Sunteți pe pagina 1din 39

LUCRARE DE DIPLOM

NGRIJIREA PACIENTULUI CU BRONHOPNEUMONIE


INTRODUCERE
CUPRINS
Noiuni de anatomie i fiziologie a aparatului respirator.
CAP. I BRONHOPNEUMONIA noiuni teoretie!
1. DEFINIIE
2. ETIOLOIE
!. "N"TO#IE $"TOLOI%&
'. T"(LO) %LINI%
*. FO+#E %LINI%E
,. DI"NO-TI%
.. %O#$LI%"II
/. E0OL)IE
1. $+ONO-TI%
12. T+"T"#ENT3
a. T+"T"#ENT)L IIENO4DIETETI%
5. T+"T"#ENT)L IN-)FI%IENEI +E-$I+"TO+II "%)TE
6. T+"T"#ENT)L -IND+O#)L)I %"+DIO40"-%)L"+
d. T+"T"#ENT)L TO7I4INFE%IO-
e. T+"T"#ENT)L -I#$TO#"TI%.
CAP. II ASPECTE ALE NGRIJIRII PACIENTULUI SPITALI"AT
+olul asistentei medi6ale 8n 8ngri9irea pa6ientului
6u 5ron:opneumonie
CAP. I# BIBLIOGRA$IE
INTRODUCERE
NO%IUNI DE ANATOMIE &I $I"IOLOGIE
A'(r(tu) re*'ir(tor este al6;tuit din 6;ile respiratorii i 6ei doi pl;m<ni.
C+i)e re*'ir(torii sunt reprezentate de un sistem de 6ondu6te prin 6are aerul p;trunde 8n
pl;m<ni= difereniindu4se3
o %;ile respiratorii superioare >6a?it;ile nazale@A
o %;ile respiratorii inferioare >faringele= laringele= tra:eea i 5ron:iile@
P)+,-nii al6;tuies6 organele respiratorii propriu4zise 8n 6are au lo6 s6:im5;rile de gaze
dintre organism i mediul am5iant.
-unt (.e/(i 8n 6a?itatea tora6i6; de o parte i de alta a mediastinului >6a?itate delimitat;
anterior de peretele sterno46ostal= posterior de 6oloana ?erte5ral;= lateral de feele mediale ale 6elor
doi pl;m<ni i inferior de diafragm@. Bn 9os= pl;m<nii se 8ntind p<n; la diafragm= iar 8n sus= dep;es6
prima pere6:e de 6oaste.
$or,( pl;m<nilor este asem;n;toare unui trun6:i de 6on= 6u 5aza spre diafragm.
C('(it(te( ')+,-nu)ui= ?olumul de aer pe 6are 8l 6onine= este de aproCimati? '*224*222
6m
!
.
$l;m<nul drept este mai mare= 6u o greutate de .22 g= fiind al6;tuit din ! lo5i3 superior=
mi9lo6iu i inferiorA pl;m<nul st<ng este mai mi6= are ,2 g i 2 lo5i3 superior i inferior.
Bn al6;tuirea pl;m<nului se disting dou; 6omponente stru6turale i fun6ionale3 ar5orele
5roni6 i esutul pulmonar propriu4zis.
Ar0ore)e 0ron.i este format din 6;ile respiratorii eCtra i intrapulmonare= 6onstituite dintr4
un sistem de tu5uri 6are ser?es6 pentru tranzitul aerului.
Bn interiorul esutului pulmonar >paren6:im@= 5ron:iile prin6ipale se ramifi6; progresi? 8n
5ron:ii lo5are= segmentare= interlo5ulare din 6are se formeaz; 5ron:iolele terminale din 6are iau
natere 5ron:iolele respiratorii= 6are se 6ontinu; 6u 6analele al?eolare ale 6;ror perei prezint;
dilataii 8n form; de sa6i D sa6i al?eolari D 8n 6are se des6:id al?eolele pulmonare.
Tra:eea i 5ron:iile eCtralo5ulare au 8n pereii lor inele 6artilaginoase 6u rolul de a menine
des6:ise 6;ile respiratorii= 8n 6ondiiile ?ariaiilor de presiune din inspiraie i eCpiraie.
(ron:iolele terminale i respiratorii= lipsite de inelul 6artilaginos= 6onin un strat mus6ular
dez?oltat= regl<nd astfel 6ir6ulaia aerului 8n 6;ile respiratorii intrapulmonare.
$l;m<nul este 6onstituit din urm;toarele unit;i anatomi6e i fun6ionale3
lo5i= lo5uli i a6ini pulmonari.
Lo0ii 'u),on(ri sunt unit;i morfologi6e mari= delimitate prin s6izuriA ei sunt organizai 8n
segmente= unit;i morfologi6e delimitate imperfe6t de septuri 6on9un6ti?e. -egmentele sunt al6;tuite
din lo5uli.
Lo0u)u) este o mas; piramidal; 6u 5aza 6;tre suprafaa eCtern; a pl;m<nului= 6onstituit; din
ramifi6aii ale 5ron:iolelor i ?ase de s<nge 8n6on9urate de esut 6on9un6ti?.
Lo5ulul pulmonar este format din (ini 'u),on(ri= 6onstituii dintr4o 5ron:iol; respiratorie=
8mpreun; 6u 6analele al?eolare 6are deri?; din ea i 6u al?eolele pulmonare.
Ainu) 'u),on(r 6onstituie unitatea stru6tural; i fun6ional; a lo5ului pulmonar. "6inul
este un 6onglomerat de ()1eo)e.
A)1eo)(= elementul
fun6ional respirator= este unitatea 6ea mai mi6; din paren6:im. Bn al?eole au lo6 s6:im5urile
respiratorii.
Leg;tura dintre pl;m<ni i peretele tora6i6 este realizat; prin ')eur+= o seroas; du5l;3
E $arietal;= 8n 6onta6t intim 6u peretele tora6i6 i
E 0is6eral;= 6are a6oper; pl;m<nii= mul<ndu4se pe s6izurile interlo5are.
Bntre 6ele dou; foie se afl; 6a?itatea pleural;= 6u presiune uor negati?; >mai mi6;
de6<t presiunea atmosferi6;@ i 6onin<nd o 6antitate minim; de li6:id. Datorit; pleurei= pl;m<nii
sunt intim legai de peretele tora6i6= urm<nd mi6;rile a6estuia.
#(*u)(ri/(i( ')+,-nu)ui. $l;m<nul are o ?as6ularizaie du5l;3
fun6ional; i nutriti?;.
#(*u)(ri/(i( 2union()+ a pl;m<nului este asigurat; de artera pulmonar; 6e ia natere din
?entri6ulul drept i se 6apilarizeaz; la ni?elul al?eolei pulmonare. %ir6ulaia fun6ional; de
8ntoar6ere se realizeaz; prin ?enele pulmonare 6e se ?ars; 8n atriul st<ng.
-e 8n6:ide= astfel= 6ir6ulaia mi6;= 8n 6are artera pulmonar; 6onin<nd s<nge 6u %O
2
se
8ntoar6e prin ?enele pulmonare 6are 6onin s<nge oCigenat= 8n atriul st<ng.
#(*u)(ri/(i( nutriti1+ a pl;m<nului 4 fa6e parte din marea 6ir6ulaie. "6easta adu6e
pl;m<nului s<nge 8n6;r6at 6u su5stane nutriti?e i O
2
. este asigurat; de arterele 5roni6e 6are
irig; tot ar5orele 5roni6. O parte din s<nge se 8ntoar6e 8n ?enele 5roni6e= 6are se ?ars; 8n
?enele azFgos= de ai6i 8n ?ena 6a?; superioar; i a9unge 8n atriul drept. O alt; parte din s<nge se
8ntoar6e prin ?enele pulmonare 8n atriul st<ng.
Ciru)(i( )i,2(ti+ este tri5utar;3
4 ganglionilor :ilari
4 ganglionilor tra:eo5roni6i
De ai6i= se ?ars; 8n final= 8n 6analul tora6i6.
Iner1(i( ')+,-ni)or este3
motorie= asigurat; de simpati6 >fi5re postganglionare@ i parasimpati6 >ner?ul ?ag@.
-impati6ul are a6iune3
4 5ron:odilatatoare i ?asodilatatoareA
4 relaCeaz; mus6ulatura 5roni6;.
$arasimpati6ul are a6iune3
4 5ron:o6onstri6toare i ?aso6onstri6toare A
4 :iperse6reie de mu6us.
Senzitiv= aneCat; simpati6ului i parasimpati6ului. %ele mai multe
fi5re senziti?e sunt 8n leg;tur; 6u ner?ul ?ag.
Re*'ir(i( este fun6ia prin 6are se asigur; 6ontinuu i ade6?at at<t
aportul de O
2
din aerul atmosferi6 p<n; la ni?elul 6elulelor 6are 8l utilizeaz;= 6<t i 6ir6ulaia 8n
sens in?ers a %O
2
= produs al meta5olismului 6elular. +espiraia este un fenomen ?ital. Da6;
organismul poate rezista mai mult de
!2 de zile f;r; :ran;= !4' zile f;r; ap;= nu poate fi lipsit de O
2
mai mult de 6<te?a minute >!
minute@.
+espiraia 6uprinde trei timpi3 pulmonar= sanguin i tisular.
E Timpul pulmonar realizeaz; primul moment al s6:im5urilor gazoase. La ni?elul mem5ranei
al?eolo46apilare= O
2
tre6e din aerul al?eolar 8n s<nge= iar %O
2
8n sens in?ers.
E Timpul sanguin realizeaz; transportul gazelor 8ntre pl;m<n D organ de aport i eliminare D i
esuturi= 6are 6onsum; O
2
i eli5ereaz; %O
2
.
E Timpul tisular reprezint; al treilea moment al s6:im5urilor gazoase D respiraia intern;. La
ni?elul 6apilarelor tisulare s<nge arterial 6edeaz; O
2
ne6esar a6ti?it;ilor 6elulare i se
8n6ar6; 6u %O
2
rezultat al meta5olismului 6elular.
#enti)(i( este o su66esiune de mi6;ri alternati?e de inspiraie i eCpiraie. Bn inspiraie=
aerul atmosferi6 p;trunde prin 6;ile respiratorii p<n; la ni?elul al?eolelor pulmonare= iar 8n eCpiraie=
o parte din aerul al?eolar este eCpulzat; la eCterior.
In*'ir(i( este un pro6es a6ti?= 6are 6onst; 8n 6ontra6ia mu6:ilor inspiratori i are drept
rezultat m;rirea ?olumului 6utiei tora6i6e prin 6reterea 6elor ! diametre3
4 diametrul longitudinal se m;rete prin 6ontra6ia diafragmului= 6are 8i mi6oreaz; 6ur5ura=
ap;s<nd asupra organelor a5dominale= iar diametrele antero4posterior i trans?ersal se m;res6 prin
orizontalizarea= ridi6area i rotaia 6oastelor= 6a urmare a 6ontra6iei mu6:ilor inter6ostali eCterni.
Bn 6ursul inspiraiei= pl;m<nii urmeaz; mi6;rile 6utiei tora6i6e= datorit; 6onta6tului intim
realizat prin pleur;= i 6a urmare se destind. $resiunea intrapulmonar; s6ade su5 6ea atmosferi6; i
aerul intr; 8n pl;m<ni.
E3'ir(i( este un pro6es pasi? 8n 6ondiii o5inuite= tora6ele re?enind la dimensiunile sale de
repaus= 6a urmare a relaC;rii mus6ulaturii inspiratorii.
#i6;rile inspiratorie i eCpiratorie se su66ed; ritmi6= f;r; pauz;= 8n tot 6ursul ?ieii.
$rin inspiraia normal; se introdu6e 8n pl;m<ni un ?olum de *22 ml aer= 6are este eliminat
prin eCpiraie D ?olum 6urent >0.%.@. $este 0.%.= o inspiraie forat; poate introdu6e 8n pl;m<ni 8n6;
G 1*22 ml de aer D ?olum inspirator de rezer?; >0.I.+.@= iar printr4o eCpiraie forat;= 6are urmeaz;
dup; o eCpiraie o5inuit;= se mai pot elimina din pl;m<ni G 122241*22 ml aer D ?olum
eCpirator de rezer?; >0.E.+.@
0.%. H 0.I.+. H 0.E.+. I 6apa6itatea ?ital; >%.0.@
0aloarea %.0. ?ariaz; 8n fun6ie de ?<rst;= seC= 8n;lime i gradul de antrenament. $l;m<nii
nu se goles6 6omplet de aer ni6i dup; o eCpiraie forat;= deoare6e se g;ses6 8ntr4o uoar; distensie=
?olumul pulmonar fiind 6e?a mai mi6 de6<t 6el tora6i6. 0olumul de G 1*22 ml aer= r;mas 8n
al?eole= 6are poate fi eCpulzat din pl;m<ni doar prin des6:iderea tora6elui= se numete ?olum
rezidual >0.+.@.
%.0. H 0.+. I 6apa6itatea pulmonar; total; >%.$.T.@.
%antitatea de aer mo5ilizat; pe minut 8n repaus este denumit; de5it ?entilator i reprezint;
produsul dintre ?olumul 6urent i fre6?ena respiratorie.
Re4)(re( re*'ir(iei se fa6e prin me6anisme ner?oase i umorale 8n fun6ie de 8n6;r6area
esuturilor i s<ngelui 6u O
2
i %O
2
= pre6um i 6u ali produi rezultai din degrad;rile meta5oli6e.
CAPITOLUL I
BRONHOPNEUMONIA
5. De2iniie
(ron:opneumonia este a6ea form; 6lini6; de pneumonie 5a6terian; ale 6;rei pro6ese
inflamatorii multinodulare afe6teaz; 6on6omitent 5ron:iile i al?eolele unor teritorii limitate= de
o5i6ei lo5ular= i se 6ara6terizeaz; 6lini6 prin 6on6ordana dintre semnele fun6ionale i o5ie6ti?e
pulmonare i 8ntinderea leziunilor pulmonare.
Fa6e parte din pneumopatiile dispneizante i este 6ara6teristi6; sugarului i 6opilului
mi6.
6. Etio)o4ie
(ron:opneumonia este anti6ipat; i fa?orizat; de 6;tre infe6iile ?irale= 6are s6ad forele de
ap;rare ale organismului i eCa6er5eaz; flora saprofit;.
-unt3
Fa6tori determinai3
Flora mi6ro5ian; gram poziti?;3 pneumo6o6= strepto6o6= stafilo6o6 patogen.
Flora mi6ro5ian; gram negati?;3 Jaemop5illus influenzae= $Fo6eani6= $roteus=
-almonelle= %:lamidia= E. %olii et6.
Diferite mi6oze.
Fa6tori fa?orizani3
Insufi6iena mi9loa6elor de ap;rare me6ani6; i imunologi6;A o $arti6ularit;ile morfo4
fun6ionale ale aparatului respirator al 6opilului mi6 >se6reie s6;zut; de Ig"=esut elasti6
mairedus= 6apilare largi pulmonare et6@A
%ondiii de mediu3 frig= umiditate= aer poluatA
0<rsta mi6; >su5 2 ani@A
-ugari 6u teren defi6itar >prematuri= distrofi6i@= 6arene nutriionale >ra:itism= anemie@A
"pare la 6opii 6u :ospitalism= 6u tratamente prelungite= 6u -ID"= la 6ei 6are au primit
medi6amente agresi?e pentru leu6emie i 6an6er.
7. ANATOMIE PATOLOGIC
-e formeaz; o leziune 6ara6teristi6; nodului lui %:ar6ot= un nodul de al?eolit; 6entrat pe o
5roniol;A se mai 8nt<lnes6 i leziuni de al?eolit; >al?eolele au lumenul o6upat de un eCudat
inflamator a5undent= 6u numeroase leu6o6ite@ i eCudat purulent 8n 5ron:ii. Leziunile sunt
r;sp<ndite 8n am5ii pl;m<ni= fiind separate de zone de paren6:im pulmonar normal.
Leziunile 6onflueaz; uneori= o6up<nd aproape un lo5 6a 8n pneumonie.
8. TABLOU CLINIC
De5utul 5olii poate fi 5rus6= 6u temperatur; !14'2K%= ta:ipnee ,24/2 respiraii Lmin. tuse
neprodu6ti?; o5ositoare= agitaie= uneori 6on?ulsii fe5rile sau meningism= 6ianoz; a eCtremit;ilor
6u tendin; la generalizare. Bn astfel de situaii prognosti6ul este mai gra?.
#ai fre6?ent= de5utul este 8ns; lent= insidios= 6a o 6ontinuare a unei infe6ii a 6;ilor
respiratorii superioare 6u 6oriz;= fe5r; >6are 6rete progresi?@= frisoane repetate >adeseori pot lipsi@=
transpiraii ale frunii >semn de anoCie@= tuse us6at; 6:inuitoare= astenie i adinamie pronunat;=
dispnee 6u 6ara6ter polipnei6.
)neori= simptomele sunt at<t de minore 8n6<t de5utul nu se poate pre6iza.
Bn perioada de stare= 6are apare de o5i6ei 8n6; din ziua a doua= starea general; se altereaz;=
astenia i adinamia sunt eCtreme= uneori apar agitaie i delir. Fe5ra se menine ridi6at;= dar
neregulat;= os6ilant;.
Bn a6east; perioad; pot fi prezente ! sindroame.
1. sindromul respirator >al insufi6ienei respiratorii@A
2. sindromul 6ardio4?as6ularA
!. sindromul toCi6o4septi6.
Bn fun6ie de rezistena organismului 6opilului= a6este ! sindroame pot e?olua rezum<ndu4se
la unul >6el respirator@ sau pot e?olua 6on6omitent.
1. Sindromul respirator este eCpresia 6lini6; a insufi6ienei respiratorii3
4 ta:ipnee D /24122 respiraii Lmin.
4 dispneea este fenomenul dominant. Este de tip eCpirator= 8nsoit; de ata6uri
spasti6e= la sugarii mi6i i prematuri. Este foarte a66entuat; la efort sau pl<ns.
4 eam;t eCpirator 6ara6teristi6= inspir s6urt= n;ri dilatate= 5;t;i ale aripilor nasului.
4 %orna9 i tira9 miCt >inter4 i su56ostal@= mai mult sau mai puin a66entuat.
4 Tuse maniliform; >tuse spasmodi6; 6are se su66ede 8n 6as6ade s6urte i
6are fragmenteaz; a6elai inspir@ la 8n6eput us6at; i ulterior umed;.
4 %ianoz; perioronazal; 6are se intensifi6; 6u tusea= pl<nsul sau alimentaie.
4 -enzaie de asfiCie= sete de aer.
4 :ipoCia se manifest; 6u edem 6ere5ral= agitaie= 6on?ulsii= epuizare= 6u
:ipotonie mus6ular;.
4 %opilul prezint; somnul MpistonuluiN D 6apul fle6tat 8n inspir i eCtensia 8n eCpir.
4 Tul5ur;rile de dinami6; ale respiraiei i ?entilaiei determin; modifi6;ri ale
e6:ili5rului a6ido45azi6.
-emnele stetoa6usti6e sunt 6ara6teristi6e i 8n 6on6ordan; 8ntotdeauna 6u intensitatea
sindromului fun6ional= sediul i eCtinderea fo6arelor 5ron:opneumoni6e.
-emnele o5ie6ti?e 6onstau 8n su5matitate la per6uie= iar la as6ultaie raluri su56repitante
fine M8n ploaieN= a66entuate de tuse i pl<ns= prezente pe suprafeele 6orespunz;toare fo6arelor de
5ron:opneumonie. Ele pot a?ea 6ara6ter fuga6e= modifi6<ndu4se de la o zi la alta 8n 6on6ordan;
6u e?oluia leziunilor 5ron:oal?eolare.
ECist; 5ron:ofonie= respiraie suflant; iLsau suflu tu5ar patologi6.
2. Sindromul cardio-vascular
+edu6erea suprafeei de :ematoz; pulmonar; du6e la staz;= insufi6ien; 6ardia6;= la
8n6eput ?entri6ular; i apoi glo5al;= la o6 toCi6 prin afe6tarea 6apilarelor mio6ardului.
"pare 8n formele eCtinse i 8n 6ele toCi6e i se datoreaz;3
"6iunii dire6te a germenilor sau toCinelor a6estora asupra mio6ardului i a
?aselor.
%a o 6onse6in; a anoCemiei= :iper6apniei i a6idozei.
In6lude D 6a simptome3
Ta:i6ardia D 1/24222 5;t;i
Lmin.
Ta:ipnee
%ianoz; de intensitate
?aria5il;
Tira9
Dispnee eCpiratorie
%ardiomegalie
Jepatomegalie
)neori= apar edemele

%olaps
3. Sindromul toxico septic este prezent 8ntotdeauna= dar este nuanat dup; toCi6itatea
germenului i teren.
-e 6ara6terizeaz; prin3
fe5r; !14'2K% >os6ilant;= 6u diferene mari 8ntre zi i noapte i de la o zi la
alta@= de tip septi6A fie6are nou 6roet fe5ril 6orespunde apariiei de noi noduli 5ron:opneumoni6i.
-tare toCi6; 6u palpare= fa6ies p;m<ntiu= 6ianoti64?ultos.
#odifi6;ri ale st;rii de 6ontiin; 6u somnolen;=
o5nu5ilare sau agitaie= 6on?ulsii.
#eteorism a5dominal= ?;rs;turi sau diaree.
Des:idratare de o5i6ei izonatremi6;= rar :iponatremi6;= lips; de aport=
anoreCie= ta:ipnee.
%on?ulsii.
)neori tul5ur;ri de irigare renal;3 oligurie= al5uminurie= :ematurie.
9. $ORME CLINICE
Dup; 6riterii anatomo46lini6e 5ron:opneumoniile se 8mpart 8n3
1. Forma 6omun; 6u fo6are pulmonare.
2. Forma pseudolo5ar; D la sugar i la 6opilul mi6.
!. Forme 6u e?oluie lent;= su5a6ut; la :iporea6ti?i.
Dup; semnele 6lini6e predominante 5ron:opneumoniile se 8mpart 8n
>formula memote:ni6; D #"$"T"%I@3
1. Forma meningeal; >:ipoCie 6ere5ral;@.
2. Forma asfiCi6; >6u 6ianoz; intens;= 6rize de apnee@.
!. Forma pulmonar; >forma 6omun;@.
'. Forma aton; >6u meteorism= parez; intestinal;@.
*. Forma toCi6o4septi6; >6u tegumente 6enuii= o6 gra?@.
,. Forma asteni6; >semne 6lini6e minore= 6u fo6are para?erte5rale= la malnutrii@.
.. Forma 6ardia6; >mai rar;@.
/. Forma intestinal; >6u ?;rs;turi= diaree@.
:. DIAGNOSTIC
Diagnosti6ul poziti? se 5azeaz; pe simptomele 6lini6e= eCamenul radiologi6 i datele de
la5orator. Este uneori difi6il= deoare6e rar se 8nt<lnes6 6ele ! sindroame. Bn ma9oritatea 6azurilor
eCist; doar sindromul insufi6ienei respiratorii i a6ela= uneori= sla5 manifestat. ECist; i forme
MmuteN 6lini6= depistate doar radiologi6= pre6um i forme toCi6e i supraa6ute 6are pot du6e la
de6es 8n , ore.
La5oratorul e?ideniaz; leu6o6itoz; 6u neutrofilie= adesea leu6openii 6u elemente tinere
>meta4 i promielo6ite@= uneori trom5openiiA 0-J 6res6ut;.
ECamenul radiologi6 are o deose5it; ?aloare= imaginile radiologi6e= de 6ele mai multe ori=
transpun fidel pro6esele patologi6e pulmonare. -unt astfel puse 8n e?iden; fo6arele 5ron:oal?eolare
= uor de re6unos6ut prin opa6it;i mi6ro4 sau ma6romonodulare= rotunde sau neregulate= de
dimensiuni ?aria5ile= izolate sau grupate sau diseminate. Ele 6orespund nodulilor lui %:ar6ot i sunt
de intensitate 6ostal; >osoas;@.
Imaginile radiologi6e prezint; o anumit; parti6ularitate 6are 6onst; 8n faptul 6; ele se
modifi6; relati? repede= prin tergerea i dispariia lor= pre6um i apariia de noi fo6are 8n raport 6u
e?oluia 5olii.
+adiologi6 eCist; urm;toarele aspe6te3
4 forma para?erte5ral; D mai fre6?ent; la prematuri= distrofi6i= nou4 n;s6ui.
4 forma diseminat; ma6ronodular;.
4 forma diseminat; mi6ronodular;.
4 forma :ilo45azal;.
4 forma Mpseudo4lo5ar;N sau segmentar;.
Di(4no*tiu) ;i2ereni() se fa6e 6u3
4 5ronita a6ut;
4 laringita a6ut;
4 pneumonia interstiial;
4 stafilo6o6ia pleuro4pulmonar;
4 atele6tazii pulmonare
4 5ron:opneumonii 6u alt; etiologie >5ron:opneumonia tu5er6uloas;@.
<. COMPLICA%II
%ompli6aiile 5ron:opneumoniei pot fi3
(= locale3 pleurizii para4 i metapneumoni6e= pneumotoraC= supuraii
pulmonare= piopneumotoraC.
0= generale3 des:idratarea= otomastoidita= 6on?ulsii fe5rile= diareea
parenteral;= septi6emia.
>. E#OLU%IE
Dou; elemente frapeaz; 8n e?oluia 5ron:opneumoniei3 ?aria5ilitatea simptomelor= 6are se
s6:im5; de la o zi la alta= 8n raport 6u resor5ia unui infiltrat i apariia altuia i dis6ordana
dintre starea general; gra?; a 5olna?ului i a5sena sau dis6reia semnelor= 8ndeose5i o5ie6ti?e4
fizi6e.
E?oluia 5olii este ?aria5il;= fiind 6ondiionat; de o mulime de fa6tori. Ea depinde 8n primul
r<nd= de natura agentului 6auzal i de posi5ilitatea st;p<nirii lui 6u medi6aia antiinfe6ioas;.
Forma 6lini6; a 5ron:opneumoniei i tul5ur;rile 6ompleCe pe 6are le poate determina dein=
de asemenea= un rol important= 6a i pre6o6itatea apli6;rii unui tratament 6ompleC 8n 6are s; fie
6uprins; i 6ore6tarea 6orespunz;toare a tuturor tul5ur;rilor fiziopatologi6e i 5iologi6e sur?enite.
?. PROGNOSTIC
prognosti6ul este rezer?at 8n 6ompli6aiile 6ere5rale= des:idratare :ipernatremi6;= la sugarii
6u :andi6ap 5iologi6= 8n formele 6u leu6openii importante.
#ortalitatea este mai ridi6at; la 6ategoriile de 6opii 6u ris6 5iologi6= 6<nd poate a9unge la 124
1*O din 6azurile de 5oal;.
5@. TRATAMENTUL
Tratamentul 5ron:opneumoniei este 6ompleC= 6u 8ngri9iri mai deose5ite= datorate ?<rstei i
terenului.
0izeaz;3
4 Tratamentul igieno4dieteti6.
4 Tratamentul sindromului respirator >al insufi6ienei respiratorii a6ute@.
4 Tratamentul sindromului 6ardio4?as6ular.
4 Tratamentul simptomati6.
Tr(t(,entu) i4ienoA;ieteti
5. (olna?ii ?or fi izolai 8n saloane luminoase i 5ine aerisite unde temperatura ?a fi de 1/4
21K%= 6u o umiditate relati?; >'2O@ a aerului prin plasare de ?ase 6u ap; pe sursa de 8n6;lzire.
2. $oziia 8n pat a 6opilului ?a fi 6u trun6:iul ridi6at= la fel i umerii i ?a fi manipulat 6u gri9;.
(aia i se ?a fa6e 6u o or; 8naintea meselor= pentru a nu4l o5osi. $oziia 8n pat ?a fi s6:im5at; 6<t mai
des= aez<nd 6opilul 8n de6u5it lateral= drept i st<ng pentru a e?ita staza pulmonar; i pentru a uura
eCpe6toraia.
7. "limentaia r;m<ne nemodifi6at; da6; 6opilul nu are anoreCie sau dispnee intens; i ni6i
diaree iLsau ?;rs;turi. Bn 6ursul perioadei fe5rile alimentaia ?a fi li6:id; i semili6:id; >6eaiuri=
su6uri de fru6te= 6ompoturi= lapte= iaurt= gri= orez= piure de zarza?at sau 6artofi= supe de legume@.
Dup; defer?es6en; se adaug; p<ine= f;inoase= 5r<nz; de ?a6i proasp;t;= 6arne de pas;re=
tre6<nd ulterior= progresi?= la alimentaia normal;.
%opilul nu tre5uie forat s; m;n<n6e= dar se ?a insista s; i se asigure ne6ondiionat 6antitatea
ne6esar; de li6:ide= eCist<nd ris6ul des:idrat;rii prin pierderile antrenate de polipnee i transpiraie.
'. #;surile spe6iale 6are se iau 8n tratamentul 5ron:opneumoniei se refer; la3
a. Igiena 5u6al; D prin 8ndep;rtarea reziduurilor= gargarisme 6u soluii 5i6ar5onate=
pre6um i ungerea 5uzelor i lim5ii 6u gli6erin; 5oraCat;.
5. Igiena tegumentelor D prin sp;lare 6u ap; 6ald; i fri6iuni 6u al6ool mentolat.
6. $re?enirea es6arelor prin 6ontrolul aternutului >s; nu ai5; 6ute@= pre6um i prin
e?itarea meninerii 8ndelungate a a6eleiai poziii.
Tr(t(,entu) in*u2iienei re*'ir(torii (ute
1. Dezo5struarea 6;ilor respiratorii prin aspiraie.
6. "eroterapia D 8n formele uoare i medii de 5oal; 8nlo6uiete oCigenoterapia. -e
pra6ti6; pe terase= 8n saloane sau 6amere Mdes6:iseN sau
Mdin mi6areN >mama plim5; 6opilul 8n 5rae@.
Bm5r;6at Mdup; sezonN= da6; ?remea este 5un;= 6opilul ?a fi inut afar;= zilni6 '4, ore.
"eroterapia nu se fa6e 6<nd temperatura eCterioar; este su5 12K%= este 6ea; sau ?<nt
puterni6 sau starea general; este alterat;.
!. OCigenoterapia D s6opul prin6ipal este ameliorarea oCigen;rii s<ngelui.
(. "dministrarea O
2
produ6e urm;toarele efe6te3
i. #i6oreaz; anCietatea
ii. -6ade tra?aliul i efortul respirator
iii. -6ade rezistena ?as6ular; pulmonar;
i?. Bm5un;t;ete fun6ia 6ordului i a ?aselor
0. %on6entraia de O
2
D tre5uie s; eCiste O
2
8n aerul inspirat 8n pro6enta9 de
!24122O. "dministrarea de O
2
se fa6e prin3 sond; nazofaringian;= mas6; etan;=
o6:elari pentru O
2
sau su5 6ort.
. Deoare6e O
2
administrat pe mas6;= re6e i us6at este iritant= el ?a fi 8n6;lzit i
umidifi6at >1L! al6ool sanitar H 2L! ap; steril;@ Dse tre6e printr4un 5ar5otor.
;. Indi6aia ma9or; a administr;rii O
2
o reprezint; 6ianoza i Msindromul de
lupt; pentru aerN >polipnee= Msete de aerN= transpiraii= agitaie@. $entru sugar i 6opilul mi6=
administr<nd prin sond;= ni?elul optim de O
2
este apre6iat la 24' lLmin.
'. "meliorarea ?entilaiei 6onst; 8n3
a. "spirarea me6ani6; a se6reiilor.
5. Drena9ul postural D prin asigurarea unui drena9 optim poziia 6orpului ?a fi
s6:im5at; la *412 minute iar uneori sunt ne6esare i tapot;ri.
6. Terapia 6u aerosoli D pe l<ng; asigurarea unei umidit;i 6res6ute= permite ne5ulizarea
unor medi6amente 6u efe6t 5ron:odilatator >-almetamol@ sau fludifi6ant
>#u6osol?in@.
*. +edu6erea edemului inflamator pulmonar i 6om5aterea spasmului 5ronsi6.
a. "dministrarea de 6orti6osteroizi redu6e edemul inflamator al 6;ilor respiratorii. -e
administreaz; :emisu66inat de :idro6ortizon >JJ%@ 12 mgLPg 6Lzi= di?izat 8n
' prize sau $rednison 142 mgLQg 6Lzi= timp de '4. zile.
0. "dministrarea 5ron:odilatatoarelor redu6e 5ron:ospasmul 8n 6ir6a
!2 minute. -e administreaz; #iofilin *4, mgLPg 6= la , ore oral. $entru
administrarea i.?. #iofilinul >1 fiol; de 2 ml soluie 2='OL1ml
I2' mg@ se dizol?; 8n 12 ml glu6oz; *O sau ser fiziologi6= administr<ndu4se
!4' mgLQg 6Ldoz;= i.?. foarte lent= la ne?oie repet<ndu4se de 24! ori.
Tr(t(,entu) *in;ro,u)ui (r;ioA1(*u)(r
Bn 6azul apariiei semnelor i simptomelor insufi6ienei 6ardia6e se modifii6; poziia
6orpului= se redu6 li6:idele= regimul ?a fi desodat sau :iposodat i se ?or administra diureti6e i
toni6ardia6e.
4 Furosemid 142 mg LQg 6 Lzi i.?.
4 DigoCin 2=2'42=2, mg LQg 6Ldoz; i.?.= doz; de digitalizare= apoi 1L!41L* doz; de
8ntreinere= sau
4 Jematozid % 2=2' mg LPg 6Lzi D ! prize i.?.= prima priz; se administreaz;
9um;tate din doza zilni6;.
Bn 6az de 6olaps se umple patul ?as6ular i se administreaz; ?aso6onstri6toare. )mplerea
patului ?as6ular se fa6e prin administrare i.?. de soluii ma6romole6ulare >deCtran .2= deCtran '2@=
?aso6onstri6toare3 "drenalin;= Efedrin; D numai dup; 6ore6ie ?olemi6;.
-edarea 5l<nd;= oCigenoterapia i administrarea de diureti6e sunt primele gesturi terapeuti6e
8n 6az de instalare a insufi6ienei 6ardia6e la sugar >:epatomegalie= 6retere ne9ustifi6at; 8n greutate@.
Tr(t(,entu) *in;ro,u)ui to3iAin2eio*
Tratamentul sindromului toCi4infe6ios in6lude medi6aia antiinfe6ioas; i a manifest;rilor
toCi6e >sindromul neurotoCi6@.
1. Tratamentul antiinfecios
a@ "legerea iniial; a anti5ioti6ului depinde de agentul suspi6ionat i de ?<rsta 6opilului.
Dup; e?entuala 6unoatere a agentului in6riminat >adesea difi6il;@ i a sensi5ilit;ii a6estuia
se ?a putea tre6e la tratamentul intit.
Bn formele uoare sau medii >f;r; sindrom neurotoCi6@ se poate 8n6epe 6u $eni6ilin;
122.2224222.222 ).I. LPg 6Lzi= sau "mpi6ilin; 1224222 mg
LPg 6Lzi i.?. sau i.m.= di?izat la , ore inter?al.
-e poate administra i o 6efalosporin; >Fortrum@ i se pot fa6e aso6iaii de anti5ioti6e3
$eni6ilina H Panami6in; 1*422 mgLQg 6Lzi >2 prize@ $eni6ilina
H entami6in; *4. mgLQg 6Lzi
Durata tratamentului este de .412 zile.
Bn 6azul formelor toCi6e se ?a 8n6epe 6u OCa6ilin; 222 mgLQg 6Lzi di?izat 8n prize la , ore=
i.?. H %loramfeni6ol *24.* mgLQg 6Lzi la , ore inter?al.
La nou4n;s6ut se ?or introdu6e la 8n6eput dou; anti5ioti6eA se prefer; tratamentul aso6iat3
"mpi6ilin; H entami6in;.
Durata anti5ioterapiei 8n formele toCi6e este de 2 s;pt;m<ni p<n; la ! s;pt;m<ni.
5@ +eguli de administrare a anti5ioti6elor3
4 Bn formele gra?e este re6omandat= 6el puin iniial= 6a anti5ioti6ele s; fie administrate 8n
perfuzie i.?. i la un inter?al mai s6urt >uneori ' ore@.
4 Da6; dup; 24! zile de tratament >de administrare@m un anti5ioti6 nu4i do?edete
efi6iena se poate aso6ia un al doilea anti5ioti6.
4 $eni6ilina se ?a dizol?a 122.222 ).I. pentru 1 ml ser fiziologi6 >6el puin@. -oluiile
mai 6on6entrate produ6 pe l<ng; durere intens; i o fi5roz; a Ruadri6epsului >6u 6:iop;tare@
6are 8n timp ?a ne6esita 6ore6ie 6:irurgi6al;.
4 Bn e?entualitatea utiliz;rii a dou; anti5ioti6e= administrarea lor nu ?a fi oprit; deodat;.
)n anti5ioti6= de regul; 6el mai toCi6= se ?a s6oate din tratament mai repede 6u 24! zile.
4 De 6<te ori este posi5il s; se o5in; anti5iograma= este 5ine s; se administreze
anti5ioti6ul 6u a6iune intit; pentru a nu 6rea rezisten; i numai 6<nd e?oluia nu este 5un;.
2. Fenomenele neurotixice ?or fi 6om5;tute 6u Jemisu66inat de :idro6ortizon sau 6u
#etilprednisalon i.?. i prin asigurarea a 6el puin 12 g de glu6oz; LQg 6Lzi >tre5uie a?ut 8n
?edere ?olumul de li6:ide 6are se administreaz;= 8n spe6ial i.?.= prefer<ndu4se satisfa6erea
ne6esit;ilor 6urente 6u minime= deoare6e al?eolelor afe6tate Mnu le pla6eN perfuzia 5ogat; sau
rapid;= 6are poate du6e la edem pulmonar a6ut@.
Tr(t(,ent *i,'to,(ti
5. %om5aterea fe5rei se ?a fa6e numai da6; temperatura >intrare6tal;@
dep;ete !/=*K% sau da6; durata :ipertermiei tre6e de 24! zile. -e dau antipireti6e3
o $ara6etamol 1241* mg LQg 6 Doral >sau re6tal= da6; este ne6esar@= la fie6are '4, ore.
o "spirin; 1241* mg LQg 6= la fie6are '4, ore= da6; temperatura este de peste !1=*K%
o -e mai poate administra "lgo6almin oral= in9e6ta5il sau supozitoare.
o La 6opiii :ipersensi5ili= 6u 6rize 6on?ulsi?e 8n ante6edente= spasmofilii= se
administreaz; Feno5ar5ital !4* 6tgLQgLzi oral sauLi Diazepam 2=! mgLQgLpriz;.
Fe5ra poate fi 6om5;tut; i prin mi9loa6e nespe6ifi6e3
4 M8mpa6:et;ri re6iN= 5aie general; 6u ap; 6ald; sau 6;ldu;= m;rirea aportului de
li6:ide.
mpacetrile
$rin 8mpa6:et;ri se 8nelege 8n?elirea 6omplet; a 6orpului 8n 6earafuri umede= peste 6are se
apli6; unul us6at de flanel;. Bmpa6:et;rile re6i au efe6t :ipotermizant= r;6oritor= 6almant= stimulant
i reglator al 6ir6ulaiei.
Datorit; a6estor efe6te= 8mpa6:et;rile re6i se indi6; 8n st;ri fe5rile= :ipereC6ita5ilitate
ner?oas;= tul5ur;ri uoare de respiraie i de 6ir6ulaie. Nu se ?or apli6a 8mpa6:et;ri la 5olna?i 8n
stare gra?;= de5ili= asteni6i= ni6i la 5olna?i 6ardia6i sau pulmonari 6roni6i.
Tenica !mpacetrilor
$atul se a6oper; 6u o muama= pentru a feri saltelele de umezeal;= peste 6are se 8ntinde o
flanel; du5l;= 6are a6oper; 6omplet muamaua= iar peste flanel;= un 6earaf umed >8nmuiat 8n ap; i
stors parial@. "6esta din urm; tre5uie s; fie destul de mare= pentru a 8n?eli 6omplet 6opilul= 8ns;
mai mi6 de6<t flanela.
%opilul este dez5r;6at 6omplet i 6ul6at pe patul preg;tit 6u 6earaf umed. "sistenta ridi6;
m<inile 6opilului 8n sus i 8n?elete trun6:iul dedesu5tul aCilelor 6u 9um;tatea st<ng; a
6earafului umed= introdu6<nd partea r;mas; 8n plus su5 spate. apoi= ridi6; mem5rul inferior drept i
i se a6oper; 6u partea inferioar; a aripii st<ngi a 6earafului apli6at; pe trun6:i mem5rul inferior
st<ng= 6are r;m<ne pe lo6 pe suprafaa patului. %eea 6e mai r;m<ne din a6east; parte a 6earafului se
apli6; pe suprafaa patului su5 mem5rul inferior drept= pe 6are asistenta 8l reaeaz; la lo6= 8ntre 6ele
dou; mem5re r;m<n<nd poriunea din 6earaful umed.
"sistenta reaeaz; 5raele ridi6ate ale 6opilului de4a lungul trun6:iului i apoi le a6oper; 8n
8ntregime= p<n; la g<t 6u aripa dreapt; a 6earafului. "stfel= suprafeele de 9on6iune dintre
mem5rele inferioare= pre6um i 6ele dintre mem5rele superioare i trun6:i ?or fi izolate 6u
6<te un strat al 6earafului umed. $este stratul umed se apli6; str<ns 8n?elitoarea din flanel;= a?<nd
gri9; s; fie aderent; 8n 9urul g<tului.
$artea de 9os a 8n?elitorii= 6are dep;ete 6opilul= se introdu6e su5 pi6ioare. $entru 6a
8mpa6:etarea s; fie 6ore6t eCe6utat;= stratul umed tre5uie s; se
lipeas6; 5ine de 6orp= s; nu eCiste spaii de aer 8ntre 6earaf i suprafaa 6orpului= iar 6earaful umed s;
nu fie 6utat ni6;ieri. Bn spe6ial partea de su5 6opil i de la lo6urile de 9on6iune a suprafeelor
mem5relor tre5uie s; fie 5ine 8ntins;= 6;6i pielea ma6erat; de umiditate fa6e mult mai uor es6are.
Bn 6az de :iperpireCie= 8mpa6:etarea tre5uie s6:im5at; din 6in6i 8n 6in6i minute. +epetarea
8mpa6:et;rilor se ?a fa6e 6onform indi6aiilor medi6ului.
Dup; terminarea 8mpa6:et;rii= 6opilul ?a fi ters 6u prosoape us6ate. Temperatura minim; se
poate o5ine G12 minute dup; despa6:earea 5olna?ului i poate fi 6u 24!K% mai mi6; de6<t 6ea
anterioar; 8mpa6:et;rii re6i.
2. -edarea uoar; a 6opilului se fa6e 6u Feno5ar5ital 2412 mgLQg 6 sau
Diazepam 2=! mgLQg Lpriz;.
!. %om5aterea meteorismului a5dominal.
#eteorismul a5dominal determinat de starea toCi6; sau :ipoQalemie se 6om5ate 6u #iofstin >1
fiol; de 1 mlI2=* mg neostigmin; sau S 4T ta5let; de * oriLzi din 6are se administreaz; 2=242=! ml
i.m. sau s.6. >put<ndu4se repeta dup;
' ore@A sond; pentru eliminarea gazelor= apli6area de 6;ldur; umed; pe a5domen= administrarea de
potasiu= 6om5aterea o6ului.
'. -uferina 6ere5ral; determinat; de tul5ur;ri a6ido5azi6e i :idroele6troliti6e= 6u semne de edem
6ere5ral= se 6om5ate 6u oCigen= #anitol= ser glu6ozat 12O i.?.
et6.
*. 0;rs;turile se 6om5at 6u #eto6lopramid pi6;turi sau supozitoare sau su5 form; in9e6ta5il;.
,. JipoCemia D administrare de O
2
pe diferite 6;i >sond;= mas6;= in6u5atoare= aparate de
respiraie artifi6ial;@= aerisirea 6amerei.
.. Insufi6iena 6ardia6;3 6ardiotoni6e ma9ore= diureti6e= O
2
= 8n o6ul toCi6 dopaminergie i
6ortizoni6e in9e6ta5ile= timp de 2' :.
CAPITOLUL II
ASPECTE ALE NGRIJIRII PACIENTULUI SPITALI"AT
Fre6?ena 5olilor respiratorii este 6u at<t mai 6res6ut; 6u 6<t pa6ientul este mai mi6= o6up;
primul lo6 printre fa6torii 6u mor5iditate infantil; 8n ara noastr;= 8n ;rile 6u 6lim; temperat; i
este eCpli6at; de parti6ularit;ile morfofun6ionale ale aparatului respirator a sugarilor i a 6opiilor
mi6i= i anume3
4 6a?it;ile nazale i 6oanele sunt 8nguste la sugar= 6u esutul 6a?ernos al mu6oaselor puin
dez?olt= fapt 6are eCpli6; fre6?ena inflamaiilor la a6est ni?el.
4 Laringele este mai sus situat la sugar de6<t la adult i permite uor ?izi5ilitatea epiglotei= la
eCamenul faringian= istmul gloti6 este 8ngust la 6opil. Laringele se dez?olt; mai repede la pu5ertate.
4 Tra:eea= 6u lungimea de '=* 6m= s;ra6; 8n esut elasti6 i sla5 fiCat;= are 5ron:ia
prin6ipal; dreapt; mai s6urt;= 6u 6ali5ru mai mare= 6are eCpli6; p;trunderea mai uoar; a 6orpilor
str;ini 8n a6east; zon;.
4 Tora6ele este 6ilindri6 la sugar= 6u diametrele aproape egale= 6u ung:iul epigastri6 o5tuz=
6oastele orizontale= respiraia de tip a5dominal. $rin ?erti6alitatea 6orpului 6oastele de?in o5li6e 6u
respiraie tora6o4a5dominal; la 5;iei i 6ostal; la fete.
4 $l;m<nii 6<nt;res6 1*2 g la un an= 1222 g la pu5ertate. Epiteliul al?eolar
pa?imentos la sugar= 6u spaiul intraal?eolar mai 9os= se su5iaz; odat; 6u 6reterea esutului
elasti6 pulmonar.
Fre6?ena respiratorie3 '2 respiraiiLminut la ! luni= !* la 1 an= !2 la ! ani i 2* la * ani.
$entru un 6opil spitalizarea i 5oala sunt eCperiene stresante deoare6e este desp;rit de
mediul s;u o5inuit= de persoanele 6are4i sunt dragi i din 6auza alter;rii st;rii de s;n;tate. +ea6ia
6opilului la spitalizare i 5oal; depinde de ?<rst;= de eCperienele anterioare 8ntr4un spital=
de susinerea de 6are poate 5enefi6ia= de 6apa6it;ile de adaptare i de gra?itatea afe6iunii.
Cu)e4ere( ;(te)or!
E "#rsta
E $ezvoltarea fizic %i psiomotorie
E &eacia la spitalizare' nelinite= fri6;= pl<ns= agresi?itate fizi6; i ?er5al;
E "nte6edente medi6ale3 se ?a apre6ia gra?itatea pro5lemelor anterioare i reper6usiunile lor
asupra o5inuinelor i posi5ilit;ilor de 6retere i dez?oltare.
E Spitalizri %i experiene anterioare3 rea6ia la spitaliz;rile anterioareA mod de adaptareA
efe6tele spitaliz;rii asupra 6omportamentului ulterior
E Susinerea de care poate (eneficia3 8n 6e m;sur; familia poate ?izita 6opilul= dorete s; o
fa6; i s; parti6ipe la 8ngri9iri.
E )anifestri ale afeciunii prezente
Pro0)e,e!
1. potenial de alterare a nutriiei3 defi6it.
%auze3 refuz de a se alimenta= greuri= ?;rs;turi= durere= rea6ie la spitalizare.
2. potenial de infe6ie
%auze3 defi6iena sistemului imunitar= ne6unoaterea m;surilor de prote6ie 8mpotri?a agenilor
patogeni.
!. potenial de a66idente3
%auze3 mediu ne6unos6ut= 6onstr<ngeri fizi6e= deplasare nesigur;.
'. pertur5area somnului3
%auze3 mediu ne6unos6ut= lipsa p;rinilor= durere= inter?enii= tratamente.
*. anCietate
%auze3 mediu ne6unos6ut= tratamente in9e6ta5ile= desp;rire de p;rini.
,. pro5leme legate de afe6iunea pentru 6are a fost spitalizat
O0ieti1e!
0izeaz;3
asigurarea 6ondiiilor de mediu
diminuarea nelinitii
redu6erea durerii fizi6e
diminuarea manifest;rilor de dependen; legate de 5oal;
promo?area 6reterii i dez?olt;rii
pre?enirea 6ompli6aiilor
pre?enirea a66identelor
Inter1enii
1. asigurarea 6ondiiilor de mediu3
a. mi6ro6limat 6orespunz;tor >temperatur;= luminozitate= umiditate@.
5. #ediu se6urizant >plasarea patului la distan; de surse de 6;ldur;= plasarea de 5are
laterale sau plase la paturi= 8ndep;rtarea o5ie6telor t;ioase@.
6. Len9erie de 6orp i de pat 6urat;. d.
Uu6;rii 8n fun6ie de ?<rst;.
2. a5ordarea 6opilului 6u 6alm= 5l<ndee= r;5dare.
!. asigurarea unui regim de ?ia; e6:ili5rat 6u respe6tarea orelor de somn= 5aie= alimentaie 8n
fun6ie de ?<rst;.
'. preg;tirea 6opilului pentru inter?enii i tratamente3
a. eCpli6area te:ni6ilor pe 8nelesul 6opiluluiA
5. 6opilul ?a fi l;sat s; mane?reze anumite aparate i instrumente >f;r; a eCista peri6olul
desteriliz;rii@ i s; le utilizeze 6a pe o 9u6;rieA
6. pe 6<t posi5il se ?or e?ita m;surile de 6onstr<ngereA
d. ?a fi feli6itat i re6ompensat pentru 6omportamentul din timpul inter?eniei.
*. permiterea punerii 8n pra6ti6; a a5ilit;ilor do5<ndite3 mers= 8m5r;6at= dez5r;6at= alimentat
singur >8n m;sura permis; de 5oal; i su5 supra?eg:ere@.
,. oferirea de a6ti?it;i de destindere utiliz<nd materiale 6are pot fi aduse de p;rini3 9o6uri= 6;ri=
6asete audio 6u muzi6; sau po?eti= 6asete ?ideo 6u desene animate.
<. 8n6ura9area 6omuni6;rii 6u 6eilali 6opii din salon.
/. asigurarea 8ngri9irilor igieni6e3
a. 8ndrumarea i supra?eg:erea 8n 6azul 6opiilor mariA
5. efe6tuarea a6estora 8n 6azul 6opiilor mi6i.
1. supra?eg:erea 6opilului3
a. m;surarea fun6iilor ?itale i ?egetati?eA
5. o5ser?area tegumentelor i mu6oaselorA
6. o5ser?area st;rii generaleA
d. apre6ierea 6omportamentului
12. re6oltarea produselor 5iologi6e i patologi6e.
11. asigurarea aliment;rii 6opilului3
(. ?erifi6area alimentelor primite de la 5u6;t;ria dieteti6; da6; 6orespund regimului
i da6; au temperatura 6orespunz;toare@.
5. -upra?eg:eaz; alimentaia 6elor 6are se autoser?es6.
6. "limenteaz; sau a9ut; 8n alimentaia 6opiilor mi6i.
d. -e a6ord; timp sufi6ient aliment;rii.
e. -e o5ser?; apetitul= 6antitatea de alimente 6onsumat; i apariia unor simptome dup;
alimentaie >greuri= ?;rs;turi= diaree@.
12. apli6area tratamentului pres6ris.
1!. apli6area m;surilor de pre?enire a infe6iilor nazo6omiale a. 6ur;enie=
dezinfe6ie= sterilizare= izolareA
5. purtarea e6:ipamentului de prote6ieA
6. interzi6erea ?izitelor persoanelor str;ineA
d. respe6tarea 6ir6uitelor fun6ionale.
1'. parti6iparea la eCaminarea medi6al; a 6opilului.
1*. pre?enirea a66identelor3
a. nu se ?or l;sa medi6amente la 8ndem<na 6opiluluiA
5. se ?a ?erifi6a temperatura alimentelor i li6:idelor 6e urmeaz; a fi oferiteA
6. supra?eg:erea atent; a 6opilului= trierea 9u6;riilor.
1,. edu6aia mamei pri?ind 8ngri9irile ulterioare la domi6iliuA se refer; la3
a. semnele de re6unoatere a 6ompli6aiilor >fe5r;@A
5. modifi6area aspe6tului sputeiA
6. intensifi6area dureriiA
d. ne6esitatea administr;rii de li6:ide ne6esare fluidifi6;rii se6reiilorA
e. se eCpli6; ne6esitatea= o5ligati?itatea efe6tu;rii toaletei 6a?it;ii 5u6ale dup;
eCpe6toraie.
f. Ne6esitatea unui program de ?ia; e6:ili5rat= 6u alternarea perioadelor de
a6ti?itate= 6u repaus.
ROLUL ASISTENTEI MEDICALE N NGRIJIREA
COPILULUI CU BRONHOPNEUMONIE
SUPRA#EGH EREA $UNC% IIL OR #IT AL E LA COPIL
Fun6iile ?itale in6lud3 respiraia= pulsul= tensiunea arterial;= temperatura. Ele sunt
fre6?ent utilizate 6a indi6atori ai st;rii de s;n;tate sau de 5oal;.
)rm;rirea fun6iilor ?itale la 6opil este important;= a?<nd 8n ?edere 6; 8n leg;tur; 6u a6estea
se 8ns6riu de5utul unei 5oli= sta5ilirea diagnosti6ului= e?oluia 5olii= 6ompli6aiile 6e pot sur?eni.
Fun6iile ?itale se m;soar;3
4 6<nd inter?ine o s6:im5are 8n starea de s;n;tate a 6opiluluiA
4 6<nd este admis 8ntr4o unitate spitali6eas6; >la internare= pe toat; perioada spitaliz;rii
i la eCternare@A
4 8nainte i dup; pro6eduri in?azi?e de diagnosti6A
4 8nainte i dup; administrarea medi6amentelor 6are au efe6t asupra sistemului respirator
i 6ardio?as6ularA
4 8nainte i dup; efe6tuarea inter?eniilor de 8ngri9ire 6are pot influena fun6iile ?itale.
Ro)u) (*i*tentei ,e;i()e Bn ,+*ur(re( 2unii)or 1it()e!
1. s; preg;teas6; material i instrumentar 6orespunz;tor i 8n stare de fun6ionareA
2. s; preg;teas6; 6opilul din pun6t de ?edere fizi6 >poziie 6orespunz;toare i
8n a6elai timp 6omod;@A
!. s; preg;teas6; psi:i6 6opilul >s;4i eCpli6e te:ni6a= s;4l 6on?ing; de ne6esitatea
efe6tu;rii ei i s;4i soli6ite 6ooperarea@A
'. s; asigure 6ondiii de mi6ro6limat 6are s; nu influeneze fun6iile ?itale
>linite= temperatur; optim;= umiditate 6orespunz;toare@A
*. s; 6unoas6; ?ariaiile normale ale fun6iilor ?itale= 8n fun6ie de ?<rst;A
,. s; 6unoas6; ante6edentele medi6ale ale 6opilului i tratamentele pres6riseA
.. s; respe6te fre6?ena de e?aluare a fun6iilor ?itale 8n raport 6u starea 6opiluluiA
/. s; 6omuni6e medi6ului modifi6;rile semnifi6ati?e ale fun6iilor ?itale.
M+*ur(re( .i not(re( re*'ir(iei
Scop D e?aluarea fun6iei respiratorii a 6opilului fiind un indi6iu al e?oluiei 5olii= al
apariiei unor 6ompli6aii i al prognosti6ului.
)ateriale necesare D 6eas 6u se6undar= 6reion de 6uloare ?erde= foaia de temperatur;.
Tenica3
4 se realizeaz; prin inspe6ie= de regul; 8n timpul somnuluiA
4 se dez5ra6; faa anterioar; a a5domenului i a tora6elui i se apli6; o m<n; pe tora6ele
6opiluluiA
4 se realizeaz; num;rarea respiraiilor timp de un minutA
4 respiraia se m;soar; 8n mod o5inuit= dimineaa i seara= la orele la 6are se m;soar;
temperatura i pulsul= dar se m;soar; ori de 6<te ori este ne?oie= la indi6aia medi6ului.
"alorile normale ale respiraiei3
4 la nou4n;s6ut3 '24'* respiraiiLminut
4 la 1 an3 !24'2 respiraiiLminut
4 la 2 ani3 2*4!* respiraiiLminut
4 la 12 ani3 1*42* respiraiiLminut
Bn plus se ?or urm;ri3
4 simetria mi6;rilor respiratoriiA
4 fre6?ena i ritmul respiratorA
4 amplitudinea mi6;rilor respiratoriiA
4 tipul respiraiei D 6are la 6opii este de tip a5dominal.
-e 6onsemneaz; ?aloarea o5inut; i 6elelalte 6ara6teristi6i 8n foaia de temperatur; >6u
6uloarea ?erde@.
*otarea' se 6onsemneaz; ?aloarea o5inut; printr4un pun6t pe foaia de temperatur;
>fie6are linie orizontal; a foii reprezint; dou; respiraii@. -e
unete apoi ?aloarea prezent; 6u 6ea anterioar; pentru o5inerea 6ur5ei. Bn alte do6umente
medi6ale se poate nota 6ifri6.
I. M+*ur(re( .i not(re( 'u)*u)ui
Scop' e?aluarea fun6iei 6ardio4?as6ulare.
)ateriale necesare3 6eas 6u se6undar= 6reion rou= foaia de temperatur;. +lemente de apreciat3
ritmi6itatea= fre6?ena= 6eleritatea= amplitudinea. Tenica'
4 $ulsul se poate m;sura pe ori6are arter; a66esi5il; palp;rii i 6are poate fi 6omprimat;
pe un plan osos3 artera radial;= femural;= :umeral;= 6arotid;= temporal;= pedioas;A
4 "sigurarea repausului fizi6 i psi:i6 1241* minuteA
4 -p;larea pe m<iniA
4 +eperarea artereiA
4 FiCarea degetelor palpatoare pe traie6tul artereiA
4 ECer6itarea unei presiuni asupra peretelui arterial 6u ?<rful degetelorA
4 Num;rarea pulsaiilor timp de un minut.
La nou4n;s6ut i sugar= 8n primele luni de ?ia;= pulsul poate fi m;surat 8n timpul somnului
la ni?elul fontanelei.
La 6opil= 8n general= pulsaiile inimii se pot per6epe i m;sura apli6<nd m<na pe regiunea
pre6ordial; >o6 apeCian 8n spaiul 0 inter6ostal st<ng= pe linia medio6la?i6ular;@. -e noteaz;
?aloarea o5inut; 8n foaia de temperatur; printr4un pun6t= in<nd 6ont 6; fie6are linie orizontal; a foii
reprezint; ' pulsaii i apoi se unete ?aloarea prezent; 6u 6ea anterioar;.
"alori normale ale pulsului3
4 la nou4n;s6ut3 1!241'2 pulsaiiLminut
4 la 6opilul mi63 1224122 pulsaiiLminut
4 la 2 ani3 1224112 pulsaiiLminut
4 la !4' ani3 124122 pulsaiiLminut
4 la *412 ani3 /24122 pulsaiiLminut
4 la 1141, ani3 /2 pulsaiiLminut
M+*ur(re( .i not(re( ten*iunii (rteri()e
Scop' e?aluarea fun6iei 6ardio?as6ulare >fora de 6ontra6ie a inimii= rezistena
determinat; de elasti6itatea i 6ali5rul ?aselor@.
+lemente de evaluat3 tensiunea arterial; sistoli6; >maCim;@ i tensiunea arterial; diastoli6;
>minim;@.
)ateriale necesare3
4 aparat pentru m;surarea T.".
4 6u mer6ur +i?a4+o66i
4 6u manometru
4 os6ilometru $a6:on
4 stetos6op 5iauri6ular
4 tampon de ?at;
4 al6ool
4 6reion rou
)etode de determinare' palpatorie= as6ultatorie.
Tenica' T.". se m;soar; 6u a9utorul tensiometrelor pentru 6opii= pre6ed<nd 6a i la
adult.
)surarea tensiunii arteriale prin ascultaie'
4 se preg;tes6 materialele ne6esare >tensiometru= stetos6op= 6reion rou et6.@.
4 6opilului= dup; repaus de 1* min. i se apli6; maneta pneumati6; pe 1L! medie a 5raului=
6are ?a fi spri9init i 8n eCtensie.
4 asistenta se spal; pe m<ini= 8i fiCeaz; stetos6opul 6u oli?ele 8n ure6:i i mem5rana pe artera
:umeral;= su5 marginea inferioar; a manetei= per6ep<nd zgomotele pulsatile.
4 se de6omprim; progresi? maneta p<n; 6<nd per6epe primul zgomot ritmi6 arterial 6are
este reinut 6a ?aloare= reprezent<nd T.". maCim; >sistoli6;@.
4 se 6ontinu; de6omprimarea p<n; 8n momentul dispariiei ultimului zgomot a 6;rui
?aloare este= de asemenea= reinut;= reprezent<nd T.". minim; >diastoli6;@.
4 -e reorganizeaz; lo6ul de mun6;= se noteaz; datele 8n F.T. >6u rou@.
*otarea , se noteaz; pe F.T. ?alorile o5inute 6u o linie orizontal;= so6otindu4se pentru
fie6are linie a foii o unitate 6oloan; de mer6ur. -e unes6 liniile orizontale 6u linii ?erti6ale i se
:aureaz; spaiul rezultat. -e poate 8nregistra i 6ifri6.
La 6opil T."3 se poate 6al6ula orientati?= dup; formula3
T C >@ D 6 AE A C 1-r*t( o'i)u)ui.
0alori normale3
La 14! ani3 T.". maC. D .* 4 12 mm JgA T.". min. D *24,2 mm Jg La '411 ani3
T."3 maC. D 124112 mm JgA T.". min. D ,24,* mm Jg La 1241* ani3 T."3 maC.D 1224
122 mm JgA T.". min. D ,24.* mm Jg
M+*ur(re( .i not(re( te,'er(turii
Scop' e?aluarea fun6iei de termoreglare i termogenez;.
-ocuri de msurare' aCil;= pli6a ing:inal;= 6a?itatea 5u6al;= re6t= ?agin.
)ateriale necesare' termometru maCimal= 6asolet; 6u tampoane de ?at; i 6omprese
sterile= re6ipient 6u soluie dezinfe6tant;= ta?; medi6al;= lu5rifiant= al6ool medi6inal= 6eas.
%ea mai 6omod; i totodat; 6ea mai o5ie6ti?; metod; de m;surare a temperaturii la 6opil
este m;surarea temperaturii re6tale= tiind 6; a6easta dep;ete 6u 2=!42=*K% ni?elul temperaturii
6utanate.
)surarea temperaturii rectale'
Te:ni6;3
4 asistenta se spal; pe m<iniA
4 se preg;tete termometrul indi?idual= se ?erifi6; da6; mer6urul este 6o5or<t= rezer?orul
termometrului se terge 6u o 6ompres; umed; sau este lu5refiat 8n strat foarte su5ire 6u o su5stan;
gras;= pentru a putea fi introdus 8n re6t.
4 %opilul este 6ul6at pe spate i 6u m<na dreapt; se ine termometrul= iar 6u 6ea st<ng; se apu6;
pi6ioarele 6opilului de la ni?elul gleznelor 8ndoindu4le din arti6ulaia oldului.
4 $rintr4o mi6are de rotaie= rezer?orul de mer6ur al termometrului se introdu6e 8n 8ntregime
8n re6tul 6opiluluiA se las; 8n a6east; poziie tot timpul 6<t 6oloana de mer6ur ur6;.
4 Dup; ! min. el poate fi s6os i se 6itete temperatura.
4 -e noteaz ?aloarea 8n F.T. >6u al5astru@3
4 Notarea unui pun6t pe ?erti6al;= 6orespunz;toare datei i timpului zilei= so6otind=
pentru fie6are linie orizontal; a foii= dou; di?iziuni de grad.
4 -e unete ?aloarea prezent; 6u 6ea anterioar;= pentru o5inerea 6ur5ei termi6e. -e
poate nota i 6ifri6.
4 Dup; 6itire= termometrul se terge 6u un tampon de ?at; sau 6u o 6ompres; steril; de tifon=
8nmuiate 8n ap; 6u s;pun sau al6oolA termometrul se p;streaz; 8ntr4un 5or6an 6u 6loramin; 1O.
4 Temperatura >8n 6are nu sunt indi6aii spe6iale@ se m;soar; de 2 ori 8n 6ursul a 2' := dimineaa
8ntre ,4. i dup;4amiaz; 8ntre 1,41. >1/411@.
M+*ur(re( .i not(re( ;iure/ei
.(iective'
4 O5inerea datelor pri?ind starea morfofun6ional; a aparatului renal i asupra altor
8m5oln;?iri.
4 %unoaterea ?olumului diurezei.
4 Efe6tuarea unor determin;ri 6alitati?e >analize 5io6:imi6e@ din 6antitatea total; de urin;
emis;.
4 )rm;rirea 5ilanului 6ir6ulaiei li6:idelor 8n organism I 5ilanul li6:idian
>8ntr;ri4ieiri@.
)ateriale necesare' ?ase 6ilindri6e gradate= 6u g<t larg= sp;late i 6l;tite 6u ap; distilat;
>pentru a nu modifi6a 6ompoziie urinei@ i a6operite.
Diureza este m;surat; 6antitati? la anumite inter?ale= urm;rindu4se i 6ara6teristi6ile
ma6ros6opi6eA 6ole6tarea 8n6epe dimineaa la o anumit; or; i se termin; 8n ziua urm;toare la
a6eeai or;.
Diureza se noteaz; 8n F.T. D prin :aurarea p;tr;elelor 6orespunz;toare 6antit;ii de
urin; i zilei respe6ti?e. -paiul dintre dou; linii orizontale al foii 6orespunde la 122 ml de urin;.
EF A M INRI P ARAC L INICE
+e6oltarea pro5elor de la5orator se realizeaz; la indi6aia medi6ului= 6uprinz<nd re6oltarea
de s<nge sau alte pro5e 5iologi6e patologi6e >urin;= sput;= ?;rs;turi= materii fe6ale et6@.
Bn 5ron:opneumonie se pra6ti6; determinarea :emoleu6ogramei= fi5rinogemului= 0-J4ului=
eCamenul sumar de urin; i radiografia pulmonar;.
5. Reo)t(re( *-n4e)ui 'entru Ge,o)euo4r(,+
4 se fa6e prin 8nepare3 la adult D pulpa degetului= lo5ul ure6:iiA
la 6opil D faa plantar; a :alu6elui= 6;l6<i.
)ateriale necesare' m;nui de 6au6iu6= a6e= tampoane de ?at;= seruri test= ta?; medi6al;
6urat;= 6amer; umed;= lame us6ate= 6urate= degresate= lefuite= pipete $otain= al6ool 12K
Tenica'
4 se aseptizeaz; pielea :alu6elui 6u un tampon 6u al6ool 12KA
4 se e?it; 6ongestionarea printr4o fre6are puterni6; i prelungit;A
4 se ateapt; e?aporarea al6ooluluiA
4 6u o mi6are 5rus6; se 8neap; pielea :alu6elui 8n partea lateral; a eCtremit;ii=
perpendi6ular pe straturile 6utanateA
4 se terge 6u un tampon us6at prima pi6;tur;= se las; s; se formeze o alt; pi6;tur; de s<nge
din 6are se re6olteaz; 6u pipeta sau lamaA
4 se terge 6u un tampon 6u al6ool.
$reg;tirea produsului pentru la5orator D efe6tuarea frotiului
4 la eCtremitatea unei lame se pune o pi6;tur; de !4' mm diametruA
4 se aeaz; o lamel; 6u marginile lefuite 8n ung:i de '*K 6u lama >pi6;tura se 8ntinde
prin 6apilaritate@A
4 lamela se trage 6;tre partea li5er; a lamei= p;str<nd a6eeai 8n6linaie i antren<nd toat;
pi6;tura f;r; s; o fragmentezeA
4 se agit; lama pentru us6areA
4 se eti6:eteaz; i se trimite la la5orator.
6. Reo)t(re( *-n4e)ui 'entru #SH
4 se fa6e prin pun6ie ?enoas;
)ateriale necesare' sering; de 2 ml= soluie de 6itrat de Na !=/O= a6e pentru pun6ia
?enoas;= stati? i pipete Vestergreen= muama= epru5ete= t;?i; renal;= garou= ?at;= m;nui sterile=
al6ool .2K.
Bn dimineaa re6olt;rii 6opilul nu tre5uie s; m;n<n6e.
Tenica'
4 asistenta se spal; pe m<ini 6u ap; i s;punA
4 8m5ra6; m;nui de 6au6iu6 sterileA
4 aspir; 8n sering; 2=' ml 6itrat de Na !=/OA
4 pun6ioneaz; ?ena f;r; garou i aspir; p<n; la 2 ml >1=, ml@A
4 retrage a6ul i apli6; tampon 6u al6ool.
4 s6urge ameste6ul s<nge46itrat 8n epru5et; i omogenizeaz; lent.
4 aeaz; epru5eta 8n stati?= o eti6:eteaz; i o trimite la la5oratorA
4 8ngri9ete pa6ientul.
7. Reo)t(re( *-n4e)ui 'entru ;eter,in(re( 2i0rino4enu)ui
$rin pun6ie ?enoas; se re6olteaz; '=* ml s<nge peste 2=* ml 6itrat de Na !=/O te:ni6a
fiind a6eeai 6a i la re6oltarea s<ngelui pentru 0-J.
8. Reo)t(re( urinei 'entru e3(,enu) *u,(r ;e urin+
Scopul este eCplorator D informeaz; asupra st;rii fun6ionale a rini6:ilor= 6<t i a 8ntregului
organism.
+e6oltarea urinei la sugar i 6opii se fa6e 8n ?ase fiCate pe organele genitale eCterne. La 5;iei
se fiCeaz; o epru5et; pe penis= iar la fete un 5alona 6u g<t pe ?ul?; 6u a9utorul unei 5enzi de
leu6oplast. $entru a pre?eni smulgerea re6ipientului de pe lo6ul fiCat i mai ales spargerea lui= este
5ine 6a mem5rele inferioare ale sugarului sau 6opilului mi6 s; fie imo5ilizate de marginile patului.
%opiii astfel preg;tii tre5uie s; fie 6ontrolai 6<t mai des pentru a 8ndep;rta re6ipientul imediat dup;
urinare.
Din urina o5inut; se trimite un eantion la la5orator.
9. R(;io4r(2i( 'u),on(r+
"rat; 6ontrastul 8ntre spaiile aeriene tra:eo45ron:o4al?eolare i stru6tura propriu4
zis; a pl;m<nului. -pre deose5ire de radios6opie= radiografia prezint; a?anta9ul 6; 5olna?ul
este mai puin iradiat= imaginea o5inut; este pre6is; i ser?ete drept element de 6omparaie 8n
?iitor.
Tenic3
4 8n 6azul 6opiilor mai mari= asistenta eCpli6; 6um tre5uie s; se 6omporte 8n timpul
eCamin;rii >?a efe6tua 6<te?a mi6;ri de respiraie= iar radiografia se fa6e 8n apnee= dup; o
inspiraie profund;@.
4 -e dez5ra6; 6omplet regiunea tora6i6;A se 8ndep;rteaz; o5ie6tele radioopa6eA
4 %opiii mai mari ?or fi aezai 8n poziie ortostati6;= iar sugarii i 6opiii mi6i ?or fi
aezai 8n de6u5it. -ugarii i 6opiii mi6i se fiCeaz; prin 8nf;are pe un suport de
s6<nduri sau se suspend; 8n :amuri >pentru a nu se iradia persoana 6are l4ar susine@.
ECamenul radiografi6 se noteaz; 8n foaia de o5ser?aie.
AD M INI S T RAR E A M E DICA M E N T E L OR
-e realizeaz; 6u mare pun6tualitate= stri6t la indi6aiile medi6ului= tratamentului realiz<ndu4se
la pat= asistenta a?<nd preg;tite i medi6amente pentru e?entualele 6ompli6aii.
Re4u)i 4ener()e ;e (;,ini*tr(re ( ,e;i(,ente)or
"sistenta3
4 respe6t; medi6amentul pres6risA
4 identifi6; medi6amentulA
4 ?erifi6; 6alitateaA
4 respe6t; 6;ile de administrare pres6rise de medi6A
4 respe6t; orarul i ritmul de administrareA
4 respe6t; dozaA
4 respe6t; somnul fiziologi6 al pa6ientulA
4 e?it; in6ompati5ilit;ile medi6amentoaseA
4 ser?ete pa6ientul 6u doz; uni6; pentru administrarea oral;A
4 respe6t; su66esiunea de administrare >solide= li6:ide= in9e6ii= o?ule ?aginale=
supozitoare@A
4 informeaz; pa6ientul asupra medi6amentelor pres6riseA
4 anun; medi6ul pri?ind greelile 6omiseA
4 administreaz; imediat soluiile in9e6ta5ileA
4 respe6t; m;surile de asepsie i igien;.
"dministrarea medi6amentelor la 6opil se efe6tueaz; 8n 6ondiii mai deose5ite
determinate de ?<rsta a6estora. Bn administrarea medi6aiei la 6opii se 8nt<mpin; greut;i datorit;
rea6iilor de ap;rare i 8n marea ma9oritatea a 6azurilor= a lipsei de 6ola5orare din partea 6opilului=
inerente ?<rstei i edu6aiei.
I. Administrarea medicamentelor pe cale oral
%alea oral; este 6alea natural; de administrare a medi6amentelor= a6estea put<ndu4se resor5i
la ni?elul mu6oasei 5u6ale i a intestinului su5ire sau gros.
Forme de prezentare a medicamentelor'
4 li6:ide3 soluii= miCturi= infuzii= de6o6turi= tin6turi= eCtra6te= uleiuri= emulsii.
4 -olide3 pul5eri= ta5lete= dra9euri= granule.
/regtirea !n vederea administrrii medicamentelor'
4 asistenta se spal; pe m<iniA
4 preg;tete linguria de dimensiuni ade6?ateA
4 piseaz; ta5letele i dra9eurile i le di?ideA
4 6ore6teaz; gustul nepl;6ut prin adaos de za:;r= miere= li6:ide 6u gust pl;6ut= 8nglo5ate 8ntr4
un aliment p;stosA
4 aeaz; 8n 9urul g<tului 6opilul 6u prosop 6uratA
4 asistenta medi6al; asigur; poziia 6orespunz;toare ?<rstei 6opilului= de6u5it dorsal 6u
trun6:iul uor ridi6at pentru sugari i poziie semiez<nd; pentru 6opilul mi6A
4 asigur; imo5ilizarea 6opilului 6u 5l<ndee i r;5dareA
4 se ia linguria 6u medi6amentul preg;tit pentru administrare i se asigur; des6:iderea 6a?it;ii
5u6ale prin stimularea 5uzelor 6u linguria sau prin 6omuni6are ?er5al;A
4 se introdu6e linguria aproape de 5aza lim5ii i se ?ars; 6oninutul= a?<nd gri9; 6a a6esta s; intre
pe 6alea digesti?; >nu se administreaz; 8n timpul inspiraiei@A
4 permite 8n6:iderea 6a?it;ii 5u6ale= retr;g<nd linguriaA
4 urm;rete deglutiia medi6amentului prin o5ser?area mi6;rilor de 8ng:iireA
4 se fa6e 6ontrolul 6a?it;ii 5u6ale i se mai administreaz; li6:ide 6opilului
>6eai= su6 de fru6te@A
4 se repune 6opilul 8n poziie 6omod; i se supra?eg:eaz; pentru a ?edea efe6tul imediat al
medi6amentuluiA
4 reorganizeaz; lo6ul de mun6;= se dezinfe6teaz; i se spal; pe m<ini.
II. Administrarea medicamentelor pe cale parenteral
%alea parenteral; este 6alea in9e6ta5il; de administrare a medi6amentelor. In9e6ia 6onst; 8n
introdu6erea su5stanelor medi6amentoase li6:ide 8n organism= prin intermediul unor a6e 6are
tra?erseaz;
/regtirea in0eciei'
1. #ateriale3
4 -eringi sterile 6u o 6apa6itate 8n fun6ie de 6antitatea de soluiei= medi6amentoas; >pentru
in9e6ia i.?.= sering; 6u am5oul situat eC6entri6@A se prefer; sering; de uni6; folosin;= 8n am5ala9
indi?idual.
4 "6ele se g;ses6 8mpreun; 6u seringa 8n a6elai am5ala9 sau 8n am5ala9e separata. -e preg;tete
un a6 6u diametrul mai mare pentru aspirarea soluiilor i altul pentru in9e6tare.
2. #edi6amentul pres6ris se poate prezenta3
4 6a medi6ament dire6t in9e6ta5il= 8n fiole sau fla6oane 6u doz; uni6; sau mai multe doze= i
sering; gata preg;tit; de 8ntre5uinare.
4 6a medi6amente indire6t in9e6ta5ile D pudre sau produse liofilizate 8n fiole sau fla6oane
6u dop de 6au6iu6= 8nsoite sau nu de sol?ent.
!. "lte materiale
4 tampoane sterile de ?at; i tifon= soluii dezinfe6tante >al6ool@= pile din metal pentru
des6:iderea fiolelor= lamp; de spirt= t;?i; renal;= garou din 6au6iu6= perni;= muama.
Bn6;r6area seringii3
4 se spal; m<inile 6u ap; 6urent;= se ?erifi6; seringa i a6ele D 6apa6itatea= termenul
de ?ala5ilitate al steriliz;rii.
4 se ?erifi6; integritatea fiolelor sau fla6oanelor= eti6:eta= doza= termenul de ?ala5ilitate= aspe6tul
soluiei.
4 se 8ndep;rteaz; am5ala9ul seringii= se adapteaz; a6ul pentru aspirat soluia= a6operit 6u
pe6toralul i se aeaz; pe o 6ompres; steril;.
a@ "spirarea 6oninutului fiolelor
4 se golete li6:idul din ?<rful fiolei prin mi6;ri de rotaieA
4 se dezinfe6teaz; g<tul fiolei prin tergere 6u tamponul 8m5i5at 6u al6oolA
4 se flam5eaz; pila de oel i se taie g<tul fioleiA
4 se des6:ide fiola astfel3 se ine 6u m<na st<ng; iar 6u poli6ele i indeCul m<inii drepte=
prote9ate de o 6ompres; steril;= se des6:ide partea su5iat; a fioleiA
4 se tre6e gura fiolei des6:ise deasupra fl;6;riiA
4 se introdu6e a6ul 8n fiola des6:is;= inut; 8ntre poli6e= indeC i degetul mi9lo6iu al m<inii
st<ngi= seringa fiind inut; 6u m<na dreapt;A
4 se aspir; soluia din fiol;= retr;g<nd pistonul 6u indeCul i poli6ele m<inii drepte i a?<nd
gri9; 6a 5izoul a6ului s; fie permanent a6operit 6u soluia de aspiratA fiola se r;stoarn; progresi? 6u
orifi6iul 8n 9osA
4 se 8ndep;rteaz; aerul din sering;= fiind 8n poziie ?erti6al; 6u a6ul 8ndreptat 8n sus= ;
8mpingerea pistonului p<n; la apariia primei pi6;turi de soluie prin a6A
4 se s6:im5; a6ul de aspirat 6u 6el folosit pentru in9e6ia 6are se fa6e.
5@ Dizol?area pul5erilor
4 se aspir; sol?entul 8n sering;A
4 se 8ndep;rteaz; 6;p;6elul metali6 al fla6onului= se dezinfe6teaz; dopul de 6au6iu6 i se
ateapt; e?aporarea al6ooluluiA
4 se p;trunde 6u a6ul prin dopul de 6au6iu6 i se introdu6e 6antitatea de sol?ent pres6ris;A
4 se s6oate a6ul din fla6on i se agit; p<n; la 6ompleta dizol?are.
6@ "spirarea soluiei din fla6onul 8n6:is 6u dop de 6au6iu6
4 se dezinfe6teaz; dopul de 6au6iu6= se ateapt; e?aporarea al6ooluluiA
4 se 8n6ar6; seringa 6u o 6antitate de aer egal; 6u 6antitatea de soluie 6e urmeaz; a fi aspirat;A
4 se introdu6e a6ul prin dopul de 6au6iu6 8n fla6on p<n; la ni?elul dopului i se introdu6e aerulA
4 se retrage pistonul sau se las; s; se goleas6; 6oninutul fla6onului 8n sering; su5
presiunea din fla6onA
4 a6ul 6u 6are s4a perforat dopul de 6au6iu6 se s6:im5; 6u a6ul pentru in9e6ie.
1n0ecia intramuscular
1. alegerea lo6ului in9e6iei
a. masa mus6ular; fesier;= 6adranul superoeCtern 5. faa eCtern;
a 6oapsei= 8n 1L! mi9o6ie
6. faa eCtern; a 5raului= 8n mu6:iul deltoid.
2. preg;tirea in9e6iei
!. imo5ilizarea 6opilului >6u a9utor@ D se aeaz; 6opilul 8n de6u5it ?entral= se fiCeaz;
mem5rele inferioare 6u o m<n;= pe faa posterioar; a arti6ulaiei genun6:iului i 6ealalt; m<n; 8n
regiunea tora6o4lom5ar;.
'. eCe6utarea in9e6iei3
a. asistenta 8i spal; m<inile i 8m5ra6; m;nui sterileA
5. dezinfe6teaz; lo6ul in9e6iei3 dezinfe6ie tip II3 se 6ur;; pielea 6u un tampon steril 8m5i5at 8n
dezinfe6tant= apoi se terge 6u unul 6urat. -e repet; mane?ra. Durata de a6iune !2WW pentru o
mane?r; D de6i 1 minut.
6. se 8ntinde pielea 8ntre indeCul i poli6ele m<inii st<ngi i se 8neap; perpendi6ular pielea 6u
rapiditate i siguran;= 6u a6ul montat la sering;.
d. -e ?erifi6; poziia a6ului prin aspirare.
e. -e in9e6teaz; lent soluia.
f. -e retrage 5rus6 a6ul 6u seringa i se dezinfe6teaz; lo6ul.
g. -e maseaz; uor lo6ul in9e6iei pentru a a6ti?a 6ir6ulaia= fa?oriz<nd a5sor5ia.
*. 8ngri9iri ulterioare D se aeaz; 6opilul 8n poziie 6omod;= se linitete r;m<n<nd 8n repaus
fizi6 6<te?a minute.
1ncidente %i accidente ce pot apare !n timpul in0eciei i.m.3
4 Durere ?ie= prin atingerea ner?ului s6iati6 sau a unor ramuri ale sale. -e retrage a6ul= se
efe6tueaz; in9e6ia 8n alt; zon;.
4 $aralizia prin lezarea ner?ului s6iati6. -e e?it; prin respe6tarea zonelor de ele6ie a
in9e6iei.
4 Jematom prin lezarea unui ?as.
4 +uperea a6ului. -e re6urge la eCtragerea lui manual; sau 6:irurgi6al;.
4 -upuraie asepti6;. -e pre?ine prin folosirea unor a6e sufi6ient de lungi pentru a p;trunde 8n
masa mus6ular;.
4 Em5olie prin in9e6tarea a66idental; 8ntr4un ?as a soluiilor uleioase. -e pre?ine prin
?erifi6area poziiei a6ului.
1n0ecia intravenoas
1. "legerea lo6ului in9e6iei3 ?enele de la pli6a 6otului= ?enele ante5raului= ?enele
de pe faa dorsal; a m<inii= ?enele maleolare interne= ?enele epi6raniene
2. ECe6utarea in9e6iei3
4 se imo5ilizeaz; 6u 5l<ndee 6opilul pentru pun6ionarea ?enei >se fa6e de 6;tre o a doua
persoan;@A
4 asistenta 8i spal; m<inile i 8m5ra6; m;nui sterileA
4 se alege lo6ul pun6iei i se dezinfe6teaz; D dezinfe6ia pielii tip I3 se apli6; dezinfe6tantul pe
piele 6u un tampon 8m5i5at= atept<ndu4se apoi !2WW p<n; la e?aporarea dezinfe6tantuluiA
4 se eCe6ut; puncia venoas3 se apli6; garoul la .4/ 6m superior lo6ului de pun6ie ales.
FiCeaz; ?ena 6u poli6ele m<inii st<ngi la '4* 6m su5 lo6ul pun6iei realiz<nd o uoar;
6ompresiune i tra6iune 8n 9os asupra esuturilor ?e6ine. %u seringa prins; 8ntre poli6e i restul
degetelor= a?<nd gradaiile i 5izoul a6ului 8n sus= se p;trunde pe traie6tul longitudinal al ?enei
8nep<nd tegumentul i peretele ?enos p<n; 6<nd se 8n?inge rezistena elasti6; a a6estuia. %<nd a6ul
8nainteaz; 8n gol se p;trunde 142 6m dup; 6are se 6ontroleaz; ?ala5ilitatea te:ni6ii prin aspiraieA
4 se 8ndep;rteaz; staza ?enoas; prin desfa6erea garouluiA
4 se in9e6teaz; lent= in<nd seringa 8n m<na st<ng; iar 6u poli6ele m<inii drepte se apas; pe
pistonA
4 se ?erifi6; periodi6 da6; a6ul este 8n ?en;A
4 se retrage 5rus6 a6ul 6<nd in9e6ia s4a terminatA la lo6ul pun6iei se apli6; tamponul
8m5i5at 8n al6ool= 6ompresi?.
!. Bngri9iri ulterioare
4 se menine 6ompresiunea la lo6ul in9e6iei 6<te?a minute >142W@
4 se supra?eg:eaz; 8n 6ontinuare starea general;.
1ncidente %i accidente ce pot apare !n timpul in0eciei i.v.'
4 in9e6tarea soluiei 8n esutul peri?enos manifestat; prin tumefierea esuturilor= durere.
-e 8n6ear6; p;trunderea a6ului 8n lumenul ?asului= 6ontinu<ndu4se in9e6ia sau se 8n6ear6; 8n
alt lo6.
4 fle5algia produs; prin in9e6tarea rapid; a soluiei sau a unor su5stane iritante.
4 :ematom prin str;pungerea ?enei. -e 8ntrerupe in9e6ia.
4 ameeli= lipotimie= 6olaps. -e anun; medi6ul
III. Administrarea medicamentelor pe cale rectal
$reg;tirea administr;rii supozitoarelor3
4 asistenta se spal; pe m<ini apoi 8m5ra6; m;nui sterile.
4 se dez5ra6; 6opilul o5ser?<nd zona perianal;= se inspe6teaz; zona i da6; este ne?oie se
fa6e toaleta regiunii perianale.
4 dezam5aleaz; supozitorul.
4 se aeaz; 6opilul 8n de6u5it lateral= se 8ndep;rteaz; uor 6u m<na st<ng; fesele
6opilului.
4 se introdu6e 6u m<na dreapt; supozitorul 8n orifi6iul anal= str<nge apoi fesele 8ntre poli6e
i degetele m<inii drepte= atept<nd 6ir6a 1 minut pentru a fa?oriza ridi6area supozitorului 8n
re6t i dep;irea sfin6terului anal >8n 6az 6ontrar supozitorul este eliminat prin refleCul de
e?a6uare@.
4 reorganizeaz; lo6ul de mun6;.
INTER#ENTII PENTRU MOBILI"AREA SECRE%IILOR
1. 2idratarea
4 este efi6a6e pentru fun6ionarea sistemului mu6o6iliarA
4 la un 6opil 6u o :idratare ade6?at;= tusea poate uor dislo6a se6reiileA
2. 3midificarea
4 6onst; 8n ad;ugarea ?aporilor de ap; 8n aerul inspiratA
4 p;streaz; 6;ile aeriene umede i permite de5arasarea se6reiilorA
4 se realizeaz; 6u pul?erizatoare sau re6ipiente 6u ap; aezate pe o surs; de 6;ldur;A
3. *e(ulizarea'
4 6onst; 8n adaos de umiditate sau medi6amente la aerul inspiratA
4 se realizeaz; prin pul?erizare >folosind atomizorul@ sau 6u a9utorul aerosolilor I un
ameste6 de gaz 6u un medi6ament dispersat 8n parti6ule sferi6e de ordinul mi6ronilor
>anti5ioti6e= 5ron:odilatatoare= eCpe6torante@.
4. $rena0ul postural'
4 este un pro6edeu poziional= 6are permite eliminarea se6reiilorA
4 poziia pa6ientului se s6:im5; la 22W4!2W3
4 de6u5it ?entral 6u perna su5 a5domenA
4 de6u5it ?entral 6u patul 8n6linat la 22KA
4 de6u5it dorsalA
4 de6u5it lateral st<ngA
4 de6u5it lateral dreptA
4 poziie ez<nd.
4 se renun; la poziiile 8n 6are 6opilul prezint; dis6onfort sau dispneeA
5. Tapotament'
4 6onst; 8n lo?irea uoar; a peretelui tora6i6= 6u m<na= ritmi6= pe toat; suprafaa= timp de
142 minute.
4 8n6:eietura m<inii tre5uie s; fie relaCat;= iar 6otul 8n fleCie.
4 6opilul tre5uie s; respire lent i ad<n6.
4 tora6ele 6opilului tre5uie s; fie a6operit.
4 este 6ontraindi6at la pa6ienii 6u osteoporoz; sau 6oaste fra6turate i la 6ei 6u pro5leme de
s<ngerare.
INTER#EN%II PENTRU MEN%INEREA CILOR RESPIRATORII LIBERE
5. A*'ir(i( oro2(rin4i(n+ *(u n(/o2(rin4i(n+
)ateriale necesare' dispoziti? de aspiraie= sonde sterile >Nelaton@= m;nui sterile=
soluie steril; pentru ume6tarea sondei= prosop.
1nterveniile asistentei'
4 se e?alueaz; semnele i simptomele 6are indi6; prezena se6reiilor 8n 6;ile aeriene
superioare.
4 se instaleaz; pa6ientul 8n poziie ade6?at;3
4 semiez<nd= 6u 6apul 8ntr4o parte D pa6ieni 6ontieni
4 de6u5it lateral= 6u faa la asistent; D pa6ieni in6ontieni
4 se prote9eaz; len9eria de 6orp 6u un prosop
4 sp;lare pe m<ini i 8m5r;6area m;nuilor sterile
4 fiCarea sondei la aparatul de respiraie
4 m;surarea lungimii sondei= pe o5raz= de la nar; la tragus
4 ume6tarea 6ap;tului li5er al sondei
4 introdu6erea sondei3
4 pentru aspiraia orofaringian; sonda se introdu6e pe marginea gurii= l;s<nd4o s;
alune6e 8n orofaringe
4 pentru aspiraia nazofaringian;= sonda se introdu6e 8n narin; diri9<nd4o spre 6entru=
de4a lungul peretelui desp;ritor al foselor nazale
4 se efe6tueaz; aspiraia timp de 1* se6unde= rotind sonda pentru a eCtrage se6reiile de
pe toat; suprafaa
4 se eCtrage sonda i se 6l;tete 8n soluie steril;= efe6tu<nd o aspiraie
4 da6; pa6ientul are 6anul; pentru oCigenoterapie se reamplaseaz;
4 se soli6it; 6opilului s; respire profund i s; tueas6; 8ntre aspiraii >da6; este posi5il@
4 dup; terminarea aspiraiei se efe6tueaz; igiena 5u6al;A se 8ndep;rteaz; prosopul
4 materialele utilizate se 6ur;;= se dezinfe6teaz; i se preg;tes6 pentru sterilizare.
INTER#EN%II PENTRU $A#ORI"AREA OFIGENRII TISULARE
OFIGENOTERAPIA
OCigenoterapia reprezint; administrarea de O
2
8n 6antitate 6res6ut; prin respiraie= 8n
s6op terapeuti6.
Scopul este de a asigura o 6antitate 6orespunz;toare de O
2
la esuturi prin 6om5aterea
:ipoCiei determinat; de3 s6;derea O
2
al?eolar= diminuarea J5= tul5ur;ri 8n sistemul
6ir6ulator= pro5leme 6are interfereaz; 6u difuziunea pulmonar;.
Surse de oxigen' staie 6entral; de oCigen= mi6rostaie= 5utelie de oCigen
)etode de administrare a .
2'
a@ prin sond; nazal;3
4 este metoda 6e mai fre6?ent utilizat;
4 permite administrarea O
2
8n 6on6entraie de 2*4'*O
4 poate fi utilizat; pentru o terapie pe termen lung
5@ prin mas6; >6u sau f;r; rein:alarea aerului eCpirat@3
4 permite administrarea O
2
8n 6on6entraie de '24,2O
4 este in6omod; datorit; sistemului de prindere i etaneizare
4 a66entueaz; starea de anCietate= mai ales la 6opii 6@ o6:elari
pentru oCigen3
4 sunt pre?;zui 6u 2 sonde 6are se introdu6 8n am5ele n;ri
4 se utilizeaz; la 6opii i pa6ieni agitai
4 sunt mai 5ine tolerai de pa6ieni. d@
6ortul de oCigen3
4 fre6?ent utilizat la 6opii
4 6on6entraia de O
2
nu poate dep;i *2O
4 are deza?anta9ul 6; atmosfera de su5 6ort se 8n6;lzete i se supra8n6ar6; 6u
?apori datorit; faptului 6; pa6ientul inspir; i eCpir; 8n a6elai mediu
4 oCigenul introdus 8n 6ort nu ?a fi umidifi6at= 6i tre6ut prin instalaii de r;6ire
4 6opiii ?or fi supra?eg:eai permanent pentru a nu dislo6a 6ortul
+cipamentul necesar administrrii .
2
'
4 sursa de oCigen
4 umidifi6ator D administrarea O
2
se fa6e umidifiat D 2L! ap; steril; H
1L! al6ool sanitar tre6ute prin 5ar5otor >umidifi6ator@.
4 sond; nazal;= 6ateter= mas6; de O
2
sau 6ort.
4 material adezi? >leu6oplast@ pentru fiCarea sondei.
1nterveniile asistentei'
4 aezarea 6opilului 8n poziie 6orespunz;toare= poziie semiez<nd;.
4 asam5larea e6:ipamentului.
4 dezo5struarea 6;ilor respiratorii.
4 m;surarea sondei= pe o5raz= de la narin; la tragus.
4 sonda nu se unge 6u su5stane grase >poate du6e la eCplozia pa6ientului@ dar se
poate lu5refia 6u gel :idrosolu5il anestezi6 pentru fa6ilitarea inseriei i pre?enirea lez;rii
mu6oasei.
4 introdu6erea sondei 8n nar; i fiCarea a6esteia pe o5raz.
4 fiCarea de5itului de administrare a O
2
= 8n fun6ie de pres6ripiile medi6ului.
4 apre6ierea r;spunsului terapeuti6 al administr;rii O
2=
o5ser?area 6ulorii tegumentelor=
m;surarea respiraiei i pulsului.
4 supra?eg:erea pa6ientului pentru depistarea semnelor de toCi6itate sau de apariie a unor
6ompli6aii.
4 supra?eg:erea e6:ipamentului de administrare a O
2
>presiune= de5it@.
4 mo5ilizarea periodi6; a sondei.
4 s6oaterea sondei o dat; pe zi i introdu6erea ei 8n 6ealalt; nar;.
4 6ur;area e6:ipamentului la terminarea te:ni6ii.
1ncidente %i accidente ce pot s apar !n timpul oxigenoterapiei
4 da6; re6ipientul pentru 5ar5otarea oCigenului se r;stoarn;= li6:idul poate fi 8mpins de
O
2
8n 6;ile respiratorii ale 6opilului= asfiCiindu4l.
4 8n 6azul utiliz;rii prelungite a O
2
= 8n 6on6entraii mari sau la presiuni
ridi6ate= pot ap;rea3
4 iritare lo6al; a mu6oasei
4 6ongestie i edemul al?eolar
4 :emoragie intraal?eolar;
4 atele6tazie
4 6onta6tul prelungit du6e la leziuni 6orneene i 6:iar or5ire.
4 pot apare emfizeme masi?e su56utanate prin infiltraia oCigenului la ni?elul esuturilor.
4 da6; 6ateterul se introdu6e mai mult= oCigenoterapia este inefi6ient;.
4 p;trunderea gazului 8n esofag du6e la distensie a5dominal;.
CAPITOLUL V
CONCLU"I
I $INALE
+olul asistentei medi6ale este uni6 i 6onst; 8n a a9uta 5olna?ul sau persoana
s;n;toas; 8n a4i menine sau re6<tiga s;n;tatea >sau s;4l asiste 8n ultimele sale 6lipe@.
"sistenta tre5uie s; 6onstituie o e6:ip; 6u medi6ul i 6u tot personalul de
spe6ialitate 6are s; a6orde 8ngri9iri ne6esare re6<tig;rii independenei persoanei
5olna?e.
$ro6esul de nursing ofer; o mai 5un; repartizare a sar6inilor i inter?eniilor.
Fie6are asistent; prin a6este planuri ?a o5ser?a 6u mai mult; pre6izie ori6e s6:im5are 8n
e?oluia 5olii sau 8ns;n;toire a persoanei.
Ori6e persoan; s;n;toas; nu ar a?ea ne?oie de 8ngri9ire din partea asistentei= 8n
ne?oia de a respira= de eCemplu= da6; 5oala nu ar impune a6este 8ngri9iri.
"6east; metodologie= a6est program ar determina o s6:im5are fundamental;= radi6al;=
a putea spune= 8n 8ngri9irea 5olna?ului= dar i a omului s;n;tos= 8n toat; asistena
medi6al;.
Totul 6onst; 8n mun6a de e6:ip;. Bn urma a6estor planuri= 6e este important este
redo5<ndirea 8n6rederii 8n sine= a 6ura9ului de a lupta 6u 5oala.
"sistentei medi6ale 8i re?ine sar6ina s;4l a9ute pe 5olna?= 6u ta6t= 8nelegere=
deli6atee i atenie. %ine nu 8nelege 5olna?ul= nu4i 6unoate psi:ologia= manifest<nd
intoleran; fa; de 6iud;eniile= reprourile= 6riti6ile uneori ne9ustifi6ate ale a6estuia=
do?edete 6; este str;in de profesiunea medi6al;= inutil
"sistenta tre5uie s; 6onstituie un M6orp 6omunN 6u 5olna?ul.