Sunteți pe pagina 1din 47

1

CUPRINS
PARTEA
GENERAL..................................................................................................8
CAPITOLUL I................................................................................................................8
FIZIOPATOLOGIA CALUSULUI.........................................8
I.1 Scurt istoric al studiilor privind vindecarea osoas........................................8
I.! Concep"ia clasic a vindecrii #racturilor.......................................................$
I.% Fi&iopatolo'ia calusului...............................................................................1(
I.%.1 )ecanis*e de vindecare osoas............................................................
I.%.1.1 )ecanis*ul conven"ional +vindecarea osoas
spontan indirect,......................................................................1(
I.%.1.1.1 Fa&a in#la*atorie +-e*ora'ico.-ipere*ic/ a calusului
#i0rino.proteic,......................................................................1(
I.%.1.1.! Fa&a reparativ ....................................................................11
I.%.1.1.% Fa&a de re*odelare.............................................................11
I.%.1.! 2indecarea osoas direct..........................................................11
I.1 Studii *oderne asupra consolidrii osoase.................................................13
I.1.1 4ioc-i*ia calusului..............................................................................13
I.1.! 4io#i&ica calusului.................................................................................13
I.1.% 4io*ecanica #or*rii calusului............................................................15
I.1.1 4iolo'ia calusului................................................................................1$
I.1.1.1 6olul structurilor osoase 7n #or*area calusului .....!(
I.1.1.! )oleculele pro*otoare ale vindecrii #racturii............................!!
I.1.1.!.1 Cito8inele proin#la*atorii......................................................!!
I.1.1.!.! Factorii de cre t ere i di#ereniere
.......................................!%
I.1.1.!.!.1 Super#a*ilia TGF.9 : Trans#or*in' Gro;t-
Factor.0eta................................................................!%
I.1.1.!.!.! Factorul de cre t ere derivat plac-etar +Platelet.derived
'ro;t- #actor.P<GF,....................................................!=
I.1.1.!.!.% Factorii de cretere #i0ro0lastic +Fi0ro0last 'ro;t-
#actor.FGFs,..................................................................!=
I.1.1.!.!.1 Factorii de cretere insulinici +Insulin.li8e 'ro;t- #actors.
IGF.................................................................................!
=
I.1.1.!.% )etaloproteina&ele i #actorii an'io'enici............................!3
I.1.1.% >veni*entele *oleculare secveniale
7n ti*pul vindecrii #racturii..........................................................!3
I.1.1.1 Controlul activitii celulelor osoase............................................!5
I.= Concepia actual asupra #or*rii calusului
...............................................!8
I.=.1 Perioada de unire................................................................................!8
I.=.1.1 Consecinele precoce ale #racturii.................................................!8
I.=.1.! For*area calusului e?tern.............................................................!$
I.=.1.!.1 Proli#erarea celular...............................................................!$
I.=.1.!.! Calusul *oale.........................................................................!$
I.=.1.!.% Calusul pri*ar........................................................................%(
I.=.1.!.1 Calusul dur.............................................................................%1
I.=.1.% For*area calusului intern..............................................................%1
I.=.! Perioada de re*odelare.*odelare......................................................%1
I.=.!.1 6e*odelarea.................................................................................%1
I.=.!.! )odela@ul.......................................................................................%!
2
I.3 I*portan a reelei vasculare 7n vindecarea
#racturilor............................%!
I.5 Aonconsolidarea #racturilor.....................................................................%%
CAPITOLUL II%=
3
CLASIFICA6>A F6ACTU6ILO6 <IAFIZA6> AL> OAS>LO6 GA)4>I%=
CAPITOLUL III15
ALGO6IT)UL T>6AP>UTIC BA F6ACTU6IL> <IAFIZA6> <>SCCIS> AL>
OAS>LO6 GA)4>I15
III.1 Conduita terapeutic la locul accidentului15
III.! Conduita terapeutic la ca*era de 'ard.18
III.% Conduita terapeutic intra operatorie ...=(
III.%.1 Toaleta *ecanic.................................................................................=(
III.%.! Toaleta c-i*ic ....................................................................................=(
III.%.% Toaleta c-irur'ical .............................................................................=1
III.%.1 Sta0ili&area #ocarului de #ractur...........................................................=!
III.%.= Bnc-iderea #ocarului de #ractur..=5
III.%.=.1 )etode de 7nc-idere a #ocarului de #ractur=8
III.%.=.1.1 Sutura pri*ar=8
III.%.=.1.! Sutura secundar=8
III.%.=.1.% Acoperirea #ocarului de #ractur prin procedee de c-irur'ie
plastic=$
III.%.=.1.%.1 Plastia cu piele li0er despicat=$
III.%.=.1.%.! La*0ourile locale=$
III.%.=.1.%.% La*0ourile li0ere.3(
CAPITOLUL I231
)>TO<> <> STI)ULA6> A COASOLI<D6II OSOAS>31
I2.1 )etode 0iolo'ice de sti*ulare a consolidrii #racturii..................................31
I2.1.1 )etode 0iolo'ice locale de sti*ulare a consolidrii #racturii.................31
I2.1.1.1 )etode 0iolo'ice locale osteo'enice de sti*ulare a consolidrii
#racturii...........................................................................................3!
I2.1.1.1.1 Gre#a osoas auto'en........................................................3!
I2.1.1.1.1.1 Gre#a osoas auto'en spon'ioas sau
corticospon'ioas...................................................3%
I2.1.1.1.1.! Gre#a osoas auto'en vasculari&at..........................3%
I2.1.1.1.1.% Transportul osos..........................................................31
I2.1.1.1.! Gre#a osoas alo'en31
I2.1.1.1.% Gre#a osoas
-etero'en..31
I2. 1.1.1.1 Celulele ste* *e&enc-i*ale..............................................3=
I2.1.1.! )etode 0iolo'ice locale osteoconductive de sti*ulare a consolidrii
#racturii............................................................................................33
I2.1.1.!.1 Su0stitueni cera*ici 0ioresor0a0ili......................................35
I2.1.1.!.! Su0stitueni cera*ici 0ioactivi..............................................3$
I2.1.1.!.% Su0stitueni cera*ici
0ioineri..............................................5(
I2.1.1.!.1 Poli*erii...............................................................................5(
I2.1.1.% )etode 0iolo'ice locale osteoinductive de sti*ulare a consolidrii
#racturii............................................................................................5(
I2.1.1.%.1 Proteinele osoase *or#o'enetice +4)P,51
I2.1.1.%.! Factorul de cre t ere 9 +TGF.9,............................................5%
I2.1.1.%.% Factorul de cretere derivat plac-etar +P<GF,.51
I2.1.1.%.1 Factorul de cre t ere vascular endotelial +2>GF,................51
I2.1.! )etode siste*ice de sti*ulare a consolidrii osoase...........................5=
I2.! )etode 0io*ecanice de sti*ulare a consolidrii #racturii............................5=
I2.!.1 6olul tipului de osteosinte& 7n consolidarea #racturii...........................5=
I2.!.! 6olul #actorilor e?terni de sti*ulare *ecanic 7n
consolidarea #racturii...................................................................55
I2.% )etode 0io#i&ice de sti*ulare a consolidrii #racturii...................................58
4
I2.%.1 Sti*ularea electric a consolidrii #racturii............................................58
I2.%.! Sti*ularea cu ultrasunete a consolidrii #racturii...................................5$
PARTEA SPECIAL81
CAPITOLUL 2............................................................................................................81
STU<IU 6>T6OSP>CTI2 ASUP6A F6ACTU6ILO6 <>SCCIS> AL> OAS>LO6
GA)4>I P> CAZUISTICA AAILO6 !((3.
!((8.....................................................81
2.1 Introducere.....................................................................................................81
2.! Scopul studiului .............................................................................................8!
2.% )aterial i *etode..........................................................................................8!
2.1 6e&ultate........................................................................................................8%
2.= <iscuii i
conclu&ii.......................................................................................1(1
CAPITOLUL 2I.........................................................................................................1(=
>F>CTUL ULT6ASUA>T>LO6 <> BAALTD F6>C2>AD ASUP6A
PS>U<A6T6OZ>I I BATE6ZI>6II <> COASOLI<A6> A F6ACTU6ILO6.1(=
2I.1 Introducere......1(=
2I.! )aterial i *etode..1(3
2I.% 6e&ultate i discuii....111
2I.1 Aspecte clinico.radiolo'ice selective din ca&uistica studiat.....................113
2I.= Conclu&ii....................................................................................................118
CAPITOLUL 2II........................................................................................................1!(
>F>CTUL ULT6ASUA>T>LO6 CU F6>C2>AD PULSATO6I> BAALTD
ASUP6A >2OLU I >I F6ACTU6II <>SCCIS> A <IAFIZ>I TI4IAL>................1!(
2II.1 Introducere...............................................................................................1!(
2II.! Scopul......................................................................................................1!(
2II.% )aterial i *etode....................................................................................1!1
2II.1 6e&ultate i
discuii...................................................................................1%1
2II.= Aspecte radiolo'ice ale ca&uisticii studiate +selecie,...............................1=5
2II.3 Conclu&ii...................................................................................................135
CAPITOLUL 2III.......................................................................................................151
UTILITAT>A CT.ULUI BA U6)D6I6>A I >2ALUA6>A COASOLI<D6II
F6ACTU6II <>SCCIS> A <IAFIZ>I TI4IAL>....................151
2III.1Introducere.....151
2III.! Scopul....151
2III.% )aterial i *etode....155
2III.1 6e&ultate i discuii......155
2III.= Conclu&ii.......18$
4I4LIOG6AFI>.........................................................................................................1$(
Cuvinte cheie: fractura, ultrasunete, consolidare fractura, pseudartroza, calus
5
SINTEZA PR II GENERALE
Bnc din antic-itate au #ost preocupri asupra studiului consolidrii #racturilor/
e?istFnd 7ndoieli asupra capacit"ii de re'enerare a osului. Fractura unui os
declanGea& o serie de eveni*ente reparatorii co*ple?e/ cu o succesiune te*poro.
spa"ial 0ine de#init/ #inali&ate cu o0"inerea uniunii #ra'*entelor osoase #r cicatrice.
Capitolul I . //Fi&iopatolo'ia calusuluiH/ descrie *ecanis*ele consolidrii
#racturii/ concepiile clasice i actuale asupra #or*rii calusului/ #a&ele de evoluie ale
#or*rii calusului precu* i #actorii care in#luenea& vindecarea #racturii.
Capitolul II . IClasi#icarea #racturilor dia#i&are ale oaselor 'a*0eiH/ reali&ea& o
sinte& a tuturor clasi#icrilor #racturilor dia#i&are ale oaselor 'a*0ei reali&ate de.
alun'ul ti*pului. <e.ase*enea sunt evideniate i i*portana clinic/ terapeutic/
evolutiv i pro'nostic a celor *ai utili&ate clasi#icri 7n practica de &i cu &i.
Capitoulu III : //Al'orit*ul terapeutic 7n #racturile dia#i&are desc-ise ale oaselor
'a*0ei J/ evidenia& trata*entul etapi&at i co*ple? al #racturilor desc-ise ale
oaselor 'a*0ei. Sunt descrise coduita terapeutic la locul accidentului/ la ca*era de
'ard i intraoperator. Aspecte i*portante ale trata*entului/ precu* *odalitile de
sta0ili&are i acoperire a #ocarului de #ractur sunt pre&entate cu avanta@ele i
de&avanta@ele #iecreia. Co*ple?itatea terapeutic a unei #racturi desc-ise deriv atFt
din co*ple?itatea le&ional local cFt i din producerea acesteia 7n cadrul unui
politrau*atis* ast#el cF este necesar o terapie *ultidisciplinar +*edic ATI/ c-irur'/
c-irur' vascular/ neuroc-irur'/ c-irur' plastician/ ortoped,.
Capitolul I2 . //)etode *odern de sti*ulare a consolidrii osoaseH/ reali&ea& o
e?punere didactic a *etodelor de sti*ulare a vindecrii unei #racturi/ punFnd accent
pe procedeele *oderne/ recent introduce 7n practic sau a#late 7nc 7n #a&a de studiu.
Ast#el c/ didactic/ acestea au #ost clasi#icate ast#elK
iolo'iceL
Cuvinte cheie: fracturadeschisa,consolidarea fracturii, pseudartroza, ultrasunete reci,
tibia, calus
6
SINTEZA P! II SPECIA"E
CAPITOLUL V
STUDIU RETROSPECTIV ASUPRA FRACTURILOR DESCHISE ALE OASELOR
GAMBEI PE CAZUISTICA ANILOR 2006-2008
V.1 Int!"#$%%
ansele unei evoluii #r co*plicaii a #racturii desc-ise ale oaselor 'a*0ei
cresc pe *sur ce trata*entul este e#ectuat corect 7n toate etapele/ 7ncepFnd cu
acordarea pri*ului a@utor la locul accidentului/ continuFnd cu perioada transportului i
7n special dup internarea 7n spital. Spitalul ideal pentru trata*entul acestor pacien i
este acela care are dotri te-nice *oderne i ec-ip *ultidisciplinar cu e?perien.
Aceasta va cola0ora i va reevalua pacientul periodic/ 7n vederea ale'erii *etodelor
terapeutice ideale pentru #iecare *o*ent al evoluiei.
V.2 S$!&#' (t#")#'#)
Acest studiu ur*rete interpretarea corect a 'radului le&ional/ etapi&area i
calitatea trata*entului aplicat/ ele*ente de 0a& 7n o0inerea vindecrii #r
co*plicaii a #racturilor desc-ise ale oaselor 'a*0ei.
V.* M+t%)+' ) ,%t!"%
A* e#ectuat un studiu retrospectiv care a cuprins totalitatea #racturilor desc-ise
ale oaselor 'a*0ei tratate 7n Secia Clinic de Ortopedie.Trau*atolo'ie a Spitalului
Clinic Mudeean de Ur'en Si0iu 7n perioada !((3.!((8. Au #ost e?clu i din
studiu acei pacieni cu #ractur desc-is a oaselor 'a*0ei cu locali&are strict la
nivelul epi#i&elor pro?i*ale sau distale.
Pentru recoltarea datelor necesare s.au #olositK
0a&a de date a Seciei Clinice de Ortopedie.Trau*atolo'ie e?istent 7n
acel *o*entL
#oile de o0servaie ale pacienilor 7nrolai 7n studiuL
re'istrul de protocoale operatorii a 4locului OperatorL
radio'ra#iile din ar-iva #il*otecii.
V.- R%.#'t+t%
Bn perioada !((3.!((8/ 7n Secia Clinic de Ortopedie.Trau*atolo'ie a
Spitalului Clinic Mudeean de Ur'en Si0iu au #ost internai =1(8 pacieni din care
!!1 au pre&entat #ractur a dia#i&elor oaselor 'a*0ei. <intre acetia 18 au pre&entat
#ractur desc-is a oaselor 'a*0ei/ restul de 153 pre&entFnd #racturi 7nc-ise. Bn cei
trei ani luai 7n calcul reparti&area #racturilor desc-ise ale oaselor 'a*0ei a #ost
ur*toareaK
!((3 .53 pacieni din care !( cu #ractur desc-is
!((5. 55 pacieni din care 1( cu #ractur desc-is
!((8. 51 pacieni din care 18 cu #ractur desc-is
<intre cei 18 de pacieni studiai/ %8+5$N, au #ost de se? *asculin.
7
2Frsta *edie a lotului studiat este de 11 de ani/ cel *ai tFnr pacient avFnd 18
ani iar cel *ai vFrstnic $( de ani.
>tiolo'ia #racturii desc-ise a oaselor 'a*0ei a #ost diversi#icatK accidente
rutiere +=!N,/accidente casnice +!5N,/ accidente de *unc +11N,/ a'resiuni +1N,.
>?clu&Fnd = c* pro?i*al i = c* distal corespun&Fnd epi#i&elor oaselor 'a*0ei/
dia#i&a a #ost 7*prit 7n trei pri e'ale pe 0a&a crora s.a sta0ilit sediul #ocarului de
#ractur principal. Cele trei #raciuni dia#i&are au #ost denu*iteK 1O% pro?i*al/ 1O%
*edie/ 1O% distal. 6epartiia pacienilor #uncie de sediul #ocarului de #ractur
principal a #ost ur*toareaK 1O% pro?i*al : 1( pacieni/ 1O% *edie : !3 pacieni/
1O% distal :
1! pacieni
Siste*ati&area #racturilor desc-ise ale oaselor 'a*0ei a#late 7n studiu dup
'radul le&iunilor te'u*entare i ale prilor *oi s.a #cut utili&Fnd clasi#icarea Gustilo.
Anderson/ clasi#icare cu valoare practic incontesta0ilK I.!( ca&uri/ II.1$ ca&uri/ IIIA.5
ca&uri/ III4.! ca&uri/ IIIC.( ca&uri.
O parte din #racturile desc-ise ale oaselor 'a*0ei au aprut 7ntr.un conte?t
plurile&ional sau politrau*atic. Ast#el c la 1= pacieni studiai s.au asociat i alte
le&iuni 7n cadrul trau*atis*ului su#erit. La = dintre pacieni s.au constatat asocierea la
#ractura desc-is de 'a*0 a unor le&iuni *ultiple. Asocierile perile&ionale 7ntFlnite
sunt pre&entate 7n ta0elul nr.1.
Ta0elul nr. 1 <ia'nostice asociate 7n cadrul politrau*atis*elor
A(!$)%%+ '%.)!n+'/ N#,/ $+.#)
Trau*atis* cranio.cere0ral =
Trau*atis* toracic 1
Fracturi *aleolare 1
Fractur platou ti0ial 1
Fractur scapul 1
Fractur *etatarsiene 1
A*putaie trau*atic antepicior 1
Trau*atis* cranio.#acial 1
Lu?aie scapulo.-u*eral 1
Fractur clavicul 1
Fractur epi#i& distal de radius 1
Fractur desc-is #e*ur 1
Fractur col -u*eral 1
Trata*entul i pro'nosticul de consolidare a #racturii desc-ise ale oaselor 'a*0ei
depinde i de statusul 0iolo'ic al pacientului/ ast#el c au #ost luate 7n calcul i
antecedentele patolo'ice ale pacientului. La 1! din ca&urile studiate s.a constatat
pre&en a de 0oli asociateK -ipertensiune arterial +3,/ dia0et &a-arat +%,/ cardiopatie
isc-e*ic +%,/ -epatit cronic viral 4 +1,/ artro&a 'le&nei -o*olateral +1,/ 4POC +1,/
#i0rilaie atrial cronic +1,.
Aspectul #ocarului de #ractur a #ost descris utili&7nd clasi#icarea AO.ASIF. Ast#el
c !5+=3N, de pacien i au avut un #ocar de #ractur si*plu +1!A.dup clasi#icarea
AO. ASIF, iar !1+11N, au avut un #ocar de #ractur co*inutiv +1!4 sau 1!C.dup
clasi#icarea AO.ASIF,.
Planul terapeutic a necesitat o a0ordare di#ereniat i etapi&at a
le&iunilor #uncie de 'radualitatea le&ional local i a le&iunilor asociate 7n conte?tul
policontu&ional sau politrau*atic.
Sta0ili&area iniial a #ocarului de #ractur a inclusK
o i*o0ili&area 'ipsat . 8 ca&uri
o e?tensie transcalcanean : %% ca&uri
o osteosinte& cu #i?ator e?tern : 5 ca&uri
8
Se o0serv c sta0ili&area iniial utili&at cel *ai des a #ost cea cu e?tensie
transcalcanean/ i*o0ili&area 'ipsat s.a #olosit doar 7n #racturile desc-ise tip I i II/
iar sta0ili&area cu #i?ator e?tern s.a #olosit *ai #recvent 7n ca&ul #racturilor desc-ise tip
III.
Sta0ili&area de#initiv a #ocarului de #ractur a inclus *etodeK
. ortopediceL
. c-irur'icale.
Sta0ili&area ortopedic de#initiv a #ocarului de #ractur a constat dinK
. *eninerea i*o0ili&rii 'ipsate iniiale pFn la consolidarea #racturiiL
. conversia e?tensiei transcalcaneene +dup o preala0il e?plorare radiolo'ic a
reducerii #ocarului de #ractur, 7n i*o0ili&are 'ipsat p7n la consolidarea
#racturii.
Sta0ili&area c-irur'ical de#initiv a #ocarului de #ractur a cunoscut i ea *ai *ulte
*etodeK
. osteosinte& cu ti@ centro*edularL
. osteosinte& cu #i?ator e?ternL
. osteosinte& cu plac i uru0uri.+ta0elul nr.!,
Ta0elul nr. ! Tipul de sta0ili&are #inal a #ocarului de #ractur
Tipul de
sta0ili&are #inal
a #ocarului de
#ractur
Ar.
ca&u
ri
)etoda Ar.
ca&
uri
Ortopedic 15
*eninerea i*o0ili&rii
'ipsate iniiale
8
conversia e?tensiei
transcalcaneene 7n
i*o0ili&are 'ipsat
$
C-irur'ical %1
osteosinte& cu ti@
centro*edular
!!
osteosinte& cu #i?ator
e?tern
8
osteosinte& cu plac i
uru0uri
1
)etodele de sta0ili&are c-irur'ical de#initiv a #ocarului de #ractur au #ost
di#ereniate ast#el +ta0el nr. %,K
. osteosinte& cu ti@ centro*edular Puntsc-er neale&at : !! ca&uri
. osteosinte& cu ti@ centro*edular ale&at i &vorFt : 1 ca&
. osteosinte& cu plac i uru0uri : 1 ca&
. osteosinte& cu #i?ator e?tern : 5 ca&uri
Ta0elul nr. % )etodele de sta0ili&are c-irur'ical de#initiv a #racturii
)etod de sta0ili&are
c-irur'ical de#initiv
Tip
I
Tip
II
Tip
IIIA
Tip
III4
Ti@ centro*edular 1! 8 % (
Plac cu uru0uri 1 ( ( (
Fi?ator e?tern +F>, 1 ! ! !
)odalitile de re&olvare a pl'ilor postrau*atice i a de#ectelor cutanate
au #ost *ultiple i uneori co*ple?e necesitFnd cola0orarea cu un c-irur' plastician.
+#i'. nr. 1,
8
9
20
18
3
16
8
3
14
12
10
6
12
13
4
2
0
plastie de piele
sutur secundar
sutur pri*ar
cicatri&are
2
spontan
5
1
1
Tip I Tip II Tip IIIA Tip IIIB
Fi'. nr. 1 6epartiia ca&urilor #uncie de *odalitatea de acoperire a #ocarului
de #ractur
Ca&urile a#late 7n studiu au necesitat un nu*r total 1((= &ile de internare 7n
spital cu o *edie de !1 de &ile i cu durat cuprins 7ntre 5 i =5 de &ile. 6eparti&area
ca&urilor 7n #uncie de totalul i *edia de &ile de spitali&are a #ost ur*toarea +ta0elul
nr. 1,K
Ta0elul nr. 1 <istri0uia ca&uisticii #uncie de perioada de internare
Clasi#icarea
Gustillo.Anderson
Ar. total de &ile de
internare
Ar. *ediu de
&ile de internare
Tip I %(1 1=
Tip II 13( !1/!
Tip III !11 !5/1
Funcie de 'radualitatea le&ional clasi#icarea Gustillo.Anderson/ *edia duratei
anti0iopro#ila?iei arat ast#elK
Tip I.5/8 &ileL
Tip II.1(/$ &ileL
Tip III.1=/3 &ile.
La ca&urile studiate au aprut i co*plicaii/ atFt i*ediate cFt i tardive. <in
studiul 0a&ei de date a clinicii i al #oilor de o0servaie din ar-iv nu s.au constatat
co*plicaii 'enerale i*ediate de tipul ocului sau tro*0e*0olis*ului pul*onar. <intre
co*plicaiile locale i*ediate au lipsit sindro*ul de co*parti*ent i osteo*ielita acut.
La $ dintre ca&urile studiate au aprut co*plicaii locale i*ediateK
-e*ato*ul pl'ii contu&e suturate pri*ar : ! ca&uri +1.tip I/ 1.tip II,
necro&a te'u*entului trau*ati&at : 1 ca&uri +!.tip II/ 1.tip IIIA/ 1.tip III4,
in#ecia pl'ii contu&e : % ca&uri +!.tip II/ 1.tip III4,
6e&olvarea acestor co*plicaii s.a e#ectuat 7n *odurile ur*toareK
-e*ato*ul pl'ii contu&e suturate pri*ar : evacuare c-irur'ical
necro&a te'u*entului trau*ati&at : necrecto*ie i s utur secundar
in#ecia pl'ii contu&e : anti0ioterapie con#or* anti0io'ra*ei pFn
la sterili&area pl'ii contu&e.
Ger*enii i&olai la e?a*enul 0acteriolo'ic din pla'a contu& in#ectat au #ost
ur*toriiK
Acineto0acter : 1 ca& cu #ractur tip III4
Sta#ilococul auriu : 1 ca& cu #ractur tip II
10
Ple0siella O?Qtoca : 1 ca& cu #ractur tip II
Bn ur*a trata*entului e#ectuat toate co*plicaiile locale i*ediate aprute s.au
re&olvat #avora0il.
>valuarea co*plicaiilor locale tardive s.a e#ectuat luFndu.se 7n considerare
reinternrile ce au avut drept scop re&olvarea unui anu*it tip de co*plicaie sau
e?tra'erea *aterialului de osteosinte&. <in docu*entaia studiat nu s.au
*enionat co*plicaii de tipul calusului vicios sau in#eciei postoperatorie tardive
+osteit,. La ca&urile reinternate s.au evideniat ur*toarele co*plicaii localeK
*i'rarea ti@ei centro*edulare : 1 ca& +tip IIIA,
in#ecie la #i ele #i?atorului e?tern : 1 ca& +tip IIIA,
pseudartro& 7nc-is : % ca&uri +1 ca&.tip I/ 1 ca&.tip II/ 1 ca&.tip IIIA,
6e&olvarea acestor co*plicaii s.a reali&at 7n *odul ur*torK
*i'rarea ti@ei centro*edulare : re0atere ti@
in#ecie la #i ele #i?atorului e?tern : anti0ioticotera0ie
con#or* anti0io'ra*ei
pseudartro& 7nc-is .1 ca& . cura pseudartro&ei cu 're# spon'ioas R
osteosinte& cu plac i uru0uri
.! ca&uri : cura pseudartro&ei cu ale&area
canalului *edular R osteosinte& cu ti@ centro*edular
V.0 D)($#)) ) $!n$'#.))
1. Ur*rind #recvena #racturilor desc-ise ale oaselor 'a*0ei/ se re*arc o
cre t ere uoar 7n anii !((3 i !((8/ 7n co*paraie cu anul !((5. <ease*nea/
nu*rul #racturilor desc-ise din totalul #racturilor de 'a*0 internate 7n
perioada !((3.!((8 a #ost unul se*ni#icativ.
!. Bn ceea ce prive te distri0uia pe se? a ca&urilor/ se o0serv o predo*inan
net a se?ului *asculin 7n co*paraie cu cel #e*inin/ #apt ce poate #i e?plicat
prin aceea c se?ul *asculin este *ai #recvent e?pus unor activiti cu 'rad de
risc *ai 7nalt.
%. Anali&Fnd reparti&area pe 'rupe de vFrst a ca&urilor se constat o #recven
*ai crescut a #racturii desc-ise de 'a*0 la pacieni pFn la 3( de ani/
care au o via activ.
1. Accidentele de circulaie au repre&entat principala cau& de producere a
#racturii desc-ise a oaselor 'a*0ei +peste @u*tate,. Accidentele casnice de
di#erite tipuri au i ele o pondere ridicat 7n etiolo'ia #racturilor desc-ise de
'a*0.
=. Ti0ia este 7n *a@oritatea ca&urilor le&at datorit siturii ei super#iciale/
su0te'u*entar iar le&area se produce *ai #recvent la nivelul 1O% *edii i *ai
ales la pra'ul dintre 1O% *edie i 1O% distal/ deoarece aici e?ist punctul de
*ini* re&isten a osului/ atFt datorit #or*ei ti0iei cFt i datorit #aptului c el
corespunde celei *ai 7n'uste poriuni a dia#i&ei ti0iale.
3. <e i a predo*inat etiolo'ia repre&entat de accidentele de circulaie 7n
producerea #racturilor desc-ise ale oaselor 'a*0ei/ cele *ai #recvente #racturi
7ntFlnite #uncie de clasi#icarea Gustilo.Anderson au #ost cele tip I i II
+5$N,
corespun&tor aciunii unui #actor le&ional de intensitate *inor sau *edie.
5. CunoscFnd etiolo'ia principal de producere a #racturilor desc-ise ale oaselor
'a*0ei asocierea cu alte le&iuni 7ntr.un conte?t plurile&ional sau politrau*atic
este de la sine 7neleas. Pre&ena le&iunilor la distan de #ocarul de
#ractur de la nivelul 'a*0ei denot caracterul violent al #actorului le&ional
care a acionat.Asocierea *ai #recvent acestor le&iuni cu #racturile
desc-ise de tip IIIA i III4 vin s 7ntreasc cele e?puse *ai sus.
8. Pre&en a 7n antecedentele patolo'ice ale pacienilor a unor a#eciuni
i*portante poate *odi#ica atitudinea terapeutic/ poate in#luen a
pro'nosticul i poate
c-iar orienta trau*atolo'ul spre oportunitatea de reconstrucie sau a*putaie a
*e*0rului a#ectat.
$. Aspectul #ocarului de #ractur +si*plu sau co*inutiv, a @ucat i el un rol 7n
deci&ia planului de sta0ili&are a #ocarului de #ractur ast#el c clasi#icarea AO.
ASIF 7 i 'se te utilitatea i 7n #racturile desc-ise ale oaselor 'a*0ei.
1(. Sta0ilirea unor o0iective principale la internarea unui ca& cu #ractur
desc-is de 'a*0 c-iar i 7n conte?tul plurile&ional sau politrau*atis*ului
repre&int piatra de te*elie a unei atitudini terapeutice corecte i succesul
trata*entului.
11. Sta0ili&area iniial a #ocarului de #ractur *ai #recvent prin *etode
ortopedice +i*o0ili&are 'ipsat sau e?tensie transcalcanean, asociat cu
#recven a *ai *are a #racturilor desc-ise de tip I i II +clasi#icarea Gustillo.
Anderson, denot o atitudine precaut/ de e?pectativ i ur*rire a evoluiei
ulterioare a le&iunilor locale asociate.
1!. Sta0ili&area c-irur'ical de#initiv a #ocarului de #ractur s.a practicat
la *a@oritatea ca&urilor +53N, studiate evideniindu.se ast#el tendinele actuale
de trata*ent ale #racturii desc-ise a oaselor 'a*0ei.
1%. Osteosinte&a de#initiv cel *ai des utili&at a #ost cea cu ti@ centro*edular
+51N,/ aceasta #iind atitudinea terapeutic *odern 7n #racturile desc-ise ale
oaselor 'a*0ei tip I/ II i IIIA con#or* clasi#icrii Gustilo.Anderson.
11. Trans#or*area #racturii desc-ise de 'a*0 7ntr.o #ractur 7nc-is
constituie unul din o0iectivele principale ale terapiei/ de&iderat reali&at 7n *are
parte din *o*entul internrii prin re&olvarea sutur pri*ar a pl'ilor
trau*atice sau prin cicatri&area spontan rapid a celor puncti#or*e +5$N,.
1=. Fracturile desc-ise ale oaselor 'a*0ei necesit o perioad *edie
de spitali&are 7ndelun'at/ cu c-eltuieli *ateriale i u*ane i*portante.
Perioada *edie de spitali&are respect i 'radualitatea le&ional a esuturilor
*oi e?pri*at prin clasi#icarea Gustillo.Anderson/ ea cunoscFnd o cre t ere
constant proporional cu severitatea le&iunilor. Aceea i relaie de
cau&alitate cu 'radualitatea le&iunilor se 7ntFlnete 7n ca&ul perioadei de ti*p
dintre *o*entul internrii i osteosinte&a de#initiv a #ocarului de #ractur/
precu* i 7n ca&ul duratei *edii de e#ectuare a anti0iopro#ila?iei.
13. Uneori sta0ili&area ini i al a #ocarului de #ractur poate deveni de#initiv
dac 7ndeplinete criteriile clinice/ 0io*ecanice i de pro'nostic adecvate.
Ast#el c la 5 ca&uri +!3N, s.a luat deci&ia de *eninere a #i?atorului e?tern
aplicat la internare i doar unul din ca&uri s.a co*plicat *ai tFr&iu cu osteit la
#iele #i?atorului asociat cu pseudartro& 7nc-is.
15. Co*plicaiile locale i*ediate au #ost rare/ de intensitate redus i #r
rsunet clinico.evolutiv la distan. Bntr.un sin'ur ca& poate #i luat 7n calcul o
relaie de cau&alitate 7ntre o co*plicaie local i*ediat +necro& te'u*entar
a pl'ii contu&e, i o co*plicaie local tardiv +pseudartro& 7nc-is,. Bn dou
dintre ca&uri se poate aduce 7n discuie in#ecia iatro'en a pl'ii contu&e cu
Acineto0acter/ respectiv Ple0siella O?Qtoca/ acestea #iind re&olvate prin
anti0ioterapie intit.
18. Co*plicaiile locale tardive au #ost dease*enea rare +1!N, iar re&olvarea lor
a #ost relativ si*pl utili&Fnd *etode c-irur'icale. In#ecia tardiv s.a
*ani#estat doar 7ntr.un sin'ur ca& printr.o osteit la nivelul #i el or #i?atorului
e?tern.
CAPITOLUL VI
EFECTUL ULTRASUNETELOR DE 1NALT FRECVEN ASUPRA
PSEUDARTROZEI I 1NT2RZIERII DE CONSOLIDARE A FRACTURILOR
VI.1 Int!"#$%%
Caractreristicile #racturii i particularitile pacientului pot 7ntFr&ia procesul de
vindecare al #racturii sau c-iar 7*piedicarea acestuia/ avFnd ca re&ultat #inal
pseudartro&a.
Posi0ilitile de trata*ent actuale ale pseudartro&ei sunt *ultipleK
trata*entul c-irur'icalL
trata*entul conservativL
sti*ularea electricL
terapia cu unde de ocL
terapia cu ultrasunete de intensitate @oas i #recven pulsatorie 7nalt
+reci,.
>#ectul terapeutic al ultrasunetelor asupra consolidrii pseudartro&ei este
dependent de intensitatea lor. Intensitatea sc&ut a ultrasunetelor/ 7nsoit de
o #recven pulsatorie 7nalt/ acionea& asupra #racturii 7n ti*pul iradierii &ilnice.
Presiunea re&ultat produce vi0rarea peretelui celulelor *e&enc-i*ale/ reali&Fnd o
accelerare a *eta0olis*ului celular. Pe lFn' trans#or*area *ai rapid a celulelor
*e&enc-i*ale 7n osteo0laste i apoi 7n osteocite/ s.a constatat c i*pulsurile sonice
acionea& i prin desc-iderea canaliculilor oso i/ prin care ionii de calciu a@un' *ai
uor 7n osteocitele 7n #or*are.+$1/118/181,
VI.2 M+t%)+' ) ,%t!"%
Studiul a cuprins pseudartro&e i 7ntFr&ieri de consolidare osoas aprute 7n
ur*a #racturilor tratate 7n Clinica Ortopedie.Trau*atolo'ie a Spitalului Clinic Mudeean
de Ur'en Si0iu 7n perioada !(($.!(1!.
Criteriile de includere 7n studiu au #ostK
pacieni cu pseudartro& sau 7ntFr&iere de consolidare indi#erent de
osul interesat sau tipul de trata*ent aplicat iniial #racturiiL
vFrsta peste 18 aniL
*ini*u* % luni de la producerea #racturiiL
a0sena unei alte *etode de trata*ent de sti*ulare a consolidrii
osoase cu *ini* ! luni 7nainte de 7nceperea terapiei cu ultrasuneteL
a0sena vindecrii radiolo'ice +*ini* trei puni corticale, a
#racturii vi&i0il pe radio'ra#ii e#ectuate 7n cel puin dou incidee.
Criteriile de e?cludere din studiu suntK
a0u&ul de alcool/ tutun sau dro'uri cunoscutL
pre&en a unei neuropatii/ 0oli *ali'ne active sau 0oli *eta0olice
cronice care in#luenea& #or*area osuluiL
pseudartro&a septic cu in#ecia activL
trata*entul cu -or*oni/ steroi&i anticoa'ulante sau 0is#os#onai.
Pacienii ast#el inclu i 7n studiu au #ost de acord cu utili&area ultrasunetelor reci
ca trata*ent al pseudartro&ei sau 7ntFr&ierii de consolidare dia'nosticate clinic i
radiolo'ic.
Trata*entul cu ultrasunete s.a e#ectuat cu a@utorul unui aparat porta0il/ o
variant a aparatelor care sti*ulea& producerea de os nou/ cu a@utorul unor
radiaii de ultrasunete de intensitate sc&ut/ 7ns cu #recven pulsatorie 7nalt.
Utili&area aparatului este #oarte si*pl pentru c acesta a #ost conceput ast#el
7ncFt s poat #i #olosit 7n a*0ulator/ putFnd #i *ontat i aplicat c-iar de ctre pacient.
Acest lucru este #acilitat atFt de di*ensiunile lui reduse cFt i de 'reutatea *ica/
caliti care 7l #ac uor de *anipulat.
Aparatul tre0uie aplicat pe te'u*ent/ 7n i*ediata vecintate a #racturii/ indi#erent
dac este pre&ent i un i*plant *etalic. <e.ase*enea poate #i utili&at i 7n ca&ul
#racturilor i*o0ili&ate 7n aparat 'ipsat/ e?istFnd posi0ilitatea de aplicare e electrodului
e*itor de ultrasunete printr.o *ic H#ereastrH e#ectuat la nivelul i*o0ili&rii.
Co*ponentele aparatului de ultrasunete reci #olosit sunt +#i'. nr. !,K
1. aparatul propriu.&isL
!. electrodul cu ultrasuneteL
%. dispo&itiv pentru direcionarea capului e*itor de ultrasuneteL
1. rondela de postav pentru protecia te'u*entuluiL
=. 'el pentru trans*iterea transcutanat a undelor sonice
2
1
5
Fi'. nr. ! Co*ponentele aparatului de ultrasunete
nr. %,K
Te-nica de utili&are a aparatului este i ea si*pl cuprin&Fnd ur*torii pa i +#i'.
1. *arcarea pe te'u*ent a locului pe care se va aplica aparatulL
!. lipirea suportului de 0urete pe partea in#erioar a dispo&itivului de '-ida@
al e*itorului de ultrasuneteL
%. aplicarea dispo&itivului de '-ida@ strFns pe te'u*ent/ cu a@utorul 0en&ii
de #i?areL
1. aplicarea 'elului pe e*itorul de ultrasuneteL
=. introducerea e*itorului de ultrasunete prin inelul de '-idareL
3. asi'urarea contactului inti* e*itor.te'u*ent.
2
1
3 4
5
6
Fi'. nr. % Te-nica de utili&are a aparatului de ultrasunete
Fiecare pacient a#lat 7n studiu a utili&at aparatul descris pe o perioad de 3( de
&ile 7n cure de cFte !( de *inute e#ectuate &ilnic/ durata edinei de terapie #iind
presetat i i ndicat acustic i vi&ual la nivelul aparatului.
S.a considerat pseudartro&a a #i vindecat dac se 7ndeplineau atFt criteriile
clinice +a0sena durerii la *o0ili&are sau 7ncrcare/ posi0ilitatea de a se deplasa #r
a@utor/ a0sen a i*potenei #uncionale, cFt i cele radiolo'ice +pre&ena calusului pe
*ini*u* % din 1 corticale evideniat pe radio'ra#ii e#ectuate 7n dou inciden e
standardK antero.posterior i pro#il,.
VI.* R%.#'t+t% ) ")($#))
Bn perioada !(($.!(1! au #ost tratate cu ultrasunete reci un nu*r de 1!
pacieni dia'nosticai cu pseudartro& sau 7ntFr&iere de consolidare/ care 7ndeplineau
criteriile de includere i e?cludere e?puse 7n su0capitolul anterior.
Bn sta0ilirea dia'nosticului a* #olosit trei para*etriiK
1. ele*entele cliniceK
a. durerea la nivelul #ocarului de #racturL
0. i*poten a # uncional a *e*0rului a#ectatL
c. *o0ilitatea patolo'ic 7n #ocarL
d. de#or*area *e*0rului respectivL
e. i*posi0ilitatea de a *er'e #r a@utor +cFr@O0aston,/ 7n ca&ul #racturilor
*e*0rului in#erior la care s.a practicat osteosinte&aL
!. e?a*enul radiolo'ic +*ini* dou inciden e ortoroent'en'rade,K
a. a0sena calusului pe i*a'inile radiolo'ice +*ini* % puni corticale
periostale sau endosteale,L
%. ti*pul scurs de la producerea #racturii pFn la sta0ilirea dia'nosticuluiK
a. 7ntre % i 3 luni . 7ntFr&iere de consolidareL
0. peste 3 luni . pseudartro&.
<ia'nosticul de certitudine a avut la 0a& asocierea a cel puin dou ele*ente
clinice cu aspectul radiolo'ic i ti *pul scurs 7ntre *o*entul trau*atis*ului i &iua
7nceperii trata*entului de sti*ulare a consolidrii #ocarului de #ractur cu ultrasunete.
Ast#el c lotul studiat cuprinde 3 pseudartro&e i 3 7ntFr&ieri de consolidare.
<urerea a #ost si*pto*ul 7ntFlnit la toi pacienii studiai/ celelalte ele*ente
clinice care au a@utat la sta0ilirea dia'nosticului #iindK
i*posi0ilitatea de a *er'e #r a@utor +cFr@O0aston, : 8 ca&uriL
i*poten a # uncional a *e*0rului a#ectat : 1 ca&uri.
)o0ilitatea patolo'ic i de#or*area *e*0rului a#ectat nu a #ost 7ntFlnit la niciunul
dintre pacienii a#lai 7n studiu.
2Frsta *edie a lotului studiat a #ost de 1% de ani/ vFrstele e?tre*e #iind de !1 i
31 de ani. Cinci ca&uri studiate au #ost #e*ei/ restul de apte #iind 0r0ai.
6eparti&area lotului studiat #uncie de osul care a #ost i*plicat 7n apariia
pseudartro&ei sau 7ntFr&ierii de consolidare a #ost ur*toareaK
ti0ia : 3 ca&uriL
#e*ur : ! ca&uriL
-u*erus : 1 ca&L
radius : 1 ca&L
cu0itus : 1 ca&L
sca#oid : 1 ca&.
Bn patru dintre ca&uri #ractura iniial a #ost desc-is/ trei interesFnd ti0ia iar un
ca& #iind #ractur desc-is de radius. Toate ca&urile/ cu e?cepia #racturii de sca#oid.
Osteosinte&a pe #ocar desc-is a #racturilor s.a reali&at 7n patru ca&uri/ 7n cele
trei #racturi desc-ise ale ti0iei practicFndu.se osteosinte&a cu ti@ centro*edular sau
#i?ator e?tern. <eci lotul studiat are 7n co*ponen apte pacieni crora/ #ie
posttrau*atic/ #ie c-irur'ical/ #ocarul de #ractur a #ost desc-is.
<urata *edie de ti*p 7ntre *o*entul trau*atis*ului i 7nceputul terapiei a #ost
de !11 &ile/ durata *ini*a #iind de $1 de &ile/ iar cea *a?i*a de 51! de &ile. <urata
*edie de ti*p 7ntre &iua operaiei i 7nceputul terapiei cu ultrasunete a #ost de 1== de
&ile. Terapia cu ultrasunete a de0utat la 1 luni +11= &ile, de la *o*entul
trau*atis*ului 7n ca&ul 7ntFr&ierilor de consolidare i la 1( luni +%1% &ile, 7n ca&ul
pseudartro&elor.
<up e#ectuarea terapiei cu ultrasunete toi pacienii au #ost reevaluai clinic i
radiolo'ic. Bn 8 +5=N, din ca&uri s.au 7ndeplinit condiiile clinice i radiolo'ice de
sta0ilire a consolidrii #racturii. Si*pto*atolo'ia anterioar 7nceperii terapiei cu
ultrasunete s.a re*is iar radiolo'ic s.au evideniat *ini* trei corticale osoase pe cele
dou incidene standard ale radio'ra#iilor. Cele patru ca&uri 7n care nu s.a constatat
vindecarea #racturii au #ostK
#ractura de radius co*plicat cu ruptura plcii de osteosinte&L
#ractura de #e*ur operat cu ti@ centro*edular &vorFtL
#ractura de cu0itus operat cu 0ro P centro*edularL
#ractura de ti0ie desc-is i sta0ili&at iniial cu #i?ator e?tern/ apoi cu ti@
centro*edular &vorFt
Trei dintre ca&urile e?puse *ai sus au #ost 7ntFr&iere de consolidare i unul a
#ost dia'nosticat cu pseudartro& +#ractur desc-is de ti0ie,.
Bn trei dintre ca&urile de #ractur cu lips de consolidare i dup e#ectuarea
terapiei cu ultrasunete s.a produs desc-iderea #ocarului de #ractur/ #ie c-irur'ical/ #ie
7n ur*a trau*atis*ului. Bn ca&ul #racturilor consolidate/ 7n dou ca&uri #ocarul de
#ractur a #ost desc-is c-irur'ical/ iar 7n alte dou ca&uri a #ost desc-is postrau*atic.
Pacienii la care nu s.a produs consolidarea #racturii au apar i nut #iecrei 'rupe
de vFrst +!1/ %1/ 3( i 31 de ani, doi #iind 0r0ai iar celelalte dou #e*ei.
VI.- A(&%$t% $')n)$!-+")!'!3)$% (%'%$t)4% ")n $+.#)(t)$+ (t#")+t/
<in lotul studiat a atras atenia un ca& particularK
4.C. : 0r0at/ =! ani
<'K Fractur su0tro-anterian #e*ur +#i'. nr. 1.A ,
Intervenia c-irur'ical iniialK osteosinte& pe #ocar desc-is cu plac i uru0uri +#i'.
nr. 1.4,
Fi'. nr. 1 A . aspectul radiolo'ic preoperatorL
4 : aspectul radiolo'ic postoperator
>voluia a #ost 'revat de 7ntFr&ierea de consolidare a #racturii cu tendin a de
deteriorare a *onta@ului de osteosinte&/ ast#el c s.a reintervenit c-irur'ical
practicFndu.se e?tra'erea plcii i a uru0urilor/ ale&area canalului #e*ural i
osteosinte& cu ti@ centro*edular &vorFt/ intervenie c-irur'ical e#ectuat la
1 luni de la cea iniial.
i de aceast data evoluia a #ost ne#avora0il spre pseudartro& as#el c s.a
practicat cura c-irur'ical a acesteia cu au'*entarea cu auto're# osoas recoltat
din creasta iliac i sc-i*0area ti@ei centro*edulare. <up = luni s.a constatat lipsa
de consolidare a #ocarului de #ractur ast#el c s.a decis e#ectuarea terapiei cu
ultrasunete con#or* protocolului enunat/ re&ultatul #iind consolidarea #ocarului
de pseudartro& +#i'. nr.=,.
A B
Fi'. nr. = A . aspectul radiolo'ic 7nainte de terapia cu ultrasuneteL
4 : aspectul radiolo'ic dup terapia cu ultrasunete
VI.0 C!n$'#.))
1. <e i clinico.radiolo'ic nu e?ist di#eren e 7ntre 7ntFr&ierea de consolidare a
#racturii i pseudartro&/ #actorul te*poral le di#erenia& ceea ce #ace ca i
atitudinea terapeutic 7n aceste ca&uri s #ie di#ereniat.
!. >?a*enul radiolo'ic este a0solut necesar i tre0uie e#ectuat i interpretat 7n
conte?tul clinic corect/ pentru sta0ilirea dia'nosticului de 7ntFr&iere de
consolidare sau pseudartro&.
%. Se*nele clinice de certitudine ale pseudartro&ei +*o0ilitatea patolo'ic 7n
#ocarul de #ractur/ crepitaia osoas/ 7ntreruperea continuitii osoase sau
netrans*isi0ilitatea *i cr ilor, pot lipsi 7n ca&ul #racturilor la care s.a practicat
osteosinte&a/ #apt care 7n'reunea& uneori sta0ilirea dia'nosticului de
7ntFr&iere de consolidare sau pseudartro&.
1. 2Frsta i se?ul nu au constituit #actori de pro'nostic ne'ativi ai evoluiei
#racturii spre 7ntFr&iere de consolidare sau pseudartro& nici 7nainte i nici dup
e#ectuarea terapiei ad@uvante cu ultrasunete.
=. Ti0ia constituie osul cel *ai des e?pus riscului de 7ntFr&iere de consolidare sau
pseudartro& datorit particulartilor sale anato*o.structurale i a #aptului c
este osul i*plicat cel *ai des 7n #racturi desc-ise.Trata*entul ad@uvant cu
ultrasunete nu a #ost in#luenat de locali&area iniial a #racturii.
3. <esc-iderea #ocarului de #ractur/ #ie postrau*atic/ #ie c-irur'ical +ca& 7n care
se asocia& i o deperiostare i devasculari&are lar' a osului,/ particularitile
anato*ice i de vasculari&aie ale osului/ osteosinte&a insu#icient sau
neadecvat i in#ecia #ocarului de #ractur sunt #actori care #avori&ea&
evoluia unei #racturi spre 7ntFr&iere de consolidare sau pseudartro&.
5. Proporia aproape e'al de consolidareOneconsolidare a #racturilor la care
#ocarul de #ractur a #ost desc-is +trau*atic sau c-irur'ical,/ dup e#ectuarea
terapiei cu ultrasunete/ relev c evoluia #ocarului de #ractur dup terapia cu
ultrasunete nu este in#luenat de starea clinic iniial a #racturii sau tipul de
osteosinte& ales.
8. Cura c-irur'ical a pseudartro&ei r*Fne //standardul de aurH i 7n ca&ul
eecului terapiei ad@uvante de sti*ulare a consolidrii #ocarului de #ractur cu
ultrasunete.
$. Terapia cu ultrasunete i.a dovedit utilitatea c-iar i 7n ca&ul eecului curei
c-irur'icale a pseudartro&ei de #e*ur.
CAPITOLUL VII
EFECTUL ULTRASUNETELOR CU FRECVEN PULSATORIE 1NALT ASUPRA
EVOLU IEI FRACTURII DESCHISE A DIAFIZEI TIBIALE
VII.1 Int!"#$%%
<e.a lun'ul ti*pului/ ultrasunetele pulsatile de @oas #recven au #ost
utili&ate cu succes 7n tratarea 7ntFr&ierilor de consolidare a #racturilor sau c-iar a
pseudartro&elor. )ecanis*ul prin care aceste ultrasunete sti*ulea& procesul de
vindecare osoas nu este pe deplin cunoscut/ de i unele teorii susin c acestea
provoac un stres *icro*ecanic cu rol de accelerare a *eta0olis*ului celular.
VII.2 S$!&#'
CunoscFnd #i&iopatolo'ia unei #racturi desc-ise/ 7n care una din etapele
deter*inante 7n evolu ia #avora0il a acesteia/ -e*ato*ul #racturar/ lipse t e/ scopul
studiului de #a este de a deter*ina dac ultrasunetele pulsatile de intensitate @oas
poate in#luena #avora0il sau c-iar scurta perioada de vindecare a #racturii desc-ise a
dia#i&ei ti0iale.
VII.* M+t%)+' ) ,%t!"%
Studiul a ur*rit #racturile desc-ise de ti0ie tratate 7n Clinica Ortopedie.
Trau*atolo'ie a Spitalului Clinic Mudeean de Ur'en Si0iu/ 7n perioada !(1(.
!(1!. Bn studiu nu au #ost inclu i toi pacienii cu #ractur desc-is de ti0ie deoarece
a* utili&at o serie de criterii de includere i e?cludere/ 7n vederea o0inerii unui 'rup
de studiu co*pact/ cu caracteristici ase*ntoare 7n ceea ce prive te #ractura i
#actorii care ar putea in#luen a 7n vreun #el evoluia nor*al a #racturii.
Criteriile de includere 7n studiu au #ostK
#ractura desc-is a dia#i&ei ti0ialeL
#racturile desc-ise de ti0ie tip I/ II i IIIA +con#or* clasi#icrii Gustilo.
Anderson,L
#racturi tratate prin osteosinte& cu ti@ centro*edular 0locat ale&atL
vFrsta peste 18 ani sau evidenierea cartila@ului de cre t ere epi#i&ar
7nc-is.
Criteriile de e?cludere din studiu au #ostK
#ractura desc-is de ti0ie tip III4/ IIIC +con#or* clasi#icrii Gustilo.
Anderson,L
#ractura cu locali&areOe?tensie 7n &ona epi#i&ar += c* pro?i*alOdistal, a
ti0ieiL
#racturile 0i#ocale ale ti0ieiL
dep i rea unei perioade de 1( &ile 7ntre *o*entul producerii #racturii i
sta0ili&area de#initiv a acesteia.
#ractura cu de#ecte osoase care necesit 're#areL
de&voltarea 7n evoluie a unui #ocar de in#ecie la nivelul sediului #racturiiL
politrau*atis*eleL
a0u&ul de alcool/ tutun sau dro'uri cunoscutL
pre&en a unei neuropatii/ 0oli *ali'ne active sau 0oli *eta0olice
cronice care in#luenea& #or*area osuluiL
trata*entul cu -or*oni/ steroi&i/ i*unosupresive/ radioterapia sau
0is#os#onai.
Bn ur*a utili&rii criteriilor enunate/ 7n studiu/ au #ost inclu i iniial un nu*r de
!! de pacieni pentru ca ulterior s #ie e?clu i un nu*r de = pacieni/ doi de&voltFnd
in#ecie la nivelul #ocarului de #ractur/ iar ceilali trei au renunat pe parcurs/
din *otive o0iective sau personale/ la e#ectuarea 7n totalitate a etapelor propuse
pentru ur*rirea evoluiei.
Pacienii r*a i 7n studiu au parcurs toate etapele studiului e#ectuat. Acetia
au #ost 7*prii 7n dou 'rupuri de studiuK
'rupul de pacieni tratai cu ultrasunete cu #recven pulsatorie 7nalt : lotul AL
'rupul de pacieni #r trata*ent cu ultrasunete cu #recven pulsatorie 7nalt :
lotul 4.
Pacienii din 'rupul A inclu i 7n studiu au #ost de acord cu utili&area
ultrasunetelor reci ca trata*ent al #racturii desc-ise de ti0ie dia'nosticat clinic i
radiolo'ic.
Trata*entul cu ultrasunete reci s.a e#ectuat cu a@utorul unui aparat porta0il/ o
variant a aparatelor care sti*ulea& producerea de os nou/ cu a@utorul unor
radiaii de ultrasunete de intensitate sc&ut/ 7ns cu #recven pulsatorie 7nalt.
Fiecare pacient din lotul A a#lat 7n studiu a utili&at aparatul descris pe o perioad
de 3( de &ile 7n cure de cFte !( de *inute e#ectuate &ilnic/ durata edinei de terapie
#iind presetat. S#Fritul edinei de terapie cu ultrasunete este indicatat acustic i
vi&ual la nivelul aparatului. Terapia cu ultrasunete a #ost 7nceput la % &ile dup
sta0ili&area de#initiv a #racturii de ti0ie. Aceasta a #ost e#ectuat la do*iciliul
pacientului dup e?ternarea acestuia/ dup o preala0il instruire privind utili&area
aparatului.
Ur*rirea evoluiei #racturii s.a reali&at prin e#ectuarea de controale/ cuprin&Fnd
evaluarea clinico.radiolo'ic a #racturii/ la 1/!/%/1/=/3 luni +cu o *ar@ de RO. = &ile,
i la $ i 1! luni +cu o *ar@ de RO.11 &ile,. La %/3/$ i 1! luni postoperator s.a reali&at
evaluarea 'lo0al a vindecrii #ocarului de #ractur/ iar la controalele de $ i 1! luni
s. a ur*rit i dispariia radiolo'ic a liniei de #ractur.
Criteriile luate 7n considerare pentru aprecierea consolidrii #racturii au #ost
7*prite 7n dou cate'orii i au #ost evaluate prin co*pletarea lor 7ntr.un ta0el 7n
*o*entul #iecrei vi&ite e#ectuate de su0iecii a#lai 7n studiuK
1. cliniceK
a0sena durerii 7n repaus sau la *o0ili&are/ la nivelul #ocarului de #racturL
a0sena *o0ilitiiO*icro*i cr ilor 7n #ocarul de #racturL
posi0ilitatea de a *er'e #r a@utor +cFr@e/ 0aston/ etc.,L
a0sena unei alte intervenii care s #avori&e&e #or*area calusului la
nivelul #ocarului de #racturL
!. radiolo'iceK
pre&en a punilor osoase pe cel puin % corticale pe radio'ra#ii e#ectuate
7n dou incidene ortoroent'en'rade +antero.posterior i pro#il,L
Ast#el c a* considerat #ractura a #i consolidat dac 7ndeplinea toate criteriile
enunate anterior.
Aprecierea ti*pului de apariie a punilor osoase i a vindecrii #racturii a*
reali&at.o 7n &ile parcurse de la *o*entul operator.
Bn #iecare din cele opt vi&ite e#ectuate de pacienii a#lai 7n studiu a #ost
co*pletat un ta0el ce cuprindea in#or*aii privind evaluarea durerii locale/ a le&iunilor
de pri *oi i a aspectului radiolo'ic al #ocarului de #ractur precu* i evoluia
acestora de la o vi&it la alta. <atele o0inute au #ost ulterior prelucrate 7n vederea
evalurii re&ultatelor.
VII.- R%.#'t+t% ) ")($#))
Bn perioada !(1(.!(1!/ 7n Clinica de Ortopedie i Trau*atolo'ie a Spitalului
Clinic Mudeean de Ur'en Si0iu au #ost internai =1%! pacieni din care !=3 pacien i
au pre&entat #ractur a oaselor 'a*0ei. <in nu*rul total de pacieni cu #ractur a
oaselor 'a*0ei/ !13 au pre&entat #racturi 7nc-ise/ iar 1( au pre&entat #racturi
desc-ise. <intre cei cu #ractur desc-is ale oaselor 'a*0ei un nu*r de 15 +8.lotul
AL $.lotul 4, pacieni au 7ndeplinit criteriile de includere 7n studiul de #a.
)edia de vFrst a lotului de studiu a #ost de 1( de ani i 3 luni +%3 ani. lotul AL
1= ani.lotul 4,/ vFrstele e?tre*e ale loturilor studiate #iind de 18 i 5( de ani. Bn loturile
studiate au #ost inclu i 1= 0r0ai i ! #e*ei.
>tiolo'ia #racturii desc-ise a oaselor 'a*0ei a #ost divers. Accidentele produse
prin strivire s.au datorat cderii unui &id +1 ca&,/ a unui 0u t ean +! ca&uri, sau a unui
panou *etalic +! ca&uri,. Accidentele casnice s.au datorat cderii de la acela i nivel
+% ca&uri, sau alunecrii pe '-ea +1 ca&,. Accidentele rutiere au interesat pietonii
7n
1 ca&uri i ocupantul unui ve-icul 7ntr.un sin'ur ca&.
>valuarea strii le&ionale a esuturilor *oi asociate #racturii oaselor 'a*0ei a
per*is siste*ati&area acestora utili&Fnd clasi#icarea Gustilo.Anderson +#i'. 3,. <ac
distri0uia ca&uisticii pentru #racturile desc-ise tip I i II a #ost ec-ili0rat pentru cele
dou loturi de pacieni a#lai 7n studiu/ se o0serv c cele dou #racturi desc-ise
tip IIIA au aparinut lotului 4.
Tip I Tip II Tip
IIIA
20
2
15
8
10 0 2
4
4
5
4
3
7
0
Lot A Lot B Total
Fi'. nr. 3 Siste*ati&area #racturilor con#or* clasi#icrii Gustillo.Anderson
Utili&Fnd radio'ra#iile e#ectuate la internare +7n incidenele antero.posterioar i
de pro#il, a* siste*ati&at ca&uistica din loturile studiate #uncie de
co*ple?itatea #ocarului de #ractur. +#i'.5,
42-A 42-B
42-C
Total
9 6 2
Lot B
3 4 2
Lot A 6 2 0
0 5 10 15 20
Fi'. nr. 5 Siste*ati&area ca&uisticii #uncie de co*ple?itatea #ocarului de #ractur
+clasi#icarea AOSASIF,
Au*rul &ilelor de internare a #ost 7n *edie 1%/= &ile +*ini* 5 &ile/ *a?i* %1
&ile, iar durata *edie de la internare pFn la osteosinte&a de#initiv a #ost de 3 &ile
+*ini* ! &ile/ *a?i* 1( &ile,. <urata prelun'it dintre *o*entul internrii i
sta0ili&area de#initiv a #racturii s.a datorat pre&enei tul0urrilor circulatorii
postrau*atice care s.au de&voltat local asociate uneori i cu #lictene +#i'. 8,
Toate #racturile au #ost sta0ili&ate de#initiv cu ti@ centro*edular ale&at i
&vorFt static. Intraoperator s.a produs un sin'ur incident 7n ti*pul interveniilor
c-irur'icale e#ectuateK ruperea 0ur'-iului la tentativa de &vorFre pro?i*al a ti@ei cu
a@utorul '-idului speci#ic trusei.
Fi'. nr. 8 Tul0urri circulatorii posttrau*atice +#lictene, 7n
#racturile desc-ise ale oaselor 'a*0ei
Anali&a co*parativ a loturilor studiate a evideniat ur*toarele aspecteK
pacienii din lotul A au 7ndeplinit criteriile clinice de consolidare a #racturii *ai
repede cu o *edie de !! de &ileL
criteriile radiolo'ice de consolidare a #racturii au #ost 7ndeplinite *ai repede
cu o *edie de 3( de &ile 7n cadrul lotului AL
anali&a co*parativ a loturilor studiate cu privire la 7ndeplinirea criteriilor clinice
de vindecare osoas a artat c 7n !O% din ca&uri *o*entul 7ndeplinirii acestor
criterii aproape coincide la aceste dou loturiL
anali&a co*parativ a loturilor studiate cu privire la 7ndeplinirea criteriilor
radiolo'ice de vindecare osoas a artat c 7n toate ca&urile lotului 4 aceste
criterii au aprut *ai tardiv.
A* ur*rit i aspectul evolutiv al consolidrii #ocarului de #ractur #uncie de
starea le&ional a esuturilor *oi care au 7nsoit #ractura desc-is +clasi#icarea
Gustilo. Anderson,. Acest aspect l.a* reali&at anali&Fnd consolidarea #ocarului de
#ractur la
%/ 3/ $ i 1! luni de la intervenia c-irur'ical pentru #iecare lot studiat 7n parte.
Toate #racturile clasi#icate ca i tip II au consolidat 7n pri*ele trei luni indi#erent
din lotul de studiu din care #ceau parte. O #ractur clasi#icat ca i tip I a consolidat
7ntre % i 3 luni/ restul consolidFnd 7n pri*ele trei luni. Fracturile clasi#icate IIIA au
consolidat una la % luni iar cealalt la $ luni.
Ti*pul de consolidare al #racturii +7n &ile, relev #aptul c 7ntre #racturile tip I i II
dup clasi#icarea Gustilo.Anderson nu e?ist di#eren e se*ni#icative statistic/ iar
ti*pul de consolidare al #racturilor clasi#icate ca IIIA a #ost *ai *ult decFt du0lul
necesar pentru consolidarea celorlalte tipuri de #racturi studiate. <e i nu au #ost
di#eren e se*ni#icativ statistic 7ntre ti*pul de consolidare al #racturilor tip I i II/
consolidarea s.a produs *ai devre*e la pacienii din lotul A +cu o *edie de %% de &ile
pentru #racturile tip I i o *edie de %1 de &ile pentru #racturile tip II,
Anali&Fnd evoluia #ocarului de #ractur #uncie de co*ple?itatea #racturii
+utili&Fnd clasi#icarea AO, s.a a@uns la ur*toarele re&ultateK
una din #racturile cu #ocar si*plu +1!.A, a consolidat 7ntre %.3 luni de la
intervenia c-irur'ical iar o alta 7ntre 3.$ luniL
#racturile tip 1!.4 au consolidat 7n pri*ele 3 luni/ *a@oritatea +=, consolidFnd 7n
pri*ele trei luniL
#racturile tip 1!.C au necesitat cel *ai lun' ti*p de consolidareL
di#eren a 7ntre ti*pul de consolidare dintre lotul A i 4 7n ca&ul #racturilor 1!.A
a #ost de 13 de &ile iar 7n ca&ul #racturilor 1!.4 a #ost de doar $ &ileL
co*parFnd di#erena ti*pului necesar pentru consolidare a #racturilor tip A i 4
cu ti*pul 'lo0al de consolidare al #racturilor/ acesta a #ost cu = &ile *ai scurt/
respectiv 18 &ile *ai lun' pentru lotul A i cu 1$/ respectiv %% de &ile *ai scurt
pentru lotul 4.acest #apt se datorea& ti*pului *ediu lun' +!!8/= &ile, necesar
consolidrii #racturilor tip C care ast#el prelun'e te ti*pul *ediu 'lo0al necesar
pentru consolidarea #racturilor.
Pentru anali&a statistic a consolidrii #racturii #uncie de locali&area acesteia la
nivelul dia#i&ei ti0iale a* luat 7n calcul doar #racturile locali&ate 7n 1O% *edie i distal
deoarece 7ntr.un sin'ur ca& locali&area a #ost la nivelul 1O% pro?i*ale. 6e&ultatele
o0inute suntK
toate #racturile din lotul A au consolidat 7n pri*ele % luni postoperatorL
o #ractur din lotul 4 locali&at 7n 1O% *edie a consolidat 7n intervalul 3.$ luni
postoperatorL
dou #racturi din lotul 4 locali&ate 7n 1O% distal au consolidat 7n intervalul %.
3 luni de la *o*entul operatorL
di#eren a de ti*p *ediu de consolidare 7ntre #racturile din lotul A a #ost de
1= &ile 7n #avoarea #racturilor locali&ate 7n 1O% *edieL
di#eren a de ti*p *ediu de consolidare 7ntre #racturile din lotul 4 a #ost de 1
&ile 7n #avoarea #racturilor locali&ate 7n 1O% distalL
co*parFnd di#eren a ti*pului necesar pentru consolidare a #racturilor
#uncie de locali&area anato*ic cu ti*pul 'lo0al de consolidare al
#racturilor/ acesta a #ost cu = &ile *ai scurt la #racturile cu locali&are 7n 1O%
*edie/ respectiv 1( &ile *ai lun' la #racturile cu locali&are 7n 1O% distal/
pentru lotul A i cu 1(/ respectiv 11 &ile *ai scurt pentru lotul 4.
VII.6 C!n$'#.))
1. Caracteristicile anato*ice/ etiolo'ice i #i&iopatolo'ice ale 'a*0ei i*pun
#racturilor desc-ise caracteristici le&ionale di#ereniate/ aspecte clinice *ultiple/
di#iculti terapeutice i pro'nostic uneori incert.
!. Fracturile desc-ise ale dia#i&elor oaselor 'a*0ei se 7ntFlnesc la toate
cate'oriile de vFrst dar sunt speci#ice cate'oriilor de vFrst activ.
%. Locali&area predo*inant a #racturii desc-ise la nivelul 1O% *edii i distale se
poate e?plica atFt prin #or*a ar-itectural a ti0iei cFt i prin particularitile
anato*ice ale re'iunii 'a*0ei 7n care ti0ia are o locali&are super#icial
su0te'u*entar *ai puin prote@at de esuturile *oi la acest nivel.
1. Frecvena #racturilor desc-ise de 'a*0 este 7n cre t ere datorit tra#icului
rutier i a accidentelor de *unc.
=. Bn accidentele rutiere/ pietonii sunt *ai e?pu i producerii #racturii desc-ise a
oaselor 'a*0ei.
3. Fractura desc-is a oaselor 'a*0ei produs prin accidente rutiere/ strivire i
cdere de la 7nli*e constituie apana@ul vFrstei active/ 7n ti*p ce #ractura
desc-is a oaselor 'a*0ei produs prin accident casnic este speci#ic
cate'oriei de vFrst peste =( de ani. Acest #apt evidenia& c *ecanis*ul
direct de producere al #racturii desc-ise este *ai #recvent la vFrste active/ iar la
vFrste de peste =( de ani desc-iderea #ocarului de #ractur s.a produs *ai
#recvent prin *ecanis*ul //in.outH/ ceea ce 7n ter*eni pro'nostici constituie un
#actor #avora0il.
5. Gradualitatea le&ional a prilor *oi i a structurilor osoase este proporional
cu tipul de *ecanis* trau*atic i cu nivelul de ener'ie cinetic de&voltat de
acesta/ evoluia ulterioar a consolidrii #racturii putFnd #i in#luenat de acest
aspect. <e *ulte ori este di#icil de o0inut cel *ai i*portant de&iderat al
trata*entului unei #racturi desc-ise i anu*e/ recuperarea #uncional
satis#ctoare.
8. Co*ple?itatea #ocarului de #ractur este consecin a intensitii i *odului de
aplicare al *ecanis*ului trau*atic. Co*inuia #ocarului de #ractur adesea
asocia& i le &iuni co*ple?e la nivelul esuturilor *oi 7ncon@urtoare iar
7*preun pot in#luen a ne'ativ evoluia natural spre consolidare.
$. Trata*entul #racturii desc-ise ale oaselor 'a*0ei se #ace etapi&at/ ur*rind un
al'orit* terapeutic 0ine de#init atFt 7n ceea ce prive te 7n'ri@irea esuturile *oi
cFt i osteosinte&a #ocarului de #ractur.
1(. <urata *edie a spitali&rii a #ost una 7ndelun'at/ osteosinte&a de#initiv
a #ocarului de #ractur reali&Fndu.se dup re*isia sau a*eliorarea tul0urrilor
circulatorii postrau*atice locale. Acest #apt #ace ca i costurile spitali&rii/ 7n
ca&ul #racturilor desc-ise/ s se situe&e peste *edie.
11. A0sen a durerii locale la *a@oritatea pacienilor asociat cu pre&en a
*o0ilitii 7n #ocarul de #ractur i cu incapacitatea de deplasare #r cFr@ la
*a@oritatea pacienilor/ 7n cadrul vi&itei e#ectuate la o lun dup osteosinte&/
a* atri0uit.o tipului de osteosinte& ales/ cu ti@ centro*edular 0ine cali0rat
i &vorFt. <i#erena dintre nu*rul de puni corticale 7n #avoarea lotului A/
a#lat su0 trata*ent cu ultrasunete reci a #ocarului de #ractur/ evidenia&
e#ectul local 0ene#ic al acestora.
1!. >voluia pacienilor a #ost #avora0il i la dou luni de la osteosinte&/ din
nou cu un plus pentru lotul A 7n care au aprut i pri*ele se*ne de consolidare
radiolo'ic pe lFn' 7*0untirea criteriilor clinice de consolidare.
1%. La trei luni de la osteosinte&a #racturii desc-ise a oaselor 'a*0ei se
constat vindecarea clinico.radiolo'ic la pacienii a#lai 7n lotul A +radiolo'ic
constatFndu.se c-iar pre&ena a patru puni corticale 7n unele ca&uri,/ 7n lotul 4
e?istFnd pacieni la care nu se evideniau puni corticale la nivelul #ocarului de
#ractur.
11. Pacienii a#lai 7n studiu 7n lotul A nu au pre&entat co*plicaii ale #ocarului
de #ractur/ consolidarea survenind la toate ca&urile/ cu o *edie de !! de &ile
*ai repede decFt 7n ca&ul lotului 4 din care un pacient a pre&entat 7ntFr&ierea
de consolidare a #ocarului de #ractur.
1=. Criteriile clinice de consolidare au #ost 7ndeplinite *ai devre*e atFt pentru lotul
A cFt i pentru lotul 4/ #apt datorat tipului de osteosinte& practicat.
13. Criteriile clinice de consolidare s.au evideniat se*ni#icativ *ai devre*e
pentru lotul A 7n co*paraie cu lotul 4 de i 7n !O% din ca&uri *o*entul
vindecrii clinice a #racturii a #ost #oarte apropiat 7n ti*p.
15. Criteriile radiolo'ice de vindecare a #ocarului de #ractur s.au
evideniat se*ni#icativ *ai tardiv decFt criteriile clinice/ pentru cele dou loturi/
di#eren a *ai *ic #iind 7n #avoarea pacienilor din lotul A.
18. Criteriile radiolo'ice de vindecare a #ocarului de #ractur a necesitat un
ti*p aproape du0lu de apariie/ dup 7ndeplinirea criteriilor clinice/ 7n cadrul
lotului 4.
1$. Bndeplinirea precoce a criteriilor clinice reali&at prin osteosinte&a #er*
a #ocarului de #ractur i un trata*ent corect al le&iunilor prilor *oi #ace din
i*a'inea radiolo'ic evolutiv a #racturii principalul *artor al vindecrii
acesteia.
!(. Ti*pul de consolidare al #racturii nu cunoate di#erene se*ni#icative
7ntre #racturile desc-ise tip I i II +clasi#icarea Gustilo.Anderson, de i e?ist
di#eren e
se*ni#icative 7ntre cele dou loturi/ consolidarea #racturilor din lotul A
producFndu.se *ult *ai repede.
!1. Aecesarul de ti*p aproape du0lu pentru vindecarea #racturilor desc-ise tip
IIIA #a de cele tip I i II vin s consolide&e i*portan a pro'nostic a
clasi#icrii Gustilo.Anderson utili&at cel *ai des 7n ast#el de ca&uri.
!!. Bn conte?tul #racturii desc-ise/ co*ple?itatea #ocarului de #ractur nu
poate constitui un indicator de pro'nostic adecvat 7n ceea ce prive te evoluia
spre consolidare a #racturii/ clasi#icarea Gustilo.Anderson #iind *ai util
pentru aceste ca&uri.
!%. Consolidarea se*ni#icativ *ai precoce a #racturilor din lotul A/ locali&ate 7n
1O% *edie/ nivel la care vasculari&aia ti0iei este *ai 0ine repre&entat/
susine rolul acesteia 7n #i&iopatolo'ia vindecrii #racturii precu* i teoria
accelerrii *eta0olis*ului celular reali&at de ctre ultrasunetele cu #recven
pulsatorie 7nalt aplicate la nivelul #ocarului de #ractur.
!1. Trata*entul ad@uvant al #ocarului de #ractur cu ultrasunete cu
#recven pulsatorie 7nalt nu are contraindicaii i nu a deter*inat nici
co*plicaii locale sau 'enerale.
!=. 6e&ultatele o0inute pot constitui un punct de reper 7n trata*entul ad@uvant
al #racturilor desc-ise/ ca&uri 7n care co*plicaii tardive precu* 7ntFr&ierea de
consolidare sau pseudartro&a apar *ai #recvent.
CAPITOLUL VIII
UTILITATEA CT-ULUI 1N URMRIREA I EVALUAREA CONSOLIDRII
FRACTURII DESCHISE A DIAFIZEI TIBIALE
VIII.1 Int!"#$%%
Ur*rirea standard a evoluiei #racturii are la 0a& aspectele clinice locale i
i*a'inea radiolo'ic e#ectuat 7n cel puin dou incidene. Alte e?plorri i*a'istice
precu* re&onan a *a'netic/ to*o'ra#ia co*puteri&at/ scinti'ra#ia osoas nu se
#olosesc de rutin 7n e?plorarea #ocarului de #ractur/ ele 'sindu. i utilitatea *ai ales
7n a#eciuni ale esuturilor *oi +re&onan a *a'netic, i 7n patolo'ia tu*oral
+to*o'ra#ia co*puteri&at i scinti'ra#ia osoas,. Bn trau*atolo'ie/ e?a*inrile CT i
6)A s.au dovedit utile *ai ales 7n trau*atolo'ia coloanei verte0rale/ de 0a&in i 7n
#racturile articulare ale oaselor lun'i. Bn situaiile e?puse acestea au rol de sta0ilire a
unui dia'nostic e?act/ a unui pro'nostic *ai apropiat de realitate i a unui plan
terapeutic adecvat. >?plorarea CT *ai este utili&at rareori 7n ca&urile 7n care
e?a*inarea radiolo'ic a #racturii nu o#er date su#iciente 7n vederea sta0ilirii
vindecrii acesteia.
VIII.2 S$!&#'
CunoscFnd evoluia/ de.o0icei lent/ spre vindecare a #racturilor desc-ise ale
dia#i&elor oaselor 'a*0ei/ studiul de #a 7 i propune s evalue&e rolul i posi0ilele
avanta@e ale ur*ririi vindecrii #ocarului de #ractur prin e?a*inare CT. <atele
o0inute sunt con#runtate cu cele de la ur*rirea prin e?a*inare radiolo'ic a
vindecrii #ocarului de #ractur.
VIII.* M+t%)+' ) ,%t!"%
Studiul a ur*rit #racturile desc-ise de ti0ie tratate 7n Clinica Ortopedie.
Trau*atolo'ie a Spitalului Clinic Mudeean de Ur'en Si0iu/ 7n perioada !(1(.
!(1!. Bn studiu nu au #ost inclu i toi pacienii cu #ractur desc-is de ti0ie deoarece
a* utili&at o serie de criterii de includere i e?cludere/ 7n vederea o0inerii unui 'rup
de studiu co*pact/ cu caracteristici ase*ntoare 7n ceea ce prive te #ractura i
#actorii care ar putea in#luen a 7n vreun #el evoluia nor*al a #racturii.
Criteriile de includere 7n studiu au #ostK
#ractura desc-is a dia#i&ei ti0ialeL
#racturile desc-ise de ti0ie tip I/ II i IIIA +con#or* clasi#icrii Gustillo.
Anderson,L
#racturi tratate prin osteosinte& cu ti@ centro*edular 0locat ale&atL
vFrsta peste 18 ani sau evidenierea cartila@ului de cre t ere epi#i&ar
desc-is.
Criteriile de e?cludere din studiu au #ostK
#ractura desc-is de ti0ie tip III4/ IIIC +con#or* clasi#icrii Gustillo.
Andersen,L
#ractura cu locali&areOe?tensie 7n &ona epi#i&ar += c* pro?i*alOdistal, a
ti0ieiL
#racturile 0i#ocale ale ti0ieiL
#ractura cu de#ecte osoase care necesit 're#areL
politrau*atis*eleL
pre&en a unei neuropatii/ 0oli *ali'ne active sau 0oli *eta0olice
cronice care in#luenea& #or*area osuluiL
Bn ur*a utili&rii criteriilor enunate/ 7n studiu/ au #ost inclu i iniial un nu*r de
3 pacieni.
Intervenia c-irur'ical a #ost e#ectuat de un sin'ur c-irur' ortoped/ utili&Fnd
aceea i t e-nic de osteosinte&K ti@ centro*edular &vorFt cu ale&area canalului
*edular.
Fiecare pacient a #ost evaluat clinic/ radiolo'ic i CT la o lun/ trei/ ase i
douspre&ece luni postoperator.
>valuarea clinic a #ocarului de #ractur a avut 7n vedere identi#icarea
ele*entelor care constituie i cr iteriile clinice de vindecare a #ocarului de #racturK
durerea local +7n repaus sau la *ers,L
*o0ilitatea 7n #ocarul de #racturL
a0ilitatea de a *er'e cu 7ncrcare pe *e*0rul in#erior operat #r
a@utor +cFr@ sau 0aston,.
Criteriul radiolo'ic pentru a considera #ocarul de #ractur vindecat a #ostK
pre&en a a cel puin % puni corticale +endostale sau periostale,
pe
cele dou incidene.
A* considerat #ractura #iind vindecat clinico.radiolo'ic atunci cFnd aceasta
7ndeplinea totalitatea criteriilor clinice 7*preun cu criteriul radiolo'ic enunat *ai sus.
La e?a*inarea CT s.au ac-i&iionat i*a'ini 7n plan a?ial +#i'. nr.$, i s.
au reali&at reconstrucii !< 7n plan coronal i s a'ital. Pentru reconstrucia 7n plan
coronal +#i'. nr.1(, //#eliileH sunt situate paralel cu o linie tan'ent la *ar'inea
posterioar a condililor ti0iali. Pentru reconstrucia sa'ital +#i'. nr.11, //#eliileH sunt
situate perpendicular pe o linie tan'enial la platoul ti0ial. I*a'inile ac-i&iionate
cuprind #ocarul de #ractur 7n 7ntre'i*e precu* i ! c* deasupra i dedesu0tul
acestuia.
Fi'. nr. $ I*a'ine CT 7n plan a?ial
Fi'. nr.1( 6econstrucie CT 7n plan sa'ital
Fi'. nr.11 6econstrucie CT 7n plan coronal
<atele clinice/ radiolo'ice i co*puter.to*o'ra#ice culese/ 7n cadrul #iecrei
vi&ite e#ectuate de pacieni/ au #ost centrali&ate 7n cadrul unei #ie care a #ost
co*pletat pentru #iecare pacient 7n cadrul #iecrei vi&ite e#ectuate.
VIII.- R%.#'t+t% )
")($#))
2Frsta *edie a lotului studiat a #ost de 1= de ani/ cu vFrste e?tre*e de 1$ i 3=
de ani. Con#or* clasi#icrii Gustilo.Anderson/ 7n studiu au #ost incluse cFte dou
#racturi desc-ise tip I/ II i IIIA. Utili&Fnd radio'ra#iile e#ectuate la internare +7n
incidenele antero.posterioar i de pro#il, a* siste*ati&at ca&uistica din lotul studiat
#uncie de co*ple?itatea #ocarului de #ractur +clasi#icarea AO, ast#elK dou #racturi tip
A/ dou #racturi tip 4/ dou #racturi tip C. )ecanis*ul de producere al #racturilor a #ost
direct +prin strivire, 7n 1 ca&uri/ iar *ecanis*ul indirect de producere al #racturii a
interesat ! ca&uri +cdere de la 7nli*e : 1 ca&L cdere de la acela i nivel : 1 ca&,.
Fracturile studiate au #ost locali&ate 7n 1O% *edie +% ca&uri, i 1O% distal +%
ca&uri, a dia#i&ei ti0iale i au #ost 7nsoite de #ractura peroneului la di#erite niveluri. Bn
toate ca&urile s.a e#ectuat de0ridarea/ toaletarea i sutura pri*ar a pl'ilor contu&e
de la nivelul #ocarului de #ractur.
<urata *edie de spitali&are a #ost de 13/= &ile/ cu *ini* de 1! &ile i *a?i* de
%1 de &ile +pentru #ractura co*plicat cu necro& te'u*entar,. Aceasta a #ost
apro?i*ativ de dou ori *ai *are 7n #racturile desc-ise tip IIIA +!5 &ile, decFt 7n
#racturile desc-ise tip I +1= &ile,. <urata *edie de ti*p scurs 7ntre *o*entul internrii
i sta0ili&area de#initiv a #ocarului de #ractur a #ost de 8 &ile/ cu *ini* de 1 &ile i
*a?i* de 1% &ile. Acest para*etru a #ost de apro?i*ativ !/= ori *ai *are +11 &ile, 7n
ca&urile cu #racturi desc-ise tip IIIA #a de ca&urile cu #racturi desc-ise tip I +1/= &ile,.
La o lun postoperator +ta0el nr.=,/ *a@oritatea pacienilor nu aveau durere la
nivelul #ocarului de #ractur/ cinci se puteau deplasa #r a@utorul cFr@elor/ iar pe
i*a'inile radiolo'ice/ la trei dintre ace tia se putea evidenia apariia punilor
corticale. Anali&a i*a'inilor CT a per*is identi#icarea pre&enei a dou puni
corticale la trei
dintre pacieni. Aiciuna dintre #racturi nu 7ndeplinete criteriile clinico.radiolo'ice
de vindecare/ 7n aceast etap de evoluie.
Ta0el nr. = >valuarea vindecrii #ocarului de #ractur la o lun postoperator
<urere
<a Au
Bn repaus ! 1
la *o0ili&are 1 =
)o0ilitate 7n #ocarul de
#ractur
1 !
)ers cu a@utor +cFr@eO0aston, 1 =
Puni corticale vi&i0ile
radiolo'ic
(
1
!
% 1
% % ( ( (
Puni corticale vi&i0ile CT ( 1 ! % 1
! 1 % ( (
La trei luni postoperator/ toi pacienii a#lai 7n studiu pre&entau criteriile
clinice de vindecare a #ocarului de #ractur i doar doi dintre ei pre&entau criteriul
radiolo'ic de vindecare.+ta0el nr.3, La #el ca i la o lun postoperator/ e?a*inarea CT
a #ocarului de #ractur a evideniat *ai *ulte puni corticale decFt se vi&uali&au pe
i*a'inile radiolo'ice. Con#or* e?a*inrii CT % pacieni pre&entau cel puin trei puni
corticale 7ntre #ra'*entele osoase #racturate. Conclu&ionFnd/ la trei luni postoperator/
doar ! ca&uri 7ndeplinesc criteriile clinico.radiolo'ice de vindecare.
Ta0el nr.3 >valuarea vindecrii #ocarului de #ractur la trei luni postoperator
<urere
<a Au
Bn repaus ( (
la *o0ili&are ( (
)o0ilitate 7n #ocarul de
#ractur
( (
)ers cu a@utor +cFr@eO0aston, 3 (
Puni corticale vi&i0ile
radiolo'ic
(
1
!
% 1
1 ! 1 1 1
Puni corticale vi&i0ile CT ( 1 ! % 1
1 1 1 ! 1
Anali&a clinico.radiolo'ic a ca&urilor/ la ase luni postoperator/ relev c sunt
7ndeplinite criteriile clinice de vindecare ale #ocarului de #ractur la toi pacienii/ iar
criteriul radiolo'ic este 7ndeplinit la = dintre ace ti a. Se re*arc de.ase*enea c atFt
radiolo'ic cFt i la e?a*inarea CT se constat acela i nu*r de puni osoase
corticale 7ntre #ra'*entele #racturate.+ta0el nr.5, Bn ca&ul pacientului care nu
7ndeplinea criteriul radiolo'ic de consolidare a #ocarului de #ractur s.a sta0ilit
dia'nosticul de 7ntFr&iere de consolidare.
Ta0el nr.5 >valuarea vindecrii #ocarului de #ractur la ase luni postoperator
<urere
<a Au
Bn repaus ( (
la *o0ili&are ( (
)o0ilitate 7n #ocarul de #ractur ( (
)ers cu a@utor +cFr@eO0aston, 3 (
Puni corticale vi&i0ile radiolo'ic
(
1
!
% 1
1 ! 1 1 1
Puni corticale vi&i0ile CT ( 1 ! % 1
1 1 1 ! 1
La douspre&ece luni postoperator/ toi pacienii 7ndeplineau criteriile clinico.
radiolo'ice de vindecare a #ocarului de #ractur ti0ial. )ai *ult/ atFt e?a*inarea
radiolo'ic cFt i cea CT au evideniat acela i nu*r de puni corticale 7ntre
#ra'*entele osoase ti0iale #racturate. +ta0el nr. 8,
Ta0el nr. 8 >valuarea vindecrii #ocarului de #ractur la 1! luni postoperator
<urere
<a Au
Bn repaus ( (
la *o0ili&are ( (
)o0ilitate 7n #ocarul de #ractur ( (
)ers cu a@utor +cFr@eO0aston, 3 (
Puni corticale vi&i0ile radiolo'ic
(
1
!
% 1
( ( ( ! 1
Puni corticale vi&i0ile CT ( 1 ! % 1
( ( ( ! 1
VIII.0 C!n$'#.))
1. Fracturile desc-ise ale dia#i&elor oaselor 'a*0ei se 7ntFlnesc la toate
cate'oriile de vFrst dar sunt speci#ice cate'oriilor de vFrst activ.
!. Co*ple?itatea le&ional i a #ocarului de #ractur este 7n concordan cu
ener'ia cinetic de&voltat de a'entul trau*atic care produce #ractura.
%. Locali&area predo*inant a #racturii desc-ise la nivelul 1O% *edii i distale se
poate e?plica atFt prin #or*a ar-itectural a ti0iei cFt i prin particularitile
anato*ice ale re'iunii 'a*0ei 7n care ti0ia are o locali&are super#icial
su0te'u*entar *ai puin prote@at de esuturile *oi la acest nivel.
1. Trata*entul #racturii desc-ise ale oaselor 'a*0ei se #ace etapi&at/ ur*rind un
al'orit* terapeutic 0ine de#init atFt 7n ceea ce prive te 7n'ri@irea esuturile *oi
cFt i osteosinte&a #ocarului de #ractur.
=. <urata *edie a spitali&rii a #ost una 7ndelun'at/ proporional i cu
co*ple?itatea le&ional/ osteosinte&a de#initiv a #ocarului de #ractur
reali&Fndu.se dup re*isia sau a*eliorarea tul0urrilor circulatorii
postrau*atice locale. Acest #apt #ace ca i costurile spitali&rii/ 7n ca&ul
#racturilor desc-ise/ s se situe&e peste *edie.
3. Criteriile clinice de vindecare a #ocarului de #ractur sunt 7ndeplinite *ult *ai
devre*e decFt criteriul radiolo'ic/ acest #apt datorFndu.se osteosinte&ei #er*e
reali&ate la nivelul ti0iei.
5. Atitudinea terapeutic conservatoare constituie o opiune util 7n ca&urile cu
7ntFr&iere de consolidare a #ocarului de #ractur care 7ndeplinesc criteriile
clinice.
8. >?a*inarea CT a evideniat *ai #recvent puni corticale 7ntre #ra'*entel
osoase #racturate/ 7n pri*ele luni de evoluie/ pentru ca apoi re&ultatele
e?a*inrii radiolo'ice i a celei CT s #ie identice. Ast#el pute* considera c
e?a*inarea CT ar putea #i o //unealtH cu valoare predictiv asupra evoluiei
#ocarului de #ractur sau 7n ca&urile I0orderlineH de consolidare a #ocarului de
#ractur.
$. 6e&ultatele studiului/ coro0orate cu costurile ridicate i iradierea crescut/ #ac
din e?a*inarea CT o investi'aie ne@usti#icat 7n ur*rirea de rutin a evoluiei
vindecrii #ocarului de #ractur 7n #racturile desc-ise ale oaselor 'a*0ei.
BIBLIOGRAFIE
1. Ale?a O./ Stratan L./ Cionca <.K valoarea anti0io'ra*ei 7n #racturile desc-ise/
Con#erin a Aaional de Ortopedie i Trau*atolo'ie/ Ti*ioara/ !1.!%
octo*0rie/ 1$$8L
2. Alt*an GC Coran 6L/ )artin I/ et al. Cell di##erentiation 0Q *ec-anical stress.
FAS>4 M. !((! 13+!,K!5(.!5!L
3. Andreassen T.T./ Fledelius C./ >@ersted C./ O?lund C.K Increases in callus
#or*ation and *ec-anical stren't- o# -ealin' #ractures in old rats treated ;it-
parat-Qroid -or*one/ Acta Ort-op. Scand./ Mune !((1/ 5!+%,K %(1.%(5L
4. Andre; M.G./ CoQland M.A./ Free*ont A.M. et al.K Platelet derived 'ro;t- #actor
e?pression in nor*allQ -ealin' -u*an #racturesK 4one/ 1$$=/ 13+1,K1==.13(L
5. An'ele P/ Zoo MU/ S*it- C/ et al. CQclic -Qdrostatic pressure en-ances t-e
c-ondro'enic p-enotQpe o# -u*an *esenc-Q*al pro'enitor cells di##erentieted
in vitro. M Ort-op 6es. !((% !1+%,K1=1.1=5L
6. Antonescu <inu ). Fracturile. Generaliti./ 7n Patolo'ia Aparatului
Loco*otor/ su0 redacia <inu ). Antonescu/ >d. )edical 4ucure ti/ !((3/
!1%.!85L
7. Arden AI Mr/ Manes M)/ Cerric8 MF. Ultrasonic ener'Q and de#ects in 0one. J
Bone Joint Surg Am 1$=5L%$K%$1.1(!L
8. Aronson M./ 6oc8 L.K Li*0.Len't-enin'/ S8eletal 6econstruction and 4one
Transport ;it- t-e Ili&arov )et-od/ M.4.M.S./ 2ol. 5$.A/ Ao.8/ Au'ust 1$$5/
1!1%.1!==L
9. As-#ord 6.U./ Garcia A.F./ Patel P.P./ Ca*p0ell P.K<elaQs in Open Fractures
)ana'e*entK T-ere <o T-eQ OccurU/ in@urQ/ !((1 Aov/ %=+11,K 1(55.1!18
10. 4arnes GL/ Postenui8 LC/ Gersten#eld LC/ et al. Gro;t- #actor re'ulation o#
#racture repair. M 4one )iner 6es. 1$$$ 11K18(=.181=L
11. 4assett Cal./ )itc-ell S.A./ Gastron S.6.K Treat*ent o# ununited ti0ial
diap-Qseal #ractures ;it- pulsin' electro*a'netic #ields/ M. 4one and Moint
Sur'./ 1$81/ 3%AK =11.=!%L
12. 4-andari )/ GuQatt GC/ Ton' </ Adili A/ S-au'-nessQ SG. 6ea*ed versus
nonrea*ed intra*edullarQ nailin' o# lo;er e?tre*itQ lon' 0one #racturesK a
sQste*atic overvie; and *eta.analQsis. J Orthop Trauma !(((L11K!.$L
13. 4inder S.)./ 6u0ins I.)./ <es@ardin M.2./ Zu8or <.M./ Golt&*an <.K >vidence #or
a -u*oral *ec-anis* #or en-anced osteo'enesis a#ter -ead in@urQ/ M. 4one
and Moint Sur'./ sept. 1$$(/ 5!.AK1111.111$L
14. 4o-ner )./ Calciu* ort-op-osp-ates in *edicineK #ro* cera*ics to calciu*
p-osp-ate ce*ents/ In@urQ/ !(((/ %1K<%5.15L
15. 4one L.4./ Mo-nson P.<.K Treat*ent o# ti0ial #ractures 0Q rea*in' and
intra*edullarQ nailin'. M. 4one and Moint Sur'./ 38.AK 855.885/ MulQ 1$83
16. 4oni T. C-an'es in t-e concept o# t-e #racture -ealin' and callus #or*ation/
Ort-opade !((( <ec./ !$+1!,K1(5!.81L
17. 4ostro* ).P./>?pression o# 4one )orp-o'enetic Proteins in Fracture
Cealin'.Clin Ort-op. 1$$= %!1K !!%.!%1L
18. 4ostro* )P. >?pression o# 4one )orp-o'enetic Proteins in Fracture Cealin'.
Clin Ort-op. 1$$8 %===K113.1!%L
19. 4ri'-ton C/ T-e 4iolo'Q o# Fracture 6epair. Instruct. Course Lect. %%K3(.8!/
1$81L
20. 4uc-ol& 6.T./ Carton A./ Col*es 6.>.K CQdro?Qapatite and tricalciu* p-osp-at
0one 'ra#t su0stitutes. Ort-op Clin Aort- A*./ 1$85 18K%!%.%%1L
21. 4uc8;alter MA/ Gli*c-er )M/ Cooper 66/ 6ec8er 6.K4one 4Qolo'Q. Part I/
M4MS/ 2ol. 55.A/ Ao. 8/ Au'ust 1$$=/ 1!=3.1!5=L
22. 4uc8;alter MA/ Gli*c-er )M/ Cooper 66/ 6ec8er 6.K4one 4Qolo'Q. Part I/
M4MS/ 2ol. 55.A/ Ao. 8/ Au'ust 1$$=/ 1!=3.1!5=L Giannoudis P.2./ >in-orn
T.A./ )ars- <.K Fracture Cealin'K T-e <ia*ond Concept/ Z. Ort-op. Un#all./
!((8/ sep.oct/ 113+=,K=8(.=8=L
23. 4uc8;alter MA/ Gli*c-er )M/ Cooper 66/ 6ec8er 6. 4one 4iolo'Q. Part II/
M4MS/ 2ol. 55A/ Ao. 8/ Au'ust 1$$=/ 1!53.1!8$L
24. 4u?ton P./ >d;ards C./ Arc-er C. >t al.K Gro;t-Odi##erentiation #actor.= +G<F.=,
and s8eletal develop*ent/ M.4.M.S. A*./ !((1/ 8%.A suppl 1L
25. Ca*p0ell T.C.K T-e Auto'enous 4one Gra#t/ M.4.M.S./ 1$%$/ !1/ 3$1
26. Canalis >. >##ect o# insuline.li8e 'ro;t- #actor I on <AA and proteins sQnt-esis
in cultured rat calvaria. M Clin Invest. 1$8( 33K5($.51L
27. Canalis >./ )cCart-Q T.L./ Centrella ).K >##ects o# platelet.derived 'ro;t-
#actor on 0one #or*ation in vitro. M. Cell P-Qsiol./ 1$8$ 11(+%,K =%(.=%5L
28. Canalis >.K >##ect o# platelet.derived 'ro;t- #actor on <AA and protein
sQnt-esis in cultured rat calvaria. )eta0olis*/ %(+1(,K $5(.$5=L
29. Carter <6/ 4eauprV GS/ Giori AM/ Cel*s MAK )ec-ano0iolo'Q o# s8eletal
re'eneration/ Clin Orthop %==SKS11/ 1$$8L
30. Cec8 T./ Stoica C./ 4ratu <./ )oculescu C./ Ionacu S.KGre#a li0er de peroneu
7n corectarea de#ectelor osoase ale *e*0rului superior/ 11
t-
Sorot Aational
Con'ress o# Ort-opedics and Trau*atolo'Q/ 1$.!1 Oct. !((=/ 15!L
31. C-a0ra A./ Zi@erdi <./ Z-an' M. et al.K 4)P.11 de#iciencQ in-i0its lon' 0ones
#racture -ealin'K a 0ioc-e*ical/ -istolo'ic and radio'ra#ic assess*entL M.
Ort-op Trau*a/ !((=/ 1$+$,L
32. C-ap*an )T. T-e e##ect o# rea*ed and nonrea*ed intra*edullarQ nailin' on
#racture -ealin'. Clin Orthop 1$$8L%==+Suppl,KS!%(.!%8L
33. C-ei#et& S./ Li I.T./ )cCulloc- C.A./ et al.K In#luence o# osteo'enic protein.1
+OP.1, and trans#or*in' 'ro;t- #actor.0eta 1 on 0one #or*ation in vitroL
Connect Tissue 6es./ 1$$3/ %=+1.1,K51.58L
34. C-en' C/ Mian' T/ P-illips F)/ et al. Osteo'enic activitQ o# t-e #ourteen tQpes
o# -u*an 0one *orp-o'enetic proteins +4)Ps,. M 4one Moint Sur' +A*,. !((%
8=+8,K 1=11.1==!L
35. C-i en .Cu n ' La i/ C - iu n '. C- en ' C- uan '/ Mi ** Q P ua n .M un ' L i/ S - i- .
C-i n ' C- en / T a lte r C on '. S -on ' C - an' K >##ects o# Ultrasound on Osteoto*Q
Cealin' in a 6a00it Fracture )ode/ Ultrasound in )edicine and 4iolo'Q/
2 o lu * e %5 / Iss u e 1 ( / Pa'es 13%=.131%/ Octo0er !(11L
36. C-o TM/ Gersten#eld LC/ >in-orn TA. <i##erential te*poral e?pressiono#
*e*0ers o# t-e trans#or*in' 'ro;t- #actor 0eta super#a*ilQ durin' *urine
#racture -ealin'. M 4one )iner 6es. !((! 15K=1%.=!(L
37. Claes L./ >c8ert.Cu0ner P./ Au'at P.K T-e e##ect o# *ec-anical sta0ilitQ on local
vasculari&ation and tissue de#or*ation in callus -ealin'/ M. Ort-op. 6es./ Sep.
!((!/ !(+=,K 1($$.!((=L
38. Claes L>/ Cei'ele CA/ Aeidlin'er.Til8e C /et al. >##ects o# *ec-anical #actors
on t-e #racture -ealin' process. Clin Ort-op 6es. 1$$8 %== SupplKS1%!.S115
39. Claes L>/ Cei'ele CA/ Aeidlin'er.Til8e C /et al. >##ects o# *ec-anical #actors
on t-e #racture -ealin' process. Clin Ort-op 6es. 1$$8 %== SupplKS1%!.S115L
40. Cle*ens ).T./ Pari8- P./ Call ).)./ Attin'er C.>.K >?ternal #i?ators as an
ad@unct to ;ound -ealin'/ Plast. 6econstr. Sur'. !((8 Apr./ 1!1+1,K1.5 L
41. Connor M)/ >vans <A/ Fi0rodQsplasia ossi#icans pro'ressiva. T-e clinical
#eatures and natural -istorQ o# %1 patients. M 4one Moint Sur' +4r,. 1$$!
31+1,K53.8%L
42. Connor M)/ >vans <A/ Fi0rodQsplasia ossi#icans pro'ressiva. T-e clinical
#eatures and natural -istor S-ea C)/ >d'ar C)/ >in-orn TA/ et al. 4)P
treat*ent o# C%C1(T1O! *esenc-Q*al ste* cells induces 0ot- condro'enesis
and osteo'enesis. M Cell 4ioc-e*. !((% $(K111!.11!5Q o# %1 patients. M 4one
Moint Sur' +4r,. 1$$! 31+1,K53.8%L
43. Constant& 4.6./ Ison I.C./ Ful*er ).T./ et al.K S8eletal 6epair 0Q in situ
For*ation o# t-e )ineral P-ase o# 4one/ Science/ 1$$=/ !35K15$3.15$$
44. Court.4ro;n C.)./ Peatin' M.F. and )cWueen ).).KIn#ection a#ter
intra*edullarQ nailin' o# t-e ti0ia. Incidence and protocol #or *ana'e*ent/ M
4one Moint Sur' 4r/ Sep 1$$!L 51.4K 55( : 551L
45. Court.4ro;n C.)./ )cWueen ).)./ Wua0a A.A. and C-ristie M.KLoc8ed
intra*edullarQ nailin' o# open ti0ial #ractures M 4one Moint Sur' 4r/ Aov 1$$1L
5%.4K $=$ : $31L
46. Cro;leQ <.M./ Pana8aris A.P./ Giannoudis P.2.K <e0ride*ent and ;ound
closure o# open #racturesK t-e i*pact o# t-e ti*e #ector on in#ection rates/ M
4one Moin Sur' A*. !((3 <ec./ 88+1!,K!5%$.!518L
47. <e 4ari C./ <ellXAccio F./ 2anlau;e M. >t al.K )esenc-Q*al *ultipotencQ o#
adult -u*an periosteal cells de*onstrated 0Q sin'le.cell linea'e analQsis/
Art-ritis 6-eu*. !((3/ =1K1!($.1!!1L
48. <e 4ari C./ <ellXAccio F./ 2anlau;e M. >t al.K )ultipotent *esenc-Q*al ste*
cells #ro* adult -u*an sQnovial *e*0rane Art-ritis 6-eu*. !((1/ 11K1$!8.
1$1!L
49. <e Aunno 6. LYa&ione de'li ultrasuoni sulla #or*a&ione del callo osseo
+ricerc-e speri*entali,. Ann Ital Chir 1$=!L!$K!11.!(L
50. <ec8ers ))/ van 4e&ooi@en 6L/ van der Corst G/ et al. 4one *orp-o'enetic
protein.% is a ne'ative re'ulator o# 0one densitQ. Aat Genet. !((1 !5+1,K53.8%
51. <ellin'er >.P./ Caplan >llis/ Teaver L.<./Tet& )ar'aret/ <roppert 4et-/ CoQt
AancQ/ 4ru*0ac8 6./ 4ur'ess A./ Po8a A./ 4ernirsc-l8e S.P./ Lennard S.>./
Lou )arQ AnnK <uration o# Preventive Anti0iotic Ad*inistration #or Open
>?tre*itQ Fractures/ Arc-. Sur'. 1$88/ 1!8+%,K%%%.%%$L
52. <ellin'er >.P./ )iller S.<./ Tet& )ar'aretL GrQp*a )artin/ <roppert 4et-/
Anderson P.A.K 6is8 o# In#ection a#ter Open Fractures o# t-e Ar* or Le'/ Arc-.
Sur' 1$88L 1!8+11,K1%!(.1%!5L
53. <en 4oer F.C./ 4ra*er M.A./ 4lo8-uis T.M./ et al.K>##ect o# -u*an reco*0inant
osteo'enic protein.1 on t-e -ealin' o# a #res-lQ closed diap-Qseal #ractureL
4one/ !((!/ %1+1,K1=8.131L
54. <iara A./ 6u'-ini L./ )erlo G.K Tratta*ento della #rature di ti0ia con c-iodi di
>nder ed ortesi #un&ionali/ Giornale Italiane di Ortopedia e Trau*atolo'ia/
Giu'nio 1$88/ 2oi. ZI2/ Fascicolo !K!!=.!%(L
55. <rees*ann C. U0er Pnoc-enplo*0ierun'. 4eitr Plin C-ir. 18$!/ $K8(1.81(L
56. >d;ards 6.4./ See-er*an C.M./ 4o'dans8e M.M./ <evitt Meni#er/ 2ander0Q 6.Mr./
)ar8el ).<.K Percutaneous in@ection o# reco*0inant -u*an 0one
*orp-o'enetic protein.! in a calciu* p-osp-ate paste accelerates -ealin' o#
canine ti0ial osteoto*Q/ M.4.M.S./ !((1/ 83.A+5,L
57. >in-orn T.A./ )a@es8a 6.M./ )o-aideen A. et al.K A sin'le percutaneous
in@ection o# reco*0inant -u*an 0one *orp-o'enetic protein.! accelerates
#racture repair. M 4one Moint sur' A*. !((%/ 8=.A+8,K 11!=.11%=L
58. >in-orn T.A.K >n-ance*ent o# Fracture.Cealin'. M. 4one and Moint Sur'./ 55.AK
$1(.$=3/ Mune 1$$=L
59. >in-orn TA/ )a@es8a 6M/ 6us- >4/ et al. T-e e?pression o# cQto8ine activitQ 0Q
#racture callus. M 4one )iner 6es. 1$$= 1(K1!5!.1!81L
60. >in-orn TAK >n-ance*ent o# #racture -ealin'/ Instr Course Lect 1=K1(1/ 1$$3
61. >*a*i A/ Larsson A/ PetrVn.)all*in )/ Larsson S. Seru* 0one *ar8ers a#ter
intra*edullarQ #i?ed ti0ial #ractures. Clin Orthop 1$$$L%38K!!(.!!$L
62. >*a*i A/ PetrVn.)all*in )/ Larsson S. Ao e##ect o# lo;.intensitQ ultrasound
on -ealin' ti*e o# intra*edullarQ #i?ed ti0ial #ractures. J Orthop
Trauma
1$$$L1%K!=!.!=5L
63. Ferrara A/ <avis.S*Qt- T. T-e 0iolo'Q o# vascular endot-elial 'ro;t- #actor .
>ndocrine 6ev. 1$$5 18K1.!=L
64. Firic A./ Popescu 6./ Scarlet )./ <i*itriu )./ Ionescu 2./ Protopopescu C./
4u'a )./ Constantinescu I./ Iliescu A.K L[osteosQnt-ese sta0le elasti\ue/
nouveau concept 0io*ecani\ue : etude e?peri*entale/ 6ev. C-ir. Ort-op./
1$81/ 35K8!.$1L
65. FlatleQ T.M./ LQnc- P.L./ 4enson ).K Tissue response to i*plants o# calciu*
p-osp-ate cera*ics in t-e ra00it spine. Clin Ort-op/ 1$8%/ 15$K!13.!=!L
66. Fo? S.T./ Lovi0ond A.C.K Current insi'-ts into t-e role o# trans#or*in' 'ro;t-
#actor.0eta in 0one resorptionL )ol Cell >ndocrinol. !((= !1%+1.!,K1$.!3L
67. FraQssinet P./ Gineste L./ Conte P./ et al.K S-ort.ter* i*plantation e##ects o# a
<CP<.0ased calciu* p-osp-ate ce*ent. 4io*aterials. 1$$8/ 1$+11.1!,K $51.
$55L
68. Friedlaender G.>./ PerrQ C.6./ Cole M.<./et al.L Osteo'enic protein.1 in t-e
treat*ent o# ti0ial nonunions/ M.4.M.S A*./ !((1 8%.A SupplL
69. Fu@i )/ Ta8eda )/ I*a*ura T/ et al. 6ole o# 0one *orp-o'enetic protein tQpe I
receptors and S*ad proteins 7n di#erenierea osteo0lastelor i condro0lastelor.
)ol 4iol Cell. 1$$$ 1(K %8(1.%81%L
70. Gei'er F./ 4ertra* C./ 4er'er I. et al.K 2ascular endot-elial 'ro;t- #actor 'ene.
activated *atri? +2>GF13=.GA), en-ances osteo'enesis and an'io'enesis in
lar'e se'*ental 0one de#ects. M 4one )iner 6es./ !((= !(+11,K !(!8.!(%=L
71. Ger0er C.P./ 2u T.C./ 6Qan A.). et al.K 2>GF couples -Qpertrop-ic cartila'e
re*odelin'/ ossi#ication and an'io'enesis durin' endoc-ondral 0one #or*ation.
Aat )ed./ 1$$$/ =+3,K 3!%.3!8L
72. Gersten#eld LC/ C-o TM/ Pon T/ et al. I*paired #racture -ealin' in t-e a0sence
o# TAF.] si'nallin'K t-e role o# TAF.] in endoc-ondral 0one resorption. M 4one
)iner 6es. !((% 18K1=81.1=$!L
73. Gersten#eld LC/ Cullinane <)/ 4arnes GL/ et al. Fracture -ealin' as a post.
natal develop*ental processK *olecular/ spatial and te*poral aspects o# its
re'ulation. M Cell 4ioc-e*. !((% 88K85%.881L
74. Giannoudis P.2./ Papa8ostidis C./ 6o0erts C.K A revie; o# t-e *ana'e*ent o#
t-e open #ractures o# t-e ti0ia and #e*ur/ M4MS 4r. !((3 )ar./ 88+%,K %=1.%=5L
75. Giannoudis P.2./ Pountos I./ Tissue re'eneration. T-e past/ t-e present and
t-e #uture. In@urQ. !((= %3 Suppl 1K S!.=L
76. Gille M./ <orn 4./ 4runs M./ 4e-rens P.K 4one su0stitutes as carriers #or
teans#or*in' 'ro;t- #actor 91 +TGF91, SICOT !((!/ !3K!(%.!(3L
77. Gi*0le M./ Guila8 F.K Adipose.derived adult ste* cellsK isolation/
c-aracteri&ation and di##erentiation potential. CQtot-erapQ. !((%/ =K%3!.%3$L
78. Glo;ac8i M./ MastQ )./ Goldrin' S.K Co*parison o# )ultinucleated Cells >licited
in 6ats 0Q Particulate 4one/ PolQet-Qlene or PolQ*et-Ql*et-acrQlateL M4)6/
1$83 1K%!5L
79. Good*an S.4./ Son' ^./ C-un L./ 6e'ula <./ Aspen0er' P.K >##ects o# TFG9
on 4one In'ro;t- in t-e Presence o# PolQet-Qlene Particles/ M.4.M.S./
Aove*0er 1$$$/ 81.4+3,K 1(3$.1(5(L
80. Goods-ip A>/ Cunnin'-a* ML/ Pen;rait M./ Strain rate and ti*in' o# sti*ulation
in *ec-anical *odulation o# #racture -ealin'. Clin Ort-op 6es. 1$$8 %==
SupplKS1(=.S11=L
81. Gopal S./ )a@u*der S./ 4atc-elor A.G./ Pni'-t S.L./ <e 4oer P./ S*it- 6.).K
Fi? and #lapKt-e radical ort-opedic and plastic treat*ent o# severe open
#ractures o# t-e ti0ia/ Plast. 6econstr. Sur'. !((8 <ec./ 1!!+3,K 15$3.18(=L
82. Goransson C/ 2uola M/ Linden )/ Patiala C/ 6o88anen P. Fillin' t-e 0one
de#ect ;it- osteo'enic *aterial. An e?peri*ental studQ/ Arc- Ort-op. Trau*a
Sur' 1$$=/ 111+%,K15!.158L
83. Gorun A./ Troianescu O.KFractura desc-is/ >d. )edical/ 4ucureti/ 1$5$L
84. Gosselin 6.A./ 6o0erts I./ Gillespie T.M.K Anti0iotics #or Preventin' In#ection in
Open Le' Fractures. Coc-rane <ata0ase o# SQste*atic 6evie;s !((1/ Issue
1/ Art. Ao. C<((%531L
85. Govender S./ Csi**a C./ Genant C.P. et al.K 6eco*0inant -u*an 0one
*orp-o'enetic protein.! #or treat*ent o# open ti0ial #racturesK a prospective/
controlled/ rando*i&ed studQ o# #our -undred and #i#tQ patientsL M.4.M.S A*/
!((!/ 81.A+1!,L
86. Groeneveld >.C./ 4ur'er >.C.K 4one *orp-o'enetic proteins in -u*an 0one
re'enerationL >ur M >ndocrinol. !(((/ 11!+1,K$.!1L Pan' W./ Sun ).C./ C-en'
C. et alK C-aracteri&ation o# t-e distinct ort-otopic 0one.#or*in' activitQ o# 11
4)Ps usin' reco*0inant adenovirus.*ediated 'ene deliverQ. Gene T-er./
!((1/ 11+15,K1%1!.1%!(L
87. Gustilo 6.4./ )er8o; 6.L./ Te*ple*an <.M.KT-e *ana'e*ent o# open
#ractures 4one Moint Sur'. A*./ 1$$(/ #e0/ 5!+!,K !$$.%(1L
88. Gustilo 64/ Anderson MT +1$53, Prevention o# in#ection in t-e treat*ent o# one
t-ousand and t;entQ.#ive open #ractures o# lon' 0onesK retrospective and
prospective analQses. J Bone Joint Surg [Am];=8 +1,K1=%:1=8L
89. Gustilo 6A/ )endo&a 6)/ Tillia*s <A +1$81, Pro0le*s in t-e *ana'e*ent o#
tQpe III +severe, open #racturesK a ne; classi#ication o# tQpe III open #ractures.J
Trauma; !1 +8,K51!:513L
90. Ca*anis-i C./ Pa;a0ata T./ ^os-ii T./ Tana8a S.K 4one *ineral densitQ
c-an'es in distracted callus sti*ulated 0Q pulsed direct electrical curent/ )ar.
1$$=/ Clin Ort-op./ %1!K !15.!=!L
91. Cana*ura C./ Ci'uc-i ^./ Aa8a'a;a )./ et al.K Solu0ili&ation and puri#ication o#
0one *orp-o'enetic protein +4)P, #ro* <unn osteosarco*aL Clin Ort-op
6elat 6es./ 1$8(/ +1=%,K!%!.!1(L
92. Causer C.M./ Ada*s C.A. Mr./ >ac-e*pati S.6.K Council o# t-e Sur'ical
In#ection SocietQK Sur'ical In#ection SocietQ GuidelineK Prop-Qlactic anti0iotic
use in open #racturesK an evidence.0ased 'uideline/ Curr. )ed. 6es. Opin.
!((3/ !! suppl. 1K S1$.!!L
93. CaQnes;ort- S.>./ Gos-i*a M./ Gol0er' 2.)./ Caplan A.I.K C-aracteri&ation o#
Cells ;it- Osteo'enic Potential #ro* Cu*an )arro;/ 1$$!/ 4oneK 1%.81L
94. Cec8*an M.<./ 6Qa0Q M.P./ )cCa0e M./ FreQ M.M./ PilcoQne 6.F.K Acceleration o#
Ti0ial #racture.-ealin' 4Q Aon.invasive/ Lo;.IntensitQ Pulsed Ultrasound/ M.
4one and @oint Sur'./ Man 1$$1/ 53.AK!3.%1L
95. Cel#et <L/ Co;eQ T/ Sanders 6/ et al. +1$$(, Li*0 salva'e versus a*putation.
Preli*inarQ results o# t-e )an'led >?tre*itQ SeveritQ Score. Clin
OrthopL+!=3,K8(:83L
96. Cenc- L.L./ 4ioactive 4one Su0stitutes. InK Ca0al ).4 ./ 6eddi A.C.K 4one
Gra#ts and 4one Gra#ts Su0stitutes. P-iladelp-iaK T.4. Saunders/ 1$$!/ !3%.
!5=L
97. CenleQ ).4./ C-ap*ann Mr./ A'el M./ CarveQ >.M./ T-orton A.).K Treat*ent o#
TQpe II/ IIIA and III4 Open Fractures o# Ti0ial S-a#tK A Co*parison o#
Unrea*ed Interloc8in' Intra*edullarQ nails and Cal#.Pin >?ternal Fi?ator/ M4MS
A*./ !(((/ Mun./ 8!+3,K581.588L
98. Cente 6./ Fuc-t*eier 4./ Sc-le'el U./ et. Al. T-e in#luence o# cQclic
co*pression and distraction on t-e -ealin' o# e?peri*ental ti0ia #ractures. M
Ort-op. 6es. !((1 !!+1,K5($.51=L
99. Cin& P./ Tol# >./ Sc-;esin'er G./ et al.K A ne; resor0a0le 0one void #iller in
trau*aK earlQ clinical e?perience and -istolo'ic evaluation. Ort-opedics/ !(((/
!=+=,K =$5.3((L
100.Corst*ann T.G./ 2er-eQen C.C./ Lee*ans 6.K An in@ecta0le calciu*
p-osp-ate ce*ent as a 0one.'ra#t su0stitute in t-e treat*ent o# displaced
lateral ti0ial plateau #ractures. In@urQ/ !((%/ %1K111.111L
101.Csie- S.C./ Graves <.T.K Pulse application o# platelet.derived 'ro;t- #actor
en-ances #or*ation o# a *inerali&in' *atri? ;-ile continous application is
in-i0itorQ. M. Cell 4ioc-e*./ 1$$8/ 3$+!,K13$.18(L
102.Cuan' S.C.K >##ect o# electrical sti*ulation on callus *aturation durin' callus
distraction in ra00its/ M. For*os )ed Assoc./ Mun./ 1$$5/ $3+3,K =!$.=%1L
103.Ma'od&ins8i )/ 4reit0art A/ Caasper C/ et al. >##ects o# cQclic co*pression and
per#usion on 0one *arro; stro*al cells in a t-reee.di*ensional *atri?.
0ioreactor sQste*. 5(t- Annual *eetin' o# t-e Ger*an Trau*a SocietQ/ 4erlin/
!((3L
104.Ma'od&ins8i )/ 4reit0art A/ Can8e*eier S/ et al. In#luence o# #i0rin 'lue on
proli#eration and di##erentiation o# -u*an 0one *arro; stro*al cells seeded on
0iolo'ic %.di*ensional *atri?. =!nd Annual )eetin' o# t-e O6S/ C-ica'o.
!((3L
105.Ma'od&ins8i )/ <resc-er )/ Zeic-en M/ et al. >##ects o# cQclic lon'itudinal
*ec-anical strain and de?a*et-asone on osteo'enic di##erentiation o# -u*an
0one *arro; stro*al cells. >ur Cell )ater. !((1 13+5,K %=.11L
106.Min )./ Franc8 >C./ Wuinn T)/ et al/ Tissue s-ear de#or*ation sti*ulates
proteo'lQcan and protein 0iosQnt-esis in 0ovine cartila'e e?plants. Arc-
4ioc-e* 4iop-Qs. !((1 %$= +1,K11.18L
107.Mo-nson 4./ C-ristie MillK Open Ti0ial S-a#t FracturesK A 6evie; o# t-e
Literature/ T-e Internet Mournal o# Ort-opedic Sur'erQ/ !(((8/ $+1,L
108.Mones >.A./ >n'lis- A./ PinseQ S.>. et al.K Isolation and c-aracteri&ation o#
0one *arro; *ultipotential *esenc-Q*al pro'enitor cells/ Art-ritis 6-eu*.
!((!/ 13K%%1$.%%3(L
109.Paruppasa*Q P./ Cutton )./ Porteous ).L./ A Aovel SQste* #or t-e Irri'ation o#
Open Fractures/ In@urQ/ %=+1(,K$8(.$81L
110.Paspar </ Seidl T/ Aeidlin'er.Til8e C/ et al. <Qna*ic cell strec-in' increases
-u*an osteo0last proli#eration and CICP s&nt-esis 0ut decreases osteocalcin
sQnt-esis and al8aline P-osp-atase actvit&. M 4ioc-e* !((( %%+1,K1=.=1L
111.PellQ C.)/ Til8ins 6.)./ Gitelis S. >t al.K T-e use o# a sur'ical 'rade calciu*
sul#ate as a 0one 'ra#t su0stituteK results o# a *ulticeneter trial. Clin Ot-op
6elat 6es./ !((1 %8!K1!.=(L
112.Pen;ri'-t M./ 6ic-ardson M.4./ Cunnin'-a* M.L./ T-ite S.C./ Goods-ip A.>./
Ada*s ).A./ )a'nussen P.A./ Ae;*an M.C.KA?ial *ove*ent and ti0ial
#ractures : A controlled rando*ised trial o# treat*ent/ M. 4one and Moint Sur'./
1$$1/ 5%.4+1,K 3=1.3=$L
113.Pi* C.S./ Pi* M.I./ Pi* Met et al.K >ctopic 0one #or*ation associated ;it-
reco*0inant -u*an 0one *orp-o'enetic protein.! usin' a0sor0a0le colla'en
spon'e and 0eta tricalciu* p-osp-ate as carrierL 4io*aterialsK !((= !3+1=,K
!=(1.!=(5L
114.Pin'sleQ <). T-e GF super#a*ilQK Ae; *e*e0ers/ ne; receptors/ and ne;
'enetic tests o# #unction in di##erent or'anis*s. Genes <ev. 1$$1 8K1%%.113L
115.Plo88evold P.6./ 2ande*ar8 L./ PenneQ >.4. et al.K Osteo'enesis en-anced 0Q
c-itosan +polQ.A.acetQl 'lucosa*ino'lQcan, in vitro. M. Periodontol./ 1$$3
35+11,K 115(.115=L
116.Pon T/C-o T/ Ai&a;a T/ et al. >?pression o# Osteoprote'erin/ 6eceptor
Activator o# AF.4 li'and +Osteoprote'erin Li'and, and 6elated Proin#la**atorQ
Cito8Qnes <urin' Fracture Cealin'. M 4one )iner 6es. !((1 13K 1((1.1(11L
117.PopQlov P./ 6unn\uist P./ Monnson P./ et al.K Aorian S6S versus e?ternal
#i?ation in redisplaced distal radial #ractures. A rando*i&ed studQ in 1( patients.
Acta Ort-op Scand./ 1$$$/ 5(K1.=L
118.Pristiansen T.P./ 6Qa0Q M.P./ )cCa0e M./ FreQ M.M./ 6oe L.6.KAccelerated
-ealin' o# distal radius #racture ;it- t-e use o# speci#ic lo; intensitQ ultrasound.
A *ulticenter/ prospective/ rando*ised/ dou0le.0lind/ place0o controlled studQ/
A* M.4.M.S./ 1$$5/ 5$K $31.$5%L
119.Pu'i*iQa F./ Pa;a'uc-i C./ Pa*e8ura S. >t al.KInvolve*ent o# endo'enous
0one *orp-o'enetic protein +4)P, ! and 4)P3 in 0one #or*ationL M 4iol.
C-e*./ !((=/ !8(+1!,K%=5(1.%=51!L
120.Pu@ala S./ 6aati8ainen T./ 6Q-anen M./ Paarela O./ Malovara P.K Co*posite
i*plant o# native 0ovine 0one *orp-o'enetic protein +4)P,/ colla'en carrier
and 0iocoral in t-e treat*ent o# resistant ulnar nonunionsK report o# #ive
preli*inarQ cases/ Arc-. Ort-op. Trau*a Sur'./ !((1/ 1!1K!3.%(L
121.Pu&netsov S.A. et al.K Circulatin' S8eletin' Ste* Cells/ M. 4one )iner 6es./
1$$5/ 1!/ 1%%=L
122.Lee ^.)./ Par8 ^.M./ Lee S.M. et al.K T-e 0one re'enerative e##ect o# platelet.
derived 'ro;t- #actor.44 delivered ;it- a c-itosanOtricalciu* p-osp-ate
spon'e carrier. M. Periodontol. !(((/ 51+%,. 118.1!1L
123.Lee M.^./ Aa* S.C. et al.K >n-anced 0one #or*ation 0Q controlled 'ro;t- #actor
deliverQ #ro* c-itosan.0ased 0io*aterials. M Controls6elease. !((! 58+1.%,K
185.1$5L
124.Lie0er*an M.6./ <aluis8i A./ >in-orn T.A.K T-e 6ole o# Gro;t- Factors in t-e
6epair o# 4one/ M.4.M.S. A*./ !((!/ 1(%!.1(11L
125.Lin Z/ Lian' )/ Fen' ZC. S*ur#! is a u0i\uitin >% li'ase *ediatin'
proteaso*e.dependent de'radation o# S*ad! in trans#or*in' 'ro;t- #actor.
0eta si'nallin'. M 4iol C-e*.!((( !5=+15,K%3818.%38!!L
126.Lo C.C./ Leun' )./ 4aillieu C./ C-on' >.T./ Cleland C.K Trau*a center
e?perienceK #lap reconstruction o# trau*atic lo;er li*0 in@uries/ Z-on''uo Ziu
Fu C-on'Mian Tai Pe Za Z-i. !((8 Au'./ !!+8,K $=3.$=8L
127.Lucaciu <.K Update on t-e <ru' Ad*inistration in t-e Treate*ent o# Open
Fractures/ !
nd
4al8an _ 8
t-
SO6OT Con'ress o# Ort-opedics/ Ia i / 6o*Fnia/
!(.!! oct 1$$$L
128.Lucaciu O. <.K Gre#a osoas 7n c-irur'ia osteo.articular/ >d. Aapoca Star
Clu@.Aapoca/ 1$$$L
129.Luo Z./ Luo C./ Mian' M./ Son' C./ Gon' )./ Tan' ^.K Pedicle #lap trans#er
co*0ined ;it- e?ternal #i?ator to treat le' open #racture ;it- so#t tissue de#ect/
Foot An8le Clin. !((8 )ar./ 1%+1,K11=.1=3L
130.Lupescu 2.K Trau*atolo'ie : Lu?aiile i trau*atis*ele *e*0relor/ 2ol.I/ Fac.
)edicin Constana/ 1$$8/ %.!(/ 31.5!/ !8%.!$=L
131.Lupescu 2.K Trau*atolo'ie i Ortopedie : curs pentru studeni/ >d.
)untenia_Leda/ Constana/ !((1L
132.LQnc- S.>./ Tillia*s 6.C./ Polson A.). et al.K A co*0ination o# platelet derived
and insulin.li8e 'ro;t- #actors en-ences periodontal re'eneration. @. Clin.
Peiodontol./ 1$8$/ 13+8,K =1=.=18L
133.)adsen M>/ Cu88anen )/ Aune AP/ 4asran I/ )oller MF/ Pola8 MF/ Aordsletten
L.K Fracture Cealin' and Callus Innervation a#ter Perip-ereal Aerve 6esection
in 6ats/ Clin. Ort-op./ Mune 1$$8/ +%=1,K !%(.!1(L
134.)aier )./ Sc-*it& C./ 6e#lor C.M.K >?tracorporeal S-oc8 Tave Application in
t-e Treat*ent o# Pseudart-rosis/ >uropean Mournal o# Trau*a !((%/ no.=K !3!.
!33L
135.)aint& G. Tiere?peri*entelle untersuc-un'en `0er die Tir8un' der
Ultrasc-all;ellen au# die Pnoc-enre'eneration. Strahlentherapie 1$=(L8!K 3%1.
8L
136.)a8ino T./ Ca8 <.M./ Ca&el;ood S.M. et al.KPrevention o# atrop-ic nonunion
develop*ent 0Q reco*0inant -u*an 0one *orp-o'enetic protein.5L M. Ort-op.
6es./ !((= !%+%,K 3%!.3%8L
137.)atiu I./ )ercea I./ Andra i >./ Cor&an C./ <iaconescu S.K >?periena
noastr privind #ractura desc-is de 'a*0/ Con# Aaional de Ortopedie i
Trau*atolo'ie/ Ti*ioara/ !1.!% octo*0rie/ 1$$8L
138.)auneQ M6/ S@ostro* S/ 4lu*0er' M/ et al. )ec-anical sti*ulation pro*otes
osteo'enic di##erentiation o# -u*an 0one *arro; stro*al cells on %.< partiallQ
de*inerali&ed 0one sca##olds in vitro. Calci#. Tissue Int. !((1 51+=,K 1=8.138
139.)aurer <.M./ )er8o; 6.L./ and Gustilo 6.4.KIn#ection a#ter intra*edullarQ
nailin' o# severe open ti0ial #ractures initiallQ treated ;it- e?ternal #i?ation M.
4one Moint Sur'. A*./ Mul 1$8$L 51K 8%= : 8%8L
140.)aQer C./ Scutt A.)./ An8en0auer T.K Su0tle di##erences in t-e *ito'enic
e##ects o# reco*0inant -u*an 0one *orp-o'enetic proteins ! to 5 on <AA
sQnt-esis on pri*arQ 0one.#or*in' cells and identi#ication o# 4)P.!O1 receptorL
Calci# Tissue Int./ 1$$3/ =8+1,K!1$.!==L
141.)aQr >./ Laule A./ Su'er G./ 6uter A./ Claes L.K 6adio'rap-ic results os callus
distraction aided 0Q pulsed lo;.intensitQ ultrasound/ M. Ort-op. Trau*a/ Au'.
!((1/ 1=+3,K 1(5.113L
142.)cGra; M.G./ >d;ard 2.A.KTreat*ent o# open ti0ial s-a#t #ractures/ A. M4MS
1$85/ 3$K 8(1.8(=L
143.)cLeod P.M./ 6u0in C.T.K T-e e##ect o# lo;.#re\uencQ electrical #ields on
osteo'enesis/ M 4one and Moint Sur'./ MulQ 1$$!/ 51.AK $!(.$!$L
144.)idQ 2./ Plouet M.K 2asculotropinOvascular endot-elial 'ro;t- #actor induces
di##erentiation in cultured osteo0lasts. 4ioc-e* 4iop-Qs 6es . Co**un./ 1$$1/
1$$+1,K %8(.%83L
145.)iller A.C./ As8e; A.K Ti0ia Fractures. An Overvie; o# evaluation and
treat*ent/ M. Ort-op. Trau*a/ !((5 Au'/ !1+5,K S%!.%8L
146.)ill;ard.Sadler SM/ Tri'-t )O/ <avies LT/ et al. )ec-anotransduction via
inte'rins and interleu8in.1 results in altered a''recan and *etalloproteinase %
'ene e?pression in nor*al/ 0ut not osteoart-ritic/ -u*an articular
c-ondrocQtes. Art-ritis 6-eu*. !((( 1%+$,K!($1.!($$L
147.)ittle*eier T./ 4raun C./ Gradin'er 6.K <e#ect #ractures o# ti0ia.various #or*s
o# 0one replace*ent/ Ort-op. 6ev. 1$85 )ar. 13+%,K 1=1.131L Sartoris <.M./
Pusni8 C./ 6esnic8 <.KAe; concepts in 0one 'ra#tin'/ M. 4one Moint Sur'. 4r.
!((3 Oct./ 88+1(,K 1%=1.1%3(L
148.)oed 4.6./ Tilson Carr S.>./ Crai' M.G./ et al.K Calciu* sul#ate used as 0one
'ra#t su0stitute in aceta0ular #racture #i?ation/ Clin. Ort-op./ !((%/ 11(K%(%.%($L
149.)ollica W./ Gan'itato 6./ 6usso T.C./ Lon'o G.K La \uanti#ica&ione della
de#or*a&ione relativa inter#ra'*entaria nella #ratture dia#isarie dell[arto
in#eriore sta0ili&&ate con c-iodi endo*idollari non ri'idiK analisi della i**a'ini
radio'ra#ic-e/ Giornale Italiano di Ortopedia e Trau*atolo'ia/ Sette*0re 1$85/
2oi. ZIII/ Fascicolo %K %3=.%53L
150.)undQ G6. 6e'ulation o# 0one #or*ation 0Q 0one *orp-o'enetic proteins
si'nallin' 0Q S*ur# 1 and in-i0itorQ S*ads. )ol 4iol Cell. !((% 11+5,K!8($.
!815L
151.)urolo C/ Claudio F. In#luen&a de'li ultrasuoni nei processi riparativi delle
#ratture. G Ital Chir 1$=!L8K8$5.$(%L
152.)usc-ler G./ Aa8a*oto C Gri##it- LindaK >n'eneerin' Principles o# Clinical
Cell.4ased Tissue >n'ineerin'/ M.4.M.S/ 83.AK5/ MulQ !((1/ 1=11.1==8L
153.Aai\ue S.4./ Pearse )./ Aanc-a-al M.K)ana'e*ent o# Sever Open Ti0ial
FracturesK t-e Aeed #or co*0ined ort-opedic and plastic sur'ical treat*ent in
specialist centres/ Acta Ort-op. 4el'. 1$$=/ 31 Suppl. 1K!1!.!1=L
154.Aa8ase T./ Aa8a-ara T./ I;asa8i ). >t al.K Clonal analQsis o# develop*ental
potential o# c-ic8 periosteu*.derived cellsKa'ar cel culture sQste*/ 4ioc-e*.
4iop-Qs. 6es Co**. 1$$%/ 1$=K11!!.11!8L
155.Aas- T.M./ Co;lett C.6./ )artin C. et alK >##ect o# platelet.derived 'ro;t- #actor
on ti0ial osteoto*ies in ra00its. 4one/ 1$$1 1=+!,K !(%.!(8L
156.Aeidlin'er.Til8e C/ Grood >S/ Tan' MCC/ et al. Cell ali'na*ent is induced 0Q
cQclic c-an'es in cell len't-K studies o# cells 'ro;n in cQclicalQ stretc-ed
su0strates. M Ort-op 6es. !((1 1$+!,K!83.!$%L
157.Aevins )./ Gianno0ile T.2./ )cGuire ).P. et al.K Platelet.derived 'ro;t- #actor
sti*ulates 0one #ill and rate o# attac-e*ent level 'ainK results o# a lar'e
*ulticenter rando*i&ed controlled trial. M. periodontol./ !((=/ 53+1!,K !!(=.
!!1=L
158.Aolan P.C./ Aic-olas 6.)./ )ul-olland 4.M./ )ollan 6.A.4./ Tillson <.M.K
Culture o# -u*an osteo0lasts on de*ineralised -u*an 0one : possi0le *eans
o# 'ra#t en-ance*ent/ M.4.M.S. 4r./ 1$$!/ 51.4K !81.!83L
159.O0ad 4.K Contri0uie la studiul consolidrii #racturilor dia#i&are desc-ise de
ti0ie. te& de doctorat/ !(($L
160.Olson S.A.K Open Fractures o# t-e Ti0ial S-a#t/ M4MS/ Sep. !((3/ 58.A+$,/
11!8.11%5L
161.Or0eanu 2.K Utili&area 're#ei osoase vasculari&ate 7n ortopedie i
trau*atolo'ie/ Te& de doctorat/ U)F ICarol <avilaH 4ucure ti !(((L
162.Oster*ann P.A. Seli'son <./ CenrQ S.L.K Local Anti0iotic T-erapQ #or Severe
Open Fractures. A 6evie; o# 1(8= consecutive cases/ M.4.M.S. 4r./ 1$$=/ 55.
4+1,K$%.$5L
163.Oster*ann P.A./ CenrQ S.L./ Seli'son <.K T-e 6ole o# Local Anti0iotic T-erapQ
in t-e )ana'e*ent o# Co*pound Fractures/ Clin. Ort-op. 6elat. 6es./ Oct.
1$$%/ +!$=,K 1(!.111L
164.Panait G-./ Stoica C./ Panait A./ Lepadat C.K )inerali&area 0iolo'ic a osului/
>d. Te-nic/ 4ucure t i/ 1$$5/ 1(.155L
165.Paradis G6/ PellQ PM/K 4lood #lo; and )ineral <eposition in Canine Ti0ial
Fracture/ M 4one Moint Sur'. =5AK !!(.!!3/ 1$5=L
166.Par8 M./ Gelse P./ Franc8 S.et al.KTranse'ene.activated *esenc-Q*al cells #or
cartila'e repairK a co*parison o# pri*arQ 0one *arro;./
peric-ondru*Operiosteu*./ and #at.derived cells/ M Gen )ed. !((3 8K11!.1!=L
167.Partio >.P./ Tuo*po P./ Cirvensalo >./ et al.K TotallQ a0sor0le #i?ation in t-e
treat*ent o# #ractures o# t-e distal #e*oral epip-QsQses. A prospective clinical
studQL Arc- Ort-op Trau*a Sur'./ 1$$5/ 113K!1%.!13L
168.Peltier L.F./ Speer <.K calciu* Sul#ate InK Ca0al )46eillQ ).M. +eds,. 4one
Gra#t and 4one Gra#t Su0stitutes. P-iladelp-iaK T.4. Saunders/ 1$$!/ !1%.!13
169.Peltier L.F.KT-e use o# Plaster o# Paris to Fill <e#ects in 4one/ Clin Ort-op./
1$31/ !1K1.%1L
170.Perren S) +1$$1, 4asic Aspects.InK )`ller )>/ All'a;er )/ Sc-neider 6/ et
al./ editors. Manual of Internal i!ation" %rd ed. 4erlin Ceidel0er' Ae;
^or8KSprin'er.2erla'. a*ot I. Fi?area endo*edular elastic 7n #ractura
desc-is de 'a*0/ >d. C! <esi'n/ 4raov 1$$$L
171.Pi-la@a*a8i C./ Pinnunen M./ 4ost*an O./ et al.K In vivo *onitorin' o# t-e
de'radation process o# 0ioresor0a0le polQ*eric i*plants usin' *a'netic
resonance i*a'in'. 4io*aterials/ 1$$5/ 18K1%11.1%1=L
172.Pitten'er ).F./ )ac8aQ A.)./ 4ec8 S.C. at alK )ultilinea'e o# potential o#
-u*an *esenc-Q*a ste* cells/ Science/ 1$$$/ !81K11%.115L
173.Pollac8 A.A.K Ti*in' o# <e0ride*ent o# Open #ractures / M. A*. Acad. Ort-op.
Sur'./ !((3 Sept/ 11+1(,K S18.S=1L
174.Pop Al. KFractura desc-is de ti0ie/ UniversitQ Press I2asile Goldi H Arad 1$$$L
175.Popescu )/ Sta0ili&area #ocarului 7n #ractura desc-is de ti0ie/ >d. So#itec-
S6L/ 4ucure ti/ 1$$5L
176.Prisell PT/ >d;all </ Lind0lad M4/ et al. >?pression o# insulin.li8e 'ro;t- #actors
durin' 0one induction in rat. Calci# Tissue Int. 1$$% =%K!(1.!(=L 6oc8;ood CA
Mr/ Green <P/ 4uc-ol& 6T/ et al Fractures in Adults. 1t- ed P-iladelp-iaK
Lippincott.1$$3L
177.6dulescu Al./Ia&i8ov <P/ / 2oinea A/K Pseudartro&ele/ >d. Acade*iei 6P6/
4ucure ti/ 1$3!/ !%.!$/ %$.1!L
178.6and MA/ An PA/ C-ao >^S/ PellQ PM/K A Co*parison o# t-e >##ects o# Open
Intra*edullarQ Aailin' and Co*pression Plate Fi?ation on Fracture Site 4lood
Flo; and Fracture Union/ M 4one Moint Sur'. 3%AK 1!5.11!/ 1$81L
179.6asc-8e )./ 6as*ussen ).C./ Govender S./ Se'al <./ Suntu* )./
C-ristianssen M.S.K >##ects o# 'ro;t- -or*one in patients ;it- ti0ial #ractureK a
rando*i&ed/ dou0le.0lind/ place0o. controlled clinical trial/ >uropean Mournal o#
>ndocrinolo'Q/ 1=3+%,K%11.%=1L
180.6eddQ 2./ Stevenson T.6.K )OC.PS+S),/ C)> articleK Lo;er e?tre*itQ
reconstruction/ C-irur'. 1$$3 Aov./ 35+11,K 1(85.1($!L
181.6u0in C./ 4olander )./ 6Qa0Q M.4./ Cad@iar'Qrou ).K T-e use o# lo; intensitQ
ultrasound to accelerate t-e -ealin' o# #ractures/ M.4.M.S. !((1/ 8%.A+!,K !=$.
!5(L
182.6u0in C./ Gross T./ Win ^i.Zian'/ #ritton S./ Guila8 F./ )cLeod P.K
<i##erentiation o# t-e 4one Tissue 6e*odelin' 6esponse to A?ial and Torsional
Loadin' in t-e Tur8eQ Ulna./ M. 4one and Moint Sur'./ Oct. 1$$3/ 58.AK 1=!%.
1=%%L
183.6uedi T.P./ )urp-Q T.).K Ao Principles o# Fracture )ana'e*ent/ <avos/ AO
Pu0lis-in' Stutt'art.Ae; ^or8/ Geor' T-ie*e 2erlan'/ !(((/ 1=.=%L
184.6ussel G.2./ Pin' C./ )aQ Car*en/ Pearsall A. T.K One <ailQ Ci'- <ose
Genta*icin to prevent In#ection in Open Fractures o# t-e Ti0ial S-a#tK A
Preli*inarQ Investi'ation/ Sout- )ed. M./ !((1/ $1+1!,K118=.11$1L
185.6ussel T.A.KGeneral Principles o# Fracture Treat*ent/ Ca*p0ell >i'-t- editionK
5!=.58=/ )os0Q ^ear 4oo8/ 1$$!L
186.6Qa0Q MTK Clinical e##ects o# electro*a'netic and electric #ields on #racture
-ealin'/ Clin Orthop %==+suppl,K!(=/ 1$$8L
187.Sa8ou T. 4one *orp-o'enetic proteinsK #ro* 0asic studies to critical
approac-es. 4one. 1$$8 !!K=$1.3(%L
188. a *ot I. Fi?area centro*edular elastic 7n #ractura desc-is de 'a*0/ >d.
C! <esi'n/ 4raov 1$$$L
189. a *ot I.K Co*ple? sur'ical tea* #or li*0s salva'e in severe open #ractures.
T-e relation 0et;een anato*ical reconstruction and #inal result./ 6ev.
Ortop.+SO6OT,/ 1$$$/ $+1,/ =%.=8L
190. a *ot I.K Principii 'enerale de trata*ent 7n #ractura desc-is de ti0ie./ 6ev.
Ortop. Trau*. +SO6OT,/ 1$$$/ $+!,/ 3$.8(L
191.Sand0er' ))/ Cannu TA/ 2uorio >I. Gene >?pression <urin' 4one repair. Clin
Ort-op.1$$% !8$K!$!.%1!L
192.San'.CQun Par8/ Pi* ). OXConnor/ CarrQ )cPellopK Interaction 0et;een
Active )otion and >?o'enous Trans#or*in' Gro;t- Factor 4eta durin' Ti0ial
Fracture 6epair/ M. Ort-opedic Trau*a/ !((%/ 15+1,K !.1(L
193.Sc - e * itsc- > C / P o ; a ls8i ) M / S ; io n t8 o ; s8i ) F / Car rin ' to n 6)K Co*parison
o# t-e e##ect o# rea*ed and unrea*ed loc8ed intra*edullarQ nailin' on 0lood
#lo; in t-e callus and stren't- o# union #ollo;in' #racture o# t-e s-eep ti0ia/ M
Ort -o p 6 e s. 1 $$= )aQL1%+%,K%8!.$L
194.Sc - e * itsc- > C / P o ; a ls8i ) M / S ; io n t8 o ; s8i ) F / S e n # t <. Cortical 0one 0lood
#lo; in rea*ed and unrea*ed loc8ed intra*edullarQ nailin'K a #ractured ti0ia
*odel in s-eep/ M Ort - o p T ra u * a . 1 $$1 OctL8+=,K%5%.%8!L
195.Sc-*id*aier G./ Tilde*ann 4/ Ga0elein T. et alK SQner'istic e##ect o# IGF.1
and TGF.0eta1 on #racture -ealin' in ratsK sin'le versus co*0ined application
o# IGF.1 and TGF.0eta 1. Acta Ort-op Scand. !((% 51+=,K 3(1.31(L
196.Sc-*id*aier G./ Tilde*ann 4./ ostapo;ic& <. et al.K Lon'.ter* e##ects o# local
'ro;t- #actor +IGF.1 and TGF.0eta1, treate*ent on #racture -ealin'. A sa#etQ
studQ #or usin' 'ro;t- #actors. M Ort-op 6es. !((1 !!+%,K =11.=1$L
197.Sen ).P./ )iclau T.KAutolo'ous iliac crest 0one 'ra#tK s-ould it still 0e t-e 'old
standard #or treatin' nonunionsU/ In@urQ. !((5 Sep./ %8+1,K S5.1!L
198.S-arrad T.M.T./ Sutcli#e ).L./ 6o0son ).M./ )aceac-ern A.G.K T-e treat*ent
o# #i0rous nonunion o# #ractures 0Q pulsatin' electro*a'netic sti*ulation/ M.
4one and Moint Sur'. +4r,/ 1$8!/ 814K 18$.1$%L
199.S-ia*asa8i S/ Lin' A/ Identi#ication and *olecular c-aracteri&ation o# insuline.
li8e 'ro;t- #actor 0indin' proteins +IGF4P.1/.!/.%/.1/.= and .3,. Pro' 'ro;t-
Fcator 6es. 1$$1 %K!1%.!33L
200.Stevenson L./ Li Z.W./ <avQ <.T./ Plein L./ Gold0er' 2.).K Critical 4iolo'ical
<eter*inants o# Incorporation o# Aon.2asculari&ed Cortical 4one Gra#ts/ M.
4one and Moint Sur'./ Man. 1$$5/ 5$.A/ 1.13L
201.Street M./ 4ao )./ deGu&*an L. et al.K 2ascular endot-elial 'ro;t- #actor
sti*ulates 0one repair 0Q pro*otin' an'io'enesis and 0one turnover. Proc
Aatl. Acad. Sci. USA/ !((! $$+1=,K $3=3.$331L
202.S`d8a*p A/ Caas AP/ FlorQ PM/ et al. +1$8$, bCriteria #or a*putation/
reconstruction and replantation o# e?tre*ities in *ultiple trau*a patientsc.
Chirurg; 3( +11,K551:581L
203.Sun'aran M./ Carris I./ )ourad ).K T-e >##ect o# Ti*e to T-eatre on In#ection
6ate #or Open Ti0ia Fractures/ Mournal o# Sur'erQ/ !((5 Octo0er/ 55+1(,K 883.
888L
204.Tardi# G/ Cu* </ Pelletier MP/ et al. <i##erential 'ene e?pression and re'ulation
o# t-e 0one *orp-o'enetic protein anta'onists #ollistatin and 're*lin in nor*al
and osteoart-ritic -u*an condrocQtes and sQnovial #i0ro0lasts. Art-ritis 6-eu*.
!((1 =(+8,K!=!1.!=%(L
205.Tar88a T./ Sipola A./ Ma*sa T. et al.K Adenoviral 2>GF.A 'ene trans#er induces
an'io'enesis and pro*otes 0one #or*ation in -ealin' osseous tissues. M.
Gene )ed./ !((%/ =+5,K =3(.=33L
206.Ter*aat ).F./ <en 4oer F.C./ 4a88er F.C. et alK4one *orp-o'enetic proteins.
<evelop*ent and clinical e##icacQ in t-e treat*ent o# #ractures and 0one
de#ectsL M.4.M.S A*./ !((=/ 85+3,K1%35.1%58L
207.To*oaia G-e.K Curs de trau*atolo'ie osteo.articular/ >ditura *edical
universitar IIuliu Caie'anuH Clu@.Aapoca/ 1$$$L
208.Tren-ol* A./ LandrQ S )cLau'-lin P. >t alK Co*parative #i?ation o# ti0ial
plateau #ractures usin' 4S)/ a calciu* p-osp-ate ce*ent/ versus cancellous
0one 'ra#t/ M Ort-op. Trau*a/ !((=/ 1$+1(,K 3$8.5(!L
209.Trippel S.4./ Contts 6.<./ >in-orn T.A./ )undQ G.6./ 6osen#eld 6.G.K Gro;t-
Factors as T-erapeutic A'ents/ M. 4one and Moint Sur'./ Au'. 1$$3/ 58.AK
1!5!.1!83L
210.Tsc-erne C/ Got&en LK ractures #ith soft tissue in$uries/ 4erlin/ 1$81/
Sprin'er.2erla'L
211.Tu ^.P./ ^en C.^./ )a C.C./ ^u S.T./ C-ou ^.C./ Lee ).S./ Uen' S.T.KSo#t.
tissue in@urQ *ana'e*ent and #lap reconstruction #or *an'led lo;er
e?tre*ities/ AAZ M Sur'. !((5 Au'. 55+8,K 3$(.3$1L
212.2ats A./ TrolleQ S.A./ 4utterQ <.P./ Polla8 ).K T-e Ste* Cell in Ort-opaedic
Sur'erQ/ M.4.M.S./ 2ol. 83.4/ Ao. !/ )arc- !((1/ 1=$.131L
213.2ladi*arsdottir G/ Gou*ans )M/ 6osenda-l A/ et al. Sti*ulation o# Id1
>?pression 0Q 4one )orp-o'enetic Protein Is Su##icient and AecessarQ #or
4one )orp-o'enetic Protein Induced Activation o# >ndot-elial Cells.
Circulation. !((! (3K!!3%.!!5(L
214.Teit&.)ars-all A.<./ 4osse ).M.K Ti*in' o# closureo# open #ractures/ M4MS
1$$( Ian. 5!+1,K1!=.1!8L 6ussell G.G.Cenderson 6./ Arnet G.K Pri*arQ or
delaQed closure #or open ti0ial #ractures/ In@urQ !((5 Au'. %8+8,K 85$.88$L
215.Telc- 6.<./ Z-an' C./ 4ronson <.G.K >?peri*ental ti0ial plateau #ractures
au'*ented ;it- calciu* p-osp-ate ce*ent or autolo'us 0one 'ra#t/ M 4one
Moint Sur' A*./ !((% 8=K!!!.!%1L
216.Terner C.).L./ Pierponte ^vone/ Pollac8 A.A.K t-e Ur'encQ o# Sur'ical
<e0ride*ent in t-e )ana'e*ent o# Open Fractures/ M. A*. Acad. Ort-op.
Sur'./ !((8/ MulQ/ 13+5,K %3$.%5=L
217.Tic8-a* ).W./ >ric8son G.6./ Gi*0le M.). et al.K )ultipotent stro*al cells
derived #ro* t-e in#rapatellar #at pad o# t-e 8nee/ Clin Ort-op 6elat res./ !((%/
11!K1$3.!1!L
218.T in '. Coi C - eun '/ Si *o n P ; oo n .- o C- o ; / ) in '. Cui S u n / L in' Wi n / P ; o 8.
S u i L e un ' K Lo;.IntensitQ Pulsed Ultrasound Accelerated Callus For*ation/
An'io'enesis and Callus 6e*odelin' in Osteoporotic Fracture Cealin'/
Ultrasound in )edicine and 4iolo'Q/ 2 o lu * e % 5 / Iss u e ! / Pa'es !%1.!%8/
Fe0ruarQ !(11L
219.Tirsc-in' 6.P./ >ic- T./ )issel0ec8 >.K Lan'&eiter'e0nisse nac-
e?tracorporaler Stoss;ellent-erapie 0ei pseudart-rosen/ Stoss;elle/ 1$$8/
1K!!.!3L
220.^a*a*uro T. 4one 4ondin' 4e-avior and Clinical Use o# A.T Glass.Cera*ic.
InK Urist ).6./ OXConnor 4.T./ 4ur;ell 6.G.K 4one Gra#ts/ <erivates and
Su0stitutes. O?#ordK 4utter.;ort-.Ceine*ann Ltd./ 1$$1K!1=.!=$L
221.^a*an@i T./ Ando P./ Aa8a*ura T./ Tas-i*i O./ Terada A./ ^a*ada C.K
Fe*oral s-a#t #racture callus #or*ation a#ter intra*edullarQ naillin'K a
co*parrision o# interloc8in' and >nder naillin'/ M. Ort-op. Sci./ Mune !((!/ 5+1,K
15!.153L
40
222.^a*an@i T./ Ando P./ Tol# S./ Au'at P./ Claes L.K T-e e##ect o# *icro*ove*ent
on callus #or*ation/ M. Ort-op. Sci./ !((1/ 3+3,K=51.=5=L
223.^an )./ <an' G.T.K T-e preli*inarQ result o# osteoid callus allo'ra#t #or 0one
-ealin'/ Z-on''uo Ziu Fu C-on'/ Mian Tai Pe Za Z-i/ Man. !((1/ 1=+1,K =5.=$L
224.^a&ar S./ Lin C.C./ Tei F.C.K One.sta'e reconstruction o# co*posite 0one and
so#t.tissue de#ects in trau*atic lo;er e?tre*ities/ Plast. 6econstr. Sur'. !((3
Mun./ 115+5,K !138.!15=L
225.^e- C./ Unda 6./ Lee M.C.K Osteo'enic protein.1 di##erentiallQ re'ulates t-e
*6AA e?pression o# 0one *orp-o'enetic proteins and t-eir receptors in
pri*arQ cultures o# osteo0lastsL M. Cell P-Qsiol./ !(((/ 18=+1,K85.$5L
226.^e- L.C./ Tsai A.<./Lee M.C.K Osteo'enic protein.1 +OP.1/ 4)P.5, induces
osteo0lastic cell di#erentiation o# t-e pluripotent *esenc-Q*al cell line C!C1!L
M. Cell 4ioc-e*./ !((!/ 85+%,K!$!.%(1L
227.^oun I./ Su- M.P./ Aau*an >.A. et al.K<i##erential p-enotQpic c-aracteristics o#
-etero'enous cell population in t-e ra00it periosteu*/ Acta Ort-op. !((=/
53K11!.1=(L
228.^u Z./ Csie- S.C./ 4ao T. >t al.K Te*poral e?pression o# P<GF receptors and
P<GF re'ulatorQ e##ects on osteo0lastic cells in *inerali&in' cultures/ A* M
P-Qsiol. 1$$5 !5! += pt 1,K C15($.C1513
229.^usu# S/ Collins 6/ Peto 6. T-Q do ;e need lar'e/ si*ple rando*ised trialsU
Stat Me% 1$81L%K1($.!!L
230.Zalavras C.G./ )arcu 6.>./ Levin L.S./ Pat&a8is ).M.K )ana'e*ent o# Open
Fractures and su0se\uent Co*plications/ In#ect <is Clin Aort- A*. !((= <ec./
1$+1,K $1=.$!$L
231.Zalavras C.G./ Pat&a8is ).M.K Open FracturesK >valuation and )ana'e*ent/ M.
A*. Acad. Ort-op. Sur'./ !((% )aQOMune/ 11+%,K !1!.!1$L
232.Zeic-en M./ van Griensven )./ 4osc- U./ t-e proli#erative response o# isolated
-u*an tendon #i0ro0lasts to c&clic 0ia?ial *ec-anical strain. A* M Sport )ed.
!((( !8+3,K888.8$!L
41
#NI$E!SITATEA %"#CIAN &"A'A,, SI&I#
(AC#"TATEA )E *E)ICIN %$ICT+! PAPI"IAN,,
)o,eniul: *edicin
Specialitatea: +rtopedie-Trau,atolo.ie
C+NCEPTE *+)E!NE )E STI*#"A!E A
C+NS+"I)!II (!ACT#!II )IA(IZA!E A"E
+ASE"+! 'A*&EI
-rezu,atul tezei de doctorat-
Conductor tiinific
Prof #niv/ )r/ Ioan &aier
)octorand
Adrian "upean
SI&I# 0123