Sunteți pe pagina 1din 5

1).

Demonstrati ca 1/n(n+1) = 1/n - 1/(n+1)


diferit de 0

, oricare ar fi n numar natural

Aducem la acelasi numitor termenii din partea dreapta


1/n -1/(n+1)=(n+1-n)/n(n+1)=1/n(n+1)

2). Calculati suma : 1/(1*2) + 1/(2*3) + 1/(3*4) + .......+ 1/(9*10) , folosind


formula de mai sus.
Aplicam formula pentru fiecare termen in parte
1/1*2 =1/1 - 1/2
1/2*3 =1/2 - 1/3
1/3*4 =1/3 - 1/4
.......
1/9*10=1/9 -1/10 , adunand termenii obtinem
(1/1 -1/2 )+(1/2 -1/3) +(1/3 -1/4) +(1/4 -1/5)+(1/5-1/6) +......+(1/9-1/10)
se observa ca se pot reduce unii termeni , si vom obtine 1/1 - 1/10=1 1/10=9/10=0.9

3).Calculati suma :S=1/1*2 + +1/2*3 + 1/3*4 + .........+1/2001*2002 si apoi


dovediti ca
1/22 + 1/32 + 1/42 + .......+ 1/20022 < 2001/2002
Procedam la fal ca mai sus , si obtinem:
(1/1 - 1/2) + (1/2 - 1/3) + (1/3 - 1/4) +.........+(1/2001/ - 1/2002) = 1/1 - 1/2002 =
(2002-1)/2002 = 2001/2002
Pentru partea a doua a exercitiului se observa ca
1/22<1/1*2
1/32<1/2*3
...............

1/20022<1/20001*20002
deci suma termenilor este mai mica decat 2001/2002

4). Demonstrati ca 1/(n(n+2)) = (1/2)*[(1/n - 1/(n+2)] , pentru orice numar


natural diferit de 0
aducem la acelasi numitor termenii din partea dreapta
(1/2)*[(n+2-n)/n(n+2)]=(1/2)*[2/n(n+2)]=1/n(n+2)

5). Calculati suma : 1/(1*3) + 1/(3*5) + 1/(5*7) + ....... +1/(9*11) , folosind


formula de la punctul 3
Aplicam formula pentru fiecare termen in parte
1/1*3 = (1/2)*(1/1 - 1/3)
1/3*5 = (1/2)*(1/3 - 1/5)
1/5*7 = (1/2)*(1/5 - 1/7)
1/7*9 = (1/2)*(1/7 - 1/9)
1/9*11 = (1/2)*(1/9 - 1/11) , adunand termenii obtinem
(1/2)*[(1/1 - 1/3)+(1/3 - 1/5)+(1/5 - 1/7)+(1/7 - 1/9)+(1/9 - 1/11)
se observa ca se pot reduce unii termeni , si vom obtine (1/2)*(1/1 - 1/11)=(1/2)*(1
- 1/11)=(1/2)*(10/11)=5/11

6). Demonstrati ca :1/3 + 1/15 + 1/35 +.......+ 1/n(n+2) =(n+1)/(2n+4)


Scriem fiecare termen al sumei sub urmatoarea forma
1/3 = 1/1*3
1/15 = 1/3*5
1/35 = 1/5*7

...............
1/n(n+2)
adunand termenii obtinem , conform formulei de mai sus (de la
exercitiul 4.) :
(1/2)*[(1/1 - 1/3)+(1/3 - 1/5)+(1/5 - 1/7)+ ..........+(1/n - 1/(n+2))]
se observa ca se pot reduce unii termeni , si vom obtine (1/2)*[1/1 1/(n+2)]=(1/2)*[1 - 1/(n+2)]=(1/2)*[(n+2-1)/(n+2)]=
=(1/2)*(n+1)/(n+2)=(n+1)((2n+4)

7). Aratati ca: 1*2/0.2 + 2*3/0.3 + 3*4/0.4 + ....... + 99*100/10 =49500


vom scrie fiecare termen al sumei sub forma urmatoare
1*2/0.2 = 1*2*10/2 = 1*10=10 , stiind ca 0.2=2/10
2*3/0.2 = 2*3*10/3 = 2*10
3*4/0.4 = 3*4*10/4 = 3*10
.......................
99*100/10 = 99*100*10/100 , stiind ca 10=100/10
adunand termenii obtinem
1*10+2*10+3*10+.........+99*10=10(1+2+3+....+99)=10*99*100:2=49500

8). Calculati (0.1+0.2+0.3+.....+0.9+1):5.5


vom scrie fiecare termen al sumei sub forma urmatoare
0.1=1/10
0.2=2/10
0.3=3/10
.............
0.9=9/10
1=10/10
adunand termenii obtinem (1/10 + 2/10 + 3/10 + ....... + 9/10+10/10):55/10

stiind ca 5.5=55/10
vom da factor comun pe 1/10 si obtinem
(1/10)*(1+2+3+........+10):55/10=(1/10)*(11*10:2):55/10=1

9). Sa se afle x din urmatoarea ecuatie:


[(x+1/2) + (x+1/3) + (x+1/6)]:0.8=x+11
(x+1/2) + (x+1/3) + (x+1/6)=0.8*(x+11)
3x+1/2 + 1/3 +1/6 =0.8*(x+11)
3x+(3+2+1)/6 = 0.8*(x+11) , stiind ca 0.8=8/10 vom scrie :
3x+1 =8*(x+11)/10 > 3x+1 = (8x+88)/10 > 10*(3x+1)=8x+88 > 30x+10=8x+88
30x-8x=88-10 > 22x=78 > x=78:22=39/11

10). Daca a = 1/2 + 2/3 + 3/4 + ........+ 99/100 si


b = 1/2 + 1/3 + 1/4 + .........+ 1/100 , atunci calculati a+b
Adunam termenii numerelor 1/2 + 1/2 + 2/3 + 1/3 + 3/4 + 1/4 +.......+99/100 +
1/100
obtinem (1/2 + 1/2 ) + (2/3 + 1/3) + ( 3/4 + 1/4) +......+(99/100 + 1/100) =
1+1+1+1+.......+1=99

Comments
You do not have permission to add comments.

Sign in|Report Abuse|Print Page|Remove Access|Powered By Google Sites

S-ar putea să vă placă și