Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCITIISIPROBLEMEDEALGEBRAREZOLVATE

A.OPERATIICUNUMEREREALE
a)
1)(2)+(5) |5| + |6| 8+9=+255+68+9=+1718=1
2)(3) (5)(+8):(4)(4) (2)=+15(2)(+8)==15+28=178=9
3)66:2 3+3 6:18=63 3+18:18=69+1=79=2
8(2
9(3
49 3 314
4)8+8:6 99:6:2 4=8+ 9:2 4=8+ =8+123=17
6
6
31221

a
c
ti

5)[328 :318 (210)2 +6 69 ]:(210 310 820 :420 +34 :36)=

=(32818 2102 +61+9):[(2 3)10 (8:4)20 +34(6)]=(310 220 +610):(610 220 +310)=1

m
e

6)2300 3200 2100 6200 =(23)100 (32)100 2100 (62)100 =8100 9100 2100 36100 =72100 72100 =0

t
a

7)22 (2)2 +(2)3 11900 (1)2006 +20050 =4(+4)+(8)1(+1)+1=44811+1=17


1
582 101010
8)1,25 2,(6)3= ==0
3
43333

m
/
o

r
.
u

125(25 526224(3 813 3+110


1,25== 2,(6)=== 3==
1004993333

f
o

r
p

9)215,(6)215,1(6)= 215,66666666..........
215,16666666.........
0,50000000......

e
/
:/

=0,5

3337
33137403310 (3)
10) +:0,11 :(1)=+:()1 :()=+::=
4440
44104044140

tt p

331403 4)1 34
1
= = = =
441034 14
4

b) Sume
n(n+1)
1 + 2 + 3 + ....................+ n = Sn =
2
Exemple:
100101
1. 1 +2 + 3 + ................+100 = = 5050
2
5051
2. 2 + 4 + 6 + ....... +100 = 2(1 + 2 + 3+......+50) = 2 = 2550
2
5051 910
3. 10 + 11 + 12 + ...................+50 = S50 S9 = = 1230
2
2

a
c
ti

4. 1 + 3 + 5 + 7 + ....+99 = S99 (2+4+6+......+98)= S99 2S49 = 99504950 = 5050 =2500


1
1
1
1
32 43
54
50 49
5. + + + .........+ = + + + ........ +
23 34 45
4950
23 34
45
4950

m
e

3
2
4
3
5
4
50
49
= + + + ............. + =
23
23
34 34
45
45
4950 4950

t
a

m
/
o

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
12
= + + + ......+ = = =
2
3
3
4
4
5
49
50
2
50
50
25

r
.
u

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6. + + + + .........+ = + + + + ........... +
2
6
12
20
90
12
23
34
45
910

r
p

f
o

mai departe se rezolva ca exercitiul nr.5

e
/
:/

1
1
1
1
1
2
3
4
9
1
7. (1 )(1 )(1 )......(1) = ...... =
2
3
4
10
2
3
4
5
10
10

tt p

c) Ultima cifra a unui numar


Un numar care se termina cu cifra 1 ridicat la orice putere are ultima cifra 1

(...1)n = .....1

Un numar care se termina cu cifra 5 ridicat la orice putere are ultima cifra 5

(...5)n = ....5

Un numar care se termina cu cifra 6 ridicat la orice putere are ultima cifra 6

(..6)n = .....6

Un numar care se termina cu cifra 4 : ridicat la putere impara are ultima cifra 4
ridicat la putere para are ultima cifra 6
Un numar care se termina cu cifra 9 : ridicat la putere impara are ultima cifra 9
ridicat la putere para are ultima cifra 1

41 =4
42 = 16
91 =9
92 = 81

Exercitii:
a) 2425 = 22424 = 224106 = 2(24)106 = 216106 = 2(........6) = ...................2 , ultima cifra este 2
b)3479 =33478 =332239=3(32)239 =39239 =3(...........9)=...............7,ultimacifraeste7
c)Aflareaanazecimalaaunuinumarzecimalperiodic
Exercitii:
1)Aflatia101zecimalaanumarului2,34(125).
Serezolvaparcurgandurmatoareleetape:
*2,34(125)=2,34125125125125.........125.............

a
c
ti

*din101sescadenumaruldecifrecaresuntinafaraperioadei:1012=99

*rezultatulcareramineseimpartelanumaruldecifredinperioada:99:3=33rest0

*dacarestuleste:0 atunci zecimala101esteultimacifradinperioada,adica5

m
e

1 atunci zecimala101esteprimacifradinperioada,adica1

2 atunci zecimala101esteadouacifradinperioada,adica2
2)Aflatia2001zecimalaanumarului0,134(32156)

t
a

m
/
o

20013=19981998:5=399rest3,zecimala2001esteatreiacifradinperioada,adica1

r
.
u

3)Aflatia205zecimalaanumarului53/7

f
o

53/7=7,57142857142857=7,57(142857)

2052=203203:6=33rest5zecimala205esteacinceacifradinperioada,adica5

r
p

e
/
:/

tt p

S-ar putea să vă placă și