Sunteți pe pagina 1din 6
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA DE ENERGETICĂ Analiza schemei electrice monofilare a staţiei Stupărei

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA DE ENERGETICĂ

POLITEHNICA BUCUREŞTI FACULTATEA DE ENERGETICĂ Analiza schemei electrice monofilare a staţiei Stupărei

Analiza schemei electrice monofilare a staţiei Stupărei

Student: Daniel – Mădălin VULPE

Îndrumator: As.drd.ing. Gabriela Nicoleta SAVA

Grupa: 2310 HE

1.Prezentare

Staţia 220/110kV Stupărei reprezintă un important nod în cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional şi are trei functii principale: este principala sursă de alimentare cu energie electrică

a consumatorilor din zonă (dintre care cel mai important este combinatul Oltchim - Râmnicu

Vâlcea); colectează energia electrică produsă în special în Centralele hidroelectrice Cornetu, Gura Lotrului, Turnu, Călimăneşti, Dăieşti, Vâlcea Nord, Râureni, Govora, Băbeni, Ioneşti, Zăvideni, Drăgăşani, pe care o evacuează spre consumatori, excedentul de energie fiind transportat prin intermediul staţiei de 220 kV spre staţia de 400/220/110 kV Bradu; se constitue ca rezervă (redundantă) pentru staţia 220/110kV Râureni, in vederea asigurarii funcţiilor de mai sus. Cele două staţii – Stupărei şi Râureni - sunt două noduri vecine ce se rezervă reciproc pentru a asigura un nivel de siguranţă ridicat şi a răspunde în acest mod necesităţilor de consum din zonă.

2.Schema monofilară

2.Schema monofilar ă

3.Identificare

Staţia Stupărei prezintă 2 sisteme de bare colectoare B I, respectiv B II funcţionând la nivelulrile de tensiune de 220/110kV şi 8 celule exemplificate astfel:

-celule de linie

-celule de măsură

-cuplă transversală

4.Echipamentele din staţie

Separatoare de tip SGF, SGF 1F, SGF 2E

-curent nominal: 1600A

-tensiune nominală: 123 kV

Întreruptoare de tip 3AP1FG

-tensiune nominală: 145 kV

-curent nominal: 1600A

-capacitate de rupere: 40 kA

Transformatoare de măsură de curent de tip IOSK

-curent în primar: 1200A

-curent în secundar: 5/1 A

Transformatoare de măsură de tensiune de tip CPTf, TEVP

-tensiunea in primar: 110/√3kV

-tensiunea in secundar: 100/√3V

5.Celula de linie Marcea+CHE Babeni

5.Celula de linie Marcea+CHE Babeni

Celula este compusa din 3 separoatoare de linie, 1 întreruptor, 3 separatoare de legare la pământ, 1 transformator de masură de curent şi 1 transformator de masură de tensiune.

Rolul echipamentelor:

Separatorul de linie are rolul de a separa vizibil Secţia de bare BI de linie, pentru efectuarea anumitor reparaţii. Nu rupe curenţi de scurtcircuit si nominali. Este un echipament de comutaţie. Tipul separatorului este SGF. Are următoarele valori nominale pentru tensiune si current : 123kV şi

1600A.

Întreruptorul stabileşte, suportă sau întrerupe curenţi electrici în condiţii normale (de funcţionare) sau anormale (de suprasarcină sau de scurtcircuit) din circuit. Este un echipament de comutaţie şi protecţie. Tipul întreruptorului folosit in celulă este 3AP1FG. Are următoarele valorile nominale:

145kV, 1600A şi Ir=40kA.

Transformatorul de curent este un transformator de măsurare – la care în condiţii normale de funcţionare curentul secundar este practic proporţional cu cel primar şi defazat faţă de acesta cu un unghi apropiat de zero la folosirea corectă a conexiunilor. In caz de defect , acesta ajuta la declansarea întreruptorului. Este un echipament de protective. Transformatorul de current folosit este de tip IOSK. Are următoarele valorile nominale: 1200/5/1/1A

Separatorul de legare la pământ sau CLP comută la potenţial nul o linie sau un element al reţelei scos de sub tensiune, putând suporta pe durate specificate curenţi electrici în condiţii anormale (de scurtcircuit). Este un echipament de comutaţie si protecţie.

Transformator de tensiune la care - în condiţii normale de funcţionare – tensiunea din secundar este practic proporţională cu cea din primar şi defazată faţă de aceasta cu un unghi apropiat de zero la folosirea corectă a conexiunilor. Transformatorul de tensiune folosit este de tip CTPf cu datele nominale: 110/3kV/100.

7.Elemente caracteristice

Staţia a fost reabilitate şi modernizată în 2010. Aceasta costat aproape 29 de milioane de lei si a avut o puternică componentă ecologică. Echipamentul vechi a fost înlocuit cu unul mai prietenos cu mediul, reducandu-se pierderile de ulei si impactul asupra mediului.

8. Dezavantaje şi eventuale îmbunatăţiri

Nu am observat nici un dezavantaj în structura schemei şi nu i se poate aduce o îmbunatăţire având în vedere recenta modernizare a staţiei.

F.M.E. Nr. 1

Înocmit: Vulpe Daniel

Aprobat: Sava Gabriela

TEMA

: Scoaterea din funcţiune a liniei Marcea + CHE Babeni şi revenirea la S.O.I.

SCOPUL : Reparaţii pe linie

S.O.I. : Celula de linie Marcea + CHE este în stare de funcţionare pe sistemul de bare BI şi în rezervă caldă faţă de sistemul de bare BII

DESFĂŞURAREA MANEVREI

Dispus exe-

Confirmarea

Execu-

Nr.

Succesiunea

cutarea

executării

tarea

Crt

1

2

3

4

5

       

A. SCOATEREA DIN EXPLOATARE A LINIEI

1

Se verifică starea operativă

2

Se închide întreruptorul de linie 3AP1FG

3

Se verifică poziţia închis a întreruptorului 3AP1FG

4

Se deschide separatorul de linie SGF1E de pe sistemul de bare BI

5

Se verifică poziţia deschis a separtorului

6

SGF1E

7

Se închide separatorul de legare la pământ SGF

8

Se verifică starea închis a separatorului SGF

9

Se verifică lipsa prezenţei tensiunii pe linie.

B. REVENIREA LA SOI

1

Se dechide separatorul de legare la pământ SGF

2

Se verifică starea deschis a sepatorului SGF

3

Se închide separatorul SGF1E

4

Se verifică starea închis a separatorului SGF1E

5

Se închide întreruptorul de linie 3AP1FG

6

Se verifică starea închis a întreruptorului de linie

3AP1FG

7

Se verifică prezenţa tensiunii pe linie.