Sunteți pe pagina 1din 8

Noţiuni de teorie literară

Figuri de stil
Prof. Darmon Eugenia
Comparaţia
Epitetul
Clasificarea epitetelor (1)
Clasificarea epitetelor (2)
Enumeraţia
Este figura de stil care constă în înşiruirea
unor elemente care constituie un întreg sau
care reprezintă împrejurările în care se
desfăşoară o acţiune.
Ex: “Iar în patru părţi a lumii vede şiruri
munţii mari./ Atlasul, Caucazul, Taurul şi
Balcanii seculari/Vede Eufratul şi Tigris,
Nilul, Dunărea bătrână”. (M. Eminescu)
Personificare

Este o figură de stil prin care autorul


conferă animalelor, plantelor,
fenomenelor naturii, obiectelor
(realităţii neanimate) o gamă largă de
atribute tipice omului.
Ex: “timpul îşi întinde leneş clipele/şi
aţipeşte între flori de mac” (“Vară” de
Lucian Blaga)
Repetiţia

Este o figură de stil prin care este folosit


de mai multe ori un cuvânt sau un
grup de cuvinte pentru a se insista
asupra unei idei poetice, unei stări
emoţionale, unui moment deosebit.
Ex: “Ziua nine, noaptea ninge,
dimineaţa ninge iară” (“Iarna” de
Vasile Alecsandri)