Sunteți pe pagina 1din 20

1.

DELIMITRI I FUNDAMENTRI TEORETICE PRIVIND


TAXA PE VALOAREA ADUGAT
1.1. Notiune
1.2. Operatiuni impozabile
1.3. Operatiuni neimpozabile
1.4. Persoane impozabile
1.5. Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea
adugat
1.6. Baza de impozitare
1.7. Operaiuni scutite
1.8. Regimul deducerilor
1.9. Regimuri speciale de scutire
1.10. Msuri de simplificare
1.11. Perioada fiscala
1.12. Evidena TVA
1.13. Rambursarea TVA
1.14. Corectarea documentelor

2. CONTABILIZAREA TAXEI PE VALOAREA ADUGAT
CONTURI I CORESPONDENE
2.1. Contul 4423 Taxa pe valoarea adugat de plat
2.2. Contul 4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
2.3. Contul 4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
2.4. Contul 4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
2.5. Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil

3. Operatiuni privind TAXA PE VALOARE ADAUGATA


1. DELIMITRI I FUNDAMENTRI TEORETICE PRIVIND
TAXA PE VALOAREA ADUGAT
1.1. Notiune
TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adugat realizat de
ctre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA i suportat de
ctre consumatorii finali. Persoana impozabil nregistrat n scopuri de
TVA trebuie s plteasc bugetului de stat diferena dintre suma taxei
colectat de la clienii si pentru vnzrile de bunuri i servicii i taxa
deductibil achitat sau datorat de ctre persoana respectiv pentru
achiziia de bunuri i servicii. Acest lucru nseamn c rolul persoanei
impozabile se reduce de la cel de perceptor al taxei n contul Ministerului
Finanelor Publice, aceast tax nereprezentnd un cost pentru persoana
respectiv. Cel care suport taxa pe valoarea adugat este consumatorul
final, care, fie va consuma bunurile sau serviciile achiziionate, fie le va
revinde fr a colecta de la clieni taxa pe valoarea adugat, neavnd
dreptul de a recupera taxa achitat pentru bunurile i serviciile
achiziionate.

1.2. Operatiuni impozabile
Se considera a fi operatiune impozabila o achizitie intracomunitara de
mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana si orice achizitie
intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila,
care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.Plafonul
anual de neimpozabilitate, 10.000 de euro.Codul fiscal prevede ca prin
derogare nu sunt considerate operatiuni impozabile o serie de achizitii
intracomunitare de bunuri, in Romania, daca sunt efectuate de o persoana
impozabila care efectueaza doar livrari pentru care TVA nu este deductibila.
Regula se aplica si atunci cand achizitiile unei persoane juridice neimpozabile
nu depasesc 10.000 de euro pe parcursul anului calendaristic curent sau nu
au depasit pe parcursul anului calendaristic anterior. De asemenea, nu sunt
considerate operatiuni impozabile achizitiile intracomunitare de bunuri a caror
livrare in Romania ar fi scutita conform art. 143, cele efectuate in cadrul unei
operatiuni triunghiulare de catre o persoana impozabila, denumita cumparator
- revanzator, inregistrata in scopuri de TVA in alt stat membru, dar nu este
stabilita in Romania, doar daca si acestea indeplinesc o serie de conditii
suplimentare. Printre altele, achizitia trebuie sa fie efectuata in vederea
realizarii unei livrari ulterioare a acestor bunuri pe teritoriul Romaniei de catre
cumparatorul revanzator in cauza, beneficiarul livrarii ulterioare sa fie o
persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, inregistrata in
scopuri de TVA in Romania potrivit legii sau daca beneficiarul livrarii ulterioare
sa fie obligat la plata TVA pentru livrarea efectuata de persoana impozabila
nestabilita in Romania.Potrivit legii, plafonul neimpozabil de 10.000 de euro
este constituit din valoarea totala, exclusiv TVA, datorata sau achitata in statul
membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor
intracomunitare de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau bunuri
supuse accizelor.Reducerile de pret nu intra in baza de impozitare.
1.3. Operatiuni neimpozabile
Nu sunt considerate operaiuni impozabile n Romnia:
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati natural sau a unor
cause de forta majora, precum si bunurile pierdute sau furate,
dovedite legal;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi
valorificate, precum si activele corporale fixe casate, chiar si inainte
de expirarea duratei normale de intrebuintare;
c) Perisabilitatile, in limitele prevazute de lege;
d) Bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare
interne sau externe;
e) Acordarea in mod gratuity de bunuri ca mostre in cadrul campaniilor
promotionale, pentru incercarea produselor sau pentru demonstratii
la punctele de vanzare, alte bunuri acordate in scopul stimularii
vanzarilor;
f) Acordarea de bunuri de mica valoare, in mod gratuity, in cadrul
actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare,
precum si alte destinatii prevazute de lege, in conditiile in care aceste
cheltuieli se incadreaza in limitele plafonului de deductibilitate;
g) Transferal tuturor activelor sau a unei parti a acestora,efectuat cu
ocazia transferului de active si passive, ca urmare a unor operatiuni
precum divizarea, fuziunea, indifferent daca e facut cu plata sau nu
ori ca aport in natura la capitalul unei societati.

Nu sunt considerate operatiuni impozabile achizitiile intracomunitare
de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a. Sunt efectuate de o persoana impozabila cu scopul desfasurarii
activitatilor agricole, silvice sau de pescuit, care fac subiectul regimului
special pentru agricultori, de o persoana impozabila ca efectueaza
numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este
deductibila, sau de o persoana juridica neimpozabila;
b. Valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste , pe
parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit, pe parcursul
anului calendaristic anterior echivalentul in lei a 10.000 euro.


1.4 Persoane impozabile
Este considerat persoan impozabil orice persoan care
desfoar, de o manier independent i indiferent de loc, activiti
economice oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activiti.Persoanele
impozabile se pot clasifica astfel:
- persoane impozabile integral sunt persoane care efectueaz
operaiuni taxabile i operaiuni scutite cu drept de deducere;
- persoane impozabile scutite sunt persoane care desfoar
numai
operaiuni scutite fr drept de deducere (instituii publice, societi
bancare, societi de asigurri);
- persoane impozabile cu regim mixt sunt persoane care
efectueaz
att operaiuni impozabile cu drept de deducere ct i operaiuni
scutite fr drept de deducere;
- persoane impozabile parial sunt persoane care realizeaz att
operaiuni pentru care nu au calitatea de persoan impozabil, ct i
operaiuni pentru care au calitatea de persoan impozabil;
- persoane impozabile ocazional sunt persoane care efectueaz
ocazional operaiuni impozabile, cum ar fi achiziia intracomunitar de
mijloace de transport noi;
- persoane neimpozabile sunt persoane care nu realizeaz
operaiuni impozabile, cum ar fi angajaii sau oricare alte persoane legate
de angajator printr-un contract individual de munc.

1.5 Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea
adugat
Faptul generator reprezint faptul prin care sunt realizate condiiile
legale necesare pentru exigibilitatea taxei, adic tranzacia comercial.
Exigibilitatea plii taxei reprezint data la care o persoan are obligaia de
a plti taxa la bugetul de stat.
n principiu, faptul generator intervine la data livrrii bunurilor sau la
data prestrii serviciilor.
Prin derogare de la regula de baz faptul generator intervine:
- n cazul livrrilor de bunuri i/sau al prestrilor de servicii care se
efectueaz continuu, dnd loc la decontri sau pli succesive, cum
sunt: livrrile de gaze naturale, de ap, serviciile telefonice, livrrile
de energie electric, etc., n ultima zi a perioadei specificate n
contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, dar
perioada nu poate depi un an;
- n cazul operaiunilor de nchiriere, leasing, concesionare i
arendare de bunuri, la data specificat n contract pentru efectuarea plii.
Exigibilitatea TVA-ului este dreptul organului fiscal de a pretinde
pltitorului de TVA, plata acesteia la o anumit dat. Principal, exigibilitatea
TVA-ului ia natere concomitent cu faptul generator de TVA.
Prin derogare, exigibilitatea taxei pe valoarea adugat este
anticipat faptului generator n urmtoarele cazuri:
- factura fiscal este emis naintea efecturii livrrii bunurilor
sau
prestrii serviciilor;
- se ncaseaz avansul, cu excepia avansurilor ncasate
pentru plata
importurilor i a taxei pe valoare adugat aferente importului,
precum i orice avansuri ncasate pentru operaiuni scutite sau care
nu sunt impozabile;
- se ncaseaz numerarul, n cazul livrrilor de bunuri sau
prestri de
servicii realizate prin maini automate de vnzare, de jocuri sau alte
maini similare.
n cazul unei livrri intracomunitare de bunuri scutit de TVA,
exigibilitatea taxei intervine n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n
care a intervenit faptul generator.
n cazul unei achiziii intravomunitare de bunuri, faptul generator
intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrri de bunuri
similare, n statul membru n care se face achiziia. n acest caz,
exigibilitatea taxei intervine la data la care este emis factura ctre
persoana care efectueaz achiziia, pentru ntreaga contravaloare a livrrii
de bunuri, dar nu mai trziu de a cincisprezecea zi a lunii urmtoare celei
n care a intervenit faptul generator.
n cazul importului, dac bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor
agricole sau altor taxe comunitare similare, faptul generator i exigibilitatea
taxei pe valoare adugat intervin la data la care intervin faptul generator i
exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.
n cazul n care, la import, bunurile nu sunt supuse acestor taxe
comunitare, faptul generator i exigibilitatea TVA-ului intervin la data la
care ar interveni faptul generator i exigibilitatea acelor taxe comunitare
dac bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.

1.6 Baza de impozitare
Baza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida
obtinuta de la furnizor ori prestator din partea cumparatorului la care se
adauga impozitele si taxele si cheltuielile accesorii, cum ar fi:
comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate
de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului.
Baza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte
reduceri de pret, sumele reprezentand daune-interese stabilite prin hotarare
judecatoreasca sau dobanzile pentru plati cu intarziere.
Cotele TVA
Cota standard
Cota standard de TVA este de 24% si se aplica tuturor livrarilor de
bunuri si prestarilor de servicii, inclusiv importurilor, pentru care nu se
aplica scutiri (cu sau fara drept de deducere) sau una din cotele reduse
de TVA.
Raman neschimbate cotele reduse de TVA (5% si 9%) si se aplica
pentru livrarile de bunuri/prestari de servicii de mai jos.
Cote reduse
Cota redusa a TVA de 9% se percepe pentru medicamentele de uz
uman si veterinar, carti, ziare si periodice, cazarea la hoteluri sau in
locatii cu rol similar, bilete de cinema, taxele de intrare la muzee,
monumente istorice, gradini zoologice si gradini botanice, targuri si
expozitii, furnizarea de manuale scolare, de proteze si produse
ortopedice.
Cota redusa de 5% se aplica pentru livrarea locuintelor ca parte a
politicii sociale, inclusiv: camine de batrani si pensionari, case de copii
si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap, inclusiv
cladiri si parti ale acestora livrate ca locuinte, in anumite conditii. Astfel,
cota redusa de 5% se aplica si in cazul livrarii de locuinte ce au o
suprafata utila de maximum 120 mp si o valoare ce nu depaseste suma
de 380.000 lei.

1.7 Operaiuni scutite
Scutirea cu drept de deducere
Exista de asemenea operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA
aferenta achizitiilor:
Livrarile de bunuri expediate sau transportate in afara UE,
transporturile si serviciile aferente;
Livrarile intracomunitare de bunuri;
Transporturile internationale de pasageri;
Plasarea bunurilor in zone libere si antrepozite libere;
Livrarile de bunuri catre si in antrepozite vamale, antrepozite TVA si
serviciile aferente;
Livrarile de bunuri plasate in regimuri vamale suspensive;
Prestarile de servicii in legatura cu bunuri plasate in regimuri
vamale suspensive;
Livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru misiunile
diplomatice, organizatiile internationale si fortele NATO.
Scutirea fara drept de deducere
Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica unei serii de activitati
ce include activitatile bancare, financiare si de asigurari. Totusi,
anumite servicii financiare vor fi supuse TVA la cota de 24% (cum sunt
operatiunile de factoring, recuperarea creantelor, administrarea si
depozitarea anumitor titluri de valoare).
Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica si activitatilor
medicale, de protectie sociala si educative, daca acestea sunt
desfasurate de unitati autorizate.
Livrarea ulterioara a autovehiculelor pentru care dreptul de deducere a
taxei aferente achizitiei a fost supus limitarii totale se efectueaza in
regim de scutire de la plata TVA.
Operatiunile de inchiriere si leasing de bunuri imobile, precum si
livrarea de cladiri vechi, sunt scutite de TVA fara drept de deducere.
Livrarea unei cladiri noi inseamna livrarea efectuata cel tarziu pana la
data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari
a cladirii. O cladire noua cuprinde si orice constructie transformata sau
parte transformata a unei constructii, in cazul in care costul
transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de
piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum este stabilita
aceasta printr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului,
ulterior transformarii;
Livrarea de terenuri neconstruibile este la randul sau, o operatiune
scutita de TVA.
Totusi, exista optiunea de taxare a operatiunilor constand in livrarea de
constructii vechi sau terenuri neconstruibile sau inchirierea/leasing-ul
de bunuri imobile. Optiunea se exercita prin depunerea unei notificari
scrise la organele fiscale competente.1.8 Regimul deducerilor
Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca TVA aferenta
achizitiilor, daca acestea sunt destinate efectuarii de operatiuni taxabile.
TVA deductibila pentru cheltuielile angajate in scopul operatiunilor de
constituire poate fi dedusa retroactiv, dupa indeplinirea tuturor conditiilor de
deductibilitate a TVA, pe o perioada de maximum 5 ani.
Justificarea deducerii taxei se poate face si pe baza facturilor
transmise pe cale electronica.
Societatile ce detin o autorizatie unica pentru proceduri simplificate de
vamuire eliberata de un alt Stat Membru sau care efectueaza din
perspectiva TVA importuri de bunuri in Romania pentru care nu au obligatia
de a depune declaratii vamale de import pot deduce taxa datorata pentru
importul de bunuri pe baza declaratiei de import pentru TVA si accize.
Beneficiarul unei operatiuni nu va avea dreptul sa deduca taxa
inscrisa in mod eronat intr-o factura, daca operatiunea aferenta respectivei
facturi este scutita fara drept de deducere.

1.9 Regimuri speciale de scutire
a. Regimul special de scutire pentru ntreprinderile mici persoana
impozabil stabilit n Romnia, a crei cifr de afaceri anual,
declarat sau realizat este inferior plafonului de 35.000 euro, al crui
echivalent n lei se stabilete la cursul de schimb comunicat de Banca
Naional a Romniei la data aderrii i se rotunjete la urmtoarea mie
poate solicita scutirea de tax, pentru operaiuni impozabile, cu excepia
de mijloace de transport.
b. Regimul special pentru ageniile de turism.
c. Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de art, obiecte
de colecie i antichiti.
d. Regimul special pentru aurul de investiii.
e. Regimul special pentru persoane impozabile nestabilite care presteaz
servicii electronice persoanelor neimpozabile;
f. Regimul special cu cota forfetar pentru agricultori.


1.10 Msuri de simplificare
Bunurile i serviciile pentru livrarea crora se aplic msurile de
simplificare sunt:
- deeurile i materiile prime secundare, rezultate din
valorificarea
acestora, astfel cum sunt definite de Ordonana de urgen a
Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deeurilor industriale
reciclabile, republicat, cu modificrile ulterioare;
- bunurile i/sau serviciile livrate ori prestate de sau ctre
persoanele
pentru care s-a deschis procedura de insolven, cu excepia
bunurilor livrate n cadrul comerului cu amnuntul;
- materialul lemnos pe picior, precum i materialul lemnos
stabilit
prin ordin al ministrului economiei i finanelor.
Pe facturile emise pentru livrrile de bunuri furnizorii sunt obligai s
nscrie meniunea taxare invers, fr s nscrie taxa aferent. Pe
facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor nscrie taxa aferent, pe care
o evidenieaz att ca tax colectat, ct i ca tax deductibil n decontul
de TVA. Pentru operaiunile supuse msurilor de simplificare nu se face
plata taxei ntre furnizor i beneficiar.
n situaia n care furnizorul/prestatorul nu a menionat taxare
invers n facturile emise, beneficiarul este obligat s aplice taxare
invers, s nu fac plata taxei ctre furnizor/prestator, s nscrie din proprie
iniiativ meniunea taxare invers n factur.

Condiia obligatorie pentru
aplicarea msurilor de simplificare este ca att furnizorul, ct i beneficiarul
s fie nregistrai n scopuri de TVA.1.11 Perioada fiscala
Ca regula generala, perioada fiscala este luna calendaristica. Pentru
persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de
afaceri la sfarsitul anului anterior nu a depasit 100.000 de euro, perioada
fiscala este trimestrul calendaristic.
Pentru persoanele impozabile care au ca perioada fiscala trimestrul
calendaristic perioada fiscala devine luna calendaristica in cazul in care
persoana impozabila efectueaza in cursul anului calendaristic precedent
una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

1.12 Evidena TVA
Aplicarea prevederilor legale necesit ntocmirea urmtoarelor documente obligatorii
pentru pltitorii de tax pe valoarea adugat:
a) Dispoziia de livrare , servete ca:
- document pentru eliberarea din magazie a mrfurilor, produselor sau alte
valori materiale destinate vnzrii,
- document justificativ de scdere din gestiunea magaziei care face
predarea,
- document de baz pentru ntocmirea avizului de nsoire a mrfii sau
facturii.
b) Avizul de nsoire a mrfii, este un formular cu regim special distribuit de
unitatea fiscal teritorial care servete ca:
- document pentru eliberarea din magazie a mrfurilor, produselor sau altor
valori destinate vnzrii, trimise pentru prelucrare la teri, n custodie sau spre pstrare,
- document de nsoire pe timpul transportului,
- document justificativ de scdere din gestiunea furnizorului,
- document pentru ntocmirea facturii,
- document de primire n gestiunea cumprtorului .
Avizul de nsoire a mrfii se ntocmete de ctre unitile care nu au posibilitatea
ntocmirii facturii n momentul livrrii mrfurilor produselor sau a altor valori materiale,
datorit unor condiii obiective. Se emite de ctre compartimentul desfacere care
semneaz de ntocmire. Pe avizul de nsoire emis pentru valori materiale trimise la teri
pentru prelucrare se face meniunea pentru prelucrare la teri .
Avizul de nsoire a mrfii nu reprezint un document legal pentru exercitarea
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adugat la cumprtori. Ei au obligaia s
solicite furnizorilor emiterea facturilor n termen de trei zile.
c) Chitana fiscal este un formular cu regim special distribuit de unitatea
fiscal teritorial care servete ca:
document justificativ privind cumprarea unor produse sau prestarea unor servicii n
situaia n care nu se ntocmete factur,
document justificativ de nregistrare n contabilitate,
document de nsoire a mrfii pe timpul transportului .
d) Factura fiscala este un formular cu regim special, care servete ca :
- document pe baza cruia se ntocmete instrumentul de decontare a
mrfurilor i produselor livrate, lucrrilor executate sau serviciilor prestate,
- document de ncrcare n gestiunea primitorului,
- document justificativ de nregistrare n contabilitatea furnizorului i a
cumprtorului.
Factura se ntocmete de ctre compartimentul Desfacere sau alt
compartiment, la livrarea mrfurilor i produselor, executarea lucrrilor i prestarea
serviciilor, pe baza dispoziiilor de livrare, a avizului de nsoire a mrfii sau a altor
documente care atest executarea lucrrilor i prestarea serviciilor.
Dac factur se poate ntocmi n momentul livrrii mrfurilor i produselor,
acestea sunt nsoite pe timpul transportului de avizul de nsoire a mrfii.
In cursul unei luni sunt prevzute i documente pentru centralizarea operaiilor
efectuate de agenii economici pltitori de TVA i anume:
e) Jurnalul pentru vnzri care servete ca:
- registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea vnzrilor de valori materiale
sau a prestrilor de servicii,
- document de stabilire lunar a taxei pe valoarea adugat colectat,
- document de control al unor operaii nregistrate n contabilitate,
Jurnalul pentru vnzri se ntocmete ntr-un singur exemplar n care se
nregistreaz zilnic elementele necesare determinrii corecte a taxei pe valoarea
adugat colectat datorat. Se completeaz pe baza documentelor tipizate (facturi sau
documente doveditoare) privind vnzrile de valori materiale i prestrile de servicii .
Unitile scutite de obligaia emiterii unei facturi sunt obligate s utilizeze
documentul Borderoul de vnzare/ncasare. El servete ca document de centralizare
zilnica a vnzrilor/ncasrilor realizate de unitate, precum i la nregistrarea acestora n
jurnalul pentru vnzri i stabilirea taxei pe valoarea adugat colectat. Se ntocmete
de compartimentul financiar-contabil pe baza: monetarelor sau borderourilor de
vnzare, notelor de plat, borderourilor de decontare a prestaiilor, centralizatorul
vnzrilor cu plat n rate, ntocmite de fiecare unitate .
f) Jurnalul pentru cumprri servete ca :
- registru jurnal auxiliar pentru nregistrarea cumprrilor de valori materiale
sau a prestrilor de servicii,
- document de stabilire lunar a taxei pe valoarea adugat,
- document de control al unor operaii nregistrate n contabilitate ;
Baza de nregistrare o reprezint documentele tipizate privind cumprrile de
valori materiale sau prestri servicii .
Jurnalul pentru cumprri se ntocmete ntr-un singur exemplar, n care se
nregistreaz zilnic elementele necesare stabilirii corecte a taxei pe valoarea adugat
deductibil.
g) Decontul pentru TVA reprezint documentul care trebuie depus lunar la
organul fiscal, pn la data de 25 a lunii urmtoare. n decontul TVA este evideniat
suma impozabil i taxa exigibil.
Agenii economici pltitori de TVA sunt obligai s depun deconturi n fiecare
lun, indiferent dac au realizat sau nu operaiuni ori dac suma de plat sau de
rambursat este zero.
Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adugat nscris n documentul pentru
cumprri se determin n funcie de data facturrii, a chitanei fiscale sau a altui
document legal nlocuitor, dac acestea s-au primit pn la data ntocmirii decontului
TVA. Documentele primite dup data ntocmirii decontului aferent lunii n care bunurile
au fost recepionate se includ n deconturile ntocmite pentru lunile urmtoare.
Necuprinderea sumelor n baza de impozitare la furnizorii sau prestatorii de
servicii atrage pierderea dreptului de deducere la beneficiar. n acest caz, beneficiarilor
le revin urmtoarele obligaii:
s nregistreze n Jurnalul pentru cumprri valoarea facturilor i TVA, corelate
cu reducerile acordate de furnizor i respectiv cu influenele rezultate din
refuzurile fcute;
s solicite i s urmreasc primirea de la furnizor a facturilor corectate.
In cazul refuzurilor fcute furnizorului, valorile nscrise n Jurnalul pentru cumprri, vor
fi corectate la nivelul valorilor acceptate nscrise n documente de compartimentul care
avizeaz plat. Corectarea taxei, facturate n mod eronat de ctre un agent economic,
se va efectua prin emiterea unei noi facturi, n rou, pentru sumele care urmeaz a fi
sczute i n negru pentru sumele de adugat. Noile facturi se nregistreaz n jurnale i
se reflect n deconturile ntocmite de furnizor i beneficiar pentru luna n care a avut
loc corectarea .
In cazul n care facturile, evidenele contabile sau datele necesare pentru
calcularea bazei de impozitare lipsesc, sau sunt incomplete n ceea ce privete
cantitile, preurile i tarifele practicate pentru livrri de bunuri sau prestri de servicii
ori taxa pe valoarea adugat aferent intrrilor, se va proceda la reimpozitare prin
estimarea de ctre organele fiscale .

1.13 Rambursarea TVA
Daca o societate se afla in pozitia de rambursare a TVA, va trebui sa bifeze
rubrica de rambursare a taxei din decontul TVA pentru a solicita efectuarea
rambursarii. Exista si posibilitatea reportarii soldului TVA de rambursat
pentru a acoperi sumele de plata din deconturile viitoare. Cererile de
rambursare trebuie procesate de administratia financiara in termen de 45
de zile de la depunere.
Deconturile de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare se
solutioneaza numai dupa incadrarea persoanei impozabile de catre
autoritatile fiscale intr-o categorie de risc fiscal (mic, mediu sau mare).
Astfel, deconturile de TVA cu risc fiscal mic se solutioneaza prin emiterea
deciziei de rambursare, cele cu risc fiscal mediu cu analiza documentara,
iar deconturile cu risc fiscal mare cu inspectie fiscala anticipata.
Daca TVA nu este rambursata in termenul stabilit de lege (45 de zile),
persoanele impozabile au dreptul sa solicite plata dobanzii pentru sumele
respective, in prezent in valoare de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere.
Noua procedura de rambursarea a TVA achitata in alte State Membre de
catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii
de bunuri/servicii permite depunerea formularelor prin mijloace electronice.
Formularele se vor depune prin intermediul portalului electronic pus la
dispozitie de ANAF si se vor semna in baza certificatului digital emis de un
furnizor de servicii de certificare acreditat.
Incepand cu 1 ianuarie 2013 va fi introdusa si plata TVA la incasare, care
presupune colectarea taxei la momentul incasarii contravalorii livrarilor sau
prestarilor efectuate, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data emiterii
facturii.

Contribuabilii obligati sa aplice aceasta decizie sunt cei cu o cifra de afaceri
anuala inferioara plafonului de 2,25 milioane de lei.


1.14 Corectarea documentelor
Daca o persoana impozabila a facturat in mod eronat fara TVA livrari de
bunuri/prestari de servicii, iar in urma unui control fiscal autoritatile au
stabilit obligatii suplimentare de plata privind TVA, persoana impozabila
poate recupera sumele de TVA de la beneficiari prin emiterea unei facturi
de corectie, in timp ce beneficiarii isi pot exercita dreptul de deducere in
conditiile stabilite de lege.

2. CONTABILIZAREA TAXEI PE VALOAREA ADUGAT
CONTURI I CORESPONDENE
2.1. Contul 4423 Taxa pe valoarea adugat de plat
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat
de pltit la bugetul statului.
Contul 4423 Taxa pe valoarea adugat de plat dup coninutul
economic este un cont de datorii fiscale, iar dup funcia contabil este un
cont de pasiv.
n creditul contului se nregistreaz:
- diferenele rezultate la finele perioadei ntre taxa pe valoare
adugat colectat mai mare i taxa pe valoare adugat
deductibil (4427).
n debitul contului se nregistreaz:
- plile efectuate ctre bugetul statului, reprezentnd taxa pe
valoarea adugat (512);
- taxa pe valoarea adugat de recuperat, compensat (4424);
- sume anulate reprezentnd taxa pe valoarea adugat de
plat aferent exerciiului curent (758);
- sume anulate reprezentnd taxa pe valoarea adugat de
plat aferent exerciilor anterioare (711).
Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat de plat.

2.2. Contul 4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat
de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 Taxa pe valoarea adugat de recuperat dup
coninutul economic este un cont de creane fiscale, iar dup funcia
contabil este un cont de activ.
n debitul contului se nregistreaz:
- diferenele rezultate la sfritul perioadei ntre taxa pe
valoarea adugat deductibil mai mare i taxa pe valoarea
adugat colectat (4426).
n creditul contului se nregistreaz:
- taxa pe valoarea adugat ncasat de la bugetul statului sau
taxa pe valoarea adugat de recuperat compensat n
perioadele urmtoare cu taxa pe valoarea adugat de plat
(512, 4423).
Soldul contului reprezint taxa pe valoarea adugat de recuperat de
la bugetul statului.
2.3 Contul 4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat
deductibil, potrivit legii.
Contul 4426 Taxa pe valoarea adugat deductibil dup coninutul
economic este un cont de creane fiscale, iar dup funcia contabil este un
cont de activ.
n debitul contului se nregistreaz:
- sumele reprezentnd taxa pe valoarea adugat deductibil
potrivit legii (401, 404, 451, 453, 512);
- taxa pe valoarea adugat aferent avansurilor facturate
(401);
- sumele reprezentnd taxa pe valoarea adugat evideniat
anterior ca amnat la plat (4428).
n creditul contului se nregistreaz:
- sumele compensate din taxa pe valoarea adugat colectat
(4427);
- diferenele rezultate la sfritul perioadei ntre taxa pe
valoarea adugat deductibil mai mare i taxa pe valoarea
adugat colectat (4424);
- prorata din taxa pe valoarea adugat deductibil devenit
nedeductibil (635);
- decontarea taxei pe valoarea adugat aferent avansurilor
pltite (401).
La sfritul perioadei, contul nu prezint sold.

2.4 Contul 4427 Taxa pe valoarea adugat colectat
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena taxei pe valoarea adugat
colectat, potrivit legii.
Contul 4427 Taxa pe valoarea adugat colectat dup coninutul
economic este un cont de datorii fiscale, iar dup funcia contabil este un
cont de pasiv.
n creditul contului se nregistreaz:
- taxa pe valoarea adugat colectat aferent vnzrilor de
bunuri, lucrrilor executate i serviciilor prestate (411, 428,
451, 453, 461, 531);
- taxa pe valoarea adugat aferent lipsurilor imputate (428,
461);
- taxa pe valoarea adugat neexigibil, devenit exigibil
(4428);
- taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor i serviciilor
utilizate pentru consumul propriu sau predate cu titlu gratuit,
cea afernt lipsurilor neimputabile, precum i cea aferent
bunurilor i serviciilor acordate personalului sub forma
avantajelor n natur (635);
- taxa pe valoarea adugat aferent avansurilor facturate
(411).
n debitul contului se nregistreaz:
- taxa pe valoarea adugat deductibil, compensat potrivit
legii (4426);
- taxa pe valoarea adugat de plat, datorat bugetului
statului (4423);
- decontarea taxei pe valoarea adugat aferent avansurilor
ncasate (411)
La sfritul perioadei, contul nu prezint sold.

2.5 Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil

n acest cont se evidenieaz, potrivit legii, taxa pe valoarea adugat
neexigibil.
Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil dup coninutul
economic poate fi un cont de creane, pentru cumprri de bunuri i
servicii: ce nu sunt nsoite de facturile furnizorilor sau un cont de datorii pe
termen scurt, pentru vnzri de bunuri i servicii: ce nu sunt nsoite de
facturi i pentru stocuri de mrfuri nregistrate la preuri de vnzare cu
amnuntul n entitile care in evidena la acest pre.
Contul 4428 Taxa pe valoarea adugat neexigibil dup funcia
contabil este un cont bifuncional, (de activ, cnd exprim creanele; de
pasiv, cnd exprim datorii) care ine evidena TVA neexigibil:
- inclus n preul cu amnuntul al mrfurilor existente n
gestiunea entitilor comerciale cu amnuntul;
- aferent livrrilor de bunuri i servicii pentru care nu s-a
ntocmit factur.
n debitul contului se nregistreaz:
- taxa pe valoarea adugat aferent mrfurilor vndute,
donate, constatate lips de inventariere, distruse de
calamiti, cnd evidena se ine la preul cu amnuntul (371);
- taxa pe valoarea adugat neexigibil devenit colectat la
emiterea facturilor (4427);
- taxa pe valoarea adugat aferent cumprrilor de bunuri i
servicii pentru care nu s-au primit facturi (408);
- taxa pe valoarea adugat amnat la plat (442).


n creditul contului se nregistreaz:
- taxa pe valoarea adugat aferent mrfurilor intrate n
gestiune sau constatate n plus la inventariere (371);
- taxa pe valoarea adugat neexigibil devenit deductibil la
sosirea facturilor (4426);
- taxa pe valoarea adugat aferent garaniilor pentru bun
execuie, reinut de beneficiarii lucrrilor (4427);
- taxa pe valoarea adugat aferent vnzrilor de bunuri i
servicii pentru care nu s-au ntocmit facturi (418).
Soldul debitor al contului reprezint taxa pe valoarea adugat
neexigibil aferent cumprrilor pentru care nu s-au primit facturi.
Soldul creditor al contului reprezint taxa pe valoarea adugat
neexigibil aferent mrfurilor din stoc evaluate la preul de vnzare
cu amnuntul, livrrilor pentru care nu s-au ntocmit facturi