi2i /mntul de viu .n v1ul tuturor 0elor 0e vor fi de fa2 .ndat 0e m voi a/ro/ia de Sfntul ;otir, a:a .n0t mi se /rea 0 fo0ul iadului m arde .n .ntre4ime :i m /r/deam de .ntristare v1nd 0u o0hii. .n a0el moment am sim2it 0 m 0hema /ar0 0ineva .n Sfntul -ltar. Ji eu, fr s m 4ndes0, am urmat a0elui .ndemn luntri0 .nto0mai 0a la 0hemarea .n4erului /1itor. Era to0mai momentul 0nd ;rintele Serafim se .m/rt:ea 0u Sfintele +aine, iar /reotul slu9itor terminnd strn4erea Sfintelor Daruri se /re4tea s des0hid u:ile .m/rte:ti. Eu m-am uitat la /rintele Serafim :i am v1ut 0 .mi fa0e semn 0u mna. -tun0i 0u fri0 :i 0u 5un 0u0erni0ie am .n0on9urat Sfnta Mas :i am f0ut o metanie /n la /mnt. Stare2ul ridi0ndu-m m-a 5ine0uvntat :i mi-a 1is a0este mn4ietoare 0uvinte /e 0are nu le voi uita ni0iodat: L(hiar da0 am um/le noi :i un o0ean .ntre4 0u la0rimile noastre, .ns ni0i atun0i nu vom /utea mul2umi du/ vredni0ie milostivirii Mntuitorului, /entru mila /e 0are a revrsat-o El .n dar asu/ra noastr, hrnindu-ne 0u ;rea0uratul Su +ru/ :i Sn4e, (are ne s/al, ne 0ur2e:te, ne um/le de sfin2enie :i ne d via2. -:a 0, a/ro/ie-te fr .ndoial :i nu te tul5ura, 0i 0rede numai din toat /uterea sufletului tu 0 darurile a0estea sunt adevratul +ru/ :i Sn4e al Domnului nostru !isus Dristos, 0are se dau nou s/re vinde0area tuturor rnilor /0atelor noastrePO -tun0i eu am 01ut din nou .naintea .n2ele/tului :i 5unului /rinte :i i-am srutat mna a/oi am ie:it din Sfntul -ltar, uimit de 5u0urie :i de fri0 /entru

ne4rita milostivire a Domnului 0are mi-a artat .n ;rintele Serafim un a:a de minunat dar al vederii 0u duhul :i al .ntre4ii .n2ele/0iuni. -:a 0 eu, datorit sfatului :i ru40iunilor lui, m-am .nvredni0it :i de data a0easta s m .m/rt:es0 0u ;rea0uratele +aine ale lui Dristos, 0u a:a 5u0urie, 0um nu-mi adu0 aminte s m fi mai .m/rt:it vreodat .n via2a mea7. )nul din motivele /entru 0are ;rintele Serafim se sr4uia s men2in a:a de ne.ntreru/t le4tura 0u Mntuitorul Dristos /rin mi9lo0irea Sfintelor +aine, era 4ndul lui de-a /ururi .ndre/tat s/re 1iua mor2ii, 4nd 0are este 0u adevrat .n0e/utul .n2ele/0iunii. ;entru a vedea a0ea 1i, oare0um :i 0u o0hii tru/e:ti, ne0ontenit .n fa2a sa, ;rea0uviosul ;rinte a ru4at s i se fa0 un si0riu 0are s fie /us .n tinda 0hiliei unde du0ea nevoin2 0ea 4rea a .n0hiderii. Dorin2a lui a fost .m/linit, i s-a s0o5it o ra0l .n ste9ar masiv, 0u 0a/a0, 0are a:a nevo/sit :edea 2ot tim/ul .n 0hilia lui. -i0i se ru4a el adeseori, /re4tindu-se /entru 1iua mor2ii. .n sftuirile /e 0are le avea el mai tr1iu 0u fra2ii din Mnstirea Sarovului, feri0itul Serafim s/unea adesea 0u /rivire la a0est si0riu 6(nd va fi s mor, v ro4 fra2ilor, s m /une2i .n si0riul meuP7 .m/reun 0u nevoin2ele duhovni0e:ti, mult ostenitorul /rinte unea :i mun0a tru/eas0 .n afar de 0hilie, .nviorndu-:i mult truditul su /ie/t 0u /u2in aer /roas/t. 6Ha intrarea mea .n Mnstirea Sarovului - s/une a0ela:i u0eni0 !oasaf, am fost rnduit .ntre altele :i 0u as0ultarea de a de:te/ta /e fra2i la slu95a de noa/te. ;entru a0easta tre5uia s m s0ol 0u 9umtate de 0eas mai .nainte de vremea

)treniei :i, .m/reun 0u alt frate, 0nd mai era un sfert de 0eas /n s tra4 0lo/otul de de:te/tare, tre5uia s fim .n sala /rintelui e4umen 0a, du/ /rima lovire de 0lo/ot, s lum 5ine0uvntare de la el :i s mer4em s de:te/tm /e fra2i, eu /e o /arte a 0hiliilor, iar el /e alta, du/ rnduiala mnstireas0. 8dat, Dumne1eu voind a:a, m-am tre1it 0u dou 0easuri mai .nainte de a tra4e 0lo/otul de de:te/tare :i m-am dus la mormintele de ln4 5iseri0. Ji aflndu-m /rintre ele, am o5servat deodat 0 la 0hilia ;rintelui Serafim /ar0 se mi:0a 0eva .ntr-o /arte :i .n alta. -m .n0e/ut atun0i s m ro4 :i s m uit mai 0u aten2ie :i am v1ut 0 era 0hiar el: muta .n0eti:or ni:te lemne dintr-un lo0 .n altul, lund 0te o 5u0at de fie0are dat :i le /unea .ntr-o 0mru2 de ln4 0hilia lui, 1i0nd mereu ru40iunea lui !isus a:a de .n0et 0 de a5ia se au1ea. Eu m-am as0uns la .n0e/ut /rintre monumentele de /e morminte :i mult vreme nu m-am hotrt 0e s fa0. Ji .n sfr:it, 0u/rins de s/aim :i de 5u0urie i-am 01ut .nainte f0ndu-i o metanie /n la /mnt :i i-am 0erut 5ine0uvntare. !ar el m-a ridi0at 0u /rinteas0 dra4oste :i 5ine0uvntndu-m mi-a s/us de trei ori .n0et: 6Mul2ume:te Domnului /entru 0eea 0e ai v1ut, dar .n4rde:te-te 0u t0erea :i ia aminte de sineP7 @mnnd .n astfel de .n0hisoare tim/ de 0in0i ani, marele nevoitor a .n0e/ut du/ a0eea s u:ure1e /u2in 0te /u2in as/rimea /etre0erii sale, mai .nti .n 0eea 0e /rive:te /artea din afar a vie2ii, .n lu0rurile 0ele v1ute, rmnnd .ns 0u sufletul .n a0eea:i stare de mai .nainte.

(a/itolul !!! ,# SH)Y"- H)M!!


Astre2ismB 3er'nd, nvai toate neamurile))) Era luna se/tem5rie, anul & '. .ntr-una din 1ile, u:a 0hiliei /rintelui Serafim s-a des0his :i ori0ine voia /utea s intre la el. Dar avnd luat asu/ra sa .naintea lui Dumne1eu f4duin2a t0erii, el nu rs/undea deo0amdat ni0i un 0uvnt la .ntre5rile 0elor 0e aveau tre5uin2 de sfaturile lui, 0ontinundu-:i .n lini:te lu0rarea fa/tei sale. !ona, e/is0o/ul de atun0i al +am5ovului, 0are vi1ita adesea Mnstirea Sarovului, a dorit odat s vad /ersonal /e /rintele Serafim :i a venit /entru a0easta la 0hilia lui. ;rea0uviosul .ns, .nde/linindu-:i 0u ne0lintire f4duin2ele sale fa2 de Dumne1eu :i nesin0hisindu-se de o sim/l 0urio1itate omeneas0, n-a stri0at ni0i de a0east dat hotrrea t0erii :i .n0hiderii sale. !ar a0easta a f0ut-o /entru motivul 0 .n0 nu sosise vremea hotrt 0nd tre5uia s /rseas0 t0erea :i vie2uirea sa i1olat, lu0ru /e 0are -a .n2eles :i /reasfin2itul :i de a0eea, la /ro/unerea e4umenului #ifon de a for2a u:a 0a s intre, vldi0a a rs/uns 0u o u:oar do9an: 6#u 0umva s 4re:im f0nd a0eastaP7 Ji l-au lsat /e .n0his .n /a0e. -:a /etre0ea (uviosul

Serafim :i a:a .n2ele4ea s .nde/lineas0 f4duin2ele sale date Domnului. (urnd du/ a0eea, ;rea0uviosului Serafim i s-a .m/linit vremea 0nd a tre5uit de fa/t s /rseas0 0u desvr:ire nevoin2 t0erii :i a .n0hiderii sale, .m/linindu-se soro0ul f4duin2ei 0e dduse lui Dumne1eu /entru astfel de /etre0ere. ;ar0ur4nd 0u 0ea mai desvr:it le/dare de sine, 0u 0ea mai neo5i:nuit r5dare, 0u 0ea mai adn0 smerenie :i 0u 0ea mai neam4itoare 0redin2 0alea 0lu4rului vie2uitor .n o5:te, a /ustni0ului sin4urati0, a stl/ni0ului, a t0utului :i a .n0hisului de 5un voie, el a do5ndit 0ur2enia inimii :i s-a .nvredni0it de a /rimi de la Dumne1eu 0ele mai .nalte daruri ale Duhului Sfnt. Ji atun0i, du/ 0e 0u voia (elui ;rea.nalt, a /rsit lumea, urmnd 0a .ntrea4a sa via2, .n0ununat 0u 0ea mai desvr:it le/dare de lume, s :i-o /etrea0 numai /entru Dumne1eu :i .n Dumne1euI a tre5uit totu:i s ias .n slu95a a0eleia:i lumi, 0u dra4ostea sa :i 0u minunatele sale daruri trimise lui de Dumne1eu - darul .nv2turii, al .nainte-vederii, al minunilor :i al vinde0rilor -, lu0rnd /rin /ov2uirile sale suflete:ti, /rin ru40iuni, mn4ieri :i sfaturi. -0um ;rea0uviosul Serafim murise 0u totul fa2 de frumuse2ile, /l0erile :i toate frmntrile lumii, de 0are se des/rinsese 0u desvr:ire, fr 0a totu:i s .n0ete1e s mi9lo0eas0 0u ne2rmurit dra4oste, .n ru40iunile sale 0tre Dumne1eu, /entru 0ei 0e triau .n mi9lo0ul ei. .n s0him5 0erul a .n0e/ut s-i devin a/ro/iat, /rin 0u4etarea sa 0ontinu la via2a de din0olo. (nd ni:te vi1itatori din MursE l-au vi1itat :i l-au .ntre5at da0 nu are 0eva de 0omuni0at rudelor sale,

artnd 0u mna s/re i0oana Mntuitorului :i a Mai0ii Domnului, el a rs/uns 1m5ind: 6!at rudele meleP 4ndindu-se /oate :i la 0uvintele /e 0are Mai0a Domnului i le-a s/us 0nd i s-a artat: L-0esta este din neamul nostruPO - iar /entru rudele 0are sunt .n a0east lume, eu, .n0 trind, sunt mortP7 )n /i0tor 0redin0ios, Eftimie Vasilievi0i AHiha0evsEiB, /oveste:te urmtoarele: 6M-am dus odat la ;rintele Serafim :i l-am 4sit stnd de vor5 0u o fat, 0a de vreo :ais/re1e0e ani, foarte 5ine .m5r0at, 0reia am o5servat 0-i ddea o deose5it aten2ie. -tun0i eu, 0a un om neis0usit :i nee=/erimentat .n via2a duhovni0eas0, am .n0e/ut s 0u4et astfel: LDes/re 0e ar /utea s vor5eas0 ;rintele Serafim 0u a0east fat, de st a:a de mult de vor5 0u ea :i 0e sfaturi duhovni0e:ti s-ar /otrivi 0u vrsta eiNO Ji numai 0e m-am a/ro/iat eu de el 0u astfel de 4nduri :i el, fr s s/un nimi0, m-a a/u0at de un de4et de la mna drea/t :i -a dus la 4ura lui, 1i0nd: L!at, ve1i, ni0i din2i nu mai am .n 4ur :i am a9uns 0a un mort fa2 de toateI iar tu 0e fel de 0u4etare ai des/re mineNO Ha au1ul a0estor 0uvinte eu am 01ut la /i0ioarele lui :i i-am 0erut iertare /entru /0atul meu. -tun0i el m-a iertat 0u dra4oste :i, 5ine0uvntndu-m, mi-a s/us: LHini:te:te-te :i s nu mai re/e2iO7. -0esta a fost re1ultatul .ndelun4atelor, feluritelor :i mult 0hinuitoarelor lui nevoin2e din tim/ul /etre0erii .n /ustie 0a :i din tim/ul .ntre4ii lui vie2i de trire .n mnstire. Sufletul lui se .ntrise a0um 0u desvr:ire, iar tru/ul, .nto0mai 0a un ro5 ne/utin0ios, as0ulta 0u su/unere de /orun0ile 0elui mai tare de0t el. Ji numai

du/ 0e a a9uns la a0east .nl2ime a vie2ii duhovni0e:ti, du/ 0e, .nto0mai 0a un do0tor .n2ele/t, s-a vinde0at .nti /e sine .nsu:i de toate /atimile 0are se r1vrtes0 de o5i0ei .m/otriva omului 0elui dinluntru, numai du/ a0eea a .ndr1nit s /orneas0 :i la vinde0area altora, lundu-:i asu/ra sa /ovara 0elei mai .n2ele/te fa/te, de a se fa0e, adi0, 6;rinte /ov2uitor7 de suflete, sau 6stare27 , fa/ta .n e=er0i2iul 0reia a :i sfr:it el 0ltoria dre/tei :i mult ostenitei sale vie2i. - fi 6/rinte /ov2uitor7 sau 6stare27 - du/ lim5a9ul duhovni0es0 al @usiei /ravoslavni0e -, re/re1int - a:a 0um s/une :i numele - una din 0ele mai .nalte :i mai 4rele fa/te din via2a 0lu4reas0, fiind nevoie la .nde/linirea ei, de un dar deose5it din /artea lui Dumne1eu, dar de 0are nu s-au .nvredni0it de0t foarte /u2ini 5r5a2i ale:i. -0east .ndeletni0ire .nseamn, du/ 0um s-a s/us :i mai .nainte, a da .ndrumare :i vinde0are sufleteas0, att fra2ilor 0lu4ri, 0t :i tuturor 5ine0redin0io:ilor 0re:tini 0are dores0 mntuirea lor sufleteas0. )0eni0ii duhovni0e:ti venind la 6stare27, .:i des0hid .naintea lui sufletul lor .ntre4 :i se .n0redin2ea1 su5 de/lina lui as0ultare. !ar el .:i ia asu/ra sa o5li4a2ia foarte 4rea, /lin de rs/undere :i de /rime9die 0a, din dra4oste, s dea seama .naintea lui Dumne1eu de mntuirea lor. E=er0itarea a0estei strlu0ite fa/te a Marelui nevoitor Serafim s-a .n0e/ut, de fa/t, 0u mul2i ani mai .nainte, atun0i 0nd, /n a nu fa0e el .n0 .naintea lui Dumne1eu f4duin2a t0erii :i .n0hiderii sale, .n0e/use s-i .ndrume /e fra2ii 0lu4ri din Mnstirea Sarovu-lui. .n sftuirile lui 0u a0e:tia, ;rea0uviosul Serafim .i /ov2uia .ndeose5i s se .ntreas0 .n /1irea tuturor

a:e1mintelor 0lu4re:ti, insuflndu-le dra4ostea de a as0ulta :i de a svr:i 0u dra4oste :i 0u 54are de seam slu95ele dumne1eie:ti, du/ ti/i0ul 5iseri0es0, s se .ndeletni0eas0 ne0ontenit 0u 6ru40iunea min2ii7, s .nde/lineas0 0u smerenie, 0u osrdie :i fr murmur sau lenevire as0ultarea rnduit, la mas fie0are s stea .n lini:te, 0u fri0a lui Dumne1eu, s se fereas0 de .ndrtni0ii :i de ori0e fa/t svr:it fr 5ine0uvn-tarea 0elui mai mare, s /1eas0 /a0ea unul 0u altul :i altele asemenea. -0um .ns au .n0e/ut s 0er0ete1e /e feri0itul /rinte :i 0redin0io:i mireni, veni2i din toate /r2ile. ):ile 0hiliei lui rmneau des0hise de la sfr:itul Dumne1eie:tii Hitur4hii, /n la ora o/t seara. .n a0est tim/ el /rimea /e to2i, .i mn4ia 0u 5ine0uvntarea sa :i le ddea sfaturi s0urte, /otrivite 0u tre5uin2a fie0ruia. ;e 0ei 0e veneau la el .i /rimea de o5i0ei .m5r0at .ntr-o hain al5 lun4, .n form de halat, .n mantia 0lu4reas0 :i 0u e/itrahilulI iar .n 1ilele de dumini0i :i sr5tori, 0nd se .m/rt:ea 0u Sfintele +aine, avea :i mne0u2ele /use. (u deose5it dra4oste /rimea la sine (uviosul /e 0ei 0e se 0iau 0u sin0eritate :i 0u smerenie /entru /0atele lor :i /e 0ei 0e se artau .nsufle2i2i de o rvn fier5inte 0tre duhovni0eas0a vie2uire 0re:tin. Du/ sftuirea 0u ei, ;rea0uviosul avea o5i0eiul s /un /e 0a/ul lor mar4inea de 9os a e/itrahilului :i mna drea/t. .n a0est moment .i .nv2a s 1i0 du/ el o ru40iune s0urt de /o0in2, du/ 0e mai .nti rostea el molitfa de de1le4are, .n urma 0reia to2i 0ei 0e veneau la dnsul, /rimeau o deose5it u:urare a 0on:tiin2ei :i o 5u0urie sufleteas0 neo5i:nuit. Du/

a0eea un4ea fruntea 0redin0io:ilor 0u untdelemn sfin2it din 0andela 0are ardea ne0ontenit .n fa2a i0oanei 0u +n4uirea Mai0ii Domnului din 0hilia lui, /e 0are el o numea 6!0oana Mai0ii Domnului, 5u0uria tuturor 5u0uriilor7. !ar 0nd se .ntm/la s fie .nainte de amia1, fr 0a oamenii s fi mn0at 0eva, le ddea s 4uste a4hiasm mare :i anafor, sau /ine 5ine0uvntat de la litie. Du/ a0eea saluta /e fie0are, .n ori0e /erioad a anului ar fi fost, 0u salutul de la ;a:ti: 6Dristos a .nviat7, vrnd /ar0 s aminteas0 tuturor de slvit /utere a .nvierii Mntuitorului Dristos :i de 5u0uria 0ea mare adus de ea .n via2a 0re:tinilor, du/ 0are le ddea s srute i0oana Mai0ii Domnului sau 0ru0ea /e 0are o /urta /e /ie/t. -0east netl0uit 5u0urie /e 0are o sim2ea el /entru .nvierea Domnului, al0tuie:te mie1ul 0elui mai .nalt .n2eles al (redin2ei 8rtodo=e. .nvierea Domnului este des0o/erirea atot/uterni0iei lui Dumne1eu, este artarea 5iruin2ei s/re via2a ve:ni0. Din .nvierea Domnului i1vors0 valuri de 5u0urie :i de lumin /este .ntrea4a omenire, /este f/tura .ntrea4, str5tnd vea0urile, /n .n ve:ni0ie. ;mntul tot este s0him5at :i strluminat /rin .ntru/area, /rin moartea, dar mai ales /rin .nvierea Mntuitorului Dristos, fa/t 0are a :i arun0at, odat 0u svr:irea lui, o smn2 de nemurire :i de via2 ve:ni0 .n lume :i .n firea omeneas0. -:a .n0t .nvierea Hui este 0he1:ia .nvierii noastre, este 0hiar .ns:i .nvierea noastr, 5iruin2a noastr asu/ra mor2ii. -i0i este i1vorul .ntre4ii 5u0urii omene:ti, la 0are se adau4 :i 5u0uria .ntre4ii f/turi strluminate, eli5erat de 4ermenul stri00iunii. (0i mntuirea

este /entru .ntrea4a f/tur :i .nvierea re/re1int .n0e/utul vie2ii nestri00ioase .n lume. De ai0i i1vors0 a0ele 4lasuri /line de 5u0urie :i de .n0redere .n 5iruin2a vie2ii asu/ra mor2ii, de a:te/tare /lin de nde9de, de tain :i de avnt s/re via2a vea0ului 0e va s fie. De ai0i /uterea ne2rmurit de via2, 0are d 0a /rin minune 5u0uria ne.n2eleas de a /timi :i a muri /entru Dumne1eu, att de le4at de via2a sfin2ilor de totdeauna. +otul i1vor:te din 0redin2a nestrmutat .n .nvierea Domnului :i Mntuitorului nostru !isus Dristos. De a0eea .n a0este 0uvinte /line de o ne2rmurit .n0redere 0ereas0, 0u 0are se salut 0re:tinii .n 1iua de ;a:ti: 6Dristos a .nviat7 6-devrat a .nviat7, st 0on0entrat .ntrea4a 0redin2 a "iseri0ii @sritene. -0east 5u0urie /as0al .n0ol2ind :i .n sufletul ;rintelui Serafim, odat 0u 0ele dinti strful4erri ale ra1elor sfin2eniei, el :i-o revrsa 0u toat dra4ostea .n 0onvor5irile mntuitoare de suflet /e 0are le avea .n fie0are 1i 0u mul2imile 0redin0io:ilor 0arevi1itau :i .n .nf2i:area 0rora .n0e/use s des0ifre1e din 0e .n 0e mai lim/ede 0hi/ul :i asemnarea lui Dumne1eu. ;e unii dintre ei, 0are-i destinuiau oare0are suferin2e :i ne0a1uri suflete:ti deose5ite, .i mn4ia 0u sfaturi 5une /rinte:ti, du/ tre5uin2a fie0ruia, dndu-le do0torie duhovni0eas0 /otrivit. .n alte 0a1uri le ddea .nv2turi 0re:tine:ti de folos o5:tes0, atr4ndu-le aten2ia .ndeose5i 0a s-:i aminteas0 ne0ontenit de Dumne1eu, de ru40iune :i de 0ur2enie sufleteas0. .n toate a0este 0a1uri el re0omanda mai ales 0redin0io:ilor, 0a ne.n0etat s ai5 .n 4ur :i

.n inim ru40iunea domneas0 (atl nostru, 0ntarea .n4ereas0 5sctoare de "umnezeu, -ecioar bucur-te))), 4imbolul credinei :i ru40iunea lui !isus: 6Doamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosul7, ru40iuni /e 0are ;rintele Serafim le so0otea deose5it de folositoare :i mntuitoare de suflet. ;rintre al2i vi1itatori de rnd, uneori veneau la dnsul :i unele /ersoane de 5un neam :i 5r5a2i de stat, 0rora el le ddea .nv2turi /otrivite 0u starea lor, artndu-le 0instea 0uvenit :i dra4oste 0re:tin :i dndu-le o aten2ie deose5it, du/ .nsemntatea demnit2ii lor, /ov2uindu-i s fie 0redin0io:i fa2 de "iseri0a 8rtodo= :i fa2 de 2ara lor. -u vi1itat de asemeni /e feri0itul ;rinte :i /ersoane din familia .m/rteas0. -:a .n anul &2' a luat 5ine0uvntare de la el marele 0nea1 Mihail ;avlovi0i. .ndeose5i .ns veneau la el mul2i oameni de rnd, 0are 0ereau nu numai .nv2turi suflete:ti, dar :i a9utor .n via2a lor de toate 1ilele, avnd 0redin2 .n sfin2enia vie2ii lui :i .n /uterea de 0unoa:tere a duhului su, 0u 0are /utea s vad 0ele 0e nu erau de fa2. !ar el, nu numai 0 mn4ia sufletele a0estor oameni, dar :i alina ne0a1urile :i nevoile lor 0u /uterea de /trundere neo5i:nuit a duhului su, /rin a9utorul 0reia el arta, de e=em/lu, 5ie2ilor oameni unde se 4se:te 0utare 5un al lor /ierdut sau furat de la ei, /orun0indu-le .n a0ela:i tim/ s /stre1e t0erea des/re a0easta. )n /rinte 5trn din Mnstirea Sarov, ierodia0onul -le=andru, de fel tot din MursE, :i 0are trise un tim/ .n sin4urtate, :tia de la .n0e/ut toat via2a ;rintelui Serafim, 0a unul 0e era din a0ela:i

ora: 0u el, de a0eea:i vrst :i 0hiar din a0eea:i 0las ne4ustoreas0 A/ro5a5il 0 era unul din 0ei /atru /rieteni ai lui, 0are au /le0at odat 0u el la mnstireB. -0esta totdeauna se minuna de via2a lui 0hinuit, de nevoin2ele lui :i de darurile Duhului Sfnt, /rin 0are atr4ea /e 0redin0io:i la sine :i-i mn4ia /rin minunatele lui /ov2uiri. -0est ierodia0on, vor5ind odat des/re ;rintele Serafim, a s/us urmtoarea .ntm/lare: 6.ntr-o 1i, ie:ind din 5iseri0 du/ Sfnta Hitur4hie :i tre0nd /e ln4 0hilia ;rintelui Serafim, am v1ut deodat un om aler4nd s/re mine, 0u /rul vlvoi :i 0u :a/0a .n mn. -9un4nd ln4 mine, a 01ut dis/erat la /i0ioarele mele :i m-a .ntre5at: L;rinte, dumneata e:ti SerafimNO Eu i-am rs/uns: L#u, nu sunt eu SerafimI dar 0e ai 0u elNO - LSe 1i0e 0 el 4hi0e:teI :i mie mi s-a furat 0alul :i am rmas 0u desvr:ire sra0I nu :tiu 0um .mi voi mai .ntre2ine familiaPO )imit de 0urata lui sim/litate :i /rndu-mi ru de /ierderea 0e i s-a .ntm/lat, mi-am arun0at /rivirea 0tre 0hilia ;rintelui Serafim :i l-am v1ut 0rnd ni:te lemne :i a:e1ndu-le .ntr-o 4rmad. -tun0i i l-am artat :i i-am s/us: L!at, ;rintele Serafim se ostene:te a0olo, .n 0hilia luiO. -/oi am stat s aud 0e-i va rs/unde stare2ul. 8mul, au1ind de numele lui Serafim, a aler4at .ndat a0olo :i a 01ut la /i0ioarele lui. ;rintele Serafim -a ridi0at :i -a .ntre5at /rietenos: L(e-ai venit la mine, smeritulNO L;rinte, a rs/uns omul, mi-au furat 0alul :i fr el am rmas 0u totul sra0I nu :tiu 0u 0e .mi voi mai .ntre2ine familia. Dar e dre/t, 0um se vor5e:te, 0 dumneata 4hi0e:tiNO

-tun0i ;rintele Serafim i-a /rins 0a/ul .n mini, -a a/ro/iat de el :i i-a s/us: L+u .n4rde:te-te 0u t0erea :i 4r5e:te-te a0um la ... Aai0i i-a s/us numele unui satB :i 0nd vei a9un4e a0olo, s 0ote:ti la drea/ta :i s la:i /atru 0ase .n urmI a0olo vei vedea 0alul tu. !ntr .n 0urte, de1lea4- de la 5uturu4 :i ie:i fr s 1i0i nimi0O. -u1ind a0easta, omul a /le0at .ndat 0tre a0el satI :i am au1it du/ a0eea, 0 tot atun0i a 0utat 0alul :i -a 4sit. !ar du/ 0e a /le0at omul, l-am au1it /e /rintele Serafim 1i0nd: L!at, :i a0um 4reu .i este lui Serafim s trias0I dar 0e va fi 0nd va tre5ui s vor5eas0 tuturor des/re toateNO7 .ntr-adevr, a venit :i vremea a0eea, 0nd tre5uia s vor5eas0 1ilni0 la mii de 0redin0io:i, s as0ulte 0u /rinteas0 duio:ie :i dra4oste /sul fie0ruia .n /arte :i s toarne .n sufletele lor adevrata mn4iere, nelsnd /e ni0i unul s /le0e fr folos de la el. ;e 0ei 5olnavi, nu arareori 5unul /rinte .i vinde0a, un4ndu-i 0u untdelemn din 0andela 0e ardea ne0ontenit .n fa2a /omenitei i0oane a Mai0ii Domnului din 0hilia lui. 6;e 0nd eram .n lume .n0 - istorise:te un alt /rinte din Sarov - sufeream de sl5irea tuturor mem5relor, dar m 0hinuia .ndeose5i o mare durere la ure0he. 8ri0t m-am dat 0u medi0amente, nimi0 n-am folosit, 0i 5oala s/orea mereu, /n 0e mi s-a .nfundat ure0hea de tot. .n 0ele din urm m-a sftuit 0ineva s mer4 la Mnstirea Sarov :i s 0er a9utorul ru40iunilor ;rintelui Serafim. Venind eu la Sarov, a5ia am .ntrat .n 0hilia ;rintelui Serafim :i am a/u0at s-i fa0 o /le00iune /n la /mnt, 0nd el .ndat s-a a/ro/iat de

0andela 0are ardea .n fa2a i0oanei Mai0ii Domnului :i, muindu-:i de4etul .n untdelemn s-a atins de ure0hea mea :i a atins lo0ul unde m durea. .ndat du/ a0eea am sim2it u:urarea durerilor, iar mai /e urm m-am vinde0at desvr:it. !ar .nainte de a m slo5o1i, ;rintele Serafim mi-a s/us: L+u vei fi al nostruPO Ji, .ntr-adevr, nu mult du/ a0eea, 0uvintele lui s-au .m/linit, 00i am intrat 0a frate .n Mnstirea Sarov, lu0ru la 0are nu m 4ndisem ni0iodat7. -:a se arta .n vremea asta .n0e/utul svr:irii minunilor, /rin darul lui Dumne1eu, 0are um5rea din 0e .n 0e mai mult /e ro5ul Su, /entru a a9un4e mai tr1iu a fa0e vinde0ri a:a de mari, .n0t s-au v1ut .ntr-adevr, .m/linindu-se asu/ra lui 0uvintele Domnului: #min zic vou, cel ce crede ntru 3ine, lucrurile pe care le !ac u i acela le va !ace i nc mai mari dect acestea va !ace A!oan <, 2B. -0estea le lu0ra ;rea0uviosul Serafim .n 0hilia sa, deoare0e nu /rsise 0u desvr:ire .n0hisoarea 0e :i-o im/usese. (0i, de:i ridi0ase de /e 5u1ele sale /e0e2ile t0erii :i /rimea /e 0redin0io:ii 0are veneau la el, totu:i, din 0hilie nu ie:ea ni0ieri. ;u2in du/ a0eea .ns, a venit :i vremea 0a mult nevoitorul sihastru s /rseas0 0u desvr:ire :i a0east din urm osteneal a sa, .n0hisoarea 0ea de 5un voie, fr 0a, totu:i, s .n0ete1e a svr:i 0elelalte osteneli o5i:nuite, ve4hind ne.n0etat 0u sr4uin2 asu/ra 0omorii suflete:ti /e 0are :i-o do5ndise 0u a:a de multe osteneli :i /timiri /n la sn4e :i /1ind-o, 0a nu 0umva s i-o stri0e :i s i-o r/eas0 tlharii 0ei nev1u2i. Mai .nainte de a se hotr. .ns la a0easta, el s-a .ndre/tat 0u ru40iuni fier5in2i 0tre Dumne1eu,

0ernd s i se des0o/ere voin2a de sus, da0 se 0uvine a /une sfr:it :i la artare /entru totdeauna .n0hiderii sale. Ji iat 0 .n noa/tea de 2' noiem5rie, anul &2', i s-a artat .n vis Mai0a Domnului .nso2it de Sfin2ii !erarhi (lement al @omei :i ;etru al -le=andriei, a 0ror amintire se fa0e .n a0east 1i, :i i-a dat voie 0a s ias din .n0hisoarea 0hiliei sale :i s vi1ite1e /ustia. -:a 0 to2i anii /etre0u2i .n .n0hisoare de ;rea0uviosul Serafim au fost ', .n0e/nd din 1iua .ntoar0erii sale din via2a de /ustie A & 0B. - doua 1i, s0ulndu-se din somn :i f0ndu-:i /ravila o5i:nuit, a mers de a .n:tiin2at /e /rintele #ifon, e4umenul, des/re dorin2a sa, de la 0are a :i luat 5ine0uvntare s/re a0easta. De a0um .nainte ;rea0uviosul Serafim a .n0e/ut s vi1ite1e iar:i 0hilia sa din /ustie :i s se roa4e .ntr-.nsa. .ndeose5i .ns mer4ea el a0um la a:a numitul 6!1vor al "o4oslovului7 A+eolo4uluiB. -0est i1vor se 4sea la o de/rtare de dou verste de mnstire :i e=ista .n0 din vremile de demult, dinaintea venirii lui .n Sarov. -0um .ns era .n /rsireI 5a1inul era a0o/erit 0u un tavan de 5rne :i um/lut 0u /mnt, iar a/a 0ur4ea foarte .n0et /rintr-o sin4ur 2eav. -lturi de i1vor, /e un stl/, era i0oana Sfntului -/ostol :i Evan4helist !oan, (uvnttorul de Dumne1eu, de la 0are i1vorul .:i luase denumirea. -0est lo0 era foarte /l0ut ;rea0uviosului Serafim. Du/ dorin2a lui, i1vorul a fost 0ur2at de drmturi :i re.nnoit. -i0i a /etre0ut de-a0um 5trnul 0ea mai mare /arte din vreme, .nde/linindu-:i .ndatoririle sale sihstre:ti :i .ndeletni0indu-se 0u 4ndirea la Dumne1eu :i 0u lu0rul minilor,

deoare0e, din 0au1a 5olii, nu mai /utea s mear4 .n /ustie la 0hilia sa 0ea mai dinainte. -dunnd /ietri0elele din ru, a .nfrumuse2at 0u ele 5a1inul i1voruluiI alturi a f0ut 0teva r1oare AstraturiB :i a semnat le4ume /entru tre5uin2ele sale. ;e o mi0 ridi0tur de ln4 i1vor i-au f0ut o 0hilioar mi0, fr u: :i fr ferestre, avnd 0a intrare o 4aur .n /mnt, 0are str5tea din afar .nuntru, /e su5 /erete. !ntrnd /e ai0i tr:, ;rea0uviosul se odihnea .n a0est a1il sra0 du/ multele sale osteneli, ad/ostindu-se de 0ldura do4oritoare a amie1ilor de var. Mai tr1iu i-au f0ut o alt 0hilioar, nou, 0u so5 :i u:, dar tot fr ferestre. -i0i, .n a0east nou sin4urtate a sa, /etre0ea el .n toate 1ilele de lu0ru, ru4ndu-se lui Dumne1eu :i .n4ri9ndu-se de straturile sale. !ar 0tre sear se .ntor0ea .n mnstire. -0est lo0 a .n0e/ut s fie numit 6;ustia 0ea de 9os7 sau 6...0ea din a/ro/iere7 a ;rintelui Serafim, iar i1vorul 63ntna ;rintelui Serafim7. .n le4tur 0u o0u/a2iile din 4rdini2a a0estei noi :i /l0ute sihstrii a ;rintelui Serafim, u0eni0ul su !oan - viitorul !oasaf, du/ /rimirea s0himei 0elei mari - ne istorise:te o .ntm/lare, din 0are se /oate vedea 0 Dumne1eu este a/roa/e de ro5ii Si 0ei adevra2i, nu numai .n lu0rurile mari, 0i 0hiar :i .n 0ele mi0i, ne/rsindu-i ni0iodat. 6Eu am fost martor .n via2a ;rintelui Serafim, s/une el, la o .ntm/lare minunat, /rin 0are s-a artat 0um iu5e:te Dumne1eu /e 0ei 0e slu9es0 Hui .ntru adevr. 8dat, venind la lo0ul 0el retras al ;rintelui Serafim, l-am 4sit la i1vorul lui, ln4 0are avea ni:te straturi f0ute de minile sale /ro/rii. Era .ntr-o stare

sufleteas0 /u2in 0am tul5urat :i avea un murmur 0o/ilres0 /e 5u1e. Rinea vreo /atru-0in0i 0artofi .n mn :i uitndu-se 0um fuseser stri0a2i de 0rti2, tot .n4na mereu, mai mult .n :oa/t, 0u o u:oar .ntristare: L!at, ve1i, n-au ni0i o .ndre/t2ire s mnn0e osteneli strinePO Mie mi-a venit s m mir, dar .n a0ela:i tim/ .mi /l0ea s m uit la 0rteala lui 0o/ilreas0. (0i, /e 0nd altdat nu alun4a de la sine ni0i o inse0t, .n tim/ul ostenelilor sale :i nu numai 0 le .n4duia s se sature din sn4ele lui, dar .n0 .nl2a ne.n0etat 0ntri, 0u atta aten2ie, .n0t /rea trans/ortat 0u sufletul .n alte lumi de frumuse2ea iu5itelor sale antifoane, a0um se .ntrista /entru 0in0i 0artofi stri0a2i de 0rti2. Desi4ur, ;rintele Serafim hrnea din ostenelile minilor sale /e 6orfanele7 din Mnstirea DiveevsE :i /e sra0ii de la arhondari0ul Mnstirii Sarovului. Dar, .n sfr:it, numai sin4ur Domnul :tie de 0e :i /entru 0e se .ntrista el a0um. .ntre tim/ am a9uns la 0ellalt 0a/t al straturilor, 4rind des/re diferite lu0ruri folositoare de suflet. Dar de-a5ia ne-am a:e1at noi 9os :i am v1ut nu de/arte de noi o 0rti2 aler4nd /e straturi. ;rintele Serafim, distrndu-se oare0um, s-a ridi0at de 0teva ori de la lo0ul lui :i a mers .n0olo :i .n0oa0e. Ji nu mult s-a 4ndit el, 0nd deodat, nu :tiu de unde a a/rut o /asre mare, foarte asemntoare 0u vulturul, s-a n/ustit /e nea:te/tate asu/ra 0rti2ei vinovate :i, .nfi4ndu-:i 4hearele .n s/atele ei, s-a .nl2at .n v1duh. .mi este 4reu s s/un /rin 0uvinte 0u 0e mul2umire 0o/ilreas0 /rivea ;rintele Serafim la toate 0ele 0e se /etre0eau... L8, o, iat a:a /2es0 0ei

0e mnn0 ostenelile altoraPO - re/eta el. Milostivul Dumne1eu vor5ea /ar0 /rin 0uvinte omene:ti .n a0east .ntm/lare, 0t de mult iu5e:te El /e duhovni0es0ul /rinte :i ostenelile lui. -:a .n0t, 0hiar :i atun0i 0nd ro5ul Su numai /u2in s-a .ntristat, El i-a mn4iat :i a0east .ntristare7. -:a era /etre0erea ;rintelui Serafim .n a0est lo0 al su de retra4ere :i a:a erau o0u/a2iile sale reduse la .nde/linirea nea5tut a /ravilei /ustni0e:ti :i la lu0rul minilor sale, 0are, nu att din tre5uin2, 0t mai ales din o5i:nuin2a lui de a-:i o5osi /este msur tru/ul, .ntre0eau 0u mult /uterile unui om de vrsta sa. .ntr-adevr, era .nduio:tor s ve1i /e a0est smerit 5trn, 4r5ovit de ani :i nevoin2e, re1emndu-se de trn0o/ sau .n to/or .n a0ea sin4urtate, la tiat lemne .n /dure, ori la s/at r1oare, 0u un 0ulion sr00ios /e 0a/, .ntr-un halat al5 de /n1, la umr /urtnd o traist .n 0are avea Evan4helia :i ni:te 5olovani de /iatr 0u nisi/, /entru 6omorrea /atimilor tru/ului su7. Ha .ntre5area unora 0 /entru 0e fa0e a:a, /ustni0ul rs/undea: 6Eu 0hinuies0 /e 0el 0e m 0hinuie:teP7 #umrul 0redin0io:ilor 0are 0er0etau /e feri0itul sihastru se mrea sim2itor din 1i .n 1i. )nii .l a:te/tau .n mnstire, al2ii veneau la dnsul la sihstrie, ar1nd de dorin2a de a- vedea :i de a se .m/rt:i de 5ine0uvntarea :i .nv2turile lui. Ji, la dre/t vor5ind, da0 ne 4ndim 5ine, nu 4sim nimi0 4reu de .n2eles .n toate a0estea. (0i, /rivit din latura adevratei vie2i 0re:tine, a0east 0ur4ere de 0redin0io:i 0tre 0entrul de lumin :i via2 .n Dristos 0e rsrise .n Mnstirea Sarovului ne a/are 0u totul

fireas0. Deoare0e o /ersoan omeneas0, .n /rea9ma 0reia se simte /re1en2a sfin2eniei, atra4e /e oameni 0u o for2 0u 0are nu /ot atra4e ni0i una din strlu0irile :i mre2iile naturii sau ale ideilor. Ea /rile9uie:te sim2irea unei adevrate 0utremurri taini0e, ne.n2elese. .n fa2a 0ur2iei :i a ne0lintirii morale, ameste0ate 0u /re1en2a dumne1eias0, 0u 0are se .nf2i:ea1 sfntul, omul de rnd, 0on:tient de /0to:enia lui, .n0ear0 un 0ontinuu fior de fri0 /mnteas0. ;entru omul 0are a f0ut e=/erien2a tuturor felurilor de mre2ii ale naturii, ale artei, ale 0ulturii, dar a f0ut-o :i /e a0eea a .ntlnirii 0u un sfnt, este att de .nvederat deose5irea a0estuia fa2 de toate 0elelalte, mai ales .n 0eea 0e /rive:te .nl2area min2ii 0tre 0ele de sus, .n0t nu-:i /oate e=/li0a .ndoiala altora .n a0east /rivin2, de0t /rin fa/tul 0 ei n-au str5tut toat s0ara e=/erien2elor?0. ;entru ;rintele Serafim, numrul mereu .n 0re:tere al vi1itatorilor nu era alt0eva de0t un semn vdit al vie2ii lui de sfin2enie, de asemenea .n 0ontinu 0re:tere. Era im/resionant s-l ve1i .n a0est tim/ /e ;rea0uviosul Serafim, mai ales 0nd se .ntor0ea la sin4urtatea lui, du/ .m/rt:irea 0u Sfintele +aine, fiind .m5r0at .n mantie, 0u e/itrahilul la 4t :i mne0u2ele la mini. Mersul lui era .ntotdeauna .n0etinit de mul2imea /o/orului, 0are se .m5ul1ea .n 9urul lui. El .ns nu vor5ea 0u nimeni .n a0est tim/, uneori 0hiar ni0i nu 5ine0uvnta /e nimeni, 0i, 0a :i 0um n-ar fi v1ut /e nimeni, .nto0mai 0a un mort fa2 de tot 0e era .n 9urul lui, se adn0ea

?0 (f. ;r. ;rof. D. omului, Si5iu, $<3, /.'&.

Stniloae:

Iisus Hristos sau

restaurarea

0u .ntrea4a lui fiin2 luntri0 .n 0u4etarea la 0ovr:itoarea /utere hari0 a Dumne1eie:tilor +aine, de 0are se .nvredni0ise, 4ndindu-se numai la 0uvintele: 4 tac tot trupul omenesc i s stea cu !ric i cu cutremur i nimic din cele pmnteti s nu cu'ete))) !ar mul2imea /o/orului, venit din 0ele mai .nde/rtate 0ol2uri ale /mntului @usiei, v1nd 0 nu /oate au1i 0uvnt din 4ura lui, se .n4rmdea :i f0ea dou 1iduri de nestr5tut de o /arte :i de alta, de la u:a 5iseri0ii /n la 0hilia lui, dorind fie0are 0a m0ar s srute mar4inea hainei 5lndului :i smeritului /rinte, s se atin4 de el sau 0el /u2in s-l vad. -:a se .m/lineau 0u el 0uvintele S0ri/turii: -clia aprinzndu-se nu se pune sub obroc, ci n s!enic i lumineaz tuturor celor din cas AMatei ', 'B. ;rintele #ifon, e4umenul Mnstirii Sarovului, 0are .l iu5ea :i .l res/e0ta mult /e Serafim, s/unea des/re mul2imea vi1itatorilor lui: 6(nd /rintele Serafim tria .n /ustia 0ea dinti, atun0i a .n0his 0u 5u:teni de 0o/a0 toate /ote0ile 0are du0eau la el, 0a nimeni s nu /oat /trundeI iar a0um a .n0e/ut s /rimeas0 /e to2i, .n0t /n la mie1ul no/2ii nu /ot .n0hide /or2ile mnstiriiP7 Ji a0east mul2ime neo5i:nuit de 0redin0io:i a0um nu mai /rodu0ea, 0a altdat, ni0i un fel de su/rare lui Serafim, 0i fa2 de to2i 0are veneau la el arta o ne2rmurit dra4oste 0re:tin, unit 0u o adn0 smerenie. 8dat a venit la Sarov, a:a, mai mult din 0urio1itate, un vestit 4eneral-lo0otenent, H. ;rivind /e dinafar 1idurile mnstirii, 00i se arta foarte

4r5it, el a vrut s /le0e, fr s /rimeas0 ni0i un folos /entru sufletul lui. Dar un mo:ier, 0u numele ;roduEin, -a o/rit /e 4eneral :i vor5indu-i, -a .ndem-nat s mear4 s vad /e 5trnul sihastru Serafim. .n0re1ut .n sine, 4eneralul a refu1at la .n0e/utI mai /e urm .ns, lsndu-se .ndu/le0at de .ndemnul struitor al lui ;roduEin, s-a .nvoit s-l vad /e 5trn. Ji .ndat 0e au intrat ei .n sr00ioasa lui 0hilie, ;rea0uviosul .ntm/inndu-i, s-a /le0at res/e0tuos /n la /mnt, .n fa2a 4eneralului. -0east adn0 smerenie a uimit /e mndrul osta:. ;roduEin so0otind 0 lui nu i se 0uvine s rmn 0u ei .n 0hilie, a ie:it .n salI iar 4eneralul, .n0r0at 0u tot felul de de0ora2ii, a rmas dis0utnd 0a la o 9umtate de 0eas 0u umilul 0lu4r. Du/ 0teva minute au .n0e/ut s se aud sus/ine din 0hilia lui SerafimI 4eneralul /ln4ea 0a un 0o/il. .n tim/ul 0onvor5irii lor de0ora2iile lui au 01ut /e 9os, 0eea 0e i-a dat /rile9 5trnului s s/un: 6-0easta /entru 0 le-ai /rimit fr meritP7 Du/ o 9umtate de 0eas u:a 0hiliei s-a des0his :i ;rea0uviosul Serafim 0ondu0ea /e 4eneral afar, 2inndude 5ra2. -0ela 0ontinua s /ln4, a0o/erindu-:i fa2a 0u minile. De0ora2iile :i 0hi/iul le uitase .n 0hilie. ;rea0uviosul le-a adus afar, /unnd de0ora2iile .n 0hi/iu. -0est 4eneral a /ovestit mai /e urm 0 el a 0utreierat toat Euro/a, 0unoa:te o mul2ime de oameni, de diferite na2ii, dar /entru /rima dat a v1ut o astfel de smerenie 0a a0eea 0u 0are -a .ntm/inat sihastrul Sarovului. Ji a0east smerenie neo5i:nuit, /e 0are ofi2erul amintit n-a avut /rile9ul s-o .ntlneas0 ni0ieri .n mi9lo0ul lumii, .n 0adrul vie2ii 0re:tine 0elei

adevrate /rime:te o lmurire mul2umitoare, 0a fiind un semn vdit al desvr:irii suflete:ti. (0i 0u 0t omul este mai desvr:it, 0u att este mai smerit :i vede mai 5ine adevrata realitate: vede, /e de o /arte, /0atele :i sl5i0iunile omene:ti, iar /e de alta, vede harul :i /uterea nemr4init a lui Dumne1eu. Sfin2ii ;rin2i vor5es0 mereu des/re smerenie 0a des/re 0ununa :i rodul :i, .n a0ela:i tim/, 0ondi2ia fr de 0are nu se /oate .nde/lini ni0i o 0re:tere duhovni0eas0, fr de 0are nu /oate fi desvr:ire. (0i, .n definitiv, 6(e este desvr:ireaN7 Z se .ntrea5 Sfntul !saa0 Jirul - :i rs/unde tot el: 6)n adn0 de smerenieP7 -tta tim/ 0t e:ti /uterni0, smere:te-te 1iua :i noa/tea, strduindu-te s te so0ote:ti mai mi0 de0t to2i. -0easta este adevrata 0ale 0are du0e la .nde/linirea 0u statorni0ie a /orun0ilor, 00i, du/ 0um s/une -Wa Dorotei: 6)milin2a desvr:it ? i1vor:te din .nde/linirea /orun0ilor7 . !ar Sfntul Ma0arie .ntre:te, 1i0nd: 6Vrful tuturor virtu2ilor este umilin2aP7?2 )n alt fa/t nemai.ntlnit de a0est ofi2er a fost /uterea vederii luntri0e a ;rea0uviosului Serafim, /entru 0are s/unea 0 nu :i-a /utut .n0hi/ui vreodat o astfel de /trundere s/iritual Avedere 0u duhulB, 0a a0eea 0u a9utorul 0reia 5trnul i-a des0o/erit .n fa2 toate fa/tele vie2ii sale, /n la 0ele mai taini0e amnunte. Ji a0east /trundere duhovni0eas0, sau 0unoa:tere a luntrului omenes0, 0u ne/utin2 de .nf/tuit /e 0ale :tiin2ifi0, devine de asemeni 0lar :i

? (om/. %0-% .

#.

-rseniev,

+iserica

rsritean,

o/.

0it.,

/.

?2Ha @es0h, o/. 0it., /. 23'.

0hiar fireas0, da0 o /rivim din a0eea:i latur a vie2ii 0re:tine, trit adevrat. Sfntul Ma=im Mrturisitorul lmure:te .n 0teva 0uvinte a0est fa/t, 1i0nd: 6;lata /entru ostenelile fa/telor 5une este ne/timirea :i 0unoa:terea7?3. Des/re felul nevoin2elor ;rintelui Serafim .n a0east nou sihstrie a lui nu este de s/us nimi0 .n /lus, fa2 de tim/ul 0nd /etre0ea .n /ustia 0ea dinti, sau 0nd :edea .n0his .n 0hilie, de0t doar a0eea 0 ru40iunea lui 0ontinua s s/oreas0 .n 0ur2ie :i /utere. Ji ai0i, du/ o5i0eiul de mai .nainte, el svr:ea rnduiala sa din /ustie, dim/reun 0u toate slu95ele 1ilni0e, .n afar de Sfnta Hitur4hie. ;e ln4 a0estea, svr:ea ne0ontenit 6ru40iunea min2ii7 adresat lui !isus sau ;reasfintei 3e0ioare. Ha ru40iune ;rea0uviosul se 0on0entra .ntr-o aten2ie att de adn0, .n0t rmnea vreme .ndelun4at .n /o1i2ie de ru40iune .n fa2a i0oanei, fr s 0iteas0 nimi0 :i fr s fa0 .n0hin0iuni, 0i numai 0ontem/lnd 0u mintea .n inim /e Dumne1eu. 3r .ndoial, a0est fel de ru40iune vde:te o .nl2ime neo5i:nuit .n 0alea desvr:irii suflete:ti, o 0ulme 0are adu0e du/ sine a0ea 5u0urie ne4rit .n via2a de 15u0ium :i de lu/t duhovni0eas0, des/re 0are Sfntul #il SorsE[ s/une: 6(nd se .ntm/l 0uiva a0east nes/us 5u0urie, atun0i .n0etea1 :i 4ura :i lim5a :i inima, 0are este /strtoarea 4ndurilor, :i mintea, 0are este 0rma0iul sim2urilor, :i 4ndirea, 0ea 0a o /asre um5ltoare :i de4ra5 15urtoare. >ndirea .n0etea1 de a se mai ru4a :i nu

?3 Sfntul cretine, o/. 0it., /. <&.

Ma=im

Mrturisitorul:

$atru

sute

cu'etri

mai tinde s se st/neas0, 0i doar /rime:te .nv2tura 0e i se d din /artea unei /uteri strine. -0east stare minunat ni0i nu mai este /ro/riu-1is ru40iune, dar .:i are i1vorul :i .n0e/utul .n ru40iune. Mintea este a0um .ntr-o stare mai /resus de ru40iune :i de a0eea omul ni0i nu se mai roa4 /ro/riu-1is, 00i este luat .n st/nire de starea de e=ta1, de transfi4urare, de unire, de 0onto/ire 0u Dumne1eu7?<. 0 astfel de a/re0iere a unei asemenea ru40iuni .nalte 0ores/unde, de altfel, :i 0elor s/use de .nsu:i ;rintele Serafim mai tr1iu, 0nd .nv2a /e Motovilov 0 6s0o/ul vie2ii 0re:tine este do5ndirea Duhului Sfnt7, re1umnd adi0, nu numai ori0e fel de ru40iune, dar 0hiar :i s0o/ul ultim al .ntre4ii vie2i 0re:tine, la .m/linirea a0estor /u2ine 0uvinte: mprate ceresc, 3n'ietorule, "u*ul adevrului))) vino i te slluiete ntru noi))) !ar du/ 0e ai sim2it 0 3n'ietorul a venit :i s-a sl:luit .ntru tine, 0 te-ai unit 0u El, 0e rost mai are s mai 0ontinui a te ru4a Hui vino i te slluiete N (i, .n t0ere de/lin, 0ule4e roadele. Sfntul Simeon #oul +eolo4 s/une 0 o astfel de stare de/:e:te tot 0e este /mntes0 :i omenes0, 6dar a0estea toate - 1i0e - sunt nes/use :i ne/ovestite7. 6(e lim5 :i 0e 0uvnt le va 4ri, 0e minte le va s/uneN Sunt 0u adevrat, 0eva de temut :i .nfri0o:at. Eu vd, 0nd stau la ru40iune, o lumin .n mi9lo0ul 0hiliei, o lumin /e 0are lumea n-o vede. .n mi9lo0ul ei vd /e (reatorul lumii, vor5es0 0u El, .l iu5es0, m unes0 0u Dnsul, .l mnn0 hrnindu-m fr sa2iu

?< (om/. !erom. ". #i2es0u, 4!ntul 5il 4ors2>, o.0., /.??.

din dumne1eias0a Sa lumin, str5at .m/reun 0u El 0erurile. Ji toate a0estea le :tiu :i le vd, le tries0, 0u adevrat. )nde este tru/ul meu atun0i, nu :tiu. El m iu5e:te :i m /rime:te la Sine, a0o/erindu-m 0u 5ra2ele iu5irii Sale7?'. -i0i a9unsese Aa0umB ;rintele Serafim, .n urma nevoin2elor :i ostenelilor sale de 0are am luat 0uno:tin2. Des/re neo5i:nuita /utere de 0on0entrare .n ru40iune a ;rintelui Serafim ne lmure:te urmtoarea .ntm/lare, 0omuni0at de o /rin2es, E.S. Sahaeva, .ntm/lare 0are a avut lo0 0hiar 0u fiul ei sl5no4. 3iul a0estei /rin2ese, fiind foarte 5olnav, a fost adus :i lsat .n 0hilie la ;rea0uviosul. .nainte de a .n0e/e s se roa4e /entru vinde0area lui, sfntul i-a s/us: 6+u, 5u0uria mea, roa4-te :i m voi ru4a :i eu /entru tineI numai ve1i, s stai a:a 0um stai a0um, fr s te .ntor0i .n alt /arteP7 "olnavul a stat mult, su/unndu-se 0uvintelor /rintelui. Dar du/ o 5u0at de vreme, r5darea lui a sl5it :i 0urio1itatea -a .ndemnat s se uite s vad 0e fa0e /rintele. Ji uitndu-se, -a v1ut /e ;rintele Serafim stnd .n v1duh, .n /o1i2ie de ru40iune :i, s/eriindu-se de neo5i:nuita vedenie, a stri4at. ;rintele Serafim, du/ terminarea ru40iunii, a/ro/iindu-se de el a s/us: 6!at, tu de-a0um ai s s/ui tuturor 0 Sfntul Serafim se roa4 .n v1duh... Domnul te va milui. Dar tu ve1i, .n4rde:te-te 0u t0erea :i s nu s/ui des/re a0easta nimnui, /n .n 1iua mor2ii. -ltfel, 5oala ta iar se va .ntoar0e. Ji 0o/ilul, de fri0 s nu se .m5olnveas0 din nou a /strat t0erea /n la moartea

?' !erom. ". #i2es0u, /. ?%.

;rea0uviosului Serafim, 0nd a destinuit a0easta mamei sale. Heto/ise2ul mnstirii de 0lu4ri2e DiveevsE a mai /strat .ntre .nsemnrile sale o .ntm/lare asemntoare a0esteia. -:a se s/une 0 ;rea0uviosul Serafim a /le0at odat din Mnstirea Sarov la sihstria lui 0ea dinti, fiind .nso2it de -na -le=eevna :i alte trei surori. .nsemnarea a/ar2ine -nei, 0are s/une astfel: 6Mer4eam 0u to2ii /rintr-o /oianI iar5a era verde :i .nalt. ;rintele Serafim mer4ea .nainte :i noi .n urma lui. Ji 0um mer4eam noi a:a, o5servm 0 ;rintelui iau 01ut 0iora/ii, lsnd s i se vad /i0ioarele, 0are erau neo5i:nuit de al5e. -0est lu0ru ne-a f0ut s 1i0em .ntre noi: L)ite 0e al5e sunt /i0ioarele ;rintelui SerafimPO -tun0i el, o/rindu-se deodat /e lo0, ne-a /orun0it s tre0em .naintea lui, iar el a rmas .n urm. Ji du/ 0e am mers noi a:a o 5u0at de lo0, ne-am uitat deodat .n urm :i am v1ut /e ;rintele Serafim mer4nd 0a la un metru deasu/ra /mntului, fr s se atin4 de iar5. #oi, s/eriindu-ne, am .n0e/ut a /ln4e :i am 01ut la /i0ioarele lui, iar el ne-a 1is: L"u0uria mea, vede2i, nimnui s nu s/une2i des/re a0easta 0t tim/ voi fi .n via2. Du/ /le0area mea din a0east lume, sunte2i li5ere s s/une2i ori0uiPO7 De fa/t, .ntrea4a via2 a ;rintelui Serafim era un fel de 6/lutire .n v1duh la un metru deasu/ra /mntului7, 0u o mer4ere att de u:oar, .n0t su5 /a:ii si iar5a /mntului nu se frn4ea :i floarea nu se s0utura. ;i0ioarele lui erau al5e, fiind0 nu atin4eau ni0iodat /mntul, 4lia noroioas nu i le-a .ntinat ni0iodat. !ar .n 0eea 0e ne /rive:te /e noi, 0ei .n4reuia2i :i o5osi2i, 0are ne trm .n /ul5erea /mntului, a

0ror /i0ioare strivite :i .nsn4erate se .nfi4 .n noroiul /mntes0, noi nu /utem de0t s /rivim la a0east vedenie 0ereas0, s ne .ns/imntm :i s /ln4em, .nto0mai 0a a0ele 5iete surori din Mnstirea DiveevsE. ;rintele Serafim a reu:it s se .nal2e deasu/ra /mntului, s-a silit :i a do5ndit a0east /utere. Dar /entru a a9un4e ai0i, a tre5uit s se smul4 din 0ele /mnte:ti :i odat 0u a0easta s smul4 :i /mntul din el. -:a .n0t el se .nl2a :i /mntul se 0o5ora. Ji 0u 0t era el mai sus, 0u att /mntul rmnea mai 9os. (0i a:a este sfin2enia 0re:tin. +oate a0este fa/te ale ;rea0uviosului Serafim, dar mai ales fa/tul 0 /rimea la sine /e to2i, fr ni0i o deose5ire, 00i f0ea 5ine tuturor deo/otriv, as0ulta /e to2i 0u a0eea:i r5dare :i 5untate, .i mn4ia :i-i /ov2uia, fr s alea4 da0 este 5r5at sau femeie, tnr sau 5trn, 5o4at sau sra0, .nv2at sau sim/lu, :i ni0i 0hiar da0 este dre/t sau /0tos, toate a0estea ddeau /rile9 vr9ma:ului diavol s tre1eas0 .n sufletele unor fra2i din Mnstirea Sarovului mirarea :i 0hiar /i1ma asu/ra lui :i s-l do9eneas0 uneori /e fa2. Hu0ru de mirare, 0hiar :i /rintele #ifon, e4umenul mnstirii, 0are de altfel .l iu5ea :i .l res/e0ta foarte mult /e ;rintele Serafim, a fost atras .n a0east 0urs diavoleas0. Dar ;rea0uviosul Serafim le r5da /e toate 0u mare 5r52ie, so0otindu-le 0a fiind venite 0u slo5o1enia atot.n2ele/0iunii lui Dumne1eu, /entru a 0ur2i :i mai mult sufletul lui :i a smul4e din rd0in toate /atimile 0are mai 10eau as0unse .n firea lui omeneas0, fr s le :tie. @5darea, t0erea :i 0u4etarea la via2a ve:ni0 :i la 0uvintele -/ostolului, 0are .nv2a 0 prin

multe scrbe ni se cuvine nou a intra n mpria cerurilor, erau de o5i0ei armele 0u 0are 5iruia toate a0este is/ite, venite fie din diferite 5oli sau suferin2e tru/e:ti, fie din rutatea :i 1avistia diavoleas0 sau omeneas0. Des/re astfel de su/rri :i .ntristri, 0are sunt de ne.nlturat din 0alea 0elor 0e /ornes0 /e drumul desvr:irii, /re0um :i des/re 0ele dou arme /uterni0e: r5darea :i smerenia, 0are adu0 5iruin2a .n a0east lu/t duhovni0eas0, .nsu:i ;rintele Serafim .nv2a mai tr1iu astfel: 6Se 0uvine s .ndurm totdeauna 0eva 0u mul2umire /entru Dumne1eu. Via2a noastr este 0a o 0li/ fa2 de ve:ni0ie. De a0eea, du/ 0um 1i0e -/ostolul: 5u sunt vrednice ptimirile vremii de acum, !a de slava care va s se descopere pentru noi A@om. &, &B. De a0eea, ra5d .n t0ere 0nd te .ntristea1 vr9ma:ul :i numai Domnului des0hide inima ta. (nd 0ineva dis/re2uie:te destinul tu, sr4uie:te-te din toate /uterile s-l ier2i, du/ 0uvntul Evan4heliei: Celui ce a luat ale tale, nu-i cere napoi AHu0a ?, 30B. (nd lumea ne defaim, atun0i tre5uie s so0otim 0 nu suntem vredni0i de laudI 00i da0 am fi fost vredni0i, ea ne-ar fi ludat. -:adar, .ntotdeauna :i .n fa2a tuturor tre5uie s ne umilim, urmnd .nv2turii Sfntului !saa0 Jirul: LDefimea1-te /e tine :i vei vedea slava lui Dumne1eu .ntru tineO. ;entru a0easta tre5uie s iu5im smerenia :i s ne .narmm 0u r5darea, 0a s vedem :i noi slava lui Dumne1eu. )nde nu este lumin, toate sunt .ntune0ateI a:a :i fr smerenieI nimi0 alt0eva nu mai rmne .n om, fr numai .ntune0are7.

(u toate a0estea, odat a fost nevoit s dea un rs/uns minunat /rintelui e4umen, .n le4tur 0u astfel de 0levetiri /ornite asu/ra lui, rs/uns de 0are e4umenul, fiind om duhovni0es0, s-a folosit foarte mult. -:a, /e 0nd se .ntor0ea odat de la sihstrie la 0hilia lui din mnstire, /lin de sn4e din 0au1a mu:0turii 2n2arilor, mu:telor :i altor inse0te, de 0are el ni0iodat nu se a/ra, Serafim s-a .ntlnit 0u /rintele #ifon, e4umenul, :i du/ o5i:nuita lui smerenie, lundu-i .nainte 0u o /le00iune /n la /mnt, s-a a/ro/iat de el 0u salutul :i 0u dra4ostea fr2eas0, du/ o5i0eiul 0lu4res0. E4umenul .ns, uimit de 0hinuitoarele lui nevoin2e, a .n0e/ut oare0um s-l laude :i odat 0u a0easta, a:a 0a din /artea fra2ilor mnstirii, s-l :i do9eneas0, 1i0nd 0 de 0e a ales el o 0ale 0a a0easta, 0are du/ /rerea sa, este 0iudat :i smintitoare, de:i are 0a s0o/ mntuirea sufletului, 00i .n4duie s vin la el tot felul de oameni, 5r5a2i :i femei, 0are nu sunt o5i:nui2i 0u a:a 0eva. 6Mai ales, a 1is el, to2i se smintes0 de a0eea, 0 tu vrei /rea mult s te .n4ri9e:ti de surorile din Mnstirea DiveevsE7. -s0ultnd de la /rintele e4umen a0east laud ameste0at 0u do9ana, /e 0are el .ns n-o s/unea 0a din /artea sa, 0i 0a din /artea fra2ilor mnstirii, /e sine voind a se 2ine oare0um deo/arte, 0a :i 0um nu s-ar fi ameste0at, ;rintele Serafim a 01ut din nou .n smerenie .naintea lui :i i-a dat un rs/uns s0urt, dar att de .n2ele/t :i de mntuitor, .n0t i-a .n0his 4ura 0u desvr:ire :i -a adus .ntru luarea aminte de sine. El i-a rs/uns astfel: 6;rinte, tu :tii 0 fie0are 0ora5ie are un 0rma0i, 0are o 0ondu0e, o /1e:te :i o

a/r att de ori0e .ntm/lare /otrivni0 din /artea valurilor, 0t :i de ata0urile 0e ar /utea s vin din /artea tlharilor de mare. +ot a:a, /e ln4 fie0are turm este 0te un /stor 0are /1e:te :i a/r oile de lu/i :i de alte .ntm/lri /otrivni0e. Dar 0nd 0inii 0are se afl /e ln4 dnsul latr .n 1adar la vreun drume2 oare0are, atun0i /storul 5ate numai 0u /i0iorul .n /mnt :i ei .ndat las .nver:unarea :i se du0 la lo0ul lor. +ot a:a so0ot eu, /rinte, 0 s-ar 0uveni s fa0i :i tu. +u, 0are e:ti 0rma0iul a0estei 0or5ii, a/r-o de .ntm/lrile /otrivni0eI tu, 0are e:ti /storul a0estei turme duhovni0e:ti, la fel, nu .n4dui 0inilor s latre .n 1adar :i s se tul5ure .m/otriva lor .nse:i sau .m/otriva 0elor 0e 0ltores0, fr s fa0 ru 0uiva, /e drumul ve:ni0iei. (0i 0uvntul tu este /uterni0 :i toia4ul tu este de temut /entru to2i, 0a un 5i0i. -tun0i nu vor mai .ndr1ni s latre de4ea5a, att 0inii 0ei v1u2i, 0t :i 0ei nev1u2i7. -0est .n2ele/t rs/uns al 5trnului nevoitor a uimit /e e4umen :i -a adus la t0ere desvr:it, .nv2ndu-se 0a /e viitor s nu-:i mai /le0e ure0hea la sfaturi min0inoase :i vi0lene :i s nu mai /rimeas0 de la fra2i ori0e 0uvnt asu/ra a/roa/elui, fr 9ude0at, 0a nu 0umva /rin a0easta s .ntriste1e, s mhneas0 :i s de1nd9duias0 /e 0ei sla5i 0u duhul. -ltora, 0are de asemeni .i f0eau o5serva2ie 0 /rime:te la el /e to2i, fr deose5ire, ;rea0uviosul Serafim le rs/undea astfel: 6S /resu/unem 0 eu a: .n0hide u:a 0hiliei mele. (ei 0are vor veni /n ai0i, avnd nevoie de un 0uvnt de mn4iere, m vor le4a 0u numele lui Dumne1eu s le des0hid u:a :i,

ne/rimind rs/uns de la mine, se vor .ntoar0e a0as 0u .ntristare .n suflet. Ji atun0i, oare 0e .ndre/t2ire voi /utea eu s adu0 .n fa2a lui Dumne1eu, la .nfri0o:ata Hui 9ude0atN7 -ltdat, 0nd un /rinte 0lu4r -a .ntre5at /e Serafim: 6(e tot .nve2i atta /e to2iN7 - el a rs/uns: 6Eu urme1 .nv2tura "iseri0ii, 0are 0nt: L#u as0unde 0uvintele lui Dumne1eu, 0i veste:te minunile HuiO7??. -stfel, feri0itul sihastru so0otea /rimirea tuturor 0elor 0e veneau la el, 0a .nde/linirea unei datorii de 0on:tiin2, a unei 0hemri deose5ite, im/us vie2ii sale, /entru 0are Dumne1eu .i va 0ere so0oteal la .nfri0o:ata Hui 9ude0at. (u toate a0estea, 0nd feri0itul nevoitor vedea 0 0ei 0e veneau la el as0ultau de sfaturile lui, urmau .nv2turilor lui :i se .ntor0eau din 0alea /0atului :i a /ier1rii la 0alea fa/tei 5une, adu0toare de mntuire, el nu se lsa .n0ntat de a0easta, 0a de un rod al fa/telor sale, :i ni0i nu /unea 0eva /e seama /ro/riilor lui merite, 0i 5ine0uvntnd /entru toate /e f0torul de 5ine Dumne1eu, 1i0ea 0a :i /salmistul: 5u nou, "oamne, nu nou, ci numelui (u d slav pentru mila (a A;s. 3, $B. Ji tot des/re a0easta s/unea: 6#oi 0u to2ii suntem datori a .nde/rta de la noi ori0e 5u0urie /mnteas0, urmnd .nv2turii Mntuitorului Dristos, (are 1i0e: 5u v bucurai de aceea c du*urile se pleac vou, ci v bucurai mai ales pentru aceea, c numele voastre s-au scris n ceruri AHu0a 0,20B7.

?? Mar2i, .n S/tmna Sfintelor stihira de la "oamne, stri'at-am))), 4l.<.

;atimi,

la

Ve0ernie,

din

.n urma unei a:a mari smerenii, .n 0iuda tuturor 1avistiilor vr9ma:ilor 0elor v1u2i :i nev1u2i, Dumne1eu 0ontinua s .m5o42eas0 din 0e .n 0e mai mult sufletul ro5ului Su. (0i "u*ul su!l ncotro voiete, fr s 2in seama de ni0i o /otrivni0ie :i 'lasul lui l va auzi ori0ine .l 0aut 0u adevrat. El se fa0e sim2it /rin lu0rrile Hui minunate, svr:ite /rin mi9lo0irea vaselor ale4erii Sale, .n 0are 5inevoie:te s Se sl:luias0. -:a lu0ra El :i asu/ra feri0itului stare2 Serafim, /e 0are voia s-l fa0 de/lin mn4ietor :i alintor al tuturor suferin2elor suflete:ti :i tru/e:ti 0e a/sau dre/t0redin0iosul /o/or din vremea sa. (0i afar de darul vederii 0u duhul, Domnul 0ontinua s arate din 0e .n 0e mai 5o4at .n ;rea0uviosul Serafim :i darul vinde0rii suferin2elor :i 5olilor tru/e:ti. -stfel una din 0ele dinti :i mai uimitoare artri ale a0estui dar al fa0erii de minuni, druit lui de Dumne1eu, a fost vinde0area unui /ro/rietar, M.V. Mantorov, din -rdatovsE, 0are /timea de o 4rea suferin2 0e nu voia s 0ede1e .n fa2a tratamentelor medi0ale. Du/ 0e 5oala a luat /ro/or2ii .ns/imnttoare, .n0t suferindului .n0e/user s-i 0ad 5u02i de oase din /i0ioare, :i ori0e nde9de .n a9utorul medi0al fusese /ierdut, atun0i Mantorov, du/ sfatul 0elor de a/roa/e :i al 0unos0u2ilor si, s-a hotrt s vin la ;rintele Serafim de la Sarov, 0ale de <0 de verste de la mo:ia sa, #u0i, deoare0e vestea des/re sfin2enia vie2ii lui, ea :i des/re minunatele daruri /e 0are Dumne1eu le revrsase asu/ra lui, se rs/ndise de-a0um .n tot /mntul @usiei. (u foarte mare 4reutate Mantorov a fost adus .n tinda 0hiliei ;rea0uviosului Serafim. .ndat 0e -a v1ut

/e sfnt, 5olnavul a .n0e/ut s-l roa4e 0a s-l vinde0e de4ro1ava suferin2 .n 0are 10ea. -tun0i Serafim, 0u 0ea mai sin0er 0om/timire :i 0u o adevrat dra4oste /rinteas0, -a .ntre5at da0 are 0redin2 .n Dumne-1eu. Ji /rimind de la 0el 0e 10ea, .ntreit asi4urare tare :i sin0er de 0redin2 ne.ndoielni0 .n Dumne1eu, ;rea0uviosul i-a s/us /rietenos: 6"u0uria mea, da0 tu 0re1i, a:a 0um ai mrturisit, atun0i 0rede :i .n 0uvintele /e 0are le-a s/us Mntuitorul, 0 celui ce crede toate i sunt cu putin de la Dumne1euI de a0eea 0rede 0 :i /e tine te va vinde0a Domnul, iar eu, srmanul Serafim, m voi ru4a /entru tine7. Du/ a0easta s-a dus .n 0hilie :i .n s0urt vreme a ie:it din nou afar, adu0nd 0u sine untdelemn sfin2it din 0andela 0are ardea ne0ontenit .n fa2a i0oanei 0u +n4uirea Mai0ii Domnului. -/oi a /orun0it lui Mantorov s-:i de1veleas0 /i0ioarele :i el i-a uns 0u untdelemn /r2ile 5olnave. .ndat du/ a0eea 0o9ile rnilor 0are a0o/ereau /i0ioarele au 01ut, iar Mantorov sim2ind .n tru/ul su desvr:it vinde0are, s-a um/lut de ne4rit 5u0urie, :i arun0ndu-se la /i0ioarele ;rea0uviosului, le-a srutat mul2umindu-i /entru 5inefa0erea /rimit. !ar 5trnul -a ridi0at :i i-a s/us 0u serio1itate: 6(e fa0i, ttu0uleN 8are a lui Serafim este /uterea de a omor. :i a fa0e viu, a 0o5or. .n iad :i a ridi0aN -0easta este lu0rarea sin4urului Dumne1eu, 0are fa0e voia 0elor 0e se tem de El :i as0ult ru40iunea lor. De0i, Domnului (elui atot/uterni0 :i ;rea0uratei Sale Mai0i d mul2umire7. (u a0este 0uvinte smeritul /l0ut al lui Dumne1eu a slo5o1it /e Mantorov, 0are, fr a9utorul nimnui, a /le0at de la 0hilia a0estui milostiv /rinte duhovni0es0.

-0easta a fost 0ea dinti mare vinde0are svr:it, 0u adevrat .n 0hi/ minunat, de ;rea0uviosul Serafim. De a0eea a :i s/us el .n momentul 0nd .nsemna /e 5olnav 0u untdelemn sfin2it: 6(u darul 0el dat mie de Dumne1eu, e:ti 0el dinti /e 0are te vinde0P7 -0east vinde0are a avut o .nsemntate hotrtoare .n soarta lui M.V. Mantorov, 0a :i a .ntre4ii sale familii. .nde/linind as0ultarea /us asu/ra lui de (uviosul Serafim, el a /rimit sr0ia de 5un voie, druind toat averea sa /entru 1idirea unor 5iseri0i. Sora lui, Elena Vasilievna, a devenit du/ a0eea o mare nevoitoare .n via2a 0lu4reas0 :i s-a /roslvit /rintr-un sfr:it vredni0 de ostenelile ei. .n 4eneral, toat familia Mantorov a intrat 0urnd du/ a0eea .n 0er0ul de influen2 duhovni0eas0 a ;rintelui Serafim, 0el 0u dar druit, aflnd .n as0ultarea de el, via2a 0ea nou :i ve:ni0.

P A R T E A

T R E I A

(a/itolul ! H)M!#X D!# H)M!#X


Svr:irea a0estei minunate vinde0ri a .nsemnat /entru ;rea0uviosul Serafim .n0e/utul unui nou stadiu .n via2a sa. Vestea unei a:a de mre2e :i neo5i:nuite minuni rs/ndindu-se .n tot /mntul @usiei 0u o iu2eal nemaiau1it, numrul 0redin0io:ilor 0e veneau 1ilni0 .n Sarov a .n0e/ut s fie mult mai mare de0t 0el de /n atun0i. ;or2ile mnstirii Sarovului :i u:a 0hiliei ;rintelui Serafim nu se mai .n0hideau ni0iodat, iar feri0itul stare2 .:i .m/linea 0u sfin2enie, fr o5oseal, din 1orii 1ilei :i /n noa/tea tr1iu, noua sa 0hemare de /ov2uitor, mn4ietor :i alintor al tuturor suferin2elor tru/e:ti :i suflete:ti, 0e a/sau miile de 0redin0io:i 0e veneau din 0ele mai .nde/rtate 0ol2uri ale 2rii, dnd a0estui nou 0entru de /elerina9 .nf2i:area ve0he a unei /r2i din istoria marilor nevoin2e 0lu4re:ti de /e tim/ul Sfntului -ntonie 0el Mare. (eea 0e se /etre0ea a0um mai /u2in de o sut 0in0i1e0i de ani?% .n Mnstirea Sarovului, /e tim/ul ;rea0uviosului Serafim, nu se deose5e:te .ntru nimi0

67

.n $<%.

de 0eea 0e se /etre0ea a0um o mie :ase sute :i mai 5ine de ani .n 2inuturile E4i/tului, /e vremea Sfntului -ntonie 0el Mare. -ntonie /rimea vi1ite 0ontinuu. Mul2imile nenumrate, 0are 0ur4eau fr .ntreru/ere s/re /ustia lui se 0om/uneau din toate 0lasele, strile :i tre/tele so0iale, 5r5a2i :i femei, tineri :i 5trni, 5o4a2i :i sra0i, 5olnavi :i snto:i, 0re:tini :i /4ni - stui de .n:el0iune idoleas0 :i o5osi2i de um5letul de mii de ani du/ adevr -, /reo2i :i e/is0o/i, to2i dorind s vad minunea 0u o0hii, s aud 4rai din 4ura trimisului 0eres0 :i s se vinde0e de ne/utin2ele tru/e:ti :i suflete:ti de 0are erau 0u/rin:i. Ji ;rea0uviosul Serafim, /rivit din a0est /un0t de vedere, nu re/re1int alt0eva, de0t o re.nnoire a/roa/e identi0 a a0eluia:i duh de via2 du/ Dumne1eu, 0u 0are lu0ra a0el strve0hi 0et2ean al /ustiei, 0a :i al2ii asemenea lui. Serafim adu0ea astfel /n la noi mireasma sfin2eniei 0re:tine 0elei mai adevrate. -:a 0 noutatea a0estui stadiu din via2a ;rintelui Serafim, 0are .n0e/ea .n urma a0elei vinde0ri des0rise mai sus, 0onst, .n /rimul rnd, .n .nmul2irea 0u totul neo5i:nuit a 0redin0io:ilor 0are 0er0etau Sarovul, .n .ntrirea sim2itoare a lu0rrii sale de stare2, /re0um :i .n s/orirea foarte mare a semnelor :i minunilor /e 0are le svr:ea 0u /uterea darului Duhului Sfnt, 0are se revrsa tot mai .m5el:u4at asu/ra lui, adu0ndu-i su/ranumele de 6mare f0tor de minuni7 :i 64ra5ni0 as0ulttor7. 8 alt latur le4at de a0east nou eta/ o forma sfin2enia vie2ii lui mereu .n 0re:tere, .nl2at /n la a0el 4rad de iluminare artat .n tim/ul

0onvor5irii sale 0u Motovilov asu/ra s0o/ului vie2ii 0re:tine, 0um se va vedea .n 0ontinuare, :i 0hiar /n la vredni0ia de a fi r/it .n 0ere:tile lo0a:uri, .nto0mai 0a marele .ntre -/ostoli, ;avel. Din a0est tim/, Dumne1eu a des0o/erit 0redin0io:ilor .n /ersoana ;rea0uviosului Serafim o mare :i ne/re2uit 0omoar. Minunate erau 0uvintele sale des/re folosul sufletes0, fiind /trunse de o dra4oste neo5i:nuit :i artndu-se a fi /line de o /utere 0ovr:itoare, 0alme :i .nviortoare. (uvintele lui .n0l1eau inimile, 0hiar :i /e 0ele mai re0i :i .m/ietrite, luminau sufletele 0u o duhovni0eas0 .n2ele4ere, le des0hideau s/re o 1dro5itoare 0in2 0u la0rimi, tre1eau .n ele o mn4ietoare nde9de .n /osi5ilitatea .ndre/trii vie2ii :i a mntuirii sufletului, A0hiar :i .n 0ei mai de01u2i :i de1nd9dui2i /0to:iB, um/lndu-i de o 5ine0uvntat :i 5inef0toare /a0e. Ji a0est minunat dar al 0uvntului 0are avea 0a re1ultat ni:te roade a:a de 5o4ate .n sufletele 0elor 0e se .nvredni0eau s le aud, este .n0 un semn al desvr:irii suflete:ti. ;urtarea lui fa2 de to2i 0ei 0e veneau la el, era .nto0mai 0a a unei mame iu5itoare fa2 de 0o/iii si. ;e nimeni nu 9i4nea /l0utul lui Dumne1eu 0u do9eni as/re, sau 0u vor5e su/rtoare :i asu/ra nimnui nu /unea sar0ini 4rele. -du0ea el uneori :i oare0are mustrri, dar .ndat .ndul0ea 0uvntul 0u a0eea 1iditoare smerenie :i dra4oste, de 0are era /lin sufletul lui. Sr4uindu-se s de:te/te 4lasul 0on:tiin2ei /rin sfaturi, el arta 0ile mntuirii adeseori .n a:a fel, .n0t 0el 0e as0ulta ni0i nu /ri0e/ea la .n0e/ut 0 a0el 0uvnt se .ndre/ta 0hiar asu/ra lui, 0i a5ia du/ a0eea do0toria 0uvntului su, /lin de /uterea darului

Duhului Sfnt, .:i svr:ea .n 0hi/ minunat lu0rarea sa mntuitoare. (uvntul su, 0a :i .ntrea4a sa via2 :i fa/tele sale, ;rea0uviosul Serafim le .ntemeia .ntotdeauna /e (uvntul lui Dumne1eu, /e s0rierile Sfin2ilor ;rin2i, :i /e e=em/lele 1iditoare din vie2ile /l0u2ilor lui Dumne1eu. (u a0est /rile9 el arta un res/e0t deose5it fa2 de a0ei Sfin2i ;rin2i, 0are au strlu0it 0a rvnitori statorni0i :i lu/ttori ne.nfri0a2i /entru a/rarea 0redin2ei ortodo=e, 0um au fost Sfin2ii Vasile 0el Mare, >ri4orie +eolo4ul :i !oan >ur de -urI a/oi (lement ;a/a @omei, -tanasie al -le=andriei, (hirii al !erusalimului, -m5ro1ie al Mediolanului, :.a.I :i odat 0u a0easta /ov2uia /e 0redin0io:i s rmn a/rtori statorni0i ai 0redin2ei, e=/li0nd totodat .n 0e anume 0onsta 0ur2ia 8rtodo=iei. 85i:nuia de asemenea s vor5eas0 :i des/re Sfin2ii "iseri0ii ruse, amintind mai ales de marii ierarhi ai Mos0ovei: ;etru, -le=ei, !oan :i 3ili/, a/oi Dimitrie al @ostovului, ;rea0uvio:ii Jtefan :i Ser4hie din ;ermsE :.a., adu0nd via2a lor dre/t e=em/lu /e 0alea mntuirii. ;ro0eda astfel motivnd 0 Sfin2ii ;rin2i au fost :i rmn /ov2uitorii 0ei mai lumina2i .n 0alea mntuirii, avnd o .nsemntate ne.n0hi/uit de mare /entru toat "iseri0a. Ei sunt, 0hiar /n ast1i, /re1en2i :i vii ne0ontenit .n snul "iseri0ii 0re:tine, iar a0easta .:i .ndrea/t /rivirea s/re ei ori de 0te ori vrea s dea so0oteal .n 0hi/ amnun2it de tradi2ia :i 0redin2a sa. -:a 0, /n .n 1iua de ast1i, ei rmn dre/tarul :i re4ula 0on:tiin2ei "iseri0ii. +oate a0este 0uvinte ale insuflatului de Dumne1eu ;rinte, afar de .nsu:irile lor minunate, artate

mai sus, aveau o deose5it /utere :i /entru fa/tul 0 se /otriveau dire0t 0u tre5uin2ele as0ulttorilor :i aveau 0ea mai a/ro/iat le4tur 0u via2a lor :i 0u .nse:i a0ele nevoi, /entru 0are ei veneau la dnsul .n Sarov. .n mod 0u totul deose5it, ;rea0uviosul /stra :i a/ra 0ur2ia 0redin2ei ortodo=e, fa/t /e 0arearta 0u diferite o0a1ii, 0nd se .ntm/la s vin la dnsul 0redin0io:i din alte 0onfesiuni :i se0te. -:a odat au venit la el /atru ras0olni0i Astaro5ria2i sau li/oveniB 0a s-l .ntre5e des/re .n0hinarea 0ea 0u dou de4ete. Dar de-a5ia au tre0ut ei /ra4ul 0hiliei lui, :i, mai .nainte de a a/u0a s s/un 0eva, .ndat Serafim, a/u0nd /e /rimul dintre ei de mna drea/t, i-a strns 0ele trei de4ete 0a /entru .n0hinare :i f0ndu-i tot 0u mna lui semnul 0ru0ii /e 0hi/, i-a 1is: 6!at, 0re:tineas0a .m/reunare a de4etelor /entru Sfnta (ru0eP -:a s v ru4a2i :i a:a s s/une2i :i 0elorlal2i s fa0. -0est fel de .n0hinare ne este adus /rin tradi2ie de la Sfin2ii -/ostoli, iar .n0hinarea 0u dou de4ete este /otrivni0 sfintelor a:e1minte. De a0eea v 0er :i v ro4 s intra2i din nou .n "iseri0a 8rtodo=I ea, .nto0mai 0a o 0ora5ie 0are are multe funii :i destule /n1e :i este .n1estrat 0u o 0rm /uterni0, este 0ondus de Duhul Sfnt, 0are a:ea1 .n ea ;stori :i .nv2tori, /rin 0ontinuitate de la Sfin2ii -/ostoli. !ar 5iseri0u2a voastr, .nto0mai 0a o luntre 5i0isni0, fr 0rm :i vsle, a42at 0u o sfoar de 0ora5ia "iseri0ii noastre, /lute:te .n urma ei, inundat de valuri :i s-ar s0ufunda definitiv, da0 n-ar fi sus2inut de a0east /uterni0 :i sin4ur 0ora5ie7.

;e un alt ras0olni0, 0are -a .ntre5at odat 0are 0redin2 e mai 5un: a "iseri0ii de a0um, sau a 0elei ve0hi Adinainte de reforma ;atriarhului #iEon, ?'2?'&B, Serafim -a .nfruntat 0u as/rime, 1i0ndu-i: 6.n0etea1 0u nero1iile taleP Via2a noastr e 0a o mareI Sfnta "iseri0 8rtodo= este 0ora5ia noastr, iar 0rma0iul este .nsu:i Mntuitorul. De0i, da0 .n0redin2nd 0ora5ia unui astfel de 0rma0i is0usit, oamenii - din 0au1a sl5no4irii lor /0toase - 0u 4reu /lutes0 /e a0east mare viforoas a vie2ii, :i nu to2i se /ot i15vi de .ne0, atun0i tu .n0otro te-ai .ndre/tat 0u luntrea ta :u5red :i ne/utin0ioas :i /e 0e-2i .ntemeie1i nde9dea mntuirii tale, fiind fr de 0rma0iN7 -lt dat au adus .n Mnstirea Sarovului o femeie foarte 5olnav, 4r5ovit a:a de tare, .n0t 4enun0hii .i a9un4eau la /ie/t. (nd au adus-o .n 0hilia ;rea0uviosului Serafim el a .n0e/ut s o .ntre5e de unde este :i din 0e i se tra4e a0east 5oal 4rea. 3emeia, 0u inima 0urat, fr s tinuias0 nimi0, a des0his .ntre4ul ei suflet .n fa2a stare2ului, .nto0mai 0a la s0aunul Sfintei S/ovedanii, istorisindu-i 0um s-a ns0ut :i a 0res0ut .n snul "iseri0ii ortodo=e, dar s-a 0storit 0u un ras0olni0, foarte .n0/2nat .n 0redin2a lui rt0it. -/oi, .n urma .ndelun4atei influen2e a so2ului su :i a familiei lui, ea a /rsit ortodo=ia, lu0ru /entru 0are Dumne1eu a /ede/sit-o numaide0t, 00i deodat, 0a :i 0um ar fi fost ars 0u 0eva, au .n0e/ut s-o frmnte ni:te 0r0ei .n tot 0or/ul. -0east 0um/lit suferin2 a 0hinuit-o /e neferi0ita femeie tim/ de /atru ani, .n 0ursul 0rora ea n-a /utut s-:i mi:te ni0i minile, ni0i /i0ioarele.

;rea0uviosul a .ntre5at-o atun0i /e femeie da0 0el /u2in a0um 0rede .n Sfnta "iseri0 8rtodo=, mama noastr, :i rs/un1nd ea 0 a0um 0rede din toat inima, el i-a /orun0it s se .n0hine /rin unirea 0elor trei de4ete de la mna drea/t. Ea .ns i-a rs/uns 0 este 0u totul 0u/rins de ne/utin2, din 0are /ri0in nu /oate ridi0a minile. (nd .ns, ;rintele Serafim, ru4ndu-se lui Dumne1eu, a uns minile :i /ie/tul 5olnavei 0u untdelemn sfin2it din 0andela 0are ardea din fa2a i0oanei Mai0ii Domnului, .ndat a lsat-o ne/utin2a :i ea a mul2umit 0u la0rimi ;rintelui, /rin mi9lo0irea 0ruia a 0/tat vinde0are. -tun0i tot /o/orul 0are era adunat a0olo a fost 0u/rins de o mare uimire la vederea a0estei minuni, a 0rei veste s-a rs/ndit .ndat .n toat mnstirea :i .n .m/re9urimi. -0east mrturisire de 0redin2, /e 0are o 0erea ;rintele Serafim .naintea vinde0rii 5olnavilor, era 5ine .ntemeiat, :i se .n0adra desvr:it .n tradi2ia ve0he a "iseri0ii. (0i .nv2tura de 0redin2 nu se /oate des/r2i de via2, "iseri0a fiind un sin4ur tot. 0 mrturisire de 0redin2 este totodat :i o ru40iune, o for2 :i o 5u0urie a sufletului, un .ndemn la strduin2a moral. -i0i este temeiul tre5uin2ei ei :i la a0easta se 4ndea ;rintele Serafim, 0nd o 0erea 0u atta struin2. Do5ndind /entru 0ur2irea sufletului su darul vederii 0u duhul, adeseori ;rea0uviosul ddea unora .nto0mai a0ele .nv2turi 0are 0ores/undeau 0u sim2mintele lor luntri0e :i 0u 4ndurile inimii lor, mai .nainte 0a ei s fi a/u0at a-i des0o/eri motivele /entru 0are au venit la dnsul, iar 0uvntul lui lu0ra

0u att mai /uterni0 .n asemenea 0a1uri. -:a s-a .ntm/lat s vin la dnsul un ne4ustor din 4uvernmntul Vladimir :i odat 0u el a venit :i ;rintele -ntonie, e4umenul Mnstirii VasoEo4orsE, mai /e urm vestit a9utor de e4umen al marii lavre Sfnta +reime a Sfntului Ser4hie. ;rea0uviosul a .n0e/ut 0u dra4ostea o5i:nuit, s-l do9eneas0 foarte u:or /e a0el ne4ustor /entru defe0tele lui suflete:ti :i s-i dea .nv2turile /otrivite. 6+oate nea9unsurile :i .ntristrile vie2ii tale, i-a s/us el, sunt o urmare a vie2ii tale /tima:e. ;rse:te a0east via2 :i .ndrea/t 0ile tale7. (uvintele feri0itului 5trn erau a:a de /trunse de 0ldura inimii, .n0t ne4ustorul 0tre 0are .ndre/ta dire0t a0ele 0uvinte, 0t :i ;rintele -ntonie, 0are .ntm/ltor se afla de fa2, au fost .nduio:a2i /n la la0rimi. ;rintele -ntonie, du/ 0e a /le0at din 0hilie ne4ustorul, a s/us ;rea0uviosului Serafim a0este 0uvinte: 6;rinte, sufletul omului este des0o/erit .n fa2a ta, .nto0mai 0a :i 0hi/ul .n o4lind, .nainte de a as0ulta /e a0est .n0hintor, tu i-ai s/us lui totul. Vd a0um 0 mintea ta este a:a de luminat, .n0t /entru tine nimi0 nu este as0uns .n inima omului7. ;rea0uviosul .ns, 0a :i 0um ar fi vrut s .n0hid 4ura 0elui 0u 0are vor5ea, a /us mna sa /este ea, 1i0nd: 6#u vor5i a:a, 5u0uria mea, inima omului este des0his numai Domnului :i sin4ur numai Dumne1eu este v1tor al inimilor, iar /entru noi... $us-au la cale iscodiri))) ca s ptrund nluntrul omului i n ascunziurile inimii lui, dar "umnezeu i va lovi)))i-i va rni A;s. ?3, %B. 6Dar, 0um tu,

;rinte, a 0ontinuat -ntonie, nu ai .ntre5at ni0i un 0uvnt /e ne4ustor :i 0u toate a0estea i-ai s/us tot 0e-i era de tre5uin2N7 -tun0i ;rintelui Serafim a rs/uns: 6El a venit la mine 0a :i al2ii, :i 0um ai venit :i tu, 0a la un ro5 al lui Dumne1eu, 00i eu, /0tosul Serafim, a:a :i so0ot 0 sunt un ro5 /0tos al lui Dumne1eu, :i 0eea 0e-mi /orun0e:te Dumne1eu, 0a unui ro5 al lui Dumne1eu, a0eea .n0redin2e1 0elui 0e 0ere de la mine 0ele de folos. (el dinti 4nd 0are se na:te .n sufletul meu, eu .l so0ot 0a o des0o/erire dumne1eias0 :i vor5es0, fr s :tiu 0e este .n sufletul omului 0are-mi st .n fa2, 0i numai 0re1nd 0 .mi va des0o/eri Dumne1eu voia Sa, /entru folosul lui. Ji du/ 0um fierul se su/une voii fierarului, tot a:a :i eu m .n0redin2e1 /e mine :i voia mea Domnului Dumne1eu: 0um .i /la0e Hui, a:a lu0re1 :i eu, voin2 /ersonal eu nu amI dar 0e-i /la0e lui Dumne1eu, a0eea .n0redin2e1 oamenilor7. -0east desvr:it renun2are la voin2a /ersonal :i su/unerea ei total voin2ei lui Dumne/.eu, formea1 - du/ /rerea Sfntului ;ahomie - esen2a vie2ii duhovni0e:ti, avnd 0a re1ultat :i rod fires0 0unoa:terea dumne1eias0?&. De a0eea, (uviosul ;ahomie ni0i nu 0onsidera vedeniile :i minunile 0a un semn al desvr:irii suflete:ti, 0i 0a un re1ultat al su/unerii voin2ei omului la voin2a lui Dumne1eu, (are lo0uie:te .n el?$. !ar Diadoh al 3oti0eii mer4e :i mai de/arte, s/unnd 0 da0 6oamenii /oart 0u to2ii .n ei 0hi/ul lui Dumne1eu, asemnarea nu o au

?&(om/. @es0h, o/. 0it., /.23. ?$He @es0h, o/. 0it., /. 2<.

de0t a0eia 0are, din mult dra4oste :i-au ro5it li5ertatea lor lui Dumne1eu. (nd de0i, nu mai suntem ai no:tri, atun0i suntem asemenea -0eluia, (are /rin dra4oste ne-a .m/0at 0u Sine7%0. He/darea voin2ei /ersonale, unit 0u umilin2a .n fa2a lui Dumne1eu :i dis/re2ul de sine, formea1 la un lo0 0ele trei arme /uterni0e 0u 0are se /oate 0:ti4a desvr:irea :i mntuirea sufletului .n a0est r15oi nev1ut. #umai a:a ne /utem e=/li0a .naintarea minunat a ;rintelui Serafim .n via2a duhovni0eas0. ;uterea a0easta neo5i:nuit a vederii 0u duhul sau a vederii duhovni0e:ti, avea uneori darul de a s0him5a 5untatea :i 5lnde2ea ;rintelui Serafim .ntru mnieI dar nu o mnie /tima:, 0i o mnie sfnt, asemntoare 0u a0eea 0are a adus /e Mntuitorul .n starea de a-:i fa0e 5i0i de :trean4, /entru 0a s alun4e din tem/lu /e 0ei 0e /rofanau (asa Domnului. Des/re un astfel de 0a1, u0eni0ul su !oasaf s0rie urmtoarele: 6Era 0am /e vremea 0nd du:manii /lini de ur se .narmau .m/otriva /uterii .m/rte:ti, /erioad du/ 0are s-au :i /rodus tul5urri :i rs0oal la ;etro4rad. 8dat, .ntr-o du/ amia1, m-am dus la 0hilia ;rintelui Serafim, 0ea de la L!1vorul "o4oslovuluiO. H-am v1ut .n0 de de/arte: sta ln4 i1vor, re1emat 0u 0oatele de iata0ul 0el nou, s/ri9inindu-:i 0a/ul .n /alme :i /rivind 0u deose5it aten2ie .n a/. (nd mai aveam .n0 vreo dou1e0i de /a:i /n la el, am v1ut deodat 0 din /artea de mia1noa/te alear4 s/re el un ofi2er, de

70

-ilocalia !, /. 3< , 0a/. !V.

vrst mi9lo0ie, de statur /otrivit, 0u 0a/ul des0o/erit :i 0u :a/0a .n mna stn4. Eu m-am o/rit .ndat, 0a s dau li5ertate a0estui ofi2er s ia 5ine0uvntare de la stare2, :i am v1ut o minunat .ntm/lare. (nd s-a a/ro/iat de ;rintele Serafim 0a s ia 5ine0uvntare, a0esta, fr s-:i s0him5e 0tu:i de /u2in /o1i2ia .n 0are se afla, a 0ontinuat s /riveas0 fi=, 0a :i mai .nainte, .n i1vor. !ar du/ 0e ofi2erul a re/etat de 0teva ori dorin2a sa, 5trnul s-a .ntors 0tre el 0u o fi4ur foarte serioas :i -a .ntre5at as/ru: LDar tu, de 0e 0redin2 e:tiNO 8fi2erul, 0a de1armat de .ntre5area stare2ului, a rs/uns .n0et: LEu nu sunt de 0redin2 ruseas0 Aortodo=BO. -tun0i ;rintele Serafim a rostit: L-:a, ve1i, du-te de unde ai venitPO !ar 0nd ofi2erul a .ntins din nou mna 0erndu-i 5la4oslovenie, el din nou, 0u .ndoit as/rime, fr s 2in seama de /ersoana :i ran4ul lui, a stri4at: LRi-am s/us odat, du-te de unde ai venitPO )luit .n0 :i mai mult de o asemenea .nf2i:are :i de un asemenea ton al 5trnului, ofi2erul s-a smerit :i mai tare :i .ntin1nd mna, a 0erut din nou 5ine0uvntare. ;rintele Serafim .ns, nu numai 0 -a li/sit de 5ine0uvntare, 0a :i mai .nainte, dar de data asta a stri4at la dnsul a:a de tare, 0a :i 0um ar fi fost 0el mai mare le/dat de 0redin2 :i du:man al "iseri0ii. #i0iodat nu l-am v1ut /n atun0i /e ;rintele Serafim 0u/rins de atta mnie :i 0hiar eu .nsumi tul5urndu-m, .l osndeam .n sinea mea, so0otind 0 a0easta nu-i /oate fi lui de0t o mare is/it. Era 0eva 4ro1av numai s /rive:ti la 0hi/ul lui .n a0el

moment. 8fi2erul .ns n-a mai .ndr1nit s struie, du/ a0est din urm refu1 hotrt al 5ine0uvntrii, 0i s-a .ntors /e a0ela:i drum, de unde venise. .n tim/ 0e mer4ea, se /utea 0unoa:te 0u u:urin2 /e 0hi/ul lui .nf2i:area unui om 0are :i-a /ierdut 0um/tul, fiind 0u desvr:ire .nfrnt de /urtarea ne.ndurat a stare2ului fa2 de el :i de viforoasele lui 0uvinte. ;e tot drumul su de .ntoar0ere, /n s-a /ierdut .n de/rtare, ofi2erul s-a 2inut mereu de 0a/ :ter4ndu-se de sudoarea 0are-i uda fa2a. Du/ /le0area lui, eu m-am a/ro/iat .ndat 0u fri0 de ;rintele Serafim :i i-am f0ut /le00iune, so0otind 0 :i fa2 de mine va fi .n 1iua a0eea tot a:a de as/ru. El .ns m-a 5ine0uvntat 0u toat dra4ostea :i a/oi lundu-m de mn, m-a 0ondus 0tre i1vor :i /orun0indu-mi s m uit .n a/, mi-a 1is: L!at, ai v1ut /e omul a0ela 0are a venit la mineNO Eu am rs/uns: L(um de nu, ;rinte, am stat 0olea tot tim/ul :i m-am uitat :i 0hiar am /0tuit 0u 4ndul fa2 de tine, osndindu-te /entru 0 l-ai .ntristat :i nu i-ai dat 5ine0uvntare, de:i te-a ru4at a:a de struitorO. -tun0i ;rintele Serafim, s-a .ntors din nou 0u fa2a la i1vor :i mi-a s/us: L)it-te .n i1vor: el este a0ela 0are mi-a artat /e omul 0e a venit la mineO. Mirat de 0uvintele lui :i ne.n2ele4nd 0um /oate i1vorul s arate .n 0e fel este omul 0are vine, :i so0otind .n mod si4ur 0 duhovni0es0ul /rinte vrea /rin a0easta s as0und darul lui Dumne1eu 0are lo0uie:te .n el, m-am uitat la i1vor :i l-am v1ut 0u totul tul5urat, 0a :i 0um l-ar fi tul5urat 0ineva .nadins, /entru a- 0ur2i. -tun0i ;rintele Serafim mi-a 1is:

L!at, ve1i 0e tul5ure este i1vorulN .nto0mai a:a vrea s tul5ure @usia omul a0ela 0are a venit la mineO. Eu m-am s/imntat atun0i, att de minunata /trundere 0u mintea a ;rintelui Serafim, 0t :i de rvna lui dumne1eias0 /e 0are a artat-o .m/otriva a0elui du:man tinuit al "iseri0ii, al .m/ratului :i al 2rii. #u mult du/ a0eea s-a au1it 0 Domnul a dat /e fa2, .n 0hi/ triumfal :i a nimi0it toate ur1elile a0elor ruf0tori7. .ntr-adevr, a0est dar al vederii 0u duhul se revrsase asu/ra ;rintelui Serafim .ntr-o msur neo5i:nuit :i lu0ra 0u o /utere uimitoare. 68dat, s/unea a0ela:i u0eni0 al su, aflndu-m 0a de o5i0ei la ;rintele Serafim, .ntre alte dis0u2ii :i .nv2turi, vd 0-mi d un /li0 .n0his :i-mi 1i0e: L!at, asemenea .ntre5ri /rives0 /e oamenii de seam, /e arhierei, /e e4umenul nostru, /rintele #ifon, dar nu /e noi srmanii. Ei s se roa4e. Ve1i 0e durere este. Dumne1eu a 5ine0uvntat :i "iseri0a a le4at 0u via2a de 0storie /e a0e:ti so2iI iar a0um 5r5atul s-a .n0ur0at 0u alta, /rsind /e so2ia sa. (e 0re1i tu: oare s le a9utmNO Ji du/ a0easta a .n0e/ut s 4rias0 0u mare .ntristare des/re a0eea 0 Dumne1eu trimite ur4ia Sa :i /ede/se:te as/ru /entru fa/tul 0 lumea a0um, neso0otind rnduielile "iseri0ii :i a:e1mintele Sfin2ilor ;rin2i :i urmnd /4nilor, 0al0 nu numai mier0urea :i vinerea, dar 0hiar :i /osturile :i sr5torile, 0al0 totul. ( so2ul .nsu:i e vinovat de /ierderea so2iei sale, da0 ea va 0dea 0u duhul :i-i vor sl5i /uterile. Ji .n0 multe asemenea mi-a vor5it des/re vina so2ului. -/oi, adresndu-se oare0um :i 0tre femeie, a s/us 0 :i ea se /oti0ne:te, fr s

e=/li0e .n 0e /rivin2. LDar ea fire:te, a 0ontinuat el, din 0au1 0 n-a dus 0u 5r52ie 5oala sa, deoare0e so2ul .ntristnd /e Domnul, 0hiar .n fa2a ei adu0e inimii sale o durere /este /utin2 de su/ortatO. Ji la urm s-a adresat din nou 0tre mine, re/etnd .ntre5area de mai .nainte: LS .i a9utm oareNO Eu i-am rs/uns: L;rinte, tu fa2 de to2i vd 0 e:ti .ndatoritorI a:a 0 /oate 0u att mai mult se 0uvine fa2 de vasele 0ele ne/utin0ioase. Desi4ur, ei sunt a/roa/e de de1nde9dePO L#u, ia 0ite:te a0east s0risoareO a 1is el. Ji 0re1nd 0 vor5e:te de ni:te /ersoane strine, .ntm/ltoare, am luat 5ine0uvntare :i am .n0e/ut s desfa0 /li0ul. !ar el, mai .nainte de a- .ntre5a eu, a adaus: LSo0ot 0 are :i 5ani .ntr-.nsulO. Du/ 0e am terminat de ru/t s0risoarea, am 4sit .n /li0 trei 5an0note, de:i des/re a0easta nu era nimi0 amintit deasu/ra /li0ului, 00i ni0i nu se /utea. -0est /rim fa/t m-a f0ut s m mir. -m dat 5anii ;rintelui :i el i-a /us .n 0artea /e 0are o avea .n mn. !ar 0nd am .n0e/ut s 0ites0 s0risoarea, /e msur 0e 0iteam, m minunam tot mai mult. -5solut tot 0eea 0e dis0utasem noi /n atun0i era 0u/rins .n a0ea s0risoare, 0u sin4ura deose5ire 0 s0risoarea era al0tuit .n mod 0hi51uit :i s0ris .ntr-o form frumoas, iar el .mi vor5ise .n 4raiul sim/lu, o5i:nuit. Ji afar de a0easta, s0risoarea era al0tuit a:a de dureros, .n0t se /rea 0 n-a fost s0ris 0u 0erneal, 0i 0u la0rimile a0elei femei ne09ite. L!at, iat, 0ele des/re 0are eu de9a 2i-am vor5itO a s/us ;rintele, du/ 0e i-am 0itit s0risoarea7. Du/ feri0itul su sfr:it, s-au 4sit multe s0risori de a0est fel, nedesf0ute, la 0are el

rs/unsese la vremea lor. 6!at 0e s s/ui din /artea srmanului Serafim7, 1i0ea el 0elui 0e adu0ea s0risoarea, fr s-o desfa0. Duhovni0e:te, ;rea0uviosul Serafim era .n le4tur 0u mul2i al2i nevoitori .n via2a 0lu4reas0, /e 0are ni0iodat nu-i v1use, deoare0e triau la mii de verste de/arte de el. -:a de e=em/lu, 0nd 4lasul 4ndurilor i-a :o/tit nevoitorului >heor4he, din Mnstirea Mai0ii Domnului din KadonsE, 0 ar fi mai 5ine s-:i s0him5e lo0ul nevoin2elor /entru o mai desvr:it sin4urtate, :i /e 0nd nimeni, afar de el .nsu:i nu :tia des/re a0east frmntare taini0 a inimii sale, deodat a venit la el un drume2 ne0unos0ut 0are /re1entndu-se 0 este din Mnstirea Sarovului, de la /rintele Serafim, i-a 1is: 6;rintele Serafim mi-a /orun0it s-2i s/un: LE /0at, 1i0e el, s /rse:ti a0um lo0ul tu du/ 0e ai /etre0ut at2ia ani .n mnstire, lu/tndu-te 0u tot felul de 4nduri vr9ma:e. S nu /le0i ni0ieri. ;reasfnta #s0toare de Dumne1eu .2i /orun0e:te s rmi ai0iO7. Du/ a0este vor5e, 0ltorul a f0ut .n0hin0iune sihastrului :i a /le0at. !ar mai /e urm, 0nd a .n0er0at s-l 0aute, /entru a lua 0eva lmuriri de la el, nu -a mai 4sit ni0i .n mnstire, ni0i .n .m/re9urimi... Du/ moartea ;rintelui Serafim, u0eni0ul su !oan a mers la Vorone9, la ;.S.-ntonie, 0are i-a s/us urmtoarele: 6#oi .n0 nu :tiam nimi0 des/re /l0utul lui Dumne1eu, Mitrofan, 0el dinti e/is0o/ al Vorone9ului :i des/re /roslvirea 0institelor lui moa:te, 0are avea s se fa0 0urnd. (0i deo0amdat nu fusese ni0i o des0o/erire, nu se artase ni0i un semn. .n a0eea vreme mi-a trimis o s0risoare ;rintele

Serafim, 0om/us din 0teva rnduri, s0rise 0u mna sa /ro/rie :i, /e un ton /rofeti0 m-a feli0itat /entru des0o/erirea sfintelor moa:te ale a0estui /l0ut al lui Dumne1eu, 0eea 0e s-a .ntm/lat .n 0urnd7. )nui mirean oare0are, -. (. Vorotilov, ;rintele Serafim i-a vor5it de mai multe ori 0 asu/ra @usiei se vor s0ula trei /uteri :i o vor se0tui mult, dar /entru drea/ta 0redin2 a fiilor ei, Dumne1eu o va milui :i o va /1i. ;e atun0i a0est 0uvnt a rmas ne.n2eles, dar mai /e urm, .ntm/lrile 0are au avut lo0 au lmurit 0 5trnul vor5ea des/re r15oiul (rimeii. .n anul &3 , Serafim a /re1is multora des/re foametea mare 0are avea s fie :i, du/ sfatul lui, 0ondu0torii mnstirii Sarovului au adunat /rovi1ie de 0ereale /entru :ase ani. -:a 0 .n urma a0estei /re1i0eri, Mnstirea Sarovului n-a suferit de a0ea foamete, 0are .ntr-adevr s-a :i .ntm/lat. (nd s-a ivit 0ea dinti holer /e /mntul @usiei, (uviosul Serafim a /re1is de asemenea 0 ea nu va 5ntui ni0i .n Mnstirea Sarovului, ni0i .n mnstirea de 0lu4ri2e DiveevsE. Ji a0este /re1i0eri s-au .m/linit toate la vremea lor, a:a 0 din a0east holer n-a murit nimeni .n 0ele dou mnstiri. ;rintele Serafim vedea deo/otriv tre0utul :i viitorul, a:a 0 .n 0teva 0uvinte s0hi2a fie 0ele tre0ute, fie 0ele viitoare din via2a omului :i s/unea 0uvinte :i ddea sfaturi 0are uneori /reau a fi 0iudateI dar .ntm/lrile viitoare le .ndre/t2eau /e de/lin, .n0t ele se dovedeau a fi fost /e0etluite 0u /uterea darului .nainte-vederii. 3ra2ii din Mnstirea Sarovului, .n sim/litatea inimii lor, v1nd atta dar :i /utere la ;rintele Serafim de a 4ri 0ele viitoare, .l

.ntre5au :i lu0ruri mai /resus de /uterile omene:ti. )nul -a .ntre5at odat des/re 1iua 0ea mare a .nvierii lui Dristos, dar el i-a rs/uns: 6"u0uria mea, tu /rea multe 0re1i des/re srmanul Serafim. Dar oare mie .mi este dat s :tiu 0nd va fi sfr:itul a0estei lumi :i 1iua 0ea mare a 9ude02ii viilor :i mor2ilorN #u, asemenea lu0ruri eu nu le /ot :ti7. Ji s/re dovedirea 0uvintelor sale a adus lo0ul din Sfnta Evan4helie AMatei 2<, 3?-3$B unde Domnul !isus s/une 0 des/re 1iua :i 0easul a0ela nu :tie nimeni, ni0i .n4erii din 0er, 0i numai +atl. !ar 0a .n0heiere, oftnd din 4reu, a 1is: 6#oi 0ei 0e ne /etre0em via2a .n /0ate, ne-am de/rtat mult de 0ile mntuirii. #u ne mai .nfrnm, nu mai 2inem Sfintele ;osturi, nu /1im mier0urea :i vinereaI unii mnn0 0hiar :i 0arne .n Sfnta ;atru1e0ime A.n ;ostul MareB, fr s se 4ndeas0 la a0eea 0 /rin a0easta se 0al0 /orun0ile "iseri0ii :i ale Sfin2ilor -/ostoli, mniem /e Domnul :i des0hidem lar4 u:ile /atimilor, 0a s intre .n inimile noastre vi0lene, iar du/ ele atra4em :i /edea/sa lui Dumne1eu. De a0eea, .n lo0 de a um5la du/ semne :i minuni, s-ar 0uveni mai de4ra5 s .ndre/tm via2a noastr ti0lo:it 0a s do5ndim mila lui Dumne1eu, s iu5im "iseri0a Hui 0ea Sfnt, s /1im /orun0ile ei, s iu5im 0redin2a, o0rotitoarea noastr tare :i 5ine0uvntat, iar dre/tatea s ne fie 0a o /lato: :i 0u0erni0ia 0a un s0ut al mntuirii. ;rin a0easta 2ara noastr va fi slvit :i /uterni0 :i ni0i 0hiar /or2ile iadului nu o vor /utea 5iruiP7 .n tim/ul a0esta numrul 0redin0io:ilor 0are0er0etau /e ;rintele Serafim se mrea din 1i .n 1i iar el .i lumina /e to2i 0u ra1ele .nv2turii :i 5unt2ii

sale desvr:ite :i .i mn4ia 0u /uterea darurilor 0u 0are.n1estrase Dumne1eu. Se s/une 0 dra4ostea 0are.nsufle2ea /e feri0itul /rinte nu 0uno:tea mar4ini. El iu5ea /e to2i :i /e fie0are .n /arte, mai mult de0t iu5e:te o mam /e sin4urul ei 0o/il. 0 astfel de 5untate :i dra4oste nemr4init :tim 0 nu /oate sl:lui de0t .ntr-un suflet a9uns la desvr:ire, 00i numai un om ridi0at din nou la a0east trea/t /oate retri fa2 de lume sim2mntul de .nfr2ire 0u toat f/tura, /e 0are .l tria -dam .nainte de /0at. De a0eea 1i0e /elerinul rus, 0itndu/e #i0hita Stethatos din 3ilo0alie: 6(el 0are a a9uns la adevrata ru40iune :i la adevrata dra4oste nu mai vede deose5irile dintre un dre/t :i un /0tos: el iu5e:te totul deo/otriv :i nu osnde:te /e nimeni, .nto0mai 0a Dumne1eu 0are trimite soarele :i /loaia /este 0ei dre/2i :i /este 0ei nedre/2i7% . Sfin2ii ;rin2i /un a:a de mare /re2 /e dra4oste, .n0t o .nal2 0a :i Sfntul -/ostol ;avel, mai /resus de ori0e alt fa/t 5un. 6Dra4ostea valorea1 fr .ndoial mai mult de0t ru40iunea7, s/une Sfntul Simeon Studitul%2. (0i nimi0 nu atrn mai 4reu .n via2a duhovni0eas0 de0t dra4ostea de a/roa/ele, ea formnd inima desvr:irii 0re:tine. Sfntul -ntonie 0el Mare s/une: 6De a/roa/ele atrn via2a :i moartea noastr. (0i de vom do5ndi /e fratele vom do5ndi /e Dumne1eu7. -:a .n0t iu5irea de a/roa/ele /oate fi luat dre/t msura a/ro/ierii noastre de Dumne1eu, a

% $elerinul rus, /ovestirea a !V-a. %2Orientalia C*ristiana, o/. 0it., /. CH!C.

4radului de via2 duhovni0eas0 la 0are ne aflm. !u5irea de a/roa/ele i1vor:te din iu5irea de Dumne1eu :i se revars dintr-o dra4oste nemsurat nu numai asu/ra oamenilor, dar :i asu/ra animalelor, a /srilor :i 0hiar a demonilor :i a tot 0e e=ist %3. 68 inim milostiv nu este alt0eva, s/une Sfntul !saa0 Jirul de0t un fo0 de dra4oste al inimii revrsat /este .ntrea4a f/tur, /este oameni, /este animale, /este /sri, /este dra0i :i 0hiar /este ori0e alt 1idire7 %<. 6(el 0e este desvr:it .n dra4oste a a9uns la ne/timire, s/une Sfntul Ma=im Mrturisitorul nu mai fa0e deose5ire .ntre 0ei 0unos0u2i :i 0ei strini, .ntre ro5 :i slo5od, 5r5at sau femeie, 00i .n fa2a lui nu este iudeu :i elin, /arte 5r5teas0 :i /arte femeias0, 0i toate :i .ntru to2i Dristos7%'. Ha a0east .nl2ime duhovni0eas0 a9unsese a0um ;rea0uviosul Serafim :i a:a se /urta 0u 0redin0io:ii 0are veneau la el .n a0est tim/, a:a .n0t nu s-a .ntm/lat ni0iodat 0a 0ineva s ai5 vreo suferin2 sau .ntristare /e 0are el s nu :i-o fi .nsu:it, /e 0are s nu o fi /rimit .ntrea4 .n sufletul su :i /entru a 0rei vinde0are s nu fi 4sit mi9loa0ele 0ele mai nimerite. .n felul a0esta, el a devenit .n fa2a .ntre4ului /o/or ortodo= din @usia a1ilul, s/ri9inul duhovni0es0 :i mn4ierea tuturor 0elor suferin1i :i .m/ovra2i, .ntrista2i :i amr2i, 0are aveau nevoie de milostivirea lui Dumne1eu :i de a9utorul 5inef0tor al alesului su. ;ersoane de toate vrstele, de toate

73
(onf. #. -rseniev, 3ona*ismul i calea ascetico-mistic rsritean, /. 2$-30. %<Ha #. -rseniev, +iserica rsritean, o/. 0it., /. %$-&0. %'$atru sute de cu'etri, o/. 0it., /. <?-<%.

strile :i 0lasele so0iale, 5r5a2i :i femei, 0u 0ea mai de/lin .n0redere, 0u o nevinov2ie 0o/ilreas0, 0u o sin0eritate :i o ne/ref0torie desvr:it, .:i des0hideau .naintea lui mintea :i inima des0o/erindu-:i 4ndurile .ndoielni0e :i 0hinuitoare, s/unnd nevoile :i ne0a1urile lor suflete:ti, 4re:elile :i 0u4etele /0toase 0are le a/sau 0on:tiin2a :i /entru a 0ror smerit mrturisire, fr ni0i o fals ru:ine sau tinuire, nu arareori venea .n a9utor .nsu:i mult .m5unt2itul /rinte 0are, 0u a9utorul darului .naintevederii 0u duhul, 0itea .n sufletul 0redin0iosului 0a .ntr-o 0arte des0his :i .i des0o/erea /e fa2 toate /0atele :i 0u4etele lui. -stfel, 5unul :i 5lndul /rinte duhovni0es0 .i mul2umea :i .i lini:tea /e to2i, .n0t nimeni nu /le0a de la el fr alinare :i .m/0are sufleteas0, fr o lu0rtoare /ov2uire :i 5inef0toare mn4iere: ni0i 5o4a2ii, ni0i sra0ii, ni0i /o/orul de rnd, ni0i 0ei .nv2a2i, ni0i 0ei sim/li, ni0i no5ilii distin:i, ni0i 0ei ne.nsemna2i. Mai ales .n ultimii ani ai vie2ii sale se adunau .n fie0are 1i la el /n la o mie de oameni, iar uneori /n la dou mii :i 0hiar mai mul2i. (u toate a0estea, ;rea0uviosul nu se sim2ea o5osit .n .m/linirea a0estei misiuni, 0i 4sea vreme s vor5eas0 0u fie0are 0ele de folos /entru mntuirea sufletului su, /ov2uindu- , /rin /u2ine 0uvinte, s/re 0ele 0e-i erau de tre5uin2. Ji to2i .n2ele4eau 0u inima lor marea lui dra4oste :i /uterea ei hari0 :i nu arareori se vedeau /ornind la0rimi de umilin2 0hiar :i din o0hii 0elor mai .m/ietri2i 0u inima. Vinde0ri se revrsau de la el 0u ne.m/u2inare, att asu/ra suferin2elor mai u:oare,

0t :i asu/ra 5olilor .nve0hite, /entru a 0ror vinde0are se /ierduse ori0e nde9de .n a9utorul omenes0 al medi0ilor. -:a .n anul &2% a venit la el o femeie 0u numele -le=andrina, so2ia unui slu95a: oare0are He5edev. -0easta suferea de mai mul2i ani de ni:te dureri /uterni0e, 0are-i 0u/rindeau tot tru/ul, fr 0a .n afar s se o5serve vreo /ri0in. "oala era .nso2it de vomitri, s0r:niri de din2i, 9un4hiuri .n tot 0or/ul, du/ 0are 5olnava 0dea .n nesim2ire total. -0este 0ri1e se re/etau 0u ea .n fie0are 1i. !nterven2iile medi0ilor /entru .n0etarea a0estei 0hinuitoare suferin2e nu adu0eau ni0i un folos. #umai un sin4ur do0tor adevrat, .n0er0at .n a0east :tiin2 :i .n a0ela:i tim/ :i 5un 0re:tin, lund /arte 0u deose5it sin0eritate la suferin2a a0estei 5olnave :i 0onsultnd-o 0u mare aten2ie, .n 0ele din urm a sftuit-o s-:i /un nde9dea .n a9utorul lui Dumne1eu :i s 0ear de la El a9utor :i vinde0are, 00i nimeni dintre oameni nu-i /utea veni .n a9utor. -0east 0onstatare a adus o nes/us durere .n sufletele tuturor 0elor de a/roa/e ai 5olnavei, iar /e dnsa a arun0at-o .ntr-o total de1nde9de. Ji /e 0nd ea se afla .ntr-o stare a:a de rea, iat 0 .ntr-o noa/te i s-a artat .n vis o femeie foarte 5trn, ne0unos0ut, /e 0are 5olnava v1nd-o,s-a .ns/imntat :i 0a s se mn4ie a .n0e/ut s 0iteas0 -0atistul Sfintei (ru0i. -tun0i 5trna i-a 1is: 6#u te teme de mine, 00i :i eu sunt fiin2 omeneas0, asemenea 0u tine, numai 0 a0um nu mai sunt din a0east lume, 0i din lumea 0elor adormi2i .n Domnul. S0oal-te din /atul tu :i du-te la Mnstirea Sarovului, la ;rintele Serafim. El te a:tea/t /e

mine 0a s te vinde0e7. -tun0i 5olnava a .ndr1nit s .ntre5e /e 5trn: 6Dar tu 0ine e:ti :i de unde viiN7 !ar ea a rs/uns: 6Eu sunt -4athia, 0ea dinti e4umen a mnstirii de 0lu4ri2e DiveevsE7. - doua 1i rudele au dus 5olnava la Mnstirea Sarovului, unde au a9uns du/ Sfnta Hitur4hie, /e 0nd fra2ii erau la mas, iar ;rea0uviosul Serafim se .n0hisese .n 0hilie :i nu mai /rimea /e nimeni. (u toate a0estea, mai .nainte de a a/u0a 5olnava s se a/ro/ie de 0hilia lui s fa0 o5i:nuita ru40iune, el i-a ie:it .n .ntm/inare, a luat-o de mn :i a dus-o .n 0hilia lui. -i0i i-a /us e/itrahilul /e 0a/ :i a .n0e/ut s rosteas0 lini:tit ru40iuni 0tre Domnul :i 0tre ;reasfnta #s0toare de Dumne1eu, du/ 0are i-a dat s 5ea /u2in a/ sfin2it de la "o5otea1 Aa4hiasm mareB, o 5u02i0 de anafor :i trei /esme2i :i i-a 1is: 6.n fie0are 1i s iei 0te un /esmet 0u a/ sfin2it :i, 0o5orndu-te la Mnstirea DiveevsE, du-te la mormntul roa5ei lui Dumne1eu -4athia, ia /u2in 2rn :i f .n0hin0iuni 0te vei /utea. Ei, -4hatiei, .i este mil de tine :i dore:te vinde0area ta7. Du/ a0eea, mai dndu-i :i alte 0teva s0urte .nv2turi s0urte des/re ru40iune, ;rea0uviosul a slo5o1it-o 0u /a0e, iar ea .ndat 0e a /le0at de la el, s-a sim2it 0u desvr:ire sntoas. Du/ a0eea n-a mai 0unos0ut ni0i o 5oal tru/eas0, 0i rmnnd de/lin sntoas, a devenit mam rodni0, 5ine0uvntat 0u 5ie2i :i fete. 68dat, /oveste:te /rintele ;avel, ve0inul de 0hilie :i .n4ri9itorul ;rintelui Serafim, am o/rit /e un om oare0are 0e fu4ea dis/erat .n urma ;rintelui Serafim :i l-am .ntre5at: LDe 0e fu4i .n urma luiNO

L(um s nu fu4 .n urma lui, ;rinte, a rs/uns omul, da0 eu am fost or5 :i ;rintele Serafim m-a vinde0atN (um s nu-i mul2umes0 /entru a:a o 5inefa0ereNO -0estea :i alte multe vinde0ri a svr:it ;rintele Serafim asu/ra 0elor 0e se 0hinuiau 0u diferite 5oli, /arte din ele fiind s0rise, dar 0ele mai multe rmnnd s/ate numai .n inimile 0elor 0e s-au .nvredni0it de asemenea 5inefa0eri. Ji 0hiar da0 ar vrea 0ineva s le 0u/rind /e toate .ntr-o istorisire a /l0utului lui Dumne1eu, a0est lu0ru nu s-ar /utea fa0e .ntr-un s/a2iu a:a de redus, 0a 0el de fa2. +otu:i, so0ot 0 este de tre5uin2 s ne o/rim .n0 la o vinde0are 0u totul deose5it /e 0are a svr:it-o el asu/ra unui mo:ier 0redin0ios, #. -. Motovilov, deoare0e /e a0esta -a .nvredni0it mai /e urm s stea .ndelun4 de vor5 0u dnsul :i s-i .n0redin2e1e .nv2tura des/re 6s0o/ul vie2ii 0re:tine7 :i des/re Duhul Sfnt. -far de a0easta - istorisirea a0estei mari vinde0ri fiind f0ut de .nsu:i 5olnavul vinde0at, un om /ri0e/ut la .nv2tur :i nu din rndul 0elor mul2i -, minunea svr:it 0u el 0a/t un mare interes, mai ales .n fa2a 0elor ne0redin0io:i, 0are sunt o5i:nui2i s so0oat minunile f0ute /rin /uterea lui Dumne1eu mai mult 0a ni:te le4ende, de0t 0a fa/te adevrate. .ntm/larea a0easta a avut lo0 .n luna se/tem5rie, &3 , 0u un an :i /atru luni mai .nainte de moartea ;rintelui Serafim. 6Marele ;rinte Serafim, s0rie Motovilov - m-a vinde0at de o 4rea :i ne.ndu/le0at suferin2 de reumatism :i de alte mari dureri, 0are-mi /ri0inuiser

o total sl5no4ire a tru/ului, 0u /arali1area /i0ioarelor, 0are se 0ontra0taser, 0u umflturi la 4enun0hi :i rni /e s/ate :i /e 0oa/se din 0au1a .ndelun4atei :ederi .n /at. -:a am suferit eu, fr nde9de de vinde0are, mai mult de trei ani. !ar vinde0area am do5ndit-o .n felul urmtor: fiind 4reu 5olnav :i ne/utndu-m vinde0a /rin medi0i :i medi0amente, am /orun0it s m du0 de la mo:ia mea #i9e4orodsE HuEainevsEa, din stu0ul "ritivno, la ;rintele Serafim, .n Sarov. .n 1iua de ' se/tem5rie, anul &3 , am a9uns la mnstire. Ha & se/tem5rie, .n 1iua #a:terii Mai0ii Domnului m-am .nvredni0it s stau de vor5 0u ;rintele Serafim de dou ori: o dat /n la amia1 :i o dat du/ amia1, .n 0hilia lui din mnstire, dar atun0i nu m-a vinde0at. - doua 1i, $ se/tem5rie, am fost dus la dnsul, la sihstria 0ea din a/ro/ierea mnstirii, unde este :i i1vorul numit 6al lui Serafim7, fiind .nso2it de /atru oameni 0are m /urtau /e mini :i de al 0in0ilea 0are-mi sus2inea 0a/ul. (nd am a9uns la dnsul, l-am 4sit stnd de vor5 0u 0redin0io:ii 0are veniser .n 1iua a0eea .ntr-un numr deose5it de mare. 8amenii mei m-au a:e1at /e iar5, ln4 un 5rad .nalt :i foarte 4ros, 0are e=ist :i /n ast1i /e malul rului SarovEa. (nd am .n0e/ut s-l ro4 0a s m a9ute :i s m tmduias0, el mi-a s/us: LDu/ 0um se vede, eu nu sunt un do0tor din a0eia, la 0are se 0uvine s mear4 oamenii :i s se trate1e /entru suferin2ele lorO. -tun0i eu i-am des0ris 0u de-amnuntul toate nenoro0irile mele :i 0um am .n0er0at toate mi9loa0ele 0ele mai de seam de tratament, dar

/rin ni0i unul n-am /rimit vinde0area suferin2elor meleI :i 0 du/ a0easta, .n nimi0 nu-mi mai /uneam nde9dea mntuirii mele :i nu mai aveam ni0i o s/eran2 s m vinde0 de durerile 0e m 0hinuies0, fr numai .n darul lui Dumne1eu. .ns fiind /rea /0tos :i neavnd eu .nsumi .ndr1neal 0tre Domnul Dumne1eu, 0eream a9utorul sfintelor lui ru40iuni, 0a Domnul s m vinde0e /rin mi9lo0irea lor. -tun0i el m-a .ntre5at: LDar 0re1i tu .n Domnul !isus Dristos 0 este Dumne1eu adevrat :i om adevrat :i .n ;rea0urata Mai0a Hui 0 este /ururea 3e0ioarNO -tun0i eu am rs/uns: L(redPO LDar 0re1i oare :i a0eea - a 0ontinuat el - 0 Domnul, du/ 0um atun0i vinde0a .ndat numai 0u 0uvntul sau 0u atin4erea Sa 5olile .n /o/or, tot a:a de u:or :i 4ra5ni0 /oate s vinde0e :i a0um numai 0u 0uvntul /e 5olnavii 0are 0er a9utorul HuiNO LDa, ;rinte, 0red :i a0eastaO, am rs/uns eu :i el m-a .ntre5at din nou: LDar 0re1i :i a0eea, 0 mi9lo0irea Mai0ii Domnului /entru noi este atot/uterni0 .n fa2a Hui :i 0 du/ a0east mi9lo0ire a Ei, Domnul !isus Dristos :i a0um, tot a:a de re/ede /oate s vinde0e numai /rin 0uvntNO Eu am rs/uns 0 .ntr-adevr, 0red .n toate a0estea din tot sufletul :i din toat inima mea, 00i da0 n-a: fi 0re1ut, ni0i n-a: fi /orun0it s m du0 la dnsul. LEi 5ine, da0, /re0um s/ui, 0re1i .n toate a0estea - a .n0heiat el - atun0i te-ai :i vinde0atPO L(um m-am vinde0at ;rinte, am .ntre5at eu, 0nd oamenii mei :i 0u tine m 2ine2i /e miniNO L#u, mi-a rs/uns el, tu a0um, .n sfr:it e:ti 0u desvr:ire sntos 0u .ntre4 tru/ul tuP7 Ji a /orun0it oamenilor

mei 0are m 2ineau, s se de/rte1e de mineI :i a/u0ndu-m el sin4ur de umeri, m-a ridi0at de la /mnt :i a:e1ndu-m /e /i0ioarele mele, mi-a 1is: LStai sin4urP .ntre:te-te mai 5ine 0u /i0ioarele /e /mnt, uite a:a :i nu /ierde 0ura9ul, 00i a0um e:ti /e de/lin sntosO. -/oi, uitndu-se la mine 0u 5u0urie a adu4at: L!at ve1i, 0e 5ine stai a0umNO Eu am rs/uns: LDa, 0hiar :i nevrnd stau 5ine, /entru 0 tu m 2ii 5ine :i tareO. -tun0i el lundu-:i minile de /e mine a 1is: L#u, iat 0 eu nu te mai 2in, iar tu :i fr a9utorul meu stai foarte 5ineI hai, 5u0uria mea, mer4i 0u .ndr1neal, Domnul te-a vinde0atI mer4i :i mi:0-te .n0oloO. -/oi lundu-m de 5ra2 0u o mn, iar 0u 0ealalt .m/in4ndu-m u:or de umeri, m-a dus /rin iar5a :i /rintre mu:uroaiele 0are erau .n 9urul 5radului 0elui mare, 1i0nd: L!at 5u0uria mea, 0e 5ine ai mersPO Eu am rs/uns:LDa, /entru 0 sfin2ia ta ai 5inevoit s m /or2iPO L!at, a 1is el, lundu-:i minile de /e mine, .nsu:i Domnul a 5inevoit s te vinde0e desvr:it :i .ns:i Mai0a Domnului H-a ru4at /entru a0easta, iar tu mer4i a0um :i fr mine :i de-a0um vei mer4e totdeauna fr ni0i o 4reutateI du-tePO Ji a .n0e/ut s m .ndemne s mer4. LDar da0 voi mer4e a:a, am s 0ad :i am s m loves0PO, am rs/uns eu. L#u, mi-a rs/uns el, nu te vei mai loviI mer4i sin4urO. Din a0el moment am sim2it .nluntrul meu o /utere strin, ne.n2eleas, 0are m um5rea de sus :i, 0/tnd 0ura9, am .n0e/ut s /:es0 mai 0u si4uran2. Dar el m-a o/rit .ndat :i mi-a 1is: LDestulPO -/oi m-a .ntre5at: LEi, a0um te-ai .n0redin2at 0

Domnul 2i-a dat vinde0are :i 0 a0um e:ti 0u totul sntosN ridi0at Domnul frdele4ile tale :i /0atele tale s-au 0ur2it. Ve1i 0e minune a f0ut Domnul ast1i 0u tineN De a0eea, de a1i .nainte, s 0re1i .ntotdeauna, fr urm de .ndoial .n El, .n Mntuitorul nostru !isus Dristos :i s nd9duie:ti tare .n milostivirea Hui 0ea 0tre tine, s-H iu5e:ti din toat inima :i s te .n0redin2e1i Hui 0u tot sufletul tu :i .ntotdeauna s 0re1i .n El :i s mul2ume:ti .m/rtesei 0erului, ;reasfintei #s0toare de Dumne1eu, /entru marea ei milostivire artat ast1i 0tre tine. .ns deoare0e suferin2a ta .ndelun4at de trei ani te-a istovit 4reu de /uteri, s nu um5li deodat mult, 0i tre/tat, /u2in 0te /u2in, 0a s te o5i:nuie:ti 0u mersul :i s-2i /stre1i sntatea 0a /e un mare dar /rimit de la Dumne1euO. Mai vor5ind a/oi multe 0u mine, m-a slo5o1it s mer4 la 0asa de oas/e2i a mnstirii, fiind a0um 0u desvr:ire sntos. Ji astfel oamenii mei au /le0at sin4uri din /dure /n la mnstire, mul2umind lui Dumne1eu /entru minunata Hui milostivire artat .n a0eea 1i 0tre mine, su5 /ro/rii lor o0hi. !ar eu m-am a:e1at sin4ur .n trsur :i stnd fr a9utorul nimnui, m-am .ntors .n mnstirea Sarovului 0u ;rintele >urie, arhondarul A.n4ri9itorul 0asei de oas/e2iB. Ji 0um erau mul2i 0redin0io:i de fa2 .n tim/ul vinde0rii mele, unii dintre ei s-au .ntors .naintea mea .n mnstire :i au vestit /e to2i des/re a0east minune7%?.
%? Letopise, !liin, /. %'-%$. M. &$?, /. 3 2-3 'I Denisov, /. 3 '-3 &I

.n 4eneral, 0u /uterea dat lui de la Dumne1eu, ;rintele Serafim mn4ia :i vinde0a /e to2i, u:urnd suferin2ele :i ne0a1urile lor. )neori .ns, a0olo unde 0uno:tea 0 e=ist r5dare, nu s0him5a starea, 0i lsa suferin2a tru/ului :i ne0a1ul vie2ii, 0a /rin r5dare 0u mul2umire s se svr:eas0 mntuirea sufletului. 8 mrturisire /ersonal a unei 0redin0ioase, -le=andra !vanovna, ne lmure:te :i asu/ra a0estui fel al su de a lu0ra: 6;rin anul &3 , mama mea +. 3. "eleseva, s-a .nvredni0it /entru /rima dat s vad /e /rintele Serafim :i s stea de vor5 0u dnsul des/re trista ei via2 familial. >rea a fost /entru dnsa 0alea de /este trei sute de verste de la Henov /n la mnstirea Sarovului, deoare0e, /e ln4 sntatea ei 1drun0inat din 0au1a 4ri9ilor :i nenoro0irilor 0ontinui Aera dintr-o familie de no5ili s0/ta2iB, mai era :i .n ultimele luni ale sar0inii. .ns dorin2a de a se .ntlni 0u ;rintele Serafim a .ntrit-o s .nvin4 totul. .ndat du/ sosirea ei .n mnstire, a mers la 0hilia 5trnuluiI dar din 0au1a mul2imii /o/orului 0are se .n4rmdise 0a de o5i0ei la 0hilia lui, 0hiar omului sntos .i era 4reu s se stre0oare /n la el. ;entru a0easta ea s-a hotrt s a:te/te mai de/arte de 5trn, /n 0e se va sim2i mai 0u /utere :i /n se vor mai .m/u2ina 0redin0io:ii. Dar iat 0, s/re marea ei mirare, a v1ut /e ;rintele Serafim ie:ind din 0hilie :i tre0nd /rin mul2imea /o/orului dre/t s/re lo0ul unde era ea. #es/us de uimit :i /lin de 5u0urie s-a sim2it 0nd a v1ut 0 5unul 5trn i-a f0ut semn 0u mna :i i-a s/us: 6Vino .n0oa0e, roa5a lui Dumne1euP7 Ji duhovni0es0ul ;rinte, 5ine0uvn-

tnd /e 0ea 0are se a/ro/ia, s-a uitat la dnsa :i a 1is:

6>reu .2i este, roa5a lui Dumne1euI 0e ne0a1P Vino du/ mine7. -/oi, lsnd /o/orul, a mers 0u ea .n 0hilie. V1ndu- .n 0hilie la el, 5iata femeie ni0i nu /utea s se 4ndeas0 fr de la0rimi la o a:a de mare milostivire a ;rintelui fa2 de ea, 00i nu mai tr4ea nde9de s-l vad 0urndI :i a0um iat 0 fr ni0i o .m/iedi0are, a a9uns 0hiar /n .n 0hilia lui. -0olo, ;rintele Serafim a /oftit-o s stea :i s se odihneas0 /e o 5uturu4 de lemn, 0are 2inea lo0 la el de s0aun, iar mai /e urm i-a dat s mnn0e dintr-un vas de lemn /ine muiat .n a/. Du/ a0eea, 0a :i 0um ar fi 4hi0it .ntre5area ei, a .n0e/ut deodat s vor5eas0 astfel: 6#u ai ni0i o 0ale de s0/areI 4reu .2i este s ra51i o soart asemntoare 0u a lui !ovI :i familie :i nume slvit, :i 5o42ie multI dar Dumne1eu i-a luat totul, totul :i 0o/iii to2i i i-a luat7. -semenea 0a1uri de men2inere a omului .n suferin2 erau .ns foarte rare. .n 4eneral ;rintele Serafim vinde0a :i mn4ia /e to2i, fie folosindu-se de un semn v1ut, 0um era un4erea 0u untdelemn sfin2it, sau a4hiasma, anafora, .nsemnarea 0u semnul Sfintei (ru0i :i altele asemenea, fie numai /rin ru40iune, .n ma9oritatea 0a1urilor 0ea 6a min2ii7, la artare ne0unos0ndu-se de0t lu0rarea, 0are se ddea du/ 0redin2, 0um a fost 0a1ul vinde0rii lui Motovilov :i a altora. .n 0ele mai multe 0a1uri .ns el un4ea /e 5olnavi 0u untdelemn sfin2it din 0andela 0are ardea ne0ontenit .n fa2a i0oanei Mai0ii Domnului 0u +n4uirea la 0are avea o foarte mare evlavie :i /e 0are o numea 6"u0uria tuturor 5u0uriilor7, evlavia lui la ;reasfnta 3e0ioar fiind nemsurat.

(nd .l .ntre5a 0ineva /entru 0are motiv un4e /e 5olnavi 0u untdelemn din 0andel, el rs/undea: 6#oi 0itim .n S0ri/tur 0 -/ostolii un4eau /e 5olnavi 0u untdelemn sfin2it :i mul2i se vinde0au numai din a0easta. De0i, 0ui s urmm da0 nu -/ostolilorN7 Ji a:a 5olnavii 0are erau un:i de ;rea0uviosul, avnd 0redin2, se vinde0au. .n 0hilie la el mai erau :i alte 0andele :i mul2ime de lumnri de 0ear, mai mari :i mai mi0i, /use .n talere rotunde. Ha 4ndul a5ia 1mislit .n mintea unui vi1itator, 0 /entru 0e ard attea 0andele :i f0lii .n 0hilia ;rintelui Serafim, fiind v1tor 0u duhul, 5trnul a rs/uns: 6Du/ 0um :ti2i, eu am mai multe /ersoane 0are arat mare dra4oste de mine :i 0are fa0 mult 5ine Lorfanelor mele de la moarO Aadi0 mai0ilor din mnstirea DiveevsEB. Ei .mi adu0 untdelemn :i lumnri :i m roa4 s mi9lo0es0 .naintea lui Dumne1eu /entru dn:ii. Dar deoare0e eu, din 0au1a mul2imii, nu /ot s re/et toate numele lor la fie0are lo0 unde arat /ravila, atun0i a/rind a0este 0andele :i a0este lumnri 0a 9ertf lui Dumne1eu /entru ei. Ji a0olo unde tre5uie, fr s mai /omenes0 /e fie0are .n /arte, s/un: LDoamne, /omene:te /e to2i a0ei ro5i ai +i, /entru ale 0ror suflete Ri-am a/rins eu srmanul Serafim, a0este lumnri :i a0este 0andeleO. !ar 0um 0 a0easta nu este o ns0o0ire a mea, sau a:a o rvn neso0otit, fr ni0i un temei dumne1eies0, v adu0 s/re mrturie 0uvintele S0ri/turii. -:a de e=em/lu, .n "i5lie se s/une 0 Moise a au1it 4lasul Domnului 0are i-a 1is: 3oisii, 3oisii, poruncete !ratelui tu#aron s aprind candele naintea 3ea ziua i noaptea,

cci acesta este lucru plcut naintea 3ea i &ert! bine primit mi este AHev. 2<, 3B. !at, /entru 0are motiv :i Sfnta (re:tintate 0ea .ntemeiat de Dumne1eu a luat o5i0eiul s a/rind .n 5iseri0i :i .n 0asele 0redin0io:ilor 0re:tini 0andele .naintea sfintelor i0oane ale Mntuitorului, ale Mai0ii Domnului, ale Sfin2ilor .n4eri :i ale tuturor Sfin2ilor 0are au 5ine/l0ut lui Dumne1eu7. Desi4ur .n fa2a /uterii dumne1eie:ti nu este nevoie ni0i de 9ertfe, ni0i de /rinoase :i ni0i de vreo materie oare0are v1ut, 0a mi9lo0 de svr:ire a minunilor. +ina la vinde0area o0hilor or5ului din na:tere, 0a :i a/ele Siloamului, Domnul le-a folosit numai din 0au1a ne/utin2ei omene:ti, /rea le4at de formele sim2ite, v1ute, /i/ite. -0est lu0ru este vala5il :i .n 0a1urile 0nd Domnul svr:e:te minunile /rin vasele ale4erii Sale, Sfin2ii. De a0eea, :tiind 0 nu toat lumea este .n1estrat de Dumne1eu 0u un dar tot a:a de /uterni0 al 0redin2ei, 0um era el, ;rea0uviosul Serafim folosea la svr:irea vinde0rilor 0te o materie oare0are natural, 0a semn v1ut al darului lui Dumne1eu, 0are lu0ra /rin el .n 0hi/ nev1ut. .n rndul a0estor elemente a intrat de la un tim/ :i a/a din i1vorul "o4oslovului, numit du/ a0eea 63ntna lui Serafim7, des/re 0are ;rea0uviosul s/unea mai tr1iu: 6Eu m-am ru4at, 0a a/a din fntna a0easta s se fa0 vinde0toare de 5oli7. Ji de atun0i, .ntr-adevr, a/a a0estui i1vor a 0/tat /uteri de vinde0are minunate :i neo5i:nuite, 0are se /strea1 /n .n 1iua de ast1i A.n0e/utul vea0ului al CC-leaB. -:a de e=em/lu, a/a din a0est i1vor nu se

stri0, 0hiar da0 ar sta mai mul2i ani .n vase des0hise. -/oi, att 0ei 5olnavi, 0t :i 0ei snto:i se stro/es0 :i se s/al 0u ea .n tot tim/ul anului, 0hiar :i .n vreme de iarn :i se foloses0. Multor 0redin0io:i 0are sufereau de rni dureroase, ;rea0uviosul Serafim le /orun0ea s se s/ele 0u a/ din i1vorul su :i to2i se vinde0au numai din a0easta. )nii, s/lndu-se 0u a0east a/, .:i re0/tau vederea. -l2ii, numai 4ustnd-o 0u 0redin2, /rimeau 4ra5ni0 .nsnto:ire de felurite 5oli luntri0e :i se ridi0au din /atul 5olilor 4rele, .n 0are 10eau de vreme .ndelun4at. -:a, o femeie oare0are 0u numele V. Si/ea4hin, fiind 4reu 5olnav, sim2ea o mare mhnire .n suflet, deoare0e din 0au1a suferin2ei, 0u toat rvna ei 0re:tineas0, nu /utea res/e0ta sfintele /osturi. ;rea0uviosul Serafim i-a /orun0it s 5ea a/ din i1vorul "o4oslovului. Du/ a0easta, fr ni0i o sfor2are, i-a ie:it din 4t o mare 0antitate de venin :i s-a vinde0at. .n tot tim/ul holerei din anul &30, mul2ime de 0redin0io:i veneau la 63ntna lui Serafim7, unii 0hiar din lo0alit2i :i re4iuni foarte .nde/rtate, :i du/ 0redin2a lor /rimeau alinarea suferin2elor :i 0hiar vinde0are de/lin /rin folosirea a/ei sale minunate. )n 0/itan de 0avalerie, +e/lov, 0are avea /ro/riet2i .n 4uvernmntul E0aterinoslav, unde holera .n0e/use s se0ere o mul2ime de vie2i omene:ti, v1nd 0 servitorii si se .m5olnves0, :i-a amintit 0 ;rea0uviosul Serafim i-a s/us odat, mai .nainte: 6(nd vei avea vreo nevoie oare0are, atun0i s vii la smeritul Serafim .n 0hilie :i el se va ru4a /entru tine7. -mintirea a0estor 0uvinte -a .ndemnat

s vin 0u so2ia sa la ;rea0uviosul Serafim, 0a s-i s0a/e de a0east 5oal u0i4toare. Ji iat 0, .n a0eea:i noa/te, Serafim s-a artat .n vis so2iei lui +e/lov :i a sftuit-o s mear4 la 6!1vorul +eolo4ului7, s ia a/, s 5ea :i s se s/ele att ei, 0t :i slu9itorii lor. (u de/lin 0redin2 .n mi9lo0irea /l0utului lui Dumne1eu Serafim, so2ii +e/lov au /le0at la a0el i1vor, au 5ut, s-au s/lat :i au um/lut 0u a/a un vas, /e 0are l-au dus la mo:ia lor. .ntr-adevr, oamenii lui +e/lov, dintre 0are unii 0hiar tr4eau s moar, au 0:ti4at minunat vinde0are folosindu-se de a/a trimis de st/nii lor :i din a0ea 1i n-a mai murit nimeni de holer la mo:ia a0estui /ro/rietar 0redin0ios. #u rareori ;rintele Serafim se arta .n vedenii .n tim/ul somnului, /e 0nd era .n0 .n via2, 0um s-a artat :i so2iei 0/itanului +e/lov, mai sus /omenit, 00i /rimise :i a0est dar de la Dumne1eu, .nto0mai 0a marele !erarh #i0olae, f0torul de minuni :i al2i sfin2i de demult. 8 femeie 0redin0ioas 0u numele #atalia Ev4rafova, s0rie des/re a0easta urmtoarele: 6;e 0nd eram 0o/il am fost stro/it 0u a/ fiart :i din 0au1a arsurilor /uterni0e eram .n mare /rime9die. -9utorul /rimit de la medi0i nu mi-a adus ni0i un folos. Mtu:a mea, din a 0rei ne54are de seam mi se .ntm/lase a0east nenoro0ire, era .ntr-o 4ro1av .ntristare :i, nemai4sind ni0i o /osi5ilitate de vinde0are, s-a .ndre/tat 0u ru40iuni 0tre ;rintele Serafim. Ji adu0ndu-:i un /ortret 0u 0hi/ul 5trnului sihastru, m-a .nv2at 0a :i eu sin4ur s 0hem .n a9utor /e a0est 5inef0tor duhovni0. (hi/ul ;rintelui Serafim /e 0are mi -a

dat ea, eu l-am /us la 0/tiul /atului meu :i /e 0t /uteam, m ru4am lui 0u mintea. Ji iat 0 .n0 din /rima noa/te, l-am v1ut /e ;rintele Serafim .n vis. Se f0ea 0 eu .m/reun 0u /rin2ii mei am venit la Mnstirea Sarovului :i el .ndat 0e m-a v1ut, a 1is: L+u, mi0u2o, vei fi sntoas :i mtu:a ta de asemenea se va .nsnto:iO A00i :i mtu:a mea era foarte 5olnavB. De:te/tndu-m din a0eea vedenie din vis, am sim2it o mare u:urare a durerilor 0are m 0hinuiau :i .n 0urnd m-am vinde0at 0u desvr:ire. #u mult du/ a0eea m-am dus 0u /rin2ii mei la Sarov :i 0nd m-am a/ro/iat de sihstria ;rintelui Serafim, am .n0e/ut s m minune1 v1nd 0 mer4 /rin ni:te lo0uri 0unos0ute :i nu-mi ddeam seama 0um se f0ea una 0a asta. Mai /e urm .ns, mi-am amintit 0 toate a0este lo0uri, .nto0mai a:a 0um sunt, le v1usem .n vis. !ar 0nd m-am uitat la ;rintele Serafim m-am minunat /n la la0rimi, v1nd 0 to0mai .n a0ea .nf2i:are, 0um .l vedeam atun0i, mi se artase .n vis. Duhovni0es0ul ;rinte s-a .ndre/tat atun0i 0tre mine :i mi-a 1is 0u 5untate: L8, iat :i feti2a a venit la minePO -/oi, m-a luat .n 5ra2e, m-a srutat /e 0a/ :i m-a mn4iat mult vreme. "uni0a mea fiind de fa2, a 1is 5trnului: LEa, ;rinte, odat 0nd era 5olnav, te-a v1ut .n vis :i i-ai s/us 0 se va .nsnto:iO. ;rintele Serafim as0ultnd oare0um mirat 0uvintele 5uni0ii mele, s-a .ntors deodat 0tre mine :i mi-a 1is 6#u vrei o 0ea/N Eu am 0ea/ dul0e, nu iuteP7 :i servindu-m 0u o 0ea/ m-a mai .ntre5at: 6Ei, dr4u2a mea, a:a-i 0 e dul0e 0ea/aN7 Mai tr1iu, du/ mul2i ani, 0nd via2a mea a

devenit 0u totul .m/ovrat de 4reut2i, adeseori .mi venea .n minte 0 tratarea mea 0u 0ea/ dul0e a fost o .nde/rtat /revestire a soartei mele, 0u adevrat amar, :i a5ia atun0i m mn4iam 0u nde9dea .n o0rotirea ru40iunilor ;rintelui Serafim, 0are /ot /refa0e 0hiar :i 0ele mai amare ne0a1uri ale vie2ii, transformndu-le .n dul0ea2a mul2umirii, /rin /uterea smereniei :i a r5drii7. ;e .ndr0i2i, /l0utul lui Dumne1eu .i vinde0a uneori numai 0u /re1en2a sa, 0u 0ru0ea, ori 0u ru40iunea. 6-m fost martor, s0rie Eftimie Vasilievi0i, 0um ni:te oameni au adus 0u foarte mare 4reutate .n tinda 0hiliei din /ustie a ;rintelui Serafim, o femeie .ndr0it, 0are tot drumul se .m/otrivise s vin, iar 0nd a intrat .n tind a 01ut 9os :i arun0ndu-:i 0a/ul .n urm stri4a: L-rdeP -rdePO -tun0i ;rintele Serafim a ie:it din 0hilie :i 0u sila i-a turnat 0teva /i0turi de a4hiasm .n 4ur. .n a0el moment, am v1ut 0u to2ii 0um din 4ura ei a ie:it 0eva al5, 0a un noura: de fum, iar 0nd 5trnul a .nsemnat-o 0u semnul Sfintei (ru0i :i 5ine0uvntnd-o, a f0ut asu/ra ei o ru40iune, femeia :i-a revenit de-a 5inelea .n sim2iri :i a .n0e/ut :i ea s se roa4e .m/reun 0u el. Du/ a0eea am v1ut-o .n 5iseri0a 0ea mare din mnstirea Sarovului, de/lin sntoas :i am .ntre5at-o: L(um te mai sim2i a0umNO !ar ea mi-a rs/uns: LSlav lui Dumne1euP Din a0el moment, nu mai simt ni0i o durereO7. @u40iunile ;rintelui Serafim aveau atta /utere .n fa2a milostivirii lui Dumne1eu, .n0t erau .n stare s do5ndeas0 :i adaos de via2 de la St/nul vie2ii :i s dea .ndre/tare 0hiar :i 0elor 0e 10eau /e

/atul mor2ii. )n asemenea 0a1 s-a .ntm/lat 0u femeia -le=eia >urievi0ea, so2ia unui oare0are Vorotilov, din satul ;avlov, 9ude2ul >or5atovsE, 0are fiind 4reu 5olnav, tr4ea s moar. So2ul ei, avnd mare 0redin2 .n mi9lo0irea ru40iunilor ;rintelui Serafim, a aler4at la el, ru4ndu- 0u durere s a9ute so2iei lui 0are se 0hinuia. "trnul .ns i-a des0o/erit 0 so2ia lui tre5uie s moar. Vorotilov, la au1ul a0estor 0uvinte, um/lndu-se de amare la0rimi, a 01ut la /i0ioarele ;rintelui Serafim :i a .n0e/ut s-l roa4e /entru .ntoar0erea vie2ii :i .nsnto:irea ei. -tun0i ;rea0uviosul s-a adn0it 0a la 1e0e minute .n 6ru40iunea min2ii7, du/ 0are des0hi1ndu-:i o0hii, a ridi0at .n /i0ioare /e Vorotilov :i i-a s/us 0u fa2a vesel: 6#u, 5u0uria mea, Domnul va drui via2 so2iei tale7. Vorotilov s0ulndu-se, a mers a0as 0u ne4rit 5u0urie :i a aflat 0 so2ia lui s-a sim2it mai 5ine, .n0e/nd 0hiar din a0ele 0li/e, 0nd Serafim, svr:ea ru40iunea lui struitoare. (urnd du/ a0eia femeia s-a vinde0at 0u desvr:ire. -lteori, ru40iunile lui se artau .n0 :i mai /uterni0e, mer4nd /n a0olo, .n0t s0him5au 0u desvr:ire soarta omului, /rin .ndr1neala 0u totul neo5i:nuit, /e 0are o 0/tase .n fa2a lui Dumne1eu. Ji a0est lu0ru nu tre5uie s ne mire. 8mul este druit de Dumne1eu 0u ni:te /uteri, att tru/e:ti, 0t :i suflete:ti, de o trie /e 0are uneori ni0i el sin4ur nu o 5nuie:te. (eea 0efa0e s nu-:i dea seama de /ro/riile lui /uteri, sau mai de4ra5 s nu-:i /oat da seama, este /0atul i1vort din e4oism, sau din iu5irea e=a4erat de sine, 0are- fa0e nesuferit att .n fa2a semenilor, 0t :i .n fa2a lui Dumne1eu. He/dnd

.ns a0east iu5ire de sine, .n0e/e .n mod fires0 s iu5eas0 .n0etul 0u .n0etul /e a/roa/ele :i /e Dumne1eu. !ar iu5irea de Dumne1eu .l determin :i s/re svr:irea fa/telor vredni0e de El, .n0e/nd 0u 0ur2irea de /atimi. -/oi, /e msura 0ur2irii de /atimi, i se d :i luminarea min2ii, 0are a9ut /e om s /trund .n 0ele mai as0unse taine ale vie2ii omene:ti :i s .n2elea4 tainele lui Dumne1eu. -0easta este, .n .n2eles 0omun, .ndumne1eirea firii omene:ti /rin har, 0are transform /e om .ntr-un or4an de lu0rare a darurilor Duhului Sfnt sau, mai dire0t, un or4an /rin 0are lu0rea1 Dumne1eu. De a0eea, tre5uie s .n2ele4em 0 sfntul 0are fa0e o minune, ori0t de mare ar fi ea, n-o svr:e:te el, 00i a0easta este o lu0rare 0are de/:e:te /uterile naturale ale firii omene:ti, 0i o fa0e Dumne1eu, (are a 1is: Cel ce crede ntru 3ine, lucrurile pe care le !ac u i acela le va !ace i nc mai mari dect acestea va !ace) De a0eea, sfntul, /rin /uterea darului Duhului Sfnt, /rin 0ur2irea de /atimi :i /rin transformarea inimii sale, devine un tron /e 0are se sl:luie:te Dumne1eu, :i se /oate ridi0a la o a:a .nl2ime .n /lanul vie2ii duhovni0e:ti, .n0t s devin un adevrat instrument nu numai de svr:ire a lu0rurilor lui Dumne1eu, dar :i de 0unoa:tere a voii Hui, :i 0a/a5il s-i 0ear lu0ruri 0u totul neo5i:nuite. Ji ;rintele Serafim, des/re a 0rui via2 am luat 0uno:tin2 /n a0um, a atins o astfel de 0ulme a vie2ii duhovni0e:ti. -m amintit mai sus de mo:ierul Mihail Vasilievi0i Mantorov, /rimul dintre 0ei vinde0a2i .n 0hi/ minunat de ;rintele Serafim. -0est Mantorov

s-a f4duit sr0iei de 5un voie :i a rmas s slu9eas0 0elui 0e -a vinde0at :i s .nde/lineas0 voia lui. Sora a0estuia, Elena Vasilievna, f0ea /arte din numrul 0elor dous/re1e0e surori din noua mnstire ADiveevsEB. -0esteia, ;rea0uviosul Serafim i-a dat o 0iudat 6as0ultare7, nemai.ntlnit /n a0um .n istoria nevoin2elor 0lu4re:ti, anume 6s moar7. (hemnd-o odat la el, i-a s/us: 6"u0uria mea, tu totdeauna m-ai as0ultat :i de a0eea vreau :i a0um s-2i dau o as0ultare. 8are o vei .nde/lini tu, mai0N7 6Eu .ntotdeauna te-am as0ultat, a rs/uns Elena Vasilievna, :i totdeauna sunt 4ata s te as0ult7. 6Ve1i a:a, 5u0uria meaP7, a e=0lamat duhovni0es0ul ;rinteI a/oi a 0ontinuat: 6!at, ve1i, mai0, Mihail Vasilievi0i, fratele tu, este 5olnav ai0i la noi :i i-a sosit vremea s moar. El tre5uie s moar, mai0I dar el mai este de tre5uin2 la a0east o5:te, /entru LorfaneleO noastre. -:a 0 iat 0are este as0ultarea ta: mori tu, mai0, .n lo0ul lui Mihail Vasilievi0iP7 6"la4oslove:te, ;rinte7, a rs/uns 0u smerenie Elena Vasilievi0i :i oare0um 0u 0alm. Du/ a0eea ;rintele Serafim a stat mult de vor5 0u dnsa, .nveselindu-i inima :i s/unndu-i multe des/re moartea tru/eas0 :i des/re via2a 0ea ve:ni0. Elena Vasilievna a as0ultat la .n0e/ut .n t0ereI dar mai /e urm tul5urndu-se a stri4at deodat: 6;rinte, m tem de moarteP7 6(e avem noi 0u tine, 5u0uria mea, da0 te temi de moarteN7, a rs/uns ;rintele Serafim. 6.n fa2a noastr, a 0elor 0e 0redem .n Domnul nostru !isus Dristos, a0est lu0ru nu .nseamn alt0eva, de0t 0 tu vei mer4e .ntr-o 5u0urie nesfr:it7.

Elena Vasilievna :i-a luat 5la4oslovenia s /le0e, dar numai 0e a /:it /ra4ul 0hiliei :i a 01ut 9os. Cenia, sora ei, 0are era de fa2, a a/u0at-o, iar ;rintele Serafim a /orun0it s-o a:e1e .n si0riul lui de /e sal. -/oi a adus a4hiasm, a stro/it-o /e Elena, i-a dat s 5ea :i astfel :i-a revenit .n sim2iri. -/oi, .ntor0ndu-se a0as, ea s-a .m5olnvit :i a 01ut la /at, 1i0nd: 6De a0um nu m voi s0ula7. Du/ 0teva 1ile de 5oal i-au f0ut Sfntul Maslu :i au .m/rt:it-o 0u Sfintele +aine .n fie0are 1i. Duhovni0ul su, /rintele SadovsEi, v1nd sl5i0iunea ei, a sftuit-o s s0rie fratelui ei Mihail Vasilievi0i, 0are o iu5ea foarte mult, dar ea a rs/uns: 6#u, /rinte, nu tre5uie. Mi-e mil de el :i asta va tul5ura :i mai mult sufletul meu, 0are :i a:a nu se .nf2i:ea1 .naintea Domnului destul de 0urat, 0um s-ar 0uveni7. - treia 1i du/ sfr:itul Elenei Vasilievna, sora ei Cenia, s-a dus /lin de la0rimi la ;rintele Serafim. V1nd-o, Marele stare2, 0are iu5ea mult /e 0ea adormit, 0a /e o femeie drea/t 0e era, 0um iu5ea :i /e 0elelalte surori 0are /urtau 4ri9 de mntuirea sufletelor lor, fr s vrea s-a tul5urat :i el :i trimi2nd /e Cenia a0as i-a 1is: 6Du-te a0um :i /este /atru1e0i de 1ile s vii ai0i. +re5uie .ns 0a .n toate a0este /atru1e0i de 1ile s se slu9eas0 Sfnta Hitur4hie. Ji f 0um :tii tu, 0a1i la /i0ioarele /rintelui Vasile, numai Hitur4hie s se svr:eas0 .n fie0are 1iP7 ;rintele Serafim /orun0ea 0u mare struin2 a0estea, deoare0e :tia 0 Sfnta Hitur4hie, 0a Yertf fr de sn4e a Domnului, este 0ea mai /uterni0 temelie a .ntre4ii vie2i duhovni0e:ti a "iseri0ii :i

nde9de de ne1drun0inat a mntuirii sufletului omenes0. Sfnta Hitur4hie 0u/rinde .n ea 0ulmea /uterii dumne1eie:ti, artat .n lume /entru mntuirea tuturor :i .n2elesul 0el mai .nalt al "iseri0ii, via2a ei .ntrea4, 0a or4an v1ut .n 0are sl:luie:te taini0 !/ostasul Duhului Sfnt, 0a .ntr-un tem/lu, du/ modul .n 0are a sl:luit !/ostasul 3iului .n tru/ul ne/rihnit al 3e0ioarei. ;rimind a0east /orun0, Cenia Vasilievna a /le0at /ln4nd, iar /rintele ;avel, ve0inul de 0hilie al ;rintelui Serafim, -a v1ut 0um foarte mult vreme du/ a0eea a um5lat /rin 0hilia lui tul5urat, 1i0nd mereu: 6#imi0 nu .n2ele4P ;ln4eP Dar da0 ar fi v1ut ele sufletul ei 0um a 15urat, 0um s-a .nl2at 0a o /asreP Deruvimii :i Serafimii s-au dat la o /arte, iar ea s-a .nvredni0it s stea a/roa/e de Sfnta +reime, 0a o fe0ioarP7 (nd Cenia Vasilievna a venit la Sarov .n a /atru1e0ea 1i de la moartea surorii sale Elena, du/ 0um /rimise /orun0, atun0i ;rintele Serafim, mn4ind /e iu5ita lui 0ntrea2, a 1is 0u 5u0urie: 6(e /roaste sunte2iP De 0e /ln4iN 3ire:te, asta este un /0atP #oi tre5uie mai ales s ne 5u0urm, 00i sufletul ei s-a .nl2at 0a o /orum5i2 0urat :i a fost dus .n fa2a Sfintei +reimi. Dinaintea ei s-au ferit Deruvimii :i Serafimii :i toate /uterile 0ere:ti. Ea este .n rndul 0elor 0e slu9es0 de a/roa/e Mai0ii Domnului, 0a o 0o/il de 0as. De a0eea, tre5uie mai ales s ne 5u0urm :i s nu /ln4em7. )nora feri0itul le /re1i0ea moartea a/ro/iat, dorindu-le s nu trea0 la 0ele ve:ni0e, fr a se fa0e vredni0i de 0re:tineas0a .n4ro/are. (unoa:terea

tainelor 0u /rivire la 0easul mor2ii se arta la el 0u o /utere deose5it. .n anul &32, ;rea0uviosul a /re1is sfr:itul lui -le=ei Metodievi0i ;roduEin. 6Hundu-ne rmas 5un la /le0are - s0rie unul din .nso2itorii lui ;roduEin ;rintele Serafim -a invitat .n 0hilie, unde -a .ntm/inat 0u un mnun0hi de lumnri a/rinse. Hi/ind /atru dintre ele de mar4inea si0riului su din sal, ;rintele Serafim a tras /e ;roduEin 0tre sine, a /rivit fi= :i trist .n o0hii lui, a/oi .nsemnnd 0ru0i: ra0la de ste9ar 0u 0ru0ea lui /reo2eas0, a /re1is 4rav :i maiestuos: LHa ;o0rovPO7 Aadi0 la -0o/ermntul Mai0ii DomnuluiB. (uvintele ;rintelui Serafim au fost .n2elese :i de ;roduEin :i de 0ei 0e erau de fa2, 0a /re1i0ere a sfr:itului a0estuia, 0eea 0e s-a .m/linit .n a0ela:i an, mai /resus de ori0e a:te/tare. De a0eea, 0hiar :i .n a0ea ultim 1i din via2a lui, ;roduEin s-a sim2it voios :i a /rimit 0u 5u0urie mul2i /rieteni 0are veneau s-l feli0ite /entru /rimirea Sfintelor +aine. -/oi deodat, /e la ora dou :i 9umtate du/ amia1a, 0el /e 0are toat lumea .l numea 6/rietenul 0elor li/si2i :i nevoia:i7 A00i era un mo:ier foarte milostivB, s-a lsat .ntr-un fotoliu :i a murit lini:tit, fr s simt nimi0, .nto0mai 0um ar adormi un 0o/il .n 5ra2ele mamei sale. -ltora le /re1i0ea, 0u s0o/ul 0a s se .ndre/te1e, /edea/sa lui Dumne1eu 0are-i va a9un4e, da0 nu se vor .ndre/ta. Sftuind odat /e o femeie s-:i /un toat sr4uin2a /entru .ndre/tarea /e 0alea 0ea 5un a so2ului ei, el a amenin2at-o astfel: 6Da0 so2ul tu nu se va lsa de a0este /atimi .nrd0inate .ntr-.nsul, atun0i el nea/rat va fi /ede/sit de Dumne1eu7.

A;rea0uviosul .l .nvinuia de desfrnare, .ndr1neal, nedre/t2i, asu/rirea su/u:ilor, 0ru1imea inimiiB. Ki0nd a0easta, el a luat de /e so5 un mnun0hi de a:0hii :i le-a dat femeii, 1i0nd: 6#a, ia a0este a:0hii :i le /strea17. 6.n2elesul .nfri0o:at al a0estui dar 0iudat :i ne.n2eles atun0i, s/unea femeia, s-a lmurit /entru mine a5ia atun0i 0nd, .n tim/ul unei furtuni, o lovitur /uterni0 de ful4er s-a a5tut /este 0asa noastr :i .ntr-o 0li/, .n urma trsnetului 0are a s0/rat, a fost de15rnat un 0ami1 de lemn de la fereastr :i s-a sfrmat .ntr-o mul2ime de a:0hii mi0i, dintre 0are 0ea mai mare /arte au srit .n fa2a so2ului meu. !15it de a0east lovitur /uterni0, el a mai trit /u2in :i .ndat a murit. Du/ a0easta, fr s vreau, mi-am adus aminte de 0uvintele ;rintelui Serafim :i a5ia atun0i am .n2eles sensul a0elui dar 0iudat, du/ a/aren2, :i m-am minunat de uimitoarea lui vedere 0u duhul7. (elui .ntru Dumne1eu adormit, -rhimandritul -ntonie, 0ondu0torul mnstirii VasoEo4orsE, i-a /re1is 4ra5ni0a :i nea:te/tata lui transferare .n marea lavr 6Sfnta +reime - Ser4hiev7, /e 0are i-o va .n0redin2a /urtarea de 4ri9 a lui Dumne1eu s/re 0ondu0ere, .n 0alitate de lo02iitor de e4umen. -0est lu0ru s-a :i .ntm/lat 0urnd du/ a0eea, 00i ;rintele -ntonie a fost 0hemat la a0east .nalt slu95 du/ dorin2a /ersonal a marelui Mitro/olit al Mos0ovei, 3ilaret :i a 0ondus a0east vestit Havr .ntre anii &3 - &%%, adu0nd-o la o mare .nflorire din toate /un0tele de vedere. -stfel, darul .naintevederii, 0a :i 0el al fa0erii de minuni, s/orea :i se .ntrea .n feri0itul a0esta /rinte, odat 0u .nl2area

ne0ontenit /e s0ara virtu2ilor :i a tuturor fa/telor 5une, deoare0e /entru el nu e=ista ni0i0nd o/rire /e lo0 :i 0u att mai mult dare .na/oi, din 0au1a ne.n0etatei sale /rive4heri asu/ra vie2ii suflete:ti :i asu/ra tuturor mi:0rilor luntri0e. 3oarte adeseori ;rea0uviosul Serafim ddea sfaturi folositoare de suflet /entru viitor, :i 0u /uterea duhului su adn0 /trun1tor 0itea .n suflet .ntre5rile :i nedumeririle 0are frmntau /e 0ei 0e veneau la dnsul du/ .ndrumri, mai .nainte 0a ei s fi a/u0at s s/un 0eva. (0i sufletul omului era, /e dre/t 0uvnt, des0o/erit .n fa2a lui 0a :i 0hi/ul .n o4lind, a:a 0um s/usese oare0nd /rintele -ntonie, des/re 0are a fost vor5a mai .nainte. ;e unii 0are, dintr-o ru:ine ne.ndre/t2it, nu-:i mrturiseau sin0er toate /0atele lor, temndu-se de mustrrile lui, el .i mrturisea :i a:a, s/unnd sin4ur fa/tele lor 0ele tinuite, .n tim/ 0e ei t0eau. -deseori, /l0utul lui Dumne1eu adu0ea /e /0to:i la mrturisire numai 0u /rivirea sa :i /rintr-un sin4ur 0uvnt, f0ndu-i s se .ndre/te1e de 4re:elile :i /0atele lor. 8dat, de e=em/lu, un stean se silea s str5at :i el /rin mul2ime, dar ori de 0te ori .n0er0a, era o/rit de o /utere nev1ut. .n 0ele din urm, .nsu:i Serafim, .ndre/tndu-se 0tre el, -a .ntre5at 0eva mai as/ru: 6Dar tu, .n0otro vrei s tre0iN7 -tun0i o sudoare 5o4at a 0u/rins fa2a 5ietului stean :i a .n0e/ut a se 0i de /0atele lui .n au1ul tuturor 0elor 0e erau de fa2, 1i0nd: 6- 4hi0it ;rintele Serafim, .ntr-adevr, eu sunt un ho2 :i /n a0um am furat va0i :i oi :i .n0 mai .ndr1nes0 s m a/ro/ii de un astfel de lumintor7.

S/re adn0ile sale 5trne2i, ;rea0uviosul Serafim s-a .nvredni0it a /rimi de la Dumne1eu :i alte minunate :i neo5i:nuite daruri ale Duhului Sfnt. ):ile 0hiliei lui nu se mai .n0hideau ni0iodat. .n toat /urtarea lui, att 0u 0ei de a/roa/e, 0t :i 0u to2i 0redin0io:ii strini 0are veneau la dnsul, se arta .ntotdeauna lmurit 0 era adn0 /truns de duhul milei 0re:tine :i al smeritei .n2ele/0iuni. (uvintele lui, att 0u 0lu4rii, 0t :i 0u mirenii, uimind /rin minunata lor sim/litate, /rodu0eau 0ea mai adn0 mi:0are sufleteas0, .nvin4nd 0u /uterea lor 0hiar :i /e 0ei mai .ndoielni0i 0u inima :i /e 0ei ne0redin0io:i, .ndre/tndu-i /e 0alea mntuitoarei /o0in2e. Mare struin2 /unea el, .ndeose5i, 0a .n sufletele tuturor s stre0oare lumina mn4ierii, /entru a alun4a de a0olo .ntristarea :i de1nde9dea, su5 ori0e form :i /e ori0e 0ale ar fi venit. 8dat un frate din Mnstirea Sarovului, fiind .ntr-o a:a de mare mhnire, .n0t era 4ata s 0ad .n de1nde9de, a ru4at /e un altul s mear4 s .m/art 0u el 0teva minute din .ntristarea lui. Du/ ve0ernie amndoi a0e:ti fra2i au ie:it /e /oarta mnstirii :i au mers s se /lim5e /rin 4rdin, de 9ur .m/re9ur, mn4indu-se unul /e altul /rin sfaturi folositoare. Mer4nd a:a, s-au a/ro/iat de drumul 0are du0e 0tre i1vorul lui Serafim. -tun0i fratele 0el .ntristat a fost de /rere s 0oteas0 .ntr-o /arte, 0a nu 0umva s se .ntlneas0 0u ;rintele Serafim, .n a0east stare de mhnire sufleteas0. Dar mai .nainte de a fi a/u0at ei s se de/rte1e de drum, iat :i /e 5trnul a/roa/e, venind 0tre dn:ii. Era .ntr-o 2inut destul de interesant: o /arte din mantia lui al5 era

ridi0at su5 0in4toare, a:a 0um o5i:nuies0 fra2ii 0nd sunt la lu0ru, iar /ul/ana o avea lsat .n 9os. ;e 0a/ avea o 5asma foarte mare, de 0uloare verde, 0um se /oart .n /r2ile @sritului: unul din 0a/ete i se tra /e /mnt, iar altul .i .nf:ur 4tul. (ei doi fra2i i-au f0ut metanie /n la /mnt. "trnul .ns, 0a un adevrat /rinte iu5itor de fii, i-a 5ine0uvntat 0u o deose5it 5untate, a/oi a 0ntat urmtorul stih din /esna !C a ;ara0lisului Mai0ii Domnului, 0are se 0nt la ori0e ne0a1 :i .ntristare sufleteas0: 6)m/le de 5u0urie inima mea, 3e0ioar, 0eea 0e ai /rimit /linirea 5u0uriei, mhnirea /0atului /ier1nd7. -/oi, i15ind 0u /i0iorul .n /mnt, a 1is: 6#u mai este ni0i un motiv s ne des0ura9m, 00i Dristos a 5iruit totul: /e -dam -a i15vit, /e Eva a slo5o1it, moartea a omort7. Starea sufleteas0 a duhovni0es0ului /rinte s-a revrsat /ar0 deodat :i .n sufletele mhnite ale 0elor doi fra2i, :i ei, .nviora2i de 5u0urie, s-au .ntors .n mnstire .ntr-o stare de /a0e a inimii. Este :i a0esta un frumos e=em/lu de tmduire sufleteas0, 0u a9utorul do0toriei ru40iunii, .nl2at mai ales 0tre ;reasfnta #s0toare de Dumne1eu, o0rotitoarea 0ald :i 5u0uria tuturor s0r5i2ilor. Mhnirea a0easta 0are du0e sufletul omenes0 de attea ori la de1nde9de, ;rea0uviosul o 0onsidera 0a un semn vdit al unei vie2i trite de/arte de Dumne1eu :i o 0ondamna .ntotdeauna 0u mare as/rime. 6Sufletul /lin de mhnire, 1i0ea el, devine li/sit de .n2ele/0iune :i furios, ne/utnd ni0i s /rimeas0 lini:tit un sfat 5un, ni0i s rs/und 0u 5lnde2e la .ntre5rile 0e i le-ar /une 0ineva. Mhnirea este

viermele inimii 0are roade /e mama 0e -a ns0ut. (ine a 5iruit .ns /atimile, a0ela a 5iruit :i mhnireaI iar 0el 5iruit de /atimi, nu /oate s0/a ni0i de o0hiul mhnirii. Ji du/ 0um /e 0el 5olnav .l 0uno:ti du/ 0uloarea fe2ii, tot a:a 0el st/nit de /atimi este demas0at de mhnire. (el 0e iu5e:te lumea, .i este 0u ne/utin2 s nu se mhneas0I iar 0el 0e a 5iruit lumea, totdeauna este vesel7. )n sin4ur fel de mhnire a/ro5a el, so0otind-o 0hiar a fi mntuitoare: era mhnirea 0ea du/ Dumne1eu, i1vort din 0on:tiin2a /0atului. Des/re a0easta s/unea: 6Du/ 0um fo0ul 0ur2e:te aurul, tot a:a mhnirea 0ea du/ Dumne1eu 0ur2e:te inima /0toas7. -:a .n2ele4ea ;rintele Serafim trirea 0ea .n Dristos :i a:a 0re:tea duhovni0e:te .n fie0are 1i, s/orind ne0ontenit .n fa/ta 0ea 5un :i luminnd totul .n 9urul lui, .nto0mai 0a o f0lie /us .n sfe:ni0. 8 astfel de via2 trit numai /entru Dumne1eu :i /entru 1idirea sufleteas0 a a/roa/elui, .m/odo5it 0u 0ele mai .nalte virtu2i :i sfin2it 0u 0ele mai alese daruri ale Duhului Sfnt, ni0i nu /utea s fie altfel, de0t 0a un adevrat sfe:ni0 luminos, 0are-:i rs/nde:te ra1ele sale /n de/arte, .m5lsmnd atmosfera .n0on9urtoare 0u /arfumul 0eres0 al tuturor 5unt2ilor. De a0east 5un mireasm :i de a0east 5inef0toare lumin au rmas ne.m/rt:i2i doar a0eia 0are n-au avut /rile9ul s vin ni0iodat .n Mnstirea Sarovului .n tim/ul vie2ii Marelui ;rinte Serafim, sau a0eia 0are n-au au1it ni0iodat des/re minunata lui vie2uire 0ea du/ Dumne1eu. .n 4eneral .ns, se /oate s/une 0 influen2a duhovni0eas0 a vie2ii, a minunilor :i a .nv2turilor ;rintelui Serafim

s-a rs/ndit /n .n 0ele mai .nde/rtate 0ol2uri ale /mntului @usiei, str5tnd /rintre 0redin0io:ii din toate /turile so0iale. +o2i .l :tiau :ires/e0tau 0a /e un mare nevoitor, 0a /e un mare f0tor de minuni :i 0a :i un 4ra5ni0 a9uttor. (hiar :i 0u0erni0ii /reo2i :i /reasfin2i2ii E/is0o/i :i -rhierei ai "iseri0ii 8rtodo=e @use, 0are se f0user 0unos0u2i :i 0hiar vesti2i /rin mari nevoin2e :i .nalt vie2uire duhovni0eas0, /strau .n sufletele lor un adn0 res/e0t :i o mare evlavie fa2 de a0est 6.n4er /mntes0 :i om 0eres07, a 0rui via2 se .nl2a deasu/ra nivelului o5i:nuit...

(a/itolul !! @EVX@S-@E ,# -(R!)#E. ;X@!#+EHE SE@-3!M J! MX#XS+!@E- D!VEEVSM


-far de 0redin0io:ii de /retutindeni :i afar de fra2ii 0lu4ri din Mnstirea Sarovului :i alte mnstiri de 0lu4ri, mai .nde/rtate sau mai a/ro/iate, o deose5it influen2 a avut ;rintele Serafim asu/ra de1voltrii :i re.nviorrii duhovni0e:ti din mnstirile de 0lu4ri2e. Dintre a0estea, o im/ortan2 0u totul deose5it au avut le4turile lui duhovni0e:ti 0u mnstirea de 0lu4ri2e DiveevsE, 0ea 0are formea1 un 0a/itol s/e0ial, de o foarte mare im/ortan2 .n via2a lui.

-0east mnstire a fost .ntemeiat /e la anul %&0 de o /ro/rietreas din 4uvernmntul Vladimir, anume -4atia Semenova Meli4unov, vduva unui 0olonel. ;ier1ndu-:i so2ul din tinere2e, ea :i-a /us .n 4nd s-:i .n0hine tot restul vie2ii lui Dumne1eu :i 0u a0est s0o/ a um5lat mult vreme vi1itnd diferite lo0uri sfinte. Ji iat 0, odihnindu-se odat .n satul Diveevo, la o de/rtare de 2 verste de Mnstirea Sarovului, a a2i/it /u2in :i a v1ut /e Mai0a Domnului 0are i-a /orun0it s rmn .n a0est lo0 :i s ridi0e o 5iseri0 .n 0instea i0oanei Sale f0toare de minuni din Ma1an. Mai tr1iu, /e ln4 -4atia Meli4unov, 0are a intrat .n 0inul 0lu4res0 su5 numele de -le=andrina, s-au mai adunat :i alte nevoitoare, /unndu-se astfel .n0e/utul Mnstirii DiveevsE, nume la 0are mai tr1iu s-a adu4at, .n 0hi/ nedes/r2it, :i numele ;rea0uviosului Serafim de Sarov, numindu-se 6Serafim-DiveevsE7. .n0 /rima e4umen, -le=andrina, a hotrt /e /atul de moarte 0a, /e viitor, .n4ri9irea surorilor s 0ad .n seama ;rintelui Serafim, 0are /e atun0i era a5ia dia0on. Du/ a0eea :i feri0itul ;ahomie, e4umenul Sarovului, /rsind a0east lume, tot /e dnsul -a .nsr0inat 0u 4ri9a a0estei mnstiri. Ji ;rea0uviosul Serafim s-a .n4ri9it de ea 0u adevrat dra4oste /rinteas0 :i 0u desvr:it druire. Surorile din DiveevsE veneau la dnsul /entru 5ine0uvntare :i de1le4area diferitelor nedumeriri, s/unndu-i des/re nevoile lor. !ar el 0u mare 4ri9 le ddea sfaturi folositoare, interesndu-se 0u toat aten2ia de via2a :i rnduielile o5:tii lor. ;rin a9utoarele /rimite de la diferi2i 0redin0io:i 0u dare de mn, 0are /strau .n

sufletele lor o mare evlavie :i res/e0t fa2 de el, :i dintre 0are unii fuseser vinde0a2i /rin ru40iunile lui, Mnstirea DiveevsE a luat o mare de1voltare, att .n /rivin2a 0elor de tre5uin2 /entru trai, 0t :i .n /rivin2a .nmul2irii /ersonalului. 8dat 0u a0easta, ;rintele Serafim a des/r2it mnstirea .n dou /r2i, a:a 0, la oare0are distan2 de 0hiliile ve0hi, s-a 0onstruit un nou 0or/ de 0hilii, formnd o nou in0int, 0u 5iseri0a a/arte, .n0t era 0a o mnstire deose5it, rmnnd .ns su5 a0eea:i autoritate :i 0ondu0ere o5:teas0. 6-0easta, s/unea el, s-a f0ut 0u voia lui Dumne1eu :i a Mai0ii Domnului7. !ar des/r2irea surorilor a f0ut-o /l0utul lui Dumne1eu, deoare0e so0otea ne/otrivit :i nefolositor, 0a fe0ioarele 0ele 0urate s trias0 la un lo0 0u vduvele 0are triser, mai mult sau mai /u2in, .n via2a de 0sni0ie, 0a s le fereas0 /e a0estea de a au1i ori0e fel de dis0u2ii :i vor5e .n le4tur 0u o astfel de via2. Ji tot du/ /ov2uirea Mai0ii Domnului, ;rea0uviosul Serafim a ales /entru a0east 0onstru02ie o /or2iune de /mnt la vreo dou sute de metri de/rtare de ve0hea 5iseri0 a Mnstirii DiveevsE, 0are a fost donat anume /entru a0east lu0rare. Des/re 4ri9a /e 0are o /urta Mai0a Domnului /entru a0east nou mnstire, se s0riu urmtoarele: 6.nsu:i a0est lo0, unde se afl a0um 0analul, era un lo0 dre/t :i ;rintele Serafim a /orun0it s se sa/e ai0i, 0a s fie neuitat /entru totdeauna /ote0a /e unde a venit Mai0a Domnului, 0nd a luat Mnstirea DiveevsE .n st/nirea ei. L(0i a0est 0anal .n0hi/uie:te urmele /a:ilor Mai0ii DomnuluiO, a s/us ;rintele Serafim de mai multe ori. L-:a 0 ni0i o

sin4ur /iatr nu s-a /us .n DiveevsE fr voia eiO, mrturise:te /rintele mai de/arte, L:i nu s-a /rimit vreo sor .n mnstire, ni0i nu s-a /us vreo rnduial, fr 0onsim2mntul eiO7%%. -0east druire desvr:it a Mnstirii DiveevsE .n /urtarea de 4ri9 a Mai0ii Domnului ne aminte:te de Sfntul Munte al -tonului A-thosB, unde ea este so0otit 6St/n suveran7. (0i a0est munte /oart numele de 6;mnt al Mai0ii Domnului7 :i st su5 o0rotirea eiI .ntrea4a 0ondu0ere a a0estui 2inut monahal a/ar2ine Mai0ii Domnului. (lu4rii 0are vin ai0i din alte /r2i /entru .n0hinare, :tiind a0est lu0ru :i v1nd de de/arte a0east 4rmad de 0reste muntoase a0o/erite de mnstiri, 0ad la /mnt :i 1i0 0u /ln4ere: 6+e 0instim, o, lim5 a -tonului, 0as sfnt a Mai0ii DomnuluiP #e .n0hinm E4umenei :i Stare2ei tale, ;reasfintei St/ne, ;rea0uratei 3e0ioare :i Mai0ii Domnului nostru !isus Dristos7. +otodat /e a0est /mnt donat /entru mnstirea 0ea mi0, ;rintele Serafim a 0onstruit :i o moar /entru tre5uin2a vie2uitoarelor de ai0i, de unde :i denumirea /e 0are le-o da el totdeauna du/ a0eea, de 6surorile de la moar7. .n felul a0esta ;rea0uviosul a .nfiin2at o o5:te nou, 0are s-a numit 6Serafim-DiveevsE7, deose5it de a0eea de mai .nainte, .ntemeiat de -4atia Meli4unov. .n4ri9indu-se de Mnstirea DiveevsE :i .ndeose5i de 6orfanele sale de la moar7, ;rintele Serafim era un mn4ietor /ermanent .n .ntristrile mult ostenitoarei vie2i 0lu4re:ti, /lin de li/suri 4rele, .n0ura9nd :i .m5r5tnd /e 0ele sla5e 0u firea -

77

Letopiseul 3nstirii "iveevs2, la !liin, /. &$-$0.

dintre 0are unele 0hiar voiau s se .ntoar0 la via2a lumeas0, fiind 0onstrnse de 0ele mai mari li/suri -, deoare0e, .n a0ea vreme, mnstirea nu era asi4urat 0u nimi0 din 0ele de tre5uin2. Dar 0u a9utoarele /rimite /rin mi9lo0irea ;rintelui Serafim, Mnstirea DiveevsE a .n0e/ut s /ros/ere .n 0ele de tre5uin2 /entru via2 :i s atra4 s/re dnsa din 0e .n 0e mai multe surori, 0are 0utau, su5 /rinteas0a lui /ov2uire, o vie2uire 0lu4reas0 /l0ut lui Dumne1eu. )nele .:i .n0hinau via2a .n mnstire .n semn de mul2umit lui Dumne1eu :i ;rea0uviosului Serafim, /entru vinde0rile /rimite /rin mi9lo0irea ru40iunilor lui. ;e altele .ns, 0unos0ndu-le 0u a9utorul darului vederii 0u duhul, le 5ine0uvnta din tinere2e s/re intrarea .n via2a monahal :i a/oi le /ov2uia s .m5r2i:e1e a0east via2. -ltele, fiind de a0um de vrst ma9or :i :tiindu- .n4ri9itor al a0estei mnstiri, veneau anume la el, 0erndu-i s fie /rimite .n rndul surorilor. (hiar :i .n a0este 0a1uri, el nu lu0ra du/ nevoile a/arente ale mnstirii, 0i tot du/ 0eea 0e :tia /rin des0o/erire de la Dumne1eu sau du/ 0eea 0e 0uno:tea 0u mintea lui luminat. S-a .ntm/lat, de e=em/lu, 0 au venit odat la el dou fete: una tnr, fii0 de ne4ustor, iar alta mai vrstni0, de vi2 no5il. -0easta din urm ardea din tinere2e 0u inima de dra4ostea lui Dumne1eu :i dorea din tot sufletul s se afieroseas0 vie2ii monahale, lu0ru la 0are /rin2ii ei se .m/otriveau. Venind ele la ;rintele Serafim s 0ear 5la4oslovenie :i sfaturi /entru .m/linirea dorin2ei lor, el le-a lmurit /e amndou astfel: /e 0ea mai .n vrst a /ov2uit-o s se 0storeas0, 1i0nd: 6Via2a de

0sni0ie este 5ine0uvntat de .nsu:i Dumne1eu. ,n a0est fel de via2 se 0ere numai 0a amndoi so2ii s res/e0te 0redin0io:ia .nso2irii, /a0ea :i dra4ostea familiei :i astfel feri0irea 0asei va fi asi4urat. Via2a monahal .ns nu se /otrive:te /entru tine. (alea a0easta este .m/letit 0u multe 4reut2i :i nu /o2i .nde/lini o5li4a2iile /e 0are ea le im/une7. ;e 0ea tnr .ns, a 5ine0uvntat-o s intre .n via2a 0lu4reas0, numind 0hiar :i mnstirea /e 0are va s :i-o alea4 Aalta, nu DiveevsEB. -u1ind de la ;rintele Serafim o asemenea .m/otrivire dorin2ei sale, fata 0ea vrstni0 s-a .ntristat mult :i evlavia ei fa2 de el s-a r0it 0u totul. Dar 0urnd du/ a0eea s-a .ntm/lat .nto0mai du/ /re1i0erile lui. 3ata 0ea mare, 0u toat vrsta .naintat, s-a 0storit :i a dus o via2 feri0it, 0eea 0e a f0ut-o s revin la un res/e0t .n0 :i mai mare fa2 de /ov2uitorul ei, iar 0ea tnr a intrat 0hiar .n a0ea mnstire, .n 0are i-a /re1is ;rintele Serafim. -:a lu0ra el du/ 0ile lui Dumne1eu 0ele ne/trunse de mintea omeneas0 :i nu du/ /rerea lumii. !ar 0nd surorile o5:tii, temndu-se de viitorul nesi4ur al mnstirii lor, se .ntristau, atun0i ;rea0uviosul mn4indu-le, s/unea 0 a0est lo0 a fost ales de .ns:i .m/rteasa (erului :i /rin urmare tre5uie s 0read 0 ea le va a9uta .ntru toate :i le va /urta de 4ri9, .n0t vor avea :i /inea lor /ro/rie :i 5iseri0 :i rnduiala slu95elor va fi 0a la Sarov, iar el, 6smeritul Serafim7, totdeauna va /le0a 4enun0hii si :i se va ru4a lui Dumne1eu /entru ele. -:a 0 surorile Mnstirii DiveevsE se aflau totdeauna su5 desvr:ita lui as0ultare, .n0t nimi0 nu .n0e/eau fr s 0ear 5la4oslovenie de la el.

(a e=em/lu /entru felul /ov2uirilor duhovni0e:ti /e 0are le ddea ;rintele Serafim a0estor surori :i de felul 0um .nde/lineau ele a0este /ov2uiri, Letopiseul Mnstirii DiveevsE a /strat urmtoarea .nsemnare des/re tnra 0lu4ri2 Maria Semenova AMarta, du/ /rimirea s0himei 0elei mariB: 63iind .n vrst de 3 ani, ea a intrat .n Mnstirea DiveevsE, .m/reun 0u sora ei mai mare ;aras0heva7 Ale4ndu-se sau 2inndu-se du/ sora ei, 0um 1i0e Letopiseul/) ;rintele Serafim, 0unos0nd via2a ei 0urat, i-a .n4duit s rmn .n mnstire, fr s 2in seama de vrsta ei 0o/ilreas0. Ji 6;rintele Serafim, vor5e:te Letopiseul, a .n0redin2at a0estei fii0e duhovni0e:ti toate tainele 0are /riveau viitorul feri0it al a0estei mnstiri, /n :i a0ele des0o/eriri /rimite de la Mai0a Domnului, 0u stri0t /orun0 de t0ere7. -0east minunat 0o/il era totdeauna 0ufundat .ntr-o ru40iune att de adn0, .n0t de nimi0 :i de nimeni nu /utea fi a5tut, .ntru toate fiind /ov2uit de .nsu:i ;rintele Serafim. (a e=em/lu de as0ultare desvr:it, se 1i0e 0 odat, la o .ntre5are /us de sora ei du/ tru/, ;aras0heva Semenova, des/re un oare0are 0lu4r din Sarov, ea a .ntre5at 0u o 0o/ilreas0 nevinov2ie: 6Dar 0um sunt la .nf2i:are 0lu4rii, ;ara:a %&N Seamn ei oare 0u ;rintele nostruN ASerafimB7. )imit de .ntre5area surorii sale, ;aras0heva Semenova i-a rs/uns: 6Dar tu, da0 te du0i a:a de des .n Mnstirea Sarovului, n-ai v1ut ni0iodat 0lu4ri,

78
;ara:a, diminutiv de la ;aras0heva, 0are la rndul su are alt diminutiv, ;ara:enEa. Diminutiv la diminutiv, 0eva des .ntlnit .n lim5a rus An.aB.

de m .ntre5i /e mine 0um suntN7 6#u, ;ara:enEa, a rs/uns 0u smerenie Maria Semenova, nu 0 eu ni0iodat nu vd :i nu :tiu. ;rintele Serafim mi-a s/us s nu m uit ni0iodat la ei :i eu m le4 0u 5ro5oada /e o0hi .n a:a fel, .n0t nu vd nimi0 alt0eva, de0t numai drumul su5 /i0ioarele mele7. !at .n 0e fel era a0east nevoitoare tnr, 0are a trit de to2i :ase ani .n mnstire :i .n al nous/re1e0elea an al vie2ii sale, 0u /a0e :i 0u lini:te a tre0ut 0tre Domnul Ala 2 au4ust &2$B. (nd vreo sor voia s /le0e a0as /entru vreo nevoie oare0are, atun0i, att la /le0are, 0t :i la .ntoar0ere, venea la ;rintele Serafim s ia 5ine0uvntare. ;entru surorile din a0east mnstire ;rea0uviosul a sta5ilit rnduial deose5it, /otrivit 0u nevoile lor de .n0e/toare, iar .n /rivin2a as0ultrii a sta5ilit totul du/ .nv2tura /redaniei, 0u .n4ri9irea "iseri0ii, a ve:tmntriei :i a .ntre4ii 0ereri mnstire:ti. Ha .n0e/ut surorile o5:tii 6de la moar7 nu aveau 5iseri0 /ro/rie, 0eea 0e era /entru ele un nea9uns foarte mare. Dar du/ .ntm/larea 0u mo:ierul Mantorov, /e 0are ;rintele Serafim -a vinde0at .n 0hi/ minunat de o 5oal foarte 4rea, a0ela, .n semn de re0uno:tin2 fa2 de Dumne1eu :i de 5inef0torul su, a vndut toate averile sale :i a dat .ntrea4a sa mo:tenire /entru .nl2area unei 5iseri0i mari de /iatr .n mnstirea surorilor 6de la moar7. "iseri0a a fost 0onstruit 0u dou altare: unul .n 0instea #a:terii Domnului :i altul .n 0instea #a:terii Mai0ii Domnului, amndou fiind sfin2ite .n anul &2$.

(t /rive:te osteneala tru/eas0 :i lu0rul minilor, ;rintele Serafim a rnduit 0a ele s se o0u/e, .n afar de slu95e :i .n4ri9irea 5iseri0ii, numai 0u lu0rri 0are se /otrives0 mun0itorilor de rnd. !ar lu0rri mai fine, 0a /i0tura, 0usturile .n mtase :i .n fir de aur :i alte .ndeletni0iri asemntoare, 0are 0er o adn0ire a min2ii, 0eea 0e ar .m/iedi0a e=er0itarea 0ontinu a ru40iunii, el n-a vrut s le .n4duias0, a0estea fiind lu0rri de art :i de lu=. +oate a0estea :i alte a:e1minte ale ;rintelui Serafim erau .nde/linite 0u nea5atere de surorile Mnstirii DiveevsE, :tiind 0 .n 0a1 0ontrar veneau urmri ne/l0ute /entru .ntrea4a mnstire. !at 0teva din a:e1mintele sale: ..n fie0are Dumini0, .nainte de Sfnta Hitur4hie, s se 0nte ;ara0lisul Mai0ii Domnului fr a5atere. (0i 6de se va .m/lini a0easta 0u sfin2enie, atun0i nu va veni ni0i o li/s asu/ra mnstirii \ a s/us ;rintele -, iar de se va /rsi, atun0i, fiind li/s, .:i vor a4onisi loru:i li/s7, a .ntrit el de mai multe ori 0tre duhovni0ul mnstirii, ;rintele Vasilie SadovsEi. 2.3r .n0etare, 1iua :i noa/tea, s se 0iteas0 ;saltirea .n 5iseri0a de 9os a #a:terii Mai0ii Domnu-lui. (0i 6Ea totdeauna va hrni mnstirea, /rinte7, a s/us el de asemenea 0tre /rintele Vasilie. 3..ndatoririle 5iseri0e:ti ale ;saltirii :i ;ara0lisului s le .nde/lineas0 totdeauna surorile fe0ioare. De asemenea :i toate as0ultrile din /ostu-rile de rs/undere ale 0ondu0erii A0asieria, e0onomatul, e0lesiarhia, et0.B, tot surorile fe0ioare s le .nde/lineas0.

<.#i0iodat surorile s nu trias0 /rin 0hilii 0te una sin4ur. De asemenea, .n tim/ul dumne- 1eie:tilor slu95e, s nu rmn ni0ieri 0te una sin4ur :i ni0i s nu ias sau s /le0e undeva mai de/arte 0te una sin4ur. '.3ie0are sor s se .m/rt:eas0 0u Sfintele lui Dristos +aine .n toate sfintele /osturi :i, du/ dorin2, .n ori0e /ra1ni0 .m/rtes0. ?..naintea i0oanei Mntuitorului din 5iseri0a #a:terii Sale, s ard de-a /ururea nestins o lumnareI iar .n fa2a i0oanei Mai0ii Domnului, din a0eea:i 5iseri0, s ard de asemenea nestins o 0andel. .nde/linindu-se a0est a:e1mnt, untdelemnul /entru a0east tre5uin2 nu se va termina ni0iodat. (u toate a0estea, odat, o sor, /e 0nd .n0 tria ;rintele Serafim, du/ 0e toate 0elelalte au ie:it din 5iseri0, a o5servat 0 tot untdelemnul a ars :i 0andela s-a stins :i a0esta era 0el din urm untdelemn. -tun0i ea, amintindu-:i de hotrrea ;rintelui Serafim, /re0um :i de f4duin2a lui .n le4tur 0u a0east hotrre, a so0otit .n mintea ei, 1i0nd: 6!at, 0uvintele lui nu s-au .nde/linit, /rin urmare ni0i altor /re1i0eri ale lui nu li se /oate da de/lin 0re1are7. (redin2a ei .n /uterea .nainte v1toare a ;rintelui Serafim a .n0e/ut s sl5eas0. Dar /e 0nd 0u4eta ea a0estea, deodat s-a au1it o trosnitur u:oar :i ridi0ndu-:i 0a/ul, a v1ut 0andela /lin 0u untdelemn :i a/rins din nou, iar deasu/ra, .n /ahar, /luteau dou mi0i asi4na2ii A5ilete de 5an0B. (u sufletul /lin de tul5urare s-a dus .n 4ra5 la 5trna 0lu4ri2 Elena Vasilievna

Mantorov, 0reia .i era u0eni0, s-i s/un des/re minunata ei vedenie. ;e 0ale s-a .ntlnit 0u un .n0hintor ne0unos0ut 0are i-a .n0redin2at trei sute de ru5le .n 5ilete de hrtie, 0a s le dea 0elor .n dre/t s 0um/ere untdelemn, 0u 0are s .ntre2in o 0andel a/rins /ermanent, /entru odihna sufletelor /rin2ilor si. -:a 0 toate a0este ornduiri ale ;rintelui Serafim se .nde/lines0 .nto0mai /n a0um A $0?B .n Mnstirea Serafim - DiveevsE. #emr4inindu-se numai la a:e1mintele /e 0are le-a dat 0lu4ri2elor din Mnstirea DiveevsE, 0i .ntin1ndu-:i vederile sale mult mai de/arte, ;rea0uviosul Serafim, .n0 din tim/ul vie2ii sale, a /re4tit lo0 /entru 0onstruirea 5iseri0ii 0elei mari Aa So5oruluiB .n o5:tea .ntemeiat de -4atia Meli4unov, deoare0e surorile se foloseau deo0amdat de 5iseri0a /arohial a satului, lu0ru 0are le /rodu0ea mari 4reut2i :i nemul2umiri. .n le4tur 0u a0easta ;rintele Serafim s/unea odat unei 0lu4ri2e, voind s o mn4ie: 6#oi, mai0, vom avea so5orul %$ nostru :i atun0i 0lo/otul 0el mare din Mos0ova, numit 6!van 0el Mare7, va fi adus ai0i la noi. Ji 0nd .l vor tra4e s sune /entru /rima dat Aai0i ;rintele Serafim :i-a .ntrit 4lasulB atun0i ne vom tre1i .m/reun 0u voi. Ji, o, mai0ilor, 0e 5u0urie va fi atun0iP .n mi9lo0ul verii vor 0nta ;a:tileP Dar /o/orul a0ela, /o/orul a0ela adunat din toate /r2ile...7 Ji a0east /re1i0ere, 0u 0ntrile ;a:telui .n mi9lo0ul verii, s-a .m/linit .nto0mai .n 1iua de & iulie, anul &<2, la nou ani :i 9umtate du/ moartea
%$ 4obor se nume:te /rin0i/al dintr-o mnstire. 0atedrala dintr-un ora: sau 5iseri0a

;rintelui Serafim. .n a9unul a0estei 1ile, Mnstirea DiveevsE a /rimit un de0ret din /artea Sfntului Sinod, trimis /rin (onsistoriul duhovni0es0 al E/is0o/iei #i9e4orodosE, .n 0are se arta 0 /rin .nalta .n0uviin2are a M. S. .m/ratului #i0olai ;avlovi0i :i 0u 5ine0uvntarea Sfntului Sinod, Mnstirea DiveevsE se .ntre:te Afiind nou .nfiin2at, .n0 nu avea .ntrire ofi0ialB, se une:te, f0ndu-se o sin4ur o5:te din 0ele dou alturate, su5 o sin4ur 0ondu0ere Armnnd .ns rnduiala ;rintelui Serafim, 0a .n una din ele s trias0 numai surorile fe0ioareB :i este luat su5 .nalta o0rotire a autorit2ilor 5iseri0e:ti :i 0ivile, numele .ntre4ii o5:ti rmnnd a0ela de 6Serafim-DiveevsE7. - doua 1i, & iulie, du/ 0e au f0ut o slu95 deose5it de mul2umire lui Dumne1eu, 0u Sfnta Hitur4hie :i ru40iuni .n sntatea autorit2ilor o0rotitoare, au luat :i o mas 0omun sr5toreas0, fiind la un lo0 /este trei sute de surori. Du/ 0e au terminat de stat la mas, o 0lu4ri2 5trn, ti/i0ara de la strana drea/t, a venit la mai0a e4umen :i la ;rintele !oan, fostul u0eni0 al ;rintelui Serafim, 0are 0ontinua .n0 s /oarte 4ri9 de ele, :i a 0erut 5la4oslovenie s 0nte 0ntrile ;a:telui, 0a semn al 5u0uriei deose5ite de 0are era .nsufle2it o5:tea .n 1iua a0eea. ;rimind 5ine0uvntare, au .n0e/ut s 0nte toate deodat .n 0or: 4 nvie "umnezeu i s se risipeasc vr&maii Lui)))8 $atile cele s!inite, nou astzi ne-au rsrit))) Ji 0nd au a9uns la stihul: #ceasta este ziua pe care a !cut-o "omnul, s ne bucurm i s ne veselim ntr-nsa))) - 6eu s0rie /rintele !oan, 0are era de fa2 - mi-am adus

aminte deodat de 0uvintele s/use surorilor 0a mn4iere de ;rintele Serafim: LDe 5u0urie ve2i 0nta slu95a ;a:telui .n mi9lo0ul veriiO. -0est lu0ru s/unndututuror 0elor 0e se aflau de fa2, 5u0uria o5:teas0 a 0res0ut :i mai mult7. 6Dar du/ 0e a s/us a0este /revestiri de mare 5u0urie, ;rintele Serafim, t0nd /u2in a 0ontinuat: L.ns a0east 5u0urie va fi /entru s0urt vreme. !ar mai de/arte, 0e va fi mai0ilor..., 0e .ntristare, 0um n-a mai fost de la .n0e/utul lumiiPO Ji du/ a0este 0uvinte, 0hi/ul deose5it de luminat al ;rintelui Serafim s-a s0him5at deodat, s-a .ntune0at :i a luat o .nf2i:are trist. -/oi, /le0ndu-:i 0a/ul .n 9os, a atins 0u el /mntul :i la0rimile .i 0ur4eau :iroaie /e o5ra1: LJi vor veni a:a vremi /este noi, .n0t vom dori s vin .n4erii s ia sufletele noastre :i nu vor veni la vremeO&0. 3r .ndoial, 0ea mai mare /arte din 0ele 0unos0ute de el a rmas ne0unos0ut :i a 0ontinuat s rmn /entru 0ei mai mul2i, 0a :i .ntre4 felul de a fi al ;rintelui Serafim. ;arte din ele .ns, se /are 0 le trim noi ast1i7 As/une !liinB. Vor5ind des/re ridi0area 5iseri0ii 0elei mari, ;rintele Serafim a ales :i lo0ul /entru ea, nu de/arte de lo0ul /e 0are era 1idit 5iseri0a .n 0instea i0oanei f0toare de minuni a Mai0ii Domnului din Ma1an, 0/tnd :i 5ani /entru 0um/rarea lo0ului. .ns din 0au1a .m/re9urrilor /rea 4rele Aera .n urma r15oiului 0u tur0ii, du/ 0are a urmat /a0ea de la -driano/olB, 1idirea 5iseri0ii a fost amnat /entru o

&0 Letopise, /. 2 '-2 ?, Semenova, :i /. <'<, du/ Efremova, la !liin, /. '? :i urm.

du/ mrturia 0lu4ri2ei !rina mrturia 0lu4ri2ei Evdo0hia

vreme nehotrt. -5ia du/ moartea lui, /rin osrdia /rintelui !oan, u0eni0ul su, /e 0are -a lsat mai de/arte la 0ondu0erea Mnstirii DiveevsE, a fost ridi0at :i a0east 5iseri0, /rin danii /rimite de la diferi2i 0redin0io:i. +ot 0eea 0e f0ea ;rintele Serafim .n a0east mnstire, f0ea, 0um s-a mai s/us, du/ .ndrumrile /e 0are le /rimea dire0t de la Mai0a Domnului, 0are i s-a artat de 2 ori A:tiuteB .n tim/ul vie2ii sale. (u a0este o0a1ii el nu se interesa numai de 5unul mers al 4os/odriei, 0i se interesa de asemenea :i .n /rimul rnd, de mntuirea sufleteas0 a 6orfanelor7 sale, lu0ru /entru 0are ru4a 0u deose5it 0ldur /e ;rea0urata 3e0ioar. .n le4tur 0u a0east 4ri9 /e 0are o /urta ;rintele Serafim /entru Mnstirea DiveevsE :i vie2uitoarele din ea, s-a /strat o interesant .nsemnare a ;rintelui Vasilie SadovsEi, duhovni0ul surorilor din a0east mnstire. 68dat, s/une el, m-am dus la ;rintele Serafim .n Sarov :i l-am 4sit fr vi1itatori. M-a /rimit 0u foarte mult 5unvoin2 :i 5untate :i, 5ine0uvntndu-ne unul /e altul, du/ o5i0eiul /reo2ilor monahi, am .n0e/ut s vor5im des/re via2a 0ea /l0ut lui Dumne1eu a sfin2ilor, 0um s-au .nvredni0it ei s /rimeas0 de la Domnul diferite daruri duhovni0e:ti :i s li se des0o/ere /rin vedenii diferite taine. Ji, 4rind noi a:a vreme .ndelun4at, .n 0ele din urm vd 0 5trnul m .ntrea5 deodat: L;rinte Vasilie, nu ai 0umva vreo 5asma la .ndemnNO Eu i-am rs/uns 0 am :i el a s/us: LD-mi-o .n0oa0eO. Ji i-am dat 5asmaua /e 0are o aveam la mine. El a .ntins-o 9os :i a .n0e/ut s

/un /e dnsa 0u /umnul dintr-un vas ni:te /esme2i a:a de al5i, 0um n-am mai v1ut ni0iodat .n via2a mea. L!at, /rinte Vasilie, la mine a fost .m/rteasa :i a0e:tia au rmas de la dnsaO, a 5inevoit s-mi s/un ;rintele Serafim. Ji, odat 0u a0easta, 0hi/ul lui s-a f0ut a:a de luminos :i a:a de vesel, 0um nu se /oate s/une. -/oi a um/lut 5asmaua 0u /esme2i :i le4nd-o el sin4ur 5ine, mi-a 1is: LDai, du-te /rinte :i da0 vei a9un4e a0as, s mnn0i :i tu din /esme2ii a0e:tia :i s dai :i /rietenei tale Aa:a numea el /e so2ia meaB :i a/oi s mer4i la mnstire :i fie0reia din fii0ele tale duhovni0e:ti s-i /ui tu sin4ur .n 4ur 0te trei /esme2i, 0hiar :i 0elor 0e tries0 /e a/roa/e de mnstire, 00i toate vor fi ale noastreO. +nr 0um eram eu /e atun0i :i fr e=/erien2 .n via2a duhovni0eas0, n-am .n2eles 0are anume 6.m/rteas7 -a vi1itatI 0i am 0re1ut sim/lu, 0 vreo /rin2es oare0are din ale noastre, s0him5ndu-:i .m5r0mintea, a fost la ;rinteleI dar n-am .ndr1nit s .ntre5. Mai /e urm .ns, /l0utul lui Dumne1eu m-a lmurit .n a0east /rivin2, 1i0nd: L.m/rteasa 0erului, ;rinte, .ns:i .m/rteasa a 0er0etat /e srmanul SerafimP Ji, o, 0e 5u0urie /e noi, ;rinteP Mai0a lui Dumne1eu a 0o/le:it /e srmanul Serafim 0u o 5untate ne4ritP 6!u5itul meu, a 4rit ;rea5ine0uvntata St/n, ;reasfnta 3e0ioar, 0ere de la Mine ori0e vreiP7 -u1i, /rinte, 0e milostivire mi-a artat atun0i .m/rteasa 0eruluiNO Ji /l0utul lui Dumne1eu s-a luminat .n a0el moment, de /rea un .n4er :i 0hi/ul fe2ei lui a strlu0it de o lumin ne4rit, .nto0mai 0a .ntr-o

r/ire duhovni0eas0. LJi atun0i, srmanul Serafim, a 0ontinuat el, Serafim srmanul, a ru4at /e Mai0a milostivirii /entru orfanele sale, /rinteP Ji am ru4at-o 0a toate, toate orfanele din mnstirea lui Serafim s se mntuias0, /rinteP Ji a f4duit Mai0a Domnului srmanului Serafim a0east ne4rit dra4oste, /rinteP #umai la trei din ele nu li s-a dat a0est dar: 6+rei se vor /ierdeP7, a s/us Mai0a DomnuluiO. Ji .n a0el moment fa2a luminat a duhovni0es0ului ;rinte s-a /osomort :i s-a .ntune0at7. -0east mnstire, 0are /e vremea ;rintelui Serafim se 15tea .n multe nevoi :i li/suri, fiind la .n0e/utul fiin2rii sale, mai /e urm a a9uns s fie una din 0ele mai vestite mnstiri de 0lu4ri2e din .ntrea4a @usie. .n anul &? a fost ridi0at la 0instea de mnstire de ran4ul !!!, iar la .n0e/utul vea0ului CC, numra /este o mie de mai0i :i surori, fiind 0ea mai 5ine or4ani1at din toat 2ara. .n a0east mnstire se /strea1 dou o5ie0te sfinte de mare /re2: !0oana Mai0ii Domnului 6+n4uirea7, .n fa2a 0reia a r/osat ;rintele Serafim :i i0oana 60ea nef0ut de mn7 a Mntuitorului, foarte ve0he Aare /este %00 de aniB, 0are /entru ru:i este un o5ie0t sfnt na2ional: a0east i0oan a .nso2it o:tirile ruse:ti .n multe 5tlii :i e=/edi2ii militare. +ot ai0i se mai /strea1 0a rm:i2e /re2ioase: 0hilia ;rintelui Serafim 60ea de la !1vorul "o4oslovului7 & , 0hilia Mai0ii -le=andrina, .ntemeietoarea mnstirii

81
Du/ un arti0ol din revista ruseas0 5iva nr. 2&, anul $03, /. '? 6Mnstirea Sarov :i ;rintele Serafim, nevoitorul Sarovului7, .ns:i 0hilia de la /ustia 0ea dinti, unde a stat ' ani, se afl la DiveevsE, .n lo0ul ei fiind f0ut o 0o/ie.

:i 0hilia marii nevoitoare /ustni0e ;ela4hia !vanovna, 0ea ne5un /entru Dristos Af &&<B, /re0um :i alte o5ie0te de la ;rintele Serafim. +ot 0u a0eea:i rvn :i dra4oste, 0a :i /entru Mnstirea DiveevsE, s-a .n4ri9it ;rintele Serafim :i de mnstirile de 0lu4ri2e -rdatovsl0, Keleno4orsE :i KnamensEaia MirihinsEaia, .nde/linind un 5ine0uvntat le4mnt al Mai0ii Domnului, 0are -a .nsr0inat /rintr-o minunat vedenie, s /oarte 4ri9 de 0ondu0erea :i or4ani1area a0estor trei mnstiri. ;rima, -rdatovsE, 0u hramul 6-0o/ermntul Mai0ii Domnului7, a fost .ntemeiat /e la anul &00 de o femeie 0redin0ioas :i 5o4at /e nume Vasilisa A.n 0lu4rie VassaB Dimitrievna ;ahomov. .n anul &? , odat 0u DiveevsE, a0east mnstire a fost de asemeni .nl2at la ran4ul !!!. - doua, Keleno4orsEa, tot de ran4ul !!! este .n /re1ent A.n0e/utul vea0ului CCB o vestit mnstire 0u via2 de o5:te :i /oart numele de 6S/aso-Keleno4orsE7, adi0 Mnstirea 6Mntuitorului - Keleno4orsE7. +ot 0u 5ine0uvntarea ;rintelui Serafim s-a .nfiin2at :i mnstirea de mai0i 6KnamensEaia MirihinsEaia7A &2?B, /e lo0ul unde se nevoise .nainte /ustni0a -nastasia Ha4a0ev A.n 0lu4rie -nastasiaB. ;rea0uviosul Serafim a 0hemat 5ine0uvntarea Mai0ii Domnului asu/ra nevoin2elor vie2ii de sihstrie ale a0estei nevoitoare :i i-a dat semn: unde va sim2i miros de tmie ars, a0olo s se sl:luias0. El a sftuit-o, .ntre altele, 0a s /oarte lan2uri de /o0in2, /entru omorrea /atimilor tru/ului. +oate a0este fa/te :i osteneli ale ;rea0uviosului Serafim, .n le4tur 0u s/orirea vie2ii duhovni0e:ti .n

mnstirile de 0lu4ri2e, .nsemnau tot attea s4e2i arun0ate .n inima strve0hiului du:man al mntuirii tuturor oamenilor :i, dre/t r15unare, el semna smn2a urii, a invidiei, a 1avistiei :i a toat rutatea in inimile unora dintre fra2ii mai sla5i din Mnstirea Sarovului, iar a0e:tia /ri0inuiau mari ne0a1uri duhovni0es0ului ;rinte. El .ns nu se lsa .nfrnt de toate a0estea, :tiind 0 ori0e om nu tre5uie s se 5u0ure atun0i 0nd s-a .nvredni0it s fa0 vreun 5ine 0uiva, de0t atun0i 0nd /oate su/orta du:mnia 0are urmea1, fr s /un la inim rul, 00i /re0um urmea1 no/2ile 1ilelor, a:a urmea1 rut2ile 5inefa0erilor&2. De a0eea, ;rintele Serafim, 0a unul 0e era 5ine .ntrit .n lu/ta duhovni0eas0, :tiind 0um s fa0 fa2 tuturor is/itelor, le 5iruia :i /e a0estea 0u mult u:urin2, /rin r5dare :i ru40iune, mn4indu-se totodat 0u 0uvintele S0ri/turii 0are s/un 0 prin multe necazuri ni se cuvine nou a intra ntru mpria cerului) !ar 0el 0are se f0ea /rta: la a0este is/ite :i suferin2e era /rintele !oan, u0eni0ul duhovni0es0 al ;rintelui Serafim, /e 0are el .l luase 0a a9utor la .n4ri9irea 0e o da vie2uitoarelor din Mnstirea DiveevsE. Ji da0 das0lul nu /utea s fie .nfrnt de asemenea is/ite, u0eni0ul, 0a unul 0e nu era destul de .n0er0at .n satani0es0ul r15oi, se 0ltina adeseori foarte tare. -0esta a fost motivul /entru 0are /rintele Serafim s-a v1ut nevoit s aler4e 0u ru40iune osrdni0 la milostivirea lui Dumne1eu, 0a /rintr-un semn deose5it, artat .n 0hi/ minunat 0u /utere de sus, s .n0redin2e1e /e u0eni0ul
&2 Mar0u -s0etul, -ilocalia rom., o/. 0it., /. 2?'.

su 0 0eea 0e fa0 ei /entru mnstirea de 0lu4ri2e DiveevsE, nu este numai un lu0ru /l0ut Domnului, dar este 0hiar o /orun0 de la El, /e 0are ei tre5uie s-o .nde/lineas0. Ji de o astfel de .n0redin2are /e 0ale minunat a fost nevoie 0u att mai mult, 0u 0t /rintele !oan, du/ moartea ;rintele Serafim, avea s rmn sin4urul .n4ri9itor al a0estei mnstiri :i /rin urmare tre5uia s lu0re1e fr s 2in seama 0tu:i de /u2in de /rerile :i vor5ele rut0ioase ale oamenilor. !at 0e s/une .nsu:i /rintele !oan des/re a0east minunat a sa .n0redin2are, .n le4tur 0u Mnstirea DiveevsE: 6.n ultimele luni ale vie2ii ;rintelui Serafim, Domnul a 5inevoit, 0u /uterea 0redin2ei :i ru40iunilor /l0utului Su, s-mi arate mie, nevredni0ului, un semn minunat, f0ut asu/ra unui 0o/a0, /entru 0a s m .n0redin2e1e /e mine 0um 0, .ntr-adevr, Sfnta Mnstire DiveevsE este or4ani1at :i .n4ri9it de ;rintele Serafim 0u 5ine0uvntarea :i /orun0a lui Dumne1eu :i a 6.m/rtesei 0erului7 :i 0 .ns:i Mai0a Domnului a ales a0est lo0 /entru 0instirea /reasfntului ei nume :i /entru mntuirea multor suflete. -0est semn s-a svr:it .n felul urmtor: ;rintele Serafim, du/ 0e /strase t0ere .ndelun4at .n via2a sa de /ustie :i du/ 0e sttuse mul2i ani .n0his de 5un voie, fr s ias ni0ieri din 0hilia sa, a avut o mare 4ri9 de surorile din Mnstirea DiveevsE, la .n0e/ut 0u 5ine0uvntarea 0elui .ntru Dumne1eu adormit, a ;rintelui ;ahomie, e4umenul Mnstirii Sarovului, du/ dorin2a e4umenei a0estei o5:ti, -4atia A-le=andrinaB Meli4unov, iar

mai /e urm :i mai mult, du/ o deose5it des0o/erire de sus. Dre/t a0eea el, .nto0mai 0a un /rinte iu5itor al a0estor surori, se .n4ri9ea desvr:it, att /entru 0ele 0tre mntuirea sufletului, 0t :i /entru nevoile lor materiale: de 5una or4ani1are :i rnduielile mnstirii, de .m5r0minte, de hran, .nsu:i el ostenindu-se :i .ndemnnd la a0easta /rin e=em/lul su /e to2i 5inef0torii :i iu5itorii de Dristos 0re:tini, 0are veneau la el. Diferite as0ultri .ns, .n le4tur 0u or4ani1area a0estei mnstiri, el le /unea :i .n sar0ina mea tot du/ deose5ita /urtare de 4ri9 a lui Dumne1eu :i du/ deose5ita lui dra4oste fa2 de mine, /e 0are :i-o arta adeseori /rin 0uvintele -/ostolului: C nu am pe nimeni aa de osrduitor, care s se n'ri&easc de voi cu atta tra'ere de inim A3ili/. 2, 20B, .n2ele4nd /e surorile din DiveevsE. -:a mi-a dat el mie 0a as0ultare s le .nv2 0itirea, 0ntarea :i ti/i0ul 5iseri0es0 :i altele asemenea, /entru a 0ror .nde/linire eram nevoit s /le0 adeseori din Mnstirea Sarovului, 0ernd 5la4oslovenie de la /rintele #ifon, e4umenul, sau de la /rintele !saia, 0asierul mnstirii, uneori /entru 2< de ore sau 0hiar <&. Ji /entru o astfel de /rt:ie a mea la .n4ri9irea /rinteas0 a 3eri0itului Serafim de a0east mnstire, vr9ma:ul diavol a ridi0at asu/ra stare2ului :i asu/ra mea, /0tosul, a:a de mari .ntristri :i /ri4oniri, .n0t de multe ori m-am /re4tit s /le0 definitiv din Sarov :i s m mut .n alt mnstire, numai s s0a/ de asemenea rutate :i 1avistie, /rin 0are vr9ma:ul m arun0a .n 0um/lit mhnire :i de1nde9de.

8dat, .n urma uneia dintre 0ele mai mari is/ite de a0est fel, m-am dus la ;rintele Serafim, .n sihstria lui de la L!1vorul "o4oslovuluiO, 0a s-i 0er 5la4oslovenie /entru ultima dat, s m mut .n alt mnstire. H-am 4sit .ndeletni0indu-se 0u o5i:nuitele lui osteneli sihstre:ti :i, f0ndu-i metanie /n la /mnt, i-am srutat /oala hainei :i mna 0u 0are m 5la4oslovea, 0u o5i:nuita lui 5untate. Ji, /e 0nd m /re4team 0u 4ra5 s vrs .naintea lui .ntrea4a mea amr0iune :i tul5urare, el mi-a .n0his deodat 4ura 0u mna lui :i mi-a 1is: L.n4rde:te-te 0u t0erea :i as0ult /e srmanul Serafim. Sfntul -/ostol !a0ov s/une: Cel ce tie a !ace binele i nu-l !ace are pcat) +ot a:a :i noiI nu avem ni0i un motiv s ne /oti0nim :i s ne .m/u2inm 0u sufletul, /otrivindu-ne la s/usele 0elor 0e sunt .nv2a2i de duhul rut2ii. !at 0t de mult te-am ru4at, eu, srmanul Serafim, iar tu :i /n a0um te /oti0ne:ti, .nto0mai 0a un 0o/il. Dar n-avem ni0i un motiv s ne /oti0nim, de vreme 0e noi fa0em totul s/re slava lui Dumne1eu :i a Mai0ii Domnului :i /urtm de 4ri9 de surorile din DiveevsE, /entru 0are at2ia ne mustr, ne defaim, ne 0levetes0 :i arun0 asu/ra noastr tot felul de 0uvinte o0rtoare. #oi .ns tre5uie s le r5dm /e toate 0u mul2umire, du/ 0uvntul -/ostolului: Ocri !iind, binecuvntm8 pri'onii, rbdm8 *ulii, 'rim de bine A! (or. <, 2B, mn4indu-ne .n mi9lo0ul tuturor a0estora /entru numele lui DristosO. -/oi, su/rndu-se oare0um /entru mi0imea sufletului meu, a .n0e/ut s-mi vor5eas0 astfel: LDar s vedem, oare nu 0umva /e 5un dre/tate ne /ri4ones0 a0ei fra2iN Suntem noi

oare /e 0alea 0ea 5un 0nd lu0rm .n a0est felN (0i to2i Sfin2ii ;rin2i .nva2 s fu4im de femeiI iar a0estea totdeauna se ostenes0 .m/reun 0u noi :i alear4 la noi .n toate nevoile lor. S/une-mi de0i, este oare /l0ut lui Dumne1eu 0a noi s 0ontinum a /urta 4ri9 de eleN Ji 0alea a0easta este ea oare du/ Dumne1euN Dovede:te-miPO Ji .n tot tim/ul 0t a s/us a0este 0uvinte n-a .n0etat a m 14l2i de mn. )imit de a0este .ntre5ri, att de nea:te/tate :i ne.n2elese, :i de fa/tul 0 .nsu:i ;rintele Serafim fiind tul5urat, 0erea dove1i de la mine, eu nu m-am /ri0e/ut ni0ide0um 0e s-i rs/und. De a0eea, m-am .ndre/tat 0u 0redin2 0tre Domnul, .nv2torul .n2ele/0iunii :i dttorul 4ndului, 0a El s m lumine1e de sus :i s-mi dea /utere s lini:tes0 duhul ;rintelui :i 5inef0torului meu. -/oi, f0ndu-i o /le00iune 0u smerenie, am .n0e/ut s-i vor5es0 astfel .n sim/litatea inimii mele: L;rinte, eu 0red 0 lu0rul nostru este du/ Dumne1eu. +u te ostene:ti /entru a0este surori :i /or2i 4ri9 de ele, .nto0mai 0a un /rinte iu5itor de fii. +u /ov2uie:ti sufletele lor :i le 0eri s fa0 :i s adu0 toate tre5urile :i nevoile mnstirii .n 5un rnduial. +oate a0estea 0red 0 sunt 5ine/l0ute Domnului, 00i /e toate le fa0i s/re slava Hui. Ele sunt vase ne/utin0ioase :i sla5e, /ri4onite :i su/rate de to2i :i numai la tine sin4ur 4ses0 u:urare :i mn4iere .n feluritele lor ne0a1uriO. -u1ind de la mine asemenea 0uvinte, stare2ul s-a mai luminat /u2in la fa2 :i s-a lini:tit 0u duhul. Dar mai /e urm, 14l2indu-m iar de mn, mi-a 0erut s-i e=/li0 mai amnun2it :i s-i adu0 dove1i din

Sfin2ii ;rin2i /entru .n0redin2area 0 se afl /e 0alea 0ea 5un. -tun0i eu i-am rs/uns din nou 0u smerenie 0 to2i Sfin2ii ;rin2i au .nfrumuse2at via2a lor 0u fa/te 5une. L+u :tii, ;rinte, am 1is eu, des/re marele :i minunatul !erarh #i0olae 0el de la Mira, f0torul de minuni, 0te fa0eri de 5ine n-a revrsat :i mai revars .n0 asu/ra 0elor 0e 0er 0u 0redin2 4ra5ni0a lui o0rotire. Din tinere2e era a:a de 0urat la suflet 0 nu voia ni0i s se uite la fa2 de femeie. Dar, 0nd a aflat /rin darul lui Dumne1eu des/re 0ele trei fe0ioare din turma lui 0are erau 4ata s-:i /iard sufletul din 0au1a sr0iei, .ndat mnat de /rinteas0a lui milostivire, fr s 2in seama de /rerile oamenilor :i de demnitatea arhieriei sale, .nto0mai 0a /storul 0el 5un, s-a 4r5it fr .ntr1iere s r/eas0 din 4hearele lu/ului 0elui din iad /e a0este mielu:ele :i, /rintr-un 4ra5ni0 a9utor, s le /1eas0 0urate :i ne.ntinate. Minunatul ;stor a artat /rin a0easta 0 /entru slava lui Dumne1eu omul nu tre5uie s se team ni0i de vremea no/2ii, ni0i s se ru:ine1e de vor5ele oamenilor, 0i s se 4r5eas0 din toate /uterile la 5inefa0ere, 0t este .n0 vremea /otrivit :i 0easul ne4u2toriei ve:ni0ilor 5unt2i. -/oi o alt dovad :i un alt e=em/lu 5un /entru noi, 4sim .n via2a marelui .ntre sfin2i :i lumintorului tuturor 0lu4rilor, ;ahomie. -0esta tria .ntr-o a:a sin4urtate, t0ere :i le/dare de lume, .n0t ni0i n-a voit s se vad sau s vor5eas0 0u sora sa du/ tru/. Dar 0nd a0east sor s-a hotrt s a/u0e :i ea /e urmele fratelui ei :i s se afieroseas0 lui Dumne1eu, atun0i el s-a s0him5at 0u totul fa2 de ea

:i nu numai 0 s-a .n4ri9it de mntuirea sufletului ei, dar a luat /arte 0hiar :i la nevoile ei tru/e:ti :i a /ov2uit-o s .ntemeie1e o mnstire de 0lu4ri2e alturi de a sa, .n0t numai un ru des/r2ea mnstirile lor. .n s0urt vreme s-au adunat .n 9urul surorii marelui ;ahomie o mul2ime de alte nevoitoare doritoare de mntuire, a:a 0 .nsu:i ;ahomie a ales /e unul din 0lu4rii si 0ei mai .m5unt2i2i 0a s le fie duhovni0 :i .n4ri9itor. -:a :i tu .n4ri9e:ti de surorile din DiveevsE, le .m5ra0i .n haina 0ea de nunt a 0ur2iei :i a .ntre4ii .n2ele/0iuni :i /rin a0easta le lo4ode:ti 0u Mirele 0el 0eres0, !isus Dristos. Du0ndu-:i fie0are 0ru0ea ei, du/ a ta /ov2uire, ele mer4 /e drumul mntuirii s/re ve:ni0ie :i, /strndu-:i 0ur2ia fe0ioreas0, se lu/t 0u /atimile, 0u lumea :i 0u diavolul, .:i a/rind f0lia sufletelor lor 0u dumne1eias0a dra4oste :i ve4hea1 .n 0eas de noa/te a:te/tnd 0u fe0ioarele 0ele .n2ele/te venirea Mirelui. Ji da0 Mntuitorul f4duie:te s dea rs/ltire 0hiar :i /entru un /ahar de a/, atun0i 0e rs/ltire se 4te:te 2ie, /rinte, 0 mntuie:ti attea suflete de /oto/ul de:ert0iunilor :i al is/itelor lume:ti :i le adu0i .n a0east mntuitoare 0ora5ie su5 -0o/ermntul Mai0ii DomnuluiNO (nd am terminat 0u a0este 0uvinte, ;rintele Serafim, 2inndu-m tot tim/ul de mn :i as0ultndu-m 0u aten2ie, s-a luminat deodat la fa2 .nto0mai 0a un .n4er :i /rivind la mine 0u o mare 5u0urie duhovni0eas0 a 1is: L!at, ve1i, ve1i 5u0uria meaN !ar noi ne /oti0nim .nto0mai 0a ni:te 0o/ii. Dar tre5uie s .n2ele4em 0 nu avem ni0i un motiv s ne /oti0nim, da0 fa0em totul du/ slava lui Dumne1euPO

Ji du/ 0e a t0ut i-am mai adus :i 0uvintele marelui /l0ut al lui Dumne1eu, Dimitrie al @ostovului, 0are asemna .ntru totul /e fe0ioare 0u .n4erii, /entru meritul 0ur2iei fe0iore:ti :i al desvr:itei slu9iri a lui Dumne1eu, 4rind astfel: L!a ari/ile de la .n4eri :i vei avea 0hi/ul fe0ioarei. ;une ari/i fe0ioarei :i vei avea 0hi/ul .n4eruluiO. -u1ind :i a0easta ;rintele Serafim a 1is .n0 :i mai .n0ntat: L!at, ve1i 0e mare 5u0urieN Ji noi ne /oti0nim 0a ni:te 0o/ii, dar n-avem ni0i un motiv 0a s ne /oti0nimO. -/oi s-a .ntors deodat 0u fa2a s/re a/us :i, ridi0nd mna drea/t, a .n0e/ut a arta 0u de4etul 0tre un mestea0n mare 0are se .nl2a falni0 .ntr-un lumini:, deasu/ra altor 0o/a0i, :i a s/us: LVe1i a0el 0o/a0NO Eu am rs/uns: L.l vd, /rinteO. LSo0ot, a 0ontinuat el, 0 o fi avnd vreo '0 de ani de 0nd 0re:te. #oi s ne ru4m lui Dumne1eu 0a el s ne arate un semn /rin a0est 0o/a0 :i s ne .n0redin2e1e da0 este /l0ut 5unt2ii Sale, sau nu, 0a noi s /urtm de 4ri9 surorilor din DiveevsE. Ji da0 a0est lu0ru va fi /l0ut lui Dumne1eu, a0est 0o/a0 s se a/le0e, iat, .n0oa0e - :i a artat 0u mna s/re asfin2it -, iar da0 nu, atun0i s rmn .n starea .n 0are se afl. (0i Dumne1eu fa0e voia 0elor 0e se tem de El :i as0ult ru40iunea lor. !ar noi fa0em 0eea 0e :i 4rim. Ji, iat, tu :i srmanul Serafim s /le0m 4enun0hii .naintea Domnului :i 0o/a0ul se va a/le0a .n0oa0e :i a artat iar:i 0u mna s/re asfin2it iar da0 va rmne dre/t .n /i0ioare, atun0i ne vom .n0redin2a desvr:it 0 lu0rul nostru nu este /l0ut lui Dumne1eu :i va tre5ui s lsm /e a0este surori 0u totul .n voia SaO.

+ot tim/ul 0t minunatul stare2 a s/us a0este 0uvinte am stat 0u/rins de uimire :i de 4roa1. !ar ultimele 0uvinte ale lui m-au .n0redin2at 0 este un .nainte v1tor al lu0rurilor :i m-au im/resionat .ntr-un mod deose5it, v1nd /ornirea lui hotrt :i 0redin2a nestrmutat. Ji da0 /entru un motiv oare0are, .mi .n0hi/uiam eu, Domnul n-ar 5inevoi s .nde/lineas0 0ererea :i ru40iunea ro5ului Su :i n-ar arta ni0i un semn /rin a0est 0o/a0, atun0i ;rintele Serafim ar fa0e :i .n fa/t .nto0mai 0um a de0larat /rin 0uvinte, adi0 ar .n0hide u:a sa, nu numai /entru to2i vi1itatorii, dar 0hiar :i /entru surorile din Mnstirea DiveevsE :i ni0i o ru40iune nu l-ar .ndu/le0a s des0hid u:a, ni0i 0hiar /lnsul 6orfanelor7 sale nu l-ar .nduio:a s se .ntoar0 la ele 0u /rinteas0a lui o0rotire de mai .nainte. ;rintele Serafim .ns, 0u darul 0el dat lui de la Dumne1eu, a 0unos0ut :i a0este valuri ale .ndoielilor :i tul5urrilor mele :i arun0ndu-mi o /rivire 1m5itoare a s/us: ?3-am ru'at pentru tine ca s nu se mpuineze credina ta) -0estea le-a s/us Mntuitorul lui ;etruO. -/oi, du/ /u2in vreme, a s/us iar:i 0u desvr:it nde9de :i hotrt 0redin2: L!ar noi 0eea 0e 4rim :i svr:imI da, svr:im. !at a0est 0o/a0 are s se /le0e .n0oa0eO :i du/ 0e a artat iar:i 0u mna s/re a/us, .ntor0ndu-se 0tre mine a adu4at: L!ar tu du-te a0um la 0hilia ta 0u /a0e. !ar noi 0eea 0e 4rim :i svr:im. Da, svr:imO. Du/ a0eea m-a 5ine0uvntat :i mi-a dat s-i srut 0ru0ea de aram /e 0are o /urta totdeauna la /ie/t :i de 0are nu s-a des/r2it /n la moarte. Eu i-am f0ut metanie /n la /mnt, i-am 0erut s se

roa4e /entru .ntrirea /0tosului meu suflet, 0a s-mi /ot /stra totdeauna /a0ea duhului :i s nu m tul5ur de ni0i o .ntristare. -tun0i el m-a 5ine0uvntat .n0 o dat :i, slo5o1indu-m, mi-a 1is: LMer4i 0u /a0e. !ar noi 0eea 0e 4rim :i svr:im. Da, svr:imO. Ji a re/etat de 0teva ori a0este 0uvinte artnd mereu s/re 0o/a0 :i s/re a/us: L!at .n0oa0e se va a/le0aO. Ji 0nd m-am o/rit eu, a f0ut o /le00iune .n urma mea :i 5ine0uvntndu-mi 0alea, nu a .n0etat s arate 0u de4etul s/re 0o/a0 :i s/re a/us. .ntor0ndu-m la 0hilia mea eu am uitat 0u desvr:ire de /orun0a stare2ului, 0are mi-a s/us s m ro4 /entru 0a Dumne1eu s-i arate un semn /rin a0el 0o/a0. Diminea2a .ns, du/ Sfnta Hitur4hie, m-a 0u/rins un mare dor s mer4 la 0hilia ;rintelui Serafim, din sihstria lui 0ea de a/roa/e. Mer4nd eu :i ne4sindua0olo, l-am 0utat .n toate lo0urile unde :tiam 0 se ostene:te de o5i0ei, dar ni0ieri nu l-am 4sit. -tun0i mi-a venit .n 4nd s m du0 la lo0ul a0ela de unde m-am des/r2it de el .n a9un. Ji a/ro/iindu-m, vd deodat o 0iudat minune: 0o/a0ul a0ela /e 0are miartase ;rintele Serafim .n a9un 01use de9a la /mnt, 0hiar .n dire02ia a0eea s/re a/us, .n0otro artase el 0u mna, a:a .n0t vrful era s/re a/us, iar rd0ina lui 0are era foarte mare, era ie:it 0u totul din /mnt s/re rsrit. !ar 5trnul .ntr-o stare de 5u0urie neo5i:nuit, um5la .n 9urul 0o/a0ului :i-i tia de a0um 0ren4ile a:e1ndu-le deo/arte .ntr-o 4rmad. (nd am .n0e/ut s m a/ro/ii mai mult de el, m-a o/rit deodat la o distan2 de 02iva /a:i :i a 01ut 0u fa2a la /mnt

.naintea mea. V1nd a0est lu0ru, am 01ut :i eu .naintea lui 0u fri0 :i 0u 0utremur, 0erndu-i 5ine0uvntare. -tun0i stare2ul s-a s0ulat :i a/u0ndu-m de amndou minile m-a srutat /e o5ra1 0u o lini:tit 5u0urie, m-a 5ine0uvntat :i m-a .ntre5at: LDe 0e ai venit la mine, srmanul, iu5itul meu /rinte !oaneNO !ar eu, de fri0 :i de mirare, n-am /utut s-i rs/und alt0eva de0t 0 am venit s-i 0er 5la4oslovenie :i sfintele lui ru40iuni. Ji 01nd din nou .nainte, i-am srutat minile :i /i0ioarele. -tun0i 5trnul ridi0ndu-m :i du0ndu-m ln4 0o/a0 a s/us 0u o deose5it 5u0urie: L!at, Sfntul -/ostol ;avel 1i0e: (oate le pot cu Hristos Care m ntrete) !ar noi nu suntem ni0i unul ;avel :i 0u toate a0estea Dumne1eu ne as0ult. -:a 0 lu0rul /entru 0are H-am ru4at, El -a :i .m/linit. Dar nu /entru vredni0ia noastr a artat Dumne1eu a0est semn :i a0east minune, 0i /entru surorile din DiveevsE, s/re .nv2tura noastr 0 nu avem ni0i un motiv s ne /oti0nim, s ne .m/u2inm 0u sufletul :i s le lsm, de vreme 0e .nsu:i Dumne1eu :i ;rea0urata Hui Mai0 ni le-a dat .n seam. Ji iat 0 Domnul m-a .n0redin2at des/re a0easta /rin semnul 0e ni -a artatO. !ar eu, .nvredni0indu-m s fiu sin4ur v1tor :i martor al unei att de /roslvite minuni :i a unui semn att de lmurit, m uitam /e rnd, 0nd la mestea0nul 01ut, 0nd la a0est mare /rinte, 0are .n a0el moment era luminat la fa2 de o 0ereas0 5u0urie .nto0mai 0a un .n4er. -m mul2umit numai lui Dumne1eu 0are m-a .nvredni0it s fiu martor la o minune a:a de mare :i 0u4etam s-o s/un 0u ner5dare unui iu5itor de Dumne1eu /rinte :i frate al

meu .ntru Dristos. !ar ;rintele Serafim, /trun1nd .n 4ndul meu :i .n2ele4ndu-mi dorin2a, m-a .nsemnat 0u semnul Sfintei (ru0i :i m-a le4at 0u 9urmnt s nu s/un nimnui des/re a0easta /n la sfr:itul vie2ii sale. Du/ a0eea mi-a adus mai multe e=em/le din istoria Sfin2ilor -/ostoli, /rooro0i :i a unor mari /rin2i ai "iseri0ii 0are au svr:it semne :i minuni 0u /uterea Mntuitorului Dristos :i 0u darul Sfntului Duh. De0i el a s/us: 3inunat este "umnezeu ntru s!inii 4i) Ji voia celor ce se tem de l o va !ace i ru'ciunea lor va auzi) Ji a0east /utere nu este de/arte ni0i de noi, da0 vom 0ere totdeauna 0u 0redin2, 00i vom /rimi totul fr deose5ire du/ 0uvntul Mntuitorului: Cerei i vi se va da, cutai i vei a!la, batei i vi se va desc*ide) Cci tot cel ce cere ia, cel ce caut a!l i celui ce bate i se va desc*ide AMatei %, %-&B. Du/ a0easta am vor5it multe des/re surorile din DiveevsE, /entru 0are s-a f0ut a0est semn minunat :i a/oi m-a slo5o1it 0u /a0e. !ar 9urmntul 0u 0are m-a le4at ;rintele Serafim nu mi-a .n4duit ni0iodat s destinuies0 taina a0estui 0o/a0 vreunui frate 0lu4r. !ar 0nd m is/iteam uneori s-l 0al0 atun0i sim2eam deodat o durere deose5it :i o 4reutate .n inim. .ndat .ns du/ 0e el a murit, Domnul Dumne1eu a 5inevoit 0a /rin 5ine0uvntare arhiereas0 s mi se de1le4e 4ura s/re /roslvirea /l0utului Su. (0i, venind odat .n Mnstirea Sarovului e/is0o/ul -rsenie de +am5ov :i Sa2E, :i dorind s afle de la mine 0u de-amnuntul des/re /rintele Serafim :i des/re /urtarea lui de 4ri9a /entru surorile din DiveevsE, m-a 0hemat la el.

-tun0i eu, 0u /storeas0a lui 5ine0uvntare :i a/ro5are, i-am s/us tot 0e :tiam des/re ;rintele Serafim /re0um :i des/re minunea 0e s-a f0ut 0u a0el 0o/a0. Du/ a0eea .nsu:i ;reasfin2itul -rsenie a dat 5la4oslovenie 0a a0est 0o/a0 s fie vi1itat de 0redin0io:i :i atun0i vestea s-a rs/ndit /retutindeni. Ji nu numai 0o/a0ul 0u 0ren4i 0u tot a fost .m/r2it .ntre mul2imile de 0redin0io:i 5u02i0 0u 5u02i0, dar se /are 0 :i .ns:i iar5a /este 0are a 01ut el a fost smuls fir 0u fir :i luat s/re /strare 0a un lu0ru de mare /re2 du/ 0redin2a lor. !ar /entru Mnstirea DiveevsE a 01ut 0a /arte 0hiar rd0ina 0are se /strea1 .n 0hilia ;rintelui Serafim din sihstria 0ea dinti, 0are de asemenea a fost adus .n DiveevsE. Ji /rin 0hiliile surorilor se /strea1 asemenea 5u02i din 0ren4ile sau din tul/ina a0elui 0o/a0 .n amintirea minunii 0e s-a svr:it s/re folosul :i 5inele lor7.

(a/itolul !!!
( E H E D ! # ) @ M X 3- ; + E J ! S3*@J!+)H S3*#+)H)! SE@-3!M
#ler'area am svrit-o, credina am pzit Via2a ;rintelui Serafim a .n0e/ut de-a0um s .n0line 0tre sfr:itul ei. Dar o via2 /lin de a:a istovitoare osteneli, o via2 /lin de 0ele mai .nalte

nevoin2e, svr:ite din 0ea mai 0urat dra4oste fa2 de Dumne1eu :i fa2 de a/roa/ele, este de a:te/tat s fi fost .n0ununat 0hiar de ai0i de /e /mnt 0u 0ele mai .nalte mn4ieri duhovni0e:ti, 0u 0ele mai alese daruri ale Duhului Sfnt :i 0u 0ele mai 5o4ate rs/ltiri ale dre/t2ii 0ere:ti, lu0ru 0are s-a :i artat 0u .m5el:u4are. Era /e la .n0e/utul iernii anului &3 . ;rea0uviosul Serafim era .n a0ea 1i la 0hilia lui de la 63ntna "o4oslovului7, .ntr-o lun4 0onvor5ire &3 0u u0eni0ul su Motovilov asu/ra s0o/ului vie2ii 0re:tine. 6+oat strdania noastr din a0est soro0 de vreme 0e ne este dat s-l /etre0em ai0i /e /mnt, .n 0adrul vie2ii 0re:tine, s/unea feri0itul /rinte, urmre:te un sin4ur s0o/ :i anume d o 5 n d i r e a Duhului Sfnt, (ruia tre5uie s-! devenim lo0a:, inima noastr tre5uie s fie tronul harului Su7. Hu0rul a0esta era /rea 4reu de /ri0e/ut /entru mintea unui mo:ier 5o4at, de:i 0redin0ios, 0um era Motovilov. De a0eea /rintele Serafim a fost nevoit s re/ete de mai multe ori, su5 forme diferite, .nv2tura sa, /entru a o fa0e .n2eleas iu5itului su /rieten. +oate a0estea Motovilov nu le /ri0e/ea: 6(e anume nu .n2ele4iN7, -a .ntre5at .n 0ele din urm /rintele Serafim. 6#u .n2ele4, a rs/uns Motovilov, du/ 0are semn /ot fi eu .n0redin2at desvr:it 0 m aflu .n Duhul lui Dumne1eu :i 0 /ot s re0unos0 .nluntrul meu adevrata Hui /re1en2N7 6Eu de9a 2i-am s/us, 5u0uria mea, 0um tre5uie s .n2ele4em a0est lu0ru. (e-2i mai tre5uie:te .n0N7 6.mi tre5uie:te, a s/us Motovilov, 0a s .n2ele4 5ine a0est lu0ru7. -tun0i

83

-0east 0onvor5ire se afl .n .ntre4ime la .-ne=e7.

/rintele a a/u0at strns de umeri /e Motovilov :i, /rivindu- dre/t .n fa2, i-a 1is: 6#oi amndoi .n a0est moment suntem .n Duhul lui Dumne1eu - de 0e nu te ui2i la mineN7 6#u /ot s m uit, a rs/uns Motovilov, 00i din o0hii ti se rs/ndes0 ni:te ful4ere 0a de fo0 :i fa2a ta s-a f0ut mai luminat de0t soarele7. (e se .ntm/laseN ;entru a fa0e /e u0eni0ul su s .n2elea4 .n 0e fel omul 0re:tin /oate s devin lo0a: al harului Duhului Sfnt :i v1nd 0 /rin diferite e=/li0a2ii nu reu:e:te, a .ntre5uin2at .n 0ele din urm o 0ale /ra0ti0, ru4nd .n inima sa /e Dumne1eu s .nvredni0eas0 /e a0est om 0redin0ios, dar neo5i:nuit 0u tainele vie2ii duhovni0e:ti, s vad a0east minune :i 0u o0hii tru/e:ti. -tun0i Dumne1eu a as0ultat ru40iunea ro5ului Su, a revrsat .n afar /uterea harului Duhului Sfnt, (are sl:luia taini0 .nluntrul ;rintelui Serafim, strlu0indu- .n .ntre4ime Atransformndu- B. 6.n0hi/ui2i-v, s/une Motovilov, 0 fa2a omului 0are v vor5e:te ar fi .n mi9lo0ul soarelui, .n 0ea mai de/lin strlu0ire a ra1elor sale de amia1. Vede2i mi:0area 5u1elor lui, .nf2i:area s0him5toare a o0hilor, au1i2i 4lasul lui, sim2i2i 0 v 2ine 0ineva 0u minile de umeri :i nu numai 0 nu vede2i a0este mini, dar nu te ve1i ni0i /e tine .nsu2i, ni0i fa2a lui, 0i numai o sin4ur lumin or5itoare 0are se rs/nde:te .m/re9ur /n la o de/rtare de mai mul2i stn9eni &<, strlu0ind 0u lumina ei /n :i ful4ul de 1/ad 0are se las din v1duh, iar .n mi9lo0ul a0estei minuni m-a2i vedea /e mine :i /e marele /rinte duhovni0es0 Serafim7.

84

Stn9enul ruses0U2, 3< m.

-:a a /utut Motovilov s redea .n /u2ine :i ne.ndestultoare 0uvinte omene:ti a0ea ne4rit minune /e 0are s-a .nvredni0it s-o vad 0u /ro/rii lui o0hi, /entru folosul sufletului su :i al multor altora. Ji /oate 0 ni0i un alt om /mntes0, ori0are ar fi fost el, n-ar fi /utut s/une mai mult des/re a0east .ntm/lare /etre0ut /e /mnt, dar 0are fa0e /arte, 0u si4uran2, din rndul lu0rurilor 0ere:ti. -0easta este /ro/riu 1is adevrata s0him5are a omului tru/es0 .n om duhovni0es0, adevrata transformare, 0are .n0e/e mai .nti .nluntrul omului :i a/oi se revars :i .n 0ele din afar ale tru/ului, strluminndu- . Este 0eea 0e .n termenii teolo4iei misti0e se nume:te 6transfi4urare7 svr:it su5 lu0rarea harului Duhului Sfnt, .n 0ei 0e s-au 0ur2it luntri0 /rintr-o adevrat /o0in2. Des/re a0east transformare, des/re a0east sfin2ire, sau .nduhovni0ire a firii omene:ti, svr:it su5 do4oarea de fo0 a harului, Sfin2ii ;rin2i au vor5it mult :i /e .n2elesul tuturor. 6#u te vei /utea fa0e adevrat monah da0 nu vei a9un4e s strlu0e:ti 0a fierul .n fo0P7, 1i0e -va !osif, 0are .n momentul 0nd sttea la ru40iune :i .:i ridi0a minile s/re 0er, de4etele lui se f0eau 0a 1e0e f0lii strlu0itoare. )nul dintre u0eni0ii /rintelui Ser4hie de @adone9 a v1ut /e /rintele su .n tim/ul Sfintei Hitur4hii 0u/rins .n .ntre4ime de o fla0r 0a de fo0. Ji a0est fo0 al duhului, 0nd a9un4e la /uterea lui desvr:it, /oate s 0u/rind :i s transforme materia tru/ului omenes0, strlu0ind-o&'. Dar /entru

85

(om/. #. -rseniev, +iserica rsritean, o/. 0it., /. $ -$3.

0a omul s /oat a9un4e ai0i, tre5uie mai .nti s smul4 /mntul din el, sau mai de4ra5 s se smul4 el 0u totul din 4reul a0estui /mnt, s se 0ur2eas0 de /atimi :i s se .m/odo5eas0 0u toat fa/ta 5un. Ji numai du/ o astfel de 0ur2ire este 0u /utin2 s /rimeas0 din .nsu:i Duhul Sfnt o nou ra1 de slav, du/ 0are s /oat do5ndi :i o strlu0ire a sa /ro/rie, att de mare, /e 0t o /oate da lui Duhul lui Dumne1eu. Din a0east transfi4urare, lu0rat /rin /uterea Duhului Sfnt, ;rea (uviosul Ma0arie E4i/teanul :i Simeon #oul +eolo4, .:i fa0 adevrate imne sr5tore:ti: 6-i devenit, de0i, un tron al lui Dumne1eu. 80rmuitorul 0eres0 a venit /este tineI sufletul tu .ntre4 a devenit un o0hi duhovni0es0 :i totul o luminI ai fost hrnit 0u a0ea mn0are duhovni0eas0 :i ad/at 0u a/a vie2ii ve:ni0eI ai .m5r0at ve:mintele lumii 0elei ne4riteI ai devenit toate a0estea /entru omul tu 0el dinluntru, nu 0u nlu0ire, 0i .n0redin2ndu-te /rin e=/erien2, :i astfel trie:ti, .n0 fiind .n tru/, adevrata via2 ve:ni0. Ji, .n0e/nd din a0east 0li/, sufletul tu odihne:te .n Dumne1eu. !ar da0 nu-2i dai seama .n0 desvr:it des/re a0easta, atun0i se 0uvine s /ln4i :i s te tn4uie:ti, 00i .n0 n-ai a9uns /n a0um la ve:ni0a 5o42ie duhovni0eas0 :i .n0 n-ai /rimit adevrata via27&?. V1nd /e ;rea0uviosul Serafim a9un4nd la a0east feri0it stare de adevrat .n4er /mntes0 :i om 0eres0, nu ni se va mai /rea lu0ru mai /resus de fire, da0 .l vom au1i 0hiar /e el .nsu:i mrturisind la

86

#. -rseniev, 3ona*ismul i calea ascetic, o/. 0it., /. 30-3 .

adn0i 5trne2i des/re o .nl2are :i mai /u2in o5i:nuit :i des/re o rs/ltire .n0 :i mai mare din /artea milostivirii lui Dumne1eu, 0a a0eea de a se fi .nvredni0it s 4uste din dul0ea2a feri0irilor 0ere:ti, .n0 .nainte de tre0erea sa din a0east via2, fiind r/it la l0a:urile 0ele de sus, .nto0mai 0a marele -/ostol ;avel&%. 6"u0ur-te, 0 .n0 .n tru/ul a0esta stri00ios fiind, dul0ea2a raiului mai .nainte o ai 4ustat7, .i 0nt un stih al a0atistului su, .n i0osul !V. Des/re a0east rar :i neo5i:nuit minune 4reu de 0u/rins .ntre mar4inile min2ii omene:ti, a0ela:i u0eni0 al su, !oan, s0rie urmtoarele: 68dat a venit la mine un frate iu5itor de Dumne1eu, 0u 0are eu .m/rt:eam de o5i0ei ori0e 5u0urie :i ori0e 0uvnt de mn4iere au1it de la ;rintele Serafim s/re o5:teas0a noastr .nv2tur. .ntre altele el m-a .ntre5at deodat: LRi-a des0o/erit ;rintele Serafim des/re a0ea tain /reaslvit, 0um s-a .nvredni0it s fie r/it la l0a:urile 0ere:tiNO Eu i-am rs/uns 0 n-am au1it nimi0 des/re a0easta. +otodat m-a 0u/rins mirarea :i m-am .ntristat 0hiar .n sufletul meu, 0 de 0e nu mi-a des0o/erit :i mie a0est lu0ru :i de 0e nu mi-a .m/rt:it nimi0 des/re a0east mare tain, deoare0e :tiam 0 m iu5e:te :i nu as0unde nimi0 de mine :i ori0t de mult m-am ru4at de fratele meu s-mi istoriseas0 :i mie 0eva din 0ele au1ite de la ;rintele Serafim, el n-a /utut s s/un nimi0 lim/ede /entru .n2ele4erea mea. Ji astfel, /etre0nd /e fratele :i a:te/tnd 0u ner5dare 0easul Ve0erniei,

87
(a1uri din a0estea se 4ses0 multe .n Vie2ile Sfin2ilor. Este frumos, .ntre altele, 0a1ul (uviosului Eufrosin "u0tarul ]a se/tem5rieB.

m-am dus 0a de o5i0ei du/ slu95, la ;rintele Serafim, 0u 4ndul s 0ad .nto0mai 0a un 0o/il la /i0ioarele lui :i s nu- las /n nu va .ndul0i sufletul meu 0u istorisirea a0elei mari milostiviri a lui Dumne1eu artat fa2 de el. Stare2ul, .ndat 0e am intrat eu .n 0hilie, m-a .ntm/inat 0u o5i:nuita lui dra4oste /rinteas0, a/oi a .n0his .n urma mea u:a 0u 0rli4ul. !ar eu, .ndat 0e m-am v1ut .n fa2a lui, am :i .n0e/ut dinainte s m mn4i 0u 4ndul 0 voi au1i de la el des/re minunata sa r/ire, fr s m 4ndes0 0tu:i de /u2in la nevredni0ia mea de a au1i asemenea lu0ruri. Ji, du/ 0e ne-am a:e1at noi fa2 .n fa2 :i eu eram 4ata s .n0e/ aru4a /entru des0o/erirea minunatei sale r/iri, el .ndat, 0hiar .n a0ea 0li/, mi-a .n0his 4ura 0u mna :i /rimul 0uvnt /e 0are mi -a s/us a fost: L.n4rde:te-te 0u t0ereaPO Ji .ndat a .n0e/ut s desf:oare .naintea mea istoria Sfin2ilor ;rooro0i, -/ostoli, Mu0eni0i :i a tuturor Sfin2ilor ;rin2i, 0u o5i:nuita lui nevinov2ie sufleteas0. Mi-a des0ris nevoin2ele :i /timirile lor, 0redin2a lor tare :i .nfl0rata lor iu5ire fa2 de Domnul Dristos, /e ale (rui urme ei au um5lat 0u statorni0ie, du0ndu-:i fie0are /ro/ria lui 0ru0e /entru do5ndirea mntuirii. - amintit de asemenea :i feluritele lor fa0eri de minuni, /e 0are ei le svr:eau 0u darul lui Dumne1eu, s/re slava Hui. Mi-a des0ris de asemeni vie2ile a mul2ime de 0uvio:i nevoitori 0are s-au /roslvit .n rnduiala 0lu4reas0 /rin ostenelile lor .ntru r5dare, /rin rele /timiri :i ne0ontenit /rive4here. Mi-a mai s/us :i a0eea 0 to2i sfin2ii /e 0are .i slve:te "iseri0a lui Dristos, ne-au lsat via2a lor 0a /ild de

urmat :i 0 to2i a0eia au avut la .n0e/ut mai /u2ine merite de0t noi, dar /rin .nde/linirea 0u sr4uin2 :i statorni0ie a /orun0ilor lui Dumne1eu au do5ndit dumne1eies0ul har :i s-au .nvredni0it de felurite daruri ale Duhului Sfnt. (0i .nde/linirea /orun0ilor lui Dristos este lu0ru u:or /entru ori0e 0re:tin, 0um a s/us El .nsu:i, numai 0 tre5uie s le avem ne0ontenit .n sufletul nostru. !ar /entru a0easta se 0uvine a avea .ntotdeauna .n inim :i .n minte 6ru40iunea lui !isus7 :i a .nf2i:a .naintea o0hilor no:tri via2a :i /atimile Domnului, (are din dra4oste /entru noi a /timit /n la moarte /e 0ru0e. .n a0ela:i tim/ tre5uie s ne 0ur2im mereu sufletul /rin s/ovedanie :i /rin .m/rt:irea 0u ;rea0uratele +aine ale lui Dristos :i altele asemenea. ;rin a0east /l0ut 0onvor5ire, stare2ul m /re4tea, desi4ur, /entru alt0eva 0u mult mai .nalt. Ji, du/ toate 0ele 1ise, m-a .m5r2i:at /rinte:te :i mi-a 1is: 6"u0uria mea, te ro4, sr4uie:te-te s-2i do5nde:ti /a0ea duhului7. Ji .ndat a .n0e/ut s-mi vor5eas0 des/re do5ndirea a0estei /0i a duhului. Du/ /rerea lui, a0est lu0ru .nseamn a ne adu0e /e noi .n:ine .ntr-o a:a stare, .n0t duhul nostru s nu se tul5ure de nimi0I s a9un4em /n a0olo .n0t, .n fa2a ori0rei .ntristri, 0levetiri, defimri :i /ri4oniri, s fim .nto0mai 0a ni:te mor2i, sau 0a ni:te oameni 0u desvr:ire mu2i, sur1i :i or5i, 00i toate a0este is/ite sunt de ne.nlturat /entru to2i 0ei 0e dores0 s mear4 /e urmele 0ele mntuitoare ale lui Dristos Aadi0 s a9un4em la ne/timire sau apat*eia/) (0i prin multe osteneli se cuvine nou a intra n mpria lui "umnezeu) -:a s-au mntuit to2i

dre/2ii :i au intrat .n a0east .m/r2ie, fa2 de 0are toat lumea :i toat slava ei nu are ni0i un /re2. +oate desftrile lumii la un lo0 nu /ot s ne a4oniseas0 a0ea feri0ire 0are este /re4tit .n lo0a:urile 0ere:ti 0elor 0e iu5es0 /e Dumne1eu. -:a este 5u0uria :i sr5toarea a0eea ve:ni0. Ji tot /entru a0ela:i motiv, 0a s dm sufletului nostru slo5o1enia ridi0rii 0tre 0ele de sus :i s se sature de /rea dul0ea 4rire 0u Dumne1eu, se 0uvine a ne smeri /e noi .n:ine /rin ne.n0etata /rive4here, /rin ru40iune :i ne0ontenit adu0ere aminte de Domnul. L!at eu, srmanul Serafim, de a0eea 0er0ete1 Sfnta Evan4helie .n fie0are 1i: luni 0ites0 Evan4helia de la Matei, mar2i /e 0ea de la Mar0u, mier0uri /e a lui Hu0a :i 9oi /e a lui !oan. !ar .n ultimele 1ile ale s/tmnii .m/art 3a/tele -/ostolilor :i E/istolele lor :i ni0i o 1i nu las s trea0 fr s 0ites0 -/ostolul :i Evan4helia de rnd :i via2a sfntului. 30nd a0easta, simt 0 nu numai sufletul, dar /ar0 :i tru/ul mi se .ndul0e:te :i mi se .nfiorea1 /rin a0eea 0 stau de vor5 0u Domnul, 2in .n mintea mea totdeauna /roas/ete via2a :i /atimile Hui :i 1iua :i noa/tea slves0, laud :i mul2umes0 @s0um/rtorului meu /entru toate milele Sale revrsate asu/ra .ntre4ului neam omenes0 :i asu/ra nevredni0iei meleO. Du/ a0eea mi-a s/us din nou: L"u0uria mea, te ro4, sr4uie:te-te s-2i do5nde:ti /a0ea duhului :i atun0i mii de suflete se vor mntui .n 9urul tuO. !ar eu, nevredni0ul, am voit 0u tot dinadinsul s-mi do5ndes0 a0ea feri0it /a0e des/re 0are el mi-a amintit de dou ori. -tun0i am 01ut .naintea lui :i srutndu-i /oala hainei :i minile, l-am ru4at 0u

la0rimi 0a /e un /rinte :i /ov2uitor, 0a s verse el ru40iunile sale 0tre Domnul :i 0tre .m/rteasa 0erului /entru mntuirea /0tosului meu suflet. Ji din a0ea 0li/ eu m-am .n0redin2at lui 0u desvr:ire. !ar el, v1nd .ntrea4a mea druire, mi-a re/etat .n0 o dat, 0a s/re 0ea de-a /ururea amintire: L"u0uria mea, sr4uie:te-te s-2i do5nde:ti /a0ea duhuluiPO Du/ a0eea mi-a des0o/erit el sin4ur dire0t /ri0ina /entru 0are venisem la dnsul .n a0ea 1i :i 0e anume doream s aflu de la el. !ar 0nd a v1ut 0 m-a 0u/rins 4roa1a :i uimirea, el, 0a o /re4tire /entru 0ele 0e tre5uiau s urme1e, .ndat mi-a mai re/etat .n0 odat: L"u0uria mea, do5nde:te-2i /a0ea duhuluiPO -/oi, 0u/rins de o 5u0urie ne4rit, :i-a .ntrit /u2in 4lasul :i a .n0e/ut astfel: L!at, .2i s/un :i 2ie des/re srmanul SerafimPO Ji a/oi, 0o5orndu-:i din nou tonul, a 0ontinuat: L"u0uratu-m-am eu de a0est 0uvnt al Domnului nostru !isus Dristos 0are 1i0e: n casa (atlui 3eu multe lcauri sunt) Ji m-am o/rit eu, srmanul, asu/ra a0estor 0uvinte ale Mntuitorului Dristos :i am dorit s vd a0este l0a:uri 0ere:ti :i am ru4at /e Domnul 0a s-mi arate :i mie a0ele l0a:uri. Ji Domnul nu m-a li/sit /e mine, nevredni0ul, de milostivirea Sa :i a .nde/linit dorin2a ro5ului Su. Ji iat 0 am fost r/it la a0ele l0a:uri 0ere:ti, numai 0 nu tiu dac n trup sau n a!ar de trup, "umnezeu tie) Dar des/re 5u0uria :i dul0ea2a a0eea 0ereas0 /e 0are am 4ustat-o a0olo, nu /ot s-2i s/un nimi0. Ji du/ a0este 0uvinte ;rintele Serafim a t0ut, .n a0el moment s-a a/le0at /u2in .nainte, a .n0his o0hii, 0a/ul :i -a a/le0at .n 9os :i 0u 5ra2ul minii

dre/te .ntins a artat 0aden2at :i lini:tit .n dre/tul inimii. 3a2a a .n0e/ut s i se s0him5e tre/tat :i a rs/ndit o lumin ne4rit /n 0nd .n 0ele din urm a strlu0it a:a de tare, 0 nu era 0u /utin2 a mai /rivi la el. !ar /e 5u1e, 0a :i /e toat .nf2i:area 0hi/ului, lumina o a:a 5u0urie duhovni0eas0, .n0t 0u dre/t 0uvnt /utea s fie numit .n a0el moment 6.n4er /mntes0 :i om 0eres07. Ji tot tim/ul 0t a durat a0ea t0ere taini0 a lui, se /rea 0 el ar fi 0ontem/lat 0eva 0u adn0 emo2ie :i ar fi as0ultat 0eva 0u r/ire. Dar de 0e fel de vedenii era r/it :i 0e fel de /riveli:ti se .nvredni0ea .n a0ele 0li/e sufletul dre/tului /rinte, :tie numai )nul Dumne1eu. !ar eu, /0tosul, .nvredni0indu-m s vd /e ;rintele Serafim .ntr-o a:a feri0it stare de har, am uitat 0u desvr:ire .n a0ele 0li/e 0hiar :i de /ro/riul meu tru/ stri00ios. Sufletul meu .n a0el moment era 0u/rins de o a:a 5u0urie :i r/ire duhovni0eas0, 0um n-am sim2it ni0iodat .n via2a meaI :i a0easta numai din /rivirea atent la a0ea stare :i t0ere ne.n2eleas a dre/tului 5trn :i din vederea minunatei lumini 0are se rs/ndea de /e 0hi/ul fe2ei lui, /re0um :i din a0ea desvr:it de 0u0erni0 :i netul5urat lini:te 0e st/nea .n 9urul nostru. -:a 0 ni0i 0hiar /l0utul lui Dumne1eu, din 0au1a ne.ndestulrii 4raiului omenes0, n-a /utut s lmureas0 /rin 0uvinte minunata lui r/ire .n l0a:urile 0ere:ti. De a0eea mi-a artat a0est lu0ru /e o 0ale /ra0ti0, /rin ne4rita strlu0ire a fe2ei lui :i /rin t0erea sa ne.n2eleas. !ar eu, de:i am fost sin4ur v1tor al a0estei minunate .ntm/lri, totu:i, .ntotdeauna s/un unul :i a0ela:i lu0ru: numai )nul Dumne1eu :tie 0um s-a

/etre0ut a0easta. Ji /n a0um, numai din sin4ur amintirea a0estui fa/t minunat, simt 0 mi se um/le sufletul de o a:a ne4rit :i neo5i:nuit dul0ea2 :i mn4iere, 0t nu este 0u /utin2 a s/une /rin 0uvinte. Du/ o t0ere destul de .ndelun4at 0are a durat 0a la o 9umtate de 0eas, ;rintele Serafim a .n0e/ut din nou s 4rias0 :i, fiind .n a0ele sim2minte de ne/mnteas0 5u0urie, res/irnd adn0 :i .ntrindu-:i /u2in 4lasul, a 1is: L-h, da0 ai :ti, /reaiu5itul meu /rinte !oane, 0e 5u0urie :i 0e desftare este /re4tit /entru sufletele 0elor dre/2i .n 0eruri, te-ai hotr. :i tu s .nduri 0u mul2umire ori0e .ntristare, /ri4onire sau 0levetire .n a0east lume vremelni0. Ji, 0hiar da0 a0east 0hilie a noastr ar fi /lin de viermi :i a0e:ti viermi ar roade tru/urile noastre .n toate 1ilele a0estei vie2i /mnte:ti, :i la a0easta ar tre5ui s ne .nvoim 0u toat mul2umirea, numai s nu ne li/sim de a0ea 5u0urie 0ereas0 /e 0are a 4tit-o Domnul 0elor 0e-H iu5es0 /e ElP -0olo 0u adevrat nu este ni0i durere, ni0i .ntristare, ni0i sus/inI a0olo este numai dul0ea2 :i 5u0urie ne4rit, iar dre/2ii strlu0es0 0a soarele. Dar da0 a0east 5u0urie :i slav n-a /utut s-o tlm0eas0 /rin 0uvinte ni0i 4ura 0ea de Dumne1eu insuflat a feri0itului ;avel -/ostolul A!! (or. 2, 2-<B, atun0i 0are lim5 omeneas0 va fi .n stare s 4rias0 des/re frumuse2ea a0elor 0mri 0ere:ti .n 0are se sl:luies0 sufletele dre/2ilorNO Du/ a0easta, t0nd /u2in, a .n0e/ut s vor5eas0 :i des/re mun0ile 0ele ve:ni0e ale /0to:ilor. !ar la urm a artat tre5uin2a de a ne a4onisi fa/tele mntuirii, atta tim/ 0t mai este vreme /otrivit,

du/ 0uvntul -/ostolului A!! (or. ?, 2B. Ji sfr:ind 0uvintele sale, ;rintele Serafim se /rea 0 a uitat 0u totul de a0ea ne4rit dul0ea2 a duhului su /e 0are a sim2it-o numai 0u /u2in .nainte, 0nd a vor5it des/re r/irea sa .n l0a:urile 0ere:ti, :i re0uno:tea a0um numai sl5i0iunea firii omene:ti, numindu-se L0el dinti dintre /0to:iO. .n 0ele din urm, dndu-mi 5ine0uvntarea lui /rinteas0, m-a slo5o1it s mer4 0u /a0e la 0hilia mea, fiind eu .ntr-o ne4rit mn4iere duhovni0eas07. -9uns la o a:a .nl2ime a desvr:irii- suflete:ti, ;rea0uviosul Serafim nu numai 0 nu lsa s se stre0oare .n inima lui ni0i un 4nd mre2 des/re o oare0are vredni0ie deose5it a sa .naintea lui Dumne1eu, 0i dim/otriv, ne0ontenit .:i smerea sufletul :i tru/ul su, ne/rsind ni0ide0um ostenelile 0lu4re:ti de mai .nainte, 0i mai 4sind .n0 altele noi /entru 6omorrea /atimilor tru/ului, 0a sufletul s se mntuias07, 0um s/unea el adesea fr s 2in seama ni0i de vrsta lui .naintat :i ni0i de /uterile tru/ului 0u totul sl5ite. S0o/ul /rin0i/al /e 0are -a urmrit el .n tot 0ursul vie2ii sale /rin a0este osteneli mai /resus de /uterile firii omene:ti, era de a su/une 0u desvr:ire tru/ul su5 as0ultarea sufletului. (0i, du/ 0um s/unea el .nsu:i .n .nv2turile sale, toat strdania noastr tre5uie s fie /entru suflet, iar tru/ul s-l .ntrim numai .ntru att, 0t s /oat lu0ra la mntuirea sufletului :i la .ntrirea lui. ;entru 0 :i de vom istovi tru/ul ne.n2ele/2e:te, .n a:a fel .n0t :i sufletul s a9un4 la istovire, atun0i o astfel de nevoire ni se va so0oti 0a li/s de msur :i de

/ri0e/ere duhovni0eas0, 0hiar da0 a0est lu0ru l-am fa0e 0u s0o/ul de a do5ndi fa/ta 0ea 5un. )nul dintre du:manii 0ei mai de seam .m/otriva 0ruia du0ea el a0east lu/t dr1, .n fa2a 0ruia nu s-a lsat 5iruit ni0i /n .n ultimele 1ile ale vie2ii sale, era somnul. )0eni0ul su !oan s/une 0- 4sea uneori dormind .n 0hilie, uneori .l 4sea /e sal, :e1nd 0u s/atele re1emat de /erete :i s/ri9inindu-se .n /i0ioare. -lteori .:i re1ema 0a/ul de o /iatr sau de un 5utu0 de lemn sau se 0ul0a de-a dre/tul /e /mnt, /e 0rmi1i ori /e 5u02i de lemne. !ar 0nd s-a a/ro/iat 0hiar de ultimele 0li/e ale /le0rii sale 0tre Domnul, a:a de mult a mrit lu/ta .m/otriva somnului, .n0t ni0i nu /uteai s te ui2i la el, fr s te 0u/rind mila :i 4roa1a. !stovit /este msur din 0au1a ostenelilor sale /ustni0e:ti :i a9uns .ntr-o asemenea stare, .n0t 0u 4reu mai /uteai re0unoa:te .n el 0hi/ul de mai .nainte, te 0u/rindea mirarea :i te .ntre5ai nedumerit: oare .m/otriva 0ui mai lu/taN (u toate a0estea, 0nd voia s mai dea /u2in rnd somnului, se a:e1a .n 4enun0hi :i dormea 0u fa2a la /mnt, /e 0oate, s/ri9inindu-:i 0a/ul .n /alme. ;at .n 0hilie el n-a avut ni0iodat. Dran 0ontinua s 4uste numai o dat .n 1i, seara. Dain /urta 0a :i mai .nainte: sr00ioas :i /onosit. !ar 0nd -a .ntre5at odat un om 5o4at de 0e um5la a:a .n 1dren2e, el a rs/uns: 6;rin2ul !oasaf so0otea mantia /e 0are i-a dat-o /ustni0ul Varlaam mai de 0inste :i mai s0um/ de0t /orfira .m/rteas07. -/oi a adu4at: 6#u m .ndoies0 de a0eea, 0 unii se foloses0, iar al2ii se smintes0 de a0easta7. Desi4ur /entru lumea de rnd, /u2in sau delo0 o5i:-

nuit 0u via2a duhovni0eas0, a um5la .n 1dren2e este un fel de ne5unie voit. Dar /entru 0ei .nainta2i .n 0ele ale duhului, 0are s-au des/rins de lume :i de toate .ndul0irile :i desftrile /e 0are ea le /oate /une la .ndemn, a nu avea nimi0 de /risos :i a ale4e, din 0ele de a5solut nevoie, tot 0e este mai sr00ios, este nu numai o 0ale o5i:nuit, dar :i o re4ul de via2. (u un an :i 1e0e luni .nainte de moartea sa, ;rintele Serafim s-a mai .nvredni0it .n0 o dat de 0ereas0a 0er0etare a Mai0ii Domnului. Era .n 1iua de "una-Vestire, 2' martie, anul &3 . (u dou 1ile mai .nainte a .n:tiin2at-o des/re a0easta :i /e o 0lu4ri2 0u via2 .m5unt2it din Mnstirea DiveevsE, anume E/ra=ia, 0are de-asemenea s-a .nvredni0it de a0east vedenie /entru mn4ierea ei :i a altor surori din DiveevsE, .n mult ostenitoarea lor via2 0lu4reas0. ;l0utul lui Dumne1eu a /re4tit-o suflete:te /e a0east 0lu4ri2 de mai .nainte, /entru 0a ea .ntru nimi0 s nu se team. !ar 0nd s-a a/ro/iat momentul hotrt, 5trnul s-a a:e1at .n 4enun0hi 0u minile ridi0ate s/re 0er. S-a f0ut mai .nti un 14omot 0a de vnt /uterni0, a/oi s-a au1it murmurul unei minunate 0ntri 5iseri0e:ti. 6!at ;reaslvita, ;rea0urata St/n a noastr, ;reasfnta #s0toare de Dumne1eu, vine la noiP7, a 4rit ;rea0uviosul. (hilia lui s-a um/lut de o lumin or5itoare :i de o strin mireasm duhovni0eas0. .nainte mer4eau doi .n4eri 2innd .n mini ramuri de flori .m5o5o0ite. Du/ ei veneau Sfntul !oan .naintemer4torul, .m5r0at .n ve:minte al5e strlu0itoare :i Sfntul !oan Evan4helistul. Mai /e urm venea Mai0a Domnului, .nso2it de dous/re1e0e sfinte fe0ioare,

mu0eni2e :i 0uvioase. .m/rteasa 0erului era .m5r0at .n mantia 0u 0are este .n0hi/uit de o5i0ei .n i0oana 6+n4uirii7 sale :i strlu0ea de o lumin neo5i:nuit :i de o frumuse2e ne4rit. ;este mantie /urta un omofor, iar /e 0a/ avea o 0oroan minunat, /reafrumoas, .m/odo5it 0u 0ru0iuli2e .n multe 0hi/uri strlu0ind 0u o a:a lumin, .n0t nu era 0u /utin2 a /rivi la ea, /re0um ni0i la .ndumne1eita fa2 a .m/rtesei. 3e0ioarele mer4eau 0te dou .n urma ei A0om/. ;s. <<, ?B, avnd :i ele 0ununi 0e strlu0eau 0u o minunat slav :i strlu0ire 0ereas0. (hilia feri0itului /rinte s-a f0ut deodat 0u mult mai .n0/toare :i s-a um/lut toat de strlu0irea unei lumini deose5ite, mai /uterni0e de0t a soarelui. ;reasfnta 3e0ioar a .n0e/ut s vor5eas0 0u Serafim .nto0mai 0um ar vor5i 0ineva 0u o rudenie a sa a/ro/iat, iar 0lu4ri2a, 0u/rins de fri0, a 01ut 0u fa2a la /mnt. Mai0a Domnului .ns a lini:tit-o :i i-a /orun0it s se ridi0e. Sfintele 3e0ioare, mn4ind /e 0lu4ri2 .n mult istovitoarea ei via2 0lu4reas0, .i s/uneau, artnd s/re 0ununile lor strlu0itoare, 0 le-au /rimit /entru suferin2ele :i defimrile /e 0are le-au r5dat /e /mnt. ;reasfnta #s0toare de Dumne1eu a vor5it mult 0u Serafim, dar 0lu4ri2a nu /utea .n2ele4e 5ine 0eea 0e vor5eau eiI a au1it numai a0eea 0um ;reasfnta -a ru4at s nu lase /e fii0ele sale din Mnstirea DiveevsE, f4duindu-i a9utorul :i o0rotirea ei. Vedenia s-a terminat 0u a0eea 0, artnd s/re 0ununile sfintelor fe0ioare, Mai0a Domnului a f4duit 0 va .nvredni0i de asemenea rs/ltire :i /e alte fe0ioare nevoitoare. Du/ a0eea,

.ndre/tndu-se 0tre ;rintele Serafim, a adu4at: L.n 0urnd, alesul Meu, vei fi 0u noiPO -/oi, s/unnd 0uvnt de des/r2ire, a /le0at .m/reun 0u sfintele fe0ioare 0are erau de fa2, terminndu-se astfel vedenia 0are, /rin felul 0um s-a /etre0ut, se deose5e:te mult de vedeniile o5i:nuite, fiind mai de4ra5 0a un 0ol2 de .m/r2ie 0ereas0 adus /e /mnt, su5 forma /otrivit ne/utin2elor omene:ti. .nl2ndu-se din 0e .n 0e mai mult 0tre desvr:irea 5unt2ilor :i nevoin2elor 0lu4re:ti, ;rea0uviosul Serafim s-a a/ro/iat, .n sfr:it, de 0easul ie:irii sale din a0east lume. .n a0ea vreme a9unsese la vrsta de %2 de ani ai vie2ii sale. Ha sihstria sa 0ea de-a doua Ade la !1vorul "o4oslovuluiB a .n0e/ut s mear4 din 0e .n 0e mai rar, deoare0e 0hiar :i .n Sarov se sim2ea o5osit a mai /rimi /e numero:ii 0redin0io:i 0are veneau la el .n numr din 0e .n 0e mai mare. Suferin2a 4rea de /i0ioare - 0aredureau 0hinuitor din 0au1a ne0ontenitelor /rive4heri, din starea la ru40iune /e /iatr tim/ de o mie de 1ile :i o mie de no/2i, /re0um :i din a0ele nemiloase lovituri /rimite de la tlhari, nu i-au dat r4a1 /n la sfr:itul vie2ii sale, din rni 0ur4nd mereu un fel de materie stri0at. (u toate a0estea, ;rea0uviosul a rmas /n la sfr:it luminat la fa2 :i vesel, sim2ind .n sufletul su a0ea 5u0urie :i slav 0ereas0 /e 0are Dumne1eu a /re4tit-o 0elor 0e-H iu5es0 /e El. Dnd 0a :i mai .nainte vinde0ri minunate :i mn4ieri multor 5ine0redin0io:i 0re:tini :i a9utnd la 5una .nto0mire a vie2ii :i a mntuirii multora, /rin minunatul su dar al vederii 0u duhul, ;rea0uviosul Serafim a .n0e/ut de a0um s vesteas0 :i des/re

sfr:itul su a/ro/iat. -:a, dnd unora 0ele din urm.nv2turi, el re/eta mereu: 6De a0um noi nu ne vommai vedea7. ;e al2ii, att fra2i 0lu4ri, 0t :i mireni, .i /ov2uia 0a /e viitor s se .n4ri9eas0 :i s se /re4teas0 /entru mntuirea sufletului lor, des0o/erindu-le 0 mai mult nu se vor vedea :i, lundu-:i rmas 5un de la dn:ii /entru totdeauna, le 0erea s se roa4e lui Dumne1eu /entru el. .n a0east vreme fra2ii din Mnstirea Sarovului .l vedeau adesea /e ;rintele Serafim :e1nd .n tinda 0hiliei sale, .n si0riul /re4tit lui de mai .nainte, du/ dorin2a lui /ersonal, .ndeletni0indu-se 0u 4ndirea la via2a de din0olo :i /ln4nd adesea 0u la0rimi amare. +ot des/re a0easta, uneori mai /e de/arte, iar alteori :i dire0t, vor5ea unora dintre surorile din DiveevsE, re/etnd mereu: 6;uterile .mi sl5es0, tri2i de a0um sin4ure. Eu v las .n seama Domnului :i a ;rea0uratei Hui Mai0iP7 )nii 0ereau de la /l0utul lui Dumne1eu 5ine0uvntare 0a s le mai .n4duias0 s mai vin la el .n Sarov :i .n ;ostul Mare viitor, dar el le rs/undea: 6-tun0i u:a 0hiliei mele va fi .n0his :i voi nu m ve2i mai vedeaP7 De asemenea :i du/ .nf2i:area din afar a tru/ului, a .n0e/ut s se 0unoas0 vdit 0 ;rea0uviosul se a/ro/ia de momentul .n 0are via2a lui se va stin4e. (u sufletul era .n0 :i mai ve4hetor 0a .nainte. De asemenea, .n 0onvor5irile /e 0are le avea 0u /rietenii si mai a/ro/ia2i :i 0u fra2ii si de nevoin2, f0ea s se .n2elea4 0-:i simte sfr:itul a/ro/iat. -:a /rintele +imon, un vredni0 u0eni0 al su, 0are se

nevoise vreme .ndelun4at .n /ustia #adeevsE :i nu v1use /e ;rintele Serafim de dou1e0i de ani, venind .n Sarov .n /rimvara anului &32 :i i15utind 0u mare 4reutate s r15at /rin mul2ime /n la u:a 0hiliei ;rea0uviosului, a:te/ta feri0itul moment 0a s-l vad. Dar ;rintele Serafim la .n0e/ut ni0i nu i-a .n4duit s se a/ro/ie de el, .n tim/ 0e /e al2ii .i /rimea. +o2i, fr ni0i o .m/iedi0are, 5r5a2i :i femei, intrau la el, numai lui +imon .i era o/rit intrarea :i el a a:te/tat 0u 5r52ie /n seara, f0nd adevrat r5dare 0lu4reas0. 6!ar eu, s/une /rintele +imon, .nvredni0indu-m to0mai seara tr1iu s intru .n 0hilia 5trnului, am 01ut la /i0ioarele lui :i mult am /lns de 5u0urie, 0 du/ at2ia ani m-am .nvredni0it s-l mai vd /rintre 0ei vii :i l-am .ntre5at: L;rinte sfinte, /entru 0e te-ai su/rat /e mine /0tosul :i toat 1iua nu mi-ai .n4duit s m a/ro/ii de tineNO !ar (uviosul, /oftindu-m s :ed, a .n0e/ut s 4rias0 astfel: L#u, /rinte +imon, nu a:aI eu te iu5es0 /e tine. Dar am f0ut a0est lu0ru /entru 0 tu e:ti 0lu4r :i .n0 vie2uitor .n /ustie :i de a0eea tre5uie s ai r5dare. !ar oamenii a0e:tia mireni :i .n0 :i 5olnavi, se 0uvenea 0a mai .nti s-i /rimes0 /e ei, s le dau 0ele de folos :i s-i slo5od fiind0: nu cei sntoi au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, 0um a s/us Domnul. -/oi te-am mai .n0er0at :i de a0eea, 0a s vd 0e-ai .nv2at du/ o trire de at2ia ani de/arte de lume .n /ustie: oare nu 0umva ai ie:it tot /ustiu de fa/te 5une de a0oloN Ji, /e ln4 toate a0estea, 0u tine vreau s vor5es0 mai multe .n tim/ul li5erO.

Ji astfel am /etre0ut 0u dnsul toat noa/tea, sftuindu-m multe din 0ele duhovni0e:ti. .ntre altele mi-a 1is: L-0esta Aeste vor5a de 0uvntul .nv2turiiB, /rinte +imon, a0esta este 4rul 0el .n0redin2at 2ie. -0esta :i /e /mnt 5un, a0esta :i /e nisi/ :i /e /mnt /ietros :i /e ln4 0ale, a0esta :i .ntre s/ini :i /retutindeni s .n0ol2eas0, s 0reas0 :i s adu0 road, fie 0hiar :i mai tr1iu, da0 nu se va /utea .ndat. .ns talantul 0el .n0redin2at 2ie, s nu.n4ro/i .n /mnt, 0a nu 0umva s fii 5tut de DomnulI 0i d- /e el ne4u2torilor :i las-i s fa0 0omer2 0u dnsul. Ji .n0 .2i mai s/un, /rinte +imon, s nu fa0i /rietenie ni0iodat :i s nu ai le4turi 0u du:manii "iseri0ii lui DristosP7 (u /atru luni .nainte de feri0itul sfr:it al ;rintelui Serafim, .n luna au4ust, anul &32, -a vi1itat .n /ustie ;. S. -rsenie, e/is0o/ul +am5ovului Amai /e urm mitro/olit al MievuluiB. (er0etnd Mnstirea Sarovului, vldi0a a 0er0etat 0u amnun2ime :i sihstria /rintelui Serafim, 0hilia lui sr00ioas, /n :i a0ea mi0 .n0/ere dintre /eretele 0hiliei :i so5, unde mult .m5unt2itul ro5 al lui Dumne1eu se nevoia adeseori .n ru40iuni ostenitoare :i unde a5ia /utea s intre un om, rmnnd a0olo .n /i0ioare sau /le0at .n 4enun0hi, 00i /entru o stare mai .ndemnoas nu era lo0 ni0ide0um. (u a0east o0a1ie feri0itul /rinte a adus ;reasfin2itului .n dar 6de la srmanul :i /0tosul Serafim7 ni:te mtnii din 5o5i2e 4ri de /lant, un /a0het 0u lumnri de 0ear 0urat, .nf:urat .ntr-o 5u0at de /n1, un vs0ior 0u vin :i o sti0lu2 0u untdelemn. ;reasfin2itul, /rimind 0u deose5it 5u0urie a0este daruri din

mna ;rea0uviosului, n-a .n2eles .nsemntatea lor taini0. Dar .ntm/lrile viitoare i-au artat 0 nevoitorul Serafim a /revestit /rin a0easta, .n 0hi/ tinuit, des/re sfr:itul su a/ro/iat :i a dat vinul, untdelemnul :i lumnrile s/re /omenirea lui, lu0ru /entru 0are a ru4at el .nsu:i /e vldi0a. Du/ 0e a .n2eles a0est lu0ru, ierarhul a .nde/linit dorin2a sihastrului: /n1a :i metaniile le-a o/rit /entru sine, iar 0elelalte le-a .ntre5uin2at la Hitur4hia 0u ;anihid /e 0are a svr:it-o .ntru /omenirea (uviosului Serafim. )0eni0ului su duhovni0es0, ;rintele Serafim .i vor5ea .n re/etate rnduri des/re sfr:itul su a/ro/iat: 6(urnd va fi sfr:itul7. 8dat, du/ 0e i-a dat mai multe sfaturi 0u /rivire la drea/ta :i la adevrata slu9ire .n 5iseri0, i-a s/us: 6Via2a mea se s0urtea1, 0u sufletul sunt .n a:a stare de /ar0 a: fi de 0urnd ns0ut, dar 0u tru/ul sunt 0a un mort7. Ji a0este 0uvinte le-a re/etat de mai multe ori. -/oi a .n0e/ut s-i re/ete toate .nv2turile mai de seam /e 0are le semnase .n sufletul su .n de0ursul vie2ii, .ndeose5i i-a dat 4ri9a s nu lase 6orfanele7 sale din Mnstirea DiveevsE, 0i s le .n4ri9eas0 0u toate 0ele de tre5uin2, dndu-i 0a e=em/lu /e Sfntul -tanasie al -tonului, 1i0nd: 6+u .ntotdeauna :i .n toate s urme1i lui. (um a rnduit el .n Sfntul Munte al -tonului, a:a s rnduie:ti :i tu la DiveevsE7. -/oi, uitndu-se la dnsul 0u deose5it .n2eles :i 0ltinnd din 0a/, a adu4at: 6Multe ne0a1uri vei avea, dar s le ra51i /e toate 0u mul2umire /entru Domnul :i, oriunde vei fi, s nu la:i /e orfanele mele rmase fr /rinte duhovni0es0. Mai0a Domnului .2i va da a9utorul ei 0ald, iar eu suflete:te voi fi 0u tine mereu.

Mul2i se vor a/ro/ia de voi, dar fr o 0hemare adevrat. (0i: )))de ai avea zeci de mii de nvtori n Hristos, totui nu avei muli prinii@ Ki0nd a0estea, stare2ul s-a .ndre/tat 0tre sfe:ni0ul .n 0are ardeau vreo 1e0e lumnri mai mari :i mai mi0i, /rimite de la diferi2i 0redin0io:i :i artnd s/re fitilul uneia din ele, 0are ardea .n mi9lo0, a 1is u0eni0ului: 6!at, a:a m voi stin4e :i eu7. -/oi i-a /orun0it s ia /entru sine a0el 0a/t de lumnare, /e 0are u0eni0ul lundu-a dus .n Mnstirea DiveevsE, unde se /strea1 .m/reun 0u alte lu0ruri rmase de la ;rintele Serafim. Mai .nainte de sosirea anului &33, ;rea0uviosul sin4ur :i-a msurat 4roa/a .ntr-o /arte a altarului 5iseri0ii 0elei mari a -dormirii Mai0ii Domnului. (u o s/tmn mai .nainte de moartea sa, la sr5toarea #a:terii Domnului, el a fost la Hitur4hie, s-a .m/rt:it 0u Sfintele lui Dristos +aine, iar du/ 0e a ie:it din 5iseri0, a stat mult de vor5 0u /rintele #ifon, e4umenul mnstirii, 0u 0are /rile9 -a ru4at s .n4ri9eas0 de fra2i, mai ales de 0ei tineri, :i a amintit din nou dorin2a lui /e 0are i-o s/usese altdat, anume 0a du/ moarte s-l .n4roa/e .n si0riul 0el /re4tit /entru el de mai .nainte. Dumini0, ianuarie, anul &33, ;rea0uviosul Serafim a venit /entru ultima dat .n "iseri0a "olni2ei, ridi0at /e lo0ul 0hiliei lui .n 0are i s-a artat Mai0a Domnului /entru /rima dat :i -a vinde0at de hidro/i1ie, avnd hramul .n 0instea Sfin2ilor (uvio:i Kosima :i Savatie de la Solove2. -i0i s-a .n0hinat :i a srutat toate i0oanele, a a/rins lumnri 0u mna sa /ro/rie :i la urm s-a .m/rt:it 0u Sfintele +aine, du/ o5i0ei.

Des/re a0east ultim 1i din via2a ;rintelui Serafim, u0eni0ul lui duhovni0es0, !oan +ihonov, s0rie urmtoarele: 6Eu eram /e atun0i 0orist la strana drea/t :i, de o5i0ei, .n 1ilele de Dumini0 :i de sr5tori, m sileam s ies din 5iseri0 du/ slu95a /rive4herii de toat noa/tea 0u /u2in mai .nainte de sfr:it, /entru 0a, din 5un vreme, .nainte de .n0e/utul Sfintei Hitur4hii, s m .nvredni0es0 de 5ine0uvntarea :i de mntuitoarele /ov2uiri ale ;rintelui Serafim. Ji el de asemenea avea o5i0eiul s vin la Sfnta Hitur4hie 0u o 9umtate de 0eas, iar alteori 0u un 0eas mai .nainte de vreme, :i s se a:e1e .ntotdeauna la strana drea/t /e o 5n0u2. (nd am venit eu .n 1iua a0eea 0a de o5i0ei .n 5iseri0a 5olni2ei, am f0ut /le00iune .n fa2a /rintelui Serafim 0erndu-i 5la4oslovenie, iar el m-a .ntre5at: L(ine e:ti tuNO, 0 era .n0 /u2in .ntuneri0 :i nu se vedea 5ine. Eu i-am rs/uns 0a .ntotdeauna LSmeritul !oan din +am5ovO. -tun0i el s-a s0ulat, m-a 5ine0uvntat :i du/ 0e m-a srutat /e 0a/, m-a a:e1at ln4 dnsul. -/oi a oftat adn0 .n a:a fel, .n0t numai /rin a0easta m-a f0ut s .n2ele4 0eva deose5it. Du/ a0eea a 1is: LDai, iart-m /reaiu5itul meu /rinte !oane, eu de-a0uma nu m voi mai vedea 0u tineO. Hovit 0u desvr:ire la au1ul a0estor 0uvinte ale iu5itului meu /rinte duhovni0es0, am 01ut la /i0ioarele lui :i am .n0e/ut a /ln4e 0u hohot. L(e va s 1i0 asta, /rinteNO, am s/us eu /rintre la0rimi. -tun0i el a rs/uns: LDu/ Dumne1eu .2i vor5es0, noi de-a0um nu ne vom mai vedeaP #umai ve1i s te sr4uie:ti a .nti/ri .n inima ta toate 0uvintele

srmanului SerafimI s um5li .ntotdeauna 0u ele .n mintea :i .n inima ta :i s te sr4uie:ti a-2i .nto0mi via2a ta du/ /ova2a lor. (0i to2i sunt iu5itori de sine 0utnd numai 0ele ale lor :i nu ale a/roa/eluiO. Ji a0este din urm 0uvinte le-a re/etat de mai multe ori iar /e urm a adu4at: LJi eu nu voi fi la voi 0a un vi1itator strinO. Ji a .n0e/ut din nou s vor5eas0: L-:a, /rinte !oane, 0u adevrat nu ne vom mai vedea. (ele din urm 0easuri ale ie:irii mele din a0east lume s-au a/ro/iatO. Du/ a0este vor5e ale ;rintelui Serafim, m-a 0u/rins o a:a de mare .ntristare, 0t nu se /oate s/une. .n ;rintele Serafim eu /ierdeam /e 0el mai 5un /rieten, /e 0el mai /re2ios .nv2tor :i /e 0el mai dra4 /rinte duhovni0es0I .ntr-un 0uvnt, /ierdeam totul. .n 4ri9a mea .ns el a lsat /e 6orfanele7 sale din DiveevsE :i mie mi s-a /rut atun0i 0 toate se vor .m/r:tia, 0eea 0e nu s-a .ntm/lat. .n a0ea 9umtate de 0eas 0t am stat arun0at la /i0ioarele lui, am vrsat attea la0rimi 0um nu mi s-a .ntm/lat s mai vrs vreodat .n via2a mea. !-am 0u/rins /i0ioarele :i, .ne0at .n la0rimi, am stri4at: LDar /e mine 0ui m la:i, /rinteN Ji 0um am s rmn eu fr tineN -9ut-m s tre0 :i eu /rin vmile 0ele .nfri0o:ate ale v1duhuluiPO Ha a0este 0uvinte .nfri0o:ate ale mele, stare2ul, .m5r2i:ndu-m 0u o deose5it 0ldur duhovni0eas0, a rs/uns: LEu voi ru4a /entru tine /e Domnul :i /e ;rea0urata Hui Mai0. #umai tu sr4uie:te-te s .nti/re:ti .n mintea :i inima ta 0uvintele srmanului SerafimPO (nd a v1ut .ns 0 eu 0ontinui s /ln4, vrsnd /ru de la0rimi, el s-a s0ulat .n /i0ioare :i, ridi0ndu-:i minile .n sus, a

s/us 0u frn4ere de inim, /rivind s/re sfintele i0oane: LJi m voi ru4a /entru tine Domnului :i ;rea0uratei Hui Mai0iO. Du/ a0eea s-a a:e1at din nou /e 5n0u2, /le0ndu-:i 0a/ul .n 9os. -/oi s-a s0ulat :i 0u a0eea:i .n0redere sufleteas0 :i 0u a0eea:i frn4ere de inim a re/etat din nou a0elea:i 0uvinte: LJi m voi ru4a /entru tine Domnului :i ;rea0uratei Hui Mai0iO. Ji a0este 0uvinte le-a re/etat .n0 de 0teva ori, iar eu le-am /rimit 0u toat 0redin2a :i le /re2uies0 /n a0um dre/t 0ea mai /re2ioas do0torie la vinde0area tuturor .ntristrilor mele suflete:ti. .n 0ontinuarea Sfintei Hitur4hii .ns eu nu am mai /utut s aud nimi0 din 0ele 0e s-au 0itit :i s-au 0ntat, 0i am vrsat ne0ontenit la0rimi amare /e 0are to2i le-au v1ut, dar fr 0a 0ineva s .n2elea4 /ri0ina lor. Du/ sfr:itul ;ros0omidiei, ;rintele Serafim s-a mai adresat .n0 o dat 0tre mine 0u 0uvintele: L!art-m, /reaiu5itul meu /rinte !oane, :i 5ine0uvintea1-m 0a s intru .n Sfntul -ltarO. (0i a0olo sta el de o5i0ei .n tim/ul Sfintei Hitur4hii :i la urm se .m/rt:ea 0u Sfintele +aine. -/roa/e de sfr:itul slu95ei am ru4at /e un frate s termine el 0ntarea, iar eu am intrat .n Sfntul -ltar 0a s m .nvredni0es0 :i de a0east dat de 5ine0uvntarea ;rintelui Serafim :i s-i 0er mi9lo0irea sfintelor lui ru40iuni. (nd m-am a/ro/iat de el, to0mai .:i /unea e/itrahilul :i mne0u2ele /entru .m/rt:ire :i, v1ndu-m 0 intru, mi-a luat-o el .nainte 0u o /le00iune /n la /mnt, du/ 0are m-a srutat /e 0a/ :i m-a 5ine0uvntat. !e:ind din Sfntul -ltar m-a 5ine0uvntat .n0 odat :i m-a .m5r2i:at s/unnd

iar:i: 6Dai, iart-m .n0 o dat, /rea iu5itul meu /rinte !oane, :i 2ine minte toate 0uvintele srmanului Serafim, .nti/rindu-le .n mintea ta :i 0u ele .n 0u4et s um5li .ntotdeaunaO. Du/ terminarea Sfintei Hitur4hii s-a iertat 0u to2i fra2ii, i-a 5ine0uvntat :i mn4indu-i, le-a s/us: LSvr:i2i lu0rul mntuirii, fr s v des0ura9a2i, a0um este vremea /re4tirii 0ununilorO. Du/ a0eea feri0itul 5trn s-a .n0hinat 0u evlavie .naintea Sfintei (ru0i :i a !0oanei Mai0ii Domnului, a/oi, .n0on9urnd Sfnta Mas :i f0nd o5i:nuitele .n0hin0iuni, a ie:it din -ltar /rin u:a din mia1noa/te, .nsemnnd /ar0 /rin a0easta 0 /rintr-o u:, 0alea na:terii, intr omul .n via2 :i /rin alta, u:a mor2ii, iese dintr-.nsa. .n a0eea:i 1i, ;rintele ;avel, ve0inul de 0hilie al ;rintelui Serafim, .nde/linind .ndatoririle lui de .n4ri9itor al 5trnului :i adu0ndu-i de mn0are, a o5servat 0 ;rea0uviosul a ie:it de trei ori din 0hilie :i s-a dus la lo0ul /e 0are :i- /re4tise el sin4ur /entru .n4ro/are :i a stat a0olo vreme .ndelun4at, /rivind .n /mnt. Seara, a0ela:i ;rinte ;avel a au1it /e 5trn 0ntnd .n 0hilia sa 0ntrile ;a:telui, /roslvind .nvierea lui Dristos. - doua 1i, 2 ianuarie, ora :ase diminea2a, ;rintele ;avel a ie:it din 0hilia sa s mear4 la slu95a 85edni2ei :i a Hitur4hiei 0elei dinti&& :i a sim2it .n sal un miros 4reu de fum :i de 0eva ars. .n 0hilia lui

&& Ha 0atedralele de ora: :i .n mnstirile mari din @usia, unde 5iseri0ile au 0te 2-3 altare :i sunt 0er0etate de 0redin0io:i mul2i, dintre 0are unii sunt li5eri mai de diminea2, iar al2ii mai tr1iu, se fa0 dou rnduri de Hitur4hii: una mai de diminea2, iar alta mai tr1iu, numai s0him5nd altarele :i slu9itorii.

Serafim ardeau .ntotdeauna lumnri /e 0are el nu le stin4ea ni0iodat, iar da0 0ine .i f0ea o5serva2ii .n le4tur 0u a0est o5i0ei, el rs/undea: L#u v teme2i, atta vreme 0t voi fi eu .n via2, in0endiu nu va fi .n mnstire dar, 0nd voi muri, moartea mea se va des0o/eri /rin fo0O. -:a s-a :i .ntm/lat. 30nd ru40iunea o5i:nuit, ;rintele ;avel a 0io0nit .n u:, dar i s-a /rut 0 este .n0uiat. -tun0i a .n:tiin2at de a0easta /e al2i fra2i, /resu/unnd 0 5trnul a /le0at .n 0hilia lui din /ustie :i, lsnd lumnrile a/rinse, a luat 0eva fo0. Dar 0nd au for2at u:a :i a s0os-o din 0rli4, au v1ut 0 nu era fo0 /ro/riu-1is, 0i numai ni:te lu0ruri de /n1 0are erau arun0ate .n neornduial ardeau mo0nit fr fla0r. (r2ile erau .m/r:tiate .n de1ordine, iar 5trnul li/sea. #u se vedea :i ni0i nu se au1ea ni0ieri. -u stins lu0rurile 0are ardeau :i au .n:tiin2at des/re a0easta :i /e al2i /rin2i 0lu4ri 0are to0mai ie:iser de la Hitur4hia dinti. Mul2i fra2i se 4r5eau s vin la 0hilia duhovni0es0ului /rinte s vad 0e s-a .ntm/lat. -/rin1nd o lumnare, au v1ut .n sfr:it :i /e Serafim, .m5r0at .n o5i:nuita lui mantie al5, stnd .n lo0ul de totdeauna /entru ru40iune .n 4enun0hi .naintea unui analo4 mi0, 0u 0ru0ea de aram /e /ie/t A.ns:i a0ea 0ru0e /e 0are i-a druit-o iu5ita lui mam, -4atia, 0a ultim 5ine0uvntare de des/r2ire 0nd el, la vrsta de % ani, /rsea lumea /entru a se afierosi 0u totul .n slu95a lui Dumne1euB. Minile .i erau a:e1ate 0ru0i: /e /ie/t :i, 0or/ul fiindu-i a/le0at .nainte, atin4ea 0u ele 0artea de /e analo4, 0hiar a0ea 0arte numit 6;saltirea 0u urmare7 A4ledovanaia

$saltiriB, du/ 0are el .:i svr:ea toat rnduiala ru40iunilor sale .n fa2a i0oanei Mai0ii Domnului. So0otind 0 sihastrul a adormit a:a au .n0er0at s-l de:te/te. Dar sufletul lui /rsise de a0um 0ortul 0el /mntes0 al tru/ului :i se .ntorsese la (el de la (are :i-a luat fiin2a. 80hii lui Serafim erau .n0hi:i, fa2a .ns .i era vioaie :i iluminat de 0u4etare dumne1eias0 :i de ru40iune. +ru/ul .i era .n0 0ald. (u 5ine0uvntarea e4umenului #ifon, .ntistttorul o5:tii Sarovului, fra2ii au s/lat tru/ul adormit al nevoitorului, l-au .m5r0at du/ rnduiala 0lu4reas0 :i l-au a:e1at a:a 0um dorise el .n sr00iosul si0riu /re4tit lui de /e 0nd era .n0 .n via2. Sin4ura /odoa5 /e si0riu era 0hi/ul .n email al ;rea0uviosului Ser4hie, .ntemeietorul marii lavre Sfnta +reime de la @adone9, trimis lui de iu5itul lui u0eni0, arhimandritul -ntonie, a9utorul de e4umen al a0estei lavre. Vestea des/re sfr:itul feri0itului /rinte s-a rs/ndit re/ede /retutindeni :i .n s0urt vreme s-a adunat .n mnstire toat re4iunea Sarovului. Deose5it de 4rea a fost .ntristarea surorilor din DiveevsE, 0are au /ierdut .n el /e .n4ri9itorul :i /rintele lor duhovni0es0. .ntristarea lor era 0u att mai nemn4iat, 0u 0t nu se 4sea un alt /rinte /otrivit 0are ar fi fost .n stare s-l .nlo0uias0 .n 0alitate de /ov2uitor sufletes0. .n a0eea:i noa/te .n 0are s-a svr:it ;rea0uviosul Serafim, ieromonahul 3ilaret 0are se nevoia .n sihstria >linsE din 4uvernmntul MursE, ie:ind din 5iseri0 du/ slu95a )treniei, a artat fra2ilor o lumin neo5i:nuit /e 0er :i a s/us: 6!at, a:a se du0 sufletele dre/2ilor la 0erP -0um sufletul ;rintelui Serafim a tre0ut 0tre DomnulP7

+im/ de & 1ile tru/ul ne.nsufle2it al ;rea0uviosului Serafim a stat .n 5iseri0a 0ea mare a -dormirii Mai0ii Domnului. Mormntul i s-a s/at .n a0el lo0 /e 0are el sin4ur -a .nsemnat mai .nainte. .n0 din a9unul .n4ro/rii, Mnstirea Sarovului s-a um/lut 0u mii de 0redin0io:i veni2i din toate satele :i ora:ele 4uvernmintelor .n0on9urtoare. .n 1iua .n4ro/rii era a:a de mult /o/or adunat .n 5iseri0 la Sfnta Hitur4hie, .n0t lumnrile 0are ardeau .n 9urul si0riului se to/eau :i se stin4eau de 0ldur, 0u toate 0 era .n mi9lo0ul iernii. Slu95a .nmormntrii a slu9it-o ;rintele #ifon, e4umenul, .nso2it de un mare numr de fra2i, /reo2i :i dia0oni. +ru/ul su a fost dat /mntului .n /artea drea/t a altarului 5iseri0ii 0elei mari. Deasu/ra mormntului s-a ridi0at du/ a0eea un monument de font 0u urmtoarea ins0ri/2ie: 6Su5 a0est semn este .n4ro/at tru/ul adormitului ro5ului lui Dumne1eu, !eromonahul Serafim, 0are s-a svr:it din via2 .n anul &33, luna ianuarie, .n 2 1ile, :i 0are a venit .n a0east mnstire a Sarovului dintr-o 0as de ne4ustori din MursE, la % ani ai vrstei sale :i a murit la vrsta de %3 de ani. +o2i anii vie2ii sale au fost .n0hina2i .n slu95a Domnului Dumne1eu :i s/re duhovni0eas0a 1idire a /ravoslavni0ilor 0re:tini .n inimile 0rora :i a0um Serafim trie:te7. -:a s-a sfr:it 0ltoria /mnteas0 a ;rintelui Serafim, marele nevoitor :i duhovni0 Astare2B din Mnstirea Sarovului. Via2a lui .ntrea4 a trit a:a de /ar0 ni0i n-ar fi trit /mnte:te :i a murit, /rnd a fi .n0 viu. reu:it, 0u a9utorul darului Duhului Sfnt :i /rin

ostenelile lui neo5i:nuite, s se .nal2e mai /resus de .ntuneri0ul a0esta /mntes0, .nto0mai 0a un .n4er de lumin :i noi, urmrind via2a lui :i v1nd 0um i-a fost sfr:itul, suntem /ar0 .ndemna2i a 0rede 0 6a0esta n-a fost din neamul nostru7 Aal 0elor /0to:iB.

(a/itolul !V SEM#E J! M!#)#! D ) ; X M 8 - @+ E . (-#8#!K-@E)))=i acum mi s-a 'tit mie cununa dreptii pe care mi-o va da mie "omnul, Audectorul cel drept, n ziua aceea))) Via2a /mnteas0 trit .n Dumne1eu, su5 um5rirea harului Duhului Sfnt, este .n0e/utul feri0irii ve:ni0e a vie2ii 0elei fr de sfr:it. Humea 0ea de din0olo se deose5e:te .ns mult de 0ea vremelni0, /mnteas0, .ntre altele :i /rin a0eea 0 a0olo via2a se trie:te mult mai din /lin, este o via2 0u mult mai a0tiv de0t via2a a0easta de ai0i, 0are se simte .ntotdeauna frnat de 4reutatea material a tru/ului. ;entru a0est motiv :i iu5irea sau dra4ostea - sin4ura virtute 0are nu se sfr:e:te odat 0u via2a /mnteas0, 0i tre0e .n ve:ni0ie, 0um s/une Sfntul ;avel A! (or. 3, &B -, lu0rea1 a0olo 0u mult mai /uterni0, mai de/lin :i mai 0u/rin1tor, .ndemnnd /e 0ei 0e s-au .nvredni0it de feri0irea a0eea ne4rit

s mi9lo0eas0 .naintea lui Dumne1eu /entru 0ei de a/roa/e ai lor, att /entru 0ei vii, 0t :i /entru 0ei mor2i, 0are nu au /utut a9un4e la desvr:ire. !at 0e ne fa0e 0a, 4ndindu-ne la dra4ostea a0eea 0u totul neo5i:nuit :i de mul2i ne.n2eleas 0are um/lea .ntre4 sufletul ;rintelui Serafim :i /e 0are el o revrsa 0u o netl0uit .m5el:u4are asu/ra tuturor 0elor 0e veneau la el, s ne /utem e=/li0a de 0e :i du/ feri0ita lui tre0ere la Domnul, el n-a .n0etat ni0iodat a da tuturor 0elor 0e aler4au 0u 0redin2 la mi9lo0irea ru40iunilor lui, tot felul de vinde0ri :i fa0eri de 5ine minunate. El a 0ontinuat astfel :i du/ moarte s arate lumii a0ela:i a9utor :i a0eea:i nes/us dra4oste 0a :i .n tim/ul vie2ii, 5a uneori :i mai mare, /unnd o 5o42ie 0ovr:itoare de iu5ire .n toate le4turile /e 0are le avea 0u ei /rin visuri :i vedenii, numindu-i 0u a0eea:i 5untate ne.n2eleas 6"u0uria mea7, a:a 0um .i numea /e to2i 0nd era .n via2. Ji la a0east dra4oste, de 0are este 0u/rins .ntrea4a inim :i sufletul sfin2ilor du/ moarte, dra4oste 0are se arat :i .n fa/te /rin venirea lu0rtoare .n a9utorul 0elor rma:i .n0 .n lume, se mai adau4 :i dra4ostea :i 5unvoin2a lui Dumne1eu 0are le d .n dar, .nto0mai 0um le d .n4erilor, /uterea de a .nde/lini voia Sa /rintr-un a9utor sim2it, de:i uneori nev1ut, /e 0are ei .l dau oamenilor. Ei, sfin2ii, formea1 la un lo0 +iserica (rium!toare, nev1ut, 0are-:i .ntre2ine via2a din a0ela:i i1vor dumne1eies0 din 0are se hrne:te :i +iserica Lupttoare, 0ea v1ut. Ei sunt minile lui Dumne1eu, /rin 0are El svr:e:te lu0rurile Sale minunate .n lume. -0esta este motivul /entru 0are sfin2ilor le este

dat /uterea de a svr:i fa/te de iu5ire :i du/ moarte, a9utnd .n 0alea a0easta s/inoas a mntuirii, /e fra2ii lor rma:i .n urm /e /mnt. ;rea0uviosul Serafim, 0are era .nsufle2it de o a:a de mare dra4oste fa2 de to2i 0ei 0e veneau la el .n tim/ul vie2ii, nu fa0e alt0eva de0t s-:i 0ontinue a0eea:i lu0rare de iu5ire :i a0um, du/ 0e a tre0ut la 0ele ve:ni0e. De a0eea el se arta adeseori mai ales /rin2ilor 0lu4ri din Mnstirea Sarovului :i orfanelor sale din DiveevsE, vinde0nd :i mn4ind /e to2i .n nevoile lor. Ji 0u a0easta el .nde/linea :i o deose5it de .m5u0urtoare f4duin2 /e 0are o dduse .n /rea9ma sfr:itului su 0elor din 9urul lui: 6(nd eu nu voi mai fi /rintre 0ei vii, s veni2i la mormntul meu ori de 0te ori v vor a/sa durerile :i ne0a1urile vie2ii. .n toate 0te vi se vor .ntm/la .n 0alea vie2ii voastre, s veni2i la mine :i toat amr0iunea :i durerea sufletului vostru s-o adu0e2i 0u voi la lo0ul meu de odihn. Ji a0olo, .n4enun0hind ln4 0ru0ea 0are va str9ui la mormntul meu, s v a/ro/ia2i 0u a0eea:i .n0redere 0u 0are v a/ro/ia2i a0um 0nd sunt .n0 /rintre voi :i s-mi s/une2i totul, 00i eu v voi as0ulta :i toat .ntristarea voastr o voi mn4ia :i o voi alina. -:a 0um a2i vor5it 0u mine 0t am fost 0u voi, a:a s vor5i2i 0u mine :i la mormntul meu. ;entru voi eu sunt :i voi rmne viu /entru totdeauna7. Ji f4duin2a lui n-a rmas .n de:ert, 0 s-a dovedit .ntotdeauna /rin fa/te a fi lu0rtoare. 6Mul2ime de noroade adunndu-se ast1i .n sfntul l0a:, ;rea0uvioase Serafime, se .n0hin /rea0institelor tale moa:te, de la 0are to2i /rimes0 vinde0ri7, vor5e:te una din 0ntrile a0atistului su.

-stfel, la numai o 9umtate de an de la moartea sa, o sor din DiveevsE a fost 0u/rins de ni:te 0ri1e 0um/lite demoni0e Amun0iri diavole:tiB 0are o 0hinuiau fr 0ru2are. Ji, iat 0, .ntr-o noa/te, vede .n vis /e ;rintele Serafim .n 5iseri0a mnstirii lor. Stare2ul, lund /e 5olnav de mn 0u .n0 o sor 0are se afla de fa2, se f0ea 0 a intrat 0u dnsa .n Sfntul -ltar :i a .n0on9urat 0u dnsa Sfnta Mas, du/ 0are, tre1indu-se, s-a sim2it /e de/lin u:urat :i sntoas. 8 alt sor, tot din DiveevsE, s-a .m5olnvit foarte tare de o0hi. .n a9unul -nului #ou &3', a avut :i a0easta un vis, .n a0est fel: se /rea 0 se 4se:te .n "iseri0a Mai0ii Domnului din +ihvinsE :i 0 /rin ):ile .m/rte:ti a ie:it ;rintele Serafim .m5r0at .n ve:minte al5e, i-a dat un sfnt a0o/ermnt :i i-a /orun0it s-:i :tear4 o0hii 0u el. Ea -a .ntre5at: 68are a0esta e:ti tu, /rinteN7, la 0are Serafim a rs/uns: 68, 5u0uria mea, 0e ne0redin0ioas e:tiP +u te ro4i numai a:a din 4ur, dar fr s ai 0redin2. 3ire:te, doar eu svr:es0 la voi Sfnta Hitur4hieP7 Du/ a0eea sihastrul s-a f0ut nev1ut :i din a0el moment 5oala de o0hi n-a mai su/rat /e a0ea 0lu4ri2. #evoitorul rus Serafim, .n s0hima 0ea mare 0u numele Ser4hie, ieromonah la Sfntul Munte al -thosului, 0unos0ut :i res/e0tat de to2i su5 numele de 6sfeta4oreanul7 A0el de la Sfntul MunteB, .n .nsemnrile lui 1ilni0e de 0hilie a lsat, /rintre altele, :i urmtoarea istorisire: 6.n anul &<$ m-am .m5olnvit foarte 4reu :i 5oala mea 0re:tea din 1i .n 1i, a:a 0 a9unsesem s nu

mai am ni0i o nde9de de .nsnto:ire. #i0i un a9utor /rimit de la medi0i n-a /utut s m ridi0e din /atul suferin2ei. Eram de1nd9duit. Ji a5ia .n anul &'0, .ntr-o sear tr1iu, aud deodat 0-mi vor5e:te 0ineva .n0et: LMine este 1iua mor2ii ;rintelui Serafim de la Sarov. Slu9e:te /entru el Sfnta Hitur4hie 0u /omenirea mor2ilor :i /anihida :i el te va vinde0aO. -0est 4las m-a mn4iat foarte mult. Eu, de:i nu 0unos0usem .n via2 /e ;rintele Serafim, dar .n anul &3$ fiind .n Sarov, din 0ele 0e am au1it a0olo, am .n0e/ut s am o mare 0redin2 :i dra4oste fa2 de el. Ji a0este sim2minte s-au .ntrit :i mai mult .n sufletul meu 0nd, .n anul &<$, am visat 0 slu9eam din tot sufletul un 3olebenBC ;rintelui Serafim :i

&$ 3oleben-uD este o slu95 ne0unos0ut .n 0ultul ortodo= de din0oa0e de ;rutI .n "asara5ia se 0unoa:te din influen2a ruseas0. Este un fel de $araclis 0are se /oate ada/ta ori0rui sfnt :i 0u toate 0 ru:ii numes0 3oleben :i (e-"eum-ul 0unos0ut de noi, totu:i a0east slu95 nu are nimi0 asemntor 0u (e-"eum-ul. .n lim5a slav moleben U ru40iune, de unde a derivat .n rusa modern 0uvntul molitva) 3oleben-ul rus 0onst din: 5ine0uvntarea :i o5i:nuitul .n0e/ut "umnezeu este "omnul :i tro/arul sfntului 0ruia se adresea1 moleben-ul. Du/ a0eea /reotul roste:te pripeala 0tre ;reasfnta +reime ;reasfnt +reime, Dumne1eul nostru, Slav Rie -, 0tre Domnul !isus, Mai0a Domnului, "ote1torul, -/ostoli :i 0tre Sfntul 0ruia se adresea1 3oleben-ul: 4!inte 03ucenice, Ierar*e, Cuvioase, cutare/ roa'-te lui "umnezeu pentru noi))) (orul sau 0ntre2ul re/et de fie0are dat a0elea:i 0uvinte rostite de /reot. -/oi 4lav))) =i acum))), o nou invo0are a sfntului, $roc*imen, van'*elia Aa sfntului sau alta /otrivit 0u tre5uin2a 0redin0iosului 0are 0ere slu95aB, e0tenia .ntreit 0u /omenirea /omelni0ului, iar:i pripeala sfntului, ectenia :i otpustul) Slu95a se fa0e .n e/itrahil :i felon, la o mas .n mi9lo0ul 5iseri0ii sau /e un analo4 .n fa2a i0oanei Mntuitorului, a Mai0ii Domnului sau a sfntului la 0are se fa0e ru40iunea An. a.B.

0ntam 0u 4las .nalt: 6;rea0uvioase Serafime, roa4-te lui Dumne1eu /entru noi7. #umai 0nd a tre5uit s 0ites0 Evan4helia, n-am :tiut 0are: a ;rea0uviosului, ori alta. Ji /e 0nd eram .n nedumerire am au1it un 4las 0are-mi :o/tea: L0ite:te de la Matei, 10eala A.n0e/utulB 3?O. Ha au1ul a0estor 0uvinte ale 4lasului taini0, m-am de:te/tat. Ji de atun0i :i /n .n 1iua de ast1i, eu 0red din toat inima 0 ;rintele Serafim este un mare /l0ut al lui Dumne1eu. Dar s m .ntor0 la 0ele de la .n0e/ut, 0u 5oala mea din anul &<$. 30ndu-m as0ulttor a0elui 4las taini0 0are m /ov2uia la /omenirea ;rintelui Serafim, eu, fiind .n stare de ne/utin2 total 0a s slu9es0 /entru el Sfnt Hitur4hie :i ;anihida, n-am /utut fa0e alt0eva, de0t m-am ru4at lui .n 0hilieI :i numai a0easta f0nd, 5oala mea a .n0etat. -m sim2it o lini:tire neo5i:nuit :i a:a m-am i15vit de tirania a0eea 0hinuitoare. Ji de atun0i /n a0um, 0u darul lui Dumne1eu sunt sntos7. .n anul &'$ 0lu4ri2a Evdo0hia din Mnstirea DiveevsE um/lea, .m/reun 0u alte surori, 4he2ria 0ea mare a o5:tii, mier0uri .n s/tmna a 0in0ea a Marelui ;ost, :i din ne54are de seam a 01ut .n fundul 4ro/ii de la o .nl2ime de /este :ase metri, de unde au ridi0at-o a/roa/e moart. Du/ a0eea, venindu-:i .n fire, se 0ina mereu de o durere mare .n 0oast :i .n 0a/, .n0t la 0ea mai mi0 atin4ere 0dea .ntr-un le:in .ndelun4at. Venind medi0ul a 4sit starea ei foarte /rime9dioas. Du/ dou s/tmni .n 0ursul 0rora ea nu a dormit a/roa/e delo0 din 0au1a durerilor, .n Yoia Mare, /e la mie1ul no/2ii, a fost 0u/rins de un somn u:or .n

tim/ul 0ruia a v1ut /e ;rintele Serafim 0 a intrat .n 0hilia ei :i i-a s/us: 6-m venit s mai vd /e sra0ele mele. De mult nu am mai fost /e ai0i7. "olnava a e=0lamat 0u durere: 68f, ;rinte, 0 tare m mai doare .n /artea astaP7 -tun0i 5trnul .m/reunnd 0ele trei de4ete de la mna drea/t a .nsemnat de trei ori 0ru0i: /este /artea 0are o durea, 1i0nd: 6!at, .2i /un /lasture :i /ansament7. -/oi s-a f0ut nev1ut. Evdo0hia s-a tre1it, dar 0um .n 0hilie era lini:te :i nu se vedea nimeni, a adormit din nou. Ha ora 0in0i diminea2a s-a tre1it, fiind 0ul0at /e /artea 5olnav, dar nemaisim2ind ni0i o durere. -mintindu-:i 0 a v1ut .n vis /e /rintele Serafim, ea s/unea 0 mult vreme du/ a0eea a sim2it 0 are un /lasture .n /artea 5olnav. .n a0eea:i 1i ea s-a s0ulat din /at sin4ur, fr a9utorul nimnui :i a /ovestit tuturor des/re minunata ei vinde0are. ;rea0uviosul ddea vinde0are multora, sftuindu-i /rin vedenii de vis, 0a :i .n tim/ul vie2ii, s se s/ele 0u a/a din Izvorul +o'oslovului sau -ntna lui 4era!im, 0um i s-a s/us du/ a0eea. -:a, la doi ani du/ moartea lui, o sor din DiveevsE s-a .m5olnvit de fri4uri a:a de tare, .n0t era 4ata s moar. Ji iat 0 :i a0esteia i s-a artat .n vis ;rintele Serafim, 0are a .ntre5at-o de 0e nu vine la i1vorul lui. Ji lund-o de mn /e 5olnav a ridi0at-o din /at :i i-a /orun0it s .m/lineas0 numaide0t a0easta. !ar ea, du/ 0e s-a de:te/tat din somn, a sim2it 0 mna ei s-a vinde0at. -/oi, s/unnd 0elorlalte surori vedenia sa, ele au dus-o la Sarov :i au udat-o 0u a/ din i1vorul lui Serafim, du/ 0are s-a .nsnto:it 0u desvr:ire.

(/itanul de 0avalerie +e/lov, des/re 0are a fost vor5a mai .nainte, a venit .n anul &3< la Mnstirea Sarov 0u o feti2 de trei ani, 5olnav de /i0ioare. Du/ 0e au slu9it /anihida la mormntul (uviosului Serafim, au mers 0u feti2a la i1vor, 0re1nd 0u trie 0 Domnul, /entru ru40iunile /l0utului Su, o va milui. Dnd 0o/ilei s 5ea din i1vorul a0ela minunat :i s/lndu-i /i0ioarele, au luat :i 0u ei /u2in a/, du/ 0are s-au .ntors .n mnstire 0u 4ndul de a slu9i /entru ea :i un 3oleben 0u sfin2irea a/ei. Dar, 0nd au intrat ei /e /oarta mnstirii, 0o/ila s-a smu0it din minile .n4ri9itoarei :i a fu4it .nainte 0a :i 0um n-ar fi fost 5olnav ni0iodat :i a:a a /rimit vinde0area. .n anul &'?, sin4urul 0o/il, .n vrst de & ani, al vi0e4uvernatorului 2inutului Mostromsl0, -. -. "or1, a .n0e/ut s simt ni:te dureri mari .n stoma0. -0este dureri s-au s0him5at du/ a0eea .ntr-o durere statorni0 foarte 4rea .nso2it de 0ri1e istovitoare, .n0t /rin2ii au .n0e/ut s /iard ori0e nde9de de vinde0are a 0o/ilului. .n a0east vreme o 0lu4ri2 din Mnstirea MostromsE, S. D. Davidov, a druit mamei 0o/ilului o 0arte 0u via2a :i nevoin2ele ;rea0uviosului Serafim de Sarov /e 0are au :i .n0e/ut s-o 0iteas0 amndoi /rin2ii 0o/ilului, minunndu-se de lu0rrile darului lui Dumne1eu 0are s-au artat /este 0uvios. Du/ a0eea 0o/ilul a v1ut .n vis o 0eat de .n4eri :i .n mi9lo0ul lor /e Mntuitorul Dristos, (are i-a f4duit .nsnto:ire da0 va .m/lini tot 0eea 0e-i va /orun0i sihastrul 0e va veni la el. Ji .ndat i s-a artat lui :i sihastrul 0are, numindu-se /e sine 4era!im, i-a s/us: 6Da0 vrei s te fa0i sntos, ia a/

din i1vorul 0e se 0heam Lal lui SerafimO, 0are se 4se:te .n /durea Sarovului, :i tim/ de trei 1ile diminea2a :i seara, s-2i s/eli 0a/ul, minile :i /i0ioarele :i s 5ei7. Diminea2a 0o/ilul a s/us visul /rin2ilor si, 0are au :i .n0e/ut a se .n4ri9i s 0a/ete a0east a/ :i, ne4sind mi9lo0ul, se .ntristau, Sarovul fiind foarte de/arte. .n diminea2a urmtoare 0o/ilul a /ovestit alt vis. De data a0easta i s-a artat Mai0a Domnului, .n0on9urat de .n4eri, :i i-a /orun0it 0u dra4oste s .nde/lineas0 sfatul sihastrului. .n a0eea:i 1i s-a .ntm/lat 0 s-a .ntors 0lu4ri2a Davidov dintr-o 0ltorie 0e o f0use la Sarov :i /rin2ii 0o/ilului au ru4at-o s le a9ute s 0a/ete /u2in a/ din i1vorul lui Serafim. (lu4ri2a le-a trimis .ndat o sti0l de a/ de la Sarov :i, f0nd .nto0mai du/ sfatul 5trnului, 0o/ilul a .n0e/ut s se .ndre/te 0te /u2in, /n 0e s-a vinde0at 0u desvr:ire. ;e al2ii ;rintele Serafim .i s0/a de 5andi2i :i de tlhari, artndu-se lor .n 0hi/ minunat :i .n4ro1ind /e ruf0tori. )n astfel de 0a1 /oveste:te o .n0hintoare 0are 0ltorea /rin ;durea Muromului. -u1ind .n a0el lo0 ni:te 2i/ete :i 4emete dis/erate, ea a s0os re/ede i0oana lui Serafim /e 0are o /urta 0u dnsa :i s-a .nsemnat 0ru0i: /e sine :i s/re lo0ul de unde veneau 2i/etele. (urnd du/ a0eea, au fost 4si2i, nu de/arte, doi oameni s0hin4iui2i 0are, fiind .ntre5a2i, au /ovestit 0 ni:te tlhari au vrut s-i u0id, dar deodat au fu4it. Du/ a0eea, tlharii au fost /rin:i de autorit2i :i, 0indu-se /entru is/rava lor din ;durea Murom, /ovesteau 0, /e 0nd se /re4teau s dea ultima lovitur de moarte 0elor 0e le

01user .n mini, au v1ut deodat un 0lu4r 5trn aler4nd din /dure 0tre dn:ii, fiind 0runt :i 4r5ov, 0u 0ulion mototolit /e 0a/, .m5r0at 0u un fel de halat al5, .n4ro1indu-i 0u de4etul :i 1i0nd: LVoi da eu vouPO !ar .n urma lui aler4a mul2ime de oameni 0u 0iome4e .n mini. Ha au1ul a0estei /ovestiri, 0ei 0e erau de fa2 le-au artat 0hi/ul ;rintelui Serafim de /e foaia unei 0r2i :i ei l-au re0unos0ut. -ltdat s-a artat .n vis 0omer0iantei ;etaEova din Sa2E, o femeie 0redin0ioas 0are0uno:tea .n0 de /e 0nd era .n via2, avnd un adn0 res/e0t :i o mare evlavie fa2 de el, :i i-a s/us: L.n noa/tea asta ho2ii au s/art /rvlia fiului tu, dar eu am luat o mtur :i am .n0e/ut s mtur /rin fa2a /rvliei :i ei au /le0atO. Diminea2a s-au 4sit, .n adevr, toate 1voarele smulse :i u:ile des0hise, dar din /rvlie nu li/sea a5solut nimi0. .n anul &?', ;rintele Serafim s-a artat .n 0hi/ de 0lu4r 0runt :i 4r5ov .n 0asa unei doamne 5o4ate, "., .n a9unul #a:terii Domnului, /e 0nd se .m/r2eau, 0a de o5i0ei, daruri la sra0i. Ji aflndu-se /rintre 0ei 0e /rimeau mil, au vrut s-i dea :i lui 0evaI el .ns a e=/li0at femeii 0are .m/r2ea darurile, 0 nu /entru a0easta a venit, 0i dorind s vor5eas0 0eva 0u st/na. !ar 0nd o slu9ni0 a :o/tit alteia 0 a0esta este, /ro5a5il, un va4a5ond, 5trnul f4duind 0 va veni .ndat 0e va fi st/na a0as, a /le0at. ;e femeia 0are .m/r2ea darurile .ns a 0u/rins-o o mare 0in2 /entru el :i a ie:it .ndat .n urma lui la s0ara /rin0i/al, dar nu -a mai v1ut. (nd a venit st/na, nu i-au /ovestit nimi0 din 0ele .ntm/late. Slu9ni0ei 5nuitoare .ns i-a s/us 0ineva .n vis:

6De4ea5a ai 4ndit 0ele 0e ai s/us /rietenei taleI la voi n-a fost un va4a5ond, 0i un mare /l0ut al lui Dumne1eu7. - doua 1i s-a .ntm/lat 0a s trimit 0ineva /rin /o:t doamnei ". un /a0het, .n 0are era, /rintre altele, :i o i0oni2 0u 0hi/ul ;rea0uviosului Serafim, hrnind un urs. .n a0east i0oni2 to2i 0ei 0e luaser /arte .n a9un la .m/r2irea darurilor, au re0unos0ut /e sihastrul 0are se ameste0ase /rintre sra0i. -0estea :i multe alte semne :i vinde0ri a artat ;rea0uviosul Serafim, du/ feri0ita sa adormire, .n 0urs de /este :a/te1e0i de ani, toate f0ndu-se du/ msura 0redin2ei .n mi9lo0irea ru40iunilor lui 0tre Dumne1eu. .n anul &$ , deasu/ra mormntului ;rintelui Serafim s-a 0onstruit un mi0 /ara0lis, 0are 0u/rinde su5 a0o/eri:ul lui :i mormintele a doi s0himonahi, Mar0u :i Heon. ;e /artea dins/re a/us a monumentului de /e mormntul ;rintelui Serafim este f0ut un ta5lou 0are .n0hi/uie:te momentul sfr:itului su, iar /e /ere2ii 0a/elei sunt /i0tate diferite s0ene din via2a sa. ;e /eretele din /artea dins/re rsrit, .ntre alte s0ene de a0est fel, este /i0tat :i i0oana Mai0ii Domnului 6+n4uirea7, /e 0are a 2inut-o toat via2a .n 0hilia sa :i .n fa2a 0reia a :i adormit de ve0i, stnd .n ru40iune. -mintirea vie2ii :i nevoin2elor ;rintelui Serafim, /re0um :i 0redin2a .n a9utorul ru40iunilor lui o0rotitoare, nu numai 0 n-au sl5it 0u tre0erea vremii, 0i dim/otriv, au 0res0ut din 0e .n 0e mai mult :i s-au .ntrit .n mi9lo0ul /o/orului rus ortodo= din toate 0lasele so0iale, numinduto2i 64ra5ni0 a9uttor7 :i 6mare f0tor de minuni7.

.m/rt:ind .ntru totul 0redin2a /o/orului .n sfin2enia vie2ii ;rintelui Serafim, Sfntul Sinod a .n0uviin2at .n mai multe rnduri a se .n0e/e lu0rurile tre5uitoare .n vederea 0anoni1rii a0estui /l0ut al lui Dumne1eu. (0i /roslvirea sfin2ilor o svr:e:te .n /rimul rnd Dumne1eu, (are du/ a0eea o fa0e 0unos0ut :i "iseri0ii /rin semne :i minuni du/ moarte, nestri0area moa:telor, a9utoare duhovni0e:ti :i tru/e:ti, 0are mrturises0 des/re a0est lu0ru. ;rin a0tul ei ofi0ial, autoritatea 5iseri0eas0 nu fa0e alt0eva de0t s 0onsfin2eas0 un fa/t de9a .m/linit :i s dea mrturie des/re a0easta 0on:tiin2ei e0umeni0e a "iseri0ii, f0nd le4al 0instea 0e se d Sfntului. Ji a0east /roslvire, fie 0 se fa0e numai .n a0ea 1on unde a fost 0unos0ut un ales al lui Dumne1eu, fie 0 se fa0e .n toat lumea, ea mer4e de fa/t .naintea 0anoni1rii le4ale. (anoni1area ;rea0uviosului Serafim s-a .ntemeiat /e .ntrea4a a0east /ro0edur tradi2ional a "iseri0ii 8rtodo=e. .n anul &$', E/is0o/ul +am5ovului a /re1entat Sfntului Sinod re1ultatul unei 0er0etri amnun2ite, f0ut de o 0omisie anume .nto0mit, .n le4tur 0u semnele :i minunile 0e s-au svr:it /rin ru40iunile ;rea0uviosului Serafim, al 0ror numr, att 0t s-a /utut dovedi 0u mrturii s0rise, s-a 0onstatat 0 a a9uns /n la $< de 0a1uri. Du/ a0easta, .n0 de dou ori: la .n0e/utul :i la sfr:itul anului &$%, au fost /re1entate Sfntului Sinod, tot de E/is0o/ul de +am5ov, .n a 0rui e/arhie se afl Sarovul, 0o/iile f0ute du/ de0lara2iile 0e s-au /rimit .n s0ris de la diferite /ersoane des/re semnele :i vinde0rile minunate 0e s-au svr:it /rin mi9lo0irea ru40iunilor

;rintelui Serafim. .n sfr:it, .n anul $02, la $ iulie, .n 1iua na:terii ;rintelui Serafim, maiestatea sa .m/ratul #i0olae -le=androvi0i a 5inevoit s-:i aminteas0, att de nevoin2ele vie2ii :i de ru40iunile ;rintelui Serafim, 0t :i de rvna :i evlavia o5:teas0 a .ntre4ului /o/or /entru /omenirea lui, :i s-:i arate dorin2a 0a s fie dus /n la 0a/t lu0rul .n0e/ut de Sfntul Sinod, 0u /rivire la 0anoni1area ;rea0uviosului Serafim de Sarov. Ha .n0e/utul anului urmtor, $03, Sfntul Sinod, 0u de/lin 0onvin4ere .n adevrul minunilor svr:ite /rin mi9lo0irea ru40iunilor lui, a hotrt s-l so0oat 0a f0nd /arte din 0eata sfin2ilor 0elor /roslvi2i /rin harul lui Dumne1eu, iar .ntru tot 0institele lui rm:i2e s fie so0otite 0a sfinte moa:te. (u 0heltuiala 0asei .m/rte:ti s-a /re4tit /entru ele o ra0l de ar4int, fere0at 0u aur, .n 0are au :i fost /use. (anoni1area solemn a noului /l0ut al lui Dumne1eu a avut lo0 .n /re1en2a suveranului .m/rat :i a suveranei .m/rtese, /re0um :i a altor mem5ri ai au4ustei familii :i a unei mul2imi de multe mii Ase 0rede 0 au fost /este o sut 0in0i1e0i de miiB de 0redin0io:i, .n 1iua de $ iulie $03, 0u 0are /rile9 s-au f0ut foarte multe vinde0ri svr:ite /rin mi9lo0irea ru40iunilor ;rea0uviosului Serafim, noul f0tor de minuni din Sarov. -:a a fost .n via2a sa ;rea0uviosul ;rintele nostru Serafim de Sarov, a:a a trit, a:a s-a nevoit, a:a a .n0heiat soro0ul a0estei vie2i /mnte:ti, a:a -a /roslvit dre/tatea lui Dumne1eu :i a:a .l /roslve:te /ravoslavni0a "iseri0 a 2rii sale.

Dar artarea unui Sfnt de msura ;rea0uviosului Serafim de Sarov .n vea0ul al ClC-lea, Sfnt 0are nu se deose5e:te 0u nimi0 .n 0eea 0e /rive:te .nl2imea vie2ii duhovni0e:ti, de 0ei 0e au trit 0u 0in0is/re1e0e vea0uri mai .nainte de el, este un semn .nvederat 0 o e/o0 nu e/ui1ea1 for2a desvr:irii evan4heli0e. - :ti 0um se .n2ele4eau :i se tlm0eau atun0i 0uvintele de via2 dttoare ale Mntuitorului, 0are fa0 s tresar :i /n .n vremea noastr sufletele 0are se las /trunse de ele, :i 0um se .n2ele4 :i se tlm0es0 a0um, .nseamn a ne da seama de ve:ni0a valoare a a0estor 0uvinte :i de ve:ni0a lor /utere de transformare a omului .n 0alea vie2ii duhovni0e:ti. (u ru40iunile a0estui 6din urm sfnt7 al 8rtodo=iei, s ne /1eas0 Dumne1eu :i /e noi de toat nevoia, .ntristarea :i suferin2a. !ar lui Dumne1eu, (elui 0e este minunat .ntru Sfin2ii Si, fie toat slava, 0instea :i .n0hin0iunea, totdeauna a0um :i /ururea :i .n ve0ii ve0ilor. -min.

,#(DE!E@E2<
63eri0imu-te /e tine, ;rea0uvioase /ov2uitorule al 0lu4rilor :i .m/reun vor5itorule Serafime,

0u .n4eriiP7 -0estea sunt 0uvintele 0u 0are .ntm/in "iseri0a /e marele nevoitor de la Sarov .n 1iua /r1nuirii sale. Serafi0a, or5itoarea lumin, strlu0e:te /e 0hi/ul lui 0hiar de la .n0e/utul 0ltoriei sale .n via2. +r4ndu-se dintr-o familie de oameni 5o4a2i, intrarea lui .n via2a 0lu4reas0 :i dedarea la 0ele mai .nalte nevoin2e 0lu4re:ti, n-a fost determinat de ni0i un motiv venit din afar, de vreo nenoro0ire oare0are a5tut asu/ra familiei sale sau asu/ra lui .nsu:i :i ni0i .n urma vreunei strmtorri luntri0e, sau du/ vreo iluminare dumne1eias0, venit 0a din senin, /e nea:te/tate. El a fost monah, am /utea s/une, 0hiar din snul mamei saleI altfel este 4reu de e=/li0at deose5ita lui .n0linare 0tre /omenitele nevoin2e 0lu4re:ti. (u toate a0estea, o astfel de 0hemare 6din snul mamei7 n-a .nsemnat /entru el vreun oare0are defe0t tru/es0 .nns0ut, 0are s-i fi desfi4urat natura fi1i0 :i s-l for2e1e s /rseas0 lumea. Dim/otriv, totul vor5e:te des/re o .nf2i:are tru/eas0 natural din 0ele mai desvr:ite. 8 statur 5ine f0ut, un tru/ sntos, /lin de /utereI o r5dare :i o struin2 .n lu0ru rar .ntlnit, o trie de voin2 0u totul deose5it, o 2inere de minte neo5i:nuit de /uterni0, o 9ude0at luminat 0are i-a a9utat mai tr1iu, /rin .m5o42irea 0ovr:itoare /rimit de la Duhul Sfnt, la vederea 0u duhul, la /trunderea .n tainele inimii omene:ti :i 0hiar .n tainele lu0rurilor lui Dumne1eu. !at .n 0e fel ni se .nf2i:ea1 trsturile lui, .nainte de a /rsi lumea. Ji a0ele neo5i:nuite osteneli /e 0are le-a svr:it .n tot 0ursul vie2ii sale de monah, da0 au avut 0a re1ultat v1ut ve:te9irea

0alit2ilor lui tru/e:ti, au avut 0a efe0t luntri0 de1voltarea 0ea mai mare a .nsu:irilor suflete:ti, lu0ru 0are .ndre/t2ea /e vi1itatorii lui 0ei mai de seam s-l so0oat dre/t 6un om 4enial7. (0i la 0ele mai adn0i 5trne2i mintea lui era lim/ede, a4er, lar4 .n2ele4toare, 0hi51uit, temeini0I memoria drea/t .n 0el mai .nalt 4radI ima4ina2ia vioaie :i 5o4at, 0ara0terul tare, hotrt, statorni0. -0estea erau 0alit2ile sufletului su 0u/rins .ntr-un tru/ firav, ve:te9it de /utere, dar totu:i /ro/or2ionat :i neo5i:nuit de /l0ut. 3a2a ;rintelui Serafim era al5, .nviorat de o 0uloare ro1ie 0o/ilreas0I iar su5 /erii 0run2i ai 0a/ului te .ntm/inau doi o0hi /lini de un al5astru luminat, vioi, /trun1tori :i /lini de o ne4rit 5untate A!eros0himonahul !oasafB. !at .n 0e fel era vasul .ntru 0are Dumne1eu a 5inevoit s reverse 0u atta .m5el:u4are darurile Duhului Su (elui Sfnt s/re slava Sa :i s/re folosin2a /o/orului 0redin0ios. 6"u0ur-te al darurilor lui Dumne1eu vas fr /rihan7, 4lsuie:te a0atistul su A!0os !VB. (unos0nd sufletul lui ales :i deose5ita .n0linare s/re nevoin2ele 0lu4re:ti, 0a :i 6rs/unsul su 5un7, Domnul .i d de la .n0e/ut to2i 0ei 0in0i talan2i, :ia:ea1 0hiar .n adunarea Sfin2ilor, /e o trea/t deose5it. 6-0esta este din neamul nostruP7, a s/us Mai0a Domnului, 0are i s-a artat de dous/re1e0e ori .n tim/ul vie2ii sale, :i a0este 0uvinte au fost s/use Sfntului .n vedenie, .n0 .n fra4ed vrst, a5ia .n 1orii nevoin2elor sale 0lu4re:ti. Cine se va sui n muntele "omnului sau cine va sta n locul cel s!nt al Lui. Cel nevinovat cu minile i curat cu

inima, care nu i-a luat n deert su!letul su i nu s-a &urat ntru vicleu' vecinului su) #cesta va lua bla'oslovenie de la "omnul i milostenie de la "umnezeu, 3ntuitorul su) #cesta este neamul celor ce caut pe "omnul, a celor ce caut !aa "umnezeului lui Iacov A;s. 23, 3-?B. Da, tnrul ;rohor a fost nevinovat cu minile, curat cu inima8 iar 0nd s-a a/ro/iat de u:ile Sfntului -ltar, voind s intre .n neamul celor ce caut pe "omnul, /rin de/unerea f4duin2elor 0lu4re:ti, atun0i nu i-a luat n deert su!letul su :i nu s-a &urat ntru vicleu' vecinului su, adi0 tuturor 0elor 0e erau de fa2, v1u2i :i nev1u2i, lu0ru /entru 0are 0u dre/tate a luat bla'oslovenie de la "omnul, (are i-a .n4duit s ur0e .n muntele cel s!nt al 4u, .n muntele sfin2eniei, .n +a5orul strluminrii dumne1eie:ti, .n muntele vederii lui Dumne1eu. 6-0esta este din neamul nostruP7 "in neamul lui "umnezeu suntem A3a/te %, 2&B :i de a0eea .l /utem 0uta :i-H /utem 4si, 00i suntem din neamul Lui, nu .n .n2elesul /anteist, 0i /entru 0 2inem de El 0u toat fiin2a noastr, 0u toat a0tivitatea noastr :i am fost 0rea2i du/ c*ipul i asemnarea 4aCE) !at adevrurile de 0are tre5uie s 2inem seama atun0i 0nd vrem s ne a/ro/iem :i s .n2ele4em via2a 6.n4erului 0elui /mntes07 de la Sarov. #udes/art de noi de0t trei sau /atru 4enera2ii. El este un Sfnt, am /utea s/une, din 1iua de ieri. .n 9urul numelui su .n0 n-au reu:it s se .n94he5e1e a0ele 6le4ende7 0u 0are 0red unii 0 se um/lu de o5i0ei

$0 (om/. 3r. -miot, $aul, v. !, ;aris, $3&, /. 3?.

tudes

bibi9

L7 nsei'nement

de

4)

4olurile din %ieile 4!inilor, 4oluri 0are 0u/rind mai de4ra5 0ele mai .nalte adevruri, 0ulmi ale sfin2eniei, s0ldate .n /oto/ul de ra1e 0e 2:nes0 din soarele harului dumne1eies0 :i devenite 0u ne/utin2 de v1ut /entru o0hii 0elor ne/ri0e/u2i .n 0ele ale duhului :i mai ales ai 0elor fr 0redin2. #eavnd u0eni0i, .n .n2elesul stri0t al 0uvntului, el a adunat .n 9urul su o .ntrea4 mul2ime de admiratori, .n0hintori :i iu5itori de a/roa/ele. Ji /entru toat a0east mul2ime de oameni el a devenit o ne/re2uit valoare. -:a .n0t, 0hiar :i 0el mai ne.ndu/le0at /otrivni0, da0 s-ar lsa 0ondus de un 0t de mi0 sim2mnt al dre/t2ii, du/ 0er0etarea fa/telor unui tre0ut a:a de a/ro/iat, ar tre5ui s re0unoas0, fr 15ovire, 0 se afl .n fa2a unor fa/te neo5i:nuite, att .n /rivin2a vie2ii, 0t :i a .nv2turilor lui. El nu mai era un sim/lu 0lu4r, 0i am /utea s/une 0 era un 6su/ra-om7, 00i fa2a lui omeneas0 s-a v1ut strlu0ind 0a soarele .n lumina or5itoare a ra1elor sale de amia1. 3iind /rimit .n 6neamul Mai0ii Domnului7 :i luminat 0u harul Duhului Sfnt, el s-a .nvredni0it .n0 din a0east via2 s fie a0o/erit de ari/a (elui ;rea.nalt. Ji 0hiar .n 0eata sfin2ilor, el /oart .n 0hi/ deose5it /e0etea lui Dumne1eu Savaot, a lui Dumne1eu -donai. De a0eea .nf2i:area lui 5un /rodu0ea o ne4rit 5u0urie, dar .n a0ela:i tim/ :i un fel de fri0 :i un 0utremur ne.n2eles. Mul2i nu-:i dau seama .ndea9uns ni0i /n a0um 0e era 0u a0ea /utere /r9olitoare 0are se des/rindea din /rivirea iu5itoare a Sfntului :i 0are /trundea /n .n 0ele mai as0unse taine ale sufletului omenes0, .n destinele lui, /re0um

:i de /uterea lui .n ordinea vie2ii duhovni0e:ti, dus /n la hotrrea 0easului mor2ii. - 0unoa:te :i a .nv2a s 0inste:ti /e f0torul de minuni din Sarov, .nseamn a .nv2a s 0uno:ti :i s 0inste:ti 8rtodo=ia, 0are /ar0 :i-a 0on0entrat .n el, 0a .ntr-un fo0ar, 0ele mai /uterni0e ra1e ale sale. 3eri0irea ve:ni0 se do5nde:te str5tnd 0alea strmt a 0elor mai mari nevoin2e. Ji a:a a fost 0alea str5tut de f0torul de minuni din Sarov. (alea vie2ii de /ustie este 0alea 0ea mai anevoioas dintre toate 0ile 0are du0 la desvr:ire. Ji de a0eea, se .n:eal 0ei 0e :i-o .n0hi/uie din de/rtare, 0a /e o via2 de roman. Via2a de /ustie, 0a :i toat nevoin2 0re:tin, .n 4eneral, nu este o /oveste de roman, 0i un adevr .nalt, un 9u4 al lui !isus Dristos :i o 0ru0e. Ji ;rea0uviosul Serafim a avut /rile9ul s-o .n0er0e :i s-o e=/erimente1e, din dra4oste /entru Dumne1eu, .n 0ea mai de/lin msur. (ea mai 4rea .n0er0are a dre/2ilor /are a fi atun0i 0nd ei a9un4 la 0onvin4erea 0 sunt /rsi2i de a9utorul lui Dumne1eu. (el dinti 0are a sim2it din /lin a0est 0hin istovitor, a fost /uitorul de nevoin2, Domnul nostru !isus Dristos, 0nd a stri4at /e lemnul (ru0ii: "umnezeul 3eu, "umnezeul 3eu, pentru ce 3-ai prsit. - dar a 5iruit. -u sim2it :i au 5iruit a0east 4rea .n0er0are to2i nevoitorii 0ei mari. Desvr:irea :i sfin2enia sunt o 4rea 0ru0e, iar uneori foarte 4rea. Suferin2a .ns este o le4e de ne.nlturat a sfin2eniei :i ea a a/sat :i /e umerii nevoitorului de la Sarov, mai ales 0nd se desvr:ea .n ostenelile sale din /ustie. #u 0unoa:tem multe des/re nevoin2ele :i suferin2ele lui din

a0east vreme, dar, 0ele s/use de el sin4ur sunt de a9uns /entru a ne fa0e o /rere des/re felul :i 4reutatea lor. Ha .ntre5area /us de un 0redin0ios sim/lu: 6;rinte, ai v1ut vreodat dra0iN7, el a rs/uns: 6Sunt 4roa1ni0iP7 Desi4ur natura sufletului su, devenit foarte su52ire .n urma a0elor .nalte nevoin2e 0u 0are se .ndeletni0ea ne0ontenit, vedea multe astfel de /riveli:ti, as0unse vederilor s0urte :i .n4ro:ate ale naturii omene:ti, roas de tot felul de /0ate, 0are /oate 0 4se:te 0hiar :i o oare0are /l0ere s /etrea0 .ntr-o astfel de atmosfer 4reoaie. #u tre5uie s 0redem .ns 0 /uterea 0elui ru s-a mr4init numai la sim/le 6.n4ro1iri7. Ea a ns0o0it :i a de1ln2uit, 0a s 1i0em a:a, ata0uri din toate /r2ile, /n a0olo .n0t i-a lsat urme v1ute /e 0or/, rni fi1i0e :i stri00iuni, 0eea 0e .l .ndre/t2ea :i /e el s s/un .m/reun 0u Sfntul -/ostol ;avel: u rnile "omnului nostru Iisus Hristos pe trupul meu le port) Ha a0easta s-a mai adu4at r15oiul luntri0 al 4ndurilor de hulire .m/otriva lui Dumne1eu :i a toat sfin2enia, fa/t 0are -a determinat s svr:eas0 :i a0ea .nfri0o:at nevoin2 de stl/ni0 :i s /etrea0 .n ru40iune /e /iatr o mie de 1ile :i o mie de no/2i, sleindu-:i 0u desvr:ire /uterile tru/ului, .n stri4tul 0utremurtor al vame:ului: "umnezeule, milostiv !ii mie, pctosului6 -:a a 5ut el .ntre4 /aharul 0el amar al suferin2elor :i al is/itelorI :i 0u a0east 6via2 .n Dristos7 sau 6.m5r0are .n Dristos7, se /are 0 a fost atins de el 0ea mai .nalt trea/t a desvr:irii, 0are se /oate 0u4eta de om .n toate /rivin2ele: 0ur2ia

sufletului, /rive4herea Aadi0 ne0ontenita /omenire de Dumne1euB, /ostul, ru40iunea ne.n0etat, 5lnde2ea, smerenia, as0ultarea, desvr:ita 5untate a inimii :i altele asemenea, de 0are, da0 vom 2ine seama, vor .n0e/e s ni se lim/e1eas0, /n la o anumit msur, att 0uvintele Mai0ii Domnului: 6-0esta este din neamul nostru7, 0t :i 0eea 0e .nseamn 0hi/ul :i asemnarea lui Dumne1eu .n om. Ji tot a0east .nl2ime a desvr:irii sale suflete:ti ne fa0e s .n2ele4em :i deose5ita revrsare a darurilor Duhului Sfnt asu/ra lui. Darul evlaviei, 0are.ndemna dinluntru s ai5 un res/e0t deose5it fa2 de tot 0eea 0e este sfnt :i dumne1eies0 :i s-:i .nde/lineas0 0u sfin2enie :i 0u dra4oste toate .ndatoririle sale 0re:tine:ti :i 0lu4re:tiI darul t0erii sau al /uterii, 0area9uta s rmn lini:tit :i ne.nfrnt .n fa2a tuturor ne0a1urilor :i is/itelor venite de la oameni sau de la /uterile .ntuneri0uluiI darul temerii de Dumne1eu, mul2umit 0ruia avea o fri0 fiias0, de a nu 9i4ni .ntru nimi0 mre2ia lui Dumne1eu, fiind 4ata a fa0e 0ele mai mari sa0rifi0ii :i a-:i /une 0hiar :i via2a /entru /1irea tuturor /orun0ilor dumne1eie:tiI darul .nainte-vederii 0u a 0rui neo5i:nuit /utere des0o/erea oamenilor toate tainele vie2ii lor, /n la 0ele mai mi0i amnunteI darul .n2ele/0iunii :i al /ri0e/erii, 0u a9utorul 0ruia /trundea .n .n2elesul tainelor lui Dumne1eu, .nvredni0indu-se 6a 4usta7 din dul0ea2a :i frumuse2ea Dumne1eirii .n0 din tim/ul a0estei vie2i /mnte:ti, du/ 0uvntul S0ri/turii: Fustai i vedei c bun este "omnul) -/oi darul .n2ele4erii 0are-i ddea /osi5ilitatea s 0unoas0 .n mie1ul lor des0o/eririle lui Dumne1euI

darul sfatului, revrsat asu/ra lui 0u o .m5el:u4are rar .ntlnit, .l a9uta s-:i .nde/lineas0 misiunea lui 4rea de 6stare27 sau 6/rinte /ov2uitor7, .n2ele4nd nevoile suflete:ti :i tru/e:ti ale 0elor 0e veneau la dnsul :i astfel /utnd s le dea .nto0mai a0ea do0torie de 0are ei aveau nevoie, la a0esta adu4ndu-se :i un dar deose5it de a mn4ia /e 0ei .ntrista2i. -/oi darul 0u totul rar al .nv2turii :i al 0uvntului, 0are i-a dat /utin2 s lmureas0, 0u 0ea mai mare u:urin2 :i 0u o sim/litate deose5it, 0ele mai 4rele nedumeriri de 0are erau mun0ite sufletele 5ine0redin0io:ilor 0re:tini 0are veneau la el. !ar a0east /utere a 0uvntului, du/ 0um s/une Sfntul Simeon #oul +eolo4, este ea .ns:i un semn vdit al desvr:irii suflete:ti$ . De asemenea, darul 0u totul neo5i:nuit al vinde0rii tuturor suferin2elor suflete:ti :i tru/e:ti, 0are atr4ea 0tre Sarov mii de 0redin0io:i din 0ele mai .nde/rtate 0ol2uri ale /mntului @usiei, i-a rs/ndit o faim rar .ntlnit. !at, .n s0urt, 0are era i1vorul a0elei /uteri 0ovr:itoare, 0aref0ea s ai5 o .nrurire 0u totul deose5it nu numai asu/ra fra2ilor si monahi, dar :i asu/ra .ntre4ului /o/or din toate 0lasele :i strile so0iale, de toate vrstele, 5r5a2i :i femei, .n0e/nd de la steanul sim/lu :i terminnd 0u marii ierarhi, marii du0i, marii oameni de stat, ofi2eri :i 0ivili, oameni de :tiin2 :i /rofesori vesti2i, numindu-i /e to2i 0u o 5untate ne.n2eleas de nimeni 65u0uria mea7. Era 5u0uria 60ea .ntru Duhul Sfnt7 de ale

91

(om/. Dausherr, o/. 0it., /. CH!V.

(rui daruri .l .nvredni0ise Dumne1eu, era 5u0uria

/as0al, 5u0uria .nvierii, 0are- f0ea s salute /e to2i, .n tim/ul anului, 0u salutul de la ;a:ti: 6Dristos a .nviatP7 Desi4ur, lu0rul 0u adevrat 6nou7 .n #oul +estament :i de a0olo .n toat 0re:tintatea, este ;a:tile, .nvierea Domnului. #oa/tea de ;a:ti, 5u0uria ei, .nari/area a0eea duhovni0eas0 /rodus de ea, ne du0e, 0hiar :i fr s vrem, 0u 4ndul la via2a vea0ului 0e va s fie, la 5u0uria 0ea nou, la 5u0uria 0ea ne4rit, 5u0uria tuturor 5u0uriilor. Ji ;rea0uviosul Serafim to0mai a0est lu0ru .l /urta .n inima saI /rin el s-a sfin2it :i a ie:it din a0east lume, /roslvindu- . Seara, .n a9unul mor2ii sale, el 0nta 0ntrile ;a:telui :i /oate 0u ele .n 4ur a .n0his o0hii /entru totdeauna, :i de a0eea 0hi/ul su a 0ontinuat s /stre1e :i du/ ie:irea sufletului din tru/, o .nf2i:are deose5it de luminoas :i vesel. El /oate fi numit /e dre/t 0uvnt: 6Sfntul 5u0uriei 0re:tine7. Da, a:a esteP Dar la 5u0uria .nvierii nu se /oate a9un4e de0t /rin .ntristrile :i 0hinurile >ol4otei. (hinurile no/2ii din >hetsimani, 5i0iuirea din /retoriul 4uvernatorului ;ilat, >ol4ota rsti4nirii, /rsirea din /artea lui Dumne1eu, 0o5orrea .n iad. !at 0ele 0e stau la temelia .nvierii din #oul +estament :i la 5u0uria adus de ea .n sufletele oamenilor. Ji Sfntul Serafim a:a a /etre0ut .n via2a sa /n la urm, a:a a /timit :i a murit .n Dristos, du0ndu-:i 0u vredni0ie :i 0u 5u0urie 0ru0ea /e 0are :i-a luat-o de 5unvoie :i, dre/t rs/ltire din /artea 0erului, ;a:tele 5iruin2ei :i ale 6iu5irii i-au fost att de /line de 5u0urie7. 6;rea0uvioase ;rinte Serafime, roa4-te lui Dumne1eu /entru noiP7
Q

A'()(
!

,#VXRX+)@!HE S3*#+)H)! SE@-3!M


;entru a /utea .n2ele4e .nv2turile ;rea0uviosului Serafim, mai ales .n 0eea 0e /rive:te /uterea lor dumne1eias0, vdit a:a de 0lar du/ re1ultatul /e 0areavea asu/ra 0redin0io:ilor, este a5solut nevoie s 2inem seama de .ntrea4a lui via2 des0ris /n ai0i, deoare0e ele nu re/re1int alt0eva, de0t un rod natural, un fru0t fires0 al tririi lui .nalte, mai /resus de 0ele /mnte:ti, al mu0eni0iei lui de toat via2a, luminat :i .n0ununat de vederea :i .n2ele4erea 0elor mai .nalte taine ale lui Dumne1eu. - 6Du/ r5darea lui !ov, adi0 du/ omorrea /atimilor tru/ului :i ale sufletului, :i du/ vederea lui !lie, 0are str5ate firea 0elor 0reate Avederea fi1i0 a 0elor 0reate .n .n2elesul lor adn0B, el, misti0ul, a9uns la .nalta vredni0ie a unirii 0u Dumne1eu, adi0 la 0eea 0e se nume:te 6theolo4ie7 /ro/riu-1is, este admis 0u Sfntul ;avel .n al treilea 0er :i a:tea/t a0olo 0uvintele taini0e. 8mul desvr:it devine de ai0i .nainte deo/otriv 0u -/ostolii, are 4nduri a/ostoli0eI el /oate, 0a :i !oan AEvan4helistulB, s se .ntoar0 din nou la oameni :i s le s/un 0eea 0e a v1ut .n Dumne1eu A0a a0ela du/ des0o/erirea din ;atmosB.

3 0

-0easta este, /rin urmare, o lu0rare /ro/rie 0elor desvr:i2i, 0elor 0e au a9uns la starea de sfin2enie, 0u/rins de #i0etas Stethatos /e s0urt, .n urmtoarele 0uvinte: 6Mer4nd /rin filo1ofia /ra0ti0 Aadi0 /rin trireB, n1ui2i /rin nevoin2e Aas0e1B la Ltheolo4hieO :i a/oi rvni2i misti0a Alatura taini0 a vie2ii duhovni0e:tiB, adi0: vederile, des0o/eririle, 0ontem/la2ia. Du/ a0eea s v .ntoar0e2i la oameni /entru a-i .nv2a .n numele Duhului Sfnt, (ruia i-a2i devenit or4an insuflat, .nto0mai 0a -/ostolii, 0u a0eea:i /utere 0a :i ei7. -0est drum de ur0are s/re desvr:ire, 0are se aseamn .ntru totul 0u /rimirea unui fel de mu0eni0ie, /relun4it de 5unvoie, din dra4oste /entru Dumne1eu, /e tot 0ursul vie2ii :i .n0ununat, .ntre altele, 0u 0el mai .nalt dar al .nv2turii, este 0u/rins /entru ;rea0uviosul Serafim .n urmtoarele dou stihuri din i0osul $ al a0atistului su: 6"u0ur-te, 0 din lume .n /ustie te-ai sl:luit, 0a s a4onise:ti fa/tele 0ele 5uneI "u0ur-te, 0 din /ustie te-ai .ntors, 0a s semeni smn2a fa/telor 5une7. Desi4ur, da0 nu se de/une mai .nti o lu0rare ostenitoare de 0ur2ire a inimii, nu se /oate a9un4e la o 0unoa:tere mai adn0 a adevrurilor dumne1eie:ti, 0are s fie a/oi transformat .n i1vor de .nv2turi mntuitoare. (u 0t mintea omului va fi 4olit mai mult de tot 0eea 0e este /mntes0, de toate .n0hi/uirile /tima:e, 0a :i de ideile 0u /rivire la lu0rurile :i fiin2ele din lume, 0u att se va /utea .nl2a mai mult 0tre Dumne1eu, .l va 0u4eta :i-H va 0u/rinde mai u:or, du/ msura 0e este dat omului /mntes0. De va

reu:i mintea s se 0ure2e de tot 0e este lumes0 :i stri00ios .n a:a fel, .n0t s se /oat 0u4eta /e ea .ns:i, atun0i va a9un4e la un moment 0nd nu se va mai /utea 0u/rinde ni0i 0hiar /e sine :i un adn0 de nemr4inire i se va des0hide .n fa2, din 0are se va /utea ur0a sau mai de4ra5 va fi r/it la nemr4inirea lui Dumne1eu$2. ;entru a0easta .ns e nevoie de fa/te, al 0ror i1vor o5:tes0 este 0redin2a. 8 0redin2 vie /une .n mi:0are lu0rarea fa/telor 5une, /rin 0are se 0ur2 inima, sufletul :i o0hiul min2ii, 0eea 0e a9ut la 0:ti4area 0uno:tin2elor :i la luminarea luntrului omului .n a:a msur, .n0t 0redin2a lui nu mai este de-a0um numai o teorie, 0i s-a s0him5at .ntr-o lu0rare a0tiv, .n 0eva /ra0ti0, viu, .n .n2elesul 0 el a0um :i vede, .ntr-un anumit fel, 0eea 0e 0rede :i /trunde din 0e .n 0e mai adn0 .n o5ie0tul 0redin2ei sale. .n a0east nou stare de via2 duhovni0eas0 la 0are a a9uns a0um, Dumne1eu nu mai este /entru el o sim/l autoritate /ro/ovduit de 0ineva din afar, 0i devine o realitate v1ut, trit /ra0ti0 .n luntrul su. -0easta este 0alea /rin 0are se a9un4e de la .m/linirea /orun0ilor, la 0unoa:terea taini0 Amisti0B, e=/erimental a lui Dumne1eu, sau, 0eea 0e este totuna, la .ndumne1eirea /rin har, la unirea de/lin 0u El /rin 0unoa:tere :i iu5ire. Ji a0east .nf2i:are su/erioar a (re:tinismului, s/e0ifi0 .ndeose5i 8rtodo=iei, 0ores/unde .ntru totul 0uvintelor Mntuitorului din Sfnta Evan4helie: -ericii cei curai cu inima,

92
(itat de dr. E. raionale pentru dovedirea $<?, /. 3 . Vasiles0u existenei .n lui %aloarea ar'umentelor "umnezeu, Si5iu,

3 2

c aceia vor vedea pe "umnezeu, 0uvinte /e 0are Sfntul >ri4orie de #[ssa le tlm0e:te astfel: 6(el 0e :i-a 0ur2it sufletul de ori0e .n0linare /0toas a lumii din afar :i s-a des/rins 0u mintea de tot 0e este 0reat, a0ela /oate vedea 0hi/ul naturii dumne1eie:ti .n /ro/ria lui frumuse2e7 Aadi0 .n frumuse2ea unui suflet 0ur2it de /0ate, se /oate vedea 0hi/ul naturii dumne1eie:ti, .nto0mai 0a .ntr-o o4lindB. !at /entru 0are motiv, omul 01ut .n /0at s-a .ntune0at a:a de tare :i :i-a .n0ur0at mintea .n a:a msur, .n0t a devenit surd 0hiar :i /entru numele /e 0are el .nsu:i le-a dat oare0nd 0elorlalte 0reaturi A/rin -damB. 80hii lui au devenit or5i :i mintea .n stare de a nu mai /utea .n2ele4e .nsemntatea adevrat a lu0rurilor din lume. ;0atul .nseamn ne5unie, /ierderea min2ii, a dre/tei 9ude02i. 8mul /0tos este un om 0are :i-a .ntune0at mintea, :i-a stri0at 9ude0ata, 4nde:te fals, ameste0 5inele 0u rul :i lu0rea1 .m/otriva dre/tei 0u4etri. Mintea omului /0tos este o minte falsifi0at. ;entru a0easta Cel ce a venit n lume s mntuiasc pe cei pctoi, a venit mai .nti 0a 6lumintor al or5ilor7, 0a lumin a min2ii, /entru 0a .ntru numele Hui s se vinde0e /uterea v1ului, du/ 0are toate lu0rurile .n0on9urtoare .:i 0a/t un alt .n2eles, .n2elesul lor adevrat. !ar 0alea s/re a0easta este una sin4ur: Calea cea strmt))) -rica "omnului nva nelepciunea i slavei i mer'e nainte smerenia A;ilde ', 33B. 8ri0e s0li/ire a min2ii :i ori0e 5un 9ude0at sunt 4lasuri de sus :i 0hemri ale Domnului. Dar /entru a le au1i :i a /utea rs/unde la 0hemarea lor,

este de tre5uin2 a i14oni mai .nti duhul 0el 6mut7 :i 6surd7, 0are a /rimit li5ertate :i /utere asu/ra omului odat 0u /0atul. ;rin mndrie a intrat .n lume a0east mu2enie :i sur1enie, /rin smerenie ne vinde0m de ele. !ar .n .n2eles duhovni0es0, smerenia se arat /rin /ost, 0are este .nso2it .n 0hi/ nedes/r2it de lu0rarea 0redin2ei, artat mai ales /rin ru40iune. !at 0are ar fi .n2elesul 0uvintelor Domnului, 0 du*ul cel mut i surd se iz'onete numai prin ru'ciune i prin post) (unoa:terea /urtrii de 4ri9 a lui Dumne1eu, /arti0i/area oare0um la ea, /trunderea .n2elesului adevrat al lu0rurilor :i a /ro/riilor fa/te, este un rod al 0redin2ei Aru40iuneaB :i al smereniei A/ostulB. +oate a0este fa/te .ns, 0are adu0 /e om .n stare de a /utea s /trund .n mie1ul adevrurilor dumne1eie:ti :i 0are-i .n4duie du/ a0eea s vor5eas0 des/re Dumne1eu sau s 6theolo4hiseas07, sunt /use .n mi:0are de dra4oste. Rinnd seama de a0easta, vom .n2ele4e /entru 0are motiv Evan4helia 0ea mai filosofi0 A0ea mai adn0B :i mai 6theolo4i07 a/ar2ine lui !oan, -/ostolul iu5irii. !u5irea ne2rmurit de Dumne1eu este /uterea 0are /une .n mi:0are lu0rarea tuturor fa/telor 5une, mai .nti a nevoin2elor, /entru a a9un4e la 5iruin2a a tot 0e este material .n fiin2a omeneas0, /entru 0ur2irea au1ului :i a 0u4etului, fr de 0are nu este li/sit de /rime9die a se deda 0ineva la 6theolo4hisire7, iar du/ a0eea a /orni :i la .nde/linirea 0elorlalte /orun0i dumne1eie:ti, /entru 0are Sfntul >ri4orie (uvnttorul de Dumne1eu .nva2 astfel: 6Vrei s devii teolo4N #u ie:i din /orun0 :i /1e:te le4ileI 00i

3 <

fa/tele .nto0mai 0a tre/tele unei s0ri, du0 s/re 0ontem/la2ie7. 8 astfel de 0onduit .n via2a duhovni0eas0 este .n msur s a4oniseas0 omului harul Duhului Sfnt, (are s-i lumine1e mintea .n 0ile mntuirii. (0i /entru un teolo4 este de nea/rat tre5uin2 s ai5 de 0ondu0tor /e Duhul Sfnt. #umai 0u a9utorul /rimit de la El, este /osi5il a 0u4eta, a au1i :i a vor5i 0ele des/re Dumne1eu, s/une a0ela:i sfnt /rinte. 8 theolo4hisire rodni0 este 0u /utin2 numai atun0i 0nd 0el 0e se o0u/ 0u a0easta simte o atra4ere taini0 din /artea lui Dumne1eu :i se .m/rt:e:te /e 0ale duhovni0eas0 din fiin2a Aesen2aB Hui, /rin har, 0eea 0e se druie:te numai /rin 0redin2a lu0rtoare de fa/te, i1vort din dra4oste. -0est fa/t, adi0 do5ndirea Duhului Sfnt, ar .nsemna o a treia 0ale a theolo4hisirii, du/ a0eea a 0redin2ei :i a fa/telor, o 0ale 0are 6/e 0ele ne/utin0ioase le vinde0 :i /e 0ele 0u li/s le .m/line:te7 - :i des/re 0are vor5e:te a:a de lmurit ;rintele Serafim de Sarov. -0easta, 0u toate 0 este o 0ale 5ine 0unos0ut de /ra0ti0a vie2ii Sfin2ilor ;rin2i, formea1, totu:i, /artea ori4inal a a0estui din urm sfnt al 8rtodo=iei, att /entru lim/e1imea 0u 0are vor5e:te des/re ea, 0t mai ales /entru fa/tul 0 a0east .nv2tur a lui a dovedit-o :i .n mod /ra0ti0, Domnul voind a:a, /rin strluminarea 0hi/ului su, 0eea 0e .nseamn totodat :i o .ntrire a adevrului mrturisirii 0e 1i0e 0 6atun0i dre/2ii vor strlu0i 0a soarele7. ;entru a0est motiv, s-a :i s/us 0 ;rea0uviosul Serafim a adus /e /mnt .nv2tura :i teolo4ia des/re Duhul Sfnt, lu0ru /entru 0are se :i 0uvine, 0a mai ales din a0est /un0t de vedere s

/rivim fa/tele :i .nv2turile lui. .ndeletni0irea de 6/rinte duhovni0es07 Astare2B a ;rea0uviosului Serafim, 0are 0onst .n .nv2turi, sfaturi, vinde0ri :i or4ani1area vie2ii duhovni0e:ti .n mnstiri :i .n /o/or, totul /oate fi s/ri9init numai /e un sin4ur temei, 0are este 0unoa:terea :i .nainte-vederea, 0a un dar al um5ririi Duhului Sfnt. !at /entru 0are motiv, 0ea mai de seam dintre toate .nv2turile lui 6do0umentul sfin2eniei sale7, 0um o numes0 teolo4ii :i 0lerul rus /n .n 1iua de ast1i, este .nv2tura lui des/re 6do5ndirea Duhului Sfnt7, 0a s0o/ al vie2ii 0re:tine. -0east .nv2tur a fost dat, din feri0ire, unui om .nv2at, 0uminte :i /truns de o adn0 evlavie, #. -. Motovilov, /e 0are ;rintele Serafim .l vinde0ase de o 4rea suferin2 tru/eas0. Dar numai a0est lu0ru, adi0 .nsu:irile naturale ale lui Motovilov, /oate 0 .n0 n-ar fi fost .ndestultor /entru a ne fa0e s 0redem 0 .nv2tura ;rea0uviosului Serafim a fost 0onsemnat 0ore0t de dnsul, da0 n-am avea :i o alt .n0redin2are, su/rafireas0, /e 0are o des/rindem din urmtorul 0itat: 68are vei 2ine tu minte a0east artare a ne4ritei milostiviri a lui Dumne1eu, (are ne-a 0er0etat a0umN7, a .ntre5at ;rintele Serafim /e Motovilov 0tre sfr:itul 0elor v1ute :i au1ite de el. 6#u :tiu, ;rinte, a rs/uns Motovilov, da0 m va .nvredni0i Domnul s 2in /entru totdeauna a:a de viu :i a:a de 0lar .n mintea mea, 0um simt a0um, a0east milostivire a lui Dumne1eu7. 6Eu 0red .ns, a 1is ;rintele, 0 Domnul .2i va a9uta s re2ii /entru totdeauna .n mintea ta a0est fa/t dumne1eies0, /entru 0 altfel harul Su ni0i nu s-ar fi /le0at a:a de

3 ?

.ndat smeritei mele ru40iuni :i n-ar fi luat .nainte s as0ulte a:a de re/ede /e srmanul Serafim. Ji asta 0u att mai mult, 0 a0est lu0ru n-a fost dat 0a numai tu sin4ur s-l ve1i :i s-l .n2ele4i, 0i /rin tine a fost dat la toat lumea, 0a .ntrindu-te .nti /e tine .nsu2i .n lu0rul lui Dumne1eu, du/ a0eea s /o2i fi de folos :i altora7. Ji a0east .n0redin2are dat de ;rintele Serafim lui Motovilov, 0 va re2ine .n minte /entru totdeauna 0ele 0e a au1it :i a v1ut .n minunata lor 0onvor5ire, ne du0e 0u 4ndul la 0ele s/use de #i0hita Stithatul, u0eni0ul Sfntului Simeon #oul +eolo4, 0u /rivire la vedeniile 0u adevrat 0ere:ti: 6(eea 0e m fa0e s fiu .n0redin2at 0 a0east vedenie a fost adevrat Avor5e:te .n urma unei vedenii 0e a avutB :i nu un vis, este lu0rarea /e 0are am sim2it-o atun0i :i a0ea ne4rit feri0ire a inimii :i .n a0ela:i tim/ amintirea ne:tears 0are a rmas s/at .n sufletul meu7$3. -:a este lu0rarea Duhului Sfnt: du/ 0e des0o/er 0ele 0ere:ti d /utere :i 2inerii de minte. Sfin2ii Evan4heli:ti au s0ris du/ tre0erea a mul2i ani, 0u 0ea mai ne.ndoielni0 e=a0titate, fa/tele vie2ii Mntuitorului, turnndu-le .n litere de fo0 .n a:a fel, .n0t /uterea su/ranatural 0are le /ov2uia 0ondeiul este sim2it la fie0are 0uvnt. !ar Sfntul -/ostol ;avel, du/ tre0erea a /ais/re1e0e ani de la r/irea sa .n al treilea 0er, istorise:te fa/tul 0a /e o .ntm/lare /roas/t /etre0ut. -:a sunt lu0rrile svr:ite su5 /uterea harului Duhului Sfnt. Sufletul omului fiind ridi0at la vredni0ia unei lu0rri mai /resus de fire,

93

Dausherr, Orientalia C*ristiana, o/. 0it., /. CCCV!.

/rime:te :i /uteri mai /resus de fire, 0are- a9ut s 2in minte 0ele v1ute ani de 1ile sau 0hiar toat via2a. (0i /orun0ile Duhului Sfnt, s/une tot #i0hita Stithatul, /rind rd0ini adn0i .n inim :i omul devine /ov2uit .n mod taini0 de Duhul Domnului, fr s mai simt nevoia vreunui a9utor din /artea sim2urilor. 6(0i da0 inima este /ov2uit de sim2uri, atun0i uit /ov2uirileI dar da0 /rime:te .nv2tura dire0t de la Duhul Sfnt, .nv2tura $< a0easta rmne .ntrea4 .n amintirea lui7 . !at .n 0e fel tre5uie s .n2ele4em .nv2turile Sfntului Serafim da0 2inem seama 0 el s-a .nvredni0it, .ntr-adevr, s se fa0 lo0a: al Duhului Sfnt, 0um am avut o0a1ia s 0unoa:tem .n des0rierea vie2ii lui :i 0um .i 0nt :i a0atistul su .n i0osul <: +ucur-te, al "u*ului 4!nt lca mpodobit, :i .n i0osul $: +ucur-te, vistierie strlucit de darul "u*ului 4!nt) 6+ot 0el 0e n-a /rimit 5ote1ul Duhului Sfnt, s/une Simeon #oul +eolo4, .n0 nu s-a ns0ut s/re via2a duhovni0eas0. De a0eea, 9ude0at din latura .m/r2iei harului, unul 0a a0esta este 0a :i ine=istent, ne/utin0ios a svr:i ori0e lu0ru mai .nalt :i .ndeose5i a na:te fii duhovni0e:ti, el .nsu:i fiind .n0 nens0ut7. Ji .n 0ontinuare: 6-0est dre/t :i a0east /utere s-a re1ervat numai a0elora 0are au /rimit Duhul :i de a0eea numai a0e:tia /ot s .nve2e, s /ov2uias0, s vor5eas0 altora des/re Dumne1eu, /entru 0 Lei au v1utO. .ntr-un 0uvnt, a0e:tia sin4uri sunt Lteolo4iO7$'.

94

-rseniev, 3ona*ismul i calea ascetic , o/. 0it., /. 30. $'Ha Dausherr, Orientalia C*ristiana, /. HCC.

3 &

Ji a0um du/ a0este s0urte 0uvinte asu/ra .nv2turilor ;rea0uviosului Serafim s tre0em la .n:iruirea lor .n0e/nd 0u 0ea mai im/ortant, amintit mai sus, 0are ar /utea fi so0otit mai de4ra5 0a un mi0 tratat des/re Duhul Sfnt, de0t o sim/l .nv2tur o0a1ional. -0easta va fi .n stare s ne .n0redin2e1e :i des/re a0eea da0 ;rintele Serafim se .nvredni0ise 0u adevrat s do5ndeas0 Duhul Sfnt, adi0 s a9un4 la 6s0o/ul7 vie2ii 0re:tine :i s /oat intra .n rndul a0elora 0rora 6li s-a re1ervat dre/tul :i /uterea7 de a na:te fii .ntru Duhul Sfnt, /rin /ov2uiri :i sfaturi, a:a 0um 0redea Sfntul Simeon #oul +eolo4. Du/ a0easta vor urma :i alte diferite .nv2turi 0u mult mai reduse, unele 0hiar su5 form de ma=ime, re4retnd 0 nu le-am avut la .ndemn /e toate sau 0el /u2in ma9oritatea dintre ele. . Des/re s0o/ul vie2ii 0re:tine -0east .nv2tur a fost dat lui #. -. Motovilov, unul dintre marii si admiratori, /e 0are -a vinde0at de o foarte 4rea suferin2. Motovilov a s0ris mai a/oi 0ele au1ite de la ;rintele Serafim, dar .nsemnrile lui #. -le=androvi0i Motovilov au stat .n Mnstirea DiveevsE mai mult de %0 de ani. .n anul $02, S. -. #ilus le-a /rimit de la 5trna Elena #i0olaevna, vduva lui Motovilov :i, 0u .n0uviin2area e4umenei Maria, le-a /u5li0at .n anul $03 .n +uletinul 3oscovei, luna iulie, su5 titlul 6Duhul Sfnt 0are a um5rit .n mod vdit /e ;rintele Serafim de la Sarov .n 0onvor5irea lui des/re s0o/ul vie2ii 0re:tine7.

Mai a/oi a0este .nsemnri au fost 0o/iate de !. Denisov .n lu0rarea sa: %iaa $reacuviosului 4era!im de la 4arov) +ot de a0est te=t al lui #ilus s-a folosit :i ;rintele ;. 3lorensE[ .n lu0rarea sa 4tlpul i ntrirea adevrului AMos0ova $ <, s0risoarea a V-a, !liin, /. 0<B. !at te=tul .nsemnrii lui S. -. #ilus: #min, #min, zic vou, cel ce crede ntru 3ine, lucrurile pe care le !ac u i acela le va !ace i nc mai mari dect acestea va !ace A!oan <, 2B ! 68dat, s0rie Motovilov .n .nsemnrile sale, eram .n Mnstirea Sarovului, nu mult du/ vinde0area mea, .ntr-o mar2i, /e la sfr:itul lui noiem5rie, anul &3 , :i stteam de as0ultam slu95a Ve0erniei .n 5iseri0a de iarn a L!1vorului +mduiriiO la lo0ul meu o5i:nuit, 0a .ntotdeauna du/ a0eea, dre/t .n fa2a i0oanei f0toare de minuni a Mai0ii Domnului. -i0i a venit la mine o sor din Mnstirea DiveevsE, din o5:tea L0ea de la moarO. Des/re numele :i e=isten2a a0estei o5:ti, des/r2it de 0ealalt o5:te mnstireas0, tot DiveevsE numit, eu nu aveam /e atun0i ni0i o 0uno:tin2. -0east sor mi-a s/us: L#u 0umva dumneavoastr sunte2i domnul a0ela olo4 /e 0are -a vinde0at

320

nu demult ;rintele SerafimNO Eir i-am rs/uns 0 LDa, eu suntO. L"ine, a reluat ea, veni2i la /rintele. El mi-a s/us s v 0hem la dnsul. -0um el este .n 0hilia lui de ai0i din mnstire :i a 1is 0 v a:tea/tO. Humea 0are a fost 0el /u2in o dat .n Mnstirea Sarovului .n tim/ul vie2ii marelui ;rinte Serafim, sau 0el /u2in a au1it de el, /oate s .n2elea4 0e 5u0urie ne4rit a 0u/rins inima mea la a0east 0hemare nea:te/tat a ;rintelui de la Sarov. Hsnd as0ultarea dumne1eie:tii slu95e eu am aler4at la 0hilia lui fr .ntr1iere. ;rintele Serafim m-a .ntm/inat la u:a slii :i mi-a 1is: L"u0uria mea, te a:te/tam :i iat mai .n4duie /u2in /n am s vor5es0 0eva 0u 6orfanele mele7. Eu am de vor5it multe :i 0u tine. !at, :e1i 0oleaO. Ha a0este 0uvinte mi-a artat o s0ri2 0u 0teva tre/te, f0ut /ro5a5il /entru .n0hiderea u:i2elor de la so5e, 0are la Sarov sunt 1idite 0u 0or/ul .n sal /entru 0a s .n0l1eas0 deodat dou 0hilii ve0ine. Eu m-am a:e1at /e trea/ta de 9os dar el mi-a 1is: L#u, stai /e 0ea de susO. Eu m-am mutat /e 0ea de-a dou trea/t dar el mi-a 1is din nou: L#u, 5u0uria mea, 5inevoie:te s stai /e trea/ta 0ea mai de susO. Ji a:e1ndu-m el sin4ur a adu4at: L!at a:a, :e1i ai0i :i a:tea/t, iar eu, du/ 0e voi termina de vor5it 0u orfanele mele, voi ie:i la tineO. -/oi /rintele a 0hemat la el .n 0hilie /e dou surori, dintre 0are una era fii0 de no5il, sora lui Montorov, mo:ierul din #i9e4orodsE, anume Elena Vasilievna, 0um mi-au s/us 0elelalte surori 0are au rmas 0u mine .n sal. Mult am a:te/tat eu /e sal /n 0e marele /rinte a des0his u:a 0hiliei :i /entru mine. -sta s-a

.ntm/lat du/ 0e a vor5it 0u orfanele sale 0a la dou 0easuri, 0nd, /etre0ndu-le mi-a 1is: L+e-am re2inut 0am mult, 5u0uria mea, te ro4 s nu m osnde:ti. !at, orfanele mele au avut multe nevoi :i eu srmanul le-am mai mn4iatO. .n 0hilie a vor5it el multe 0u mine des/re diferite lu0ruri /rivitoare la mntuirea sufletului :i la via2a lumeas0 :i a/oi mi-a /orun0it 0a a doua 1i s mer4 0u /rintele >urie, arhondarul Mnstirii Sarovului, la 0hilia lui din a/ro/iere, de la 6!1vorul "o4oslovului7.

+oat noa/tea am vor5it 0u /rintele >urie des/re /rintele Serafim, nedormind a/roa/e delo0 de 5u0urie, iar a doua 1i ne-am dus la dnsul, la 0hilia 0ea din a/ro/ierea mnstirii, fr s 4ustm 0eva :i toat 1iua am a:te/tat la u:a 0hiliei lui, nemn0nd :i ne5nd nimi0. Mii de 0redin0io:i veneau la marele /rinte duhovni0es0 :i to2i /le0au fr 5ine0uvntare de la el. De a0eea, stnd /u2in .n sal, se .ntor0eau .na/oi. #umai vreo :a/te-o/t oameni au rmas .m/reun 0u noi s a:te/te sfr:itul a0estei 1ile :i ie:irea ;rintelui Serafim din 0hilia lui sihstreas0. ;rintre a0e:tia era :i so2ia 0asierului /refe0turii din ora:ul #i9e4orodsE, 4u5ernia "alahna, :i o .n0hintoare 0redin0ioas, 0are se sr4uise mult /entru des0o/erirea moa:telor Sfntului ;afnutie, 0are odihne:te fr /utre1ire, se /are, 0hiar .n "alahna. -0estea s-au hotrt s a:te/te .m/reun 0u noi des0hiderea u:ii 0hiliei /rintelui. Dar, /n la

322

urm :i ei s-au tul5urat 0u duhul :i 0hiar .nsu:i /rintele >urie, lsndu-se de a0um seara tr1iu :i /ier1ndu-:i r5darea, mi-a s/us: LDe a0um s-a .ntune0at :i 0alul a .n4he2at de fri4 :i srmanul 0o/il, vi1itiul, o fi flmn1it. Ji nu 0umva da0 vom /le0a /rea tr1iu s ne ias :i fiarele .nainteO. !ar eu am 1is: L#u, /rinte >urie, .ntoar0e-te dumneata sin4ur .na/oi, da0 te temi de 0eva, iar /e mine /ot s m sf:ie 0hiar :i fiarele, nu m de/rte1 de u:a 0hiliei /rintelui Serafim, 0hiar da0 mi s-ar .ntm/la s :i mor de foame, 0i voi sta 0u toate a0estea s-l a:te/t /n 0e-mi va des0hide u:a sfintei sale 0hiliiO. Ji, .ntr-adevr, mai 15ovind /u2in, ;rintele Serafim a des0his u:a 0hiliei sale :i, uitndu-se la mine, mi-a 1is: L"u0uria mea, eu te-am 0hemat, dar te ro4 s nu m osnde:ti 0 nu 2i-am des0his u:a toat 1iua. -st1i e mier0uri, 1i .n 0are eu nu vor5es0. Dar iat mine fii 5ine venit. Voi sta de vor5 0u tine din tot sufletul. Dar s nu vii a:a de diminea2, 00i atun0i, ne4ustnd nimi0 toat 1iua, vei sl5i /este msur. (i a:a, 0am /e la a doua Hitur4hie A.n 9urul orei nou diminea2aB du/ 0e te vei .ntri 0u destul hran, /ofte:te 0u /rintele >urie la mine. -0um mer4i de 4ust 0eva 00i ai sl5itO. -/oi ne-a 5ine0uvntat .n0e/nd de la mine, iar /rintelui >urie i-a 1is: L-:a /rietene, a:a 5u0uria mea, /ofti2i mine 0u domnul a0esta la mine, iar a0um mer4e2i 0u /a0e. (u 5ine, 5u0uria meaO. Ki0nd a0este 0uvinte, /rintele s-a .n0his din nou .n 0hilie. #i0i un 0uvnt nu /oate s e=/rime a0ea 5u0urie /e 0are am sim2it-o eu .n inima meaI /luteam de feri0ire. 3r s 2in seama de .ndelun4ata r5dare 0ea

de toat 1iua, 4ndul 0 m0ar la sfr:it o s m .nvredni0es0, totu:i, nu numai s vd fa2a ;rintelui Serafim dar s :i aud 5ine0uvntarea 0uvintelor lui de Dumne1eu insuflate, m mn4ia nes/us. Da, eram .n 0ulmea unei feri0iri 0are nu-:i /oate 4si asemnare .n lumea /mnteas0 :i, fr s 2in seama 0 n-am mn0at :i n-am 5ut nimi0 toat 1iua, am devenit deodat a:a de stul, 0a :i 0um a: fi mn0at :i a: fi 5ut 0eva /n la .ndestulare. Mrturises0 adevrul, 0u toate 0 /entru unii, 0are nu sunt o5i:nui2i 0u o astfel de .ndul0ire, de sfin2enie :i de 5u0urie, 0u 0are se um/le sufletul omului .n momentul /o4orrii Duhului lui Dumne1eu, att 0uvintele mele se vor /rea e=a4erate, 0t :i istorisirea din 0ale afar de .nsufle2it. .n0redin2e1 .ns /e 0on:tiin2a mea de 0re:tin ortodo= 0 nu fa0 ni0i o e=a4erare, 0 toate 0ele s/use de mine nu numai 0 sunt adevr 0urat, dar este .n0 o e=/unere 0u totul sla5 des/re 0eea 0e am sim2it eu atun0i 0u adevrat .n inima mea. Dar 0ine-mi va da 0uvnt vredni0 s 4ries0 m0ar 0tu:i de /u2in, m0ar .n /arte, des/re 0ele 0e am sim2it .n sufletul meu .n 1iua urmtoareN

Era .ntr-o 9oi. Kiua era /osomort. K/ada se .nl2a 0a de o /alm deasu/ra /mntului, iar deasu/ra ful4ii se 0erneau destul de des. -:a era .n momentul 0nd /rintele Serafim a .n0e/ut s stea de vor5 0u mine, .n 4rdini2a lui sin4urati0 de ln4 0hilia de /e malul rului SarovEa, su5 0olina 0e se

32<

.n0lin s/re malul a/ei. M-a a:e1at mai .nti /e rd0ina unui 0o/a0 /e 0are nu demult .l tiase, iar el a stat .n fa2a mea. LDomnul mi-a des0o/erit, a .n0e/ut marele ;rinte Serafim, 0 .n0 de 0nd erai 0o/il ai dorit 0u mult osrdie s afli 0are este anume s0o/ul vie2ii noastre 0re:tine, lu0ru /entru 0are .n re/etate rnduri ai .ntre5at /e mul2i duhovni0i :i oameni .nv2a2iO. Ji .ntr-adevr, tre5uie s mrturises0 ai0i, 0, .n0 de la vrsta de dois/re1e0e ani, a0est 4nd mi-a frmntat ne0ontenit sufletul :i eu, 0e-i dre/t, m-am .ndre/tat 0tre multe fe2e 5iseri0e:ti 0u a0east .ntre5are, .ns rs/unsurile lor nu m-au mul2umit. Dar a0est lu0ru eu nu l-am s/us ni0iodat ;rintelui Serafim. L.ns nimeni, a 0ontinuat el, nu 2i-a dat un rs/uns /otrivit :i hotrt la a0east .ntre5are. Ei 2i-au s/us: 0er0etea1 5iseri0a, roa4-te lui Dumne1eu, .nde/line:te /orun0ile Hui, f 5ineleI iat s0o/ul vie2ii 0re:tine. "a unii 0hiar s-au su/rat /e tine 0 te .ndeletni0e:ti 0u asemenea 0urio1it2i ne/l0ute lui Dumne1eu :i 2i-au s/us: 6#u 0uta 0ele mai /resus de tine7. Dar ei n-au vor5it a:a 0um s-ar fi 0uvenit. Ji de a0eea, iat, eu, srmanul Serafim, am s-2i lmures0 a0um .n 0e anume st s0o/ul vie2ii noastre 0re:tine: @u40iunea, /ostul, /rive4herea :i ori0e alte fa/te 0re:tine:ti, ori0t ar fi de 5une /rin ele .nsele, totu:i s0o/ul vie2ii noastre 0re:tine nu /oate sta numai .n .nde/linirea a0estora, 0u toate 0 ele /ot servi 0a mi9loa0e a5solut tre5uitoare la a9un4erea a0estui s0o/. -devratul s0o/ al vie2ii 0re:tine 0onst

.n do5ndirea Duhfllui Sfnt a lui Dumne1eu. !ar /ostul :i ru40iunea, /rive4herea :i milostenia, /re0um :i ori0e alt fa/t 5un svr:it /entru Dristos sunt numai mi9loa0e /entru do5ndirea Duhului Sfnt. Rine minte, fr2ia ta, 0 ori0e fa/t 5un, numai atun0i ne /oate /ro0ura roadele Duhului Sfnt, 0nd este f0ut /entru Dristos. !ar tot 0e nu este f0ut /entru Dristos, de:i este 5un, nu ne /ro0ur ni0i o rs/ltire .n via2a ve:ni0 :i ni0i .n a0east via2 /mnteas0 nu ne 0:ti4 harul Duhului Sfnt. !at /entru 0are motiv :i Domnul nostru !isus Dristos a s/us: (ot cel ce nu adun cu 3ine, risipete) 3a/ta 0ea 5un nu /oate fi numit altfel de0t adunare, a4oniseal, fiind0 ea, 0hiar da0 nu se fa0e /entru Dristos, totu:i rmne .n sinea ei 5un, fr .ns 0a ea s fie valorifi0at .n a0est .n2eles. .n Sfnta S0ri/tur se s/une: n orice neam, cel ce !ace dreptate i se teme de "omnul, i este Lui plcut) Ji du/ 0um vedem .n 0ontinuarea a0estor 0uvinte din Sfnta S0ri/tur, a0est cel ce !ace dreptate, este un /rieten att de /l0ut lui Dumne1eu, .n0t lui (ornelie Suta:ul, 0are se temea de Dumne1eu :i f0ea dre/tate, i s-a artat .n4erul Domnului .n tim/ul ru40iunii :i i-a 1is: (rimite la Iope, la 4imon Curelarul i acolo vei 'si pe $etru, care-i va descoperi cuvintele vieii venice8 n ele te vei mntui tu i toat casa ta) Ji astfel Dumne1eu folose:te toate mi9loa0ele Sale dumne1eie:ti 0a s /ro0ure unui astfel de om /osi5ilitatea de a nu se li/si de rs/ltire .n via2a rena:terii A0elei din a/ :i din duhB. .ns /entru a0easta tre5uie s /unem

32?

.n0e/ut de ai0i, /rin drea/t 0redin2 .n Domnul nostru !isus Dristos, 3iul lui Dumne1eu, (are a venit .n lume s mntuias0 /e 0ei /0to:i, /re0um :i /rin osrdie .ntru do5ndirea harului Duhului Sfnt, 0are adu0e .n inimile noastre .m/r2ia lui Dumne1eu :i ne .nlesne:te 0alea s/re do5ndirea feri0irii .n via2a viitoare. Dar a0est lu0ru nu-H fa0e /e Dumne1eu s .n0ete1e a iu5i fa/tele 0ele 5une 0are sunt f0ute /entru Dristos. Kiditorul ne d mi9loa0e /entru .nf/tuirea lor, omului rmnndu-i numai hotrrea de a le svr:i sau nu. !at /entru 0e Dumne1eu a s/us iudeilor: "ac ai !i orbi, pcat nu ai avea8 acum ns zicei9 noi vedem, de aceea pcatul vostru rmne asupra voastr) -:a 0, de se va folosi omul, 0a :i (ornelie Suta:ul, de dra4ostea /e 0are o are Dumne1eu fa2 de fa/ta 0ea 5un, 0hiar nef0ut /entru Dristos, :i va 0rede .n 3iul Su, atun0i :i fa/ta 5un a unui astfel de om i se va so0oti 0a f0ut /entru Dristos, dar numai .n s0him5ul 0redin2ei .n El. -stfel, omul nu va avea dre/tul s se /ln4 0 lu0rul lui 5un nu s-a s0him5at .n fa/t 5un. -0est lu0ru nu se .ntm/l ni0iodat la svr:irea unei fa/te 5une /entru Dristos, deoare0e fa/ta 5un /entru El, nu numai 0 /ro0ur 0ununa dre/t2ii .n via2a viitoare, dar :i .n a0east via2 um/le /e om de darul Duhului Sfnt :i a0easta, du/ 0um s-a s/us: "umnezeu nu d "u*ul 4!nt cu msur, cci (atl iubete pe -iul i d totul n minile Lui) -:a stau lu0rurile, 5u0uria meaP .n do5ndirea a0estui Duh a lui Dumne1eu se 0u/rinde adevratul s0o/ al vie2ii noastre 0re:tine, iar ru40iunea, /ostul,

/rive4herea, milostenia :i toate 0elelalte fa/te 5une svr:ite /entru Dristos sunt numai mi9loa0e /entru do5ndirea Duhului SfntO. LDar 0um este a0east do5ndire, am .ntre5at eu /e ;rintele Serafim, 0 nu .n2ele4 0e va s 1i0 astaNO LDo5ndire este tot una 0u a4onisire sau 0:ti4are, mi-a rs/uns el. ;ri0e/i tu oare, 5u0uria mea, 0e .nseamn .n .n2eles o5:tes0 6do5ndire7N S0o/ul vie2ii lume:ti /entru oamenii de rnd este do5ndirea sau 0:ti4area de 5ani, iar la un om de vi2 no5il mai /resus de a0easta este 0:ti4area onorurilor, a 0instei :i a altor rs/ltiri /entru slu95ele aduse 2rii sale. Do5ndirea Duhului Sfnt este de asemeni o a4onisit, numai 0 a0easta este o 6a4onisit7 5ine0uvntat :i ve:ni0, dar :i ea, .nto0mai 0a a4onisitele lume:ti, se do5nde:te /e a0elea:i 0i. Domnul nostru, Dumne1eu-8mul, !isus Dristos, aseamn via2a noastr 0u un 5l0i Atr4, /ia2B :i fa/ta vie2ii noastre /e /mnt o nume:te ne4ustorie, s/unndu-ne tuturor: Cumprai pn voi veni, rscumprai vremea, c zilele rele sunt) (:ti4a2i adi0 tim/ul /entru do5ndirea 5unurilor 0ere:ti, 0u a9utorul lu0rurilor /mnte:ti. Ji mrfurile /mnte:ti sunt fa/tele 5une svr:ite /entru dra4ostea lui Dristos :i 0are ne /ro0ur harul .ntru tot Sfntului Duh. .n /ilda 0elor 0in0i fe0ioare .n2ele/te :i a 0elor 0in0i ne5une, 0nd 0elor ne5une nu le-a a9uns untdelemnul, s-a s/us: 3er'ei la cei ce vnd i v cumprai) Dar /n s 0um/ere ele, u:ile 0mrii de nunt s-au .n0his :i ele n-au mai /utut s intre

32&

.nui.tru. )nii, tlm0ind a0est lo0 din Sfnta S0ri/tur, s/un 0 li/sa untdelemnului la fe0ioarele 0ele ne5une, .nseamn li/sa fa/telor 5une din tim/ul vie2ii. Dar o asemenea tlm0ire nu este drea/t. (0i .n 0e fel a fost a0east li/s a lor de fa/te 5une 0nd ele, de:i ne.n2ele/te, totu:i sunt numite toate fe0ioareN Ji desi4ur, fe0ioria este 0ea mai .nalt fa/t 5un, 0a una 0e imit starea .n4erilor :i ar /utea s .nlo0uias0 /rin sine toate fa/tele 5une. Eu, srmanul, so0ot .ns 0 ele n-au fost li/site de fa/te 5une, 0i de harul .ntru tot Sfntului Duh a lui Dumne1eu. Svr:ind fa/tele 0ele 5une a0este fe0ioare au so0otit .n sim/litatea inimii lor 0 numai .n a0easta 0onst :i fa/ta 0re:tin, 0a s svr:eas0 doar fa/te 5une. -m f0ut, 1i0e, fa/ta 5un :i /rin a0easta am f0ut lu0rul lui Dumne1eu. Dar /rin a0easta au do5ndit ele oare harul Duhului SfntN (0i .n 0a1 0 n-au do5ndit o astfel de vie2uire, 0ei 0e se 5i1uies0 numai /e svr:irea fa/telor 5une, fr o 0er0etare mai amnun2it, /rimes0 ei oare harul Duhului lui Dumne1euN .n 0a1 0-H /rimes0 atun0i .n 0e msurN .n Sfnta S0ri/tur se s/une: 1nele ci par drepte n oc*ii omului, dar s!ritul lor sunt cile morii A;ilde <, 2B. Sfntul -ntonie 0el Mare, .n s0rierile lui 0tre monahi, s/une des/re astfel de fe0ioare: 6Mul2i monahi :i fe0ioare nu au ni0i o 0uno:tin2 des/re deose5itele voiri 0are lu0rea1 .n om :i nu :tiu 0 .n el lu0rea1 trei voiri deodat: 0ea dinti este voia lui Dumne1eu, 0u totul desvr:it :i atotmntuitoareI a doua este 0ea omeneas0, a noastr /ro/rie, 0are, da0 nu este /ier1toare, .n

ori0e 0a1, nu este ni0i mntuitoareI iar a treia este voia satanei, 0u totul /ier1toare. -0east din urm voire, 0ea vr9ma:, este a0eea 0are- .nva2 /e om, fie s nu fa0 ni0i o fa/t 5un, fie s le fa0 din .n4mfare, fie s le fa0 numai a:a /entru 5inele .n sine A0a un im/erativ 0ate4ori0B, dar nu /entru dra4ostea lui Dristos. Voirea 0ea de-a doua, a noastr /ro/rie, ne /ov2uie:te s fa0em totul /entru .m/linirea /oftelor noastre, lu0ru 0are este .nto0mai 0um .nva2 :i vr9ma:ul, adi0 a fa0e 5inele /entru 5ine, fr s dea vreo aten2ie harului 0are se /oate do5ndi /rin a0est 5ine. (ea dinti .ns este voia dumne1eias0 atotmntuitoare, 0are to0mai .n a0easta 0onst: .n a fa0e 5inele /entru Dumne1eu, 0u s0o/ul de a do5ndi harul Duhului Sfnt, 0omoara 0ea ve:ni0, ne.m/u2inat :i 0are 0u nimi0 nu /oate fi /re2uit /e de/lin :i du/ vredni0ie. Ea, a0east do5ndire a Duhului Sfnt, se :i nume:te .n 0hi/ /ro/riu a0el untdelemn de 0are erau li/site fe0ioarele 0ele ne.n2ele/te, 00i au uitat de roada 0ea luntri0 a fa/telor 5une 0are este nea/rat tre5uitoare, anume de Darul Duhului Sfnt, fr de 0are nimeni nu se /oate mntui, deoare0e: 6;rin Sfntul Duh tot sufletul via1 :i /rin 0ur2ie se .nal2, se luminea1 /rin )nimea +reimii 0u sfin2enie de tain7. .nsu:i Duhul Sfnt Se sl:luie:te .n sufletele noastre :i .ns:i a0east sl:luire a Sa, a -tot2iitorului, .n sufletele noastre :i lo0uirea .m/reun a )nit2ii Sale +reimi0e 0u duhul nostru, se d nou numai /rin do5ndirea, /e ori0e 0ale din /artea noastr, a Duhului Sfnt, (are :i /re4te:te .n

330

sufletul :i tru/ul nostru un altar viu /entru .m/reun /etre0erea lui Dumne1eu -tot0reatorul 0u duhul nostru du/ nes0him5atul Su 0uvnt: 3 voi sllui ntru ei i voi veni i voi !i lor "umnezeu i ei vor !i poporul 3eu) !at a0esta este untdelemnul din 0andelele fe0ioarelor 0elor .n2ele/te 0are a /utut s ard luminat vreme .ndelun4at, a:a 0 ele au /utut s a:te/te 0u 0andele a/rinse Mirele, (are a venit la mie1ul no/2ii :i s intre .m/reun 0u El .n 0mara 0ea 0u 5u0urie. !ar 0ele ne.n2ele/te, v1nd 0 se stin4 0andelele lor, de:i au mers .n /ia2 s 0um/ere untdelemn, n-au reu:it s se .ntoar0 la vreme :i, 0nd au venit, u:ile A0mrii de nuntB erau .n0hise. ;ia2a este via2a noastr. ):ile 0mrii de nunt .n0hise, 0are nu le-au .n4duit s intre la Mire, .n0hi/uies0 moartea tru/eas0. 3e0ioarele .n2ele/te :i ne.n2ele/te sunt sufletele 0re:tinilor. )ntdelemnul nu .n0hi/uie:te fa/tele 5une, 0i harul Duhului Sfnt /rimit .nluntrul fiin2ei noastre /rin mi9lo0irea fa/telor 5une :i /rin a 0rui lu0rare fiin2a noastr se transform din a0easta .n a0eea, adi0 din stri00ioas .n nestri00ioas, din .ntuneri0 .n lumin, din moarte sufleteas0 .n via2 duhovni0eas0, din /e:ter /ustie - unde /atimile mi:un 0a 9ivine :i fiare sl5ati0e -, .n "iseri0a lui Dumne1eu, .n 0amera /realuminat a ve:ni0ei 5u0urii 0u Dristos !isus, Domnul nostru, Kiditorul :i Mntuitorul :i ve:ni0ul Mire al sufletelor noastre. (t este de mare .ndurarea lui Dumne1eu fa2 de sr0ia noastr, adi0 fa2 de ne54area de seam /e 0are o avem fa2 de /urtarea Hui de 4ri9 0ea 0tre

noi, 0nd Dumne1eu s/une: Iat, u stau la u i bat, .n2ele4nd /rin u: 0ursul vie2ii noastre .n0 ne.n0his de moarte. 8, 0t a: dori eu, 5u0uria mea, 0a :i tu s fii .n a0east via2 um5rit .ntotdeauna de Duhul lui Dumne1euP (0i n ce te vei a!la n aceea te voi &udeca, 1i0e Domnul. De a0eea, vai, 4ro1av nenoro0ire de ne va afla ro5i2i de 4ri9ile :i de /l0erile a0estei vie2i tre0toare, /entru 0, 0ine va /utea s stea .m/otriva mniei HuiN !at de 0e s-a 1is: $rive'*eai i v ru'ai ca s nu cdei n ispit, adi0 s nu v li/si2i de harul Duhului lui Dumne1eu, fiind0 /rive4herea :i ru40iunea adu0 .ndeose5i a0est dar al Su. Desi4ur, ori0e fa/t 5un f0ut /entru Dristos este adu0toare a harului Duhului SfntI dar mai mult de0t ori0are fa/t folose:te la a0easta ru40iunea, deoare0e ea totdeauna este .n minile noastre, .nto0mai 0a o arm /entru do5ndirea Duhului Sfnt. -i vrea, de e=em/lu, s mer4i la 5iseri0 :i, fie 0 nu este ni0i o 5iseri0 /rin a/ro/iere, fie 0 este, dar s-a terminat slu95aI ai vrea s miluie:ti /e sra0i :i nu-i ni0i unul .n 0ale, sau, da0 este, nu ai 0e s-i daiI ai vrea s-2i /1e:ti fe0ioria, dar din 0au1a firii tale sla5e sau din 0au1a .n0ordrii .m/otrivirilor vr9ma:e, 0rora, din /ri0ina ne/utin2elor omene:ti, nu-i /o2i sta .m/otriv, te ve1i li/sit de /uterea tre5uitoare /entru .nde/linirea a0estei dorin2eI ai vrea s fa0i :i alt fa/t 5un oare0are /entru Dristos :i de asemeni te ve1i li/sit de /utere sau nu /o2i 4si vreme /rielni0. Dar toate a0este /iedi0i nu se /otrives0 ni0ide0um /entru ru40iune. (0i /entru

332

.nde/linirea ei ori0ine :i oriunde are /osi5ilitatea, :i 5o4atul, :i sra0ul, :i 0el .nl2at :i 0el sim/lu, :i 0el tare .n /utere 0a :i 0el sla5, :i 0el sntos :i 0el 5olnav, :i 0el dre/t :i 0el /0tos. -:a, 5u0uria mea, ru40iunea o /oate fa0e ori0ine :i /uterea ei este a:a de mare, .n0t 0el 0e o .nde/line:te 0u sr4uin2 do5nde:te mai mult de0t /rin ori0are fa/t 5un Darul Duhului Sfnt. 3eri0i2i vom fi da0 Domnul Dumne1eu ne va 4si /rive4hind, adi0 ru4ndu-ne .n /lintatea darurilor Duhului Sfnt. -tun0i vom /utea 0u 5un .ndr1neal s nd9duim 0 vom fi r/i2i .n nori .ntru .ntm/inarea Domnului .n v1duh, (are va veni 0u slav :i 0u /utere mult s 9ude0e vii :i mor2ii :i s dea fie0ruia du/ fa/tele lui. ;rin ru40iune, noi ne .nvredni0im a sta de vor5 0u El .nsu:i, 0u .ntru tot "unul :i Dttorul de via2 Dumne1eu :i Mntuitorul nostru. .ns :i ai0i tre5uie s ne ru4m numai /n atun0i, /n 0nd Dumne1eu-Duhul Sfnt revars .n sufletul nostru, du/ msura :tiut numai de El, harul Su 0eres0. Ji 0nd El 5inevoie:te s ne 0er0ete1e, atun0i tre5uie s .n0etm 0u ru40iunea, 00i de 0e s mai 0ontinum a 1i0e: 6Vino :i +e sl:luie:te .ntru noi7, 0nd El de9a a venit s ne mntuias0 /e noi, 0are am nd9duit .n El :i am 0hemat .ntru adevr numele 0el sfnt al Hui, 0a s vin .nluntrul 0mrii sufletului nostru .nsetat :i flmnd de /uterea Hui. Eu am s e=/li0 a0easta dra4ostei tale /rintr-un e=em/lu. !at, s /resu/unem 0 tu m-ai /oftit s vin la tine 0a oas/ete :i eu, du/ a0east /oftire, am venit :i am voit s stau de vor5 0u tine. !ar tu, 0u toate

a0estea, ai 0ontinua s m /ofte:ti mereu, 1i0nd: 6;ofti2i, /ofti2i la mine7. -tun0i 0hiar :i nevrnd ar tre5ui s 1i0: 68are 0e-i 0u elN !at eu am venit de9a la dnsul :i, 0u toate a0estea, el 0ontinu s m 0heme7. -:a stau lu0rurile :i .n /rivin2a Domnului Dumne1eu-Duhul Sfnt. De a0eea s-a :i s/us: $rsii-v, Aeli5era2i-vB i nele'ei c u sunt "umnezeu, care 3-am nlat pe pmnt))), adi0 -0ela 0are M art :i M voi arta ori0ui 0rede .n Mine :i M 0heam :i voi vor5i 0u el 0um am vor5it oare0nd 0u -dam .n @ai, 0u -vraam :i 0u !saa0 :i 0u 0eilal2i ro5i ai Mei, 0u Moise, 0u !ov :i 0u 0ei asemenea lor. Mul2i, tlm0ind a0est lo0, s/un 0 /rin a0east 6/rsire7 se .n2ele4e numai le/darea lu0rurilor lume:ti, adi0 .n tim/ul ru40iunii tre5uie s ne de5arasm, s ne eli5erm de 0u4etarea la lu0rurile lume:ti. Eu .ns .2i s/un du/ Dumne1eu, 0 de:i se 0uvine 0a :i de a0estea s ne eli5erm .n tim/ul ru40iunii, dar .n momentul 0nd, /rin /uterea 0ea atot5iruitoare a 0redin2ei :i a ru40iunii, Domnul Dumne1eu Duhul Sfnt 5inevoie:te s ne 0er0ete1e :i vine la noi .n de/lintatea ne4ritului Su har, atun0i tre5uie s ne eli5erm 0hiar :i de ru40iune: tre5uie s .n0etm a ne mai ru4a. Sufletul vor5e:te :i se afl .n 4rai 0nd svr:e:te ru40iunea, iar .n momentul venirii Duhului Sfnt tre5uie s fie de/lin t0ere, s as0ulte lmurit :i 0u .n2ele4ere toate 0uvintele vie2ii ve:ni0e /e 0are El atun0i 5inevoie:te s i le vesteas0. +re5uie s fii .n a0el moment .n de/lin tre1vie a sufletului :i a duhului :i .n de/lin 0ur2ie a tru/ului. -:a s-a

33<

.ntm/lat .n tim/ul 0ltoriei /rin /ustie, 0nd li s-a s/us israeli2ilor 0, /n la artarea Domnului /e Muntele Sinai, tim/ de trei 1ile s nu se atin4 de femei, fiind0 Dumne1eul nostru este !oc arztor, mistuitor a toat necuria :i .n le4tur 0u El nu /oate s intre nimeni, fiind .ntinat 0u tru/ul sau 0u sufletulO.

!V
LEi, dar 0um este, /rinte, 0u 0elelalte fa/te 5une f0ute /entru Dristos, 0u s0o/ul de a do5ndi harul Duhului SfntN (0i ai 5inevoit s-mi vor5e:ti numai des/re ru40iuneO. LDo5nde:te-2i harul Duhului Sfnt :i /rin 0elelalte fa/te f0ute /entru DristosI ne4u2tore:te :i 0u a0elea dintre ele 0are-2i adu0 un 0:ti4 mai mare. Strn4e a4oniseala 5ine0uvntatei 5o42ii a 5unt2ii lui Dumne1eu, de/o1itea1 /e muntele 0redin0io:iei Sale 0elei ve:ni0e :i nu /e < sau ? ^, 0i /e o sut de ar4in2i duhovni0e:ti la unul sin4ur sau 0hiar de un numr nesfr:it mai mare de0t a0esta. De e=em/lu: sim2i 0 te .nvredni0e:ti de mai mult har dumne1eies0 /rin ru40iune :i /rive4here: /rive4hea1 :i te roa4. -du0e mai mult Duh dumne1eies0 /ostul: /oste:te. -du0e .n0 :i mai mult milostenia: f milostenie. Ji tot a:a so0ote:te des/re fie0are fa/t 5un f0ut /entru Dristos. !at, 0a s .n2ele4i mai 5ine, am s-2i s/un 0hiar des/re mine, srmanul Serafim. Eu m tra4 dintr-o familie de 0omer0ian2i din MursE :i mai .nainte de a /le0a eu la mnstire am v1ut 0 /rin2ii mei f0eau 0omer2 0u a0ea marf 0are adu0ea mai mult 0:ti4.

-:a f :i tu. Ji, .nto0mai 0a .n afa0erile a0estea ne4ustore:ti, s nu-2i /ui toat 4ri9a numai .n a0eea, 0a s fa0i 0omer2 :i atta totI 0i s urmre:ti a0eea 0a s 0:ti4i 0t mai mult. +ot a:a, :i .n lu0rurile vie2ii noastre 0re:tine: nu tre5uie s-2i /ui toat 4ri9a numai .n a0eea 0a s te ro4i sau s fa0i o alt fa/t 5un oare0are. (0i, de:i -/ostolul s/une ru'ai-v nencetat, dar du/ a0eea adau4: %reau mai bine cinci cuvinte s spun cu mintea, dect mii cu limba) Ji Domnul 4rie:te: 5u tot cel ce-3i zice 3ie, "oamne, "oamne, se va mntui, ci cel ce !ace voia (atlui 3eu, adi0 0el 0e fa0e lu0rul lui Dumne1eu 0u 5un 0hi51uin2, :tiind 0: (ot cel ce !ace lucrul "omnului cu neb'are de seam este blestemat) !ar lu0rul Domnului a0esta este: Ca s credei n "umnezeu i n Iisus Hristos, pe care l L-a trimis) -:a 0, da0 [om 0u4eta 5ine asu/ra /orun0ilor Mntuitorului Dristos :i ale -/ostolilor, vom vedea 0 datoria noastr 0re:tin este nu numai de a s/ori ori0um numrul fa/telor 0elor 5une, 0are serves0 dre/t mi9loa0e .n a9un4erea s0o/ului nostru 0re:tin, 0i mai ales .n a s0oate din ele 0el mai mare folos, adi0 urmrind 0ea mai 5o4at 0:ti4are a 0elor mai .nalte daruri ale Duhului Sfnt. -:a a: dori eu, 5u0uria mea, 0a :i tu .nsu2i s do5nde:ti de-a /ururea a0est ve:ni0 nese0at i1vor al harului lui Dumne1eu :i .ntotdeauna s te 0er0ete1i /e tine .nsu2i :i s ve1i da0 te afli .n Duhul lui Dumne1eu sau nu. Ji da0 vei fi .n Duhul lui Dumne1eu, atun0i, 5ine0uvntat fie El, nu vei avea de 0e s te .ntriste1i la .nfri0o:ata Yude0at a lui Dristos. (0i n ce te voi a!la n acea te voi &udeca)
33?

!ar da0 nu, atun0i este de nea/rat nevoie a 0er0eta din 0e 0au1 :i /entru 0are /ri0in Domnul Dumne1eu Duhul Sfnt, a so0otit s te /rseas0 :i din nou s te ostene:ti s-H des0o/eri :i s nu te la:i /n 0e Domnul Dumne1eu Duhul Sfnt 0el 0utat, nu va fi aflat din nou :i va /etre0e iar:i .m/reun 0u noi /rin harul Su. !ar asu/ra vr9ma:ilor no:tri, 0are ne .nde/rtea1 de El, tre5uie s ne n/ustim :i s ne lu/tm .n a:a fel, .n0t /n :i /raful lor se va s/ul5era, 0um a 1is /rooro0ul: %oi secera pe vr&maii mei i-i voi apuca i nu m voi ntoarce pn ce nu se vor s!ri8 i voi n!runta i nu vor putea s stea, vor cdea sub picioarele mele) -:a stau lu0rurile, 5u0uria mea, a:a stau :i ve1i, 5inevoie:te a ne4u2tori 0um se 0uvine duhovni0e:te fa/ta 0ea 5un. .m/arte din darurile Duhului Sfnt :i altor doritori, du/ e=em/lul f0liei a/rinse, 0are ea .ns:i luminea1, ar1nd 0u o fla0r material, :i a/rinde s/re luminarea tuturor :i /e alte f0lii a/rinse, fr s-:i .m/u2ine1e /rin a0easta /ro/ria sa lumin. Ji da0 a:a stau lu0rurile 0u lumina /mnteas0, atun0i oare 0e vom s/une des/re lumina harului .ntru tot Sfntului Duh al lui Dumne1euN 3iind0 5o42ia /mnteas0 a harului lui Dumne1eu, 0u 0t mai mult se .m/arte, 0u att mai mult se .nmul2e:te la 0el 0e o .m/arte. -:a :i .nsu:i Domnul a 5inevoit s s/un femeii samarinen0e: Cel ce bea din apa aceasta va nseta iari, iar apa pe care u i-o voi da se va !ace n el izvor pururea cur'tor n viaa venicG)

L;rinte, iat - am 1is eu -, tu ai 5inevoit s-mi s/ui totul des/re do5ndirea harului Duhului Sfnt 0a s0o/ al vie2ii 0re:tine. Dar 0um :i unde a: /utea s vd eu a0est harN 3a/tele 5une se /ot vedeaI dar oare Duhul Sfnt /oate fi v1utN Ji 0um a: /utea eu s :tiu da0 El este 0u mine sau nuNO L#oi, .n tim/ul de fa2 - a:a mi-a rs/uns 5trnul din 0au1a ne/srii noastre fa2 de sfnta 0redin2 .n Domnul nostru !isus Dristos :i din 0au1a neaten2iei noastre fa2 de lu0rarea dumne1eie:tii Sale /roviden2e 0ea /entru noi :i a le4turii omului 0u Dumne1eu, am a9uns /n a0olo, .n0t se /oate s/une 0 ne-am .nde/rtat a/roa/e 0u totul de adevrata via2 0re:tin. #ou ni se /ar 0iudate a0um a0ele 0uvinte ale Sfintei S0ri/turi, 0nd Duhul lui Dumne1eu s/une /rin 4ura lui Moise: =i a vzut #dam pe "umnezeu umblnd prin rai) Sau 0nd 0itim la Sfntul -/ostol ;avel: #m mers n #*aia i "u*ul lui "umnezeu nu era cu noi8 apoi ne-am ntors n 3acedonia i "u*ul lui "umnezeu mer'ea cu noi) De asemenea de nenumrate ori se vor5e:te :i .n alte lo0uri din Sfnta S0ri/tur des/re artarea lui Dumne1eu oamenilor. )nii s/un 0hiar: L-0este lo0uri sunt ne.n2elese: oare oamenii /ot s vad /e Dumne1euNO Dar ai0i nu este nimi0 4reu de .n2eles. -0east /rut ne.n2ele4ere vine de a0olo 0 noi ne-am .nde/rtat de duhul a0elei 0unoa:teri 0re:tine 0are era la .n0e/ut :i, su5 motiv 0 suntem oameni tare .nv2a2i, am intrat .ntr-un a:a .ntuneri0 de

ne0unoa:tere, .n0t ni se /ar 0u totul de ne.n2eles a0ele lo0uri /e 0are 0ei dinaintea noastr, 0are au trit .n vremurile de demult, le .n2ele4eau a:a de 5ine, .n0t .n 0uvintele lor 1ilni0e, ideea des/re artarea lui Dumne1eu oamenilor nu li se /rea ni0iodat 0iudat, 0i 0a 0eva foarte o5i:nuit. -:a de /ild !ov, 0nd 0ei trei /rieteni ai lui .l mustrau, 1i0nd 0 hule:te /e Dumne1eu, el le-a rs/uns: Cum poate s !ie adevrat acest lucru cnd eu simt su!larea #totiitorului n nrile mele. -di0 1i0e: 60um /ot s hules0 /e Dumne1eu, 0nd Duhul Hui (el Sfnt /etre0e 0u mineN Da0 eu a: huli /e Dumne1eu, atun0i Duhul Hui S-ar .nde/rta de la mine. Dar iat 0 eu :i suflarea Hui o simt .n nrile meleP7 Ji .nto0mai .n a0est .n2eles se vor5e:te :i des/re -vraam :i des/re !a0ov, 0 ei au v1ut /e Domnul :i au vor5it 0u El. Moise a v1ut /e Domnul :i tot /o/orul 0u dnsul, 0nd el s-a .nvredni0it s /rimeas0 din minile (reatorului ta5lele le4ii /e muntele Sinai. Stl/ul 0el de nor :i de fo0 sau, 0eea 0e este tot una, harul vdit al Duhului Sfnt, a slu9it dre/t 0lu1 /o/orului 0elui ales de Dumne1eu .n /ustie. ;e Dumne1eu :i harul Duhului Su 0el Sfnt, ei nu l-au v1ut .n somn, ori .n vis, ori .n vreo r/ire duhovni0eas0, sau .ntr-o .n0hi/uire 5olnvi0ioas a min2ii, 0i .n .nf2i:are adevrat. #oi am devenit a0um li/si2i 0u totul de aten2ie fa2 de lu0rurile mntuirii noastre, de unde re1ult 0 :i alte multe 0uvinte ale Sfintei S0ri/turi nu le /rimim .n a0ela:i .n2eles adevrat .n 0are s-ar 0uveni. !ar toate a0estea ni se .ntm/l /entru 0 nu 0utm harul lui Dumne1eu :i /entru 0 din 0au1a .n4mfrii min2ii

noastre nu-! .n4duim s se sl:luias0 .n sufletele noastre, /entru 0are motiv ni0i nu avem adevrata iluminare de la Dumne1eu, trimis .n sufletele oamenilor 0are flmn1es0 :i .nseto:ea1 din toat inima du/ adevrul dumne1eies0. !at, mul2i tlm0es0 0um 0 a0olo unde s/une "i5lia: =i a su!lat "umnezeu du* de via n !aa lui #dam celui nti zidit i plsmuit de l din rna pmntului, ar .nsemna 0 /n .n a0el moment al insuflrii, .n fiin2a lui -dam n-a e=istat suflu :i duh omenes0, 0i 0 ar fi fost numai sim/lu tru/ al0tuit din 2rna /mntului. -0east e=/li0a2ie .ns nu /oate fi adevrat deoare0e Domnul Dumne1eu a 1idit /e -dam din 2rna /mntului .n a0ea stare 0um mrturise:te Sfntul -/ostol ;avel: Ca s !ie pzit cu totul !r pri*an i du*ul i su!letul i trupul vostru la venirea "omnului nostru Iisus Hristos) Ji toate a0este trei /r2i ale fiin2ei noastre au fost 0reate din 2rna /mntului, 00i doar -dam n-a fost f0ut doar 0u tru/ mort, 0i fiin2 vie, lu0rtoare, asemenea 0elorlalte 0reaturi 1idite :i .nsufle2ite de Dumne1eu 0are tries0 /e /mnt. .ns, iat 0are este deose5irea .ntre unele :i altele, 0 da0 Domnul Dumne1eu n-ar fi suflat du/ a0eea .n fa2a lui -dam suflare de via2, adi0 harul Sfntului Duh, 0are de la +atl /ur0ede :i .n 3iul odihne:te :i /rin 3iul a fost trimis .n lume, atun0i -dam, ori0t de desvr:it de minunat ar fi fost /lsmuit fa2 de 0elelalte 0reaturi, 0a o 0oroan a tuturor f/turilor /mnte:ti, totu:i ar fi rmas li/sit .nluntrul su de Duhul Sfnt, (are -a .nl2at la vredni0ia de asemnare 0u Dumne1eu :i ar fi fost la

fel 0u toate 0elelalte 0reaturi, 0are de:i au tru/ :i suflet :i duh, /r2i 0are sunt deose5ite la fie0are din ele du/ neamul lor, totu:i nu au .nluntrul lor Duhul Sfnt. (nd .ns Domnul Dumne1eu a suflat .n fa2a lui -dam duh de via2 atun0i, du/ mrturisirea lui Moise, #dam a devenit un su!let viu, adi0 un suflet .ntru totul :i desvr:it asemenea lui Dumne1eu :i 0u /utin2a de a fi tot a:a de nemuritor 0a :i El .n ve0i. -dam a fost f0ut att de li5er de lu0rarea stihiilor 0reate de Dumne1eu .n0t ni0i a/a nu- /utea .ne0a, ni0i fo0ul nu/utea arde, ni0i /mntul nu/utea .n4hi2i .n adn0urile sale, ni0i v1duhul nu/utea vtma 0u o lu0rare a lui oare0are. +otul era su/us lui 0a unei 0reaturi alese a lui Dumne1eu, 0a unui .m/rat :i st/n al f/turii :i toate .l admirau 0a /e o 0unun 0u totul desvr:it a 0reaturilor lui Dumne1eu. -0est duh de via2 i s-a insuflat atun0i .n fa2a lui -dam din 4ura 0ea atot0reatoare a Kiditorului a toate, Dumne1eu. !ar -dam .ntru atta de mult s-a .n2ele/2it, .n0t din vea0 n-a e=istat vreodat :i te mir de va mai e=ista 0ndva /e /mnt un om mai .n2ele/t 0a el :i mai .nsemnat de0t el. (nd i-a /orun0it Dumne1eu s dea nume 0elorlalte 0reaturi, atun0i el a dat fie0reia .n /arte un a:a nume, .n0t a0esta 0u/rindea de/lin toate .nsu:irile, toat /uterea :i 1estrea natural deose5it, /e 0are o are fie0are du/ darul lui Dumne1eu, /rimit de la El .n momentul 0nd a 0reat-o. !at, datorit a0estui dar mai /resus de fire al harului lui Dumne1eu, druit lui /rin suflarea 0ea de via2, a /utut -dam s vad :i s .n2elea4 /e Domnul, (are um5la /rin rai, s /ri0ea/ 0uvintele Hui :i s /oat

4ri 0u sfin2ii .n4eri, s .n2elea4 4raiul tuturor animalelor, al /srilor :i al trtoarelor, 0are triau /e /mnt. +ot 0eea 0e este as0uns a0um /entru noi, din 0au1a /0to:eniei, 0are ne-a adus 0derea din harI /entru -dam, /n la 0derea lui, era 0u totul lim/ede. -0eea:i .n2ele/0iune, a0eea:i trie :i atot/uterni0ie .m/reun 0u toate 0elelalte 5unuri :i .nsu:iri sfinte a druit 5unul Dumne1eu :i Evei, /e 0are a 1idit-o, nu din 2rna /mntului, 0i din 0oasta lui -dam, .n raiul desftrii 0el sdit de El .n mi9lo0ul /mntului. Ji /entru 0a ei s /oat /stra nestin4herit :i /entru totdeauna .n firea lor nemurirea, /re0um :i toate .nsu:irile 0ele /line de dar dumne1eies0 ale a0estei suflri de via2, Dumne1eu a sdit .n mi9lo0ul raiului /omul vie2ii, .n rodurile 0ruia se 0u/rindea toat esen2a :i de/lintatea darurilor a0estei insuflri dumne1eie:ti. Da0 -dam :i Eva n-ar fi 4re:it, atun0i att ei .n:i:i, 0t :i to2i urma:ii lor, ar fi /utut de-a /ururi s se foloseas0 din 4ustarea /omului vie2ii, s /stre1e .n ei ve:ni0 /uterea 0ea viu f0toare a harului lui Dumne1eu :i de/lintatea nemuririi, 0a :i /uterea ve:ni0 tnr a tru/ului, a sufletului :i a duhului, /re0um :i 0ontinua ne.m5trnire a feri0itei lor stri nemuritoare :i fr de sfr:it. (nd .ns, /rin 4ustarea /omului 0uno:tin2ei 5inelui :i rului, mai .nainte de vreme, .n 0hi/ /otrivni0 voin2ei :i /orun0ii lui Dumne1eu, au 0unos0ut deose5irea dintre 5ine :i ru :i au 01ut .n /rime9dia tuturor nenoro0irilor 0are au urmat /entru neso0otirea /orun0ii lui Dumne1eu, atun0i s-au li/sit de a0est ne/re2uit dar al Duhului

Sfnt al lui Dumne1eu, a:a .n0t, /n la .ns:i venirea .n lume a lui Dumne1eu - 8mul !isus Dristos, Duhul lui Dumne1eu 6/rin urmare n-a fost /roslvit7. +otu:i asta nu .nseamn 0 Duhul lui Dumne1eu a li/sit 0u totul din lume, 0i numai 0 /re1en2a Hui nu a fost .ntr-o a:a de/lin msur 0um a fost .n -dam :i .n noi, 0re:tinii ortodo0:i, 0i se arta numai din afar :i semnele /re1en2ei Hui .n lume erau as0unse neamului omenes0. -:a de e=em/lu, 0hiar lui -dam du/ 0dere :i de-asemeni Evei, le-au fost des0o/erite multe taine 0u /rivire la mntuirea viitoare a neamului omenes0. Ji 0hiar lui (ain, fr a 2ine seama de nele4iuirea :i 0rima lui, i-a fost 0u /utin2 s re0unoas0 4lasul 5ine0uvntatei, de:i mustrtoarei, 4riri a lui Dumne1eu 0u el. #oe a vor5it 0u Dumne1eu, -vraam a v1ut /e Dumne1eu :i 1iua Hui :i s-a 5u0urat. Darul Sfntului Duh, 0are lu0ra din afar, .:i revrsa lumina sa :i .n to2i /rooro0ii Ve0hiului +estament :i .n sfin2ii lui !srael. Mai tr1iu au fost .nfiin2ate la evrei ni:te :0oli anume /rooro0e:ti, unde tinerii .nv2au 0um se /ot re0unoa:te semnele artrii lui Dumne1eu sau a .n4erilor Hui :i a deose5i lu0rrile Duhului Sfnt, de lu0rrile :i artrile o5i:nuite, 0are aveau lo0 .n firea li/sit de har a vie2ii /mnte:ti. Dre/tul Simeon, /rimitorul de Dumne1eu, dumne1eie:tii /rin2i !oa0him :i -na :i al2i nenumra2i ro5i ai lui Dumne1eu aveau 0ontinui :i felurite artri dumne1eie:ti .n vis, 4lasuri de des0o/erire, 0are se dovedeau 0a vdite .ntm/lri minunate. Duhul lui Dumne1eu .:i arta de-asemeni lu0rarea Sa :i .ntre /4ni, 0are nu 0uno:teau /e

Domnul 0el adevrat, de:i nu 0u a0eea:i /utere 0um se arta .n mi9lo0ul /o/orului lui Dumne1eu, 00i :i .n mi9lo0ul lor Dumne1eu :i-a 4sit oameni ale:i. -stfel au fost de e=em/lu, tinerele /rooro0i2e si5ile 0are-:i afieroseau fe0ioria lor, de:i unui Dumne1eu ne0unos0ut, dar totu:i /entru Dumne1eu Kiditorul .ntre4ii f/turi, -tot2iitorul :i (ondu0torul lumii 0um .l re0uno:teau :i /4nii. De asemenea :i filo1ofii /4ni, 0are, de:i rt0eau .n .ntuneri0ul ne0unoa:terii de Dumne1eu, dar 0utnd adevrul 0are este /l0ut lui Dumne1eu, au /utut /entru a0east sin4ur 0utare a Sa, s nu rmn 0u totul ne.m/rt:i2i de Duhul lui Dumne1eu, /entru 0 s-a s/us: p'nii care nu cunosc pe "umnezeu Adin le4e, 0a iudeiiB din !ire !ac ale le'ii i svresc cele plcute lui "umnezeu) !ar Domnul, att de mult laud :i /re2uie:te adevrul, .n0t El .nsu:i /rin Sfntul Duh veste:te des/re El: #devrul din pmnt a rsrit i dreptatea din cer a privit) -:a 0, iat, 5u0uria mea, du/ 0um ve1i, /re1en2a Duhului Sfnt att .n mi9lo0ul /o/orului 0elui ales :i iu5it al lui Dumne1eu, 0t :i .n mi9lo0ul /o/oarelor /4ne 0are nu 0uno:teau /e Dumne1eu, adi0 nu aveau o .n0hi/uire 0lar :i 5ine 9ude0at des/re modul 0um Domnul Dumne1eu Duhul Sfnt lu0rea1 .n om :i 0um anume :i du/ 0are semne din afar se /oate .n0redin2a 0 un anumit fa/t este lu0rarea Duhului Sfnt :i nu a vreunei nlu0iri vr9ma:e oare0are. -:a au fost lu0rurile de la 0derea lui -dam :i /n la venirea tru/eas0 .n lume a Domnului nostru !isus Dristos. 3r a0east idee 5ine .n2eleas des/re lu0rrile Duhului Sfnt .n lume,

idee 0are s-a /strat .ntotdeauna .n mi9lo0ul neamului omenes0, lumea n-ar fi /utut 0u ni0i un 0hi/ s afle adevrat, da0 a venit .n lume sau .n0 nu a0el rod f4duit din smn2a femeii, 0are fusese f4duit lui -dam, :i 0are avea s sfarme 0a/ul :ar/elui. !at .ns 0 Simeon, /rimitorul de Dumne1eu, 0are a trit 0u darul .ntru tot Sfntului Duh trei sute de ani, du/ /revestirea tainei 1mislirii :i na:terii lui !isus Dristos din ;rea0urata :i ;ururea 3e0ioara Maria, /revestire 0are i s-a f0ut la vrsta de ?' de ani ai vie2ii sale, 0nd a a9uns la 3?' de ani a avut feri0itul /rile9 s s/un des0his .n 5iseri0a Domnului 0 a0um a 0unos0ut .n mod sim2it /rin darul Sfntului Duh, 0 a0est /run0 este El .nsu:i a0el Dristos, Mntuitorul lumii, des/re a (rui 1mislire mai /resus de fire :i na:tere fe0iorelni0 de la Duhul Sfnt se /revestise de .n4er 0u trei sute de ani mai .nainte. De asemenea Sfnta -na ;rooro0i2a, fata lui 3anuil, 0are slu9ise Domnului Dumne1eu &0 de ani din vduvia sa, o adevrat vduv sfnt :i roa5 0urat a lui Dumne1eu, a vestit 0 -0esta este 0u adevrat El, Mesia 0el f4duit lumii, -devratul Dristos, Dumne1eu :i 8m, .m/ratul lui !srael, (are a venit s mntuias0 /e -dam :i tot neamul omenes0. (nd .ns El, Domnul nostru !isus Dristos, a 5inevoit a svr:i tot lu0rul mntuirii noastre, atun0i, du/ .nvierea Sa din mor2i, a suflat asu/ra Sfin2ilor -/ostoli, re.nnoind astfel suflarea 0ea de via2 /ierdut de -dam, :i le-a dat din nou a0el har al .ntru tot Sfntului Duh, 0are fusese dat lui -dam dintru .n0e/ut. Dar a0easta .n0 e /u2inI 00i doar El le-a

s/us 0 de folos este lor 0a El s mear4 la +atl, 00i da0 va mer4e El, Dristos, la +atl, atun0i .l va trimite din nou .n lume, /e El, Mn4ietorul, (are .i va .nv2a, /e ei 0a :i /e to2i 0ei 0e vor urma .nv2turii lor, adevrul :i va aminti lor din nou toate 0te le-a vor5it lor, .n0 fiind 0u ei .n lume. -sta .nseamn 0 de9a le-a fost /romis har /este har. Ji iat 0, .n 1iua (in0i1e0imii, El le-a trimis .n 0hi/ artat /e Sfntul Duh .n suflare de vnt su5 .nf2i:are de lim5i de fo0 0are au stat /e fie0are din ei, a intrat .n ei :i i-a um/lut de /uterea Dumne1eies0ului har 0are a fost v1ut su5 .n0hi/uirea fo0ului 0e sufl, adu0nd /e Dumne1eu, :i lu0rea1 .n sufletele oamenilor, /rodu0nd 5u0urie 0elor 0e se fa0 /rta:i de /uterea :i lu0rurile Hui. Ji iat 0 .nsu:i a0est dar al Sfntului Duh se d :i nou, tuturor 0elor 0e 0redem .n Dristos, la +aina Sfntului "ote1, .n momentul 0nd .n 0hi/ sfnt ni se /e0etluies0 /rin un4erea 0u Sfntul Mir /r2ile 0ele mai .nsemnate ale tru/ului, 0a unul 0e devine de ai0i .nainte /strtor ve:ni0 al a0estui har, 1i0ndu-se .n a0el moment: pecetea darului "u*ului 4!nt) Ji /e 0e anume, iu5itul meu frate, /unem noi, srmanii, /e0e2ile Sale, da0 nu /e a0este vase ale tru/urilor noastre 0are sunt /strtoare ale unui odor att de s0um/N (e /oate fi .ns mai .nalt /e lume :i mai de /re2 de0t darurile Duhului Sfnt trimise de sus .n +aina Sfntului "ote1, fiind0 a0est har al "ote1ului este att de mare :i att de tre5uitor, att de dttor de via2 /entru om, .n0t 0hiar de omul ereti0 nu se .nstrinea1 /n la moartea sa, adi0 /n la vremea hotrt de sus, /rin /urtarea de 4ri9

a lui Dumne1eu, /entru .n0er0area omului .n tim/ul vie2ii sale /mnte:ti, 0a s vad 0e este anume .n stare s fa0 0u a9utorul harului /rimit de sus :i 0e anume va fa0e .n a0est soro0 druit lui de Dumne1eu. Ji da0 noi n-am /0tui ni0iodat du/ /rimirea "ote1ului, atun0i am rmne /entru totdeauna .n stare de sfin2enie, ne/rihni2i :i /l0u2i lui Dumne1eu, feri2i de toat .ntin0iunea tru/ului :i a sufletului. Dar, iat 0 to0mai .n a0easta 0onst :i nenoro0irea, 0 noi, /e msur 0e s/orim 0u vrsta, nu s/orim 0u harul :i .n2ele/0iunea lui Dumne1eu, 0um s/orea Domnul nostru !isus Dristos, 0i dim/otriv, 0oru/ndu-ne /u2in 0te /u2in, ne li/sim de lu0rarea harului .ntru tot Sfntului Duh :i devenim oameni /0to:i, mai mult sau mai /u2in sl5no4i .n 0ele duhovni0e:ti. Dar 0nd 0ineva, fiind mi:0at de .n2ele/0iunea lui Dumne1eu, (are 0aut mntuirea noastr, tre0nd 0u vederea toate alear4 0tre Dumne1eu :i de/une osteneal /entru do5ndirea ve:ni0ei lui mntuiri, svr:ind fa/te 5une, 0ontrare 0elor rele /e 0are le-a f0ut /n atun0i, /oate s a9un4 din nou la do5ndirea de/lint2ii harului Duhului Sfnt, 0are lu0rea1 :i .ntemeia1 .m/r2ia lui Dumne1eu .nluntrul nostru. (0i nu de4ea5a vor5e:te 0uvntul S0ri/turii: mpria lui "umnezeu este nluntrul vostru i ea se rpete i silitorii o rpesc pe ea) -di0 a a0elor oameni 0are, fr s se de1nd9duias0 de le4turile /0atelor 0e i-au 0u/rins - 0are /rin /uterea 0e o au asu/ra lor :i /rin a22area la alte /0ate noi, nu le .n4duie s vin la El, la Mntuitorul nostru, s se mrturiseas0 0u desvr:it

/o0in2 .naintea Hui -, totu:i dis/re2uies0 toat rutatea a0estor .n0tu:ri /0toase :i se siles0 s ru/ le4turile lor. -semenea oameni se arat a/oi .n fa2a lui Dumne1eu, 0u dre/t 0uvnt mai 0ura2i de0t 1/ada /rin harul Su. %enii s ne &udecm, zice "omnul, i de vor !i pcatele voastre ca mo*orciunea, ca zpada le voi albi) -:a oare0nd Sfntul !oan Evan4helistul, v1torul de taine, a v1ut /e ni:te astfel de oameni .n ve:minte al5e, adi0 .n ve:mintele /o0in2ei :i ale desvr:irii :i 0u stl/ri .n minile lor, 0a semn al 5iruin2ei, :i 0ntau lui Dumne1eu a0ea minunat 0ntare: #liluia, iar frumuse2ea 0ntrii lor nimeni nu /utea s o s/un. Ji .n4erul Domnului a 1is des/re ei: #cetia sunt cei ce au venit de la ntristare, cei care i-au rennoit *ainele lor i le-au albit cu 4n'ele 3ielului, re.nnoindu-le /rin suferin2 :i .nl5indu-le /rin .m/rt:irea 0u ;rea0uratele :i de via2 f0toarele +aine ale +ru/ului :i Sn4elui Mielului (elui ne/rihnit :i /rea0urat, Dristos, (are S-a 9ertfit din /ro/ria Sa voie /entru /0atele lumii. El din vea0 :i /n .n vea0 Se 9ertfe:te :i Se sfrm, dar ni0iodat nu Se sfr:e:te, 0i Se d nou /ururea 0a ve:ni0 :i ne/re2uit mntuire. -0east Yertf ne este nou ve:ni0, rs/uns 5ine /rimit la .nfri0o:ata Hui Yude0at :i 0el mai s0um/ :i nea9uns de ni0i o minte /re2 de rs0um/rare al a0elui fru0t al /omului vie2ii, de 0are vr9ma:ul oamenilor, lu0eafrul 0el 0e a 01ut, a vrut s li/seas0 /e .ntre4 neamul omenes0. Ji 0u toate 0 a .n:elat /e Eva :i .m/reun 0u dnsa a 01ut :i -dam, dar Domnul nu numai 0 le-a dat lor .n rodul semin2ei femeii /e @s0um/r-

torul, (are a 0l0at 0u moartea /e moarte, 0i :i nou, tuturor, ne-a dat .n 0hi/ul femeii, a ;ururea 3e0ioarei Maria - 0are a sfrmat .n ea .ns:i mai .nti :i du/ a0eea .n tot neamul omenes0 sfarm 0a/ul :ar/elui -, o ne.n0etat ru4toare :i mi9lo0itoare 0tre 3iul ei :i Dumne1eul nostru. Ea este /entru to2i neam4itoare :i ne.nvins 0he1a:, 0hiar :i /entru 0ei mai de1nd9dui2i /0to:i. ;entru a0est motiv se :i nume:te Mai0a Domnului, 6rana dra0ilor7, fiind0 nu /oate satana s /iard /e om, fr numai da0 omul .nsu:i ar fi ne54tor de seam fa2 de a0est /re2ios a9utor al Mai0ii Domnului... V! +re5uie 0a eu, nevredni0ul Serafim, s-2i mai e=/li0, 5u0uria mea, :i a0eea .n 0e anume 0onst deose5irea .ntre lu0rrile Duhului Sfnt - (are /rin mi9lo0irea Sfintelor +aine Se sl:luie:te .n inimile 0elor 0e 0red .n Domnul Dumne1eu :i Mntuitorul nostru !isus Dristos -, :i lu0rrile .ntuneri0ului /0atului - 0are lu0rea1 ho2e:te /rin .m5oldirea :i a22area satani0eas0. Duhul lui Dumne1eu ne aminte:te de 0uvintele Domnului nostru !isus Dristos :i lu0rea1 una 0u El, totdeauna la fel, um/lnd de 5u0urie inimile noastre :i .ndre/tnd /a:ii no:tri /e 0alea /0iiI iar duhul 0el vi0lean, satani0, totdeauna unelte:te .m/otriva lui Dristos :i lu0rrile lui .n noi sunt r1vrtitoare, as/re :i /line de /oft tru/eas0, de /ofta o0hilor :i de trufia vie2ii /mnte:ti. - #min, amin zic vou, tot cel viu i credincios 3ie, nu va muri n veac6 - 0el 0e a 0:ti4at

harul Sfntului Duh /entru drea/ta sa 0redin2 .n Dristos, 0hiar da0 s-ar .ntm/la s :i moar suflete:te, din 0au1a vreunui /0at oare0are, svr:it din ne/utin2a firii omene:ti, totu:i, nu va muri /entru ve:ni0ie, 0i va fi .nviat 0u harul Domnului nostru !isus Dristos, (el 0e ridi0 /0atul lumii :i druie:te *ar peste *ar) Des/re a0est har 0are a fost artat .ntre4ii lumi :i neamului nostru omenes0 .n Dumne1eu-8mul !isus Dristos, s-a :i s/us .n Evan4helie: n #cela era viaa i viaa era lumina oamenilor :i adau4: =i lumina ntru ntuneric lumineaz i ntunericul n-a cuprins-o) -sta .nsemn 0 harul Sfntului Duh, druit nou la "ote1 .n numele +atlui :i al 3iului :i al Sfntului Duh, fr s 2in seama de 0derea oamenilor .n /0ate :i ni0i de .ntuneri0ul din 9urul sufletului nostru, luminea1 .n inim 0u lumina dumne1eias0 a ne/re2uitelor merite ale Domnului Dristos. Ji a0east lumin a lui Dristos, 0nd /0tosul este .n0 ne/o0it, stri4 0tre +atl: 6-Wa, ;rinte, nu +e mnia /n .n sfr:it asu/ra a0estei ne.ntoar0eri7, iar mai /e urm, du/ .ntoar0erea /0tosului .n 0alea /o0in2ei, :ter4e 0u desvr:ire din amintire, 0hiar :i urmele 0l0rilor de /orun0 svr:ite, .m5r0nd /e 0el 0e era mai .nainte /0tos, din nou .n haina nestri00iunii, 2esut din firele harului Duhului Sfnt, des/re a 0rui do5ndire, 0a s0o/ al vie2ii 0re:tine, vor5es0 eu de atta vreme dra4ostei tale. Ji /entru 0a s fii :i mai 5ine lmurit, .2i voi s/une 0e tre5uie s .n2ele4i su5 a0east denumire de 6har7 al lui Dumne1eu, 0um s-l re0uno:ti :i /rin 0e se fa0e artat, .ndeose5i lu0rarea sa .n sufletele oamenilor lumina2i /rin /uterea lui.

Darul Duhului Sfnt este lumin, 0are luminea1 /e om. Des/re a0easta vor5e:te toat Sfnta S0ri/tur. -:a dumne1eies0ul ;rinte David a s/us: -clie picioarelor mele este le'ea (a i lumin crrilor mele :i de n-ar !i !ost le'ea (a 'ndirea mea, atunci a !i pierit ntru smerenia mea) -di0, harul Duhului Sfnt, 0are a 4rit .n He4e /rin 0uvintele /orun0ilor Domnului, este f0lia :i lumina mea :i da0 a0est har al Duhului Sfnt, /e 0are eu .l 0a/t 0u atta nevoin2 :i osrdie, .n0t de apte ori n zi (e-am ludat pentru &udecile dreptii (ale, nu m-ar fi luminat .n .ntuneri0ul 4ri9ilor le4ate de rs/underea 0ea mare a ran4ului meu .m/rtes0, atun0i de unde a: fi luat a0east s0nteie de via2 5inevoitoare, trind .n mi9lo0ul ne/rietenilor mei, a:a de ru voitoriN Ji 0hiar .n fa/t Domnul a f0ut artat de nenumrate ori, .n fa2a multor martori, lu0rarea harului Sfntului Duh asu/ra a0elor oameni, /e 0are El i-a sfin2it :i i-a luminat /rin artrile Sale mre2e. Humea n-a /utut s /riveas0 la El, a:a de tare strlu0ea 0u o neo5i:nuit lumin 0are .n0on9ura 0hi/ul Su. El a vrut 0hiar s se arate /o/orului nu altfel, de0t su5 o form tinuit, lund 0hi/ul unui om de rnd. .2i aminte:ti de S0him5area la 3a2 a Domnului /e muntele +a5or. 8 mare lumin H-a .nvluit :i s-au !cut *ainele Lui albe ca zpada, iar ucenicii de spaim au czut cu !eele la pmnt) !ar 0nd Moise :i !lie s-au artat .n a0eea:i lumin, atun0i, 0a s a0o/ere strlu0irea dumne1eies0ului har, 0are or5ise o0hii u0eni0ilor, un nor luminos, 1i0e, i-a acoperit pe ei) Ji astfel .ntru tot Sfntul Duh al lui

Dumne1eu se arat .ntr-o lumin ne4rit a0elora 0are Dumne1eu vrea s le arate lumina SaO.

tuturor

V
LDar .n 0e fel, am .ntre5at eu, a: /utea s fiu .n0redin2at 0 m aflu .n harul Sfntului DuhNO L-sta-i foarte sim/lu, 5u0uria mea, a rs/uns ;rintele. ;entru a0easta :i Domnul 1i0e: (oate sunt uoare celor ce a!l nelepciunea) Dar /a4u5a noastr mare vine to0mai de a0olo 0 noi .n:ine nu 0utm a0ea dumne1eias0 .n2ele/0iune 0are, nefiind din lumea a0easta, nu se fle:te. -0east .n2ele/0iune este /lin de dra4oste 0tre Dumne1eu :i 0tre a/roa/ele :i 1ide:te /e ori0e om .n 0alea mntuirii. Des/re a0east .n2ele/0iune a 1is Domnul: "umnezeu vrea ca toi oamenii s se mntuiasc i la cunotina adevrului s vin) !ar -/ostolilor Si le-a s/us 0u /rivire la nea9unsurile a0estei .n2ele/0iuni: Oare suntei nepricepui i oare n-ai citit 4cripturile i nu nele'ei aceste pilde. Ji iar:i se vor5e:te .n Evan4helie des/re .n2ele/0iune 0u /rivire la -/ostoli, 0 "omnul le-a desc*is mintea ca s nelea' 4cripturile) -flndu-se .n lumina a0estei .n2ele/0iuni, -/ostolii au 0unos0ut .ntotdeauna da0 este 0u ei Duhul Domnului sau nu :i fiind /trun:i de El :i v1nd .m/reun /etre0erea Duhului lui Dumne1eu 0u ei, /ro/ovduiau 0u .n0redin2are 0 lu0rul lor este sfnt :i 0u desvr:ire /l0ut lui Dumne1eu. -:a se :i e=/li0 de 0e au s0ris ei .n E/istolele lor: $rutu-s-a "u*ului 4!nt i nou :i numai /e a0este temelii

.n0redin2ndu-se au dat 0re:tint2ii E/istolele lor 0a /e un adevr nes0him5at, s/re folosin2a tuturor 0redin0io:ilor. .n felul a0esta, Sfin2ii -/ostoli .n mod sim2it au 0unos0ut .n ei /re1en2a Duhului lui Dumne1eu. !at, ve1i, 5u0uria mea, 0t este de u:or s te .n0redin2e1i des/re a0est lu0ruNO Eu am rs/uns: L+otu:i, eu nu .n2ele4 du/ 0e semne /ot s fiu 5ine .n0redin2at 0 m aflu .n Duhul lui Dumne1euP Ji 0um /ot s re0unos0 .nluntrul meu adevrata Hui /re1en2NO ;rintele Serafim a rs/uns: LEu de9a 2i-am s/us 0um se afl oamenii .n Duhul lui Dumne1eu :i 0um tre5uie s .n2ele4em /re1en2a Hui .nluntrul nostru. (e-2i mai tre5uie:teNO L.mi tre5uie:te, am s/us eu, 0a s .n2ele4 5ine a0est lu0ruO. -tun0i, ;rintele Serafim m-a a/u0at strns de umeri :i /rivindu-m dre/t .n fa2, a 1is: L#oi amndoi, .n a0est moment suntem .n Duhul lui Dumne1eu. De 0e nu te ui2i la mineNO Eu am rs/uns: L#u /ot s m uit ;rinte, /entru 0 din o0hii ti se rs/ndes0 ni:te ful4ere 0a de fo0. 3a2a ta s-a f0ut mai strlu0itoare de0t soarele :i mi se vatm o0hii de durereO. ;rintele Serafim a 1is: L#u te s/eria, 5u0uria meaI :i tu .n a0est moment e:ti tot a:a de luminos 0a :i mine. +u .nsu2i a0um e:ti .n de/lintatea Duhului Sfnt, 00i altfel ni0i n-ai /utea s m ve1i /e mine .n a0east stareO$?. Ji /le0ndu-:i 0a/ul s/re mine, mi-a s/us .n0et la ure0he: LD slav Domnului Dumne1eu, /entru

96

(om/. ! !oan 3, 2.

ne4rita Hui milostivire 0ea 0tre tine. -i v1ut 0 eu ni0i nu mi-am f0ut m0ar semnul Sfintei (ru0i /e 0hi/ul meu, 0i numai .n inima mea m-am ru4at 0u 4ndul Domnului Dumne1eu :i am 1is .nluntrul meu: 6Doamne, .nvredni0e:te:i /e el s vad lmurit :i 0u o0hii tru/e:ti a0ea /o4orre a Duhului +u, de 0are +u .nvredni0e:ti /e ro5ii +i, 0nd 5inevoie:ti s +e ar2i .n lumina ne4ritei +ale slaveP7 Ji iat, 5u0uria mea, 0 Domnul a :i .m/linit .ndat smerita ru40iune a srmanului Serafim. (um dar s nu-! mul2umim /entru a0east ne4rit milostivire a Hui artat 0tre noi amndoiN .n a0est fel, 0a a0um, s :tii fr2ia ta 0 nu arat Domnul Dumne1eu mila Sa ni0i 0hiar /ustni0ilor mari. -0est har al lui Dumne1eu a 5inevoit s mn4ie inima ta .ntristat, .nto0mai 0a o mam iu5itoare de fii, /rin mi9lo0irea Mai0ii Domnului. Dar de 0e, fr2ia ta, nu te ui2i .n o0hii meiN )it-te la mine .n mod o5i:nuit :i nu te temeI Domnul este 0u noiO. Du/ a0este 0uvinte, eu m-am uitat .n fa2a lui :i m-a 0u/rins o 0u0erni0 4roa1 :i mai mare. .n0hi/ui2i-v 0 fa2a omului 0are v vor5e:te ar fi .n mi9lo0ul soarelui, .n 0ea mai s0li/itoare strlu0ire a ra1elor sale de amia1. Vede2i mi:0area 5u1elor lui, .nf2i:area s0him5toare a o0hilor si, au1i2i 4lasul lui, sim2i2i 0 v 2ine 0ineva 0u minile de umeri, :i nu numai 0 nu vede2i a0este mini, dar nu te ve1i ni0i /e tine .nsu2i, ni0i fa2a lui, 0i numai o sin4ur lumin or5itoare, rs/ndindu-se /n de/arte, la mai mul2i stn9eni .m/re9ur :i luminnd 0u lumina ei strlu0itoare /n :i /n1a de 1/ad 0are a0o/er /oiana :i 0hiar ful4ul de 1/ad 0are se 0erne din

v1duh :i, .n mi9lo0ul a0estei /riveli:ti m-ai vedea /e mine :i /e marele ;rinte duhovni0es0 Serafim... Este oare 0u /utin2 s-:i .n0hi/uias0 0ineva .n mintea lui a0ea stare .n 0are m aflam eu atun0iN L(e sim2i a0umNO, m-a .ntre5at du/ a0eea ;rintele Serafim. LM simt neo5i:nuit de 5ineO, am rs/uns eu. LDar 0e fel de 5ineN (e anume sim2iNO Eu am rs/uns: LSimt o astfel de lini:te :i /a0e .n sufletul meu, .n0t nu /ot s/une /rin 0uvinteO. L-0easta este, 5u0uria mea, a reluat ;rintele Serafim, a0ea /a0e des/re 0are a s/us Domnul u0eni0ilor Si: $acea 3ea dau vou8 nu cum v d lumea, v dau u) Cci dac ai !i din lume, lumea ar iubi pe al su) "ar pentru c u v-am ales din lume, de aceea v urte pe voi lumea) "ar ndrznii, u am biruit lumea) !at, a0estor oameni ur2i de toat lumea, dar ale:i de Domnul, le :i d El a0ea /a0e, /e 0are tu o sim2i a0um: pacea care covrete mintea, 0um s/une -/ostolul. -:a o nume:te -/ostolul, fiind0 /rin ni0i un 0uvnt nu se /oate 0u/rinde a0ea feri0ire sufleteas0 /e 0are o /rodu0e ea .nluntrul a0elor oameni, .n inimile 0rora Domnul Dumne1eu 5inevoie:te s o insufle. Mntuitorul Dristos o nume:te /a0e i1vort din /ro/riile Sale .ndurri :i nu din lumea a0easta, /entru 0 ni0i o feri0ire /mnteas0, vremelni0, nu este .n stare s-o /ro0ure inimii omene:ti. -0east /a0e se d de sus, de la .nsu:i Domnul Dumne1eu, /entru 0are se :i nume:te 6/a0e dumne1eias07. Dar 0e alt0eva mai sim2iNO - m-a .ntre5at iar:i ;rintele Serafim. L8 desftare neo5i:nuitPO - am rs/uns eu :i el a 0ontinuat: L-0easta este desftarea a0eea des/re

0are se vor5e:te .n Sfnta S0ri/tur: "in 'rsimea casei (ale se vor ndestula i cu rul des!trii (ale i vei adpa) !at, a0ea desftare um/le a0um inimile noastre :i se revars afar /rin tot 0u/rinsul tru/ului nostru, /rodu0ndu-ne o ne4rit voio:ie. De a0east desftare sufletele noastre se to/es0, oare0um, .n a0east 0li/ :i noi amndoi suntem /lini de o feri0ire 0are nu /oate s fie 4rit de ni0i o lim5 omeneas0... (e alt0eva mai sim2iNO L8 5u0urie neo5i:nuit .n toat inima meaPO Ji ;rintele Serafim a adu4at: L(nd Duhul lui Dumne1eu Se /o4oar la om :iluminea1 0u de/lintatea luminii Sale, atun0i inima omului se um/le de o ne4rit 5u0urie, fiind0 Duhul lui Dumne1eu .nvesele:te totul, 0u ori0e ar veni .n atin4ere. -0easta este .ns:i a0ea 5u0urie, des/re 0are Domnul vor5e:te .n Evan4helia Sa: -emeia cnd nate are ntristare, pentru c i-a sosit vremea ei8 dar dup ce a nscut pruncul nu-i mai amintete de acea ntristare, pentru bucuria ce o are c s-a nscut om n lume) Ji iar:i, alt 0uvnt 0are 1i0e: n lume, scrbe vei avea ))) dar cnd v voi vedea, se vor bucura inimile voastre i bucuria voastr nimeni nu o va lua de la voi) .ns, ori0t de mn4ietoare ar fi a0east 5u0urie, /e 0are o sim2i a0um tu .n inima ta, totu:i ea nu este nimi0 fa2 de a0ea 5u0urie, des/re 0are .nsu:i Domnul a s/us /rin 4ura -/ostolului Su, 1i0nd 0: bucuria aceea nici oc*iul n-a vzut-o, nici urec*ea n-a auzit-o, nici la inima omului nu s-a suit, bucuria pe care a 'tit-o "omnul celor ce-L iubesc pe l) -rvunele a0estei 5u0urii ni se dau a0um nou :i da0

numai din a0este arvune ne sim2im noi a:a de feri0i2i, a:a de 5ine :i a:a de veseli .n sufletele noastre, atun0i oare 0e s 1i0em des/re .ns:i a0ea 5u0urie 0are este /re4tit a0olo, .n 0er, /entru 0ei 0e au /lns /e /mntN Ji tu, 5u0uria mea, 0are ai /lns mult .n via2a ta /mnteas0, ve1i 0u 0e 5u0urie te mn4ie Domnul, 0hiar .n a0east lume. -0um lu0rul nostru este 0a s adu4m osteneli la osteneli, s ne .nl2m din /utere .n /utere :i s a9un4em la msura de/lint2ii lui !isus Dristos, .ntru 5r5at desvr:it, 0a s se /lineas0 :i asu/ra noastr 0uvintele Domnului: Iar cei ce rabd pentru "omnul i vor rennoi puterea, se vor ntraripa ca vulturii, vor mer'e i nu vor obosi, vor mer'e i nu vor nseta, vor mer'e din putere n putere i li se va arta lor "umnezeul "umnezeilor n 4ionul nele'erii i al vederilor cereti) "u0uria a0easta /e 0are o sim2im noi a0um :i 0are ni s-a artat numai .ntr-o mi0 msur :i /entru /u2in vreme, atun0i ni se va arta .n toat de/lintatea ei :i nimeni nu o va lua de la noi, 0i vom rmne /entru totdeauna 0o/le:i2i de o 5u0urie netl0uit. Dar 0e alt0eva mai sim2i, 5u0uria meaNO -m rs/uns: L8 0ldur neo5i:nuitPO L(um 0ldur, ti0u2uleN Doar ne aflm .n /dure, afar este a0um vreme de iarn :i 1/ad destul su5 /i0ioarele noastre, 1/ada /e noi de o /alm :i din v1duh ful4ii se 0ern mereuN (e fel de 0ldur /oate s fie ai0iNO Eu am rs/uns: L8 0ldur 0a .n 5aieI .ns du/ lu0rarea ei 0u totul altfel de0t a0eea, 00i nu este la fel 0u 0ea din 5aie, 0nd /un a/ /este /iatr fier5inte :i se .nal2 din 0oloana de a5uri, 0i o

0ldur deose5it 0are .n0l1e:te toate sim2urile, toate .n0heieturile :i um/le tot sufletul de 5u0urieO. LDar mirosul, a .ntre5at el, este la fel 0u 0el din 5aieNO L#u - i-am rs/uns eu - /e /mnt nu 0red 0 se afl nimi0 asemntor 0u a0east /l0ut mireasm. ;e 0nd tria .n0 mama mea :i eu eram tnr, .mi /l0ea s m distre1 :i s um5lu /e la 5aluri :i serate 0u dans. -tun0i ea m stro/ea 0u /arfumuri /e 0are le 0um/ra de la 0ele mai 5une ma4a1ine de mode din Ma1anI dar ni0i unul din a0ele /arfumuri nu rs/ndeau o asemenea 5unmireasmO. Ji ;rintele Serafim, 1m5ind u:or, a 1is /rietene:te: LJi eu .nsumi, 5u0uria mea, :tiu .nto0mai 0a :i tine a0est lu0ru, :i de a0eea te .ntre5 .nadins: oare a:a sim2i :i tu 0eea 0e se /etre0e a0umN -devr 0urat, fr2ia ta. #i0i o /l0ere a mirodeniilor /mnte:ti nu /oate s fie asemnat 0u a0east 5un mireasm /e 0are o sim2im noi a0um, fiind0 /e noi ne .n0on9oar .n a0est moment mireasma 0ea 5un a Duhului Sfnt al lui Dumne1eu. Ji 0e lu0ru /mntes0 ar /utea s fie asemnat 0u lu0rarea Duhului SfntN .ns 5a4 de seam, fr2ia ta, doar mi-ai s/us 0 .n 9urul nostru este 0ald 0a-n 5aie :i 0u toate a0estea, ni0i /e tine, ni0i /e mine :i ni0i su5 /i0ioarele noastre nu se to/e:te 1/ada. (eea 0e .nseamn 0 a0east 0ldur nu s-a f0ut .n v1duh, 0i numai .nluntrul nostru. -0easta este .ns:i a0ea 0ldur, /entru 0are Duhul Sfnt ne sile:te s stri4m 0tre Domnul /rin 0uvintele ru40iunii: 6.n0l1e:te-m 0u 0ldura Duhului +u 0el Sfnt7. (u a0easta .n0l1indu-se /ustni0ii 0ei de demult, nu /urtau 4ri9 de fri4ul /mntes0, fiind .m5r0a2i .nto0mai 0a :i 0u

ni:te ve:minte 0lduroase, .n haina 0eres0ului har, 2esut de Duhul Sfnt. Ji a:a doar se :i 0uvine s fie de fa/t, deoare0e harul lui Dumne1eu tre5uie s lo0uias0 .nluntrul nostru, .n inima noastr, 0um a 1is Domnul: mpria lui "umnezeu este nluntrul vostru) Ji /rin a0east L.m/r2ie a lui Dumne1euO, Domnul .n2ele4e harul Duhului Sfnt. !at, /rin urmare, 0 .m/r2ia lui Dumne1eu se 4se:te a0um .nluntrul nostru, iar harul Duhului Sfnt :i din luntrul nostru ne luminea1 :i ne .n0l1e:te :i um/lnd de 5une miresme v1duhul 0e ne .n0on9oar, desftea1 sufletele noastre 0u o desftare mai /resus de 0eruri, .m5tndu-ne inimile 0u o 5u0urie ne4rit. Starea noastr din a0east 0li/ este .nto0mai 0u a0eea, des/re 0are 1i0e -/ostolul: mpria lui "umnezeu nu este mncare i butur, ci dreptate i pace i bucurie n "u*ul 4!nt) (redin2a noastr nu se 0u/rinde .n 0uvintele m4ulitoare ale .n2ele/0iunii /mnte:ti, 0i .n artarea /uterii :i a Duhului. !at, .n a0east stare a 1is Domnul: 4unt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor 'usta moartea, pn cnd nu vor vedea mpria lui "umnezeu venind ntru putere) !at, frate dra4, de 0e 5u0urie ne4rit ne-a .nvredni0it ast1i Domnul Dumne1eu. !at 0e .nsemnea1 a fi .n de/lintatea Duhului Sfnt, des/re 0are Sfntul Ma0arie E4i/teanul s0rie: 6Eu .nsumi am fost .n de/lintatea Duhului Sfnt7. De a0east de/lintate a Duhului Sfnt ne-a um/lut a0um Domnul :i /e noi, srmanii. -:a 0, du/ 0t se /are, a0um nu mai ai nimi0 de .ntre5at, 5u0uria mea, des/re felul 0um se fa0e 0 oamenii sunt .n Duhul lui

Dumne1eu. Dar oare vei 2ine tu minte a0east artare a ne4ritei milostiviri a lui Dumne1eu, (are ne-a 0er0etat a0umNO L#u :tiu ;rinte, am rs/uns eu, da0 m va .nvredni0i Dumne1eu s re2in /entru totdeauna a:a de viu :i 0lar .n mintea mea, 0um simt a0um, a0east milostivire a Hui 0tre noiO. LEu 0red .ns, a 1is ;rintele Serafim, 0 Domnul .2i va a9uta s re2ii /entru totdeauna .n mintea ta a0est fa/t dumne1eies0, /entru 0 altfel harul Hui nu s-ar fi /le0at a:a de .ndat smeritei mele ru40iuni :i n-ar fi luat .nainte s as0ulte a:a de re/ede /e srmanul SerafimI 0u att mai mult, 0 nu s-a dat 0a numai tu sin4ur s .n2ele4i a0est lu0ru, 0i /rin tine a fost dat la toat lumea, 0a .ntrindu-te mai .nti /e tine .nsu2i .n lu0rul lui Dumne1eu, s /o2i fi de folos du/ a0eea :i altora. !ar 0t /rive:te fa/tul 0 eu sunt monah, iar tu un sim/lu mirean, nu are ni0i o .nsemntateI la Dumne1eu se 0aut numai 0redin2a drea/t .n El, .n )nul #s0ut 3iul Su, 00i /entru a0easta se d din 5el:u4 harul Duhului Sfnt. Domnul 0aut numai o inim /lin de dra4oste 0tre Dumne1eu :i 0tre a/roa/eleI a0esta este tronul /e 0are .i /la0e s .m/r2eas0 :i /e 0are Se arat .n de/lina Hui slav, 0ea mai /resus de 0eruri. "-mi, !iule, inima ta, 1i0e El, iar pe celelalte toate u nsumi i le voi adu'a, fiind0 .n inima omului /oate s .n0a/ .m/r2ia lui Dumne1eu. Domnul /orun0e:te u0eni0ilor Si: Cutai mai nti mpria lui "umnezeu i dreptatea Lui i toate celelalte vi se vor adu'a vou) - =tie ns (atl vostru cel din ceruri c trebuin avei de toate

acestea) 5u mustr "omnul "umnezeu nici pentru !olosina bunurilor pmnteti, deoarece i l nsui zice, c din cauza !irii noastre cu care petrecem n viaa pmnteasc, avem trebuin de toate acestea, adic de tot ceea ce ndestuleaz pe pmnt viaa noastr omeneasc i !ace plcut i uoar calea ctre mpria cerurilor) La aceasta 'ndindu-se 4!ntul #postol $etru a spus c, dup prerea lui, nu este nimic mai bun pe lume, dect evlavia unit cu mulumirea) Ji Sfnta "iseri0 se roa4 0a Domnul Dumne1eu s ne dea a0este lu0ruri :i 0u toate 0 via2a noastr /mnteas0 este .m/letit 0u multe .ntristri, nenoro0iri :i felurite nevoi, totu:i Domnul Dumne1eu n-a vrut :i nu vrea 0a noi s fim numai .n s0r5e :i n/aste, /entru 0are ne :i /orun0e:te /rin Sfin2ii -/ostoli s purtm sarcina unul altuia, ca s plinim le'ea 0dra'ostei/ lui Hristos) .nsu:i Domnul !isus ne d a0east /orun0 de a ne iu5i unul /e altul :i a:a mn4indu-ne .ntre noi /rin a0east dra4oste fr2eas0, s ne u:urm 0alea 0ea strmt :i 0u 0hinuri a 0ltoriei noastre 0tre .m/r2ia 0erului. (0i, /entru 0e S-a /o4ort El din 0er la noi, da0 nu 0a s ia asu/ra Hui sr0ia noastr, s ne .m5o42eas0 0u 5o42ia harului Su :i 0u .ndurrile Sale ne4riteN (0i doar nu de a0eea a venit, 0a al2ii s slu9eas0 Hui, 0i 0a El s slu9eas0 altora :i s-:i dea via2a Sa 0a /re2 de rs0um/rare /entru mul2i. -:a s fa0i :i tu, 5u0uria mea, :i v1nd lmurit mila lui Dumne1eu 0are 2i s-a artat a0um, istorise:te des/re a0easta ori0ui va dori s se mntuias0. (0i seceriul este mult, dar secertorii sunt puini, 1i0e Domnul.

!at :i /e noi ne-a 0hemat Domnul la lu0ru :i ne-a dat darurile harului Su, 0a se0ernd s/i0ele mntuirii a/roa/elui nostru, /rintr-un numr 0t mai mare al 0elor adu:i de noi .n .m/r2ia lui Dumne1eu, s-! adu0em roduri vredni0e, fie trei1e0i, fie :ai1e0i, fie 0hiar o sut. S ne /1im .ns, frate, 0a s nu fim /ede/si2i .m/reun 0u slu4a 0ea vi0lean :i lene:, 0are a .n4ro/at talantul Domnului .n /mnt, 0i s ne sr4uim a fa0e 0a slu4ile 0ele 5une :i 0redin0ioase, 0are au adus st/nului lor, unul /atru .n lo0 de doi, iar altul - 1e0e .n lo0 de 0in0i. !ar 0t /rive:te milostivirea lui Dumne1eu, .ntru nimi0 s nu ne .ndoim, 00i ve1i tu sin4ur 0 s-au .m/linit 0hiar 0u noi .n:ine 0uvintele Domnului /e 0are le-a s/us /rin 4ura ;rooro0ului: u sunt "umnezeu, Care nu stau departe, ci aproape i pe buzele tale este mntuirea ta) (0i n-am a/u0at eu, srmanul, ni0i semnul Sfintei (ru0i s-mi fa0, 0i numai .n inima mea m-am ru4at 0a Domnul s te .nvredni0eas0 a vedea 5untatea Hui .n toat /lintatea ei :i El a 5inevoit :i .n fa/t a Se 4r5i, fr .ntr1iere, 0u .nde/linirea 0ererii mele. #u ludndu-m s/un a0est lu0ru, :i nu de a0eea, 0a s-2i art vredni0ia mea :i s te /ornes0 s/re invidie :i ni0i /entru a0eea 0a s te fa0 atent s 2ii seam 0 eu sunt monah, iar tu un 0redin0ios de rnd. #uP "u0uria mea, nuP (0i "omnul este aproape de toi cei ce-L c*eam pe l ntru adevr i nu caut la !aa omului) (atl ns iubete pe -iul i totul a dat n minile Lui, numai da0 noi H-am iu5i /e El, /e ;rintele nostru 0eres0, .nto0mai 0a ni:te fii adevra2i. Domnul as0ult la fel :i /e 0redin0iosul de

rnd, 0a :i /e monah, numai s fie amndoi 0re:tini ortodo0:i, s iu5eas0 /e Dumne1eu din adn0ul sufletului lor, :i s ai5 0redin2 tare .n El, m0ar ct un 'runte de mutar) (0i .nsu:i Domnul 1i0e: (oate sunt cu putin celui credincios8 iar Sfntul -/ostol ;avel stri4 0u mare 4las: (oate le pot n Hristos Care m ntrete) Ji .n0 :i mai minunat de0t a0easta este 0eea 0e s/une Domnul nostru !isus Dristos des/re 0ei 0e 0red .ntru El: Cel ce crede ntru 3ine, lucrurile pe care le !ac u, i acela le va !ace, ba nc i mai mari dect acelea va !ace) (0i, u m duc la (atl i-L voi ru'a pentru voi ca bucuria voastr s !ie deplin) $n acum n-ai cerut nimic n numele 3eu8 acuma ns cerei i vei primi) -:a, 5u0uria mea, totul, ori0e ai 0ere de la Domnul Dumne1eu vei /rimi, numai s fie s/re slava Hui, sau s/re folosul a/roa/elui, deoare0e :i folosul a/roa/elui El tot s/re slava Hui .l so0ote:te, /entru 0are :i 1i0e: Orice ai !cut unuia din aceti !rai ai 3ei mai mici, 3ie ai !cut) -:a 0, nu este ni0i un motiv 0a Domnul Dumne1eu s nu .nde/lineas0 0ererile noastre, numai 0a ele s fie .ndre/tate, 0um am s/us, fie s/re slava lui Dumne1eu, fie s/re folosul :i .ntrirea sufleteas0 a a/roa/elui nostru. Ji 0hiar da0 ar fi s/re folosul sau nevoia ta /ro/rie sau ai avea vreo nevoie :i li/s oare0are, 0hiar :i /entru a0easta, tot a:a de re/ede as0ulttor este Domnul Dumne1eu :i 5inevoie:te s-2i .nde/lineas0 0ererea, numai s fie /ornit 0u adevrat din 0ea mai mare li/s :i tre5uin2, fiind0 "omnul iubete pe cei ce-L iubesc pe l :i de a0eea, +un este "omnul ntru toate,

4e ndur i d tuturor celor ce c*eam numele Lui i ndurrile Lui ntru toate lucrurile Lui8 voia celor ce se tem de "nsul o va !ace i ru'ciunea lor va auzi i orice s!at va mplini) Va .m/lini Domnul ori0e ru40iune a ta, .ns numai de un lu0ru s te /1e:ti, 5u0uria mea, 0a s nu 0eri de la Dumne1eu 0eva de 0are nu ai nea/rat nevoie. #u te va lsa /e tine Domnul ni0i .ntru a0easta, /entru 0redin2a ta 0ea drea/t .n Mntuitorul Dristos, /entru 0 nu va lsa "omnul toia'ul pctoilor peste soarta drepilor :i voia robului 4u "avid o va !ace curnd))), dar 0u toate a0estea va .ntre5a, /entru 0e su/r el /e Dumne1eu, fr o nevoie deose5itN - 0erut de la El a0eea de 0are s-ar fi /utut li/si 0u destul u:urin2N !at, a:a, 5u0uria mea, 2i-am s/us a0um :i 2i-am artat .n fa/t totul, 0eea 0e Domnul :i Mai0a Domnului au 5inevoit s-2i s/un :i s-2i arate /rin mine, srmanul Serafim. Mer4i de-a0um .n /a0e. Domnul :i Mai0a Domnului s fie 0u tine totdeauna, a0um :i /ururea :i .n ve0ii ve0ilor. -min. Mer4i 0u /a0eO. Ji .n tot tim/ul 0t am 4rit noi .m/reun a0este lu0ruri duhovni0e:ti, din momentul 0nd fa2a ;rintelui s-a luminat, vedenia a0easta nu s-a sfr:itI :i toate 0ele s/use de la .n0e/utul istorisirii /n a0um, mi le-a vor5it aflndu-se .n una :i a0eea:i stare. !ar a0ea ne4rit strlu0ire de lumin 0are se rs/ndea de la el, am v1ut-o eu .nsumi, 0u /ro/rii mei o0hi, lu0ru /entru 0are sunt 4ata a .ntri :i 0u 9urmnt...7. Ji S. -. #ilus, 0are a dat /entru /rima dat la lumina ti/arului a0east 0onvor5ire, .n0heie a:a: 6.n a0est lo0 se termin manus0risul lui Motovilov. !ar

adn0imea .nsemnt2ii a0estui a0t al triumfului 8rtodo=iei, nu este dat /eni2ei mele s .n0e/ ae=/li0a :i su5linia, 00i el ni0i nu are nevoie de mrturie, deoare0e sin4ur mrturise:te /entru sine 0u o a:a de ne.nvins /utere, .n0t .nsemntatea lui nu se /oate mi0:ora .n fa2a vor5elor de:arte ale a0estui lumi. #u este 4reu s-:i .n0hi/uie 0ineva 5u0uria ne4rit /e 0are am avut-o eu la aflarea a0estei ne/re2uite 0omori :i 0t de im/ortante mi s-au /rut mie .ndeose5i a0este 0uvinte ale manus0risului: LEu .ns 0red, mi-a rs/uns ;rintele Serafim, 0 Domnul .2i va a9uta s re2ii /entru totdeauna .n minte a0east .ntm/lare, fiind0 harul Su nu s-ar fi /le0at a:a de ne.ntr1iat smeritei mele ru40iuni :i n-ar fi luat .nainte s as0ulte a:a de re/ede /e srmanul Serafim, 0u att mai mult, 0 nu numai 2ie 2i s-a dat s .n2ele4i a0est lu0ru, 0i /rin tine s-a dat la toat lumeaO. +im/ de :a/te1e0i de ani a 10ut a0east 0omoar, manus0risul lui #. -. Motovilov, as0uns .n /od, /rintre diferite ve0hituri uitate. Dar a tre5uit 0a el s nimereas0 odat su5 /resa ti/arului :i anume, 0ndN (hiar a0um, .n /rea9ma /roslvirii 0institelor moa:te ale a0eluia, /e 0are Sfnta "iseri0 8rtodo=, .n0e/ea s-l 0heme, 1i0nd: L;rea0uvioase ;rinte Serafime, roa4-te /entru noiPO7

2 . E = i s t s a u n u 0 h i n u r i l e i a d u l u i N $ % A!storisirea lui #. -. MotovilovB #. -. Motovilov, des/re 0are a fost vor5a mai sus, ro5ul lui Serafim, 0um .i /l0ea lui s se numeas0, un om 0u inim 0urat :i 0redin2 fier5inte, du/ 0e s-a vinde0at /rin ru40iunile ;rintelui Serafim de o 4rea suferin2, :i du/ 0e s-a .nvredni0it s vad 0u /ro/rii lui o0hi strluminarea 0hi/ului 5inef0torului su, 0u lumina ta5ori0 a harului Sfntului Duh, s-a hotrt 0a, .n amintirea ;rintelui Serafim, s /le0e el .nsu:i la lo0ul de na:tere al marelui stare2, .n MursE, /entru a aduna unele date din 0o/ilria :i tinere2ea lui :i s 0er0ete1e Mnstirea Mievo-3lorensE[. -0east /le0are a avut foarte 4rele urmri /entru #. -. Motovilov, .ntru0t, 0u voia lui Dumne1eu, el s-a .m5olnvit, devenind vi0tima vr9ma:ului, 0are s-a r15unat 0um/lit asu/ra lui /entru fa/tul 0 a slu9it la /roslvirea /l0utului lui Dumne1eu Serafim. .m/re9urrile .n 0are a avut lo0 .m5olnvirea lui Motovilov :i 0are lmures0 .n0e/uturile ei, sunt urmtoarele: 8dat, .ntr-o 0onvor5ire mai .ndelun4at 0u ;rea0uviosul Serafim, a venit vor5a :i des/re ata0urile /e 0are vr9ma:ul diavol le d asu/ra oamenilor. Motovilov, 0are avusese o 0re:tere lumeas0, n-a /re4etat, desi4ur, s se .ndoias0 de e=isten2a adevrat a /uterilor rele. -tun0i ;rea0uviosul i-a destinuit lu/ta 4roa1ni0 /e 0are a avut-o .m/otriva

97
Du/ revista ruseas0 $ravoslavnaia ,oii, ian. $33I tradu0ere de ;r. #. >rosu Amanus0risB. Harpats2aia

demonilor tim/ de o mie de 1ile :i o mie de no/2i. Ji, /rin /uterea 0uvntului su, 0a :i /rin autoritatea sfin2eniei sale, .n 0are nu mai .n0/ea ni0i o urm de .ndoial, -a 0onvins /e Motovilov de e=isten2a demonilor, 0are se arat, nu numai .n felurite nlu0iri sau vise, 0i 0hiar aievea, .n 0ea mai 0rud .nf2i:are v1ut 0u o0hii tru/e:ti. -/rins 0um era din fire, Motovilov s-a .nsufle2it .n a:a msur de /ovestirea stare2ului, .n0t a stri4at din adn0ul sufletului: L;rinte, am mare dorin2 s m lu/t 0u dra0iiPO ;rintele Serafim, um/lndu-se de s/aim, -a .ntreru/t, 1i0nd: L(e-i 0u dumneata, 5u0uria meaN .2i dai seama 0e vor5e:tiN Da0 ai :ti 0 0el mai mi0 dintre demoni este .n stare s rstoarne tot /mntul numai 0u o sin4ur un4hie A.n msura .n 0are .i .n4duie Dumne1euB, atun0i nu te-ai mai a/u0a s te lu/2i 0u eiPO LDar dra0ii au un4hii, ;rinteNO LDei, 5u0uria mea, 5u0uria meaP (e v mai .nva2 /e voi /rofesorii /e la :0olile 0ele mariP #u :ti2i oare 0 demonii nu au un4hiiN Ei sunt 1u4rvi2i 0u 0o/ite, 0u 0oarne, 0u 0oad, /entru 0 .n0hi/uirea omeneas0 nu /oate s ns0o0eas0 0eva mai res/in4tor, mai 4ro1av de0t astfel de 0hi/uri. (0i .n adevr, ei sunt ne.n0hi/uit de res/in4tori, deoare0e .n urma 0derii lor de 5unvoie din fa2a lui Dumne1eu :i din /ri0ina .m/otrivirii lor voite la harul Duhului Sfnt, din .n4eri lumina2i au devenit demoni, att de .ntune0a2i :i de res/in4tori, .n0t este 0u ne/utin2 s fie .nf2i:a2i /rin vreo asemnare omeneas0. Ji 0u toate a0estea, este nevoie de o asemnare 0are s 0u/rind toat rutatea lor, :i atun0i sunt .nf2i:a2i ne4ri :i

ur2i. Dar, .ntru0t au fost 0rea2i 0u /uteri :i .nsu:iri de .n4eri A0are nu li s-au luat .ntru totul du/ 0dereB, ei se arat su5 .nf2i:are de oameni :i au fa2 de lume, 0a :i fa2 de tot 0e este /mntes0, o /utere neo5i:nuit, a:a .n0t, 0el mai mi0 dintre ei, du/ 0um 2i-am s/us, este .n stare s rstoarne /mntul .ntre4 numai 0u o sin4ur un4hie. Ji doar harul Sfntului Duh, 0are ni s-a dat nou 0re:tinilor ortodo0:i /entru meritele dumne1eie:ti ale Mntuitorului nostru !isus Dristos, numai El 1drni0e:te 0u desvr:ire :i nimi0e:te uneltirile :i vi0le:u4urile vr9ma:ului. -tun0i, Motovilov s-a .n4ro1it. Ji atta vreme 0t s-a aflat su5 s0utul de a/rare al ru40iunilor ;rintelui Serafim, el a /utut s nu se team de rutatea satani0. Dar a0east /rovo0are .ndr1nea2 :i 0hiar neso0otit, 0u .n4duin2a lui Dumne1eu, n-a rmas fr urmri. (nd Motovilov, du/ adormirea ;rintelui Serafim, a /le0at 0u trsura la MursE, n-a /utut aduna de0t /u2ine :tiri des/re 0o/ilria :i tinere2ea ;rintelui Serafim. @udele mai a/ro/iate nu .:i mai aminteau de el .n0 de /e 0nd era tnrI unele din ele muriser, iar altele s/uneau 0 l-au uitat. (hiar 0asa .n 0are s-a ns0ut 0o/ilul ;rohor era distrus :i .n lo0ul ei se ridi0aser alte 0ldiri. +otu:i, s-a 4sit un un0he:, 0are era 0am de a0eea:i vrst 0u ;rintele Serafim :i 0are a dat lui Motovilov unele informa2ii 0are au fost tre0ute du/ a0eea .n toate 0r2ile 0te s-au s0ris des/re via2a ;rintelui Serafim. -:a 0 a0east 0ltorie la MursE :i rmnerea a0olo a fost .n0ununat 0u un oare0are su00es, 00i vi9elia /otrivni0ului nu s-a de1ln2uit asu/ra lui Motovilov de0t la .ntoar0erea s/re Vorone9.

30ndu-se noa/te, Motovilov a fost nevoit s rmn /entru 41duire la una din sta2iile de /o:t, 0are se afla /e drumul dintre MursE :i Vorone9. 3iind sin4ur .n 0asa de oas/e2i, :i-a s0os din 0ufr manus0risele sale :i a .n0e/ut s le des0ifre1e la lumina sla5 a unei lm/i 0are a5ia /l/ia .ntr-o odaie lar4. (ele dinti .nsemnri 0are i-au 01ut su5 o0hi vor5eau des/re vinde0area unei femei de neam no5il, Era/Ein, la si0riul Sfntului Mitrofan de la Vorone9. 6.n a0el moment m-am 4ndit, s0ria Motovilov, 0um este 0u /utin2 0a o 0re:tin ortodo=, 0are se .m/rt:e:te 0u ;rea0uratele :i de via2 f0toarele +aine ale lui Dristos, s mai /oat fi st/nit de duhul 0el ru al diavolului :i .n0 un tim/ a:a de .ndelun4at de trei1e0i :i mai 5ine de aniN Ji am 1is: LE o /rostieP #u se /oate una 0a astaP -: vrea s vd 0um ar .ndr1ni ne0uratul s se 0ui5reas0 .nluntrul meu, da0 m-a: .m/rt:i 0t se /oate de des 0u +ru/ul :i Sn4ele Domnului DristosPO .n a0eea:i 0li/, un nor .nfri0o:at, re0e 0a 4hea2a :i 0u miros nes/us de urt -a .n0on9urat :i a .n0e/ut s se stre0oare /rin 4ura lui .n0his, 0u toate 0 el se o/unea din rs/uteri, 15tndu-se .n s/asme. Ji .n 0iuda tuturor 1vr0olirilor nenoro0itului Motovilov, .n 0iuda tuturor .n0er0rilor lui dis/erate de a se a/ra .m/otriva norului de 4hea2 :i .m/otriva /uterii de 0are se vedea .m/resurat, norul /uturos a intrat .n .ntre4ime .nluntrul lui, fr s 2in seama de sfor2rile lui mai /resus de om. ! se /rea 0 minile .i sunt /arali1ate :i nu era .n stare s fa0 Semnul (ru0ii, iar mintea fiindu-i .n0remenit de s/aim, nu-:i /utea aminti de numele Domnului

nostru !isus Dristos. Se svr:ise 0eva de14usttor :i 4roa1ni0, :i /entru Motovilov a .n0e/ut /erioada 0elor mai 0um/lite mun0i. (hinurile /e 0are le-a suferit el atun0i au fost des0rise astfel .n .nsemnrile f0ute 0u /ro/ria sa mn: 6Domnul m-a .nvredni0it s 0unos0 /rin /ro/rie e=/erien2, .n de/lin tre1vie a tru/ului :i a sufletului, nu .n stare de vis ori de nlu0ire, trei din mun0ile iadului. ;rima a fost fo0ul 0el nestins Anematerialni0B, 0are nu se /oate stin4e /rin nimi0 alt0eva, de0t /rin harul Sfntului Duh. -0est 0hin a durat trei 1ile :i trei no/2i, .n tim/ul 0rora sim2eam 0um m mistuie fl0rile :i 0um, 0u toate a0estea, nu ard de tot. De 1e0e ori, iar altdat de :a/tes/re1e0e ori .n 0urs de o 1i :i o noa/te :ter4eam de /e 0or/ul meu un fel de funin4ine 0a de 4heen, /e 0are ori0ine o /utea vedea. Ji a0este mun0i n-au 0ontenit, de0t du/ 0e m-am s/ovedit :i m-am .m/rt:it 0u Sfintele +aine, /rin ru40iunile -rhie/is0o/ului -ntonie :i /rin e0teniile de .nsnto:ire /e 0are a0est vldi0 le-a rnduit la <% de 5iseri0i :i mnstiri din Vorone9, /entru vinde0area ro5ului lui Dumne1eu #i0olae. - doua mun0 a durat dou 1ile :i dou no/2i. -0esta a fost 0hinul tartarului 0elui ne.m5ln1it al 4heenei, 0are .mi 54ase atta r0eal .n oase, .n0t fo0ul nu numai 0 nu m ardea, dar ni0i nu m /utea .n0l1i. Du/ dorin2a /ersonal a !.;.S. -ntonie de Vorone9, am 2inut mna tim/ de o 9umtate de or asu/ra unei lumnri a/rinse :i 0u toate 0 mna s-a afumat 0u desvr:ire, totu:i nu s-a .n0l1it delo0. -0east /ro5 0are a fost verifi0at de mai mul2i

martori, eu am s0ris-o /e o 0oal de hrtie, /e 0are a/oi am semnat-o, a/li0nd totodat /e ea :i mna mea /lin de funin4inea lumnrii. -0este 0hinuri nu mi se u:urau /rin Sfnta .m/rt:anie. +ru/ul :i Sn4ele Domnului .mi ddeau numai /utin2a s mnn0, s 5eau :i s dorm /u2in. Dar da0 a0este dou mun0i erau 0u /utin2 de v1ut /entru ori0ine, al treilea 0hin de 4heen, de:i a fost de mai s0urt durat, 00i n-a 2inut de0t 3? de ore, a fost .n4ro1itor, iar suferin2ele mele erau de nedes0ris :i de ne/truns 0u mintea omeneas0. M mir eu sin4ur 0um de am mai /utut s rmn .n via2. Ji de a0esta am s0/at tot /rin s/ovedanie :i .m/rt:ire 0u Sfintele +aine ale Domnului. De data a0easta m-a .m/rt:it .nsu:i -rhie/is0o/ul -ntonie, 0u /ro/riile sale mini. -0est 0hin a fost /ri0inuit de viermele 0el neadormit al 4heenei, /e 0are nu -a /utut vedea nimeni, afar de mine :i de -rhie/is0o/ul -ntonie. Eu .ns am fost 0o/le:it /este tot de a0est vierme att de ru, 0are se tra /rin toate mdularele mele :i-mi rodea .ntr-un 0hi/ nes/us de .n4ro1itor toate mruntaiele dinluntrul meu, ie:ind 0nd /e 4ur, 0nd /e ure0hi, ori /rin nas, :i a/oi .ntor0ndu-se iar:i .nluntru. Dumne1eu mi-a dat /utere asu/ra lui, a:a .n0t /uteam s-l iau .n mn :i s-l .ntind. Eu de0lar toate a0estea de nevoie, 00i nu .n 1adar mi s-a dat mie de sus 0a s .n0er0 toate a0estea, 0i 0a s nu mai /oat 4ndi 0ineva 0 eu .ndr1nes0 s 0hem numele lui Dumne1eu .n de:ert. #uP .n 1iua .nfri0o:atei Yude02i a Domnului, .nsu:i El, Dumne1eu, a9utorul :i a0o/eritorul meu, va mrturisi 0 eu n-am min2it

.m/otriva Hui :i .m/otriva /roviden2ei Sale dumne1eie:tiP7 (urnd du/ a0east .n0er0are 4roa1ni0 :i ne/truns de mintea omului, Motovilov a v1ut .ntr-o vedenie /e iu5itul su .ndrumtor :i o0rotitor, /e ;rintele Serafim, 0are -a mn4iat :i i-a f4duit 0 va /rimi vinde0are desvr:it a5ia atun0i 0nd se vor des0o/eri moa:tele Sfntului +ihon din KadonsE, iar /n atun0i demonul 0are s-a 0ui5rit .n el va 0ontinua s-l 0hinuias0, dar nu 0u atta 0ru1ime. .ntr-adevr, a0east f4duin2 s-a .m/linit du/ trei1e0i :i mai 5ine de ani, 0nd a:te/tarea lui Motovilov a luat sfr:it :i, du/ marea lui 0redin2, s-a vinde0at. .n 1iua 0nd s-au des0o/erit moa:tele Sfntului +ihon de KadonsE A &? B, Motovilov sta .n fa2a Sfntului altar :i se ru4a /ln4nd 0u amar 0 Domnul nu-i trimite vinde0area, /e 0are sufletul lui ne09it o a:te/ta de atta vreme, /otrivit (u f4duin2a ;rea0uviosului Serafim de Sarov. Ji iat 0 .n tim/ 0e se 0nta Deruvi0ul, el :i-a ridi0at o0hii .n sus :i a v1ut /e Sfntul +ihon 0are -a 5ine0uvntat :i a/oi s-a f0ut nev1ut. Du/ a0eea Motovilov s-a vinde0at 0u desvr:ire. 3. Des/re Dumne1eu 6Dumne1eu este fo0 ar1tor 0are .n0l1e:te inima .m/reun 0u .ntre4 luntrul omului. Ji astfel, de vom sim2i .n inima noastr r0eal, 0are este de la diavol, 00i diavolul este li/sit de 0ldur, atun0i s 0hemm /e Domnul :i El, venind, va .n0l1i din nou inimile noastre 0u dra4ostea Hui 0ea desvr:it, nu numai fa2 de El, 0i :i fa2 de a/roa/ele nostru. .n

felul a0esta, r0eala urtorului de 5ine va fi i14onit din /rea9ma a0estei 0lduri... Des/re lu0rurile lui Dumne1eu nu se 0uvine a 4ri du/ 0e ne-am um/lut de sa2iul mn0rii, deoare0e 0u /nte0ele /lin nu se vor vedea tainele lui Dumne1eu...7. <. Des/re dra4ostea fa2 de Dumne1eu 6(el 0e :i-a do5ndit dra4ostea 0ea desvr:it trie:te .n lumea a0easta .n a:a fel 0a :i 0um n-ar tri. (0i unul 0a a0esta se so0ote:te /e sine strin /entru toate 0ele v1ute, a:te/tnd 0u ner5dare /e 0ele nev1ute... El s-a s0him5at .ntre4 .n dra4oste fa2 de Dumne1eu :i a dat uitrii ori0e alt dra4oste... Sufletul 0el /lin de dra4ostea lui Dumne1eu, la vremea ie:irii din tru/, nu se va .nfri0o:a de st/nitorul 0el ru din v1duh, 0i se va .nl2a .nso2it de .n4eri, .nto0mai 0um ar tre0e dintr-o 2ar strin, .n /atria sa...7 '. Des/re fri0a de Dumne1eu 68mul 0are a luat asu/ra sa de 5unvoie .nsr0inarea 0ea 4rea de a str5ate 0alea 0ea strmt a /1irii inimii, tre5uie, .nainte de toate, s ai5 fri0a de Dumne1eu, 0are este .n0e/utul .n2ele/0iunii. .n mintea lui tre5uie s fie ne0ontenit .nti/rite a0este 0uvinte /rooro0e:ti: 4lu&ii "omnului cu !ric i v bucurai Lui cu cutremur A;s. 2, B. El tre5uie s str5at a0east 0ale 0u 0ea mai mare luare aminte :i 0u res/e0t fa2 de tot 0e este sfnt, iar nu 0u ne/sare. -ltfel tre5uie s se team,

0a nu 0umva s atra4 asu/ra lui a0ea hotrre dumne1eias0: +lestemat este omul care !ace lucrul "omnului cu neb'are de seam A!er. <&, 0B. De a0eea este de tre5uin2 ai0i 0u0erni0ia 0hi51uit, 00i mare :i .ntins este a0est noian de ne/truns, inima, 0u 4ndurile :i /oftele ei, /e 0are tre5uie s-o 0ur2im 0u mult 54are de seam: #colo sunt&ivini, crora nu este numr, adi0 multe 4nduri de:arte, strm5e :i ne0urate, semin2e ale duhurilor rele. .n s0urt 4rind, .nf2i:rile fri0ii de Dumne1eu sunt dou: da0 vrei s fa0i rul, atun0i teme-te de Domnul :i nufa0e. !ar da0 vrei s fa0i 5inele, atun0i teme-te de Domnul :i svr:e:te- 7. ?. Des/re taina Sfintei +reimi 6(a s ne /utem .ndre/ta /rivirile min2ii 0tre ;reasfnta +reime, tre5uie nea/rat s ru4m /entru a0easta /e Marele Vasilie, /e >ri4orie (uvnttorul de Dumne1eu :i /e !oan >ur de -ur, 0are au .nv2at des/re Sfnta +reime :i a 0ror mi9lo0ire /oate s adu0 asu/ra omului 5ine0uvntarea ;reasfintei +reimi. !ar a:a sin4uri, fr a9utorul nimnui, tre5uie s ne ferim :i de a .n0er0a m0ar s /rivim7. %. Des/re 0au1ele venirii lui Dristos .n lume 6(au1ele venirii lui Dristos, 3iul lui Dumne1eu, .n lume sunt a0estea: . Dra4ostea Hui fa2 de neamul omenes0: 00i aa de mult a iubit "umnezeu lumea, nct i pe -iul 4u Cel 1nul 5scut L-a dat A!oan 3, ?B.

2.-du0erea din nou a omului 01ut la vredni0ia 0hi/ului :i asemnrii 0u Dumne1eu, 0um 0nt :i Sfnta "iseri0: L;e 0el 01ut /entru neas0ultare, 0are era du/ 0hi/ul lui Dumne1eu :i 0are s-a f0ut 0u totul .ntru stri00iune, 01nd din 0ea mai 5un via2 dumne1eias0, iar:i .l .nnoie:te .n2ele/tul KiditorO A(anonul !, /esna !, la #a:terea DomnuluiB. 3.Mntuirea sufletelor omene:ti: 5-a trimis "umnezeu pe -iul 4u n lume ca s &udece lumea, ci ca s mntuiasc lumea prin l A!oan 3, %B. -stfel, noi, urmnd :i 2innd seama de s0o/urile @s0um/rtorului nostru !isus Dristos, tre5uie s .ndre/tm 0ursul vie2ii noastre du/ dumne1eias0a Hui .nv2tur, 0a /rin a0easta s do5ndim toate a0ele 5unuri /entru 0are El a venit, dim/reun 0u mntuirea sufletelor noastre...7. &. Des/re nde9de 6+o2i 0ei 0e au nde9de tare .n Dumne1eu se .nal2 0tre El :i se luminea1 0u strlu0irea luminii Sale 0elei ve:ni0e. Da0 omul, din dra4oste fa2 de Dumne1eu :i /entru lu0rarea fa/tei 5une, nu are o 4ri9 /rea mare fa2 de sine, atun0i o astfel de nde9de este adevrat :i .n2elea/t. Dar da0 omul .:i /une toat nde9dea numai .n lu0rurile sale, iar la Dumne1eu alear4 numai atun0i 0nd se vede .m/resurat de ni:te nenoro0iri nea:te/tate, :i el, ne4sind .n /ro/riile sale /uteri mi9loa0e .ndestultoare /entru a le .nltura, .n0e/e s se .ndre/te1e 0tre a9utorul lui Dumne1eu, atun0i o astfel de aler4are nu 0u/rinde .n

3%'

sine o nde9de adevrat, 0i de:art :i am4itoare, 0a una 0e nu este i1vort din 0redin2, 0i din fri0. -devrata nde9de 0aut numai la .m/r2ia lui Dumne1eu :i este .n0redin2at 0 toate 0ele /mnte:ti i se vor da, fr .ndoial... Ji inima omului nu /oate s ai5 /a0e, /n 0nd nu do5nde:te a0east nde9de. Ea este a0eea 0areum/le de /a0e :i toarn .n sufletul lui 5u0urie. Ea sin4ur .l .m/a0 de/lin :i .i adu0e lini:te .nluntrul su. Des/re a0east nde9de a s/us 4ura /reasfnt a Mntuitorului: %enii la 3ine toi cei ostenii i mpovrai i u v voi odi*ni pe voi AMatei , 2&B, adi0, nd9dui2i .ntru Mine :i v ve2i mn4ia .n ostenelile voastre :i a:a v ve2i i15vi de fri0...7. $. Des/re /strarea adevrurilor 0unos0ute 6#u tre5uie s-2i des0hi1i inima ta ni0iodat fr tre5uin2. Dintr-o mie, nu :tii de se va /utea 4si m0ar unul, 0are ar fi .n stare s /stre1e taina ta. Ji 0nd noi .n:ine nu o vom /utea /stra .n sufletul nostru, 0um /utem nd9dui 0 ea ar /utea fi /strat de al2iiN (u omul sim/lu tre5uie s vor5e:ti des/re lu0rurile omene:ti, iar 0u omul 5o4at .n .n2ele/0iune duhovni0eas0 tre5uie s 4rie:ti des/re 0ele 0ere:ti. 8amenii /lini de .n2ele/0iune duhovni0eas0 9ude0 felul de a fi al unui om oare0are du/ Sfnta S0ri/tur, 0utnd s se .n0redin2e1e da0 s/usele lui sunt du/ voia lui Dumne1eu. Ji numai du/ a0eea .:i dau o /rere sau alta des/re el.

3%?

(nd se .ntm/l s fii .n lume, .n mi9lo0ul unui 4ru/ de oameni, nu tre5uie s vor5e:ti des/re lu0rurile sufletului, mai ales da0 .ntre ei nu o5servi ni0i o dorin2 de a as0ulta asemenea lu0ruri. .n a0est 0a1, tre5uie urmat .nv2tura Sfntului Dionisie -reo/a4itul, 0are s/une: L(el 0e s-a .ndumne1eit /e sine /rin 0unoa:terea lu0rurilor dumne1eie:ti, :i as0unde .n tain sfnta .n2ele/0iune .n fa2a norodului 0elui neluminat, s :i-o /stre1e 0a /e una 0e ar fi asemenea 0u a lor, 00i nu este 5ine, 0um 1i0e :i S0ri/tura, s arun0i mr4ritarele 0ele .n2ele4toare .naintea /or0ilor, 00i a0elea sunt o /odoa5 0urat, luminat :i de mare /re2O. ;entru a0easta tre5uie s as0un1i .ntru tine, 0u toat luarea aminte, 0omoara darurilor. -ltfel le vei /ierde :i nu le vei mai 4si. !ar 0nd nevoia va 0ere sau 0nd va veni vor5a :i de lu0ruri duhovni0e:ti, atun0i tre5uie s-2i des0hi1i 4ura :i s 4rie:ti des0his /entru slava lui Dumne1eu, du/ 0uvntul 0are 1i0e: L(0i 0alea este a0um des0his...O7 0. Des/re de1nde9de 6Du/ 0um Domnul Se .ntristea1 0nd vede /rime9duit mntuirea sufletelor noastre, tot a:a u0i4torul de oameni diavol se mhne:te 0nd vede /e om venindu-:i .ntru sine :i .ntor0ndu-se de la /0at. De a0eea, mult sr4uin2 /une el s du0 /e /0tos la de1nde9de. !uda, vn1torul, a fost la: :i ne.n0er0at .n lu/t :i de a0eea vr9ma:ul v1ndu-i des0ura9area, s-a n/ustit asu/ra lui :i -a silit s se s/n1ure. Dar ;etru - /iatra 0ea tare - 0nd a 01ut

3%%

.n /0atul 0el .nfri0o:at Aal le/drii de DomnulB, 0a unul 0e era .n0er0at .n lu/te, nu s-a des0ura9at :i nu :i-a /ierdut 0um/tul, 0i a vrsat la0rimi amare din inim 1dro5it :i vr9ma:ul, v1nd la0rimile lui, :i-a sim2it /rivirea ars 0a de fo0 :i a fu4it de/arte de el, 4emnd de durere. +ot a:a .nva2 :i ;rea0uviosul -ntioh, 1i0nd: LDe se va a5ate /este noi de1nde9dea, s nu ne su/unem ei, 0i, .ntrindu-ne :i .n4rdindu-ne 0u lumina 0redin2ei, 0u mare 5r52ie s s/unem duhului 0elui vi0lean: 6(e este nou :i 2ie, .nstrinatule de Dumne1eu, 01utule din 0er :i ro5ule vi0leanN +u nu vei reu:i s ne fa0i nimi0. Dristos, 3iul lui Dumne1eu are /utere :i asu/ra noastr :i asu/ra tuturorI iar tu, /ierdutule, de/rtea1-te de la noiP7O .ntrarma2i 0u Sfnta Hui (ru0e vom 1dro5i 0a/ul lui de :ar/e...7. . Des/re ru40iune 6(ei 0e s-au hotrt s slu9eas0 .ntru adevr Domnului Dumne1eu, tre5uie s se .ndeletni0eas0 ne.n0etat 0u /omenirea de Dumne1eu, adi0 s se roa4e ne.n0etat 0tre Domnul !isus Dristos, 1i0nd 0u mintea fr .n0etare: LDoamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosulPO !ar .n orele de du/-amia1, a0east ru40iune se /oate 1i0e astfel: LDoamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, /entru ru40iunile Mai0ii +ale, miluie:te-m /e mine /0tosulPO Sau /o2i s 0hemi :i dire0t /e ;rea0urata 3e0ioar Maria, 1i0nd: L;reasfnt #s0toare de Dumne1eu, miluie:te-m /e mine /0tosulPO Sau /o2i s s/ui de asemeni :i 0ntarea

3%&

.n4ereas0: L#s0toare de Dumne1eu, 3e0ioar, 5u0ur-te...O. ;rin astfel de .ndeletni0iri /1indu-te de rs/ndirea 0u4etelor :i /strnd 0on:tiin2a /0ii, /o2i s te a/ro/ii de Dumne1eu :i s te une:ti 0u El. (0i, du/ 0uvntul lui !saa0 Jirul, fr ne.n0etat ru40iune, nu ne /utem a/ro/ia de Dumne1eu A0uvntul ?$B. !ar 0hi/ul ru40iunii -a rnduit foarte 5ine Sfntul Simeon #oul +eolo4 A-ilocalia, voi. V!B .n 0uvntul des/re 0ele trei 0hi/uri ale ru40iunii. !ar vredni0ia ei a .nf2i:at-o 5ine Sfntul !oan >ur de -ur, 1i0nd: L;uterni0 este arma ru40iuniiI ea este 0omoar nefurat, 5o42ie ne0heltuit, liman ne.nviforat, /ri0inuitoare a lini:tii, rd0in, i1vor :i mam a multe 5unt2iO. De folos este 0a .n 5iseri0 la ru40iune s-2i o/re:ti /rivirea o0hilor tru/e:ti de la 0ele dim/re9ur :i s te aduni 0u aten2ie la mi:0area dinluntruI iar o0hii tru/ului s-i des0hi1i doar atun0i 0nd e:ti mhnit sau 0nd te .n4reuia1 somnul :i te a/lea0 s/re dormitare. -tun0i tre5uie s .ndre/te1i o0hii 0tre i0oane :i 0tre lumnrile 0e ard .n fa2a lor. !ar da0 .n tim/ul ru40iunii 2i se va .ntm/la s fii furat de minte .ntru r/irea 0u4etelor, atun0i tre5uie s te smere:ti .naintea Domnului Dumne1eu :i s-! 0eri iertare, 1i0nd: L-m 4re:it, Doamne, 0u 0uvntul, 0u lu0rul :i 0u 4ndul :i 0u toate sim2irile meleO. De a0eea, tre5uie s te ro4i tot tim/ul, 0a s te o5i:nuie:ti a nu 0dea /rad rs/ndirii 4ndurilor, fiind0 /rin a0easta se a5ate sufletul de la /omenirea de Dumne1eu :i se .nstrinea1 de iu5irea Sa, /rin lu0rarea diavolului, 0um 1i0e Sfntul Ma0arie: L+oat

3%$

sr4uin2a /i1ma:ului nostru a0easta este, 0a s .ntoar0 4ndul nostru de la /omenirea 0ea 0ontinu a lui Dumne1eu, de la fri0a :i de la dra4ostea fa2 de ElO. (nd .ns mintea :i inima vor fi unite .n ru40iune 0u 0u4etele sufletului ners/ndite, atun0i inima se va .n0l1i 0u 0ldura duhovni0eas0, .ntru 0are strlu0e:te lumina lui Dristos, um/lnd de /a0e :i de 5u0urie toat fiin2a luntri0 a omului. ;entru toate a0estea suntem datori s mul2umim Domnului :i a:a s ne .n0redin2m /e noi .n:ine voii Sale /reasfinte. +re5uie de asemeni s /unem .naintea Hui toate 4ndurile noastre, 0uvintele :i fa/tele :i s ne strduim 0a toate s slu9eas0 numai 5unei /l0erii Sale...7. 2. Des/re la0rimi 6+o2i sfin2ii :i 0lu4rii 0are s-au le/dat de lume /entru .m/r2ia lui Dumne1eu, au /lns .n toat via2a lor, .ntru a:te/tarea ve:ni0ei mn4ieri, du/ f4duin2a Mntuitorului: -ericii cei ce pln', c aceia se vor mn'ia) +ot a:a tre5uie s /ln4em :i noi /entru iertarea /0atelor noastre. Ha a0easta s ne .ndu/le0e :i 0uvintele /urttorului de /orfir A.m/ratul DavidB: 1mblnd mer'eau i pln'eau, aruncnd seminele lor8 venind ns, vor veni adunnd cu bucurie mnunc*ile lor A;s. 2', ?B, /re0um :i 0uvintele Sfntului !saa0 Jirul: L(u la0rimile o0hilor ti ud-2i o5ra9ii, 0a s odihneas0 /este tine Duhul lui Dumne1eu :i s te s/ele de .ntin0iunea urii taleO. Ji mai de/arte: LMilostive:te /e Dumne1eu /rin la0rimile tale, 0a s vin la tineO.

3&0

(nd /ln4em .n ru40iune :i tot a0olo ameste0m :i rsul, atun0i s :tii 0 a0est lu0ru este din vi0le:u4ul diavoles0. Sunt 4reu de /ri0e/ut lu0rrile 0ele taini0e :i su52iri AfineB ale vr9ma:ului nostru. @a1ele soarelui dre/t2ii, Dristos Dumne1eu, luminea1 .ns inima 0elui 0e vars la0rimi de umilin2...7. 3. Des/re 5oli 6+ru/ul este ro5, iar sufletul .m/rat. De a0eea, 0nd tru/ul se istove:te de suferin2e, a0easta se fa0e din milostivirea lui Dumne1eu, 0a sufletul s .m/r2eas0 nestin4herit. (0i din 5oli sl5es0 /atimile :i omul .:i vine .ntru sine. Dar :i .nsu:i 5oala tru/eas0 se na:te din /atimi, uneori. De a0eea, .n asemenea 0a1, ridi0 /0atul :i 5oala va .n0eta. (0i ele se nas0 .n tru/ul nostru din /0at, 0um .ntre:te Sfntul Vasile 0el Mare: LDe unde sunt 5olileN De unde stri00iunile tru/e:tiN Dumne1eu a 0reat tru/ul, dar nu :i 5oalaI a 0reat sufletul, dar nu :i /0atul. (e este mai de folos :i de tre5uin2 de0t toateN Desi4ur, unirea 0u Dumne1eu :i trirea .m/reun 0u El /rin mi9lo0irea iu5irii. Dar /ier1nd a0east iu5ire, noi 0dem din harul lui Dumne1eu, iar 01nd ne su/unem la felurite :i nenumrate suferin2e. (ine .ndur suferin2a 0u r5dare :i 0u mul2umire, a0eluia ea i se fa0e .n lo0ul marilor osteneli tru/e:ti :i 0hiar mai mult...7. <. Des/re slava de:art )n frate a vrut odat s /i0te1e 0hi/ul ;rintelui Serafim, dar el n-a vrut, 1i0nd: 6(ine sunt eu,

3&

srmanul, 0a s-2i dau voie s /i0te1i 0hi/ul meuN Se /i0tea1 0ele trei fe2e ale lui Dumne1eu :i 0hi/urile sfin2ilor. Dar noi, /0to:ii, meritm oare atta, 0a s se /i0te1e 0hi/ul nostruN7 !ar 0nd fratele a 0ontinuat s-l roa4e, 1i0nd 0 sunt mul2i 0are dores0 a0est lu0ru din rvn 0urat, atun0i stare2ul a rs/uns hotrt: 6#oi suntem datori 0a totdeauna :i .n toate .m/re9urrile s .nlturm /ri0inile slavei de:arte, 0hiar de la .n0e/ut7. '. Des/re milostenie 6+re5uie s fim milostivi fa2 de 0ei sra0i :i 0ltori. Des/re a0easta mult au .nv2at marii lumintori :i ;rin2i ai "iseri0ii. !ar noi suntem datori s ne strduim din toate /uterile s mer4em /e urmele lor :i s .m/linim a0est 0uvnt al lui Dumne1eu: -ii milostivi, precum i (atl vostru Cel din ceruri, milostiv este AHu0a ?, 3?B :i iar:i: 3il voiesc, iar nu &ert! AMat. $, 3B. (ei .n2ele/2i iau seama la a0este mntuitoare 0uvinte, iar 0ei ne.n2ele/2i le tre0 0u vederea. Ji de a0eea s-a s/us: Cel ce seamn cu scumptate, cu scumptate va i secera8 iar cel ce seamn ntru binecuvntare, ntru binecuvntare va i secera A!! (or. $, ?B. E=em/lul lui ;etru Vame:ul$&, 0are /entru o 5u0at de /ine dat unui sra0 a /rimit iertare /entru toate /0atele lui, lu0ru /entru 0are a :i fost .n0redin2at .n vedenie, s ne .ndu/le0e :i /e noi a fi milostivi fa2 de a/roa/ele nostru, :tiind 0 :i milostenia 0ea mi0 a9ut la 0:ti4area .m/r2iei lui Dumne1eu.

98
3&2

Ve1i %ieile 4!inilor pe luna septembrie, 1iua 22.

Milostenia s o fa0em 0u 5un stare sufleteas0, du/ .nv2tura Sfntului !saa0 Jirul: L!ar 0nd dai 0eva 0elui li/sit, darul tu s fie .nso2it de veselia fe2ei tale :i /rin 0uvinte 5une s mn4i .ntristarea luiO. Deoare0e milostenia /oate slu9i 0a mi9lo0 /entru do5ndirea Sfntului Duh, numai atun0i 0nd se fa0e .n numele lui !isus Dristos Ade:i .n toate 0a1urile rmne o fa/t 5unB. -tun0i 5una stare sufleteas0, vor5ele 0ele 5une, veselia fe2ei, tre5uie s fie so0otite 0a semne v1ute, 0um 0 milostenia ta se fa0e .n numele lui !isus Dristos...7. ?. Des/re datoria :i iu5irea fa2 de a/roa/ele 6(u a/roa/ele nostru tre5uie s ne /urtm /rietene:te, silindu-ne 0a s nu.ntristm ni0i m0ar 0u /rivirea. (nd noi ne .ntoar0em de 0tre un om sau .l .ntristm, atun0i /ar0 ni s-ar /une o /iatr /e inim. Duhul omului tul5urat sau mhnit tre5uie s ne sr4uim amn4ia 0u vor5e 5une, i1vorte din iu5ire. ;e fratele 0are a 4re:it, a0o/er- , 0um .nva2 Sfntul !saa0 Jirul A0uv. &$B: L.ntinde rasa ta /este 0el 0e a 4re:it :i a0o/er- O A00i :i Dumne1eu .2i a0o/er 2ie /0atele, .n msura .n 0are :tii :i tu s a0o/eri /0atele a/roa/elui :i virtu2ile tale - s/une .n -ilocalie/) #oi to2i avem nevoie de milostivirea lui Dumne1eu, 0um 0nt "iseri0a: L( de nu ar fi fost Domnul .ntru noi, 0ine ar fi .n stare a se /1i .ntre4 de vr9ma:ul, /re0um :i de u0i4a:ul de omNO

3&3

.n le4turile noastre /e 0are le avem 0u a/roa/ele, tre5uie s fim 0ura2i :i 0tre to2i deo/otriv, att 0u 0uvntul, 0t :i 0u 4ndul, altfel ne tre0em via2a fr folos. ;e a/roa/ele tre5uie s-l iu5im nu mai /u2in de0t /e noi .n:ine, /re0um s/une /orun0a Domnului: 4 iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui AHu0a 0, 2%B. #umai s fim 0u luare aminte, 0a nu 0umva iu5irea de a/roa/ele, ie:ind din hotarele 0um/trii, s ne a5at de la .m/linirea /orun0ii de 0/etenie, adi0 de la iu5irea de Dumne1eu, 0um .nva2 des/re a0easta Domnul nostru !isus Dristos .n Evan4helie: Cel ce iubete pe tat sau pe mam, mai mult dect pe 3ine, nu este 3ie vrednic8 i cel ce iubete pe !iu sau pe !iic mai mult dect pe 3ine, nu este 3ie vrednic AMatei 0, 3%B. .n /rivin2a a0easta foarte 5un este so0otin2a Sfntului Dimitrie al @ostovului, 0are s/une: L-0olo se arat la omul 0re:tin dra4ostea fals fa2 de Dumne1eu, unde f/tura .n0e/e s se msoare 0u 30torul su, 0nd f/tura se 0inste:te mai mult de0t 30torul. !ar dra4ostea adevrat se arat a0olo, unde sin4ur Kiditorul este iu5it :i 0instit mai mult de0t 1idirea .ntrea4O...7. %. Des/re neosndirea a/roa/elui 6#u tre5uie s 9ude0m /e nimeni, 0hiar da0 l-am vedea 0u o0hii no:tri 4re:ind sau /etre0nd .n 0ontinu 0l0are a /orun0ilor lui Dumne1eu, du/ 0uvntul S0ri/turii 0are 1i0e: 5u &udecai ca s nu !ii &udecai AMatei %, B :i iar:i: (u cine eti de &udeci pe slu'a strin. "omnului su st sau cade i va

3&<

sta, c puternic este a-l ine pe el A@om. <, <B. (u mult mai 5ine este .ns s ne amintim totdeauna de 0uvintele -/ostolului: Cui i se pare c st, s ia aminte s nu cad A! (or. 0, 2B. 3iind0 nu se :tie 0t vom /utea rmne :i noi .n fa/ta 0ea 5un, du/ 0um s/une /rooro0ul 0el 0e s-a .nv2at din .ns:i /timirea lui: Iar eu am zis ntru !ericirea mea9 nu m voi clti n veac) "ar i-ai ntors !aa (a i m-am tulburat A;s. 2$, ?-%B. Domnul ne-a /orun0it s /urtm du:mnie numai asu/ra :ar/elui, adi0 .m/otriva a0eluia 0are dintru .n0e/ut a .n:elat /e om :i -a i14onit din lo0ul feri0irii, adi0 din rai, .m/otriva u0i4torului de oameni diavol. #e-a /orun0it de-asemenea s /urtm du:mnie :i .m/otriva madiani2ilor, adi0 .m/otriva duhurilor 0elor ne0urate ale desfrnrii, 0a :i .m/otriva tuturor fa/telor ru:inoase din 0are se nas0 .n inim 0u4ete ne0urate :i .ntinate...7. &. Des/re .n4ri9irea de suflet 68mul, .n /rivin2a vie2ii lui tru/e:ti, este asemenea unei lumnri 0are arde: du/ 0um lumnarea tre5uie s se 0onsume, tot a:a omul tre5uie s moar. Sufletul .ns e nemuritor. De a0eea :i /urtarea lui de 4ri9 tre5uie s fie mai mult /entru suflet de0t /entru tru/. Des/re a0easta :i Evan4helia s/une: Ce va !olosi omul de va dobndi toat lumea, dar i va pierde su!letul su AMar0u &, 3?BN Sfntul Vasile 0el Mare, >ri4orie "o4oslovul, !oan >ur de -ur, (hirii al -le=andriei, -m5ro1ie al

3&'

Mediolanului :i al2i mul2i Sfin2i ;rin2i, din tinere2e :i /n la adn0i 5trne2i au fost fe0iorelni0i :i a:a au murit, .n de/lin 0ur2ie. +oat via2a lor a fost .ndre/tat numai /entru .n4ri9irea de suflet, :i nu /entru tru/. -:a :i noi tre5uie s /unem toat sr4uin2a /entru suflet, iar tru/ul numai .ntru atta s-l .ntrim, 0a s /oat a9uta la lu0rarea fa/telor 5une 0e .ntres0 sufletul. !ar da0 vom :i istovi 0u ne.n2ele/2ie :i .n 0hi/ samavolni0 tru/ul nostru .n a:a fel, .n0t s se fa0 ne/utin0ios :i sufletul, atun0i o asemenea 9i4nire va fi fr 9ude0at, 0hiar da0 a0est lu0ru s-ar fa0e /entru do5ndirea virtu2ii. !ar da0 Domnul va 5inevoi 0a omul s fie .n0er0at :i .n tru/ul su 0u 5oal, atun0i tot El .i va da :i /uterea r5drii. Ji a:a tre5uie s lsm 0a 5oala s nu fie /ri0inuit de noi .n:ine, 0i s fie venit 0u slo5o1enia :i 9ude0ata lui Dumne1eu...7. $. Des/re /a0ea sufleteas0 6#imi0 nu este mai 5un /e lume de0t a0ea /a0e .ntru Dristos, .n 0are .:i 4se:te sfr:itul ori0e lu/t a duhurilor 0elor rele 0are mi:un .n v1duh :i /e /mnt. Cci nu ne este nou a lupta mpotriva trupului i a sn'elui, ci mpotriva nceptoriilor, a puterilor i a stpnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva du*urilor rutii celor de sub cer AEfes. ?, 2B. (nd omul .:i adn0e:te mintea .nluntrul su :i are lu0rare .n inima sa, este semn al unui suflet .n2ele/t. -tun0i harul lui Dumne1eu .l um5re:te :i el se afl .ntr-o stare /a:ni0, iar /rin a0easta, .ntr-o stare mai /resus de 0ele /mnte:ti. ;rintr-o astfel de
3&?

stare /a:ni0 se .n2ele4e o 0on:tiin2 .m/0at :i ridi0at din 0ele de ai0i, fiind0 mintea lui 0ontem/lea1 A/rive:teB .nluntrul ei harul Duhului Sfnt, du/ 0uvntul S0ri/turii, 0are 1i0e: 1nde este pace, acolo slluiete l) Se /oate oare s ve1i soarele 0u o0hii tru/e:ti :i s nu te 5u0uriN Dar 0u 0t mai mare va fi 5u0uria, 0nd mintea se .nvredni0e:te s vad 0u o0hiul 0el dinluntru /e Soarele dre/t2ii, DristosN -tun0i se 5u0ur, .ntru adevr, 0u o 5u0urie .n4ereas0, des/re 0are :i -/ostolul s/une: %iaa noastr este n cer A3ili/. 3, 20B. (nd 0ineva se afl .ntr-o stare /a:ni0 /rime:te rnd /e rnd, .ntru sim2ire, darurile duhovni0e:ti. Sfin2ii ;rin2i, fiind .ntr-o 0ontinu stare /a:ni0 a duhului :i aflndu-se su5 um5rirea harului lui Dumne1eu, au trit mult. (nd omul a a9uns .ntr-o lini:tire a duhului, atun0i /oate s .m/rt:eas0 :i /e al2ii din lumina sufletului su. .nainte de toate .ns, omul tre5uie s re/ete a0este 0uvinte /rooro0e:ti: 4 nu ias cuvnt deert din 'ura noastr, /re0um :i 0uvintele Domnului: -arnice, scoate mai nti brna din oc*iul tu i atunci vei vedea s scoi i paiul din oc*iul !ratelui tu) -0east /a0e a lsat-o Domnul nostru !isus Dristos 0a /e o ne.m/u2inat 0omoar de 5unt2i u0eni0ilor Si, .n /rea9ma mor2ii Sale, 1i0nd: $acea 3ea dau vou, pacea 3ea las vou) De asemeni :i -/ostolul vor5e:te des/re ea, 1i0nd: =i pacea lui "umnezeu care covrete toat mintea, s pzeasc inimile voastre i cu'etele voastre ntru Hristos Iisus A3ili/. <, %B. Ji astfel, tre5uie 0a noi, toate 4ndurile noastre, dorin2ele noastre :i fa/tele,

3&%

s le .ndre/tm numai 0tre a0est lu0ru, stri4nd .ntotdeauna .m/reun 0u "iseri0a: "oamne, "umnezeul nostru, pacea (a d-ne-o nou A!s. 2?, 2B...7. 20. Des/re /strarea /0ii suflete:ti +re5uie s ne sr4uim din toate /uterile :i .n tot 0hi/ul 0a s ne /strm /a0ea sufletului :i s nu ne tul5urm de .ntristrile venite de la al2ii. ;entru a0easta se 0uvine s ne strduim .n tot 0hi/ul a nu da drumul mniei :i a /1i 0u aten2ie mintea :i inima de la mi:0rile ne0uvioase. Ji de a0eea .ntristrile A9i4nirileB venite de la al2ii tre5uie s le r5dm 0u trie :i s ne de/rindem 0u o a:a lini:te a sufletului, 0a :i 0um 9i4nirile lor nu ne-ar /rivi /e noi, 0i /e al2ii. 8 asemenea e=er0itare /oate s adu0 /a0e inimii omene:ti :i s o s0him5e .n l0a: /entru .nsu:i Domnul, 0um 1i0e: =i vom veni la el i sla vom !ace) !ar da0 ne vine 4reu s ne st/nim :i s nu ne mniem, atun0i tre5uie 0a m0ar s ne strduim 0el /u2in a ne st/ni lim5a, du/ 0uvntul ;salmistului: 3niai-v i nu 'reii) .n asemenea 0a1, /utem lua 0a 0hi/ de /ild de urmat /e Sfntul S/iridon al +rimitundei :i /e ;rea0uviosul Efrem Jirul: Des/re 0el dinti se s/une 0, intrnd odat .n /alatul .m/rtes0, du/ dorin2a .ns:i a .m/ratului 4re0es0, unul dintre slu9itorii 0are erau .n /alat, so0otindu- 0 este un 0er:etor, a rs de el :i nu i-a dat voie s intre, iar mai /e urm -a :i lovit 0u /alma /este o5ra1. !ar Sfntul S/iridon, fr de rutate :i nemnios fiind, urmnd 0uvntul Domnului AMatei 0f. ', 3$B, a .ntors :i /artea 0ealalt.

3&&

;rea0uviosul Efrem, /e 0nd se nevoia .n /ustie, u0eni0ul su -a li/sit odat de hran .ntru a0est 0hi/: venind 0tre el 0u mn0are, din ne54are de seam a stri0at 5lidul /e 0ale. !ar ;rea0uviosul v1nd /e u0eni0 .ntristat, i-a 1is: L#u te .ntrista frate, 00i da0 hrana nu vrea s vin la noi, atun0i mer4em noi la dnsaO. Ji mer4nd a stat ln4 5lidul stri0at :i adunnd hrana de /e 9os, a mn0at-o. -:a era de li/sit de mnie. !ar felul .n 0are se /oate 5irui mnia, se /oate vedea din via2a marelui ;aisie $$I 00i a0esta a ru4at /e Domnul !isus Dristos, (are i S-a artat, 0a El s-i a9ute s s0a/e de mnie :i i-a 1is lui Domnul: LDa0 vrei s 5iruie:ti mnia .m/reun 0u iu2imea, s nu dore:ti nimi0, ni0i s ur:ti /e 0ineva, ni0i s umile:ti /e vreun frate de-al tu 0redin0iosO. (a s-2i /stre1i /a0ea sufletului tre5uie s .nde/rte1i de la tine mhnirea :i s te sile:ti a avea sufletul vesel, nu .ntristat, du/ 0uvntul .n2ele/0iunii lui !sus Sirah: ntristarea mult ucide i nu este de !olos ntru ea) (nd omul are o mare li/s .n lu0rurile 0ele de tre5uin2 /entru nevoile tru/ului, atun0i este foarte 4reu s 5iruias0 mhnirea. -sta .ns se /otrive:te numai /entru sufletele 0ele sla5e, nu :i /entru 0ele 0e :i-au /us nde9dea .n Domnul. ;entru /strarea /0ii suflete:ti, tre5uie de asemeni s fu4im .n tot 0hi/ul de 9ude0area :i osndirea a/roa/elui. ;rin neosndirea altora :i t0ere se /strea1 /a0ea sufletului. (nd omul /etre0e .ntr-o asemenea rnduial, atun0i /rime:te :i des0o/eriri dumne1eie:ti. (a s ne

!ar

3&$

$$ Ve1i %ieile 4!inilor pe luna iunie, 1iua $.

i15vim de osndire, tre5uie de asemeni s fim 0u luare aminte de sine, s nu /rimim de la nimeni 4nduri strine :i s fim fa2 de toate 0a ni:te mor2i. ;entru /strarea /0ii suflete:ti tre5uie s 0o5ori .ntru sine 0t mai des :i s .ntre5i: L)nde m aflu eu a0umNO Ji odat 0u a0easta tre5uie s te .n4ri9e:ti 0a sim2urile tru/e:ti, .ndeose5i vederea, s fie .n slu95a omului 0elui dinluntru :i s nu .ndul0eas0 sufletul 0u 0ele 0e 0ad su5 sim2uri. 3iind0 darurile 5ine0uvntate ale Duhului Sfnt le /rimes0 a0eia 0are au lu0rare luntri0 :i ve4hea1 0u struin2 asu/ra tuturor mi:0rilor din sufletele lor...7. 2 . Des/re /a1a inimii 6Se 0uvine a /1i 0u o0hi ve4hetor inima noastr de ori0e 0u4et :i .n0hi/uire ne0uvioas, du/ 0uvntul 4ritorului de /ilde: $zete inima ta mai mult dect orice, cci dintru ea se nate viaa A;ilde <, 23B. Din /1irea 0ontinu a inimii se na:te 0ur2ia luntri0, /rin 0are se /oate vedea Dumne1eu, 0um ne .n0redin2ea1 adevrul 0el ve:ni0: -ericii cei curai cu inima, c aceia vor vedea pe "umnezeu AMatei ', &B. (nd s-a turnat .n inima noastr 0eva de mare /re2, nu tre5uie s vrsm /e a0ela .n afar, de0t la o mare nevoie. 3iind0 0ele 0e s-au adunat a0olo, numai atun0i /ot s rmn fr /rime9die din /artea vr9ma:ilor v1u2i :i nev1u2i, 0nd se /strea1 .nluntrul inimii. !ar inima numai atun0i se .n0l1e:te, fiind a/rins de fo0ul Duhului lui Dumne1eu, 0nd se afl .ntru ea a/a 0ea vieI dar 0nd a0easta se vars, inima se r0e:te :i omul .n4hea2...7.

3$0

22. Des/re 0unoa:terea lu0rrilor inimii 6(nd omul /rime:te 0eva dumne1eies0, atun0i se 5u0ur .n inima saI dar 0nd /rime:te 0eva diavoles0, atun0i se tul5ur. 8 inim 0re:tin /rimind 0eva dumne1eies0, nu mai 0aut s se .n0redin2e1e /e vreo 0ale strin, 0a s se 0onvin4 da0 0eea 0e a /rimit este de la Dumne1eu, 00i /rin .ns:i a0ea lu0rare se .n0redin2ea1 0 darul su este 0eres0, deoare0e simte .ntru sine roadele lui duhovni0e:ti: dra4ostea, 5u0uria, .ndelun4a r5dare, 5lnde2ea, .nfrnarea /oftelor A0f. >al. ', 2B. !ar diavolul, 0hiar da0 s-ar s0him5a .n .n4er de lumin A!! (or. , <B, sau ar adu0e omului 4ndurile 0ele mai frumoase, inima 0re:tinului va sim2i totu:i o oare0are nelmurire, o a4ita2ie .n 4nduri :i o tul5urare .n sim2uri. E=/li0nd a0est lu0ru, Sfntul Ma0arie E4i/teanul s/une: L(hiar da0 satana ne-ar .nf2i:a :i oare0are vedenii luminoase, nu va /utea ni0ide0um s /rodu0 asu/ra sufletului nostru o lu0rare 5un, /l0ut, semn /rin 0are se :i fa0e artat rutatea lu0rului suO. Ji astfel, du/ diferitele lu0rri ale inimii :i mi:0ri ale ei, omul /oate 0unoa:te 0e este dumne1eies0 :i 0e este diavoles0, du/ 0um s0rie :i Sfntul >ri4orie Sinaitul: L(0i din lu0ru vei /utea s 0uno:ti lumina 0are strlu0e:te .n sufletul tu, da0 este de la Dumne1eu sau de la satanaO...7.

3$

23. Des/re 4nduri :i des/re mi:0rile tru/e:ti 6Da0 noi ne unim 0u 4ndurile 0ele rele aduse .n minte de diavol, atun0i ne aflm svr:ind /0atulI iar da0 ne lu/tm 0u ele :i le res/in4em, atun0i ne aflm f0nd 5inele. -0esta este L14omotul 0u4etelorO 0are nu /ot fi o/rite. Duhul 0el ne0urat are s/orire mare numai asu/ra 0elor /tima:i, iar fa2 de 0ei 0e s-au 0ur2it de /atimi, .:i de1ln2uie ata0urile numai .n /arte, sau din afar. Este oare 0u /utin2 0a omul, mai ales 0el tnr, s nu se a/rind :i s nu se tul5ure de 0u4ete tru/e:tiN Dar tre5uie s se roa4e Domnului Dumne1eu 0a s-i a9ute s stin4 s0nteia /atimilor ne0urate 0hiar de la .n0e/ut. -tun0i nu va 0re:te .n om fo0ul /atimilor...7. 2<. Des/re luarea aminte de sine 6(el 0e str5ate 0alea ostenitoare a lurii aminte de sine, nu tre5uie s dea 0re1are numai inimii sale, 0i tre5uie 0a toate 0u4etele :i fa/tele, 0a :i via2a lui .ntrea4, s o /un .n 0um/n 0u He4ea Domnului :i 0u via2a lu0rtoare a nevoitorilor evlaviei 0are au str5tut mai .nainte o asemenea 0ale anevoioas. (u astfel de mi9loa0e /o2i s s0a/i mai lesne de 0el vi0lean :i s ve1i adevrul mai 5ine. Mintea omului ve4hetor este .nto0mai 0a o santinel fi= sau 0a o stra9 neadormit a !erusalimului

3$2

0elui dinluntru. Stnd /e .nl2imea 0ontem/lrii duhovni0e:ti, ea /rive:te 0u o0hiul 0ur2iei asu/ra /uterilor 0elor /otrivni0e 0are .m/resoar :i ata0 0etatea sufletului su, du/ 0uvntul ;salmistului: =i asupra vr&mailor mei a privit oc*iul meu A;s. '3, %B. De o0hiul unuia 0a a0esta nu este as0uns diavolul 0are umbl ca un leu cutnd pe cine s n'*it A! ;etru ', &B, :i ni0i a0eia care-i ncordeaz arcul lor, ca s s'eteze ntru ntuneric pe cei drepi la inim A;s. 0, 2B. Dar to0mai /entru a0easta un astfel de om, urmnd .nv2turii dumne1eies0ului ;avel, primete toate armele lui "umnezeu ca s poat sta mpotriv n ziua cea rea AEfes. ?, 3B :i /rin a0este arme venindu-i .n a9utor :i darul lui Dumne1eu, res/in4e v1utele uneltiri :i 5iruie:te /e r15oini0ii 0ei nev1u2i. (el 0e mer4e /e a0east 0ale nu tre5uie s ia aminte la 1vonurile strine de la 0are 0a/ul se /oate um/le de 4nduri :i amintiri nefolositoare :i de:arte, 0i tre5uie s fie lutor aminte de sine. ;e a0east 0ale tre5uie s te /1e:ti .ndeose5i 0a s nu te a5a2i la lu0ruri strine, s nu 0u4e2i :i s nu vor5e:ti des/re ele, du/ 0uvntul ;salmistului: 5u va 'ri 'ura mea lucruri omeneti A;s. ?, 3B, 0i s roa4e /e Domnul: "e cele ascunse curete-m i de cele strine iart pe robul (u 0$s) &, 3- <B. 8mul tre5uie s-:i .ndre/te1e aten2ia la .n0e/utul :i la sfr:itul vie2ii sale, iar la mi9lo0, unde /oate fi feri0ire sau neferi0ire, tre5uie s fie ne/stor. (a s /o2i /stra luarea aminte tre5uie s te retra4i .ntru sine, du/ (uvntul Domnului: $e nimeni s nu salutai n cale AHu0a 0, <B, adi0 s

3$3

nu vor5i2i fr tre5uin2, de0t numai 0nd 0ere 0ineva de la tine 0a s aud 0uvnt de folos. ;e 5trnii sau /e fra2ii 0are-i .ntlne:ti s-i res/e02i, f0ndu-le /le00iune, avnd .ntotdeauna /rivirea a/le0at .n 9os...7. 2'. Des/re nevoin2e 6#u tre5uie s te dedai ni0i la osteneli /este msur, /entru 0a tovar:ul de vie2uire, tru/ul, s fie 0redin0ios :i destoini0 .ntru svr:irea fa/telor 5une. +re5uie s mer4i /e 0alea de mi9lo0, fr s te a5a2i nici la dreapta, nici la stn'a A;ilde <, 2%B :i s dai duhului 0ele duhovni0e:ti, iar tru/ului 0ele tru/e:ti, 0eea 0e este ne0esar /entru men2inerea vie2ii vremelni0e :i 0eea 0e se 0ere 0u dre/tate de 0tre ea /entru via2a 0omun, du/ 0uvntul Sfintei S0ri/turi: "ai Cezarului cele ce sunt ale Cezarului i lui "umnezeu cele ce sunt ale lui "umnezeu AMatei

22, 2 B.
+re5uie s fa0em /o4ormnt fa2 de sufletul nostru /entru ne/utin2ele :i nedesvr:irile lui :i s-i du0em 0u .n4duin2 nea9unsurile, 0um le du0em /e ale altora, dar s nu ne lenevim a- .ndemna :i s/re 0ele mai .nalte. -i folosit /rea mult mn0are sau ai f0ut alt0eva asemenea, .nseamn 0 ai f0ut 0eva fires0 sl5i0iunilor omene:tiI nu te tul5ura de a0easta mai mult de0t se 0uvine 0a s nu adau4i o vtmare la alta, 0i lu/t-te 0u 5r52ie s/re .ndre/tare, iar odat 0u a0easta, sr4uie:te-te s-2i /stre1i /a0ea sufletului, du/ 0uvntul -/ostolului: -ericit cel ce nu se osndete pe sine n ceea ce aprob A@om.

3$<

<, 22B, sau du/ a0ela:i .n2eles al 0uvintelor Mntuitorului: "e nu v vei ntoarce i nu vei !i ca pruncii, nu vei intra ntru mpria cerului AMatei &, 3B. +ru/ul sleit de osteneli sau de 5oli tre5uie .ntrit 0u somn 0um/tat, 0u hran :i 0u 5utur, ne/1ind 0u stri0te2e ni0i 0hiar vremea Arnduit /entru mas :i odihnB. !isus, du/ .nvierea fii0ei lui !air din mor2i, .ndat a /orun0it s-i dea s mnn0e AHu0a &, ''B. Svr:irea ori0rui lu0ru 5un tre5uie s o /unem /e seama Domnului :i s 1i0em 0u ;rooro0ul: 5u nou, "oamne, nu nou, ci numelui (u d slav A;s. 3, $B. ;n la vrsta de 3' de ani, adi0 /e la 9umtatea vie2ii /mnte:ti, lu/ta 0ea mare a omului se .ndrea/t 0tre /1irea de sine :i mul2i .n 0ursul a0estor ani nu /ot strui .n virtute, 0i se a5at de la 0alea 0ea drea/t 0tre /ro/riile lor /ofte, 0um mrturise:te des/re a0easta Sfntul Vasile 0el Mare: LMul2i au adunat destule lu0ruri 5une .n tinere2e, dar, a9un4nd la mi9lo0ul vie2ii, n-au /utut r5da is/itele valurilor ridi0ate asu/ra lor de duhurile vi0leniei :i s-au li/sit de toate a0ele 5unt2i 0:ti4ate .ntru mult ostenealO. ;entru a0easta, 0a s nu suferi o asemenea 0dere, tre5uie nea/rat s te /ui /e sine .n msura is/itei :i .n o5servarea atent de sine, du/ .nv2tura Sfntului !saa0 Jirul: L+re5uie a 0um/ni fie0ruia du/ msura A/uteriiB, /etre0erea saO7.

3$'

2?. Des/re /o0in2 6(el 0e dore:te s se mntuias0, tre5uie s ai5 inima .nfrnt :i a/le0at s/re /o0in2 du/ 0uvntul /salmistului: Aert!a lui "umnezeu este du*ul umilit, inima n!rnt i smerit, "umnezeu nu o va ur'isi A;s. '0, $B. .n a0est fel de frn4ere a inimii /oate omul s trea0 nestin4herit :i fr de .m/iedi0are /este vi0lenele ur1eli ale mndriei diavole:ti, a 0rui .ntrea4 4ri9 st .n a0eea, 0a s tul5ure duhul omului, 0a a/oi .n tul5urare s semene ne4hinele sale du/ evan4heli0e:tile 0uvinte: "oamne, oare n-ai semnat (u semine bune n arina (a. "ar de unde sunt ne'*inele. Iar l i-a rspuns9 1n om vr&ma a !cut aceasta AMatei 3, 2%-2&B. !ar 0nd omul se strduie:te s ai5 .ntru sine inim smerit :i 4nd netul5urat, atun0i toate ur1elile vr9ma:ului rmn nelu0rtoare, 00i unde este /a0ea 4ndurilor, a0olo odihne:te .nsu:i Domnul Dumne1eu. !ar .n0e/utul /o0in2ei se na:te din temerea de Dumne1eu :i luarea aminte de sine, 0um s/une Sfntul Mu0eni0 "onifatie 00: L3ri0a de Dumne1eu este mama lurii aminte de sine, iar luarea aminte de sine este mama /0ii luntri0eO. ;a0ea luntri0 .ns d na:tere 0on:tiin2ei 0are fa0e a0est lu0ru :i atun0i sufletul, aflndu-se 0a .ntr-o a/ 0urat :i lini:tit, vede nefrumuse2ea sa. Ji astfel iau fiin2 .n0e/uturile :i se /un temeliile /o0in2ei.

3$?

00 %ieile 4!inilor pe luna decembrie, 1iua $.

#oi, .n toat via2a a0easta 9i4nim mre2ia dumne1eias0 /rin 0derile noastre .n /0at, :i to0mai /entru a0easta se 0uvine 0a totdeauna s ne smerim .naintea Hui 0ernd iertarea /0atelor noastre. .ntre5are: Este oare 0u /utin2 0a un om /lin de 5unt2i duhovni0e:ti s se mai ridi0e du/ 0dereN @s/uns: Se /oate, du/ 0uvntul /salmistului: Cznd m-am ntors i "omnul m-a primit A;s. %, 3B. 3iind0 ;rooro0ul #atan, 0nd .l mn4ia /e David .n /0atul su, atun0i el, .ndat /o0indu-se, a /rimit iertare A!! @e4i 2, 3B. +ot /entru a0easta serve:te 0a /ild :i un sihastru 0are, mer4nd s ia a/, a 01ut .n /0at. Dar, /o0indu-se .n 0hilie :i re0unos0ndu-:i /0atul, iar:i a .n0e/ut s /etrea0 via2 nevoitoare, 0a :i mai .nainte, neas0ultnd de sfatul vr9ma:ului, 0are-i /unea mereu .nainte 4reutatea /0atului :i .n0er0a /rin de1nde9de s-l a5at de la via2a /ustni0eas0. Des/re a0east .ntm/lare Dumne1eu a des0o/erit unui /rinte oare0are .m5unt2it 0u via2a :i i-a /orun0it s mear4 la fratele 0e 01use .n /0at :i s-l feli0ite /entru asemenea 5iruin2 asu/ra diavolului, 00i nu s-a lsat am4it de vi0le:u4urile lui...7. 2%. Des/re /ost 6(a s iei asu/ra ta rnduiala 0ea as/r a .nfrnrii desvr:ite sau s te li/se:ti de tot 0eea 0e serve:te la u:urarea ne/utin2elor fire:ti, nu /oate s 0u/rind ori0ine. De a0eea tre5uie s folosim 1ilni0 atta hran 0t este nevoie 0a tru/ul, .ntrindu-se, s fie un /rieten :i nu un du:man al sufletului :i s-l

3$%

a9ute .ntru svr:irea fa/telor mntuirii. -ltfel Adin /rea mult a52inereB se /oate 0a :i tru/ul s se istoveas0 /este msur :i sufletul s sl5eas0. .n 1ilele de mier0uri :i vineri, mai ales .n 0ele /atru /osturi, este 5ine s folosim hran o sin4ur dat .n 1i :i .n4erul Domnului se va a/ro/ia de noi...7 2&. Des/re ve4herea .m/otriva is/itelor 6Se 0uvine s fim du/ 5una 0uviin2 :i tre5uin2 uneori 0o/ii, iar alteori 5r5a2i .n2ele/2i :i a0easta din urm mai ales atun0i 0nd se ridi0 asu/ra noastr /atimile sau duhurile 0ele vi0lene, lupta noastr nu este mpotriva trupului i a sn'elui, ci mpotriva nceptoriilor i a stpniilor, mpotriva stpnitorilor ntunericului acestui veac, mpotriva du*urilor rutii, celor de sub cer AEfes. ?, 2B. Dre/t a0eea tre5uie s fim .ntotdeauna 0u luare aminte la ata0urile diavolului, 00i /utem noi oare s nd9duim 0 el ne va lsa neis/iti2i 0nd n-a lsat neis/itit ni0i 0hiar /e .nsu:i ;uitorul de nevoin2e, Domnul nostru !isus DristosN Ji 0hiar El .nsu:i a s/us lui ;etru: 4imone, 4imone, iat satana v-a cerut s v cearn cape 'ru AHu0a 22, 3 B. Ji astfel noi tre5uie 0a .ntotdeauna s 0hemm .ntru smerenia inimii /e Domnul :i s-H ru4m 0a s nu slo5oad asu/ra noastr is/ite mai /resus de /uteri, 0a s ne i15veas0 de 0el vi0lean. Deoare0e 0nd Domnul las /e om numai .n seama /uterilor lui, atun0i diavolul este 4ata s-l ma0ine .nto0mai 0um ma0in /ietrele de moar 5oa5ele de 4ru...7.

3$&

2$. Des/re via2a lu0rtoare :i 0ea 0ontem/lativ 6De vreme 0e omul este al0tuit din suflet :i din tru/ se 0uvine 0a :i 0alea vie2ii lui duhovni0e:ti s 0u/rind .n sine dou feluri sau 0hi/uri de a fi: un fel tru/es0 :i altul duhovni0es0, adi0 lu0rare :i 0ontem/la2ie. (alea vie2ii lu0rtoare Aa0tiveB o formea1 /ostul, .nfrnarea, /rive4herea, /le0area 4enun0hilor, ru40iunea :i 0elelalte osteneli tru/e:ti, 0are al0tuies0 .m/reun calea cea strmt i cu scrbe ce duce, du/ 0uvntul Domnului, la viaa cea venic AMatei %, <B. !ar 0alea vie2ii 0ontem/lative se 0u/rinde .ntru .nl2area min2ii 0tre Domnul, .n /a1a inimii, ru40iunea min2ii :i 0ontem/larea AvedereaB lu0rurilor duhovni0e:ti 0u a9utorul unor asemenea e=er0i2ii Aartate mai sus la via2a a0tivB. +ot 0el 0e dore:te s /ar0ur4 0alea vie2ii duhovni0e:ti tre5uie s .n0ea/ de la via2a a0tiv, lu0rtoare. Via2a lu0rtoare ne a9ut la 0ur2irea de /atimile /0toase :i se ridi0 la trea/ta desvr:irii 0elei a0tive, iar /rin a0easta ni se 0roie:te drum 0tre via2a 0ontem/lativ. 3iind0 numai 0ei 0e s-au 0ur2it de /atimi :i au a9uns la ne/timire A apat*eiaB /ot s se a/ro/ie de a0east vie2uire mai .nalt, 0um se /oate vedea din 0uvintele S0ri/turii: -ericii cei curai cu inima, c aceia vor vedea pe "umnezeu) (a :i s/usele Sfntului >ri4orie +eolo4ul: LDe 0ontem/la2ie

3$$

Avedere duhovni0eas0B /ot s se a/ro/ie fr /rime9die numai 0ei mai desvr:i2iO. (tre via2a 0ontem/lativ tre5uie s ne a/ro/iem 0u fri0 :i 0u 0utremur, 0u frn4ere de inim :i 0u smerenie, 0u mult 0er0etare a Sfintelor S0ri/turi, :i de se va /utea, 0u /ov2uirea .n2elea/t a unui duhovni0 .n0er0at :i nu 0u .ndr1neal :i de 0a/ul nostru. 3iind0 0el .ndr1ne2 :i aventuros, du/ 0uvintele Sfntului >ri4orie Sinaitul: L)m5lnd s 0a/ete mai mult sie:i faim 0u .n4mfare se sile:te .ntru a0easta 0a s devin 0o/t Adesvr:itB mai .nainte de vremeO. Ji iar:i: LDa0 so0oate 0ineva 0u .n0hi/uirea s a9un4 0ele .nalte, 0eea 0e este o dorin2 de:art :i satani0, lu0ru /entru 0are nu /oate do5ndi adevrul, /e unul 0a a0esta numai 5ine .l /rinde diavolul .n mre9ele sale 0a /e un ro5 al suO. !ar da0 nu se va /utea 4si un /ov2uitor 0are s fie .n stare a ne 0ondu0e .n via2a 0ontem/lativ, atun0i tre5uie s ne 0ondu0em du/ Sfintele S0ri/turi :i /ov2uirile rmase de la 5r5a2ii 0ei de Dumne1eu .n2ele/2i2i deoare0e .nsu:i Domnul ne /orun0e:te 1i0nd: Cercetai 4cripturile, c socotii c n ele avei via venic A!oan ', 3$B. De asemeni se 0uvine a ne osteni a 0iti s0rierile Sfin2ilor ;rin2i :i s ne strduim /e 0t ne va fi 0u /utin2 a .nde/lini 0eea 0e .nva2 ele :i .n felul a0esta, /u2in 0te /u2in, de la via2a 0ea lu0rtoare, 0u darul lui Dumne1eu, ne vom .nl2a :i 0tre desvr:irea 0elei 0ontem/lative. 3iind0, du/ 0uvintele Sfntului >ri4orie +eolo4ul ACuvnt la 4!intele $ati/, 0el mai 5un lu0ru este 0nd noi, fie0are /rin sine .nsu:i, a9un4em la desvr:ire :i ne adu0em /e noi .n:ine lui

<00

Dumne1eu 0are ne 0heam, 9ertf vie, sfnt :i totdeauna :i .ntru toate sfin2it A5ine0uvntatB. #u tre5uie .ns /rsit ni0i via2a lu0rtoare, 0hiar atun0i 0nd omul ar do5ndi .ntr-.nsa o mare maturitate Adesvr:ireB :i ar fi a9uns de a0um la 0ea 0ontem/lativ, deoare0e ea lu0rea1 .m/reun 0u a0easta :i o a9ut. ;ar0ur4nd 0alea luntri0 a vie2ii 0ontem/lative, nu tre5uie s o sl5im :i s o lsm, fiind0 lumea, li/indu-se de 0ele sim2uale din afar, ne love:te 0u .m/otrivirea /rerilor ei 0hiar .n inima lu0rului nostru duhovni0es0 :i se strduie:te .n toate 0hi/urile s ne a5at de la /ar0ur4erea 0ii luntri0e, /unndu-ne tot felul de /iedi0i. 3iind0, du/ /rerea .nv2torilor "iseri0ii Ae=. 3eri0itul +eodoret, .n Comentariu la Cntarea Cntrilor/, 0ontem/larea lu0rurilor duhovni0e:ti tre5uie 0utat :i /rimit .naintea 0uno:tin2ei lu0rurilor sim2ite Asensi5ileB :i de a0eea ni0i o .m/otrivire din afar nu tre5uie s ne a5at de la str5aterea a0estei 0i, .ntemeindu-ne .n a0est 0a1 /e 0uvntul S0ri/turii: "e !rica lor nu ne vom teme, nici nu ne vom tulbura, cci cu noi este "umnezeu, pe "omnul "umnezeu nostru pe #cesta vom s!ini Aadi0 .ntru /omenirea 0ea din inim a dumne1eies0ului su nume :i .ntru .nde/linirea voii SaleB i numai l va !i nou !ric A!s. &, 2- 3B7. 30. Des/re retra4erea din lume 6#oi nu fu4im de oameni, 0are sunt de a0eea:i fire 0u noi :i /oart a0ela:i nume al lui Dristos Ade 0re:tiniB, 0i fu4im de /0atele f0ute de ei, 0a s nu

<0

0dem :i noi .n a0elea:i 0urse, 00i a:a i s-a s/us :i marelui -rsenie: L3u4i de lume :i te mntuie:tePO7 3 . (um tre5uie s fie e4umenul 6E4umenul tre5uie s fie desvr:it .n toat fa/ta 5un :i s-:i ai5 sim2urile sale suflete:ti luminate :i instruite de .ndelun4ata .nv2tur .ntru drea/ta 0um/nire dintre 5ine :i ru A0f. Evrei ', <B. El tre5uie de asemenea s fie is0usit .n Sfnta S0ri/tur, .nv2ndu-se 1iua :i noa/tea .n He4ea Domnului, 00i numai /rin asemenea e=er0itare /oate s-:i do5ndeas0 darul ale4erii 5inelui :i rului. -devrata 0unoa:tere a 5inelui :i rului se /oate avea numai atun0i 0nd nevoitorul evlaviei a9un4e la o 0u4etare osrdni0 :i neam4itoare asu/ra 9ude02ii viitoare :i la /re4tirea feri0irii ve:ni0e 0are se svr:e:te .n 0hi/ taini0 :i duhovni0es0 .n0 din via2a de ai0i de /e /mnt, numai .n sufletele 0are sunt /line de fri0a Domnului. Mai .nainte de a :ti s fa0 drea/ta ale4ere .ntre 5ine :i ru, omul nu este vredni0 s /storeas0 /este oile 0ele 0uvnttoare, deoare0e fr 0unoa:terea 5inelui :i a rului noi nu /utem /ri0e/e lu0rrile vi0leanului. Ji de a0eea, e4umenul, 0a /stor al oilor 0elor 0uvnttoare, tre5uie s ai5 darul .n2ele4erii, /entru 0a .n ori0e .m/re9urare :i nevoie s fie .n stare a da sfaturi de folos ori0ui va 0ere de la el .nv2tur. (0i du/ 0um s/une (uviosul ;etru Damas0hinul: L#u ori0e om este .n stare s dea sfaturi /otrivite 0elor 0e 0aut, 0i numai 0el 0e a /rimit de la

<02

Dumne1eu darul .n2ele4erii :i din mult /etre0ere .n nevoin2 :i-a do5ndit minte luminat, adi0 darul vederii duhovni0e:tiO. E4umenul tre5uie s mai ai5 de asemeni darul /trunderii Aa4erimii de minteB /entru 0a din 0um/nirea lu0rurilor /re1ente :i tre0ute s /oat 0unoa:te mai dinainte /e 0ele viitoare, :i astfel s /oat stin4heri uneltirile vr9ma:ilor. Dar semnul 0u totul deose5it al e4umenului tre5uie s fie dra4ostea desvr:it :i mila fa2 de to2i fra2ii de su5 as0ultarea lui, 00i /e adevratul /stor, du/ 0uvintele lui !oan S0rarul, .l fa0e artat dra4ostea lui fa2 de turma sa. (0i dra4ostea fa2 de oile 0ele 0uvnttoare a fost a0eea 0are a silit /e Maimarele /storilor s Se rsti4neas0 /e (ru0e...7. 32. .nv2tur 0tre e4umen, 0um s 0ondu0 fra2ii )n e4umen oare0are, aflndu-se din .ntm/lare .n Mnstirea Sarovului :i .ntlnindu-se 0u ;rintele Serafim, i-a 0erut sfat 0um s 0ondu0 /e fra2ii si monahi, /este 0are era 0ondu0tor. Ji ;rintele Serafim i-a dat a0este .nv2turi: 63ie0are e4umen s se fa0 :i s rmn .ntotdeauna fa2 de 0ei 0e sunt su5 as0ultarea lui 0a o mam 5un :i .n2elea/t, 00i mama 0ea iu5itoare de fii nu trie:te /entru /l0erea ei, 0i /entru /l0erea 0o/iilor. #ea9unsurile fiilor ne/utin0io:i ea le ra5d 0u dra4oste. ;e 0ei 0e au 01ut .i 0ur2 de ne0ur2ia lor, .i s/al 0u /a0e .ntru r5dare, .i .m5ra0 .n haine al5e noi, .i .n0al2, .i .n0l1e:te, .i hrne:te, .i

<03

.n4ri9e:te, .i mn4ie :i se strduie:te din toate /uterile 0a s lini:teas0 duhul lor, .n a:a fel 0a s nu aud ni0iodat /lnsetul 0o/iilor ei, :tiind 0 numai 0nd /rimes0 o asemenea .n4ri9ire, 0o/iii devin re0unos0tori fa2 de mama lor. +ot a:a :i ori0e e4umen tre5uie s trias0, nu numai /entru /l0erea lui, f0ndu-:i voile sale, 0i :i /entru nevoile su/u:ilor si. "olile /0atelor s le vinde0e 0u /lasturele milei, /e 0ei 01u2i .n 4re:eli s-i ridi0e 0u 5lnde2e, /e 0ei 0e s-au /rihnit 0u .ntin0iunea vreunei .m/timiri oare0are s-i 0ure2e .n0et, 0u r5dare, :i s-i s/ele, /unnd asu/ra lor /ost :i ru40iune /este 0eea 0e este hotrt a se fa0e .ndeo5:te /entru to2iI s-i .m5ra0e 0u .nv2tura :i 0u haina fa/tei 5une /rin via2a sa /ilduitoare, s ve4he1e 0u mare 4ri9 asu/ra lor, s-i mn4ie .n toate ne0a1urile :i .n toate /r2ile s-i o0roteas0 :i s le asi4ure /a0ea :i lini:tea lor .n a:a fel 0a ni0iodat s nu se aud /lnsul sau 0rtirea lor. Ji atun0i :i ei la rndul lor, se vor sili 0u toat osrdia s 0:ti4e /a0e :i lini:te duhovni0eas0 e4umenului lor...7. 33. .nv2tura 0tre monahul nou .n0e/tor 63ie 0 du/ sfatul :i .ndemnul sau influen2a altora, fie 0 .n 0hi/ oare0are ai venit tu .n mnstire, nu te mhni: este o 0er0etare :i o 0hemare duhovni0eas0. De a0eea, .na/oi nu mai .ntoar0e /rivirea ta, 0i una s-2i fie 4ri9a de a0um .nainte: 0a s .n2ele4i :i s 0u/rin1i .n mintea ta :i .n inima ta 0hi/ul a0estei vie2uiri :i a:a s-2i do5nde:ti mntuirea sufletului

<0<

tu. De a0eea, de vei /1i 0ele 0e-2i voi s/une 2ie, .2i vei u:ura 0alea a0estei vie2uiri anevoioase :i te vei mntui /e tine .nsu2i :i /e 0ei 0e sunt de-a /ururi ai ti, /entru 0are te .n4ri9e:ti, 00i n-am vzut pe dreptul prsit, nici smna lui cerind pine, 1i0e ;rooro0ul A;s. 3?, 2'B. +rind .n mnstire, a0easta s /1e:ti: stnd .n 5iseri0, s fii 0u luare aminte :i 0u 4ri9 la toate 0ele 0e se 0nt :i se 0ites0, s 0uno:ti toat rnduiala 5iseri0eas0, adi0 Ve0ernia, ;ave0erni2a, ;oluno:ni2a, )trenia, iar (easurile s le .nve2i 0a s le :tii fr de 0arte. Da0 te afli .n 0hilie, neavnd ru0odelie, sile:te-te .n toate 0hi/urile la 0itirea dumne1eie:tilor S0ri/turi, dnd o mare aten2ie ;saltirii. Strduie:te-te s re/e2i de multe ori fie0are verset, 0a s 2ii minte totul. Da0 ai ru0odelie, .ndeletni0e:te-te 0u eaI da0 te 0heam la as0ultare, du-te a0olo. Du/ ru0odelie, sau fiind undeva la as0ultare, svr:e:te fr .n0etare a0east ru40iune: LDoamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine /0tosulPO .n tim/ul a0estei ru40iuni, fii atent la tine .nsu2i, adi0, adun-2i mintea :i o une:te 0u inima. Ha .n0e/ut, o 1i, dou :i /oate 0hiar mai mult, f a0east ru40iune numai 0u mintea, fiind atent la fie0are 0uvnt .n /arte. !ar mai /e urm, 0nd va .n0l1i Domnul inima ta 0u 0ldura harului Su :i o va uni .ntru tine 0u .ns:i suflarea ta, atun0i a0east sfnt ru40iune va 0ur4e .nluntrul fiin2ei tale fr .n0etare :i va fi totdeauna 0u tine, .ndul0indu-te :i hrnindu-te. -0easta este .ns:i a0ea 1i0ere a ;rooro0ului !saia: Cci roua cea de la (ine le este lor vindecare A2?, $B.

<0'

!ar 0nd vei st/ni .ntru tine a0east hran duhovni0eas0, adi0 ne0ontenita 4rire 0u .nsu:i Domnul, atun0i /entru 0e s mai um5li fr lu0ru /rin 0hiliile fra2ilor, 0hiar da0 ai fi 0hemat de oare0are dintre eiN -devr .2i s/un, 0 a0east 4rire de:art 0u/rinde .n ea :i lenevire. (0i da0 nu ai a9uns 0a s te .n2ele4i /e tine .nsu2i, oare vei /utea .n2ele4e des/re 0e s .nve2i :i /e al2iiN +a0i, ta0i ne0ontenit, 4ndindu-te mereu la .m/reun /etre0erea lui Dumne1eu 0u tine :i /omene:te .ntotdeauna numele Hui. #u te du0e la nimeni s stai de vor5, dar /1e:te-te .n toate 0hi/urile s 9ude0i :i s osnde:ti /e 0ei 0e fa0 a0easta, sau rd. 3ii, .n asemenea .m/re9urri, surd :i mut :i, 0a s nu 4rias0 nimeni des/re tine, las 0a s-2i trea0 toate /e ln4 ure0hi. Da0 vrei, /o2i s iei 0a /ild de urmat /e (uviosul Jtefan 0el #ou 0 , a 0rui ru40iune era ne.n0etat, o5i0eiul 5lnd, 4ura t0ut, inima smerit, duhul umilit, tru/ul :i sufletul 0urat, fe0ioria ne/rihnit, sr0ia adevrat :i nea4oniseala .n2elea/t, as0ultarea fr rstire, su/unerea vredni0 de 0unun, lu0rul 0u r5dare :i osteneala 0u rvn. Je1nd la mas, nu te uita :i nu 9ude0a 0ine :i 0t mnn0, 0i ia aminte la sine, hrnindu-2i sufletul 0u ru40iunea. Ha /rn1 mnn0 destul, iar la 0in .nfrnea1-te. .n fie0are noa/te s dormi 0te /atru 0easuri. (ele mai /otrivite sunt: 0, , 2 :i un 0eas du/ slu95a de noa/teI da0 te sim2i /rea o5osit, /o2i s mai dormi vreun 0eas :i .n tim/ul 1ilei Adu/ amia1B.

<0?

0 %ieile 4!inilor pe luna noiembrie, 1iua 2&.

-0east rnduial s o 2ii nes0him5at /n la sfr:itul vie2ii tale, 00i .2i este de mare tre5uin2 /entru lini:tirea min2ii :i /entru 0a s nu-2i sim2i ni0iodat 0a/ul .n4reuiat. Ji eu .nsumi am 2inut din tinere2e a0east rnduial. (0i noi :i ru4m .ntotdeauna /e Domnul Dumne1eul nostru, .n ru40iunile 0tre somn, /entru odihna noastr din tim/ul no/2ii. Da0 te vei /1i a:a, atun0i nu vei fi mhnit ni0iodat, 0i sntos :i vesel vei .nde/lini 0u 5u0urie slu95a ta. .2i s/un adevrat 0, da0 te vei /urta a:a, vei rmne .n as0ultare de mnstire /n la sfr:itul vie2ii tale. Smere:te-te 0t mai mult :i Domnul .2i va a9uta s s0o2i 0a lumina dre/tatea ta :i 9ude0ata ta 0a amia1 A;s. 3?, ?B :i lumina ta va lumina .naintea oamenilor AMatei ', ?B...7. 3<. Des/re datoriile su/u:ilor fa2 de 0ondu0tori 6#u se 0uvine 2ie s te ameste0i .n tre5urile de 0ondu0ere :i s le 9ude0i. ;rin a0easta se adu0e .ntristare mre2iei lui Dumne1eu, din a (rui /urtare de 4ri9 :i /utere sunt rndui2i 0ondu0torii, :tiind 0 nu este stpnire !r numai de la "umnezeu A@om. 3, B. Ji 0u att mai mult nu tre5uie s te .m/otrive:ti st/nirii 0elei 5une, 0a s nu 4re:e:ti .naintea lui Dumne1eu :i s 0a1i su5 /edea/sa dre/t2ii Sale, /entru 0 tot cel ce se mpotrivete stpnirii, rnduielii lui "umnezeu se mpotrivete8 iar cei ce se mpotrivesc, &udecat i vor lua A@om. 3, 2B. De a0eea, tre5uie mai 5ine s fii su/us fa2 de

<0%

0ondu0torul tu, fiind0 0el as0ulttor mult folos 0:ti4 /rin a0easta .ntru .naintarea duhovni0eas0, s/re 1idirea sufletului su, /e ln4 a0eea 0 do5nde:te :i .n2ele4erea lu0rurilor :i vine .ntru .nduio:are Aadi0 r/ire duhovni0eas0B7. 3'. Des/re lim5u2ie 6;entru 0el 0u luare aminte de sine este de a9uns numai vor5ria .m/reun 0u 0ei 0e nu sunt de a0elea:i nravuri 0u el, :i .ndat omul 0el dinluntru al su va fi 0u lesnire destrmat. Dar 0eea 0e este :i mai /4u5itor de0t a0easta este 0 din destrmarea omului duhovni0es0 0el dinluntru, se /oate stin4e :i a0el fo0 /e 0are Domnul nostru !isus Dristos a venit s-l as0und .n /mntul inimii omene:ti: fiind0 nimi0 nu r0e:te a:a de tare :i nu stin4e a:a de 0u lesnire fo0ul a0ela, 0are din Duhul Sfnt sufl .n inima 0lu4rului, s/re sfin2irea sufletului su, 0a .ntrunirile la sftuiri de:arte :i lim5u2ia 0ea afar din 0ale, Ade0t da0 se vor 4ri 0ele duhovni0e:ti, 00i unele 0a a0estea slu9es0 la s/orirea .n2ele/0iunii :i la a/ro/ierea duhovni0eas0 a dra4ostei unuia 0tre altulB. De a0eea, /entru omul 0el dinluntru, tre5uie s ne sr4uim a .nfrna lim5a de la multa vor5ire, 00i brbatul nelept linite Ane4rireB aduce A;ilde , 2B :i cel ce-i pzete 'ura sa, i pstreaz su!letul su A;ilde 3, 3B. #eau1ind mai .nti de la 0ineva .ntre5are, 0a /ri0in de vor5, nu tre5uie s 4rie:ti, fiind0 cel ce 'riete cuvnt mai nainte de a auzi ntrebarea, nebun i de ocar se !ace pe sine A;ilde &, 3B...7.

<0&

3?.Des/re iertarea 9i4nirilor 6;entru 9i4nire, ori de 0e fel ar fi ea :i de la ori0ine ar veni, nu numai 0 nu se 0ade s ne r15unm, 0i dim/otriv, /e a0ela 0e ne 9i4ne:te tre5uie s-l iertm din toat inima, 0hiar da0 el s-ar .m/otrivi la a0easta :i s-l .ndu/le0m /rin 0uvintele Domnului: "ac nu vei ierta oamenilor 'realele lor, nici (atl vostru cel ceresc nu va ierta 'realele voastre AMatei ?, 'B :i iar:i: ,u'ai-v pentru cei ce v supr i v pri'onesc AMatei ', <<B. #u se 0uvine s 2ii .n inima ta 0u voin2 :i 0u :tiin2 ur sau dis/re2 fa2 de a/roa/ele tu 0are te du:mne:te, 0i tre5uie s te sile:ti a- iu5i din toat inima ta :i, /e 0t se /oate, s-i fa0i 0hiar 5ine, urmnd .nv2turii Domnului nostru !isus Dristos: Iubii pe vr&maii votri, !acei bine celor ce v ursc pe voi) Ji astfel, da0 ne vom sr4ui, /e 0t ne vor a9uta /uterile, s .nde/linim toate a0estea, atun0i /utem nd9dui 0 .n 0urnd va strlu0i dumne1eias0a lumin .n sufletele noastre, des0hi1ndu-ne 0alea !erusalimului 0elui de sus...7 3%.Des/re slu9irea .n 5iseri0 6Mi s-a .ntm/lat odat, s0rie u0eni0ul ;rintelui Serafim, s fiu la el du/ Ve0ernie. Eu .nde/lineam /e atun0i slu95a de 0anonarh la 5iseri0. De a0eea, ;rintele Serafim, du/ 0e a .n0his u:a /e dinluntru 0u 0rli4ul, a 4sit de 0uviin2 s .n0ea/ a 4ri des/re a0eea, da0 eu .mi .nde/lines0 slu95a 0um se 0uvine sau nu. Ha .n0e/ut am 0re1ut 0 el vor5e:te

<0$

des/re .nde/linirea 0ea din afar a slu95ei Ada0 m du0 totdeauna :i la tim/ la 5iseri0, da0 /un totul du/ ti/i0 :i altele asemeneaB :i de a0eea i-am rs/uns 0 m siles0 s .nde/lines0 totul 0um se 0uvine. ;rintele Serafim .ns voia 0a .m/reun 0u 0ele dinafar, s fie /l0ute :i 0ele dinluntru, temelia sufleteas0, deoare0e nu-! este /l0ut lui Dumne1eu numai /artea 0ea din afar sin4ur, 00i El .nsu:i 1i0e /rin 4ura ;rooro0ului: +lestemat tot cel ce !ace lucrul "omnului cu neb'are de seam) -/oi, a:a, 0a :i 0um ar fi vrut s s/un 0u totul alt0eva, a .n0e/ut s m des0o/ere, 1i0nd: LDesi4ur, sunt unii 0are /ar 0 ar 0iti 5ine, dar nu .n2ele4 0u/rinsul 0elor 0e 0ites0. -/oi sunt mul2i :i din a0eia 0are s/un 0 au fost la Sfnta Hitur4hie, la )trenie sau la Ve0ernie :i se mn4ie 0u nde9dea de:art, 0 .n adevr au fost. Dar de fa/t, /e unde rt0es0 0u mintea lor .n tim/ul sfintei slu95eN Ji au fost numai 0u tru/ul .n "iseri0a Domnului, nu :i 0u mintea :i 0u sufletul. !ar noi, 0a monahi, suntem datori mai mult s as0ultm :i s ne sr4uim a ne 0onvin4e 0 .n fa2a noastr se afl .nsu:i Domnul, V1torul inimilor :i 0 noi, stnd .n 5iseri0, ne aflm 0hiar .n a0ea stare, 0are f0ea /e ;rooro0ul s 1i0: %zut-am pe "omnul naintea oc*ilor mei, stnd de-a dreapta mea ca s nu m clatin A;s. ', &B. (ine-:i aminte:te totdeauna 0 se 0uvine s slu&im "omnului cu !ric i s ne bucurm Lui cu cutremur, a0ela este 0u luare aminte la tot 0e se 0nt :i se 0ite:te .n tim/ul slu95ei :i mai ales la 0eea 0e se 0ite:te din Sfnta Evan4helie, 0are este o do0torie /entru ori0e ran a /0atului. !at tu, desi4ur, ai luat ast1i /arte la Sfnta Hitur4hieI dar ai

< 0

/utea s-mi s/ui 0are este -/ostolul :i Evan4helia 1ilei 0e s-au 0ititNO Stare2ul .ntre5a des/re a0easta totdeauna, ori de 0te ori /ov2uia :i /e al2ii s fie 0u luare aminte la slu95. Eu .ns, uneori /uteam s-i rs/und, dar 0teodat, din 0au1a neaten2iei, rmneam 0u desvr:ire fr rs/uns. -tun0i, de o5i0ei, s/unea el sin4ur 0e s-a 0itit :i e=/li0a, .n a0ela:i tim/, .n /u2ine 0uvinte, 5u02ile 0itite. !ar uneori, tl0uia toat Sfnta Hitur4hie, dnd o mare aten2ie a0estor foarte .nsemnate 0uvinte din Deruvi0: (oat 'ri&a cea lumeasc acum s o lepdm) ;re0um :i 0uvintelor din Sim5olul 0redin2ei: #tept nvierea morilor i viaa veacului ce va s !ie, 0a :i altor 0uvinte .nsemnate, /rin 0are el se strduia s semene .n sufletele 0elor 0eas0ultau semin2ele rodurilor duhovni0e:ti...7. 3&. Des/re .n4ri9irea 5iseri0ii 6#u este mai mare as0ultare 0a as0ultarea din 5iseri0P Ji da0 n-ai fa0e alt0eva de0t s 0ure2i 0u o 0r/ du:umeaua din 0asa Domnului, asta se so0ote:te .n fa2a lui Dumne1eu mai /resus de ori0e alt as0ultare. (0i nu este o as0ultare mai mare, 0a 0ea f0ut /entru 5iseri0. Ji ori0e ai fa0e .ntr-.nsa :i 0nd intri :i 0nd lu0re1i .nuntru :i 0nd ie:i afar, totul tre5uie s fa0i 0u fri0 :i 0u 0utremur :i ni0iodat s nu-2i .n0ete1e ru40iunea 0ea din luntru :i s nu vor5e:ti 0u nimeni .n 5iseri0, afar numai de mare tre5uin2 :i /entru nevoia 5iseri0ii :i atun0i numai .n :oa/t. (0i 0e este mai frumos, mai /l0ut

<

:i mai /resus de0t 5iseri0aN Ji de 0ine temem .ntr-.nsa, :i unde s ne 5u0urm 0u inima :i 0u tot 0u4etul nostru mai mult, 5iseri0, unde .nsu:i St/nul :i Domnul de fa2 0u noi .ntotdeaunaN...7.

oare s ne 0u sufletul, da0 nu .n nostru este

< 2

D!# SH)Y"- ;@E-()V!8S)H)! SE@-3!M -mintirea ;rea0uviosului ie:te de dou ori /e an: la 2 la $ iulie A1iua na:terii, moa:te :i a 0anoni1riiB. Dm te=tele litur4i0e mai /rin0i/ale, 0hemarea lui .n ru40iune. Serafim se /r1nuianuarie A1iua mor2iiB :i a des0o/eririi sfintelor ai0i de fa2 0teva din .n 0are este vor5a de

Ha Ve0ernia mi0, stihira , 4las < -dunndu-ne ast1i noroadele 0ele 0e 0u numele lui Dristos numite, 0u 0ntri de laud s .n0ununm /e .n4erul 0el /mntes0 :i omul 0el 0eres0 :i 0tre dnsul 0u 0ldur s stri4m: 68, /rea feri0ite ;rinte Serafime, a /ostitorilor laud /reaslvit, roa4-te /entru noi 0tre Domnul, s se miluias0 sufletele noastre7. Ha Ve0ernia mare, 4las 8, /rea slvit minune, nevoitor al 5unei 0redin2e .n Sarov se arat, :i 0ald ru4tor 0tre Dumne1eu /rea minunatul Serafim nou se fa0e. Vesele:te-te Havra Sarovului, avnd .ntru tine moa:tele ;rea0uviosuluiI slta2i mul2imile /ravoslavni0ilor, avnd /e ;rea0uviosul Serafim 0ald o0rotitor .ntru ne0a1uri :i stri4a2i 0tre dnsul: 6"u0ur-te lumintorule al /mntului @usiei, alun4 de/arte ta5erele

/otrivni0ilor :i te roa4 Domnului s se dea sufletelor noastre /a0e :i mare milP7 Ha stihoavn, 4las ? ;rea0uvioase Serafime, 0ine va s/une ostenelile :i suferin2ele taleN Sau 0e lim5 va 4ri via2a ta as/r din /ustie, /rive4herile :i /ostul, /etre0erea .n 1vorre de 5un voie, ostenelile .n t0ere :i ru40iunea 0ea ne.n0etatN (u adevrat te-ai artat /odoa5 a /ustni0ilor :i ne.nfruntat ru4tor 0tre Dumne1eu. ;entru a0easta stri4m 0tre tine: 6"u0ur-te mare mn4ietorule .n nevoi :i .n s0r5e :i 0ald o0rotitor al tuturorI roa4-te, ;rea0uvioase, s se mntuias0 sufletele noastreP7 Condacul, 'las I 3rumuse2ea lumii :i 0ele stri00ioase dintr-.nsa /rsind, ;rea0uvioase, .n Mnstirea Sarovului te-ai sl:luit :i, asemenea 0u .n4erii vie2uind, multora 0ale 0tre mntuire ai fost. ;entru a0easta :i Dristos /e tine, ;rinte Serafime, te-a /reamrit :i 0u darul minunilor :i al vinde0rilor te-a druit. ;entru a0easta .2i 0ntm: 6"u0ur-te Serafime, ;rea0uvioase ;rintele nostruP7

< <

-(-+!S+)H ;@E-()V!8S)H)! ;X@!#+EH)! #8S+@) SE@-3!M DE S-@8V (ropar, 'las J Din tinere2e ai iu5it /e Dristos, feri0ite :i -0eluia unuia dorind s-! slu9e:ti 0u 0ldur, 0u ne.n0etate ru40iuni :i osteneli .n /ustie te-ai nevoit, iar /rin inim smerit do5ndind dra4ostea lui Dristos, ales /rea iu5it al Mai0ii Domnului te-ai artat. ;entru a0easta .2i 0ntm: 6Mntuie:te-ne 0u ru40iunile tale, Serafime, ;rea0uvioase ;rintele nostruP7 Condacul ; -lesule, de minuni f0torule :i ;rea0uvioase /l0utule al lui Dristos, 4ra5ni0 a9uttorule :i ru4torule al nostru, ;rinte Serafime, mrind /e Domnul (el 0e te-a /roslvit /e tine, 0ele de laud adu0em 2ie. !ar tu 0a 0el 0e ai mare .ndr1neal 0tre Domnul, din toate nevoile ne slo5o1e:te /e noi, 0are stri4m: "u0ur-te, Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Icosul ; 30torul .n4erilor te-a ales /e tine din .n0e/ut, 0a s /roslve:ti 0u via2a ta 0ea minunat numele Sfintei +reimi, 00i te-ai artat 0u adevrat .n4er /e /mnt :i serafim .n tru/I 0a o ra1 /rea luminoas a

soarelui dre/t2ii strlu0it-a via2a ta. !ar noi /rimind 0ele /rea ludate ale tale osteneli, 0u smerenie :i 0u 5u0urie 1i0em unele 0a a0estea: "u0ur-te, .ndre/ttorul 5unei 0redin2e :i al 5la4o0estieiI "u0ur-te, mrirea 0ea /rea slvit a 0redin0io:ilorI "u0ur-te, mn4ierea 0ea /rea lin a s0r5i2ilorI "u0ur-te, lauda 0ea /rea iu5it a 0ltorilorI "u0ur-te, a9utorin2a /rea minunat a tritorilor .n lumeI "u0ur-te, slava :i .n4rdirea st/nirii ruse:tiI "u0ur-te, .m/odo5irea sfin2it a laturei +am5ovuluiI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul I V1nd mai0a ta, (uvioase ;rinte Serafime, dra4ostea ta 0ea mare 0tre via2a 0lu4reas0, a 0unos0ut voia Domnului 0ea sfnt 0tre tine :i adu0ndu-te 0a un dar desvr:it lui Dumne1eu, te-a 5la4oslovit /e 0alea 0ea strmt a 0lu4riei 0u a sa sfnt 0ru0e, /e 0are tu o ai /urtat /e /ie/tul tu, /n la sfr:itul vie2ii, .nsemnnd dra4ostea ta 0ea mare 0tre (el 0e S-a rsti4nit /entru noi, Dristos Dumne1eul nostru, (ruia 0u umilin2 stri4m: -liluiaP Icosul I .n2ele4ere 0ereas0 2i s-a artat 2ie, feri0ite, 0 din tinere2e ne0ontenind a 0u4eta la 0ele 0ere:ti, ai lsat 0asa /rinteas0 /entru .m/r2ia 0erului. De a0eea /rime:te :i de la noi laudele a0estea:
< ?

"u0ur-te, din ora:ul MursE fiu de Dumne1eu alesI "u0ur-te, a /rin2ilor 0elor 5la4o0estivi odrasl 0institI "u0ur-te, 0 ai mo:tenit 5unt2ile mai0ii taleI "u0ur-te, 0el .nv2at de dnsa ru40iunea :i via2a 0ea 5unI "u0ur-te, de mai0a ta 0u 0ru0ea s/re lu/te 5la4oslovitI "u0ur-te, 0ela 0e /n la moarte ai /strat a0east 5la4oslovenie 0a o sfin2enieI "u0ur-te, 0 /entru Domnul 0asa /rinteas0 o ai lsatI "u0ur-te, 0ela 0e frumuse2ile lumii le-ai dis/re2uitI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul : ;uterea 0elui ;rea.nalt din tinere2ile tale 0u adevrat te-a /1it, 0uvioase, 00i 01nd din .nl2imea 5iseri0ii, nevtmat te-a ferit :i 0nd /timeai de 5oal, .ns:i St/na lumii 2i s-a artat, adu0ndu-2i vinde0are din 0er, 00i din /run0ie dre/t ai slu9it lui Dumne1eu, 0ntndu-! ne.n0etat: -liluiaP Icosul : -vnd osrdie s/re lu/ta vie2ii 0lu4re:ti, ai mers la sfnta 0etate a Mievului 0a s te .n0hini 0uvio:ilor de la ;e0ersEa :i din 4ura (uviosului Dositei /rimind /orun0 s .ndre/te1i 0alea ta 0tre Mnstirea Sarovului, 0u 0redin2 de de/arte ai srutat a0el lo0 sfnt :i, a0olo sl:luindu-te, ai

svr:it via2a ta 0ea 5ine /l0ut lui Dumne1eu. !ar noi mirndu-ne de o a:a /urtare a Hui de 4ri9, stri4m 2ie: "u0ur-te, 0ela 0e de 0ele de:arte ale lumii te-ai de/rtatI "u0ur-te, 0 de /atria 0ereas0 tare ai doritI "u0ur-te, 0 /e Dristos 0u toat inima H-ai iu5itI "u0ur-te, 0 9u4ul Hui 0el 5un /e sine ai luatI "u0ur-te, 0 desvr:it ai fost as0ulttorI "u0ur-te, /1itorule adevrat al sfintelor /orun0i de susI "u0ur-te, 0ela 0e mintea :i inima /rin ru40iune 2i-ai .ntritI "u0ur-te, stl/ul 0el ne0lintit al 8rtodo=ieiI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul J (ntare ne.n0etat ;reasfintei +reimi .nl2nd, mare ostenitor /entru 8rtodo=ie te-ai artat, 0elor rt0i2i de la adevr s/re .n2ele/2ire, 0elor 5olnavi s/re vinde0are. !ar noi .nl2nd mul2umit lui Dumne1eu /entru o a:a mil a Hui 0tre noi, ne.n0etat .i stri4m: -liluiaP Icosul J @srit-a .ntru tine nou de Dumne1eu ales v1tor asemenea lui Moise, feri0ite Serafime, 0 fr /rihan svr:ind slu9irea .n altarul Domnului, te-ai .nvredni0it a vedea /e Dristos .n 5iseri0, .n0on9urat de /uterile 0ele fr de tru/uri. !ar noi mirndu-ne de
< &

a0east 5unvoin2 a lui Dumne1eu 0tre tine, .2i 0ntm a:a: "u0ur-te, v1torule de Dumne1eu 0el /reaslvitI "u0ur-te, 0el 0e 0u lumina 0ea .ntreit strlu0itoare ai fost luminatI "u0ur-te, al ;reasfintei +reimi slu9itorule dre/teI "u0ur-te, al Duhului Sfnt l0a: .m/odo5itI "u0ur-te, 0 /e Dristos 0u o0hii tru/e:ti H-ai v1utI "u0ur-te, 0 .n0 .n tru/ul a0esta stri00ios fiind, dul0ea2a raiului mai .nainte o ai 4ustatI "u0ur-te, 0el 0e de /inea vie2ii ai fost .ndestulatI "u0ur-te, 0el 0u a/a nemuririi ai fost ad/atI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul K ;oveste:te /ustia Sarovului lu/tele :i ostenelile tale, de Dumne1eu /urttorule :i /l0utule al lui Dristos, 0 lo0urile 0ele neum5late 0u ru40iunea le-ai um/lut de 5un mireasm, urmnd +e1viteanului :i "ote1torului :i te-ai artat odrasl /ustiei 0u multe feluri de road a Duhului, 0u a 0rui /utere lu0ruri /reaslvite ai svr:it, .ndemnnd /e 0redin0io:i s 0nte lui Dumne1eu: -liluiaP Icosul K -u1ind :i v1nd via2a ta 0ea sfnt, toat fr2imea se mira :i venind se .nv2a din 0uvintele :i lu/tele tale, slvind /e Domnul (el 0e este minunat .ntru sfin2ii Si. Ji noi to2i 0u 0redin2 :i 0u dra4oste te ludm, (uvioase ;rinte :i stri4m 2ie a:a:

"u0ur-te, 0ela 0e 0u totul 9ertf Domnului te-ai adusI "u0ur-te, 0 la .nl2imea ne/timirii te-ai suitI "u0ur-te, osta:ule al lui Dristos 0el /rea 5ine .nvin4torI "u0ur-te, al 0eres0ului St/n slu4 5un :i 0redin0ioasI "u0ur-te, .nainte-stttorule /entru noi 0tre DomnulI "u0ur-te, ru4torul nostru 0el neadormit 0tre #s0toarea de Dumne1euI "u0ur-te, a 0rinului din /ustie /rea minunat mireasmI "u0ur-te, al darului Duhului Sfnt vas fr de /rihanI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul L Voind iu5itorul de oameni Dumne1eu s arate .ntru tine, 0uvioase, /e a Sa nes/us milostivire 0tre oameni, te-a artat /e tine 0u adevrat lumin de Dumne1eu strlu0it, 00i 0u 0uvintele :i 0u lu0rurile tale /e to2i adu0eai la 5un 0redin2 :i dra4oste dumne1eias0. De0i, lumina2i fiind 0u strlu0irea lu/telor tale :i .ndestula2i 0u /inea .nv2turii tale, 0u osrdie te mrim /e tine :i lui Dristos 0are te-a /roslvit stri4m: -liluiaP Icosul L
<20

V1nd /i1ma:ul neamului omenes0 via2a 0urat :i sfnt, ;rinte Serafime, a vrut s te /iardI

ta

0ea

de0i a adus asu/ra ta oameni ri 0are fr mil te-au 5tut, iar tu, ;rinte, 0a un miel 5lnd fiind, toate le-ai suferit, ru4ndu-te Domnului /entru mun0itorii ti. Dre/t a0eea, minunndu-te de a ta nerutate, stri4m 2ie: "u0ur-te, 00i 0u 5lnde2ea :i 0u smerenia ta lui Dristos ai urmatI "u0ur-te, 00i 0u 5lnde2e /e duhul rut2ii ai ru:inatI "u0ur-te, /1itorul 0el osrdni0 al 0ur2iei suflete:ti :i tru/e:tiI "u0ur-te, /ustni0e, de darurile Duhului /linI "u0ur-te, lu/ttorule de Dumne1eu /roslvit :i /rev1torI "u0ur-te, .nv2torul 0lu4rilor 0el de Dumne1eu .n2ele/2itI "u0ur-te, a Sfintei "iseri0i laud :i 5u0urieI "u0ur-te, a lo0a:ului din Sarov 0inste :i .m5unt2ireI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul M Humin dumne1eias0 a strlu0it 0asa ta, 0uvioase, 0nd 5olnav fiind, :i /e /atul mor2ii 0ul0at, .ns:i ;rea0urata 3e0ioar venind la tine 0u Sfin2ii -/ostoli ;etru :i !oan, a 1is: 6-0esta este din neamul nostru7 :i s-a atins de 0a/ul tu. !ar tu .ndat f0ndu-te sntos, ai 0ntat 0u mul2umire lui Dumne1eu: -liluiaP

Icosul M V1ndu-te /e tine nou de Dumne1eu ales, din lo0uri de/rtate aler4au la tine 0redin0io:ii .n s0r5e :i .n 5oli :i tu /e 0ei a/sa2i de nevoi nu-i .nde/rtai, revrsnd vinde0ri, dnd mn4ieri, mi9lo0ind 0u ru40iunile. ;entru a0easta .n tot /mntul @usiei ie:ea vestea minunilor tale :i a:a te slveau fiii ti 0ei duhovni0e:ti: "u0ur-te, /storul nostru 0el 5unI "u0ur-te, ;rinte milostiv :i 5lndI "u0ur-te, do0torul nostru 0el 4ra5ni0 :i 0u dar druitI "u0ur-te, vinde0torul nostru 0el milostivI "u0ur-te, .n nevoi :i ne0a1uri 4ra5ni0 a9uttoruleI "u0ur-te, al sufletelor tul5urate /readul0e lini:titorI "u0ur-te, mai .nainte v1torule al 0elor viitoareI "u0ur-te, al 4re:elilor 0elor as0unse mustrtorule /rev1torI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul B Strin minune vedem la tine, 0uvioase, 0 5trn fiind :i ne/utin0ios, o mie de 1ile :i o mie de no/2i /e /iatr .ntru ru40iune ai /etre0ut. (ine este .ndestulat a s/une durerile :i lu/tele tale, feri0ite /rinte, /e 0are le-ai suferit, ridi0nd minile 0tre Dumne1eu, 5iruind /e -mali0 0el de 4nd :i Domnului 0ntnd: -liluiaP
<22

Icosul B +ot e:ti dorin2, tot e:ti dul0ea2, /rea dul0e !isuseP -:a stri4ai .n ru40iune, ;rinte, .ntru t0erea ta .n /ustie. !ar noi 0ei .ntune0a2i 0u de:ert0iunile :i 0are toat via2a noastr .ntru /0ate o am /etre0ut, /roslvind dra4ostea ta 0tre Dumne1eu, a0estea 4rim 2ie: "u0ur-te, al 0elor 0e te iu5es0 :i te 0instes0 /e tine, mi9lo0itor mntuiriiI "u0ur-te, 0ela 0e adu0i /e /0to:i la .ndre/tareI "u0ur-te, .ntru t0ere :i .n0hidere /rea minunatuleI "u0ur-te, osrdni0e ru4torule /entru noi 0tre DomnulI "u0ur-te, 0ela 0e ai artat fier5inte dra4oste 0tre DristosI "u0ur-te, 0ela 0e 0u fo0ul ru40iunilor tale s4e2ile vi0leanului ai arsI "u0ur-te, lumin nestins 0u ru40iunea .n /ustie strlu0itoareI "u0ur-te, lumintorule 0are lumine1i :i ar1i 0u daruri duhovni0e:tiI "u0ur-te, ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP Condacul C +oat firea .n4ereas0 s-a minunat de strin vedere, 0 .n 1vorre fiind 5trnul, i s-a artat .m/rteasa 0erului :i a /mntului, /orun0indu-i s des0hid 1vorrea :i s nu /un .m/iedi0are

oamenilor 0elor 0redin0io:i s vin la el, 0i /e to2i s-i .nve2e a 0nta lui Dumne1eu: -liluiaP Icosul C .n2ele/2ii 0el mult vor5itori nu /ot s s/un /uterea dra4ostei tale feri0ite ;rinte, 0 te-ai dat s/re slu95a tuturor 0elor 0e veneau 0tre tine, /linind /orun0a Mai0ii lui Dumne1eu :i te-ai f0ut 0elor nedumeri2i sfetni0 5un, 0elor mhni2i mn4ietor, 0elor rt0i2i de la adevr, 5lnd .n2ele/2ire, 0elor 5olnavi do0tor :i vinde0tor. ;entru a0eea stri4m 2ie: "u0ur-te, 0 din lume .n /ustie te-ai sl:luit 0a s a4onise:ti fa/tele 0ele 5uneI "u0ur-te, 0 din /ustie te-ai .ntors, 0a s semeni smn2a fa/telor 5uneI "u0ur-te, vistieria strlu0it de darul Duhului SfntI "u0ur-te, 0el /lin de 5lnde2e :i de smerenieI "u0ur-te, al 0elor 0e alear4 la tine /rinte iu5itor de fiiI "u0ur-te, 0el 0e .n 0uvinte de dra4oste, .m5r5tare :i mn4iere a0elora le daiI "u0ur-te, 0 /e 0ei 0e veneau la tine, 5u0urie :i vistierie .i numeaiI "u0ur-te, 0 /entru dra4ostea ta 0ea sfnt, 5u0uriilor 0ere:ti te-ai .nvredni0itI "u0ur-te, Serafime, mare f0torule de minuni din SarovP

<2<

Condacul ;E Viforul is/itelor 0elor rele alinndu- , ai tre0ut toat 0alea 0ea strmt :i 0u s0r5e a lu/telor 0lu4re:ti, /urtnd 9u4ul vie2ii /ustni0e:ti, al .n0hiderii :i al t0erii, al /rive4herii de multe no/2i :i a:a 0u darul lui Dumne1eu suindu-te din /utere .n /utere, de la lu0rare 0tre /rivirea de Dumne1eu, te-ai mutat .n l0a:urile 0ele de sus, unde 0u .n4erii 0n2i lui Dumne1eu: -liluiaP Icosul ; E Kidul tuturor sfin2ilor :i 5u0uria 0lu4rilor, ;reasfnta 3e0ioar s-a artat 2ie .naintea sfr:itului tu, /revestindu-2i 2ie 0 a/roa/e este mer4erea ta 0tre Domnul. De0i, noi, mirndu-ne de o a:a 0er0etare a Mai0ii lui Dumne1eu, stri4m 2ie: "u0ur-te, 0 /e .m/rteasa 0erului o ai v1ut fa2 0tre fa2I "u0ur-te, 00i 0u artarea Mai0ii lui Dumne1eu te-ai um/lut de 5u0urieI "u0ur-te, 0ela 0e ai /rimit veste de la dnsa /entru mutarea ta la 0ele 0ere:tiI "u0ur-te, 00i 0u sfr:itul tu 0el 5un, sfin2enia vie2ii tale o ai artatI "u0ur-te, 0 .n ru40iune, .naintea i0oanei Mai0ii Domnului, duhul tu 0el umilit Domnului 2i-ai datI "u0ur-te, 00i 0u sfr:itul tu 0el fr de durere, /revestirea ta 0ea mai dinainte o ai .m/linitI "u0ur-te, 0ela 0e 0u 0ununa nemuririi din mna -tot2iitorului ai fost .n0ununatI

"u0ur-te, 0 feri0irea raiului 0u mo:tenitI "u0ur-te, ;rinte Serafim, mare minuni din SarovP Condacul ;;

to2i

sfin2ii

ai de

f0torule

(nd ai a9uns la sfr:itul ostenelilor mntuitoare, 0uvioase, /le0nd 4enun0hii 0iune, 2i-ai dat sufletul tu 0el sfnt .n Dumne1eu, /e 0are Sfin2ii .n4eri l-au s0aunul -tot2iitorului, 0a .m/reun 0u to2i fii .n slava 0ea ne.nserat, 0ntnd 0ntare (uvntului 0elui mai sfnt de0t to2i sfin2ii: -liluiaP Icosul ;;

tale 0elor la ru4mna lui .nl2at la sfin2ii s de laud

Humin lumintoare fiind .n via2a ta, de Dumne1eu feri0ite ;rinte, :i du/ moarte ai strlu0it 0a o lumin .n /mntul @usiei, 0 ver:i 0ur4eri de minuni tuturor 0elor 0e alear4 0u 0redin2 :i 0u dra4oste la 0institele tale moa:te. !ar noi 0a 0elui fier5inte ru4tor /entru toat lumea, stri4m a:a: "u0ur-te, 0el 0u o mul2ime de minuni de Dumne1eu /roslvitI "u0ur-te, 0ela 0e 0u dra4ostea ta ai luminat toat lumeaI "u0ur-te, al dra4ostei lui Dristos urmtorule dre/teI "u0ur-te, mn4ierea tuturor 0elor 0e 0er de la tine a9utorI "u0ur-te, i1vorul 0el nese0at al minunilorI
<2?
0

"u0ur-te, al 0elor 5olnavi :i ne/utin0io:i vinde0toruleI "u0ur-te, al a/ei 0elei mult vinde0toare fntn nesfr:itI "u0ur-te, 0 toate mar4inile /mntului 0elui 0e te 0inste:te /e tine, 0u dra4ostea ta le-ai 0u/rinsI "u0ur-te, ;rinte Serafim, mare f0torule de minuni din SarovP

Condacul ;I Jtiind darul :i dra4ostea ta 0ea mare 0tre Dumne1eu, 0a :i .ndr1neala 0ea 0tre Dnsul, ne ru4m 2ie, (uvioase, .nal2 0lduroasa ta ru40iune 0tre Domnul, 0a s a/ere Sfnta Sa "iseri0 de ne0redin2 :i de de15inare, de nevoi :i de ne0a1uri, 0a s 0ntm dim/reun 0u tine f0torului de 5ine Dumne1eului nostru: -liluiaP Icosul ;I (ntnd /roslvirea ta, te feri0im /e tine, (uvioase, 0a /e 0el mai /uterni0 :i mult ru4tor /entru noi 0tre Domnul, 0a /e un mn4ietor :i a/rtor :i 0u dra4oste stri4m 2ie a:a: "u0ur-te, lauda "iseri0ii /ravoslavni0eI "u0ur-te, arm :i .n4rdire a /atriei noastreI "u0ur-te, arttorul 0ii, .ndre/tndS /e to2i s/re 0erI "u0ur-te, 0are 0u /uterea lui Dumne1eu multe minuni lu0re1iI

"u0ur-te, 0ela 0e 5iruitI "u0ur-te, 0ela 0e ne/timirea ta ai su/usI "u0ur-te, ;rinte minuni din SarovP

toate 9ivine

miestriile :i fiare mare

diavolului sl5ati0e f0tor

ai 0u de

Serafime,

Condacul ;: 8, /rea minunatule :i f0torule de minuni, (uvioase ;rinte Serafime, /rime:te a0east /u2in ru40iune a noastr, 0e se .nal2 .ntru lauda ta :i stnd a0um .naintea s0aunului .m/ratului .m/ra2ilor, a Domnului nostru !isus Dristos, roa4-te /entru noi to2i, 0a s aflm mila Hui .n 1iua 9ude02ii :i s-! 0ntm 0u 5u0urie .n ve0i: -liluiaP Aa0esta se 1i0e
de 3 ori, du/ 0are iar:i i0osul :i 0onda0ul B.

,u'ciunea I ctre $reacuviosul 4era!im 8, /reaminunate ;rinte Serafime, mare f0torule de minuni din Sarov, /entru to2i 0ei 0e alear4 la tine ru4torule 0el 4ra5ni0 as0ulttor, .n 1ilele vie2ii tale nimeni n-a ie:it de la tine de:ert, 0i tuturor .ntru dul0ea2 le-a fost /rivirea fe2ii tale :i 4lasul 0el 0u 5un .ntm/inare al 0uvintelor tale. (tre a0estea .n0 :i darul tmduirilor, darul .nainte-vederii, darul vinde0rii sufletelor :i tru/urilor 0elor ne/utin0ioase, 0u .m5el:u4are .ntru tine s-a artat. !ar 0nd te-a 0hemat /e tine Domnul de la ostenelile /mnte:ti 0tre odihna 0ea 0ereas0,
<2&
0

ni0iodat dra4ostea ta n-a li/sit de la noi :i nu este 0u /utin2 a numra minunile tale, 0are s-au .nmul2it 0a stelele 0erului. ( iat .n toate mar4inile /mntului nostru te ar2i oamenilor lui Dumne1eu :i le druie:ti tmduiri. ;entru a0easta :i noi stri4m 2ie: 8, /rea minunatule :i 5lndule /l0ut al lui Dumne1eu, ru4torule 0el 0u .ndr1nire /entru noi, 0are ni0iodat nu de/rte1i /e 0ei 0e te 0heam /e tine, .nal2 /entru noi 5inef0toarea ta ru40iune 0tre Domnul /uterilor, 0a s .ntreas0 st/nirea 5ine0redin0io:ilor 0re:tini :i s druias0 nou 0ele de tre5uin2 .n via2a a0easta :i toate 0ele de folos /entru mntuirea sufletelor noastre, 0a s ne /1eas0 de 0derile .n /0ate :i s ne .nve2e /o0in2a 0ea adevrat, 0a fr .m/iedi0are s /utem intra .ntru .m/r2ia 0erului, unde tu a0um strlu0e:ti .n slav nes/us :i a0olo s 0ntm 0u to2i Sfin2ii /e +reimea 0ea .n0e/toare de via2 la sfr:itul vea0ului. -min. ,u'ciunea a Il-a ctre $reacuviosul 4era!im 8, mare /l0utule al lui Dumne1eu, (uvioase :i de Dumne1eu /urttorule ;rintele nostru SerafimeP (aut din slava ta 0ea din .nl2ime 0tre noi smeri2ii :i ne/utin0io:ii 0ei .m/ovra2i 0u multe /0ate, 0are 0erem de la tine a9utor :i mn4iere. ;lea0-te s/re

noi 0u inima ta 0ea /lin de 5untate :i ne a9ut 0a fr de /rihan s /1im /orun0ile Domnului, 0redin2a ortodo= 0u trie s o 2inem, /o0in2 /entru /0atele noastre 0u osrdie s adu0em lui Dumne1eu, .ntru via2a 0ea 5un 0re:tineas0 0u darul 5ine s s/orim :i s ne fa0em vredni0i de mi9lo0irea ta .ntru ru40iune 0tre Domnul. -:a, sfinte al lui Dumne1eu, au1i-ne /e noi 0ei 0e 0u 0redin2 :i 0u dra4oste ne ru4m 2ie :i nu ne tre0e 0u vederea /e noi, 0elor 0e ne tre5uie:te a/rarea ta. (i, a0um :i .n 0easul sfr:itului nostru, a9ut-ne :i ne a/r 0u ru40iunile tale de asu/relile diavole:ti 0ele rele, 0a s nu ne st/neas0 /uterea lor, 0i s ne .nvredni0im 0u a9utorul tu s mo:tenim feri0irea l0a:urilor raiului. ( s/re tine a0um nde9dea noastr o /unem, /rea 5unule ;rinte: fii nou 0u adevrat /ov2uitor s/re mntuire :i ne du /e to2i la lumina 0ea ne.nserat a vie2ii de ve0i 0u mi9lo0irea ta 0ea 5ine/l0ut la s0aunul ;rea Sfintei +reimi, 0a s mrim :i s 0ntm 0u to2i sfin2ii numele 0el vredni0 de .n0hin0iune al +atlui :i al 3iului :i al Sfntului Duh, a0um :i .n ve0ii ve0ilor. -min.

<30

S()@+X ;@-V!HX DE @)>X(!)#E D-+X DE ;@E-()V!8S)H SE@-3!M

;rintele Serafim /ov2uia /e to2i /ravoslavni0ii 0re:tini, dar mai ales /e 0ei 0e triau .n via2a 0lu4reas0, s se roa4e ne.n0etat. )rmtoarea rnduial, e=tras de el din /redaniile Sfin2ilor ;rin2i, /rive:te :i /e 0lu4ri, dar mai ales /e mireni, 0lu4rii /resu/unndu-se 0 o de/:es0 /e a0easta... 6S0ulndu-se din somn, ori0e 0re:tin s se .n4rdeas0 de .ndat 0u semnul Sfintei (ru0i :i stnd .n 4enun0hi .n fa2a i0oanelor, s 1i0 a0east mntuitoare ru40iune, /e 0are .nsu:i Domnul Dumne1eu :i Mntuitorul nostru !isus Dristos a dat-o Sfin2ilor Si u0eni0i: (atl nostru))), de trei ori /n la sfr:it :i .n 0instea Mai0ii Domnului s 1i0 L#s0toare de Dumne1eu, 3e0ioar, 5u0ur-teP (eea 0e e:ti /lin de har, Mrie, Domnul este 0u +ine, "ine0uvntat e:ti tu .ntre femei :i 5ine0uvntat este rodul /nte0elui +u, 00i ai ns0ut /e Mntuitorul sufletelor noastreO Atot de trei oriB. -/oi sim5olul 0redin2ei - L(red .ntru )nul Dumne1eu... O Ao datB. Svr:ind a0east rnduial de diminea2, fie0are 0re:tin, de ori0e neam :i stare ar fi el, 5r5at sau femeie, /oate s mear4 0u /a0e la lu0rul su, la 0are este rnduit, sau 0hemat. !ar 0nd mer4i /e 0ale, sau te o0u/i 0u lu0rul undeva, s 1i0i mereu .n0et, .n

taina inimii tale: LDoamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine /0tosulPO (nd se va .ntm/la 0a a0olo unde lu0re1i s fie mai mult lume 0are-2i tul5ur lini:tea ru40iunii, atun0i 1i .n minte numai att: LDoamne miluie:teO, 0ontinund a:a /n la vremea /rn1ului. !ar .naintea /rn1ului s mai svr:e:ti o dat a0eea:i rnduial de diminea2, 0um s-a artat mai sus. Du/ /rn1, .nde/linind iar:i lu0rul tu, 1i de asemenea .n0et: L;reasfnt #s0toare de Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosulO, 0ontinund a:a /n la vremea somnului. !ar 0nd se va .ntm/la 0uiva s /etrea0 vremea sin4urati0, 5u0urndu-se de mai mult lini:te, atun0i /oate s 1i0 a:a: LDoamne, !isuse Dristoase, /entru ru40iunile ;rea0uratei Mai0ii tale, miluie:te-m /e mine, /0tosulO. Ji a/ro/iindu-te de 0easul 0nd vrei s te 0ul0i, s mai re/e2i .n0 o dat a0eea:i rnduial de diminea2, 0um s-a artat mai sus, du/ 0are /o2i s te 0ul0i s dormi .n /a0e, .nsemnndu-te 0u semnul Sfintei (ru0i7.
_

;rea0uviosul Serafim s/unea 0 ori0e 0re:tin, 2innd a0east mi0 rnduial 0a /e o an0or mntuitoare .n mi9lo0ul valurilor de 4ri9i ale lumii :i .nde/linind-o 0u smerenie, /oate s a9un4 la msura desvr:irii 0re:tine :i a dra4ostei dumne1eie:ti, deoare0e a0este trei ru40iuni formea1 temelia (re:tint2ii. ;rima, +atl nostru, 0on2ine .ns:i 0uvintele Domnului, /e 0are El le-a dat 0a model al
<32

ori0rei ru40iuni. doua, 6#s0toare de Dumne1eu...7, adus din 0er de -rhan4helul >avriil, 0a .n0hinare ;reasfintei 3e0ioare, Mai0ii Domnului, este 0a o /iatr un4hiular a #oului +estament. Ji, .n sfr:it, a treia, (re1ul, 0u/rinde /e s0urt toate do4mele 0redin2ei 0re:tine. Da0 5unul 0re:tin, 0are 0unoa:te :i .nde/line:te a0east u:oar /ravil de ru40iune, se .ntm/l s ai5 mai mult vreme li5er, atun0i /oate, du/ rvna 0e o are 0tre Dumne1eu, s mai adau4e :i alte ru40iuni :i 0itiri mntuitoare: a0atiste, /ara0lise, 0anoane, /salmi, 0itiri din Sfnta Evan4helie, s0rierile Sfin2ilor -/ostoli :i ale Sfin2ilor ;rin2i, :. a., mul2umind lui Dumne1eu, 0 -a .nvredni0it s-! adu0 asemenea 9ertfe 0urate. ;rin a0easta omul se /oate .nl2a .n0etul 0u .n0etul deasu/ra fa/tei 5une a 0re:tinului de rnd. Ji da0, dim/otriv, 0ineva nu are vreme s 1i0 ni0i a0east s0urt rnduial, din 0au1a /rea multor o0u/a2ii .nsemnate, sau nu dis/une sin4ur de tim/ul su, atun0i /oate, .nv2nd /e de rost 0ele trei ru40iuni, s le 1i0 0u 4ndul .n vremea lu0rului :i 0hiar da0 ne aflm .n /at, .n0redin2ndu-se, du/ 0uvntul S0ri/turii, 0 tot cel ce c*eam numele "omnului se va mntui A3a/te 2, 2 B. Mai mult 0a ori0e .ns, ;rea0uviosul Serafim .nv2a /e to2i s svr:eas0 ru40iunea lui !isus: 6Doamne, !isuse Dristoase, 3iul lui Dumne1eu, miluie:te-m /e mine, /0tosul7, /ov2uind :i el a0um /e al2ii - 0um .l /ov2uise :i /e el oare0nd (uviosul Dositei de la ;e0ersEa, 1i0nd: 6.ntru a0easta s-2i fie toat stri4area :i .nv2tura ta. Mer4nd ori :e1nd,

lu0rnd sau fiind .n 5iseri0, a0est stri4t s fie ne0ontenit .n 4ura :i .n inima ta. (u dnsul vei afla lini:tea luntri0, vei do5ndi 0ur2ia sufleteas0 :i tru/eas0 :i se va sl:lui .ntru tine Duhul. Sfnt, Vistierul tuturor 5unt2ilor, 0are va 0lu1i /a:ii vie2ii tale s/re sfin2enie :i s/re toat evlavia :i 0ur2ia...7.

<3<

();@!#S
Cuvnt nainte de -rhimandrit !oani0hie "lan........................... ................'

ntroducere
!.8m nou via2 nou.........................................................% !!.;o/orul rus :i 8rtodo=ia ruseas0..............................2' !!!.Via2a monahal .n @usia...........................................2%

$artea ntia
(a/.l Via2a .n lume..............................................................3$ (a/.2 S0urt /rivire istori0 asu/ra Mnstirii Sarovului.................................................' (a/.3 )n frate nou .ntre fra2i..............................................?< (a/.< Via2a .n /ustie............................................................&2

$artea a doua
(a/.l (u o0hii a2inti2i s/re vrf......................................... 2$ (a/.2 Din nou .ntre fra2i.................................................... 3% (a/.3 .n slu95a lumii.......................................................... '

$artea a treia
(a/. Humin din lumin................................................. &3 (a/.2 @evrsare .n a02iune. ;rintele Serafim :i Mnstirea DiveevsE................................................22$ (a/.3 (ele din urm fa/te :i sfr:itul ;rintelui Serafim...................................................2'& (a/.< Semne :i minuni du/ moarte. (anoni1area..........................................................................2&% .n0heiere...................................................................................300

-ne=e !. .nv2turile Sfntului Serafim...................................................3 .Des/re s0o/ul vie2ii 0re:tine.............................................320 2.E=ist sau nu 0hinurile iaduluiN........................................3?% 3.Des/re Dumne1eu.............................................................3%3 <.Des/re dra4ostea fa2 de Dumne1eu.................................3%< '.Des/re fri0a de Dumne1eu................................................3%< ?.Des/re taina Sfintei +reimi...............................................3%' %.Des/re 0au1ele venirii lui Dristos.....................................3%' &.Des/re nde9de..................................................................3%? $.Des/re /strarea adevrurilor 0unos0ute...........................................3%% 0.Des/re de1nde9de...........................................................3%& .Des/re ru40iune.............................................................3%$ 2.Des/re la0rimi.................................................................3& 3.Des/re 5oli......................................................................3&2 <.Des/re slava de:art........................................................3&2 '.Des/re milostenie............................................................3&3 ?.Des/re datoria :i iu5irea fa2 de a/roa/ele............................................................3&< %.Des/re neosndirea a/roa/elui.......................................3&' &.Des/re .n4ri9irea de suflet...............................................3&? $.Des/re /a0ea sufleteas0.................................................3&% 20.Des/re /strarea /0ii suflete:ti......................................3&$ 2 .Des/re /a1a inimii...........................................................3$ 22.Des/re 0unoa:terea lu0rrilor inimii...............................3$2 23. 23. Des/re 4ndurile :i mi:0rile tru/e:ti....3$3 2<.Des/re luarea aminte de sine.............................................3$3 2'.Des/re nevoin2e.................................................................3$' 2?.Des/re /o0in2.................................................................3$% 2%.Des/re /ost........................................................................3$& 2&.Des/re ve4herea .m/otriva is/itelor.................................3$$ 2$.Des/re via2a lu0rtoare :i 0ea 0ontem/lativ..................................................<00

30.Des/re retra4erea din lume...............................................<02 3 .(um tre5uie s fie e4umenul.........................v.................<03 32..nv2tur 0tre e4umen, 0um s 0ondu0 fra2ii................................................<0< 33..nv2tur 0tre monahul nou .n0e/tor.............................................................<0' 3<.Des/re datoriile su/u:ilor fa2 de 0ondu0tori....................................................<0& 3'.Des/re lim5u2ie.................................................................<0$ 3?.Des/re iertarea 9i4nirilor...................................................< 0 3%.Des/re slu9irea .n 5iseri0.................................................< 0 3&.Des/re .n4ri9irea 5iseri0ii..................................................< 2 !!.Din slu95a ;rea0uviosului Serafim..........................................< < -0atistul ;rea0uviosului Serafim...........................................< ? !!!.S0urt /ravil de ru40iune dat de Sfntul Serafim....................................................<32

S-ar putea să vă placă și