Sunteți pe pagina 1din 103

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01.08.

01

STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL COALA DE ARTE I MESERII Califi a!"a # LUCRTOR $N AGROTURISM N%&'!%l (" alifi a!" (i) )*&") la+*! , -.

NIVELUL /

/000

A%+*!ii: 1. 2. !. profesor gradul I Colegiul Naional Agricol ,,Carol I, Slatina; profesor def., Grup colar Agricol Curtea de Arge ; profesor gradul I, Grup colar de Industrie Ali"entar# ,, $lena %oa"na Galai; &. C*)7+a)(a 4" Mi4a"la profesor gradul I Colegiul Co"ercial ,,Carol I Constana; '. Da7 'l% Ma!"a profesor gradul I, Grup colar Agricol (ecuci; ). D!i)*8a) Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; ,. D% %l"7 % A)+*a)"+a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; -. Ga9:a! A)3"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; /. G4"*!34i"9 E%3")ia profesor gradul I, Colegiul (e0nic ,,I.Creang# (g. Nea"; 11. Ili" Ma!ia profesor def., Grup colar Agricol *alas, Constana; 11. I*)a9 % Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; 12. Li8a(a!i% Ga;!i"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Castelu, Constana; 1!. Ma+"i M*)i a profesor gradul I, Grup colar Agricol 2alea C#lug#reasc#; 1&. M*i7i% Ma!ia doctor 3n "edicin# 4eterinar#, profesor gradul I, Grup colar Agricol *alas, Constana; 1'. M*i7i% Si&*)a profesor gradul I, Grup colar I.N 5o"an Constana 1). N"i ' Ca!&") profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1,. O) "a)% Va7il" profesor gradul I, Grup colar Agricol ,,%. Cante"ir 6u i; 1-. O:!"a D"lia profesor gradul II, Grup colar Agricol *re+"er; 1/. O:!*i% A)a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; 21. Pa+a:" Ma!i*a!a profesor gradul I , Grup colar Agricol *alas, Constana; 21. P"+!" A)3"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Ciorog7rla; 22. S !i*9+"a)% C*7+"l doctor 3n agrono"ie, profesor gradul I, Colegiul (e0nic de Industrie Ali"entar# ,,%. 8ooc, 9ucure ti; 2!. Va7ili% P"+!*)"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1'l%2' I*a)a 1a34i% V"!*)i a 1!5)6a!% I*a)a

UNITI DE COMPETEN

UNITI DE COMPETEN CHEIE# 1. 2. !. &. '. ). ,. C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I I *5$=;C5A5$A IN.:58A<I$I C:8;NICA5$A ?N =I89A 8:%$5N@ ASIG;5A5$A CA=I(@<II %$>2:=(A5$A *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII =;C5;= ?N $C6I*@

UNITI DE COMPETEN TEHNICE GENERALE# -. *5$2$NI5$A I C:89A($5$A *:=;@5II 8$%I;=;I /. $=$8$N($ %$ C:N(A9I=I(A($ 11. $C:N:8I$ I 8A5A$(ING 11. CI5C;=A<I$ 5;(I$5@, C:N%;C$5$A (5AC(:5;=;I I A;(: 12. $B*=:A(A5$A AG5$GA($=:5 I INS(A=A<II=:5 .:=:SI($ ?N AG5IC;=(;5@

UNITI DE COMPETEN TEHNICE SPECIALI<ATE# 1!. *5$=;C5A5$A 8A($5II=:5 *5I8$ %$ :5IGIN$ ANI8A=@ I 2$G$(A=@ 1&. GAS(5:N:8I$ 1'. S$52I5$A *5$*A5A($=:5 I 9@;(;5I=:5 1). A8$NACA5$A .$58$I AG5:(;5IS(IC$ 1,. C;=(;5A *=AN($=:5 %$ CD8* 1-. ?N(5$<IN$5$A I $B*=:A(A5$A *ACI(I=:5 NA(;5A=$ 1/. ($6N:=:GIA %$ C5$($5$ A ANI8A=$=:5 21. C:8*:5(A8$N( AG5:(;5IS(IC

Ti+l%l %)i+'2ii#

8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

=========================================================================== Ni8"l# Val*a!" !"(i+# 2 1.1

C*&:"+")2"# 8.1. Identific# sursele de poluare a "ediului 8./. ;tiliEeaE# "etodele de analiE# a polu#rii "ediului 8.0. Aplic# "#suri de pre4enire a polu#rii "ediului. 8.>. Aplic# "#suri de co"Fatere a polu#rii "ediului.

Ti+l%l %)i+'2ii 1# Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ G2 H 1,1

C*&:"+")2"# 1. 1 .or"uleaE# opinii personale pe o te"# dat#. 1. 2 5ealiEeaE# o scurt# preEentare utiliE7nd i"agini ilustrati4e. 1. ! Cite te i utiliEeaE# docu"ente scrise 3n li"Fa+ de specialitate. 1. & *relucreaE# i interpreteaE# grafic reEultatele oFinute pe o sarcin# dat#.

Ti+l%l %)i+'2ii 1 # C*&:"+")2a 1.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ .or"uleaE# opinii personale pe o te"# dat#.

$laForarea opiniilor personale pe o te"# dat# . $Ipunerea de "oti4e 3n li"Fa+ de specialitate. $4aluarea inter4eniei personale 3n funcie de opiniile celorlali.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# :pinii personale: $Ipunere de "oti4e $4aluarea inter4eniei: oFser4aii, +udec#i de 4aloare, scurte infor"#ri docu"entare argu"ent#ri pe FaEa eIperienei, pe FaEa unui eIperi"ent realiEat, prelu#ri de "oti4e din "anuale i articole de specialitate ur"#rirea reaciilor participanilor, notarea r#spunsurilor pri"ite, reconsiderarea propriei poEiii 3n funcie de opiniile audienei

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i scrise Gtip eseuH prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# elaForeEe opinii personale pe o te"a dat# , 3n li"Fa+ de specialitate, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GaH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice Gtip +oc de rolH prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIpun# o inter4enie i s# o e4alueEe 3n funcie de opinia celorlali, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GFH i GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate

Ti+l%l %)i+'2ii 1# C*&:"+")2a 1./# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ 5ealiEeaE# o scurt# preEentare utiliE7nd i"agini ilustrati4e.

Selectarea i ordonarea logic# a teItului i i"aginilor asociate, din surse 4ariate. Alegerea unei "odalit#i ilustrati4e de eIpunere a infor"aiilor. *reEentarea ilustrat# a "aterialului folosind diferite "i+loace de ilustrare .

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# I"agini asociate: 8odalit#i i "i+loace de ilustrare: $Ipunerea infor"aiilor: desene, diagra"e, sc0ie, fotografii, grafice postere, diapoEiti4e, fil"e, aplicaii grafice pe calculator indic# sursele cercetate, folose te date, argu"enteaE#, contact 4iEual cu audiena, accentueaE# ideile principale, li"Fa+ul trupului, 4orFire clar# te0nici de preEentare cu suport 4iEual

*reEentare ilustrat#: P!*;" (" "8al%a!"#

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# selecteEe, s# ordoneEe infor"aiile, s# aleag# "odalit#i ilustrati4e de eIpunere a acestora si s# preEinte "aterialul realiEat a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GaH, GFH i GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate

Ti+l%l %)i+'2ii 1 # C*&:"+")2a 1.0# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ Cite te si utiliEeaE# docu"ente scrise in li"Fa+ de specialitate.

Selectarea docu"entelor din surse specialiEate . ;tiliEarea infor"aiilor 3n acti4it#i profesionale . Co"pletarea sau redactarea corect# a docu"entaiei pentru sarcini de lucru.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Surse specialiEate: Acti4it#i profesionale: 5edactarea corect#: %ocu"entaie: "anuale, articole, re4iste, studii, Internet, docu"entaii te0nice acti4it#i definite 3n cadrul calific#rii ortografie, punctuaie, for"# structurat# registre, Fonuri, e4idene si"ple, +urnale, coresponden# oficiala, C2J uri

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# selecteEe docu"entele, s# eItrag# i s# sintetiEeEe infor"aiile necesare pe o anu"it# te"#, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GaH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe li"Fa+ul de specialitate 3n acti4it#i profesionale, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise sau practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"pleteEe docu"ente, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate

Ti+l%l %)i+'2ii 1 # C*&:"+")2a 1.>#

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ *relucreaE# i interpreteaE# grafic reEultatele oFinute pe o sarcin# dat#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @ ?(@ $fectuarea de calcule cu grad "ediu de dificultate 3ntrJo sarcin# dat#. Selectarea "etodelor grafice adec4ate. 5epreEentarea grafic# corecta a reEultatelor prin diferite "i+loace grafice. ;tiliEarea "i+loacelor grafice pentru interpretarea reEultatelor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # Calcule cu grad "ediu de dificultate: for"ule de calcul, algorit"i de calcul 8i+loace grafice 5epreEentare corect#: Interpretare: sc0ie, grafice, diagra"e, 0#ri, sc0e"e te0nologice scar#, legend#, for"a 3ngri+it#, acuratee, toleran# condiii de ad"isiFilitate a para"etrilor calculai, co"paraii cu 4alori, proFe etalon sau standarde

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# calculeEe, s# opereEe cu "i+loace grafice i s# interpreteEe reEultatele oFinute, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GaH, GFH i GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate

Ti+l%l %)i+'2ii / # Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I I *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I G 2H 1,1

C*&:"+")2"# 2.1 $IploateaE# FaEe de date. 2.2 *reEint# infor"aii incluE7nd teIt, nu"ere i i"agini. 2.! Co"unic# prin Internet.

Ti+l%l %)i+'2ii / # ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I SI *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I C*&:"+")2a /.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @ ?(@ Ilustrarea tipurilor de date. *reEentarea structurii unei FaEe de date. ?nc#rcarea unei FaEe de date. ?ntreinerea unei FaEe de date. $IploateaE# FaEe de date.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipuri de date: Structura FaEei de date: ?nc#rcare: ?ntreinerea FaEei de date: nu"erice, alfanu"erice, date calendaristice, ir de caractere, "e"o taFele Gnu"e co"ponente, tip, di"ensiuneH introducere i 4alidare date ad#ugare, actualiEare, tergere, sal4are, consultarea docu"entaiei auIiliare

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIe"plifice tipuri de date a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GaH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe scriseKorale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie structura unei FaEe de date a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3ntrein# o FaE# de date a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GcH i GdH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe o FaE# de date a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GeH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii / # C*&:"+")2a /.1#

;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I SI *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I *reEint# infor"aii incluE7nd teIt, nu"ere i i"agini.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @ ?(@ Indicarea for"atelor de preEentare a infor"aiilor. Co"pletarea unui for"at cu teIt, nu"ere i i"agini. 5ealiEarea unei eIpuneri adec4ate te"ei alese. *reEentarea aplicaiei.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# .or"ate de preEentare: Co"pletare for"ate: 5ealiEarea eIpunerii: tipuri predefinite, Futoane de aciune editare teIt, inserare i"agini, sunet, taFel 3nl#nuirea paginilor, crearea leg#turilor

*reEentarea aplicaiei: derularea paginilor Gauto"at, "anualH, ani"aie

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"pleteEe for"atul de preEentare, s# realiEeEe i s# preEinte o eIpunere, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GaH ,GFH , GcH i GdH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate

Ti+l%l %)i+'2ii /# ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I SI *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I C*&:"+")2a /.0# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @ ;tiliEarea te0nicilor de c#utare adec4ate surselor de infor"aii. $Itragerea infor"aiilor rele4ante. .olosirea "etodelor de sc0i"F a infor"aiilor. Co"unicare prin Internet.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Surse de infor"aii: (e0nici de c#utare: 8etode de sc0i"F: Internet, fi iere de pe disc0ete, C%J5:8Juri "otoare de c#utare Internet, cu4inteJc0eie, grupuri de cu4inte eJ"ail, dialog, deEFatere onJline, foru", liste de discuie a infor"aiilor

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe te0nici de c#utare, s# eItrag# i s# fac# sc0i"F de infor"aii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GaH , GFH i GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 #

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@

Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

G2H 1,1

C*&:"+")2"# !.1 5ecepteaE# "esa+e orale. !.2 5ecepteaE# "esa+e scrise. !.! $Ipri"# "esa+e orale. !.& $Ipri"# "esa+e scrise. !.' *articip# la con4ersaii .

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # ?a@ ?;@ ? @

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaE# "esa+e orale .

?nelegerea punctelor eseniale 3n 4orFirea standard clar# pe te"e fa"iliare Gacti4it#i cotidiene, petrecerea ti"pului liFerH. %esprinderea ideilor principale din e"isiuni radio i (2 pe te"e de actualitate, interes personalKprofesional. StaFilirea leg#turilor 3ntre "esa+ul audiat i propria eIperien#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 2orFire standard: (e"e de actualitate: *ropria eIperien#: P!*;" (" "8al%a!"# *roF# de e4aluare scris# Gtip testH prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3neleag# punctele eseniale i s# desprind# ideile principale, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# Ga H i GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# staFileasc# leg#turi 3ntre "esa+e, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. cu4inte, eIpresii, propoEiii, fraEe legate de propriul Leu i leg#turi afecti4Je"oionale dintrJun teIt aspecte legate de organiEarea 4ieii cotidiene, econo"ice, sociale, culturale acti4itateKe4eni"ente profesionale, tr#ire afecti4Je"oional#

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0./# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaE# "esa+e scrise.

?nelegerea unor teIte redactate 3ntrJun li"Fa+ uEual sau specific personalKprofesional. *relucrarea infor"aiilor oFinute din descrierea e4eni"entelor. %ecodarea infor"aiilor cuprinse 3n taFele, sc0e"e, diagra"e.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# =i"Fa+ uEualKspecific: *relucrarea infor"aiei: %ecodare: cu4inte, eIpresii, ter"eni specifici i 3ncadrare 3n conteIt 3nelegere, adaptare, utiliEare de ter"eni i ter"inologii specifice do"eniului desprinderea sensului, codurilor ling4istice

P!*;" (" "8al%a!"# *roF# de e4aluare scris# Gtip testH prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3neleag# teIte i s# prelucreEe infor"aii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GaH i GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# decodeEe infor"aii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0. 0# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Ipri"# "esa+e orale.

;tiliEarea unor eIpresii coerente 3n descrierea eIperienelor i a altor acti4it#i din proIi"itate. *reEentarea unei acti4it#i legate de profesiune. Argu"entarea opiniilor, proiectelor personale i profesionale.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *roIi"itate: Acti4it#i :pinii: coal#, colegi, co"unitate, do"eniu profesional specifice fiec#rui do"eniu profesional pro i contra 3n susinerea unor sarcini de lucru

P!*;" (" "8al%a!"# *roF# de e4aluare scris# Gtip testH i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe eIpresii i s# preEinte acti4it#i, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GaH i GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# enune i s# argu"enteEe opiniile personale, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0.># C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Ipri"# "esa+e scrise.

5edactarea unui teIt coerent pe te"e fa"iliare sau de interes personalKprofesional. $laForarea corespondenei personale i co"pletarea docu"entelor de lucru. %escrierea i"presiilor asupra e4eni"entelor cotidiene i a eIperienelor profesionale.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (e"e fa"iliare: Coresponden#K docu"ente de lucru: $Iperiene profesionale: descrierea fa"iliei, progra"ul Eilnic, o Ei de lucru, acti4it#i profesionale repetate scrisori personale, facturi proJfor"#, facturi, docu"ente de e4iden# pri"ar#, in4entarieri, C2Jul european realiE#ri i succese 3n acti4itate, ne7"pliniri profesionale, "oti4aie, relaii 3n ec0ip#, interese

P!*;" (" "8al%a!"# *roF# de e4aluare scris# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# redacteEe teIte, s# elaForeEe corespondena i s# descrie i"presiile, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# GaH, GFH i GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0.A# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ *articip# la con4ersaii.

Susinerea spontan# de con4ersaii pe te"e fa"iliare, de interes personal i profesional. %escrierea aspectelor co"une "ai "ultor do"enii de acti4itate.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Con4ersaie pe te"e fa"iliare:

3n di4erse "i+loace de transport 3ntrJo regiune unde se 4orFe te li"Fa sau li"Fa este selectat# con4enional, despre ti"pul liFer, fa"ilie, operaiuni de lucru, "etode de operare, interaciuni cu alte "eserii i relaii de lucru operaiuni de lucru co"une sau de interes reciproc 3n cadrul aceleia i organiEaii sau cu ali Feneficiari GfurniEoriKdistriFuitoriH

Aspecte co"une:

P!*;" (" "8al%a!"# *roF# oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# con4erseEe i s# descrie aspecte co"une "ai "ultor do"enii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate

Ti+l%l %)i+'2ii > #

ASIG;5A5$A CA=I(@<II

Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

G2H 1,'

C*&:"+")2"# &.1 Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate. &.2 ;tiliEeaE# "etode standardiEate de asigurare a calit#ii.

Ti+l%l %)i+'2ii > # C*&:"+")2a >.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @

ASIG;5A5$A CA=I(@<II Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate.

Identificarea nor"elor de calitate specifice do"eniului propriu de acti4itate. 5elatarea cerinelor de calitate i"puse de nor"ati4e pentru propriul loc de "unc#. ;tiliEarea nor"elor de calitate 3n acti4itatea curent#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Nor"e de calitate: Cerine de calitate: instruciuni de lucru, caiet de sarcini, nor"e interne, criterii i indicatori naionale, europene i internaionale care regle"enteaE# acti4itatea ca proces Gintr#ri, deE4oltare, ie iriH

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i practice prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice i s# utiliEeEe nor"e de calitate specifice do"eniului s#u de acti4itate, a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# GaH i GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care candidatul de"onstreE# c# este capaFil s# preEinte criteriile de calitate din nor"e specifice locului s#u de "unc# a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii >#

ASIG;5A5$A CA=I(@<II

C*&:"+")2a >./ #

;tiliEeaE# "etode standardiEate de asigurare a calit#ii.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @ $nu"erarea "etodelor standardiEate de asigurare a calit#ii. %escrierea procedurilor specifice "etodelor standardiEate de asigurare a calit#ii . Aplicarea "etodelor standardiEate de asigurare a calit#ii 3n acti4itatea proprie.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8etode standardiEate: Aplicare: definite 3n funcie de "odelul de "anage"ent al calit#ii adoptat de organiEaie autoe4aluarea propriei acti4it#i 3n raport cu indicatori i criterii din standardele internaionale pri4ind calitatea, adoptate de "odelul de "anage"ent al calit#ii 3n organiEaie *roceduri specifice: etapele i aciunile de e4aluare, autoe4aluare i control M ordonate logic definite "ai sus corespunE#toare "etodelor standardiEate

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i practice prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIplice i s# aplice "etode standardiEate de asigurare a calit#ii, a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"a# GaH, GFH, GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii A #

%$>2:=(A5$

*$5S:NA=@

?N

SC:*;=

:9<IN$5II *$5.:58AN<$I Ni8"l# Val*a!" !"(i+# G2H 1,'

C*&:"+")2"# '.1 AnaliEeaE# caracteristicile personale i"plicai 3n deE4oltarea carierei. '.2 $Ipri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional# . i factorii

Ti+l%l %)i+'2ii A #

%$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I

C*&:"+")2a A.1#

AnaliEeaE# caracteristicile personale deE4oltarea carierei.

i factorii i"plicai 3n

?a@ ?;@ ? @

Identificarea progresului 3n deE4oltarea personal# . AnaliEarea factorilor care influeneaE# deE4oltarea carierei . $sti"area potenialului de sc0i"Fare personal# i profesional#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# .actori: *otenial de sc0i"Fare personal#: *otenial de sc0i"Fare profesional#: raportul dintre co"petenele personale i co"anda social# diferena dintre aspiraii , interese i posiFilit#i personali, sociali; fa4oraFiliJnefa4oraFili; interniJeIterni

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# analiEeEe caracteristicile personale i factorii i"plicai 3n deE4oltarea carierei, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# GaH i GFH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# esti"eEe potenialul de sc0i"Fare personal# i profesional# 3n condiiile criteriului de perfor"an# GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii A #

%$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I

C*&:"+")2a A. /#

$Ipri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # ?a@ Identificarea traseelor posiFile de educare profesional# . ?;@ Corelarea cerinelor de for"are profesional# cu posiFilit#ile proprii . ? @ *roiectarea opiunii de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu. i for"are

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Strategie: (er"en scurt: (er"en "ediu: oFiecti4e, aciuni, "etode, "i+loace 1 an 2J! ani

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# proiecteEe o opiune de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu, in7nd cont de traseele posiFile i 3n corelare cu posiFilit#ile proprii, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# GaH ,GFH i GcH i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii B # Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII G2H 1,'

C*&:"+")2"# ).1 Aplic# legislaia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#, pre4enirea i stingerea incendiilor. ).2 Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de "unc#.

Ti+l%l %)i+'2ii B # IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNN C*&:"+")2a B. 1# Aplic# legislaia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#, pre4enirea i stingerea incendiilor .

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?nsu irea drepturilor i responsaFilit#ilor la locul de "unc# 3n funcie de nor"ele pre4#Eute la instructa+ele de protecia "uncii . 2erificarea eIistenei i integrit#ii "i+loacelor de protecie la locul de "unc# . 5aportarea situaiilor care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4#.

?;@ ? @

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # %repturi : 5esponsaFilit#i: 8i+loace de protecie: Situaii: instructa+ periodic, ec0ipa"ent de protecie 3nsu irea, respectarea, aplicarea nor"elor ec0ipa"ente de protecie specifice locului de "unc# Gecrane de protecie, casc#, "asc# de gaE, or, "#nu iH aFsena "i+loacelor de protecie, integritatea "i+loacelor de protecie

P!*;" (" "8al%a!" # *roFe oraleKscrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# drepturile i responsaFilit#ile confor" criteriilor de perfor"an# GaH , acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 4erifice eIistena i integritatea "i+loacelor de protecie la locul de "unc# i s# raporteEe situaiile care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4# confor" criteriilor de perfor"an# GFH , GcH acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti+l%l %)i+'2ii B # IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a B. /# Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc .

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ ?;@ ? @ Identificarea factorilor de risc . 5aportarea preEenei factorilor de risc. ?nl#turarea factorilor de risc.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # .actori de risc : suFstane periculoase, 4iru i, Facterii, cureni de aer, te"peratur#, u"iditate, 4entilaie, Ego"ote, 4iFraii, radiaii oral# sau scris# re"edierea defeciunilor ap#rute la ec0ipa"entele de protecie, respectarea nor"elor de protecie

5aportare: ?nl#turare:

P!*;" (" "8al%a!" # *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice i s# 3nl#ture factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriilor de perfor"an# GaH i GcH acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roFe scrise Korale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# raporteEe factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriului de perfor"an# GFH acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti+l%l %)i+'2ii . # Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

=;C5;= ?N $C6I*@ G2H 1,'

C*&:"+")2"# ,.1 Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oFiecti4elor. ,.2 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#. ,.! ColaForeaE# cu "e"Frii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor.

Ti+l%l %)i+'2ii . # C*&:"+")2a ..1#

=;C5;= ?N $C6I*@ Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oFiecti4elor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'#


?a@ ?;@ ? @ Identificarea oFiecti4elor lucrului 3n ec0ip#. %escrierea sarcinilor de lucru 3n ec0ip#. Selectarea resurselor necesare atingerii oFiecti4elor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"#


:Fiecti4e: Sarcini : 5esurse : infor"aionale, organiEatorice, acionale profesionale, sociale infor"aii, "ateriale, u"ane

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice oFiecti4ele lucrului 3n ec0ip# i s# descrie sarcinile de lucru 3n ec0ip#, confor" criteriilor de perfor"an# GaH i GFH i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice Gtip eIerciiuH prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# selecteEe resursele necesare atingerii oFiecti4elor, confor" criteriului de perfor"an# GcH i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii . #

=;C5;= ?N $C6I*@

C*&:"+")2a ../#

? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'#


?a@ ?;@ ? @ 5aportarea poEiiei indi4iduale la ceilali. Asu"area i pro"o4area atitudinilor constructi4e 3n grup. Iniierea aciunilor 3n grup.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"#


*oEiia indi4idual#: Atitudini: Aciuni: inclus, eIclus, suFordonat, coordonator, iniiator, raportor spri+in, i"plicare, interes, 3ncura+are, "oti4are, solidariEare finaliEare de sarcini proprii, distriFuire de sarcini 3n ec0ip#, supra4eg0erea finaliE#rii unor operaiuni, raportarea reEultatelor

P!*;" (" "8al%a!"#


*roFe practice Gtip eIerciiu, +oc de rolH prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# raporteEe poEiia indi4idual# fa# de ceilali, s#J i asu"e i s# pro"o4eEe atitudini constructi4e 3n grup, s# iniieEe aciuni 3n grup, confor" criteriilor de perfor"an# GaH, G FH i GcH i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii . #

=;C5;= ?N $C6I*@

C*&:"+")2a 0#

ColaForeaE# cu "e"Frii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'#


?a@ ?;@ ? @ 5ecunoa terea co"petenei "e"Frilor ec0ipei. Corelarea propriilor sarcini cu ale ec0ipei. Adoptarea unor "#suri de eficientiEare a lucrului 3n ec0ip#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"#


Co"petena: Corelare de sarcini: 8#suri: preg#tire profesional#, poEiia fa# de grup, atitudini, grad de "oti4are, interese eIplicaii de sarcini, 3ncadrare 3n ti"p, respectarea unui plan co"un, asigurarea ec0iliFrului de sarcini 3n ec0ip#, negocierea sarcinilor 4erific#ri ale calit#ii sarcinilor, corecii i adapt#ri ale planului co"un, recunoa terea "eritelor

P!*;" (" "8al%a!"#


*roFe orale i scrise Gtip fi e de autoe4aluareH , prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# co"petenele "e"Frilor ec0ipei i s# coreleEe propriile sarcini cu ale ec0ipei, confor" criteriilor de perfor"an# GaH i G FH i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i practice Gtip eIerciiuH , prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# adopte unele "#suri de eficientiEare a lucrului 3n ec0ip# confor" criteriului de perfor"an# GcH i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

C*&:"+")2a

8.1. Identific# sursele de poluare a "ediului

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH 5ecunoa terea surselor de poluare a "ediului GFH %escrierea "odific#rilor ap#rute 3n "ediu din cauEa polu#rii GcH Identificarea c#ilor de dispersie a factorilor poluani

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Surse de poluare: locuine, instituii, sp#l#torii, spitale, coli, 0oteluri, unit#i co"erciale i de ali"entaie, ind. "iner#, ind. "etalurgic#, ind. c0i"ic#, agricultur#, Eoote0nia, ploaia, E#pad#, uEine de celuloE# i 07rtie, ind. ali"entar# deteriorarea calit#ii aerului, apei, solului datorita polu#rii apa, aer, sol, ani"ale, o"

8odific#ri: C#ile de dispersie:

P!*;" (" E8al%a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstraE# c# a reinut sursele de poluare a "ediului confor" criteriului de perfor"an# G a H i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# agenii poluani din ap#, aer, sol, confor" criteriului de perfor"an# G F H i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# "odific#rile ap#rute 3n ap#, aer, sol, din cauEa agenilor poluani confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII

MEDIULUI

C*&:"+")2a 8./. ;tiliEeaE# "etode de analiE# a polu#rii "ediului. ===================================================================== C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH Identificarea cu a+utorul organelor de si" a gradului de poluare a "ediului. .olosirea indicatorilor Fiologici pentru caracteriEarea gradului de poluare. $fectuarea analiEelor de laForator pentru deter"inarea gradului de poluare a "ediului. 5espectarea regulilor specifice de protecia "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" Si"urile: Agenii poluani: Indicatorii Fiologici: 4ederea, "irosul, gustul, auEul fu"ul, s"ogul, petele de ulei, a"oniac, FioIid de sulf, 0idrogen sulfurat, pesticide diferite populaii de 4ieuitoare, de specii de plante, sorturi de lic0eni, ani"ale "iciGcanariiH, specii de Facterii feruginoase, sulfoFacterii colorate diferit, alge, lar4ele unor specii ani"ale sarea c0i"ice, fiEice i fiEicoJc0i"ice specifice "etodelor de analiE# a polu#rii "ediului ;

8etode de analiE#: Nor"e :

P!*;" (" E8al%a!" *roFe orale i practice prin care ele4ul trFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# efectueEe o analiE# organoleptic# a unei proFe de ap# sau sol poluat, confor" criteriului de perfor"an# GaH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# efectueEe deter"inarea unui agent poluant folosind anu"ii indicatori Fiologici ,confor" criteriului de perfor"an# GFH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# efectueEe o analiE# de laForator 3n scopul deter"in#rii agenilor poluani din "ediu, confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte regulile specifice de protecia "uncii confor" criteriului de perfor"an# Gd H i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. .

Ti+l%l %)i+'2ii#

8.PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

C*&:"+")2a

8.0 Aplic# "#suri de pre4enire a polu#rii "ediului.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH ;tiliEarea "#surilor de pre4enire a polu#rii aerului. GFH ;tiliEarea "#surilor de pre4enire a polu#rii apei. GcH ;tiliEarea "#surilor de pre4enire a polu#rii solului. GdH 5espectarea regulilor specifice de protecia "uncii..

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8ateriale utiliEate: "aterial de se"#nat i plantat neinfestat, fero"oni, Fr7ieJcapcan# 3ngr# #"inte naturale, du "ani naturali ai d#un#torilor, 4apori de ap# i propan, preparate din cenu #, energia solar#, prelate i plase de plastic, perii de s7r"#, foarfeci, cuiFuri i garduri 4ii, "ulci, ape purificate 8etode gaE#ri, fertiliEare ec0iliFrat#, rotaia culturilor, irigarea cu ape epuJ rat#, alegerea unor specii i 4ariet#i de plante reEistente la Foli i d#un#tori, folosirea de capcane i distriFuitori auto"ai, distrugeJ rea 4etrelor de Furuieni afectate de Foli i d#un#tori, fla"Farea focarelor de o"iEi. specifice lucr#rilor de pre4enire a polu#rii "ediului;

Nor"e:

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe "#suri de pre4enire a polu#rii aerului confor" criteriului de perfor"ant# GaH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe "#suri de pre4enire a polu#rii apei confor" criteriului de perfor"an# GFH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe "#suri de pre4enire a polu#rii solului confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte "#suri de protecia "uncii specifice confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

C*&:"+")2a

8.>. Aplic# "#suri de co"Fatere a polu#rii "ediului.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH 5ealiEarea epur#rii apelor uEate prin diferite "etode. GFH ;tiliEarea "etodelor de purificare a at"osferei. GcH Aplicarea "#surilor de di"inuare a 4iFraiilor i Ego"otelor. GdH $fectuarea lucr#rilor de desecare i drena+ a terenurilor . GeH .olosirea raional# a 3ngr# #"intelor i pesticidelor 3n agricultur# i sil4icultur#. GfH 5espectarea regulilor specifice de protecia "uncii

C*)(i2ii (" a:li a;ilia+"# ;tila+e: decantor pri"ar radial; gr#tare i site; FaEin de aerare cu n#"ol acti4; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fiFroase i cu strat granular; rotociclonul reacti4i c0i"ici; populaii de "icroorganis"e 4egetale i ani"ale 3ngr# #"inte organice, "ateriale de construcii; drenurii; pietre; ec0ipa"ent specific de protecia "uncii 0alate, "asc#, oc0elari de protecie, cis"e, "#nu i specifice de protecia "uncii pentru lucr#rile eIecutate;

8ateriale: $c0ipa"ente: Nor"e: P!*;" (" "8al%a!"#

*roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# cunoasc# i s# realiEeEe epurarea apelor cu a+utorul instalaiilor de epurare confor" criteriului de perfor"an# GaH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe pratice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# aplice "#surile te0nicoJorganiEatorice de purificare a aerului confor" criteriului de perfor"an# GFH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# ia "#suri pentru co"Faterea sau atenuarea ni4elului de Ego"ot confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# cunoasc# i s# efectueEe lucr#ri de desecare i drena+ 3n 4ederea fiI#rii si staFiliE#rii terenurilor confor" criteriului de perfor"an# Gd H i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# foloseasc# 3n "od raional 3ngr# #"intele i pesticidele confor" criteriului de perfor"an# GeH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# foloseasc# ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii confor" criteriului de perfor"an# GfH i 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# -. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l# Val*a!" !"(i+# 2 1,'

C*&:"+")2": /.1. %escrie patri"oniul 3ntreprinderii. /.2. Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii. /.!. Co"pleteaE# docu"ente de e4iden# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri, 3ncas#rilor i pl#ilor.

Ti+l%l %)i+'2ii#

-. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE

C*&:"+")2a#

-.1. %escrie patri"oniul 3ntreprinderii.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# ?a@ %efinirea patri"oniului 3ntreprinderii. ?;@ Identificarea structurilor patri"oniale de acti4 i de pasi4. ? @ %escrierea patri"oniului unei 3ntreprinderi locale . NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *atri"oniu: Structuri de acti4: Structuri de pasi4: Funuri econo"ice, drepturi , oFligaii acti4e i"oFiliEate, acti4e circulante, acti4e de regulariEare i asi"ilare

capitaluri proprii, pro4iEioane pentru riscuri i c0eltuieli, datorii, pasi4e de regulariEare *atri"oniul 3ntreprinderii : identificarea ele"entelor patri"oniale , gruparea ele"entelor 3n structuri de acti4 i pasi4

P!*;" (" "8al%a!"# *roF# oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# defineasc# patri"oniul 3ntreprinderii, a a cu" se specific# 3n criteriului de perfor"an# GaH , cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice structurile patri"oniale de acti4 i de pasi4, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH , cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie patri"oniul unei 3ntreprinderi locale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate .

Ti+l%l %)i+'2ii #

-. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE

C*&:"+")2a #

-./. Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # GaH GFH Clasificarea c0eltuielilor 3ntreprinderii 3n funcie de criterii date. Clasificarea 4eniturilor 3ntreprinderii 3n funcie de criteriile date.

GcH Calcularea reEultatului eIerciiului financiar. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Criterii de clasificare a c0eltuielilor dup# : natura acti4it#ii, natura resurselor utiliEate, destinaia c0eltuielilor, dependena fa# de 4olu"ul produciei Criterii de clasificare a 4eniturilor dup# : natura acti4it#ii, natura reEultatelor oFinute

5eEultatul : de eIploatare, financiar, eItraordinar, reEultatul eIerciiului NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice 4eniturile i c0eltuielile 3ntreprinderii, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# GaH i GFH, cuprinE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# staFileasc# reEultatul eIerciiului 3ntreprinderii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, cuprinE7nd condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

-. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE

C*&:"+")2a #

-.0. Co"pleteaE# docu"ente de e4iden# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri, 3ncas#rilor i pl#ilor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH *reEentarea docu"entelor de e4iden#. GFH ?ntoc"irea docu"entelor de e4iden#. GcH 2erificarea docu"entelor de e4iden#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# %ocu"ente: a4iE de 3nsoire a "#rfii, factur# fiscal#., not# de intrare recepie , dispoEiie de li4rare, Fon de 47nEare, c0itan# , fi e de "agaEie, Fon de predare, restituire, transfer, Fon de consu", registru de "ateriale, registru de cas# , ordin de plat# ?ntoc"ire: 2erificare: co"pletarea docu"entelor de fond i de for"#

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte, s# 3ntoc"easc# i s# 4erifice docu"entele de e4iden#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# GaH, GFH i GcH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii # 10. ECONOMIE I MARCETING NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l# Val*a!" !"(i+ # 2 1,'

C*&:"+")2" # 11. 1. *reEint# etapele 3nfiin#rii 3ntreprinderii. 11. 2 CaracteriEeaE# acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al calit#ii produselor i ser4iciilor. 11. !. %escrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al relaiei cerere ofert#.

Ti+l%l %)i+'2ii#

10. ECONOMIE I MARCETING

C*&:"+")2a#

10.1 *reEint# etapele 3nfiin#rii intreprinderii.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # GaH *reEentarea cadrului +uridic de 3nfiinare a unei 3ntreprinderi GFH Identificarea etapelor de 3nfiinare a 3ntreprinderii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Cadrul +uridic: J =egea !1K 1//1 pri4ind societ#ile co"ercial - =egea '1,K2112 pri4ind organiEarea i desf# urarea unor acti4it#i econo"ice de c#tre persoanele fiEice J =egea 1!!K1/// M3nfiinare a i deE4oltarea I88Jurilor. ?nfiinarea : 3ntoc"irea docu"entelor specifice pentru doF7ndirea personalit#ii +uridice

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte etapele 3nfiin#rii 3ntreprinderii, a a cu" se preEint# 3n criteriile de perfor"an# GaH i GFH,cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii #

10. ECONOMIE I MARCETING

C*&:"+")2a#

10./ CaracteriEeaE# acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al calit#ii produselor i ser4iciilor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH %efinirea calit#ii i ipostaEele calit#ii produselor i ser4iciilor. GFH %escrierea caracteristicilor calitati4e ale produselor i ser4iciilor agricole. GcH *reEentarea cadrului legislati4 pri4ind calitatea produselor i ser4iciilor, protecia consu"atorului. C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Conceptul de calitate confor" standardului internaional IS: -&12 : 1//' IpostaEele calit#ii : calitatea cerut# i a teptat# de client, calitatea furniEat# de "arOeting, calitatea furniEat# de proiectare, calitatea repreEentat# de confor"itatea produselorKser4iciilor cu proiectul s#u. *rotecia consu"atorului :drepturile consu"atorului , cadrul instituional . Caracteristici calitati4e ale produselor agricole : tipologice, calitati4e Gde proces, de FaE#,de eIploatare H Caracteristicile ser4iciului : cantitati4e, atriFuti4Jcalitati4e. 5egle"ent#ri +uridice : =egea 12K1//1, co"pletat# i "odificat# prin =egea &2K1//1, 6.G. 1&&1K1//1 pri4ind organiEarea Centrului Naional pentru ?ncercarea i $IpertiEarea produselor, =egea 11K1//& i :.G. '-K2111 pri4ind protecia consu"atorului , =egea 1/K1//' pri4ind calitatea 3n construcii, =egea 1!,K1//' pri4ind "ediul a"Fiant, 6.G.22!K1//' pri4ind organiEarea i funcionarea :ficiului pentru protecia consu"atorului, 6.G. 1)-K1//, pri4ind regi"ul produselor i ser4iciilor care pun 3n pericol 4iaa, s#n#tatea, securitatea "uncii i protecia "ediului 3ncon+ur#tor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!" # *roF# oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# defineasc# calitatea i s# cunoasc# ipostaEele calit#ii i factorii deter"inani ai calit#ii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie i s# preEinte caracteristicile calitati4e i legislati4e, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# GFH i GcH , cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii #

10. ECONOMIE I MARCETING

C*&:"+")2a#

10.0 %escrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere al relaiei cerere ofert#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # GaH GFH GcH GdH GeH %escrierea pieei 3ntreprinderii i pieei produsului. Identificarea relaiilor de pia# ale 3ntreprinderii. Studierea consu"ului M co"porta"entul consu"atorului. *reEentarea factorilor care influeneaE# cererea i oferta de produse i ser4icii. Identificarea caracteristicilor i funciilor preului.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # Noiuni de "arOeting : concept de "arOeting , condiii de apariie ,etape 3n e4oluia "arOetingului , funciile "arOetingului , do"eniile "arOetingului. *iaa : piaa total# , piaa 3ntreprinderii , piaa produsului , di"ensiunile pieei : profilul, capacitatea, aria GlocaliEareaH, structura cererea , oferta , preul. AnaliEarea relaiilor de piaa 3n funcie de : oFiectul relaiilor, frec4ena desf# ur#rii lor, gradul de concentrare,relaii de concuren#. .actorii de influen# ai cererii : "odificarea preului altor Funuri, "odificarea 4eniturilor consu"atorilor , perspecti4ele e4oluiei pieei , sc0i"Farea preferinelor consu"atorilor .actorii de influen# ai ofertei: preul produselor , preul altor Funuri, nu"#rul ofertanilor Funului respecti4e , perspecti4ele pieei, taIe i suF4enii, cadrul social politic .unciile preului : de recuperare a costurilor , de "oti4are a produc#torilor, de infor"are a participanilor la sc0i"F, de corelare a cererii cu oferta NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!" # *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie acti4itatea 3ntreprinderii din punct de 4edere a relaiei cerere i ofert#, confor" criteriilor de perfor"an# GaH, GFH, GcH, GdH i GeH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

Ni8"l # Val*a!" !"(i+#

2 1,'

C*&:"+")2"# 11.1 11.2 11.! 11.& 5ecunoa te "i+loacele de se"naliEare rutier#. %escrie regulile de circulaie pre4#Eute 3n Codul 5utier 5o"7n. 5eEol4# c0estionare de legislaie rutier#. $Iecut# conducerea tractorului i auto"oFilului.

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

=========================================================================== C*&:"+")2a# 11.1 5ecunoa te "i+loacele de se"naliEare rutier#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH Identificarea "i+loacelor de se"naliEare rutier#. GFH $Iplicarea rolului "i+loacelor de se"naliEare rutier# . GcH 5espectarea se"nificaiei "i+loacelor de se"naliEare rutier#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+": 8i+loace de se"naliEare: indicatoare, "arca+e rutiere, se"naliEare lu"inoas#, se"naliEare acustic#, se"nalele agentului de circulaie. 5olul "i+loacelor: de a4ertiEare, de regle"entare, de orientare, de infor"are

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale prin care ele4ul din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIplice rolul "i+loacelor de se"naliEare rutier#, a a cu" se "enioneaE# 3n criteriul de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele cuprinse 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte se"nificaia "i+loacelor de se"naliEare rutier#, a a cu" se "enioneaE# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele cuprinse 3n condiiile de aplicaFilitate. de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice "i+loacele de se"naliEare rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH acoperind ele"entele

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

C*&:"+")2a#

11. / Aplic# regulile de circulaie pre4#Eute 3n Codul 5utier 5o"7n.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH $Iplicarea regulilor de circulaie pre4#Eute 3n Codul 5utier. GFH $nu"erarea infraciunilor i pedepselor din Codul 5utier. GcH Aplicarea "#surilor de pri" a+utor 3n caE de accident. C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+": 5eguli de circulaie: circulaia pe dru"urile cu dou# sensuri, circulaia pe dru"urile cu sens unic, circulaia 3n intersecii. Infraciuni i pedepse, r#spundere contra4enional#. 8#suri de pri" a+utor 3n caE de: stop cardiac, fractur#, 0e"oragie, arsur#. =========================================================================== P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIplice regulile de circulaie, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# aplice "#surilor de pri" a+utor 3n caE de accident, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. de"onstreaE# c# este capaFil s# enu"ere infraciunile i

pedepsele, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele din

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

C*&:"+")2a#

11.0 5eEol4# c0estionare de legislaie rutier#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH Aplicarea cuno tinelor teoretice 3n reEol4area c0estionarelor de legislaie rutier#. GFH Interpretarea reEultatelor oFinute 3n ur"a reEol4#rii c0estionarelor de legislaie rutier#. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # C0estionare standard si"ilare cu cele de la eIa"enul pentru oFinerea per"isului de conducere. Grile de corectare a c0estionarelor de legislaie rutier#.

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# reEol4e c0estionare de legislaie rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# interpreteEe reEultatele oFinute 3n ur"a reEol4#rii c0estionarelor de legislaie rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I

AUTO

C*&:"+")2a#

11.> $Iecut# conducerea tractorului i auto"oFilului.

=========================================================================== C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH $Iersarea "ane4relor de FaE# necesare conducerii tractorului i auto"oFilului. GFH Conducerea tractorului i auto"oFilului respect7nd regulile de circulaie. GcH ?nsu irea te0nicilor de conducere pre4enti4#. GdH 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice conducerii tractorului i auto"oFilului. =========================================================================== C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8ane4re de FaE#: pornirea de pe loc, oprirea, "ersul 3n linie dreapt# sau curF#, plecarea din ra"p#, "ersul 3napoi. Conducerea: (e0nici: Nor"e: plecarea i oprirea pe un dru" 3n ranp# sau 3n pant#, parcarea , 3ntoarcerea, dep# irea 3n di4erse condiii. conducerea 3n condiii de 4re"e nefa4oraFil#, conducerea pe ti"p de noapte. specifice conducerii tractorului i auto"oFilului.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe 3nsu irea "ane4relor de FaE# necesare conducerii tractorului i auto"oFilului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# conduc# tractorul i auto"oFilul, respect7nd regulile de circulaie, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s#J i 3nsu easc# te0nicile de conducere pre4enti4#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s#J i 3nsu easc# nor"ele de protecia "uncii specifice conducerii tractorului i auto"oFilului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. Ti+l%l %)i+'2ii# 1/. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR

FOLOSITE $N AGRICULTUR ___________________________________________________________________ Ni8"l# 2 Val*a!" !"(i+# C*&:"+")2"# 12.1 12.2 12.! 12.& 12.' 12.) .olose te agregatele de fertiliEare a solului. ;tiliEeaE# agregatele pentru preg#tirea solului. $IploateaE# agregatele pentru 3nfiinarea culturilor. .olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea culturilor. $IploateaE# "a inile i instalaiile pentru recoltarea culturilor. .olose te instalaiile pentru recoltare a produselor ani"aliere. 1

Ti+l%l %)i+'2ii:

1/. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE $N AGRICULTUR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a # 1/. 1. .olose te agregatele de fertiliEare a solului.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : GaH *reg#tirea agregatelor pentru fertiliEarea solului. GFH $Iecutarea lucr#rilor de fertiliEare a solului. GcH 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru fertiliEarea solului. C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractoarelor de putere "ic#, a "a inii 8IGJ2,2; for"area i reglarea agregatelor. =ucr#ri: fertiliEat cu 3ngr# #"inte organice. Nor"e: specifice eIploat#rii agregatelor pentru fertiliEarea solului. P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# agregatele pentru eIecutarea fertiliE#rii solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute lucr#ri de fertiliEat solul, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru fertiliEarea solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii:

1/. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE $N AGRICULTUR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a # 1/. /. ;tiliEeaE# agregatele pentru preg#tirea solului.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # GaH *reg#tirea agregatelor pentru lucr#rile solului . GFH $Iecutarea lucr#rilor de preg#tirea terenului. GcH 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru preg#tirea solului. C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractoarelor de putere "ic#, a plugurilor purtate, a grapelor, a t#4#lugilor, a "a inilor pentru s#pat solul 3n sere, solarii, li4eEi i 4ii, for"area i reglarea agregatelor. =ucr#ri: arat, gr#pat, t#4#lugit. Nor"e: specifice eIploat#rii agregatelor pentru preg#tirea solului. P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# agregatele pentru eIecutarea lucr#rilor solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute lucr#ri de preg#tirea solului 3n 4ederea 3nfiin#rii culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru preg#tirea solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1/. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR

FOLOSITE $N AGRICULTUR ====================================================================== C*&:"+")2a # 1/.0. $IploateaE# agregatele pentru 3nfiinarea culturilor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : GaH *reg#tirea agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor. GFH $Iecutarea lucr#rilor de 3nfiinare a culturilor. Gc H 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractorului, a se"#n#torilor GSCJ!1C I S*CJ)H, a "a inii de plantat cartofi, r#saduri, FulFi, for"area i reglarea agregatelor. =ucr#ri: se"#nat i plantat culturi. Nor"e: specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor. P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# agregatele pentru 3nfiinarea culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute lucr#ri de 3nfiinarea culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii:

1/. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE $N AGRICULTUR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

C*&:"+")2a #

1/.>.

.olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea plantelor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2': GaH *reg#tirea agregatelor agricole pentru 3ngri+irea plantelor. GFH $Iecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor. GcH 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractorului, culti4atorului C*;J) G-H, a "a inii pentru co"Faterea Folilor i d#un#torilor plantelor G8*S* !B!11H, a 4er"orelui, for"area i reglarea agregatelor agricole adaptate pentru acti4it#i pe suprafee "ici: =ucr#ri: pr# it, fertiliEat supli"entar, stropit i pr#fuit; Nor"e: specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# agregatele pentru eIecutarea 3ngri+irii culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii:

1/. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE $N AGRICULTUR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

C*&:"+")2a #

1/.A. $IploateaE# "a inile i instalaiile pentru recoltarea culturilor .

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : GaH *reg#tirea "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea culturilor. GFH 5ecoltarea culturilor. GdH 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea culturilor. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea "a inilor i instalaiilor agricole: tractor, co"Fina CJ1&; i ec0ipa"entele specifice, S$8A M11, "a ina pentru recoltat legu"inoase G858J2,2 i 85.H, r#d#cinoase 85SJ!, tuFerculifere 8SCJ1, "otocositoarea, greFla pentru "otocositoare, presa de Falotat **., reglarea. .or"area agregatelor: tractor cu "a ina pentru recoltat legu"inoase G 858J2,2 i 85.H,r#d#cinoase 85SJ!, tuFerculifere 8SCJ1, presa de Falotat **.. Culturi: cereale, oleaginoase, tuFerculifere, fura+e. Nor"e: specifice eIploat#rii "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea culturilor. P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# "a inile i ec0ipa"entele pentru recoltarea culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute recoltarea culturilor , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii #

1/. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE $N AGRICULTUR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

C*&:"+")2a #

1/.B.

.olose te instalaiile pentru recoltare a produselor ani"aliere.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : GaH *reg#tirea instalaiilor pentru recoltare a produselor ani"aliere. GFH $Iploatarea instalaiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere. GcH 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#ri "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere. C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 5eglarea instalaiilor de "uls i "a inilor de tuns. Instalaii de "uls i "a ini de tuns. Nor"e: specifice eIploat#rii "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# i s# eIploateEe "a ina de tuns i instalaia de "uls, a a cu" se specific# 3n criteriilor de perfor"an# GaH i GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea produselor ani"aliere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

10. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMAL I VEGETAL NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l%l# 2

Val*a!" !"(i+#

1.1

C*&:"+")2"# 10.1. :rganiEeaE# spaiile de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#. 1. *relucreaE# "ateriile pri"e de origine 4egetal# 3n di4erse sorti"ente. 2. *relucreaE# "ateriile pri"e de origine ani"al# 3n di4erse sorti"ente. !. Asigur# condiii corespunE#toare de depoEitare a produselor oFinute.

Ti+l%l %)i+'2ii#

10. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMAL I VEGETAL

C*&:"+")2a#

10.1 :rganiEeaE# spaiile de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH Identificarea "i+loacelor de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#. *reg#tirea spaiului de lucru adec4at prelucr#rii. 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8i+loace de lucru: cuite, cu4e de sp#lare, 4ase de "#ri"i diferite, strecur#toare fin#, site, toc#toare din le"n, palete din le"n, "a ini de tocat, p7lnii de u"plere, t#4i pentru copt, recipieni din sticl#, capace, Futoaie, "ese de lucru, roFot de Fuc#t#rie, r#citor, "a in# de g#tit, cuptor, EdroFitor, pres#, instalaii de distilare, separator centrifugal, afu"#toare; ordinea i cur#enia locului de "unc#, ordonarea "i+loacelor de lucru, principii ergono"ice; Fuc#t#rie, l#pt#rie, car"angerie, "agaEie; specifice organiE#rii spaiilor de lucru 3n 4ederea prelucr#rii "ateriilor pri"e;

*reg#tirea: Spaii: Nor"e:

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice "i+loacele de lucru necesare prelucr#rii "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#, confor" criteriului de perfor"an# GaH i utiliE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s#J i preg#teasc# spaiul de lucru adec4at prelucr#rii, confor" criteriului de perfor"an# GFH i condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"an# GcH i a condiiilor de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

10. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMAL I VEGETAL

C*&:"+")2a#

10./ *relucreaE# "ateriile pri"e de origine 4egetal# 3n di4erse sorti"ente.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH Identificarea "ateriilor pri"e diferitelor sorti"ente de produse. i auIiliare necesare oFinerii

:Finerea conser4elor din fructe i legu"e prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare. *repararea sorti"entelor de p7ine prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare. :Finerea F#uturilor alcoolice 3n gospod#ria agroturistic#. 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8aterii : J pri"e: J auIiliare: pentru conser4e din fructe i legu"e: fructe, legu"e; pentru p7ine: f#in# de gr7u, ap#, dro+die, sare; pentru F#uturi alcoolice: struguri, fructe; pentru conser4e din fructe i legu"e: Ea0#r, sare, condi"ente, soluie de acid acetic; pentru p7ine: se"ine de "ac, de susan; pentru F#uturi alcoolice: S:2 co"poturi, ge"uri, dulceuri suc de ro ii, Eacusc#, 4arE# i gogonele "urate, gogo ari i castra4ei acrii dup# tipul f#inii GalF# i neagr#H, dup# "odul de coacere Gpe 4atr#, 3n ta4#H 4in, uic# Gpalinc#H specifice prelucr#rii "ateriilor pri"e i auIiliare

Conser4e din fructe: Conser4e din legu"e: Sorti"ente de p7ine: 9#uturi alcoolice: Nor"e:

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice "ateriile pri"e i auIiliare necesare oFinerii diferitelor sorti"ente de produse, confor" criteriului de perfor"an# GaH i a condiiilor de aplicaFilitate.

*roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# oFin# conser4e din fructe i legu"e prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare, confor" criteriului de perfor"an# GFH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# prepare sorti"ente diferite de p7ine prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare, confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# oFin# F#uturi alcoolice 3n gospod#ria agroturistic#, confor" criteriului de perfor"an# GdH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"an# GeH i a condiiilor de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

10. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMAL I VEGETAL

C*&:"+")2a#

10.0 *relucreaE# "ateriile pri"e de origine ani"al# 3n di4erse sorti"ente

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH Identificarea "ateriilor pri"e i a celor auIiliare necesare oFinerii produselor lactate i a preparatelor din carne GFH :Finerea produselor lactate prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare GcH 5ealiEarea preparatelor din carne prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare GdH 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8aterii: J pri"e: J auIiliare: *roduse: *reparate: Nor"e: pentru produse lactate: lapte Gde 4ac#, de capr#, de oaie, de Fi4oli#H pentru preparate din carne: carne de porc, 4it#, oaie, capr#, sl#nin#, organe, "e"Frane naturale, oreE pentru produse lactate: c0eag pentru preparate din carne: sare, condi"ente s"7nt7n#, lapte F#tut, Fr7nE# proasp#t#, ca G dulce, s#rat, afu"atH c7rnai, leFerPu ti, caltaFo i, toF#, costi#, sl#nin# i +a"Fon afu"at specifice prelucr#rii "ateriilor pri"e i auIiliare

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice "ateriile pri"e i auIiliare necesare oFinerii produselor lactate i a preparatelor din carne, confor" criteriului de perfor"an# GaH i a condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# oFin# 3n gospod#ria agroturistic# produse lactate, prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare, confor" criteriului de perfor"an# GFH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe preparate din carne 3n gospod#ria agroturistic#, prin prelucrarea "ateriilor pri"e i auIiliare, confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"an# GdH i a condiiilor de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

10. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMAL I VEGETAL

C*&:"+")2a#

10.> Asigur# condiii corespunE#toare de depoEitare a produselor oFinute

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH Identificarea spaiilor corespunE#toare depoEit#rii produselor oFinute. *reg#tirea spaiilor pentru depoEitarea produselor. asigurarea condiiilor pentru

2erificarea periodic# a spaiilor i produselor depoEitate. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Spaii: *reg#tirea: Condiii: 2erificarea :J spaiilor: J produselor: Nor"e: "agaEii, pi4nie, Feci, c#"ar#, frigider cur#ire, aerisire, igieniEare para"etrii G te"peratur#, u"iditate, durat#H inspectarea periodic# a st#rii de igien# a depoEitului eIa"inare senEorial# Gculoare, aspect, "iros, gustH, 3ndep#rtarea produselor necorespunE#toare specifice preg#tirii spaiilor pentru asigurarea condiiilor de depoEitare

P!*;" (" "8al%a!"# *roFe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice spaiile corespunE#toare depoEit#rii produselor oFinute, confor" criteriului de perfor"an# GaH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# spaiile de depoEitare i s# asigurare condiiile opti"e pentru depoEitarea produselor, confor" criteriului de perfor"an# GFH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 4erifice periodic spaiile i produsele depoEitate, confor" criteriului de perfor"an# GcH i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"an# GdH i a condiiilor de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii # 1>. GASTRONOMIE =========================================================================== Ni8"l# Val*a!" !"(i+# 2 1.1

C*&:"+")2"# 1>.1. 5ealiEeaE# gust#ri i antreuri. 1. $Iecut# preparate culinare co"pleIe de felul I. 1>.0 :Fine preparate culinare co"pleIe de felul II. 1>.> *repar# deserturi. 1>.A ?ntoc"e te "eniuri pentru diferite tipuri de "ese i diete

Ti+l%l %)i+'2ii#

1>. GASTRONOMIE

C*&:"+")2a#

1>.1

5ealiEeaE# gust#ri i antreuri.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH GfH Clasificarea gust#rilor i antreurilor dup# "odul de oFinere. *repararea gust#rilor. *repararea antreurilor. AnaliEarea calit#ii preparatelor eIecutate. %epistarea defectelor preparatelor eIecutate. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Clasificare: gust#ri reci i calde antreuri reci i calde Gust#ri : J reci: sand4i uri i tartine diferite, ou# i legu"e u"plute J calde: c0iftelue, croc0ete Antreuri : J reci: piftie de pas#re J calde: piEEa, spag0ete "ilaneEe Calitate: analiE# senEorial# Gaspect, culoare, consisten#, "iros, gustH %efecte: de culoare, de consisten#, de gust i "iros, cauEe, re"edieri Nor"e: specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e

P!*;" (" "8al%a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice gust#rile i antreurile confor" criteriului de perfor"an# GaH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# prepare gust#rile i antreurile, confor" criteriilor de perfor"an# GFH i GcH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# analiEeEe calitatea preparatelor eIecutate, confor" criteriului de perfor"an# GdH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# depisteEe defectele preparatelor eIecutate confor" criteriului de perfor"an# GeH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice securit#ii "uncii confor" criteriului de perfor"an# GfH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1>. GASTRONOMIE

C*&:"+")2a#

1>./

$Iecut# preparate culinare co"pleIe, de felul I.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH GfH *repararea salatelor co"Finate ce pot fi ser4ite ca fel I. :Finerea preparatelor din pe te. $Iecutarea preparatelor lic0ide co"pleIe. StaFilirea calit#ii preparatelor eIecutate. %epistarea defectelor preparatelor eIecutate. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Salate co"Finate: *reparate din pe te: *reparate lic0ide: Calitatea: %efecte: Nor"e: salat# oriental#, salat# a la rousse, salat# de Foeuf, salat# de elin# cu "ere, salat# de 4inete cu "aioneE# rasol, sara"ur#, plac0ie supe Gcu g#lu te, de ro ii cu oreE, de cartofiH; supeJcre"# Gde cartofi, de carne de puiH; ciorFe G#r#neasc# cu carne de 4it#, de Furt#, de potroaceH; For uri Gde peri oare, cu carne de "ielH analiE# senEorial# Gaspect, culoare, consisten#, "iros, gustH de culoare, de consisten#, de gust i "iros, cauEe, re"edieri specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# prepare salatele co"Finate confor" criteriului de perfor"an# GaH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# oFin# preparate din pe te confor" criteriului de perfor"an# GFH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute preparate lic0ide confor" criteriului de perfor"an# GcH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# staFileasc# calitatea preparatelor eIecutate, confor" criteriului de perfor"an# GdH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate.

*roFe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# depisteEe defectele preparatelor eIecutate confor" criteriului de perfor"an# GeH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice securit#ii "uncii confor" criteriului de perfor"an# GfH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1>. GASTRONOMIE

C*&:"+")2a#

1>.0

:Finerea preparatelor culinare co"pleIe de felul II.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # GaH GFH GcH GdH GeH GfH GgH G0H 5ealiEarea preparatelor de FaE# din legu"e. :Finerea preparatelor din carne cu legu"e sau crupe. $Iecutarea preparatelor de FaE# din carne tocat#. *repararea fripturilor. :Finerea salatelor i garniturilor ce 3nsoesc fripturile. StaFilirea calit#ii preparatelor eIecutate. %epistarea defectelor preparatelor eIecutate. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reparate din legu"e: ciuperci cu *reparate din carne cu legu"e sau crupe: *reparate din carne tocat#: .ripturi: Salate: Garnituri: "#"#ligu# Calitatea: %efecte: Nor"e: ia0nie de fasole, g0i4eci de legu"e, ro ii u"plute cu oreE, s"7nt7n# "aE#re cu carne de 4it#, 4arE# cu ciolan de porc, stufat de "iel, ostropel din carne de pui, pilaf cu carne de pas#re c0iftelue cu sos, ardei u"plui, sar"ale 3n foi, "usaca de cartofi, p7r+oale, "ititei pui la frigare, "u c0i de porc la gr#tar, pui la ta4#, niel pane de ro ii i castra4ei, da 4arE#, de salat# 4erde, de ardei copi din cartofi Gnatur, piure, pr#+iiH, soteuri din legu"e, pilaf, analiE# senEorial# Gaspect, culoare, consisten#, "iros, gustH de culoare, de consisten#, de gust i "iros, cauEe, re"edieri specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe preparate de FaE# din legu"e confor" criteriului de perfor"an# GaH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# oFin# preparate de FaE# din carne i legu"e confor" criteriului de perfor"an# GFH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute preparatele de FaE# din carne tocat# confor" criteriului de perfor"an# GcH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# prepare fripturi, confor" criteriului de perfor"an# GdH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# prepare salatele i garniturile ce 3nsoesc fripturile, confor" criteriului de perfor"an# GeH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# staFileasc# calitatea preparatelor eIecutate, confor" criteriului de perfor"an# GfH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# depisteEe defectele preparatelor eIecutate confor" criteriului de perfor"an# GgH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice securit#ii "uncii confor" criteriului de perfor"an# G0H, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1>. GASTRONOMIE

C*&:"+")2a#

1>.>

*repar# deserturi.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # GaH GFH GcH GdH GeH *reg#tirea dulciurilor co"pleIe de Fuc#t#rie. :Finerea preparatelor tradiionale de patiserie. StaFilirea calit#ii preparatelor eIecutate. %epistarea defectelor preparatelor eIecutate. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# %ulciuri: *reparate: Calitate: %efecte: Nor"e: cre"a de Ea0#r ars, papana i, g#lu te cu prune, coluna i cu Fr7nE# de 4aci, salat# de fructe coEonac, pasc#, colac, pl#cinte, Fr7nEoaice analiE# senEorial# Gaspect, culoare, consisten#, "iros, gustH de culoare, de consisten#, de gust i "iros, cauEe, re"edieri specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# dulciuri co"pleIe de Fuc#t#rie i preparate tradiionale de patiserie, confor" criteriilor de perfor"an# GaH i GFH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# staFileasc# calitatea preparatelor eIecutate, confor" criteriului de perfor"an# GcH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# depisteEe defectele preparatelor eIecutate confor" criteriului de perfor"an# GdH, respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice securit#ii "uncii confor" criteriului de perfor"an# GeH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1>. GASTRONOMIE

C*&:"+")2a #

1>.A

?ntoc"e te "eniuri pentru diferite tipuri de "ese i diete.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH Aplicarea criteriilor de 3ntoc"ire a "eniurilor. ?ntoc"irea "eniurilor pentru diferite tipuri de "ese. ?ntoc"irea "eniurilor pentru diferite diete.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Criterii: (ipuri de "ese: %iete: tipuri de "ese, 47rst#, efort, seEon, stare de s#n#tate "ic de+un, de+un, cin#, "ese festi4e lacto4egetarian#, pentru diferite Foli GdiaFet, oFeEitate, cardio4asculare, 0epaticeH

P!*;" (" "8al%a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte criteriile de 3ntoc"ire a "eniurilor, confor" criteriului de perfor"an# GaH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice, orale i scrise, prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3ntoc"easc# "eniurilor pentru diferite tipuri de "ese, confor" criteriului de perfor"an# GFH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3ntoc"easc# "eniurile pentru diferite diete, confor" criteriului de perfor"an# GcH, utiliE7nd ele"entele pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# 1A. SERVIREA PREPARATELOR SI 1UTURILOR =========================================================================== Ni8"l%l# Val*a!" !"(i+# 2 1.'

C*&:"+")2"# 1A.1. Aran+eaE# i decoreaE# spaiile de ser4ire 1. Ser4e te preparatele i F#uturile 3n gospod#ria agroturistic# 2. %eFaraseaE# "esele 3n spaiile de ser4ire

Ti+l%l %)i+'2ii#

1A. SERVIREA PREPARATELOR I 1UTURILOR

C*&:"+")2a#

1A.1

Aran+eaE# i decoreaE# spaiile de ser4ire.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH Alegerea oFiectelor decorati4e specifice Eonei Aran+area "oFilierului 3n spaiile de ser4ire. %ecorarea spaiilor de ser4ire. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# :Fiecte: Aran+are: %ecorare: Nor"e: din le"n i cera"ic#, es#turi specifice Eonei "odalit#i de dispunere a "eselor, scaunelor, F#nci, dulapuri ele"ente decorati4e pentru perei, podea, "ese specifice aran+#rii i decor#rii spaiilor

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aleag# oFiectele decorati4e specifice Eonei confor" criteriului de perfor"an# GaH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aran+eEe "oFilierul confor" criteriului de perfor"ant# GFH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# decoreEe spaiile de ser4ire confor" criteriului de perfor"ant# GcH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice securit#ii "uncii confor" criteriului de perfor"an# GdH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1A. SERVIREA PREPARATELOR I 1UTURILOR

C*&:"+")2a#

1A./

Ser4e te preparatele i F#uturile 3n gospod#ria agroturistic#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH Identificarea oFiectelor de in4entar necesare "iseJenJplaceJului i ser4irii preparatelor i F#uturilor. 5ealiEarea "iseJenJplaceJului. Ser4irea preparatelor culinare respect7nd regulile de protocol. Ser4irea F#uturilor. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# :Fiecte: 8iseJenJplace: Ser4irea preparatelor: Ser4irea F#uturilor: Nor"e: farfurii, tac7"uri, pa0are, oli4ier#, co uri de p7ine, t#4i, platouri, Foluri, ce ti, scru"iere, fee de "as#, naproane, er4ete aran+area "esei pentru "ic de+un, de+un, cin#, "ese festi4e porionate la farfurie, la platou, la Fol, respect7nd regulile de protocol alcoolice, nealcoolice, calde sau reci specifice ser4irii preparatelor i F#uturilor

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice oFiectele de in4entar confor" criteriului de perfor"an# GaH respect7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe "iseJenJ placeJul confor" criteriilor de perfor"an# GaH i GFH utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# ser4easc# preparatele culinare i F#uturile, confor" criteriilor de perfor"an# GcH i GdH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice securit#ii "uncii confor" criteriului de perfor"an# GeH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1A. SERVIREA PREPARATELOR I 1UTURILOR

C*&:"+")2a#

1A.0

%eFaraseaE# "esele 3n spaiile de ser4ire.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH 5idicarea de pe "ese a oFiectelor de in4entar utiliEate la ser4ire respect7nd regulile de protocol. *reg#tirea spaiilor de ser4ire, dup# deFarasare. 5espectarea nor"elor specifice securit#ii "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# :Fiecte: *reg#tirea: er4etelor Nor"e: farfurii, tac7"uri, pa0are, oli4iere, co uri de p7ine, t#4i, platouri, Foluri, ce ti, scru"iere, fee de "as#, naproane, er4ete "#turare, aerisire, sc0i"Farea feelor de "as#, naproanelor, specifice deFaras#rii i preg#tirii spaiilor dup# deFarasare

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# ridice de pe "as# oFiectele de in4entar folosite la ser4ire confor" criteriului de perfor"an# GaH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# spaiile de ser4ire confor" criteriului de perfor"an# GFH utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice securit#ii "uncii confor" criteriului de perfor"an# GcH, utiliE7nd condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# 1B. AMENAEAREA FERMEI AGROTURISTICE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l%l# Val*a!" !"(i+# 2 1.1

C*&:"+")2"# 1B.1. A"ena+eaE# spaiile eIterioare ale fer"ei agroturistice. 1. A"ena+eaE# spaiile 4erEi i de agre"ent din fer"a agroturistic#. 2. A"ena+eaE# spaiile interioare ale fer"ei agroturistice.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1B. AMENAEAREA FERMEI AGROTURISTICE

C*&:"+")2a #

1B.1

A"ena+eaE# spaiile eIterioare ale fer"ei Agroturistice.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH 5ecunoa terea construciilor aneIe ale fer"ei agroturistice. Identificarea p#rilor co"ponente ale construciilor aneIe. *lanificarea acti4it#ilor de a"ena+are a unei "agaEii pentru utila+e. $Iecutarea operaiilor de a"ena+are interioar# a "agaEiei pentru utila+e i "ateriale, respect7nd nor"ele de securitatea "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Construcii aneIe: ad#posturi pentru ani"ale, construcii pentru depoEitarea de+eciilor ani"aliere, construcii pentru depoEitarea fura+elor i produselor agricole, "agaEie pentru unelte i utila+e apro4iEionarea cu "ateriale i unelte, eIecutarea unui raft, eIecutarea unui suport pentru unelte sc7ndur#, cuie, profile "etalice, 0ol uruFuri fier#str#u, ciocan, For"a in# de "7n#, decupil, set de uruFelnie, cle te, patent, pil#, poliEor ung0iular

Acti4it#i planificate: 5esurse: ;nelte:

Nor"e de securitatea "uncii specifice do"eniului "ecanic

P!*;" (" "8al%a!" *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# construciile aneIe ale fer"ei agroturistice, confor" criteriului de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice p#rile co"ponente ale construciilor aneIe ale fer"ei agroturistice, confor" criteriului de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaEQ c# este capaFil s# planifice acti4it#ile de a"ena+are a unei "agaEii pentru utila+e, confor" criteriului de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute operaii de a"ena+are interioar# a unei "agaEii pentru unelte i utila+e, respect7nd nor"ele de securitatea "uncii, confor" criteriului de perfor"an# GdH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1B. AMENAEAREA FERMEI AGROTURISTICE

C*&:"+")2a#

1B./

A"ena+eaE# spaiile 4erEi i de agre"ent din fer"a agroturistic#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH

Identificarea spaiilor din fer"a agroturistic# ce ur"eaE# a fi a"ena+ate ca spaii 4erEi i de agre"ent. Identificarea resurselor necesare a"ena+#rii spaiilor 4erEi i de agre"ent din fer"a agroturistic#. *lanificarea acti4it#ilor de a"ena+are a spaiilor 4erEi i de agre"ent din fer"a agroturistic#. $Iecutarea lucr#rilor de a"ena+are a spaiilor 4erEi i de agre"ent din fer"a agroturistic#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Spaii: 5esurse: ;nelte i ec0ipa"ente: *lanificarea acti4it#ilor pentru: =ucr#ri de a"ena+are: gr#din# de flori, spaii de agre"ent, c#i de acees, spaiu de parcare, loc de +oac# pentru copii, foi or specii de flori perene i anuale, arFu ti, gard 4iu, piatr#, le"n, cuie, leag#n, Falansoar, gr#tar sap#, greFl#, lopat#, plantator, roaF#, stropitoare, cuie, fer#str#u, ciocan, topor, foarfece, aspersor, "etru, "a in# de tuns iarFa a"ena+area unui loc de +oac# pentru copii, a"ena+at alee, a"ena+at ronduri de flori, a"ena+at roc#rie, a"ena+at foi or a"ena+at loc de +oac# pentru copii, a"ena+at alee, a"ena+at ronduri de flori, a"ena+at roc#rie, a"ena+at foi or

P!*;" (" "8al%a!" *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice spaiile fer"ei agroturistice, ce ur"eaE# a fi a"ena+ate ca spaii 4erEi i de agre"ent, confor" criteriului de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice resursele necesare a"ena+#rii spaiilor 4erEi i de agre"ent, confor" criteriului de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# planifice acti4it#ile de a"ena+are a spaiilor 4erEi i de agre"ent din fer"a agroturistic#, confor" criteriului de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute lucr#ri de a"ena+are a spaiilor 4erEi i de agre"ent, confor" criteriului de perfor"an# GdH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1B. AMENAEAREA FERMEI AGROTURISTICE

C*&:"+")2a#

1B.0

A"ena+eaE# spaiile interioare ale fer"ei Agroturistice,

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH %eli"itarea spaiilor interioare ale fer"ei agroturistice destinate oaspeilor. $Iecutarea sc0ielor pri4ind a"ena+area spaiilor interioare. 5ealiEarea dot#rii spaiilor de locuit cu "oFilier i ele"ente decorati4e. $Iecutarea operaiilor de dotare a spaiilor co"une i a spaiilor pentru prepararea 0ranei cu "oFilier, ec0ipa"ente i aparatur#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Spaii interioare: dor"itor, grup sanitar, 0ol, Fuc#t#rie, sal# de "ese, spaiu pentru petrecerea ti"pului liFer, spaiu pentru pri" a+utor i ap#rare ci4il# dor"itor, grup sanitar, spaiu pentru prepararea 0ranei, 0ol, spaiu pentru petrecerea ti"pului liFer dulap de 0aine, pat, noptier#, fotoliu, "as#, scaun, co4or, p#tur#, len+erie pentru pat, perdele, 4eioE#, eta+er#, canapea, 4esel#, 4ase pentru prepararea ali"entelor i ustensile de Fuc#t#rie tele4iEor, radio, co"Fin# audio, 4ideo, aragaE, frigider, cuptor cu "icrounde, filtru cafea, roFot Fuc#t#rie, trus# sanitar#, sting#tor aran+a"ente florale, flori de aparta"ent, taFlouri, ele"ente decorati4e tradiionale

Sc0ie pri4ind a"ena+area spaiilor interioare: 8oFilier:

Aparatur#:

$le"ente decorati4e:

P!*;" (" "8al%a!" *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# deli"iteEe spaiile fer"ei agroturistice destinate oaspeilor, confor" criteriului de perfor"an# GaH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute sc0ie pri4ind a"ena+area spaiilor interioare, confor" criteriului de perfor"an# GFH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe dotarea spaiilor de locuit cu "oFilier i ele"ente decorati4e, confor" criteriului de perfor"an# GcH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# efectueEe operaii de dotare a spaiilor co"une i a spaiilor pentru prepararea 0ranei cu "oFilier, ec0ipa"ente i aparatur#, confor" criteriului de perfor"an# GdH, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# 1.. CULTURA PLANTELOR DE CFMP =========================================================================== Ni8"l# Val*a!" !"(i+# C*&:"+")2"# 1..1. 1../. 1..0. 1..>. Identific# speciile plantelor de c7"p ?nfiineaE# culturile de c7"p $fectueaE# lucr#rile de 3ngri+ire la culturile de c7"p 5ecolteaE# i depoEiteaE# producia culturilor de c7"p 2 1.1

Ti+l%l %)i+'2ii# C*&:"+")2a C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH

1.. CULTURA PLANTELOR DE CFMP 1..1 Identific# speciile plantelor de c7"p

Clasificarea speciilor plantelor de c7"p pe grupe dup# particularit#ile te0nologice 5ecunoa terea particularit#ilor "orfologice ale plantelor de c7"p 5ecunoa terea particularit#ilor Fiologice i a cerinelor fa# de cli"# i sol ale speciilor plantelor de c7"p

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Colecii fitote0nice, culturi de producie cu grupele de plante 8etode de lucru: cereale Ggr7u, orE, secar#, poru"FH; oleaginoase GfloareaJsoareluiH; r#d#cinoase i tuFerculifere Gsfecl# de Ea0#r i cartofH; plante fura+ere Gtrifoi, lucern#H. deter"inarea particularit#ilor "orfologice dup# : r#d#cin#, tulpin#, frunE#, floare, fruct, 889 i G6

%eter"inarea particularit#ilor Fiologice pe faEe de 4egetaie: cereale: ger"inarea, r#s#rirea, 3nr#d#cinarea, 3nfr#irea, for"area paiului, apariia influorescenei, 3nflorirea, for"area i coacerea FoaFelor oleaginoase: ger"inarea, r#s#rirea, for"area tulpinii, 3nflorirea, for"area fructelor; tuFerculifere: r#s#rirea, for"area stolonilor, for"area tulpinii suFterane GtuFerculiH, for"area tulpinii aeriene, for"area florilor i a fructelor; r#d#cinoase: ger"inaia, faEa de cotiledoane, faEa de for"are a roEetei de frunEe, faEa de cre tere a r#d#cinii 3n lungi"e, faEa de 3ngro are a r#d#cinii i faEa de acu"ulare a Ea0#rului Cerine fa# de cli"# i sol: cerine fa# de te"peratur# pe faEe de 4egetaie, cerine fa# de u"iditate pe faEe de 4egetaie, cerine fa# de sol $c0ipa"ente i utila+e: lupe, truse de "#surat te"peratura, u"ido"etre, Falane te0nice, Falane 0ectolitrice

P!*;" (" "8al%a!" *roFe scrise i orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# clasifice speciile de plante de c7"p pe grupe, dup# particularit#ile te0nologice, confor" criteriilor de perfor"an# GaH i a ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

*roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# recunoasc# speciile de plante dup# particularit#ile "orfologice i Fiologice, confor" criteriilor de perfor"an# GFH i GcH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# C*&:"+")2a C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH

1.. CULTURA PLANTELOR DE CFMP 1../ ?nfiineaE# culturile de c7"p

*reg#tirea utila+elor agricole folosite la 3nfiinarea culturilor de c7"p *reg#tirea se"inei i a "aterialului de plantat *reEentarea soiurilor i 0iFriEilor culti4ai 3n 5o"7nia $fectuarea lucr#rilor de se"#nat i de plantat 5espectarea nor"elor de protecia "uncii la lucr#rile de 3nfiinare a culturilor de c7"p

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8a ini i utila+e: *roFa se"#n#torii: S#"7n#: =o4rin ;J)'1, S*CJ), S*CJ-, S;*J2/, SC !1JC, SC !1J%, & Sa9*J,1, ) Sa9*J,1, 8*5 ', $*CJ& la se"#n#torile de se"#nat cereale p#ioase la se"#n#torile de se"#nat plante pr# itoare gr7u de toa"n# M soiuri culti4ate: AlFota, %elia, .undulea 2/, !&, Sucea4a -&, (ransil4ania, (urda -1 secar# de toa"n# M soiuri culti4ate: Gloria, :riEont, 5apid, Sucea4a orE de toa"n# M soiuri culti4ate: Adi, :riEont, %ana, 8ira+ poru"F M 0iFriEi de poru"F: Grupa 111M211 GSucea4a //, (urda 1),H; Grupa 211 M !11 G(urda 211H; Grupa !11 M &11 GIleana, 8ilco4H; Grupa &11 M '11 G.undulea !21H floarea soarelui M 0iFriEi culti4ai: %ecor, .a4orit, .undulea 21), 5ecord, .lora cartof M soiuri culti4ate: :stara, Super, %esirRe, (itus sfecl# de Ea0#r M soiuri culti4ate: 9ra o4, *oliro", 8onoro", %ana lucern# M soiuri culti4ate: (riu"f, (opaE, Super trifoi M soiuri culti4ate: %acia, .lora, 2esna, Select 8ateriale i accesorii c7ntare, 8etode de 3nfiinare a culturilor de c7"p: saci, sfoar#, g#lei, cuite, praf de cret#, "ese de lucru, folii, pungi, cale prin se"#nat: 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare prin plantat

$poca de se"#nat: trifoi,

pri"#4ara: poru"F, sfecl# de Ea0#r, floareaJsoarelui, cartof, lucern#; toa"na: gr7u de toa"n#, orE de toa"n#

.i e indi4iduale de protecia "uncii Nor"e de protecia "uncii specifice lucr#rilor de 3nfiinare a culturilor de c7"p $c0ipa"ente de protecia "uncii P!*;" (" "8al%a!" *roF# scris# pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# descrie para"etrii lucr#rilor de se"#nat i plantat pentru culturile de c7"p confor" criteriilor de perfor"an# GaH, GFH i GdH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# preg#teasc# patul ger"inati4 i "aterialul de se"#nat i plantat pentru culturile de c7"p, confor" criteriilor de perfor"an# GaH, GFH i GcH i a ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# efectueEe lucr#rile de plantat i se"#nat a culturilor de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# GdH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii, confor" criteriului de perfor"an# GeH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# C*&:"+")2a C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8ateriale: de 8etode de co"Fatere a Furuienilor: 8etode de co"Fatere a Folilor i d#un#torilor: 8a ini i utila+e folosite 3n protecia plantelor: $poca de aplicare a erFicidelor:

1.. CULTURA PLANTELOR DE CFMP 1..0 $fectueaE# lucr#ri de 3ngri+ire la culturile de c7"p

Identificarea gradului de 3"Furuienare, de infestare cu Foli i d#un#tori a plantelor de c7"p *reg#tirea utila+elor agricole folosite la lucr#rile de co"Fatere a Furuienilor, Folilor i d#un#torilor $fectuarea lucr#rilor de co"Fatere a Furuienilor, Folilor d#un#torilor din culturile de c7"p 5espectarea nor"elor de protecie a "uncii i

Fuletin de a4ertiEare pentru atacurile de Foli i d#un#tori 0#ri 3"Furuienare, ra"e "etrice, erFicide, fungicide, insecticide "ecanice, "anuale, c0i"ice agrote0nice, c0i"ice, Fiologice ;J)'1, 8$(J1211, $$*J)11 G/11H, 8*S* !I !11 pree"ergent, poste"ergent

$poca de aplicare a insecticidelor i fungicidelor: 3nainte de se"#nat i 3n perioada de 4egetaie 8etode de 4erificare a st#rii de 4egetaie: "etoda "onoliilor

.i e indi4iduale de protecie a "uncii Nor"e de protecia "uncii specifice lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor de c7"p $c0ipa"ente de protecia "uncii

P!*;" (" "8al%a!" *roFe scrise i orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# identifice gradul de 3"Furuienare, de infestare cu Foli i d#un#tori a culturilor de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# GaH i a ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# preg#teasc# utila+ele agricole folosite pentru co"Faterea Furuienilor, Folilor i d#un#torilor confor" criteriului de perfor"an# GFH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# efectueEe lucr#rile de co"Fatere a Furuienilor, Folilor i d#un#torilor plantelor de c7"p confor" criteriului de perfor"an# GcH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# GdH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# C*&:"+")2a C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH GfH

1.. CULTURA PLANTELOR DE CFMP 1..> 5ecolteaE# i depoEiteaE# producia culturilor de c7"p

*reg#tirea utila+elor pentru recoltarea produselor culturilor de c7"p $fectuarea lucr#rilor de e4aluare a produciei culturilor de c7"p $fectuarea lucr#rilor de recoltat *reg#tirea spaiilor de depoEitare a produselor culturilor de c7"p %epoEitarea produciei plantelor de c7"p 5espectarea nor"elor de protecia "uncii la lucr#rile de recoltare i depoEitare a produciei culturilor de c7"p

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8a ini i utila+e pentru recoltat culturi de c7"p: 8etode de e4aluare: %eter"in#ri: "asa a co"Fin# C 12, Class, 8SC 2, tractor, re"orci, c7ntare pentru culturile se"#nate 3n r7nduri dese; pentru culturile se"#nate 3n r7nduri rare nu"#r de spice, nu"#r "ediu de FoaFe, greutatea tiuleilor, 1111 FoaFe G889H; greutatea "edie a r#d#cinilor i tuFerculilor 3ntrJun cuiF 8etode de recoltare: $poca de recoltare: 8ateriale: :peraii de preg#tire a spaiilor de depoEitare: deEinfecie, Spaii de depoEitare: 8etode de depoEitare: "anual#, "ecaniEat, se"i"ecaniEat "aturitate te0nologic#, "aturitate fiEiologic# saci, plante, sfoar#, g#lei, lopei, ra"# "etric#, rulet#, c7ntar reparaii: podele, acoperi , perei, siste" de 4entilaie; deEinsecie, deratiEare p#tule, "agaEii, Feciuri, siloEuri, depoEite speciale, f7nare, ire, stoguri 4rac, saci

Condiii de depoEitare: lotului

te"peratur#, u"iditate, grosi"ea stratului de se"ine, "#ri"ea de se"ine

Nor"e de protecia "uncii specifice lucr#rilor de recoltare i depoEitare a produciei culturilor de c7"p i reguli de *.S.I. P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# preg#teasc# utila+ele pentru recoltarea culturilor de c7"p, confor" preciE#rilor criteriului de perfor"an# GaH i a ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# efectueEe lucr#rile de e4aluare a produciilor culturilor de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# GFH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# efectueEe recoltarea culturilor de c7"p confor" criteriului de perfor"an# GcH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# preg#teasc# spaiile de depoEitare a produciei culturilor de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# GdH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# efectueEe operaiile de depoEitare a produselor plantelor de c7"p confor" criteriului de perfor"an# GeH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii la recoltarea i depoEitarea produciei culturilor de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# GfH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

18. $NTREINEREA I EDPLOATAREA PAEITILOR NATURALE ========================================================================== Ni8"l: Val*a!" !"(i+: 2 1.'

Ti+l%l %)i+'2ii#

C*&:"+")2"# 18.1. 18./. 18.0. 18.>. Identific# 4egetaia pa+i tilor naturale $Iecut# lucr#ri de 3ngri+ire 3n pa+i tile naturale $IploateaE# pa+i tile naturale prin p# unat $IploateaE# pa+i tile naturale prin cosit

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. $NTREINEREA I EDPLOATAREA PAEITILOR NATURALE

C*&:"+")2a

18.1

Identific# 4egetaia pa+i tilor naturale

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH 5ecunoa terea principalelor specii de plante din pa+i tile naturale dup# particularit#ile "orfologice i Fiologice 5ecunoa terea speciilor de plante d#un#toare din co"poEiia floristic# a pa+i tilor naturale

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Specii de plante: gra"inee, legu"inoase, ciperacee, +uncacee

Specii de plante d#un#toare: "#s#laria, "#tr#guna, cucuta, pelinia, "#cri , scaiei, E7rna Surse de infor"are: :Fser4ai i deter"in#ri pri4ind particularit#ile plante "orfologice i Fiologice loturi de pa+i ti naturale 3n 4egetaie, ierFare, atlase Fotanice, deter"inatoare Fotanice, plan e, se"ine tipuri de r#d#cin#, tulpin#, frunE#, floare, fruct, deE4oltarea plantelor pe faEe de 4egetaie pentru speciile de din grupele legu"inoase i gra"inee perene

P!*;" (" "8al%a!" *roFe orale i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# recunoasc# principalele specii de plante fura+ere din pa+i tile naturale, confor" criteriului de perfor"an# GaH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# recunoasc# principalele specii de plante d#un#toare din co"poEiia floristic# a pa+i tilor naturale, confor" criteriului de perfor"an# GFH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. $NTREINEREA I EDPLOATAREA PAEITILOR NATURALE

C*&:"+")2a

18./ $Iecut# lucr#ri de 3ngri+ire 3n pa+i tile naturale

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH GfH $fectuarea operaiilor de cur#ire a pa+i tilor naturale Aplicarea 3ngr# #"intelor organice i "inerale Aplicarea a"enda"entelor pentru corectarea reaciei solului Aplicarea "#surilor de refacere a densit#ii plantelor 3n pa+i tile naturale %istrugerea 4egetaiei d#un#toare le"noase i ierFoase 5espectarea nor"elor de protecia "uncii la lucr#rile de 3ngri+ire a pa+i tilor naturale

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# :peraii de cur#ire a pa+i tilor naturale: ?ngr# #"inte: scoaterea cioatelor, 3ndep#rtarea pietrelor, 3ndep#rtarea 4egetaiei le"noase i ierFoase, distrugerea "u uroaielor c0i"ice Gcu N, *, AH organice Ggunoi de gra+d, tulFureal#, co"post, "ust de gra+d, t7rlirea p# unilorH carFonat de calciu, 4ar stins, gips, fosfogips tractor, grape, ni4elatoare, re"orci, "a ini de 3"pr# tiat cositori "ecanice, coase, troliu de scos cioate ;nelte: 8etode de refacere a pa+i tilor naturale: resturilor 8etode de distrugere a 4egetaiei d#un#toare: 2egetaie d#un#toare: topor, greFle, s#p#ligi, sape auto3ns#"7narea, neconsu"aFile "anuale, "ecanice, c0i"ice le"noas# G"ur, E"eur, salc7", plopH ierFoas# Glu"7n#rica, 4arga cioFanului, scaiei, leurd#, supra3ns#"7narea, erFicidarea, cosirea

A"enda"ente: 8a ini i utila+e: 3ngr# #"inte,

"#tr#gun#, "#s#lari#H .i e indi4iduale de protecia "uncii $c0ipa"ent de protecia "uncii Nor"e de protecia "uncii specifice lucr#rilor de 3ngri+ire a pa+i tilor naturale

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# efectueEe operaiile de cur#ire a pa+i tilor naturale, confor" criteriului de perfor"an# GaH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# aplice 3ngr# #"intele organice, "inerale i a"enda"entele, confor" criteriilor de perfor"an# GFH, GcH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# aplice "asurile de refacere a pa+i tilor naturale, confor" criteriului de perfor"an# GdH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# distrug# 4egetaia d#un#toare a pa+i tilor naturale, confor" criteriului de perfor"an# GeH i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii la lucr#rile de 3ngri+ire a pa+i tilor naturale, confor" criteriului de perfor"an# Gf H i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. $NTREINEREA I EDPLOATAREA PAEITILOR NATURALE

C*&:"+")2a

18.0

$Iploatarea pa+i tilor naturale prin p# unat

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH $fectuarea lucr#rilor de preg#tire a p# unii 3nainte de p# unat %eter"inarea capacit#ii de p# unat $Iecutarea p# unatului liFer $Iecutarea p# unatului pe tarlale

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# =ucr#ri de preg#tire a p# unilor: 3ngr#dirilor, repararea i construirea dru"urilor de acces; construirea i

u"Frarelor i ad#posturilor pentru ani"ale; repararea construirea st7nelor, cantoanelor pastorale; sursa de ap# %eter"in#ri: nu"#rul de producia pentru p# unat a pa+i tii, capacitatea de p# unat,

tarlale, suprafaa fiec#rei tarlale, for"a tarlalelor, nu"#rul de ani"ale pe tarla 8etode de p# unat: 8ateriale i accesorii: liFer, pe parcele, doEat gard din "aterial le"nos, gard electric, ra"# "etric#, c7ntar

P!*;" (" "8al%a!" *roFe scrise i practice pri4ind perfor"ana ele4ului c# este capaFil s# efectueEe lucr#rile de preg#tire a p# unii 3nainte de 3nceperea p# unatului, confor" criteriului de perfor"an# GaH i ele"entelor pre4#Eute 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# deter"ine capacitatea de p# unat, confor" criteriului de perfor"an# GFH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# aplice "etodele de p# unat, confor" criteriului de perfor"an# GcH i GdH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. $NTREINEREA I EDPLOATAREA PAEITILOR NATURALE

C*&:"+")2a

18.>

$IploateaE# pa+i tile naturale prin cosit

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH GeH Identificarea "o"entului opti" de recoltare a pa+i tilor $Iecutarea cositului ;scarea i adunarea f7nului %epoEitarea f7nului uscat 5espectarea nor"elor de protecie a "uncii specifice lucr#rilor de eIploatare a pa+i tilor naturale prin cosit

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8o"entul de recoltare: Siste"e de cosit: 8etode de recoltat: 8ateriale i unelte: 8a ini i utila+e: la "aturitatea te0nologic# G !1 J'1 S din plante sunt 3nflorite H "iIt, eIclusi4, integral "anual, "ecaniEat prepeleci, capre pira"idale, gard suedeE, coase, furci, greFle tractor, cositori, greFl# "ecanic#

8etode de p#strare a f7nului: ire, stoguri, f7nare Nor"e de protecie a "uncii specifice lucr#rilor de recoltare i depoEitare a f7nului i reguli de *.S.I.

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# identifice "o"entul opti" de recoltare a pa+i tilor confor" criteriului de perfor"an# GaH i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eIecute cositul, uscarea, adunarea i depoEitarea f7nului, confor" criteriilor de perfor"an# GFH, GcH, GdH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii la lucr#rile de recoltare i depoEitare a f7nului, confor" criteriului de perfor"an# GeH i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# 1-. TEHNOLOGIA DE CRETERE A ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l# Val*a!" !"(i+# 2 1.1

C*&:"+")2"# 1-.1. %escrie principalele rase de ani"ale. 1-./. $Iplic# siste"ele de eIploatare a ani"alelor. 1-.0. 5ealiEeaE# 0r#nirea ani"alelor pe categorii de 47rst# i producie.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CRETERE A ANIMALELOR

C*&:"+")2a#

1-.1

%escrie principalele rase de ani"ale .

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH Identificarea raselor de ani"ale dup# caracterele "orfologice. $Iplicarea caracterelor fiEiologice. 5ecunoa terea raselor de ani"ale dup# 3nsu irile producti4e. 5espectarea nor"elor de protecia "uncii 3n sectorul de cre terea ani"alelor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Specii: Caractere "orfologice: *roducia: Fo4ine , o4ine porcine, caFaline , p#s#ri precocitate, prolificitate, stare de s#n#tate, gradul de 4alorificare al 0ranei lapte, carne, "iIt#, ou#, l7n#

Nor"e de protecia "uncii: fi e de protecia "uncii, afi e cu nor"e de protecia "uncii

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice prin care ele4ul este capaFil s# identifice rasele de ani"ale dup# caracterele "orfologice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GaH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale i scrise prin care ele4ul este capaFil s# eIplice caracterele fiEiologice a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GFH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul este capaFil s# recunoasc# rasele de ani"ale dup# 3nsu irile producti4e a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GcH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul este capaFil s# respecte nor"ele de protecia "uncii a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GdH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CRETERE A ANIMALELOR

C*&:"+")2a#

1-./

$Iplic# siste"ele de eIploatare a ani"alelor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH Clasificarea siste"elor de eIploatare folosite 3n cre terea ani"alelor. %escrierea siste"elor de eIploatare ani"alelor. folosite 3n cre terea ani"alelor pe

*reEentarea particularit#ilor de eIploatare a producii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Clasificare: %escrie siste"e: *roducii: eItensi4, intensi4, se"iintensi4 de 0r#nire, de ad#pare, de 3ntreinere, de e4acuarea de+eciilor, de "uls lapte, carne, l7n#, ou#, "unc#

P!*;" (" "8al%a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul este capaFil s# de"onstreEe c# poate clasifica siste"ele de eIploatare folosite 3n cre terea ani"alelor, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# GaH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale i scrise prin care ele4ul este capaFil s# de"onstreEe c# poate s# descrie siste"ele de eIploatare folosite 3n cre terea ani"alelor, a a cu" se preEint# 3n criteriul de perfor"an# GFH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale i scrise prin care ele4ul este capaFil s# de"onstreEe c# poate s# preEinte particularit#ile de eIploatare a ani"alelor, a a cu" se specific# in criteriul de perfor"an# GcH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CRETERE A ANIMALELOR

C*&:"+")2a#

1-.0

5ealiEeaE# 0r#nirea ani"alelor pe categorii de 47rst# i producii.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH GdH %escrierea 47rst#. te0nicii de 0r#nire a ani"alelor pe categorii de

%escrierea te0nicii de 0r#nire a ani"alelor pe producii. StaFilirea necesarului de fura+e 3n funcie de specie i nu"#rul de ani"ale. Calcularea de raii fura+ere.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Categorii de 47rst#: Cantitatea de fura+e: Calcule: *roducii: 1J) luni, tineret, adulte f7n, concentrate, suculente necesar 3n protein# digestiFil#, unit#ii nutriti4e, calciu, fosfor, sare i caroten pe categorii de 47rst# lapte, carne, l7n#, ou#

P!*;" (" "8al%a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul este capaFil s# de"onstreEe c# poate s# descrie te0nici de 0r#nire a ani"alelor pe categorii de 47rst# i producii , a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# GaH i GFH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale i scrise prin care ele4ul este capaFil s# staFileasc# necesarul de fura+e 3n funcie de specie i nu"#rul de ani"ale, a a cu" se specific# criteriul de perfor"an# GcH, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise prin care ele4ul este capaFil s# de"onstreEe c# poate s# calculeEe raii fura+ere a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# GdH, cuprinE7nd condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# /0. COMPORTAMENT AGROTURISTIC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l# Val*a!" !"(i+# 2 1.'

C*&:"+")2"# /0.1. 5ealiEeaE# co"unicarea cu turi tii caEai 3n gospod#ria agroturistic#. /0./. $fectueaE# acti4it#i de asistare a turi tilor din gospod#ria agroturistic#. /0.0. Asigur# securitatea turi tilor i a Funurilor acestora.

Ti+l%l %)i+'2ii#

/0. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

C*&:"+")2a#

/0.1

5ealiEeaE# co"unicarea cu turi tii caEai 3n gospod#ria agroturistic#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH GcH ;tiliEarea diferitelor for"e de co"unicare cu turi tii. 5ealiEarea acti4it#ilor de pri"ire a turi tilor. Asigurarea unui cli"at pl#cut pe perioada se+urului.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# .or"e de co"unicare: Acti4it#i de pri"ire: co"unicarea 4erFal#, co"unicarea scris#, co"unicarea non4erFal#, co"unicarea prin telefon 3nt7"pinarea turi tilor, preEentarea pensiunii i a ser4iciilor pe care le ofer#, 3nregistrarea turi tilor, preluarea co"enEilor pentru ser4icii 3ntreinerea co"unic#rii cu turistul, reEol4area conflictelor, reEol4area recla"aiilor, orientarea spre dorinele clientului

Asigurarea unui cli"at pl#cut:

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe diferite for"e de co"unicare cu turi tii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"ana GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe acti4it#i de pri"ire a turi tilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"ana GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# asigure un cli"at pl#cut pe perioada unui se+ur, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"ana GcH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

/0. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

C*&:"+")2a#

/0./

$fectueaE# acti4it#i de asistare a turi tilor din gospod#ria agroturistic#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH Asigurarea ser4iciilor la cererea clientului. *restarea ser4iciilor supli"entare la cererea clientului.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Ser4icii la cererea clientului: 3nsoirea 3n dru"eii, eIpedierea de coresponden#, antrenarea 3n acti4it#i proprii gospod#riei "ontane Gcosit, "uls, acti4it#i "e te ug#re ti, prepararea "7nc#rurilor tradiionaleH Ser4icii supli"entare: 47nEarea produselor din gospod#rie, 3ntreinut 3nc#l#"intea, sp#lat, cusut, c#lcat 0aine pentru turi ti

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# asigure ser4icii la cererea turi tilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"ana GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# presteEe ser4icii supli"entare le cererea turi tilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"ana GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

/0. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

C*&:"+")2a#

/0.0

Asigur# securitatea turi tilor i a Funurilor acestuia.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# GaH GFH 5ealiEarea aciunilor de pre4enire a turi tilor. Asigurarea securit#ii turi tilor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Aciuni de pre4enire: indicarea locurilor periculoase din gospod#rie i 3"pre+uri"i, infor"are asupra potenialelor riscuri din gospod#rie, asigur# depoEitarea oFiectelor de 4aloare, asist# turistul 3n di4erse acti4it#i cu potenial de risc, prote+eaE# turistul de contactul cu persoane nedorite 3n spaiile de caEare, asigur# calitatea igienico M sanitar# a produselor ali"entare, asigur# igiena 3n spaiile destinate folosinei turi tilor, respect# nor"ele *.S.I. 3n incinta gospod#riei agroturistice, acord# pri" a+utor 3n caE de accident i reEol4# situaiile periculoase

Asigur# securitatea:

P!*;" (" "8al%a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe aciuni de pre4enire a turi tilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"ana GaH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# asigure securitatea turistului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"ana GFH, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.